THEMA V.1. Prostatectomie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "THEMA V.1. Prostatectomie"

Transcriptie

1 THEMA V.1. Prostatectomie Selectiecriteria Naast de algemene selectiecriteria (cfr. Inleiding 2.4.a.) die steeds in het kader van deze publicatie gehanteerd worden, is het specifieke selectiecriterium van dit thema gebaseerd op het voorkomen van één van de volgende ICD-9-CM-procedurecodes voor prostatectomie : Transurethral (ultrasound) guided laser induced prostatectomy (TULIP) Other transurethral prostatectomy 60.3 Suprapubic prostatectomy 60.4 Retropubic prostatectomy 60.5 Radical prostatectomy Local excision of lesion of prostate Perineal prostatectomy Other prostatectomy Op deze manier behoren alle klassieke ziekenhuis waarbij een prostaat wordt verwijderd tot de selectie. In de MKG-registratie worden, vanaf het jaar 1995, ingrepen geregistreerd zowel door middel van een ICD-9-CM-code als door middel van een RIZIV-code. Voor de thema s van deel V van deze publicatie, wordt ervoor gekozen de selectie van ziekenhuis waarin een bepaalde ingreep plaatsvond te baseren op de ICD-9- CM-procedurecode. De opgegeven RIZIV-code voor deze wordt dan gebruikt ter controle. Daarenboven wordt een controle doorgevoerd op basis van de gegevens waarover het RIZIV beschikt. Deze wijze van selectie heeft als gevolg dat de mogelijkheid bestaat dat er tijdens de geselecteerde nog andere, misschien meer belangrijke, ingrepen werden uitgevoerd. Voor de thema s van deel V heeft het dus geen zin om bijvoorbeeld de ligduur te analyseren. Dit in tegenstelling met thema III.2. Appendectomy, waar de selectie gebaseerd is op het DRG-niveau. In totaal zijn er ziekenhuis die aan de selectiecriteria voldoen opgenomen in de MKG-databank Naar analogie met de vorige thema s worden enkel de klassieke ziekenhuis als basis genomen voor de kaart, tabellen en figuur die hierna worden weergegeven. Over de 131 daghospitalisaties waarin een prostatectomie werd uitgevoerd, wordt op het einde van het thema enige informatie gegeven. Registratiejaar 1998

2 Geografisch niveau Administratieve arrondissementen Toelichting Uit kaart V.1.a. en tabel V.1.a. blijkt dat de administratieve arrondissementen waarvoor (veel) meer klassieke ziekenhuis met een prostatectomie voorkomen dan verwacht 1, voornamelijk terug te vinden zijn in de provincies Westen Oost-Vlaanderen en Antwerpen. Met uitzondering van de administratieve arrondissementen Brugge, Tielt en Dendermonde komen er in alle arrondissementen van deze provincies meer voor dan verwacht 1. De provincie Luxemburg met aansluitend het arrondissement Verviers vormen ook een donkerder zone op de kaart (klassen 4 en 5). Voor geen enkel van deze arrondissementen is de afwijking van de SAR echter significant. Behalve Namen en de hierboven genoemde Waalse arrondissementen valt het Waalse landsgedeelte (vooral de provincie Henegouwen) op door een lager aantal waarbij een prostatectomie werd uitgevoerd dan verwacht 1. Dit geldt ook voor het arrondissement Leuven en de drie Limburgse arrondissementen. Helemaal in de lijn van de verwachting, blijkt uit de leeftijdspiramide (figuur V.1.) dat een prostatectomie een ingreep is die in hoofdzaak bij de bejaarde mannelijke populatie voorkomt. Van alle geselecteerde klassieke ziekenhuis nemen de mannelijke patiënten behorende tot de leeftijdsgroep van 64 tot en met 77 jaar ongeveer 60% van de voor hun rekening. De in beeld gebrachte selectie omvat alle waarbij een prostatectomie werd uitgevoerd, gebaseerd op de ICD-9-CM-procedurecodes vermeld onder Selectiecriteria. Tabel V.1.b. illustreert het aandeel van de verschillende ICD-9-CMprocedurecodes die behoren tot de selectie. Het grootste deel van de prostatectomieën werd uitgevoerd op een transurethrale manier. De codes en staan samen in voor 72% van alle prostatectomieën. De radicale prostatectomie heeft een aandeel van 15%. De andere types van prostatectomie komen veel minder frequent voor. In vergelijking met MKG 1996 in Beeld kan vastgesteld worden dat er in totaal minder prostatectomieën werden uitgevoerd in 1998 dan in 1996, en dit zowel in klassieke hospitalisatie als in daghospitalisatie. In klassieke hospitalisatie gaat het om een vermindering van 4,6%. Bovendien is er een kleine shift merkbaar van de transurethrale prostatectomie naar de radicale prostatectomie. In 1996 bedroeg het aandeel van de transurethrale prostatectomie 75% tegenover 72% in Het aandeel radicale prostatectomieën evolueert van 12% in 1996 naar 15% in Ook 1 Voor de berekening van het verwacht aantal wordt verwezen naar Inleiding 3. Methodologie.

3 in absolute waarde neemt het aantal radicale prostatectomieën toe (van 2096 in 1996 naar 2389 in 1998). Ter controle van de ICD-9-CM codering werd, voor alle die behoren tot de selectie, nagekeken welke RIZIV-code(s) er geregistreerd werd(en). Tabel V.1.c geeft een overzicht van de RIZIV-codes die in de MKG-databank 1998 teruggevonden werden voor deze. In respectievelijk 90 en 92% van de waarvoor de ICD-9-CM-codering wijst op een transurethrale prostatectomie (codes en 60.29) werd de RIZIVcode Endoscopische resectie van de prostaat, inclusief cystoscopie geregistreerd, inderdaad de RIZIV-code die het best correspondeert met de ICD-9- CM-codering. In respectievelijk 88 en 92% van de waarvoor de ICD-9-CM-codering wijst op een abdominale prostatectomie (codes 60.3 en 60.4) werd de RIZIV-code geregistreerd, wat ook wijst op interne consistentie. Voor de met ICD-9-CM-code 60.5 radicale prostatectomie werd in 92% van de gevallen de RIZIV-code Totale prostatectomie inclusief exeresis van het vesiculair blok met urethro-vesicaal hechten opgegeven. Ook dit wijst op correcte gegevens. Voor de met ICD-9-CM-code lokale prostatectomie werd in 65% van de gevallen de RIZIV-code (abdominale prostatectomie) opgegeven en in 19% van de gevallen de RIZIV-code (transurethrale prostatectomie). Vermits lokale prostatectomie niets zegt over de toegangsweg kan ook hier niet gesproken worden over inconsistente codering. Verblijven waarbij de ICD-9-CM-codering aangeeft dat de prostatectomie perineaal werd uitgevoerd (code 60.62) kregen in 60% van de gevallen de RIZIV-code (transurethrale prostatectomie), en in telkens 27% van de gevallen de RIZIV-codes (abdominale prostatectomie) en (uitwendige of inwendige urethrotomie). Voor met de ICD-9-CM-procedurecode Other prostatectomy werd in 56% van de gevallen de RIZIV-code (abdominale prostatectomie) teruggevonden, in 24% van de de RIZIV-code (transurethrale prostatectomie) en in 16% de RIZIV-code (totale prostatectomie). Globaal genomen kan dus gesteld worden dat de RIZIV- en ICD-9-CM-codering consistent zijn met elkaar. Voor bepaalde ICD-9-CM-procedurecodes is de som van de percentages van de RIZIV-codes groter dan 100. Dit kan te wijten zijn aan afrondingsfouten, maar het is ook mogelijk dat er meedere RIZIV-codes voor eenzelfde verblijf werden geregistreerd. Zo worden bijvoorbeeld de RIZIV-codes (uitwendige of inwendige urethrotomie) en (endoscopische resectie van de prostaat) regelmatig samen gefactureerd. Voor alle vermelde RIZIV-codes in tabel V.1.c. werden de cijfers vergeleken, op nationaal vlak, met de cijfers beschikbaar op het RIZIV en werd een zeer goede overeenkomst gevonden. De verschillende types van prostatectomie, hierboven geïllustreerd zowel aan de hand van de ICD-9-CM-codes als van de RIZIV-codes, hebben duidelijk verschillende indicaties. De transurethrale prostatectomieën zullen bijvoorbeeld vooral uitgevoerd worden bij benigne aandoeningen zoals hyperplasie van de prostaat. Radicale prostatectomieën zullen vooral uitgevoerd worden bij een kwaadaardige aandoening

