inleiding 2015 wordt voor visit.brussels een overgangsjaar.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "inleiding 2015 wordt voor visit.brussels een overgangsjaar."

Transcriptie

1 actieplan 2015

2 inleiding 2015 wordt voor visit.brussels een overgangsjaar. Zoals u wellicht weet, wordt er momenteel aan onze structuren gesleuteld. Het resultaat hiervan krijgt in de loop van dit jaar vorm naar aanleiding van de regionalisering van het toerisme voorzien door de 6de staatshervorming. Dit actieplan omvat aldus een reeks richtlijnen die voor onze verschillende diensten bestemd zijn. Zo kunnen zij de activiteiten voortzetten die noodzakelijk zijn voor het onthaal en de informatie van bezoekers in Brussel, of het nu gaat om vrijetijds- of zakentoeristen. Aan de opsomming van acties in deze presentatiefolder wordt in de loop van het jaar meestal nog het een en het ander gewijzigd. De centrale doelstellingen blijven echter behouden. In afwachting van de regeringsbesluiten die het nieuwe gezicht van onze missie zullen bepalen, blijft visit.brussels het imago van Brussel promoten aan de hand van de uitgewerkte strategie en het marketingbeleid versterken zoals bepaald door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Deze marketing is zowel thematisch als gemeenschappelijk: hij vestigt de aandacht op zowel de belangrijkste troeven als de sterke bedrijfstakken van Brussel en promoot die op basis van gemeenschappelijke belangen (belangstellingscentra) van potentiële gebruikers. Cultuur, vrije tijd, internationale verenigingen, congressen, Europese instellingen en sport zijn allemaal prioriteitsgebieden die in specifiekere thema s naar voren worden gebracht en op die manier de bezoeker helpen in zijn keuze voor Brussel als vrijetijds- of congresbestemming in de catalogus van Europese steden. De talrijke acties die visit.brussels in 2015 voorziet, getuigen voor zover dat nog nodig is van de creativiteit, de levenskunst en het kosmopolitische karakter van Brussel, ver buiten onze grenzen, maar herinneren Brusselaars ook aan het dynamisme en de ambities van hun gewest. Alain Hutchinson, Voorzitter Patrick Bontinck CEO 2

3 verslag over het toerisme in Brussel Algemeen overzicht In 2013 trok Brussel 3,3 miljoen bezoekers aan, goed voor 6,3 miljoen overnachtingen. Dit cijfer houdt geen rekening met de 7 à 8 miljoen eendagsbezoekers die niet in het Brussels gewest overnachten. De doelstelling is om in miljoen overnachtingen te halen. De laatste jaren is het aantal overnachtingen in Brussel ondanks de economische en financiële crisis die sinds 2008 heerst, fors gestegen. Over de laatste 10 jaar bedraagt het gemiddeld groeipercentage 3,2% en over de laatste 5 jaar, zelfs 4,8%, terwijl de impact van deze crisis dan bijzonder voelbaar was. Het beëindigen van de crisis, het economisch herstel alsook het herstel van het vertrouwen bij de consument in samenhang met een steeds aantrekkelijker Brussel duiden op schitterende toekomstperspectieven voor het toerisme in het gewest. Door deze gunstige ontwikkelingen heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zich in België werkelijk doen gelden als een belangrijke drijfkracht achter groei door het aantal overnachtingen sinds 1992 bijna te verdubbelen terwijl de rest van het land slechts een groei kende van 4%. Brussel behaalt tegenwoordig een marktaandeel in België van 20% en ongeveer hetzelfde aantal overnachtingen als Wallonië terwijl de hoofdstad 20 jaar geleden mocht rekenen op 2,5 keer minder overnachtingen. Er dient opgemerkt dat die stijgende trend ook aanwezig is in andere Europese steden die een positievere ontwikkeling kennen dan niet-stedelijke gebieden. En ook al stijgt de verblijfsduur enigszins sinds 2010 van 1,85 tot meer dan 1,9 dagen zijn het voornamelijk de nieuwkomers die het Brussels gewest de nodige impuls geven, wat erop wijst dat de belangstelling bij toeristen toeneemt en de stad ook aantrekkelijker is. Evolutie van de overnachtingen in de 3 regio's Millions Brussels Hoofdstedelijk Gewest Vlaanderen Wallonië

4 verslag over het toerisme in Brussel Business versus leisure Brussel is en blijft een zakelijke bestemming eerder dan een vrijetijdsbestemming. Deze situatie is gunstig voor Brussel omdat de stad op die manier voor de overnachtingen kan genieten van een mix van klanten tijdens weekdagen en weekends. Het verschil tussen zaken en vrije tijd blijkt echter te verminderen: vrije tijd wint in toenemende mate aan belang, getuige hiervan de vrijetijdsovernachtingen die sinds 2000 tweemaal zo sterk toenemen als de overnachtingen om professionele redenen. In hotels zien we een belangrijkere toename van de bezettingsgraad tijdens het weekend (eerder verbonden met vrije tijd) dan tijdens de weekdagen (eerder zakelijk). Millions Evolutie van recreatieve / professionele overnachtingen en aandeel van de professionele overnachtingen Deel van Professioneel (rechts schaal) Professionele overnachtingen (links schaal) Recreatieve overnachtingen (links schaal) 100% 90% 80% % % % % % % % 54% 55% 57% 59% 62% 60% 61% 59% 60% 57% 54% 54% 54% 54% 54% 55% 51% 51% 53% 54% 52% % 0% 4

5 verslag over het toerisme in Brussel Voornaamste markten De binnenlandse markt, die ongeveer 20% van het totaal vertegenwoordigt, eigent zich het leeuwendeel toe. Onder alle buitenlandse markten is Europa veruit het best vertegenwoordigd in Brussel (met 80% van de overnachtingen). Dit heeft alles te maken met de geografische nabijheid en de (gemakkelijke) toegankelijkheid van Brussel maar ook met de hechte banden die Brussel als Europese hoofdstad met die landen aangaat. Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Spanje staan op kop en Nederland en Italië vervolledigen de top 6. Deze 6 landen vertegenwoordigen ongeveer 65% van de overnachtingen in Brussel. Noord-Amerika, met de Verenigde Staten op kop, en Azië met Japan en China staan schouder aan schouder. Op vlak van groei is het beeld echter totaal anders: de groei van de overnachtingen sinds 2000, +36% in totaal, hebben we voornamelijk te danken aan Zuid-Amerika (+184%), en niet enkel aan Brazilië. Voor Azië (+29%) zijn het vooral de Golfstaten, naast China, die erop vooruit gaan, ook al zijn zij in Brussel verhoudingsgewijs slechts bescheiden aanwezig. Voor Europa waar de groei ongeveer gelijk loopt met die van Azië (+31%), presteren de Oost-Europese landen het best, met Rusland op kop. Accommodatie Het aandeel van hotels in de accommodatie blijft zeer belangrijk, met meer dan 94% van de overnachtingen. Het zijn de drie- en viersterrenhotels die de meeste overnachtingen binnenhalen nagenoeg 75%. Naast een groei van het aanbod hotelkamers (meer dan bijkomende kamers, hetzij +15% tussen 2008 en 2014) stijgt ook de bezettingsgraad over de laatste jaren, vooral zoals gezegd tijdens de weekends. De hotelkamerprijzen zijn daarentegen sterk gedaald als een gevolg van de crisis in 2009 en daarbij ook nog sinds % 80% 7% 2% 2% 1% 5

6 acties 2015

7 afdeling administratie De afdeling Administratie omvat de boekhouding, de dienst Human Resources, de dienst Support en informatica en de Juridische dienst. Op het gebied van human resources stelt deze afdeling zich ten doel in te staan voor het welzijn op het werk van alle personeelsleden en de toegang tot opleidingen voor alle personeelsleden te garanderen (jaarlijks minimum 1 dag opleiding voor ieder personeelslid). De dienst Support en informatica garandeert de goede werking van de computerapparatuur en stroomlijnt de aankoop-, levering- en opslagprocedures. De Juridische dienst vrijwaart daarentegen de belangen van visit.brussels ten opzichte van verbintenissen tegenover derden en keurt overheidsopdrachten en contracten goed die visit.brussels ondertekent. Voornaamste doelstellingen van de afdeling Administratie in 2015: de procedures systematiseren om het administratieve werk van de andere diensten te vereenvoudigen; de volledige administratie informatiseren; een nieuw CRM-beleid (Customer Relationship Management) ontwikkelen; een globaal actieplan voor preventie en veiligheid opstellen; evaluatiegesprekken plannen voor elk afdelingshoofd. Om zijn internationale zichtbaarheid kracht bij te zetten en zijn netwerk van contacten uit te breiden is visit.brussels o.a. lid van: AFCI (Association of Film Commissioners) - ECM (European Cities Marketing) - ESAE (European Society of Association Executives) - ETOA (European Tour Operators Association) - EUFCN (European Film Commissions Network) - GTSC (Global Sustainable Tourism Council) - ICCA (International Congress & Convention Association) - ICTP (International Council of Tourism Partners) - IGLTA (International Gay & Lesbian Travel Association) - Internationaler Bustouristik Verband (RDA) - MPI (Meeting Professional International) Délice-netwerk - UIA (Union of International Associations) - UB & BV (Union Belge des Prestataires du Cinéma et de l Audiovisuel) - USTOA (United States Tour Operators Association). 7

