inleiding 2015 wordt voor visit.brussels een overgangsjaar.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "inleiding 2015 wordt voor visit.brussels een overgangsjaar."

Transcriptie

1 actieplan 2015

2 inleiding 2015 wordt voor visit.brussels een overgangsjaar. Zoals u wellicht weet, wordt er momenteel aan onze structuren gesleuteld. Het resultaat hiervan krijgt in de loop van dit jaar vorm naar aanleiding van de regionalisering van het toerisme voorzien door de 6de staatshervorming. Dit actieplan omvat aldus een reeks richtlijnen die voor onze verschillende diensten bestemd zijn. Zo kunnen zij de activiteiten voortzetten die noodzakelijk zijn voor het onthaal en de informatie van bezoekers in Brussel, of het nu gaat om vrijetijds- of zakentoeristen. Aan de opsomming van acties in deze presentatiefolder wordt in de loop van het jaar meestal nog het een en het ander gewijzigd. De centrale doelstellingen blijven echter behouden. In afwachting van de regeringsbesluiten die het nieuwe gezicht van onze missie zullen bepalen, blijft visit.brussels het imago van Brussel promoten aan de hand van de uitgewerkte strategie en het marketingbeleid versterken zoals bepaald door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Deze marketing is zowel thematisch als gemeenschappelijk: hij vestigt de aandacht op zowel de belangrijkste troeven als de sterke bedrijfstakken van Brussel en promoot die op basis van gemeenschappelijke belangen (belangstellingscentra) van potentiële gebruikers. Cultuur, vrije tijd, internationale verenigingen, congressen, Europese instellingen en sport zijn allemaal prioriteitsgebieden die in specifiekere thema s naar voren worden gebracht en op die manier de bezoeker helpen in zijn keuze voor Brussel als vrijetijds- of congresbestemming in de catalogus van Europese steden. De talrijke acties die visit.brussels in 2015 voorziet, getuigen voor zover dat nog nodig is van de creativiteit, de levenskunst en het kosmopolitische karakter van Brussel, ver buiten onze grenzen, maar herinneren Brusselaars ook aan het dynamisme en de ambities van hun gewest. Alain Hutchinson, Voorzitter Patrick Bontinck CEO 2

3 verslag over het toerisme in Brussel Algemeen overzicht In 2013 trok Brussel 3,3 miljoen bezoekers aan, goed voor 6,3 miljoen overnachtingen. Dit cijfer houdt geen rekening met de 7 à 8 miljoen eendagsbezoekers die niet in het Brussels gewest overnachten. De doelstelling is om in miljoen overnachtingen te halen. De laatste jaren is het aantal overnachtingen in Brussel ondanks de economische en financiële crisis die sinds 2008 heerst, fors gestegen. Over de laatste 10 jaar bedraagt het gemiddeld groeipercentage 3,2% en over de laatste 5 jaar, zelfs 4,8%, terwijl de impact van deze crisis dan bijzonder voelbaar was. Het beëindigen van de crisis, het economisch herstel alsook het herstel van het vertrouwen bij de consument in samenhang met een steeds aantrekkelijker Brussel duiden op schitterende toekomstperspectieven voor het toerisme in het gewest. Door deze gunstige ontwikkelingen heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zich in België werkelijk doen gelden als een belangrijke drijfkracht achter groei door het aantal overnachtingen sinds 1992 bijna te verdubbelen terwijl de rest van het land slechts een groei kende van 4%. Brussel behaalt tegenwoordig een marktaandeel in België van 20% en ongeveer hetzelfde aantal overnachtingen als Wallonië terwijl de hoofdstad 20 jaar geleden mocht rekenen op 2,5 keer minder overnachtingen. Er dient opgemerkt dat die stijgende trend ook aanwezig is in andere Europese steden die een positievere ontwikkeling kennen dan niet-stedelijke gebieden. En ook al stijgt de verblijfsduur enigszins sinds 2010 van 1,85 tot meer dan 1,9 dagen zijn het voornamelijk de nieuwkomers die het Brussels gewest de nodige impuls geven, wat erop wijst dat de belangstelling bij toeristen toeneemt en de stad ook aantrekkelijker is. Evolutie van de overnachtingen in de 3 regio's Millions Brussels Hoofdstedelijk Gewest Vlaanderen Wallonië

4 verslag over het toerisme in Brussel Business versus leisure Brussel is en blijft een zakelijke bestemming eerder dan een vrijetijdsbestemming. Deze situatie is gunstig voor Brussel omdat de stad op die manier voor de overnachtingen kan genieten van een mix van klanten tijdens weekdagen en weekends. Het verschil tussen zaken en vrije tijd blijkt echter te verminderen: vrije tijd wint in toenemende mate aan belang, getuige hiervan de vrijetijdsovernachtingen die sinds 2000 tweemaal zo sterk toenemen als de overnachtingen om professionele redenen. In hotels zien we een belangrijkere toename van de bezettingsgraad tijdens het weekend (eerder verbonden met vrije tijd) dan tijdens de weekdagen (eerder zakelijk). Millions Evolutie van recreatieve / professionele overnachtingen en aandeel van de professionele overnachtingen Deel van Professioneel (rechts schaal) Professionele overnachtingen (links schaal) Recreatieve overnachtingen (links schaal) 100% 90% 80% % % % % % % % 54% 55% 57% 59% 62% 60% 61% 59% 60% 57% 54% 54% 54% 54% 54% 55% 51% 51% 53% 54% 52% % 0% 4

