= 4515 t 10 = 451,5 of het gemiddeld aantal faillissementen over die tien kwartalen. En. b = y!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "= 4515 t 10 = 451,5 of het gemiddeld aantal faillissementen over die tien kwartalen. En. b = y!"

Transcriptie

1

2 Vraag 1 Evolutie van het aantal faillissementen in het Vlaams Gewest; per kwartaal (tweede kwartaal). De cijfers betreffen alleen de faillissementen van ondernemingen met personeel. Jaar Kwartaal (trimester) Aantal faillissementen y! T! T! y! T!! , , ,5-1627,5 12, , , , , ,5-239,5 0, ,5 228,5 0, ,5 541,5 2, , , ,5 1760,5 12, , , ,5 82,5 1. Bepaal de trendlijn en voorspel hoeveel faillissementen er zullen zijn in Wanneer wij correct willen voorspellen dan is het belangrijk om ook de cijfers van het derde en vierde kwartaal van 2012 te hebben. Waarom? y = a x + b waarbij b = y! = 4515 t 10 = 451,5 of het gemiddeld aantal faillissementen over die tien kwartalen. En a = y! T! T!! = 248,5 82,5 = 3,01 of het aantal faillissementen dat er (volgens onze trendlijn) per tijdseenheid bijkomt.

3 y = 3,01 x + 451,5 En vanaf het 0- punt (tussen eerste en tweede kwartaal van 2011) tot eerste kwartaal van 2015 zijn er 16,5 kwartalen (of metingen). y = 3,01 16, ,5 = 501,2 faillissementen Wij voorspellen dus dat er in dat eerste kwartaal van 2015 zo n 501 faillissementen zullen zijn, ALS deze trend zich voortzet wel te verstaan. Dat brengt ons bij het tweede deel van de vraag. Wij hebben inderdaad braaf een voorspelling gemaakt. Sommige studenten meenden dat je gelijke intervallen moest hebben, DAT HEBBEN WE! (De metingen gebeuren per kwartaal: we schuiven dus verder in de tijd door telkens een kwartaal of trimester vooruit te gaan.) MAAR, leg de cijfertjes eens wat verder van je af. Wat zie je? Ik zie dat de grens van 500 faillissementen nooit overschreden wordt voor 2012 Ik zie vervolgens dat het eerste kwartaal in 2010 én in 2011 het hoogste aantal faillissementen heeft en zie vervolgens dat dit in 2012 NIET het geval is. Er gebeurt dus in 2012 iets eigenaardigs, dat niet strookt met de trend die ik zonder rekenen zie in 2010 én Verder zie ik ook dat de cijfers een beweging vertonen in 2010 en dat diezelfde beweging in 2011 te zien is: Een daling van het eerste kwartaal tot en met het derde kwartaal en vervolgens een stijging in het vierde kwartaal. We hebben dat o.a. ook besproken naar aanleiding van de evolutie van de werkloosheid: ook de werkloosheid volgt een beweging doorheen ELK jaar. Je moet over de werkloosheidscijfers van een vol jaar beschikken om een trend te kunnen zoeken. MAAR! 2012 begint niet alleen met veel meer faillissementen dan de jaren voordien in het tweede kwartaal zijn er ook meer faillissementen dan in het eerste kwartaal. De beweging die je ziet in 2010 én in 2011 blijkt in 2012 niet op te gaan Conclusie: elk van de vorige vaststellingen leidt tot de conclusie dat ALS deze trend zich voortzet hier niet klopt en je dus ZEKER de gegevens van het derde en het vierde kwartaal van 2012 nodig hebt om de trendlijn te kunnen bepalen en interpreteren. Je ziet dat ook duidelijk in een grafische voorstelling:

4 Evolutie van het aantal faillissementen in het Vlaams Gewest; per kwartaal (tweede kwartaal). De cijfers betreffen alleen de faillissementen van ondernemingen met personeel Kwartaal 1 Kwartaal Kwartaal 3 Kwartaal 4 Kwartaal 1 Kwartaal Kwartaal 3 Kwartaal 4 Kwartaal Kwartaal 2 Opgelet! Ik merkte op dat verschillende studenten in de war geraakten bij deze vraag. Sommigen lieten 2012 gewoon vallen. Anderen namen telkens het eerste (of tweede) kwartaal. Nog anderen telden de jaartotalen bij elkaar (Hier ben je natuurlijk mis, want je hebt voor 2012 maar twee metingen. Een enkele student voorspelde zelfs eerst wat de twee kwartalen in 2012 zouden zijn en berekende vervolgens de trendlijn!? Een voorspelling gebaseerd op een voorspelling?! Het enige volledig juiste antwoord is dit! Nog juister dan ikzelf waren die studenten die de vraag letterlijk namen en voorspelden hoeveel faillissementen er in het volledig jaar 2015 zouden vallen: de vier kwartalen samen dus. Helemaal goed dus! Zij hebben van mij begrip gekregen voor hun rekenwerk en verdienen een rondje van mij opgelet: Aanbod geldig tot 15/2/2013!

5 Vraag 2: Gebaseerd op de enquête! 1. Hoe zou je de onderzoeksvraag van dit onderzoek formuleren? Leeftijd 2. Bestaat er een verband? Bereken en interpreteer! 3. Stel dat wij ons baseren op een grote representatieve steekproef voor deze gegevens (dus niet de 22 personen die je hier terugvindt). Jijzelf rookt 21 sigaretten per week. Hoeveel procent van de populatie rookt dan minder sigaretten dan u? Hoeveel sigaretten rook je per week? x! x y! y (x! x) (y! y) (x! x)! (y! y)! ,64-22,82 379, , , ,64-22,82 356, , , ,64-21,82 275, , , ,64-20,82 325, , , ,64-19,82 389, , , ,64-18,82 237, , , ,64-18,82 49,6848 6, , ,64-17,82 189, , , ,64-15,82 152, , , ,36-13,82-4,9752 0, , ,36-12,82-55, , , ,36-12,82-94, , , ,64-12,82 277, , , ,36-7,82-65, , , ,36-2,82-40, ,2096 7, ,36 12,18 515, , , ,36 12,18 272, , , ,36 17,18 92, , , ,64 27,18-98, , , ,36 37,18 459, , , ,36 54,18 507, , , ,36 82, , , , , , ,2728 x = y = = 37,64 jaar = 22,82 sigaretten s! = = 15,5 jaar

6 s! = = 27,6 sigaretten r = (x i x) (y i y) n s! s! = 5301, ,5 27,6 = +0,56 0,56 ligt tussen 0 en +1: er is dus een behoorlijk positief verband (r wordt geïnterpreteerd tussen - 1 en +1. Dat betekent: hoe ouder men wordt, hoe meer men rookt! Laatste vraag(je): Stel dat je zelf 21 sigaretten per week rookt en wij ons baseren op een voldoende grote, representatieve steekproef. Dan kunnen wij de z- score berekenen. (Opgelet! Voor een correcte interpretatie van de z- score hebben wij niet alleen een kwantitatief meetniveau nodig en een voldoende grote steekproef. Bovendien moeten de resultaten ook normaal verdeeld zijn!) z = y! y 21 22,82 = = 0,07 s! 27,6 In de tabel met de z- scores kunnen wij aflezen dat dit overeenstemt met 0,4721. Dit is de proportie die onder mijn z- score ligt. Of 47,21% rookt minder dan ik.

