Sport. retail. Special sportretail. Over sportparticipatie en sportpromotie. Samen Nederland laten sporten. Iets magisch! Sportwinkel steunt de sport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sport. retail. Special sportretail. Over sportparticipatie en sportpromotie. Samen Nederland laten sporten. Iets magisch! Sportwinkel steunt de sport"

Transcriptie

1 Ovr sportprticipti sportpromoti Sport rtil Sm Ndrld lt sport Its mgisch! Sportwikl stut d sport Spcil sportrtil juri 2011 uitgv i.s.m. Adviscommissi MKB Sportdtilhdl

2 Voorwoord Wist Voor d ruim sportspcilzk di os ld rijk is, ligt r wrld ks voor ht oprp. N zv ditis Ntiol Sport Wk ligg dit jr ll optis op tfl om r bhlv voor ht grot publik, ook voor d sportrtil doorsld succs v t mk. Mdo ctiwk stt voor vl syoim tw zk: kortig gv ispig lvr. Dt ltst is it rg, mr voor dt rst loopt imd cht wrm. E dt is logisch. Toch vid ik dt ll collg s di d wk tot u to zich voorbij lit g, zich juist u mot fvrg of z d fglop jr g ks lit ligg. Ao 2011 mot j lk omztks tuurlijk pkk. Alls is rop gricht om diti 2011 voor ll prtij succsvol t lt vrlop. Als g dr k d pur sportrtilr mt kwlitit, kis v zk srvic ht vrschil mk. Stut mt prijz is d g must mr. Ht is zlfs d vrg of j drm klt wit. Wt wi t bgit mt tis of hocky, wil rst rvr of dz sport wl d juist kuz is. E pr god loopscho, ht spcil rckt of dt dmd shirt schf j ps ls j wt dt j d sport hbt gvod di bij j pst. Vl slimmr is ht om j ls odrmr d strt v ht sportsizo op dr mir bij d pottiël klt i d kijkr t spl. Bijvoorbld tijds d Ntiol Sport Wk. E d op lokl ivu, juist op ht momt dt sportvrigig, gmt, lvrcirs, odrmrs, schol, gzodhidsisttis dr prtij sm mt sportbod kom. Alls bgit mt iititif m. Dt vrgt tijd doorzttigsvrmog. Sl mtbr rsultt ( dr houdt d rtil juist v) is r it dirct. Wr d bokbrch imiddls gwoo d tll tlt di tijds d Bokwk ovr d toobk g, is dirct mtbr rsultt voor d sportrtil dr zk. W ku it drs d i lg trmij dk. Ook d Bokwk hft d rst ti jr ll mr gïvstrd. Di brch plukt dr u d vrucht v. Mr ls w iuw lichtig hrdloprs os wt t bid voor d cht loopscho, of dt god rckt, dá vrzilvr w d ivstrig. D ook mk w duidlijk dt w mtschpplijk btkis hbb. Wt g gzodr smlvig d smlvig di bwgt tuurlijk. Ht wil uitvid hoft zv ditis Ntiol Sport Wk it mr. Dt is voordl wr d sportrtil dirct v profitrt. Juist omdt stds mr gmt lokl progrmm orgisr. Dit is hét jr om t hk. Er ligg dribok iformtipkktt klr dr odrmrs ku j hu succsvrhl vrtll. J lst z vrdrop i dit mgzi. 3 Spcil Sportrtil Zorg rvoor dt d Ntiol Sport Wk ook jouw succs wordt! Bdk dt ht wdstrijdwk k zij, wrbij jij d wist gt pkk. Succs! J Dirk v dr Z Dirctur CBW-MITEX

3 Ihoud Voorwoord Hoofdbdrijfschp Dtilhdl Colum Ks Sijbsm D Ntiol Sport Wk Ho d sportrtilr mrwrd hlt uit collctif promot Kis voor publicitit! Zt j sportwk i d schijwrprs Sm Scor! Toolkit brgt sportwikls sportwk dichtr bij lkr Ht lokl sportbdrijf Sm ku w d sportdrmpl vrlg! Sm Ndrld lt sport Sportkts stu Ntiol Sport Wk Sport Wk pst bij mbitis Aktisport Ovoorwrdlijk pssi voor sport INTERSPORT Btr i bls door sport Sport 2000 Idr mr i bwgig krijg Prry Sport D spi i ht sportwb Combitifuctioriss: ook voor sportwiklirs d slutl tot succs Iricht v j sportwikl Uitidlijk drit lls om ht product Stgiirs igzt bij sportwk Wij g grg ht gsprk mt d lokl sportrtil! 48 G prtrships! Schidm Mt god dvis k d rtilr d drmpl om t sport wgm Ermlo Er vlt v lls t bdk om ht sport tijds d sportwk t stimulr! 18 Kg Brssm Blijf kis otwikkl Mdwrkrs mot vkkis hbb ovr god vrkooptchik bhrs D rtil dot m! D rst pilotgmt zij bkd 4 Spcil Sportrtil Kg Brssm Sportwikl iitirt lokl sportwk Kicki It Sports Ht is luk om t zi dt ms tijds d sportwk kis mk mt sport d sportwikl Eidhov Juist d sportrtil k its xtr s tovog d sportwk Almr Ik wil voorl vl tmtm g mk i d wk voorfgd d sportwk J dot ht mt lkr! E god bd mt j prsol is goud wrd Colum Ell Hoog J lokl mrktks! Do m d Ntiol Sport Wk Sm Ndrld lt sport Colum Jochm v Gldr G prtrships! Frk v d Wll Bk ovr sportrtil d Ntiol Sport Wk Ispirti uit d Bokwk Om klt t blijv trkk mot j ispirrd ctis odrm Collctif god bzig! Hs v Ol, Musumgrop Lid: Ovrl lgs g is ook promoti Sportwikl stut d sport Kom chtr d toobk vd! Trds i d sportrtil Ook i d sportrtil drit d cosumt d kopp 5 Spcil Sportrtil 28J lokl mrktks! G d uitdgig! Dlm d lokl sportwk? Colum Hs Klok 62 Colofo 56 Trds i d sportrtil

4 Itroducti Colum HBD mkt zich strk voor gzod dtilhdl Hoofdbdrijfschp Dtilhdl Sportif odrm: dt is toch logisch hdlig voor sportwiklodrmr voor d sport? J zou ht dk, mr toch rijz r vk vrg ls: Is sportif odrm wl zo logisch? Is ht mkklijk t do? Mot ht? Vrdi ik r ls sportodrmr m? Echt, dr k ik ll mr volmodig op twoord: j dt is zo! D klt mkt stds mr spritjs om sllr, mkklijkr, i midr tijd, godkopr btr i t kop. Bi d sport ist d klt stds mr srvic, kidropvg bi d sportclub, vriti i tijd wrop gsport k word is i voor trdy sportbod. D sportvrigig hbb dr hl kluif, dt mrktiggricht wrk. Fitssctr bijvoorbld wt midr, dt zij vk odrmrs pur sg bgrijp wlk bod voor d cosumt rdrt. Ks Sijbsm is dirctur v d Stichtig Ntiol Sport Pltform. Dz stichtig hft d opdrcht d brdtsport i Ndrld t promot dot dit odr mr mt d Ntiol Sport Wk. Voor d Ntiol Sport Wk 2011 is r d uik ks d sportwiklodrmr d lokl sportwrld vi lokl sportwk dichtr logischr bij lkr t brg. Mr ook t lt sm Tkst Crl Mlchior Uitdgig ht hoofd bid wrk, mt lkr t scor, lkr klt t hlp t odrstrp dt mtschpplijk vrtwoord odrm dichtbij Bld Mthild Dusol, Aktisport Odrmrs i d dtilhdl mot tl v uitdgig ht hoofd bid. Ht HBD d burgrs wrkt. odrstut drbij. Zo stll w vi oz sit bijvoorbld up-to-dt brchcijfrs bschikbr w hbb tl v hdig brochurs, chcklists grtis triig W g mximl zv pilots dri. Dt k door d succsvoll vi ht itrt. gboort v lokl sportwk i Kg Brsm. Ht gvolg Idr odrmig i d dtilhdl is vrplicht gslot bij ht HBD. Dt is grgld drv is dt d Adviscommissi MKB Sportdtilhdl v ht i d Wt op d Bdrijfsorgisti. Di vrplicht sluitig bidt blgrijk voordl: d HBD os i stt stlt tijds d komd Ntiol Sport Wk kost pr odrmig blijv lg ls idr bijdrgt, profitrt r imd zodr iuw c.q. kli lokl sportwk v d grod t till of uit t t btl. bouw. W g dit do i uw smwrkig mt sportwik- Adviscommissi mkb Sportdtilhdl lirs. Drst kom w mt spcil Toolkit voor d ll sportwiklirs stt voor h oz kisbk op Op vrzok v d wrkgvrs- wrkmrsorgistis i d MKB Sportdtilhdl pltform.l tr bschikkig. Voor os is d support v d sportdtil- odrmt ht HBD xtr ctivitit. Dz ctivitit word btld uit d zogomd hdl groot iuws, ovrwiig goudklomp, dt bijdrgt bstmmigshffig gstuurd door d Adviscommissi MKB Sportdtilhdl v d mbiti om bij stds mr gmt lokl sportwk ht HBD. Dz commissi zt zich i voor d vrdr profssiolisrig v odrmrs t lt dri. mdwrkrs i d dtilhdl. D klt wordt stds kritischr stlt dr vrg. 6 E ls j ht hoofd wilt bid iuw cocurrti, stlt dt iuw is j odrmrschp. Drst vidt d Adviscommissi mkb Sportdtilhdl ht blgrijk dt d positi Mt dz sportrtilspcil v ht g w idr di wrkzm is bij ruim wikls vrtll wi w zij. W lt zi dt w lkr ku hlp, dt w kis kud i 7 Spcil Sportrtil v d brch richtig d cosumt wordt vrstrkt. D commissi wil d wrkgvrs wrkmrs i stt stll mt ht productbod, kltbdrig srvic btr i t spl op d ws v d klt. Ook mkt d commissi zich strk voor ht wrv bhoud v god mdwrkrs. Dt lls dot zij odr dr door ficirig v rlvt projct, ht do v odrzok ht otwikkl v divrs istrumt voor zowl odrmrs ls wrkmrs. Zo vrsch r bijvoorbld id vorig jr ht trdodrzok Rtil2020 dt sm mt CBW-Mitx is otwikkld zij d uitkomst gprstrd v ht odrzok r d moglijkhd voor d gspcilisrd sportdtilhdl i d vorm v ht rpport Sportfocus Bid zij grtis t dowlod v oz sit. I d Adviscommissi MKB Sportdtilhdl wrk odrmrs- wrkmrsorgistis itsif sm i ht blg v d brch bstt uit vrtgwoordigrs v CBW-MITEX, FNV Bodgot CNV Distbod. Kijk op of bl: huis hbb dt w mt z ll ku bouw stds grotr wordd Ntiol Sport Wk. Hét brdtsportvmt mt groid tl gmt dt jrlijks ig sportwk hft. Lt j ispirr, g u d slg of bgi u l t bouw lokl sportwk J gt r cht vrdi. Wt j kut rk op wrm, sportiv good will. J krijgt d ks i t spl op trds di j odrmig ku vrstrk j bijdrg zl d lokl zichtbrhid lt tom, zodt j mr trffic r j sportwikl kut crër. Kg Brsm bwijst ht d bokwrld mt d Bokwk gt os l jr voor door itsiv izt mdwrkig v bij ll wikls. Ws r v ovrtuigd, w g sm scor! Sm wrk sportif odrm op lokl ivu: do. W vrdi r it ll, w vrdi ht ook! Toch? Spcil Sportrtil W vrdi ht sm!

5 Sportwk Biuwd r wt ht Ntiol Sport Pltform voor jou k btk? Kijk op d wbsit of m cotct op mt Mrit v dr Str vi Ht Pltform is voorl bkd v d Ntiol Sport Wk, di i 2011 d chtst diti blft. I 2010 stod rcordtl v 95 gmt i Ndrld tuss pril i ht tk v sport. I totl kwm mr d hlf miljo ms op d sportiv ctivitit door hl Ndrld f! Op d grot opig i Arhm wz mbssdurs ls Mrco Borsto, Frits Wstr Jochm v Gldr op hu ig bijzodr mir op ht blg v sport. Eric Trpstr otstk vol thousism ht Ntiol Sport Vuur. Ks: Ht ws schittrd wk. Er wr tl v ldlijk op dg, sportvrigig orgisrd torooi sportcliics, sportclubs gv dmostrtis: d hl wk wr r duizd ctivitit. Jog oud wr d hl wk i bwgig kod zi ho luk gzod ht is om t sport. Ftstisch! Mr r is mr. Vorig jr orgisrd ht Pltform voor ht rst d Ntiol Sport Witr Dg, wrbij d focus lg op d witrs sport i Ndrld. E ls w Ks mog glov, ligt r og vl mr i ht vrschit. Sport promot ht vrgrot v d sportprticipti ku w it ll. Drom zij w costt op zok r smwrkigsvrbd, zols rctlijk mt éé v oz Foudig Fthrs CBW-MITEX ht Hoofdbdrijfschp Dtilhdl (HBD). Ho d sportrtilr mrwrd hlt uit collctif promot D Ntiol Sport Wk Ntiol Sport Wk d sportrtil D Adviscommissi MKB Sportdtilhdl v d HBD gt mlijk hlp d Ntiol Sport Wk og grotr t mk. Ks: I mximl zv gmt wordt i uw smwrkig mt vzovl sportspcilzk lokl sportwk opgzt, zols Sport2000 i Kg Brssm dt vorig jr gd hft. Nst dz zv sportspcilzk will w ll sportwikls i Ndrld uitdg dl t m d sportwk i hu gmt. Odr dr mt dz Spcil Sportrtil v ht Ntiol Sport Mgzi will w d odrmrs op wg hlp. Ht dlm sportwk is mlijk it moilijk, j kut r vl voordl uit hl! 8 Ht Ntiol Sport Pltform k odrmrs bijst mt kis kud. Drvoor wordt bikort op d wbsit srvic-dsk gïtroducrd. Imiddls is dz digitl srvic-dsk voor d gmt l opgzt. Ht wordt stpppl ho j sportwk kut orgisr. Mt vl prktijkvoorbld hdig tips. Of j sportwikl u wl of it i gmt zit wr lokl sportwk gorgisrd wordt: vi oz wbsit bid wij d iformti di odig is om ls sportspcilzk ht mst uit d sportwk t hl. Drst otvg rtilrs v os promotipkkt mt bijvoorbld toolkit mt prktisch hdlidig spdok, zodt d wikl ook ls sportwk-wikl hrkbr is. 9 Spcil Sportrtil D sportrtil ht Ntiol Sport Pltform sl d hd i voor d komd Ntiol Sport Wk. Mr wt is dz Ntiol Sport Wk prcis? E ho ku j ls sportrtilr optiml gbruik mk v d dcht di dz wk ggrrd wordt voor d brdtsport? I 2011 vidt d Ntiol Sport Wk plts v ztrdg 16 tot mt ztrdg 23 pril. Ks dgt ll odrmrs uit zich hirbij t sluit. Tijds d Ntiol Sport Wk grr w vl dcht voor d brdtsport i Ndrld. Door ls sportrtilr hirbij t sluit mt sportiv ctis, hl j bsolut mrwrd uit d sportwk. I Kg Brssm is d omzt tijds d fglop sportwk flik omhoog gschot. Sm ku w v d Ntiol Sport Wk fom mk zols bijvoorbld d Bokwk. Door d collctiv promoti v ht bok schit d vrkoop i di wk d lucht i bidt bovdi impuls voor d rst v ht jr. E wrom zou dt it ku gld voor d omzt v d sportrtilr rodom d Ntiol Sport Wk? Spcil Sportrtil Tkst Hs Rbrs Ht Ntiol Sport Pltform zt zich i voor d promoti v d brdtsport i Ndrld. Bld Mthild Dusol A dirctur Ks Sijbsm d tk Ndrldrs op mrdr momt pr jr i rkig t lt kom mt divrs vorm v sport. E rg blgrijk opdrcht, wt sport is it ll gzod. Sport vrbrodrt, is plzirig zorgt rvoor dt tgstllig tuss bvolkigsgrop wgvll, ldus Ks.

