Newsletter Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Newsletter Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector"

Transcriptie

1 Newsletter Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector Editie 1 jaargang 4 Impact van de digitale bouwaanvraag op uw werking Er beweegt momenteel heel wat op gewestelijk niveau wat stedenbouwkundige vergunningen en ruimtelijke ordening betreft. De lopende projecten bij de Vlaamse overheid zullen een aanzienlijke impact hebben op de werking van de betrokken gemeentelijke diensten. In deze newsletter verneemt u hoe onze toepassingen en diensten u ondersteunen in een verbeterde dienstverlening aan de burger, bedrijven en verenigingen. Externe factoren beïnvloeden uw werking waarbij ze uw planning soms doorkruisen en overhoop halen. Denk maar aan de invoer van de Beleids- en BeheersCyclus die soms de samenvoeging van financiële diensten van gemeenten en OCMWs tot gevolg heeft, het project Digitale Bouwaanvraag die de werking van uw betrokken diensten verandert, Capelo en de werklast op uw dienst lonen, de volgende verkiezingen Gepast en efficiënt reageren is de boodschap. Onze diensten en softwareoplossingen kunnen u hierbij helpen. Daarnaast engageren Cevi en Logins zich voor Kom Op Tegen Kanker, waarbij onze gladiatoren zich ten volle gaven in de 1000 km van KOTK. We danken al onze klanten, leveranciers en medewerkers voor hun inzet zodat we het startgeld van euro ruimschoots overschreden. Op heden sloten we af op meer dan euro voor KOTK. Een verslag van dit evenement vindt u op ir. Eddy Pacquée Algemeen directeur Zo is er het project Digitale Stedenbouwkundige Informatie (DSI), met de bedoeling om op termijn een centrale plek te voorzien waar alle betrokken kaartmateriaal wordt opgeslagen, evenwel met in acht neming van de verantwoorde lijkheden van de diverse authentieke bronnen. Een ander pro ject is het idee om een omgevingsvergunning te maken, die zowel een stedenbouwkundige als milieuvergunning wil combineren in één aanvraag. En als laatste, maar wel belangrijkste op korte termijn, het project van de Digitale Bouwaanvraag (DBA). Cevi zetelt al meer dan een jaar in diverse werkgroepen om deze evoluties van nabij te volgen, technisch mee te sturen en de impact op onze toepassingen te kunnen inschatten. In dit artikel staan we even stil bij de digitale bouwaanvraag. We merken dat de kennis hierover bij de meeste gemeentebesturen nog zeer beperkt is, buiten een aantal besturen die zetelen in werkgroepen. Dit is ook niet verwonderlijk omdat dit pro ject achterstand heeft opgelopen. Bij het schrij ven van dit artikel hebben de softwareleveranciers nog geen definitieve en volledige technische analyse ontvangen. Van zodra we die krijgen kunnen we de noodzakelijke aanpassingen uitvoeren. Dankzij onze deelname in de werkgroepen kunnen we u evenwel al een eerste inschatting geven van de impact van de invoering van DBA op 1 januari 2013 op de praktische werking binnen uw bestuur. Vervolg op blz. 2 Inhoud Impact van de digitale bouwaanvraag op uw werking p1 Kom Op Tegen Kanker: Bibliotheek Wetteren wordt De Slimste Klant van Cevi p2 Gemeente- en provincieraadsverkiezingen van 14 oktober 2012 p3 De vernieuwde Cevi geoloketten p4 Samenvoeging financiële diensten gemeente en OCMW Zwijndrecht p4 Historische loopbaangegevens in Capelo p5 Gemeentelijke Administratieve Sancties in Oostende en Aalst p5 Nieuwe Polder Schelde Durme Oost start met Probel, belastingen in service p5 Provinciebelastingen: Scanning Light opgestart in West-Vlaanderen p6 Van telebewaking naar Cevi Hosted Monitoring p6 LPDC: uw Lokale Producten- en DienstenCatalogus p7 Het vernieuwde CeTech.NET voor een vereenvoudigd beheer van de technische dienst p7 PBS Ovinob naar V-Smart p8 Financieel transactiebeheer p8 OCMW Hooglede kiest voor DBS p8 Verslag diensthoofdenmeeting bevolking centrumsteden p9 OCMW Mortsel optimaliseert sociale dienst dankzij COT p9 Starters Beleids- en Beheerscyclus (BBC) in 2013 p10 Dagverblijf De Reinaert in OCMW Destelbergen start met DBS Admin p10 Notuleren met Cobra, wie ging u voor p10 Opleidingen MS Office p11 Sfeerbeelden van onze Kom Op Tegen Kanker acties p11 1

2 Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector Vervolg van blz. 1 De belangrijkste elementen zijn: Naast de bestaande analoge procedure wordt de mogelijkheid geboden om via een elektronisch loket een bouwaanvraag in te die nen. Verwacht mag worden dat vooral architecten snel van deze mogelijkheid gebruik zullen maken. Het is namelijk de bedoeling dat alle documenten (incl. plannen) op deze manier ingediend kunnen worden en men continu de status van het dossier kan opvolgen. Dit zal voor hen een aanzienlijke tijdswinst en kostenbesparing betekenen omdat er geen plannen meer moeten worden uitgedrukt en afgeleverd. Deze nieuwe digitale aanvragen staan initieel op een centrale server van de Vlaamse overheid en dienen uiteraard opgenomen te worden in uw lokaal systeem. Hiertoe voorziet Cevi een uitbreidingsmodule bovenop CeviRO (onze toepassing voor de automatisering van het beheer van ruimtelijke ordening) die deze aanvragen automatisch ophaalt en waarbij die daarna via een wizard verder behandeld kunnen worden. Bij aanpassingen aan dergelijke dossiers in CeviRO, die effect hebben op de status, is het noodzakelijk dat deze wijzigingen ook teruggestuurd worden naar het centraal systeem. Dit willen we ook zo automatisch mogelijk laten verlopen, met minimale manuele tussenkomst. Wel voorzien we diverse extra opvragingen, lijsten en loggings om dit proces zo goed mogelijk op te volgen en aan te sturen. Advies aanvragen en het bekomen van de resultaten ervan zullen ook via dit centraal systeem verlopen, zodat deze adviezen bijna automatisch kunnen worden overgenomen zonder de noodzaak om dit over te typen. Cevi probeert deze procedure zo goed mogelijk te integreren in de bestaande toe passing zodat in eerste fase de huidige werkwijze binnen de dienst grotendeels gehandhaafd kan blijven en de deadline van 1 januari 2013 gehaald kan worden. Er zijn echter een aantal randvoorwaarden waar u zeker mee geconfronteerd zult worden en die een budgettaire impact zullen hebben. Dan spreken we niet enkel over de software uitbreiding maar ook over de benodigde plaats op de server om alle plannen, die dan digitaal aangeleverd zullen worden, op te slaan. Eventueel zult u tevens de aanschaf van een plotter/scanner moeten overwegen en een 2de scherm bij alle medewerkers van uw dienst stedenbouw. Al deze aspecten kwamen aan bod tijdens 2 infosessies in Cevi op 22 mei. Wie hier niet kon aanwezig zijn, kan uiteraard contact opnemen met het team Vergunningen van Cevi be). Daarnaast blijven we u op de hoogte houden via specifieke nieuws brieven. Kom Op Tegen Kanker: bibliotheek Wetteren wordt De Slimste klant van Cevi Vrijdag 20 april uur - 7 teams die de strijd aanbonden voor de titel De slimste klant van Cevi. Voor de eer, maar vooral ook voor het goede doel. De quiz is één van de acties in het kader van onze deelname aan de 1000 km voor Kom op tegen kanker. De quizmaster had een heel gevarieerde quiz in elkaar gestoken met traditionele quizelementen, zoals een Simpsonronde, een labyrint en een antoniemenronde, die werden afgewisseld door vernieuwende elementen als de stickertjesronde en de enveloppenronde. Benieuwd wat deze rondes allemaal inhouden? Informeer eens bij de deelnemers of beter: neem volgend jaar zelf deel. Bij voldoende interesse proberen we namelijk volgend jaar weer een Slimste klant van Cevi te organiseren. Bij de eerste tussenstand had Fijne Leeswaren, de quizploeg van bibliotheek Wetteren, al een kloof geslagen, maar de strijd om plaats 2-7 bleef tot het laatste moment spannend. Het eindoordeel: er waren alleen maar slimme klanten aanwezig (met scores vanaf 71%), maar de allerslimste is... bibliotheek Wetteren. Zij mag zich een jaar lang officieel De Slimste Klant van Cevi noemen! Hartelijk dank aan alle deelnemers. Dankzij u werd deze actie een succes en konden we een bedrag van 454,50 euro storten op de rekening van Kom op tegen Kanker. 2

