Egmontstraat BRUSSEL Tel. (02)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Egmontstraat 5 1000 BRUSSEL Tel. (02) 512.91.10"

Transcriptie

1 %RHNHQ]RQGHUSXEOLFLWHLW )21'69225:(7(16&+$33(/,-.21'(5=2(. 9ODDQGHUHQ 1$7,21$$/)21'69225:(7(16&+$33(/,-.21'(5=2(.,QWHUXQLYHUVLWDLU,QVWLWXXWYRRU.HUQZHWHQVFKDSSHQ )RQGVYRRU*HQHHVNXQGLJ:HWHQVFKDSSHOLMN2QGHU]RHN /LMVWGHUNUHGLHWJHQLHWHUV (Met opgave van hun onderzoeksprogramma en onthaalinstelling) Egmontstraat BRUSSEL Tel. (02)

2 :LWK(QJOLVK6XPPDU\ )21'69225:(7(16&+$33(/,-.21'(5=2(. 9ODDQGHUHQ 1$7,21$$/)21'69225:(7(16&+$33(/,-.21'(5=2(.,QWHUXQLYHUVLWDLU,QVWLWXXWYRRU.HUQZHWHQVFKDSSHQ )RQGVYRRU*HQHHVNXQGLJ:HWHQVFKDSSHOLMN2QGHU]RHN /LMVWGHUNUHGLHWJHQLHWHUV (Met opgave van hun onderzoeksprogramma en onthaalinstelling) Egmontstraat BRUSSEL Tel. (02)

3 $).257,1*(1 $5$ %,5$ %5 &/2*HQW (50 (6.( )156 )30V )8&$0 )86$*[ )81'3 )86/ ):2,$3,%:,,.:,0(&,1,3%,50,7*.%.$'2&.%,1.0,.0.* Algemeen Rijksarchief Belgisch Instituut voor Ruimte-Aëronomie Bibliothèque Royale Albert Ier Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek - Gent Ecole Royale Militaire Egyptologische Stichting Koningin Elisabeth Fonds National de la Recherche Scientifique Faculté Polytechnique de Mons Faculté Universitaire Catholique de Mons Faculté Universitaire des Sciences Agronomiques de Gembloux Facultés Universitaires Notre-Dame de la Paix à Namur Facultés Universitaires Saint-Louis à Bruxelles Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen Instituut voor het Archeologisch Patrimonium Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer Interuniversitair Instituut voor Kernwetenschappen Interuniversitair Microelektronica Centrum v.z.w. Instituut voor Natuurbehoud Institu(u)t Pasteur van/du Brussel/Bruxelles Institut Royal Météorologique de Belgique Instituut voor Tropische Geneeskunde Antwerpen Koninklijke Bibliotheek Albert I Katholiek Documentatie- en Onderzoekscentrum Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen Koninklijk Meteorologisch Instituut van België Koninklijk Museum voor Kunst en Geschiedenis.00$ %.6%.8%UXVVHO.8/HXYHQ /8& 05$& 1):2 13% 25% 8$ 58&$ 58* 6&. 8&/ 8$ 8)6,$ 8$ 8,$ 8/% 8/J 80+ 9,% 9,72 98% :,9/3 Koninklijk Museum voor Midden-Afrika Koninklijke Militaire School Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België Koninklijke Sterrenwacht van België Katholieke Universiteit Brussel Katholieke Universiteit Leuven Limburgs Universitair Centrum Musée Royal de l'afrique Centrale Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek Nationale Plantentuin van België Observatoire Royal de Belgique Universiteit Antwerpen (Universitair Centrum Antwerpen) Universiteit Gent Studiecentrum voor Kernenergie Mol Université Catholique de Louvain Universiteit Antwerpen (Universitaire Faculteiten St.-Ignatius Antwerpen) Universiteit Antwerpen (Universitaire Instelling Antwerpen) Université Libre de Bruxelles Université de Liège Université de Mons-Hainaut Vlaams Interuniversitair Instituut voor Biotechnologie Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek Vrije Universiteit Brussel Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid - Louis Pasteur

4 , 0$1'$$7+28'(569$1+(7 )21'69225:(7(16&+$33(/,-. 21'(5=2(.9/$$1'(5( (7$&$'(0,(-$$5 BBBBBBBB De titels van de in dit volume opgenomen onderzoek, zijn de door de auteurs opgegeven teksten.

5 I - 1 ASPIRANTEN in functie tijdens het academiejaar Promotie $QWURS5RH\JHQV,QJH Lic. Psychologische Wetenschappen Onderzoek naar de invloed van de temporele structuur van de context op hyperactiviteit bij kinderen met ADHD. The role of the temporal structure of the situation on hyperactivity in children with ADHD. %LOOLDX+LQRXO$Q Arts Graft-versus-host ziekte (GVHD) en Graft-versus-Leucemia effect (GVL) na inductie van gemengd beenmergchimerisme bij muizen. Graft-versus-host disease (GVHD) and graft-versus-leucemia effect (GVL) in murine mixed bone marrow chimeras. &RHQHQ6DPXHO U.A. (U.I.A.) Arts Het beleid bij de klacht hoest als gevolg van luchtweginfecties in de huisartsenpraktijk. Een medisch besliskundig onderzoek. The management of couching as a result of respiratory tract infections in general practice. A medical decision analysis study. 'HIRRUW+HQGULN Lic. Geschiedenis De derde arm. Socialisme en Coöperatie in Europa ( ). The third arm. Socialism and Co-operation in Europe ( ). 'HQHI7KHXQLV0DUOHHQ Lic. Rechten Lic.Spéc. Droit international et européen De vennootschap en vereniging : een voorbijgestreefd onderscheid? Kritische analyse van hun statuut als rechtsobject en rechtssubject, getoetst aan de fundamenten van een economisch ondernemingsrecht. Of partnerships and nonprofit organisations : an outdated distinction? Critical analysis of their status as legal object and legal subject, tested against the basics of the law of economic enterprise. Heeft afgezien van haar mandaat wegens haar benoeming tot Doctor-Assistent aan de Universiteit Gent. 9

