Egmontstraat BRUSSEL Tel. (02)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Egmontstraat 5 1000 BRUSSEL Tel. (02) 512.91.10"

Transcriptie

1 %RHNHQ]RQGHUSXEOLFLWHLW )21'69225:(7(16&+$33(/,-.21'(5=2(. 9ODDQGHUHQ 1$7,21$$/)21'69225:(7(16&+$33(/,-.21'(5=2(.,QWHUXQLYHUVLWDLU,QVWLWXXWYRRU.HUQZHWHQVFKDSSHQ )RQGVYRRU*HQHHVNXQGLJ:HWHQVFKDSSHOLMN2QGHU]RHN /LMVWGHUNUHGLHWJHQLHWHUV (Met opgave van hun onderzoeksprogramma en onthaalinstelling) Egmontstraat BRUSSEL Tel. (02)

2 :LWK(QJOLVK6XPPDU\ )21'69225:(7(16&+$33(/,-.21'(5=2(. 9ODDQGHUHQ 1$7,21$$/)21'69225:(7(16&+$33(/,-.21'(5=2(.,QWHUXQLYHUVLWDLU,QVWLWXXWYRRU.HUQZHWHQVFKDSSHQ )RQGVYRRU*HQHHVNXQGLJ:HWHQVFKDSSHOLMN2QGHU]RHN /LMVWGHUNUHGLHWJHQLHWHUV (Met opgave van hun onderzoeksprogramma en onthaalinstelling) Egmontstraat BRUSSEL Tel. (02)

3 $).257,1*(1 $5$ %,5$ %5 &/2*HQW (50 (6.( )156 )30V )8&$0 )86$*[ )81'3 )86/ ):2,$3,%:,,.:,0(&,1,3%,50,7*.%.$'2&.%,1.0,.0.* Algemeen Rijksarchief Belgisch Instituut voor Ruimte-Aëronomie Bibliothèque Royale Albert Ier Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek - Gent Ecole Royale Militaire Egyptologische Stichting Koningin Elisabeth Fonds National de la Recherche Scientifique Faculté Polytechnique de Mons Faculté Universitaire Catholique de Mons Faculté Universitaire des Sciences Agronomiques de Gembloux Facultés Universitaires Notre-Dame de la Paix à Namur Facultés Universitaires Saint-Louis à Bruxelles Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen Instituut voor het Archeologisch Patrimonium Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer Interuniversitair Instituut voor Kernwetenschappen Interuniversitair Microelektronica Centrum v.z.w. Instituut voor Natuurbehoud Institu(u)t Pasteur van/du Brussel/Bruxelles Institut Royal Météorologique de Belgique Instituut voor Tropische Geneeskunde Antwerpen Koninklijke Bibliotheek Albert I Katholiek Documentatie- en Onderzoekscentrum Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen Koninklijk Meteorologisch Instituut van België Koninklijk Museum voor Kunst en Geschiedenis.00$ %.6%.8%UXVVHO.8/HXYHQ /8& 05$& 1):2 13% 25% 8$ 58&$ 58* 6&. 8&/ 8$ 8)6,$ 8$ 8,$ 8/% 8/J 80+ 9,% 9,72 98% :,9/3 Koninklijk Museum voor Midden-Afrika Koninklijke Militaire School Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België Koninklijke Sterrenwacht van België Katholieke Universiteit Brussel Katholieke Universiteit Leuven Limburgs Universitair Centrum Musée Royal de l'afrique Centrale Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek Nationale Plantentuin van België Observatoire Royal de Belgique Universiteit Antwerpen (Universitair Centrum Antwerpen) Universiteit Gent Studiecentrum voor Kernenergie Mol Université Catholique de Louvain Universiteit Antwerpen (Universitaire Faculteiten St.-Ignatius Antwerpen) Universiteit Antwerpen (Universitaire Instelling Antwerpen) Université Libre de Bruxelles Université de Liège Université de Mons-Hainaut Vlaams Interuniversitair Instituut voor Biotechnologie Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek Vrije Universiteit Brussel Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid - Louis Pasteur

4 , 0$1'$$7+28'(569$1+(7 )21'69225:(7(16&+$33(/,-. 21'(5=2(.9/$$1'(5( (7$&$'(0,(-$$5 BBBBBBBB De titels van de in dit volume opgenomen onderzoek, zijn de door de auteurs opgegeven teksten.

5 I - 1 ASPIRANTEN in functie tijdens het academiejaar Promotie $QWURS5RH\JHQV,QJH Lic. Psychologische Wetenschappen Onderzoek naar de invloed van de temporele structuur van de context op hyperactiviteit bij kinderen met ADHD. The role of the temporal structure of the situation on hyperactivity in children with ADHD. %LOOLDX+LQRXO$Q Arts Graft-versus-host ziekte (GVHD) en Graft-versus-Leucemia effect (GVL) na inductie van gemengd beenmergchimerisme bij muizen. Graft-versus-host disease (GVHD) and graft-versus-leucemia effect (GVL) in murine mixed bone marrow chimeras. &RHQHQ6DPXHO U.A. (U.I.A.) Arts Het beleid bij de klacht hoest als gevolg van luchtweginfecties in de huisartsenpraktijk. Een medisch besliskundig onderzoek. The management of couching as a result of respiratory tract infections in general practice. A medical decision analysis study. 'HIRRUW+HQGULN Lic. Geschiedenis De derde arm. Socialisme en Coöperatie in Europa ( ). The third arm. Socialism and Co-operation in Europe ( ). 'HQHI7KHXQLV0DUOHHQ Lic. Rechten Lic.Spéc. Droit international et européen De vennootschap en vereniging : een voorbijgestreefd onderscheid? Kritische analyse van hun statuut als rechtsobject en rechtssubject, getoetst aan de fundamenten van een economisch ondernemingsrecht. Of partnerships and nonprofit organisations : an outdated distinction? Critical analysis of their status as legal object and legal subject, tested against the basics of the law of economic enterprise. Heeft afgezien van haar mandaat wegens haar benoeming tot Doctor-Assistent aan de Universiteit Gent. 9

6 .HUUH7HVVD Arts Humane hematopoietische stamcellen : studie van thymuskolonisatie en van extrathymus differentiatie. Human hematopietic stem cells : study of thymic colonisation and extrathymic differentiation..rohqehuj.dwulhq Lic. Natuurkunde Spectroscopische studie van het Blazhko-effect in RR Lyrae-sterren. Spectroscopic study of the Blazhko effect in RR Lyrae stars. /X\WHQ3DWULFN Lic. Psychologie Uber-ich en depressie : de rol van geïnternaliseerde normen, waarden en idealen in depressie. Superego and depression : the role of internalized norms, values and ideals in depression. 0DHUWHQV&RROV&KDQWDO Apotheker Dr. Farmaceutische Wetenschappen Modulering van het volume-gevoelige anionen kanaal VRAC : een farmacologische structuur-functie benadering. Modulation of the volume regulated anion channel, VRAC : a pharmacological structurefunction study. 0HUWHQV0LHYLV$QQ Arts Studie van de associatie tussen kwalitatieve wijzigingen in hoge en lage densiteit lipoproteïnen en hun (anti)atherogeen potentieel. Study of the association between qualitative changes in High and Low Density Lipoproteins and their (anti)atherogenic potential. 0RHQV'DYLG Burg. Werktuigkundig Elektrotechnisch Ir. Analyse van het dynamisch gedrag van mechanische constructies met een vage eindigeelementenformulering. Analysis of dynamic behaviour of mechanical structures with a fuzzy finite element formulation. 5XPPHQV5H\QDHUW.DWULHQ Arts Vitamine D-deficiëntie gedurende de zwangerschap : studies bij de mens en de cavia. Vitamin D-deficiency during pregnancy : studies in humans and guinea pigs. Heeft afgezien van haar mandaat wegens persoonlijke redenen. 10

7 6WDOPDQV+HOOLQJV,QJHERUJ Arts Studie van de moleculaire basis van fysiologische en pathologische bloedvatvorming in de retina en de kieuwbogen met behulp van transgene muismodellen. Study of the molecular bases of physiological and pathological angiogenesis in the retina by means of transgenic mouse models. 7DYHUQLHUV0LULDP Lic. Taal- en Letterkunde : Germaanse talen G.G.S. Taalwetenschap De conceptualisering van gebeurtenissen in het Engels. Fundamenteel onderzoek naar de rol van metafoor als basis voor een integratie van lexicale en grammaticale betekenisaspecten. The conceptualization of events in English. Investigation of the role of metaphor as a basis for an integrative model of lexis and grammar. 7\V'ULHV V.U.B. Lic. Archeologie Lic. Geschiedenis De ruimte als materiële cultuur : beleving van de ruimte en ruimtelijk gedrag in een kustlandschap. Kamerlings ambacht en omgeving van de Karolingische periode tot in de vroegmoderne tijd. Space as material culture : spatial experience and behaviour in a coastal landscape. Kamerlings Ambacht and its region from Carolingian to Early Modern Times. 9DQGHUZH\GHQ9DQ&DVWHUHQ.DWULMQ U.A. (U.I.A.) Lic. Politieke en Sociale Wetenschappen Van loonarbeid naar pluriactiviteit? From wage labour to pluriactivity? 9HLUPDQ'HPEHOH$QMD Lic. Kunstgeschiedenis en Oudheidkunde Fla, het beschilderd textiel van de Senufo (Ivoorkust, Mali, Burkina Faso). Oorsprong, evolutie en actualiteit van een oude grafische traditie. Fla, painted textiles of the Senufo (Ivory Coast, Mali, Burkina Faso). Origin, evolution and contemporary significance of an ancient graphic tradition. 9HUYDHNH1X\WV0XULHO U.A. (RUCA) Bio-Ir. Land- en bosbeheer U.A. (RUCA) Analyse van ecologische en parasitologische factoren die de verspreiding en transmissie van Echinococcus multilocularis bepalen. Analysis of ecological and parasitological factors determining the distribution and transmission of Echinococcus multilocularis. 11

