Witboek. Rekrutering via social media HRM HRM. info. - Mythes & realiteit - Witboek 1 [JANUARI 2010] Social media trends voor 2010

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Witboek. Rekrutering via social media HRM HRM. info. - Mythes & realiteit - Witboek 1 [JANUARI 2010] Social media trends voor 2010"

Transcriptie

1 HRM Witboek [JANUARI 2010] Rekrutering via social media - Mythes & realiteit - Social media trends voor Social media in cijfers 9 Gebruik wervingskanalen 13 Case. Deloitte België 16 Jobsites strikes back!? 23 Software voor facilitering en hefbooming 26 uitgegeven door HRM hrminfo.net HRM info [ knowledge & community ] Witboek 1

2 Inhoud Vooraf Wat zijn social media? 7. Recente en baanbrekende ontwikkelingen Social media trends voor 2010 Social media in cijfers 9. Facebook 9. LinkedIn 10. Xing 10. Plaxo 10. Twitter 11. Netlog 11. Flickr 11. YouTube 11. Blogs 11. Wiki s 12. MySpace Gebruik wervingskanalen 14. Wervingsgedrag van bedrijven (in Nederland) 14. Werving via social media Case. Deloitte België iphone recruiter apps Referral recruitment Forse toename reclame-inkomsten social media 20. Key Performance Indicators 21. Return On Investment De ROI van e-recruiting bij Randstad België Jobsites stikes back!? 23. Forrester: jobboards are in the decline phase 24. ikki.nl & CareeriD.nl: de andersoortige jobsites Budget voor rekrutering & arbeidsmarktcommunicatie Software voor facilitering en hefbooming social media-rekrutering 27. Internal social network analysis Werkloosheid en demografische evolutie HRM Witboek 2

3 Vooraf Surfen op de maatschappelijke groundswell Het recente, erg opgemerkte boek van Charlene Li en Josh Bernoff twee consultants bij het vermaarde onderzoeksbureau Forrester over de nieuwste ontwikkeling op het vlak van communicatietechnologie heet Groundswell. Letterlijk betekent dat: vloedgolf. Hun boek, dat verscheen in 2008, heeft als ondertitel: Winning in a world transformed by social technologies. De maatschappelijke trend die ze een groundswell noemen, definiëren ze als volgt: A social trend in which people use technologies to get the things they need from each other, rather than from traditional institutions like corporations. Li en Bernoff geven in hun boek aan hoe organisaties (bedrijven en andere) optimaal op die trend kunnen inspelen. (Om redenen van leesgemak zal in dit Witboek in het vervolg systematisch over bedrijven gesproken worden terwijl bedoeld wordt: bedrijven en andere organisaties zoals (semi)overheidsinstellingen en andere non profit-organisaties). De gekende voorbeelden van die technologieën zijn onder meer YouTube, Wikipedia, Facebook, LinkedIn en blogs. Minder gekend (maar zeker niet onbelangrijk en sterk groeiend) zijn fora en collaboratieve platforms van bedrijven voor klanten of eigen onderzoekers, zoals in het geval in onder meer de farmawereld, en niet- sectorgebonden platformen voor wetenschappelijke innovatie zoals InnoCentive. Ook valt te denken aan ideeënsites zoals Dell s Idea Storm. Zelfs salesforce.com, in essentie een web based platform voor Customer Relations Management, evolueert in de richting van een social media. Deze en andere social media zijn stuk voor stuk voorbeelden van het zogenaamde Web 2.0. In sommige gevallen al van het Web 3.0 of 2.0² (tot de tweede macht). Volgens Li en Bernoff is het geen optie om rustig aan de zijlijn te gaan staan. Bedrijven moeten, volgens de Forresterconsultants, liefst zo snel mogelijk, deze tools en technieken onder de knie krijgen en zich er actief mee gaan bezighouden. Wie denkt dat het een hype betreft die wel zal overwaaien heeft het grondig fout en zal de prijs voor zijn scepticisme en afwachtende houding duur betalen. Talrijke bedrijven hebben vandaag al te maken met social media, niet altijd bewust en gewild trouwens. Op de social media wordt er immers over hen (of over hun producten en diensten) gesproken, in positieve en negatieve termen. Of ze zijn het onderwerp van heuse pro- of contragroepen (groepen van fans of haters/bashers). Het advies van Li en Bernoff luidt daarom: you can t beat them, join hem! Neem deel aan de conversatie! Bedrijven kunnen er maar beter bij zijn als het over hen gaat. HRM Witboek 3

4 Conversatie, het woord is gevallen. Het is hét centrale begrip om social media écht te begrijpen. Omwille van de mogelijkheid tot feedback en interactie is elke activiteit op een social medium een vorm van conversatie (met vrienden, kennissen, klanten, prospecten, kandidaten, potentiële sollicitanten), of toch een uitnodiging daartoe. Voor bedrijven heeft dit niet geringe consequenties, ook in een context van rekrutering en employer branding. Op de social media moeten bedrijven afzien van hun oude gewoonten. Ze moeten de knop omdraaien en een heuse paradigma-shift maken: in plaats van zendergericht te handelen, van vooral te spreken (en dat op een sterk persuasieve manier te doen, waardoor niet zelden ronduit irriterend, want drammerig en waardoor hun boodschap aan impact en geloofwaardigheid inboet), is het voor bedrijven op social media vooral zaak van te luisteren en van het gesprek aan te gaan onder gelijken. De god-de-vader of papa-weet-het-betermentaliteit, kenmerkend voor nogal wat bedrijven, werkt niet op social media (trouwens niet enkel daar, maar eigenlijk in heel de samenleving). Daarnaast is er een andere moeilijkheid. Guillaume Van der Stighelen, de topman van het vermaarde Belgische communicatiebureau Duval/Guillaume, stelde het zo: Bedrijven worden doorgaans gerund door digital immigrants (mensen die geboren zijn voor 1984). Ook marketeers, die onder meer de internetcampagnes opzetten en beheren, behoren meestal tot die groep. Hun referentiekader is gevormd door printmedia en televisie. Dat is vandaag een probleem. Wat voor bedrijfsleiders en marketeers geldt, is niet minder het geval voor HR-professionals integendeel zelfs. Zeker zij die beslissen over de strategie en de budgetten van de tactische (wervingss) of strategische (o.m. employer branding) arbeidsmarktcommunicatie, zeg maar de HR-directors/managers, zijn niet bepaald gekend als internet-minded of innovators (ook niet als early adaptors op technologievlak in het algemeen). Parenthesis: toen de HR-director van Deloitte aan het eerbiedwaardige HR Lab, een ietwat select clubje van HR-directeuren van (erg) grote Belgische bedrijven, een presentatie gaf van de rekruteringsstrategie van zijn onderneming en meer bepaald hoe ze daarbij gebruik maakt van social media (verder in dit Witboek krijgt de Deloitte-case ruime aandacht), vielen de monden van de aanwezigen groot open. Ei zo na vielen sommigen van hun stoel van verbazing. They didn t have a clue. Het eerder behoudsgezinde karakter van HR-professionals is onlangs in Nederland trouwens onderzoeksgewijs vastgelegd door het Mentality-onderzoek van researchbureau Motivaction. HRM ers blijken bovendien ondervertegenwoordigd in het segment opwaartse mobielen, uitgerekend dat van de gebruikers van social media. Segment is in deze context trouwens geen goede term, want social media zijn mainstream geworden, iedereen maakt er gebruik van. In eigen land hebben er bijvoorbeeld meer mensen een profiel op een social medium dan dat er kranten lezen. In hun boek geven Li en Bernoff tal van praktijkvoorbeelden hoe grote en kleinere bedrijven uit heel de wereld aanwezig zijn op social media, hoe ze er hun voordeel mee doen (of de nadelen ervan proberen te beheersen). Employer branding en rekrutering komt niet aan bod in hun boek. HR in het algemeen niet trouwens, zelfs niet in relatie tot Web 2.0. HRM Witboek 4

5 Dat is niet zo verwonderlijk: HR en rekrutering is geen belangrijk aandachtspunt van het topmanagement en (dus) evenmin van management consultants. Soms is het dat wel in woorden. Tot op vandaag is er, voor zover (ons) bekend, geen enkel Engelstalig boek dat exclusief en diepgaand inzoomt op rekrutering via social media. Ook geen Fransof Nederlandstalig trouwens. Wel zijn er een aantal publicaties (dunne boekjes of papers uitgegeven door consultants), van wisselende kwaliteit, die handelen over een of ander aspect van social mediarekrutering. Of over het gebruik van een specifiek social medium op dat vlak. Met andere woorden: er zijn voorlopig amper of geen gesystematiseerde ervaringen en inzichten ter zake. Bedrijven zitten op het gebied van social mediarekrutering meestal nog in de experimenteerfase. Slechts een handvol beschikt over enige knowledge op dat vlak: het eerder genoemde Deloitte bijvoorbeeld, of Sodexho. Bedrijven die voor hun rekrutering (maar ook in het algemeen) op een verstandige manier aanwezig zijn op social media ze zijn op een hand te tellen beschikken over een competitief voordeel ten opzichte van zij die aan de kant bleven staan uit koudwatervrees of ingebakken conservatisme. Dat zal ze van pas komen eens de economie terug is aangetrokken. Maar ook in het algemeen, gezien de toekomstige ontwikkelingen op de arbeidsmarkt: massaal, vanaf dit jaar, op pensioen gaan van de babyboomers en de demografische ontwikkelingen in het algemeen met nijpende tekorten als gevolg zeker wat bepaalde beroepen en profielen betreft. In zijn laatste rapport stelt de Nederlandse Intelligence Group, gespecialiseerd in kennis over de arbeidsmarkt, dat onprofessionaliteit van recruitment grote veranderingen in de weg staat. Een moderne en professionele invulling ervan, met inbegrip van het gebruik van een Applicant Tracking System (ATS), is in Nederland, aldus de Intelligence Group, bij maximaal honderd Nederlandse werkgevers te ontdekken. Er zijn geen redenen om te denken dat het in België anders/beter gesteld is. Integendeel. Marc Ernst directeur BizInfo uitgever van o.m. HRMinfo.net HRM Witboek 5