6 .HUUH7HVVD Arts Humane hematopoietische stamcellen : studie van thymuskolonisatie en van extrathymus differentiatie. Human hematopietic stem cells : study of thymic colonisation and extrathymic differentiation..rohqehuj.dwulhq Lic. Natuurkunde Spectroscopische studie van het Blazhko-effect in RR Lyrae-sterren. Spectroscopic study of the Blazhko effect in RR Lyrae stars. /X\WHQ3DWULFN Lic. Psychologie Uber-ich en depressie : de rol van geïnternaliseerde normen, waarden en idealen in depressie. Superego and depression : the role of internalized norms, values and ideals in depression. 0DHUWHQV&RROV&KDQWDO Apotheker Dr. Farmaceutische Wetenschappen Modulering van het volume-gevoelige anionen kanaal VRAC : een farmacologische structuur-functie benadering. Modulation of the volume regulated anion channel, VRAC : a pharmacological structurefunction study. 0HUWHQV0LHYLV$QQ Arts Studie van de associatie tussen kwalitatieve wijzigingen in hoge en lage densiteit lipoproteïnen en hun (anti)atherogeen potentieel. Study of the association between qualitative changes in High and Low Density Lipoproteins and their (anti)atherogenic potential. 0RHQV'DYLG Burg. Werktuigkundig Elektrotechnisch Ir. Analyse van het dynamisch gedrag van mechanische constructies met een vage eindigeelementenformulering. Analysis of dynamic behaviour of mechanical structures with a fuzzy finite element formulation. 5XPPHQV5H\QDHUW.DWULHQ Arts Vitamine D-deficiëntie gedurende de zwangerschap : studies bij de mens en de cavia. Vitamin D-deficiency during pregnancy : studies in humans and guinea pigs. Heeft afgezien van haar mandaat wegens persoonlijke redenen. 10

7 6WDOPDQV+HOOLQJV,QJHERUJ Arts Studie van de moleculaire basis van fysiologische en pathologische bloedvatvorming in de retina en de kieuwbogen met behulp van transgene muismodellen. Study of the molecular bases of physiological and pathological angiogenesis in the retina by means of transgenic mouse models. 7DYHUQLHUV0LULDP Lic. Taal- en Letterkunde : Germaanse talen G.G.S. Taalwetenschap De conceptualisering van gebeurtenissen in het Engels. Fundamenteel onderzoek naar de rol van metafoor als basis voor een integratie van lexicale en grammaticale betekenisaspecten. The conceptualization of events in English. Investigation of the role of metaphor as a basis for an integrative model of lexis and grammar. 7\V'ULHV V.U.B. Lic. Archeologie Lic. Geschiedenis De ruimte als materiële cultuur : beleving van de ruimte en ruimtelijk gedrag in een kustlandschap. Kamerlings ambacht en omgeving van de Karolingische periode tot in de vroegmoderne tijd. Space as material culture : spatial experience and behaviour in a coastal landscape. Kamerlings Ambacht and its region from Carolingian to Early Modern Times. 9DQGHUZH\GHQ9DQ&DVWHUHQ.DWULMQ U.A. (U.I.A.) Lic. Politieke en Sociale Wetenschappen Van loonarbeid naar pluriactiviteit? From wage labour to pluriactivity? 9HLUPDQ'HPEHOH$QMD Lic. Kunstgeschiedenis en Oudheidkunde Fla, het beschilderd textiel van de Senufo (Ivoorkust, Mali, Burkina Faso). Oorsprong, evolutie en actualiteit van een oude grafische traditie. Fla, painted textiles of the Senufo (Ivory Coast, Mali, Burkina Faso). Origin, evolution and contemporary significance of an ancient graphic tradition. 9HUYDHNH1X\WV0XULHO U.A. (RUCA) Bio-Ir. Land- en bosbeheer U.A. (RUCA) Analyse van ecologische en parasitologische factoren die de verspreiding en transmissie van Echinococcus multilocularis bepalen. Analysis of ecological and parasitological factors determining the distribution and transmission of Echinococcus multilocularis. 11

8 3URPRWLH $FKWHQ5XWK Arts Studie naar de vorming en de evolutie van het follikelcentrum in tumoraal lymfoid weefsel met het oog op de identificatie van nieuwe subtypes van het diffuus grootcellig B cel lymfoom. An analysis of the formation and transformation of the follicle centre in neoplastic lymphoid tissue in order to identify novel diffuse large B cell lymphoma subtypes. $UPDQHW(OpRQRUH Maître Allemand (F) D.E.A. Sc. du Language (F) G.A.S. Sociale en Culturele Antropologie G.G.S. Sociale en Culturele Antropologie In de huid van het geheim : een antropologische studie van de Druzen gemeenschapsidentiteit in Noord-Israël. Secrecy embodied : an anthropological study of Druze communitarian identity in Northern Israel. %DO*XQWKHU U.A. (U.I.A.) Apotheker Ontwikkeling synthese en biologische evaluatie van inhibitoren van dipeptidyl peptidase IV als mogelijke immunomodulerende verbindingen. Design, synthesis and biological evaluation of dipeptidyl peptidase IV inhibitors as potential immunomodulating drugs. %HFNHUV7RP Lic. Psychologie Associatief leren : dissociaties in extinctie en competitie. Associative learning : dissociations in extinction and competition. %HNDHUW3LHWHU Lic. Informatica Declaratieve beschrijving van functionaliteit in objectgeoriënteerde software-ontwikkeling. Declarative description of functionality in object-oriented sofware development. %ORQWURFN+HQGULN Burg. Werktuigkundig Elektrotechnisch Ir. Burg. Bouwkundig Ir. Experimentele en numerieke studie van de brandweerstand van betonelementen versterkt met vezelcomposietwapening. Experimental and numerical investigation of the fire resistance of concrete members strengthened with fibre composite laminates. 12

9 %RXWH%UXQR Lic. Geschiedenis Interactie tussen universiteit en maatschappij in het Ancien Régime. De Leuvense benoemingsprivileges, hun sociale functie en hun implicaties voor de relatie met de overheid. Interaction between university and society in early modern Europe. The Louvain privileges of nomination, their social function and their consequences for the relationship with authority. %URXFNDHUW*UHHW Lic. Biotechnologie Moleculaire analyse van de interacties tussen stervende cellen en macrofagen. Molecular analysis of the interactions between dying cells and macrophages. %XOWLQFN%HUW U.A. (U.I.A.) Lic. Taal- en Letterkunde : Germaanse talen Kan. Wijsbegeerte De plaats van de waarheidsconditionele semantiek in de taalkunde als kader voor een onderzoek naar de betekenis van Engelse kwantoren, vanuit theoretisch en empirisch perspectief. The position of truth-conditional semantics in linguistics as a framework for a study of the meaning of English quantifiers, from a theoretical as well as an empirical perspective. &DOOHZDHUW1LFR Lic. Biochemie Analyse van de targetting mechanismen van Golgi glycosyltransferasen. Ontwikkeling van moleculair biologische technologie voor glycobiologische doeleinden. Analysis of the targetting mechanisms of Golgi glycosyltransferases. Development of molecular biological tools for glycobiological purposes. &DWU\VVH3HWHU V.U.B. Burg. Elektrotechnisch Ir. M.Sc. Electrical Engineering (USA) Signaalverwerking voor CMOS actieve pixel sensoren in holografische dataopslag systemen. Signal processing for CMOS active pixel sensor arrays in holographic data storage systems. &DXIIPDQ&DUROLQH Lic. Rechten De verbintenisscheppende eenzijdige wilsuiting en de daaruit voortvloeiende verbintenis. Een rechtsvergelijkende studie. Unilateral promises. &ODHUKRXW'H%DFNHU,OVH Arts Een rejectiemodel voor corneatransplantatie bij de rat : in vivo en in vitro evaluatie van verschillende immunosuppressieve strategieën en het effect van oral tolerisatie. A rejection model for corneal transplantation in the rat : in vivo and in vitro evaluation of different immunosuppressive strategies and the effect of oral tolerisation. 13

10 &ODHVVHQV%DUW Lic. Rechten Master Laws (CDN) De wisselwerking tussen professionele zelfregulering en professionele aansprakelijkheid. The interaction between professional selfregulation and professional negligence. &ODXV)LOLS Arts Gebruik van stralingsbundels met intensiteitsmodulatie in de behandeling van faryngeale carcinomen. The use of beam intensity modulation in the treatment of pharyngeal cancer. &ROSDHUW(UZLQ Arts Studie van de rol van superoxide dismutase en ascorbinezuur in de nitrerge neurotransmissie van de maag. Investigation of the role of superoxide dismutase and ascorbate in the nitrergic neurotransmission of the stomach. &RPSHUQROOH9HHUOH Arts Studie van de mechanismen van bloedvatontwikkeling door middel van adenovirale gentransfer en transgenese. Study of the mechanisms of the blood vessel formation by adenoviral gentransfer and transgenesis. &RRPDQ*XLGR Bac. Godgeleerdheid Lic. Geschiedenis Het Kerkrechtelijk statuut van de diocesane en reguliere priesteropleidingen in Vlaanderen van 1958 tot The canonical status of the priestly formation for secular and regular clergy in Flanders from 1958 unitill &RVDHUW.DWKHOLMQH Lic. Scheikunde Het gebruik van positron annihilatie levensduur spectroscopie in het onderzoek van polymeermaterialen. Positron annihilation lifetime spectroscopy as a new tool for the characterization of polymer materials. 'H%DHUH%HQRvW Achttiende-eeuwse cosmogonische verhalen. Eighteenth-century cosmogonic narratives. Lic. Taal- en Letterkunde : Romaanse talen D.E.A. Etudes litt. : histoire & sémiol. du texte et de l'image (F) 14

11 'HEDHV&KULVWRI V.U.B. Burg. Elektrotechnisch Ir. Parallelle micro-fotonische verbindingen voor inter- en intra-chip datacommunicatie. Parallel micro-photonic interconnects for inter- and intra-chip datacommunication. 'H%RUJJUDHYH:LP Lic. Scheikunde Studie van enantioselectieve Diels-Alderreacties van 2(1H)-pyrazin-2-onen en 2H-1, 4- oxazin-2-onen met (verankerde) alkenen. Study of enantoselective Diels-Alderreactions of 2(1H)-pyrazin-2-ones and 2H-1, 4-oxazin-2- ones with (anchored) alkenes. 'HFDOORQQH9HUP\OHQ%ULJLWWH Arts Preventie van type 1 diabetes door immuunmodulatie in een preklinisch proefdiermodel, de NOD-muis. Prevention of type 1 diabetes by immunomodulation in a preclinical animal model of the disease, the NOD mouse. 'H&OHUFT%RE Bio-Ir. Milieutechnologie Numerieke evaluatie van de impact van multifasenstromingen op de performantie van biologische waterzuiveringsinstallaties. Numerical evaluation of the impact of multiphase flows on the performance of biological wastewater treatment plants. 'H&OHUFT.ULVWRI Lic. Economische Wetenschappen Lic. Wijsbegeerte Uitwerking van dialoog- en vraaglogica s op basis van recente niet-standaardlogica s, met toepassingen op episodes uit de wetenschapsgeschiedenis en op alledaagse redeneervormen. Elaboration of dialogue logics and erotetic logics based on recent non-standard logics, with applications to episodes from the history of science and to common sense reasoning. 'H&OHUFT5DIDsO Lic. Wijsbegeerte Esthetische eigenschappen, responsafhankelijkheid en superveniëntie. Aesthetic properties, response-dependence and supervenience. 'H&RFN0DUWLQH Lic. Informatica Een grondige studie van linguïstische wijzigers in de vaagverzamelingenleer. A thorough study of linguistic modifiers in fuzzy set theory. 15

12 'H)UDLQH%HDWULMV Lic. Pedagogische Wetenschappen G.G.S. Kwantitatieve Analyse in de Sociale Wetenschappen Het prestatiegericht versus het gemeenschapsgericht klimaat op school. Een onderzoek naar de effectiviteit van scholen en klassen m.b.t. prestaties en welbevinden. The academic versus the communitarian school climate. A study on the effectiveness of schools and classrooms in relation with achievement and well-being. 'H*URRWH3LHUUH Lic. Taal- en Letterkunde : Latijn en Grieks Kan. Oosteuropese Talen en Culturen Dubito : cogito : ergo sum? De functie van het antieke mythologische thema in een literairhistorische constructie van Modernisme, Nouveau Roman en Post-modernisme. Dubito : cogito : ergo sum? Constructing modernism, the nouveau roman and postmodernism : the critical value of the ancient mythological theme. 'HKDHQH0LFKLHO Burg. Ir. Architect Master Architecture in Urban Design (USA) Precedenten voor een beschrijvende ontwerptraditie in de stedenbouw : de ontwikkeling van de surveygedachte als voedingsbodem voor een beschrijvende ontwerppraktijk. Precedents for a descriptive paradigm in urbanism : the development of the survey tradition as laboratory for a descriptive design practice. 'H-DHJHU&KDQWDO Lic. Geografie Geomorfologische en quartairgeologische studie van het canyon-complex in het bekken van de Wadi Mujib (Jordanië). Study of the geomorphology and quaternary geology of the complex of canyons in the basin of the Wadi Mujib (Jordan). 'H.HHUVPDHFNHU6LJULG Bio-Ir. Cel- en Genbiotechnologie Studie van het moleculair werkingsmechanisme van een Lactobacillus-probioticumstam in de profylaxis van Salmonella-infecties. Molecular mechanisms of the antagonistic effect of a Lactobacillus probioticum strain on Salmonella infection. 'H.RVWHU0DUJR V.U.B. Lic. Geschiedenis Kan. Sociologie Weerbaar, weerspannig of crimineel? Meisjes en jonge vrouwen tussen emancipatie en delinquentie tijdens het interbellum. Resistent, rebellious or criminal? Girls and younger women between emancipation and delinquency during the interwar period. 16

13 'HQ\V+DQQHORUH Arts Dysregulatie van b-catenine in desmoid tumoren. Dysregulation of b-catenin in desmoid tumors. 'H1\V.DWHOLMQH Arts Peroxisomale bèta-oxidatie : identificatie van nieuwe enzymen en functionele organisatie. Peroxisomal beta-oxidation : identification of novel enzymes and functional organisation. 'H3DXZ*X\ U.A. (U.I.A.) Lic. Taal- en Letterkunde : Germaanse talen Syntaxis als knelpunt in taaltechnologisch onderzoek : de integratie van geheugengebaseerde leersystemen in het AI-onderzoek naar de oorsprong van taal. De optimalisering van beide paradigma's door en voor syntactisch onderzoek. The bottleneck of syntax in language technology research : integration of memory based machine learning in the AI-investigation of the origins of language. Optimising both paradigms through and for syntactic research. 'HUPDXW:LP U.A. (U.I.A.) Lic. Scheikunde Aryleen vinylenen : elektrische geleidbaarheid en moleculaire ordening. Arylene vinylenes : electrical conductivity and molecular order. 'H6WU\FNHU-RRVW Lic. Scheikunde Elektrochemische studie aan metaallegering-gesmolten glasachtig materiaal grensvlakken van het mechanisme van de metaalcorrosie en van de reductie van metaalionen onder invloed van in de legering aanwezige reducerende bestanddelen. Electrochemical study at metal alloy-molten glassy material interfaces of the mechanism of the metal corrosion and of the reduction of metal ions induced by reducing substances present in the alloy. 'HYLVFK,JQDDV Lic. Wijsbegeerte V.U.B. Gemeenschap, socialiteit en immanentisme. Over het (her-)denken van de politieke ruimte in de hedendaagse filosofie. Community, sociality and immanentism. On (re-)thinking of political space in contemporary philosophy. 'H9RV0DULQD Lic. Informatica V.U.B. Een declaratieve benadering van acties, planning en beslissingsondersteuning van software agenten. A declarative approcimation of actions, planning and decision support for soft-ware agents. (1) Heeft afgezien van haar mandaat wegens haar benoeming tot Lecturer aan de University of Bath (UK). 17

14 'H:LVSHODHUH- UJHQ Lic. Moraalwetenschappen Arbeid en gelijkheid : morele verhoudingen tussen arbeiders en niet-arbeiders in een context van jobschaarste. Equality and employment : moral relations between jobholders and non-jobholders under conditions of job scarcity. 'KRQGW$QQ6RSKLH V.U.B. Lic. Taal- en Letterkunde : Germaanse talen Het Nederlands in Brussel : een kwalitatief onderzoek op basis van netwerkanalyse. The use of Dutch in Brussels : a qualitative investigation based on network analysis. )DHPV$Q Lic. Taal- en Letterkunde : Germaanse talen D.E.A. Civilisation Médiévales (F) De verteller als bemiddelaar. Een onderzoek naar de rol van de vertelinstantie als bemiddelaar tussen tekst en publiek in de Middelnederlandse ridderepiek. The narrator as mediator. An investigation into the role of the narrator as a mediator between text and audience in middle dutch chivalrous epics. )H\HQ/XF V.U.B. Bio-Ir. Milieutechnologie Onderzoek naar de invloed van de densiteit aan meetgegevens op de onzekerheid in het modelleren van grondwaterstroming en polluenttransport. Uncertainty and data worth analysis in modelling groundwater and pollutant transport. *DUGH\Q)UDQFLV D.E.A. (F) Lic. Wiskunde Galoisrepresentaties geassocieerd aan t-motieven. Galois representations associated to t-motives. *HHQV$ODLQ V.U.B. Burg. Elektrotechnisch Ir. Meten en modelleren van het ruisgedrag van hoogfrequente niet-lineaire systemen. Measurement and modelling of the noise behavior of non-linear systems operating at RF or microwave frequencies. *HXGHQV$VWULG U.A. (U.F.S.I.A.) Lic. Taal- en Letterkunde : Germaanse talen De status van fonologische en orthografische eenheden bij beginnende lezers : een studie van taal- en taakafhankelijke factoren. The status of orthographic and phonological units in the initial reading process. Integration of task dependent and language specific factors. 18

15 +HUWYHOGW.LUVWHQ Bio-Ir. Cel- en Genbiotechnologie Functionele analyse van genfamilies door identificatie van interagerende eiwitten via faagdisplay en interactie-afhankelijke infectie. Functional analysis of gene families by identification of interacting proteins using phage display and interaction-dependent infection. +RR\EHUJKV-HI Lic. Natuurkunde L.U.C. Renormalisatie methodes in de niet evenwichts statistische mechanica. Renormalisation methods in nonequilibrium statistical mechanics. -DQV5DI Handelsingenieur LP/IP gebaseerde beslissingsmodellen voor productieplanning. LP/IP based decision models for production planning. -DQVVHQ6WLMQ Burg. Natuurkundig Ir. Elektromagnetische productie van strangeness houdende deeltjes aan het nucleon. Electromagnetic production of strangeness from the nucleon. -DQVVHQV6RSKLH Lic. Biologie Karakterisatie van cellulaire eiwitten betrokken bij de signaaltransductie geïnitieerd door TNF, IL-1 en LPS. Characterisation of cellular proteins, involved in the signal transduction pathway iniated by TNF, IL-1 and LPS..RHFNHOEHUJKV*X\ Lic. Scheikunde Synthese en fysico-chemische studie van chirale polymeren. Synthesis and study of the physical chemistry of chiral polymers..rhyrhwv:lokhopxv Drs. Econometrie (NL) G.G.S. Economics Een empirische analyse van de interacties tussen de productmarkt en arbeidsmarkt. Empirical modelling of interactions between product market and labour market. 19

16 /DIDXW+HOHHQ Lic. Taal- en Letterkunde : Germaanse talen Drama en theatrale teksten van Iwan Goll in het spanningsveld van expressionisme en surrealisme. Een literatuurwetenschappelijk en cultuursociologisch onderzoek. Iwan Goll s drama and theatre texts in het field of tension between expressionism and surrealism. A study of literary and socio-cultural aspects. /DKRXWWH7RQ\ V.U.B. Arts Experimentele en klinische studie van het gebruik van emissie tomografie met I-123 gemerkte tyrosine analogen voor de beeldvorming van het aminozuurmetabolisme van tumoren buiten het centrale zenuwstelsel. Experimental and clinical study of the use of emission tomography with I-123 labelled tyrosine analogs for amino acid metabolic imaging of tumours outside the central nervous system. /DXUH\V)UDQoRLVH U.A. (U.I.A.) Lic. Wetenschappen (Plantkunde) Dr. Wetenschappen Werkingsmechanismen en dynamiek der endogene cytokininengehaltes in het licht van de celcyclus in suspensieculturen van tabak BY-2. Modes of action and dynamics of endogenous cytokinin levels in respect to cell cycle progression in suspension cultures of tobacco BY-2. /HVDJH'ULHV Lic. Politieke Wetenschappen Economische internationalisering en de autonomie van de Belgische overheid inzake begrotingsbeleid. Economic internationalisation and the autonomy of the Belgian government in fiscal policy. /RH\V%DUW Arts De genotypische en fenotypische ontrafeling van genetische defecten van het microfibrillair systeem. Genotypic and phenotypic study of genetic defects in the microfibrillar system. /RULHV5LN Arts Effecten van de transforming growth factor (TGF) superfamily op de inflammatoire en immuun-respons met bijzondere aandacht voor de Bone Morphogenetic Proteins (BMPs) en Rheumatoïde Arthritis. The effects of the transforming growth factor (TGF) superfamily n the inflammatry and the immune respons with particular attention to the Bone Morphogenetic Proteins (BMPs) and Rheumatoid Arthritis. Heeft afgezien van haar mandaat wegens haar benoeming tot Expert-celbioloog aan het Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid. 20

17 0DHV.RQVWDQWLMQ Handelsingenieur Interactie tussen de financiële markten en het gevoerde macro-economisch monetair beleid binnen het kader van de termijnstructuur theorie. Interaction between financial markets and macroeconomic monetary policy using term structure theory. 0DVVLH$QQ Lic. Biologie Microdialyse en de rol van de glutamaat transporters tijdens de corticale reorganisatie na partiële visuele deprivatie in de volwassen kat. Microdialysis and the role of the glutamate transporters during cortical reorganisation following partial visual deprivation in adult cat. 0HHUV3KLOLSSH Lic. Rechten Lic. Communicatiewetenschappen De Europese film op zoek naar een publiek. Een publieksgerichte benadering van de crisis in de Europese filmed entertainment-industrie binnen een breed cultureel-economisch kader. The European cinema in search of an audience. An audience-centered approach of the crisis in the European filmed entertainment industry within a broad cultural-economic framework. 0HLUH-RKDQ Lic. Communicatiewetenschappen Lic. Sociale en Culturele Antropologie De grote oorlog herinnerd : over moderne herinnering als sociale poiesis. Een diachronischantropologische studie van de herinnering aan de Eerste Wereldoorlog in de streek rond Ieper. Remembering the great war : on modern memory as social poiesis. A diachronic anthropological study of the First World War in the Ypres Salient (Belgium). 0HLUODHQ-XUJHQ Bio-Ir. Milieutechnologie Real time controle in het integraal stedelijk waterbeheer vanuit een immissiestandpunt. Immission based real time control in integrated urban water quality management. 1DXZHODHUWV0DUN U.A. (RUCA) Lic. Wiskunde Dr. Wetenschappen (Wiskunde) Studie van CCT, ET en TU extensies van topologische categorieën en hun interne beschrijving in concrete gevallen. A study of CCT, ET and TU extensions of topological categories and their internal characterization in concrete cases. 3DVPDQV)UDQN Dierenarts Interacties van Salmonella Muenchen met intestinale weefsels en macrofagen van schildpadden. Interactions of Salmonella Muenchen with turtle intestinal tract tissues and macrophages. 21

18 3DXZHOV%DUW U.A. (RUCA) Lic. Natuurkunde Dr. Wetenschappen Kwantitatieve elektronenmicroscopie van nanodeeltjes en atomaire clusters ; geïsoleerd of een superrooster vormend. Quantitative electron microscopy of nano-particles and atom clusters ; isolated or forming a superlattice. 3HHWHUV%DUW Burg. Materiaalkundig Ir. Dr. Toegepaste Wetenschappen Ontwikkeling van een op fysische grondslagen gebaseerd model voor verzachting/versteviging bij veranderlijke vervormingspaden. Development of a physics-based work softening/hardening model for changing strain paths. 3HLUV.DUHO Burg. Natuurkundig Ir. Perturbatietechnieken in Kohn-Sham dichtheidsfunctionaaltheorie. Perturbation techniques in Kohn-Sham density functional theory. 3HUV\9HHUOH U.A. (U.I.A.) Arts Onderzoek naar expressie, aard, gedrag en functie van osteopontine in de nier. Study of expression, nature, behaviour and function of osteopontin in the kidney. 3HXVNHQV+HQGULN Arts Hogere orde bewegingsanalyse in de menselijke cerebrale cortex bestudeerd d.m.v. functionele beeldvorming. Higher order motion processing in the human cerebral cortex as studied by functional imaging. 3RSSH%UXFH Arts Moleculaire karakterisering van cryptische, complexe en nieuw geïdentificeerde chromosomale herschikkingen in myeloïde aandoeningen. Molecular characterisation of cryptic, complex and previously unreported chromosomal rearrangements in myeloid neoplasms. 3RWWHUV*HHUW U.A. (RUCA) Lic. Biologie Ascorbaat-gemedieerde controle van celcyclus en redoxstatus in plantencellen. Ascorbate mediated control of cell cycle and redox status in plant cells. Heeft afgezien van zijn mandaat wegens persoonlijke redenen. Idem. 22

19 5H\QLHUV0DDUWHQ Lic. Wiskunde De fotosferische chemische samenstelling van post-agb sterren en het verband met de chemische en fysische eigenschappen van de circumstellaire stofschil. The photospheric chemical composition of post-agb stars and the connection with the chemical and physical characteristics of the circumstellar dust. 5H\QYRHW%HUW Lic. Psychologie De semantische organisatie van getallen onderzocht met het priming paradigma. The semantic organisation of numbers examined with the priming paradigm. 5LMPHQ)UDQN Lic. Psychologie Psychometrische modellering van deductief redeneren aan de hand van cognitieve theorieën. Theory-based psychometric modelling of deductive reasoning. 5RGULJXHV%DUW Lic. Wiskunde Situering van de polen van de topologische en motivische zetafunctie; in het bijzonder op normale oppervlakken en voor niet-gedegenereerde polynomen. Determination of the poles of the topological and motovic zeta function; in particular on normal surfaces and for non degenerate polynomials. 6DH\V0DUN Burg. Scheikundig Ir. Kwantumchemische modellering van industrieel belangrijke reacties. Thermisch kraken en hydrokraken. Computational modelling of industrial reactions. Thermal cracking and hydrocracking. 6FKDQGHY\O(YD V.U.B. Lic. Geschiedenis Bijdrage tot de studie van het intellectuele veld : Belgische intellectuelen en hun politiekmaatschappelijke profilering ( ). Een theoretische, comparatieve en empirische studie. A contribution to the study of the intellectual field : Belgian intellectuals and their political and social profile ( ). A theoretical, comparative and empirical study. 6FKLOW]0LFKDHO Lic. Japanologie Het Japanse naoorlogse veiligheidssysteem, van 1945 tot vandaag : een analyse aan de hand van Niklas Luhmanns theorie van autopoietische, zelfreferentiële sociale systemen. The Japanese postwar national security system, from 1945 to the present day : an analysis on the basis of Niklas Luhmann's theory of autopoietic, self- referential social systems. Heeft afgezien van zijn mandaat wegens persoonlijke redenen. 23

20 6FKXHUZHJK$QQHPLH Arts U.A. (U.I.A.) Type 1 en type 2 cytokinenprofiel van T-helper lymfocyten en T-cytotoxische/suppressor lymfocyten bij allergische patiënten (astma, atopisch eczeem, hymenoptera anafylaxis) en bij patiënten met reumatoïde artritis. Type 1 and type 2 cytokine profile of T-helper lymphocytes and T-cytotoxic/suppressor lymphocytes of allergic patients (asthma, atopic dermatitis, hymenoptera anaphylaxis) and of patients with rheumatoid arthritis. 6HYHUH\QV%DYLQ$Q Bio-Ir. Scheikunde Heterogenisatie op anorganische dragers van osmium tetroxide voor de cisdihydroxylatie katalyse van alkenen. Heterogenization on inorganic hosts of osmium tetroxide guest species for cisdihydroxylation of alkenes. 6LQWRELQ7RP Lic. Taal- en Letterkunde : Germaanse talen G.G.S. Literatuurwetenschap De categorie van het beschrijvende in het oeuvre van Stijn Streuvels'. The category of the descriptive in the works of Stijn Streuvels'. 6PHWV,OVH Bio-Ir. Scheikunde Analyse en synthese van wiskundige algoritmen voor optimalisering en regeling van complexe microbiële omzettingsprocessen met behulp van symbolische formulemanipulatie. Analysis and synthesis of mathematical algorithms for optimization and control of complex microbial conversion processes by using symbolic formula manipulation. 6QDXZDHUW+HUOLQGH Lic. Geologie Geofysische karakterisatie van gashoudende sedimenten in meren. Vergelijking tussen het Alpijnse meer van Geneve en de kratermeren Lac Pavin, Lac du Bouchet en Lac Chauvet van het Centraal Massief. Geophysical characterisation of gasbearing sediments in lakes. A comparison between the Alpine Lake Geneva and the crater lakes Lac Pavin, Lac du Bouchet and Lac Chauvet (Massif Central, France). 6WHHJHQ(UZLQ V.U.B. Lic. Geschiedenis G.G.S. Archivistiek en Hedendaags Documentbeheer Kleinhandel tijdens de achttiende eeuw in Maastricht. Retailers in Maastricht during the eighteenth century. 6WHHQQRW5HLQKDUG Lic. Rechten Elektronisch betalingsverkeer : juridische kwalificatie en bescherming van de consument. Electronic payment systems : legal qualification and consumer protection. 24

Leuven STATistics STATe of the Art Training Initiative

Leuven STATistics STATe of the Art Training Initiative Leuven STATistics STATe of the Art Training Initiative 2013-2014 Course timetable 2013-2014 DATE TITLE PRESENTERS LEVEL AND MORE LANGUAGE ON PAGE September 2013 30 September, Essential Tools for R Anna

Nadere informatie

Family, generations and war Historical, psychological and artistic views

Family, generations and war Historical, psychological and artistic views Familie, generaties en oorlog Historische, psychologische en artistieke inzichten Esther Captain a Trudy Mooren Family, generations and war Historical, psychological and artistic views 1 Familie, generaties

Nadere informatie

HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS

HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS AANTAL INSCHRIJVINGEN OP 31 OKTOBER 2014 ACADEMIEJAAR 2014-2015 INHOUDSTAFEL Inhoudstafel... 1 Inleiding... 2 Organisatie van het hoger onderwijs in Vlaanderen... 3 Evoluties

Nadere informatie

Toen ik er meer over ging weten werd het leuk

Toen ik er meer over ging weten werd het leuk Toen ik er meer over ging weten werd het leuk Onderzoek naar de meerwaarde van het educatieve natuurbelevingsprogramma NatuurWijs in vergelijking met regulier natuuronderwijs - M.E. van der Waal D. Hovinga

Nadere informatie

Open by design. Lectorale rede dr. Frans B.A. Jorna. saxion.nl/leefomgeving

Open by design. Lectorale rede dr. Frans B.A. Jorna. saxion.nl/leefomgeving Open by design Over openheid, informatietechnologie, slimme steden en (vooral) slimme burgers Lectorale rede dr. Frans B.A. Jorna saxion.nl/leefomgeving Open by design. Over openheid, informatietechnologie,

Nadere informatie

Autismespectrumstoornissen: een leven lang anders

Autismespectrumstoornissen: een leven lang anders Autismespectrumstoornissen: een leven lang anders Gezondheidsraad Health Council of the Netherlands Aan de minister voor Jeugd en Gezin Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aan de staatssecretaris

Nadere informatie

3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING

3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 3TU.Onderwijs (Masteropleiding aan de Technische Universiteit Eindhoven) (OER) (ex artikel 7.13 WHW) 2012 2013 Embedded Systems (ES) TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT

Nadere informatie

HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS

HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS AANTAL INSCHRIJVINGEN OP 31 OKTOBER 2013 ACADEMIEJAAR 2013-2014 INHOUDSTAFEL Inhoudstafel... 1 Inleiding... 2 Organisatie van het hoger onderwijs in Vlaanderen... 3 Evoluties

Nadere informatie

The heritage of World War II in the Netherlands

The heritage of World War II in the Netherlands The heritage of World War II in the Netherlands The development of new criteria to value the traces of World War II in the Netherlands L. Elemans (s1187759) Figure 1: The ladder, symbol for comfort and

Nadere informatie

Selection of Research Data

Selection of Research Data Selection of Research Data Guidelines for appraising and selecting research data Heiko Tjalsma Data Archiving and Networked Services (DANS) Jeroen Rombouts 3TU.Datacentrum DANS Studies in Digital Archiving

Nadere informatie

Januari 2015. Wetenschap als aanjager van groei Inrichten van de valorisatieketen door focus, samenwerking en financiering

Januari 2015. Wetenschap als aanjager van groei Inrichten van de valorisatieketen door focus, samenwerking en financiering Januari 2015 Wetenschap als aanjager van groei Inrichten van de valorisatieketen door focus, samenwerking en financiering Expert sentiment Pharma rides a wave of targeted M&A deals Fierce Pharma, 30 april

Nadere informatie

Wat leren we van. cultuuronderwijs? prof. dr. Barend van Heusden uitgave Kenniscentrum Cultuureducatie Rotterdam

Wat leren we van. cultuuronderwijs? prof. dr. Barend van Heusden uitgave Kenniscentrum Cultuureducatie Rotterdam De gemeente Rotterdam, Dienst Kunst en Cultuur, gaf prof. dr. Barend van Heusden de opdracht onderzoek te doen naar de effecten van cultuuronderwijs op scholen. Wat mogen we aan effecten van cultuuronderwijs

Nadere informatie

Innovatief ondernemerschap via Spin-offs van kenniscentra. Innovatief ondernemerschap via Spin-offs van kenniscentra. Charles Hirsch Erik Tambuyzer

Innovatief ondernemerschap via Spin-offs van kenniscentra. Innovatief ondernemerschap via Spin-offs van kenniscentra. Charles Hirsch Erik Tambuyzer Innovatief ondernemerschap via Spin-offs van kenniscentra Verschillende denktanks en beleidmakers hebben hun bezorgdheid geuit over het jaar na jaar dalend aantal startende ondernemingen in Vlaanderen.

Nadere informatie

Preconceptiezorg: voor een goed begin

Preconceptiezorg: voor een goed begin Preconceptiezorg: voor een goed begin Gezondheidsraad Health Council of the Netherlands Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Onderwerp : Aanbieding advies Preconceptiezorg: voor een goed

Nadere informatie

LICENTIEREGELING IET Interculturele Effectiviteit Training

LICENTIEREGELING IET Interculturele Effectiviteit Training LICENTIEREGELING IET Interculturele Effectiviteit Training Groningen, november 2014 Inhoudsopgave Licentieregeling IET... 2 1. De IET... 3 Wetenschappelijk verantwoord... 3 Interculturele competenties...

Nadere informatie

Arborisico s in ondergrondse bouwwerken

Arborisico s in ondergrondse bouwwerken Arborisico s in ondergrondse bouwwerken Onderzoek in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, verricht door TNO november 2003 Colofon Titel Arborisico s in ondergrondse bouwwerken

Nadere informatie

Masteropleiding Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Wijsbegeerte - M Wijsbegeerte Bep. Wet.

Masteropleiding Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Wijsbegeerte - M Wijsbegeerte Bep. Wet. Masteropleiding Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied Vrije Universiteit Amsterdam Faculteit der Wijsbegeerte M Wijsbegeerte Bep. Wet. Geb. 20112012 Vrije Universiteit Amsterdam Faculteit der

Nadere informatie

BENUTTING VAN OCTROOIEN

BENUTTING VAN OCTROOIEN BENUTTING VAN OCTROOIEN OP RESULTATEN VAN WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK ADVIES benutting VAN OCTROOIEN OP RESULTATEN VAN WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK voetregel 1 2014 Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen

Nadere informatie

rekenonderwijs op de basisschool advies analyse en sleutels tot verbetering

rekenonderwijs op de basisschool advies analyse en sleutels tot verbetering rekenonderwijs op de basisschool analyse en sleutels tot verbetering advies rekenonderwijs op de basisschool voetregel 1 Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen Postbus 19121, 1000 GC Amsterdam

Nadere informatie

Natuur en gezondheid. Invloed van natuur op sociaal, psychisch en lichamelijk welbevinden

Natuur en gezondheid. Invloed van natuur op sociaal, psychisch en lichamelijk welbevinden 7 Natuur en gezondheid Invloed van natuur op sociaal, psychisch en lichamelijk welbevinden Deel 1 van een tweeluik: Verkenning van de stand der wetenschap Gezondheidsraad Health Council of the Netherlands

Nadere informatie

Fietsen door het kunstenveld naar morgen

Fietsen door het kunstenveld naar morgen Faculteit Toegepaste Economische Wetenschappen Academiejaar 2011-2012 Fietsen door het kunstenveld naar morgen Een onderzoek naar hoe het kunstenveld invulling geeft aan haar rol inzake ecologie, een onderdeel

Nadere informatie

HET VIRTUELE CO-CURATOR : NICOLA SETARI 05.04 07.05.2013

HET VIRTUELE CO-CURATOR : NICOLA SETARI 05.04 07.05.2013 museum cultuur strombeek gent About WAVes een concept over schilderkunst DEEL deel III ii VIA RE-FIGURATIE HET VIRTUELE CO-CURATOR : NICOLA SETARI 05.04 07.05.2013 publieksboekje The Insanity of the Virtual

Nadere informatie

Translationeel onderzoek in Nederland Van kennis naar kliniek

Translationeel onderzoek in Nederland Van kennis naar kliniek Translationeel onderzoek in Nederland Van kennis naar kliniek Translationeel onderzoek in Nederland Van kennis naar kliniek aan: de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Publicatie nr. 55, Den

Nadere informatie

ONDERZOEK NIEUWE ECONOMIE

ONDERZOEK NIEUWE ECONOMIE ONDERZOEK NIEUWE ECONOMIE Raamwerk voor het herkennen, duiden, sturen en evalueren van initiatieven voor en in een nieuwe economie Godelieve Spaas februari 2012 www.doen.nl/onderzoeknieuweeconomie Inhoud

Nadere informatie

BAS VAN DE WESTERLO. Bas van de Westerlo

BAS VAN DE WESTERLO. Bas van de Westerlo !! DUURZAME ONTWIKKELING EN DE CRADLE TO CRADLE-BENADERING "#$!%&'#()'**(+#(,#$$&$-!$))(!.#!/0-#%&1,2#.#$!'0'!'0#3)44&$-!+)$!.#!5().%#!'0!5().%#67#$).#(&$-! &$!.#!7#70*8.#!0/-#+&$-9!!!! BAS VAN DE WESTERLO!!!!!

Nadere informatie

Blootstelling aan elektromagnetische velden (0 Hz - 10 MHz)

Blootstelling aan elektromagnetische velden (0 Hz - 10 MHz) Blootstelling aan elektromagnetische velden (0 Hz - 10 MHz) Aanbiedingsbrief Blootstelling aan elektromagnetische velden (0 Hz - 10 MHz) aan: de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en

Nadere informatie

MOGELIJKHEDEN OM TE KOMEN TOT ÉÉN MODEL VOOR DE GENERIEKE COMPETENTIES. Pierre Winkler, 2011

MOGELIJKHEDEN OM TE KOMEN TOT ÉÉN MODEL VOOR DE GENERIEKE COMPETENTIES. Pierre Winkler, 2011 MOGELIJKHEDEN OM TE KOMEN TOT ÉÉN MODEL VOOR DE GENERIEKE COMPETENTIES Pierre Winkler, 2011 1 INHOUD Inhoud... 2 1. Inleiding... 3 2. Generieke competenties - de HBO-raad en de commissie Franssen... 4

Nadere informatie

Positie van het vak informatica in havo/vwo

Positie van het vak informatica in havo/vwo Tijdschrift voor Didactiek der bèta-wetenschappen 26 (2009) nr. 1 & 2 Positie van het vak informatica in havo/vwo Bert Zwaneveld Ruud de Moor Centrum, Open Universiteit Nederland Jacob Perrenet Eindhoven

Nadere informatie

Inzet Communicatie bij Crowd Management en Crowd Control

Inzet Communicatie bij Crowd Management en Crowd Control Inzet Communicatie bij Crowd Management en Crowd Control Auteurs: Dr. ir. Peter W. de Vries Dr. Mirjam Galetzka Dr. Jan M. Gutteling De auteurs zijn verbonden aan de Universiteit Twente, faculteit Gedragswetenschappen.

Nadere informatie

Marokkaanse en Turkse Belgen : een (zelf)portret van onze medeburgers

Marokkaanse en Turkse Belgen : een (zelf)portret van onze medeburgers Marokkaanse en Turkse Belgen : een (zelf)portret van onze medeburgers Marokkaanse en Turkse Belgen : een (zelf)portret van onze medeburgers Dir. Corinne Torrekens en Ilke Adam Onderzoekers : Younous Lamghari

Nadere informatie