8 3URPRWLH $FKWHQ5XWK Arts Studie naar de vorming en de evolutie van het follikelcentrum in tumoraal lymfoid weefsel met het oog op de identificatie van nieuwe subtypes van het diffuus grootcellig B cel lymfoom. An analysis of the formation and transformation of the follicle centre in neoplastic lymphoid tissue in order to identify novel diffuse large B cell lymphoma subtypes. $UPDQHW(OpRQRUH Maître Allemand (F) D.E.A. Sc. du Language (F) G.A.S. Sociale en Culturele Antropologie G.G.S. Sociale en Culturele Antropologie In de huid van het geheim : een antropologische studie van de Druzen gemeenschapsidentiteit in Noord-Israël. Secrecy embodied : an anthropological study of Druze communitarian identity in Northern Israel. %DO*XQWKHU U.A. (U.I.A.) Apotheker Ontwikkeling synthese en biologische evaluatie van inhibitoren van dipeptidyl peptidase IV als mogelijke immunomodulerende verbindingen. Design, synthesis and biological evaluation of dipeptidyl peptidase IV inhibitors as potential immunomodulating drugs. %HFNHUV7RP Lic. Psychologie Associatief leren : dissociaties in extinctie en competitie. Associative learning : dissociations in extinction and competition. %HNDHUW3LHWHU Lic. Informatica Declaratieve beschrijving van functionaliteit in objectgeoriënteerde software-ontwikkeling. Declarative description of functionality in object-oriented sofware development. %ORQWURFN+HQGULN Burg. Werktuigkundig Elektrotechnisch Ir. Burg. Bouwkundig Ir. Experimentele en numerieke studie van de brandweerstand van betonelementen versterkt met vezelcomposietwapening. Experimental and numerical investigation of the fire resistance of concrete members strengthened with fibre composite laminates. 12

9 %RXWH%UXQR Lic. Geschiedenis Interactie tussen universiteit en maatschappij in het Ancien Régime. De Leuvense benoemingsprivileges, hun sociale functie en hun implicaties voor de relatie met de overheid. Interaction between university and society in early modern Europe. The Louvain privileges of nomination, their social function and their consequences for the relationship with authority. %URXFNDHUW*UHHW Lic. Biotechnologie Moleculaire analyse van de interacties tussen stervende cellen en macrofagen. Molecular analysis of the interactions between dying cells and macrophages. %XOWLQFN%HUW U.A. (U.I.A.) Lic. Taal- en Letterkunde : Germaanse talen Kan. Wijsbegeerte De plaats van de waarheidsconditionele semantiek in de taalkunde als kader voor een onderzoek naar de betekenis van Engelse kwantoren, vanuit theoretisch en empirisch perspectief. The position of truth-conditional semantics in linguistics as a framework for a study of the meaning of English quantifiers, from a theoretical as well as an empirical perspective. &DOOHZDHUW1LFR Lic. Biochemie Analyse van de targetting mechanismen van Golgi glycosyltransferasen. Ontwikkeling van moleculair biologische technologie voor glycobiologische doeleinden. Analysis of the targetting mechanisms of Golgi glycosyltransferases. Development of molecular biological tools for glycobiological purposes. &DWU\VVH3HWHU V.U.B. Burg. Elektrotechnisch Ir. M.Sc. Electrical Engineering (USA) Signaalverwerking voor CMOS actieve pixel sensoren in holografische dataopslag systemen. Signal processing for CMOS active pixel sensor arrays in holographic data storage systems. &DXIIPDQ&DUROLQH Lic. Rechten De verbintenisscheppende eenzijdige wilsuiting en de daaruit voortvloeiende verbintenis. Een rechtsvergelijkende studie. Unilateral promises. &ODHUKRXW'H%DFNHU,OVH Arts Een rejectiemodel voor corneatransplantatie bij de rat : in vivo en in vitro evaluatie van verschillende immunosuppressieve strategieën en het effect van oral tolerisatie. A rejection model for corneal transplantation in the rat : in vivo and in vitro evaluation of different immunosuppressive strategies and the effect of oral tolerisation. 13

10 &ODHVVHQV%DUW Lic. Rechten Master Laws (CDN) De wisselwerking tussen professionele zelfregulering en professionele aansprakelijkheid. The interaction between professional selfregulation and professional negligence. &ODXV)LOLS Arts Gebruik van stralingsbundels met intensiteitsmodulatie in de behandeling van faryngeale carcinomen. The use of beam intensity modulation in the treatment of pharyngeal cancer. &ROSDHUW(UZLQ Arts Studie van de rol van superoxide dismutase en ascorbinezuur in de nitrerge neurotransmissie van de maag. Investigation of the role of superoxide dismutase and ascorbate in the nitrergic neurotransmission of the stomach. &RPSHUQROOH9HHUOH Arts Studie van de mechanismen van bloedvatontwikkeling door middel van adenovirale gentransfer en transgenese. Study of the mechanisms of the blood vessel formation by adenoviral gentransfer and transgenesis. &RRPDQ*XLGR Bac. Godgeleerdheid Lic. Geschiedenis Het Kerkrechtelijk statuut van de diocesane en reguliere priesteropleidingen in Vlaanderen van 1958 tot The canonical status of the priestly formation for secular and regular clergy in Flanders from 1958 unitill &RVDHUW.DWKHOLMQH Lic. Scheikunde Het gebruik van positron annihilatie levensduur spectroscopie in het onderzoek van polymeermaterialen. Positron annihilation lifetime spectroscopy as a new tool for the characterization of polymer materials. 'H%DHUH%HQRvW Achttiende-eeuwse cosmogonische verhalen. Eighteenth-century cosmogonic narratives. Lic. Taal- en Letterkunde : Romaanse talen D.E.A. Etudes litt. : histoire & sémiol. du texte et de l'image (F) 14

11 'HEDHV&KULVWRI V.U.B. Burg. Elektrotechnisch Ir. Parallelle micro-fotonische verbindingen voor inter- en intra-chip datacommunicatie. Parallel micro-photonic interconnects for inter- and intra-chip datacommunication. 'H%RUJJUDHYH:LP Lic. Scheikunde Studie van enantioselectieve Diels-Alderreacties van 2(1H)-pyrazin-2-onen en 2H-1, 4- oxazin-2-onen met (verankerde) alkenen. Study of enantoselective Diels-Alderreactions of 2(1H)-pyrazin-2-ones and 2H-1, 4-oxazin-2- ones with (anchored) alkenes. 'HFDOORQQH9HUP\OHQ%ULJLWWH Arts Preventie van type 1 diabetes door immuunmodulatie in een preklinisch proefdiermodel, de NOD-muis. Prevention of type 1 diabetes by immunomodulation in a preclinical animal model of the disease, the NOD mouse. 'H&OHUFT%RE Bio-Ir. Milieutechnologie Numerieke evaluatie van de impact van multifasenstromingen op de performantie van biologische waterzuiveringsinstallaties. Numerical evaluation of the impact of multiphase flows on the performance of biological wastewater treatment plants. 'H&OHUFT.ULVWRI Lic. Economische Wetenschappen Lic. Wijsbegeerte Uitwerking van dialoog- en vraaglogica s op basis van recente niet-standaardlogica s, met toepassingen op episodes uit de wetenschapsgeschiedenis en op alledaagse redeneervormen. Elaboration of dialogue logics and erotetic logics based on recent non-standard logics, with applications to episodes from the history of science and to common sense reasoning. 'H&OHUFT5DIDsO Lic. Wijsbegeerte Esthetische eigenschappen, responsafhankelijkheid en superveniëntie. Aesthetic properties, response-dependence and supervenience. 'H&RFN0DUWLQH Lic. Informatica Een grondige studie van linguïstische wijzigers in de vaagverzamelingenleer. A thorough study of linguistic modifiers in fuzzy set theory. 15