3 Gemeente- en provincieraadsverkiezingen van 14 oktober 2012 Op 14 oktober gaan wij weer onze lokale en provinciale mandatarissen verkiezen. De gemeentebesturen vervullen een belangrijke rol in het mogelijk maken van deze verkiezingen. Voor wie elektronisch gaat kiezen komt daar een belangrijke ICT-component bij kijken. Cevi treedt vooral ondersteunend op naar de gemeentebesturen met een hele reeks van uitvoeringen, drukwerken en het ter beschikking stellen van bestanden. Tijdens drie infosessies op 24 en 25 april verwelkomden wij meer dan 200 geïnteresseerde bestuursmedewerkers. Volgende agenda werd doorlopen: Toelichting bij de wijzigingen aan het kiesdecreet Verkiezingsuitslagen Hoe schakel ik over van manueel kiezen naar elektronisch kiezen? De voorbereidende werkzaamheden Wat houdt het Cevi verkiezingspakket in? Reproducties: papier en elektronisch Planning Twee nieuwe items vallen op binnen het uitgebreide verkiezingspakket: Kiezerslijst in digitale vorm De diverse politieke partijen, de opkomende kandidaten en de provinciebesturen hebben recht op een kiezerslijst in digitale vorm. Cevi heeft hiervoor een centraal platform ontwikkeld waarmee de digitale kiezerslijsten via een beveiligde applicatie ter beschikking zijn. Het gemeentebestuur neemt de personen op die recht hebben op een digitale kiezerslijst. Op basis van de authenticatie met hun eid kunnen de rechthebbenden dan de kiezerslijst of een selectie van de kiezerslijst bekijken en downloaden op basis van een aantal selectiemogelijkheden zoals naam, straat, geslacht, leeftijd, deelgemeente, kieswijk. Deze selecties zijn eenvoudig exporteerbaar naar MS Officetoepassingen. Een groot voordeel is ook dat deze digitale kiezerslijsten steeds geactualiseerd zijn naar adresgegevens en bij overlijden. De digitale afstippingslijsten Met de introductie van de digitale afstippingslijsten vermindert het papierwerk en vereenvoudigt het werk van de verantwoordelijken in de stembureaus. Deze werkwijze is wettelijk geregeld en kan ook voor een deel in de stemlokalen gebeuren. Via een beveiligde website kan de voorzitter of de secretaris van een stembureau de kiezerslijst op voorhand downloaden, samen met een eenvoudige lokale applicatie die volgende zaken mogelijk maakt: Tijdens de stemming wordt elke kiezer die zijn stem uitbrengt, aangeduid op de digitale kiezerslijst. De afstipping kan op 2 manieren gebeuren: via het uitlezen van de eid van de kiezer; via het opzoeken op kiezernummer, RRNR of naam. De geactualiseerde kiezerslijsten kunnen tot de dag vóór de verkiezingen gedownload worden op de pc of de laptop waarbij de voorzitter en de secretaris toegang hebben via hun eid. Een aantal statussen van de kiezer worden aangeduid (overleden, afwezig, geschorste kiezer). Als bijkomende functionaliteit kunt u de leden van het stemlokaal opnemen voor de presentiegelden en zijn er een aantal wettelijk voorziene documenten in de toepassing beschikbaar. Voorzitters die toe zijn aan deze digitale methode, kunnen dus in oktober de papieren afstippingslijsten afschaffen en hun administratieve taken een groot stuk vereenvoudigen en versnellen. Stuur de coupon op de laatste pagina terug voor meer informatie. Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector Deze newsletter is een uitgave van: Cevi NV Bisdomplein 3 - B Gent Logins NV Gnrl De Wittelaan 17 B32 - B Mechelen Redactie: Christine Boeve, Christoph Verheecke, Katie Bouckaert, Patrick De Backer, Patrick Rots, Paul De Taeye, Eddy Janssen, Daniëlle Koole, Ilse Packet, Johnny Slos, Joris Standaert, Magda Vercamer, Serge Vermeersch, Veronique Waeytens Eindredactie: Katie Bouckaert Verantwoordelijke uitgever: Eddy Pacquée 3

