Wat wil jij dat er echt verandert? onderzoek naar verandering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wat wil jij dat er echt verandert? onderzoek naar verandering"

Transcriptie

1 Wat wil jij dat er echt verandert? onderzoek naar verandering voor BNP Paribas B12115, juni 2010 Wat wil jij dat er echt verandert? 1/ pag.

2 Copyright 2010 Blauw Research bv Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit rapport mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Blauw Research. Dit rapport is geleverd onder de leveringsvoorwaarden van de MOA. All rights are reserved. Nothing from this report may be copied, saved in an authorised data bank or be made public in any form, whether it be electronically, mechanically or through photocopies without prior consent from Blauw Research. This report has been created following MOA conditions. Wat wil jij dat er echt verandert? 2/ pag.

3 Voorwoord Elke Nederlander heeft een idee welke veranderingen hij of zij graag zou willen zien in Nederland. In dit rapport worden de uitkomsten van het onderzoek beschreven over verandering en veranderingsbereidheid in Nederland. BNP Paribas is de bank voor een veranderende wereld. Om deze reden wil de bank graag inzicht krijgen in hoe veranderingsgezind Nederland is. Wij wensen u veel leesplezier en een succesvol gebruik van de resultaten toe. Rotterdam, mei 2010 Project team: Björn Terlouw, Project Manager Jos Vink, Managing Partner Legenda Ter verduidelijking van de onderzoeksresultaten worden in dit rapport belangrijke of opmerkelijke resultaten toegelicht aan de hand van pictogrammen. Betekenis van de pictogrammen: Resultaten naar geslacht Resultaten naar leeftijd Resultaten naar opleiding Resultaten naar provincie Aanvulling Blauw Research Wat wil jij dat er echt verandert? 3/ pag.

4 Hoofdstuk I: Kort & Krachtig Wat wil jij dat er echt verandert? 4/ pag.

5 1 Kort & Krachtig 1.1 Achtergrond & onderzoeksdoelstelling BNP Paribas is de bank of a changing world en wil om deze reden inzicht verkrijgen in de veranderingsbereidheid van Nederlanders. De hoofddoelstelling van het onderzoek is : Het onderzoek moet inzichten opleveren over kennis en houding ten opzichte van verandering en veranderingsbereidheid. In het onderzoek zijn verschillende thema s en onderwerpen aan de orde gekomen die volgens BNP Paribas van belang zijn. Op de volgende sheet worden de conclusies van het onderzoek beschreven. Wat wil jij dat er echt verandert? 5/ pag.

6 1 Kort & Krachtig 1.2 Conclusies Nederland verwacht de meeste verandering op het gebied van kosten voor de zorg en het dagelijks leven Veranderingen die betrekking hebben op de portemonnee van Nederlanders (zoals kosten van de zorg en het dagelijks leven) worden het meest verwacht, het meest belangrijk gevonden en uiteraard als negatief ervaren. Nederlanders maken zich het meeste zorgen over de kosten. Nederlanders hechten ook veel belang aan de omgang met anderen, maar verwachten dat dit in de toekomst steeds individualistischer zal worden. Nederlanders staan open voor verandering Op basis van enkele stellingen is de veranderingbereidheid berekend voor de gemiddelde Nederlander. Hieruit blijkt dat Nederlanders open staan voor verandering. Ze zien daarbij vaak de noodzaak in van een verandering en geloven dat verandering over het algemeen tot een verbetering leidt. Van alle voorgelegde mogelijke veranderingen zou Nederland het liefst zien dat de regering haar volle aandacht richt op het verbeteren van de economie. Ook willen Nederlanders dat de welvaart een betere verdeling krijgt. De meest gewenste veranderingen hebben, net als de meest verwachte veranderingen, betrekking op de financiële situatie. Wat wil jij dat er echt verandert? 6/ pag.

7 Hoofdstuk II: Verandering Wat wil jij dat er echt verandert? 7/ pag.

8 Kosten van zorg en dagelijks leven gaan sterk veranderen volgens de Nederlanders. 2 Verandering 2.1 Mate van verandering Mate van verandering (1) de kosten van de zorg de kosten van het dagelijks leven financiële zekerheden mogelijkheden van de techniek techniek en innovatie de stabiliteit van het financiele stelsel manier van communiceren, bijv. sociale media de mogelijkheden in de zorg de rol van China en India in technologie vervaging van waarden en normen indivualisering van de samenleving afh. van onze economie van wereldeconomie het tempo waarin geleefd wordt manier waarop we met elkaar omgaan sterk veranderen geen verandering 55% 42% 39% 37% 32% 35% 34% 35% 28% 28% 26% 37% 48% 50% 54% 46% 45% 50% 16% 17% 19% 21% 22% 24% 0% 40% 60% 80% 100% enigzins veranderen niet van toepassing n=1113 Mate van verandering (2) Nederlanders verwachten de meeste verplaatsen van werk naar de lage lonen landen stabiliteit van regeringen de stress die het leven met zich meebrengt vertrouwen in de politiek individualisme in de politiek de rol van de Westerse wereld in technologie de diversiteit in de politiek de aandacht die we voor elkaar hebben de gemiddelde levensduur verandering Europa van werelddeel naar eenheid de tijd die we besteden aan onze familie stabiliteit van liefdesrelaties de tijd die we besteden aan onze vrienden sterk veranderen geen verandering 26% 27% 24% 23% 23% 48% 46% 46% 37% 48% 55% 46% 46% 53% 45% 41% 37% 39% 24% 28% 27% 26% 27% 29% 34% 36% 45% 45% 0% 40% 60% 80% 100% enigzins veranderen niet van toepassing n= verandering ten aanzien van de kosten van verschillende zaken. De kosten van de zorg, van het dagelijks leven en daarmee samenhangend de mate van financiële zekerheid ziet bijna elke Nederlander in de toekomst wel veranderen. De onderwerpen die meer in de persoonlijke sociale levenssfeer zitten (zoals de tijd voor familie en vrienden, stabiliteit van liefdesrelaties) veranderen volgens bijna de helft van de Nederlanders niet. Wat wel vaker verandert is de manier waarop we met als Nederlanders met elkaar omgaan, dit wordt volgens bijna 8 op de 10 Nederlanders steeds individualistischer. Hoe ouder de Nederlander, des te meer veranderingen verwachten zij op technologisch en financieel gebied. Vraagstelling: Hieronder volgen een aantal onderwerpen. Welke van deze onderwerpen ziet u nu en in de komende tijd veranderen? Wat wil jij dat er echt verandert? 8/ pag.

9 Nederlanders staan positief ten opzichte van technologische ontwikkelingen. 2 Verandering 2.2 Attitude thema s Attitude verandering (1) mogelijkheden van de techniek (n=980) techniek en innovatie (n=958) de gemiddelde levensduur (n=722) de rol van de Westerse wereld in technologie (n=779) manier van communiceren, bijv. sociale media (n=909) de rol van China en India in technologie (n=896) de mogelijkheden in de zorg (n=927) verandering Europa van werelddeel naar eenheid (n=657) de diversiteit in de politiek (n=775) de tijd die we besteden aan onze familie (n=587) de tijd die we besteden aan onze vrienden (n=565) stabiliteit van liefdesrelaties (n=551) de aandacht die we voor elkaar hebben (n=727) de stabiliteit van het financiele stelsel (n=952) zeer positief niet positief, niet negatief zeer negatief 37% 30% 31% 27% 23% 22% 21% 50% 60% 58% 21% 39% 38% 38% 35% 39% 32% 46% 32% 23% 45% 17% 48% 35% 35% 39% 38% 44% 16% 53% 0% 40% 60% 80% 100% positief negatief Attitude verandering (2) manier waarop we met elkaar omgaan (n=827) afh. van onze economie van wereldeconomie (n=856) individualisme in de politiek (n=797) stabiliteit van regeringen (n=831) vertrouwen in de politiek (n=789) verplaatsen van werk naar lage lonen landen (n=836) het tempo waarin geleefd wordt (n=847) indivualisering van de samenleving (n=860) de kosten van de zorg (n=1027) financiële zekerheden (n=998) de kosten van het dagelijks leven (n=1018) de stress die het leven met zich meebrengt (n=779) vervaging van waarden en normen (n=897) zeer positief niet positief, niet negatief zeer negatief 30% 34% 32% 27% 21% 55% 47% 45% 46% 52% 50% 48% 56% 60% 53% 50% 53% 59% 22% 18% 29% 21% 17% 29% 0% 40% 60% 80% 100% positief negatief Nederlanders staan het vaakst positief ten aanzien van de veranderingen die te maken hebben met techniek en innovatie. Zowel de mogelijkheden, techniek en innovatie in het algemeen en de rol van de Westerse wereld in technologie worden als positief ervaren. Naast deze technologische ontwikkelingen is men ook positief over de stijging van de gemiddelde levensduur. De kosten van de zorg gaan volgens de meeste Nederlanders veranderen. Uiteraard wordt dit niet als positief ervaren, aangezien de kosten zullen gaan stijgen. Tevens zijn de meningen sterk verdeeld over de toegenomen mogelijkheden in de zorg. Bijna de helft is negatief over de toegenomen mogelijkheden. Hoewel oudere mensen de meeste veranderingen verwachten, staan jongeren het vaakst positief tegenover veranderingen op met name politiek, technologisch en financieel gebied. Vraagstelling: Hieronder staan de gebieden welke u nu en in de komende tijd ziet veranderen. In hoeverre vindt u deze veranderingen positief dan wel negatief? Wat wil jij dat er echt verandert? 9/ pag.

