Jan Van Hee Studiedag Informatiemanagement 19 september Gent. Enkele willekeurige citaten... Uit het nieuws (december 2011)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jan Van Hee jvanhee@maarifa.be Studiedag Informatiemanagement 19 september 2011 - Gent. Enkele willekeurige citaten... Uit het nieuws (december 2011)"

Transcriptie

1 Wie behoudt het overzicht? Met de informatiekaart loop je niet langer verloren in het kluwen van informatiebronnen, -systemen en -processen van uw organisatie Jan Van Hee Studiedag Informatiemanagement 19 september Gent Information is not knowledge Knowledge is not wisdom Wisdom is not truth Truth is not beauty Beauty is not love Love is not music Music is THE BEST... Joe's Garage Acts I, II & III, Frank Zappa 1979 Too much information running through my brain Too much information driving me insane Too much information, The Police, 19 december 2011 Wie behoudt het overzicht / Jan Van Hee 3 Enkele willekeurige citaten... Inleiding : een strategische visie op informatie Informatie in organisaties : de uitdagingen? Analyse en strategie Besluit Wat is het moeilijkste aan uw job? Het zuiveren van informatie. Op informatie zit altijd ruis die storend werkt. Daar moet je je bewust van zijn, zodat je alleen de relevante informatie doorgeeft. Oorlog is 90 % informatie. Geert Noels (Petercam) Knack, 12 maart 2008 Napoleon 19 december 2011 Wie behoudt het overzicht / Jan Van Hee 4 19 december 2011 Wie behoudt het overzicht / Jan Van Hee 5 Uit het nieuws (december 2011) Informatie (en kennis) in de context van een organisatie Info van klanten en concurrenten Telefoon en vergaderingen Documentaire informatie Informatiesystemen Kennis en ervaringen Training en opleiding Dossiers patenten Externe databanken Informatie in netwerken 19 december 2011 Wie behoudt het overzicht / Jan Van Hee 6 19 december 2011 Wie behoudt het overzicht / Jan Van Hee 7

2 Waarom dit kader? Belang van informatie voor innovatie en onzekerheidsreductie Informatie wordt steeds meer als een probleem ervaren Informatiemanagement is een fragmentarische discipline Begripsverwarring Informatie??? Informatie vs kennis Informatie vs technologie De formele, betekenisvolle en (semi-)gestructureerde input voor het versterken van onze kennis. 19 december 2011 Wie behoudt het overzicht / Jan Van Hee 9 De informatiepyramide Interpretatie Reflectie Kennis Assimilatie Informatie Tekens Betekenisvolle data Betekenis Structuur Concreet Data 19 december 2011 Wie behoudt het overzicht / Jan Van Hee 10 Groei van de informatie En nog eentje... De beschikbare informatie verdubbelt om de 72 dagen. Guus Pijpers 19 december 2011 Wie behoudt het overzicht / Jan Van Hee december 2011 Wie behoudt het overzicht / Jan Van Hee 13

3 En op microniveau... Kennisintensieve organisatie : % van de tijd spenderen we aan informatie zoeken (kenniswerkers) 60 % van de tijd zijn we bezig met het behandelen van documenten (kantoorwerkers) 80 % van de informatie is niet gestructureerd 20 % van de informatie is opgeslagen in een informatiesysteem 3 uur/dag mailen we woorden/week lezen we (managers) (bron : Information Usage Behavior : theory and practice / Guus Pijpers. - Academic service, 2006.) 19 december 2011 Wie behoudt het overzicht / Jan Van Hee 14 Stijgend belang van het informatiepotentieel in de organisatiestrategie Factoren : Stijgend belang informatie in het arbeidsproces Nieuwe technologische diensten De toenemende complexiteit en onzekerheid in de dienstenmarkt Adaptief vermogen is een cruciale factor voor het succes van de organisatie (Donald A. Marchand en Forest W. Horton) 19 december 2011 Wie behoudt het overzicht / Jan Van Hee 15 Informatie in organisaties : waarom? Invloed op innovatie (Robbins en Coulter) Beleidsniveau : Onzekerheidsreductie! Informatiestromen Systemen Technologie Omgevingsanalyse en marketing Scenarioplanning Beslissen Innoveren Ontwikkelen Structuur innovatie Competenties Operationeel niveau : Onzekerheidsreductie! Sturen van processen Kennisdelen Cultuur Informatievaardigheden 19 december 2011 Wie behoudt het overzicht / Jan Van Hee december 2011 Wie behoudt het overzicht / Jan Van Hee 17 Doelstellingen van strategisch IM Performantie (3 E's) Effectiviteit! Voorwaarde tot deugdelijk bestuur Innovatie en concurrentievoordeel Informatie beschermen tegen allerlei bedreigingen en niet-functionele bedoelingen en onderhouden van de beschikbaarheid ; De informatienoden, -stromen en -bronnen en het informatiegebruik in beeld brengen ; De waarde van informatie kwantificeren ; Voorspellen welke informatie in de toekomst nodig zal zijn om de organisatie verder uit te bouwen. 19 december 2011 Wie behoudt het overzicht / Jan Van Hee 18 Inleiding : een strategische visie op informatie Informatie in organisaties : de uitdagingen? Analyse en strategie Besluit 19 december 2011 Wie behoudt het overzicht / Jan Van Hee 19

