INTERVIEW MET CIO AKZONOBEL TWITTER ALS KLANTENSERVICE WIKI S EN KENNISMANAGEMENT E-GOVERNMENT IN NEDERLAND KETENINTEGRATIE ZORGINSTELLINGEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INTERVIEW MET CIO AKZONOBEL TWITTER ALS KLANTENSERVICE WIKI S EN KENNISMANAGEMENT E-GOVERNMENT IN NEDERLAND KETENINTEGRATIE ZORGINSTELLINGEN"

Transcriptie

1 Magazine voor Informatiemanagement INTERVIEW MET CIO AKZONOBEL TWITTER ALS KLANTENSERVICE WIKI S EN KENNISMANAGEMENT E-GOVERNMENT IN NEDERLAND KETENINTEGRATIE ZORGINSTELLINGEN Jaargang 10 - Editie 2 - Mei 2011

2 INHOUDSOPGAVE CIO AKZONOBEL 5 Een CIO met internationale ervaring 5 Emile Bons & Bas van Steen Twitter als nieuwe klantenservice 9 Niek Maas Afgestudeerden 13 E-government in Nederland 15 Jaap Evertse, Gertjan Scholten & Roger Gerrits Wat is de waarde van een eigen klant community 19 Robin van Lieshout Ketenintegratie tussen woningcorporaties en zorginstellingen 22 René van den Brand 9 SOCIAL CRM Het ondernemersgen: heb jij het ook in je? 27 Josette Dijkhuizen Column: het nieuwe presenteren? 30 Jerre Maas Rol van wiki s in kennismanagement 31 Robin Mulder Difficulties on the Russian road to ERP 34 Natalia Sukhotina ERP IN RUSLAND 15 Oud IM ers aan het woord 38 Het semi-wetenschappelijke magazine.ego is een uitgave van studievereniging Asset SBIT in samenwerking met alumnivereniging EKSBIT. Asset SBIT is de Tilburgse vereniging voor studenten Information Management en andere geïnteresseerden in dit vakgebied. Het magazine wordt verspreid onder alle leden van Asset SBIT en de alumnivereniging EKSBIT, de medewerkers van het departement Information Management aan de Universiteit van Tilburg en geïnteresseerden uit het bedrijfsleven. Redactieadres Asset SBIT Kamer E116 t.a.v. redactie.ego Postbus LE Tilburg [t] [f] [e] [i] Redactie Jeroen Bekkers Emile Bons Xander Bordeaux Jaap Evertse Carlijn Frins Roger Gerrits Niek Maas Robin Mulder Mark Musters Gertjan Scholten Grafisch Ontwerp SBIT DsK. Vormgeving Niek Maas Rodney Dekkers Druk Orangebook, Tilburg Oplage exemplaren Copyright Voor overname van (delen van) artikelen dient schriftelijk toestemming te worden gevraagd aan de redactie. In de artikelen gedane uitspraken vallen onder de verantwoordelijkheid van de desbetreffende auteurs. COLOFON

3 #Redactioneel Voor u ligt de tweede uitgave van het.ego magazine van jaargang 10, de 29 e editie sinds de eerste uitgave in In deze editie vindt u ook weer veel aandacht voor social media, dit keer in combinatie met Customer Relationship Management. Er wordt ingegaan op het ontstaan van social CRM, wat consumenten verwachten van ondernemingen op het gebied van social media en wat de Return On Investment hierbij is. Buiten een artikel over de praktijktoepassingen van social media binnen het bedrijfsleven is er ook een eigen.ego onderzoek naar de theoretische onderbouwing ervan, ondersteund door verschillende modellen. Deze editie heeft ook een internationaal tintje. De Russische studente Natalia Sukhotina, werkzaam bij Deloitte Enterprise Application Team, beantwoordt voor ons een aantal vragen over typisch Russische eigenschappen in het bedrijfsleven, met name zaken die het implementeren van Enterprise Resource Planning systemen beïnvloeden. Zo zijn er dingen aan te merken op de manier van management, het hoge percentage onsuccesvolle projecten en de Russische mentaliteit. VVA-informatisering heeft een onderzoek gedaan naar benodigde eigenschappen voor een succesvolle ketenintegratie tussen zorginstellingen en woningcorporaties. Mensen willen steeds langer zelfstandig blijven wonen, hierdoor ontstaat een groeiende vraag naar zorg aan huis. Ook regelgeving en nieuwe marktwerkingen dragen bij aan deze vorm van samenwerking. De.ego redactie is voor deze editie afgereisd naar de Zuidas in Amsterdam om daar een interview af te nemen met de CIO van AkzoNobel; Pieter Schoehuijs. Hij legt ons uit wat het zijn van CIO bij AkzoNobel inhoudt en waar hij dagelijks mee te maken krijgt. Zo stelt hij zichzelf voor de uitdaging om het aantal verschillende ERP systemen bij AkzoNobel terug te brengen naar slechts tien. Zo heeft hij het aantal verschillende systemen al terug weten te brengen van 200 systemen, zes jaar geleden, naar 127 op dit moment. Gezien de huidige commotie rondom privacy en beveiliging van digitale gegevens, zeker met het oog op de arrestatie van Julian Assange door zijn betrokkenheid bij Wikileaks, hebben we Colette Cuijpers geïnterviewd en haar gevraagd haar licht te schijnen op een aantal zaken met betrekking tot de privacy van Nederlandse EMILE BONS JAAP EVERTSE ROGER GERRITS JEROEN BEKKERS XANDER BORDEAUX CARLIJN FRINS REDACTIONEEL burgers in overheidssystemen. Op de Universiteit van Tilburg is zij werkzaam bij TILT, het Tilburg Institute for Law and Technology. TILT heeft een adviserende functie voor onder andere de UvT, maar ook de Nederlandse Overheid. Zo heeft TILT recent onderzoek gedaan naar slimme energiemeters en de implicaties die NIEK MAAS hieraan verbonden zijn voor de Nederlandse bevolking. In de column is deze keer een bijdrage te vinden over het (onnodig) gebruik van nieuwe presentatiemethoden. Het lijkt alsof we ons meer op de buitenkant van de presentatie richten dan op de inhoud. ROBIN MULDER Deze 29 e editie zit dus weer vol interessante artikelen, waar u hopelijk weer veel leesplezier mee beleefd. Wij gaan alvast hard aan de slag met de 30 e editie en het tienjarig jubileum van.ego magazine! Namens de redactie, MARK GERTJAN SCHOLTEN

