Newsletter Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Newsletter Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector"

Transcriptie

1 Newsletter Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector Editie 2 jaargang 4 Vernieuwing: attesten online aanvragen en efficiënt verwerken voor notarissen Cevi ontwikkelde een paar jaar terug een e-loket waarmee een notaris online een stedenbouwkundig attest kan aanvragen. Deze toepassing bevat ook een backoffice ondersteuning van de verdere afhandeling van dergelijke aanvraag. Met de totale vernieuwing van onze e-lokettechnologie was de tijd rijp om deze toepassing in een nieuw kleedje te stoppen en grondig te herzien. Momenteel worden de eerste besturen opgestart met dit nieuwe systeem. Welkom bij de tiende Cevi/Logins nieuwsbrief. Terwijl de voorbereidingen van de verkiezingen van oktober en de verwerking van de uitslag soms wel een belangrijke impact hadden op de werking in uw bestuur, bleef de dagelijkse dienstverlening naar uw burgers, verenigingen en bedrijven centraal staan in uw beleid. Verschillende besturen zijn daarom gestart met de invoering van één of meerdere componenten van ons midoffice aanbod. Andere optimaliseerden hun interne werking door het verbeteren van hun ICT-infrastructuur of het digitaliseren van documenten en werkprocessen. In deze newsletter kunt u vernemen hoe Cevi/ Logins u daarbij ondersteunt. De praktijkvoorbeelden zullen u ongetwijfeld de nodige inspiratie bezorgen. Onze medewerkers staan u graag te woord om u meer details te verstrekken of om te bespreken hoe u onze oplossing kunt implementeren in uw bestuur. Ik wil van deze newsletter tevens gebruik maken om u een prettig eindejaar toe te wensen. Ik dank u voor de projecten die we in het voorbije jaar samen hebben gerealiseerd en kijk uit naar onze continuerende samenwerking in Veel leesgenot ir. Eddy Pacquée Algemeen directeur Met deze vernieuwing wordt het nog vlotter om een attestaanvraag van begin tot einde op te volgen en te beheren. Het systeem bestaat uit 2 gekoppelde systemen: enerzijds is er het e-loket waarop de notaris de aanvragen kan indienen, de dossierstatus kan opvolgen en het attest kan afhalen. Voorheen moest een notaris inloggen met een gebruikersnaam en paswoord. Dit omdat veelal een bediende van het notariskantoor dergelijke aanvragen ingeeft en opvolgt en het gebruik van de persoonlijke eid van de notaris daardoor niet evident was. Met het nieuwe systeem kan de notaris zelf eenmalig aanvragen om in het systeem opgenomen te worden. Na bevestiging vanuit het bestuur, krijgt de notaris het volledige beheer van zijn kantoor op het e-loket zodat hij/ Inhoud zij zelf de kantoormedewerkers toegang kan geven. Het inloggen in het e-loket verloopt dan via de persoonlijke eid van de medewerkers. Alle aanvragen worden echter gekoppeld aan het notariskantoor zodat men op elk moment de status van alle aanvragen kan opvolgen. Anderzijds bezit het systeem een browsergebaseerde backofficetoepassing waarin automatisch alle aanvragen voor attesten en de aanvragen voor toegang tot het systeem komen. In het laatste geval worden de notarisgegevens gecontroleerd en gevalideerd door de gemeentelijke ambtenaar. Na validatie krijgt de notaris automatisch bericht hiervan en kan dan medewerkers toevoegen en aanvragen indienen. Vervolg op blz. 2 Vernieuwing: attesten online aanvragen en efficiënt verwerken voor notarissen p1 Cevi/Logins als open integrator: hoe wij data ontsluiten en hergebruiken via webservices p3 Outdoor wireless in De Haan p4 RBS Zorg+ uitgebreid met KELA-module en de Elektronische aftekenmodule p4 Elektronische verwerking van facturen p5 Vernieuwd: Verrekening vakgeld en BruNo p5 Digitale aanstippingslijsten voor de kiesbureaus p5 Scanning-Light voor het digitaliseren van de documenten gemeentebelastingen p6 Cevi Userdag van 13 november in het teken van toekomstgericht werken p6 Samenwerkingsproject bermbeheer Cevi - provincie West-Vlaanderen p7 Stad Oostende kiest voor BIBEL (beleidsinformatie belastingen) p7 Stand van zaken Beleids- en Beheercyclus (BBC) p8 Nieuw: e-loket solliciteren p8 OCMW Zele startte met RBS Admin p8 Bespaar tijd en geld: vervang papieren maaltijdcheques door elektronische p8 Verslag diensthoofdenmeeting burgerzaken centrumsteden p9 Productmeeting KELA-module p9 Verschillende besturen starten met Cevi midofficetoepassingen p10 Verschillen tussen Digitaal Sociaal Huis / IPDC / LPDC p10 Nieuwe OCMW-projecten in de kijker: nieuwe medische kaart en mini-budgetbeheer p11 Productmeetings KSZ p11 1

2 Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector Vervolg van blz. 1 Alle aanvragen verschijnen in een overzichtelijke lijst met de status. De eerste stap is het aanklikken van een aanvraag en achterliggend wordt, via het GIS, het betreffende perceel opgezocht. Dit gebeurt via LogisMap of een ArcGISServer flex-loket. Het GIS gaat over diverse kaartlagen heen de be schikbare informatie ophalen (in welke zones en plannen ligt het perceel, welke vergunningen zijn aangevraagd en al of niet verleend ). Deze informatie wordt dan automatisch overgenomen in een HTML-document. Dit document wordt opgeslagen in de databank en kan nadien verder bewerkt worden. Niet alle informatie kan uit het GIS Automatisch inzoomen op het perceel en informatie uit de kaartlagen halen gehaald worden en meerdere diensten moeten nadien bijkomende informatie toevoegen. Men kan bijhouden welke diensten nog aan een bepaalde aanvraag moeten werken en de diensten kunnen zien welke aanvragen er nog behandeld moeten worden. Als alle diensten hun bijdrage hebben geleverd, kan het document vastgelegd worden in een PDFdocument. Dit wordt naar de notaris teruggestuurd en tevens wordt een facturatielijn aangemaakt voor het boekhoudsysteem. In de stad Knokke loopt dit systeem al een paar jaar zeer succesvol en migreert dit binnenkort naar het vernieuwde systeem. Het systeem kan aangeschaft worden in zijn geheel, maar u kunt er ook voor kiezen om in eerste instantie enkel op te starten met de backofficeverwerking. In de stad Sint-Niklaas is men inmiddels op die manier gestart en zal binnen afzienbare termijn ook het e-loket worden opgestart. Overzicht lopende dossiers van het kantoor Besturen die kiezen om het e-loket open te stellen, geven veelal vooraf een informatiesessie aan de notarissen. De stad Oudenaarde heeft recent dergelijke sessie voorzien. De eerste notarissen zijn er nu gestart met het gebruik van het e- Loket. Ondertussen staan er al verschillende andere besturen te popelen om dit systeem in gebruik te nemen. Meer informatie over deze toepassing krijgt u bij de GIS dienst van Cevi. Donderdag 18 april 2013 Cevi Klantendag Floréal Club Blankenberge Overzicht van aanvragen die de dienst stedenbouw nog moet behandelen 2

3 Cevi/Logins als open integrator: hoe wij data ontsluiten en hergebruiken via webservices Cevi/Logins ontwikkelde en gebruikt al geruime tijd webservices om data te ontsluiten en te hergebruiken. Met webservices kunt u vanuit een bepaalde toepassing data of diensten opvragen uit een andere toepassing. Die andere toepassing kan zowel intern bij u staan als bij Cevi/Logins of zelfs in the cloud. Zo kunnen diverse toepassingen die baat hebben bij bijvoorbeeld een koppeling met de authentieke bron Rijksregister Weergave op kaart van gezinssamenstelling de webservice bevolking gebruiken om persoonsgegevens op te vragen. De Cevi CRM toepassing wordt zo bijvoorbeeld standaard geïnstalleerd met de webservice die zorgt voor koppelingen met de front- en backoffice toepassingen. Daarnaast worden webservices gebruikt om een oplossing te bieden aan complexe systemen zoals het invoeren van een midoffice. Dit vertaalt zich in het aan elkaar koppelen van de verschillende applicaties als zijn het componenten van een groter geheel. Met webservices kan de data in de backoffice blijven (waar ze thuis hoort) en moet de business logica maar één keer worden ontwikkeld. De workflow en verwerking volgens de wettelijke richtlijnen blijven in de backoffice en de webservice maakt daar gebruik van. Voorbeelden hiervan zijn het notarisattestenloket (zie artikel blz. 1), het e-loket parkeerkaarten 2de verblijven en de link RBS Zorg+ met domotica. Het gebruik van webservices en hergebruik van diverse componenten stelt ons bovendien in staat de data uit uw backoffice-toepassingen te ontsluiten en te vertalen naar overzichtelijke management- en beleidsrapporten. Deze beleidsinformatie kan ook op kaart worden weergegeven, dankzij de implementatie van een GIS-laag. Voor meer inf o r m a t i e over deze onderdelen kunt u terecht bij het midoffice team. Een webservice kan omschreven worden als een interface van een applicatiecomponent die toeganke lijk is via standaard webprotocollen en waarbij wordt gecommuniceerd via XML zonder menselijke tussenkomst (bijvoorbeeld SOAP). Een webservice maakt het mogelijk om op afstand (meestal over het Internet) vanaf een client (een (web)applicatie of component) een dienst op te vragen aan een server, bijvoorbeeld het maken van een berekening, het leveren van gegevens of het uitvoeren van een taak. Webservices spelen een groeiende rol in het denken over component-based systems. (bron: Wikipedia) Overzicht van de contactmethoden van uw burgers Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector Deze newsletter is een uitgave van: Cevi NV Bisdomplein 3 - B Gent Logins NV Gnrl De Wittelaan 17 B32 - B Mechelen Redactie: Christine Boeve, Christoph Verheecke, Katie Bouckaert, Patrick De Backer, Eddy Janssen, Filip Moentjes, Freddy Van Der Heyden, Frédéric De Moor, Ilse Packet, Jan Reynaert, Joris Standaert, Magda Vercamer, Jo Coucke, Serge Vermeersch Eindredactie: Katie Bouckaert Verantwoordelijke uitgever: Eddy Pacquée 3

