Oplossing Examenvragen Software-ontwerp ( )

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Oplossing Examenvragen Software-ontwerp (2007-2008)"

Transcriptie

1 1 Oplossing Examenvragen Software-ontwerp ( ) door Faysal Boukayoua 1. Geef de definitie van real-time systemen. Een real-time systeem is een informatieverwerkend systeem dat moet reageren op extern gegenereerde signalen binnen een eindige, opgegegen tid. Een laat antwoord = een slecht antwoord. 2. Wat betekent hard, soft, real en firm real-time? hard real-time: 1 laat antwoord = falen van systeem (hartmonitor, kerncentrale,...) soft real-time: 1 laat antwoord = kwaliteitsverlies. Herhaaldelik missen van deadline = falen (vluchtreservatiesysteem, data-acquisitiesysteem). firm real-time: combinatie van 2 vorige (beademingstoestel: een paar seconden vertraging in beademing is niet erg) real real-time: hard real-time met zeer korte responstiden (raketgeleidingssysteem) 3. Geef de figuur voor een typisch embedded systeem en bespreek. 4. Wat zin de kenmerken van real-time systemen? 1. Groot en complex Groot, want grote verscheidenheid aan real-world gebeurtenissen waar op moet kunnen gereageerd worden Complex, want systeem moet continu mee veranderen met wizigende noden en activiteiten. 2. Werken met echte getallen: rekening houden met sampling en nauwkeurigheid (ADC's en DAC's)

2 3. Extremely reliable & safe Hoe meer afhankelikheid van computers, hoe erger de gevolgen kunnen zin van iets dat mis loopt (economisch, milieu, mensenlevens) Minimaliseren kans op menselike fouten! Rekening houden met moeilikheden inherent aan toepassing + bi softwareontwikkeling 4. Concurrent control of seperate components Nood aan parallele processing Makkeliker als programmeertaal ondersteuning voor parallelisme heeft 5. Real-time facilities Responstid cruciaal systeem krachtig genoeg nemen zodat worst case-gedrag geen ongewenste vertraging geeft tidens kritische periodes Nodig: Opgeven tidstip van uitvoering Opgeven van deadlines Reageren wanneer niet aan alle vereisten kan voldaan worden Reageren op situaties waar tidseiseisen dynamisch wizigen (noodlanding vliegtuig) Om antwoordtiden te halen voorspelbaar gedrag nodig (=probleem!) 6. Interface met hardware (machine-afhankelik) Vroeger: OS en assembly language Nu: tid-kritisch. Huidige middelen geven verhoogde betrouwbaarheid en directe controle geen low-level programming meer. 7. Efficiënte implementatie en uitvoeringsomgeving: focus op oplossing abstractie van implementatiedetails indien reponstiden grootteorde µs, geen taalmogelikheid gebruiken die grootteorde ms aankan 5. Bespreek het simple process model (fixed-priority-scheduling, rate monotonic assignment, schedulability test). 1. Simple process model Vast aantal processen Alle processen periodisch, met gekende periodes 1 Processen onafhankelik van elkaar System overhead, context-switching,... verwaarloosd (= zero-cost ) 1 Belangrik onderscheid: Periodisch: vast tidsinterval tussen elke release = periode Aperiodisch: helemaal geen regelmaat in tid tussen elke release moeilik uit te drukken in scheduling Sporadisch: er zit een minimum tidsinterval tussen elke release (minimum interarrival time). Proces mag minder vaak opgestart worden, maar niet vaker. = manier om beter te kunnen werken met aperiodische processen. 2