10 Ondanks positieve houding over technologische ontwikkelingen, is het voor veel Nederlanders zelf nog niet belangrijk. 2 Verandering 2.3 Belang verandering Belang verandering (1) de kosten van het dagelijks leven (n=1018) de kosten van de zorg (n=1027) de aandacht die we voor elkaar hebben (n=727) manier waarop we met elkaar omgaan (n=827) financiële zekerheden (n=998) de mogelijkheden in de zorg (n=927) de stabiliteit van het financiele stelsel (n=952) vervaging van waarden en normen (n=897) de tijd die we besteden aan onze vrienden (n=565) de tijd die we besteden aan onze familie (n=587) de stress die het leven met zich meebrengt (n=779) het tempo waarin geleefd wordt (n=847) indivualisering van de samenleving (n=860) mogelijkheden van de techniek (n=980) 32% 37% 31% 32% 32% 30% 26% 34% 23% 18% 48% 45% 48% 50% 55% 50% 52% 50% 50% 51% 55% 44% 55% 53% 17% 17% 16% 18% 30% 30% 34% 0% 40% 60% 80% 100% zeer belangrijk belangrijk niet belangrijk, niet onbelangrijk onbelangrijk zeer onbelangrijk Belang verandering (2) stabiliteit van liefdesrelaties (n=551) stabiliteit van regeringen (n=831) de gemiddelde levensduur (n=722) techniek en innovatie (n=958) vertrouwen in de politiek (n=789) rol van Westerse wereld in technologie (n=779) afh.van onze economie van wereldeconomie (n=856) de diversiteit in de politiek (n=775) verandering Europa werelddeel naar eenheid (n=657) de rol van China en India in technologie (n=896) individualisme in de politiek (n=797) verplaatsen van werk naar lage lonen landen (n=836) manier van communiceren, bijv. sociale media (n=909) 22% 16% 39% 46% 45% 16% 43% 39% 43% 37% 38% 31% 29% 26% 27% 32% 34% 44% 43% 42% 43% 45% 45% 17% 18% zeer belangrijk 0% 40% 60% 80% 100% belangrijk niet belangrijk, niet onbelangrijk onbelangrijk zeer onbelangrijk Het is in tijden van crisis niet verwonderlijk dat Nederlanders met name de veranderingen die dichtbij henzelf liggen als het belangrijkst worden gezien. Naast de kosten voor levensonderhoud en zorg is het wel opmerkelijk dat de omgang met andere mensen als heel belangrijk wordt gezien. Deze veranderingen worden door de helft van de Nederlanders als duidelijk negatief ervaren, maar hebben voor een grotere groep een belangrijke invloed. Ondanks de positieve houding tegenover de technologische ontwikkelingen, is dit voor Nederlanders zelf (nog) niet heel belangrijk. Financiële zekerheiden en de stabiliteit van het financiële stelsel zijn voor mensen boven de 35 een stuk belangrijker dan voor jongeren. Ook de gemiddelde levensduur en de kosten van de zorg zijn voor jongeren minder relevant. Met name de 50+ ers zien dit als belangrijke verandering. 50+ ers vinden de vervaging van waarden en normen en de tijd die we besteden aan familie ook belangrijker dan jongere Nederlanders. Vraagstelling: Kunt u aangeven in hoeverre deze verandering voor u van belang is of wordt? Wat wil jij dat er echt verandert? 10/ pag.

11 Stijgende kosten van de zorg baart de Nederlander het meest zorgen. 2 Verandering 2.4 Zorgen over veranderingen Zorgen over verandering (1) de kosten van de zorg de kosten van het dagelijks leven financiële zekerheden 54% 62% 68% Zorgen over verandering (2) de tijd die we besteden aan onze familie de tijd die we besteden aan onze vrienden individualisme in de politiek 13% 13% 12% Nederlanders verwachten de grootste veranderingen in de stijgende kosten van de zorg. Dit is ook het vaakst een punt van zorg, tezamen met de stijgende kosten van het levensonderhoud. Die stijgende kosten zullen waarschijnlijk ook onder andere de oorzaak zijn van de zorg over financiële zekerheden. vervaging van waarden en normen de stabiliteit van het financiele stelsel manier waarop we met elkaar omgaan de stress die het leven met zich meebrengt de mogelijkheden in de zorg de aandacht die we voor elkaar hebben indivualisering van de samenleving 53% 41% 40% 31% 29% 28% 27% verandering Europa van werelddeel naar eenheid stabiliteit van liefdesrelaties manier van communiceren, bijv. sociale media de rol van China en India in technologie de diversiteit in de politiek de gemiddelde levensduur de rol van de Westerse wereld in technologie 10% 10% 9% 8% 7% 5% 3% Hoe ouder de Nederlanders, des te meer zorgen maken zij zich over verschillende ontwikkelingen. Mensen boven de 50 maken zich zorgen over gemiddeld bijna 8 van nevenstaande punten. Mensen onder de 35 maar over ruim 5. Alleen ten aanzien van sociale omgangsvormen en de tijd die men heeft voor de omgeving maken jongeren zich even vaak zorgen als ouderen. Hoewel dit wel belangrijke onderwerpen zijn, verwachten Nederlanders hierover niet vaak grote veranderingen. het tempo waarin geleefd wordt 26% mogelijkheden van de techniek 2% vertrouwen in de politiek techniek en innovatie 2% stabiliteit van regeringen 22% anders 3% verplaatsen van werk naar de lage lonen landen afh. van onze economie van wereldeconomie 22% geen van bovenstaande weet niet 3% 2% Vraagstelling: Over welke van onderstaande veranderingen maakt u zich zorgen? Meerdere antwoorden mogelijk. 0% 40% 60% 80% n=1113 0% 40% 60% 80% n=1113 Wat wil jij dat er echt verandert? 11/ pag.

12 Politiek verantwoordelijk voor financiële zekerheid en stabiliteit van het financiële stelsel. 2 Verandering 2.5 Bemoeienis derden Bemoeienis derden met veranderingen (1) Stabiliteit van regeringen De diversiteit in de politiek Vervaging van waarden en normen De kosten van de zorg De stabiliteit van het financiele stelsel De manier waarop we met elkaar omgaan Financiële zekerheden Individualisme in de politiek Techniek en innovatie vertrouwen in de politiek Mogelijkheden van de techniek De aandacht die we voor elkaar hebben Verandering Europa van werelddeel naar eenheid De mogelijkheden in de zorg 89% 86% 85% 85% 85% 84% 84% 84% 82% 82% 81% 81% 80% 79% 30% 50% 70% 90% Bemoeienis derden met veranderingen (2) De politiek is voor de meeste Afh. van onze economie van wereldeconomie Indivualisering van de samenleving De rol van de Westerse wereld in technologie De kosten van het dagelijks leven Verplaatsen van werk naar de lage lonen landen De tijd die we besteden aan onze vrienden De tijd die we besteden aan onze familie Het tempo waarin geleefd wordt Stabiliteit van liefdesrelaties De rol van China en India in technologie manier van communiceren, bijv. sociale media De stress die het leven met zich meebrengt De gemiddelde levensduur 37% 61% 59% 57% 56% 55% 77% 75% 73% 73% 69% 68% 66% 30% 50% 70% 90% onderwerpen verantwoordelijk volgens de Nederlanders. Uiteraard zijn het met name de politieke onderwerpen waar de politiek voor verantwoordelijk is. Ook de stabiliteit van het financiële stelsel en de financiële zekerheden vindt men de verantwoordelijkheid van de politiek. De manier waarop mensen met elkaar omgaan en de aandacht die mensen voor elkaar hebben, zijn volgens een ruime meerderheid van Nederland de verantwoordelijkheid van de burgers zelf. Slechts een minderheid vindt het (ook) een politieke verantwoordelijkheid. Vraagstelling: Hieronder staan nogmaals de gebieden welke u nu en in de komende tijd graag ziet veranderen / u graag anders zou willen zien. Kunt u aangeven wie of wat naar uw mening verantwoordelijk is voor en actie zou moeten ondernemen om deze veranderingen in goede banen te leiden? Meerdere personen of instanties kunnen een bijdrage leveren per verandering. De politiek Ikzelf n=1113 Alle burgers moeten hun eigen steentje bijdragen Het bedrijfsleven n=1113 Wat wil jij dat er echt verandert? 12/ pag.