4 Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector Outdoor wireless in De Haan Gemeente De Haan wenste de werking binnen de verschillende diensten die gevestigd zijn op verwijderde locaties te verbeteren door de buitendiensten te verbinden met de LAN netwerken van de gemeente en het OCMW. In het bestek werd expliciet gevraagd om een hoge performantie te halen tussen de verschillende sites en om de netwerken van de gemeente en het OCMW van elkaar gescheiden te houden. Cevi heeft in samenwerking met de firma RTS een aanbod geformuleerd waarbij deze laatste de opstelling van de verschillende draadloze verbindingen verzorgde en Cevi instond voor de netwerkintegratie van de verschillende locaties. Dit resulteerde in de configuratie zoals u die hiernaast ziet. Voor de backboneverbindingen tussen het oude gemeentehuis Wenduine en het gemeentehuis De Haan evenals tussen gemeentehuis De Haan en de kerktoren van de St. Monicakerk is gebruik gemaakt van half-duplex outdoor WLAN 300 Mbps (+/- 150 Mbps netto snelheid) verbindingen van het merk Proxim. Dit merk is al met succes bij verschillende besturen geïnstalleerd. Dit is een geoloket dat de burger of architect alle informatie geeft over de zoneringen en bouwvoorschriften die op een perceel gelden. Voor de verbinding van de diverse verwijderde locaties met de kerktoren (sterpunt) werd geopteerd voor apparatuur met een gelijkaardige technologie doch met iets lagere performantie, namelijk een 150Mbps (+/- 100 Mbps netto snelheid). De meeste antennes werden volledig onzichtbaar geïnstalleerd. Alle locaties zijn point-to-point gekoppeld wat de bedrijfszekerheid van het netwerk zeker ten goede komt. Alle OWLAN verbindingen werken, zoals in het bestek gevraagd, met het WPAII/AES Algoritme met een 156-bit encryptiecode. Alle opgestelde apparatuur bevat een onderhoudscontract wat voorziet in een eventuele interventie binnen de 8 uren en dit tijdens de werkdagen. Zodoende is er garantie dat uitval van apparatuur op korte termijn opgelost geraakt. De routering van alle trafiek verloopt via performante layer 3 switchen (type E G) van het merk HP. Het gaat hier om 2 switchen in stack die staan opgesteld in het gemeentehuis. Door gebruik te maken van dergelijke opstelling is redundantie voorzien in dit gedeelte van het netwerk. Als u overweegt WLAN te installeren, stuur ons dan de coupon op de laatste pagina terug. RBS Zorg+ (Rusthuis beheer Systeem) uitgebreid met KELA-module en de Elektronische aftekenmodule Daar waar de KELA module (Kine-Ergo-Logo-Animatie) in de eerste plaats bedoeld is voor de planning en opvolging van alle groepsactiviteiten (naast dossier- en ADL-opvolging), kunt u met de Elektronische aftekenmodule de individuele toegediende medicatie/zorgen en de KELA activiteiten elektronisch bevestigen zodat u geen papieren zorgplannen of medicatiefiches meer moet afdrukken. Met de Elektronische aftekenmodule krijgt u bovendien een planningslijst als hulpmiddel aangeboden met afgetekende zorgen en activiteiten. Deze kan zowel per week als per maand opgevraagd en verkregen worden. Er zijn linken voorzien met de zorgverleners en de zorgen/medicatie/parameters. De Elektronische aftekenmodule vormt een werkinstrument waardoor de activiteiten, de zorgen, de individuele behandelingen en andere factoren op elkaar afgestemd kunnen worden. Het is een middel voor communicatie en dient als basis voor multidisciplinair overleg in het verpleegteam en met de betrokken huisarts. OCMW Merelbeke en vzw Vijvens (WZC St Petrus in Kruishoutem en WZC Home Vijvens in Huise Zingem) zijn piloot voor deze module. Vanaf het moment dat dit afgerond wordt, houden wij u zeker op de hoogte. 4

5 Elektronische verwerking van facturen Na het digitaliseren en verwerken van uw papieren facturen, kunt u nu ook de facturen die u elektronisch ontvangt geautomatiseerd verwerken. Al enkele jaren wordt in de OCMWboekhouding (en bijgevolg ook in de BBCboekhouding) de mogelijkheid voorzien om facturen als digitaal document te koppelen met uw factuurregistratie. Afhankelijk van de software waarover u beschikt, kan dit verder geautomatiseerd worden. Dat gebeurt dan bijvoorbeeld via OCR-software om specifieke factuurdata (bedrag, vervaldatum, gestructureerde mededeling, BTW nummer, bankrekeningnummer ) uit de beelden af te leiden. Een andere mogelijkheid bestaat uit het gebruik van workflowsoftware om een validatieschema op maat toe te kennen aan de digitale documenten. Recent is hier een extra mogelijkheid bijgekomen, namelijk het inlezen van elektronische facturen. Hierbij krijgt u de facturen digitaal aangeleverd, evenals de specifieke factuurdata. Hierdoor kan de stap voor het inscannen van facturen en de herkenning van de data op deze documenten overgeslagen worden. U kunt de verwerking van elektronische facturen vergelijken met het inlezen van uw CODA-bestanden in uw boekhouding waarbij ook de bijhorende beelden van deze dagafschriften automatisch gelinkt worden via de Papyrus-documenten. Op vandaag zijn volgende leveranciers beschikbaar om elektronische facturen aan te leveren: Belgacom (vaste lijnen), Electrabel, SPE (Luminus) en Proximus. Naarmate het aantal leveranciers wordt uitgebreid, wordt deze mogelijkheid steeds interessanter voor uw bestuur. Een 30-tal leveranciers zorgt immers al voor een belangrijk aandeel van het aantal facturen dat u als bestuur ontvangt. Digitale aanstippingslijsten voor de kiesbureaus Tijdens de gemeente- en provincieraadsverkiezingen van 14 oktober hadden de vele duizenden voorzitters en bijzitters een grote hoeveelheid taken voor hun rekening te nemen. Dankzij het digitaliseren van de aanstippingslijsten wordt veel tijd bespaard. Kiezers moeten hun oproepingsbrief en (elektronische) identiteitskaart aan één van de bijzitters afgeven. De bijzitters van dienst vinken dan op twee papieren lijsten aan wie zijn stem heeft uitgebracht. Deze oplossing bestaat al sinds mensenheugenis, maar heeft nu zijn digitale equivalent. Op een persconferentie in Aalter op zaterdag 6 oktober werd in aanwezigheid van minister Pieter De Crem een demonstratie gegeven van deze tijdbesparende en moderne toepassing. Zowel VTM als de VRT en de schrijvende pers hebben aandacht besteed aan deze Cevi-primeur voor Vlaanderen. De Digitale aanstippingslijst is op 14 oktober in alle kiesbureaus van Aalter gebruikt. Ook een aantal voorzitters van de gemeenten Beveren, Brakel, Langemark-Poelkapelle, Zottegem en zelfs van de kleinste stad van België, Mesen met zijn enige stemlokaal, hebben gebruik gemaakt van deze nieuwe toepassing. Met alle mogelijke scenario s was rekening gehouden: De kiezerslijsten konden tot de dag vóór de verkiezingen gedownload worden op PC of laptop waartoe de voorzitter en de secretaris toegang hadden via hun eid. In de module kon worden gekozen tussen het uitlezen van de eid van de kiezer of het ingeven van het kiezersnummer. Hierdoor werd het opzoekwerk in de papieren lijsten overbodig. Op elk ogenblik zag de voorzitter de status van zijn stemlokaal met het aantal al opgekomen kiezers en de nog te verwachten kiezers. Vernieuwd: Verreke ning vakgeld en BruNo BruNo (Cevi toepassing voor bruto-netto-berekening) en Verreke ning vakgeld (Cevi toepassing voor de verrekening van het vakantiegeld bij indiensttreding) zijn nu beschikbaar als webtoepassing en vervangen de vroegere Access tools die niet meer compatibel waren met Windows 7 64 bit versie. Voordelen: geen installatie vereist, enkel een url en het opnemen van de gebruikers met naam en rijks registernummer in de module Toegangsbeheer. Aangezien er wordt aangemeld met eid is dit een heel veilige tool. U moet alleen beschikken over een kaartlezer en de Fedict middleware. Voor meer informatie kunt u de coupon terugsturen. De tijdswinst situeerde zich vooral bij de voorbereiding en het afsluiten van het stemlokaal omdat alle noodzakelijke gegevens onmiddellijk beschikbaar waren zoals bijvoorbeeld de lijst van de niet-opgenomen kiezers of de kiezers die bij volmacht gestemd hadden. Uit de evaluatie met de diverse gebruikers blijkt dat de toepassing overal heel vlot heeft gefunctioneerd en dat deze voorzitters de toepassing bij de volgende verkiezingen zeker opnieuw zullen gebruiken. Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector 5

