Activiteitenplan (subsidieaanvraag ) Onderdelen 2.1 t/m 2.3: Kwaliteit en (inter)nationaal belang

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Activiteitenplan (subsidieaanvraag 2013-2016) Onderdelen 2.1 t/m 2.3: Kwaliteit en (inter)nationaal belang"

Transcriptie

1 Activiteitenplan (subsidieaanvraag ) Onderdelen 2.1 t/m 2.3: Kwaliteit en (inter)nationaal belang 2.1 Wat zijn de missie, visie en hoofddoelstelling van de instelling? Denk hierbij aan de verschillende functies van de instelling: de collectie (o.a. beheer, behoud en verzamelgebied), de publieksfunctie en (indien van toepassing) de wetenschappelijke functie in zowel de komende periode als in het verleden. Het Rijksmuseum verbindt mensen, kunst en geschiedenis. Het Rijksmuseum bewaart, beheert, conserveert, restaureert, onderzoekt, bewerkt, verzamelt, publiceert en presenteert de nationale collectie, in en buiten het eigen gebouw voor een breed samengesteld nationaal en internationaal publiek. Het hanteert bij al zijn handelen vijf kernwaarden: Authenticiteit Kwaliteit Persoonlijk Innovatie Eenvoud. Het Rijksmuseum wil als nationale schatkamer het museum van Nederland zijn: - Het is van en voor alle Nederlanders. - Het vertelt het verhaal van Nederland, vanaf de Middeleeuwen. - Het beheert de grootste en belangrijkste (kunst)collectie van en over Nederland en is hèt kennisinstituut op het gebied van Nederlandse kunst en geschiedenis. - Het heeft het grootste museumgebouw van Nederland. - Het is groot geworden door de steun van staat, stad, vele Nederlanders, Nederlandse bedrijven en fondsen. Als groot nationaal museum met een lange geschiedenis en wereldberoemde iconen als Rembrandt en Vermeer wordt het Rijksmuseum internationaal gerekend tot de tien belangrijkste musea. Het museum is zich bewust van de extra verantwoordelijkheden die dat met zich meebrengt en het probeert zo goed mogelijk invulling te geven aan deze rol die wordt vervuld naast de reguliere museale activiteiten. Het Rijksmuseum heeft een kwaliteitszetel in het bestuur van de VRM en de Vereniging Rembrandt. Het participeert op directieniveau en via medewerkers in museale, (kunst)historische en toeristische platforms als de NMV, het Overleg Amsterdamse Culturele Instellingen (ACI), International Council of Museums (ICOM), International Commission for Museums and Collections of Fine Art (ICFA), International Council of Curators of Dutch and Flemish Art, Groupe des Organisateurs de Grandes Expositions (de zogenaamde BIZOT-groep) enz. 1

2 De omvang en veelzijdigheid van de collecties maken dat de voortrekkersrol op het punt van collectiemobiliteit wordt voortgezet (reizende tentoonstellingen in binnen- en buitenland; ruimhartig bruikleenbeleid). De samenwerking met de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) en de Universiteit van Amsterdam (UvA) op het gebied van restauratie, conservering en daarmee samenhangende opleidingen in het Ateliergebouw heeft inmiddels geresulteerd in een center of excellence, een concentratie van expertise waar het gehele museale veld, ook internationaal, van profiteert. De komende samenwerking met het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie (RKD) zal een belangrijke stimulans zijn voor het voorbeeld stellende en innovatieve wetenschappelijk onderzoek dat het Rijksmuseum nastreeft. Voor de gezamenlijke plannen wordt verwezen naar de bijlage Het Karel van Mander Instituut. Het Rijksmuseum realiseert samen met het Nederlands Openluchtmuseum een fysieke presentatie van de Canon van Nederland (het plan wordt door het NOM ingediend). Bestaande samenwerkingsverbanden als die met het Haags Gemeentemuseum, het Gemeentemuseum Groningen en Museum Princessehof in Leeuwarden op het terrein van de Oosterse keramiek worden voortgezet en nieuwe verbanden worden aangegaan (o.m. Modehuis.nl, een project van zeven musea om de Nederlandse mode- en kostuumcollecties digitaal te ontsluiten via een gezamenlijke modesite). De mogelijkheden voor samenwerking met (inter)nationale musea waren de afgelopen jaren door de verbouwing beperkt. Vanaf 2015 beschikt het museum met de Philipsvleugel weer over een tentoonstellingsvleugel en kan het zijn plaats in de (inter)nationale tentoonstellingswereld weer ten volle innemen. De eerste grote tentoonstelling op het programma wordt gewijd aan de late Rembrandt en is een samenwerking met de National Gallery in Londen. 2.2 Waarom is de collectie, het aanbod of de activiteit van uw instelling van nationaal en/of internationaal belang? Denk hierbij aan onderstaande elementen. Ga daarbij in op de komende periode en onderbouw de plannen op basis van het verleden. Besteed tevens aandacht aan de verschillende functies van de instelling: het beheer en behoud van de collectie, de publieksfunctie en (indien van toepassing) de wetenschappelijke functie. De positie van de instelling en haar collectie binnen de sector (nationaal en internationaal) en waar deze uit blijkt; 2

3 Het collectieprofiel, de collectiewaardering, de kerncollectie en het collectiebeleid; Het (inter)nationale netwerk van de instelling. Het Rijksmuseum is meer dan een gebouw: het heeft zeer diverse verzamelingen. Het onderscheidt zich van andere grote internationale musea door het nationale karakter waarbinnen niet alleen kunst, maar ook geschiedenis een belangrijke rol speelt. De kern van de wereldvermaarde verzameling bestaat uit Nederlandse kunst (Rembrandt, Vermeer) en voorwerpen van historisch belang, vanaf de Middeleeuwen. Op een aantal gebieden van de Nederlandse kunst en geschiedenis heeft het Rijksmuseum ongeëvenaarde referentiecollecties (Nederlandse schilderkunst uit de 17 de, 18 de en 19 de eeuw, Noord-Nederlandse toegepaste kunst uit de 16 de -19 de eeuw, Nederlandse prenten tekenkunst). De collectie bevat ook belangrijke Europese en Aziatische kunst. De verzameling is niet statisch en niet afgesloten: het museum streeft ernaar op het hoogste niveau te verwerven en op een aantal gebieden van de Nederlandse kunst en geschiedenis de functie als referentiecollectie te waarborgen. Met het aanbreken van de 21 ste eeuw is de 20 ste eeuw ook tot het verzamelgebied gaan behoren. Het museum voert een actief mobiliteitsbeleid en streeft naar een zo groot mogelijke zichtbaarheid van de collectie. Collectieonderdelen die geen functie vervullen in de nieuwe opstelling worden waar mogelijk (inter)nationaal in langdurig bruikleen gegeven en in sommige gevallen overgedragen aan andere publieke instellingen. In Nederland heeft het Rijksmuseum aan ongeveer 200 verschillende instellingen ruim objecten in langdurig bruikleen gegeven. Om de verzameling op een zo goed mogelijke manier te beheren, te verrijken en met het publiek te delen, dient allereerst te worden geregistreerd. Aangezien slechts een deel van de voorwerpen continu fysiek kan worden tentoongesteld, wordt bij registratie zo mogelijk ook gedigitaliseerd. Het museum conserveert en restaureert de verzameling zodat ook komende generaties van de nationale schatkamer kunnen genieten. Het is van belang op de hoogte te zijn van de nieuwe ontwikkelingen in dit vakgebied en daaraan zelf bij te dragen. Het Rijksmuseum is actief in het onderzoek naar de voorwaarden van optimaal beheer, waarbij het spanningsveld tussen behoud, presentatie en duurzaamheid een prioriteit is. 3

4 Onderzoek aan de collectie is een onlosmakelijk onderdeel van de presentatie. Iedere opstelling en tentoonstelling wordt voorafgegaan door onderzoek. Het beginpunt van ieder onderzoek is documentatie. Het Rijksmuseum werkt aan een digitaal documentatiesysteem dat centraal wordt beheerd om de informatie over objecten in de verzameling zo compleet mogelijk te maken en toegankelijk voor in- en extern gebruik. De bibliotheek biedt, als de belangrijkste bibliotheek voor Nederlandse kunst ter wereld, aan geïnteresseerd publiek en onderzoekers het beste portal om de kennis over Nederlandse kunst en in het bijzonder de collectie te vergroten. Via de tot de bibliotheek behorende studiezaal is de collectie van werken op papier toegankelijk. In de studiezaal die vijf dagen per week is geopend, kunnen werken uit het Rijksprentenkabinet op de hand worden bekeken. Gezien de diverse aard van de collecties en het brede spectrum van expertise is het Rijksmuseum bij uitstek de plaats voor interdisciplinair onderzoek. Het museum streeft naar structurele samenwerking in binnen- en buitenland. Technisch-historische kunstgeschiedenis is een speerpunt waarbinnen het Ateliergebouw een spilfunctie vervult, aangezien hier ook de restauratorenopleiding van de UvA en de onderzoeksafdeling van de RCE zijn gehuisvest. Door (bijzonder) hoogleraarschappen bij UvA en Vrije Universiteit (VU), het deelnemen aan de masteropleiding voor conservator en restaurator van de UvA en de VU, het creëren en internationaal openstellen van de functies junior conservator en junior restaurator, door fellowships en uiteenlopende stageplaatsen voor (inter)nationale studenten in verschillende fasen van hun opleiding draagt het museum bij aan het opleiden van de museummedewerker van morgen. 2.3 Welke activiteiten zal de instelling in de periode uitvoeren? Denk hierbij aan onderstaande elementen. Ga daarbij in op de komende periode en onderbouw de plannen op basis van het verleden. Besteed tevens aandacht aan de verschillende functies van de instelling: het beheer en behoud van de collectie, de publieksfunctie en (indien van toepassing) de wetenschappelijke functie. De activiteiten die u in gaat uitvoeren en de wijze waarop die zich verhouden tot de activiteiten die u in uitvoert (toelichting op nieuwe activiteiten of uitbreiding/vermindering van 4

5 bestaande activiteiten). Ga daarbij zowel in op activiteiten in Nederland als in het buitenland; De inhoudelijke keuze voor activiteiten en de mate waarin het aanbod onderscheidend is; Kwaliteitszorg en veiligheidsbeleid ten aanzien van de collectie; De wijze waarop de instelling website(s) en/of andere mediatoepassingen inzet (indien dit een kernactiviteit betreft: niet voor marketing- of publiciteitsdoeleinden); De samenwerkingspartners bij de activiteiten (bijvoorbeeld onderzoeksallianties met universiteiten); Indien van toepassing, de wijze waarop de registratieachterstand van de collectie wordt weggewerkt. Na het grootste renovatieproject uit zijn geschiedenis gaat het Rijksmuseum in 2013 na tien jaar open, een moment waarnaar het museum en geheel Nederland uitkijken. In het geheel vernieuwde museum wordt de collectie gepresenteerd in een dynamische opstelling. In 2015 is de Philipsvleugel, die tijdens de renovatie voor het publiek is opengebleven, gereed voor grote internationale tentoonstellingen. Opstelling van collectie en tentoonstellingen Vanaf 2013 nodigt de nieuwe presentatie de bezoeker uit om een wandeling door de tijd vanaf de Middeleeuwen te maken. Schilder- en beeldhouwkunst, kunstnijverheid en geschiedenis in internationaal perspectief wisselen elkaar af en belichten elkaar wederzijds. De voornamelijk Nederlandse kunst en geschiedenis worden getoond in een kader van West-Europese cultuur en de relaties overzee (in het bijzonder met Indië/Indonesië en de West) worden in beeld gebracht. Het is de bedoeling om met het hoofdcircuit aan de bezoeker gevoel van schoonheid en besef van tijd te geven. Aan de bezoeker worden duidelijke keuzemogelijkheden geboden: men kan ervoor kiezen alleen de Middeleeuwen of de 18 de eeuw te bezoeken, aangezien de diverse eeuwen een eigen (halve) verdieping hebben. Middels de Speciale Collecties worden grote delen van de collectie zichtbaar voor het grote publiek. Het gaat om belangrijke zwaartepunten uit de collecties die binnen het hoofdcircuit geen plaats krijgen en in eigen samenhang worden getoond (aardewerk, porselein, glas, zilver, juwelen, wapens, marinemodellen, scheepswrakvondsten en muziekinstrumenten). De collectie 5

