Beroepsopdracht Samenwerking eerste lijn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beroepsopdracht Samenwerking eerste lijn"

Transcriptie

1 Beroepsopdracht Samenwerking eerste lijn Rapport Opdrachtgever: M. Schneider Docentbegeleider: A. Poelgeest Studenten: Ingrid de Smet Noel Strijdonk Studiejaar:

2 Voorwoord Dit is een beroepsopdracht voor de Hogeschool van Amsterdam. Wij zijn derdejaars studenten fysiotherapie en hebben deze beroepsopdracht gemaakt in opdracht van Martin Schneider, fysiotherapeut werkzaam in praktijk Schubertstraat. De beroepsopdracht bestaat uit een rapport over de inventarisatie van interesse in samenwerking tussen eerstelijns disciplines in Amsterdam-Zuid en Buitenveldert. Bij deze willen wij graag Martin Schneider bedanken voor het tijd vrijmaken voor het beantwoorden van onze vragen. Daarnaast bedanken wij Albertina Poelgeest voor het begeleiden van de opdracht en het voorzien van feedback. Verder willen wij natuurlijk alle personen bedanken die aan de enquête voor onze inventarisatie hebben meegewerkt

3 Inhoudsopgave Voorwoord Inleiding Vraagstelling Methode Enquête Werving en respons Verwerking van de enquête Resultaten Respons Gegevens uit de enquête De vragen Opvallende punten Conclusie Discussie Aanbevelingen Bronnenlijst Bijlage 1: Respons

4 Inleiding In opdracht van Martin Schneider, fysiotherapeut van praktijk schubertstraat, is deze beroepsopdracht uitgevoerd. Martin Schneider had de vraag of er interesse bestond in samenwerking tussen eerstelijns disciplines in Amsterdam-Zuid en Buitenveldert. Het doel was om te inventariseren of deze interesse bestaat en in welke vorm deze samenwerking dan plaats zou moeten vinden. Deze inventarisatie hebben wij gedaan door middel van een online enquête [1] die gehouden is onder verschillende eerstelijns disciplines in Amsterdam-Zuid en Buitenveldert. In het eerste hoofdstuk van dit rapport zijn de onderzoeksvraag en de subvragen te vinden. Hoe de enquête is opgebouwd en welke vragen er zijn gesteld is te vinden in het tweede hoofdstuk van dit rapport. Ook is hier te vinden hoe de werving heeft plaats gevonden, wat er verwacht werd van de respons en hoe de verwerking van de enquête is gegaan. In het derde hoofdstuk zijn alle gegevens van de enquêtes overzichtelijk genoteerd. Als laatste wordt er in hoofdstuk vier teruggeblikt op de vraagstelling en in hoeverre hierop een antwoord gegeven kan worden

5 Vraagstelling Hoofdvraagstelling Is er interesse in samenwerking tussen eerstelijns praktijken in Amsterdam-Zuid en Buitenveldert? Subvraagstellingen Is er interesse in een algemene vorm van samenwerking? Is er interesse in een samenwerkingsverband in een gezondheidscentrum? Is er een voorkeur voor bepaalde disciplines om mee samen te werken? Worden er verschillende voorkeuren aangeven door mensen van verschillende leeftijdscategorieën? Worden er verschillende voorkeuren aangegeven door mannen of vrouwen? - 4 -

6 Methode Enquête Wij hebben een online enquête [1] gemaakt met als doel de interesse in samenwerking tussen eerstelijns disciplines, in Amsterdam-Zuid en Buitenveldert, te inventariseren. Om dit doel te bereiken hebben wij een aantal vragen opgesteld, met bijbehorende antwoorden. Wij zullen hieronder in het algemeen en daarna per onderdeel aangeven waarom wij juist voor deze categorieën, vragen en antwoordmogelijkheden hebben gekozen. Een vereiste was dat het invullen van de enquête niet te veel tijd zou innemen, daarom bestaat de enquête uitsluitend uit vragen die nodig waren om antwoord te geven op onze vraagstelling(en). Dit is ook de reden dat de meeste vragen meerkeuzevragen zijn. Om geen dwingende toon aan de enquête te geven is er voor gekozen om de vragen niet te specifiek te maken. Nogmaals, het doel is alleen de eventuele interesse inventariseren. Wat er allemaal gedaan kan worden als er een samenwerkingsverband wordt aangegaan, zijn punten die pas na deze inventarisatie aan de orde zijn en komen daarom ook nauwelijks terug in onze enquête. Persoonsgegevens 1. Naam (open) 2. Adres praktijk (open) 3. Beroep a. huisarts b. diëtist c. fysiotherapeut d. ergotherapeut e. oefentherapeut f. apotheker g. maatschappelijk werker h. psycholoog i. thuiszorg 4. Geslacht a. man b. vrouw 5. Leeftijd a b c d e. 60+ Er is gekozen voor deze vragen, omdat deze gegevens nodig zijn voor dhr. Schneider om contact op te nemen. Er is gekozen om een meerkeuzevraag te maken van de beroepen, omdat wij zelf de praktijken hebben moeten zoeken en er dus zeker van zijn dat er geen andere disciplines zijn die deze enquête zullen ontvangen. Het geslacht en de leeftijd zijn gevraagd om te kijken of er hier misschien opvallende verschillen zullen uitkomen tussen het hebben van wel of geen interesse in samenwerking. Samenwerking 6. Heeft u al een samenwerkingsverband? a. Nee b. Ja, met 1 eerstelijns praktijk - 5 -

7 c. Ja, met meerdere eerstelijns praktijken d. Ja, met tweedelijns instellingen e. Ja, met derdelijns instellingen f. Ja, in de vorm van een gezondheidscentrum Deze vraag is bedoeld als introductievraag. Verder kan deze vraag informatie verschaffen of iemand met samenwerkingsverband juist eerder interesse heeft in nog een verband, of juist niet. En andersom, of iemand zonder samenwerkingsverband wel of geen interesse heeft. De tweede en derde lijns instellingen zijn betrokken bij deze vraag, omdat een eerstelijns praktijk ook samenwerkingsverbanden kan aangaan met deze instellingen. Deze samenwerkingsverbanden kunnen de antwoorden op de volgende vragen beïnvloeden. 7. Met welke praktijken en disciplines heeft u een samenwerkingsverband? Deze vraag is alleen in te vullen door de mensen die niet voor het antwoord Nee hebben gekozen bij vraag 6. Deze vraag is gesteld, omdat ook deze praktijk/instelling misschien interesse heeft in een samenwerkingsverband. 8. Heeft u interesse in een algemeen samenwerkingsverband (met of zonder verplichtingen)? a. Ja, maar alleen in de regio Amsterdam-Zuid b. Ja, maar alleen in de regio Buitenveldert c. Ja, in beide regio's d. Nee 9. Heeft u interesse in een samenwerkingsverband in een gezondheidscentrum (GOED)? a. Ja, maar alleen in de regio Amsterdam-Zuid b. Ja, maar alleen in de regio Buitenveldert c. Ja, in beide regio's d. Nee Deze vragen zijn de kern van de enquête. Ze geven antwoord op onze hoofdvraagstelling. Heeft iemand interesse, ja of nee. Zo nee, hoeft de rest van de enquête niet meer ingevuld te worden. Zo ja, wordt de enquête voortgezet. Er is gekozen om de regio s, Amsterdam-Zuid en Buitenveldert, los te noemen. Dit is gedaan omdat er misschien praktijken zijn die alleen geïnteresseerd zijn in een samenwerkingsverband in één van de regio s en niet in beide. Een samenwerkingsverband in de vorm van een gezondheidscentrum is makkelijker aan te gaan binnen één regio, maar omdat er misschien geïnteresseerden zijn die al in beide regio s werkzaam zijn is er gekozen voor dezelfde antwoordmogelijkheden. Samenwerkingsverband binnen één of beide regio s 10. Heeft u voorkeur voor bepaalde disciplines om mee samen te werken? a. Nee b. huisarts c. diëtist d. fysiotherapeut e. ergotherapeut f. oefentherapeut g. apotheker h. maatschappelijk werker i. psycholoog j. thuiszorg Bij deze vraag is het mogelijk om meerdere antwoorden aan te vinken. Er is gekozen voor deze disciplines, omdat dit ook de disciplines zijn die de enquête zullen ontvangen. 11. Moeten er bijeenkomsten/vergaderingen georganiseerd worden? Zo ja, hoe vaak? a. Nee, nooit b. Ja, 1 keer per jaar - 6 -