8 afdeling onderzoek & ontwikkeling Deze afdeling oefent zijn bevoegdheden uit binnen twee fundamentele domeinen: statistieken en kwaliteit. Voornaamste doelstellingen van de afdeling Onderzoek & Ontwikkeling in 2015: de sector voortdurend informeren over de marktevolutie; effectstudies uitvoeren met betrekking tot de evenementen; het meten van het rendement op investeringen van onze acties verder ontwikkelen; de kwaliteit van het onthaal en van de informatie naar de partners van de bestemming toe verbeteren; de opleiding van toeristische partners van de bestemming verzekeren; de kwaliteitsbarometer uitwerken en zorgen voor de verspreiding ervan. Acties - Statistieken Het verzamelen en het analyseren van gegevens gebeurt in een kader waar ruimte is voor uitwisseling met en aandacht voor enerzijds, onze toeristische partners Toerisme Vlaanderen en Wallonie-Bruxelles Tourisme en anderzijds, deskundigen op de terreinen die de afdeling aanbelangen (universiteiten, regionale instellingen ) en tenslotte de sector in zijn geheel, onder meer vertegenwoordigd door zijn beroepsorganisaties. Analyse naar opkomst van 50 evenementen per jaar op grond van gegevens uit verschillende bronnen die het mogelijk maken de plaats van herkomst van de deelnemers te kennen en de economische impact voor het Gewest te evalueren. Vrijetijdsstatistieken Het verwerven van informatie en onderzoek bij bedrijven en spelers die gespecialiseerd zijn in de vrijetijdssector om de markten en doelgroepen van visit.brussels te analyseren en te ontwikkelen. Businessstatistieken Het verwerven van informatie en onderzoek bij bedrijven en spelers die gespecialiseerd zijn in de businesssector om de markten en doelgroepen van visit.brussels te analyseren et te ontwikkelen. Ontwikkeling van statistische studies Wanneer gegevens afkomstig uit externe bronnen geen afdoend antwoord geven, uitvoering van enquêtes (online of persoonlijk) door onszelf of door gespecialiseerde bedrijven. Het doel van die studies is het berekenen van de incidentie van de door visit.brussels gevoerde (of nog uit te voeren) acties. Input Europese benchmarking visit.brussels zal actief deelnemen aan de Research & Statistics-werkgroep van het ECM en aan het TourMIS-project, wat moet leiden tot een beter begrip van de dynamiek van de markten bij andere Europese toeristische bestemmingen. 8

9 afdeling onderzoek & ontwikkeling Sociaaleconomische impact Het doel van de economische intelligentie bestaat erin het toerisme te koppelen aan zijn omgeving. Daarom zal de sociaaleconomische impact van het toerisme in het bijzonder bestudeerd worden, voornamelijk dankzij partnerships en nauwe contacten met de bevoegde overheden (regionale instellingen voor economie, werkgelegenheid en opleidingen) en de academische wereld. Proces - Informatiesystemen Om de in de sector verzamelde gegevens op efficiënte wijze te vergaren en te analyseren, is het nodig over efficiënte IT-middelen te beschikken in het statistische domein. Amsterdam heeft overigens een systeem voor Europese toeristische benchmarks ontwikkeld waaraan wij zullen deelnemen. Dit omvat ook de opleidingen online of offline voor deze tools waarbij de leden van het departement betrokken zijn. Communicatie van statistieken Publicatie en communicatie van de verschillende maandelijkse barometers en van het jaarlijkse observatorium voor toerisme in Brussel. De studies die worden uitgevoerd of aangekocht door visit.brussels zullen ook ter beschikking worden gesteld van de partners. Inkomsten uit de levering aan partners van bijkomende informatie naast de standaard barometers (bv. individuele benchmarking) en specifieke studies. Opleiding van partners De voornaamste doelstelling van dit project bestaat erin onze partners op te leiden die verantwoordelijk zijn voor de promotie van Brussel zodat ze een consistente, onderling identieke boodschap verspreiden, die in lijn is met de acties die in Brussel worden uitgevoerd. Dit project loopt over 3 jaar ( ). Dit jaar zal worden besteed aan de uitbreiding van de opleidingen naar andere gemeenschappen en thema s, via interactieve video s (met het oog op de efficiëntie). 9

10 afdeling onderzoek & ontwikkeling Acties - Quality Destination De algemene doelstelling van dit segment is een verbetering van de perceptie van de kwaliteit van de bestemming door: het evalueren van de verwachtingen en de tevredenheid van de toeristen op het vlak van informatie, onthaal en ervaring/emotionele beleving; het meten en volgen van de evolutie van de tevredenheid; het ondernemen van de nodige acties om vorderingen te boeken; het aanvullen van de visit.brussels-database. De acties die sinds 2011 werden ondernomen, worden in 2015 voortgezet: verwerking van de resultaten: analyse, antwoorden van klanten, actieplannen, aanbevelingen. Het doel is de kwaliteit van de ervaring van de klant verhogen door follow-up, dialoog, betrokkenheid van de spelers; behandeling van de klachten die bij visit.brussels aankomen (via de online vragenlijst maar ook via de onthaalkantoren of de website). De interface verzekeren tussen de bezoekers en de partners en de officiële instanties indien nodig informeren. Het doel is aan de bezoekers tonen dat ze gehoord worden en aan de partners bewijzen dat kwaliteit een van de prioriteiten is voor visit.brussels; communicatie van de resultaten/acties aan het publiek en aan de partners: visit.brussels.be-website, persberichten, nieuwsbrieven, Lunch & Learn, sociale netwerken Doel: continuïteit van de informatie en transparantie. BRUSSELS QUALITY ACADEMY Bewustmaking en actieve implicatie van de spelers in de toeristische sector in de kwaliteitsbenadering van de bestemming. Voortzetting van de acties van 2014: zich in de plaats stellen van de bezoeker : observatie, analyse, evaluatie van de verwachtingen en behoeften. Het doel is prioriteiten, aanbevelingen, acties en middelen kunnen vastleggen; zoektocht naar partners, aanbestedingen, creatie van programma s, oproepen tot kandidaatstellingen...; planning en organisatie van dynamische opleidingen om de deelname en betrokkenheid van de spelers te kunnen opwekken. Deze opleidingen zullen georganiseerd worden voor de verantwoordelijken van de sector, de agenten in contact met de klanten. Bedoeling is op zijn minst 600 effectieve deelnemers/modules te hebben gehad tegen eind Het BRUSSELS EXPERTS -programma dat in 2014 voor de hotels werd ingevoerd, zou moeten worden voortgezet. Diversiteit Geplande acties om intern bij visit.brussels een diversiteitsbeleid te ontwikkelen (gay, multicultureel, genders ). Binnen visit.brussels een diversiteitplan op touw zetten, invoeren en opvolgen. Interne opleidingen met betrekking tot diversiteit organiseren. In het kader van de Quality Academy zijn er voor de spelers uit de toeristische sector ook bewustmakingssessies voorzien. 10

11 afdeling pers Voornaamste doelstellingen van de afdeling Pers in 2015 volgens de diverse taken en functies: Contacten en bestanden De databank van journalisten uitbreiden tot contacten. Nieuwe journalisten naar Brussel lokken. De journalisten identificeren in functie van de doelgroepen. De contacten ontwikkelen met de nationale en internationale pers die in Brussel aanwezig is. In 2015, 800 journalisten verwelkomen. Onthaal van buitenlandse journalisten in Brussel Begeleiding door de leden van de afdeling voor rondleidingen in musea, ateliers, restaurants Tussen departementen onderling Persacties in het kader van evenementen die door visit.brussels worden georganiseerd en waaraan een specifiek persbudget is toegekend: organisatie van persconferenties; uitschrijven en vertalen van communicatiedocumenten: uitnodigingen, persberichten en -dossiers; verzending van persdocumenten naar de database; follow-up van informatieaanvragen via ; follow-up van de relaties met de partners; follow-up van de relaties met de journalisten. Persartikels Follow-up van de publicaties en verzameling van persuittreksels. Controle Analyse van de mediabelangstelling via een controlesysteem. 11

12 afdeling communicatie Voornaamste doelstellingen van de afdeling Communicatie in 2015: de uitstraling van de promotiecampagnes verhogen in Vlaanderen, Wallonië en in de aangrenzende markten; bij iedereen het imago versterken van Brussels, capital of 500 million Europeans ; gebruiksklare campagnes ontwikkelen voor de verschillende gemeenschappen; het imago verstevigen van Brussel als hoofdstad van 500 miljoen Europeanen, dat in het buitenland wordt gepromoot door de verschillende organismen die instaan voor internationale kwesties; mediacampagnes opstellen per evenement en per product, in België en in het buitenland; mediapartnerschappen voor de eigen evenementen systematiseren; inkomsten ter waarde van garanderen voor de gehele afdeling. Acties en publicaties Introductiebrochure Leisure Een publicatie die in één oogopslag en op zeer visuele wijze zin geeft om naar Brussel te komen. Herdruk en aanpassing van de brochure van 2012 aan de nieuwe grafische vormgeving. MICE-brochure Nieuwe versie van de brochure van 2013 die als promotietool van de bestemming gebruikt wordt voor de MICE-doelgroep. Plan op onderleggers in hotels Twee halfjaarlijkse uitgaven van de onderleggers voor hotels (oplage van ). Verkoop van reclameruimte ter waarde van per uitgave. Extract Events brochure Nieuwe jaarlijkse publicatie van een agenda (events pagina s van het voormalige ProBook) die voor BTO Frankrijk bestemd is. This is Brussels Compacte gids van Brussel, in 6 talen en te koop aangeboden: in toerismekantoren in het buitenland met degressieve kostprijzen volgens het volume (versie zonder plan); in de onthaalkantoren in Brussel voor de prijs van 1,5 met gratis plan; en voor 0,5 voor de partners van visit.brussels. Dankzij deze gids kunnen enerzijds de toerismekantoren in het buitenland Brussel op een aantrekkelijke en praktische manier voorstellen op beurzen en salons en anderzijds kan het onthaalpersoneel ter plekke toeristen een compacte en toch volledige brochure aanbieden met het toeristische aanbod datum van publicatie: mei. Gewestplan Een plan van het gewest, zonder reclame. Gedrukt in een oplage van stuks. Dit plan is dé bestseller van visit. brussels voor een prijs van 1 en gratis bij aankoop van een This is Brussels-gids. 12