6 Sportrtil Sport is gzod, mr voorl luk. All, mt dr of i tm. Rcrtif of i wdstrijdvrbd. D sportrtil wt r lls v. Drom stu d vir grootst sportrtilrs, ll lid v koplorgisti CBW-MITEX, d Ntiol Sport Wk. Sm mt ht Ntiol Sport Pltform will zij Ndrld og mr sportif ht bwg krijg. Sportkts stu Ntiol Sport Wk! 10 Tkst Ptr Smit Bld Mthild Dusol Md dkzij d Adviscommissi MKB Sportdtilhdl, odrdl v ht Hoofdbdrijfschp Dtilhdl, dt zich odr mr strk mkt voor gzod dtil- 11 Spcil Sportrtil Sm hdl wri ht god odrm wrk is, krijg sportwikls i hl Ndrld dz spcil rtil-diti v ht. Mt dri itrviws, rportgs, chtrgrodvrhl hdig tips om i d ig gmt bijdrg t lvr d Ntiol Sport Wk. I mr d hodrd gmt i ht ld ku d sportzk bij bstd ctiviti- Spcil Sportrtil Ndrld t sluit, mr r zij ook og vl gmt di tijds d Ntiol Sport Wk g progrmm bid. I dz gmt ku sportzk ht iititif m om sm mt d gmt bijvoorbld lokl sportvrigig progrmm voor ig lokl sportwk v d grod t till. Op dz mir lvr d sportzk bijdrg d mbitis v ht Ntiol Sport Pltform. Ook ku d sportwiklodrmrs lokl lt zi dt hu mtschpplijk odrm d burgrs dirct hlpt. lt sport I 2016 wil ht pltform dt mists d hlft v d 418 Ndrlds gmt dlmt d Ntiol Sport Wk. Sm mt sportkts sportwikls i ht ld mot dt lukk. Mr iformti ovr d vir grot sportkts hu rlti mt d Ntiol Sport Wk vidt u op volgd pgi s.

7 Aktisport Sport Wk pst bij mbitis INTERSPORT Ovoorwrdlijk pssi voor sport Als s wrlds grootst sportrtilr brgt INTERSPORT dglijks sport to th popl. Dz itrtiol py-off stt voor oz towijdig om ms v ll lftijd sportivus t voorzi v profssiol dvis uitstkd srvic. Nst ftstisch ssortimt bstt d grootst krcht v INTERSPORT uit oz odrmrs hu mdwrkrs. Zij hbb ll grot pssi voor sport zij hirdoor i stt om hu productkis, vuit hu ig sportrvrig, op thousist wijz ovr t brg d cosumt, ldus Michl Lbbik v INTERSPORT. Tijds d Ntiol Sport Wk, di lk jr hodrdduizd dlmrs trkt, stt ook voor Aktisport d promoti v sport ctrl. Eiglijk dot Aktisport dit ht hl jr door, wt w will idr stimulr om sport t do, ldus Ro Bruibrg, woordvordr v Aktisport. D Ntiol Sport Wk pst dus prim bij oz ig mbitis. Nr d cosumtmrkt prstrt INTERSPORT zich ls dé sportspcilzk voor idr di zich grg fit wil vol plzir sport blft, ogcht ht ivu of d lftijd. Op lokl ivu is gog idr odrmr, door vrschilld vorm v sposorig, pro-ctif btrokk bij mrdr clubs /of vrigig wrbij hcht smwrkig voorop stt. Tglijk sijdt ht ms tw kt : voor d lokl odrmr otst r commrciël ks clubs/vrigig otvg xtr bijdrgs wt uitidlijk hu positi strkr mkt. Dz wisslwrkig t slott zorgt r md voor dt cosumt ku blijv sport. 12 W hbb sport hoog i ht vdl st dt strl oz wikls oz mdwrkrs ook uit. Akti sport is bwg. Ht is otspd, j krijgt r rgi v, ht is luk ht is og gzod ook. Allml rd wrom w sport it ku miss i os lv. 13 Spcil Sportrtil INTERSPORT is mt 107 vstigig i Ndrld dé mrktlidr i sportrtil mkt wrldwijd dl uit v kt v wikls i 36 ld. Ook itrtiol is INTERSPORT ctif btrokk bij llrli sportvmt wrbij cosumt op d mst uitlopd mir word gctivrd om t g bwg. All wikls v INTERSPORT bid ruim kuz uit strk A-mrk i combiti mt xclusiv ig mrk. INTERSPORT is bij uitstk d spcilist i odr dr votbl, tis, ruig, wdl zwmm. Drst bid d grotr wikls zr complt ssortimt voor ctiv witrsportvkti. Aktisport is wiklkt voor jog oud, voor ms di voor hu plzir sport do voor ms di will prstr. Ro: Ho rdr j mt sport bgit, ho vrdr j rm komt. D motivti v sportr drgt dr tuurlijk voor groot dl bij. Uitidlijk hft idr d driv om ovrslbr t zij. Drom dot Aktisport m d Ntiol Sport Wk: omdt wij idr will motivr om t ls Aktisport ovrslbr t zij. Spcil Sportrtil Mt bij 160 sportwikls door hl Ndrld is Aktisport d grootst sportrtilr. E d sportkt groit og stds. D wikls st bkd om hu friss uitstrlig voortdurd wissld toogvd collcti v sport- csul scho, kldig ccssoirs. Michl: Wij will ls INTERSPORT ook grg bijdrg lvr ht mtschpplijk issu dt drit om gzod lv, wrbij ms word gctivrd om t g bwg. Drom vrbidt INTERSPORT zich ook grg d Ntiol Sport Wk. Aktisport mkt sm mt Prry Sport, Tim Out Sport, Primo (B) USG Brds dl uit v d Ulimitd Sports Group.

8 Rportg SPORT 2000 Btr i bls door sport Prry Sport Idr mr i bwgig krijg D missi v Prry Sport is kort krchtig: idr mr i bwgig krijg. D Ntiol Sport Wk zi wij ls gwldig pltform om oz missi t bwrkstllig, licht Jobi v Stri ms Prry Sport to. D Ntiol Sport Wk is bij uitstk momt wrop vl ms op otsp mir kis ku mk mt hl vl vrschilld sport. Drom odrstut SPORT 2000 dit jrlijks vmt v hrt, ldus Igrid Molr v SPORT Prry Sport bstt sids 1866, to d rst wikl wrd gopd i Amstrdm. Mt mr d 57 wikls circ chthodrd mdwrkrs is Prry Sport o 2011 promit wzig op ht gbid v sport outdoor. Nst d vstigig i ht ld kt d sportkt god lopd wbshop. 14 I vrijwl ll gmt wr SPORT 2000 wikl hft, vid i 2011 ctivitit plts tijds d Ntiol Sport Wk. I ll dr jr hbb w gzi dt dit progrmm hl divrs is hodrdduizd ms op d b brgt. Dit jr zl ht it drs zij. Ms ku kis mk mt llrli sport. Dr will wij op ispl. SPORT 2000 hft brd sportfuctiol ssortimt grot collcti sportmod. Bovdi ku wij d cosumt ook op profssiol mir dvisr. Bij SPORT 2000, wiklkt mt mr d 120 sportzk i ht hl ld, stt dskudig dvis god srvic mlijk ctrl. 15 Spcil Sportrtil Al sids jr dg wrkt Prry Sport sm mt ldlijk orgistis, zols d KNVB, d KNLTB, HlthCity, ht Jugd Sport Fods, ht Ntiol Sport Pltform CJP. Jobi: Prry Sport wil ms itsivr i bwgig brg, zowl op sportif gbid ls i d prsoolijk otwikklig, omdt j mr v ht lv git ls j ht bst uit jzlf hlt! Spcil Sportrtil Igrid: W zij rv ovrtuigd dt sport luk gzod is. Luk omdt j zlf kut bpl of j ll, mt z twë of mt hl tm bzig gt. E gzod omdt j zowl lichmlijk ls gstlijk btr i bls komt door t sport. Prry Sport hft brd, kwlittif hoogwrdig ssortimt. D wiklkt is gspcilisrd i vrijtijdskldig -scho, strdproduct, bikig, fitss, hocky, outdoor, ruig, scho, witrsport, zwmm, votbl, tis, sqush udrwr. Bovdi stt Prry Sport bkd om ht brd bod v product op ht gbid v kmpr bwg i d tuur. E blgrijk kmrk v SPORT 2000-wikls is d grot btrokkhid mt d mtschppij. Zo odrstut SPORT 2000 ht KWF i d strijd tg kkr. Blgstlld ku vi d wikls v SPORT 2000 dotur word v ht KWF. Ook op d wbsit v SPORT 2000 wordt hir dcht bstd. Nst ht op dz wijz odrstu v ht KWF stt SPORT 2000 tuurlijk ook voor d stimulrig v sport, t id bij t drg ht voorkom v zikt, wrodr kkr door gzod lvsstijl. Opvlld is d spcil kldig v d wikls. Wikl bij os is blvis. Oz wikls zij ovrzichtlijk, sfrvol votuurlijk. Bschildrig, wtr, tuur- lichtlmt odig d klt uit voor otdkkigstocht. Prry is d coch voor sport d gids voor outdoor, ldus Jobi.

9 Schidm Ermlo Mt god dvis k d rtilr d drmpl om t sport wgm! Er vlt v lls t bdk om ht sport tijds d sportwk t stimulr! Mt stu vuit d Adviscommissi MKB Sportdtilhdl v ht HBD zl i Ermlo d lokl rtil mr bij d sportwk btrokk word. Joh Mijrs is igr v INTERSPORT-vstigig i Ermlo, ws zr thousist to hij vuit d gmt bdrd wrd. Ht is tuurlijk t gk voor woord ls d lokl sportwiklirs it btrokk zij bij d sportwk. Als wij ht l it do, wi d wl? Als wiklirs ku wij hlp om d ms thousist t krijg om t sport, dr hb ik l wl wt luk idtjs ovr. Zo dk wij rovr om mt bhulp v mobil footsc, Fit For Ft, ms t dvisr ovr d scho di z odig hbb voor divrs sport ls hrdlo- Wthoudr Ad Mostrt I d gmt Schidm zl i 2011 d opig v d Ntiol Sport Wk pltsvid. Volgs wthoudr Ad Mostrt (Sport Rcrti) mg d rtil hir it bij otbrk, dus is hij blij dt Schidm éé v d pilotgmt is wr mt odrstuig v d Adviscommissi MKB Sportdtilhdl d rtil mr btrokk wordt bij d lokl sportwk. Mt d kis v d rtilr ovr ht bod i sportttribut k hij blgrijk drmpl wgm bij ht publik om t sport. Wlk kldig hb ik odig voor bpld sport? E hovl gt dit m kost? Mt god dvisrig hiri, zkr i combiti mt spcil ctis, k d rtilr blgrijk rol spl i ht wgm v dz drmpls. Ik hoop d ook dt w vl sportrtilrs ctif zull zi rodom ht Stdsrf wr d opig plts zl vid! Mrcl Boodr, igr v Sport2000- vstigig i Schidm, zl r i idr gvl bij zij. Hij zit dlm d sportwk v Schidm ls uitglz moglijkhid zich brd publik t prstr, mt divrs prtij i gsprk t rk. Vdr dt ik plts g m i d projctgrop di d lokl sportwk gt orgisr. Ook zl ik zlf sportiv ctis orgisr, bijvoorbld luk kortigscti. Bikort zl ik mt d gmt om d tfl g om t kijk wt w voor lkr ku btk. Eé dig stt chtr vst, voor mij btkt d sportwk omztvrhogd ks. Ht publik k kis mk mt Sport2000, ik rk i gsprk mt bijvoorbld d gmt d stichtig Wlzij Schidm. J wt mr ooit wt voor mooi ks voortkom uit drglijk cotct. p, votbl hocky. Ook wil ik d lokl vrigig btrkk bij luk ctis, bijvoorbld door idr di tijds d Ermlos sportwk lid wordt v d hrdloopvrigig of loopgrop, bpld kortig t gv op hrdloopscho. Er vlt v lls t bdk om ht sport i d gmt tijds d sportwk t stimulr! Wthoudr Esthr Vrhg (o.. brdtsport) zit i d sportwk ook uitstkd glghid voor d rtilr zichzlf i d spotlight t ztt. D vrbidig tuss ht bdrijfslv Sportiv ldschp Ermlo 16 Spcil Sportrtil I d gmt Ermlo zij ogvr vrtig vrigig ctif op ht gbid v sport. Er zij i totl zs buitsportccommodtis: dri voor votbl, tw voor korfbl éé voor tis. Vrdr zij r vijf sporthll (wrv tw prticulir) is r éé zwmbd. Ermlo is rg trots op d sportvrigig sportstichtig i hr gmt, mr voorl ook op d vl vrijwilligrs i d sport. I ht iuw sportblid dt i 2011 wordt vstgstld is hir ook spcil dcht voor. 17 Spcil Sportrtil Sportiv ldschp Schidm I Schidm zitt i totl zstig sportvrigig, wrv votbl (ti) tis (vijf) ht grootst dl uitmk. D vrigig mk gbruik v i totl lf gymstiklokl, vir sportzl -hll tw zwmbd. Ook zij r vir sportprk groot tl fitssctr. D cricktsport wordt i Schidm op hoog ivu bofd, mt tw vrigig (Exclsior 20 Hrms DVS) op ht hoogst ldlijk ivu. Jrlijks orgisrt d gmt Schidm ht Sportgl, wr d vrkizig voor sportm, -vrouw, -plog -tlt v ht jr pltsvidt. I d gmt is i totl 32 ft grsrvrd voor sport rcrti. Wthoudr Esthr Vrhg d sport is r éé wr w og vl t wiig gbruik v mk. D projctlidr zl d ook sl mt Joh ht projctpl g uitwrk. D sportwk is l i pril dus r is g tijd t vrliz! Zodr w d pl hbb uitgwrkt zl d grootst druk ligg op commuicti r ll sportbidrs bi d gmt tuurlijk d burgrs v Ermlo. Wrbij w ook voorl d jugd v Ermlo zull uitodig vi d schol. Immrs zodr h ku w g gslgd sportwk orgisr. Op dz mir will w zovl moglijk Ermloërs ctif lt dlm sport- bwgctivitit h stimulr ook d sportwk ctif t blijv.