8 c. Ja, 2 keer per jaar d. Ja, 4 keer per jaar e. Ja, meer dan 4 keer per jaar 12. Heeft u interesse in het ontwikkelen van gezamenlijke projecten? a. Ja b. Nee Deze vragen zijn gesteld (inclusief vraag 9), omdat deze een minimaal beeld scheppen van wat er belangrijk gevonden wordt in een algemeen samenwerkingsverband. Het geeft aan hoeveel iemand bereid is te doen als er eenmaal een samenwerkingsverband aangegaan in deze vorm. Samenwerkingsverband in de vorm van een gezondheidscentrum (GOED) 13. Heeft u voorkeur voor bepaalde disciplines om mee samen te werken? a. Nee b. huisarts c. diëtist d. fysiotherapeut e. ergotherapeut f. oefentherapeut g. apotheker h. maatschappelijk werker i. psycholoog j. thuiszorg Bij deze vraag is het mogelijk om meerdere antwoorden aan te vinken. Er is gekozen voor deze disciplines, omdat dit ook de disciplines zijn die de enquête zullen ontvangen. 14. Moeten er bijeenkomsten/vergaderingen georganiseerd worden? Zo ja, hoe vaak? a. Nee, nooit b. Ja, 1 keer per jaar c. Ja, 2 keer per jaar d. Ja, 4 keer per jaar e. Ja, meer dan 4 keer per jaar 15. Bent u geïnteresseerd in het uitvoeren van multidisciplinaire behandelingen? a. Ja b. Nee 16. Bent u geïnteresseerd in het protocolleren van behandelingen? a. Ja b. Nee Deze vragen zijn gesteld (inclusief vraag 12), omdat deze een minimaal beeld scheppen van wat er belangrijk gevonden wordt in een samenwerkingsverband in de vorm van een gezondheidscentrum. Het geeft aan hoeveel iemand bereid is te doen als er eenmaal een samenwerkingsverband is aangegaan in deze vorm. Eventuele opmerkingen 17. Heeft u nog opmerkingen? (open) Deze vraag is toegevoegd, zodat iedereen nog kan laten weten wat zij belangrijk vinden. Hier kan ook aangegeven worden als contact met dhr. Schneider niet gewenst is. Werving en respons Opdrachtgever M. Schneider heeft aangegeven voor welke postcodegebieden hij belangstelling had t.a.v. de inventarisatie voor interesse in samenwerking. Deze postcodegebieden zijn 1071, 1076, 1077, 1081 en Ook heeft dhr. Schneider aangegeven welke eerstelijns disciplines betrokken moesten worden bij het onderzoek. Deze disciplines zijn de volgende: fysiotherapeuten, ergotherapeuten, oefentherapeuten, diëtisten, maatschappelijk werkers, psychologen, huisartsen, thuiszorg organisaties en - 7 -

9 apotheken. Op internet zijn adressen en telefoonnummers opgezocht [2] van deze disciplines in de betreffende postcodegebieden. Na hiervan een lijst te hebben opgesteld heeft de opdrachtgever aangegeven welke praktijken zijn voorkeur hadden om als eerste contact mee op te nemen. Op het moment dat de enquête klaar was en online ingevuld kon worden is er begonnen met het benaderen van de praktijken. Door middel van telefonisch contact zijn alle praktijken benaderd. Via deze weg is uitgelegd wat de bedoeling was van de enquête en de tijd die het in beslag zou nemen. Iedere praktijk kon aangeven of deze bereid was mee te werken of niet. Wanneer de praktijk aangaf mee te willen werken werd gevraagd naar een adres. Meteen na het telefoongesprek werd de link van de online enquête opgestuurd via de mail. De praktijk kon nu op ieder gewenst moment de enquête invullen. Na invullen werden de gegevens automatisch opgeslagen voor de verwerking. Na 2 weken is er nogmaals gebeld naar de praktijken die bij de eerste belronde hadden aangegeven mee te willen werken aan de enquête. Dit is gedaan ter herinnering. Hierna hadden de praktijken nog een week om de enquête in te vullen, na die tijd zijn ingevulde enquêtes niet meer opgenomen in de verwerking. Er is voor de werving gebruik gemaakt van telefonisch contact omdat op deze manier meteen de goede persoon benaderd kon worden. Deze persoon kon op dat moment gelijk aangeven wel of geen interesse te hebben voor het invullen van de enquête. Deze manier van werven gaat een stuk sneller dan bijvoorbeeld schriftelijk contact. Aangezien er maar een korte tijd beschikbaar was voor de werving is er gekozen voor het telefonische contact. Een snelle maar doeltreffende werving is belangrijk voor de respons. Het nadeel van deze manier van werving is dat er al veel praktijken afvielen, doordat deze niet bereikbaar waren. Verder hebben mensen op deze manier geen tijd om rustig na te denken over het wel of niet meewerken aan de enquête, waardoor er snel besloten kan worden niet mee te werken. In het korte tijdbestek zijn er 2 belrondes gedaan. Wanneer er meer tijd geweest was voor de werving hadden er meerdere belrondes plaats kunnen vinden. Meerdere belrondes had meer respons op kunnen leveren. Verwerking van de enquête Doordat de enquête online is gemaakt, worden ook de antwoorden meteen verwerkt [1a]. Alle gegevens zijn omgezet in tabellen en grafieken. Daarnaast konden de antwoorden per enquête bekeken worden. Hierdoor was het ook mogelijk om specifieke gegevens met elkaar te vergelijken. Al deze gegevens zijn geanalyseerd, de resultaten hiervan zijn te vinden verderop in dit rapport. Uit deze resultaten zijn conclusies getrokken, die ook besproken worden in dit rapport

10 Resultaten Respons Er zijn in totaal 115 praktijken benaderd om mee te werken aan deze enquête. Van de 115 praktijken zitten er 77 in Amsterdam-Zuid en 38 in Buitenveldert. Van deze praktijken heeft dhr. Schneider voorkeur gegeven aan 53, 32 in Amsterdam- Zuid en 21 in Buitenveldert. Van de 115 hebben er 50 aangegeven (misschien) mee te willen werken, waarvan 28 uit de voorkeursgroep. Wij hebben uiteindelijk 23 enquêtes ingevuld teruggekregen, waarvan 15 uit de voorkeursgroep. Om goed onderbouwde conclusies te kunnen trekken, uitgaande van de 50 mensen die toegezegd hadden mee te willen werken, hadden er 44 de enquête ingevuld teruggestuurd moeten hebben. Dit is berekend om een 95% zekerheidsgraad te bereiken met een afwijking van 5 [3]. Dit houdt in dat als we 44 enquêtes terug gehad zouden hebben dat er met 95% zekerheid aangenomen had kunnen worden dat, als hetzelfde aan nog 50 mensen gevraagd zou worden, er dezelfde antwoorden gegeven zouden worden met een afwijking van 5. Bijvoorbeeld: 33 van de 44 mensen hebben interesse. Dan kan er met 95% zekerheid gezegd worden dat er bij een volgende groep mensen ook aan zullen geven interesse te hebben. Voor een verdere uitwerking van de respons kunt u kijken in bijlage

11 Gegevens uit de enquête De vragen Beroep Antwoord Aantal Huisarts (1) 2 Diëtist (2) 1 Fysiotherapeut (3) 8 Ergotherapeut (4) 0 Oefentherapeut (5) 3 Apotheker (6) 3 Maatschappelijk werker (7) 1 Psycholoog (8) 3 Thuiszorg (9) 2 [1a] De meeste enquêtes zijn ingevuld door fysiotherapeuten. Dit is logisch, omdat de fysiotherapeuten het hoogst vertegenwoordigd waren van alle disciplines die wij benaderd hebben

12 Geslacht Antwoord Aantal Vrouwelijk (F) 16 Mannelijk (M) 7 [1a] De enquête is door ruim twee keer meer vrouwen dan mannen ingevuld

13 Leeftijd Antwoord Aantal (1) (2) (3) (4) (5) 4 [1a] De meeste enquêtes zijn teruggestuurd door mensen van boven de 40 jaar

14 Heeft u al een samenwerkingsverband? Antwoord Aantal Nee (1) 15 Ja, met 1 eerstelijns praktijk (2) 4 Ja, met meerdere eerstelijns praktijken (3) 1 Ja, met tweedelijns instellingen (4) 2 Ja, met derdelijns instellingen (6) 1 Ja, in de vorm van een gezondheidscentrum (5) 0 [1a] De meeste praktijken die hebben gereageerd, hebben nog geen samenwerkingsverband. Ook is er niemand die werkzaam is in een gezondheidszorgcentrum

15 Heeft u interesse in een algemeen samenwerkingsverband (met of zonder verplichtingen)? Antwoord Aantal Ja, maar alleen in de regio Amsterdam-Zuid (1) 5 Ja, maar alleen in de regio Buitenveldert (2) 3 Ja, in beide regio's (3) 14 Nee (4) 1 [1a] Op één praktijk na heeft iedereen die de enquête heeft ingevuld interesse in een algemeen samenwerkingsverband. Meer dan de helft zou dit verband in beide regio s aan willen gaan

16 Heeft u voorkeur voor bepaalde disciplines om mee samen te werken? Antwoord Aantal Nee (1) 4 Huisarts (2) 17 Diëtist (3) 9 Fysiotherapeut (4) 12 Ergotherapeut (5) 6 Oefentherapeut (6) 7 Apotheker (7) 4 Maatschappelijk werker (8) 8 Psycholoog (9) 12 Thuiszorg (10) 9 [1a] De disciplines die de meeste voorkeur krijgen om mee samen te werken zijn: huisartsen, fysiotherapeuten en psychologen

17 Moeten er bijeenkomsten/vergaderingen georganiseerd worden? Zo ja, hoe vaak? Antwoord Aantal Nee, nooit (1) 0 Ja, 1 keer per jaar (2) 3 Ja, 2 keer per jaar (3) 6 Ja, 4 keer per jaar (4) 10 Ja, meer dan 4 keer per jaar (5) 3 Niet afgerond 1 [1a] Iedereen vindt dat er bijeenkomsten/vergaderingen gehouden moeten worden, als er een samenwerkingsverband wordt gestart

