Vreemdelingencirculaire 2000 Deel A Modellen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vreemdelingencirculaire 2000 Deel A Modellen"

Transcriptie

1 1 Vreemdelingencirculaire 2000 Deel A Modellen Versies 1 geldend per 1 april 2013 MigratieWeb ve Bijgewerkt sinds tekst per 1 januari 2013 (ve ) met WBV 2013/4 (ve ). [ Voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba geldt de Circulaire toelating en uitzetting: CTU-BES ] Inhoud: Pagina Categorie: Visa M1 Vervallen M2-A t/m E Vervallen M3 M4 Vervallen M5-A Aanvraag om verlenging of wijziging van de geldigheidsduur van een visum dan wel om wijziging van een visum.. 5 M5-B Vervallen M5-C Beschikking tot het afwijzen van een aanvraag om verlenging van de geldigheidsduur van een visum dan wel om wijziging van een visum. 7 M5-D M5-E Vervallen M6 Bijzonder doorlaatbewijs.. 10 M7 Reizigerslijst voor scholieren.. 11 M8 M9 Gereserveerd Categorie: Grensbewaking en toegang M10 M16 Vervallen M17 Standaardformulier voor weigering van toegang aan de grens aan onderdanen van derde landen die kort verblijf beogen 13 M18 Beschikking weigering toegang aan onderdanen van derde landen die lang verblijf beogen en personen die vallen onder het EU-recht inzake vrij verkeer (artikel 8.8 of 8.5 Vreemdelingenbesluit 2000) 15 M19 Beschikking tot aanwijzing van een ruimte of plaats ingevolge artikel 6, eerste lid of eerste en tweede lid, van de Vreemdelingenwet M20 Kennisgeving toegang onder voorwaarden 19 M21 M23 Vervallen M24-A Opdracht tot verwijdering of overgave 22 M24-B Vervallen M25 M29 Vervallen M30 Aanwijzing terugvoerverplichting rederij 24 M31 Vervallen M32 M34 Gereserveerd Categorie: M35-A t/m K M36 M38 M39-A t/m F M40 M44 M44-A Aanvraag Vervallen Vervallen Vervallen Vervallen Vervallen 1 Deze tekst is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld aan de hand van de teksten op en de gepubliceerde Wijzigingsbesluiten. Voor de juiste tekst zijn uitsluitend de teksten in de Staatscourant beslissend.

2 2 Vc 2000 Deel A Modellen / Inhoud M45 Vervallen M45-A Bewustverklaring overgangsregeling verblijf op religieuze of levensbeschouwelijke gronden.. 26 M46-A Verklaring op grond van artikel 44, eerste lid, onder k Boek I Burgerlijk Wetboek en artikel 36a Wet Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens 27 M46-B Verklaring op grond van artikel 44, eerste lid, onder k Boek I Burgerlijk Wetboek en artikel 36a Wet Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens. 29 M46-C Verklaring op grond van artikel 44, eerste lid, onder k Boek I Burgerlijk Wetboek en artikel 36a Wet Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens 31 M46-D Verklaring op grond van artikel 44, eerste lid, onder k Boek I Burgerlijk Wetboek en artikel 36a Wet Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens 32 M47 Vervallen M47-A Vervallen M48 Vervallen M48-B Bewust en garantverklaring verblijf bij religieuze en levensbeschouwelijke organisaties. 34 M49 M50 Vervallen M51-A / B Vervallen Vervallen M52 Verzoek aan de vreemdeling om in persoon te verschijnen. 36 M53 Verklaring tot intrekking van de aanvraag tot het verlenen van een verblijfsvergunning 37 M54 Aanvraagformulier Regeling verstrekkingen asielzoekers en andere categorieën vreemdelingen M55 Kennisgeving bedenktijd/aangifte/verlenen medewerking aan strafproces mensenhandel en beroep op regeling bij Vreemdelingencirculaire M55-A Kennisgeving aangifte/verlenen medewerking aan strafproces mensenhandel gedurende asielprocedure.. 45 M56 Voorblad aanvraag verblijfsvergunning door een in bewaring gestelde vreemdeling. 47 M57 M59 Vervallen Categorie: M60 M62 M63 M64 M65-A t/m C M66 M68 M69 M74 Beschikking Vervallen Voorstel intrekking verblijfsvergunning en/ of ongewenstverklaring en/ of uitvaardiging inreisverbod.. 49 Vervallen Vervallen Vervallen Gereserveerd Categorie: Documenten M75-A t/m G Vervallen M76 Ontvangstbewijs voor het in ontvangst nemen van een verblijfsdocument. 54 M77-A t/m D Vervallen M78-A / B Vervallen M79 Vervallen M80 EU-staat 56 M81 Geprivilegieerdendocument 57 M81-A Vervallen M82 M83 Vervallen M84 M89 Gereserveerd Categorie: Toezicht M90 Vordering van de vreemdeling om in persoon te verschijnen.. 59

3 Vc 2000 Deel A Modellen / Inhoud 3 M90-A Vordering van de vreemdeling om in persoon te verschijnen en medewerking te verlenen aan een interview met een diplomatieke vertegenwoordiging. 60 M91 M92 Vervallen M93 Bericht omtrent signalering 62 M94-A / B Vervallen M95 M99 Gereserveerd Categorie: Vertrek en uitzetting M100 Bericht van vertrek 64 M100-A Bericht van ontruiming 65 M101 Ontvangstbewijs voor het tijdelijk in bewaring nemen van reis- en/of Identiteitspapieren. 66 M102 Maatregel ex artikel 56 van de Vreemdelingenwet M102-A Vervallen M103 M109 Gereserveerd Categorie: Vrijheidsbeperkende en ontnemende maatregelen M110-A Maatregel van bewaring 69 M110-B Proces-verbaal van gehoor (artikel 59 Vreemdelingenwet 2000 juncto artikel 5.2 Vreemdelingenbesluit 2000) 70 M111-A Proces-verbaal staandehouding/ overbrenging/ ophouding. 72 M111-B Vervallen M111-C Proces-verbaal staandehouding/ overbrenging/ ophouding. 77 M111-D Beschikking verlenging ophouding artikel 50, vierde lid, van de Vreemdelingenwet M112 Vervallen M113 Opheffing van een aanwijzing/ maatregel als bedoeld in artikel 6/ 50/ 55/ 56 / 57/ 58 of 59 Vreemdelingenwet M114 Verzoek om ontslag uit een justitiële inrichting 85 M115 Lichtingsverzoek 86 M116 Vervallen M117-A Aanwijzing ingevolge artikel 55 en/of meldplicht ingevolge artikel 54 van de Vreemdelingenwet M117-B Vervallen M117-C Aanwijzing ingevolge artikel 55 van de Vreemdelingenwet M118 Aanmeldformulier vreemdeling.. 92 M119 Dossier vreemdelingenbewaring M120 (Voortgangs) Gegevens met betrekking tot uitzetting M122 Mededeling toepassing artikel 50, derde lid, Vreemdelingenwet M123 M129 Gereserveerd Categorie: Overige modellen M130 Vervallen M131-A / B Vervallen M132 Vervallen M133-A t/m D Vervallen M134 M136 Vervallen M137-A / B Vervallen M138 M141 Vervallen

4 4 Vc 2000 Deel A - Modellen Model M1 [Vervallen per ] Model M2-A [Vervallen per ] Model M2-B [Vervallen per ] Model M2-C [Vervallen per ] Model M2-D [Vervallen per ] Model M2-E [Vervallen per ] Model M3 [Vervallen per ] Model M4 [Vervallen per ]

5 Vc 2000 Deel A Modellen / Model M5-A 5 Model M5-A Aanvraag om verlenging of wijziging van de geldigheidsduur van een visum dan wel om wijziging van een visum

6 6 Vc 2000 Deel A Modellen Model M5-B [Vervallen per ]

7 Vc 2000 Deel A Modellen / Model M5-C 7 Model M5-C Beschikking tot het afwijzen van een aanvraag om verlenging van de geldigheidsduur van een visum dan wel om wijziging van een visum