10 Ispirti Sportwikl iitirt lokl sportwk! Kg Brssm Sposor zok Er zij vk mr potjs t vid d j dkt. Dk bijvoorbld : subsidi vuit d gmt vrvolg 23 pril Zumb Moutibik CliiC Sklr EvEt Yog bwg & otsp Tijd: uur Lftijd: 10 t/m jr Plts: Sportzl D Mrkt. Sportvr igig Rijstrwoud Tijd: uur & uur. Plts: Vdrvld 18 Ischrijvig oodzklijk: T E. Mi. lgt: 140cm. Bik-i-Blc, Rolofrdsv. Tijd: uur uur Lftijd: Kidr < Plts: Sklrb Kudlstrt. Mtril wzig. Schtsvrigig Nut & Vrmk, Rijpwtrig, IJsclub Alkmd Tijd: uur & uur. Plts: Hrtogshl Rijpwtrig. Ischrijvig gwst: T E. Lftijd: 18 t/m 80 jr. BM Wlzij Tijd: uur. Sportzl D Mrkt. All lftijd. Sportvrigig Rijstr woud Yog Tijd: uur. Plts: Zwmbd D Twsprog Ischrijvig oodzklijk T E. Lftijd: 12+. Lt s Div Prof duik ztrdg 24 pril Wkprogrmm ODi limuid Gymstik rcrt 8-12 jr M. 19 pril uur Gymstik rcrt 12 j. oudr M. 19 pril uur Bwg op muzik 50+ Wo. 21 pril uur Klutrgym Wo. 21 pril uur Gymstik j/m rcrt 6-8 jr Wo. 21 pril uur Ds M. 19 pril 6-8 jr uur 9-11 jr uur jr uur 13 jr oudr uur klutrds 4-6 jr Z. 24 pril uur Z. 24 pril uur F-juior Mdg v tot uur wosdg v tot E Juior Mdg v tot uur wosdg v tot uur D juior Disdg v tot uur C Juior Wosdg v tot uur B & A Juior Dodrdg v tot uur Misjs Mdg v tot uur wosdg v tot uur Misjs M Mdg v tot uur wosdg v tot uur Zil CliiC (Sport2000) vorig jr ht iititif gom voor lokl sportwk. Bsktbll Dmostrti Ju d Boul istuif Tijd: uur. Plts: Sportpd, Rolofrdsv. All lftijd. D Bol d Boul D volgd vir pgi s gv mooi bld v wt r llml bij Tijd: uur. Plts: Sporthl Ouddijk Woubrugg. All lftijd. Korsbl, Bdmito, Tfltis, Vollybl, Kwik Lig Gymstik/Stps, Judo, Wrldd s, Bllt, Zumb, Spiig mrtho voor god dol t.b.v ghdicpt. Tijd: uur strt. Plts: Zwmbd D Kli Os, Limuid. All lftijd. AV Kickrs 92 Sport istuif Wdl/ordic Wlkig rod d Drcht (9 km) komt kijk. Lt j ispirr door gslgd sportwk! Yog bwg & otsp Tijd: uur & uur. Plts: Sporthl Ouddijk Woubrugg. Ischrijvig gwst: T E. Lftijd: 18 t/m 80 jr. BM Wlzij Slot vmt Ztrdg 24 pril Tijd: uur Plts: Dorpsp Tkst idë ovr lokl sportwk, mk d Pl v Apk. Zt d volgd zk op ppir om d gmt t ovrtuig v Lt op: Dolgrop D dol di j wilt brik mt lokl sportwk D kopplig di j kut mk mt d opgstld dol v ht 18 sportblid v d gmt Spcil Sportrtil m tot Projctpl, wt j kut gbruik ls uitggsput cq. prtstuk tijds vrgdrig, sposorwrvig t ctr. k w t r o p s l o i t 10 mk éé wk grtis kis i zi ht wkprogrmm d flyr di dz wk Opigsvmt Ztrdg 17 pril Tijd: uur v lofrds Plts: Noordhok, Ro Brssm vuur - Otstk Kg t bwg - Vstig rcord 30 miu Zumb rti - Dmost ptsport - Dmostrti ghdic - Muzik ss gku - Spri huis huis vrsprid wordt. Dz wk wordt t door: md moglijk gmk rt 2000 Rob v dr Gst Spo Krwi icti mu Com sch Pim Grfi K Wiklirsvrigig RAA uid Lim Wiklirsvrigig Witt Wkbld Plus V Dijk zbrg Notrisktoor Vo Hrt llti bdrijf Rijld bv Ist h Tchisc odrmrs Iformtivod strtd - 11 fbruri Rbobk Niuwv - 18 fbruri Rbobk Rolofrdsv tr odrstuig v mtschpplijk projct vuit d gmt) Srvic-clubs ls d Rotry d Lios Wiklirsvrigig pril 2010 Ook zij r voldod prtij t vid voor sposorig i middl ls drukkrij, suprmrkt ht huis--huisbld. Mk hiri god gbruik v j ig twrk ls sportrtilr! Opigs vmt Ztrdg 17 pril Tijd: uur Plts: Noord hok, Rolofrdsv - Otstk Kg Brssm vuur - Vstig rcord 30 miut bwg - Dmostrti Zumb - Dmostrti ghdicptspo rt - Muzik - Sprigkuss Voorfgd: Dmostrti Volly bl v uur. Rodgg Door Gust Vrkrg om uur. Ifo rmt wor vod strtd odrm Dz wk i rs dt md moglijk gm k t doo Rbob k r: Niuwv - 11 fbruri Rbobk Rolofrdsv - 18 fbruri tiol sportwk i d gmt Kg & Brssm Elk dg vl kuz uit grtis spo Rob v dr Gst Sport 2000, Krwi, Pim Grfisch Commuicti, Wiklirsvrigig RAAK, Wikli rsvrigig Limuid, Witt Wkbld, Plus V Dijk Tchisch Istllti bdrijf Rijld bv. Zi d huis huis flyr kom d wk, mt ht wkprogrm Opigsvmt Ztrdg 17 pril rd mvuur Brss kt Kg trt ld otst Rbobk. E bk mt idë. dr V V r t s m Burg Ntiol v s k w t r spo voor rchtig v jk li t ld - M Mt duid dr V SSEM v sa A r i R r B B N str M g K m t KAAG E g r h l otstk klom bu d Ntio ld gvr, b ishoudtrpj V r V d hu opd ig m r Kg D ssm. tiol Sportwk p ztrr B smvuur. g k i K isti v d N t opigsfstij o g Sportw lf Scholm Door: Ro rtctivitit! pril 201 h org r hdd s voor r hd d i ht vuu Brssm. d w Btr w u s k ri t t i g zich v Pl v K thoudr Floris Brssm D lf hrdloprs lf kr l. w d ri r p o rd o 7 v rcht, dg 1 limt mbool p sy m o c, d ch. E t v t o p i st ss rd g i v g dr stij dt j ij op ht wr om ht f mt ti i z J krijgt gsprd t orgis d to ti 7 rd 1 is o rw k v d org w d rd h d Schood i it gorgis st och mo word sportistllctivitit it 2 wt tijd 8 it. v ti c k i iël t trk m. Al d commrc chtig Sportd grod t progrm g tl h Sti p d o l r, ri k ig 24 p g is z rigi i v d rt o sp vrig r ll l v m M o. d r m d o g do ss rs v r i gsl g Br D iwo ig i K g Brssm is gig t krijg. kom. O K i bw wgig b j v i li f rs promoti u ti c t istruc g op og coll i ll v g t st i o ri Kg m m vo iut i Brss d zich odr m ig rt d d Kg sport ms sp t bwgrcord v t zij ig tk v gvr 60 m h dtks h i om t, di w rop d o i ti d c t y A y m ss d Bo. J ssy, pribldj t vstig t hij zij. Voor J i li z ts o tr ld Brssm V mmd v v d tkig. bzig. Gli rgmstr Mri ijk hd g (Foto: Hs rl si u d b w ig v sbr schrift bov iut b l 30 m m jkt r i do lmrs Zstig d Loos) Mt divrs dmostrtis muzik! Avg: uur Plts: Noordhok, Rolofrdsv m. Slotvmt Ztrdg 24 pril Mt divrs dmostrtis muzik! E ll lokl Topsportrs. Dz wk wordt md moglijk gmk Rob v dr Gst Sport 2000, Krwi, Pim Grfisch Commuicti, ht Witt Wkbld Wiklirsvrigig RAAK, Wiklirs vrigig Lim Plus V Dijk Tchisch Istllti bdrijf Rijld Avg: uur Plts: Dorpspli, Limuid 19 Spcil Sportrtil Ltr k j dit Pl v Apk sm mt d projctgrop omvor- pril 2010 Grtis togg! Mdg v tot uur, Hoogmd, d Schuur. Disdg v tot uur, Rijpwtrig, Dorpshuis. Disdg v tot uur, Rolofrdsv, Ardshorst. Disdg v tot uur, Oud Wtrig, Goghrwid. Dodrdg v tot uur, Niuw Wtrig, DGV gbouw. Sport is op ig risico, d orgisti is it vrtwoordlijk voor lichmlijk ltsl /of mtriël schd. Zorg dt u bij dlm ctivitit tmist kwrtir voor Bij dlm ctivitit zij ggv tijd wzig bt. sportkldig (buit) sportscho oodzklijk. All ctivitit zij vrij togklijk. Tg ilvrig Pr sportctivitit otvg j stmpl. v d stmplk otvg j rt, op v dr hririgsv ss d cht tj, ogcht rzijd, of j éé of m rdr stmpls Hb j voll hbt. stmplkrt d ku j s grtis bl otv t ht hriri g. Dit is ll moglijk gsvtj ook ht slotv door d krt mt i Limuid i t lvr tijd, op ztrdg s uur 24 pril tuss uur op ht Dorp spli. (zolg d voor rd strkt) 8 mi): (t/m ztrdg og thl D Twspr Wtrig: Spor Wtrig, Oud Limuid v, Niuw : Dio Drogist Rolofrds oud, Bildrdm trw Rijs, Limuid m Slijtrij Wrmrd Rijpwtrig: Wrhuis Oud Ad: Kli thl Ouddijk Woubrugg: Spor Suprmrkt p Coo d: gm Hoo D Twsprog Kg: Sporthl Ilvrdrss Mskrcht di odig is vuit d gmt pril 20 mt vl sport, Stmplkrt Voorfgd: Rodgg Mvilo om uur. tiol sp ortwk istuif 55+ MBvO Gymstik icti ht blg v lokl sportwk: Mtril di odig zij vuit d gmt Limuid Hs Rbrs Mrit v dr Str - Fiish wdl /ordic wlkig tocht - Huldigig lokl Topsportrs Witt Wkbld - VstigBld rcord 30 miut bwg - Dmostrti Zumb - Dmostrti ghdicptsport - Et drik - Muzik - Sprigkuss - Dmostrti Tumblig b Als j cotct mt d gmt opmt om t vrtll ovr j Voordl voor zowl d sportrtilr ls d gmt li, tkwodoschool Mrcl v dr Pol Disdgvod uur jugd (6 t/m 13 j.) uur ju/s(vf 14 j.) Locti gymzl d Mdvlchtr Alph d Rij Dodrdgvod uur jugd (6 t/m 13 j.) uur ju/s (vf 14 j.) Locti gymzl sportcomplx D Twsprog Rolofrdsv. vrijdgvod uur jugd (6 t/m 13 j.) uur ju/s (vf 13 j.) Locti Dos turhl Dillburg 1 Alph d Rij Druk otwrp Pim Grfisch Commu Cotct gmt fods vuit ht bdrijfslv (vk hbb grot bdrijv fods DOSR I d gmt Kg Brssm hft sportrtilr Rob v dr Gst Tijd: uur uur Lftijd: Putrgym Klutrgym Plts: Sportzl D Schuur. Gym trimvrigig DIO Hoogmd Tijd: uur Plts: Clubhuis W.S. Brssmrmr Isch. oodzklijk T E. r.l Lftijd: 10 t/m 13 jr. Hv Noordrh mwg, Rolofrdsv Tijd: uur. Plts: Wiklc trum Noordpli Rolofrdsv. All lftijd. DUNKINN Putr- & Klutr-gym Progrmm tiol sportwk

11 Kick-off Orgisti ctivitit Lt d vrigig dr prtij vrij i d orgisti v ctivitit tijds d sportwk, gf z d vrtwoordlijkhid r its luks v t mk. Lt ll prtij di its will orgisr zich mld gv wt z will orgisr, ho z dit g pkk wlk kost hirm gprd g. Ekl mooi voorbld v ctivitit i Kg Brssm tijds d sportwk 2010: Kortigsctis i j wikl Vdr-zoo-wdstrijd Cliic / triig voor spcil grop (odrwijs, sior, bdrijfslv) Cliic bglid door lokl topsportrs Orgisr kick-off om t kijk wi r llml gïtrssrd is i prticipti i lokl sportwk. Vrgt zkr it d volgd prtij uit t odig: sportvrigig schol sportodrmrs fysiothrput vodigsdskudig combitifuctioriss lokl bdrijfslv zwmbd sporthll vrijwilligrs topsportrs jugd- jogrwrk GGD J mrkt hir sl gog wi r thousist zij. Bdr h voor plts i d projctgrop! Ps wl op dt j i j rst jr it tvl hooi op j vork mt! Bgi it t groot bouw idr jr btj uit. 20 Spcil Sportrtil Do ook m! d tiol sportwk pril 2010 Lidrschp Ht is blgrijk dt bi d projctgrop éé prsoo d touwtjs i hd hft. Dz prsoo mot costt cotct odrhoud mt ll prtij di btrokk zij z op d hoogt houd v ll otwikklig. Lt op: zorg ook voor god zorg! N floop v d sportwk is ht wl zo god om ll prtij hrtlijk t bdk, sm t vlur om t lr v lkrs rvrig. Zo hb j ht jr rop og mooir sportwk! tiol sportwk pril 2010 t/m.s. ztrdg og vl kuz uit divrs grtis sportctivitit! Zi d flyr of kijk op voor dz ctivitit. Dz wk wordt md moglijk gmkt door: Rob v dr Gst Sport 2000 Krwi Pim Grfisch Commuicti Wiklirsvrigig RAAK Wiklirsvrigig Limuid Witt Wkbld Plus V Dijk Notrisktoor Vo Hrtzbrg Tchisch Istllti bdrijf Rijld bv 21 Slotvmt Ztrdg 24 pril Tijd: uur Plts: Dorpspli, Limuid - Fiish wdl/ordic wlkig tocht - Huldigig lokl Topsportrs - Vstig rcord 30 miut bwg - Dmostrti Zumb - Dmostrti ghdicptsport - Et drik - Muzik - Sprigkuss - Dmostrti Tumblig b Spcil Sportrtil Voorfgd: Rodgg Mvilo om uur. Iformtivod strtd odrmrs Zi voor ht progrmm ht Witt Wkbld d huis huis flyr. Dz wk wordt

12 Ispirti Ht is luk om t zi dt ms tijds d sportwk kis mk mt sport d sportwikl! J Dirk v dr Z, dirctur CBW-MITEX Ik vid ht mooi om t zi ho stds mr sportrtilrs ctif btrokk rk bij hu lokl sportwk mt crtiv idë kom zols d orgisti v votbltorooitj. Dit voorbld uit Zotrmr toot s t mr dt hu bijdrg mrwrd hft, mr ms ht sport bwg krijgt. Zo crër j zlf j ks j klt. Kicki It Sports Voor sportwikls Tijds d Ntiol Sport Wk zij voorl gmt i d wr mt ht orgisr v lokl sportwk. Sportvrigig word opgtrommld, wijk buurt word wkkr gschud mr sportwikls lt dz ks og vk zich voorbij g. Wrom? vrgt B Tichm is ht hrtstikk god dl t m d lokl sportwk. mocht orgisr. Dt vod z g kl problm. Ht is tuurlijk ook wi-wisituti, wt ik ko mij bdrijf i d tlg ztt zij kod htzlfd do mt hu vrigig. Dit lvrt mij iuw pottiël klt op, voor d vrigig btkt ht iuw votbllrtjs! Ook hb ik dl gslot mt mij lvrcir voor votbll: ik krg ti votbll voor d prijs v vijf! Tijds sportwk ku ms kis mk mt divrs sport. I wijk buurt vid r sportiv ctivitit plts is r iformti ovr sport bwg t vid. B vidt ht voor d tokomst blgrijk dt r stds mr prtij bij sportwk word btrokk. Ms mot it ll wt bij wlk vrigig z ku g sport d sportwk, mr ook wr z kldig ovrig sportrtikl ku kop, ldus B. Voor sportwikls is ht dus hrtstikk god om ctif dl t m d lokl sportwk. Door tijds d sportwk j ssortimt t prstr, wt d ms prcis wrvoor z r j wikl ku kom. Bovdi btkt iuw prtij ook friss, iuw idë: Dt r mr prtij dlm lokl sportwk is ook v blg voor d dymik v d wk. Al sl komt d orgisti r op dzlfd ms, trwijl friss wid i d vorm v iuw smwrkigsvrbd soms hl vrfrissd wrkt. Kijk r mij smwrkig mt d votblvrigig mij lvrcir: dit lvrt mooi dig op! 22 (igr votblspcilzk Kicki It Sports) zich hrdop f. Ook wij hbb r bt bij. 23 Spcil Sportrtil Tkst Diëll Driss B Tichm, igr v votblspcilzk Kicki It Sports t Zotrmr, mt l Bld Mthild Dusol, Wim Jqut kl jr thousist dl d lokl sportwk. D gmt Zotrmr is rg ctif op ht gbid v sport bwg, z hbb zlfs ig projcttm dt zich bzig houdt mt d orgisti. Dri jr gld hft dit projcttm mij bdrd mt d vrg wt ik zou ku do tijds d sportwk. Lid thousist gf ik dt ik spcilist b i ht orgisr v 4x4 votbltorooitjs. Sidsdi do ik lk jr vol ovrtuigig m. Spcil Sportrtil Ht fglop jr hft B ook voor ht rst smgwrkt mt studt v d oplidig Sport & Bwgig v d Hgs Hogschool uit Zotrmr. Ik hb ht dribok glvrd, zij wr vrtwoordlijk voor d uitvorig. Als soort doct hb ik z gstuurd glrd ho j vmt ls dit v d grod tilt. E luk rvrig voor bid prtij mooi lrprocs. Sportwk = Positiv Publicitit Ht orgisr v torooi tijds d Zotrmrs sportwk hft B bovdi mooi klt opglvrd. McDolds ws god vrtgwoordigd tijds d torooitjs. A h hb ik mooi klt ovrghoud, wt z m og rglmtig sportkldig v m f! B hft dirct dd bij woord gvogd door tw 4x4 votbltorooitjs t orgisr. Éé voor d jugd v Zotrmr éé voor ht bdrijfslv. Ik hb dirct cotct opgom mt d lokl votblvrigig, mt d vrg of ik d torooitjs op hu vld