4 Programma Inleiding Strategische visie op informatie Informatie in organisaties : problemen? informatie audit : inleiding Stappenplan Modellen voor informatie audit en -strategie De BSC en informatie Het Maarifa-model (met checklists) Besluit 19 december 2011 Wie behoudt het overzicht / Jan Van Hee 20 Uitdaging : organisatie Hoe staat het informatiebeheer in het organogram? Zijn de informatieprocessen uitgetekend? Zijn de informatie en kennisfuncties geclusterd? 19 december 2011 Wie behoudt het overzicht / Jan Van Hee 23 Informatiestromen in een organisatie Informatie en besluitvorming Strategisch management Middle-management A C B Bron : The social psychology of organisations Katz, D. & Kahn, R.L Strategisch management Middle management Algemeen Extern Ad-hoc Operationeel niveau Operationele niveau Gespecificeerd Intern Gepland 19 december 2011 Wie behoudt het overzicht / Jan Van Hee 24 Gebaseerd op : Bedrijfsinformatiesystemen / Kenneth C. Laudon en Jane P. Laudon december 2011 Wie behoudt het overzicht / Jan Van Hee 25 9de ed. - Amsterdam, Pearson Education Benelux, , 26 p. - ISBN

5 Strategisch framework IM overheid (Australië) 19 december 2011 Wie behoudt het overzicht / Jan Van Hee 26 Uitdaging : informatie-intrinsiek Wet van de verminderende meeropbrengst Informatie-imperfecties : p incomplete informatie asymmetrische informatie Cfr. : lemons and peaches (George A. Akerlof) Bewust valse informatie : Informatie-opbrengst informatiekost Hoaxen Informatie-overload t 19 december 2011 Wie behoudt het overzicht / Jan Van Hee december 2011 Wie behoudt het overzicht / Jan Van Hee 29 Uitdaging : cognitie Informatie-competenties (maar meer dan dat!) Informatie-overdaad Informatie-moeheid Bounded rationality Intellectuele en mentale beperkingen om alle opties te bekijken. Informatie-overdaad en informatie-moeheid Usability verschil van gebruiker tot gebruiker Hidden flaws of strategy Verwaandheid Kuddegeest... Voorbeelden : technology bubble en financiële crisis 19 december 2011 Wie behoudt het overzicht / Jan Van Hee 31

