Netwerken en communicatie binnen en buiten het bedrijf

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Netwerken en communicatie binnen en buiten het bedrijf"

Transcriptie

1 Netwerken en communicatie binnen en buiten het bedrijf MS-OUTLOOK 2000 Richtlijnen voor de leraar Guy Willems Werkgroep Integratie Informatica Handel HA

2 Netwerken en communicatie binnen en buiten het bedrijf MS-OUTLOOK 2000 Richtlijnen voor de leraar Guy Willems Alle rechten voorbehouden. Behoudens de uitdrukkelijk bij wet bepaalde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, op welke wijze ook, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toestemming van het VVKSO. Werkgroep Integratie Informatica Handel D/2000/7841/

3 Inhoud 1 Inleiding Overzicht leerplandoelstellingen Overzicht Netwerken en communicatie binnen en buiten het bedrijf Werkdiskette Hoofdstukken Hoofdstuk Een postkantoor voor MS-Outlook Een startsituatie creëren Werken met profielen Een gebruikersprofiel aanmaken in MS-Outlook Een nieuw profiel aanmaken Informatieservices toevoegen Een gebruiksprofiel aanmaken via Post en fax Zelf een werkgroeppostkantoor opzetten Een nieuw werkgroeppostkantoor maken Een bestaand werkgroeppostkantoor beheren Problemen Microsoft mail in het netwerk In Windows De startsituatie op een PC plaatsen De map delen Gebruikersprofielen in MS-Outlook Opties en instellingen van MS-Outlook Aanpassen Werkbalken Voorkeuren instellen Agenda-opties Taakopties Opties voor contactpersonen opties Logboekopties Opties voor notities indeling Spelling Beveiliging Overige opties AutoArchiveren... 22

4 1 Inleiding 1.1 Overzicht leerplandoelstellingen De volgende doelstellingen uit het leerplan SECRETARIAAT-TALEN 3 de graad TSO (D/1998/0279/035) komen in de cursus aan bod: tot (communicatie en netwerken) (een faxbericht versturen via de computer) (communicatie via een netwerk) (postbehandeling (gedeeltelijk) (agendabeheer takenbeheer) (communicatie via een netwerk) (agendabeheer en takenbeheer) , (werken in een netwerk) , , , (faxbericht opstellen - met verschillende personen aan een document werken) 1.2 Overzicht Netwerken en communicatie binnen en buiten het bedrijf In de cursus gebruikt de leerling de volgende programma's: - Een browser (b.v. MS-Internet Explorer) voor verkenning van het World Wide Web, - MS-Outlook, - MS-Word, MS-Access en MS-Excel, - Winzip, In de cursus komen de volgende onderwerpen aan bod: - algemene informatie over internet, netwerken en communicatie. - praktisch gebruik van het internet. - afspraken, planning, taken, en adresboek met MS-Outlook - met verschillende personen aan een document werken in MS-Word In de cursus zijn geïntegreerde opdrachten opgenomen die de leerling uitvoert met MS-Word, MS-Excel en MS-Access. Interessante websites waar de leerling informatie vindt over de behandelde onderwerpen worden vermeld. 1.3 Werkdiskette Bij de cursus hoort een diskette. Op de diskette staan drie zelf-uitpakkende bestanden. - postkantoor0x0x.exe (versie per schooljaar) voor gebruik in de hoofdstukken 3 tot 11, - postkantoorschrimp.exe voor gebruik in hoofdstuk 12, - datageïntegreerdeoef.exe voor gebruik in hoofdstuk 12. VVKSO Werkgroep integratie informatica handel Netwerken en communicatie binnen en buiten het bedrijf Richtlijnen - pagina 4

5 1.4 Hoofdstukken 3-11 In de hoofdstukken 3 tot 11 werkt de leerling met Microsoft Outlook 2000, een programma voor communicatie en samenwerking met ondersteuning voor en met geïntegreerde functies voor het beheren van agenda, contactpersonen en taken. Het is een onderdeel van MS-Office Voor de oefeningen in MS-Outlook beheert de leerling persoonlijke adresboeken, taken, berichten, een agenda die gekoppeld zijn aan twee gebruikersprofielen, namelijk die van Maria Gamba en van Johan Potvin, werknemers van de firma Schrimp International. De leerling voert alle oefeningen lokaal uit. Om de resultaten en gegevens van deze oefeningen te groeperen en om te voorkomen, dat de gegevens van de oefeningen terecht komen in het standaard adresboek, de takenlijst van MS-Outlook, maakt de leraar op de lokale harde schijf van iedere computer een persoonlijk postkantoor aan. In de mappen van dit postkantoor komen de oefenbestanden terecht. Er is geen communicatie tussen computers in het netwerk. De installatie van het postkantoor wordt beschreven in hoofdstuk 2 van deze richtlijnen. De gescande brieven voor gebruik in hoofdstuk 6 bevinden zich in de map Brieven onder Postkantoor0X0X. De bestanden die nodig zijn in hoofdstuk 9 bevinden zich in de map DataWord. In Windows98 is de service Microsoft fax die nodig is in hoofdstuk 11 standaard niet beschikbaar. Je moet hem bijkomend installeren. Het installatiebestand bevindt zich op de CD-rom van Windows98 in x:\tools\oldwin95\message en heeft de naam awfax.exe. Voer de installatie uit en start indien nodig de computer opnieuw. 1.5 Hoofdstuk 12 In hoofdstuk 12 communiceren vijf gebruikers van één postkantoor met elkaar via het netwerk. Berichten worden uitgewisseld en taken doorgestuurd via een werkgroeppostkantoor dat op één PC in het netwerk is geïnstalleerd. De leerlingen werken in groepen van 5 en nemen elk de rol van een gebruiker. Zorg ervoor, dat iemand de taak opneemt van Maria Gamba, Johan Potvin, Annemie Baers, Staf Crabbé en Paul Snoeck. Ze voeren de opdrachten uit die bij deze rol horen. In hun profiel wordt verwezen naar het gemeenschappelijke postkantoor. De installatie van het netwerkpostkantoor vind je in hoofdstuk 3 van deze richtlijnen. Pak voor de bijkomende bestanden datageïntegreerdeoef.exe uit op iedere PC. VVKSO Werkgroep integratie informatica handel Netwerken en communicatie binnen en buiten het bedrijf Richtlijnen - pagina 5

6 2 Een postkantoor voor MS-Outlook Een startsituatie creëren Het postkantoor, dat op de harde schijf dient aangemaakt, bevindt zich op de werkdiskette met als naam postkantoor0x0x.exe. Het is een zelf uitpakkend bestand dat de startsituatie voor de cursus bevat. Deze startsituatie is gecreëerd door een map postkantoor0x0x aan te maken, in MS- Outlook gegevens in te voeren, van de map postkantoor0x0x een zelf uitpakkend bestand te maken (met Winzip) en dat naar de werkdiskette te kopiëren. Open het bestand postkantoor0x0x.exe van de werkdiskette. Het volgende dialoogvenster verschijnt: Laat het bestand uitpakken naar de voorgestelde map c:\postkantoor0x0x door te kiezen. Alle bestanden die nodig zijn om mee te werken worden op de harde schijf geplaatst om de startsituatie voor hoofdstuk 3 te creëren. Als verschillende klassen gebruik maken van dezelfde PC s, ga je als volgt te werk: Open het bestand postkantoor0x0x.exe. Wijzig c:\postkantoor0x0x in c:\postkantoor0x0xa en kies om een postkantoor te creëren voor de eerste klas. Herhaal het bovenstaande, maar wijzig voor het uitpakken de naam van de map in c:\postkantoor0x0xb voor de tweede klas. 2.2 Werken met profielen Een profiel is een verzameling configuratie-opties die de leerling tijdens het werken met MS-Outlook gebruikt. In een profiel zijn informatieservices opgenomen waarover de gebruiker beschikt in MS-Outlook. Of de leerling al of niet een profiel kan kiezen bij het openen van MS-Outlook bepaalt de leraar in het programma zelf. Open MS-Outlook. Kies Extra, Opties, services. VVKSO Werkgroep integratie informatica handel Netwerken en communicatie binnen en buiten het bedrijf Richtlijnen - pagina 6

7 Selecteer Te openen profiel opgeven. Bevestig met OK en sluit het programma. Als je MS-Outlook de volgende keer opent, vraagt het programma naar een gebruikersprofiel. Een nieuw profiel kun je op dat moment aanmaken. Als het tabblad services en de keuze Te openen profiel opgeven niet aanwezig zijn, kies je Het volgende dialoogvenster verschijnt. Duid de optie Zakelijk of Werkgroep aan om o.a. gebruik te kunnen maken van Microsoft Mail en kies Volgende. Maak daarna de keuze Te openen profiel opgeven en sluit het dialoogvenster. Sluit MS-Outlook. Het is mogelijk, dat de Office 2000 CD nodig is om de installatie aan te passen. 2.3 Een gebruikersprofiel aanmaken in MS-Outlook 2000 Nadat het postkantoor op iedere PC is gecreëerd, maakt de leraar in MS-Outlook gebruikersprofielen aan Een nieuw profiel aanmaken Open MS-Outlook opnieuw. Kies Nieuw in het venster Profiel kiezen. Het volgende dialoogvenster verschijnt. VVKSO Werkgroep integratie informatica handel Netwerken en communicatie binnen en buiten het bedrijf Richtlijnen - pagina 7