13 Eidhov Almr Juist d sportrtil k its xtr s tovog d sportwk Ik wil voorl vl tmtm g mk i d wk voorfgd d sportwk To d gmt mij vrog of ik bijdrg wild lvr d lokl sportwk ws ik iglijk mt thousist. A ht woord is Jck v dr L, igr v SPORT 2000 Sportplis i Almr. Almr is éé v d pilotgmt wr d Adviscommissi MKB Sportdtilhdl v ht HBD odrstuig vrlt om d sportrtil mr t btrkk bij d lokl sportwk. Ik wil voorl vl tmtm g mk i d wk voorfgd d sportwk, ldus Jck. Bijvoorbld mt soort coutdow i d lokl prs, wri w ftll r d sportwk. Zo wordt ht bij sportmd, volgs mij hl j r zo ht mst uit. Tijds d sportwk zij r immrs vl ctivitit wrd iwors v Almr voor mot tri. Juist i d priod voor d sportwk zl ik r dus vl dcht voor vrg vrwcht ik vl loop i d wikl. Wthoudr Ré Ptrs dkt dt d rtil voorl op ht mrktigvlk zr blgrijk is voor ht slg v d lokl sportwk. Sm mt os k SPORT 2000 Sportplis i d lokl prs uitdrg dt d sportwk r komt. Voor bid is ht v groot blg dt vl ms i Almr sport bwg, w ku lkr hlp dit t promot. I Almr stt smwrk ctrl i d orgisti v d sportwk, ldus Ré. W btrkk d schol, d lokl vrigig ht bdrijfslv. Idr mt luk id voor ctivitit is wlkom. Vdr oz lus: hb j god id, kom rm r ht Sporttr. Dit is ht lokl sportbdrijf di d orgisti v d sportwk i hd hft. Mt m d vrigig zij l zr ctif bzig mt ht orgisr v llrli ctivitit voor d kick-off d rst v d sportwk. D sportwk pst hl rg bij Almr, sm ku w r its moois v mk! Mikk Ldrs, Coörditor Combitifuctis Joh v d Brok is igr v dri INTERSPORT-vstigig. Mt INTERSPORT Bigglr sluit hij zich dit jr vol thousism bij d Eidhovs sportwk. Mt stu v d Adviscommissi MKB Sportdtilhdl zl zo d sportrtil hlp om d v Eidhovs sportwk og grotr succs t mk. Joh: Ik dk dt ht mt m blgrijk is d jugd vf 15 jr t vrlid t blijv sport. Op di lftijd krijg z stds mr oog voor mobil tlfoos scootrs, midr voor lichmsbwgig. Dt is t rst it gzod, mr ook it god voor d hdl. Mt odr dr kortigsctis zl Joh probr d dlmrs d sportwk t vrlid sportttribut t schff. Ook zl hij duidlijk zichtbr wzig zij bij d ctivitit di gorgisrd word door d gmt d vrigig. Door outfits mtril t lvr mt os logo rop, mt rclm-uitig lgs d vld, wil ik dz ctivitit odrstu é mij wikl promot. Bovdi is d sportwk god glghid mij bd mt d gmt d sportvrigig t hl t vrstvig. Zulk smwrkig ku voor d tokomst og mooi dig oplvr! Ook Mikk Ldrs, Coörditor Combitifuctis bij ht gmtlijk sportstimulrigsorg Sportformul Eidhov, is thousist ovr d dlm v d rtil: W g op kort trmij mt Joh om d tfl om t kijk wt w cocrt voor lkr ku btk. Odrmrs zij crtiv ms crtiv idë zij tuurlijk mr d wlkom. Tot op hd zij w mlijk voorl bzig gwst mt d progrmmrig, mr juist d rtil k mt mrchdis of ht lvr v mtril its xtr s tovog d sportwk. Op dz mir ku w mt zij ll ht bod tijds d Eidhovs sportwk og lukr mk d ht l ws! Sportiv ldschp Almr 24 Spcil Sportrtil I Almr zij ogvr hodrd sportvrigig ctif. Er zij lf sportzl, éé dojo, vrtig gymzl, zv buitsportcomplx, dri zwmbd éé schitkldr. I d gmt is 34,6 ft bzig mt sport, vrdld ovr 44 prso. Er zij vs 44 combitifuctioriss, gzmlijk god voor 23,9 ft. Ekl bkd sportvmt i Almr zij ht Dutch Op Bdmito, ht NK Bdmito, Uivé Gymgl ht NK Schrm. 25 Spcil Sportrtil Sportiv ldschp Eidhov Wthoudr R.H.M. Ptrs Uitrrd k w Eidhov llml v votblvrigig PSV bkd topsportvmt ls ht EK Zwmm, d Mrtho v Eidhov ht Cocours Hippiqu. I Eidhov zij r i totl 250 sportvrigig, sport 67 proct v d lokl bvolkig. Hirvoor st h ti sporthll, drti gymstik- turhll, dri zwmbd drti sportprk tr brschikkig. Grootst sport i d gmt zij zwmm fitss (op idividul ivu) votbl hocky (tmsport). I d gmt Eidhov is i totl 200 ft voor sport grsrvrd, wrk r momtl 23 combitifuctioriss.

14 Prsol Colum Sportprsttis sprk tot d vrbldig. Ik mrk ht zlf og rglmtig. Ik hb mr d twitig jr i d Twd Kmr gzt, ws Sport sttscrtris mij mt d pplpl hb zlfs iggot. burgmstr Mij oudrs mog wr spl ftik i d vrfilmig hockyrs v ls Puk kli v misj d Pttflt, ko ik mr l it wr wcht ik ook tot kom, ik idlijk mst op ms hocky mocht. bgi Vrdr ook hb u og ik i ovr mij mij jugd ctiv og sportcrrièr. tijdj gtist op jzzbllt gzt. Sport is sids di tijd mij pssi, ik vid ht E d lt ook w hl rlijk luk zij: dt ik ht l bld dri jr v mbssdur Mri Timmr voor di ht Olympisch Ntiol goud Sport wit, Pltform Michl mg Boogrd zij. D di fglop gludrd dri ovr jr is d mij fiish voorl komt opgvll ho thousist v ll d Tour bzokrs d Frc. zij ovr Of di zovl gol vrschilld v Dis i d koigi-tpp Brgkmp sport. Ht i zij d kwrtfil mlijk it tg ll Argtiië, d grot sport ht goud ls v votbl Ig d Bruij tis di Pitr i d schijwrprs v d Hoogbd, st, tijds os goud Ntiol hockytm. Sport Ik Wk k og word pgi s ook d doorg midr bkd mt sportmomt sport gpromoot. di i mij Nm ghug bijvoorbld st ggrift, ht fglop omdt jr, z zo to idruk ik bij d hbb opig gmkt. wzig ws i Arhm. E prchtig, zoig dg, ht hl pli ws volglop mt ms di Sport thousist hlt ht zij mooist voor sport. bov Ik hb i ms. dr gbttld Tijds op ht sport klimmuur lr j lls potj uit jzlf rolstolhocky t hl. Tri gspld. vrbtr Dt zij it it ll bpld j moglijkhd sport wr voor j i ht di dglijks spcifik lv sport, sl mr m word i rkig ook mtl komt. strkr, Als ik d lr rodloop omg mt ovr tlurstllig, ht pli ik mr sprk rvr d bzokrs ook its, gluk d vrtll di topprstti. z m ook Eigschpp ovr d sport wr di j z ook og buit it bkd d sport m wrbrdr wr. Zkr mk kli kidr ks k t voorl crër d sport butt. wr hu brortjs zusjs op zitt. j lr Zols ik l zi b ik ook mt hocky bgo omdt mij oudrs bij Sport d hockyvrigig hoort bij ht lv. zt. Sport D Ntiol vrrijkt Sport ht lv. Wk Glukkig bidt idr mt ht juist tl d moglijkhid ms dt om sport kis ook t mk to. Tw mt op iuw d dri sport. Ndrldrs Sport zwmm, di z drs fits, misschi lop, ooit fitss hdd of lr bof k, mists sport di uur z of mr misschi pr wk voor d rst dr v sport. hu lv Toch blijv blijft ook bof. og stds Ik bgrijp v ht di dri d Ndrldrs ook god dt d op di sportwikls bk zitt. i Ndrld zich i stds grotr gtl sluit bij d Ntiol Sport Wk. Ho mr ms d Ti sport jr vid gld di god zt bij hlf h Ndrld pst, ho og mr op product d bk. D d wiklir Stichtig Ntiol vrkoopt. Sportpltform orgisrt om di rd l wr sids 2004 d Ntiol Sportwk. E ftstisch iititif wrbij lokl llrli sportvmt Als studt Mdi word Iformti gorgisrd. Mgmt Lgdrmplig zou ik d sportwiklirs vrbrdig ovrigs v og d m sportdlm. will gv dt Dr dlm kom vf d dit ldlijk jr ook gricht op d sportwk Ntiol i j Sport gmt Witr Dg mooi bij. ks Wt bidt ovr om ti publicitit jr will voor w j idr wikl t crër. ht sport Als j kijkt hbb. r d mdi-dcht di r vorig jr ws i Arhm, d mrk j cht dt sport lft i d smlvig. Nu Dt lop ku r bij d w grot it ll, ldlijk dr opig hbb tuurlijk w bhlv vl d bkd sportrs, mbssdurs rod zols ht bdrijfslv Mrco Borsto voor odig. Jochm Mt v dit iuw Gldr. mgzi Mr d ook d gmt iformr mst gmt wij l di hbb prtrs wl di hu bkd hd isl sportr ls om bwor. Ndrld D og sportwikls gzodr zou t mk, ik d ook og rd sportivr di sportr drm t bdr og succsvollr. Wt luk, wi sportiv ml cti d t smk, orgisr. ht plzir Dr komt d ggrdrd uitdgig i d prs sport op hft f, m otdkt, dt mr mkt v dr mij tijd! voor vrij. Door t sport vol j j immrs it ll fittr, j zult ook op dr trri btr prstr. E, ht drgt ook bij gzodr sportivr smlvig. Ell Hoog is hockystr voor dms I v Amstrdm ht Ndrlds lftl. Sids dri jr is zij mbssdur voor ht Ntiol Sport Pltform E god bd mt j prsol is goud wrd J dot ht mt lkr! E god bd mt ht prsol is blgrijk voor sportodrmr. Ethousist god gmotivrd wrkmrs do stpj xtr voor j, wt god v ps k kom tijds grot vmt ls lokl sportwk Spcil Sportrtil Tkst Hs Rbrs Joh Mijrs is igr v tw INTERSPORT-vstigig, i Putt i Ermlo. Ik zit Bld Mthild Dusol l 35 jr i ht vk, l di tijd b ik iglijk op d wrkvlor wzig gwst. Dit is volgs mij blgrijk voorwrd voor god bd mt ht prsol tuss d prsolsld odrlig. Bij vtul frictis k j bijvoorbld sl igrijp. Joh bdrukt dt ht voor god bd blgrijk is ht prsol it i hokjs t stopp: J mot ht mt lkr do! Dus ook ik st grgld d stop t vg of ht toilt schoo t mk. Ook blltj ls imd zik is blomtj ls ht wt lgr duurt, dot wodr. J zult zi dt ht prsol d voor j door ht vuur gt. Do m. Do m om Ndrld gzodr t mk. Ivstr i gzod lgdrmplig sportklimt. Drm lgg w d bsis voor topprsttis i d tokomst gzodr sportivr Ndrld. Spcil Sportrtil God gmotivrd prsol dot stpj xtr voor j, bij grot vmt ls lokl sportwk btlt dt zich uit: Os prsol is vk wzig bij triig v vrigig. Om iformti t vrstrkk ovr mtril bijvoorbld. Dit rgl z zlf z zij zr gmotivrd r its moois v t mk. Dit k it ls d bd, ook odrlig, it god is. Als hir i Putt sportwk komt d zou ik ht prsol ook it xtr hov t motivr om wk lg t kll: mt god vrstdhoudig hbb z dt voor j ovr! Dit hoft hlml it mt bouss, gwoo duimpj of schoudrklopj volstt. Mt z ll mk w r d mooi fstj v! Eric Trpstr Voorzittr NOC*NSF Niuw sport otdkk

15 Vrdi ht Trd uit Sportfocus 2010 (zi pgi 56 i dit mgzi): Kuz voor bpld wikl Bij d kuz v d sportwikl wordt d prijs stds midr blgrijk. D kwlitit (dipt brdt) v ht ssortimt, d multi chl strtgi (zorg dt j ssortimt ook vi itrt t bstll is) d gbod srvic (d cosumt rkt btr gïformrd kritischr) word juist v stds grotr blg. Wil j ls sportzk ook ctif btrokk rk bij d Ntiol Sport Wk? God id! All dlmrs zij immrs pottiël klt v j wikl. I 2010 wr dit r mr d hlf miljo! I dit rtikl bvlig wt j kut do ls j mt j sportzk m wilt do. 28 Spcil Sptmbr Sportrtil 2009 Do m d Ntiol Sport Wk Tkst Ptr Smit Bld Mthild Dusol, Bruotti Lusd Bzok d wbsit v ht Ntiol Sport Pltform D orgisti v d Ntiol Sport Wk is i hd v ht Ntiol Sport Pltform. Dz stichtig, di dirct vrbod is mt odr dr CBW-MITEX NOC*NSF, wil idr bwust mk v ht fit dt sportif lv it ll hl gzod, mr ook hl plzirig is. Drst wil ht pltform brug sl tuss d Olympisch Spl, d Prlympisch Spl d (brdt)sport i ht lgm. E blgrijk bstd, jrlijks trugkrd vmt v ht Ntiol Sport Pltform is d Ntiol Sport Wk. 29 Spcil Sportrtil J lokl Hiri ku zovl moglijk ms kis mk mt vrschilld sport. Sport di zowl idividul ls i gropsvrbd, i wdstrijdvrbd rcrtif ku word bofd. Op d sit ku j lls lz ovr d Ntiol Sport Wk ovr d dlmd gmt. I 2010 m bij hodrd v d ruim virhodrd mrktks! gmt ht vmt dl. D gmt kist voor compct progrmm, d dr gmt pkt flik uit. I totl m i 2010 ruim ms dl mr d ctivitit. D chtst diti v d Ntiol Sport Wk vidt plts v ztrdg 16 tot mt ztrdg 23 pril 2011.

16 Wt voor jou itrsst is, k ook voor dr odrmrs d moit wrd zij. Btrk collg s v d wiklstrt, ht wiklctrum of d odrmrsvrigig bij j pl, zols ook mrktigdskudig Frk v d Wll Bk ldrs i dit bld btoogt. Uitrrd is ht ook v blg om j pl sm mt éé of mr vrigig op t ztt. Ku j bijvoorbld vi d gmt dg d bschikkig krijg ovr zwmbd of sportzl, d ku j i lk gvl cotct lgg mt d vst gbruikrs v zo ccommodti. Lt j ispirr door bst prctics Bldr s door rct ditis v ht. Hir vid j mooi voorbld v succsvoll sportwk i odr mr Apldoor Brg op Zoom. Ho hft m hir d lokl sportwk v d grod gtild? Wt ws d rol v d lokl sportrtilrs? Ls d rtikl lt j ispirr! All ditis v ht Ntiol Sport Mgzi ku j vid odr d butto Ls ht op J zult zi dt ht j stuk op wg hlpt! Chck of j gmt l d Ntiol Sport Wk dlmt Wil j mt j sportzk mdo d Ntiol Sport Wk? Chck d of j gmt l ht vmt dlmt. Op d sit vid j ovrzicht v d gmt di d sportwk dlm. Als ht god is, sijdt ht ms tw kt. Jij brgt ms i bwgig d vrigig hft r xtr ctivitit bij. J kut trouws ook ispl op bstd ctivitit. D jrlijks op dg v sportvrigig i d md mi k bijvoorbld word vrpltst r pril. Als vrloop v tijd d sportwk hlbr krt blijkt, formr d projctgrop mt ms di t zo thousist zij ls jij! Zorg rvoor dt ht god fspiglig is v d prticiprd orgistis. Mk pl v pk Als j d slg gt, d is ht god om d blgrijkst zk t vrwoord i pl v pk. I dit pl stt d orgisti v j cti(s) ctrl. Wt g j orgisr voor wi g j dit do? Mt wlk prtij zok j d smwrkig? Ho krijgt d orgisti gstlt? Hovl mskrcht, tijd gld hb j odig om j pl uit t vor? E ht is ook vrstdig i ht pl t gv ho j d pottiël dlmrs wilt brik. Mt dr woord, wlk commuictimiddl g j iztt? E ho mk j gbruik v d lokl rgiol prs? 30 Bhoort j gmt l tot d dlmrs? D ku j wrschijlijk op d wbsit v j gmt mr iformti vid ovr ht lokl progrmm tijds d Ntiol Sport Wk. E drs ku j bll mt d fdlig sport v j gmt of ht lokl sportbdrijf. D ks is groot dt j kut prticipr i ht progrmm dt d gmt gt opztt. Of wllicht ku j iuw odrdl ht progrmm tovog. Mr iformti ovr d izt v lokl sportbdrijv ls j vrdrop i dit bld. 31 Spcil Sportrtil Kis voor smwrkig Wil j its mt d Ntiol Sport Wk g do? Kis d voor smwrkig. Strkr og, j kut zo trjct it zodr d hulp odrstuig v dr prtij opztt. Zok cotct mt d fdlig sport v j gmt, btrk dr odrmrs bij j pl wrk sm mt éé of mr sportvrigig. Spcil Sportrtil D ks is groot dt j gmt grg mt j om d tfl gt zitt. Zt j id op ppir gf bij d gmt kort prstti. J id komt wllicht i mrkig voor subsidi v d gmt of i lk gvl ku j rk op odrstuig. D mst gmt hbb sport bwgig hoog i ht vdl st. Wllicht wil d gmt mskrcht of bijvoorbld ccommodti tr bschikkig stll. Ook k d gmt odrstuig bid op ht gbid v publicitit, bijvoorbld vi d gmtlijk wbsit of op d vst pgi s v d gmt i d lokl huis--huiskrt. Vi d gmt ku j vrdr kijk of j moglijk gbruik kut mk v zoght combitifuctioriss of stgiirs k rgl vi ht lokl odrwijs. Vrdrop i dit bld word dz moglijkhd og dr bsprok! Sluit ovrkomst mt d gmt Ht zou mooi zij om d smwrkig voor tl jr gstlt t gv. Hirvoor k bijvoorbld ovrkomst of covt word opgstld, wri d rol v j sportzk ( dr odrmrs), d gmt d sportvrigig() wordt vstglgd. D gmt is blgrijk prtij. Mt d gmt mk j fsprk ovr jrlijks bijdrg i d vorm v gld /of odrstuig. E voorbld v covt mt d gmt ( dr prtij) ku j vid op d wbsit

