Bijlage. Bachelor opdracht Trends in Tech. Jessica Sennema S Universiteit Twente

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijlage. Bachelor opdracht Trends in Tech. Jessica Sennema S Universiteit Twente"

Transcriptie

1 Bijlage Bachelor opdracht Trends in Tech Jessica Sennema S Universiteit Twente

2 2

3 Inleiding In de bijlage staat alle informatie die tijdens de opdracht is verzameld en waarvan het nuttig is om te bewaren. Het verslag plus de bijlage bevat dus alle documentatie die nodig is om een eventueel vervolgtraject op te starten en om het resultaat van deze opdracht efficiënt te gebruiken. De volgende onderwerpen vindt u in de bijlage: Gedetailleerde berekeningen, analyses en definities Resultaten van diverse brainstormsessies en interviews met medewerkers van Stevens idé Partners Het testtraject Aanbevolen vervolgstappen 3

4 Inhoudsopgave Berekening Trends Brainstorm/interview sessie 2 Brainstormsessie 3 Noteren van trends Selecteren van trends Vertalen van trends Presenteren van productconcepten Analyse noteren trends Brainstormsessie 4 Zoektermen definiëren Test selecteren trends Vervolg stappen Bron 4

5 1.Berekening trends Met deze berekening wordt bepaald hoeveel trends zich in de database zullen bevinden. Hiervoor zijn, samen met medewerkers van Stevens idé Partners, een aantal schattingen gemaakt: Hoeveel trends er per maand nieuw bij komen en hoelang een trend gemiddeld actief is. De duur van de trends is gebaseerd op de gegevens van de Delft design guide (Boeijen, & Daalhuizen, 2010). Micro trends = 10 per maand en heeft een duur van 2 jaar Macro trends = 2 per maand en heeft een duur van 7 jaar Mega trends = 0,2 per maand en heeft een duur van 20 jaar Trends worden bij deze berekening meegenomen als ze nog houdbaar zijn. Dit betekent dus dat micro trends 2 jaar lang worden meegerekend, macro trends 7 en mega trends 20 jaar. Met deze berekening wordt uitgerekend hoe veel houdbare trends er op het maximale punt in de database zullen bevinden. Micro trends : 10 * 12 * 2 = 240 Macro trends: 2 * 12 * 7 = 168 Mega trends : 0,2 * 12 * 20 = Er bevinden zich dus 456 houdbare trends in de database. Als alle trends zouden worden meegerekend dan zouden dit er over 20 jaar 5328 zijn. Hiervoor is de langst houdbare trend als uitgangspunt genomen. Trends die niet meer houdbaar zijn, zijn ook meegenomen in de berekening. Want: Micro trends : 10 * 12 * 20 = 4800 Macro trends : 2 * 12 * 20 = 480 Mega trends : 0,2 * 12 * 20 =

6 2.Brainstorm/interview sessie 2 Deze brainstormsessie/ dit interview werd uitgevoerd om een beter beeld van de functie van de methode te krijgen. Drie werknemers van Stevens idé partners waren aanwezig. Zij konden met deze methode hun eigen menig geven en brainstormen over hoe de methode er naar hun idee uit moest gaan zien. Ter voorbereiding van deze sessie waren er verschillende scenario s van de methode geschetst. De methode kon op verschillende manieren worden ingevuld. Door de methode in verschillende scenario s te schetsen, kon er ook achterhaald worden wat er allemaal mogelijk was met de methode. De verschillende scenario s zijn abstract in afbeeldingen weergegeven. Hierdoor konden de scenario s gemakkelijk gecommuniceerd worden naar de medewerkers. De medewerkers konden reageren op de scenario s en oordelen wel scenario s het beste bij hun visie paste. De scenario s: 6

7 7

8 3.Brainstorm sessie 3 Het doel van deze brainstormsessie wat het genereren van een oplossing voor verschillende onderdelen van de methode. Hierbij lag de focus op het noteren, selecteren en vertalen van trends en het presenteren van concepten. De vier onderdelen werden los van elkaar behandeld. Ter voorbereiding zijn er meerdere oplossingen voor de vier onderdelen bedacht en schematisch uitgewerkt. Tijdens de brainstormsessie werd er per onderdeel feedback op de oplossingen gevraagd. Daarna werd de medewerkers gevraagd om zelf met oplossingen te komen voor het betreffende onderdeel. De oplossingen die voortkwamen uit de sessie diende als inspiratie voor het uitwerken van de methode. Ook kon er uit de reactie van de medewerkers gepeild worden welk onderdeel het belangrijkst gevonden werd. Een aantal oplossingen die gepresenteerd werden aan de medewerkers staan hieronder weergegeven. Noteren van trends 8

9 Selecteren van trends 9

10 Verlaten van trends 10

11 Presenteren van concepten 11

12 4.Analyse noteren trends Om te achterhalen hoe trends genoteerd konden worden is er een analyse uitgevoerd. Zes verschillende trends zijn hierbij geanalyseerd. Welke informatie beschikbaar is over een trend, is hierbij achterhaald. De beschrijving van de trend is daarvoor geanalyseerd en ontleed in elementen. Door de verschillende beschrijvingen van trends met elkaar te vergelijken, konden overeenkomende elementen achterhaald worden en kon gezien worden wat trends voor informatie kunnen bevatten. De volgende drie pagina s laten zien hoe de beschrijvingen zijn geanalyseerd. 12

13 13

14 14

15 15

16 5.Brainstormsessie 4 Het doel van de brainstormsessie was het achterhalen welke informatie medewerkers van Stevens idé partners in de toekomst van de database nodig zal hebben. Dus welke scenario s zullen zich in de toekomst voortdoen. Welke informatie zal een medewerker nodig hebben uit de database. Tijdens deze brainstormsessie hebben twee medewerkers hierop antwoord proberen te geven. De onderste afbeelding is tijdens deze sessie aan de medewerkers getoond met de vragen: Waarom selecteer je? Welke informatie wil je verzamelen uit de database? In wat voor scenario s wordt de database gebruikt? Er is aan de deelnemers gevraagd om antwoord te geven op deze vragen. De antwoorden die de werknemers gaven staat op de volgende pagina weergegeven. 16

17 Waarom selecteer je? Welke informatie wil je verzamelen uit de database? In wat voor scenario s wordt de database gebruikt? 1. Een trend opzoeken die iemand onthouden heeft en relevant lijkt voor een product 2. Trends zoeken voor een bepaald onderdeel van een product Lampen 3. Analyse klant alle relevante trends. Aan klant laten zien welke trends voor hem relevant zijn. 4. Trends die niet gelijk bij profiel van klant past maar ook interessant zijn. Dus trends die niet persé in zijn branche vallen 5. Voor het analyseren van het probleem. Welke problemen moeten er op gelost worden globale trends zijn hierin belangrijk, misschien ook welk macro 6. Ook voor al lopende projecten niet alleen voor projecten waarin de klant om een trend analyse vraagt micro 7. Waarom wil de klant een product veranderen. De klant heeft onbewust door dat hij zijn producten moet veranderen. Door trends inzicht krijgen waarom globaal 8. Veranderingen consument, voor de klant in kaart brengen waarom een product moet veranderen. Wat de klant behoeft (zullen) zijn markt inzichten Project analyse 3,4,5,7 en 8 Project uitwerking 2 en 6 Marketing tool voor IDE klanten laten zien wat mogelijk is. 17

