Belasting en belastbaarheid van jonge kinderen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Belasting en belastbaarheid van jonge kinderen"

Transcriptie

1 Belasting en belastbaarheid van jonge kinderen wo r k s h o p s Er wordt door zwembaden veel geëxperimenteerd met lesduur en lesfrequentie. Een belangrijke vraag is hoe zwaar jonge kinderen fysiek en mentaal belast kunnen worden. Hoe lang kunnen kinderen iets volhouden? Kan er sprake zijn van overbelasting? Wat is bekend over de concentratie van jonge kinderen? Hoe is tijdens de lessen te herkennen dat kinderen zwaar worden belast en hoe kan daarmee rekening worden gehouden? Om zwemlessen, snelcursussen en turbocursussen een succes te laten zijn, zijn de antwoorden op deze vragen en de toepassing in de praktijk van groot belang. Na het volgen van de workshop bent u in staat zwemlessen te maken voor kinderen tot 6 jaar die voldoen aan de laatste wetenschappelijke inzichten omtrent de belasting in fysieke en mentale zin. U bent zwembadmedewerker in het bezit van een diploma Allround Zwembadmedewerker of zwemonderwijzer en geeft les voor het Zwem-ABC aan kinderen tot 6 jaar en u wilt de kwaliteit van de zwemlessen verder verbeteren. In deze workshop wordt ingegaan op de laatste stand van zaken wat de kennis over fysieke en mentale belasting bij kinderen betreft. Aan bod komen artikelen van inspanningsfysioloog Kemper en artikelen uit de Amerikaanse jeugdsportliteratuur. De kennis wordt toegepast in het maken van verantwoorde lessen voor kinderen tot 6 jaar. Daarbij wordt aandacht besteed aan de verschillende soorten oefenstof in combinatie met belasting en motorische leerprincipes. Onderwerpen die tijdens de workshop aan de orde komen, zijn onder andere: Theoretische achtergronden fysieke en mentale belasting Ontwikkelen van lessen rekening houdend met de belastbaarheid van kinderen Uitwerken van voorbeelden en praktijksituaties in het voortraject en hoofdtraject Veiligheid 1 dagdeel. U ontvangt na afloop een bewijs van De kosten bedragen 125,- p.p. 12 oktober 2007, Nieuwegein 18 oktober 2007, Zwijndrecht 29 oktober 2007, Lochem 30 oktober 2007, Heerenveen 8 november 2007, Venray Incompany mogelijk 1

2 Moderne lesopbouw wo r k s h o p s Kinderen die leren zwemmen zijn over het algemeen jong, 4 à 5 jaar. Een belangrijke vraag is wat de meest effectieve en efficiënte lesopbouw is voor deze kinderen. Vanuit die vraag en vanuit de kennis over het motorische leerproces is het inzicht ontstaan het lesconcept van de zwemlessen aan te passen. Voor het evenwichtig opbouwen van de zwemlessen en het werken aan kwaliteit van de zwemlessen is het kunnen invullen van het moderne lesconcept van groot belang. 1 dagdeel. U ontvangt na afloop een bewijs van Na het volgen van de workshop bent u in staat zwemlessen te maken voor kinderen tot 6 jaar die voldoen aan het moderne lesconcept gebaseerd op principes van motorisch leren en inzichten in belastbaarheid van jonge kinderen. U bent zwembadmedewerker in het bezit van een diploma Allround Zwembadmedewerker of zwemonderwijzer en geeft les voor het Zwem-ABC aan kinderen tot 6 jaar en u wilt de kwaliteit van de zwemlessen verder verbeteren. In deze workshop wordt het moderne lesconcept, afgestemd op jonge kinderen tot 6 jaar, geïntroduceerd en toegepast. Onderwerpen die tijdens de workshop aan de orde komen, zijn onder andere: Model modern lesconcept Theorie motorisch leren Ontwikkelen van lessen in het voortraject (watergewenning) Ontwikkelen van lessen in het hoofdtraject (zwemslagen en ontwikkelen andere basiselementen) Veiligheid De kosten bedragen 125,- p.p. 1 november 2007, Gouda 6 november 2007, Nieuwegein 13 november 2007, Heerenveen 22 november 2007, Venray 26 november 2007, Lochem Incompany mogelijk

3 Verboden voor rijtjes wo r k s h o p s De eerste vraag die ouders stellen wanneer ze hun kind opgeven voor de zwemles is: hoe lang gaat het duren totdat mijn kind het Zwem-ABC heeft gehaald? Een belangrijke rendementsfactor is de tijd dat een kind actief is tijdens de zwemles, de arbeidsintensiteit. Door observaties en ervaringen is bekend dat kinderen, met name in het hoofdtraject (wanneer de zwemslagen worden aangeleerd), veel in rijtjes staan te wachten op elkaar. Door rijtjes te verbieden kan het rendement van de zwemlessen enorm worden verhoogd. Na het volgen van de workshop bent u in staat kinderen minimaal 80% van de lessen actief bezig te laten zijn, waardoor het rendement van de zwemlessen kan worden verhoogd. U bent zwembadmedewerker in het bezit van een diploma Allround Zwembadmedewerker of zwemonderwijzer en geeft les voor het Zwem- ABC en u wilt de kwaliteit en het rendement van de zwemlessen verder verbeteren. In deze workshop staat de praktijk centraal. De inhoud bestaat vooral uit het aandragen van praktijkvoorbeelden die direct toepasbaar zijn in de zwemlessen. Daarnaast wordt u een concept aangeboden, waarmee u zelf verder aan de slag kunt in de praktijk. Onderwerpen die tijdens de workshop aan de orde komen, zijn onder andere: Achtergrond rendementsfactor arbeid Organisatievormen om kinderen zelfstandig te laten bewegen Alternatieven voor rijtjes in het voortraject (de watergewenning) Alternatieven voor rijtjes in het hoofdtraject (zwemslagen en ontwikkelen andere basiselementen) Veiligheid 1 dagdeel. U ontvangt na afloop een bewijs van De kosten bedragen 125 p.p. 8 november 2007, Heerenveen 12 november 2007, Nieuwegein 14 november 2007, Arnhem 29 november 2007, Zwijndrecht 6 december 2007, Venray Incompany mogelijk

4 Enkelvoudige rugslag en schoolslag aanleren wo r k s h o p s Het aanleren van borstcrawl en rugcrawl is ten koste gegaan van het aanleren van de enkelvoudige rugslag en schoolslag. Daarnaast zijn deze twee zwemslagen moeilijk voor jonge kinderen. Praktische en innovatieve handvatten om deze zwemslagen aan te leren aan jonge kinderen, waarbij de meest efficiënte volgorde wordt gekozen, kunnen een grote bijdrage leveren aan het verhogen van het rendement, de effectiviteit en daarmee de kwaliteit van de zwemlessen. Na het volgen van de workshop bent u in staat enkelvoudige rugslag en schoolslag op een efficiënte manier aan te leren. U heeft praktische tips en voorbeelden gekregen om kinderen op een plezierige en effectieve manier deze zwemslagen aan te leren voor het A-, B- en C-diploma. U bent zwembadmedewerker in het bezit van een diploma Allround Zwembadmedewerker of zwemonderwijzer en geeft les voor het Zwem- ABC en u wilt de kwaliteit en het rendement van de zwemlessen verder verbeteren. In deze workshop staat de praktijk centraal en krijgt u antwoord op vragen als: Wanneer beginnen met het aanleren van enkelvoudige rugslag en de schoolslag? Is de tweetakt moeilijker dan de drietakt? Hoe leer je een jong kind de tweetakt aan? Hoe leer je de combinatie aan? Hoe observeer je zinvol? Welke aanwijzingen kun je geven? Welke uitvoering vind je voldoende voor het A-, B- en C-diploma? Onderwerpen die tijdens de workshop aan de orde komen, zijn onder andere: Enkelvoudige rugslag en schoolslag in de opleidingsweg van het Zwem-ABC Voorbereidingen in het voortraject Methoden aanleren enkelvoudige rugslag en schoolslag Tweetakt en drietakt naast elkaar Technische tips en aanwijzingen voor jonge kinderen Normering 1 dagdeel. U ontvangt na afloop een bewijs van De kosten bedragen 125,- p.p. 20 november 2007, Zwijndrecht 23 november 2007, Heerenveen 7 december 2007, Nieuwegein 12 december 2007, Lochem 20 december 2007, Venray Incompany mogelijk

5 Rugcrawl en borstcrawl aanleren wo r k s h o p s Het is lastig om het juiste moment te kiezen voor het aanleren van rugcrawl en borstcrawl. Hiervoor is kennis van methoden van belang. De juiste keuzes kunnen het rendement en de effectiviteit van de zwemlessen verhogen. Na het volgen van de workshop bent u op de hoogte van methoden om de borst- en rugcrawl aan te leren. U heeft praktische tips en voorbeelden gekregen om kinderen op een plezierige en effectieve manier deze zwemslagen aan te leren voor het A-, B- en C-diploma. Welke aanwijzingen kan je geven? Welke uitvoering vind je voldoende voor het A-, B- en C-diploma? Onderwerpen die tijdens de workshop aan de orde komen, zijn onder andere: Zwemslagen in de opleidingsweg van U bent zwembadmedewerker in het bezit van een diploma Allround Zwembadmedewerker of zwemonderwijzer en geeft les voor het Zwem- ABC en u wilt de kwaliteit en het rendement van de zwemlessen verder verbeteren. In deze workshop staat de praktijk centraal en krijgt u antwoord op vragen als: Waar beginnen de voorbereidingen voor de rug- en borstcrawl in de opleidingsweg? Wanneer beginnen met het aanleren van de totale slag? Hoe observeer je zinvol? het Zwem-ABC Voorbereidingen voor borst- en rugcrawl in het voortraject Methoden om borst- en rugcrawl aan te leren in het hoofdtraject Technische tips en aanwijzingen voor jonge kinderen Normering 1 dagdeel. U ontvangt na afloop een bewijs van De kosten bedragen 125,- p.p. Beschikbaar De workshop Rugcrawl en borstcrawl aanleren is beschikbaar vanaf november november 2007, Nieuwegein 26 november 2007, Heerenveen 17 december 2007, Lochem 18 december 2007, Zwijndrecht 17 januari 2008, Venray Incompany mogelijk

6 Leren door te spelen wo r k s h o p s Een manier die aansluit bij modern zwemonderwijs is het leren door te spelen. Leren door te spelen is een manier die bijdraagt aan het ontwikkelen van plezier in het zwemmen. De inhoud van deze workshop is gebaseerd op theoretische modellen. Na het volgen van de workshop bent u in staat de lessen op een speelse manier in te richten, waarbij helder geformuleerde leerdoelen het uitgangspunt zijn. U bent tevens in staat de speelse manier van leren te onderbouwen en te communiceren naar ouders. U bent zwembadmedewerker in het bezit van een diploma Allround Zwembadmedewerker of zwemonderwijzer en geeft les voor het Zwem- ABC en u wilt de kwaliteit van de zwemlessen verder verbeteren. Onderwerpen die tijdens de workshop aan de orde komen, zijn onder andere: Theoretische achtergronden leren door te spelen Organisatievormen om kinderen zelfstandig te laten spelen Spelen en leren in het voortraject (de watergewenning) Spelen en leren in het hoofdtraject (zwemslagen en ontwikkelen andere basiselementen) Veiligheid 1 dagdeel. U ontvangt na afloop een bewijs van De kosten bedragen 125,- p.p. Datum Januari / februari / maart 2008 De workshop bestaat vooral uit het aandragen van praktijkvoorbeelden die direct toepasbaar zijn in de zwemlessen. Daarnaast krijgt u een concept aangeboden, waarmee u zelf verder aan de slag kunt in de praktijk. Incompany mogelijk