8 8 Vc 2000 Deel A Modellen / Model M5-C

9 Vc 2000 Deel A Modellen 9 Model M5-D [Vervallen per ] Model M5-E [Vervallen per ]

10 10 Vc 2000 Deel A Modellen / Model M6 Model M6 Bijzonder doorlaatbewijs

11 Vc 2000 Deel A Modellen / Model M7 11 Model M7 Reizigerslijst voor scholieren

12 12 Vc 2000 Deel A Modellen Model M8. Gereserveerd Model M9. Gereserveerd Model M10 [Vervallen per ] Model M11 [Vervallen per ] Model M12 [Vervallen per ] Model M13 [Vervallen per en per ] Model M14 [Vervallen per ] Model M15 [Vervallen per ] Model M16 [Vervallen per ]

13 Vc 2000 Deel A Modellen / Model M17 13 Model M17 Standaardformulier voor weigering van toegang aan de grens aan onderdanen van derde landen die kort verblijf beogen

14 14 Vc 2000 Deel A Modellen / Model M17

15 Vc 2000 Deel A Modellen / Model M18 15 Model M18 Beschikking weigering toegang aan onderdanen van derde landen die lang verblijf beogen en personen die vallen onder het EU-recht inzake vrij verkeer (artikel 8.8 of 8.5 Vreemdelingenbesluit 2000)

16 16 Vc 2000 Deel A Modellen / Model M18 Model M18 Beschikking weigering toegang aan onderdanen van derde landen die lang verblijf beogen en personen die vallen onder het EU-recht inzake vrij verkeer (artikel 8.8 of 8.5 Vreemdelingenbesluit 2000)

17 Vc 2000 Deel A Modellen / Model M19 17 Model M19 Beschikking tot aanwijzing van een ruimte of plaats ingevolge artikel 6, eerste lid, of eerste en tweede lid, van de Vreemdelingenwet 2000

18 18 Vc 2000 Deel A Modellen / Model M19

19 Vc 2000 Deel A Modellen / Model M20 19 Model M20 Kennisgeving toegang onder voorwaarden

20 20 Vc 2000 Deel A Modellen / Model M20

21 Vc 2000 Deel A Modellen 21 Model M21 [Vervallen per ] Model M22 [Vervallen per ] Model M23 [Vervallen per ]

22 22 Vc 2000 Deel A Modellen / Model M24-A Model M24-A Opdracht tot verwijdering of overgave

23 Vc 2000 Deel A Modellen 23 Model M24-B [Vervallen per ] Model M25 [Vervallen per ] Model M26 [Vervallen per ] Model M27 [Vervallen per ] Model M28 [Vervallen per ] Model M29 [Vervallen per ]

24 24 Vc 2000 Deel A Modellen / Model M30 Model M30 Aanwijzing terugvoerverplichting rederij

25 Vc 2000 Deel A Modellen 25 Model M31 [Vervallen per ] Model M32-M34. Gereserveerd Model M35-A [Vervallen per ] Model M35-A-1 [Vervallen per ] Model M35-B [Vervallen per ] Model M35-C [Vervallen per ] Model M35-D [Vervallen per ] Model M35-E [Vervallen per ] Model M35-F [Vervallen per ] Model M35-G [Vervallen per ] Model M35-H [Vervallen per ] Model M35-I [Vervallen per ] Model M35-J [Vervallen per ] Bijlage M35-J-1 [Vervallen per ] Model M35-K [Vervallen per ] Model M36 [Vervallen per ] Model M37 [Vervallen per ] Model M38 [Vervallen per ] Model M39-A [Vervallen per ] Model M39-B [Vervallen per ] Model M39-C [Vervallen per ] Model M39-D [Vervallen per ] Model M39-E [Vervallen per ] Model M39-F [Vervallen per ] Model M40 [Vervallen per ] Model M41 [Vervallen per ] Model M42 [Vervallen per ] Model M43 [Vervallen per ] Model M44 [Vervallen per ] Model M44-A [Vervallen per ] Model M45 [Vervallen per ]

26 26 Vc 2000 Deel A Modellen / Model M45-A Model M45-A Bewustverklaring overgangsregeling verblijf op religieuze of levensbeschouwelijke gronden

27 Vc 2000 Deel A Modellen / Model M46-A 27 Model M46-A Verklaring op grond van artikel 44, eerste lid, onder k Boek I Burgerlijk Wetboek en artikel 36a Wet Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens

28 28 Vc 2000 Deel A Modellen / Model M46-A

29 Vc 2000 Deel A Modellen / Model M46-B 29 Model M46-B Verklaring op grond van artikel 44, eerste lid, onder k Boek I Burgerlijk Wetboek en artikel 36a Wet Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens

30 30 Vc 2000 Deel A Modellen / Model M46-B

31 Vc 2000 Deel A Modellen / Model M46-C 31 Model M46-C Verklaring op grond van artikel 44, eerste lid, onder k Boek I Burgerlijk Wetboek en artikel 36a Wet Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens

32 32 Vc 2000 Deel A Modellen / Model M46-D Model M46-D Verklaring op grond van artikel 44, eerste lid, onder k Boek I Burgerlijk Wetboek en artikel 36a Wet Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens

33 Vc 2000 Deel A Modellen 33 Model M47 [Vervallen per ] Model M47-A [Vervallen per ] Model M48 [Vervallen per ]

34 34 Vc 2000 Deel A Modellen / Model M48-B Model M48-B Bewust en garantverklaring verblijf bij religieuze en levensbeschouwelijke organisaties

35 Vc 2000 Deel A Modellen 35 Model M49 [Vervallen per ] Model M50 [Vervallen per ] Model M51-A [Vervallen per ] Model M51-B [Vervallen per ]

36 36 Vc 2000 Deel A Modellen / Model M52 Model M52 Verzoek aan de vreemdeling om in persoon te verschijnen

37 Vc 2000 Deel A Modellen / Model M53 37 Model M53 Verklaring tot intrekking van de aanvraag tot het verlenen van een verblijfsvergunning

38 38 Vc 2000 Deel A Modellen / Model M54 Model M54 Aanvraagformulier Regeling verstrekkingen asielzoekers en andere categorieën vreemdelingen 2005

39 Vc 2000 Deel A Modellen / Model M54 39

40 40 Vc 2000 Deel A Modellen / Model M54

41 Vc 2000 Deel A Modellen / Model M54 41

42 42 Vc 2000 Deel A Modellen / Model M55 Model M55 Kennisgeving bedenktijd / aangifte / verlenen medewerking aan strafproces mensenhandel en beroep op regeling B9 Vreemdelingencirculaire 2000