18 6.Zoektermen definiëren De scenario s zijn gedefinieerd in brainstormsessie 4. Deze scenario s hebben invloed op hoe een medewerker een trend zou willen/kunnen zoeken. Hieronder is daarom beschreven welke trend elementen er nodig zijn om tijdens bepaalde scenario s trends op te kunnen zoeken. 1.Een trend opzoeken die iemand onthouden heeft en relevant lijkt voor een product Voorbedrijf Naam trend Jaartal wanneer hij gebruikt is, dat is meestal ook wanneer de trend nog actief is 2.Trends zoeken voor een bepaald onderdeel van een product Lampen Vrije zoekbalk hier kunnen naar term gezocht worden Niveau als het product oplossingen moeten zijn, technische trends micro 3.Analyse klant alle relevante trends. Aan klant laten zien welke trends voor hem relevant zijn. Branches Niveau Soort 4.Trends die niet gelijk bij profiel van klant past maar ook interessant zijn. Dus trends die niet persé in zijn branche vallen Branches Niveau Soort 5.Voor het analyseren van het probleem. Welke problemen moeten er op gelost worden globale trends zijn hierin belangrijk, misschien ook welk macro Niveau 6.Ook voor al lopende projecten niet alleen voor projecten waarin de klant om een trend analyse vraag micro Niveau Naam trend Soort Branche 7.Waarom wil de klant een product veranderen. De klant heeft onbewust door dat hij zijn producten moet veranderen. Door trends inzicht krijgen waarom globaal Niveau Soort Branche 8.Veranderingen consument, voor de klant in kaart brengen waarom een product moet veranderen. Wat de klant behoeft (zullen) zijn markt inzichten Niveau Soort Branche 18

19 7.Test selecteren trends Het prototype dat ontwikkeld is tijdens de opdracht is door twee medewerkers van Stevens idé partners getest op selecteren van trends. Ter voorbereiding van de test zijn er zes scenario s opgesteld. De scenario s zijn gebaseerd op de scenario s uit brainstormsessie 4. Hierdoor kan namelijk getest worden of tijdens de gedefinieerde scenario s relevante trends gevonden konden worden. De scenario s die opgesteld zijn voor de test staan hieronder weergegeven. Onder elk scenario staan trends in italic weergegeven. Deze trends zijn van tevoren gekozen uit de database omdat ze mogelijk relevant kunnen zijn voor het betreffende scenario. De medewerkers kregen deze trends niet te zien, hierdoor kon getest worden of de medewerkers dezelfde trends uit de database konden vinden. Scenario 1 De klant wil inzicht krijgen in zijn markt. IDE partners is gevraagd om een analyse te doen van het product dat de klant maakt. De klant is dan vooral geïnteresseerd in de behoeftes van zijn klanten. De klant maakt machines voor de voedselindustrie. Met de machine kunnen yoghurtpakken gevuld worden met yoghurt. Elke machine kan één soort yoghurt vullen. De klant ziet dat de machine te verbeteren valt, maar welke richting dit uiteindelijk op moet gaan weet hij nog niet. Dit hangt dus af van de klantbehoeftes en de veranderingen in de markt. Post-Demografische consumeren Snack cultuur Transparantie (moestuin op stationsdak?) Scenario 2 Tijdens de uitwerking van de coverring van een machine, moeten er een aantal onderdelen worden uitgewerkt. Zo ook moet de machine verlichting krijgen. Met behulp van de database wordt er informatie gezocht over verlichting. Laser verlichting LED kabel licht Verlichting met speakers Scenario 3 Tijdens een project van twee jaar geleden is er een trend gebruikt die nu tijdens een nieuw project relevant lijkt. De trends zou daarom weer opgezocht 19 moeten worden. Wat de medewerker nog van de trend kan herinneren: De trend is gebruikt voor de klant 4US in 2015 Zonne cellen spray of textiel printen Scenario 4 De klant ziet dat hij zijn product moet veranderen. Het product moet verbeterd worden op het gebied van veiligheid. De klant maakt machines die worden bediend door medewerkers. Ze zoeken een verbeterde manier om de machine beter te laten communiceren met die medewerkers, vooral wanneer er calamiteit is. Gerichte speakers glas Lamp en speakers OLED beeldscherm (LED kabel licht) Scenario 6 De klant wil inzicht krijgen in wat mogelijk zijn product kan beïnvloeden en uiteindelijk hoe hij hier op in kan spellen. Daarvoor zou er een analyse gemaakt moeten worden. Trends kunnen hierbij handig zijn. De klant maakt landbouwmachines. Roterende moestuin Moestuin op dak Binnenhuis planten verbouwen Water schaarse (Horizontale lift constructie?) (LED kabels misschien ook interessant, niet gelijk in z n branche)

20 8.Vervolgstappen Stevens idé partners zal een aantal stappen moeten ondernemen om de database volledig werkend te krijgen. Daarna zal ook de gehele methode uitgewerkt moeten worden. Deze stappen zijn: 1. Database verbeteren 2. Database toepassen 3. Methode uitwerken De vervolgstappen worden hierna in detail beschreven. 1.Database verbeteren Het prototype van de database werkt nog niet optimaal. Urgente functies zullen toegepast moeten worden. Urgente functies De functies die nog in de database uitgewerkt moeten worden: Tekst laten staan in de invulvakken wanneer de focus op het subform overeenkomende trends komt te liggen. Meerdere tekens kunnen plaatsen in tekstvak korte beschrijving Test De database zal als eerste geëvalueerd moeten worden door werknemers. Voor een bepaalde periode zullen de werknemers de database in gebruik moeten nemen. Eventuele opmerkingen over de database zullen dan moeten worden genoteerd. De opmerkingen kunnen dan naast elkaar worden gelegd en worden geëvalueerd. Gebaseerd hierop kan geconstateerd worden of de functies in de database werken en of sommige functies aangepast moeten worden. Opmerking: Tijdens het testen en verder ontwikkelingen wordt geadviseerd om de handleiding goed door te lezen. De handleiding is ook onderdeel van de database en dient dus ook te worden getest en eventueel worden aangepast. Opmerking: Branche is een onderdeel dat nog niet volledig is ontwikkeld. Er wordt aanbevolen om tijdens verdere ontwikkelingen ook dit mee te nemen en deze kritisch te analyseren. Denk hierbij aan, het selecteren van meerdere branches of een andere indeling van branches enz. Zo kan er misschien een combinatie worden gemaakt tussen die van Kamer van Koophandel en die van Idé Partners. Extra functies toevoegen Ook zijn er niet urgente functies die het gebruik van de database verbeteren en vergemakkelijken. Deze functies zullen ook aan de database moeten worden toegevoegd. Uit de test kan ook blijken welke functies nog noodzakelijk zijn en welke niet meer van belang blijken. Maar er wordt geadviseerd om alle functies toe te voegen. Op de volgende pagina staan deze niet urgente functies beschreven. 20

