CROWD FUNDING HET NIEUWE INVESTEREN ANIEL MISHRA GIJSBERT KOREN ROUNDTABLES.NL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CROWD FUNDING HET NIEUWE INVESTEREN ANIEL MISHRA GIJSBERT KOREN ROUNDTABLES.NL"

Transcriptie

1 CROWD FUNDING HET NIEUWE INVESTEREN ROUNDTABLES.NL ANIEL MISHRA GIJSBERT KOREN

2

3 CROWD FUNDING HET NIEUWE INVESTEREN

4 Dit is een uitgave van Roundtables.nl Copyright 2011 E. Baidjnath Misier en G.W. Koren Alle rechten voorbehouden ISBN: Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Voor zover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16B Auteursrecht 1912 j het Besluit van 20 juni 1974, St.b. 351, zoals gewijzigd bij Besuit van 23 augustus 1985, St.b. 471 en artikel 17 auteurswet 1912, dient men de daarvoor wettelijke verschuldigde vergoedingen te voldoen aan de Stichting Reprorecht. Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers, en andere compilatie- of andere werken (artikel 16 Auteurswet 19120), In welke vorm dan ook, dient men zich tot de uitgever te wenden. Ondanks alle aan de samenstelling van dit boek bestede zorg kan noch de redactie, noch de auteur, noch de uitgever aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die het gevolg is van enige fout in deze uitgave.

5 INHOUD VOORWOORD 1 SOCIAL MEDIA 1.1 INTERNET EN SOCIAL MEDIA 1.2 DE KRACHT VAN SOCIAL MEDIA 1.3 VOOR- EN NADELEN VAN SOCIAL MEDIA 1.4 GROEICIJFERS SOCIAL MEDIA CROWDSOURCING 2.1 CROWDSOURCING 2.2 HET TOEPASSEN VAN CROWDSOURCING 2.3 HET CROWDSOURCING PLATFORM 2.4 CROWDSOURCING EN GROTE ORGANISATIES 2.5 HET CROWDSOURCING MODEL 2.6 HET CROWDSOURCING PROCES CROWDFUNDING 3.1 CROWDFUNDING 3.2 HET CROWDFUNDING MODEL 52 56

6 6 INHOUD 4 CROWDFUNDING IN DE PRAKTIJK 4.1 PLATFORMS VOOR CREATIEVE PROJECTEN 4.2 HET NIEUWE INVESTEREN 4.3 ONDERNEMINGEN DIE ZELF CROWDFUNDEN 4.4 ONTWIKKELINGSSAMENWERKING 4.5 HOE CROWDFUND IK MIJN ONDERNEMING? HET SUCCES VAN CROWDFUNDING 5.1 HET FINANCIERINGSLANDSCHAP 5.2 WAAROM WERKT CROWDFUNDING? 5.3 EEN SUCCESVOL CROWDFUNDING PLATFORM 5.4 HORDES VOOR CROWDFUNDING DE TOEKOMST VAN FINANCIERING 6.1 FINANCIERINGSVORMEN 6.2 NIEUWE FINANCIERINGSVORMEN DE TOEKOMST VAN CROWDFUNDING 7.1 EEN NIEUW BUSINESS MODEL 7.2 DE LEGITIMITEIT VAN CROWDFUNDING 7.3 DE TOEKOMST VAN CROWDFUNDING 7.4 VISIE VAN DE AUTEURS LITERATUUR OVER DE AUTEURS ROUNDTABLES.NL CROWDABOUTNOW

7 CROWDFUNDING: HET NIEUWE INVESTEREN 7

8

9 VOORWOORD Sinds de introductie van internet als nieuw medium, verschuift de economie langzaam maar zeker richting een virtuele wereld. Internet is een open medium dat voor iedereen toegankelijk is, met lokale censuur en het gebrek aan een computer met internetverbinding als enige blokkades. U behoort in ieder geval tot de groep die kan genieten van de mogelijkheden van internet. Bijzonder aan deze mogelijkheden, is dat deze niet voort zijn gekomen uit ontdekkingsreizen (zoals in de fysieke wereld altijd het geval was), maar puur uit behoeften. In de virtuele wereld is de ontdekker vervangen door een schepper. Dat is een krachtige propositie die de enorme kracht van internet onderstreept. Dit boek gaat over de mogelijkheden van internet en met name over social media, crowdsourcing en crowdfunding. Onder social media verstaan we LinkedIn, Twitter, Facebook, Hyves en andere netwerk tools. Social media valt onder de noemer sociale technologie, waarmee geen fysieke producten gemaakt kunnen worden, maar waarmee mensen op een doelgerichte manier georganiseerd kunnen worden. Het klinkt abstract, maar houdt in feite in, dat social media voor input kan zorgen waarmee je je effectiever tot een doel kunt richten. Een bedrijf kan bijvoorbeeld

10 10 VOORWOORD horen wat klanten van producten vinden door reviews op Twitter te volgen en een medewerker kan via Twitter op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen op zijn vakgebied. Twitter wordt soms ook wel een nieuwsnetwerk genoemd; van macro tot microniveau vertellen mensen wat er op de wereld en in hun persoonlijke leven speelt. De wat oudere broer van Twitter is de meest uitgebreide encyclopedie die ooit geschreven is: Wikipedia. Wikipedia is een volledig door gebruikers geschreven online encyclopedie, die in het Engels meer dan 3,5 miljoen artikelen bevat en dagelijks door meer dan 10 miljoen mensen geraadpleegd wordt. Wikipedia is een voorbeeld van crowdsourcing: een grote groep mensen draagt bij aan het bereiken van een gezamenlijk doel. De kracht van de massa lijkt enorm. Over massa s gesproken: terwijl we nog napraten over het feit dat Facebook 500 miljoen gebruikers heeft, zijn er op het moment dat u dit leest al meer dan 600 miljoen gebruikers! Elke dag komen er bijna een miljoen gebruikers bij. Stel dat je als land elke dag 1 miljoen nieuwe inwoners verwelkomt en dat niet één dag, maar een jaar lang elke dag! En na dat jaar zal het niet stoppen... De gebruikers van Facebook besteden met elkaar, per dag, 25 miljoen werkdagen op Facebook. Vijf-en-twintig-miljoen! De massa lijkt enorm. Een nieuwe ontwikkeling - in het verlengde van crowdsourcing - is crowdfunding. Crowdfunding zet de kracht van de massa en online netwerken in voor het verzamelen van financiering voor een concreet project. Bekende crowdfunding projecten zijn KIVA en SellaBand, maar ook president Obama heeft de kracht van de massa ingezet en voor zijn verkiezingscampagne 137 miljoen dollar opgehaald door middel van crowdfunding! In

11 CROWDFUNDING: HET NIEUWE INVESTEREN 11 Nederland zijn onder andere de platforms voordekunst (voor het financieren van kunst projecten) en CrowdAboutNow (voor het investeren in startende ondernemingen) actief. Crowdfunding is een alternatief voor klassieke financieringsvormen en maakt van iedere Nederlander een potentiële investeerder. Omdat iedereen een investeerder wordt, zorgt crowdfunding voor democratisering van innovatie en de economie. Dit boek zet op duidelijke wijze uiteen wat social media, crowdsourcing en crowdfunding voor u kunnen betekenen. Met behulp van praktijkvoorbeelden wordt de potentie en praktische inzetbaarheid van deze ontwikkelingen geïllustreerd. Dit boek is een uitnodiging, een uitnodiging om te participeren en te scheppen in deze spannende virtuele wereld!

12

13 HOOFDSTUK 1 SOCIAL MEDIA

14 14 SOCIAL MEDIA 1.1 INTERNET EN SOCIAL MEDIA Internet Als je kijkt naar hoeveel tijd aan media wordt besteed, dan is internet na radio en televisie het derde medium geworden. Het is inmiddels dan ook heel gewoon om sociale contacten te onderhouden op Hyves, filmpjes te bekijken op YouTube, nieuws te lezen op een blog of om een nieuwe partner te vinden via Relatieplanet.nl. Velen gebruiken netwerksites als Facebook, Hyves en MySpace, bijvoorbeeld om foto s van familie en vrienden te bekijken of op de hoogte te blijven van de dingen waar ze mee bezig zijn. Social media Social media zijn alle internettoepassingen die het mogelijk maken om informatie met anderen te delen, doorgaans op een gebruikersvriendelijke en leuke wijze. Naast netwerksites als Facebook, Flickr en Twitter, is Wikipedia een goed voorbeeld: een website die over vrijwel elk onderwerp artikelen heeft die je zelf kunt bewerken. Via forums kan over van alles gediscussieerd worden. Maar social media websites brengen niet alleen tekst over, je kunt er ook muziek, foto s en video s delen met anderen. In het begrip social media, betekent sociaal betrekking hebbend op maatschappelijke collectieven. De reden dat social media zo veel bezoekers trekken, is dat mensen gezamenlijk op zoek gaan naar gelijkgezinden: mensen die net zo zijn als jij en ik. Met deze personen wisselen ze informatie uit. Als een site eenmaal veel mensen aantrekt, treedt er een sneeuwbaleffect op waardoor er nog meer mensen op afkomen die graag willen weten wat er allemaal mogelijk is.