43 Vc 2000 Deel A Modellen / Model M55 43

44 44 Vc 2000 Deel A Modellen / Model M55

45 Vc 2000 Deel A Modellen / Model M55-A 45 Model M55-A Kennisgeving aangifte/verlenen medewerking aan strafproces mensenhandel gedurende asielprocedure Vreemdelingennummer: Immigratie- en Naturalisatiedienstnummer... Bedrijfsprocessen systeemnummer:. Aan: de Staatssecretaris van Justitie Immigratie- en Naturalisatiedienst Locatie:. Ter attentie van de contactpersoon mensenhandel: faxnummer:. Conform het gestelde in hoofdstuk B9 van de Vreemdelingencirculaire 2000, deel ik u mede namens de Korpschef van de politieregio.., dat door: achternaam:.. voorna(a)m(en):.. geboortedatum:.. geboorteplaats:.. nationaliteit:.. geslacht:.. adres:.. postcode, plaats:.... ( ) Te (plaats van aangifte) aangifte is gedaan van het misdrijf genoemd in artikel 273f van het Wetboek van Strafrecht (mensenhandel). Betrokkene is slachtoffer/getuige-aangever (doorhalen wat niet van toepassing is) heeft te kennen gegeven de inhoudelijke beoordeling van de asielaanvraag af te willen afwachten. In het geval de asielaanvraag wordt afgewezen kan de reguliere vergunning verband houdend met mensenhandel ambtshalve worden verleend in de asielprocedure. De voornoemde aangifte heeft geresulteerd in: (proces-verbaalnummer) Betrokkene: komt wel/niet voor in het herkenningsdienstsysteem/opsporingsregister/nationaal Schengen informatiesysteem; is wel/niet in het bezit van een geldig document voor grensoverschrijding; heeft..(aantal) in Nederland verblijvende kinderen; wenst wel/niet te vertrekken na aangifte; heeft op een aanvraag om verlening van een verblijfsvergunning asiel ingediend/ heeft op aangegeven een asielaanvraag in te willen dienen; wenst op dit moment geen gebruik te maken van de B9 regeling, maar wacht de inhoudelijke beoordeling van de asielaanvraag af. In het geval de asielaanvraag wordt afgewezen kan de reguliere vergunning verband houdend met mensenhandel ambtshalve worden verleend in de asielprocedure. ( ) Op (datum verlenen medewerking) is medewerking verleend door middel van (wijze verlenen medewerking) aan de opsporing of vervolging van het misdrijf genoemd in artikel 273f van het Wetboek van Strafrecht (mensenhandel). Betrokkene is slachtoffer en heeft te kennen gegeven de inhoudelijke beoordeling van de asielaanvraag te willen afwachten. In het geval de asielaanvraag wordt afgewezen kan de reguliere vergunning verband houdend met mensenhandel ambtshalve worden verleend in de asielprocedure. De medewerking wordt verleend bij: (fase van het onderzoek/evt. zaaknummer) Betrokkene: komt wel/niet voor in het herkenningsdienstsysteem/opsporingsregister/nationaal Schengen informatiesysteem; is wel/niet in het bezit van een geldig document voor grensoverschrijding; heeft..(aantal) in Nederland verblijvende kinderen; wenst wel/niet te vertrekken na medewerking; heeft op een aanvraag om verlening van een verblijfsvergunning asiel ingediend; wenst op dit moment geen gebruik te maken van de B9 regeling, maar wacht de inhoudelijke beoordeling van de asielaanvraag te willen afwachten. In het geval de asielaanvraag wordt afgewezen kan de reguliere vergunning verband houdend met mensenhandel ambtshalve worden verleend in de asielprocedure. Document als bedoeld in artikel 4.21 Vreemdelingenbesluit 2000 Aard: identiteitsbewijs/ paspoort/ anders, te weten:.. afgegeven op.(datum)

46 46 Vc 2000 Deel A Modellen / Model M55-A afgegeven te land van afgifte geldig tot.(plaats)..(datum) Gegevens omtrent in Nederland verblijvende kind(eren) van betrokkene Aantal kinderen: Kind 1 Achternaam: Voorna(a)m(en): Geboortedatum: Geboorteplaats: Geboorteland: Nationaliteit: Betrokkene is wel/ niet in het bezit van een geldig document voor grensoverschrijding. Kind 2 Achternaam: Voorna(a)m(en): Geboortedatum: Geboorteplaats: Geboorteland: Nationaliteit: Betrokkene is wel/ niet in het bezit van een geldig document voor grensoverschrijding. Document als bedoeld in artikel 4.21 Vreemdelingenbesluit 2000 Aard: bijgeschreven in document voor grensoverschrijding ouder/ identiteitsbewijs/ paspoort/ anders, te weten.... afgegeven op.(datum) afgegeven te.(plaats) land van afgifte. geldig tot.(datum) Contactpersoon bij de politie: Naam:.. Telefoonnummer:.. Faxnummer:.. Contactpersoon bij het Openbaar Ministerie Parketnummer:.. Parket:.. Naam:.. Telefoonnummer:.. Faxnummer:.. Indien de kennisgeving een aangifte of het verlenen van medewerking aan de opsporing en vervolging van mensenhandel betreft, bericht ik u tevens het onderstaande. Indien betrokkene alsnog een beroep wil doen op de regeling uit B9 dient hij zich tot de IND te wenden. Eerst nadat betrokkene dit bij de IND kenbaar heeft gemaakt, wordt de genoemde aangifte/het verlenen van medewerking gezien te worden als een aanvraag tot het verlenen van een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd onder de beperking als genoemd in de Vreemdelingencirculaire, B9. Tevens verzoek ik u mij, in het belang van het onderzoek en de te nemen maatregelen in het kader van vreemdelingentoezicht, te berichten over uw beslissing/ de voortgang van de opsporing dan wel vervolging. Voor de kinderen van slachtoffer-aangevers, getuige-aangevers en slachtoffers die medewerking verlenen aan de opsporing of vervolging van mensenhandel dient een aanvraag tot het verlenen van een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd onder de beperking verblijf bij ouder te worden ingediend. de Korpschef, namens deze, Datum: Plaats:

47 Vc 2000 Deel A Modellen / Model M56 47 Model M56 Voorblad aanvraag verblijfsvergunning door een in bewaring gestelde vreemdeling

48 48 Vc 2000 Deel A Modellen Model M57 [Vervallen per ] Model M58 [Vervallen per ] Model M59 [Vervallen per ] Model M60 [Vervallen per ] Model M61 [Vervallen per ] Model M62 [Vervallen per ]

49 Vc 2000 Deel A Modellen / Model M63 49 Model M63 Voorstel intrekking verblijfsvergunning en/ of ongewenstverklaring en/ of uitvaardiging inreisverbod 2 2 Luidde: Voorstel intrekking verblijfsvergunning en/of ongewenstverklaring. Is gewijzigd bij WBV 2012/1 per 9 februari 2012 (red.).

50 50 Vc 2000 Deel A Modellen / Model M63

51 Vc 2000 Deel A Modellen / Model M63 51

52 52 Vc 2000 Deel A Modellen / Model M63

53 Vc 2000 Deel A Modellen 53 Model M64 [Vervallen per ] Model M65-A [Vervallen per ] Model M65-B [Vervallen per ] Model M65-C [Vervallen per ] Model M66 [Vervallen per ] Model M67 [Vervallen per ] Model M68 [Vervallen per ] Model M69-M74. Gereserveerd Model M75-A [Vervallen per ] Model M75-B [Vervallen per ] Model M75-C [Vervallen per ] Model M75-D [Vervallen per ] Model M75-E [Vervallen per ] Model M75-F [Vervallen per ] Model M75-G [Vervallen per ]

54 54 Vc 2000 Deel A Modellen / Model M76 Model M76 Ontvangstbewijs voor het in ontvangst nemen van een verblijfsdocument

55 Vc 2000 Deel A Modellen 55 Model M77-A [Vervallen per ] Model M77-B [Vervallen per ] Model M77-C [Vervallen per ] Model M77-D [Vervallen per ] Model M78-A [Vervallen per ] Model M78-B [Vervallen per ] Model M79 [Vervallen per ]

56 56 Vc 2000 Deel A Modellen / Model M80 Model M80 EU-staat

57 Vc 2000 Deel A Modellen / Model M81 57 Model M81 Geprivilegieerdendocument

58 58 Vc 2000 Deel A Modellen Model M81-A [Vervallen per ] Model M82 [Vervallen per ] Model M83 [Vervallen per ] Model M84-M89. Gereserveerd

59 Vc 2000 Deel A Modellen / Model M90 59 Model M90 Vordering van de vreemdeling om in persoon te verschijnen

60 60 Vc 2000 Deel A Modellen / Model M90-A Model M90-A Vordering van de vreemdeling om in persoon te verschijnen en medewerking te verlenen aan een interview met een diplomatieke vertegenwoordiging

61 Vc 2000 Deel A Modellen 61 Model M91 [Vervallen per ] Model M92 [Vervallen per ]

62 62 Vc 2000 Deel A Modellen / Model M93 Model M93 Bericht omtrent signalering Model M93 Bericht omtrent signalering

63 Vc 2000 Deel A Modellen 63 Model M94-A [Vervallen per ] Model M94-B [Vervallen per ] Model M95-M99. Gereserveerd

64 64 Vc 2000 Deel A Modellen / Model M100 Model M100 Bericht van vertrek

65 Vc 2000 Deel A Modellen / Model M100-A 65 Model M100-A Bericht van ontruiming

66 66 Vc 2000 Deel A Modellen / Model M101 Model M101 Ontvangstbewijs voor het tijdelijk in bewaring nemen van reis- en/of identiteitspapieren