6 Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector Scanning-Light voor het digitaliseren van de documenten gemeentebelastingen Scanning Light is een infrastructuurcomponent waarmee u documenten digitaliseert en de data via webservices met backoffice toepassingen integreert. Voor het scannen bieden we u de software Iris Powerscan aan. De provincie West-Vlaanderen gebruikt Scanning Light voor het scannen van de inlichtingenformulieren voor de provinciebelasting op tweede verblijven en de aangiften van de bedrijven. Deze oplossing wordt eveneens aangeboden aan gemeenteklanten die over Unibel beschikken. De integratie met Unibel gebeurt via een webservice die aan de hand van data in een xml-bestand de volgende acties uitvoert: Het belastbaar feit opzoeken waaraan de aangifte gekoppeld moet worden. Dit gebeurt op basis van een barcode die op de aangiften afgedrukt wordt (barcode bevat sleutelgegevens van het belastbaar feit). Het pdf-bestand van de aangifte wordt weggeschreven en gekoppeld aan het belastbaar feit. Er wordt een beginstatus geregistreerd toegekend aan de verwerkte aangifte. Na het scannen is het niet meer nodig om de papieren documenten te gebruiken voor de behandeling van de aangiften. De Unibel-gebruiker kan opvragen welke aangiften gescand zijn en nog moeten behandeld worden. De verwerking van de documenten gebeurt op dezelfde manier als voor de aangiften die via het e-loket doorgestuurd werden. De voordelen van Scanning Light: Vlotte verwerking van de aangiften met eventuele bijlagen en andere belastingdocumenten. Eenvoudig gebruik door zelfde werkwijze voor behandeling en verwerking van aangiften uit diverse postkamers (gescande papieren aangiften en aangiften die ingediend werden via het e-loket ). De toepassing en de werkwijze zijn zowel geschikt voor grote als voor kleinere volumes. Snelle toegankelijkheid van het archief: een aangifte moet niet langer opgezocht worden in een papieren archief, vanuit Unibel kan de aangifte op het scherm opgevraagd, gevisualiseerd en afgedrukt worden. Verhoging van de efficiëntie: alle informatie over een belastingaanslag is altijd aanwezig en onmiddellijk toegankelijk voor alle gebruikers van de belastingtoepassing. Hierdoor kunnen vragen van belastingplichtigen vlotter beantwoord worden. Scanning Light kan ook gebruikt worden voor het digitaliseren van andere documenten, zoals brieven van burgers, bedrijven en verenigingen die geïntegreerd worden met Als u documenten wilt digitaliseren en integreren met een backofficetoepassing, aarzel dan niet om ons te contacteren om de mogelijkheden te bespreken. Cevi Userdag van 13 november in het teken van toekomstgericht werken De Userdag bood dit jaar een gevarieerd en gesmaakt programma, ingeleid door ir. Eddy Pacquée van Cevi en Annie Ydens van de Uservereniging. Geert Nauwelaerts van Bluevision gaf een sessie over een veilig en efficiënt WLAN met Ruckus. De voordelen van deze wireless-technologie werden uit de doeken gedaan. Voor openbare besturen waar steeds meer medewerkers op verschillende apparaten werken, kan dit een ideale oplossing betekenen. Als tussensmijter werd ons het nieuwe werken gebracht. In tijden waar een internationale dag voor thuiswerkers gehouden wordt, moest hier zeker bij stilgestaan worden. Valérie de Groote van Zytuna zette pro s en contra s voor ons op een rijtje. Na de middag werd de visie van Cevi rond het ontsluiten van gegevens uit de backofficetoepassingen weergegeven. Welke data, op welke manier, open standaarden... zijn enkele thema s die aan bod kwamen. Daarnaast toonden Guy Rammant, Daniëlle Koole en Joris Standaert van Cevi NV enkele praktijkvoorbeelden zoals het notarisattestenloket en het E-loket parkeerkaart 2de verblijven. De dag werd beëindigd door Katie Bouckaert die ons een zicht gaf op alle op stapel staande nieuwigheden in Cevi. 6

7 Samenwerkingsproject bermbeheer Cevi provincie West-Vlaanderen Provincie West-Vlaanderen besliste vorig jaar om een inventarisatie- en beheertoepassing te laten ontwikkelen voor het beheer van hun bermen. Na consultatie van de markt voor dit Europees project werd gekozen voor een samenwerking met Cevi. De toepassing, die uniek is in Vlaanderen, zal in the cloud gehost worden bij provincie West-Vlaanderen en geïntegreerd zijn met het kaartmateriaal dat op GISWEST al beschikbaar wordt gesteld via ArcGISServer. Alle West-Vlaamse gemeenten kunnen ze gebruiken om hun berm- en grasoppervlakten te inventariseren en te beheren. Dit voor zowel de berekening van budgettaire impact als naar ondersteuning bij opmaak en opvolging van bestekken. De databank zelf en de op te nemen objecten en attributen zijn inhoudelijk aangestuurd door provinciale en gemeentelijke ambtenaren. Via een eenvoudige GIS webinterface kunnen de bermen ingetekend worden. tarisatie en beheer van alle groenobjecten (bomen, verharding, parken, hagen, bloemperken ) kan zetten zodat het een volledig groenbeheersysteem wordt. Deze uitbreiding kan zowel bij Cevi gehost of lokaal in uw bestuur geïnstalleerd worden. Voor West-Vlaamse gemeenten gebeurt dan een synchronisatie met het centraal bermbeheer bij het provinciebestuur. De effectieve ontwikkeling van dit project startte De toepassing werd op een generieke wijze uitgebouwd zodat een gemeente eenvoudig de stap naar invenbegin 2012 en eind oktober werd een piloottoepassing online gezet. Een 7-tal gemeentebesturen en uiteraard ook medewerkers van het provinciebestuur konden via deze piloot het ingeven en opbouwen van de berminventaris in de praktijk testen. Ook het beheerluik zelf waarbij alternatieve beheerscenario s en het bijhorende kostenplaatje kunnen worden vergeleken, als het vastleggen van het definitief goedgekeurd beheerplan, zijn ondertussen in de testfase. Er wordt naar gestreefd dat het systeem eind februari volledig operationeel zal zijn en kan aangeboden worden aan de West-Vlaamse gemeenten. Deze screenshots geven u al een idee van de mogelijkheden van de toepassing. Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector Stad Oostende kiest voor BIBEL (beleidsinformatie belastingen) Na Gent, Lokeren, Knokke-Heist en Lebbeke start nu ook Oostende met de toepassing BIBEL. Met BIBEL hebt u via rapporten en grafieken een duidelijk zicht op de belastinggegevens vanuit de toepassing Unibel (de Cevi toepassing voor het beheer van belastingen). BIBEL is systeemonafhankelijk, dynamisch, performant en benaderbaar vanuit verschillende dimensies en op verschillende detailniveaus. Het bevat 26 standaardrapporten op kohierartikels, bezwaren, budgetten, schulden, grondslagen en verzonden documenten. Via een algemene kubus kunnen de gebruikers bovendien zelf rapporten maken en dit op een gebruiks vriendelijke manier zoals werken met draaitabellen in Excel. Stuur de coupon terug voor meer informatie. 7