6 Aziatische kunst wordt in een apart gebouwdeel (het Aziatisch Paviljoen) gepresenteerd. Voor het meer gespecialiseerde en/of wetenschappelijk geïnteresseerde publiek alsmede voor het wetenschappelijk onderzoek worden studiecollecties ingericht die op afspraak bezocht kunnen worden, hetgeen tevens interessant is als kijkje achter de schermen. Het gaat om schilderijen en Nederlandse meubelen. Voor innovatieve educatieve activiteiten beschikt het Rijksmuseum na de opening over de eveneens geheel vernieuwde Teekenschool. De Philipsvleugel wordt de tentoonstellingsvleugel van het Rijksmuseum. Het tentoonstellingsprogramma start vanaf 2015 en bestaat uit drie tot vier grote tentoonstellingen per jaar en vier tentoonstellingen van werken op papier. In het Hoofdgebouw zijn op diverse plekken kleine wisselende presentaties voorzien waarin specifieke aspecten van iedere eeuw worden belicht. Het gaat om werken die door hun lichtgevoeligheid niet permanent kunnen worden getoond. Ook geeft dit wisselende programma de mogelijkheid de verschillende eeuwen op een steeds nieuwe en verrassende wijze voor het voetlicht te brengen. In de dependance op Schiphol wordt het beleid voortgezet om naast de permanente opstelling met 17 de -eeuwse werken driemaal per jaar een wisselende presentatie met werk uit de eigen collectie te tonen met het accent op de Gouden Eeuw en met name thema s en kunstenaars die voor een breed publiek aantrekkelijk zijn. De expertise en collectie van het Rijksmuseum op het gebied van Nederlandse geschiedenis worden ook buiten het museum ingezet. De Canonpresentatie die in samenwerking met het Nederlands Openluchtmuseum zal worden gerealiseerd is daarvan een in het oog springend voorbeeld. Het Rijksmuseum kent een rijke traditie van het maken van reizende tentoonstellingen die overal in de wereld worden getoond. Vaak betekenen deze tentoonstellingen een eerste kennismaking met de Nederlandse kunst en cultuur. Tegelijkertijd laat het Rijksmuseum onderdelen uit de collectie reizen naar musea die al langer bekend zijn met de Nederlandse cultuur, met name in Noord-Amerika en Europa. Het museum is voornemens met deze succesvolle activiteiten door te gaan. Met deze presentaties vertegenwoordigt het Rijksmuseum internationaal ook de Nederlandse cultuur, bijvoorbeeld tijdens staatsbezoeken en handelsmissies. Van de collectie (exclusief de lichtgevoelige werken op papier) zal vanaf % te zien zijn binnen of buiten het museum. 6

7 Educatie Het museum is educatie. Educatie is meer dan een afdeling, de nieuwe opstelling is volledig gericht op het brede publiek dat via een wandeling door de tijd kennis kan maken met de Nederlandse cultuur. Het museum biedt jaarlijks voor honderdduizenden bezoekers een eerste indruk, een eerste kennismaking met kunst en geschiedenis, een echt schilderij of een museum. Dat geldt met name voor kinderen en toeristen, maar ook voor hen die menen alles al te hebben gezien biedt het Rijksmuseum nieuwe ervaringen. Het bereiken van een zo breed mogelijk (nieuw) publiek is een belangrijk streven. Om het beoogde bezoekersaantal te halen is het belangrijk om een actieve relatie met het bezoek aan te gaan. Voor de internationale bezoeker die naar Amsterdam komt, is een bezoek aan het Rijksmuseum veelal een must om de wereldberoemde 17 de -eeuwse iconen van de Nederlandse schilderkunst te zien. Voor de Nederlandse bezoeker is die urgentie er veel minder: een bezoek kan altijd nog. Het aanbieden van mooie en relevante kunst en geschiedenis is niet voldoende: de bezoeker van nu wil worden geraakt, in hart en hoofd. Een bezoek moet niet vermoeien maar juist verfrissen. Daarbij kan worden aangehaakt op de behoefte aan ontplooiing en het toenemende belang van éducation permanente. Educatie begint met de keuze, rangschikking en opstelling van de collectie en kan worden versterkt, genuanceerd en verfijnd met tekst en audiovisuele hulpmiddelen. De grote diversiteit van het hedendaagse publiek vergt een juiste benadering van de diverse publieksgroepen. Op educatief gebied wordt in het nieuwe Rijksmuseum daarom een breed scala aan producten aangeboden die specifiek zijn toegesneden op verschillende publieksgroepen: Cultuurtoerist/liefhebber Zaal- en etiketteksten; inzoomers (verdieping bij de vaste opstelling); museumgids; multimediatours; educatieve content website; educatieve producten bij tentoonstellingen (na de opening van de Philipsvleugel). Bij de Speciale Collecties worden daarnaast nieuwe media ingezet. Activiteiten met persoonlijke begeleiding: Rondleidingen op vaste dagen en uren; rondleidingen op aanvraag; verhaal op zaal door conservatoren en restauratoren; colleges; (lunch)lezingen; cursussen tekenen/schilderen, fotografie/beeldbewerking en (kunst)geschiedenis; cursussen, lezingen e.d. bij tentoonstellingen (na de opening van de Philipsvleugel). 7

8 Professionals: vaksymposia. Onderwijs: zie onder 2.5. Families en kinderen Activiteiten met persoonlijke begeleiding: familierondleidingen; evenementen als een familiedag met een bepaald thema; vakantieprogrammering (workshops). Hoofdgebouw: multimediatour voor families/kinderen; familiekijkroutes; vakantieprogrammering (wisselend). Teekenschool 1 : diverse workshops. Voor jongeren worden cursussen tekenen/schilderen en fotografie/beeldbewerking gegeven. Na 2013 zullen plannen worden uitgewerkt voor doelgroepen als jongeren, doven/slechthorenden en blinden/slechtzienden. Website In 2012 wordt een nieuwe website gerealiseerd die in verschillende opzichten onderscheidend is. De collectie wordt via de beeldbank RijksXL op een persoonlijke en innovatieve manier dichtbij de bezoeker gebracht die wordt gestimuleerd om actief gebruik te maken van de collectie en deze te delen met anderen. Het beeldmateriaal is vrij voor ieder niet-commercieel gebruik. Het Rijksmuseum bereikt de bezoeker niet alleen met de eigen website maar stelt ook content beschikbaar via andere internetkanalen (o.m. Flickr, Google Art Project, Wikipedia). Door middel van een API kan iedereen Rijksmuseum-content gebruiken op zijn eigen website en met de content eigen producten maken. De collectie is immers van iedereen. Het Rijksmuseum deelt wereldwijd data en kennis in o.a. Europeana en Artstor. Zorg voor de collecties De jaren 2012 en 2013 staan in het teken van de inhuizing en ingebruikname van het Hoofdgebouw en de nieuwe depots voor het Rijksprentenkabinet en de Bibliotheek. Omdat het Rijksmuseum hecht aan duidelijkheid over de herkomst van de collectie wordt in deze jaren tevens uitvoering gegeven aan het project Herkomstonderzoek waarvan het plan door de Restitutiecommissie als voorbeeldig is betiteld. Het museum is door de bijdrage van OCW in staat gesteld om hiervoor een speciaal team van vier medewerkers samen te stellen dat in samenwerking met de conservatoren het herkomstonderzoek verricht. 1 Zie over de Teekenschool verder onder

9 Het projectmatig inhalen van de achterstanden bij de registratie wordt voortgezet waarbij tevens wordt gedigitaliseerd om de collectie met een zo groot mogelijk publiek te delen. Op 1 januari 2012 is nog sprake van achterstanden bij de collecties van het Prentenkabinet (registratiegraad 25%), militaria (85%) en textiel (75,5%). Alle overige deelcollecties voldoen voor 90% aan de normen van basisregistratie sinds 1 januari Dat was in 2009 nog 85%. De collectie van het Rijksmuseum is van een dusdanig grote omvang, dat ervoor gekozen is om de registratieachterstanden gefaseerd en projectmatig aan te pakken. Het project Prentenkabinet Online is het grootste en kostbaarste lopende project: meer dan tien medewerkers registreren en digitaliseren objecten per jaar. Als kenniscentrum wil het Rijksmuseum ook voorbeeldig zijn op het gebied van documentatie. Daarom lopen er de komende jaren verschillende projecten om de documentatie van restauraties en materiaaltechnisch onderzoek naar de objecten uit de collectie gestandaardiseerd vast te leggen, te digitaliseren en on line te publiceren. Bij het in- en uitvoeren van collectiedata gaat het museum een kwaliteitsslag maken. Methodes en richtlijnen voor het administratieve en juridische beheer van de collectie worden conform internationale doelstellingen en richtlijnen uitgewerkt, waarbij het accent ligt op zorgvuldige vastlegging van o.a. auteursrecht (e-strategie), nieuwe herkomstgegevens (zie het bovengenoemde herkomstonderzoek) en incidenten. Het doel voor de komende jaren is om kennis en ervaringen steeds meer te delen met collega-instellingen zodat de ontwikkelde methodes en richtlijnen ook buiten het Rijksmuseum gehanteerd kunnen worden. In de Bibliotheek in het Hoofdgebouw wordt een nieuw informatiecentrum gerealiseerd voor de collectie, dat het fysieke en digitale loket wordt voor alle vragen over de collectie. Het beheer van de collectie is erop gericht dat ook de volgende generaties kunnen genieten van de nationale schatkamer. Het Rijksmuseum stelt strenge eisen aan de wijze waarop de collectie wordt getoond, gehanteerd, geconserveerd en bewaard. Deze hoge eisen leggen een beslag op het energiegebruik en het museum participeert in onderzoek naar de mate waarin en de wijze waarop duurzaamheden in het collectiebeheer in de praktijk een plaats kan krijgen (onder meer door deelname aan het project Duurzaam Nationaal Depot van RCE en RGD). Na de herinrichting van het Hoofdgebouw zal de depotsituatie worden geëvalueerd. Het ligt voor de hand nieuwe depotplannen in samenwerking met andere (rijksgesubsidieerde) musea en 9