21 Niet urgente functies Geselecteerd trend lijsten opslaan Opgeslagen lijsten weer opzoeken en kunnen aanpassen Typ-ahead functie Aantal keren gebruikt Aantal overeenkomsten Profiel kunnen krijgen van veel gebruikte links Analyseren van links Voorbedrijf functie Zo nodig: Vertalen van de trends voor leesbaarheid Duitse klanten Test De database zal weer opnieuw getest moeten worden. Dit kan hetzelfde gaan als de hierboven besproken test. Rapporten maken In het prototype kunnen er rapporten met de geselecteerde trends gemaakt worden. De opmaak van de rapporten is gebaseerd op eigen inzicht. Daarom zou er meer onderzoek gedaan moeten worden om er achter te komen hoe de trends precies gepresenteerd moeten worden. Er zullen waarschijnlijk verschillende templates en presentatiemiddelen nodig zijn. Er zal onderzocht moeten worden welke presentatiemiddelen en templates er nodig zijn. Hiervoor kunnen de volgende vragen worden gesteld: Voor wie presenteer je de trends? Waarom presenteer je de trends? Welke informatie wil je verzamelen tijdens het presenteren van de trends? Het presenteren van de geselecteerde trends is na de database de volgende stap van de methode. Het maken van rapporten met de database is daarom ook afhankelijk van de uitwerking van de methode. 2.Database toepassen Stevens idé partners zal ook nog een paar andere stappen moeten ondernemen voordat er met de database gewerkt kan worden. De database zal namelijk op een manier toegankelijk voor medewerkers moeten zijn. Dit zou met: SharePoint kunnen of door de database op een lokale server te plaatsen. Maar welke manier het beste is zal tijdens verder ontwikkelingen verder onderzocht moeten worden. De mogelijke opties staan beschreven in het verslag Trends in tech. Showmodel maken Om de database te kunnen gebruiken als acquisitiemiddel zal er een kopie van de database gemaakt moeten worden. Dit showmodel kan gepresenteerd worden aan klanten. Regelmatig zou het showmodel opnieuw gemaakt moeten worden zodat de klant geen oude informatie te zien krijgt. Database management Wanneer de database in gebruik wordt genomen zal database management ook meegenomen moeten worden in de ontwikkeling van de database. Database management is onder andere beveiliging, het back-uppen van de database en het oplossen van fouten. Hier zullen ook protocollen voor geschreven moeten worden. Handleiding De handleiding die is bijgevoegd bij het prototype zal up-to-date moeten worden gehouden nadat er aanpassingen aan de database zijn gedaan. 21

22 3.Vervolg uitwerking methode Om trends om te kunnen zetten naar mogelijk innoverend productconcepten moet de methode volledig uitgewerkt worden. Hieronder zijn een aantal stappen op een rijtje gezet die doorlopen moeten worden om de methode uit te kunnen werken. De stappen zijn mogelijk niet volledig. Welke stappen er nog meer ondernomen moeten worden zal blijken tijdens het uitwerken en verder onderzoeken van de methode. Tijdens het uitwerken van de methode word geadviseerd om ook de opgestelde eisen in het verslag Trends in tech door te nemen. Trend profile opstellen Er is tijdens dit onderzoek een basis gelegd voor het vinden van trends. Door de elementen van de trends samen te nemen kan er een profiel gevormd worden. Dit profiel zou dus nog gevormd en getest moeten worden. Klant analyse technieken opstellen Welke informatie over een bedrijf er precies nodig is, zal verder onderzocht moeten worden. Maar de zoektermen in de database kunnen hiervoor de basis vormen. Delen van trends Ook kunnen de resultaten van de database, de rapporten, de basis zijn voor de vervolgstappen van de methode. Zo kan er onderzocht worden hoe de trends vanuit bijvoorbeeld de rapporten omgezet kunnen worden naar iets dat bruikbaar is voor het generen van productconcepten. Wat dat iets is en hoe de productconcepten er uit moeten gaan zien zou verder onderzocht moeten worden. De volgende vragen zouden daarvoor gesteld kunnen worden: Hoe gaat de ontwikkeling van productconcepten nu? Met welke basis beginnen ze nu? Welke informatie heb je nodig om productconcepten te vormen? Hoe moeten de productconcepten gepresenteerd worden? 22

23 10.Bron Boeijen, A. v, & Daalhuizen, J. (2010). the Delft Design Guide. Geraadpleegd van 23

24 24

Uw productassortiment moeiteloos online én op papier met onze database publishing software.

Uw productassortiment moeiteloos online én op papier met onze database publishing software. Uw productassortiment moeiteloos online én op papier met onze database publishing software. De Guidance software pakketten maken het mogelijk om vanuit één centrale database zowel een webshop als catalogus

Nadere informatie

Landelijk Indicatie Protocol (LIP)

Landelijk Indicatie Protocol (LIP) Handleiding Landelijk Indicatie Protocol programma pagina 1 of 18 Landelijk Indicatie Protocol (LIP) Welkom bij LIP Lip is ontstaan uit een toegevoegde module aan het kraamzorg administratie pakket van

Nadere informatie

INNOVATIEMANAGEMENT HOOFDSTUK 2. Door Nienke Rusticus en Fleur Zumbrink

INNOVATIEMANAGEMENT HOOFDSTUK 2. Door Nienke Rusticus en Fleur Zumbrink INNOVATIEMANAGEMENT HOOFDSTUK 2 Door Nienke Rusticus en Fleur Zumbrink 2.1 SUCCES IS NIET TE KOOP Succesfactoren van innovatieprojecten Het nieuwe product- gaat om de inschatting die klanten maken van

Nadere informatie

Bijlage bij Getting Started Guide International English Edition

Bijlage bij Getting Started Guide International English Edition Bijlage bij Getting Started Guide International English Edition Chapter 3: Aan de slag met Inspiration, een beginnersles Deze beginnersles is een goed startpunt voor het leren gebruiken van Inspiration.

Nadere informatie

Bijlage 4: Bruikbaarheids test

Bijlage 4: Bruikbaarheids test Bijlage 4: Bruikbaarheids test Naam Bruikbaarheids test Datum aangepast 08/01/2010 Omschrijving van de inhoud Soort document Opmerkingen In dit document wordt de bruikbaarheids besproken. Dit document

Nadere informatie

Handleiding XL Food. Installatie patch

Handleiding XL Food. Installatie patch Handleiding XL Food Installatie patch Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 1 INLEIDING... 3 2 BASISINSTELLINGEN VOOR INSTALLATIE VAN EEN PATCH... 4 3 INSTALLATIE VAN EEN PATCH... 5 4 ENKELE BELANGRIJKE PUNTEN...

Nadere informatie

Zeon PDF Driver Trial

Zeon PDF Driver Trial Zakelijke software voor verkoop, dienstverlening en administratie Handleiding module Document Uitgaande correspondentie genereren Uitgaande correspondentie terugvinden Persoonlijk geadresseerde mailings

Nadere informatie

Auteur: Niels Bons. Handleiding Koepeldatabase Zakelijk toerisme: aanmelden organisatie. 2014, Provincie Fryslân. Uitgegeven in eigen beheer

Auteur: Niels Bons. Handleiding Koepeldatabase Zakelijk toerisme: aanmelden organisatie. 2014, Provincie Fryslân. Uitgegeven in eigen beheer Auteur: Niels Bons Handleiding Koepeldatabase Zakelijk toerisme: aanmelden organisatie 2014, Provincie Fryslân Uitgegeven in eigen beheer (mail@infofryslan.nl) Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze

Nadere informatie

De vragen sluiten aan bij de belevingswereld van de leerlingen en zijn onderverdeeld in de volgende vijftien categorieën:

De vragen sluiten aan bij de belevingswereld van de leerlingen en zijn onderverdeeld in de volgende vijftien categorieën: > Categorieën De vragen sluiten aan bij de belevingswereld van de leerlingen en zijn onderverdeeld in de volgende vijftien categorieën: 1 > Poten, vleugels, vinnen 2 > Leren en werken 3 > Aarde, water,