8 Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector Stand van zaken Beleids- en Beheerscyclus (BBC) Op 1 januari 2011 startten 20 besturen met de nieuwe Beleids- en Beheerscyclus (BBC). Die zou voor alle lokale besturen (gemeente-, OCMW- en provinciebesturen) ingevoerd moeten zijn op 1 januari Cevi/Logins kon in 2011 rekenen op de inzet van 6 pilootbesturen: OCMW Boutersem, OCMW Dilbeek, Gemeente Overpelt, OCMW Overpelt, de stad Poperinge en AGB Overpelt. Halverwege 2012 heeft het merendeel van deze besturen een volledige jaarcyclus achter de rug en een eerste BBC-jaarrekening opgemaakt. Op 1 januari 2013 starten een 170-tal besturen op Hierdoor zal eind 2013 ongeveer 40 % van de besturen ingestapt zijn. De resterende 60 % stapt in op 1 januari Aangezien een goede voorbereiding van deze opstart onontbeerlijk is, worden de starters 2014 vanaf maart 2013 gecontacteerd om deze voorbereidingen tijdig in te plannen. Volgende besturen kunnen we voor de BBC ondertussen ook verwelkomen als nieuwe klanten: OCMW Ingelmunster, OCMW Wielsbeke, OCMW Zwevegem, stad Dendermonde, stad Geraardsbergen, gemeente Nevele, gemeente Oosterzele, stad Ronse en gemeente Zwijndrecht. Nieuw: e-loket solliciteren Met het e-loket solliciteren kunnen sollicitanten via uw website solliciteren in plaats van per post. Dankzij de koppeling met de backoffice toepassing Cevips-HRM (Cevi HRM-toepassing die geïntegreerd is met de loontoepassing Cevips) verwerkt u de sollicitaties automatisch. Het e-loket solliciteren biedt u online in te vullen dynamische formulieren op uw website. De formulieren worden in samenspraak met uw bestuur op maat geconfigureerd, in uw eigen huisstijl. U kunt zelf nieuwe vacatures toevoegen of bestaande vacatures wijzigen. Sollicitanten kunnen op die manier online hun gegevens en documenten doorsturen. Die kunnen door uw bestuur onmiddellijk (na validatie) worden verwerkt in de backofficetoepassing Cevips-HRM. Daardoor kan het proces sneller verlopen, wordt er papier uitgespaard en moeten uw medewerkers de gegevens niet meer overtikken in de systemen, wat mogelijke fouten uitsluit en efficiënter is. De sollicitant meldt zich aan met zijn eid op het e-loket, waardoor bepaalde gegevens al in het e-loketformulier worden ingevuld en hij ook zijn aanvraag elektronisch kan ondertekenen. Op die manier krijgt de aanvraag een wettelijke handtekening mee. Dit is een optie die u zelf kunt activeren of deactiveren. Deze toepassing is beschikbaar. Voor meer informatie kunt u de coupon terugsturen. OCMW Zele startte met DBS Admin Directeur Bart Crombez: Wij startten onlangs met de toepassing DBS Admin voor de automatisering van ons dagverzorgingscentrum, omdat we een manier zochten om het beheer van de boekingen en de facturatie op een vlotte manier te laten gebeuren. Het feit dat dit dan ook consistent is met de registraties binnen RBS Admin, biedt natuurlijk bijkomende mogelijkheden.. Directeur Bart Crombez Bespaar tijd en geld: vervang papieren maaltijdcheques door elektronische Uw overstap van papieren naar elektronische maaltijdcheques kan vlot verwerkt worden in Cevips (Cevi toepassing voor loonverwerking). In Cevips kunt u immers al de kaartnummers inlezen die aangeleverd worden door uw leverancier van de maaltijdcheque. Er zijn al twee besturen die hiervan gebruik maken. Er werd dan ook een aangepast bestelbestand voorzien in Cevips-Centraal, waardoor naast de cheques op papier ook de elektronische correct worden besteld. Deze functionaliteit is voor Edenred (Ticket Restaurant) al beschikbaar. Deze werkwijze heeft als voordeel dat u geen maaltijdcheques meer moet verdelen, aangezien het saldo op een virtuele maaltijdchequerekening wordt aangevuld. Tevens moet de werknemer in de supermarkten, die de elektronische variant aanvaarden, geen cheques meer tellen maar kan met de kaart in de daarvoor bestemde terminal op dezelfde manier betalen als met bankcontact. Verlies van cheques, beschadigde en onbruikbare cheques behoren zo ook tot het verleden. 8

9 Verslag diensthoofdenmeeting burgerzaken centrumsteden Voor de halfjaarlijkse samenkomst van de diensthoofden burgerzaken van onze centrumsteden waren wij op 26 oktober te gast in de prachtige Oostenrijkse zaal van het stadhuis van Gent. Hierbij een kort overzicht van de agenda van die dag. Bij de verkiezingen van 14 oktober 2012 heeft Cevi ingestaan voor de levering van de kiezerslijsten en oproepingskaarten van kiezers waar de verwerking en verzending probleemloos en perfect binnen de timing is verlopen. Cevi pakte voor deze verkiezingen met twee primeurs uit voor Vlaanderen: Voor de eerste keer werden de elektronische kiezerslijsten via een centraal platform rechtstreeks en beveiligd via eid beschikbaar gesteld aan de politieke partijen en kandidaten. Wij registreerden meer dan downloads en gaven technische ondersteuning aan een 150-tal mandatarissen. Daarnaast hebben de voorzitters van de stemlokalen van zes gemeenten gebruik gemaakt van de nieuwe module digitale aanstippingslijsten. Meer details over de digitale aanstippingslijsten vindt u in het artikel op bladzijde 5. Het project Financieel Transactiebeheer staat momenteel in piloot in de gemeente Denderleeuw en de stad Brugge. Deze nieuwe module, die de betaaltransacties van de dienst bevolking automatisch doorgeeft naar de financiële dienst, werd voorgesteld tijdens twee productmeetings op 11 en 13 december in de gebouwen van Cevi. Tezelfdertijd werd op die dagen ook de nieuwe Vreemdelingenmodule voorgesteld. Daarnaast gaf Hilde Mortier kort uitleg over de nieuwe Win- LBv ( het lokaal bevolkingsbestand) en de omschakeling van het gebruik van de View op WinLBv naar het Abonnementensysteem bevolking. Hierdoor zullen andere toepassingen gemakkelijker, gestructureerder en beter beveiligd en gelogd kunnen gebruik maken van actuele persoonsgegevens. Patrick De Backer gaf kort weer wat mogelijk zal worden binnen het nieuwe e-loket fotograaf, waarover u meer zult vernemen in een volgende editie van de Cevi newsletter en op de klantendag van 18 april Anne Scheurweg gaf duiding bij het project modernisering burgerlijke stand en de stand van zaken rond het centraal strafregister. Ten slotte besprak Katie Bouckaert het onderzoeksproject in verband met het digitaal ondertekenen en afdrukken van documenten. In de namiddag werden we door Katie Van Cauwenberge, directeur van de dienst burgerzaken van de stad Gent begeleid naar het CAW (Centrum Algemeen Welzijnswerk) Artevelde in de prachtige oude abdij en kerk van de Franciskanen. Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector Productmeeting KELA-module Wij ontvingen recent een groot aantal gebruikers van onze Ouderenzorgtoepassing voor de lancering van de nieuwe module KELA. Deze module vereenvoudigt de planning en opvolging van de groepsactiviteiten/individuele behandelingen van Kine, Ergo, Logo en Animatie in uw woon- en zorgcentrum. OCMW Merelbeke en OCMW Waasmunster, die als piloot fungeerden, bevestigden de grote meerwaarde van deze module voor hun dagelijkse werking. De ergo beklemtoonde zowel het belang van de ADL-registraties als van de opvolging ervan terwijl de animatie het accent legde op het beheer van de activiteiten en de maandoverzichten. De kine toonde ten slotte aan hoe zij, naast hun individuele zorgplannen, hun dossiers in de toekomst op een vlotte en overzichtelijke manier elektronisch kunnen beheren. Wouter Van Der Cruyssen en Pascal Schelstraete, OCMW Stuur ons de coupon terug voor meer informatie. Merelbeke Ann Tempels en Anne Van Loon, OCMW Waasmunster 9

Op stapel. Katie Bouckaert

Op stapel. Katie Bouckaert Katie Bouckaert Unibel 1.50 gemeentebelastingen in eigen beheer: Nieuwe geg. belastingplichtigen en belaste goederen, nieuwe zoekmogelijkheid Historiek zendadressen en adressen verzonden documenten Uitbreiding

Nadere informatie

Guy Rammant, Daniëlle Koole en Joris Standaert Cevi userdag 13 november 2012

Guy Rammant, Daniëlle Koole en Joris Standaert Cevi userdag 13 november 2012 Ontsluiten van backoffice data Guy Rammant, Daniëlle Koole en Joris Standaert Cevi userdag 13 november 2012 Vraag en antwoord Hoe staat Cevi tegenover open standaarden? Hoe wordt de data in de back-office

Nadere informatie

Newsletter Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector

Newsletter Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector Newsletter Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector Editie 1 jaargang 1 Blankenberge wint e-gov Award met het Geoloket Bouwvoorschriften De

Nadere informatie

Overzicht van de gerealiseerde en toekomstige vernieuwingen in RBS Zorg+

Overzicht van de gerealiseerde en toekomstige vernieuwingen in RBS Zorg+ Overzicht van de gerealiseerde en toekomstige vernieuwingen in RBS Zorg+ KELA-module Elektronische aftekenmodule Link RBS Zorg+ met domotica (Televic/NikoProjects) Link RBS Zorg+ met apotheeksoftware Toekomstige

Nadere informatie

WebBv Verblijfsveranderingen Burger@verhuizen Elektronische berichten Extracties

WebBv Verblijfsveranderingen Burger@verhuizen Elektronische berichten Extracties 10 de Cevi Klantendag 1 WebBv Verblijfsveranderingen Burger@verhuizen Elektronische berichten Extracties Jasper Vervaert Marjan Hellin Hilde Mortier WebBv in ontwikkeling Sessie 4 Demo In- en afschrijvingen

Nadere informatie

Optimaliseer de digitalisering in uw BBC-boekhouding

Optimaliseer de digitalisering in uw BBC-boekhouding 10 de Cevi Klantendag 1 Optimaliseer de digitalisering in uw BBC-boekhouding Sander De Bo, financieel beheerder van gemeente en OCMW Zwevegem en Inge Vander Beke (Cevi NV) 10 de Cevi Klantendag 2 Inhoud

Nadere informatie

Newsletter Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector

Newsletter Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector Newsletter Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector Editie 1 jaargang 3 Oost- en West-Vlaamse steden en gemeenten scoren hoog in enquête e-government

Nadere informatie

Vernieuwd e-loket Burgerzaken

Vernieuwd e-loket Burgerzaken 11 de Cevi Klantendag 1 Burgerzaken Digitale afhandeling van attesten en uittreksels Hilde Mortier Senem Mavzer Freddy Van der Heyden e-loketaanvraag Principe Aanvraag Opmaak digitaal Afhandeling E-mail

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES (GAS)

GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES (GAS) 10 de Cevi Klantendag 1 GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES (GAS) Cindy Herrebaut GAS-toepassing Volledig aangepast en afgestemd op de GAS-wet van 24 juni 2013 stilstaan en parkeren Ondersteunt de GAS-ambtenaar

Nadere informatie

Cliëntenonthaal en trajectopvolging. Varianten in gebruik bij opstart (1)

Cliëntenonthaal en trajectopvolging. Varianten in gebruik bij opstart (1) Cliëntenonthaal en trajectopvolging Veronique Waeytens (Cevi) Varianten in gebruik bij opstart (1) OCMW Leuven: centraal onthaal met centrale spreekkamers Geen onthaal en geen balie: tickets worden gemaakt

Nadere informatie

Newsletter Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector

Newsletter Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector Newsletter Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector Editie 3 jaargang 1 Efficiënte leegstandsheffing met Neglect-X Cevi/Logins en aarixa slaan

Nadere informatie

School en studietoelagen EERSTE HULP BIJ HET DIGITALE CONTACT 23/01/2017 1

School en studietoelagen EERSTE HULP BIJ HET DIGITALE CONTACT 23/01/2017 1 School en studietoelagen EERSTE HULP BIJ HET DIGITALE CONTACT 23/01/2017 1 Inhoud Algemeen: wat zijn school- en studietoelagen? Aanvragen van een toelage I. Evolutie II. Hoe kan ik een school- of studietoelage

Nadere informatie

Efficiëntie? Dat is werken

Efficiëntie? Dat is werken Efficiëntie? Dat is werken met actuele informatie. Punt. Isabel Corporate Synchroniser Isabel Corporate Synchroniser Hoe efficiënt werkt u vandaag? Vandaag is het uitwisselen van bestanden tussen Isabel

Nadere informatie

Newsletter Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector

Newsletter Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector Newsletter Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector Editie 2 jaargang 3 De invloed van het CRAB decreet op uw dagelijkse werking Op 1 juni

Nadere informatie

Shopt IT CCSP goes on!

Shopt IT CCSP goes on! Shopt IT CCSP goes on! Uw CRM OSLO compliant 30 april 2015 10.40 11.30 uur V-ICT-OR Vlaamse ICT Organisatie CCSP agenda 10.40 CCSP - Johan van der Waal 10.55 Aalter - Els De Wulf 11.10 Samenvatting 11.20

Nadere informatie

DIS. Digital Information System

DIS. Digital Information System DIS Digital Information System Inhoud Digital Information System........................................ 4 ORGANI - Your Profit.................................................. 8 Digital Information

Nadere informatie

Newsletter Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector

Newsletter Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector Newsletter Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector Editie 2 jaargang 3 De invloed van het CRAB decreet op uw dagelijkse werking Op 1 juni

Nadere informatie

Newsletter Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector

Newsletter Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector Newsletter Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector Editie 1 jaargang 4 Impact van de digitale bouwaanvraag op uw werking Er beweegt momenteel

Nadere informatie

MyCareNet in uw Apotheek?

MyCareNet in uw Apotheek? MyCareNet in uw Apotheek? Met deze brochure willen we onze klanten informeren over de invoering van MyCareNet MyCareNet in uw apotheek MyCareNet is een initiatief van het NIC (Nationaal Intermutualistisch

Nadere informatie

Effectief opslaan en terugvinden van informatie OFFICE FILING

Effectief opslaan en terugvinden van informatie OFFICE FILING Effectief opslaan en terugvinden van informatie OFFICE FILING Snelle toegang tot uw dossiers optimaliseert uw productiviteit Informatie vormt de levenslijn binnen uw onderneming de basis van effectieve

Nadere informatie

PROBLEEMOPLOSSER MUTATIES

PROBLEEMOPLOSSER MUTATIES PROBLEEMOPLOSSER MUTATIES 1 INHOUDSOPGAVE 1 INHOUDSOPGAVE... 1 2 INLEIDING... 2 2.1 Colofon... 3 3 ER KOMEN GEEN NIEUWE MUTATIES MEER BINNEN... 4 3.1 Wanneer is het probleem ontstaan?... 4 3.1.1 Bekijk

Nadere informatie

Thuisloket. 12 mei 2016

Thuisloket. 12 mei 2016 Thuisloket 12 mei 2016 Kortrijk E-loket scenario 1: Het manuele werk Lage kostprijs software (eenvoudig webform) Lage drempel gebruiker Afschrift geboorte akte Uittreksel strafregister (tot 2016) Personeelsinzet

Nadere informatie

Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie

Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie Naast de mogelijkheden om uw programmatuur en gegevens bij Drie-O via Evy 2.0 in de cloud te hosten hebt u ook de mogelijkheid om uw ICT omgeving bij u

Nadere informatie

Lunadoc. Lunadoc. Geavanceerd Documentbeheer op maat van de KMO

Lunadoc. Lunadoc. Geavanceerd Documentbeheer op maat van de KMO Lunadoc Lunadoc Geavanceerd Documentbeheer op maat van de KMO Een archief moet lang ter beschikking blijven, ook al veranderen bepaalde servers en computers. De interface is altijd op maat. Iedere KMO

Nadere informatie

Doc-it-Easy UBL-import topaccount. www.wolterskluwer.be/business-software

Doc-it-Easy UBL-import topaccount. www.wolterskluwer.be/business-software Doc-it-Easy UBL-import topaccount www.wolterskluwer.be/business-software Doc-it-Easy 1 Nuttige informatie Handleiding Service Center, professionals @ your service 1-2-3 Support U kan 24/24, uw vraag of

Nadere informatie

Integratie van rijbewijzen in bankkaartmodel in WinBv

Integratie van rijbewijzen in bankkaartmodel in WinBv Handleiding Integratie van rijbewijzen in bankkaartmodel in WinBv Cevi NV Bisdomplein 3 9000 GENT Tel 09 264 07 01 contactcenter@cevi.be http://www.cevi.be 1 INHOUDSOPGAVE 1 INHOUDSOPGAVE... 1.1 2 INLEIDING...

Nadere informatie

Handleiding voor vertegenwoordigers van de Staat

Handleiding voor vertegenwoordigers van de Staat Uniek verslag Handleiding voor vertegenwoordigers van de Staat Version 1 1 Inhoudstafel Inhoudstafel...2 Inleiding...3 Webbrowsers...4 Verbinding maken met de toepassing...5 Formulier overeenkomst...12

Nadere informatie

De alles-in-1 Zorgapp

De alles-in-1 Zorgapp De alles-in-1 Zorgapp Tevreden cliënten en medewerkers Impact van zorgapps op de zorgverlening Meerwaarde van zorgapps in het zorgproces De rol van de zorgverlener verandert in rap tempo door nieuwe technologie

Nadere informatie

DAG VAN DE GEBRUIKER. Samen met CIPAL op weg naar de BBC 23 mei 2011

DAG VAN DE GEBRUIKER. Samen met CIPAL op weg naar de BBC 23 mei 2011 DAG VAN DE GEBRUIKER Samen met CIPAL op weg naar de BBC 23 mei 2011 1 BBC: wetgeving BBC en bronnen wetgeving en bronnen 2 BBC = beleids- en beheerscyclus: Het Besluit van de Vlaamse Regering betreffende

Nadere informatie

Team. Tijd. Tools. Eenvoudige, gebruiksvriendelijke en vlotte mobiele planning

Team. Tijd. Tools. Eenvoudige, gebruiksvriendelijke en vlotte mobiele planning Waarom? U beschikt over een onderneming van minstens 5 gebruikers en constateert dat u naast uw administratieve software meer en meer zaken moet bijhouden buiten deze software. biedt een volledig geautomatiseerd

Nadere informatie

Verwerking van elektronische facturen in de BBC-boekhouding

Verwerking van elektronische facturen in de BBC-boekhouding Verwerking van elektronische facturen in de BBC-boekhouding Marnic Fort (Stad Zottegem) Eric Steppe (Basware)/Paul Van Coillie (Arco) Christoph Verheecke (Cevi) E-invoice? PDF-invoice E-invoice VRS CAAS

Nadere informatie

Het notarisattest: automatische opvolging en opvolging via e-loket

Het notarisattest: automatische opvolging en opvolging via e-loket Het notarisattest: automatische opvolging en opvolging via e-loket Katleen Rogiers (Productbeheerder Cevi NV) Bart Verlinde (GIS-coördinator Knokke-Heist) Inhoud sessie Wat is notarisattest? Hoe gebeurt

Nadere informatie

Infodag Ticketingsoftware. 3 oktober 2011. Zwijnaarde - Gent

Infodag Ticketingsoftware. 3 oktober 2011. Zwijnaarde - Gent Mid- en Front Office Infodag Ticketingsoftware 3 oktober 2011 Zwijnaarde - Gent Uw uniek interlokaal samenwerkingsverband CIPAL DV oko LOCUS VVC HELIUS DSH - FC - 1 Mid- en Front Office STRATEGISCHE PIJLERS

Nadere informatie

ten dienste van burgers en ondernemingen: evaluatie van 4 jaar Vlaamse integratieprojecten e-

ten dienste van burgers en ondernemingen: evaluatie van 4 jaar Vlaamse integratieprojecten e- E-government ten dienste van burgers en ondernemingen: evaluatie van 4 jaar Vlaamse integratieprojecten e- government (CORVE) http://www.vlaanderen.be// 1 Inhoud 1. Wat zijn VIP-projecten? 2. Waarom VIP-projecten?