17 Mdi Trd 1 i Rtil 2020 (zi pgi 56 v dit mgzi): Idividulisrig Elk cosumt is idividu mt spcifik ws bhoft wil ook ls zodig bhdld word. Z will ht gvol hbb dt ht bod spcil voor h gcrërd is will prsoolijk bdrd word mt product dist di op hu bhoft zij fgstmd. Socil mdi vorm d commuictimiddl bij uitstk om mt h t commuicr. J kut d ms dirct sprk vi j Twittrccout, of ms i spcifik commuitis op Fcbook, LikdI of Hyvs iformr ovr spcifik product of cti di hu spcifik bhoft btwoordt. Mr wt? G r Zt j sportwk i d schijwrprs Kis voor publicitit! Mk gbruik v iuw mdi Niuw mdi mg j i dz tijd zkr it liks lt ligg. Gbruik j ig wbsit of mk prt sit ovr d cti tijds d Ntiol Sport Wk. Jogr zij voor d sportwk voor j sportwikl grot itrsst dolgrop, juist zij zij orm bzig mt socil mdi. Zij houd v kort tkst sll bld. Zorg dus dt j i j commuicti vi dz kl kort bodig formulrt vl wrkt mt sll bld. Ook muzik mg it otbrk. Nst j wbsit ku j bldmtril tkstul iformti vi d divrs socil mdi vrsprid. Op ccout op Twittr (do dit op tijd om i pril voldod volgrs t hbb!) houdt gïtrssrd op di mir op d hoogt v wt r zich llml gt fspl tijds d sportwk. Wil j j ig filmpjs mk (dit k stds mkklijkr mt gbruik v j ig smrtpho of d hdzm miicmcordrs di j voor kli bdrg op d kop kut tikk), op d YouTub-ccout. Filmpjs op YouTub zij mkklijk t plts ( mbdd ) op sits ls Fcbook Hyvs. Nit ll door jzlf, mr ook door dr di ht luk filmpjs vid. Zkr jogr gbruik dz sits hl vl om filmpjs foto s t dl, dus bid h di moglijkhid. Als j wikl ig ccout op Fcbook of Hyvs hft is dit tuurlijk vs uitrmt gschikt plk voor dz bld kort iuwsbricht ovr ht spktkl dt t wcht stt i pril. 32 Spcil Sportrtil Orgisrt j gmt lokl sportwk, of zit j ls rtilr moglijk zlfs i d projctgrop di d sportwk orgisrt? D wil j tuurlijk dt d prs r voldod dcht bstd. I dit rtikl tips ho j ht bst dcht kut grr voor d sportwk. Tkst Ptr Smit Bld Mthild Dusol Kis voor publicitit Ht sprkt voor zich dt j voor j cti groot publik wilt brik i j gmt wllicht ook drbuit. Bij ht opztt v j cti k d lokl rgiol prs (tv, rdio, itrt, dgbld huis--huisbld) blgrijk rol spl. Bdr d prs of lt imd v d gmt of v btrokk sportvrigig d cotct mt d prs odrhoud. Stl d prs op d hoogt v j pl odig z uit voor ht vmt. Gf d Ntiol Sport Wk ruimt i d wikl of i d tlg Als j ctivitit gt orgisr, d ligt ht voor d hd om hir dcht t schk i j wikl of i d tlg. Kodig ht vmt lt zi dt d wikl voor d dlmrs lls i huis hft om ht vmt tot succs t mk. Dsgwst ku j gbruik mk v promotimtril v ht Ntiol Sport Pltform. Vrdrop i dit mgzi k j hdig tips lz v itriurbouwr! 33 Spcil Sportrtil Prstr spcil bidig Orgisr j cti sm mt d votblvrigig of mt d tisclub? Prstr d i d loop r d Ntiol Sport Wk tl trkklijk bidig voor dz dolgrop. Evtul ku j d bidig sm mt d sportvrigig() gstlt gv. E clubtu voor spcil prijs of md lg grtis sport bij d vrigig of bijvoorbld d fitssclub. Er zij llrli moglijkhd om j vmt t combir mt bidig i j wikl. Om j publik t brik ku j ook kiz voor d izt v ig commuictimiddl. Kodig ht vmt vi ffichs vi briv sportvrigig, vrg d gmt om iformti ovr ht vmt op d wbsit t plts op d vst gmtpgi s i d huis--huiskrt, dl pmfltt uit i d wikls bij sportvrigig.

18 Toolkit Toolkit brgt sportwikls sportwk dichtr bij lkr Sm Scor! Ook kli vmt k grot wrd hbb. D voordl voor d sportrtilr zij tlrijk. Niuw sportrs btkt tuurlijk iuw klt, mt sportwk k j ook j twrk bi d gmt vrstvig, j xprtis dl j mtschpplijk btrokkhid to. Bovdi lvrt ht j hl wt fr publicity op ls j d lokl prs wt t itrssr voor d ctivitit di j orgisrt. Dr k g dvrtti tgop! Mdo lokl sportwk btkt sm d slg, sm scor, lkr klt hlp uik vorm v mtschpplijk vrtwoord odrm strt, mlijk dichtbij d burgrs. E j hoft it mt orm uit t pkk. Ook kli vmt k grot wrd hbb. Bijvoorbld ctivitit i smwrkig mt vrigig i sporthl, op huis v d fitssclub, dmostrti ds op pli of cliic vrzorg op school. Ks: Rob v dr Gst hft i Kg Brssm gtood dt sportwikl hl god lokl sportwk v d grod k till. V zij rvrig ku ll dr sportrtilrs i dit ld lr, zij hov ht wil it ogmls uit t vid. Vdr dt dz toolkit orm hdig istrumt voor h is. Ik dk dt d thousist sportodrmr mt dz toolkit i d hd bsoluut i stt zl zij prchtig sportfst i zij gmt t orgisr. Ht zl z vl oplvr! I ti stpp j ig lokl sportwk? Ht k! 34 Spcil Sportrtil Mt stu v d Adviscommissi MKB Sportdtilhdl v ht HBD is spcil toolkit otwikkld di d sportwiklirs odrstuig bidt bij ht orgisr v lokl sportwk. Ks Sijbsm v ht Ntiol Sport Pltform is zr thousist: Op dz mir g j cht sm scor! Tkst Hs Rbrs Ht Ntiol Sport Pltform wil ht d sportrtilrs i Ndrld zo mkklijk moglijk Bld Mthild Dusol, Aktisport mk dl t m of ht iititif t m tot lokl sportwk. Ht Ntiol Sport Pltform strft rr dt i 2016 mr d d hlft v d momtl 418 Ndrlds gmt ig lokl sportwk hft. Mt d hulp v d sportwikls i Ndrld mot dt ku! Vdr dz Spcil Sportrtil v ht Ntiol Sport Mgzi d srvic-dsk op E vdr d spcil otwikkld toolkit di d sportrtilr i ti voudig stpp uitlgt ho j ls rtilr zlf lokl sportwk k orgisr. D toolkit mkt odrdl uit v d pl d dlm v d sportwiklirs hu lokl sportwk t stimulr. Ks Sijbsm, dirctur v ht Ntiol Sport Pltform: Mt dz spcil otwikkld toolkit hlp w d rtilrs flik id op wg mt d orgisti v lokl sportwk. I ti voudig stpp k op dz mir schittrd sportvmt i j gmt uit d grod gtild word. Ht ms sijdt drbij tw kt. Dkzij d Ntiol Sport Wk krijg sportvrigig iuw ld sportwikls iuw klt. Dit ffct wordt ll mr strkr ls sportwikls zlf rol g spl i d opzt v lokl sportwk. D g j cht sm scor! 1. Sm scor! Sm mr wrk mk v d Ntiol Sport Wk: zok smwrkigsprtrs. 2. D orgisti E god voorbridig is 90% v ht succs, formr hirvoor projctgrop mt thousist prtij. 3. Ht progrmm E itrsst progrmm trkt ms : stl mt d ld v d projctgrop gvrird progrmm sm. 4. D plig Zt ll ctivitit op rij dl dz op i kli(r) odrdl, zodt z mkklijk i tijd t pl t orgisr zij. 5. D gmt Mk dl mt d lokl ovrhid: kijk wt z voor j ku btk. 6. Prs & publicitit Commuicr ovr d lokl sportwk j ctivitit ri: zorg voor dcht i d lokl rgiol prs. 7. Houdt ll dlmrs ook op d hoogt v d voortgg Stuur rglmtig updt v d std v zk. 8. Actis i d wikl Mk ht voor klt itrsst r j wikl t kom, lt z voordl hl uit d lokl sportwk door ht iztt v spcil ctis. 9. Tips bvlig Wt k j og mr do om v d sportwk succs t mk? 10. Sm trugblikk vooruit kijk Nm floop v d lokl sportwk d tijd om ht progrmm t vlur. Vir succss bsprk lrput, zodt j volgd jr opiuw kut scor mt d sportwk. 35 Spcil Sportrtil

19 Support Sm ku w d sportdrmpl vrlg! Ht lokl Ht momt is gbrok dt ook sportzk hu sttj bijdrg. d sportwk. Wij hbb i ht vrld wl sportzk bdrd, bijvoorbld voor d izt v kldig, mtril of d kldig v loctis. D Ntiol Sport Wk wordt lgzm bgrip dus is ht momt gbrok dt ook sportzk hu sttj bij g drg. Als sportodrmr ligt j hrt bij d sport. E lokl sportwk is ht gwz momt om dit gvol mt bhulp v sportiv ctivitit of mooi ctis uit t drg. Zo ku w sm d sportdrmpl vrlg! sportbdrijf Nm cotct op mt ht sportbdrijf Frk lgt uit dt r i d grotr gmt mstl wl sportbdrijf ctif is. Hij rdt wiklirs di will prt ovr d moglijkhd bijdrg t lvr d sportwk, hir cotct m op t m. I d klir gmt is r vk g lokl sportbdrijf wzig. D is r chtr wl mbtr di vrtwoordlijk is voor ht sportblid j vrdr k hlp, ook ls j it wt of r sportbdrijf is i d gmt wr j gvstigd bt. 36 Bij ht orgisr v sportwk k lokl sportbdrijf vl voor sportwiklirs btk. Sportbdrijv hbb ls dol d lokl sport t odrstu zij i vl grot gmt t vid. Zo ook i Apldoor, wr ACCRES Apldoor hu kis vrdighd izt om sport bwg tijds d lokl sportwk t promot. E sportodrmr mt iititiv iuw idë is mlijk v hrt wlkom bij ht lokl sportbdrijf. W g d sm i gsprk, d iititiv mot tuurlijk wl pss bij os pl. Ht dol v ACCRES mt d smwrkigsvrbd is ht crër v wi-wi-situtis, wrbij d voordl voor d Apldoors sport ctrl st. Zo hbb w kr oudrburs gorgisrd. E v d stds wrd bmd door hdlr i lktroisch fits. A d kt wrd oudr gïformrd ovr d oodzk ht plzir v bwg. A d dr kt wrd h ovr d voordl v lktroisch fits vrtld hft d hdlr r zlfs tl vrkocht. Ook is tijds d rst Apldoors sportwk sm mt vir sportzk kortigscti bdcht: W wild ht sportgdrg v dlmrs d sportwk blo mt kortig. Jog oud krg bij lk sportiv dlm stickr op prsoolijk krt. A ht id v d wk ko dz krt bij d sportzk i ruil voor kortig word iglvrd. E simpl zr succsvoll mir om ls sportodrmr bij bstd iuw sportrs i bld t kom. I dt jr hbb circ twhodrd ms gbruik gmkt v d kortigsstickr. Dit zij toch wr iuw kop zkr ook tl iuw klt. 37 Spcil Sportrtil Tkst Diëll Driss D gmt Apldoor is sportmidd dus sids jr dg thousist ovr lls Bld Simo Mouw wt mt sport bwg t mk hft. Vdr dt r dit jr voor d chtst kr lokl sportwk wordt gorgisrd. D gmt dot dit it ll: l sids d rst sportwk hbb zij d hulp igschkld v sportbdrijf ACCRES. Frk Hofld is mdwrkr Sportstimulrig & Cosult Bwgigsodrwijs bij ACCRES, gft dt sportbdrijv ook door sportwiklirs bdrd ku word. Tot op hd hft chtr og g kl sportwikl cotct mt os opgom om bijdrg t lvr Spcil Sportrtil Dlm d sportwk k voor sportrtilrs dus zr positif uitpkk. Odr dr omdt z gbruik ku mk v ht grot twrk dt lokl sportbdrijv hbb. Hiri zij sportvrigig t vid, mr ook bijvoorbld jogrctr. Drst wt d mdwrkrs v ht sportbdrijf bij wi wlk vrguig gvrgd mot word. Ht is sowiso hdigr zkr ook ovrzichtlijkr om collctif iuw cotct t lgg prktisch zk t rgl, ldus Frk. Frk Hofld, mdwrkr Sportstimulrig & Cosult bwgigsodrwijs bij sportbdrijf ACCRES Apldoor.

20 Rportg Support Trd 4 i Rtil 2020 (zi pgi 56 v dit mgzi): Eid v d pirmid Ht tl oudr groit, z g zich bovdi stds jogr vol gdrg. Z hbb llml spcifik ws zij it ls éé homog grop t bschouw. Jogr drtg word stds rdr volwss zlfstdig. Combitifuctioriss ku mt hu brd twrk hlp bid gfrgmtrd dolgrop t bri- Combitifuctioriss: ook voor sportwiklirs d slutl tot succs k. Mr wt? G r D spi i ht D hd i sl I Emm hbb divrs combitifuctioriss tijds d fglop sportwk m- sportwb gholp mt d orgisti. E combitifuctioris k op divrs gbid hoop grgl uit hd m. All l d cotct di combitifuctioris tijds zij loopb i twrk hft gbudld, zij v oschtbr wrd. Ht twrk v sportvrigig, schol, wijkctr t ctr k word grdplgd om d lokl sportwk t promot odr bstd iuw sportrs. Mr ook om iuw smwrkigsvrbd op t ztt! Combitifuctioriss ku mt kip v d vigrs hu hl twrk i bwgig krijg. Tijds ht orgisr v d sportwk i Emm hbb w hir d ook god gbruik v gmkt. W hbb z igzt ls cotctprsoo mt odr dr sportvrigig, zodt w mximl d glghid Wil j ls sportwiklir sportiv ctivitit orgisr tijds d krg sport bwgig t promot. Ook hlp w m mt ht bdk v sportiv ctivitit ht mobilisr v ms. 38 lokl sportwk, d vlt ht t rd s t kijk r d izt v combitifuctioriss. Dz spi i ht lokl sportwb ku mt kip v d vigrs hu hl twrk i bwgig krijg! Nimd is htzlfd Om v lokl sportwk succs t mk, is ht v groot blg rkig t houd mt d divrsitit v iwors i gmt, ldus Vict. Doordt idr combitifuctioris wrkzm is i ig dorp, wijk of buurt v gmt zij ll typ iwors bkd. Dz kis k lid tot prfct sportwk, wt vrg bod ku op lkr word fgstmd. Zo vrtlt Vict dt ht succs v d sportwk i Emm ooit vrkrg ws zodr d hulp izt v combitifuctioriss. 39 Spcil Sportrtil Tkst Diëll Driss Bld Afdlig Sport, Gmt Emm E combitifuctioris is i dist v gmt, mr wrkt r it. E combitifuctioris wordt mlijk wr odig door d gmt igzt bij orgistis of istllig op ht gbid v kust, cultuur of sport. Voorl i d sportsctor wordt r rglmtig brop gd op d kis kud v combitifuctioris. Vict Mooi (Coörditor Combitifuctis i d gmt Emm) vrtlt mt vl thousi- Ht succs is voorl gbsrd op ht fit dt w d combitifuctioriss tijds d sportwk d vrij hd hbb ggv. Idr combitifuctioris hft op zij of hr mir i zij of hr wrkgbid d sportwk mt sportiv ctivitit op schol, i wijk bij sportvrigig ivullig ggv. Uitrrd wr r ook ovrkopld rgls hbb w d sportwk gzmlijk gopd fgslot. Spcil Sportrtil sm ovr zij twlf sportiv combitifuctioriss: Ik hb tm v crtiv, vlzijdig modig ms. Z ku zowl mt jogr ls oudr god ovrwg zij multi-iztbr. Dz kwlitit hb j ook wl odig bij ht bdk opztt Nut voor d sportwiklir Combitifuctioriss ku ook igzt word door d sportrtilrs, ldus Vict. v uitdgd ctivitit om ms i bwgig t krijg. Ht is tuurlijk gwldig iititif ls sportwiklirs lokl sportwk opztt of ctivitit of ctis tijds bstd sportwk orgisr. Wil j mt combitifuctioris om tfl om t kijk wt z voor j ku btk, d k d sportwiklir ht bst cotct opm mt d gmt wr z gvstigd is. D coörditor Vict Mooi (i ht midd, i pk) zij tm combitifuctioriss. combitifuctis gt d sm mt d sportwiklir ht gsprk. Sm ku w d kijk wt d combitifuctioriss voor d rtilr rodom d sportwk ku btk.

