KWIC visie checklist KWIC INSTRUMENT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KWIC visie checklist KWIC INSTRUMENT"

Transcriptie

1 KWIC visie checklist KWIC INSTRUMENT 2

2 KWIC-VISIE IN SALESOMGEVING Mensen starten met zelfsturing? Maar wat houdt dit juist in.? We willen een visie ontwikkelen die draait rond GEDRAG. Wat zien we mensen doen in een zelfsturend team, waar zijn mensen mee bezig, waar gaan de gesprekken over, waarover heeft men overleg, hoe gaan mensen met elkaar om, wat hangt er aan de muur? In een zelfsturend team willen we dit gedrag observeren dat we waardevol vinden. We willen dit gedrag dan ook veroorzaken of beïnvloeden. Het gedrag van mensen wordt veroorzaakt door datgene wat ze waardevol vinden of door de betekenis die ze geven aan bepaalde contexten. Vandaar dat we een KWIC visie op papier willen zetten. Een KWIC visie beschrijft datgene wat we willen zien bij het zelfsturende team en motiveert waarom we dit gedrag of deze activiteiten waardevol vinden. Het ondersteunt het team bij het begrijpen van zelfsturing en helpt hen ook visie te ontwikkelen over de zelfsturing in hun team. De KWIC visie kan ook gebruikt worden als een spiegel voor het zelfsturend team. Welke gedragingen of activiteiten moeten wij als team tonen? Wat houdt zelfsturing nu eigenlijk concreet in. Via een checklist kan het team zich inspireren wat men wel en wat men nog niet toepast binnen het team. Daardoor kunnen zij verbeteracties ontdekken als team op weg naar zelfsturing. De kwic visie checklist kan samen met het team ontwikkeld te worden. Hieronder vindt u een voorbeeld uit de sales. Het management zit met het team samen om deze KWIC visie checklist uit te werken. Parallelle teams kunnen hierover samen zitten. De teams komen overeen waar ze samen willen eindigen (dit zijn de indicatoren), hoe en met welke prioriteiten bepalen ze zelf (zelfregulerend team). Hoe is deze kwic checklist tot stand gekomen? 5 Salesbedrijven zijn samengekomen en hebben gebrainstormt over hoe kunnen ons teams hun einddoel, het volledig KWIC werken, waarborgen?. Deze KWIC visie checklist bestaat dan ook uit voorbeelden die uit een salesteam komen. Doelstellingen van dit instrument: Always start with the end in mind Om uniformiteit van visie over zelfsturing te garanderen in het team als samen met collega parallelle teams. Om teams te ondersteunen op weg naar zelfsturing Om een checklist te hebben die toelaat de werking van het team te optimaliseren Als basis om teams te waarderen

3 Kwaliteit en klantentevredenheid INDICATOREN 1. Het team beschikt over een businessplan. Het team weet waar naar toe. Het team werkt resultaatgericht. Het team stelt daarom jaarlijks een businessplan op en beschikt over prestatie-indicatoren die in het businessplan zijn opgenomen. Het team heeft ook zelf invloed op het behalen ervan. Om succesvol te zijn, zijn ze niet afhankelijk van anderen. Een team dat bijvoorbeeld verantwoordelijk is voor een welbepaalde regio stelt een businessplan op waarin de resultaten van het team per regio vast liggen (een regioplan). Andere teams doen dit voor de klantengroep die aan hen zijn toegewezen. Indicatoren die in het businessplan van een salesteam worden opgenomen kunnen bestaan uit: omzet Marge Op tijd geleverde producten ( Tip: Zorg als bedrijf voor transparante levertermijnen voor de klanten) Betalingstermijnen ( het aantal openstaande dagen en het aantal overdue dagen wordt bijgehouden en geëvalueerd). Welke markt moet vooruit? Welke klanten dient men vast te houden in retentie? Welke beurzen wil men realiseren? Het team hanteert zowel kwantitatieve als kwalitatieve indicatoren om hun werking te evalueren. > Timing: jaarlijks door het team zelf. 2. Het team evalueert het businessplan op de kern cijfers en andere prestatie-indicatoren en stuurt haar werking continu bij. 3. Het team realiseert de objectieven die vermeld werden in het businessplan. Het team legt verantwoording af. Het team toont aan dat ze de vooropgestelde cijfers telkens hebben geëvalueerd. Ze kijken na of er een duidelijke evolutie is in het behalen ervan. Het team stuurt zijn werking continu bij. De Teamnewsletter kan een middel zijn om de KPI s van het bedrijf kenbaar te maken en geeft het team hiervoor een forum. Het team is uiteindelijk succesvol. Door het behalen van de prestaties krijgt het team vertrouwen. De objectieven waren realistisch en ze konden ze zelf beïnvloeden.

4 4. Het team kent de verwachtingen van haar stakeholders. Het team is er steeds op uit om de verwachtingen van de klanten beter te leren kennen en op de hoogte te zijn over hun tevredenheid. De objectieven van het team en de werking is dan ook perfect afgestemd op de behoeften van de klanten. Het team zorgt er ook voor dat klanten het team leren kennen en het team de klanten. Het team streeft naar een unieke relatie met de klant. Hiervoor bestaan er verschillende instrumenten. Enkele voorbeelden: Plaats het Team in de spotlight in een communicatie naar de klant Who s Who? opmaken en op de website plaatsen De teamleden die normaal een binnendienstfunctie uitoefenen gaan ook mee naar de klant, zodat klant en werknemer elkaar leren kennen in een andere relatie. Daardoor wordt de relatie geïntensifieerd. Een voorbeeld van een ideale gelegenheid is de eindejaarsperiode. Het team organiseert een klantenarena. Op de klantenarena worden klanten en potentiële klanten uitgenodigd. Tijdens de klantenarena is het de bedoeling dat het team de verwachtingen leert kennen. Vragen die inspirerend kunnen zijn: Als jullie hier morgen baas zijn wat is dan het eerste dat je zou doen? Waar moeten wij mee stoppen? Wat doen wij vandaag dat voor jullie geen meerwaarde betekent? Wat moeten wij afzwakken? Wat moeten wij versterken? Wat moeten wij creëren? Doordat het team de verwachtingen van de klant kent en continu hierover op de hoogte blijft stimuleert het team vernieuwing in het bedrijf. Het team speelt de marktbehoeften intern door naar de gepaste afdeling. Vernieuwing is dan ook een vast punt op de agenda van het teamoverleg

5 5. Het team meet de tevredenheid van de klant. Het team meet de tevredenheid van de klant door gebruik te maken van verschillende instrumenten. Enkele voorbeelden: a) Klantentevredenheidsonderzoek Stel 3 vragen - Hoe groot is de kans dat je onze firma aanbeveelt bij andere bedrijven (score van 1 tot 10). Bij lage score wordt er onmiddellijk ingegrepen door het team. - Wat is er positief aan de samenwerking? - Wat is er negatief aan de samenwerking? Periodiek - Tweejaarlijks tot jaarlijks Wie wordt bevraagd? - Steekproef uit elke klantencategorie - Door de dienst marketing verstuurd/g d b) Klachtenmanagement Klachten zijn opportuniteiten om mee te werken Klachten worden geregistreerd door het team: - Deze klachten worden behandeld door het team zelf. - Er wordt een verbeteringsplan opgesteld met de klant binnen een afgesproken termijn. - De klant krijgt altijd feedback van het team. c) Na 1ste levering naar de klant bellen (binnen de 10 dagen) d) Postactie Na een technical service bellen naar de klant om te peilen naar zijn tevredenheid ervan. e) De accountmanager vraagt feedback aan de klant De accountmanager ontvangt persoonlijk de feedback en is betrokken bij de te nemen acties.