10 RCE te ontwikkelen om zodoende kennis, faciliteiten en medewerkers te kunnen delen. Een belangrijk onderdeel van het behoud en beheer is beveiliging. Het museum heeft een integraal beveiligingsplan opgesteld volgens de Haagse methode. Tevens is er een collectiecalamiteitenplan voor iedere locatie en aan het calamiteitenplan voor het nieuwe Rijksmuseum wordt gewerkt. Er is een risicomatrix voor het gehele museum, waarin een hoofdstuk is opgenomen over de collecties. In samenwerking met NWO, VU en UvA wordt onderzoek gedaan op het gebied van kruisbestuiving tussen cultureel erfgoed, informatica en geesteswetenschappen (Commit, Agora). Het Rijksmuseum wil de komende periode, o.m. in internationaal samenwerkingsverband, nog meer inzetten op innovatie op het gebied van digitale ontsluiting van de collectie (data/images) en op een duurzaam (groen) beheer en behoud van de collecties. Publicaties In paragraaf 2.6 wordt een overzicht gegeven van de publicaties van het Rijksmuseum in de komende jaren. In de kwantitatieve overzichten van activiteiten zijn onder publicaties ook de kranten- en tijdschriftenartikelen meegeteld waarin het Rijksmuseum figureert. N.b. Bij de volgende onderdelen wordt specifiek aandacht besteed aan (publieks)bereik en activiteiten op gebied van educatie, talentontwikkeling en ondernemerschap en marketing. Onderdelen 2.4 t/m 2.6: Uitwerking van de thema s (publieks)bereik, educatie en talentontwikkeling 2.4 Wat is de visie van de instelling op (publieks)bereik en wat zijn de doelstellingen op dit gebied? Denk hierbij aan onderstaande elementen. Ga daarbij in op de komende periode en onderbouw de plannen op basis van het verleden. De deelnemers of gebruikers van verschillende diensten of activiteiten (bijvoorbeeld soorten publiek, vakgenoten, wetenschappers) en de ontwikkeling van het aantal deelnemers of gebruikers; De wijze waarop u uw publiek definieert en registreert; 10

11 De resultaten van onderzoek naar onder meer klanttevredenheid en bereik onder doelgroepen; De wijze waarop nieuwe deelnemers of gebruikers worden benaderd; De wijze waarop aan klantenbinding wordt gedaan. Op het gebied van communicatie en marketing wordt de periode wezenlijk anders dan de voorgaande jaren. De ambitie is om in het nieuwe Rijksmuseum dat in 2013 opengaat, een aanzienlijk hoger aantal bezoekers te trekken: tussen 1,5 en 2 miljoen bezoekers per jaar. In het eerste jaar na de opening wordt een verhouding tussen nationaal en internationaal bezoek verwacht van 50%/50%, voor de jaren daarna is uitgegaan van een verhouding van 40%/60%. Een en ander betekent derhalve dat het museum een fors hoger aantal nationale bezoekers wil ontvangen. Een belangrijk streven is voorts een groei van het aantal bezoeken van kinderen in het basisonderwijs. Op basis van bestaande onderzoeken en segmentatietechnieken is het publiek verdeeld in vijf groepen: 1. Cultuurtoerist, 1 miljoen bezoeken. De cultuurtoerist wil in een beperkte tijd (±1,5 uur) de hoogtepunten van de collectie zien (Nachtwacht, Vermeer). 2. Liefhebber, bezoeken. De liefhebber gaat geregeld naar tentoonstellingen en houdt bij wat er op cultureel gebied speelt. Hij wil worden verrast met nieuwe kennis. 3. Families en kinderen: bezoeken. Met het gezin naar een museum gaan is een leuk en leerzaam dagje uit. Belangrijk is dat ouders en kinderen samen het museumbezoek beleven. 4. Scholen/leraren: bezoeken. Het museumbezoek moet voor de leraar zo gemakkelijk mogelijk zijn en voor de kinderen zo leuk mogelijk. Het gebodene sluit aan op de lesstof en verdiept deze. 5. Professionals: bezoeken. De professional is een grootverbruiker die dikwijls naar musea gaat en vooral behoefte heeft aan verbreding en verdieping van zijn kennis. Hij komt voor een tentoonstelling of specifieke werken. In 2013 wordt iedereen beschouwd als een eerstekeerbezoeker en ligt de focus van de communicatie en marketing derhalve op nieuwe klanten, in de jaren daarna komt het herhaalbezoek meer in beeld. De potentie om van eerstekeerbezoekers 11

12 herhaalbezoekers te maken is het grootst bij de Nederlandse cultuurtoerist en de inzet is om van hem/haar een liefhebber te maken. Door middel van een kort aantal vragen kan iedere bezoeker (voorafgaand aan het bezoek online of bij aanvang van het bezoek bij de Informatiebalie) worden ingedeeld in een groep, zodat men in het museum de begeleiding krijgt die op dat moment het beste past. Voor de website wordt dezelfde indeling gehanteerd. Bij de verkoop van toegangskaarten is het doel dat 20% online wordt gedaan. Dan wordt een link gelegd met het CRM-systeem waarin alle relaties met vermelding van hun interessegebieden staan. Dit systeem is de basis van de klantenbinding. Daarom zullen bezoekers worden gestimuleerd om hun adres achter te laten. Binnen het CRM-systeem wordt een speciaal programma ontwikkeld om het publiek van eerstekeerbezoeker te maken tot herhaalbezoeker en uiteindelijk vriend. De eerstekeerbezoekers worden bereikt via free publicity, adverteren (ook online) en hopelijk ook door de mond-op-mondreclame. 2.5 Wat is de visie van de instelling op educatieve activiteiten voor schoolgaande kinderen en jongeren en wat zijn de doelstellingen op dit gebied? Denk hierbij aan onderstaande elementen. Ga daarbij in op de komende periode en onderbouw de plannen op basis van het verleden. Verschillende typen educatieve activiteiten; De omvang en groei van de activiteiten in termen van personele inzet en bereik (S.v.p. in aansluiting op de prestatiegegevens zoals opgenomen in deel 3 van de aanvraagmodule); De wijze van samenwerking met het onderwijs en overige partners; De wijze waarop evaluatie van de activiteiten plaatsvindt en de bevindingen die hieruit voortkomen; De wijze waarop u meer scholieren van het primair en voortgezet onderwijs probeert te bereiken. Het Rijksmuseum wil een actieve bijdrage leveren aan het stimuleren van creativiteit en visuele geletterdheid, en bezoekers in hoofd en hart raken. Hiervoor worden educatieve middelen ingezet die informeren, verrijken en verleiden. Met een gevarieerd aanbod worden uiteenlopende bezoekersgroepen bediend. Een belangrijke doelgroep voor het Rijksmuseum is het onderwijs waarbij het basisonderwijs een 12

13 speerpunt is. Via het onderwijs kunnen kinderen die van huis uit niet in aanraking komen met kunst en cultuur of geen traditionele relatie hebben met de Westerse beeldcultuur, kennis maken met de collectie van het museum. Bij het ontwikkelen van schoolprogramma s zijn de behoeften vanuit het onderwijs uitgangspunt. Het museum werkt intensief aan een relatie met het onderwijsveld, onder meer door klankbordgroepen uit primair en voortgezet onderwijs. Met een grondige kennis van de kenmerken van de verschillende doelgroepen binnen het onderwijs kunnen programma s worden gemaakt die zijn toegesneden op de verschillende doelgroepen. Het Rijksmuseum wil dat iedere leerling in het basisonderwijs in Nederland het Rijksmuseum minimaal één keer met school bezoekt. De scholen worden gestimuleerd om tijdens dit bezoek een begeleide activiteit uit te voeren, omdat de ervaring leert dat dit het meest beklijft. Het museum zet voor deze activiteiten speciaal opgeleide museumdocenten in die de interesses, belevingswereld en het niveau van de verschillende groepen kennen. Per doelgroep wordt de meest geschikte overdrachtsvorm gekozen waarbij geen enkele vorm wordt uitgesloten. Uiteraard worden ook programma s aangeboden waarbij de leraar zelfstandig met de leerlingen door het museum gaat. Het Rijksmuseum verzorgt teach the teacher -programma s om de leerkrachten toe te rusten voor een onbegeleid museumbezoek. In het vernieuwde Hoofdgebouw worden faciliteiten geboden die een bezoek voor scholen moeten vereenvoudigen (begeleide ontvangst, aparte bergruimte voor jassen en tassen, lunchruimte e.d.). Na de opening beschikt het Rijksmuseum met de geheel vernieuwde Teekenschool over een bijzonder educatief centrum waar in samenwerking met diverse fondsen een innovatief programma wordt geboden. In dit interactieve atelier kunnen jong (èn oud) leren kijken door te doen. De programmering bestaat uit (inter)actieve programma s die niet in het Hoofdgebouw kunnen plaatsvinden en is primair bedoeld voor leerlingen uit primair en voortgezet onderwijs (maar ook voor bezoekers en volwassenen van buiten het onderwijs). Het Rijksmuseum wil daarmee een actieve bijdrage leveren aan het ontwikkelen van de visuele geletterdheid van kinderen, jongeren (en volwassenen): leren kijken door te doen. Door kinderen en jongeren een unieke ervaring te geven worden zij gestimuleerd tot herhaalbezoek. 13

14 Met de door de Turing Foundation ondersteunde Museumpleinbus wordt een belangrijke drempel voor schoolbezoek, het vervoer, weggenomen. De bus is een project van Rijksmuseum, Van Gogh Museum en Stedelijk Museum en stelt scholen binnen een straal van 60 km rondom Amsterdam in staat om leerlingen gedurende hun basisschoolperiode een interactief onderwijsprogramma te laten volgen bij een van de drie musea. Vanaf 2013 biedt het Rijksmuseum aan het basisonderwijs in het Hoofdgebouw begeleide producten aan rondom het thema Dagelijks leven in de Gouden Eeuw (programma s voor onderbouw, middenbouw, bovenbouw en speciaal onderwijs), het Museumpleinbusprogramma, de Kunstkijkuren en een Avercampprogramma voor dove kinderen. De programma s in de Teekenschool zijn eveneens begeleid. Het gaat om het al beproefde en succesvolle lespakket Jij & de Gouden Eeuw (bovenbouw) en workshops in het beeldend atelier en de interactieve tentoonstelling, onder het motto leren kijken door te doen. Het geschiedenisaanbod zal aansluiten op verschillende tijdvakken in de Canon van Nederland. Thematochten door het Hoofdgebouw zijn beschikbaar voor leerkrachten die zonder begeleiding met hun klas een bezoek aan het museum willen brengen. Voor het voortgezet onderwijs zijn begeleide producten beschikbaar voor VMBO (Meesterwerken), HAVO/VWO (onderbouw en bovenbouw), KCV, eindexamenprogramma s kunst c.q. geschiedenis voor HAVO/VWO en een programma voor internationale scholen (Meesterwerken in diverse talen). In de Teekenschool worden aan VMBO, HAVO en VWO workshops fotografie/beeldbewerking in het multimedia-atelier aangeboden. Fotografie is een speerpunt in het onderwijsaanbod omdat dit medium de doelgroep zeer aanspreekt en het gat met het museum daarmee kan worden overbrugd. Voor onbegeleid museumbezoek is een multimediatour het aangewezen product (voor onderbouw en bovenbouw van VMBO, HAVO en VWO, in Nederlands en Engels). Doel is om vanaf 2013 jaarlijks meer dan leerlingen uit het onderwijs te ontvangen die zoveel mogelijk begeleide programma s afnemen. 14

