Newsletter Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Newsletter Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector"

Transcriptie

1 Newsletter Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector Editie 1 jaargang 4 Impact van de digitale bouwaanvraag op uw werking Er beweegt momenteel heel wat op gewestelijk niveau wat stedenbouwkundige vergunningen en ruimtelijke ordening betreft. De lopende projecten bij de Vlaamse overheid zullen een aanzienlijke impact hebben op de werking van de betrokken gemeentelijke diensten. In deze newsletter verneemt u hoe onze toepassingen en diensten u ondersteunen in een verbeterde dienstverlening aan de burger, bedrijven en verenigingen. Externe factoren beïnvloeden uw werking waarbij ze uw planning soms doorkruisen en overhoop halen. Denk maar aan de invoer van de Beleids- en BeheersCyclus die soms de samenvoeging van financiële diensten van gemeenten en OCMWs tot gevolg heeft, het project Digitale Bouwaanvraag die de werking van uw betrokken diensten verandert, Capelo en de werklast op uw dienst lonen, de volgende verkiezingen Gepast en efficiënt reageren is de boodschap. Onze diensten en softwareoplossingen kunnen u hierbij helpen. Daarnaast engageren Cevi en Logins zich voor Kom Op Tegen Kanker, waarbij onze gladiatoren zich ten volle gaven in de 1000 km van KOTK. We danken al onze klanten, leveranciers en medewerkers voor hun inzet zodat we het startgeld van euro ruimschoots overschreden. Op heden sloten we af op meer dan euro voor KOTK. Een verslag van dit evenement vindt u op ir. Eddy Pacquée Algemeen directeur Zo is er het project Digitale Stedenbouwkundige Informatie (DSI), met de bedoeling om op termijn een centrale plek te voorzien waar alle betrokken kaartmateriaal wordt opgeslagen, evenwel met in acht neming van de verantwoorde lijkheden van de diverse authentieke bronnen. Een ander pro ject is het idee om een omgevingsvergunning te maken, die zowel een stedenbouwkundige als milieuvergunning wil combineren in één aanvraag. En als laatste, maar wel belangrijkste op korte termijn, het project van de Digitale Bouwaanvraag (DBA). Cevi zetelt al meer dan een jaar in diverse werkgroepen om deze evoluties van nabij te volgen, technisch mee te sturen en de impact op onze toepassingen te kunnen inschatten. In dit artikel staan we even stil bij de digitale bouwaanvraag. We merken dat de kennis hierover bij de meeste gemeentebesturen nog zeer beperkt is, buiten een aantal besturen die zetelen in werkgroepen. Dit is ook niet verwonderlijk omdat dit pro ject achterstand heeft opgelopen. Bij het schrij ven van dit artikel hebben de softwareleveranciers nog geen definitieve en volledige technische analyse ontvangen. Van zodra we die krijgen kunnen we de noodzakelijke aanpassingen uitvoeren. Dankzij onze deelname in de werkgroepen kunnen we u evenwel al een eerste inschatting geven van de impact van de invoering van DBA op 1 januari 2013 op de praktische werking binnen uw bestuur. Vervolg op blz. 2 Inhoud Impact van de digitale bouwaanvraag op uw werking p1 Kom Op Tegen Kanker: Bibliotheek Wetteren wordt De Slimste Klant van Cevi p2 Gemeente- en provincieraadsverkiezingen van 14 oktober 2012 p3 De vernieuwde Cevi geoloketten p4 Samenvoeging financiële diensten gemeente en OCMW Zwijndrecht p4 Historische loopbaangegevens in Capelo p5 Gemeentelijke Administratieve Sancties in Oostende en Aalst p5 Nieuwe Polder Schelde Durme Oost start met Probel, belastingen in service p5 Provinciebelastingen: Scanning Light opgestart in West-Vlaanderen p6 Van telebewaking naar Cevi Hosted Monitoring p6 LPDC: uw Lokale Producten- en DienstenCatalogus p7 Het vernieuwde CeTech.NET voor een vereenvoudigd beheer van de technische dienst p7 PBS Ovinob naar V-Smart p8 Financieel transactiebeheer p8 OCMW Hooglede kiest voor DBS p8 Verslag diensthoofdenmeeting bevolking centrumsteden p9 OCMW Mortsel optimaliseert sociale dienst dankzij COT p9 Starters Beleids- en Beheerscyclus (BBC) in 2013 p10 Dagverblijf De Reinaert in OCMW Destelbergen start met DBS Admin p10 Notuleren met Cobra, wie ging u voor p10 Opleidingen MS Office p11 Sfeerbeelden van onze Kom Op Tegen Kanker acties p11 1

2 Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector Vervolg van blz. 1 De belangrijkste elementen zijn: Naast de bestaande analoge procedure wordt de mogelijkheid geboden om via een elektronisch loket een bouwaanvraag in te die nen. Verwacht mag worden dat vooral architecten snel van deze mogelijkheid gebruik zullen maken. Het is namelijk de bedoeling dat alle documenten (incl. plannen) op deze manier ingediend kunnen worden en men continu de status van het dossier kan opvolgen. Dit zal voor hen een aanzienlijke tijdswinst en kostenbesparing betekenen omdat er geen plannen meer moeten worden uitgedrukt en afgeleverd. Deze nieuwe digitale aanvragen staan initieel op een centrale server van de Vlaamse overheid en dienen uiteraard opgenomen te worden in uw lokaal systeem. Hiertoe voorziet Cevi een uitbreidingsmodule bovenop CeviRO (onze toepassing voor de automatisering van het beheer van ruimtelijke ordening) die deze aanvragen automatisch ophaalt en waarbij die daarna via een wizard verder behandeld kunnen worden. Bij aanpassingen aan dergelijke dossiers in CeviRO, die effect hebben op de status, is het noodzakelijk dat deze wijzigingen ook teruggestuurd worden naar het centraal systeem. Dit willen we ook zo automatisch mogelijk laten verlopen, met minimale manuele tussenkomst. Wel voorzien we diverse extra opvragingen, lijsten en loggings om dit proces zo goed mogelijk op te volgen en aan te sturen. Advies aanvragen en het bekomen van de resultaten ervan zullen ook via dit centraal systeem verlopen, zodat deze adviezen bijna automatisch kunnen worden overgenomen zonder de noodzaak om dit over te typen. Cevi probeert deze procedure zo goed mogelijk te integreren in de bestaande toe passing zodat in eerste fase de huidige werkwijze binnen de dienst grotendeels gehandhaafd kan blijven en de deadline van 1 januari 2013 gehaald kan worden. Er zijn echter een aantal randvoorwaarden waar u zeker mee geconfronteerd zult worden en die een budgettaire impact zullen hebben. Dan spreken we niet enkel over de software uitbreiding maar ook over de benodigde plaats op de server om alle plannen, die dan digitaal aangeleverd zullen worden, op te slaan. Eventueel zult u tevens de aanschaf van een plotter/scanner moeten overwegen en een 2de scherm bij alle medewerkers van uw dienst stedenbouw. Al deze aspecten kwamen aan bod tijdens 2 infosessies in Cevi op 22 mei. Wie hier niet kon aanwezig zijn, kan uiteraard contact opnemen met het team Vergunningen van Cevi be). Daarnaast blijven we u op de hoogte houden via specifieke nieuws brieven. Kom Op Tegen Kanker: bibliotheek Wetteren wordt De Slimste klant van Cevi Vrijdag 20 april uur - 7 teams die de strijd aanbonden voor de titel De slimste klant van Cevi. Voor de eer, maar vooral ook voor het goede doel. De quiz is één van de acties in het kader van onze deelname aan de 1000 km voor Kom op tegen kanker. De quizmaster had een heel gevarieerde quiz in elkaar gestoken met traditionele quizelementen, zoals een Simpsonronde, een labyrint en een antoniemenronde, die werden afgewisseld door vernieuwende elementen als de stickertjesronde en de enveloppenronde. Benieuwd wat deze rondes allemaal inhouden? Informeer eens bij de deelnemers of beter: neem volgend jaar zelf deel. Bij voldoende interesse proberen we namelijk volgend jaar weer een Slimste klant van Cevi te organiseren. Bij de eerste tussenstand had Fijne Leeswaren, de quizploeg van bibliotheek Wetteren, al een kloof geslagen, maar de strijd om plaats 2-7 bleef tot het laatste moment spannend. Het eindoordeel: er waren alleen maar slimme klanten aanwezig (met scores vanaf 71%), maar de allerslimste is... bibliotheek Wetteren. Zij mag zich een jaar lang officieel De Slimste Klant van Cevi noemen! Hartelijk dank aan alle deelnemers. Dankzij u werd deze actie een succes en konden we een bedrag van 454,50 euro storten op de rekening van Kom op tegen Kanker. 2

3 Gemeente- en provincieraadsverkiezingen van 14 oktober 2012 Op 14 oktober gaan wij weer onze lokale en provinciale mandatarissen verkiezen. De gemeentebesturen vervullen een belangrijke rol in het mogelijk maken van deze verkiezingen. Voor wie elektronisch gaat kiezen komt daar een belangrijke ICT-component bij kijken. Cevi treedt vooral ondersteunend op naar de gemeentebesturen met een hele reeks van uitvoeringen, drukwerken en het ter beschikking stellen van bestanden. Tijdens drie infosessies op 24 en 25 april verwelkomden wij meer dan 200 geïnteresseerde bestuursmedewerkers. Volgende agenda werd doorlopen: Toelichting bij de wijzigingen aan het kiesdecreet Verkiezingsuitslagen Hoe schakel ik over van manueel kiezen naar elektronisch kiezen? De voorbereidende werkzaamheden Wat houdt het Cevi verkiezingspakket in? Reproducties: papier en elektronisch Planning Twee nieuwe items vallen op binnen het uitgebreide verkiezingspakket: Kiezerslijst in digitale vorm De diverse politieke partijen, de opkomende kandidaten en de provinciebesturen hebben recht op een kiezerslijst in digitale vorm. Cevi heeft hiervoor een centraal platform ontwikkeld waarmee de digitale kiezerslijsten via een beveiligde applicatie ter beschikking zijn. Het gemeentebestuur neemt de personen op die recht hebben op een digitale kiezerslijst. Op basis van de authenticatie met hun eid kunnen de rechthebbenden dan de kiezerslijst of een selectie van de kiezerslijst bekijken en downloaden op basis van een aantal selectiemogelijkheden zoals naam, straat, geslacht, leeftijd, deelgemeente, kieswijk. Deze selecties zijn eenvoudig exporteerbaar naar MS Officetoepassingen. Een groot voordeel is ook dat deze digitale kiezerslijsten steeds geactualiseerd zijn naar adresgegevens en bij overlijden. De digitale afstippingslijsten Met de introductie van de digitale afstippingslijsten vermindert het papierwerk en vereenvoudigt het werk van de verantwoordelijken in de stembureaus. Deze werkwijze is wettelijk geregeld en kan ook voor een deel in de stemlokalen gebeuren. Via een beveiligde website kan de voorzitter of de secretaris van een stembureau de kiezerslijst op voorhand downloaden, samen met een eenvoudige lokale applicatie die volgende zaken mogelijk maakt: Tijdens de stemming wordt elke kiezer die zijn stem uitbrengt, aangeduid op de digitale kiezerslijst. De afstipping kan op 2 manieren gebeuren: via het uitlezen van de eid van de kiezer; via het opzoeken op kiezernummer, RRNR of naam. De geactualiseerde kiezerslijsten kunnen tot de dag vóór de verkiezingen gedownload worden op de pc of de laptop waarbij de voorzitter en de secretaris toegang hebben via hun eid. Een aantal statussen van de kiezer worden aangeduid (overleden, afwezig, geschorste kiezer). Als bijkomende functionaliteit kunt u de leden van het stemlokaal opnemen voor de presentiegelden en zijn er een aantal wettelijk voorziene documenten in de toepassing beschikbaar. Voorzitters die toe zijn aan deze digitale methode, kunnen dus in oktober de papieren afstippingslijsten afschaffen en hun administratieve taken een groot stuk vereenvoudigen en versnellen. Stuur de coupon op de laatste pagina terug voor meer informatie. Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector Deze newsletter is een uitgave van: Cevi NV Bisdomplein 3 - B Gent Logins NV Gnrl De Wittelaan 17 B32 - B Mechelen Redactie: Christine Boeve, Christoph Verheecke, Katie Bouckaert, Patrick De Backer, Patrick Rots, Paul De Taeye, Eddy Janssen, Daniëlle Koole, Ilse Packet, Johnny Slos, Joris Standaert, Magda Vercamer, Serge Vermeersch, Veronique Waeytens Eindredactie: Katie Bouckaert Verantwoordelijke uitgever: Eddy Pacquée 3