6 De metafoor van de waterleiding Men bouwt lustig aan de meest geavanceerde waterleidingen zonder stil te staan bij de vraag of er iemand dorst heeft op het einde van de leiding? Of over de kwaliteit van het water? Vrij naar T.H. Davenport 19 december 2011 Wie behoudt het overzicht / Jan Van Hee 33 Uitdaging : technologie Uitdagingen : technologie One of the most common misunderstandings on the subject is the confusion of information with its representation. Guus Pijpers Technology is the campfire around which we tell our stories. Laurie Anderson When a resource becomes essential to competition but inconsequential to strategy, the risks it creates become more important than the advantages it provides. Nicholas G. Carr ( IT doesn't matter ) Systeem-intrinsiek : Confectie of op maat Kwetsbaarheid Levenscyclus Tijdsversnelling Vendor-lock-in ROI Overbudgetteren (te kleine ROI) Productiviteits-paradox (geen relatie tussen ITinvesteringen en de performantie van de organisatie) Wet van verminderde meeropbrengst Niet aangepast aan de noden Gadget-gehalte 19 december 2011 Wie behoudt het overzicht / Jan Van Hee december 2011 Wie behoudt het overzicht / Jan Van Hee 35 Waarom is de invoering van het ITproject niet succesvol? Stelling 30% 25% 20% 15% 10% Bron : ICT-Barometer, Ernst en Young Onze IT systemen verwerken een enorme hoeveelheid gegevens, maar er wordt onvoldoende direct hanteerbare informatie aangereikt. Agree Disagree 5% 0% Toepassing voldoet niet (volledig) aan verw achtingen Project is uitgelopen qua tijd Toepassing w erkt niet door technische problemen Toepassing w erkt niet door problemen in de organisatie Project is uitgelopen qua kosten Problemen met leverancier Bron: Economist Intelligence Unit survey, juni december 2011 Wie behoudt het overzicht / Jan Van Hee december 2011 Wie behoudt het overzicht / Jan Van Hee 37

7 Obsessie voor IT en verwaarlozing van de informatie (gebaseerd op T.H. Davenport) De wetten van Nicholas G. Carr IT doesn't matter 1. Technological utopianism : het idee dat technologie alles zal/kan oplossen ; 2. De overtuigingskracht van de IT-verkopers ; 3. Het verwaarlozen van de menselijke kant van informatie ; 4. Managers hebben geen enkel benul van informatiemanagement ; 5. IT als statussymbool. Budget onder controle houden Trends volgen, geen trends maken Focussen op de risico's ipv opportuniteiten The key tot success, for the vast majority of companies, is no longer to seek advantage aggressively but to manage costs and risks meticulously. Nicholas G. Carr 19 december 2011 Wie behoudt het overzicht / Jan Van Hee december 2011 Wie behoudt het overzicht / Jan Van Hee 39 Informatie-audit : wat Analyse van de huidige situatie in de globale informatiehuishouding van een organisatie. Inventarisatie van : Inleiding : een strategische visie op informatie Informatie in organisaties : de uitdagingen? Analyse en strategie Besluit Informatiebehoefte Informatiecreatie Informatiebronnen Informatieprocessen Informatieopslag Informatiegebruik Informatiekost Informatierisico's Beschrijving van de link tussen informatiemanagement en de organisatiestrategie 19 december 2011 Wie behoudt het overzicht / Jan Van Hee december 2011 Wie behoudt het overzicht / Jan Van Hee 41 Informatie audit : wat Informatie audit : waarom The information audit is a process for discovering, monitoring and evaluating an organisation's information flows and resources in order to implement, maintain, or improve the organisation's management of information. The information audit should not be considered as an option, but as a necessary step towards determining the value, function, and utility of information resources in order to fully exploit their strategic potential. S. Buchanan Cfr. : financiële audit, veiligheids-audit,... In kaart brengen van sterktes, zwaktes, risico's en opportuniteiten Even stil staan om daarna sneller en doelgerichter vooruit te gaan Op tijd beginnen is tijd winnen Voor er nieuwe systemen geïmplementeerd worden (website, boekhoudpakket, CRM, ERP,...) 19 december 2011 Wie behoudt het overzicht / Jan Van Hee december 2011 Wie behoudt het overzicht / Jan Van Hee 43