4 HIPO HAALT ER MEER UIT ONTDEK TNO WIJ ZOEKEN HIGH POTENTIALS MET TOMELOZE ENERGIE OM SAMEN INNOVATIEVE OPLOSSINGEN TE VINDEN VOOR VRAAGSTUKKEN VAN VANDAAG EN MORGEN. WERKENBIJTNO.NL

5 interview met Door: Emile Bons & Bas van Steen EEN CIO MET INTERNATIONALE ERVARING Bij binnenkomst viel het ons direct op dat AkzoNobel een no-nonsense organisatie is: waar op de gehele Zuidas deuren vanzelf voor je open gaan, doet men dat bij AkzoNobel liever zelf en zelfs de Chief Information Officer (CIO) van AkzoNobel drinkt zijn koffie uit een eigen mok..ego Magazine had een interview met Pieter Schoehuijs, CIO van AkzoNobel, over de functie van IT binnen AkzoNobel, het verschil tussen werken in de Verenigde Staten en Europa, de positie van de CIO binnen de organisatie en de balans tussen outsourcing en zelf doen. Pieter Schoehuijs <naam> Pieter Schoehuijs is bijna het schoolvoorbeeld van hoe < je carrière t kunt emaken binnen k het s Information t Management vakgebied. Waar hij ooit begon als student > computerwetenschappen aan de TU Delft, vervolgens startte als IT auditor en informatieanalist, heeft hij nu de positie van CIO binnen AkzoNobel dankzij de internationale ervaring die hij opdeed in de Verenigde Staten. Het terug verhuizen naar Nederland was voor Schoehuijs een logische keuze bij de aanbieding van een baan als CIO bij AkzoNobel. Hij had op dat moment daartoe de mogelijkheid, zowel privé als zakelijk gezien, doordat zijn kinderen de leeftijd hadden waarop verhuizen mogelijk was en bevond zich in de zakelijke positie waarin hij op een punt kwam waar hij, door reorganisatie, voor een nieuwe baan moest kiezen. Het interessante aan AkzoNobel, zo licht Schoehuijs toe, is de fragmentatie van het applicatielandschap. Doordat AkzoNobel bestaat uit verschillende business units, vaak door middel van acquisities verworven, bestaat er een heel divers applicatielandschap binnen deze organisatie. Hij geeft aan dat men pas zes jaar actief is om deze diversiteit terug te dringen. Schoehuijs geeft als voorbeeld dat er destijds 200 ERP systemen werden gebruikt binnen de organisatie, waar dit er nu nog 127 zijn. Volgens Schoehuijs zou dit aantal verder terug te dringen zijn tot minder dan tien. Consolidatie tussen business units leidt tot consolidatie van het applicatieportfolio waardoor deze reductie mogelijk wordt gemaakt. Veelvoud aan ERP-systemen Wij vroegen Schoehuijs waar dit streven van minder dan tien ERP applicaties vandaan komt en waarom je als organisatie niet zou streven naar één ERP systeem. Schoehuijs geeft aan dat dit voor AkzoNobel niet optimaal is omdat er verschillentussen business units zijn op governance en beleid Dit leidt tot verschillende processen waardoor ondersteuning door één systeem niet eenvoudig mogelijk is. Deze verschillen zijn te rechtvaardigen doordat de business units verschillende segmenten van klanten bedienen en deze een eigen aanpak vragen, deze segmenten hebben weinig overlap. Het maakt mij ook niet uit of ze systeem X, Y of Z gebruiken, zolang de achterliggende datastandaard maar hetzelfde is, licht Schoehuijs toe. Hij doelt hiermee op de verplichting die je als organisatie hebt, wanneer je een applicatieportfolio met een grote diversiteit hanteert, om te garanderen dat je dit volgens eenzelfde datastandaard doet om te zorgen dat het genereren van rapportages over de volledige organisatie mogelijk blijft. Schoehuijs beargumenteert de keuze voor verschillende systemen voor verschillende business units wel eens met het volgende voorbeeld: Wij hebben thuis twee kinderen en twee auto s, de buren precies hetzelfde. Met elkaar hebben we dus vier auto s waarvan er altijd wel één of twee thuis zijn. Dit zou betekenen dat je, door te delen, één of twee auto s weg zou kunnen doen. Omdat je echter geen afspraken met elkaar wil maken over het gebruik ervan, besluit je om toch voor vier auto s te kiezen. Je moet daarbij niet alleen denken aan afspraken in plaats en tijd maar ook welk type en merk auto en wie betaalt voor welk deel van de auto en brandstof. In onze ogen is dit een sterk voorbeeld omdat het in een notendop uitlegt waarom het soms legitiem kan zijn om voor verschillende systemen in één organisatie te kiezen..ego 5

