Vreemdelingencirculaire 2000 Deel A Modellen

Save this PDF as:
Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vreemdelingencirculaire 2000 Deel A Modellen"

Transcriptie

1 1 Vreemdelingencirculaire 2000 Deel A Modellen Versies 1 geldend per 1 april 2013 MigratieWeb ve Bijgewerkt sinds tekst per 1 januari 2013 (ve ) met WBV 2013/4 (ve ). [ Voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba geldt de Circulaire toelating en uitzetting: CTU-BES ] Inhoud: Pagina Categorie: Visa M1 Vervallen M2-A t/m E Vervallen M3 M4 Vervallen M5-A Aanvraag om verlenging of wijziging van de geldigheidsduur van een visum dan wel om wijziging van een visum.. 5 M5-B Vervallen M5-C Beschikking tot het afwijzen van een aanvraag om verlenging van de geldigheidsduur van een visum dan wel om wijziging van een visum. 7 M5-D M5-E Vervallen M6 Bijzonder doorlaatbewijs.. 10 M7 Reizigerslijst voor scholieren.. 11 M8 M9 Gereserveerd Categorie: Grensbewaking en toegang M10 M16 Vervallen M17 Standaardformulier voor weigering van toegang aan de grens aan onderdanen van derde landen die kort verblijf beogen 13 M18 Beschikking weigering toegang aan onderdanen van derde landen die lang verblijf beogen en personen die vallen onder het EU-recht inzake vrij verkeer (artikel 8.8 of 8.5 Vreemdelingenbesluit 2000) 15 M19 Beschikking tot aanwijzing van een ruimte of plaats ingevolge artikel 6, eerste lid of eerste en tweede lid, van de Vreemdelingenwet M20 Kennisgeving toegang onder voorwaarden 19 M21 M23 Vervallen M24-A Opdracht tot verwijdering of overgave 22 M24-B Vervallen M25 M29 Vervallen M30 Aanwijzing terugvoerverplichting rederij 24 M31 Vervallen M32 M34 Gereserveerd Categorie: M35-A t/m K M36 M38 M39-A t/m F M40 M44 M44-A Aanvraag Vervallen Vervallen Vervallen Vervallen Vervallen 1 Deze tekst is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld aan de hand van de teksten op en de gepubliceerde Wijzigingsbesluiten. Voor de juiste tekst zijn uitsluitend de teksten in de Staatscourant beslissend.

2 2 Vc 2000 Deel A Modellen / Inhoud M45 Vervallen M45-A Bewustverklaring overgangsregeling verblijf op religieuze of levensbeschouwelijke gronden.. 26 M46-A Verklaring op grond van artikel 44, eerste lid, onder k Boek I Burgerlijk Wetboek en artikel 36a Wet Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens 27 M46-B Verklaring op grond van artikel 44, eerste lid, onder k Boek I Burgerlijk Wetboek en artikel 36a Wet Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens. 29 M46-C Verklaring op grond van artikel 44, eerste lid, onder k Boek I Burgerlijk Wetboek en artikel 36a Wet Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens 31 M46-D Verklaring op grond van artikel 44, eerste lid, onder k Boek I Burgerlijk Wetboek en artikel 36a Wet Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens 32 M47 Vervallen M47-A Vervallen M48 Vervallen M48-B Bewust en garantverklaring verblijf bij religieuze en levensbeschouwelijke organisaties. 34 M49 M50 Vervallen M51-A / B Vervallen Vervallen M52 Verzoek aan de vreemdeling om in persoon te verschijnen. 36 M53 Verklaring tot intrekking van de aanvraag tot het verlenen van een verblijfsvergunning 37 M54 Aanvraagformulier Regeling verstrekkingen asielzoekers en andere categorieën vreemdelingen M55 Kennisgeving bedenktijd/aangifte/verlenen medewerking aan strafproces mensenhandel en beroep op regeling bij Vreemdelingencirculaire M55-A Kennisgeving aangifte/verlenen medewerking aan strafproces mensenhandel gedurende asielprocedure.. 45 M56 Voorblad aanvraag verblijfsvergunning door een in bewaring gestelde vreemdeling. 47 M57 M59 Vervallen Categorie: M60 M62 M63 M64 M65-A t/m C M66 M68 M69 M74 Beschikking Vervallen Voorstel intrekking verblijfsvergunning en/ of ongewenstverklaring en/ of uitvaardiging inreisverbod.. 49 Vervallen Vervallen Vervallen Gereserveerd Categorie: Documenten M75-A t/m G Vervallen M76 Ontvangstbewijs voor het in ontvangst nemen van een verblijfsdocument. 54 M77-A t/m D Vervallen M78-A / B Vervallen M79 Vervallen M80 EU-staat 56 M81 Geprivilegieerdendocument 57 M81-A Vervallen M82 M83 Vervallen M84 M89 Gereserveerd Categorie: Toezicht M90 Vordering van de vreemdeling om in persoon te verschijnen.. 59

3 Vc 2000 Deel A Modellen / Inhoud 3 M90-A Vordering van de vreemdeling om in persoon te verschijnen en medewerking te verlenen aan een interview met een diplomatieke vertegenwoordiging. 60 M91 M92 Vervallen M93 Bericht omtrent signalering 62 M94-A / B Vervallen M95 M99 Gereserveerd Categorie: Vertrek en uitzetting M100 Bericht van vertrek 64 M100-A Bericht van ontruiming 65 M101 Ontvangstbewijs voor het tijdelijk in bewaring nemen van reis- en/of Identiteitspapieren. 66 M102 Maatregel ex artikel 56 van de Vreemdelingenwet M102-A Vervallen M103 M109 Gereserveerd Categorie: Vrijheidsbeperkende en ontnemende maatregelen M110-A Maatregel van bewaring 69 M110-B Proces-verbaal van gehoor (artikel 59 Vreemdelingenwet 2000 juncto artikel 5.2 Vreemdelingenbesluit 2000) 70 M111-A Proces-verbaal staandehouding/ overbrenging/ ophouding. 72 M111-B Vervallen M111-C Proces-verbaal staandehouding/ overbrenging/ ophouding. 77 M111-D Beschikking verlenging ophouding artikel 50, vierde lid, van de Vreemdelingenwet M112 Vervallen M113 Opheffing van een aanwijzing/ maatregel als bedoeld in artikel 6/ 50/ 55/ 56 / 57/ 58 of 59 Vreemdelingenwet M114 Verzoek om ontslag uit een justitiële inrichting 85 M115 Lichtingsverzoek 86 M116 Vervallen M117-A Aanwijzing ingevolge artikel 55 en/of meldplicht ingevolge artikel 54 van de Vreemdelingenwet M117-B Vervallen M117-C Aanwijzing ingevolge artikel 55 van de Vreemdelingenwet M118 Aanmeldformulier vreemdeling.. 92 M119 Dossier vreemdelingenbewaring M120 (Voortgangs) Gegevens met betrekking tot uitzetting M122 Mededeling toepassing artikel 50, derde lid, Vreemdelingenwet M123 M129 Gereserveerd Categorie: Overige modellen M130 Vervallen M131-A / B Vervallen M132 Vervallen M133-A t/m D Vervallen M134 M136 Vervallen M137-A / B Vervallen M138 M141 Vervallen

4 4 Vc 2000 Deel A - Modellen Model M1 [Vervallen per ] Model M2-A [Vervallen per ] Model M2-B [Vervallen per ] Model M2-C [Vervallen per ] Model M2-D [Vervallen per ] Model M2-E [Vervallen per ] Model M3 [Vervallen per ] Model M4 [Vervallen per ]

5 Vc 2000 Deel A Modellen / Model M5-A 5 Model M5-A Aanvraag om verlenging of wijziging van de geldigheidsduur van een visum dan wel om wijziging van een visum