6 Wat zijn social media? Social media is de verzamelnaam voor internettoepassingen die het mogelijk maken om allerlei soorten content (zoals informatie, films, foto s, muziek, podcasts) met anderen te delen. Dit gebeurt op een eenvoudige en gebruiksvriendelijke wijze, waarbij het fun -gehalte in het algemeen nooit ver weg is. Behalve dan bij de social media die vooral of uitsluitend voor professionele doeleinden worden gebruikt (zoals LinkedIn). Hun opzet en aangeboden functionaliteiten zijn een heel stuk serieuzer tot zelfs helemaal vrij van enig entertainmentaspect. Bij social media creëren de gebruikers zelf de inhoud. Of ze brengen bestaande en elders beschikbare content online of linken ernaar. Daar kunnen anderen dan weer op reageren: commentaar geven, aanvullen, beoordelen. Bij social media draait het dus om de dynamiek en de interactie van websitebezoekers met elkaar. Daarin zit ook het sociale aspect. Niet enkel de inhoud, maar ook de waarde van de social media worden met andere woorden door de gebruikers bepaald. En enkel door hen. Blogsites worden niet altijd als social media beschouwd. Maar ze zijn dat wel degelijk. Experten en onderzoekers laten daarover geen twijfel bestaan. Strikt gezien dient er een onderscheid gemaakt tussen social media en social networking sites. Deze laatste leggen de klemtoon op het bouwen, onderhouden en zichtbaar maken van relatienetwerken om zo deelnemers/leden in staat te stellen nieuwe contacten aan te knopen en op te bouwen. In de praktijk overlappen beide types van sociale technologieën en de daarop gebaseerde websites elkaar. Meer nog: ze lopen in elkaar over. Eigenlijk bestaan er geen zuivere netwerksites (meer). Alle types van social media, hoe verschillend hun doelstellingen en functionaliteiten ook zijn, faciliteren de communicatie tussen hun gebruikers. Daarbij voorzien ze ook in behoeften op het vlak van informatie- en kennisuitwisseling. Social media zijn exponenten van het zogenaamde Web 2.0. Deze term, bedacht en voor het eerst gebruikt in 2004 door de Amerikaanse internetentrepreneur van Ierse origine Tim O Reilly, verwijst naar de tweede fase in de ontwikkeling van het World Wide Web: de evolutie van statische websites (in HTML) naar platforms met interactieve webapplicaties. Kenmerkend voor Web 2.0 is dat internauten geen passieve gebruikers (bijvoorbeeld lezers) zijn, maar zelf actief content aanmaken (onder meer door commentaren te publiceren) en delen. In dit Witboek wordt de term social media in de meest brede betekenis gebruikt. Ook sociale netwerken en blogsites worden ermee bedoeld. Grosso modo kunnen de volgende types van social media worden onderscheiden - Business (voorbeeld Linkedin, Xing en Plaxo) Dienen vooral om zakelijke info uit te wisselen en dito contacten te initiëren of te onderhouden. - Vrienden (o.m. Facebook, het van oorsprong Belgische en jonger gepositioneerde Netlog, het Nederlandse Hyves en het van oorsprong Franse Viadeo) Worden vooral, maar niet uitsluitend, om privéredenen gebruikt: om contact te houden met vrienden (waarvan sommigen louter online vrienden kunnen zijn), met familieleden, oude kennissen enz. Bedrijven zijn echter in toenemende mate aanwezig en actief daarop. - Daten (afspraakjes maken, liefdesrelaties beginnen) (bijvoorbeeld Meetic.com en Rendezvous.be) Hieronder valt een brede waaier van sites om amoureuze/relationele (soms louter seksuele) contacten te bewerkstelligen. In bepaalde gevallen, bijvoorbeeld het Belgische Rendezvous.be, wordt samengewerkt met een jobsite (in casu JobsCareer.be) dat er zijn vacatures publiceert. - Special Interest (vb. Bookmooch.com, een platform m.b.t. tweedehandsboeken) Ruime categorie: omvat websites van het Web 2.0-type die met alle mogelijke onderwerpen, niet zelden uit de hobbysfeer en vrijetijdsbeleving, te maken hebben. HRM Witboek 6

7 - Video/Photo & muziek (o.a. YouTube.com, flicker. com en last.fm) Laten toe om filmpjes, foto s of muziek op te laden en/of te downloaden. Maar ook om commentaren te publiceren en contact te zoeken met gelijkgezinden of mensen met eenzelfde interesse/smaak. Last.fm is een online communitywebsite die zich richt op internetradio en muziek. De site is het resultaat van een fusie van een eerder Audioscrobblermuzieksysteem met last.fm. - Delen van informatie, zoals favoriete internetpagina s (Del.icio.us) Dit overzicht is onvolledig. Naast de hier boven vermelde types van social media, bestaan er nog andere. Die hebben een meer besloten karakter en zijn, voorlopig toch, nog weinig of niet interessant vanuit rekruteringsperspectief. De in het Vooraf al vernoemdeinnocentive, Dell s Idea Storm en, last but not least, salesforce.com vallen in deze categorie (zeg maar de restfractie ). Recente en baanbrekende ontwikkelingen Naast de bovengenoemde voorbeelden zijn er nog een hele rist andere en veelal nieuwsoortige en meer recente social media. De belangrijkste hiervan, zeker in termen van hype, is Twitter. Twitter, opgericht in 2006, is een zogenaamde instant micro blogging-dienst (de lengte van de berichten is beperkt tot 140 tekens). Pas in 2009 kende het een zekere doorbraak, maar hoe dan ook blijft het gebruik ervan erg beperkt. In die zin is Twitter een nichedienst. Twitterberichten, de zogenaamde tweeds, kunnen ook via sommige recente mobiele telefoons (zoals de iphone) gepubliceerd worden. Niet enkel op Twitter zelf, maar ook op bijvoorbeeld iemands Facebook-pagina. Het basisprincipe van Twitter is dat men volgers heeft (twitteraars die je volgen en dus je berichten (te lezen) krijgen) en dat je zelf twitteraars volgt (en van wie je berichten (te lezen) krijgt). De mobileapplicatie van Twitter is een vorm van het zogenaamde mobile internet. Verder in dit Witboek wordt uitvoeriger ingezoomd op mobile internet (omwille van het belang dat het fenomeen in de toekomst zal hebben, ook op rekruteringsvlak), maar in dit overzicht van soorten social media alvast een woordje uitleg over twee recente, en daarom nog weinig gekende, Googlediensten die aansluiten bij het mobile internetgegeven: Google Wave en Google Latitude. Google Wave is een tool die sinds september 2009 wordt aangeboden, maar van aard is om het social medialandschap en zeker het gebruik (misschien zelfs het internet in zijn geheel) ingrijpend te veranderen. De applicatie maakt het mogelijk om met meerdere personen, gelijktijdig, aan een project te werken (middels o.m. documenten en spreadsheets). Het baanbrekende voordeel is dat Google Wave in de browser te gebruiken is. Er hoeft niets te worden geïnstalleerd. Een andere functie is de live chat, waarbij de gebruikers de tekst op hun beeldscherm zien, terwijl de contactpersoon deze aan het typen is. Accent Jobs For People 051/ Google Latitude is de huidige naam voor het voormalige Dodgeball, het eerste social mobileplatform ter wereld dat in 2005 door Google werd overgenomen. In maart 2009 werd het omgedoopt tot Google Latitude. Google Latitude is een zogenaamde location-based social networkingsoftwareprovider voor mobiel gebruik. Gebruikers geven via sms hun locatie door aan de website en kunnen zo in contact treden met andere gebruikers die zich in die buurt ophouden. Via hun igoogle-account kunnen de gebruikers gelokaliseerd worden op Google Maps. Mobiel internet mag vandaag nog een erg bescheiden, om niet te zeggen marginaal, gegeven zijn, alle deskundigen zijn het erover eens dat daar de toekomst ligt van het internet in het algemeen en van social media in het bijzonder. Vandaag surfen, volgens een recent MICT/IBBT-onderzoek, in Vlaanderen slechts 9,9 % van de mannen en 3,4 % van de vrouwen (soms) mobiel. Dat geringe aantal heeft onder meer te maken met de hier geldende hoge gsm- en internettarieven. Omwille van zijn verwachte toekomstige ontwikkelingen en belang op rekruteringsvlak (de zogenaamde phone based recruitment ) zal het mobile internet verder ook nog ter sprake komen. HRM Witboek 7

