1. Management summary

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1. Management summary"

Transcriptie

1 Quick Scan Auteurs: Rijk van Geresteijn, Ceriel van Halle, Els van Hekesen, Govert Ramsteijn, Jacques Ravensbergen IBO, HBK 40 Versie: 1.2, 25 februari 2010

2 1. Management summary Dit document bevat de Quick Scan van AFAS ERP Software te Leusden. De Quick Scan is uitgevoerd als 1 e fase van een bedrijfskundig onderzoek door 1 e jaars studenten van de Hoofdopleiding Bedrijfskunde van IBO. De Quick Scan is uitgevoerd in de periode van november 2009 tot februari Het doel hiervan is een goede indruk te krijgen van het onderzochte bedrijf en haar omgeving. Dit vormt de basis voor de formulering van het strategisch vraagstuk dat in de hoofdfase van het onderzoek onderzocht wordt. In dit document zullen we onderbouwen waarom we het strategisch vraagstuk van AFAS als volgt hebben geformuleerd: Welke positionering moet AFAS innemen binnen de bedrijfstak? We doen dit door, volgens het strategieformuleringsmodel van Andrews, de interne en externe omgeving van AFAS te beschouwen. De analyse van de interne omgeving begint met de geschiedenis van AFAS vanaf de management buy-out van Raet in 1996 te beschrijven. De missie en strategie (wat doet AFAS wel en niet) worden gevolgd door een korte beschrijving van de functionele organisatieindeling en de bijbehorende verantwoordelijkheden per afdeling. De paragraaf over cultuur bevat enkele observaties die wijzen op het familiekarakter van het bedrijf. De managementstijl is voornamelijk top-down en op control gericht. Over het personeel zijn enkele kentallen overgenomen uit het AFAS jaarverslag Onder Systemen wordt de conclusie getrokken dat AFAS veel expliciete regels en procedures heeft die het dagelijks functioneren sturen. Een korte weergave van de vennootschaps- en aandeelhoudersstructuur wordt voorafgegaan door een beschrijving van de producten van AFAS: AFAS Profit (ERP software) en Consultancy. Analyse van de geconsolideerde balansen doet concluderen dat de financiële situatie van AFAS zeer solide is. De interne analyse wordt afgesloten met een lijst van sterktes en zwaktes. In de externe analyse wordt naar de directe en indirecte omgeving van AFAS gekeken. Op micro/meso niveau wordt de bestaande concurrentie genoemd: er zijn veel aanbieders op de markt. Op basis van diverse externe bronnen worden trends bij enkele grote afnemersgroepen van AFAS beschreven. Deze trends wijzen in het algemeen op een groeiende markt voor ERP. Een trend die hier tegenin gaat is uitbesteding van eenvoudige administratieve zaken door het bedrijfsleven (Business Process Outsourcing). Tot slot van de micro/meso analyse wordt een door AFAS opgestelde lijst van sterkten en zwakten weergegeven. Op macro niveau worden niet-beïnvloedbare factoren beschreven, die van invloed kunnen zijn op het functioneren van AFAS, op demografisch (vergrijzing), economisch ( crisis, verdienmodellen rondom gratis), politiek-juridisch (streven van overheid om regeldruk te verminderen, Europese eenwording van regelgeving), ecologisch (groen is hot), sociaal-cultureel (afnemende arbeidsparticipatie en medewerkersloyaliteit) en technisch (explosieve toename van beschikbare informatie, opkomst van SaaS) niveau. De analyse van de interne en externe omgeving, gebaseerd op gesprekken met AFAS-management en bestudering van interne en externe documenten, hebben geleid tot de formulering van het hierboven genoemde managementdilemma. 2

3 Inhoudsopgave 1. Management summary Interne Analyse Geschiedenis Strategie en beleid Structuur Cultuur Managementstijl Personeel Systemen Producten Vennootschap- en Aandeelhoudersstructuur Financiële analyse Sterkte en zwakte analyse Externe Analyse Micro en meso omgeving Macro omgeving Managementdilemma s Bibliografie Bijlage I Jaarcijfers en Ratio s Bijlage II Ondernemingsprocesbeheer (OPB ) Bijlage III AFAS Profit en Consultancy Bijlage IV Kwantitatieve en kwalitatieve doelstellingen

4 2. Interne Analyse De interne analyse is gestructureerd aan de hand van het ESH raamwerk van Weggeman e.a. (Setz & Hoed, 2008). Hieraan zijn toegevoegd de onderwerpen geschiedenis, producten, vennootschaps- en aandeelhoudersstructuur, financiële analyse en een (door AFAS zelf opgestelde) sterkte en zwakte analyse. 2.1 Geschiedenis AFAS is voortgekomen uit een management buy-out die zich in 1996 voltrok. Dat jaar besloot salarisverwerker Raet om het eigen financiële pakket, AFAS genaamd, van de hand te doen. Van der Veldt, destijds manager van de AFAS-afdeling, greep zijn kans, samen met Piet Mars, een goede klant, die zijn compagnon werd en die de bedrijfsmatige kant van de nieuwe onderneming voor zijn rekening nam. Het was een vliegende start met direct 48 medewerkers en 4200 klanten, waaronder vijfhonderd accountantskantoren. Het bedrijf heeft vanaf het begin geen externe financiering nodig gehad. De boedel, die van Raet was overgenomen, bestond uit verouderde DOS-software en een productlijn voor de IBM AS400. De jonge onderneming koos ervoor om voortaan alles op het Windows-platform te baseren en stopte daarom met de AS400-software In 1998 begon AFAS met zijn eigen ontwikkelfabriek aan de uitdaging om werkelijke integratie tot stand te brengen en dat op de exclusieve basis van het Windows-platform Aanvankelijk beschikte AFAS alleen over het gelijknamige financiële pakket en over een salarisapplicatie, die een half jaar na de start eveneens van Raet werd overgenomen. In 2004 was er zoveel nieuwe functionaliteit ontwikkeld dat AFAS als volwaardige erp-applicatie mocht worden beschouwd. Bij die gelegenheid werd de naam van het centrale product veranderd in Profit ERP en die van de onderneming zelf in AFAS ERP Software. (Bron: (Teunissen, 2007)) De oprichters Piet Mars en Ton van der Veldt hebben op 1 januari 2009 de leiding van het familiebedrijf overgedragen aan hun zoons. Bas van der Veldt is benoemd tot Algemeen Directeur (CEO) en Arnold Mars tot Financieel Directeur (CFO) van het concern. Zowel Bas van der Veldt als Arnold Mars zijn statutair directeur. 2.2 Strategie en beleid Sinds 1996, het jaar van oprichting, is de missie van AFAS: Het ontwikkelen, verkopen en ondersteunen van één geïntegreerde, schaalbare administratieve totaaloplossing die aansluit bij de vraag vanuit de markt. De oprichters van AFAS hebben over de bedrijfsvoering, de manier waarop de missie in praktijk wordt gebracht, een boek geschreven. Dit boek heet Ondernemingsprocesbeheer (Mars & Veldt, 2009). In bijlage 2 is een korte samenvatting van het gedachtengoed uit het boek opgenomen. In haar jaarverslag 2009 (AFAS, 2009) meldt AFAS expliciet welke activiteiten wel onder de missie vallen en welke niet. Porter zegt hierover: Strategie is niet alleen zeggen wat je wel doet, maar vooral ook wat je niet doet. 1 1 Porter zei eigenlijk: The essence of strategy is what not to do. (Porter, November/December 1996) 4

5 Wel onder missie vallen: ontwikkelen van standaardsoftware gebaseerd op de missie; software maken op basis van de eigen architectuur (ANTA 2 ); software ontwikkelen alleen op het Microsoftplatform (Windows, Office en SQL Server) en alleen diensten leveren die nauw gelieerd zijn aan de software. Niet onder de missie vallen: leveren van hardware, leveren van maatwerk, ondersteunen van andere platformen dan Microsoft (bv. Unix,Linux, OSX, Novell, Nintendo, etc.) en het leveren van businessconsultancy die geen directe verbinding heeft met het product. De kwantitatieve doelstellingen van AFAS zijn gericht op substantiële groei en streven naar marktleiderschap. Er is sprake van een strategie van marktpenetratie en ontwikkeling. De kwalitatieve doelstellingen zijn gericht op een goede relatie met alle stakeholders, leveren van kwaliteit en vasthouden aan eigen identiteit. De volledige lijst met kwantitatieve en kwalitatieve doelstellingen is opgenomen in bijlage Structuur Direct onder de top is AFAS gestructureerd volgens de F-indeling. Onder deze laag komen ook andere indelingen voor, bv. de afdeling Customer Operations is ingedeeld volgens de M-indeling. Het organigram is opgenomen in figuur Figuur Organigram AFAS (AFAS, 2009) De operationele leiding van AFAS is in handen van een vijfkoppig directieteam (Bas van der Veldt, Arnold Mars, Herman Zondag, Leo Koppelaar en Truus Koppelaar), dat rapporteert aan de Raad van Bestuur. De CEO en CFO zijn statutair directeur. Bij AFAS werken in totaal 304 medewerkers (284 fte): Customer Operations 148, Architecture & Innovation en Productdevelopment 71, Marketing & Communicatie en Sales 35 en Algemeen 39 In de organisatie zijn de verantwoordelijkheden als volgt verdeeld (AFAS, 2009): - Sales: realiseren van new business volgens het vastgestelde target en het behouden en uitbreiden van bestaande klanten. - Marketing & Communicatie: vergroten van de naamsbekendheid en het realiseren van voldoende afspraken voor de afdeling Sales. - Customer Operations: after sales: het implementeren van de software, het geven van cursussen en het ondersteunen van klanten na implementatie. 2 AFAS Next Technology Architecture, de eigen visie en architectuur op basis waarvan AFAS haar software producten ontwikkeld. 5