18 Heeft u interesse in het ontwikkelen van gezamenlijke projecten? Antwoord Aantal Ja (Y) 19 Nee (N) 3 Niet afgerond 1 [1a] Het merendeel heeft interesse in het ontwikkelen van gezamenlijke projecten

19 Heeft u interesse in een samenwerkingsverband in een gezondheidscentrum? Antwoord Aantal Ja, maar alleen in Amsterdam-Zuid (1) 4 Ja, maar alleen in Buitenveldert (2) 4 Ja, maakt niet uit waar (3) 12 Nee (4) 3 [1a] Op drie praktijken na is iedereen geïnteresseerd in een samenwerkingsverband in de vorm van een gezondheidscentrum. Meer dan de helft maakt het niet uit in welke regio dit centrum zou worden opgestart

20 Heeft u voorkeur voor bepaalde disciplines om mee samen te werken? Antwoord Aantal Nee (1) 3 Huisarts (2) 14 Diëtist (3) 6 Fysiotherapeut (4) 12 Ergotherapeut (5) 6 Oefentherapeut (6) 6 Apotheker (7) 5 Maatschappelijk werker (8) 8 Psycholoog (9) 11 Thuiszorg (10) 7 [1a] Voor een samenwerkingsverband in de vorm van een gezondheidscentrum hebben de volgende disciplines de meeste voorkeur: huisartsen, fysiotherapeuten en psychologen

21 Moeten er bijeenkomsten/vergaderingen georganiseerd worden? Zo ja, hoe vaak? Antwoord Aantal Nee, nooit (1) 0 Ja, 1 keer per jaar (2) 2 Ja, 2 keer per jaar (3) 6 Ja, 4 keer per jaar (4) 10 Ja, meer dan 4 keer per jaar (5) 2 Niet afgerond 3 [1a] Iedereen vindt dat er bijeenkomsten/vergaderingen gehouden moeten worden, als er een samenwerkingsverband wordt gestart

22 Bent u geïnteresseerd in het uitvoeren van multidisciplinaire behandelingen? Antwoord Aantal Ja (Y) 17 Nee (N) 3 Niet afgerond 3 [1a] Het merendeel is geïnteresseerd in het uitvoeren van multidisciplinaire behandelingen

23 Bent u geïnteresseerd in het protocolleren van behandelingen? Antwoord Aantal Ja (Y) 14 Nee (N) 6 Niet afgerond 3 [1a] Het merendeel is geïnteresseerd in het protocolleren van behandelingen

24 Opvallende punten Over het algemeen vindt iedereen dat er vergaderingen plaats moeten vinden. Opvallend is dat in verhouding mannen gemiddeld meer vergaderingen willen per jaar dan vrouwen. Verder ligt het aantal gewenste vergaderingen per jaar hoger in een gezondheidscentrum dan met een algemeen samenwerkingsverband. Huisartsen, fysiotherapeuten en psychologen krijgen bij zowel een algemeen samenwerkingsverband als bij samenwerking in een gezondheidscentrum de meeste voorkeur om mee samen te werken. De minste voorkeur gaat uit naar apothekers. Op één persoon na heeft iedereen die de enquête heeft ingevuld interesse in één of meerdere vormen van samenwerking

25 Conclusie Door de lage respons kunnen er geen goed onderbouwde conclusies getrokken worden [2]. Aan de hand van de gegevens die er zijn, zal er geprobeerd worden zo goed mogelijk antwoord te geven op de vraagstelling(en). Is er interesse in een algemene vorm van samenwerking? Uit de gegevens blijkt dat, op één iemand na, iedereen die de enquête heeft ingevuld geïnteresseerd is in een algemene vorm van samenwerking. Uitgaande van het feit dat niet bekend is of de praktijken die niet hebben meegewerkt aan de enquête wel of geen interesse hebben in een algemeen samenwerkingsverband, kan er geen onderbouwde conclusie worden getrokken. Is er interesse in een samenwerkingsverband in een gezondheidscentrum? Uit de gegevens blijkt dat, op drie personen na, iedereen die de enquête heeft ingevuld geïnteresseerd is in een samenwerkingsverband in de vorm van een gezondheidscentrum. Uitgaande van het feit dat niet bekend is of de praktijken die niet hebben meegewerkt aan de enquête wel of geen interesse hebben in een samenwerkingsverband in de vorm van een gezondheidscentrum, kan er geen onderbouwde conclusie worden getrokken. Is er een voorkeur voor bepaalde disciplines om mee samen te werken? Uit de gegevens blijkt dat vooral huisartsen, fysiotherapeuten en psychologen de voorkeur krijgen om mee samen te werken. Uitgaande van het feit dat er een lage respons is, is de bovenstaande conclusie niet met zekerheid vast te stellen. Worden er verschillende voorkeuren aangeven door mensen van verschillende leeftijdscategorieën? Er worden geen opvallende verschillen aangeven in voorkeur door mensen van verschillende leeftijdscategorieën. Uitgaande van het feit dat er een lage respons is, is de bovenstaande conclusie niet met zekerheid vast te stellen. Worden er verschillende voorkeuren aangeven door mannen of vrouwen? Op het punt van vergaderingen is er een verschil te constateren. Vrouwen geven aan gemiddeld minder vergaderingen per jaar te willen, dan mannen. Uitgaande van het feit dat er een lage respons is, is de bovenstaande conclusie niet met zekerheid vast te stellen. Is er interesse in samenwerking tussen eerstelijns praktijken in Amsterdam- Zuid en Buitenveldert? Uit de gegevens die er zijn, verkregen uit de ingevulde enquêtes, is op te maken dat er mensen zijn die interesse hebben in verschillende vormen van samenwerking tussen eerstelijns praktijken in Amsterdam-Zuid en Buitenveldert. Uitgaande van het feit dat niet bekend is of de praktijken die niet hebben meegewerkt aan de enquête wel of geen interesse hebben in een samenwerkingsverband, evenals het feit dat er een lage respons is, kan er geen onderbouwde conclusie worden getrokken

26 Discussie N.a.v. de resultaten en de conclusies die naar voren zijn gekomen uit de enquête hebben wij ons de vraag gesteld in hoeverre een enquête nu een geschikte methode is geweest om de interesse voor samenwerking te inventariseren. Om deze vraag te beantwoorden hebben we eerst bekeken welke punten tijdens de uitvoering van deze beroepsopdracht een negatieve invloed hebben gehad op de uitkomst van de enquête. Deze punten zullen we hieronder kort bespreken. Gezien het tijdsbestek dat voor deze beroepsopdracht beschikbaar was, had de werving eerder gestart moeten worden om meerdere belrondes te kunnen doen en zo een hogere respons te halen. Om de werving eerder te kunnen starten en hierbij meteen de enquête te kunnen versturen (zoals het nu is gedaan), had de enquête eerder af moeten zijn. Om de enquête in een korter tijdbestek af te kunnen hebben, is een goede samenwerking tussen studenten, opdrachtgever en docentbegeleider noodzakelijk. Deze samenwerking had in onze ogen beter kunnen verlopen door meer contact en het nakomen van deadlines door alle partijen. Om meer gegevens uit deze enquête te kunnen halen, hadden er nog één of twee extra belrondes gedaan kunnen worden. Hiervoor was dan weer een groter tijdsbestek nodig geweest dan de beschikbare tien weken. De werving zou op meerdere manieren gedaan kunnen worden, bijvoorbeeld per post, per of via persoonlijk contact. Verder hadden er praktijken uit meerdere postcoderegio s benaderd kunnen worden. Om dit uit te voeren zou het ook langer duren voordat de enquête daadwerkelijk verspreid kon worden. Wat verder had kunnen helpen om meer geïnteresseerden te krijgen is om een daadwerkelijk plan mee te sturen met de enquête. Op deze manier wordt de enquête minder algemeen en weten de personen die meewerken aan de enquête meteen wat er van hen verwacht wordt tijdens de samenwerking. Ook kan dan tijdens de werving verteld worden dat er een concreet plan bestaat om uit te voeren tijdens de samenwerking, hierdoor zouden eventueel meer mensen mee willen werken aan het invullen van de enquête. Hierna hebben we ons afgevraagd of de interesse voor samenwerking op een andere manier geïnventariseerd kan worden. In principe is de manier van inventariseren d.m.v. een enquête voor ons als studenten de meest geschikte methode. Dit komt omdat wij een kort tijdsbestek hebben en niet over veel budget beschikken voor het uitvoeren van de opdracht. Wanneer deze inventarisatie uitgevoerd zou worden door een fysiotherapeut zelf of door bijvoorbeeld het ROS, dan zouden er wel andere manieren bestaan. Wij denken dan aan een advertentie in medische tijdschriften waar verschillende disciplines op kunnen reageren. Hiervoor is geld nodig om de advertentie te plaatsen en tijd om te wachten tot de advertentie geplaatst is en er reacties op komen. Het antwoord dat gegeven kan worden op onze discussie heeft dus twee kanten. Wanneer de inventarisatie gedaan wordt door studenten lijkt een enquête, of deze nou telefonisch, online of schriftelijk is, de meest bruikbare methode. Wanneer de inventarisatie gedaan wordt door bijvoorbeeld een praktijk zelf kan er gebruik gemaakt worden van andere methodes

