Media Plaza 4 november Luuk Roovers -

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Media Plaza 4 november 2008. - Luuk Roovers - www.vicus.nl info@vicus.nl"

Transcriptie

1 Media Plaza 4 november Luuk Roovers -

2 Agenda Introductie Introductie in SQL-Ledger ERP Koppelingen Live? Vragen Copyright 2007 Vicus ebusiness Solutions bv 2

3 Vicus ebusiness Solutions Onafhankelijke zelfstandige dienstverlener voor geïntegreerde Open Source oplossingen Realiseren van oplossingen voor MKB die normaal alleen voor grote organisaties toegankelijk zijn Bestaande (OS-OSS) oplossingen combineren tot bedrijfsbreed toepasbare diensten en producten Copyright 2007 Vicus ebusiness Solutions bv 3

4 spraakmakende referenties: vertrouwen hun e-business aan ons toe Copyright 2007 Vicus ebusiness Solutions bv 4

5 de toepassingen die Vicus aanbiedt zijn gebaseerd op open source software. u heeft de beschikking over de broncode, u bent dus niet gebonden aan een bepaalde leverancier. software met een uitstekende kwaliteit, snel aanpasbaar aan uw specifieke wensen. internationale ontwikkelaars en gebruikers werken aan verdere innovatie en verbeteringen Copyright 2007 Vicus ebusiness Solutions bv 5

6 e-business groeimodel FASE3 / 4 6 e -Ko pgro e p 5 Ke te ninte gratie 4 Inte gratie van de b ac k o ffice 3 Transactie s m e t de klant 2 Inte ractie ve co m m unicatie 1 Be drijfspre se ntatie Copyright 2007 Vicus ebusiness Solutions bv 6

7 Keuze voor SQL-Ledger Bij de start van Vicus in 2004 ontstond de noodzaak voor het voeren van een bedrijfsadministratie. Pakketselectie: Open source Betrouwbare boekhouding Toegankelijk via internet Bewezen out of the box Copyright 2007 Vicus ebusiness Solutions bv 7

8 SQL-Ledger ERP Betrouwbaarheid en stabiliteit staan voorop Wordt ontwikkeld door een kleine groep ontwerpers, programmeurs en adviseurs Internationaal netwerk Ontwikkeld vanuit de financieel administratieve behoefte Uitgebreid naar inkoop- en verkooplogistiek En projecten met urenverantwoording Copyright 2007 Vicus ebusiness Solutions bv 8

9 Continue ontwikkeling Copyright 2007 Vicus ebusiness Solutions bv 9

10 Roadmap Copyright 2007 Vicus ebusiness Solutions bv 10

11 Veel of weinig? Simpelst Klanten - NAW x - boekingen x - betalingen x - uitstaand x Leveranciers - NAW x - boekingen x - betalingen x - uitstaand x Grootboek - memo's x - rapportage x - kolommen balans x Copyright 2007 Vicus ebusiness Solutions bv 11

12 Veel of weinig, erbij Uitgebreider Klanten - facturen x - boekingen x - aanmaningen x - statistieken x Kassa - verkopen x - overzichten x Leveranciers - facturen x - boekingen x - statistieken x Bank / kas - apartedagboeken x - rapportages x Goederen/diensten - goederen x - services x - samengestelde producten x Grootboek - herhalende boekingen x Copyright 2007 Vicus ebusiness Solutions bv 12

13 Veel of weinig, leef je uit ERP Offertes - in-/ verkoop x - herhalend x - omzetten in orders/ factuur x - statistieken/ rapportages x Orders - in-/ verkoop x - herhalend x - omzetten in orders/ factuur x - statistieken/ rapportages x - statistieken x Projecten x Vouchers x Voorraadbeheer - in-/uitgaand x - magazijnen x - overboekingen x Wisselkoersen x Batchverwerking x Copyright 2007 Vicus ebusiness Solutions bv 13

14 Overview Le ve r. Offe rte Orde r Factuur Be taling Pro ducte n Klant Offe rte Ord e r Fac tuur Be taling Vo o rraad GB-sche m a Jo urnaalpo ste n Rappo rtage s Copyright 2007 Vicus ebusiness Solutions bv 14