15 Producten worden geëvalueerd door middel van enquêtes en interviews met leerkrachten, en de feedback die wordt gegeven tijdens de bijeenkomsten met de klankbordgroepen uit primair en voortgezet onderwijs en de inspiratiedagen. De scholen worden momenteel middels speciale onderwijsfolders, een e-nieuwsbrief en speciale acties regelmatig op de hoogte gehouden van alle activiteiten. Deze worden ook via de website onder de aandacht gebracht. Een meer op de komende jaren toegesneden communicatie- en marketingplan wordt opgesteld. De personele inzet die benodigd is voor het uitvoeren van het ambitieuze educatieve programma is breder dan de medewerkers van de educatieve afdeling sec (die zijn opgenomen in de uitsplitsing van het personeelsbestand). Ook conservatoren, restauratoren, publieksmedewerkers, medewerkers voor evenementen en anderen leveren een bijdrage. Voorts heeft het Rijksmuseum een grote groep van rondleiders en museum- en dramadocenten aan zich verbonden en werkt het samen met educatieve partners als de Toneelmakerij. 2.6 Indien u op basis van de regeling in aanmerking wilt komen voor een subsidie voor de wetenschappelijke functie, wat zijn de wetenschappelijke activiteiten van de instelling? Denk hierbij aan onderstaande elementen. Ga daarbij in op de komende periode en onderbouw de plannen op basis van het verleden. De samenwerking met andere kennisinstituten; De wetenschappelijke activiteiten (bijvoorbeeld lezingen en/of publicaties) om de door het museum beheerde collectie in de brede context voor het cultureel erfgoed te positioneren. Wetenschappelijk en innovatief onderzoek is een kernactiviteit van het museum. Collectie en wetenschappelijk onderzoek zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Aan alle publieksuitingen (van het tekstbordje naast een voorwerp tot een entry in een bestandscatalogus) ligt wetenschappelijk onderzoek ten grondslag. In tegenstelling tot het kunsthistorisch en historisch onderzoek aan de universiteit, is bij onderzoek in het Rijksmuseum altijd het (kunst)historisch object het uitgangspunt. Een speerpunt op het gebied van wetenschappelijk onderzoek is de technischhistorische kunstgeschiedenis. De in het Rijksmuseum aanwezige expertise van restauratoren en natuurwetenschappers, de samenwerking met het RCE en de UvA, 15

16 de onderzoeksfaciliteiten in het Ateliergebouw en de traditie voor de verschillende collectieonderdelen gespecialiseerde conservatoren en restauratoren te hebben, scheppen de voorwaarden om belangrijke bijdragen te kunnen leveren aan de ontwikkeling van dit vakgebied. Het Rijksmuseum heeft als moedermuseum bovenal verantwoordelijkheid internationaal het kenniscentrum te zijn op het gebied van Nederlandse kunst, deze expertise te ontwikkelen, uit te dragen en over te dragen op een volgende generatie. Voor veel deelgebieden van Nederlandse kunst is het Rijksmuseum de enige instelling die een specialist heeft. Het museum heeft daarnaast als enige museum in Nederland specialisten op het gebied van Franse, Duitse en Italiaanse kunst. Gezien de collectie Aziatische kunst en het groeiende belang van dit deel van de wereld positioneert het museum zich meer dan voorheen als kenniscentrum voor Aziatische kunst binnen Nederland. Waar onderzoek vóór de renovatie voor een belangrijk deel in het teken stond van tentoonstellingsprojecten, is tijdens de renovatie (waarin minder tentoonstellingen worden georganiseerd) gebruik gemaakt van de mogelijkheid om onderzoek te doen naar de collectie. De samenwerking tussen conservatoren, restauratoren en natuurwetenschappers leidt tot een reeks vernieuwende bestandscatalogi, zoals het eerste deel van de bestandscatalogus 17 de -eeuwse schilderijen, the standard for the future volgens het internationaal toonaangevende Burlington Magazine. De catalogi worden ook digitaal beschikbaar gesteld zodat nieuwe informatie makkelijk kan worden toegevoegd en externe onderzoekers worden gestimuleerd bij te dragen aan de kennisopbouw over de verzameling. De catalogi zijn tevens het uitgangspunt voor publicaties die facetten van de collectie aan een breed publiek zullen presenteren bij de opening in De volgende bestandscatalogi worden in de komende jaren gepubliceerd: delen 2 en 3 van 17 de -eeuwse schilderkunst, Vlaamse schilderkunst, Buitenlandse schilderkunst, Beeldhouwkunst, Zilver uit centra buiten Amsterdam en Delfts aardewerk. Daarnaast staan enkele monografieën op stapel zoals bijvoorbeeld de schilderkunst in Nederland in de 19 de eeuw. In de komende periode zal voorts in toenemende mate onderzoek worden verricht naar de veroudering van objecten en conserveringstechnieken. Een voorbeeld is het onderzoek naar de invloed van relatieve luchtvochtigheid op houten panelen, dat samen met RCE, TU Delft en TU Eindhoven wordt uitgevoerd. 16

17 Het Rijksmuseum heeft de ambitie de samenwerking op het gebied van onderzoek met de industrie te vergroten. Het onderzoek naar metaallegeringen met Tata is hiervan een voorbeeld. Met AkzoNobel wordt verkend of een vergelijkbaar onderzoek mogelijk is op het gebied van verf. Voorafgaand aan 2015, wanneer de Philipsvleugel opengaat als tentoonstellingsvleugel, zal onderzoek worden verricht voor tentoonstellingen, zoals bijvoorbeeld de openingstentoonstelling over de late Rembrandt in samenwerking met de National Gallery in Londen. Het Rijksmuseum hecht grote waarde aan de opleidingsfunctie die het als nationaal museum kan vervullen en streeft naar samenwerking met (inter)nationale musea, universiteiten en onderzoeksinstituten. Vergroting van de kennis over de collectie in de breedste zin is daarbij het uitgangspunt. Een voorbeeld is het onderzoek naar Aziatische exportkunst uit de 17 de /18 de eeuw in samenwerking met het Princessehof en de Universiteit Leiden. Zie over de samenwerking met de beide Amsterdamse universiteiten onder 2.2. Middels de functie van honorair conservator worden banden met diverse universiteiten verstevigd. Het streven is om een internationaal fellowshipprogramma in te voeren. Voor de samenwerking met het RKD wordt verwezen naar de bijlage Het Karel van Mander Instituut. Voor het nieuwe Rijksmuseum wordt een fonds opgebouwd van publicaties over de collectie dat loopt van algemene naar gespecialiseerde publicaties: een museumgids bij de vernieuwde opstelling; een meesterwerkenboek; een hernieuwde uitgave van de serie collectieboeken per eeuw waaraan een deel over de Aziatische kunst wordt toegevoegd; een Nederlandse geschiedenis aan de hand van 100 voorwerpen uit de collectie; een Rijksmuseum Landenreeks waarin de geschiedenis van de relaties met China, Ghana, Indonesië, Japan, Sri Lanka, Suriname en Zuid-Afrika wordt beschreven aan de hand van voorwerpen uit de collectie; een nieuwe serie, de Rijksmuseumreeks, van handzame boekjes over ongeveer veertig topstukken. Het Rijksmuseum beschikt met The Rijksmuseum Bulletin over een eigen internationaal tijdschrift waarin de resultaten van wetenschappelijk onderzoek worden gepubliceerd (digitaal beschikbaar). Sinds 2010 verschijnt het Bulletin in het Engels om het publieksbereik te vergroten. Het is de bedoeling dat het Bulletin een peer 17

18 reviewed tijdschrift wordt. Conservatoren en restauratoren publiceren daarnaast in (inter)nationale (vak)tijdschriften en publicaties. De uitsplitsing van personele en financiële inzet naar publieks-, collectie- en wetenschapsfunctie is door het Rijksmuseum herijkt. Anders dan voorheen is de wetenschap nu opgevat als de tijd die wordt besteed aan wetenschappelijke activiteiten. Ondersteunende activiteiten en faciliteiten als de bibliotheek zijn niet meer meegeteld in de wetenschappelijke functie. Het Rijksmuseum onderschrijft het standpunt van de RIHA (International Association of Research Centres in the History of Art) dat het meten van de wetenschappelijke output middels citaten voor de (kunst)geschiedenis niet het juiste instrument is. Deze wetenschappers publiceren relatief veel vaker in tentoonstellings- en collectiecatalogi, monografieën en congresbundels dan in peer-reviewed tijdschriften en dikwijls in een andere taal dan het Engels. Het opgeven van aantallen citaten geeft geen representatief beeld van het wetenschappelijk onderzoek. Onderdelen 2.7 en 2.8: Uitwerking van het ondernemingsplan 2.7 Welk verdienmodel wordt door de instelling gehanteerd en wat zijn de doelstellingen op het gebied van ondernemerschap? Denk hierbij aan onderstaande elementen. Ga daarbij in op de komende periode en onderbouw de plannen op basis van het verleden. De relatie tussen het verdienmodel en de activiteiten; De financieringsbehoefte en financieringsmix (verhouding van deze subsidieaanvraag tot andere bronnen van financiering); De vereiste groei van de eigen inkomsten; De strategie bij tegenvallende inkomsten; Visie op ondernemerschap en/of private fondsenwerving; Het marktaandeel en/of de concurrentiepositie. Uitgangspunt voor het Rijksmuseum is een duurzaam gezonde financiële positie. Dit vergt gezien de onzekere economische omstandigheden en de lager wordende subsidie een behoedzaam financieel beleid en een actief ondernemerschap. Momenteel heeft de structurele exploitatie een omvang van ongeveer 50 miljoen per jaar, waarvan 18

19 ongeveer 40% eigen inkomsten zijn en ongeveer 60% structurele subsidie van OCW. Na de heropening in 2013 zal de exploitatie met 30 tot 40% groeien naar een niveau tussen 65 en 70 miljoen. Voor de eigen inkomsten wordt gestreefd naar een relatief grotere groei tot ongeveer 50% van de totale baten. Dit betekent een aanzienlijke groei van de eigen inkomsten in absolute zin. Deze groei moet worden gerealiseerd uit hogere inkomsten uit kaartverkoop, winkel, horeca, sponsoring en fondsenwerving. Het museum zal hierop maximaal inzetten, onder meer middels versterking van de enkele jaren geleden nieuw ingestelde afdeling Development die zich helemaal richt op het werven van inkomsten uit sponsoring, fondsen, particuliere schenkers e.d. De exploitatie is vanaf 2013 gebaseerd op een structureel hoger bezoekersaantal van 1,5 tot 2 miljoen. Voor het internationaal bezoek is het van belang dat Amsterdam aantrekkelijk blijft als toeristische bestemming. Gezien de ervaringen van Hermitage en Scheepvaartmuseum zal het in de eerste periode na de opening van het vernieuwde museum mogelijk zijn om een groter aantal nationale bezoekers te trekken. Om het aantal structureel op een hoger niveau te brengen is een aantrekkelijke programmering essentieel. De tentoonstellingsvleugel (vanaf 2015) en het nieuwe educatieve centrum (Teekenschool) zijn hierbij belangrijke elementen. In het Atrium van het nieuwe Rijksmuseum komt een winkel die ook toegankelijk zal zijn zonder toegangskaart voor het museum. In de winkel wordt een verrassend en kwalitatief hoogstaand assortiment voor de diverse doelgroepen (toeristen, Nederlanders, kunstliefhebbers enz.) aangeboden. Uitgangspunt is dat het assortiment een representatieve en herkenbare afspiegeling is van de collectie en voor de verschillende doelgroepen voldoende keuze biedt. Een uitgebreid boekenassortiment biedt verdere verdieping voor degenen die op zoek zijn naar aanvullende informatie. De verkoop via de webwinkel wordt voortgezet. Aantrekkelijke horecavoorzieningen zijn onontbeerlijk om de bezoeker van de 21 ste eeuw goed te kunnen bedienen. In het nieuwe Rijksmuseum worden twee gelegenheden gecreëerd: een Groot Café in het Atrium en een restaurant (met terras) in de Philipsvleugel. Deze voorzieningen worden geëxploiteerd in samenwerking met een externe partner. De horecagelegenheden zijn eveneens toegankelijk voor nietmuseumbezoekers. Sponsoring, giften en bijdragen van derden zijn in toenemende mate belangrijk om het museum in staat te stellen activiteiten uit te voeren. Sinds 2009 heeft het 19

