Welkom op de website van BoekMeester

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Welkom op de website van BoekMeester"

Transcriptie

1 Zoeken Alleen deze site Welkom op de website van BoekMeester BoekMeester (extra handelsnaam van Boersma Adviseurs en NOAB en RB lid) geeft ondersteuning aan fiscaal dienstverleners (administratiekantoren ed.), welke werkzaam zijn voor ondernemers in het micro- en kleinbedrijf. BoekMeester is gestart in 2009 met een aantal programma s (uitgebreide excel rekenbladen) om deze relatief wat kleinere administratiekantoren te helpen te voldoen aan de eisen zoals gesteld door NOAB om mee te kunnen doen aan Horizontaal Toezicht (HT) in het MKB. Deze website geeft vooral informatie over Horizontaal Toezicht (MKB variant met fiscaal dienstverlener) en onze oplossingen daarbij en daar zijn we ook nog steeds op aan te spreken, maar onze werkzaamheden zijn intussen wel uitgebreid en meer en meer worden we ingeschakeld als sparringpartner en als adviseur bij vooral fiscale vraagstukken en ook niet alleen meer bij NOAB collegae. Naast de rekenbladen voor HT bieden we ook steeds meer aanvullende en ondersteunende informatie en rekenbladen, welke soms gratis of tegen een relatief kleine vergoeding zijn te verkrijgen, klik maar eens op extra tools hieronder. Overigens zijn de programma s ontworpen voor toepassing met HT, maar uiteraard zijn ze ook zonder te gebruiken en zorgen dan vaak voor een sterke verbetering van de kwaliteit bij uw bedrijf en een betere bedrijfsvoering! Rekenbladen bestellen gratis folders en zo.. Download hier snel onze factsheet Download hier alle info van de website extra tools toegang relaties Trefwoorden Horizontaal Toezicht NOAB RB SRA MKB Fiscaal intermediair dienstverlener belastingconsulent HT horizontaal toezicht belasting belastingdienst fiscus kleinbedrijf microbedrijf convenant WKR uitkeringstest flex BV uitkeringstoets onderhanden werk accountant belastingadviseur Tiede Boersma Register HT kantoor Laatste update 18 november 2014

2 Wat is Horizontaal Toezicht (HT)? HT is een redelijk nieuwe vorm van toezicht op de juistheid van fiscale aangiften door ondernemers, welke uitgaat van voldoende kwaliteit en kennis bij de belastingplichtige ondernemer en/of de fiscale dienstverlener. Een fiscaal dienstverlener is een belastingadviseur, boekhouder of accountant. Aan de ondernemer en/of fiscale dienstverlener worden voor toepassing van HT wel eisen gesteld om de kwaliteit en kennis te kunnen leveren en te kunnen aantonen, maar laat het voor wat betreft de fiscaal dienstverlener in basis over aan de koepelorganisaties om dit aan te tonen. HT gaat uit van het vertrouwen dat partijen bereid zijn tot een eerlijke en open relatie en derhalve wordt eventueel vooraf overleg gepleegd om te komen tot een aanvaardbare aangifte voor alle partijen. Achteraf vindt alleen nog steekproefsgewijs controle plaats. In het kader van HT heeft de Belastingdienst voor het MKB convenanten afgesloten met een aantal koepelorganisaties, zoals NOAB, RB en SRA, voor de fiscale aangiften van ondernemers, als inkomsten-, loon-, vennootschap- en omzetbelasting. Doel van de HT-convenanten is door samenwerking van ondernemer, fiscaal dienstverlener en de Belastingdienst extra kwaliteit toe te voegen aan in te dienen aangiften, waardoor de binnen het convenant ingediende aangiften zonder nadere beoordeling leiden tot aanslagen volgens het principe aangifte is aanslag. Dat er bij de uitvoering van deze doelstelling wat mitsen en maren komen leest u onderstaand of klik. De tekst van deze pagina in een bestand (PDF), druk op het printertje.. Hiernaast klikt u voor een informatief filmpje over Horizontaal Toezicht gemaakt voor en door de Belastingdienst. Daarnaast een kort ander filmpje van de Belastingdienst en een NOAB lid (geen BoekMeester gebruiker). Wat is Horizontaal Toezicht met een FD convenant? Horizontaal Toezicht gaat uit van vertrouwen Bij HT gaat de verantwoordelijkheid meer naar de adviseur. De Belastingdienst houdt, meer op de achtergrond, wel controle. Uitgangspunt is in eerste- en tweede instantie echter vertrouwen: - Vertrouwen dat de adviseur zich aan de fiscale regels houdt en goed koopmansgebruik toepast; - Vertrouwen dat de klant (ondernemer) geen gegevens achter zal houden en alles zal vertellen wat er te vertellen is; - Vertrouwen dat de Belastingdienst sneller en overeenkomstig aangifte afhandelt; - Vertrouwen dat de Belastingdienst in principe geen normale controle meer bij de klant (belastingplichtige) zal uitvoeren. Kortom de gehele keten zal elkaar vertrouwen en dat kan alleen als ALLE deelnemers integer handelen. Vertrouwen is het tegengestelde van wantrouwen. Wantrouwen betekent controleren, wat dan automatisch zou moeten betekenen, dat bij vertrouwen geen controle hoort. Helemaal geen controle voelt bij een integer persoon niet lekker. Andersom: alle handelingen opnieuw controleren is dubbel werk en heel duidelijk toch wantrouwen. Echt integer handelen betekent derhalve dan ook dat er toch een vorm van toezicht moet zijn en zo ontstaan dan bij Horizontaal Toezicht gestandaardiseerde werkwijzen, checklisten en controle-rapporten. Het gaat niet allemaal zomaar, dat is zeker. De klant, de adviseur en de Belastingdienst worden geconfronteerd met andere vragen en meer openheid over en weer. Maar de adviseur wordt en werd -of het dat nu wil of niet- al jaren meer verantwoordelijkheid toegeschoven. (lees WWFT en 4e tranche AWB). De goede adviseurs (en daar rekenen we ons onder) juichen dit toe. We willen graag staan voor ons werk en zijn er zelfs trots op. Geef ons die verantwoordelijkheid maar. Goede dossiervorming is al jaren van belang om aansprakelijkheid te voorkomen en goede dossiervorming is ook van heel groot belang bij Horizontaal Toezicht. Gaat het de klant nog wat te ver, dan is deelname ook bij een HT-kantoor niet noodzakelijk. Is de klant al wel HTdeelnemer en er is een verschil van mening (een potentieel verschil van mening moet vooraf aan de Belastingdienst voorgelegd worden) dan kan ook besloten worden om de aangifte niet onder HT in te leveren, terwijl de klant toch HTdeelnemer blijft. Voor de adviseur en zijn klant is deelname aan HT een bewijs naar de buitenwereld dat ze integer handelen en hun zaken voor elkaar hebben (kwaliteit). De klant krijgt als extra voordeel, directe zekerheid over de fiscale aanslag, (normaal geen controle meer, maar er zijn uitzonderingen) en ook dat zijn gekozen adviseur een goede keuze is (kwaliteit moet immers aanwezig zijn). MEER>> voor u op naast of ondergelegen advertenties klikt leest u eerst de tekst die hier staat door hier te klikken Horizontaal Toezicht? Ook iets voor u? In het MKB is Horizontaal Toezicht nog een redelijk nieuw fenomeen, maar intussen zijn er al meer dan 350 fiscale dienstverleners en ruim meer dan ondernemers (februari 2013), die meedoen. Sinds medio 2009 zijn de convenanten van NOAB en SRA actief en intussen definitief. Register Belastingadviseurs (RB), Kwaliteitscentrum Accountancy Nederland (KAN: opgericht door Fiscount en Auxilium Adviesgroep) en Extendum hebben in respectievelijk juni, juli en juli 2011 een (voorlopig) convenant afgesloten voor hun leden. NOVAK is nog gevolgd in januari De Belastingdienst hoopte in 2014 meer dan een derde van alle aangiften onder HT (Horizontaal Toezicht) te verwerken. Dat is niet gelukt en is overigens ook niet langer een streven. Hoe de toekomst er nu uitziet is wat onduidelijk. Wel is de algemene verwachting dat Horizontaal Toezicht niet zal verdwijnen, maar juist in het MKB via de fiscaal dienstverlener is weinig vooruitgang. BoekMeester richt zich hier op de kleinere fiscale dienstverleners (maximaal ca. 15 medewerkers). HT steunt meestal sterk op gestandaardiseerde processen en daarvoor zijn intussen al een aantal software oplossingen, ook met HT. Wij bieden een simpele oplossing onder EXCEL om de processen bij samenstellen jaarrekening en fiscale aangiften (IB/VpB) inzichtelijk en werkbaar te maken. In basis zijn deze oplossingen nergens aan gekoppeld, maar het is niet alleen software. Uw organisatie zal mogelijk ook moeten worden aangepast! U vindt alles bij oplossingen.. Overigens kunt u ook zonder het toepassen van HT bij BoekMeester terecht. Wij adviseren ook algemeen aan administratie- en belastingadvieskantoren. Daarnaast is bijvoorbeeld het BM-Controleblad ook een prima hulpmiddel om de eigen jaarrekeningen zelf objectief te controleren. Neem eens contact op of vraag informatie. voor u op naast of ondergelegen advertenties klikt leest u eerst de tekst die hier staat door hier te klikken Horizontaal Toezicht toepassen betekent integer en ethisch handelen Alle rekenbladen, checklisten en werkschema s ten spijt: de adviseur moet de wil hebben om het allemaal juist te willen afhandelen en zich op geen enkele manier daar van laten afpraten. Iemand die over een intrinsieke betrouwbaarheid beschikt, en daarnaast staat voor zijn zaak, geen dubbele agenda hanteert en geen emoties veinst, wordt een integer persoon genoemd volgens Wikipedia. Het zit niet zover van ethiek, waarbij het gaat over een kritische bezinning over het eigen juiste handelen. De eigen aangiften van HT kantoren kunnen nooit onder HT worden ingeleverd: u mag dan integer zijn, maar ethisch is het niet te verantwoorden. Als u dat niet snapt moet u wellicht niet meedoen aan Horizontaal Toezicht. Het is natuurlijk wel zo dat de Belastingdienst niet snel de aangifte van een HT adviseur zal moeten corrigeren, want anders is er toch iets mis met uw integriteit... Voor NOAB leden is integer handelen verplicht op grond van gedrag- en beroepsregels. Ditzelfde geldt ook voor vrijwel alle andere beroepsorganisaties als het RB (Register Belastingadviseurs, vroeger CB/FB) en uiteraard ook leden van NIVRA en NOvAA (de accountants, nu verenigd in NBA). Het kan dan allemaal in gedrag- en beroepsregels zijn opgenomen: elke keer blijkt weer dat het niet te omschrijven is. Diverse bankiers, maar ook accountants van enkele beurs-genoteerde ondernemingen vinden en vonden dat ze heel integer en ethisch hebben gehandeld... correct en precies handelen Met alleen integriteit bent u er niet: u moet de aangiften ook correct en precies verzorgen en dit kunnen bewijzen. U beschikt wel over voldoende professionaliteit en deskundigheid (anders was u niet lid van een koepelorganisatie als NOAB), maar vaak ontbreekt de uniformiteit om dat ook te kunnen bewijzen. Voor correct en precies handelen kunnen en zullen juist werkwijzen, handboeken en checklisten zeer behulpzaam blijken te zijn. Uiteraard is hier ook sprake van persoonlijke instelling, maar om het controleerbaar te houden zijn registratie en vaste werkwijzen noodzakelijk. Het staat natuurlijk buiten discussie dat er een kantoor-organisatie moet zijn, die voorziet in interne controle op alle werkzaamheden. Die interne controle krijgt bij Horizontaal Toezicht ook een externe variant. Van elke HT deelnemer moeten de aangiften tot in detail kunnen worden verantwoord door het HT kantoor en de Belastingdienst gaat ook controleren of dit zo is: het METAtoezicht. In de praktijk hebben we het dan over gevolgde procedure s, geregistreerde opmerkingen en uiteraard kopieën van belangrijke stukken. Kortom complete dossiers. Hoe en waar dit is opgeslagen is niet zo van belang, maar ook hier geldt: standaardiseren levert voordelen op. Onze producten kunnen u dan, voor wat betreft de procedure s en de verslaggeving ervan, zeer goed helpen. Horizontaal Toezicht betekent meer belasting betalen? Onzin is het niet helemaal Nu we het zo duidelijk op een akkoordje gooien met de Belastingdienst is de gedachte dat we nu eigenlijk in de plaats komen van de Belastingdienst en een (ook nog) door de klant betaalde belastingambtenaar zijn geworden en dus niet het maximale eruit halen, wel een logische gedachte: maar dit is niet het geval. De klant is degene die ons betaalt en de loyaliteit zal in eerste instantie altijd bij die klant blijven en horen te blijven. De klant mag dat verwachten en ons er inderdaad ook op afrekenen. Er gaat geen vertrouwelijke informatie van de klant naar de Belastingdienst, dan na toestemming. Daarnaast houdt het HT kantoor zijn rechten om bijvoorbeeld adviezen niet te overleggen (behalve uiteraard bij fraude), maar dat niet alleen. Weten we op voorhand dat de Belastingdienst het wel eens niet met een standpunt van ons eens zou kunnen zijn (en dat komt ook voor bij de kleinere ondernemingen), dan leggen we het binnen de eigen (NOAB) adviesgroep en (NOAB) HT kantoren voor. Bij RB en SRA ga je dan naar de vakspecialisten. Soms ook heeft een ander kantoor al een antwoord. Is dat niet zo, dan legt het HT kantoor het aan de Belastingdienst voor. De Belastingdienst op zijn beurt heeft zich verplicht zo snel mogelijk antwoord te geven (binnen een paar dagen is het antwoord er soms al, maar het kan bij complexe zaken wellicht toch nog maanden duren.) en worden we het niet eens, dan kan de aangifte niet onder HT ingeleverd worden, en gaan we het discussiepunt op de oude manier uitvechten, dus via bezwaar en eventueel de rechter. De HT klant blijft dan wel HT klant maar deze aangifte is dan geen HT aangifte en wordt apart gelabeld. Het vertelt nog niets over het maximale eruit halen: De praktijk van de werkschema s heeft echter juist aangetoond dat zonder de schema s nog wel eens wat vergeten wordt, maar met correct toepassen van de schema s is de kans daarop veel minder, vooropgesteld dat u zich correct opstelt en niet begint te snelvinken (u weet wel wat ik bedoel). En ja, wat is het maximale er uithalen? Soms kunnen we dieper in een zaak gaan met de kans, dat er inderdaad wat meer uitkomt, maar zeker is dan wel dat we de klant deze kosten in rekening brengen en onze kosten moeten gewoon op voorhand niet al hoger zijn dan de verwachte extra belastingvermindering. Het geeft de klant wellicht een goed gevoel (en ons wellicht ook, want het genereert meer omzet), maar laten we elkaar niet voor de gek houden: Leuke en simpele trucjes om minder te betalen zijn normaal allemaal al bedacht en als ze niet door ons worden toegepast zou het kostenaspect van ons wel eens de reden kunnen zijn om niet dieper te graven. Onze en uw klanten zijn over het algemeen geen grote bedrijven. voor u op naast of ondergelegen advertenties klikt leest u eerst de tekst die hier staat door hier te klikken Die controle bij Horizontaal Toezicht, hoe zit dat? Ook bij Horizontaal Toezicht wordt er gecontroleerd. Meedoen aan Horizontaal Toezicht betekent praktisch: geen controle voor de klant en dat is inderdaad de basis, maar de Belastingdienst wil niet blind zijn in hun vertrouwen. Wij als adviseurs zullen niet direct het belang van de klant voor het algemeen belang zetten, maar als we in het geheel niet werden gecontroleerd, dan zou dat bij u en mij geen verschil maken, maar er zijn adviseurs... Daarom zal de Belastingdienst uit bijvoorbeeld een landelijke controle of een WTP (waarneming ter plaatse) nog wel eens contact kunnen opnemen met u (uitzondering). Het belangrijkste is echter metatoezicht: de controle bij u als HT-kantoor. Metatoezicht is de controle die bij het HT-kantoor plaats vindt en met name controleert of de adviseur, het HTkantoor dus, de processen goed heeft ingericht. Om dit te bereiken wordt aangesloten bij het huidige systeem van de willekeurige landelijke steekproef. In feite wordt derhalve één belastingplichtige uitgekozen en deze wordt volledig gecontroleerd op en bij het HT-kantoor. De Belastingdienst heeft voorlopig vastgelegd bij maximaal 1% van alle aangiften dit metatoezicht uit te voeren. Metatoezicht zal daarbij zo snel mogelijk na de aangifte worden aangekondigd. Men streeft daarbij naar vier weken en koepelorganisaties dringen erop aan dat de Belastingdienst zich hier ook op gaat vastleggen. Feitelijk zou dan immers de aangifte definitief zijn. Het is ook de bedoeling dan direct een definitieve aanslag op te leggen, maar dat is software-matig bij de Belastingdienst op dit moment nog niet mogelijk (juli 2011). In het kader van herkwalificatie worden leden van NOAB (en SRA) ook al gecontroleerd, maar dat is niet alleen vanwege Horizontaal Toezicht. Bij met name NOAB wordt bij HT-kantoren extra gekeken naar de gevolgde processen. In de praktijk zal het een verdubbeling van de herkwalificatie in tijd geven. Bij RB was er geen periodieke herkwalificatie. Voor deelnemers aan het HT convenant RB komt deze uiteraard wel. Alle convenanten worden identiek behandeld. De Belastingdienst gaat in ieder geval voorlopig niet de interne controle s als branche-vergelijkingen meer toepassen op HT-aangiften. Wel wordt er nog steeds gekeken naar onmogelijkheden als bijvoorbeeld zelfstandigenaftrek bij iemand in loondienst ed. Verder zullen op korte termijn HT-aangiften anders door de geautomatiseerde systemen van de Belastingdienst gaan, zodat aangiften veel sneller kunnen worden verricht en de meeste automatische controle s niet meer worden verricht. In de praktijk kan het nog wel gebeuren dat bij het metatoezicht wordt geconstateerd dat, hoewel de handelwijze van het HT kantoor en uiteraard ook de HT-klant te goeder trouw is, er toch een fout is gemaakt. Dit zal dan zeker komen door een verkeerde interpretatie van een bepaald onderdeel uit de werkprocessen of het ontbreken ervan in de werkprocessen. Dan vindt er correctie plaats naar de HT-klant, waarbij wij vinden dat de omvang wel mee zou moeten spelen (een controletolerantie is gewenst). Het zal in ieder geval in basis wel zonder boete zijn. Er is immers bij de HT-klant in basis een afwezigheid van alle schuld (AVAS). Als het verschil niet materieel is, zal zeker geen boete behoren te worden opgelegd. Een ander probleem waar u mee te maken krijgt zijn de kosten. Een boekenonderzoek berekent u nu door, maar met metatoezicht is het weliswaar koppelbaar aan een bepaalde klant, maar controle is bij u op kantoor en het aantal controle s is zodanig laag dat de kosten verdeeld zouden moeten worden over het totaal. Daarnaast heeft het HTkantoor meer contact met de Belastingdienst wat ook niet altijd klantgericht is (jaarlijkse evaluatie bijvoorbeeld). Een kleine aanpassing van uw tarief (1% lijkt ruim voldoende) ondervangt dit probleem wel, maar het moet niet vergeten worden. Vergeet ook niet dat u in de beginfase veel extra tijd moet besteden aan systemen en overleg. Daar staat tegenover dat u in vergelijking met collegae een aantoonbare kwaliteit kan leveren en omdat de angst voor een belastingcontrole bij de meeste ondernemers groot is (ook al is daar eigenlijk geen reden voor) is juist nu ook de mogelijkheid geschapen om uw onderneming te promoten, zowel bij bestaande als nieuwe klanten. Vooral nu er nog relatief weinig administratie- en accountantskantoren meedoen is het vrij gemakkelijk u te onderscheiden. Voor de meeste van u is het krijgen van nieuwe klanten natuurlijk al niet een groot probleem (integendeel soms), maar dit maakt het wel gemakkelijker. Uw kwaliteit is min of meer bewezen.