15 Vooraf te regelen: Inric h ting: ( g r o o t b o e k ) r e k e n i n g s c h e m a B T W t a r i e v e n Structuur van b alans e n W&V Standaardko de ringe n T e g e b r u i k e n v a l u t a Wisse lko e rse n Magazijne n Tale n Fo rm ulie re n (b v o ffe rte s, o rde rs, facture n, he rinne ringe n ) Afde linge n Branche s SIC (ko de s) T o e g a n g s r e c h t e n Copyright 2007 Vicus ebusiness Solutions bv 15 Pro ductgro e pe n & prijsgro e pe n

16 Beveiliging Pe r ge b ruike r aange ve n w e lke functie s b e schikb aar zijn Copyright 2007 Vicus ebusiness Solutions bv 16

17 Vb: Eenvoudige inrichting Klant Klantre gistratie, prijsafsprake n Ve rze nde n van de factuur, b e he e r o pe n po ste n Bo e king Re gistre re n van de b e taling Be taling Copyright 2007 Vicus ebusiness Solutions bv 17

18 Vastleggen van de klantgegevens Basisge ge ve ns - b e taalte rm ijn - ko rtings % Copyright 2007 Vicus ebusiness Solutions bv 18

19 Verkoop Boeking Copyright 2007 Vicus ebusiness Solutions bv 19

20 Registreren van de betaling Op he tze lfde sche rm als de b o e king: he rke nb aar Copyright 2007 Vicus ebusiness Solutions bv 20

21 Uitgebreide inrichting Klant Klantre gistratie, prijsafsprake n Offe rte Uitb re nge n van de o ffe rte Orde r Vastle gge n van de o rde r Ve rze nde n van de factuur, b e he e r o pe n po ste n Fac tuur Re gistrate re n van de b e taling Be taling Copyright 2007 Vicus ebusiness Solutions bv 21

22 Prijsstelling en kortingsopties S t a n d a a r d p r i j s v o o r e e n p r o d u c t / d i e n s t Standaard Ve rko o pprijs Prijsstaffe ls pe r Prijsgro e p K o r t i n g s r e g e l i n g e n p e r k l a n t Ko rtingspe rce ntage vo o r de klant Ko rting o p b asis van de prijsgro e p Prijslijst vo o r de ze klant T r a n s a c t i e g e d r e v e n Offe rte / Orde r / Factuur spe cifie ke prijs (vb prijslijst vo o r é é n klant) Copyright 2007 Vicus ebusiness Solutions bv 22

23 Productinformatie Copyright 2007 Vicus ebusiness Solutions bv 23

24 Verkoop offerte Copyright 2007 Vicus ebusiness Solutions bv 24

25 Verkooporder Copyright 2007 Vicus ebusiness Solutions bv 25

26 Verkoop Factuur Copyright 2007 Vicus ebusiness Solutions bv 26

27 Openstaande facturen Copyright 2007 Vicus ebusiness Solutions bv 27

28 Betalingen Copyright 2007 Vicus ebusiness Solutions bv 28

29 Kassaverkopen Copyright 2007 Vicus ebusiness Solutions bv 29

30 Rapportages Rapprtage s kunne n w o rde n sam e nge ste ld via ve rsc hille nde se le ctie s: Vo o r klante n, le ve rancie rs Op b asis van pro ducte n Pro ce sstap o ffe rte, o rde r, o pe n po st, b e taling Ko lo m m e n b alans, W&V, b alans Pe r rappo rtage Inpe rke n van de rappo rtage pe rio de s Te to ne n ko lo m m e n So rte ringe n m e t e e n m uisklik o p de m e e ste ko lo m m e n Do o rklikke n naar achte rligge nde b o e kinge n Copyright 2007 Vicus ebusiness Solutions bv 30