67 Vc 2000 Deel A Modellen / Model M Model M102 Maatregel ex artikel 56 van de Vreemdelingenwet 2000

68 68 Vc 2000 Deel A Modellen Model M102-A [Vervallen per ] Model M103-M109 Gereserveerd

69 Vc 2000 Deel A Modellen / Model M110-A 69 Model M110A Maatregel van bewaring

70 70 Vc 2000 Deel A Modellen / Model M110-B Model M110-B Proces-verbaal van gehoor (artikel 59 Vreemdelingenwet 2000 juncto artikel 5.2 Vreemdelingenbesluit 2000)

71 Vc 2000 Deel A Modellen / Model M110-B 71

72 72 Vc 2000 Deel A Modellen / Model M111-A Model M111-A Proces-verbaal staandehouding/ overbrenging/ ophouding

73 Vc 2000 Deel A Modellen / Model M111-A 73

74 74 Vc 2000 Deel A Modellen / Model M111-A

75 Vc 2000 Deel A Modellen / Model M111-A 75

76 76 Vc 2000 Deel A Modellen Model M111-B [Vervallen per ]

77 Vc 2000 Deel A Modellen / Model M111-C 77 Model M111-C Proces-verbaal staandehouding / overbrenging / ophouding

78 78 Vc 2000 Deel A Modellen / Model M111-C

79 Vc 2000 Deel A Modellen / Model M111-C 79

80 80 Vc 2000 Deel A Modellen / Model M111-C

81 Vc 2000 Deel A Modellen / Model M111-C 81

82 82 Vc 2000 Deel A Modellen / Model M111-D Model M111-D Beschikking verlenging ophouding artikel 50, vierde lid, van de Vreemdelingenwet 2000

83 Vc 2000 Deel A Modellen 83 Model M112 [Vervallen per ]

84 84 Vc 2000 Deel A Modellen / Model M113 Model M113 Opheffing van een aanwijzing/ maatregel als bedoeld in artikel 6/ 50/ 55/ 56/ 57/ 58 of 59 Vreemdelingenwet 2000

85 Vc 2000 Deel A Modellen / Model M Model M114 Verzoek om ontslag uit een justitiële inrichting Vreemdelingennummer: Immigratie- en Naturalisatiedienstnummer: De Korpschef/ Commandant der Koninklijke Marechaussee/ Algemeen Directeur van de Dienst Terugkeer en Vertrek/ hulpofficier van Justitie te.. Aan de directeur van de justitiële inrichting te. Gelet op artikel 59 van de Vreemdelingenwet 2000 en artikel 5.4 van het Vreemdelingenbesluit 2000, verzoekt de directeur van de justitiële inrichting, de vreemdeling, achternaam voorna(a)men geboortedatum, -plaats nationaliteit ten aanzien van wie de maatregel van vreemdelingenbewaring opgelegd is, ( ) uit de justitiële inrichting te ontslaan (op grond van bijgevoegd besluit tot opheffing van de maatregel/ uitspraak van de rechtbank). ( ) uit de inrichting te ontslaan en ter fine van uitzetting over te geven aan (de maatregel wordt na ontslag door de verantwoordelijke Korpschef/ hulpofficier van Justitie opgeheven):. Plaats.. Datum.. de Korpschef/ Commandant der Koninklijke Marechaussee/ hulpofficier van Justitie, namens deze,

86 86 Vc 2000 Deel A Modellen / Model M115 Model M115 Lichtingsverzoek

87 Vc 2000 Deel A Modellen 87 Model M116 [Vervallen per ]

88 88 Vc 2000 Deel A Modellen / Model M117-A Model M117-A Aanwijzing ingevolge artikel 55 en/ of meldplicht ingevolge artikel 54 van de Vreemdelingenwet 2000

89 Vc 2000 Deel A Modellen / Model M117-A 89

90 90 Vc 2000 Deel A Modellen Model M117-B [Vervallen per ]

91 Vc 2000 Deel A Modellen / Model M117-C 91 Model M117-C Aanwijzing ingevolge artikel 55 van de Vreemdelingenwet 2000

92 92 Vc 2000 Deel A Modellen / Model M118 Model M118 Aanmeldingformulier vreemdeling

93 Vc 2000 Deel A Modellen / Model M118 93

94 94 Vc 2000 Deel A Modellen / Model M119 Model M119 Dossier vreemdelingenbewaring

95 Vc 2000 Deel A Modellen / Model M Model M120 (Voortgangs) Gegevens met betrekking tot uitzetting

96 96 Vc 2000 Deel A Modellen / Model M120

97 Vc 2000 Deel A Modellen / Model M120 97

98 98 Vc 2000 Deel A Modellen / Model M122 Model M122 Mededeling toepassing artikel 50, derde lid, Vreemdelingenwet

99 Vc 2000 Deel A Modellen 99 Model M123-M129. Gereserveerd Model M130 [Vervallen per ] Model M131-A [Vervallen per ] Model M131-B [Vervallen per ] Model M132 [Vervallen per ] Model M133-A [Vervallen per ] Model M133-B [Vervallen per ] Model M133-C [Vervallen per ] Model M133-D [Vervallen per ] Model M134 [Vervallen per ] Model M135 [Vervallen per ] Model M136 [Vervallen per ] Model M137-A [Vervallen per ] Model M137-B [Vervallen per ] Model M138 [Vervallen per ] Model M139 [Vervallen per ] Model M140 [Vervallen per ] Model M141 [Vervallen per ]

2 Registratie van gegevens

2 Registratie van gegevens Registratie van gegevens A912.2.1 2 Registratie van gegevens 2.1 Welke vreemdelingen worden geregistreerd In de geautomatiseerde vreemdelingenadministratie worden in principe alle vreemdelingen opgenomen.

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 26070 19 september 2013 Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 9 september 2013, nummer WBV 2013/18,

Nadere informatie

WBV B9. Hoofdstuk B9 - Mensenhandel

WBV B9. Hoofdstuk B9 - Mensenhandel WBV B9 Hoofdstuk B9 - Mensenhandel 1 Inleiding In dit hoofdstuk wordt het rechtmatige verblijf van slachtoffer- en getuige-aangevers en slachtoffers die op andere wijze medewerking verlenen aan het opsporings-

Nadere informatie

B17. Slachtoffers van vrouwenhandell

B17. Slachtoffers van vrouwenhandell B17 Slachtoffers van vrouwenhandell B17 Slachtoffers van vrouwenhandel Algemeen Toezicht: opschorting van de verwijdering Algemeen Slachtoffers van vrouwenhandel Getuige-aangevers Vergunning tot verblijf

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 28 638 Mensenhandel Nr. 2 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR VREEMDELINGENZAKEN EN INTEGRATIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Gedurende de bedenktijd wordt het vertrek van het vermoedelijke slachtoffer van mensenhandel uit Nederland opgeschort.

Gedurende de bedenktijd wordt het vertrek van het vermoedelijke slachtoffer van mensenhandel uit Nederland opgeschort. B8/3 Slachtoffers en getuige-aangevers van mensenhandel 3.1 Beleidsregels Voor zover indicaties van mensenhandel zich voordoen bij een vreemdeling die via Schiphol Nederland inreist zijn de bevoegdheden

Nadere informatie

Kennisgeving Tweede of volgende asielaanvraag

Kennisgeving Tweede of volgende asielaanvraag Kennisgeving Tweede of volgende asielaanvraag Met dit formulier (m35-o) kunt u de IND laten weten dat u opnieuw een aanvraag voor een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd wilt indienen. Voor wie

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 26099 24 december 2012 Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 19 december 2012, nummer WBV 2012/25,

Nadere informatie

Inleiding Verblijf in de vrije termijn Visa voor kort verblijf Uitgevers (november )

Inleiding Verblijf in de vrije termijn Visa voor kort verblijf Uitgevers (november ) 1 Inleiding Verblijf in de vrije termijn Paspoort-, visum- of mw-vereiste Vrijstelling van paspoort-, visum- of mw-vereiste Ontheffing van paspoort-, visum- of mw-vereiste Verplichtingen in verband met