4 Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector De vernieuwde Cevi geoloketten Eind vorig jaar besliste Cevi om een nieuwe geoloketserver in gebruik te nemen en de onderliggende software ArcIMS te vervangen door ArcGISServer. Dankzij deze aanzienlijke investering in hard- en software kunnen we dit systeem uitbouwen naar een volwaardige GIS server waarmee wij u Application Server diensten kunnen aanbieden. Dit lijkt technisch maar komt erop neer dat wij vanaf nu ook geoloketten voor de ambtenaren in uw bestuur kunnen aanbieden, naast de bestaande geoloketten voor de burger. Dit zonder de noodzaak voor u om zelf te investeren in een server gebaseerd GIS systeem. Dit aanbod richt zich onder andere naar kleinere besturen die ArcView en LogisMAP gebruiken, maar ook kaarten en GIS-functionaliteit willen aanbieden aan alle diensten, zonder extra licentiekosten. Dit is tevens een eerste stap naar een GIS in de cloud oplossing. Sinds begin dit jaar zijn we dan ook stelselmatig gestart om de bestaande geoloketten om te vormen naar dit nieuwe systeem. Dit bood ons tevens de gelegenheid om deze geoloketten zowel inhoudelijk als naar uitzicht en gebruiksgemak te vernieuwen. Het resultaat kunt u volgen op Hierin ziet u welke geoloketten al zijn omgevormd of nieuw aangemaakt, thematisch verdeeld over de onderwerpen stedenbouw (en milieu), begraafplaatsen, kadaster en diverse. Al deze geoloketten kunt u direct live uittesten. Uitzondering vormt het kadaster geoloket omdat dit een intern loket is. Maar u ziet wel schermvoorbeelden van hoe dergelijk loket eruit ziet en werkt. U klikt gewoon op de knop <Meer > om de verschillende stappen te volgen. Om u al een idee te geven, werden hier een paar voorbeelden opgenomen. Wie zijn GIS-kaarten zonder bijkomende licentiekosten verder wil ontsluiten binnen zijn bestuur of wie zijn burgers een geoloket wil aanbieden, kan voor meer informatie terecht bij Dit geoloket toont de burger de ligging van een graf. Dit loket wordt zowel getoond thuis via internet, alsook op een infokiosk op de begraafplaats zelf. Dit is een geoloket dat de burger of architect alle informatie geeft over de zoneringen en bouwvoorschriften die op een perceel gelden. Dit loket is bedoeld voor intern gebruik binnen een gemeentebestuur aan alle diensten die nood hebben aan de bevraging van de kadasterkaart. Dit loket communiceert tevens rechtstreeks met onze toepassing Kadaster.NET waarin alle leggerinformatie bevraagd kan worden. Samenvoeging financiële diensten gemeente en OCMW Zwijndrecht Het bestuur Zwijndrecht streeft al geruime tijd naar een samenwerking voor de ondersteunende diensten van de gemeente en het OCMW Zwijndrecht. In het kader van de BBC (Beleids- en BeheersCyclus) wordt hier verder werk van gemaakt onder leiding van Ken Van Dyck, de financieel beheerder van beide entiteiten. Er werd hiervoor een overkoepelend project GANESHA (Hindoeïstische god van kennis en wijsheid, die hindernissen wegneemt) gedefinieerd. Een van de eerste stappen in het proces is de keuze voor een gemeenschappelijke softwareleverancier voor gemeente en OCMW. Er werd een bestek uitgeschreven en de keuze werd gemaakt voor Logins. Wij willen uiteraard de verwachtingen van GANESHA ten volle vervullen. 4

5 Historische loopbaangegevens in Capelo Zoals u wellicht al vernomen hebt, vormt de aangifte van historische gegevens Capelo het tweede luik van het Capelo-project. De DmfAPPL/DmfA werd vanaf het eerste kwartaal 2011 uitgebreid met gegevens die nodig zijn voor de berekening van de pensioenen. De aangifte van de zogenaamde punctuele gegevens ter aanvulling van het loopbaandossier is ook al mogelijk. De historische gegevens be vatten de loopbaangegevens van personeel uit de overheidssector, statutair en contractueel, voor de periode vóór 1 januari De scharnierdatum is 1 januari Dat betekent dat alle pensioenen die ingaan vanaf die datum en alle pensioenaanvragen ingegeven vanaf die datum via een elektronisch pensioendossier aan de PDOS doorgegeven moeten worden. Tegen 1 januari 2016 moeten alle historische gegevens doorgegeven zijn aan de PDOS. U bent als werkgever verantwoordelijk voor het doorsturen van de historische loopbaangegevens voor de periodes voor 1 januari Dit voor alle personeelsleden die op 1 januari 2011 bij uw bestuur in dienst waren en waarvoor u in de DmfAPPL/DmfA-aangifte Capelogegevens aangeeft. De loopbaangegevens bevatten gegevens over de diploma s en de prestaties en afwezigheden. Voor de statutairen moet u ook de baremieke gegevens (wedden en weddenbijslagen) vanaf 2006 aangeven. Cevi past hiervoor zijn software aan zodat u vanuit Cevips de historische loopbaangegevens elektronisch kunt aangeven aan PDOS. Veel loopbaangegevens kunt u afleiden uit Cevips. U moet echter de historische loopbaangegevens controleren en ontbrekende tewerkstellingen aanvullen. Als laatste werkgever bent u immers, samen met de werknemer, verantwoordelijk voor de controle van het uiteindelijke rapport vóór de elektronische aangifte naar de PDOS. Wij zijn ons bewust van het belang van dit project en van de werklast die dit zal meebrengen. Om u hierbij te begeleiden, nodigen wij u graag uit naar de infosessies Capelo-historiek in september. Op deze sessies zullen we vooral aandacht besteden aan de nieuwe programmatie en het registreren van de nodige gegevens, alsook aan de inhoudelijke benadering. Infosessies Capelo op 4 en 6 september in Cevi en op 11 september in Logins Inschrijven via Gemeentelijke Administratieve Sancties in Oostende en Aalst De steden Oostende en Aalst hebben beslist om te starten met de GAS-toepassing van Cevi. De GAS-toepassing ondersteunt de GAS-medewerker en zijn collega s in de registratie en opvolging van GAS-dossiers in alle mogelijke procedurestappen. De controle op termijnen en de status van de dossiers zorgt ervoor dat de nodige acties tijdig ondernomen worden om de dossiers binnen de wettelijke termijnen en volgens de opgelegde procedures af te handelen. Er is bovendien een importmodule voorzien voor het inlezen van overtredingen uit de ISLP-toepassing. Daarnaast is eveneens een koppeling voorzien met de bevolkingsgegevens en met het New Horizon boekhoudpakket. Contacteer ons voor meer informatie of voor een demonstratie ter plaatse in uw bestuur. Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector Nieuwe Polder Schelde Durme Oost start met Probel, belastingen in service De nieuwe Polder Schelde Durme Oost is gestart met de opmaak van een eerste belastingkohier en de verzending van zijn aanslagbiljetten. Hiervoor heeft het polderbestuur beslist om gebruik te maken van onze servicediensten. Cevi staat met Probel ten dienste van de polderbesturen en wateringen voor de automatisering en inning van belastingkohieren. In nauwe samenwerking met uw bestuur levert een team van medewerkers van Cevi een ondersteunende dienst verlening bij uw dagelijks werk voor de opmaak van de kohieren en de aanslagbiljetten, de jaarlijkse opmaak van de kiezerslijsten, de dagelijkse betalingsopvolging en het aanmanen van nalatige belastingplichtigen. Wanneer u beschikt over de kadastertoepassing van Cevi, dan kunt u de kadastrale legger rechtstreeks opvragen vanuit het belastingbestand. Door een koppeling met de bevolkingsgegevens in het Rijksregister, worden de belastingdocumenten altijd naar het meest actuele adres verstuurd en vermijdt u onnodige kosten van retours. Probel en de dienstverlening van Cevi bieden u dus een efficiënt belastingbeheer. Voor meer informatie kunt u ons steeds de coupon op de laatste pagina terugsturen. 5