6 - Productdevelopment: ontwikkelen en onderhouden van AFAS Profit, op basis van klantwensen en marktonderzoek. - Architecture & Innovation: ontwikkelen van de eigen productarchitectuur (ANTA) als basis voor de ontwikkeling van AFAS Profit. De afdeling is het onderzoekcentrum van AFAS en verantwoordelijk voor toekomstige innovaties in het product. - Controlling & Services: alle interne processen binnen de onderneming. De borging van de processen in de systemen is steeds het uitgangspunt. Onder de noemer Services worden alle ondersteunende afdelingen geschaard. De afdeling is eveneens verantwoordelijk voor planning van klantprocessen en voor de facilitaire zaken. - Personeelszaken: werving, personeels-, pensioen-, en salarisadministratie, beheer van het wagenpark en het welzijn van de AFAS-medewerkers. De HRM vindt voornamelijk plaats in de lijn. Afdeling Personeelszaken is vooral ondersteunend en voorwaarden scheppend. 2.4 Cultuur Tijdens deze Quick Scan is geen specifiek onderzoek naar cultuur gedaan. Toch zijn er wel cultuuronderdelen opgevallen tijdens bedrijfsbezoeken, gesprekken met managers en onderzoek van bedrijfsdocumentatie (jaarverslagen en interne presentaties). Deze, onvolledige opsomming, is gestructureerd volgens het Cultural Web-model van Johnson en Scholes (1992). Zij stellen dat de cultuur van een organisatie zich manifesteert in de volgende zes uitingsvormen. Rituelen en routines - Maandelijkse personeelsmeeting waar alle jarigen een cadeautje krijgen. - Het familiekarakter wordt belangrijk gevonden. Men streeft er ook naar dit vast te houden. - Jaarlijks een bedrijfsuitje met partner van gemiddeld een weekend. Verhalen - 1 april grap, borden in weiland laten plaatsten langs kant van de weg: AFAS gaat verhuizen naar Erp. Bord is uit het weiland gestolen door een aantal jongens, ook weer als 1 april grap. En het heeft geleid tot vragen in de raadsvergadering van zowel Erp als Leusden. In Erp, want er was geen bouwvergunning aangevraagd, in Leusden, want waarom verlaat een succesvol bedrijf als AFAS, leusden? - Valentijnsactie, reeds eerder dan bovengenoemde. Een cadeautje afgeven aan de inwoners van Erp. Symbolen - Het nieuwe kantoor is smetteloos schoon en ruim opgezet. Er heerst een rustige sfeer in het pand. - De deuren naar de kantorentuinen van de medewerkers staan bijna allemaal open. - AFAS heeft Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) hoog in het vaandel staan en besteed hier 8 pagina s aan het jaarverslag 2009 (10% van de totale omvang). - Op de visitekaartjes staan voornamen voluit vermeldt. - Interactief kantoor, begint al met een geautomatiseerde receptie. Macht - Enkele leden van het management hebben (zeer) grote kantoorruimtes, waar andere managers wat kleinere kantoren hebben. - De personeelsfunctionaris heeft geen zitting in het MT oefent indirect invloed uit. - Overlappende taken tussen afdelingen waardoor de scheiding tussen afdelingen, dus ook verantwoordelijkheid van manager, vervaagt. 6

7 Controles - Dashboards op alle niveau s in de omgeving: van bedrijfsbreed dashboard voor de directie naar afdelingsdashboards voor de managers en persoonlijke dashboards voor de medewerkers. - Publicatie van de real time performance van het call center met een groot dashboard in de koffie corner, met daarop het best presenterende team en individuele medewerker. Omdat de opsomming onvolledig is, heeft het onderzoeksteam geen conclusie getrokken over het onderliggende paradigma. 2.5 Managementstijl De managementsstijl is top-down en op control gericht. Het primaire doel van het management is het halen van de doelstellingen (controle door dashboards) en het waar mogelijk verhogen van arbeidsproductiviteit en efficiëntie. 2.6 Personeel Omdat AFAS een dienstverlener is, is personeel de belangrijkste productiefactor. Uit het jaarverslag 2009 zijn de volgende kentallen gehaald (2009): - Gemiddeld aantal FTE'ers: 266,2 - Instroom FTE: 38,5 - Uitstroom FTE: 11,5 - Gemiddeld aantal dienstjaren: 4,9 - Gemiddelde leeftijd: 33,9 - Omzet per FTE 'er: 164,2 - Loonkosten per FTE 'er: 60,8 - Ziekteverzuim %: 2,0% Uit gesprekken met management blijkt dat kwalitatief goed personeel steeds belangrijker gevonden wordt. Nam men in het verleden nog genoegen met 7-tjes, tegenwoordig worden allen 8-en en 9- ens aangenomen. De lijnmanagers zijn zelf verantwoordelijk voor de selectie van het personeel, de afdeling Personeelszaken is faciliterend. Ook zijn de lijnmanagers zelf verantwoordelijk voor het managen van hun eigen medewerkers en Personeelszaken wordt alleen bij ernstige zaken ingeschakeld. 2.7 Systemen In de Quick Scan is geen onderzoek gedaan naar de regels en procedures die het dagelijks functioneren sturen. De indruk van de analyse groep is dat er wel veel expliciete regels en procedures zijn. Dit is gebaseerd op het feit dat het streven van AFAS is efficiency verhoging (verhoging van de arbeidsproductiviteit) en dat AFAS dit probeert te bereiken door een strakke automatisering. In het algemeen vereist deze aanpak expliciete regelgeving en procedures. 2.8 Producten AFAS biedt op hoofdlijnen 2 producten aan: (ERP) software en consultancy. In bijlage 3 is een uitgebreide toelichting op de producten opgenomen. 7

8 ERP-software: AFAS Profit AFAS ontwikkelt standaard ERP-software onder de naam AFAS Profit. AFAS Profit bevat de volgende onderdelen: - Personeelsadministratie (HRM) - Salarisverwerking (Payroll) - Relatiebeheer(CRM) - Verkoopadministratie (Sales Automation) - Competentiemanagement - Cursusmanagement - Financieel - Logistiek - Fiscaal - Projecten - Abonnementen - Workflow- en Documentmanagement Met AFAS Profit kan sinds 2009 online gewerkt worden. Doelstelling van AFAS Online is klanten te ontzorgen. In het online-concept is naast systeembeheer ook applicatiebeheer opgenomen. In 2009 was 1,5% van de omzet verkregen uit AFAS Online (1500 bedrijven). Voor 2010 is 3% begroot. AFAS verwacht in de toekomst een substantiële groei van dit product. In 2010 wil AFAS een nieuw product toevoegen aan AFAS Profit: Profit 2Gether. Met Profit 2Gether maakt AFAS de informatie die opgeslagen zit binnen AFAS Profit ook geautoriseerd beschikbaar buiten de organisatie. AFAS biedt op maat gemaakte oplossingen aan voor de accountancy branche (Profit Accountancy en Accountancy Lite), kleinzakelijke bedrijven (Profit Small Business), Zorg & Welzijn, Publieke sector, Stichtingen & Verenigingen, Retail, Onderwijs en Bakkerijen (Profit Bakkerij). Na aankoop biedt de Consultancy tak ondersteuning bij de implementatie, opleiding en support. 2.9 Vennootschap- en Aandeelhoudersstructuur AFAS Holding BV is de moedervennootschap van een aantal vennootschappen, waarin AFAS haar producten en diensten aanbiedt. Naar verwachting zal in 2010 de vennootschapsstructuur er als in figuur uitzien. Figuur Vennootschapsstructuur AFAS Holding (AFAS, 2009) Onder AFAS Benelux BV worden alle activiteiten in Nederland, België en Luxemburg gebracht. De vennootschap AFAS Partici BV krijgt de naam AFAS International BV. 8

9 Een deel van de aandelen (7,56%) van AFAS is, via een stichting, in handen van het personeel Financiële analyse De financiële situatie van AFAS is zonder meer solide te noemen. De mate waarin op korte termijn aan direct opeisbare betalingsverplichtingen kan worden voldaan (liquiditeit) is goed. De quick ratio 2,3 en het nettowerkkapitaal (NWK) is ruim positief (8,5 miljoen). Ook het weerstandsvermogen (solvabiliteit) is goed. De debt ratio ligt met 32% ruim onder de veilige norm van 70%. Hoewel hiermee ook het leenvermogen hoog is, financiert AFAS haar activiteiten zonder lang vreemd vermogen (VV). De afwezigheid van lang vreemd vermogen maakt het berekenen van interestdekking irrelevant. De positieve vrije kasstroom (ruim 3 miljoen) doet verwachten dat de liquiditeit en solvabiliteit ook in de toekomst goed blijven. De winstgevendheid (rentabiliteit) van AFAS is zeer hoog. De rentabiliteit van het totale vermogen (RTV) is 65% en die van het eigen vermogen (REV) 99%. Hoewel beide ratio s sinds 2007 dalen, zijn ze nog steeds zeldzaam hoog. De brutowinstmarge (31%) blijft ongeveer constant, de omloopsnelheid van het vermogen (2,1) is met 30% gedaald t.o.v De hoge solvabiliteit vermindert de hefboomwerking op de REV. Het is mogelijk de REV te verhogen door EV te vervangen door (lang) VV. Het is echter de vraag of een nog hogere REV opweegt tegen de risico s van het aantrekken van (lang) VV. Er is sprake van een jaarlijks fors stijgende productiviteit. Deze steeg in 2009 met 6,2% en het jaar daarvoor met 11% Alle genoemde kengetallen zijn ultimo 2009 en alle bedragen zijn in euro. In bijlage 1 zijn de relevante jaarcijfers en ratio s opgenomen Sterkte en zwakte analyse In het jaarverslag over 2009 (AFAS, 2009) heeft AFAS de volgende sterkte en zwakte analyse over zichzelf opgenomen. Sterktes - ERP voor de brede markt; product dat schaalbaar is - Klantgerichte bedrijfscultuur - Concurrerend prijsniveau en huurconstructie - Product dat snel wordt geïmplementeerd - Sterke focus op rendementgerichtheid - Duidelijke visie: Ondernemings Procesbeheer - Transparante onderneming - Rechtstreeks klantcontact (direct model i.p.v. dealers) - Familiebedrijf (focus op lang termijn) - Financieel onafhankelijk en krachtig - Online mogelijkheden (Saas & Web) - Groot partnernetwerk Zwaktes - Alles zelf willen ontwikkelen - Het niet hebben van een compleet webbased product (AFAS Profit wordt gedeeltelijk webbased aangeboden) 9