8 In tegenstelling tot vorige versies van MS-Outlook is de keuze Microsoft Mail als informatieservice niet beschikbaar. Daarom is het nodig deze informatieservice handmatig te configureren. Om gebruik te kunnen maken van Microsoft Exchange Server moet je aangesloten zijn op een server met Microsoft Exchange geïnstalleerd. Van Internet maakt de leerling in deze cursus geen gebruik. De installatie ervan is wel mogelijk als de gegevens van de provider bekend zijn. Selecteer Informatieservices handmatig configureren en kies Volgende. Vul als Profielnaam Gamba Maria in en kies Volgende. Het dialoogvenster voor het toevoegen van informatieservices verschijnt Informatieservices toevoegen De leerling moet over de volgende informatieservices beschikken: Persoonlijke mappen (nodig voor interne post) Microsoft Mail (voor berichtenverkeer via het centrale postkantoor) Persoonlijk adresboek (voor een eigen lijst van correspondenten) Deze services moet je toevoegen. De volgorde waarin je ze toevoegt is niet belangrijk. Kies Toevoegen Het dialoogvenster met de beschikbare services verschijnt. VVKSO Werkgroep integratie informatica handel Netwerken en communicatie binnen en buiten het bedrijf Richtlijnen - pagina 8

9 Als bepaalde services niet vermeld zijn moet je ze installeren via. Microsoft Mail is de eerste service die je toevoegt. Selecteer Microsoft Mail. Ga op het tabblad Verbinding via Bladeren het pad op naar de map postkantoor0x0x, open ze en duid wgpo0000 aan, zodat c:\postkantoor0x0x\wgpo0000 wordt vermeld. Duid eveneens LAN (local area netwerk) aan als verbinding met de service. Vul op het tabblad Aanmelden als naam van de postbus GambaMaria in en als wachtwoord gambamar. VVKSO Werkgroep integratie informatica handel Netwerken en communicatie binnen en buiten het bedrijf Richtlijnen - pagina 9

10 De naam van de postbus en het bijhorende wachtwoord zijn gedefinieerd in het postkantoor dat je hebt uitgepakt. Op de overige tabbladen zie je de gegevens die uit de configuratie van de computer en het netwerk zijn gehaald. Sluit het dialoogvenster via OK. Persoonlijk adresboek voeg je als tweede service toe. Kies Toevoegen en selecteer Persoonlijk adresboek. Ga op het tabblad Persoonlijk adresboek via Bladeren naar de map postkantoor0x0x op je harde schijf. Open het bestand mailboxgamba.pab. Het tabblad Notities laat je leeg. Sluit het dialoogvenster via OK. Persoonlijke mappen is de derde service om toe te voegen. Kies Toevoegen en selecteer Persoonlijke mappen. Ga naar de map postkantoor0x0x op je harde schijf en open mailboxgamba.pst. Dit is het resultaat. VVKSO Werkgroep integratie informatica handel Netwerken en communicatie binnen en buiten het bedrijf Richtlijnen - pagina 10

11 Sluit het dialoogvenster. Het overzicht van de geïnstalleerde services verschijnt. Kies Voltooien en open MS-Outlook met het nieuwe profiel. Ga op dezelfde manier te werk om het profiel van Potvin Johan te creëren. De gebruikersnaam is PotvinJohan en het wachtwoord is potvinjo. Als verschillende klassen gebruik maken van dezelfde PC s, ga je als volgt te werk: Geef het profiel dat de eerste klas zal gebruiken de naam Gamba Maria 1 en voer al het bovenstaande uit waarin je telkens naar de map postkantoor0x0xa verwijst. Ga op dezelfde manier te werk voor het profiel van Potvin Johan 1. Herhaal alles voor de tweede klas, maar gebruik als profielnamen Gamba Maria 2 en Potvin Johan 2 en ga telkens naar de map postkantoor0x0xb. 2.4 Een gebruiksprofiel aanmaken via Post en fax Je bent helemaal niet verplicht eerst MS-Outlook te openen om een nieuw profiel aan te maken. Een profiel aanmaken, verwijderen en aanpassen kan ook rechtstreeks via Configuratiescherm, Post en fax (soms , soms Post) Als je Profielen weergeven kiest, verschijnt het volgende dialoogvenster: VVKSO Werkgroep integratie informatica handel Netwerken en communicatie binnen en buiten het bedrijf Richtlijnen - pagina 11

12 Om een profiel toe te voegen kies je Toevoegen. Om een profiel te verwijderen, selecteer je het en kies je Verwijderen. Om een profiel aan te passen, kies je Eigenschappen van het geselecteerde profiel. 2.5 Zelf een werkgroeppostkantoor opzetten Het postkantoor dat op de werkdiskette staat en dat naar de harde schijf wordt uitgepakt, kun je ook helemaal zelf aanmaken. Eerst maak je het postkantoor aan en daarna voeg je er gebruikers aan toe Een nieuw werkgroeppostkantoor maken Maak via Verkenner op de harde schijf een map als naam b.v. Postkantoor waarin de gegevens van de gebruikers zullen worden bewaard. Open in het configuratiescherm van Windows98 de wizard Postkantoor van Microsoft Mail. Het volgende dialoogvenster verschijnt: Selecteer Nieuw werkgroeppostkantoor maken en klik op Volgende. Ga via Bladeren naar c:\postkantoor voor de locatie van het nieuwe postkantoor en klik op Volgende. Accepteer de voorgestelde naam van het postkantoor (c:\postkantoor\wgpo0000) en klik op Volgende. Vul de drie eerste gegevens in voor de firma Schrimp en bevestig met OK. Klik nogmaals op OK voor het bericht over het delen van mappen. Het delen van mappen is nodig als je het werkgroeppostkantoor toegankelijk wilt maken voor andere leden van de werkgroep. VVKSO Werkgroep integratie informatica handel Netwerken en communicatie binnen en buiten het bedrijf Richtlijnen - pagina 12

13 2.5.2 Een bestaand werkgroeppostkantoor beheren Het gecreëerde postkantoor ga je beheren om gebruikers toe te voegen. Voor deze gebruikers kun je nadien profielen aanmaken. Open de wizard opnieuw via het pictogram Postkantoor van Microsoft Mail. Accepteer de optie Bestaand werkgroeppostkantoor beheren en kies Volgende. Accepteer de voorgestelde locatie van het postkantoor en kies Volgende. Typ als naam van de postbus Schrimp en als wachtwoord schrimp (kleine letters) en klik op Volgende. Kies Gebruiker toevoegen en vul de gegevens van Maria Gamba in: Naam Gamba Maria Postbus GambaMaria (zonder spatie) Wachtwoord gambamar (kleine letters) Bevestig met OK. Als je dat wilt, kun je ook reeds de gegevens van enkele gebruikers toevoegen. Naam Potvin Johan Postbus PotvinJoha Wachtwoord potvinjo Naam Crabbé Staf Postbus CrabbéStaf Wachtwoord crabbést Sluit het dialoogvenster. Op dezelfde manier creëer je een postkantoor dat gebruik maakt van andere profielen, b.v. om verschillende locaties op school met elkaar te laten communiceren Problemen Als in Windows95 de keuze Postkantoor van Microsoft Mail niet beschikbaar is in het Configuratiescherm, ga dan via Configuratiescherm, Software naar het tabblad Windows Setup en installeer Microsoft Exchange van Windows95 (opnieuw). In Windows98 is Postkantoor van Microsoft Mail standaard niet aanwezig. Je moet het bijkomend installeren. Het installatiebestand bevindt zich op de CD-rom van Windows98 in x:\tools\oldwin95\message en heeft de naam wms.exe. Voer de installatie uit en start indien nodig de computer opnieuw. VVKSO Werkgroep integratie informatica handel Netwerken en communicatie binnen en buiten het bedrijf Richtlijnen - pagina 13