6 Provinciebelastingen: Scanning Light opgestart in West-Vlaanderen De provincie West-Vlaanderen verstuurt jaarlijks ongeveer aangifteformulieren voor de Algemene Provinciebelasting Bedrijven aan de ondernemingen. De aangiften kunnen ingediend worden via het e-loket of via de post teruggestuurd worden naar het provinciebestuur. De aangifteformulieren die via het e-loket binnenkomen, worden al elektronisch verwerkt en gekoppeld aan de aanslag in de belastingtoepassing Unibel. Vanaf dit jaar kunnen de aangiften die door de ondernemingen via de post teruggestuurd worden nu ook elektronisch verwerkt worden via de nieuwe Cevi-toepassing Scanning Light. Met Scanning Light kan de provinciale belastingdienst de ingediende aangiften scannen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de scanningsoftware Iris Powerscan. Bij het scannen worden voorgedefinieerde zones gelezen en herkend via OCR-herkenning. Cevi heeft ervoor gezorgd dat de gescande aangifte automatisch gekoppeld wordt aan het belastbaar feit in de belastingtoepassing Unibel. Wanneer een gegeven niet herkend wordt door de scanningsoftware, kan de gebruiker zelf nog een zoekactie lanceren op de belastingdatabank om het document te koppelen. De voordelen van Scanning Light: Vlotte verwerking van de aangiften met eventuele bijlagen en andere belastingdocumenten. Snelle toegankelijkheid van het archief: een aangifte moet niet langer opgezocht worden in een papieren archief. Vanuit Unibel kan de aangifte op het scherm opgevraagd, gevisualiseerd en afgedrukt worden. Verhoogde efficiëntie: alle informatie over een belastingaanslag is altijd aanwezig en onmiddellijk toegankelijk voor alle gebruikers van de belastingtoepassing. Hierdoor kunnen vragen van belastingplichtigen vlotter beantwoord worden. De toepassing en de werkwijze is ook geschikt voor kleinere volumes en dus ook voor gemeentebesturen die over Unibel beschikken. Dit project werd opgestart begin april. Eén maand later waren al aangiften gescand en verwerkt. Om te vernemen hoe u kunt werken met Scanning Light kunt u ons de coupon op de laatste pagina terugsturen. Van telebewaking naar Cevi Hosted Monitoring Sinds jaar en dag biedt Cevi aan ICT-verantwoordelijken telebewaking aan. Deze dienstverlening houdt in dat we op uw servers een aantal parameters meten en u dagelijks per mail op de hoogte brengen van gedetecteerde problemen. Met het toenemende belang van ICT-infrastructuur in de dienstverlening van uw bestuur aan de burgers, werd het noodzakelijk om vanuit het standpunt van monitoring korter op de bal te spelen. Daarom lanceerden we op de Klantendag Cevi Hosted Monitoring, een dienstverlening, gebaseerd op Microsoft System Center Operations. De belangrijkste veranderingen zijn : Real-time monitoring (in plaats van na 24 uur). Meten van een erg uitgebreide set aan parameters van servers, lan-switches, routers, san-switches, storage, UPS, VMWare (in plaats van enkel servers). Meer dan monitoring alleen! U krijgt nu ook rapportering over performance parameters zoals CPU, MEM en HD verbruik. Geïntegreerde knowledge base. Modulair en uitbreidbaar. Nieuwe types systemen (software of hardware) die via TCP/IP te benaderen zijn, kunnen gemonitord worden. Zo schreef Cevi extra modules (management packs) voor Puredisk, Backup Exec, McAfee en MCE-UPS. Zo kunt u beter anomalieën detecteren en hardwareproblemen voorkomen. Wilt u in contact komen met een van de referentieklanten? Of verkiest u een bezoek van een productspecialist? Aarzel niet om contact op te nemen. 6

7 LPDC: uw Lokale Producten- en DienstenCatalogus U hoorde ongetwijfeld al over de Interbestuurlijke Producten- en Dienstencatalogus (IPDC). Cevi is lid van het consortium en wij staan zo mee aan de bron van deze generieke productencatalogus. Voor lokaal gebruik van deze gegevens bieden we u de LPDC aan. De IPDC zal de bron worden voor alle generieke beschrijvingen van producten en diensten die op het lokale bestuursniveau afgeleverd worden. Cevi ziet deze evolutie graag gebeuren en koppelt deze bron binnen zijn productengamma naast andere authentieke bronnen zoals het Rijks register en de KBO. Wij stellen u dan ook graag het nieuwste product voor in ons mid office aanbod, de Lokale Producten en DienstenCatalogus (LPDC). LPDC maakt gebruik van de IPDC als bron voor de generieke gegevens. De LPDC laat u daarnaast toe om eenvoudig deze generieke producten en diensten te verrijken met lokale informatie. Op die manier creëert u uw volledige lokale bron van producten en diensten die u als bestuur aanbiedt. Alle beheer van deze data gebeurt op één plaats. Bij wets wijzigingen of andere algemene wijzigingen komen aanpassingen automatisch naar uw lokale database over vanuit IPDC. Zo beschikt Het vernieuwde CeTech.NET voor een vereenvoudigd beheer van de technische dienst Cevi heeft al geruime tijd een aantal toepassingen voor de gemeentelijke technische dienst. Zo zijn er de modules voor: Werkopvolging Magazijnbeheer Inventarisatie Groen Inventarisatie Riolering Verkeersbordenbeheer u over een bron die altijd up-to-date blijft. Daarenboven biedt deze toepassing u een oplossing die kadert binnen het midoffice concept en volledig herbruikbaar en integreerbaar is binnen andere toepassingen. Onder andere onze eigen CRM toepassing en de balietoepassing (a-loket) zijn reeds gekoppeld aan de LPDC, waarbij de LPDC dient als lokale authentieke bron van producten en diensten. Ook andere toepassingen zoals de website en het intranet kunnen aan de hand van een webservice gevoed worden om ook daar alle producten en diensten te publiceren. We werken met andere woorden volledig websiteonafhankelijk. Hiermee gaat Cevi dus opnieuw een stap verder in het intern en extern ontsluiten van de gegevens. De meeste van deze modules zijn ook gekoppeld aan het GIS-systeem zodat visualisatie op kaart onmiddellijk beschikbaar is. Enige tijd terug besliste Cevi om deze suite van toepassingen verder uit te breiden en te converteren naar recente webtechnologie. Zo kunnen deze toepassingen binnen een browseromgeving, zonder cliënt installatie op de verschillende pc s draaien. Hierbij konden we ons beroepen op de ervaring die we met de ontwikkeling van toepassingen zoals en Cobra hebben opgedaan. Deze vernieuwing werd inhoudelijk gestuurd vanuit een werkgroep van gemeenten en een OCMW. Zo konden we deze toepassingen optimaal richten op het specifieke gebruik binnen deze besturen. Via een pilootgebruiker werd de toepassing in de praktijk getest en tevens het gebruiksgemak verder verfijnd. Het resultaat, een vernieuwde webgebaseerde werkopvolgingstoepassing annex nieuwe planningstool en aanvraagmodule, mag dan ook gezien worden. In de loop van 2012 wordt nu verder gewerkt aan een uitbreiding van de groeninventarisatiemodule met een beheersysteem. Dit onder andere in samenwerking met provincie West-Vlaanderen om een provinciaal bermbeheersysteem op te zetten. Daarna wordt ook nog voorzien in gebouweninventarisatie, (water)wegeninventarisatie en conversie van de magazijnbeheer module. Dit alles volgens het principe dat dit een modulair uitbreidbaar systeem is, waar echter alle componenten geïntegreerd zijn binnen één overkoepelend systeem. Om hierover meer te vernemen, kunt u ons de coupon op de laatste pagina terugsturen. Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector 7

8 PBS OVINOB naar V-Smart Begin mei migreerde het Provinciaal BibliotheekSysteem (PBS) van Oost-Vlaanderen naar V-Smart, de nieuwe webversie van VUBIS. De operatie had impact op alle Oost-Vlaamse openbare bibliotheken. In de eerste plaats op de bibliotheken die van het PBS deel uitmaken, maar ook op de bibliotheken die nog een lokaal VUBIS-systeem uitbaten. Deze laatste werken namelijk mee aan de provinciale centrale catalogus door hun collecties in het PBS te ontsluiten. Daarnaast moest ook rekening gehouden worden met andere toepassingen die met de VUBIS-omgeving gekoppeld zijn (Mijn- Ovinob, Aquabrowser en diverse RFID-toepassingen zoals zelfuitleen- en innamestations, betaalzuilen ). Na enkele voorbereidende taken in het weekend van 21 april, werd de eigenlijke conversie uitgevoerd tussen 28 april en 3 mei. Dat de conversie zoveel tijd in beslag nam heeft te maken met de omvang van de databases. Het PBS bevat lenersrecords, bibliografische beschrijvingen en bibliotheekobjecten (boek, CD, DVD ). Om de overgang zo vlot mogelijk te doen verlopen, werd geopteerd om de migratie in twee fasen uit te rollen. De eerste fase is al achter de rug en omvatte de eigenlijke conversie van de databases. De gebruikers maken tijdens deze overgangsfase nog steeds gebruik van de client/serveromgeving. Op 3 mei stelde Cevi op een door de provincie georganiseerde bijeenkomst V-Smart voor aan 370 bibliothecarissen. De demonstratie beklemtoonde enerzijds de continuïteit van de vertrouwde VUBIS-omgeving en bood anderzijds een overzicht van nieuwe functionaliteiten die de nieuwe versie bevat. Intussen is ook fase 2 van start gegaan waarbij bibliotheek per bibliotheek wordt omgeschakeld naar V-Smart. Door deze gefaseerde aanpak kunnen de PBS-bibliotheken optimaal begeleid worden in de overgang naar de nieuwe VUBIS- omgeving. Tegen eind september zal de overgang volledig achter de rug zijn. Wij wensen de Oost-Vlaamse bibliotheken veel succes met de nieuwe VUBIS-werkomgeving. Het OCMW van Zottegem sleept de Federale Prijs Armoedebestrijding 2012 in de wacht voor zijn doortastende aanpak van kinderarmoede. Het kinderrechtenplan en het Huis van het Kind staan in voor kinderopvang in diverse vormen, het uitlenen van verantwoord speelgoed, het geven van en advies aan ouders, familiale bemiddeling en opvoedingsondersteuning. Financieel transactiebeheer Dagelijks worden op de bevolkingsdienst heel wat betalende documenten afgeleverd, denk maar aan rijbewijzen, identiteitskaarten, paspoorten maar bijvoorbeeld ook huisvuilzakken, stickers De nieuwe module Financieel transactiebeheer biedt de mogelijkheid alle ontvangsten van de bevolkingsdienst in de toepassing te registreren en in één extractie aan te bieden aan de kassamodule en langs die weg aan de financiële toepassing. Elke bevolkingsmedewerker wordt hiervoor gekoppeld aan een individuele kassa. In de toepassing worden bij de opstart en/of wijziging een aantal zaken opgenomen: de kassa s, de medewerkers, de producten. Bij elke aflevering van een product duidt de medewerker aan op welke manier betaald wordt. Bijgevolg kan steeds gecheckt worden welk bedrag in een kassa aanwezig is. Tevens kunnen online overzichten van de verrichtingen per gebruiker/dag, per maand geraadpleegd worden. Via het starten van een daarvoor voorziene werkopdracht worden de bestanden met alle verrichtingen elektronisch ter beschikking gesteld van de financiële dienst. In de toepassing werden verschillende gebruikersniveaus ingebouwd die bepalen welke acties een bepaalde gebruiker kan uitvoeren. Op elk ogenblik wordt dan ook gecontroleerd of de ingelogde gebruiker toelating wel heeft om een bepaalde actie uit te voe ren en wordt bijgehouden wie welke trans actie registreert. Hierdoor is er een sluitende individuele registratie van alle ontvangsten in de dienst bevolking en een automatische koppeling met het kassabeheersysteem en de financiële toepassing. De toepassing die momenteel in ontwikkeling is zal door drie deelnemers van de werkgroep, Zedelgem, Denderleeuw en Brugge in piloot getest worden. Na evaluatie zal het financieel transactiebeheer ook aan de andere besturen aangeboden worden. OCMW Hooglede kiest voor SBS Admin OCMW Hooglede werkt al lange tijd met RBS, de toepassing Rusthuis- BeheerSysteem. Nog niet zo heel lang geleden startte het voor zijn dagverzorgingscentrum ook DBS (DagcentrumBeheerSysteem) op. Gezien de geïntegreerde werking en de positieve ervaringen met de ouderenzorg-toepassingen besloot ze om voor de twee complexen serviceflats (Zevenkote en Ter Linde) ook met SBS (ServiceflatBeheerSysteem) op te starten. Het werd een leuke en ontspannende opstartdag. Gudrun Vandenbussche, kernmedewerkster voor de ouderenzorg-suite. Voor meer informatie over RBS, SBS en DBS kunt u ons de coupon op de laatste pagina terugsturen. 8