12 'H)UDLQH%HDWULMV Lic. Pedagogische Wetenschappen G.G.S. Kwantitatieve Analyse in de Sociale Wetenschappen Het prestatiegericht versus het gemeenschapsgericht klimaat op school. Een onderzoek naar de effectiviteit van scholen en klassen m.b.t. prestaties en welbevinden. The academic versus the communitarian school climate. A study on the effectiveness of schools and classrooms in relation with achievement and well-being. 'H*URRWH3LHUUH Lic. Taal- en Letterkunde : Latijn en Grieks Kan. Oosteuropese Talen en Culturen Dubito : cogito : ergo sum? De functie van het antieke mythologische thema in een literairhistorische constructie van Modernisme, Nouveau Roman en Post-modernisme. Dubito : cogito : ergo sum? Constructing modernism, the nouveau roman and postmodernism : the critical value of the ancient mythological theme. 'HKDHQH0LFKLHO Burg. Ir. Architect Master Architecture in Urban Design (USA) Precedenten voor een beschrijvende ontwerptraditie in de stedenbouw : de ontwikkeling van de surveygedachte als voedingsbodem voor een beschrijvende ontwerppraktijk. Precedents for a descriptive paradigm in urbanism : the development of the survey tradition as laboratory for a descriptive design practice. 'H-DHJHU&KDQWDO Lic. Geografie Geomorfologische en quartairgeologische studie van het canyon-complex in het bekken van de Wadi Mujib (Jordanië). Study of the geomorphology and quaternary geology of the complex of canyons in the basin of the Wadi Mujib (Jordan). 'H.HHUVPDHFNHU6LJULG Bio-Ir. Cel- en Genbiotechnologie Studie van het moleculair werkingsmechanisme van een Lactobacillus-probioticumstam in de profylaxis van Salmonella-infecties. Molecular mechanisms of the antagonistic effect of a Lactobacillus probioticum strain on Salmonella infection. 'H.RVWHU0DUJR V.U.B. Lic. Geschiedenis Kan. Sociologie Weerbaar, weerspannig of crimineel? Meisjes en jonge vrouwen tussen emancipatie en delinquentie tijdens het interbellum. Resistent, rebellious or criminal? Girls and younger women between emancipation and delinquency during the interwar period. 16

13 'HQ\V+DQQHORUH Arts Dysregulatie van b-catenine in desmoid tumoren. Dysregulation of b-catenin in desmoid tumors. 'H1\V.DWHOLMQH Arts Peroxisomale bèta-oxidatie : identificatie van nieuwe enzymen en functionele organisatie. Peroxisomal beta-oxidation : identification of novel enzymes and functional organisation. 'H3DXZ*X\ U.A. (U.I.A.) Lic. Taal- en Letterkunde : Germaanse talen Syntaxis als knelpunt in taaltechnologisch onderzoek : de integratie van geheugengebaseerde leersystemen in het AI-onderzoek naar de oorsprong van taal. De optimalisering van beide paradigma's door en voor syntactisch onderzoek. The bottleneck of syntax in language technology research : integration of memory based machine learning in the AI-investigation of the origins of language. Optimising both paradigms through and for syntactic research. 'HUPDXW:LP U.A. (U.I.A.) Lic. Scheikunde Aryleen vinylenen : elektrische geleidbaarheid en moleculaire ordening. Arylene vinylenes : electrical conductivity and molecular order. 'H6WU\FNHU-RRVW Lic. Scheikunde Elektrochemische studie aan metaallegering-gesmolten glasachtig materiaal grensvlakken van het mechanisme van de metaalcorrosie en van de reductie van metaalionen onder invloed van in de legering aanwezige reducerende bestanddelen. Electrochemical study at metal alloy-molten glassy material interfaces of the mechanism of the metal corrosion and of the reduction of metal ions induced by reducing substances present in the alloy. 'HYLVFK,JQDDV Lic. Wijsbegeerte V.U.B. Gemeenschap, socialiteit en immanentisme. Over het (her-)denken van de politieke ruimte in de hedendaagse filosofie. Community, sociality and immanentism. On (re-)thinking of political space in contemporary philosophy. 'H9RV0DULQD Lic. Informatica V.U.B. Een declaratieve benadering van acties, planning en beslissingsondersteuning van software agenten. A declarative approcimation of actions, planning and decision support for soft-ware agents. (1) Heeft afgezien van haar mandaat wegens haar benoeming tot Lecturer aan de University of Bath (UK). 17

14 'H:LVSHODHUH- UJHQ Lic. Moraalwetenschappen Arbeid en gelijkheid : morele verhoudingen tussen arbeiders en niet-arbeiders in een context van jobschaarste. Equality and employment : moral relations between jobholders and non-jobholders under conditions of job scarcity. 'KRQGW$QQ6RSKLH V.U.B. Lic. Taal- en Letterkunde : Germaanse talen Het Nederlands in Brussel : een kwalitatief onderzoek op basis van netwerkanalyse. The use of Dutch in Brussels : a qualitative investigation based on network analysis. )DHPV$Q Lic. Taal- en Letterkunde : Germaanse talen D.E.A. Civilisation Médiévales (F) De verteller als bemiddelaar. Een onderzoek naar de rol van de vertelinstantie als bemiddelaar tussen tekst en publiek in de Middelnederlandse ridderepiek. The narrator as mediator. An investigation into the role of the narrator as a mediator between text and audience in middle dutch chivalrous epics. )H\HQ/XF V.U.B. Bio-Ir. Milieutechnologie Onderzoek naar de invloed van de densiteit aan meetgegevens op de onzekerheid in het modelleren van grondwaterstroming en polluenttransport. Uncertainty and data worth analysis in modelling groundwater and pollutant transport. *DUGH\Q)UDQFLV D.E.A. (F) Lic. Wiskunde Galoisrepresentaties geassocieerd aan t-motieven. Galois representations associated to t-motives. *HHQV$ODLQ V.U.B. Burg. Elektrotechnisch Ir. Meten en modelleren van het ruisgedrag van hoogfrequente niet-lineaire systemen. Measurement and modelling of the noise behavior of non-linear systems operating at RF or microwave frequencies. *HXGHQV$VWULG U.A. (U.F.S.I.A.) Lic. Taal- en Letterkunde : Germaanse talen De status van fonologische en orthografische eenheden bij beginnende lezers : een studie van taal- en taakafhankelijke factoren. The status of orthographic and phonological units in the initial reading process. Integration of task dependent and language specific factors. 18

15 +HUWYHOGW.LUVWHQ Bio-Ir. Cel- en Genbiotechnologie Functionele analyse van genfamilies door identificatie van interagerende eiwitten via faagdisplay en interactie-afhankelijke infectie. Functional analysis of gene families by identification of interacting proteins using phage display and interaction-dependent infection. +RR\EHUJKV-HI Lic. Natuurkunde L.U.C. Renormalisatie methodes in de niet evenwichts statistische mechanica. Renormalisation methods in nonequilibrium statistical mechanics. -DQV5DI Handelsingenieur LP/IP gebaseerde beslissingsmodellen voor productieplanning. LP/IP based decision models for production planning. -DQVVHQ6WLMQ Burg. Natuurkundig Ir. Elektromagnetische productie van strangeness houdende deeltjes aan het nucleon. Electromagnetic production of strangeness from the nucleon. -DQVVHQV6RSKLH Lic. Biologie Karakterisatie van cellulaire eiwitten betrokken bij de signaaltransductie geïnitieerd door TNF, IL-1 en LPS. Characterisation of cellular proteins, involved in the signal transduction pathway iniated by TNF, IL-1 and LPS..RHFNHOEHUJKV*X\ Lic. Scheikunde Synthese en fysico-chemische studie van chirale polymeren. Synthesis and study of the physical chemistry of chiral polymers..rhyrhwv:lokhopxv Drs. Econometrie (NL) G.G.S. Economics Een empirische analyse van de interacties tussen de productmarkt en arbeidsmarkt. Empirical modelling of interactions between product market and labour market. 19

16 /DIDXW+HOHHQ Lic. Taal- en Letterkunde : Germaanse talen Drama en theatrale teksten van Iwan Goll in het spanningsveld van expressionisme en surrealisme. Een literatuurwetenschappelijk en cultuursociologisch onderzoek. Iwan Goll s drama and theatre texts in het field of tension between expressionism and surrealism. A study of literary and socio-cultural aspects. /DKRXWWH7RQ\ V.U.B. Arts Experimentele en klinische studie van het gebruik van emissie tomografie met I-123 gemerkte tyrosine analogen voor de beeldvorming van het aminozuurmetabolisme van tumoren buiten het centrale zenuwstelsel. Experimental and clinical study of the use of emission tomography with I-123 labelled tyrosine analogs for amino acid metabolic imaging of tumours outside the central nervous system. /DXUH\V)UDQoRLVH U.A. (U.I.A.) Lic. Wetenschappen (Plantkunde) Dr. Wetenschappen Werkingsmechanismen en dynamiek der endogene cytokininengehaltes in het licht van de celcyclus in suspensieculturen van tabak BY-2. Modes of action and dynamics of endogenous cytokinin levels in respect to cell cycle progression in suspension cultures of tobacco BY-2. /HVDJH'ULHV Lic. Politieke Wetenschappen Economische internationalisering en de autonomie van de Belgische overheid inzake begrotingsbeleid. Economic internationalisation and the autonomy of the Belgian government in fiscal policy. /RH\V%DUW Arts De genotypische en fenotypische ontrafeling van genetische defecten van het microfibrillair systeem. Genotypic and phenotypic study of genetic defects in the microfibrillar system. /RULHV5LN Arts Effecten van de transforming growth factor (TGF) superfamily op de inflammatoire en immuun-respons met bijzondere aandacht voor de Bone Morphogenetic Proteins (BMPs) en Rheumatoïde Arthritis. The effects of the transforming growth factor (TGF) superfamily n the inflammatry and the immune respons with particular attention to the Bone Morphogenetic Proteins (BMPs) and Rheumatoid Arthritis. Heeft afgezien van haar mandaat wegens haar benoeming tot Expert-celbioloog aan het Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid. 20