13 afdeling communicatie Let s Meet Een gids met het aanbod en alle informatie over de meeting industry in Brussel met beschrijving en capaciteit van alle plaatsen voor vergaderingen en hotels. Deze gids financiert zich zelf met reclame-inkomsten. Hij wordt via verspreid en wordt ook uitgedeeld aan professionele organisatoren en op salons, beurzen, workshops waaraan visit.brussels deelneemt. Datum van publicatie: maart. visit.brussels TV Creatie van minireportages over de culturele actualiteit voor Brussels TV. Ontwerp van promotionele video s over nieuwe thema s: gay, luxe Aanpassing van de grafische vormgeving in overeenstemming met de nieuwe gewestelijke identiteit. Imago De nieuwe identiteit van visit.brussels, die in 2011 werd ingevoerd, werd zodanig ontworpen dat ze kan evolueren. We hebben ze de laatste twee jaar aangepast aan de nieuwe city marketing van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en in 2015 zullen we onze partners en ons doelpubliek blijven verbazen met steeds knappere visuals en trefzekere reclameslogans. Welcome pack Ontwikkeling van een lijn producten ter verwelkoming van alle contacten van visit.brussels: B2B, pers, leisure, TO s enz. met het oog op klantenbinding. Partnerships & sponsors Ontwikkeling van een transversaal beleid voor de sponsoring van de evenementen en acties van visit.brussels zodat onze eigen actiemiddelen worden uitgebreid. Creatie van activiteiten op jaarbasis voor de transversale commerciële partners: onderhoud van het zichtbaarheidsprogramma voor de brochures, het internet, de communicatie van gemeenschappelijke acties, uitnodiging voor hospitality Ontwikkeling van presentatiefolders als tools voor klantenwerving. Media Verkoop van mediaruimte in onze verschillende nieuwsbrieven en op de website van visit.brussels. Museumplan Bijdrage tot de realisatie van het museumplan, uitgegeven door de Brusselse museumraad. 13

14 afdeling communicatie Fototheek Aanvulling en beheer van de fototheek, in overeenstemming met de thema s van Affiches voor (culturele) evenementen De be.brussels -branding en het visit.brussels sized for -handelsmerk bij de campagnes aan lantaarnpalen voor evenementen en/of voorstellingen van derden. Bedoeling is geleidelijk aan en systematisch visit.brussels te linken aan alle grote manifestaties of culturele evenementen in Brussel, met een permanent streven naar harmonisatie van het imago van het toeristische en culturele aanbod in Brussel. Promotie in België en omliggende streken Met als doel het bereik van de campagnes te vergroten (Vlaanderen, Wallonië en grensstreken). De thema s koppelen aan onze eigen evenementen heeft zijn vruchten al afgeworpen: promotiecampagnes, advertenties en wedstrijden. City marketing visit.brussels begeleidt de ontwikkeling van de city marketing van het gewest via: ontwikkeling van de be.brussels-campagnes; ondersteuning van de administraties voor de aanpassing van de logo s; follow-up van de toewijzing van de dienstconcessie voor de exploitatie van.brussels. Image Incoming De toerist die in Brussel aankomt, moet zich welkom voelen, hij moet zich gerustgesteld voelen in zijn keuze van bestemming. Daarom willen we de tekenen van verwelkoming in de stad, in de onthaalkantoren, in de musea en culturele plaatsen uitbreiden. Met deze campagnes kunnen we bovendien onze producten promoten en ons merk onderhouden. 14

15 afdeling web Voornaamste doelstellingen van de afdeling Web in 2015: een nieuw portaal in responsive design creëren; een nieuw CMS (Content Management System) ontwikkelen in overeenstemming met het nieuwe CRM (Customer Relationship Management); de gedeelten van de website vertalen al naargelang de prioritaire markten; de mogelijkheid van online aankopen nog beter in de kijker plaatsen; meer dan bezoekers aantrekken op alle websites van visit.brussels; meer dan fans aantrekken op Facebook met behoud van de engagementscore. Acties Extranet Invoering van een extranet dat onze partners de mogelijkheid biedt hun informatie op onze website te updaten alsook de aanbestedingen die op onze website geplaatst werden, te ontvangen en erop te reageren via een gecentraliseerd systeem. Fototheek Terbeschikkingstelling van alle elementen van het Bidbook (foto s, teksten, plannen) ter attentie van de professionele congresorganisatoren zodat zij hun eigen documenten kunnen creëren. Attendees-pagina Creatie en verbetering van de gepersonaliseerde pagina s voor de congressen/salons die plaatsvinden in Brussel. We willen de organisatoren van congressen en hun deelnemers zo persoonlijk mogelijke toeristische informatie aanbieden, onder meer met promoties in restaurants, bars, winkels Partnerships Backlinking en partnerships met reissites, o.a. Arrival Guides (200 partners waaronder alle luchtvaartmaatschappijen), Minube, Tripadvisor, Yelp Referencing SEO - SEA - SMO Campagnes voor referencing van de visit.brussels.be-portaalsite en al zijn satellietsites m.b.t. evenementen. SEO-campagne (natuurlijke optimalisatie) + SEA (positionering via AdWords) + SMO (optimalisatie sociale netwerken). Seizoensgebonden campagnes. Taktik/Defiris-fototheek Online terbeschikkingstelling van een catalogus met foto s van Brussel, vrij van rechten, in hoge definitie, bestemd voor professionals in de toeristische sector en de pers voor niet-commercieel gebruik. 20 nieuwe afbeeldingen per jaar en per thema. Discover the City Ontwikkeling van de reserveringscentrale in een nieuw portaal ontwikkeling van de pagina s De stad doet haar verhaal. Ontwerp van 4 minipagina s met Discover the City -content al naargelang de thema s en de doelgroepen. Verbetering van de reserveringstool voor de groepsrondleidingen. 15

16 afdeling web Samenwerking en uitbesteding Hippo Architect: CMS-architect voor de tweede ontwikkelingsfase van het visit.brussels-portaal. Web designer consultant voor de creatie van de design en van de nieuwe structuur van het visit.brussels-portaal. Serveurs Net7: hosting van het hele portaal en van de door de afdeling ontworpen websites. Vertaling van de website Vertaling van verschillende webopdrachten in de loop van het jaar en gedeeltelijke vertaling van bepaalde content in een 4de en 5de taal. Mobiele thematische applicaties (rondleidingen ) Buiten beschouwing van het visit.brussels-portaal dat volledig voor mobiel raadplegen geconfigureerd is, dient een aantal thematische applicaties te worden ontworpen in aanvulling op de bestaande tools. Minisites Creatie van alle nieuwe aan evenementen verbonden minisites die door visit.brussels zijn ontworpen in het nieuwe CMS. Toepassingen voor Meetings Terbeschikkingstelling van onze flows voor de toepassingen van de verschillende congresorganisatoren. Desks in de luchthaven en aan het station Brussel-Zuid Update van de inhoud van schermen in de luchthaven en aan het station Brussel-Zuid. Sociale netwerken Dagelijkse follow-up van de sociale netwerken (Facebook, Twitter, Instagram, Foursquare, YouTube, Dailymotion, Flickr, LinkedIn, Wiki...), belangrijke rechtstreekse communicatiemiddelen voor het toerisme. Activering van de sociale netwerken voor de MICE-sector. E-news E-news voor het brede publiek (gegevens verzameld in onthaalkantoren, op de website...) maar ook voor onze partners: BTO s, Meetings, Trade Deze nieuwsbrief bevat bondige en relevante informatie over alle nieuwigheden in Brussel en de belangrijke evenementen voor de komende weken. Wedstrijden Lancering van verschillende wedstrijden in verband met de clusters of evenementen in de loop van het jaar om de zichtbaarheid te versterken en een wisselwerking tussen internetgebruikers onderling tot stand te brengen. 16

17 afdeling cultuur en vrije tijd Voornaamste doelstellingen van de afdeling Cultuur & Vrije Tijd in 2015: de inhoud van het Brusselse aanbod ontwikkelen op maat van de gemeenschappen; het aanbod zodanig aanbieden dat de bestemming aantrekkelijk is en nieuwe toeristische attracties laten ontdekken, de professionals (TO, reisagent ) begeleiden en overtuigen; de mogelijkheden voor de bestemming ontwikkelen door de in de gemeenschappen gespecialiseerde TO s op te sporen; instaan voor de ontwikkeling van specifieke producten op basis van welbepaalde doelgroepen en ze aanbieden in miniplannen en miniwebsites; de Brussels Card laten evolueren naar een elektronisch kaartsysteem; 5 bidbooks samenstellen voor het onthaal van de grote internationale sportwedstrijden; de tv-zender visit.brussels uitbouwen. Acties ALGEMEEN Lunch & Learn-middagen Organisatie van informatievergaderingen over de activiteiten van de afdeling Cultuur & Vrije Tijd, voor onze partners. Brussels Card De Brussels Card wordt verkocht en gepromoot bij de Tour Operators, op websites van derden of aangesloten partners. visit.brussels verkoopt de kaart ook rechtstreeks aan bezoekers in zijn onthaalkantoren en via zijn website. Jaarlijkse druk van promotieflyers stuks. Distributie via gespecialiseerde netwerken in België en buurlanden. Affichecampagnes in Brussel tijdens het laagseizoen. Promotieacties via onze website en/of kortingen via vouchers. Gerichte promotiecampagnes (in de pers, comarketing ). Promotie via visit.brussels TV. Deelname aan de City Cards Experts Meeting van European Cities Marketing. Ontwikkeling van specifieke producten De afdeling Cultuur en Vrije Tijd helpt de toeristische sector van Brussel door het ontwikkelen van producten volgens belangrijke thema s en doelgroepen om de verkoop en de promotie van de bestemming te bevorderen. Winter & Summer in Brussels 2 seizoensbonboekjes met gratis toegang, toegang met verlaagd tarief of korting bij aankoop van bepaalde producten. Pakketproducten in samenwerking met de betrokken sectoren (hotels, musea, attracties, restaurants ), om de bezetting van hotels tijdens het laagseizoen te stimuleren. Benadrukking van de aanbiedingen op de website van visit.brussels. Ontwikkeling van themaproducten om hotels te helpen hun pakketaanbod volgens hun behoeften te ontwerpen: exclusieve goodies, 2 bonboekjes per jaar, informatiefolder met bestelbon. 17