13 Kosten van de zorg zullen verbeteren door meer bemoeienis van derden. 2 Verandering 2.6 Positieve invloed derden Positieve invloed derden Positieve invloed derden de kosten van de zorg de kosten van het dagelijks leven vervaging van waarden en normen financiële zekerheden de stabiliteit van het financiele stelsel de mogelijkheden in de zorg manier waarop we met elkaar omgaan techniek en innovatie 26% 24% 23% 23% 23% 21% 18% indivualisering van de samenleving de diversiteit in de politiek de tijd die we besteden aan onze familie de stress die het leven met zich meebrengt verplaatsen van werk naar de lage lonen landen de rol van de Westerse wereld in technologie manier van communiceren, bijv. sociale media verandering Europa van werelddeel naar eenheid individualisme in de politiek 12% 11% 11% 10% 10% 9% 9% 9% 9% De kosten van de zorg zijn een belangrijk punt voor veel Nederlanders. Meer bemoeienis zal zorgen voor verbetering van de veranderingen die men verwacht in de kosten van de zorg. Hieruit kan worden afgeleid dat men verwacht dat de verandering omtrent de kosten van de zorg kan worden gekeerd door bemoeienis van anderen. stabiliteit van regeringen vertrouwen in de politiek de aandacht die we voor elkaar hebben 17% 16% 16% de tijd die we besteden aan onze vrienden de rol van China en India in technologie de gemiddelde levensduur 7% 7% 5% Afh. van onze economie van wereldeconomie het tempo waarin geleefd wordt mogelijkheden van de techniek 13% 12% stabiliteit van liefdesrelaties geen van bovenstaande weet niet 4% 5% Vraagstelling: Welke van onderstaande veranderingen zullen door bemoeienis van burgers, overheid of het bedrijfsleven juist leiden tot een betere situatie? Meerdere antwoorden mogelijk. 0% 10% 30% n=1096 0% 10% 30% n=1096 Wat wil jij dat er echt verandert? 13/ pag.

14 Hoofdstuk III: Change index Wat wil jij dat er echt verandert? 14/ pag.

15 Nederlanders willen het liefst dat de regering zich richt op het verbeteren van de economie en dat de welvaart beter wordt verdeeld. Top 5 verandering 3 Change index 3.1 Top 5 veranderingen Een aanzienlijk deel van de Nederlanders wil dat de politiek minder om personen gaat, hun sociale leven niet verandert door sociale media en zouden graag online stemmen. De regering moet al haar aandacht besteden aan het verbeteren van de economie. 68% Vrouwen willen vaker dan mannen dat de welvaart beter wordt verdeeld. De welvaart in Nederland moet beter verdeeld worden. 65% Mannen willen vaker online stemmen en dat de politiek minder om personen gaat dan vrouwen. Ouderen (>50 jaar) willen vaker dat hun sociale leven niet verandert door sociale media dan jongeren (<30 jaar). Ik wil dat de politiek minder om personen gaat. Ik wil liever niet dat mijn sociale leven verandert door sociale media. Ik zou graag online mijn politieke stem willen uitbengen (bijv.vanuit huis via een beveiligde website met gebruik van mijn persoonlijk Digi-d code). 57% 56% 55% Jongeren vinden minder vaak dat de welvaart in Nederland beter verdeeld moet worden dan oudere Nederlanders en Nederlanders van middelbare leeftijd. Jongeren zijn ook minder begaan met de economie dan de oudere en middelbare Nederlanders. Hoger opgeleiden willen vaker dat de politiek minder om personen gaat dan de midden en laag opgeleiden. De laag en midden opgeleiden vinden vaker dat de welvaart beter moet worden verdeeld in Nederland. 0% 10% 30% 40% 50% 60% 70% 80% (zeer) mee eens n=1113 Vraagstelling: Hieronder staat een aantal stellingen. Kunt u aangeven in welke mate u het met deze stellingen eens bent? Wat wil jij dat er echt verandert? 15/ pag.

16 Merendeel van de Nederlanders vindt dat verandering leidt tot verbetering en ziet de noodzaak ervan in. Verandering kun je vaak omzetten naar verbetering. Veranderingen, op welk gebied dan ook, zijn noodzakelijk. Bij nieuwe dingen wacht ik altijd eerst af welke ervaringen anderen ermee hebben. Over sommige technische ontwikkelingen maak ik mij zorgen. De techniek ontwikkelt zich zo snel dat ik het niet bij kan houden. Veranderingen zijn in het begin even wennen, daarna is het meestal beter dan het was. Als er iets in mijn omgeving gaat veranderen, probeer ik me daar vaak mee te bemoeien. Mijn sociaal leven is verbeterd door social media. Ik volg technologische innovaties op de voet en doe hieraan mee. Als er iets nieuws is, wil ik het altijd meteen proberen. Stellingen over verandering 7% 18% 39% 30% 31% 47% 44% 40% 40% 36% 46% 38% 36% 51% 39% 41% 37% 32% 36% 21% 23% 28% 10% 14% 9% 9% 10% 3 Change index 3.2 Stellingen over verandering De helft van de Nederlanders kan zich niet vinden in de stelling dat vroeger alles beter was. Ook vindt de helft zichzelf niet huiverig staan ten opzichte van veranderingen. Vroeger was alles beter. 10% 35% 38% 13% Ik sta huiverig ten opzichte van veranderingen. 9% 40% 41% 7% 0% 40% 60% 80% 100% zeer mee eens mee eens niet mee eens niet mee oneens mee oneens zeer mee oneens n=1113 Vraagstelling: Hieronder staat een aantal stellingen. Kunt u aangeven in welke mate u het met deze stellingen eens bent? Wat wil jij dat er echt verandert? 16/ pag.

17 De gemiddelde Nederlander is veranderingsgezind. 3 Change index 3.3 Change index 58 Op basis van een statistische analyse is vastgesteld welke stellingen de meeste invloed hebben op de bereidheid tot verandering. De scores op deze stellingen leiden tot een getal op een schaal van 1 tot 100 voor wat betreft veranderingsbereidheid. Op dit moment geeft de Change index aan dat de gemiddelde Nederlander een veranderingsgezindheid score heeft van 58. Geslacht Vrouw Man Opleiding Hoog Midden Laag Mannen zijn meer veranderingsbereid dan vrouwen. Hoog opgeleiden zijn het meer bereidt tot verandering dan de midden en laag opgeleiden. 1=helemaal niet veranderingsgezind 100=zeer veranderingsgezind Wat wil jij dat er echt verandert? 17/ pag.