17 0DHV.RQVWDQWLMQ Handelsingenieur Interactie tussen de financiële markten en het gevoerde macro-economisch monetair beleid binnen het kader van de termijnstructuur theorie. Interaction between financial markets and macroeconomic monetary policy using term structure theory. 0DVVLH$QQ Lic. Biologie Microdialyse en de rol van de glutamaat transporters tijdens de corticale reorganisatie na partiële visuele deprivatie in de volwassen kat. Microdialysis and the role of the glutamate transporters during cortical reorganisation following partial visual deprivation in adult cat. 0HHUV3KLOLSSH Lic. Rechten Lic. Communicatiewetenschappen De Europese film op zoek naar een publiek. Een publieksgerichte benadering van de crisis in de Europese filmed entertainment-industrie binnen een breed cultureel-economisch kader. The European cinema in search of an audience. An audience-centered approach of the crisis in the European filmed entertainment industry within a broad cultural-economic framework. 0HLUH-RKDQ Lic. Communicatiewetenschappen Lic. Sociale en Culturele Antropologie De grote oorlog herinnerd : over moderne herinnering als sociale poiesis. Een diachronischantropologische studie van de herinnering aan de Eerste Wereldoorlog in de streek rond Ieper. Remembering the great war : on modern memory as social poiesis. A diachronic anthropological study of the First World War in the Ypres Salient (Belgium). 0HLUODHQ-XUJHQ Bio-Ir. Milieutechnologie Real time controle in het integraal stedelijk waterbeheer vanuit een immissiestandpunt. Immission based real time control in integrated urban water quality management. 1DXZHODHUWV0DUN U.A. (RUCA) Lic. Wiskunde Dr. Wetenschappen (Wiskunde) Studie van CCT, ET en TU extensies van topologische categorieën en hun interne beschrijving in concrete gevallen. A study of CCT, ET and TU extensions of topological categories and their internal characterization in concrete cases. 3DVPDQV)UDQN Dierenarts Interacties van Salmonella Muenchen met intestinale weefsels en macrofagen van schildpadden. Interactions of Salmonella Muenchen with turtle intestinal tract tissues and macrophages. 21

18 3DXZHOV%DUW U.A. (RUCA) Lic. Natuurkunde Dr. Wetenschappen Kwantitatieve elektronenmicroscopie van nanodeeltjes en atomaire clusters ; geïsoleerd of een superrooster vormend. Quantitative electron microscopy of nano-particles and atom clusters ; isolated or forming a superlattice. 3HHWHUV%DUW Burg. Materiaalkundig Ir. Dr. Toegepaste Wetenschappen Ontwikkeling van een op fysische grondslagen gebaseerd model voor verzachting/versteviging bij veranderlijke vervormingspaden. Development of a physics-based work softening/hardening model for changing strain paths. 3HLUV.DUHO Burg. Natuurkundig Ir. Perturbatietechnieken in Kohn-Sham dichtheidsfunctionaaltheorie. Perturbation techniques in Kohn-Sham density functional theory. 3HUV\9HHUOH U.A. (U.I.A.) Arts Onderzoek naar expressie, aard, gedrag en functie van osteopontine in de nier. Study of expression, nature, behaviour and function of osteopontin in the kidney. 3HXVNHQV+HQGULN Arts Hogere orde bewegingsanalyse in de menselijke cerebrale cortex bestudeerd d.m.v. functionele beeldvorming. Higher order motion processing in the human cerebral cortex as studied by functional imaging. 3RSSH%UXFH Arts Moleculaire karakterisering van cryptische, complexe en nieuw geïdentificeerde chromosomale herschikkingen in myeloïde aandoeningen. Molecular characterisation of cryptic, complex and previously unreported chromosomal rearrangements in myeloid neoplasms. 3RWWHUV*HHUW U.A. (RUCA) Lic. Biologie Ascorbaat-gemedieerde controle van celcyclus en redoxstatus in plantencellen. Ascorbate mediated control of cell cycle and redox status in plant cells. Heeft afgezien van zijn mandaat wegens persoonlijke redenen. Idem. 22

19 5H\QLHUV0DDUWHQ Lic. Wiskunde De fotosferische chemische samenstelling van post-agb sterren en het verband met de chemische en fysische eigenschappen van de circumstellaire stofschil. The photospheric chemical composition of post-agb stars and the connection with the chemical and physical characteristics of the circumstellar dust. 5H\QYRHW%HUW Lic. Psychologie De semantische organisatie van getallen onderzocht met het priming paradigma. The semantic organisation of numbers examined with the priming paradigm. 5LMPHQ)UDQN Lic. Psychologie Psychometrische modellering van deductief redeneren aan de hand van cognitieve theorieën. Theory-based psychometric modelling of deductive reasoning. 5RGULJXHV%DUW Lic. Wiskunde Situering van de polen van de topologische en motivische zetafunctie; in het bijzonder op normale oppervlakken en voor niet-gedegenereerde polynomen. Determination of the poles of the topological and motovic zeta function; in particular on normal surfaces and for non degenerate polynomials. 6DH\V0DUN Burg. Scheikundig Ir. Kwantumchemische modellering van industrieel belangrijke reacties. Thermisch kraken en hydrokraken. Computational modelling of industrial reactions. Thermal cracking and hydrocracking. 6FKDQGHY\O(YD V.U.B. Lic. Geschiedenis Bijdrage tot de studie van het intellectuele veld : Belgische intellectuelen en hun politiekmaatschappelijke profilering ( ). Een theoretische, comparatieve en empirische studie. A contribution to the study of the intellectual field : Belgian intellectuals and their political and social profile ( ). A theoretical, comparative and empirical study. 6FKLOW]0LFKDHO Lic. Japanologie Het Japanse naoorlogse veiligheidssysteem, van 1945 tot vandaag : een analyse aan de hand van Niklas Luhmanns theorie van autopoietische, zelfreferentiële sociale systemen. The Japanese postwar national security system, from 1945 to the present day : an analysis on the basis of Niklas Luhmann's theory of autopoietic, self- referential social systems. Heeft afgezien van zijn mandaat wegens persoonlijke redenen. 23

20 6FKXHUZHJK$QQHPLH Arts U.A. (U.I.A.) Type 1 en type 2 cytokinenprofiel van T-helper lymfocyten en T-cytotoxische/suppressor lymfocyten bij allergische patiënten (astma, atopisch eczeem, hymenoptera anafylaxis) en bij patiënten met reumatoïde artritis. Type 1 and type 2 cytokine profile of T-helper lymphocytes and T-cytotoxic/suppressor lymphocytes of allergic patients (asthma, atopic dermatitis, hymenoptera anaphylaxis) and of patients with rheumatoid arthritis. 6HYHUH\QV%DYLQ$Q Bio-Ir. Scheikunde Heterogenisatie op anorganische dragers van osmium tetroxide voor de cisdihydroxylatie katalyse van alkenen. Heterogenization on inorganic hosts of osmium tetroxide guest species for cisdihydroxylation of alkenes. 6LQWRELQ7RP Lic. Taal- en Letterkunde : Germaanse talen G.G.S. Literatuurwetenschap De categorie van het beschrijvende in het oeuvre van Stijn Streuvels'. The category of the descriptive in the works of Stijn Streuvels'. 6PHWV,OVH Bio-Ir. Scheikunde Analyse en synthese van wiskundige algoritmen voor optimalisering en regeling van complexe microbiële omzettingsprocessen met behulp van symbolische formulemanipulatie. Analysis and synthesis of mathematical algorithms for optimization and control of complex microbial conversion processes by using symbolic formula manipulation. 6QDXZDHUW+HUOLQGH Lic. Geologie Geofysische karakterisatie van gashoudende sedimenten in meren. Vergelijking tussen het Alpijnse meer van Geneve en de kratermeren Lac Pavin, Lac du Bouchet en Lac Chauvet van het Centraal Massief. Geophysical characterisation of gasbearing sediments in lakes. A comparison between the Alpine Lake Geneva and the crater lakes Lac Pavin, Lac du Bouchet and Lac Chauvet (Massif Central, France). 6WHHJHQ(UZLQ V.U.B. Lic. Geschiedenis G.G.S. Archivistiek en Hedendaags Documentbeheer Kleinhandel tijdens de achttiende eeuw in Maastricht. Retailers in Maastricht during the eighteenth century. 6WHHQQRW5HLQKDUG Lic. Rechten Elektronisch betalingsverkeer : juridische kwalificatie en bescherming van de consument. Electronic payment systems : legal qualification and consumer protection. 24

Katholieke Universiteit Brussel. Katholieke Universiteit Leuven

Katholieke Universiteit Brussel. Katholieke Universiteit Leuven Academiejaar 2002-2003 UNIVERSITAIR ONDERWIJS Aantal uitgereikte diploma's voor het academiejaar 2001-2002 per universiteit Katholieke Universiteit Brussel Taal- en letterkunde Germaanse talen eerste cyclus

Nadere informatie

Katholieke Universiteit Brussel

Katholieke Universiteit Brussel Academiejaar 2003-2004 UNIVERSITAIR ONDERWIJS Aantal uitgereikte diploma's voor het academiejaar 2002-2003 ingedeeld per cyclus, studiegebied, nationaliteit en geslacht - per universiteit Katholieke Universiteit

Nadere informatie

Aantal uitgereikte diploma's voor het academiejaar 2003-2004 ingedeeld per cyclus, studiegebied, nationaliteit en geslacht - per universiteit

Aantal uitgereikte diploma's voor het academiejaar 2003-2004 ingedeeld per cyclus, studiegebied, nationaliteit en geslacht - per universiteit Academiejaar 2004-2005 UNIVERSITAIR ONDERWIJS Aantal uitgereikte diploma's voor het academiejaar 2003-2004 ingedeeld per cyclus, studiegebied, en geslacht - per universiteit Katholieke universiteit Brussel