4 Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector De vernieuwde Cevi geoloketten Eind vorig jaar besliste Cevi om een nieuwe geoloketserver in gebruik te nemen en de onderliggende software ArcIMS te vervangen door ArcGISServer. Dankzij deze aanzienlijke investering in hard- en software kunnen we dit systeem uitbouwen naar een volwaardige GIS server waarmee wij u Application Server diensten kunnen aanbieden. Dit lijkt technisch maar komt erop neer dat wij vanaf nu ook geoloketten voor de ambtenaren in uw bestuur kunnen aanbieden, naast de bestaande geoloketten voor de burger. Dit zonder de noodzaak voor u om zelf te investeren in een server gebaseerd GIS systeem. Dit aanbod richt zich onder andere naar kleinere besturen die ArcView en LogisMAP gebruiken, maar ook kaarten en GIS-functionaliteit willen aanbieden aan alle diensten, zonder extra licentiekosten. Dit is tevens een eerste stap naar een GIS in de cloud oplossing. Sinds begin dit jaar zijn we dan ook stelselmatig gestart om de bestaande geoloketten om te vormen naar dit nieuwe systeem. Dit bood ons tevens de gelegenheid om deze geoloketten zowel inhoudelijk als naar uitzicht en gebruiksgemak te vernieuwen. Het resultaat kunt u volgen op Hierin ziet u welke geoloketten al zijn omgevormd of nieuw aangemaakt, thematisch verdeeld over de onderwerpen stedenbouw (en milieu), begraafplaatsen, kadaster en diverse. Al deze geoloketten kunt u direct live uittesten. Uitzondering vormt het kadaster geoloket omdat dit een intern loket is. Maar u ziet wel schermvoorbeelden van hoe dergelijk loket eruit ziet en werkt. U klikt gewoon op de knop <Meer > om de verschillende stappen te volgen. Om u al een idee te geven, werden hier een paar voorbeelden opgenomen. Wie zijn GIS-kaarten zonder bijkomende licentiekosten verder wil ontsluiten binnen zijn bestuur of wie zijn burgers een geoloket wil aanbieden, kan voor meer informatie terecht bij Dit geoloket toont de burger de ligging van een graf. Dit loket wordt zowel getoond thuis via internet, alsook op een infokiosk op de begraafplaats zelf. Dit is een geoloket dat de burger of architect alle informatie geeft over de zoneringen en bouwvoorschriften die op een perceel gelden. Dit loket is bedoeld voor intern gebruik binnen een gemeentebestuur aan alle diensten die nood hebben aan de bevraging van de kadasterkaart. Dit loket communiceert tevens rechtstreeks met onze toepassing Kadaster.NET waarin alle leggerinformatie bevraagd kan worden. Samenvoeging financiële diensten gemeente en OCMW Zwijndrecht Het bestuur Zwijndrecht streeft al geruime tijd naar een samenwerking voor de ondersteunende diensten van de gemeente en het OCMW Zwijndrecht. In het kader van de BBC (Beleids- en BeheersCyclus) wordt hier verder werk van gemaakt onder leiding van Ken Van Dyck, de financieel beheerder van beide entiteiten. Er werd hiervoor een overkoepelend project GANESHA (Hindoeïstische god van kennis en wijsheid, die hindernissen wegneemt) gedefinieerd. Een van de eerste stappen in het proces is de keuze voor een gemeenschappelijke softwareleverancier voor gemeente en OCMW. Er werd een bestek uitgeschreven en de keuze werd gemaakt voor Logins. Wij willen uiteraard de verwachtingen van GANESHA ten volle vervullen. 4

5 Historische loopbaangegevens in Capelo Zoals u wellicht al vernomen hebt, vormt de aangifte van historische gegevens Capelo het tweede luik van het Capelo-project. De DmfAPPL/DmfA werd vanaf het eerste kwartaal 2011 uitgebreid met gegevens die nodig zijn voor de berekening van de pensioenen. De aangifte van de zogenaamde punctuele gegevens ter aanvulling van het loopbaandossier is ook al mogelijk. De historische gegevens be vatten de loopbaangegevens van personeel uit de overheidssector, statutair en contractueel, voor de periode vóór 1 januari De scharnierdatum is 1 januari Dat betekent dat alle pensioenen die ingaan vanaf die datum en alle pensioenaanvragen ingegeven vanaf die datum via een elektronisch pensioendossier aan de PDOS doorgegeven moeten worden. Tegen 1 januari 2016 moeten alle historische gegevens doorgegeven zijn aan de PDOS. U bent als werkgever verantwoordelijk voor het doorsturen van de historische loopbaangegevens voor de periodes voor 1 januari Dit voor alle personeelsleden die op 1 januari 2011 bij uw bestuur in dienst waren en waarvoor u in de DmfAPPL/DmfA-aangifte Capelogegevens aangeeft. De loopbaangegevens bevatten gegevens over de diploma s en de prestaties en afwezigheden. Voor de statutairen moet u ook de baremieke gegevens (wedden en weddenbijslagen) vanaf 2006 aangeven. Cevi past hiervoor zijn software aan zodat u vanuit Cevips de historische loopbaangegevens elektronisch kunt aangeven aan PDOS. Veel loopbaangegevens kunt u afleiden uit Cevips. U moet echter de historische loopbaangegevens controleren en ontbrekende tewerkstellingen aanvullen. Als laatste werkgever bent u immers, samen met de werknemer, verantwoordelijk voor de controle van het uiteindelijke rapport vóór de elektronische aangifte naar de PDOS. Wij zijn ons bewust van het belang van dit project en van de werklast die dit zal meebrengen. Om u hierbij te begeleiden, nodigen wij u graag uit naar de infosessies Capelo-historiek in september. Op deze sessies zullen we vooral aandacht besteden aan de nieuwe programmatie en het registreren van de nodige gegevens, alsook aan de inhoudelijke benadering. Infosessies Capelo op 4 en 6 september in Cevi en op 11 september in Logins Inschrijven via Gemeentelijke Administratieve Sancties in Oostende en Aalst De steden Oostende en Aalst hebben beslist om te starten met de GAS-toepassing van Cevi. De GAS-toepassing ondersteunt de GAS-medewerker en zijn collega s in de registratie en opvolging van GAS-dossiers in alle mogelijke procedurestappen. De controle op termijnen en de status van de dossiers zorgt ervoor dat de nodige acties tijdig ondernomen worden om de dossiers binnen de wettelijke termijnen en volgens de opgelegde procedures af te handelen. Er is bovendien een importmodule voorzien voor het inlezen van overtredingen uit de ISLP-toepassing. Daarnaast is eveneens een koppeling voorzien met de bevolkingsgegevens en met het New Horizon boekhoudpakket. Contacteer ons voor meer informatie of voor een demonstratie ter plaatse in uw bestuur. Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector Nieuwe Polder Schelde Durme Oost start met Probel, belastingen in service De nieuwe Polder Schelde Durme Oost is gestart met de opmaak van een eerste belastingkohier en de verzending van zijn aanslagbiljetten. Hiervoor heeft het polderbestuur beslist om gebruik te maken van onze servicediensten. Cevi staat met Probel ten dienste van de polderbesturen en wateringen voor de automatisering en inning van belastingkohieren. In nauwe samenwerking met uw bestuur levert een team van medewerkers van Cevi een ondersteunende dienst verlening bij uw dagelijks werk voor de opmaak van de kohieren en de aanslagbiljetten, de jaarlijkse opmaak van de kiezerslijsten, de dagelijkse betalingsopvolging en het aanmanen van nalatige belastingplichtigen. Wanneer u beschikt over de kadastertoepassing van Cevi, dan kunt u de kadastrale legger rechtstreeks opvragen vanuit het belastingbestand. Door een koppeling met de bevolkingsgegevens in het Rijksregister, worden de belastingdocumenten altijd naar het meest actuele adres verstuurd en vermijdt u onnodige kosten van retours. Probel en de dienstverlening van Cevi bieden u dus een efficiënt belastingbeheer. Voor meer informatie kunt u ons steeds de coupon op de laatste pagina terugsturen. 5