8 Informatie-technologie Cognitief Strategie, regelgeving en financiën Informatie-audit : model Analyse vertalen in strategie Informatie-intrinsiek Externe bronnen Interne bronnen Beschikbare competenties Staf, kennis en competenties Systemen en technologie Technologische ontwikkelingen Stijl en cultuur Structuur en organisatie Soc.- ec. veranderingen regelgeving Beleid Verandering in mandaat 19 december 2011 Wie behoudt het overzicht / Jan Van Hee december 2011 Wie behoudt het overzicht / Jan Van Hee 45 Strategische krachten van de informatiekaart De informatiekaart Voor het overleven van de organisatie Volgens de regels Noodzakelijk (moeten) Legitimiteit en mandaat Wenselijk (willen) Voor de evolutie van de organisatie Volgens de missie Voor de gebruikers Haalbaar (kunnen) Schematische voorstelling van het optimale informatiemanagement Strategische doelstellingen ifv de missie/visie van de organisatie Aanzet tot uittekening van processen Indicatoren voor performantiemeting Volgens doelstellingen Volgens het budget, medewerkers en regels Volgens de technologische evolutie 19 december 2011 Wie behoudt het overzicht / Jan Van Hee december 2011 Wie behoudt het overzicht / Jan Van Hee 47 Negenvlak UvAmsterdam De informatiekaart als onderdeel van de globale strategische kaart : BSC Strategie richten Organisatie Informatie Informatiesystemen communicatie technologie Balanced Score Card (Norton en Kaplan) Roadmap en een dash-board Strategische informatie schematisch kaderen Indicatoren bieden tot performantiemeting Structuur inrichten Aangepaste versies voor IT (cfr. IT-scorecard) Uitvoeren verrichten 19 december 2011 Wie behoudt het overzicht / Jan Van Hee december 2011 Wie behoudt het overzicht / Jan Van Hee 49

9 BSC : voordelen BSC : perspectieven Houdt rekening met alle aspecten van de onderneming Zorgt voor evenwicht tussen deze aspecten Zorgt voor doelgerichtheid van de strategie Zorgt voor een bundeling van strategieën Zorgt voor koppeling tussen prestatiemeting en strategie Financieel (beleids-)perspectief : Welk niveau moeten we bereiken om financieel succesvol te zijn? (kostenreductie, optimalisatie middelengebruik,...) Stakeholders / klantenperspectief Welk niveau moeten we bereiken voor onze klanten? (service, aanbod, prijs, kwaliteit, imago,...) Interne processen Welk niveau moeten we bereiken bij het uitvoeren van onze taken? (Efficiëntie en effectiviteit van operationele processen,...) Innovatie Welk niveau moeten we bereiken bij het permanente innoveren en leren? (competenties, lerend vermogen, vormingsinitiatieven,...) 19 december 2011 Wie behoudt het overzicht / Jan Van Hee december 2011 Wie behoudt het overzicht / Jan Van Hee 51 Op naar het Maarifa-model Voorbeeld van uitgewerkte kaart (met kleurindicaties) 19 december 2011 Wie behoudt het overzicht / Jan Van Hee december 2011 Wie behoudt het overzicht / Jan Van Hee 53 Rij 1 : Algemeen beleid en de strategische opties 1. Wat moet de organisatie weten om te slagen in wat ze probeert te bereiken? 2. Welke informatiebronnen heeft een organisatie nodig om haar kennis up-to-date te houden? 3. Wat hebben de personen die voor de organisatie werken nodig om met elkaar te kunnen overleggen? 4. Hoe overleggen ze met dat deel van de buitenwereld waarvan de organisatie afhankelijk is om haar doelstellingen te bereiken? 5. Welke informatie is voor de organisatie overbodig geworden? Gebaseerd op E. Orna Kolom 1 : Organisatie van de informatie Efficiëntie Wat is de snelheid en vlotheid van de informatieprocessen (opslag, ontsluiting, doorstromen,...)? Zijn er uitgetekende informatieprocessen? Is er een proces- of kwaliteitshandboek in functie van de informatieprocessen? Is het duidelijk wie eigenaar is van elke informatieproces? Effectiviteit Zijn de processen in de informatiehuishouding doelgericht? Wordt er geen overbodige informatie doorgestuurd? Komt de informatie bij de personen die het nodig hebben? Economy Wordt om deze doelen te bereiken de zuinigste (in termen van middelen, mensen en tijd) oplossing gebruikt? 19 december 2011 Wie behoudt het overzicht / Jan Van Hee december 2011 Wie behoudt het overzicht / Jan Van Hee 55