6 Positie van de CIO Wij haalden de discussie aan die nog al eens gevoerd wordt over de positie van de CIO binnen de organisatie: of deze wel of niet op board level moet acteren. Schoehuijs geeft aan dat deze discussie eigenlijk niet relevant is, zolang hij zelf maar voldoende speelruimte heeft om zelf de koers te bepalen. Binnen AkzoNobel is de CIO gepositioneerd onder de CFO, wat volgens Schoehuijs prima is: Het is niet verkeerd om de man met de portemonnee als vriend te hebben. Het geeft wel weer dat IT binnen AkzoNobel geen strategische positie heeft, zo licht hij toe. AkzoNobel heeft als strategie te excelleren in de producten die zij levert, de IT is hierin louter ondersteunend. IT-uitdaging binnen AkzoNobel Wij vroegen of het beheren van IT binnen een organisatie van AkzoNobel anders is dan het beheren van IT in bijvoorbeeld een bank. Schoehuijs geeft aan dat het beheren van IT binnen een industriële organisatie als AkzoNobel meer is dan alleen het licht aanhouden. Als voorbeeld noemt hij een project dat is gestart in het kader van de samenwerking met de Amerikaanse winkelketen Wal-Mart. Wal-Mart, zo licht Schoehuijs toe, heeft een streng beleid in zogenoemde OTIF: on time in full. Dit beleid betekent voor AkzoNobel dat zij hun eigen supply chain in deze samenwerking goed moeten bewaken; een vraagstuk voor de organisatie en dus voor IT. AkzoNobel krijgt de opdracht tot levering die in een bepaald tijdsframe plaats moet vinden. Deze levering moet correct worden uitgevoerd om te voorkomen dat Wal-Mart AkzoNobel met een boete belast. Een uitdaging voor de IT-functie binnen AkzoNobel, vertelt Schoehuijs, is het ondersteunen van de flexibiliteit binnen de organisatie richting de business units. Verschillende business units voeren verschillende takken van sport uit welke allemaal door IT ondersteund moeten worden. Daarnaast is het van belang dat de organisatie snel kan acteren in het geval van acquisities van nieuwe bedrijven. Wat van belang is, zo geeft Schoehuijs aan, is dat je als organisatie snapt dat IT ondersteunend moet zijn in die vlakken waar IT als commodity wordt gebruikt (infrastructuur en ) en dat IT strategisch ingezet moet kunnen worden op die vlakken waar het een verschil kan maken. Een van deze gebieden waar IT een verschil zou kunnen maken is inkoop. Binnen AkzoNobel wordt grofweg 50 procent van de omzet besteed aan inkoop van grondstoffen en energie. Op een totale omzet van 14 miljard kun je door efficiencyverbeteringen al snel een voordeel behalen. Al is het maar een half procent aldus Schoehuijs. Cloud computing Wij vroegen hoe AkzoNobel omgaat met het gebruik van Cloud computing binnen de organisatie in vergelijking tot traditionele systemen binnen de organisatie. Schoehuijs geeft aan dat externe systemen, waaronder systemen welke als Cloud computing worden aangemerkt, inderdaad 6.ego

7 Interview Pieter Schoehuijs voor de organisatie de plicht met zich meebrengen om inzicht te hebben in de regels en toegangscontrole binnen een dergelijk systeem. Bij een meer traditioneel systeem, zo geeft hij aan, is het immers eenvoudiger om je ervan te verzekeren dat de gebruiker die de organisatie verlaten heeft geen toegang meer heeft tot de applicatie. Bij de externe applicatie ligt dit vaak anders. Bij een organisatie als AkzoNobel creëert dit nieuwe functiegebieden zoals die van Service Delivery Manager, een rol voor het managen van externe systemen. Uiteindelijk gaat het om het maken van afspraken binnen de organisatie, zo geeft Schoehuijs aan, beleid, governance en het creëren van interfaces. Schoehuijs vertelt dat het idee achter Cloud Computing volgens hem niet nieuw is: De payroll van organisaties wordt vaak al jarenlang uitbesteed. Wel komt er nu een omslagpunt waarop we kunnen vertrouwen op Cloud computing. Het heeft ook zijn voordelen. Het wordt immers meer tastbaar wat een IT-dienst kost. Schoehuijs schetst het voorbeeld van een box welke in het geval van Cloud computing in zijn opinie te verkrijgen zou moeten zijn in verschillende varianten, uiteenlopend in prijs en opslagcapaciteit. Het wordt in dat geval veel eenvoudiger om de diensten die geboden worden te bewaken en je te concentreren op datgene waar je het verschil kunt maken. Daarnaast kun je de eindgebruiker laten zien wat het kost om meer af te nemen dan de standaard. Uiteraard laten wij ons meten met de Gartner benchmarks van deze wereld, zo geeft Schoehuijs aan. Hij merkt hier echter bij op dat het van belang is om je te realiseren dat dergelijke benchmarks zich concentreren op de kosten die IT met zich meebrengt en veel minder op de waarde die de organisatie hiervoor terug krijgt. Schoehuijs geeft aan dat AkzoNobel zich in deze benchmarks, als het om kosten gaat, prima kan meten aan andere spelers in de markt. Veel meer geïnteresseerd is hij echter in de waarde die door middel van IT wordt gecreëerd binnen de organisatie ten opzichte van andere spelers. VS tegenover Europa Wij vroegen Schoehuijs in hoeverre het merkbaar is binnen een organisatie of deze gevestigd is binnen de Verenigde Staten of binnen Europa, dit met het oog op zijn werkzame verleden in de Verenigde Staten. Schoehuijs geeft aan dat Je moet zorgen dat je de business draaiende houdt en dat je innoveert in projecten die je uitvoert Prestaties.ego Magazine vroeg Schoehuijs op welke manier beoordeling plaats vindt binnen AkzoNobel en hoe AkzoNobel zich meet ten opzichte van anderen. Schoehuijs geeft aan dat dit twee verschillende onderdelen zijn. Beoordeling binnen AkzoNobel, zoals ook voor Schoehuijs, vindt plaats aan de hand van KPI s, waarvan er normaliter per persoon een viertot achttal wordt gedefinieerd. Schoehuijs geeft aan dat daarin voor zijn geval onderscheid wordt gemaakt tussen de prestaties in ondersteuning en onderhoud en in projecten. Met dat eerste doelt hij op het draaiende houden van de organisatie terwijl het laatste gericht is op de projecten waarin iets nieuws wordt gecreëerd. dit verschil minimaal merkbaar is. Je moet je realiseren dat ik zowel in de Verenigde Staten als in Europa binnen een internationale organisatie actief ben geweest. Volgens Schoehuijs is er wel enig verschil als het gaat om het nemen van beslissingen tussen de Verenigde Staten en Europa. Waar in de Verenigde Staten een beslissing een beslissing is, wordt er volgens Schoehuijs in Europa veel meer gezocht naar de dialoog met het middelmanagement waardoor de uiteindelijke beslissing veel beter gedragen wordt door de organisatie. Een ander verschil dat Schoehuijs kan benoemen is de affiniteit met IT binnen organisaties in de Verenigde Staten: volgens hem hebben managers daar betere educatie.ego 7