Nadere informatie

1. Over LEVIY. 5. Meldingen Wat zijn meldingen? 5.1 Technische melding toevoegen Hoe voeg ik een melding toe?

1. Over LEVIY. 5. Meldingen Wat zijn meldingen? 5.1 Technische melding toevoegen Hoe voeg ik een melding toe? Versie 1 02 1. Over LEVIY Wat doet LEVIY? 06 5. Meldingen Wat zijn meldingen? 2. Algemene definities Behandelen van terugkerende definities. 07 5.1 Technische melding toevoegen Hoe voeg ik een melding

Nadere informatie

MUNTZ MARKETING COMMUNICATION GROUP. Handleiding Slagersplein

MUNTZ MARKETING COMMUNICATION GROUP. Handleiding Slagersplein MUNTZ MARKETING COMMUNICATION GROUP Handleiding Slagersplein Inhoudsopgave Pagina - Uitleg beginscherm 3 - Aanmaken Profiel 5 - Maak Printmateriaal: Stap 1, kies doel 8 - Maak printmateriaal: Stap 2, kies

Nadere informatie

Welkom op de site van METACON-ONLINE.NL

Welkom op de site van METACON-ONLINE.NL www.metacon-online.nl Welkom op de site van METACON-ONLINE.NL WAARVOOR IS DEZE WEBSITE?. Online offertes maken(incl. schriftelijke bevestiging) t.b.v.; a) Inbraakvertragende rolluiken / rolhekken b) Brandvertragende

Nadere informatie

Beschrijvings SW gebruikers handleiding (V1.1) Voor Apple Macintosh computers Voor Macintosh Computer

Beschrijvings SW gebruikers handleiding (V1.1) Voor Apple Macintosh computers Voor Macintosh Computer Annotation SW User s Guide Beschrijvings SW gebruikers handleiding (V1.1) Voor Apple Macintosh computers Voor Macintosh Computer 2011. 5 PenAndFree Co.,Ltd 0 Deze handleiding beschrijft alle functies die

Nadere informatie

PlanCare Dossier V11.4 Carrouselkaarten. Inhoudsopgave

PlanCare Dossier V11.4 Carrouselkaarten. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding... 2 maken... 2 Matrixkaart... 3 Open vragen kaart... 5 wijzigen... 6 verwijderen... 7 gebruiken... 7 Handelingen met huidige selectie... 8 PlanCare Dossier V11.4 - Pagina 1 van

Nadere informatie

KNLTB Stappenplan. beleidsplan tennisvereniging X

KNLTB Stappenplan. beleidsplan tennisvereniging X KNLTB Stappenplan beleidsplan tennisvereniging X Inleiding Iedere verenigingsbestuurder weet in het achterhoofd dat het belangrijk is om beleidsmatig en doelgericht te werken. Toch komen de meeste verenigingsbestuurders

Nadere informatie

5. Documenten Wat kan ik met Documenten? 1. Over LEVIY. 5.1 Documenten terugvinden Uitleg over vinden van documenten.

5. Documenten Wat kan ik met Documenten? 1. Over LEVIY. 5.1 Documenten terugvinden Uitleg over vinden van documenten. Versie 1.0 23.03.2015 02 1. Over LEVIY Wat doet LEVIY? 08 5. Documenten Wat kan ik met Documenten? 2. Algemene definities Behandelen van terugkerende definities. 09 5.1 Documenten terugvinden Uitleg over

Nadere informatie

1. Management samenvatting

1. Management samenvatting Voorwoord Het plan van aanpak dat hier zal worden weergegeven is een voorbereiding op de ontwikkelingen van het project voor ICT en Media Design van Semester 6. Hierin gaan wij in een groep van 5 studenten

Nadere informatie

Factuur Lay-out / Factuur Template

Factuur Lay-out / Factuur Template Factuur Lay-out / Factuur Template In i-reserve is het mogelijk facturen te verzenden. De facturen worden als pdf bijlage per e-mail naar de klant verzonden. In deze tutorial wordt beschreven hoe u een

Nadere informatie

26/3/2012 ICLON UNIVERSITEIT LEIDEN WORKSHOP WEBCAST. Van PowerPoint naar Movie Maker Tara van Helden

26/3/2012 ICLON UNIVERSITEIT LEIDEN WORKSHOP WEBCAST. Van PowerPoint naar Movie Maker Tara van Helden 26/3/2012 ICLON UNIVERSITEIT LEIDEN WORKSHOP WEBCAST Van PowerPoint naar Movie Maker Tara van Helden In deze handleiding wordt stap voor stap uitgelegd hoe je van een PowerPoint een webcast, oftewel filmpje

Nadere informatie

HANDLEIDING. Risico en Assurantie Analyse Tool. (RAAT) Software

HANDLEIDING. Risico en Assurantie Analyse Tool. (RAAT) Software HANDLEIDING Risico en Assurantie Analyse Tool (RAAT) Software Versie 6.0 25 februari 2014 Inhoud 1. Starten vragenlijst... 3 1.1 Inloggen op beheeromgeving... 3 2. Navigeren in het RAAT... 5 2.1 De navigatieknoppen...

Nadere informatie

Contents Documentatie Arbitrage... 1 Het menu... 2 Bulk Email... 3 Planning... 3 Cursisten... 7 Scheidsrechters... 7 Teams... 13 Planning teams...

Contents Documentatie Arbitrage... 1 Het menu... 2 Bulk Email... 3 Planning... 3 Cursisten... 7 Scheidsrechters... 7 Teams... 13 Planning teams... Documentatie Arbitrage Deze handleiding geeft houvast voor het gebruik van LISA ter ondersteuning van de arbitrage/scheidsrechterscommissie. In LISA is de autorisatie arbitrage nodig om gebruik te kunnen

Nadere informatie

DHL EXPRESS. 1 DHL IntraShip User Guide

DHL EXPRESS. 1 DHL IntraShip User Guide DHL EXPRESS 1 DHL IntraShip User Guide INLOGGEN Gebruik uw login & wachtwoord om in te loggen op DHL INTRASHIP via https://www.intraship-dhl.be Via de MyDHL portaal via http://www.mydhl.com kan u ook op

Nadere informatie

Quickstart handleiding

Quickstart handleiding Inleiding Allereerst hartelijk bedankt voor het aanschaffen van. U heeft met deze aankoop een goede keuze gemaakt voor een zeer professionele E-mail marketing tool. In deze quickstart handleiding zullen

Nadere informatie

Handleiding. Voedingsversie Evry Hanzehogeschool Groningen november 2011

Handleiding. Voedingsversie Evry Hanzehogeschool Groningen november 2011 Voedingsversie Evry Hanzehogeschool Groningen november 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Installatie van Evry... 4 3 Algemene weetjes... 5 4 Voedingsberekening (Nevo2006)... 6 4.1 Voedingsberekening

Nadere informatie

Etiketten maken. 2004... P&A Group

Etiketten maken. 2004... P&A Group Etiketten maken I Etiketten maken Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Etiketten maken 2... 2 1.1 Etketten algemeen... 2 1.2 Optie nieuwe brief... 2 Verschil met brieven... 2 Aanpak... 11 Genereren van etiketten...

Nadere informatie

Bij het opstarten van het programma zie je

Bij het opstarten van het programma zie je OnTip Hussel is een php programma van Erik Hendrikx voor het bijhouden van de scores van Hussels en Voorgelote partijen. Een Hussel is een spelvorm waarbij je per ronde loot voor je medespeler(s) en tegenstander(s).

Nadere informatie

4.4 Voeg ruimtes toe Hoe ga jij te werk? 1. Over LEVIY. 4.5 Aanwezigen Zijn er aanwezigen bij de DKS-controle? 2. Algemene definities. 3.