18 Bijlage verantwoording Inleiding In deze verantwoording komen het doel, de doelgroep, de methode, het veldwerk, de dataverwerking en de rapportage van het onderzoek aan de orde. Het biedt de lezer inzicht in de wijze waarop het onderzoek is uitgevoerd. Doel en doelgroep Het centrale doel van het onderzoek is het geven van inzicht in wat Nederlanders graag zien veranderen. De doelgroep van het onderzoek bestaat uit inwoners van Nederland in de leeftijd van jaar. Methode Dit kwantitatieve onderzoek is online uitgevoerd. Er is onder meer voor deze methode gekozen omdat respondenten bij online datacollectie kunnen participeren aan de enquête op een door hen gewenst tijdstip. Hierdoor is online onderzoek respondentvriendelijker en is de respons hoger dan bij andere veldwerkmethoden. Een hogere respons leidt tot lagere kosten. Het panel van BlauwNL is hierbij gebruikt als steekproef kader. Veldwerk Het veldwerk van het onderzoek heeft plaatsgevonden van 21 mei tot en met 27 mei Bij aanvang van het onderzoek is 10% van de bruto steekproef uitgenodigd. Op het moment dat ongeveer 10% van de beoogde (netto) respons was behaald, zijn tussentijds resultaten opgevraagd om te controleren of zich geen problemen hadden voorgedaan in de vragenlijst. Vervolgens is de overige 90% uitgenodigd voor het onderzoek. Om de respons te bevorderen is bovendien tussentijds een herinneringsmail verstuurd naar alle mensen in de steekproef die op het moment van versturen nog niet aan het onderzoek hadden geparticipeerd. In totaal hebben 1113 Nederlanders aan het onderzoek meegewerkt. Alle (potentiële) respondenten ontvingen een uitnodigingsmail met een link, met daarin een unieke code en wachtwoord. Via deze link kon de vragenlijst op (een afgeschermd deel van) de website van Blauw Research worden ingevuld. Blauw Research heeft de vragenlijst ontwikkeld en geprogrammeerd. Wat wil jij dat er echt verandert? 18/ pag.

19 Bijlage verantwoording Dataverwerking De mate waarin de uitkomsten van het onderzoek ook daadwerkelijk voor de gehele doelgroep gelden, uit zich o.a. in de validiteit, representativiteit en de betrouwbaarheid van de uitkomsten. Op deze punten wordt nader ingegaan. Validiteit Een bepalende factor in de algehele kwaliteit van onderzoek is de validiteit. Een goede validiteit duidt erop dat meetfouten binnen het onderzoeksproces worden geminimaliseerd. Bij dit onderzoek is hieraan ruime aandacht besteed: Bij de opzet en het ontwerp van de vragenlijst is veel aandacht geschonken aan de wijze van vraagstelling en aan het opstellen van antwoordcategorieën en antwoordschalen. Voor zover mogelijk zijn alle antwoordcategorieën en vraagblokken gerandomiseerd en gerouleerd, waardoor mogelijke volgorde-effecten zijn uitgesloten. Representativiteit Om de bruikbaarheid van de resultaten te waarborgen, besteedt Blauw Research veel aandacht aan de representativiteit van het onderzoek. Representativiteit van de onderzoeksuitkomsten betekent dat deze kunnen worden gegeneraliseerd naar de gehele populatie. De dataset van dit onderzoek is na afloop van het onderzoek gewogen naar de populatiegegevens van de Nederlandse bevolking op geslacht, leeftijd, opleiding (laag, midden, hoog) en provincie. De onderzoeksuitkomsten mogen als representatief worden beschouwd voor de Nederlandse bevolking naar geslacht, leeftijd, opleiding (laag, midden, hoog) en provincie. Betrouwbaarheid Na afloop van het veldwerk is het opgebouwde databestand gecontroleerd. Het databestand is vervolgens geschikt gemaakt voor de statistische analyses. Analyse heeft plaatsgevonden door middel van de meest gangbare toetsen en testen. In dit rapport worden de uitkomsten significant genoemd bij een betrouwbaarheid van 95% (α=0,05). Dat wil zeggen, dat de kans op een waarneming buiten het vastgestelde interval niet groter is dan 5%. Wat wil jij dat er echt verandert? 19/ pag.

Wat wil jij dat er echt verandert? onderzoek naar verandering

Wat wil jij dat er echt verandert? onderzoek naar verandering Wat wil jij dat er echt verandert? onderzoek naar verandering voor BNP Paribas B12115, mei 2010 BNP Paribas Wat wil jij dat er echt verandert? 1/ pag. Politiek Nederlanders willen online kunnen stemmen

Nadere informatie

Nederlands bedrijfsleven: maak faillissementsfraude snel openbaar

Nederlands bedrijfsleven: maak faillissementsfraude snel openbaar Nederlands bedrijfsleven: maak faillissementsfraude snel openbaar Korte peiling over een actueel onderwerp op het gebied van credit management juni 2014 Tussentijdse meting Trendmeter 14 B16475 / juni

Nadere informatie

Iedereen is manager! Managerstitels voor alledaagse beroepen

Iedereen is manager! Managerstitels voor alledaagse beroepen Iedereen is manager! Managerstitels voor alledaagse beroepen voor exprtease B13030, februari 2011 < logo klant > Iedereen is manager! 1/ pag. Copyright 2011 Blauw Research bv Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Invoering WIK een goede zet!

Invoering WIK een goede zet! Invoering WIK een goede zet! Korte peiling over een actueel onderwerp op het gebied van credit management juni 2013 Korte peiling: WIK B15893 / juni 2013 Pag. 1 Copyright 2013 Blauw Research bv Alle rechten

Nadere informatie

Invoering WIK een goede zet!

Invoering WIK een goede zet! Invoering WIK een goede zet! Korte peiling over een actueel onderwerp op het gebied van credit management juni 2013 Korte peiling: WIK B15893 / juni 2013 Pag. 1 Copyright 2013 Blauw Research bv Alle rechten

Nadere informatie

Nederlands bedrijfsleven: maak faillissementsfraude snel openbaar

Nederlands bedrijfsleven: maak faillissementsfraude snel openbaar Nederlands bedrijfsleven: maak faillissementsfraude snel openbaar Korte peiling over een actueel onderwerp op het gebied van credit management juni 2014 Tussentijdse meting Trendmeter 14 B16475 / juni

Nadere informatie

Meer toezicht op de incassobranche noodzakelijk geacht

Meer toezicht op de incassobranche noodzakelijk geacht Meer toezicht op de incassobranche noodzakelijk geacht Korte peiling over actueel onderwerpen op het gebied van credit management Mei 2015 Tussentijdse trendmeting VCMB 2015 20545 / mei 2015 Pag. 1 Copyright

Nadere informatie

Creditmanagement Trendmeter 13

Creditmanagement Trendmeter 13 Creditmanagement Trendmeter 13 De belangrijkste CM-ontwikkelingen in kaart gebracht Persrapport bij persbericht over betalingstermijnen VCMB Trendmeter 13 B16208 / oktober Pag. 1 Copyright Blauw Research

Nadere informatie

De bekendheid van R-net in de Randstad

De bekendheid van R-net in de Randstad De bekendheid van R-net in de Randstad Onderzoek naar bekendheid en imago R-net maart 2012 De bekendheid van R-net in de Randstad B14242 / maart 2012 Pag. 1 Copyright 2012 Blauw Research bv Alle rechten

Nadere informatie

Consumentenonderzoek

Consumentenonderzoek Consumentenonderzoek Overstapgedrag klanten vaste diensten Tele2, Vodafone, Solcon, Online (incl. Canal Digitaal) B17207-3 augustus 2014 Overstapgedrag klanten Tele2, Vodafone, Solcon, Online

Nadere informatie

Aantrekkelijke campagne enthousiasmeert

Aantrekkelijke campagne enthousiasmeert Aantrekkelijke campagne enthousiasmeert Effectmeting e-books lenen voor de Stichting Bibliotheek.nl B17345, oktober 2014 Effectmeting 'E-books lenen' B17345 / oktober 2014 Pag. 1 Copyright 2014 Blauw Research

Nadere informatie

Eindrapportage verantwoord lenen Onderzoek naar houding en gedrag consumenten

Eindrapportage verantwoord lenen Onderzoek naar houding en gedrag consumenten 1 Eindrapportage verantwoord lenen Onderzoek naar houding en gedrag consumenten In opdracht van InterBank juli 2006 2 Copyright 2006 Blauw Research bv Alle rechten voorbehouden. De resultaten zoals beschreven

Nadere informatie

Nederland en de Islam: onbegrepen en moeizaam

Nederland en de Islam: onbegrepen en moeizaam Een onderzoeksverslag van de houding van Nederlanders ten aanzien van moslims en de Islam Afbeelding: weergave van de resultaten van de vrije associatie bij de Islam - Afdeling Onderzoek Wim Steeneveld

Nadere informatie

Slim werken = slim reizen = slim werkgeverschap Resultaten onderzoek onder werknemers