Nadere informatie

Categorie Leidse opleidingen 2014/2015. M Archaeology M Archaeology (research)

Categorie Leidse opleidingen 2014/2015. M Archaeology M Archaeology (research) Categorie Leidse opleidingen 2014/2015 Archeologie Archeologie M Archaeology M Archaeology (research) Geschiedenis/Oude talen en culturen Geschiedenis M Classics and Ancient Civilizations M Classics and

Nadere informatie

Leids register van opleidingen 2005-2006

Leids register van opleidingen 2005-2006 Type CROHO-naam van de opleiding graad e vertaling instructietaal studielast CROHO Faculteit der Archeologie B Archeologie Bachelor of Arts Archaeology 180 56703 01-09-2002 31-12-2007 M Archaeology Master

Nadere informatie

OPEN DAGEN WO NOVEMBER 2016

OPEN DAGEN WO NOVEMBER 2016 OPEN DAGEN WO NOVEMBER 2016 Kijk voor meer informatie over voorlichtingsevenementen op de site van de betreffende universiteit. Meld je afwezigheid op school een week vóór de Open dag bij de decanen (kamer

Nadere informatie

Vooropleidingseisen WO

Vooropleidingseisen WO Vooropleidingseisen WO Instroommogelijkheden met ATHENEUM-DIPLOMA van het GVC Economie 1. Actuariële wetenschappen Ja Wis B Nee Nee 2. Bedrijfseconomie Ja Ja Ja Wis A 3. Bedrijfskunde Ja Ja Ja Wis A 4.

Nadere informatie

V R IJ E U N I V E R S I T E I T B R U S S E L VOORBEREIDINGSPROGRAMMA S VUB 2014-2015

V R IJ E U N I V E R S I T E I T B R U S S E L VOORBEREIDINGSPROGRAMMA S VUB 2014-2015 V R IJ E U N I V E R S I T E I T B R U S S E L VOORBEREIDINGSPROGRAMMA S VUB 2014-2015 Rectoraat Departement Onderwijsbeleid / Cel Curriculumbeheer (auteur E. Van Cromphout) finale versie 18.06.2014 1

Nadere informatie

Vooropleidingseisen WO per 1 oktober 2008

Vooropleidingseisen WO per 1 oktober 2008 Vooropleidingseisen WO per 1 oktober 2008 Instroommogelijkheden met VWO-DIPLOMA van het GVC Economie 1. Accountancy en Controlling 2. Actuariële wetenschappen Ja Wi B Nee Nee 3. Algemene economie 4. Bedrijfseconomie

Nadere informatie

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Aantal week 19 Verschil 214 tov. 213 7-5-212 6-5-213 5-5-214 aantal % Radboud Universiteit Nijmegen

Nadere informatie

BIJLAGE A NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN VOOR OPLEIDINGEN VAN HET WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS

BIJLAGE A NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN VOOR OPLEIDINGEN VAN HET WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS BIJLAGE A NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN VOOR OPLEIDINGEN VAN HET WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS 1. In deze bijlage wordt verstaan onder: NT: profiel natuur en techniek NG: profiel natuur en gezondheid EM: profiel

Nadere informatie

* * * wia of wib Bedrijfskunde 8. B Business Studies * * * wia of wib 9. B Econometrics * wib wib wib 10. B Econometrics and Operations

* * * wia of wib Bedrijfskunde 8. B Business Studies * * * wia of wib 9. B Econometrics * wib wib wib 10. B Econometrics and Operations Bijlage C Lijst van dere vooropleidingseisen in het wetenschappelijk onderwijs. Deze eisen gelden voor 4 vwo, dus voor leerlingen die instromen in het wo vaf 2010 en vallen onder de nieuwe tweede fase.

Nadere informatie

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Aantal week 16 Verschil 214 tov. 213 16-4-212 aantal % Radboud Universiteit Nijmegen 283 3319

Nadere informatie

WO-BACHELOR - studentaantallen Economie en Recht

WO-BACHELOR - studentaantallen Economie en Recht Economie en Recht Bedrijfskunde Bedrijfs- en Consumentenwetenschappen Wageningen University 238 Bedrijfskunde Bedrijfskunde Erasmus Universiteit Rotterdam 2.204 Bedrijfskunde Bedrijfskunde Maastricht University**

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2011-2012 WO bacheloropleiding Algemene cultuurwetenschappen (Bachelor of Arts Cultural Sciences)

Onderwijs- en examenregeling 2011-2012 WO bacheloropleiding Algemene cultuurwetenschappen (Bachelor of Arts Cultural Sciences) Raad van decanen U2011/00106 Onderwijs- en examenregeling 2011-2012 WO bacheloropleiding Algemene cultuurwetenschappen (Bachelor of Arts Cultural Sciences) Omvang: 180 studiepunten Propedeuse verplichte

Nadere informatie

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Aantal week 12 Verschil 213 tov. 212 21 3 211 aantal % Radboud Universiteit Nijmegen 225 221

Nadere informatie

Master of Science in de revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie Master of Science in de lichamelijke opvoeding en de bewegingswetenschappen

Master of Science in de revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie Master of Science in de lichamelijke opvoeding en de bewegingswetenschappen Master of Science in de revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie Master of Science in de lichamelijke opvoeding en de bewegingswetenschappen Bachelor of Science in de biomedische wetenschappen (Kortrijk)

Nadere informatie

VSNU - overzichtlijst bacheloropleidingen concept

VSNU - overzichtlijst bacheloropleidingen concept Aardwetenschappen Accountancy en Controlling Acheologie Actuariele wetenschappen Agrotechnologie Algemene cultuurwetenschappen KUN OUNL Algemene Economie Algemene Gezondheidswetenschappen Algemene Natuurwetenschappen

Nadere informatie

Bachelor in de wijsbegeerte 180 ABA N wijsbegeerte Taal- en letterkunde 180 ABA N

Bachelor in de wijsbegeerte 180 ABA N wijsbegeerte Taal- en letterkunde 180 ABA N Katholieke Universiteit Brussel Bestaande opleiding Omgevormde opleiding: graad kwalificatie STP Soort Taal Wijsbegeerte en moraal Geschiedenis (kandidaat): afstudeerrichting Bachelor in de wijsbegeerte

Nadere informatie

BIJLAGE BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007

BIJLAGE BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 BIJLAGE BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf

Nadere informatie

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Aantal week 24 Verschil 213 tov. 212 13 6 211 aantal % Radboud Universiteit Nijmegen 479 417

Nadere informatie

Vooropleidingseisen WO

Vooropleidingseisen WO Vooropleidingseisen WO Betekenis van gebruikte tekens en afkortingen: * : toegangsrecht # : geen toegangsrecht ( ) : keuze uit de tussen haakjes vermelde vakken. Eén van de vakken is voldoende. Een vakaanduiding

Nadere informatie

REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS April 2012

REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS April 2012 REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS April 2012 Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs In deze bijlage wordt verstaan onder: NT: profiel natuur en techniek NG: profiel

Nadere informatie

Status februari 2016

Status februari 2016 Status februari 2016 Bachelor of Science in de toegepaste economische wetenschappen Bachelor of Science in de toegepaste economische wetenschappen Kortrijk Bachelor of Science in de psychologie Bachelor

Nadere informatie

BIJLAGE C BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007

BIJLAGE C BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 BIJLAGE C BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf

Nadere informatie

Leids universitair register opleidingen

Leids universitair register opleidingen Studiejaar Type CROHO-naam van de opleiding graad vertaling /Nederlands instructietaal studie Faculteit Campus Den Haag [Faculty Campus The Hague] 2012-2013 B Bestuurskunde BSc Public Administration Science

Nadere informatie

Nadere vooropleidingseisen in het wetenschappelijk onderwijs, bij de profielen in het voortgezet onderwijs geldig tot 1 augustus 2007.

Nadere vooropleidingseisen in het wetenschappelijk onderwijs, bij de profielen in het voortgezet onderwijs geldig tot 1 augustus 2007. Bijlage A behorende bij artikel 2, eerste lid, van de Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 8 mei 2007, nr. HO/BL/2007/3152, houdende nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs

Nadere informatie

VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL Toelatingsvoorwaarden tot de masters ACADEMIEJAAR

VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL Toelatingsvoorwaarden tot de masters ACADEMIEJAAR VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL Toelatingsvoorwaarden tot de masters ACADEMIEJAAR 2011-2012 Studiegebied Wetenschappen Master in de Wiskunde (120 SP) Bachelor in de Wiskunde Master in de Fysica en de Sterrenkunde

Nadere informatie

BIJLAGE C BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007

BIJLAGE C BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 BIJLAGE C BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf

Nadere informatie

TUITION FEES General. non-scholarship student. Bachelor 61,90 9,30 61,90 5,80 61,90 0, ,90 0,70

TUITION FEES General. non-scholarship student. Bachelor 61,90 9,30 61,90 5,80 61,90 0, ,90 0,70 General Academic level non-scholarship student EEA STUDENTS (or equivalent) reduced tuition system scholarship student NON-EEA STUDENTS non-scholarship student scholarship student fixed variable fixed

Nadere informatie

Leids universitair register opleidingen

Leids universitair register opleidingen Studiejaar Type CROHO-naam van de opleiding graad vertaling /Nederlands instructietaal studie Faculteit Campus Den Haag [Faculty Campus The Hague] 2013-2014 B Bestuurskunde BSc Public Administration Science