4.4 Voeg ruimtes toe Hoe ga jij te werk? 1. Over LEVIY. 4.5 Aanwezigen Zijn er aanwezigen bij de DKS-controle? 2. Algemene definities. 3. 1. Over LEVIY Wat doet LEVIY? 02 08 4.4 Voeg ruimtes toe Hoe ga jij te werk? 2. Algemene definities Behandelen van terugkerende definities. 09 4.5 Aanwezigen Zijn er aanwezigen bij de DKS-controle? 03

Nadere informatie

Quick Guide VivianCMS

Quick Guide VivianCMS Quick Guide VivianCMS Contactformulier creëren Versie: 1.0 Startdatum: 24 juli 2006 Datum laatste wijziging: 24 juli 2006 Opmerking: Gepubliceerd op http://www.viviancms.nl Inhoud 1 Inleiding...3 1.1 Contactformulier

Nadere informatie

AccountView Go Workflow documenten handleiding

AccountView Go Workflow documenten handleiding AccountView Go Workflow documenten handleiding Workflow AccountView Go Pagina 1 van 12 Inhoud 1 Business Case... 3 1.1 Maandelijkse rapporten... 3 1.1.1 BTW Aangifte... 3 1.1.2 Openstaande posten debiteuren...

Nadere informatie

MA!N Rapportages en Analyses

MA!N Rapportages en Analyses MA!N Rapportages en Analyses Auteur Versie CE-iT 1.2 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Microsoft Excel Pivot analyses... 4 2.1 Verbinding met database... 4 2.2 Data analyseren... 5 2.3 Analyses verversen... 6

Nadere informatie

Handleiding registratiesysteem Kleuterplein. versie 1.0

Handleiding registratiesysteem Kleuterplein. versie 1.0 Handleiding registratiesysteem Kleuterplein versie 1.0 september 2012 1 Inhoudhoudsopgave 1. Het belang van registreren Pagina 3 2. Systeeminstellingen Pagina 4 3. De leerdoelenregistratie Pagina 5 4.

Nadere informatie

Handleiding Management Drives

Handleiding Management Drives Handleiding Management Drives Viewer Download de Management Drives viewer op: www.managementdrives.com/md-viewer-update Start de Management Drives Viewer. Voer uw gebruikersnaam en wachtwoord in en klik

Nadere informatie

Overzicht besproken instructies in deze korte handleiding voor www.amelanders.com

Overzicht besproken instructies in deze korte handleiding voor www.amelanders.com Overzicht besproken instructies in deze korte handleiding voor www.amelanders.com 1. Als u op deze functie (zie 1) klikt, kunt u een nieuwe persoon toevoegen aan de database. Als u het pijltje (alias aanwijzer)

Nadere informatie

HA DLEIDI G LEEFTIJDSSCA

HA DLEIDI G LEEFTIJDSSCA HA DLEIDI G LEEFTIJDSSCA INHOUDSTAFEL 1. Homepage -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------2 2. Nieuwe gebruiker -----------------------------------------------------------------------------------------------------2

Nadere informatie

Handleiding voor het zelf onderhouden van je Wordpress website

Handleiding voor het zelf onderhouden van je Wordpress website Handleiding voor het zelf onderhouden van je Wordpress website Inhoud Introductie... 3 Belangrijke Termen... 3 Inloggen op jouw Wordpress website... 4 Een Backup maken... 4 Het Wordpress dashboard... Thema

Nadere informatie

JPTrain. JPTrainBeta versie 25 mei 2015. Android client voor GBtrainHost

JPTrain. JPTrainBeta versie 25 mei 2015. Android client voor GBtrainHost JPTrain JPTrainBeta versie 25 mei 2015 Android client voor GBtrainHost Inhoud 1. Benodigd voor JPTrain... 3 2. Installatie JPTrain... 3 2.1 Conversie van oude versie(s)... 3 3. Eerste kennismaking met

Nadere informatie

Handleiding: Succesvol werven met NationaleVacaturebank

Handleiding: Succesvol werven met NationaleVacaturebank Handleiding: Succesvol werven met NationaleVacaturebank NationaleVacaturebank is verbeterd. Met trots presenteren wij dat u nu sneller, slimmer en succesvoller de juiste kandidaten vindt. Ervaar het zelf

Nadere informatie

Handleiding voor Excel to Image

Handleiding voor Excel to Image 1 Handleiding voor Excel to Image Exporteren uw Excel rapportages naar Word of Powerpoint Auteur(s) M.S. van Dam Date of creation 16-05-11 2 Voorwoord Het Excel bestand EC_ExcelToImage.xls maakt het mogelijk

Nadere informatie

Duurzaam Product. Ecodesign methode van Tischner

Duurzaam Product. Ecodesign methode van Tischner Ecodesign methode van Tischner Omschrijving Stappenplan voor het ontwerpen van milieuvriendelijke producten. Het stappenplan is gebaseerd op gangbare methoden voor productontwerpen. Gebruik Het stappenplan

Nadere informatie

HANDLEIDING. onderzoekaccount. serviceapotheek.tevreden.nl handleiding onderzoekaccount 2013 pagina 1 van 23

HANDLEIDING. onderzoekaccount. serviceapotheek.tevreden.nl handleiding onderzoekaccount 2013 pagina 1 van 23 HANDLEIDING onderzoekaccount serviceapotheek.tevreden.nl handleiding onderzoekaccount 2013 pagina 1 van 23 Inhoudsopgave Inloggen serviceapotheek.tevreden.nl... 3 Dashboard... 3 Rapportcijfers... 4 Toon...

Nadere informatie

Handleiding Mooy Logistics Servicedesk

Handleiding Mooy Logistics Servicedesk Handleiding Mooy Logistics Servicedesk Handleiding Mooy Logistics Servicedesk... 1 1. Inloggen... 2 2. Zoeken naar documenten.... 3 3. Downloaden van alle documenten op factuurnummer.... 5 4. Order regels

Nadere informatie

Architectuur. Naam: Klas:

Architectuur. Naam: Klas: Naam: Klas: inhoud Inhoud Planning Blz. 1 Opdracht 1 - Een eigen huis Blz. 2 Opdracht 2 - Schetsen Blz. 3 Opdracht 3-3D ontwerpen Blz. 4 informatie - Aan de slag met Cura Blz. 5 Opdracht 4 - Dossier &

Nadere informatie

Hoe ga ik dit verwerken? (Begrip maken) Dit volume is goed, dit moet ik zo houden.

Hoe ga ik dit verwerken? (Begrip maken) Dit volume is goed, dit moet ik zo houden. Wie Citaat feedback Wat? (Interpreteren) Hoe ga ik dit verwerken? (Begrip maken) Wat & waarom? (Vervolg vraag) Goed volume in je stem. Het volume van mijn stem is zodanig dat de informatie goed te horen

Nadere informatie

ONLINE. Handleiding Rapportage editor. Scipio Online

ONLINE. Handleiding Rapportage editor. Scipio Online ONLINE Handleiding Rapportage editor Scipio Online Versie 1.0 2012 Copyright 2012 Hagru BV Rapportage editor Scipio Online Met de rapportage editor bent u in staat om ongeveer elk overzicht, brief of formulier

Nadere informatie

Menu Door op de menuknop te klikken kunt u het hoofdmenu sluiten of openen. De menuknop is het icoon met drie streepjes vlak onder elkaar.