3 3 Alle processen hebben deadline = periode (process moet voltooid zin vooraleer het volgende keer losgelaten wordt) Alle processen hebben een vaste worst-case execution time 2. Fixed-priority-scheduling Meest gebruikt elk proces heeft vaste, statische prioriteit (prioriteit vloeit voort uit tidseisen) volgorde van uitvoering bepaald door prioriteit 3. Rate monotonic assignment = toewizen van prioriteit op basis van lengte van periode periodelengte prioriteit: T i <T P i >P Rate monotonic assignment is optimaal: als een reeks processen kan ge-scheduled worden met een fixed priority assignment scheme, dan kan deze ook steeds gescheduled worden met een rate monotonic assignment scheme.!! prioriteit 1 is laagste (minst belangrike) prioriteit 4. Schedulability test: dit is een test, aan de hand van een specifieke formule, op basis van dewelke men kan bepalen of een reeks processen kunnen ge-scheduled worden. Richtlinen zin: Alle processen moeten schedulable zin, gebruik makend van average execution times en average arrival rates Alle hard real-time processen moeten schedulable zin, gebruik makend van worst case execution times en worst case average arrival rates van alle processen (ook soft realtime) 6. Wat is het probleem bi scheduling als processen interageren (priority ceiling protocols)? Probleem: proces van hogere prioriteit dat een resource nodig heeft die in het bezit is van een proces van lagere prioriteit en daardoor moet wachten (geblokkeerd) = priority inversion Priority ceiling protocols: Met deze protocollen wordt op 1 enkele processor: een hogere-prioriteitsproces maximaal 1 keer geblokkeerd door een proces van lagere prioriteit deadlocks vermeden transitief blokkeren vermeden: transitief blokkeren = als proces van hogere prioriteit geblokkeerd processen met lagere prioriteit ook geblokkeerd wederzidse uitsluiting gewaarborgd Protocollen: Original ceiling priority protocol (OCPP): Default statische prioriteit voor elk proces Dynamische prioriteit voor elk proces = max uit verzameling prioriteiten

4 4 gevormd door eigen statische prioriteit en prioriteiten die proces overerft 2 door blokkeren van hogere-prioriteitsprocessen. Static ceiling value voor elke resource = max prioriteit uit de verzameling processen die het gebruiken. Een proces kan een resource vergrendelen als zin dynamische prioriteit hoger is dan de ceiling van elke huidig vergrendelde (niet door het proces zelf) resource. Illustration 1: Voorbeeld van OCPP Immediate ceiling priority protocol(icpp): Default statische prioriteit voor elk proces Static ceiling value voor elke resource = max prioriteit uit de verzameling processen die het gebruiken. Dynamische prioriteit voor elk proces = max uit verzameling gevormd door eigen prioriteit en ceiling values van resources die door het proces vergrendeld zin. (NIET ZEKER) Weerom: een proces kan een resource vergrendelen als zin dynamische prioriteit hoger is dan de ceiling van elke huidig vergrendelde (niet door het proces zelf) resource. Gevolg: Bi ICPP zal de blokkering van een proces helemaal in het begin plaatsvinden. Eenmaal een proces begint met uitvoeren ZULLEN per definitie alle nodige resources vri zin. Indien niet, dan zou een ander proces een even hoge / hogere prioriteit krigen en zou de uitvoering worden uitgesteld. OCPP versus ICPP Worst case-gedrag nagenoeg dezelfde. 2 Priority inheritance: als proces met prioriteit 1 een belangriker proces met prioriteit 5 blokkeert, dan krigt het eerste proces tidelik prioriteit 5, zodat geen priority inversion optreedt.

5 5 ICPP makkelikst te implementeren. ICPP heeft minder context-switching want blokkeringen voornamelik in het begin. ICPP geeft meeste prioriteitsveranderingen OCPP verandert prioriteit enkel indien er een echte blokkering komt R i +J T C 3 worst case reponse time = worst case computation time + total inteference 7. Leg de volgende formule uit: R i +B i hp i D i R i I i time Illustration 2: Voorbeeld van ICPP Gedurende R, zal elke hogere-prioriteitstaak een # keer uitvoeren. R i = # releases van hogere-prioriteitstaak. T R i T C = totale interferentie door hogere-prioriteitstaak I i = R i hp i T C R i I i hp i 3 R: worst case response time C: worst case computation time I: interference time of higher priority tasks T: period D: deadline B: worst case blocking time J: release itter = totale inteferentie op taak I van alle hogere-prioriteitstaken R i T C