7 Vraag 3: Gebaseerd op de enquête! Hoe zou je de onderzoeksvraag formuleren? Kan je besluiten dat er een verband is? Bereken en interpreteer de maten van samenhang. Formuleer ook duidelijk de conclusies uit deze gegevens! We kunnen hier zowel op het rijtotaal als op het kolomtotaal percenteren. Maar het is essentieel dat je ook correct weet te formuleren wat je dan vaststelt. Blijkt dat een pak studenten spontaan een bepaalde conclusie zoeken, maar toch een andere percenteerrichting kiezen. Ik heb enkele voorbeelden die ik mocht lezen toegevoegd. Horizontaal (op rijtotaal): Neem je soms slaappillen? * Rook je? Crosstabulation Rook je? ja nee Total Neem je soms slaappillen? ja Count % 56% 100% nee Count % 71% 100% Total Count In dit geval vergelijken wij (verticaal) mensen die slaappillen nemen met mensen die geen slaappillen nemen. Wij stellen vast dat er in verhouding meer mensen roken van diegenen die slaappillen nemen dan van de mensen die geen slaappillen nemen. 44% van de mensen die slaappillen neemt rookt terwijl slechts 29% van de mensen die geen slaappillen neemt rookt. Een verschil van 15 procentpunten, wat ons doet vermoeden dat er een verband is.

8 Verticaal (op kolomtotaal): Maar wij kunnen ook verticaal percenteren, op het kolomtotaal. Persoonlijk zou ik eerder hiervoor kiezen omdat je dan kijkt of roken effect heeft op de slaapkwaliteit. Dat lijkt mij logischer dan kijken of slaappillen nemen aanzet tot roken Merkwaardig is dat heel veel studenten die de vorige percentages berekenden, toch deze conclusie willen lezen! Neem je soms slaappillen? * Rook je? Crosstabulation Rook je? ja nee Total Neem je soms slaappillen? ja Count % 9,6% nee Count % 90,4% Total Count % 100% In dit geval vergelijken wij horizontaal, wij vergelijken rokers met niet- rokers. We stellen vast dat er in verhouding meer rokers slaappillen nemen dan niet- rokers. 17% van de rokers neemt slaappillen terwijl slechts 9,76% van de niet- rokers slaappillen neemt. Het feit dat de percentages verschillen (verschil van 7 procentpunten doet ons veronderstellen dat er sprake is van een verband. We berekenen chi- kwadraat en phi: (f!" e!" )! f!" e!" f!" e!" (f!" e!" )! 32 72*186/600 22,32 9,68 93,7024 4, *186/ ,68-9,68 93,7024 0, *414/600 49,68-9,68 93,7024 1, *414/ ,32 9,68 93,7024 0, , Chi- kwadraat bedraagt dus 6,91. Aangezien Chi- kwadraat geen bovengrens heeft is het als maat van samenhang niet bruikbaar. Maar kan wel gebruikt worden als toetsingsmaat. Als Chi- kwadraat groter is dan 3,841 en dat is hier het geval- kunnen wij met 95% zekerheid zeggen dat er een verband is roken en het gebruik van slaappillen. De procentuele verschillen zijn niet aan toeval te wijten. Phi wordt afgeleid van Chi- kwadraat: ϕ = χ! n = 6, = 0,11 e!" Phi is dus 0,11. Maar ook phi geeft weinig info over de grootte van het verband. Phi verloopt immers niet rechtlijnig. Wij kunnen niet zeggen waar 0,11 zich ergens bevindt tussen 0 en 1.

9 Enkele voorbeelden van de uitleg studenten geven bij deze kruistabel. Ik vraag steeds naar duidelijke conclusies en naar klare taal. Op de eerste pagina van het examen lezen wij: ü Probeer je antwoord in het Nederlands te schrijven. Zoals herhaaldelijk gezegd is het voor een sociaal werker essentieel om te kunnen ontcijferen en in bevattelijke taal omzetten van cijfergegevens. Welke uitspraak klopt volgens jullie? % horizontaal Fout? Juist? Is er een verband tussen het feit dat je rookt en het feit dat je wel/niet slaappillen neemt? 44,4% van de mensen die slaappillen nemen roken; tegen 55,6% van de niet- rokers. 29,2% van de rokers zegt geen slaappil te nemen tegen 70,8% van de niet- rokers. Heeft slaappillen nemen een verband met roken? Er is een verband. 44% van de slaappilnemers rookt en 71% van de niet- rokers gebruikt geen slaapmiddelen. Ook kunnen we zeggen dat 56% van de slaappilnemers niet rookt en dat 29% van de rokers gebruikt geen slaapmiddelen. Heeft het feit dat men slaappillen pakt effect op het rookgedrag maw: mensen die slaappillen pakken, roken zij meer dan mensen die geen slaappillen pakken? Ja! Mensen die slaappillen nemen roken meer (44,44%) in vergelijking met mensen die geen slaappillen pakken (29,17%) Zou je kunnen stellen dat er een verband is tussen roken en het gebruik van slaappillen? Ja er is een verband want 29% van de rokers neemt geen slaappillen tegenover 71% van de niet- rokers Is er een verband tussen roken en slaappillen nemen? (Iemand die rookt neemt meer pillen) = hypothese hierover. Ja er is een verband, er is een verschil als je rookt ga je 44% hebben dat ook slaappillen neemt en 29% neemt er geen. Heeft het feit dat mensen roken een invloed op het slaapgedrag? De mensen die roken nemen over het algemeen minder slaappillen. Is er een verband tussen het feit dat mensen slaappillen nemen en dat mensen roken? Gebaseerd op deze tabel zien we dat 29% van de ondervraagden die geen slaappillen neemt rookt. Bij de mensen die wel slaappillen nemen is dit 44%. Op basis van deze gegevens kunnen we besluiten dat er meer rokers zijn bij mensen die slaappillen nemen. Er is dus een verband tussen het feit dat mensen