6 6 Vc 2000 Deel A Modellen Model M5-B [Vervallen per ]

7 Vc 2000 Deel A Modellen / Model M5-C 7 Model M5-C Beschikking tot het afwijzen van een aanvraag om verlenging van de geldigheidsduur van een visum dan wel om wijziging van een visum

8 8 Vc 2000 Deel A Modellen / Model M5-C

9 Vc 2000 Deel A Modellen 9 Model M5-D [Vervallen per ] Model M5-E [Vervallen per ]

10 10 Vc 2000 Deel A Modellen / Model M6 Model M6 Bijzonder doorlaatbewijs

11 Vc 2000 Deel A Modellen / Model M7 11 Model M7 Reizigerslijst voor scholieren

12 12 Vc 2000 Deel A Modellen Model M8. Gereserveerd Model M9. Gereserveerd Model M10 [Vervallen per ] Model M11 [Vervallen per ] Model M12 [Vervallen per ] Model M13 [Vervallen per en per ] Model M14 [Vervallen per ] Model M15 [Vervallen per ] Model M16 [Vervallen per ]

13 Vc 2000 Deel A Modellen / Model M17 13 Model M17 Standaardformulier voor weigering van toegang aan de grens aan onderdanen van derde landen die kort verblijf beogen

14 14 Vc 2000 Deel A Modellen / Model M17

15 Vc 2000 Deel A Modellen / Model M18 15 Model M18 Beschikking weigering toegang aan onderdanen van derde landen die lang verblijf beogen en personen die vallen onder het EU-recht inzake vrij verkeer (artikel 8.8 of 8.5 Vreemdelingenbesluit 2000)

16 16 Vc 2000 Deel A Modellen / Model M18 Model M18 Beschikking weigering toegang aan onderdanen van derde landen die lang verblijf beogen en personen die vallen onder het EU-recht inzake vrij verkeer (artikel 8.8 of 8.5 Vreemdelingenbesluit 2000)

17 Vc 2000 Deel A Modellen / Model M19 17 Model M19 Beschikking tot aanwijzing van een ruimte of plaats ingevolge artikel 6, eerste lid, of eerste en tweede lid, van de Vreemdelingenwet 2000

18 18 Vc 2000 Deel A Modellen / Model M19

19 Vc 2000 Deel A Modellen / Model M20 19 Model M20 Kennisgeving toegang onder voorwaarden

20 20 Vc 2000 Deel A Modellen / Model M20

21 Vc 2000 Deel A Modellen 21 Model M21 [Vervallen per ] Model M22 [Vervallen per ] Model M23 [Vervallen per ]

22 22 Vc 2000 Deel A Modellen / Model M24-A Model M24-A Opdracht tot verwijdering of overgave

23 Vc 2000 Deel A Modellen 23 Model M24-B [Vervallen per ] Model M25 [Vervallen per ] Model M26 [Vervallen per ] Model M27 [Vervallen per ] Model M28 [Vervallen per ] Model M29 [Vervallen per ]

24 24 Vc 2000 Deel A Modellen / Model M30 Model M30 Aanwijzing terugvoerverplichting rederij

25 Vc 2000 Deel A Modellen 25 Model M31 [Vervallen per ] Model M32-M34. Gereserveerd Model M35-A [Vervallen per ] Model M35-A-1 [Vervallen per ] Model M35-B [Vervallen per ] Model M35-C [Vervallen per ] Model M35-D [Vervallen per ] Model M35-E [Vervallen per ] Model M35-F [Vervallen per ] Model M35-G [Vervallen per ] Model M35-H [Vervallen per ] Model M35-I [Vervallen per ] Model M35-J [Vervallen per ] Bijlage M35-J-1 [Vervallen per ] Model M35-K [Vervallen per ] Model M36 [Vervallen per ] Model M37 [Vervallen per ] Model M38 [Vervallen per ] Model M39-A [Vervallen per ] Model M39-B [Vervallen per ] Model M39-C [Vervallen per ] Model M39-D [Vervallen per ] Model M39-E [Vervallen per ] Model M39-F [Vervallen per ] Model M40 [Vervallen per ] Model M41 [Vervallen per ] Model M42 [Vervallen per ] Model M43 [Vervallen per ] Model M44 [Vervallen per ] Model M44-A [Vervallen per ] Model M45 [Vervallen per ]

26 26 Vc 2000 Deel A Modellen / Model M45-A Model M45-A Bewustverklaring overgangsregeling verblijf op religieuze of levensbeschouwelijke gronden

27 Vc 2000 Deel A Modellen / Model M46-A 27 Model M46-A Verklaring op grond van artikel 44, eerste lid, onder k Boek I Burgerlijk Wetboek en artikel 36a Wet Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens

28 28 Vc 2000 Deel A Modellen / Model M46-A

29 Vc 2000 Deel A Modellen / Model M46-B 29 Model M46-B Verklaring op grond van artikel 44, eerste lid, onder k Boek I Burgerlijk Wetboek en artikel 36a Wet Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens

30 30 Vc 2000 Deel A Modellen / Model M46-B

31 Vc 2000 Deel A Modellen / Model M46-C 31 Model M46-C Verklaring op grond van artikel 44, eerste lid, onder k Boek I Burgerlijk Wetboek en artikel 36a Wet Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens

32 32 Vc 2000 Deel A Modellen / Model M46-D Model M46-D Verklaring op grond van artikel 44, eerste lid, onder k Boek I Burgerlijk Wetboek en artikel 36a Wet Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens

33 Vc 2000 Deel A Modellen 33 Model M47 [Vervallen per ] Model M47-A [Vervallen per ] Model M48 [Vervallen per ]

34 34 Vc 2000 Deel A Modellen / Model M48-B Model M48-B Bewust en garantverklaring verblijf bij religieuze en levensbeschouwelijke organisaties

35 Vc 2000 Deel A Modellen 35 Model M49 [Vervallen per ] Model M50 [Vervallen per ] Model M51-A [Vervallen per ] Model M51-B [Vervallen per ]

36 36 Vc 2000 Deel A Modellen / Model M52 Model M52 Verzoek aan de vreemdeling om in persoon te verschijnen

37 Vc 2000 Deel A Modellen / Model M53 37 Model M53 Verklaring tot intrekking van de aanvraag tot het verlenen van een verblijfsvergunning

38 38 Vc 2000 Deel A Modellen / Model M54 Model M54 Aanvraagformulier Regeling verstrekkingen asielzoekers en andere categorieën vreemdelingen 2005

39 Vc 2000 Deel A Modellen / Model M54 39

40 40 Vc 2000 Deel A Modellen / Model M54

41 Vc 2000 Deel A Modellen / Model M54 41

42 42 Vc 2000 Deel A Modellen / Model M55 Model M55 Kennisgeving bedenktijd / aangifte / verlenen medewerking aan strafproces mensenhandel en beroep op regeling B9 Vreemdelingencirculaire 2000