20 Rijksmuseum een aparte afdeling Development voor alle activiteiten die op kortere of langere termijn gelden, middelen en voorwerpen genereren voor het Rijksmuseum. De afdeling is zo ingericht dat een duurzame relatie wordt opgebouwd en onderhouden met vrienden, schenkers en begunstigers. Daarnaast coördineert de afdeling fondsenwerving en bedrijfssponsoring. Deze activiteiten vergen echter de inzet van de gehele organisatie, met name maar niet alleen van directie, afdelingshoofden, conservatoren en restauratoren. Het Rijksmuseum Fonds, een zelfstandige stichting met een eigen bestuur, ondersteunt het Rijksmuseum vooral op het gebied van aankopen, educatieve activiteiten en (wetenschappelijke en innovatieve) projecten op het gebied van restauratie. Inmiddels beheert het Fonds meer dan 40 fondsen op naam. Ook de International Circle, een groep internationale begunstigers, is ondergebracht bij het Fonds. Het Rijksmuseum Fonds heeft het CBF-Keur waarmee het laat zien dat er sprake is van een verantwoorde manier van fondsenwerving en besteding. Net als het Rijksmuseum is het Rijksmuseum Fonds een (culturele) ANBI: een Algemeen Nut Beogende Instelling waardoor giften aftrekbaar zijn. De veranderende fiscale wetgeving is een risico bij het realiseren van de ambitieuze groeidoelstelling op het gebied van eigen inkomsten. De eis van de overheid om meer eigen financieringsbronnen aan te boren wordt niet gesteund door het fiscale beleid waarin faciliteiten op het gebied van vennootschapsbelasting worden geschrapt. Aan potentiële financiers is het moeilijk uit te leggen dat hun bijdragen mogelijk eerst belast zullen worden voordat zij ten goede komen aan het museum. Om tegenvallende inkomsten op te kunnen vangen is na de heropening een hoger eigen vermogen benodigd. Het eigen vermogen dient een zodanige omvang te hebben dat het een jaar discontinuïteit in de exploitatie (derving van inkomsten uit entree, winkel en horeca) kan opvangen. Daarnaast heeft het eigen vermogen vanzelfsprekend een financieringsfunctie. De bovengenoemde fiscale wijzigingen hebben ook gevolgen voor de verhoging van het eigen vermogen. Met het oog op tegenvallende inkomsten wordt de exploitatie voorts zoveel mogelijk flexibel gehouden, o.a. door medewerkers eerst op tijdelijke basis in dienst te nemen. Ook wordt in de begroting een bedrag (algemeen onvoorzien) opgenomen om in geval van tegenvallende resultaten een buffer te hebben die het mogelijk maakt om bijsturingsmaatregelen te nemen. 20

Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie

Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie Het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie (RKD) is een kunsthistorisch kenniscentrum dat de collectie archief-, documentatie- en bibliotheekmateriaal

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Vrienden van het Zeeuws Museum 2012-2016

Beleidsplan Stichting Vrienden van het Zeeuws Museum 2012-2016 Beleidsplan Stichting Vrienden van het Zeeuws Museum 2012-2016 De stichting Vrienden van het Zeeuws Museum is gelieerd aan het Zeeuws Museum en werkt binnen de kaders van het museum. Beleidsplan Zeeuws

Nadere informatie

Zeeuws Museum Beleidsplan 2012-2106

Zeeuws Museum Beleidsplan 2012-2106 Zeeuws Museum Beleidsplan 2012-2106 Het Zeeuws Museum verbindt nieuwe generaties met het erfgoed van Zeeland. De collectie en de Zeeuwse cultuur bieden op verschillende niveaus aanknopingspunten aan huidige

Nadere informatie

Nederlands Muziek Instituut en Haags Gemeentearchief 2013-2016

Nederlands Muziek Instituut en Haags Gemeentearchief 2013-2016 Samen werken aan een gezamenlijke toekomst Nederlands Muziek Instituut en Haags Gemeentearchief 2013-2016 [Verkorte versie] 1. Inleiding Bij de advisering door de commissie Hirsch Ballin is ten aanzien

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2011-2012. Stichting De Burght CT&W

BELEIDSPLAN 2011-2012. Stichting De Burght CT&W BELEIDSPLAN 2011-2012 Stichting De Burght CT&W 2 Inhoudsopgave pagina Voorwoord 3 Inleiding 3 Visie en doelstelling 4 Beleid en bestedingen 6 Fondsenwerving en financieel beheer 8 Nawoord 9 3 Voorwoord

Nadere informatie

Bijlage Specifieke toetsingscriteria per doelstelling

Bijlage Specifieke toetsingscriteria per doelstelling Bijlage Specifieke toetsingscriteria per doelstelling A. Subsidies voor incidentele activiteiten en projecten A.1 Doelstelling: Herkenbare en onderscheidende culturele identiteit door behoud en ontwikkeling

Nadere informatie

Werken in de culturele sector. 11 maart 2013 Info-avond KU Leuven

Werken in de culturele sector. 11 maart 2013 Info-avond KU Leuven Werken in de culturele sector 11 maart 2013 Info-avond KU Leuven Luc Delrue Opleiding: Communicatiewetenschappen (E)MBA Strategisch Management: Specialiteit: structureren en positioneren van een organisatie

Nadere informatie

Titel Communities online en offline: casus Roots2Share

Titel Communities online en offline: casus Roots2Share Onderzoeksopdracht Crossmedialab Titel Communities online en offline: casus Roots2Share Probleemomgeving Roots2Share is een internationaal samenwerkingsverband van twee Nederlandse musea (Museum Volkenkunde

Nadere informatie

1De Schuttersmaaltijd in de Voetboog (detail), 1648, Bartholomeus van der Helst, Rijksmuseum

1De Schuttersmaaltijd in de Voetboog (detail), 1648, Bartholomeus van der Helst, Rijksmuseum 1De Schuttersmaaltijd in de Voetboog (detail), 1648, Bartholomeus van der Helst, Rijksmuseum Welkom in uw Rijksmuseum Op 13 april 2013 opent het nieuwe Rijksmuseum zijn deuren voor het publiek met een

Nadere informatie

Overzicht ingevulde gegevens Museana 2014 't Fiskershúske. Organisatiegegevens. Bezoek. Entreeprijzen. Aantal bezoeken 29-7-2015.

Overzicht ingevulde gegevens Museana 2014 't Fiskershúske. Organisatiegegevens. Bezoek. Entreeprijzen. Aantal bezoeken 29-7-2015. Overzicht ingevulde Museana 2014 't Fiskershúske Organisatie [A1] rechtsvorm [A2] hoofdfinancier [A3a] onderwerp [A3b] andere categorieën [A4] (deels) openluchtmuseum stichting gemeente geschiedenis (incl.

Nadere informatie

Overzicht ingevulde gegevens Museana 2014 Streekmuseum het Admiraliteitshuis. Organisatiegegevens. Bezoek. Entreeprijzen. Aantal bezoeken 29-7-2015

Overzicht ingevulde gegevens Museana 2014 Streekmuseum het Admiraliteitshuis. Organisatiegegevens. Bezoek. Entreeprijzen. Aantal bezoeken 29-7-2015 Overzicht ingevulde Museana 2014 Streekmuseum het Admiraliteitshuis Organisatie [A1] rechtsvorm [A2] hoofdfinancier [A3a] onderwerp [A3b] andere categorieën [A4] (deels) openluchtmuseum stichting gemeente

Nadere informatie

Een eigenzinnig instituut in Nederland

Een eigenzinnig instituut in Nederland Een eigenzinnig instituut in Nederland Van hoge kunst tot populaire onderwerpen Het iconische gebouw is in 1992 ontworpen door Nederlands beroemdste architect Rem Koolhaas als een Palais des Festivals

Nadere informatie

De ontwikkeling van uitzonderlijk talent

De ontwikkeling van uitzonderlijk talent De ontwikkeling van uitzonderlijk talent Stichting Trustfonds Rijksakademie van beeldende kunsten Jeannoux van Deijck schilderend op glas, 2013 voorzijde: Maryanto, droge naald op canvas, 2013 Wanneer

Nadere informatie

logoocw De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag 12 september 2006 OWB/AI-2006/12668

logoocw De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag 12 september 2006 OWB/AI-2006/12668 logoocw De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Den Haag Ons kenmerk 12 september 2006 OWB/AI-2006/12668 Onderwerp Uitvoering motie 249, Nationaal Historisch

Nadere informatie

Sponsorplan 2014 Museum Kennemerland

Sponsorplan 2014 Museum Kennemerland Sponsorplan 2014 Museum Kennemerland Huis van de Geschiedenis in Gemeente Beverwijk Bestuur van Museum Kennemerland, januari 2014 Westerhoutplein 1, 1943 AA Beverwijk, mk@museumkennemerland.nl www.museumkennemerland.nl

Nadere informatie

Samenvatting Verzelfstandigingsplan Op 1 januari 2016 verzelfstandigt het Museum Jan Cunen. Zo luidt althans de planning. Verzelfstandiging van musea

Samenvatting Verzelfstandigingsplan Op 1 januari 2016 verzelfstandigt het Museum Jan Cunen. Zo luidt althans de planning. Verzelfstandiging van musea Samenvatting Verzelfstandigingsplan Op 1 januari 2016 verzelfstandigt het Museum Jan Cunen. Zo luidt althans de planning. Verzelfstandiging van musea is een trend die twintig jaar geleden is ingezet. Het

Nadere informatie

CKV Festival 2012. CKV festival 2012

CKV Festival 2012. CKV festival 2012 C CKV Festival 2012 Het CKV Festival vindt in 2012 plaats op 23 en 30 oktober. Twee dagen gaan de Bredase leerlingen van het voortgezet onderwijs naar de culturele instellingen van Breda. De basis van

Nadere informatie

voorstel aan de gemeenteraad

voorstel aan de gemeenteraad voorstel aan de gemeenteraad Aan de raad van de gemeente sector ERZ afdeling oerz telefoon 0182588441 voorstelnummer steller tjan onderwerp Optima Forma project verzelfstandiging Stedelijke Musea Gouda

Nadere informatie

Inventarisatie educatie in Nederlandse musea

Inventarisatie educatie in Nederlandse musea Inventarisatie educatie in Nederlandse musea Afstudeerproject HAS Den Bosch, onderdeel van KIGO-project Educatie en Dierenwelzijn Studenten HAS Den Bosch: Claudia Liedecke Anneloek van Lieshout Opdrachtgever:

Nadere informatie

Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017

Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017 Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017 Het is belangrijk dat kinderen al jong kennis maken met bedrijven en beroepen. Roefelen maakt dat mogelijk. De in 2011 opgerichte

Nadere informatie

Profielschets Voorzitter Raad van Toezicht Het Scheepvaartmuseum Amsterdam

Profielschets Voorzitter Raad van Toezicht Het Scheepvaartmuseum Amsterdam Profielschets Voorzitter Raad van Toezicht Het Scheepvaartmuseum Amsterdam 1. Algemeen Het scheepvaartmuseum in Amsterdam is het belangrijkste maritieme museum van Nederland. Het is gevestigd in s Lands

Nadere informatie

Docentenhandleiding Educatieprogramma

Docentenhandleiding Educatieprogramma Docentenhandleiding Educatieprogramma Hoe, wat & waar Primair Onderwijs groep 3 t/m 6 Inhoud Het Dordrechts Museum..p.3 Algemene doelstelling programma...p.3 Aansluiting bij kerndoelen. p.3,4 Programma:Hoe,

Nadere informatie

Beleidsplan. Streekmuseum Oudheidkamer Reeuwijk 2013-2018

Beleidsplan. Streekmuseum Oudheidkamer Reeuwijk 2013-2018 Beleidsplan Streekmuseum Oudheidkamer Reeuwijk 2013-2018 1 1. Inleiding Pagina 3 2. Doelstellingen 3 3. Collectie 4 4. Tentoonstellingen 4 5. Organisatie 5 6. Samenvatting 6 2 1. INLEIDING Voor u ligt

Nadere informatie

Private financiers voor cultuur Hoe vind en verleid je de particuliere gever?