8 Social media trends voor 2010 Op zijn blog (op blogs.harvardbusiness.org) somt conversation starter David Armano, senior vicepresident bij het wereldwijde PR-bureau Edelman, volgende verwachte ontwikkelingen voor dit jaar op het vlak van social media. Social media worden steeds minder sociaal Omdat communities steeds groter worden (steeds meer leden kennen), zullen meer en meer gebruikers zich gaan afschermen voor anderen en voor verschillende media. Het idee dat (te) grote groepen jouw profiel kunnen zien, beangstigt velen. Meer bedrijven gaan gebruik maken van social media Er zijn relatief nog maar weinig ondernemingen en merken die echt werk hebben gemaakt van social media. Maar sommige hebben al medewerkers in dienst om hun klanten via Twitter of Facebook te bedienen (de zogenaamde community managers). Deze trend zal zich doorzetten. Social media wordt steeds competitiever Omdat zovelen van social media gebruik maken, wordt het alsmaar moeilijker om je als individu, maar ook als bedrijf te onderscheiden. Om opgemerkt te worden zal de pushtechnologie aan belang toenemen. Bedrijven zullen intelligent social media-beleid gaan ontwikkelen Het afsluiten van social media voor de medewerkers is niet enkel onverstandig (men verbiedt ze toch ook niet te telefoneren) iets wat bij ons 40 % van de bedrijven doen en in de VS amper minder het is ook hoe langer hoe minder mogelijk. Zo biedt Facebook, sinds kort, een systeem via mail aan dat het mogelijk maakt om op postings te reageren, commentaren of andere info te publiceren, zonder daadwerkelijk de site te moeten aandoen: het volstaat zijn instellingen zo te regelen dat alle info en alle postings van zijn connecties/ vrienden via mail worden doorgestuurd naar een opgegeven adres en dan op die mail te replyen met de tekst die men gepubliceerd wilt zien. Tevens is het ook mogelijk om via intelligente gsm s, de zogenaamde smartphones, contact te hebben met social media. Vandaag met de belangrijkste, binnenkort met allemaal (zie volgende punt). Mede om de hier boven geschetste evolutie zullen bedrijven en andere organisaties in toenemende mate regels bepalen en afspraken maken (een soort van social mediahuisstijl ontwikkelen) zodat hun medewerkers op een slimme en maximaal coherente wijze (en voor het bedrijf niet-nefaste manier) gebruikmaken van social media. Mobiele telefoon als belangrijk(st)e link met social media Het grote succes van de iphone en van andere op diens technologie gebaseerde smartphones alleen al in de VS waren er eind april 2009 al ruim 6,5 miljoen iphonegebruikers, ondertussen al veel meer (wellicht + 20 %) en kwamen er tal van concurrenten, waaronder Google, met goedkopere alternatieven op de markt zal de mobiele telefoon de belangrijkste connector worden met social media. HRM Witboek 8

9 Sociale media in cijfers Hieronder worden de verschillende social media die relevant (kunnen) zijn op rekruteringsvlak beknopt voorgesteld en kwantitatief geduid. In een volgend hoofdstuk wordt dan nader ingegaan op de wijze waarop ze kunnen gebruikt worden in het kader van rekrutering en/of employer branding. Facebook Facebook steektmet kop en schouders boven de andere uit en is het belangrijkste social medium in België en wereldwijd. In ons land telt het gebruikers/profielen (situatie in december 2009). Een jaar eerder waren er dat Het kende m.a.w. een stijging van 92 % op een jaar! Om een concreet idee te krijgen over het belang van Facebook (en de andere social media hieronder vermeld) in België is het goed te weten dat ons land 10,4 miljoen inwoners telt en dat 7 miljoen daarvan het internet gebruiken. Dat is 67,3% van de bevolking (*). 27,8 % van de bevolking en 41 % van de Belgische internetpopulatie gebruikt met andere woorden Facebook. De man-vrouwverhouding van Facebook is zo goed als fifty-fifty: 50,2 % man versus 49,8 % vrouw. 84,4 % van de Facebookgebruikers zijn vanuit wervingsperspectief interessant, de rest is te oud of te jong. De leeftijdscategorie is de grootste: 27,3 %. Gevolgd door (in dalende volgorde): 35-44: 17 %, 45-54: 9,7 % en 55-64: 4,4 %. De jarigen maken 26 % van de Facebookpopulatie uit. Volgens een MICT /IBBT-onderzoek (bij duizend respondenten) uit juni 2009 maken 54,5 % van de Vlamingen tussen 15 en 50 gebruik van Facebook (d.w.z. heeft er een account/profiel). In de leeftijdsgroep 15 tot 19 jaar loopt dat cijfer zelfs op tot 83,7 %. 22,9 % van de ondervraagden in die laatste leeftijdsgroep is ook actief op Netlog. Ons land telt meer Facebookgebruikers dan krantenlezers. In België zijn er zowat 1,6 miljoen krantenlezers (152, 97 krantenlezers per 1000 inwoners, wat erg weinig is zowat de helft van Nederland). Wereldwijd telde Facebook in december van vorig jaar 316,4 miljoen gebruikers. Daarvan loggen er meer dan 120 miljoen of 48 % minstens éénmaal per dag in. Facebook kent 55 miljoen status updates per dag. Maandelijks worden er 3,5 miljoen foto s opgeladen. De site telt 1,6 miljoen fanpages. LinkedIn LinkedIn heeft Belgische profielen (cijfer afkomstig van Simon Kelly, Director Corporate Solutions LinkedIn Europe, tijdens HRMinfo-seminar op 29/9/09 ). (**) Wereldwijd telt LinkedIn 55 miljoen gebruikers, waarvan, nog steeds volgens Kelly, 10 miljoen in Europa. Op LinkedIn zijn groepen actief hiervan zijn Nederlandstalig, Franstalig. 933 LinkedIn-groepen verwijzen naar België. LinkedIn groeit maandelijks aan met zowat 2 miljoen gebruikers (dat is ongeveer 1 per seconde). In totaal worden er maandelijks 850 miljoen pagina s op LinkedIn bezocht. Acerta Consult 016/ * Ter vergelijking: Canada heeft het hoogste percentage internetgebruikers ter wereld (84.3 % van de bevolking). Nederland het op één na hoogste (82.9 %). De Europese koploper inzake internetgebruik is Finland (83,5 %). De internetpenetratie mag dan in de Verenigde Staten hoger zijn dan in Europa (72.5 % versus 60,7 %), in absolute cijfers zijn er vandaag meer surfers in Europa dan in de VS (297 versus 220 miljoen). In tegenstelling tot wat wel eens gedacht wordt, scoort Frankrijk niet zo slecht inzake internetpenetratie en alleszins beter dan ons land: 69,3 %. Duitsland doet het niet zo goed: 65,9 %. Het Verenigd Koninkrijk zit in het bovenste gedeelte van het Europese klassement (76,4 %) en boven het Europese gemiddelde (72,5 %). ** In Nederland telt LinkdeIn bijna drie keer meer LinkedIngebruikers (ruim 1, 5 miljoen) dan ons land, ondanks het feit dat het slechts 60 % meer inwoners dan België telt (10,4 versus 16,7 miljoen). De penetratie van de social media bij onze noorderburen behoort bij de hoogste van de wereld. HRM Witboek 9

10 Het platform is actief in 200 landen en wordt aangeboden in 4 talen (Engels, Spaans, Duits en Frans). Profielen kunnen echter in 40 verschillende talen worden aangemaakt. 80 % van de gebruikers zijn in het bezit van een universitair diploma. De gemiddelde leeftijd van de gebruikers is 41 jaar. Het gemiddeld jaarinkomen van de LinkdeIn-gebruiker bedraagt 62, % van de gebruikers zijn decisionmakers op zakelijk vlak. Xing Het van origine Duitse zakelijke social netwerk Xing - aanvankelijk heette het Open BC (BC stond voor: Business Contact) telt naar eigen zeggen 8 miljoen gebruikers. Die bevinden zich vooral, zo niet uitsluitend, in Europa. Xing claimt het leidinggevende Europese zakelijke netwerk te zijn, maar dat klopt niet, als het inderdaad correct is dat LinkedIn in Europa 10 miljoen gebruikers telt zoals het beweert. Xing, dat in 16 talen wordt aangeboden, telt groepen. Begin 2008 kondigde Xing een partnership aan met ZoomInfo, een van oorsprong Amerikaanse zoekmotor voor zakelijke profielen en dito persoonlijke info. Sindsdien kunnen gebruikers van Xing opzoekingen doen in de database van ZoomInfo en hebben ze toegang tot 40 miljoen extra profielen (afkomstig uit de VS, Canada, Australië en de UK). Sinds november 2009 is Burda Digital GmbH, een onderdeel va het Burda Media-concern (uitgever van o.m. het gelijknamige Duitse vrouwenblad Burda), met 25 % de belangrijkste aandeelhouder van het bedrijf.(*) Beweb 02/ * Een maand eerder kondigde het eveneens Duitse mediabedrijf Axel Springer, de uitgever van o.m. de Duitse sensatiekrant Bild, aan dat het 52 % van de aandelen van StepStone had gekocht. Plaxo Oorspronkelijk was Plaxo een veredeld adressenboekje dat het o.a. mogelijk maakte om zijn Outlookcontacten online op te slaan en te synchroniseren. Gaandeweg voegde het verschillende functionaliteiten toe (zoals heuse profielen, Pulse - een soort dashboard om contacten en connecties te managen, een agenda en een share-dienst). Vandaag is het een volwaardig social medium met een vooral zakelijk gebruikersprofiel. Change BBDO 02/ Plaxo telt wereldwijd 50 miljoen gebruikers (LinkedIn heeft er 55 miljoen). Plaxo werd in 2008 voor 150 miljoen dollar overgenomen door mediabedrijf Comcast, een beursgenoteerde Amerikaanse kabelmaatschappij. Sinds medio 2008 biedt Plaxo ook een Nederlandstalige versie aan. Eerder werd al een Franse, Duitse, Japanse, Portugese, Spaanse en Chinese versie uitgerold. De oorspronkelijke was Engelstalig. Sinds de overname door Comcast is er bij Plaxo eigenlijk niet veel veranderd of gebeurd. Aanvankelijk was er sprake dat Comcast de sociale netwerkdiensten van Plaxo zou uitrollen binnen zijn eigen netwerk. Zo was het de bedoeling dat Comcast-abonnees bijvoorbeeld foto s zouden kunnen delen via digitale televisie. Daar is ondertussen niets van in huis gekomen en hoe dan ook was deze dienst enkel in de VS gepland. Twitter Volgens Tweetmondo.com waren er in december 2009 in België 1709 Twitter-accounts (die recent hun status aangepast hebben). De meeste Twitter-gebruikers zijn actief in IT, marketing of communicatie. HRM Witboek 10