9 Verslag diensthoofdenmeeting bevolking centrumsteden Voor de halfjaarlijkse samenkomst van de diensthoofden burgerzaken van de centrumsteden waren wij deze keer te gast in het statige stadhuis van Sint-Niklaas. Hieronder volgt een greep uit de agenda van die dag. De omschakeling van de besturen naar TCP/IP moet voor het Rijksregister tegen eind juni beëindigd zijn. Momenteel worden de laatste Cevi-besturen omgeschakeld. Heel wat OCMW-besturen hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om over te stappen naar de nieuwe WebBv-interface voor bevolking. Voor burgerlijke stand, begraafplaatsenbeheer en strafregister is er nu ook een versie waarbij het dubbel gebruik van eid in combinatie met een login-paswoord mogelijk is. Deze medewerkers van een bestuur kunnen dus tezelfdertijd met hun eid en login-paswoord werken op twee verschillende pc s. Er komt ook nog een bijkomende tool die zal aangeven dat uw eid zich nog in de kaartlezer bevindt als u een toepassing verlaat. Bij de verkiezingen van 14 oktober 2012 zullen Roeselare, Oostende, Brugge en Aalst elektronisch kiezen. Gent blijft verder manueel kiezen. Knokke-Heist zal in de plaats van Gent wel elektronisch kiezen. Meer details over de verkiezingen vindt u in deze newsletter. Het project Financieel transactiebeheer bevolking bevindt zich momenteel in de eindfase van de ontwikkeling. Eind mei, begin juni start een pilootproject in de gemeenten Zedelgem, Denderleeuw en Brugge. Meer informatie vindt u in deze newsletter. Daarnaast stelde Joris Standaert de Lokale Producten- en Dienstencatalogus voor en gaf Anne Scheurweg een korte weergave van de upgradeversie Burgerlijke stand en een toelichting van het nieuwe pakket Parkeerkaarten. In de namiddag werden we verwelkomd door de conservator van het Mercatormuseum die een inleiding gaf op de toch wel bijzondere tentoonstelling Mercator Digitaal. De volgende samenkomst zal na de verkiezingen plaatsvinden in Gent. OCMW Mortsel optimaliseert de sociale dienst dankzij COT (Cliëntenonthaal en trajectopvolging) De aankoop en implementatie van de module Cliëntonthaal en trajectopvolging kaderde binnen een reorganisatie van de sociale dienst van OCMW Mortsel. Het nastreven van een efficiënte en effectieve hulp- en dienstverlening in het kader van het realiseren van een menswaardig bestaan voor de cliënten enerzijds en het scheppen van een werkbare situatie voor de medewerkers anderzijds stonden hierbij centraal. Wereldglobe in het Mercatormuseum van Sint-Niklaas Foto: Paul Hermans - Wikipedia Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector Naast enkele structurele aanpas singen en het opzetten van overlegstructuren is het softwarematig goed en voldoende ondersteunen van de medewerkers van de sociale dienst essentieel geweest voor het slagen van dit veranderingstraject en het realiseren van een uniforme werking binnen de verschillende cellen. De gehele optimalisatie werd door een werkgroep voorbereid, uitgediept en op punt gezet. Na enkele werkbezoeken en naar aanleiding van de interne noodzaak om de administratie achter de dossiers meer op elkaar af te stemmen, te structureren en meer koppelingen te leggen tussen intake en het onthaal werd er in april 2011 voor geopteerd om COT te implementeren binnen de sociale dienst. Vanaf september 2011 wordt de COT module toegepast in de dagdagelijkse werking. Eerst werd het cliëntonthaal opgestart en vanaf januari 2012 werd effectief ook het onderdeel traject opvolging in gebruik genomen. Deze implementatie is bewust gefaseerd aangezien elk onderdeel enige voorbereiding vraagt en een aantal aanpassingen met zich meebrengt aan de huidige manier van werken. Voor meer informatie over COT kunt u ons de coupon op de laatste pagina terugsturen. Sophie Herman, stafmedewerker kwaliteitszorg getuigt. De module Cliëntenonthaal en trajectopvolging vormt een verbetering voor de medewerkers aan het onthaal, voor de maatschappelijk werker die het dossier beheert en voor diegene die instaat voor de permanentie. COT levert een belangrijke bijdrage in het realiseren van onze reorganisatie en optimalisatie van de sociale dienst. 9

10 Starters Beleids- en BeheersCyclus (BBC) in 2013 In het kader van de opstart op 1 januari 2013 hebben een aantal besturen los van hun huidige leverancier de keuze gemaakt voor Cevi/Logins. De stad en OCMW Ronse stappen samen in het BBC-verhaal op 1 januari We bedanken Jurgen Soetens en Tom Aelbrecht voor het vertrouwen en zullen hen ten volle ondersteunen bij deze opstart. De gemeente Oosterzele stapt in het BBC-verhaal op 1 januari We bedanken tevens Linda Maes voor het vertrouwen en zijn ervan overtuigd dat we samen met het OCMW tot een succesvolle samenwerking kunnen komen. OCMW Oosterzele met Guy Van Goethem startte reeds op 1 januari De stad Dendermonde stapt in het BBC-verhaal op 1 januari We bedanken Edwin Deplanter en zijn collega s (Leen Vandendriessche, Paul Van Royen, Frank Van den Abbeele, Karine Verheyden, Peter Van de Vyver, Greet Van Erdeghem, Jurgen Van der Poorten) voor het vertrouwen. Het OCMW Wielsbeke stapt in het BBC-verhaal op 1 januari Samen met Mia Platteau en Guy Seyns kan deze opstart niet mislukken. Volgende besturen starten op 1 januari 2013: OCMW: Destelbergen, Geraardsbergen, Herzele, Hoeilaart, Hooglede, Ichtegem, Izegem, Knokke-Heist, Kortenaken, Maasmechelen, Machelen, Meerhout, Meise, Mortsel, Ninove, Ronse, Roosdaal, Schoten, Stekene, Ternat, Zwijndrecht Gemeente: Berlare, Buggenhout, De Panne, Deinze, Denderleeuw, Dendermonde, Diksmuide, Evergem, Ingelmunster, Izegem, Knokke-Heist, Laarne, Lokeren, Middelkerke, Ninove, Oosterzele, Ronse, Sint-Lievens- Houtem, Stekene, Waregem, Wingene, Zwijndrecht Dagverblijf De Reinaert in OCMW Destelbergen OCMW Destelbergen startte met het Dagverblijf De Reinaert als een belangrijke dienst binnen het dienstencentrum. Voor de automatisering ervan maakt ze gebruik van DBS Admin. Na een boeiende opstartdag kijken Katrijn Mertens (dagelijks verantwoordelijke dienstencentrum) en Saar De Boever (maatschappelijk werker dienstencentrum) tevreden terug op de resultaten die in een handomdraai aantoonbaar zijn. Notuleren met Cobra, wie ging u voor De notuleertoepassing Cobra is een gebruiksvriendelijke webtoepassing waarmee u elke soort zitting notuleert: het College van Burgemeester en Schepenen, de Gemeenteraad, de besluiten van de Secretaris, de Raad voor maatschappelijk welzijn, het Vast Bureau, Bijzonder Comité Sociale Dienst, de Politieraad, het Politiecollege, het Managementteam... Met Cobra vermindert u de administratieve werklast door de voorbereiding, verwerking en ontsluiting van zittingen te automatiseren. Raadsleden bereiden de zitting voor van thuis met Cobra past in ons geïntegreerd aanbod van midoffice producten. Enkele besturen die u al voor gingen: Berlare Berlare OCMW Blankenberge OCMW Bredene OCMW Brugge OCMW De Panne Dendermonde Diksmuide Diksmuide OCMW Evergem Evergem Politiezone Gistel Kaprijke Knokke-Heist Leuven OCMW Middelkerke Voor meer informatie over Cobra kunt u ons de coupon op de laatste pagina terugsturen. Oostende OCMW Oosterzele Provincie West-Vlaanderen Ronse OCMW Scherpenheuvel-Zichem Scherpenheuvel-Zichem OCMW Waregem Zwevegem 10

11 Opleidingen MS Office Al jaren kunt u bij Cevi terecht voor de meest uiteenlopende opleidingen over MS Office. Op onze website vindt u ons volledige aanbod terug. Hieronder alvast een kleine greep uit ons omvangrijke aanbod. Outlook op 26 september 2012 Word: basis op 18 en 19 oktober 2012 Excel: basis op 22 en 23 november 2012 Praktische opfrissing Excel op 25 juni of 27 november 2012 PowerPoint: basis op 6 november 2012 Naast deze open opleidingen organiseren wij ook heel vaak opleidingen op maat van een organisatie. U schakelt bijvoorbeeld over naar een nieuwe Officeversie en u wilt uw medewerkers snel kennis laten maken met de nieuwigheden? Wij kunnen hen in een halve of hele dag wegwijs maken in de mogelijkheden. Enkele personeelsleden van het bestuur willen hun kennis van Excel wat bijspijkeren? Geen probleem; ook voor hen kunnen we een opleiding op maat uitbouwen. Deze groepsopleidingen op maat kunnen plaatsvinden in ons leslokaal, of wij komen bij u langs in het bestuur. Mogelijkheden zat. Vraag vrijblijvend inlichtingen over de mogelijkheden en laat u verrassen door de prijs! Sfeerbeelden van onze Kom Op Tegen Kanker acties Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector 11