3 introduceert in 2009 oplossingen voor HTO Al in 2005 kwam het besef dat stilstand achteruitgang is en dat er met name voor de kleinere administratiekantoren geen echt eenvoudig toegankelijke programmatuur was om een kwaliteitsverbetering -gepaard met arbeidsbesparingte realiseren. Daarom heeft Tiede Boersma, mede vennoot van Boersma Adviseurs, onder en met PerfectView programmatuur, toen een eigen CRM systeem ontwikkeld met koppelingen naar , (telefoon)gesprekken, bank, fiscus, persoonlijke situatie, planning, uren, personeel etc. Steeds verder werd dit systeem uitgebreid en al weer in 2006 werden via dit systeem ook de werkprocessen rondom boekhouden, kwartaal rapportage, jaarrekening en fiscale aangiften geautomatiseerd. Dit noemen we ons werkschema. Dit eigen systeem bleek -zelfs beter dan verwacht - goed te passen in de werkprocessen zoals afgesproken binnen Horizontaal Toezicht. Natuurlijk de werkvolgorde bij met name het samenstellen van de jaarrekening wijkt af, maar we zijn van mening dat onze werkwijze -bij kleine ondernemingen- beter is: Sneller, logischer en minder (dubbel). Het is geen nieuwe manier van werken overigens. Wij hebben de volgorde -in al weer een heel grijs verleden- overgenomen van een collega. Wel moest er nu wat aangepast worden. Er werden een aantal zaken in de werkprocessen genoemd die wij er niet in hadden. Maar ook bleek dat we op onderdelen zelfs meer controleerden dan de checklisten, welke NOAB als basis hanteert voor het convenant met de Belastingdienst. Omdat we uitvoering en controle van met name de fiscale aangiften en het samenstellen van jaarrekeningen gescheiden hebben, ontstond de behoefte om de controle deels buiten PerfectView te houden en hebben we in 2007 een eigen controleblad onder EXCEL ontwikkeld. Dit rekenblad onder EXCEL, wat we nu BM controleblad noemen, hebben we in 2009 gereed gemaakt voor gebruik bij collegae en toen hebben we ook besloten om het werkschema voor het boekhouden en samenstellen van de jaarrekening, wat we in ons CRM systeem hebben geïntegreerd, ook beschikbaar te stellen onder EXCEL, tezamen met het controleblad. Door gebruik van deze rekenbladen EN enige aanpassingen in de organisatie, kunnen andere kantoren redelijk snel een kwaliteitsverbetering doorvoeren en voldoen aan de eisen van Horizontaal Toezicht naar oplossingen>>

4 Jan Zweekhorst (SRA) ziet het wel goed komen met Horizontaal Toezicht De selffulfilling prophecy doorbroken, zo heet het artikel wat Jan Zweekhorst er op de site van SRA over schrijft M EER>> Tiede Boersma (eigenaar BoekMeester) verdedigt scriptie bij Register Belastingadviseurs De scriptie heeft als titel Horizontaal T oezicht in het microbedrijf. Is er toekomst? en werd als zeer goed gewaardeerd. De scriptie is voor een ieder te lezen en te downloaden M EER>> Al enige tijd verzenden we aan relaties een nieuwsmail A lthans Boersma A dviseurs, zuster van BoekM eester stuurt een nieuwsmail. Daar wordt ook informatie voor klanten van BoekM eester meegenomen, al is uiteraard de gewone vaak fiscale informatie voor klanten van Boersma A dviseurs ook interessant voor de klanten van BoekM eester. U kunt alle verzonden mails nog lezen hier en u overigens ook aanmelden. Klik hier voor u de advertentie hier rechts aanklikt! Commissie Stevens evalueert Horizontaal Toezicht Belastingdienst Staatssecretaris Weekers van Financiën heeft 14 november 2011 een commissie van externe deskundigen ingesteld. V andaag werd het rapport gepubliceerd. Een samenvatting vindt u hier M EER>> Register Belastingadviseurs (RB) en Belastingdienst tekenen convenant HT I n navolging van N O A B en SRA heeft nu ook RB een c onvenant afges loten met de Belastingdienst. Gecertificeerde leden van RB kunnen voorzover ze deel uitmaken van de leiding van de fiscale dienstverlener nu ook zich aansluiten bij dit convenant M EER>> Belastingdienst publiceert eigen Leidraad Horizontaal Toezicht MKB T ransparantie betekent openheid en daarom heeft de Belastingdienst zijn interne leidraad ook beschikbaar gesteld. Het is -in ieder geval interngeen vrijblijvend gebeuren en regelmatig komt er een update M EER>> Klik hier voor de leidraad in PDF NOAB en Belastingdienst tekenen definitief convenant HT O p 1 9 februari werd al een c onvenant ges loten tus s en N O A B en Belastingdienst (voor loonheffingen, inkomsten- omzet- en vennootschapsbelasting). Dit was toen nog een pilot. V andaag is een definitief convenant Horizontaal T oezicht gesloten. M EER>> Kort eigen nieuws: 13 februari 2014 versie van het BM werkschema en versie van het BM controleblad zijn uitgebracht! Het rekenblad voor WKR is vernieuwd en er is een prachtig rekenblad en informatie bij voor de uitkeringstest welke bij uitkeringen aan aandeelhouders vanaf oktober 2012 feitelijk verplicht is. Voor niet abonnees is het ook beschikbaar. klik hier.

5 Het geheel H oe begin ik en waarmee en hoe. H ier lees t u wat er in uw organisatie minimaal moet veranderen om aan de eis en te voldoen. Klik hier voor u de advertentie hier onder aanklikt! >>>Lees verder Het is niet alleen een checklist Werkschema s en checklisten vergemakkelijken het werk, maar het begint met een goede opzet. M inimaal zijn dan een permanent- en een jaardossier noodzakelijk. Deze zijn er ook in s oorten en maten. H et maakt niet zoveel uit, als u het maar eenduidig doet. >>>Lees verder Het BM werkschema V oor de dagelijkse boekhouding en het samenstellen van de jaarrekening hebben we een werkschema onder EXC EL >>>Lees verder Het BM controleblad Het sluitstuk is het controleschema onder EXC EL Door het invullen wordt de gehele aangifte en jaarrekening nog eens langs gelopen. >>>Lees verder O nze oplos s ingen zijn in E XC E L of WO RD en daarmee voor vrijwel iedereen toegankelijk en toepas baar. U mag en kan daarbij de s jablonen ook gewoon wijzigen. Wat u er mee doet is uw vrijheid, al is het wel zo, dat als u mee doet als H T -kantoor u zic h wel aan de ric htlijnen van het ges loten c onvenant moet houden. Wij geven u ric htlijnen, maar meer als een ric hting is het ook weer niet. E r zijn meer en ook zeker betere wegen naar een juis te en c orrec te aangifte. Wij proberen een mix te vinden tussen prijs, prestatie en praktijk. We richten ons op het kleinere administratie- en belastingadvieskantoor, die alles wil vastleggen, maar dat nog in onvoldoende mate doet en wellicht is geschrokken van de checklisten en werkwijzen die op papier werden aangedragen of het uitgebreide programma onder ogen heeft gehad, wat gemaakt is voor grote ondernemingen en derhalve vragen bevat die u bij een kleine ondernemer nooit tegen zal komen.

6 De zwakste schakel Werkprogramma s bieden op zich geen kwaliteit! Wij bieden oplossingen voor verhoging van de kwaliteit in uw organisatie, maar het zijn slechts praktische uitvoeringen en dan ook nog van vooral het laatste deel van het werk, de jaarrekening en de fiscale aangifte. Kwaliteit van werken begint echter bij uw eigen instelling. Werkprogramma s zijn een hulpmiddel om een ander ook te overtuigen van uw kwaliteit. Uw kantoororganisatie moet in ieder geval zodanig zijn dat vastlegging van alle noodzakelijke informatie over de klant juist, volledig, uniform en tijdig plaatsvindt. Meer informatie NOAB leden hebben de beschikking over de processen en werkwijze bij het convenant NOAB en Belastingdienst. Dit is voor leden gewoon te downloaden op de site van NOAB bij downloads voor leden. In 2013/4 is dit vervangen door het meer algemeen toe te passen NOAB KwaliteitsSysteem (NKS). RB leden hebben de beschikking over het RB Kwaliteitshandboek met modellen wat eveneens op het ledendeel toegankelijk is. Deze is ook algemeen toepasbaar. Beide handboeken gaan overigens uit van een zekere basiskennis. De eerste stap is het beoordelen van uw (nieuwe) klant. Op grond van de WWFT moet u al een aantal handelingen verrichten om meer dubieuze relaties buiten de deur te houden. Bij Horizontaal Toezicht is gedrag en houding van de klant belangrijk en zelfs van doorslaggevend belang. Er moet immers tussen partijen sprake zijn van vertrouwen, begrip en transparantie. Als u het gevoel heeft dat het bij deze klant wel eens aan integriteit kon schorten is het zeker dat deze klant niet meedoet aan HT en zou ik het aannemen van deze klant ook zonder HT heroverwegen. U moet immers ook dan gaan samenwerken en elk HTkantoor zal op enig moment al zijn klanten onder HT willen aanleveren vanwege de uniformiteit van handelen. Is de klant wel geaccepteerd dan komt stap twee en die bestaat uit: Vastleggen, vastleggen, vastleggen. U dient uw contacten met de klant, of dit nu via mail, telefoon, post, mondeling of noem maar op is, vastleggen. U vult geen aangifte in zonder genoteerde onderbouwing en u stuurt geen aangifte weg, zonder de uitdrukkelijke toestemming van de klant en ook dit heeft u weer vastgelegd. We doen dit om diverse redenen (verzekering, wet, etc.), maar als u personeel heeft doet u het ook om het duidelijk te maken aan uw medewerkers. Niets irriteert een klant meer dan tweemaal hetzelfde vragen. Bij HT doet u het -wellicht nog net iets beter- om naar de Belastingdienst te kunnen aantonen wat u doet en waarom u dat doet. Dit geldt ook voor de klant uiteraard. In het aparte onderdeel dossiers melden we al dat het bij kleinere adviseurs natuurlijk geen probleem is om niet allemaal verschillende dossiers te hebben, maar er is toch minimaal een vast dossier (permanent) en een variabel dossier (jaardossier) noodzakelijk, waarin zaken worden vermeld (of dit nu fysiek of digitaal is). NOAB leden (en dat geldt zeker ook voor SRA-leden en in mindere mate RB-leden) hebben de beschikking over diverse handboeken, zoals een kwaliteitshandboek, om hun werkzaamheden te standaardiseren en inzichtelijk te maken voor hun medewerkers en derden. Horizontaal Toezicht is daar eigenlijk een vervolg op.