15 CROWDFUNDING: HET NIEUWE INVESTEREN 15 Stel dat je driehonderd leden in je netwerk een berichtje stuurt en dat tien procent daarvan het interessant genoeg vindt om het door te sturen in hun eigen netwerk; dan komt dat bericht in dertig andere netwerken terecht. Dit verschijnsel verklaart waarom nieuwsfeiten zich zo snel verspreiden via diensten als Twitter. Actieve deelnemers leveren een significante bijdrage aan de kwaliteit en de mogelijkheden van het netwerk.

16 16 SOCIAL MEDIA 1.2 DE KRACHT VAN SOCIAL MEDIA Actieve mensen vormen het hart van een netwerk en zijn waardevol om je eigen nieuwsitems bij onder de aandacht te brengen. Binnen een netwerk is een drietal waardevolle types te vinden: Ambassadeurs: Ambassadeurs zijn mensen die nieuws verspreiden in hun netwerk. Hubs: Hubs zijn mensen met een bijzonder grote lijst met contacten. Heeft de gemiddelde mens tweehonderd tot driehonderd contacten, een hub als de Amerikaanse president Obama beschikt over een wereldwijd netwerk van duizenden mensen. Met één hub als president Obama heb je toegang tot de rest van de wereld. Er zijn gelukkig ook hubs die toegankelijker zijn dan president Obama. Connectors: Connectors zijn personen in je netwerk die geen uitgebreid netwerk hebben, maar wel over bijzondere contacten beschikken. Connectors staan altijd open voor nieuwe concepten en zijn dus ook bereid daarmee als eerste te experimenteren. Deze groep wordt gevormd door netwerkers die veel connecties kunnen bewerkstellingen. Ze zijn ideaal voor het verspreiden van een ideeënvirus, een nieuw concept, een nieuw product of nieuws dat snel en binnen de juiste doelgroep verspreid moet worden. Ze worden daarom ook wel sneezers ( niezers ) genoemd. Voorwaarde hierbij is wel dat het om iets innovatiefs of nieuws gaat, er moet sprake zijn van iets bijzonders dat men ook wil verspreiden. Ze kennen iemand buiten de gebruikelijke groep, waardoor ze toegang bieden tot andere netwerkclusters. Connectors vormen mogelijk een poort naar een wereld waarin je graag voet aan de grond wil krijgen.

17 CROWDFUNDING: HET NIEUWE INVESTEREN 17 Ter verduidelijking: Twitter is bijzonder geschikt om mensen met interesse in een bepaald onderwerp te vinden en hen te vragen of ze een recensie-exemplaar van een nieuw boek willen ontvangen of een afgesloten bètatest van een nieuwe website willen bezoeken. Naast waardevolle feedback is de kans dat deze twitteraars als sneezers optreden en je product bij anderen onder de aandacht brengen, groot. Voor marketeers die nog geen noodzakelijke behoefte hebben om deel te nemen aan deze sociale revolutie, is dit een eerste (goedkope, weinig tijd kostende) manier om waarde uit Twitter te halen. Naarmate het medium zal groeien, zal dit deel van de waarde waarschijnlijk afnemen, omdat de kans op het identificeren van een sneezer kleiner wordt. De gebruiker zorgt voor de inhoud Bij social media draait het om de rol van de gebruikers: zij zorgen voor de inhoud van de website. Zo kunnen bezoekers bij YouTube video s uploaden en bij Wikipedia artikelen schrijven en bewerken. Daarnaast zorgen zij in de meeste gevallen ook voor de rangschikking van de content. Dat alles in een interactief proces dat bestaat uit de inbreng en de reactie van alle deelnemers. Dit in tegenstelling tot de traditionele media waarbij de leverancier beslist wat ter beschikking wordt gesteld. De figuur op de volgende pagina toont de relaties tussen de verschillende bronnen van informatie en de verspreiding daarvan binnen de diverse netwerken.

18 18 SOCIAL MEDIA Afbeelding 1.1: Relaties tussen de verschillende bronnen van informatie en de verspreiding binnen de diverse netwerken. Opbouw van een gemeenschap (community) Bezitters van je product(en) kunnen elkaars productervaringen volgen via Twitter. Het delen van positieve ervaringen maakt mond-tot-mond reclame beter. Dat mond-op-mond reclame zijn weg heeft gevonden in de social media blijkt uit het toenemende aantal succesverhalen dankzij de inzet van Twitter. Bedrijven die besluiten te participeren in social media, moeten meer dan ooit weten wat hun toegevoegde waarde is in de waardeketen. Zij moeten zich als zodanig profileren en weten wat zij willen. Het leren begrijpen waar het om gaat is een vereiste. Bij social media draait het allemaal om de dialoog. Je voert een gesprek met mensen die je nog niet kent; het zijn onbekenden in de publieke ruimte. Onbekend maakt onbemind en daarom moet

19 CROWDFUNDING: HET NIEUWE INVESTEREN 19 je eerst vertrouwen winnen en laten zien dat je weet waarover je praat. Je wint vertrouwen door relevantie. Je laat zien dat je als bedrijf iets voor andere bedrijven kunt betekenen. In feite doe je aan online reputatiemanagement. Het feit dat mensen (bedrijven) op platforms jouw informatie vinden en willen hebben, maakt ze tot prospects. Om de dialoog te kunnen voeren moet je je als organisatie richten op de inhoud van de dialoog. Waarin zijn de deelnemers geïnteresseerd? Waarover hebben ze het? Wat zoeken zij? Maar ook wat je zelf als bedrijf te bieden hebt! Het beschikken over een social media strategie kan waardevol zijn bij het aanspreken van de doelgroepen. Daarnaast moeten er afspraken gemaakt worden met de eigen medewerkers over wie wat zegt in social media. Verkeerde of onjuiste communicatie op social media kan zeer grote gevolgen hebben voor het bedrijf.

20 20 SOCIAL MEDIA 1.3 VOOR- EN NADELEN VAN SOCIAL MEDIA Voordelen van social media Het gebruik van social media heeft tot talrijke voordelen ten opzichte van de traditionele media geleid. Een aantal van de belangrijkste voordelen is: Actueel: De inhoud wordt continu uitgebreid; elke seconde zijn er wijzigingen. Toegankelijk: De inhoud is vaak deelbaar via de algemeen verkrijgbare en nieuwste technologie, bijvoorbeeld XML, RSS, Flash en Javascript. Het is mogelijk om alle kleine niches te belichten. Informatie is gemakkelijk doorzoekbaar en democratisch georganiseerd. Laagdrempelig: Iedereen kan er gebruik van maken, dus iedereen kan er gemakkelijk zijn stem laten gelden. Grenzeloos: Er zijn veel gebruikers actief met het plaatsen van content en er is voor ieder wat wils. Nadelen van social media Naast voordelen kleven er ook nadelen aan het gebruik van social media. Deze hebben vaak te maken met onjuist gebruik van de mogelijkheden en beperkte inzichten in de mogelijkheden van social media. Veel nonsens: Er is veel onbruikbaar materiaal aanwezig, waar de bezoeker niet veel aan heeft. Het zijn vaak gemiddeldes door de werking van de democratische aanpak. Personalisatie blijft vaak uit. Filteren: Selectie van informatie is noodzakelijk om bruikbare informatie te vergaren. Tijdsintensief: Het opbouwen van je netwerk vergt veel

21 CROWDFUNDING: HET NIEUWE INVESTEREN 21 tijd. Naast het uitbreiden daarvan gaat er ook veel tijd zitten in de selectie van de gewenste informatie en het monitoren van de dynamiek en het actief houden van het netwerk. Privacy Het gebruik van social media, microblogging maar ook het internet in het algemeen, heeft ertoe geleid dat er veel (privéof) vertrouwelijke gegevens van gebruikers en bedrijven openbaar worden. Niet altijd wordt hier goed mee omgegaan. De meeste mensen beseffen niet dat alle gegevens op het internet heel lang en soms ongewenst beschikbaar zijn. Niet zelden leidt dit tot reputatie schade of zelfs misbruik door criminelen. De privacyregels moeten ook bij het verstrekken van gegevens op het internet in acht worden genomen. Iedereen heeft recht op privacy dat is één van de belangrijkste voorrechten in onze samenleving. Door de komst van het internet is het moeilijker geworden om controle over je privégegevens te houden, terwijl dat tegelijkertijd steeds belangrijker wordt. Naarmate je het internet voor meer activiteiten gaat gebruiken, neemt ook de kans toe dat anderen gevraagd en ongevraagd meer over je te weten komen. Als je niet oppast, blijft maar weinig privé en is voor dat je het weet je hele leven openbaar. De beste bescherming voor je persoonlijke levenssfeer is daarom dat je je bewust bent van wat je wel en niet op internet prijsgeeft.