10 - Door de positieve bedrijfscultuur mogelijk te weinig oog voor zwaktes - Geen ervaringen met overnames en tegenslagen - Weinig internationale ervaring - Alleen Business Consultancy die direct verbonden is met het product: AFAS Profit - Sneller willen innoveren dan klanten aankunnen - Teveel ambitie waardoor snelheid soms prevaleert boven kwaliteit - Span of control van leidinggevenden - Focus op control, waardoor de flexibiliteit en creativiteit van medewerkers ingeperkt wordt - Familiebedrijf (naar binnen gerichte cultuur) - Te weinig focus op branches en nichemarkten - Door toename van het personeel verandering van bedrijfscultuur - Grote vraag naar consultancy (strook niet met de visie van AFAS) 10

11 3. Externe Analyse De externe analyse is opgedeeld in een analyse van de micro/meso omgeving en een analyse van macro omgeving. 3.1 Micro en meso omgeving De micro/meso omgeving is de directe externe omgeving van een organisatie waarin ontwikkelingen plaatsvinden die van invloed zijn op het bedrijf, en die beperkt beïnvloed en gestuurd kunnen worden. Bestaande concurrenten AFAS ondervindt concurrentie van leveranciers van ERP, HRM/payroll applicaties en substituten hiervan. In haar jaarverslag 2009 noemt AFAS de volgende concurrenten: In een andere bron (Derksen, 2008, p. 103) worden nog de volgende ERP leveranciers genoemd: - SAP - Oracle Corporation (e-business Suite, EDI Networks, Peoplesoft, JD Edwards en Siebel) - Infor (Mapics, SSA en Baan) - IBS (IBS Enterprise, Integrator, FMS, FIS2000 en EMIS) - Microsoft (Dynamics AX, Dynamics NAV, Dynamics Entrepreneur, Dynamics GP, Dynamics SO) - Trimergo (Trimergo T2 Enterprise en Trimergo B2 for SAP Business One) - IFS Niet in Derksen, 2008 genoemd: - Quadrant Software BV (King en Queen) - Mamut Software BV Trends bij afnemers AFAS heeft op maat gemaakte oplossingen voor diverse branches. Voor deze branches, waarin groepen klanten zijn geconcentreerd, kunnen de volgende trends genoemd worden. Accountancy branche Stijgende automatiseringsgraad bij MKB verminderd werkaanbod eenvoudige boekhoudkundige activiteiten en verhoogt vraag naar control en begeleiding. Invoering diverse wetgevingen maakt werkt accountants complexer. Verwachting is dat niet alle bedrijven hieraan kunnen/willen voldoen en een andere invulling aan hun rol gaan geven. Toegevoegde waarde van accountancy bedrijven steeds belangrijker, goede inzet van informatietechnologie is hierbij nodig (Rabobank, 2009). 11

12 MKB Het MKB blijft investeren in ICT (Rabobank, 2009). Binnen het MKB is er de trend naar outsourcen van eenvoudige ICT diensten (Rabobank, 2009) (AFAS, 2008). Een groot percentage (30-40) van de MKB ICT bedrijven heeft de (financiele administratie niet op orde). SAP probeert aanhoudend het MKB binnen te dringen. (AFAS, 2009). Zorg & Welzijn De gezondheidszorg is ondergeautomatiseerd (Derksen, 2008). Door de vergrijzing neemt de vraag naar care toe en neemt de beschikbare arbeid af. Dit verhoogt de vraag naar arbeidsproductiviteitsverhogende technologie. Groei van technologie zet hart door, o.a. in ICT voor betere plannings- en beheersprocessen. De marktwerking zet door, maar is een lange weg. Vraag naar zorg weinig conjunctureel bepaald (Rabobank, 2009). In het algemeen kan gezegd worden dat de drang naar hercentralisatie binnen bedrijven, de interesse voor ERP vergroot (Derksen, 2008, p. 22). Integratie van bedrijfsprocessen staat al geruime tijd hoog in de top 10 van uitdagingen waarvoor met name middelgrote en grote organisaties zich gesteld zien. Tot nu toe lukt het echter maar weinig bedrijven om deze integratie op succesvolle wijze tot stand te brengen (AFAS, 2009). Afas ziet zelf de volgende wensen bij haar afnemers (AFAS, 2009): - De behoefte om dubbele vastlegging van data te elimineren. Men is de eilandautomatisering, die tot gevolg heeft dat gegevens die in verschillende softwareapplicaties zijn vastgelegd moeten worden overgetypt, zat. - De behoefte om eenvoudig en realtime geïntegreerde managementinformatie ter beschikking te hebben. - De behoefte aan hulp bij het interpreteren van cao- en salariswetgeving. - De behoefte aan meer vrijheid bij de inrichting van de ICThuishouding. - De behoefte aan meer en directere interactie met de softwareleverancier. Men wil geen klant-leverancier maar juist een partnerverhouding hebben. - De behoefte om met minder mensen meer werk te kunnen verzetten. - De behoefte om alles digitaal te willen hebben. - De behoefte aan een geïntegreerd product voor competentiemanagement. - De behoefte aan een online-oplossing, waardoor je heel snel met ERP live kunt gaan, minder hoeft te investeren en deskundigheid steeds beschikbaar hebt. - De behoefte om software te huren, zodat je zelf niet hoeft te investeren en toch kunt innoveren. - De behoefte aan contact met de softwareleverancier om verbeteringen te kunnen inbrengen. - De behoefte aan software waarmee op een betere manier kan worden samengewerkt in de keten (met leveranciers, klanten, partners, aandeelhouders). - De behoefte om software uit de muur te gebruiken. Geen rompslomp met hardware en installaties maar software gebruiken via het Internet zonder grote investeringen. - De behoefte om volledig geautomatiseerd te zijn. Als de ERPleverancier dit niet volledig kan invullen dan moet deze samenwerken met partners om dit toch voor elkaar te krijgen. Subsituten en toekomstige concurrenten Er zijn een kleine 20 aanbieders van open source ERP (Free and Open Source ERP Software, 2010). 12

13 Een korte controle op zoekvolume op Google wijst uit dat de naamsbekendheid van deze aanbieders niet groot is in Nederland. Wereldwijd zijn er enkele die een groter zoekvolume (naamsbekendheid) hebben dan Google. 3 Een substituut voor de functionaliteit die AFAS bied is Business Proces Outsourcing (BPO). In plaats van administratieve processen in huis efficiënter en goedkoper te doen met geïntegreerde ERP software, kiezen sommige bedrijven ervoor deze administratieve processen uit te besteden. Kansen en bedreigingen AFAS ziet de volgende kansen en bedreigingen in haar omgeving (AFAS, 2009): Kansen - Een grote (en groeiende) markt die om geïntegreerde software vraagt. - De innovatieve achterstand van salarisverwerkingsorganisaties. - Een verdere consolidatie van beursgenoteerde softwareorganisaties, waarbij de ziel uit de organisaties getrokken wordt. - De economische crisis is een kans, omdat bedrijven softwarenodig hebben om kosten te verlagen. - De automatiseringsachterstand in België, Luxemburg en de Antillen. - De grotere behoefte aan risicomanagement, waarop het product van AFAS inspeelt. Bedreigingen - In verschillende markten grote hoeveelheden bestaande en nieuwe concurrenten. - De opkomst van Business Proces Outsourcing, niet door automatisering het werk laten verdampen, maar het werk verplaatsen. - Opkomst Microsoft als ERP-speler. - Door transparantie is er een risico dat de concurrent meekijkt en zaken overneemt. - Het hoge ambitieniveau. - Focus op Open Source door NOiV 4. - Opkomst van Gratis software. - Andere wijze van ondernemen in België, Luxemburg en de Antillen. 3.2 Macro omgeving De macro omgeving is de externe omgeving van een organisatie waarin ontwikkelingen plaatsvinden die van wel invloed zijn op het bedrijf, maar die niet door het bedrijf beïnvloed of gestuurd kunnen worden. M.a.w. ontwikkelingen in de macro omgeving zijn een gegeven voor de organisatie. Demografische factoren - Vergrijzing. Naar verwachting zal de vergrijzingsgolf in 2040 zijn hoogtepunt bereiken. Door de vergrijzing zal de vraag naar zorg toenemen (Rabobank, 2009). De gezondheidszorg is een van de groeiende klanten branches van AFAS. Door de vergrijzing zal de beschikbare beroepsbevolking ook licht afnemen (Euwals & Van Vuuren, 2005). Dit zal een positieve invloed hebben op de vraag naar arbeidsproductiviteit verhogende producten en innovaties toenemen. 3 Bron: https://adwords.google.com. Rapportage periode: januari Zoekwoord (lokaal volume, wereldwijd volume): afas (14.800, ), grootste NL, 4 e wereldwijd; sql-ledger (720, 9.900), 2 e in NL; compiere (590, ), grootste wereldwijd; adempiere (590, ), 2 e wereldwijd; ofbiz (260, ), 3 e wereldwijd. 4 NOiV ondersteunt overheden bij de uitvoering van het kabinetsbeleid voor open standaarden en open source software, zoals vastgelegd in het actieplan Nederland Open in Verbinding. Bron: 13