11 Netlog Dit van origine Belgische social medium positioneert zich als pan-europees en richt zich vooral tot jongeren. Hoeveel Belgische profielen/leden Netlog telt, is niet bekend. Wereldwijd zijn het er 59 miljoen (situatie in december 2009). Wel is geweten dat in december 2009 bijna 3 miljoen onder hen Nederlandstalig zijn (Vlamingen en Nederlanders samen). Meer dan 80 % van de Netlogleden (wereldwijd) is tussen 14 en 25 jaar oud. Netlog is, volgens ComScore, het nr 1 social medium (dus niet enkel bij jongeren) in België, Italië, Turkije, Zwitserland, Oostenrijk, Roemenië en Slovenië. In Nederland, Duitsland, Frankrijk en Portugal is het de nummer twee (het belangrijkste social medium in Nederland is Hyves (*)). Ook pan-europees is Netlog, volgens ComScore, marktleider. Per maand doen meer dan 150 miljoen gebruikers de site aan, wat goed is voor meer dan 4 miljard bekeken pagina s. Dagelijks maken er 5000 nieuwe gebruikers een profiel op Netlog aan. Meer dan 6 miljoen gebruikers zijn vriend van een of ander merk (zijn m.a.w. brand ambassador). Andere taalgroepen dan het Nederlands zijn (situatie december 2009): Spaans: met profielen, Engels: , Frans: , Turks: , Portugees: , Italiaans: , Duits: en Roemeens: Daarnaast zijn er nog eens anderstalige gebruikers. * Ook in Frankrijk is een lokale speler marktleider: het vooral zakelijke social netwerk Viadeo. Viadeo, opgericht in 2004, telt bij onze zuiderburen 8,5 miljoen gebruikers (op 62 miljoen inwoners). Wereldwijd heeft Viadeo naar eigen zeggen 41 miljoen leden. Daar zitten echter Chinese, Indische en Canadese gebruikers bij. In deze landen nam Viadeo een bestaand zakelijk social medium over: respectievelijk Tianji met gebruikers, Apna Circle (waarvan het aantal gebruikers onbekend is) en Unyk, met 16 miljoen profielen. Flickr De website voor fotosharing Flickr, die gebruik maakt van tagging (trefwoorden) om een niethiërarchische classificering mogelijk te maken, telt Belgische gebruikers. Die waren in december 2009 goed voor opgeladen items/foto s (met tag Belgium ). DIP Consulting YouTube Op YouTube stonden in december video s uit België. Het aantal video s m.b.t. België bedraagt stuks. Hoeveel bezoekers uit ons land de site aandoen (per dag, week, maand) is onbekend. Blogs Wereldwijd zijn er meer dan 200 miljoen blogs. Hoeveel er daarvan nog echt actief zijn, waarop maandelijks minstens één nieuwe blogpost gepubliceerd wordt, is niet geweten. Dat is trouwens ook niet het geval voor ons land. Volgens Blogoloog telde België eind vorig jaar actieve bloggers, maar wat het criterium is om van actief te kunnen gewagen is niet bekend. In absolute aantallen zijn er, op basis van de informatie van de verschillende Belgische aanbieders van blogdiensten (blog-software en hosting) veel meer bloggers. Via Skynet alleen worden er ruim blogs gehost. Seniorennet telt ongeveer blogs. Wiki s 03/ Een wiki is een verzameling van vooral, maar niet uitsluitend HTML-pagina s (ook Word- of Powerpoint-documenten kunnen deel uit-maken van een Wiki). Maar eigenlijk slaat de term ook op de software die gebruikt wordt om de Wiki-content online te brengen en waarmee de geautoriseerde gebruikers die content desgewenst ook kunnen bewerken. HRM Witboek 11

12 De term wiki is afgeleid van het woord wiki wiki, dat uit het Hawaïaans komt en snel, vlug, beweeglijk betekent. De bekendste wiki is ongetwijfeld Wikipedia, de wereldwijde gratis online encyclopedie. De Nederlandstalige Wikipedia telt op dit moment artikelen, de Franstalige versie en de Engelstalige Die en alle overige artikels, van doorgaans zeer goede kwaliteit, werden geschreven door duizenden vrijwilligers, doorgaans deskundigen op een of ander domein. Executive Research 03/ MySpace MySpace bestaat sinds 2001 en werd heel bescheiden door een visionaire internaut opgezet, als zuiver amateuristisch privé-initiatief. Aanvankelijk was het een plek om gratis bestanden te plaatsen. Na een tijdje verdween het, om in 2003 terug te keren, maar in handen van een nieuwe eigenaar: Intermix Media. Dat bouwde MySpace om tot een website waar ook blogs, foto s en muziek (MP3-bestanden) konden/ kunnen opgeladen worden. Vanaf toen groeide het fenomenaal. In 2005 werd MySpace overgenomen door NewsCorporation, een van de grootste mediabedrijven ter wereld (eigendom van de legendarische Rupert Mudoch), voor een bedrag van 580 miljoen dollar. Tegenwoordig is MySpace een van de meest drukbezochte websites op het internet en zeker in de Verenigde Staten. Vooral onder muzikanten en muziekliefhebbers is de site erg populair. In Europa is die bekendheid echter aanzienlijk kleiner dan in de VS. Phone based recruitment Gsm s worden nu al in toenemende mate gebruikt om mails te checken (en te verzenden), foto s te nemen, betalingen te doen en om websites, ook jobsites, te raadplegen. Meer en meer jobsites bieden de mogelijkheid dat werkzoekers zich laten informeren via sms dat er werkaanbiedingen online staan die beantwoorden aan hun profiel. De openbare arbeidsbemiddelaar VDAB kondigde aan meer via sms met werkzoekenden te zullen communiceren. Ook werkgevers zullen niet achterblijven, net zoals de VDAB ook om redenen van efficiëntie en kostenbesparing. De meeste e-recruitment tools en applicant trackingsystemen bieden trouwens vandaag al een mobile-functionaliteit aan. Of zoals Joel Cheezhead, een van Amerika s bekendste bloggers op het vlak van e-rekrutering (via zijn toenmalige blog Cheezhead.com) en vandaag senior vicepresident van jobing.com (een vernieuwende Amerikaanse jobsite die als eerste video cv s aanbood en snel ook social media-aspecten integreerde) stelt: the future of recruiting is wired. Net als de toekomst van het gehele internet mobiel is trouwens, ook in België. Al zal om redenen van internet- en gsmtarieven die toekomst misschien ietwat langer op zich laten wachten dan elders. Al zullen die tarieven dalen, zowel onder druk van de concurrentie als van Europa, en kan ook bij ons het mobiele internet sneller dan gedacht populair en zelfs de norm worden. Groep S / Groupe S 02/ ww.groupes.be HRM Witboek 12

13 Gebruik wervingskanalen Hoe bedrijven in België vandaag werven is niet geweten. Het meest recente onderzoek naar hun wervingsgedrag, meer bepaald naar het gebruik van wervingskanalen, dateert van tien jaar geleden. Het is dus te oud om er nog veel belang aan te hechten. Dat grootschalige onderzoek werd verricht door het Hoger Instituut voor de Arbeid (Hiva), in opdracht van wat toen nog Upedi en vandaag Federon heet (Federatie van partners voor werk). De belangrijkste, maar ongetwijfeld in ruime mate achterhaalde, bevinding uit die studie leert dat bedrijven inzake het gebruik van wervingsmedia niet erg consequent zijn: de twee meest gebruikte middelen (krantens en inzet publieke arbeidsbemiddelaars zeg maar VDAB, Forem, Actiris) zijn niet de meest effectieve. Die effectiviteit werd onderzocht, berekend eigenlijk, op basis van de mate waarin het kanaal tot daadwerkelijke aanwerving leidde. Die ratio noemden de onderzoekers de vervullingsscore. In 2000 gebruikten bedrijven meestal slechts één kanaal om personeel te werven. Een tweede kanaal werd pas ingezet als het eerste geen succes opleverde, een derde als de twee eerste niet tot het gewenste resultaat leidden. Naar alle waarschijnlijkheid is dat vandaag niet langer het geval. Alles wijst er op dat men sindsdien, en zeker de laatste drie à vier jaar, een heuse explosie kende van het aantal ingezette wervingskanalen. Het gebruik van diverse social media voor rekruteringsdoeleinden is daar debet aan. Maar die inschakeling is voorlopig nog erg beperkt. De vraag is in welke mate die social media worden ingezet en of dat gebruik in lijn ligt met het zoekgedrag van actieve werkzoekers alsmede met het mediagebruik in het algemeen (van wie dus niet echt op zoek is naar een (nieuwe) job). Dat is echter niet het geval (hierover verder meer). Het meest effectieve rekruteringskanaal in 2000 waren, volgens bovenvernoemd onderzoek, de spontane sollicitaties. Gevolgd door (in dalende volgorde): s, relaties van het bedrijf, de eigen medewerkers en wervingsbureaus. Let wel: effectiviteit (doeltreffendheid) zegt niets over verhouding prijs ten opzichte van het resultaat, kwantitatief (de zogenaamde prijsefficiëntie) noch kwalitatief. Jobsites waren toen goed voor 7,2 % van de mediamix en 2 % van de instroom van kandidaten. Let wel: die 7,2 % betekent niet dat evenveel procent van het mediabudget naar internet ging. Op het vlak van de daadwerkelijke sollicitaties (instroom van kandidaten) scoorden de jobsites 2 % en de eigen website 1 %. De vervullingscore, de daadwerkelijke aanwerving, van jobsites was toen het op één na laagste. De eigen website scoorde nog slechter. Dat in 2000 in België de jobsite en de eigen website nog zwak scoorden als wervingskanaal is normaal. Volgens het Hiva-onderzoek werd toen vijf keer meer gebruik gemaakt van gedrukte s dan van jobsites. Dat cijfer lijkt betrouwbaar. Vandaag is die verhouding, blijkens de omzet van de respectievelijke media, niet meer dezelfde. Op basis van de omzetcijfers voor 2006 (behalve dan wat De Streekkrant betreft, waar de omzet op 2004 slaat) lag die verhouding nog ongeveer op 1 op 4: 22,2 miljoen euro omzet voor de online media tegenover 80,8 voor de print media (Vacature, Jobat, Références en Streekkrant). Vandaag wordt er vermoedelijk twee tot drie keer meer uitgegeven aan jobs in de printmedia dan aan onlinevacatures. Anders gezegd: het marktaandeel van de print wervingsmedia is gedaald, maar toch nog altijd twee tot drie keer groter dan dat van online rekruteringsmedia (vermoedelijk is het iets tussenin). Jobscareer.be 02/ Gelukkig is er recent Nederlands onderzoek om enig idee te krijgen hoe het nu precies zit met het huidige wervingsgedrag van bedrijven. De UWW-studie Vacatures in Nederland De vacaturemarkt en personeelswerving in beeld UWW is de Nederlandse openbare dienst voor arbeidsbemiddeling, maar keert in tegenstelling tot zijn Belgische evenknieën ook de uitkeringen uit (iets wat bij ons de RVA doet) geeft uitsluitsel over de positie anno nu van de online versus print-jobs. HRM Witboek 13