7 Het voortraject wo r k s h o p s Zwemlessen dienen leuk en kindvriendelijk te zijn, maar de leerlingen moeten ook snel het diploma kunnen halen. In de moderne visie op het leren zwemmen wordt veel ruimte gemaakt voor de eerste lessen van de opleidingsweg, ook wel het voortraject genoemd. Het vervolg van de opleidingsweg kan daardoor veel soepeler, sneller en prettiger verlopen voor leerling en lesgever. Na het volgen van de workshop bent u in staat de lessen in het voortraject inhoudelijk goed vorm te geven. Het accent ligt hierbij op de methodische stappen die moeten worden gemaakt. Helder geformuleerde leerdoelen zijn het uitgangspunt. U bent in staat helder te formuleren waar het voortraject ophoudt (tussendoelen) en kunt dit gegeven toepassen in de eigen zwemlessen. U bent zwembadmedewerker in het bezit van een diploma Allround Zwembadmedewerker of zwemonderwijzer en geeft les voor het Zwem-ABC en u wilt de kwaliteit van de zwemlessen verder verbeteren. De workshop bestaat vooral uit het aandragen van handvatten om in de praktijk effectief te werken met kinderen in het voortraject. Onderwerpen die tijdens de workshop aan de orde komen, zijn onder andere: De bedoelingen van het voortraject De eindtermen van het voortraject Logische stappen in het voortraject Veiligheid 1 dagdeel. U ontvangt na afloop een bewijs van De kosten bedragen 125,- p.p. Datum Januari / februari / maart 2008 Incompany mogelijk

8 Materiaal als uitdaging wo r k s h o p s Het doelgericht inzetten van materiaal in het zwembad past bij de visie op leren door te spelen. Tijdens de workshop komt het gevarieerd gebruik van materialen aan bod. Na het volgen van de workshop bent u in staat de lessen op een speelse manier in te richten met materialen, waarbij helder geformuleerde leerdoelen het uitgangspunt zijn. U bent zwembadmedewerker in het bezit van een diploma Allround Zwembadmedewerker of zwemonderwijzer en geeft les voor het Zwem-ABC en u wilt de kwaliteit van de zwemlessen verder verbeteren. De workshop bestaat uit het aandragen van praktijkvoorbeelden die direct toepasbaar zijn in de zwemlessen. Daarnaast krijgt u een concept aangeboden, waarmee u zelf verder aan de slag kunt in de praktijk. Onderwerpen die tijdens de workshop aan de orde komen, zijn onder andere: Inventarisatie van te gebruiken materialen, hun appèlwaarde en doelgerichte mogelijkheden Organisatievormen om kinderen zelfstandig te laten spelen met materialen Gebruik van materialen in het voortraject (de watergewenning) Gebruik van materialen in het hoofdtraject (zwemslagen en ontwikkelen andere basiselementen) Veiligheid 1 dagdeel. U ontvangt na afloop een bewijs van De kosten bedragen 125,- p.p. Datum Januari / februari / maart 2008 Incompany mogelijk

9 Leren zwemmen in diep water wo r k s h o p s Leren zwemmen in diep water staat door de komst van nieuwe drijfmaterialen enorm in de belangstelling. Met name de mogelijkheid om meer wateroppervlak te benutten voor de zwemlessen (diep water) maakt deze differentiatie (financieel) aantrekkelijk om aan te bieden en te benutten. Het is nodig om kennis te hebben van methoden om de opleidingsweg aan te bieden in diep water. Na het volgen van de workshop bent u in staat om de doelstellingen van het voortraject (watergewenning) te bereiken in diep water (met gebruik van drijfmiddelen). Daarnaast bent u op de hoogte van mogelijkheden om de zwemslagen aan te leren in diep water en in staat deze toe te passen. In de workshop wordt de inhoud van het voortraject gepresenteerd en vertaald naar diep water. Een concept, waarbij zowel met als zonder drijfmaterialen wordt gewerkt, wordt geïntroduceerd en praktisch uitgewerkt. Onderwerpen die tijdens de workshop aan de orde komen, zijn onder andere: 1 dagdeel. U ontvangt na afloop een bewijs van De kosten bedragen 125,- p.p. U bent zwembadmedewerker in het bezit van een diploma Allround Zwembadmedewerker of zwemonderwijzer en geeft les voor het Zwem-ABC en u wilt de kwaliteit en het rendement van de zwemlessen verder verbeteren. stellingen van het voortraject Lesconcept diep water De basiselementen in diep water Praktische lesvoorbeelden in diep water Tips voor het aanleren van de zwemslagen in diep water Veiligheid 28 november 2007, Driebergen 8 januari 2008, Heerenveen Incompany mogelijk

10 Omgaan met lastig gedrag voor toezichthouders wo r k s h o p s Soms wordt u als toezichthouder geconfronteerd met klanten die zich lastig gedragen. Het handhaven van regels kan het begin van een conflict zijn. Om onder de regel uit te komen kan de klant verschillende strategieën aanwenden. Het herkennen van deze strategieën en het effectief antwoorden voorkomt meestal een escalatie van de situatie. Daarnaast krijgt de toezichthouder soms te maken met lastig groepsgedrag, veelal door jongeren. In de training wordt het groepsgedrag besproken en geanalyseerd en worden tips gegeven om effectief om te gaan met moeilijke groepen. Aan het eind van de workshop heeft u zicht op situaties die mensen lastig maken en typen (lastige) mensen. Daarnaast bent u zich bewust van de manier, waarop u meestal reageert en hoe u daarmee effectiever om kunt gaan. U bent toezichthouder in het zwembad en u komt veelvuldig in contact met klanten. In deze workshops staat het herkennen van lastige situaties, lastig gedrag en (potentieel) lastige mensen centraal. Essentie is dat u met het lastige gedrag van anderen experimenteert, oefent en wordt getraind om beter en effectiever te reageren. Het programma van deze workshop behandelt onderstaande onderwerpen: Situaties die lastig gedrag oproepen Typen lastige mensen en hun kenmerken en gedragspatronen De eigen manier van omgaan met lastig gedrag Conflicten als gevolg van lastig gedrag en het effectief daarmee om gaan Agressie als lastig gedrag en de effectieve aanpak daarvan Standaard richtlijnen voor klantgericht handelen Grenzen stellen voor lastig gedrag 1 dag. U ontvangt na afloop een bewijs van De kosten bedragen 275,- p.p. 15 november 2007, Driebergen Incompany Deze workshop leent zich vooral voor incompany trainingen voor teams. Eerdergenoemde onderwerpen komen aan de orde, maar kunnen worden aangevuld met specifieke vragen van het team. Teams van Lifeguards / toezichthouders worden getraind in het omgaan met bijvoorbeeld agressief gedrag van klanten. Incompany mogelijk

11 Omgaan met lastig gedrag voor receptiemedewerkers wo r k s h o p s Soms wordt u als receptiemedewerker geconfronteerd met klanten die zich lastig gedragen. Receptiemedewerkers hebben relatief een grotere kans om met lastig gedrag in aanraking te komen, doordat onvrede meestal bij de receptie wordt geuit. Vaak weet u echter niet wat de oorzaak van de ontevredenheid is. Het vraagt speciale vaardigheden van de medewerker bij de receptie om lastige situaties goed op te lossen. In de training worden mogelijk lastige situaties besproken. De ervaringen van receptiemedewerkers zijn hierbij erg belangrijk. Er worden effectieve oplossingen aangedragen om lastige situaties tot een goed einde te brengen. Tevens wordt er aandacht besteed aan het omgaan met klachten. Aan het eind van de workshop heeft u zicht op situaties die mensen lastig maken en typen (lastige) mensen. Daarnaast bent u zich bewust van de manier, waarop u meestal reageert en hoe u daarmee effectiever om kunt gaan. U bent als receptiemedewerker werkzaam in het zwembad en u komt veelvuldig in contact met klanten. In deze workshop staat het herkennen van lastige situaties, lastig gedrag en (potentieel) lastige mensen centraal. Essentie is dat u met het lastige gedrag van anderen experimenteert, oefent en wordt getraind om beter en effectiever te reageren. Het programma van deze workshop behandelt onderstaande onderwerpen: Situaties die lastig gedrag oproepen Typen lastige mensen en hun kenmerken en gedragspatronen De eigen manier van omgaan met lastig gedrag Conflicten als gevolg van lastig gedrag en het effectief daarmee om gaan Agressie als lastig gedrag en de effectieve aanpak daarvan Standaard richtlijnen voor klantgericht handelen Grenzen stellen voor lastig gedrag 1 dag U ontvangt na afloop een bewijs van De kosten bedragen 275,- p.p. 1 november 2007, Driebergen Incompany Deze workshop leent zich vooral voor incompany trainingen voor teams. Eerdergenoemde onderwerpen komen aan de orde, maar kunnen worden aangevuld met specifieke vragen van het team. Incompany mogelijk

12 Omgaan met geluid in zwembaden wo r k s h o p s Geluid in zwembaden is een potentiële oorzaak van het ontstaan van klachten bij medewerkers. Het is van groot belang dat medewerkers zich bewust zijn van de risico s van geluid en zicht hebben op preventieve maatregelen om klachten te voorkomen. Vaak wordt, door overmatig geluid, gedrag vertoont dat juist gezondheidsproblemen in de hand werkt, zoals de stem verheffen om verstaanbaar te blijven. In het kader van goede arbeidsomstandigheden van medewerkers in zwembaden is aandacht hiervoor van groot belang. Aan het eind van de workshop bent u zich bewust van de invloed van geluid in het zwembad op uw eigen functioneren. U heeft praktische handvatten beschikbaar om negatieve gevolgen te beperken. U bent manager, leidinggevende of zwembadmedewerker in het bezit van een diploma Allround Zwembadmedewerker of zwemonderwijzer en u bent werkzaam in het zwembad. In deze workshop staat het bewust omgaan met geluid in het zwembad centraal. Wat kunt u als medewerker doen om de negatieve gevolgen van het geluid zoveel mogelijk te voorkomen? Onderwerpen die tijdens de workshop aan de orde komen, zijn onder andere: Geluidsbronnen in het zwembad en mogelijke effecten daarvan Geluid en stemgebruik (logopedische ondersteuning) Presenteren zonder stem De plaats van de lesgever tijdens het lesgeven Maatregelen om gevolgen van geluidsoverlast te voorkomen Toepassing bij zwemlessen, aquasporten, doelgroepactiviteiten 1 dag. U ontvangt na afloop een bewijs van De kosten bedragen 275,- p.p. 19 december 2007, Gouda 15 januari 2008, Arnhem Incompany mogelijk

13 Bijzondere kinderen B OX E N Er nemen steeds meer bijzondere kinderen deel aan de reguliere zwemlessen. Het gaat daarbij onder andere om kinderen met een taalachterstand, leer- en gedragsproblemen, ADHD, PDDnos, autisme en verstandelijke beperkingen. Er is veel vraag naar achtergrondinformatie over deze bijzondere kinderen en praktische tips om de zwemlessen zo prettig en effectief mogelijk te laten verlopen. Na het volgen van de training bent u in het vervolg van deze training en de, erop staat om tijdens de zwemlessen adequaat volgende, workshops. Het bijzondere sociale om te gaan met kinderen met leer- en en/of beweeggedrag van de doelgroep wordt gedragsproblemen. U kunt de zwemlessen nader bekeken. Er wordt specifiek gekeken voor deze kinderen op een plezierige en naar de betekenis van het gedrag dat deze goede manier laten verlopen. kinderen bijzonder maakt. Om deze kinderen goed in de zwemles te U bent zwembadmedewerker in het bezit van laten functioneren, wordt eerst duidelijk een diploma Allround Zwembadmedewerker gemaakt hoe u een optimale leeromgeving of zwemonderwijzer die zwemlessen verzorgt creëert. De aspecten van deze krachtige en u komt bijzondere kinderen tegen in leeromgeving worden vertaald naar het uw groepen of u overweegt om vanuit zwemonderwijs aan deze bijzondere de gedachte van productdifferentiatie kinderen. Met behulp van dit kader kunt u zwemlessen te ontwikkelen voor uw zwemles zo inrichten dat alle deelnemers bijzondere kinderen. binnen de zwemles zoveel mogelijk plezier ervaren en zoveel mogelijk leren. In het introductiedeel wordt eerst verkend wat bijzondere kinderen zijn. Deze verkenning wordt zoveel mogelijk aangepast aan uw concrete leervraag. Na deze verkenning definiëren we de doelgroep voor van het introductiedeel: Kunnen definiëren van de kenmerken van bijzondere kinderen De functie van bijzonder gedrag kunnen interpreteren Bekend zijn met de aspecten van een krachtige leeromgeving De basisprincipes van een krachtige leeromgeving vertalen naar de zwemonderwijspraktijk De introductiebijeenkomst is theoretisch. Voor alle workshops in deze box geldt dat situaties uit uw eigen praktijk kunnen worden ingebracht. De volgende workshops worden in ontwikkeld: Het organiseren van de zwemles anders bekeken De rol van de lesgever Autisme Spectrum Stoornissen (ASS) ADHD Verstandelijke beperking Lichamelijke beperking Activiteitskeuze voor meer informatie over deze workshops. Deze box duurt langer dan 1 jaar. 1 dag introductiedeel 3 workshops van 1 dag Aan het eind van de trainingen worden opdrachten meegegeven. Voor het behalen van het branchecertificaat voor deze box moeten alle opdrachten worden ingeleverd en voldoende gemaakt. U ontvangt na afloop van iedere trainingsdag een bewijs van De kosten bedragen 965,- p.p voor de complete box. Datum November 2007 Incompany mogelijk