Nadere informatie

Rapport. Datum: 11 april 2000 Rapportnummer: 2000/148

Rapport. Datum: 11 april 2000 Rapportnummer: 2000/148 Rapport Datum: 11 april 2000 Rapportnummer: 2000/148 2 Klacht Op 1 februari 1999 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer Y. te Zwolle, ingediend door de Stichting Rechtsbijstand Asiel

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 15972 31 juli 2012 Besluit van de Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel van 20 juli 2012, nummer WBV 2012/16,

Nadere informatie

Rapport. Datum: 7 juli 2005 Rapportnummer: 2005/192

Rapport. Datum: 7 juli 2005 Rapportnummer: 2005/192 Rapport Datum: 7 juli 2005 Rapportnummer: 2005/192 2 Klacht Verzoekster klaagt erover dat de minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie haar klacht van 16 april 2004 over de lange duur van de behandeling

Nadere informatie

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep van:

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep van: > Raad vanstate 201108148/1/V3. Datum uitspraak: 24 mei 2012 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep van:

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Hoofdstuk B12 Vreemdelingencirculaire 2000 komt te luiden:

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Hoofdstuk B12 Vreemdelingencirculaire 2000 komt te luiden: STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 8529 28 maart 2014 Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 20 maart 2014, nummer WBV 2014/10, houdende

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2011 2012 32 420 Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 ter implementatie van de richtlijn nr. 2008/115/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december

Nadere informatie

Verwerking Overeenkomst EG-Zwitserse Bondsstaat in Vc 2000

Verwerking Overeenkomst EG-Zwitserse Bondsstaat in Vc 2000 JU Verwerking Overeenkomst EG-Zwitserse Bondsstaat in Vc 2000 Tussentijds Bericht Vreemdelingencirculaire TBV 2003/18 Aan: de Korpschefs Politieregio s de Korpsbeheerders Politieregio s de Bevelhebber

Nadere informatie

B1 O. Onderdanen van de Republiek Suriname

B1 O. Onderdanen van de Republiek Suriname B1 O Onderdanen van de Republiek Suriname Onderdanen van de Republiek Suriname Algemeen Binnenkomst voor 25 november of na 24 november 1980 Binnenkomst voor 25 november 1980 (verkregen rechten) Binnenkomst

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 415 (R1915) Bepalingen omtrent de verlening van visa voor de toegang tot de landen van het Koninkrijk (Rijksvisumwet) Nr. 2 VOORSTEL VAN RIJKSWET

Nadere informatie

Huiselijk geweld, eergerelateerd geweld, mensenhandel, achterlating en uw verblijfsvergunning

Huiselijk geweld, eergerelateerd geweld, mensenhandel, achterlating en uw verblijfsvergunning Huiselijk geweld, eergerelateerd geweld, mensenhandel, achterlating en uw verblijfsvergunning Deze publicatie is speciaal voor mensen die een verblijfsvergunning willen aanvragen en die slachtoffer zijn

Nadere informatie

Slachtoffers van mensenhandel

Slachtoffers van mensenhandel Aanvraagformulier Rvb Slachtoffers van mensenhandel In te vullen door het COA Versie 4.0 Dossiernummer Ontvangstdatum Inleiding Dit is het aanvraagformulier voor de Regeling verstrekkingen bepaalde categorieën

Nadere informatie

Rapport. Rapport betreffende een klacht over de Vreemdelingenpolitie van het regionale politiekorps Gelderland-Midden uit Zevenaar.

Rapport. Rapport betreffende een klacht over de Vreemdelingenpolitie van het regionale politiekorps Gelderland-Midden uit Zevenaar. Rapport Rapport betreffende een klacht over de Vreemdelingenpolitie van het regionale politiekorps Gelderland-Midden uit Zevenaar. Datum: 17 juni 2011 Rapportnummer: 2011/178 2 Klacht Verzoeker klaagt

Nadere informatie

In bezwaar of beroep

In bezwaar of beroep In bezwaar of beroep Wanneer u het niet eens bent met een beslissing van de Nederlandse overheid op grond van de Vreemdelingenwet, dan kunt u hiertegen juridische stappen ondernemen. Dit informatieblad

Nadere informatie

uitspraak van de enkelvoudige kamer voor vreemdelingenzaken en de voorzieningenrechter van 31 januari 2013 in de zaak tussen

uitspraak van de enkelvoudige kamer voor vreemdelingenzaken en de voorzieningenrechter van 31 januari 2013 in de zaak tussen Uitspraak RECHTBANK 's-gravenhage Nevenzittingsplaats Haarlem Bestuursrecht zaaknummers: AWB 12 / 26425(beroep) AWB 12 / 26426 (voorlopige voorziening) uitspraak van de enkelvoudige kamer voor vreemdelingenzaken

Nadere informatie

Huiselijk geweld, eergerelateerd geweld, mensenhandel, achterlating en uw verblijfsvergunning

Huiselijk geweld, eergerelateerd geweld, mensenhandel, achterlating en uw verblijfsvergunning Huiselijk geweld, eergerelateerd geweld, mensenhandel, achterlating en uw verblijfsvergunning Waarom deze brochure? Deze brochure is speciaal voor mensen die een verblijfsvergunning willen aanvragen en

Nadere informatie

Informatie over de rechten en plichten van asielzoekers in relatie tot het hoger onderwijs

Informatie over de rechten en plichten van asielzoekers in relatie tot het hoger onderwijs Informatie over de rechten en plichten van asielzoekers in relatie tot het hoger onderwijs auteur: Albert de Voogd UAF, 9 oktober 2015 Hoe verloopt een asielaanvraag? Een vreemdeling die asiel wil aanvragen

Nadere informatie

Wijziging Vreemdelingencirculaire 2000 (2005/17)

Wijziging Vreemdelingencirculaire 2000 (2005/17) De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden Tekstgrootte + Jaargang 2005 Nr. 72 Gepubliceerd op 14 april 2005 Acties Wijziging Vreemdelingencirculaire 2000 (2005/17) Besluit van de Minister

Nadere informatie

Wijziging Vreemdelingencirculaire 2000

Wijziging Vreemdelingencirculaire 2000 JU Wijziging Vreemdelingencirculaire 2000 Besluit van de Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie van 5 oktober 2004, nummer 2004/59, houdende wijziging van de Vreemdelingencirculaire 2000. De Minister

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 15221 7 juni 2013 Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 30 mei 2013, nummer WBV 2013/13, houdende

Nadere informatie

De CIO van de Immigratie- en Naturalisatiedienst. Postbus 20301 2500 EH DEN HAAG AANTEKENEN

De CIO van de Immigratie- en Naturalisatiedienst. Postbus 20301 2500 EH DEN HAAG AANTEKENEN POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 INTERNET www.cbpweb.nl www.mijnprivacy.nl AAN De CIO van de Immigratie- en Naturalisatiedienst

Nadere informatie

3. Verzoekers konden zich met het voorgaande niet verenigen en dienden bij brief van 11 april 2007 een klacht in.

3. Verzoekers konden zich met het voorgaande niet verenigen en dienden bij brief van 11 april 2007 een klacht in. Rapport 2 h2>klacht Verzoekers klagen over de door de staatsecretaris van Justitie gevolgde intrekkingsprocedure van de aan hen verleende verblijfsvergunningen asiel voor bepaalde tijd. Met name klagen

Nadere informatie

B16 / Deel B16 Voortgezet verblijf

B16 / Deel B16 Voortgezet verblijf B16 / Deel B16 Voortgezet verblijf 7 Klemmende redenen van humanitaire aard Indien de vreemdeling niet in aanmerking komt voor een verblijfsvergunning voor voortgezet verblijf op grond van artikel 3.50

Nadere informatie

Slachtoffers van eergerelateerd geweld

Slachtoffers van eergerelateerd geweld Aanvraagformulier Rvb Slachtoffers van eergerelateerd geweld In te vullen door het COA Versie 4.0 Dossiernummer Ontvangstdatum Inleiding Dit is het aanvraagformulier voor de Regeling verstrekkingen bepaalde

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 22872 29 juli 2015 Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 21 juli 2015, nummer WBV 2015/10, houdende

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 51586 30 september 2016 Besluit van de Staatsecretaris van Veiligheid en Justitie van 27 september 2016, nummer WBV 2016/13,

Nadere informatie

5 Machtiging tot voorlopig verblijf

5 Machtiging tot voorlopig verblijf Machtiging tot voorlopig verblijf A415.1 5 Machtiging tot voorlopig verblijf 5.1 Inleiding De machtiging tot voorlopig verblijf is in art. 1 Vreemdelingenwet als volgt omschreven: het door een Nederlandse

Nadere informatie

2.2.3.3 Aanpassing i.v.m. einde overgangsregeling

2.2.3.3 Aanpassing i.v.m. einde overgangsregeling Vreemdelingencirculaire 1982 1 Supplement 7 (december 1992) aard: bekendmaking van beleid wijziging van de Vreemdelingencirculaire 1982 grondslag: art. 4 Vreemdelingenwet kenmerk: A91/3554 (Hinisterie

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 36324 17 december 2014 Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 10 december 2014, nummer WBV 2014/33,

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 12803 21 mei 2013 Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 17 mei 2013, nummer WBV 2013/8, houdende

Nadere informatie

2 Verblijf in de vrije termijn

2 Verblijf in de vrije termijn Verblijf in de vrije termijn A412.2.1 2 Verblijf in de vrije termijn 2.1 Algemeen Verblijf in de vrije termijn is van rechtswege toegestaan aan vreemdelingen, indien en zolang zij koldoen aan de in artt.

Nadere informatie

T WEEDE K AMER DER STATEN- G ENERAAL. Vergaderjaar

T WEEDE K AMER DER STATEN- G ENERAAL. Vergaderjaar T WEEDE K AMER DER STATEN- 2 G ENERAAL Vergaderjaar 2011-2012 Nummer Voorstel van wet van het lid Bosman houdende regulering van de vestiging van Nederlanders van Aruba, Curaçao en Sint Maarten in Nederland

Nadere informatie

Rapport. Datum: 28 december 2007 Rapportnummer: 2007/328

Rapport. Datum: 28 december 2007 Rapportnummer: 2007/328 Rapport Datum: 28 december 2007 Rapportnummer: 2007/328 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) geen adequate inhoudelijke reactie heeft gegeven op de brief van

Nadere informatie

3.1.3.2. De Dublin-criteria teneinde de verantwoordelijke staat te bepalen.

3.1.3.2. De Dublin-criteria teneinde de verantwoordelijke staat te bepalen. INHOUDSTAFEL VOORWOORD DEEL I : ASIEL EN SUBSIDIAIRE BESCHERMING. 1. HET BEGRIP «VLUCHTELING». 1.1. Zich buiten het land van herkomst bevinden. 1.2. Een gegronde vrees voor vervolging hebben. 1.2.1. Het

Nadere informatie

Wijziging Vreemdelingencirculaire 2000 (2006/7)

Wijziging Vreemdelingencirculaire 2000 (2006/7) JU Wijziging Vreemdelingencirculaire 2000 (2006/7) Besluit van de Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie van 30 januari 2006, nr. 2006/7, houdende wijziging van de Vreemdelingencirculaire 2000

Nadere informatie

HOOFDSTUK I BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN. Artikel 1

HOOFDSTUK I BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN. Artikel 1 STAATSBESLUIT van 12 september 1995, ter uitvoering van diverse artikelen van de Vreemdelingenwet 1991"(S.B. 1992 no. 3) (Vreemdelingenbesluit 1995) (S.B. 1995 no. 85). HOOFDSTUK I BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN

Nadere informatie

Rapport. Rapport naar aanleiding van een klacht over de Immigratie- en Naturalisatiedienst en de Dienst Terugkeer en Vertrek.

Rapport. Rapport naar aanleiding van een klacht over de Immigratie- en Naturalisatiedienst en de Dienst Terugkeer en Vertrek. Rapport Rapport naar aanleiding van een klacht over de Immigratie- en Naturalisatiedienst en de Dienst Terugkeer en Vertrek. Datum: 8 juli 2015 Rapportnummer: 2015/114 2 Aanleiding Verzoeker zat in vreemdelingenbewaring

Nadere informatie

Agentschap BPR is een onderdeel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Agentschap BPR is een onderdeel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Eerste inschrijving in de Nederlandse bevolkingsadministratie Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens Agentschap BPR is een onderdeel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2012 308 Besluit van 29 juni 2012, houdende wijziging van het Vreemdelingenbesluit 2000, het Besluit modern migratiebeleid, het Besluit politiegegevens

Nadere informatie

Rapport naar aanleiding van een klacht over de Dienst Terugkeer en Vertrek. Publicatiedatum 22 juli 2014 Rapportnummer 2014/077

Rapport naar aanleiding van een klacht over de Dienst Terugkeer en Vertrek. Publicatiedatum 22 juli 2014 Rapportnummer 2014/077 Rapport Rapport naar aanleiding van een klacht over de Dienst Terugkeer en Vertrek. Publicatiedatum 22 juli 2014 Rapportnummer 2014/077 2014/077 de Nationale ombudsman 1/7 Verzoekster klaagt erover dat

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 1080 232 28 28november 2008 Besluit van de Staatssecretaris van Justitie van 18 november 2008, nr. 2008/29, houdende

Nadere informatie

Rapport. Datum: 3 februari 2004 Rapportnummer: 2004/033

Rapport. Datum: 3 februari 2004 Rapportnummer: 2004/033 Rapport Datum: 3 februari 2004 Rapportnummer: 2004/033 2 Klacht Verzoekers klagen over de lange duur van de behandeling door de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) van hun aanvraag van 12 september

Nadere informatie

Bijlage 3. Legeswijzer voor de IND. Versie juli 2011

Bijlage 3. Legeswijzer voor de IND. Versie juli 2011 Bijlage 3 Legeswijzer voor de IND Versie juli 2011 Aanvraag verblijfsvergunning met mvv voor hetzelfde verblijfsdoel als waarvoor een verblijfsvergunning wordt aangevraagd > zie tarieflijst A Aanvraag

Nadere informatie

Vreemdelingen en (sociale) ziektekostenverzekeringen in Nederland

Vreemdelingen en (sociale) ziektekostenverzekeringen in Nederland Vreemdelingen en (sociale) ziektekostenverzekeringen in Nederland Verplicht een zorgverzekering te sluiten is degene die van rechtswege verzekerd is ingevolge de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).

Nadere informatie

Minderjarige vreemdelingen

Minderjarige vreemdelingen Aanvraagformulier Rvb Minderjarige vreemdelingen In te vullen door het COA Versie 4.0 Dossiernummer Ontvangstdatum Inleiding Dit is het aanvraagformulier voor de Regeling verstrekkingen bepaalde categorieën

Nadere informatie

Rapport. Datum: 14 juli 1998 Rapportnummer: 1998/274

Rapport. Datum: 14 juli 1998 Rapportnummer: 1998/274 Rapport Datum: 14 juli 1998 Rapportnummer: 1998/274 2 KLACHT Op 18 juni 1997 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer S. te Geertruidenberg, ingediend door de heer mr. C.J. Verpaalen,

Nadere informatie

Aanvraag voor het verblijfsdoel uitwisseling in het kader van het Working Holiday Program of Working Holiday Scheme

Aanvraag voor het verblijfsdoel uitwisseling in het kader van het Working Holiday Program of Working Holiday Scheme Aanvraag voor het verblijfsdoel uitwisseling in het kader van het Working Holiday Program of Working Holiday Scheme Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? Dit

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Paragraaf C7/2 Vreemdelingencirculaire 2000 komt te luiden:

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Paragraaf C7/2 Vreemdelingencirculaire 2000 komt te luiden: STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 4418 13 februari 2014 Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 6 februari 2014, nummer WBV 2014/2,

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2014:3478

ECLI:NL:CRVB:2014:3478 ECLI:NL:CRVB:2014:3478 Uitspraak 14/5824 WWB-VV 27 oktober 2014 Centrale Raad van Beroep Voorzieningenrechter Uitspraak op het verzoek om voorlopige voorziening Partijen: [Verzoekster]te [woonplaats] (verzoekster)

Nadere informatie

de Nationale ombudsman Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Postbus 20301 2500 EH DEN HMG

de Nationale ombudsman Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Postbus 20301 2500 EH DEN HMG Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Postbus 20301 2500 EH DEN HMG Bij brief van 20juni 2014 liet de Nationale de staatsecretaris van Veiligheid en Justitie weten een onderzoek in te stellen naar

Nadere informatie

Plan van Aanpak "knelpunten in het vertrekproces" Een onderzoek naar de knelpunten in het vertrekproces van vertrekplichtige vreemdelingen

Plan van Aanpak knelpunten in het vertrekproces Een onderzoek naar de knelpunten in het vertrekproces van vertrekplichtige vreemdelingen Plan van Aanpak "knelpunten in het vertrekproces" Een onderzoek naar de knelpunten in het vertrekproces van vertrekplichtige vreemdelingen 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding 4 1.2 Afbakening 6 2 Doel- en probleemstelling

Nadere informatie

STAATSCOURANT. Nr. 5398

STAATSCOURANT. Nr. 5398 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 5398 1 februari 2016 Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 22 januari 2016, nummer WBV 2016/1,

Nadere informatie

Rapport. Datum: 26 juni 2001 Rapportnummer: 2001/180

Rapport. Datum: 26 juni 2001 Rapportnummer: 2001/180 Rapport Datum: 26 juni 2001 Rapportnummer: 2001/180 2 Klacht Verzoeker klaagt over de lange duur van de behandeling van zijn aanvraag van 16 oktober 1997 om toelating als vluchteling door de Immigratie-

Nadere informatie

I Procesverloop 1 Eiser stelt te zijn geboren op [ ] en de Sierraleoonse nationaliteit te bezitten.

I Procesverloop 1 Eiser stelt te zijn geboren op [ ] en de Sierraleoonse nationaliteit te bezitten. Uitspraak RECHTBANK S-GRAVENHAGE Sector Bestuursrecht Vreemdelingenkamer, enkelvoudig Nevenzittingsplaats Rotterdam Reg.nr : AWB 11/4568 V-nummer: [ ] Inzake: [ ], eiser, gemachtigde mr. K.J. Kerdel, advocaat

Nadere informatie

Model D79-1 Verklaring ex art. 44-1, onder J Boek 1 Burgerlijk Wetboek

Model D79-1 Verklaring ex art. 44-1, onder J Boek 1 Burgerlijk Wetboek Verklaring ex. art. 44-1 onder J Boek 1 BW D79-1 Model D79-1 Verklaring ex art. 44-1, onder J Boek 1 Burgerlijk Wetboek Van : de korpschef te : adres : telefoon : Q de ambtenaar van de burgerlijke stand

Nadere informatie

Wijziging Vreemdelingencirculaire 2000

Wijziging Vreemdelingencirculaire 2000 JU Wijziging Vreemdelingencirculaire 2000 Besluit van de Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie van 8 maart 2005, nr. 2005/12, houdende wijziging van de Vreemdelingencirculaire 2000 De Minister

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over de Immigratie- en Naturalisatiedienst. Datum: Rapportnummer: 2013/058

Rapport. Rapport over een klacht over de Immigratie- en Naturalisatiedienst. Datum: Rapportnummer: 2013/058 Rapport Rapport over een klacht over de Immigratie- en Naturalisatiedienst. Datum: Rapportnummer: 2013/058 2 Klacht Verzoekers klaagden erover dat de Immigratie- en Naturalisatiedienst tijdens het eerste

Nadere informatie

Aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf - nareizigers asiel

Aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf - nareizigers asiel Aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf - nareizigers asiel (647) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? Met dit formulier kunt u een aanvraag indienen

Nadere informatie

Legeswijzer voor de IND

Legeswijzer voor de IND Legeswijzer voor de IND Versie augustus 2012 Aanvraag verblijfsvergunning met mvv voor hetzelfde verblijfsdoel als waarvoor een verblijfsvergunning wordt aangevraagd > zie tarieflijst A Aanvraag verblijfsvergunning

Nadere informatie

1. Samenvatting vreemdelingen, A WBZ-verzekering en ziektekostenverzekering

1. Samenvatting vreemdelingen, A WBZ-verzekering en ziektekostenverzekering versie april 2008 Vreemdelingen, verblijfsrecht, AWBZ-verzekering en Zorgverzekeringswet Verplicht een zorgverzekering te sluiten is degene die van rechtswege verzekerd is ingevolge de Algemene Wet Bijzondere

Nadere informatie

Vreemdelingen- en vluchtelingenrecht

Vreemdelingen- en vluchtelingenrecht Vreemdelingen- en vluchtelingenrecht Visa Aanvraag van een MVV Aanvraag van een visum voor kort verblijf (toeristenvisum) Verblijfsvergunningen Aanvraag verblijfsvergunning voor gezinsvorming Aanvraag

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2010 364 Wet van 30 september 2010 tot wijziging van de Wet toelating en uitzetting BES 0 Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden,

Nadere informatie

Aanvraag verblijfsvergunning asiel onbepaalde tijd of verlenging bepaalde tijd

Aanvraag verblijfsvergunning asiel onbepaalde tijd of verlenging bepaalde tijd Aanvraag verblijfsvergunning asiel onbepaalde tijd of verlenging bepaalde tijd M35J-1 / 06A Waarom dit formulier? Met dit formulier kunt u een aanvraag indienen voor een verblijfsvergunning asiel voor

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 549 Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met nationale visa en enkele andere onderwerpen Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Beatrix, bij

Nadere informatie

Rapport. Datum: 27 oktober 2005 Rapportnummer: 2005/329

Rapport. Datum: 27 oktober 2005 Rapportnummer: 2005/329 Rapport Datum: 27 oktober 2005 Rapportnummer: 2005/329 2 Klacht Verzoekers, partners, klagen erover dat de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), dan wel de vreemdelingendienst van het regionale politiekorps

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 14 november 2001 (22.11) (OR. fr, en) 13835/01 LIMITE VISA 131 COMIX 716

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 14 november 2001 (22.11) (OR. fr, en) 13835/01 LIMITE VISA 131 COMIX 716 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 14 november 2001 (22.11) (OR. fr, en) 13835/01 LIMITE VISA 131 COMIX 716 NOTA van: aan: Betreft: de Belgische delegatie de Groep Visa Ontwerp-beschikking van de Raad

Nadere informatie

Gezinsherenigers/gezinsvormers

Gezinsherenigers/gezinsvormers Aanvraagformulier Rvb Gezinsherenigers/gezinsvormers In te vullen door het COA Versie 3.0 Dossiernummer Ontvangstdatum Inleiding Dit is het aanvraagformulier voor de Regeling verstrekkingen bepaalde categorieën

Nadere informatie

Aanvraagformulier Rvb. Ex-asielzoekers. Versie 3.0. In te vullen door het COA. Dossiernummer. Ontvangstdatum

Aanvraagformulier Rvb. Ex-asielzoekers. Versie 3.0. In te vullen door het COA. Dossiernummer. Ontvangstdatum Aanvraagformulier Rvb Ex-asielzoekers In te vullen door het COA Versie 3.0 Dossiernummer Ontvangstdatum Inleiding Dit is het aanvraagformulier voor de Regeling verstrekkingen bepaalde categorieën vreemdelingen

Nadere informatie

De beleidsregels zijn een aanvulling op of een uitwerking van de artikelen 3.46, 3.48 en 3.49 Vb.

De beleidsregels zijn een aanvulling op of een uitwerking van de artikelen 3.46, 3.48 en 3.49 Vb. B8 Humanitair tijdelijk 1 Inleiding In dit hoofdstuk zijn beleidsregels opgenomen voor vreemdelingen die in Nederland willen verblijven op tijdelijke humanitaire gronden. Hierbij wordt onderscheid gemaakt

Nadere informatie

Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep van:

Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep van: Uitspraak 201103208/1/V1. Datum uitspraak: 10 april 2012 RAAD VAN STATE AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger

Nadere informatie

1. Het oordeel van de voorzieningenrechter heeft een voorlopig karakter en is niet bindend in de bodemprocedure.

1. Het oordeel van de voorzieningenrechter heeft een voorlopig karakter en is niet bindend in de bodemprocedure. Uitspraak Voorzieningenrechter van de rechtbank 's-gravenhage sector bestuursrecht vreemdelingenkamer UITSPRAAK ingevolge artikel 8:84 Algemene wet bestuursrecht Reg.nr : AWB 08/11247 BEPTDN Inzake : [verzoekster],

Nadere informatie

Aanvraag verlenging verblijfsvergunning voor studie aan het voortgezet of beroepsonderwijs (vreemdeling)

Aanvraag verlenging verblijfsvergunning voor studie aan het voortgezet of beroepsonderwijs (vreemdeling) Aanvraag verlenging verblijfsvergunning voor studie aan het voortgezet of beroepsonderwijs (vreemdeling) (393) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? Dit formulier

Nadere informatie

Vc 2000 B16 per 27 06 2007

Vc 2000 B16 per 27 06 2007 Vc 2000 B16 per 27 06 2007 16. Voortgezet verblijf 1. Inleiding Artikel 3.50 Vb bevat een bijzondere regeling voor het voortgezet verblijf van de vreemdeling die als minderjarige in het bezit is gesteld

Nadere informatie

Rapport. Datum: 8 december 2000 Rapportnummer: 2000/370

Rapport. Datum: 8 december 2000 Rapportnummer: 2000/370 Rapport Datum: 8 december 2000 Rapportnummer: 2000/370 2 Klacht Op 12 augustus 1999 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer R. te Eindhoven, met een klacht over een gedraging van

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 6442 28 maart 2013 Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 26 maart 2013, nr. WBV 2013/4, houdende

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VERGUNNING

AANVRAAGFORMULIER VERGUNNING GezinNA-DIMAS/-08-201 Stempel DIMAS Plus datum indiening 3 Kleuren Pasfoto s AANVRAAGFORMULIER VERGUNNING A. VERGUNNINGEN: Tijdelijk Verblijf Tijdelijk Verblijf met Arbeid Verblijf B. SOORT AANVRAAG: Eerste

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 2012-2013 STATEN VAN CURA~ AO,. n.r'\ T.. VII... Vv I 1.') IUT.~ No.: 2 33440 (R 1990) Wijziging van de Paspoortwet in verband met een andere status van de

Nadere informatie

Nederlandse documenten voor vreemdelingen

Nederlandse documenten voor vreemdelingen Nederlandse documenten voor vreemdelingen 1. Waarom deze publicatie? Identiteitsdocumenten zijn steeds belangrijker geworden. Internationaal, omdat personen veel mobieler zijn dan vroeger en zij tijdens

Nadere informatie

vanstate 200801930/1. Datum uitspraak: 7 april 2008 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

vanstate 200801930/1. Datum uitspraak: 7 april 2008 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Raad vanstate 200801930/1. Datum uitspraak: 7 april 2008 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep van: appellant,

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over de Dienst T erugkeer & Vertrek. Publicatiedatum: 23 september Rapportnummer: 2014 /123

Rapport. Rapport over een klacht over de Dienst T erugkeer & Vertrek. Publicatiedatum: 23 september Rapportnummer: 2014 /123 Rapport Rapport over een klacht over de Dienst T erugkeer & Vertrek. Publicatiedatum: 23 september 2014 Rapportnummer: 2014 /123 20 14/123 d e Natio nale o mb ud sman 1/10 Klacht haar zowel op 23 mei 2013

Nadere informatie

IND-werkinstructie nr. 2009/3 (AUB)

IND-werkinstructie nr. 2009/3 (AUB) IND-werkinstructie nr. 2009/3 (AUB) Aan Directeuren Klantdirecties, medewerkers asiel Van Hoofddirecteur IND Datum 18 februari 2009 Onderwerp In Nederland geboren kinderen uit ouders in asielprocedure

Nadere informatie

Buitenlandse pleegkinderen

Buitenlandse pleegkinderen Buitenlandse pleegkinderen Buitenlandse pleegkinderen Algemeen Adoptief-pleegkinderen Voorschriften betreffende de behandeling van verzoeken om opneming Voorschriften voor opneming en toelating Voorschriften

Nadere informatie

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Raad vanstate 201203791/1/V1. Datum uitspraak: 24 januari 2013 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: de Awb) op

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over de minister van Veiligheid en Justitie te Den Haag. Datum: 11 juli Rapportnummer: 2013/084

Rapport. Rapport over een klacht over de minister van Veiligheid en Justitie te Den Haag. Datum: 11 juli Rapportnummer: 2013/084 Rapport Rapport over een klacht over de minister van Veiligheid en Justitie te Den Haag. Datum: 11 juli 2013 Rapportnummer: 2013/084 2 Klacht Verzoekster, die de Surinaamse nationaliteit had en in Suriname

Nadere informatie

RECHTBANK s-gravenhage nevenzittingsplaats Zwolle. Sector Bestuursrecht, Meervoudige Kamer voor Vreemdelingenzaken Registratienummer: Awb 11/30612

RECHTBANK s-gravenhage nevenzittingsplaats Zwolle. Sector Bestuursrecht, Meervoudige Kamer voor Vreemdelingenzaken Registratienummer: Awb 11/30612 RECHTBANK s-gravenhage nevenzittingsplaats Zwolle Sector Bestuursrecht, Meervoudige Kamer voor Vreemdelingenzaken Registratienummer: Awb 11/30612 Uitspraak in het geding tussen: [eiser], geboren op [geboortedatum],

Nadere informatie

De gevolgen van een strafrechtelijke afdoening voor de verblijfsrechtelijke positie van jongeren

De gevolgen van een strafrechtelijke afdoening voor de verblijfsrechtelijke positie van jongeren De gevolgen van een strafrechtelijke afdoening voor de verblijfsrechtelijke positie van jongeren Dit document beoogt de strafrechtelijke consequenties voor de verblijfsrechtelijke positie van een vreemdeling

Nadere informatie

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Raad vanstatc 201112531/1/V1. Datum uitspraak: 11 september 2012 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: de Awb) op

Nadere informatie

Besluit van de Staatssecretaris van Justitie van 12 juni 2007, nummer 2007/11, houdende wijziging van de Vreemdelingencirculaire 2000.

Besluit van de Staatssecretaris van Justitie van 12 juni 2007, nummer 2007/11, houdende wijziging van de Vreemdelingencirculaire 2000. Besluit van de Staatssecretaris van Justitie van 12 juni 2007, nummer 2007/11, houdende wijziging van de Vreemdelingencirculaire 2000. DE STAATSSECRETARIS VAN JUSTITIE, Gelet op de Vreemdelingenwet 2000

Nadere informatie

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK MigratieWeb ve12001023 200905925/1/V3 en 201108673/1/V3. Datum uitspraak: 13 april 2012 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak op de hoger beroepen van: [ ], appellant, tegen de uitspraak van de rechtbank

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VERGUNNING

AANVRAAGFORMULIER VERGUNNING DIMAS/25-02-2008 AANVRAAGFORMULIER VERGUNNING Lees eerst de toelichting bij dit formulier voordat u begint met invullen. Stempel DIMAS Plus datum indiening 3 Kleuren Pasfoto s A. VERGUNNINGEN: Tijdelijk

Nadere informatie

Hoofdstuk 4 Benelux Economische Unie en Europese Economische Gemeenschap. Verschilpunten Benelux- en E. E. G. -verdrag

Hoofdstuk 4 Benelux Economische Unie en Europese Economische Gemeenschap. Verschilpunten Benelux- en E. E. G. -verdrag Hoofdstuk 4 Benelux Economische Unie en Europese Economische Gemeenschap INHOUD De regelingen De Benelux Economische Unie De Europese Economische Gemeenschap Partijen bij het E.E.G.-verdrag Grondslag en

Nadere informatie

mmh I Geboortedatum is volledig

mmh I Geboortedatum is volledig PSH-V ht^://psh-v.politie.local/politiesuite/partij/displaypersoon.do?pers., ^ Persoon i^ * Persoontype V-nummer * Geslachtsnaam Voorvoegsel Voornamen * Geslacht * Bron pers.gegevens I vreemdeling vrouwelijk

Nadere informatie