6 6 Rekening houden met blocking: R i I i B i B i hp i R i T C Rekening houden met release itter: sporadisch proces ge-released door een periodiek proces (met periode T) op 0, T-J, 2T-J, 3T-J 1 inteferentie als R i [0,T J ] 2 inteferenties als R i [T J,2T J ] 3 inteferenties als R i [2T J,3T J ] R i I i B i B i hp i R J i i T C 8. Wat zin de problemen bi het instellen van de delay voor een proces? Delay (absoluut of relatief) is minimum delay en niet maximum delay! Problemen: Lokale drift = over-run afkomstig van zowel absolute als relatieve delays: kan niet geëlimineerd worden! Cumulatieve drift = over-run door cumuleren van alle lokale driften: kan wel verholpen worden Oplossing: Mét cumulatieve drift (verkeerd): task T; task body T is begin loop Action; delay 5.0; //Kan niet minder dan 5 seconden vertragen (cumulatieve drift mogelik) end loop; end T; Zonder cumulatieve drift (uiste manier): task body T is Interval : constant Duration := 5.0; //constante van 5 seconden Next_Time : Time; begin Next_Time := Clock + Interval; loop Action; delay until Next_Time; Next_Time := Next_Time + Interval; end loop; end T;

7 9. Hoe reageer e op het niet voorkomen van een extern event? Door het proces dat aan het draaien is, te laten wachten op de externe event. Indien deze niet binnen een opgegeven tid plaatsvindt, dan wordt het proces afgebroken (timeout): Ada: select delay 0.1; then abort -- action end select; RT Java: via Timed, een subklasse van AsynchronouslyInterruptedException. Wanneer maximale tid verstreken, wordt een AsynchronouslyInterruptedException opgeworpen, die dan kan worden afgehandeld. 10. Welke tidseisen kan e stellen op processen? Deadline: tegen wanneer ten laatste voltooid Minimum delay: minimale tid die voorbi moet zin vooraleer proces start Maximum delay: tid die maximaal voorbi mag zin vooraleer proces start Maximum execution time: maximale verstreken rekentid Maximum elapse time:maximale verstreken tid (tout court) Hard real-time // soft real-time // firm real-time // interactief. Periodisch // sporadisch //aperiodisch 11. Hoe detecteer e het overschriden van tidseisen en hoe ga e erop reageren? Ada: er wordt bepaalde code voorzien die zou worden uitgevoerd met als delay de deadline van het proces. Indien de deadline gehaald wordt, wordt de code nooit uitgevoerd.!!!stopt proces met uitvoering en begint recovery procedure Java: Er wordt een asynchrone event opgeworpen wanneer bvb. de maximale rekentid (cost) of de deadline zin verstreken. Deze events worden afgehandeld met event handlers.!!!proces kan gestopt worden of toegelaten worden om verder te werken (evt. met andere prioriteit) 12. Wat zin atomische acties en wat zin de eisen ervoor? Wat? Actie atomisch als proces die het uitvoert Eisen: niet bewust is van andere actieve processen en vice versa; niet communiceert met andere processen tidens uitvoering actie; er geen toestandswizigingen zin, behalve die die het proces zelf veroorzaakt. Proces zal ook zin eigen toestandswizigingen niet bekend maken tot de actie voltooid is (bvb: veranderen waarde van variabele) als direct en ondeelbaar kan worden gezien door andere processen goed gedefinieerde grenzen (begin, einde, scheiding tussen processen betrokken bi atomische actie en deze die dat niet zin) 7