7 Wie wat bewaart heeft wat! Zonder dossiers geen Horizontaal Toezicht We bewaren allemaal wel iets bij een aangifte, maar bij Horizontaal Toezicht moet in principe elk onderdeel kunnen worden onderbouwd. Dossiers worden steeds meer digitaal en daar is ook niets mis mee. Het is zelfs heel erg handig. Beveiliging is dan wel van belang uiteraard, maar dat was het ook al in de fysieke situatie. Het is wel zo dat als er digitaal iets weg is geraakt, dit wel aanzienlijk moeilijker is te vinden dan fysiek. Daarbij is digitaal archiveren ook nog ingewikkelder dan fysiek. Wij adviseren digitale vastlegging in bijvoorbeeld PDF boven Word of Excel. Enerzijds vanwege de uniformiteit en het gemakkelijk toegankelijk zijn van PDF voor een ieder, maar anderzijds vooral omdat Word en Excel ook naderhand gemakkelijk gewijzigd kunnen worden en u niet de eerste (en ook niet de duizendste) zult zijn die een bestand opent, wijzigt en daarna onder dezelfde naam weer opslaat, terwijl dat toch echt de bedoeling niet was en hoewel regelmatig backuppen standaard is, blijkt dan ook nog vaak de backup corrupt (om het eens in goed Nederlands te schrijven). Voor digitiale verwerking is minimaal een scanapparaat nodig, welke PDF kan scannen, maar de kleinste kopieer annex printer kan het tegenwoordig al. Wat ook handig is, is een PDF printer,welke er zowel gratis als voor een kleine honderd euro te koop is. U krijgt gewoon een extra printer als keuze en het bestand wordt dan direct in PDF aangemaakt. Als u eenmaal digitaal werkt, kies dan voor het gemak van twee monitoren. Werken op het ene scherm en nakijken op het andere. Het is de enige investering in de laatste tien jaar die binnen een kwartier, en met plezier, door al onze medewerkers werd omarmd. Bij grotere bedrijven zien we dat er veel dossiers worden aangelegd, zoals een administratie-, salaris-, jaarrekening-, fiscaal-, advies- en/of permanent dossier. Wij hebben al weer jaren geleden gekozen voor een vast en variabel dossier, wat we een Permanent dossier en een Jaardossier noemen. Het jaardossier zoals de naam al zegt natuurlijk per jaar. Beide dossiers hebben een vaste indeling en de digitale variant is volledig gelijk aan de fysieke variant. Door de jaren heen verandert er uiteraard wel iets, maar in zijn algemeenheid is onze vormgeving nog niet veranderd. In Word en in PDF geven we onderstaand de beide dossiers. Het zijn maar simpele voorbeelden en niet voor niks voorbeelden. U kunt ze gewoon aanpassen en vooral uitbreiden. Het hoeft echter niet, maar wees consistent. Permanent Dossier in Word Permanent Dossier in PDF Jaardossier in Word Jaardossier in PDF

8 Het samenstellen van de jaarrekening Een werkschema voor het samenstellen van de jaarrekening is gemakkelijk en u gebruikte waarschijnlijk al lang iets, want helemaal zonder een bepaalde checklist een jaarrekening maken is vragen om moeilijkheden. Ons werkschema is voor het samenstellen van de jaarrekening, maar u krijgt aanvullend automatisch ook een sjabloon voor registratie bij het boekhouden en apart salarisadministratie (met WKR) gedurende het jaar. We vinden daarbij van belang dat opvallende en afwijkende zaken gewoon even kunnen worden gemeld - vastleggen dus weer. Uiteraard worden ook data en gebruikers geregistreerd. Bij het samenstellen van de jaarrekening vooronderstellen we wel een zekere kennis. Als u nog nooit een jaarrekening heeft gemaakt en ook niet een opleiding in deze richting heeft gehad, dan zal het werkschema u waarschijnlijk niet voldoende richting geven en is hulp noodzakelijk. Maar ook met kennis zou het nog wel eens wat moeilijk kunnen zijn. Dan kan een cursus bij ons een oplossing zijn. Daar gaan we hier nog even niet vanuit. Wij werken met een gestandaardiseerde volgorde bij het samenstellen die bijvoorbeeld afwijkt van hetgeen de NOAB standaard adviseert. Wij doen dat omdat onze volgorde sneller werkt in het bijzonder bij de kleinere ondernemingen. Onze volgorde is: Hier kunt u klikken voor een voorbeeld van een deels ingevuld BM Administratie Hier kunt u klikken voor een voorbeeld van een deels ingevuld BM werkschema Direct bestellen? Klik hier A. Beginbalans (aansluiting jaarrapport beginbalans controleren met kolommenbalans v.j.); B. Eindsaldi vorderingen schulden (controle van alle kas/bank/leningen); C. Tussenrekeningen (vraagposten, kruisposten en bijvoorbeeld ook RC verhoudingen); D. posten vorig jaar op afloop controleren; E. Debiteuren; F. Crediteuren; G. Overlopende posten (vaststellen maar ook investeringsverplichtingen ed.); H. Kosten en opbrengsten (integriteitcontroles); I. Voorraden en OHW; J. Voorzieningen en reserves; K. loonadministratie; L. eigen vermogen of kapitaal; M. Vaste activa; N. nalopen BTW en overige balansposten; O. waarderingen commercieel fiscaal willekeurig herwaardering; P. Belasting en privé situatie; Q. Overige (financiële grondslagen, kengetallen, grafieken, doelstelling e.d.). Deze volgorde heeft tot gevolg dat bij het samenstellen er zo weinig mogelijk moet worden teruggrepen naar een vorig onderdeel wat al was afgesloten en daarmee wordt dubbel, driedubbel etc. werk voorkomen. U zit er overigens niet aan vast en kunt gewoon een andere volgorde toepassen.

9 Klopt het wel? Samenstellen is één, controle is twee! Hoe goed je het ook doet: Zelf samenstellen en controleren is vrijwel onmogelijk. Het beste is dan ook dat er minimaal twee verschillende personen de werkzaamheden uitvoeren, maar bent u alleen tja, dan doet u ook de controle. Vroeger ging ik dan nog wel eens een samengestelde lijst in de omgekeerde volgorde langs, want de mens maakt fouten nu eenmaal vaak op dezelfde plek en wijziging van routine wil dan nog wel eens helpen. Dit principe hebben we ook los gelaten op het BM controleverslag. Het BM controleverslag is eerder aanvullend dan controlerend ten opzichte van het BM werkschema, zodat u ook bij zelfcontrole in ieder geval geen dubbel werk gaat doen. Ten minste zo voelt het, want een aantal vragen zijn wel degelijk controlerend op het eerder gevolgde werkschema. Het BM ControleVerslag is prima toepasbaar als stand alone Dossier Review om de aangifte te controleren ongeacht het toegepaste programma en werkschema. Hier kunt u klikken voor een voorbeeld van een ingevuld BM controleverslag Direct bestellen? Klik hier Het BM controleverslag is evenals het BM werkschema, gemakkelijk in het gebruik omdat het een EXCEL werkblad is. Door een aantal voorvragen wordt ook hier het aantal in te vullen vragen/vakken direct al minder en door ingebouwde controlemogelijkheden kan snel worden geconstateerd wat nog niet is gedaan (we gebruiken hiervoor vakken met verschillende kleuren) en er resteert een duidelijk rapport per relatie per jaar, wat zeer gemakkelijk leesbaar is en ook zijn diensten kan bewijzen bij het Metatoezicht (dossier review). Het BM controleblad bestaat uit een algemeen deel wat dan weer bestaat uit de basisgegevens van de onderneming, het belang wat de onderneming vertegenwoordigd (hoogte omzet, kapitaal ed.) met individueel aanpasbare materialiteitstabel en fouttolerantie (sinds 2013), vaktechnische zaken en waar de opdracht bij deze onderneming uit bestond. De daadwerkelijke controle zit in het tweede gedeelte, waar we globaal de volgorde van het BM werkschema volgen. Het controleblad eindigt met de eindconclusie, opmerkingen en afspraken. Dit laatste onderdeel is vrij in te vullen. Kenmerkend is wel aan het BM controleverslag dat het ook zonder BM werkschema is te gebruiken. Ideaal is natuurlijk de combinatie, maar nodig is het niet. Beide sjablonen zijn apart te gebruiken en het BM controleverslag kan gewoon naast willekeurig welk programma gebruikt worden en geeft u door de toegepaste opmaak ook direct een beeld van de onderneming.

10 Ons kantoor: Naam telefoonnummer adres Opmerking Postadres Boersma Adviseurs of Postbus AA SINT NICOLAASGA Bezoekadres Boersma Adv./BoekMeester Vml. landbouwschool De Rijlst NH SINT NICOLAASGA De eigenaren: tik de letters cijfers over Verzenden Reset-knop Telefoon Fax Handelsregister ingeschreven sinds 1984 Locatie op de aardbol Als u ons zoekt? klik hier voor Google Maps met streetview.

11 en/of GRATIS downloaden VERNIEUWD Deze gehele website in een PDF bestand Een folder voor uitleg aan klant over HT Dit bes tand geeft alle informatie die u hier op de s ite ook al had aangetroffen in het wel bekende P DF. U hoeft dan niet elke pagina even apart uit te printen en ook de bestelformulieren zijn toegevoegd. BoekM eester heeft voor de fiscale dienstverlener een folder gemaakt om uitleg te geven aan klanten wat H T nu is. U kunt deze overigens ook hier downloaden in zwart wit. HT MKB folder flyer voor ondernemers flyer voor fiscaal dienstverleners Leidraad Horizontaal Toezicht MKB Fiscaal dienstverleners Leidraad Horizontaal Toezicht MKB Brancheorganisaties Belastingdienst helpt: O ok de Belastingdienst geeft folders uit die zeer toepasbaar zijn. De H T M KB folder is van juli De beide flyers zijn van de zomer en de leidraad Fis c aal dienstverleners heeft begin 2011 het licht gezien. De leidraden geven een beeld hoe de Belastingdienst intern naar HT kijkt en hoe ze met u en met H T denken om te gaan. De leidraden zijn bewus t openbaar gemaakt (vertrouwen transparantie). De leidraad voor brancheorganisaties heeft u u maar zijdelings mee te maken. Rekenblad/sjabloon Het BM werkschema Dit sjabloon wordt geleverd inclusief een korte handleiding en kost 285,- exclusief BT W. Het jaarlijks e abonnement bedraagt 1 4 0,- en zorgt ervoor dat u volgend jaar weer up to date bent. Bij het werkschema wordt ook een extra sjabloon voor de dagelijkse werkzaamheden aan boekhouding en salarisadministratie geleverd. O ok is er een apart rekenblad voor de WKR. Het BM controleblad Dit sjabloon wordt geleverd inclusief een korte handleiding en kost 215,- exclusief BT W. Het jaarlijkse abonnement bedraagt 110,- en zorgt ervoor dat u volgend jaar weer up to date bent. O ok hier is het aparte rekenblad voor de WKR toegevoegd. Beide rekenbladen U wilt zowel het BM werkschema, als het BM controleblad? We geven een korting van 5 0,- exc l. BT W! Extra tools Overige rekenbladen en info Rekenbladen. A an de abonnees van bovenvermelde rekenbladen worden onderstaande rekenbladen en info gratis verstrekt. Heeft u geen abonnement, maar wilt u toch het rekenblad. Dat kan. M et info uiteraard. BM O nderhanden Werk - een rekenblad om handig het onderhanden werk te berekenen (vooral bouwsector) ( 5,- excl btw voor niet abonnees ). BM WKR - een rekenblad om te berekenen hoe WKR bij uw klanten uitvalt. O ok geeft het rekenblad de info en inzic ht in welke kos ten en hoe het geboekt en verwerkt moet worden ( 1 5,- ex. Btw). BM U itkeringstest - een rekenblad om de uitkering aan aandeelhouders door bestuurders gewogen te fiatteren. Er is een aparte invullijst in verwerkt die de bestuurder zeker zelf moet invullen. Deze wordt dan weer verwerkt in het geheel en geeft de maximaal mogelijke uitkering aan ( 3 5,- ex.). Consultancy We kijken even bij u in de keuken! Bent u er nu wel of niet klaar voor H T? We kunnen als geen ander beoordelen of u er klaar voor bent. N atuurlijk als u deze s ite goed heeft afgewerkt weet u het ook, maar toc h. A ls er iemand anders naar kijkt, komen de te verbeteren punten beter naar voren. O ok kan de beoordeling gecombineerd worden met uitleg aan personeel en uitleg bij het werken met de programma s. Normaal kost de toetsing 3 0 0,- exc lus ief BT W per dagdeel (Lukt mees tal ook in die halve dag). O verigens berekenen we bovenop dit bedrag nog wel reis kos ten tegen 0,3 5 per kilometer en 3 5,- per uur voor de reis uren. Duurt de proc edure toc h langer dan een dagdeel dan worden de meerdere uren berekend tegen 7 0,- per uur exc lus ief BT W uiteraard. N eemt u de programma s beide af dan krijgt u 5 0 % korting. Advies Uw sparringpartner! T wee weten meer dan een. E en oud gezegde. V ooral de kleinere advies kantoren hebben baat om zo nu en dan even te overleggen met een c ollega. Dit kan bij ons in de vorm van een abonnement voor de zo nu en dan ges prekken, maar het kan ook inc identeel als u een wat moeilijker probleem heeft op vooral fis c aal gebied. E en abonnement kan al voor 1 0 0,- per jaar, wat u rec ht geeft op twee uren per jaar aan vragen/antwoorden. V oor de inc identele zaken rekenen we 7 0,- per uur exc lus ief BT W en dat is in deze tijden een koopje of niet dan? Bestellen van rekenbladen / consultant/ advies/ extra tools In Word In PDF extra snel

12 Vindt u die formulieren ook zo vervelend? Als het gaat om een kleine bestelling zoals voor een uitkeringstest of onderhanden werk, dan kan dat toch wel wat gemakkelijker? Het is natuurlijk niet allemaal meer zo simpel tegenwoordig, maar we willen niet te moeilijk doen. Daarom kunt u onderstaand gewoon kiezen en dan bestelt u via de mail. U krijgt gewoon (digitaal) een factuur en na betaling wordt het gevraagde geleverd op het adres wat u aangaf. Uiteraard betekent het wel dat als u besteld, u ook expliciet verklaart dat BoekMeester en/of eventuele rechtsopvolgers nooit op enige wijze aansprakelijk kunnen zijn en gesteld worden voor en door het gebruik van de rekenbladen en de eventuele gevolgen van het gebruik van deze rekenbladen. Het kan nog sneller door vooruit te betalen op NL97 RABO (Denk om BTW bijbetalen). Vergeet u niet naam en adres alsmede het nummer van het handelsregister te noemen en uiteraard uw persoonlijke naam en wat u wilt en eventueel verder kwijt wilt, ook als u vooruitbetaalt. Rekenblad BM onderhanden werk onder excel à 5,- excl btw ( 6,05 incl.) Rekenblad BM WKR onder excel à 15,- excl btw ( 18,15 incl.) Rekenblad BM uitkeringstest onder excel à 35,- excl btw ( 42,35 incl.) overige bestellingen en vragen

13 Deze pagina is voor onze relatie s Na aanmelding kan op de pagina geklikt worden waar een abonnement op is. Wilt u ook een abonnement, dan hier klikken Na aanmelden klik voor BM werkschema: Na aanmelden klik voor BM controleverslag:

14 Werkschema om te downloaden: Laatste update: 6 januari 2014 Sjabloon Rekenblad BM Administratie Boekhouding en salaris 14-1 Sjabloon Rekenblad BM Werkschema Samenstellen jaarrek Sjabloon Rekenblad BM WKR versie Handleiding bij BM Administratie en BM Werkschema versie De Werkkostenregeling (WKR) een werkwijze versie nov 2012 De wijzigigen in programmatuur van BoekMeester 2013 versie 2 Extra s van BoekMeester voor uw bedrijfsvoering: De autobrief 2011 en 2012 fiscale gevolgen auto in doc Verwerking Onderhanden Werk in het jaarwerk 2010 Folder oveer HT BoekMeester versie 11-2 in publisher Folder over BTW overgang 21% alsmede IBAN en factuureisen in PUBLISHER (versie BM 12-1) Sjabloon Uitkeringstest in excel versie Idem maar in PDF Idem rekenblad in XLS Idem maar in PDF Idem maar in PDF Info bij uitkeringstest PDF Opinie: Bijdrage Boersma aan commissie Stevens inzake Horizontaal Toezicht in PDF Artikel in Vakblad Tax Assurance oktober 2013 over Horizontaal Toezicht in PDF

15 ControleVerslag om te downloaden Laatste update: 13 februari 2014 Sjabloon Rekenblad BM Controleverslag (dossier review) versie Sjabloon Rekenblad BM Werkkostenregeling WKR Handleiding bij BM Controleverslag versie De Werkkostenregeling (WKR) een werkwijze versie nov De wijzigigen in programmatuur van BoekMeester 2013 versie 2 Info over BoekMeester voor leden van NOAB Extra s van BoekMeester voor uw bedrijfsvoering: Autobrief de fiscale wijzigingen in.doc (word 2003) Verwerking Onderhanden Werk in het jaarwerk 2010 Folder oveer HT BoekMeester versie 11-2 in publisher Folder over BTW overgang 21% alsmede IBAN en factuureisen in PUBLISHER (versie BM 12-1) Sjabloon Uitkeringstest in excel versie Idem maar in PDF Idem rekenblad in XLS Idem maar in PDF Idem maar in PDF Info bij uitkeringstest PDF Belastinginformatie versie 2 Opinie: Bijdrage Boersma aan commissie Stevens inzake Horizontaal Toezicht in PDF Artikel in Vakblad Tax Assurance oktober 2013 over Horizontaal Toezicht in PDF