27 Aanbevelingen Voor nu Als er meer respons gehaald wil worden op deze enquête kunnen er nog één of twee belrondes gedaan worden. Als er een samenwerkingsverband aangegaan wordt, zou er een vervolg onderzoek gedaan kunnen worden naar de verwachtingen en doelen van deze samenwerking. Voor een volgende inventarisatie Een groter tijdsbestek vrijmaken, indien mogelijk. Zorgen voor een goede (betere) communicatie. Het naleven van deadlines door alle partijen. Meerdere belrondes. Andere wervings- en verspreidingsmethodes, bijvoorbeeld per post, telefonisch of via persoonlijk contact. De inventarisatie zou uitgebreid kunnen worden naar andere postcoderegio s

28 Bronnenlijst 1. Pure SEO CMS, EMS Enquete Management System. Student en Enquête [enquête aanmaken]. Laatste update Verkrijgbaar op: a. Pure SEO CMS, EMS Enquête Management System. Student en Enquête [uitslagen enquête]. Verkrijgbaar op: 2. Local Matters, Inc., TeleAtlas. Vindopkaart.nl [zoekmachine/routeplanner]. Laatste update Verkrijgbaar op: 3. Creative Research Systems. The Survey System [Sample Size Calculator]. Petaluma, CA; Verkrijgbaar op: 4. Murdoch University. Library [website]. Perth, Western Australia; laatste update februari Verkrijgbaar op: ste Lijn Amsterdam. ROS [website]. Laatste update Verkrijgbaar op:

29 Bijlage 1: Respons Beide regio s Aantal Percentage Totaal % Amsterdam-Zuid 77 67% Buitenveldert 38 33% Voorkeur 53 46% Meewerken, ja 39 34% Meewerken, misschien 11 10% Meewerken, nee 28 24% Niet te bereiken 37 32% Ingevuld totaal 23 20% Ingevuld voorkeur 15 13% Amsterdam-Zuid Aantal Percentage Totaal % Voorkeur 32 42% Meewerken, ja 27 35% Meewerken, misschien 3 4% Meewerken, nee 19 25% Niet te bereiken 28 36% Ingevuld totaal 13 17% Ingevuld voorkeur 8 10% Buitenveldert Aantal Percentage Totaal % Voorkeur 21 55% Meewerken, ja 12 32% Meewerken, misschien 8 21% Meewerken, nee 9 23,5% Niet te bereiken 9 23,5% Ingevuld totaal 10 26% Ingevuld voorkeur 7 18% Voorkeur Aantal Percentage Totaal % Amsterdam-Zuid 32 60% Buitenveldert 21 40% Meewerken, ja 21 40% Meewerken, misschien 7 13% Meerwerken, nee 12 23% Niet te bereiken 13 24% Ingevuld 15 28%

30 Disciplines (totaal) Aantal Percentage Totaal % Fysiotherapeut 38 33% Huisarts 21 18% Diëtist 2 2% Ergotherapeut 1 1% Oefentherapeut 9 8% Apotheker 6 5% Maatschappelijk werker 13 11% Psycholoog 23 20% Thuiszorg 2 2% Disciplines voorkeur (totaal) Aantal Percentage Totaal % Fysiotherapeut 9 17% Huisarts 21 40% Diëtist 2 4% Ergotherapeut 1 2% Oefentherapeut 6 11% Apotheker 6 11% Maatschappelijk werker 6 11% Psycholoog 0 0% Thuiszorg 2 4% Disciplines (meewerken) Aantal Percentage Totaal % Fysiotherapeut 19 38% Huisarts 6 12% Diëtist 2 4% Ergotherapeut 0 0% Oefentherapeut 6 12% Apotheker 4 8% Maatschappelijk werker 5 10% Psycholoog 6 12% Thuiszorg 2 4% Disciplines voorkeur (meewerken) Aantal Percentage Totaal % Fysiotherapeut 6 21% Huisarts 6 21% Diëtist 2 7% Ergotherapeut 0 0% Oefentherapeut 5 18% Apotheker 4 15% Maatschappelijk werker 3 11% Psycholoog 0 0% Thuiszorg 2 7% 29

31 Amsterdam-Zuid Fysiotherapie Totaal: 21 Voorkeur: 04 Gewenste respons: 07 Daadwerkelijke respons: 02 Waarvan voorkeur: 01 Huisartsen Totaal: 13 Voorkeur: 13 Gewenste respons: 05 Daadwerkelijke respons: 00 Waarvan voorkeur: 00 Diëtisten Totaal: 01 Voorkeur: 01 Gewenste respons: 0-1 Daadwerkelijke respons: 00 Waarvan voorkeur: 00 Ergotherapie Totaal: 00 Voorkeur: 00 Gewenste respons: 00 Daadwerkelijke respons: 00 Waarvan voorkeur: 00 Psychologen Totaal: 19 Voorkeur: 00 Gewenste respons: 6 Daadwerkelijke respons: 03 Waarvan voorkeur: 00 Maatschappelijk werk Totaal: 10 Voorkeur: 04 Gewenste respons: 3-4 Daadwerkelijke respons: 01 Waarvan voorkeur: 01 Oefentherapie Totaal: 08 Voorkeur: 05 Gewenste respons: 3-5 Daadwerkelijke respons: 04 Waarvan voorkeur: 03 Apotheken Totaal: 05 Voorkeur: 05 Gewenste respons: 02 Daadwerkelijke respons: 03 Waarvan voorkeur: 03 Thuiszorg Totaal: 00 Voorkeur: 00 Gewenste respons: 00 Daadwerkelijke respons: 00 Waarvan voorkeur: 00 Totaal Amsterdam-Zuid: 77 Voorkeur: 32 Gewenste respons: Daadwerkelijke respons: 13 Waarvan voorkeur: 08 30

32 Buitenveldert Fysiotherapie Totaal: 17 Voorkeur: 05 Gewenste respons: 5-7 Daadwerkelijke respons: 04 Waarvan voorkeur: 01 Huisartsen Totaal: 08 Voorkeur: 08 Gewenste respons: 03 Daadwerkelijke respons: 02 Waarvan voorkeur: 02 Diëtist Totaal: 01 Voorkeur: 01 Gewenste respons: 0-1 Daadwerkelijke respons: 01 Waarvan voorkeur: 01 Ergotherapie Totaal: 01 Voorkeur: 01 Gewenste respons: 0-1 Daadwerkelijke respons: 00 Waarvan voorkeur: 00 Psychologie Totaal: 04 Voorkeur: 00 Gewenste respons: 1-2 Daadwerkelijke respons: 00 Waarvan voorkeur: 00 Maatschappelijk werk Totaal: 03 Voorkeur: 02 Gewenste respons: 1-2 Daadwerkelijke respons: 02 Waarvan voorkeur: 02 Oefentherapie Totaal: 01 Voorkeur: 01 Gewenste respons: 0-1 Daadwerkelijke respons: 00 Waarvan voorkeur: 00 Apotheken Totaal: 01 Voorkeur: 01 Gewenste respons: 0-1 Daadwerkelijke respons: 00 Waarvan voorkeur: 00 Thuiszorg Totaal: 02 Voorkeur: 02 Gewenste respons: 01 Daadwerkelijke respons: 01 Waarvan voorkeur: 01 Totaal Buitenveldert: 38 Voorkeur: 21 Gewenste respons: Daadwerkelijke respons: 10 Waarvan voorkeur: 07 Totaal beide regio s: 115 Voorkeur: 53 Gewenste respons: Daadwerkelijke respons: 23 Waarvan voorkeur: 15 31

Auteur: Thomas Peters Opdrachtgever: Gezondheidscentrum Velserbroek

Auteur: Thomas Peters Opdrachtgever: Gezondheidscentrum Velserbroek Auteur: Thomas Peters Opdrachtgever: Gezondheidscentrum Velserbroek Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Geslacht/Leeftijd... 4 Assistentes... 4 Huisartsen... 5 Algemeen... 6 Management samenvatting...

