CROWD FUNDING HET NIEUWE INVESTEREN ANIEL MISHRA GIJSBERT KOREN ROUNDTABLES.NL

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CROWD FUNDING HET NIEUWE INVESTEREN ANIEL MISHRA GIJSBERT KOREN ROUNDTABLES.NL"

Transcriptie

1 CROWD FUNDING HET NIEUWE INVESTEREN ROUNDTABLES.NL ANIEL MISHRA GIJSBERT KOREN

2

3 CROWD FUNDING HET NIEUWE INVESTEREN

4 Dit is een uitgave van Roundtables.nl Copyright 2011 E. Baidjnath Misier en G.W. Koren Alle rechten voorbehouden ISBN: Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Voor zover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16B Auteursrecht 1912 j het Besluit van 20 juni 1974, St.b. 351, zoals gewijzigd bij Besuit van 23 augustus 1985, St.b. 471 en artikel 17 auteurswet 1912, dient men de daarvoor wettelijke verschuldigde vergoedingen te voldoen aan de Stichting Reprorecht. Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers, en andere compilatie- of andere werken (artikel 16 Auteurswet 19120), In welke vorm dan ook, dient men zich tot de uitgever te wenden. Ondanks alle aan de samenstelling van dit boek bestede zorg kan noch de redactie, noch de auteur, noch de uitgever aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die het gevolg is van enige fout in deze uitgave.

5 INHOUD VOORWOORD 1 SOCIAL MEDIA 1.1 INTERNET EN SOCIAL MEDIA 1.2 DE KRACHT VAN SOCIAL MEDIA 1.3 VOOR- EN NADELEN VAN SOCIAL MEDIA 1.4 GROEICIJFERS SOCIAL MEDIA CROWDSOURCING 2.1 CROWDSOURCING 2.2 HET TOEPASSEN VAN CROWDSOURCING 2.3 HET CROWDSOURCING PLATFORM 2.4 CROWDSOURCING EN GROTE ORGANISATIES 2.5 HET CROWDSOURCING MODEL 2.6 HET CROWDSOURCING PROCES CROWDFUNDING 3.1 CROWDFUNDING 3.2 HET CROWDFUNDING MODEL 52 56

6 6 INHOUD 4 CROWDFUNDING IN DE PRAKTIJK 4.1 PLATFORMS VOOR CREATIEVE PROJECTEN 4.2 HET NIEUWE INVESTEREN 4.3 ONDERNEMINGEN DIE ZELF CROWDFUNDEN 4.4 ONTWIKKELINGSSAMENWERKING 4.5 HOE CROWDFUND IK MIJN ONDERNEMING? HET SUCCES VAN CROWDFUNDING 5.1 HET FINANCIERINGSLANDSCHAP 5.2 WAAROM WERKT CROWDFUNDING? 5.3 EEN SUCCESVOL CROWDFUNDING PLATFORM 5.4 HORDES VOOR CROWDFUNDING DE TOEKOMST VAN FINANCIERING 6.1 FINANCIERINGSVORMEN 6.2 NIEUWE FINANCIERINGSVORMEN DE TOEKOMST VAN CROWDFUNDING 7.1 EEN NIEUW BUSINESS MODEL 7.2 DE LEGITIMITEIT VAN CROWDFUNDING 7.3 DE TOEKOMST VAN CROWDFUNDING 7.4 VISIE VAN DE AUTEURS LITERATUUR OVER DE AUTEURS ROUNDTABLES.NL CROWDABOUTNOW

7 CROWDFUNDING: HET NIEUWE INVESTEREN 7

8

9 VOORWOORD Sinds de introductie van internet als nieuw medium, verschuift de economie langzaam maar zeker richting een virtuele wereld. Internet is een open medium dat voor iedereen toegankelijk is, met lokale censuur en het gebrek aan een computer met internetverbinding als enige blokkades. U behoort in ieder geval tot de groep die kan genieten van de mogelijkheden van internet. Bijzonder aan deze mogelijkheden, is dat deze niet voort zijn gekomen uit ontdekkingsreizen (zoals in de fysieke wereld altijd het geval was), maar puur uit behoeften. In de virtuele wereld is de ontdekker vervangen door een schepper. Dat is een krachtige propositie die de enorme kracht van internet onderstreept. Dit boek gaat over de mogelijkheden van internet en met name over social media, crowdsourcing en crowdfunding. Onder social media verstaan we LinkedIn, Twitter, Facebook, Hyves en andere netwerk tools. Social media valt onder de noemer sociale technologie, waarmee geen fysieke producten gemaakt kunnen worden, maar waarmee mensen op een doelgerichte manier georganiseerd kunnen worden. Het klinkt abstract, maar houdt in feite in, dat social media voor input kan zorgen waarmee je je effectiever tot een doel kunt richten. Een bedrijf kan bijvoorbeeld

10 10 VOORWOORD horen wat klanten van producten vinden door reviews op Twitter te volgen en een medewerker kan via Twitter op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen op zijn vakgebied. Twitter wordt soms ook wel een nieuwsnetwerk genoemd; van macro tot microniveau vertellen mensen wat er op de wereld en in hun persoonlijke leven speelt. De wat oudere broer van Twitter is de meest uitgebreide encyclopedie die ooit geschreven is: Wikipedia. Wikipedia is een volledig door gebruikers geschreven online encyclopedie, die in het Engels meer dan 3,5 miljoen artikelen bevat en dagelijks door meer dan 10 miljoen mensen geraadpleegd wordt. Wikipedia is een voorbeeld van crowdsourcing: een grote groep mensen draagt bij aan het bereiken van een gezamenlijk doel. De kracht van de massa lijkt enorm. Over massa s gesproken: terwijl we nog napraten over het feit dat Facebook 500 miljoen gebruikers heeft, zijn er op het moment dat u dit leest al meer dan 600 miljoen gebruikers! Elke dag komen er bijna een miljoen gebruikers bij. Stel dat je als land elke dag 1 miljoen nieuwe inwoners verwelkomt en dat niet één dag, maar een jaar lang elke dag! En na dat jaar zal het niet stoppen... De gebruikers van Facebook besteden met elkaar, per dag, 25 miljoen werkdagen op Facebook. Vijf-en-twintig-miljoen! De massa lijkt enorm. Een nieuwe ontwikkeling - in het verlengde van crowdsourcing - is crowdfunding. Crowdfunding zet de kracht van de massa en online netwerken in voor het verzamelen van financiering voor een concreet project. Bekende crowdfunding projecten zijn KIVA en SellaBand, maar ook president Obama heeft de kracht van de massa ingezet en voor zijn verkiezingscampagne 137 miljoen dollar opgehaald door middel van crowdfunding! In