6 Provinciebelastingen: Scanning Light opgestart in West-Vlaanderen De provincie West-Vlaanderen verstuurt jaarlijks ongeveer aangifteformulieren voor de Algemene Provinciebelasting Bedrijven aan de ondernemingen. De aangiften kunnen ingediend worden via het e-loket of via de post teruggestuurd worden naar het provinciebestuur. De aangifteformulieren die via het e-loket binnenkomen, worden al elektronisch verwerkt en gekoppeld aan de aanslag in de belastingtoepassing Unibel. Vanaf dit jaar kunnen de aangiften die door de ondernemingen via de post teruggestuurd worden nu ook elektronisch verwerkt worden via de nieuwe Cevi-toepassing Scanning Light. Met Scanning Light kan de provinciale belastingdienst de ingediende aangiften scannen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de scanningsoftware Iris Powerscan. Bij het scannen worden voorgedefinieerde zones gelezen en herkend via OCR-herkenning. Cevi heeft ervoor gezorgd dat de gescande aangifte automatisch gekoppeld wordt aan het belastbaar feit in de belastingtoepassing Unibel. Wanneer een gegeven niet herkend wordt door de scanningsoftware, kan de gebruiker zelf nog een zoekactie lanceren op de belastingdatabank om het document te koppelen. De voordelen van Scanning Light: Vlotte verwerking van de aangiften met eventuele bijlagen en andere belastingdocumenten. Snelle toegankelijkheid van het archief: een aangifte moet niet langer opgezocht worden in een papieren archief. Vanuit Unibel kan de aangifte op het scherm opgevraagd, gevisualiseerd en afgedrukt worden. Verhoogde efficiëntie: alle informatie over een belastingaanslag is altijd aanwezig en onmiddellijk toegankelijk voor alle gebruikers van de belastingtoepassing. Hierdoor kunnen vragen van belastingplichtigen vlotter beantwoord worden. De toepassing en de werkwijze is ook geschikt voor kleinere volumes en dus ook voor gemeentebesturen die over Unibel beschikken. Dit project werd opgestart begin april. Eén maand later waren al aangiften gescand en verwerkt. Om te vernemen hoe u kunt werken met Scanning Light kunt u ons de coupon op de laatste pagina terugsturen. Van telebewaking naar Cevi Hosted Monitoring Sinds jaar en dag biedt Cevi aan ICT-verantwoordelijken telebewaking aan. Deze dienstverlening houdt in dat we op uw servers een aantal parameters meten en u dagelijks per mail op de hoogte brengen van gedetecteerde problemen. Met het toenemende belang van ICT-infrastructuur in de dienstverlening van uw bestuur aan de burgers, werd het noodzakelijk om vanuit het standpunt van monitoring korter op de bal te spelen. Daarom lanceerden we op de Klantendag Cevi Hosted Monitoring, een dienstverlening, gebaseerd op Microsoft System Center Operations. De belangrijkste veranderingen zijn : Real-time monitoring (in plaats van na 24 uur). Meten van een erg uitgebreide set aan parameters van servers, lan-switches, routers, san-switches, storage, UPS, VMWare (in plaats van enkel servers). Meer dan monitoring alleen! U krijgt nu ook rapportering over performance parameters zoals CPU, MEM en HD verbruik. Geïntegreerde knowledge base. Modulair en uitbreidbaar. Nieuwe types systemen (software of hardware) die via TCP/IP te benaderen zijn, kunnen gemonitord worden. Zo schreef Cevi extra modules (management packs) voor Puredisk, Backup Exec, McAfee en MCE-UPS. Zo kunt u beter anomalieën detecteren en hardwareproblemen voorkomen. Wilt u in contact komen met een van de referentieklanten? Of verkiest u een bezoek van een productspecialist? Aarzel niet om contact op te nemen. 6

7 LPDC: uw Lokale Producten- en DienstenCatalogus U hoorde ongetwijfeld al over de Interbestuurlijke Producten- en Dienstencatalogus (IPDC). Cevi is lid van het consortium en wij staan zo mee aan de bron van deze generieke productencatalogus. Voor lokaal gebruik van deze gegevens bieden we u de LPDC aan. De IPDC zal de bron worden voor alle generieke beschrijvingen van producten en diensten die op het lokale bestuursniveau afgeleverd worden. Cevi ziet deze evolutie graag gebeuren en koppelt deze bron binnen zijn productengamma naast andere authentieke bronnen zoals het Rijks register en de KBO. Wij stellen u dan ook graag het nieuwste product voor in ons mid office aanbod, de Lokale Producten en DienstenCatalogus (LPDC). LPDC maakt gebruik van de IPDC als bron voor de generieke gegevens. De LPDC laat u daarnaast toe om eenvoudig deze generieke producten en diensten te verrijken met lokale informatie. Op die manier creëert u uw volledige lokale bron van producten en diensten die u als bestuur aanbiedt. Alle beheer van deze data gebeurt op één plaats. Bij wets wijzigingen of andere algemene wijzigingen komen aanpassingen automatisch naar uw lokale database over vanuit IPDC. Zo beschikt Het vernieuwde CeTech.NET voor een vereenvoudigd beheer van de technische dienst Cevi heeft al geruime tijd een aantal toepassingen voor de gemeentelijke technische dienst. Zo zijn er de modules voor: Werkopvolging Magazijnbeheer Inventarisatie Groen Inventarisatie Riolering Verkeersbordenbeheer u over een bron die altijd up-to-date blijft. Daarenboven biedt deze toepassing u een oplossing die kadert binnen het midoffice concept en volledig herbruikbaar en integreerbaar is binnen andere toepassingen. Onder andere onze eigen CRM toepassing en de balietoepassing (a-loket) zijn reeds gekoppeld aan de LPDC, waarbij de LPDC dient als lokale authentieke bron van producten en diensten. Ook andere toepassingen zoals de website en het intranet kunnen aan de hand van een webservice gevoed worden om ook daar alle producten en diensten te publiceren. We werken met andere woorden volledig websiteonafhankelijk. Hiermee gaat Cevi dus opnieuw een stap verder in het intern en extern ontsluiten van de gegevens. De meeste van deze modules zijn ook gekoppeld aan het GIS-systeem zodat visualisatie op kaart onmiddellijk beschikbaar is. Enige tijd terug besliste Cevi om deze suite van toepassingen verder uit te breiden en te converteren naar recente webtechnologie. Zo kunnen deze toepassingen binnen een browseromgeving, zonder cliënt installatie op de verschillende pc s draaien. Hierbij konden we ons beroepen op de ervaring die we met de ontwikkeling van toepassingen zoals en Cobra hebben opgedaan. Deze vernieuwing werd inhoudelijk gestuurd vanuit een werkgroep van gemeenten en een OCMW. Zo konden we deze toepassingen optimaal richten op het specifieke gebruik binnen deze besturen. Via een pilootgebruiker werd de toepassing in de praktijk getest en tevens het gebruiksgemak verder verfijnd. Het resultaat, een vernieuwde webgebaseerde werkopvolgingstoepassing annex nieuwe planningstool en aanvraagmodule, mag dan ook gezien worden. In de loop van 2012 wordt nu verder gewerkt aan een uitbreiding van de groeninventarisatiemodule met een beheersysteem. Dit onder andere in samenwerking met provincie West-Vlaanderen om een provinciaal bermbeheersysteem op te zetten. Daarna wordt ook nog voorzien in gebouweninventarisatie, (water)wegeninventarisatie en conversie van de magazijnbeheer module. Dit alles volgens het principe dat dit een modulair uitbreidbaar systeem is, waar echter alle componenten geïntegreerd zijn binnen één overkoepelend systeem. Om hierover meer te vernemen, kunt u ons de coupon op de laatste pagina terugsturen. Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector 7