Nadere informatie

3NELåKANåOOKåBETROUWBAAR METå!CCEPTå&INANCIEEL

3NELåKANåOOKåBETROUWBAAR METå!CCEPTå&INANCIEEL !CCEPTå!UTOMATISERING 3NELåKANåOOKåBETROUWBAAR METå!CCEPTå&INANCIEEL - / / ) %æ#) * & %2 3 De boeken bijhouden in een mooie, moderne en snelle omgeving? Accept Financieel is dé complete software voor iedere

Nadere informatie

Elektronische verwerking van inkomende facturen in de BBCboekhouding

Elektronische verwerking van inkomende facturen in de BBCboekhouding Elektronische verwerking van inkomende facturen in de BBCboekhouding Dirk Van den Bossche (Cevi NV) PDF-invoice E-invoice VRS CAAS Kofax Preregistratie SAAS Isabel Certipost Basware DOMA Arco Timestamp

Nadere informatie

Energieprestatiedatabank - Meerdere registratiemogelijkheden voor verslaggevers

Energieprestatiedatabank - Meerdere registratiemogelijkheden voor verslaggevers VEA 1 Energieprestatiedatabank - Meerdere registratiemogelijkheden voor verslaggevers inhoud 1 Algemeen 2 Invoeren van nieuwe registratiegegevens 2.1 Ik ben een nieuwe verslaggever en ik wil mij registreren

Nadere informatie

1 Inleiding. 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 Verwerken... zaken 5 Afhandelen... van zaken. 7 Uitgebreidere... zaak opties

1 Inleiding. 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 Verwerken... zaken 5 Afhandelen... van zaken. 7 Uitgebreidere... zaak opties 2 Supportdesk Pro Introductie Inhoudsopgave I Supportdesk Pro 3 1 Inleiding... 3 2 Werkwijze... 3 II Zaken 4 1 Introductie... 4 2 Zaken beheren... 4 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 4 Verwerken...

Nadere informatie

Digitale Milieuvergunningsaanvraag. Info- en demosessie Versie 8 juli 2013 - Brugge

Digitale Milieuvergunningsaanvraag. Info- en demosessie Versie 8 juli 2013 - Brugge Info- en demosessie Versie 8 juli 2013 - Brugge Agenda Digitale Milieuvergunningsaanvraag Inleiding en projectverloop Regelgeving Pilootfase Toekomstperspectief (omgevingsvergunning) Indienen en ophalen

Nadere informatie

Newsletter Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector

Newsletter Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector Newsletter Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector Editie 2 jaargang 1 Efficiënte zorgregistratie aan bed in OCMW Bredene Het Woon- en Zorgcentrum

Nadere informatie

FAQ BBC. Foutmelding economische sectorcodes bij digitale rapportering

FAQ BBC. Foutmelding economische sectorcodes bij digitale rapportering FAQ BBC Foutmelding economische sectorcodes bij digitale rapportering Cevi NV Bisdomplein 3 9000 GENT Tel 09 264 07 01 contactcenter@cevi.be http://www.cevi.be Logins NV Gen. De Wittelaan 17 B32-2800 Mechelen

Nadere informatie

App4Broker : uw nieuwe app!

App4Broker : uw nieuwe app! App4Broker : uw nieuwe app! Pagina 1 van 20 Inhoudsopgave 1. U GEBRUIKT MYBROKER AL... 3 1.1. APP4BROKER DOWNLOADEN OP UW TABLET... 3 1.2. INSTALLATIE VAN HET CERTIFICAAT... 4 2. U HEEFT NOG NOOIT MET

Nadere informatie

Kassabeheer. De werkstations kunnen bediend worden via touchscreens, barcodelezers en ticketprinters. Tevens kan de toepassing de geldlade. aansturen.

Kassabeheer. De werkstations kunnen bediend worden via touchscreens, barcodelezers en ticketprinters. Tevens kan de toepassing de geldlade. aansturen. Financiën Kassa Kassabeheer KASSA is een geïntegreerd kassasysteem voor de verkoop van diensten en goederen door de gemeente- en OCMW besturen gaande van vuilniszakken, identiteitskaarten, reispassen en

Nadere informatie

HANDLEIDING CONTACTENDATABANK

HANDLEIDING CONTACTENDATABANK De Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Algemene Directie Instellingen en Bevolking Park Atrium Koloniënstraat 11 1000 Brussel HANDLEIDING CONTACTENDATABANK Verkiezingen Webapplicatie Contactpersonen

Nadere informatie

Dé oplossing voor het automatisch herkennen en verwerken van gescande en/of elektronisch aangeleverde documenten binnen Microsoft Dynamics NAV.

Dé oplossing voor het automatisch herkennen en verwerken van gescande en/of elektronisch aangeleverde documenten binnen Microsoft Dynamics NAV. Dé oplossing voor het automatisch herkennen en verwerken van gescande en/of elektronisch aangeleverde documenten binnen Microsoft Dynamics NAV. ONTVANG HERKEN VERWERK ARCHIVEER NAViDocs is de volledig

Nadere informatie

Kassa systeem voor de detailhandel Infobrochure

Kassa systeem voor de detailhandel Infobrochure Kassa systeem voor de detailhandel Infobrochure Bizziware bvba Beverenstraat 131 8810 Lichtervelde (0495) 57 80 26 www.bizziware.be info@bizziware.be Algemeen Kassa Studio is het resultaat van jarenlange

Nadere informatie

OCI koppeling webshop leveranciers

OCI koppeling webshop leveranciers OCI koppeling webshop leveranciers Laatste update: 14 juli 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Werking ProActive Inkoop 3 3. Opzet koppeling 5 3.1.Automatisch inloggen in de webshop...5 3.2.Terugkeren

Nadere informatie

Inhoud. Situering Doelstellingen Procedures Getuigenis: pilootproject Aalst. What s next?!

Inhoud. Situering Doelstellingen Procedures Getuigenis: pilootproject Aalst. What s next?! 11 de Cevi Klantendag 1 Burger@Verhuizen De elektronische en volautomatische afhandeling van adreswijzigingen Jasper Vervaert (Cevi) Jan De Ridder & Joris Fouquaet (Aalst) #BurgerAtVerhuizen Inhoud Situering

Nadere informatie

IRIS. Laakdal 17/09/2012 Iris, oog voor ondernemen.

IRIS. Laakdal 17/09/2012 Iris, oog voor ondernemen. Laakdal 17/09/2012 Iris, oog voor ondernemen. 1 Het Iris-project betreft: De creatie van een WEB-gebaseerd informatie- en communicatieplatform tussen: Wat? Gemeenten Ondernemingen Het Iris-project betreft:

Nadere informatie

Voorstelling iloket begrafenisondernemer 17 januari 2006

Voorstelling iloket begrafenisondernemer 17 januari 2006 Voorstelling iloket begrafenisondernemer 17 januari 2006 Iloket begrafenisondernemer Oorspronkelijke idee Schematische voorstelling: rode draad Omschrijving van het project Cyclus Oorspronkelijke idee

Nadere informatie

Presentatie praktijkdag scannen, herkennen en elektronische factuurverwerking. 21 september 2016

Presentatie praktijkdag scannen, herkennen en elektronische factuurverwerking. 21 september 2016 Presentatie praktijkdag scannen, herkennen en elektronische factuurverwerking 21 september 2016 HLB Van Daal & Partners, opgericht in 1979, is een ambitieuze accountants- en belastingadviesorganisatie

Nadere informatie

Databank personeelsbezetting 81 BESTUREN ZIJN OP HEDEN OOK EFFECTIEF GESTART MET GEGEVENS TE INVENTARISEREN!

Databank personeelsbezetting 81 BESTUREN ZIJN OP HEDEN OOK EFFECTIEF GESTART MET GEGEVENS TE INVENTARISEREN! Databank personeelsbezetting Nieuwsflits naar aanleiding van het project databank personeelsbezetting Een vergelijkend onderzoek voor Vlaamse gemeenten Geachte secretaris, Beste medewerker, CC Consult

Nadere informatie

Hoe optimaal gebruik maken van de nieuwe Archipol? Ivan Vanhaecht Arco Digital Paperflow

Hoe optimaal gebruik maken van de nieuwe Archipol? Ivan Vanhaecht Arco Digital Paperflow Hoe optimaal gebruik maken van de nieuwe Archipol? Ivan Vanhaecht Arco Digital Paperflow Agenda Overzicht versies Archipol Automated Login AAL Scansplitter 3.4 Vernieuwde OCR Finetuning rapportering Inscannen

Nadere informatie

o o o o E-mail Documenten beheer Kennis borging Vergaderen

o o o o E-mail Documenten beheer Kennis borging Vergaderen o o o o E-mail Documenten beheer Kennis borging Vergaderen Nieuwste versie van Office-desktoptoepassingen Licenties per gebruiker voor 5 computers incl Mac en mobiel Office-toepassingen naar een pc streamen

Nadere informatie

Hét complete Uitzendbureau in de Cloud. matcher

Hét complete Uitzendbureau in de Cloud. matcher Hét complete Uitzendbureau in de Cloud matcher Een processysteem in plaats van een administratiesysteem Meer dan twee keer zoveel tijd besteden aan sales en zo uw omzet verhogen. e-matcher maakt het mogelijk.