8 Interview Pieter Schoehuijs in het gebruik van IT. Schoehuijs kann beamen dat dit wellicht slechts een generatieverschil is waardoor dit in de toekomst in Europa veranderd. Schoehuijs geeft aan dat men zich veel meer zou moeten concentreren op opkomende economieën omdat die, volgens hem, veel minder last hebben van remmende voorsprong. Daarom is het, vooral voor een westerse organisatie, belangrijk dat je je blijft richten op een goed projectportfolio. Je moet zorgen dat je de business draaiende houdt en dat je innoveert in projecten die je uitvoert. Impact van de crisis Wij vroegen Schoehuijs of de crisis een grote impact heeft gehad op de IT organisatie binnen AkzoNobel. Schoehuijs geeft aan dat de impact niet zo groot is geweest als verwacht. Lange trajecten, zoals de consolidatie van ERP systemen, waren gestart voor de crisis zijn intrede deed waardoor het effect, zoals gezegd, kleiner was dan verwacht. Dit temeer omdat deze projecten door de organisatie gedragen werden, omdat ze belangrijk genoeg gevonden werden om doorgang te laten vinden, aldus Schoehuijs. Wel werd het merkbaar dat nieuwe, vaak kleinere, projecten in de tijd van de crisis een andere invalshoek hadden: veel projecten werden opgestart op margin management : het reduceren van kosten om de marges in de juiste verhouding te houden. Tot slot Zoals onze lezers ondertussen van ons gewend zijn, stelden we Schoehuijs als laatste vraag: Wat zou u de Information Management student van nu mee willen geven als tips voor nu en later? Schoehuijs geeft aan dat het van belang is om al vroeg in je carrière te starten met internationale ontwikkeling. Hij geeft aan dat hij er zelf baat bij heeft gehad dat hij al vroeg in zijn eigen carrière heeft gekozen voor een positie in het buitenland. Daarnaast is het van belang om jezelf breed te oriënteren in je carrière pad; zorgen dat je een breed scala aan functies invult om zo verschillende delen van verschillende organisaties te leren kennen. Vooral als je de ambitie hebt om manager te worden, is dat laatste erg belangrijk. 8.ego

9 Door:Niek Maas TWITTER ALS NIEUWE KLANTENSERVICE Op 15 april 2010 barstte de IJslandse vulkaan bij de gletsjer Eyjafjallajökull uit. De wolk met vulkanisch as die hierdoor ontstond legde het luchtverkeer in het overgrote deel van Europa plat. Velen kwamen vast te zitten op vliegvelden en niemand kon hen informeren hoelang de problemen zouden aanhouden. In de dagen dat de aswolk boven Europa hing, heeft KLM meer geleerd over social media dan de maanden ervoor, verklaarde Bram Gräber, directeur KLM Nederland destijds. Wat KLM ontdekte in die periode is dat het erg makkelijk is om via social media contact te leggen en te behouden met je klanten. Iets wat steeds meer bedrijven zien als nieuwe mogelijkheid van social media naast de gebruikelijke marketing doeleinden. Sociale netwerksites en marketing Sociale netwerksites hebben in de afgelopen jaren de manier waarop we met elkaar communiceren, spellen spelen en werken veranderd. Mensen besteden meer tijd aan sociale netwerksites dan aan en meer dan 250 miljoen mensen zijn er momenteel actief. Niet verwonderlijk dus dat social media zeer veel mogelijkheden biedt voor bedrijven. De afgelopen jaren hebben we gezien dat bedrijven dit nieuwe medium voornamelijk inzetten als marketinginstrument. Door middel van onder andere banners, viral marketing, spellen, prijsvragen en Twitter acties is er werkelijk een vracht aan reclame over ons heen gestort. Weliswaar op een geheel andere manier dan de ouderwetse televisiereclames of advertenties, maar het blijft reclame. Is dit echt de enige interessante toepassing van sociale netwerksites voor organisaties, of kunnen zij er meer mee? De voordelen van sociale netwerksites kunnen gemakkelijk uitgelegd worden aan de hand van het long-tail principe van Anderson 1. Dit principe liet zien hoe de opkomst van online retail en digitale goederen een grote verandering teweegbracht in de manier waarop bedrijven omzet genereren. Terwijl in traditionele winkels, 20 procent van de producten, 80 procent van de omzet genereren, ontdekten online retailers dat ongelimiteerde keuze van producten ook een oneindige vraag creëerde. Dit principe werd door Enders 2 toegepast op sociale netwerk sites waarbij ze deze vergeleken met de ouderwetse manier van netwerken. Hierbij kwamen mensen enkel in contact met mensen die ze al kenden uit het verleden. Deze connecties, zogenaamde strong-ties, zijn erg belangrijk voor mensen zodra ze iemand willen raadplegen over belangrijke kwesties (oftewel de 20% van de producten). Sociologisch onderzoek wijst echter uit dat in veel situaties, bijvoorbeeld bij het vragen om advies, mensen het meest profijt hebben van connecties die ze minder goed kennen (de overige 80%), oftewel weak-ties. Dit is het punt waar sociale netwerksites in het spel komen. Deze bieden namelijk een grotere bron van connecties, zowel strong-ties als weak-ties (zie figuur 1) waaruit ze informatie kunnen putten..ego 9