5 verslag over het toerisme in Brussel Voornaamste markten De binnenlandse markt, die ongeveer 20% van het totaal vertegenwoordigt, eigent zich het leeuwendeel toe. Onder alle buitenlandse markten is Europa veruit het best vertegenwoordigd in Brussel (met 80% van de overnachtingen). Dit heeft alles te maken met de geografische nabijheid en de (gemakkelijke) toegankelijkheid van Brussel maar ook met de hechte banden die Brussel als Europese hoofdstad met die landen aangaat. Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Spanje staan op kop en Nederland en Italië vervolledigen de top 6. Deze 6 landen vertegenwoordigen ongeveer 65% van de overnachtingen in Brussel. Noord-Amerika, met de Verenigde Staten op kop, en Azië met Japan en China staan schouder aan schouder. Op vlak van groei is het beeld echter totaal anders: de groei van de overnachtingen sinds 2000, +36% in totaal, hebben we voornamelijk te danken aan Zuid-Amerika (+184%), en niet enkel aan Brazilië. Voor Azië (+29%) zijn het vooral de Golfstaten, naast China, die erop vooruit gaan, ook al zijn zij in Brussel verhoudingsgewijs slechts bescheiden aanwezig. Voor Europa waar de groei ongeveer gelijk loopt met die van Azië (+31%), presteren de Oost-Europese landen het best, met Rusland op kop. Accommodatie Het aandeel van hotels in de accommodatie blijft zeer belangrijk, met meer dan 94% van de overnachtingen. Het zijn de drie- en viersterrenhotels die de meeste overnachtingen binnenhalen nagenoeg 75%. Naast een groei van het aanbod hotelkamers (meer dan bijkomende kamers, hetzij +15% tussen 2008 en 2014) stijgt ook de bezettingsgraad over de laatste jaren, vooral zoals gezegd tijdens de weekends. De hotelkamerprijzen zijn daarentegen sterk gedaald als een gevolg van de crisis in 2009 en daarbij ook nog sinds % 80% 7% 2% 2% 1% 5

6 acties 2015

7 afdeling administratie De afdeling Administratie omvat de boekhouding, de dienst Human Resources, de dienst Support en informatica en de Juridische dienst. Op het gebied van human resources stelt deze afdeling zich ten doel in te staan voor het welzijn op het werk van alle personeelsleden en de toegang tot opleidingen voor alle personeelsleden te garanderen (jaarlijks minimum 1 dag opleiding voor ieder personeelslid). De dienst Support en informatica garandeert de goede werking van de computerapparatuur en stroomlijnt de aankoop-, levering- en opslagprocedures. De Juridische dienst vrijwaart daarentegen de belangen van visit.brussels ten opzichte van verbintenissen tegenover derden en keurt overheidsopdrachten en contracten goed die visit.brussels ondertekent. Voornaamste doelstellingen van de afdeling Administratie in 2015: de procedures systematiseren om het administratieve werk van de andere diensten te vereenvoudigen; de volledige administratie informatiseren; een nieuw CRM-beleid (Customer Relationship Management) ontwikkelen; een globaal actieplan voor preventie en veiligheid opstellen; evaluatiegesprekken plannen voor elk afdelingshoofd. Om zijn internationale zichtbaarheid kracht bij te zetten en zijn netwerk van contacten uit te breiden is visit.brussels o.a. lid van: AFCI (Association of Film Commissioners) - ECM (European Cities Marketing) - ESAE (European Society of Association Executives) - ETOA (European Tour Operators Association) - EUFCN (European Film Commissions Network) - GTSC (Global Sustainable Tourism Council) - ICCA (International Congress & Convention Association) - ICTP (International Council of Tourism Partners) - IGLTA (International Gay & Lesbian Travel Association) - Internationaler Bustouristik Verband (RDA) - MPI (Meeting Professional International) Délice-netwerk - UIA (Union of International Associations) - UB & BV (Union Belge des Prestataires du Cinéma et de l Audiovisuel) - USTOA (United States Tour Operators Association). 7

8 afdeling onderzoek & ontwikkeling Deze afdeling oefent zijn bevoegdheden uit binnen twee fundamentele domeinen: statistieken en kwaliteit. Voornaamste doelstellingen van de afdeling Onderzoek & Ontwikkeling in 2015: de sector voortdurend informeren over de marktevolutie; effectstudies uitvoeren met betrekking tot de evenementen; het meten van het rendement op investeringen van onze acties verder ontwikkelen; de kwaliteit van het onthaal en van de informatie naar de partners van de bestemming toe verbeteren; de opleiding van toeristische partners van de bestemming verzekeren; de kwaliteitsbarometer uitwerken en zorgen voor de verspreiding ervan. Acties - Statistieken Het verzamelen en het analyseren van gegevens gebeurt in een kader waar ruimte is voor uitwisseling met en aandacht voor enerzijds, onze toeristische partners Toerisme Vlaanderen en Wallonie-Bruxelles Tourisme en anderzijds, deskundigen op de terreinen die de afdeling aanbelangen (universiteiten, regionale instellingen ) en tenslotte de sector in zijn geheel, onder meer vertegenwoordigd door zijn beroepsorganisaties. Analyse naar opkomst van 50 evenementen per jaar op grond van gegevens uit verschillende bronnen die het mogelijk maken de plaats van herkomst van de deelnemers te kennen en de economische impact voor het Gewest te evalueren. Vrijetijdsstatistieken Het verwerven van informatie en onderzoek bij bedrijven en spelers die gespecialiseerd zijn in de vrijetijdssector om de markten en doelgroepen van visit.brussels te analyseren en te ontwikkelen. Businessstatistieken Het verwerven van informatie en onderzoek bij bedrijven en spelers die gespecialiseerd zijn in de businesssector om de markten en doelgroepen van visit.brussels te analyseren et te ontwikkelen. Ontwikkeling van statistische studies Wanneer gegevens afkomstig uit externe bronnen geen afdoend antwoord geven, uitvoering van enquêtes (online of persoonlijk) door onszelf of door gespecialiseerde bedrijven. Het doel van die studies is het berekenen van de incidentie van de door visit.brussels gevoerde (of nog uit te voeren) acties. Input Europese benchmarking visit.brussels zal actief deelnemen aan de Research & Statistics-werkgroep van het ECM en aan het TourMIS-project, wat moet leiden tot een beter begrip van de dynamiek van de markten bij andere Europese toeristische bestemmingen. 8

