Versie GD Venlo, juni Releasenotes BlueRetail versie 3.60.GD Product Management

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Versie GD Venlo, juni 2011. Releasenotes BlueRetail versie 3.60.GD Product Management"

Transcriptie

1 Versie GD Venlo, juni 2011 Releasenotes BlueRetail versie 3.60.GD Product Management

2 Inhoudsopgave 1 INLEIDING TECHNISCHE ISSUES Requirements Update instructie Instructies bij calamiteiten Compatibiliteit met lagere versies Koppeling BlueMobile TOELICHTING DOCUMENTINDELING TOELICHTING NOTATIES DEFINITIES Definities kernbegrippen Definities prijsaanpassingen / promoties Inleiding Promoties en kortingen Omzet Bestanden BlueRetail BLUERETAIL GEWIJZIGDE EN NIEUWE FUNCTIONALITEITEN Verkoop Default een klant koppelen in de kassa Notitie toevoegen onderaan verkoop(credit)factuur Overzichten van transacties met notities Afrekenen verkooporder via kassa Inkoop Logistiek Financieel Fiscaal zegel (België) / Auditing Koppeling Unit4 op basis Fmuta Service Retail CRM Zoeken op BTW nummer relatie Invoeren en controle op BTW-nummer Documenten per relatie Rapportage Finrap 3.00.GD Rapport 507 t/m 512 met selecties Artikelrapporten 124 t/m 132 met selecties (Applicatie) Beheer Documenten per artikel Prijssupplementen BTW op artikelkaart Zoeken in/van kassatransacties Zoeken op aanbiedingen Zoeken op mixmatch Artikel Matrix Filters op artikelen en relaties (ICT) Beheer Starten externe applicatie/document E-customer uitbreiding Printeruitgang i.p.v. printerkoppeling Afdrukken van documenten via rechtermuis klik Touch aanpassingen BlueMobile aanpassingen van 73

3 Invoervelden maximalisatie e kassascherm BLUERETAIL BUGS TOOLS NWWedge van 73

4 Uitvoer instructie!! Deze BlueRetail installatie moet absoluut dedicated gedraaid worden met betrekking tot de BlueRetail database, omdat er een database conversie moet kunnen worden uitgevoerd. Dit houdt in dat: De automatische procedures NIET mogen draaien. De eventuele database back-up NIET mag worden uitgevoerd. Alle werkstations (server, info-points, kassa s en overige werkstations) BlueRetail verlaten moeten hebben. De applicatie mag dus NIET in gebruik zijn, in géén enkele vorm en/of op géén enkel station. Er géén andere Newway producten of producten van derden die de database kunnen gebruiken actief mogen zijn. De Kioskserver moet zijn gekilled via de taakmanager. Deze versie is de opvolger van BlueRetail 3.51 GD. Newway is permanent bezig met het verbeteren van het product BlueRetail. Hierdoor kan het voorkomen dat - koppelingen met applicaties van derden herzien moeten worden door databasemutaties; - het pakket niet meer 100% neerwaarts compatibel is - een update vanuit een heel oude versie in twee stappen moet worden uitgevoerd etc. Wij vragen hiervoor uw begrip. BlueRetail is een zeer omvangrijk, maar ook complex product en het is absoluut onmogelijk om zowel vooraf aan een nieuwe release alle fouten te vinden als ook volledig compatible te blijven met vorige versie. Product Management zal het document updaten zodra hier vanuit de Newway Product Portfolio of vanuit enig ander technisch oogpunt noodzaak toe is. Disclaimer Ondanks alle aan de samenstelling van de tekst bestede zorg, kan Newway géén enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele directe en/indirecte schade, die voortvloeit/zou kunnen voortvloeien uit enige inhoudelijke onvolledigheid en/of onjuistheid, of andere fout, die in deze uitgave zou kunnen voorkomen. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname, of op enige andere manier, zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van Newway van 73

5 1 Inleiding Inhoud Deze releasenotes hebben betrekking op de GD versie van 3.60 van BlueRetail. In deze releasenotes worden de belangrijkste wijzigingen beschreven ten opzichte van versie 3.51 van BlueRetail en oudere versies. Deze releasenotes zijn bedoeld om klanten en partners inzicht te verschaffen in de wijzigingen en nieuwe functionaliteit in deze versie van BlueRetail. Deze versie is de opvolger van BlueRetail 3.51 GD. Deze versie bevat: - Alle patches uitgebracht op versie 3.50 & 3.51 na de release van BlueRetail 3.51 GD. - Alle opgeloste fouten met status hoog, middel en laag zover dit binnen de planning paste. Zie hoofdstuk 7. - Nieuwe functionaliteit zie hoofdstuk 6 Eerdere releasenotes Eerdere releasenotes zijn op te vragen bij Newway of te raadplegen in de map Documentatie op de installatie CD-Rom. De releasenotes zijn met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Mochten er onverhoopt toch fouten in voorkomen, dan biedt Newway u bij voorbaat haar excuses daarvoor aan. Newway accepteert géén schadeclaims als gevolg van eventuele fouten in de releasenotes. Er kunnen géén rechten worden ontleend aan de inhoud. Vragen Bij eventuele vragen betreffende deze release kunnen Newway eindgebruikers contact opnemen met de desbetreffende Newway Business partner van 73

6 2 Technische issues Deze versie is de opvolger van BlueRetail 3.51 GD en is ontwikkeld met de Windev 15 UK versie. Dit zou géén gevolgen mogen hebben voor u als gebruiker. Newway kan dit echter niet 100% uitsluiten! Wel zal dus het Windev Framework worden geïnstalleerd. Type update Prioriteit Grootte update X X ± 40 MB Kopieslag Patch verz. Update Upgrade Servicepack Urgent / Spoed Hoog Gemiddeld Laag Nader te bepalen 2.1 Requirements Reboot nodig JA NEE Backup nodig JA NEE Rollback functionaliteit JA NEE Installatie voorwaarden Deze versie kan geïnstalleerd worden als opvolger van New-Way Retail Software versie 2.4x of BlueRetail 3.xx. De bestandsconversie zal geheel automatisch worden uitgevoerd. Indien de uitvalmodule aanwezig is en geactiveerd is en het pakket is conform de Newway richtlijnen geïnstalleerd, dan zal op het lokale netwerk werkstation geheel automatisch het pakket worden geüpdate. Tevens zal de bijbehorende database conversie van de uitval database automatisch geschieden van 73

7 Bestandsmutaties Database-mutaties Database >2GB Als het filetabel systeem NTFS is, kunnen vanaf deze versie de benoemde databases groter worden dan 2 GB. Vanuit het verleden stond dit nog standaard op Fat 32 ingesteld waarbij een database niet groter kan worden dan 2GB. De volgende bestanden zijn in aangepast, zodat ze kunnen: CCRREG CFAREG CFMREG CFMREGD CORREG CPAREG DCRREG DFAREG DORREG KASREG VRDINFO VRDOPNAR VRDOPNCT VRDOPNMU VRDOPNRG VRZREG van 73

8 Deze wijziging is van invloed op de duur van de database modification als de bestanden groot zijn. Verwijderde bestanden uit analyse Geen Nieuwe bestanden Nieuwe Windev Framework Omdat deze versie met de Windev 15 omgeving ontwikkeld is, zal bij de installatie ook het benodigde Windev Framework geïnstalleerd worden op de server en cliënts. Dit geschiedt geheel automatisch. De bestanden zijn te herkennen aan de naamgeving WD150<*.*>.DLL in de software omgeving van BlueRetail. Eventueel aanwezige oudere WD*.DLL s kunnen na update verwijderd worden. Registermutaties Overige mutaties Zijn er registermutaties? Nee Ja Omschrijving X N.v.t. Zijn er overige mutaties? Nee Ja Omschrijving X Niet t.o.v. versie 3.51 GD 2.2 Update instructie Update Maak op de server een back-up van de..\<blueretail software> directory (hierin staat de oude WDL en eventueel de geïnstalleerde patches). De cliënts worden automatisch geüpdate bij het opnieuw opstarten van BlueRetail op de cliënts. Let op!!! Op de cliënt(s) mogen géén oude/andere patches blijven staan Zie algemene uitvoerinstructie op de inhoudsopgave pagina!! 2.3 Instructies bij calamiteiten Herstellen oude situatie Indien de update niet over een roll-back functionaliteit beschikt, kan op de hieronder beschreven wijze terug gegaan worden naar de situatie voor de update! van 73

9 Stap Handeling 1 Verwijder op de server \<BlueRetail software> en plaats de back-up terug 2 De cliënts worden automatisch geüpdate bij opnieuw opstarten van BlueRetail op de cliënts. Er is géén reboot nodig. 2.4 Compatibiliteit met lagere versies De BlueRetail versie 3.60 MMS kan communiceren met onderliggende RMS versies: BlueRetail 3.1x BlueRetail 3.3x BlueRetail 3.4x BlueRetail 3.50 BlueRetail 3.51 Vanaf release BlueRetail 3.42 wordt de bestandsuitwisselingen met de New-Way Retail software 2.4x NIET meer ondersteund. Deze versie is de opvolger van BlueRetail 3.51 GD. Newway is permanent bezig met het verbeteren van het product BlueRetail. Hierdoor kan het voorkomen dat koppelingen met applicaties van 3 e herzien moeten worden door databasemutaties. Dat het pakket niet meer 100% neerwaarts compatibel is. U mogelijk in 2 keer moet update vanuit een heel oude versie etc. Wij vragen u begrip hiervoor. BlueRetail is een zeer omvangrijk, compleet maar ook complex product en het is absoluut onmogelijk voor het releasemoment alle fouten te vinden, maar ook volledig compatible te blijven met vorige versie. 2.5 Koppeling BlueMobile BlueMobile 2.30 De BlueRetail versie 3.60 kan communiceren met BlueMobile 2.30 die vanaf deze versie op de installatie CD zal worden meegeleverd. Met lagere versies van BlueMobile dan 2.30 kan NIET worden gecommuniceerd. Hiermee bedoelen we met name het laden van de stamdata in de mobile. Er is een interface laag verwijderd en derhalve is communicatie met een lagere mobileversie NIET mogelijk! van 73

10 3 Toelichting documentindeling Leeswijzer Newway onderscheidt de volgende hoofdprocessen in haar BlueRetail applicatie: 1. Verkoop 2. Inkoop 3. Logistiek 4. Financieel 5. Service 6. Retail CRM 7. Rapportage 8. (Applicatie) Beheer Wanneer voor bepaalde procesonderdelen geen nieuwe functionaliteit is voorzien in deze BlueRetail versie, dan bevat de desbetreffende paragraaf géén tekst. Retail Business model Newway heeft haar Retail kennis geborgd in het Retail Business Model (RBM). Het Retail Business Model (RBM) heeft als basis het hieronder getoonde huis. Deze grondplaat is gebaseerd op de tien hoofdgebieden, die je veelal binnen organisaties tegen komt. Met betrekking tot deployment (technisch en applicatiebeheer) onderscheiden we een elfde functie, namelijk beheer (ICT). Het RBM is een theoretisch model, dat niet direct de hoofdprocessen zoals in de inleiding van hoofdstuk 3 benoemd, weerspiegeld. Deze processen zijn gebaseerd op de operationele zaken, die zich op de werkvloer afspelen. In dit document worden bewust de beide werelden met elkaar gecombineerd, omdat in BlueRetail de theorie wordt vertaald naar de praktijk. ICT van 73