11 CROWDFUNDING: HET NIEUWE INVESTEREN 11 Nederland zijn onder andere de platforms voordekunst (voor het financieren van kunst projecten) en CrowdAboutNow (voor het investeren in startende ondernemingen) actief. Crowdfunding is een alternatief voor klassieke financieringsvormen en maakt van iedere Nederlander een potentiële investeerder. Omdat iedereen een investeerder wordt, zorgt crowdfunding voor democratisering van innovatie en de economie. Dit boek zet op duidelijke wijze uiteen wat social media, crowdsourcing en crowdfunding voor u kunnen betekenen. Met behulp van praktijkvoorbeelden wordt de potentie en praktische inzetbaarheid van deze ontwikkelingen geïllustreerd. Dit boek is een uitnodiging, een uitnodiging om te participeren en te scheppen in deze spannende virtuele wereld!

12

13 HOOFDSTUK 1 SOCIAL MEDIA

14 14 SOCIAL MEDIA 1.1 INTERNET EN SOCIAL MEDIA Internet Als je kijkt naar hoeveel tijd aan media wordt besteed, dan is internet na radio en televisie het derde medium geworden. Het is inmiddels dan ook heel gewoon om sociale contacten te onderhouden op Hyves, filmpjes te bekijken op YouTube, nieuws te lezen op een blog of om een nieuwe partner te vinden via Relatieplanet.nl. Velen gebruiken netwerksites als Facebook, Hyves en MySpace, bijvoorbeeld om foto s van familie en vrienden te bekijken of op de hoogte te blijven van de dingen waar ze mee bezig zijn. Social media Social media zijn alle internettoepassingen die het mogelijk maken om informatie met anderen te delen, doorgaans op een gebruikersvriendelijke en leuke wijze. Naast netwerksites als Facebook, Flickr en Twitter, is Wikipedia een goed voorbeeld: een website die over vrijwel elk onderwerp artikelen heeft die je zelf kunt bewerken. Via forums kan over van alles gediscussieerd worden. Maar social media websites brengen niet alleen tekst over, je kunt er ook muziek, foto s en video s delen met anderen. In het begrip social media, betekent sociaal betrekking hebbend op maatschappelijke collectieven. De reden dat social media zo veel bezoekers trekken, is dat mensen gezamenlijk op zoek gaan naar gelijkgezinden: mensen die net zo zijn als jij en ik. Met deze personen wisselen ze informatie uit. Als een site eenmaal veel mensen aantrekt, treedt er een sneeuwbaleffect op waardoor er nog meer mensen op afkomen die graag willen weten wat er allemaal mogelijk is.

15 CROWDFUNDING: HET NIEUWE INVESTEREN 15 Stel dat je driehonderd leden in je netwerk een berichtje stuurt en dat tien procent daarvan het interessant genoeg vindt om het door te sturen in hun eigen netwerk; dan komt dat bericht in dertig andere netwerken terecht. Dit verschijnsel verklaart waarom nieuwsfeiten zich zo snel verspreiden via diensten als Twitter. Actieve deelnemers leveren een significante bijdrage aan de kwaliteit en de mogelijkheden van het netwerk.

16 16 SOCIAL MEDIA 1.2 DE KRACHT VAN SOCIAL MEDIA Actieve mensen vormen het hart van een netwerk en zijn waardevol om je eigen nieuwsitems bij onder de aandacht te brengen. Binnen een netwerk is een drietal waardevolle types te vinden: Ambassadeurs: Ambassadeurs zijn mensen die nieuws verspreiden in hun netwerk. Hubs: Hubs zijn mensen met een bijzonder grote lijst met contacten. Heeft de gemiddelde mens tweehonderd tot driehonderd contacten, een hub als de Amerikaanse president Obama beschikt over een wereldwijd netwerk van duizenden mensen. Met één hub als president Obama heb je toegang tot de rest van de wereld. Er zijn gelukkig ook hubs die toegankelijker zijn dan president Obama. Connectors: Connectors zijn personen in je netwerk die geen uitgebreid netwerk hebben, maar wel over bijzondere contacten beschikken. Connectors staan altijd open voor nieuwe concepten en zijn dus ook bereid daarmee als eerste te experimenteren. Deze groep wordt gevormd door netwerkers die veel connecties kunnen bewerkstellingen. Ze zijn ideaal voor het verspreiden van een ideeënvirus, een nieuw concept, een nieuw product of nieuws dat snel en binnen de juiste doelgroep verspreid moet worden. Ze worden daarom ook wel sneezers ( niezers ) genoemd. Voorwaarde hierbij is wel dat het om iets innovatiefs of nieuws gaat, er moet sprake zijn van iets bijzonders dat men ook wil verspreiden. Ze kennen iemand buiten de gebruikelijke groep, waardoor ze toegang bieden tot andere netwerkclusters. Connectors vormen mogelijk een poort naar een wereld waarin je graag voet aan de grond wil krijgen.