Nadere informatie

De Sodexo Card in beeld. De Sodexo Card in 2 min 30! www.youtube.com

De Sodexo Card in beeld. De Sodexo Card in 2 min 30! www.youtube.com De Sodexo Card in beeld De Sodexo Card in 2 min 30! www.youtube.com 2 Agenda Wat is de Sodexo Card? De Sodexo Card in de praktijk: Hoe uw Sodexo Card gebruiken? Hoe verloopt een transactie? Hoe uw uitgaven

Nadere informatie

dé online facturenservice

dé online facturenservice dé online facturenservice Digitaal factureren is niet alleen goedkoper dan papieren facturatie, het legt ook minder beslag op uw organisatie, kent een hogere service gerichtheid naar uw klanten en het

Nadere informatie

DIGITALE WERKBONNEN. Gemaakt door www.webactive.be. Bredabaan 871A 2930 Brasschaat EMAIL : info@webactive.be TEL : 0485/66.50.82

DIGITALE WERKBONNEN. Gemaakt door www.webactive.be. Bredabaan 871A 2930 Brasschaat EMAIL : info@webactive.be TEL : 0485/66.50.82 DIGITALE WERKBONNEN Gemaakt door www.webactive.be Bredabaan 871A 2930 Brasschaat EMAIL : info@webactive.be TEL : 0485/66.50.82 DIGITALE WERKBONNEN geeft je zoveel meer mogelijkheden Web Active heeft zich

Nadere informatie

De digitale stempel. Kroonstuk van een volledig digitaal loket 10/07/12

De digitale stempel. Kroonstuk van een volledig digitaal loket 10/07/12 De digitale stempel Kroonstuk van een volledig digitaal loket 10/07/12 Digitale voortrekkersrol Eerste stad met webcamloket Grote focus op usability Grondige aanpak Eerste bestuur met digitale stempel

Nadere informatie

MEER TIJD. voor uw patiënt

MEER TIJD. voor uw patiënt MEER TIJD voor uw patiënt Het EMD (Elektronisch Medisch Dossier) is uitgegroeid tot een onmisbaar instrument in de huisartsenpraktijk. Het is daarom belangrijk dat u over een programma beschikt dat naadloos

Nadere informatie

Module Scoda. Handleiding oktober 2012. 1 Module Scoda - Handleiding Inform BVBA

Module Scoda. Handleiding oktober 2012. 1 Module Scoda - Handleiding Inform BVBA Module Scoda Handleiding oktober 2012 1 Module Scoda - Handleiding Inform BVBA Inhoud 1. Doel van de module Scoda... 3 2. Schematisch Overzicht... 4 3. Het verkrijgen van CODA-bestanden... 5 4. Het downloaden

Nadere informatie

Handleiding inschrijvingsmodule raamovereenkomsten. Deel 1 : Inloggen als instelling

Handleiding inschrijvingsmodule raamovereenkomsten. Deel 1 : Inloggen als instelling Bisdom Antwerpen Vicariaat voor het onderwijs Handleiding inschrijvingsmodule raamovereenkomsten 1. INLEIDING Deel 1 : Inloggen als instelling Het inschrijven voor een raamovereenkomst gebeurt per instelling

Nadere informatie

NORA Document Management Software

NORA Document Management Software NORA Document Management Software Beheer en beheers uw document flow INHOUD NORA Eenvoudig documentenbeheer NORA: eenvoudig documentenbeheer 3 MODULES Dossier- en contactenbeheer 4 Documenten 5 Berichten

Nadere informatie

Cevi Opvolging Beheer Registratie Agendapunten. Fien De Keulenaer (Cevi)

Cevi Opvolging Beheer Registratie Agendapunten. Fien De Keulenaer (Cevi) Notuleringstoepassing Cobra Cevi Opvolging Beheer Registratie Agendapunten Fien De Keulenaer (Cevi) Doel: Notulering van elk soort zitting Gemeenteraad en College van burgemeester en schepenen Raad voor

Nadere informatie

Wat vertellen we u graag? Kristien Ooghe domein belastingen Daisy Vercruysse domein financiën

Wat vertellen we u graag? Kristien Ooghe domein belastingen Daisy Vercruysse domein financiën 11 de Cevi Klantendag 1 Kristien Ooghe domein belastingen Daisy Vercruysse domein financiën Wat vertellen we u graag? Welkom Debiteurenbeheer Rollen en rechten Beveiliging en logging Aanbevelingen per

Nadere informatie

DAVE. Migratie Cockpit A BUSINESS INTELLIGENCE ODYSSEY. Inleiding. Voorbereiding

DAVE. Migratie Cockpit A BUSINESS INTELLIGENCE ODYSSEY. Inleiding. Voorbereiding DAVE A BUSINESS INTELLIGENCE ODYSSEY Migratie Cockpit Inleiding De module Migratie zorgt ervoor dat u op een vlotte manier kan overstappen van Cockpit Boekhouding naar Dave Accounting. Dit betekent dat

Nadere informatie

HANDLEIDING E-LOKET VOOR KWALITEITSINDICATOREN

HANDLEIDING E-LOKET VOOR KWALITEITSINDICATOREN / handleiding HANDLEIDING E-LOKET VOOR KWALITEITSINDICATOREN / versie 1.1-4.06.2015 4.06.2015 Handleiding e-loket voor kwaliteitsindicatoren 1/11 Inhoudstafel 1 Inleiding 3 2 Toegang tot het e-loket 3

Nadere informatie

Geen extra ingave in de administratieve toepassing Tijdswinst voor de ondernemer en de burger Opvolgingsmechanisme

Geen extra ingave in de administratieve toepassing Tijdswinst voor de ondernemer en de burger Opvolgingsmechanisme E-communicatie via E-loket van Cevi Koppeling met de backoffice Geen extra ingave in de administratieve toepassing Tijdswinst voor de ondernemer en de burger Opvolgingsmechanisme Verscheidene authenticatiemogelijkheden

Nadere informatie

SCHACHTBOKKEN - EISDEN Misjel Decleer

SCHACHTBOKKEN - EISDEN Misjel Decleer SCHACHTBOKKEN - EISDEN Misjel Decleer DIGITALE BOUWAANVRAAG ERVARINGEN IN DE PRAKTIJK 02/12/2014 STUDIEDAG OMGEVINGSVERGUNNING GEMEENTEmaasmechelen 2 INHOUD Het omgevingsloket Eigen dossierbeheersysteem

Nadere informatie

Digitaal Ondertekenen

Digitaal Ondertekenen Digitaal Ondertekenen Cevi Userdag 23 februari 2016 Bart Callewaert Gangbare document-formaten? PDF (Portable Document Format) Meerdere oplossingen om te ondertekenen. Viewers gratis en wijdverspreid (Adobe

Nadere informatie

E-docs. Beschikbaar vanaf XDMS 6.6

E-docs. Beschikbaar vanaf XDMS 6.6 E-docs Beschikbaar vanaf XDMS 6.6 Intro Automatisering, digitalisering en vooruitgang; dit zijn termen die vaak samengaan met een vernieuwde manier van werken. Streven naar een optimaal verloop van uw

Nadere informatie

Elektronische indiening fiscale fiches

Elektronische indiening fiscale fiches Elektronische indiening fiscale fiches De intentie van dit document is niet alle gevolgen en mogelijkheden van de elektronische indiening van de fiscale fiches weer te geven. Het probeert enkel een praktische

Nadere informatie

AbiLoGIS GIS voor Abifire 6 juni 2007. AbiLoGIS. AbiLoGIS. Eddy Janssen Piet De Meester. Cevi NV. Seminarie Brandweer 6/6/2007

AbiLoGIS GIS voor Abifire 6 juni 2007. AbiLoGIS. AbiLoGIS. Eddy Janssen Piet De Meester. Cevi NV. Seminarie Brandweer 6/6/2007 AbiLoGIS Eddy Janssen Piet De Meester Cevi NV Seminarie Brandweer 6/6/2007 Wat? AbiLoGIS Programma om Databankgegevens van AbiFire Via een kaartprogramma (een GIS in informaticajargon) * In een digitale

Nadere informatie

Agenda. AbiWare en GIS. AbiWare. AbiWare Gebruikers. AbiWare Gebruikers. Kennismaking GIS en EDL. Eurotronics NV april / juni 2005

Agenda. AbiWare en GIS. AbiWare. AbiWare Gebruikers. AbiWare Gebruikers. Kennismaking GIS en EDL. Eurotronics NV april / juni 2005 Agenda Dhr Pol Van Cleemput - AbiWare Inleiding AbiPlan en GIS Dhr Peter Bonne Eurotronics Situering GIS en EDL product Demo AbiFire EDL Vragen AbiWare en GIS Pol Van Cleemput AbiWare 23 juni 25 Eurotronics

Nadere informatie

IRIS heeft TEC Documents geselecteerd als één van haar beste resellers. Om dat te vieren doet TEC u een bijzondere aanbieding.