14 Samen leren zwemmen B OX E N Ouders zijn graag nauw betrokken bij het leren zwemmen van hun kind. Daarom zijn er pilotprojecten gestart, waarbij ouders een actieve rol vervullen tijdens de zwemles. De resultaten zijn succesvol en met name het traject van de watergewenning gaat sneller en verloopt plezieriger voor het kind. Ook bij het aanleren van zwemslagen en andere basiselementen kunnen ouders een belangrijke bijdrage leveren, bijvoorbeeld bij het verhogen van de arbeidsintensiteit van de zwemlessen. De omgang met de ouders, de inhoudelijke keuzes die moeten worden gemaakt (diep of ondiep water) en de veranderende rol van de lesgever zijn aspecten die vragen om ondersteuning en training. Na het volgen van de training kent u de Het introductiedeel bestaat uit een voor- en nadelen van het organiseren van bijeenkomst waarin het product Samen zwemlessen, waarbij de ouders worden leren zwemmen wordt geïntroduceerd en ingezet. U bent in staat om een lesopbouw waarin u kennismaakt met achtergronden, en een lessenreeks te maken. Tevens bent doelstellingen, lesopbouw van het product. u in staat om oefenstof te ontwikkelen of In de training komt het verschil aan bod bestaande oefenstof aan te passen aan tussen het lesgeven met en zonder de situatie, waarin wordt gewerkt met de ouders erbij. ouders. U bent in staat om publiciteit over het onderwerp te maken en u weet hoe u de ouders kunt informeren. U bent zwembadmedewerker in het bezit van een diploma Allround Zwembadmedewerker of zwemonderwijzer en geeft les voor het Zwem-ABC en u bent van plan in uw zwembad het product Samen leren zwemmen te introduceren of uit te bouwen. Er wordt toegelicht wat de pedagogische, communicatieve en methodisch/didactische voordelen zijn van het inzetten van ouders Er wordt gewerkt aan een oefenstofrepertoire, afgestemd op ouders en kinderen Er wordt ingegaan op het maken van een goede lesopbouw en het maken van lessenreeksen Er wordt aandacht besteed aan de informatie die de ouders vooraf en tijdens de lessen moeten of kunnen krijgen Er wordt een model gepresenteerd hoe promotie voor het onderwerp kan worden gemaakt Onderwerpen van de workshops zijn onder andere: Communiceren met ouders Lesopbouw en lesideeën ontwikkelen, afgestemd op de doelstellingen van het leren zwemmen Lesplanningen maken Inhouden onderbouwen en communiceren 1 dag introductiedeel 3 workshops per jaar van een dagdeel Aan het eind van de trainingen worden opdrachten meegegeven. Voor het behalen van het branchecertificaat voor deze box moeten alle opdrachten worden ingeleverd en voldoende gemaakt. U ontvangt na afloop van iedere trainingsdag een bewijs van De kosten bedragen 595,- p.p. voor de complete box. Kampen Introductiedeel: 18 januari 2008 Workshops: 15 februari, 11 april en 13 juni 2008 Tilburg Introductiedeel: 22 januari 2008 Workshops: 26 februari, 22 april en 3 juni 2008 Driebergen Introductiedeel: 31 januari 2008 Workshops: 6 maart, 24 april en 19 juni 2008 Incompany mogelijk

15 Aquafit4you B OX E N Aquafit4you is een nieuwe activiteit in uw zwembad. De activiteit is een uitwerking van het traditionele banenzwemmen. De vraag voor veel zwembaden is hoe je de banenzwemmer bindt aan je zwembad. Door de aspecten sociaal contact, variatie en uitdaging toe te voegen aan de bestaande activiteit wordt het rendement van het banenzwemmen sterk vergroot. De competenties deskundigheid toepassen, organiseren en promotie en klantfocus komen tijdens de trainingen aan de orde. Na het volgen van de training bent u in staat om de individuele zwembadbezoeker, die aan zijn conditie wil werken in het zwembad zo goed mogelijk te begeleiden op het gebied van het aanleren/verbeteren van zwemslagen, het aanpassen van trainingsschema s en het aanbieden van variatie. Aquafit4you powered by Nationaal Platform Zwembaden NRZ U bent zwembadmedewerker in het bezit van een diploma Allround Zwembadmedewerker of zwemonderwijzer en bent werkzaam als toezichthouder in de recreatieve zwemuren en/of geeft les in doelgroepactiviteiten en u bent van plan het product Aquafit4you te introduceren of uit te bouwen. Tijdens de introductiebijeenkomst worden de activiteit Aquafit4you en de doelstellingen van Aquafit4you uitgelegd. Er wordt ingegaan op de manier waarop het zwembad de activiteit kan organiseren of inpassen en de competenties die nodig zijn om Aquafit4you tot een succes te maken. Verder staat het concept Aquafit4you en de individuele zwembadbezoeker centraal. De workshops die volgen, hebben elk een eigen thema namelijk training, techniek en variatie en zijn vooral gericht op de praktijk. 1 dag introductiedeel 3 workshops per jaar van een dagdeel Aan het eind van de trainingen worden opdrachten meegegeven. Voor het behalen van het branchecertificaat voor deze box moeten alle opdrachten worden ingeleverd en voldoende gemaakt. U ontvangt na afloop van iedere trainingsdag een bewijs van De kosten bedragen 595,- p.p. voor de complete box. Bussum Introductiedeel: 26 november 2007 Workshops: 14 januari, 31 maart en 2 juni 2008 Eindhoven Introductiedeel: 29 november 2007 Workshops: 10 januari, 27 maart en 22 mei 2008 Incompany mogelijk

16 Aquajogging B OX E N Aquajogging is de enige werkelijk zwembadspecifieke activiteit binnen de aquasporten. De activiteit heeft veel mogelijkheden voor verschillende doelgroepen. Het rendement van Aquajogging kan verbeterd worden door productdifferentiatie toe te passen. Na het volgen van de training bent u in U bent zwembadmedewerker in het staat om direct nieuwe inhouden en variaties bezit zijn van een diploma Allround in te passen in de activiteit Aquajogging. Zwembadmedewerker of zwemonderwijzer U bent in staat gedurende langere tijd en geeft les in doelgroepactiviteiten en u gevarieerde lessen aan te bieden en deze bent van plan in uw zwembad het product lessen af te stemmen op de wensen en Aquajogging uit te bouwen en/of kwalitatief behoeften van deelnemers uit de groep. te verbeteren. Er wordt gewerkt aan het verder ontwikkelen van de competenties begeleiden, entertainen, vakdeskundigheid toepassen, plannen en Tijdens de introductietraining wordt er een organiseren en klantfocus. lesconcept aangeboden en getraind, zodat u zelf makkelijk en op een systematische wijze variaties in de lesplanning kunt opnemen. Er wordt ingegaan op de manier waarop het zwembad Aquajogging kan (re)organiseren en op de competenties die nodig zijn om Aquajogging tot een succes te maken. Entertainen krijgt daarbij speciale aandacht. Aquajogging powered by Nationaal Platform Zwembaden NRZ Onderwerpen die tijdens de training aan de orde komen, zijn onder andere: Achtergronden van en ervaringen met Aquajogging Techniek van het Aquajoggen Bewegingsvormen en variaties Werken met muziek Intensiteit bij Aquajogging Lesopbouw en planning Entertainen 1 dag introductiedeel 3 workshops per jaar van een dagdeel Aan het eind van de trainingen worden opdrachten meegegeven. Voor het behalen van het branchecertificaat voor deze box moeten alle opdrachten worden ingeleverd en voldoende gemaakt. U ontvangt na afloop van iedere trainingsdag een bewijs van De kosten bedragen 595,- p.p. voor de complete box. Datum Februari 2008 Incompany mogelijk

17 Aquafietsen B OX E N De markt voor de activiteit Aquafietsen groeit. Er is grote behoefte aan ondersteuning bij het opzetten, uitvoeren en aantrekkelijk houden van de activiteit. Samen met een aantal experts is deze box ontwikkeld, waarmee tegemoet wordt gekomen aan de vraag naar gevarieerde inhouden, maar ook naar de vraag om gerichte marketing en publiciteit. In het trainingstraject wordt voornamelijk de vertaling gemaakt van de bedoelingen van de activiteit naar de praktische invulling. Na het volgen van de training bent u in staat om direct aan de slag te gaan met de activiteit Aquafietsen. U bent in staat gedurende langere tijd gevarieerde lessen aan te bieden en deze lessen af te stemmen op de wensen en behoeften van deelnemers uit de groep. Er wordt gewerkt aan het verder ontwikkelen van de competenties begeleiden, presenteren, vakdeskundigheid toepassen, plannen en organiseren en op de behoeften en verwachtingen van de klant richten. Aquafietsen powered by Nationaal Platform Zwembaden NRZ U bent zwembadmedewerker in het bezit van een diploma Allround Zwembadmedewerker of zwemonderwijzer en geeft les in doelgroepactiviteiten, waarbij al met muziek wordt gewerkt en u bent van plan in uw zwembad het product Aquafietsen te introduceren of uit te bouwen. Het introductiedeel bestaat uit twee trainingen, waar de activiteit Aquafietsen wordt geïntroduceerd en waar u kennismaakt met achtergronden, doelstellingen en lesopbouw van de activiteit. Tevens wordt een lesconcept aangeboden en getraind, zodat u zelf makkelijk en op een systematische wijze variaties in de lesplanning kunt opnemen. Onderwerpen die tijdens de training aan de orde komen, zijn onder andere: Omgaan met de Aquafiets Techniek van het fietsen Bewegingsvormen en variaties Veiligheid Werken met muziek Intensiteit bij Aquafietsen Lesopbouw en lesplanning Incompany mogelijk 2 dagen introductiedeel 3 workshops per jaar van een dagdeel Aan het eind van de trainingen worden opdrachten meegegeven. Voor het behalen van het branchecertificaat voor deze box moeten alle opdrachten worden ingeleverd en voldoende gemaakt. U ontvangt na afloop van iedere trainingsdag een bewijs van De kosten bedragen 790,- p.p. voor de complete box. Hardenberg Introductiedelen: 28 september en 12 oktober 2007 Workshops: 16 november 2007