4 zoals een maligne neoplasma van de prostaat. De verschillende indicaties voor de verschillende procedures worden in de MKG zeer duidelijk geïllustreerd door de verschillen in hoofddiagnose. Dit wordt aangetoond in tabel V.1.d. De codes 60.3 en 60.4 (supra- en retropubische prostatectomie) worden vooral teruggevonden bij nietmaligne indicaties. Tabel V.1.b. gaf het aandeel weer van de verschillende ICD-9-CM-procedurecodes die behoren tot de selectie, op nationaal vlak. In tabel V.1.e. wordt nu, per arrondissement, een overzicht gegeven van het aandeel (in percent) van de verschillende ICD-9-CM-procedurecodes, samen met het totaal aantal voor het betreffende arrondissement. Door afrondingsfouten is het mogelijk dat, voor bepaalde arrondissementen, de som van de percentages verschilt van 100. Deze tabel maakt duidelijk dat de verdeling over de verschillende prostatectomiecodes niet hetzelfde ligt in alle arrondissementen, dan globaal voor het land het geval is. Veurne bijvoorbeeld valt op door het zeer hoog percentage transurethrale prostatectomieën (96%) en het laag aandeel van de radicale prostatectomieën (3 %). Anderzijds hebben een aantal Waalse arrondissementen (bv. Nijvel, Bastenaken, Dinant) een laag percentage transurethrale prostatectomieën en een hoog aandeel radicale prostatectomieën. Dit betekent dat een selectie van een bepaald type van prostatectomie een kaart kan opleveren die zal verschillen van kaart V.1.a.. Om dat te illustreren worden hieronder nog 2 kaarten met hun bijhorende tabel weergegeven. Kaart V.1.b. en tabel V.1.f. zijn gebaseerd op de klassieke ziekenhuis met ICD-9-CM-code of 60.29, dit wil zeggen met een transurethrale prostatectomie. Uiteraard verschilt deze kaart niet zeer grondig van kaart V.1.a. vermits de transurethrale prostatectomie 72% uitmaakt van de selectie in beeld gebracht in kaart V.1.a. Toch zijn de provincies West- en Oost-Vlaanderen en Antwerpen nog opvallender donker gekleurd op kaart V.1.b. dan op kaart V.1.a. In deze provincies worden dus veel meer transurethrale prostatectomieën uitgevoerd dan verwacht 1. Anderzijds zijn er op kaart V.1.b. ook grotere delen van het Waalse landsgedeelte waar veel minder transurethrale prostatectomieën worden uitgevoerd dan verwacht 1. Het in beeld brengen van de ziekenhuis met de procedurecode 60.5 radical prostatectomy levert een heel andere kaart op. Kaart V.1.c. en tabel V.1.g. zijn gebaseerd op alle klassieke ziekenhuis waarbij de ICD-9-CM procedure code 60.5 radical prostatectomy voorkomt. Er dient opgemerkt te worden dat het hier om een aanzienlijk kleiner aantal gaat (2389) in vergelijking met de selectie van de kaarten V.1.a. en V.1.b. (respectievelijk en 11491). Wellicht ook als gevolg hiervan zijn er minder arrondissementen (slechts 14) waarbij de afwijking van de SAR significant is. Deze bevindingen zijn vrij analoog aan de gegevens beschreven in MKG 1996 in Beeld. Tot slot dient er vermeld te worden dat er voor het registratiejaar 1998 in de MKGdatabank 131 prostatectomieën zijn opgenomen die in daghospitalisatie werden uitgevoerd. Hiervan werden er 80 (61%) uitgevoerd in éénzelfde ziekenhuis, bij mannen wonend in de administratieve arrondissementen Ieper, Diksmuide en

5 Moeskroen. De ICD-9-CM-procedurecode die voor deze dagopnamen werd geregistreerd is de code Other transurethral prostatectomy. De RIZIV-code die terug te vinden is voor deze is Endoscopische resectie van de prostaat, inclusief cystoscopie. Ook deze bevindingen stemmen volledig overeen met de gegevens rond prostatectomie in daghospitalisatie die werden beschreven in MKG 1996 in Beeld. Kaart V.1.a. Prostatectomie - MKG 1998 Definitie klassen + (aantal arrondissementen) 120 < SAR (6) 110 < SAR =< 120 (6) 100 < SAR =< 110 (11) 90 < SAR =< 100 (8) 80 < SAR =< 90 (3) SAR =< 80 (9) De * geeft aan of de afwijking van de waarde van de SAR significant is voor het desbetreffende administratief arrondissement

6 Administratief arrondissement Naam Nummer Aantal SAR Klasse Ondergrens 95% BI Bovengrens 95% BI Significante afwijking SAR ANTWERPEN * MECHELEN * TURNHOUT BRUSSEL-HOOFDSTAD * HALLE-VILVOORDE LEUVEN * NIJVEL * BRUGGE DIKSMUIDE * IEPER * KORTRIJK * OOSTENDE ROESELARE TIELT VEURNE * AALST * DENDERMONDE * EEKLO GENT * OUDENAARDE ST-NIKLAAS AAT * CHARLEROI * BERGEN * MOESCROEN * ZINNIK * THUIN * DOORNIK HOEI LUIK VERVIERS BORGWORM * HASSELT MAASEIK * TONGEREN AARLEN BASTENAKEN MARCHE-EN-FAMENNE NEUFCHATEAU VIRTON DINANT NAMEN PHILIPPEVILLE Totaal Tabel V.1.a. Aantal klassieke ziekenhuis met prostatectomie - MKG 1998

7 Figuur V.1. Leeftijdsdistributie - MKG Leeftijd Aantal klassieke ziekenhuis met prostatectomie ICD-9-CM-code Omschrijving Aantal klassieke ziekenhuis % Transurethral (ultrasound) guided laser induced prostatectomy (TULIP) Other transurethral prostatectomy Suprapubic prostatectomy Retropubic prostatectomy Radical prostatectomy Local excision of lesion of prostate Perineal prostatectomy other prostatectomy Totaal Tabel V.1.b. Aandeel van de verschillende prostatectomie ICD-9-CM-procedurecodes - MKG 1998

8 aandeel (in %) van de overeenkomstige RIZIV-codes ICD-9-CMprocedurecode totaal aantal totaal Tabel V.1.c. Overeenkomstige RIZIV-codes bij de klassieke ziekenhuis met een ICD-9-CM-procedurecode voor prostatectomie - MKG 1998 RIZIV-code Omschrijving Endoscopische resectie van blaashals of van achterste urethrakleppen, inclusief cystoscopie Prostatectomie (abdominaal) Uitwendige of inwendige urethrotomie Volledige behandeling van een blaasgezwel door een endoscopische resectie, inclusief cystoscopie Endoscopische resectie van de prostaat, inclusief cystoscopie Totale prostatectomie inclusief exeresis van het vesiculair blok met urethro-vesicaal hechten ICD-9-CMprocedurecode aandeel (in%) van de met als hoofddiagnose ICD-9-CM-code : 600 hyperplasie van de prostaat 185 maligne neoplasma van de prostaat benigne neoplasma van de prostaat andere hoofddiagnose totaal aantal totaal Tabel V.1.d. Aandeel van verschillende hoofddiagnosen bij klassieke ziekenhuis met verschillende prostatectomie ICD-9-CM-procedurecodes - MKG 1998