16 Extra tools voor de bedrijfsvoering: Met enige regelmaat vermelden we hier informatie (kilik op het onderstreepte) over een bepaald onderwerp, wat u naar eigen believen mag gebruiken. Voor onze vaste relaties zijn deze hulpmiddelen overigens in het besloten deel controle en werkschema ook in Microsoft Publisher, Excel of Word formaat gratis te downloaden, zodat ze met eigen logo e.d. kunnen worden verzonden naar hun relaties en/of voor eigen adviespraktijk kunnen worden gebruikt. Een paar, met name rekenbladen, bieden we ook aan derden te koop aan. Deze derden mogen behalve via het bestelformulier ook gewoon via een bestelling doen (alleen bedrijven met vermelding van adresgegevens en nr. handelsregister). Klik hier voor u de advertentie hieronder aanklikt! Er hoeft en zal niet altijd een relatie zijn met Horizontaal Toezicht. Wat is dat een uitkeringstest? Voor uitkeringen aan aandeelhouders zijn bestuurders soms hoofdelijk aansprakelijk. Het is verstandig de test goed uit te voeren en te bewaren. Hier is een voorbeeld. (het bijbehorende rekenblad is gratis voor abonnees, maar ook te koop 35,- excl. BTW) De WerkKostenRegeling (WKR): een werkwijze incl. boekhouding! - november 2012 rekenblad oktober 2013 (het bijbehorende rekenblad is gratis voor abonnees, maar ook te koop 15,- excl. BTW) autobrief 2011 en 2012 fiscale gevolgen auto met zakelijk gebruik - december 2011 (in.doc voor abonnees) Hoe verwerk je onderhanden werk in het jaarwerk in PDF - augustus 2011 (het bijbehorende rekenblad is gratis voor abonnees, maar ook te koop 5,- excl. BTW) Oud: Nieuwsbrief over verlaagd tarief in de bouwsector kleur in PDF - juni 2011 Nieuwsbrief in zwart wit en PDF - juni 2011 BTW ouderdomsverklaring in PDF - september 2010 De BTW overgang naar 21% per 1 oktober 2012 is lastig. Een folder voor klanten met tevens aandacht voor IBAN en de factuurvereisten september 2012 (uitgebreid in publisher voor abonnees)

17 Om snel een beeld te krijgen van wat BoekMeester is kan de factsheet.pdf worden gedownload of zelfs de gehele tekst etc. van het vermelde op de website klik dan hier. Daarnaast hebben we in het verleden al een paar presentaties gegeven. Om daar een beeld van te krijgen zijn deze in de vorm van een PowerPoint onderstaand te bekijken. Powerpoint 2007 presentatie over BoekMeester voor NOAB november 2014 Soesterberg Powerpoint 2003 presentatie Tiede Boersma HT en het MKB november 2011 Nyenrode Handout in PDF idem Handout in PDF idem Handout presentatie Tiede Boersma HT en het MKB juni 2011 op Nyenrode Powerpoint 2003 presentatie over de uitvoering bij Boersma Adviseurs inzake HT mei 2009 Handout in PDF idem Bepaalde bestanden waar naar verwezen worden in de presentaties staan hieronder nog even extra: Voorbeeld deels ingevuld standaard BM Administratie BS versie Voorbeeld deels ingevuld standaard BM Werkschema SJ versie Voorbeeld ingevuld standaard BM Controleverslag versie Horizontaal Toezicht folder Belastingdienst versie DV 403-1Z*1ED Voorbeeld deels ingevuld BM werkschema HT versie Voorbeeld ingevuld standaard BM controleverslag HT versie Printout Werkschema Boersma versie Voorbeeld ingevuld standaard controleverslag Boersma versie

18 PowerPoint presentatie 19 febr Marum Aandachtspunten IB/VpB 2013/14 en nu Handout powerpoint presentatie 19 febr 2014 idem in PDF vorm Bepaalde bestanden waar naar verwezen worden in de presentaties staan hieronder nog even extra: Bijlage 1: kapitaalverzekering (PDF van prezi presentatie) Bijlage 2: invullijst bij uitkeringstest BV Bijlage 3: Belastinginformatie 2013/2014 BoekMeester

19 Om snel een beeld te krijgen van wat BoekMeester is kan de factsheet.pdf worden gedownload of zelfs de gehele tekst etc. van het vermelde op de website klik dan hier. Daarnaast hebben we in het verleden al een paar presentaties gegeven. Om daar een beeld van te krijgen zijn deze in de vorm van een PowerPoint of in PDF onderstaand te bekijken. Powerpoint 2007 presentatie over BoekMeester voor NOAB november 2014 Soesterberg Powerpoint 2003 presentatie Tiede Boersma HT en het MKB november 2011 Nyenrode Handout in PDF idem Handout in PDF idem Handout presentatie Tiede Boersma HT en het MKB juni 2011 op Nyenrode Powerpoint 2003 presentatie over de uitvoering bij Boersma Adviseurs inzake HT mei 2009 Handout in PDF idem Bepaalde bestanden waar naar verwezen worden in de presentaties staan hieronder nog even extra: Voorbeeld deels ingevuld standaard BM Administratie BS versie Voorbeeld deels ingevuld standaard BM Werkschema SJ versie Voorbeeld ingevuld standaard BM Controleverslag versie Horizontaal Toezicht folder Belastingdienst versie DV 403-1Z*1ED Voorbeeld deels ingevuld BM werkschema HT versie Voorbeeld ingevuld standaard BM controleverslag HT versie Printout Werkschema Boersma versie Voorbeeld ingevuld standaard controleverslag Boersma versie

20 Aansprakelijkheid en zo.. De teksten op deze website zijn met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Toch kan het zijn dat de inhoud niet correct is. BoekMeester c.q. Boersma Adviseurs kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor onjuistheden op deze website. De teksten, programma s, sjablonen etc., zoals vermeld op deze website mogen zonder voorafgaande toestemming niet gebruikt worden door derden. Indien u de teksten, programma s, sjablonen etc. van deze website gebruikt zonder toestemming kan dat een inbreuk zijn op: intellectuele rechten; regelgeving m.b.t. Privacy Boersma Adviseurs/BoekMeester kan u aansprakelijk stellen voor alle schade als gevolg van ongeoorloofd gebruik van de teksten en of bestanden vermeld op deze website of gedownload van deze website. U zult Boersma Adviseurs/BoekMeester, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, en haar zakelijke partners beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants, adviseurs e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden. Cookie verklaring en zo.. BoekMeester gebruikt cookies en vergelijkbare technieken om de website te verbeteren en om advertenties af te stemmen op uw interesses. Als u geen cookies wilt accepteren dan kunt u dit uitzetten in uw browser. Waarom cookies? Op onze website worden bezoekgegevens bijgehouden, zoals de door een bezoeker meest gevraagde pagina s. Het doel hiervan is om de inrichting en werking van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om voor u relevante informatie op de pagina s die u bezoekt te plaatsen, bijvoorbeeld berichten die u interesseren of aanbiedingen van adverteerders. Op deze wijze kan onze dienstverlening aan u verder worden geoptimaliseerd. Daarnaast kan er bij het aanbieden van de door u gevraagde diensten gebruik worden gemaakt van cookies. Bijvoorbeeld bij de nieuwsbrieven. Wat is een cookie? Een cookie is een klein tekstbestandje dat, bij bezoek aan onze websites, wordt geplaatst op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat gegevens, zodat u als bezoeker kan worden herkend wanneer u de websites bezoekt. Het is dan mogelijk om de websites aan te passen aan uw voorkeuren en/of het inloggen te vergemakkelijken. Cookies kunnen voor een langere periode op uw computer blijven staan en kunnen ook bij een volgend bezoek aan onze website worden gebruikt. Weten cookies wie ik ben? Nee. Uw naam, adres, leeftijd en andere persoonlijke gegevens worden niet in de cookies opgeslagen. Wel maken zij het mogelijk voor BoekMeester om u bij een volgend bezoek weer te herkennen. Kan ik me afmelden? Wanneer u geen gebruik wilt maken van cookies, dan kunt u dit in uw browser uitschakelen. Dit kan met zich brengen dat u geen of slechts beperkt toegang tot onze website heeft. Ook biedt uw browser de mogelijkheid om cookies te verwijderen. Een handleiding voor het verwijderen van cookies kunt u hier vinden. Uw persoons- en bedrijfsgegevens worden door BoekMeester en/of Boersma Adviseurs niet langer bewaard dan noodzakelijk en in overeenstemming met de wet.

21 Zoeken Alleen deze site

22 Een mening Zo nu en dan als ik zin heb of het noodzakelijk vind, geef ik mijn mening over een onderwerp. - februari bijdrage aan commissie Stevens inzake Horizontaal Toezicht; - mei/juni scriptie verdedigd met als titel Horizontaal Toezicht in het microbedrijf: Is er toekomst? - september artikel gepubliceerd in vakblad Tax Assurance oktober 2013 over Horizontaal Toezicht; - september Blog, ook gepubliceerd op aangaande de nieuwe BGL (Beschikking Geen Loonheffing); - november Blog, Horizontaal Toezicht in het kleinbedrijf: Fiscaal Dienstverlener, stop er mee. Tiede Boersma FA RB

23 Scriptie bij afstuderen voor CB Belastingadviseur Voor het vervullen van het beroep belastingadviseur is continue opleiding noodzakelijk. Elk jaar verandert de wetgeving en het lijkt zelfs elk jaar wel meer te worden. Steeds maar kijken wat het is en of het toepasbaar is bij de klanten, kortom leren en steeds maar weer. Leren kan natuurlijk via cursussen, al dan niet verplicht opgelegd door een beroepsorganisatie en door het bijhouden van de vakliteratuur. Ik heb in 2010 gekozen om de drie jarige opleiding CB Belastingadviseur (Sinds 2014 heet de opleiding Register Belastingadviseur) bij RB te gaan volgen als een soort grote herhalingscursus, maar uiteraard ook om aan de buitenwereld te laten zien dat ik bewezen een zekere basiskennis heb (althans op het moment van het examen had. Wat is eigenlijk de waarde van welk diploma dan ook, na enige jaren tegenwoordig?). Het viel achteraf best wel mee en heb de cursus in de normale tijd afgesloten, maar tussentijds heb ik wel eens gedacht aan opgeven (het kost nu eenmaal veel tijd). Met mijn algemene kennis kwam ik heel ver, maar vrijwel elke studie-avond (het waren er best wel veel eigenlijk) heb ik iets nieuws (of iets wat ik al lang was vergeten) gehoord en dat motiveert, althans in mijn geval. Ik heb niet de illusie nu alles te weten. Die persoon is er zelfs niet (hoop ik). Afsluitend wordt een scriptie gemaakt en uiteraard verdedigd. Mijn scriptie had als titel: Horizontaal Toezicht in het microbedrijf Is er toekomst? (klik voor download) Het gaat over de situatie in het kleinere kleinbedrijf met betrekking tot Horizontaal Toezicht uiteraard en wat er moet veranderen om een hogere penetratiegraad te krijgen in het kleinbedrijf waar de grootste winst is te behalen voor met name de overheid. Leesbaar en prettig geschreven (niet mijn woorden) en best wel bondig eigenlijk. Voor reacties houd ik me aanbevolen. Tiede Boersma FA RB