22 22 SOCIAL MEDIA 1.4 GROEICIJFERS SOCIAL MEDIA In 2008 waren er 41.7 miljoen reguliere gebruikers van social media in Europa. Naar verwachting zullen er in Europa, tegen 2012 circa miljoen reguliere gebruikers van social media zijn. Dagelijks zijn er wereldwijd nieuwe aanmeldingen bij verschillende social media tools. Gemiddeld besteedt een Nederlander ongeveer 7 uur per maand aan het gebruik van social media. Gemiddeld gebruikt men 1,8 social media tools naast elkaar. Slechts 3% kent geen enkele social media tool, 11% geeft aan van geen enkele social media tool lid te zijn of een profiel te hebben, 17% zegt de afgelopen maand geen social media tool gebruikt te hebben. Bekend Profiel Gebruik Uren Toekomst Hyves 90% 60% 48% % YouTube 87% 22% 44% % Twitter 76% 11% 9% % Facebook 76% 28% 19% % MySpace 50% 3% 2% % LinkedIn 46% 23% 9% % Picasa 39% 7% 4% % Flickr 32% 3% 1% % Netlog 14% 2% 0% % Google Buzz 12% 2% 0% % Tabel 1.1: Social media in Nederland in 2010 Hyves en YouTube zijn samen goed voor 70% van de totale social media tijdsbesteding in Nederland. Twitter is inmiddels bekend bij 76% van het internet populatie. YouTube wordt wel veel gebruikt, maar relatief weinig mensen plaatsen content; de meeste mensen

23 CROWDFUNDING: HET NIEUWE INVESTEREN 23 kijken vooral. De communicatie met (potentiële) klanten is veranderd door de opkomst van internet en social media. Traditionele vormen van media zullen steeds meer aan belang inboeten. Iemand die duizenden volgers heeft op Twitter, beschikt over social capital. Een social netwerk is geld waard! De manier waarop netwerken in geld omgezet worden, is een uidaging voor de toekomst. Het staat vast dat online communities in tal van opzichten waardevol zijn.

24

25 HOOFDSTUK 2 WAT IS CROWDSOURCING?

26 26 CROWDSOURCING 2.1 CROWDSOURCING Crowdsourcing is the act of a company or institution taking a job traditionally performed by a designated agent (usually an employee) and outsourcing it to an undefined, generally large group of people in the form of an open call - Jeff Howe Consumenten en ondernemers gebruiken steeds meer social media als uitlaatklep voor hun meningen. Vroeger besprak je je mening of ideeën over je bank of werkgever op een verjaardagsfeestje, maar verliet de word of mouth meestal het feestgedruis niet. Tegenwoordig is dat anders. Iedereen is in staat op een ongekend snelle en laagdrempelige manier heel veel mensen te bereiken. Dat was vóór het internettijdperk toch wel anders, tenzij je toevallig minister-president of de paus was. Met de komst van web 2.0 is het internet meer dan een verzameling van online brochures van ondernemingen geworden en zijn internetgebruikers, zoals jij en ik, zich meer gaan mengen in allerlei zaken. Het internet is een communicatieplatform geworden. We creëren en delen informatie die wij waardevol achten. We participeren in netwerken en hebben intensiever onderlinge interactie via allerlei communicatie tools. De crowdsourcing-filosofie kwam begin 21 e eeuw op gang en wordt ondermeer beschreven in het boek The Wisdom of Crowds van James Surowiecki. Crowdsourcing (crowdsourcen in het Nederlands) is een term die in 2006 voor het eerst is gebruikt door Jeff Howe en ontstond uit een samenvoeging van de termen outsourcing (uitbesteden) en crowd (menigte). Howe gebruikte de term crowdsourcing om aan te geven dat taken, die normaal worden uitgevoerd door een individu, ook kunnen worden

27 CROWDFUNDING: HET NIEUWE INVESTEREN 27 uitbesteed aan een grote groep mensen in de vorm van een online oproep. Howe stelt dat het grootste deel van de kennis en ideeën niet binnen de eigen organisatie te vinden zijn, hoe groot je R&D afdeling ook is. Crowdsourcing kan ingezet worden naast de bestaande manieren van werken. Het zal deze manieren niet vervangen, maar veranderen. Crowdsourcing gaat over het benutten van de kennis, ideeën en creativiteit die in de samenleving aanwezig zijn om problemen op te lossen. Het internet is hierbij vaak het medium waarop een vraag of probleem eenvoudig kenbaar kan worden gemaakt. Een zeer grote groep mensen krijgt hierdoor de mogelijkheid om een oplossing voor het probleem te geven. De achterliggende gedachte van crowdsourcing is dat er in deze grote groep minimaal één persoon is met een briljant idee of dé oplossing voor het probleem. De crowd kan gezamenlijk betere beslissingen nemen dan ieder individu in de crowd afzonderlijk. Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat het vaak voorkomt dat het niet de materiedeskundigen zijn die met een oplossing voor het probleem komen, maar juist de mensen die kennis en ervaringen uit een ander vakgebied aanwenden. Vaak ontvangt de deelnemer een financiële of materiële beloning in ruil voor de eigendomsrechten van het idee. Op dit moment variëren de beloningen van niets tot euro. Uit onderzoek blijkt dat 75% van de aandragers van oplossingen op voorhand al oplossingen hadden voor het aangedragen probleem. Het aantal bedrijven dat crowdsourcing op één of andere manier in de afgelopen tien jaar is gaan gebruiken, is flink toegenomen. Twee weken nadat de term crowdsourcing bekend werd, leverde een zoekopdracht op internet al resultaten op. Ook het aantal markten/ branches en sectoren dat crowdsourcing toepast is

28 28 CROWDSOURCING in aantal flink toegenomen. Crowdsourcing initiatieven vinden we vrijwel overal terug. Een mooi voorbeeld hiervan is de acceptatie van het gebruik van crowdsourcing binnen de overheid in het kader van burgerparticipatie en betrokkenheid. Crowdsourcing gebeurt vaak ongemerkt. Door op een blog met een aantal mensen discussie te voeren, kunnen snel nieuwe inzichten ontstaan waarmee een product of dienst verbeterd kan worden. Blogs van consumentenorganisaties vormen goede voorbeelden van de wijze waarop de crowd snel discussie kan voeren en waar een fabrikant of producent bruikbare informatie ten behoeve van productverbetering kan krijgen. Bedrijven hebben dus veel aan crowdsourcing en voor hen bestaat alleen de waarheid van hun klanten. Het gebruik van crowdsourcing kan helpen om deze heel gemakkelijk te achterhalen. Voorbeelden worden verderop in het boek besproken. Anno 2010 zijn miljoenen mensen via LinkedIn, Twitter, Facebook, YouTube en Hyves met elkaar verbonden. We leven in een open en onbegrensde wereld van samenwerking, creativiteit en communicatie. Er vindt een machtsverschuiving plaats van bedrijven naar sociale netwerken. Doordat het vertrouwen in grote instellingen de afgelopen tijd is afgenomen, gaan consumenten en ondernemers steeds vaker af op de mening van anderen. Het internet helpt ze daarbij. In sociale netwerken is een kakofonie te horen aan meningen over van alles en nog wat.

29 CROWDFUNDING: HET NIEUWE INVESTEREN 29

30 30 CROWDSOURCING 2.2 HET TOEPASSEN VAN CROWDSOURCING Crowdsourcing projecten lijken sterk op open source projecten zoals Linux en Mozilla. Crowds worden bij de processen van organisaties betrokken. Crowdsourcing gaat uit van organisaties die uiteindelijk baat hebben bij de verbeteringen, ideeën of het werk van de community. De bijdragen kunnen beloond worden maar dit hoeft niet per se met geld te zijn. Wikipedia wordt vaak als een crowdsourcingproject gezien. De Nederlander Henk van Ess kwam in september 2010 met een minder commerciële definitie: Crowdsourcing is het bundelen van kennis van bereidwillige experts die voor niets een probleem willen oplossen en het antwoord gratis willen delen met anderen. Hoewel crowdsourcing niet noodzakelijk via het internet hoeft te gebeuren, is dit wel de meest gebruikte manier. Het is een ontwikkeling die voortvloeit uit de eerdere ontwikkeling van usergenerated content. Een vroeg voorbeeld van crowdsourcing is de door Zwarts & Jansma Architecten en kunstenaar Hans Muller in 1998 ontwikkelde tunnel met lichtkrant in Leidschendam. Iedereen kon via internet zijn eigen teksten publiceren, maar ook via een dynamische filter ongewenste woorden voor twee maanden blokkeren. Afbeelding 2.1: Internettunnel Leidschendam ( Zwarts & Jansma)

31 CROWDFUNDING: HET NIEUWE INVESTEREN 31 Een ander voorbeeld is de schrijver Lev Manovich, die in 2008 het manuscript van zijn aanstaande boek Software Takes Command online zette, met als doel bruikbare kritieken te krijgen van het internetpubliek alvorens het boek definitief gedrukt zou worden. Microbloggingdiensten als Twitter worden ook als hulpmiddel gezien voor het oplossen van problemen middels crowdsourcing. Open source Ook het principe van open source is gebaseerd op crowdsourcing. Mensen werken samen aan een project door de bronmaterialen te delen. Veelal verwachten zij daarvoor geen beloning in de vorm van geld of middelen te ontvangen. Geheel belangenloos is het echter niet, want een goed eindresultaat is ook in het belang van de deelnemer die in het geval van open source software ontwikkeling ook vaak tegelijkertijd gebruiker is. Er is een aantal wegen te bewandelen als uw organisatie of onderneming gebruik wil maken van crowdsourcing: Het gebruik van intermediairs: Intermediairs zijn partijen die een platform ter beschikking stellen voor het uitzetten van vraagstukken. Bedrijven en organisaties kunnen hier hun probleem en of vraag plaatsen. Een Nederlandse crowdsourcing intermediair is RedesignMe. Pickwick heeft dit platform bijvoorbeeld gebruikt om een innovatieve manier te vinden om thee te zetten en te drinken. Eigen crowdsourcing platform: Verschillende bedrijven gebruiken crowdsourcing als aanvulling op hun R&D afdeling. Dell, Philips en Starbucks zijn een paar van de bedrijven die over een eigen platform beschikken en dat gebruiken om oplossingen of ideeën te verzamelen. Intern crowdsourcen: Grote bedrijven laten niet alleen