17 CROWDFUNDING: HET NIEUWE INVESTEREN 17 Ter verduidelijking: Twitter is bijzonder geschikt om mensen met interesse in een bepaald onderwerp te vinden en hen te vragen of ze een recensie-exemplaar van een nieuw boek willen ontvangen of een afgesloten bètatest van een nieuwe website willen bezoeken. Naast waardevolle feedback is de kans dat deze twitteraars als sneezers optreden en je product bij anderen onder de aandacht brengen, groot. Voor marketeers die nog geen noodzakelijke behoefte hebben om deel te nemen aan deze sociale revolutie, is dit een eerste (goedkope, weinig tijd kostende) manier om waarde uit Twitter te halen. Naarmate het medium zal groeien, zal dit deel van de waarde waarschijnlijk afnemen, omdat de kans op het identificeren van een sneezer kleiner wordt. De gebruiker zorgt voor de inhoud Bij social media draait het om de rol van de gebruikers: zij zorgen voor de inhoud van de website. Zo kunnen bezoekers bij YouTube video s uploaden en bij Wikipedia artikelen schrijven en bewerken. Daarnaast zorgen zij in de meeste gevallen ook voor de rangschikking van de content. Dat alles in een interactief proces dat bestaat uit de inbreng en de reactie van alle deelnemers. Dit in tegenstelling tot de traditionele media waarbij de leverancier beslist wat ter beschikking wordt gesteld. De figuur op de volgende pagina toont de relaties tussen de verschillende bronnen van informatie en de verspreiding daarvan binnen de diverse netwerken.

18 18 SOCIAL MEDIA Afbeelding 1.1: Relaties tussen de verschillende bronnen van informatie en de verspreiding binnen de diverse netwerken. Opbouw van een gemeenschap (community) Bezitters van je product(en) kunnen elkaars productervaringen volgen via Twitter. Het delen van positieve ervaringen maakt mond-tot-mond reclame beter. Dat mond-op-mond reclame zijn weg heeft gevonden in de social media blijkt uit het toenemende aantal succesverhalen dankzij de inzet van Twitter. Bedrijven die besluiten te participeren in social media, moeten meer dan ooit weten wat hun toegevoegde waarde is in de waardeketen. Zij moeten zich als zodanig profileren en weten wat zij willen. Het leren begrijpen waar het om gaat is een vereiste. Bij social media draait het allemaal om de dialoog. Je voert een gesprek met mensen die je nog niet kent; het zijn onbekenden in de publieke ruimte. Onbekend maakt onbemind en daarom moet

19 CROWDFUNDING: HET NIEUWE INVESTEREN 19 je eerst vertrouwen winnen en laten zien dat je weet waarover je praat. Je wint vertrouwen door relevantie. Je laat zien dat je als bedrijf iets voor andere bedrijven kunt betekenen. In feite doe je aan online reputatiemanagement. Het feit dat mensen (bedrijven) op platforms jouw informatie vinden en willen hebben, maakt ze tot prospects. Om de dialoog te kunnen voeren moet je je als organisatie richten op de inhoud van de dialoog. Waarin zijn de deelnemers geïnteresseerd? Waarover hebben ze het? Wat zoeken zij? Maar ook wat je zelf als bedrijf te bieden hebt! Het beschikken over een social media strategie kan waardevol zijn bij het aanspreken van de doelgroepen. Daarnaast moeten er afspraken gemaakt worden met de eigen medewerkers over wie wat zegt in social media. Verkeerde of onjuiste communicatie op social media kan zeer grote gevolgen hebben voor het bedrijf.

20 20 SOCIAL MEDIA 1.3 VOOR- EN NADELEN VAN SOCIAL MEDIA Voordelen van social media Het gebruik van social media heeft tot talrijke voordelen ten opzichte van de traditionele media geleid. Een aantal van de belangrijkste voordelen is: Actueel: De inhoud wordt continu uitgebreid; elke seconde zijn er wijzigingen. Toegankelijk: De inhoud is vaak deelbaar via de algemeen verkrijgbare en nieuwste technologie, bijvoorbeeld XML, RSS, Flash en Javascript. Het is mogelijk om alle kleine niches te belichten. Informatie is gemakkelijk doorzoekbaar en democratisch georganiseerd. Laagdrempelig: Iedereen kan er gebruik van maken, dus iedereen kan er gemakkelijk zijn stem laten gelden. Grenzeloos: Er zijn veel gebruikers actief met het plaatsen van content en er is voor ieder wat wils. Nadelen van social media Naast voordelen kleven er ook nadelen aan het gebruik van social media. Deze hebben vaak te maken met onjuist gebruik van de mogelijkheden en beperkte inzichten in de mogelijkheden van social media. Veel nonsens: Er is veel onbruikbaar materiaal aanwezig, waar de bezoeker niet veel aan heeft. Het zijn vaak gemiddeldes door de werking van de democratische aanpak. Personalisatie blijft vaak uit. Filteren: Selectie van informatie is noodzakelijk om bruikbare informatie te vergaren. Tijdsintensief: Het opbouwen van je netwerk vergt veel

21 CROWDFUNDING: HET NIEUWE INVESTEREN 21 tijd. Naast het uitbreiden daarvan gaat er ook veel tijd zitten in de selectie van de gewenste informatie en het monitoren van de dynamiek en het actief houden van het netwerk. Privacy Het gebruik van social media, microblogging maar ook het internet in het algemeen, heeft ertoe geleid dat er veel (privéof) vertrouwelijke gegevens van gebruikers en bedrijven openbaar worden. Niet altijd wordt hier goed mee omgegaan. De meeste mensen beseffen niet dat alle gegevens op het internet heel lang en soms ongewenst beschikbaar zijn. Niet zelden leidt dit tot reputatie schade of zelfs misbruik door criminelen. De privacyregels moeten ook bij het verstrekken van gegevens op het internet in acht worden genomen. Iedereen heeft recht op privacy dat is één van de belangrijkste voorrechten in onze samenleving. Door de komst van het internet is het moeilijker geworden om controle over je privégegevens te houden, terwijl dat tegelijkertijd steeds belangrijker wordt. Naarmate je het internet voor meer activiteiten gaat gebruiken, neemt ook de kans toe dat anderen gevraagd en ongevraagd meer over je te weten komen. Als je niet oppast, blijft maar weinig privé en is voor dat je het weet je hele leven openbaar. De beste bescherming voor je persoonlijke levenssfeer is daarom dat je je bewust bent van wat je wel en niet op internet prijsgeeft.