Nadere informatie

Auteur: Thomas Peters Opdrachtgever: Gezondheidscentrum Velserbroek

Auteur: Thomas Peters Opdrachtgever: Gezondheidscentrum Velserbroek Auteur: Thomas Peters Opdrachtgever: Gezondheidscentrum Velserbroek Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 2 Geslacht/Leeftijd... 4 Assistentes... 4 Huisartsen... 5 Algemeen... 6 Aandachtspunten

Nadere informatie

Stichting Jeugd en Jongerenwerk Midden-Holland 2005. Hoe maak ik een jeugdenquête

Stichting Jeugd en Jongerenwerk Midden-Holland 2005. Hoe maak ik een jeugdenquête Stichting Jeugd en Jongerenwerk Midden-Holland 2005 Hoe maak ik een jeugdenquête Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Wanneer een enquête 4 Hoofdstuk 2 Hoe maak ik een enquête 5 Hoofdstuk 3 Plan van aanpak

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra/samenwerkingsverbanden. Rapportage Gezondheidscentrum de Weide ARGO BV

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra/samenwerkingsverbanden. Rapportage Gezondheidscentrum de Weide ARGO BV Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra/samenwerkingsverbanden Rapportage Gezondheidscentrum de Weide ARGO BV 2015 2 Vervolgmeting Door Cliënten Bekeken In het gezondheidscentrum is een meting uitgevoerd

Nadere informatie

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Huize het Oosten Gemeten met de CQI index

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Huize het Oosten Gemeten met de CQI index Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Huize het Oosten Gemeten met de CQI index April 2014 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: april 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek; achtergrond en

Nadere informatie

Gebruik mobiele apparaten

Gebruik mobiele apparaten Rapport onderzoek Gebruik mobiele apparaten creative studio 1. Voorwoord Wij, Pascal Usmany en Britt Vreeswijk zijn beide werkzaam in de communicatie. Pascal is eigenaar van Drop Alive Creative Studio

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Medisch Centrum 't Sant - Huisartsen van den Heuvel en de Koning

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Medisch Centrum 't Sant - Huisartsen van den Heuvel en de Koning Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken Samenvatting rapportage voor: Medisch Centrum 't Sant - Huisartsen van den Heuvel en de Koning Dr. C.P. van Linschoten Drs. P. Moorer ARGO BV www.argo-rug.nl

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Groepspraktijk Huizen

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Groepspraktijk Huizen Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken Rapportage voor: Groepspraktijk Huizen Dr. C.P. van Linschoten Drs. P. Moorer ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV www.argo-rug.nl INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK

Nadere informatie

Enquête Telefonische dienstverlening

Enquête Telefonische dienstverlening Enquête Telefonische dienstverlening Enquête Telefonische dienstverlening Colofon Titel:Enquête Enquete Telefonische dienstverlening Opdrachtgever: Gemeente Velsen Opdrachtnemer: Marieke Galesloot Datum:

Nadere informatie

INLEIDING. Namens het managementteam van de SPGH, Mirjam Diderich. Directeur. Hellendoorn 15 januari 2015

INLEIDING. Namens het managementteam van de SPGH, Mirjam Diderich. Directeur. Hellendoorn 15 januari 2015 RESULTATEN OUDER-ENQUÊTE 01 INLEIDING In dit document worden de resultaten besproken van de ouderenquête die is afgenomen in november 01 (schooljaar 01-015). Doelstelling van de enquête is het meten van

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage Julius Gezondheidscentrum Parkwijk

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage Julius Gezondheidscentrum Parkwijk Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Vervolgmeting Rapportage Julius Gezondheidscentrum Parkwijk ARGO BV 2015 Vervolgmeting Door Cliënten Bekeken Op vier locaties van de Stichting Leidsche Rijn

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage gezondheidscentrum Noord

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage gezondheidscentrum Noord Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Vervolgmeting Rapportage gezondheidscentrum Noord ARGO BV 2014 Vervolgmeting Door Cliënten Bekeken In het gezondheidscentrum is een vervolgmeting als onderdeel

Nadere informatie

Bijlage 7 Consumentenonderzoek

Bijlage 7 Consumentenonderzoek Bijlage 7 Consumentenonderzoek Inhoudsopgave Inleiding 50 Methode 50 Resultaten 50 Conclusie 52 Discussie 52 Bijlagen 53 Enquêtevragen 53 Uitkomsten van de enquête 55 10 Inleiding B- yo 2 go! is een nieuw,

Nadere informatie

[ENQUETE COMMUNICATIE]

[ENQUETE COMMUNICATIE] 13 [ENQUETE COMMUNICATIE] Enquête communicatie Brederode Wonen Inleiding Brederode Wonen zet zich in voor optimale communicatie met haar huurders en goede informatievoorziening voor een ieder die daar

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Orange

Onderzoeksrapport Orange Leiden Juni 2005 Groep 8 Ingrid Olsthoorn Remy Portier Angela Stil Maaike Verspaandonk Inhoudsopgave Hoofdstuk Bladzijde Inhoudsopgave 2 Samenvatting 3 Inleiding 4 Vraagstelling 5 Resultaten 6 Conclusie

Nadere informatie

Voor deze enquête bevragen jullie minstens 25 personen

Voor deze enquête bevragen jullie minstens 25 personen TIPS VOOR ENQUÊTES 1. Opstellen van de enquête 1.1 Bepalen van het doel van de enquête Voor je een enquête opstelt denk je eerst na over wat je wil weten en waarom. Vermijd een te ruime omschrijving van

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage Gezondheidscentrum Veldpoort

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage Gezondheidscentrum Veldpoort Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Vervolgmeting Rapportage Gezondheidscentrum Veldpoort ARGO BV 2014 Vervolgmeting Door Cliënten Bekeken In het gezondheidscentrum is een vervolgmeting als onderdeel

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Huisartspraktijk Stationsstraat

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Huisartspraktijk Stationsstraat Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken Samenvatting rapportage voor: Huisartspraktijk Stationsstraat Dr. C.P. van Linschoten Drs. P. Moorer ARGO BV www.argo-rug.nl SAMENVATTING VAN DE BELANGRIJKSTE

Nadere informatie

Onderzoeksrapport. Commissie bachelor-master. Robel Michael

Onderzoeksrapport. Commissie bachelor-master. Robel Michael Onderzoeksrapport Commissie bachelor-master Robel Michael 1 Rogier Butter Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. KNMG Studentenplatform 3. Methode 4. Resultaten 4.1. Enquête algemeen 4.2. Bachelor-master: Wisselen

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Huisartsenpraktijk Wormerveer

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Huisartsenpraktijk Wormerveer Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken Samenvatting rapportage voor: Huisartsenpraktijk Wormerveer Dr. C.P. van Linschoten Drs. P. Moorer ARGO BV www.argo-rug.nl SAMENVATTING VAN DE BELANGRIJKSTE

Nadere informatie

Enquête Dienstverlening in het stadhuis

Enquête Dienstverlening in het stadhuis Enquête Dienstverlening in het stadhuis Enquête Dienstverlening in het stadhuis Colofon Titel:Enquête Dienstverlening in het stadhuis Opdrachtgever: Gemeente Velsen Opdrachtnemer: Marieke Galesloot Datum:

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Medisch Centrum 't Sant - Huisarts van Sichem

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Medisch Centrum 't Sant - Huisarts van Sichem Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken Samenvatting rapportage voor: Medisch Centrum 't Sant - Dr. C.P. van Linschoten Drs. P. Moorer ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV www.argo-rug.nl SAMENVATTING

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Huisartsenpraktijk Medistate - Huisarts Naber

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Huisartsenpraktijk Medistate - Huisarts Naber Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken Samenvatting rapportage voor: Huisartsenpraktijk Medistate - Dr. C.P. van Linschoten Drs. P. Moorer ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV www.argo-rug.nl SAMENVATTING

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken Huisartsenpraktijk. Huisartspraktijk Beenakker en Soerland

Door Cliënten Bekeken Huisartsenpraktijk. Huisartspraktijk Beenakker en Soerland Door Cliënten Bekeken Huisartsen Samenvatting rapportage voor: Huisarts Beenakker en Soerland Dr. C.P. van Linschoten Drs. P. Moorer ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV www.argo-rug.nl SAMENVATTING VAN

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage Julius Gezondheidscentrum Veldhuizen

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage Julius Gezondheidscentrum Veldhuizen Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Vervolgmeting Rapportage Julius Gezondheidscentrum Veldhuizen ARGO BV 2015 Vervolgmeting Door Cliënten Bekeken Op vier locaties van de Stichting Leidsche Rijn

Nadere informatie

Verslag Gastouderonderzoek Ziezo B.V.

Verslag Gastouderonderzoek Ziezo B.V. Verslag Gastouderonderzoek Ziezo B.V. Mark Paardekooper 1 Inleiding Voor u ligt het verslag van het onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van gastouderbureau Ziezo B.V. onder haar gastouders. De gastouderopvang,

Nadere informatie

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V La Vie! Gemeten met de CQI index

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V La Vie! Gemeten met de CQI index Ervaringen thuiszorgcliënten V&V La Vie! Gemeten met de CQI index December 2014 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: december 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek; achtergrond en werkwijze

Nadere informatie

Overdracht en samenwerking 1 e en 2 e lijns diëtisten bij de dieetbehandeling van ondervoede patiënten.