43 Vc 2000 Deel A Modellen / Model M55 43

44 44 Vc 2000 Deel A Modellen / Model M55

45 Vc 2000 Deel A Modellen / Model M55-A 45 Model M55-A Kennisgeving aangifte/verlenen medewerking aan strafproces mensenhandel gedurende asielprocedure Vreemdelingennummer: Immigratie- en Naturalisatiedienstnummer... Bedrijfsprocessen systeemnummer:. Aan: de Staatssecretaris van Justitie Immigratie- en Naturalisatiedienst Locatie:. Ter attentie van de contactpersoon mensenhandel: faxnummer:. Conform het gestelde in hoofdstuk B9 van de Vreemdelingencirculaire 2000, deel ik u mede namens de Korpschef van de politieregio.., dat door: achternaam:.. voorna(a)m(en):.. geboortedatum:.. geboorteplaats:.. nationaliteit:.. geslacht:.. adres:.. postcode, plaats:.... ( ) Te (plaats van aangifte) aangifte is gedaan van het misdrijf genoemd in artikel 273f van het Wetboek van Strafrecht (mensenhandel). Betrokkene is slachtoffer/getuige-aangever (doorhalen wat niet van toepassing is) heeft te kennen gegeven de inhoudelijke beoordeling van de asielaanvraag af te willen afwachten. In het geval de asielaanvraag wordt afgewezen kan de reguliere vergunning verband houdend met mensenhandel ambtshalve worden verleend in de asielprocedure. De voornoemde aangifte heeft geresulteerd in: (proces-verbaalnummer) Betrokkene: komt wel/niet voor in het herkenningsdienstsysteem/opsporingsregister/nationaal Schengen informatiesysteem; is wel/niet in het bezit van een geldig document voor grensoverschrijding; heeft..(aantal) in Nederland verblijvende kinderen; wenst wel/niet te vertrekken na aangifte; heeft op een aanvraag om verlening van een verblijfsvergunning asiel ingediend/ heeft op aangegeven een asielaanvraag in te willen dienen; wenst op dit moment geen gebruik te maken van de B9 regeling, maar wacht de inhoudelijke beoordeling van de asielaanvraag af. In het geval de asielaanvraag wordt afgewezen kan de reguliere vergunning verband houdend met mensenhandel ambtshalve worden verleend in de asielprocedure. ( ) Op (datum verlenen medewerking) is medewerking verleend door middel van (wijze verlenen medewerking) aan de opsporing of vervolging van het misdrijf genoemd in artikel 273f van het Wetboek van Strafrecht (mensenhandel). Betrokkene is slachtoffer en heeft te kennen gegeven de inhoudelijke beoordeling van de asielaanvraag te willen afwachten. In het geval de asielaanvraag wordt afgewezen kan de reguliere vergunning verband houdend met mensenhandel ambtshalve worden verleend in de asielprocedure. De medewerking wordt verleend bij: (fase van het onderzoek/evt. zaaknummer) Betrokkene: komt wel/niet voor in het herkenningsdienstsysteem/opsporingsregister/nationaal Schengen informatiesysteem; is wel/niet in het bezit van een geldig document voor grensoverschrijding; heeft..(aantal) in Nederland verblijvende kinderen; wenst wel/niet te vertrekken na medewerking; heeft op een aanvraag om verlening van een verblijfsvergunning asiel ingediend; wenst op dit moment geen gebruik te maken van de B9 regeling, maar wacht de inhoudelijke beoordeling van de asielaanvraag te willen afwachten. In het geval de asielaanvraag wordt afgewezen kan de reguliere vergunning verband houdend met mensenhandel ambtshalve worden verleend in de asielprocedure. Document als bedoeld in artikel 4.21 Vreemdelingenbesluit 2000 Aard: identiteitsbewijs/ paspoort/ anders, te weten:.. afgegeven op.(datum)

46 46 Vc 2000 Deel A Modellen / Model M55-A afgegeven te land van afgifte geldig tot.(plaats)..(datum) Gegevens omtrent in Nederland verblijvende kind(eren) van betrokkene Aantal kinderen: Kind 1 Achternaam: Voorna(a)m(en): Geboortedatum: Geboorteplaats: Geboorteland: Nationaliteit: Betrokkene is wel/ niet in het bezit van een geldig document voor grensoverschrijding. Kind 2 Achternaam: Voorna(a)m(en): Geboortedatum: Geboorteplaats: Geboorteland: Nationaliteit: Betrokkene is wel/ niet in het bezit van een geldig document voor grensoverschrijding. Document als bedoeld in artikel 4.21 Vreemdelingenbesluit 2000 Aard: bijgeschreven in document voor grensoverschrijding ouder/ identiteitsbewijs/ paspoort/ anders, te weten.... afgegeven op.(datum) afgegeven te.(plaats) land van afgifte. geldig tot.(datum) Contactpersoon bij de politie: Naam:.. Telefoonnummer:.. Faxnummer:.. Contactpersoon bij het Openbaar Ministerie Parketnummer:.. Parket:.. Naam:.. Telefoonnummer:.. Faxnummer:.. Indien de kennisgeving een aangifte of het verlenen van medewerking aan de opsporing en vervolging van mensenhandel betreft, bericht ik u tevens het onderstaande. Indien betrokkene alsnog een beroep wil doen op de regeling uit B9 dient hij zich tot de IND te wenden. Eerst nadat betrokkene dit bij de IND kenbaar heeft gemaakt, wordt de genoemde aangifte/het verlenen van medewerking gezien te worden als een aanvraag tot het verlenen van een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd onder de beperking als genoemd in de Vreemdelingencirculaire, B9. Tevens verzoek ik u mij, in het belang van het onderzoek en de te nemen maatregelen in het kader van vreemdelingentoezicht, te berichten over uw beslissing/ de voortgang van de opsporing dan wel vervolging. Voor de kinderen van slachtoffer-aangevers, getuige-aangevers en slachtoffers die medewerking verlenen aan de opsporing of vervolging van mensenhandel dient een aanvraag tot het verlenen van een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd onder de beperking verblijf bij ouder te worden ingediend. de Korpschef, namens deze, Datum: Plaats:

47 Vc 2000 Deel A Modellen / Model M56 47 Model M56 Voorblad aanvraag verblijfsvergunning door een in bewaring gestelde vreemdeling

48 48 Vc 2000 Deel A Modellen Model M57 [Vervallen per ] Model M58 [Vervallen per ] Model M59 [Vervallen per ] Model M60 [Vervallen per ] Model M61 [Vervallen per ] Model M62 [Vervallen per ]

49 Vc 2000 Deel A Modellen / Model M63 49 Model M63 Voorstel intrekking verblijfsvergunning en/ of ongewenstverklaring en/ of uitvaardiging inreisverbod 2 2 Luidde: Voorstel intrekking verblijfsvergunning en/of ongewenstverklaring. Is gewijzigd bij WBV 2012/1 per 9 februari 2012 (red.).

50 50 Vc 2000 Deel A Modellen / Model M63

51 Vc 2000 Deel A Modellen / Model M63 51

52 52 Vc 2000 Deel A Modellen / Model M63

53 Vc 2000 Deel A Modellen 53 Model M64 [Vervallen per ] Model M65-A [Vervallen per ] Model M65-B [Vervallen per ] Model M65-C [Vervallen per ] Model M66 [Vervallen per ] Model M67 [Vervallen per ] Model M68 [Vervallen per ] Model M69-M74. Gereserveerd Model M75-A [Vervallen per ] Model M75-B [Vervallen per ] Model M75-C [Vervallen per ] Model M75-D [Vervallen per ] Model M75-E [Vervallen per ] Model M75-F [Vervallen per ] Model M75-G [Vervallen per ]

54 54 Vc 2000 Deel A Modellen / Model M76 Model M76 Ontvangstbewijs voor het in ontvangst nemen van een verblijfsdocument

55 Vc 2000 Deel A Modellen 55 Model M77-A [Vervallen per ] Model M77-B [Vervallen per ] Model M77-C [Vervallen per ] Model M77-D [Vervallen per ] Model M78-A [Vervallen per ] Model M78-B [Vervallen per ] Model M79 [Vervallen per ]

56 56 Vc 2000 Deel A Modellen / Model M80 Model M80 EU-staat

57 Vc 2000 Deel A Modellen / Model M81 57 Model M81 Geprivilegieerdendocument

58 58 Vc 2000 Deel A Modellen Model M81-A [Vervallen per ] Model M82 [Vervallen per ] Model M83 [Vervallen per ] Model M84-M89. Gereserveerd

59 Vc 2000 Deel A Modellen / Model M90 59 Model M90 Vordering van de vreemdeling om in persoon te verschijnen

60 60 Vc 2000 Deel A Modellen / Model M90-A Model M90-A Vordering van de vreemdeling om in persoon te verschijnen en medewerking te verlenen aan een interview met een diplomatieke vertegenwoordiging