8 PBS OVINOB naar V-Smart Begin mei migreerde het Provinciaal BibliotheekSysteem (PBS) van Oost-Vlaanderen naar V-Smart, de nieuwe webversie van VUBIS. De operatie had impact op alle Oost-Vlaamse openbare bibliotheken. In de eerste plaats op de bibliotheken die van het PBS deel uitmaken, maar ook op de bibliotheken die nog een lokaal VUBIS-systeem uitbaten. Deze laatste werken namelijk mee aan de provinciale centrale catalogus door hun collecties in het PBS te ontsluiten. Daarnaast moest ook rekening gehouden worden met andere toepassingen die met de VUBIS-omgeving gekoppeld zijn (Mijn- Ovinob, Aquabrowser en diverse RFID-toepassingen zoals zelfuitleen- en innamestations, betaalzuilen ). Na enkele voorbereidende taken in het weekend van 21 april, werd de eigenlijke conversie uitgevoerd tussen 28 april en 3 mei. Dat de conversie zoveel tijd in beslag nam heeft te maken met de omvang van de databases. Het PBS bevat lenersrecords, bibliografische beschrijvingen en bibliotheekobjecten (boek, CD, DVD ). Om de overgang zo vlot mogelijk te doen verlopen, werd geopteerd om de migratie in twee fasen uit te rollen. De eerste fase is al achter de rug en omvatte de eigenlijke conversie van de databases. De gebruikers maken tijdens deze overgangsfase nog steeds gebruik van de client/serveromgeving. Op 3 mei stelde Cevi op een door de provincie georganiseerde bijeenkomst V-Smart voor aan 370 bibliothecarissen. De demonstratie beklemtoonde enerzijds de continuïteit van de vertrouwde VUBIS-omgeving en bood anderzijds een overzicht van nieuwe functionaliteiten die de nieuwe versie bevat. Intussen is ook fase 2 van start gegaan waarbij bibliotheek per bibliotheek wordt omgeschakeld naar V-Smart. Door deze gefaseerde aanpak kunnen de PBS-bibliotheken optimaal begeleid worden in de overgang naar de nieuwe VUBIS- omgeving. Tegen eind september zal de overgang volledig achter de rug zijn. Wij wensen de Oost-Vlaamse bibliotheken veel succes met de nieuwe VUBIS-werkomgeving. Het OCMW van Zottegem sleept de Federale Prijs Armoedebestrijding 2012 in de wacht voor zijn doortastende aanpak van kinderarmoede. Het kinderrechtenplan en het Huis van het Kind staan in voor kinderopvang in diverse vormen, het uitlenen van verantwoord speelgoed, het geven van en advies aan ouders, familiale bemiddeling en opvoedingsondersteuning. Financieel transactiebeheer Dagelijks worden op de bevolkingsdienst heel wat betalende documenten afgeleverd, denk maar aan rijbewijzen, identiteitskaarten, paspoorten maar bijvoorbeeld ook huisvuilzakken, stickers De nieuwe module Financieel transactiebeheer biedt de mogelijkheid alle ontvangsten van de bevolkingsdienst in de toepassing te registreren en in één extractie aan te bieden aan de kassamodule en langs die weg aan de financiële toepassing. Elke bevolkingsmedewerker wordt hiervoor gekoppeld aan een individuele kassa. In de toepassing worden bij de opstart en/of wijziging een aantal zaken opgenomen: de kassa s, de medewerkers, de producten. Bij elke aflevering van een product duidt de medewerker aan op welke manier betaald wordt. Bijgevolg kan steeds gecheckt worden welk bedrag in een kassa aanwezig is. Tevens kunnen online overzichten van de verrichtingen per gebruiker/dag, per maand geraadpleegd worden. Via het starten van een daarvoor voorziene werkopdracht worden de bestanden met alle verrichtingen elektronisch ter beschikking gesteld van de financiële dienst. In de toepassing werden verschillende gebruikersniveaus ingebouwd die bepalen welke acties een bepaalde gebruiker kan uitvoeren. Op elk ogenblik wordt dan ook gecontroleerd of de ingelogde gebruiker toelating wel heeft om een bepaalde actie uit te voe ren en wordt bijgehouden wie welke trans actie registreert. Hierdoor is er een sluitende individuele registratie van alle ontvangsten in de dienst bevolking en een automatische koppeling met het kassabeheersysteem en de financiële toepassing. De toepassing die momenteel in ontwikkeling is zal door drie deelnemers van de werkgroep, Zedelgem, Denderleeuw en Brugge in piloot getest worden. Na evaluatie zal het financieel transactiebeheer ook aan de andere besturen aangeboden worden. OCMW Hooglede kiest voor SBS Admin OCMW Hooglede werkt al lange tijd met RBS, de toepassing Rusthuis- BeheerSysteem. Nog niet zo heel lang geleden startte het voor zijn dagverzorgingscentrum ook DBS (DagcentrumBeheerSysteem) op. Gezien de geïntegreerde werking en de positieve ervaringen met de ouderenzorg-toepassingen besloot ze om voor de twee complexen serviceflats (Zevenkote en Ter Linde) ook met SBS (ServiceflatBeheerSysteem) op te starten. Het werd een leuke en ontspannende opstartdag. Gudrun Vandenbussche, kernmedewerkster voor de ouderenzorg-suite. Voor meer informatie over RBS, SBS en DBS kunt u ons de coupon op de laatste pagina terugsturen. 8