11 Functie definities Onderstaande tabel beschrijft per onderdeel de definitie die Newway voor de term hanteert. ICT Formule Informatie Personeel Financieel Inkoop Leverancier Verkoop Klant Logistiek Onder ICT zijn alle applicatiegedrag issues samengebracht, die bedoeld zijn om BlueRetail informatietechnologisch te moderniseren. Deze hebben geen directe relatie met retail specifieke functionaliteit, maar beschrijven met name de nonfunctionele wensen van retailers m.b.t. BlueRetail. Formule beschrijft de beheersmatige zaken, waarmee de franchisenemer in betere mate het karakter van de (keten)onderneming oftewel het eenduidig gedrag kan laten weerspiegelen in BlueRetail. Wie doet waar en wat op welk moment m.b.t. bijvoorbeeld artikelbeheer etc. In de categorie Informatie zijn alle functionele zaken samengebracht t.a.v. de informatiestromen binnen BlueRetail. Dit hoofdstuk beschrijft de functies, die de rol van het personeel dat met de applicatie werkt, betreffen. Deze categorie omvat de functies, die de retailers in staat stellen om de geldstromen binnen de organisatie te beheren. Inkoop beschrijft de functionele zaken met betrekking tot de inkoopprocessen. Onder het kopje Leverancier zijn de functionele zaken verzameld, die de retailer (ondernemer) inzicht geven in de relatie met de leverancier. Verkoop beschrijft de functies met betrekking tot de verkoopprocessen. In dit proces zijn de functionele zaken verzameld, die de retailer (ondernemer) een beeld geven van de relatie met de klant. Deze categorie omvat de functionele zaken, die de retailer (ondernemer) in staat stellen de goederenstromen binnen de organisatie te beheren en te sturen. Contact Voor meer informatie over de BlueRetail Productvisie kunt u contact opnemen met de afdeling Product Management van 73

12 4 Toelichting notaties Toetsen Toetsen op het toetsenbord die in de instructie worden gebruikt, worden weergegeven in vetgedrukte hoofdletters tussen deze tekens < >. Bijvoorbeeld <ENTER>. Een alternatief voor het openen van menu s is om het menupunt met de muis aan te klikken. Knoppen Knoppen op het beeldscherm waar u met de muis op kunt klikken, worden weergegeven tussen deze tekens [ ]. Bijvoorbeeld [Sluiten]. Een alternatief voor het openen van menu s is om het menupunt met de muis aan te klikken. Programmamenu s Programmamenu s worden weergegeven aan de hand van de menupaden. De menupaden worden in vetgedrukte letters weergegeven tussen deze tekens < >. Bijvoorbeeld, het menu Printerinstelling heeft het menupad <menupad IHP>. Om dit menupunt te openen dient u <Alt> + I en achtereenvolgens H en P in te toetsen. Een ander voorbeeld is het menupad voor de verkooptransacties: <VI>. Om dit menupunt te openen dient u <Alt> + V en vervolgens I in te toetsen. Een alternatief voor het openen van menu s is om de juiste menupunten met de muis aan te klikken van 73

13 5 Definities 5.1 Definities kernbegrippen POS-kassa of PC-kassa (Till) Point of Sale, POS (Front Store) Winkelmanagement, RMS (Back Store) Hoofdkantoor, MMS (Back Office, Head Quarters, Head Office) Multifunctioneelsysteemgebruik Hiermee wordt de kassa hardware bedoeld inclusief Retail specifieke randapparatuur (ticketprinter, EFT-terminal, klantendisplay, hand-/tafelscanner). POS verwijst naar de verzameling functionaliteiten die hoofdzakelijk worden ingezet op een POS-kassa in rechtstreeks contact met de klant. Naast Point of Sale functionaliteit is dat voor BlueRetail ook de geïntegreerde functionaliteit als Point of Information (Informatiebalie) en Point of Service (Servicebalie voor reparatie, retour, verhuur etc.). RMS refereert aan de verzameling winkelspecifieke functionaliteiten waarbij het management is betrokken. Het gaat hier om het beheren en controleren van geldstromen, goederenstromen en informatiestromen op de winkelvloer. Als voorbeeld kan gelden: het tellen, afromen en controleren van kasgeld, het beheren van voorraden (inkoop, ontvangstgoederen en verkoop) en assortimenten en het opsporen en voorkomen van diefstal en fraude. Daarnaast moeten uiteraard ook alle relevante transactie gerichte rapportages beoordeeld worden. Hiermee wordt de verzameling winkelondersteunende, technische en organisatorische functionaliteiten bedoeld. Er kan worden gedacht aan beheer van stamgegevens van artikelen, klanten, personeel, filialen en leveranciers, maar ook aan het beheer van de interne informatiestromen (transacties tussen samenwerkende winkels) en externe informatiestromen (transacties met klanten en leveranciers). Als de klant een kleine winkel heeft, zal in veel gevallen een groot aantal rollen door een en dezelfde persoon worden uitgeoefend. Het is dan niet mogelijk om voor elke functionele rol een ander systeem te gebruiken. Logt men in met een andere gebruikerscode, dan schakelt het systeem (BlueRetail) om naar de functies die bij die rol horen ongeacht op welk fysiek systeem men bezig is. Indien men in online (connected, géén uitval-) modus werkt, dan zullen alle aanwezige en aangeschafte functies het doen ongeacht op welk fysiek systeem ment inlogt. 5.2 Definities prijsaanpassingen / promoties Inleiding Algemeen Newway kent in BlueRetail prijsaanpassingen (aanbiedingen en mixmatches), kortingsvormen op regelniveau en/of op bonniveau en/of beide in %, of van voor. De kortingsgetallen die BlueRetail presenteert, worden enkel berekent uit de database-velden van BlueRetail. Elk type prijsafspraak/korting is dus afhankelijk van de waardes van bepaalde database-velden. Hieronder staat weergegeven, met behulp van welke velden, de verschillende types van prijsaanpassingvormen berekend worden. De laagste klantenprijs?! Er leeft bij klanten de veronderstelling dat het systeem te allen tijde de laagste prijs toepast voor de klant. Dit is natuurlijk een (bijna) onmogelijke opgave en ook riskant want dit kost vaak ook nog de nodige doorrekentijd en het proces (lees van 73

14 BlueRetail) moet juist snel zijn. De klant is ongeduldig en heeft haast! Ook is er de invloed van de aan klanten en/of leverancier gekoppelde prijsafspraken die het systeem moet toepassen op de transactie en/of transactieregels of beide. Ook het moment waarop de klant in de kassa gekoppeld wordt Bij aanvang Bij subtotaal bij afrekenen speelt een rol, eventueel in combinatie met de module kortingtabellen en aanwezige instellingen daarin Promoties en kortingen Inleiding Promoties en kortingen Deze paragraaf toont de indeling van promoties en kortingen binnen BlueRetail en besteed aandacht aan de berekeningen achter de aantallen en bedragen op de rapportages in FinRap 3.0. Om de rapporten goed te kunnen interpreteren is enig begrip van promotievormen gewenst. Promoties zijn kortingen en andere vormen van een (tijdelijke) verbetering van de prijs/waarde verhouding om de omzet positief te beïnvloeden (zie definities). In NWRS en BlueRetail wordt niet elke prijsmutatie gezien als korting. Aanbiedingen worden bijvoorbeeld beschouwd als tijdelijke prijsverlagingen en zijn derhalve géén korting! In deze paragraaf wordt binnen promoties een onderscheid gemaakt tussen kortingen en geen-kortingen (prijsverlagingen). Het document Handleiding prijs- en promotiestructuur bevat een meer gedetailleerde omschrijving van kortingen. Promotievormen Een voorbeeld van promotie is het geven van een tijdelijke meerwaarde aan een product door middel van een prijsverlaging (korting) of de verhoging van de hoeveelheid. Andere vormen zijn bijvoorbeeld kortingsbonnen, spaaracties, prijsvragen of het verstrekken van premiums bij aankoop van een product of dienst. Bron: wikipedia Overzicht promoties van 73

15 Korting De kortingsgetallen, die BlueRetail en/of FinRap presenteert, worden enkel berekend of getoond op basis van vier database-velden in het FINREG.FIC en het FINKOP.FIC bestand van BlueRetail, zie Bestanden BlueRetail. Korting Kortingtabellen Afhaalkorting Kwantumkorting Omschrijving Newway beschouwt kortingtabellen als een soort van prijsafspraken systeem vergelijkbaar met contracten. Een kortingtabel is altijd gerelateerd aan een relatie. Let op: als er een mixmatch van kracht is en dezelfde artikelen zijn ook in de kortingtabellen vastgelegd, dan past het systeem de mixmatch alleen toe als pas tijdens het subtotaal- /afrekenmoment in de kassa de klant gekoppeld wordt. Echter, als men vervolgens nog terug gaat naar de kassa, dan wordt de kortingtabel van kracht en wordt de mixmatch uitgeschakeld. Soms betaalt de klant dan dus teveel op dat moment. Korting bij afhalen van producten (i.p.v. verzenden of leveren) BlueRetail: Voor debiteuren en crediteuren is afhaalkorting ingeregeld via de relatiegroepen ( Verzendwijze ). Korting bij afname van grotere hoeveelheden. Wanneer dit geldt bij een grotere afname ineens, wordt dit staffelkorting genoemd. Soms wordt de korting achteraf berekend, wanneer aan het eind van een periode blijkt dat een bepaalde minimumhoeveelheid in die periode is afgenomen. Bron: Wikipedia. BlueRetail: Voor debiteuren en crediteuren is kwantumkorting ingeregeld via de relatiegroepen ( Verzendwijze ). Via menupad <ISRA> kan ingesteld worden of een kwantumkorting ofwel op kop- ofwel op regelniveau moet gelden. Handmatige korting Handmatige korting is mogelijk op zowel regel- als op bonniveau: Regelkorting Handmatige korting in % (Shift F5), absoluut bedrag (Shift F6) en van voor (Shift F7) kan op een regel, maar ook op een set regels van 73