10 slaappillen nemen en dat mensen roken. Is er een verband tussen het aantal slaappillen en roken? Bijna de helft van de rokers (44,4%) neemt ook slaappillen tegenover 29,7% van de niet- rokers de slaappillen nemen. Dus we kunnen besluiten dat er een verband is. Nemen mensen die roken vaker slaappillen dan mensen die niet roken? Is er een verband te vinden tussen of men al dan niet slaappillen neemt en roken? Ja, van de mensen die geen slaappillen nemen rookt 70% niet, terwijl dit bij de mensen die wel slaappillen nemen, duidelijk meer is. Hier rook ongeveer de helft wel en de helft niet. Zijn mensen die roken, sneller geneigd om slaappillen te nemen? Vergelijken verticaal, presenteren horizontaal. Welke uitspraken zijn juist? Welke fout? % verticaal Fout? Juist? Heeft het feit dat je rookt enig verband met het al dan niet innemen van medicatie? Het feit dat je al dan niet rookt, heeft geen invloed op of je al dan niet gebruik maakt van slaappillen. Heeft het feit dat je rookt invloed op het feit dat je al dan niet slaappillen neemt? In verhouden nemen er meer rokers 17% slaappillen dan niet rokers 9,6%. We zien dat er in verh meer mensen slaappillen gebruiken als ze roken. Er is een verschil van 7,5 procentpunten tss het gebruik van rokers & niet rokers. Niet rokers grijpen minder snel naar een slaappil. Nemen rokers doorgaans meer slaappillen dan niet- rokers? Is er een verband tussen roken en het nemen van slaappillen? We zien dat mensen die roken het percentage hoger ligt dan bij mensen die niet roken. Er is een verhouding. Mensen die niet roken nemen minder slaappillen. Nemen rokers doorgaans meer slaappillen dan niet- rokers? Is er een verband tussen roken en het nemen van slaappillen? We zien dat mensen die roken het percentage niet hoger ligt dan bij mensen die niet roken. We kunnen stellen dat er in het algemeen niet veel slaappillen worden genomen maar diegene die roken toch iets meer dan bij diegene die niet roken.

11 Er was ook één student die de beide percentages berekende en zonder uitleg over welke percentages hij sprak- het volgende wist te vertellen: Nemen mensen die niet roken meer slaappillen of niet? Uit cijfers kunnen we afleiden dat meer mensen die niet roken wel meer slaappillen nemen in verhouding met mensen die wel roken. Maar wanneer we de cijfers vergelijken van mensen die wel rokenen het aantal personen die wel slaappillen nemen, zijn er in verhouding meer mensen die geen slaappillen van de mensen die niet roken. Ik vraag jullie hierbij niet of dit fout of juist is wie dit begrijpt mag het mij laten weten en ook op welke percentages (of percenteerrichting) je je baseert!

12 Vraag 4 1. Wat kunnen wij lezen in deze grafiek? 2. De cijfers op de X- as geven de sociale uitgaven in % van het BNP weer. Leg uit. Antwoord: Dit is een puntenwolk: geeft een verband weer tussen twee (kwantitatieve) kenmerken. Elk punt is een land in een bepaald jaar. Wat zijn de twee kenmerken? Enerzijds de sociale uitgaven in % van het BNP : Wat is dat? (Vraag 2) De cijfers op de X- as zijn percentages. Ze geven de verhouding weer tussen de sociale uitgaven (gezondheidszorg, sociale zekerheid ook de lonen van heel veel sociaal werkers!) en het Bruto Nationaal Product van een land. (Dat BNP is het totaal aantal goederen en diensten die binnen een jaar geproduceerd worden in een land en is een manier om de welvaart van een land uit te drukken). Dat zijn dus relatieve cijfers en geen absolute cijfers! Ze drukken uit hoe SOCIAAL een land is: Hoe groot is het relatief gewicht van de sociale uitgaven in verhouding tot de welvaart van een land: Het BNP van de VS is veel groter dan dat van Portugal. Ook hun sociale uitgaven zullen in absolute cijfers groter zijn dan Portugal Maar zij zijn even a- sociaal in hun beleid. Anderzijds (de Y- as) krijgen wij per land het globaal armoedepeil. Hoe men tot dit armoedepeil komt wordt bij deze grafiek niet verteld. De puntenwolk geeft een lineair, negatief verband weer. De punten gaan van linksboven naar rechtsonder. Dat betekent dat hoe groter de sociale uitgaven van een land zijn (in verhouding tot hun BNP), hoe minder armoede er is in die landen. Hoe groter het relatieve deel van het BNP dat naar sociale uitgaven gaat, hoe minder armoede er in een land is. Het verband is ook vrij sterk: de lineaire beweging in de punten is heel duidelijk te zien. De grafiek begint inderdaad niet op 0 maar dat is bij een puntenwolk helemaal niet van belang! In tegenstelling tot andere grafieken.

13 Dat kunnen wij illustreren met de VS, die dus ondanks hun rijkdom uitblinken in a- sociaal beleid, en waar armoede 5keer zo groot/manifest is als in België. 25 in de VS tgo 5 in België, of 25/5= 5/1 of 5 op 1. (Zo zijn er nog veel voorbeelden te geven. Ik vind het wel belangrijk dat je kan aangeven wat je precies ziet!) Wij kunnen dat bijvoorbeeld ook illustreren met Zweden, dat heel weinig armoede kent, EN het meest sociale beleid van alle landen voert. In verhouding tot hun BNP hebben zij de grootste sociale uitgaven! SOCIALE ZEKERHEID werkt! De drie clusters komen overeen met drie zgn sociale zekerheidsmodellen: Scandinavisch, Continentaal en Angelsaksisch sociale zekerheidsmodel. Ik besef dat de cijfers gedateerd zijn, dat er ondertussen een en ander veranderd is. Maar of Obama zo n grote impact gehad heeft is een vraag. Feit is dat deze grafiek een heel scherp beeld geeft van de relatie tussen armoedeproblematiek enerzijds en de mate waarin een overheid kiest om zelf over de brug te komen met sociale uitgaven zelf in de portemonnee tast om armoede te bestrijden. Bovendien is deze grafiek heel interessant, omdat Herman De Leeck hem opnam in zijn boek over de welvaartstaat. En laat deze Herman De Leeck nu ook de man zijn die het Mattheüseffect de wereld in stuurde. 30 jaar geleden was dat één van de argumenten die gebruikt werden om die sociale zekerheid af te bouwen!