10 Netwerk intensiteit The Short Head Contacten toegankelijk via traditionele netwerken The Long Tail Mogelijke nieuwe contacten via online netwerken Maximum aantal contacten te onderhouden via traditionele netwerken Sociale Netwerk Sites Profiteren van voorheen ontoegankelijke netwerk mogelijkheden Figuur 1: The long tail of social networking 1 Aantal contacten - geordend op intesiteit Mensen staan dus snel en gemakkelijk in contact met elkaar en vragen elkaar ook om hulp bij problemen of andere besluiten. Veelal gaat het hier om aankoopbeslissingen of bijvoorbeeld de keuze voor een telecomprovider of luchtvaartmaatschappij. Dit betekent dat goed nieuws, maar vooral ook slechte publiciteit van een organisatie snel rond gaat. We kennen allemaal het verhaal van Youp van t Hek, die een heuse hetze tegen T-Mobile s klantenservice startte via Twitter. Helaas was de reactie van T-Mobile hier erg mild op en had zij uit die actie juist een groot voordeel kunnen behalen door haar klantenservice sterk te verbeteren. Misschien wel via datzelfde Twitter. Customer Relationship Management De manier waarop een organisatie haar klanten behandelt speelt een sleutelrol in de winstgevendheid. Customer Relationship Management (CRM) kan een hoop vormen aannemen, maar de onderliggende strategie draait om het identificeren en managen van de belangrijkste relaties. Al is dat laatste in het licht van social media wat anders komen te liggen. De term CRM kwam in de jaren 90 op in de IT-dienstverlening en wordt om die reden vaak gebruikt als term voor een technologische oplossing. Veel organisaties weten echter niet wat de term precies inhoudt en het ontbreken van een eenduidige definitie heeft geleid tot het falen van veel CRMprojecten. De definitie van Payne & Frow (2005) stelt dat CRM geen IT-oplossing is die gebruikt wordt voor het creëren en uitbreiden van een klantenbestand, maar geplaatst moet worden in een bredere strategische context. Het heeft als doel het verhogen van de waarde voor aandeelhouders door het ontwikkelen van goede en langdurige relaties met de belangrijkste klanten en klantsegmenten. CRM biedt de mogelijkheid om data van klanten te gebruiken om klanten beter te begrijpen en samen met hen waarde te creëren. Dit vereist echter wel een integratie van processen, mensen en marketing mogelijkheden. Een goede CRM strategie leidt dan tot: Verhoogde loyaliteit en lange-termijn relaties met bestaande klanten; het aantrekken en behouden van economisch waardevolle klanten en het elimineren van minder waardevolle; effectievere marketing; verbeterde klantenservice en -ondersteuning; hogere efficiëntie en kostenreductie. In de literatuur is te zien dat er veel wordt gesproken over het identificeren en aantrekken van waardevolle klanten en zelfs het elimineren van minder waardevolle klanten. Met de intrede van social media als platform voor klantcontact moet hier echter wel wat genuanceerder mee omgegaan worden. In principe is hier elke klant een waardevolle klant. Waar de zoon van Youp van t Hek misschien het goedkoopste abonnement had, nooit over zijn bundel heen belde en dus minder waardevol was voor T-Mobile dan een grote zakelijke klant, bleek dit uiteindelijk toch een zeer waardevol contact te zijn. Al was dit maar door de negatieve publiciteit die via Twitter erg snel ging. CRM framework Payne & Frow (2005) hebben in hun onderzoek een framework ontwikkeld voor CRM. Hiermee kan het succes van CRM bepaald worden, maar ook de positie van sociale netwerk sites. In figuur 2 staat het framework dat vijf CRM processen beschrijft: 10.ego

11 Social Media & CRM 1 Anderson, C The long tail: how endless choice is creating unlimited demand. Random House Business Books, London. 2 Payne, A. and P. Frow A Strategic Framework for Customer Relationship Management. Journal of Marketing Vol. 69 (October 2005), Enders A., Hungenberg H., Denker H.P The long tail of social networking. Revenue models of sociale netwerk sites. European Management Journal vol. 26 p Prahalad, C.K. and Ramaswamy, V Co-creation experiences: the next practice in value creation, with Customers. Harvard Business Journal of interactive marketing volume 18, (3), summer The strategy development process (strategie ontwikkeling): Dit proces houdt zich bezig met het ontwikkelen van een business en klantstrategie en de relatie daartussen. 2. The value creation process (waarde creatie): Transformeert de output van het strategieproces in programma s die waarde creëren. Hierin spelen drie elementen een rol: (1) welke waarde de organisatie kan bieden aan de klant, (2) welke waarde de organisatie kan ontvangen van de klant en (3) het maximaliseren van de waarde van verschillende klantsegmenten. 3. The multichannel integration process (integratie): Een van de meest belangrijke processen, aangezien het waarde-toevoegende activiteiten creëert met klanten. Focust op de combinatie van kanalen, zodat de klant tevreden is over de interacties met die kanalen. Als de klant met meerdere kanalen communiceert vereist het een overzicht van het klantcontact. 4. The information management process: Houdt zich bezig met het verzamelen en gebruiken van klantgegevens en informatie van alle contactmomenten om een goed inzicht te krijgen en gepaste marketing respons te genereren. 5. The performance assessment process (prestatie): Zorgt ervoor dat de strategische doelen van de organisatie op het gebied van CRM behaald worden volgens een acceptabele standaard. 6. Strategy Development Process Business Strategy - Business vision - Industry and competitive characteristics Customer Strategy - Customer choice and customer characteristics - Segment granularity Value Creation Process Value Customer Receives - Value proposition - Value assessment Co-creation Value Organization Receives - Acquisition economics - Retention economics IT systems De relatie tussen klant en organisatie Het probleem met het huidige Customer Relationship Management is dat veel bedrijven denken het beste te weten wat klanten willen en wat ze moeten doen om waarde voor deze klanten te creëren. Klanten hebben tegenwoordig meer en sneller toegang tot informatie, en organisaties moeten uitvinden hoe zij klanten als gelijkwaardig kunnen behandelen. Het internet is een platform geworden waarop consumenten, communities en bedrijven converseren en waarde creëren. Bedrijven moeten van een bedrijfscentrische kijk af en samen met de klant waarde creëren: co-creatie. Dit kan een organisatie bereiken door persoonlijke interacties. Volgens Prahalad 4 bestaat de basis van die interactie uit: dialoog, toegang, risico analyse en transparantie. Voor CRM is dialoog hierin de belangrijkste component, waarin sociale netwerksites een belangrijke rol kunnen vervullen. Bijkomend voordeel is dat deze ook een hoge mate van transparantie met zich meebrengt, waardoor de klant toegang heeft tot veel meer informatie dan voorheen. Toegang tot deze informatie is dan ook zeer belangrijk voor de dialoog en de persoonlijke benadering ervan zorgt voor een zeer prettige ervaring voor de klant en een hoge tevredenheid. Het creëert een forum met klanten, communities en organisaties. Een rol die perfect is weggelegd voor sociale netwerk sites. Analysis tools Multichannel Integration Process Sales force Outlets Telephony Direct marketing Electronic commerce Mobile commerce Data repository Front office applications Information Management Process Performance Assessment Process Shareholder Results - Employer value - Customer value - Shareholder value - Cost reduction Performance Monitoring - Standards - Quantitative and qualitative measurement - Results and key performance indicators Back office applications Figuur 2: Een conceptueel framework voor CRM strategie 2.ego 11