24 BGL - Beschikking Geen Loonheffing Lijkt goed, maar uitvoering kan zorgen voor drama. En dan toch nog plotseling komt er op 22 september jl. een wetsvoorstel waarin de VAR (Verklaring ArbeidsRelatie) wordt vervangen door de BGL, Beschikking Geen Loonheffing, tezamen met een toelichting en het deels genegeerde advies van de Raad van State van 26 juni van dit jaar. Plotseling, schreef ik, omdat ik in de veronderstelling was dat er ook nog overleg met een aantal beroeps- en branche-organisaties zou plaats vinden ondermeer op 10 september jl. Dit was niet doorgegaan omdat de wetgeving nog niet voldoende gereed was om door te spreken. Nu ligt het voorstel al bij de Tweede Kamer. Vanwaar die haast? Waarom geen consultatie meer? Nu de stukken doorlezende, vraag ik me met de Raad van State af waarom niet even gewacht is op de uitslag van het onderzoek door IBO ZZP. Deze afkorting staat voor Interdepartementaal BeleidsOnderzoek naar zzp ers, wat een zeer breedschalig onderzoek zou moeten worden om met name inventarisatie en beleidsopties te geven voor publieke discussie over de inkomens- en vermogensposities van deze groep, hun positie op de arbeidsmarkt, de voor- en nadelen van hun fiscale behandeling, de verhouding tot andere groepen werkenden en de aansluiting van het stelsel van sociale voorzieningen en verzekeringen. Naar de mening van deze regering zal er hoe dan ook een verschil blijven tussen werknemer en zelfstandige en dit zal ook in de wet verankerd blijven, en zal de Belastingdienst in de handhavingspraktijk ook het onderscheid moeten toepassen en omdat dit wetsvoorstel nu juist verbeteringen bevat voor deze handhavingspraktijk loopt men vooruit op de uitslag van de IBO ZZP. De genoemde verbeteringen in dit voorstel ten opzichte van de huidige VAR wetgeving moeten volgens dit kabinet gezocht worden in een betere verdeling van de verantwoordelijkheden tussen opdrachtgever en opdrachtnemer (Men noemt het in balans ) en de Belastingdienst krijgt zo meer mogelijkheden voor handhaving. Omdat nu juist de handhaving vooral gaat plaats vinden bij de opdrachtgevers en deze ook mede, lees vooral, verantwoordelijk worden gesteld bij het niet juist toepassen van de regels, ben ik voorzichtig -in tegenstelling tot heel veel organisaties- voorstander van deze BGL. Maar ik zie wat problemen en de vragen en stellingen, waarover later meer, zullen beter opgesteld moeten worden, anders wordt deze BGL een fiasco en kan er zelfs wel een grote crisis uitbreken onder de dan werkloze ZZP ers. De nieuwe aanvraag dient te geschieden door de opdrachtnemer. Zij/hij vult een webmodule in, na ingelogd te zijn met haar/zijn DigiD. De webmodule geeft een aantal vragen waarop men kan antwoorden. De vragen zijn interactief, oftewel al naar gelang het antwoord ontstaat een nieuwe vraag, die anders kan zijn, als het antwoord anders was. Direct na het invullen wordt dan aangegeven of er een BGL kan worden afgegeven of niet. Op dat moment kan de opdrachtnemer deze BGL dan aanvragen en zal deze per post (of digitaal, dat is mij niet duidelijk) worden ontvangen. Op deze BGL staan een aantal stellingen (blijkbaar met een maximum van tien), voortkomende uit de vragen en de gegeven antwoorden. Deze BGL dient overlegd te worden bij de opdrachtgever, die dan moet controleren of alle stellingen overeenkomen met hetgeen is afgesproken met de opdrachtnemer. Een kopie van de ID en van deze BGL moet worden bewaard door de opdrachtgever. Als de stellingen niet kloppen met de werkelijkheid loopt de opdrachtgever een risico als toch met de opdrachtnemer in zee wordt gegaan. Kloppen de stellingen wel dan is de opdrachtgever net als nu bij de VAR WUO volledig gevrijwaard. De opdrachtnemer is echter ook als de stellingen volledig kloppen en van toepassing zijn op de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer nog steeds niet volledig gevrijwaard. Naar de tekst van de staatssecretaris kan er dan toch nog een dienstverband worden geconstateerd door de Belastingdienst. Als de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer niet geheel klopt met de stellingen dan zal de opdrachtgever de opdrachtnemer moeten verzoeken om een andere BGL, waarop dan wel de goede stellingen staan. Eventueel kan de opdrachtgever de Belastingdienst verzoeken om vooroverleg over de uitleg van een bepaalde stelling of stellingen. Er wordt in dit verband ook de mogelijkheid geboden om alle gedoe met BGL s helemaal te vergeten: de opdrachtgever kan met de Belastingdienst een afspraak maken voor de relatie met al zijn opdrachtnemers, voorzover deze allemaal onder dezelfde condities, voorwaarden en omstandigheden dezelfde werkzaamheden verrichten. Het invullen van de webmodule zal maximaal 20 minuten vragen en meerdere aanvragen zijn mogelijk voor verschillende werkzaamheden of werken onder verschillende condities. Het zou dan zo moeten zijn dat reeds ingevulde gegevens welke niet wijzigen weer beschikbaar zijn bij een volgende aanvraag. De nieuwe vragen zijn niet in het wetsvoorstel benoemd en ook de op de BGL vermelde mogelijke stellingen zijn niet benoemd, al vinden we daar in de toelichting wel wat voorbeelden van waar ik later op in ga. Gezien deze (beperkte) stellingen, lees antwoorden, zullen de vragen niet veel afwijken van de vragen die nu al op de VAR aanvraag vermeld staan. De vragen welke bedacht zijn door een brede groep deskundigen, waaronder twee wetenschappers en medewerkers van de Ministeries van Economische Zaken, Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Financiën en uiteraard de Belastingdienst (waaronder, suggereert meer deskundigen, wie?) moeten alles omvatten en naar de laatste stand van wet en regelgeving, inclusief de laatste jurisprudentie, zijn opgesteld. Als er een wijziging komt in regelgeving inclusief jurisprudentie dan zal dit in de vragen worden verwerkt. Zo moet door het invullen automatisch het verschil tussen een fictieve dienstbetrekking en ondernemerschap worden onderkend en zal alleen voor de ondernemer een BGL kunnen worden afgegeven. De praktijk zal straks uitwijzen of deze voorstellen ook het beoogde effect: meer verantwoordelijkheid bij de opdrachtgever en gemakkelijker handhaving voor de Belastingdienst, zullen hebben. De problemen die ik voorzie zijn de volgende: 1. Het lijkt dat de ondernemer/zzp er alleen kan inloggen met zijn DigiD en/of zijn pagina bij de Belastingdienst. De DigiD is bedoeld voor particulieren. Voor ondernemers geldt dan E-herkenning maar die digitale handtekening is nog maar in de pilot fase. Er is geen machtigingsmogelijkheid voorzien. Bij DigiD is dat in het geheel ook niet wettelijk mogelijk. De praktijk is nu echter dat vele VAR aanvragen tezamen of geheel door de adviseur worden ingevuld (waarna de ondernemer een handtekening zet en opstuurt); 2. Omdat de vragen blijkbaar op grond van gewijzigde wet- en regelgeving kunnen wijzigen zou het logisch zijn dat er een automatische wijziging van de BGL volgt of op zijn minst een waarschuwing. Dit lijkt niet ingebouwd; 3. Om achteraf exact te kunnen weten wat voor vragen en welke weg er interactief is gevolgd, zou de mogelijkheid van een afdruk (print) zeer gewenst zijn. Het lijkt dat deze niet automatisch gaat komen; 4. Aan de vragen en stellingen zal een zo breed mogelijke bekendheid worden gegeven om de compliance te bevorderen Ik neem aan dat er dan in gewoon taalgebruik (compliance?) bij elke vraag wordt vermeld wat de vraag voorstelt en wat de gevolgen zullen zijn bij de stellingen. Dit onderdeel is bij het invullen maar ook later in het overleg met de opdrachtgever cruciaal. De nu vermelde stellingen in de toelichting beloven niet veel goeds. Onderstaand en apart vermeld, zal ik per nu gemelde voorbeeld stelling vermelden wat ik er fout aan vindt. Gezien de voorbeeld stellingen ben ik zeer nieuwsgierig naar de vragen en alle stellingen en naar hun uitleg, wat dan vermoedelijk ergens op een internet site zal staan. Wordt die uitleg dan ook weer steeds geupdate? Hoe kan je dan aantonen later, dat je op het moment van invullen wel de uitleg hebt gevolgd? De bewijslast, zoals ook al bij punt 3 vermeld, wordt zo niet gemakkelijk; 5. Grotere bedrijven zullen kiezen voor vooroverleg en een vaste afspraak maken met de Belastingdienst. Van deze afspraak zal de opdrachtnemer dan op de hoogte moeten zijn. In de meeste gevallen kan zij/hij zich dan de aanvraag BGL besparen. Dit lijkt niet vorm gegeven; 6. De BGL is ook de vervanger van de VAR DGA. In een dergelijke situatie is de DGA de werknemer van zijn eigen BV. De BGL zal dan op naam staan van de BV (?!). De BV is echter niet de arbeidverrichter, maar wel de opdrachtnemer. Dit luistert dan weer nauw in de soort stellingen die gemeld worden. Bovendien kan een Beschikking Geen Loonheffing al snel tot de gedachte leiden dat er dan ook geen loonheffing in de eigen BV behoeft te worden ingehouden; 7. Het is niet ondenkbeeldig dat het voor veel ZZP ers straks niet meer mogelijk is om de vragen juist te beantwoorden, zodanig dat er toch een BGL uit zal komen. Hoewel ik de vragen niet weet, maar gezien de stellingen wordt er te weinig detailverschil gegeven waardoor het gehele pakket geldt of juist niet. Als voorbeeld noem ik de stelling Uw opdrachtnemer zorgt voor gereedschappen, hulpmiddelen en materialen. In het voorbeeld gaat het over een loodgieter. Deze kan wellicht wel zijn eigen gereedschappen gebruiken, maar zal de levering van bijvoorbeeld die toiletpot (materiaal) over laten aan de opdrachtgever en zal gebruik maken van de bouwlift (hulpmiddel) van de opdrachtgever. Hoe beantwoord je de vraag dan? Wat gebeurt er als de loodgieter bijvoorbeeld gedwongen wordt om mee te rijden (hulpmiddel?) met andere ZZP ers om het aantal transportmiddelen bij de bouw zo laag mogelijk te houden of nu juist wel met medeneming van andere ZZP ers? 8. Opdrachtgevers hebben nu geen aansprakelijkheid als er een VAR WUO of VAR DGA wordt overlegd. Bij de BGL zal de opdrachtgever een BGL willen waarvan alle stellingen juist zijn en anders maar geen ZZP er. Met onjuist invullen van de VAR kon je een VAR WUO verkrijgen. Het zal nu met de stellingen veel moeilijker worden om onjuist in te vullen, want dan zal de stelling ook anders zijn. In het gemelde voorbeeld van de loodgieter zal geen enkele andere loodgieter of bouwondernemer, beide zijnde potentiële opdrachtgevers, de ZZP er aan het werk zetten. De stellingen zullen immers niet kloppen (bijvoorbeeld uren, vervanging, materiaal, hulpmiddelen, gereedschappen) en dus loopt de opdrachtgever een in haar ogen ongewenst risico. Het zou me niet verbazen bij ongewijzigde stellingen dat deze situatie zich, en ruim boven de 50% van de gevallen, zal voordoen. De vragen die ik nog heb zijn: A. Noem eens een voorbeeld waarbij de Belastingdienst, na juiste invulling van de webmodule, ook achteraf bekeken, en een BGL die met zijn stellingen overeenkomt met de praktische situatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, toch nog tot een oordeel kan komen dat er een dienstverband is. Dit zou voor de opdrachtgever geen gevolgen hebben, maar dus wel voor de opdrachtnemer? En hoe wordt dit in de praktijk dan uitgevoerd (alsnog correctie? Bij wie dan? Boeten? Rente?). B Komen afspraken met grotere bedrijven ook automatisch beschikbaar voor opdrachtnemers? Ze hoeven dan immers geen BGL aan te vragen. C. Komt er een stelling om de mogelijkheid van een detacheerder of ander intermediair (onderaannemer?) mogelijk te maken? Nu staat er bij de stellingen dat er rechtstreeks een overeenkomst met de opdrachtnemer wordt gesloten, waarbij de opdrachtnemer degene is die fysiek het werk doet (toch?). Als die stelling er niet is, betekent dat dan dat er geen detachering meer mogelijk is? De stellingen roepen vragen op en zijn zonder verdere toelichting vaak voor meerdere uitleg vatbaar. Er worden in het voorbeeld in de memorie van toelichting bij het wetsontwerp negen stellingen genoemd, waarbij de opdrachtnemer een loodgieter is die blijkbaar op een aantal vragen heeft geantwoord te weten: Hij maakt gebruik van eigen gereedschap en materiaal Hij kan zich vrij laten vervangen Hij deelt zijn eigen werktijden in Hij krijgt niet doorbetaald bij ziekte of verlof Hij sluit zelf zijn overeenkomsten af met zijn opdrachtgevers Geen der opdrachtgevers is een werkgever geweest althans niet de laatste zes maanden Hij moet het werk overdoen als het werk niet goed is geweest en krijgt daar dan niet voor betaald Hij heeft een Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Hij zal verder ingeschreven bij het handelsregister staan, want naar de wet gekeken moeten die gegevens ook bij de webmodule worden ingevuld. Stelling 1: Uw opdrachtnemer zorgt zelf voor gereedschappen, hulpmiddelen en materialen. Zoals hierboven bij 8 aangegeven lijkt dit een stelling van alles of niets, terwijl er nu juist een breed scala aan mogelijkheden achter zit en de begrippen gereedschappen, hulpmiddelen en materialen ook nog onvoldoende zijn gedefinieerd en voldoen zonder toelichting al niet aan de zelf opgelegde regel in de toelichting van eenvoudig te controleren stellingen die op één A4-tje passen (bijlage memorie van toelichting onder 4). Gereedschappen kan van enig handgereedschap tot bijvoorbeeld een volledig operationele verhoogde en verlengde bedrijfsbus met in en aangebouwde inventaris zijn. Bij materialen roept de vraag zich op of hier materieel (lees inventaris) is bedoeld of toch materiaal om te verwerken, zoals bijvoorbeeld een badkuip. Bij hulpmiddelen kan alles bedacht worden. En dan is de mogelijkheid van deels wel en deels niet nog niet benoemd. Staat deze stelling er ook als er niets wordt meegenomen? Wellicht kan deze stelling gewijzigd worden in: Uw opdrachtnemer heeft voldoende eigen gereedschappen en hulpmiddelen behorende bij zijn beroep en zal deze aanwenden voorzover dit tot de opdracht behoort en door opdrachtgever gewenst wordt geacht. Stelling 2: De opdrachtnemer kan de werkzaamheden zonder uw toestemming door iemand anders laten uitvoeren. De meeste zzp ers worden uitgekozen vanwege hun specifieke kennis en/of vaardigheid. Natuurlijk moeten ze bij ziekte of iets dergelijks een vervanger zoeken maar dit zal altijd in overleg met de opdrachtgever gaan. De opdrachtgever wil niet zomaar iemand hebben. Wellicht kon hier nog zoiets staan als: Uw opdrachtnemer kan na overleg de werkzaamheden onder zijn verantwoordelijkheid door een ander laten uitvoeren. Stelling 3: Uw opdrachtnemer kan zelf de werktijden bepalen en hoeft zich ook niet te houden aan bloktijden. Dit gaat op meerdere plekken mis, maar direct al met een omschrijving als bloktijden. Vermoedelijk wordt met een bloktijd bedoeld dat de bouwplaats (we hebben het over een loodgieter immers) gedurende bepaalde tijden geblokkeerd is, gewoon omdat dan de hekken dicht en op slot zitten en er dan beveiliging of honden rondlopen bijvoorbeeld (!!?). Dat de opdrachtnemer zich daar niet aan hoeft te houden lijkt me in sommige gevallen levensgevaarlijk, maar ook als we die bloktijden (altijd al vreemd als mijn spelcontroleprogramma een rood lijntje onder het woord vermeldt...) even niet meetellen zal de opdrachtgever juist wel willen dat ongeveer dezelfde werktijden worden aangehouden, gewoon uit praktisch oogpunt en zaken moeten op een bepaalde tijd vaak klaar, dus zal er een strak schema zijn en is er weinig inbreng op dit vlak. Wellicht zou hier iets kunnen staan als: Uw opdrachtnemer is in basis vrij zijn eigen tijd in te delen, maar heeft zich uiteraard te houden aan reguliere werktijden bij u en dient rekening te houden met de eventuele einddatum. Waar nodig zal er overleg zijn over de exacte momenten van aanwezig zijn. Stelling 4: Als uw opdrachtnemer ziek is, betaalt u niets door, u reserveert niets en u geeft geen toeslag voor ziektedagen. Op zich is deze stelling duidelijk, maar dan moet deze tekst ook weer niet te letterlijk genomen worden. Immers de intussen gezonden factuur voor wel verrichte werkzaamheden mag toch wel gedurende die ziekteperiode betaald worden en in de afgesproken prijs zat toch wel een toeslag voor een eventuele ziekte? Wellicht zou hier iets kunnen staan als: Als uw opdrachtnemer ziek is, zal hij zorgen, in overleg met u en na verzoek, voor vervanging. De kosten van de ziekte en vervanging zijn uiteraard voor eigen rekening van opdrachtnemer. Stelling 5: Als uw opdrachtgever vrij neemt, betaalt u niets door, u reserveert niets en u geeft geen toeslag voor vakantiedagen. Deels geldt hier dezelfde reden om het hier niet mee eens te zijn als bij stelling 4. Daarnaast is de omschrijving vrij nemen een typische omschrijving van werkgever/werknemer. De opdrachtnemer zal om een bepaalde reden niet aanwezig zijn. Dat kan zijn voor privé doeleinden, maar uiteraard ook vanwege een separaat lopende andere opdrachtgever, wat vooral bij een loodgieter nog wel eens voorkomt. Wellicht zou hier iets kunnen staan als: Als uw opdrachtnemer op enig moment niet aanwezig kan zijn, zal deze tijd niet vergoed worden door u. Stelling 6: U sluit rechtstreeks een overeenkomst met uw opdrachtnemer. Deze stelling sluit uit door het woordje rechtstreeks dat er een detacheringsbedrijf of iets dergelijks tussen wordt geplaatst. Dit komt in de praktijk knap veel voor. In het voorbeeld is sprake van een loodgieter. Deze werken regelmatig in onderaanneming voor andere loodgieters of er zit gewoon nog een aannemer tussen voordat het bij de hoofdaannemer komt. Hier wordt ook onvoldoende rekening gehouden met de WKA, de Wet Keten Aansprakelijkheid waarmee een loodgieter op de bouwplaats te maken krijgt. Immers de hoofdaannemer is verantwoordelijk voor de gehele keten voor wat betreft afdracht van omzetbelasting en loonheffingen. Hoe moet dat nu met die ZZP er en helemaal als daar een bedrijf tussen zit welke naast personeel ook werkt met ZZP ers? Wellicht moest deze stelling maar niet worden opgenomen. Stelling 7: Uw opdrachtnemer heeft in de afgelopen 6 maanden geen soortgelijk werk bij u in loondienst gedaan. Dit is wellicht de meest duidelijke stelling van allemaal. Dit kan iedereen begrijpen en kan voorkomen dat personeel gedwongen wordt ZZP er te worden. Wellicht is de periode nog wat te kort zelfs. Wellicht kan deze stelling wel blijven bestaan. Stelling 8: Als het werk niet voldoet aan de opdrachtovereenkomst, moet uw opdrachtnemer dat werk gratis aanpassen of opnieuw doen. De meeste opdrachtovereenkomsten geven alleen een inspanningsverplichting. Juist bij uitzondering is er sprake van aangenomen werk, zoals hier wordt verondersteld. In de bouw is het natuurlijk een beter bekend begrip en juist de loodgieter werkt in de bouwsector. Toch zal bij een solitair werkende loodgieter niet snel aangenomen werk plaats vinden, althans niet op een bouwwerk van enige omvang. Het woord gratis kan beter vervangen worden door zonder vergoeding. Wellicht zou hier iets kunnen staan als: Als uw opdrachtnemer het werk heeft aangenomen, dan zal deze bij een eventueel geconstateerde gebrek dit voor eigen rekening en risico herstellen of laten herstellen. Stelling 9: Uw opdrachtnemer is aansprakelijk voor de schade die hij veroorzaakt bij normale uitoefening van de werkzaamheden. Als werkzaamheden normaal worden uitgevoerd dan zal er toch geen schade ontstaan. Waarschijnlijk, maar hier moet ik dus gokken en daarmee voldoet de stelling al weer niet aan het eenvoudigheidscriterium, wordt hier van buiten komende onheil voortkomende uit de eigen werkzaamheden bedoelt. Dat soort zaken vallen normaal onder de Constructie All Risks (CAR) verzekering bij een bouwproject of vallen onder de Beroepsaansprakelijkheidsverzekering of Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijven en dan is er iets fout gegaan, bijvoorbeeld gedachtenloos is een gasleiding aangesloten op de waterleiding. Meestal wordt de CAR verzekering afgesloten door de hoofdaannemer en dekt deze ook de handelingen van alle onderaannemers en dus ook de Zzp'ers. Niet in alle gevallen zal dus de opdrachtnemer aansprakelijk gesteld worden. Sterker, verzekeringsmaatschappijen willen nooit dat de verzekerde zich op voorhand aansprakelijk verklaard. In dit geval is al gemeld dat er een Beroepsaansprakelijkheidsverzekering is, maar lang niet altijd is die er en kan in bepaalde gevallen zelfs niet worden afgesloten. Een Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijven hoort er echter wel te zijn en daar kan de Beroepsaansprakelijkheidsverzekering, als deze wel afgesloten kan worden, dan in worden meegenomen. Wellicht zou hier IN DIT GEVAL iets kunnen staan als: Uw opdrachtnemer heeft een Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijven met Beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Ik mis ook een paar stellingen. De belangrijkste zaken bij een VAR aanvraag zijn het aantal opdrachtgevers en dat er maximaal 70% van de tijd bij één opdrachtgever mag worden gewerkt. Dit zijn meetbare zaken die ik nu in het geheel niet terug zie. Ook andere zaken als hoeveel heeft de ondernemer geïnvesteerd in zijn bedrijf vind ik niet terug. Dit is voor een kenniswerker niet interessant, maar een eigenrijder met één auto en één opdrachtgever is nu nog zelfstandig als hij tenminste over een eigen vergunning en een eigen auto beschikt. En hoe zit het met vergunningen en overige zaken waaraan je een ondernemer herkent? Ik kom zo op een paar mogelijk extra stellingen: A1. Uw opdrachtnemer werkt maximaal zeven maanden al dan niet aaneengesloten per jaar bij u en/of met u samenwerkende ondernemingen al dan niet onder dezelfde eigenaar. Of A2 Uw opdrachtnemer werkt aan een vast project voor u. Zolang dit project niet klaar is blijft opdrachtnemer voor u of voor met u samenwerkende ondernemingen al dan niet onder dezelfde eigenaar, werkzaam met een maximum van drie jaren. Of A3 Uw opdrachtnemer beschikt over eigen vergunningen en er is daarom geen beperking in tijdsduur van de overeenkomst. B uw opdrachtnemer heeft meerdere opdrachtgevers waarvan u er één bent. C uw opdrachtnemer maakt gebruik van inventaris, machines en/of transportmiddelen voor zijn eigen rekening en risico bij zijn werkzaamheden voor u, die in aanschaf minimaal een waarde vertegenwoordigen van ,-. D. Uw opdrachtnemer werkt voornamelijk op een locatie die onder uw verantwoordelijkheid valt. Bij A3 wordt ondermeer gedoeld op de eigenrijder die met een eigen NIWO vergunning in basis een volwaardig transportbedrijf is, maar om economisch goed te kunnen rijden, moet de eigen rijder zich wel voegen naar de planner van zijn opdrachtgever. Ik kan me ook voorstellen dat in het geval van de eigenrijder de stelling alleen maar het eerste deel van stelling A3 is en de tijd niet verder in andere stellingen terugkomt. A2 is vooral voor de kenniswerker, maar er kan ook gedacht worden aan een interim directeur of iets dergelijks, maar ook aan een metselaar die enige jaren bezig is met één gebouw of één bouwproject. Nee, eenvoudig is het niet geworden. Wellicht wel iets gemakkelijker. Zou het niet wenselijk zijn om wettelijk met een andere insteek te Home komen voor Wat het is begrip HT zelfstandig Nieuws ondernemer? Oplossingen Dan Contact zijn we weer bij het begin van dit verhaal en moeten we toch even wachten.. Tiede Boersma, september 2014