22 22 SOCIAL MEDIA 1.4 GROEICIJFERS SOCIAL MEDIA In 2008 waren er 41.7 miljoen reguliere gebruikers van social media in Europa. Naar verwachting zullen er in Europa, tegen 2012 circa miljoen reguliere gebruikers van social media zijn. Dagelijks zijn er wereldwijd nieuwe aanmeldingen bij verschillende social media tools. Gemiddeld besteedt een Nederlander ongeveer 7 uur per maand aan het gebruik van social media. Gemiddeld gebruikt men 1,8 social media tools naast elkaar. Slechts 3% kent geen enkele social media tool, 11% geeft aan van geen enkele social media tool lid te zijn of een profiel te hebben, 17% zegt de afgelopen maand geen social media tool gebruikt te hebben. Bekend Profiel Gebruik Uren Toekomst Hyves 90% 60% 48% % YouTube 87% 22% 44% % Twitter 76% 11% 9% % Facebook 76% 28% 19% % MySpace 50% 3% 2% % LinkedIn 46% 23% 9% % Picasa 39% 7% 4% % Flickr 32% 3% 1% % Netlog 14% 2% 0% % Google Buzz 12% 2% 0% % Tabel 1.1: Social media in Nederland in 2010 Hyves en YouTube zijn samen goed voor 70% van de totale social media tijdsbesteding in Nederland. Twitter is inmiddels bekend bij 76% van het internet populatie. YouTube wordt wel veel gebruikt, maar relatief weinig mensen plaatsen content; de meeste mensen

23 CROWDFUNDING: HET NIEUWE INVESTEREN 23 kijken vooral. De communicatie met (potentiële) klanten is veranderd door de opkomst van internet en social media. Traditionele vormen van media zullen steeds meer aan belang inboeten. Iemand die duizenden volgers heeft op Twitter, beschikt over social capital. Een social netwerk is geld waard! De manier waarop netwerken in geld omgezet worden, is een uidaging voor de toekomst. Het staat vast dat online communities in tal van opzichten waardevol zijn.

24

25 HOOFDSTUK 2 WAT IS CROWDSOURCING?

26 26 CROWDSOURCING 2.1 CROWDSOURCING Crowdsourcing is the act of a company or institution taking a job traditionally performed by a designated agent (usually an employee) and outsourcing it to an undefined, generally large group of people in the form of an open call - Jeff Howe Consumenten en ondernemers gebruiken steeds meer social media als uitlaatklep voor hun meningen. Vroeger besprak je je mening of ideeën over je bank of werkgever op een verjaardagsfeestje, maar verliet de word of mouth meestal het feestgedruis niet. Tegenwoordig is dat anders. Iedereen is in staat op een ongekend snelle en laagdrempelige manier heel veel mensen te bereiken. Dat was vóór het internettijdperk toch wel anders, tenzij je toevallig minister-president of de paus was. Met de komst van web 2.0 is het internet meer dan een verzameling van online brochures van ondernemingen geworden en zijn internetgebruikers, zoals jij en ik, zich meer gaan mengen in allerlei zaken. Het internet is een communicatieplatform geworden. We creëren en delen informatie die wij waardevol achten. We participeren in netwerken en hebben intensiever onderlinge interactie via allerlei communicatie tools. De crowdsourcing-filosofie kwam begin 21 e eeuw op gang en wordt ondermeer beschreven in het boek The Wisdom of Crowds van James Surowiecki. Crowdsourcing (crowdsourcen in het Nederlands) is een term die in 2006 voor het eerst is gebruikt door Jeff Howe en ontstond uit een samenvoeging van de termen outsourcing (uitbesteden) en crowd (menigte). Howe gebruikte de term crowdsourcing om aan te geven dat taken, die normaal worden uitgevoerd door een individu, ook kunnen worden

27 CROWDFUNDING: HET NIEUWE INVESTEREN 27 uitbesteed aan een grote groep mensen in de vorm van een online oproep. Howe stelt dat het grootste deel van de kennis en ideeën niet binnen de eigen organisatie te vinden zijn, hoe groot je R&D afdeling ook is. Crowdsourcing kan ingezet worden naast de bestaande manieren van werken. Het zal deze manieren niet vervangen, maar veranderen. Crowdsourcing gaat over het benutten van de kennis, ideeën en creativiteit die in de samenleving aanwezig zijn om problemen op te lossen. Het internet is hierbij vaak het medium waarop een vraag of probleem eenvoudig kenbaar kan worden gemaakt. Een zeer grote groep mensen krijgt hierdoor de mogelijkheid om een oplossing voor het probleem te geven. De achterliggende gedachte van crowdsourcing is dat er in deze grote groep minimaal één persoon is met een briljant idee of dé oplossing voor het probleem. De crowd kan gezamenlijk betere beslissingen nemen dan ieder individu in de crowd afzonderlijk. Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat het vaak voorkomt dat het niet de materiedeskundigen zijn die met een oplossing voor het probleem komen, maar juist de mensen die kennis en ervaringen uit een ander vakgebied aanwenden. Vaak ontvangt de deelnemer een financiële of materiële beloning in ruil voor de eigendomsrechten van het idee. Op dit moment variëren de beloningen van niets tot euro. Uit onderzoek blijkt dat 75% van de aandragers van oplossingen op voorhand al oplossingen hadden voor het aangedragen probleem. Het aantal bedrijven dat crowdsourcing op één of andere manier in de afgelopen tien jaar is gaan gebruiken, is flink toegenomen. Twee weken nadat de term crowdsourcing bekend werd, leverde een zoekopdracht op internet al resultaten op. Ook het aantal markten/ branches en sectoren dat crowdsourcing toepast is