9 afdeling onderzoek & ontwikkeling Sociaaleconomische impact Het doel van de economische intelligentie bestaat erin het toerisme te koppelen aan zijn omgeving. Daarom zal de sociaaleconomische impact van het toerisme in het bijzonder bestudeerd worden, voornamelijk dankzij partnerships en nauwe contacten met de bevoegde overheden (regionale instellingen voor economie, werkgelegenheid en opleidingen) en de academische wereld. Proces - Informatiesystemen Om de in de sector verzamelde gegevens op efficiënte wijze te vergaren en te analyseren, is het nodig over efficiënte IT-middelen te beschikken in het statistische domein. Amsterdam heeft overigens een systeem voor Europese toeristische benchmarks ontwikkeld waaraan wij zullen deelnemen. Dit omvat ook de opleidingen online of offline voor deze tools waarbij de leden van het departement betrokken zijn. Communicatie van statistieken Publicatie en communicatie van de verschillende maandelijkse barometers en van het jaarlijkse observatorium voor toerisme in Brussel. De studies die worden uitgevoerd of aangekocht door visit.brussels zullen ook ter beschikking worden gesteld van de partners. Inkomsten uit de levering aan partners van bijkomende informatie naast de standaard barometers (bv. individuele benchmarking) en specifieke studies. Opleiding van partners De voornaamste doelstelling van dit project bestaat erin onze partners op te leiden die verantwoordelijk zijn voor de promotie van Brussel zodat ze een consistente, onderling identieke boodschap verspreiden, die in lijn is met de acties die in Brussel worden uitgevoerd. Dit project loopt over 3 jaar ( ). Dit jaar zal worden besteed aan de uitbreiding van de opleidingen naar andere gemeenschappen en thema s, via interactieve video s (met het oog op de efficiëntie). 9

10 afdeling onderzoek & ontwikkeling Acties - Quality Destination De algemene doelstelling van dit segment is een verbetering van de perceptie van de kwaliteit van de bestemming door: het evalueren van de verwachtingen en de tevredenheid van de toeristen op het vlak van informatie, onthaal en ervaring/emotionele beleving; het meten en volgen van de evolutie van de tevredenheid; het ondernemen van de nodige acties om vorderingen te boeken; het aanvullen van de visit.brussels-database. De acties die sinds 2011 werden ondernomen, worden in 2015 voortgezet: verwerking van de resultaten: analyse, antwoorden van klanten, actieplannen, aanbevelingen. Het doel is de kwaliteit van de ervaring van de klant verhogen door follow-up, dialoog, betrokkenheid van de spelers; behandeling van de klachten die bij visit.brussels aankomen (via de online vragenlijst maar ook via de onthaalkantoren of de website). De interface verzekeren tussen de bezoekers en de partners en de officiële instanties indien nodig informeren. Het doel is aan de bezoekers tonen dat ze gehoord worden en aan de partners bewijzen dat kwaliteit een van de prioriteiten is voor visit.brussels; communicatie van de resultaten/acties aan het publiek en aan de partners: visit.brussels.be-website, persberichten, nieuwsbrieven, Lunch & Learn, sociale netwerken Doel: continuïteit van de informatie en transparantie. BRUSSELS QUALITY ACADEMY Bewustmaking en actieve implicatie van de spelers in de toeristische sector in de kwaliteitsbenadering van de bestemming. Voortzetting van de acties van 2014: zich in de plaats stellen van de bezoeker : observatie, analyse, evaluatie van de verwachtingen en behoeften. Het doel is prioriteiten, aanbevelingen, acties en middelen kunnen vastleggen; zoektocht naar partners, aanbestedingen, creatie van programma s, oproepen tot kandidaatstellingen...; planning en organisatie van dynamische opleidingen om de deelname en betrokkenheid van de spelers te kunnen opwekken. Deze opleidingen zullen georganiseerd worden voor de verantwoordelijken van de sector, de agenten in contact met de klanten. Bedoeling is op zijn minst 600 effectieve deelnemers/modules te hebben gehad tegen eind Het BRUSSELS EXPERTS -programma dat in 2014 voor de hotels werd ingevoerd, zou moeten worden voortgezet. Diversiteit Geplande acties om intern bij visit.brussels een diversiteitsbeleid te ontwikkelen (gay, multicultureel, genders ). Binnen visit.brussels een diversiteitplan op touw zetten, invoeren en opvolgen. Interne opleidingen met betrekking tot diversiteit organiseren. In het kader van de Quality Academy zijn er voor de spelers uit de toeristische sector ook bewustmakingssessies voorzien. 10

11 afdeling pers Voornaamste doelstellingen van de afdeling Pers in 2015 volgens de diverse taken en functies: Contacten en bestanden De databank van journalisten uitbreiden tot contacten. Nieuwe journalisten naar Brussel lokken. De journalisten identificeren in functie van de doelgroepen. De contacten ontwikkelen met de nationale en internationale pers die in Brussel aanwezig is. In 2015, 800 journalisten verwelkomen. Onthaal van buitenlandse journalisten in Brussel Begeleiding door de leden van de afdeling voor rondleidingen in musea, ateliers, restaurants Tussen departementen onderling Persacties in het kader van evenementen die door visit.brussels worden georganiseerd en waaraan een specifiek persbudget is toegekend: organisatie van persconferenties; uitschrijven en vertalen van communicatiedocumenten: uitnodigingen, persberichten en -dossiers; verzending van persdocumenten naar de database; follow-up van informatieaanvragen via ; follow-up van de relaties met de partners; follow-up van de relaties met de journalisten. Persartikels Follow-up van de publicaties en verzameling van persuittreksels. Controle Analyse van de mediabelangstelling via een controlesysteem. 11

12 afdeling communicatie Voornaamste doelstellingen van de afdeling Communicatie in 2015: de uitstraling van de promotiecampagnes verhogen in Vlaanderen, Wallonië en in de aangrenzende markten; bij iedereen het imago versterken van Brussels, capital of 500 million Europeans ; gebruiksklare campagnes ontwikkelen voor de verschillende gemeenschappen; het imago verstevigen van Brussel als hoofdstad van 500 miljoen Europeanen, dat in het buitenland wordt gepromoot door de verschillende organismen die instaan voor internationale kwesties; mediacampagnes opstellen per evenement en per product, in België en in het buitenland; mediapartnerschappen voor de eigen evenementen systematiseren; inkomsten ter waarde van garanderen voor de gehele afdeling. Acties en publicaties Introductiebrochure Leisure Een publicatie die in één oogopslag en op zeer visuele wijze zin geeft om naar Brussel te komen. Herdruk en aanpassing van de brochure van 2012 aan de nieuwe grafische vormgeving. MICE-brochure Nieuwe versie van de brochure van 2013 die als promotietool van de bestemming gebruikt wordt voor de MICE-doelgroep. Plan op onderleggers in hotels Twee halfjaarlijkse uitgaven van de onderleggers voor hotels (oplage van ). Verkoop van reclameruimte ter waarde van per uitgave. Extract Events brochure Nieuwe jaarlijkse publicatie van een agenda (events pagina s van het voormalige ProBook) die voor BTO Frankrijk bestemd is. This is Brussels Compacte gids van Brussel, in 6 talen en te koop aangeboden: in toerismekantoren in het buitenland met degressieve kostprijzen volgens het volume (versie zonder plan); in de onthaalkantoren in Brussel voor de prijs van 1,5 met gratis plan; en voor 0,5 voor de partners van visit.brussels. Dankzij deze gids kunnen enerzijds de toerismekantoren in het buitenland Brussel op een aantrekkelijke en praktische manier voorstellen op beurzen en salons en anderzijds kan het onthaalpersoneel ter plekke toeristen een compacte en toch volledige brochure aanbieden met het toeristische aanbod datum van publicatie: mei. Gewestplan Een plan van het gewest, zonder reclame. Gedrukt in een oplage van stuks. Dit plan is dé bestseller van visit. brussels voor een prijs van 1 en gratis bij aankoop van een This is Brussels-gids. 12