16 Transactie bonkorting Handmatige korting in % (Shift F5), absoluut bedrag (Shift F6) en van voor (Shift F7) kan op de transactie kassabon. De bonkortingen in de kassa (KAS) en in overige transactie vormen (VRZ) worden berekend op basis van de waarde van de transactie totaalwaarde (*KOP.TOTKORTING). Dit gebeurt pas na aftrek van de regelkorting. Als er een opmerkingsregel beginnend met BONKORTING aanwezig is, dan wordt deze korting op een aparte rubriek geboekt met de omschrijving van de opmerkingsregel. Bijvoorbeeld: BONKORTINGPERCENTAGE 8%. Mixmatch Een mixmatch wordt in BlueRetail als korting beschouwd. De mixmatch wordt namelijk procentueel verdeeld wordt over alle transactieregels op de transactiebon. Een mixmatch wordt daarom in FinRap automatisch als korting meegenomen. Dit zijn geen kortingsvormen: Overige Aanbieding (verkoop & inkoop) Omschrijving Binnen BlueRetail bestaat de mogelijkheid om artikelen in een zogenaamde aanbieding te plaatsen. Dit wordt door de applicatie gezien als een tijdelijke prijsaanpassing en is dus geen kortingsvorm en wordt daarom ook niet als zodanig geregistreerd in de database. Technische opmerking: Op regelniveau staat het systeem geen korting op deze aanbieding toe. Wel kan er op de volledige transactie zogenaamde bonkorting worden gegeven in de kassa en deze wordt dan berekend over de aanbiedingsregel. Berekening aanbieding: Een actieve aanbieding wordt berekend over alle artikelen waarvoor de aanbiedingsvoorwaarden op dat moment gelden. Als dit het geval is, dan wordt de prijsmutatie bepaald op basis van het verschil tussen de artikelkaartprijs (ART_VERKPR) en de prijs waarvoor het verkocht is (PRIJS_E) overeenkomend met de aanbiedingsprijs. Verschil tussen aanbieding en kortingtabel is als volgt: in de kortingtabel staan contractafspraken en deze zijn altijd gerelateerd aan een relatie (klant of relatiegroep). Een aanbieding is niet relatie specifiek. Een kortingtabel prijsafspraak wordt in zowel BlueRetail als in FinRap als korting meegenomen. Een aanbieding daarentegen wordt zowel in BlueRetail als in FinRap niet als korting beschouwd. Prijsaanpassing en overige promotievormen Prijsaanpassing Prijsaanpassing: Er is sprake van een prijsaanpassing wanneer de prijs handmatig wordt overschreven ofwel op de artikelkaart ofwel op de transactieregel. Een prijsaanpassing wordt in BlueRetail niet als korting beschouwd en wordt in FinRap dus ook niet als korting meegenomen van 73

17 Een prijsaanpassing werd vroeger ook wel afwaardering genoemd. Een prijsaanpassing wordt berekend op basis van het verschilbedrag tussen de artikelkaartprijs (ART_VERKPR) en de prijs waarvoor het verkocht is (PRIJS_E), na aftrek van de eventuele regelkorting en bonkorting. De prijsaanpassing op zich is dus geen korting! Promotie en kortingberekening in BlueRetail Op basis van bovenstaande kan de berekening als volgt gespecificeerd worden: Korting Korting = Σ Afhaalkortingen + Kwantumkorting + handmatige kortingen op regel- of op bonniveau (bijvoorbeeld via SHIFT F5, SET korting) + kortingen via kortingstabel + mixmatches Promotie Promotie = Σ Kortingen (zie Korting ) + aanbiedingen + staffels + prijsverlagingen Toelichting Opmerking(en): - Een Prijswijziging op termijn is een permanente prijswijziging en wordt derhalve niet in het overzicht meegenomen. Een prijswijziging op termijn wordt in BlueRetail niet gerelateerd aan promoties, alleen aan voorraadherwaardering afhankelijk van de grondslag. - Staffelkorting wordt in BlueRetail niet als korting beschouwd (ondanks dat staffels afhankelijk zijn van kortingsinstellingen in BlueRetail). - Prijsverlaging (bijvoorbeeld Aanbieding), toeslagbedragen, en handmatige prijsaanpassingen worden niet als korting beschouwd - Een betalingskorting is een factuurkorting die bedrijven soms geven bij een spoedige betaling, vaak als direct contant wordt afgerekend. Deze "korting" wordt gegeven over het bruto bedrag, zodat over de korting zelf toch btw moet worden betaald. Meestal gaat het om een percentage bij betaling binnen een bepaalde periode. BlueRetail kent dit concept niet zodanig. Een betalingskorting kan eventueel als een soort van bonkorting worden toegepast. - Een kredietbeperkingtoeslag is een negatieve korting wanneer de betaling binnen een vooraf afgesproken termijn geschiedt. BlueRetail beschouwt dit niet als korting. Let op: een opbouw set is in BlueRetail soms wel en soms geen korting. Dit is bijvoorbeeld het geval bij een artikelopbouw de optie Set met artikelspecificatie en optie Vaste set. In dit document wordt hier in meer detail op ingegaan Omzet Inleiding Omzet definitie Deze paragraaf besteedt uitgebreid aandacht aan het begrip omzet. De omzet is de totale waarde (totale opbrengst) van de verkopen (afzet) in een bepaalde periode. Bron: Formule: Voorbeeld: van 73

18 Omzet berekening in BlueRetail Omzet = Σ - Bedragen kassabonnen (Kassabonnen contant + Kassabonnen pin + Kassabonnen chip + Kassabonnen creditcard + Kassabonnen cadeaubon + Kassabonnen op rekening - Negatieve kassabonnen contant - Negatieve kassabonnen op rekening) (+) - Verkoopfacturen (+) - Verkoop verzamelrekeningen (+) - Retouren ( ) - Verkoop creditnota s ( ) Dus - Creditnota s en retouren zijn negatief en de overige transacties zijn positief Toelichting omzet Opmerking(en): - Statiegeld zit niet in de omzet, maar dit is vanaf versie 3.42 instellingsafhankelijk - Verwijderingsbijdrage zit niet in de omzet - E-customer (o.a. giftcard en e-voucher)producten behoren niet tot de omzet, maar prepaid abonnementen vormen een uitzondering. Deze maken wel deel uit van de omzet. Let op: in BlueRetail wordt dit onderscheid op dit moment nog niet gemaakt (en daarom in FinRap ook niet). - Verkooporder is geen omzet - Aanbetaling op een order is ingaand kasgeld, maar geen omzet. Als er op een order is aanbetaald, dan wordt dit bedrag bij betalingen debiteuren toegevoegd. - Staffels en handmatige prijsaanpassingen worden als netto omzet getoond (maar zijn geen korting) - Kassa tellen en afstorten heeft geen invloed op omzet en deze bedragen zijn derhalve niet zichtbaar in FinRap. - Bewaarbonnen: deze worden niet meegenomen in de omzet; zodra een bewaarbon is afgerekend wordt het een kassabon. - Facturen die via de financiële administratie zijn aangemaakt doen ook gewoon mee in FinRap. FinRap kijkt naar alle verkooptransacties en niet alleen kassatransacties - Onderscheid bruto en netto: Bruto = netto toeslag + retour + korting Toelichting verzamelfactuur Vanaf welk moment wordt het factuurbedrag door BlueRetail als omzet beschouwd? Om deze vraag goed te beantwoorden is het essentieel dat er onderscheid gemaakt wordt tussen facturen van verkooporders en facturen van verzamelrekeningen. Voor facturen van verkooporders geldt dat het moment van factureren bepalend is en voor facturen van verzamelrekeningen geldt dat het moment van leveren volgens de wet bepalend is voor het moment dat de transactie als omzet wordt beschouwd. Voorbeeld: van 73

19 Stel er wordt op wordt een verzamelfactuur aangemaakt. De goederen op de factuur zijn direct al geleverd. Deze verzamelfactuur wordt op daadwerkelijk gefactureerd. Volgens de wet is het moment van leveren bepalend voor het feit of de transactie als omzet beschouwd moet worden of niet. Op basis hiervan zou gesteld moeten worden dat de verzamelfactuur op als omzet geldt; de goederen zijn op dat moment immers geleverd Bestanden BlueRetail Inleiding Verkoop kortingen worden berekend in BlueRetail en bewaard in de volgende bestanden: Verkoopbestanden met kortingen 1. Kassabestanden: KASREG.FIC en KASKOP.FIC 2. Verkoop factuur bestanden: DFAREG.FIC en DFAKOP.FIC 3. Verkoop credit factuur bestanden: DCRREG.FIC en DCRKOP.FIC Kassabestanden Kassa kortingen worden berekend in BlueRetail en bewaard in het KASKOP.FIC bestand en het KASREG.FIC bestand. KASREG.FIC KASKOP.FIC FinRap genereert de kortingstotalen op basis van vier database velden in BlueRetail: Attribuut Omschrijving 1 - TOTKORTING Kortingsveld op bonniveau (bestand KASKOP) 2 - REGKORTING Kortingsveld op regelniveau (bestand KASREG) 3 - AANTAL Aantal (bestand KASREG) 4 - PRIJS_E Artikel verkoopprijs exclusief BTW (bestand KASREG) 5 AANB_STATU Aanbieding Stap Handeling 1. BlueRetail/FinRap bepaalt per regel de regelkorting op basis van veld 2, 3 en 4 (2*3*4) 2. BlueRetail/FinRap cumuleert de korting voor alle regels op de transactiebon Σ regelkorting 3. BlueRetail/FinRap bepaalt per transactiebon de bonkorting op basis van veld 1 (dus de bonkorting wordt over het transactiebedrag incl. regelkorting(en) berekend) Beschrijving van de verkoop factuurbestanden en verkoop credit factuur bestanden Verkoop factuur bestanden Overige debiteuren verkoop kortingen worden berekend in BlueRetail en bewaard in het DFAKOP.FIC bestand en het DFAREG.FIC bestand. DFAREG.FIC van 73

20 DFAKOP.FIC BlueRetail/FinRap genereert de factuur kortingstotalen op basis van deze database velden in BlueRetail: Attribuut REGKORTING AANTAL_LEV of AANTAL_BEST PRIJS_E PERC_KREDI PERC_AFHAA KW_KORTING SW_KORTING AANB_STATU Omschrijving Kortingsveld op regelniveau (bestand DFAREG) Aantal geleverd of aantal besteld (bestand DFAREG), hangt af van de instelling bij de debiteureninstellingen Artikel verkoopprijs exclusief BTW (bestand DFAREG) Kortingsveld op bonniveau (bestand DFAKOP) Kortingsveld op bonniveau (bestand DFAKOP) Kortingsveld op bonniveau (bestand DFAKOP) Schakelaar of er sprake is van korting of niet Aanbieding Verkoop credit factuur bestanden Overige debiteuren credit verkoop kortingen worden berekend in BlueRetail en bewaard in het DCRKOP.FIC bestand en het DCRREG.FIC bestand. DCRREG.FIC DCRKOP.FIC FinRap genereert de credit factuur kortingstotalen op basis van deze database velden in BlueRetail: Attribuut REGKORTING AANTAL_LEV of AANTAL_BEST PRIJS_E PERC_KREDI PERC_AFHAA KW_KORTING SW_KORTING AANB_STATU Omschrijving Kortingsveld op regelniveau (bestand DCRREG) Aantal geleverd of aantal besteld (bestand DCRREG), hangt af van de instelling bij de debiteureninstellingen Artikel verkoopprijs exclusief BTW (bestand DCRREG) Kortingsveld op bonniveau (bestand DCRKOP) Kortingsveld op bonniveau (bestand DCRKOP) Kortingsveld op bonniveau (bestand DCRKOP) Schakelaar of er sprake is van korting of niet Aanbieding van 73