Private financiers voor cultuur Hoe vind en verleid je de particuliere gever? Private financiers voor cultuur Hoe vind en verleid je de particuliere gever? Cultuurforum 2011, 24 november 2011 BRINGING TOGETHER THE BEST OF BOTH WORLDS 1 Leenaers Verloop Opgericht in 2001 door Marischka

Nadere informatie

Uitvoeringsbesluit subsidieverlening Cultuurnota 2013-2016 provincie Drenthe

Uitvoeringsbesluit subsidieverlening Cultuurnota 2013-2016 provincie Drenthe Uitvoeringsbesluit subsidieverlening Cultuurnota 2013-2016 provincie Drenthe Thema en doelen subsidieprogramma Cultuurnota 2013-2016 Oude wereld, nieuwe mindset De provincie Drenthe staat voor een herkenbare

Nadere informatie

Platform educatie NUMMER 116, 8 APRIL 2016. Vanzelfsprekend mooi

Platform educatie NUMMER 116, 8 APRIL 2016. Vanzelfsprekend mooi NUMMER 116, 8 APRIL 2016 IN DIT NUMMER Platform educatie - lees verder Platform borgen - lees verder Kijkje in de keuken - lees verder Subsidies Themafonds Digitalisering Collecties Groningen - lees verder

Nadere informatie

Het museum: - beschikt over een kwaliteitslabel als museum - heeft tijdig een aanvraag ingediend voor Vlaamse indeling en subsidiëring

Het museum: - beschikt over een kwaliteitslabel als museum - heeft tijdig een aanvraag ingediend voor Vlaamse indeling en subsidiëring Museum voor Industriële Archeologie en Textiel (MIAT), Gent 1. Gemotiveerd advies van de beoordelingscommissie Collectiebeherende Cultureel-erfgoedorganisaties over indeling bij het Vlaamse niveau en toekenning

Nadere informatie

GEGEVENS STICHTING. Postbus 256, 2170 AG SASSENHEIM RSIN nummer: 819315631 KVK nummer: 27317264 www.vandenbroekfoundation.nl www.lamlisse.

GEGEVENS STICHTING. Postbus 256, 2170 AG SASSENHEIM RSIN nummer: 819315631 KVK nummer: 27317264 www.vandenbroekfoundation.nl www.lamlisse. GEGEVENS STICHTING Naam van de stichting: Stichting VandenBroek Foundation Postadres: Postbus 256, 2170 AG SASSENHEIM RSIN nummer: 819315631 KVK nummer: 27317264 Website: www.vandenbroekfoundation.nl www.lamlisse.nl

Nadere informatie

M CCA EXPERTISENETWERK CULTUUREDUCATIE

M CCA EXPERTISENETWERK CULTUUREDUCATIE Keizersgrach T 020-6 info@mocca-amsterdam.nl Factsheet Basispakket, Overgangsregeling Kunstkijkuren en de Cultuurbus Amsterdam Juli 2014 Inhoud Het Basispakket Kunst- en Cultuureducatie 2 MoccaAcademie

Nadere informatie

Aanvraagformulier culturele basisinfrastructuur 2017-2020 Artikel 3.44 Digitalisering

Aanvraagformulier culturele basisinfrastructuur 2017-2020 Artikel 3.44 Digitalisering Aanvraagformulier culturele basisinfrastructuur 2017-2020 Artikel 3.44 Aanvraagtermijn Een aanvraag voor instellingssubsidie voor de jaren 2017 tot en met 2020 op grond van dit hoofdstuk wordt ontvangen

Nadere informatie

Prestatievoorstel & verantwoording 2014 (bijlage bij subsidiebeschikking)

Prestatievoorstel & verantwoording 2014 (bijlage bij subsidiebeschikking) Prestatievoorstel & verantwoording 2014 (bijlage bij subsidiebeschikking) Prestaties : Naam organisatie : Stichting Amersfoort in C Maatschappelijk doel (betreft outcomedoelstellingen) Het bieden

Nadere informatie

Versterken binnenstad Het aanbieden van een bibliotheekvoorziening

Versterken binnenstad Het aanbieden van een bibliotheekvoorziening Versterken binnenstad Het aanbieden van een bibliotheekvoorziening (ook als ontmoetingsplek) in de binnenstad. Cultuurparticipatie Kernfuncties leren, lezen en informeren bieden voor burgers mogelijkheden

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING HERMAN VAN VEEN ARTS CENTER FONDS

BELEIDSPLAN STICHTING HERMAN VAN VEEN ARTS CENTER FONDS BELEIDSPLAN STICHTING HERMAN VAN VEEN ARTS CENTER FONDS 1 1 Inleiding In dit beleidsplan leggen het bestuur en de directie van de Stichting Herman van Veen Arts Center Fonds het actuele beleid vast. Dit

Nadere informatie

historischcentrumoverijssel

historischcentrumoverijssel Met de klas... Educatief aanbod voor primair, voortgezet en beroepsonderwijs Eikenstraat 20 8021 WX Zwolle T 038 426 63 00 twitter: @HCOverijssel educatie@.nl volg ons! Met de klas... Educatie bij het

Nadere informatie

De stuurgroep heeft vastgesteld dat de architecten in hun Voorlopig Ontwerp van december 2002 als volgt met deze doelen zijn omgesprongen:

De stuurgroep heeft vastgesteld dat de architecten in hun Voorlopig Ontwerp van december 2002 als volgt met deze doelen zijn omgesprongen: Aan het College van Principalen Van de Beheerorganisatie Het Nieuwe Rijksmuseum Amsterdam, 14 augustus 2003. Betreft: rapportage van de stuurgroep HNR Geacht college, Volgens het instellingsbesluit beheerorganisatie

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2016 In het heden door het verleden samenwerken aan de toekomst

Beleidsplan 2013-2016 In het heden door het verleden samenwerken aan de toekomst Beleidsplan 2013-2016 In het heden door het verleden samenwerken aan de toekomst Inleiding In 2011/2012 heeft de Stichting In den Scherminckel haar 40 jarig bestaan gevierd. Een jaar om op terug te kijken,

Nadere informatie

De kunst van samen vernieuwen

De kunst van samen vernieuwen De kunst van samen vernieuwen Cultuuragenda gemeente Zutphen 2016 Kunst, cultuur en erfgoed geven kleur aan Zutphen. Ze zorgen voor een leefbare en dynamische samenleving, sociale en economische vitaliteit

Nadere informatie

Aanvraagformulier culturele basisinfrastructuur 2017-2020 Artikel 3.24 Festival oude muziek

Aanvraagformulier culturele basisinfrastructuur 2017-2020 Artikel 3.24 Festival oude muziek Aanvraagformulier culturele basisinfrastructuur 2017-2020 Artikel 3.24 Festival oude muziek Aanvraagtermijn Een aanvraag voor instellingssubsidie voor de jaren 2017 tot en met 2020 op grond van dit hoofdstuk

Nadere informatie

kunstliefde Utrechtse kunst &beeldende kunst ruimte voor Aanvulling en reactie op de Cultuurnota Gemeente Utrecht 2013-2016

kunstliefde Utrechtse kunst &beeldende kunst ruimte voor Aanvulling en reactie op de Cultuurnota Gemeente Utrecht 2013-2016 kunstliefde ruimte voor &beeldende kunst Utrechtse kunst Aanvulling en reactie op de Cultuurnota Gemeente Utrecht 2013-2016 Voorwoord; In de cultuurnota 2013-2016 geeft de commissie in haar advies aan

Nadere informatie

Hoofdlijnen beleidsplan Ronald McDonald Kinderfonds 2010-2015

Hoofdlijnen beleidsplan Ronald McDonald Kinderfonds 2010-2015 Hoofdlijnen beleidsplan Ronald McDonald Kinderfonds 2010-2015 Missie/Visie/Kernboodschap/Doelstelling Missie Het Ronald McDonald Kinderfonds wil een positieve bijdrage leveren aan de gezondheid van kinderen

Nadere informatie

Zeeland bouwt een. www.industrieelmuseumzeeland.nl

Zeeland bouwt een. www.industrieelmuseumzeeland.nl Zeeland bouwt een www.industrieelmuseumzeeland.nl Wat is het Industrieel Museum Zeeland? locatie Dat het museum in de kanaalzone en meer specifiek in de historische suikerloodsen aan de Westkade 114 in

Nadere informatie

Budget Educatie en Participatie Projecten (BEPP)

Budget Educatie en Participatie Projecten (BEPP) Budget Educatie en Participatie Projecten (BEPP) Met het Budget Educatie en Participatie Projecten willen de provincie Groningen en het Rijk een aantal doelstellingen bereiken. We hanteren daarbij een

Nadere informatie

Actueel beleidsplan. Stichting Vrienden van Hubrecht Instituut 2014-2016

Actueel beleidsplan. Stichting Vrienden van Hubrecht Instituut 2014-2016 Stichting Vrienden van het Hubrecht Instituut Actueel beleidsplan Stichting Vrienden van Hubrecht Instituut E vrienden@hubrecht.eu 2014-2016 1.1 Inleiding Naar aanleiding van het uitgevoerde onderzoek

Nadere informatie

Crowdfunding voor musea. Waarom musea met crowdfunding aan de slag moeten

Crowdfunding voor musea. Waarom musea met crowdfunding aan de slag moeten Crowdfunding voor musea Waarom musea met crowdfunding aan de slag moeten Dit rapport is opgesteld door Douw&Koren en gepubliceerd op 24 juni 2015. Copyright Douw&Koren Alle rechten voorbehouden. Niets

Nadere informatie

Docentenhandleiding Buitenspel

Docentenhandleiding Buitenspel Docentenhandleiding Buitenspel Museumles bij de tentoonstelling De heksen van Bruegel (19 september 2015 t/m 31 januari 2016) Museum Catharijneconvent Utrecht Museum Catharijneconvent, 2015 Inleiding U

Nadere informatie

De juiste zorg een zorg minder

De juiste zorg een zorg minder Collectiewacht Gelderland De juiste zorg een zorg minder Collectiewacht Gelderland Andere tijden Tentoonstellingen, registratie, klimaatbeheersing, publieksverbreding, recepties, educatieve projecten;

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord. 2. Onze activiteiten in beeld. 3. Financiële verslaglegging. 4. Doelstelling vrienden van museum Jan van der Togt

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord. 2. Onze activiteiten in beeld. 3. Financiële verslaglegging. 4. Doelstelling vrienden van museum Jan van der Togt v 2014 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Onze activiteiten in beeld 3. Financiële verslaglegging 4. Doelstelling vrienden van museum Jan van der Togt Voorwoord Beste vrienden, 2014 was een jaar waarin er veel

Nadere informatie

Vragenlijst Museumregister

Vragenlijst Museumregister 1. Rechtspositie, bestuur en beleid 1.0 Is uw instelling een museum in de zin van de ICOM museumdefinitie? 1.1 Beschikt het museum over een document waaruit de rechtspositie en het niet op winst-gerichte

Nadere informatie

Collectievormingsprofiel Engelse taal en cultuur

Collectievormingsprofiel Engelse taal en cultuur Collectievormingsprofiel Engelse taal en cultuur Actuele relatie met O&O (specifieke opleidingen etc.) De collectie Engelse taal en cultuur richt zich met name op de studenten, docenten en onderzoekers

Nadere informatie

World Food Center uit de startblokken!