18 afdeling cultuur en vrije tijd Evenementenbrochure per seizoen Ontwerp en productie van een evenementenbrochure in het Engels (Spring-, Summer-, Fall- en Winter-versie) in Brussel aangeboden in hotels, jeugdherbergen, onze onthaalkantoren en bij USE- IT. BRIC Sales Guides De BRIC-markten eisen een specifieke aanpak met betrekking tot de promotie en de verkoop van de bestemming Brussel. De afdeling Cultuur en Vrije Tijd ontwikkelt aangepaste tools om de Sales-afdeling te helpen bij het benaderen van deze markten. Het gaat meer bepaald om hulpmiddelen die bestemd zijn voor de prospectie en actieve verkoop van de bestemming bij de TO s en bij corporate-klanten. Het bepalen van de inhoud van de Sales Guides en van de Luxe- en VIP-mappen gebeurt in nauwe samenwerking met de afdelingen Sales en Convention: creatie van een Sales Guide per BRIC-markt en vertaling van het materiaal voor nieuwe markten; update en herdruk van de Luxe- en VIP-mappen; uitwerking en onderhoud van de online BRIC-tools; ontwikkeling van een webtool die het raadplegen van de Sales Guides vergemakkelijkt. FIT (Free & Independent Traveller) Sales Guide De toerismesector is in zeer korte tijd fel geëvolueerd: het gebruik van online reserveringen neemt alsmaar toe. Om hierop te reageren is de traditionele toerismesector zich verplicht hoe langer hoe meer gaan specialiseren. Groepsreizen gericht op specifieke thema s vormen een belangrijk marktsegment. visit.brussels wil reisorganisatoren een handje toesteken door hen alle stukken van de puzzel aan te reiken om hun groepsreizen samen te stellen. Het is dan ook noodzakelijk een aanbod te ontwikkelen dat specifiek voor hen bestemd is. Dit aanbod richt zich voornamelijk op rijpe markten, m.a.w. de buurlanden, Spanje, Italië en de Verenigde Staten. Ontwikkeling van een catalogus met producten over Brussel voor de doelgroepen. Ontwikkeling van een online tool die het gebruik van de catalogus vergemakkelijkt. Aanvulling van het segment groepen op de website. Redactie van de catalogus. Gerichte druk van het aanbod voor de specifieke acties/bezoeken/salons/beurzen. visit.brussels TV Follow-up van visit.brussels TV, geïnstalleerd in meer dan hotelkamers en kamers in jeugdherbergen in Brussel. Wekelijkse update: uitzending van promotiefilmpjes voor culturele evenementen, beurzen en congressen. Update van de culturele agenda in de vorm van afbeeldingen/affiches en promotie van de producten, folders en brochures van visit.brussels. Productie van themareportages en zoeken van Brusselse partners in samenwerking met de afdeling Communicatie. Themareportages en afbeeldingen/affiches voor toeristen, congressisten, beursbezoekers en gerichte promotieacties. 18

19 afdeling cultuur en vrije tijd Acties op vlak van co-marketing van de bestemming Er wordt visit.brussels door verschillende partners en/of sectoren vaak om hulp gevraagd bij het promoten van de bestemming via promotiemateriaal, objecten, prijzen voor wedstrijden en dergelijke meer. visit.brussels wil ook actief co-marketingacties ontwikkelen met partners in Brussel en in het buitenland. Toegangsplan Brussels Airport Aangezien de vraag naar computertools over Brussel op de Brusselse luchthaven sterk is en de hoeveelheid aan te verstrekken informatie zeer uitgebreid is, willen wij een brochure in elkaar steken die specifiek bestemd is voor de FIT met daarin de belangrijkste informatie waarmee hij/zij zich op een duidelijke en gebruiksvriendelijke manier naar Brussel kan begeven. Fam Trips Organisatie van kennismakingsreizen voor vrijetijdsprospecten. Die reizen kunnen al dan niet in samenwerking met mediapartners, BTO s, handelsagenten, hotels, transportbedrijven en/of lokale receptieve agentschappen worden georganiseerd. visit.brussels wil ook Fam Trips organiseren op initiatief van de Sales-afdeling. Bedoeling is promotie te voeren voor de bestemming volgens de ontwikkelde thema s. Opening van Train World Dit nieuw groot museum zal in Schaarbeek in 2015 de deuren openen. De opening van dit indrukwekkend museum is een uitgelezen kans om de internationale pers uit te nodigen om een plek te ontdekken die ongetwijfeld een speerpuntproduct wordt van het Brussels toerisme en tegelijkertijd kennis te maken met een minder toeristische wijk van onze hoofdstad. Maandelijkse nieuwsbrief Verzending van 12 nieuwsbrieven naar onze partners en kantoren in het buitenland. Informatie over de culturele actualiteit, nieuwigheden (restaurants, winkels, bars ) in het Brussels gewest en over de activiteiten van visit.brussels. THEMA - SURREALISME Surrealisme Herdruk in grotere oplage van het miniplan Surrealistisch Brussel. Publicatie en copromotie in diverse media. Publicatie van een publireportage over het surrealisme in Brussel. Integratie van informatie over het thema: artikels, reportages, interviews in de Belgische magazinepers in samenwerking met de spelers van de sector. Online promotie Update van het themadossier en van de pagina s op de website van visit.brussels. Ontwikkeling van mobiele apps. Toevoeging van teksten, beelden, filmfragmenten. 19

20 afdeling cultuur en vrije tijd THEMA - JAZZ Brussels Jazz Platform Voortzetting van het project dat het beeld van Brussel als echte jazzstad bevestigt. Online acties Benadrukking op de website door o.m. toevoeging van persartikels over de jazz in Brussel. Feestedities voor de verjaardag van twee festivals in 2015: de 20ste verjaardag van Jazz Marathon en de 30ste verjaardag van Sint-Jazz-ten-Node. Toegang tot de inhoud van het miniplan Sized for jazz via een online toepassing. Uitbreiding van de pagina s van de website door toevoeging van muziekopnames, foto s en tekst. Promotie In het kader van het Brussels Jazz Platform en in samenwerking met de voornaamste etablissementen gespecialiseerd in jazz willen wij onze producten in hun seizoensprogramma s in de kijker zetten: Flagey, Théâtre Marni, Bozar, Muziekinstrumentenmuseum en 4 bekende jazzclubs en ook in de festivalprogramma s. THEMA ERFGOED UNESCO/folklore Om het belang van het folklore-erfgoed van Brussel in de verf te zetten: ontwikkeling van promotieacties rond alle vormen van Brusselse folklore naar aanleiding van de Europese erfgoeddagen; ondersteuning bij het promoten van het UNESCO-erfgoed. Informatie voor toeristen Promotie van het Brussels erfgoed. Uitwerking van een informatieproject voor toeristen in samenwerking met de dienst Monumenten en Landschappen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: een smartphone app die nauwkeurige, eenvoudige en aantrekkelijke historische en toeristische informatie verstrekt die de bezoeker binnen een paar minuten kan raadplegen wanneer hij een plek bezichtigt: kerken, musea, private herenhuizen, standbeelden, parken, enz. informatie die op de website van visit.brussels opgenomen is en ook voor brochures kan worden gebruikt. Carolus V Festival Ter gelegenheid van de Ommegang, ontwikkeling van een week rond het thema Keizer Karel, in samenwerking met het museum van de Coudenberg, de organisatoren van de Ommegang, de Hallepoort, het Museum van de Stad Brussel, Itinéraires en andere partners die een aanbod hebben in verband met Karel V. visit.brussels wil de nationale en internationale bekendheid en zichtbaarheid van Brussel vergroten op het vlak van cultuur en erfgoed rond het thema Karel V en zijn tijdperk, en de internationale bekendheid van de Ommegang vergroten. Eerste stappen werden gezet met Spanje voor de erkenning van de Routes van Keizer Karel V : ondersteuning van de festiviteiten voor de Ommegang en de evenementen van andere partners; persconferentie; globale communicatiecampagne (zichtbaarheid in de stad, mediaplan, brochures ); cyclus van conferenties en workshops op de Coudenberg; opleiding van gidsen; organisatie van een familiedag op de Coudenberg; organisatie van een internationale persreis; ontwikkeling van een miniwebsite en bewerking van het miniplan. 20

Inleiding. Patrick Bontinck CEO. Alain Hutchinson Voorzitter van de vzw visit.brussels

Inleiding. Patrick Bontinck CEO. Alain Hutchinson Voorzitter van de vzw visit.brussels Activiteitenverslag Inleiding 2014 werd in het kader van de regionalisering van het toerisme als een scharnierjaar aangekondigd. Het is ook een jaar van consolidatie geweest voor het toerisme in Brussel.

Nadere informatie

FLOWERS OF AMSTERDAM 12 JANUARI 2015, LISSE

FLOWERS OF AMSTERDAM 12 JANUARI 2015, LISSE FLOWERS OF AMSTERDAM 12 JANUARI 2015, LISSE 1 Lies Spruit Burgemeester gemeente Lisse 2 Frans van der Avert Algemeen directeur Amsterdam Marketing 3 Fusie tot Amsterdam Marketing Congressen Cultuur marketing

Nadere informatie

BOOST VOOR REIZEN. Toegang tot meer dan 8 000 000 potentiële Belgische reizigers!