9 Administratief arrondissement Naam Nummer TULIP other TURP % met ICD-9-CM procedurecode 60.3 Suprapubic 60.4 Retropubic 60.5 Radical Local Perineal Other Totaal aantal ANTWERPEN MECHELEN TURNHOUT BRUSSEL-HOOFDSTAD HALLE-VILVOORDE LEUVEN NIJVEL BRUGGE DIKSMUIDE IEPER KORTRIJK OOSTENDE ROESELARE TIELT VEURNE AALST DENDERMONDE EEKLO GENT OUDENAARDE ST-NIKLAAS AAT CHARLEROI BERGEN MOESCROEN ZINNIK THUIN DOORNIK HOEI LUIK VERVIERS BORGWORM HASSELT MAASEIK TONGEREN AARLEN BASTENAKEN MARCHE-EN-FAMENNE NEUFCHATEAU VIRTON DINANT NAMEN PHILIPPEVILLE Totaal België Tabel V.1.e. Percentage van de verschillende ICD-9-CM-procedurecodes, per arrondissement Klassieke ziekenhuis met prostatectomie - MKG 1998 Kaart V.1.b. Transurethrale prostatectomie - MKG 1998 Definitie klassen + (aantal arrondissementen) 120 < SAR (14) 110 < SAR =< 120 (2) 100 < SAR =< 110 (6) 90 < SAR =< 100 (4) 80 < SAR =< 90 (5) SAR =< 80 (12) De * geeft aan of de afwijking van de waarde van de SAR significant is voor het desbetreffende administratief arrondissement

10 Administratief arrondissement Naam Nummer Aantal SAR Klasse Ondergrens 95% BI Bovengrens 95% BI Significante afwijking SAR ANTWERPEN * MECHELEN * TURNHOUT * BRUSSEL-HOOFDSTAD * HALLE-VILVOORDE * LEUVEN * NIJVEL * BRUGGE DIKSMUIDE * IEPER * KORTRIJK * OOSTENDE ROESELARE TIELT VEURNE * AALST * DENDERMONDE * EEKLO * GENT * OUDENAARDE * ST-NIKLAAS * AAT * CHARLEROI * BERGEN * MOESCROEN * ZINNIK * THUIN * DOORNIK HOEI LUIK * VERVIERS * BORGWORM * HASSELT MAASEIK * TONGEREN AARLEN BASTENAKEN MARCHE-EN-FAMENNE NEUFCHATEAU VIRTON DINANT * NAMEN * PHILIPPEVILLE * Totaal Tabel V.1.f. Aantal klassieke ziekenhuis met transurethrale prostatectomie - MKG 1998

11 Kaart V.I.c. Radicale prostatectomie - MKG 1998 Definitie klassen + (aantal arrondissementen) 120 < SAR (10) 110 < SAR =< 120 (4) 100 < SAR =< 110 (1) 90 < SAR =< 100 (11) 80 < SAR =< 90 (8) SAR =< 80 (9) De * geeft aan of de afwijking van de waarde van de SAR significant is voor het desbetreffende administratief arrondissement

12 Administratief arrondissement Naam Nummer Aantal SAR Klasse Ondergrens 95% BI Bovengrens 95% BI Significante afwijking SAR ANTWERPEN MECHELEN TURNHOUT * BRUSSEL-HOOFDSTAD HALLE-VILVOORDE * LEUVEN NIJVEL * BRUGGE DIKSMUIDE IEPER * KORTRIJK * OOSTENDE ROESELARE TIELT VEURNE * AALST * DENDERMONDE * EEKLO GENT OUDENAARDE ST-NIKLAAS AAT CHARLEROI BERGEN MOESCROEN ZINNIK THUIN DOORNIK HOEI LUIK VERVIERS BORGWORM HASSELT * MAASEIK TONGEREN * AARLEN BASTENAKEN * MARCHE-EN-FAMENNE * NEUFCHATEAU VIRTON DINANT * NAMEN * PHILIPPEVILLE Totaal 2389 Tabel V.1.g. Aantal klassieke ziekenhuis met radicale prostatectomie - MKG 1998

THEMA I.2. Aantal ligdagen in klassieke hospitalisatie

THEMA I.2. Aantal ligdagen in klassieke hospitalisatie THEMA I.2. Aantal ligdagen in klassieke hospitalisatie Selectiecriteria Onderstaande selectie omvat alle klassieke ziekenhuisverblijven (definitie cfr.: Inleiding 2.2.) die voldoen aan de algemene selectiecriteria

Nadere informatie

THEMA IV.4. Ischemisch Hartlijden

THEMA IV.4. Ischemisch Hartlijden THEMA IV.4. Ischemisch Hartlijden Selectiecriteria Naast de algemene selectiecriteria (cfr. Inleiding 2.4.a.) die steeds in het kader van deze publicatie gehanteerd worden, is het specifieke selectiecriterium

Nadere informatie

THEMA IV.2. Maligne neoplasma van trachea, bronchus en long

THEMA IV.2. Maligne neoplasma van trachea, bronchus en long THEMA IV.2. Maligne neoplasma van trachea, bronchus en long Selectiecriteria Voor deze selectie worden alle ziekenhuisverblijven weerhouden die beantwoorden aan de algemene selectiecriteria (cfr. Inleiding

Nadere informatie

THEMA IV.3. Diabetes Mellitus

THEMA IV.3. Diabetes Mellitus THEMA IV.3. Diabetes Mellitus Selectiecriteria Voor deze selectie worden alle ziekenhuisverblijven weerhouden die beantwoorden aan de algemene selectiecriteria (cfr. Inleiding 2.4.a) en bovendien als hoofddiagnose

Nadere informatie

THEMA I.1. Aantal klassieke ziekenhuisverblijven

THEMA I.1. Aantal klassieke ziekenhuisverblijven THEMA I.1. Aantal klassieke ziekenhuisverblijven Selectiecriteria Onderstaande selectie omvat alle klassieke ziekenhuisverblijven (definitie cfr.: Inleiding 2.2.) die voldoen aan de algemene selectiecriteria

Nadere informatie

THEMA V.3. INGREEP OP DE CORONAIREN

THEMA V.3. INGREEP OP DE CORONAIREN THEMA V.3. INGREEP OP DE CORONAIREN Selectiecriteria Naast de algemene selectiecriteria (cfr. Inleiding 2.4.a.) die steeds in het kader van deze publicatie gehanteerd worden, is het specifieke selectiecriterium

Nadere informatie

THEMA IV.1. Tuberculose

THEMA IV.1. Tuberculose THEMA IV.1. Tuberculose Specifieke selectiecriteria Voor deze selectie van tuberculose-verblijven worden alle ziekenhuisverblijven weerhouden die beantwoorden aan de algemene selectiecriteria (cfr. Inleiding

Nadere informatie

MZG 2011 in beeld Pathologienatlas. Geografische variatie van de pathologie in de Belgische ziekenhuizen

MZG 2011 in beeld Pathologienatlas. Geografische variatie van de pathologie in de Belgische ziekenhuizen MZG 2011 in beeld Pathologienatlas Geografische variatie van de pathologie in de Belgische ziekenhuizen I. Algemeen gedeelte MZG 2011 in beeld Inhoudsopgave Methodologie en Bevolking per arrondissement

Nadere informatie

2003-2004 UNIVERSITAIR ONDERWIJS

2003-2004 UNIVERSITAIR ONDERWIJS Academiejaar 2003-2004 UNIVERSITAIR ONDERWIJS Aantal generatiestudenten per provincie en arrondissement van woonplaats van de student, per studiegebied, nationaliteit en geslacht ingedeeld Belgische studenten

Nadere informatie

Verantwoordelijke uitgever: Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers

Verantwoordelijke uitgever: Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers Geografische spreiding van de kinderbijslag 2010 1 Verantwoordelijke uitgever: Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers Voor inlichtingen: RKW Departement Ondersteuning Research en Financiën Trierstraat

Nadere informatie

Chlamydia trachomatis

Chlamydia trachomatis Doelstellingen en beschrijving van het surveillancenetwerk 1. Doelstellingen schatting trend van het aantal gevallen met C. trachomatis (1986-29), schatting incidentie op nationaal en arrondissementsniveau,