32 32 CROWDSOURCING derden een bijdrage leveren (mensen van buiten de eigen organisatie), maar gebruiken crowdsourcing ook om de eigen medewerkers mee te laten denken aan oplossingen van problemen en voor het verkrijgen van ideeën. IBM is één van de grote bedrijven die crowdsourcing op deze wijze inzet. Redenen voor deelname aan een crowd Er zijn verschillende redenen om deel te nemen aan een crowd: Deelnemers verwachten dat ze een fysieke beloning krijgen voor het geleverde werk. De beloning wordt ontvangen door een deel van de deelnemers, vaak degenen met het beste idee. Deze incentives worden ook wel excentrieke motivaties genoemd. Wanneer je excentrieke motivaties inzet, creëer je een korte maar intense betrokkenheid van de deelnemers. Een belangrijke incentive is het leveren van een maatschappelijke bijdrage. Uiteindelijk wil je met een grote groep mensen een langdurige samenwerking en betrokkenheid creëren om een oplossing voor een probleem te vinden. Voor de deelnemers zijn excentrieke incentives niet het belangrijkste motief om deel te nemen en gemotiveerd te raken. Het resultaat van crowdsourcing wordt gezien als een publiek goed waardoor mensen meer gemotiveerd worden om aan bij te dragen. Verder worden de deelnemers intrinsiek gemotiveerd door het plezier dat ze halen uit de discussie met gelijkgestemden en deels vanwege een gevoel van geborgenheid en altruïsme. Beide redenen kunnen naast elkaar bestaan, maar de focus kan voor iedereen anders zijn.

33 CROWDFUNDING: HET NIEUWE INVESTEREN 33

34 34 CROWDSOURCING 2.3 HET CROWDSOURCING PLATFORM Een crowdsourcing platform is een virtuele ruimte waar vraagstellingen kenbaar worden gemaakt aan de leden van de community die daar een bijdrage kunnen leveren en samen kunnen komen. De beheerder van het platform faciliteert de communicatie tussen de deelnemers en de vrager of inbrenger van het probleem. De keuze voor het type platform wordt bepaald door een aantal afwegingen waar onder: De tijdsperiode waarbinnen een oplossing moet worden gevonden De beschikbare financiële middelen De complexiteit van het probleem: willen we alleen beoordelen of een oplossing goed of fout is, of willen we de inbreng vanuit meerdere invalshoeken kunnen beoordelen? De uitkomst van de afweging vormt de basis voor een verdere keuze uit onderstaande mogelijkheden: Gebruik maken van een bestaand platform: dit heeft als voordeel dat snel en goedkoop begonnen kan worden met crowdsourcing. Bekende platforms zijn LinkedIn en Hyves. Een eenvoudig platform inrichten: er zijn verschillende bijna kant-en-klare sites die met een paar aanpassingen gebruikt kunnen worden als crowdsourcing-platform zoals Ning. Zelf ontwikkelen: tenslotte kan een bedrijf of instelling besluiten om zelf een platform ontwikkelen. Het grote voordeel hiervan is dat het platform vrijwel geheel in lijn met de huisstijl en de uitstraling van het bedrijf kan worden

35 CROWDFUNDING: HET NIEUWE INVESTEREN 35 gebouwd. Een eigen platform bouwen kost aanzienlijk meer tijd en geld. Het is niet ondenkbaar dat om praktische redenen voor een tussenvorm wordt gekozen waarbij samenwerking niet wordt uitgesloten. Veel organisaties en ondernemingen die overwegen om met crowdsourcing aan de slag te gaan doen er verstandig aan om te beginnen met een bestaand of eenvoudig in te richten platform voordat er een eigen platform wordt ontwikkeld. Dit om te voorkomen dat er veel geld aan de ontwikkeling van een nieuw platform wordt besteed waar uiteindelijk niemand naar toe komt. De doelgroep is bijvoorbeeld ergens anders actief en door kopieergedrag alleen, trek je ze niet naar je platform. Door kleinschalig te beginnen met een kleine groep enthousiaste mensen op een bestaand of eenvoudig platform, wordt dit probleem voorkomen. Een eigen platform is duur en het voordeel van bestaande platforms en media is dat je daar ook weer gemakkelijk kunt weggaan. Potentiële deelnemers naar iets nieuws proberen toe te krijgen, is erg lastig. Het gaat er om waar je doelgroepen zitten. Zijn ze aanwezig op Twitter, dan word je daar actief. En anders vind je ze op vaksites of in andere communities. Fish where the fish are! Als je op Twitter actief bent en mensen reageren op je berichten en besluiten om je te gaan volgen, dan vinden ze je interessant. Daarmee is de eerste stap al gezet.

CROWD FUNDING HET NIEUWE INVESTEREN ANIEL MISHRA GIJSBERT KOREN ROUNDTABLES.NL

CROWD FUNDING HET NIEUWE INVESTEREN ANIEL MISHRA GIJSBERT KOREN ROUNDTABLES.NL CROWD FUNDING HET NIEUWE INVESTEREN ROUNDTABLES.NL ANIEL MISHRA GIJSBERT KOREN Dit is een uitgave van Roundtables.nl Copyright 2011 E. Baidjnath Misier en G.W. Koren Alle rechten voorbehouden ISBN: 978-90-813657-4-1

Nadere informatie

Gedragscode social media reddingsbrigade Heerhugowaard

Gedragscode social media reddingsbrigade Heerhugowaard Gedragscode social media reddingsbrigade Heerhugowaard Richtlijnen en regels voor het gebruik van social media door leden in relatie tot Reddingsbrigade Heerhugowaard. Augustus 2015 1 Inhoudsopgave: Inhoudsopgave:...

Nadere informatie

Aanvulllende info Workshop Social Media Humanitas district Noord

Aanvulllende info Workshop Social Media Humanitas district Noord Aanvulllende info Workshop Social Media Humanitas district Noord Defintie SocialMedia is een verzamelbegrip voor online platformen waar de gebruikers, zonder of met minimale tussenkomst van een professionele

Nadere informatie

Maurice Jongmans is Adviseur Social Media en Zoekmachineoptimalisatie bij Webtechniek in Delft.

Maurice Jongmans is Adviseur Social Media en Zoekmachineoptimalisatie bij Webtechniek in Delft. Maurice Jongmans is Adviseur Social Media en Zoekmachineoptimalisatie bij Webtechniek in Delft. Webtechniek is gespecialiseerd in technische oplossingen voor internet en applicaties. Sinds 2000 is het

Nadere informatie

Social Media Recruitment. Een strategisch en praktisch adviesrapport. Auteur : Jacco Valkenburg Datum : 18 april 2010 Versie : 3

Social Media Recruitment. Een strategisch en praktisch adviesrapport. Auteur : Jacco Valkenburg Datum : 18 april 2010 Versie : 3 Social Media Recruitment Een strategisch en praktisch adviesrapport Auteur : Jacco Valkenburg Datum : 18 april 2010 Versie : 3 2 Inhoud: Social Media Recruitment...3 Enorm bereik, feiten en cijfers...fout!bladwijzer

Nadere informatie

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland 18 december 2012 Social Media Onderzoek MKB Nederland 1. Inleiding Er wordt al jaren veel gesproken en geschreven over social media. Niet alleen in kranten en tijdschriften, maar ook op tv en het internet.

Nadere informatie

Crisis en verandering

Crisis en verandering Crisis en verandering Philip de Roos Κρίση = Crisis Vertrouwen Gevolg? Hand op de knip Bankencrisis crisis Landen crisis Crisis en verandering 4 miljard mensen toegang tot internet? Kansen? Mobiele communicatie?