BOOST VOOR REIZEN. Toegang tot meer dan 8 000 000 potentiële Belgische reizigers! BOOST VOOR REIZEN Toegang tot meer dan 8 000 000 potentiële Belgische reizigers! OVER ONS: ONLINE REISBUREAU TOERISTISCHE INFORMATIE TOERISTISCHE AANBIEDINGEN TECHNOLOGIE BESTE BELGISCHE R.O.I.! Volledig

Nadere informatie

TOERISTISCH SEIZOEN 2014

TOERISTISCH SEIZOEN 2014 TOERISTISCH SEIZOEN 2014 TOERISTISCH JAAR 2013 MEETING- EN CONGRESTOERIME NTWERP CRUISE PORT 2014 NIEUWE PRODUCTEN 2014 TERUGBLIK TOERISTISCH JAAR 2013 OVERNACHTINGEN 2013 ATTRACTIES MUSEA & KERKEN MEDIA-

Nadere informatie

Culture market. 29 > 30.08.2014 Nederlandse versie

Culture market. 29 > 30.08.2014 Nederlandse versie Culture market 29 > 30.08.2014 Nederlandse versie INHOUD 19.02.2014 presentatie inhoud deelneming organisatie BRUSSELS CREATIVE FORUM : een project voor Brussel presentatie CULTUREEL BORRELEN IN BRUSSEL

Nadere informatie

Toerisme voor iedereen in Picardië: het label Tourisme et Handicap

Toerisme voor iedereen in Picardië: het label Tourisme et Handicap Toerisme voor iedereen in Picardië: het label Tourisme et Handicap I. Inventaris, context en achtergrond Vrij op vakantie kunnen gaan en sport en recreatie bedrijven is een zeer belangrijke factor voor

Nadere informatie

Tevredenheid bij bezoekers van infokantoren

Tevredenheid bij bezoekers van infokantoren Tevredenheid bij bezoekers van infokantoren Regionale infokantoren algemene resultaten Onderzoek uitgevoerd door Guidea in samenwerking met Toerisme Vlaanderen 1 Doelstellingen en Methodologie 3 1 Achtergrond

Nadere informatie

Het toerismerapport 2006-2012

Het toerismerapport 2006-2012 Het toerismerapport 2006-2012 Scheldestad, Rubensstad, diamantstad, modestad, havenstad,... Antwerpen is een stad zoals die hoort te zijn: een bruisende, gastvrije metropool die ook gezellig en hartverwarmend

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF. TITEL Prestatieafspraken opbrengst toeristenbelasting 2014

RAADSINFORMATIEBRIEF. TITEL Prestatieafspraken opbrengst toeristenbelasting 2014 RAADSINFORMATIEBRIEF Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 4541230 Aan : Gemeenteraad Datum : 15 november 2013 Portefeuillehouder : Wethouder G.J. van der Werff Programma : 10. Economie en wonen TITEL

Nadere informatie

HollandCity. Recreatiecongres Recreatieschap Drenthe, 1 december Max Schreuder, Partnership Development Manager

HollandCity. Recreatiecongres Recreatieschap Drenthe, 1 december Max Schreuder, Partnership Development Manager HollandCity Recreatiecongres Recreatieschap Drenthe, 1 december 2016 Max Schreuder, Partnership Development Manager Agenda 1. Ontwikkelingen toerisme (wereldwijd / Nederland) 2. HollandCity strategie 3.

Nadere informatie

De impact van de Olympische en Paralympische Spelen 2012 in Londen op Kent Bezoekersonderzoek

De impact van de Olympische en Paralympische Spelen 2012 in Londen op Kent Bezoekersonderzoek De impact van de Olympische en Paralympische Spelen 2012 in Londen op Kent Bezoekersonderzoek SusTRIP Sustainable Tourism Research and Intelligence Partnership December 2012 Contactgegevens Tracey Parker

Nadere informatie

Student Positive Awards Document voor partnerschap

Student Positive Awards Document voor partnerschap Student Positive Awards Document voor partnerschap Een innovatief project, Een manier om te veranderen, Een uitreiking die jaarlijks 40.000 studenten bereikt Een initiatief van Meneer, Mevrouw Hieronder

Nadere informatie

insbieratiebrochure inspiratiebrochure voor de toeristische valorisatie van de Belgische biercultuur Jelle Van Brussel

insbieratiebrochure inspiratiebrochure voor de toeristische valorisatie van de Belgische biercultuur Jelle Van Brussel insbieratiebrochure inspiratiebrochure voor de toeristische valorisatie van de Belgische biercultuur Jelle Van Brussel Beste bierliefhebbende Belg In deze kleine inspiratiebrochure staan enkele nuttige

Nadere informatie

PROJECTOPROEP FESTIVALBEELD EUROPALIA.TURKEY (2015) PROJECTOPROEP GERICHT TOT GRAFISCHE ARTIESTEN/ONTWERPERS/PROFESSIONELEN

PROJECTOPROEP FESTIVALBEELD EUROPALIA.TURKEY (2015) PROJECTOPROEP GERICHT TOT GRAFISCHE ARTIESTEN/ONTWERPERS/PROFESSIONELEN PROJECTOPROEP FESTIVALBEELD EUROPALIA.TURKEY (2015) PROJECTOPROEP GERICHT TOT GRAFISCHE ARTIESTEN/ONTWERPERS/PROFESSIONELEN KALENDER 23.06.14 : Deadline project 15.07.14 : Preselectie en interview met

Nadere informatie

Gevolgen voor onze BV uitkomsten. Amsterdam bezoeken, Holland zien 31-1-2011. Metropool Amsterdam Toeristische Marketing & Productontwikkeling

Gevolgen voor onze BV uitkomsten. Amsterdam bezoeken, Holland zien 31-1-2011. Metropool Amsterdam Toeristische Marketing & Productontwikkeling Gevolgen voor onze BV uitkomsten In 2012 één regio met een integraal werkende organisatie (ATCB/MTCB) Hoger rendement op ingezette mensen en middelen Extra jaarlijkse overheidsomzet 0,7-1 miljoen Extra

Nadere informatie

Het ecolabel voor milieuvriendelijke verblijven, attracties en meetinglocaties in Vlaanderen

Het ecolabel voor milieuvriendelijke verblijven, attracties en meetinglocaties in Vlaanderen Het ecolabel voor milieuvriendelijke verblijven, attracties en meetinglocaties in Vlaanderen Wat is een toeristisch ecolabel? een certificatie die een toeristische onderneming behaalt en waaruit blijkt

Nadere informatie

BEST BOSS BELEIDSNOTA Aanbevelingen voor een succesvolle bedrijfsopvolging van KMO s in toerisme

BEST BOSS BELEIDSNOTA Aanbevelingen voor een succesvolle bedrijfsopvolging van KMO s in toerisme Aanbevelingen voor een succesvolle bedrijfsopvolging van KMO s in toerisme www.bestboss-project.eu Grant Agreement No.: 2014-1-DE02-KA200-001608 Dit project werd gefinancierd met de steun van de Europese

Nadere informatie

Bijeenkomst MICE partners 22 september 2016

Bijeenkomst MICE partners 22 september 2016 Bijeenkomst MICE partners 22 september 2016 1 Agenda 15.00 15.10 Welkom 15.10 15.15 Stand van zaken 15.15 15.40 MiddenGrote Congressen 15.40 16.10 MICE activiteiten integrale aanpak 2017 16.10 16.20 Amsterdam

Nadere informatie

Smals Bureau voor Communicatie

Smals Bureau voor Communicatie Smals Bureau voor Communicatie Communicatie die het verschil maakt Onze aanpak Communicatie begint met luisteren. Het Bureau voor Communicatie luistert naar uw behoeften en gaat samen met u op zoek naar

Nadere informatie

Op 20 september wordt Square, het nieuwe Congrespaleis in Brussel, ingehuldigd. Dit conferentiecentrum kan tot 2.000 congresgangers ontvangen.

Op 20 september wordt Square, het nieuwe Congrespaleis in Brussel, ingehuldigd. Dit conferentiecentrum kan tot 2.000 congresgangers ontvangen. Persbericht 10 september 2009 De komende inhuldiging van het nieuwe Congrespaleis (Square) stelt eens te meer de vraag omtrent de noodzaak van de BTW-verlaging in de Horeca, vooral voor het zakentoerisme

Nadere informatie

VISIT ANTWERPEN TERUGBLIK TOERISTISCH JAAR 2015

VISIT ANTWERPEN TERUGBLIK TOERISTISCH JAAR 2015 VISIT ANTWERPEN TERUGBLIK TOERISTISCH JAAR 2015 Media Baliebezoeken Balie Totaal Grote aantal Markt journalisten en persbezoeken BRON INSTELLING VISIT ANTWERPEN 251.759 bezoekers +25% INTERNATIONALE TOP

Nadere informatie

Martine Willekens projectmanager internationale marketing Van Gogh 2015

Martine Willekens projectmanager internationale marketing Van Gogh 2015 Martine Willekens projectmanager internationale marketing Van Gogh 2015 125 ste sterfdag 29 juli, Auvers-sur-Oise Promoting partners Van Gogh 2015: Contributing partners Van Gogh Europe: Doelstellingen

Nadere informatie

Bedrijfsvoering Dienst Communicatie

Bedrijfsvoering Dienst Communicatie Bedrijfsvoering Dienst Communicatie PERSBERICHT 4/05/2015 15/0000 Toerisme in Gent overschrijdt de kaap van 1 miljoen in 2014: stad blijft inzetten op duurzaam toerisme In 2014 waren er in Gent volgens

Nadere informatie

Brugge City Card Inhoud

Brugge City Card Inhoud Inhoud - Wat? - Waarom? - Samenstelling - Prijs - Distributie - Marketing - Reflecties Wat? - Smart Card vergelijkbaar met een kredietkaart met computerchip - Voordeelkaart > Hoe meer je bezoekt hoe meer

Nadere informatie

Landbouw in de stad en in de stadsrand ontwikkelen

Landbouw in de stad en in de stadsrand ontwikkelen Landbouw in de stad en in de stadsrand ontwikkelen Actie 1: commerciële landbouw Doelstellingen: 1 De kennis over stedelijke landbouw ontwikkelen Een strategisch standpunt identificeren over het haalbare

Nadere informatie

Wat is marketing. Hoe wordt marketing gebruikt in de praktijk. Product. Prijs

Wat is marketing. Hoe wordt marketing gebruikt in de praktijk. Product. Prijs Wat is marketing Marketing is het proces die je moet doorgaan om de behoeften van uw klanten te bevredigen. Eerst werd marketing gezien als het geheel van activiteiten die de ruil van producten of diensten

Nadere informatie

Productkaarten Connectprogramma

Productkaarten Connectprogramma Productkaarten Connectprogramma De kracht van het netwerk: sámen maken we Brabant Brabant op de kaart zetten als de meest gastvrije en innovatieve regio van Europa. Zodat meer bezoekers naar Brabant komen,

Nadere informatie

D1 Basketball Team ONE TEAM NO LIMITS!

D1 Basketball Team ONE TEAM NO LIMITS! D1 Basketball Team ONE TEAM NO LIMITS! www.brusselsbasketball.be www.facebook.com/brusselsbasket @BrusselsBasket5 Brussel De stad Brussel is, met zijn ongeveer 168.230 inwoners, omringd, in een unieke

Nadere informatie

DE MEETINGINDUSTRIE IN VLAANDEREN. Roadshow Antwerpen 26 maart 2015

DE MEETINGINDUSTRIE IN VLAANDEREN. Roadshow Antwerpen 26 maart 2015 DE MEETINGINDUSTRIE IN VLAANDEREN Roadshow Antwerpen 26 maart 2015 PROGRAMMA 9.30 11.00 Resultaten meetingonderzoek & vooruitblik activiteiten Toerisme Vlaanderen 11.00-11.30 Koffiepauze 11.30 13.00 Workshop

Nadere informatie

Opening Customer Centers Persconferentie Berchem, Gent, Liège 2 april 2014

Opening Customer Centers Persconferentie Berchem, Gent, Liège 2 april 2014 Opening Customer Centers Persconferentie Berchem, Gent, Liège 2 april 2014 AGENDA 10u15 10u30 11u15 11u45 12u00 12u30 Onthaal Introductie Onze lokale strategie Customer Center in Berchem door Hilde Wuyts,

Nadere informatie

LANCERING BISTRONOMIE GIDS 2012

LANCERING BISTRONOMIE GIDS 2012 PERSMAP LANCERING BISTRONOMIE GIDS 2012 De lekkerste bistro s van het moment verzameld in 1 overzichtelijke gids. Vandaag lanceren Steve Engels en Johannes Denis de gids Bistronomie 2012. Deze eerste editie

Nadere informatie

strategie concept creatie

strategie concept creatie strategie concept creatie Wij houden van competities, daag ons uit voor uw pitch?tip: Waarom wij? Innovatie in Design Een merk is de spiegel van uw creatie. Het vertegenwoordigt uw product en uw bedrijf.

Nadere informatie

Promotiebijeenkomst Oost. Amsterdam, 5 oktober 2015

Promotiebijeenkomst Oost. Amsterdam, 5 oktober 2015 Promotiebijeenkomst Oost Amsterdam, 5 oktober 2015 Welkom bij Lloyd Hotel Piet Boogert, directeur Lloyd Hotel Visie op citymarketing Geerte Udo, marketing director Bezoekers Amsterdam 2014 Bezoekers Bezoekdagen

Nadere informatie

DE MEETINGINDUSTRIE IN VLAANDEREN. Roadshow Limburg 2 april 2015

DE MEETINGINDUSTRIE IN VLAANDEREN. Roadshow Limburg 2 april 2015 DE MEETINGINDUSTRIE IN VLAANDEREN Roadshow Limburg 2 april 2015 PROGRAMMA 9.30 11.00 Resultaten meetingonderzoek & vooruitblik activiteiten Toerisme Vlaanderen 11.00-11.30 Koffiepauze 11.30 13.00 Workshop

Nadere informatie

Stelling. Hoe kunnen we Social Media toepassen als dienstverleners?

Stelling. Hoe kunnen we Social Media toepassen als dienstverleners? Stelling Hoe kunnen we Social Media toepassen als dienstverleners? Tim Cosson Internet Strateeg Eigenaar mindworkz 26 jaar oud Woon samen Voetbal Geloof in samenwerken 1.Wat is social media? 2.Welke doelen

Nadere informatie

Meer toerisme door gebruik nieuwe media Charel van Dam Innovatielab/NBTC

Meer toerisme door gebruik nieuwe media Charel van Dam Innovatielab/NBTC 1 Meer toerisme door gebruik nieuwe media Charel van Dam Innovatielab/NBTC Agenda Wat is innovatielab? Doel innovatielab Onderzoek innovatielab Producten innovatielab Travel 3.0 platform 2 Wat is het innovatielab

Nadere informatie

S.M.A.R.T. update. Statistics. Market Analysis. Research. Trends.

S.M.A.R.T. update. Statistics. Market Analysis. Research. Trends. S.M.A.R.T. update Statistics. Market Analysis. Research. Trends. Ontwikkeling musea, attracties & schiphol 2013, 2014 tm ytd april 2015 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 2013 2014 2015 0,0% -5,0%

Nadere informatie

WELKOM COLLEGA S! TOPICS. - Doelgroep - Bestemming Vlaanderen - Concept - Shop - Beelden

WELKOM COLLEGA S! TOPICS. - Doelgroep - Bestemming Vlaanderen - Concept - Shop - Beelden WELKOM COLLEGA S! TOPICS - Doelgroep - Bestemming Vlaanderen - Concept - Shop - Beelden DOELGROEP DOELGROEP In de lijn met de missie en internationale marketingstrategie van Toerisme Vlaanderen, is het

Nadere informatie

Wandelroutes, fietsroutes, themaroutes, educatieve routes en Outdoor games

Wandelroutes, fietsroutes, themaroutes, educatieve routes en Outdoor games Nieuw recreatief concept RouteApp. Meer zien, meer beleven Titel: RouteApps: de toekomst is begonnen Wandelroutes, fietsroutes, themaroutes, educatieve routes en Outdoor games Buro Kloeg RouteApp. Meer

Nadere informatie

Het Fair Fashion Festival 2016

Het Fair Fashion Festival 2016 Het Fair Fashion Festival 2016 Wij streven ernaar de aandacht van de consument voor Fair Trade fashion te vergroten door middel van het Fair Fashion Festival. Onder het begrip fashion verstaan wij: kleding,

Nadere informatie

De recreatieve verblijfs- en dagtoerist in Brussel

De recreatieve verblijfs- en dagtoerist in Brussel Kunststedenonderzoek De recreatieve verblijfs- en dagtoerist in 17 oktober 2012 Onderzoek: samenwerking tussen Toerisme Vlaanderen en de Vlaamse kunststeden regionale economie lokale economie centrumbeheer

Nadere informatie

Observatorium voor Gezondheid en Welzijn OPERATIONEEL PLAN 2011-2014

Observatorium voor Gezondheid en Welzijn OPERATIONEEL PLAN 2011-2014 Observatorium voor Gezondheid en Welzijn OPERATIONEEL PLAN 2011-2014 1. OPDRACHTEN VAN HET OBSERVATORIUM VOOR GEZONDHEID EN WELZIJN 1.1 Wettelijke basis De opdrachten van het Observatorium staan opgesomd

Nadere informatie

strategie concept creatie

strategie concept creatie strategie concept creatie Wij houden van competities, daag ons uit voor uw pitch!?tip: Waarom wij? INNOVATIE IN DESIGN Een merk is de spiegel van uw creatie. Het vertegenwoordigt uw product en uw bedrijf.

Nadere informatie

Voorstel Marketing en Promotie Veluwe. Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen

Voorstel Marketing en Promotie Veluwe. Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen Voorstel Marketing en Promotie Veluwe Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen VOORSTEL MARKETING & PROMOTIE VELUWE VRAAGSTELLING: Opstellen van een toeristisch marketingactiviteitenprogramma voor

Nadere informatie

THE WEB 3.0 CLOTHING BUYING EXPERIENCE. Masterproef Propositie

THE WEB 3.0 CLOTHING BUYING EXPERIENCE. Masterproef Propositie THE WEB 3.0 CLOTHING BUYING EXPERIENCE Masterproef Propositie Tom Knevels Communicatie & MultimediaDesign 2011-2012 KERNWOORDEN Online in combinatie met offline kopen, beleving/ervaring, vertrouwen, kledij

Nadere informatie

Bedrijf. Merk. Activiteit. Opvallen. Logo. Ontwerp. Samenhang. Verkoop. Succes. Uw klanten en leden zijn. interactief!

Bedrijf. Merk. Activiteit. Opvallen. Logo. Ontwerp. Samenhang. Verkoop. Succes. Uw klanten en leden zijn. interactief! Bedrijf Ontwerp Merk Logo Activiteit Samenhang Opvallen Verkoop Succes Uw klanten en leden zijn interactief! Reclamebureau Schetskamer staat u graag bij in het ontwikkelen van een interactieve app. Hoe

Nadere informatie

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland 18 december 2012 Social Media Onderzoek MKB Nederland 1. Inleiding Er wordt al jaren veel gesproken en geschreven over social media. Niet alleen in kranten en tijdschriften, maar ook op tv en het internet.

Nadere informatie

Campagnes, beurzen, nieuwe website zakelijk, online platform, watersportdag, nieuwsbrieven, social media, persreizen

Campagnes, beurzen, nieuwe website zakelijk, online platform, watersportdag, nieuwsbrieven, social media, persreizen 2016 / 2017 Het TEAM Campagnes, beurzen, nieuwe website zakelijk, online platform, watersportdag, nieuwsbrieven, social media, persreizen Persreizen TV uitzending Kilimangiaro op RAI 3 in Italië Publicatie

Nadere informatie

Verslag 10 december 2014

Verslag 10 december 2014 Verslag 10 december 2014 Op 10 december vond, in Het Communicatiehuis te Gent, de eerste vergadering van de gebruikersgroep plaats. Er waren 25 bedrijven aanwezig. Voorstelling IWT De heer Filip Van Isacker

Nadere informatie

Inventarisatie nieuwe & sociale media gastvrijheidsindustrie. 11 januari 2011

Inventarisatie nieuwe & sociale media gastvrijheidsindustrie. 11 januari 2011 Inventarisatie nieuwe & sociale media gastvrijheidsindustrie 11 januari 2011 Innovatielab Dit HSMAI NBTC NHTV initiatief (met steun van EZ) heeft als doel het antwoord te vinden op deze vraag: Hoe kan

Nadere informatie

Europees Forum voor Sociaal Toerisme. Sociaal Toerisme: Welke toekomst in Europa?

Europees Forum voor Sociaal Toerisme. Sociaal Toerisme: Welke toekomst in Europa? Europees Forum voor Sociaal Toerisme Sociaal Toerisme: Welke toekomst in Europa? Floreal Blankenberge, 1-3 oktober 2013 Voorlopig programma Dinsdag 1 oktober 08u30: Opening secretariaat van het Forum 09u00

Nadere informatie

Zet je zaak zinvol in de picture & verhoog je ROI

Zet je zaak zinvol in de picture & verhoog je ROI CIZZO.BE 1 2 Zet je zaak zinvol in de picture & verhoog je ROI Wat is CIZZO? Fashion & lifestyle met pit, zowel offline als online. Dát is CIZZO in een notendop. Zonder zever bieden we vrouwelijke lezers

Nadere informatie

Kiezen voor All In Content betekent dat u over kennis van een compleet team beschikt in plaats van afhankelijk te worden van één enkele consultant:

Kiezen voor All In Content betekent dat u over kennis van een compleet team beschikt in plaats van afhankelijk te worden van één enkele consultant: Over ons All In Content begeleidt IT & New Media projecten in het domein van Enterprise 2.0 portals en contentmanagement. Onze focus ligt in het bijzonder op het gebied van duurzaam werken met toepassingen

Nadere informatie

Herdenkingstoerisme Westhoek 2014

Herdenkingstoerisme Westhoek 2014 Visitor Management Herdenkingstoerisme Westhoek 2014 Persconferentie 8 april 2015 Opvolging bezoekerscijfers WOI-sites Westhoek BC Westfront 7 MUSEA: via ticketing 4 BEGRAAFPLAATSEN: via tellers Forse

Nadere informatie

S.M.A.R.T. update. Statistics. Market Analysis. Research. Trends.

S.M.A.R.T. update. Statistics. Market Analysis. Research. Trends. S.M.A.R.T. update Statistics. Market Analysis. Research. Trends. 35,0% 30,0% Ontwikkeling musea, attracties & schiphol 2012, 2013 tm ytd december 2014 2012 2013 2014 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% Nov Dec

Nadere informatie

Hoe gebruikt u Google, Bloggen en Social Media om online goed gevonden te worden?

Hoe gebruikt u Google, Bloggen en Social Media om online goed gevonden te worden? Webinar Social Media Marketing Hoe gebruikt u Google, Bloggen en Social Media om online goed gevonden te worden? Bram van Ast TeamForce Online Marketing Solutions Bazoon Marketing Services Welkom en Introductie

Nadere informatie

Het Fair Fashion Festival 2015

Het Fair Fashion Festival 2015 Het Fair Fashion Festival 2015 Wij streven ernaar de aandacht van de consument voor F air T rade fashion te verhogen door middel van het Fair Fashion Festival. Onder het begrip fashion verstaan wij: kleding,

Nadere informatie

Mario Eggermont - CEO Crossmark

Mario Eggermont - CEO Crossmark missie & visie Een jong vooruitstrevend reclame & adviesbureau met een eigen karakter. Een heldere, rechtlijnige aanpak, gesteund op gedrevenheid en beroepskennis, gestuurd door vakbekwame en creatieve

Nadere informatie

Old Holland 27 januari Volendam

Old Holland 27 januari Volendam Old Holland 27 januari Volendam Wim Rijkenberg Wethouder gemeente Edam-Volendam Frans van der Avert Algemeen directeur Amsterdam Marketing 3 4 Voor wie? Beslissers Internationale bedrijven (zakelijke)

Nadere informatie

projectmedewerk(st)er visuele communicatie en multimedia (webmaster)

projectmedewerk(st)er visuele communicatie en multimedia (webmaster) De Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai werft aan: projectmedewerk(st)er visuele communicatie en multimedia (webmaster) I. DE EUROMETROPOOL LILLE-KORTRIJK-TOURNAI

Nadere informatie

Forum logies Brugse Ommeland

Forum logies Brugse Ommeland Forum logies Brugse Ommeland Op de agenda 14u00 14u40 Maak optimaal gebruik van de website van het Brugse Ommeland en Westtoer Valérie Van Haute, projectmanager Brugse Ommeland (Westtoer) De kracht van

Nadere informatie

TIME TO CHANGE ROOT & BRANCH

TIME TO CHANGE ROOT & BRANCH TIME TO CHANGE ROOT & BRANCH Alternatieve financiering Cultuurplatform Alternatieve financiering Sponsoring van profit bedrijven aan cultuurinstellingen Alle vormen van inkomsten /samenwerkingen die geen

Nadere informatie

Leandro Valentino Obrie

Leandro Valentino Obrie Leandro Valentino Obrie Address: Personal Website: http://www.leandrovalentino.com Summary Mijn naam is Leandro Valentino Obrie, een ondernemende senior branding specialist met ca 6 jaar ervaring in social

Nadere informatie

Staat uw bedrijf online op de kaart?

Staat uw bedrijf online op de kaart? Staat uw bedrijf online op de kaart? Online geld verdienen is een hele onderneming. Een website alleen is niet meer genoeg; er wordt veel meer van u gevraagd om businesskansen te benutten. Uw bestaande

Nadere informatie

Creat4u. www.icreat4u.nl COMPLETE WEBSITE. voor ondernemers. 47,50,- per maand zonder opstartkosten. ONZE VOORDELEN! EEN ALL-IN WEBSITE

Creat4u. www.icreat4u.nl COMPLETE WEBSITE. voor ondernemers. 47,50,- per maand zonder opstartkosten. ONZE VOORDELEN! EEN ALL-IN WEBSITE COMPLETE WEBSITE voor ondernemers 47,50,- per maand zonder opstartkosten. Een complete website voor uw onderneming en die ook nog goed vindbaar is, dat is wat we willen! Maar hoe? EEN ALL-IN WEBSITE ONZE

Nadere informatie

SALESLEADS GENEREREN MET UW WEBSITE

SALESLEADS GENEREREN MET UW WEBSITE Webinar SALESLEADS GENEREREN MET UW WEBSITE Bram van Ast TeamForce Online Marketing Solutions Bazoon Marketing Services Welkom en Introductie Onderwerpen Kennismaking met TeamForce en Bazoon Hoe Internet

Nadere informatie

Over promo-code.be. Snelst groeiende Belgische kortingssite. Selinde Winter Account Manager Belgium

Over promo-code.be. Snelst groeiende Belgische kortingssite. Selinde Winter Account Manager Belgium Over promo-code.be Promo-code.be zag het levenslicht in 2011 tijdens onze gemeenschappelijke projecten in de Silicon Valley van Europa namelijk Gent. We specialiseren ons in kortingen en promoties. Gemiddeld

Nadere informatie

Onderzoek vrienden- en familiebezoek. SusTRIP Sustainable Tourism Research and Intelligence Partnership. Juni 2011

Onderzoek vrienden- en familiebezoek. SusTRIP Sustainable Tourism Research and Intelligence Partnership. Juni 2011 Onderzoek vrienden- en familiebezoek SusTRIP Sustainable Tourism Research and Intelligence Partnership Juni 2011 Contactgegevens Tracey Parker Research Manager Visit Kent / Kent County Council 28/30 St

Nadere informatie

Hoe ervaren mijn klanten mijn huidig dienstenaanbod? Philippe Martens

Hoe ervaren mijn klanten mijn huidig dienstenaanbod? Philippe Martens Hoe ervaren mijn klanten mijn huidig dienstenaanbod? Philippe Martens The Customer Journey - The touchpoints The Customer Journey - Experience mapping agenda The Customer Journey Begrijp elke stap in

Nadere informatie

DE MEETINGINDUSTRIE IN VLAANDEREN. Roadshow Brussel 30 maart 2015

DE MEETINGINDUSTRIE IN VLAANDEREN. Roadshow Brussel 30 maart 2015 DE MEETINGINDUSTRIE IN VLAANDEREN Roadshow Brussel 30 maart 2015 PROGRAMMA 9.30 10.30 Resultaten meetingonderzoek & vooruitblik activiteiten Toerisme Vlaanderen 10.30-11.00 Koffiepauze 11.00 12.30 Workshop

Nadere informatie

StepStone in cijfers Augustus 2014

StepStone in cijfers Augustus 2014 StepStone in cijfers Augustus 2014 StepStone feiten & cijfers Enkele cijfers Bezochte pagina s 961,662 Aantal bezoeken 342,486 Unieke bezoekers 236,063 Aantal vacatures 957 Afgelopen maand in een notendop

Nadere informatie

COMMUNICATIE. fiche VADEMECUM VAN DE DUURZAME WIJKEN. Waarom communiceren?

COMMUNICATIE. fiche VADEMECUM VAN DE DUURZAME WIJKEN. Waarom communiceren? fiche 9 DE COMMUNICATIE VADEMECUM VAN DE DUURZAME WIJKEN In een dynamiek zoals die van de Duurzame Wijken, die erop gericht is de bewoners samen te brengen rond een gemeenschappelijk project, vormt communicatie

Nadere informatie

INBOUND MARKETING STRATEGIE

INBOUND MARKETING STRATEGIE Webinar INBOUND MARKETING STRATEGIE voor GROEI! Bram van Ast TeamForce Online Marketing Solutions Bazoon Marketing Services Welkom en Introductie Onderwerpen Kennismaking met TeamForce en Bazoon Hoe Internet

Nadere informatie

E-commerce Oktober 2016

E-commerce Oktober 2016 E-commerce Oktober 2016 Sterke stijging van aantal zelfstandige handelaars dat online verkoopt: vandaag doet 5 aan e-commerce t.o.v. 3 in 2014. Verkoop gebeurt vooral via eigen webshop of website. Meer

Nadere informatie

Plan van aanpak, 17 september 2014

Plan van aanpak, 17 september 2014 Plan van aanpak, 17 september 2014 DEP WORKS B.V. / DEP WORKS office & management support / DEP WORKS MEET&GREET Marnick de Groot Milan van der Maaten Luuk Roordink Afdeling: Marketing & Communicatie Contactpersonen:

Nadere informatie

Projectoproep / Commemoraties 1914-18

Projectoproep / Commemoraties 1914-18 1. Algemene Informatie 1.1 Context Herdenkingsplechtigheden Eerste Wereldoorlog (1914-18) in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest maakt zich op voor de herdenking van honderd

Nadere informatie

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST ADVIES (BRUGEL-ADVIES-20130722-175) betreffende het verslag van de distributienetbeheerder SIBELGA over de niet-discriminerende praktijken

Nadere informatie

Documentatiemap VEENENDAAL. VoordeelCard VEENENDAAL. W. van Oranje-Nassau. Veenendaal VoordeelCard is een initiatief van:

Documentatiemap VEENENDAAL. VoordeelCard VEENENDAAL. W. van Oranje-Nassau. Veenendaal VoordeelCard is een initiatief van: Documentatiemap Veenendaal is een initiatief van: 1. Wat is de Veenendaal Voordeel Card De Veenendaal Voordeel Card is een digitale abonneekaart die vanaf begin november 2012 voor inwoners en bezoekers

Nadere informatie

In deze nieuwsbrief. A.van Beerendonk

In deze nieuwsbrief. A.van Beerendonk A.van Beerendonk Van: VVV Midden-Limburg namens VVV Midden-Limburg Verzonden: dinsdag 6 oktober 2015 16:14 Aan: Griffie

Nadere informatie

Gelderland levert je mooie streken. Geldersestreken2016

Gelderland levert je mooie streken. Geldersestreken2016 Gelderland levert je mooie streken Geldersestreken2016 Wat doen we? Het bezoek aan de Gelderse streken (Veluwe, Achterhoek, regio Arnhem Nijmegen en Rivierenland) in zijn geheel bevorderen: meer toeristen

Nadere informatie

Stand van Zaken Campagne Hart van Europa

Stand van Zaken Campagne Hart van Europa Stand van Zaken Campagne Hart van Europa September 2013 1. De Partners de solide basis van onze Euregionale samenwerking! Hart van Europa is een samenwerkingsverband tussen: Toerisme Limburg (BE) Fédération

Nadere informatie

Toerisme in perspectief. NBTC Holland Marketing Afdeling Research

Toerisme in perspectief. NBTC Holland Marketing Afdeling Research Toerisme in perspectief NBTC Holland Marketing Afdeling Research Inleiding In dit rapport wordt op hoofdlijnen een beeld geschetst van trends en ontwikkelingen in het (internationaal) toerisme en de factoren

Nadere informatie

INBOUND MARKETING LIVE WEBSITE SEO - ZOEKMACHINE OPTIMALISATIE DE GOOGLE MAGIC SHOW

INBOUND MARKETING LIVE WEBSITE SEO - ZOEKMACHINE OPTIMALISATIE DE GOOGLE MAGIC SHOW Webinar LIVE WEBSITE SEO - ZOEKMACHINE OPTIMALISATIE DE GOOGLE MAGIC SHOW Bram van Ast TeamForce Online Marketing Solutions Bazoon Marketing Services Onderwerpen Welkom en Introductie Kennismaking met

Nadere informatie

PRESTATIESITE WEBPAKKET

PRESTATIESITE WEBPAKKET PRESTATIESITE WEBPAKKET PRESTATIESITE Wij hebben al onze ervaring gebruikt om een gestandaardiseerd webpakket te ontwikkelen met een lay-out welke de focus heeft op leads en new business. Op deze wijze

Nadere informatie

Informatie & Tarieven 2013. competities. magazines. webinars. websites. boeken. events. e-zines. get elektorized

Informatie & Tarieven 2013. competities. magazines. webinars. websites. boeken. events. e-zines. get elektorized Informatie & Tarieven 2013 competities magazines webinars websites boeken events e-zines get elektorized The world s most comprehensive platform for electronics professionals with a passion Elektor is

Nadere informatie

04 Support staff training

04 Support staff training Het introduceren van referentiekaders voor kwaliteitsborging op het gebied van beroepsonderwijs en training (VET) is de afgelopen jaren tot een prioriteit uitgegroeid. Tijdens de vroege stadia van de ontwikkeling

Nadere informatie

Social Media Strategie Plan

Social Media Strategie Plan Social Media Strategie Plan Creëren van de strategie en planning van de uitvoering Een stappenplan met daarin vastgelegd waar je merk staat, waar je heen wilt en en hoe er te komen. Houd in gedachten dat

Nadere informatie

open mind sharp business

open mind sharp business open mind sharp business De kracht van Amsterdam als (inter)nationale congresstad foto Siebe Swart Investeren in congresmarketing is goed voor de economische en maatschappelijke waarde van de metropool

Nadere informatie

Prestatieindicatoren Twents Bureau voor Toerisme 2012-2015

Prestatieindicatoren Twents Bureau voor Toerisme 2012-2015 Prestatieindicatoren Twents Bureau voor Toerisme 2012-2015 Activiteit Doelstelling Samenwerking Prestatie-Indicatoren 2012-2015 1) Campagne Algemene imagocampagne waarbij het betere landleven, kwaliteit

Nadere informatie

BeCube = B. Merkstrategie

BeCube = B. Merkstrategie BeCube, brand & communications BeCube = B 3 Oftewel: wees tot de derde macht. Tijd, ruimte en kansen laten zich afdwingen. Verleg grenzen Er is altijd een oplossing. Altijd een stap meer. Merkstrategie

Nadere informatie

optimaliseer uw transactionele post voor een betere customer experience

optimaliseer uw transactionele post voor een betere customer experience optimaliseer uw transactionele post voor een betere customer experience De kracht van papier in enkele cijfers 97 % van de Belgen maakt elke dag zijn brievenbus leeg. benut alle troeven van uw transactionele

Nadere informatie

Indicatorenfiche: prioriteit 3

Indicatorenfiche: prioriteit 3 INTERVENTIELOGICA INTERREG 5 In de verordeningen voor de programmaperiode 2014-2020 legt de Europese Commissie de nadruk op de interventielogica van de programma s en op het belang van de selectie van

Nadere informatie

Social Media, de basis

Social Media, de basis 1 Social Media, de basis Inhoud Doelstellingen Social Media Vormen van Social Media Tools social media Eigenschappen van de doelgroep Trends en ontwikkelingen Astrid Schiepers, www.donnadioggi.nl 2 Waarom

Nadere informatie

BRENG AFWACHTENDE PROSPECTS SNELLER IN BEWEGING IK WIL SNELLER

BRENG AFWACHTENDE PROSPECTS SNELLER IN BEWEGING IK WIL SNELLER BRENG AFWACHTENDE PROSPECTS SNELLER IN BEWEGING IK WIL SNELLER B2B WEBSITE PLANNING ROADMAP Zo maak je een betere B2B website Johan marketing Johan sales Peep copy Patrick design zes stappen naar een betere

Nadere informatie

New Land. Almere, 21 oktober 2014

New Land. Almere, 21 oktober 2014 New Land Almere, 21 oktober 2014 1 Jan Nico Appelman Gedeputeerde provincie Flevoland 2 RinkjeTromp Marketing Manager Toerisme Flevoland 3 Frans van der Avert Directeur Amsterdam Marketing 4 Wat zijn

Nadere informatie

smart meeting solutions

smart meeting solutions smart meeting solutions Worldmeetings Worldmeetings is een zakelijk dienstverlener gespecialiseerd in het boeken van externe meetings en hotelkamers. Zowel nationaal als internationaal. Ontzorgen, organiseren

Nadere informatie

Social Media? Aan de slag met Twitter en Facebook. 14 november 2011

Social Media? Aan de slag met Twitter en Facebook. 14 november 2011 Social Media? Aan de slag met Twitter en Facebook 14 november 2011 Kennismaken Esther Kroes KroesKontrol ons aanbod binnen online communicatie en marketing 1. Werving en selectie 2. Workshops & presentaties

Nadere informatie

HUB. non lineair ---

HUB. non lineair --- HUB non lineair 1 juli 2016 2 INLEIDING Digitale workflow De OLON MediaHub non lineair (verder te noemen de MediaHub) is een backend systeem dat de oplossing biedt voor de meest complexe vraagstukken op

Nadere informatie

klanten via internet Zoeken Ik doe een gok

klanten via internet Zoeken Ik doe een gok klanten via internet Zoeken Ik doe een gok klanten gezocht open klanten gezocht KLANTEN ZOEKEN VIA INTERNET Wist u dat 8 op 10 Belgen dagelijks het internet gebruikt? En dat de helft daarvan het medium

Nadere informatie