Nadere informatie

Van VWO naar WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS

Van VWO naar WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS Van VWO naar WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie van onderwijs. Bij het overnemen van deze gegevens kunnen er tikfouten zijn

Nadere informatie

Alcohol policy in Belgium: recent developments

Alcohol policy in Belgium: recent developments 1 Alcohol policy in Belgium: recent developments Kurt Doms, Head Drug Unit DG Health Care FPS Health, Food Chain Safety and Environment www.health.belgium.be/drugs Meeting Alcohol Policy Network 26th November

Nadere informatie

Italiaanse taal en cultuur Talen en Cult. ZO Az+Oceanie (Indonesië) Landschapsarch. en ruimtel. planning

Italiaanse taal en cultuur Talen en Cult. ZO Az+Oceanie (Indonesië) Landschapsarch. en ruimtel. planning CULTUUR EN MAATSCHAPPIJ VWO-WO BIJLAGE 3(a) Zonder meer. Literatuurwetenschap Toegepaste Commuinicatiewetenschappen Media en Cultuur Uniformberoepen: leger, politie, e.d. Algemene Cultuurwetenschappen

Nadere informatie

Bijlage C behorende bij artikel 2, tweede lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007

Bijlage C behorende bij artikel 2, tweede lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 Bijlage C (Bijlage behorende bij de regeling Wijziging van de regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 in verband met vervanging van de bijlagen van 1 oktober 2008, kenmerk HOenS-2008/59402)

Nadere informatie

Vooropleidingseisen wetenschappelijk onderwijs: van vwo naar wo

Vooropleidingseisen wetenschappelijk onderwijs: van vwo naar wo Vooropleidingseisen wetenschappelijk onderwijs: van vwo naar wo (Gebaseerd op de publicatie van het ministerie van OCW Regeling aanmelding en toelating hoger onderwijs d.d. 01-10-2016) Betekenis van gebruikte

Nadere informatie

G. Allaert, University Ghent Urban & Regional Economy and Planning

G. Allaert, University Ghent Urban & Regional Economy and Planning G. Allaert, University Ghent Urban & Regional Economy and Planning The Benelux Center region in the Hamburg-Le Havre Range Legend: golden triangle corridor large consumer market industrial mainport

Nadere informatie

Bijlage A behorende bij artikel 2, eerste lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007

Bijlage A behorende bij artikel 2, eerste lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 Bijlage A (Bijlage behorende bij de regeling Wijziging van de regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 in verband met vervanging van de bijlagen van 1 oktober 2008, kenmerk HOenS-2008/59402)

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo-bacheloropleiding Algemene cultuurwetenschappen (Bachelor of Arts Cultural Sciences)

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo-bacheloropleiding Algemene cultuurwetenschappen (Bachelor of Arts Cultural Sciences) 1 Faculteit Cultuur- en rechtswetenschappen Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo-bacheloropleiding Algemene cultuurwetenschappen (Bachelor of Arts Cultural Sciences) U2014/02458 Omvang: 180 studiepunten

Nadere informatie

Nadere vooropleidingseisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs

Nadere vooropleidingseisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs Bijlage A Nadere vooropleidingseisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs Bijlage bij de Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 28 april 2006, nr. HO/BL/2006/8595,

Nadere informatie

Toegang tot lerarenopleiding vanuit basisopleidingen

Toegang tot lerarenopleiding vanuit basisopleidingen Toegang tot lerarenopleiding vanuit basisopleidingen Algemene regel: * AVL beveelt aan dat de student een specifieke lerarenopleiding (SLO) volgt die aansluit bij zijn/haar masteropleiding. Reden: de onderwijsbevoegdheid

Nadere informatie

Opleiding integraal denkende professionals: MSc Urban Environmental Management and Technology SIKB congres 6 Oktober 2010 Tim Grotenhuis

Opleiding integraal denkende professionals: MSc Urban Environmental Management and Technology SIKB congres 6 Oktober 2010 Tim Grotenhuis Opleiding integraal denkende professionals: MSc Urban Environmental Management and Technology SIKB congres 6 Oktober 2010 Tim Grotenhuis Contact opleiding: Marc Spiller (marc.spiller@wur.nl) Integrale

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 33, lid 1c, van de Wet op het voortgezet onderwijs;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 33, lid 1c, van de Wet op het voortgezet onderwijs; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 32957 30 september 2015 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 21 september 2015, nr. HO&S/805204,

Nadere informatie

DE STRUCTUUR VAN HET HOGER ONDERWIJS

DE STRUCTUUR VAN HET HOGER ONDERWIJS Het hoger onderwijs in Vlaanderen kent twee soorten onderwijs: het hoger professioneel onderwijs en het academisch onderwijs. Je kan een opleiding volgen aan een hogeschool of aan een universiteit. Bron:

Nadere informatie

Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf 1 augustus 2007 worden aangeboden

Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf 1 augustus 2007 worden aangeboden Bijlage C (Behorende bij artikel 2, tweede lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007; laatstelijk gewijzigd bij regeling Wijziging van de regeling nadere vooropleidingseisen

Nadere informatie

Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf 1 augustus 2007 worden aangeboden

Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf 1 augustus 2007 worden aangeboden BIJLAGE C BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf 1 augustus 2007 worden aangeboden 1. In deze bijlage wordt verstaan

Nadere informatie

OPEN DAGEN WO MAART 2016. Kijk voor aanvullende informatie op de site van de universiteit. Lever tijdig een roze formulier in bij de decanenkamer.

OPEN DAGEN WO MAART 2016. Kijk voor aanvullende informatie op de site van de universiteit. Lever tijdig een roze formulier in bij de decanenkamer. OPEN DAGEN WO MAART 2016 Kijk voor aanvullende informatie op de site van de universiteit. Lever tijdig een roze formulier in bij de decanenkamer. 1 MAART 2016 (13:00-16:00) Meeloopdag Bestuurskunde: Economie

Nadere informatie

opleidingsaanbod Ba Architectuur Andere bachelors - Prof bachelors (via schakelprogramma s) - Acad bachelors (via voorbereidingsprogramma s)

opleidingsaanbod Ba Architectuur Andere bachelors - Prof bachelors (via schakelprogramma s) - Acad bachelors (via voorbereidingsprogramma s) opleidingsaanbod VBP Ma INTERIEURarchitectuur [INTERIEURARCHITECT] Ba Architectuur VBP Ma Architectuur [ARCHITECT] Internationale Ma Architectuur (ENG) [ARCHITECT] Ma Stedenbouw & Ruimtelijke Planning

Nadere informatie

Voorspellers van Leerbaarheid en Herstel bij Cognitieve Revalidatie van Patiënten met Niet-aangeboren Hersenletsel

Voorspellers van Leerbaarheid en Herstel bij Cognitieve Revalidatie van Patiënten met Niet-aangeboren Hersenletsel Voorspellers van Leerbaarheid en Herstel bij Cognitieve Revalidatie van Patiënten met Niet-aangeboren Hersenletsel Een onderzoek naar de invloed van cognitieve stijl, ziekte-inzicht, motivatie, IQ, opleiding,

Nadere informatie

Fidelity of a Strengths-based method for Homeless Youth

Fidelity of a Strengths-based method for Homeless Youth Fidelity of a Strengths-based method for Homeless Youth Manon krabbenborg, Sandra Boersma, Marielle Beijersbergen & Judith Wolf s.boersma@elg.umcn.nl Homeless youth in the Netherlands Latest estimate:

Nadere informatie

BIJLAGE C BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007

BIJLAGE C BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 BIJLAGE C BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf

Nadere informatie

OPLEIDINGSONDERDELEN VOOR DE FACULTEIT ECONOMISCHE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN KIES JE OPLEIDING WAARUIT JE VAKKEN WENST OP TE NEMEN:

OPLEIDINGSONDERDELEN VOOR DE FACULTEIT ECONOMISCHE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN KIES JE OPLEIDING WAARUIT JE VAKKEN WENST OP TE NEMEN: OPLEIDINGSONDERDELEN VOOR DE FACULTEIT ECONOMISCHE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN ALS GASTSTUDENT KIES JE OPLEIDING WAARUIT JE VAKKEN WENST OP TE NEMEN: BACHELOR OF SCIENCE IN POLITIEKE WETENSCHAPPEN BACHELIER

Nadere informatie

1 JOURNALISTIEK. Opleidingsonderdeel andere instelling

1 JOURNALISTIEK. Opleidingsonderdeel andere instelling Artesis Hogeschool (nu UA) Bachelor in de productontwikkeling Algemene economie 3 Economische inzichten Artesis Hogeschool (nu UA) Bachelor in de productontwikkeling Bedrijfseconomie 3 Economische inzichten

Nadere informatie

VWO (nieuwe) doorstroomlijsten naar WO

VWO (nieuwe) doorstroomlijsten naar WO Vastgestelde OCW regeling per oktober 2008 VWO (nieuwe) doorstroomlijsten naar WO Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs, bij de VOprofielen zoals die vanaf 1 augustus 2007 worden aangeboden.