14 Economische factoren - Conjuncturele neergang. De conjuncturele neergang ( kredietcrisis ) zet een rem op ICT innovaties en zorgt voor een kritische blik op ICT budgetten. Grote bedrijven zetten een rem op de investeringen, kleine bedrijven (MKB) zullen juist blijven investeren (Rabobank, 2009). - De overheid blijft volop investeren in ICT. Volgens de Miljoenennota is in totaal in 2010 voor innoverende ondernemers 700 miljoen euro beschikbaar (Rabobank, 2009). AFAS verwacht geen stijging in de totale ICT bestedingen in 2010 t.o.v (AFAS, 2009). - Trend tot outsourcen van eenvoudige ICT processen om kosten te besparen en efficiëntie te verhogen (Rabobank, 2009). Hieronder vallen ook processen als salarisverwerking en opkomst van BPO (Business Process Outsourcing) (AFAS, 2008). - AFAS verwacht dat de economische groei zich in de komende 5 jaar niet hersteld op het niveau van de periode (AFAS, 2009). - Met name in de software markt zijn verdienmodellen rondom Free (gratis) in opkomst (Anderson, 2009). Politiek juridische factoren - De overheid blijft volop investeren in ICT (zie Economische factoren). Daar staat tegenover, dat volgens de verwachting van AFAS, de torenhoge schulden van de overheid een rem op de investeringen in het algemeen zullen zetten. De bezuinigingen kunnen bereikt worden door de slimmer inzet van ICT bij de overheid (AFAS, 2009). - De overheid streeft ernaar de regeldruk voor bedrijven te verminderen. In 2011 moet dit merkbaar zijn voor gebruiken. Het streven van het kabinet is deze kabinetsperiode de regeldruk met 25% te verminderen. Onder dit streven vallen ook regels met betrekking tot personeelsadministratie en administratie van de bedrijfsvoering (Overheid, 2010). - De Europese overheid ( Brussel ) streeft naar eenwording van de regelgeving in Europa. De effecten van dit streven zijn in Nederland merkbaar, zij het sterker op de terreinen van economie en milieu, dan op het terrein van onderwijs en buitenlands beleid. Of dit streven ook daadwerkelijk tot gelijkheid in regelgeving leidt is nog niet vastgesteld (Versluis, 2006). - Het 2 e ICT principe van de overheid is: Open source, tenzij (Derksen, 2008, p. 179). Ecologische factoren - Aandacht voor groene ICT neemt toe (Rabobank, 2009). In 2009 staan er één of meer milieutechnische criteria in de top-6 van inkoopcriteria (Derksen, 2008, p. 235). Sociaal culturele factoren - Arbeidsparticipatie. Tot 2040 zal de beroepsbevolking licht afnemen (Rabobank, 2009). Het aandeel van deeltijd werknemers zal toenemen (Euwals & Van Vuuren, 2005). De opleidingseisen op de arbeidsmarkt zullen geleidelijk verder toenemen en ook het opleidingsniveau van de bevolking zal in de komende jaren verder stijgen (Verwijy A., 2008). De loyaliteit van werknemers aan werkgevers neemt af (Ester, Muffels, & Schippers, 2000). - In 2010 bepalen de voorkeuren van gebruikers de helft van de ICT inkopen (Derksen, 2008, p. 235) Technische factoren - Breedband blijft zich verder ontwikkelen. Samensmelting van ICT en telecom zet verder door (internet en applicaties op PDA) (Rabobank, 2009). - De hoeveelheid beschikbare informatie groeit explosief. Schattingen tot 75% toename per jaar (Derksen, 2008, p. 143). Hiermee neemt ook de informatiestress toe en de toename tot ordening en eenvoudige presentatie van gegevens. 14

15 - Software-as-a-Service (SaaS) is een groeimarkt met toekomst. Aandachtspunt bij het gebruik van SaaS is de beveiliging van gegevens (Derksen, 2008, p. 169). In 2012 zal minstens 1/3 e van de zakelijke software via het abonnementsmodel lopen, in plaats van licentie per product (Derksen, 2008, p. 235). - Open standaarden waarmee ERP pakketten onderling kunnen communiceren zijn in opkomst (Derksen, 2008, p. 104). - In 2012 bevat 80% van alle commerciële software elementen van open source technieken (Derksen, 2008, p. 235). - Workflowmanagement en het standaardiseren en automatiseren van processen in organisaties behoort tot één van IDC s top predictions for En daar is anno 2009 nog niets aan veranderd (AFAS, 2009). 15

16 4. Beschouwingen, Managementdilemma s Het management van AFAS is erg optimistisch over de toekomst. Met de geconstateerde sterke punten van de organisatie kunnen de kansen gepakt worden en de bedreigingen afgewend. De zwakke punten staan een verdere gang in de vaart der volkeren niet in de weg. Vandaar de erg ambitieuse doelstellingen Onze analyse van de documenten en gespreksverslagen en een raadpleging van de bij dit onderwerp relevante literatuur, resulteren in een andere inschatting van de toekomstige mogelijkheden en ontwikkelingen. Wij schatten in dat het management te maken krijgt met vraagstukken die geanalyseerd en opgelost dienen te worden wil het optimisme over de toekomst gerechtvaardigd zijn. Na gespreken met diversen managers binnen AFAS zien we een aantal dilemma s naar voren komen. - De explosieve groei van AFAS en de organisatie ontwikkelingen daartegen over. Wellicht moet men denken aan een extra management laag. Echter het familiegevoel binnen AFAS moet worden vastgehouden. Maar een extra management laag kan ook de groei remmen. - Het aantal consultancy uren moet worden beheerst. Wanneer dit blijft groeien voorziet men problemen. Men wil de organisatie met zijn diensten en producten overzichtelijk houden. - AFAS wil pertinent geen consultancy-club worden. Dit is een lastig verhaal als je het aantal consultants ziet groeien. - AFAS moet standaard pakketten verkopen waar weinig consultancy voor nodig is. De klant wil echter niet als standaard gezien worden en vraagt maatwerk. Dit komt met name voor bij grote organisaties. Hoe moet AFAS hier mee omgaan? - Er komt steeds meer druk op de interne organisatie. Om de kosten te beheersen is het zaak dat processen worden ontwikkeld en gerealiseerd, of processen moet korter worden. Dit is kostentechnisch beter dan nog meer personeel aannemen. Maar waar ligt het omslagpunt? - De huidige processen binnen het bedrijf kunnen vastlopen doordat het huidige personeel de nodige vernieuwingen niet meer aan kunnen. Maar verbeteringen in de processen zijn absoluut nodig door de extreme groei. - Zijn de doelstellingen van AFAS niet te ambitieus? Misschien niet voor HRM/Payroll maar wel voor ERP. Het blijkt lastig te zijn om ERP te verkopen. De communicatie naar buiten toe moet veranderen op dit vlak. Waarom worden er geen complete ERP systemen verkocht? - De extreme groei is niet altijd positief. Hoe bewaakt men onder deze extreme omstandigheden het enthousiastme en gedrevenheid bij de werknemers? - Kunnen de huidige managers hun eigen domein wel voldoende managen? - De mensen moeten we blijven motiveren, scherp houden. Blijven doen waar AFAS groot mee geworden is. Dit is lastig met de grote groep consultants, omdat deze mensen maar een paar keer per maand naar kantoor komen. - Is gratis software een bedreiging voor AFAS? Is ons verdienmodel nog wel de juiste? - Het aantal klachten en de faalkosten zijn fors toegenomen het afgelopen jaar. Deze klachten liggen met name op het vlak van ondersteuning en niet zo zeer over het product zelf. - Hoe blijft het bedrijf onder deze extreme groei, flexibel en wendbaar? - Interne discussies (ja-maar cultuur) moeten we voorkomen. Hoe blijven we sprankelend en besluitvaardig? - Moeten we vasthouden aan de gekozen strategie, een licentiebedrijf zijn en geen consultancy-bedrijf? Hoe kunnen we dit beheersen? 16

17 - We moeten de cultuur binnen AFAS zien vast te houden. De schaalbaarheid en eenvoud (less = more), product moet (in de ogen van de klant) eenvoudig blijven. Gezien het bovenstaande kunnen we concluderen dat men intern vooral bezig is met de groei van dit bedrijf. Groei en de ontwikkelingen van de interne organisatie is een item wat altijd de aandacht krijgt zal krijgen en gezien de ontwikkelingen die AFAS heeft ondergaan, mag men ervan uit gaan dat men dit goed op orde heeft. Doordat men daar zo intensief mee bezig is, dreigt men de externe bedreigingen over het hoofd te zien. Het fenomeen Gratis, open source en de opkomst van Mircosoft kan een reden zijn voor AFAS om de positionering binnen de bedrijfstak te wijzigen. Met een gedegen onderzoek naar deze externe factoren zou AFAS een antwoord moeten kunnen geven op de vraag welke positionering AFAS wil innemen binnen deze bedrijfstak. Een analyse doormiddel van het vijfkrachtenmodel van Porter zou een eerste aanzet moeten zijn. Onze probleemstelling luidt dan ook: Welke positionering moet AFAS innemen binnen de bedrijfstak? 17

18 Bibliografie AFAS. (2008). Jaarverslag AFAS. AFAS. (2009). Jaarverslag AFAS. Anderson, C. (2009). Free - Hoe het nieuwe gratis de markt radicaal verandert. Amsterdam: Nieuw Amsterdam. Derksen, B. e. (2008). Trends in IT 2008/2009. Gouda: Boekdrukkunst uitgevers. Ester, P., Muffels, R., & Schippers, J. (2000). Flexibiliteit verzekerd? Bussum: Coutinho. Euwals, R., & Van Vuuren, D. (2005). CPB Memorandum Toekomst welvaartsstaat. CPB. Free and Open Source ERP Software. (2010, februari 8). Opgeroepen op februari 9, 2010, van Wikipedia: Mars, P., & Veldt, T. v. (2009). De kunst van succesvol ondernemen - o.b.v. Ondernemingsprocesbeheer met ERP-software. Deventer: Kluwer. Overheid. (2010). Antwoord voor Bedrijven. Opgeroepen op februari 7, 2010, van Antwoord voor Bedrijven: Hg Porter, M. (November/December 1996). What is strategy? Harvard Business Review, Rabobank. (2009). Accountancy, administratiekantoren en belastingconsulenten - Trends & Cijfers. Rabobank. Rabobank. (2009). Gezondheidszorg - Trends & Cijfers. Rabobank. Rabobank. (2009). ICT Dienstverlening - Trends & Cijfers. Rabobank. Setz, M., & Hoed, T. W. (2008). Models - Businessmodellen met body. Books TM. Teunissen, F. (2007, mei 16). AFAS automatiseert radicaal. Opgeroepen op februari 8, 2010, van Computable: Versluis, d. E. (2006, december 12). Europese eenwording? Opgeroepen op februari 7, 2010, van Kennislink.nl: Verwijy A., e. (2008, september 22). RIVM. Opgeroepen op februari 4, 2010, van Wat zijn de verwachtingen voor de toekomst: Keuning, DJ en Eppink, E (2008,februari) Management en Organisatie. Hoofdstuk 5. 18