61 Vc 2000 Deel A Modellen 61 Model M91 [Vervallen per ] Model M92 [Vervallen per ]

62 62 Vc 2000 Deel A Modellen / Model M93 Model M93 Bericht omtrent signalering Model M93 Bericht omtrent signalering

63 Vc 2000 Deel A Modellen 63 Model M94-A [Vervallen per ] Model M94-B [Vervallen per ] Model M95-M99. Gereserveerd

64 64 Vc 2000 Deel A Modellen / Model M100 Model M100 Bericht van vertrek

65 Vc 2000 Deel A Modellen / Model M100-A 65 Model M100-A Bericht van ontruiming

66 66 Vc 2000 Deel A Modellen / Model M101 Model M101 Ontvangstbewijs voor het tijdelijk in bewaring nemen van reis- en/of identiteitspapieren

67 Vc 2000 Deel A Modellen / Model M Model M102 Maatregel ex artikel 56 van de Vreemdelingenwet 2000

68 68 Vc 2000 Deel A Modellen Model M102-A [Vervallen per ] Model M103-M109 Gereserveerd

69 Vc 2000 Deel A Modellen / Model M110-A 69 Model M110A Maatregel van bewaring

70 70 Vc 2000 Deel A Modellen / Model M110-B Model M110-B Proces-verbaal van gehoor (artikel 59 Vreemdelingenwet 2000 juncto artikel 5.2 Vreemdelingenbesluit 2000)

71 Vc 2000 Deel A Modellen / Model M110-B 71

72 72 Vc 2000 Deel A Modellen / Model M111-A Model M111-A Proces-verbaal staandehouding/ overbrenging/ ophouding

73 Vc 2000 Deel A Modellen / Model M111-A 73

74 74 Vc 2000 Deel A Modellen / Model M111-A

75 Vc 2000 Deel A Modellen / Model M111-A 75

76 76 Vc 2000 Deel A Modellen Model M111-B [Vervallen per ]

77 Vc 2000 Deel A Modellen / Model M111-C 77 Model M111-C Proces-verbaal staandehouding / overbrenging / ophouding

78 78 Vc 2000 Deel A Modellen / Model M111-C

79 Vc 2000 Deel A Modellen / Model M111-C 79

80 80 Vc 2000 Deel A Modellen / Model M111-C

81 Vc 2000 Deel A Modellen / Model M111-C 81

82 82 Vc 2000 Deel A Modellen / Model M111-D Model M111-D Beschikking verlenging ophouding artikel 50, vierde lid, van de Vreemdelingenwet 2000

83 Vc 2000 Deel A Modellen 83 Model M112 [Vervallen per ]

84 84 Vc 2000 Deel A Modellen / Model M113 Model M113 Opheffing van een aanwijzing/ maatregel als bedoeld in artikel 6/ 50/ 55/ 56/ 57/ 58 of 59 Vreemdelingenwet 2000

85 Vc 2000 Deel A Modellen / Model M Model M114 Verzoek om ontslag uit een justitiële inrichting Vreemdelingennummer: Immigratie- en Naturalisatiedienstnummer: De Korpschef/ Commandant der Koninklijke Marechaussee/ Algemeen Directeur van de Dienst Terugkeer en Vertrek/ hulpofficier van Justitie te.. Aan de directeur van de justitiële inrichting te. Gelet op artikel 59 van de Vreemdelingenwet 2000 en artikel 5.4 van het Vreemdelingenbesluit 2000, verzoekt de directeur van de justitiële inrichting, de vreemdeling, achternaam voorna(a)men geboortedatum, -plaats nationaliteit ten aanzien van wie de maatregel van vreemdelingenbewaring opgelegd is, ( ) uit de justitiële inrichting te ontslaan (op grond van bijgevoegd besluit tot opheffing van de maatregel/ uitspraak van de rechtbank). ( ) uit de inrichting te ontslaan en ter fine van uitzetting over te geven aan (de maatregel wordt na ontslag door de verantwoordelijke Korpschef/ hulpofficier van Justitie opgeheven):. Plaats.. Datum.. de Korpschef/ Commandant der Koninklijke Marechaussee/ hulpofficier van Justitie, namens deze,

86 86 Vc 2000 Deel A Modellen / Model M115 Model M115 Lichtingsverzoek

87 Vc 2000 Deel A Modellen 87 Model M116 [Vervallen per ]

88 88 Vc 2000 Deel A Modellen / Model M117-A Model M117-A Aanwijzing ingevolge artikel 55 en/ of meldplicht ingevolge artikel 54 van de Vreemdelingenwet 2000

89 Vc 2000 Deel A Modellen / Model M117-A 89

90 90 Vc 2000 Deel A Modellen Model M117-B [Vervallen per ]

91 Vc 2000 Deel A Modellen / Model M117-C 91 Model M117-C Aanwijzing ingevolge artikel 55 van de Vreemdelingenwet 2000

92 92 Vc 2000 Deel A Modellen / Model M118 Model M118 Aanmeldingformulier vreemdeling

93 Vc 2000 Deel A Modellen / Model M118 93

94 94 Vc 2000 Deel A Modellen / Model M119 Model M119 Dossier vreemdelingenbewaring

95 Vc 2000 Deel A Modellen / Model M Model M120 (Voortgangs) Gegevens met betrekking tot uitzetting

96 96 Vc 2000 Deel A Modellen / Model M120

97 Vc 2000 Deel A Modellen / Model M120 97

98 98 Vc 2000 Deel A Modellen / Model M122 Model M122 Mededeling toepassing artikel 50, derde lid, Vreemdelingenwet

99 Vc 2000 Deel A Modellen 99 Model M123-M129. Gereserveerd Model M130 [Vervallen per ] Model M131-A [Vervallen per ] Model M131-B [Vervallen per ] Model M132 [Vervallen per ] Model M133-A [Vervallen per ] Model M133-B [Vervallen per ] Model M133-C [Vervallen per ] Model M133-D [Vervallen per ] Model M134 [Vervallen per ] Model M135 [Vervallen per ] Model M136 [Vervallen per ] Model M137-A [Vervallen per ] Model M137-B [Vervallen per ] Model M138 [Vervallen per ] Model M139 [Vervallen per ] Model M140 [Vervallen per ] Model M141 [Vervallen per ]

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 78 24 april 2009 Besluit van de Staatssecretaris van Justitie van 14 april 2009, nummer 2009/8, houdende wijziging van

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 12 van de Wet Centraal Orgaan opvang asielzoekers;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 12 van de Wet Centraal Orgaan opvang asielzoekers; STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 111 19 juni 2009 Besluit van de Staatssecretaris van Justitie van 15 mei 2009, nr. 5600380/09, houdende wijziging van

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Paragraaf A2/2.2 Vreemdelingencirculaire 2000 komt te luiden:

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Paragraaf A2/2.2 Vreemdelingencirculaire 2000 komt te luiden: STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 12799 8 maart 2019 Besluit van de Staatsecretaris van Justitie en Veiligheid van 27 februari 2019, nummer WBV 2019/4,

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 14025 21 september 2009 Besluit van de Staatssecretaris van Justitie van 4 september 2009, nr. WBV 2009/19, houdende wijziging

Nadere informatie

Bevoegdheid Koninklijke Marechaussee tot inbewaringstelling van vreemdelingen

Bevoegdheid Koninklijke Marechaussee tot inbewaringstelling van vreemdelingen JU Bevoegdheid Koninklijke Marechaussee tot inbewaringstelling van vreemdelingen Tussentijds Bericht Vreemdelingencirculaire TBV 2003/63 Aan: de Korpschefs Politieregio s de Korpsbeheerders Politieregio

Nadere informatie

2 Registratie van gegevens

2 Registratie van gegevens Registratie van gegevens A912.2.1 2 Registratie van gegevens 2.1 Welke vreemdelingen worden geregistreerd In de geautomatiseerde vreemdelingenadministratie worden in principe alle vreemdelingen opgenomen.