Nadere informatie

Social Media, de basis

Social Media, de basis 1 Social Media, de basis Inhoud Doelstellingen Social Media Vormen van Social Media Tools social media Eigenschappen van de doelgroep Trends en ontwikkelingen Astrid Schiepers, www.donnadioggi.nl 2 Waarom

Nadere informatie

ESSAY. Hoe kan Oxford House efficiënter online communiceren naar zijn potentiele opdrachtgevers? Essay. Lexington Baly 1592180

ESSAY. Hoe kan Oxford House efficiënter online communiceren naar zijn potentiele opdrachtgevers? Essay. Lexington Baly 1592180 ESSAY Hoe kan Oxford House efficiënter online communiceren naar zijn potentiele opdrachtgevers? Essay Lexington Baly 1592180 Seminar: Dream Discover Do Essay Docent: Rob van den Idsert Effectief gebruik

Nadere informatie

Copyright. Copyright. Copyright Stefan Rooyackers, Nederland Internet. 2 2011 www.nederlandinternet.nl

Copyright. Copyright. Copyright Stefan Rooyackers, Nederland Internet. 2 2011 www.nederlandinternet.nl Copyright Copyright Aan de inhoud van dit document kunnen geen rechten worden ontleend. Dit document is met grote zorg samengesteld door Nederland Internet. Incidentele onvolkomenheden kunnen zich desalniettemin

Nadere informatie

Crowdfunding in Nederland 2012. Crowdfunding in 2012: de cijfers

Crowdfunding in Nederland 2012. Crowdfunding in 2012: de cijfers Crowdfunding in Nederland 2012 Crowdfunding in 2012: de cijfers Dit rapport is opgesteld door Douw&Koren en gepubliceerd op 23 januari 2013. Copyright Douw&Koren Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze

Nadere informatie

Online Marketing. Door: Annika Woud ONLINE MARKETING

Online Marketing. Door: Annika Woud ONLINE MARKETING Online Marketing Door: Annika Woud 1 Inhoudsopgaven 1 Wat is online marketing? 2 Hoe pas je online marketing toe op een website? Hoe pas je het toe? SEO Domeinnaam HTML Google Analytics Advertenties op

Nadere informatie

Social Media? Aan de slag met Twitter en Facebook. 14 november 2011

Social Media? Aan de slag met Twitter en Facebook. 14 november 2011 Social Media? Aan de slag met Twitter en Facebook 14 november 2011 Kennismaken Esther Kroes KroesKontrol ons aanbod binnen online communicatie en marketing 1. Werving en selectie 2. Workshops & presentaties

Nadere informatie

1 3 N u t t i g e LinkedIn Tips. Haal direct meer uit je netwerk!

1 3 N u t t i g e LinkedIn Tips. Haal direct meer uit je netwerk! 1 3 N u t t i g e LinkedIn Tips Haal direct meer uit je netwerk! Inleiding Allereerst wil ik u bedanken voor het downloaden van dit e-book. Na weken van voorbereiding kunnen we dan nu eindelijk dit e-book

Nadere informatie

Luc Colebunders, CEO CROFUN BVBA

Luc Colebunders, CEO CROFUN BVBA Luc Colebunders, CEO CROFUN BVBA Maak deel uit van de financiële revolutie! Crowdfunding helpt uw dromen en projecten te realiseren CroFun, the crowdfunding company www.crofun.com 2 CroFun, Crowdfunding

Nadere informatie

www.implementatieacademy.nl

www.implementatieacademy.nl Implementatie Stappenplan naar Succes Ben jij trainer, coach, heb je een eigen praktijk, kortom, ben jij een kleine ondernemer? Als je je business wilt doen laten groeien in de nieuwe economie dan moet

Nadere informatie

Georges Dockx JUISTE MARKETING. Voor kmo s en zelfstandigen die meer resultaat willen met minder budget

Georges Dockx JUISTE MARKETING. Voor kmo s en zelfstandigen die meer resultaat willen met minder budget Georges Dockx DE JUISTE MARKETING Voor kmo s en zelfstandigen die meer resultaat willen met minder budget Uitgegeven door Georges Dockx in samenwerking met BOEK MAKERIJ.be D/2015/Georges Dockx, auteur-uitgever

Nadere informatie

Ik en de maatschappij. Online

Ik en de maatschappij. Online Ik en de maatschappij Online Colofon Uitgeverij: Edu Actief b.v. 0522-235235 info@edu-actief.nl www.edu-actief.nl Auteur: Mieke Lens Inhoudelijke redactie: Ina Berlet Eindredactie: Daphne Ariaens Titel:

Nadere informatie

Hoe bedrijven social media gebruiken

Hoe bedrijven social media gebruiken Hoe bedrijven social media gebruiken SMO_214 Powered by Pondres Onderzoek Rob van Bakel Auteurs Milou Vanmulken Sjors Jonkers Beste lezer, Ook in 214 publiceren Pondres en MWM2 het Social Media Onderzoek.

Nadere informatie

LIVE PERFORMANCE. Bijlage Onderzoek Social Media. Sander van de Rijt PTTM22

LIVE PERFORMANCE. Bijlage Onderzoek Social Media. Sander van de Rijt PTTM22 LIVE PERFORMANCE Bijlage Onderzoek Social Media Sander van de Rijt PTTM22 Inhoudsopgave Social Media onderzoek Heesakkers & Daniels bestrating 3 Wat is social media? 3 Voor- en nadelen social media 3 Voordelen

Nadere informatie

LinkedIn is het meest gebruikte platform van Nederlandse bedrijven, gevolgd door Facebook en Twitter

LinkedIn is het meest gebruikte platform van Nederlandse bedrijven, gevolgd door Facebook en Twitter 1 Huidig gebruik van social media LinkedIn is het meest gebruikte platform van Nederlandse bedrijven, gevolgd door Facebook en Twitter Huidig gebruik van social media % van respondenten, meerdere antwoorden

Nadere informatie

TravelNext LOBKE ELBERS @LOBKEELBERS

TravelNext LOBKE ELBERS @LOBKEELBERS TravelNext LOBKE ELBERS @LOBKEELBERS Intro Lobke Elbers @lobkeelbers lobke@travelnext.nl Community manager Content schrijver Online marketing Blogger Kansenzoeker Samenwerker Gastdocent NHTV Nijmegen www.travelnext.nl

Nadere informatie

E-participatie via sociale media: hoe doe je dat? Door: Janine Bake

E-participatie via sociale media: hoe doe je dat? Door: Janine Bake E-participatie via sociale media: hoe doe je dat? Door: Janine Bake Kijkt u eens om u heen, zit u ook met een computer, mobiele telefoon, misschien wel twee en mogelijk ook nog andere type computer zoals

Nadere informatie

INBOUND MARKETING STRATEGIE

INBOUND MARKETING STRATEGIE Webinar INBOUND MARKETING STRATEGIE voor GROEI! Bram van Ast TeamForce Online Marketing Solutions Bazoon Marketing Services Welkom en Introductie Onderwerpen Kennismaking met TeamForce en Bazoon Hoe Internet

Nadere informatie

Hoe gebruikt u Google, Bloggen en Social Media om online goed gevonden te worden?

Hoe gebruikt u Google, Bloggen en Social Media om online goed gevonden te worden? Webinar Social Media Marketing Hoe gebruikt u Google, Bloggen en Social Media om online goed gevonden te worden? Bram van Ast TeamForce Online Marketing Solutions Bazoon Marketing Services Welkom en Introductie

Nadere informatie

Syntens. emarketing Internationaal zakendoen via internet

Syntens. emarketing Internationaal zakendoen via internet Syntens emarketing Internationaal zakendoen via internet Dennis van den Broek Creative Director @ Creactiv inhoud Creactiv, wat is dat? De Creactiv visie E-mail Marketing Marketplaces (Social) Networking

Nadere informatie

LinkedIn als marketingtool gebruiken, zo doet u dat!

LinkedIn als marketingtool gebruiken, zo doet u dat! LinkedIn als marketingtool gebruiken, zo doet u dat! Social media en content marketing gaan tegenwoordig hand in hand. Waar Facebook veel gebruikt wordt voor B2C-marketing, is LinkedIn juist meer geschikt

Nadere informatie

klanten via internet Zoeken Ik doe een gok

klanten via internet Zoeken Ik doe een gok klanten via internet Zoeken Ik doe een gok klanten gezocht open klanten gezocht KLANTEN ZOEKEN VIA INTERNET Wist u dat 8 op 10 Belgen dagelijks het internet gebruikt? En dat de helft daarvan het medium

Nadere informatie

Social Media Marketing

Social Media Marketing Social Media Marketing Get Social But, How? And Where? Tom Zoethout KvK Netwerkevent 23 nov 09 2 1 Moet je sociaal meedoen op het internet? 3 Social Media Marketing Quiz Wat weet ik eigenlijk al over Social

Nadere informatie

SOCIAL MEDIA: : WAAR STA IK? START DOOR MARJA HORSTMAN - MEER MET ONLINE

SOCIAL MEDIA: : WAAR STA IK? START DOOR MARJA HORSTMAN - MEER MET ONLINE : : WAAR STA IK? START : : WAAR STA IK? BEN JE AL BEKEND MET SOCIAL MEDIA? : : WAAR STA IK? BEN JE ZELFVERZEKERD IN HET GEBRUIKEN VAN SOCIAL MEDIA VOOR JOUW BEDRIJF? 1 DE SOCIAL MEDIA BASIS BEGINNEN MET

Nadere informatie

Community Oplossingen Interactie met en tussen klanten op een eigen Klant Community

Community Oplossingen Interactie met en tussen klanten op een eigen Klant Community Community Oplossingen Interactie met en tussen klanten op een eigen Klant Community Opkomst van Social Media verandert klant contact Trend Beschrijving Consequenties Gebruik Social Media Ruim 70% van de