14 Wervingsgedrag van bedrijven (in Nederland) In 2009 werd bij onze Noorderburen vastgesteld dat het internet, de combinatie van eigen website van bedrijven en jobsites, de personeels verdringt als meest ingezette wervingskanaal. De Nederlandse studie, die qua aanpak (steekproef, gebruikte begrippen alsmede hun definities) opvallend conform is met het Upedi-onderzoek van 2000, leert dat bij onze noorderburen internet het belangrijkste wervingskanaal is geworden en dit zowel wat inzet als het aanleveren van daadwerkelijke sollicitaties betreft. Let wel: die gegevens mogen niet zonder meer geprojecteerd worden op de Belgische situatie/markt. Er zijn immers tal van verschillen tussen beide landen, niet in het minst qua internetpenetratie en dito maturiteit. Ze geven wel een richting aan, tekenen een tendens. Wat vandaag in Nederland realiteit is, zal dat naar alle waarschijnlijkheid, binnen 2 tot 4 jaar, ook zijn bij ons. Het zal misschien niet zo afgetekend zijn. In detail ziet het Nederlandse plaatje er als volgt uit: - Eigen website: gebruik: 24 %, sollicitaties: 41 %, succesratio (daadwerkelijke aanwervingen): 38 % - Jobsites: gebruik: 16 %, sollicitaties: 25 %, succesratio : 39 % - Werk.nl (de website van UWW zelf): gebruik: 5 %, sollicitaties: 4 %, succesratio: 21 % Totaal internet: gebruik: 45 %, sollicitaties: 70 %, succesratio : 32 % (= gemiddelde) De gedrukte s scoren als volgt: gebruik: 29 %, sollicitaties: 29 %, succesratio: 47 %. Anders gezegd: internet is goed voor meer sollicitaties dan print-s, maar de kwaliteit van de kandidaten die via dat kanaal solliciteert, is lager. In tegenstelling tot bij ons (althans in 2000 en op basis van het Upedi-onderzoek) wordt in Nederland niet zo veel spontaan gesolliciteerd. Ook is het belang van relaties (zakelijke, vrienden, familie, kennissen) in het kader van aanwervingen boven de Moerdijk veel kleiner dan bij ons. Werving via social media Specifieke gegevens over het gebruik van social media voor werving door bedrijven bevat het Nederlandse UWW-onderzoek niet. Een recente studie van Intelligence Group (een onderzoeksbureau gespecialiseerd in de arbeidsmarkt en communicatievraagstukken naar die markt), waarvan de resultaten in januari van dit jaar zijn bekend gemaakt, geeft wel een antwoord op de vraag in welke mate (actieve) werkzoekenden gebruikmaken van social media. Tien procent van de Nederlandse beroepsbevolking maakt blijkens dat onderzoek gebruik van communities/social media in zijn zoektocht naar een (nieuwe) baan. Daarmee staat deze manier van zoeken op de 18e plaats van de 24 manieren om op zoek te gaan naar een nieuwe baan. Op de eerste plaats staan jobsites met 55 %. Dit blijkt uit een analyse van het zoekgedrag van personen. Intelligence Group: Mensen staan eerder open voor benadering via een sociaal medium als ze daadwerkelijk een baan zoeken. Maar onpersoonlijke standaardberichtjes worden niet op prijs gesteld. Bovendien blijken studenten berichtjes niet of nauwelijks nog te lezen. Ook banners krijgen maar weinig aandacht. De verschillen in oriëntatiegedrag tussen doelgroepen zijn niet spectaculair groot te noemen. Toch zijn er interessante, maar niet echt spectaculaire en zeker geen onverwachte nuances waarneembaar. Hoogopgeleiden maken meer gebruik van social media om zich te oriënteren dan middelbaar- en laagopgeleiden, respectievelijk 15 versus 9 en 6 procent. Verder valt op dat vanaf de leeftijd van 25 jaar dit medium als zoeken oriëntatiekanaal met betrekking tot werk aan populariteit toeneemt en dat dit tot veertig jaar het geval blijft. Online social media zijn daarmee als oriëntatiebron onder de Generatie X (geboren tussen 1961 en 1981, de generatie daarvoor heet de baby boomgeneratie ) populairder dan onder de Generatie Y (geboren tussen 1982 en 2001). HRM Witboek 14

15 Een gedegen en recent Australisch onderzoek (Sources of talent, uit 2009), uitgevoerd bij 409 bedrijven en met betrekking tot ruim aanwervingen, heeft het specifiek over social media als bron van sollicitaties/kandidaten. Dat aandeel is, althans in Australië en bij de onderzochte organisatie, erg miniem: 0,33 %, het laagste percentage van al de mogelijke bronnen. Jobsites blijken, in Australië, de belangrijkste bron van sollicitaties/kandidaten te zijn (29,64 %) wat aangeeft dat de onderzoeksresultaten niet zonder meer mogen doorgetrokken worden naar België, want bij ons is dat geenszins het geval (zie hoger) (*) gevolgd door interne rekrutering (16,78 %) en de eigen corporate website (10,60 %). Prints zijn er slechts goed voor 4,73 % van de sollicitaties. De onderzoekers zagen zich wel verplicht om volgende, niet onbelangrijke, voetnoot te maken: de percepties over de beste kanalen voor talent sourcing zijn niet noodzakelijk conform met de realiteit. Deze voetnoot relativeert meteen dit en tal van ander vergelijkbaar onderzoek: wellicht geven sommige respondenten (over hun aantal/aandeel kan men enkel gissen) antwoorden die niet steunen op nauwgezette eigen tracking en monitoring van de diverse kanalen/sollicitaties (omdat ze er de tools, de software, niet voor hebben), maar op wat ze denken over de effectiviteit van die media. Een ander onderzoek (Social Recruitment Survey 2009, van Jobvite) weet dan weer te melden dat 80 % van de respondenten (438 bedrijven uit vooral de VS, namen deel aan het onderzoek), gebruik maakt van social media. De meest gebruikte social media in dat kader zijn volgens dit onderzoek (dus in de VS): LinkedIn (95 %), Facebook (58 %), Twitter (42 %), MySpace (11 %), andere (23 %). Slechts 1 ten honderd van de respondenten maakt geen gebruik van social media voor rekrutering. 66 % van de deelnemers aan de Jobvite-survey stelden succes geboekt te hebben bij het vinden/ werven van kandidaten via social media. De belangrijkste redenen om aanwezig te zijn op social media zijn: zoeken naar passieve werkzoekers (77 %), lage kost van het medium voor sourcing (74 %) en selectiviteit/effectiviteit van het medium op het vlak van moeilijk(er) vindbare profielen (72%). Volgens (een onbekend aantal) Amerikaanse HRmanagers, in 2009 bevraagd door HR-dienstverlener Gray & Christmas, zijn social media veruit de meest effectieve kanalen voor rekrutering (score van 3,3 op 5) terwijl krantens slechts een cijfer van 1,7 kregen (na beurzen het laagst scorend van de vijf voorgelegde kanalen). De survey van Russel Helder bij 438 Amerikaanse executives, op het vlak van HR en marketing, leert dat voor 81 % onder hen social media een rol kan spelen op het vlak van employer branding. Tot slot: volgens een onderzoek van McKinsey van vorig jaar (Global Web 2.0 survey), bij wereldwijd 2847 leidinggevenden (wat weinig is en niet eens 100 per land), maakt in Europa 30 % van de ondernemingen gebruik van social media of is van plan om dat op korte termijn te gaan doen. Slechts 27 % doet dat in de VS of gaat het doen. De studie bevat geen enkel gegeven, dus ook geen enkele vraag, over Web 2.0 op het vlak van rekrutering of HR in het algemeen wat veelzeggend is voor het de aandacht van de management consultant voor deze aangelegenheden (en wellicht bij uitbreiding voor het belang dat het topmanagement eraan hecht, ondanks de retoriek). Kern Selection 03/ * Het (grote) verschil tussen Australië en België inzake het gebruik van social media blijkt onder meer hieruit: de penetratie van LinkedIn in ons land is 18 % ( gebruikers/profielen op een bevolking van 10,4 miljoen). In Australië is dat 28 % (5,9 miljoen gebruikers op 21,2 miljoen inwoners). HRM Witboek 15