Slim werken = slim reizen = slim werkgeverschap Resultaten onderzoek onder werknemers Slim werken = slim reizen = slim werkgeverschap Resultaten onderzoek onder werknemers voor TFMM mei 2010 Copyright 2010 Blauw Research bv Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit rapport mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

Campagne Het Nieuwe Werken

Campagne Het Nieuwe Werken Campagne Het Nieuwe Werken Resultaten 0- en 1-meting december 2011 Campagne HNW 2011 B13547 / december 2011 Pag. 1 Copyright 2011 Blauw Research bv Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit rapport mag

Nadere informatie

Bekendheid en imago Randstadnet resultaten 0-meting

Bekendheid en imago Randstadnet resultaten 0-meting Bekendheid en imago Randstadnet resultaten 0-meting voor OV-bureau Randstad B13232, juni 2011 Bekendheid en Imago Randstadnet / pag. 1 Copyright 2011 Blauw Research bv Alle rechten voorbehouden. Niets

Nadere informatie

De hel onder vuur. Resultaten opinieonderzoek onder christenen. april De hel onder vuur B14516 / april 2012 Pag. 1

De hel onder vuur. Resultaten opinieonderzoek onder christenen. april De hel onder vuur B14516 / april 2012 Pag. 1 De hel onder vuur Resultaten opinieonderzoek onder christenen april 2012 De hel onder vuur B14516 / april 2012 Pag. 1 Copyright 2012 Blauw Research bv Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit rapport mag

Nadere informatie

Creditmanagement Trendmeter 14

Creditmanagement Trendmeter 14 Creditmanagement Trendmeter 14 De belangrijkste CM-ontwikkelingen in kaart gebracht oktober 2014 VCMB Trendmeter 14 20078 / oktober 2014 Pag. 1 Copyright 2014 Blauw Research bv Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Kinderen en Energie Hoe energiebewust zijn kinderen en tieners?

Kinderen en Energie Hoe energiebewust zijn kinderen en tieners? Kinderen en Energie Hoe energiebewust zijn kinderen en tieners? Juli 2012 Kinderen en Energie B14394 / mei 2012 Pag. 1 Copyright 2012 Blauw Research bv Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit rapport

Nadere informatie

Het Geluk van Nederland

Het Geluk van Nederland Het Geluk van Nederland Inzicht in state of mind van Nederland ten aanzien van geluk Juli 2013 Het Geluk van Nederland B15586 / juli 2013 Pag. 1 Copyright 2013 Blauw Research bv Alle rechten

Nadere informatie

Superpromoters van de Veilige Publieke Taak Hoe kunnen Superpromoters de VPT ondersteunen. voor MinBZK Veilige Publieke Taak B , april 2010

Superpromoters van de Veilige Publieke Taak Hoe kunnen Superpromoters de VPT ondersteunen. voor MinBZK Veilige Publieke Taak B , april 2010 Superpromoters van de Veilige Publieke Taak Hoe kunnen Superpromoters de VPT ondersteunen voor MinBZK Veilige Publieke Taak B11542-1, april 2010 Superpromoters van de VPT / pag. 1 Copyright 2010 Blauw

Nadere informatie

Rapportage Kredietreclames op TV Onderzoek naar houding en gedrag consumenten

Rapportage Kredietreclames op TV Onderzoek naar houding en gedrag consumenten 1 Rapportage Kredietreclames op TV Onderzoek naar houding en gedrag consumenten voor InterBank september 2006 2 Copyright 2006 Blauw Research bv Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit rapport mag worden

Nadere informatie

Bewustwording energietransitie

Bewustwording energietransitie Bewustwording energietransitie onderzoek naar kennis en imago omtrent energietransitie 1-meting augustus 2013 Bewustwording energietransitie B15798 / augustus 2013 Pag. 1 Copyright 2013 Blauw Research

Nadere informatie

Creditmanagement Trendmeter 12

Creditmanagement Trendmeter 12 Creditmanagement Trendmeter 12 De belangrijkste CM-ontwikkelingen in kaart gebracht oktober 2012 VCMB CM Trendmeter 12 B14952 / oktober 2012 Pag. 1 Copyright 2012 Blauw Research bv Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

sep Levensgenieten Onderzoek naar levensgenieten in Nederland

sep Levensgenieten Onderzoek naar levensgenieten in Nederland sep 15 Levensgenieten Onderzoek naar levensgenieten in Nederland Levensgenieten Geniet Nederland voldoende van het leven? Met de trekking in oktober 2015 kan netto 10.000 maandelijks worden gewonnen waardoor

Nadere informatie

Onderzoek onder dealers van elektrische

Onderzoek onder dealers van elektrische Onderzoek onder dealers van elektrische rolstoelen Onderzoek naar de inkoop van elektrische rolstoelen door dealers in de zaak Nordic Capital/Handicare Definitieve versie B12452, November 2010 Copyright

Nadere informatie

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN EN GEMEENTELIJKE SPORTBELEID. In opdracht van NOC*NSF

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN EN GEMEENTELIJKE SPORTBELEID. In opdracht van NOC*NSF GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN EN GEMEENTELIJKE SPORTBELEID In opdracht van NOC*NSF GfK 2014 Gemeenteraadsverkiezingen Sportdeelname Index Hardlooprapportage en gemeentelijk sportbeleid februari 2014 1 Inleiding

Nadere informatie

Jongeren en het huwelijk. Jongeren en het huwelijk

Jongeren en het huwelijk. Jongeren en het huwelijk Inhoud Zijn je ouders nog bij elkaar? 3 Genschap van goederen: Stel je zou gaan trouwen, waarvoor zou je dan kiezen? 7 Ik zou later willen trouwen 4 Partneralimentatie: Waar gaat je voorkeur naar uit?

Nadere informatie

Vereenvoudiging model waardering stroomonderbrekingen

Vereenvoudiging model waardering stroomonderbrekingen Vereenvoudiging model waardering stroomonderbrekingen B15236 Januari 2013 Vereenvoudiging model waardering stroomonderbrekingen B15235 / januari 2013 Pag. 1 Copyright 2013 Blauw Research bv

Nadere informatie

QURRENT OPINIE ONDERZOEK

QURRENT OPINIE ONDERZOEK QURRENT OPINIE ONDERZOEK Een kwantitatief onderzoek onder Nederlanders in opdracht van Qurrent MARIEKE BOERMA ODETTE VLEK TESSA DE KRUIJK AMSTERDAM, MEI 2016 INHOUDSOPGAVE VOORAF 03 BELANGRIJSKTE RESULTATEN

Nadere informatie

Handleiding Eetmeter. Aan de slag. in beroep en bedrijf. Handleiding Eetmeter. februari 2007

Handleiding Eetmeter. Aan de slag. in beroep en bedrijf. Handleiding Eetmeter. februari 2007 Aan de slag in beroep en bedrijf februari 2007 Branche Uitgevers 1 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand dan wel

Nadere informatie

RAPPORTAGE SPORT EN GELUK

RAPPORTAGE SPORT EN GELUK RAPPORTAGE SPORT EN GELUK Extra vragen Sportdeelname Index Februari 2015 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Management Summary 3 Onderzoeksresultaten 4 Onderzoeksverantwoording 5 Contact 2 1. Inleiding 3 Inleiding

Nadere informatie

NOORDZEE EN ZEELEVEN. 2-meting Noordzee-campagne. Februari 2015. GfK 2015 Noordzee en zeeleven Stichting Greenpeace Februari 2015

NOORDZEE EN ZEELEVEN. 2-meting Noordzee-campagne. Februari 2015. GfK 2015 Noordzee en zeeleven Stichting Greenpeace Februari 2015 NOORDZEE EN ZEELEVEN 2-meting Noordzee-campagne Februari 2015 1 Inhoudsopgave 1. Samenvatting 2. Onderzoeksverantwoording 3. Onderzoeksresultaten 4. Contact 2 1. Samenvatting 3 Samenvatting Houding t.a.v.