8 Ondeelbaar: geen uitwisseling informatie tussen interne en externe processen (behalve resourcemanagers) waarde van gedeelde data na acties bepaald door strikte opeenvolging van acties in bepaalde volgorde orde geen synchronisatie bi start: processen kunnen op momenten binnenkomen alle processen moeten wachten tot het mogelik is om allemaal tegelik de atomische actie te verlaten. 13. Bespreek conversations, dialogs en colloquys (hier: backward error recovery) 4. Conversation //In proces P1: action A with (P2, P3) do ensure <acceptance test> by -- primary module else by -- alternative module else by -- alternative module else error end A; Wanneer processen binnenkomen, wordt hun toestand opgeslagen. De set van entry points (ingangen) vormt een recovery line. Proces in conversation kan enkel communiceren met andere actieve processen in conversation en algemene resource managers. Aangezien een conversatie opgebouwd is uit atomische acties, wordt deze eigenschap ervan overgeërfd. Om conversation te verlaten moeten alle processen slagen voor de acceptance test. Geslaagd? Conversation beëindigd en recovery points verwiderd Niet geslaagd? ALLE processen hersteld tot hun oorspronkelike staat. Bi faling herstelling + overgaan tot alternatieve module. Alle alternatieven falen ook? recovery op hoger niveau Verschil in opvatting: Originele definitie: alle deelnemende processen moeten binnen zin voor 1 eruit kan Hier: zolang actieve processen in conversatie er niet mee willen communiceren, is het niet nodig dat een proces zich er bevindt. Indien toch communicatie gewenst, kan het actieve proces wachten (blokkeren) tot nodige proces binnenkomt of voortdoen. Voordelen: 4 Op de slides kon ik niet direct voor 100% terugvinden wat ik zocht. Een groot deel van het boek van real-time systems staat online als preview: 8

9 Kritieken Dialogs Mogelik om conversaties te specifiëren zonder verplichte deelname Mogelik dat processen met een deadline de conversatie verlaten en verder doen. Eventueel met uitvoer van een alternatieve code. Bi faling ALLE processen hersteld en in alternatieve modus Voor 2de module kan het misschien zin dat een proces met totaal andere processen zou moeten communiceren. Acceptance test voor elke module kan anders zin. Processen die willen deelnemen aan een backward recoverable atomic action, voeren een DIALOG statement uit. Elk proces dat wil deelnemen, definieert ook een DISCUSS-statement De reeks DISCUSS statements vormt hier de recovery line Dialog faalt? processen hesteld tot hun oorspronkelike staat. Er zin geen alternatieve modules! Wel mogelik om verschillende dialogs samen te nemen tot een dialog sequence: SELECT --dialog 1 OR --dialog 2 //Als dialog 1 faalt OR dialog 3 //Als dialog 2 faalt ELSE --laatste redmiddel //Als alle dialogs gefaald hebben END SELECT Colloquy = gecombineerde uitvoering van verwante dialog sequences (1 in elk proces dat deelneemt) 14. Bespreek atomische acties en forward error recovery. //Exception handling: action A with (P2, P3) do -- the action exception when exception_a => -- sequence of statements when exception_b => -- sequence of statements when others => raise atomic_action_failure; end A; Exception in 1 proces van een atomic action? Opgeworpen in alle deelnemende processen (alle deelnemende processen maken deel uit van de forward error recovery). =Asynchrone exception (want komt van een ander proces). 9