12 Wilt u meer vernemen over de voorgestelde IT-oplossingen? Contacteer ons dan vrijblijvend op of of stuur ons de onderstaande coupon terug per fax op of Ja, ik wens informatie over de toepassingen voor gemeenten: Begraafplaatsen Beleidsinformatie Burgerzaken Bevolking Capelo Digitaal Sociaal Huis Gemeentebelastingen GAS (Gemeentelijke Administratieve Sancties) E-Loketten Geoloketten Gemeentelijk Strafregister Financiën Boekhouding Facturatie Financieel Beheer GIS (Geografische Informatiesystemen) Groeninventarisatie Leegstandsheffing Loonadministratie M-Office Onthaal Personeelsbeheer Sociaal Secretariaat Rapportering Reservatie Sport en Cultuurzaken Secretariaat Briefwisseling Notulering Documentbeheer Workflowmanagement Technische Diensten Verkiezingen Vergunningen Webdiensten & Communicatie Andere: Ja, ik wens informatie over de toepassingen voor: Bibliotheek Brandweer Intercommunales Parkeerbeheer Politie Provincies Digitale bouwaanvraag Verkiezingen Vernieuwde geoloketten Capelo Scanning Light Financieel transactiebeheer Ja, ik wens informatie over de toepassingen voor OCMW s: Beleidsinformatie Budgetbegeleiding en schuldbemiddeling Cliëntenonthaal en trajectopvolging Digitaal Sociaal Huis Financiën Boekhouding Facturatie Financieel Beheer Kinderopvang Loonadministratie Onthaal Personeelsbeheer Rapportering Woon- en Zorgcentrum / Rust- en verzorgingstehuis / Serviceflat / Dagverzorgingscentrum Sociaal Secretariaat Sociale Diensten Subsidieregeling derden Thuiszorgdiensten Dienstencheques Poetshulp Gezins- en bejaardenhulp Maaltijdbedeling Ja, Ik wens informatie voor het uitbouwen van mijn ICT-infrastructuur : Netwerk Beveiliging Storage & Back-up (Blade) Servers Kosten efficiënt printen Software Licenties (Microsoft, Adobe...) Informatiezuilen Draadloos netwerk ICT-audit (beveiliging, back-up...) Outsourcing PC, Laptop, Desktop, Beeldschermen Cevi Hosted Monitoring Ja, ik wens meer informatie over de volgende toepassingen: Eenheidsloket & LPDC CRM DMS & Workflow nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector Ja, neem contact met mij op over: Naam: Voornaam: M/V Functie: Organisatie: Adres: Tel: Fax: 12

Op stapel. Katie Bouckaert

Op stapel. Katie Bouckaert Katie Bouckaert Unibel 1.50 gemeentebelastingen in eigen beheer: Nieuwe geg. belastingplichtigen en belaste goederen, nieuwe zoekmogelijkheid Historiek zendadressen en adressen verzonden documenten Uitbreiding

Nadere informatie

Cevi Opvolging Beheer Registratie Agendapunten. Fien De Keulenaer (Cevi)

Cevi Opvolging Beheer Registratie Agendapunten. Fien De Keulenaer (Cevi) Notuleringstoepassing Cobra Cevi Opvolging Beheer Registratie Agendapunten Fien De Keulenaer (Cevi) Doel: Notulering van elk soort zitting Gemeenteraad en College van burgemeester en schepenen Raad voor

Nadere informatie

Newsletter Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector

Newsletter Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector Newsletter Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector Editie 1 jaargang 3 Oost- en West-Vlaamse steden en gemeenten scoren hoog in enquête e-government

Nadere informatie

Newsletter Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector

Newsletter Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector Newsletter Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector Editie 1 jaargang 1 Blankenberge wint e-gov Award met het Geoloket Bouwvoorschriften De

Nadere informatie

WebBv Verblijfsveranderingen Burger@verhuizen Elektronische berichten Extracties

WebBv Verblijfsveranderingen Burger@verhuizen Elektronische berichten Extracties 10 de Cevi Klantendag 1 WebBv Verblijfsveranderingen Burger@verhuizen Elektronische berichten Extracties Jasper Vervaert Marjan Hellin Hilde Mortier WebBv in ontwikkeling Sessie 4 Demo In- en afschrijvingen

Nadere informatie

De toekomstige gepensioneerden rekenen op u

De toekomstige gepensioneerden rekenen op u BESLUIT De inzameling van de historische is essentieel voor de toekenning van de pensioenen de berekening van de pensioenen de raming van de P-datum (de vroegst mogelijke pensioendatum) de raming van het

Nadere informatie

Shopt IT CCSP goes on!

Shopt IT CCSP goes on! Shopt IT CCSP goes on! Uw CRM OSLO compliant 30 april 2015 10.40 11.30 uur V-ICT-OR Vlaamse ICT Organisatie CCSP agenda 10.40 CCSP - Johan van der Waal 10.55 Aalter - Els De Wulf 11.10 Samenvatting 11.20

Nadere informatie

Kassabeheer. De werkstations kunnen bediend worden via touchscreens, barcodelezers en ticketprinters. Tevens kan de toepassing de geldlade. aansturen.

Kassabeheer. De werkstations kunnen bediend worden via touchscreens, barcodelezers en ticketprinters. Tevens kan de toepassing de geldlade. aansturen. Financiën Kassa Kassabeheer KASSA is een geïntegreerd kassasysteem voor de verkoop van diensten en goederen door de gemeente- en OCMW besturen gaande van vuilniszakken, identiteitskaarten, reispassen en

Nadere informatie

Newsletter Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector

Newsletter Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector Newsletter Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector Editie 2 jaargang 1 Efficiënte zorgregistratie aan bed in OCMW Bredene Het Woon- en Zorgcentrum

Nadere informatie

Guy Rammant, Daniëlle Koole en Joris Standaert Cevi userdag 13 november 2012

Guy Rammant, Daniëlle Koole en Joris Standaert Cevi userdag 13 november 2012 Ontsluiten van backoffice data Guy Rammant, Daniëlle Koole en Joris Standaert Cevi userdag 13 november 2012 Vraag en antwoord Hoe staat Cevi tegenover open standaarden? Hoe wordt de data in de back-office

Nadere informatie

MEER TIJD. voor uw patiënt

MEER TIJD. voor uw patiënt MEER TIJD voor uw patiënt Het EMD (Elektronisch Medisch Dossier) is uitgegroeid tot een onmisbaar instrument in de huisartsenpraktijk. Het is daarom belangrijk dat u over een programma beschikt dat naadloos

Nadere informatie

DIS. Digital Information System

DIS. Digital Information System DIS Digital Information System Inhoud Digital Information System........................................ 4 ORGANI - Your Profit.................................................. 8 Digital Information

Nadere informatie

Newsletter Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector

Newsletter Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector Newsletter Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector Editie 2 jaargang 3 De invloed van het CRAB decreet op uw dagelijkse werking Op 1 juni

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 1 schepen J. Deroo Dienst bibliotheek Volgnummer dossier 5 Onderwerp Bibliotheek. Instap van de openbare bibliotheek in het Provinciaal

Nadere informatie

Newsletter Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector

Newsletter Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector Newsletter Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector Editie 2 jaargang 3 De invloed van het CRAB decreet op uw dagelijkse werking Op 1 juni

Nadere informatie

FAQ BBC. Foutmelding economische sectorcodes bij digitale rapportering

FAQ BBC. Foutmelding economische sectorcodes bij digitale rapportering FAQ BBC Foutmelding economische sectorcodes bij digitale rapportering Cevi NV Bisdomplein 3 9000 GENT Tel 09 264 07 01 contactcenter@cevi.be http://www.cevi.be Logins NV Gen. De Wittelaan 17 B32-2800 Mechelen

Nadere informatie

Newsletter Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector

Newsletter Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector Newsletter Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector Editie 3 jaargang 1 Efficiënte leegstandsheffing met Neglect-X Cevi/Logins en aarixa slaan

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES (GAS)

GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES (GAS) 10 de Cevi Klantendag 1 GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES (GAS) Cindy Herrebaut GAS-toepassing Volledig aangepast en afgestemd op de GAS-wet van 24 juni 2013 stilstaan en parkeren Ondersteunt de GAS-ambtenaar

Nadere informatie

Cliëntenonthaal en trajectopvolging. Varianten in gebruik bij opstart (1)

Cliëntenonthaal en trajectopvolging. Varianten in gebruik bij opstart (1) Cliëntenonthaal en trajectopvolging Veronique Waeytens (Cevi) Varianten in gebruik bij opstart (1) OCMW Leuven: centraal onthaal met centrale spreekkamers Geen onthaal en geen balie: tickets worden gemaakt

Nadere informatie

Agenda. AbiWare en GIS. AbiWare. AbiWare Gebruikers. AbiWare Gebruikers. Kennismaking GIS en EDL. Eurotronics NV april / juni 2005

Agenda. AbiWare en GIS. AbiWare. AbiWare Gebruikers. AbiWare Gebruikers. Kennismaking GIS en EDL. Eurotronics NV april / juni 2005 Agenda Dhr Pol Van Cleemput - AbiWare Inleiding AbiPlan en GIS Dhr Peter Bonne Eurotronics Situering GIS en EDL product Demo AbiFire EDL Vragen AbiWare en GIS Pol Van Cleemput AbiWare 23 juni 25 Eurotronics

Nadere informatie

EEN NIEUW LOKAAL BESTUUR GEMEENTE en OCMW SINT-AMANDS. Klantendag Schaubroeck 26 november 2015 Leen Lejon gemeentesecretaris

EEN NIEUW LOKAAL BESTUUR GEMEENTE en OCMW SINT-AMANDS. Klantendag Schaubroeck 26 november 2015 Leen Lejon gemeentesecretaris EEN NIEUW LOKAAL BESTUUR GEMEENTE en OCMW SINT-AMANDS Klantendag Schaubroeck 26 november 2015 Leen Lejon gemeentesecretaris Sint-Amands Aantal inwoners: 8.300 Oppervlakte: 1.555 ha 3 deelgemeentes Landelijk

Nadere informatie

Handleiding. Loginadministratie. Cevi NV Bisdomplein GENT Tel

Handleiding. Loginadministratie. Cevi NV Bisdomplein GENT Tel Handleiding Loginadministratie Cevi NV Bisdomplein 3 9000 GENT Tel 09 264 07 01 contactcenter@cevi.be http://www.cevi.be 1 INHOUDSOPGAVE 1 INHOUDSOPGAVE... 1.1 2 INLEIDING... 2.1 2.1 Voorwoord... 2.1 2.2

Nadere informatie

Databank personeelsbezetting 81 BESTUREN ZIJN OP HEDEN OOK EFFECTIEF GESTART MET GEGEVENS TE INVENTARISEREN!