28 28 CROWDSOURCING in aantal flink toegenomen. Crowdsourcing initiatieven vinden we vrijwel overal terug. Een mooi voorbeeld hiervan is de acceptatie van het gebruik van crowdsourcing binnen de overheid in het kader van burgerparticipatie en betrokkenheid. Crowdsourcing gebeurt vaak ongemerkt. Door op een blog met een aantal mensen discussie te voeren, kunnen snel nieuwe inzichten ontstaan waarmee een product of dienst verbeterd kan worden. Blogs van consumentenorganisaties vormen goede voorbeelden van de wijze waarop de crowd snel discussie kan voeren en waar een fabrikant of producent bruikbare informatie ten behoeve van productverbetering kan krijgen. Bedrijven hebben dus veel aan crowdsourcing en voor hen bestaat alleen de waarheid van hun klanten. Het gebruik van crowdsourcing kan helpen om deze heel gemakkelijk te achterhalen. Voorbeelden worden verderop in het boek besproken. Anno 2010 zijn miljoenen mensen via LinkedIn, Twitter, Facebook, YouTube en Hyves met elkaar verbonden. We leven in een open en onbegrensde wereld van samenwerking, creativiteit en communicatie. Er vindt een machtsverschuiving plaats van bedrijven naar sociale netwerken. Doordat het vertrouwen in grote instellingen de afgelopen tijd is afgenomen, gaan consumenten en ondernemers steeds vaker af op de mening van anderen. Het internet helpt ze daarbij. In sociale netwerken is een kakofonie te horen aan meningen over van alles en nog wat.

29 CROWDFUNDING: HET NIEUWE INVESTEREN 29

30 30 CROWDSOURCING 2.2 HET TOEPASSEN VAN CROWDSOURCING Crowdsourcing projecten lijken sterk op open source projecten zoals Linux en Mozilla. Crowds worden bij de processen van organisaties betrokken. Crowdsourcing gaat uit van organisaties die uiteindelijk baat hebben bij de verbeteringen, ideeën of het werk van de community. De bijdragen kunnen beloond worden maar dit hoeft niet per se met geld te zijn. Wikipedia wordt vaak als een crowdsourcingproject gezien. De Nederlander Henk van Ess kwam in september 2010 met een minder commerciële definitie: Crowdsourcing is het bundelen van kennis van bereidwillige experts die voor niets een probleem willen oplossen en het antwoord gratis willen delen met anderen. Hoewel crowdsourcing niet noodzakelijk via het internet hoeft te gebeuren, is dit wel de meest gebruikte manier. Het is een ontwikkeling die voortvloeit uit de eerdere ontwikkeling van usergenerated content. Een vroeg voorbeeld van crowdsourcing is de door Zwarts & Jansma Architecten en kunstenaar Hans Muller in 1998 ontwikkelde tunnel met lichtkrant in Leidschendam. Iedereen kon via internet zijn eigen teksten publiceren, maar ook via een dynamische filter ongewenste woorden voor twee maanden blokkeren. Afbeelding 2.1: Internettunnel Leidschendam ( Zwarts & Jansma)

31 CROWDFUNDING: HET NIEUWE INVESTEREN 31 Een ander voorbeeld is de schrijver Lev Manovich, die in 2008 het manuscript van zijn aanstaande boek Software Takes Command online zette, met als doel bruikbare kritieken te krijgen van het internetpubliek alvorens het boek definitief gedrukt zou worden. Microbloggingdiensten als Twitter worden ook als hulpmiddel gezien voor het oplossen van problemen middels crowdsourcing. Open source Ook het principe van open source is gebaseerd op crowdsourcing. Mensen werken samen aan een project door de bronmaterialen te delen. Veelal verwachten zij daarvoor geen beloning in de vorm van geld of middelen te ontvangen. Geheel belangenloos is het echter niet, want een goed eindresultaat is ook in het belang van de deelnemer die in het geval van open source software ontwikkeling ook vaak tegelijkertijd gebruiker is. Er is een aantal wegen te bewandelen als uw organisatie of onderneming gebruik wil maken van crowdsourcing: Het gebruik van intermediairs: Intermediairs zijn partijen die een platform ter beschikking stellen voor het uitzetten van vraagstukken. Bedrijven en organisaties kunnen hier hun probleem en of vraag plaatsen. Een Nederlandse crowdsourcing intermediair is RedesignMe. Pickwick heeft dit platform bijvoorbeeld gebruikt om een innovatieve manier te vinden om thee te zetten en te drinken. Eigen crowdsourcing platform: Verschillende bedrijven gebruiken crowdsourcing als aanvulling op hun R&D afdeling. Dell, Philips en Starbucks zijn een paar van de bedrijven die over een eigen platform beschikken en dat gebruiken om oplossingen of ideeën te verzamelen. Intern crowdsourcen: Grote bedrijven laten niet alleen