Nadere informatie

Load Balancing. DrayTek Vigor 2960 & 3900

Load Balancing. DrayTek Vigor 2960 & 3900 Load Balancing DrayTek Vigor 2960 & 3900 Load Balancing Als er gebruik gemaakt wordt van meerdere WAN poorten kan Load Balancing worden toegepast. Door gebruik te maken van Load Balancing kan de capaciteit

Nadere informatie

Crowdfunding in Nederland

Crowdfunding in Nederland Crowdfunding in Nederland Door de terugtrekkende beweging van de overheid in de kunst- en cultuursector zie je steeds meer vormen van publieke financiering ontstaan zoals crowdfunding. Crowdfunding is

Nadere informatie

SOCIAL MEDIA WEBSITES

SOCIAL MEDIA WEBSITES MarketingMax SOCIAL MEDIA WEBSITES Bij klanten komt de laatste tijd steeds meer het onderwerp Social Media marketing ter spraken. Aan de ene kant zijn marketing managers geïnteresseerd in dit onderwerp

Nadere informatie

ONDERZOEK ONLINE INFLUENCERS

ONDERZOEK ONLINE INFLUENCERS ONDERZOEK ONLINE INFLUENCERS 2 Voorwoord Marketeers worden zich er steeds meer van bewust wat de invloed is van social media op de (online) reputatie van hun bedrijf. Mede daarom zetten zij ook steeds

Nadere informatie

Clay Sharky Eerst Publiceren dan Filteren

Clay Sharky Eerst Publiceren dan Filteren Clay Sharky Eerst Publiceren dan Filteren JOCHEM KROOS JOEY TWEEBOOM DAVID KIMPEL OSAIRIS PENGEL MEHMET YILMAZ CMD2E Introductie Social media, als je kijkt naar allerdaagse websites: Livejournal, Youtube,

Nadere informatie

ONLINE MARKETING ANGELCOACHING

ONLINE MARKETING ANGELCOACHING ONLINE MARKETING ANGELCOACHING MARCA VAN DEN BROEK Met mijn bedrijf AngelCoaching zet ik me in voor succesvol ondernemen als kunstenaar//creatief. WAAR GAAT HET OM? Zichtbaarheid Onderscheidend (en authentiek)

Nadere informatie

Cursusgids - Social Medi lessen. Eerste druk November 2015. Digitaal Leerplein. Website: www.digitaalleerplein.nl E-mail: info@digitaalleerplein.

Cursusgids - Social Medi lessen. Eerste druk November 2015. Digitaal Leerplein. Website: www.digitaalleerplein.nl E-mail: info@digitaalleerplein. Titel Cursusgids - Social Medi lessen Eerste druk November 2015 Auteur Fred Beumer Digitaal Leerplein Website: www.digitaalleerplein.nl E-mail: info@digitaalleerplein.nl Alle rechten voorbehouden. Niets

Nadere informatie

Check je sociale media

Check je sociale media Check je sociale media Succesvol zakelijk communiceren via sociale netwerken Heidi Aalbrecht Eric Tiggeler Pyter Wagenaar Sdu Uitgevers, Den Haag 5 Inhoud 1 Inleiding Wat zijn sociale media en wat kun

Nadere informatie

Heb ik die blog, Facebook, Twitter en RSS feed echt nodig in mijn communicatiemix?

Heb ik die blog, Facebook, Twitter en RSS feed echt nodig in mijn communicatiemix? Heb ik die blog, Facebook, Twitter en RSS feed echt nodig in mijn communicatiemix? Enkele quotes die we de afgelopen jaren te horen kregen op directiecomités en bij verschillende communicatiedepartementen:

Nadere informatie

Alsjeblieft: 26 tips voordat je een BOB Borrel bezoekt

Alsjeblieft: 26 tips voordat je een BOB Borrel bezoekt Alsjeblieft: 26 tips voordat je een BOB Borrel bezoekt Inleiding Ondanks het feit dat iedereen weet dat netwerken van belang is - we zullen dan ook niet meer ingaan op het waarom - blijkt dat veel mensen

Nadere informatie

Praktische social media tips voor bedrijven!

Praktische social media tips voor bedrijven! Praktische social media tips voor bedrijven! Inhoud: Pagina Voorwoord 2 Wat is social media? 3 Hoe werkt het? 4 De mogelijkheden voor bedrijven 5 Als online vorm van mond-tot-mond reclame 7 Internet optimalisatie

Nadere informatie

Whitepaper Crowdsourcing

Whitepaper Crowdsourcing Publieksparticipatie Whitepaper Crowdsourcing Centrum Publieksparticipatie Inleiding Steeds vaker beseffen overheden dat zij niet meer zonder de kennis uit de samenleving kunnen. Ook in de adviesrapporten

Nadere informatie

LAAT JE BEDRIJF GROEIEN DOOR HET INZETTEN VAN JE NETWERK!

LAAT JE BEDRIJF GROEIEN DOOR HET INZETTEN VAN JE NETWERK! LAAT JE BEDRIJF GROEIEN DOOR HET INZETTEN VAN JE NETWERK! In dit E-book leer je hoe je door het inzetten van je eigen netwerk je bedrijf kan laten groeien. WAAROM DIT E-BOOK? Veel ondernemers beginnen

Nadere informatie

Adinda Keizer - Copyright 2013 Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van Vindjeklant.nl worden gekopieerd of gebruikt in commerciële

Adinda Keizer - Copyright 2013 Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van Vindjeklant.nl worden gekopieerd of gebruikt in commerciële Adinda Keizer - Copyright 2013 Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van Vindjeklant.nl worden gekopieerd of gebruikt in commerciële uitingen. Als startend ondernemer is alles nieuw. De boekhouding,

Nadere informatie

Sociale media en Sociale innovatie

Sociale media en Sociale innovatie 1 Sociale media en Sociale innovatie Een innovatief duo Ivo van Ham Syntens 11-5-2011 2 Veranderingen in onze arbeidsmarkt de afgelopen 50 jaar Typering van werk: Transformatie: omzetten van grondstoffen

Nadere informatie

Veel leesplezier gewenst! Met ondernemende groet, Bram van Dam Student Small Business & Retail Management. 30 mei 2012.

Veel leesplezier gewenst! Met ondernemende groet, Bram van Dam Student Small Business & Retail Management. 30 mei 2012. return on investment marketing viral sociale behoeftes Doelgroep Social Media Voor de kleine ondernemer Voorwoord Na veel over social media te hebben gelezen, verschillende presentaties te hebben bijgewoond

Nadere informatie

Hoezo een bank liken!?

Hoezo een bank liken!? Social Media ING Nederland Hoezo een bank liken!? 15e Docter Lezing Amsterdam Schiphol-Oost 8 april 2013 Frank Jan Risseeuw Manager Social Media Hub ING Nederland 1 Eerst even voorstellen Frank Jan Studie

Nadere informatie

Samenvatting. Clay Shirky Iedereen Hoofdstuk 4 Eerst publiceren, dan filteren. Esther Wieringa - 0817367 Kelly van de Sande 0817383 CMD2B

Samenvatting. Clay Shirky Iedereen Hoofdstuk 4 Eerst publiceren, dan filteren. Esther Wieringa - 0817367 Kelly van de Sande 0817383 CMD2B Samenvatting Clay Shirky Iedereen Hoofdstuk 4 Eerst publiceren, dan filteren Esther Wieringa - 0817367 Kelly van de Sande 0817383 CMD2B Deze samenvatting gaat over hoofdstuk 4; eerst publiceren dan filteren,

Nadere informatie

Even kijken waar wij staan?

Even kijken waar wij staan? Even kijken waar wij staan? Het is nieuw omarmen of verwerpen? Het is wel een beetje eng! Ik heb geen zin om via Facebook te vernemen dat iemand een moeilijke stoelgang heeft. Privé is Privé en dat blijft

Nadere informatie

Vincie van Gils. Klantencommunicatie. Zo krijg je en houd je u tevreden klanten. Spectrum. Uitgeverij Unieboek Het Spectrum bv, Houten Antwerpen

Vincie van Gils. Klantencommunicatie. Zo krijg je en houd je u tevreden klanten. Spectrum. Uitgeverij Unieboek Het Spectrum bv, Houten Antwerpen Vincie van Gils Klantencommunicatie Zo krijg je en houd je u tevreden klanten Spectrum Uitgeverij Unieboek Het Spectrum bv, Houten Antwerpen Spectrum maakt deel uit van Uitgeverij Unieboek Het Spectrum

Nadere informatie

Trendopedia Web 2.0 in organisaties

Trendopedia Web 2.0 in organisaties Trendopedia Web 2.0 in organisaties Mariëlle Nijsten, Menno Manschot Web 2.0 revolutie op internet Web 2.0 is interactieve webtechnologie die de wisdom of the crowds aanboort Voorbeelden: forum blog wiki

Nadere informatie

Inbound marketing. Door Dennis Hoekstra twitter.com/mediaans

Inbound marketing. Door Dennis Hoekstra twitter.com/mediaans Door Dennis Hoekstra twitter.com/mediaans Inhoud 1. Inbound vs. outbound marketing 3 2. Wat is inbound marketing? 4 3. Marketing tijdens een recessie 6 4. Inbound marketing in 2012 7 Over de auteur: Dennis

Nadere informatie

Etiquette op social media voor een goede persoonlijke online dialoog

Etiquette op social media voor een goede persoonlijke online dialoog Etiquette op social media voor een goede persoonlijke online dialoog voor de (zelfstandig) professional Wat doe je wel en niet op: Online Strategie *beta* Etiquette op social media voor een goede persoonlijke

Nadere informatie

Case: knooppuntnamen. Lessons learned. van deze werkwijze. Werving Sessie Community mijnlef (social) media

Case: knooppuntnamen. Lessons learned. van deze werkwijze. Werving Sessie Community mijnlef (social) media Case: knooppuntnamen Werving Sessie Community mijnlef (social) media Lessons learned van deze werkwijze Een samenwerking tussen: LEF, RWS online & Wegen naar de Toekomst Aanleiding Een knooppunt is een

Nadere informatie

Meer succes met je website

Meer succes met je website Meer succes met je website Hoeveel geld heb jij geïnvesteerd in je website? Misschien wel honderden of duizenden euro s in de hoop nieuwe klanten te krijgen. Toch levert je website (bijna) niets op Herkenbaar?