10 Kolom 2 : Vereisten aan de systemen en informatiebronnen Systemen : Beschikbaarheid : aandacht voor de toegankelijkheid, bereikbaarheid en de uitwisselbaarheid Performantie : gebruiksvriendelijkheid, maakt geen fouten, vermijdt onnodige handelingen,... Capaciteit : kan het verwachte debiet aan Veiligheid : bescherming tegen oneigenlijk gebruik, calamiteiten, veroudering van de drager,... Performantie : enkele aandachtspunten slechts één maal opslaan (dubbels en onnodige versies vermijden) gestructureerd opslaan (terugvindbaarheid bevorderen) centraal opslaan (informatie-eilanden vermijden) Makkelijk doorstromen Eindverantwoordelijke op technisch en inhoudelijk vlak 19 december 2011 Wie behoudt het overzicht / Jan Van Hee december 2011 Wie behoudt het overzicht / Jan Van Hee 57 IT-projecten : kritische succesfactoren IT-projecten : kritische succesfactoren Menselijke factoren : De betrokkenheid en invloed van de gebruiker De ondersteuning van het management De complexiteit en het risico van de implementatie De begeleiding van de implementatie Technische factoren : Functionaliteit, vertrouwdheid, eenvoud, bedieningsgemak, inwerktijd,... Open standaard? Integreerbaar? Mogelijkheid tot kwaliteitscontrole op de content Dekt het een reële behoefte, wat is de intrinsieke meerwaarde : gadgetgehalte vs. problemsolvend Trendgevoelig of tijdloos 19 december 2011 Wie behoudt het overzicht / Jan Van Hee december 2011 Wie behoudt het overzicht / Jan Van Hee 59 Kolom 3 : Kennis, vaardigheden en attitudes Informatie -kennis : Bronnenkennis Kennis van de organisatie en de organisatieprocessen Sectoriële kennis Kolom 3 : Kennis, vaardigheden en attitudes Informatie-vaardigheden : (Gebaseerd op de 3 dimensies van Marchand, Kettinger en Rollins) Aanvoelen, opsporen en vaststellen van informatie over : economische, social en politieke veranderingen innovaties van concurrenten met potentiële gevolgen voor de organisatie marktverschuivingen en klantverwachtingen verwachte problemen met leveranciers en partners Verwerking, toegang en analyse : inhuren, trainen, evalueren en belonen van mensen met analytische eigenschappen 19 december 2011 Wie behoudt het overzicht / Jan Van Hee december 2011 Wie behoudt het overzicht / Jan Van Hee 61

11 Kolom 3 : Kennis, vaardigheden en attitudes Organisatie : ontsluiten en koppelen van organisatiewijde informatie (databestanden) trainen en belonen van medewerkers voor het organiseren van de informatie waarvoor zij de verantwoordelijkheid hebben Onderhoud : hergebruik en vermijden van informatie-eilanden up-to-date houden vernieuwen van gegevens Kolom 3 : Kennis, vaardigheden en attitudes Verzamelen opstellen van informatieprofielen van de medewerkers filtermechanismen (informatie-inflatie) toegang tot collectieve kennis trainen en belonen van medewerkers voor het organiseren van de informatie waarvoor zij de verantwoordelijkheid hebben 19 december 2011 Wie behoudt het overzicht / Jan Van Hee december 2011 Wie behoudt het overzicht / Jan Van Hee 63 Kolom 3 : Kennis, vaardigheden en attitudes Informatie-attitudes : (Gebaseerd op de 3 dimensies van Marchand, Kettinger en Rollins) Proactiviteit reageren op verandering informatie gebruiken voor aanpassingen Delen tussen individuen tussen afdelingen over de organisatiegrenzen Transparantie mogelijkheid tot bespreking van eigen fouten en mislukkingen Kolom 3 : Kennis, vaardigheden en attitudes Beheer meten en bekend maken van organisatie-prestatie om de individuele prestaties van het personeel te sturden Formaliteit het gebruik van en vertrouwen in formele informatiebronnen Integriteit afwezigheid van het manipuleren van informatie voor persoonlijk gewin : verspreiden van onjuiste informatie verspreiden van informatie om beslissingen achteraf te rechtvaardigen informatie achterhouden delen van gevoelige informatie (zie ook delen) 19 december 2011 Wie behoudt het overzicht / Jan Van Hee december 2011 Wie behoudt het overzicht / Jan Van Hee 65 Conclusies en tips 1 : organisatie Inleiding : een strategische visie op informatie Informatie in organisaties : de uitdagingen? Analyse en strategie Besluit Plan je een ingrijpende wijziging in je informatiesystemen? Neem de hele informatiehuishouding onder de loep Een informatiescan is ruimer dan de IT Vergeet de fysieke actoren niet Teken de informatieprocessen uit Betrek informatiemanagement bij kwaliteitsmanagement 19 december 2011 Wie behoudt het overzicht / Jan Van Hee december 2011 Wie behoudt het overzicht / Jan Van Hee 67