Onze Hervormde Gemeente is mij veel waard

Onze Hervormde Gemeente is mij veel waard Acti Krkbls 2016 Oz Hrvormd Gmt is mij vl wrd Hrvormd Gmt Elburg Acti krkbls 2016 D krk is v groot blg: - D krk, wr lk zodg d vrkodigig v ht Evgli pltsvidt di vl ms tot stu is. - D krklijk gmt, di zich

Nadere informatie

Leren in geuren en kleuren. Informatiebrochure

Leren in geuren en kleuren. Informatiebrochure Iformtibrochur Lr i gur klur Bt oudr/vrzorgr, O tm Hrtlijk wlkom i d klurrijk wrld v bichool D Rgboog. Nt zol rgboog tt ook oz chool voor omgvig vol klur: omgvig di rcht dot d vrchill tu kidr, h zichzlf

Nadere informatie

is wo u r h c i d n . n Bel 078 15 50 10 Surf www.citycareplus.be

is wo u r h c i d n . n Bel 078 15 50 10 Surf www.citycareplus.be is wo I all c rt thu omfo ACTIVE t i g l l i w h c o t.. bb h k u r d t h i d s m r o o Bl 078 15 50 10 -v Surf www.citycarplus.b OVER CITY CARE PLUS City Car Plus is igtijds, oafhaklijk orgaisati di j

Nadere informatie

CHeCk it out! Jij komt toch ook een keer kijken?

CHeCk it out! Jij komt toch ook een keer kijken? CHCk t out! Jj komt toch ook kr kjk? Op Dg Ht Huygs Collg Rchmowl lrt jou ho j ht bst ut jzlf kut hl. Dt komt omdt j: 1. j hr mt thus volt 2. d brugkls op ht just vu ls krjgt 3. vl utdgg krjgt 4. d bgldg

Nadere informatie

Nieuws brief. Nieuwsbrief december 2013. Sinterklaas op school. T. Delgrosso Directeur

Nieuws brief. Nieuwsbrief december 2013. Sinterklaas op school. T. Delgrosso Directeur Niuws brif Niuwsbrif dcmbr 2013 Hir d laatst iuwsbrif va ht jaar 2013. Was spad jaar, waari vl is gburd, mt wl als d mst spad zak d ovrgag aar ht cotiuroostr d officiël crtificrig aar D Vrdzam School.

Nadere informatie

Onderwijsvorm. Doelstelling Versterken van de vaardigheden die kinderen nodig hebben om gezonde keuzes te maken

Onderwijsvorm. Doelstelling Versterken van de vaardigheden die kinderen nodig hebben om gezonde keuzes te maken L O H O L Kutr 2.5 6j Vrstrk v d vrdighd di kutrs 1 grd LO 6-8j 2 grd LO 8-10j 3 grd LO 10-12j Vrstrk v d kis vrdighd di kidr odig hbb om gzod kuzs t mk g coho t drik Wtgvig: wi k coho kop wr D smstig

Nadere informatie

Joyce. Ik meen Psalm 23 te horen, The Lord is my shepherd - Heb ik dat goed gehoord?

Joyce. Ik meen Psalm 23 te horen, The Lord is my shepherd - Heb ik dat goed gehoord? I dz rubrik will w u grg its lt lz v Gods krchtig hd di w i os wrk mog rvr. Ms gv i dz rubrik hu gtuigis v hu btrokkhid bij ht wrk v Nr Hous of v ht gloof kom door d lifd v God. Dit kr: Joyc Vorig jr b

Nadere informatie

Algemene opmerkingen vooraf

Algemene opmerkingen vooraf Algm pmrkig vraf Blagrijkst mthdlgisch cmmtaar p d vraglijst is dat r hlmaal it gvraagd wrdt aar h d App gbruikt wrdt, f dat aasluit bij ht dl va d App. Er wrdt all gvraagd f ms ku film mt hu tlf, f d

Nadere informatie

is wo t n t m r o v e n e g r e b n e n e v n ARE - Bel 078 15 50 10 Surf www.citycareplus.be

is wo t n t m r o v e n e g r e b n e n e v n ARE - Bel 078 15 50 10 Surf www.citycareplus.be is wo I all c rt thu omfo rs g r o z l t a m r o o v ARE - C t m o m hu a v t i g i d.. d v ho b g r o z & Bl 078 15 50 10 Surf www.citycarplus.b OVER CITY CARE PLUS City Car Plus is igtijds, oafhaklijk

Nadere informatie

Verzuimprotocol. Inleiding

Verzuimprotocol. Inleiding Ilidig Voor volgd schooljaar hft d schoollidig i samwrkig mt d vrzuimcoördiator adr btrokk fuctis iuw protocol mt btrkkig tot vrzuim (t-laat-kom, o- goorloofd absti, vrwijdrig uit d ls) vorm ggv. Naar

Nadere informatie

Tevredenheid van patiënten over het afleveren van overgehevelde geneesmiddelen: TNF-alfaremmers, orale oncolytica en groeihormonen

Tevredenheid van patiënten over het afleveren van overgehevelde geneesmiddelen: TNF-alfaremmers, orale oncolytica en groeihormonen Tvrdhid va patiët ovr ht aflvr va ovrghvld gsmiddl: TNF-alfarmmrs, oral ocolytica groihormo E odrzok i opdracht va d Ndrlads Vrigig va Zikhuiz (NVZ), d Ndrlads Fdrati va Uivrsitair Mdisch Ctra (NFU), d

Nadere informatie

Sleutels. Inhoud van deze Les

Sleutels. Inhoud van deze Les Koi klijk Uw koikrijk kom, Uw wil gsid, o rd zols i d hml. Mhüs 6:10 O c h Ihoud v dz Ls! Risbgg Kli glob! Objcls uiodigig Sluls Wij hbb ls ki v God Koiklijk o gkrg Di Koiklijk o is uiodigig om d Hml r

Nadere informatie

Portfolio. mobiel 06 48 10 91 93 Hogesteeg 33 3911 VT Achterberg www.profielmedia.nl info@profielmedia.nl

Portfolio. mobiel 06 48 10 91 93 Hogesteeg 33 3911 VT Achterberg www.profielmedia.nl info@profielmedia.nl Prtfli mbil 06 48 10 91 93 Hgstg 33 3911 VT Achtrbrg www.prfilmdi.l if@prfilmdi.l ffic JBsupprt W&S Buw rdmt Wim Willms mbil 06-47908434 Vtiusschl vilig p wg Oud Wittrd S chut itrim drwijz mt gvl Ndridsstrt

Nadere informatie

4.1 Op ontdekkingsreis

4.1 Op ontdekkingsreis LB 4-5 4. Op tdkkigsis > Kijk fbdig. Wk zi h bij d jgs? O Os schip is zischip. O Wij v m v s pzi. O Wij wk p ht schip. O Wij v gs i bkd d. O W zi bkd vgs. > Ls Uit ht dgbk v Vsc d Gm. Wt hft Vsc d Gm mgm

Nadere informatie

De scholen zijn weer begonnen Handleiding 2010

De scholen zijn weer begonnen Handleiding 2010 D schol zij wr bgo Hadlidig 2010 Kidr zij kwtsbaar i ht vrkr. Vl t vaak rak zij btrokk bij ogval, vooral i d rst dri maad va ht iuw schooljaar. Ook voor automobilist is ht a d zomrvakati wr v w dat schoolgaad

Nadere informatie

Handhavingsstrategie Drank- en Horecawet

Handhavingsstrategie Drank- en Horecawet Hadhavigsstratgi Drak- Horcawt gcostatrd N Gwldig! Catgori 1 Licht ovrtdig Waarschuwig Catgori 1 Ja N Ja 1. Waarschuwig 2. Bstuurlijk bot 3. Itrkk vrguig of tijdlijk vrbod tot vrkoop 4. Catgori 2 Middlzwar

Nadere informatie

Dit is wat de IVW u allemaal. oplevert

Dit is wat de IVW u allemaal. oplevert Dit is wt IVW u llml oplt D uitstk liggig i mtopoolgio Amstm jlg omstiti, it gbi hft l l zichzlf. Ht zij cht ms i ctif zij smwk, i succs mk. Voo zichzlf oo lk. Ht twk IVW splt i blgijk ol. E cti igig,

Nadere informatie

VLAGGENINDUSTRIE GRONINGEN B.V.

VLAGGENINDUSTRIE GRONINGEN B.V. DOEKBEDRUKKING 2015 VLAGGENINDUSTRIE GRONINGEN B.V. Vlaggidustri Groig bv staat voor: iovatif, vooruitstrvd, kwalitatif hoog ivau, cocurrrd prijz sll lvrtijd. Bovdi wrk w mt zr activ thousiast bi buitdist

Nadere informatie

Lekker puzzelen en lekker met taal bezig zijn. Puzzel mee! Ria van Adrichem Leonie van de Wetering. jaargang 1 2006/2007. serie 1

Lekker puzzelen en lekker met taal bezig zijn. Puzzel mee! Ria van Adrichem Leonie van de Wetering. jaargang 1 2006/2007. serie 1 Lkk puzz kk mt t bzig zij Puzz m! Ri v Adichm Li v d Wtig jgg 1 2006/2007 si 1 Vmgvig Hi Ku Puzz m! jgg 1, 2006/2007, si 1 ISBN 90-71740-85-4 2006 D Stip Eductif Nits uit dz uitgv mg gkpid wd zd uitdukkijk

Nadere informatie

Gelijknamige breuken kun je eenvoudig bij elkaar optellen of van elkaar aftrekken:

Gelijknamige breuken kun je eenvoudig bij elkaar optellen of van elkaar aftrekken: Brukn optlln n ftrkkn Vrknnn Opgv 1 Ton n Hns stlln smn n grot pizz. Ton t d hlft vn d pizz op, Hns t 3 dl vn d pizz. 8 Wlk dl vn d pizz tn z smn op? Wlk dl vn d pizz t Ton mr op dn Hns? nm: Imgs/R1003.jpg

Nadere informatie

O.B.S. t Kraaienest. Wilt u a.u.b. goed controleren of de fiets van uw kind helemaal in orde is? Zorg ook voor een goed, stevig slot.

O.B.S. t Kraaienest. Wilt u a.u.b. goed controleren of de fiets van uw kind helemaal in orde is? Zorg ook voor een goed, stevig slot. O B S OBS Kraais Koigi Wilhlmiasraa 5 3265 BH Pirshil lfoo/fax 0186-691661 mail: mroh@kraaisschooll K r Pirshil, 15 april 2015 a a Aa d oudrs/vrzorgrs va grop 7/ 8 va i Kraais Bs oudrs, Op wosdag 1, dodrdag

Nadere informatie

WONEN - TUINEN - BROCANTE - WORKSHOPS RECEPTEN - UITJES & REIZEN - SHOPPING... nummer 1-6,95

WONEN - TUINEN - BROCANTE - WORKSHOPS RECEPTEN - UITJES & REIZEN - SHOPPING... nummer 1-6,95 WONEN - TUINEN - BROCANTE - WORKSHOPS RECEPTEN - UITJES & REIZEN - SHOPPING... ummr 1-6,95 hrjs v hou Wil j w wr j z rikl ku kop? Suur v mil r ifo@phsiry.l 15 rokls i 36 kli f lsjs Ruculus is boisch m

Nadere informatie

Mamut One. Een nieuwe en eenvoudigere werkdag in 2009! Mamut One. - E3 Silver. Alles in één oplossing

Mamut One. Een nieuwe en eenvoudigere werkdag in 2009! Mamut One. - E3 Silver. Alles in één oplossing Mamut O E iuw voudir wrkda i 2009! RRducr uw kost haal ht pottiël uit uw odrmi, mt éé bruiksvridlijk complt IT-oplossi Ls mr op paia 4 i d i b Aa Alls i éé oplossi Gbruiksvridlijk bokhoudi Efficiët ordrs

Nadere informatie

Aan de slag met participatie

Aan de slag met participatie A d slg mt prtiipti Dz libr pdf is ht bst t (prttyp) gbrui vuit Adb Rdr mt lptp f dstp. Op tlf f tblt Dz iirtigids t 4 ruts, di st vr d itrti tuss prtij i vir fs v mgvigrs. wrt d muisli-futi g it. Mmt

Nadere informatie

oefenbundel voor het tweede leerjaar

oefenbundel voor het tweede leerjaar ofbudl voo ht twd ljaa lihoud aad bo taal: pictogamm mdiëig Tijd voo Taal acct - Taal 2 taalbschouwig taal: lz schijv acctactivitit Tijd voo Taal acct - Taal 2 vijkig spllig: i, i mdiëig Tijd voo Taal

Nadere informatie

Avond voor bewonerscommissies. 13 november 2012

Avond voor bewonerscommissies. 13 november 2012 Avod voor bworscommsss 13 ovmbr 212 Prormm Wlkom! Kuz voor w v/d dr odrwrp Adr odrwrp vold bjkoms Ircv bjkoms: 2:1 VOC: Frs v Dusscho Tom v d Br 2:5 Bro 213: Dor Lomm 21: Jrpl voor bd: Advsurs lfomv 3

Nadere informatie

Evolutie van zoekmachines

Evolutie van zoekmachines D voluti va zokmachis Marc va Somr Kiswrkrs spdr gmiddld mr da 12 uur pr wk mt zok aar iformati. Ht was da ook Googl di d d zokmarkt aatal jar gld dfiitif opbrak imiddls bkdhid hft vrgaard bij zowl priv-

Nadere informatie

Jubileum Moerstee Glasspecialist

Jubileum Moerstee Glasspecialist Jubilumuitgv tr glghid v ht 30-jrig bst v Glshdl Morst Jubilum Morst Glsspcilist Trds i glsitriurs Gls ls mbcht Gvol voor gls covr voorstl_df.idd 1 17-11-2008 08:52:56 V hrt gflicitrd mt d opig v ht iuw

Nadere informatie

art. 23 De productie van sociale woningen nu en straks # 58 10-11-12 deel 1/ Terreinen, financiën

art. 23 De productie van sociale woningen nu en straks # 58 10-11-12 deel 1/ Terreinen, financiën Drimdlijks dossir v d BBRoW Afzdr: BBRoW, Hgouwki 29, 1080 Brussl rt. 23 Idr hft ht rcht mswrdig lv t lid. Dit rcht omvt ht rcht op bhoorlijk huisvstig. BlgiË PP 1000 Brussl 1 fgiftktoor: 1000 Brussl 1

Nadere informatie

H 0 5 R R -F 5 x 1, 5 m m

H 0 5 R R -F 5 x 1, 5 m m I b u w k k p l t H I C 6 4 4 0 3 X G l v r s t d z h d l d g t l z! B s t k l t, D k u v r h t k p v -p r d Bu c kt W h p d t u d b s t r s u l t t v r k r p r d u c t, d t v r v r d g d s m t d l l r

Nadere informatie

All about her! Pagina 8-9 Dé items zijn die je niet kunt missen volgens Kelly! Op zoek naar liefde? Ga snel naar pagina 10!