6 6. Het team zet de resultaten van de klantentevredenheid om in een actieplan. (vervolg op 5.) De graad van tevredenheid van de klant zet het team aan tot bijkomende acties. Daartoe worden de resultaten gevisualiseerd. Bijvoorbeeld: Groene klanten, dit zijn tevreden klanten. Oranje klanten, dit zijn klanten die niet helemaal tevreden zijn en die een actie vereisen van het team. Rode klant, dit zijn klanten die niet tevreden zijn en gecontacteerd dienen te worden door de teamcoach. Afspraken hierover zijn binnen het team vastgelegd. De gemaakte acties worden achteraf geëvalueerd en worden opgevolgd.

7 WERKPROCES 1. Het team doet aan overleg Er is geen team zonder overleg. Het overleg in de wandelgangen of tussen de bureaus is onvoldoende. Er is formeel overleg nodig met een agenda en duidelijke afspraken. Alleen zo worden de wederzijdse verwachtingen duidelijk en kan de werking gestroomlijnd verlopen. Volgende zaken dienen worden vastgelegd: Periodiciteit: bijvoorbeeld 2-wekelijks Duurtijd van het overleg. Men kan bijvoorbeeld 1 uur als norm opleggen voor een efficiënt overleg. Dit betekent ook dat de vergadercultuur van die aard is dat de vergadering gepland en getimed is. De deelnemers hebben op het einde van de vergadering geen gevoel van verloren tijd. Een tip is om de vergadering te leggen 1 uur voor etenstijd of 1 uur voor het einde van het werk. Zo ontstaat er een natuurlijk eindpunt van de meeting. Agenda - De doelstellingen die vastgelegd zijn in het businessplan worden iedere keer afgecheckt. De KPI s van het team worden geëvalueerd. - De agenda wordt op voorhand door het team vastgelegd. - Het team beschikt over een sjabloon waarop de standaardpunten worden weergegeven - De standaardpunten op het overleg komen overeen met de enveloppes van de sterrolhouders van het team. Iedere sterrolhouder bereidt zijn agendapunt voor en geeft hierbij een toelichting tijdens het overleg. Wie er aan welk overleg deelneemt: - Volledig het team - Indien nodig wordt er iemand extern aan het team uitgenodigd, zoals bijvoorbeeld iemand van het finance team die deelneemt aan het 2-wekelijks overleg van het salesteam. Hoe en waar - Indien de teamleden niet in hetzelfde gebouw werken, kan je bijvoorbeeld technologie zoals videoskype gebruiken Door het teamoverleg is in de organisatie de interne communicatie met het team ook gewaarborgd. Het team krijgt tijdens de vergadering feedback over de besluiten van het managementteam en het sterroloverleg. Relevante informatie voor de teamleden worden tijdens het overleg besproken. Wij weten nooit van iets, is een uitspraak die in het team niet wordt vastgesteld.

8 2. Het team realiseert jaarlijks een aantoonbare efficiëntieverbetering Het team is erop uit om zo efficiënt mogelijk te werken. Bereiken wij ons doel met minimale kost. Het team realiseert zijn doelen binnen het vastgestelde budgetplan. Het team houdt de uitgaven bij en vergelijkt met het budget. Het team past indien nodig zijn werking aan na evaluatie Het team stelt hiervoor de nodige doelen op. Het team evalueert jaarlijks zijn efficiëntie. Het team evalueert zijn efficiëntie en gebruikt hiervoor een tool. LEAN kan gebruikt worden als instrument tot efficiëntieverbetering. Projecten worden opgestart in het team om de multifunctionele samenwerking te bevorderen, zoals bijvoorbeeld tussen de externe sales en de technical sales. Er kan gewerkt worden rond specifieke optimaliseringprojecten. Het team pleegt overleg met de interne stakeholders binnen het bedrijf om de onderlinge samenwerking te verbeteren en om teamoverstijgende projecten op te starten. Het systeem van sterrolhouders kan dit overleg vergemakkelijken. Het team evalueert zichzelf door middel van zelfevaluatie-instrumenten. De verkoper evalueert zichzelf na ieder salesgesprek.

9 3. Het team is competent en iedereen in het team is vervangbaar. Het team zorgt ervoor dat de kennis van het team is gewaarborgd. Als er iemand uit het team wegvalt komt de bestaansreden van het team niet in het gevaar en is de goede werking verder gegarandeerd. De goede werking van het team is niet afhankelijk van sommige leden van het team. In het team wordt bijvoorbeeld afgesproken dat de kritische kennis of competenties altijd bij minstens 2 personen zijn geborgd. Voorbeelden: Een talent reviewsystem waardeert de teamleden op potentieel en performance. Er wordt een fleximatrix opgesteld per team (een voorbeeld van een fleximatrix vind je in bijlage). Productmanagers of sterrolhouders productkennis worden aangeduid in het team om de kennis te borgen en extra kennis te verwerven over een bepaald product of dienst. De kennisdatabank zorgt voor ondersteuning. De kennisdatabank is een sharepoint waar relevante documenten, productspecificaties, prijzen, sjablonen, catalogussen, te vinden zijn. Het is de wikipedia van het team. Interne en externe opleidingen ondersteunen de kennisborging. Door interne opleiding binnen het team leiden medewerkers elkaar op. De teamleden houden de kennis niet alleen voor zich maar zijn bereid hun kennis te delen. In het team wordt hiervoor ook de nodige tijd vrij gemaakt. Nieuwe medewerkers worden door het team zelf gecoacht. Als er nieuwe medewerkers komen in het bedrijf worden ze door het team opgeleid. Er is iemand verantwoordelijk voor (sterrolhouder). Er vinden dan ook coachinggesprekken plaats zodat de evolutie wordt opgevolgd. Het team beschikt over coachinginstrumenten zoals handleidingen, werkinstructies etc.).

10 4. Wat moet geregeld worden in het team is gedelegeerd aan het team. 5. Het team gebruikt uniforme systemen en uniforme regelafspraken die de werking vergemakkelijken Door het aanduiden van sterrolhouders nemen medewerkers naast uitvoerende taken ook regeltaken op. In het sterrolmodel wordt de totale portefeuille aan regeltaken verdeeld in een aantal deelportefeuilles, die vervolgens aan verschillende teamleden worden toegewezen. Bijvoorbeeld: planning, productkennis, personeel waaronder inscholing van nieuwe medewerkers, kwaliteit en veiligheid, klantenbeheer, Een sterrolhouder is een teamlid die voor zijn portefeuille zorg draagt voor: De interne en externe communicatie De organisatie van de besluitvorming Het bewaken van de gemaakte afspraken Het stimuleren en coördineren van verbeteringen of aanpassingen Het is belangrijk dat het stermodel niet gezien wordt als een onderlinge verdeling van verantwoordelijkheden. De sterrolhouder kwaliteit is dus niet als enige verantwoordelijk voor de kwaliteit. Het gehele team blijft verantwoordelijk en het team moet als team worden aangesproken bij eventuele problemen. De sterrolhouder kwaliteit kan worden gezien als het kwaliteitsgeweten van het team. (VAN HOOTEGEM, VAN AMELSVOORT, VAN BEEK en HUYS; Anders organiseren en beter werken, Acco, 2008) Uniforme instrumenten om de kennis over klanten te documenteren zijn bijvoorbeeld: CRM - Klantengegevens in CRM inputten - CRM dient volledig ingevuld te worden. De professionele (deelname aan openbedrijvendag, nieuwe vestiging, verschillende activiteiten) worden bijgehouden. De persoonlijke gegevens (verjaardag, geboorten, hobby s, ) worden ook bijgehouden. Op basis daarvan onderneemt het team ook acties naar de klant toe die natuurlijk en persoonlijk overkomen. Het team zet dan ook gepaste getrouwheidsprogramma s op voor trouwe klanten. SCOTSMAN: Een voorbeeld van een uniform instrument om de klant beter te leren kennen tijdens een face-to-face gesprek. S Solution Welke oplossing zoekt de klant? C Competition Is er veel of weinig concurrentie? In welke markt is de klant actief en wie zijn de concurrenten? Met wie werkt de klant nog als partners de toeleveranciers? Zijn potentiële klanten. O Opportunitiy Is het een golden klant? Hebben wij te maken met een buitenkansje? Of is het een standaardaanvraag? T Timing Op welke termijn wilt de klant de opportuniteit realiseren? S Support Is er een draagvlak voor de offerte binnen de organisatie van de klant? M Money Is er geld en budget beschikbaar voor mijn offerte? A Authority Mag hij/zij tekenen? Neemt mijn contactpersoon ook zelf de beslissing? N Need Nog andere behoeften te ontdekken? Is er een grote nood of aanleiding bij de klant om tot de aanschaf over te gaan?