19 Bijlage I Jaarcijfers en Ratio s 19

20 Financiële Analyse AFAS Balans 2009* Toelichting Activa Vast Afbouw kantoren Machines en inventarissen Vervoermiddelen Waarborgsommen Leningen u/g Deelnemingen Goodwill Ontwikkelingen Vlottend Voorraden Debiteuren Pensioenen Overige vorderingen Liquide middelen Passiva Groepsvermogen Voorzieningen T.b.v. 25- en 40-jarige jubilea in 2010 Kort vreemd vermogen Crediteuren Belastingen en sociale premies Vennootschapsbelasting Pensioenen Rekening courant deelnemingen Overige schulden Winst & Verliesrekening 2009* Netto omzet Bedrijfsopbrengsten Kosten uitbesteed werk Lonen en salarissen Sociale lasten Pensioenlasten Afschrijvingen materiele vaste activa Overige bedrijfskosten Bedrijfslasten Bedrijfsresultaat Rentebaten Resultaat deelnemingen Buitengewone resultaten Resultaat voor belastingen Vennootschapsbelasting Resultaat na belastingen Kasstroomoverzicht 2009* Netto (vrije) kasstroom Financiële ratio's Quick Ratio Nettowerkkapitaal 2009* ,27 3,18 2,06 (Vlottende activa -/- voorraden) / Vlottende passiva Vlottende activa -/- kortlopende schulden 32% 21% 26% Vreemd vermogen / Totaal vermogen Debt Ratio Rentabiliteit eigen vermogen (REV) 99% 107% 115% Resultaat voor belastingen / Eigen vermogen Rentabiliteit totale vermogen (RTV) 65% 82% 85% Bedrijfsresultaat / Totaal vermogen Omloopsnelheid vermogen 2,07 2,56 3,04 Netto omzet / Totaal vermogen Bruto winstmarge 31% 32% 28% Bedrijfsresultaat / Netto omzet *) Gebaseerd op voorlopige jaarrekening 2009 Overname AFAS Belgie Overname AFAS Belgie 20

Halfjaarcijfers 2007. s Hertogenbosch, 30 augustus 2007

Halfjaarcijfers 2007. s Hertogenbosch, 30 augustus 2007 Halfjaarcijfers 2007 s Hertogenbosch, 30 augustus 2007 Onderwerpen 1. Ctac Powerhouse model 2. Recente ontwikkelingen 3. Toelichting halfjaarcijfers 4. Toekomstige focus 2 Ctac Powerhouse model Powerhouse,

Nadere informatie

Saxionstudent.nl Blok1

Saxionstudent.nl Blok1 Samenvatting eindopdracht Trends en ontwikkelingen op consumentenniveau Macro In dit eind rapport hebben we de navigatiesystemen markt in kaart gebracht. In de macro, meso en micro omgevingen hebben we

Nadere informatie

CTAC SLAAT DE BRUG TUSSEN MENS EN TECHNIEK

CTAC SLAAT DE BRUG TUSSEN MENS EN TECHNIEK CTAC SLAAT DE BRUG TUSSEN MENS EN TECHNIEK JAARCIJFERS 2011 14 maart 2012 Agenda 1. Ctac Solution Provider 2. Hoofdpunten 2011 3. Financiële details 4. Strategie en vooruitblik 2 Ctac Solution Provider

Nadere informatie

knkpublishing Microsoft Dynamics De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware Nieuwe kansen in een veranderende media wereld

knkpublishing Microsoft Dynamics De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware Nieuwe kansen in een veranderende media wereld De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware INTEGRATIE CONTINUE INNOVATIE WORKFLOW ONDERSTEUNING ABECON-CONSULTANCY OVER ABECON Microsoft Dynamics Nieuwe kansen in een veranderende media wereld Standaard

Nadere informatie

MKBTR TOPFIT SESSIE HET VERHAAL VAN DE JAARCIJFERS 17 MAART 2016

MKBTR TOPFIT SESSIE HET VERHAAL VAN DE JAARCIJFERS 17 MAART 2016 MKBTR TOPFIT SESSIE HET VERHAAL VAN DE JAARCIJFERS 17 MAART 2016 Wat gaan we doen? Wat zijn je verwachtingen? Stukje theorie Oefencasus Afronding Handel en boekhouding Zo lang er handel wordt gedreven

Nadere informatie

CRM vanuit organisatorisch perspectief

CRM vanuit organisatorisch perspectief Highlights survey CRM in Nederland 2009/2010 CRM vanuit organisatorisch perspectief MarketCap International BV 13 Januari 2010 AGENDA o over de survey en de populatie o actief met en focus op CRM o hulp

Nadere informatie

Jaarcijfers 2010 16 maart 2011

Jaarcijfers 2010 16 maart 2011 Jaarcijfers 2010 16 maart 2011 Onderwerpen 1. Ctac Powerhouse model 2. Recente ontwikkelingen 3. Toelichting jaarcijfers 4. Toekomstige focus 2 Ctac Powerhouse model Branche en marktkennis Kennis van specifieke

Nadere informatie

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Toegevoegde waarde vanuit inhoud

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Toegevoegde waarde vanuit inhoud Toegevoegde waarde vanuit inhoud De Organisatie 1 De Organisatie Bluefield Finance is als onderdeel van Bluefield Partners in 2007 opgericht door 2 ervaren financials met een uitgebreide expertise in business-

Nadere informatie

H l a f l j f aa a r a c r ij i fe f rs r 2 003 21 augustus, 2003

H l a f l j f aa a r a c r ij i fe f rs r 2 003 21 augustus, 2003 Halfjaarcijfers 2003 21 augustus, 2003 Agenda Opening en terugblik - Henny Hilgerdenaar Toelichting halfjaarcijfers - Jan Willem Wienbelt Marktontwikkelingen - Henny Hilgerdenaar Strategische positionering

Nadere informatie

Stichting 070Watt Pletterijkade SG Den Haag. KvK-nummer: RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2015

Stichting 070Watt Pletterijkade SG Den Haag. KvK-nummer: RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2015 Stichting 070Watt Pletterijkade 15 2515 SG Den Haag KvK-nummer: 60690461 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2015 Inhoud ACCOUNTANTSVERSLAG Samenstellingsverklaring Resultaat-analyse Financiële positie JAARSTUKKEN

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management Exact Synergy Enterprise Krachtiger Financieel Management 1 Inleiding Waar gaat het om? Makkelijke vragen zijn vaak het moeilijkst te beantwoorden. Als het hectische tijden zijn, moet u soms veel beslissingen

Nadere informatie

3 AFAS Holding. Jaarverslag 2009 1

3 AFAS Holding. Jaarverslag 2009 1 3 AFAS Holding Jaarverslag 2009 1 2 AFAS ERP Software Inhoud 1 Kerncijfers 5 2 Historie 7 3 AFAS Holding 9 4 De markt en de klanten van AFAS 23 5 Rapportage Verantwoord Verder (MVO) 29 6 Risicobeheersing

Nadere informatie

FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG

FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG OVERZICHT JAARVERSLAG 2014 FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2014 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens

Nadere informatie

NIMA/SMA SALES EXAMEN B1.2 28 JANUARI 2014. b. Noem vier onderdelen van het accountplan voor Novi food die bijzondere aandacht vragen.

NIMA/SMA SALES EXAMEN B1.2 28 JANUARI 2014. b. Noem vier onderdelen van het accountplan voor Novi food die bijzondere aandacht vragen. NIMA/SMA SALES EXAMEN B1.2 28 JANUARI 2014 Antworden DEEL ACCOUNTMANAGEMENT DEEL ACCOUNTMANAGEMENT Totaal 55 punten Vraag 9 (15 punten) a. Noem twee functies van een accountplan. b. Noem vier onderdelen

Nadere informatie

Module 4 Inzicht in cijfers

Module 4 Inzicht in cijfers Geleerd in vorige presentaties Module 4 Inzicht in cijfers 1. Balans in detail 2. Kengetallen Les 4. Vergelijk je resultaten op 4 manieren + maak goede investeringsbeslissingen Les 4 Vergelijk je resultaten

Nadere informatie

E-HRM voor administratiekantoren

E-HRM voor administratiekantoren E-HRM voor administratiekantoren Uitbreiding van uw dienstenportfolio 2 Voorwoord In november 2010 heeft Raet onder directies van accountancy- en administratiekantoren een online onderzoek uitgevoerd naar

Nadere informatie

Community Oplossingen Interactie met en tussen klanten op een eigen Klant Community

Community Oplossingen Interactie met en tussen klanten op een eigen Klant Community Community Oplossingen Interactie met en tussen klanten op een eigen Klant Community Opkomst van Social Media verandert klant contact Trend Beschrijving Consequenties Gebruik Social Media Ruim 70% van de

Nadere informatie

De online bedrijfsanalysetool PARTNERPROGRAMMA

De online bedrijfsanalysetool PARTNERPROGRAMMA De online bedrijfsanalysetool PARTNERPROGRAMMA MKB ondernemer wil duiding cijfers & strategisch advies van zijn accountant Uitkomst wetenschappelijk onderzoek onder ondernemers Klantonderzoek SRA en Universiteit

Nadere informatie

Gratis kaart. Complete en betaalbare MKB-oplossing

Gratis kaart. Complete en betaalbare MKB-oplossing Complete en betaalbare MKB-oplossing De Oracle Business Intelligence Suite is een open en complete oplossing waarmee u iedereen binnen de organisatie van de juiste informatie kunt voorzien: De gegevens

Nadere informatie

Dragon1 EA Tool. Business case webbased EA tool. Een webbased EA tool geschikt voor elke architectuurmethode!

Dragon1 EA Tool. Business case webbased EA tool. Een webbased EA tool geschikt voor elke architectuurmethode! Dragon1 EA Tool Business case webbased EA tool Een webbased EA tool geschikt voor elke architectuurmethode! uw organisatie, datum, versie #.#, documentstatus eigenaar/budgetverantwoordelijke: Kies op deze

Nadere informatie

Waarom deelnemen aan een ICT project voor KMO s? Business aliniëren met ICT. Chris Block 5/3/12

Waarom deelnemen aan een ICT project voor KMO s? Business aliniëren met ICT. Chris Block 5/3/12 Waarom deelnemen aan een ICT project voor KMO s? Business aliniëren met ICT Chris Block 5/3/12 De KMO heeft veel vraagtekens over ICT Onze informatica is onvoldoende aangepast aan onze bedrijfsvoering

Nadere informatie

Relevantie/Te gebruiken voor de winst verdeling bij aandelen in een organisatie.