9 Verslag diensthoofdenmeeting bevolking centrumsteden Voor de halfjaarlijkse samenkomst van de diensthoofden burgerzaken van de centrumsteden waren wij deze keer te gast in het statige stadhuis van Sint-Niklaas. Hieronder volgt een greep uit de agenda van die dag. De omschakeling van de besturen naar TCP/IP moet voor het Rijksregister tegen eind juni beëindigd zijn. Momenteel worden de laatste Cevi-besturen omgeschakeld. Heel wat OCMW-besturen hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om over te stappen naar de nieuwe WebBv-interface voor bevolking. Voor burgerlijke stand, begraafplaatsenbeheer en strafregister is er nu ook een versie waarbij het dubbel gebruik van eid in combinatie met een login-paswoord mogelijk is. Deze medewerkers van een bestuur kunnen dus tezelfdertijd met hun eid en login-paswoord werken op twee verschillende pc s. Er komt ook nog een bijkomende tool die zal aangeven dat uw eid zich nog in de kaartlezer bevindt als u een toepassing verlaat. Bij de verkiezingen van 14 oktober 2012 zullen Roeselare, Oostende, Brugge en Aalst elektronisch kiezen. Gent blijft verder manueel kiezen. Knokke-Heist zal in de plaats van Gent wel elektronisch kiezen. Meer details over de verkiezingen vindt u in deze newsletter. Het project Financieel transactiebeheer bevolking bevindt zich momenteel in de eindfase van de ontwikkeling. Eind mei, begin juni start een pilootproject in de gemeenten Zedelgem, Denderleeuw en Brugge. Meer informatie vindt u in deze newsletter. Daarnaast stelde Joris Standaert de Lokale Producten- en Dienstencatalogus voor en gaf Anne Scheurweg een korte weergave van de upgradeversie Burgerlijke stand en een toelichting van het nieuwe pakket Parkeerkaarten. In de namiddag werden we verwelkomd door de conservator van het Mercatormuseum die een inleiding gaf op de toch wel bijzondere tentoonstelling Mercator Digitaal. De volgende samenkomst zal na de verkiezingen plaatsvinden in Gent. OCMW Mortsel optimaliseert de sociale dienst dankzij COT (Cliëntenonthaal en trajectopvolging) De aankoop en implementatie van de module Cliëntonthaal en trajectopvolging kaderde binnen een reorganisatie van de sociale dienst van OCMW Mortsel. Het nastreven van een efficiënte en effectieve hulp- en dienstverlening in het kader van het realiseren van een menswaardig bestaan voor de cliënten enerzijds en het scheppen van een werkbare situatie voor de medewerkers anderzijds stonden hierbij centraal. Wereldglobe in het Mercatormuseum van Sint-Niklaas Foto: Paul Hermans - Wikipedia Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector Naast enkele structurele aanpas singen en het opzetten van overlegstructuren is het softwarematig goed en voldoende ondersteunen van de medewerkers van de sociale dienst essentieel geweest voor het slagen van dit veranderingstraject en het realiseren van een uniforme werking binnen de verschillende cellen. De gehele optimalisatie werd door een werkgroep voorbereid, uitgediept en op punt gezet. Na enkele werkbezoeken en naar aanleiding van de interne noodzaak om de administratie achter de dossiers meer op elkaar af te stemmen, te structureren en meer koppelingen te leggen tussen intake en het onthaal werd er in april 2011 voor geopteerd om COT te implementeren binnen de sociale dienst. Vanaf september 2011 wordt de COT module toegepast in de dagdagelijkse werking. Eerst werd het cliëntonthaal opgestart en vanaf januari 2012 werd effectief ook het onderdeel traject opvolging in gebruik genomen. Deze implementatie is bewust gefaseerd aangezien elk onderdeel enige voorbereiding vraagt en een aantal aanpassingen met zich meebrengt aan de huidige manier van werken. Voor meer informatie over COT kunt u ons de coupon op de laatste pagina terugsturen. Sophie Herman, stafmedewerker kwaliteitszorg getuigt. De module Cliëntenonthaal en trajectopvolging vormt een verbetering voor de medewerkers aan het onthaal, voor de maatschappelijk werker die het dossier beheert en voor diegene die instaat voor de permanentie. COT levert een belangrijke bijdrage in het realiseren van onze reorganisatie en optimalisatie van de sociale dienst. 9

10 Starters Beleids- en BeheersCyclus (BBC) in 2013 In het kader van de opstart op 1 januari 2013 hebben een aantal besturen los van hun huidige leverancier de keuze gemaakt voor Cevi/Logins. De stad en OCMW Ronse stappen samen in het BBC-verhaal op 1 januari We bedanken Jurgen Soetens en Tom Aelbrecht voor het vertrouwen en zullen hen ten volle ondersteunen bij deze opstart. De gemeente Oosterzele stapt in het BBC-verhaal op 1 januari We bedanken tevens Linda Maes voor het vertrouwen en zijn ervan overtuigd dat we samen met het OCMW tot een succesvolle samenwerking kunnen komen. OCMW Oosterzele met Guy Van Goethem startte reeds op 1 januari De stad Dendermonde stapt in het BBC-verhaal op 1 januari We bedanken Edwin Deplanter en zijn collega s (Leen Vandendriessche, Paul Van Royen, Frank Van den Abbeele, Karine Verheyden, Peter Van de Vyver, Greet Van Erdeghem, Jurgen Van der Poorten) voor het vertrouwen. Het OCMW Wielsbeke stapt in het BBC-verhaal op 1 januari Samen met Mia Platteau en Guy Seyns kan deze opstart niet mislukken. Volgende besturen starten op 1 januari 2013: OCMW: Destelbergen, Geraardsbergen, Herzele, Hoeilaart, Hooglede, Ichtegem, Izegem, Knokke-Heist, Kortenaken, Maasmechelen, Machelen, Meerhout, Meise, Mortsel, Ninove, Ronse, Roosdaal, Schoten, Stekene, Ternat, Zwijndrecht Gemeente: Berlare, Buggenhout, De Panne, Deinze, Denderleeuw, Dendermonde, Diksmuide, Evergem, Ingelmunster, Izegem, Knokke-Heist, Laarne, Lokeren, Middelkerke, Ninove, Oosterzele, Ronse, Sint-Lievens- Houtem, Stekene, Waregem, Wingene, Zwijndrecht Dagverblijf De Reinaert in OCMW Destelbergen OCMW Destelbergen startte met het Dagverblijf De Reinaert als een belangrijke dienst binnen het dienstencentrum. Voor de automatisering ervan maakt ze gebruik van DBS Admin. Na een boeiende opstartdag kijken Katrijn Mertens (dagelijks verantwoordelijke dienstencentrum) en Saar De Boever (maatschappelijk werker dienstencentrum) tevreden terug op de resultaten die in een handomdraai aantoonbaar zijn. Notuleren met Cobra, wie ging u voor De notuleertoepassing Cobra is een gebruiksvriendelijke webtoepassing waarmee u elke soort zitting notuleert: het College van Burgemeester en Schepenen, de Gemeenteraad, de besluiten van de Secretaris, de Raad voor maatschappelijk welzijn, het Vast Bureau, Bijzonder Comité Sociale Dienst, de Politieraad, het Politiecollege, het Managementteam... Met Cobra vermindert u de administratieve werklast door de voorbereiding, verwerking en ontsluiting van zittingen te automatiseren. Raadsleden bereiden de zitting voor van thuis met Cobra past in ons geïntegreerd aanbod van midoffice producten. Enkele besturen die u al voor gingen: Berlare Berlare OCMW Blankenberge OCMW Bredene OCMW Brugge OCMW De Panne Dendermonde Diksmuide Diksmuide OCMW Evergem Evergem Politiezone Gistel Kaprijke Knokke-Heist Leuven OCMW Middelkerke Voor meer informatie over Cobra kunt u ons de coupon op de laatste pagina terugsturen. Oostende OCMW Oosterzele Provincie West-Vlaanderen Ronse OCMW Scherpenheuvel-Zichem Scherpenheuvel-Zichem OCMW Waregem Zwevegem 10