Databank personeelsbezetting 81 BESTUREN ZIJN OP HEDEN OOK EFFECTIEF GESTART MET GEGEVENS TE INVENTARISEREN! Databank personeelsbezetting Nieuwsflits naar aanleiding van het project databank personeelsbezetting Een vergelijkend onderzoek voor Vlaamse gemeenten Geachte secretaris, Beste medewerker, CC Consult

Nadere informatie

U begrijpt dat een deel van uw administratie weinig geautomatiseerd is. TeamPlayer biedt nu voor u de oplossing.

U begrijpt dat een deel van uw administratie weinig geautomatiseerd is. TeamPlayer biedt nu voor u de oplossing. Waarom TeamPlayer? Wellicht heeft u reeds een administratief programma waarmee uw boekhouding, facturatie of bestellingen worden beheerd. Deze programma s schieten echter tekort als het gaat over nog andere

Nadere informatie

Infodag Ticketingsoftware. 3 oktober 2011. Zwijnaarde - Gent

Infodag Ticketingsoftware. 3 oktober 2011. Zwijnaarde - Gent Mid- en Front Office Infodag Ticketingsoftware 3 oktober 2011 Zwijnaarde - Gent Uw uniek interlokaal samenwerkingsverband CIPAL DV oko LOCUS VVC HELIUS DSH - FC - 1 Mid- en Front Office STRATEGISCHE PIJLERS

Nadere informatie

Integratie van rijbewijzen in bankkaartmodel in WinBv

Integratie van rijbewijzen in bankkaartmodel in WinBv Handleiding Integratie van rijbewijzen in bankkaartmodel in WinBv Cevi NV Bisdomplein 3 9000 GENT Tel 09 264 07 01 contactcenter@cevi.be http://www.cevi.be 1 INHOUDSOPGAVE 1 INHOUDSOPGAVE... 1.1 2 INLEIDING...

Nadere informatie

Team. Tijd. Tools. Functionaliteiten In de onderstaande afbeelding wordt aangegeven welke behoeften TeamPlayer voor u kan invullen.

Team. Tijd. Tools. Functionaliteiten In de onderstaande afbeelding wordt aangegeven welke behoeften TeamPlayer voor u kan invullen. TeamPlayer? TeamPlayer is een compleet en flexibel systeem voor tijdsregistratie en planning dat de grootste knelpunten in vele administraties aanpakt, daar waar de standaardsystemen nog te beperkt zijn.

Nadere informatie

Effectief opslaan en terugvinden van informatie OFFICE FILING

Effectief opslaan en terugvinden van informatie OFFICE FILING Effectief opslaan en terugvinden van informatie OFFICE FILING Snelle toegang tot uw dossiers optimaliseert uw productiviteit Informatie vormt de levenslijn binnen uw onderneming de basis van effectieve

Nadere informatie

NORA Document Management Software

NORA Document Management Software NORA Document Management Software Beheer en beheers uw document flow INHOUD NORA Eenvoudig documentenbeheer NORA: eenvoudig documentenbeheer 3 MODULES Dossier- en contactenbeheer 4 Documenten 5 Berichten

Nadere informatie

Team. Tijd. Tools. Eenvoudige, gebruiksvriendelijke en vlotte mobiele planning

Team. Tijd. Tools. Eenvoudige, gebruiksvriendelijke en vlotte mobiele planning Waarom? U beschikt over een onderneming van minstens 5 gebruikers en constateert dat u naast uw administratieve software meer en meer zaken moet bijhouden buiten deze software. biedt een volledig geautomatiseerd

Nadere informatie

AbiLoGIS GIS voor Abifire 6 juni 2007. AbiLoGIS. AbiLoGIS. Eddy Janssen Piet De Meester. Cevi NV. Seminarie Brandweer 6/6/2007

AbiLoGIS GIS voor Abifire 6 juni 2007. AbiLoGIS. AbiLoGIS. Eddy Janssen Piet De Meester. Cevi NV. Seminarie Brandweer 6/6/2007 AbiLoGIS Eddy Janssen Piet De Meester Cevi NV Seminarie Brandweer 6/6/2007 Wat? AbiLoGIS Programma om Databankgegevens van AbiFire Via een kaartprogramma (een GIS in informaticajargon) * In een digitale

Nadere informatie

Handleiding Geoloket Kadaster

Handleiding Geoloket Kadaster Handleiding Geoloket Kadaster Cevi NV Bisdomplein 3 9000 GENT Tel 09 264 07 01 contactcenter@cevi.be http://www.cevi.be 1 INHOUDSOPGAVE 1 INHOUDSOPGAVE... 1.2 2 INLEIDING... 2.1 2.1 Voorwoord... 2.1 2.2

Nadere informatie

Newsletter Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector

Newsletter Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector Newsletter Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector Editie 2 jaargang 4 Vernieuwing: attesten online aanvragen en efficiënt verwerken voor

Nadere informatie

Naar een nieuw organisatie- en dienstverleningsmodel in Harelbeke

Naar een nieuw organisatie- en dienstverleningsmodel in Harelbeke Naar een nieuw organisatie- en dienstverleningsmodel in Harelbeke inhoud 1. Het veranderingsproject Dynamo 2. Onze vroegere ervaring : De productencatalogus als digitale invulling van het sociaal huis

Nadere informatie

Archipol 6 voor gebruikers

Archipol 6 voor gebruikers Archipol 6 voor gebruikers Agenda Evolutie installed base Sterkten Archipol versie 6 Extra document types Module wapens Beheer Notulen 3 Archipol installed base Versie 4 : 31 % Versie 5 : 29 % Versie 6

Nadere informatie

o o o o E-mail Documenten beheer Kennis borging Vergaderen

o o o o E-mail Documenten beheer Kennis borging Vergaderen o o o o E-mail Documenten beheer Kennis borging Vergaderen Nieuwste versie van Office-desktoptoepassingen Licenties per gebruiker voor 5 computers incl Mac en mobiel Office-toepassingen naar een pc streamen

Nadere informatie

Vrijheid van vinden. FileLinx Cloud

Vrijheid van vinden. FileLinx Cloud FileLinx Cloud FileLinx Cloud Vrijheid van vinden FileLinx en Lancom automatisering hebben de handen ineen geslagen. Met trots presenteren wij u FileLinx Cloud! Geen maatwerk software, maar een Out Of

Nadere informatie

Acerta Connect Zit zelf aan het stuur van uw payroll starters, zelfstandigen en werkgevers

Acerta Connect Zit zelf aan het stuur van uw payroll starters, zelfstandigen en werkgevers Acerta Connect Zit zelf aan het stuur van uw payroll Acerta ondersteunt starters, zelfstandigen en werkgevers in elke groeifase en bij elk hr-proces. Beheer vlot uw payrollprocessen met Acerta Connect!

Nadere informatie

Newsletter Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector

Newsletter Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector Newsletter Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector Editie 1 jaargang 2 Een blik op de toekomst met de midoffice oplossing Horizon Lokale overheden

Nadere informatie

Usernamiddag 23/02/2016

Usernamiddag 23/02/2016 Usernamiddag 23/02/2016 FOCUS op 2016: Wat brengt de toekomst? Algemeen Integratie Digitalisering Optimalisatie Mobiel werken Beleidsinformatie Belastingen Doccle Integratie kohieren Integratie aanmaning

Nadere informatie

IMPULSFONDS VOOR HET MIGRANTENBELEID

IMPULSFONDS VOOR HET MIGRANTENBELEID IMPULSFONDS VOOR HET MIGRANTENBELEID HANDLEIDING VOOR DE WEBAPPLICATIE Op deze pagina s vindt u de nodige informatie om te werken met de webapplicatie van het Impulsfonds. Wij raden u aan om deze pagina

Nadere informatie

Inventaris van de meest interessante software voor het beroep

Inventaris van de meest interessante software voor het beroep Inventaris van de meest interessante software voor het beroep Status: Live Begindatum: 24-09-2015 Einddatum: 24-10-2015 Live: 12 dagen Vragen: 43 Talen: fr, nl Panelgrootte: 8.023 Bounced: 19 (0,2%) Geweigerd:

Nadere informatie

Gebruik digitale kiezerslijst

Gebruik digitale kiezerslijst Handleiding Gebruik digitale kiezerslijst Cevi NV Bisdomplein 3 9000 GENT Tel 09 264 07 01 contactcenter@cevi.be http://www.cevi.be 1 INHOUDSOPGAVE 1 INHOUDSOPGAVE... 1.1 2 INLEIDING... 2.1 2.1 Voorwoord...

Nadere informatie

HANDLEIDING E-LOKET VOOR KWALITEITSINDICATOREN

HANDLEIDING E-LOKET VOOR KWALITEITSINDICATOREN / handleiding HANDLEIDING E-LOKET VOOR KWALITEITSINDICATOREN / versie 1.1-4.06.2015 4.06.2015 Handleiding e-loket voor kwaliteitsindicatoren 1/11 Inhoudstafel 1 Inleiding 3 2 Toegang tot het e-loket 3

Nadere informatie

Thuisloket. 12 mei 2016

Thuisloket. 12 mei 2016 Thuisloket 12 mei 2016 Kortrijk E-loket scenario 1: Het manuele werk Lage kostprijs software (eenvoudig webform) Lage drempel gebruiker Afschrift geboorte akte Uittreksel strafregister (tot 2016) Personeelsinzet

Nadere informatie

Doc-it-Easy UBL-import topaccount. www.wolterskluwer.be/business-software

Doc-it-Easy UBL-import topaccount. www.wolterskluwer.be/business-software Doc-it-Easy UBL-import topaccount www.wolterskluwer.be/business-software Doc-it-Easy 1 Nuttige informatie Handleiding Service Center, professionals @ your service 1-2-3 Support U kan 24/24, uw vraag of

Nadere informatie

Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018

Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018 Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018 1. DOELSTELLING : ADVIES EN INSPRAAK BIJ HET LOKAAL CULTUURBELEID 1.1. Met het oog op de voorbereiding en de evaluatie van het

Nadere informatie

Energieprestatiedatabank - Meerdere registratiemogelijkheden voor verslaggevers

Energieprestatiedatabank - Meerdere registratiemogelijkheden voor verslaggevers VEA 1 Energieprestatiedatabank - Meerdere registratiemogelijkheden voor verslaggevers inhoud 1 Algemeen 2 Invoeren van nieuwe registratiegegevens 2.1 Ik ben een nieuwe verslaggever en ik wil mij registreren

Nadere informatie

«Nieuwigheden Sage BOB 50 3.0»

«Nieuwigheden Sage BOB 50 3.0» «Nieuwigheden Sage BOB 50 3.0» Voor het gebruik van de end-users Sage BOB 50 DE NIEUWIGHEDEN VAN DE VERSIE 3.0 VAN SAGE BOB 50 Het nieuwe beheer van het boekhoudplan Met de versie Sage BOB 50 3.0, innoveert

Nadere informatie

1 Inleiding. 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 Verwerken... zaken 5 Afhandelen... van zaken. 7 Uitgebreidere... zaak opties

1 Inleiding. 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 Verwerken... zaken 5 Afhandelen... van zaken. 7 Uitgebreidere... zaak opties 2 Supportdesk Pro Introductie Inhoudsopgave I Supportdesk Pro 3 1 Inleiding... 3 2 Werkwijze... 3 II Zaken 4 1 Introductie... 4 2 Zaken beheren... 4 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 4 Verwerken...