25 Horizontaal Toezicht in het kleinbedrijf: Fiscaal Dienstverlener, stop er mee. Al weer ruim anderhalf jaar geleden heb ik mijn scriptie Horizontaal Toezicht in het microbedrijf. Is er toekomst? (zie verdedigd. Er is sindsdien in regelgeving en uitvoering feitelijk niets veranderd. Mijn conclusie was dat als er niets zou veranderen Horizontaal Toezicht in het Kleinbedrijf een stille dood zou sterven (pagina 41 bovenaan). Kortgeleden werd mijn aandacht getrokken door het proefschrift De formeelrechtelijke aspecten van horizontaal toezicht in belastingzaken waarmee Mr. Dr. M(argot).E. Oenema aan de Erasmus Universiteit Rotterdam dit jaar is gepromoveerd (in boekvorm uitgegeven bij Kluwer: nummer 143 serie Fiscale Monografieën). In mijn scriptie gaf ik een zevental aanbevelingen, waarvan uiteindelijk een vijftal vooral een formeelrechtelijke achtergrond hebben, welke overeenkomen met haar conclusies en aanbevelingen, al zijn ze bij haar meer verdiept uitgelegd. Ze komt daarnaast met een duidelijke aanbeveling voor de Belastingdienst. De inspecteur heeft op twee cruciale punten (pagina 337) eigen beslisruimte. Deze punten zijn het boetebeleid en de intensiteit en aard van het toezicht, welke door aanpassing van de Leidraden en Controle Aanpak Belastingdienst geconcretiseerd kan worden. Voor alle duidelijkheid: dit betekent niet een aanpassing van wetgeving in (vooral) de AWR en AWB. Ze acht een normatief kader voor het TCF (Tax Control Framework) noodzakelijk en annex daaraan het stelsel van kwaliteitsborging bij de fiscaal dienstverlener. Dit stelsel van kwaliteitsborging zou afhankelijk van de kwaliteit van de fiscaal dienstverlener (hier verschillen we van mening: ik dacht eerder aan de omvang van de klant.) dan in verschillende categorieën kunnen worden onderverdeeld, wat de Belastingdienst een handvat zou geven voor de mate van vertrouwen in de gedane aangifte. Echter, ze constateert ook dat de fiscaal dienstverlener in de AWR niet wordt erkend. De AWR gaat uitsluitend uit van de belastingplichtige en zijn verplichtingen en zo komt ze tot de conclusie dat feitelijk een convenant met de fiscaal dienstverlener beter niet gesloten kan worden. Naar haar mening zou dit niet betekenen dat er geen stelsel van kwaliteitsborging bij de fiscaal dienstverlener mag zijn, maar deze zou voor alle klanten moeten gelden, dus ook zonder Horizontaal Toezicht. Mevrouw Oenema stelt dan ook op pagina 335 dat de convenanten met de fiscaal dienstverlener wel kunnen vervallen. Omdat mevrouw Oenema ook meent, samen overigens met de commissie HT in hun rapport Fiscaal op maat (2012), dat een fiscaal dienstverlener niet objectief kan zijn vanwege de driehoeksverhouding, Belastingdienst, klant en zichzelf, legt ze nog meer een bom onder het convenant met diezelfde fiscaal dienstverleners. Ik geef toe dat de fiscaal dienstverlener niet in een gemakkelijke positie zit, maar een dergelijk convenant lijkt me vanuit de Belastingdienst bekeken toch verre te prefereren boven een convenant waarbij de slager zijn eigen vlees mag keuren, zoals bij een TCF feitelijk gebeurt. Er is echter een groter gevaar voor de fiscaal dienstverlener, wat overigens mevrouw Oenema ook onderkent (onder meer pagina 329/330) en dan hebben we het over civielrechtelijke aansprakelijkheid en mogelijke beboeting als medepleger van de fiscaal dienstverlener. Ik doe als goed bedoelende fiscaal dienstverlener mee aan Horizontaal Toezicht, maar de overheid (of de klant) moet ons niet vanwege die deelname extra (kunnen) straffen. Dat lijkt wel zo te zijn. Help.. Tiede Boersma, november 2014

BoekMeester. Kortom de gehele keten zal elkaar vertrouwen en dat kan alleen als ALLE deelnemers integer handelen.

BoekMeester. Kortom de gehele keten zal elkaar vertrouwen en dat kan alleen als ALLE deelnemers integer handelen. Oplossingen voor fiscaal dienstverleners bij onder meer Horizontaal Toezicht Wat is Horizontaal Toezicht met een FD convenant? Horizontaal Toezicht gaat uit van vertrouwen www.horizontaal-toezicht.nl www.boekmeester.nl

Nadere informatie

www.h. o h ri o zon zo t n a t al to t e o zich c t h. t nl

www.h. o h ri o zon zo t n a t al to t e o zich c t h. t nl www.boekmeester.nl Alles wat u wilt weten over Horizontaal Toezicht (via FD)? Ga naar www.horizontaal toezicht.nl toezicht.nl Van boekhouder naar BoekMeester! NOAB HT dag 24 november 2014 Wat doet en is

Nadere informatie

U stuurt het ingevulde bestelformulier bij voorkeur digitaal aan info@boekmeester.nl

U stuurt het ingevulde bestelformulier bij voorkeur digitaal aan info@boekmeester.nl Bestelformulier etc. Oplossingen voor fiscaal dienstverlener bij ondermeer Horizontaal Toezicht MKB www.horizontaal-toezicht.nl www.boekmeester.nl De Rijlst 8 8521 NH Sint Nicolaasga Postbus 5 8520 AA

Nadere informatie

bijvoorbeeld over ZZP ers, gehele IB en auto vrijwel niets vermeld bijvoorbeeld : over ZZP ers, gehele IB en auto vrijwel niets vermeld

bijvoorbeeld over ZZP ers, gehele IB en auto vrijwel niets vermeld bijvoorbeeld : over ZZP ers, gehele IB en auto vrijwel niets vermeld Horizontaal Toezicht Een overzicht van hoe Boersma Adviseurs het praktisch uitvoert. Wat is HT? Samenwerken vanuit vertrouwen: Verhoging doorloopsnelheid (overheid) Verhoging kwaliteit bij adviseur of

Nadere informatie

Samenwerken met icounting. Beschrijving financiële rol

Samenwerken met icounting. Beschrijving financiële rol Samenwerken met icounting Beschrijving financiële rol Inhoudsopgave 1 Samenwerken 3 2 Financiële rol 3 2.1 Inkoopfacturen 3 2.2 Mutaties inlezen 3 3 Hoe werkt het? 3 3.1 Inkoopfacturen 3 3.2 Mutaties inlezen

Nadere informatie

Handleiding WKR2015 Scan

Handleiding WKR2015 Scan Handleiding WKR2015 Scan Inzicht in de consequenties van de nieuwe Werkkostenregeling voor uw klanten: gratis! In deze handleiding leggen we uit hoe de WKR2015 Scan u ondersteunt om het inzicht bij uw

Nadere informatie

Na de kennismaking betaalt u de normale prijs van 13,95 inclusief administratie- en verzendkosten.

Na de kennismaking betaalt u de normale prijs van 13,95 inclusief administratie- en verzendkosten. VOORWAARDEN Over de adverteerder Ter kennismaking wordt het Kwebbels Boekenpakket gratis aangeboden, u betaalt alleen de administratie- en verzendkosten van 6,95. Na de kennismaking betaalt u de normale

Nadere informatie

Module 5 Controle over financiën

Module 5 Controle over financiën Geleerd in vorige presentaties Module 5 Controle over financiën Les 2. Jaarafsluiting en aangifte omzetbelasting 1. Aftrekbaarheid van kosten en btw 2. Incidentele posten Les 2 Verzorgen jaarafsluiting

Nadere informatie

Naheffing Jaarreken. Vergunningen. De MKB-accountant: een goede adviseur DAAROM EEN ACCOUNTANT

Naheffing Jaarreken. Vergunningen. De MKB-accountant: een goede adviseur DAAROM EEN ACCOUNTANT Naheffing tsvorm Jaarreken Vergunningen De MKB-accountant: een goede adviseur DAAROM EEN ACCOUNTANT maart 2013 DE MKB-ACCOUNTANT: EEN GOEDE ADVISEUR Elke ondernemer heeft behoefte aan een goede adviseur,

Nadere informatie

Inzicht in de consequenties van de nieuwe Werkkostenregeling voor uw klanten: gratis!

Inzicht in de consequenties van de nieuwe Werkkostenregeling voor uw klanten: gratis! Handleiding WKR Scan Inzicht in de consequenties van de nieuwe Werkkostenregeling voor uw klanten: gratis! In deze handleiding leggen we uit hoe de WKR Scan u ondersteunt om het inzicht bij uw klant over

Nadere informatie

Convenant over kwaliteit van fiscale aangiften van SRA-kantoren tussen de Belastingdienst en SRA. Belastingdienst DV 362 1Z*2ED

Convenant over kwaliteit van fiscale aangiften van SRA-kantoren tussen de Belastingdienst en SRA. Belastingdienst DV 362 1Z*2ED Convenant over kwaliteit van fiscale aangiften van SRA-kantoren tussen de en SRA DV 362 1Z*2ED Convenant over kwaliteit van fiscale aangiften van SRA-kantoren tussen de en SRA ----------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Convenant Horizontaal Toezicht. tussen. Niehof Van der Meulen Accountants V.O.F. en de Belastingdienst

Convenant Horizontaal Toezicht. tussen. Niehof Van der Meulen Accountants V.O.F. en de Belastingdienst Convenant Horizontaal Toezicht tussen Niehof Van der Meulen Accountants V.O.F. en de Belastingdienst Fiscaal dienstverleners convenant Partijen, Niehof Van der Meulen Accountants V.O.F. gevestigd te Dordrecht,

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE JOOST HEIJMANS ADMINISTRATIEKANTOOR

INFORMATIEBROCHURE JOOST HEIJMANS ADMINISTRATIEKANTOOR Deze brochure is bedoeld om u nader te informeren over mijn kantoor. De brochure bestaat uit de volgende 3 hoofdstukken: 1. Dienstverlening 2. Omschrijving van de werkzaamheden: Hier geef ik aan welke

Nadere informatie

Elektronisch factureren

Elektronisch factureren Elektronisch factureren Inleiding Elektronisch Factureren in RADAR is mogelijk vanaf versie 4.0. Deze module wordt niet standaard meegeleverd met de RADAR Update maar is te bestellen via de afdeling verkoop

Nadere informatie

Is deze e-mail niet goed leesbaar? Klik hier voor de webversie.