Nadere informatie

ONDERZOEK WAARDERING PRESTATIES OLYMPIC TEAMNL SOCHI In opdracht van NOC*NSF

ONDERZOEK WAARDERING PRESTATIES OLYMPIC TEAMNL SOCHI In opdracht van NOC*NSF ONDERZOEK WAARDERING PRESTATIES OLYMPIC TEAMNL SOCHI 2014 In opdracht van NOC*NSF GfK 2014 Evaluatie Sochi 2014 maart Maart 2014 1 Inleiding GfK voert maandelijks in opdracht van NOC*NSF de Sportdeelname

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Economische visie. Inwonerspanel Gooise Meren Spreekt. Onderzoeksperiode: februari/ maart 2017 Referentie: 16013

Onderzoeksrapport Economische visie. Inwonerspanel Gooise Meren Spreekt. Onderzoeksperiode: februari/ maart 2017 Referentie: 16013 Onderzoeksrapport Economische visie Inwonerspanel Gooise Meren Spreekt Onderzoeksperiode: februari/ maart 2017 Referentie: 16013 Moventem Donderdag 9 maart 2017 Referentie: 16013 Pagina 1-1 van 17 Onderzoeksrapport

Nadere informatie

Rapport flitspeiling Opvang asielzoekers

Rapport flitspeiling Opvang asielzoekers Rapport flitspeiling Opvang asielzoekers Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 21 September 2015 Projectnummer: 20645 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

Het tv-kijkgedrag van Nederland in beeld

Het tv-kijkgedrag van Nederland in beeld 1 voor KPN Digitenne In opdracht van Porter Novelli augustus 2009 2 Voorwoord Voor u ligt een onderzoeksrapport van Blauw Research uitgevoerd in opdracht van KPN. Dit onderzoek geeft inzicht in het tv-kijkgedrag

Nadere informatie

FINANCIERINGSBAROMETER

FINANCIERINGSBAROMETER FINANCIERINGSBAROMETER Q1 14 Q2 14 Q3 14 Q4 14 GfK 14 VFN - Financieringsbarometer April 14 1 Inhoudsopgave 1. Management summary 2. Financieringsbarometer 3. Onderzoeksresultaten 4. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

SCHOOLSPORT SPORTEN OP SCHOOL, BIJ SCHOOL EN NAMENS SCHOOL. In opdracht van NOC*NSF

SCHOOLSPORT SPORTEN OP SCHOOL, BIJ SCHOOL EN NAMENS SCHOOL. In opdracht van NOC*NSF SCHOOLSPORT SPORTEN OP SCHOOL, BIJ SCHOOL EN NAMENS SCHOOL In opdracht van NOC*NSF GfK 1 Schoolsport Juli 1 1 Inleiding GfK voert maandelijks in opdracht van NOC*NSF de Sportdeelname Index uit. In dit

Nadere informatie

INFORMATIEBEHOEFTEN EN INFORMATIEZOEKGEDRAG IN RELATIE TOT SPORT. In opdracht van NOC*NSF

INFORMATIEBEHOEFTEN EN INFORMATIEZOEKGEDRAG IN RELATIE TOT SPORT. In opdracht van NOC*NSF INFORMATIEBEHOEFTEN EN INFORMATIEZOEKGEDRAG IN RELATIE TOT SPORT In opdracht van NOC*NSF 1 Inleiding GfK voert maandelijks in opdracht van NOC*NSF de Sportdeelname Index uit. In dit onderzoek wordt iedere

Nadere informatie

De bekendheid van R-net in de Randstad

De bekendheid van R-net in de Randstad De bekendheid van R-net in de Randstad Onderzoek naar bekendheid en imago R-net (3-meting) April 2014 Imago en Bekendheid R-net B16451 / april 2014 Pag. 1 Copyright 2014 Blauw Research bv Alle rechten

Nadere informatie

GELDZAKEN VOOR NU EN STRAKS

GELDZAKEN VOOR NU EN STRAKS GELDZAKEN VOOR NU EN STRAKS Uitstelgedrag onder financiële consumenten Juni 2015 1 Inhoudsopgave 3 6 Management Summary Grafische samenvatting Opvallende resultaten Onderzoeksresultaten Uitstelgedrag Zorg

Nadere informatie

Betaalbaarheid van pensioen in de toekomst

Betaalbaarheid van pensioen in de toekomst Betaalbaarheid van pensioen in de toekomst Vereniging Bedrijfstakpensioenfondsen Jubileum / 21-4-2010 / P.1 / 21-4-2010 / P.1 Onderzoeksrapportage Amsterdam April 2010

Nadere informatie

FINANCIERINGSBAROMETER

FINANCIERINGSBAROMETER FINANCIERINGSBAROMETER Q1 14 Q2 14 Q3 14 Q4 14 GfK 14 VFN - Financieringsbarometer Juni 14 1 Inhoudsopgave 1. Management summary 2. Financieringsbarometer 3. Onderzoeksresultaten 4. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Omgeving belangrijker voor geluk

Omgeving belangrijker voor geluk Omgeving belangrijker voor geluk Ontwikkeling van Geluk in Nederland, 1-meting november 2013 Het Geluk van Nederland - 1-meting B16284 / november 2013 Pag. 1 Copyright 2013 Blauw Research

Nadere informatie

Burgerpanel Horst aan de Maas - Meting 3

Burgerpanel Horst aan de Maas - Meting 3 Rapportage Burgerpanel meting 3: Juni 2013 In opdracht van: Contactpersoon: Gemeente Horst aan de Maas Dhr. F. Geurts Utrecht, juli 2013 DUO Market Research drs. Aart van Grootheest drs. Marjan den Ouden

Nadere informatie

Rapport Consumentenonderzoek 2016 Keurmerk Klantgericht Verzekeren

Rapport Consumentenonderzoek 2016 Keurmerk Klantgericht Verzekeren Rapport Consumentenonderzoek 2016 Keurmerk Klantgericht Verzekeren Stichting toetsing verzekeraars Datum: 8 februari 2016 Projectnummer: 2015522 Auteur: Marit Koelman Inhoud 1 Achtergrond onderzoek 3 2

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 44 t/m Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 44 t/m Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 44 t/m 47 2015 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 23 november 2015 Projectnummer: 20645 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting

Nadere informatie

Privacy. Rapportage onderzoek online privacy. 10 februari 2015. Right Marktonderzoek

Privacy. Rapportage onderzoek online privacy. 10 februari 2015. Right Marktonderzoek 2015 Rapportage onderzoek online privacy 10 februari 2015 Right Marktonderzoek Emmawijk 55-8011 CN Zwolle T 038 421 21 85 E info@rightmarktonderzoek.nl www.rightmarktonderzoek.nl Privacy Onderzoek online

Nadere informatie

De Nederlander en de natuur. Rapportage

De Nederlander en de natuur. Rapportage De Nederlander en de natuur Rapportage Index 1. Samenvatting 3 2. Het belang van de Nederlandse natuur 6 3. De kijk op het Nederlandse natuurbeleid 8 4. Het groene netwerk 13 5. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Rapport Onderzoek Evenementenbeleid Kampen 2015

Rapport Onderzoek Evenementenbeleid Kampen 2015 Rapport Onderzoek Evenementenbeleid Kampen 2015 Colofon Rapport Onderzoek Evenementenbeleid Kampen 2015 December 2015 Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de gemeente Kampen. Uitvoering: Onderzoek

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 8 t/m 11. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 8 t/m 11. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 8 t/m 11 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 18 maart 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar Meting 43 juli 2016 In opdracht van NOC*NSF 1 Inhoudsopgave 1 2 3 4 6 5 7 Sportdeelname Index juli 2016 Sportdeelname afgelopen maand

Nadere informatie

NOC*NSF Sportdeelname index Sport index t/m 18 jaar

NOC*NSF Sportdeelname index Sport index t/m 18 jaar NOC*NSF Sportdeelname index Sport index t/m 18 jaar Meting 48 december 2016 In opdracht van NOC*NSF 1 Inhoudsopgave 1 2 3 4 6 5 7 Sportdeelname Index december 2016 Sportdeelname afgelopen maand Sportdeelname

Nadere informatie

CAO Tuincentra Enquête Onderhandelaarsakkoord Resultaten Utrecht, maart 2016 L. Smulders, MSc G. Zoetendaal, BSc

CAO Tuincentra Enquête Onderhandelaarsakkoord Resultaten Utrecht, maart 2016 L. Smulders, MSc G. Zoetendaal, BSc CAO Tuincentra Enquête Onderhandelaarsakkoord Resultaten Utrecht, maart 2016 L. Smulders, MSc G. Zoetendaal, BSc Dit onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van Alternatief Voor Vakbond Copyright 2016, Labyrinth