11 Opleidingen MS Office Al jaren kunt u bij Cevi terecht voor de meest uiteenlopende opleidingen over MS Office. Op onze website vindt u ons volledige aanbod terug. Hieronder alvast een kleine greep uit ons omvangrijke aanbod. Outlook op 26 september 2012 Word: basis op 18 en 19 oktober 2012 Excel: basis op 22 en 23 november 2012 Praktische opfrissing Excel op 25 juni of 27 november 2012 PowerPoint: basis op 6 november 2012 Naast deze open opleidingen organiseren wij ook heel vaak opleidingen op maat van een organisatie. U schakelt bijvoorbeeld over naar een nieuwe Officeversie en u wilt uw medewerkers snel kennis laten maken met de nieuwigheden? Wij kunnen hen in een halve of hele dag wegwijs maken in de mogelijkheden. Enkele personeelsleden van het bestuur willen hun kennis van Excel wat bijspijkeren? Geen probleem; ook voor hen kunnen we een opleiding op maat uitbouwen. Deze groepsopleidingen op maat kunnen plaatsvinden in ons leslokaal, of wij komen bij u langs in het bestuur. Mogelijkheden zat. Vraag vrijblijvend inlichtingen over de mogelijkheden en laat u verrassen door de prijs! Sfeerbeelden van onze Kom Op Tegen Kanker acties Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector 11

12 Wilt u meer vernemen over de voorgestelde IT-oplossingen? Contacteer ons dan vrijblijvend op of of stuur ons de onderstaande coupon terug per fax op of Ja, ik wens informatie over de toepassingen voor gemeenten: Begraafplaatsen Beleidsinformatie Burgerzaken Bevolking Capelo Digitaal Sociaal Huis Gemeentebelastingen GAS (Gemeentelijke Administratieve Sancties) E-Loketten Geoloketten Gemeentelijk Strafregister Financiën Boekhouding Facturatie Financieel Beheer GIS (Geografische Informatiesystemen) Groeninventarisatie Leegstandsheffing Loonadministratie M-Office Onthaal Personeelsbeheer Sociaal Secretariaat Rapportering Reservatie Sport en Cultuurzaken Secretariaat Briefwisseling Notulering Documentbeheer Workflowmanagement Technische Diensten Verkiezingen Vergunningen Webdiensten & Communicatie Andere: Ja, ik wens informatie over de toepassingen voor: Bibliotheek Brandweer Intercommunales Parkeerbeheer Politie Provincies Digitale bouwaanvraag Verkiezingen Vernieuwde geoloketten Capelo Scanning Light Financieel transactiebeheer Ja, ik wens informatie over de toepassingen voor OCMW s: Beleidsinformatie Budgetbegeleiding en schuldbemiddeling Cliëntenonthaal en trajectopvolging Digitaal Sociaal Huis Financiën Boekhouding Facturatie Financieel Beheer Kinderopvang Loonadministratie Onthaal Personeelsbeheer Rapportering Woon- en Zorgcentrum / Rust- en verzorgingstehuis / Serviceflat / Dagverzorgingscentrum Sociaal Secretariaat Sociale Diensten Subsidieregeling derden Thuiszorgdiensten Dienstencheques Poetshulp Gezins- en bejaardenhulp Maaltijdbedeling Ja, Ik wens informatie voor het uitbouwen van mijn ICT-infrastructuur : Netwerk Beveiliging Storage & Back-up (Blade) Servers Kosten efficiënt printen Software Licenties (Microsoft, Adobe...) Informatiezuilen Draadloos netwerk ICT-audit (beveiliging, back-up...) Outsourcing PC, Laptop, Desktop, Beeldschermen Cevi Hosted Monitoring Ja, ik wens meer informatie over de volgende toepassingen: Eenheidsloket & LPDC CRM DMS & Workflow nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector Ja, neem contact met mij op over: Naam: Voornaam: M/V Functie: Organisatie: Adres: Tel: Fax: 12

Overheid heeft Antwoord. Goed gevonden. Trefzekere overheidsinformatie op internet

Overheid heeft Antwoord. Goed gevonden. Trefzekere overheidsinformatie op internet Overheid heeft Antwoord Goed gevonden Trefzekere overheidsinformatie op internet Inhoud Recht op snel en goed antwoord l Wat is ICTU? l Wat is Overheid heeft Antwoord? l Samenwerking met andere programma

Nadere informatie

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

Open Data Handleiding 2.0

Open Data Handleiding 2.0 Open Data Handleiding 2.0 Praktijkgerichte handleiding voor de publicatie en het beheer van Open Data mbv het Vlaams Open Data Platform Contactpersoon: Noël Van Herreweghe Programma-manager Open Data bij

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

Het Klant Contact Centrum van gemeenten als frontoffice voor de hele overheid

Het Klant Contact Centrum van gemeenten als frontoffice voor de hele overheid Gemeente heeft Antwoord Het Klant Contact Centrum van gemeenten als frontoffice voor de hele overheid Utrecht, 15 januari 2007 Gemeente heeft Antwoord Het klantcontactcentrum van gemeenten als frontoffice

Nadere informatie

Optimalisering van het call center van de Directie-generaal Personen met een handicap

Optimalisering van het call center van de Directie-generaal Personen met een handicap 9 280 74 21 E-mail: info@mobius.eu Web: www.mobius.eu BTW/TVA/VAT: BE 0472 582 515 RPR Gent Optimalisering van het call center van de Directie-generaal Personen met een handicap 13-2-2013 Eindrapport Möbius

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Management van de huisartsenpraktijk met een toenemend aantal artsen onder één dak: dagelijks overleg en concrete organisatie hiervan.

Management van de huisartsenpraktijk met een toenemend aantal artsen onder één dak: dagelijks overleg en concrete organisatie hiervan. Management van de huisartsenpraktijk met een toenemend aantal artsen onder één dak: dagelijks overleg en concrete organisatie hiervan. Onraedt Lien Promotor: Prof. Jo Goedhuys Co-Promotor: Dr. Danielle

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel?

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Een onderzoek naar het subsidieproces van de gemeente Soest 25 September 2006. Inhoudsopgave 1. Inleiding en achtergronden...2 2. Probleemstelling...3 3.

Nadere informatie

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl Colofon Titel Just share it! Geef je kennis een goed doel. Samengesteld door CIVIQ instituut vrijwillige inzet House of Sharing * Datum Oktober 2004 Contactadressen voor deze publicatie: CIVIQ Plompetorengracht

Nadere informatie

STUURGROEP BIJLAGE 5D. Impactanalyse Binnengemeentelijk Gebruik - Keten BAG-GBA-WOZ-WABO

STUURGROEP BIJLAGE 5D. Impactanalyse Binnengemeentelijk Gebruik - Keten BAG-GBA-WOZ-WABO STUURGROEP BIJLAGE 5D Impactanalyse Binnengemeentelijk Gebruik - Keten BAG-GBA-WOZ-WABO Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 1.1. Aanleiding en doelstelling... 3 1.2. Doel en kaders impactanalyse...