16 Case. Deloitte België Erik Van den Branden (Deloitte): Social media links laten liggen bij rekrutering is geen optie meer Deloitte is met meer dan 2400 medewerkers en 12 kantoren de grootste dienstverlener in België op het gebied van audit, accounting, belastingadvies, consulting en corporate finance. In 2000 trok het bedrijf ruim 300 nieuwe medewerkers aan. In 2009 zullen, desondanks de moeilijke economische omstandigheden, 345 nieuwe medewerkers aangeworven worden, zowel laatstejaarsstudenten (220) als ervaren specialisten (125). Het bedrijf is al enige tijd erg actief en zeer professioneel bezig met social media in het kader van zijn rekrutering. Dat is niet enkel in ons land het geval, maar ook internationaal. Het internationale rekruteringsbeleid van Deloitte (wereldwijd telt de firma medewerkers) en dat van de Nederlandse tak in het bijzonder (6000 medewerkers) wordt in het algemeen beschouwd als state of the art en best of class. Social media zijn effectief, efficiënt en zeer goedkoop voor rekrutering, stelt Erik Van den Branden. Waarmee hij meteen de toon zet en aangeeft een aanhanger te zijn. De social media-aspecten van het rekruteringsbeleid van Deloitte België steunen op drie pijlers: - Sourcing: via LinkedIn en Google - Bouwen van communities in de doelgroepen die voor het bedrijf belangrijk zijn. Dit gebeurt vooral op Facebook en LinkedIn. Ook Twitter en Netlog zullen daarin in de toekomst een rol gaan spelen. - Employer branding: het bekend maken en verkopen van de employer branding value proposition. Dat gebeurt via YouTube, blogsites en foto sharingplatformen. Naar cv s of relevante info over kandidaten wordt niet via Google of op LinkedIn gezocht. Dat gebeurt op persoonlijke blogs, websites, profielpagina s en via video s waarop mensen zich voorstellen. Op LinkedIn zijn vooral de second degree contacts heel belangrijk: de contacten van de mensen met wie men geconnecteerd is. Vacatures automatisch op Facebookpagina medewerkers Deloitte zette in Australië een pilootproject op waarbij de Facebookpagina s van de eigen medewerkers gebruikt werden om nieuwe medewerkers te rekruteren. Iemand die bij Deloitte bijvoorbeeld als SAP-consultant werkt, kan met een widget als hij of zij dat wil uit de Deloitte-databank geautomatiseerd SAP vacatures importeren en ze op zijn Facebookpagina plaatsen. (Een widget is een grafische interface, zeg maar softwareapplicatie.) In Australië kregen de medewerkers van het bedrijf 4000 dollar als ze op die manier iemand konden aanbrengen. Dergelijke financiële incentive was in ons land niet voorzien. De resultaten waren verbluffend: 1 op drie medewerkers (1250 in het totaal) hebben de widget geactiveerd op hun pagina. Meer dan 2000 mensen, (potentiële) kandidaten, hadden de jobs bekeken en ruim 200 onder hen vroegen om een onderhoud met een rekruteerder. Die gesprekken leidden dan weer tot ruim 50 echte sollicitaties. De kost van het hele opzet was erg bescheiden: de ROI was al behaald met één referral. Deloitte België zal deze aanpak overnemen en implementeren. Social mediaskills zijn erg belangrijk in het geval van sourcing, zowel voor de rekruteerder als voor de kandidaat. Een cv moet iets bevatten waaruit blijkt dat de kandidaat over social mediaskills beschikt. In de VS is dat al vrij courant. Het aantal contacten dat iemand heeft op bijvoorbeeld Linkedin zegt iets over de social mediaskills van die persoon, ook over zijn professioneel netwerk zelf natuurlijk. Kandidaten checken wordt gedaan, maar de rekruteerders van Deloitte gaat niet de persoonlijke profielpagina s bekijken van de kandidaten die jaarlijks solliciteren. HRM Witboek 16

17 Eric Van den Branden denkt dat personal branding, in het algemeen, maar zeker op het internet, in de toekomst belangrijker zal worden. Kandidaten moeten/zullen zich persoonlijk verkopen, vooral via het internet. Hij ziet wel enige terughoudendheid van de werkgevers op dat vlak. Maar we gaan daarmee moeten leren leven. In het Verenigd Koninkrijk zou, zo blijkt uit een onderzoek, 88 procent van de afgestudeerden hun jobzoektocht via social mediasites voeren. Of men dat cijfer nu voor waarheid aanneemt of niet, het geeft wel een aanwijzing van de hoge vlucht die social media bij de jeugd nam als zoek- en vindkanaal voor werk. De keuze die Deloitte maakte voor Facebook en LinkedIn gebeurde op basis van de populariteit van de media en hun belang bij de doelgroep. Dat haalde men uit een klein, zelf opgezet onderzoekje. Facebook wordt ingezet als een kanaal om een doelgroep te bereiken, om zichtbaarheid te creëren. LinkedIn om doelgericht te zoeken naar profielen, vooral die met ervaring. In alle universiteiten waar het bedrijf naar kandidaten zoekt vroeger deed men dat via campus recruitment zijn er contacten: 60 tot 80 mensen per campus. In totaal een 600 studenten. Die bereikt en bindt men via speciaal aangemaakte pagina s waarop ze ingeschreven zijn. De content die de Deloittemensen voor hen aanmaken (teksten, filmpjes enz.) worden gretig overgenomen en door die contacten op hun persoonlijke pagina s gepubliceerd. Daardoor wordt die content ook door hun Facebookvrienden gezien. Op die manier bereikt men een erg grote groep. Dat is een enorm voordeel als men een rekruteringsevent organiseert. Voor een Discover Deloitte Event in Leuven had men voor de lancering van de Facebookpagina 56 inschrijvingen. Op korte tijd groeide dat aantal tot 185. De meesten vernamen het event via social media. Monster.be Gespecialiseerd e-recruitmentteam Het team, dat een onderdeel is van de afdeling recruitment, bestaat uit vier gespecialiseerde medewerkers. Ze houden zich vooral bezig met het vinden van nieuwe innovatieve recruitmenttechnieken en tools. Daarnaast zijn ze verantwoordelijk voor CRM (Customer Relations Management), CSM (Customer Satisfaction Management), analytics en alles wat met de jobsites te maken heeft. Deze unit heeft een adviserende rol naar de recruitmentafdeling met betrekking tot onlinerekrutering. Voor zijn employer branding heeft Deloitte filmpjes op YouTube geplaatst. In de VS zette men een heus Deloitte Film Festival op: jongeren werden gevraagd om een filmpje te maken over hoe zij Deloitte zien. De beste kwamen op YouTube. Dat was een erg succesvolle en goedkope actie. In België organiseerde men de Mini Coopercampagne. Die was ook heel geslaagd. De actie hield in dat alle jonge, nieuwe, pas afgestudeerde medewerkers, een Mini Cooper als bedrijfswagen kregen. Wie al twee tot drie jaar bij de firma werkte, kreeg eveneens de mogelijkheid om zijn huidige bedrijfswagen in te ruilen voor een Mini. In het najaar van 2008 werden zodoende ongeveer 600 Mini Coopers de baan op gestuurd. Die actie werd vooral opgezet uit brandingoverwegingen. De Mini Cooper is een wagen die meteen opvalt in het verkeer. Door het aanbrengen van groene spiegels en een discrete vermelding van het Deloittelogo op nummerplaat en achterruit, werd er voor zichtbaarheid en naambekendheid gezorgd. De opname van de Mini Cooper in het salarispakket voor starters werkte zeer aanstekelijk en was voor de rekrutering een schot in de roos. De bedoeling van de hele opzet was het doen groeien van de traffic naar de carrièresite. Die is in België nog steeds geïntegreerd in de bedrijfssite. In Nederland koos men voor het opzetten van een autonome carrièresite, op een speciaal HRM Witboek 17

18 Belgium: net monthly audience Vorig jaar is jobat.be uitgegroeid tot de meest bezochte commerciële jobsite van België. Dat blijkt uit de pas gepubliceerde CIM-bereikcijfers (CIM Metriprofil). De Jobat-site telt gemiddeld unieke bezoekers per maand. Dat zijn er meer dan vacature.com, meer dan Stepstone en meer dan Monster Dat de CIM-cijfers bewijzen dat Jobat mee is met de internetgeneratie nu de rekruteringsmarkt zich ook online afspeelt, is waardevolle informatie. Minstens even goed om weten, is dat het succes van Jobat een nationaal verhaal is. Niet alleen het aantal Nederlandstalige bezoekers steeg met 54 procent, jobat.be verwelkomt nu ook 37 procent meer Franstalige surfers. U merkt het, onze site is klaar voor Maar onthoud vooral dit. Wie online een job zoekt, doet dat in de eerste plaats via Jobat. 0 Jobat.be Vacature.com Stepstone Monster Bron: CIM - Metriprofil (mei - oktober 2009) URL (www.werkenbijdeloitte.nl). Die Nederlandse carrièresite heeft bij onze Noorderburen zowat de standaard gezet voor verstandig omgaan met social media en Web 2.0. Om af te sluiten, nog enkele bedenkingen en tips van Erik Van den Branden: Jongeren zijn thuis in chatting en sms jes. Ook de recruiter moet ermee vertrouwd zijn. Een senior rekruteerder begreep op een bepaald moment niet waarover de jongeren het hadden tijdens een chatsessie. Dat gaat natuurlijk niet. Twitter is een fenomenaal medium om met mensen uit jouw sector in contact te komen. Als je het wilt gebruiken als recruitmenttool mag je het zeker niet als een soort jobboard beschouwen en er zonder meer jobs in kort bestek op droppen. De ROI van social media draait niet om de financiële investering. Het is vooral een tijdsinvestering: energie en tijd die je erin steekt. Het is moeilijk, maar niet onmogelijk om de effectiviteit te meten: mensen worden door veel kanalen benaderd, en kunnen moeilijk zeggen via hoe ze precies bij jou terecht kwamen. Niet het aantal contacten op LinkedIn of followers op Twitter zijn belangrijk, maar de kwaliteit ervan. In essentie gaat het bij social media niet om adverteren van open vacatures, maar om het aangaan van conversatie met de doelgroep. En die zo over te streep trekken om bij jou te komen werken. Het is geen rocket science, maar een onmisbaar kanaal om vandaag de jongeren te kunnen bereiken. De Deloitte-case is gebaseerd op de presentatie van Erik Van den Branden (Director of HR Shared Services Deloitte Belgium) tijdens het seminar van HRMinfo.net op 29/9/2009. HRM Witboek 18