11 6. Door de klanten te wegen gebeurt de planning efficiënt. Het salesteam plant de aard van de klantenrelatie efficiënt Voorbeeld in een salesteam: Accountplan opzetten door de klanten te wegen aan de hand van hun omzet en hun potentieel in de markt 1. A- klanten 2. B- klanten 3. C-klanten Door het wegen van de klanten wordt in het accountplan de klantenportefeuille van de teammedewerkers bepaald of wordt geconcretiseerd wie welke klanten opvolgt. Elk team creëert zijn prospectieplan met een overzicht van welke (potentiële klant op welk moment bezocht moet worden hoe en met welke frequentie.

12 7. Het team regelt de verlofplanning tot ieders welbevinden. 8. Bij ziekte of verlof van teamleden wordt het werk, waar mogelijk, spontaan herverdeeld. 9. Het team evalueert zijn werkingsmiddelen (software, bureelbenodigdheden, sjablonen, ) en werkomgeving (orde en netheid, inrichting, ) en implementeert voor zichzelf aantoonbare verbeteringen. 10. Het team is inzetbaar om andere teams te ondersteunen Het team is samen verantwoordelijk voor de verlofregeling van het team. Het team houdt rekening met de minimale bezetting van het team die nodig is om de continuiteit te garanderen. De minimale bezetting van het team is vastgelegd. De verlofregeling houdt zo veel mogelijk rekening met de verzuchtingen van ieder teamlid. Ieder teamlid kan zich in de verlofregeling goed vinden. Het team is samen verantwoordelijk voor een accurate werking (kwaliteit leveren op tijd). Bij verlof of ziekte worden de dossiers dan ook, waar nodig, herverdeeld over de andere teamleden. Het team vermijdt dat iemands werk blijft liggen bij verlof of ziekte. Het team zorgt ervoor dat de belanghebbenden kunnen rekenen op een continue dienstverlening. Tijdens het overleg worden de werkingsmiddelen en de werkomgeving besproken. De knelpunten in de concrete werking worden geïnventariseerd. Daar waar het team zelf de impact heeft om te beslissen onderneemt het team aantoonbare verbeteringen. Knelpunten die buiten de invloedsfeer liggen van het team worden door het team op het gepaste platform besproken en het team zorgt dan ook voor feedback hierover naar alle teamleden. Het team is geen eiland. Het is geen geïsoleerde entiteit. Het team staat voortdurend in relatie met de andere teams. Het team is dan ook graag bereid om andere teams te ondersteunen. Collega-teams kunnen tijdelijk in problemen komen (veel afwezigen, een onverwachte werkpiek, ). Het team is dan ook bereid om, indien mogelijk, het team te helpen.

13 INTEGRITEIT 1. Het team waarborgt de waarden van de organisatie door eigen systemen. Door de systemen worden de waarden omgezet in congruent gedrag. Tip: Het is vooral belangrijk dat alle medewerkers de waarden kennen en weten waarvoor ze staan. Het aantal waarden moet dus beperkt blijven. Deze waarden zijn de zaken waar men als bedrijf meer geld en meer tijd in stopt dan een ander bedrijf. Door in de waarden te investeren onderscheidt het bedrijf zich van andere bedrijven. Gedragscode Het team beschikt over een gedragscode die integer handelen waarborgt. Deze handleiding kan uit 2 delen bestaan. Een algemeen deel die geldig is voor gans het bedrijf en een teamspecifiek deel die geldt voor het salesteam. Ieder team heeft zijn eigenste bestaansreden in de organisatie en zijn eigenste processen. Dit kan aanleiding geven tot teamspecifieke gedragsregels. Bijvoorbeeld: Klantgerichtheid First time fix. De eerste die de klant opvangt kan bijna altijd alles oplossen. Daardoor verliest de klant geen tijd en worden de vragen ook niet nodeloos doorgegeven. Degene die de telefoon opvangt in ons team is meer dan een brievenbus maar voegt wel degelijk waarde toe. De kwaliteitsgaranties zijn geconcretiseerd en we zorgen ervoor dat de klant ze ook kent. Als de klant ontevreden is van zijn geleverde product dan nemen we altijd alles terug. We creëren vertrouwen doordat de beloften altijd worden ingevuld en we meer doen naar de klant dan verwacht. Bij aanwerving - Testen die het team gebruikt bij de selectie zijn opgesteld mede op basis van de bedrijfswaarden. - Het profiel van de medewerker moet matchen met de waarden van het bedrijf. - De bedrijfswaarden worden gebruikt bij de volledige selectieprocedure van vacatureaankondiging tot het ondertekenen van het contract. Bij evaluatie De bedrijfswaarden maken onderdeel uit van het functionerings- en evaluatiegesprek. Het evaluatiegesprek is een 360 feedback waarbij de collega medewerkers, de klanten, de teamcoach tot zelf de leveranciers betrokken worden in de beoordelingsprocedure. In de competentiematrix zijn de compenties die staan voor de bedrijfswaarden prioritair.

14 Waarden doen beleven in het bedrijf. Medewerkers worden gestimuleerd om waarden- volle projecten in te dienen. Deze projecten hebben als doel de waarden te vertalen naar concrete acties. Daardoor kunnen de bedrijfswaarden echt worden beleefd. In een salesteam met bedrijfswaarde klantentevredenheid kan een klantenarena een mogelijk actie zijn van het team om deze waarde te laten beleven. Via het intranet kan een digitaal platform worden opgesteld om de waarden en de acties voor te stellen. De acties kunnen ook verspreid worden via de nieuwsbrief. Er kunnen ook projectteams worden samengesteld per waarde. De waarden worden ook gecommuniceerd naar dealers en leveranciers. Zij (h)erkennen de waarden van het bedrijf. Zij worden ook uitgenodigd om bij opdrachten de waarden na te leven. De waarden worden ook gecommuniceerd naar de buitenwereld via nieuwsbrief, mails, prospectiemap, presentaties,. 2. Leading by example wordt toegepast De onderneming en het management dient zelf ook te handelen conform de waarden (top-down). Door het goede voorbeeld wordt de relevante communicatie door het bedrijf hierover ook geloofwaardige. De teammedewerkers durven het management hierover aanspreken. 3. Het team reflecteert over en bepaalt de waarden Het team reflecteert op vaste tijdstippen over de bedrijfswaarden. Daardoor kan het team mee invulling geven over hoe de bedrijfswaarden aantoonbaar worden gemaakt in het bedrijf. Opleiding geven over de waarden aan de teamleden door middel van interactieve spelen en/of casussen. Teamleden worden getest op waarden (dit kan een verplichte test zijn) 4. Het team waarborgt integer werken door interne communicatie Newsletter Gadgets zoals muismatjes, kalenders, etc Screensavers 5. Verband tussen waarden en KPI s Er is een aantoonbaar verband tussen de bedrijfswaarden en de prestatie-indicatoren van het team. Als veiligheid een waarde is, dan zal het team ook meten of de producten verkocht aan de klanten aanleiding hebben gegeven tot bijvoorbeeld ongevallen bij de klant.