21 6 BlueRetail gewijzigde en nieuwe functionaliteiten Leeswijzer Voorbeeld Geld- & goederenbeweging Onderstaande hoofdstukken corresponderen met het eerder in dit document genoemde Retail Business Model. De afdeling product management van Newway hanteert dit RBM als leidraad voor haar releasenotes, om daarmee consistentie te verkrijgen in de lay-out van het document en de commerciële datasheet. Horizontale as van gedetailleerde geld en goederenstromen binnen een vestiging gevisualiseerd in het RBM. Operationeel Voorbeeld: een artikel wordt besteld bij de leverancier, geleverd, op voorraad genomen en in de winkel gelegd. Daarna wordt het artikel door de klant meegenomen of afgeleverd. De geld- en goederenstromen zijn tegengesteld. 6.1 Verkoop Beschrijving In een winkel vindt het contact met de klant plaats langs diverse verkoopprocessen. We onderscheiden hier enkele onderdelen zoals kassa, verkooporder en verkoop(credit)- factuur. Uiteraard zijn er vele nuanceringen mogelijk aan de hand van gedefinieerde verkoopeisen, de producten die verkocht worden en de beleving die de klant dient te ervaren. <Menupad ISK> Default een klant koppelen in de kassa Toelichting Hier wordt de mogelijkheid geboden om in de kassa standaard een relatie te koppelen, zonder dat deze specifiek geselecteerd hoeft te worden Notitie toevoegen onderaan verkoop(credit)factuur van 73

22 <Menupad DFFI / DFFW> Opmerking Als op een VKO reeds een notitie is aangemaakt, dan komt hij hierin ook te staan! Overzichten van transacties met notities Als het notitieblok leeg is! Als het notitieblok gevuld is! Opmerking De tab Notitie in het overzicht wordt slechts getoond als deze relevant is, namelijk wanneer deze gevuld is. 6.2 Afrekenen verkooporder via kassa Inleiding Situatie Tot op heden kon een transactie via F7 in de kassa worden afgerekend, echter de klant moest dan twee keer door het betalingstraject. Vanaf deze versie is dat gewijzigd en kan middels één enkele betaling zowel de verkooporder als de kassabon afgerekend worden. Na selectie van de juiste order via F7 komt voortaan het onderstaande scherm van 73

23 Het is dus niet meer mogelijk om hier de betaling uit te voeren! Kassa afwikkeling In de kassa komt de volgende betalingstransactie regel te staan. Nu kunnen er gewoon artikelregels toegevoegd worden. Ook mag deze actie tussendoor en/of achteraf gedaan worden. De regel is uiteraard BTW-loos. Kassa afrekenscherm Lay-out bon Hier is niets gewijzigd aan de oppervlakte van de applicatie. Technisch is wel een en ander gewijzigd, omdat in de opgehaalde transactie een en ander juist moet worden geregistreerd. De hier getoonde lay-out is slechts een ingestelde opmaak; het gaat om de presentatie van de regel van de aanbetaling van 73

24 6.3 Inkoop Beschrijving algemeen De organisatie moet op gecontroleerde wijze bij leveranciers goederen kunnen bestellen. Hiertoe beschikt de applicatie standaard over de benodigde inkoop functionaliteiten. 6.4 Logistiek Beschrijving Newway spreekt bewust over logistiek, omdat deze functionaliteit in haar ogen de ontvangst van goederen, het leveren van verkooporders en de benodigde handelingen met betrekking tot de voorraad omvat (voorraad correcties en het voorraadopname traject). Omwille van de door klanten gewenste functiescheiding met bijbehorende verantwoordelijkheden, heeft Newway het logistieke proces gesplitst van het inkoop- en facturatieproces van 73

25 6.5 Financieel Beschrijving Het financiële proces is de hekkensluiter in het goederen transactieproces. Aan de verkoopzijde ontvangt de klant een kassabon of een verkoopfactuur. Aan de inkoopzijde dienen de inkoopfacturen ingeboekt te worden al dan niet met een sluitende goederenmatching Fiscaal zegel (België) / Auditing Inleiding Fiscaal zegel Bestanden Het fiscaal zegel zoals dat momenteel nog gebruikt wordt in België is een vorm van de audittrail. Hierdoor wordt het nog lastiger data te manipuleren in de database en/of op kassabonnen. Hoewel Newway bekend is met het feit dat België overweegt hiermee te stoppen, is deze functie bewust ontwikkeld, omdat a) het momenteel nog wettelijk verplicht is en b) de betrouwbaarheidsgraad hiermee toe neemt. Vanaf deze versie biedt BlueRetail de mogelijkheid om een fiscaal zegel af te drukken op de kassabonnen en te registreren in een database. Het algoritme (de rekenregel) is afkomstig van de belastingdienst van België. Het systeem houd in de datamap twee bestanden bij: ~id.txt Hierin staat het laatste gebruikte fiscale zegel. Dit bestand is gesloten en niet benaderbaar zonder de juiste tools. Het tweede bestand fiscaalzegel.txt bevat de lijst van fiscale zegels zoals voor geschreven. Voorbeeld: Lay-out Op de lay-out kan indien noodzakelijk het fiscale zegel worden afgedrukt met behulp van de daarvoor ontwikkelde stuurcode. De stuurcode [KOPVOET,69,8R,I,T] is nieuw: Kassabon.txt van 73

26 Lay-out resultaat <Menupad ISO> Koppeling Unit4 op basis Fmuta+ Fmuta + Toelichting Als de Fmuta wordt gebruikt als exportformaat wordt er normaliter in geval van een betalingsverschil een code meegegeven. In het geval van de koppeling met van 73

27 6.6 Service Unit 4 gebaseerd op import financieel II was dat lastig, want het boekhoudpakket verwacht een grootboekrekening met waarde. Dat kan nu gerealiseerd worden. Verder is er geen verschil met de Exact variant van Fmuta. Beschrijving Dit proces is veelomvattend en zou als een op zichzelf staande applicatie beschouwd kunnen worden. Voor veel retailers is een hoge servicegraad van cruciaal belang. De registratie van de service-afhandeling is daarom wezenlijk. BlueService Toelichting Deze applicatie wordt momenteel gerestyled en komt naar verwachting medio 2 e helft 2011 als FCS beschikbaar. 6.7 Retail CRM Beschrijving De inkoop- en verkoopprocessen vereisen de registratie van klantgegevens in het systeem Zoeken op BTW nummer relatie van 73

28 <Menupad BRB> Invoeren en controle op BTW-nummer Inleiding In zowel Nederland als België is een BTW-nummer opgebouwd volgens een specifieke structuur. In deze versie is een begin gemaakt hierop te controleren. Als het veld wordt leeg gelaten is dat geen probleem, maar als het wordt gevuld wordt naar het format gekeken in geval dat het veld Land de waarde Nederland of België bevat. Landkeuze BTW nr. ingave In de relatiekaart moet voortaan het land geselecteerd worden. Default wordt de landcode ingevuld die in de relatiegroep is gekoppeld. Als het BTW-nummer wordt ingegeven wordt er voor Nederland voorlopig vast gecontroleerd dat dit met NL begint en voor België is het wettelijk controlealgoritme ingebouwd. Het BTW-nummer moet zonder leestekens. worden ingegeven van 73

29 1. BTW nummer controle Documenten per relatie In de relatiekaart moet het land zijn ingevuld. Indien dat is gebeurd zal het systeem minimaal de landcode in het veld BTW zetten en dan kan men de relatiekaart nog sluiten. Echter, als men een nummer ingeeft zal het systeem per land checksums doen. Letters BE/NL en bij België modulo 97 check en voor Nederland of de letter B voorkomt. Newway is voornemens hierop nog enkele noodzakelijke wijzigingen door te voeren i.v.m. de wetgeving binnen Europa B2C of B2B en dan leveringen in het native land of erbuiten!! Inleiding Instelling <menupad ISRA> Vanuit een CRM-perspectief is het gewenst dat relatie gerelateerde documenten (doc, xls, ppt, etc.) direct aan te roepen zijn vanuit de relatiekaart. Vanaf deze versie is dat gerealiseerd. Plaats binnen de map relatie een map met als naam het internnummer van de relatie. In deze map dienen de relatie gerelateerde documenten te worden geplaatst. Gebruik Selecteer vervolgens in het veld Info op de relatiekaart de optie Documenten en klik daarna op het infoknopje om de map met documenten te openen. Het van 73

30 Meldingen gewenste document kan vervolgens hier worden geopend. Bij een relatie met intern nummer 6 en de map uit bovenstaand voorbeeld wordt dit: C:\NewWay\Installaties\BR3.xx\BDR001\DOCUMENT\relatie\6\*.* Deze bovenstaande melding komt als de instellingen voor de juiste directory nog niet gedaan zijn. 6.8 Rapportage Als er in de geselecteerde map..\6\*.* geen documenten staan, dan wordt bovenstaande melding getoond van 73

31 Beschrijving Deze functionaliteit biedt hulp bij het verkrijgen van inzicht in de door de organisatie verzamelde gegevens. Meten, weten, begrijpen en handelen zijn de vier hoofdonderwerpen die samen de lijn vormen waarlangs de prestaties kunnen worden verbeterd met behulp van een retail informatiesysteem. Wie bijvoorbeeld door artikelscanning meet wat er is verkocht, weet wat er nog op voorraad ligt, begrijpt wat dit betekent voor de verkooptrends en handelt vervolgens door het assortiment op de meest slimme wijze aan te vullen. Voorbeeld: welke producten of productgroepen leveren de grootste bijdrage aan de toegevoegde waarde Finrap 3.00.GD Toelichting Rapporten Op de CD tref u een losstaande aanvullende rapportagetool aan. Deze staat in de map met de naam FinRap en is ook vanuit het menu te starten. De Finrap handleiding is vanuit de tool via F1 te openen. De tool wordt gratis beschikbaar gesteld aan elke klant met een legale licentie met onderhoud. De tool draait op versie 2.x en 3.x omdat deze de bedrijfsdata analyse uitleest. De tool kent een 5 tal rapporten, die op de verkooptransactie databases of op het dagjournaal gebaseerd zijn. De rapportages zijn hard geprogrammeerd en derhalve niet wijzigbaar, maar kunnen na export naar Word en/of Excel daar aangepast worden. Newway is voornemens het aantal rapporten in deze tool de komende periode verder uit te breiden Rapport 507 t/m 512 met selecties van 73