12 Conclusies en tips 2 : systemen Conclusies en tips 3 : de mensen U wilt binnen aanzienlijke tijd ongetwijfeld opnieuw van informatiesysteem veranderen Hoed u voor vendor lock-in U wilt ongetwijfeld je systemen laten meegroeien Zorg voor moduleerbaarheid Hou rekening met de verminderde meeropbrengst Niet overbudgetteren Iedereen is verschillend : ook in zijn informatiegebruik 19 december 2011 Wie behoudt het overzicht / Jan Van Hee 68 Zorg voor de nodige flexibiliteit in gebruik Mensen zijn meer dan een verzameling competenties Hou rekening met bounded rationality en hidden flaws Technologie outsourcen / competenties insourcen Maak van informatie-eilanden informatie-atollen Koester het moederbestand (lang leve het wiki-werken) Informatie delen is de eerste stap naar kennis delen Informatiemanagers moeten strategischer denken en strategische managers moeten meer rekening houden met de factor informatie 19 december 2011 Wie behoudt het overzicht / Jan Van Hee 69 Tot slot : 4 E's Informatiemanagent Efficiëntie (meer effect met minder middelen) Effectiviteit (beantwoorden aan de (nieuwe) rollen van de overheid) Enthousiasme Economy (zuinigheid) Nog vragen? Contact : 19 december 2011 Wie behoudt het overzicht / Jan Van Hee 70

Gemeente. Gedreven. Data. (Big) Rol en positie van gemeenten in een samenleving van Big en Open Data. In samenwerking met

Gemeente. Gedreven. Data. (Big) Rol en positie van gemeenten in een samenleving van Big en Open Data. In samenwerking met (Big) Data Gedreven Gemeente Rol en positie van gemeenten in een samenleving van Big en Open Data In samenwerking met Maart 2015, 1ste editie PDF, Den Haag Auteurs Eric de Kruik, Kwaliteitsinstituut Nederlandse

Nadere informatie

www.pwc.nl Marktstudie financiële functie Goed voorbereid op de toekomst

www.pwc.nl Marktstudie financiële functie Goed voorbereid op de toekomst www.pwc.nl Marktstudie financiële functie Goed voorbereid op de toekomst Maart 2014 2 Marktstudie financiële functie PwC Inhoud Introductie 6 Samenvatting 8 Financiële functie als business partner 9 Inzicht

Nadere informatie

KENNISMANAGEMENT. Intelligent omgaan met kennis. Drs. Rob van der Spek Dr. André Spijkervet

KENNISMANAGEMENT. Intelligent omgaan met kennis. Drs. Rob van der Spek Dr. André Spijkervet KENNISMANAGEMENT Intelligent omgaan met kennis Drs. Rob van der Spek Dr. André Spijkervet Foto voorzijde: Visie en flexibiliteit. Kennismanagement heeft tot doel de kennishuishouding in een organisatie

Nadere informatie

MINDER INFORMATIE: BETERE BESLUITEN

MINDER INFORMATIE: BETERE BESLUITEN Guus Pijpers We leven in een tijd waarin iedereen dagelijks veel informatie krijgt. Als we geen belangrijke MINDER INFORMATIE: BETERE BESLUITEN informatie willen missen, zullen we maatregelen moeten nemen.

Nadere informatie

Voogd & Voogd Verzekeringen. Diane Vroegindeweij [INFORMATIEMANAGEMENT. ROLF BRUINS & BERT PINKSTER] Samenvatting Informatiemanagement

Voogd & Voogd Verzekeringen. Diane Vroegindeweij [INFORMATIEMANAGEMENT. ROLF BRUINS & BERT PINKSTER] Samenvatting Informatiemanagement 2013 Voogd & Voogd Verzekeringen Diane Vroegindeweij [INFORMATIEMANAGEMENT ROLF BRUINS & BERT PINKSTER] Samenvatting Informatiemanagement 1 Hoofdstuk 1 De kenniswerker Kennis is in de westerse maatschappij