31 Standaard uitgebreide selectie-opties Copyright 2007 Vicus ebusiness Solutions bv 31

32 Proefbalans Copyright 2007 Vicus ebusiness Solutions bv 32

33 Memoriaal Copyright 2007 Vicus ebusiness Solutions bv 33

34 Winst en verliesrekening Copyright 2007 Vicus ebusiness Solutions bv 34

35 Virtual Company: uw zaak online, dat is onze zaak Copyright 2007 Vicus ebusiness Solutions bv 35

36 Virtual-Company M&S Co m m. CRM Wo o rd VOIP, vide o co nf Po rtal Offic e Ke nnis CMS Pro je ct Manage m e nt We b sho p B.O Copyright 2007 Vicus ebusiness Solutions bv 36

37 Toepassingen We b site & Ge b ruike rspo rtaal M&S CRM Co m m. Ge sc Wo hrift. o rd Fo ra, VOIP, chat, vide m ail o co nf Spraak VOIP, vide o co nf Offic e Mail Age nda Ke nnis Wiki Do c 's CMS We b sho p B.O. To Do Te le f. Re po rts Man. Cp FIN Inko o p HRM Copyright 2007 Vicus ebusiness Solutions bv 37

38 Mogelijke producten Po rtal M&S CMS Co m m. Ge sc hri CRM Wo o rdwo o rd ft. VOIP, vide o co nfvoip, vide o co nf Fo ra, chat, m ail We b sho p B.O. Offic e Mail Age nd a To Do Te le f. Ke nnis Wiki Do c 's Re po r ts Man. Cp FIN Inko o p HRM Copyright 2007 Vicus ebusiness Solutions bv 38

39 Integratie M&S Co m m. CRM Wo o rd VOIP, vide o co nf Po rtal Offic e Ke nnis CMS Pro je ct Manage m e nt We b sho p B.O Copyright 2007 Vicus ebusiness Solutions bv 39

40 Vragen / Discussie Vrage n... Disc ussie... Do e n Copyright 2007 Vicus ebusiness Solutions bv 40

41 meer informatie? Vicus ebusiness Solutions bv experts in open source Amersfoort H de Rijke, directeur Copyright 2007 Vicus ebusiness Solutions bv 41

Imtech Document Center. Imtech ICT. Van sales opportunity tot projectuitvoering

Imtech Document Center. Imtech ICT. Van sales opportunity tot projectuitvoering Imtech ICT Van sales opportunity tot projectuitvoering Imtech Document Center Imtech ICT Integrated Solutions Hogeweg 41 NL-5301 LJ Zaltbommel T +31 418 57 07 50, www.imtech.nl/is info.is@imtech.nl Inhoud

Nadere informatie

Bouw bijzonder, bouw zelf op De Scheifelaar in Veghel

Bouw bijzonder, bouw zelf op De Scheifelaar in Veghel Bouw bijzonder, bouw zelf op De Scheifelaar in Veghel A50 richti Uden/Ossng Ve g h e l h sc d on m A50 richti Eindhovenng l He 2 Bo Ontdek De Scheifelaar in Veghel De Sc he ife la a r is b e r e ikba a

Nadere informatie

Clair: heldere Europese oplossing voor online kantoorautomatisering

Clair: heldere Europese oplossing voor online kantoorautomatisering Infrastructure Services the way we do it Clair: heldere Europese oplossing voor online kantoorautomatisering Capgemini doet met Clair waar de markt al jaren om vraagt; het biedt een Europees alternatief

Nadere informatie

White paper: introductie van Cloud Computing

White paper: introductie van Cloud Computing White paper: introductie van Cloud Computing Introductie Cloud computing De explosieve groei van cloud oplossingen en diensten in de afgelopen periode is een situatie die vergelijkbaar is met de meeste

Nadere informatie

VERDIENMODELLEN IN DE SOFTWARE INDUSTRIE

VERDIENMODELLEN IN DE SOFTWARE INDUSTRIE F. Wille VERDIENMODELLEN IN DE SOFTWARE INDUSTRIE Een onderzoek naar het structureren en vormgeven van verdienmodellen voor bedrijfssoftware VERDIENMODELLEN IN DE SOFTWARE INDUSTRIE Een onderzoek naar

Nadere informatie

Avanade ERP voor Professional Services: alles onder controle dankzij volledig overzicht over projecttaken en services

Avanade ERP voor Professional Services: alles onder controle dankzij volledig overzicht over projecttaken en services Avanade ERP voor Professional Services: alles onder controle dankzij volledig overzicht over projecttaken en services Om uw winstgevendheid te optimaliseren heeft u volledig overzicht nodig over uw organisatie

Nadere informatie

Digitale dienstverlening, een vak!