14 3 Microsoft mail in het netwerk Om gebruikers via één postkantoor met elkaar te laten communiceren moeten berichten worden uitgewisseld en taken doorgestuurd via een werkgroeppostkantoor dat op één PC in het netwerk is geïnstalleerd. In dat postkantoor zijn gebruikers gedefinieerd. Eerst installeer je het postkantoor en daarna verwijs je in de gebruikersprofielen naar de locatie van het postkantoor. 3.1 In Windows De startsituatie op een PC plaatsen Op de werkdiskette staat het zelf uitpakkende bestand Postkantoorschrimp.exe. Dit bestand bevat alle gegevens die nodig zijn om op 1 PC een gemeenschappelijk werkgroeppostkantoor te creëren. Open het bestand postkantoorschrimp.exe van de werkdiskette. Het volgende dialoogvenster verschijnt: Laat het bestand uitpakken in de map c:\postkantoorschrimp op 1 PC per vijf leerlingen door te kiezen. Maak groepjes van vijf PC's en herhaal de werkwijze telkens op 1 PC van de vijf. Door het bovenstaande uit te voeren heb je Postkantoorschrimp gecreëerd met als beheerdersaccountgegevens: Naam: Schrimp - Postbus: Schrimp - Wachtwoord: schrimp met daarin 5 gebruikers met de volgende gegevens: Naam Postbus Wachtwoord Gamba Maria GambaMaria gambamar Potvin Johan PotvinJoha potvinjo Crabbé Staf CrabbéStaf crabbést Baers Annemie BaersAnnem baersann Snoeck Paul SnoeckPaul snoeckpa Als verschillende klassen gebruik maken van dezelfde PC s, noem je bij het uitpakken de map voor de eerste klas PostkantoorschrimpA, die voor de tweede klas krijgt als naam PostkantoorschrimpB De map delen Om de map Postkantoorschrimp voor andere gebruikers beschikbaar te maken, moet je ze delen. Dat gebeurt in Verkenner. VVKSO Werkgroep integratie informatica handel Netwerken en communicatie binnen en buiten het bedrijf Richtlijnen - pagina 14

15 Open in Verkenner het snelmenu van de map c:\postkantoorschrimp en kies Delen om het postkantoor beschikbaar te stellen voor gebruikers op andere PC's. Duid in het dialoogvenster dat verschijnt Gedeeld als aan. Indien nodig moet je nog gebruikers bepalen die toegang hebben tot de gedeelde map. Je moet de gebruikers Volledige toegang geven. 3.2 Gebruikersprofielen in MS-Outlook Op iedere PC van de groepen van creëer je een ander profiel. Verwijder best eerst de bestaande profielen via Configuratiescherm, Post en fax. Open MS-Outlook op de eerste PC. Maak het profiel aan van Maria Gamba, met de informatieservices zoals voor de vorige oefeningen, nl. Microsoft Mail, Persoonlijke mappen, Persoonlijk adresboek. Verwijs telkens naar c:\postkantoorschrimp. Installeer ook Microsoft fax Op de overige vier PC's maak je het profiel aan van Potvin Johan, Crabbé Staf, Baers Annemie en Snoeck Paul. Selecteer voor Microsoft Mail telkens via de optie Bladeren en Netwerkomgeving het postkantoor dat je met het profiel verbindt. Dit postkantoor bevindt zich dus op de harde schijf van de ene PC waarmee de 5 computers samenwerken. Verwijs voor het Persoonlijk adresboek en de Persoonlijke mappen telkens naar de juiste mappen op de PC met het geïnstalleerde postkantoor. Geef het bijhorende wachtwoord in. Naam Persoonlijk Adresboek Persoonlijke mappen Gamba Maria x:\postkantoorschrimp\mailboxgamba.pab x:\postkantoorschrimp\mailboxgamba.pst Potvin Johan x:\postkantoorschrimp\mailboxpotvin.pab x:\postkantoorschrimp\mailboxpotvin.pst Crabbé Staf x:\postkantoorschrimp\mailboxcrabbé.pab x:\postkantoorschrimp\mailboxcrabbé.pst Baers Annemie x:\postkantoorschrimp\mailboxbaers.pab x:\postkantoorschrimp\mailboxbaers.pst Snoeck Paul x:\postkantoorschrimp\mailboxsnoeck.pab x:\postkantoorschrimp\mailboxsnoeck.pst Herhaal de bovenstaande werkwijze voor alle groepen van 5 computers. Als meer klassen gebruik maken van dezelfde PC s, gebruik je voor de eerste klas de profielnamen Gamba Maria 1, Potvin Johan 1, en verwijs je naar het postkantoor PostkantoorschrimpA. Voor de tweede klas gebruik je de profielnamen Gamba Maria 2, Potvin Johan 2, en verwijs je naar PostkantoorschrimpB. VVKSO Werkgroep integratie informatica handel Netwerken en communicatie binnen en buiten het bedrijf Richtlijnen - pagina 15

16 4 Opties en instellingen van MS-Outlook 4.1 Aanpassen Zoals in alle MS-Office 2000 programma's schakel je via Extra, Aanpassen, Opties in of je altijd alle onderdelen van een geopend menu wilt zien. Alleen de laatst gebruikte menuitems worden getoond. De andere verschijnen automatisch of na klikken. Hiermee herstel je gewijzigde instellingen 4.2 Werkbalken Standaardwerkbalk In MS-Outlook heeft de Standaardwerkbalk een andere weergave naargelang van je keuze uit de Outlookbalk. Hieronder zie je een afdruk van alle werkbalkweergaven. Outlook vandaag Postvak in Agenda Contactpersonen Taken Notities Werkbalk Geavanceerd Maak de werkbalk Geavanceerd best altijd zichtbaar via Beeld, Werkbalken, Geavanceerd. VVKSO Werkgroep integratie informatica handel Netwerken en communicatie binnen en buiten het bedrijf Richtlijnen - pagina 16

17 Outlook vandaag Postvak in Agenda Contactpersonen Taken Notities 4.3 Voorkeuren instellen Agenda-opties Je wijzigt de opties voor de agenda via Extra, Opties, Voorkeuren, Agendaopties. Opties in verband met de werkweek, eerste werkdag en algemene instellingen Weeknummers kun je weergeven. Lokale kalender i.p.v. de kalender van het postkantoor op de server Tijdzone: Windows-instelling Planning voor voorzieningen: opties voor het automatisch verwerken van vergaderverzoeken Over welke periode is informatie voor anderen beschikbaar Voorzieningen zijn vergaderzalen, projectoren, materiaal, e.d. Planningen in verband met voorzieningen zijn bruikbaar in combinatie met b.v. Microsoft Exchange VVKSO Werkgroep integratie informatica handel Netwerken en communicatie binnen en buiten het bedrijf Richtlijnen - pagina 17

18 Opties in verband met de informatie die anderen mogen zien bij het uitnodigen op een vergadering Taakopties Voor de weergave van de taken kun je via Extra, Opties, Voorkeuren, Taakopties, de kleuren wijzigen. Kleuren instellen Opties voor contactpersonen Je wijzigt de opties voor de weergave van de gegevens van de contactpersonen via Extra, Opties, Voorkeuren, Opties voor contactpersonen Hoe worden gegevens van nieuwe contactpersonen opgeslagen? opties Je wijzigt de opties voor via Extra, Opties, Voorkeuren, opties Wat er moet gebeuren na een actie? Het oorspronkelijke bericht sluiten wanneer je in een geopend bericht op Beantwoorden of Doorsturen klikt. Een kopie opslaan Meldingstekst op het scherm Niet-verzonden berichten worden in de map Concepten opgeslagen. (Standaard elke drie minuten) Manier waarop oorspronkelijke tekst wordt meegestuurd met een antwoord of bij het doorsturen van een bericht VVKSO Werkgroep integratie informatica handel Netwerken en communicatie binnen en buiten het bedrijf Richtlijnen - pagina 18

19 Eventueel een andere map voor opgeslagen items Een kopie van het verzonden bericht opslaan Ingestelde opties bij nieuwe berichten Standaard ingestelde urgentie en gevoeligheid Om geadresseerden te scheiden bij Aan, CC, BCC Een juiste naam wordt onderstreept Vergaderverzoek wordt opgenomen in de agenda Stel hier in of je wilt weten op welk tijdstip en op welke datum berichten worden ontvangen en hoe je wilt reageren op verzoeken voor leesbevestigingen. Opties bij Internet Logboekopties De opties voor het logboek stel je in via Extra, Opties, Voorkeuren, Logboekopties. Welke items moeten automatisch in het logboek worden opgenomen voor welke contactpersonen? Bestanden uit andere Officecomponenten die automatisch worden opgenomen in het logboek VVKSO Werkgroep integratie informatica handel Netwerken en communicatie binnen en buiten het bedrijf Richtlijnen - pagina 19