Menu Door op de menuknop te klikken kunt u het hoofdmenu sluiten of openen. De menuknop is het icoon met drie streepjes vlak onder elkaar. Start de Management Drives Viewer. Voer uw gebruikersnaam en wachtwoord in en klik op de button om in te loggen. Na inloggen opent het hoofdmenu automatisch. Menu Door op de menuknop te klikken kunt u

Nadere informatie

STAGE 3 Lesvoorbereiding

STAGE 3 Lesvoorbereiding KaHo Sint-Lieven Bachelor in het Onderwijs: Secundair Onderwijs STAGE 3 Lesvoorbereiding Campus WAAS Hospitaalstraat 23, 9100 Sint-Niklaas Tel.: 03 780 89 04 Fax: 03 780 89 03 E-mail: stagesecundair@kahosl.be

Nadere informatie

Als huiswerk voor de tweede bijeenkomst moeten de cursisten oefening 03.2 & 03.3 maken

Als huiswerk voor de tweede bijeenkomst moeten de cursisten oefening 03.2 & 03.3 maken Bijeenkomst 1 De trainer stelt zichzelf voor en geeft een korte toelichting over de inhoud en het doel van de training. Licht de afspraken en regels toe die gelden voor deelname. Neemt hier de tijd voor,

Nadere informatie

Handleiding. Curasoft. Templatebeheer

Handleiding. Curasoft. Templatebeheer Handleiding Curasoft Templatebeheer Curasoft - 1 / 6-22.06.2016 Templatebeheer Door middel van templates kunt u eenvoudig standaardbrieven maken. Templatebeheer openen Als u beheerder bent, ziet u links

Nadere informatie

Handleiding 103: Collecte Database (CDB) voor Wijkhoofden

Handleiding 103: Collecte Database (CDB) voor Wijkhoofden Handleiding 103: Collecte Database (CDB) voor Wijkhoofden Gebruik handleiding 103: Deze handleiding is bestemd voor wijkhoofden en Vrienden die gegevens gaan verwerken en bewerken in een wijk binnen een

Nadere informatie

Release datum: 11 juni 2012

Release datum: 11 juni 2012 Highlights 1 HSExpert versie 5.2 Begin juni is versie 5.2 van HSExpert gereleased. In versie 5.2 zijn vooral wijzigingen op het RiAxion (Arbo) dossier doorgevoerd. Daarnaast zijn er wat kleinere wijzigingen

Nadere informatie

Handleiding voor het installeren van VBA scripts in Outlook

Handleiding voor het installeren van VBA scripts in Outlook Handleiding voor het installeren van VBA scripts in Outlook Brondocument E:\OutLook\InstallerenVBAScriptOutlook.odt Versiebeheer Versie Datum Uitleg 1.0v 21-03-12 1e versie na draaien prototype klant 1.1v

Nadere informatie

Handleiding Merge items

Handleiding Merge items Handleiding Merge items Copyright, Connexys Versie 3.2.0.1-30 september 2013 Niets uit dit document mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. StUF Testplatform Versie 1.3.1

Gebruikershandleiding. StUF Testplatform Versie 1.3.1 Gebruikershandleiding StUF Testplatform Versie 1.3.1 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 2 GEBRUIK MAKEN VAN HET STUF TESTPLATFORM... 4 2.1 INLOGGEN OP HET STUF TESTPLATFORM... 4 2.2 OPVOEREN EN CONFIGUREREN

Nadere informatie

SEPA Instellen. E-captain help E-captain help http://help.e-captain.nl. SEPA activeren voor uw vereniging

SEPA Instellen. E-captain help E-captain help http://help.e-captain.nl. SEPA activeren voor uw vereniging 1 / 9 SEPA Instellen SEPA activeren voor uw vereniging Als eerste gaat u naar het beheercentrum om SEPA te activeren. U kiest voor beheercentrum en vervolgens voor het onderdeel IBAN / SEPA Aan de rechtste

Nadere informatie

Snel van start met Facebook?

Snel van start met Facebook? Handleiding Snel van start met Facebook? Facebooken, liken, taggen?!? Deze termen kom je steeds vaker tegen. Interactie via Facebook is razendpopulair. Maar wat is het en hoe werkt het? Deze handleiding

Nadere informatie

Opleiding Technische Informatica 2007-2008 Ontwerp Gericht Onderwijs 1.1 (2IO05) Handleiding

Opleiding Technische Informatica 2007-2008 Ontwerp Gericht Onderwijs 1.1 (2IO05) Handleiding Opleiding Technische Informatica 2007-2008 Ontwerp Gericht Onderwijs 1.1 (2IO05) Handleiding Eindhoven, 24 augustus 2007 Gemaakt door: Meulemans, W. Dinkla, K. Coördinator: Sidorova, dr. N. 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Handleiding LVS-bestand

Handleiding LVS-bestand Tabblad Niveaus 1. Leerlingen(groepen) invoeren. 2. Nieuwe leerling toevoegen. 3. Leerlingen verwijderen. 4. Behaalde niveaus invoeren. Tabblad Gemiddelden 1. Waarom dit tabblad? 2. Opmerking toevoegen.

Nadere informatie

ACCEPETEREN RESERVERING

ACCEPETEREN RESERVERING E-mail Templates In i-reserve is het mogelijk gestandaardiseerde e-mails te verzenden. Het verzenden van dergelijke mails kan volledig worden geautomatiseerd: u maakt dan gebruik van zogenaamde automatische

Nadere informatie

Selenium IDE Webdriver. Introductie

Selenium IDE Webdriver. Introductie Selenium IDE Webdriver Het Wielsem 10, 5231 BW s- Hertogenbosch, telefoon 073-6409311 e- mail info@testwork.nl internet http://www.testwork.nl 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave... 2 2 Selenium IDE... 3 3

Nadere informatie

Het indienen van een meerdaagse reisdeclaratie (geen reguliere onkosten)

Het indienen van een meerdaagse reisdeclaratie (geen reguliere onkosten) Het indienen van een meerdaagse reisdeclaratie (geen reguliere onkosten) Inleiding Deze handleiding beschrijft hoe u een meerdaagse reisdeclaratie in kunt dienen. In deze handleiding worden de handelingen

Nadere informatie

Skills matrix - Methodiek voor technische training en kennismanagement

Skills matrix - Methodiek voor technische training en kennismanagement Dit artikel beschrijft een methodiek om opleidingscurricula te maken voor technische bedrijfsopleidingen waarbij technische vaardigheden getraind moeten worden. De methode is met name bruikbaar om flexibele

Nadere informatie

AFO 113 Authoritybeheer

AFO 113 Authoritybeheer AFO 113 Authoritybeheer 113.1 Inleiding Authority records die gebruikt worden in de catalogusmodule kunnen via deze AFO beheerd worden. U kunt hier records opzoeken, wijzigen, verwijderen of toevoegen.

Nadere informatie

ABC Marketingtool Handleiding

ABC Marketingtool Handleiding ABC Marketingtool Handleiding Zelf doelgericht zoeken naar nieuwe sales leads in de ABC B2B database doet u met ABC Marketingtool. Met deze krachtige, online tool stelt u zelf eenvoudige tot complexe zoekopdrachten

Nadere informatie

2. Hoe zoeken in deze databank?... 2. 2.1 Snelzoeken... 2. 2.2 Eenvoudig zoeken... 4. 2.3 Geavanceerd zoeken... 5. 2.4 Zoeken via zoekbomen...