18 Lifeguard+ B OX E N Veiligheid van gasten en medewerkers is een belangrijk onderdeel van de totale bedrijfsvoering in zwembaden. Veel medewerkers zijn getraind als Lifeguard en zijn getraind om de veiligheid van gasten en collega s en de eigen veiligheid zo goed mogelijk te waarborgen. Nieuwe ontwikkelingen blijven zich echter voordoen mede door veranderingen in wet- en regelgeving. In de box Lifeguard+ komen de ontwikkelingen op het gebied van veiligheid in de zwembaden aan de orde. Na het volgen van de training bent u in staat om op een professionele manier om te gaan met de veiligheid van de gasten. In gevallen van nood kunt u alert ingrijpen en gebruik maken van nieuwste technieken. Daarnaast bent u op de hoogte van uw eigen verantwoordelijkheden en die van het zwembad. U bent werkzaam als Lifeguard in het zwembad en minimaal in het bezit van het certificaat Lifeguard of een vergelijkbare opleiding en u wilt blijven werken aan het optimaliseren van kwaliteit en veiligheid van de gasten. De training richt zich op de ontwikkelingen rondom het thema veiligheid in de zwembaden. Onderwerpen die tijdens de training aan de orde komen, zijn onder andere: Checklist toezichtplan Rug- en nekletsel Werken met zuurstof AED (6 minuten concept van de Hartstichting) EHBO binnen het toezichtplan Zwemmend Redden voor zwembaden 1 dag introductiedeel 3 workshops per jaar van een dagdeel Aan het eind van de trainingen worden opdrachten meegegeven. Voor het behalen van het branchecertificaat voor deze box moeten alle opdrachten worden ingeleverd en voldoende gemaakt. U ontvangt na afloop van iedere trainingsdag een bewijs van De kosten bedragen 595,- p.p. voor de complete box. Datum Januari 2008 Incompany mogelijk

19 Zwemvaardigheidsdiploma Wereldzwemslagen B OX E N De Zwemvaardigheidsdiploma s Wereldzwemslagen zijn de opvolger van de diploma s Nostalgische zwemslagen. Niet alleen de naam is veranderd, ook de inhoud. In het examenprogramma wordt de technische uitvoering van 20 wereldzwemslagen getoetst. De meeste van deze zwemslagen zijn nieuw voor de huidige lesgevers in het zwembad. Met deze box wordt u opgeleid en getraind tot succesvol lesgever Zwemvaardigheidsdiploma s Wereldzwemslagen. Na afloop van de training bent u in staat De training bestaan uit een droog en een om gevarieerde lessen(reeksen) te geven nat (praktijk)gedeelte. Tijdens het droge afgestemd op de inhoud, essentie en opbouw gedeelte wordt uitleg gegeven over het van deze diploma s en u bent in staat het examenprogramma, de opbouw, de essentie diplomazwemmen te organiseren en te en de normering. Tevens wordt een aantal les beoordelen. ideeën besproken. Tijdens het natte gedeelte wordt in het zwembad het examenprogramma geoefend en wordt afgesloten met het U bent lesgever Zwem-ABC die de Zwemvaardigheidsdiploma s Nostalgische diploma s Wereldzwemslagen. afzwemmen voor de Zwemvaardigheids- Zwemslagen geeft of de Zwemvaardigheidsdiploma s Wereldzwemslagen wil De volgende onderwerpen komen ook in de gaan geven. workshops aan de orde: 1 dag introductiedeel 3 workshops per jaar van een dagdeel U rondt zelf het examenprogramma van de Zwemvaardigheidsdiploma s Wereldzwemslagen met succes af. Voor het behalen van het branchecertificaat toont u uw bekwaamheid in het beoordelen of een proef correct is uitgevoerd en aan de normering is voldaan. De kosten bedragen 595,- p.p. voor de complete box. Bussum Introductiedeel: 5 november 2007 Workshops: 17 december 2007, 11 februari en 14 april 2008 Eindhoven Introductiedeel: 1 november 2007 Workshops: 20 december 2007, 7 februari en 3 april 2008 het examenprogramma (de diploma-eisen) de essentie van de eisen en de opbouw van het Zwemvaardigheidsdiploma Wereldzwemslagen de organisatie van het diplomazwemmen en het ontwikkelen van lesideeën en lessenreeksen Incompany mogelijk

20 Zwemvaardigheidsdiploma Synchroonzwemmen B OX E N De Zwemvaardigheidsdiploma s Synchroonzwemmen zijn in samenspraak met de KNZB ontwikkeld en vormen de opvolger van de diploma s Kunstzwemmen. De inhoud is aangepast. Kinderen maken op een speelse manier kennis met synchroonzwemmen. Voor het verzorgen van plezierige lessen is het nodig om over veel lesideeën en variatiemogelijkheden te beschikken. Na afloop van de training bent u in staat De training bestaat uit een droog en een om gevarieerde lessen(reeksen) te geven nat (praktijk)gedeelte. Tijdens het droge afgestemd op de inhoud, essentie en gedeelte wordt uitleg gegeven over het opbouw van deze diploma s en u bent in examenprogramma, over de opbouw, staat het diplomazwemmen te organiseren essentie en de normering. en te beoordelen. Tevens wordt een aantal lesideeën besproken. Tijdens het natte gedeelte wordt in het zwembad het examenprogramma geoefend en wordt afgesloten U bent lesgever Zwem-ABC die de Zwemvaardigheidsdiploma s Kunstzwemmen met het afzwemmen voor de Zwemvaardigheidsdiploma s Synchroonzwemmen. geeft of de Zwemvaardigheidsdiploma s Synchroonzwemmen wil geven. De volgende onderwerpen komen ook in de workshops aan de orde: 1 dag introductiedeel 3 workshops per jaar van een dagdeel U rondt zelf het examenprogramma van de Zwemvaardigheidsdiploma s Synchroonzwemmen met succes af. Voor het behalen van het branchecertificaat toont u uw bekwaamheid in het beoordelen of een proef correct is uitgevoerd en aan de normering is voldaan. De kosten bedragen 595,- p.p. voor de complete box. Datum Voorjaar 2008 het examenprogramma (de diploma-eisen) de essentie van de eisen en de opbouw van het Zwemvaardigheidsdiploma Synchroonzwemmen de organisatie van het diplomazwemmen en het ontwikkelen van lesideeën en lessenreeksen Incompany mogelijk

21 Zwemvaardigheidsdiploma Aquasportief voor kids B OX E N Met de Zwemvaardigheidsdiploma s Aquasportief voor kids leren kinderen bewegen op muziek, samen met andere kinderen een dans in elkaar te zetten en hebben ze veel plezier. Deze activiteit kan bovendien de basis zijn voor leuke evenementen en demonstraties in het zwembad. Het programma sluit goed aan bij de belevingswereld van kinderen. Voor het verzorgen van plezierige lessen is het nodig om over veel lesideeën en variatiemogelijkheden te beschikken. Na afloop van de training bent u in staat om gevarieerde lessen(reeksen) te geven afgestemd op de inhoud, essentie en opbouw van deze diploma s en bent u in staat het diplomazwemmen te organiseren en te beoordelen. U bent een medewerker in het zwembad en geeft of wilt de Zwemvaardigheidsdiploma s Aquasportief voor kids geven. De training bestaat uit een droog en een nat (praktijk)gedeelte. Tijdens het droge gedeelte wordt uitleg geven over het examenprogramma, de opbouw, essentie en de normering. Tevens wordt een aantal lesideeën en organisatievormen voor het afzwemmen besproken. Tijdens het praktijkgedeelte wordt in het zwembad het examenprogramma geoefend en afgesloten met het afzwemmen voor het Zwemvaardigheidsdiploma Aquasportief voor kids. De volgende onderwerpen komen ook in de workshops aan de orde: het examenprogramma (de diploma-eisen) de essentie van de eisen en de opbouw van het Zwemvaardigheidsdiploma Aquasportief voor kids de organisatie van het diplomazwemmen en het ontwikkelen van lesideeën en lessenreeksen 1 dag introductiedeel 3 workshops per jaar van een dagdeel U rondt zelf het examenprogramma van de Zwemvaardigheidsdiploma s Aquasportief voor kids met succes af. Voor het behalen van het branchecertificaat toont u uw bekwaamheid in het beoordelen of een proef correct is uitgevoerd en aan de normering is voldaan. De kosten bedragen 595,- p.p. voor de complete box. Datum Voorjaar 2008 Incompany mogelijk

22 Zwemvaardigheidsdiploma Snorkelen B OX E N Snorkelen is zeer populair onder kinderen. Op een speelse manier ontdekken ze de onderwaterwereld. De box Zwemvaardigheidsdiploma s Snorkelen geeft achtergrondinformatie over de uitvoering en de normering van het examenprogramma en geeft ondersteuning bij het ontwikkelen van aantrekkelijke en gevarieerde lesprogramma s. Deze box is ontwikkeld in overleg met de Nederlandse Onderwatersport Bond (NOB). Na afloop van de training bent u in staat om gevarieerde lessen(reeksen) te geven afgestemd op de inhoud, essentie en opbouw van deze diploma s en bent u in staat het diplomazwemmen te organiseren en te beoordelen. U bent lesgever Zwem-ABC die de Zwemvaardigheidsdiploma s Snorkelen geeft of wil geven. De training bestaat uit een droog en een nat (praktijk)gedeelte. Tijdens het droge gedeelte wordt uitleg geven over het examenprogramma, de opbouw, essentie en de normering. Tevens wordt een aantal lesideeën en organisatievormen voor het afzwemmen besproken. Tijdens het praktijkgedeelte wordt in het zwembad het examenprogramma geoefend en afgesloten met het afzwemmen voor het Zwemvaardigheidsdiploma Snorkelen. De volgende onderwerpen komen ook in de workshops aan de orde: het examenprogramma (de diploma-eisen) 1 dag introductiedeel 3 workshops per jaar van een dagdeel U rondt zelf het examenprogramma van de Zwemvaardigheidsdiploma s Snorkelen met succes af. Voor het behalen van het branchecertificaat toont u uw bekwaamheid in het beoordelen of een proef correct is uitgevoerd en aan de normering is voldaan. De kosten bedragen 595,- p.p. voor de complete box. Datum Voorjaar 2008 de essentie van de eisen en de opbouw van het Zwemvaardigheidsdiploma Snorkelen de organisatie van het diplomazwemmen en het ontwikkelen van lesideeën en lessenreeksen Incompany mogelijk

23 Zwemvaardigheidsdiploma Survival B OX E N Leren zichzelf en anderen in het water in veiligheid te kunnen brengen, is belangrijk voor kinderen. Dit staat centraal in de box Zwemvaardigheidsdiploma s Survival die uitleg geeft over de uitvoering en de normering van de eisen van het examenprogramma. Daarnaast krijgt u tips en ondersteuning voor de organisatie van het afzwemmen en het ontwikkelen van gevarieerde lessenreeksen. Na afloop van de training bent u in staat om gevarieerde lessen(reeksen) te geven afgestemd op de inhoud, essentie en opbouw van deze diploma s en bent u in staat het diplomazwemmen te organiseren en te beoordelen. U bent lesgever Zwem-ABC die de Zwemvaardigheidsdiploma s Survival geeft of wil geven. De training bestaat uit een droog en een nat (praktijk)gedeelte. Tijdens het droge gedeelte wordt uitleg geven over het examenprogramma, de opbouw, essentie en de normering. Tevens wordt een aantal lesideeën en organisatievormen voor het afzwemmen besproken. Tijdens het praktijkgedeelte wordt in het zwembad het examenprogramma geoefend en afgesloten met het afzwemmen voor het Zwemvaardigheidsdiploma Survival. 1 dag introductiedeel 3 workshops per jaar van een dagdeel U rondt zelf het examenprogramma van de Zwemvaardigheidsdiploma s Survival met succes af. Voor het behalen van het branchecertificaat toont u uw bekwaamheid in het beoordelen of een proef correct is uitgevoerd en aan de normering is voldaan. De kosten bedragen 595,- p.p. voor de complete box. Datum Voorjaar 2008 De volgende onderwerpen komen ook in de workshops aan de orde: het examenprogramma (de diploma-eisen) de essentie van de eisen en de opbouw van het Zwemvaardigheidsdiploma Survival de organisatie van het diplomazwemmen en het ontwikkelen van lesideeën en lessenreeksen Incompany mogelijk