Onderneming en omgeving - Economisch gereedschap

Onderneming en omgeving - Economisch gereedschap Onderneming en omgeving - Economisch gereedschap 1 Rekenen met procenten, basispunten en procentpunten... 1 2 Werken met indexcijfers... 3 3 Grafieken maken en lezen... 5 4a Tweedegraads functie: de parabool...

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 26 juni 2014

PERSBERICHT Brussel, 26 juni 2014 PERSBERICHT Brussel, 26 juni 2014 Werkgelegenheid stabiel, werkloosheidgraad blijft hoog Arbeidsmarktcijfers eerste kwartaal 2014 67% van de 20- tot 64-jarigen was aan het werk. Dat percentage blijft nagenoeg

Nadere informatie

Migrerende euromunten

Migrerende euromunten Migrerende euromunten Inleiding Op 1 januari 2002 werden in vijftien Europese landen (twaalf grote en drie heel kleine) euromunten en - biljetten in omloop gebracht. Wat de munten betreft, ging het in

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 22 december 2015

PERSBERICHT Brussel, 22 december 2015 PERSBERICHT Brussel, 22 december 2015 Positieve arbeidsmarktevoluties in het derde kwartaal van 2015 De werkgelegenheidsgraad bij de 20- tot 64-jarigen bedroeg in het derde kwartaal van 2015 67,4% en steeg

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 20 december 2013

PERSBERICHT Brussel, 20 december 2013 PERSBERICHT Brussel, 20 december 2013 Werkgelegenheid stabiel, werkloosheid opnieuw in stijgende lijn Arbeidsmarktcijfers derde kwartaal 2013 Na het licht herstel van de arbeidsmarkt in het tweede kwartaal

Nadere informatie

Examen HAVO. Wiskunde A1,2

Examen HAVO. Wiskunde A1,2 Wiskunde A1,2 Examen HAVO Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs Tijdvak 1 Donderdag 25 mei 13.30 16.30 uur 20 00 Dit examen bestaat uit 19 vragen. Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel punten met een

Nadere informatie

Meting stoppers-met-roken juli 2008

Meting stoppers-met-roken juli 2008 Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Consumer & Media Rapport Meting stoppers-met-roken juli 2008

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 25 maart 2014

PERSBERICHT Brussel, 25 maart 2014 PERSBERICHT Brussel, 25 maart 2014 Geen heropleving van de arbeidsmarkt in 2013 Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten 4.530.000 in België wonende personen zijn aan het werk in 2013. Hun aantal

Nadere informatie

Correctievoorschrift HAVO

Correctievoorschrift HAVO Correctievoorschrift HAVO 20 tijdvak wiskunde A (pilot) Het correctievoorschrift bestaat uit: Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores Regels

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO

Correctievoorschrift VWO Correctievoorschrift VWO 200 tijdvak tevens oud programma wiskunde C wiskunde A Het correctievoorschrift bestaat uit: Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel

Nadere informatie

Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41, 41a en 42 van het Eindexamenbesluit van belang:

Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41, 41a en 42 van het Eindexamenbesluit van belang: wiskunde A,2 Correctievoorschrift HAVO Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs Het correctievoorschrift bestaat uit: Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO. Wiskunde A1,2 (nieuwe stijl)

Correctievoorschrift VWO. Wiskunde A1,2 (nieuwe stijl) Wiskunde A, (nieuwe stijl) Correctievoorschrift VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs 0 0 Tijdvak Inzenden scores Uiterlijk op 5 juni de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per school

Nadere informatie

Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41, 41a en 42 van het Eindexamenbesluit van belang:

Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41, 41a en 42 van het Eindexamenbesluit van belang: wiskunde A, Correctievoorschrift VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Het correctievoorschrift bestaat uit: Regels voor de beoordeling Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel

Nadere informatie

TIP 10: ANALYSE VAN DE CIJFERS

TIP 10: ANALYSE VAN DE CIJFERS TOETSTIP 10 oktober 2011 Bepaling wat en waarom je wilt meten Toetsopzet Materiaal Betrouw- baarheid Beoordeling Interpretatie resultaten TIP 10: ANALYSE VAN DE CIJFERS Wie les geeft, botst automatisch

Nadere informatie

Correctievoorschrift HAVO. Wiskunde A 1,2

Correctievoorschrift HAVO. Wiskunde A 1,2 Wiskunde A, Correctievoorschrift HAVO Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs 0 00 Tijdvak Inzenden scores Uiterlijk juni de scores van de alfabetisch eerste tien, maar bij voorkeur vijftien kandidaten per

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 28 maart 2013

PERSBERICHT Brussel, 28 maart 2013 PERSBERICHT Brussel, 28 maart 2013 De Belgische arbeidsmarkt in 2012 Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten Hoeveel personen verrichten betaalde arbeid? Hoeveel mensen zijn werkloos? Hoeveel inactieve

Nadere informatie

Examen VWO. tijdvak 1 dinsdag 25 mei 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen VWO. tijdvak 1 dinsdag 25 mei 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Examen VWO 2010 tijdvak 1 dinsdag 25 mei 13.30-16.30 uur oud programma wiskunde A1,2 Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 20 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 82 punten te

Nadere informatie

Procenten als standaardbreuken

Procenten als standaardbreuken Procenten als standaardbreuken Groep Achtergrond De lessen zijn bedoeld om leerlingen te laten ontdekken dat het handig is om met standaardbreuken te werken als je gegevens wilt vergelijken. Wanneer leerlingen

Nadere informatie

Correctievoorschrift HAVO

Correctievoorschrift HAVO Correctievoorschrift HAVO 007 tijdvak wiskunde A, Het correctievoorschrift bestaat uit: Regels voor de beoordeling Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores Regels voor

Nadere informatie

Examen VWO - Compex. wiskunde A1,2

Examen VWO - Compex. wiskunde A1,2 wiskunde A1,2 Examen VWO - Compex Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Woensdag 25 mei totale examentijd 3 uur 20 05 Vragen 1 tot en met 13 In dit deel staan de vragen waarbij de computer

Nadere informatie

We illustreren deze werkwijze opnieuw a.h.v. de steekproef van de geboortegewichten

We illustreren deze werkwijze opnieuw a.h.v. de steekproef van de geboortegewichten Hoofdstuk 8 Betrouwbaarheidsintervallen In het vorige hoofdstuk lieten we zien hoe het mogelijk is om over een ongekende karakteristiek van een populatie hypothesen te formuleren. Een andere manier van

Nadere informatie

De regionale impact van de economische crisis

De regionale impact van de economische crisis De regionale impact van de economische crisis Damiaan Persyn Vives Beleidspaper 11 Juli 2009 VIVES Naamsestraat 61 bus 3510 3000 Leuven - Belgium Tel: +32 16 32 42 22 www.econ.kuleuven.be/vives De regionale