Nadere informatie

BUSINESS INTELLIGENCE VOOR KMO S Van Concept tot Determinanten Timothée Cuypers

BUSINESS INTELLIGENCE VOOR KMO S Van Concept tot Determinanten Timothée Cuypers BUSINESS INTELLIGENCE VOOR KMO S Van Concept tot Determinanten Timothée Cuypers Eindwerk ingediend tot het behalen van de graad van licentiaat in de handelswetenschappen Academiejaar 2004-2005 Promotor:

Nadere informatie

The Art of Management 1. Strategie en Structuur Vereenvoudigen Verbinden Visualiseren

The Art of Management 1. Strategie en Structuur Vereenvoudigen Verbinden Visualiseren The Art of Management 1. Strategie en Structuur Vereenvoudigen Verbinden Visualiseren Het plezier zit hem in het klimmen, op de top blijf je maar even. 1 Dr. M.A. Nieuwenhuis The Art of Management, Deel

Nadere informatie

1 Waarom zou een organisatie aan kennismanagement moeten doen?

1 Waarom zou een organisatie aan kennismanagement moeten doen? HET MOGELIJK MAKEN VAN KENNISMANAGEMENT Wat kan een organisatie doen om een omgeving te creëren waarin kennismanagement ondersteund wordt? Paul van den Brink en Henk Sol Dit artikel beschrijft condities

Nadere informatie

Business Intelligence (BI) ontwikkel. een intelligente enterprise. Your business technologists. Powering progress

Business Intelligence (BI) ontwikkel. een intelligente enterprise. Your business technologists. Powering progress Business Intelligence (BI) ontwikkel een intelligente enterprise Your business technologists. Powering progress Ontwikkel een intelligente enterprise Informatie wordt gegenereerd door elke activiteit,

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Slim Samenwerken aan ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht

Nadere informatie

ITIL, meerwaarde in de praktijk?

ITIL, meerwaarde in de praktijk? VLAAMSE INGENIEURS KAMER KATHOLIEKE HOGESCHOOL KEMPEN ITIL, meerwaarde in de praktijk? Editie 10 - jaargang 2002-2003 Barry Nauta Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 IT beheer 5 2.1 Ontwikkeling in de IT......................

Nadere informatie

SAMENVATTING ITIL V3 FOUNDATION

SAMENVATTING ITIL V3 FOUNDATION V3 Sa me nva t t i ng Service Management Servicemanagement is het geheel van gespecialiseerde capabilities waarmee een organisatie waarde levert aan de klant in de vorm van services. (capabilities = resources,

Nadere informatie

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen. Over de ITSM Library De uitgaven in deze reeks behandelen de belangrijkste best practices op het gebied van IT Management. De auteurs zijn toonaangevende specialisten in hun vakgebied. In deze reeks zijn

Nadere informatie

Een literatuuronderzoek naar nieuwe bevindingen op het gebied van kwaliteit en diversiteit

Een literatuuronderzoek naar nieuwe bevindingen op het gebied van kwaliteit en diversiteit Diversiteit en kwaliteit Een literatuuronderzoek naar nieuwe bevindingen op het gebied van kwaliteit en diversiteit In opdracht van NSvP Annemieke van Beek Wilma Henderikse Anneke van Doorne-Huiskes VanDoorneHuiskes

Nadere informatie

IT-gebruik door topmanagers

IT-gebruik door topmanagers 39 IT-gebruik door topmanagers Dr. ir. drs. A.G.M. Pijpers RE Het gebruik van IT in een organisatie groeit nog steeds. Topmanagers die niet met IT kunnen omgaan, geven een slecht voorbeeld en missen daardoor

Nadere informatie

november 2014 Desktop Destiny e Book De belangrijkste IT-workspace whitepapers van onze businesspartners: P O W E R E D

november 2014 Desktop Destiny e Book De belangrijkste IT-workspace whitepapers van onze businesspartners: P O W E R E D november 2014 Desktop Destiny e Book De belangrijkste IT-workspace whitepapers van onze businesspartners: P O W E R E D B Y Beste lezer, De traditionele IT-werkplek is de afgelopen jaren radicaal veranderd.