10 Zowel termination als resumption model mogelik als geen opvang is in een van de deelnemende processen of als opvang faalt atomic action faalt met een standaard exception atomic_action_failure, opgegooid in alle betrokken processen Omgaan met 2 concurrent opgegooide exceptions: 2 handlers in elk proces welke handler kiezen? 3e exception gebruiken die wist op optreden van 2 vorige tegelik. exception tree: handler gebruiken voor exception op wortel van kleinste subtree die alle opgetreden exceptions bevat. Onduidelik hoe parameters van fouten combineren... Omgaan met exceptions en geneste atomische acties Probleemstelling: proces in een atomische actie gooit een exception op. ALLE processen moeten meedoen aan recovery. Een (nested) atomic action is echter ondeelbaar! Mogelike oplossingen: Wachten met opgooien van exception tot geneste atomische actie voltooid. Dit is echter niet zo een goed idee want: De exception kan iets te maken hebben met een gemiste deadline. De exception tidelik onderdrukken kan dus een nefaste impact hebben op tidig reageren van het systeem. De exception kan gerelateerd zin aan een deadlock in de geneste atomische actie geneste actie zal dan nooit voltooid worden. Gebruik maken van een voorgedefinieerde abortion exception. Dit zal ervoor zorgen dat de geneste atomische actie gestopt wordt, zodat alle processen kunnen deelnemen aan de recovery. Indien er geen voorgedefinieerde abortion exception is, is er geen andere keuze dan te wachten op het voltooien van de geneste atomische actie. 15. Beschrif kort het HRT HOOD proces. 1. Hard Real-time Hierarchical Obect-Oriented Design 2. Focus op ontwikkeling van fysische en logische architectuur (architectural design). 3. obect-gebaseerde notatie 4. onderverdelen in modules met goed gedefinieerde interfaces: ofwel direct geïmplementeerd ofwel verder onderverdeeld 5. gestandaardiseerd formalisme: tekstueel en grafisch 6. Regels automatisch laten checken: bvb scheduling, precondities, design = voortgang van alsmaar specifiekere commitments commitments = eigenschappen van ontwerp die niet gewizigd mogen worden door de ontwerpers die zich op een specifieker ontwerp-niveau bevinden. 10

11 aspecten van design zonder commitment = obligations te behandelen in lagere (specifiekere) niveaus. 8. ontwerpverfining (obligations omzetten naar commitments) vooral beïnvloed door beperkingen van uitvoeringsomgeving: resource constraints: CPU klokfrequentie, netwerkbandbreedte,... mechanism constraints: interrupt priorities, task dispatching, data locking, 9. Obligations, commitments en constraints hebben belangrike invloed op architectuur-design. Architectuur-design kan opgesplitst worden in 2 delen: logical architecture: onafhankelik van uitvoeringsomgeving doel: vooral voldoen aan functionele eisen physical architecture: vooral niet-functionele eisen vormt een basis om a te gaan of aan functionele eisen voldaan wordt, na implementatie. 10. Verschillende soorten obecten: Actief: Controle over uitvoering eigen code In staat andere obecten op te roepen Passief: omgekeerde van actief protected: Controle over eigen operaties Niet mogelik om code van andere obecten op te roepen Mogen geen arbitraire synchronisatiebeperkingen hebben Blokkeertiden die ze veroorzakn bi hun oproepers, moeten analyseerbaar zin Cyclisch: vertegenwoordigen periodieke activiteiten spontaan oproepen van code van andere obecten Sporadisch: vertegenwoordigen sporadische activiteiten spontaan oproepen code van andere obecten 11. Naar einde van ontwerp toe mag programma alle obecttypen bevatten, behalve actieve. actieve obecten enkel voor achtergrondtaken actieve obecten enkel gebruikt bi ontwerp moeten naar einde toe veranderd worden naar ander type. 11

12 Beschrif kort het ROPES proces. 1. Rapid Obect-Oriented Process for Embedded Systems 2. ROPES Macro Cycle 1. Analysis: identificatie van alle aspecten voor correctheid Requirements analysis 2. Design Informatie verkrigen van klant in vorm van: 1. use cases 2. state charts (toestandsdiagrammen?) 3. beperkingen Activiteiten: 1. use case maken 2. externe events identificeren 3. gedragsscenario's definiëren 4. beperkingen en interfaces naar andere systemen Systeem in grote delen splitsen en gedrag uitwerken externe actoren identificeren messages uitwerken tussen systeem en actoren protocols voor communicatie verfinen Systems analysis/engineering Obect analysis Architectural Mechanistic (~mechanisms?) Detailed 3. Translation 4. Testing

Analytic Trouble Shooting The best practice for problem solving

Analytic Trouble Shooting The best practice for problem solving De mens in de IT-organisatie Analytic Trouble Shooting, The best practice for problem solving 5.5 Analytic Trouble Shooting The best practice for problem solving Voor het oplossen van (al dan niet technische)