32 Rapport 512 Toelichting Vanaf deze versie is het mogelijk om een eerder gecreëerde selectie te gebruiken tezamen met dit rapport. Hierdoor kunnen handzamere rapporten gemaakt worden. In vorige versies kon alleen het overzicht met alle relaties geprint worden en nu kan een geselecteerde relatie(groep) geprint worden Artikelrapporten 124 t/m 132 met selecties Rapport 124 Toelichting Vanaf deze versie is het mogelijk om een eerder gecreëerde artikelselectie te gebruiken tezamen met dit rapport. Bijvoorbeeld vk-prijs 0.98 incl. btw! Hierdoor kunnen handzamere rapporten gemaakt worden. In vorige versies kon alleen het overzicht met alle artikelen geprint worden en nu kan een geselecteerde relati artikel(omzet/subgroep) geprint worden van 73

33 6.9 (Applicatie) Beheer Beschrijving BlueRetail biedt standaard beheerfunctionaliteiten om succesvol gebruik van de applicatie te faciliteren. De applicatie kan gekoppeld worden met een of meerdere softwarepakketten van derden (o.a. Office, Financieel, (BI)Rapportage). Er is uiteraard voorzien in ondersteuning van specifieke retail hardware. Denk hierbij aan een POS terminal, ticketprinter, geldlade(s), klantendisplay, (hand)scanner /mobile terminal en EFT-(pin)apparatuur Documenten per artikel Inleiding Instelling <menupad ISAD> Vanuit een artikelbeheer-perspectief is het gewenst dat artikel gerelateerde documenten (doc, xls, ppt, etc.) direct aan te roepen zijn vanuit de artikelkaart. Vanaf deze versie is dat gerealiseerd. Plaats binnen de map artikel een map met als naam het internnummer van de relatie. In deze map dienen de artikel gerelateerde documenten te worden geplaatst. Gebruik Selecteer in het veld Info op de artikelkaart de optie Documenten en klik daarna op het infoknopje om de map met documenten te openen. Het gewenste document kan vervolgens hier worden geopend. Bij een document met intern nummer 6 en de map uit bovenstaand voorbeeld wordt dit: C:\NewWay\Installaties\BR3.xx\BDR001\DOCUMENT\artikel\6\*.* Prijssupplementen Bestand Prijssupplement en <Menupad BAP>, Tab zoeken van 73

34 <Menupad BAP>, Tab kaart van 73

35 Prijs bepaling en/of gedrag Toelichting prijs bepaling Toelichting prijs gedrag Prijssupplement per artikel De prijsbepaling voor het prijssupplement kan relatief of absoluut zijn. Als deze relatief is. wordt deze bepaald op basis van het percentage van het artikel waar het supplement bij hoort. Een prijssupplement kan bijvoorbeeld verwijderingsbijdrage zijn. In België is bepaald dat deze in de verkoopprijs van het artikel zit. Daarom is het mogelijk dit in te stellen. Het systeem heeft hiervoor in de kassa extra velden ter beschikking en het kassa- en de overige transactieschermen gedragen zich conform deze instelling. <Menupad BABD> tab Prijssupplementen : Prijssupplement per omzetgroep Als er prijssupplementen zijn aangemaakt kan op omzetgroepniveau bepaald worden dat aan alle nieuwe artikelen die aan deze omzetgroep gekoppeld zijn default een of meerdere prijssupplementen moeten worden gekoppeld. Voor bestaande artikelen dient dit handmatig te geschieden van 73

36 6.9.3 BTW op artikelkaart Weergave Toelichting Op de artikelkaart is het veld BTW toegevoegd. Dit veld wordt bij de aanmaak van een nieuw artikel default gevuld met de waarde zoals ingesteld op de omzetgroep. Op artikelniveau is de waarde wijzigbaar. Het pakket gebruikt voor de berekeningen altijd de waarde uit de artikelkaart Zoeken in/van kassatransacties van 73

37 <Menupad DKO> Sinds deze versie bestaat de mogelijkheid om in de kassabon transactiebestanden te zoeken vanuit de document gegevens (Kaskop.fic bestand) en de regel gerelateerde gegevens (kasreg.fic). De gegevens die getoond worden in de tab raadplegen zijn identiek alsof er vanuit het dagjournaal in een kassatransactie gekeken zou worden. Performance Als de database met gegevens over een groot aantal jaren geraadpleegd wordt, kan dit afhankelijk van de manier waarop wordt ingezoomd, tijd kosten. Newway worstelt nog met de afweging tussen opbouw en ordening. Een snelle opbouw gaat bijvoorbeeld nu ten koste van een logische sortering. Een logische sortering gaat samen met een langzame(re) opbouw. Dit is op te lossen met ondere andere extra indexen op de bestanden. De overzichten worden dan snel. Dit heeft echter als gevolg dat het opslaan van de transacties en het bijwerken van de indexen langer duurt en daar heeft de klant/leverancier direct last van. Document zoeken van 73

38 Regel zoeken <Menupad BAA> Zoeken op aanbiedingen Zoeken op mixmatch van 73

39 <Menupad BAI> Artikel Matrix Inleiding Met deze nieuwe functionaliteit, die gebruik maakt van de module categorie, kan het systeem vanuit een basisartikel automatisch een reeks van subartikelen aanmaken. Denk bijvoorbeeld aan subartikelen die verschillen op basis van dimensies zoals kleur en maat. Voorbeeld: een trui is beschikbaar in drie kleuren (grijs, blauw en groen) en in vier maten (S-M-L-XL). De trui is het basisartikel. Op basis van de dimensies kleur en maat kunnen automatische 3x4 subartikelen gegenereerd worden. Deze gegenereerde artikelen worden als record toegevoegd in het artikelbestand en behouden een link met het basisartikel. Functies De functionaliteit Artikel matrix heeft drie functies: 1. Aanmaken artikel matrix met subartikelen 2. Raadplegen en wijzigen info over subartikelen. Het overzicht van subartikelen bevat informatie over prijzen, voorraden e.d. om in één oogopslag subartikelen te kunnen vergelijken. Het overzicht van subartikelen heeft een wijzig functie welke de mogelijkheid biedt om in één of enkele handelingen waarden van prijzen, voorraden e.d. te wijzigen voor alle (of een deel van) de subartikelen 3. Invoeren van transactie aantallen voor subartikelen om bijvoorbeeld snel een bestelling in te voeren 1. Aanmaken artikel matrix met subartikelen van 73

40 Artikelkaart Tab Artikel matrix Toelichting Werking stuurcode In bovenstaand scherm van het basisartikel kunnen koppelingen gemaakt worden met het categoriebestand en het kenmerkenbestand. De velden Categorie, Kenmerk x-as en Kenmerk y-as zijn alle drie verplicht. Hoe de x-as en de y-as in de matrix wordt opgebouwd is geheel vrij te bepalen en zal ook deels afhankelijk zijn van het artikel c.q. branche. Soms staan de kleuren op de x-as en soms de maten. De onderstaande velden van de subartikelen kunnen met behulp van stuurcodes automatisch worden gevuld uit het basisartikel. Uiteraard mag ook handmatig een waarde worden ingegeven die dan wordt gekopieerd. Hieronder wordt per veld de werking beschreven. Houd rekening met de maximale lengte van de velden. 1. Zoekcode De zoekcode kan automatisch worden aangemaakt c.q. gekopieerd. De bron mogelijkheden zijn: 2. Artikelnummer Het artikelnummer kan automatisch worden aangemaakt c.q. gekopieerd. De bron mogelijkheden zijn: van 73

41 Als gekozen wordt voor de optie artikelnummer, zal het systeem bovenstaande vraag stellen (mits via <menupad ISAI> het veld Automatisch nummeren aan staat). Hiermee kan gerealiseerd worden dat alle artikelen een eigen, door het systeem aangemaakte, identieke artikelnummer (barcode) krijgen. 3. Korte omschrijving De korte artikel (kassabon-)omschrijving kan automatisch worden aangemaakt. De bron mogelijkheden zijn: 4. Lange omschrijving De lange artikel (kassabon-)omschrijving kan automatisch worden aangemaakt. De bron mogelijkheden zijn: van 73

42 Resultaat Nu wordt in elk nieuw aangemaakt record (subartikel) de zoekcode en het artikelnummer overgenomen van het basisartikel. Elk nieuw aangemaakt matrixartikel heeft onderhuids een koppeling met het basisartikel. Genereren subartikelen Toelichting Alvorens de gekoppelde artikelen automatisch kunnen worden aangemaakt, moet eerst het basis artikel met een volledig ingevulde tab artikel matrix zijn ingegeven. Nadat het artikel is opgeslagen via een klik op de knop [OK], wordt de knop [Genereer] eenmalig (in NIET WIJZIGMODE) beschikbaar. Na klikken op de knop [Genereer] verschijnt onderstaande matrix. Voordat de subartikelen daadwerkelijk gegenereerd worden, kan hier de matrix verder ingesteld worden van 73

43 Eindbepaling artikelen aan+maak Wanneer in het scherm op een snijpunt op de rechtermuis geklikt wordt, toont het systeem onderstaand menu. Hiermee kan in een handeling alles aan/uit of per kolom/rij alles aan of uit gezet worden. Op deze manier kan dus bepaald worden welke subartikelen als record moeten worden aangemaakt. Hiermee kan vervuiling van de database voorkomen worden (subartikelen die niet gebruikt worden, worden niet aangemaakt). Preview Nadat de subartikelen zijn aangemaakt zijn deze niet meer te wijzigen en/of opnieuw op deze wijze te genereren. Maak daarom gebruik van de preview functie. De preview functie toont hoe de zoekcode, artikelnummer, korte en langeomschrijving worden gevuld voordat de subartikelen daadwerkelijk worden gegenereerd. Mocht dit niet zoals gewenst zijn, dan kan er op dit moment nog hersteld worden. Na generatie van de matrix kan dit niet meer van 73

44 Aanmaak melding Er volgt een melding met daarin het aantal subartikelen dat aangemaakt is: Resultaat in artikeloverzicht In het artikeloverzicht is zichtbaar dat de subartikelen zijn toegevoegd. Subset deel als voorbeeld: Resultaat Zoeken tab De genereer functie kopieert dus eerst het basisrecord in een nieuw record en wijzigt dan de velden die vanuit de genereeractie (stuurcode opbouw) zijn ingesteld. Dit betekent dat alle overige velden (btw, afbeelding) etc. ook allemaal direct identiek aan het basisartikel zijn ingevuld in de subartikelen. Deze functie is gelijk aan de functie knop nieuw(record) rechter muis kopieren. Op de tab Zoeken op het artikel bestand (<menupad BAB>) is onderin het scherm een wijziging aangebracht. Dit heeft ermee te maken dat vanuit de matrix gegenereerde artikelen wanneer ze via scannen verkocht of ingevoerd worden snel te vinden zijn door het systeem. Echter wanneer de matrix moet worden ingevuld in een transactiescherm verkoop- of inkoop gerelateerd dan moet men starten met de selectie van het basismatrix artikel. Hiertoe is nu een hulpmiddel gecreëerd van 73