19 iphone recruiter apps Jason Buss, een notoir Amerikaans blogger, geeft op zijn blogsite thetalentbuzz.com een overzicht van interessante iphone applicaties (zogenaamde apps). Hij vermeldt de volgende: - The Hire Syndicate: een netwerk van recruiters dat het mogelijk maakt om samen te werken, vacatures te delen en realtime te werven dankzij mobiele technologie. Prijs: gratis. - AutoSearch: biedt de mogelijkheid om het internet af te zoeken naar potentiële kandidaten in diverse internetbronnen en zonder ingewikkelde Boolean-zoekopdrachten. De prijs: $ Dragon NaturallySpeaking: een eenvoudig te gebruiken toepassing voor spraakherkenning. Zet spraak om in tekst- of berichten. Prijs: gratis. - BeamME: geschikt om virtuele visitekaartjes (vcard) via sms en te sturen. Prijs: gratis. - The Interviewer: ontworpen om het interviewen van sollicitanten eenvoudiger en doeltreffender te maken met behulp van een gestructureerd proces en vragen. Prijs: $ De in dit Witboek reeds vernoemde Jacco Valkenburg, een Nederlandse specialist inzake e-recruitment en social mediarekrutering, laat op (zijn blogsite) recruitingroundtable.wordpress.com weten LinkedIn for the iphone 3.0 zeer geschikt te vinden voor zijn alledaagse werkzaamheden. Referral recruitment Referral recruitment is het via via rekruteren van personeel. Dat kan gebeuren via eigen medewerkers of externen (relaties/contacten van die medewerkers). Onderzoek heeft aangetoond dat medewerkers die via die weg worden aangeworven, omwille van de soort preselectie of minstens toch filtering die gebeurt via de aanbrenger van de sollicitant, meer kans maken om daadwerkelijk te worden aangeworven (omdat ze in hoge mate aan het gewenste profiel beantwoorden) en tevens langer in dienst blijven (omdat de match met de organisatiecultuur optimaler is gezien de preselectie door de aanbrenger van de sollicitant). Het is om die redenen en omwille van de relatief lage kostprijs een manier van werven met een erg gunstige prijs-/ kwaliteitverhouding. In het hoofdstuk in dit Witboek over de jobsites werd al melding gemaakt van referralplatformen zoals xpertize. be (in België), Spotajob.com en Friendhunter.nl (in Nederland) en zubka.com (VS/internationaal). Daarnaast is er ook specifieke software op de markt die organisaties helpt om hun referralprogramma s efficiënter, want geautomatiseerd te beheren, al dan niet door de vacatures door te sturen naar social media als Facebook. TalentTracker (uit Nederland) is zo n tool. HRM Witboek 19

20 Forse toename reclame-inkomsten social media Het gestage succes van de jobsites sinds het begin van de jaren 2000 vertaalde zich in een forse toename van hun omzet. In het geval van Monster bedroeg de omzet wereldwijd ruim 360 miljoen dollar in Dat was op het hoogtepunt van de economische boom uit het voorbije decennium. In 2008 was de omzet gedaald tot 291 miljoen dollar en in 2009 bedroeg hij 348 miljoen dollar. In de VS is vandaag al een verschuiving zichtbaar naar de social media wat de online bestedingen betreft. Vooral de lokale media, waaronder de dagbladen (in de VS zijn de kranten immers in grote mate lokaal), hebben eronder te lijden. Volgens Borell Associates stevenden de 118 belangrijkste Amerikaanse sociale media (waaronder ook locale community sites) in 2009 af op 641 miljoen dollar aan reclamegelden. Of die forecast ook aan de realiteit beantwoordde in dat crisisjaar is niet bekend. Volgens onderzoeksbureau emarketer.com hebben alle social media samen (dus niet enkel de lokale) vorig jaar in de VS in elk geval een recordbedrag aan reclamebestedingen binnengehaald, zonder evenwel te preciseren wat dat bedrag is. Wel wist de researcher te melden dat MySpace wereldwijd de koploper is. In 2009 rijfde die niet minder dan 490 miljoen dollar aan reclamecenten binnen. Facebook was vorig jaar, eveneens wereldwijd, goed voor 435 miljoen dollar aan reclame-inkomsten. emarketer. com verwacht dat Facebook, mede omwille van de forse toename van het aantal van zijn gebruikers (dat groeit exponentieel waardoor er de laatste tijd zowat 1 miljoen gebruikers per dag bij komen), in 2010 zal afklokken op 600 miljoen dollar aan advertsing revenues. MySpace zal zich dit jaar moeten tevreden stellen met slechts 385 miljoen dollar aan reclame-inkomsten voorspelt de researcher. Het rapport van emarketer.com stelt dat de inkomsten van Facebook vooral in de VS zullen groeien (met meer dan 100 miljoen dollar). Elders zou de vooruitgang bescheidener zijn. Het is niet bekend wat het aandeel is van joben employer brandings in die omzetstijging. Key Performance Indicators Key performance indicators, afgekort KPI s, zijn variabelen om prestaties te meten en te analyseren. Dat kan uiteraard ook op het vlak van HRM in het algemeen en (e-)rekrutering in het bijzonder. Uit divers onderzoek (wetenschappelijk en van consultants), uit binnen- en buitenland, is geweten dat meten van de performance van zijn activiteiten niet bepaald de sterkste kant is van HR-afdelingen. Niet in de praktijk en ook niet conceptueel-methodologisch. Wat België betreft, wordt dat onder meer overduidelijk aangetoond in het doctoraal onderzoek van Jeroen Delmotte (Evaluating the HR function: empirical studies on HRM architecture and HRM system strength. Universiteit Leuven, 2008). Als we naar de HRM praktijk kijken, dan kunnen we vaststellen dat daar wel eens het schoentje knelt. Vaak ontbreken er valide en betrouwbare meetinstrumenten, stelt Delmotte. Een onderzoek van het Nederlandse adviesbureau Twijnstra & Gudde uit 2006 illustreert dat het boven de Moerdijk niet fundamenteel anders is: ook daar staat het meten en evalueren van HRM, met inbegrip van training en werving, nog in de kinderschoenen. Quintessence Consulting 03/ De Amerikaanse consultant op het vlak van digitale marketing econsultancy (een online uitgever die een website/onlinecommunity beheert (met meer dan bezoekers per maand), hoogwaardige rapporten publiceert, congressen organiseert en opleidingen verzorgt) ziet op het vlak van social media in het algemeen niet minder dan 35 parameters die kunnen dienen om KPI s te bepalen. HRM Witboek 20

Web 2.0 als leermiddel

Web 2.0 als leermiddel KENNISNET ONDErZOEKSrEEKS n ICT IN HET ONDERWIJS Web 2.0 als leermiddel Een onderzoek naar het gebruik van nieuwe internettoepassingen door jongeren Voorwoord Voor u ligt de elfde publicatie in de Kennisnet

Nadere informatie

ALLEEN AANWEZIG ZIJN OP SOCIAL MEDIA IS NIET GENOEG

ALLEEN AANWEZIG ZIJN OP SOCIAL MEDIA IS NIET GENOEG ALLEEN AANWEZIG ZIJN OP SOCIAL MEDIA IS NIET GENOEG Een onderzoek naar het gebruik van social media door gemeenten in Nederland David Kok 1 Copyright 2011 D.S.C. Kok, Amsterdam Alle rechten zijn niet voorbehouden.

Nadere informatie

Aanbevelingen bij het gebruik van sociale media. Gids voor de federale communicatoren. COMM Collection - Nr 21

Aanbevelingen bij het gebruik van sociale media. Gids voor de federale communicatoren. COMM Collection - Nr 21 Aanbevelingen bij het gebruik van sociale media Gids voor de federale communicatoren COMM Collection - Nr 21 COMM Collection is een reeks praktische gidsen bestemd voor alle federale communicatoren. Ze

Nadere informatie

Sorry TV. Een interactief platform voor het brengen van verzoening. Karsten Mosterd 408396 Hogeschool INHOLLAND

Sorry TV. Een interactief platform voor het brengen van verzoening. Karsten Mosterd 408396 Hogeschool INHOLLAND Een interactief platform voor het brengen van verzoening Karsten Mosterd 408396 Hogeschool INHOLLAND Student: Karsten Mosterd Hogeschool INHOLLAND Rotterdam Studentennummer: 408396 Afstudeerrichting: Media

Nadere informatie

De kracht van Social Media voor Interne Communicatie. Search & Find. Connect & Share. Door: Saskia de Laat Studiejaar: 2009/2010 Datum: 17 Juni 2010

De kracht van Social Media voor Interne Communicatie. Search & Find. Connect & Share. Door: Saskia de Laat Studiejaar: 2009/2010 Datum: 17 Juni 2010 Door Saskia de Laat De kracht van Social Media voor Interne Communicatie Search & Find. Connect & Share. Door: Saskia de Laat Studiejaar: 2009/2010 Datum: 17 Juni 2010 Omslag illustratie door: Kim Ravers

Nadere informatie

Praktische handreiking voor het gebruik van sociale media in het werkveld herdenken, vieren en herinneren

Praktische handreiking voor het gebruik van sociale media in het werkveld herdenken, vieren en herinneren Praktische handreiking voor het gebruik van sociale media in het werkveld herdenken, vieren en herinneren Mieke van Heesewijk, Stichting Netwerk Democratie Eindredactie: Mieke Sobering Rechten Op dit rapport

Nadere informatie

Introductie... 3. Waarom Facebook?... 5. 2. Adverteer met Facebook... 14. 3.Starten met Facebook... 18. 4. Facebook Status Updates...