32 32 CROWDSOURCING derden een bijdrage leveren (mensen van buiten de eigen organisatie), maar gebruiken crowdsourcing ook om de eigen medewerkers mee te laten denken aan oplossingen van problemen en voor het verkrijgen van ideeën. IBM is één van de grote bedrijven die crowdsourcing op deze wijze inzet. Redenen voor deelname aan een crowd Er zijn verschillende redenen om deel te nemen aan een crowd: Deelnemers verwachten dat ze een fysieke beloning krijgen voor het geleverde werk. De beloning wordt ontvangen door een deel van de deelnemers, vaak degenen met het beste idee. Deze incentives worden ook wel excentrieke motivaties genoemd. Wanneer je excentrieke motivaties inzet, creëer je een korte maar intense betrokkenheid van de deelnemers. Een belangrijke incentive is het leveren van een maatschappelijke bijdrage. Uiteindelijk wil je met een grote groep mensen een langdurige samenwerking en betrokkenheid creëren om een oplossing voor een probleem te vinden. Voor de deelnemers zijn excentrieke incentives niet het belangrijkste motief om deel te nemen en gemotiveerd te raken. Het resultaat van crowdsourcing wordt gezien als een publiek goed waardoor mensen meer gemotiveerd worden om aan bij te dragen. Verder worden de deelnemers intrinsiek gemotiveerd door het plezier dat ze halen uit de discussie met gelijkgestemden en deels vanwege een gevoel van geborgenheid en altruïsme. Beide redenen kunnen naast elkaar bestaan, maar de focus kan voor iedereen anders zijn.

33 CROWDFUNDING: HET NIEUWE INVESTEREN 33

34 34 CROWDSOURCING 2.3 HET CROWDSOURCING PLATFORM Een crowdsourcing platform is een virtuele ruimte waar vraagstellingen kenbaar worden gemaakt aan de leden van de community die daar een bijdrage kunnen leveren en samen kunnen komen. De beheerder van het platform faciliteert de communicatie tussen de deelnemers en de vrager of inbrenger van het probleem. De keuze voor het type platform wordt bepaald door een aantal afwegingen waar onder: De tijdsperiode waarbinnen een oplossing moet worden gevonden De beschikbare financiële middelen De complexiteit van het probleem: willen we alleen beoordelen of een oplossing goed of fout is, of willen we de inbreng vanuit meerdere invalshoeken kunnen beoordelen? De uitkomst van de afweging vormt de basis voor een verdere keuze uit onderstaande mogelijkheden: Gebruik maken van een bestaand platform: dit heeft als voordeel dat snel en goedkoop begonnen kan worden met crowdsourcing. Bekende platforms zijn LinkedIn en Hyves. Een eenvoudig platform inrichten: er zijn verschillende bijna kant-en-klare sites die met een paar aanpassingen gebruikt kunnen worden als crowdsourcing-platform zoals Ning. Zelf ontwikkelen: tenslotte kan een bedrijf of instelling besluiten om zelf een platform ontwikkelen. Het grote voordeel hiervan is dat het platform vrijwel geheel in lijn met de huisstijl en de uitstraling van het bedrijf kan worden

35 CROWDFUNDING: HET NIEUWE INVESTEREN 35 gebouwd. Een eigen platform bouwen kost aanzienlijk meer tijd en geld. Het is niet ondenkbaar dat om praktische redenen voor een tussenvorm wordt gekozen waarbij samenwerking niet wordt uitgesloten. Veel organisaties en ondernemingen die overwegen om met crowdsourcing aan de slag te gaan doen er verstandig aan om te beginnen met een bestaand of eenvoudig in te richten platform voordat er een eigen platform wordt ontwikkeld. Dit om te voorkomen dat er veel geld aan de ontwikkeling van een nieuw platform wordt besteed waar uiteindelijk niemand naar toe komt. De doelgroep is bijvoorbeeld ergens anders actief en door kopieergedrag alleen, trek je ze niet naar je platform. Door kleinschalig te beginnen met een kleine groep enthousiaste mensen op een bestaand of eenvoudig platform, wordt dit probleem voorkomen. Een eigen platform is duur en het voordeel van bestaande platforms en media is dat je daar ook weer gemakkelijk kunt weggaan. Potentiële deelnemers naar iets nieuws proberen toe te krijgen, is erg lastig. Het gaat er om waar je doelgroepen zitten. Zijn ze aanwezig op Twitter, dan word je daar actief. En anders vind je ze op vaksites of in andere communities. Fish where the fish are! Als je op Twitter actief bent en mensen reageren op je berichten en besluiten om je te gaan volgen, dan vinden ze je interessant. Daarmee is de eerste stap al gezet.

Een verkennend onderzoek naar de integratie van sociale media in de crisisorganisatie van de veiligheidsregio

Een verkennend onderzoek naar de integratie van sociale media in de crisisorganisatie van de veiligheidsregio ÉEN MET ALLEN ALLEN MET ÉEN SOCIALE MEDIA: TOEKOMSTIGE CRISISMANAGEMENTTOOLS? Een verkennend onderzoek naar de integratie van sociale media in de crisisorganisatie van de veiligheidsregio Copyright 2011

Nadere informatie

De kracht van Social Media voor Interne Communicatie. Search & Find. Connect & Share. Door: Saskia de Laat Studiejaar: 2009/2010 Datum: 17 Juni 2010

De kracht van Social Media voor Interne Communicatie. Search & Find. Connect & Share. Door: Saskia de Laat Studiejaar: 2009/2010 Datum: 17 Juni 2010 Door Saskia de Laat De kracht van Social Media voor Interne Communicatie Search & Find. Connect & Share. Door: Saskia de Laat Studiejaar: 2009/2010 Datum: 17 Juni 2010 Omslag illustratie door: Kim Ravers

Nadere informatie

DE OPEN KENNIS OMGEVING

DE OPEN KENNIS OMGEVING Wilko van Oosten MSc. DE OPEN KENNIS OMGEVING Alles uit deze uitgave mag zonder voorafgaande toestemming van Alares verveelvuldigd, geremixt en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, offset,

Nadere informatie

Praktische handreiking voor het gebruik van sociale media in het werkveld herdenken, vieren en herinneren

Praktische handreiking voor het gebruik van sociale media in het werkveld herdenken, vieren en herinneren Praktische handreiking voor het gebruik van sociale media in het werkveld herdenken, vieren en herinneren Mieke van Heesewijk, Stichting Netwerk Democratie Eindredactie: Mieke Sobering Rechten Op dit rapport

Nadere informatie

Introductie... 3. Waarom Facebook?... 5. 2. Adverteer met Facebook... 14. 3.Starten met Facebook... 18. 4. Facebook Status Updates...