15 COLLEGIALITEIT 1. Het team meet 6 maandelijks de collegialiteit op basis van de 12 vragen. Het team wil collegiaal samenwerken waarborgen. Het team beschikt over een beperkte vragenlijst die bestaat uit 12 vragen. De 12 vragen maken collegialiteit meetbaar en bieden een houvast om afspraken te maken die leiden tot een hogere personeelstevredenheid. De 12 vragen in bijlage komen uit het onderzoek van Gallup. Het team meet 6 maandelijks de collegialiteit. 2. Het team bespreekt de collegiale sfeer op basis van de meting (bespreken). De 12 vragen worden niet alleen gemeten. De 12 vragen zijn ook een houvast om te discussiëren in het team over éénieders perceptie over collegiaal gedrag. Het gaat hier niet over wie heeft gelijk maar wel over begrijpen wat iemand belangrijk vindt in de collegiale samenwerking. 3. Het team maakt klare afspraken of stuurt ze bij en legt de afspraken schriftelijk vast waardoor de collegiale sfeer wordt bevorderd (afspreken). 4. De teamleden spreken er elkaar onmiddellijk over aan als de afspraken niet worden nageleefd (aanspreken). 5. De collegiale sfeer in het team blijft behouden of gaat er zeker op vooruit. Er heerst een sfeer van vertrouwen in het team. Het team komt tot klare afspraken die het collegiaal samenwerken bevordert. De afspraken worden neergeschreven in het teamverslag en zijn consulteerbaar. Er heerst een assertieve sfeer in de groep. Wanneer de afspraken door iemand niet worden nageleefd dan wordt die daarover aangesproken. Dit is niet bedreigend voor het team. Vertrouwen ontstaat daar waar de wederzijdse verwachtingen heel duidelijk zijn en men er elkaar over aanspreekt. De sfeer in het team blijft goed of gaat er zeker op vooruit. De opeenvolgende metingen tonen dit aan. De sfeer in het team is vol vertrouwen. Een open sfeer, men respecteert elkaar, er zijn geen spanningen, men voelt zich in het team goed in zijn vel,

INSTRUMENT 18 DE KWIC-CHECKLIST GEEFT HOUVAST AAN DE TEAMS OM HUN ZELFSTURENDHEID TE EVALUEREN

INSTRUMENT 18 DE KWIC-CHECKLIST GEEFT HOUVAST AAN DE TEAMS OM HUN ZELFSTURENDHEID TE EVALUEREN INSTRUMENT 18 DE KWIC-CHECKLIST GEEFT HOUVAST AAN DE TEAMS OM HUN ZELFSTURENDHEID TE EVALUEREN In de school voelen de medewerkers zich als team samen verantwoordelijk voor het managen van hun team. Het

Nadere informatie

De rol en verantwoordelijkheden van de teamcoach (Teamcoachmatrix) KWIC INSTRUMENT

De rol en verantwoordelijkheden van de teamcoach (Teamcoachmatrix) KWIC INSTRUMENT De rol en verantwoordelijkheden van de teamcoach (Teamcoachmatrix) KWIC INSTRUMENT 8 TEAMCOACH MATRIX De teamcoaches hebben een houvast nodig. Elke team ontwikkelt zich met de tijd naar een meer matuur

Nadere informatie

KWIC INSTRUMENT. Van Teamidentiteit tot Prestatiemeting (Cluster KMO) u Doelstelling instrument u Stappenplan u Voorbeeld

KWIC INSTRUMENT. Van Teamidentiteit tot Prestatiemeting (Cluster KMO) u Doelstelling instrument u Stappenplan u Voorbeeld KWIC INSTRUMENT 5 Van Teamidentiteit tot Prestatiemeting (Cluster KMO) u Doelstelling instrument u Staenplan u Voorbeeld 1 Doelstelling instrument Mensen tennissen en ze spelen de bal heen en weer. Vanaf

Nadere informatie

KWIC INSTRUMENT. Bevoegdheden regelen in het team (uitvoeringsfase) (Cluster project) u Doelstelling instrument u Stappenplan u Sjabloon

KWIC INSTRUMENT. Bevoegdheden regelen in het team (uitvoeringsfase) (Cluster project) u Doelstelling instrument u Stappenplan u Sjabloon KWIC INSTRUMENT 11 Bevoegdheden regelen in het team (uitvoeringsfase) (Cluster project) u Doelstelling instrument u Staenplan u Sjabloon 1 Doelstelling van het instrument Het operationele team is de bouwsteen

Nadere informatie

KWIC INSTRUMENT. Opleiding Teamcoaches. u Doelstelling instrument u Voorbeeldprogramma

KWIC INSTRUMENT. Opleiding Teamcoaches. u Doelstelling instrument u Voorbeeldprogramma KWIC INSTRUMENT 16 Opleiding Teamcoaches u Doelstelling instrument u Voorbeeldprogramma 1. Doelstelling instrument Om teamcoaches te ondersteunen in het gebruik van de KWIC-toolbox en de verschillende

Nadere informatie

KWIC INSTRUMENT. Teamdashboard (Cluster Productie) u Doelstelling instrument u Teamdashboard u Voorbeelden

KWIC INSTRUMENT. Teamdashboard (Cluster Productie) u Doelstelling instrument u Teamdashboard u Voorbeelden KWIC INSTRUMENT 6 Teamdashboard (Cluster Productie) u Doelstelling instrument u Teamdashboard u Voorbeelden 1 Doelstelling instrument De besturingssystemen in een innovatieve arbeidsorganisatie moeten

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Leidinggevend A4 December 2009 LEIDINGGEVEND A4 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Taken uitvoeren Leidinggevend

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader Doel van de functiefamilie Leiden van een geheel van activiteiten en medewerkers en input geven naar het beleid teneinde een kwaliteitsvolle, klantgerichte dienstverlening te verzekeren en zodoende bij

Nadere informatie

FUNCTIE/ORGAAN: Directeur

FUNCTIE/ORGAAN: Directeur FUNCTIE/ORGAAN: Directeur Functiedoel: - De directeur is de eindverantwoordelijke van het PVT De Landhuizen en is verantwoordelijk voor de realisatie van de missie, de visie en het beleid binnen de doelstellingen

Nadere informatie

Coördinator buitenschoolse kinderopvang

Coördinator buitenschoolse kinderopvang Coördinator buitenschoolse kinderopvang Doel van de functie Zorgen voor een kwaliteitsvolle buitenschoolse kinderopvang. Plaats in de organisatie Afdeling Vrije tijd Dienst Buitenschoolse kinderopvang

Nadere informatie

LOGISTIEKE ONDERSTEUNING B

LOGISTIEKE ONDERSTEUNING B Functiefamilie: Niveau: LOGISTIEKE ONDERSTEUNING B Doel van de functiefamilie Instaan voor het beheer of verhuur van het materiaal en de technische installaties bij een dienst en erop toezien dat de administratieve

Nadere informatie

KWIC INSTRUMENT. Beïnvloeden van collegialiteit en betrokkenheid. u Doelstelling instrument u Stappenplan u Sjabloon

KWIC INSTRUMENT. Beïnvloeden van collegialiteit en betrokkenheid. u Doelstelling instrument u Stappenplan u Sjabloon KWIC INSTRUMENT 14 Beïnvloeden van collegialiteit en betrokkenheid u Doelstelling instrument u Staenplan u Sjabloon 1. Doelstelling instrument Cultuurbeïnvloeding is een belangrijk onderwerp bij het veranderen

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Projectleider B December 2009 PROJECTLEIDER B 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Taken uitvoeren Projectleider B

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Ondersteunend/Epert B December 2009 ONDERSTEUNEND/EXPERT B 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Taken uitvoeren Ondersteunend/Epert

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Leidinggevend D December 2009 LEIDINGGEVEND D 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Taken uitvoeren Leidinggevend D

Nadere informatie

Logistiek medewerker. Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse

Logistiek medewerker. Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse Werkt gedurende langere periode nauwkeurig en zorgvuldig, met oog voor detail, gericht op het voorkómen van fouten en slordigheden, zowel in eigen als andermans

Nadere informatie

Arrix Optimus, de SharePoint specialist Deel meer, doe meer!