All about her! Pagina 8-9 Dé items zijn die je niet kunt missen volgens Kelly! Op zoek naar liefde? Ga snel naar pagina 10! All bout hr! Ht mgzi ovr d vrouw v tgwoordig Pgi 8-9 Dé itms zij di j it kut miss volgs Klly! Op zok r lifd? G sl r pgi 10! Nummr 6, Jui 2011 Colofo Ihoudsopgv Idr md is r wr iuw vrsi v ht mgzi All bout

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1 / 2. Deze week: 5 september Beste ouders / verzorgers,

Nieuwsbrief 1 / 2. Deze week: 5 september Beste ouders / verzorgers, Niuwsbrif 1 / 2 Dz wk: Bijbls gschidis Oudrbzok Bij ht thma: Pompom lolo Lttrfst! Studidag Afschid mstr va Dijk Klutruitspraak Voor all data gldt: Do Volt (zo d Hr wil wij lv) 5 sptmbr 2016 Bst oudrs /

Nadere informatie

Machten. Inhoud Machten

Machten. Inhoud Machten Mchtn Inhoud Mchtn Mchtn n mchtsvrhffn Evn n onvn mchtn Vrmnigvuldign vn mchtn Dln vn mchtn Mcht vn n mcht Mchtn vn productn 7 Mchtn vn rukn Sustiturn vrvngn vn n lttr door n gtl Wortls n mchtn mt grokn

Nadere informatie

NAJAAR FASHION TIPS MADE WITH L VE. Milaan, München. Alles wat u wilt weten over de laatste trends door mode expert May-Britt Mobach

NAJAAR FASHION TIPS MADE WITH L VE. Milaan, München. Alles wat u wilt weten over de laatste trends door mode expert May-Britt Mobach OPTIEK VISIE Mil, Müch Prijs Itrtiol optibrz Uw bioritm mr i bls? Dt! NAJAAR 05 MADE WITH L VE Ht vrhl chtr ht motr NAJAAR FASHION TIPS Alls wt wilt wt ovr d ltst trds door mod xprt My-Britt Mobch Opti

Nadere informatie

Interpretatie onderzoek ʹkind en eredienstʹ

Interpretatie onderzoek ʹkind en eredienstʹ Itrprtti drzk ʹkid rditʹ Juri 2008. 128 fruir zij igvrd. 125 fruir zij igvud. Op 350 ptvkk i dt 36. D rp k rprttif gcht wrd vr ht gh. t dz kttkig: - V d 54 gzi, wrv kidr d crch+ bzk, hbb 33 grgrd p tig

Nadere informatie

Christmas time 2.0! Lesbrief

Christmas time 2.0! Lesbrief Lsbrif Christms tim 2.0! En updt vn ht succsvoll Tumult krstspl vn vorig jr. In smnwrking mt Musicbox is d muzikrond nu n krstmuzikquiz gwordn di j klssikl ls fsluiting vn ht spl dot: vl plzir n lvst hl

Nadere informatie

ZWANGER EN FIT waarom en op welke manier sporten goed is voor zwangere vrouwen...

ZWANGER EN FIT waarom en op welke manier sporten goed is voor zwangere vrouwen... ZWANGER EN FIT wrm p wlk mir sprt gd is vr zwgr vruw Bkswg 21F 7031 AT Whl / 06-23 61 18 25 / if@fitwijzrcm / wwwfitwijzrcm ZWANGER EN FIT Dr: Cr v Hrd, fysithrput Bwg is blgrijk vr j lichm, k wr j zwgr

Nadere informatie

Gemeente en corporaties onderzoeken mogelijkheden sociale woningbouw

Gemeente en corporaties onderzoeken mogelijkheden sociale woningbouw Woovst Gmt corportis odrzok mogijkhd soci woigbouw Aidig Op 15 dcmbr 2015 hft d gmtrd bsot om d mogijkhd v soci woigbouw t odrzok op dri octis: Ovrgoo, d Str Rijd. Aidig hirvoor is d tomd vrg r soci huurwoig

Nadere informatie

SNELWEG SNELWEG. assengroningenassengroningen. groningenassengroningenassen. assengroningenassengroningen DE FIETS. groningenassengroningenassen

SNELWEG SNELWEG. assengroningenassengroningen. groningenassengroningenassen. assengroningenassengroningen DE FIETS. groningenassengroningenassen ssroi ssroiss oiss PROGRAMMA Itroducti Plforum - Gdputrd Hk Brik - 5 burus Afrodi ssroi FIETS ASSEN GRONINGEN 30 km lt Grot pdl tuss Ass Groi Tusslid ldschpplijk bid mt kr ssroi DE AMBITIE! Mr ms op fits

Nadere informatie

Verzoek om kwijtschelding particulieren 2016

Verzoek om kwijtschelding particulieren 2016 Vrzok om kwijtshling prtiulirn 2016 Mt it formulir kunt u kwijtshling vrgn vn lsting. Bntwoor vrgn, onrtkn ht formulir n stuur ht zo snl moglijk trug. U mot op ll vrgn i op u vn topssing zijn vollig n

Nadere informatie

6 Moppentrommel. Heleen, bedankt voor alle energie die je in de schoolkrant hebt gestoken. We zullen je missen tijdens onze gezellige bijeenkomsten!

6 Moppentrommel. Heleen, bedankt voor alle energie die je in de schoolkrant hebt gestoken. We zullen je missen tijdens onze gezellige bijeenkomsten! ummr 15, pril 2015 Rvpost! Rvpost 2 Colum mstr Jochm Ev voorstll: mstr Joop 3 4 5 Kidr ht woord... Robi uit grop 7 Niuws uit d lrligrd Ntuurprojct & otbossig 7 8 9 10 Ik & mij fmili: Hugo uit grop 3 Bokkst:

Nadere informatie

StickPraet. Week 21. Deze week: Held van de week. Wedstrijd- verslagen

StickPraet. Week 21. Deze week: Held van de week. Wedstrijd- verslagen StickPrt Wk 21 Dz wk: Hld v d wk Wdstrijd- vrslg Ihoud Agd Liv ld, Alwr d llrltst StickPrt v dit sizo! Dt btkt ook dt ht hockysizo 2014-2015 t id is. D slctis zij wr bgo wij ku g bgi mt ht vorm v iuw tms

Nadere informatie

Een moderne gelijkenis

Een moderne gelijkenis 4 Krkld v d Protstts Gmt t Jrgg 2, r. 4 pril 205 D stuurgrop pioir E modr glijkis Ps ws fst pgi 5 pgi pgi 2 Ht is fij om krkdist mt sgzid ms t lv V d rdcti Eé v d rm v d Vrlossrkrk AGENDA Dt r i ovr d

Nadere informatie

Wereldwijd n 1 in huidverzorging. Littekens Huidstriemen. Vraag raad aan uw apotheker bio-oil.com

Wereldwijd n 1 in huidverzorging. Littekens Huidstriemen. Vraag raad aan uw apotheker bio-oil.com Wrldwijd 1 i huidvrzorgig Liks Huidsrim Vraag raad aa uw apohkr bio-oil.com UNIEKE FORMULE Bio-Oil is gspcialisrd huidvrzorgigsproduc da aabvol word als hulp bij h vrmidr va d zichbaarhid va LITTEKENS

Nadere informatie

Op de. Doe mee aan de Nationale Spreekbeurtactie van UNICEF. Blad voor UNICEF-kids. Sterling uit Haïti vond dankzij UNICEF haar vader terug

Op de. Doe mee aan de Nationale Spreekbeurtactie van UNICEF. Blad voor UNICEF-kids. Sterling uit Haïti vond dankzij UNICEF haar vader terug Blad voor UNICEF-kids sptmbr oktobr 2010, ummr 4 Op d vlucht Strlig uit Haïti vod dakzij UNICEF haar vadr trug Do m aa d Natioal Sprkburtacti va UNICEF Mt puzzl tkwdstrijd! Os rst id was dat j 3 kokjs

Nadere informatie

Buurtparkjes en speelplekken

Buurtparkjes en speelplekken Oktobr 2014 PAGINA 1 In dit nummr Buurtparkjs n splplkkn Niuwbouw Vinknstraat n Parkitstraat bijna klaar! Start wrkzaamhdn opnbar ruimt. Aanlg niuw rioolstlsl Schoon grondwatr Crossbaan, ht succs Binnnkort

Nadere informatie

8SQEXIR 6MNO EER P]GSTIIR +SIHI FVSR ZER ZMXEQMRI % IR ' 4EWWIRH MR HI 7GLMNJ ZER :MNJ -XEPMEERW +IPI KITIPHI 6SQE XSQEXIR +ITIPHI 6SQE XSQEXIR

8SQEXIR 6MNO EER P]GSTIIR +SIHI FVSR ZER ZMXEQMRI % IR ' 4EWWIRH MR HI 7GLMNJ ZER :MNJ -XEPMEERW +IPI KITIPHI 6SQE XSQEXIR +ITIPHI 6SQE XSQEXIR Cppl is Itlis fmilibrijf, mt lg triti v vrvrigig istributi v hgwrig vslpruct. Os rfg trt uit 1908 t fmili Cppl is bg mt ht srvr vrkp v t wij i ht Itlis Mrct S Svri Slr. I 1952 bg Erst Cppl mt mt ht iblikk

Nadere informatie

10 januari 2013. Hazeldonk-Meer. Wijkplan inhoud u

10 januari 2013. Hazeldonk-Meer. Wijkplan inhoud u 10 jri 2013 Hzldok-Mr Wijkpl ihod ls mr Prkmgmt Logistic Ctr Hzldok-Mr D odrmrsvrigig LCHM wrkt prkmgmt odr ht motto: smwrkig door sm t wrk Focs LCHM kwlititsvrbtrig trri ctrl ikoop bsiss to bsiss mr ld

Nadere informatie

Derde editie. Tweede Fase. du français garan

Derde editie. Tweede Fase. du français garan r z j i w mthod Drd diti Twd Fas aîtris m n n o b n U! d D accor ti! du français garan Drd diti Twd Fas lrn voor d praktijk én succs op d xamns. Mt d niuw, drd diti van wrkn lrlingn daar nog dolgrichtr

Nadere informatie

DE MOOISTE WOONWINKEL

DE MOOISTE WOONWINKEL * Bij lk f bv,- COLLECTIEKRANT OKTOBER 5 - VAN DER HEIJDEN Thu i j hu! DE MOOISTE WOONWINKEL Crr uw ig wstijl. Bk Mchsr zits + di. Lvrbr i stfkwliit, psllig, zits, klur. Di k zl liks ls rchts. Afig: 8789

Nadere informatie

Brand Activation. Created by Marina Hoogeveen

Brand Activation. Created by Marina Hoogeveen Brad Actvato. Cratd by Mara Hoogv Aadacht Om Dazzlg Styl odr d aadacht t brg mot allrrst vst kaartjs va d uw husstjl word otworp word gdrukt. Daaraast zal d tokomstg uw tractv wbst ht blagrjkst commucat

Nadere informatie

ov haaglanden Opwegnaar Deze tevreden reizigers gingen u voor

ov haaglanden Opwegnaar Deze tevreden reizigers gingen u voor ztrd 8 dcmbr 2012 www.d.l 4 PUZZELEN MET DE DIENSTREGELING 8 GEVONDEN VOORWERPEN 10 DE PSYCHOLOGIE VAN HET WACHTEN 12 KINDEREN ZIJN EEN BEETJE DRUK ov hld Opwr Dz tvrd rizirs i u voor Chir, 18 jr Mlvi,

Nadere informatie

09.30. uur beginnen we

09.30. uur beginnen we Om 09.30 uur bgi w B Tigglaar MBA i éé dag Utrcht 2014 B Tigglaar PASPOORT Gbor 1969 i Oost-Groig. Drs. commuicatiwtschap & Dr. coomisch wtschapp bdrijfskud. Schrijvr va o.a. Itrt Stratgi, Drom, Durv,

Nadere informatie

Informatie voor werkstukken en spreekbeurten. Kinderen en oorlog. Stel je voor hoe je leven zou zijn als je niet meer zou kunnen spelen...

Informatie voor werkstukken en spreekbeurten. Kinderen en oorlog. Stel je voor hoe je leven zou zijn als je niet meer zou kunnen spelen... Iformi voor wrksukk sprkbur Wis j d? I mr d drig ld i d wrld is r oorlog. Wrldwijd zij r dus miljo kidr di oorlog m mk. Wrom is r oorlog? Oorlog ku vrscilld oorzk bb. Rgrigslidrs ku o s m lkr zij wrdoor

Nadere informatie

Expositie Cocky van Bueren in Trefpunt. CCIV-lezing over romaanse en gotische kunst. Nadere kennismaking met nieuwe diakenen

Expositie Cocky van Bueren in Trefpunt. CCIV-lezing over romaanse en gotische kunst. Nadere kennismaking met nieuwe diakenen 11 Krkbld v d Protstts Gmt t Jrgg 25, r. 11 14 ovmbr 2014 CCIV-lzig ovr roms gotisch kust Expositi Cocky v Bur i Trfput Ndr kismkig mt iuw d pgi 3 pgi 5 pgi 13 Gdchtiszodg Dk dirbr dod V d rdcti Wilhlmrk

Nadere informatie

Rijden op de rug van een tijger

Rijden op de rug van een tijger Rijd p d rug va tijgr adk vraf Wk wrd uit d tkst k j a? Vik aa. Wk wrd k j g mr? Vu aa. amusr bddhism rbidwaardig kstr ij mrkwaardig mik sjamaa spruk strpr vid trac Kis uit d wrdijst zs wrd di t mak hbb

Nadere informatie

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+ B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+ LH 262 BK JV 151 FA KR 069 MU ET 160 TK VK 010 MT JE 139 EN AW 228 WI KT 247 BI BT 172 FA PW 261 BK HF 119 EN NF 107

Nadere informatie

Blad voor UNICEF-kids. November 2009 januari 2010, nummer 5. Het grote. kregen. nummer. j i. n pr s. rechten KINDERRECHTENSPECIAL

Blad voor UNICEF-kids. November 2009 januari 2010, nummer 5. Het grote. kregen. nummer. j i. n pr s. rechten KINDERRECHTENSPECIAL Blad voor UNICEF-kids Novmbr 2009 jauari 2010, ummr 5 o t E... krg r d i w K rcht Ht grot t s f ummr! vraag s j i pr Mt strips s l, sligr, puzz KINDERRECHTENSPECIAL E u is ht fst! Foto: UNICEF/Tatiaa Guiara

Nadere informatie

W elkom in een nieuwe editie van het Huygensbulletin, nummer

W elkom in een nieuwe editie van het Huygensbulletin, nummer W lkom i iuw diti v ht Huygsbullti, ummr tw lwr. W zij imiddls bld i 1672 hbb hl wt orustig bwog jr chtr d rug. Er is d ook vl om op trug t blikk i dit bullti. Vl lsplzir! Crtoo Christi Huygs, Bob Albrts

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Thema s Trefwoord. Kalender. jaargang 10 - nummer 16-29 oktober 2015

Nieuwsbrief. Thema s Trefwoord. Kalender. jaargang 10 - nummer 16-29 oktober 2015 Niuwsbrif jaargang 10 - nummr 16-29 oktobr 2015 Thma s Trfwoord Wk 45 Thma: Arm n rijk D proft Amos zit ho in ht noordn van ht land d arm mnsn stds armr n d rijkn stds rijkr wordn. Dat vrschil zorgt voor

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2011/2012

JAARVERSLAG 2011/2012 JAARVERSLAG NL 2011/2012 sm strk voorwoord 1 2 6. Bmbo plt voor pdcorridor i Qilig, Chi Bld: WWF-Chi 7. Turtl Cmp voor kidr, Mlisië Bld: WWF/Gvi Jolis succs bok do w sm 3 6 4 7 5 4. Nushoorvrhuizig, Zuid-Afrik

Nadere informatie

11e Jeugd Sponsor Actie Puur Voordeel. Puur

11e Jeugd Sponsor Actie Puur Voordeel. Puur Jugd Spsr Acti 5479-3 Draaibk vrigig Jugd Spsr Acti 206.idd 8-0-6 7:4 Bst dlmd club f vrigig, Allrrst gflicitrd mt d dlam aa d Jugd Spsr Acti i 206. Graag mak wij als Pisz suprmarkt r sam mt all vrigig

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK AFVAL. G E M E E N T E LANGEDIJK Retouradres Postbus 2232, 3500 GE UTRECHT Kamer: 5.11. C 0\h Datum

HUISHOUDELIJK AFVAL. G E M E E N T E LANGEDIJK Retouradres Postbus 2232, 3500 GE UTRECHT Kamer: 5.11. C 0\h Datum A G HUISHOUDELIJK AFAL '16SC002178* G E M E E T E LAGEDIJK Rturdrs Pstbus 2232, 3500 GE UTRECHT Kmr: 5.11 Gmt Lgdijk Ht cllg v burgmstr wthudrs Pstbus 15 1723 ZG ZUID-SCHARWOUDE 3 0 MRT 2016 CLr /BW, RAAD

Nadere informatie

Programma. Event: Verbinden met Lef 6 november 2013 Voor basisonderwijs en kinderopvang. http://wp.me/p2uhrb- 8T. Lees verder voor het programma..

Programma. Event: Verbinden met Lef 6 november 2013 Voor basisonderwijs en kinderopvang. http://wp.me/p2uhrb- 8T. Lees verder voor het programma.. Prgrmm hlpt juw lr- krcht zichtbr mk! Evt: Vrbi mt Lf 6 vmbr 2013 Vr bsisrwijs kirpvg Ir ms hft its mis wg t gv. E vrhl, tlt, btj cht f its t j it (mr)ig hbt. Vuit z gcht hb ik ht Evt: Vrbi mt Lf grgisr.

Nadere informatie

In figuur 5-1 zie je een afbeelding van de snelheidsmeter en de kilometerteller van een nieuwe auto.

In figuur 5-1 zie je een afbeelding van de snelheidsmeter en de kilometerteller van een nieuwe auto. Opgvn Vrkr In ht vrkr spln snlhi n krht n lngrijk rol. W zulln topssingn kijkn wrij voorl ook vilighi in ht vrkr n o zl komn. Opgv 1 In figuur 5-1 zi j n fling vn snlhismtr n kilomtrtllr vn n niuw uto.