12 Social Media & CRM CRM systemen De term CRM wordt nog steeds zeer veel gebruikt voor een technologische oplossing. Een CRM systeem kunnen we echter beter omschrijven als een business management tool voor het ontwikkelen en gebruiken van klantkennis. Dit om relaties met klanten te onderhouden en te versterken. Het is een essentieel onderdeel van de CRM strategie, maar verschilt per markt, industrie en bedrijf. Het CRM systeem wordt typisch ondergebracht onder het information management proces. Sociale netwerksites en CRM We zien in het framework van Payne & Frow verschillende kanalen waarmee een organisatie met de klant kan communiceren. Multi-channel management is voor een organisatie van groot belang en de klant moet de mogelijkheid hebben om via verschillende kanalen contact te houden. In dit multi-channel management proces gaan sociale netwerk sites een steeds grotere rol spelen en vormen een nieuw kanaal van en naar de klant. Daarnaast kunnen sociale netwerk sites een uitbreiding vormen van bestaande CRM systemen om klantenservice en klantcontacten te beheren. Sociale netwerksites bieden verschillende mogelijkheden voor het meten van het aantal conversaties en voor het opslaan van de informatie. In het information management proces wordt datamining daarmee een stuk gemakkelijker, wat bedrijven meer inzicht geeft in de wensen van klanten en de mogelijkheid om beter te reageren. Sociale netwerksites bieden daarnaast voor de klant een vertrouwde omgeving, waar hij graag ervaringen met producten en diensten deelt. Voor veel organisaties, zoals nu KLM, is dit een ideaal platform om dit klantcontact te onderhouden. Ook biedt dit een grote kans om te onderzoeken hoe social media goed geïntegreerd kan worden in bestaande CRM systemen en strategieën. Concluderend kunnen we stellen dat sociale netwerksites de mogelijkheid bieden om een grotere groep klanten te bereiken op een zeer gemakkelijke manier. De long tail theorie maakt duidelijk dat, door toegang te verlenen tot een grote groep weak ties, sociale netwerksites een veel grotere poel aan potentieel interessante kanten biedt dan traditionele manieren van netwerken. Verder kan een organisatie via sociale netwerksites de klant een vertrouwd gevoel geven, doordat het contact plaatsvindt in een voor de klant bekende omgeving. De erg persoonlijke interacties via sociale netwerksites geven de klant betere toegang tot en transparantie van bedrijfsinformatie. Het opbouwen van een relatie met de klant is makkelijker en de organisatie, waardoor de organisatie de klant beter kan begrijpen en meer en betere informatie van de klant kan ontvangen. Belangrijke noot hierbij is wel dat de klant een langere tijd interactie met een organisatie moet hebben alvorens deze veranderingen zichtbaar worden. Ik ben benieuwd hoeveel bedrijven (een deel van) hun klantenservice volgend jaar via Twitter hebben lopen. Over de auteur N. (Niek) Maas BSc. rondde in 2010 de Bachelor Information Management af met een onderzoek naar de toepassing van sociale netwerksites voor customer relationship management. Momenteel is Niek bezig met de Master Information Management. Bij VVA-Informatisering doet hij onderzoek naar de inzet van informatiseringsproducten en -diensten en informatiearchitecturen binnen de zorgsector. Tevens werkt hij in de rol van Junior Business Consultant mee aan diverse projecten in de corporatiesector. Reageren kan via 12.ego

ICT Security in de praktijk voorbeelden en aanbevelingen van deskundigen

ICT Security in de praktijk voorbeelden en aanbevelingen van deskundigen ICT Security in de praktijk voorbeelden en aanbevelingen van deskundigen 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ICT Security in de praktijk voorbeelden en aanbevelingen van deskundigen 4 4 4 4 4 Colofon 4

Nadere informatie

Sorry TV. Een interactief platform voor het brengen van verzoening. Karsten Mosterd 408396 Hogeschool INHOLLAND

Sorry TV. Een interactief platform voor het brengen van verzoening. Karsten Mosterd 408396 Hogeschool INHOLLAND Een interactief platform voor het brengen van verzoening Karsten Mosterd 408396 Hogeschool INHOLLAND Student: Karsten Mosterd Hogeschool INHOLLAND Rotterdam Studentennummer: 408396 Afstudeerrichting: Media

Nadere informatie

De kracht van Social Media voor Interne Communicatie. Search & Find. Connect & Share. Door: Saskia de Laat Studiejaar: 2009/2010 Datum: 17 Juni 2010