Nadere informatie

Masterproef Remote maintenance van een mobiel landbouwvoertuig

Masterproef Remote maintenance van een mobiel landbouwvoertuig Masterproef Remote maintenance van een mobiel landbouwvoertuig Studiegebied Industriële wetenschappen en technologie Opleiding Master in de industriële wetenschappen: elektrotechniek Afstudeerrichting

Nadere informatie

Masterproef Data Center Management gebaseerd op COBIT

Masterproef Data Center Management gebaseerd op COBIT Masterproef Data Center Management gebaseerd op COBIT Studiegebied Industriële wetenschappen en technologie Opleiding Master in de industriële wetenschappen: elektronica-ict Afstudeerrichting Informatie-

Nadere informatie

Leiden nieuwe ontwikkelparadigma s ook tot betere software?

Leiden nieuwe ontwikkelparadigma s ook tot betere software? 25 Leiden nieuwe ontwikkelparadigma s ook tot betere software? Danny Greefhorst De mensheid staat niet stil; we leren continue en proberen te bouwen op ervaringen van anderen om steeds verder te komen.

Nadere informatie

Repareer eerst de klant... en dan de klacht! EEN PR AK TISCHE GIDS VOOR KL ACHTMANAGEMENT

Repareer eerst de klant... en dan de klacht! EEN PR AK TISCHE GIDS VOOR KL ACHTMANAGEMENT Repareer eerst de klant... en dan de klacht! EEN PR AK TISCHE GIDS VOOR KL ACHTMANAGEMENT INHOUDSOPGAVE pag. 4 5 pag. 10 11 pag. 16 17 VOORWOORD 03 VOOR SUCCESVOL KLACHTMANAGEMENT IS DE HELE ORGANISATIE

Nadere informatie

De Scrumgids. De definitieve gids voor Scrum: de regels van het spel. juli 2013. Ontwikkeld & onderhouden door Ken Schwaber en Jeff Sutherland

De Scrumgids. De definitieve gids voor Scrum: de regels van het spel. juli 2013. Ontwikkeld & onderhouden door Ken Schwaber en Jeff Sutherland De Scrumgids De definitieve gids voor Scrum: de regels van het spel juli 2013 Ontwikkeld & onderhouden door Ken Schwaber en Jeff Sutherland Inhoudsopgave Doel van de Scrumgids... 3 Scrum Overzicht... 3

Nadere informatie

SAMENVATTING ITIL V3 FOUNDATION

SAMENVATTING ITIL V3 FOUNDATION V3 Sa me nva t t i ng Service Management Servicemanagement is het geheel van gespecialiseerde capabilities waarmee een organisatie waarde levert aan de klant in de vorm van services. (capabilities = resources,

Nadere informatie

Business Modelling Patterns: Three-party pattern, een uitgewerkt voorbeeld

Business Modelling Patterns: Three-party pattern, een uitgewerkt voorbeeld Beleidsinformatica Tijdschrift Volume 30 Nummer 4 (2004) Business Modelling Patterns: Three-party pattern, een uitgewerkt voorbeeld Lotte De Rore, Monique Snoeck, Guido Dedene KBC-leerstoel Managing efficiency

Nadere informatie

Willekeurige Getallen

Willekeurige Getallen Willekeurige Getallen Creatie en gebruik van willekeurige getallen door computers Eindwerk voorgedragen door Frederik De Paepe tot het behalen van het diploma Bachelor in Grafische en Digitale Media afstudeerrichting

Nadere informatie

Probleemoplossing door analyse van de hoofdoorzaken

Probleemoplossing door analyse van de hoofdoorzaken Probleemoplossing door analyse van de hoofdoorzaken Probleemoplossing door analyse van de hoofdoorzaken: Effectieve processen en hulpmiddelen kiezen Bij productie- en verpakkingsactviteiten genereert niet

Nadere informatie

ITIL, meerwaarde in de praktijk?

ITIL, meerwaarde in de praktijk? VLAAMSE INGENIEURS KAMER KATHOLIEKE HOGESCHOOL KEMPEN ITIL, meerwaarde in de praktijk? Editie 10 - jaargang 2002-2003 Barry Nauta Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 IT beheer 5 2.1 Ontwikkeling in de IT......................