20 4.3.6 Opties voor notities Opties voor notities stel je in via Extra, Opties, Voorkeuren, Opties voor notities. Deze optie komt in de leerlingencursus niet aan bod. Uitzicht van notitieblaadjes bepalen 4.4 indeling Zie leerlingencursus pagina 91. Keuze HTML, RTF-indeling of tekst zonder opmaak heeft invloed op gebruik van briefpapier en lettertypen. berichten kunnen opgemaakt worden in MS-Word. Standaard lettertype en briefpapier selecteren Handtekening maken of kiezen om automatisch toe te voegen aan bericht 4.5 Spelling Via Extra, Opties, Spelling kun je opties in verband met spelling aanpassen. Algemene instellingen in verband met spellingcontrole VVKSO Werkgroep integratie informatica handel Netwerken en communicatie binnen en buiten het bedrijf Richtlijnen - pagina 20

21 4.6 Beveiliging Bijkomende opties voor in verband met beveiliging stel je in via Extra, Opties, Beveiliging. 4.7 Overige opties Via Extra, Opties, Overige, Algemeen, Geavanceerde opties geef je opties op voor herinneringen, gedelegeerde taken en andere algemene instellingen. Opstartmap instellen Invoegtoepassingen komen van andere programma's (b.v. server) en worden geïntegreerd in MS-Outlook. Via Extra, Opties, Overige, Deelvenster Voorbeeldweergave stel je de opties in voor het uitzicht van het voorbeeldvenster. Het venster Voorbeeldweergave maak je zichtbaar via of via Beeld, Voorbeeldweergave. Een van deze twee opties is om aan te geven dat een bericht is gelezen: na een aantal seconden of automatisch als een ander bericht wordt geselcteerd Spatiebalk gebruiken om door items te bladeren VVKSO Werkgroep integratie informatica handel Netwerken en communicatie binnen en buiten het bedrijf Richtlijnen - pagina 21

22 4.8 AutoArchiveren In MS-Outlook kun je oude items handmatig naar een opslagbestand verplaatsen via Bestand, Archief. Je kunt ze ook automatisch laten verplaatsen door AutoArchiveren te gebruiken. Items worden als oud beschouwd als deze de ouderdom bereiken die je zelf hebt opgegeven. Met behulp van AutoArchiveren kun je oude items verwijderen of verplaatsen. MS-Outlook kan alle typen items archiveren, maar het programma vindt alleen bestanden die in een map zijn opgeslagen. AutoArchiveren gebeurt in twee stappen: Eerst schakel je AutoArchiveren in via Extra, Opties, Overige, AutoArchiveren. Vervolgens stel je de AutoArchiveringseigenschappen in voor elke map die je wilt archiveren. Je kunt afzonderlijke mappen, groepen mappen of alle Outlook-mappen automatisch archiveren. De procedure wordt automatisch uitgevoerd wanneer je MS-Outlook opent. De AutoArchiveringseigenschappen van elke map worden op datum gecontroleerd en oude items worden naar het archiefbestand verplaatst. Items in de map Verwijderde items worden verwijderd. Instellingen voor AutoArchiveren VVKSO Werkgroep integratie informatica handel Netwerken en communicatie binnen en buiten het bedrijf Richtlijnen - pagina 22

Netwerken en communicatie binnen en buiten het bedrijf

Netwerken en communicatie binnen en buiten het bedrijf Netwerken en communicatie binnen en buiten het bedrijf MS-OUTLOOK 97 MS-OUTLOOK 98 Richtlijnen voor de leraar Guy Willems Werkgroep Integratie Informatica Handel HA-5309-01 2000 Netwerken en communicatie

Nadere informatie

MS Outlook 2003 Informatie voor de leraar

MS Outlook 2003 Informatie voor de leraar MS Outlook 2003 Informatie voor de leraar Secretariaat-talen Kantoor Guy Willems Martine De Belder Werkgroep Integratie Informatica Handel http://www.vsko.be/vvkso/handel 2004 Vlaams Verbond van het Katholiek

Nadere informatie

MS-Outlook XP Informatie voor de leraar

MS-Outlook XP Informatie voor de leraar MS-Outlook XP Informatie voor de leraar HA-5320-01 Secretariaat-talen Kantoor Guy Willems Werkgroep Integratie Informatica Handel http://www.vsko.be/vvkso/handel 2003 Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair

Nadere informatie

MS Outlook 2003 Informatie voor de leraar Secretariaat-talen

MS Outlook 2003 Informatie voor de leraar Secretariaat-talen MS Outlook 2003 Informatie voor de leraar Secretariaat-talen Guy Willems Martine De Belder Werkgroep Integratie Informatica Handel http://handel.vvkso-ict.com 2004 Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair

Nadere informatie

MS Outlook 2003 Informatie voor de leraar Kantoor

MS Outlook 2003 Informatie voor de leraar Kantoor MS Outlook 2003 Informatie voor de leraar Kantoor Guy Willems Martine De Belder Werkgroep Integratie Informatica Handel http://handel.vvkso-ict.com 2004 Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs

Nadere informatie

Handleiding AndoMail met Zarafa

Handleiding AndoMail met Zarafa Handleiding AndoMail met Zarafa Inhoud AndoLan - Zarafa Webmail (e-mail)...3 1 Webmail met AndoMail...3 1.2 Nieuwe e-mail versturen...4 1.3 Een bijlage toevoegen...6 2 Een e-mailadres opzoeken / adresboek...7

Nadere informatie

OUTLOOK - 2010 ACCOUNTS POSTVAKKEN SORTEERREGELS HANDTEKENINGEN

OUTLOOK - 2010 ACCOUNTS POSTVAKKEN SORTEERREGELS HANDTEKENINGEN OUTLOOK - 2010 ACCOUNTS POSTVAKKEN SORTEERREGELS HANDTEKENINGEN Als je verschillende e-mailadressen hebt, is het interessant om bij ieder e-mailtje te kunnen kiezen om een van deze adressen als afzender

Nadere informatie

Outlook 2013 (N/N) : Texte en néerlandais sur la version néerlandaise du logiciel

Outlook 2013 (N/N) : Texte en néerlandais sur la version néerlandaise du logiciel Werkomgeving Wat is Microsoft Outlook? 7 Outlook 2013 opstarten/afsluiten 7 Het mappenvenster 8 De navigatiebalk gebruiken 9 De compacte navigatie gebruiken 11 De takenbalk 12 Het leesvenster 13 Het deelvenster

Nadere informatie

Outlook 2010 tips & trucs

Outlook 2010 tips & trucs Outlook 2010 tips & trucs I N H O U D S O P G A V E 1 Algemeen... 1 1.1 Werkbalk snelle toegang... 1 1.2 Snelle stappen... 1 2 E-mail... 2 2.1 Regels... 2 2.2 CC mail onderscheiden... 2 2.3 Verwijderde

Nadere informatie

Opleiding: Webmail outlook 2007

Opleiding: Webmail outlook 2007 Opleiding: Webmail outlook 2007 1. Inloggen Via de website: 1. http://webmail.hostedexchange.be of via 2. http://www.mpcterbank.be/personeel e-mailadres = voornaam.achternaam@mpcterbank.be wachtwoord:

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Outlook 2007

Gebruikershandleiding Outlook 2007 ROC van Twente - Servicedesk-ICT Gebruikershandleiding Outlook 2007 Versie 1.2 1 1. INTRODUCTIE... 3 1.1 INLOGGEN IN DE OUTLOOK 2007 CLIËNT... 3 1.2 UITLEG OVER DE OUTLOOK NAVIGATIE KNOPPEN... 3 1.3 UITLEG

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Outlook 2010

Gebruikershandleiding Outlook 2010 ROC van Twente - Servicedesk-ICT Gebruikershandleiding Outlook 2010 Versie 1.2 1 1. INTRODUCTIE... 3 1.1 INLOGGEN IN DE OUTLOOK 2010 CLIËNT... 3 1.2 INTRODUCTIE OP DE OUTLOOK NAVIGATIEKNOPPEN... 4 2. E-MAILBERICHTEN...

Nadere informatie

WERKEN MET ELEKTRONISCHE POST

WERKEN MET ELEKTRONISCHE POST WERKEN MET ELEKTRONISCHE POST Naam Nr Klas Datum Met E-mail of elektronische post kan je berichten verzenden naar en ontvangen van andere computersystemen die aangesloten zijn op het Internet. De berichten

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 2014 web2work Pagina 1 van 16

Inhoudsopgave. 2014 web2work Pagina 1 van 16 Inhoudsopgave Aanmelden bij Office 365... 2 Office 365 voor het eerste gebruiken... 2 Persoonlijke instellingen Office 365... 3 Wijzigen wachtwoord... 4 Instellen voorkeurstaal... 4 Office Professional

Nadere informatie

Het maakt in adressen niet uit of je hoofdletters gebruikt of niet. Maar er mogen geen spaties in zitten.