Nadere informatie

Correctievoorschrift HAVO

Correctievoorschrift HAVO Correctievoorschrift HAVO 008 tijdvak wiskunde B Het correctievoorschrift bestaat uit: Regels voor de beoordeling Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores Regels voor

Nadere informatie

Resultaten Conjunctuurenquete 1e helft 2014

Resultaten Conjunctuurenquete 1e helft 2014 Resultaten Conjunctuurenquete 1e helft 214 Willemstad, Maart 214 Inleiding In juni 214 zijn in het kader van de conjunctuurenquête (CE) de bedrijven benaderd met vragenlijsten op Curaçao. Doel van deze

Nadere informatie

Meting stoppers-met-roken juni 2008

Meting stoppers-met-roken juni 2008 Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Consumer & Media Rapport Meting stoppers-met-roken juni 2008

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO

Correctievoorschrift VWO Correctievoorschrift VWO tijdvak wiskunde A Het correctievoorschrift bestaat uit: Regels voor de beoordeling Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores Regels voor de

Nadere informatie

Enig idee wat een uitvaart gemiddeld kost?

Enig idee wat een uitvaart gemiddeld kost? Verzekering Verzekeringsmaatschappijen maken op verschillende manieren reclame voor allerlei verzekeringen. Een voorbeeld daarvan vind je in figuur 1 hieronder. Daar zie je een deel van een reclamefolder

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO

Correctievoorschrift VWO Correctievoorschrift VWO 2008 tijdvak wiskunde A,2 Het correctievoorschrift bestaat uit: Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores Regels

Nadere informatie

Wiskunde 2 september 2008 versie 1-1 - Dit is een greep (combinatie) van 3 uit 32. De volgorde is niet van belang omdat de drie

Wiskunde 2 september 2008 versie 1-1 - Dit is een greep (combinatie) van 3 uit 32. De volgorde is niet van belang omdat de drie Wiskunde 2 september 2008 versie 1-1 - Op hoeveel verschillende manieren kun je drie zwarte pionnen verdelen over de 32 zwarte velden van een schaakbord? (Neem aan dat op elk veld hooguit één pion staat.)

Nadere informatie

4. Statistische uitspraken doen

4. Statistische uitspraken doen 4. Statistische uitspraken doen Boekje 4 havo wiskunde A, domein E: Statistiek Uitwerkingen 1 Verantwoording 2015, SLO (nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling), Enschede Dit lesmateriaal is ontwikkeld

Nadere informatie

Correctievoorschrift HAVO

Correctievoorschrift HAVO Correctievoorschrift HAVO 007 tijdvak wiskunde B Het correctievoorschrift bestaat uit: Regels voor de beoordeling Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores Regels voor

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO 2013

Correctievoorschrift VWO 2013 Correctievoorschrift VWO 03 tijdvak wiskunde A Het correctievoorschrift bestaat uit: Regels voor de beoordeling Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores Regels voor

Nadere informatie

Correctievoorschrift HAVO

Correctievoorschrift HAVO Correctievoorschrift HAVO 008 tijdvak wiskunde B, Het correctievoorschrift bestaat uit: Regels voor de beoordeling Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores Regels voor

Nadere informatie

Correctievoorschrift HAVO 2011

Correctievoorschrift HAVO 2011 Correctievoorschrift HAVO 0 tijdvak wiskunde A (pilot) Het correctievoorschrift bestaat uit: Regels voor de beoordeling Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores Regels

Nadere informatie

Correctievoorschrift HAVO

Correctievoorschrift HAVO Correctievoorschrift HAVO 20 tijdvak wiskunde A Het correctievoorschrift bestaat uit: Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores Regels voor

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 24 september 2015

PERSBERICHT Brussel, 24 september 2015 PERSBERICHT Brussel, 24 september 2015 Lichte daling werkloosheid Arbeidsmarktcijfers tweede kwartaal 2015 De werkloosheidgraad gemeten volgens de definities van het Internationaal Arbeidsbureau daalde

Nadere informatie

Correctievoorschrift HAVO

Correctievoorschrift HAVO Correctievoorschrift HAVO 2007 tijdvak wiskunde A,2 Het correctievoorschrift bestaat uit: Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores Regels

Nadere informatie

Meting stoppers-met-roken januari 2009

Meting stoppers-met-roken januari 2009 Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tnsnipo.com www.tnsnipo.com Consumer & Media Rapport Meting stoppersmetroken januari 2009 Meting

Nadere informatie

Examen VWO. Wiskunde A1,2 (nieuwe stijl)

Examen VWO. Wiskunde A1,2 (nieuwe stijl) Wiskunde A1,2 (nieuwe stijl) Examen VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 2 Woensdag 18 juni 13.3 16.3 uur 2 3 Voor dit examen zijn maximaal zijn 88 punten te behalen; het examen bestaat

Nadere informatie

67,3% van de 20-64-jarigen aan het werk

67,3% van de 20-64-jarigen aan het werk ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 28 oktober 67,3% van de 20-64-jarigen aan het werk Tegen 2020 moet 75% van de Europeanen van 20 tot en met 64 jaar aan het werk zijn.

Nadere informatie

De Bladenbox in 2012 en verder.. Onderzoeksrapport

De Bladenbox in 2012 en verder.. Onderzoeksrapport De Bladenbox in 2012 en verder.. Onderzoeksrapport Samenvatting Onderzoeksvraag en methodebeschrijving Uit de situatieanalyses is naar voren gekomen dat er een verandering plaats vindt in het leefgedrag

Nadere informatie

Figuur 1: Voorbeelden van 95%-betrouwbaarheidsmarges van gemeten percentages.

Figuur 1: Voorbeelden van 95%-betrouwbaarheidsmarges van gemeten percentages. MARGES EN SIGNIFICANTIE BIJ STEEKPROEFRESULTATEN. De marges van percentages Metingen via een steekproef leveren een schatting van de werkelijkheid. Het toevalskarakter van de steekproef heeft als consequentie,

Nadere informatie

wiskunde C wiskunde A1

wiskunde C wiskunde A1 Examen VWO 2010 tijdvak 1 dinsdag 25 mei 13.30-16.30 uur tevens oud programma wiskunde C wiskunde A1 Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 22 vragen. Voor dit examen zijn maximaal

Nadere informatie

Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41, 41a en 42 van het Eindexamenbesluit van belang:

Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41, 41a en 42 van het Eindexamenbesluit van belang: wiskunde A, Correctievoorschrift VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Het correctievoorschrift bestaat uit: Regels voor de beoordeling Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel

Nadere informatie

Heel gunstige arbeidsmarktevolutie in Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten -

Heel gunstige arbeidsmarktevolutie in Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten - ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 14 mei 2008 Heel gunstige arbeidsmarktevolutie in 2007 - Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten - In 2007 Zijn 4,38 miljoen in

Nadere informatie

Correctievoorschrift HAVO 2014

Correctievoorschrift HAVO 2014 Correctievoorschrift HAVO 204 tijdvak 2 wiskunde A Het correctievoorschrift bestaat uit: Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores Regels

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 30 september 2013

PERSBERICHT Brussel, 30 september 2013 PERSBERICHT Brussel, 30 september 2013 Licht herstel van de arbeidsmarkt? Arbeidsmarktcijfers tweede kwartaal 2013 67,5% van de 20- tot 64-jarigen is aan het werk. Dat percentage stijgt met 0,8 procentpunten

Nadere informatie

Omnibusenquête deelrapport. Werk, zorg en inkomen

Omnibusenquête deelrapport. Werk, zorg en inkomen Omnibusenquête 2015 deelrapport Werk, zorg en inkomen Omnibusenquête 2015 deelrapport Werk, zorg en inkomen OMNIBUSENQUÊTE 2015 deelrapport WERK, ZORG EN INKOMEN Zoetermeer, 25 januari 2016 Gemeente Zoetermeer

Nadere informatie

5.0 Voorkennis. Er zijn verschillende manieren om gegevens op een grafische wijze weer te geven: 1. Staafdiagram:

5.0 Voorkennis. Er zijn verschillende manieren om gegevens op een grafische wijze weer te geven: 1. Staafdiagram: 5.0 Voorkennis Er zijn verschillende manieren om gegevens op een grafische wijze weer te geven: 1. Staafdiagram: De lengte van de staven komt overeen met de hoeveelheid; De staven staan meestal los van

Nadere informatie

4 HAVO wiskunde A HOOFDSTUK voorkennis 1. soorten verdelingen 2. de normale verdeling 3. betrouwbaarheidsintervallen 4. groepen en kenmerken

4 HAVO wiskunde A HOOFDSTUK voorkennis 1. soorten verdelingen 2. de normale verdeling 3. betrouwbaarheidsintervallen 4. groepen en kenmerken 4 HAVO wiskunde A HOOFDSTUK 6 0. voorkennis 1. soorten verdelingen 2. de normale verdeling 3. betrouwbaarheidsintervallen 4. groepen en kenmerken 0. voorkennis Centrum- en spreidingsmaten Centrummaten:

Nadere informatie

Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41, 41a en 42 van het Eindexamenbesluit van belang:

Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41, 41a en 42 van het Eindexamenbesluit van belang: economie 1 Correctievoorschrift VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs 20 06 Tijdvak 1 Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels

Nadere informatie

Referentieniveaus uitgelegd. 1S - rekenen Vaardigheden referentieniveau 1S rekenen. 1F - rekenen Vaardigheden referentieniveau 1F rekenen

Referentieniveaus uitgelegd. 1S - rekenen Vaardigheden referentieniveau 1S rekenen. 1F - rekenen Vaardigheden referentieniveau 1F rekenen Referentieniveaus uitgelegd De beschrijvingen zijn gebaseerd op het Referentiekader taal en rekenen'. In 'Referentieniveaus uitgelegd' zijn de niveaus voor de verschillende sectoren goed zichtbaar. Door

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO 2013

Correctievoorschrift VWO 2013 Correctievoorschrift VWO 203 tijdvak 2 wiskunde C Het correctievoorschrift bestaat uit: Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores Regels

Nadere informatie

Correctievoorschrift HAVO. Wiskunde B1 (nieuwe stijl)

Correctievoorschrift HAVO. Wiskunde B1 (nieuwe stijl) Wiskunde B (nieuwe stijl) Correctievoorschrift HAVO Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs 0 0 Tijdvak Inzenden scores Uiterlijk op 5 juni de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per school op

Nadere informatie

Wiskunde A. Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Woensdag 17 mei 13.30 16.30 uur

Wiskunde A. Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Woensdag 17 mei 13.30 16.30 uur Wiskunde A Examen VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Woensdag 17 mei 13.30 16.30 uur 20 00 Als bij een vraag een verklaring, uitleg of berekening vereist is, worden aan het antwoord

Nadere informatie

Omnibusenquête deelrapport. Zoetermeer FM

Omnibusenquête deelrapport. Zoetermeer FM Omnibusenquête 2015 deelrapport Zoetermeer FM Omnibusenquête 2015 deelrapport Zoetermeer FM OMNIBUSENQUÊTE 2015 deelrapport ZOETERMEER FM Zoetermeer, 18 december 2015 Gemeente Zoetermeer Afdeling Juridische

Nadere informatie

Examen VWO. wiskunde A1,2

Examen VWO. wiskunde A1,2 wiskunde A1,2 Examen VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Woensdag 25 mei 13.30 16.30 uur 20 05 Voor dit examen zijn maximaal 86 punten te behalen; het examen bestaat uit 21 vragen. Voor

Nadere informatie

Correctievoorschrift HAVO. Wiskunde B1. Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs. Tijdvak CV23 Begin

Correctievoorschrift HAVO. Wiskunde B1. Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs. Tijdvak CV23 Begin Wiskunde B Correctievoorschrift HAVO Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs 0 00 Tijdvak 00004 CV Begin Regels voor de beoordeling Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen

Nadere informatie

Correctievoorschrift HAVO 2014

Correctievoorschrift HAVO 2014 Correctievoorschrift HAVO 04 tijdvak wiskunde A Het correctievoorschrift bestaat uit: Regels voor de beoordeling Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores Regels voor

Nadere informatie

Eindexamen wiskunde A1 vwo 2004-I

Eindexamen wiskunde A1 vwo 2004-I Bevolkingsgroei Begin jaren negentig verscheen in NRC Handelsblad een artikel over de bevolkingsgroei en de gevolgen van deze groei. Bij dit artikel werden onder andere de onderstaande figuren 1A, 1B,

Nadere informatie

Beoordelingsmodel wiskunde A VWO 2014-I

Beoordelingsmodel wiskunde A VWO 2014-I Beoordelingsmodel wiskunde A VWO 04-I Vraag Antwoord Scores Chips maximumscore 3 Opgelost moet worden: P( X

Nadere informatie

De overheid geeft (te)veel uit? Weet u hoeveel

De overheid geeft (te)veel uit? Weet u hoeveel Page 1 of 6 Gepubliceerd op DeWereldMorgen.be (http://www.dewereldmorgen.be) De overheid geeft (te)veel uit? Weet u hoeveel en aan wat? door Phi-Rana di, 2013-11-12 15:45 Phi-Rana Er wordt vaak gezegd