13 afdeling communicatie Let s Meet Een gids met het aanbod en alle informatie over de meeting industry in Brussel met beschrijving en capaciteit van alle plaatsen voor vergaderingen en hotels. Deze gids financiert zich zelf met reclame-inkomsten. Hij wordt via verspreid en wordt ook uitgedeeld aan professionele organisatoren en op salons, beurzen, workshops waaraan visit.brussels deelneemt. Datum van publicatie: maart. visit.brussels TV Creatie van minireportages over de culturele actualiteit voor Brussels TV. Ontwerp van promotionele video s over nieuwe thema s: gay, luxe Aanpassing van de grafische vormgeving in overeenstemming met de nieuwe gewestelijke identiteit. Imago De nieuwe identiteit van visit.brussels, die in 2011 werd ingevoerd, werd zodanig ontworpen dat ze kan evolueren. We hebben ze de laatste twee jaar aangepast aan de nieuwe city marketing van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en in 2015 zullen we onze partners en ons doelpubliek blijven verbazen met steeds knappere visuals en trefzekere reclameslogans. Welcome pack Ontwikkeling van een lijn producten ter verwelkoming van alle contacten van visit.brussels: B2B, pers, leisure, TO s enz. met het oog op klantenbinding. Partnerships & sponsors Ontwikkeling van een transversaal beleid voor de sponsoring van de evenementen en acties van visit.brussels zodat onze eigen actiemiddelen worden uitgebreid. Creatie van activiteiten op jaarbasis voor de transversale commerciële partners: onderhoud van het zichtbaarheidsprogramma voor de brochures, het internet, de communicatie van gemeenschappelijke acties, uitnodiging voor hospitality Ontwikkeling van presentatiefolders als tools voor klantenwerving. Media Verkoop van mediaruimte in onze verschillende nieuwsbrieven en op de website van visit.brussels. Museumplan Bijdrage tot de realisatie van het museumplan, uitgegeven door de Brusselse museumraad. 13

14 afdeling communicatie Fototheek Aanvulling en beheer van de fototheek, in overeenstemming met de thema s van Affiches voor (culturele) evenementen De be.brussels -branding en het visit.brussels sized for -handelsmerk bij de campagnes aan lantaarnpalen voor evenementen en/of voorstellingen van derden. Bedoeling is geleidelijk aan en systematisch visit.brussels te linken aan alle grote manifestaties of culturele evenementen in Brussel, met een permanent streven naar harmonisatie van het imago van het toeristische en culturele aanbod in Brussel. Promotie in België en omliggende streken Met als doel het bereik van de campagnes te vergroten (Vlaanderen, Wallonië en grensstreken). De thema s koppelen aan onze eigen evenementen heeft zijn vruchten al afgeworpen: promotiecampagnes, advertenties en wedstrijden. City marketing visit.brussels begeleidt de ontwikkeling van de city marketing van het gewest via: ontwikkeling van de be.brussels-campagnes; ondersteuning van de administraties voor de aanpassing van de logo s; follow-up van de toewijzing van de dienstconcessie voor de exploitatie van.brussels. Image Incoming De toerist die in Brussel aankomt, moet zich welkom voelen, hij moet zich gerustgesteld voelen in zijn keuze van bestemming. Daarom willen we de tekenen van verwelkoming in de stad, in de onthaalkantoren, in de musea en culturele plaatsen uitbreiden. Met deze campagnes kunnen we bovendien onze producten promoten en ons merk onderhouden. 14

15 afdeling web Voornaamste doelstellingen van de afdeling Web in 2015: een nieuw portaal in responsive design creëren; een nieuw CMS (Content Management System) ontwikkelen in overeenstemming met het nieuwe CRM (Customer Relationship Management); de gedeelten van de website vertalen al naargelang de prioritaire markten; de mogelijkheid van online aankopen nog beter in de kijker plaatsen; meer dan bezoekers aantrekken op alle websites van visit.brussels; meer dan fans aantrekken op Facebook met behoud van de engagementscore. Acties Extranet Invoering van een extranet dat onze partners de mogelijkheid biedt hun informatie op onze website te updaten alsook de aanbestedingen die op onze website geplaatst werden, te ontvangen en erop te reageren via een gecentraliseerd systeem. Fototheek Terbeschikkingstelling van alle elementen van het Bidbook (foto s, teksten, plannen) ter attentie van de professionele congresorganisatoren zodat zij hun eigen documenten kunnen creëren. Attendees-pagina Creatie en verbetering van de gepersonaliseerde pagina s voor de congressen/salons die plaatsvinden in Brussel. We willen de organisatoren van congressen en hun deelnemers zo persoonlijk mogelijke toeristische informatie aanbieden, onder meer met promoties in restaurants, bars, winkels Partnerships Backlinking en partnerships met reissites, o.a. Arrival Guides (200 partners waaronder alle luchtvaartmaatschappijen), Minube, Tripadvisor, Yelp Referencing SEO - SEA - SMO Campagnes voor referencing van de visit.brussels.be-portaalsite en al zijn satellietsites m.b.t. evenementen. SEO-campagne (natuurlijke optimalisatie) + SEA (positionering via AdWords) + SMO (optimalisatie sociale netwerken). Seizoensgebonden campagnes. Taktik/Defiris-fototheek Online terbeschikkingstelling van een catalogus met foto s van Brussel, vrij van rechten, in hoge definitie, bestemd voor professionals in de toeristische sector en de pers voor niet-commercieel gebruik. 20 nieuwe afbeeldingen per jaar en per thema. Discover the City Ontwikkeling van de reserveringscentrale in een nieuw portaal ontwikkeling van de pagina s De stad doet haar verhaal. Ontwerp van 4 minipagina s met Discover the City -content al naargelang de thema s en de doelgroepen. Verbetering van de reserveringstool voor de groepsrondleidingen. 15