Relevantie/Te gebruiken voor de winst verdeling bij aandelen in een organisatie. Blok P2 Bedrijfseconomie Model/Theorie: Winstverdeling Auteur: Drs. A.W.W. Heezen. Vakgebied: Bedrijfseconomie Relevantie/Te gebruiken voor de winst verdeling bij aandelen in een organisatie. Model/Theorie:

Nadere informatie

HOLLEBLOC 4Cast Model voor TOEKOMST ONDERZOEK

HOLLEBLOC 4Cast Model voor TOEKOMST ONDERZOEK voor ONDERZOEK KWALITATIEF: BELEID EN STRATEGIE KWANTITATIEF: PROGNOSES + WAARDEINDICATIES RESULTAAT: VOORUITBLIK + WAARDECREATIE beschrijving activiteiten... realistische prognoses 3 Risk Mgt 4 Jaarcijfers+

Nadere informatie

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 3 Voorwoord 4 Resultaten 5 Financiële positie 7 Ondertekening van de accountantsrapportage 9 Jaarstukken 2008 Jaarrekening

Nadere informatie

Persbericht Aantal pagina s: 4

Persbericht Aantal pagina s: 4 Persbericht Aantal pagina s: 4 Brunel: sterke groei omzet en winst Kernpunten verslagjaar 2004 Omzet 313 miljoen; 27% groei EBIT 11,0 miljoen; toename van 8,1 miljoen Nettowinst 7,3 miljoen; toename van

Nadere informatie

S U PPLY CHAIN INTEG RAT IE IN DE CLOUD

S U PPLY CHAIN INTEG RAT IE IN DE CLOUD S U PPLY CHAIN INTEG RAT IE IN DE CLOUD Inclusief 7 praktische tips om sneller samen te werken TradeCloud B.V. Molengraaffsingel 12, 2629 JD, Delft 015-30 10 110 www.tradecloud.nl info@tradecloud.nl Versie:

Nadere informatie

Bedrijfssystemen vervangen door Slim Software Nabouwen

Bedrijfssystemen vervangen door Slim Software Nabouwen Bedrijfssystemen vervangen door Slim Software Nabouwen Codeless White Paper Roland Worms, Directeur Wouter van der Ven, Lead Software Architect Inhoudsopgave 1. Introductie 2. Het IT dilemma. Als standaard

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Personeelsmanagement HRM

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Personeelsmanagement HRM Exact Synergy Enterprise Krachtiger Personeelsmanagement HRM 1 Inleiding Waar gaat het om? Uw mensen zijn uw meest waardevolle bezit. U spaart tijd noch geld om uw mensen de erkenning te geven die zij

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Klantbeheer CRM

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Klantbeheer CRM Exact Synergy Enterprise Krachtiger Klantbeheer CRM 1 Inleiding Waar gaat het om? De klant komt op de eerste plaats. Maar geldt dat voor al uw klanten? En om hoeveel (potentiële) klanten gaat het; tientallen,

Nadere informatie

Financieel management

Financieel management Financieel management Tweede herziene druk Kees van Alphen Inhoud 1 inleiding 1 2 het verhaal achter de cijfers 3 2.1 Het besturen van een organisatie: ondernemingsmodel 3 Checklist 6 3 sturen op winst,

Nadere informatie

DAS Bedrijfstoetsing Uitgebreid. Transportbedrijf On the road B.V. Conclusie. Bedrijfsinformatie. De onderneming heeft een negatief Werkkapitaal

DAS Bedrijfstoetsing Uitgebreid. Transportbedrijf On the road B.V. Conclusie. Bedrijfsinformatie. De onderneming heeft een negatief Werkkapitaal Transportbedrijf On the road B.V. Transactie risico Onderbouwing Nader onderzoek benodigd Nog niet te bepalen De onderneming heeft een negatief Werkkapitaal Ja Bedrijfsinformatie Transportbedrijf On the

Nadere informatie

Financieel Management

Financieel Management Financieel Management Liquide en Solvabel Voldoende werkkapitaal Voldoende eigen vermogen 2 1 Kasstromen Operationele cashflow Investeringscashflow Financieringscashflow 3 Liquiditeit Mate waarin schulden

Nadere informatie

ADVANCED KNOWLEDGE SERVICES (AKS )

ADVANCED KNOWLEDGE SERVICES (AKS ) ADVANCED KNOWLEDGE SERVICES (AKS ) EEN KRACHTIG NIEUW BUSINESS IMPROVEMENT PARADIGMA OM COMPLEXITEIT TE BEHEERSEN DEMO AKS BUSINESS BENEFITS: VAKANTIEDAGEN SOP EEN KRACHTIG NIEUW BUSINESS IMPROVEMENT PARADIGMA

Nadere informatie

ICT-uitbestedingsdiensten en Software as a Service:

ICT-uitbestedingsdiensten en Software as a Service: ICT-uitbestedingsdiensten en Software as a Service: Betrouwbaardere ICT, minder zorgen! Maak kennis met Multrix Wilt u op maat gesneden ICT-diensten die volledig aan de wensen en behoeften van uw organisatie

Nadere informatie

Kritieke succesfactoren bij ERP-implementaties in het MKB

Kritieke succesfactoren bij ERP-implementaties in het MKB Kritieke succesfactoren bij ERP-implementaties in het MKB ERP nu ook geschikt voor midden- en kleinbedrijf Was Enterprise Resource Planning (ERP) tot aan het begin van het millennium vooral voor de grote

Nadere informatie

Jaa a r a c r ij i fe f rs r maart, 2003

Jaa a r a c r ij i fe f rs r maart, 2003 Jaarcijfers 2002 13 maart, 2003 Agenda Opening en welkom, Terugblik 2002 - Henny Hilgerdenaar Toelichting jaarcijfers - Jan Willem Wienbelt Marktontwikkelingen - Henny Hilgerdenaar Strategische positionering

Nadere informatie

Analisten conference call

Analisten conference call Analisten conference call 31 augustus 2012 Financiële kernpunten H1 2012 Geconsolideerde omzet: stijging met 6,7% naar 110,5 miljoen (H1 2011: 103,6 miljoen) Autonome omzetgroei 6,4% Omzet in het groene

Nadere informatie

Balanced Scorecard. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

Balanced Scorecard. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Balanced Scorecard Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER... 3 2 DE

Nadere informatie

Presentatie halfjaarcijfers 2012

Presentatie halfjaarcijfers 2012 Logistics Healthcare Automotive Industrial Automation Machine & Systems Energy & Utilities Presentatie halfjaarcijfers 2012 Amsterdam, 27 augustus 2012 Agenda Kerncijfers eerste helft 2012 Operationele

Nadere informatie

Haal het beste uit uw gegevens met geïntegreerde Business Intelligence

Haal het beste uit uw gegevens met geïntegreerde Business Intelligence Exact Insights powered by QlikView Haal het beste uit uw gegevens met geïntegreerde Business Intelligence Met Exact Insights zet u grote hoeveelheden data moeiteloos om in organisatiebrede KPI s en trends.

Nadere informatie

Servicedesking! Hot or Not? Egbert van der Steege MSc

Servicedesking! Hot or Not? Egbert van der Steege MSc Servicedesking! Hot or Not? Egbert van der Steege MSc FACTO CONGRES 2013 Servicedesking! Hot or Not? 11 juni 2013 BENT U TEVREDEN OVER DE PERFORMANCE VAN UW (FACILITAIRE) SERVICEDESK? DRAAGT UW (FACILITAIRE)

Nadere informatie

OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896 9.885 45.090 39.429

OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896 9.885 45.090 39.429 Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening over het eerste halfjaar (geen accountantscontrole toegepast) (x ( 1.000) 1e halfjaar 2010 1e halfjaar 2009 OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896

Nadere informatie

. Winstgevendheid door wenbaarheid. Wendbare organisaties bieden zekerheid voor de toekomst. 24 april 2012

. Winstgevendheid door wenbaarheid. Wendbare organisaties bieden zekerheid voor de toekomst. 24 april 2012 . Winstgevendheid door wenbaarheid Wendbare organisaties bieden zekerheid voor de toekomst 24 april 2012 wie zijn wij Optines Consultancy is als HRM business partner gespecialiseerd in verandermanagement,

Nadere informatie

Food Solution & Heemskerk OBUG 2014

Food Solution & Heemskerk OBUG 2014 Food Solution & Heemskerk OBUG 2014 Agenda - Introductie - W. Heemskerk BV - Wat is de Ordina Food Solution? - Waarom de Ordina Food Solution? - Aanpak - Resultaten 2 3 Historie W. Heemskerk BV 1960: Opgericht

Nadere informatie

Introductie. Beschrijving van je onderneming

Introductie. Beschrijving van je onderneming Checklist voor Businessplan Er zijn een aantal zaken waar je op moet letten bij het opstellen van een ondernemingsplan. Hieronder volgt een checklist waar je kunt zien of je alles wat van belang is voor

Nadere informatie

MULTI CARE SYSTEMS. Applicatiebeheerder Veronique Lodewikus: IK WIL MIJN COLLEGA S HELPEN SLIMMER EN EFFICIËNTER TE WERKEN.

MULTI CARE SYSTEMS. Applicatiebeheerder Veronique Lodewikus: IK WIL MIJN COLLEGA S HELPEN SLIMMER EN EFFICIËNTER TE WERKEN. MULTI CARE SYSTEMS Applicatiebeheerder Veronique Lodewikus: IK WIL MIJN COLLEGA S HELPEN SLIMMER EN EFFICIËNTER TE WERKEN. INHOUDSOPGAVE DE PROCESSEN 34 KEUZE VOOR FULL- TIME AFAS BEHEER INLEIDING 3 ERVARING

Nadere informatie

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6 Inhoud Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 3 Relatie tussen ICT en 3 Outsourcen ICT: Wat? 3 Cloud Services 3 Service Level Agreement 3 Software

Nadere informatie

Cloud Computing. Broodje IT: Cloud Computing. Agenda:

Cloud Computing. Broodje IT: Cloud Computing. Agenda: Broodje IT: Cloud Computing Agenda: Welkomstwoord door Jan Mudde Breedband Drechtsteden door Wico Lunch Cloud Computing door William Geluk Cloud Computing Agenda Opening (Jan Mudde) Breedband Drechtsteden

Nadere informatie

TimeManager. ERP voor Dienstverleners. SalesManager Software 2013 The Customer Centric Software Company

TimeManager. ERP voor Dienstverleners. SalesManager Software 2013 The Customer Centric Software Company TimeManager ERP voor Dienstverleners SalesManager Software 2013 The Customer Centric Software Company 2 Inleiding Bent u werkzaam in Professional Services? Met onze geïntegreerde CRM en Project Management

Nadere informatie

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together Gids voor werknemers Rexel, Building the future together Editorial Beste collega s, De wereld om ons heen verandert snel en biedt ons nieuwe uitdagingen en kansen. Aan ons de taak om effectievere oplossingen

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Stern Groep NV. 26 mei 2009

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Stern Groep NV. 26 mei 2009 Algemene Vergadering van Aandeelhouders Stern Groep NV 26 mei 2009 Agenda Belangrijke gebeurtenissen 2008 en 2009 Organisatie Strategie Resultaten en financiële positie Operatie Stormvogel 1 e kwartaal

Nadere informatie

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 15 vragen. Het online examen bestaat uit 25 vragen.