Nadere informatie

Webmodule Zorgregie: FAQ

Webmodule Zorgregie: FAQ Webmodule Zorgregie: FAQ Deze rubriek wordt regelmatig aangevuld met nieuwe vragen over de webmodule zorgregie. De vragen zijn gerangschikt volgens onderwerp. Als u na het doornemen van deze rubriek nog

Nadere informatie

i-scan 2.0 Informatiebeheer van werkvloer tot beleid. Begeleiding voor

i-scan 2.0 Informatiebeheer van werkvloer tot beleid. Begeleiding voor Informatiebeheer van werkvloer tot beleid. Begeleiding voor gemeenten en OCMW s Waarom I-scan 2.0? De uitbouw van e-government en het toenemend gebruik van ICT-toepassingen leveren niet altijd de voorspelde

Nadere informatie

Installatie kadastrale leggers 2011 (Kadaster.Net)

Installatie kadastrale leggers 2011 (Kadaster.Net) Handleiding Installatie kadastrale leggers 2011 (Kadaster.Net) Cevi NV Bisdomplein 3 9000 GENT Tel 09 264 07 01 contactcenter@cevi.be http://www.cevi.be 1 1 INSTALLATIEVOORSCHRIFT KADASTRALE LEGGERS -

Nadere informatie

Overheidspensioenen in perspectief. Wat brengt de toekomst?

Overheidspensioenen in perspectief. Wat brengt de toekomst? Overheidspensioenen in perspectief Wat brengt de toekomst? Vooruitgang Capelo 3 4 Verplichtingen van de werkgever Wet van 29 december 2010 houdende diverse bepalingen, zoals gewijzigd door de wetten van

Nadere informatie

MyCareNet in uw Apotheek?

MyCareNet in uw Apotheek? MyCareNet in uw Apotheek? Met deze brochure willen we onze klanten informeren over de invoering van MyCareNet MyCareNet in uw apotheek MyCareNet is een initiatief van het NIC (Nationaal Intermutualistisch

Nadere informatie

myevent EVENTSOFT EVENT & FESTIVAL SOFTWARE VOOR CREW EN GASTEN REGISTRATIE EVENTSOFT T: +31 (0)6 23 1110 67 E: info@eventsoft.nl W: www.eventsoft.

myevent EVENTSOFT EVENT & FESTIVAL SOFTWARE VOOR CREW EN GASTEN REGISTRATIE EVENTSOFT T: +31 (0)6 23 1110 67 E: info@eventsoft.nl W: www.eventsoft. myevent EVENT & FESTIVAL SOFTWARE VOOR CREW EN GASTEN REGISTRATIE EVENTSOFT EVENT MANAGEMENT SOFTWARE Registratie van vrijwilligers, gasten, pers, artiesten inclusief uitgifte module. POLSBAND-DB Zelf

Nadere informatie

Handleiding Webapplicatie Robin

Handleiding Webapplicatie Robin Handleiding Webapplicatie Robin (Versie 05) Inhoudstafel 1. Registratie van uw labo... 2 2. Persoonlijke account aanmaken... 4 3. Inloggen in uw labo account... 7 4. Wijziging labogegevens... 8 5. Inschrijven

Nadere informatie

Welkom bij de demonstratie van het Welkom bij de systeem demonstratie van Klachten en Meldingen

Welkom bij de demonstratie van het Welkom bij de systeem demonstratie van Klachten en Meldingen Welkom bij de demonstratie van het Welkom bij de systeem demonstratie van Management Klachten en Meldingen System Systemen van Inception Borgen Verbeteren Systemen van Inception Borgen Verbeteren Systemen

Nadere informatie

Aantal leerlingen in het Nederlandstalig buitengewoon onderwijs naar fusiegemeente (hoofdzetel), onderwijsniveau, type en geslacht

Aantal leerlingen in het Nederlandstalig buitengewoon onderwijs naar fusiegemeente (hoofdzetel), onderwijsniveau, type en geslacht 2012-2013 in het Nederlandstalig buitengewoon onderwijs naar fusiegemeente (hoofdzetel), onderwijsniveau, type Toelichting: Deze tabel bevat het aantal leerlingen in het Nederlandstalig buitengewoon kleuter-,

Nadere informatie

Newsletter Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector

Newsletter Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector Newsletter Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector Editie 1 jaargang 5 Klantgericht werken Op onze Klantendag van 18 april toonden wij u een

Nadere informatie

Onze CRM oplossing. SalesManager Online. Hoe kunnen wij uw keten optimaliseren? SALESMANAGER ONLINE INTRODUCTIE

Onze CRM oplossing. SalesManager Online. Hoe kunnen wij uw keten optimaliseren? SALESMANAGER ONLINE INTRODUCTIE 1 SalesManager Online Onze CRM oplossing Hoe kunnen wij uw keten optimaliseren? SalesManager Online maakt het eenvoudig om uw klanten en relaties structureel en overzichtelijk te beheren en te bedienen.

Nadere informatie

Newsletter Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector

Newsletter Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector Newsletter Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector Editie 2 jaargang 2 Adinfo NV, de koepelmaatschappij boven Cevi NV, Logins NV en Adehis

Nadere informatie

IRIS heeft TEC Documents geselecteerd als één van haar beste resellers. Om dat te vieren doet TEC u een bijzondere aanbieding.

IRIS heeft TEC Documents geselecteerd als één van haar beste resellers. Om dat te vieren doet TEC u een bijzondere aanbieding. Zomeractie IRIS heeft TEC Documents geselecteerd als één van haar beste resellers Om dat te vieren doet TEC u een bijzondere aanbieding. Als u nu IRIS Capture Pro aanschaft bieden wij u 20% korting op

Nadere informatie

Migratie van Groupwise naar Exchange

Migratie van Groupwise naar Exchange BIJLAGE Bijlage nr. 1 Migratie van Groupwise naar Exchange Doelstelling. Momenteel wordt in de administratie van de VGC Novell Groupwise als mailsysteem gebruikt. De huidige versie van Groupwise is verouderd

Nadere informatie

Productbeschrijving. Arco Mail Manager. Productbeschrijving. Inhoud

Productbeschrijving. Arco Mail Manager. Productbeschrijving. Inhoud Inhoud 1 Arco Mail Manager Algemene beschrijving... 2 1.1 Doelstelling... 2 1.2 Concept... 2 1.3 Infrastructuur... 3 1.4 Voordelen... 3 2 Arco Mail Manager Workflow... 4 2.1 De Gebruikersinterface... 4

Nadere informatie

177 Zwevegem 105,7 003E20 22 50N48 45 31 100 ND

177 Zwevegem 105,7 003E20 22 50N48 45 31 100 ND Lijst van Vlaamse frequenties voor lokale radio Lokaliteit Frequentie Lengte Breedte Antennehoogte Vermogen Antennepatroon (MHz) (OL ' '' ) (NB ' '' ) (m) (Watt) (D/ND) 1 Aalst 90,0 004E03 00 50N57 00

Nadere informatie

Nieuwsbrief oktober 2014

Nieuwsbrief oktober 2014 Nieuwsbrief oktober 2014 In dit nummer: Workshop Kerkbalans Statistical Analysis Nieuw in Scipio Incassolijsten Nieuw in Scipio Online E-mailen Huiskringen Nieuw in CashflowPro (Foerage) Dagafschriften

Nadere informatie

Overzicht SYNDICUS. Software voor de syndicus. Versie: 2007.12.26

Overzicht SYNDICUS. Software voor de syndicus. Versie: 2007.12.26 Versie: 2007.12.26 1. SYNDICUS SYNDICUS is een pakket voor het beheer van gebouwen, waarbinnen elk gebouw als aparte entiteit wordt beschouwd. Per gebouw worden de verschillende quotiteiten geparametriseerd

Nadere informatie

Software voor het moderne verhuurkantoor.

Software voor het moderne verhuurkantoor. immotools Software voor het moderne verhuurkantoor. immotools is een gebruiksvriendelijk, uiterst compleet en onmisbaar software pakket in het moderne immokantoor. immotools garandeert u een optimaal beheer

Nadere informatie

10. BEHEER MODULAIR KWARTAAL

10. BEHEER MODULAIR KWARTAAL 10. BEHEER MODULAIR KWARTAAL In het verleden werden de benuttingscijfers van elke voorziening via Excel formulieren doorgegeven aan Jongerenwelzijn. Deze communicatie is nu ingebouwd in Binc. Op basis

Nadere informatie

Archipol. Document Management bij de Lokale Politie. Quentin Legrand Software Consultant

Archipol. Document Management bij de Lokale Politie. Quentin Legrand Software Consultant Archipol Document Management bij de Lokale Politie Quentin Legrand Software Consultant Doelstelling Inzicht geven over de aanpak en componenten voor een efficiënte document management bij de Lokale Politie

Nadere informatie

Elektronisch factureren

Elektronisch factureren Elektronisch factureren Inleiding Elektronisch Factureren in RADAR is mogelijk vanaf versie 4.0. Deze module wordt niet standaard meegeleverd met de RADAR Update maar is te bestellen via de afdeling verkoop

Nadere informatie

De digitale inzameling van de verkiezingsresultaten

De digitale inzameling van de verkiezingsresultaten De digitale inzameling van de verkiezingsresultaten 1. Wat is nieuw sedert de vorige verkiezingen? Het bedrijf Stésud staat in voor de organisatorische en technische verwezenlijking van de digitale inzameling,

Nadere informatie

Digitale aspecten DEPARTEMENT LEEFMILIEU, NATUUR & ENERGIE DEPARTEMENT RUIMTE VLAANDEREN

Digitale aspecten DEPARTEMENT LEEFMILIEU, NATUUR & ENERGIE DEPARTEMENT RUIMTE VLAANDEREN Digitale aspecten DEPARTEMENT LEEFMILIEU, NATUUR & ENERGIE DEPARTEMENT RUIMTE VLAANDEREN Agenda Uitgangspunten OMV Impact (digitaal) proces De digitale omgevingsvergunning Mogelijke strategie aanpak Stappenplan

Nadere informatie

CRM Accountancy. Flexibel, efficiënt & accuraat

CRM Accountancy. Flexibel, efficiënt & accuraat CRM Accountancy WINGS Software Flexibel, efficiënt & accuraat ACCOUNTANCY CRM INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1.1. Wings CRM Accountancy algemeen 3 PRESTATIES 2.1. Wings CRM Accountancy login 4 2.1.1. Het inloggen

Nadere informatie

Capelo Historische Gegevens

Capelo Historische Gegevens Capelo Historische Gegevens Carrière publique électronique Elektronische loopbaan overheid Module PDOS - 2012 Agenda 2 Algemene presentatie Capelo historische gegevens Wijze van inzameling, statussen van

Nadere informatie

Site survey ter voorbereiding van de algemene rollout van de elektronische kids-id en de elektronische vreemdelingenkaart.