Introductie... 3. Waarom Facebook?... 5. 2. Adverteer met Facebook... 14. 3.Starten met Facebook... 18. 4. Facebook Status Updates... Inhoud Introductie... 3 Waarom Facebook?... 5 2. Adverteer met Facebook... 14 3.Starten met Facebook... 18 4. Facebook Status Updates... 29 5.Opbouwen & Versterken van uw Bedrijf... 34 6. Overzicht - Facebook

Nadere informatie

geld niet van bewust.

geld niet van bewust. 5 geld In dit hoofdstuk wordt gekeken hoe een open source-softwareomgeving aan fondsen kan komen. Dit is niet alleen bestemd voor ontwikkelaars die worden betaald om aan open source-softwareprojecten te

Nadere informatie

Sorry TV. Een interactief platform voor het brengen van verzoening. Karsten Mosterd 408396 Hogeschool INHOLLAND

Sorry TV. Een interactief platform voor het brengen van verzoening. Karsten Mosterd 408396 Hogeschool INHOLLAND Een interactief platform voor het brengen van verzoening Karsten Mosterd 408396 Hogeschool INHOLLAND Student: Karsten Mosterd Hogeschool INHOLLAND Rotterdam Studentennummer: 408396 Afstudeerrichting: Media

Nadere informatie

Bereik uw achterban via social media

Bereik uw achterban via social media Anders Bereik uw achterban via social media Social mediagids voor het betrekken van burgers Gendeles estrum es ut elitia Auteur: Brechtje Walburgh Schmidt, Marjoke Verschelling, Karin Sok Redactie: Tekstburo

Nadere informatie

Student: Daan Loohuis Stud.nr: 95253 Begeleider: Drs. A. Blootens 1 e lezer: de heer. H.H.A Van Lohuizen 2 e lezer: de heer. J.A.M.

Student: Daan Loohuis Stud.nr: 95253 Begeleider: Drs. A. Blootens 1 e lezer: de heer. H.H.A Van Lohuizen 2 e lezer: de heer. J.A.M. Identiteitsmarketing in het trendbeeld van de marketeer Instelling: SKIO, Lectoraat Identiteitsmarkting Opleidingsinstelling: Saxion Hogescholen Academie: MIM Opleiding: Commerciële Economie VT Student:

Nadere informatie

Publicatie Denktank OPEN INNOVATIE. Als designprincipe voor innnovatiestrategie in Zuid-Holland

Publicatie Denktank OPEN INNOVATIE. Als designprincipe voor innnovatiestrategie in Zuid-Holland Publicatie Denktank OPEN INNOVATIE Als designprincipe voor innnovatiestrategie in Zuid-Holland Sinds 2003 is de Kennisalliantie Z-H het platform waarin deelnemers aan de regionale kenniseconomie elkaar

Nadere informatie

ALLEEN AANWEZIG ZIJN OP SOCIAL MEDIA IS NIET GENOEG

ALLEEN AANWEZIG ZIJN OP SOCIAL MEDIA IS NIET GENOEG ALLEEN AANWEZIG ZIJN OP SOCIAL MEDIA IS NIET GENOEG Een onderzoek naar het gebruik van social media door gemeenten in Nederland David Kok 1 Copyright 2011 D.S.C. Kok, Amsterdam Alle rechten zijn niet voorbehouden.

Nadere informatie

WORD KONING CONTENTMARKETING Klanten aantrekken en koesteren met social content

WORD KONING CONTENTMARKETING Klanten aantrekken en koesteren met social content WORD KONING CONTENTMARKETING Klanten aantrekken en koesteren met social content Word Koning Contentmarketing In dit e-book lees je: Over hoe merken kunnen navigeren in een omgeving waarin klanten en prospects

Nadere informatie

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

Marktonderzoek doe je zo!

Marktonderzoek doe je zo! Marktonderzoek doe je zo! Praktische handvatten om marktonderzoek te verrichten Dit compacte e-book geeft inzicht in de basis van marktonderzoek en in de te nemen stappen; het biedt inhoudelijk en praktisch

Nadere informatie

Samenmogelijkmaken. Onderzoeknaardemotivaties vancrowdfundersinnederland. PetervandenAkker,RonaldKleverlaan, GijsbertKorenenKoenvanVliet

Samenmogelijkmaken. Onderzoeknaardemotivaties vancrowdfundersinnederland. PetervandenAkker,RonaldKleverlaan, GijsbertKorenenKoenvanVliet Samenmogelijkmaken Onderzoeknaardemotivaties vancrowdfundersinnederland PetervandenAkker,RonaldKleverlaan, GijsbertKorenenKoenvanVliet Op dit werk is de volgende Creative Commons licentie van toepassing:

Nadere informatie

now Social business Hoe social media elke organisatie sterker, elke medewerker meer betrokken en elke klant blijer maakt

now Social business Hoe social media elke organisatie sterker, elke medewerker meer betrokken en elke klant blijer maakt now Social business Hoe social media elke organisatie sterker, elke medewerker meer betrokken en elke klant blijer maakt 1 Inhoudsopgave Voorwoord Inleiding Wat is social business? - Wat is social business?