De kracht van Social Media voor Interne Communicatie. Search & Find. Connect & Share. Door: Saskia de Laat Studiejaar: 2009/2010 Datum: 17 Juni 2010 Door Saskia de Laat De kracht van Social Media voor Interne Communicatie Search & Find. Connect & Share. Door: Saskia de Laat Studiejaar: 2009/2010 Datum: 17 Juni 2010 Omslag illustratie door: Kim Ravers

Nadere informatie

Jaargang 3, nr.9 / 2012 En verder

Jaargang 3, nr.9 / 2012 En verder he t va kbl a d ov er cloud compu t ing w w w.cloudworks.nu Jaargang 3, nr.9 / 2012 En verder Cloud Benchmark Retail: iedere seconde telt BSA: Europa heeft consistent cloud computing-beleid nodig Patriot

Nadere informatie

now Social business Hoe social media elke organisatie sterker, elke medewerker meer betrokken en elke klant blijer maakt

now Social business Hoe social media elke organisatie sterker, elke medewerker meer betrokken en elke klant blijer maakt now Social business Hoe social media elke organisatie sterker, elke medewerker meer betrokken en elke klant blijer maakt 1 Inhoudsopgave Voorwoord Inleiding Wat is social business? - Wat is social business?

Nadere informatie

KLANTCONTACT VIA SOCIAL MEDIA

KLANTCONTACT VIA SOCIAL MEDIA KLANTCONTACT VIA SOCIAL MEDIA HANDBOEK WEBCARE & SOCIAL CUSTOMER SERVICE E S T H E R G O O S & E R N S T K R U I Z E HANDBOEK WEBCARE & SOCIAL CUSTOMER SERVICE 1 HOE KUNNEN WE KLANTCONTACT OP SOCIAL MEDIA

Nadere informatie

Elektronische publieke dienstverlening in de toekomst

Elektronische publieke dienstverlening in de toekomst Elektronische publieke dienstverlening in de toekomst opinies over de strategische doelstellingen en perspectieven achter elektronische overheidsdienstverlening Scientific Report Series Enschede, Januari

Nadere informatie

e-overheid vanuit het perspectief van de burger Navigeren naar adoptie September 2013 Deloitte Consulting, Den Haag

e-overheid vanuit het perspectief van de burger Navigeren naar adoptie September 2013 Deloitte Consulting, Den Haag September 2013 Deloitte Consulting, Den Haag e-overheid vanuit het perspectief van de burger Navigeren naar adoptie e-overheid vanuit het perspectief van de burger Navigeren naar adoptie 3 Voorwoord Informatie-

Nadere informatie

Marktonderzoek doe je zo!

Marktonderzoek doe je zo! Marktonderzoek doe je zo! Praktische handvatten om marktonderzoek te verrichten Dit compacte e-book geeft inzicht in de basis van marktonderzoek en in de te nemen stappen; het biedt inhoudelijk en praktisch

Nadere informatie

Open data, Open gevolgen

Open data, Open gevolgen Open data, Open gevolgen Open data, Open gevolgen Josta de Hoog Mark van Twist Albert Meijer Martijn van der Steen Jorren Scherpenisse Lange Voorhout 17 2514 EB Den Haag (070) 302 49 10 www.nsob.nl info@nsob.nl

Nadere informatie

ITIL, meerwaarde in de praktijk?

ITIL, meerwaarde in de praktijk? VLAAMSE INGENIEURS KAMER KATHOLIEKE HOGESCHOOL KEMPEN ITIL, meerwaarde in de praktijk? Editie 10 - jaargang 2002-2003 Barry Nauta Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 IT beheer 5 2.1 Ontwikkeling in de IT......................

Nadere informatie

THE BIG. data center BOOK

THE BIG. data center BOOK THE BIG data center BOOK 2 0 1 3 / 2 0 1 4 3 4 T H E B I G D A T A C E N T E R B O O K Datacenter AMS-5 van Telecity Group 2 0 1 3 / 2 0 1 4 5 REALITY CHECK Visies, trends en ontwikkelingen in informatiemanagement

Nadere informatie

Virtualisatie en IT-auditing. Scriptie ter afronding van de postgraduate IT-audit opleiding aan de VU Definitieve versie

Virtualisatie en IT-auditing. Scriptie ter afronding van de postgraduate IT-audit opleiding aan de VU Definitieve versie Virtualisatie en IT-auditing Scriptie ter afronding van de postgraduate IT-audit opleiding aan de VU Definitieve versie Auteur: M.J.Montero Teamnummer: 722 VU begeleider (extern): dr. Rene Matthijsse Bedrijfscoach

Nadere informatie

ONDERZOEK: PRIVACYBELEID IN NEDERLAND

ONDERZOEK: PRIVACYBELEID IN NEDERLAND Cloud www.cloudworks.nu nummer 3 april 2011 jaargang 2 Works HET Vakblad over cloud computing PUBLIC, PRIVATE OF HYBRIDE? ONDERZOEK: PRIVACYBELEID IN NEDERLAND Over persoonsgegevens in de cloud EN VERDER:

Nadere informatie

EEN VERKENNING VOOR GEMEENTEN

EEN VERKENNING VOOR GEMEENTEN EEN VERKENNING VOOR GEMEENTEN DIENSTVERLENING VERBETEREN MET BIG DATA Een verkenning voor gemeenten Auteurs Caroline van der Weerdt (caroline.vanderweerdt@tno.nl) Arnout de Vries (arnout.devries@tno.nl)

Nadere informatie

Trends in de samenleving. Ontwikkelingen op het gebied van demografie, economie, media en informatie binnen het sociaal-culturele domein.

Trends in de samenleving. Ontwikkelingen op het gebied van demografie, economie, media en informatie binnen het sociaal-culturele domein. Ontwikkelingen op het gebied van demografie, economie, media en informatie binnen het sociaal-culturele domein. Colofon Sectorinstituut Openbare Bibliotheken Koninginnegracht 14 2514 AA Den Haag Postbus

Nadere informatie

Student: Daan Loohuis Stud.nr: 95253 Begeleider: Drs. A. Blootens 1 e lezer: de heer. H.H.A Van Lohuizen 2 e lezer: de heer. J.A.M.