Nadere informatie

2 Bezwaar en administratief beroep

2 Bezwaar en administratief beroep Bezwaar en administratief beroep A8/2.1.1 2 Bezwaar en administratief beroep 2.1 Algemeen Onder het maken van bezwaar wordt verstaan: het gebruik maken van de ingevolge een wettelijk voorschrift bestaande

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 26070 19 september 2013 Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 9 september 2013, nummer WBV 2013/18,

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 24010 30 december 2011 Regeling van de Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel van 23 december 2011, nr. 2011-2000589459,

Nadere informatie

WBV B9. Hoofdstuk B9 - Mensenhandel

WBV B9. Hoofdstuk B9 - Mensenhandel WBV B9 Hoofdstuk B9 - Mensenhandel 1 Inleiding In dit hoofdstuk wordt het rechtmatige verblijf van slachtoffer- en getuige-aangevers en slachtoffers die op andere wijze medewerking verlenen aan het opsporings-

Nadere informatie

Inleiding. 3 De Minister en de Staatssecretaris van Justitie. 1 Algemeen. 2 Indeling

Inleiding. 3 De Minister en de Staatssecretaris van Justitie. 1 Algemeen. 2 Indeling Inleiding Inleiding 1 Algemeen 2 Indeling 3 De Minister en de Staatssecretaris van Justitie 4 De procureurs-generaal, fungerend directeuren van politie 5 De verhouding tussen de Minister van Justitie,

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Paragraaf C1/2.3 Vreemdelingencirculaire 2000 komt te luiden:

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Paragraaf C1/2.3 Vreemdelingencirculaire 2000 komt te luiden: STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 6733 12 maart 2015 Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 9 maart 2015, nummer WBV 2015/5, houdende

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 5611 27 februari 2014 Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 18 februari 2014, nummer WBV 2014/4,

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 2838 17 februari 2011 Besluit van de Minister voor Immigratie en Asiel van 8 februari 2011, nr. WBV 2011/1, houdende wijziging

Nadere informatie

Wijziging Vreemdelingencirculaire 2000

Wijziging Vreemdelingencirculaire 2000 JU Wijziging Vreemdelingencirculaire 2000 Besluit van de Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie van 8 december 2005, nummer 2005/59, houdende wijziging van de Vreemdelingencirculaire 2000 De Minister

Nadere informatie

B17. Slachtoffers van vrouwenhandell

B17. Slachtoffers van vrouwenhandell B17 Slachtoffers van vrouwenhandell B17 Slachtoffers van vrouwenhandel Algemeen Toezicht: opschorting van de verwijdering Algemeen Slachtoffers van vrouwenhandel Getuige-aangevers Vergunning tot verblijf

Nadere informatie

Wijziging Vreemdelingencirculaire 2000

Wijziging Vreemdelingencirculaire 2000 JU Wijziging Vreemdelingencirculaire 2000 Besluit van de Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie van 9 maart 2005, nummer 2005/9, houdende wijziging van de Vreemdelingencirculaire 2000 De Minister

Nadere informatie

Het betreft hier met name de toepassing van: c. het Voorschrift Vreemdelingen - VV (Stcrt. 1966, 188).

Het betreft hier met name de toepassing van: c. het Voorschrift Vreemdelingen - VV (Stcrt. 1966, 188). A 1 Inleiding 3 1 Algemeen De Vreemdelingencirculaire 1982, vastgesteld bij beschikking van de staatssecretaris van Justitie van 26 oktober 1982, vormt het geheel van algemene aanwijzingen aan de ambtenaren

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2011 663 Wet van 15 december 2011 tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 ter implementatie van de richtlijn nr. 2008/115/EG van het Europees Parlement

Nadere informatie

Overdracht verlengingsaanvragen verblijfsvergunning regulier

Overdracht verlengingsaanvragen verblijfsvergunning regulier JU Overdracht verlengingsaanvragen verblijfsvergunning regulier Tussentijds Bericht Vreemdelingencirculaire TBV 2003/54 Aan: de Korpschefs Politieregio s de Korpsbeheerders Politieregio s de Bevelhebber

Nadere informatie

Gedurende de bedenktijd wordt het vertrek van het vermoedelijke slachtoffer van mensenhandel uit Nederland opgeschort.

Gedurende de bedenktijd wordt het vertrek van het vermoedelijke slachtoffer van mensenhandel uit Nederland opgeschort. B8/3 Slachtoffers en getuige-aangevers van mensenhandel 3.1 Beleidsregels Voor zover indicaties van mensenhandel zich voordoen bij een vreemdeling die via Schiphol Nederland inreist zijn de bevoegdheden

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 28 638 Mensenhandel Nr. 2 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR VREEMDELINGENZAKEN EN INTEGRATIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 2260 29 12 12februari 2009 Besluit van de Staatssecretaris van Justitie van 20 januari 2009, nr. 2009/3, houdende

Nadere informatie

Tussentijds Bericht Vreemdelingencirculaire

Tussentijds Bericht Vreemdelingencirculaire JU Tussentijds Bericht Vreemdelingencirculaire Aan: de Korpschefs van de Politieregio s de Bevelhebber der Koninklijke marechaussee i.a.a.: de Procureurs-Generaal Onderdeel: Directie Beleid Datum: 14 maart

Nadere informatie

Bericht omtrent het geldig maken voor meerdere reizen dan wel verlenging van een visum of afgifte terugkee~sum door de korpschef D4

Bericht omtrent het geldig maken voor meerdere reizen dan wel verlenging van een visum of afgifte terugkee~sum door de korpschef D4 D D Modellen Model Omschrijving a e D l Inlichtingen naar aanleiding van een visumaanvraag D2-1 Schengenvisum (sticker) D2-2 Visum voor terugkeer D2-3 Transitvisumverklaring, afgegeven in het buitenland

Nadere informatie

7 Gedraesliin bil simaleringen in het o~s~orinesregister

7 Gedraesliin bil simaleringen in het o~s~orinesregister 7 Gedraesliin bil simaleringen in het o~s~orinesregister 7.1 Aleerneen - Dit hoofdstuk handelt met name over signaleringen die verband houden met de toepassing van de Vreemdelingenwet. Andere signaleringen

Nadere informatie

Inleiding Verblijf in de vrije termijn Visa voor kort verblijf Uitgevers (november )

Inleiding Verblijf in de vrije termijn Visa voor kort verblijf Uitgevers (november ) 1 Inleiding Verblijf in de vrije termijn Paspoort-, visum- of mw-vereiste Vrijstelling van paspoort-, visum- of mw-vereiste Ontheffing van paspoort-, visum- of mw-vereiste Verplichtingen in verband met

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 14571 13 maart 2019 Regeling van de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid van 11 maart 2019, nummer 2520988, houdende

Nadere informatie

A 4 1. Vreemdelingen aan wie verblijf in Nederland is toegestaan (art Vw)

A 4 1. Vreemdelingen aan wie verblijf in Nederland is toegestaan (art Vw) A 4 1 Hoofdstuk A 4 Toelating INHQUD 1 1.1 1.2 1.3 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 1.3.5 1.3.6 1.3.7 2 2.1 2.2 Inle_Lding Vreemdelingen aan wie verblijf in Nederland is toegestaan (art. 8-10 Vw) Verblijf in de

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord eerdere drukken / V. Voorwoord bij derde druk / VII. Lijst van gebruikte afkortingen / XV. HOOFDSTUK 1 Inleiding / 1