45 Omdat het basis artikel een sterke overeenkomst met hoofd opbouw artikelen is daarvoor ook direct een checkbox toegevoegd. In het artikeloverzicht worden basisartikelen in de kleur paars weergegeven. 2. Raadplegen en wijzigen subartikelen Beheer prijzen, voorraad en nummers Het is mogelijk om vanuit het basisartikel voor de gehele subset aan gegenereerde artikelen de waarden in de voorraad-, inkoop-, verkoop- of gerelateerde nummervelden te wijzigen of raadplegen middels de matrix. Zo kun je bijvoorbeeld zien dat een grote maat jas soms duurder is dan een andere kleinere jas. Keuze mogelijkheden te wijzigen per soort transactie van 73

46 Wijzigmode Kopieerknoppen Inkoop, verkoop (diverse prijzen incl. BTW) en voorraad (diverse type voorraadvelden) waarden kunnen vanuit het basisartikel a.d.h.v. de matrixtabel in één enkel scherm gewijzigd worden. Het systeem slaat de wijziging uiteraard op bij het juiste subartikel. 3. Invoeren van transactie aantallen Zodra er een veld wordt aangeklikt om daarvan de inhoud te wijzigen, worden de zogenaamde kopieerknoppen zichtbaar waarmee rij- en kolomwaarden gemakkelijk gekopieerd kunnen worden van 73

47 Transactieschermen In alle transactieschermen zoals dat van de kassa, verkooporder, inkooporder en ontvangstgoederen is de matrixtabel op te roepen. Dit geschiedt door het basismatrix artikel in te geven op de commandoregel. Om onderscheid te maken met de opbouw functionaliteit is heel bewust gekozen voor matrixbasis artikel. Voorbeeld: kassa Nu kan per snijpunt het aantal worden ingegeven dat de klant aan de kassa wil afnemen. Zodra men op [OK] klikt, zal het systeem de transactieregels toevoegen in het transactiescherm. Daar kunnen de aantallen, prijzen, kortingen etc. op de gebruikelijke wijze nog aangepast worden. Tooltip Als men over een kruispunt (cel) heen gaat, zal het systeem een tooltip tonen met daarin de velden die men heeft ingesteld bij de instellingen, software, transactietype. Als opnieuw hetzelfde matrixbasis artikel wordt opgeroepen wordt een lege tabel getoond. Als de matrix wordt geopend en er is een subset x-as*y-as artikelen aangemaakt, dan worden die velden getoond met de waarde 0,00. Alle snijpunten zonder waarde bestaan NIET als artikel en kunnen ook niet geselecteerd worden. Tooltip instellen: debiteuren via <menupad ISDAM> van 73

48 De instellingen debiteuren gelden voor de kassa en de overige verkooptransactie schermen. Tooltip instellen: crebiteuren via <menupad ISCAM> Filters op artikelen en relaties Invoerfilters Vanaf deze versie zijn de velden op de relatiekaart en de artikelkaart allen te beheren vanuit het invoerfilter bestand (zie afbeelding hieronder). Voor alle velden kan bepaald worden of deze gewijzigd mogen worden en al dan niet verplicht zijn. Met betrekking tot het veld Uniek is niets gewijzigd. Hiervan zijn niet alle velden te beheren. <Menupad ISN> 6.10 (ICT) Beheer van 73

49 Starten externe applicatie/document Inleiding Externe programma s Vanaf deze versie is het mogelijk om zonder BlueRetail te verlaten één (1) externe applicatie te starten of om bijvoorbeeld een PDF-document te openen. <Menupad ISLT> Er kunnen momenteel maximaal 5 externe applicaties, PDF-documenten etc. worden aangemaakt en worden aangeroepen vanuit het menu hulpprogramma s. Starten De aangemaakte applicatie wordt getoond in het menu Hulpprogramma s met de naam welke in ingegeven in het veld Omschrijving in menu. Dit menupunt wordt ook automatisch getoond in de sitebar E-customer uitbreiding Toegevoegde hosts <Menupad ISE> van 73

50 Hier zijn de volgende hosts toegevoegd: Card Services Cyberghost Printeruitgang i.p.v. printerkoppeling Printeruitgang artikeletiketten <Menupad BAEB> Artikelen Printeruitgang relatie etiketten <Menupad BREB> van 73

51 Toelichting In twee bestanden is er een database aanpassing gedaan; het veld PR_NR is erbij gekomen. Nu ziet de gebruiker dus niet meer de printernaam in het etiket staan, maar de printeruitgang, zoals deze ook bij de printerselectie te zien is. De printeruitgang is middels een combobox te selecteren. Indien men geen printer wenst te selecteren (default ook na de migratie) dan kan men <Geen> selecteren in de combobox. In de database wordt nu het nummer van de printeruitgang opgeslagen, maar ook het veld PR_NAAM is blijven bestaan. In deze laatste wordt na de migratie, voortaan de naam van de printeruitgang, die geselecteerd is, opgeslagen, i.p.v. de printernaam Het veld voor de gebruiker niet zichtbaar! Ook is er een aanpassing in de printerbuffer gemaakt, zodat voor de etiketten het printeruitgang nummer wordt bijgehouden en zodat bij het afdrukken, per etiket de juiste printeruitgang wordt geselecteerd. In het artikelscherm is een aanpassing gemaakt (met Rechter muisknop op de knop [Afdrukken] klikken en dan etiket selecteren), zodat de betreffende artikeletiketten naar de juiste printeruitgang worden gestuurd. Bij binnenkomst goederen zijn geen aanpassing doorgevoed, omdat daar de etiketten altijd naar de buffer worden gestuurd Afdrukken van documenten via rechtermuis klik Afdrukken van transacties via rechtermuis klik Vanaf versie 3.51 was het niet meer mogelijk om de default output-instellingen voor de verschillende transacties, die verschenen wanneer men op het tabblad Raadplegen van een transactie-overzicht met de rechtermuis op de printer-knop klikte, te wijzigen van 73

52 Het tabblad Output was verwijderd bij de menupunten ISD (Debiteuren) en ISC (Crediteuren) en ook bij ISK (Kassa) waren de instellingen verwijderd, maar de instellingen waren wel nog in de KMWIN-ini van het station terug te vinden. Vanaf 3.60 is de functionaliteit van het Output-document gewijzigd op een aantal punten, die nu toegelicht zullen worden. Instellingen bij printerselectie Bij <menupad IHR> (Printerselectie) is vanaf nu de mogelijkheid toegevoegd om de output-instellingen van een bepaalde transactie op te roepen, middels de knop Output van 73

53 Deze knop wordt alleen actief wanneer men een regel selecteert, die overeenkomt met een bepaalde transactie en niet wanneer men bijvoorbeeld Dagjournaal smal selecteert. Wanneer de knop geactiveerd wordt, verschijnt er een instellingen-scherm waarmee men de default waarden voor het output document kan instellen. Dit scherm is identiek aan het scherm dat verschijnt bij een rechtermuis klik op het tabblad Raadplegen van een transactie-overzicht. In het resultaat-gedeelte is zichtbaar wat de uiteindelijke bestandsnaam zal worden. Deze bestandsnaam wordt bijgewerkt zodra een invoer-veld verlaten of geselecteerd wordt. Met een klik op de OK-knop worden de gemaakte instellingen weggeschreven in het INI-bestand (en niet pas wanneer op de OK-knop van de printer-selectie wordt geklikt). Bij de type-combo is de optie Default komen te vervallen, omdat deze overbodig was aangezien men met de linkermuisknop op de printer-knop van het tabblad Raadplegen een transactie met de default printer-instellingen kan afdrukken. De optie XLS is toegevoegd en de volgorde is nu gelijk aan die van de printer van 73

54 instellingen bij Bestand. De oude instellingen worden automatisch juist geconverteerd. De optie PDF is de nieuwe default geworden, omdat wij verwachten dat deze in de praktijk het meest gebruikt gaat worden. Wegens plaatsgebrek zijn de knoppen voor het verbinden en ontkoppelen van Regels en Alles op een andere manier ingedeeld. is vervangen door of De knoppen [Regel] en [Alles] zijn dus samengevoegd in één knop, waarmee d.m.v. klikken of Alt+L van waarde gewisseld kan worden. Default is de waarde regel. De acties van de knoppen [Verbinden] en [Ontkoppelen] zijn nu afhankelijk van de waarde van de [Regel]/[Alles] knop. Wanneer de waarde [Alles] was, dan zal na het verbinden of ontkoppelen de waarde automatisch terug springen naar [Regel]. De eventuele wijzigingen zijn pas van kracht wanneer op de OK-knop geklikt wordt. Afdrukken van een transactie mbv de outputinstellingen Wanneer men nu op het tabblad Raadplegen van een transactie-overzicht klikt, dan verschijnt wederom het output-popupscherm met de ingestelde defaultwaarden. Deze kunnen desgewenst aangepast te worden door de gebruiker van 73

55 Na het genereren van het output-document wordt nu de vraag gesteld of het output-document geopend dient te worden. Wanneer men als Dealer is ingelogd, dan kan men eventueel gewijzigde instellingen ook als default laten opslaan. Na het genereren van het outputdocument zal onderstaande vraag verschijnen Touch aanpassingen Kenmerken als knoppen definiëren Kenmerk als knop Via <Menupad ISKT>, knop [Beheer touch] kan het volgende ingesteld worden (mits de instelling Touch aktiveren? op Ja staat): van 73

56 In dit instellingenscherm is de mogelijkheid gecreëerd om aan te geven hoe het gedrag van het kenmerk zal zijn in de touchkassa. Bepaal hiermee in welke modus de tochkassa moet starten en of de touchkassa na het selecteren van een artikel terug moet springen naar de root van de categorie en/of de omzetgroep en/of het kenmerk Voorraadcorrectie scherm openen vanuit de touchkassa Voorraadcorrectie knop Via <Menupad ISKT>, knop [Beheer Lay-out] kan het volgende ingesteld worden: Werking Er is een mogelijkheid gecreëerd om op de kassa op alle schermen een knop te plaatsen die de applicatie BlueRetail in het scherm voorraadcorrectie laat gaan. Hierdoor kan bij bijvoorbeeld bederf direct het artikel op de juiste wijze uit de voorraad worden gehaald. De applicatie zal in dit standaard traditioneel BlueRetail scherm ook het Qwerty-toetsenbord starten van 73

57 Voorbeeld scherm In afrekenscherm de knop <Enter> default op geen bon Geen bon afdrukken In het afrekenscherm kan men als de bedragen te betalen en ontvangen gelijk zijn (ongeacht de gebruikte betaalwijze) direct op <Enter> klikken hetgeen voor de applicatie betekent géén bon afdrukken. Het pakket zal nadat de nodige bestanden zijn bijgewerkt terugkeren in de touchkassa Afdrukkenbonnen naast toets ook met cijferkeyboard Werking In het afrekenscherm kan men als de bedragen te betalen en ontvangen gelijk zijn (ongeacht de gebruikte betaalwijze) direct op de cijfers 1 t/m 5 drukken op van 73