16 afdeling web Samenwerking en uitbesteding Hippo Architect: CMS-architect voor de tweede ontwikkelingsfase van het visit.brussels-portaal. Web designer consultant voor de creatie van de design en van de nieuwe structuur van het visit.brussels-portaal. Serveurs Net7: hosting van het hele portaal en van de door de afdeling ontworpen websites. Vertaling van de website Vertaling van verschillende webopdrachten in de loop van het jaar en gedeeltelijke vertaling van bepaalde content in een 4de en 5de taal. Mobiele thematische applicaties (rondleidingen ) Buiten beschouwing van het visit.brussels-portaal dat volledig voor mobiel raadplegen geconfigureerd is, dient een aantal thematische applicaties te worden ontworpen in aanvulling op de bestaande tools. Minisites Creatie van alle nieuwe aan evenementen verbonden minisites die door visit.brussels zijn ontworpen in het nieuwe CMS. Toepassingen voor Meetings Terbeschikkingstelling van onze flows voor de toepassingen van de verschillende congresorganisatoren. Desks in de luchthaven en aan het station Brussel-Zuid Update van de inhoud van schermen in de luchthaven en aan het station Brussel-Zuid. Sociale netwerken Dagelijkse follow-up van de sociale netwerken (Facebook, Twitter, Instagram, Foursquare, YouTube, Dailymotion, Flickr, LinkedIn, Wiki...), belangrijke rechtstreekse communicatiemiddelen voor het toerisme. Activering van de sociale netwerken voor de MICE-sector. E-news E-news voor het brede publiek (gegevens verzameld in onthaalkantoren, op de website...) maar ook voor onze partners: BTO s, Meetings, Trade Deze nieuwsbrief bevat bondige en relevante informatie over alle nieuwigheden in Brussel en de belangrijke evenementen voor de komende weken. Wedstrijden Lancering van verschillende wedstrijden in verband met de clusters of evenementen in de loop van het jaar om de zichtbaarheid te versterken en een wisselwerking tussen internetgebruikers onderling tot stand te brengen. 16

17 afdeling cultuur en vrije tijd Voornaamste doelstellingen van de afdeling Cultuur & Vrije Tijd in 2015: de inhoud van het Brusselse aanbod ontwikkelen op maat van de gemeenschappen; het aanbod zodanig aanbieden dat de bestemming aantrekkelijk is en nieuwe toeristische attracties laten ontdekken, de professionals (TO, reisagent ) begeleiden en overtuigen; de mogelijkheden voor de bestemming ontwikkelen door de in de gemeenschappen gespecialiseerde TO s op te sporen; instaan voor de ontwikkeling van specifieke producten op basis van welbepaalde doelgroepen en ze aanbieden in miniplannen en miniwebsites; de Brussels Card laten evolueren naar een elektronisch kaartsysteem; 5 bidbooks samenstellen voor het onthaal van de grote internationale sportwedstrijden; de tv-zender visit.brussels uitbouwen. Acties ALGEMEEN Lunch & Learn-middagen Organisatie van informatievergaderingen over de activiteiten van de afdeling Cultuur & Vrije Tijd, voor onze partners. Brussels Card De Brussels Card wordt verkocht en gepromoot bij de Tour Operators, op websites van derden of aangesloten partners. visit.brussels verkoopt de kaart ook rechtstreeks aan bezoekers in zijn onthaalkantoren en via zijn website. Jaarlijkse druk van promotieflyers stuks. Distributie via gespecialiseerde netwerken in België en buurlanden. Affichecampagnes in Brussel tijdens het laagseizoen. Promotieacties via onze website en/of kortingen via vouchers. Gerichte promotiecampagnes (in de pers, comarketing ). Promotie via visit.brussels TV. Deelname aan de City Cards Experts Meeting van European Cities Marketing. Ontwikkeling van specifieke producten De afdeling Cultuur en Vrije Tijd helpt de toeristische sector van Brussel door het ontwikkelen van producten volgens belangrijke thema s en doelgroepen om de verkoop en de promotie van de bestemming te bevorderen. Winter & Summer in Brussels 2 seizoensbonboekjes met gratis toegang, toegang met verlaagd tarief of korting bij aankoop van bepaalde producten. Pakketproducten in samenwerking met de betrokken sectoren (hotels, musea, attracties, restaurants ), om de bezetting van hotels tijdens het laagseizoen te stimuleren. Benadrukking van de aanbiedingen op de website van visit.brussels. Ontwikkeling van themaproducten om hotels te helpen hun pakketaanbod volgens hun behoeften te ontwerpen: exclusieve goodies, 2 bonboekjes per jaar, informatiefolder met bestelbon. 17