Overdracht en samenwerking 1 e en 2 e lijns diëtisten bij de dieetbehandeling van ondervoede patiënten. Overdracht en samenwerking 1 e en 2 e lijns diëtisten bij de dieetbehandeling van ondervoede patiënten. Inleiding Ziekte gerelateerde ondervoeding is nog steeds een groot probleem binnen de Nederlandse

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage de ZOED Molenwijk

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage de ZOED Molenwijk Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Vervolgmeting Rapportage de ZOED Molenwijk ARGO BV 2015 2 Vervolgmeting Door Cliënten Bekeken In het gezondheidscentrum/samenwerkingsverband is een vervolgmeting

Nadere informatie

Veranderingen op de Arbeidsmarkt van oefentherapeuten

Veranderingen op de Arbeidsmarkt van oefentherapeuten Postprint 1.0 Version Journal website Pubmed link DOI http://www.vvocm.nl/algemeen/vakblad-beweegreden Veranderingen op de Arbeidsmarkt van oefentherapeuten D.T.P. VAN HASSEL; R.J. KENENS Marktwerking

Nadere informatie

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers nderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Goirle DIMENSUS beleidsonderzoek April 2012 Projectnummer 488 Het onderzoek De gemeente Goirle is eind april 2010

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken Huisartsenpraktijk. Huisartspraktijk Weidevenne - Huisarts Konijn

Door Cliënten Bekeken Huisartsenpraktijk. Huisartspraktijk Weidevenne - Huisarts Konijn Door Cliënten Bekeken Huisartsen Samenvatting rapportage voor: Huisarts Weidevenne - Huisarts Dr. C.P. van Linschoten Drs. P. Moorer ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV www.argo-rug.nl SAMENVATTING VAN

Nadere informatie

50 x Buurtzorg+ Resultaten van de enquête onder 48 Buurtzorg+teams

50 x Buurtzorg+ Resultaten van de enquête onder 48 Buurtzorg+teams 50 x Buurtzorg+ Resultaten van de enquête onder 48 Buurtzorg+teams Naar aanleiding van de start van het 50e Buurtzorg+team in Dedemsvaart Janet Riezebos Noor Kouwenhoven Buurtzorg Nederland november 2010

Nadere informatie

Rapportage stelling 1 Ik wil zelf mijn tandarts kunnen kiezen. Juli 2014. Baas in eigen

Rapportage stelling 1 Ik wil zelf mijn tandarts kunnen kiezen. Juli 2014. Baas in eigen Rapportage stelling 1 Ik wil zelf mijn tandarts kunnen kiezen Juli 2014 Baas in eigen mond! 1 Inleiding Het initiatief voor het oprichten van het Consumenten Platform Mondzorg is eind 2013 genomen om de

Nadere informatie

Burgerpanel Capelle aan den IJssel

Burgerpanel Capelle aan den IJssel Burgerpanel Capelle aan den IJssel Resultaten peiling 9: gezondheidsbeleid november 2013 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 9e peiling met het burgerpanel van Capelle aan den IJssel.

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Samenvatting Gezondheidscentra Medi-Mere

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Samenvatting Gezondheidscentra Medi-Mere Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Samenvatting Gezondheidscentra Medi-Mere Dit onderzoek is uitgevoerd door: ARGO BV in opdracht van: Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie Landelijke Vereniging

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek 2016 Gezondheidscentrum de Schans

Klanttevredenheidsonderzoek 2016 Gezondheidscentrum de Schans Klanttevredenheidsonderzoek 2016 Gezondheidscentrum de Schans Geachte lezer, Eind 2015 zijn er door het gezondheidscentrum vragenlijsten betreffende klanttevredenheid uitgedeeld. Graag willen wij u bedanken

Nadere informatie

Uitkomsten zorgverlenersvragenlijst 2015

Uitkomsten zorgverlenersvragenlijst 2015 Uitkomsten zorgverlenersvragenlijst 2015 Geboortezorg Consortium Midden-Nederland Auteur: Lianne Zondag, MSc Datum: 21.3.2016 1 Samenvatting Achtergrond Een van de doelstellingen van het GCMN is om de

Nadere informatie

Optimaliseren samenwerking artsen en fysiotherapeuten Talant locatie Drachten

Optimaliseren samenwerking artsen en fysiotherapeuten Talant locatie Drachten Optimaliseren samenwerking artsen en fysiotherapeuten Talant locatie Drachten Kwaliteitsproject in het kader van de opleiding tot Arts Verstandelijk Gehandicapten Talant locatie Drachten Rixt Huls, 2013

Nadere informatie

Toelichting op de resultaten van de korte enquête (quick scan) René Alberts juni 2011

Toelichting op de resultaten van de korte enquête (quick scan) René Alberts juni 2011 Toelichting op de resultaten van de korte enquête (quick scan) René Alberts juni 2011 Inleiding In deze toelichting wordt eerst een kopie van de korte enquête getoond zodat helder is welke vragen aan de

Nadere informatie

Zorgbarometer 7: Flexwerkers

Zorgbarometer 7: Flexwerkers Zorgbarometer 7: Flexwerkers Onderzoek naar de positie van flexwerkers in de zorg Uitgevoerd door D. Langeveld, MSc Den Dolder, mei 2012 Pagina 2 Het auteursrecht op dit rapport berust bij ADV Market Research

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Thuiszorg Dichtbij Groningen. Ervaringen met de Palliatieve Zorg Verslagjaar 2014

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Thuiszorg Dichtbij Groningen. Ervaringen met de Palliatieve Zorg Verslagjaar 2014 Rapport Cliëntervaringsonderzoek Thuiszorg Dichtbij Groningen Ervaringen met de Palliatieve Zorg Verslagjaar 2014 Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Kenmerken

Nadere informatie

Vaak duizelig van pregabaline

Vaak duizelig van pregabaline Lareb Intensive Monitoring Vaak duizelig van pregabaline Aan het intensieve opsporingssysteem voor bijwerkingen van het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb hebben 1300 mensen die pregabaline gebruiken

Nadere informatie

Verkorte handleiding Tevredenheidsonderzoeken

Verkorte handleiding Tevredenheidsonderzoeken Verkorte handleiding Tevredenheidsonderzoeken Opzet De enquêtes worden uitgevoerd m.b.v. de online mogelijkheden op tevreden.nl. Elke apotheek heeft hier zijn eigen account en kan ook zelf de resultaten

Nadere informatie

Burgerparticipatie in de openbare ruimte. Juni, 2014

Burgerparticipatie in de openbare ruimte. Juni, 2014 Burgerparticipatie in de openbare ruimte Juni, 2014 Uitgave : Team Kennis en Verkenning Naam : M. Hofland Telefoonnummer : 0570-693317 Mail : m.hofland@deventer.nl 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Kader

Nadere informatie

Laurentius Cliëntenpanel

Laurentius Cliëntenpanel Laurentius Cliëntenpanel Enquête juni 2015 Digitaal patiëntenportaal en opname in het ziekenhuis Cliëntenraad Laurentius Ziekenhuis Respons Aantal deelnemers cliëntenpanel: 561 Ingevulde vragenlijsten:

Nadere informatie

Gemaakt door: Lysanne Wolbers Menno Akkerman Tessa Heijerman

Gemaakt door: Lysanne Wolbers Menno Akkerman Tessa Heijerman Gemaakt door: Lysanne Wolbers Menno Akkerman Tessa Heijerman FSU Oktober 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Verantwoording...4 Conclusies...5 De cijfers op een rij.9 Knelpunten/oplossingen 15 Positieve punten.16

Nadere informatie

CLIëNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2011, van brief tot conclusie!!

CLIëNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2011, van brief tot conclusie!! CLIëNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2011, van brief tot conclusie!! De brief: Het Venster F.D. Rooseveltlaan 18 Postbus 2157 5600 CD Eindhoven Eindhoven, 29 november 2011 Betreft: Enquete cliënttevredenheid Beste

Nadere informatie

5.2 SCOPE vragenlijst - eerstelijns praktijken -

5.2 SCOPE vragenlijst - eerstelijns praktijken - 5.2 SCOPE vragenlijst - eerstelijns praktijken - In deze vragenlijst wordt uw mening gevraagd over onderwerpen op het gebied van patiëntveiligheid, onbedoelde gebeurtenissen, fouten en het melden van incidenten

Nadere informatie

Bevindingen getroffenen en betrokkenen monstertruck-drama

Bevindingen getroffenen en betrokkenen monstertruck-drama Bevindingen getroffenen en betrokkenen monstertruck-drama Resultaten van drie belrondes onder getroffenen en betrokkenen van het monstertruckdrama op 28 september 2014 F.D.H. Koedijk, A. Kok Bevindingen

Nadere informatie

Rapport onderzoek Afgevaardigden

Rapport onderzoek Afgevaardigden 1. Inleiding Op 30 november 2012 (herinnering op 12 december) hebben 28 afgevaardigden en 1 oudafgevaardigde van Badminton Nederland een mailing ontvangen met daarin een link naar de enquête Afgevaardigden

Nadere informatie

Rapport Uitkomsten cao enquête Netwerkbedrijven WENb

Rapport Uitkomsten cao enquête Netwerkbedrijven WENb Rapport Uitkomsten cao enquête Netwerkbedrijven WENb Opdrachtgever: WENb Opdrachtnemer: BIMBIM Nieuwe Media bv. Auteurs: Mevrouw C. (Cindy) van Hunen communicatieadviseur en de heer P. (Pim) Mulder Directeur

Nadere informatie

Verslag onderzoek rekencursus Online of Boek. Stefan Akkerman Joep Lagrand Ron Leuven

Verslag onderzoek rekencursus Online of Boek. Stefan Akkerman Joep Lagrand Ron Leuven Verslag onderzoek rekencursus 2016 Online of Boek Stefan Akkerman Joep Lagrand Ron Leuven september 2015 - maart 2016 Inleiding Binnen het Nova College hanteren wij de Methode Start rekenen van Deviant.

Nadere informatie

Zorg in Houten: ervaringen met de samenwerking in Medisch Centrum Leebrug. ARGO BV juni 2014. Drs. B.P. te Velde Drs. E.Til

Zorg in Houten: ervaringen met de samenwerking in Medisch Centrum Leebrug. ARGO BV juni 2014. Drs. B.P. te Velde Drs. E.Til Zorg in Houten: ervaringen met de samenwerking in Medisch Centrum Leebrug juni 2014 Drs. B.P. te Velde Drs. E.Til Inhoud HOOFDSTUK 1. ALGEMEEN... 5 1.1 Inleiding... 5 1.2 Uitvoering van het onderzoek...