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 15 vragen. Het online examen bestaat uit 25 vragen. Personeel, Organisatie & Organisatie niveau 4 Examenopgaven voorbeeldexamen Belangrijke informatie Dit voorbeeldexamen bestaat uit 15 vragen. Het online examen bestaat uit 25 vragen. Dit examen bestaat

Nadere informatie

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 27 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen.

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 27 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. Financiering niveau 4 Examenopgaven voorbeeldexamen Belangrijke informatie Dit voorbeeldexamen bestaat uit 27 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. Dit voorbeeldexamen

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Agenda Strategisch Management

Agenda Strategisch Management Agenda Strategisch Management Introductie aanwezigen Vier vragen Onderwerpen Koppeling naar de praktijk Vragen? Afsluiting dr. Alex Klein visiting professor of integrated business economics columnist Telegraaf

Nadere informatie

Sturen op kosten, kwaliteit of klantwaarde?

Sturen op kosten, kwaliteit of klantwaarde? Sturen op kosten, kwaliteit of klantwaarde? Theorie en praktijk Wim-Peter de Raadt, directeur Cvision pagina 1 Cvision Customer, Communication, Contact Opzetten / interim management / projectmanagement

Nadere informatie

Factsheet E COMMERCE BEHEER Managed Services

Factsheet E COMMERCE BEHEER Managed Services Factsheet E COMMERCE BEHEER Managed Services E COMMERCE BEHEER Managed Services We zorgen voor een gegarandeerd stabiel, snel en schaalbaar e-business platform. Efficiënt beheer is cruciaal voor de continuïteit

Nadere informatie

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Sense Template. Toegevoegde waarde vanuit inhoud

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Sense Template. Toegevoegde waarde vanuit inhoud Sense Template BluefieldFinance Toegevoegde waarde vanuit inhoud De Organisatie Opgericht 2007 Bluefield Finance is als onderdeel van Bluefield Partners in 2007 opgericht door 2 ervaren financials met

Nadere informatie

15 redenen om een Vendor Management Systeem te selecteren

15 redenen om een Vendor Management Systeem te selecteren 15 redenen om een Vendor Management Systeem te selecteren Over Nétive BV Nétive BV helpt bedrijven en organisaties in zakelijke dienstverlening en overheid om het gehele inhuur en administratie traject

Nadere informatie

Prijslijst Dynamics. Engion B.V. Lamersveld 5 5801 HD VENRAY NAV 2013 Online T: 085-4013176

Prijslijst Dynamics. Engion B.V. Lamersveld 5 5801 HD VENRAY NAV 2013 Online T: 085-4013176 Prijslijst Dynamics Engion B.V. Lamersveld 5 5801 HD VENRAY NAV 2013 Online T: 085-4013176 CRM 2013 Online E: info@engion.nl Introductie Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics CRM en andere Office

Nadere informatie

Uitwerkingen PDB Financiering met resultaat hoofdstuk 6. Opgave 6.1 a. Gemiddeld eigen vermogen = ( ) / 2 =

Uitwerkingen PDB Financiering met resultaat hoofdstuk 6. Opgave 6.1 a. Gemiddeld eigen vermogen = ( ) / 2 = Opgave 6.1 a. Gemiddeld eigen vermogen = ( 2.600.000 + 3.000.000) / 2 = 2.800.000 REV na belasting = 400.000 100% = 14,29% 2.800.000 b. Gemiddeld totaal vermogen = ( 7.150.000 + 7.200.000) / 2 = 7.175.000

Nadere informatie

Professionele softwareontwikkeling PRODUCTIVITEIT EN KWALITEIT MET FOCUS OP DE GEHELE LEVENSDUUR VAN APPLICATIES

Professionele softwareontwikkeling PRODUCTIVITEIT EN KWALITEIT MET FOCUS OP DE GEHELE LEVENSDUUR VAN APPLICATIES Professionele softwareontwikkeling PRODUCTIVITEIT EN KWALITEIT MET FOCUS OP DE GEHELE LEVENSDUUR VAN APPLICATIES ONZE VISIE OP PROFESSIONEEL SOFTWARE ONTWIKKELEN Bij succesvolle softwareontwikkeling draait

Nadere informatie

Microsoft Dynamics CRM & Integrated Innovation

Microsoft Dynamics CRM & Integrated Innovation Microsoft Dynamics CRM & Integrated Innovation 22 mei 2008 Qurius Page 1 Agenda Uitdagingen People Ready Business Integrated Innovation Case: FNV Bondgenoten Qurius en samenvatting Qurius Page 2 Uitdagingen

Nadere informatie

Regas als bedrijf. Regas B.V. is een landelijke speler en actief binnen

Regas als bedrijf. Regas B.V. is een landelijke speler en actief binnen Regas als bedrijf Regas B.V. is een landelijke speler en actief binnen de geestelijke gezondheidszorg en jeugdzorg. Binnen de maatschappelijke dienstverlening en maatschappelijke opvang/ vrouwenopvang

Nadere informatie

NIMA B EXAMEN BUSINESS MARKETING ONDERDEEL B1.1 24 juni 2014

NIMA B EXAMEN BUSINESS MARKETING ONDERDEEL B1.1 24 juni 2014 Vragen bij de case Totaal 93 punten Vraag 1 (18 punten) Maak een bedrijfstakanalyse met behulp van het vijfkrachtenmodel van Porter vanuit het perspectief van Displayz. Maak per concurrentiekracht een

Nadere informatie

www.econocom.com Optimaliseer het gebruik van uw IT en Telecom infrastructuur

www.econocom.com Optimaliseer het gebruik van uw IT en Telecom infrastructuur www.econocom.com Optimaliseer het gebruik van uw IT en Telecom infrastructuur Efficiëntie Meegaan met de tijd Mobiliteit De markt verandert evenals onze manier van werken. Het leven wordt mobieler en we

Nadere informatie

Module 4 Inzicht in cijfers

Module 4 Inzicht in cijfers Geleerd in vorige presentaties Module 4 Inzicht in cijfers Les 3. Begrijp de balans en stuur op kengetallen 1. Winst- en verliesrekening 2. Balans 3. Kasstroomoverzicht 4. Winst en belasting Les 3 Maak

Nadere informatie

FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS. Utrecht, november 2014

FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS. Utrecht, november 2014 FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS 2014 Utrecht, november 2014 INHOUD Inleiding 5 1 Basisonderwijs en speciaal basisonderwijs 7 2 Expertisecentra 10 3 Voortgezet onderwijs 12 4 Samenwerkingsverbanden

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. 21 mei 2008

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. 21 mei 2008 Algemene Vergadering van Aandeelhouders 21 mei 2008 Inhoud presentatie Cijfers Operationele gang van zaken Aandachtspunten en vooruitzichten 2 Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening (x 1000) 2007 2006

Nadere informatie

De solide basis voor uw ICT-oplossingen. Overzicht en inzicht. Altijd en overal.

De solide basis voor uw ICT-oplossingen. Overzicht en inzicht. Altijd en overal. De solide basis voor uw ICT-oplossingen Overzicht en inzicht. Altijd en overal. Overzicht en inzicht. Altijd en overal. Succes vereist een solide én flexibele basis, zeker voor bedrijven die willen blijven

Nadere informatie

Netto-omzet 63.789 1.099 Kostprijs van de omzet (61.047) (640) Bruto-omzetresultaat 2.741 458 EBITDA 1.666 22. Bedrijfsresultaat 1.

Netto-omzet 63.789 1.099 Kostprijs van de omzet (61.047) (640) Bruto-omzetresultaat 2.741 458 EBITDA 1.666 22. Bedrijfsresultaat 1. Persbericht Willemstad, Curaçao, 5 mei 2011 AamigoO Group NV maakt voorlopige jaarcijfers 2010 bekend Omzet Source+ NV 128,7 miljoen Brutomarge Source+ NV 5,6 miljoen Source+ slechts halfjaar meegenomen

Nadere informatie

AVEBE haalt online én offline informatie uit Microsoft Dynamics CRM

AVEBE haalt online én offline informatie uit Microsoft Dynamics CRM AVEBE haalt online én offline informatie uit Microsoft Dynamics CRM AVEBE ontwikkelt en verkoopt zetmeelproducten op wereldwijde schaal. Het verkoopteam werkte met een gefragmenteerde CRM (Customer Relationship

Nadere informatie

Bedrijfseconomie. B-cluster BBBBEC2A.1

Bedrijfseconomie. B-cluster BBBBEC2A.1 Bedrijfseconomie B-cluster BBBBEC2A.1 Succes met leren Leuk dat je onze bundels hebt gedownload. Met deze bundels hopen we dat het leren een stuk makkelijker wordt. We proberen de beste samenvattingen

Nadere informatie

Leiderschap in Turbulente Tijden

Leiderschap in Turbulente Tijden De Mindset van de Business Leader Leiderschap in Turbulente Tijden Onderzoek onder 175 strategische leiders Maart 2012 Inleiding.. 3 Respondenten 4 De toekomst 5 De managementagenda 7 Leiderschap en Ondernemerschap

Nadere informatie

Agenda. Wat kost het MIS Waarom JorSoft. Over JorSoft. Diensten Het MIS. Vervolgstappen IT infrastructuur

Agenda. Wat kost het MIS Waarom JorSoft. Over JorSoft. Diensten Het MIS. Vervolgstappen IT infrastructuur 13-01-2017 Agenda Over JorSoft Wat kost het MIS Waarom JorSoft Diensten Het MIS Vervolgstappen IT infrastructuur JorSoft JorSoft is een zelfstandige, financieel onafhankelijke onderneming Sterke financiele

Nadere informatie

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Inhoud Inleiding 3 Stap 1 De noodzaak vaststellen 4 Stap 2 De business case 5 Stap 3 Probleemverdieping 6 Stap 4 Actieplan 8 Stap 5

Nadere informatie

Verjongingskuur voor een 108-jarige. Door: Siebe van Elsloo CFO Swets

Verjongingskuur voor een 108-jarige. Door: Siebe van Elsloo CFO Swets Verjongingskuur voor een 108-jarige Door: Siebe van Elsloo CFO Swets Swets: verjongingskuur voor een 108-jarige Siebe van Elsloo CFO Van een Amsterdamse gracht naar the information superhighway Opgericht

Nadere informatie

SD Worx blijft investeren in de social profit sector. Hans Joris Algemeen directeur SD Worx België

SD Worx blijft investeren in de social profit sector. Hans Joris Algemeen directeur SD Worx België SD Worx blijft investeren in de social profit sector Hans Joris Algemeen directeur SD Worx België Agenda Marktsituatie Missie, visie en strategie SD Worx Strategisch belang social profit voor SD Worx SSC

Nadere informatie

SALARISADMINISTRATIE

SALARISADMINISTRATIE SALARISADMINISTRATIE Zelf doen of uitbesteden? Leuk dat je ons partner kennisdocument hebt gedownload. In kennisdocumenten in samenwerking met horecabranche experts brengen wij je op de hoogte van de voor

Nadere informatie

Opsteldatum: 26 oktober 2012 Periode: 1 januari 2009 t/m 31 december 2014. Telefoonnummer: 31611359232 Email adres: wilco.kraaij@unit4.