18 afdeling cultuur en vrije tijd Evenementenbrochure per seizoen Ontwerp en productie van een evenementenbrochure in het Engels (Spring-, Summer-, Fall- en Winter-versie) in Brussel aangeboden in hotels, jeugdherbergen, onze onthaalkantoren en bij USE- IT. BRIC Sales Guides De BRIC-markten eisen een specifieke aanpak met betrekking tot de promotie en de verkoop van de bestemming Brussel. De afdeling Cultuur en Vrije Tijd ontwikkelt aangepaste tools om de Sales-afdeling te helpen bij het benaderen van deze markten. Het gaat meer bepaald om hulpmiddelen die bestemd zijn voor de prospectie en actieve verkoop van de bestemming bij de TO s en bij corporate-klanten. Het bepalen van de inhoud van de Sales Guides en van de Luxe- en VIP-mappen gebeurt in nauwe samenwerking met de afdelingen Sales en Convention: creatie van een Sales Guide per BRIC-markt en vertaling van het materiaal voor nieuwe markten; update en herdruk van de Luxe- en VIP-mappen; uitwerking en onderhoud van de online BRIC-tools; ontwikkeling van een webtool die het raadplegen van de Sales Guides vergemakkelijkt. FIT (Free & Independent Traveller) Sales Guide De toerismesector is in zeer korte tijd fel geëvolueerd: het gebruik van online reserveringen neemt alsmaar toe. Om hierop te reageren is de traditionele toerismesector zich verplicht hoe langer hoe meer gaan specialiseren. Groepsreizen gericht op specifieke thema s vormen een belangrijk marktsegment. visit.brussels wil reisorganisatoren een handje toesteken door hen alle stukken van de puzzel aan te reiken om hun groepsreizen samen te stellen. Het is dan ook noodzakelijk een aanbod te ontwikkelen dat specifiek voor hen bestemd is. Dit aanbod richt zich voornamelijk op rijpe markten, m.a.w. de buurlanden, Spanje, Italië en de Verenigde Staten. Ontwikkeling van een catalogus met producten over Brussel voor de doelgroepen. Ontwikkeling van een online tool die het gebruik van de catalogus vergemakkelijkt. Aanvulling van het segment groepen op de website. Redactie van de catalogus. Gerichte druk van het aanbod voor de specifieke acties/bezoeken/salons/beurzen. visit.brussels TV Follow-up van visit.brussels TV, geïnstalleerd in meer dan hotelkamers en kamers in jeugdherbergen in Brussel. Wekelijkse update: uitzending van promotiefilmpjes voor culturele evenementen, beurzen en congressen. Update van de culturele agenda in de vorm van afbeeldingen/affiches en promotie van de producten, folders en brochures van visit.brussels. Productie van themareportages en zoeken van Brusselse partners in samenwerking met de afdeling Communicatie. Themareportages en afbeeldingen/affiches voor toeristen, congressisten, beursbezoekers en gerichte promotieacties. 18

19 afdeling cultuur en vrije tijd Acties op vlak van co-marketing van de bestemming Er wordt visit.brussels door verschillende partners en/of sectoren vaak om hulp gevraagd bij het promoten van de bestemming via promotiemateriaal, objecten, prijzen voor wedstrijden en dergelijke meer. visit.brussels wil ook actief co-marketingacties ontwikkelen met partners in Brussel en in het buitenland. Toegangsplan Brussels Airport Aangezien de vraag naar computertools over Brussel op de Brusselse luchthaven sterk is en de hoeveelheid aan te verstrekken informatie zeer uitgebreid is, willen wij een brochure in elkaar steken die specifiek bestemd is voor de FIT met daarin de belangrijkste informatie waarmee hij/zij zich op een duidelijke en gebruiksvriendelijke manier naar Brussel kan begeven. Fam Trips Organisatie van kennismakingsreizen voor vrijetijdsprospecten. Die reizen kunnen al dan niet in samenwerking met mediapartners, BTO s, handelsagenten, hotels, transportbedrijven en/of lokale receptieve agentschappen worden georganiseerd. visit.brussels wil ook Fam Trips organiseren op initiatief van de Sales-afdeling. Bedoeling is promotie te voeren voor de bestemming volgens de ontwikkelde thema s. Opening van Train World Dit nieuw groot museum zal in Schaarbeek in 2015 de deuren openen. De opening van dit indrukwekkend museum is een uitgelezen kans om de internationale pers uit te nodigen om een plek te ontdekken die ongetwijfeld een speerpuntproduct wordt van het Brussels toerisme en tegelijkertijd kennis te maken met een minder toeristische wijk van onze hoofdstad. Maandelijkse nieuwsbrief Verzending van 12 nieuwsbrieven naar onze partners en kantoren in het buitenland. Informatie over de culturele actualiteit, nieuwigheden (restaurants, winkels, bars ) in het Brussels gewest en over de activiteiten van visit.brussels. THEMA - SURREALISME Surrealisme Herdruk in grotere oplage van het miniplan Surrealistisch Brussel. Publicatie en copromotie in diverse media. Publicatie van een publireportage over het surrealisme in Brussel. Integratie van informatie over het thema: artikels, reportages, interviews in de Belgische magazinepers in samenwerking met de spelers van de sector. Online promotie Update van het themadossier en van de pagina s op de website van visit.brussels. Ontwikkeling van mobiele apps. Toevoeging van teksten, beelden, filmfragmenten. 19

20 afdeling cultuur en vrije tijd THEMA - JAZZ Brussels Jazz Platform Voortzetting van het project dat het beeld van Brussel als echte jazzstad bevestigt. Online acties Benadrukking op de website door o.m. toevoeging van persartikels over de jazz in Brussel. Feestedities voor de verjaardag van twee festivals in 2015: de 20ste verjaardag van Jazz Marathon en de 30ste verjaardag van Sint-Jazz-ten-Node. Toegang tot de inhoud van het miniplan Sized for jazz via een online toepassing. Uitbreiding van de pagina s van de website door toevoeging van muziekopnames, foto s en tekst. Promotie In het kader van het Brussels Jazz Platform en in samenwerking met de voornaamste etablissementen gespecialiseerd in jazz willen wij onze producten in hun seizoensprogramma s in de kijker zetten: Flagey, Théâtre Marni, Bozar, Muziekinstrumentenmuseum en 4 bekende jazzclubs en ook in de festivalprogramma s. THEMA ERFGOED UNESCO/folklore Om het belang van het folklore-erfgoed van Brussel in de verf te zetten: ontwikkeling van promotieacties rond alle vormen van Brusselse folklore naar aanleiding van de Europese erfgoeddagen; ondersteuning bij het promoten van het UNESCO-erfgoed. Informatie voor toeristen Promotie van het Brussels erfgoed. Uitwerking van een informatieproject voor toeristen in samenwerking met de dienst Monumenten en Landschappen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: een smartphone app die nauwkeurige, eenvoudige en aantrekkelijke historische en toeristische informatie verstrekt die de bezoeker binnen een paar minuten kan raadplegen wanneer hij een plek bezichtigt: kerken, musea, private herenhuizen, standbeelden, parken, enz. informatie die op de website van visit.brussels opgenomen is en ook voor brochures kan worden gebruikt. Carolus V Festival Ter gelegenheid van de Ommegang, ontwikkeling van een week rond het thema Keizer Karel, in samenwerking met het museum van de Coudenberg, de organisatoren van de Ommegang, de Hallepoort, het Museum van de Stad Brussel, Itinéraires en andere partners die een aanbod hebben in verband met Karel V. visit.brussels wil de nationale en internationale bekendheid en zichtbaarheid van Brussel vergroten op het vlak van cultuur en erfgoed rond het thema Karel V en zijn tijdperk, en de internationale bekendheid van de Ommegang vergroten. Eerste stappen werden gezet met Spanje voor de erkenning van de Routes van Keizer Karel V : ondersteuning van de festiviteiten voor de Ommegang en de evenementen van andere partners; persconferentie; globale communicatiecampagne (zichtbaarheid in de stad, mediaplan, brochures ); cyclus van conferenties en workshops op de Coudenberg; opleiding van gidsen; organisatie van een familiedag op de Coudenberg; organisatie van een internationale persreis; ontwikkeling van een miniwebsite en bewerking van het miniplan. 20