Digitale dienstverlening, een vak! Nieuwsbrief Samenwerking / nummer 1 / januari 2006 Digitale dienstverlening, een vak! Gemeenten worden via de overheid gestimuleerd om, vanaf begin 2007, 65% van de dienstverlening ook digitaal aan te

Nadere informatie

A L W AY S O N Always On

A L W AY S O N Always On ALWAYS ON Always On Dé IT-hardware dienstverlener voor Nederland Scholten Awater is dé IT-hardware dienstverlener voor Nederland. Met onze uitgebreide IT-diensten nemen wij u veel werk uit handen. Hierdoor

Nadere informatie

HSO Connect! SharePoint. ... slimmer samenwerken... 1 versie van de waarheid... documenten direct inzichtelijk...

HSO Connect! SharePoint. ... slimmer samenwerken... 1 versie van de waarheid... documenten direct inzichtelijk... ... slimmer samenwerken...... 1 versie van de waarheid...... documenten direct inzichtelijk... HSO Connect! SharePoint De integratie tussen Microsoft Dynamics en SharePoint» Centrale documentbibliotheek

Nadere informatie

Workanizr CRM Functionaliteiten

Workanizr CRM Functionaliteiten Workanizr CRM Functionaliteiten Relatiebeheer... 2 Beheren van bedrijfs- en relatiegegevens... 2 CRM op maat... 2 Categorisering... 2 Zoeken en filteren... 2 Zoekfunctie... 2 Filters... 3 Contacten en

Nadere informatie

SBR AAN DE BRON, de belofte. Wilko Stronks, Reeleezee

SBR AAN DE BRON, de belofte. Wilko Stronks, Reeleezee AAN DE BRON, de belofte Wilko Stronks, Reeleezee aan de bron Het proces en IT inrichting Behoefte aan meer efficiency Kansen op meer dienstverlening aan de bron De belofte Oplossing? Comptabele gegevens

Nadere informatie

Ontdek zelf de mogelijkheden:

Ontdek zelf de mogelijkheden: Content Management Systemen (internet) applicatie ontwikkeling Hét cliëntregistratiesysteem voor Vangnet en Advies Hét cliëntregistratiesysteem voor Vangnet en Advies Ontdek zelf de mogelijkheden: Unieke

Nadere informatie

Snel aan de slag handleiding. Versie 1.0, mei 2012

Snel aan de slag handleiding. Versie 1.0, mei 2012 Snel aan de slag handleiding Versie 1.0, mei 2012 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, op welke wijze dan ook, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Davilex. Hoewel deze handleiding

Nadere informatie

Zijn ERP Systemen log?

Zijn ERP Systemen log? Zijn ERP Systemen log? Intelligent op weg Waar gaat het om? ERP is een verzamelnaam voor toepassingen welke door organisaties worden gebruikt ter ondersteuning van de primaire bedrijfsprocessen. Een aantal

Nadere informatie

Veiling organiseren. Online veilen. Zo werken wij!

Veiling organiseren. Online veilen. Zo werken wij! Veiling organiseren Online veilen. Zo werken wij! Online veilen. Zo werken wij! E en online veiling is een uitstekende verkoopmethode om de beste opbrengst te realiseren voor uiteenlopende producten. U

Nadere informatie

Big Data: wat is het en waarom is het belangrijk?