Arrix Optimus, de SharePoint specialist Deel meer, doe meer! Arrix Optimus, de SharePoint specialist Deel meer, doe meer! brochure.indd 1 07-02-12 11:02 brochure.indd 2 07-02-12 11:02 Arrix Optimus, de SharePoint specialist Deel meer, doe meer! Arrix optimus is

Nadere informatie

Functiefamilie: Niveau: Doel van de functiefamilie Resultaatsgebieden Kernresultaatsgebieden echnicus echnicus onderhoudstechnicus

Functiefamilie: Niveau: Doel van de functiefamilie Resultaatsgebieden Kernresultaatsgebieden echnicus echnicus onderhoudstechnicus Functiefamilie: Niveau: TECHNISCHE ASSISTENTIE TECHNICUS C Doel van de functiefamilie Op basis van de technische kennis van materiaal, apparatuur en/of technische uitrusting, instaan voor de bediening

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Ondersteunend/Epert C December 2009 ONDERSTEUNEND/EXPERT C 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Ondersteunend/Epert

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Leidinggevend A1 December 2009 LEIDINGGEVEND A1 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Taken uitvoeren Leidinggevend

Nadere informatie

Klantgerichtheidtest. En u vindt dat u klantgericht bent?????

Klantgerichtheidtest. En u vindt dat u klantgericht bent????? Klantgerichtheidtest En u vindt dat u klantgericht bent????? Daag uzelf uit en doe de test. Het kost u hooguit 15 minuten om de lijst in te vullen. Algemene informatie bij het invullen van de vragenlijst.

Nadere informatie

Functiebeschrijving teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke ontwikkeling

Functiebeschrijving teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke ontwikkeling Functiebeschrijving teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke ontwikkeling Functietitel Cluster Dienst Plaats in de organisatie Niveau Weddeschaal Statuut Teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke

Nadere informatie

Functie- en competentieprofiel

Functie- en competentieprofiel Functie- en competentieprofiel 1. Identificatiegegevens Functiefamilie: operationeel leidinggevenden Functietitel: Deskundige Burgerzaken Afdeling: Algemene Zaken Dienst: Burgerzaken 2. Positionering in

Nadere informatie

LEIDING GEVEN. Functiefamilie: Niveau: Doel van de functiefamilie

LEIDING GEVEN. Functiefamilie: Niveau: Doel van de functiefamilie Functiefamilie: Niveau: LEIDING GEVEN D Doel van de functiefamilie Instaan voor de coördinatie en de opvolging van de werkzaamheden van een administratieve of operationele entiteit waarin men medewerkers

Nadere informatie

360 feedback assessment

360 feedback assessment 360 feedback assessment Naam : Jan Voorbeeld Datum rapportage : oktober 2013 Opdrachtgever : Organisatie Contactpersoon : Ellen Roosen Mpact Training & Advies Overwaard 13, 4205 PA Gorinchem Nederland

Nadere informatie

Deskundige ICT - systeembeheerder

Deskundige ICT - systeembeheerder 1. FUNCTIEDOEL De deskundige ICT levert samen met zijn/haar collega s expertise informatie, diensten en producten af aan de interne klanten, met de nodige kwaliteitsvereisten, volgens de juiste procedures

Nadere informatie

Evaluatieformulieren

Evaluatieformulieren Evaluatieformulieren EVALUATIEFORMULIER 1 leidinggevenden niveau A, B en C 4 EVAFORM 1 1) collegialiteit 1. werkt samen (in team) aan de uitvoering van het gehele takenpakket van de organisatie, de dienst,

Nadere informatie

Competentiemanagement

Competentiemanagement Titel: Competentiemanagement (T.O.P.) *** KWALITEITSDOCUMENT KINDEROPVANG SNOOPY *** Document code: 5.44 Soort document: Protocol Aantal pagina s: 7 Aantal bijlagen: 2 Status: Vastgesteld Actie: Datum:

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.2 Operationeel leidinggeven

FUNCTIEFAMILIE 5.2 Operationeel leidinggeven Doel van de functiefamilie Aansturen van medewerkers en organiseren en superviseren van hun dagelijkse werkzaamheden teneinde een efficiënte en continue werking van het eigen team te garanderen en zodoende

Nadere informatie

GOEDE PRAKTIJK/BONNE PRATIQUE Het voorbereiden, uitvoeren en opvolgen van een personeelstevredenheidsonderzoek op basis van het CAF.

GOEDE PRAKTIJK/BONNE PRATIQUE Het voorbereiden, uitvoeren en opvolgen van een personeelstevredenheidsonderzoek op basis van het CAF. GOEDE PRAKTIJK/BONNE PRATIQUE Het voorbereiden, uitvoeren en opvolgen van een personeelstevredenheidsonderzoek op basis van het CAF. Albert De Smet Adelbrecht Haenebalcke Agenda korte voorstelling van

Nadere informatie

Checklist. Een nieuwe website, hoe begin ik er aan?

Checklist. Een nieuwe website, hoe begin ik er aan? Checklist Een nieuwe website, hoe begin ik er aan? 1 1. DOEL Een goede website maakt geïntegreerd deel uit van de communicatie van het bedrijf. :: Doelstellingen. Wat zijn op heden de belangrijkste doelstellingen

Nadere informatie

Hoe staat het met de ontwikkeling van talent in jouw organisatie? Hoe competentiemanagement & talentontwikkeling verbinden 1

Hoe staat het met de ontwikkeling van talent in jouw organisatie? Hoe competentiemanagement & talentontwikkeling verbinden 1 Hoe staat het met de ontwikkeling van talent in jouw organisatie? Hoe competentiemanagement & talentontwikkeling verbinden 1 Bij het werken rond het thema talentontwikkeling in organisaties, kristalliseren

Nadere informatie

Doel van de functiefamilie Ondersteunt de controle bij opsporingswerken met een hond, waarbij de hond moet beschouwd worden als een werkinstrument..

Doel van de functiefamilie Ondersteunt de controle bij opsporingswerken met een hond, waarbij de hond moet beschouwd worden als een werkinstrument.. Functiefamilie: Niveau: TECHNISCHE ASSISTENTIE HONDENMEESTER C Doel van de functiefamilie Ondersteunt de controle bij opsporingswerken met een hond, waarbij de hond moet beschouwd worden als een werkinstrument..

Nadere informatie

Thomas Voorbeeld. Thomas Leiderschap Vragenlijst. Persoonlijk & Vertrouwelijk

Thomas Voorbeeld. Thomas Leiderschap Vragenlijst. Persoonlijk & Vertrouwelijk 360-rapport Thomas Voorbeeld Thomas Leiderschap Vragenlijst Persoonlijk & Vertrouwelijk Inhoud Inleiding Toelichting bij het 360-rapport Gemiddelde per competentie Weergave van de 5 hoogste en 5 laagste

Nadere informatie

beter leren, fijner werken, sneller groeien Performance Management workshop HR Live congres 28-10-2014 The Courseware Company Welkom!

beter leren, fijner werken, sneller groeien Performance Management workshop HR Live congres 28-10-2014 The Courseware Company Welkom! beter leren, fijner werken, sneller groeien Performance Management workshop HR Live congres 28-10-2014 The Courseware Company Welkom! Agenda Introductie Performance Management Stellingen Afsluiting Luciano

Nadere informatie

VOICE OF THE CUSTOMER

VOICE OF THE CUSTOMER 4/20/ E-BOOK VOICE OF THE CUSTOMER Gratis e-book leansixsigmatools.nl Introductie Bij Six Sigma staat het denken vanuit de behoeften van de klant centraal. Juist de vertaling van de stem(men) van de klant(en)

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Communicatieverantwoordelijke

Functiebeschrijving: Communicatieverantwoordelijke Functiebeschrijving: Communicatieverantwoordelijke Functiefamilie organisatie ondersteunende functies Voor akkoord Naam leidinggevende Datum + handtekening Naam functiehouder Datum + Handtekening 1. Context