Aanbevelingen bij het gebruik van sociale media. Gids voor de federale communicatoren. COMM Collection - Nr 21

Aanbevelingen bij het gebruik van sociale media. Gids voor de federale communicatoren. COMM Collection - Nr 21 Aanbevelingen bij het gebruik van sociale media Gids voor de federale communicatoren COMM Collection - Nr 21 COMM Collection is een reeks praktische gidsen bestemd voor alle federale communicatoren. Ze

Nadere informatie

Help, ik neem deel aan een beurs! Het beursplan, leidraad bij internationaal ondernemen

Help, ik neem deel aan een beurs! Het beursplan, leidraad bij internationaal ondernemen Help, ik neem deel aan een beurs! Het beursplan, leidraad bij internationaal ondernemen Help, ik neem deel aan een beurs! Het beursplan, leidraad bij internationaal ondernemen is een uitgave van Flanders

Nadere informatie

GEWESTELIJKE BELEIDSVERKLARING

GEWESTELIJKE BELEIDSVERKLARING GEWESTELIJKE BELEIDSVERKLARING Meer nog dan voorheen staat Brussel voor een tweesprong. Sinds het 25 jaar geleden het levenslicht zag, is de eerste roeping van het Brussels Hoofdstedelijk gewest steeds

Nadere informatie

Uitwerking van een ontwerp van nationaal plan voor de uitrol van een netwerk voor snel en ultrasnel

Uitwerking van een ontwerp van nationaal plan voor de uitrol van een netwerk voor snel en ultrasnel Uitwerking van een ontwerp van nationaal plan voor de uitrol van een netwerk voor snel en ultrasnel internet Fase 3: stappenplan voor een nationaal SBB-project In opdracht van de FOD Economie, K.M.O.,

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling Doelstelling 2 VLAANDEREN 2007-2013 Regionaal Concurrentievermogen en Werkgelegenheid

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling Doelstelling 2 VLAANDEREN 2007-2013 Regionaal Concurrentievermogen en Werkgelegenheid Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling Doelstelling 2 VLAANDEREN 2007-2013 Regionaal Concurrentievermogen en Werkgelegenheid I nspiratie die werkt! Inhoudsopgave 3 Voorwoord 4 Wat is het EFRO? 5 EFRO

Nadere informatie

Eindrapportage. Vinden, Verrassen en Verbinden. Actieagenda & Sleutelprojecten. Topteam Gastvrijheidseconomie

Eindrapportage. Vinden, Verrassen en Verbinden. Actieagenda & Sleutelprojecten. Topteam Gastvrijheidseconomie Eindrapportage Actieagenda & Sleutelprojecten Vinden, Verrassen en Verbinden Topteam Gastvrijheidseconomie 1 Inhoudsopgave pagina Voorwoord.................................................. 3 1. De Gastvrijheidssector....................................

Nadere informatie

Ondernemingen en industrie SBA-Factsheet 2014

Ondernemingen en industrie SBA-Factsheet 2014 NL Ondernemingen en industrie SBA-Factsheet 2014 BELGIË Kort samengevat In 2013 zag de Belgische economie een verder herstel van de economische crisis van 2008 en nu heeft ze het reële bbp-niveau van vóór

Nadere informatie

Open Data Handleiding 2.0

Open Data Handleiding 2.0 Open Data Handleiding 2.0 Praktijkgerichte handleiding voor de publicatie en het beheer van Open Data mbv het Vlaams Open Data Platform Contactpersoon: Noël Van Herreweghe Programma-manager Open Data bij

Nadere informatie

Open State Programma 2013-2015

Open State Programma 2013-2015 Open State Programma 2013-2015 Open State anno 2013... 2 Transparantie en openheid... 3 Open data en open overheid... 3 Nederland... 4 Europa... 4 Internationaal... 5 Open Politiek en Transparantie...

Nadere informatie

JaaRverslag van de Groep Proximedia

JaaRverslag van de Groep Proximedia JaaRverslag van de Groep Proximedia Verantwoordelijke uitgever: Proximedia n.v. Grafische vormgeving & drukwerk : Globule Bleu www.proximediagroup.com Overzicht Mededeling van de CEO ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN VOOR TOERISME EN RECREATIE AAN DE KUST 2015-2020

STRATEGISCH BELEIDSPLAN VOOR TOERISME EN RECREATIE AAN DE KUST 2015-2020 STRATEGISCH BELEIDSPLAN VOOR TOERISME EN RECREATIE AAN DE KUST 2015-2020 Strategisch beleidsplan voor toerisme en recreatie aan de Kust 2015-2020 2 INHOUD Inhoud en Voorwoord 1. Analyse... 7 1.1 Kerncijfers...