Nadere informatie

Academiejaar Beeldende Kunsten- afstudeerrichting Theaterkostuum / Costume Design

Academiejaar Beeldende Kunsten- afstudeerrichting Theaterkostuum / Costume Design Academiejaar 2015-2016- Beeldende Kunsten- afstudeerrichting Theaterkostuum / Costume Design Naam student, name student : Voornaam student, first name student : Datum aanvraag (dd/mm/jjjj), date request

Nadere informatie

vrijstellingen journalistiek 2014/2015

vrijstellingen journalistiek 2014/2015 vrijstellingen journalistiek De onderstaande tabel is een weergave van de vrijstellingen toegekend door de Toelatingscommissie voorbije academiejaren, in de opleiding JOURNALISTIEK. Studenten kregen enkel

Nadere informatie

Van VWO naar WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS

Van VWO naar WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS Van VWO naar WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie van onderwijs. Bij het overnemen van deze gegevens kunnen er tikfouten zijn

Nadere informatie

Accreditatiestatus Academische opleidingen van de Vrije Universiteit Brussel aanbod 2013/14

Accreditatiestatus Academische opleidingen van de Vrije Universiteit Brussel aanbod 2013/14 Accreditatie Academische opleidingen van de Vrije Universiteit Brussel aanbod 2013/14 Alle opleidingen die in de hierna lijsten voorkomen worden aangeboden conform de desbetreffende bepalingen van de Codex

Nadere informatie

Omvang: 180 studiepunten Geaccrediteerd tot en met: Propedeuse (60 studiepunten) 1)

Omvang: 180 studiepunten Geaccrediteerd tot en met: Propedeuse (60 studiepunten) 1) Propedeuse (60 studiepunten) 1) CB0004 Oriëntatiecursus cultuurwetenschappen 10 (Introduction to Cultural Sciences) CB0702 Inleiding kunstgeschiedenis 1: de kunst van het kijken 5 (Introduction to Art

Nadere informatie

TUITION FEES academic year 2014-2015

TUITION FEES academic year 2014-2015 TUITION FEES academic year 2014-2015 EEA S (or equivalent) NON-EEA S ACADEMIC LEVEL NON-SCHOLARSHIP REDUCED TUITION SYSTEM SCHOLARSCHIP NON-SCHOLARSHIP SCHOLARSCHIP fixed variable fixed variable fixed

Nadere informatie

Vlaams Kenniscentrum water. Van projectidee tot projectconsortium

Vlaams Kenniscentrum water. Van projectidee tot projectconsortium Vlaams Kenniscentrum water Van projectidee tot projectconsortium ca. 600 calls -> 96 calls Intern gebruik -> nuttig voor Vlaanderen 96 calls -> 34 calls -> 6 thema s o o o o o o Sustainable rural development

Nadere informatie

Bijlage C. ak: aardrijkskunde bi: biologie gr: Grieks. la: Latijn na: natuurkunde nl&t: natuur, leven en technologie

Bijlage C. ak: aardrijkskunde bi: biologie gr: Grieks. la: Latijn na: natuurkunde nl&t: natuur, leven en technologie Bijlage C Bijlage bij de voorlichtingspublicatie Nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs bij nieuwe voprofielen 2007 van 13 september 2006, kenmerk HO/BL-2006/33802 Nadere vooropleidingseisen voor opleidingen

Nadere informatie

OPEN DAGEN WO FEBRUARI 2016. Kijk voor aanvullende informatie op de site van de universiteit. Lever tijdig een roze formulier in bij de decanenkamer.

OPEN DAGEN WO FEBRUARI 2016. Kijk voor aanvullende informatie op de site van de universiteit. Lever tijdig een roze formulier in bij de decanenkamer. OPEN DAGEN WO FEBRUARI 2016 Kijk voor aanvullende informatie op de site van de universiteit. Lever tijdig een roze formulier in bij de decanenkamer. 1 FEBRUARI 2016 (13:15-16:00) Meeloopdag International

Nadere informatie

ARTIST. Petten 24 September 2012. www.ecn.nl More info: schoots@ecn.nl

ARTIST. Petten 24 September 2012. www.ecn.nl More info: schoots@ecn.nl ARTIST Assessment and Review Tool for Innovation Systems of Technologies Koen Schoots, Michiel Hekkenberg, Bert Daniëls, Ton van Dril Agentschap NL: Joost Koch, Dick Both Petten 24 September 2012 www.ecn.nl

Nadere informatie

Technologie als nieuwe wetenschap Lezing voor KIVI-NIRIA sectie Filosofie en technologie

Technologie als nieuwe wetenschap Lezing voor KIVI-NIRIA sectie Filosofie en technologie Technologie als nieuwe wetenschap Lezing voor KIVI-NIRIA sectie Filosofie en technologie Barend van van der der Meulen 11 KiviNiria Rathenaulezingen Rathenau Institute: Introductie Missie Improve public

Nadere informatie

TIME. NL Communicatiewetenschap voor hbo-studenten 19:30-21:30 19:30-21:30. NL Communication Science 19:00-21:30 TIME

TIME. NL Communicatiewetenschap voor hbo-studenten 19:30-21:30 19:30-21:30. NL Communication Science 19:00-21:30 TIME 1 Monday, 15 February 2016 Graduate School of Communication Communicatiewetenschap 19:30-21:30 Communicatiewetenschap voor hbo-studenten 19:30-21:30 Communication Science 19:00-21:30 Graduate School of

Nadere informatie

25 jaar whiplash in Nederland

25 jaar whiplash in Nederland 25 jaar whiplash in Nederland Vanuit een fysiotherapeutisch perspectief Maarten Schmitt M.Sc 1 2 Fysiotherapeut & manueeltherapeut Hoofd van de Divisie Onderwijs Stichting Opleidingen Musculoskeletale

Nadere informatie

V R IJ E U N I V E R S I T E I T B R U S S E L

V R IJ E U N I V E R S I T E I T B R U S S E L V R IJ E U N I V E R S I T E I T B R U S S E L LIJST PROGRAMMA S VOOR WERKSTUDENTEN* 2014-2015 Rectoraat Departement Onderwijsbeleid / Cel Curriculumbeheer (auteur E. Van Cromphout) finale versie 18.06.2014

Nadere informatie

De Relatie tussen Dagelijkse Stress, Negatief Affect en de Invloed van Bewegen

De Relatie tussen Dagelijkse Stress, Negatief Affect en de Invloed van Bewegen De Relatie tussen Dagelijkse Stress, Negatief Affect en de Invloed van Bewegen The Association between Daily Hassles, Negative Affect and the Influence of Physical Activity Petra van Straaten Eerste begeleider

Nadere informatie

Denken is Doen? De cognitieve representatie van ziekte als determinant van. zelfmanagementgedrag bij Nederlandse, Turkse en Marokkaanse patiënten

Denken is Doen? De cognitieve representatie van ziekte als determinant van. zelfmanagementgedrag bij Nederlandse, Turkse en Marokkaanse patiënten Denken is Doen? De cognitieve representatie van ziekte als determinant van zelfmanagementgedrag bij Nederlandse, Turkse en Marokkaanse patiënten met diabetes mellitus type 2 in de huisartsenpraktijk Thinking

Nadere informatie

bij Kinderen met een Ernstige Vorm van Dyslexie of Children with a Severe Form of Dyslexia Ans van Velthoven

bij Kinderen met een Ernstige Vorm van Dyslexie of Children with a Severe Form of Dyslexia Ans van Velthoven Neuropsychologische Behandeling en Sociaal Emotioneel Welzijn bij Kinderen met een Ernstige Vorm van Dyslexie Neuropsychological Treatment and Social Emotional Well-being of Children with a Severe Form

Nadere informatie

Knowledge Engineering @Work

Knowledge Engineering @Work Knowledge Engineering @Work REGITEL-bijeenkomst Aachen, 22/10/2013 1 Een inleidend filmpje over Knowledge Engineering is hier te bekijken (3 min.) 2 Ons Voorstel β-talent binden aan uw bedrijf Inzet op

Nadere informatie

Thema WATER. Themacoordinatoren: Okke Batelaan Patrick Willems

Thema WATER. Themacoordinatoren: Okke Batelaan Patrick Willems Thema WATER Themacoordinatoren: Okke Batelaan Patrick Willems Harte, Physics Today, 2002 Conflict or opportunity? Argument Synthesis is needed for BIG issues in earth system science: 1. How will climate

Nadere informatie

Verder studeren aan de KU Leuven. Dienst Studieadvies KU Leuven Karel Joos Jan Herpelinck

Verder studeren aan de KU Leuven. Dienst Studieadvies KU Leuven Karel Joos Jan Herpelinck Verder studeren aan de KU Leuven Dienst Studieadvies KU Leuven Karel Joos Jan Herpelinck Leuven Leuven Leuven Leuven Leuven Leuven Leuven Leuven Leuven Leuven Leuven Leuven Leuven Leuven Leuven structuur

Nadere informatie

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Gelet op artikel 33, lid Ib, van de Wet op het voortgezet onderwijs;

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Gelet op artikel 33, lid Ib, van de Wet op het voortgezet onderwijs; Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 2011, nr. DL/299780 houdende wijziging van de Regeling verwantschapstabel educatieve minor De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur

Nadere informatie

Future of the Financial Industry

Future of the Financial Industry Future of the Financial Industry Herman Dijkhuizen 22 June 2012 0 FS environment Regulatory & political pressure and economic and euro crisis 1 Developments in the sector Deleveraging, regulation and too

Nadere informatie

AN URBAN PLAYGROUND AFSTUDEERPROJECT

AN URBAN PLAYGROUND AFSTUDEERPROJECT AN URBAN PLAYGROUND 2005 Het vraagstuk van de openbare ruimte in naoorlogse stadsuitbreidingen, in dit geval Van Eesteren s Amsterdam West, is speels benaderd door het opknippen van een traditioneel stadsplein