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord eerdere drukken / V. Voorwoord bij derde druk / VII. Lijst van gebruikte afkortingen / XV. HOOFDSTUK 1 Inleiding / 1 INHOUDSOPGAVE Voorwoord eerdere drukken / V Voorwoord bij derde druk / VII Lijst van gebruikte afkortingen / XV HOOFDSTUK 1 Inleiding / 1 1.1 Systeem vreemdelingenrecht / 2 1.2 De Vreemdelingenwet 2000

Nadere informatie

10 Kennisgeving van beschikkingen; uitreiking en inhouding van verblijfsdocumenten

10 Kennisgeving van beschikkingen; uitreiking en inhouding van verblijfsdocumenten Kennisgeving beschikkingen A411 0.1.l 10 Kennisgeving van beschikkingen; uitreiking en inhouding van verblijfsdocumenten a VoornaarnsÍe wijzigingen Met de inwerkingtreding van de Wet op de identificatieplicht

Nadere informatie

7 Signaleringen in het Opsporingsregister

7 Signaleringen in het Opsporingsregister Signaleren in het Opsporingsregister A5/7.2.1 7 Signaleringen in het Opsporingsregister 7.1 Algemeen Dit hoofdstuk handelt met name over signaleringen, die verband houden met de toepassing van de Vw. Het

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 26099 24 december 2012 Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 19 december 2012, nummer WBV 2012/25,

Nadere informatie

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep van:

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep van: > Raad vanstate 201108148/1/V3. Datum uitspraak: 24 mei 2012 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep van:

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 36927 22 december 2014 Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 18 december 2014, nummer WBV 2014/37,

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 15972 31 juli 2012 Besluit van de Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel van 20 juli 2012, nummer WBV 2012/16,

Nadere informatie

Wijziging Vreemdelingencirculaire 2000 (2006/15)

Wijziging Vreemdelingencirculaire 2000 (2006/15) JU Wijziging Vreemdelingencirculaire 2000 (2006/15) Besluit van de Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie van 27 februari 2006, nr. 2006/15, houdende wijziging van de Vreemdelingencirculaire 2000

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2004 393 Besluit van 3 augustus 2004 tot wijziging van het Vreemdelingenbesluit 2000 in verband met de vereisten voor toegang, de Overeenkomst tussen

Nadere informatie

Rapport. Datum: 11 april 2000 Rapportnummer: 2000/148

Rapport. Datum: 11 april 2000 Rapportnummer: 2000/148 Rapport Datum: 11 april 2000 Rapportnummer: 2000/148 2 Klacht Op 1 februari 1999 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer Y. te Zwolle, ingediend door de Stichting Rechtsbijstand Asiel

Nadere informatie

Rapport. Rapport betreffende een klacht over de Immigratie- en Naturalisatiedienst. Datum: 9 december: Rapportnummer: 2013/191

Rapport. Rapport betreffende een klacht over de Immigratie- en Naturalisatiedienst. Datum: 9 december: Rapportnummer: 2013/191 Rapport Rapport betreffende een klacht over de Immigratie- en Naturalisatiedienst. Datum: 9 december: 2013 Rapportnummer: 2013/191 2 Klacht Verzoekster klaagt erover dat de Immigratie- en Naturalisatiedienst

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Hoofdstuk B12 Vreemdelingencirculaire 2000 komt te luiden:

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Hoofdstuk B12 Vreemdelingencirculaire 2000 komt te luiden: STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 8529 28 maart 2014 Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 20 maart 2014, nummer WBV 2014/10, houdende

Nadere informatie

Slachtoffers van huiselijk geweld

Slachtoffers van huiselijk geweld Aanvraagformulier Rvb Slachtoffers van huiselijk geweld In te vullen door het COA Versie 1.2 Dossiernummer Ontvangstdatum Inleiding Dit is het aanvraagformulier voor de Regeling verstrekkingen bepaalde

Nadere informatie

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. ïierna: de vreemdeling),

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. ïierna: de vreemdeling), Raad vanstate 201101892/1/V1. Datum uitspraak: 25 juni 2012 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak op het hoger beroep van: appellant, ïierna: de vreemdeling), tegen de uitspraak van de rechtbank 's-gravenhage,

Nadere informatie

Kennisgeving Tweede of volgende asielaanvraag

Kennisgeving Tweede of volgende asielaanvraag Kennisgeving Tweede of volgende asielaanvraag Met dit formulier (m35-o) kunt u de IND laten weten dat u opnieuw een aanvraag voor een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd wilt indienen. Voor wie

Nadere informatie

Vreemdelingencirculaire 2000 (B) Deel 9 Slachtoffers en getuige-aangevers van mensenhandel/b9

Vreemdelingencirculaire 2000 (B) Deel 9 Slachtoffers en getuige-aangevers van mensenhandel/b9 Vreemdelingencirculaire 2000 (B) Deel 9 Slachtoffers en getuige-aangevers van mensenhandel/b9 1 Inleiding In dit hoofdstuk wordt het rechtmatige verblijf van slachtoffer- en getuigeaangevers en slachtoffers

Nadere informatie

Rapport. Datum: 7 juli 2005 Rapportnummer: 2005/192

Rapport. Datum: 7 juli 2005 Rapportnummer: 2005/192 Rapport Datum: 7 juli 2005 Rapportnummer: 2005/192 2 Klacht Verzoekster klaagt erover dat de minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie haar klacht van 16 april 2004 over de lange duur van de behandeling

Nadere informatie

Aanvraag voor verblijf op grond van de Afsluitingsregeling langdurig verblijvende kinderen

Aanvraag voor verblijf op grond van de Afsluitingsregeling langdurig verblijvende kinderen Aanvraag voor verblijf op grond van de Afsluitingsregeling langdurig verblijvende kinderen Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? Met dit formulier kunt u een

Nadere informatie

Vc 2000 B9 per

Vc 2000 B9 per Vc 2000 B9 per 27 06 2007 9. Mensenhandel 1. Inleiding In dit hoofdstuk wordt het rechtmatige verblijf van slachtoffers en getuige-aangevers van mensenhandel gedurende de bedenktijd voorafgaande aan de

Nadere informatie

ECLI:NL:RBDHA:2013:14334

ECLI:NL:RBDHA:2013:14334 ECLI:NL:RBDHA:2013:14334 Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 23-07-2013 Datum publicatie 27-11-2013 Zaaknummer AWB-13_17774 Rechtsgebieden Vreemdelingenrecht Bijzondere kenmerken Eerste aanleg

Nadere informatie

Verwerking Overeenkomst EG-Zwitserse Bondsstaat in Vc 2000

Verwerking Overeenkomst EG-Zwitserse Bondsstaat in Vc 2000 JU Verwerking Overeenkomst EG-Zwitserse Bondsstaat in Vc 2000 Tussentijds Bericht Vreemdelingencirculaire TBV 2003/18 Aan: de Korpschefs Politieregio s de Korpsbeheerders Politieregio s de Bevelhebber

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 22971 18 augustus 2014 Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 11 augustus 2014, nummer WBV 2014/25,

Nadere informatie

Rapport. Datum: 26 juni 2001 Rapportnummer: 2001/178

Rapport. Datum: 26 juni 2001 Rapportnummer: 2001/178 Rapport Datum: 26 juni 2001 Rapportnummer: 2001/178 2 Klacht Verzoeker klaagt over de wijze waarop de Visadienst van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, ondergebracht bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst

Nadere informatie

Toegang. 1 Inleiding. 3 Grensbewaking 3.1 Algemeen 3.2 Benelux 3.3 Schengen

Toegang. 1 Inleiding. 3 Grensbewaking 3.1 Algemeen 3.2 Benelux 3.3 Schengen A3 1 Inleiding 2 tot Nederland 2.1 Algemeen 2.2 Voorwaarden voor binnenkomst 2.2.1 van vreemdelingen die een verblijf van ten hoogste drie maanden of doorreis beogen 2.2.2 van vreemdelingen die een verblijf