Nadere informatie

Onderzoek Houten Jongeren en Wonen

Onderzoek Houten Jongeren en Wonen Onderzoek Houten Jongeren en Wonen Juni 2007 www.adv-mr.com Utrechtseweg 101, 3702 AB Zeist Inhoud Inleiding Vanuit woonstichting Viveste en de gemeente Houten is een behoefte aan onderzoek naar de woonwensen

Nadere informatie

Kennis en rolopvatting van professionals gedurende Alcohol mij n zorg?!

Kennis en rolopvatting van professionals gedurende Alcohol mij n zorg?! Kennis en rolopvatting van professionals gedurende Alcohol mij n zorg?! Integrale aanpak vroegsignalering alcoholgebruik bij ouderen in de eerstelijn Drs. Myrna Keurhorst Dr. Miranda Laurant Dr. Rob Bovens

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage Julius Gezondheidscentrum Terwijde

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage Julius Gezondheidscentrum Terwijde Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Vervolgmeting Rapportage Julius Gezondheidscentrum Terwijde ARGO BV 2015 Vervolgmeting Door Cliënten Bekeken Op vier locaties van de Stichting Leidsche Rijn

Nadere informatie

Eindverslag School Ex Programma 2011

Eindverslag School Ex Programma 2011 Eindverslag School Ex Programma 2011 Inleiding Het School Ex Programma is de afgelopen twee jaren uitgevoerd met landelijke middelen voor jeugdwerkloosheid onder toezicht van de MBO-raad. In 2011 is het

Nadere informatie

Het transparanter en overzichtelijker maken van de markt van mobiele data oplossingen

Het transparanter en overzichtelijker maken van de markt van mobiele data oplossingen Het transparanter en overzichtelijker maken van de markt van mobiele data oplossingen Het transparanter en overzichtelijker maken van de markt van mobiele data oplossingen WishUmobile Wijnhaven 17 3011

Nadere informatie

Waar winkelen de inwoners van de gemeente Ede? Een onderzoek op basis van 304 winkelmomenten

Waar winkelen de inwoners van de gemeente Ede? Een onderzoek op basis van 304 winkelmomenten Waar winkelen de inwoners van de gemeente? Een onderzoek op basis van 304 winkelmomenten In opdracht van de SGP Door Studentenpool Bestuurlijke Bedrijfskunde Academie Mens & Organisatie Christelijke Hogeschool

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage Julius Gezondheidscentrum Vleuterweide

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage Julius Gezondheidscentrum Vleuterweide Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Vervolgmeting Rapportage Julius Gezondheidscentrum Vleuterweide ARGO BV 2015 Vervolgmeting Door Cliënten Bekeken Op vier locaties van de Stichting Leidsche

Nadere informatie

Module: Zorg voor kwetsbare ouderen Format Plan van Aanpak

Module: Zorg voor kwetsbare ouderen Format Plan van Aanpak Module: Zorg voor kwetsbare ouderen Format Plan van Aanpak Algemene gegevens Gegevens huisarts / contactpersoon samenwerkingsverband Naam huisarts / contactpersoon Naam huisartsenpraktijk / gezondheidscentrum

Nadere informatie

Datum publicatie: 22 oktober 2014. De ervaring van de cliënt Een onderzoek naar de klanttevredenheid onder de cliënten van InnZorg

Datum publicatie: 22 oktober 2014. De ervaring van de cliënt Een onderzoek naar de klanttevredenheid onder de cliënten van InnZorg Datum publicatie: oktober 1 Auteur: Remko Boonstra Een onderzoek naar de klanttevredenheid onder de cliënten van InnZorg Voorwoord Voor u ligt het onderzoeksrapport van het onderzoek naar de klanttevredenheid

Nadere informatie

De AKK-site onder de loep!

De AKK-site onder de loep! s-hertogenbosch, februari 2001 AKK5899/RdGr/pv Resultaten van de enquête over de Akk-website De AKK-site onder de loep! Remco de Groot Inhoudsopgave Managementsamenvatting 3 1. Inleiding 4 2. Vraagstelling

Nadere informatie

Protocol Organiseren van een Zorgnetwerk Ouderen

Protocol Organiseren van een Zorgnetwerk Ouderen Protocol Organiseren van een Zorgnetwerk Ouderen ZIO, Zorg in Ontwikkeling Versie 1 INLEIDING Het Multidisciplinair Overleg (MDO) krijgt een steeds grotere rol binnen Ketenzorg, redenen hiervoor zijn:

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Samenvatting Medimere

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Samenvatting Medimere Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Samenvatting Medimere Dit onderzoek is uitgevoerd door: ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV in opdracht van: Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie Landelijke

Nadere informatie

Tabellenboek 'Bekendheid van verzekerden met de polisvoorwaarden en de inhoud van de zorgverzekering

Tabellenboek 'Bekendheid van verzekerden met de polisvoorwaarden en de inhoud van de zorgverzekering Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Tabellenboek 'Bekendheid van verzekerden met de polisvoorwaarden en de inhoud van de zorgverzekering Behorende

Nadere informatie

Rapport Kindermishandeling en Huiselijk Geweld. Peiling bij Fysiotherapeuten, Oefentherapeuten en Ergotherapeuten

Rapport Kindermishandeling en Huiselijk Geweld. Peiling bij Fysiotherapeuten, Oefentherapeuten en Ergotherapeuten Rapport Kindermishandeling en Huiselijk Geweld Peiling bij Fysiotherapeuten, Oefentherapeuten en Ergotherapeuten Stichting STUK Door Nicole de Haan en Lieke Popelier 2013 Algemene informatie Uit recent

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek DBC COPD - Eerste lijn (2011)

Klanttevredenheidsonderzoek DBC COPD - Eerste lijn (2011) Klanttevredenheidsonderzoek DBC COPD - Eerste lijn (2011) Inhoudsopgave Verslag 2-4 Grafieken 5-10 Samenvatting resultaten 11-16 Bijlage - Vragenlijst 17+18 Cohesie Cure and Care Hagerhofweg 2 5912 PN

Nadere informatie

Paramedische begeleiding bij de ziekte van Parkinson. Neurologie

Paramedische begeleiding bij de ziekte van Parkinson. Neurologie Paramedische begeleiding bij de ziekte van Parkinson Neurologie Inleiding U bent in behandeling bij de neuroloog en de Parkinsonverpleegkundige in het ziekenhuis in verband met de ziekte van Parkinson.

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage Gezondheidscentrum Maarn-Maarsbergen

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage Gezondheidscentrum Maarn-Maarsbergen Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Vervolgmeting Rapportage Gezondheidscentrum Maarn-Maarsbergen ARGO BV 2014 Vervolgmeting Door Cliënten Bekeken In het gezondheidscentrum is een vervolgmeting

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Jaarplan Stichting EMC Fysiotherapeuten Houten

Jaarverslag 2014 Jaarplan Stichting EMC Fysiotherapeuten Houten Jaarverslag 2014 Jaarplan 2015 Stichting EMC Fysiotherapeuten Houten Jaarplan 2015 StEF, versie 4, 22-04-2015 Leden van de Stichting EMC Fysiotherapeuten Fysiotherapie Medisch Centrum Dorp, Fysiotherapiepraktijk

Nadere informatie

Omnibusenquête deelrapport. Zoetermeer FM

Omnibusenquête deelrapport. Zoetermeer FM Omnibusenquête 2015 deelrapport Zoetermeer FM Omnibusenquête 2015 deelrapport Zoetermeer FM OMNIBUSENQUÊTE 2015 deelrapport ZOETERMEER FM Zoetermeer, 18 december 2015 Gemeente Zoetermeer Afdeling Juridische

Nadere informatie

Resultaten KlantTevredenheidsOnderzoek Alympus Personeelsadvies B.V.

Resultaten KlantTevredenheidsOnderzoek Alympus Personeelsadvies B.V. Resultaten KlantTevredenheidsOnderzoek Alympus Personeelsadvies B.V. T 023 555 50 14 info@alympus.nl www.alympus.nl Samenvatting Belangrijkste resultaten Klanttevredenheidsonderzoek: Respons: 65% 7,5 als

Nadere informatie

Onderzoek naar de mening van burgers over de berekening van kinderalimentatie

Onderzoek naar de mening van burgers over de berekening van kinderalimentatie Onderzoek naar de mening van burgers over de berekening van kinderalimentatie September 2011 Bregje Dijksterhuis (HvA) & Nina Vels (LBIO) Inhoud 1 Inleiding... 2 1.1 Doel... 2 1.2 Onderzoeksvragen... 2

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Gezondheidscentrum Twekkelerveld

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Gezondheidscentrum Twekkelerveld Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Gezondheidscentrum Twekkelerveld Dit onderzoek is uitgevoerd door: ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV in opdracht van: Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Samenvatting Medi-Mere Poort

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Samenvatting Medi-Mere Poort Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Samenvatting Medi-Mere Poort Dit onderzoek is uitgevoerd door: ARGO BV in opdracht van: Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie Landelijke Vereniging Georganiseerde

Nadere informatie

Parkinson Service. Neurologie

Parkinson Service. Neurologie Parkinson Service Neurologie De Parkinson Service is onderdeel van de afdeling Neurologie van Zuyderland Medisch Centrum. Patiënten met de ziekte van Parkinson kunnen hier terecht voor behandeling, begeleiding