Nadere informatie

Sociale media in Nederland Door: Newcom Research & Consultancy

Sociale media in Nederland Door: Newcom Research & Consultancy Sociale media in Nederland Door: Newcom Research & Consultancy Sociale media hebben in onze samenleving een belangrijke rol verworven. Het gebruik van sociale media is groot en dynamisch. Voor de vierde

Nadere informatie

Checkit maakt u vindbaar!

Checkit maakt u vindbaar! Checkit maakt u vindbaar! Neem voor meer informatie vrijblijvend contact op met één van onze Search Engine Marketing professionals of kijk op www.checkit.nl Pagina 2 van 12 Inhoud 1. Over Checkit... 3

Nadere informatie

Firewall URL Content Filter

Firewall URL Content Filter Firewall URL Content Filter URL Content Filter Met URL Content Filter heeft u de mogelijkheid om een white- en blacklist op te stellen met URLs (Uniform Resource Locator) die wel of niet bezocht mogen

Nadere informatie

Webdesign voor ondernemers

Webdesign voor ondernemers e-boek Webdesign voor ondernemers Veelgestelde vragen over het laten maken van een website Bart van den Bosch Inhoud 1. Zelf doen of uitbesteden? 4 2. Webdesigners 7 3. Wat is Wordpress 10 4. Maken van

Nadere informatie

BLOGGIN. De relatie tussen MKB-moderetailers en modebloggers - succes ligt op de loer

BLOGGIN. De relatie tussen MKB-moderetailers en modebloggers - succes ligt op de loer BLOGGIN De relatie tussen MKB-moderetailers en modebloggers - succes ligt op de loer IN VIER STAPPEN NAAR SUCCES De komst van social media en de daarbijhorende blogs heeft het marketingcommunicatielandschap

Nadere informatie

De 7 valkuilen voor ondernemers bij crowdfunding. Whitepaper 7 Valkuilen voor ondernemers bij Crowdfunding

De 7 valkuilen voor ondernemers bij crowdfunding. Whitepaper 7 Valkuilen voor ondernemers bij Crowdfunding De 7 valkuilen voor ondernemers bij crowdfunding Whitepaper 7 Valkuilen voor ondernemers bij Crowdfunding Indeling Bezig met het opstarten van een bedrijf? Of wilt u juist de volgende stap zetten met uw

Nadere informatie

WHITEPAPER INBOUND MARKETING

WHITEPAPER INBOUND MARKETING WHITEPAPER INBOUND MARKETING TeamForce Web Solutions BV Energieweg 47 4906 CG Oosterhout Nederland Postbus 6015 4900 HA Oosterhout Nederland Tel. +31 (0)162 468190 Fax +31 (0)162 468199 E mail:info@teamforce.com

Nadere informatie

Vind een nieuwe baan met LinkedIn

Vind een nieuwe baan met LinkedIn Vind een nieuwe baan met LinkedIn Vergroot jouw kans op een (nieuwe) baan en positioneer jezelf als een expert in jouw vakgebied met onze LinkedIn tips! Het is niet toegestaan de inhoud van dit document

Nadere informatie

(VIDEO) Review ZEEF Wat is ZEEF en wat kan je hiermee?

(VIDEO) Review ZEEF Wat is ZEEF en wat kan je hiermee? Inhoud Inleiding Voor Wie is ZEEF? Wat kan ik op ZEEF vinden? Hoe werkt ZEEF voor een bezoeker? Hoe werkt ZEEF voor een expert? Voordelen ZEEF Nadelen ZEEF Conclusie ZEEF Eigen ervaringen met ZEEF Bronnen

Nadere informatie

User Management. Tijdrestrictie per gebruiker

User Management. Tijdrestrictie per gebruiker User Management Tijdrestrictie per gebruiker User Management In deze handleiding zullen wij uitleggen hoe u op basis van User Management een tijdrestrictie kunt opleggen aan specifieke gebruikers. Dit

Nadere informatie

Hoe bouw ik een goede website?

Hoe bouw ik een goede website? Hoe bouw ik een goede website? Inleiding Stel, u heeft een eigen bedrijf en u wilt een website. U hebt gezien dat u zelf een site kunt bouwen met behulp van gratis tools die sommige providers aanbieden.

Nadere informatie

Online marketing succesvol inzetten: content strategie

Online marketing succesvol inzetten: content strategie WHITEPAPER Content strategie & lead nurturing Online marketing succesvol inzetten: content strategie De opzet van de online marketing aanpak is voor veel marketing managers een lastig te visualiseren geheel.

Nadere informatie

De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole

De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole Sociale media hebben individuen meer macht gegeven. De wereldwijde beschikbaarheid van gratis online netwerken, zoals Facebook,

Nadere informatie

Presenteert de workshop Social Media

Presenteert de workshop Social Media Presenteert de workshop Social Media Juice BV Canadabaan 18 5388 RT NISTELRODE 0412-611453 info@juicebv.nl www.facebook.com/juicebv www.twitter.com/juicebv Wat doen wij? Onze klanten 1 Onze klanten Onze

Nadere informatie

Hoe staat het ervoor met je eigen digitale identiteit?

Hoe staat het ervoor met je eigen digitale identiteit? Hoe staat het ervoor met je eigen digitale identiteit? Als je een eigen onderneming wil starten is het Internet een uitstekend medium om je toekomstige bedrijf of activiteit(en) te promoten. Maar ook om

Nadere informatie

Dit is samenvatting van versie 1.1 van het e-book Zo Wordt Je Website Je Beste Verkoper

Dit is samenvatting van versie 1.1 van het e-book Zo Wordt Je Website Je Beste Verkoper Dit is samenvatting van versie 1.1 van het e-book Zo Wordt Je Website Je Beste Verkoper Download de nieuwste versie van dit rapport op http://www.internetmarketingsysteem.nl/ Disclaimer Bij de samenstelling

Nadere informatie

Crowd funding: innovatieve financieringsvorm maakt onstuitbare opmars

Crowd funding: innovatieve financieringsvorm maakt onstuitbare opmars Crowd funding: innovatieve financieringsvorm maakt onstuitbare opmars Ondernemingen komen sinds de bankencrisis moeilijk, of helemaal niet meer aan krediet. Grote bedrijven kunnen dat probleem oplossen

Nadere informatie

Kiezen voor All In Content betekent dat u over kennis van een compleet team beschikt in plaats van afhankelijk te worden van één enkele consultant:

Kiezen voor All In Content betekent dat u over kennis van een compleet team beschikt in plaats van afhankelijk te worden van één enkele consultant: Over ons All In Content begeleidt IT & New Media projecten in het domein van Enterprise 2.0 portals en contentmanagement. Onze focus ligt in het bijzonder op het gebied van duurzaam werken met toepassingen

Nadere informatie

Wat is het en wat kun je ermee. Gerard Drent Drasco Webdiensten

Wat is het en wat kun je ermee. Gerard Drent Drasco Webdiensten Wat is het en wat kun je ermee Gerard Drent Drasco Webdiensten Wie ben ik? Gerard Drent Eigenaar van Drasco Webdiensten Maak websites voor het MKB en kleine ondernemers Ondersteuning Social Media Organiseer

Nadere informatie

Jouw bedrijf in 3 stappen bovenin Google Whitepaper online vindbaarheid versie augustus 2012

Jouw bedrijf in 3 stappen bovenin Google Whitepaper online vindbaarheid versie augustus 2012 Jouw bedrijf in 3 stappen bovenin Google Whitepaper online vindbaarheid versie augustus 2012 Whitepaper Online vindbaarheid Allebedrijvenin augustus 2012 Pagina 1 Een woord vooraf Je hebt een prachtige

Nadere informatie

Firewall. Facebook Blokkering

Firewall. Facebook Blokkering Firewall Facebook Blokkering Facebook Blokkering In deze handleiding laten wij u zien hoe u simpel Facebook kunt blokkeren voor uw privé en/of zakelijk netwerk. Hierbij moet u een aantal stappen doorlopen