2. Hoe zoeken in deze databank?... 2. 2.1 Snelzoeken... 2. 2.2 Eenvoudig zoeken... 4. 2.3 Geavanceerd zoeken... 5. 2.4 Zoeken via zoekbomen... Abraham Gids voor het gebruik van de databank Inhoudsopgave 1. Wat is Abraham?... 2 2. Hoe zoeken in deze databank?... 2 2.1 Snelzoeken... 2 2.2 Eenvoudig zoeken... 4 2.3 Geavanceerd zoeken... 5 2.4 Zoeken

Nadere informatie

Handleiding. Confronteren van Inkooporders. BELANGRIJK nieuws voor gebruikers van de module Inkoop Order!

Handleiding. Confronteren van Inkooporders. BELANGRIJK nieuws voor gebruikers van de module Inkoop Order! BELANGRIJK nieuws voor gebruikers van de module Inkoop Order! De functie Confronteren Inkoop Orders is grondig vernieuwd en verbeterd. Handleiding Confronteren van Inkooporders 2009 - Copyright Asperion

Nadere informatie

HelpDesk - zoeken, vraag stellen, nieuws en meer 13.02 Versie: 01-12-2008 concept_software

HelpDesk - zoeken, vraag stellen, nieuws en meer 13.02 Versie: 01-12-2008 concept_software 13.0 Versie: 01-1-008 concept_software In deze handleiding wordt uitgelegd hoe je binnen de helpdesk je snel kan: - Zoeken naar antwoord op een vraag; - Een vraag kan stellen in het forum; - Je zelf kan

Nadere informatie

Handleiding LCC Benchmarking Tool

Handleiding LCC Benchmarking Tool Handleiding LCC Benchmarking Tool Stap1. De tool http://benchmarking.zorgenbouw.nl opent met de onderstaande pagina. Op de openingspagina voert u uw gebruikersnaam en wachtwoord in die u van de beheerder

Nadere informatie

Handleiding. Opslag Online voor Windows Phone 8. Versie augustus 2014

Handleiding. Opslag Online voor Windows Phone 8. Versie augustus 2014 Handleiding Opslag Online voor Windows Phone 8 Versie augustus 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding 3 Hoofdstuk 2. Installatie 4 2.1 Downloaden van KPN Opslag Online QR Code 4 2.2 Downloaden van KPN

Nadere informatie

ecustoms Snel en eenvoudig online douane uitvoerdocumenten maken (EX-a, EU-a en CO-a)

ecustoms Snel en eenvoudig online douane uitvoerdocumenten maken (EX-a, EU-a en CO-a) ecustoms Snel en eenvoudig online douane uitvoerdocumenten maken (EX-a, EU-a en CO-a) ecustoms ecustoms is een douane formaliteiten portaal. Ontwikkeld en beheerd door EasyProgram B.V. Middels ecustoms

Nadere informatie

Automatisering voor Financiële Dienstverleners. Werken met Queries en Merge Documenten. For more information visit our website at www.pyrrho.

Automatisering voor Financiële Dienstverleners. Werken met Queries en Merge Documenten. For more information visit our website at www.pyrrho. Automatisering voor Financiële Dienstverleners Werken met Queries en Merge Documenten For more information visit our website at www.pyrrho.com Date: Document Nr: 30 maart, 2007 UBizzMerge, Versie 4.0 Status:

Nadere informatie

1. Inloggen Reizen monitoren Adressen toevoegen Nieuw adres toevoegen aan de app Adres verwijderen...

1. Inloggen Reizen monitoren Adressen toevoegen Nieuw adres toevoegen aan de app Adres verwijderen... Handleiding portaal Laatst bijgewerkt op: 11-05-16 Deze handleiding laat de belangrijkste schermen zien die u tegenkomt tijdens het gebruiken van het portaal van GoOV. INHOUDSOPGAVE 1. Inloggen... 2 2.

Nadere informatie

Handleiding Invoeren van een Catia V5R19 document in SmarTeam

Handleiding Invoeren van een Catia V5R19 document in SmarTeam Handleiding Invoeren van een Catia V5R19 document in SmarTeam Versie: 1 Rev. 1 Datum: 08-12- 09 1. Maak een part, product (= assembly) of tekening in Catia. Bij het aanmaken van Part en Product in Catia

Nadere informatie

Plan van aanpak. Aanleiding en probleemomschrijving. Gevraagd eindproduct. Probleembeschrijving en analyse. Stappenplan: Subdoelen en fasering

Plan van aanpak. Aanleiding en probleemomschrijving. Gevraagd eindproduct. Probleembeschrijving en analyse. Stappenplan: Subdoelen en fasering Aanleiding en probleemomschrijving Dit project wordt uitgevoerd in opdracht van het Financieele Dagblad (FD). Het FD is dé dagelijkse kwaliteitskrant in Nederland met financieel-economische focus. Het

Nadere informatie

Wat is nieuw in deze handleiding: Dit is een nieuwe handleiding welke nieuwe functies beschrijft.

Wat is nieuw in deze handleiding: Dit is een nieuwe handleiding welke nieuwe functies beschrijft. Doel Module Fronter 92 Dit document is gemaakt door Fronter Ltd fronter.com. Het document mag alleen gekopieerd of digitaal verspreid worden volgens contract of in overeenstemming met Wat is nieuw in deze

Nadere informatie

PLAKKEN Nadat u een gedeelte heeft geknipt of gekopieerd kunt u met dit icoon de selectie weer in het veld plakken.

PLAKKEN Nadat u een gedeelte heeft geknipt of gekopieerd kunt u met dit icoon de selectie weer in het veld plakken. KNIPPEN Als u na de selectie van een gedeelte van een tekst of een afbeelding op dit icoon klikt, knipt u de selectie uit het veld. Op deze manier kunt u het geselecteerde verwijderen, maar het ook juist

Nadere informatie

Social media checklist

Social media checklist Social media checklist In 15 minuten klaar om klanten te benaderen Sociale media audit? Elk bedrijf weet wel dat ze iets met sociale media moeten doen en hebben daarom ook (toen ze wat tijd over hadden)

Nadere informatie

Voorstel contactmoment

Voorstel contactmoment Voorstel contactmoment Welbergweg 80-84 Postbus 768 7550 AT Hengelo Tel: 074 259 40 08 Fax: 074 256 64 24 Door: N. Bruins 2-2- 2011 Versiebeheer Versie Status Datum Auteur Reden wijziging 0.1 Concept 20-01-

Nadere informatie

HANDLEIDING VERHUUR. Invoeren van toestel (menukeuze 6) Installatie

HANDLEIDING VERHUUR. Invoeren van toestel (menukeuze 6) Installatie HANDLEIDING VERHUUR Installatie Download het installatieprogramma van de volgende locatie: http://www.apoverheyen.be/plugins/gvverhuursetup.exe Klik op Uitvoeren ofwel eerst Opslaan en nadien Uitvoeren.