Nadere informatie

Methoden en instrumenten voor kennisgericht organiseren 1

Methoden en instrumenten voor kennisgericht organiseren 1 Methoden en instrumenten voor kennisgericht organiseren 1 Auteurs: DNV-CIBIT adviseurs Rob van der Spek, Jan Kingma, Annelies Kleijsen, Eelco Kruizinga, Ben Römgens 1 Inleiding In de bijdrage Een kennisgerichte

Nadere informatie

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal

Nadere informatie

Op weg naar werken met BIM

Op weg naar werken met BIM Op weg naar werken met BIM Versie 2.1, april 2012 Auteurs: Kenmerk: Ir. H.J. Fikkers, Van de Bunt Adviseurs Ing. L.R. Nieuwenhuizen, CUR Bouw & Infra Drs. J.P.J. Nijssen, Nijssen Management & Advies Ir.

Nadere informatie

WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN

WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN juli, 2010 Inhoud Inleiding... 2 1 Wat is competentiemanagement?... 3 2 Het competentiemodel...

Nadere informatie

Hoe krijg ik impact op het informele circuit binnen mijn organisatie?

Hoe krijg ik impact op het informele circuit binnen mijn organisatie? Hoe krijg ik impact op het informele circuit binnen mijn organisatie? Onder het informele circuit binnen een organisatie verstaan we het volgende: De informatiestromen, buiten de formele communicatiestructuren

Nadere informatie

Organisaties hebben duurzame concurrentievoordelen. nodig. Gerbrand Rustenburg

Organisaties hebben duurzame concurrentievoordelen. nodig. Gerbrand Rustenburg Organisaties hebben duurzame concurrentievoordelen nodig Gerbrand Rustenburg 1 Inhoudsopgave Over de auteur GERBRAND RUSTENBURG heeft verschillende functies bekleed op (internationaal) managementniveau

Nadere informatie

Gezondheidsvaardigheden en Informed Consent

Gezondheidsvaardigheden en Informed Consent Gezondheidsvaardigheden en Informed Consent De bijdrage van het health literacy-perspectief aan patiëntenrechten NIGZ, 2006 Hans Saan Loes Singels Colofon Titel: Gezondheidsvaardigheden en Informed Consent

Nadere informatie

Van voornemens naar voorsprong: Kennis moet circuleren

Van voornemens naar voorsprong: Kennis moet circuleren Nederland Ondernemend Innovatieland Innovatieplatform Van voornemens naar voorsprong: Kennis moet circuleren 1 Van voornemens naar voorsprong: Kennis moet circuleren 2 3 Voorwoord Van voornemens naar

Nadere informatie

Opleidingsprofiel van de Bacheloropleiding Bedrijfskunde MER

Opleidingsprofiel van de Bacheloropleiding Bedrijfskunde MER Opleidingsprofiel van de Bacheloropleiding Bedrijfskunde MER Landelijk opleidingsoverleg Bedrijfskunde MER Colofon Inhoudsopgave Titel: Opleidingsprofiel van de Bacheloropleiding Bedrijfskunde MER Subtitel:

Nadere informatie

Samenwerking in klantleverancierrelaties

Samenwerking in klantleverancierrelaties Regie White Paper Samenwerking in klantleverancierrelaties By Roel de Graaf & Ronald Israëls Succes wordt bepaald door kwaliteit samenwerking Binnen en buiten organisaties is de kwaliteit van de samenwerking

Nadere informatie

Onderzoek Functionaliteit e-depot Decentrale Overheden. Versie 1.0

Onderzoek Functionaliteit e-depot Decentrale Overheden. Versie 1.0 Onderzoek Functionaliteit e-depot Decentrale Overheden Versie 1.0 Auteur KING Versie 1.0 Datum maandag 2 februari 2015 2 Inhoud Managementsamenvatting 4 1 Inleiding 6 1.1 Aanleiding 6 1.2 Achtergrond ontwikkeling

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van DynaVision Management Consultancy, Wassenaar. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

2014-2017. rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. e standaard in registers. Het CIBG zet de standaard in regis

2014-2017. rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. e standaard in registers. Het CIBG zet de standaard in regis 2014-2017 Het CIBG zet de standaard in registers. Strategisch Business Plan CIBG Het CIBG zet de standaa rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. G zet de standaard in registers. e standaard

Nadere informatie

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs 2 toezicht houden onder de loep Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie