Informatiebeheerder lokale besturen. Module 4 Informatiesystemen. Ivan Stuer 5 maart 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatiebeheerder lokale besturen. Module 4 Informatiesystemen. Ivan Stuer 5 maart 2013"

Transcriptie

1 Informatiebeheerder lokale besturen Module 4 Informatiesystemen Ivan Stuer 5 maart 2013

2 Agenda Optimale informatiesystemen Authentieke gegevensbronnen Midoffice concepten Geografische informatiesystemen Specifieke informatiesystemen BI, BBC, FMIS, Backoffice systemen

3 Optimale informatiesystemen

4 Huidige situatie Systemen zijn sectorieel gegroeid Sterk geënt op wetten, decreten, Ingevuld door beperkt aantal leveranciers Informatiesystemen zijn silo s geworden Gevolgen: Enkel informatie voor de betreffende dienst Geen overkoepelende beleidsinformatie Datavervuiling Wildgroei van Access databases, Excel files en andere goedbedoelde initiatieven

5 Huidige situatie Data Verwerking Loket Burger (klant) Burger (klant)

6 Huidige situatie In grotere steden levert ICT diensten aan conglomeraat van 80 tot 100 diensten, met elk hun eigen wensen en systemen Duur Inefficiënt Niet klantvriendelijk Dé gemeente bestaat niet Burgers, bedrijven of verenigingen begrijpen dit niet en aanvaarden dit ook niet langer E-loketten, dossieropvolging, sociale media, Maken geen onderscheid tussen diensten of lokaal, provinciaal, gewestelijke of federale overheid

7 Gewenste situatie Stad OCMW Horizontale Applicatielaag Proceslaag (Business) Datawarehouse Hardwarelaag (virtualisatie) Netwerklaag (fiber optic) Eddy Van der Stock verzuilde situatie wegwerken

8 Optimale informatiesystemen Internet / Thuisloket Intranet / CRM/ FM (middlewares) Dienst A vkbo vkbp stad ocmw Dienst B Dienst Z Geïntegreerde datalaag GIS Data Ivan Stuer

9 Praktijk bij opstart integratie

10 Hoe beginnen we hieraan? Management 1. Analyse bestaande situatie 2. need to change awareness 3. Visie uitschrijven (wat willen we bereiken?) 4. Sponsors binnen diensten, MAT en bestuur Technisch 5. Keuze systemen 6. Afstemmen bestaande pakketten op gekozen systemen

11 Hoe beginnen we hieraan? Management 1. Analyse bestaande situatie 2. need to change awareness 3. Visie uitschrijven (wat willen we bereiken?) 4. Sponsors binnen diensten, MAT en bestuur Technisch 5. Keuze systemen 6. Afstemmen bestaande pakketten op gekozen systemen

12 Management - Analyse bestaande situatie Audit van de omgeving zal bijna zeker opleveren: Veel aparte adresbestanden zonder link naar rijksregister Aanschrijven overleden mensen? Mogelijk een aantal bedrijvengidsen Dienst economie, communicatie, belastingen, milieu? Welke is juist? Problemen met facturatie Verkeerde adressen, geen link met premies, subidies, vergunningen.

13 Management - Analyse bestaande situatie Meldingen via diverse kanalen Verplicht brieven register Bierkaartjes politici Meldpunt Mail op diensten Telefoon op diensten Facebook??, Twitter?? Klachten? Eenduidige definitie van een klacht?? Overzicht? Geïntegreerde dossiers? Statussen?

14 Management - Analyse bestaande situatie E-government. Yes! But: Is er 1 website of heeft elke dienst zijn eigen portaal? Hoe werkt het e-loket? Print van een PDF? Formulier in mail? Link met dossiers? Authenticatie? Geeft de website up-to-date informatie uit uw systemen of moet die apart worden geüpdatet? Werkt dit?

15 Management - Analyse bestaande situatie E-government. Yes! But: Is de website een aanhangsel van elke verticale silo? Of mooi geïntegreerd, maar enkel op niveau van de communicatiedienst M.a.w: proficiat u heeft een nieuwe silo gecreëerd! Vergeten we geen doelgroepen? Zijn die juist? Bestaat de gesubsidieerde vereniging wel nog? Wie levert informatie aan notarissen, architecten? Consistent?

16 Management - Analyse bestaande situatie Informatieveiligheid? Waarschijnlijk wel goede ICT-technische maatregelen, maar Alle privacygevoelige informatie afgeschermd en toegang gelogd? Finaliteit en proportionaliteit onder controle? Informatie correct? (= 1 van de decretale verplichtingen van interne controle)

17 Hoe beginnen we hieraan? Management 1. Analyse bestaande situatie 2. need to change awareness 3. Visie uitschrijven (wat willen we bereiken?) 4. Sponsors binnen diensten, MAT en bestuur Technisch 5. Keuze systemen 6. Afstemmen bestaande pakketten op gekozen systemen

18 Management - need to change Wie ligt hier van wakker? Objectiveren Wat wil de burger, wat wil het bestuur Kijk partijprogramma s of witboeken na J Kwalificeren en kwantificeren Verlies aan inkomsten Teveel aan uitgaven Verlies aan stemmen (!) Belang goede beleidsinformatie

19 Management - need to change Veranderingsmgmt: keuze voor Burning platform! Act now, yes we can, en als we niets doen zijn we in 2020 failliet Profiteer van nieuw(e) bestuur(speriode)

20 Hoe beginnen we hieraan? Management 1. Analyse bestaande situatie 2. need to change awareness 3. Visie uitschrijven (wat willen we bereiken?) 4. Sponsors binnen diensten, MAT en bestuur Technisch 5. Keuze systemen 6. Afstemmen bestaande pakketten op gekozen systemen

21 Management creëer visie Burger wil Persoonlijke internet pagina? Duidelijke en correcte website? diensten? SMS diensten? Geïntegreerd dossier? Contact via Twitter/facebook? Betere openingsuren? 1-stop shop? Niets?

22 Management creëer visie Bedrijven en verenigingen willen 1 gecentraliseerd dossier? Geen aparte vragen en belastingen van alle diensten apart Proactief advies? Locatie Premies en subsidies Samenwerkingsverbanden.

23 Management creëer visie Bestuur wil Beslissingen kunnen afstemmen op feiten ipv buikgevoel? Effecten van beslissingen kunnen opvolgen Besparen? er kan geen volk weg want klopt dit? Sensitiviteitsanalyses? Wanneer zijn er meeste vragen/bezoeken, waarom, doorlooptijd dossiers, piekmomenten? Afstemmen op verlof, werving, openingsuren Opvolging kwaliteit? IKZ/CAF/EFQM

24 Management creëer visie Medewerkers willen Beter werkopvolgssysteem Minder ad-hoc werken Minder chaos Goede basisinformatie.

25 Hoe beginnen we hieraan? Management 1. Analyse bestaande situatie 2. need to change awareness 3. Visie uitschrijven (wat willen we bereiken?) 4. Sponsors binnen diensten, MAT en bestuur Technisch 5. Keuze systemen 6. Afstemmen bestaande pakketten op gekozen systemen

26 Management - sponsors Indien de analyse en visie fase geen sponsors heeft opgeleverd, herbegin. Leg vast wat de sponsors willen als uitkomst Sponsors nodig binnen MAT, bestuur, diensten, klanten Rapporteer hierover Zie modellen project en veranderingsmanagement! Begin niet zomaar vanuit ICT

27 Hoe beginnen we hieraan? Management 1. Analyse bestaande situatie 2. need to change awareness 3. Visie uitschrijven (wat willen we bereiken?) 4. Sponsors binnen diensten, MAT en bestuur Technisch 5. Keuze systemen 6. Afstemmen bestaande pakketten op gekozen systemen

28 Van Management naar Technisch Schakels nodig: Business analisten Functionele analisten Informatiemanagers Kwaliteitsbewakers Procesanalisten Project managers Vooraf goed rollen en verantwoordelijkheden vastleggen

29 Hoe beginnen we hieraan? Management 1. Analyse bestaande situatie 2. need to change awareness 3. Visie uitschrijven (wat willen we bereiken?) 4. Sponsors binnen diensten, MAT en bestuur Technisch 5. Keuze systemen 6. Afstemmen bestaande pakketten op gekozen systemen

30 Technisch keuze systemen Componenten Datalaag Proceslaag Horizontale toepassingslaag Ontsluitingslaag?

31 Gewenste situatie Stad OCMW Horizontale Applicatielaag Proceslaag (Business) Datawarehouse Hardwarelaag (virtualisatie) Netwerklaag (fiber optic) Eddy Van der Stock verzuilde situatie wegwerken

32 Optimale informatiesystemen Internet / Thuisloket Intranet / CRM/ FM (middlewares) Dienst A vkbo vkbp stad ocmw Dienst B Dienst Z Geïntegreerde datalaag GIS Data Ivan Stuer

33 Technisch keuze systemen Voeg technische principes aan uw visie toe: Centrale databronnen Vertrek vanuit producten en horizontale processen Ga na wat processen gemeenschappelijk hebben ( platkloppen ) Leg de nadruk op de stappen van een proces (statussen) en niet op de uitzonderingen Anders risico op vastlopen

34 Technisch componenten Verschillende studies Hogeschool Gent V-ICT-OR werkgroep Brochure: kerndata aan het werk in uw bestuur IWT 3xI project inzichten Algemene principes van Enterprise Resource Planning (SAP, Siebel, )

35 Technisch componenten 1. Lokale Authentieke Bronnen (LAB) Gekoppeld met centrale bronnen KBO Rijksregister (lokaal bevolkingsbestand) CRAB Kadaster Interbestuurlijke producten en dienstencatalogus In-house gemaakt Verenigingen Protocol en andere lijsten

36 Technisch componenten 2. Gestructureerde werkomgeving Workflowsysteem Documentenbeheersysteem (DMS) Facility Management systeem (FMIS) Citizens relationship management systeem (CRM)

37 Technisch componenten 3. Centrale dossierkast?

38 Technisch componenten 4. Broker of enterprise service bus Systeem voor koppeling en uitwisseling van gegevens Kan eventueel de centrale dossierkast vervangen -> afhankelijk van de initiële visie

39 Technisch componenten Gegevens opgeslagen op één plaats moeten ter beschikking kunnen gesteld worden op een andere plaats => broker algemene gegevens worden centraal opgeslagen => LAB (lokale authentieke bron) Dossiers moeten tussen medewerkers en afdelingen kunnen worden uitgewisseld en doorgegeven => digitale werkomgeving algemene dossiergegevens worden centraal opgeslagen => dossierkast

40 CRM, workflow, Wie, wat, status, Sorteercentrum Centraal Magazijn Personen Bedrijven Adressen 40

41 Groeipad(en) 41

42 Belei d klant Beleidsinformatie (BBC), dossierbeheer Middleware (CRM, DMS, WF, FMIS) Bevolking Ruimtelijke ordening Brandweer Bibliotheek Jeugd Dienst XYZ Authentieke Bronnen (LBV, CRAB, VKBO)

43 Belei d 5. Mijn loket klant 3. Centraal Dossier Beleidsinformatie (BBC), dossierbeheer 4. beleidsinformatie 2. Midoffice Middleware (CRM, DMS, WF, FMIS) Bevolking Ruimtelijke ordening Brandweer Bibliotheek Jeugd Dienst XYZ 1. Ontsluiting Authentieke Bronnen (LBV, CRAB, VKBO)

44 Hoe beginnen we hieraan? Management 1. Analyse bestaande situatie 2. need to change awareness 3. Visie uitschrijven (wat willen we bereiken?) 4. Sponsors binnen diensten, MAT en bestuur Technisch 5. Keuze systemen 6. Afstemmen bestaande pakketten op gekozen systemen

45 Technisch quid bestaande pakketten Et maintenant, que vais-je faire Vers quel néant glissera ma vie?

46 Agenda Optimale informatiesystemen Authentieke gegevensbronnen Midoffice concepten Geografische informatiesystemen Specifieke informatiesystemen BI, BBC, FMIS, Backoffice systemen

47 Authentieke gegevensbronnen Probleemstelling 1. Bestaan ze? 2. Zijn ze vrij raadpleegbaar? 3. Kunnen we ze gebruiken binnen de bestaande systemen? 4. Kunnen we ze koppelen met de andere systemen?

48 AB bestaan ze? Rijksregister (Fod BZ) Kruispuntbank ondernemingen (Fod Economie) Kruispuntbank Sociale Zekerheid (KSZ) Centraal referentie adressenbestand (AGIV) Kadaster (Fod Fin) Mandaten GIS kaarten en datalagen (AGIV) Misschien zelfs Sportclubs (Bloso) Jeugdverenigingen (Jeugdwerknet) Cultuurverenigingen (Uitdatabank)

49 AB bestaan ze? Maar ook: Beheer eigen lokale authentieke bronnen Sport sportdienst Cultuur cultuurdienst Jeugd jeugddienst Speelpleinen? Evenementen? Contactgegevens verenigingen en bedrijven? Klantencontacten?

50 Authentieke gegevensbronnen Probleemstelling 1. Bestaan ze? 2. Zijn ze vrij raadpleegbaar? 3. Kunnen we ze gebruiken binnen de bestaande systemen? 4. Kunnen we ze koppelen met de andere systemen?

51 AB - raadpleegbaarheid

52 AB - raadpleegbaarheid Rijksregister: problematisch tot voor kort enkel binnen burgerzaken Nu globale machtiging gegeven via VVSG moet nog praktisch worden bekeken In principe wel gemachtigd tot gebruik eigen gegevens Lokaal bevolkingsbestand Ook discussie Kruispuntbank ondernemingen: geen probleem KSZ: enkel voor sociale dossiers & binnen OCMW Zware eisen aan informatiebeveiliging CRAB, GIS, : geen probleem

53 Authentieke gegevensbronnen Probleemstelling 1. Bestaan ze? 2. Zijn ze vrij raadpleegbaar? 3. Kunnen we ze gebruiken binnen de bestaande systemen? 4. Kunnen we ze koppelen met de andere systemen?

54 AB binnen bestaande systemen? Ja, maar ó Binnen de silo pakketten ó Traditionele leveranciers hebben koppeling gemaakt ó Bijbetalen voor de koppelingen En als we dit dan al hebben binnen een pakket, hoe geraken de data in onze andere systemen? Soms is de datakwaliteit niet goed: CRAB, (V)KBO

55 Authentieke gegevensbronnen Probleemstelling 1. Bestaan ze? 2. Zijn ze vrij raadpleegbaar? 3. Kunnen we ze gebruiken binnen de bestaande systemen? 4. Kunnen we ze koppelen met de andere systemen?

56 AB koppelen Uitdagingen: Rechtstreekse ontsluiting: RR: neen (V)KBO: webservices of batch CRAB: batch GIS: batch Kadaster: batch Via een CEVI, CIPAL, pakket Ja, maar dan zit het binnen dat pakket Mogelijkheid tot ontsluiten op database niveau Maar: Soms zijn de logins niet gekend It takes two to tango

57 Belei d klant Beleidsinformatie (BBC), dossierbeheer Middleware (CRM, DMS, WF, FMIS) Bevolking Ruimtelijke ordening Brandweer Bibliotheek Jeugd Dienst XYZ 1. Ontsluiting Authentieke Bronnen (LBV, CRAB, VKBO)

58 AB koppelen Huidige situatie: CIPAL via Themis CEVI via hun WinBV Syx via koppelingen met CEVI en CIPAL Andere toepassingen met dure koppelingen of ad hoc door bestuur met Broker of ESB Problemen: Elk pakket houdt min of meer vast aan eigen database Onduidelijkheden over machtigingen Geen standaarden

59 AB - conclusie Gebruiken? Absoluut Datakwaliteit verbetert door gebruik en terugkoppeling Aanbeveling om authentieke bron waar nodig aan te vullen met eigen gegevens Proberen om naar 1 versie van de waarheid te streven Proberen om 1 systeem per bron over te houden en leveranciers verplichten daarmee te koppelen

60 Agenda Optimale informatiesystemen Authentieke gegevensbronnen Midoffice concepten Geografische informatiesystemen Specifieke informatiesystemen BI, BBC, FMIS, Backoffice systemen

61 Midoffice Zit tussen de frontoffice en de backoffice Niet zomaar een stuk software uit de doos Soms moeilijk grijpbaar Definitie: verzameling van kerndata en toepassingen die optreedt als schakel tussen de frontoffice en de backoffice

62 Belei d klant Beleidsinformatie (BBC), dossierbeheer 2. Midoffice Middleware (CRM, DMS, WF, FMIS) Bevolking Ruimtelijke ordening Brandweer Bibliotheek Jeugd Dienst XYZ 1. Ontsluiting Authentieke Bronnen (LBV, CRAB, VKBO)

63 Midoffice Fat midoffice: Alles in 1 systeem (genre SAP) Niet aan te raden omwille van bestaande systemen (tenzij grote budgetten) Misschien mogelijk vanuit Vlaanderen? Small midoffice Zorgen voor ontsluiting kerndata en dossiervorming Systemen selecteren en consistent implementeren

64 Midoffice verschillende systemen CRM: customer/citizens relationship management DMS: document management FMIS: facility management information system Workflow systeem: activering van procesmanagement software Datawarehouses

65 Midoffice hoe aanpakken Analyse van type gegevens en dossiers Keuze van meest optimale systeem om de gegevens: In te beheren Uit te ontsluiten Hanteren van algemene principes, zoals bijvoorbeeld: Contactgegevens binnen een CRM systeem Geografische data binnen GIS Gebouwen, voorraden, binnen FMIS Documenten binnen DMS Dossiers in zijn geheel of statusgewijs bijhouden

66 Systemen Authentieke Bronnen Werkstromen Documenten GIS Kaarten/lagen Gebouwen FMIS Voorraden Inventaris Planning HR Planning orders Contacten Contracten DM S CRM Adressen Meldingen BBC Budgetten Bestelbons Facturen

67 Midoffice Principes vastleggen en afdwingen, intern en extern (zie Management stap) Maak een goede informatiearchitectuur, leg vast welk systeem, waar wordt verwerkt Hang het (vereenvoudigd) schema boven uw bed

68 Midoffice CRM Customer relationship management oftewel CRM (ook 'klantrelatiebeheer', soms 'relatiemarketing ' of 'verkoopbeheersysteem') is een werkwijze alsmede een technologie waarbij het optimaliseren van alle contacten met de klant centraal staat Is eigenlijk een systeem voor het opvolgen van commerciële relaties Kan worden aangepast aan gebruik binnen lokale besturen

69 Midoffice CRM 100-en verschillende softwares MSFT CRM Salesforce SugarCRM (open source).

70 Midoffice CRM Onder impuls van Aalter is er een groep van gemeenten die ontwikkelingen willen delen op basis van Microsoft Dynamics CRM CCSP (common citizens shared platform) Basisprincipe zie whitepaper, goedgekeurd door MSFT common_citizen_service_platform_whitepaper_v1_1? mode=window&viewmode=doublepage

71 Midoffice CRM

72 Midoffice CRM CRM werkt met entiteiten, werkstromen, weergaves, formulieren Kan worden gebruikt als small en fat midoffice Voorbeelden van toepassingen buiten het contactenbeheer: Beheer leegstand Meldingen, klachten en briefregistratie Inventaris Opvolging van collegebeslissingen Is in zeker zin vergelijkbaar met een organisatiebrede Access database (maar met performante database en multi-user) Keuze: gebruiken als Fat Midoffice? Of enkel statussen uit backoffice toepassingen verzamelen?

73 Systemen Authentieke Bronnen Werkstromen Documenten GIS Kaarten/lagen Gebouwen FMIS Voorraden Inventaris Planning HR Planning orders Contacten Contracten DM S CRM Adressen Meldingen BBC Budgetten Bestelbons Facturen

74 Document management systeem Een documentmanagementsysteem (DMS) of documentbeheersysteem is over het algemeen een opslagplaats of repository waarin beschrijvende metadata van documenten worden opgeslagen die makkelijk zijn terug te vinden aan de hand van de kenmerken zoals auteur, naam, omschrijving, datum, categorie en status. De documenten zelf kunnen ook in de database worden opgeslagen, of op een beveiligde (netwerk) locatie die via de database toegankelijk is. Consequent zijn: dwz afdwingen dat alle toepassingen hun documenten in het centrale DMS stockeren Uiteraard weerom moeilijk met legacy applications

75 Document management systeem Ook weer tientallen voorbeelden MSFT sharepoint Alfresco Documentum Open Source pakketten

76 Document management systeem Principe: Document 1 keer opslaan met status en metadata Werkstroom met statusinformatie (voorstel, goedgekeurd, verstuurd, etc )

77 Document management systeem + Archivering!

78 DMS - archivering Moet van bij de aanmaak van een document rekening worden gehouden met de archivering ervan? Met welke metadata? Standaarden?

79 Systemen Authentieke Bronnen Werkstromen Documenten GIS Kaarten/lagen Gebouwen FMIS Voorraden Inventaris Planning HR Planning orders Contacten Contracten DM S CRM Adressen Meldingen BBC Budgetten Bestelbons Facturen

80 Geografisch informatiesysteem GIS Een geografisch informatiesysteem (meestal afgekort tot: GIS) is een informatiesysteem waarmee (ruimtelijke) gegevens of informatie over geografische objecten, zogeheten geo-informatie kan worden opgeslagen, beheerd, bewerkt, geanalyseerd, geïntegreerd en gepresenteerd. De plaats waar iets 'is' of 'gebeurt' is dus heel belangrijk. Tot het GIS in ruimere zin worden ook gerekend de procedures, de organisatie en het personeel en zeker niet op de laatste plaats, de data bij het toepassen van dit informatiesysteem. Een GIS-afdeling in een organisatie houdt zich dan ook vaak (bedrijfsbreed) bezig met wat men noemt de geo-informatie voorziening. De kracht van een GIS ligt in het vastleggen, combineren, analyseren en presenteren van gegevens met een ruimtelijke component om zo informatie te verkrijgen. Veel gegevens en informatie bevatten een ruimtelijke component zodat we die gegevens en informatie over objecten een plaats op een landkaart kunnen weergeven (geocoderen) en vervolgens de gegevens ruimtelijk met elkaar in verband kunnen brengen. Het vastleggen waar iets is of gebeurt doen we in een referentiestelsel

81 Geografisch informatiesysteem GIS Volgens sommige studies heeft 70 tot 80% van de data binnen een gemeente een geografische component. Milieu Ruimtelijke ordening Mobiliteit Groen Openbare werken Politie/Brandweer Begraafplaatsen Technische dienst.

82 GIS - AGIV Grootschalig Referentie Bestand (GRB) Centraal Referentie Adressen Bestand (CRAB) Kabel en Leidingen Informatie Portaal (KLIP) INSPIRE GDI-Vlaanderen testbed GIPOD - minder hinder op de weg

83 GIS Geografische informatie binnen apart GIS systeem en/of gegeocodeerd in andere databanken (longitude/latitude) ESRI - ArcGIS SIGGIS Orbit Meerdere standaarden

84 Systemen Authentieke Bronnen Werkstromen Documenten GIS Kaarten/lagen Gebouwen FMIS Voorraden Inventaris Planning HR Planning orders Contacten Contracten DM S CRM Adressen Meldingen BBC Budgetten Bestelbons Facturen

85 Facility management systeem FMIS Wikipedia: Volgens IFMA ligt de kern van facility management in het volledig besturen en beheersen van alle ondersteunende activiteiten, die nodig zijn zowel op strategisch niveau van organisatie of instelling om haar doelstellingen te kunnen realiseren als op praktische niveau van de individuele werknemers Dit betekent dat het facility management moet inspelen op de werkprocessen van een organisatie en op de besturingsprocessen ervan. => Dus zeer breed voor een lokaal bestuur

86 FMIS Inkoop Logistiek Catering Huisvesting Kantoorinventaris Servicedesk Schoonmaak Beveiliging Groenvoorziening Postkamer Archief Reproductie ICT = Ondersteunende diensten binnen een bedrijf, maar binnen een gemeente zijn dit zelfs primaire diensten

87 FMIS Voordeel: Out of the box procesflow Gebouw componenten Contracten Onderhoudsplanning Interventieopdrachten Inventaris Personeelsplanning Financiële feedback.

88 FMIS Probleem: dure licenties -> in grotere besturen onbetaalbaar voor volledige uitrol Vendor lock-in Uitdaging: integratie en koppeling met de andere midoffice componenten

89 Systemen Authentieke Bronnen Werkstromen Documenten GIS Kaarten/lagen Gebouwen FMIS Voorraden Inventaris Planning HR Planning orders Contacten Contracten DM S CRM Adressen Meldingen BBC Budgetten Bestelbons Facturen

90 BBC software Software ter ondersteuning van de planning, uitvoering en rapportering binnen de beleids- en beheerscyclus Maw: Beheer meerjarenplan, strategische nota, beleidsnota, doelstellingen, actieplannen, acties Registratiesysteem (boekhouding) met beheer budgetten en output naar financiële nota Rapporteringssysteem En dus ook waarschijnlijk: bestel- en factureringsadministratie, voorraadbeheer,

91 BBC software Uitdaging: hoe koppelen met de andere midoffice en backoffice systemen?

92 Andere systemen CMS: content management systemen zoals Drupal, Joomla,. Zeer geschikt voor websites Content uit Midoffice halen Beleidsinformatiesystemen Content uit Midoffice halen? Of uit de verschillende backoffice toepassingen.

93 Algemene principes Waarschijnlijk niet efficiënt vatbaar in 1 systeem (SAP, ) Werk het masterdatamodel uit. Waar worden welke gegevens verwerkt. En hou hier consequent aan vast Probeer processen organisatiebreed te benaderen ( platkloppen ) Standaardiseer de dataformaten Eis open systemen van uw leveranciers (XML, SOAP,.) Vermijdt nieuwe end-to-end silo s! Bewaak de informatieveiligheid (CIA, Finaliteit en proportionaliteit)

94 En Informatiemanagement omvat de hele organisatie Management technieken Project management Proces management Veranderingsmanagement PDCA/TQM Informatieveiligheid

95 Literatuurlijst Facilitair mgmt Kerndata aan het werk CCSP Open standaarden lokale overheden Patrimoniumbeheer en facility management van lokale besturen (Vandenbroele)

Open Data Handleiding 2.0

Open Data Handleiding 2.0 Open Data Handleiding 2.0 Praktijkgerichte handleiding voor de publicatie en het beheer van Open Data mbv het Vlaams Open Data Platform Contactpersoon: Noël Van Herreweghe Programma-manager Open Data bij

Nadere informatie

Atos e-suite Elektronische dienstverlening voor burgers en bedrijven

Atos e-suite Elektronische dienstverlening voor burgers en bedrijven Atos e-suite Elektronische dienstverlening voor burgers en bedrijven PRODUCT BESCHRIJVING januari INHOUD Ambitie van gemeenten Wat biedt Atos e- Suite, voor burgers en bedrijven? Wat biedt Atos e- Suite,

Nadere informatie

Onderzoek Functionaliteit e-depot Decentrale Overheden. Versie 1.0

Onderzoek Functionaliteit e-depot Decentrale Overheden. Versie 1.0 Onderzoek Functionaliteit e-depot Decentrale Overheden Versie 1.0 Auteur KING Versie 1.0 Datum maandag 2 februari 2015 2 Inhoud Managementsamenvatting 4 1 Inleiding 6 1.1 Aanleiding 6 1.2 Achtergrond ontwikkeling

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

Cloud Computing voor de waterschappen

Cloud Computing voor de waterschappen Cloud Computing voor de waterschappen Een notitie in opdracht van het i-platform Versie: 1.0 Concept Publicatiedatum: 28 oktober 2013 Auteur: Peter de Leeuw Ons kenmerk: Versiehistorie Versie Status Datum

Nadere informatie

Gemeente. Gedreven. Data. (Big) Rol en positie van gemeenten in een samenleving van Big en Open Data. In samenwerking met

Gemeente. Gedreven. Data. (Big) Rol en positie van gemeenten in een samenleving van Big en Open Data. In samenwerking met (Big) Data Gedreven Gemeente Rol en positie van gemeenten in een samenleving van Big en Open Data In samenwerking met Maart 2015, 1ste editie PDF, Den Haag Auteurs Eric de Kruik, Kwaliteitsinstituut Nederlandse

Nadere informatie

Voogd & Voogd Verzekeringen. Diane Vroegindeweij [INFORMATIEMANAGEMENT. ROLF BRUINS & BERT PINKSTER] Samenvatting Informatiemanagement

Voogd & Voogd Verzekeringen. Diane Vroegindeweij [INFORMATIEMANAGEMENT. ROLF BRUINS & BERT PINKSTER] Samenvatting Informatiemanagement 2013 Voogd & Voogd Verzekeringen Diane Vroegindeweij [INFORMATIEMANAGEMENT ROLF BRUINS & BERT PINKSTER] Samenvatting Informatiemanagement 1 Hoofdstuk 1 De kenniswerker Kennis is in de westerse maatschappij

Nadere informatie

ITIL, meerwaarde in de praktijk?

ITIL, meerwaarde in de praktijk? VLAAMSE INGENIEURS KAMER KATHOLIEKE HOGESCHOOL KEMPEN ITIL, meerwaarde in de praktijk? Editie 10 - jaargang 2002-2003 Barry Nauta Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 IT beheer 5 2.1 Ontwikkeling in de IT......................

Nadere informatie

Overheid heeft Antwoord. Goed gevonden. Trefzekere overheidsinformatie op internet

Overheid heeft Antwoord. Goed gevonden. Trefzekere overheidsinformatie op internet Overheid heeft Antwoord Goed gevonden Trefzekere overheidsinformatie op internet Inhoud Recht op snel en goed antwoord l Wat is ICTU? l Wat is Overheid heeft Antwoord? l Samenwerking met andere programma

Nadere informatie

Wat te doen met een digitaal bestand. Onderzoek naar duurzame toegankelijkheid van digitale informatie bij overheden in Noord-Nederland

Wat te doen met een digitaal bestand. Onderzoek naar duurzame toegankelijkheid van digitale informatie bij overheden in Noord-Nederland Wat te doen met een digitaal bestand Onderzoek naar duurzame toegankelijkheid van digitale informatie bij overheden in Noord-Nederland Assen, Groningen, Leeuwarden, november 2013 Afbeelding voorpagina

Nadere informatie

INFORMATIEBELEIDSPLAN NOORD-HOLLANDS ARCHIEF. 2008 tot en met 2010

INFORMATIEBELEIDSPLAN NOORD-HOLLANDS ARCHIEF. 2008 tot en met 2010 INFORMATIEBELEIDSPLAN NOORD-HOLLANDS ARCHIEF 2008 tot en met 2010 Auteur: Marianne Weits Versie 1.4 26 mei 2008 INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 3 Conclusies en aanbevelingen... 4 Leeswijzer... 5 1. Inleiding...

Nadere informatie

Business Intelligence (BI) ontwikkel. een intelligente enterprise. Your business technologists. Powering progress

Business Intelligence (BI) ontwikkel. een intelligente enterprise. Your business technologists. Powering progress Business Intelligence (BI) ontwikkel een intelligente enterprise Your business technologists. Powering progress Ontwikkel een intelligente enterprise Informatie wordt gegenereerd door elke activiteit,

Nadere informatie

ICT Complexiteit Binnen Organisaties Architectuur als stuurmiddel?

ICT Complexiteit Binnen Organisaties Architectuur als stuurmiddel? ICT Complexiteit Binnen Organisaties Architectuur als stuurmiddel? Colofon Auteur: Ing. Roel Konieczny rkoniecz@sci.kun.nl Opleiding: Opdracht: Universiteit: Subfaculteit: Informatiekunde ICT complexiteit

Nadere informatie

Whitepaper. Web to print in de Cloud

Whitepaper. Web to print in de Cloud Whitepaper Web to print in de Cloud Albert Noppen en Roelof Janssen, Media Alliantie Juni 2011 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE 2 1. INLEIDING 3 2. MARKETING RESOURCE MANAGEMENT 4 2.1 Organisaties willen meer

Nadere informatie

Imtech Document Center. Imtech ICT. Van sales opportunity tot projectuitvoering

Imtech Document Center. Imtech ICT. Van sales opportunity tot projectuitvoering Imtech ICT Van sales opportunity tot projectuitvoering Imtech Document Center Imtech ICT Integrated Solutions Hogeweg 41 NL-5301 LJ Zaltbommel T +31 418 57 07 50, www.imtech.nl/is info.is@imtech.nl Inhoud

Nadere informatie

Op weg naar werken met BIM

Op weg naar werken met BIM Op weg naar werken met BIM Versie 2.1, april 2012 Auteurs: Kenmerk: Ir. H.J. Fikkers, Van de Bunt Adviseurs Ing. L.R. Nieuwenhuizen, CUR Bouw & Infra Drs. J.P.J. Nijssen, Nijssen Management & Advies Ir.

Nadere informatie

ISMS. (Information Security Management System) Informatieveiligheid bij de integratieoefening

ISMS. (Information Security Management System) Informatieveiligheid bij de integratieoefening ISMS (Information Security Management System) Informatieveiligheid bij de integratieoefening OCMW - Version control please always check if you are using the latest version Doc. Ref. : isms.043.ocmw-cpas_-commune.nl.v.1.00.docx

Nadere informatie

STUURGROEP BIJLAGE 5D. Impactanalyse Binnengemeentelijk Gebruik - Keten BAG-GBA-WOZ-WABO

STUURGROEP BIJLAGE 5D. Impactanalyse Binnengemeentelijk Gebruik - Keten BAG-GBA-WOZ-WABO STUURGROEP BIJLAGE 5D Impactanalyse Binnengemeentelijk Gebruik - Keten BAG-GBA-WOZ-WABO Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 1.1. Aanleiding en doelstelling... 3 1.2. Doel en kaders impactanalyse...

Nadere informatie

Open Standaarden & Open Source Software in de zorg. Een verkennend onderzoek

Open Standaarden & Open Source Software in de zorg. Een verkennend onderzoek Open Standaarden & Open Source Software in de zorg Een verkennend onderzoek Oktober 2009 Auteurs : S. Seyffert H. Bakker R. Stegwee A. Blokhuis Datum: Oktober 2009 Inhoudsopgave MANAGEMENT SAMENVATTING...

Nadere informatie

PORTAALTOOLS: SLEUTEL TOT EEN

PORTAALTOOLS: SLEUTEL TOT EEN PORTAALTOOLS: SLEUTEL TOT EEN UNIEK TOEGANGSSCHERM? BERT VANHALST SECTIE ONDERZOEK 05/2010 RESEARCH NOTE 22 1. Inleiding 1.1. Probleemstelling Doorgaans gebruiken medewerkers binnen een instelling een

Nadere informatie

Big Data, van hype naar actie

Big Data, van hype naar actie Big Data, van hype naar actie Op zoek naar waardevolle inzichten voor het vergroten van studiesucces Algemeen 1. Oriëntatie 2. Aanmelding 3. Intake 4. Inschrijving 5. Opleiding Sociaal-demografisch en

Nadere informatie

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KEUZEN IN EN CONSEQUENTIES VAN HET GEPLANDE MIGRATIETRAJECT

ONDERZOEK NAAR KEUZEN IN EN CONSEQUENTIES VAN HET GEPLANDE MIGRATIETRAJECT GIS online ONDERZOEK NAAR KEUZEN IN EN CONSEQUENTIES VAN HET GEPLANDE MIGRATIETRAJECT V1.2 drs Barend Köbben prof dr M J. Kraak International Institute for Aerospace Survey and Earth Sciences (ITC) division

Nadere informatie

papierstromen bewerkingen. Dat digitaal blijven en leidt

papierstromen bewerkingen. Dat digitaal blijven en leidt Papierstromen in organisatie nog altijd onderschattee kostenpost Papier? Welk papier? Bent u nogg niet digitaal? Het lijkt bijna niet meer van deze tijd, maar er zijn nog altijd veel organisaties die kampen

Nadere informatie

HANDBOEK FUNCTIE-INDELING RECREATIE

HANDBOEK FUNCTIE-INDELING RECREATIE HANDBOEK FUNCTIE-INDELING RECREATIE Tiel, 17 januari 1996 Herdruk: november 2006 DEEL A HANDBOEK FUNCTIE-INDELING RECREATIE JANUARI 1996 Deel A 3 INHOUDSOPGAVE DEEL A Pagina Inhoudsopgave 5 1 Inleiding

Nadere informatie

Marktonderzoek doe je zo!

Marktonderzoek doe je zo! Marktonderzoek doe je zo! Praktische handvatten om marktonderzoek te verrichten Dit compacte e-book geeft inzicht in de basis van marktonderzoek en in de te nemen stappen; het biedt inhoudelijk en praktisch

Nadere informatie

Elektronische publieke dienstverlening in de toekomst

Elektronische publieke dienstverlening in de toekomst Elektronische publieke dienstverlening in de toekomst opinies over de strategische doelstellingen en perspectieven achter elektronische overheidsdienstverlening Scientific Report Series Enschede, Januari

Nadere informatie

De BGT komt eraan. Basisregistratie Grootschalige Topografie

De BGT komt eraan. Basisregistratie Grootschalige Topografie De BGT komt eraan Basisregistratie Grootschalige Topografie 2 Ministerie van Infrastructuur en Milieu De BGT komt eraan Basisregistratie Grootschalige Topografie Inleiding In 2016 is er een nieuwe basisregistratie:

Nadere informatie

Working Paper #14 INFORMATIEMANAGEMENT: EEN REDUCTIE IN DE ONTWERPKOSTEN VAN INFRASTRUCTUUR. M. van den Berg n.vandenberg-3@student.utwente.

Working Paper #14 INFORMATIEMANAGEMENT: EEN REDUCTIE IN DE ONTWERPKOSTEN VAN INFRASTRUCTUUR. M. van den Berg n.vandenberg-3@student.utwente. Working Paper #14 INFORMATIEMANAGEMENT: EEN REDUCTIE IN DE ONTWERPKOSTEN VAN INFRASTRUCTUUR M. van den Berg n.vandenberg-3@student.utwente.nl COPYRIGHT 2012 VISICO Center, University of Twente visico@utwente.nl

Nadere informatie