Nadere informatie

CLIENTSCAN - CITATENVERSLAG

CLIENTSCAN - CITATENVERSLAG Vertrouwelijk CLIENTSCAN - CITATENVERSLAG AT-RECRUITMENT Auditor: Pieter van Galen Datum: 05/08/11 Management Information Ninoofsesteenweg 1078 bus 1 1080 Brussel, Tel. (02) 414 25 00 Informatie over Qfor:

Nadere informatie

Voorbeelden compententieprofiel mentor

Voorbeelden compententieprofiel mentor BIJLAGE 1 Voorbeelden compententieprofiel mentor Voorbeeld 1 Meetindicator voor competenties en gedragingen van een mentor, opgesteld door Ryhove, beschutte werkplaats in Gent (PH= persoon met een handicap)

Nadere informatie

BUE Feedbackgevers LK

BUE Feedbackgevers LK BUE 2014 - Feedbackgevers LK Bottom-up Evaluatie: Kwaliteit van leidinggeven De leidinggevende kwaliteiten van je chef Via deze vragenlijst kan je je mening geven over de wijze waarop je chef zijn of haar

Nadere informatie

PromotieRegie. Complete ondersteuning van het promotieproces. De tool waarmee u uw promoties doelmatig plant

PromotieRegie. Complete ondersteuning van het promotieproces. De tool waarmee u uw promoties doelmatig plant PromotieRegie Complete ondersteuning van het promotieproces De tool waarmee u uw promoties doelmatig plant PromotieRegie Complete ondersteuning van uw promotieproces De concurrentie binnen supermarkten

Nadere informatie

Plannen & organiseren

Plannen & organiseren kijkt vooruit, onderbouwt een planning, houdt rekening met potentiële invloedfactoren, visualiseert en communiceert deze duidelijk en begrijpbaar aan de medewerkers. koppelt aan deze planning, doelstellingen

Nadere informatie

Nieuw! Office Improvement Expert in administratie en dienstverlening

Nieuw! Office Improvement Expert in administratie en dienstverlening Nieuw! Office Improvement Expert in administratie en dienstverlening Stroomlijnen van processen & organiseren van resultaatgerichte teamwerking Waarom deze opleiding? Ondanks de toenemende complexiteit

Nadere informatie

Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent

Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent Het gerecht Het resultaat: weten dat u met de juiste dingen bezig bent. Alles is op een bepaalde manier meetbaar.

Nadere informatie

Dashboard module Klachtenmanagement 2012

Dashboard module Klachtenmanagement 2012 Dashboard module Klachtenmanagement 0 Onderstaande beschrijving omvat een toelichting en de kenmerken die tot een hoge score leiden in de module Klachtenmanagement van het Klantbelang Dashboard. Dit is

Nadere informatie

OTV DIRECTEUR THUISZORG. Een manager met daadkracht, visie en groeiambities. Aansturen van de dagelijkse werking van de thuiszorgdiensten.

OTV DIRECTEUR THUISZORG. Een manager met daadkracht, visie en groeiambities. Aansturen van de dagelijkse werking van de thuiszorgdiensten. OTV DIRECTEUR THUISZORG Een manager met daadkracht, visie en groeiambities RESULTAATGEBIEDEN Aansturen van de dagelijkse werking van de thuiszorgdiensten. - Opmaken van doelstellingsdossiers gezinshulp,poetshulp

Nadere informatie

DIENSTHOOFD. Netinfradiensten Domeindiensten/Technische diensten Asse, Brugge, Gent, Ronse

DIENSTHOOFD. Netinfradiensten Domeindiensten/Technische diensten Asse, Brugge, Gent, Ronse 1/7 1. SITUERING VAN DE FUNCTIE Operationele entiteit Standplaats Dienstchef Weddenschaal Netinfradiensten Domeindiensten/Technische diensten Asse, Brugge, Gent, Ronse A4a - A4b (of indien van toepassing

Nadere informatie

Wij leggen rekenschap af over:

Wij leggen rekenschap af over: VRAGEN Het afleggen van rekenschap. ANTWOORDEN TOELICHTING / VOORBEELDEN VRAAG 1. Onze organisatie legt rekenschap af over onze effecten op de maatschappij, de economie en het milieu. Welke activiteiten

Nadere informatie

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM De tijd dat MVO was voorbehouden aan idealisten ligt achter ons. Inmiddels wordt erkend dat MVO geen hype is, maar van strategisch belang voor ieder

Nadere informatie

Functieomschrijving Sales Manager

Functieomschrijving Sales Manager Functieomschrijving Sales Manager Algemeen Functienaam Salaris Bonus Inzet (fte) Doelstelling Rapporteringslijn Dagelijkse verantwoordelijkheid Specifieke verantwoordelijkheden Sales Manager Afhankelijk

Nadere informatie

Werken aan persoonlijke ontwikkeling en sturen van eigen loopbaan

Werken aan persoonlijke ontwikkeling en sturen van eigen loopbaan 08540 LerenLoopbaanBurgerschap 10-04-2008 08:28 Pagina 1 ontwikkelingsproces 1+2 1 2 3 4 5 6 7 Werken aan persoonlijke ontwikkeling en sturen van eigen loopbaan Leren, Loopbaan en Burgerschap Wat laat

Nadere informatie

Persoonlijke rapportage van B. Smit

Persoonlijke rapportage van B. Smit Persoonlijke rapportage van B. Smit P E O P L E I M P R O V E P E R F O R M A N C E Computerweg 1, 3542 DP Utrecht Postbus 1087, 3600 BB Maarssen tel. 0346-55 90 10 fax 0346-55 90 15 www.picompany.nl servicedesk@picompany.nl

Nadere informatie

Logo organisatie. EFQM Excellence. Organisatie naam

Logo organisatie. EFQM Excellence. Organisatie naam Logo organisatie EFQM Excellence Recognised for Excellence Organisatie naam Verantwoordelijke (België) 2004 EFQM Het is de bedoeling van EFQM om het algemene gebruik van dit materiaal binnen bedrijven

Nadere informatie

Rapport Management i360. Test Kandidaat

Rapport Management i360. Test Kandidaat Rapport Management i360 Naam Test Kandidaat Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Sterkte/zwakte-analyse 3. Feedback open vragen 4. Overzicht competenties 5. Persoonlijk ontwikkelingsplan Inleiding Voor u ligt

Nadere informatie

Kennis rond dementie, familierelaties en verlieservaringen is onontbeerlijk.

Kennis rond dementie, familierelaties en verlieservaringen is onontbeerlijk. COMPETENTIEPROFIEL COACH BEGELEIDING MODULES PSYCHO-EDUCATIEPAKKET DEMENTIE EN NU De coach van Dementie en nu is hij/zij die de vormingssessies begeleidt voor een groep mantelzorgers van personen met dementie.

Nadere informatie

Test naam Marktgerichtheidsscan Datum 28-8-2012 Ingevuld door Guest Ingevuld voor Het team Team Guest-Team Context Overige

Test naam Marktgerichtheidsscan Datum 28-8-2012 Ingevuld door Guest Ingevuld voor Het team Team Guest-Team Context Overige Test naam Marktgerichtheidsscan Datum 28-8-2012 Ingevuld door Guest Ingevuld voor Het team Team Guest-Team Context Overige Klantgerichtheid Selecteren van een klant Wanneer u hoog scoort op 'selecteren

Nadere informatie

Instaan voor een effectieve en efficiënte logistieke keten van het moment van bestelling tot het afleveren van de goederen bij de interne klanten.