World Food Center uit de startblokken! World Food Center uit de startblokken! De plannen voor de realisatie van het World Food Center (WFC) zijn in een ver gevorderd stadium. Het WFC wordt een iconisch experience center waar de Nederlandse

Nadere informatie

De JB heeft binnen de UvA twee belangrijke partners: a. De Faculteit b. de UB

De JB heeft binnen de UvA twee belangrijke partners: a. De Faculteit b. de UB Meerjarenplan 2014-2016 Juridische Bibliotheek In 2016 zal de JB met de Faculteit naar het Roeterseiland verhuizen. Dit meerjarenplan beperkt en richt zich op de periode dat we ons enerzijds voorbereiden

Nadere informatie

Binden, bewaren, bezielen en betalen

Binden, bewaren, bezielen en betalen EGH/ZHL november 2013 Binden, bewaren, bezielen en betalen voor landschap en erfgoed in Zuid-Holland Zuid-Holland heeft veel te bieden qua natuur, landschap en erfgoed. Er zijn talrijke partijen die zich

Nadere informatie

Bisschop Bluyssen Fonds

Bisschop Bluyssen Fonds INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Missie en doelstellingen 3. Visie en ambitie 4. Interne ontwikkelingen en organisatie 5. Externe ontwikkelingen en activiteiten 6. Kansen en bedreigingen 7. Strategische keuzes

Nadere informatie

Stichting Collectie Constant houdt zich sinds 1996 bezig met het beheer van. het werk van Nederlands beeldend kunstenaar Constant Nieuwenhuys.

Stichting Collectie Constant houdt zich sinds 1996 bezig met het beheer van. het werk van Nederlands beeldend kunstenaar Constant Nieuwenhuys. BELEIDSPLAN FONDATION CONSTANT 2012 Inleiding Stichting Collectie Constant houdt zich sinds 1996 bezig met het beheer van het werk van Nederlands beeldend kunstenaar Constant Nieuwenhuys. Hierna aangeduid

Nadere informatie

Evenementenbeleid een strategisch marketing instrument. Conrad van Tiggelen Directeur Marketing

Evenementenbeleid een strategisch marketing instrument. Conrad van Tiggelen Directeur Marketing Evenementenbeleid een strategisch marketing instrument Conrad van Tiggelen Directeur Marketing Mechelen, 11 oktober, 2013 1990 Blokrijden Overzichtstentoonstelling Vincent van Gogh Van Goghmuseum - Kröller-Müller

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Jan Zondag

Beleidsplan Stichting Jan Zondag Beleidsplan Stichting Jan Zondag 2016-2019 Beleidsplan Stichting Jan Zondag 2016-2019 1. Inleiding 2. Missie, visie en statutaire doelstelling 2.1 Missie 2.2 Visie en statutaire doelstellingen 2.3 Bestemming

Nadere informatie

BELEIDSPLAN. Brederodestraat 104 4 1054 VG Amsterdam Nederland. www.stichtingopen.nl info@stichtingopen.nl Rabobank: NL44RABO0143176986

BELEIDSPLAN. Brederodestraat 104 4 1054 VG Amsterdam Nederland. www.stichtingopen.nl info@stichtingopen.nl Rabobank: NL44RABO0143176986 BELEIDSPLAN Brederodestraat 104 4 1054 VG Amsterdam Nederland www.stichtingopen.nl info@stichtingopen.nl Rabobank: NL44RABO0143176986 BELEIDSPLAN STICHTING OPEN 1 1. INLEIDING Voor u ligt het beleidsplan

Nadere informatie

Stichting Pajong. Jaarplan 2015. Stichting Pajong

Stichting Pajong. Jaarplan 2015. Stichting Pajong Stichting Pajong Jaarplan 2015 Stichting Pajong 1. Inleiding Stichting Pajong is opgericht als vriendenstichting van het Indisch Herinneringscentrum (IHC). De stichting heeft de status van ANBI en richt

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014. Bezoekcijfers. Totaal aantal bezoeken 2014. Van Gogh Museum 1.608.849 De Mesdag Collectie 8.076 Bibliotheek en Documentatie 371

JAARVERSLAG 2014. Bezoekcijfers. Totaal aantal bezoeken 2014. Van Gogh Museum 1.608.849 De Mesdag Collectie 8.076 Bibliotheek en Documentatie 371 1 Bezoekcijfers Totaal aantal bezoeken 2014 Van Gogh Museum 1.608.849 De Mesdag Collectie 8.076 Bibliotheek en Documentatie 371 2 De bezoekers Met een top aantal bezoekers, een spectaculair vormgegeven

Nadere informatie

Stichting Geschiedenis Fysiotherapie

Stichting Geschiedenis Fysiotherapie Beleidsplan Stichting Geschiedenis Fysiotherapie 2014-2019 Opgesteld door het Bestuur van de SGF. Geaccordeerd per:2 juni 2014 Beleidsdocument 2014-2019 Stichting Geschiedenis Fysiotherapie Page 1 Inleiding

Nadere informatie

Digitale cultuur als continuüm

Digitale cultuur als continuüm Digitale cultuur als continuüm Samenvatting Activiteitenplan 2017-2020 Stichting Digitaal Erfgoed Nederland (DEN) Den Haag, 31 januari 2016 1/5 1. Vooraf Deze samenvatting is gebaseerd op de subsidieaanvraag

Nadere informatie

Hoofdlijnen van het beleidsplan Stichting Save the Children Nederland

Hoofdlijnen van het beleidsplan Stichting Save the Children Nederland Hoofdlijnen van het beleidsplan Stichting Save the Children Nederland 1 Inhoud Identiteit van de organisatie Naam, contactgegevens en registraties Doelstelling Visie Missie Waarden Theorie van verandering

Nadere informatie

Docentenhandleiding Educatieprogramma. Schilderspraktijken. Ary Lamme, Ary Scheffer aan het werk in het atelier, 1851. Primair Onderwijs groep 7 en 8

Docentenhandleiding Educatieprogramma. Schilderspraktijken. Ary Lamme, Ary Scheffer aan het werk in het atelier, 1851. Primair Onderwijs groep 7 en 8 Docentenhandleiding Educatieprogramma Schilderspraktijken Ary Lamme, Ary Scheffer aan het werk in het atelier, 1851 Primair Onderwijs groep 7 en 8 Inhoud Het Dordrechts Museum...p. 3 Algemene doelstelling

Nadere informatie

Activiteitenplan Rijksmuseum 1 (subsidie-aanvraag ) 2.1 Profiel

Activiteitenplan Rijksmuseum 1 (subsidie-aanvraag ) 2.1 Profiel Activiteitenplan Rijksmuseum 1 (subsidie-aanvraag 2017-2020) 2.1 Profiel Het Rijksmuseum is het nationale museum van kunst en geschiedenis. Bezoekers van het Rijksmuseum vormen een divers publiek: nationaal

Nadere informatie

AAMU MISSIE, VISIE EN STRATEGIE

AAMU MISSIE, VISIE EN STRATEGIE AAMU MISSIE, VISIE EN STRATEGIE MISSIE AAMU Het AAMU is hét museum in Europa voor hedendaagse Aboriginal kunst dat Aboriginal kunst toegankelijk maakt voor een zo breed mogelijk publiek. VISIE AAMU Om

Nadere informatie

Beeldende kunst archieven RKD / Nederlands instituut voor Kunstgeschiedenis

Beeldende kunst archieven RKD / Nederlands instituut voor Kunstgeschiedenis Beeldende kunst archieven RKD / Nederlands instituut voor Kunstgeschiedenis Rijksmuseum Amsterdam Najaarsbijeenkomst SNAAI 25 november 2013 Ramses van Bragt, archivaris RKD Inhoud Korte introductie RKD

Nadere informatie

FIRMA VAN DRIE Kunststichting Gouda

FIRMA VAN DRIE Kunststichting Gouda FIRMA VAN DRIE Kunststichting Gouda BELEIDSPLAN 2011 2014 augustus 2011 Inleiding De stichting Firma van Drie is hèt podium voor kunstenaars in Gouda en omgeving. De stichting, afgekort De Firma, is opgericht

Nadere informatie

Mijn Mokum is een project voor NT2 cursisten. Het is gemaakt door het Amsterdam Museum.

Mijn Mokum is een project voor NT2 cursisten. Het is gemaakt door het Amsterdam Museum. 2 INTRODUCTIE is een project voor NT2 cursisten. Het is gemaakt door het. In het wordt de geschiedenis verteld aan de hand van schilderijen en voorwerpen. Je gaat met de groep naar het museum. In dit werkboekje

Nadere informatie

Sprekende Portretten

Sprekende Portretten Docentenhandleiding Sprekende Portretten Sprekende Portretten Jacob Cuyp, Michiel Pompe van Slingelandt, 1649 Primair Onderwijs Groep 4 t/m 8 Inhoud Het Dordrechts Museum...p. 3 Algemene doelstelling programma..

Nadere informatie

De stichting Museon, kortweg Museon, is een Algemeen Nut Beogende Instelling.

De stichting Museon, kortweg Museon, is een Algemeen Nut Beogende Instelling. INFORMATIE TEN BEHOEVE VAN DE ANBI-STATUS MUSEON ALGEMEEN: De stichting Museon, kortweg Museon, is een Algemeen Nut Beogende Instelling. RSIN: 806472510 Adres: Stadhouderslaan 37, 2517 HV, Den Haag Postadres:

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2015-2020

BELEIDSPLAN 2015-2020 BELEIDSPLAN 2015-2020 Beleidsplan 2015-2020 Pagina 1 INHOUD 1. Inleiding 2. Doelstellingen Visie Missie 3. Prioriteit in de uitvoering 4. Startpunt 5. Waar willen we over 5 jaar staan? 6. Tenslotte Foto

Nadere informatie

1. Waarom dit beleidsplan? 3. 2. Missie 3. 3. Werkwijze 3. 4. Doelstellingen 4. 5. Financiering 4. 6. Organisatie 5. 7.

1. Waarom dit beleidsplan? 3. 2. Missie 3. 3. Werkwijze 3. 4. Doelstellingen 4. 5. Financiering 4. 6. Organisatie 5. 7. Beleidsplan 2013 2016 Inhoudsopgave Pagina 1. Waarom dit beleidsplan? 3 2. Missie 3 3. Werkwijze 3 4. Doelstellingen 4 5. Financiering 4 6. Organisatie 5 7. Verantwoording 6 8. Vrijwilligersbeleid 6 9.