Nadere informatie

Monitor van de Duurzame Ontwikkeling

Monitor van de Duurzame Ontwikkeling Monitor van de Duurzame Ontwikkeling driemaandelijks nr. 15 winter 2012 De sociale vestiaire van Etterbeek Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling Duurzame ontwikkeling en communicatie: challenge BLZ

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN VOOR HET TOERISME IN KORTRIJK 28 MAART 2007

STRATEGISCH BELEIDSPLAN VOOR HET TOERISME IN KORTRIJK 28 MAART 2007 STRATEGISCH BELEIDSPLAN VOOR HET TOERISME IN KORTRIJK 28 MAART 2007 STUDIE UITGEVOERD IN OPDRACHT VAN DE STAD KORTRIJK EN MET DE STEUN VAN TOERISME VLAANDEREN SAMENVATTING Op vraag van de stad Kortrijk

Nadere informatie

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal

Nadere informatie

Van school naar werk.

Van school naar werk. Van school naar werk. Samen werken aan een veilige en gezonde loopbaan Visies en ideeën voor een preventiecultuur bij jongeren Inhoud Inleiding... 4 Assuralia en de jongeren... 5 Deel I : Jongeren en

Nadere informatie

Gids voor de preventie van psychosociale risico s op het werk

Gids voor de preventie van psychosociale risico s op het werk Zo duidelijk zijn de signalen nooit, Leer ze herkennen en doe er samen iets aan! Gids voor de preventie van psychosociale risico s op het werk Deze publicatie is gratis te verkrijgen: Telefonisch op het

Nadere informatie

Duurzame Ontwikkeling

Duurzame Ontwikkeling Le Monitor Moniteur van de du Duurzame Ontwikkeling Driemaandelijks nr 17 winter 2013 Uitdagingen op tafel Brussel Europese groene hoofdstad 2015 Duurzaamheid op de hoek van de straat PAGE 2 MONITOR VAN

Nadere informatie

Sociaal kopen. Gids voor de inachtneming van sociale overwegingen bij overheidsaanbestedingen

Sociaal kopen. Gids voor de inachtneming van sociale overwegingen bij overheidsaanbestedingen Sociaal kopen Gids voor de inachtneming van sociale overwegingen bij overheidsaanbestedingen De opdracht voor deze publicatie wordt gegeven in het kader van het programma voor werkgelegenheid en maatschappelijke

Nadere informatie

DocData N.V. Jaarverslag 2013

DocData N.V. Jaarverslag 2013 DocData N.V. Jaarverslag 2013 Het Jaarverslag 2013 is opgesteld in de Nederlandse taal. De bedragen in duizendtallen zoals opgenomen in de tabellen met een Engelstalige tekst dienen te worden gelezen met

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Planning Voorbereiding Lancering Mid-campagne Aftellen

Planning Voorbereiding Lancering Mid-campagne Aftellen HOE PAK JE EEN CROWDFUNDINGCAMPAGNE AAN? A. Tijdlijn project = live! Planning Voorbereiding Lancering Mid-campagne Aftellen Afsluiting & beloningen 1. Planning 1.1. Is crowdfunding iets voor mij? Overeenstemming

Nadere informatie

Boeiend, Betrouwbaar en Belangrijk Nota Wetenschap- en Techniekcommunicatie

Boeiend, Betrouwbaar en Belangrijk Nota Wetenschap- en Techniekcommunicatie Boeiend, Betrouwbaar en Belangrijk Nota Wetenschap- en Techniekcommunicatie Inhoud Blz. Samenvatting Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Inleiding Doelen, stand van zaken, uitdagingen 2.1. Doelen van wetenschap- en

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Inburgering Gent Kom-Pas Gent vzw

Jaarverslag 2011. Inburgering Gent Kom-Pas Gent vzw Jaarverslag 2011 Inburgering Gent Kom-Pas Gent vzw Jaarverslag 2011 Kom-Pas in 2011 1 Inhoud Kom-Pas in 2011... 01 Voorwoord... 03 Visie en Missie... 04 Inburgering voor Dummies... 05 De doelgroep... 05

Nadere informatie

Open data, Open gevolgen

Open data, Open gevolgen Open data, Open gevolgen Open data, Open gevolgen Josta de Hoog Mark van Twist Albert Meijer Martijn van der Steen Jorren Scherpenisse Lange Voorhout 17 2514 EB Den Haag (070) 302 49 10 www.nsob.nl info@nsob.nl

Nadere informatie

Europa mei 2014. Vignale. exclusieve modellijnen op Salone del Mobile in Milaan. Verder: overzicht van de belangrijkste Europese markten

Europa mei 2014. Vignale. exclusieve modellijnen op Salone del Mobile in Milaan. Verder: overzicht van de belangrijkste Europese markten Ford Europa mei 2014 Vignale exclusieve modellijnen op Salone del Mobile in Milaan Verder: overzicht van de belangrijkste Europese markten FORD FESTIVITEITEN IN HET TEKEN VAN DE MUSTANG De UEFA Champions

Nadere informatie

Sportbeleid dat rendeert in Flevoland

Sportbeleid dat rendeert in Flevoland http://www.google.nl/imgres?q=triathlon+flevoland&hl=nl&sa=x&biw=1120&bih=620&tbm =isch&prmd=imvns&tbnid=3bbicpw8vff_cm:&imgrefurl=http://crawler.dipity.com/tickr/fl ickr_almere/&docid=e1dplow0b_1xjm&gurl=http://static.flickr.com/3096/2822578644_2d

Nadere informatie

GEDRAGSCODE WIE WIJ ZIJN EN HOE WIJ WERKEN

GEDRAGSCODE WIE WIJ ZIJN EN HOE WIJ WERKEN GEDRAGSCODE WIE WIJ ZIJN EN HOE WIJ WERKEN OVER CORIO Corio is een vastgoedonderneming met een focus op retail die zich specialiseert in de ontwikkeling van, investering in en management van winkelcentra.

Nadere informatie

Maatschappelijk verantwoord ondernemen loont

Maatschappelijk verantwoord ondernemen loont Maatschappelijk verantwoord ondernemen loont Inleiding en samenvatting Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is een wezenlijk deel van ondernemerschap. MVO loont, voor bedrijven en voor de samenleving.

Nadere informatie

Praktische handreiking voor het gebruik van sociale media in het werkveld herdenken, vieren en herinneren

Praktische handreiking voor het gebruik van sociale media in het werkveld herdenken, vieren en herinneren Praktische handreiking voor het gebruik van sociale media in het werkveld herdenken, vieren en herinneren Mieke van Heesewijk, Stichting Netwerk Democratie Eindredactie: Mieke Sobering Rechten Op dit rapport

Nadere informatie