Site survey ter voorbereiding van de algemene rollout van de elektronische kids-id en de elektronische vreemdelingenkaart. Brussel, 14 juni 2007 Aan het College van Burgemeester en Schepenen Alg. Dir. Instellingen en Bevolking Dienst Vreemdelingenzaken Uw kenmerk: Ons kenmerk : III21/724.68/3835/07 Contactpersoon : Ghislain

Nadere informatie

De kracht van 500+ uitzendbureaus. Maak kennis met UBplus op www.uitzendsoftware.com

De kracht van 500+ uitzendbureaus. Maak kennis met UBplus op www.uitzendsoftware.com De kracht van 500+ uitzendbureaus. Maak kennis met UBplus op www.uitzendsoftware.com UBplus versimpelt en versnelt Met UBplus haalt u een compleet softwarepakket in huis. Het programma is volledig toegespitst

Nadere informatie

Integratietraject stad/ocmw

Integratietraject stad/ocmw Integratietraject stad/ocmw Integratietraject stad/ocmw Stad en OCMW gaan nauwer samenwerken SITUERING TORHOUT SITUERING TORHOUT Enkele gegevens: Ruim 20.000 inwoners Geen deelgemeenten, enkel wijken Oppervlakte:

Nadere informatie

REGISTRATIE VAN VORMING EN EVALUATIE

REGISTRATIE VAN VORMING EN EVALUATIE REGISTRATIE VAN VORMING EN EVALUATIE I. WAT? Het hoofddoel van deze module is de registratie van vormings- en evaluatieresultaten. Wat vorming betreft, kunnen we de doelstelling verder specificeren tot

Nadere informatie

Gebruikersgids. Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Gebruikersgids. Federale Overheidsdienst FINANCIEN Gebruikersgids L UNION FAIT LA FORCE - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Wat is Tax-on-web? Tax-on-web is een snelle, gebruiksvriendelijke en veilige elektronische applicatie om

Nadere informatie

Voorstelling Cevi/Logins

Voorstelling Cevi/Logins Digitaal Sociaal Huis Agenda 13.15-13.30 uur: Onthaal 13.30-13.45 uur: Waarom een digitaal Sociaal Huis 13.45 14.15 uur: De online Producten en Dienstencatalogus van Vera voor zowel uw burgers als uw medewerkers

Nadere informatie

Werkloosheids- gegevens

Werkloosheids- gegevens Handleiding Werkloosheids- gegevens Cevi NV Bisdomplein 3 9000 GENT Tel 09 264 07 01 contactcenter@cevi.be http://www.cevi.be Logins NV Gen. De Wittelaan 17 B32-2800 Mechelen helpdesk@logins.be http://www.logins.be

Nadere informatie

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen.

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen. Handleiding Scan+ Introductie Met Scan+ gaat een lang gekoesterde wens voor vele gebruikers van Unit 4 Multivers in vervulling: eenvoudig koppelen van documenten in relatiebeheer of documentmanagement

Nadere informatie

DOCTRAILS MODULE: MESSAGE FLIPPING

DOCTRAILS MODULE: MESSAGE FLIPPING MODULE: MESSAGE FLIPPING INTRODUCTIE PROBLEEMSTELLING In een aantal gevallen zijn ontvangers niet ingericht om op een eenvoudige manier een ontvangen bericht te beantwoorden. Het kan zijn dat er geen automatische

Nadere informatie

Een nieuwe kijk op vastgoedregistratie WOZ en lokale heffingen

Een nieuwe kijk op vastgoedregistratie WOZ en lokale heffingen Een nieuwe kijk op vastgoedregistratie WOZ en lokale heffingen 2 TAX Onze organisatie is inmiddels een decennium geleden begonnen met het ontwikkelen van geautomatiseerde hulpmiddelen in het kader van

Nadere informatie

PLAATSEN VAN (VERLICHTE) RECLAME SAMENSTELLEN VAN HET BOUWAANVRAAGDOSSIER

PLAATSEN VAN (VERLICHTE) RECLAME SAMENSTELLEN VAN HET BOUWAANVRAAGDOSSIER PLAATSEN VAN (VERLICHTE) RECLAME SAMENSTELLEN VAN HET BOUWAANVRAAGDOSSIER Aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning waarvoor een eenvoudige dossiersamenstelling volstaat STADSBESTUUR ROESELARE Onderwerp

Nadere informatie

Agenda. Voorstelling Canon. Stappenplan start-to-digitize. Voorbeeld plan van aanpak. Praktijkvoorbeeld. Tervuren email management

Agenda. Voorstelling Canon. Stappenplan start-to-digitize. Voorbeeld plan van aanpak. Praktijkvoorbeeld. Tervuren email management Agenda Voorstelling Canon Stappenplan start-to-digitize Voorbeeld plan van aanpak Praktijkvoorbeeld Tervuren email management SHOP IT 2016 Hedwig & Peter Canon s mogelijkheden CAPTEER Inkomende info Uitgaande

Nadere informatie

Dé oplossing voor het automatisch herkennen en verwerken van gescande en/of elektronisch aangeleverde documenten binnen Microsoft Dynamics NAV.

Dé oplossing voor het automatisch herkennen en verwerken van gescande en/of elektronisch aangeleverde documenten binnen Microsoft Dynamics NAV. Dé oplossing voor het automatisch herkennen en verwerken van gescande en/of elektronisch aangeleverde documenten binnen Microsoft Dynamics NAV. ONTVANG HERKEN VERWERK ARCHIVEER NAViDocs is de volledig

Nadere informatie

BEVRAGING IKG. UnieKO VZW Kasteeldreef 66/ Beveren

BEVRAGING IKG. UnieKO VZW Kasteeldreef 66/ Beveren BEVRAGING IKG UnieKO VZW Kasteeldreef 66/1 9120 Beveren 7 juni 2012 UnieKO VZW, Kasteeldreef 66/1, 9120 Beveren - 2012 Deze studie is eigendom van VZW UnieKO en is beschermd door de copyrightwetgeving

Nadere informatie

Wilt u graag snel een ongevallenschets kunnen maken? Hebt u rechten voor één organisatie, dan gaat u automatisch naar stap 2.

Wilt u graag snel een ongevallenschets kunnen maken? Hebt u rechten voor één organisatie, dan gaat u automatisch naar stap 2. NIEUWSBRIEF MEI 2011 Aan de slag met de databank Wilt u graag snel een ongevallenschets kunnen maken? Of wilt u de updates die u maakt in de Verkeersbordendatabank ook graag doorvoeren in uw eigen signalisatiesoftware?

Nadere informatie

App4Broker : uw nieuwe app!

App4Broker : uw nieuwe app! App4Broker : uw nieuwe app! Pagina 1 van 20 Inhoudsopgave 1. U GEBRUIKT MYBROKER AL... 3 1.1. APP4BROKER DOWNLOADEN OP UW TABLET... 3 1.2. INSTALLATIE VAN HET CERTIFICAAT... 4 2. U HEEFT NOG NOOIT MET

Nadere informatie

Geo-IT GIS Integratie met de omgevingsvergunning

Geo-IT GIS Integratie met de omgevingsvergunning Geo-IT GIS Integratie met de omgevingsvergunning Ismaël Cams Agenda Toestand vandaag Integraties met administratieve software Opvragen stedenbouwkundige informatie Integratie met omgevingsvergunning Voordelen

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor de toepassing DECLAR Fouten melden

Gebruikershandleiding voor de toepassing DECLAR Fouten melden 1 Gebruikershandleiding voor de toepassing DECLAR Fouten melden Inhoudstafel 1. Algemeen 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Voorafgaande vereisten om verbinding te maken met de toepassing 3 2. Eerste verbinding, registratie

Nadere informatie

Kassa systeem voor de detailhandel Infobrochure

Kassa systeem voor de detailhandel Infobrochure Kassa systeem voor de detailhandel Infobrochure Bizziware bvba Beverenstraat 131 8810 Lichtervelde (0495) 57 80 26 www.bizziware.be info@bizziware.be Algemeen Kassa Studio is het resultaat van jarenlange

Nadere informatie

Regas als bedrijf. Regas B.V. is een landelijke speler en actief binnen

Regas als bedrijf. Regas B.V. is een landelijke speler en actief binnen Regas als bedrijf Regas B.V. is een landelijke speler en actief binnen de geestelijke gezondheidszorg en jeugdzorg. Binnen de maatschappelijke dienstverlening en maatschappelijke opvang/ vrouwenopvang

Nadere informatie

SOFTWARE VOOR FIETSZAKEN

SOFTWARE VOOR FIETSZAKEN SOFTWARE VOOR FIETSZAKEN Omschrijving "Software voor fietszaken" is een uiterst compleet en gebruiksvriendelijk pakket voor het dagelijks beheer van een fietszaak. Het programma is volledig geïntegreerd

Nadere informatie

Roadshow Oost-Vlaanderen

Roadshow Oost-Vlaanderen Roadshow Oost-Vlaanderen Lokale verkiezingen 2012 20 juni 2012 Kris Bosmans Jan De Puydt ICT-diensten voor een slagkrachtige overheid 1 Agenda 09u00 09u45 10u45 11u15 12u20 12u30 Inleiding Kandidatenbeheer:

Nadere informatie

Nieuwe KSZ-stroom verzekerbaarheid

Nieuwe KSZ-stroom verzekerbaarheid Handleiding Nieuwe KSZ-stroom verzekerbaarheid Cevi NV Bisdomplein 3 9000 GENT Tel 09 264 07 01 contactcenter@cevi.be http://www.cevi.be Logins NV Gen. De Wittelaan 17 B32-2800 Mechelen helpdesk@logins.be

Nadere informatie

De complete oplossing voor uw kadastrale informatievoorziening.

De complete oplossing voor uw kadastrale informatievoorziening. De complete oplossing voor uw kadastrale informatievoorziening. Foto: Mugmedia Het Kadaster gaat de levering van kadastrale informatie ingrijpend vernieuwen. Het huidige proces van verwerken van kadastrale

Nadere informatie