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Stein F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, juni 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k S t e i

Nadere informatie

12c u 1000 = =

12c u 1000 = = G&R vwo C dl 3 9 Rij C. vo Schwartzbrg 1/10 1a A hoort bij rij IV; B hoort bij rij II; C hoort bij rij III D hoort bij rij I. 1b Bij rij I: 36, 49, 64; bij rij II: 8000, 16000, 3000; bij rij III: 17, 19,

Nadere informatie

dans kunst & cultuur Zuiderlicht pen College HUIS UITNODIGING 13 februari 2016 29 januari 2016 13 februari VAKKEN EN LESSEN ALLE VAKKEN EN LESSEN

dans kunst & cultuur Zuiderlicht pen College HUIS UITNODIGING 13 februari 2016 29 januari 2016 13 februari VAKKEN EN LESSEN ALLE VAKKEN EN LESSEN UITNODIIN OPN HUI 29 jauai Kal du Jadistaat 54 J ijgt i d st las hl vl va, di allmaal bij d odbouw ho. J it hiod. Ht is gllig school mt lu doct gllig ati gulda 1a J ijgt md mal p jaa appot j wodt da altijd

Nadere informatie

Kennismaking met Photoshop

Kennismaking met Photoshop Hoofdstuk Knnismaking mt Photoshop Hoofdstuk, ht bgin van onz boind tocht doorhn Photoshop. Waarschijnlijk was j tot nu to gwoon om mt programma s van Microsoft t wrkn. Z hbbn allmaal n zlfd look n fl.

Nadere informatie

naar dienstverlener jaarverslag 2012 www.presikhaaf.org Twitter.com/PresikhaafBedr Communicatie Presikhaaf Bedrijven

naar dienstverlener jaarverslag 2012 www.presikhaaf.org Twitter.com/PresikhaafBedr Communicatie Presikhaaf Bedrijven jaarvrslag 2012 www.prsikhaaf.org Twittr.com/PrsikhaafBdr Commuicati Prsikhaaf Bdrijv Bruigwg 10 6827 BM Arhm Postbus 9038 6800 EX Arhm Tlfoo: 026-368 51 11 E-mail: ifo@prsikhaaf.org Itrt: www.prsikhaaf.org

Nadere informatie

Kinderboekenweek. Wie heeft de gouden griffel gewonen? : Simon van der geest. Welk boek heeft de gouden griffel gewonen?

Kinderboekenweek. Wie heeft de gouden griffel gewonen? : Simon van der geest. Welk boek heeft de gouden griffel gewonen? Kindrboknwk Dit jaar vond d Kindrboknwk plaats van 7 t/m 18 oktobr. Dit hbbn w op school ook gvird. W haddn grot opning, waarbij Mstr Hans tw profjs voordd n w op ht lidj van Kindrn voor Kindrn gingn dansn.

Nadere informatie

Zondag 13 maart 2016. Aanvang: 19.00 uur Regenboogkerk Epe Ontmoetingsdienst Thema: Wijs mij de weg

Zondag 13 maart 2016. Aanvang: 19.00 uur Regenboogkerk Epe Ontmoetingsdienst Thema: Wijs mij de weg Zondag 13 maart 2016. Aanvang: 19.00 uur Rgnboogkrk Ep Ontmotingsdinst Thma: Wijs mij d wg Voorgangr: Ds. A. M. van d Wtring Muzikal mdwrking: Chr. mannnkoor L o o f t d n H r O.l.v.: Frddy V l d k a m

Nadere informatie

omdat we samen één zijn op deze school. Ian Kuijpers, Geld Kom naar de open dag!

omdat we samen één zijn op deze school. Ian Kuijpers, Geld Kom naar de open dag! omdt w smn één zijn op dz school. rop In Kuijprs, Gld Kom nr d opn dg! Z o n d g 2 6 j n u r i MEER...? EN NOG VEEL mot ik kizn t W t? ch br rom ht Str brugkls? W don w in d t W : ER ME VO - VMBO-t LEES

Nadere informatie

Artikel 1 Begripsbepaling

Artikel 1 Begripsbepaling a v l d E mo Pr u u a S l o i s ofs Pr-ambul Social parrs i h odrwijs srv r aar sam m SBL d wlijk zorgplich voor profssiol auoomi profssiol ruim op all odrwijsisllig vral i profssiol sauu. Zij bid hirbij

Nadere informatie

eekhoorns Alles over 10 adopteer een kanjer! 12 reportage: blad voor jonge dierenbeschermers 1 interview met freek vonk tussen de dino s

eekhoorns Alles over 10 adopteer een kanjer! 12 reportage: blad voor jonge dierenbeschermers 1 interview met freek vonk tussen de dino s ummr 2: jui 2014 jrgg 35 6 itrviw mt frk vok tuss d dio s 10 doptr kjr! 12 rportg: ko + wi = blij lls ovr khoors kttrluk: riskwrttspl i miiformt! bld voor jog dirbschrmrs 1 t s o P r Ikki voo Hyy, ik ls

Nadere informatie

Omhoog op de ladder. Groningse Ketenaanpak haalt allochtone vrouwen uit isolement

Omhoog op de ladder. Groningse Ketenaanpak haalt allochtone vrouwen uit isolement Omhoog op d laddr Groigs Ktaapak haalt allochto vrouw uit isolmt Voorwoord I Groig will w dat idr mdot. Dus ook d grop allochto vrouw di op grot afstad va oz samlvig staa. Dz vrouw hbb vaak mrdr problm

Nadere informatie

Burgerkracht. Burgerkracht. Verbinden van. burgers h JAARVERSLAG 2014. talenten te dele VRIJWILLIGERSWINKEL JAARVERSLAG BURGERKRACHT 2014

Burgerkracht. Burgerkracht. Verbinden van. burgers h JAARVERSLAG 2014. talenten te dele VRIJWILLIGERSWINKEL JAARVERSLAG BURGERKRACHT 2014 t h c a r k r, N g TS WIL DOE L Burgrkracht VRIJWILLIGERSWINKEL JAARVERSLAG 2014 E IE D D I M N E E DT Vrbid va burgrs ElE N k i w rsr I E D E R g i l l i VOO Vrijw PLEK EEN? hft, ag t op m 1 tact t l.l

Nadere informatie

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W +

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + D o e l m a t i g h e i d s t o e t s v o o r g e b i e d e n w a a r v o o r g e e n b o d e m b e h e e r p l a n i s v a s t g e s

Nadere informatie

Duurzaam (ver)bouwen. Noordoost-Brabant 2013-2016

Duurzaam (ver)bouwen. Noordoost-Brabant 2013-2016 t e v o C l io g Re Duurzm (ver)bouwe Noordoost-Brbt 2013-2016 e w u o b e m S d i e h m duurz Duurzm Bouwe Grodstoffe worde schrser, het eergievrgstuk ijpeder e os klimt verdert. Duurzm bouwe e verbouwe

Nadere informatie

ONLINE OPLOSSINGSGERICHT WERKEN EMPOWERMENT VOOR CLIËNT EN HULPVERLENER. Nascholingscentrum Maatschappelijk Werk www.ncmw.nl

ONLINE OPLOSSINGSGERICHT WERKEN EMPOWERMENT VOOR CLIËNT EN HULPVERLENER. Nascholingscentrum Maatschappelijk Werk www.ncmw.nl ONLINE OPLOSSINGSGERICHT WERKEN EMPOWERMENT VOOR CLIËNT EN HULPVERLENER Naschoigsctrum Maatschappijk Wrk www.cmw. WAT IS DE KORTE OPLOSSINGSGERICHTE THERAPIE? D Soutio- Focussd Thrapy is otwikkd door Isoo

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Meerlo-Wanssum F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k Provincie L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k M e e

Nadere informatie

Greentec boomknippers, -zagen en houttangen

Greentec boomknippers, -zagen en houttangen Grtc boomkipprs, -zag houttag Grtc 150 bom- takk kipschaar D Grtc bom,- takkkipschaar is otwikkld om ht arbidsitsiv gvaarlijk wrk voor d ms t vrmidr. E tvs om i kortr tijd mr bom t kapp. D kli kipschaar

Nadere informatie

ontmoet KWARTAALMAGAZINE VOOR HUURDERS VAN YMERE ZOMER 2011

ontmoet KWARTAALMAGAZINE VOOR HUURDERS VAN YMERE ZOMER 2011 otmot KWARTAALMAGAZINE VOOR HUURDERS VAN YMERE ZOMER 2011 Btr Buurtprijs Bwors aa zt Stag J bt jog j wilt wat Tips! Watr bspar I Amstrdam-Noord git omwod va gvarird optrds tijds ht Mzigcocrt. Ls mr op

Nadere informatie

L i mb u r g s e L a n d m a r k s

L i mb u r g s e L a n d m a r k s L i mb u r g s e L a n d m a r k s P r o g r a m m a I n v e s t e r e n i n S t ed e n e n D o r p e n, l i j n 2 ; D e L i m b u r g s e I d e n t i t e i t v e r s i e 1. 0 D o c u m e n t h i s t o

Nadere informatie

Derde editie. onderbouw

Derde editie. onderbouw r z j i w mthod Drd diti ondrbouw ir! la f t m d o h t En m municrn mt n m Motivrn n lrn co modrn n h sc ti ak pr op t ch mthod gri Drd diti ondrbouw D mthod is vrdr ontwikkld n aangpast. Dat is t zin

Nadere informatie

1 Onderwerp Beschikbaar stellen van een krediet voor de verhuizing naar en de opstart van het Stadshuis en voor de oplevering van het Meandergebouw.

1 Onderwerp Beschikbaar stellen van een krediet voor de verhuizing naar en de opstart van het Stadshuis en voor de oplevering van het Meandergebouw. Niwgi Gtd 7 drwrp Bhikbr tll krdit vr tthlzig Mdr ihlzlg tdhl t brri Rdvrtl Adlig pprt Prtillhdr dr. B.J. Lbblg drwrp Bhikbr tll v krdit vr d vrhizig r d ptrt v ht tdhi vr d plvrig v ht Mdrgbw. Gvgd blit

Nadere informatie

H O E D U U R I S L I M B U R G?

H O E D U U R I S L I M B U R G? H O E D U U R I S L I M B U R G? N AD E R E I N F O R M A T I E S T A T E N C O M M I S S I E S OV E R O N D E R AN D E R E A F V A L S T O F F E N H E F F I N G E N I N L I M B U R G 1 6 a u g u s t u

Nadere informatie

omdat je je er samen snel thuis voelt. Fleur Jansen, Heez Kom naar de open dag!

omdat je je er samen snel thuis voelt. Fleur Jansen, Heez Kom naar de open dag! omdt j j r smn snl thuis volt. Flur Jnsn, Hz Kom nr d opn dg! Z o n d g 2 5 j n u r i MEER...? EN NOG VEEL mot ik kizn t W t? ch br rom ht Str? W don w in d t W : ER ME VO - VMBO-t LEES Athnum - HA Gymnsium

Nadere informatie

int Harderwijk Winterstad De intocht Sintdorp op de Vischmarkt t Pietenpad: expeditie door de stad t Pietenhuis Shoppen voor munten IJsbaan

int Harderwijk Winterstad De intocht Sintdorp op de Vischmarkt t Pietenpad: expeditie door de stad t Pietenhuis Shoppen voor munten IJsbaan 1 & D itocht it Sitdorp op d Vischmrkt t Pitpd: xpditi door d std t Pithuis Shopp voor mut IJsb Glijb 40m. lg Niuwjrsduik 01-09-10 22:36 Hrdrwijk Witrstd 2 Cocpt Tbl UNIEK!! BNI-prijs wir 2010 www.tbovldt.l

Nadere informatie

GOED WONEN. Niet zwart-wit. info-magazine. winter 2014. In dit nummer: 1 Voorwoord. 2 Terugblik 2014. 4 Een nieuwe functie, de senior medewerker wonen

GOED WONEN. Niet zwart-wit. info-magazine. winter 2014. In dit nummer: 1 Voorwoord. 2 Terugblik 2014. 4 Een nieuwe functie, de senior medewerker wonen GOED WONEN ifo-magazi witr 2014 Nit zwart-wit I dit ummr: 1 Voorwoord 2 Trugblik 2014 4 E iuw fucti, d sior mdwrkr wo 5 HBV BRES 6 Ergimaatrgl, profprojct i Swalm 7 Goud Huurdrs 8 Marsmatjs, vrwijdr asbst

Nadere informatie

Welke drie redenen kun je noemen voor het feit dat hun aantal in Zuid-Afrika achteruit is gegaan?

Welke drie redenen kun je noemen voor het feit dat hun aantal in Zuid-Afrika achteruit is gegaan? Rout B 1 Zwrtvotpinguïns Zwrtvotpinguïns zijn ngpst n ht wtrlvn. Doort hun kort vrn iht tgn lkr zittn, zijn z shrm tgn ht kou wtr. Bovnin hn z onr hun hui n ikk vtlg. Zwrtvotpinguïns mkn l uit vn volgn

Nadere informatie

Menu van de dag Horecaplein 31 maart 2015

Menu van de dag Horecaplein 31 maart 2015 Mu va ag Hrcapli 31 maart 2015 Parkr bij Lkaal 55 Vaaf 09.30 uur rij tritjs aar Harst 4-6 Vaaf 10.00 uur Otvagst mt kffi / th lkkrij 10.30 uur Opig wlkm r Mll Bakkr 10.45 12.00 uur Gastvrijhi ispiratr

Nadere informatie

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n I n é é n d a g k a n r e l i g i e u s e r f g o e d v a n m e e r d e r e g e n e r a t i e

Nadere informatie

Zjaak: in de zorg, uit de zorg!

Zjaak: in de zorg, uit de zorg! E uitgav va d Stichtig Bworsodrstuig Prislad, Postadrs: Lilia Ngoyiwg 102, 3065 EG Rottrdam, Tlfoo 06-14231171, sbprislad@xs4all.l, Itrt: www.sbprislad.l I dz krat: Zjaak: i d zorg, uit d zorg! Als wijkctrum

Nadere informatie

60, 97, 157,... (steeds de voorgaande 2 getallen optellen).

60, 97, 157,... (steeds de voorgaande 2 getallen optellen). 1a G&R vwo A dl 9 Rij Goiomtri C. vo Schwartzbrg 1/1 110, 116, 1,... (stds 6 rbij). 1b 607,5, 911,5, 166,875... (stds kr 1,5). 1c 1d 51, 66, 8,... (stds mr rbij). 60, 97, 7,... (stds d voorgaad gtall optll).

Nadere informatie

ASSESSMENT. Assessment. Wat is een assessment? Belang voor deelnemers Belang voor de werkgever Vijf stappen Waarom kiezen voor HRD Group? Interesse?

ASSESSMENT. Assessment. Wat is een assessment? Belang voor deelnemers Belang voor de werkgever Vijf stappen Waarom kiezen voor HRD Group? Interesse? Assssmnt Assssmnt Wat is n assssmnt? Blang voor dlnmrs Blang voor d wrkgvr Vijf stappn Waarom kizn voor HRD Group? Intrss? Bnt u gïntrssrd in onz assssmnts? Nm dan grust contact mt ons op. T 030-6911138

Nadere informatie

CBS Nije-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijekroost.nl

CBS Nije-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijekroost.nl CBS Nij-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijkroost.nl Vanuit d gropn Niuw lrlingn: in grop 1/2c: Rol Vnmans Gropn 1 n 2 Wi wil in d mivakanti ons poppnmubilair schildrn? Graag vn contact opnmn mt juf Lia. Op

Nadere informatie

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e 4 o k t o b e r 2 0 0 6 P r o j e c t n r. 2 9 5 7. 7 2 B o

Nadere informatie

Buurtcoöperatie Nobelhorst Verslag Algemene Ledenvergadering 26 mei 2015

Buurtcoöperatie Nobelhorst Verslag Algemene Ledenvergadering 26 mei 2015 Buurtcoöprati Noblhorst Vrslag Algm Ldvrgadrig 26 mi 2015 Aawzig ld L. Zuur - D. Schutt - L. Walstij - M. Jokr - J. Voskamp - A. d Vrd - M. d Vris - M.C. Vyt- S. Vos - G. Vos - E. Tool - J. Struik - N.

Nadere informatie

Karrenevalskraant van t Aogje Jaargang 53 2014 Daor kunde meej vor d n dag komme!

Karrenevalskraant van t Aogje Jaargang 53 2014 Daor kunde meej vor d n dag komme! Krrvlskrt v t Aogj Jrgg 53 2014 Dor kud j vor d dg ko! D iuw Joffrs 5 Agguskbd wit Mottoot 7 Miistr v Plisi Zk gt strijd tg lui kopr 15 V d voorzittr t Aogs otto Bst crvlsvirdrs. Bij ht vrschij v dz gklurd

Nadere informatie