24 groepen in de spotlights s t u d i e dag e n Zwemmen is bij uitstek een activiteit die geschikt is voor iedereen van 0 tot 100 jaar. Zwembaden bieden activiteiten voor zwangeren, baby s en peuters, senioren en jonge sportievelingen in de vorm van Aquasporten. De studiedag groepen in de spotlights staat geheel in het teken van activiteiten in zwembaden voor verschillende doelgroepen. Het programma bestaat uit workshops, gericht op de laatste trends en ontwikkelingen. In 2007 staat het thema 15 jaar Aquajogging centraal. 1 dag (9 uur). U ontvangt na afloop een bewijs van U bent in korte tijd op de hoogte van de laatste trends en ontwikkelingen op het gebied van doelgroepactiviteiten. U bent coördinator of lesgever en nauw betrokken bij het verzorgen en ontwikkelen van doelgroepactiviteiten. Inhoud Het programma bestaat uit workshops gericht op de laatste trends en ontwikkelingen op het gebied van zwemonderwijs. Er zijn verschillende workshops, zowel op het droge als in het water. De kosten bedragen 250,- p.p. Incompany De studiedag wordt niet incompany aangeboden. Wel is het mogelijk workshops incompany te verzorgen. SFR SFR draagt 125,- bij. 11 december 2007, Nieuwegein 13 december 2007, Nieuwegein

25 Dag van het Zwemonderwijs s t u d i e dag e n Jaarlijks worden Nationale Zwemdiploma s behaald. Zwemonderwijs is een belangrijke activiteit in het zwembad. Wilt u up-to-date blijven? Dan mag u de Dag van het Zwemonderwijs niet missen. Deze dag bestaat uit workshops gericht op de laatste trends en ontwikkelingen op het gebied van zwemonderwijs. U bent in een dag weer up-to-date en kunt eventueel na afloop inschatten op welke terreinen u zich nog verder wilt ontwikkelen en scholen. U bent in korte tijd op de hoogte van de laatste trends en ontwikkelingen op het gebied van zwemonderwijs. U bent coördinator of lesgever en nauw betrokken bij het verzorgen van zwemlessen. Inhoud Het programma bestaat uit workshops gericht op de laatste trends en ontwikkelingen op het gebied van zwemonderwijs. Er zijn twaalf workshops, waaruit een keuze kan worden gemaakt. U volgt vier workshops van anderhalf uur. 1 dag (9 uur). U ontvangt na afloop een bewijs van De kosten bedragen 250,- p.p. 15 april 2008, Voorthuizen 17 april 2008, Vught Incompany De studiedag wordt niet incompany aangeboden. Wel is het mogelijk om behandelde onderwerpen incompany te verzorgen. SFR SFR draagt 125,- bij.

26 Aquamasters s t u d i e dag e n Aquamasters is hét Aquasportevenement van het jaar. Wilt u op de hoogte blijven van de innovaties dan mag u deze dag niet missen. van dit evenement is het bevorderen van kwaliteit en creativiteit door van elkaar te leren. Tijdens Aquamasters kunt u een Aquasportworkout geven die u aanbiedt in uw zwembad. Dit kan een nieuwe variant van een bestaande Aquasport zijn, maar ook een totaal nieuwe activiteit. Aan het eind van de dag wordt bekend gemaakt welk team de titel AQUAMASTER heeft veroverd. Daarnaast is Aquamasters een unieke studiedag voor medewerkers. U kunt, als workoutdeelnemer, nieuwe ideeën en inspiratie opdoen in de praktijk, zowel qua inhoud, organisatie als presentatie. U bent in korte tijd op de hoogte van de laatste trends en ontwikkelingen op het gebied van aquasporten. U bent medewerker in een zwembad en nauw betrokken bij het verzorgen van aquasporten. Inhoud Het programma bestaat uit workouts en workshops gericht op de laatste trends en ontwikkelingen op het gebied van aquasporten. U kunt ervoor kiezen om als competitiedeelnemer mee te doen en mee te dingen naar de titel AQUAMASTER of als workoutdeelnemer. 1 dag (9 uur). U ontvangt na afloop een bewijs van Per deelnemend team aan de competitie mogen twee personen kosteloos komen. Meer collega s die willen komen kijken en aanmoedigen, betalen 45,- p.p. De kosten voor workoutdeelnemers zijn 95,- p.p. (inclusief DVD met beelden van de workouts). 20 juni 2008, Nieuwegein

27 Masterclass Integraal Kwaliteitsmanagement voor Zwembadmanagers s p e c i a l s Elke dag zijn er situaties in een zwembad die aandacht nodig hebben en geregeld moeten worden. Voor u het weet, vliegen de weken en maanden voorbij en heeft u het gevoel niet toe te komen aan hetgeen waarvoor u bent aangesteld: het managen van een zwembad. Herkenbaar? Voor veel zwembadmanagers wel. De Masterclass biedt instrumenten en ondersteuning in dit proces. Organisatiegebieden: U leert als zwembadmanager een parapluvisie Leiderschap te ontwikkelen en de bedrijfsvoering als Management van medewerkers geheel te zien. Strategie en Beleid Management van middelen Management van processen U bent manager van een zwembad en in staat de training op HBO-niveau te volgen. Resultaatgebieden: Medewerkers Klanten en leveranciers Binnen de Masterclass staat het K Maatschappij managementmodel centraal. Een goed Bestuur en financiers managementmodel moet enerzijds houvast bieden en anderzijds geen strak keurslijf Integraal kwaliteitsmanagement stelt u in vormen. Het K managementmodel staat om bewuste keuzes te maken. Door voorziet hierin. Eigen initiatief en de diagnose ontstaat een goed zicht op de zwembadspecifieke omgeving krijgen binnen sterke en zwakke punten van uw organisatie. dit model volop de ruimte. Aan de hand van Aan het begin van de Masterclass vindt specifieke aandachtsgebieden krijgt u inzicht een positiebepaling plaats, zodat u, met in uw gehele organisatie. uw team, gestructureerd kunt werken aan verbetering. Uiteraard wordt in de Masterclass veel ruimte vrijgemaakt voor zwembadspecifieke onderwerpen. Aan het eind van de Masterclass voldoet uw zwembad (ruim) aan de voorwaarden voor het Keurmerk Veilig & Schoon. Certificering hiervoor kan aansluitend plaatsvinden. De Masterclass bestaat uit een training van anderhalf jaar. In deze periode volgt u, in een groep van maximaal 16 deelnemers, 12 modulen. Elke module omvat 4 tot 5 weken. Per module komt de groep een dagdeel bij elkaar in een zwembad van één van de deelnemers, zodat ook geleerd kan worden van elkaars praktijksituatie. Daarnaast krijgt u per module 2 uur individuele begeleiding op de werkplek, het zogenaamde coaching on the job. Daarbij wordt specifiek gewerkt vanuit de praktijksituatie van het zwembad. U dient ook samen praktische toepassingsgerichte opdrachten uit te werken. U sluit de Masterclass af met het schrijven van een paper. Deze gaat over een van de aandachtsgebieden van het K model in relatie tot de zwembadbranche. U ontvangt, na een succesvolle afronding van de Masterclass, het branchediploma Integraal Kwaliteitsmanagement voor Zwembaden. De kosten bedragen 5.500,- p.p. Het Nationaal Platform Zwembaden NRZ ondersteunt u bij het verkrijgen van mogelijke subsidies. Datum Oktober 2007

Certificeerbare eenheid 2 en 3

Certificeerbare eenheid 2 en 3 Certificeerbare eenheid 2 en 3 Certificeerbare eenheid 2 is de Begeleider recreatieve zwemactiviteiten (Activity & leisure host) en certificeerbare eenheid 3 is de Lesgever Zwem-ABC (Water safety instructor).

Nadere informatie

Voorbereidingsopdrachten Keuzedeel Lesgever Zwem ABC. Naam student:

Voorbereidingsopdrachten Keuzedeel Lesgever Zwem ABC. Naam student: Voorbereidingsopdrachten Keuzedeel Lesgever Zwem ABC CE3 van de beroepsopleiding Allround zwembadmedewerker Naam student: Opdracht: 1 e kans 2 e kans Cijfer Cijfer 3A 3B 3C 3D NPZ Cijfer (gemiddelde van

Nadere informatie

Certificeerbare eenheid 2 en 3

Certificeerbare eenheid 2 en 3 Certificeerbare eenheid 2 en 3 Certificeerbare eenheid 2 is de Begeleider recreatieve zwemactiviteiten (Activity & leisure host) en certificeerbare eenheid 3 is de Lesgever Zwem-ABC (Water safety instructor).

Nadere informatie

INNOVATIEDAG ZWEMONDERWIJS 18 EN 25 APRIL 2006

INNOVATIEDAG ZWEMONDERWIJS 18 EN 25 APRIL 2006 UITNODIGING INNOVATIEDAG ZWEMONDERWIJS 18 EN 25 APRIL 2006 INNOVATIEDAG ZWEMONDERWIJS 18 EN 25 APRIL Het Nationaal Platform Zwembaden NRZ organiseert op 18 en 25 april de Innovatiedag Zwemonderwijs in

Nadere informatie

Competentie-opdrachten

Competentie-opdrachten Competentie-opdrachten Deel 3 B: Lesgever Zwem-ABC van de beroepsopleiding Allround zwembadmedewerker (Aqua & Leisure Host) Opdracht 1: Lesopbouw. Observeer een willekeurige les voor het Zwem-abc en maak

Nadere informatie

INFORMATIE VOOR OUDERS. De actieve start van een leven lang zwemmen

INFORMATIE VOOR OUDERS. De actieve start van een leven lang zwemmen De actieve start van een leven lang zwemmen 1 Veilig zwemmen is belangrijk voor kinderen. Daar is iedereen het over eens. Toch leven er vaak veel vragen bij ouders over de manier waarop kinderen leren

Nadere informatie

Beroepsopleiding Allround Zwembadmedewerker Seizoen 2010 / 2011

Beroepsopleiding Allround Zwembadmedewerker Seizoen 2010 / 2011 Beroepsopleiding Allround Zwembadmedewerker Seizoen 2010 / 2011 Parttime opleiding! Goed te combineren met gezin, baan of studie Lifeguard/ Toezichthouder Instructeur Doelgroepen Recreatie Zwemleider Erkend

Nadere informatie

Welkom bij: Werkwijze. Workshop Snelcursus. Bert Smolders Hans Brugmans. Beantwoorden vragen (duur:: 10 min.)

Welkom bij: Werkwijze. Workshop Snelcursus. Bert Smolders Hans Brugmans. Beantwoorden vragen (duur:: 10 min.) Welkom bij: Workshop Snelcursus Bert Smolders Hans Brugmans Werkwijze Uitleg en discussie begrip snelcursus en factoren die een rol spelen (duur:: 20 min.) Discussie in groepen van 4/5 personen,, centrale

Nadere informatie

quasports Zwemles Plezierig leren zwemmen. Doelgericht en met persoonlijke aandacht.

quasports Zwemles Plezierig leren zwemmen. Doelgericht en met persoonlijke aandacht. quasports Zwemles Plezierig leren zwemmen. Doelgericht en met persoonlijke aandacht. quasports Zwemles Efficiënt en effectief zwemonderwijs in een veilige omgeving, waarin uw kind zich prettig voelt en

Nadere informatie

Certificeerbare eenheid 1 Lifeguard (Zwembadmedewerker met het accent op toezichthouden)

Certificeerbare eenheid 1 Lifeguard (Zwembadmedewerker met het accent op toezichthouden) Certificeerbare eenheid 1 Lifeguard (Zwembadmedewerker met het accent op toezichthouden) Functie De Lifeguard draagt zorg voor de veiligheid van gasten, collega s en zichzelf. Hij houdt toezicht op de

Nadere informatie

Zwemschool Instituut voor Sportstudies

Zwemschool Instituut voor Sportstudies Zwemschool Instituut voor Sportstudies Inhoudsopgave Woord vooraf 3 1. Kinderen opleiden voor het Zwem-ABC 4 2. Het voortraject/ spettertraject 5 3. Aanleren van de zwemslagen 6 4. Perfectioneren van zwemslagen,