Nadere informatie

Aanjagers 1 december 2015 Ctylab

Aanjagers 1 december 2015 Ctylab Ctylab zoekt aanjager(s) Je hebt misschien al eens van ons gehoord. Een online platform voor klein nieuws en frisse ideeën uit je eigen omgeving. Nu doen we dat nog op Facebook met een kleine groep. Maar

Nadere informatie

Acquisitie met LinkedIn. Acquisitie met LinkedIn

Acquisitie met LinkedIn. Acquisitie met LinkedIn Acquisitie met LinkedIn Acquisitie met LinkedIn Acquisitie met LinkedIn 1. Introductie 2. Wat is acquisitie 3. Wat betekent acquisitie voor jou 4. Social Media facts 5. Acquisitie en LinkedIn 6. Tips Voorstellen

Nadere informatie

Firewall Traffic Control

Firewall Traffic Control Firewall IPv4 Firewall IPv4 Setup In deze handleiding kunt u informatie vinden over alle mogelijke Firewall instellingen van de DrayTek Vigor 2130 en 2750. Hierin zullen wij alle algemene instellingen

Nadere informatie

Crowdfunding in de creatieve sector

Crowdfunding in de creatieve sector Crowdfunding in de creatieve sector Crowdfunding in de creatieve sector Gijsbert Koren (Douw&Koren) Crowdfunding Crowdfunding is een manier van financieren waarbij geld bij een grote hoeveelheid kleine

Nadere informatie

Voorstellen LINDA BLANKENDAAL. Januari 2011

Voorstellen LINDA BLANKENDAAL. Januari 2011 WELKOM Voorstellen LINDA BLANKENDAAL Januari 2011 WAT GAAN WE DOEN? Wat is marketing Waarom marketing Communicatie Social Media 1900-1950 Industriële Revolutie produceren staat central Auto telefoon en

Nadere informatie

In deze handleiding gaan we een voorbeeld geven hoe u een bepaalde situatie kunt oplossen doormiddel van een aantal Firewall >> Filter Rules.

In deze handleiding gaan we een voorbeeld geven hoe u een bepaalde situatie kunt oplossen doormiddel van een aantal Firewall >> Filter Rules. Firewall Cases Firewall Cases In deze handleiding gaan we een voorbeeld geven hoe u een bepaalde situatie kunt oplossen doormiddel van een aantal Firewall >> Filter Rules. Situatie: Bedrijf U heeft van

Nadere informatie

Zo ondersteun je jouw business met Facebook

Zo ondersteun je jouw business met Facebook Zo ondersteun je jouw business met Facebook Een goed begin is het halve resultaat! Graag willen wij je laten profiteren van enkele eenvoudige stappen die je kunt zetten, zodat jouw activiteiten op Facebook

Nadere informatie

Wél scoren met je webshop Waardevolle Website & Shop Weetjes: Tips en valkuilen

Wél scoren met je webshop Waardevolle Website & Shop Weetjes: Tips en valkuilen Wél scoren met je webshop Waardevolle Website & Shop Weetjes: Tips en valkuilen Ronald Otto ( ) en Peter Kolster ( ) hebben naar aanleiding van hun presentatie dit document geschreven waarin heel puntsgewijs

Nadere informatie

YES WE CAN SIMON DOUW & GIJSBERT KOREN

YES WE CAN SIMON DOUW & GIJSBERT KOREN TRIBEFUNDING Stories YES WE CAN SIMON DOUW & GIJSBERT KOREN Tribefunding? Crowdfunding is booming! En wij zijn er verslaafd aan geraakt. De afgelopen paar jaren hebben we ons verwonderd over en verdiept

Nadere informatie

Routeboek Onderleggers voor de ISK

Routeboek Onderleggers voor de ISK Routeboek Onderleggers voor de ISK ISK Utrecht Boom, Amsterdam Deze uitgave is gemaakt in opdracht van ISK Utrecht. Tweede herziene uitgave 2014 2011 ISK Utrecht Behoudens de in of krachtens de Auteurswet

Nadere informatie

ZAKELIJK TWITTEREN KUN JE GEBRUIKEN VOOR VERSCHILLENDE DOELEN.

ZAKELIJK TWITTEREN KUN JE GEBRUIKEN VOOR VERSCHILLENDE DOELEN. ZAKELIJK TWITTEREN KUN JE GEBRUIKEN VOOR VERSCHILLENDE DOELEN. In de eerste plaats om in contact te komen met anderen met dezelfde interesses. Twitter is erg geschikt om snel met elkaar van gedachten te

Nadere informatie

WSI Social Media Strategy Kit v1.1

WSI Social Media Strategy Kit v1.1 Socialemedia succesverhalen, modellen, checklists, middelenen en bronnen EenStarters Handleiding voorhet Lancerenvan een SocialeMedia Strategie voor Uw Bedrijf INHOUD Introductie: WSI Social Media Strategy

Nadere informatie

Minigids Hybride Evenementen Het evenement dat niemand wil missen is hybride Een wereld waar offline en online samenkomen!

Minigids Hybride Evenementen Het evenement dat niemand wil missen is hybride Een wereld waar offline en online samenkomen! Minigids Hybride Evenementen Het evenement dat niemand wil missen is hybride Een wereld waar offline en online samenkomen! Introductie In een wereld die op alle vlakken steeds meer digitaal verbonden raakt,

Nadere informatie

STICHTING CROWD FOR CURE

STICHTING CROWD FOR CURE STICHTING CROWD FOR CURE Hoofdlijnen meerjarenplan 2016-2019 1. INLEIDING 1.1. AANLEIDING De farmaceutische industrie heeft gezorgd voor veel nieuwe medicijnen, waarmee steeds meer aandoeningen goed kunnen

Nadere informatie

RICHTLIJNEN VOOR HET GEBRUIK VAN SOCIAL MEDIA

RICHTLIJNEN VOOR HET GEBRUIK VAN SOCIAL MEDIA RICHTLIJNEN VOOR HET GEBRUIK VAN SOCIAL MEDIA Hoe je online je stem kunt laten horen en een Cavent-ambassadeur kunt zijn Datum vaststelling : 31-07-2012 Eigenaar : Beleidsmedewerker Vastgesteld door :

Nadere informatie

SALESLEADS GENEREREN MET UW WEBSITE

SALESLEADS GENEREREN MET UW WEBSITE Webinar SALESLEADS GENEREREN MET UW WEBSITE Bram van Ast TeamForce Online Marketing Solutions Bazoon Marketing Services Welkom en Introductie Onderwerpen Kennismaking met TeamForce en Bazoon Hoe Internet

Nadere informatie

Leercoaching in het hbo. Student

Leercoaching in het hbo. Student Leercoaching in het hbo Student Leercoaching in het hbo Student Een kapstok om jezelf uit te dagen de regie over je leren te nemen Jette van der Hoeven 2e druk Bohn Stafleu van Loghum Houten 2009 Ó 2009

Nadere informatie

Seminar Social Media Marketing IFFI netwerk. Thursday 16 February 12

Seminar Social Media Marketing IFFI netwerk. Thursday 16 February 12 Seminar Social Media Marketing IFFI netwerk @mcoster Social Media Social media is de, ook in het Nederlandse taalgebied gangbare, Engelse benaming voor online platformen waar de gebruikers, met geen of

Nadere informatie

Social media gebruik en potentie voor gemeenten in Limburg

Social media gebruik en potentie voor gemeenten in Limburg Social media gebruik en potentie voor gemeenten in Limburg Een onderzoeksrapport van Social Dutch The new media agency Heutzstraat 16, 5913 AK Venlo juli 2013 www.socialdutch.com facebook.com/socialdutch

Nadere informatie

Nu kunt u aangeven over welke WAN poort dit verkeer moet lopen. Standaard staat Binding WAN Interface op WAN1. Dit kunt u uiteraard zelf aanpassen.

Nu kunt u aangeven over welke WAN poort dit verkeer moet lopen. Standaard staat Binding WAN Interface op WAN1. Dit kunt u uiteraard zelf aanpassen. Load Balancing Load Balancing Als er gebruik gemaakt wordt van meerdere WAN poorten kan load balancing worden toegepast. Door gebruik te maken van load balancing kan de capaciteit van beide internetverbindingen

Nadere informatie

INBOUND MARKETING LIVE WEBSITE SEO - ZOEKMACHINE OPTIMALISATIE DE GOOGLE MAGIC SHOW

INBOUND MARKETING LIVE WEBSITE SEO - ZOEKMACHINE OPTIMALISATIE DE GOOGLE MAGIC SHOW Webinar LIVE WEBSITE SEO - ZOEKMACHINE OPTIMALISATIE DE GOOGLE MAGIC SHOW Bram van Ast TeamForce Online Marketing Solutions Bazoon Marketing Services Onderwerpen Welkom en Introductie Kennismaking met

Nadere informatie

LAN DNS & DNS Forwarding

LAN DNS & DNS Forwarding LAN DNS & DNS Forwarding LAN DNS Met de LAN DNS functionaliteit kunt u ervoor zorgen dat de DrayTek als DNS-server fungeert voor het interne netwerk. Hiermee kunt u naar een interne webpagina of webapplicatie

Nadere informatie