Het maakt in  adressen niet uit of je hoofdletters gebruikt of niet. Maar er mogen geen spaties in zitten. SAMENVATTING HOOFDSTUK 1 Wat is e-mail E-mail is Elektronische post. Een bericht dat we op een computer typen, kan via internet verstuurd worden. Het verzenden van e-mail kost weinig tijd. Een e-mailbericht

Nadere informatie

HANDLEIDING HVZ FLUVIA MAIL

HANDLEIDING HVZ FLUVIA MAIL HANDLEIDING HVZ FLUVIA MAIL RDS (Remote Desktop Services) Inloggen Surf naar https://mail.hvzfluvia.be/owa Druk op enter Dit scherm verschijnt: Vul in het vak domein\gebruiker je log-in gegevens in. Dit

Nadere informatie

Handleiding. Outlook Web App 2010 - CLOUD. Versie: 22 oktober 2012. Toegang tot uw e-mailberichten via internet

Handleiding. Outlook Web App 2010 - CLOUD. Versie: 22 oktober 2012. Toegang tot uw e-mailberichten via internet Handleiding Outlook Web App 2010 - CLOUD Versie: 22 oktober 2012 Toegang tot uw e-mailberichten via internet Handleiding Multrix Outlook Web App 2010 - CLOUD Voorblad Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 2 Inloggen...4

Nadere informatie

Inleiding... 3. Het e-mailadres... 3. Hoe werkt e-mail?... 3. Je emailadres registreren... 4. Aanmelden bij Outlook... 7. Schermonderdelen...

Inleiding... 3. Het e-mailadres... 3. Hoe werkt e-mail?... 3. Je emailadres registreren... 4. Aanmelden bij Outlook... 7. Schermonderdelen... E-MAIL INHOUD Inleiding... 3 Het e-mailadres... 3 Hoe werkt e-mail?... 3 Je emailadres registreren... 4 Aanmelden bij Outlook... 7 Schermonderdelen... 8 Mailen... 10 Een mail lezen... 10 Een mail versturen...

Nadere informatie

Outlook Web App 2010 XS2office

Outlook Web App 2010 XS2office Handleiding Outlook Web App 2010 XS2office Toegang tot uw contacten, adressen en e-mail berichten via internet XS2office Versie: 22 juli 2014 Helpdesk: 079-363 47 47 Handleiding OWA Helpdesk: 079-363 47

Nadere informatie

Documentatie Installatie Instructie. Microsoft Outlook: RPC over HTTPS. De Dierenbescherming

Documentatie Installatie Instructie. Microsoft Outlook: RPC over HTTPS. De Dierenbescherming Documentatie Installatie Instructie Microsoft Outlook: RPC over HTTPS De Dierenbescherming Auteur: Michel Koelewijn ICT Servicedesk Dierenbescherming Scheveningseweg 58 Postbus 85980, 2508 CR Den Haag

Nadere informatie

Nieuw bericht maken werkbalk Opmaak lettertype, grootte en kleur kiezen

Nieuw bericht maken werkbalk Opmaak lettertype, grootte en kleur kiezen Opleiding outlook E-mail E-mail indelingen Extra opties E-mailindeling Berichtindeling - HTML: dit wordt ingesteld - RTF-indeling - Tekst zonder opmaak Opmaak tekst Nieuw bericht maken werkbalk Opmaak

Nadere informatie

Outlookkoppeling installeren

Outlookkoppeling installeren Outlookkoppeling installeren Voordat u de koppeling kunt installeren, moet outlook afgesloten zijn. Stappenplan Controleer of het bestand VbaProject.OTM aanwezig is. (zie 3.2) Controleer of de map X:\RADAR\PARAMETERS\

Nadere informatie

OFFICE 365. Start Handleiding Leerlingen

OFFICE 365. Start Handleiding Leerlingen OFFICE 365 Start Handleiding Leerlingen Meer info: Naast deze handleiding is er zeer veel informatie reeds voorhanden op het internet of door op het vraagteken te klikken in de Office 365 omgeving. Ook

Nadere informatie

omgeving Doelgroep: Alle Versie: 1.0 Maurice Lefeu Pagina 1

omgeving Doelgroep: Alle Versie: 1.0 Maurice Lefeu Pagina 1 Outlook 2010 instellen met POP3 (of IMAP) in de Skool omgeving Doelgroep: Alle Versie: 1.0 Auteur: Maurice Lefeu Pagina 1 Werkwijze Volg alle stappen volgens deze handleiding en check alle acties in de

Nadere informatie

Instellen Microsoft Outlook e-mail.

Instellen Microsoft Outlook e-mail. Instellen Microsoft Outlook e-mail. Om ook je e-mail van het kantoor te kunnen bekijken heb je Microsoft Outlook nodig. Dit is een onderdeel van Microsoft Office. De meeste pc gebruikers maken voor hun

Nadere informatie

Je nieuwe e-mailadres gebruiken Om je mail te lezen ga je naar de site: https://login.microsoftonline.com Je ziet dan onderstaand inlogscherm:

Je nieuwe e-mailadres gebruiken Om je mail te lezen ga je naar de site: https://login.microsoftonline.com Je ziet dan onderstaand inlogscherm: Je nieuwe e-mailadres gebruiken Om je mail te lezen ga je naar de site: https://login.microsoftonline.com Je ziet dan onderstaand inlogscherm: Log in met je e-mailadres en het wachtwoord dat je hebt gekregen.

Nadere informatie

ZorgMail Secure e-mail

ZorgMail Secure e-mail ZorgMail Secure e-mail 2014 ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een data verwerkend systeem of uitgezonden in enige

Nadere informatie

Agenda. Snelstartgids

Agenda. Snelstartgids Agenda Snelstartgids Een Lync-vergadering plannen Plan een persoonlijke vergadering of plan een online vergadering met Lync 2013 en bespaar uzelf een reis. Schakelen tussen weergaven Gebruik de agendaweergave

Nadere informatie

Extra les Werken met Windows Live Mail 2012

Extra les Werken met Windows Live Mail 2012 Wegwijs in Windows 8 Extra les Werken met Windows Live Mail 2012 Hannie van Osnabrugge u i t g e v e r ij c o u t i n h o c bussum 2013 Deze extra les over het werken met Windows Live Mail 2012 hoort bij

Nadere informatie

OneDrive voor bedrijven en scholen

OneDrive voor bedrijven en scholen OneDrive voor bedrijven en scholen V1.0 26 juni 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Eerste aanmelding... 3 Aanmaken van een nieuwe folder... 4 Toevoegen van een document.... 5 1. Het documenten aanmaken

Nadere informatie

Toegang tot uw e-mailberichten via internet

Toegang tot uw e-mailberichten via internet Basishandleiding Multrix Outlook Web App 2010 Versie: 24 februari 2011 Toegang tot uw e-mailberichten via internet Handleiding Multrix Outlook Web Access 2010 Voorblad Inhoudsopgave 1 Inloggen...3 2 Veelgebruikte

Nadere informatie

PRINTERS EN GEGEVENS DELEN TUSSEN COMPUTERS

PRINTERS EN GEGEVENS DELEN TUSSEN COMPUTERS PRINTERS EN GEGEVENS DELEN TUSSEN COMPUTERS Inleiding. Het komt vaak voor dat iemand thuis meer dan 1 computer heeft, bijvoorbeeld een desktop computer en een laptop. Denk maar eens aan de situatie dat

Nadere informatie

Exchange Webmail. Danny Molle

Exchange Webmail. Danny Molle Exchange Webmail Danny Molle 1 1. Inhoudsopgave Dit document is onderverdeeld in de volgende hoofdstukken: 1. Inhoudsopgave... 2 2. Inleiding... 3 3. Verbinding Maken...3 4. Het Hoofdscherm... 5 5. E-mail

Nadere informatie

Introductie Werken met Office 365

Introductie Werken met Office 365 Introductie Werken met Office 365 Een introductie voor gebruikers Inhoud Inleiding... 4 Aanmelden bij Office 365... 4 Werken met Office 365 Outlook... 5 Werken met Outlook 2007/2010... 5 Werken met de

Nadere informatie

In deze handleiding worden de basisfuncties van Roundcube besproken.

In deze handleiding worden de basisfuncties van Roundcube besproken. Handleiding Roundcube Alle hostingklanten van zowel Kyzoe.be als Wphostr.eu hebben de beschikking over webmail, de ideale oplossing om e-mail ook tijdens thuiswerken of vakantie te kunnen lezen en beantwoorden.

Nadere informatie

Table of contents 2 / 15

Table of contents 2 / 15 Office+ 1 / 15 Table of contents Introductie... 3 Installatie... 4 Installatie... 4 Licentie... 7 Werken met Office+... 8 Instellingen... 8 Office+ i.c.m. module Relatiebeheer... 9 Office+ i.c.m. module

Nadere informatie

Beschrijving webmail Enterprise Hosting

Beschrijving webmail Enterprise Hosting Beschrijving webmail Enterprise Hosting In dit document is beschreven hoe e-mail accounts te beheren zijn via Enterprise Hosting webmail. Webmail is een manier om gebruik te maken van e-mail functionaliteit

Nadere informatie

Handleiding Roundcube

Handleiding Roundcube Handleiding Roundcube Alle hostingklanten van Beijes Webpublishing hebben de beschikking over webmail, de ideale oplossing om e-mail ook tijdens thuiswerken of vakantie te kunnen lezen en beantwoorden.