Is deze e-mail niet goed leesbaar? Klik hier voor de webversie. Boersma Adviseurs - Tiede Boersma Van: Boersma Adviseurs [info@boersmaadviseurs.nl] Verzonden: maandag 17 september 2012 12:10 Aan: Boersma Adviseurs - Tiede Boersma Onderwerp: Nieuwsmail Snelstart btw

Nadere informatie

Samenwerken met icounting. Beschrijving in- en verkooprol

Samenwerken met icounting. Beschrijving in- en verkooprol Samenwerken met icounting Beschrijving in- en verkooprol Inhoudsopgave 1 Samenwerken 3 2 In- en verkooprol 3 2.1 Inkoopfacturen 3 2.1 Verkoopfacturen 3 3 Hoe werkt het? 3 3.1 Inkoopfacturen 3 3.2 Verkoopfacturen

Nadere informatie

Koepelconvenant Horizontaal Toezicht

Koepelconvenant Horizontaal Toezicht Koepelconvenant Horizontaal Toezicht Leusden 14 juli 2011 Convenant tussen de Belastingdienst en KAN Partijen, Kwaliteitscentrum Accountancy Nederland B.V. (hierna KAN) gevestigd te te Zwolle in deze vertegenwoordigd

Nadere informatie

Convenant Horizontaal Toezicht. tussen. Maatschap Westelijke Accountants-kantoren Deltaland. en de Belastingdienst

Convenant Horizontaal Toezicht. tussen. Maatschap Westelijke Accountants-kantoren Deltaland. en de Belastingdienst Convenant Horizontaal Toezicht tussen Maatschap Westelijke Accountants-kantoren Deltaland en de Belastingdienst Fiscaal dienstverleners convenant Partijen, Maatschap Westelijke Accountants-kantoren Deltaland

Nadere informatie

In vijf minuten aangifte omzetbelatisting. http://www.mijnjohan.nl

In vijf minuten aangifte omzetbelatisting. http://www.mijnjohan.nl In vijf minuten aangifte omzetbelatisting. http://www.mijnjohan.nl Voor de belastingdienst moet u elk kwartaal BTW-aangifte doen. U krijgt hierover elk kwartaal een brief van de belastingdienst met de

Nadere informatie

Convenant Horizontaal Toezicht. tussen. RSW accountants, belastingadviseurs & consultants. de Belastingdienst

Convenant Horizontaal Toezicht. tussen. RSW accountants, belastingadviseurs & consultants. de Belastingdienst Convenant Horizontaal Toezicht tussen RSW accountants, belastingadviseurs & consultants en de Belastingdienst 1 Horizontaal toezichtconvenant ----------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Convenant Horizontaal Toezicht. tussen. de Belastingdienst en JAN Accountants en Belastingadviseurs B.V.

Convenant Horizontaal Toezicht. tussen. de Belastingdienst en JAN Accountants en Belastingadviseurs B.V. Convenant Horizontaal Toezicht tussen de Belastingdienst en Horizontaal toezichtconvenant ---------------------------------------------------------------------------------------------- Partijen,, gevestigd

Nadere informatie

Convenant Horizontaal Toezicht

Convenant Horizontaal Toezicht Convenant Horizontaal Toezicht 15 september 2010 1 Horizontaal toezichtconvenant ---------------------------------------------------------------------------------------------- Partijen, Hoendervangers

Nadere informatie

Convenant Horizontaal Toezicht tussen de Graaf + Plaisier accountants en belastingadviseurs en de Belastingdienst

Convenant Horizontaal Toezicht tussen de Graaf + Plaisier accountants en belastingadviseurs en de Belastingdienst Convenant Horizontaal Toezicht tussen de Graaf + Plaisier accountants en belastingadviseurs en de Belastingdienst Horizontaal toezichtconvenant ----------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Convenant Horizontaal Toezicht tussen Maatschap Steens & Partners Accountants en Adviseurs en de Belastingdienst

Convenant Horizontaal Toezicht tussen Maatschap Steens & Partners Accountants en Adviseurs en de Belastingdienst Convenant Horizontaal Toezicht tussen Maatschap Steens & Partners Accountants en Adviseurs en de Belastingdienst Convenant Horizontaal Toezicht tussen Maatschap Steens & Partners Accountants en Adviseurs

Nadere informatie

Convenant Horizontaal Toezicht tussen de Belastingdienst en M & K HILVERSUM B.V.

Convenant Horizontaal Toezicht tussen de Belastingdienst en M & K HILVERSUM B.V. Convenant Horizontaal Toezicht tussen de en M & K HILVERSUM B.V. Horizontaal Toezichtconvenant ---------------------------------------------------------------------------------------- Partijen: M & K Hilversum

Nadere informatie

Convenant Horizontaal Toezicht. tussen. PricewaterhouseCoopers Compliance Services B.V. en de Belastingdienst

Convenant Horizontaal Toezicht. tussen. PricewaterhouseCoopers Compliance Services B.V. en de Belastingdienst Convenant Horizontaal Toezicht tussen PricewaterhouseCoopers Compliance Services B.V. en de Belastingdienst Fiscaal dienstverlenersconvenant Partijen, PricewaterhouseCoopers Compliance Services B.V. gevestigd

Nadere informatie

Horizontaal toezicht. Samenwerken vanuit vertrouwen

Horizontaal toezicht. Samenwerken vanuit vertrouwen Horizontaal toezicht Samenwerken vanuit vertrouwen 12345 "Bij gaat het om wederzijds vertrouwen tussen belastingplichtige en Belastingdienst, het scherper naar elkaar aangeven wat ieders verantwoordelijkheden

Nadere informatie

HTO in het microbedrijf VRAGEN? U kunt ze ook bewaren voor het panel straks. Historie bij. Begin 2009 start met HT onder NOAB-convenant

HTO in het microbedrijf VRAGEN? U kunt ze ook bewaren voor het panel straks. Historie bij. Begin 2009 start met HT onder NOAB-convenant HTO in het microbedrijf Tiede Boersma 27 juni 2011 17:50 VRAGEN? U kunt ze ook bewaren voor het panel straks 2 Historie bij 27 jaar, 8 medewerkers. IB, VpB, LB en OB Begin 2009 start met HT onder NOAB-convenant

Nadere informatie

Samenwerken met icounting. Beschrijving verkooprol

Samenwerken met icounting. Beschrijving verkooprol Samenwerken met icounting Beschrijving verkooprol Inhoudsopgave 1 Samenwerken 3 2 Verkooprol 3 2.1 Verkoopfacturen 3 2.2 Inkoopfacturen 3 3 Hoe werkt het? 4 3.1 Verkoopfacturen 4 3.2 Inkoopfacturen 4 4

Nadere informatie

Convenant Horizontaal Toezicht. tussen. Noord Negentig accountants en belastingadviseurs. de Belastingdienst

Convenant Horizontaal Toezicht. tussen. Noord Negentig accountants en belastingadviseurs. de Belastingdienst Convenant Horizontaal Toezicht tussen Noord Negentig accountants en belastingadviseurs en de Belastingdienst -------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Samenwerken met icounting. Beschrijving samenwerken compleet

Samenwerken met icounting. Beschrijving samenwerken compleet Samenwerken met icounting Beschrijving samenwerken compleet Inhoudsopgave 1 Samenwerken 3 2 Samenwerken compleet 3 2.1 Inkoopfacturen 3 2.1 Verkoopfacturen 3 2.3 Mutaties inlezen 3 3 Hoe werkt het? 4 3.1

Nadere informatie

Tool Calculeren voor Bouwkosten.nl en BeheerEnOnderhoudkosten.nl Handleiding

Tool Calculeren voor Bouwkosten.nl en BeheerEnOnderhoudkosten.nl Handleiding voor Bouwkosten.nl en BeheerEnOnderhoudkosten.nl V2011.03.1 Tool Calculeren Voor Bouwkosten.nl en BeheerEnOnderhoudkosten.nl Een uitgave van Sdu Uitgevers bv Uitgever Adres Abonnement Klantenservice Algemene

Nadere informatie

Convenant tussen de Belastingdienst en Alfa Accountants en Adviseurs

Convenant tussen de Belastingdienst en Alfa Accountants en Adviseurs Convenant tussen de Belastingdienst en Alfa Accountants en Adviseurs Convenant tussen de Belastingdienst en Alfa Accountants en Adviseurs ----------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Handleiding spitsfactuur imuis Online.

Handleiding spitsfactuur imuis Online. Handleiding spitsfactuur imuis Online. 1. Inloggen imuis Online. Log in op: https://inloggen.mondtadviesgroep.nl/imuis_net/inlogscherm.aspx Of via http://www.mondtadviesgroep.nl/ (rechtsboven Inloggen

Nadere informatie

Document WKR: Werkkostenregeling 2015. in BGI-Office Versie november 2014

Document WKR: Werkkostenregeling 2015. in BGI-Office Versie november 2014 Document WKR: Werkkostenregeling 2015 in BGI-Office Versie november 2014 2 BouwInfosys BV Dr. Hub van Doorneweg 153 5026 RC TILBURG Postbus 831 5000 AV TILBURG Telefoon servicedesk: 088 2 444 666 Telefoon

Nadere informatie

Administratieve valkuilen startende ondernemers

Administratieve valkuilen startende ondernemers Administratieve valkuilen startende ondernemers Barneveld, 29 november 2011 Cooster coaching accountants Jan van Leeuwen AA Agenda Starten Administratie Belastingen Accountant, boekhouder of.. Starten

Nadere informatie

VOORBEREIDEN JAARREKENING EN E-BOOK

VOORBEREIDEN JAARREKENING EN E-BOOK E-BOOK VOORBEREIDEN JAARREKENING EN AANDACHTSPUNTEN - EDITIE 2016 INLEIDING Beste lezer, Voor u ligt alweer de vierde editie van het E-Book Voorbereiden Jaarrekening. In dit geheel ge-update E-Book zijn

Nadere informatie

HANDLEIDING SELFSERVICE WERKGEVERS PORTAL

HANDLEIDING SELFSERVICE WERKGEVERS PORTAL premie- en inningssystematiek HANDLEIDING SELFSERVICE WERKGEVERS PORTAL Het controleren van uw gegevens in SWP U ontvangt deze handleiding namens bpfbouw en de bedrijfstakeigen regelingen in uw sector.

Nadere informatie

1. Uw boekhouding praktisch en overzichtelijk opzetten en inrichten... 1

1. Uw boekhouding praktisch en overzichtelijk opzetten en inrichten... 1 Inhoudsopgave Voorwoord... VII 1. Uw boekhouding praktisch en overzichtelijk opzetten en inrichten... 1 1.1. Is een boekhouding verplicht?... 1 1.1.1. Waarom een boekhouding?... 1 1.1.2. Wat zit in een

Nadere informatie

Snelstartgids Onlinedesk

Snelstartgids Onlinedesk Snelstartgids Onlinedesk VOOR ADMINISTRATIEKANTOREN SAMEN ONDERWEG Start hier met lezen! Hoe levert u nu gegevens aan bij A&O Services? U levert gegevens op papier aan U ziet hiernaast vier gekleurde balken.

Nadere informatie

Internetboekhouden. met Lyncs e-boekhouden. www.lyncs.nl e-boekhouden@lyncs.nl

Internetboekhouden. met Lyncs e-boekhouden. www.lyncs.nl e-boekhouden@lyncs.nl Internetboekhouden met Lyncs e-boekhouden www.lyncs.nl e-boekhouden@lyncs.nl Met Lyncs e-boekhouden kunt u vanaf elke locatie, op elk gewenst moment, met een beveiligde verbinding, uw financiële administratie

Nadere informatie

BTW verhoging oktober 2012

BTW verhoging oktober 2012 GNB B.V. Postbus 1050 8300 BB Emmeloord E-mail: info@gnb.nl Ecu 23 8305 BA Emmeloord Tel.: 0527 62 42 62 Fax: 0527 62 43 62 Internet: www.gnb.nl KvK Lelystad: 39068313 ING Bank: 66 11 45 875 BTW nummer:

Nadere informatie

Informatie voor ondernemers

Informatie voor ondernemers Informatie voor ondernemers Factuurvereisten en regels Vrijwel elke ondernemer heeft te maken met btw. Btw is de belasting die u als ondernemer verschuldigd bent over uw omzet. Daar staat tegenover dat

Nadere informatie

Handleiding Site to Edit Module Veiling

Handleiding Site to Edit Module Veiling THAR Design Kipboomweg 15 7636 RC AGELO E-mail: info@thar.nl Website: www.thar.nl KvK nummer: 08165396 BTW nummer: NL8186.22.416.B01 Rekeningnummer: 45.09.80.59 Handleiding Site to Edit Module Veiling

Nadere informatie

HOE EEN ACCOUNTANT ZIJN DNA VERANDERT

HOE EEN ACCOUNTANT ZIJN DNA VERANDERT Exact Online CASE STUDY HOE EEN ACCOUNTANT ZIJN DNA VERANDERT www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY HOE EEN ACCOUNTANT ZIJN DNA VERANDERT En daarna dat van ondernemers Onze branche staat

Nadere informatie

Elektronisch factureren

Elektronisch factureren Elektronisch factureren 1 Waarom deze brochure Wanneer u als ondernemer goederen of diensten levert aan een andere ondernemer, bent u meestal verplicht een factuur uit te reiken aan die andere ondernemer.

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing voor het (eenvoudige) gratis boekhoudprogramma

Gebruiksaanwijzing voor het (eenvoudige) gratis boekhoudprogramma Gebruiksaanwijzing voor het (eenvoudige) gratis boekhoudprogramma Nadat u het bestand hebt gedownload kunt u het bestand openen indien u Excel op uw computer hebt geïnstalleerd. U ziet nu het hieronder

Nadere informatie

TOOL MJOB HANDLEIDING

TOOL MJOB HANDLEIDING TOOL MJOB HANDLEIDING Tool MJOB Handleiding Tool MJOB Een uitgave van Sdu Uitgevers bv Uitgever Adres Abonnement Klantenservice Algemene voorwaarden René Tijssen Postbus 20014, 2500 EA Den Haag Abonnementen

Nadere informatie

Ons kantoor. www.mudifin.nl

Ons kantoor. www.mudifin.nl 0 UW ONDERNEMING Ons kantoor In 2004 hebben wij, Ingrid en Michael Muyres, Mudifin opgericht. Inmiddels is ons kantoor uitgegroeid tot een full service organisatie op financieel en fiscaal gebied. Samen

Nadere informatie

Handleiding ONLINEDESK

Handleiding ONLINEDESK Handleiding ONLINEDESK Inhoudsopgave 1. Inloggen op Onlinedesk 3 Hoe kom ik op Onlinedesk? 3 Nieuw wachtwoord aanvragen 4 Wachtwoord vergeten/account geblokkeerd 5 Ingelogd 6 Administratievoerder met meerdere

Nadere informatie

Administratie werkjaar: 2014

Administratie werkjaar: 2014 Administratie werkjaar: 2014 periodiek bijwerken administratie voor fiscale dienstverleners. naam adres PC+woonplaats tel.nr. BSN entiteit intern nummer Rapporteren aan rechtsvorm versie 14-1 Algemeen

Nadere informatie

2.2 Deze Algemene Voorwaarden worden mede afgesloten ten behoeve van (voormalige) bestuurders en werknemers van het Financieel Intermediair.

2.2 Deze Algemene Voorwaarden worden mede afgesloten ten behoeve van (voormalige) bestuurders en werknemers van het Financieel Intermediair. ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN 1. Definities 1.1.1. De gebruiker van deze algemene voorwaarden betreft de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid A en S Financieel Adviseurs bv, gevestigd te

Nadere informatie

Hieronder volgt een korte beschrijving van de werking van de website van horecalonen en de loonstrookgigant. Hierna genoemd de loonstrookgigant.

Hieronder volgt een korte beschrijving van de werking van de website van horecalonen en de loonstrookgigant. Hierna genoemd de loonstrookgigant. HANDLEIDING Hieronder volgt een korte beschrijving van de werking van de website van horecalonen en de loonstrookgigant. Hierna genoemd de loonstrookgigant. Algemene zaken: Met de TAB toets gaat u een

Nadere informatie

Algemene voorwaarden m.b.t. dienstverlening abonnees, ondersteuning via Webshop en ondersteuning via het 0900 service nummer.