Nadere informatie

TNO-rapport Aan de slag met diversiteit. Praktische tips voor HR-beleid. Sjiera de Vries. Cristel van de Ven. Thijs Winthagen

TNO-rapport Aan de slag met diversiteit. Praktische tips voor HR-beleid. Sjiera de Vries. Cristel van de Ven. Thijs Winthagen TNO-rapport Aan de slag met diversiteit Praktische tips voor HR-beleid Sjiera de Vries Cristel van de Ven Thijs Winthagen TNO-rapport Aan de slag met diversiteit: Praktische tips voor HR-beleid Nederlandse

Nadere informatie

Ondernemen met sociale netwerken

Ondernemen met sociale netwerken WERKBOEK: Ondernemen met sociale netwerken Kennis en relaties opbouwen via internet 1-2-3 SNELGIDS 1) SOCIALE NETWERKEN EN SOCIALE INTERACTIE IS DAGELIJKSE REALITEIT! 73% van de Nederlanders gebruikt

Nadere informatie

DE SLIMSTE WEG NAAR DE CONSUMENT PERFECT STORE. Peter Liesting

DE SLIMSTE WEG NAAR DE CONSUMENT PERFECT STORE. Peter Liesting DE SLIMSTE WEG NAAR DE CONSUMENT PERFECT STORE Peter Liesting DE SLIMSTE WEG NAAR DE CONSUMENT PERFECT STORE Peter Liesting Meer informatie over deze en andere uitgaven kunt u verkrijgen bij: BIM Media

Nadere informatie

Handreiking. Social media en de JGZ. Een wereld vol kansen

Handreiking. Social media en de JGZ. Een wereld vol kansen Handreiking Social media en de JGZ Een wereld vol kansen Colofon Titel Social media en de JGZ. Een wereld vol kansen. Een uitgave van NCJ, februari 2012 Auteurs Krijn Pons, Robert Kroon, Alares Marcel

Nadere informatie

NILS ROEMEN & FANNY KOERTS

NILS ROEMEN & FANNY KOERTS NILS ROEMEN & FANNY KOERTS Hoe begin ik voor mezelf? emand tips voor een hotel in Parijs? l DE KRACHT VAN SOCIALE OVERWAARDE Hoe organiseer ik een spetterend evenement? NILS ROEMEN & FANNY KOERTS DE KRACHT

Nadere informatie

Open data, Open gevolgen

Open data, Open gevolgen Open data, Open gevolgen Open data, Open gevolgen Josta de Hoog Mark van Twist Albert Meijer Martijn van der Steen Jorren Scherpenisse Lange Voorhout 17 2514 EB Den Haag (070) 302 49 10 www.nsob.nl info@nsob.nl

Nadere informatie

Leeswijzer. Hoe is dit boek opgebouwd?

Leeswijzer. Hoe is dit boek opgebouwd? Leeswijzer Hoe is dit boek opgebouwd? In hoofdstuk 1 gaan we in op de redenen waarom innovatie voor organisaties noodzakelijk is en wat de belangrijkste faalfactoren daarbij zijn. Ook leest u wat klant

Nadere informatie

Tien STAPPEN VOOR. José Andringa Lidwien Reyn

Tien STAPPEN VOOR. José Andringa Lidwien Reyn Tien STAPPEN VOOR EEN SUCCESVOLLE Community of Practice José Andringa Lidwien Reyn TIEN STAPPEN VOOR EEN SUCCESVOLLE Community of Practice José Andringa Lidwien Reyn ISBN/EAN: 978-90-5748-096-6 2014 Rijksdienst

Nadere informatie

KLANTCONTACT VIA SOCIAL MEDIA

KLANTCONTACT VIA SOCIAL MEDIA KLANTCONTACT VIA SOCIAL MEDIA HANDBOEK WEBCARE & SOCIAL CUSTOMER SERVICE E S T H E R G O O S & E R N S T K R U I Z E HANDBOEK WEBCARE & SOCIAL CUSTOMER SERVICE 1 HOE KUNNEN WE KLANTCONTACT OP SOCIAL MEDIA

Nadere informatie

Moet er nog inhoud zijn?

Moet er nog inhoud zijn? Moet er nog inhoud zijn? Redactie Liesbeth De Ridder Redactieteam Tom Andries, Sigrid Bosmans, Eva Van Hoye, Bram Wiercx Eindredactie Bart Biesbrouck Dank aan Jan Baetens, Bert Cannaerts, Roel Daenen,

Nadere informatie

Big Data, van hype naar actie

Big Data, van hype naar actie Big Data, van hype naar actie Op zoek naar waardevolle inzichten voor het vergroten van studiesucces Algemeen 1. Oriëntatie 2. Aanmelding 3. Intake 4. Inschrijving 5. Opleiding Sociaal-demografisch en

Nadere informatie

Tijd Om Harde Noten Te Kraken. De Benodigde Veranderingen in de Muziekindustrie; in een Juridische Context. Begeleidster: dr. T. van der Linden-Smith

Tijd Om Harde Noten Te Kraken. De Benodigde Veranderingen in de Muziekindustrie; in een Juridische Context. Begeleidster: dr. T. van der Linden-Smith Tijd Om Harde Noten Te Kraken De Benodigde Veranderingen in de Muziekindustrie; in een Juridische Context Begeleidster: dr. T. van der Linden-Smith Toïne Haverkamp 3418332 22-6-2012 Inhoudsopgave Introductie

Nadere informatie

Afstudeerscriptie over online participatie

Afstudeerscriptie over online participatie Afstudeerscriptie over online participatie Een exploratief onderzoek naar de verschillende aspecten van online participatie om een beter inzicht te geven hoe aangezet kan worden tot en gebruik gemaakt

Nadere informatie