Instaan voor een effectieve en efficiënte logistieke keten van het moment van bestelling tot het afleveren van de goederen bij de interne klanten. FUNCTIEOMSCHRIJVING Hoofd materiaalbeheer en logistieke stromen 1. Functietitel Hoofd materiaalbeheer en logistieke stromen 2. Doel van de functie Instaan voor een correct intern aankoopbeleid door het

Nadere informatie

Zo word je succesvol als Teamleider. Deel 3: Verhoog jouw teamprestaties voor eens en altijd. Blad 0 van 13. De DAGSTART

Zo word je succesvol als Teamleider. Deel 3: Verhoog jouw teamprestaties voor eens en altijd. Blad 0 van 13. De DAGSTART Blad 0 van 13 H 8 De DAGSTART Blad 1 van 13 Deze E-Course is een uitgave Teamleider in 100 dagen, onderdeel van HGMR HGMR verzorgt resultaatgerichte programma s voor o.a. Teamleiders, Projectmanagers en

Nadere informatie

SERVICE LEVEL AGREEMENT 2008

SERVICE LEVEL AGREEMENT 2008 SERVICE LEVEL AGREEMENT 2008 TEN BEHOEVE VAN PREFERRED SUPPLIERS 1 HOOFSTUK 1 ALGEMEEN Preferred Supplier Ter aanvulling op het technische contract met bijbehorende Algemene Voorwaarden Weller komen ondergetekenden

Nadere informatie

De online bedrijfsanalysetool PARTNERPROGRAMMA

De online bedrijfsanalysetool PARTNERPROGRAMMA De online bedrijfsanalysetool PARTNERPROGRAMMA MKB ondernemer wil duiding cijfers & strategisch advies van zijn accountant Uitkomst wetenschappelijk onderzoek onder ondernemers Klantonderzoek SRA en Universiteit

Nadere informatie

WIJ ZIJN ALLEEN OPEN TUSSEN 9.00 EN 13.00 UUR. Tele Train heeft het antwoord

WIJ ZIJN ALLEEN OPEN TUSSEN 9.00 EN 13.00 UUR. Tele Train heeft het antwoord WIJ ZIJN ALLEEN OPEN TUSSEN 9.00 EN 13.00 UUR Tele Train heeft het antwoord Grensverleggend klantcontact 24 uur per dag antwoord Burgers stellen steeds meer eisen aan het contact met u als gemeente. Sterker

Nadere informatie

FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL Administratief medewerker

FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL Administratief medewerker FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL Administratief medewerker Algemene info Graad (functietitel): Functionele loopbaan: Administratief medewerker C1 C2 C3 Visie De gemeente Lovendegem streeft naar een optimale

Nadere informatie

acilitair anagement zet og (te) weinig n op data

acilitair anagement zet og (te) weinig n op data acilitair anagement zet og (te) weinig n op data De wereld veranderd razendsnel. Nieuwe technologische innovaties zoals sensoren, robots en data bieden nieuwe kansen om problemen op te lossen. Ook sociale

Nadere informatie

Projectoproep Kankerplan Actie 24 : Wetenschappelijke analyse in de onco-geriatrie

Projectoproep Kankerplan Actie 24 : Wetenschappelijke analyse in de onco-geriatrie B Projectoproep Kankerplan Actie 24 : Wetenschappelijke analyse in de onco-geriatrie Inleiding Deze projectoproep kadert binnen de verderzetting van Actie 24 van het Kankerplan: Steun aan pilootprojecten

Nadere informatie

Gedragscode Bureau Financieel Toezicht

Gedragscode Bureau Financieel Toezicht Gedragscode Bureau Financieel Toezicht Welke uitgangspunten geven richting aan ons gedrag? INLEIDING Deze gedragscode beschrijft de waarden die richting geven aan het werken bij het Bureau Financieel Toezicht

Nadere informatie

Wat is de impact van operationele KPI s op uw productie?

Wat is de impact van operationele KPI s op uw productie? Discussieforum Productie Rapportering Deel uw ervaringen en leer uit die van anderen! Wat is de impact van operationele KPI s op uw productie? Johannes Cottyn, XiaK-UGent Doelstelling van de presentatie

Nadere informatie

F U N C T I E P R O F I E L

F U N C T I E P R O F I E L F U N C T I E P R O F I E L I. I D E N T I F I C A T I E G E G E V E N S Functiebenaming Weddeschaal Graad Directie - dep - dienst Functiefamilie verantwoordelijke Kinderdagverblijf (B) B1-B2-B3 celhoofd

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist Doel van de functiefamilie Vanuit de eigen technische specialisatie voorbereiden en opmaken van plannen, ontwerpen of studies en de uitvoering ervan opvolgen specialistische

Nadere informatie

Pascal De Splenter. Masterclass Corporate Finance, Vlerick Master TEW Postgraduaat Fiscaliteit. Contact: GSM 0475/75.58.27 Email pascal.des@skynet.

Pascal De Splenter. Masterclass Corporate Finance, Vlerick Master TEW Postgraduaat Fiscaliteit. Contact: GSM 0475/75.58.27 Email pascal.des@skynet. Pascal De Splenter Masterclass Corporate Finance, Vlerick Master TEW Postgraduaat Fiscaliteit Contact: GSM 0475/75.58.27 Email pascal.des@skynet.be 1 12 jaar ervaring als Financieel Directeur (o.a. bij

Nadere informatie

Lumina Life voor duurzame gezondheid en vitaliteit van mens en organisatie

Lumina Life voor duurzame gezondheid en vitaliteit van mens en organisatie Lumina Life voor duurzame gezondheid en vitaliteit van mens en organisatie Lumina Life is een uniek instrument dat medewerkers in de zakelijke markt helpt om duurzaam gezond en vitaal te kunnen blijven

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.3 Projectmanagement

FUNCTIEFAMILIE 5.3 Projectmanagement Doel van de functiefamilie Leiden van projecten en/of deelprojecten de realisatie van de afgesproken projectdoelstellingen te garanderen. Context: In lijn met de overgekomen normen in termen van tijd,

Nadere informatie

Teamkompas voor Zelfsturing

Teamkompas voor Zelfsturing Teamkompas voor Zelfsturing Wat is het teamkompas: Met dit instrument kun je inzicht krijgen in de ontwikkeling van je team als het gaat om effectief samenwerken: Waar staan wij als team? Hoe werken wij

Nadere informatie

Service Level Management SLA Template

Service Level Management SLA Template Service Level Management SLA Template Versie 1.0 27 juli 2011 Definitief Auteur : Bart de Best Akkoord : Bart de Best Datum : 27 mei 2011 Versie : 1.0 Referentie : SLA template Pagina : I Colofon Titel

Nadere informatie

Leidinggeven bij de stad Antwerpen

Leidinggeven bij de stad Antwerpen Visietekst Leidinggeven bij de stad Antwerpen 1. Inleiding Leidinggevenden zijn sleutelfiguren in onze organisatie. Zij hebben een voorbeeldfunctie, zorgen voor de vertaling van doelstellingen naar concrete

Nadere informatie

research manager wij maken kwaliteit in de zorg meetbaar

research manager wij maken kwaliteit in de zorg meetbaar research manager wij maken kwaliteit in de zorg meetbaar research manager is een product van: Cloud9 Software B.V. www.cloud9software.nl wij maken kwaliteit in de zorg meetbaar U kunt via onderstaande

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Deskundige (m/v)

Functiebeschrijving: Deskundige (m/v) Functiebeschrijving: Deskundige (m/v) Graad Deskundige (m/v) Functietitel Bedrijfseconomisch Deskundige (m/v) Doelstelling van de functie Als bedrijfseconomisch deskundige geeft u mee dagelijkse leiding

Nadere informatie

TECHNISCHE ASSISTENTIE MEDISCH ASSISTENT C. Functiefamilie: Niveau:

TECHNISCHE ASSISTENTIE MEDISCH ASSISTENT C. Functiefamilie: Niveau: Functiefamilie: Niveau: TECHNISCHE ASSISTENTIE MEDISCH ASSISTENT C Doel van de functiefamilie Toedienen van verzorging en basis medische hulp teneinde bij te dragen tot de geestelijke en fysieke gezondheid

Nadere informatie

UNIVERSITAIR MEDEWERKER Junior (A1) (m/v/x)