58 het numerieke keyboard. Voor de applicatie betekent direct de juiste bon afdrukken. 5 = geen bon 4 = kassabon.txt 3 = kasbonmn.txt 2 = kasbtw.txt 1 = kasbtwmn.txt Het pakket zal nadat de nodige bestanden zijn bijgewerkt terugkeren in de touchkassa BlueMobile aanpassingen Introductie Onderstaande functies werken indien men de BlueMobile versie 2.30 of hoger heeft. U leest het goed de mobile applicatie heeft voortaan een eigen productnaam! Schermopmaak artikelkaart gerelateerd Inleiding In het opmaak scherm is een mogelijkheid gecreëerd om ook de artikelkaart gerelateerde schermen per tabblad geheel naar eigen keuze grafisch in te richten. Newway voorziet in een basisinrichting, maar deze kan gewijzigd worden. Reden voor deze ontwikkeling is de vraag van klanten om velden te verplaatsen van tab en schermpositie van 73

59 Touch editor: Lay-out mobile Lay-out grootte Kies bij instellingen > resolutie de optie aangepast en geef bijvoorbeeld een breedte van 240 en een hoogte van 114 op. Let op: dit is Mobilescanner afhankelijk! Lay-out type Hoofdmenu In BlueMobile kunnen het hoofdmenu en de schermen waarin de artikelkaart wordt gebruikt nu worden opgemaakt in grafische weergave. Per gebruiker kan de lay-out van het hoofdmenu worden gekozen in BR Mobile: Als deze gebruiker is ingelogd wordt de lay-out van het hoofdmenu als volgt: van 73

60 Werking voorbeelden Bij [Inventaris] werd het onderstaande gedrag gekozen: Bij [Wis exp.] werd dit gedrag gekozen: Opmaak artikelscherm De standaard DGR's voor de twee tabbladen van de artikelkaart moeten bij de klant in de exe-map van de mobile staan. BRMOBILE1.DGR linkertab (1) BRMOBILE2.DGR rechtertab (2) Deze twee bestanden levert Newway default aan als bonbestanden om met BlueMobile te kunnen werken Gebruikersopties in de BlueMobile Inleiding Er bestond onder de gebruikers de behoefte om per gebruiker te kunnen bepalen wat deze wel/niet voor functies mocht gebruiken op de mobile. Daarnaast was er van 73

61 de behoefte om de schermindelingen van de tabs 1 en 2 van de artikelkaart te kunnen beïnvloeden. Beide nieuwe functies zijn in deze release gerealiseerd. Hoofdscherm en gebruikers De applicatie heet vanaf heden BlueMobile. Als er geen klant logo is, zal standaard dit logo getoond worden. In dit scherm kunnen nu voortaan ook de gebruikers inloggen met hun eigen inlogcode. In het scherm Gebruikers op de tab algemeen kunnen gebruikers worden aangemaakt en wachtwoord van de gebruiker worden ingegeven van 73

62 Autorisatie & scherm keuze en taalkeuze In het scherm Gebruikers op de tab rechten kan per gebruiker worden bepaald wat hij/zij wel of niet mag. Daarmee kan de BlueMobile geheel worden afgestemd op de functie die iemand heeft in de organisatie. Het is een scrolscherm, omdat het aantal functies te talrijk is. In het scherm Gebruikers op de tab meer kan per gebruiker bepaald worden hoe de artikelschermen tab 1 en tab 2 ingedeeld dienen te zijn. De opmaak hiervan staat elders in deze releasenotes beschreven. Ook kan bepaald worden in welke taal de mobile moet opstarten. Momenteel is de applicatie in de talen Nederlands en Engels beschikbaar. Een extra taal kan echter relatief eenvoudig worden opgeschaald in een volgende release. Zoals al eerder aangegeven kunnen we nu ook het menu laten bestaan uit iconen oftewel grote knoppen met klikfunctionaliteit. Dit lijkt daarmee eningszins op de apps op een mobile telefoon of padcomputer Export Mobile Batch Inleiding Indien de instellingen HHT (menupad IHH) staan op dan wordt bij de export naar de BlueMobile niet meer eerst een TXT-bestand artikelen en synoniemen aangemaakt, maar voortaan rechtstreeks een Windev mobile FIC-bestand Quebusting Ook de synchronisatie software is hierop aangepast! Inleiding Deze functie is bedoeld als experiment en kan beschouwd worden als startpunt van een groeitraject in deze en komende releases. Quebusting is het vooruit aanslaan van kassaregels terwijl klanten nog in de rij wachten op hun beurt. Zodra van 73

63 de klant aan de kassa staat, kunnen deze transacties in één enkele handeling uit BlueMobile gehaald worden. Hiermee wordt snelheid gecreëerd. Momenteel kunnen de Quebusting bestanden die op de mobile staan met deze BlueRetail versie 3.60 niet in de kassa worden ingelezen door het scannen van bijvoorbeeld een contactpersoonpas. Dit is echter handmatig te realiseren en in de kassa m.b.v. de \-functie in te lezen Controle aantal mobile licenties Inleiding Tot deze versie was het mogelijk om de BlueRetail mobile applicatie onbeperkt op mobile terminals te installeren. De software staat immers op de BlueRetail installatie CD. Aangezien Newway behoorlijk investeert in deze mobile applicatie wil zij graag controle houden over het aantal legale BlueMobile licenties dat data uitwisselt met BlueRetail. Voucher aanpassing BlueRetail check Via <Menupad ORL>: Installatie pad In de hulpapplicatie mobile sync 2.30 kan het pad van de installatie worden ingesteld: van 73

64 Voor een juiste werking dient eerst de mobile applicatie te worden opgestart op het mobile toestel. Enkel dan kan de sync applicatie beschikken over het serienummer van de mobile. De controle gebeurt alleen indien de versie van BlueRetail in het opgegeven pad hoger of gelijk is aan versie Terminal.bat Op de CD treft u een voorbeeldbestand Terminal.bat aan dat gebruikt kan worden bij deze BlueMobile sync utility. Controle regels De controle gebeurt bij het importeren en exporteren vanuit BlueRetail met de instelling Mobile batch en werkt als volgt: - Het maximum aantal mobiles wordt bepaald a.d.h.v. de licentiefile in BlueRetail. - Het aantal tot nu toe geregistreerde serienummers wordt bepaald a.d.h.v. de licentiefile in BlueRetail. - Het serienummer van de mobile wordt bepaald. - Er wordt gecontroleerd of dit serienummer al voorkomt met de in BlueRetail geregistreerde serienummers van BlueRetail Mobile. - Indien deze gevonden wordt, start de export/import. - Indien deze niet gevonden wordt, wordt gecontroleerd of het maximum aantal verschillende serienummers is bereikt. Indien dit bereikt is, stopt de export/import. Indien dit aantal niet bereikt is, wordt het serienummer van de Mobile toegevoegd aan de geregistreerde Mobile-serienummers, wordt het aantal verhoogt en start de export/import Invoervelden maximalisatie Inleiding Het kwam in vorige versies wel eens voor dat de geëxporteerde velden een te van 73

65 grote waarde bevatten. Hierdoor gaan sommige pakketten van derden in de fout, hetgeen tot ongewenste situaties kan leiden. In deze versie wordt getracht dit zoveel mogelijk te beperken. Bijvoorbeeld een barcode als bedrag en/of aantal. Voor de eenduidigheid tonen we alle gerelateerde instellingen (dus inclusief instellingen die reeds beschikbaar waren voor deze versie). Kassa instellingen Invoer transactieregel aantal (bestaande instelling): Afrekenen (nieuwe instelling): Debiteuren Tabblad regels (nieuwe instelling): Crediteuren Tabblad regels (nieuwe instelling): Logistiek t.b.v. voorraadopname en PRI Tabblad algemeen (nieuwe instelling): Type meldingen van 73

66 Toelichting HHT inlezen data In principe zijn er dus een tweetal type meldingen. Eén die het aantal betreft en één die het bedrag betreft. De maximale waarde die mag worden ingegeven wordt in de melding getoond. Het blijkt dat door de aanpassing grote aantallen die in de HHT zijn gescand niet worden afgevangen maar 1 op 1 worden overgenomen. Aangezien: het probleem zich voornamelijk voordoet bij het PRI-en en hier gewerkt wordt met een HHT; Er dus tijdens het scannen met de HHT (per ongeluk scannen barcode in aantal -veld) een groot aantal in de HHT komt te staan De HHT software niet door Newway is geschreven maar door CapGemini Dient onderstaande wijziging door doorgevoerd te worden: 1. Bij het inlezen van een HHT in een transactie (bijvoorbeeld een inkooporder en bij een PRI-sessie) wordt gecontroleerd of er in het aantal veld niet een te grote waarde komt te staan. 2. Indien dit het geval is dan loopt het inlezen van de HHT gewoon door en wordt het betreffende artikel niet verwerkt 3. Het artikel dat niet is verwerkt wordt opgenomen in het verwerkingsverslag als fout (Afwijzing) met een reden. Voorbeeld A7 Voorbeeld huidig verwerkingsverslag bij PRI van 73

67 In dit verwerkingsverslag zal een reden A7 (nog niet vergeven nummer) komen te staan. Met als reden: Te hoge waarde in aantal-veld e kassascherm Inleiding Extra positionering Om beter te kunnen regelen op welk scherm het tweede kassascherm wordt getoond is een extra positionering mogelijk gemaakt. <Menupad ISK> 2 e scherm tab Het 2 e kassascherm zal eerst zelf bepalen hoeveel schermen er aanwezig zijn. - 1 scherm: positionering op dit scherm op positie (0,0) en gemaximaliseerd op dit scherm - 2 schermen: positionering op positie (breedte scherm 1,0) en gemaximaliseerd op scherm 2. Indien in BlueRetail de kassa wordt opgestart en de breedte en de hoogte zijn beiden ingevuld (verschillend van 0) bij de instellingen, dan wordt het 2 e kassascherm op de ingestelde x- en y-positie gepositioneerd met de ingestelde breedte en hoogte uit de instellingen. Voorrangskassa Vanaf deze versie is het tweede kassascherm bestand tevens de zogenaamde voorrangkassa. Deze functie was niet eerder geïmplementeerd van 73

Verkopen via bol.com. Handleiding voor zakelijke verkopers. Versie 3.1

Verkopen via bol.com. Handleiding voor zakelijke verkopers. Versie 3.1 Verkopen via bol.com Handleiding voor zakelijke verkopers Versie 3.1 Welkom als verkoper bij bol.com Via bol.com bereikt u op eenvoudige wijze miljoenen mogelijke klanten. U kunt nieuwe en unieke artikelen

Nadere informatie

IN3405 Bachelor project 2012

IN3405 Bachelor project 2012 IN3405 Bachelor project 2012 ERP Systeem voor Bokstijn Feestartikelen Datum 27 juni 2012 Studenten n-willem van Velzen 1509411 David Hoepelman 1521969 Bart van Vuuren 1364693 Bedrijf Bokstijn Feestartikelen

Nadere informatie

Starten met Twinfi eld. Twinfi eld Online Boekhouden. www.twinfi eld.nl. Starten met Twinfi eld