Nadere informatie

Keuze vakken P&T Living

Keuze vakken P&T Living Keuze vakken P&T Living Antal Haans (A.Haans@tue.nl) Coach Technische Vakken P&T-LIVING 31 Maart 2015 1 P&T Major Binnen de TU/e bachelor school Keuze ruimte 60 ECTS 90 ECTS - Psychologie & methoden -

Nadere informatie

Van VWO naar WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS

Van VWO naar WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS vwo verplichte profielvakken Vooropleidingseisen hoger onderwijs: van vwo naar wo Van VWO naar WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie

Nadere informatie

European frameworks for VET

European frameworks for VET European frameworks for VET VLOR Brussels, 4 June 2014 Carlo Scatoli Vocational Training and Adult Learning 2002 The Copenhagen Declaration 30 November 2002 Strengthen the European dimension Improve transparency,

Nadere informatie

Toelatingsvoorwaarden Academiejaar 2011-2012 Rechtstreekse instroom tot de master-opleidingen

Toelatingsvoorwaarden Academiejaar 2011-2012 Rechtstreekse instroom tot de master-opleidingen Toelatingsvoorwaarden Academiejaar 2011-2012 Rechtstreekse instroom tot de master-opleidingen Dit document bevat het overzicht van de toelatingsvoorwaarden alle initiële masteropleidingen, schakel- en

Nadere informatie

OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008

OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008 OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008 Instructie Met als doel het studiecurriculum te verbeteren of verduidelijken heeft de faculteit FEB besloten tot aanpassingen in enkele programma s die nu van

Nadere informatie

Het meten van de kwaliteit van leven bij kinderen met JIA

Het meten van de kwaliteit van leven bij kinderen met JIA Het meten van de kwaliteit van leven bij kinderen met JIA Measuring quality of life in children with JIA Masterthese Klinische Psychologie Onderzoeksverslag Marlot Schuurman 1642138 mei 2011 Afdeling Psychologie

Nadere informatie

Overgangsmaatregelen per opleiding: overzicht academiejaar 2009-2010 (versie 5 oktober 2009)

Overgangsmaatregelen per opleiding: overzicht academiejaar 2009-2010 (versie 5 oktober 2009) Inhoud: 1. 2009-2010: geordend per faculteit a. speciale overgangsmaatregelen omvorming naar BaMa b. overgangsmaatregelen bij verschuivingen in BaMa-opleidingsaanbod 2. faculteitsoverschrijdend: speciale

Nadere informatie

Bijlage 1 Indeling programma s volgens onderdeel 7 van de TU/e Richtlijn Bachelor College

Bijlage 1 Indeling programma s volgens onderdeel 7 van de TU/e Richtlijn Bachelor College Bijlage 1 Indeling programma s volgens onderdeel 7 van de TU/e Richtlijn Bachelor College Automotive Automotive trends I Dynamics Automobility Systems Computation for AU Elective Signals Elective Basic

Nadere informatie

Leerstoelenplan faculteit der Geesteswetenschappen

Leerstoelenplan faculteit der Geesteswetenschappen Leerstoelenplan faculteit der Geesteswetenschappen 1. Leiden Institute for Area Studies School of Middle Eastern Studies Hebreeuwse Taal- en Letterkunde Aramese taal en letterkunde T alen en geschiedenis

Nadere informatie

Safety Values in de context van Business Strategy.

Safety Values in de context van Business Strategy. Safety Values in de context van Business Strategy. Annick Starren en Gerard Zwetsloot (TNO) Papendal, 31 maart 2015. NVVK sessie Horen, Zien en Zwijgen. Safety Values in de context van Business strategy.

Nadere informatie

JPI Oceans Gezonde en productieve zeeën en oceanen

JPI Oceans Gezonde en productieve zeeën en oceanen JPI Oceans Gezonde en productieve zeeën en oceanen www.jpi oceans.eu OVERZICHT Terrein Governance Operationeel maken Strategic Research and Innovation Agenda Belgische deelname en interesse Outlook SRIA

Nadere informatie

Competencies atlas. Self service instrument to support jobsearch. Naam auteur 19-9-2008

Competencies atlas. Self service instrument to support jobsearch. Naam auteur 19-9-2008 Competencies atlas Self service instrument to support jobsearch Naam auteur 19-9-2008 Definitie competency The aggregate of knowledge, skills, qualities and personal characteristics needed to successfully

Nadere informatie

STUDIEGELDEN academiejaar 2013-2014

STUDIEGELDEN academiejaar 2013-2014 STUDIEGELDEN academiejaar 2013-2014 EER STUDENTEN (of gelijkgesteld) NIET-EER STUDENTEN OPLEIDINGSNIVEAU NIET-BEURS BIJNA-BEURS BEURS bursalen niet-bursalen < 54 SP 54-66 SP > 66 SP < 54 SP 54-66 SP >

Nadere informatie

Ondersteuning van astma zelfmanagement in de huisartsenpraktijk via internet: Karakteristieken van patiënten en het PatiëntCoach webportaal

Ondersteuning van astma zelfmanagement in de huisartsenpraktijk via internet: Karakteristieken van patiënten en het PatiëntCoach webportaal Ondersteuning van astma zelfmanagement in de huisartsenpraktijk via internet: Karakteristieken van patiënten en het PatiëntCoach webportaal Jaap K. Sont, associate professor Afdeling Medische Besliskunde

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 33, lid 1c, van de Wet op het voortgezet onderwijs;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 33, lid 1c, van de Wet op het voortgezet onderwijs; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 21337 29 juli 2014 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 09-07-2014, nr. DL/641019, houdende

Nadere informatie

Humidity Roadmap. Aansluiting van NMi VSL op de Europese roadmap voor vochtontwikkeling. Rien Bosma. NMi - the Art of Measurement

Humidity Roadmap. Aansluiting van NMi VSL op de Europese roadmap voor vochtontwikkeling. Rien Bosma. NMi - the Art of Measurement Humidity Roadmap Aansluiting van NMi VSL op de Europese roadmap voor vochtontwikkeling Rien Bosma Inhoud imera Roadmap Humidity Huidige status bij het NMi VSL Ontwikkelingsprogramma 2009-2012 imera imera

Nadere informatie

Leids universitair register opleidingen

Leids universitair register opleidingen Faculteit Campus Den Haag Bestuurskunde/Public Administration Science (56627) afstudeerrichtingen 2013-2014 : Beleid, bestuur en organisatie Economie, bestuur en management Liberal Arts and Sciences: Global

Nadere informatie

De nieuwe artsopleiding aan de Universiteit Gent

De nieuwe artsopleiding aan de Universiteit Gent De nieuwe artsopleiding aan de Universiteit Gent Prof. Jan De Maeseneer Voorzitter Opleidingscommissie Geneeskunde Prof. Alain Verstraete P-lijn 3 bachelor Lynn Ryssaert Blok Gezondheid en Maatschappij

Nadere informatie

Programma Bachelor- en Masteropleiding Informatica 2009-2010

Programma Bachelor- en Masteropleiding Informatica 2009-2010 Programma Bachelor- en Masteropleiding Informatica 2009-2010 Curriculumcommissie Redactie: Jos Roerdink Laatst herzien: 26 maart 2009 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Bacheloropleiding 1 3 Masteropleiding

Nadere informatie

Multi-disciplinary workshop on Ageing and Wellbeing

Multi-disciplinary workshop on Ageing and Wellbeing Date 7-12-2011 1 Multi-disciplinary workshop on Ageing and Wellbeing Prof. Dr. Inge Hutter Demographer, anthropologist Coordinator Healthy Ageing Alpha Gamma RUG Dean Faculty Spatial Sciences Date 7-12-2011

Nadere informatie

De Relatie tussen Mindfulness en Psychopathologie: de Mediërende. Rol van Globale en Contingente Zelfwaardering

De Relatie tussen Mindfulness en Psychopathologie: de Mediërende. Rol van Globale en Contingente Zelfwaardering De Relatie tussen Mindfulness en Psychopathologie: de Mediërende Rol van Globale en Contingente Zelfwaardering The relation between Mindfulness and Psychopathology: the Mediating Role of Global and Contingent

Nadere informatie

OPLEIDINGSONDERDELEN VOOR DE FACULTEIT ECONOMISCHE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN EN SOLVAY BUSINESS SCHOOL ALS GASTSTUDENT

OPLEIDINGSONDERDELEN VOOR DE FACULTEIT ECONOMISCHE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN EN SOLVAY BUSINESS SCHOOL ALS GASTSTUDENT OPLEIDINGSONDERDELEN VOOR DE FACULTEIT ECONOMISCHE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN EN SOLVAY BUSINESS SCHOOL ALS GASTSTUDENT KIES JE OPLEIDING WAARUIT JE VAKKEN WENST OP TE NEMEN: BACHELOR OF SCIENCE IN POLITIEKE

Nadere informatie

aangestreepte cursief vetjes Bemerkingen deeltijds over vier jaar gespreid voorafname of cumulatie equivalente buitenlandse diploma s

aangestreepte cursief vetjes Bemerkingen deeltijds over vier jaar gespreid voorafname of cumulatie equivalente buitenlandse diploma s In de lijst als bijlage zijn alle wijzigingen voor de aanvullende opleidingen en de specialisatieopleidingen opgenomen die vanaf april 2002 tot en met 10 maart 2003 door de Academische raad werden goedgekeurd.

Nadere informatie