Nadere informatie

VOORZIENINGENRECHTER VAN DE RECHTBANK DEN HAAG

VOORZIENINGENRECHTER VAN DE RECHTBANK DEN HAAG uitspraak VOORZIENINGENRECHTER VAN DE RECHTBANK DEN HAAG Bestuursrecht zaaknummer: AWB 13/19825 en 13/19823 (gemachtigde: mr. drs. T. Neijzen), en de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, verweerder

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 415 (R1915) Bepalingen omtrent de verlening van visa voor de toegang tot de landen van het Koninkrijk (Rijksvisumwet) Nr. 2 VOORSTEL VAN RIJKSWET

Nadere informatie

Huiselijk geweld, eergerelateerd geweld, mensenhandel, achterlating en uw verblijfsvergunning

Huiselijk geweld, eergerelateerd geweld, mensenhandel, achterlating en uw verblijfsvergunning Huiselijk geweld, eergerelateerd geweld, mensenhandel, achterlating en uw verblijfsvergunning Deze publicatie is speciaal voor mensen die een verblijfsvergunning willen aanvragen en die slachtoffer zijn

Nadere informatie

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep van:

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep van: * *' Raad vanstate 201207532/1/V3. Datum uitspraak: 6 september 2012 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep

Nadere informatie

Slachtoffers van mensenhandel

Slachtoffers van mensenhandel Aanvraagformulier Rvb Slachtoffers van mensenhandel In te vullen door het COA Versie 4.0 Dossiernummer Ontvangstdatum Inleiding Dit is het aanvraagformulier voor de Regeling verstrekkingen bepaalde categorieën

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 18618 7 december 2009 Besluit van de Staatssecretaris van Justitie van 26 november 2009, nr. WBV 2009/28, houdende wijziging

Nadere informatie

Wijziging Vreemdelingencirculaire 2000 (2008/09)

Wijziging Vreemdelingencirculaire 2000 (2008/09) JU Wijziging Vreemdelingencirculaire 2000 (2008/09) Besluit van de Staatssecretaris van Justitie van 12 februari 2008, nr. 2008/09, houdende wijziging van de Vreemdelingencirculaire 2000 De Staatssecretaris

Nadere informatie

In bezwaar of beroep

In bezwaar of beroep In bezwaar of beroep Wanneer u het niet eens bent met een beslissing van de Nederlandse overheid op grond van de Vreemdelingenwet, dan kunt u hiertegen juridische stappen ondernemen. Dit informatieblad

Nadere informatie

Huiselijk geweld, eergerelateerd geweld, mensenhandel, achterlating en uw verblijfsvergunning

Huiselijk geweld, eergerelateerd geweld, mensenhandel, achterlating en uw verblijfsvergunning Huiselijk geweld, eergerelateerd geweld, mensenhandel, achterlating en uw verblijfsvergunning Waarom deze brochure? Deze brochure is speciaal voor mensen die een verblijfsvergunning willen aanvragen en

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 13143 22 mei 2013 Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 7 mei 2013, nummer WBV 2013/9, houdende

Nadere informatie

Het onderzoek van de IND richt zich op de vraag of de asielzoeker inderdaad gegronde(serieuze) redenen heeft.

Het onderzoek van de IND richt zich op de vraag of de asielzoeker inderdaad gegronde(serieuze) redenen heeft. Sociale kaart en sociale zekerheid Samenvatting door Sharon.D 20-10-16 Lesstof samengevat uit 24Boost.nl H5 Asielzoekers Asielzoekers/vluchtelingen zijn vreemdelingen die toelating tot ons land vragen

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Hoofdstuk B13 Vreemdelingencirculaire 2000 wordt toegevoegd en komt te luiden:

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Hoofdstuk B13 Vreemdelingencirculaire 2000 wordt toegevoegd en komt te luiden: STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 12710 13 maart 2019 Besluit van de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid van 4 maart 2019, nummer WBV 2019/2, houdende

Nadere informatie

Kennisgeving inkomende mobiliteit student (vreemdeling)

Kennisgeving inkomende mobiliteit student (vreemdeling) Kennisgeving inkomende mobiliteit student (vreemdeling) (531) Lees eerst de toelichting op deze pagina voordat u begint met invullen. Met dit formulier kunt u de IND laten weten dat u in het bezit bent

Nadere informatie

B1 O. Onderdanen van de Republiek Suriname

B1 O. Onderdanen van de Republiek Suriname B1 O Onderdanen van de Republiek Suriname Onderdanen van de Republiek Suriname Algemeen Binnenkomst voor 25 november of na 24 november 1980 Binnenkomst voor 25 november 1980 (verkregen rechten) Binnenkomst

Nadere informatie

Tussentijds Bericht Vreemdelingencirculaire TBV 2001/8

Tussentijds Bericht Vreemdelingencirculaire TBV 2001/8 JU Tussentijds Bericht Vreemdelingencirculaire TBV 2001/8 Aan: De korpschefs van de Politieregio s De Staf van de Koninklijke Marechaussee i.a.a.: De Procureurs-Generaal Onderdeel: Directie Beleid, Afdeling

Nadere informatie

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep van:

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep van: Raad vanstate 201210211/1/V3. Datum uitspraak: 29 november 2012 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep

Nadere informatie

Kennisgeving inkomende mobiliteit onderzoeker en gezinsleden (vreemdeling)

Kennisgeving inkomende mobiliteit onderzoeker en gezinsleden (vreemdeling) Kennisgeving inkomende mobiliteit onderzoeker en gezinsleden (vreemdeling) (532) Lees eerst de toelichting op deze pagina voordat u begint met invullen. Met dit formulier kunt u de IND laten weten dat

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 282 Wijziging van de Wet toelating en uitzetting BES Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2011 2012 32 420 Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 ter implementatie van de richtlijn nr. 2008/115/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december

Nadere informatie

Rapport. Datum: 26 augustus 2002 Rapportnummer: 2002/258

Rapport. Datum: 26 augustus 2002 Rapportnummer: 2002/258 Rapport Datum: 26 augustus 2002 Rapportnummer: 2002/258 2 Klacht Verzoeker klaagt over de lange duur van de behandeling door de Visadienst van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, ondergebracht bij de

Nadere informatie

Rapport. Rapport betreffende een klacht over de Vreemdelingenpolitie van het regionale politiekorps Gelderland-Midden uit Zevenaar.

Rapport. Rapport betreffende een klacht over de Vreemdelingenpolitie van het regionale politiekorps Gelderland-Midden uit Zevenaar. Rapport Rapport betreffende een klacht over de Vreemdelingenpolitie van het regionale politiekorps Gelderland-Midden uit Zevenaar. Datum: 17 juni 2011 Rapportnummer: 2011/178 2 Klacht Verzoeker klaagt

Nadere informatie

uitspraak van de enkelvoudige kamer voor vreemdelingenzaken en de voorzieningenrechter van 31 januari 2013 in de zaak tussen

uitspraak van de enkelvoudige kamer voor vreemdelingenzaken en de voorzieningenrechter van 31 januari 2013 in de zaak tussen Uitspraak RECHTBANK 's-gravenhage Nevenzittingsplaats Haarlem Bestuursrecht zaaknummers: AWB 12 / 26425(beroep) AWB 12 / 26426 (voorlopige voorziening) uitspraak van de enkelvoudige kamer voor vreemdelingenzaken

Nadere informatie

Wijziging Vreemdelingencirculaire 2000 (2005/17)

Wijziging Vreemdelingencirculaire 2000 (2005/17) De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden Tekstgrootte + Jaargang 2005 Nr. 72 Gepubliceerd op 14 april 2005 Acties Wijziging Vreemdelingencirculaire 2000 (2005/17) Besluit van de Minister