Introductie... 3. Waarom Facebook?... 5. 2. Adverteer met Facebook... 14. 3.Starten met Facebook... 18. 4. Facebook Status Updates... Inhoud Introductie... 3 Waarom Facebook?... 5 2. Adverteer met Facebook... 14 3.Starten met Facebook... 18 4. Facebook Status Updates... 29 5.Opbouwen & Versterken van uw Bedrijf... 34 6. Overzicht - Facebook

Nadere informatie

Student: Daan Loohuis Stud.nr: 95253 Begeleider: Drs. A. Blootens 1 e lezer: de heer. H.H.A Van Lohuizen 2 e lezer: de heer. J.A.M.

Student: Daan Loohuis Stud.nr: 95253 Begeleider: Drs. A. Blootens 1 e lezer: de heer. H.H.A Van Lohuizen 2 e lezer: de heer. J.A.M. Identiteitsmarketing in het trendbeeld van de marketeer Instelling: SKIO, Lectoraat Identiteitsmarkting Opleidingsinstelling: Saxion Hogescholen Academie: MIM Opleiding: Commerciële Economie VT Student:

Nadere informatie

Maak werk van geschiedenis

Maak werk van geschiedenis Maak werk van geschiedenis Oriëntatiegids voor historici op de arbeidsmarkt Marc Kruyswijk en Arjan Verweij eindredactie: Febe van der Wardt stichting Historisch Platform oorspronkelijke uitgave: 1998

Nadere informatie

WORD KONING CONTENTMARKETING Klanten aantrekken en koesteren met social content

WORD KONING CONTENTMARKETING Klanten aantrekken en koesteren met social content WORD KONING CONTENTMARKETING Klanten aantrekken en koesteren met social content Word Koning Contentmarketing In dit e-book lees je: Over hoe merken kunnen navigeren in een omgeving waarin klanten en prospects

Nadere informatie

Marktonderzoek doe je zo!

Marktonderzoek doe je zo! Marktonderzoek doe je zo! Praktische handvatten om marktonderzoek te verrichten Dit compacte e-book geeft inzicht in de basis van marktonderzoek en in de te nemen stappen; het biedt inhoudelijk en praktisch

Nadere informatie

Vier in balans monitor 2013. De laatste stand van zaken van ict en onderwijs

Vier in balans monitor 2013. De laatste stand van zaken van ict en onderwijs Vier in balans monitor 2013 De laatste stand van zaken van ict en onderwijs 1 2 Inhoudsopgave Voorwoord 1 Onderwijs en ict 1.1 Uitdagingen voor excellent onderwijs 1.2 Ict: nieuwe mogelijkheden met hoge

Nadere informatie

Trends in de samenleving. Ontwikkelingen op het gebied van demografie, economie, media en informatie binnen het sociaal-culturele domein.

Trends in de samenleving. Ontwikkelingen op het gebied van demografie, economie, media en informatie binnen het sociaal-culturele domein. Ontwikkelingen op het gebied van demografie, economie, media en informatie binnen het sociaal-culturele domein. Colofon Sectorinstituut Openbare Bibliotheken Koninginnegracht 14 2514 AA Den Haag Postbus

Nadere informatie

Ondernemen met sociale netwerken

Ondernemen met sociale netwerken WERKBOEK: Ondernemen met sociale netwerken Kennis en relaties opbouwen via internet 1-2-3 SNELGIDS 1) SOCIALE NETWERKEN EN SOCIALE INTERACTIE IS DAGELIJKSE REALITEIT! 73% van de Nederlanders gebruikt

Nadere informatie

Jaargang 3, nr.9 / 2012 En verder

Jaargang 3, nr.9 / 2012 En verder he t va kbl a d ov er cloud compu t ing w w w.cloudworks.nu Jaargang 3, nr.9 / 2012 En verder Cloud Benchmark Retail: iedere seconde telt BSA: Europa heeft consistent cloud computing-beleid nodig Patriot

Nadere informatie

DE OPEN KENNIS OMGEVING

DE OPEN KENNIS OMGEVING Wilko van Oosten MSc. DE OPEN KENNIS OMGEVING Alles uit deze uitgave mag zonder voorafgaande toestemming van Alares verveelvuldigd, geremixt en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, offset,

Nadere informatie

Handreiking. Social media en de JGZ. Een wereld vol kansen

Handreiking. Social media en de JGZ. Een wereld vol kansen Handreiking Social media en de JGZ Een wereld vol kansen Colofon Titel Social media en de JGZ. Een wereld vol kansen. Een uitgave van NCJ, februari 2012 Auteurs Krijn Pons, Robert Kroon, Alares Marcel

Nadere informatie

Hoe cultureel is de digitale generatie?

Hoe cultureel is de digitale generatie? Hoe cultureel is de digitale generatie? Hoe cultureel is de digitale generatie? Het internetgebruik voor culturele doeleinden onder schoolgaande tieners Marjon Schols Marion Duimel Jos de Haan Sociaal

Nadere informatie

Door: Xaviera Ringeling Oktober 2010

Door: Xaviera Ringeling Oktober 2010 Door: Xaviera Ringeling Oktober 2010 2 Inhoudsopgave Onderzoeksopzet... 6 Over de respondenten... 7 Waar ze wonen... 8 Webervaring... 10 Sociale landschap... 10 Lid worden van Twitter... 12 Er is een drempel...

Nadere informatie

Alle kanalen staan open

Alle kanalen staan open Alle kanalen staan open Alle kanalen staan open De digitalisering van mediagebruik Het culturele draagvlak, deel 10 Frank Huysmans en Jos de Haan Sociaal en Cultureel Planbureau Den Haag, september 2010

Nadere informatie

Moet er nog inhoud zijn?

Moet er nog inhoud zijn? Moet er nog inhoud zijn? Redactie Liesbeth De Ridder Redactieteam Tom Andries, Sigrid Bosmans, Eva Van Hoye, Bram Wiercx Eindredactie Bart Biesbrouck Dank aan Jan Baetens, Bert Cannaerts, Roel Daenen,

Nadere informatie

Sociale media veranderen het veiligheidsdomein

Sociale media veranderen het veiligheidsdomein Sociale media veranderen het veiligheidsdomein Sociale media veranderen het veiligheidsdomein Colofon Uitgave van Infopunt Veiligheid van het Instituut Fysieke Veiligheid, in samenwerking met adviesbureau

Nadere informatie

Publicatie Denktank OPEN INNOVATIE. Als designprincipe voor innnovatiestrategie in Zuid-Holland

Publicatie Denktank OPEN INNOVATIE. Als designprincipe voor innnovatiestrategie in Zuid-Holland Publicatie Denktank OPEN INNOVATIE Als designprincipe voor innnovatiestrategie in Zuid-Holland Sinds 2003 is de Kennisalliantie Z-H het platform waarin deelnemers aan de regionale kenniseconomie elkaar

Nadere informatie

KLANTCONTACT VIA SOCIAL MEDIA

KLANTCONTACT VIA SOCIAL MEDIA KLANTCONTACT VIA SOCIAL MEDIA HANDBOEK WEBCARE & SOCIAL CUSTOMER SERVICE E S T H E R G O O S & E R N S T K R U I Z E HANDBOEK WEBCARE & SOCIAL CUSTOMER SERVICE 1 HOE KUNNEN WE KLANTCONTACT OP SOCIAL MEDIA

Nadere informatie

Een verkennend onderzoek naar de integratie van sociale media in de crisisorganisatie van de veiligheidsregio

Een verkennend onderzoek naar de integratie van sociale media in de crisisorganisatie van de veiligheidsregio ÉEN MET ALLEN ALLEN MET ÉEN SOCIALE MEDIA: TOEKOMSTIGE CRISISMANAGEMENTTOOLS? Een verkennend onderzoek naar de integratie van sociale media in de crisisorganisatie van de veiligheidsregio Copyright 2011

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

OnderwijsInnovatie nummer 1 maart 2007

OnderwijsInnovatie nummer 1 maart 2007 OnderwijsInnovatie nummer 1 maart 2007 1/2007 De paradox van mobiliteit Vlaams onderwijs: traditioneel maar goed Dwarsverbanden in multimediale educatie Onderwijs is faciliteren van leren Kwaliteitsmeting

Nadere informatie

TNO-rapport Aan de slag met diversiteit. Praktische tips voor HR-beleid. Sjiera de Vries. Cristel van de Ven. Thijs Winthagen

TNO-rapport Aan de slag met diversiteit. Praktische tips voor HR-beleid. Sjiera de Vries. Cristel van de Ven. Thijs Winthagen TNO-rapport Aan de slag met diversiteit Praktische tips voor HR-beleid Sjiera de Vries Cristel van de Ven Thijs Winthagen TNO-rapport Aan de slag met diversiteit: Praktische tips voor HR-beleid Nederlandse

Nadere informatie

Van school naar werk.

Van school naar werk. Van school naar werk. Samen werken aan een veilige en gezonde loopbaan Visies en ideeën voor een preventiecultuur bij jongeren Inhoud Inleiding... 4 Assuralia en de jongeren... 5 Deel I : Jongeren en

Nadere informatie

Door de bomen het bos. Met tekstbijdragen van: Koos Baas Albert Boekhorst Jan Karmiggelt Dirk van der Veen Maarten van Veen Iwan Wopereis

Door de bomen het bos. Met tekstbijdragen van: Koos Baas Albert Boekhorst Jan Karmiggelt Dirk van der Veen Maarten van Veen Iwan Wopereis Met tekstbijdragen van: Koos Baas Albert Boekhorst Jan Karmiggelt Dirk van der Veen Maarten van Veen Iwan Wopereis Onder redactie van: Maarten van Veen Door de bomen het bos Informatievaardigheden in het

Nadere informatie