Starten met Twinfi eld. Twinfi eld Online Boekhouden. www.twinfi eld.nl. Starten met Twinfi eld Starten met Twinfi eld Twinfi eld Online Boekhouden 1 Starten met Twinfi eld www.twinfi eld.nl Belangrijk bericht Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van

Nadere informatie

Handleiding. Uitwisseling met BRON

Handleiding. Uitwisseling met BRON Handleiding Uitwisseling met BRON 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. Vooraf... 4 3. Installatie... 5 Installeren certificaat... 5 Testen certificaat... 6 Voor reguliere uitwisseling eerst registratieoverzicht

Nadere informatie

Snel aan de slag handleiding. Versie 1.0, mei 2012

Snel aan de slag handleiding. Versie 1.0, mei 2012 Snel aan de slag handleiding Versie 1.0, mei 2012 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, op welke wijze dan ook, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Davilex. Hoewel deze handleiding

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding TiC Narrow Casting versie 3.2 TiC Narrow Casting versie 3.2 1 van 41 Inhoudsopgave Onderwerp Pagina Over TiC Narrow Casting 3 Contactgegevens 4 Systeemeisen 5 Ondersteunde bestandsformaten

Nadere informatie

L276_14_Bewaren en Bewijzen:L276_14_Bewaren en bewijzen 20-03-2007 14:31 Pagina A Bewaren en Bewijzen

L276_14_Bewaren en Bewijzen:L276_14_Bewaren en bewijzen 20-03-2007 14:31 Pagina A Bewaren en Bewijzen Bewaren en Bewijzen Bewaren en Bewijzen Een productie van: Colofon Dit is een uitgave van ECP.NL. Deze uitgave is een volledige herziening van de uitgave Bewaren en bewijzen (1998) van ECP.NL en het Nederlands

Nadere informatie

WORDPRESS WEBSITES VERSNELLEN

WORDPRESS WEBSITES VERSNELLEN 1 WORDPRESS WEBSITES VERSNELLEN V1.02 Mark Jansen 2 WORDPRESS WEBSITES VERSNELLEN 1 LEES DIT EERST! 4 Disclaimer 4 Copyright 4 INLEIDING 5 WAAROM IS SNELHEID ZO BELANGRIJK? 6 Gebruikerservaring van bezoekers

Nadere informatie

Verkopen via bol.com. Handleiding voor het verkopen van tweedehands artikelen voor particuliere verkopers. Versie 3.0

Verkopen via bol.com. Handleiding voor het verkopen van tweedehands artikelen voor particuliere verkopers. Versie 3.0 Verkopen via bol.com Handleiding voor het verkopen van tweedehands artikelen voor particuliere verkopers Versie 3.0 Welkom als verkoper bij bol.com Via bol.com bereik je op een eenvoudige wijze miljoenen

Nadere informatie

Whitepaper. Web to print in de Cloud

Whitepaper. Web to print in de Cloud Whitepaper Web to print in de Cloud Albert Noppen en Roelof Janssen, Media Alliantie Juni 2011 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE 2 1. INLEIDING 3 2. MARKETING RESOURCE MANAGEMENT 4 2.1 Organisaties willen meer

Nadere informatie

Compad Bakkerij Support Handleiding

Compad Bakkerij Support Handleiding Compad Compad Bakkerij Support Handleiding Geldig tot en met: 8 augustus 2012 Latest Content: i:\handboek\compad bakkerij\compad bakkerij supportboek.docx Auteur: Carol Esmeijer, Compad Software Compad

Nadere informatie

Gebruikershandleiding SAM 6.0. De ideale hulp bij het ontwerpen van mechanismen. ARTAS - Engineering Software

Gebruikershandleiding SAM 6.0. De ideale hulp bij het ontwerpen van mechanismen. ARTAS - Engineering Software Gebruikershandleiding SAM 6.0 De ideale hulp bij het ontwerpen van mechanismen ARTAS - Engineering Software ARTAS - Engineering Software Het Puyven 162 NL - 5672 RJ Nuenen The Netherlands tel/fax: +31

Nadere informatie

CASHWin.A04d staat klaar om te downloaden! Lees eerst wat de extra mogelijkheden zijn en ga deze dan gebruiken. We ontwikkelen immers voor u!

CASHWin.A04d staat klaar om te downloaden! Lees eerst wat de extra mogelijkheden zijn en ga deze dan gebruiken. We ontwikkelen immers voor u! CASHWin.A04e staat voor u klaar!! CASHWin.A04e staat klaar om te downloaden! Lees eerst wat de extra mogelijkheden zijn en ga deze dan gebruiken. We ontwikkelen immers voor u. Aanmaken ICP-aangifte Na

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Gebruikshandleiding. Expertsysteem ZIEN! voor het primair onderwijs. Versie 3 - April 2012

Gebruikshandleiding. Expertsysteem ZIEN! voor het primair onderwijs. Versie 3 - April 2012 Gebruikshandleiding Expertsysteem ZIEN! voor het primair onderwijs Versie 3 - April 2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 0 Informatie vooraf 2 Inleiding 3 Instructiekaart Afname ZIEN! 1 4 Instructiekaart Afname

Nadere informatie

Faculteit der Maatschappijwetenschappen

Faculteit der Maatschappijwetenschappen ANTON DE KOM UNIVERSITEIT VAN SURINAME Faculteit der Maatschappijwetenschappen De opzet van de Interne Controle Unit voor de districten middels "Wide Area Network" (WAN) binnen het "Decentralization and

Nadere informatie

Onderhanden werk in AccountView

Onderhanden werk in AccountView Onderhanden werk in AccountView Copyright Alle rechten met betrekking tot de documentatie en de daarin beschreven software berusten bij AccountView BV. Dit geldt ook voor eventuele aanvullingen of wijzigingen.

Nadere informatie

Microsoft Office Word 2007

Microsoft Office Word 2007 Microsoft Office Word 2007 Inhoudsopgave 1 WORD 2007... 3 1.1 Easy Learning... 3 1.2 Vind je Easy Learning leuk?... 3 1.3 Sneller werken met Word... 3 Links direct doorklikken... 3 Documenten direct in

Nadere informatie

Richtsnoer Veilige digitale toetsafname

Richtsnoer Veilige digitale toetsafname Richtsnoer Veilige digitale toetsafname Utrecht, 12 september 2013 Versienummer: 1.0 Kenmerk: (van versie 1.0) 19.735 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 Aanleiding 3 Scope van dit document 3 Het gebruik van

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding // Mamut Business Software Installatiehandleiding Introductie Deze handleiding is bedoeld om de installatie en eerste opstart van Mamut Business Software te vereenvoudigen. De structuur van de handleiding

Nadere informatie

Declareren via VECOZO

Declareren via VECOZO Declareren via VECOZO Voor podotherapie Intramed versie 8.2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding...1 Hoofdstuk 2 Algemene instellingen...2 2.1 Praktijk AGB-code controleren / invullen...2 2.2 AGB-code instellen

Nadere informatie

VERKENNING INFORMATIE- VOORZIENING SOCIAAL DOMEIN

VERKENNING INFORMATIE- VOORZIENING SOCIAAL DOMEIN VERKENNING INFORMATIE- VOORZIENING SOCIAAL DOMEIN Programma van eisen ten aanzien van de informatievoorziening Applicatiearchitectuur VISD is een programma van de VNG dat wordt uitgevoerd in samenwerking

Nadere informatie

Leren vernieuwen. Zo! Open standaarden en open source software in het mbo. Hoe? Open standaarden en open source software in het mbo, Hoe? Zo!

Leren vernieuwen. Zo! Open standaarden en open source software in het mbo. Hoe? Open standaarden en open source software in het mbo, Hoe? Zo! Leren vernieuwen Hoe? Zo! Open standaarden en open source software in het mbo A Hoe? 1 Waarom een boekje over open standaarden en open source software in het mbo? 3 2 Wat zijn open standaarden, en waarom

Nadere informatie

Protocollaire Zorg. Curasoft: meer dan alleen ondersteuning?

Protocollaire Zorg. Curasoft: meer dan alleen ondersteuning? Protocollaire Zorg Curasoft: meer dan alleen ondersteuning? Dit onderzoek in het kader van de bachelor opdracht Gezondheidswetenschappen verbonden aan de Universiteit Twente zal protocollaire zorg belichten.

Nadere informatie

Framework. Traject Assistent. PinkRoccade. Amsterdam RPG. Staalmeesterslaan 410 Postbus 57005 1040 CG Amsterdam

Framework. Traject Assistent. PinkRoccade. Amsterdam RPG. Staalmeesterslaan 410 Postbus 57005 1040 CG Amsterdam Framework PinkRoccade Traject Assistent Amsterdam RPG Staalmeesterslaan 410 Postbus 57005 1040 CG Amsterdam Plaats Amsterdam Datum 12 juli 2002 Afdeling FDS Auteur N van S L Versie 1.1 Status Definitief

Nadere informatie

E-Factureren voor het bedrijfsleven

E-Factureren voor het bedrijfsleven E-Factureren voor het bedrijfsleven Colofon Het ministerie van Economische Zaken en het ministerie van Financiën en de belastingdienst hebben bijgedragen de totstandkoming van deze publicatie door financiering

Nadere informatie

CONCEPT. NBA-handreiking nr. xxx Toelichting op regelgeving bij een accountantskantoor met een beperkt aantal assurance-opdrachten

CONCEPT. NBA-handreiking nr. xxx Toelichting op regelgeving bij een accountantskantoor met een beperkt aantal assurance-opdrachten Dit document maakt gebruik van bladwijzers. CONCEPT NBA-handreiking nr. xxx Toelichting op regelgeving bij een accountantskantoor met een beperkt aantal assurance-opdrachten Consultatieperiode loopt tot

Nadere informatie

Open Data Handleiding 2.0

Open Data Handleiding 2.0 Open Data Handleiding 2.0 Praktijkgerichte handleiding voor de publicatie en het beheer van Open Data mbv het Vlaams Open Data Platform Contactpersoon: Noël Van Herreweghe Programma-manager Open Data bij

Nadere informatie

Wat te doen met een digitaal bestand. Onderzoek naar duurzame toegankelijkheid van digitale informatie bij overheden in Noord-Nederland

Wat te doen met een digitaal bestand. Onderzoek naar duurzame toegankelijkheid van digitale informatie bij overheden in Noord-Nederland Wat te doen met een digitaal bestand Onderzoek naar duurzame toegankelijkheid van digitale informatie bij overheden in Noord-Nederland Assen, Groningen, Leeuwarden, november 2013 Afbeelding voorpagina

Nadere informatie

Betrokken bij het Onderwijs

Betrokken bij het Onderwijs SchoolOAS 5 administratie & BRON wijzigdatum: 1-8-2015 Betrokken bij het Onderwijs II Handleiding SchoolOAS 5 administratie & BRON Inhoudsopgave 1 Inloggen in SchoolOAS 5 1 2 Leerlingadministratie 1 2.1

Nadere informatie