IRIS heeft TEC Documents geselecteerd als één van haar beste resellers. Om dat te vieren doet TEC u een bijzondere aanbieding. Zomeractie IRIS heeft TEC Documents geselecteerd als één van haar beste resellers Om dat te vieren doet TEC u een bijzondere aanbieding. Als u nu IRIS Capture Pro aanschaft bieden wij u 20% korting op

Nadere informatie

Usernamiddag 23/02/2016

Usernamiddag 23/02/2016 Usernamiddag 23/02/2016 FOCUS op 2016: Wat brengt de toekomst? Algemeen Integratie Digitalisering Optimalisatie Mobiel werken Beleidsinformatie Belastingen Doccle Integratie kohieren Integratie aanmaning

Nadere informatie

samen groeien - samen oogsten - samen proeven NICO CRAS

samen groeien - samen oogsten - samen proeven NICO CRAS NICO CRAS CIPAL onderscheidt zich van de andere dienstenleveranciers in het feit dat zij als intercommunale dezelfde publieke identiteit draagt als haar klanten en door haar origine en sectorkennis

Nadere informatie

E-loket gemeentebelastingen

E-loket gemeentebelastingen E-loket gemeentebelastingen Hoe uw aangifte invullen en indienen via het Internet? Waarom kiezen voor een elektronische aangifte? Bij het elektronisch indienen van uw aangifte geniet u van de voordelen

Nadere informatie

BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10

BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10 Nieuwsbrief BeheerVisie Nieuwsbrief BeheerVisie 2015, Editie 2 Nieuws BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10 BeheerVisie geeft advies MeldDesk App Message Router MeldDesk Gebruikers Forum Nieuwe MeldDesk

Nadere informatie

Gebruikershandleiding User Management Scenario 2

Gebruikershandleiding User Management Scenario 2 Gebruikershandleiding User Management Scenario 2 Inhoud Stap 1 Aanvraag van de hoedanigheid Beheerder aanvullende pensioenen... 3 Stap 2 Activeren van een hoedanigheid Beheerder aanvullende pensioenen

Nadere informatie

Nieuwe aanvraagprocedure 2016. FAQ voor de burger

Nieuwe aanvraagprocedure 2016. FAQ voor de burger Nieuwe aanvraagprocedure 2016 FAQ voor de burger 1 Screening Kom ik in aanmerking... 5 Wat is de bedoeling van de screening?... 5 Kan ik niet meteen de vragenlijst invullen?... 5 Zijn de resultaten van

Nadere informatie

Handleiding. MyCareNet in Baltes

Handleiding. MyCareNet in Baltes Handleiding MyCareNet in Baltes 26/02/2015 Handleiding MyCareNet in Baltes Colofon Nr versie van de Software: Nr revisie handleiding: 1.5 Datum: 26 februari 2015 Adres: Corilus NV Hogenakkerhoek 5 9150

Nadere informatie

NOTA. Inhoud. Stuurgroep Informatica 2014-12-09. ICT-Richtlijn

NOTA. Inhoud. Stuurgroep Informatica 2014-12-09. ICT-Richtlijn FACULTEIT THEOLOGIE EN RELIGIEWETENSCHAPPEN SINT-MICHIELSSTRAAT 4 BUS 3100 3000 LEUVEN DATUM C.C. 2014-12-09 NOTA TAL BLZ. ICT-Richtlijn Aanvullend aan de universitaire gedragslijn 1, waar elk personeelslid

Nadere informatie

U begrijpt dat een deel van uw administratie weinig geautomatiseerd is. TeamPlayer biedt nu voor u de oplossing.

U begrijpt dat een deel van uw administratie weinig geautomatiseerd is. TeamPlayer biedt nu voor u de oplossing. Waarom TeamPlayer? Wellicht heeft u reeds een administratief programma waarmee uw boekhouding, facturatie of bestellingen worden beheerd. Deze programma s schieten echter tekort als het gaat over nog andere

Nadere informatie

MELDDESK. Het systeem voor het registreren, afhandelen en rapporteren. van meldingen in de gemeente!

MELDDESK. Het systeem voor het registreren, afhandelen en rapporteren. van meldingen in de gemeente! MELDDESK Het systeem voor het registreren, afhandelen en rapporteren van meldingen in de gemeente! MELDDESK WANT UW BURGER IS TOCH GEEN BIJZAAK! MeldDesk is een toonaangevend informatiesysteem voor gemeenten

Nadere informatie

Welzijn. Ouderenzorg RBS Zorg+, versie 3 1 DOEL 2 FUNCTIONALITEITEN. 2.1 Interne afstemming op maat van uw rusthuis

Welzijn. Ouderenzorg RBS Zorg+, versie 3 1 DOEL 2 FUNCTIONALITEITEN. 2.1 Interne afstemming op maat van uw rusthuis Welzijn Ouderenzorg RBS Zorg+, versie 3 1 DOEL RBS Zorg+ is een nieuw, aanvullend product binnen RBS (Rusthuis Beheer Systeem) naast de toepassingen RBS Basis+ en RBS WebRap. Terwijl RBS Basis+ voornamelijk

Nadere informatie

Handleiding. Loginadministratie. Cevi NV Bisdomplein GENT Tel

Handleiding. Loginadministratie. Cevi NV Bisdomplein GENT Tel Handleiding Loginadministratie Cevi NV Bisdomplein 3 9000 GENT Tel 09 264 07 01 contactcenter@cevi.be http://www.cevi.be 1 INHOUDSOPGAVE 1 INHOUDSOPGAVE... 1.1 2 INLEIDING... 2.1 2.1 Voorwoord... 2.1 2.2

Nadere informatie

E-Newsletter Een Econocom newsletter met focus op leasing

E-Newsletter Een Econocom newsletter met focus op leasing in dit nummer Een Econocom newsletter met focus op leasing Nr 2 Operationele lease is altijd dan zelf kopen Een Econocom newsletter met focus op leasing In dit nummer Nr 2 sluiten 03 Inleiding 04 Verborgen

Nadere informatie

Provinciebelasting op Bedrijven 2014

Provinciebelasting op Bedrijven 2014 Provinciebelasting op Bedrijven 2014 Hoe uw aangifte invullen en indienen via het Internet? Waarom kiezen voor een elektronische aangifte? Bij het elektronisch indienen van uw aangifte voor de Provinciebelasting

Nadere informatie

ISABEL 6. SLIMME BOEKHOUDING

ISABEL 6. SLIMME BOEKHOUDING ISABEL 6. SLIMME BOEKHOUDING ACCOUNTING OPTIMIZED OPTIMALISEER UW BOEKHOUDING EN TEL UW TIJDSWINST. BETER BOEKHOUDEN DANKZIJ ISABEL 6. Isabel 6, één oplossing met tal van voordelen. Isabel 6 is de enige

Nadere informatie

Toelichting bij onze werkwijze

Toelichting bij onze werkwijze Toelichting bij onze werkwijze GMI group Helpdesk Referentie: IDH_20120713_HDP_V2.0 Datum: 15 oktober 2015 COLOFON TITEL Een toelichting bij onze werkwijze GMI group Helpdesk UITGEVER GMI group N.V. De

Nadere informatie

NewsFlash. NOVEMBER 2013 THEMA IN DIT NUMMER: Softalmo SQL, recente ontwikkelingen

NewsFlash. NOVEMBER 2013 THEMA IN DIT NUMMER: Softalmo SQL, recente ontwikkelingen NewsFlash NOVEMBER 2013 THEMA IN DIT NUMMER: Softalmo SQL, recente ontwikkelingen Geachte dokter, Beste klant, Met deze nieuwsbrief wensen we u op de hoogte te houden van de nieuwste ontwikkelingen binnen

Nadere informatie

Handleiding Mijn Websign

Handleiding Mijn Websign Handleiding Mijn Websign Gemnet BV Postbus 19535 2500 CM Den Haag Tel: 070-3436900 www.gemnet.nl info@gemnet.nl Versie 1.1, augustus 2011 Handleiding Mijn WebSign Document nummer 1.1 Augustus 2011 Handleiding

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Kinrooi Breeërsesteenweg 146 Postcode en plaats Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Kinrooi/W65B-SFGE/2016 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Nadere informatie

Naar een nieuw organisatie- en dienstverleningsmodel in Harelbeke

Naar een nieuw organisatie- en dienstverleningsmodel in Harelbeke Naar een nieuw organisatie- en dienstverleningsmodel in Harelbeke inhoud 1. Het veranderingsproject Dynamo 2. Onze vroegere ervaring : De productencatalogus als digitale invulling van het sociaal huis

Nadere informatie

NewsFlash. NOVEMBER 2014 THEMA IN DIT NUMMER: Softalmo SQL, recente ontwikkelingen. Beste dokter,

NewsFlash. NOVEMBER 2014 THEMA IN DIT NUMMER: Softalmo SQL, recente ontwikkelingen. Beste dokter, NewsFlash Connected Healthcare NOVEMBER 2014 THEMA IN DIT NUMMER: Softalmo SQL, recente ontwikkelingen Beste dokter, Via deze nieuwsbrief wens ik u op de hoogte te houden van de nieuwste ontwikkelingen

Nadere informatie

Toelichting bij onze werkwijze

Toelichting bij onze werkwijze Toelichting bij onze werkwijze GMI group Helpdesk Referentie: IDH_20120713_HDP_V2.0 Datum: 23 juli 2015 COLOFON TITEL Een toelichting bij onze werkwijze GMI group Helpdesk UITGEVER GMI group N.V. De Pintelaan

Nadere informatie

ISABEL 6. VLOTTE SAMENWERKING

ISABEL 6. VLOTTE SAMENWERKING ISABEL 6. VLOTTE SAMENWERKING TEAMWORK IMPROVED VLOT SAMENWERKEN IN ALLE VEILIGHEID: IDEAAL, OOK VOOR UW BEDRIJF. BETER TEAMWERK DANKZIJ ISABEL 6. Isabel 6 is speciaal ontworpen voor bedrijven zoals het

Nadere informatie