Nadere informatie

DEEL A COMPETENTIEOPDRACHT WSI 2

DEEL A COMPETENTIEOPDRACHT WSI 2 DEEL A COMPETENTIEOPDRACHT WSI 2 COMPETENTIEOPDRACHT WSI 2 LESGEVER ZWEM-ABC 1. INLEIDING Een belangrijk werkveld in de zwembadsector is het werken als Lesgever Zwem-ABC (Water Safety Instructor) in een

Nadere informatie

Introductie SuperSpetters. Inhoud. Aanleiding. Vragen. Beleidsplan Waterkracht Licentiesysteem NPZ NRZ. Traject VODW Marketing

Introductie SuperSpetters. Inhoud. Aanleiding. Vragen. Beleidsplan Waterkracht Licentiesysteem NPZ NRZ. Traject VODW Marketing Introductie SuperSpetters passie voor water Inhoud Totstandkoming SuperSpetters Inhoud SuperSpetters Hoe te werken met SuperSpetters Vragen Aanleiding Beleidsplan Waterkracht 2008-2012 Licentiesysteem

Nadere informatie

Informatieboek zwemlessen bij de ZPCH. Commissie Diplomazwemmen ZPCH

Informatieboek zwemlessen bij de ZPCH. Commissie Diplomazwemmen ZPCH 2017 Informatieboek zwemlessen bij de ZPCH Commissie Diplomazwemmen ZPCH 1. Leren zwemmen met de superspettersmethode en het behalen van het KNZB-Zwemdiploma. 2. Verder zwemmen met vaardigheid of binnen

Nadere informatie

Nieuwsbrief 30 september 2016

Nieuwsbrief 30 september 2016 Nieuwsbrief 30 september 2016 In dit nummer 1 Kijk lessen 2016 2017 2 Lesmethode 3 Vakantie lessen Tolbrug 4 Vakantie lessen Heeswijk 5 Versneld traject 6 Vakantie turbo 7 Evenementen & vrije dagen seizoen

Nadere informatie

www.duikerdel.nl Wegwijs in Diplomaland Oostelijke Randweg 15 1723 LH Noord-Scharwoude 0226-31 21 66

www.duikerdel.nl Wegwijs in Diplomaland Oostelijke Randweg 15 1723 LH Noord-Scharwoude 0226-31 21 66 www.duikerdel.nl Wegwijs in Diplomaland Oostelijke Randweg 15 1723 LH Noord-Scharwoude 0226-31 21 66 Voorwoord Het team van Duikerdel heet u van harte welkom in onze accommodatie. De komende tijd bent

Nadere informatie

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie!

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie! Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden Jouw talent, onze ambitie! Je vindt het belangrijk om te blijven investeren in je eigen ontwikkeling. Zeker als je nieuwe vaardigheden

Nadere informatie

Inhoud. Aanleiding. Introductie SuperSpetters. Vragen. Beleidsplan Waterkracht Licentiesysteem NPZ NRZ. Traject VODW Marketing

Inhoud. Aanleiding. Introductie SuperSpetters. Vragen. Beleidsplan Waterkracht Licentiesysteem NPZ NRZ. Traject VODW Marketing Introductie SuperSpetters passie voor water Inhoud Totstandkoming SuperSpetters Inhoud SuperSpetters Hoe te werken met SuperSpetters Vragen Aanleiding Beleidsplan Waterkracht 2008-2012 Licentiesysteem

Nadere informatie

ZWEMLESPLAN ZWEMPARADIJS CALLUNA

ZWEMLESPLAN ZWEMPARADIJS CALLUNA ZWEMLESPLAN ZWEMPARADIJS CALLUNA In dit les plan zullen wij duidelijk maken op welke manier er wordt gewerkt richting de eindtermen van het Zwem-ABC. Door middel van dit plan maken wij onze werkwijze inzichtelijk

Nadere informatie

INFORMATIEDOCUMENT KIDS AKTIEF AQUA Dé zwemschool waar je op een kwalitatief en gedegen wijze je zwemdiploma(s) kan halen!

INFORMATIEDOCUMENT KIDS AKTIEF AQUA Dé zwemschool waar je op een kwalitatief en gedegen wijze je zwemdiploma(s) kan halen! INFORMATIEDOCUMENT KIDS AKTIEF AQUA 2017-2018 Dé zwemschool waar je op een kwalitatief en gedegen wijze je zwemdiploma(s) kan halen! D A T U M : 7-8-2017 INHOUDSOPGAVE Blz. Inhoudsopgave 2 Kids Aktief

Nadere informatie

nederlandse culturele sportbond Lesgever Zwem-ABC naam cursist... naam vereniging /organiserende instantie... ...

nederlandse culturele sportbond Lesgever Zwem-ABC naam cursist... naam vereniging /organiserende instantie... ... nederlandse culturele sportbond Lesgever Zwem-ABC w e r k m a p naam cursist... naam vereniging /organiserende instantie...... 1 Controleformulier Naam cursist Organisatie / Vereniging In deze werkmap

Nadere informatie

Informatiefolder Zwem ABC. Zwemcomplex t Zuiderdiep Zuiderdiepstraatweg 4 3251 LW Stellendam 0187-491543 info@zuiderdiep.nl www.zuiderdiep.

Informatiefolder Zwem ABC. Zwemcomplex t Zuiderdiep Zuiderdiepstraatweg 4 3251 LW Stellendam 0187-491543 info@zuiderdiep.nl www.zuiderdiep. Informatiefolder Zwem ABC Zwemcomplex t Zuiderdiep Zuiderdiepstraatweg 4 3251 LW Stellendam 0187-491543 info@zuiderdiep.nl www.zuiderdiep.nl Fijn dat u geïnteresseerd bent in de zwemlessen van Zwemcomplex

Nadere informatie

Informatieboekje Diplomazwemmen

Informatieboekje Diplomazwemmen VOORWOORD Informatieboekje Diplomazwemmen U heeft een informatieboekje van de Zwem en Polo Club Hoofddorp in handen. Dit informatieboekje is bedoeld voor alle ouders/verzorgers van kinderen die zwemmen

Nadere informatie

AQUA & LEISURE HOST AUGUSTUS

AQUA & LEISURE HOST AUGUSTUS BEROEPSOPLEIDING ALLROUND ZWEMBADMEDEWERKER AQUA & LEISURE HOST AUGUSTUS 2006 Inleiding In dit document wordt globaal de structuur van de opleiding tot Allround Zwembadmedewerker (Aqua & leisure host)

Nadere informatie

Handboek Website SuperSpetters

Handboek Website SuperSpetters Handboek Website Januari 2018 Beste -aanbieders, Wanneer je aanbiedt en dit ook actief wil promoten is het belangrijk dat er op je website voldoende informatie te vinden is over. Om jullie te ondersteunen

Nadere informatie

Speech Mervyn Stegers, kick-off Week van het Zwemonderwijs mei 2009

Speech Mervyn Stegers, kick-off Week van het Zwemonderwijs mei 2009 Speech Mervyn Stegers, kick-off Week van het Zwemonderwijs 2009 11 mei 2009 Toelichting Deze speech is uitgesproken door Mervyn Stegers, voorzitter van het Nationaal Platform Zwembaden NRZ, tijdens de

Nadere informatie

Een Positief. leer en leefklimaat. op uw school

Een Positief. leer en leefklimaat. op uw school Een Positief leer en leefklimaat op uw school met TOPs! positief positief denken en doen Leerlingen op uw school ontwikkelen zich het beste in een positief leer- en leefklimaat; een klimaat waarin ze zich

Nadere informatie

Controleformulier. Naam cursist. Vereniging / organisatie

Controleformulier. Naam cursist. Vereniging / organisatie Controleformulier Naam cursist Vereniging / organisatie In deze werkmap zijn opgenomen: Voor Zwemleider A+: Kopie geldig legitimatiebewijs (origineel mee naar groepsgesprek) ja / nee Kopie diploma Zwem-C

Nadere informatie

Wij hebben het genoegen u het schoolwerkplan van het schooljaar 2015/2016 aan te bieden.

Wij hebben het genoegen u het schoolwerkplan van het schooljaar 2015/2016 aan te bieden. Wij hebben het genoegen u het schoolwerkplan van het schooljaar 2015/2016 aan te bieden. Doelstellingen van het schoolzwemmen Een zwemles, die voorziet in een stuk herhalen en verbeteren van de zwemslagen

Nadere informatie

Zwemschool. Instituut voor Sportstudies

Zwemschool. Instituut voor Sportstudies Zwemschool Instituut voor Sportstudies Inhoudsopgave Woord vooraf 3 1. Kinderen opleiden voor het Zwem-ABC 4 2. Het voortraject 5 3. Aanleren van de zwemslagen 6 4. Perfectioneren zwemslagen, aanleren

Nadere informatie

Aanbod Persoonlijke Vaardigheden

Aanbod Persoonlijke Vaardigheden Aanbod Persoonlijke Vaardigheden Naast de huidige in-house trainingen is er ook op individuele basis een aanbod van trainingen waaraan oio-medewerkers kunnen deelnemen. Deze trainingen zijn gericht op

Nadere informatie

L8 Coachend leidinggeven binnen Huisartsenposten

L8 Coachend leidinggeven binnen Huisartsenposten L8 Coachend leidinggeven binnen Huisartsenposten Inleiding Steeds meer Huisartsenposten kiezen voor een nieuwe functie Coördinerend Assistente. Deze coördinerend assistente ressorteert hiërarchisch gezien

Nadere informatie

BEROEPSOPLEIDING. ALLROUND ZWEMBADMEDEWERKER (aqua & leisure host) Algemene informatie

BEROEPSOPLEIDING. ALLROUND ZWEMBADMEDEWERKER (aqua & leisure host) Algemene informatie BEROEPSOPLEIDING ALLROUND ZWEMBADMEDEWERKER (aqua & leisure host) Algemene informatie 1 Brochure Voor je ligt de brochure van de beroepsopleiding allround zwembadmedewerker (aqua & leisure host) verzorgd

Nadere informatie

ABC-zwemlessen. Dé basis voor een leven lang zwemplezier!

ABC-zwemlessen. Dé basis voor een leven lang zwemplezier! ABC-zwemlessen Dé basis voor een leven lang zwemplezier! ABC-zwemlessen In zwembad Hoornse Vaart kun je je A-, B- en C-zwemdiploma halen. Naast kwaliteit staat plezier voor het kind hierbij voorop. Tijdens

Nadere informatie

Zwemvereniging Zoetermeer (ZVZ) Commissie Elementair Zwemmen (CEZ) Jaarverslag 2005

Zwemvereniging Zoetermeer (ZVZ) Commissie Elementair Zwemmen (CEZ) Jaarverslag 2005 Zwemvereniging Zoetermeer (ZVZ) Commissie Elementair Zwemmen (CEZ) Jaarverslag 2005 De CEZ ziet er eind 2005 als volgt uit: Sylvia Trijsburg - Verwoerd Voorzitter + leiding zaterdagochtend Jan Boelhouwer

Nadere informatie

De training is in te zetten voor verschillende doelgroepen.

De training is in te zetten voor verschillende doelgroepen. De training is in te zetten voor verschillende doelgroepen. - Voor buschauffeurs en conducteurs, waar verbale, mentale en fysieke agressie stelselmatig voor komt. - Voor de controleurs in het openbaar

Nadere informatie

Inleiding. Mocht u na het lezen van deze brochure nog vragen hebben dan kunt u terecht bij een van onze medewerkers.

Inleiding. Mocht u na het lezen van deze brochure nog vragen hebben dan kunt u terecht bij een van onze medewerkers. Inleiding Bij zwembad "Het Anker", leert uw kind volgens het Zwem ABC zwemmen. De leerweg voldoet aan de landelijk gestelde exameneisen die zijn vastgelegd in de BREZ 2.0 Het Zwem-ABC is in de loop der

Nadere informatie

Zwemlesduur: kan het beter en sneller? Februari 2017

Zwemlesduur: kan het beter en sneller? Februari 2017 Zwemlesduur: kan het beter en sneller? Februari 2017 Verdiepende notitie In deze notitie van het Nationaal Platform Zwembaden NRZ staan cijfers uit landelijk onderzoek over het aantal uren zwemlessen dat

Nadere informatie

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent Management Development is een effectieve manier om managementpotentieel optimaal te benutten en te ontwikkelen in een stimulerende en lerende omgeving. De manager van vandaag moet immers adequaat kunnen

Nadere informatie

Zwemlesaanbod 2015 cijfers en ervaringen van zwemlesaanbieders. Harold van der Werff Vera van Es

Zwemlesaanbod 2015 cijfers en ervaringen van zwemlesaanbieders. Harold van der Werff Vera van Es Zwemlesaanbod 2015 cijfers en ervaringen van zwemlesaanbieders Harold van der Werff Vera van Es 2 Zwemlesaanbod 2015 cijfers en ervaringen van zwemlesaanbieders Mulier Instituut Mulier Instituut Utrecht,

Nadere informatie

BROCHURE CURSUS PRAKTIJKMANAGER

BROCHURE CURSUS PRAKTIJKMANAGER BROCHURE CURSUS PRAKTIJKMANAGER INLEIDING CURSUS PRAKTIJKMANAGEMENT Deze cursus is voor iedereen die binnen de praktijk (voor een deel) verantwoordelijk is voor het dagelijks aansturen van de organisatie,

Nadere informatie

Docenten die hun onderwijs meer willen afstemmen op de individuele verschillen tussen leerlingen en hun leeropbrengst willen vergroten.

Docenten die hun onderwijs meer willen afstemmen op de individuele verschillen tussen leerlingen en hun leeropbrengst willen vergroten. 1. Differentiëren Onderzoeken welke manieren en mogelijkheden er zijn om te differentiëren en praktische handvatten bieden om hiermee aan de slag te gaan. Vervolgens deze kennis toepassen in de praktijk

Nadere informatie

Hulp bij ADHD. Scholingsaanbod

Hulp bij ADHD. Scholingsaanbod Hulp bij ADHD Dit heeft mijn beeld van ADHD enorm verrijkt. Ik zie nu veel mogelijkheden om kinderen met ADHD goede begeleiding te bieden deelnemer workshop bij Fontys Hogescholen Copyright 2010 Hulp bij

Nadere informatie

OPDRACHTEN 3b ALH WSI 2 - Handleiding document

OPDRACHTEN 3b ALH WSI 2 - Handleiding document OPDRACHTEN 3b ALH WSI 2 - Handleiding document Dit document is beschikbaar in meerdere bestandsformaten. Start met het juiste document! Beschikbaar zijn: Adobe:.PDF (Acrobat Reader - alleen lezen, niet

Nadere informatie

Training Resultaatgericht Coachen

Training Resultaatgericht Coachen Training Resultaatgericht Coachen met aandacht voor zingeving Herken je dit? Je bent verantwoordelijk voor de gang van zaken op je werk. Je hebt alle verantwoordelijkheid, maar niet de bijbehorende bevoegdheden.

Nadere informatie

Sollicitatietraining: op weg naar stage & werk

Sollicitatietraining: op weg naar stage & werk Sollicitatietraining: op weg naar stage & werk De jongeren die zich aanmelden bij Maljuna Frato hebben een grote afstand tot de arbeidsmarkt en hebben weinig of geen zicht op hun mogelijkheden, kwaliteiten

Nadere informatie

Welkom bij de workshop Toezicht en het voorkomen van verdrinking

Welkom bij de workshop Toezicht en het voorkomen van verdrinking Welkom bij de workshop Toezicht en het voorkomen van verdrinking Waar gaan we het over hebben Waarom toezicht houden? Hoe zit het juridisch Gevaren in jouw bad Verdrinkingen Hoe houd je toezicht Waarom

Nadere informatie

DE ZWEMLESSEN IN HET GROENEWOUD

DE ZWEMLESSEN IN HET GROENEWOUD DE ZWEMLESSEN IN HET GROENEWOUD Leren zwemmen is geen kunst, goed leren zwemmen wel! In t Groenewoud is goed leren zwemmen het uitgangspunt, waarbij wij een geheel eigentijdse opleidingsweg hanteren. Leren

Nadere informatie

MANAGEN VAN CONFLICTEN OP DE WERKPLEK. Vaardigheidstraining

MANAGEN VAN CONFLICTEN OP DE WERKPLEK. Vaardigheidstraining MANAGEN VAN CONFLICTEN OP DE WERKPLEK Vaardigheidstraining Managen van conflicten op de werkvloer Introductie Conflicten hebben zowel belemmerende als kansrijke aspecten. Naast pijn, verwarring en onzekerheid

Nadere informatie

Vergroot uw deskundigheid en behandel uw patiënten nóg beter. Ouderenpsychiatrie Consultatie, lessen en trainingen

Vergroot uw deskundigheid en behandel uw patiënten nóg beter. Ouderenpsychiatrie Consultatie, lessen en trainingen Vergroot uw deskundigheid en behandel uw patiënten nóg beter Ouderenpsychiatrie Consultatie, lessen en trainingen Inhoudsopgave Ondersteuning bij zorg aan ouderen met psychiatrische problemen 3 Voor wie

Nadere informatie

Training met persolog profielen

Training met persolog profielen Training met persolog profielen Verkrijg de beste resultaten op het werk en in uw dagelijks leven Ontdek een praktische manier om uw persoonlijkheid te ontwikkelen: U leert verschillende gedragstendensen

Nadere informatie

begeleiding (zwembadbezoeker is zelfstandig bezig, maar kan hulp vragen aan zwembadmederker)

begeleiding (zwembadbezoeker is zelfstandig bezig, maar kan hulp vragen aan zwembadmederker) 9. Aquafit4you 9.1. Het concept Aquafit4you Aquafit4you is de merknaam voor activiteiten in het zwembad die de conditie verbeteren. De individuele behoefte van de klant, de zwembadbezoeker, staat centraal

Nadere informatie

CREATIEF DENKEN in ONDERWIJS Worskhops, training, begeleiding en materialen.

CREATIEF DENKEN in ONDERWIJS Worskhops, training, begeleiding en materialen. in NDERWIJS Creativiteit en Creatief Denken Creativiteit is een unieke eigenschap van de mens. Kijk om je heen, alles wat verzonnen en gemaakt is, vindt zijn oorsprong in het menselijk brein. Dat geldt

Nadere informatie

Competentie-opdrachten

Competentie-opdrachten Competentie-opdrachten Deel 2 A/3 A: introductie instructie & zwemactiviteiten van de beroepsopleiding Allround zwembadmedewerker (Aqua & Leisure Host) Opdracht 1: Kwaliteit Bezoek jouw zwembad en maak

Nadere informatie

Samenwerking. Betrokkenheid

Samenwerking. Betrokkenheid De Missie Het Spectrum is een openbare school met een onderwijsaanbod van hoge kwaliteit. We bieden het kind betekenisvol onderwijs in een veilige omgeving. In een samenwerking tussen kind, ouders en school

Nadere informatie

Leren zwemmen met JIP! Inleiding. 1. Het kind staat centraal. Water, het leukste speelgoed dat er is!

Leren zwemmen met JIP! Inleiding. 1. Het kind staat centraal. Water, het leukste speelgoed dat er is! Leren zwemmen met JIP! Inleiding Levenslang zwemplezier, zwemveiligheid en toerusting Leren zwemmen is binnen de zwembaden De Steur en Sonnenberch gericht op het bereiken van zwemveiligheid en toerusting.

Nadere informatie

PROFESSIONEEL EN KLANTGERICHT TELEFONEREN

PROFESSIONEEL EN KLANTGERICHT TELEFONEREN PROFESSIONEEL EN KLANTGERICHT TELEFONEREN tweedaagse training Heb je vragen over deze training? Bel ons op telefoonnummer: 074-245 26 45 PROGRAMMA Je wilt professioneler en klantgerichter telefoongesprekken

Nadere informatie

Leergang Ambtelijk Secretaris III De invloedrijke OR

Leergang Ambtelijk Secretaris III De invloedrijke OR Leergang Ambtelijk Secretaris III De invloedrijke OR Cursusdag 1 09:30 uur Kennismaking We starten deze module een kennismaking. We inventariseren de verwachtingen van alle deelnemers. U krijgt een toelichting

Nadere informatie

STAGES IN ARBEIDS- EN ORGANISATIEPSYCHOLOGIE: FEEDBACKINSTRUMENT

STAGES IN ARBEIDS- EN ORGANISATIEPSYCHOLOGIE: FEEDBACKINSTRUMENT STAGES IN ARBEIDS- EN ORGANISATIEPSYCHOLOGIE: FEEDBACKINSTRUMENT Naam stagiair(e):... Stageplaats (+ adres):...... Tussentijdse evaluatie Eindevaluatie Stageperiode:... Datum:.. /.. / 20.. Stagementor:...

Nadere informatie

Versie: 1.1 Februari 2015

Versie: 1.1 Februari 2015 Versie: 1.1 Februari 2015 Betalen van de zwemles U koopt een lespas waar 4 lessen op komen te staan. Als deze aanééngesloten 4 lessen voorbij zijn verlengt u de pas weer met 4 lessen/ weken. Het leertraject

Nadere informatie

Voorbeeld Lesvoorbereidingsformulier

Voorbeeld Lesvoorbereidingsformulier Voorbeeld Lesvoorbereidingsformulier Lesactiviteit: Naam: Sem Zwembroek A Beginsituatie De Deelnemers: Aantal: 9 Leeftijd: 5-6 Basisvaardigheden: Beheersen alle basiselementen goed. Tara wordt snel benauwd

Nadere informatie

INFORMATIE VOOR VERENIGINGEN. Leren zwemmen doe je bij de zwemvereniging

INFORMATIE VOOR VERENIGINGEN. Leren zwemmen doe je bij de zwemvereniging Leren zwemmen doe je bij de zwemvereniging 1 Leren zwemmen is in ons waterrijke land voor iedereen belangrijk. Daarom volgt bijna elk kind zwemles. Een mooie gelegenheid voor uw zwemvereniging om kinderen

Nadere informatie

Dit document is bestemd voor de ouders/verzorgers van de kinderen die bij Kids Lodge zwemles volgen.

Dit document is bestemd voor de ouders/verzorgers van de kinderen die bij Kids Lodge zwemles volgen. Welkom Dit document is bestemd voor de ouders/verzorgers van de kinderen die bij Kids Lodge zwemles volgen. Kids Lodge geeft de zwemdiploma s A+, B+ en C+ uit. Hiermee gaat Kids Lodge verder dan andere

Nadere informatie

De dimensies van het coachen

De dimensies van het coachen A-H04-def 13-05-2003 16:22 Pagina 25 4 De dimensies van het coachen Lilian Soerel 4.1 Inleiding Het is ondertussen heel geaccepteerd dat managers bij een derde advies inwinnen. Maar is dit coachen? Het

Nadere informatie

1. De methodiek Management Drives

1. De methodiek Management Drives 1. De methodiek Management Drives Management Drives is een unieke methodiek die u concrete handvatten biedt in het benaderen van de ontwikkeling van individu, team en organisatie. De methodiek kent een

Nadere informatie

WELKOM IN DE WATERWERELD

WELKOM IN DE WATERWERELD WELKOM IN DE WATERWERELD ZWEMMEN RECREATIEF ZWEMMEN Zwemmen voor jong & oud! 12.00-13.00 uur* 14.00-15.30 uur (speciaal tarief) 12.00-13.00 uur* Zondag 14.00-16.00 uur Er is voldoende speel- en drijfmateriaal

Nadere informatie

Dit document is bestemd voor de ouders/verzorgers van de kinderen bij Kids Lodge zwemles volgen.

Dit document is bestemd voor de ouders/verzorgers van de kinderen bij Kids Lodge zwemles volgen. Welkom Dit document is bestemd voor de ouders/verzorgers van de kinderen bij Kids Lodge zwemles volgen. Kids Lodge geeft de zwemdiploma s A+, B+ en C+ uit. Hiermee gaat Kids Lodge verder dan andere zwembaden

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding... 5. Behandeling in de verzekerde zorg...7. (Neuro)psychologisch onderzoek...7. Psychiatrisch consult...7. Coaching...