Nadere informatie

Optimalisering van het call center van de Directie-generaal Personen met een handicap

Optimalisering van het call center van de Directie-generaal Personen met een handicap 9 280 74 21 E-mail: info@mobius.eu Web: www.mobius.eu BTW/TVA/VAT: BE 0472 582 515 RPR Gent Optimalisering van het call center van de Directie-generaal Personen met een handicap 13-2-2013 Eindrapport Möbius

Nadere informatie

Revit-Worksharing. C3A- workshop 13 nov. 2013

Revit-Worksharing. C3A- workshop 13 nov. 2013 Revit-Worksharing C3A- workshop 13 nov. 2013 C3A / Computer Assisted Arts Association nv zetel, sekretariaat, opleidingscentrum : Tramstraat 57, B-9052 Gent-Zwijnaarde http://www.c3a.be http://www.revit.be

Nadere informatie

WORDPRESS WEBSITES VERSNELLEN

WORDPRESS WEBSITES VERSNELLEN 1 WORDPRESS WEBSITES VERSNELLEN V1.02 Mark Jansen 2 WORDPRESS WEBSITES VERSNELLEN 1 LEES DIT EERST! 4 Disclaimer 4 Copyright 4 INLEIDING 5 WAAROM IS SNELHEID ZO BELANGRIJK? 6 Gebruikerservaring van bezoekers

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

IN3405 Bachelor project 2012

IN3405 Bachelor project 2012 IN3405 Bachelor project 2012 ERP Systeem voor Bokstijn Feestartikelen Datum 27 juni 2012 Studenten n-willem van Velzen 1509411 David Hoepelman 1521969 Bart van Vuuren 1364693 Bedrijf Bokstijn Feestartikelen

Nadere informatie

Gebruikershandleiding SAM 6.0. De ideale hulp bij het ontwerpen van mechanismen. ARTAS - Engineering Software

Gebruikershandleiding SAM 6.0. De ideale hulp bij het ontwerpen van mechanismen. ARTAS - Engineering Software Gebruikershandleiding SAM 6.0 De ideale hulp bij het ontwerpen van mechanismen ARTAS - Engineering Software ARTAS - Engineering Software Het Puyven 162 NL - 5672 RJ Nuenen The Netherlands tel/fax: +31

Nadere informatie

Whitepaper. Web to print in de Cloud

Whitepaper. Web to print in de Cloud Whitepaper Web to print in de Cloud Albert Noppen en Roelof Janssen, Media Alliantie Juni 2011 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE 2 1. INLEIDING 3 2. MARKETING RESOURCE MANAGEMENT 4 2.1 Organisaties willen meer

Nadere informatie

Scrum. ICT-projecten op tijd en binnen budget!

Scrum. ICT-projecten op tijd en binnen budget! Scrum ICT-projecten op tijd en binnen budget! Een belangrijk kenmerk van veel IT-projecten is dat ze mislukken. Enerzijds is dat oud nieuws, aan de andere kant nog steeds een bijzonder actueel probleem.

Nadere informatie

Samenvatting ITIL Service Management

Samenvatting ITIL Service Management Samenvatting ITIL Service Management Anton Rusbach V1.3 23 mei 2006 Inhoudsopgave Inleiding 3 ITIL Procesinrichting 5 Servicedesk 9 Configuratie Management 11 Incident management 14 Problem management

Nadere informatie

4 Servers 77 4 SERVERS. Waarin de koningen van een computernetwerk eigenlijk eerder dienaars van hun netwerkvolk blijken te zijn.

4 Servers 77 4 SERVERS. Waarin de koningen van een computernetwerk eigenlijk eerder dienaars van hun netwerkvolk blijken te zijn. 4 Servers 77 4 SERVERS Waarin de koningen van een computernetwerk eigenlijk eerder dienaars van hun netwerkvolk blijken te zijn. 78 www.sleutelboek.eu 4.1 Client/server-verwerking Het begrip client/server

Nadere informatie

FNV Bondgenoten. Zo gepiept? Consignatie: noodzaak, organisatie, grenzen en arbeidsvoorwaarden

FNV Bondgenoten. Zo gepiept? Consignatie: noodzaak, organisatie, grenzen en arbeidsvoorwaarden FNV Bondgenoten Zo gepiept? Consignatie: noodzaak, organisatie, grenzen en arbeidsvoorwaarden Zo gepiept? Praktische tips voor ondernemingsraad en kaderleden Colofon Dit is een uitgave van Stichting FNV

Nadere informatie

IT-gebruik door topmanagers

IT-gebruik door topmanagers 39 IT-gebruik door topmanagers Dr. ir. drs. A.G.M. Pijpers RE Het gebruik van IT in een organisatie groeit nog steeds. Topmanagers die niet met IT kunnen omgaan, geven een slecht voorbeeld en missen daardoor

Nadere informatie

Risico s en risicobeheersing Bouwstenen voor beleid

Risico s en risicobeheersing Bouwstenen voor beleid Risico s en risicobeheersing Bouwstenen voor beleid 2 Risico s en risicobeheersing Bouwstenen voor beleid Colofon Dit is een uitgave van de PO-Raad in het kader van het project Eerst kiezen, dan delen.

Nadere informatie

Verkopen? Een. HART Vak!

Verkopen? Een. HART Vak! Verkopen? Een HART Vak! - 1 - Ook al zitten we nu in een tijdperk van automatisering, het 'Verkopen' blijft een bij uitstek menselijk vak, een hart vak. Van alle medewerkers in een organisatie wordt verwacht

Nadere informatie

Netwerken & Internetten Inhoud

Netwerken & Internetten Inhoud Forensische informatica Netwerken & Internetten 1-59 Netwerken & Internetten Inhoud Netwerken & Internetten... 1 Inhoud...1 1. Netwerken...3 1.1. Inleiding...3 1.2. Wat is een netwerk?...3 1.3. Soorten

Nadere informatie

Virtualisatie en IT-auditing. Scriptie ter afronding van de postgraduate IT-audit opleiding aan de VU Definitieve versie

Virtualisatie en IT-auditing. Scriptie ter afronding van de postgraduate IT-audit opleiding aan de VU Definitieve versie Virtualisatie en IT-auditing Scriptie ter afronding van de postgraduate IT-audit opleiding aan de VU Definitieve versie Auteur: M.J.Montero Teamnummer: 722 VU begeleider (extern): dr. Rene Matthijsse Bedrijfscoach

Nadere informatie

FPGA implementatie van het HOG algoritme

FPGA implementatie van het HOG algoritme FACULTEIT INDUSTRIELE INGENIEURSWETENSCHAPPEN CAMPUS DE NAYER FPGA implementatie van het HOG algoritme Stef VAN WOLPUTTE Promotor: ing. Van Beeck Kristof Masterproef ingediend tot het behalen van de graad

Nadere informatie

Citrix NetScaler... moeilijk uit te leggen!? Citrix NetScaler functionaliteit uitgelicht door Azlan Competence Center

Citrix NetScaler... moeilijk uit te leggen!? Citrix NetScaler functionaliteit uitgelicht door Azlan Competence Center Citrix NetScaler... moeilijk uit te leggen!? Citrix NetScaler functionaliteit uitgelicht door Azlan Competence Center Inhoud Inhoud 3 Voorwoord 5 Euh, waar hebben we het eigenlijk over? Wat is NetScaler?

Nadere informatie

ITIL 2 Processen - Definities / Samenvatting

ITIL 2 Processen - Definities / Samenvatting Achtergrond IT Service Dienstverlening en kwaliteit IT dienstverlening Dienstverleningsproces Ervaring van de klant, klantvragen Kwaliteit (ISO-402) Service model Kwaliteitszorg Kwaliteitsborging Kwaliteitssysteem

Nadere informatie