Nadere informatie

Werkstress hoger management

Werkstress hoger management Werkstress hoger management GfK Oktober 2017 1 Inhoudsopgave 1 2 3 4 Management summary Slide 3-4 Onderzoeksresultaten Slide 5-17 Onderzoeksverantwoording Slide 18-20 Contact Slide 21-22 2 Management Summary

Nadere informatie

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar Meting 40 april 2016 In opdracht van NOC*NSF 1 Inhoudsopgave 1 2 3 4 6 5 7 Sportdeelname Index april 2016 Sportdeelname afgelopen maand

Nadere informatie

oktober Creditmanagement Trendmeter 15 De belangrijkste CM-ontwikkelingen in kaart gebracht

oktober Creditmanagement Trendmeter 15 De belangrijkste CM-ontwikkelingen in kaart gebracht oktober 15 Creditmanagement Trendmeter 15 De belangrijkste CM-ontwikkelingen in kaart gebracht Woord vooraf Wat zijn de laatste trends en ontwikkelingen op het gebied van credit management? Om antwoord

Nadere informatie

Rapportage. Onderzoek: mediawijsheid onder ouders en kinderen

Rapportage. Onderzoek: mediawijsheid onder ouders en kinderen Rapportage Onderzoek: mediawijsheid onder ouders en kinderen In opdracht van: Mediawijzer.net Datum: 22 november 2013 Auteurs: Marieke Gaus & Marvin Brandon Index Achtergrond van het onderzoek 3 Conclusies

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2016 kwartaal 1 Houding ten aanzien van vluchtelingen/ vergunningshouders en arbeid. Randstad Nederland

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2016 kwartaal 1 Houding ten aanzien van vluchtelingen/ vergunningshouders en arbeid. Randstad Nederland Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2016 kwartaal 1 Houding ten aanzien van vluchtelingen/ vergunningshouders en arbeid Randstad Nederland Maart 2016 INHOUDSOPGAVE Houding ten aanzien van vluchtelingen

Nadere informatie

Energiezuinige apparatuur Natuur & Milieu

Energiezuinige apparatuur Natuur & Milieu Energiezuinige apparatuur Natuur & Milieu juli 2015 Contact: Maaike Jongsma T: 050-3171773 E: maaikejongsma@kienonderzoek.nl Groningen / Haarlem W: www.kienonderzoek.nl twitter.com/panelwizardnl facebook.com/panelwizardnl

Nadere informatie

NEDERLANDERS & MEDIATION

NEDERLANDERS & MEDIATION NEDERLANDERS & MEDIATION Een kwantitatief onderzoek onder Nederlanders in opdracht van de Nederlandse Mediatorsvereniging en de Mediatorsfederatie Nederland JORIS DE JONGH WOUTER SMIT AMSTERDAM, MEI 2017

Nadere informatie

WAKKER DIER: (ON)WETENDHEID OVER JONG DIER OP BORD

WAKKER DIER: (ON)WETENDHEID OVER JONG DIER OP BORD WAKKER DIER: (ON)WETENDHEID OVER JONG DIER OP BORD De perceptie van jonge dieren volgens de Nederlandse consument Judith de Roij van Zuijdewijn Karin Ursem 31369 Intomart GfK 2012 Wakker Dier Jonge dieren

Nadere informatie

Werkbelevingsonderzoek 2013

Werkbelevingsonderzoek 2013 Werkbelevingsonderzoek 2013 voorbeeldrapport Den Haag, 17 september 2014 Ipso Facto beleidsonderzoek Raamweg 21, Postbus 82042, 2508EA Den Haag. Telefoon 070-3260456. Reg.K.v.K. Den Haag: 546.221.31. BTW-nummer:

Nadere informatie

Publieksonderzoek Fietsverlichting

Publieksonderzoek Fietsverlichting In hoeverre zijn fietsers in Nederland bekend met de huidige regels rond het voeren van fietsverlichting en wat is hun eigen gedrag hierbij? Inleiding Op initiatief van het uitvoeringsteam campagne fietsverlichting

Nadere informatie

Nationale Social Media Onderzoek 2017

Nationale Social Media Onderzoek 2017 Nationale Social Media Onderzoek 2017 Het grootste trendonderzoek van Nederland naar het gebruik en verwachtingen van social media #NSMO Uitgevoerd door: Newcom Research & Consultancy B.V. Auteurs: drs.

Nadere informatie

Betere samenleving vraagt om andere opvoeding

Betere samenleving vraagt om andere opvoeding bezoekadres Marnixkade 109 1015 ZL Amsterdam postadres Postbus 15262 1001 MG Amsterdam E moti@motivaction.nl T +31 (0)20 589 83 83 F +31 (0)20 589 83 00 W www.motivaction.nl Betere samenleving vraagt om

Nadere informatie

- Effectief Klimaatbeleid -

- Effectief Klimaatbeleid - - Effectief Klimaatbeleid - In opdracht van CE-Delft 18.0177 November 2008 Trendbox BV Inhoud Inleiding Doelstelling en onderzoeksopzet Doelgroep en steekproefverantwoording Veldwerk en rapportage Conclusies

Nadere informatie

Emancipatie Opinies 2016 (EMOP) Onderzoeksverantwoording

Emancipatie Opinies 2016 (EMOP) Onderzoeksverantwoording Emancipatie Opinies 2016 (EMOP) Onderzoeksverantwoording In opdracht van: Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) Kenmerk: 360054 Datum: mei 2016 Vertrouwelijk Alle rechten voorbehouden GfK Panel Services

Nadere informatie

Belofte maakt schuld? Scheiden ook.

Belofte maakt schuld? Scheiden ook. Belofte maakt schuld? Scheiden ook. Eindrapportage opinieonderzoek over het belang van investeren in duurzame relaties Marriage Week januari 2012 Onderzoek Marriage Week - GIDSnetwerk Marriage Course B13670

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 16 t/m 19. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 16 t/m 19. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 16 t/m 19 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 17 mei 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

Armoedebeleving. College voor de Rechten van de Mens. GfK [April 2017] GfK May 17, 2017 Armoedebeleving 0

Armoedebeleving. College voor de Rechten van de Mens. GfK [April 2017] GfK May 17, 2017 Armoedebeleving 0 Armoedebeleving College voor de Rechten van de Mens GfK [April 2017] GfK May 17, 2017 Armoedebeleving 0 Management Summary GfK May 17, 2017 Armoedebeleving 1 Management summary Doelstelling onderzoek Kenmerken

Nadere informatie

Rekenen Groep 7-2e helft schooljaar.

Rekenen Groep 7-2e helft schooljaar. Sweelinck & De Boer B.V., Den Haag 2016 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm

Nadere informatie

Slaaponderzoek Auping Onderzoek naar de Olympische Spelen en de Zomertijd

Slaaponderzoek Auping Onderzoek naar de Olympische Spelen en de Zomertijd Slaaponderzoek Auping Onderzoek naar de Olympische Spelen en de Zomertijd voor Auping B11662, februari 2010 Copyright 2010 Blauw Research bv Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit rapport mag worden

Nadere informatie

Onderzoek tevredenheid medewerkers FICTIEF. 2012 Rapportage. Walvis ConsultingGroep Amersfoort, maart 2012 Onderzoeker: drs.

Onderzoek tevredenheid medewerkers FICTIEF. 2012 Rapportage. Walvis ConsultingGroep Amersfoort, maart 2012 Onderzoeker: drs. Onderzoek tevredenheid medewerkers FICTIEF 2012 Rapportage Walvis ConsultingGroep Amersfoort, maart 2012 Onderzoeker: drs. Ronald Zwart Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding en leeswijzer... 3 1.1 Inleiding:

Nadere informatie

Rapportage. Keurmerk Klantgericht Verzekeren

Rapportage. Keurmerk Klantgericht Verzekeren Rapportage Keurmerk Klantgericht Verzekeren In opdracht van: Stichting toetsing verzekeraars Datum: 27 januari 2015 Projectnummer: 2014026 Auteurs: Marit Koelman & John Ruiter Index Achtergrond van het

Nadere informatie

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar Meting 41 mei 2016 In opdracht van NOC*NSF 1 1 2 3 4 6 5 7 8 Inhoudsopgave Sportdeelname Index mei 2016 Sportdeelname afgelopen maand

Nadere informatie

Brunelleschi. De Dom van Florence

Brunelleschi. De Dom van Florence Copyright 2011 Uitgeverij Lambo bv, Arnhem Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatisch gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of

Nadere informatie

MONITOR WERK Meting maart 2014. 34993 Maart 2014 Francette Broekman

MONITOR WERK Meting maart 2014. 34993 Maart 2014 Francette Broekman MONITOR WERK Meting maart 2014 34993 Maart 2014 Francette Broekman GfK Intomart 2014 34993 Achmea Volgens Nederland Werk Maart 2014 1 Inleiding GfK Intomart 2014 34993 Achmea Volgens Nederland Werk Maart

Nadere informatie

MONITOR WERK Meting mei 2013

MONITOR WERK Meting mei 2013 MONITOR WERK Meting mei 2013 32663 Mei 2013 Peter Mulder Tim Vermeire Intomart GfK 2013 32663 Achmea Volgens Nederland Werk Mei 2013 1 Inhoud 1. Management summary 2. Resultaten De Achmea Stemmingsindex

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 20 t/m 23. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 20 t/m 23. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 20 t/m 23 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 10 juni 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

Legenda. Sterrentabellen. Thema s en ervaringsvragen. Waarderingsvragen

Legenda. Sterrentabellen. Thema s en ervaringsvragen. Waarderingsvragen Legenda Bij de overzichten van de resultaten van de ervaringsvragen en thema s worden onderstaande standaardkleuren gebruikt: Totale Populatie ZA-2 ZA-3 ZA-4 De legenda staat altijd weergegeven rechts

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Achtergrond en doelstellingen. Samenvatting. Resultaten. Contact

Inhoudsopgave. Achtergrond en doelstellingen. Samenvatting. Resultaten. Contact Zondagsbeleving Inhoudsopgave Achtergrond en doelstellingen Samenvatting Resultaten Contact Achtergrond en doelstellingen Vakbond CNV Dienstenbond heeft een onderzoek uitgevoerd over de zondagsbeleving

Nadere informatie

Handleiding e-mail. Aan de slag. in beroep en bedrijf. Handleiding e-mail

Handleiding e-mail. Aan de slag. in beroep en bedrijf. Handleiding e-mail Aan de slag in beroep en bedrijf Branche Uitgevers 1 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand dan wel openbaar gemaakt

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 12 t/m 15. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 12 t/m 15. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 12 t/m 15 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 15 april 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2015 kwartaal 2 Werk en vakantie. Randstad Nederland

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2015 kwartaal 2 Werk en vakantie. Randstad Nederland Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2015 kwartaal 2 Werk en vakantie Randstad Nederland Juni 2015 INHOUDSOPGAVE Vakantie en werk 3 Mobiliteit 13 Over Randstad WerkMonitor 17 2 VAKANTIE EN WERK 3 Ruim

Nadere informatie

WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID

WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID In opdracht van Delta Lloyd Maart 2015 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten Verzuim Kennis en verzekeringen Communicatie Opmerkingen 3. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 28 t/m 39. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 28 t/m 39. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 28 t/m 39 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 29 september 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting

Nadere informatie

Geen fabriekswerk. Roeien met de wind mee en de stroom tegen. Jac Willekens

Geen fabriekswerk. Roeien met de wind mee en de stroom tegen. Jac Willekens Copyright 2011 Uitgeverij Lambo bv Arnhem Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatisch gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of

Nadere informatie

NATIONAAL WATERONDERZOEK 2016

NATIONAAL WATERONDERZOEK 2016 NATIONAAL WATERONDERZOEK 2016 Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van water in opdracht van FWS CAROLINE VAN TEEFFELEN JORIS DE JONG TESSA DE KRUIJK AMSTERDAM, 2016 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Consumentenbond Onderzoek Financiële Toezichthouders

Consumentenbond Onderzoek Financiële Toezichthouders Consumentenbond Onderzoek Financiële Toezichthouders Inleiding De Consumentenbond heeft onderzoek uitgevoerd naar de bekendheid en beoordeling van twee financieel toezichthouders in Nederland: De Autoriteit

Nadere informatie

NATIONAAL BIERONDERZOEK NEDERLAND Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van bier

NATIONAAL BIERONDERZOEK NEDERLAND Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van bier NATIONAAL BIERONDERZOEK NEDERLAND Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van bier JORIS DE JONGH MSC. LIANNE WORRELL MSC. AMSTERDAM, MEI 2013 NATIONAAL BIERONDERZOEK NEDERLAND Een kwantitatief

Nadere informatie

WENSEN EN BEHOEFTEN HUIDIGE EN POTENTIËLE HARDLOPERS

WENSEN EN BEHOEFTEN HUIDIGE EN POTENTIËLE HARDLOPERS WENSEN EN BEHOEFTEN HUIDIGE EN POTENTIËLE HARDLOPERS In opdracht van NOC*NSF Bijlage bij rapportage Sportdeelname Index November 01 GfK 014 Sportdeelname Deelname Index Hardlooprapportage 1 Inleiding GfK

Nadere informatie

Werken op afspraak. Klant Contact Centrum Gemeente Dongen. GfK, februari 2016 (17177-12) Client logo [delete this grey box if not required]

Werken op afspraak. Klant Contact Centrum Gemeente Dongen. GfK, februari 2016 (17177-12) Client logo [delete this grey box if not required] Werken op afspraak Klant Contact Centrum Gemeente Dongen GfK, februari 2016 (17177-12) 1 Inhoudsopgave 1 2 3 4 Management Summary Slide 3-4 Onderzoeksresultaten Slide 5-11 Onderzoeksverantwoording Slide

Nadere informatie

Brochure Imago Blauwdruk Inkoopcombinaties Hypotheken 2009 datum: januari 2009

Brochure Imago Blauwdruk Inkoopcombinaties Hypotheken 2009 datum: januari 2009 Brochure Imago Blauwdruk Inkoopcombinaties Hypotheken 2009 datum: januari 2009 Blauw Research bv / Brochure IB Inkoopcombinaties Hypotheken 2009 / B10200-1 / jan 2009 1 Copyright 2009 Blauw Research bv

Nadere informatie

LACHEN OP HET WERK. Een kwantitatief onderzoek onder Nederlandse werknemers in opdracht van Aevitae

LACHEN OP HET WERK. Een kwantitatief onderzoek onder Nederlandse werknemers in opdracht van Aevitae LACHEN OP HET WERK Een kwantitatief onderzoek onder Nederlandse werknemers in opdracht van Aevitae CAROLINE VAN TEEFFELEN JORIS DE JONGH AMSTERDAM, NOVEMBER 2016 VOORAF AANLEIDING EN DOEL ONDERZOEK Aanleiding

Nadere informatie

SYLLABUS SECURITY AWARENESS WORKSHOP Personeel

SYLLABUS SECURITY AWARENESS WORKSHOP Personeel 3/10/2012 TRIO SMC SYLLABUS SECURITY AWARENESS WORKSHOP Personeel Pagina 1 van 9 Verantwoording 2012 Uniformboard te Vianen en 2012 Trio SMC te Almere. Copyright 2012 voor de cursusinhoud Trio SMC te Almere

Nadere informatie

WIJZIGINGSBLAD A2. BORG 2005 versie 2 / A2 VEILIGHEID DOOR SAMENWERKING. Versie : 2.2. Publicatiedatum : 31 maart 2010. Ingangsdatum : 1 april 2010

WIJZIGINGSBLAD A2. BORG 2005 versie 2 / A2 VEILIGHEID DOOR SAMENWERKING. Versie : 2.2. Publicatiedatum : 31 maart 2010. Ingangsdatum : 1 april 2010 WIJZIGINGSBLAD A2 Nationale Beoordelingsrichtlijn BORG 2005 versie 2 Procescertificaat voor het ontwerp, de installatie en het onderhoud van inbraakbeveiliging BORG 2005 versie 2 / A2 Publicatiedatum :

Nadere informatie

Internetpeiling ombuigingen

Internetpeiling ombuigingen Internetpeiling ombuigingen In opdracht van: Gemeente Sittard-Geleen januari 2012 Flycatcher Internet Research, 2004 Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming

Nadere informatie

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar Meting 29 Mei 2015 In opdracht van NOC*NSF 1 1 2 3 4 5 6 7 8 Inhoudsopgave Sportdeelname Index mei 2015 Sportdeelname afgelopen maand

Nadere informatie