Big Data: wat is het en waarom is het belangrijk? Big Data: wat is het en waarom is het belangrijk? 01000111101001110111001100110110011001 Hoeveelheid 10x Toename van de hoeveelheid data elke vijf jaar Big Data Snelheid 4.3 Aantal verbonden apparaten

Nadere informatie

Informatie over onze vereniging

Informatie over onze vereniging Informatie over onze vereniging Editie 2014 Uitgebreide en actuele informatie op www.cio-platform.nl CIO Platform Nederland, mei 2014 Informatie over onze vereniging - CIO Platform Nederland mei 2014 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Voogd & Voogd Verzekeringen. Diane Vroegindeweij [INFORMATIEMANAGEMENT. ROLF BRUINS & BERT PINKSTER] Samenvatting Informatiemanagement

Voogd & Voogd Verzekeringen. Diane Vroegindeweij [INFORMATIEMANAGEMENT. ROLF BRUINS & BERT PINKSTER] Samenvatting Informatiemanagement 2013 Voogd & Voogd Verzekeringen Diane Vroegindeweij [INFORMATIEMANAGEMENT ROLF BRUINS & BERT PINKSTER] Samenvatting Informatiemanagement 1 Hoofdstuk 1 De kenniswerker Kennis is in de westerse maatschappij

Nadere informatie

Kentico CMS voor ASP.NET De complete oplossing voor uw website

Kentico CMS voor ASP.NET De complete oplossing voor uw website Kentico CMS voor ASP.NET De complete oplossing voor uw website Eenvoudig in gebruik Ongekende mogelijkheden Onbeperkte schaalbaarheid Grote flexibiliteit Uitmuntende ondersteuning Compleet platform voor

Nadere informatie

We do. things. amazing. We maken graag (opnieuw) kennis

We do. things. amazing. We maken graag (opnieuw) kennis We do amazing things We maken graag (opnieuw) kennis De kracht van CSC Leon van Riet, Delta Lloyd: Delta Lloyd is zeer tevreden met het door CSC geleverde software product LiFE en CSC heeft de implementatie

Nadere informatie

CZ Zorgverzekeringen 2015

CZ Zorgverzekeringen 2015 CZ Zorgverzekeringen 2015 Collectief via uw tussenpersoon 1 2 CZ helpt u met het kiezen van uw collectieve zorgverzekering U wilt graag verzekerd zijn van goede zorg. Zorg die beschikbaar is wanneer u

Nadere informatie

Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT

Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT Slimmer samenwerken met SharePoint Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT Workflows, forms, reports en data WAAROM KIEZEN VOOR K2? Of u nu workflows moet maken voor items in SharePoint

Nadere informatie

Websites: als time-to-market telt

Websites: als time-to-market telt Websites: als time-to-market telt Whitepaper voor marketeers Is het concept time-to-market in de nieuwe instant gratification economy nog relevant? De Amerikaanse mediawetenschapper Douglas Rushkoff denkt

Nadere informatie

Droomdoelen Angst Turn around Waarom? Factoren. Veranderverhaal: nut + noodzaak. Wie? Ik! Breedte

Droomdoelen Angst Turn around Waarom? Factoren. Veranderverhaal: nut + noodzaak. Wie? Ik! Breedte Droomdoelen Angst Turn around Waarom? Factoren Actoren Ambitie Good to great Organisatiekundige vraag (OK) Veranderverhaal: nut + noodzaak Aanleiding Richting Wie? Wat? As is To be S S T Gap T M M C C

Nadere informatie

Business Intelligence (BI) ontwikkel. een intelligente enterprise. Your business technologists. Powering progress

Business Intelligence (BI) ontwikkel. een intelligente enterprise. Your business technologists. Powering progress Business Intelligence (BI) ontwikkel een intelligente enterprise Your business technologists. Powering progress Ontwikkel een intelligente enterprise Informatie wordt gegenereerd door elke activiteit,

Nadere informatie

Eerste hulp bij online ondernemen. Geld verdienen door en met internet

Eerste hulp bij online ondernemen. Geld verdienen door en met internet Eerste hulp bij online ondernemen Geld verdienen door en met internet 4 Eerste hulp bij online ondernemen 5 Voorwoord Beste ondernemer, Met trots presenteer ik u hierbij het boekje Eerste Hulp bij Online

Nadere informatie

Zonder connectiviteit ligt alles stil

Zonder connectiviteit ligt alles stil Zonder connectiviteit ligt alles stil Zonder transport staat alles stil. Dit geldt ook binnen de ICT- en telecomsector. Zonder connectiviteit geen toegang tot internet en social media; zijn apps en cloud

Nadere informatie