Student: Daan Loohuis Stud.nr: 95253 Begeleider: Drs. A. Blootens 1 e lezer: de heer. H.H.A Van Lohuizen 2 e lezer: de heer. J.A.M. Identiteitsmarketing in het trendbeeld van de marketeer Instelling: SKIO, Lectoraat Identiteitsmarkting Opleidingsinstelling: Saxion Hogescholen Academie: MIM Opleiding: Commerciële Economie VT Student:

Nadere informatie

www.cloudworks.nu nummer 7 september 2011 jaargang 2 DE WEG NAAR DE CLOUD

www.cloudworks.nu nummer 7 september 2011 jaargang 2 DE WEG NAAR DE CLOUD Cloud www.cloudworks.nu nummer 7 september 2011 jaargang 2 Works HET Vakblad over cloud computing DE WEG NAAR DE CLOUD Klaar voor de start? Hoe, wat en welk type? Checklist INTERVIEW ANGELIQUE DE VRIES,

Nadere informatie

geld niet van bewust.

geld niet van bewust. 5 geld In dit hoofdstuk wordt gekeken hoe een open source-softwareomgeving aan fondsen kan komen. Dit is niet alleen bestemd voor ontwikkelaars die worden betaald om aan open source-softwareprojecten te

Nadere informatie

Voogd & Voogd Verzekeringen. Diane Vroegindeweij [INFORMATIEMANAGEMENT. ROLF BRUINS & BERT PINKSTER] Samenvatting Informatiemanagement

Voogd & Voogd Verzekeringen. Diane Vroegindeweij [INFORMATIEMANAGEMENT. ROLF BRUINS & BERT PINKSTER] Samenvatting Informatiemanagement 2013 Voogd & Voogd Verzekeringen Diane Vroegindeweij [INFORMATIEMANAGEMENT ROLF BRUINS & BERT PINKSTER] Samenvatting Informatiemanagement 1 Hoofdstuk 1 De kenniswerker Kennis is in de westerse maatschappij

Nadere informatie

BEDRIJF. Mens in. Sjoerd-Jan Reinders Online ondernemer met voorliefde voor winkels. Jan Zandbergen B.V. Marlies en Arend-Jan van der Vlugt

BEDRIJF. Mens in. Sjoerd-Jan Reinders Online ondernemer met voorliefde voor winkels. Jan Zandbergen B.V. Marlies en Arend-Jan van der Vlugt Mens in BEDRIJF Relatiemagazine van Alfa Accountants en Adviseurs april 2015 Mens in bedrijf 1 Sjoerd-Jan Reinders Online ondernemer met voorliefde voor winkels Jan Zandbergen B.V. Internationaal vleesbedrijf

Nadere informatie

Van het oude werken De dingen Die voorbijgaan HET NIEUWE WERKEN BIJ HET RIJK. Drs. Marloes Pomp Dr. Anthon Klapwijk Gerbrand Haverkamp Anita Smit Msc

Van het oude werken De dingen Die voorbijgaan HET NIEUWE WERKEN BIJ HET RIJK. Drs. Marloes Pomp Dr. Anthon Klapwijk Gerbrand Haverkamp Anita Smit Msc Van het oude werken De dingen Die voorbijgaan HET NIEUWE WERKEN BIJ HET RIJK Drs. Marloes Pomp Dr. Anthon Klapwijk Gerbrand Haverkamp Anita Smit Msc Hoofdstuk 1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2 De Hub 24 Hoofdstuk

Nadere informatie

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg?

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk,

Nadere informatie

Cloud Computing voor de waterschappen

Cloud Computing voor de waterschappen Cloud Computing voor de waterschappen Een notitie in opdracht van het i-platform Versie: 1.0 Concept Publicatiedatum: 28 oktober 2013 Auteur: Peter de Leeuw Ons kenmerk: Versiehistorie Versie Status Datum

Nadere informatie

DE OPEN KENNIS OMGEVING

DE OPEN KENNIS OMGEVING Wilko van Oosten MSc. DE OPEN KENNIS OMGEVING Alles uit deze uitgave mag zonder voorafgaande toestemming van Alares verveelvuldigd, geremixt en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, offset,

Nadere informatie

Handreiking. Social media en de JGZ. Een wereld vol kansen

Handreiking. Social media en de JGZ. Een wereld vol kansen Handreiking Social media en de JGZ Een wereld vol kansen Colofon Titel Social media en de JGZ. Een wereld vol kansen. Een uitgave van NCJ, februari 2012 Auteurs Krijn Pons, Robert Kroon, Alares Marcel

Nadere informatie

Nieuwe perspectieven vragen om actie. kpmg.nl

Nieuwe perspectieven vragen om actie. kpmg.nl Een genuanceerde visie op cybercrime Nieuwe perspectieven vragen om actie kpmg.nl 2 Nieuwe perspectieven vragen om actie Contents Voorwoord 3 Samenvatting 4 Inleiding 7 De context: een verschuivend perspectief

Nadere informatie

Whitepaper. Web to print in de Cloud

Whitepaper. Web to print in de Cloud Whitepaper Web to print in de Cloud Albert Noppen en Roelof Janssen, Media Alliantie Juni 2011 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE 2 1. INLEIDING 3 2. MARKETING RESOURCE MANAGEMENT 4 2.1 Organisaties willen meer

Nadere informatie

Focus op onderscheidend vermogen

Focus op onderscheidend vermogen December 2014 Sectorstudie Transport en Logistiek Gezonde groei onder uitdagende omstandigheden Focus op onderscheidend vermogen Colofon Auteurs Ir. M.R.J. Kindt S.J. van der Meulen Redactie mr. M.C. Bode

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie