BZK. Lidmaatschappen en contributies

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BZK. Lidmaatschappen en contributies"

Transcriptie

1 BZK Lidmaatschappen en contributies

2 Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ( V BZK)

3 INTERNATIONAAL PERSCENTRUM Stichting Nieuwspoort Lange Poten I CL Oen Haag T (+31) F (+31) wvv^.nleuwspoorlnl Uleft Ministerie van Binnenlandse Zaken Financiële Administratie Mr. J.P.H. Donner Postbus EA 'S-GRAVENHAGE FACTUUiR Datum Debiteurennr. Factuurnr Omschrijving Bedrag Poortersbijdrage 201 I Totaal 210,00 Gelieve het totaalbedrag binnen IA dagen over te maken op één van de onderstaande rekeningen ten name van Stichting Intemationaal Perscentrum Nieuwspoort en onder vermelding van debiteuren- en factuurnummer. ING ABN AMRO S K.V.K. Haaglanden

4 Secretaris-generaal Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (SGBZK)

5 hh,--c^^ix.>s w 0 INTERNATIONAAL PERSCENTRUM V&) Stichting Nieuwspoort Lange Poten CL Den Haag T (+31) F (+31) eu wspoort. n I <1?' Ministerie van Binnenlandse Zaken DCB/BO C J Postbus EA "S-GRAVENHAGE 3GB'^^ FACTUUR Datum Debiteurennr. Factuurnr. 71IOI11608 Omschrijving Bedrag Poortersbijdrage ,00 Totaal 210,00 Gelieve het totaalbedrag binnen 14 dagen over te maken op één van de onderstaande rekeningen ten name van Stichting Internationaal Perscentrum Nieuwspoort cn onder vermelding van debiteuren- en factuurnummer. ING ABNAMRO K.v.K. Haaglanden 4 M 515S9

6 Directeur-generaal Bestuur en Koninkrijksrelaties (dgbk)

7 OGp ^56 7^7 Factuur ivlinisteriê van Binnenlandse Zake.n en Koninkrflkreiatie'. S'inanciële Admfnists'atie T.a,v-. DGBK./CDS Postbus ZOöll 2500 EA OEN HAAG #ll'f '!P"l!"1h^l'f^ Datum 2Z(Q2/2m Debiteurnummer 2Q1QG Factuurftummer Lfdftf. Omschfijvrng Periode Bedra» Oï/üi/<?cxn s/m CofïhibL-tm; pfösoorilfjh Ndrnaatechap J'ifi/JP.OU üilec-fev.'l' u;)ie-7a^( ('io:><ri^-w~i q y\ ikur^. "-L. I'^h"» -K.Liii'c: y- Totaal exclusief %1M ^ Bm 19,u0 % over 605,04 lotv^al EUR "?20.00 Wij ver/^oehen u dexi? factuur bmnen 30 dagen na lactuurdatum te volcioen ond^r vermelding vzin ilebijet.ir- >ït- lachiunrummer' op bankrekenincj Z8-S0.S9.149 t.n.v. FAMO Dv??rr«Jid SNG 2f2M'im'\m BTW ïir. S; -«i2.1,

8 Directeur-Generaal Wonen Bouwen en Integratie

9 PARAFENSTAAT ÏÏLnnmm BDFKyBDFKC Factuurgegevens: Intem ttctuvmr.: Datum AOgisIrBli»; Datum ontvangst Factuur badrag: Factuur datune U > / v/~ Derd» nr IBAN NAW datde: Bxtatn fact nr: Omschr. Fact: ^ NL351NG80000Q6134S ^. NIEUWSPOORT 'STG' i/ LANGE POTEN 10 \ CL DEN ^ SZ BIC INGBNL2A \/ Vas<e opdrachtgefjevens Zaait: Daalp/fVIgnr Rekenplichtiga: Budgethouder GVKA zaait: fileerdere derden: Voorschoi toegestaan: BBV-loegestaan BDFK Nee Ja Nee Nee Representatiekosten 5 PorSG / PorPSG Bestuursondersteuning Kostensoort uit Zaak: 5600 Kostenplaatx uit Zaak: 12Q10Q Kostandiagef uit Zaak; Oorsprongjaar verpl :>3.i!u;.-idii.-.^,<;-: ;T:^ aatüllrigsó'rdórih^i'r» paraaf ënltiatürri j j-gi.:] Oeze factuur Is mogoulk eerder geregistreerd lal meni^j^ tntbmnatlonaal rtnvcehtnuh 1 O NOV zqia SdchtJng Nltuwipoort Langa PoESn 10 2JII CL Om Hu T (*3I) «4 W 40 p (Hl) 070-2iA M 80 wvrtw. n I rw 1 poo r t. n J Minijiorio van VROM ca.v. Financial* Adminlttratle. IPC 820 Zaaknumnnor Postbui EZ S-GRAVENHAGE f07997f4 FACTUUR ca 3 ^ Debiiourennr. F«ujurnr. (M-l II0II079I a«dr«i Poorcenbltdnga 2011 Totaal ,00 ( ^ airr* hot tot«albednf binnon M dafl«fi ov«r t«mnjrtïn 0 y AAn v-tfi ii«ond*«-*««.<nda relcenlngan «on nomo VW) Sttchdnc lncarna<lon««l P«r«<ancrum Nieuwspoort t antimr VArrn«rdlng v«n doblcaur«>n- «n /«ctuumumfnar. AÖN AMftO Si.)/.24.1i3 icvic. Hmlar.rftn 4tlSliS'»

10 INTERNATIONAAL PERSCEr4TRUM 1 O NOV 2Q1Q Stichting Nieuwspoort Lange Poten 10 IS II CL Den Haag T (+31) F (+31) 07O Ministerie van VROM t.a.v. Financiële Administratie, IPC 820 Zaaknummer Ors.^llfgÊ^ D6 \D&\ Postbus S00 EZ 'S-GRAVENHAGE FACTUUR Datum Debiteurennr Factuurnr (0791 Omsctirijving Bedrag Poortersbijdrage Totaal 210,00 Gelieve tiet totaalbedrag binnen 14 dagen over te maken op één van do onderstaande rekeningen ten name van Stichting Internationaal Perscentrum Nieuwspoort en onder vermelding van debiteuren- en factuurnummer. ING dtm ABNAMRO K.v K. H.iaglindïn

11 ^.^ / ^-l-ik '.2.011^ = I^-IU-'/LC/C(. \rl ivvi^f CIC-f > ï3 p /S -^' W i <d.}k '^' '^ '^ "^ " "^^ '*'^"^ «^TRAINING* [öjtjme/systetti -i :: F.ictuuradro»: Minialaria van BInnenlandso Zaken an KoninKti) Financial» Adminisiratia DO V'/WWBureau DG :500 EA S-GIWVENHAGE Specialisten in rirrn? Management FACTUUR Factuurge<j«vQn»; Factuurnummar F ( M o /93 Facnjurdatum: Vervaldatum: Debileumurrmer QTW-nummar. Uw rafarentia; J J!.-J 1 Code Omschrijving Aantal Prt)9/eenh. Korting% Oodrag Business A9 Jaarinhoud 2012 DP Nederiand» Vorzend- / ordeihosten Goadaren Totaal: ,50.'J7.50 3,150,Mt,-ilsrE'7i 1 n öxf?ij!i r;t\al3xi.u>-j'iif B^.' ; l 3CO%l3rW :v.j(t t3,00 ro iiemlin in cum: '.'i Cv) 1,! '» n,~yi hll iii;tj oo ' >..;i'ii'g b I'H ;n 1 I ) )ijon If/il-.n.I.ii.l.i. I / 'Il (1.{41.(1 -,.1..>; : :',.,. -.. n 11. / \ t -ll J '.,.! 1! Ui-irn»! r'l.'-jiiotn 1 -.(«> ;.'.ii ro 11«1.llr lil 1 'IJ.),. -..,,.,.. I 'id 1 u.) 'M.V ( -. Ij, -.< '' nt f..ml (lk ' ; ^'. MC :.l 1.1 ' 'Ml.'- 'li'i >.-e..,ll n...)» ^ -.,T,... ' J.; :..I«1 i Hl.; : :. 1 i'(,1 '. i.ii..i\ ' <:n -...'1 '*' I Ml ''.Il 'M."-" ï

12 3 STEL:<AART Arti'KeInr. Omsciirijving _ Aantal Prijs per stuk Totaal Jaarinhoud Business Systeem A f Inlioud uitneembare Planmaster "%^ roiaal bedrag isjp III bio'.!ei:.?is invullen) Adresgegevens Bedri! a.v Functie Tölefoon Factuuradres Suaat / Postbus Postcode/Plaats Land BTW nummer' Lj privé ^ zakelijk klantnummer- I! L i. i ^ '^'i^ ministerie. var\?annenlcindse. Zal/m e.n Koninla:ilkifi^.it.iss^ Directóoui r Cïereraal L_J privé ^ zakelijk GSM: Vh :vx'-; Afleveradres Straat/ Postbus Postcode/Plaats Land pnve is zakelijk Betaalwijze Kaartnummer Validatiecode.aam kaarthouder Adres kaarthouder Datum Q factuur vooraf ' ; American Express n per factuur'* '") Eurocard Handtekening. Ven/aidatum: rjper creditcard r^.visa Stuur de/e b>35ielkaart ongefrankeerd naar Time/system of fax naar: ML+31 (0) /BE+32 (0) Voor meer.nfomiatie kunt u bellen met: NL +31 (0) / BE +32 (0) Of <ituuf een e-maiibericht naar. of -Alle pn zen zijn exclusief verzendkosten en BV-N ' Voor bedrijven die zijn gevestigd buiten NecJerland " Alleen mogelijk bij bedrijven. Het factuur- en afiever,idres dienen gelijk te zijn (rn.u.v. postbusnummers) HJ Tirre/systerj Kijk ook op onze site: v/ww.timesystem.nl of: ;,-*':,] iv-.'ii ct-,sr- ^^ I r r<? Ss O -- 3 "5 CL _0 ^ O. o ^ -^ ^ V.->^^ f^ (t> rr- S ^ 4 ^5 S 3 ^ V^^i- 2

Wijziging zorgovereenkomst met een zorginstelling

Wijziging zorgovereenkomst met een zorginstelling ag vink aan dinsdag vink aan woensdag vink aan donderdag vink aan vrijdag vink aan zaterdag vink aan zondag Servicecentrum PGB Wijziging zorgovereenkomst met een Met dit formulier kunt u wijzigingen in

Nadere informatie

Alles over Traject Vrij. Het nieuwe Maand- of Jaartrajectabonnement

Alles over Traject Vrij. Het nieuwe Maand- of Jaartrajectabonnement Alles over Traject Vrij Het nieuwe Maand- of Jaartrajectabonnement Omdat NS overstapt op de OV-chipkaart, bieden wij vanaf 9 juli het Maand- of Jaartrajectabonnement niet meer aan. Er is een alternatief

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor (her)certificatie (DNV) en (her)registratie (SCVM) Makelaar/Taxateur Onroerende Zaken Woningen Kamer WONINGEN

Aanvraagformulier voor (her)certificatie (DNV) en (her)registratie (SCVM) Makelaar/Taxateur Onroerende Zaken Woningen Kamer WONINGEN Persoonsgegevens (Privé) Naam Aanvraagformulier voor (her)certificatie (DNV) en (her)registratie (SCVM) Makelaar/Taxateur Onroerende Zaken Woningen Kamer WONINGEN :.... m/v Voorletters :.. Geboortedatum:.

Nadere informatie

*050441201* Verzoek Teruggaaf energiebelasting en opslag duurzame energie. Belastingdienst. Voor instellingen. Waarom dit formulier?

*050441201* Verzoek Teruggaaf energiebelasting en opslag duurzame energie. Belastingdienst. Voor instellingen. Waarom dit formulier? Belastingdienst Verzoek Teruggaaf energiebelasting en opslag duurzame energie Voor instellingen Waarom dit formulier? Met dit formulier kunt u als instelling teruggaaf vragen van 50% van de energiebelasting

Nadere informatie

Wijziging zorgovereenkomst met een zorgverlener

Wijziging zorgovereenkomst met een zorgverlener vink aan het ag vink aan dinsdag vink aan woensdag vink aan donderdag vink aan vrijdag vink aan zaterdag vink aan zondag Servicecentrum PGB Wijziging zorgovereenkomst met een zorgverlener Met dit formulier

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Algemene voorwaarden HRM Academy - 2013-2014

Algemene Voorwaarden. Algemene voorwaarden HRM Academy - 2013-2014 Algemene Voorwaarden Algemene voorwaarden HRM Academy - 2013-2014 Artikel 1: In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. cursist : degene die aan het onderwijs, de training of de opleiding waarvoor

Nadere informatie

Toelichting bij het verzoek om teruggaaf btw uit andere EU-landen

Toelichting bij het verzoek om teruggaaf btw uit andere EU-landen Toelichting bij het verzoek om teruggaaf btw uit andere EU-landen Inhoud 1 Algemene informatie 3 2 Introductie 4 3 Aan de slag 5 3.1 Inloggen 5 3.2 Instellingen beheerder 7 4 Het verzoek om teruggaaf van

Nadere informatie

BASISREGELING INVOER LEVENDE RUNDEREN UIT ZWITSERLAND

BASISREGELING INVOER LEVENDE RUNDEREN UIT ZWITSERLAND Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Afdeling Marktordening Louis Braillelaan 80 2719 EK Zoetermeer Postbus 692 2700 AR Zoetermeer www.rvo.nl BASISREGELING INVOER

Nadere informatie

Aangifte van vrijwilligerswerk voor een niet-commerciële organisatie

Aangifte van vrijwilligerswerk voor een niet-commerciële organisatie Aangifte van vrijwilligerswerk voor een niet-commerciële organisatie Waarom deze aangifte? U bent werkloze of werkloze met bedrijfstoeslag (voorheen bruggepensioneerde) en u wenst vrijwilligerswerk te

Nadere informatie

AFSLUITING BROUWERSHAVENSE GAT

AFSLUITING BROUWERSHAVENSE GAT AFSLUITING BROUWERSHAVENSE GAT DEEL II ZUIDELIJK SLUITGAT RAPPORT MODELONDERZOEK BIBLIOTHEEK Stanst Weg- en Waterbouwkunde Postbus 5044, 2600 GA DELFT WATERLOOPKUNDIG LABORATORIUM DELFT M675-2 Vlfcpr d.2

Nadere informatie

BASISREGELING INVOER VAN GEDROOGD RUNDVLEES ZONDER BEEN UIT ZWITSERLAND

BASISREGELING INVOER VAN GEDROOGD RUNDVLEES ZONDER BEEN UIT ZWITSERLAND Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Afdeling Marktordening Prinses Beatrixlaan 2 2595 AL Den Haag Postbus 93119 2509 AC Den Haag www.rvo.nl T 088-0424242 BASISREGELING

Nadere informatie

Aangifte ongeval met derden - gemeen recht

Aangifte ongeval met derden - gemeen recht Aangifte ongeval met derden - gemeen recht aangifte burgerrechtelijke aansprakelijkheid gezin of bedrijf aangifte Defendo in het kader van een ongeval gezin of bedrijf kantoor polisnummer polisnummers

Nadere informatie

Privé Pakket aanvraag

Privé Pakket aanvraag Privé Pakket aanvraag intermediair intermediairnummer 001 4312(0106)a adresgegevens intermediair Privé Pakket aanvraag  1. aanvraag betreft nieuwe verzekering voor 5 jaar 3 jaar (3% toeslag) 1 jaar doorlopend

Nadere informatie

Starten met Twinfi eld. Twinfi eld Online Boekhouden. www.twinfi eld.nl. Starten met Twinfi eld

Starten met Twinfi eld. Twinfi eld Online Boekhouden. www.twinfi eld.nl. Starten met Twinfi eld Starten met Twinfi eld Twinfi eld Online Boekhouden 1 Starten met Twinfi eld www.twinfi eld.nl Belangrijk bericht Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden 085-4011 069 www.creativeict. www.creativeict.nl Creative ICT Bultsweg 90 7532 XJ Enschede info@creativeict.nl www.creativeict.nl KvK 08221000 BTW NL 203920429 B01 ABN AMRO 44.38.64.314

Nadere informatie

Meldingsformulier waterkering: uitvoeren van grondmechanisch onderzoek

Meldingsformulier waterkering: uitvoeren van grondmechanisch onderzoek Meldingsformulier waterkering: uitvoeren van grondmechanisch onderzoek Het uitvoeren van grondmechanisch onderzoek in een waterkering of de bijbehorende beschermingszones moet tenminste 4 weken voor aanvang

Nadere informatie

Bulletin des Adjudications. Bulletin der Aanbestedingen. Bulletin Nr 2015-101 Van 11 april 2015. Bulletin No 2015-101 Du 11 avril 2015

Bulletin des Adjudications. Bulletin der Aanbestedingen. Bulletin Nr 2015-101 Van 11 april 2015. Bulletin No 2015-101 Du 11 avril 2015 Bulletin der Aanbestedingen Publicaties van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O - Wetstraat, 51 - B-1040 Brussel +32 27905200 e.proc@publicprocurement.be www.publicprocurement.be Bulletin des Adjudications

Nadere informatie

Vragen? Kijk op www.kvk.nl of bel de Kamer van Koophandel als u nog vragen heeft. Bijvoorbeeld over het invullen van dit formulier.

Vragen? Kijk op www.kvk.nl of bel de Kamer van Koophandel als u nog vragen heeft. Bijvoorbeeld over het invullen van dit formulier. 18 Aanvulling op andere handelsregisterformulieren print wis Waarom dit formulier? Dit formulier gebruikt u wanneer de inschrijvings- of wijzigingsformulieren onvoldoende ruimte bieden om de gevraagde

Nadere informatie

Zorgovereenkomst met een partner of familielid

Zorgovereenkomst met een partner of familielid vink aan ja vink aan ja, vink aan ja, vink aan nee vink aan voogd vink aan bewindvoerder aan curator aan man Servicecentrum PGB Zorgovereenkomst met een partner of familielid Dit is een zorgovereenkomst

Nadere informatie

Zorgovereenkomst met een partner of familielid

Zorgovereenkomst met een partner of familielid vink aan ja vink aan ja, vink aan ja, vink aan nee vink aan voogd vink aan bewindvoerder aan curator aan man Servicecentrum PGB Zorgovereenkomst met een partner of familielid Dit is een zorgovereenkomst

Nadere informatie

Voorwaarden Pensioenaanvulling met variabele rente

Voorwaarden Pensioenaanvulling met variabele rente Voorwaarden Pensioenaanvulling met variabele rente Inhoudsopgave Begrippenlijst Algemene informatie 1. Wat is de Pensioenaanvulling met variabele rente (in het kort)? 2. Voor wie is de Pensioenaanvulling

Nadere informatie

9 GOEDE REDENEN OM LID TE WORDEN

9 GOEDE REDENEN OM LID TE WORDEN WORD NU ZZP-LID! 9 GOEDE REDENEN OM LID TE WORDEN Speciaal voor zzp'ers hebben wij een uitgebreid informatie- en dienstenpakket. 1 PERSOONLIJK ADVIES Wij steunen u om als zzp'er goed uw werk te doen. Onze

Nadere informatie

Klantenovereenkomst Maatschappen. Exemplaar terug te sturen aan BinckBank met de portvrije envelop

Klantenovereenkomst Maatschappen. Exemplaar terug te sturen aan BinckBank met de portvrije envelop Klantenovereenkomst Maatschappen Exemplaar terug te sturen aan BinckBank met de portvrije envelop Klantenovereenkomst Maatschappen Door een rekening te openen bij BinckBank zijn alle vennoten van de maatschap

Nadere informatie

AANVRAAG OM KRAAMGELD (Model E)

AANVRAAG OM KRAAMGELD (Model E) Terug te sturen naar: PB 10020 1070 ANDERLECHT Ons kenmerk: Dossierbeheerder: Telefoon: 02 643 18 11 E-mail: infokbaf@attentia.be AANVRAAG OM KRAAMGELD (Model E) Met dit formulier kunt u kraamgeld aanvragen

Nadere informatie

Vergunningaanvraag voor het leveren van elektriciteit en/of gas aan kleinverbruikers. Aanvraagformulier Versie 5.0

Vergunningaanvraag voor het leveren van elektriciteit en/of gas aan kleinverbruikers. Aanvraagformulier Versie 5.0 Vergunningaanvraag voor het leveren van elektriciteit en/of gas aan kleinverbruikers 1/22 Aanvraagformulier Versie 5.0 Met dit formulier kan een vergunning voor het leveren van elektriciteit en/of gas

Nadere informatie

U bent openbare aanbieder......wat betekent dat voor u?

U bent openbare aanbieder......wat betekent dat voor u? U bent openbare aanbieder......wat betekent dat voor u? Waarom krijgt u deze folder? Uw onderneming is bij ons geregistreerd als aanbieder van openbare elektronische communicatieactiviteiten. Daarom moet

Nadere informatie

Melding omstandigheden die kunnen leiden tot intrekking van Certificaten - v1.10

Melding omstandigheden die kunnen leiden tot intrekking van Certificaten - v1.10 Melding omstandigheden die kunnen leiden tot intrekking van Certificaten - v1.10 Domein Organisatie KPN Lokale Overheid Maanplein 110 2516 CK Den Haag Postbus 19535 2500 CM Den Haag T +31 703436900 kpnlokaleoverheid.nl

Nadere informatie

OPLEIDING TOT WKS-COACH

OPLEIDING TOT WKS-COACH AKS trainingen www.kleineschaars.com OPLEIDING TOT WKS-COACH Elk jaar starten we trainingen voor mensen die als WKS-coach in de eigen organisatie de taak krijgen om de implementatie van het model van Willem

Nadere informatie

Melding Gebruik rijkswaterstaatwerken Inbrengen of onttrekken van water aan rijkswater

Melding Gebruik rijkswaterstaatwerken Inbrengen of onttrekken van water aan rijkswater Melding Gebruik rijkswaterstaatwerken Inbrengen of onttrekken van water aan rijkswater Melding 2 van 6 Introductie Inleiding Met dit formulier kunt u een melding doen voor: - het gebruik van rijkswaterstaatswerken

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument. Informatiewijzer Diensten en Beloning

Dienstverleningsdocument. Informatiewijzer Diensten en Beloning Dienstverleningsdocument Informatiewijzer Diensten en Beloning Inleiding In ons dienstverleningsdocument proberen wij u een zo goed mogelijk inzicht te geven waar onze dienstverlening in zijn algemeenheid

Nadere informatie