Nadere informatie

Rapportage cliëntervaringsonderzoek CQI Kraamzorg. Kraamzorg JoNa BV

Rapportage cliëntervaringsonderzoek CQI Kraamzorg. Kraamzorg JoNa BV Rapportage cliëntervaringsonderzoek CQI Kraamzorg Kraamzorg JoNa BV Uitgevoerd door Kraamzorg Prestatie Monitor (Qualizorg B.V.) Periode: Van 01 01 2013 t/m 31 12 2013 Geaccrediteerd door : Inleiding In

Nadere informatie

Verzamelen gegevens: december 2013

Verzamelen gegevens: december 2013 Verzamelen gegevens: december 2013 Interpretatie gegevens: april/mei 2014 Organisatiebeschrijving Inzowijs richt zich op de begeleiding van kinderen en jongeren in de leeftijd van 2 t/m 23 jaar. De problematiek

Nadere informatie

Inleiding De digitale profielenlijst van Menzis

Inleiding De digitale profielenlijst van Menzis Inleiding De digitale profielenlijst van Menzis Goed om te weten We vragen u een korte profielenlijst in te vullen, waarin u kunt aangeven in welk profiel u en uw praktijk (hiermee wordt ook instelling

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage Zoed (Zorgverleners Onder Eén Dak) Molenwijk

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage Zoed (Zorgverleners Onder Eén Dak) Molenwijk Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Vervolgmeting Rapportage Zoed (Zorgverleners Onder Eén Dak) Molenwijk ARGO BV 2014 Vervolgmeting Door Cliënten Bekeken In het gezondheidscentrum is een vervolgmeting

Nadere informatie

De Grote (kleine) voicemail-poll

De Grote (kleine) voicemail-poll De Grote (kleine) voicemail-poll De Grote (kleine) voicemail-poll Maken mensen tegenwoordig nog gebruik van voicemail? En hoe staat men tegenover het gebruik van voicemails in het zakelijk verkeer? Mensen

Nadere informatie

Uitkomsten Enquête mei 2015

Uitkomsten Enquête mei 2015 Uitkomsten Enquête mei 2015 Inhoud Conclusies 1 Inleiding 2 Antwoorden op de vragen 3 Wat is je geslacht? 3 Wat is je leeftijd? 3 Wat beschrijft jouw (werk) situatie het beste? 4 Hoe vaak lees je de nieuwsbrief?

Nadere informatie

Rapportage klanttevredenheidsonderzoek Zorgplein Zuid

Rapportage klanttevredenheidsonderzoek Zorgplein Zuid Rapportage klanttevredenheidsonderzoek Zorgplein Zuid 2016-2018 Geachte cliënt, In december 2015 en in het eerste kwartaal van 2016 zijn er door uw zorgverleners 164 vragenlijsten uitgedeeld. Uiteindelijk

Nadere informatie

Nikki van der Meer. Stage eindverslag. Stage Cordaan Thuiszorg.

Nikki van der Meer. Stage eindverslag. Stage Cordaan Thuiszorg. Nikki van der Meer. Stage eindverslag Stage Cordaan Thuiszorg. Klas: lv13-4agz2 Student nummer: 500631386 Docentbegeleider: Marieke Vugts Werkbegeleider: Linda Pieterse Praktijkopleider: Evelien Rijkhoff

Nadere informatie

Resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Boxmeer in 2013

Resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Boxmeer in 2013 Reg.nr.: I-SZ/2014/446 / RIS 2014-252 Bijlage Resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Boxmeer in 2013 Gemeente Boxmeer

Nadere informatie

Gemeente Houten Risicobronnen. Den Dolder, 04 januari 2008 ir. Martine van Doornmalen drs. Thomas Beffers MSc

Gemeente Houten Risicobronnen. Den Dolder, 04 januari 2008 ir. Martine van Doornmalen drs. Thomas Beffers MSc Gemeente Houten Risicobronnen ADV Market Research B.V. Den Dolder, 04 januari 2008 ir. Martine van Doornmalen drs. Thomas Beffers MSc Het auteursrecht op dit rapport berust bij ADV Market Research (ADV).

Nadere informatie

Klanttevredenheids onderzoek 2012

Klanttevredenheids onderzoek 2012 Klanttevredenheids onderzoek 2012 Ook dit jaar heeft TMCDAS weer een klanttevredenheidsonderzoek gedaan. In dit document vindt u de uitkomsten hiervan, de feedback, de bevindingen en de daarop gestelde

Nadere informatie

Resultaat Windmolenenquête Wakker Emmen

Resultaat Windmolenenquête Wakker Emmen Resultaat Windmolenenquête Wakker Emmen Datum: 22 mei 2013 Plaats: Emmen 1. Inleiding Wakker Emmen vindt het belangrijk dat de mening van de burger wordt gehoord. Er is al een geruime tijd discussie binnen

Nadere informatie

Hoe kunt u keihard meer verkopen? Van reclame mag je keiharde resultaten verwachten

Hoe kunt u keihard meer verkopen? Van reclame mag je keiharde resultaten verwachten MÉÉR VERKOPEN Keihard méér verkopen Door Pieter Hemels, Hemels van der Hart Meer klanten, meer omzet Door Pieter Burghouts, Microsoft Hoe kunt u keihard meer verkopen? Klanten vinden, winnen en behouden

Nadere informatie

Rapportage tevredenheidonderzoek onder ouders Stichting Lentekind

Rapportage tevredenheidonderzoek onder ouders Stichting Lentekind Rapportage tevredenheidonderzoek onder ouders Stichting Lentekind Versie 1.0.0 November 2016 VOORWOORD Met genoegen hebben we een tevredenheidmeting onder onze ouders uitgevoerd. De resultaten van deze

Nadere informatie

Evaluatie Elektronisch Patiëntendossier (EPD)

Evaluatie Elektronisch Patiëntendossier (EPD) Evaluatie Elektronisch Patiëntendossier (EPD) Index 1. Samenvatting en conclusies 2. Inleiding 3. Bekendheid EPD 4. Kennis over het EPD 5. Houding ten aanzien van het EPD 6. Informatiebehoefte 7. Issue

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek 2015 Stichting Kanaleneiland GEZond!

Klanttevredenheidsonderzoek 2015 Stichting Kanaleneiland GEZond! Inleiding Stichting Kanaleneiland GEZond is in 2011 gestart met het traject Eerstelijns zorgcentra door Cliënten Bekeken (ECB) in het kader van de GEZ contractering. De eerste drie jaar (2011-2014) is

Nadere informatie

Artikel fysiopraxis Orthotics Opzet onderzoek Resultaten

Artikel fysiopraxis Orthotics Opzet onderzoek Resultaten Artikel fysiopraxis In het kader van de beroepsopdracht hebben de studenten fysiotherapie Raymond Frans en Nils Oudhuis een onderzoek uitgevoerd naar de interesse in Orthotics onder Nederlandse fysiotherapeuten.

Nadere informatie

Vrouwen In maatschappelijke Besluitvorming (VIB 2010) Onderzoeksverantwoording. Sociaal en Cultureel Planbureau

Vrouwen In maatschappelijke Besluitvorming (VIB 2010) Onderzoeksverantwoording. Sociaal en Cultureel Planbureau Vrouwen In maatschappelijke Besluitvorming (VIB 2010) Onderzoeksverantwoording In opdracht van: Sociaal en Cultureel Planbureau Datum: 20 augustus 2010 Referentie: 14665.PW/SD/ND GfK Panel Services Benelux

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Zorgbureau Endless Almere. Zorg Thuis

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Zorgbureau Endless Almere. Zorg Thuis Rapport Cliëntervaringsonderzoek Zorgbureau Endless Almere Zorg Thuis Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker juli 2012 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Kenmerken respondenten... 3 3. Afspraken over

Nadere informatie

Resultaten interviews met patiënten Vervolgens wordt een korte samenvatting gegeven van de belangrijkste resultaten uit de gelabelde interviews.

Resultaten interviews met patiënten Vervolgens wordt een korte samenvatting gegeven van de belangrijkste resultaten uit de gelabelde interviews. Onderzoek nazorg afdeling gynaecologie UMCG (samenvatting) Jacelyn de Boer, Anniek Dik & Karin Knol Studenten HBO-Verpleegkunde aan de Hanze Hogeschool Groningen Jaar 2011/2012 Resultaten Literatuuronderzoek

Nadere informatie

Omnibusenquête deelrapport. Werk, zorg en inkomen

Omnibusenquête deelrapport. Werk, zorg en inkomen Omnibusenquête 2015 deelrapport Werk, zorg en inkomen Omnibusenquête 2015 deelrapport Werk, zorg en inkomen OMNIBUSENQUÊTE 2015 deelrapport WERK, ZORG EN INKOMEN Zoetermeer, 25 januari 2016 Gemeente Zoetermeer

Nadere informatie

INFORMATIE OVER VOEDING ZOEKEN EN BESPREKEN

INFORMATIE OVER VOEDING ZOEKEN EN BESPREKEN INFORMATIE OVER VOEDING ZOEKEN EN BESPREKEN Marcel Temminghoff Jolanda van Oirschot Inge van Ravensteijn Project 7220 Mei 203 GfK 202 Informatie over voeding zoeken en bespreken Mei 203 40% van de consumenten

Nadere informatie