Nadere informatie

Bronnen. Symbolen en afkortingen

Bronnen. Symbolen en afkortingen - 1 - Bronnen Tot 1989 waren de gepubliceerde cijfers inzake het bevolkingsaantal gesteund op de gegevens uit het bevolkingsbestand, beheerd door CEVI. Deze gegevens werden ook aangegeven aan het Nationaal

Nadere informatie

Total des attributaires sur base de prestations de travail - LIEU D'HABITATION

Total des attributaires sur base de prestations de travail - LIEU D'HABITATION ethodologische nota note methodologique - zie m voir II - 73 Total des attributaires sur base de prestations de travail - LIEU D'HABITATION Totaal aantal rechthebbenden op basis van arbeidsprestaties-

Nadere informatie

FAMIFED. Federaal agentschap voor de kinderbijslag GEOGRAFISCHE SPREIDING VAN DE KINDERBIJSLAG

FAMIFED. Federaal agentschap voor de kinderbijslag GEOGRAFISCHE SPREIDING VAN DE KINDERBIJSLAG FAMIFED Federaal agentschap voor de kinderbijslag GEOGRAFISCHE SPREIDING VAN DE KINDERBIJSLAG 2013 Geografische spreiding van de kinderbijslag 2013 Verantwoordelijke uitgever: Federaal agentschap voor

Nadere informatie

in vergelijking met 2002, daling van het aantal laboratoria die ten minste 1 geval diagnosticeerden in Wallonië (2002 : N=19, 2003 : N=14; tabel 2).

in vergelijking met 2002, daling van het aantal laboratoria die ten minste 1 geval diagnosticeerden in Wallonië (2002 : N=19, 2003 : N=14; tabel 2). Doelstellingen en beschrijving van het surveillancenetwerk 1. Doelstellingen schatting trend van infecties met het (1996-23), schatting incidentie op nationaal en arrondissementsniveau, voorstelling van

Nadere informatie

Nationale Bank van België, Brussel.

Nationale Bank van België, Brussel. Nationale Bank van België, Brussel. Alle rechten voorbehouden. De volledige of gedeeltelijke verveelvoudiging van deze brochure voor educatieve en niet-commerciële doeleinden is toegestaan mits bronvermelding.

Nadere informatie

Centrale voor kredieten aan particulieren. Statistieken

Centrale voor kredieten aan particulieren. Statistieken Centrale voor kredieten aan particulieren Statistieken 2015 Nationale Bank van België, Brussel. Alle rechten voorbehouden. De volledige of gedeeltelijke verveelvoudiging van deze brochure voor educatieve

Nadere informatie

Nr Trein Vertrek Bestemming Uur Status 7970 Aalst Burst 5:31 geschrapt 7972 Aalst Burst 6:20 geschrapt 8978 Aalst Burst 19:14 geschrapt 7076 (4)

Nr Trein Vertrek Bestemming Uur Status 7970 Aalst Burst 5:31 geschrapt 7972 Aalst Burst 6:20 geschrapt 8978 Aalst Burst 19:14 geschrapt 7076 (4) Nr Trein Vertrek Bestemming Uur Status 7970 Aalst Burst 5:31 geschrapt 7972 Aalst Burst 6:20 geschrapt 8978 Aalst Burst 19:14 geschrapt 7076 (4) Aalst Gent-Sint-Pieters 12:30 behouden 8677 Aarlen Athus

Nadere informatie

Respiratoir Syncytiaal Virus

Respiratoir Syncytiaal Virus Peillaboratoria Doelstellingen en beschrijving van het surveillancenetwerk 1. Doelstellingen schatting trends van R.S.V.-infecties (1996-24), schatting incidentie op nationaal en arrondissementsniveau,

Nadere informatie

1. BELANGRIJKSTE ONTWIKKELINGEN IN 2005... 1 2. STATISTIEKEN

1. BELANGRIJKSTE ONTWIKKELINGEN IN 2005... 1 2. STATISTIEKEN INHOUDSTAFEL. BELANGRIJKSTE ONTWIKKELINGEN IN 2005... 2. STATISTIEKEN 2. SYNTHESE 2.. Aantal geregistreerde personen en contracten... 6 2..2 Jaarlijkse evolutie van het aantal geregistreerde personen en

Nadere informatie

Toevlucht tot de spoeddienst van een ziekenhuis: exploratie van de gegevens van CM

Toevlucht tot de spoeddienst van een ziekenhuis: exploratie van de gegevens van CM Gezondheidszorgconsumptie Toevlucht tot de spoeddienst van een ziekenhuis: exploratie van de gegevens van CM Hervé Avalosse, Agnès Chapelle, Fabienne van Sloten - departement O&O Samenvatting In België

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU DIRECTORAAT-GENERAAL ORGANISATIE VAN DE

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU DIRECTORAAT-GENERAAL ORGANISATIE VAN DE MKG 2004 IN BEELD GEOGRAFISCHE VARIATIE VAN DE PATHOLOGIE IN DE BELGISCHE ZIEKENHUIZEN FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU DIRECTORAAT-GENERAAL ORGANISATIE

Nadere informatie

Nr Trein Vertrek Bestemming Uur Status 7970 Aalst Burst 5:31 geschrapt 7972 Aalst Burst 6:20 geschrapt 8978 Aalst Burst 19:14 geschrapt 8677 Aarlen

Nr Trein Vertrek Bestemming Uur Status 7970 Aalst Burst 5:31 geschrapt 7972 Aalst Burst 6:20 geschrapt 8978 Aalst Burst 19:14 geschrapt 8677 Aarlen Nr Trein Vertrek Bestemming Uur Status 7970 Aalst Burst 5:31 geschrapt 7972 Aalst Burst 6:20 geschrapt 8978 Aalst Burst 19:14 geschrapt 8677 Aarlen Athus 19:25 geschrapt 5890 Aarlen Libramont 20:07 geschrapt

Nadere informatie

Train Origine Destination 1576 Dendermonde Geraardsbergen 4: Aarlen Luxemburg 5: (3) Kortrijk Zottegem 8:05

Train Origine Destination 1576 Dendermonde Geraardsbergen 4: Aarlen Luxemburg 5: (3) Kortrijk Zottegem 8:05 Train Origine Destination 1576 Dendermonde Geraardsbergen 4:37 15905 Aarlen Luxemburg 5:39 1658 Kortrijk Zottegem 8:05 1660 Kortrijk Zottegem 10:05 1663 Kortrijk Zottegem 13:05 1669 Kortrijk Zottegem 19:05

Nadere informatie

Stations en haltes. Lijn 52 : Antwerpen-Centraal - Puurs

Stations en haltes. Lijn 52 : Antwerpen-Centraal - Puurs 52 Lijn 52 : Antwerpen-Centraal - Puurs Stations en haltes ANTWERPEN-BERCHEM ANTWERPEN-CENTRAAL ANTWERPEN-ZUID BOOM HEMIKSEM HOBOKEN-POLDER NIEL PUURS RUISBROEK-SAUVEGARDE SCHELLE De Panne Veurne Poperinge

Nadere informatie

Vastgoed is een bron van een kapitaalstroom met een jaarlijks debiet van vermoedelijk omtrent 1/3 BBP Vastgoed is zowel voor particulieren als voor

Vastgoed is een bron van een kapitaalstroom met een jaarlijks debiet van vermoedelijk omtrent 1/3 BBP Vastgoed is zowel voor particulieren als voor Vastgoed is een bron van een kapitaalstroom met een jaarlijks debiet van vermoedelijk omtrent 1/3 BBP Vastgoed is zowel voor particulieren als voor bedrijven vaak de grootste financiële investering ooit

Nadere informatie

Lijn 154 : Dinant - Namen. Stations en haltes DINANT GODINNE JAMBES LUSTIN NAMEN YVOIR

Lijn 154 : Dinant - Namen. Stations en haltes DINANT GODINNE JAMBES LUSTIN NAMEN YVOIR 154 Lijn 154 : Dinant - Namen Stations en haltes DINANT GODINNE JAMBES LUSTIN NAMEN YVOIR De Panne Veurne Poperinge ROOSENDAAL (NL) Essen Knokke Zeebrugge Noorderkempen Turnhout Blankenberge Oostende Antwerpen-Luchtbal

Nadere informatie

Statistieken. Centrale voor kredieten aan particulieren - 2006

Statistieken. Centrale voor kredieten aan particulieren - 2006 Statistieken Centrale voor kredieten aan particulieren - 2006 Nationale Bank van België, Brussel. Alle rechten voorbehouden. De volledige of gedeeltelijke verveelvoudiging van deze brochure voor educatieve

Nadere informatie

1. Kan de minister een overzicht geven van alle organisatoren van time-outbegeleiding per arrondissement?

1. Kan de minister een overzicht geven van alle organisatoren van time-outbegeleiding per arrondissement? VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 184 van 29 november 2011 van KATHLEEN HELSEN Time-outprojecten - Stand van zaken

Nadere informatie

REGIONALE REKENINGEN

REGIONALE REKENINGEN REGIONALE REKENINGEN Aggregaten per bedrijfstak 1995-1999 Instituut voor de Nationale Rekeningen Dienst Financiële en economische statistieken Nationale Bank van België, Brussel Inhoud van de publicatie

Nadere informatie

Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen

Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Omschrijving van het advocatenkantoor, het bedrijf, de juridische dienst of het notariskantoor: FOD Justitie. Functie Antwerpen : 4. Deze plaatsen vervangen deze

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen. Regionale rekeningen

Instituut voor de nationale rekeningen. Regionale rekeningen Instituut voor de nationale rekeningen Regionale rekeningen 2004-2007 Inhoud van de publicatie Deze publicatie bevat gegevens betreffende de aggregaten per bedrijfstak en de inkomensrekeningen van de huishoudens

Nadere informatie

Levensstandaard Fiscale statistiek van de inkomens

Levensstandaard Fiscale statistiek van de inkomens Levensstandaard Fiscale statistiek van de inkomens De Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie biedt onpartijdige statistische informatie. De informatie wordt conform de wet verspreid, meer

Nadere informatie

Voorwoord. Tot slot rest mij al diegenen te danken die aan de totstandkoming van deze publicatie hebben bijgedragen.

Voorwoord. Tot slot rest mij al diegenen te danken die aan de totstandkoming van deze publicatie hebben bijgedragen. MPG in beeld 2008 1 Voorwoord De MPG 2008 in beeld sluit aan bij de inspanningen van de Organisatie voor de Gezondheidszorgvoorzieningen om de geregistreerde gegevens maximaal terug te koppelen naar de

Nadere informatie

NATIONALE BANK VAN BELGIE

NATIONALE BANK VAN BELGIE NATIONALE BANK VAN BELGIE DECEMBER 2002 CENTRALE VOOR KREDIETEN AAN PARTICULIEREN INHOUDSTAFEL. BELANGRIJKSTE ONTWIKKELINGEN IN 2002... 2. STATISTIEKEN 2. SYNTHESE 2.. Aantal geregistreerde personen en...

Nadere informatie

TEXTIEL EN KUNSTSTOFFEN IN WEST VLAANDEREN

TEXTIEL EN KUNSTSTOFFEN IN WEST VLAANDEREN Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij West-Vlaanderen Koning Leopold III-laan 66, 8200 Brugge T 050 40 31 66 F 050 71 94 06 E info@pomwvl.be KBO nummer: 0881.702.779 _ www.pomwvl.be TEXTIEL EN KUNSTSTOFFEN

Nadere informatie

Lijn 54 : Mechelen - Sint-Niklaas

Lijn 54 : Mechelen - Sint-Niklaas 54 Lijn 54 : Mechelen - Sint-Niklaas Werken tussen Puurs en Mechelen: verkeer onderbroken vanaf 31/07 tot en met 31/08. Tussen Puurs en Sint-Niklaas rijden er vervangbussen met haltes in Bornem en Temse.

Nadere informatie

Op de specifieke deelvragen luidt het antwoord als volgt:

Op de specifieke deelvragen luidt het antwoord als volgt: FREYA VAN DEN BOSSCHE VLAAMS MINISTER VAN ENERGIE, WONEN, STEDEN EN SOCIALE ECONOMIE ANTWOORD ANTWOORD op vraag nr. 612 van 4 juli 2012 van FILIP DEWINTER De wachtlijsten in de sociale huisvestingssector

Nadere informatie

FOCUS op. loopbaanonderbreking in het kader van palliatief verlof

FOCUS op. loopbaanonderbreking in het kader van palliatief verlof FOCUS op loopbaanonderbreking in het kader van palliatief verlof Dankzij een loopbaanonderbreking in het kader van palliatief verlof kunt u meer tijd doorbrengen aan de zijde van een persoon die ongeneeslijk

Nadere informatie

NATIONALE BANK VAN BELGIE

NATIONALE BANK VAN BELGIE NATIONALE BANK VAN BELGIE Bijgewerkte gegevens op 30/06/200 DECEMBER 2000 CENTRALE VOOR KREDIETEN AAN PARTICULIEREN INHOUDSTAFEL. BELANGRIJKSTE ONTWIKKELINGEN IN 2000... 2. STATISTIEKEN 2. SYNTHESE 2..

Nadere informatie

FOCUS op. loopbaanonderbreking in het kader van het verlof voor medische bijstand

FOCUS op. loopbaanonderbreking in het kader van het verlof voor medische bijstand FOCUS op loopbaanonderbreking in het kader van het verlof voor medische bijstand Dankzij een loopbaanonderbreking in het tijd doorbrengen aan de zijde van een ernstig ziek gezins- of familielid. systeem.

Nadere informatie

ctiva Het ACTIVA-plan (de werkkaart) Wat is het ACTIVA-plan?

ctiva Het ACTIVA-plan (de werkkaart) Wat is het ACTIVA-plan? activa Het ACTIVA-plan (de werkkaart) ctiva februari 2008 Wat is het ACTIVA-plan? De overheid doet er alles aan om mensen (terug) aan het werk te krijgen. Een belangrijk wapen in die strijd is het ACTIVA-plan.

Nadere informatie

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken Gegevens 2012 Anvers I 902 1 248 199 49 8 1159 Anvers II 666 16 158 137 21 14 854 Anvers III 815 3 315 279 36 7 1140 Anvers IV 1723 5 290 290 0

Nadere informatie

Lijn 4 : Antwerpen-Centraal - Noorderkempen

Lijn 4 : Antwerpen-Centraal - Noorderkempen Lijn : Antwerpen-Centraal - Noorderkempen Stations en haltes: Antwerpen-Centraal Antwerpen-Luchtbal Noorderkempen Dienstregelingen geldig vanaf 13.12.2015 Uitgave 01.12.2015 De Panne Veurne Poperinge ROOSENDAAL

Nadere informatie

Brugge, 24 mei 2008 Lentetrefdag N-VA 24/05/2008 1

Brugge, 24 mei 2008 Lentetrefdag N-VA 24/05/2008 1 Brugge, 24 mei 2008 Lentetrefdag N-VA 24/05/2008 1 Dr. Louis Ide, senator Lentetrefdag N-VA 24/05/2008 2 Gezondheid is fysisch welzijn. Gezondheid is psychisch welzijn. Gezondheid is sociaal welzijn. Gezondheid

Nadere informatie

Vraag nr. 8 van 27 september 2011 van FILIP DEWINTER. Sociale huisvesting - Nationaliteiten

Vraag nr. 8 van 27 september 2011 van FILIP DEWINTER. Sociale huisvesting - Nationaliteiten VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN FREYA VAN DEN BOSSCHE VLAAMS MINISTER VAN ENERGIE, WONEN, STEDEN EN SOCIALE ECONOMIE Vraag nr. 8 van 27 september 2011 van FILIP DEWINTER Sociale huisvesting - Nationaliteiten

Nadere informatie

Demografie van ondernemingen

Demografie van ondernemingen Demografie van ondernemingen Fabienne Verduyn Inleiding In dit artikel worden de demografische ontwikkelingen van de Belgische ondernemingen geanalyseerd voor de periode 2001 tot en met. Net zoals in de

Nadere informatie

Het Belgische spoornet

Het Belgische spoornet Het Belgische spoornet Van maandag tot vrijdag, behalve feestdagen Lijn L4RETA L4OUTA L12RETA L12OUTA L15RETA L15OUTA L16RETA L16OUTA L21RETA L21OUTA L25RETA L25OUTA L26RETA L26OUTA L28RETA L28OUTA L34RETA

Nadere informatie

Geografische indicatoren (gebaseerd op Census 2011) De referentiedatum van de Census is 01/01/2011. Filters:

Geografische indicatoren (gebaseerd op Census 2011) De referentiedatum van de Census is 01/01/2011. Filters: Geografische indicatoren (gebaseerd op Census 2011) De referentiedatum van de Census is 01/01/2011. Filters: België Gewest Provincie Arrondissement Gemeente Verhuizingen in 2010 Provincie Luik Arrondissement

Nadere informatie

Geografische indicatoren (gebaseerd op Census 2011) De referentiedatum van de Census is 01/01/2011. Filters:

Geografische indicatoren (gebaseerd op Census 2011) De referentiedatum van de Census is 01/01/2011. Filters: Geografische indicatoren (gebaseerd op Census 2011) De referentiedatum van de Census is 01/01/2011. Filters: België Gewest Provincie Arrondissement Gemeente Aantal woningen Provincie Limburg Arrondissement

Nadere informatie

Enquête naar het gebruik van buitenschoolse opvang voor kinderen van 3 jaar tot 12 jaar Voorjaar 2004

Enquête naar het gebruik van buitenschoolse opvang voor kinderen van 3 jaar tot 12 jaar Voorjaar 2004 Enquête naar het gebruik van buitenschoolse opvang voor kinderen van 3 jaar tot 12 jaar Voorjaar Katleen Govaert Bea Buysse Kind en Gezin Hallepoortlaan 27, 1060 Brussel Telefoon: 02/533 14 11 - Wettelijk

Nadere informatie

Stations en haltes ASSE BOCKSTAEL BRUSSEL-CENTRAAL BRUSSEL-NOORD BRUSSEL-WEST BRUSSEL-ZUID DENDERMONDE HEIZIJDE JETTE

Stations en haltes ASSE BOCKSTAEL BRUSSEL-CENTRAAL BRUSSEL-NOORD BRUSSEL-WEST BRUSSEL-ZUID DENDERMONDE HEIZIJDE JETTE Lijn : Brussels-Zuid - Dendermonde Stations en haltes ASSE BOCKSTAEL BRUSSEL-CENTRAAL BRUSSEL-NOORD BRUSSEL-WEST BRUSSEL-ZUID DENDERMONDE HEIZIJDE JETTE LEBBEKE LOKEREN MERCHTEM MOLLEM OPWIJK SIMONIS SINT-GILLIS

Nadere informatie

Geografische indicatoren (gebaseerd op Census 2011) De referentiedatum van de Census is 01/01/2011. Filters:

Geografische indicatoren (gebaseerd op Census 2011) De referentiedatum van de Census is 01/01/2011. Filters: Geografische indicatoren (gebaseerd op Census 2011) De referentiedatum van de Census is 01/01/2011. Filters: België Gewest Provincie Arrondissement Gemeente Bevolkingsdichtheid Arrondissement Neufchâteau

Nadere informatie

Patiënten (niet-inwoners) in België

Patiënten (niet-inwoners) in België FOD Volksgezondheid SPF Santé Publique Observatorium voor Patiëntenmobiliteit Patiënten (niet-inwoners) in België DIRECTORAAT-GENERAAL GEZONDHEIDSZORG DGGS Dienst Datamanagement, Databankbeheer Eveline

Nadere informatie

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken Wegwijs in justitie In de hoofdrol bij justitie De instellingen Meer informatie Justitie in de praktijk De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken [ Gegevens 2003 ] Notariaat Met dank aan

Nadere informatie

Aandeel van de gerechtigden op wachten overbruggingsuitkeringen. volledige werkloosheid - analyse volgens arrondissement

Aandeel van de gerechtigden op wachten overbruggingsuitkeringen. volledige werkloosheid - analyse volgens arrondissement Aandeel van de gerechtigden op wachten overbruggingsuitkeringen in de volledige werkloosheid - analyse volgens arrondissement Inleiding In ons recent onderzoek betreffende de gerechtigden op wacht- en

Nadere informatie

Bevolking en huishoudens. Buitenlandse bevolking

Bevolking en huishoudens. Buitenlandse bevolking Bevolking en huishoudens Buitenlandse bevolking Het Nationaal Instituut voor de Statistiek biedt onpartijdige informatie tegen een redelijke prijs. De informatie wordt conform de wet verspreid, meer bepaald

Nadere informatie

Ontwikkeling van de werkloosheidsuitkering en 4 de kwartaal de kwartaal 2000

Ontwikkeling van de werkloosheidsuitkering en 4 de kwartaal de kwartaal 2000 Ontwikkeling van de werkloosheidsuitkering en 4 de kwartaal 2001-4 de kwartaal 2000 Het aantal vergoede volledig werklozen kwam in het 4 de kwartaal 2001 gemiddeld uit op 619 617. Dat zijn er 22 349 meer

Nadere informatie

Aantal leerlingen in het Nederlandstalig buitengewoon onderwijs naar fusiegemeente (hoofdzetel), onderwijsniveau, type en geslacht

Aantal leerlingen in het Nederlandstalig buitengewoon onderwijs naar fusiegemeente (hoofdzetel), onderwijsniveau, type en geslacht 2012-2013 in het Nederlandstalig buitengewoon onderwijs naar fusiegemeente (hoofdzetel), onderwijsniveau, type Toelichting: Deze tabel bevat het aantal leerlingen in het Nederlandstalig buitengewoon kleuter-,

Nadere informatie

1. Op welke manier wordt deze samenwerking tussen steden/gemeenten, de VDAB en de bouwsector concreet ingevuld?

1. Op welke manier wordt deze samenwerking tussen steden/gemeenten, de VDAB en de bouwsector concreet ingevuld? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 420 van JAN HOFKENS datum: 6 maart 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT VDAB - Samenwerkingsverband BouwKan met bouwsector De bestaande

Nadere informatie

Stations en haltes. Lijn 15 : Antwerpen-Centraal - Hasselt Lijn 19 : Mol - Neerpelt - Hamont Lijn 29 : Herentals - Turnhout

Stations en haltes. Lijn 15 : Antwerpen-Centraal - Hasselt Lijn 19 : Mol - Neerpelt - Hamont Lijn 29 : Herentals - Turnhout Lijn : Antwerpen-Centraal - Hasselt Lijn 19 : Mol - Neerpelt - Hamont Lijn 29 : Herentals - Turnhout Stations en haltes AARSCHOT ANTWERPEN-BERCHEM ANTWERPEN-CENTRAAL BALEN BEVERLO BOECHOUT BOUWEL GEEL

Nadere informatie

Aanvraag om onderbrekingstoelagen voor militairen

Aanvraag om onderbrekingstoelagen voor militairen Aanvraag om onderbrekingstoelagen voor militairen U wilt als militair in het kader van een tijdelijke ambtsontheffing wegens loopbaanonderbreking (TALO) een financiële tussenkomst van de RVA ontvangen.

Nadere informatie

nr. 187 van INGEBORG DE MEULEMEESTER datum: 13 januari 2015 aan HILDE CREVITS

nr. 187 van INGEBORG DE MEULEMEESTER datum: 13 januari 2015 aan HILDE CREVITS SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 187 van INGEBORG DE MEULEMEESTER datum: 13 januari 2015 aan HILDE CREVITS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS Leerplichtige leerlingen

Nadere informatie

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken [ Gegevens 2004 ]

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken [ Gegevens 2004 ] Wegwijs in justitie In de hoofdrol bij justitie De instellingen Meer informatie Justitie in de praktijk De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken [ Gegevens 2004 ] Politierechtbanken Met

Nadere informatie

Analysenota politieke situatie Centrumgemeenten +30.000 inwoners in Vlaanderen

Analysenota politieke situatie Centrumgemeenten +30.000 inwoners in Vlaanderen Analysenota politieke situatie Centrumgemeenten +30.000 inwoners in Vlaanderen BASISGEGEVENS - de Vlaamse Centrumsteden die minstens 30.000 inwoners tellen (32 in totaal), bepaald volgens het Ruimtelijk

Nadere informatie

Bevolking en huishoudens. Sterfte

Bevolking en huishoudens. Sterfte Bevolking en huishoudens Sterfte Het Nationaal Instituut voor de Statistiek biedt onpartijdige informatie tegen een redelijke prijs. De informatie wordt conform de wet verspreid, meer bepaald voor wat

Nadere informatie

FOCUS op. het tijdskrediet in de privésector

FOCUS op. het tijdskrediet in de privésector 0 FOCUS op het tijdskrediet in de privésector Dankzij het tijdskrediet, de gewone loopbaanonderbreking voor de werknemers van de privésector, kunt u meer tijd vrijmaken voor uzelf of voor uw naasten. Via

Nadere informatie

De vrouwen hebben dan ook een grotere kans op werkloosheid (0,39) dan de mannen uit de onderzoekspopulatie (0,29).

De vrouwen hebben dan ook een grotere kans op werkloosheid (0,39) dan de mannen uit de onderzoekspopulatie (0,29). In het kader van het onderzoek kreeg de RVA de vraag om op basis van de door het VFSIPH opgestelde lijst van Rijksregisternummers na te gaan welke personen op 30 juni 1997 als werkloze ingeschreven waren.

Nadere informatie

Bevolking en huishoudens. Huwelijken en echtscheidingen

Bevolking en huishoudens. Huwelijken en echtscheidingen evolking en huishoudens uwelijken en echtscheidingen e Algemene irectie Statistiek en conomische nformatie biedt onpartijdige statistische informatie. e informatie wordt conform de wet verspreid, meer

Nadere informatie

Samenwerkingsverbanden van het Openbaar Ministerie

Samenwerkingsverbanden van het Openbaar Ministerie Samenwerkingsverbanden van het Openbaar Ministerie Patrick Vandenbruwaene Advocaat-generaal Hof van Beroep Antwerpen Studiedag 10 juni 2010 Waarom : Beeldvorming gerechtelijke arrondissementen Bevolkingscijfers

Nadere informatie

Lijn 15: Antwerpen-Centraal - Hasselt Lijn 19: Mol - Neerpelt - Hamont Lijn 29: Herentals - Turnhout

Lijn 15: Antwerpen-Centraal - Hasselt Lijn 19: Mol - Neerpelt - Hamont Lijn 29: Herentals - Turnhout detrein.be Lijn : Antwerpen-Centraal - Hasselt Lijn 19: Mol - Neerpelt - Hamont Lijn 29: Herentals - Turnhout Stations en haltes: Aarschot Antwerpen-Berchem Antwerpen-Centraal Balen Beverlo Boechout Bouwel

Nadere informatie

Drie recepten om een keuze te maken

Drie recepten om een keuze te maken Drie recepten om een keuze te maken uit het nationaal aanbod affichage 2 m² PTOC, de expert in out-of-home media of buitenreclame die werkt voor Space, heeft net een studie afgerond over het brede universum

Nadere informatie

Lijn 54 : Mechelen - Sint-Niklaas

Lijn 54 : Mechelen - Sint-Niklaas 54 Lijn 54 : Mechelen - Sint-Niklaas Stations en haltes: Bornem Mechelen Puurs Sint-Niklaas Temse Willebroek Dienstregelingen geldig vanaf 14.06.2015 Uitgave 01.06.2015 De Panne Veurne Poperinge ROOSENDAAL

Nadere informatie

Strategische doelstelling

Strategische doelstelling Naar een nieuw Openbaar Ministerie in samenspraak met de politie Strategische doelstelling Een strafrechtelijk optreden moet maatschappelijk relevant zijn D.w.z. : Beteugeling strafbaar feit: I Binnen

Nadere informatie

Politierechtbanken. Gegevens 2015

Politierechtbanken. Gegevens 2015 Politierechtbanken Gegevens 2015 Met dank aan het personeel van de Politierechtbanken en de stafdienst ICT (FOD Justitie). Het gebruik van de inhoud van deze publicatie als toelichting of bewijsvoering

Nadere informatie

Lijn 54: Mechelen - Sint-Niklaas

Lijn 54: Mechelen - Sint-Niklaas detrein.be Lijn 54: Mechelen - Sint-Niklaas Stations en haltes: Bornem Mechelen Puurs Sint-Niklaas Temse Willebroek Dienstregelingen geldig vanaf 12.06.2016 Uitgave 12.06.2016 De Panne Veurne Poperinge

Nadere informatie

Lijn 40: Luik-Guillemins - Maastricht (NL)

Lijn 40: Luik-Guillemins - Maastricht (NL) detrein.be Lijn 40: Luik-Guillemins - Maastricht (NL) Stations en haltes: Bressoux Eijsden (NL) Luik-Guillemins Maastricht (NL) Maastricht Randwijck( NL) Wezet Dienstregelingen geldig vanaf 12.06.2016

Nadere informatie

Bekijk de foto s. Kruis bij elke zin het juiste hokje aan (links of rechts). Dit speelgoed bestond nog niet toen mijn grootouders kind waren.

Bekijk de foto s. Kruis bij elke zin het juiste hokje aan (links of rechts). Dit speelgoed bestond nog niet toen mijn grootouders kind waren. Les Kan ik nog spelen? Naam: Speelgoed door de jaren heen Bekijk de foto s. Kruis bij elke zin het juiste hokje aan (links of rechts). Dit speelgoed bestond nog niet toen mijn grootouders kind waren. Dit

Nadere informatie

BEVRAGING IKG. UnieKO VZW Kasteeldreef 66/ Beveren

BEVRAGING IKG. UnieKO VZW Kasteeldreef 66/ Beveren BEVRAGING IKG UnieKO VZW Kasteeldreef 66/1 9120 Beveren 7 juni 2012 UnieKO VZW, Kasteeldreef 66/1, 9120 Beveren - 2012 Deze studie is eigendom van VZW UnieKO en is beschermd door de copyrightwetgeving

Nadere informatie

Gids voor reizigers met beperkte mobiliteit

Gids voor reizigers met beperkte mobiliteit Gids voor reizigers met beperkte mobiliteit Geldig vanaf 14/06/2010 Bestemming beter NMBS Mobility Beste klant, Wij stellen alles in het werk om de toegankelijkheid van de stations en de treinen permanent

Nadere informatie

EVALUATIE VAN 1 JAAR SALDUZ- WET

EVALUATIE VAN 1 JAAR SALDUZ- WET EVALUATIE VAN 1 JAAR SALDUZ- WET Kwantitatief luik Studiedag «t Salduz beter gaan?! Hoe de toekomstige EU-richtlijnen implementeren in onze regelgeving?» DSB Marie FRANSSENS 27 maart 2013 Inleiding kwantitatief

Nadere informatie

De Pauselijke Zoeaven.