Inhoudsopgave. Inleiding... 5. Behandeling in de verzekerde zorg...7. (Neuro)psychologisch onderzoek...7. Psychiatrisch consult...7. Coaching... Aanbod ViA 2016 Inhoudsopgave Inleiding... 5 Behandeling in de verzekerde zorg...7 (Neuro)psychologisch onderzoek...7 Psychiatrisch consult...7 Coaching...8 Re-integratie begeleiding...8 Mediation...8

Nadere informatie

training PrOJeCtmanagement In samenwerking met

training PrOJeCtmanagement In samenwerking met TRAINING PROJECTMANAGEMENT In samenwerking met kleine trainingsruimte Programma Projectmanagement ( 3 x 2 Dagen) Module 1 : 2 x 2 Dagen Groepscommunicatie Hoe stelt u zich op in een groep en hoe haalt

Nadere informatie

A1. Verzamellijst beoordeelde lessen

A1. Verzamellijst beoordeelde lessen BPV-MAP Beroepsopleiding Allround Zwembadmedewerker DE BIJLAGEN A1. Verzamellijst beoordeelde lessen Naam : BPV-plaats/ Stageplek: BPV-er: Verplicht Les 1 Les 2 Les 3 Les 4 Les 5 Datum Opdracht Beoordeling

Nadere informatie

Online Training Academy

Online Training Academy Online Training Academy Auteur: Natasja Jager overzicht trainingen Datum: 6 november 2012 Versie: november 2012 Kant-en-klare trainingen in de Academy versie november 2012 Onderwerpen per thema Presentatievaardigheden

Nadere informatie

ASSERTIVITEIT. beter communiceren vanuit jezelf

ASSERTIVITEIT. beter communiceren vanuit jezelf ASSERTIVITEIT beter communiceren vanuit jezelf Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij mensen. Zij

Nadere informatie

Post- HBO-opleiding. voor farmaceutisch consulenten, managers en farmakundigen

Post- HBO-opleiding. voor farmaceutisch consulenten, managers en farmakundigen Post- HBO-opleiding voor farmaceutisch consulenten, managers en farmakundigen Inleiding Vele HBO-ers in de apotheek werken regelmatig als assistente, met daarnaast wat extra taken. Dat is een onderwaardering

Nadere informatie

COMMUNICATIE training. effectief communiceren met iedereen

COMMUNICATIE training. effectief communiceren met iedereen COMMUNICATIE training effectief communiceren met iedereen Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij

Nadere informatie

ABC - Ambulant Behandelcentrum

ABC - Ambulant Behandelcentrum ABC - Ambulant Behandelcentrum Als het thuis en/of op school dreigt vast te lopen Informatie voor verwijzers Kom verder! www.ln5.nl Vergroten van sociale competenties. Vergroten zelfbeeld/zelfvertrouwen.

Nadere informatie

REMIND. Bij u op SCHOOL?

REMIND. Bij u op SCHOOL? REMIND Bij u op SCHOOL? Inhoudsopgave Slim jezelf zijn voor professionals 3 Slim jezelf zijn 3 Programma over persoonlijke ontwikkeling 3 Kostenoverzicht 4 Over Remind 5 Wij willen 5 Trainersopleiding

Nadere informatie

Young Professional programma. Voorbeeld van de opbouw van een YP programma

Young Professional programma. Voorbeeld van de opbouw van een YP programma Young Professional programma Voorbeeld van de opbouw van een YP programma 1 Flow van het programma: Het programma Intake (½ dag) Ik & mijn leiderschap (2 dagen groepsprogramma) Ik & de ander (2 dagen groepsprogramma)

Nadere informatie

Training Lean Green Belt

Training Lean Green Belt Training Lean Green Belt Deze training biedt een uitgebreid overzicht van de meest gebruikte instrumenten en technieken van Lean. Daarnaast staan we ook stil bij de vaardigheden die je nodig hebt om deze

Nadere informatie

Ontwikkeling. Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling

Ontwikkeling. Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling Ontwikkeling Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling Waarom? Ik heb het idee dat ik wel eens tekortschiet als het erom gaat anderen duidelijk te maken wat ik bedoel. Ik

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

Managementworkshops. Communicatie: alle gedrag is communicatie. Gespreksvaardigheden: succesvol praten en luisteren

Managementworkshops. Communicatie: alle gedrag is communicatie. Gespreksvaardigheden: succesvol praten en luisteren Managementworkshops Door de toenemende dynamiek in de zorg verandert de rol van de leidinggevende. Een leidinggevende krijgt te maken met: Decentralisatie van verantwoordelijkheden Groter wordende span

Nadere informatie

Managementworkshops. Communicatie: alle gedrag is communicatie. Gespreksvaardigheden: succesvol praten en luisteren

Managementworkshops. Communicatie: alle gedrag is communicatie. Gespreksvaardigheden: succesvol praten en luisteren Managementworkshops Door de toenemende dynamiek in de zorg verandert de rol van de leidinggevende. Een leidinggevende krijgt te maken met: Decentralisatie van verantwoordelijkheden Groter wordende span

Nadere informatie

Brochure Het Grote Interactiespel voor Kinderdagverblijven 2014

Brochure Het Grote Interactiespel voor Kinderdagverblijven 2014 Brochure Het Grote Interactiespel voor Kinderdagverblijven 2014 Hét spel om kinderopvangteams met plezier de belangrijkste pedagogische vaardigheden te laten inoefenen www.bewustekinderopvang.nl & www.interactiespel.nl

Nadere informatie

Praktijkgerichte Scholing tot praktijkmanager

Praktijkgerichte Scholing tot praktijkmanager Praktijkgerichte Scholing tot praktijkmanager Leergang voor de praktijkmedewerker/praktijkmanager van de tandarts/huisartsenpraktijk. voor data of voor in-company verzoeken 1 De praktijkmanager kan een

Nadere informatie

Ontdek meer over de zwemles van Sportbedrijf Oosterhout

Ontdek meer over de zwemles van Sportbedrijf Oosterhout Ontdek meer over de zwemles van Sportbedrijf Oosterhout Welkom bij recreatieoord de Warande. Leren zwemmen is niet alleen leuk, maar ook afwisselend, spannend en veilig. In dit zwemlesinformatieboekje

Nadere informatie

Kwaliteitsvisie kinderopvang voor pedagogisch medewerkers en gastouders

Kwaliteitsvisie kinderopvang voor pedagogisch medewerkers en gastouders Kwaliteitsvisie kinderopvang voor pedagogisch medewerkers en gastouders Visie De pedagogische kwaliteiten van medewerkers bepalen voor een zeer groot deel de kwaliteit van de kinderopvang, passend bij

Nadere informatie

Opleiding. De wereld van de klant. Een programma voor Helpdesk Agents in klantgericht communiceren

Opleiding. De wereld van de klant. Een programma voor Helpdesk Agents in klantgericht communiceren Opleiding De wereld van de klant Een programma voor Helpdesk Agents in klantgericht communiceren Als je zorgt voor de middelen zal het doel wel voor zichzelf zorgen. Gandhi Uw vraag Ontwikkel een opleidingsprogramma

Nadere informatie

Leren zwemmen bij de Tilburgse Zwemschool

Leren zwemmen bij de Tilburgse Zwemschool Leren zwemmen bij de Tilburgse Zwemschool Uw kind gaat leren zwemmen. In ons waterrijke land is het ontzettend belangrijk om al op jonge leeftijd te kunnen zwemmen. Ook in Tilburg en omgeving is veel water

Nadere informatie

De kern is ervaren wat water met je doet.

De kern is ervaren wat water met je doet. Gesprek met Ton Weber, zwembad de Heerenduinen in IJmuiden Het kind staat centraal in het ErvaringsGericht ZwemOnderwijs De kern is ervaren wat water met je doet. Ton: Met de overgang naar het nieuwe zwembad,

Nadere informatie

EFFECTIEF LEIDINGGEVEN. Een gave of een vak?

EFFECTIEF LEIDINGGEVEN. Een gave of een vak? EFFECTIEF LEIDINGGEVEN Een gave of een vak? Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij mensen. Zij voegen

Nadere informatie

Positieve houding. Hoge verwachtingen. Flexibele planning

Positieve houding. Hoge verwachtingen. Flexibele planning Visie Aanpassingen in de gedragingen van de leerkracht Het vertalen van een politiek besluit zoals het M- decreet in de dagelijkse praktijk is geen gemakkelijke opgave. Als leerlingen met een beperking

Nadere informatie

Gemeente Den Haag Dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn. Uw kind neemt deel. aan schoolzwemmen. School zwemmen

Gemeente Den Haag Dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn. Uw kind neemt deel. aan schoolzwemmen. School zwemmen Gemeente Den Haag Dienst Onderwijs, ultuur en Welzijn School zwemmen Uw kind neemt deel aan schoolzwemmen ZWEMMEN IS GEZOND Uw kind neemt deel aan schoolzwemmen. Zwemmen is gezond en leuk. Daarnaast vergroot

Nadere informatie

Statutair doel Deltasteur

Statutair doel Deltasteur Statutair doel Deltasteur De vereniging stelt zich ten doel de beoefening van de zwemsport, in de ruimste zin, te bevorderen en meer algemeen te maken. De verschillende recreatieve afdelingen Sterrenplan

Nadere informatie

De groepsgrootte: 8 minimaal en 15 maximaal aantal personen voor alle bovengenoemde opleidingen

De groepsgrootte: 8 minimaal en 15 maximaal aantal personen voor alle bovengenoemde opleidingen Wijnkoopsbaai 12 2904 BP Capelle a/d IJssel Telefoon: 010-2271834 Fax: 010-7853865 E-mail : info@ fellinco.nl Website: www.fellinco.nl Giro: 1463319 Rotterdam Sportsupport T.a.v. de heer M. Kaltenecker

Nadere informatie

Kwaliteitsgericht omgaan met kinderen denken vanuit mogelijkheden zien van kernkwaliteiten handelen vanuit respect voor ieders eigenheid

Kwaliteitsgericht omgaan met kinderen denken vanuit mogelijkheden zien van kernkwaliteiten handelen vanuit respect voor ieders eigenheid POWer: Kwaliteitsgericht omgaan met kinderen Leerkrachten ervaren dat kinderen zich anders gedragen dan vroeger. Steeds vaker mondiger, meer intuïtief, zelfbewust en minder genegen gewoon te doen wat van

Nadere informatie

ABC-zwemlessen. Dé basis voor een leven lang zwemplezier!

ABC-zwemlessen. Dé basis voor een leven lang zwemplezier! ABC-zwemlessen Dé basis voor een leven lang zwemplezier! ABC-zwemlessen In zwembad Hoornse Vaart kun je je A-, B- en C-zwemdiploma halen. Naast kwaliteit staat plezier voor het kind hierbij voorop. Tijdens

Nadere informatie

Waar houdt het voortraject op?

Waar houdt het voortraject op? WORKSHOP 4 Waar houdt het voortraject op? Dag van het Zwemonderwijs 2007 De start van het leren zwemmen, het voortraject De voorbeeldopleidingsweg van het Zwem-ABC bestaat uit 2 grote delen, het voortraject

Nadere informatie

Bantopa (Samen)werken aan Samenwerken

Bantopa (Samen)werken aan Samenwerken Bantopa (Samen)werken aan Samenwerken Masterclass - Alliantievaardigheden Een praktische leidraad voor toekomstige alliantiemanagers Samenwerken als Kerncompetentie De complexiteit van producten, processen

Nadere informatie

INFORMATIE DOCUMENT KIDS AKTIEF AQUA

INFORMATIE DOCUMENT KIDS AKTIEF AQUA INFORMATIE DOCUMENT KIDS AKTIEF AQUA 2016-2017 D A T U M : 26-8-2016 Inhoudsopgave Blz. Inhoudsopgave 2 Visie 3 Kids Aktief Aqua 4 Visie Kids Aktief Aqua 5 Zwemtraject 6 Zwemtijden 8 Prijzen 9 Zwemdiploma

Nadere informatie