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO. Wiskunde A

Correctievoorschrift VWO. Wiskunde A Wiskunde A Correctievoorschrift VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs 0 00 Tijdvak Inzenden scores Uiterlijk 9 mei de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per school op de daartoe verstrekte

Nadere informatie

Werkloosheid in de Europese Unie

Werkloosheid in de Europese Unie in de Europese Unie Diana Janjetovic en Bart Nauta De werkloosheid in de Europese Unie vertoont sinds 2 als gevolg van de conjunctuur een wisselend verloop. Door de economische malaise in de jaren 21 23

Nadere informatie

uitwerkingen voorbeeldexamenopgaven statistiek wiskunde A havo

uitwerkingen voorbeeldexamenopgaven statistiek wiskunde A havo uitwerkingen voorbeeldexamenopgaven statistiek wiskunde A havo uitwerkingen voorbeeldexamenopgaven statistiek wiskunde A havo - 5-6-205 lees verder Kijkcijfers maximumscore 4 Het toepassen van de formule

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO

Correctievoorschrift VWO Correctievoorschrift VWO 2008 tijdvak 2 wiskunde A,2 Het correctievoorschrift bestaat uit: Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores Regels

Nadere informatie

Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41, 41a en 42 van het Eindexamenbesluit van belang:

Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41, 41a en 42 van het Eindexamenbesluit van belang: wiskunde B Correctievoorschrift VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs 6 Tijdvak Het correctievoorschrift bestaat uit: Regels voor de beoordeling Algemene regels Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel

Nadere informatie

Feedback proefexamen Statistiek I 2009 2010

Feedback proefexamen Statistiek I 2009 2010 Feedback proefexamen Statistiek I 2009 2010 Het correcte antwoord wordt aangeduid door een sterretje. 1 Een steekproef van 400 personen bestaat uit 270 mannen en 130 vrouwen. Een derde van de mannen is

Nadere informatie

Inhaalbeweging economie

Inhaalbeweging economie Inhaalbeweging economie Inleiding Voor de inhaalbeweging economie bestaan er vijf documenten 1 Dit algemeen document dat een volledige beschrijving geeft van wat van leerlingen verwacht wordt als ze beslissen

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 25 juni 2013

PERSBERICHT Brussel, 25 juni 2013 PERSBERICHT Brussel, 25 juni 2013 Meer 55-plussers aan het werk Arbeidsmarktcijfers eerste kwartaal 2013 66,7% van de 20- tot 64-jarigen is aan het werk. Dat percentage daalt licht in vergelijking met

Nadere informatie

Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41, 41a en 42 van het Eindexamenbesluit van belang:

Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41, 41a en 42 van het Eindexamenbesluit van belang: wiskunde A Correctievoorschrift VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs 0 06 Tijdvak Het correctievoorschrift bestaat uit: Regels voor de beoordeling Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel

Nadere informatie

Aandeel van de gerechtigden op wachten overbruggingsuitkeringen. volledige werkloosheid - analyse volgens arrondissement

Aandeel van de gerechtigden op wachten overbruggingsuitkeringen. volledige werkloosheid - analyse volgens arrondissement Aandeel van de gerechtigden op wachten overbruggingsuitkeringen in de volledige werkloosheid - analyse volgens arrondissement Inleiding In ons recent onderzoek betreffende de gerechtigden op wacht- en

Nadere informatie

Examen VWO-Compex. wiskunde A1,2

Examen VWO-Compex. wiskunde A1,2 wiskunde A1,2 Examen VWO-Compex Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Dinsdag 1 juni 13.30 16.30 uur 20 04 Voor dit examen zijn maximaal 90 punten te behalen; het examen bestaat uit 22 vragen.

Nadere informatie

Correctievoorschrift HAVO

Correctievoorschrift HAVO Correctievoorschrift HAVO 00 tijdvak wiskunde A Het correctievoorschrift bestaat uit: Regels voor de beoordeling Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores Regels voor

Nadere informatie

EPB - Eerste cijfers & statistiek t.e.m. 2012

EPB - Eerste cijfers & statistiek t.e.m. 2012 Versie februari 2013 EPB - Eerste cijfers & statistiek t.e.m. 2012 EPB - Eerste cijfers & statistiek t.e.m. 2012 Inhoudstafel INHOUDSTAFEL... 1 1. PROCEDURES... 2 1.1 Aantal ingediende startverklaringen...

Nadere informatie

Opmerkelijke stijging van het aantal rokers in 2008

Opmerkelijke stijging van het aantal rokers in 2008 PERSBERICHT Brussel, 4 december 2008 Opmerkelijke stijging van het aantal rokers in 2008 Voor het eerst in zes jaar stijgt het percentage dagelijkse rokers in ons land, van 27% in 2007 naar 30% in 2008.

Nadere informatie

Interpretatie van de data

Interpretatie van de data Interpretatie van de data De volgende paragraaf geeft verdere uitleg over de interpretatie van de grafieken en tabellen met fictieve data die gebruikt worden in dit document. PROM pre score In Tabel 1

Nadere informatie

Toelichting rapportages Entreetoets 2014

Toelichting rapportages Entreetoets 2014 Toelichting rapportages Entreetoets 2014 Cito verwerkt de antwoordbladen en berekent de scores van de leerlingen. In tweevoud ontvangt u automatisch de papieren leerlingprofielen op school; één voor de

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 Naamsbekendheidonderzoek

Hoofdstuk 5 Naamsbekendheidonderzoek Hoofdstuk 5 5.1 Inleiding Achtergrond en doel van het onderzoek Bonnema Weert wenst inzicht te verkrijgen in haar naamsbekendheid. Bonnema Weert wil in het bijzonder antwoord krijgen op de volgende onderzoeksvragen:

Nadere informatie

Rapport. Roken en Zwangerschap. Jordy van der Steen. B-1272 Juli 2002. Bestemd voor: DEFACTO voor een rookvrije toekomst Den Haag

Rapport. Roken en Zwangerschap. Jordy van der Steen. B-1272 Juli 2002. Bestemd voor: DEFACTO voor een rookvrije toekomst Den Haag nipo het marktonderzoekinstituut Postbus 247 1000 ae Amsterdam Grote Bickersstraat 74 Telefoon (020) 522 54 44 Fax (020) 522 53 33 Email info@nipo.nl Internet www.nipo.nl Rapport Roken en Zwangerschap

Nadere informatie

Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41, 41a en 42 van het Eindexamenbesluit van belang:

Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41, 41a en 42 van het Eindexamenbesluit van belang: iskunde A Correctievoorschrift VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderijs 0 05 Tijdvak Het correctievoorschrift bestaat uit: Regels voor de beoordeling Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel

Nadere informatie

Omnibusenquête 2015. deelrapport. Ter Zake Het Ondernemershuis

Omnibusenquête 2015. deelrapport. Ter Zake Het Ondernemershuis Omnibusenquête 2015 deelrapport Ter Zake Het Ondernemershuis Omnibusenquête 2015 deelrapport Ter Zake Het Ondernemershuis OMNIBUSENQUÊTE 2015 deelrapport TER ZAKE HET ONDERNEMERSHUIS Zoetermeer, 15 februari

Nadere informatie

Toelichting bij applicatie "betekenis geven aan cijfers"

Toelichting bij applicatie betekenis geven aan cijfers Toelichting bij applicatie "betekenis geven aan cijfers" De toelichting op deze applicatie bestaat uit twee onderdelen: een praktische handleiding voor het gebruik van de applicatie; uitleg over de informatie

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO

Correctievoorschrift VWO Correctievoorschrift VWO 2008 tijdvak 2 wiskunde A Het correctievoorschrift bestaat uit: Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores Regels

Nadere informatie

Eindexamen wiskunde A1-2 havo 2006-I

Eindexamen wiskunde A1-2 havo 2006-I Eindexamen wiskunde A-2 havo 2006-I 4 Beoordelingsmodel Verdienen vrouwen minder? Het gemiddelde jaarinkomen is met 4200 0200 00% toegenomen 0200 2 Dit is ruim 39% 2 In 990 was het gemiddelde jaarinkomen

Nadere informatie

Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Dinsdag 1 juni 13.30 16.30 uur

Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Dinsdag 1 juni 13.30 16.30 uur wiskunde A1 (nieuwe stijl) Examen VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Dinsdag 1 juni 13.30 16.30 uur 20 04 Voor dit examen zijn maximaal 83 punten te behalen; het examen bestaat uit

Nadere informatie

Digitale (r)evolutie in België anno 2010.

Digitale (r)evolutie in België anno 2010. ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 23 februari 2011 Digitale (r)evolutie in België anno 2010. De digitale revolutie zet zich steeds verder door in België: 73% van de Belgische

Nadere informatie

Dordrecht in de Atlas 2013

Dordrecht in de Atlas 2013 in de Atlas Een aantrekkelijke stad om in te wonen, maar sociaaleconomisch kwetsbaar Inhoud:. Conclusies. Positie van. Bevolking. Wonen. De Atlas voor gemeenten wordt jaarlijks gepubliceerd. In mei is

Nadere informatie

HOOFDSTUK VII REGRESSIE ANALYSE

HOOFDSTUK VII REGRESSIE ANALYSE HOOFDSTUK VII REGRESSIE ANALYSE 1 DOEL VAN REGRESSIE ANALYSE De relatie te bestuderen tussen een response variabele en een verzameling verklarende variabelen 1. LINEAIRE REGRESSIE Veronderstel dat gegevens

Nadere informatie

Examen HAVO en VHBO. Wiskunde A

Examen HAVO en VHBO. Wiskunde A Wiskunde A Examen HAVO en VHBO Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs Vooropleiding Hoger Beroeps Onderwijs HAVO Tijdvak 1 VHBO Tijdvak 2 Donderdag 25 mei 13.30 16.30 uur 20 00 Dit examen bestaat uit 19 vragen.

Nadere informatie

Tussendoelen wiskunde onderbouw vo vmbo

Tussendoelen wiskunde onderbouw vo vmbo Tussendoelen wiskunde onderbouw vo vmbo Domein A: Inzicht en handelen Subdomein A1: Vaktaal wiskunde 1. vmbo passende vaktaal voor wiskunde herkennen en gebruiken voor het ordenen van het eigen denken

Nadere informatie

ALGEMEEN OMZET DECEMBER /12/2016

ALGEMEEN OMZET DECEMBER /12/2016 DECEMBER 2016 01/12/2016 Boordtabellen Horeca Synthese: De omzetgroei in de horeca blijft positief, maar zwakt af. Dit is een gevolg van een dalende omzet bij de logies. Ook het prijsverloop in de horeca

Nadere informatie

Correctievoorschrift HAVO 2011

Correctievoorschrift HAVO 2011 Correctievoorschrift HAVO 0 tijdvak wiskunde A Het correctievoorschrift bestaat uit: Regels voor de beoordeling Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores Regels voor

Nadere informatie

Correctievoorschrift HAVO. Wiskunde A (oude stijl) Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs. Tijdvak CV15 Begin

Correctievoorschrift HAVO. Wiskunde A (oude stijl) Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs. Tijdvak CV15 Begin Wiskunde A (oude stijl) Correctievoorschrift HAVO Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs 0 0 Tijdvak 0008 CV5 Begin Regels voor de beoordeling Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO 2014

Correctievoorschrift VWO 2014 Correctievoorschrift VWO 04 tijdvak wiskunde A Regels voor de beoordeling Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores Regels voor de beoordeling Het werk van de kandidaten

Nadere informatie

Herkansing Inleiding Intelligente Data Analyse Datum: Tijd: , BBL 508 Dit is geen open boek tentamen.

Herkansing Inleiding Intelligente Data Analyse Datum: Tijd: , BBL 508 Dit is geen open boek tentamen. Herkansing Inleiding Intelligente Data Analyse Datum: 3-3-2003 Tijd: 14.00-17.00, BBL 508 Dit is geen open boek tentamen. Algemene aanwijzingen 1. U mag ten hoogste één A4 met aantekeningen raadplegen.

Nadere informatie

Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41, 41a en 42 van het Eindexamenbesluit van belang:

Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41, 41a en 42 van het Eindexamenbesluit van belang: wiskunde A, Correctievoorschrift HAVO Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs Het correctievoorschrift bestaat uit: Regels voor de beoordeling Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel Regels

Nadere informatie

Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41, 41a en 42 van het Eindexamenbesluit van belang:

Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41, 41a en 42 van het Eindexamenbesluit van belang: wiskunde A Correctievoorschrift VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs 20 06 Tijdvak Het correctievoorschrift bestaat uit: Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO. wiskunde A1,2 (nieuwe stijl)

Correctievoorschrift VWO. wiskunde A1,2 (nieuwe stijl) wiskunde A, (nieuwe stijl) Correctievoorschrift VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs 0 04 Tijdvak inzenden scores Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per school in het programma

Nadere informatie

Vraag nr. 351 van 26 februari 2013 van PAUL DELVA

Vraag nr. 351 van 26 februari 2013 van PAUL DELVA VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 351 van 26 februari 2013 van PAUL DELVA Nederlandstalig onderwijs Brussel Capaciteit

Nadere informatie