Nadere informatie

Handleiding Office 365

Handleiding Office 365 Handleiding Office 365 Document: Handleiding Office 365 Datum: 2-6-2016 Versie: 0.2 Auteur: Stefan de Vries en Ingrid de Bont Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Aanmelden bij Office 365... 4 3 Navigeren

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Basiskennis... 1-23 Muistechnieken... 1-23 Windows Verkenner... 1-24

Hoofdstuk 2 Basiskennis... 1-23 Muistechnieken... 1-23 Windows Verkenner... 1-24 Inhoudsopgave Module 1 Basisvaardigheden Hoofdstuk 1 De Fluent Interface... 1-9 Lint... 1-9 Backstage... 1-11 Knopafbeeldingen in het lint... 1-14 Werkbalk Snelle toegang... 1-15 Scherminfo... 1-15 Miniwerkbalk...

Nadere informatie

Introductie Werken met OneDrive voor Bedrijven

Introductie Werken met OneDrive voor Bedrijven Introductie Werken met OneDrive voor Bedrijven Inhoud Wat is OneDrive voor Bedrijven?... 2 Eerste aanmelding... 2 OneDrive gebruiken via de webbrowser... 6 Aanmaken van een nieuwe map... 6 Waar ben ik?...

Nadere informatie

Outlook 2000 beginners

Outlook 2000 beginners Outlook 2000 beginners campinia media Roger Frans Frans, Roger Outlook 2000 - beginners / Roger Frans; Geel: Campinia Media vzw, 2000; 197 p; index; 29 cm; gelijmd. ISBN: 90.356.1137.3; NUGI 854; UDC 681.3.06

Nadere informatie

Quickstart handleiding

Quickstart handleiding Quickstart handleiding MS Outlook Account instellen Rechten geven offline werken www.pimbox.nl/support a hosted zarafa product Inhoudsopgave Installatie van de Zarafa Outlook Client 3 Aanmaken van een

Nadere informatie

1 ARCHIVEREN...2. 1.1 AutoArchiveren...2 1.2 Handmatig archiveren...4 1.3 Archieven openen...5 1.4 Samenvatting...6

1 ARCHIVEREN...2. 1.1 AutoArchiveren...2 1.2 Handmatig archiveren...4 1.3 Archieven openen...5 1.4 Samenvatting...6 Inhoudsopgave 1 ARCHIVEREN...2 1.1 AutoArchiveren...2 1.2 Handmatig archiveren...4 1.3 Archieven openen...5 1.4 Samenvatting...6 ICT-Trainigen; Informatiseringscentrum UvA I 1 Archiveren In tegenstelling

Nadere informatie

Outlook 2007-2010 instellen voor gebruik van Exchange (wmail.picto.nl)

Outlook 2007-2010 instellen voor gebruik van Exchange (wmail.picto.nl) Outlook 2007-2010 instellen voor gebruik van Exchange (wmail.picto.nl) Lees eerst de documentatie voor het installeren van het wmail certificaat (Certificaat_installeren.pdf) en voer de daarin vermelde

Nadere informatie

Avaya Modular Messaging Microsoft Outlook Client Versie 5.0

Avaya Modular Messaging Microsoft Outlook Client Versie 5.0 Avaya Modular Messaging Microsoft Outlook Client Versie 5.0 Belangrijk: de instructies in deze handleiding zijn alleen van toepassing als u gebruikmaakt van een Avaya Message Storage Server- (MSS) of Microsoft

Nadere informatie

Inleiding. Wil je hier meer over weten klik dan op de onderstaande link voor het introductie filmpje. http://www.youtube.com/watch?

Inleiding. Wil je hier meer over weten klik dan op de onderstaande link voor het introductie filmpje. http://www.youtube.com/watch? Inhoud Inleiding... 1 Aanmelden bij Office 365... 2 Werken met Office 365 Outlook... 2 Agenda delen... 2 Gedeelde agenda inzien... 2 Gedeelde postbus inzien... 2 Een handtekening instellen... 3 Conversatieweergave

Nadere informatie

Handleiding Hosted Exchange

Handleiding Hosted Exchange Handleiding Hosted Exchange Toelichting In deze handleiding worden verschillende mogelijkheden en instellingen van Hosted Exchange aan u uitgelegd. Bestemming Dit document is bestemd voor klanten van Comvio

Nadere informatie

Filters voor Microsoft Outlook Een handleiding om de automatische meldingen van het nieuwe Mijn RvR het Postvak IN te laten passeren.

Filters voor Microsoft Outlook Een handleiding om de automatische meldingen van het nieuwe Mijn RvR het Postvak IN te laten passeren. Filters voor Microsoft Outlook Een handleiding om de automatische meldingen van het nieuwe Mijn RvR het Postvak IN te laten passeren. Sinds de invoering van het nieuwe Mijn RvR (augustus 2014) worden er

Nadere informatie

Introductiehandleiding Webmail Dussense Boys

Introductiehandleiding Webmail Dussense Boys Introductiehandleiding Webmail Dussense Boys Versie: 1.0 Naam: E-mail: H.A.P.P. Ribbers e.ribbers@dussenseboys.nl Inhoudsopgave Inleiding... 3 Account... 3 Inloggen met uw gebruikersaccount... 4 Introductie

Nadere informatie

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen.

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen. Handleiding Office+ Introductie Met de module Office+ gaat een lang gekoesterde wens voor vele gebruikers van Unit 4 Multivers in vervulling: eenvoudig koppelen van documenten in relatiebeheer of documentmanagement

Nadere informatie

INHOUD 1. Instructie instellen Outlook Standby account... 1. 2. Uitgangspunten... 1

INHOUD 1. Instructie instellen Outlook Standby account... 1. 2. Uitgangspunten... 1 INHOUD 1. Instructie instellen Outlook Standby account... 1 2. Uitgangspunten... 1 3. Stappenplan... 2 a. Open Configuratiescherm... 2 b. Voeg een profiel toe... 3 c. Instellingen... 16 Wijzigingen Datum

Nadere informatie

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in Intramed, zijn een aantal instellingen nodig:

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in Intramed, zijn een aantal instellingen nodig: Hoofdstuk 1 ZorgMail instellen en gebruiken Via Intramed en de applicatie ZorgMail van E-novation Lifeline, kunt u elektronisch en beveiligd gegevens uitwisselen met andere zorgverleners. Dit gaat via

Nadere informatie

2. maken en versturen

2.  maken en versturen 55 2. E-mail maken en versturen In dit hoofdstuk leer je e-mail berichten versturen en ontvangen met Outlook. Hierbij wordt niet alleen aandacht besteed aan de basishandelingen. Outlook biedt namelijk

Nadere informatie

Inloggen. Open Internet Explorer en vul het adres: http://webmail.kpoa.nl in de adresbalk in.

Inloggen. Open Internet Explorer en vul het adres: http://webmail.kpoa.nl in de adresbalk in. Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inloggen... 2 Inloggen... 2 Wachtwoord wijzigen... 3 Postvak IN... 4 Controleren op nieuwe E-mail... 4 Bericht schrijven... 5 Ontvangers toevoegen... 5 Antwoorden... 10

Nadere informatie

cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! VOOR LAPTOPS EN DESKTOPS MET WINDOWS PRO GEBRUIKERSHANDLEIDING

cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! VOOR LAPTOPS EN DESKTOPS MET WINDOWS PRO GEBRUIKERSHANDLEIDING cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! VOOR LAPTOPS EN DESKTOPS MET WINDOWS PRO GEBRUIKERSHANDLEIDING Inleiding cbox is een applicatie die u eenvoudig op uw computer kunt installeren. Na installatie wordt in de

Nadere informatie

Windows Mail 2008 : De opvolger van Outlook Express

Windows Mail 2008 : De opvolger van Outlook Express Windows Mail 2008 : De opvolger van Outlook Express Windows XP en zijn voorgangers hadden als eigen E-mailprogramma Outlook Express. Hoe zit het met Vista? Windows Vista heeft een gewijzigde versie van

Nadere informatie

Bestanden bewaren met SkyDrive

Bestanden bewaren met SkyDrive Bestanden bewaren met SkyDrive Wat is SkyDrive? Met SkyDrive (www.skydrive.live.com) kun je bestanden opslaan op een beveiligde, gratis website. De bestanden kun je overal ter wereld weer downloaden. De

Nadere informatie

Handleiding e-mail. Aan de slag. in beroep en bedrijf. Handleiding e-mail

Handleiding e-mail. Aan de slag. in beroep en bedrijf. Handleiding e-mail Aan de slag in beroep en bedrijf Branche Uitgevers 1 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand dan wel openbaar gemaakt