De Pauselijke Zoeaven. UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT LETTEREN EN WIJSBEGEERTE De Pauselijke Zoeaven. Een kwantitatieve benadering. Promotors: Prof. Dr. J. ART Drs. T. BUERMAN Commissaris: Prof. Dr. M. VAN MELKEBEEK Scriptie voorgelegd

Nadere informatie

Lijn 69 : Kortrijk - Poperinge

Lijn 69 : Kortrijk - Poperinge 69 Lijn 69 : Kortrijk - Poperinge Stations en haltes: Bissegem Ieper Komen Kortrijk Menen Poperinge Wervik Wevelgem Dienstregelingen geldig vanaf 14.06.2015 Uitgave 01.06.2015 De Panne Veurne Poperinge

Nadere informatie

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken Gegevens 2000

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken Gegevens 2000 Wegwijs in justitie In de hoofdrol bij justitie De instellingen Meer informatie Justitie in de praktijk FOD Justitie De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken Gegevens 2000 Vredegerechten

Nadere informatie

Lijn 58 : Gent-Sint-Pieters - Eeklo

Lijn 58 : Gent-Sint-Pieters - Eeklo 58 Lijn 58 : Gent-Sint-Pieters - Eeklo Stations en haltes: Eeklo Evergem Gent-Dampoort Gent-Sint-Pieters Gentbrugge Sleidinge Waarschoot Wondelgem Dienstregelingen geldig vanaf 13.12.2015 Uitgave 01.12.2015

Nadere informatie

ENQUETE INZAKE HET GEBRUIK VAN BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG VOOR KINDEREN VAN 3 JAAR TOT 12 JAAR

ENQUETE INZAKE HET GEBRUIK VAN BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG VOOR KINDEREN VAN 3 JAAR TOT 12 JAAR ENQUETE INZAKE HET GEBRUIK VAN BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG VOOR KINDEREN VAN 3 JAAR TOT 12 JAAR NAJAAR 2002 Katleen Govaert Bea Buysse Kind en Gezin Hallepoortlaan 27 1060 Brussel 02/533.14.11 Wettelijk

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 22 oktober 2014

PERSBERICHT Brussel, 22 oktober 2014 PERSBERICHT Brussel, 22 oktober 2014 Census 2011, een volkstelling voor de eenentwintigste eeuw Een schat aan gegevens over leven, werk en wonen in België 11.000.638 inwoners, gemiddeld 40,8 jaar oud en

Nadere informatie

Lijn 140 : Charleroi-Zuid - Ottignies

Lijn 140 : Charleroi-Zuid - Ottignies 140 Lijn 140 : Charleroi-Zuid - Ottignies Stations en haltes: Céroux-Mousty Charleroi-West Charleroi-Zuid Court-Saint-Etienne Faux Fleurus La Roche (Brabant) Ligny Lodelinsart Ottignies Tilly Villers-la-Ville

Nadere informatie

Werken in de social profit. Infoavond KULeuven, 19 maart 2015 Dirk Malfait

Werken in de social profit. Infoavond KULeuven, 19 maart 2015 Dirk Malfait Werken in de social profit Infoavond KULeuven, 19 maart 2015 Dirk Malfait Welke vragen willen we beantwoorden? Wat is Verso? Wat is de social profit? Welke jobs zijn te vinden in de social profit? Waarom

Nadere informatie

Infovergadering TENDER INTENSIEF WERKPLEKLEREN (TIW) 28/04/2015

Infovergadering TENDER INTENSIEF WERKPLEKLEREN (TIW) 28/04/2015 Infovergadering TENDER INTENSIEF WERKPLEKLEREN (TIW) 28/04/2015 Agenda Welkom Toelichting project Overzicht gestelde vragen en antwoorden Vragen? Algemeen Kader DE VERNIEUWDE AANPAK INTENSIEF WERKPLEKLEREN

Nadere informatie

Internationale reizen kopen. in het station, on-line of per telefoon

Internationale reizen kopen. in het station, on-line of per telefoon Internationale reizen kopen in het station, on-line of per telefoon In het station Info Op zoek naar informatie? Dan kan u terecht aan het loket van de stations vermeld in deze brochure. Het personeel

Nadere informatie

arrondissement Oudenaarde Knelpunten en signalen Ontbijtvergadering regiomandatarissen 24 juni 11 Gastenverblijf Steenhuyse, Oudenaarde

arrondissement Oudenaarde Knelpunten en signalen Ontbijtvergadering regiomandatarissen 24 juni 11 Gastenverblijf Steenhuyse, Oudenaarde WELZIJN & GEZONDHEID arrondissement Oudenaarde Knelpunten en signalen 2010 Ontbijtvergadering regiomandatarissen 24 juni 11 Gastenverblijf Steenhuyse, Oudenaarde Een initiatief van het RWO arr. Oudenaarde

Nadere informatie

Lijn 86 : Gent-Sint-Pieters - Ronse

Lijn 86 : Gent-Sint-Pieters - Ronse 86 Lijn 86 : Gent-Sint-Pieters - Ronse Stations en haltes: De Pinte Eine Eke-Nazareth Gavere-Asper Gent-Sint-Pieters Oudenaarde Ronse Zingem Dienstregelingen geldig vanaf 13.12.2015 Uitgave 01.12.2015

Nadere informatie

PERSBERICHT 25 januari 2012. Definitieve resultaten eindejaarscontroles

PERSBERICHT 25 januari 2012. Definitieve resultaten eindejaarscontroles PERSBERICHT 25 januari 2012 Definitieve resultaten eindejaarscontroles Na zes weken sensibilisering en alcoholcontroles op de weg, maakt het Observatorium voor de Verkeersveiligheid van het BIVV de eindbalans

Nadere informatie

VERSO- Cahier 3/ 2015 Arbeidsplaatsen in de social profit

VERSO- Cahier 3/ 2015 Arbeidsplaatsen in de social profit VERSO- Cahier 3/ 2015 Arbeidsplaatsen in de social profit Een beschrijvende analyse van de werkgelegenheid in de social profit in Vlaanderen Voor vragen en toelichting dirk.malfait@verso-net.be Zie verder

Nadere informatie

Lijn 52 : Antwerpen-Centraal - Puurs

Lijn 52 : Antwerpen-Centraal - Puurs 52 Lijn 52 : Antwerpen-Centraal - Puurs Stations en haltes: Antwerpen-Centraal Antwerpen-Berchem Antwerpen-Zuid Boom Hemiksem Hoboken-Polder Niel Puurs Ruisbroek-Sauvegarde Schelle Dienstregelingen geldig

Nadere informatie

36c. Lijn 36c : Brussel-Noord - Brus.-Nat.-Luchthaven. Stations en haltes:

36c. Lijn 36c : Brussel-Noord - Brus.-Nat.-Luchthaven. Stations en haltes: 36c Lijn 36c : Brussel-Noord - Brus.-Nat.-Luchthaven Stations en haltes: Brussel-Centraal Brussel-Congres Brus.-Nat.-Luchthaven Brussel-Noord Brussel-Zuid Leuven Zaventem Dienstregelingen geldig vanaf

Nadere informatie

Onze zitdagen in de provincies vanaf oktober 2015

Onze zitdagen in de provincies vanaf oktober 2015 Onze zitdagen in de provincies vanaf oktober 2015 Heb je vragen voor de Directie-generaal Personen met een handicap? Stel ze persoonlijk aan onze maatschappelijk assistenten! Zij houden zitdagen in elke

Nadere informatie

Lijn 140: Charleroi-Zuid - Ottignies

Lijn 140: Charleroi-Zuid - Ottignies detrein.be Lijn 140: Charleroi-Zuid - Ottignies Stations en haltes: Céroux-Mousty Charleroi-West Charleroi-Zuid Court-Saint-Etienne Faux Fleurus La Roche (Brabant) Ligny Lodelinsart Ottignies Tilly Villers-la-Ville

Nadere informatie

Daarnaast moeten vanaf 1 juli 2007 de forfaits chronische pijn als daghospitalisatie geregistreerd worden (artikel 4, 8).

Daarnaast moeten vanaf 1 juli 2007 de forfaits chronische pijn als daghospitalisatie geregistreerd worden (artikel 4, 8). Directoraat-generaal Organisatie Gezondheidszorvoorzieningen Dienst Datamanagement UW BRIEF VAN UW REF. ONZE REF. DM/RCM-MKG/n.48_07 DATUM 09/11/2007 Ter attentie van de Algemeen Directeur de Hoofdgeneesheer

Nadere informatie