Nadere informatie

Handleiding ADAS bij kwaliteitsvisitatie

Handleiding ADAS bij kwaliteitsvisitatie bij kwaliteitsvisitatie Dit document is een handleiding voor het gebruik van het online auditsysteem ADAS, gebruikt voorkwaliteitsvisitaties georganiseerd door de NVvP. Inhoudelijke informatie over de

Nadere informatie

Quick start handleiding versie 1.0

Quick start handleiding versie 1.0 Quick start handleiding versie.0 Inleiding Beste gebruiker, Via dit document lopen we door de basis onderdelen van je eigen Mijn Kroost control panel. Dit control panel vormt de basis voor het gebruik

Nadere informatie

ALL-CRM Gebruikershandleiding AC-DataCumulator

ALL-CRM Gebruikershandleiding AC-DataCumulator ALL-CRM Gebruikershandleiding AC-DataCumulator Author: Bas Dijk Date: 23-04-2013 Version: v1.2 Reference: 2013, All-CRM 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave 2 2 Inleiding 3 3 Gebruikershandleiding Windows Forms

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Green Leaf Excel (2007) Tool Versie 1.2 (21 december 2010)

Gebruikershandleiding Green Leaf Excel (2007) Tool Versie 1.2 (21 december 2010) Gebruikershandleiding Green Leaf Excel (2007) Tool Versie 1.2 (21 december 2010) Inhoudsopgave 1 HANDLEIDING EXCEL TOOL... 3 2 TOEGEVOEGDE MENU OPTIES... 4 2.1 KEUZEOPTIE NIEUW... 6 2.2 HET INLEZEN VAN

Nadere informatie

Wat is GeoTop? Hoe werkt GeoTop?

Wat is GeoTop? Hoe werkt GeoTop? GEOTOP HANDLEIDING Wat is GeoTop? Via GeoTop analyseert u uw klantenportefeuille en selecteert u automatisch prospecten met het ideale profiel. Waarom zijn die prospecten zo kwalitatief? Ze hebben hetzelfde

Nadere informatie

Use case. Profiel beheer

Use case. Profiel beheer s Dit zijn de Usecases. Hier staat tot in detail uitgeschreven wat het systeem moet doen als de gebruiker ergens op klikt. Later in de test fase zullen deze functies ook getest worden met de bijbehorende

Nadere informatie

geen dag zonder een goed CV White Label

geen dag zonder een goed CV White Label White Label Als intermediair, detacheringorganisatie of uitzendbureau bestaat uw core business uit het verzamelen, beoordelen en herlabelen van CV s. Met name het herlabelen van CV s is een van de punten

Nadere informatie

IPMarketing. Krijg inzage in uw potentiële klanten door uw website te analyseren! Handleiding 3.0

IPMarketing. Krijg inzage in uw potentiële klanten door uw website te analyseren! Handleiding 3.0 Krijg inzage in uw potentiële klanten door uw website te analyseren! Handleiding 3.0 Voorwoord Welkom bij de handleiding van IP Marketing 3.0. Hier vindt u alle informatie over het gebruik van het vernieuwde

Nadere informatie

ADRES 2000 VOOR WINDOWS

ADRES 2000 VOOR WINDOWS Theun Bollema 2011 Met Adres 2000 voor Windows is het mogelijk om eenvoudige databases te maken of om adressenbestanden (met meer dan 50000 adressen is geen probleem) te beheren. Door zijn opzet kan het

Nadere informatie

RIE Vragenlijst Editor

RIE Vragenlijst Editor Handleiding RIE Vragenlijst Editor Versie 1.0 Datum: 29 oktober 2015 IT&Care B.V. Inhoudsopgave 1. INLEIDING EN VERANTWOORDING... 3 2. OVERZICHT RIE VRAGENLIJSTEN... 4 3. AANMAKEN VAN EEN NIEUWE VRAGENLIJST...

Nadere informatie

Handleiding whitepaper schrijven. Handig stappenplan en tips om zelf aan de slag te gaan

Handleiding whitepaper schrijven. Handig stappenplan en tips om zelf aan de slag te gaan Handleiding whitepaper schrijven Handig stappenplan en tips om zelf aan de slag te gaan Inhoud Inleiding... 3 Wat is een whitepaper?... 3 Kies het juiste onderwerp... 4 Voordat je gaat schrijven... 4 Gegevens

Nadere informatie

Voor het opzoeken van een sportmaatje en/of sportactiviteit moet je minimaal de volgende zaken hebben:

Voor het opzoeken van een sportmaatje en/of sportactiviteit moet je minimaal de volgende zaken hebben: Online sportmaatje/sportactiviteit zoeken. Voor het opzoeken van een sportmaatje en/of sportactiviteit moet je minimaal de volgende zaken hebben: Een internetverbinding, Computer, laptop of tablet, E-mail

Nadere informatie

Central Station. Handleiding Algemeen Maatschappelijk Werk

Central Station. Handleiding Algemeen Maatschappelijk Werk Central Station Handleiding Algemeen Maatschappelijk Werk Versie: november 2010 Inhoudsopgave Inleiding... 3 H1. Cliëntdossier... 4 H1.1 Zoeken naar een cliëntdossier... 4 H1.2. Aanmaken van een nieuw

Nadere informatie

Net2 kaarten bedrukken

Net2 kaarten bedrukken kaarten bedrukken kaarten bedrukken - Welke methode? Er bevinden zich twee pakketen om kaarten te bedrukken in de software. Een basis vast formaat dat al aanwezig is in de software sinds 2003 (V3.16) en

Nadere informatie

Ziekteverzuim 2014. Handleiding

Ziekteverzuim 2014. Handleiding Ziekteverzuim 2014 Handleiding Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Easy Template B.V.

Nadere informatie

Indien u een technische vergunning wil aanvragen voor een coach die aangesloten is bij een andere club gaat u verder naar punt B (pagina 5).

Indien u een technische vergunning wil aanvragen voor een coach die aangesloten is bij een andere club gaat u verder naar punt B (pagina 5). HANDLEIDING TECHNISCHE VERGUNNINGEN VOOR COACHES AANVRAGEN VIA DE SMART CLIENT A. Voor coaches die aangesloten zijn bij uw club Indien u een technische vergunning wil aanvragen voor een coach die aangesloten

Nadere informatie

Widget Tip van de dag!

Widget Tip van de dag! Gebruikershandleiding Widget Tip van de dag! Datum Versie Naam Opmerkingen 01-12-2011 0.5 M. Bruinsma Schrijven handleiding J. van Beijnen 05-12-2011 1.0 J. van Beijnen Opmaak en kleine aanpassingen structuur

Nadere informatie

Handleiding voor het gebruik van uw nieuwe CMS

Handleiding voor het gebruik van uw nieuwe CMS Handleiding voor het gebruik van uw nieuwe CMS Inhoud (klik op een van onderstaande titels) 1. Toegang tot het CMS 2. Inhoud toevoegen 3. Afbeelding toevoegen 4. Bestand toevoegen 5. Instructie & Vragen

Nadere informatie

Handleiding. Model ter ondersteuning van investeringsbeslissingen in de bouw

Handleiding. Model ter ondersteuning van investeringsbeslissingen in de bouw Handleiding Model ter ondersteuning van investeringsbeslissingen in de bouw 09-07-2009 Introductie... 3 Tabblad Inleiding... 4 Hoofdalternatieven... 5 Subalternatief... 6 Bouwdata... 6 Gebouwen... 6 Tabblad

Nadere informatie

Hoe heb ik de opdracht uitgevoerd?

Hoe heb ik de opdracht uitgevoerd? Hoe heb ik de opdracht uitgevoerd? Aller eerst ben ik begonnen met het bedenken van een collectie. Nadat ik voor voetballogo s had gekozen, heb ik nagedacht over de interactie met de gebruiker. Het eerste

Nadere informatie

De Basis. Eduscope. Versie 1.0. Vrijdag 18 april 2014. Bergerweg 110 6135 KD Sittard 046-4571830

De Basis. Eduscope. Versie 1.0. Vrijdag 18 april 2014. Bergerweg 110 6135 KD Sittard 046-4571830 De Basis Versie 1.0 Eduscope Vrijdag 18 april 2014 Bergerweg 110 6135 KD Sittard 046-4571830 Inhoud... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 1 Inleiding... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 2 De programma

Nadere informatie