Algemene voorwaarden m.b.t. dienstverlening abonnees, ondersteuning via Webshop en ondersteuning via het 0900 service nummer. Algemene voorwaarden m.b.t. dienstverlening abonnees, ondersteuning via Webshop en ondersteuning via het 0900 service nummer. Artikel 1 0900 servicenummer 1.1 Wanneer u belt naar ons 0900 servicenummer,

Nadere informatie

Snelstartgids Onlinedesk

Snelstartgids Onlinedesk Snelstartgids Onlinedesk VOOR WERKGEVERS SAMEN ONDERWEG Start hier met lezen! Hoe levert u nu uw gegevens aan bij A&O Services? U laat uw gegevens aanleveren door een administratiekantoor U levert uw gegevens

Nadere informatie

Convenant Horizontaal Toezicht. tussen. Omnyacc Accountants & Belastingadviseurs. de Belastingdienst/Holland-Noord

Convenant Horizontaal Toezicht. tussen. Omnyacc Accountants & Belastingadviseurs. de Belastingdienst/Holland-Noord Convenant Horizontaal Toezicht tussen Omnyacc Accountants & Belastingadviseurs en de Belastingdienst/Holland-Noord Horizontaal toezichtconvenant Partijen, De federatie Omnyacc Accountants & Belastingadviseurs

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Pagina 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Ons kantoor en onze diensten... 3 3. Waarom dit dienstverleningsdocument?... 4 4. Onze gegevens... 4 5. Wat mag u van ons verwachten... 5 6.

Nadere informatie

Privacyverklaring Nemop.nl

Privacyverklaring Nemop.nl Privacyverklaring Nemop.nl Algemeen De internetsite Nemop.nl is eigendom van Nemop V.O.F. (hierna te noemen: Nemop). Nemop respecteert en beschermt uw privacy en gaat zorgvuldig om met uw persoonlijke

Nadere informatie

HANDLEIDING DIGITAAL COLLECTE SYSTEEM (DCS)

HANDLEIDING DIGITAAL COLLECTE SYSTEEM (DCS) HANDLEIDING DIGITAAL COLLECTE SYSTEEM (DCS) Fonds verstandelijk gehandicapten Mei 2015 Inhoudsopgave HOE KOM IK IN HET SYSTEEM?... - 3 - UITLEG PER FUNCTIE... - 4 - Algemeen - 4 - Home - 4 - Plaatselijke

Nadere informatie

Tool Calculeren Handleiding

Tool Calculeren Handleiding V1.1 Tool Calculeren Een uitgave van Reed Business bv Helpdesk Uitgever Adres Abonnement Klantenservice 0900-235 63 98 ( 0,45 per minuut) technische.helpdesk@reedbusiness.nl Louise Bos Hanzestraat 1, 7006

Nadere informatie

Handboek voor intermediairs

Handboek voor intermediairs Handboek voor intermediairs Over het handboek Over XBRL is de afgelopen jaren al veel gesproken en geschreven. In veel gevallen ging het dan over uitleg van de techniek achter XBRL en ontwikkelingen in

Nadere informatie

Inhoudsopgave: 2. Inloggen Je komt via onze website www.letshetgooi.nl in Local Exchange (LEX) door te klikken op Ledenmenu.

Inhoudsopgave: 2. Inloggen Je komt via onze website www.letshetgooi.nl in Local Exchange (LEX) door te klikken op Ledenmenu. Lets t Gooi HANDLEIDING ADMINISTRATIEPROGRAMMA LOCAL EXCHANGE Met het programma Local Exchange, afgekort LEX, kun je zelf je vraag en aanbod wijzigen. Ook kun je knikkers overschrijven. Het is een geweldige

Nadere informatie

1. Hoeveel personen werken bij uw organisatie (inclusief de kantoorhouder/ondernemer)? in fte in personen parttimefactor

1. Hoeveel personen werken bij uw organisatie (inclusief de kantoorhouder/ondernemer)? in fte in personen parttimefactor Uitleg Verklaring NOAB, Fiscount en Compare to Compete verklaren hiermee dat zij de individuele gegevens uitsluitend gebruiken voor het onderzoek. De individuele gegevens zullen voor geen andere doeleinden

Nadere informatie

U doet goede zaken met een accountant

U doet goede zaken met een accountant U doet goede zaken met een accountant Onno Kobus, directeur P&O bureau: Nu ik weet dat de financiën goed geregeld zijn, kan ik al mijn energie richten op mijn bedrijf. U doet goede zaken met een accountant

Nadere informatie

INHOUD... 2. 1 Inleiding... 3

INHOUD... 2. 1 Inleiding... 3 Handleiding massa facturatie Versie 0.1 december 2011 INHOUD INHOUD... 2 1 Inleiding... 3 2 Factureren van de activiteiten... 4 2.1 Het aanmaken van de facturen... 4 2.2 Het verwijderen van een factuurbestand...

Nadere informatie

Elektronisch aangeven voor ondernemers

Elektronisch aangeven voor ondernemers Elektronisch aangeven voor ondernemers Vanaf 1 januari 2005 bent u als ondernemer verplicht om elektronisch aangifte te doen. Wat betekent dit voor u? En hoe bereidt u zich daarop voor? 12345 Inhoud 1

Nadere informatie

Instructie BTW-Aangifte

Instructie BTW-Aangifte Instructie BTW-Aangifte Voor de belastingdienst moet u elk kwartaal BTW-aangifte doen. U krijgt hierover elk kwartaal een brief van de belastingdienst met de titel : Aangifte Omzetbelasting. Dit is de

Nadere informatie

Handleiding gebruik Citymail

Handleiding gebruik Citymail Handleiding gebruik Citymail Versie : 4.0.1 Jaar : 2014 Auteur : Citymail BV / Charly Traarbach Citymail BV Copyright 1 Citymail BV, Nederland 2014 Niets uit dit document mag worden vermenigvuldigd en/of

Nadere informatie

Toelichting op het Aanmeldingsformulier en de Vragenlijst Integriteit

Toelichting op het Aanmeldingsformulier en de Vragenlijst Integriteit Toelichting Aanmelding en Vragenlijst pagina 1 Toelichting op het Aanmeldingsformulier en de Vragenlijst Integriteit Inleiding In dit document wordt een toelichting gegeven op de in het Aanmeldingsformulier

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Dit is de privacy- en cookie policy van Sportaneous B.V. [i.o] ("Sportaneous"). Sportaneous is de

Dit is de privacy- en cookie policy van Sportaneous B.V. [i.o] (Sportaneous). Sportaneous is de Privacybeleid Sportaneous B.V. [i.o] Algemeen Dit is de privacy- en cookie policy van Sportaneous B.V. [i.o] ("Sportaneous"). Sportaneous is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens

Nadere informatie

Samenwerken met icounting. Beschrijving betalingsrol

Samenwerken met icounting. Beschrijving betalingsrol Samenwerken met icounting Beschrijving betalingsrol Inhoudsopgave 1 Samenwerken 3 2 Betalingsrol 3 3 Hoe werkt het? 3 4 Inrichting 3 5 Betalingen fiatteren 3 6 Betalingen uitschrijven 8 7 Informatie over

Nadere informatie

Privacyverklaring ViopTo

Privacyverklaring ViopTo Privacyverklaring ViopTo Voor ons is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan de eisen

Nadere informatie

Tool Calculeren. Handleiding

Tool Calculeren. Handleiding Tool Calculeren Een uitgave van Reed Business bv Helpdesk Uitgever Adres Abonnement Klantenservice 0900-235 63 98 ( 0,45 per minuut) technische.helpdesk@reedbusiness.nl M.M.M. Gianotten Hanzestraat 1,

Nadere informatie

Privacyreglement Bureau Streefkerk B.V.

Privacyreglement Bureau Streefkerk B.V. Privacyreglement Bureau Streefkerk B.V. Inleiding Van alle personen die door Bureau Streefkerk worden begeleid, dat wil zeggen geadviseerd en ondersteund bij het zoeken, verkrijgen en behouden van een

Nadere informatie

Hosting & support contract

Hosting & support contract Hosting & support contract FOCUSTOOL TRACK YOUR GOALS & BEHAVIORS 1. Inleiding FocusTool biedt online software voor het bijhouden van voortgang op doelen en gedrag voor teams.om meer grip te krijgen op

Nadere informatie

Tool Calculeren voor GWWkosten.nl. Handleiding

Tool Calculeren voor GWWkosten.nl. Handleiding voor GWWkosten.nl Tool Calculeren Een uitgave van Reed Business bv Helpdesk Uitgever Adres Abonnement Klantenservice 0900-235 63 98 ( 0,45 per minuut) technische.helpdesk@reedbusiness.nl M.M.M. Gianotten

Nadere informatie

aertery privacy statement 1 januari 2016

aertery privacy statement 1 januari 2016 1. Algemeen Aertery is verantwoordelijk voor het verwerken van persoonsgegevens van haar Gebruikers. In dit Privacy Statement wordt beschreven op welke manier de gegevensverwerking geschiedt en voor welke

Nadere informatie

Digitalisering in de zorg en de rol van de controller

Digitalisering in de zorg en de rol van de controller Digitalisering in de zorg en de rol van de controller Verbeter uw uitgangspositie bij toetsing door de Belastingdienst 16 februari 2016 Annette Pol Habing Marieke Herber AGENDA 1. Inleiding 2. Praktijkvoorbeelden

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Lees in onderstaande uitleg voor het jaar 2008 dan ook '25%' i.p.v '22%'.

Lees in onderstaande uitleg voor het jaar 2008 dan ook '25%' i.p.v '22%'. Update per 2008 De bijtelling voor een auto van de zaak is per 2008 gestegen tot 25%. Alleen enkele zeer zuinige auto's kennen per 2008 een verlaging van de bijtelling, naar 14%. Lees in onderstaande uitleg

Nadere informatie

Handleiding Mezzedo.nl

Handleiding Mezzedo.nl Handleiding Mezzedo.nl voor deelnemers (Versie 26 augustus 2014) Deze handleiding vindt u ook op: www.resultaatmeetgroep.nl Weten waar je staat en waar je naar toe gaat? 1 Inhoud Korte introductie... 3

Nadere informatie

ChainWise digitaal factureren

ChainWise digitaal factureren ChainWise digitaal factureren Product ChainWise Bedrijfssoftware Jaar 2016 Alle rechten voorbehouden aan ChainWise Niets in deze uitgave mag worden gebruikt in welke vorm dan ook zonder schriftelijke toestemming

Nadere informatie

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Beheer helpdesk... 3 1.1. Settings... 3 1.2. Applicaties... 4 1.3. Prioriteiten... 5 1.4. Gebruik mailtemplates...

Nadere informatie

SnelStart. Stappenplan. SBR btw-aangifte met SnelStart 12. Datum: 18-4-2014 Versie: 0.5 Status: Definitief Auteur: Selfservice

SnelStart. Stappenplan. SBR btw-aangifte met SnelStart 12. Datum: 18-4-2014 Versie: 0.5 Status: Definitief Auteur: Selfservice SnelStart Stappenplan SBR btw-aangifte met SnelStart 12 Datum: 18-4-2014 Versie: 0.5 Inleiding Vanaf 1 januari 2014 is het verplicht om de btw-aangifte te versturen volgens de Standard Business Reporting

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING WERKKOSTENREGELING WEGWIJZER VOOR DE IDEALE OVERSTAP. Omdat mensen tellen.

WERKKOSTENREGELING WERKKOSTENREGELING WEGWIJZER VOOR DE IDEALE OVERSTAP. Omdat mensen tellen. 1 WEGWIJZER VOOR DE IDEALE OVERSTAP 2. WAT HOUDT HET IN? Onder de werkkostenregeling veranderen de fiscale regels met betrekking tot vergoedingen en verstrekkingen die aan het personeel worden gegeven.

Nadere informatie

Start hier met lezen!

Start hier met lezen! k s e d e n li n O s id g Snelstart Voor eigenaren 2 Snelstartgids Onlinedesk Start hier met lezen! U bouwt pensioen op bij BPF Schilders. Als zelfstandig ondernemer bepaalt u zelf hoeveel pensioen u jaarlijks

Nadere informatie

Klanthandleiding Digitale Services. Versie 1.0

Klanthandleiding Digitale Services. Versie 1.0 Klanthandleiding Digitale Services Versie 1.0 Inhoudsopgave 1 Systeemeisen/Inloggen... 3 1.1 Systeemeisen... 3 1.2 Inloggen... 3 2 Algemeen... 4 3 Dashboard... 5 3.1 Algemeen... 5 3.2 Taken... 5 3.2.1

Nadere informatie

Compleet Boekhouden PRO

Compleet Boekhouden PRO Compleet Boekhouden PRO Update Elektronische aangifte Osirius BV Inhoudsopgave 1 VOOR U BEGINT. 3 1.1 AANVRAGEN POSTBUS BIJ DE BELASTINGDIENST 1.2 AANVRAGEN PINCODE 3 3 2 INSTALLATIE UPDATE ELEKTRONISCHE

Nadere informatie

Nummer: 1 Datum: 2 januari 2013. Hosting activiteiten en het ontwikkelen en produceren van maatwerk software

Nummer: 1 Datum: 2 januari 2013. Hosting activiteiten en het ontwikkelen en produceren van maatwerk software Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex artikel 73a Fw) Nummer: 1 Datum: 2 januari 2013 Gegevens gefailleerde: Datum uitspraak: 27 november 2012 Curator: mr. J.P. Davids R-C: De heer

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Fiscale positie

Nadere informatie

Gedragscode Privacy RRS

Gedragscode Privacy RRS Gedragscode ten behoeve van ritregistratiesystemen Gedragscode Privacy RRS Onderdeel van het Keurmerk RitRegistratieSystemen van de Stichting Keurmerk Ritregistratiesystemen (SKRRS) 7 november 2013 1 Inhoud

Nadere informatie

Taxis Pitane Link. (gebruikershandleiding) Censys BV - Eindhoven

Taxis Pitane Link. (gebruikershandleiding) Censys BV - Eindhoven Taxis Pitane Link (gebruikershandleiding) Censys BV - Eindhoven Inhoud Wat is Taxis Pitane Link?... 4 Inloggen in Taxis Pitane Link... 5 Wachtwoord vergeten... 6 Startscherm of hoofdmenu... 7 Helpvensters

Nadere informatie

GAIA handleiding aanbieder verkorte versie INHOUD

GAIA handleiding aanbieder verkorte versie INHOUD INHOUD AANBIEDER 1 GAIA account aanmaken en autorisatie aanvragen (eenmalig)... 2 AANBIEDER 2 Korte instructie accreditatie aanvragen... 3 AANBIEDER 3 - instructie facturering binnen GAIA... 4 AANBIEDER

Nadere informatie

Elektronische aangifte verplicht vanaf 1 januari 2005

Elektronische aangifte verplicht vanaf 1 januari 2005 2004 Elektronische aangifte verplicht vanaf 1 januari 2005 Vanaf 1 januari 2005 zijn ondernemers verplicht om belasting elektronisch aan te geven. Wat verandert er voor u? En hoe bereidt u zich daarop

Nadere informatie

Dit document ontvangt u als bijlage bij de door u aangevraagde offerte van Apple Tree.

Dit document ontvangt u als bijlage bij de door u aangevraagde offerte van Apple Tree. Dit document ontvangt u als bijlage bij de door u aangevraagde offerte van Apple Tree. De inhoud van dit document bestaat uit twee delen, te weten: Advieswijzer. In dit document leest u meer over Apple

Nadere informatie

Voor wie: Trevler Fleet is speciaal ontwikkeld voor bedrijven met een wagenpark van meer dan 10 (grijskenteken)auto s.

Voor wie: Trevler Fleet is speciaal ontwikkeld voor bedrijven met een wagenpark van meer dan 10 (grijskenteken)auto s. Trevler Fleet: Voor wie: Trevler Fleet is speciaal ontwikkeld voor bedrijven met een wagenpark van meer dan 10 (grijskenteken)auto s. Waarom: De Belastingdienst heeft in veel gevallen de controle op het

Nadere informatie

Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar

Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar ! Bijlage inlezen nieuwe tarieven (vanaf 3.2) Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar Scipio 3.303 biedt ondersteuning om gebruikers alle tarieven van de verschillende verzekeraars in één keer

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Scholingsportal CA ICT. Gilde-BT

Gebruikershandleiding Scholingsportal CA ICT. Gilde-BT Gebruikershandleiding Scholingsportal CA ICT Gilde-BT Versie 2.1 Datum 16-07-2015 Inhoud Inleiding...2 Registeren...3 Beheren van uw accountgegevens...5 Algemene documenten uploaden...6 Het cursusaanbod...7

Nadere informatie