Nadere informatie

Museum De Hermitage in Amsterdam

Museum De Hermitage in Amsterdam Museum De Hermitage in Amsterdam Beschrijving van het arrangement voor talentontwikkeling Onder de naam De Hermitage voor Kinderen besteedt het museum sinds tien jaar veel aandacht aan educatie en talentontwikkeling

Nadere informatie

Concours: talenten voortgezet onderwijs

Concours: talenten voortgezet onderwijs Concours: talenten voortgezet onderwijs Concours: uitnodiging Beste docenten, schoolleiders, Namens Kunstencentrum Kadmium willen wij via u uw leerlingen uitnodigen om mee te doen aan het project Concours,

Nadere informatie

Dit is de Lindenberg. Onze filosofie. Geniet van talent. Strategisch Meerjarenplan

Dit is de Lindenberg. Onze filosofie. Geniet van talent. Strategisch Meerjarenplan Dit is de Lindenberg De Lindenberg is het huis waar alles kan. Niet in de letterlijke zin natuurlijk; ook de Lindenberg heeft te maken met wet- en regelgeving en financiële grenzen. Maar de zin verwoordt

Nadere informatie

REGIONAAL ARCHIEF LEIDEN. Algemene Informatie

REGIONAAL ARCHIEF LEIDEN. Algemene Informatie REGIONAAL ARCHIEF LEIDEN Algemene Informatie ALGEMENE INFORMATIE Het Regionaal Archief Leiden beheert de archieven van een aantal (voormalige) gemeenten, te weten Hillegom, Leiden, Leiderdorp, Noordwijk,

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Kunst en Cultuur Velsen 2014-2017

Uitvoeringsprogramma Kunst en Cultuur Velsen 2014-2017 Beleidsspeerpunt Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen en wie Cultuureducatie Meer kinderen maken kennis met amateurkunst/ kunsteducatie en worden lid van een amateurkunstvereniging Verbetering

Nadere informatie

UITBREIDING VRIJWILLIGERSGROEP ESSENTIEEL JUBILEUM AANLEIDING VOOR GROTE ZOEKTOCHT

UITBREIDING VRIJWILLIGERSGROEP ESSENTIEEL JUBILEUM AANLEIDING VOOR GROTE ZOEKTOCHT UITBREIDING VRIJWILLIGERSGROEP ESSENTIEEL JUBILEUM AANLEIDING VOOR GROTE ZOEKTOCHT In december gaat Stichting Jacques van Mourik het twintigste jaar in. Er is een unieke verzameling van bijna 650 werken

Nadere informatie

educatie in Natura Artis Magistra natuurbewust, onderzoekend, belevend en verwonderend opzet educatieve visie Natura Artis Magistra 23-4-2015

educatie in Natura Artis Magistra natuurbewust, onderzoekend, belevend en verwonderend opzet educatieve visie Natura Artis Magistra 23-4-2015 educatie in Natura Artis Magistra natuurbewust, onderzoekend, belevend en verwonderend Jasper Buikx formeel onderwijs en Artis Academie Artis-bioloog opzet Natura Artis Magistra: een educatieve instelling

Nadere informatie

Gedeeld Cultureel Erfgoed en de rol van DutchCulture

Gedeeld Cultureel Erfgoed en de rol van DutchCulture Gedeeld Cultureel Erfgoed en de rol van DutchCulture 1. Het Gedeeld Cultureel Erfgoedbeleid Doelstellingen GCE Programma 2. De Rol van DutchCulture Programmaraad Matchingsregeling Buitenlands bezoekersprogramma

Nadere informatie

Educatieve programma s Voortgezet onderwijs 2015-2016

Educatieve programma s Voortgezet onderwijs 2015-2016 Educatieve programma s Voortgezet onderwijs 2015-2016 1 Beste docent, Kom met je klas naar het Joods Cultureel Kwartier. Maak kennis met het joodse leven, de geschiedenis en de traditie in het Joods Historisch

Nadere informatie

Bestuurlijk kader Cultuur en Onderwijs

Bestuurlijk kader Cultuur en Onderwijs Bestuurlijk kader Cultuur en Onderwijs Cultuuruitingen spelen een belangrijke rol in de samenleving en in het leven van mensen. Cultuur vertegenwoordigt daarbij zowel een maatschappelijke, een artistieke

Nadere informatie

Kunstgebouw Beleidsplan 2013-2016

Kunstgebouw Beleidsplan 2013-2016 Kunstgebouw Beleidsplan 2013-2016 Kunstgebouw Broekmolenweg 16 2289 BE Rijswijk www.kunstgebouw.nl B e l e i d s p l a n 2 0 1 3-2 0 1 6 Z I C H T B A AR M AK E N W AT E R I S, S T I M U L E R E N W AT

Nadere informatie

ANGRY. De verbeelding van de radicaal. Informatie over de educatieve modules bij een fotografie en nieuwe media project over radicaliserende jongeren.

ANGRY. De verbeelding van de radicaal. Informatie over de educatieve modules bij een fotografie en nieuwe media project over radicaliserende jongeren. ANGRY De verbeelding van de radicaal Informatie over de educatieve modules bij een fotografie en nieuwe media project over radicaliserende jongeren. Jasper Groen, Jeffrey, 2008 Paradox, het Nederlands

Nadere informatie

Visiedocument Expertisenetwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie (EKJP)

Visiedocument Expertisenetwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie (EKJP) Visiedocument Expertisenetwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie (EKJP) I/ Inleiding Het aantal kinderen en jongeren met ernstige psychische problemen is goed bekend. Zowel in Nederland als in andere landen

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT EN LID RAAD VAN TOEZICHT (profiel bedrijfsvoering)

FUNCTIEPROFIEL. VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT EN LID RAAD VAN TOEZICHT (profiel bedrijfsvoering) FUNCTIEPROFIEL VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT EN LID RAAD VAN TOEZICHT (profiel bedrijfsvoering) April 2016 DE ORGANISATIE Stichting is een onafhankelijke Nederlandse stichting die zich wereldwijd richt

Nadere informatie

Aan de slag met vrienden en donateurs werven. VSCD ALV 21 november 2011 1

Aan de slag met vrienden en donateurs werven. VSCD ALV 21 november 2011 1 Aan de slag met vrienden en donateurs werven VSCD ALV 21 november 2011 1 Leenaers Verloop Ervaren en gepassioneerde professionals Thuis in alle wervingsdisciplines Strategie & creatieve én werkbare ideeën

Nadere informatie

STAD EN TAAL ONTMOET KUNST HANDLEIDING VOOR DE DOCENT

STAD EN TAAL ONTMOET KUNST HANDLEIDING VOOR DE DOCENT STAD EN TAAL ONTMOET KUNST HANDLEIDING VOOR DE DOCENT 1 Voorwoord Het programma Ontmoet kunst van het Stedelijk Museum is onderdeel van Stad en Taal. Binnen Stad en Taal hebben verschillende musea met

Nadere informatie

Toelichting criteria kleine projecten Brabant C versie 18-01-2016

Toelichting criteria kleine projecten Brabant C versie 18-01-2016 Toelichting criteria kleine projecten Brabant C versie 18-01-2016 Om in aanmerking te komen voor een subsidie tussen 25.000 en 65.000 euro moet een project aan de volgende criteria voldoen: 1. het project

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Universiteitsmuseum Groningen. Universiteitsmuseum Groningen. www.rug.nl/museum. Museum voor mens, natuur en wetenschap

Jaarverslag 2012. Universiteitsmuseum Groningen. Universiteitsmuseum Groningen. www.rug.nl/museum. Museum voor mens, natuur en wetenschap Jaarverslag 2012 Universiteitsmuseum Groningen Universiteitsmuseum Groningen Museum voor mens, natuur en wetenschap Oude Kijk in t Jatstraat 7a 9712 EA Groningen T 050 36 35 083 E universiteitsmuseum@rug.nl

Nadere informatie

Strekt ter vervanging. Bijlage bij begroting. Plan van aanpak lokale invulling Floriade.

Strekt ter vervanging. Bijlage bij begroting. Plan van aanpak lokale invulling Floriade. Bijlage bij begroting Strekt ter vervanging Plan van aanpak lokale invulling Floriade. Inleiding Het Floriade-evenement is voor onze regio wellicht het meest in het oog springende evenement van de laatste

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE FLEUR LAMERS PERSONALIA

CURRICULUM VITAE FLEUR LAMERS PERSONALIA CURRICULUM VITAE FLEUR LAMERS PERSONALIA Geboorteplaats: Haarlem Burgerlijke status: ongehuwd, samenwonend met partner en kind Adres: Uiterwaardenstraat 500, 1079 AZ, Amsterdam, Nederland Geboorte datum:

Nadere informatie

Projectplan EersteWereldoorlog.nu Samenvatting

Projectplan EersteWereldoorlog.nu Samenvatting 1 1. Inleiding In 2014 was het honderd jaar geleden dat de Eerste Wereldoorlog uitbrak. In 2014-2018 wordt wereldwijd stilgestaan bij de herdenking van de Eerste Wereldoorlog. Hoewel Nederland neutraal

Nadere informatie

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together Gids voor werknemers Rexel, Building the future together Editorial Beste collega s, De wereld om ons heen verandert snel en biedt ons nieuwe uitdagingen en kansen. Aan ons de taak om effectievere oplossingen

Nadere informatie

Schoenmaker blijf bij je leest!

Schoenmaker blijf bij je leest! Cultureel ondernemerschap in Nederlandse musea Schoenmaker blijf bij je leest! Door Wouter Hijnberg en Jaap van der Burg, Helicon Conservation Support Nederland heeft de grootste museumdichtheid ter wereld.

Nadere informatie

132.313. 458 artikelen of

132.313. 458 artikelen of Publiek en bezoek 2014 Toeristen uit 132.313 96.739 Joods Historisch Museum en JHM Kindermuseum Portugese Synagoge Totaal aantal bezoekers JCK 91 Canada 69 verschillende landen Duitsland België 8 Frankrijk

Nadere informatie

De combinatiefunctionaris in Zwartewaterland: niet alleen de verbindende factor, vooral ook een verbindende actor!

De combinatiefunctionaris in Zwartewaterland: niet alleen de verbindende factor, vooral ook een verbindende actor! De combinatiefunctionaris in Zwartewaterland: niet alleen de verbindende factor, vooral ook een verbindende actor! Verbindingen leggen en onderhouden. Dat is de belangrijkste taak van de combinatiefunctionaris.

Nadere informatie

Jaarplan Stichting Vrienden 2016

Jaarplan Stichting Vrienden 2016 Jaarplan Stichting Vrienden 2016 1. Prioriteiten 2016 2. Wat gaan we doen? 3. Focusthema s 2016 4. Doelstellingen 2016 1. Prioriteit 2016 Intensiveren en uitbreiden samenwerking met externe en interne

Nadere informatie

Visie op ouderbetrokkenheid

Visie op ouderbetrokkenheid Visie op ouderbetrokkenheid Basisschool Lambertus Meestersweg 5 6071 BN Swalmen tel 0475-508144 e-mail: info@lambertusswalmen.nl website: www.lambertusswalmen.nl 1 Maart 2016 Inleiding: Een beleidsnotitie

Nadere informatie