Nadere informatie

vanstate /1. Datum uitspraak: 8 februari 2008 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

vanstate /1. Datum uitspraak: 8 februari 2008 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Raad vanstate 200800036/1. Datum uitspraak: 8 februari 2008 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep van:

Nadere informatie

Slachtoffers van mensenhandel

Slachtoffers van mensenhandel Aanvraagformulier Rvb Slachtoffers van mensenhandel met een bijzondere geprivilegieerde status, dan wel als gemeenschapsonderdaan In te vullen door het COA Versie 4.0 Dossiernummer Ontvangstdatum Inleiding

Nadere informatie

3 Beroep bij de rechtbank

3 Beroep bij de rechtbank Beroep bij de rechtbank A8/3.1.3 3 Beroep bij de rechtbank 3.1 Algemeen De rechtbank te Den Haag is bevoegd kennis te nemen van beroepen op grond van de artt. 33a en 34a Vw. De rechtbank te Den Haag heeft

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 32 420 Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 ter implementatie van de richtlijn nr. 2008/115/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 15221 7 juni 2013 Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 30 mei 2013, nummer WBV 2013/13, houdende

Nadere informatie

DE MINISTER VOOR VREEMDELINGENZAKEN EN INTEGRATIE, Besluit: De Vreemdelingencirculaire 2000 wordt als volgt gewijzigd:

DE MINISTER VOOR VREEMDELINGENZAKEN EN INTEGRATIE, Besluit: De Vreemdelingencirculaire 2000 wordt als volgt gewijzigd: Besluit van de Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie van 5 april 2004, nummer 2004/15, houdende wijziging van de Vreemdelingencirculaire 2000. DE MINISTER VOOR VREEMDELINGENZAKEN EN INTEGRATIE,

Nadere informatie

4 Gevallen waarin uitzetting achterwege blijft

4 Gevallen waarin uitzetting achterwege blijft L Gevallen waarin uitzetting achterwege blijft A614.2 4 Gevallen waarin uitzetting achterwege blijft In een aantal gevallen mag geen uitzetting plaatsvinden of moet deze worden opgeschort op grond van

Nadere informatie

Rapport. Datum: 10 oktober 2002 Rapportnummer: 2002/307

Rapport. Datum: 10 oktober 2002 Rapportnummer: 2002/307 Rapport Datum: 10 oktober 2002 Rapportnummer: 2002/307 2 Klacht Verzoeker klaagt over de lange duur van de behandeling door de Visadienst van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, ondergebracht bij de

Nadere informatie

STAATSCOURANT. Nr. 8487

STAATSCOURANT. Nr. 8487 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 8487 31 maart 2014 Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 18 maart 2014, nummer WBV 2014/8, houdende

Nadere informatie

IND-werkinstructie nr. 2006/17

IND-werkinstructie nr. 2006/17 IND-werkinstructie nr. 2006/17 (IMO Regulier) ^~å Procesdirecteuren IND Directeuren Stafdirecties c.c. HDVB s~å Hoofddirecteur IND a~íìã 7 augustus 2006 sáåçéä~~íë Quest : trefwoord, objecttype werkinstructie

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 62 62 31 31maart 2009 Besluit van de Staatssecretaris van Justitie van 7 maart 2009, nummer 2009/6, houdende wijziging

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2012 258 Wet van 24 mei 2012 tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met nationale visa en enkele andere onderwerpen 0 Wij Beatrix,

Nadere informatie

3. Verzoekers konden zich met het voorgaande niet verenigen en dienden bij brief van 11 april 2007 een klacht in.

3. Verzoekers konden zich met het voorgaande niet verenigen en dienden bij brief van 11 april 2007 een klacht in. Rapport 2 h2>klacht Verzoekers klagen over de door de staatsecretaris van Justitie gevolgde intrekkingsprocedure van de aan hen verleende verblijfsvergunningen asiel voor bepaalde tijd. Met name klagen

Nadere informatie

De CIO van de Immigratie- en Naturalisatiedienst. Postbus 20301 2500 EH DEN HAAG AANTEKENEN

De CIO van de Immigratie- en Naturalisatiedienst. Postbus 20301 2500 EH DEN HAAG AANTEKENEN POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 INTERNET www.cbpweb.nl www.mijnprivacy.nl AAN De CIO van de Immigratie- en Naturalisatiedienst

Nadere informatie

~it~aveüai het ministerie van Justitie, Immigratieen Naturalisatiedienst, maart 1994, 's-grauenhage.

~it~aveüai het ministerie van Justitie, Immigratieen Naturalisatiedienst, maart 1994, 's-grauenhage. Inhoud c n ~it~aveüai het ministerie van Justitie, Immigratieen Naturalisatiedienst, maart 1994, 's-grauenhage. C2 Taakverdeling bij de afhandeling van visum- A412 aanvragen, ingediend vanuit het buitenland,

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 22872 29 juli 2015 Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 21 juli 2015, nummer WBV 2015/10, houdende

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMNE:2013:BZ7402

ECLI:NL:RBMNE:2013:BZ7402 ECLI:NL:RBMNE:2013:BZ7402 Instantie Datum uitspraak 07-03-2013 Datum publicatie 18-04-2013 Rechtbank Midden-Nederland Zaaknummer AWB 12/26575 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Vreemdelingenrecht

Nadere informatie

Uitvoering vreemdelingenvoorschriften AWB (derde tranche)

Uitvoering vreemdelingenvoorschriften AWB (derde tranche) Uitvoering vreemdelingenvoorschriften AWB (derde tranche) JU Vreemdelingencirculaire aan de korpschefs 4 december 1997/Nr. 666457/97/IND (code TBV 1997/12) Stafafdeling Uitvoeringsbeleid en Documentatie

Nadere informatie

Slachtoffers van eergerelateerd geweld

Slachtoffers van eergerelateerd geweld Aanvraagformulier Rvb Slachtoffers van eergerelateerd geweld In te vullen door het COA Versie 4.0 Dossiernummer Ontvangstdatum Inleiding Dit is het aanvraagformulier voor de Regeling verstrekkingen bepaalde

Nadere informatie

Huiselijk geweld, eergerelateerd geweld, mensenhandel, achterlating en uw verblijfsvergunning

Huiselijk geweld, eergerelateerd geweld, mensenhandel, achterlating en uw verblijfsvergunning Huiselijk geweld, eergerelateerd geweld, mensenhandel, achterlating en uw verblijfsvergunning Deze publicatie is speciaal voor mensen die een verblijfsvergunning willen aanvragen en die slachtoffer zijn

Nadere informatie

Wijziging Vreemdelingencirculaire 2000

Wijziging Vreemdelingencirculaire 2000 JU Wijziging Vreemdelingencirculaire 2000 Besluit van de Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie van 5 oktober 2004, nummer 2004/59, houdende wijziging van de Vreemdelingencirculaire 2000. De Minister

Nadere informatie

Informatie over de rechten en plichten van asielzoekers in relatie tot het hoger onderwijs

Informatie over de rechten en plichten van asielzoekers in relatie tot het hoger onderwijs Informatie over de rechten en plichten van asielzoekers in relatie tot het hoger onderwijs auteur: Albert de Voogd UAF, 9 oktober 2015 Hoe verloopt een asielaanvraag? Een vreemdeling die asiel wil aanvragen

Nadere informatie

Ministerievan Justitie telefoon (070) telex mvj nl faxnummer (070)

Ministerievan Justitie telefoon (070) telex mvj nl faxnummer (070) Beschikkina Ministerievan Justitie telefoon (070) 37079 11 telex 30912 mvj nl faxnummer (070) 370 7900 1 Directie Vreemdelingel)zaken postbus 30125.2500 GC Den Haag faxnummer (070) 3703607 Staf Beleidsontwikkeling

Nadere informatie

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep van:

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep van: Raad vanstate 201010673/1 A/1. Datum uitspraak: 25 juni 2012 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep van:

Nadere informatie