Nadere informatie

Protocollaire Zorg. Curasoft: meer dan alleen ondersteuning?

Protocollaire Zorg. Curasoft: meer dan alleen ondersteuning? Protocollaire Zorg Curasoft: meer dan alleen ondersteuning? Dit onderzoek in het kader van de bachelor opdracht Gezondheidswetenschappen verbonden aan de Universiteit Twente zal protocollaire zorg belichten.

Nadere informatie

Argus. Registratie van vrijheidsbeperkende interventies in de geestelijke gezondheidszorg. Dwang en drang

Argus. Registratie van vrijheidsbeperkende interventies in de geestelijke gezondheidszorg. Dwang en drang Argus Registratie van vrijheidsbeperkende interventies in de geestelijke gezondheidszorg Colofon Deze handleiding is opgesteld in opdracht van het patiëntveiligheidsprogramma ggz Veilige zorg, ieders zorg.

Nadere informatie

ICT Security in de praktijk voorbeelden en aanbevelingen van deskundigen

ICT Security in de praktijk voorbeelden en aanbevelingen van deskundigen ICT Security in de praktijk voorbeelden en aanbevelingen van deskundigen 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ICT Security in de praktijk voorbeelden en aanbevelingen van deskundigen 4 4 4 4 4 Colofon 4

Nadere informatie

Dromen zijn doelen met deadlines. Spoorboekje transitie jeugdzorg

Dromen zijn doelen met deadlines. Spoorboekje transitie jeugdzorg Dromen zijn doelen met deadlines Spoorboekje transitie jeugdzorg Inleiding Het kabinet heeft besloten dat er een nieuw stelsel moet komen voor jeugdigen en gezinnen onder verantwoordelijkheid van gemeenten.

Nadere informatie

Noodzaak, vertrouwen en tijd Een bestuurlijk perspectief op shared services

Noodzaak, vertrouwen en tijd Een bestuurlijk perspectief op shared services Henriëtte van den Heuvel Noodzaak, vertrouwen en tijd Een bestuurlijk perspectief op shared services Zeven burgemeesters geven hun visie commissie innovatie openbaar bestuur Noodzaak, vertrouwen en tijd

Nadere informatie

Afwezigheden wegens ziekte. bij de federale overheid. Praktische gids voor de lijnchef

Afwezigheden wegens ziekte. bij de federale overheid. Praktische gids voor de lijnchef Afwezigheden wegens ziekte bij de federale overheid Praktische gids voor de lijnchef Mens sana in corpore sano Juvenal Afwezigheden wegens ziekte bij de federale overheid Praktische gids voor de lijnchef

Nadere informatie

IN3405 Bachelor project 2012

IN3405 Bachelor project 2012 IN3405 Bachelor project 2012 ERP Systeem voor Bokstijn Feestartikelen Datum 27 juni 2012 Studenten n-willem van Velzen 1509411 David Hoepelman 1521969 Bart van Vuuren 1364693 Bedrijf Bokstijn Feestartikelen

Nadere informatie

Whitepaper. Web to print in de Cloud

Whitepaper. Web to print in de Cloud Whitepaper Web to print in de Cloud Albert Noppen en Roelof Janssen, Media Alliantie Juni 2011 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE 2 1. INLEIDING 3 2. MARKETING RESOURCE MANAGEMENT 4 2.1 Organisaties willen meer

Nadere informatie

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 We houden contact Burgerparticipatie in Velsen Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 College van Burgemeester en wethouders van Velsen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding...

Nadere informatie

1-1-2 onder de loep ALS ELKE SECONDE TELT. Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012

1-1-2 onder de loep ALS ELKE SECONDE TELT. Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012 1-1-2 onder de loep Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012 ALS ELKE SECONDE TELT 1-1-2 onder de loep Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het

Nadere informatie

PORTAALTOOLS: SLEUTEL TOT EEN

PORTAALTOOLS: SLEUTEL TOT EEN PORTAALTOOLS: SLEUTEL TOT EEN UNIEK TOEGANGSSCHERM? BERT VANHALST SECTIE ONDERZOEK 05/2010 RESEARCH NOTE 22 1. Inleiding 1.1. Probleemstelling Doorgaans gebruiken medewerkers binnen een instelling een

Nadere informatie

1digitale overheid: betere service, méér gemak. fficiënt vraag centraal Snel en er eén overheid Geen overbodige. ant en aanspreekbaar Efficiënt Vraag

1digitale overheid: betere service, méér gemak. fficiënt vraag centraal Snel en er eén overheid Geen overbodige. ant en aanspreekbaar Efficiënt Vraag 1digitale overheid: betere service, méér gemak Vraag centraal Snel en zeker Eén overheid Geen rbodige vragen Transparant en aanspreekbaar ciënt Vraag centraal Snel en zeker Eén overheid Geen overbodige

Nadere informatie

VERKENNING INFORMATIE- VOORZIENING SOCIAAL DOMEIN

VERKENNING INFORMATIE- VOORZIENING SOCIAAL DOMEIN VERKENNING INFORMATIE- VOORZIENING SOCIAAL DOMEIN Programma van eisen ten aanzien van de informatievoorziening Applicatiearchitectuur VISD is een programma van de VNG dat wordt uitgevoerd in samenwerking

Nadere informatie

Uitvoering van de Wwb voor jongeren (18-27 jaar)

Uitvoering van de Wwb voor jongeren (18-27 jaar) Uitvoering van de Wwb voor jongeren (18-27 jaar) Colofon Programma Dienstverlenende overheid Nummer R 14/06 ISSN 1383-8733 ISBN 978-90-5079-274-5 Pagina 2 van 56 Voorwoord De laatste ontwikkelingen op

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

Een schrijfwijzer om succesvolle interventies schriftelijk overdraagbaar te maken

Een schrijfwijzer om succesvolle interventies schriftelijk overdraagbaar te maken Een schrijfwijzer om succesvolle interventies schriftelijk overdraagbaar te maken Dit is een uitgave van het Samenwerkingsverband effectieve interventies. Auteurs: Marijke Booijink, Christine Kuiper, Gery

Nadere informatie

Wat te doen met een digitaal bestand. Onderzoek naar duurzame toegankelijkheid van digitale informatie bij overheden in Noord-Nederland

Wat te doen met een digitaal bestand. Onderzoek naar duurzame toegankelijkheid van digitale informatie bij overheden in Noord-Nederland Wat te doen met een digitaal bestand Onderzoek naar duurzame toegankelijkheid van digitale informatie bij overheden in Noord-Nederland Assen, Groningen, Leeuwarden, november 2013 Afbeelding voorpagina

Nadere informatie

GAS-bemiddeling: stap per stap

GAS-bemiddeling: stap per stap Gemeentelijke administratieve sancties Sanctions administratives communales GAS-bemiddeling: stap per stap Dankwoord Graag danken we alle personen die ons geholpen hebben bij het tot stand komen van deze

Nadere informatie