UNIVERSITAIR MEDEWERKER Junior (A1) (m/v/x) UNIVERSITAIR MEDEWERKER Junior (A1) (m/v/x) JOBINHOUD De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketten en Leefmilieu wil verder de ingeslagen weg op gaan om een flexibele en slagvaardige organisatie

Nadere informatie

Rapport Team Competenties i360. Test Kandidaat

Rapport Team Competenties i360. Test Kandidaat Rapport Team Competenties i360 Naam Test Kandidaat Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Sterkte/zwakte-analyse 3. Feedback open vragen 4. Overzicht competenties 5. Persoonlijk ontwikkelingsplan Inleiding Voor

Nadere informatie

360 feedback rapportage voor de heer J.A. Smit van Jansen & Co

360 feedback rapportage voor de heer J.A. Smit van Jansen & Co 360 feedback rapportage voor de heer J.A. Smit van Jansen & Co 11 februari 2005 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Totaaloverzicht 2 3 Analyse per competentie 3 3.1 Analyseren 3 3.2 Doel- & resultaatgericht

Nadere informatie

ICT-DESKUNDIGE B. Functiefamilie: Niveau: Doel van de functiefamilie

ICT-DESKUNDIGE B. Functiefamilie: Niveau: Doel van de functiefamilie Functiefamilie: Niveau: ICT-DESKUNDIGE B Doel van de functiefamilie Is verantwoordelijk voor de ontwikkeling, het testen, de implementatie, het documenteren en het onderhoud van programma s, systemen databanken

Nadere informatie

Sales Manager Rond consulting & PurpleHRM

Sales Manager Rond consulting & PurpleHRM Profielschets voor de vacature Sales Manager Rond consulting & PurpleHRM Profielschets Sales Manager Pagina 1 Karakteristieken van de organisaties Rond consulting is opgericht in 2007 en is de eerste 100%

Nadere informatie

De basis. VanMeijel 3.0: Kwaliteit door productontwikkeling vanuit lange termijn visie. Waardegedreven

De basis. VanMeijel 3.0: Kwaliteit door productontwikkeling vanuit lange termijn visie. Waardegedreven VanMeijel 3.0: De basis Wij zijn er van overtuigd dat bouwondernemingen een betere kwaliteit en een hoger rendement kunnen realiseren door meer grip op de complexiteit en dynamiek van het bouwproces te

Nadere informatie

managing people meeting aspirations Natuurlijke groei

managing people meeting aspirations Natuurlijke groei managing people meeting aspirations Natuurlijke groei geloof Wij hebben een gemeenschappelijke visie pagina - managing people, meeting aspirations Vandaag verhoogt CPM de prestaties op elk niveau van uw

Nadere informatie

Preview Performance Customer Interactions 2011

Preview Performance Customer Interactions 2011 Katja van Wel Senior consultant Katjavanwel@tote-m.com Preview Performance Customer Interactions 2011 12 Januari 2011, CRM Inspiration over Onderzoeken Agenda Introductie TOTE-M Customer Experience Preview

Nadere informatie

6 DIAGNOSTICEREN VAN PROCESSEN PPI-MODEL

6 DIAGNOSTICEREN VAN PROCESSEN PPI-MODEL 6 DIAGNOSTICEREN VAN PROCESSEN PPI-MODEL Inleiding Deel 2 van dit werkboek richt zich op het diagnosticeren en verbeteren van de individuele onderdelen van het Professional Performance Improvement model,

Nadere informatie

OPI-PMO - PROJECT MANAGER VERANTWOORDELIJKHEDEN I.V.M. INFORMATIEBEVEILIGING EN VERANTWOORD SPEL

OPI-PMO - PROJECT MANAGER VERANTWOORDELIJKHEDEN I.V.M. INFORMATIEBEVEILIGING EN VERANTWOORD SPEL Functiedetail FUNCTIE : OPI-PMO - Project Manager FUNCTIEFAMILIE : Technology AFDELING : Technology DATUM LAATSTE AANPASSING: mei 2010 FUNCTIETITEL DIRECTE LEIDINGGEVENDE: Senior Program Manager OUDE CODE:

Nadere informatie

OTV- SENIORPLAZA. OTV en SENIORPLAZA zijn onafhankelijke, middelgrote organisaties met een 700- tal medewerkers.

OTV- SENIORPLAZA. OTV en SENIORPLAZA zijn onafhankelijke, middelgrote organisaties met een 700- tal medewerkers. OTV- SENIORPLAZA OTV en SENIORPLAZA zijn onafhankelijke, middelgrote organisaties met een 700- tal medewerkers. Als partners staan wij in voor een totaalaanbod op het vlak van wonen, zorg en service. De

Nadere informatie

In 10 stappen van project naar effect!

In 10 stappen van project naar effect! In 10 stappen van project naar effect! een handleiding voor slim zorgen > Betrek de belangrijke sleutelpersonen > Stel projectteam samen & kies pilotteams > Screen de huidige situatie > Organiseer een

Nadere informatie

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model.

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. 1. Wat is het INK-model? Het INK-model is afgeleid van de European Foundation for Quality Management (EFQM). Het EFQM stelt zich ten doel Europese bedrijven

Nadere informatie

Teamontwikkeling. Modulair programma voor de ontwikkeling van zelfstandige en effectieve teams. zorgadviseurs

Teamontwikkeling. Modulair programma voor de ontwikkeling van zelfstandige en effectieve teams. zorgadviseurs Teamontwikkeling Modulair programma voor de ontwikkeling van zelfstandige en effectieve teams zorgadviseurs Visie op teamontwikkeling Een$effectief$team$maakt$de$client$$ tevredener,$de$zorg$beter$en$het$werk$leuker

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement aa. Functie specialist opleiden en oefenen Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub aa. Besluit personeel veiligheidsregio

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Functietitel: Afdelingshoofd personen

FUNCTIEBESCHRIJVING. Functietitel: Afdelingshoofd personen FUNCTIEBESCHRIJVING Functietitel: Afdelingshoofd personen Hoofddoel: Leiden en coördineren van de afdeling personen waaronder: Dienst Sociale Zaken En op termijn: Dienst Burgerzaken Dienst Vrije Tijd &

Nadere informatie

Copyright by Katoen Natie en by Dicky voor de illustraties. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van

Copyright by Katoen Natie en by Dicky voor de illustraties. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van The Safety Bible Copyright by Katoen Natie en by Dicky voor de illustraties. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke

Nadere informatie

LOGISTIEKE ONDERSTEUNING

LOGISTIEKE ONDERSTEUNING Functiefamilie: Niveau: LOGISTIEKE ONDERSTEUNING C Doel van de functiefamilie Beheer van alle materiaal en technische uitrusting van een dienst of van een locatie en het verzorgen van de administratieve

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen-Charter Buro Project.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen-Charter Buro Project. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen-Charter Buro Project. De visie en missie van Buro Project over MVO Buro Project streeft via haar MVO-charter een strategie voorop te stellen waarbij iedere stakeholder

Nadere informatie

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Instruerend Bestuur (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1.

Nadere informatie

Medewerker interne dienst. Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse

Medewerker interne dienst. Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse Werkt gedurende langere periode nauwkeurig en zorgvuldig, met oog voor detail, gericht op het voorkómen van fouten en slordigheden, zowel in eigen als andermans

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: bestuurssecretaris HRM.

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: bestuurssecretaris HRM. Functie Graadnaam: bestuurssecretaris Functienaam: bestuurssecretaris HRM Functiefamilie: managementteam Functionele loopbaan: A1a-A2a Afdeling: Staf Dienst: Subdienst: Code: Doel van de entiteit Deze

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Deskundige Personeel (B1-3) Kerntaken en takengebied

Functiebeschrijving. Deskundige Personeel (B1-3) Kerntaken en takengebied Functiebeschrijving Deskundige Personeel (B1-3) Kerntaken en takengebied Loon- en personeelsadministratie Je bent verantwoordelijk voor een correcte weddeverwerking en werkt hiervoor nauw samen met het

Nadere informatie