Opsteldatum: 26 oktober 2012 Periode: 1 januari 2009 t/m 31 december 2014. Telefoonnummer: 31611359232 Email adres: wilco.kraaij@unit4. Prognose 213-214 Bedrijfsnaam: Van Driel Aggregaten B V Vestigingsplaats: Veenendaal Opsteldatum: 26 oktober 212 Periode: 1 januari 29 t/m 31 december 214 Bedrijfsnaam: Vestigingsplaats: Van Driel Aggregaten

Nadere informatie

Managementinformatiesysteem

Managementinformatiesysteem Managementinformatiesysteem (aanvulling bij hele boek) Het opzetten van een managementinformatiesysteem Wanneer je een werkstuk moet maken, bijvoorbeeld over de houding van de Nederlanders ten opzichte

Nadere informatie

Opsteldatum: 23 mei 2011 Periode: 1 januari 2009 t/m 31 december 2013. Telefoonnummer: 611358230 Email adres: wilco.kraaij@unit4.

Opsteldatum: 23 mei 2011 Periode: 1 januari 2009 t/m 31 december 2013. Telefoonnummer: 611358230 Email adres: wilco.kraaij@unit4. Bedrijfsnaam: Vestigingsplaats: Driel Aggregaten BV Veenendaal Opsteldatum: 23 mei 211 Periode: 1 januari 29 t/m 31 december 213 Bedrijfsnaam: Vestigingsplaats: Driel Aggregaten BV Veenendaal Opsteller:

Nadere informatie

Wie zijn wij? [1 van 2]

Wie zijn wij? [1 van 2] 1 Wie zijn wij? [1 van 2] Hans Alberts (1965) Ervaren veranderaar Juridische, commerciële en bancaire achtergrond. Kernwoorden: helikopterview, opbouwend kritisch, gewoon doen, meten is weten. Wim Tobé

Nadere informatie

a. U hebt voor deze toets 60 minuten de tijd. VERGEET U NIET UW GEMAAKTE TOETS IN TE LEVEREN BIJ DE SURVEILLANT?

a. U hebt voor deze toets 60 minuten de tijd. VERGEET U NIET UW GEMAAKTE TOETS IN TE LEVEREN BIJ DE SURVEILLANT? TOETS JAARREKENINGLEZEN BEROEPSOPLEIDING ADVOCATUUR NAJAARSCYCLUS 2011 EN INHALERS 10 FEBRUARI 2012 (12.00-13.00 UUR) Naam :..... Cursusgroep :..... a. U hebt voor deze toets 60 minuten de tijd. VERGEET

Nadere informatie

Jaarcijfers Stichting LIZ Vrouwe Udasingel GT LENT. Inhoudsopgave:

Jaarcijfers Stichting LIZ Vrouwe Udasingel GT LENT. Inhoudsopgave: Jaarcijfers 2015 Vrouwe Udasingel 235 6663 GT LENT Inhoudsopgave: - Balans (en toelichting op de balans) - Winst- en verliesrekening - Kengetallen Balans per 31-12-2015 ACTIVA 2015 2014 Vaste activa Materiële

Nadere informatie

Brochure AMF Financieel en fiscaal

Brochure AMF Financieel en fiscaal Brochure AMF Financieel en fiscaal AMF Financieel en fiscaal AMF Financieel en fiscaal maken onderdeel uit van de complete bedrijfssoftware AMF. AMF Bedrijfssoftware is modulair opgezet. U kunt hierdoor

Nadere informatie

End-note. Sven Noomen Wouter Heutmekers

End-note. Sven Noomen Wouter Heutmekers End-note Sven Noomen Wouter Heutmekers 2 Ok, en morgenvroeg? Voorstellen 25111978 14 8 4 6 23 25031981 12 3 1 1339 3 Think BIG Act SMALL 2011 Scale FAST 4 5 6 Visie & strategie Strategie Ondersteuning

Nadere informatie

Zijn ERP Systemen log?

Zijn ERP Systemen log? Zijn ERP Systemen log? Intelligent op weg Waar gaat het om? ERP is een verzamelnaam voor toepassingen welke door organisaties worden gebruikt ter ondersteuning van de primaire bedrijfsprocessen. Een aantal

Nadere informatie

Wees in control over uw digitale landschap

Wees in control over uw digitale landschap Managed Services Managed Services We zorgen ervoor dat uw complete beheerketen soepel functioneert, zodat uw eindgebruikers optimaal worden bediend. Zorgenvrij beheer is cruciaal voor de continuïteit van

Nadere informatie

Application Services. Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten

Application Services. Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten Application Services Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten Application Services van KPN Afdelingen smelten samen, markten verschuiven, klanten willen

Nadere informatie

Blok P2 Managen. Overeenkomstenrecht en ondernemingsrecht

Blok P2 Managen. Overeenkomstenrecht en ondernemingsrecht Blok P2 Managen Overeenkomstenrecht en ondernemingsrecht - Nederlands recht begrepen, 3 e druk, mr Lydia Janssen - Recht voor organisaties, 1e druk, mr R. Westra (gepubliceerd op blackboard) - Wettenbundel

Nadere informatie

Dé cloud bestaat niet. maakt cloud concreet

Dé cloud bestaat niet. maakt cloud concreet Dé cloud bestaat niet. maakt cloud concreet 1 Wilbert Teunissen wilbert.teunissen@sogeti.nl Cloud Cases Strategie De rol van Functioneel Beheer 2 Onderwerpen 1. Context? Hug 3. the Impact cloud! FB 2.

Nadere informatie

Benchmark rapportage. Kwartaal

Benchmark rapportage. Kwartaal rapportage 211 Datum: 17-5-211 Valutaeenheid: EUR Inhoudsopgave Pag. Inleiding Ranking in branche-organisatie Grafische overzichten Kengetallen Winst- en verliesrekening Balans 1 2 3 7 1 13 Inleiding Rapportage

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2014 Stichting AKROS Beheer te Amsterdam

FINANCIEEL VERSLAG 2014 Stichting AKROS Beheer te Amsterdam FINANCIEEL VERSLAG 2014 Stichting AKROS Beheer te Amsterdam Inhoud : Bestuursverslag Balans per 31-12-14 Resultaten rekening per 31-12-14 Korte toelichting op de balans Accountantsverklaring inzake 2014

Nadere informatie

Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe - producent van vorkheftrucks - verhoogt klanttevredenheid

Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe - producent van vorkheftrucks - verhoogt klanttevredenheid Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe - producent van vorkheftrucks - verhoogt klanttevredenheid Met een combinatie van Microsoft Dynamics CRM en een online besteltool krijgt MCFE niet alleen inzicht

Nadere informatie

Opsteldatum: 30 januari 2014 Periode: 1 januari 2012 t/m 31 december Telefoonnummer:

Opsteldatum: 30 januari 2014 Periode: 1 januari 2012 t/m 31 december Telefoonnummer: Bedrijfsnaam: Vestigingsplaats: Van Driel periodes Veenendaal Opsteldatum: 3 januari 214 Periode: 1 januari 212 t/m 31 december 217 Bedrijfsnaam: Vestigingsplaats: Van Driel periodes Veenendaal Opsteller:

Nadere informatie

ICT Automatisering N.V. Jaarcijfers 2005

ICT Automatisering N.V. Jaarcijfers 2005 ICT Automatisering N.V. Jaarcijfers 2005 V0.3 Inhoud presentatie Highlights Cijfers IFRS Personeel & Organisatie Operationele gang van zaken Aandachtspunten en vooruitzichten 2 Highlights 2005 Omzet gestegen

Nadere informatie

DIE EXTRA STAP MAAKT HET VERSCHIL

DIE EXTRA STAP MAAKT HET VERSCHIL DIE EXTRA STAP MAAKT HET VERSCHIL VanSoestDolmans & Associates VanSoestDolmans is een onafhankelijke business management organisatie die pragmatische en sterk oplossingsgerichte ondersteuning biedt aan

Nadere informatie

Financiële analyse. Les 3 Kengetallen. Opdracht voor volgende lesweek

Financiële analyse. Les 3 Kengetallen. Opdracht voor volgende lesweek Financiële analyse Les 3 Kengetallen Opdracht voor volgende lesweek 1. Ieder teamlid download de financiele gegevens en berekent voor zijn bedrijf uit elke categorie van kengetallen (liquiditeit, solvabiliteit,

Nadere informatie

Stern Groep N.V. Analistenbijeenkomst 19 augustus 2015

Stern Groep N.V. Analistenbijeenkomst 19 augustus 2015 Stern Groep N.V. Analistenbijeenkomst 19 augustus 2015 Agenda Belangrijke gebeurtenissen 2015 Samen Sterker! Resultaten H1-2015 Financiële positie 30 juni 2015 Prognose 2015 1 Belangrijke gebeurtenissen

Nadere informatie