Nadere informatie

1. In de menubalk gaat u naar het menu 'Extra' en dan 'Accounts'.

1. In de menubalk gaat u naar het menu 'Extra' en dan 'Accounts'. Windows Mail is het mail programma in Windows Vista & windows 7. In Windows XP noemt men het outlook Express. Hoe stelt u Windows mail in? In deze handleiding word u stap voor stap uitgelegd hoe u Windows

Nadere informatie

Installatiehandleiding Office 365 Exchange Online. Microsoft Outlook 2007, 2010, 2013, Mac OS X Mail, Android, ios, BlackBerry

Installatiehandleiding Office 365 Exchange Online. Microsoft Outlook 2007, 2010, 2013, Mac OS X Mail, Android, ios, BlackBerry Installatiehandleiding Office 365 Exchange Online Microsoft Outlook 2007, 2010, 2013, Mac OS X Mail, Android, ios, BlackBerry Netvibes B.V. versie 1.0 E- mail: support@netvibes.nl Telefoon: +31 (0)20-205

Nadere informatie

Bosstraat 50 bus 3 3560 Lummen Tel.: 011 76 66 62 Fax 011 76 16 12 info@bestburo.be www.bestburo.be 1 van 42

Bosstraat 50 bus 3 3560 Lummen Tel.: 011 76 66 62 Fax 011 76 16 12 info@bestburo.be www.bestburo.be 1 van 42 Inhoud 1 Outlook: Aan de slag met Outlook... 3 1.1 Voor u begint... 3 1.1.1 Het Postvak IN... 3 1.1.2 De keyboard shortcuts... 3 2 Mappen... 4 2.1 Mappenstructuur... 4 2.1.1 Map Voltooid... 4 2.1.2 Snelle

Nadere informatie

cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! WEBINTERFACE GEBRUIKERSHANDLEIDING

cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! WEBINTERFACE GEBRUIKERSHANDLEIDING cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! WEBINTERFACE GEBRUIKERSHANDLEIDING BV Inleiding cbox is een applicatie die u eenvoudig op uw computer kunt installeren. Na installatie wordt in de bestandsstructuur van uw

Nadere informatie

Ervaringen met Outlook Web App 365

Ervaringen met Outlook Web App 365 Ervaringen met Outlook Web App 365 Na de mailmigratie van de enkele werkstichtingen bereikten ons al vele vragen en opmerkingen betreffende de overgang naar Outlook365. Het is dan ook niet niks wat er

Nadere informatie

Handleiding Office 365 Specifiek voor gebruikers van De Nassau

Handleiding Office 365 Specifiek voor gebruikers van De Nassau Handleiding Office 365 Specifiek voor gebruikers van De Nassau Versie: 1.0 Gemaakt door: ICT Helpdesk De Nassau Datum: 5-3-2015 Inhoud Inloggen Office 365...2 Navigatie....5 E-mail...6 Eerste gebruik...6

Nadere informatie

Wegwijs in de wereld van internet

Wegwijs in de wereld van internet Wegwijs in de wereld van internet Werkbladen les 5 voor Windows Vista (Windows Mail) Hannie van Osnabrugge Vijfde, herziene druk bussum 2010 Deze werkbladen horen bij Wegwijs in de wereld van internet

Nadere informatie

AD-MIGRATIE. Karin De Maertelaere, Roger Frans, Wesley Geens, Jochen Mariën. AD-migratie

AD-MIGRATIE. Karin De Maertelaere, Roger Frans, Wesley Geens, Jochen Mariën. AD-migratie AD-MIGRATIE Karin De Maertelaere, Roger Frans, Wesley Geens, Jochen Mariën 1 AD-migratie THOMAS MORE-NETWERK (1) Historisch gezien 2 domeinen: TMK: khk.be EDU: voor studenten en toestellen in klaslokalen

Nadere informatie

Windows Custom PostScript- of PCL-printerstuurprogramma installeren

Windows Custom PostScript- of PCL-printerstuurprogramma installeren Windows Custom PostScript- of PCL-printerstuurprogramma installeren In dit Leesmij-bestand wordt beschreven hoe u het Custom PostScript-printerstuurprogramma of het PCLprinterstuurprogramma op een Windows-systeem

Nadere informatie

Gedragscode gebruik e-mailadressen Badminton Nederland

Gedragscode gebruik e-mailadressen Badminton Nederland Gedragscode gebruik e-mailadressen Badminton Nederland Algemeen Badminton Nederland is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de door verenigingen verzonden mailberichten. Het is niet toegestaan dreigende,

Nadere informatie

Snel aan de slag met Cisco Unity Connection Postvak IN Web (versie 9.x)

Snel aan de slag met Cisco Unity Connection Postvak IN Web (versie 9.x) Snel aan de slag Snel aan de slag met Cisco Unity Connection Postvak IN Web (versie 9.x) Cisco Unity Connection Postvak IN Web (versie 9.x) 2 Cisco Unity Connection Postvak IN Web 2 Opties in Postvak IN

Nadere informatie

Je kunt tekst uit bijvoorbeeld een Word-document, een ander e-mailbericht of van een website gebruiken.

Je kunt tekst uit bijvoorbeeld een Word-document, een ander e-mailbericht of van een website gebruiken. SAMENVATTING HOOFDSTUK 2 Tekst opnemen uit e-mailbericht, document en website Je kunt tekst uit bijvoorbeeld een Word-document, een ander e-mailbericht of van een website gebruiken. Kopieer het gedeelte,

Nadere informatie

EXCHANGE 2010 WEBCLIENT

EXCHANGE 2010 WEBCLIENT EXCHANGE 2010 WEBCLIENT Datum: 09-03-11 1 1. Documentbeheer Datum Auteur Versie Wijziging 20-04-2005 Ruud Coppens 2.0 Definitief 12-11-2010 Ramon Rottier 3.0 Definitief 09-03-2011 Ramon Rottier 3.1 Definitief

Nadere informatie

Outlook Express 6. Senioren K.U.Leuven. maart 2008. ICT-Kantoor Dienst Administratieve informatieverwerking (AIV)

Outlook Express 6. Senioren K.U.Leuven. maart 2008. ICT-Kantoor Dienst Administratieve informatieverwerking (AIV) Outlook Express 6 Senioren K.U.Leuven maart 2008 ICT-Kantoor Dienst Administratieve informatieverwerking (AIV) Inhoud: Deel 1 Inleiding Opstellen en verwerken van e-mail Gebruik van een adresboek Gebruik

Nadere informatie

Windows Live Mail Windows 8

Windows Live Mail Windows 8 Windows Live Mail Windows 8 Dit programma kan alleen onder MS Windows worden geïnstalleerd en is één van de betere programma's om mee te E-mailen op een Windows computer Windows Live Mail is een prima

Nadere informatie

Inhoudsopgave Voorwoord 9 Blijf op de hoogte 9 Introductie Visual Steps 10 Wat heb je nodig? 10 Voorkennis 11 Hoe werk je met dit boek?

Inhoudsopgave Voorwoord 9 Blijf op de hoogte 9 Introductie Visual Steps 10 Wat heb je nodig? 10 Voorkennis 11 Hoe werk je met dit boek? Inhoudsopgave Voorwoord... 9 Blijf op de hoogte... 9 Introductie Visual Steps... 10 Wat heb je nodig?... 10 Voorkennis... 11 Hoe werk je met dit boek?... 11 De schermafbeeldingen... 12 De website en aanvullende

Nadere informatie

cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! VOOR ANDROID-SMARTPHONES EN -TABLETS GEBRUIKERSHANDLEIDING

cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! VOOR ANDROID-SMARTPHONES EN -TABLETS GEBRUIKERSHANDLEIDING cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! VOOR ANDROID-SMARTPHONES EN -TABLETS GEBRUIKERSHANDLEIDING Inleiding cbox is een applicatie die u eenvoudig op uw computer kunt installeren. Na de installatie wordt in de

Nadere informatie

Als we Outlook opstarten zien we het hiernaast afgebeelde scherm, wat voor de meeste mensen toch wel enige uitleg behoeft, van boven naar onder:

Als we Outlook opstarten zien we het hiernaast afgebeelde scherm, wat voor de meeste mensen toch wel enige uitleg behoeft, van boven naar onder: E-mail in Outlook Als we Outlook opstarten zien we het hiernaast afgebeelde scherm, wat voor de meeste mensen toch wel enige uitleg behoeft, van boven naar onder: 1. Menubalk; met van links naar recht

Nadere informatie

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in KraamZorgCompleet, zijn een aantal instellingen nodig:

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in KraamZorgCompleet, zijn een aantal instellingen nodig: Hoofdstuk 1 ZorgMail instellen en gebruiken Vanuit KraamZorgCompleet is het voortaan mogelijk om via ZorgMail beveiligd te communiceren met andere partijen in de zorg, mits zij ook zijn aangesloten bij

Nadere informatie

2 mei 2014. Remote Scan

2 mei 2014. Remote Scan 2 mei 2014 Remote Scan 2014 Electronics For Imaging. De informatie in deze publicatie wordt beschermd volgens de Kennisgevingen voor dit product. Inhoudsopgave 3 Inhoudsopgave...5 openen...5 Postvakken...5

Nadere informatie

Handleiding CGPro Communication Service voor Outlook

Handleiding CGPro Communication Service voor Outlook Handleiding CGPro Communication Service voor Outlook Handleiding CGPro Communication Service icm Outlook... 1 1. de MAPI-connector installeren... 2 2. profiel aanmaken in Outlook... 3 3. Inloggen op Outlook

Nadere informatie

Handleiding. Kliksafe Webmail

Handleiding. Kliksafe Webmail Handleiding Kliksafe Webmail Inhoudsopgave 1. Introductie Nieuwe Web mail 2 1.1. Gebruikmaken van de webmail 2 1.2. Mappenweergave 3 1.3. Nieuwe mail opstellen en verzenden 4 1.4. Bijlagen toevoegen aan

Nadere informatie

Handleiding ZorgMail Secure e-mail - Webmail

Handleiding ZorgMail Secure e-mail - Webmail Handleiding ZorgMail Secure e-mail - Webmail 2014 ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een data verwerkend systeem

Nadere informatie

Handleiding Zakelijk Exchange Online. Versie maart 2014

Handleiding Zakelijk Exchange Online. Versie maart 2014 Handleiding Zakelijk Exchange Online Versie maart 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding 3 Hoofdstuk 2. Installatie 4 2.1 Inloggen in Zelfservice Cloud 4 2.2 Abonnement selecteren 4 2.3 Eerste gebruiker

Nadere informatie

Handreiking installatie en gebruik KansPlus emailsjablonen Voor medewerkers landelijk bureau en ledengroepen

Handreiking installatie en gebruik KansPlus emailsjablonen Voor medewerkers landelijk bureau en ledengroepen Handreiking installatie en gebruik KansPlus emailsjablonen Voor medewerkers landelijk bureau en ledengroepen Versie oktober 2008 Handreiking Instellen van het KansPlus e-mailsjabloon (huisstijl) in Outlook

Nadere informatie

Installatie van sqlserver

Installatie van sqlserver Installatie van sqlserver Download SQLserver 2005 Express basis van de website van 2work: www.2work.nl, tabblad downloads; beveiligde zone. De inlog gegevens kunnen via de helpdesk aangevraagd worden.

Nadere informatie

Microsoft. Roger Frans

Microsoft. Roger Frans Microsoft Roger Frans met cd-rom Frans, Roger Outlook 2003 / Roger Frans; Geel: Campinia Media vzw, 2004; 249 p; index; 25 cm; gelijmd. ISBN: 90.356.1190.X; NUGI 854; UDC 681.3.06 Wettelijk depot België:

Nadere informatie

Invoegen... 8 Invulpunt... 9 Nieuwe bouwsteen maken... 9 Bouwsteen opslaan... 10. Wijze van werken in Outlook... 11 Informatie...

Invoegen... 8 Invulpunt... 9 Nieuwe bouwsteen maken... 9 Bouwsteen opslaan... 10. Wijze van werken in Outlook... 11 Informatie... ProDoc Bouwstenen voor Word & Outlook 2007 Inhoud Kopiëren bestanden... 2 Hoofdmap Bouwstenen... 2 Bouwsteen.dotm... 2 Installatie Bouwstenenmodule onder Word 2007... 3 Installatie Bouwstenenmodule onder

Nadere informatie

Beknopte instructies Onedrive

Beknopte instructies Onedrive Beknopte instructies Onedrive Inleiding... 1 Waar vind je de OneDrive?... 1 Wat kun je ermee?... 2 Document maken.... 2 Waar ben ik?... 2 Documenten delen met anderen en samenwerken... 3 Heel beknopt:

Nadere informatie

Schoolmail. Handleiding voor het gebruik van je Snorduffel-adres. Druk deze handleiding NIET af. Ze is 25 pagina s lang en je hebt niet alles nodig.

Schoolmail. Handleiding voor het gebruik van je Snorduffel-adres. Druk deze handleiding NIET af. Ze is 25 pagina s lang en je hebt niet alles nodig. Schoolmail Handleiding voor het gebruik van je Snorduffel-adres. Druk deze handleiding NIET af. Ze is 25 pagina s lang en je hebt niet alles nodig. Wil je meer uitleg of hulp bij het instellen van de juiste

Nadere informatie

WebDAV. Gebruik bestanden op de server alsof ze lokaal op uw computer staan. Microsoft Word / Internet Explorer / Mijn netwerklocaties

WebDAV. Gebruik bestanden op de server alsof ze lokaal op uw computer staan. Microsoft Word / Internet Explorer / Mijn netwerklocaties WebDAV Gebruik bestanden op de server alsof ze lokaal op uw computer staan Microsoft Word / Internet Explorer / Mijn netwerklocaties Datum: November 2010 Aantal pagina's: 7 Versie: 1.30 Doelgroep: Content

Nadere informatie

Handleiding. Installatie / Configuratie E-mail

Handleiding. Installatie / Configuratie E-mail Handleiding Installatie / Configuratie E-mail Heeft u na het lezen van deze handleiding nog vragen? Neem dan contact op met onze telefonische helpdesk op 020 430 90 33 of per email op helpdesk@ezorg.nl.

Nadere informatie

Deze handleiding beschrijft hoe je in Outlook 2010 van de Microway Cloud machtigingen kunt uitdelen voor agenda s of mailboxen.

Deze handleiding beschrijft hoe je in Outlook 2010 van de Microway Cloud machtigingen kunt uitdelen voor agenda s of mailboxen. Inleiding Deze handleiding beschrijft hoe je in Outlook 2010 van de Microway Cloud machtigingen kunt uitdelen voor agenda s of mailboxen. Deze uitleg is gegeven op 2 fictieve Cloud gebruikers: Stefan Peters

Nadere informatie

E-mails. Een e-mail aanmaken

E-mails. Een e-mail aanmaken E-mails E-mails kunnen volledig in Kleos worden beheerd. U kunt in Kleos een e-mail opstellen en versturen, ook kunt u e-mails importeren vanuit uw externe e-mailprogramma (bijvoorbeeld Outlook). Als u

Nadere informatie

Tips & Trucs basis Outlook 2007/2010

Tips & Trucs basis Outlook 2007/2010 Papierloos, digitaal werken, efficiënt en slimmer werken? Hieronder tref je een aantal tips voor Outlook, waardoor je: minder of geen papier meer hoeft te printen omdat je het digitaal op de goede plek

Nadere informatie

Live Mail Windows. Deel 1 Downloaden en installeren van Windows Live Mail

Live Mail Windows. Deel 1 Downloaden en installeren van Windows Live Mail Live Mail Windows Dit programma kan alleen onder MS Windows worden geïnstalleerd en is één van de betere programma's om mee te E-mailen op een Windows computer Windows Live Mail is een prima programma

Nadere informatie

Datum 15 juni 2006 Versie 1.0.6. Exchange Online. Handleiding voor gebruiker Release 1.0

Datum 15 juni 2006 Versie 1.0.6. Exchange Online. Handleiding voor gebruiker Release 1.0 Datum 1.0.6 Exchange Online Handleiding voor gebruiker Release 1.0 1.0.6 Inhoudsopgave 1 Instellingen e-mail clients 2 1.1 Gebruik via Outlook 2003 2 1.2 Gebruik via ActiveSync 15 1.3 Gebruik via andere

Nadere informatie

OUTLOOK 2013. Computertraining voor 50-plussers

OUTLOOK 2013. Computertraining voor 50-plussers OUTLOOK 2013 Mei 2013 Computertraining voor 50-plussers PC50plus trainingen Eikbosserweg 52 1214AK Hilversum tel: 035 6213701 info@pc50plus.nl www.pc50plus.nl Niets uit deze uitgaven mag worden gekopieerd

Nadere informatie

Handleiding Snel aan de slag

Handleiding Snel aan de slag Handleiding Snel aan de slag Microsoft Outlook 2013 ziet er anders uit dan eerdere versies, dus hebben we deze handleiding gemaakt, zodat u zo snel mogelijk aan de slag kunt. Aanpassen aan uw wensen Pas

Nadere informatie

INLEIDING E-MAIL Deel 2

INLEIDING E-MAIL Deel 2 INLEIDING E-MAIL Deel 2 Inhoud van dit deel: Inkomende post lezen Nieuw bericht maken en Spelling controle Beantwoorden en doorsturen Opmaak van berichten Opslaan en verwijderen Ongewenste mail (SPAM),

Nadere informatie