Actuele vragen: Is uw vraag er niet bij?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Actuele vragen: Is uw vraag er niet bij?"

Transcriptie

1 Actuele vragen: Is uw vraag er niet bij? We doen ons best om op deze plek zo veel mogelijk vragen te verzamelen en te publiceren. Het kan natuurlijk zijn dat juist uw vraag nog niet is gesteld. Laat ons dat weten via of kijk op Of stel uw vraag via PB Elshof, Veel gestelde vragen 1. Op de site stond onlangs dat SallandGlas ruim 4000 inschrijvingen nodig heeft om tot aanleg over te gaan. Nu is dat Vanwaar deze wijziging? Voor het vaststellen van de aantallen maken we gebruik van een bronbestand van de provincie, met alle adressen in het buitengebied. Dit moet gespecificeerd worden naar adressen met wel/geen glasvezel en wel/geen coaxkabel. Deze informatie is helaas niet centraal beschikbaar, waardoor we werkendeweg het bestand specifieker en completer maken. Ook zijn er adressen (bijvoorbeeld bij campings) waar meerdere woningen zijn opgenomen, terwijl er slechts één hoofdadres is. Inmiddels zijn we redelijk ver gevorderd met dit opschonen met als resultaat dat het aantal adressen zonder glasvezel en coax (en daarmee ook de 60%- grens) naar beneden bijgesteld kon worden. Overigens: Als laatste actie in dit verband zijn we nog bezig in beeld te brengen welke adressen betrekking hebben op bijvoorbeeld elektriciteitshuisjes. Mogelijk dat ook dit nog een (beperkte) aanpassing van de getallen geeft. 2. Als ik me inschrijf wanneer moet ik dan beginnen met beginnen met de betaling? In de overeenkomst wordt aangegeven dat de betaling van de buitengebiedtoeslag begint op het moment dat de coöperatie de aannemers de opdracht verstrekt om te starten met de aanleg. Als gekozen wordt voor eenmalige betaling dan wordt dat ook op dát moment geïnd en gestort in depot. Dit moment van inning/betaling is noodzakelijk omdat de aannemer er ook zeker van moet zijn dat de coöperatie inderdaad over de middelen beschikt om de nota s te voldoen. Het bedrag wordt dus pas geïnd zodra het zeker is dat de aanleg definitief doorgaat. Overigens wijzigt, bij maandelijkse betaling, de looptijd van de toeslag uiteraard niet. De betaling van het abonnement start op het moment dat de dienst inderdaad door provider wordt geleverd, oftewel zodra u er daadwerkelijk gebruik van kunt maken.

2 3. Klopt het dat mensen die al een Ziggo/coax-aansluiting hebben géén buitengebiedtoeslag hoeven te betalen? Dat wordt namelijk gezegd. Nee, dat klopt niet. Ook hier geldt: zij vallen buiten subsidiekaders en buiten de primaire doelstelling. Voor hen geldt: zij kunnen zich aanmelden, maar worden dan behandeld met maatwerk. Bij maatwerk geldt altijd dat deelname kostendekkend moet zijn en goed voor het project. 4. Ik woon nét buiten de gemeentegrens. Kunnen wij ook meedoen? Dat kunnen we nu niet overzien. Het primaire doel van SallandGlas is om de mensen in het buitengebied van Deventer, Olst-Wijhe en Raalte zonder glasvezel of coax van snel internet te voorzien. Later gaan we kijken of er grensgevallen zijn die we als maatwerk- kunnen meenemen. Daarbij geldt als uitgangspunt dat deze maatwerksituaties altijd kostendekkend moeten zijn en goed voor het totale project. We gaan er dus geen geld op toeleggen. 5. Er wordt gezegd dat in Gelderland glasvezel wordt aangelegd, waarbij de deelnemers slechts 500 euro bedragen. Hoe kan dat? Ook wij waren verrast door dit bericht. Bij navraag bleek het bericht niet volledig. Behalve de 500 euro moeten de mensen immers ook nog eens een buitengebiedtoeslag van 6 a 10 euro per maand betalen, gedurende 25 jaar. Daarmee komen de kosten op een vergelijkbaar niveau als in Salland, met als verschil dat u in Salland aan de coöperatie betaalt. Als SallandGlas betreuren we deze onvolledige berichtgeving uit Gelderland en hebben in de media met een ingezonden brief onze visie weergegeven. Klik hier voor de ingezonden brief. 6. Hoe kan ik zien op welk percentage ons dorp zit? Er zijn dermate verschillende indelingen van het werkgebied te maken dat het niet eenvoudig is dit per kern of buurschap aan te geven, omdat veel huizen aan meerdere kernen/buurtschappen kunnen worden toegewezen. Wij zijn bezig dit steeds verder te verfijnen. Zodra we daar iets meer over kunnen zeggen, zullen we dat zeker doen. Op de 'home-pagina' wordt het actuele aantal aanmeldingen vermeld. Dit wordt regelmatig bijgewerkt. Daar kunt u ook zien dat het project doorgaat zodra we 3750 aanmeldingen binnen hebben. We streven ernaar om zo snel mogelijk een 'stand per gemeente' te kunnen toevoegen. 7. Hoe zit het als ik ga verhuizen en mijn huis verkoop? als u uw huis verkoopt, dan verkoopt u deze inclusief de glasvezelverbinding, met alle rechten en plichten. Dit dient u dus te betrekken bij de onderhandeling bij de

3 verkoop. Ofwel de nieuwe eigenaar wordt lid, ofwel u koopt de resterende termijn af. 8. Als ik mijn huis verkoop, maar de koper wil geen abonnement bij één van de providers, kan dat dan? Als uw vraag alleen het abonnement betreft, dan geldt dat u dit met de provider dient af te stemmen. Normaliter neemt een klant het abonnement mee naar de nieuwe woning, maar u kunt t.z.t. het beste zelf informeren naar de mogelijkheden. Voor het antwoord ten aanzien van de buitengebiedtoeslag (BGT), verwijzen we naar vraag Wij wonen in het buitengebied op ongeveer 250 meter van de openbare weg af. Wij hebben buren vlak naast ons wonen. Wat gebeurt er als wij wel mee willen doen en zij niet? De kracht van het glasvezelnetwerk is dat elke aansluiting van de hoofdweg ('backbone') een eigen verbinding ('acces-line') krijgt. Die kán (technisch gezien) dus niet verlengd worden. Dat is juist de kracht van glasvezel. Als zowel ú als uw buren meedoen, dan betekent dat dat er 2 kabels (access-lines) worden gelegd, voor elke woning één. Als er vier woningen zouden zijn worden er vier gelegd, etc. Het antwoord op uw vraag kunt u uit bovenstaande opmaken. Als u nu meedoet en uw buurman niet, wordt úw kabel aangelegd en dat van uw buurman niet. De kosten zijn voor ú nu OF 14,75p.m,. gedurende max 20 jaar, OF 2500,=. (of 4x700). Als uw buurman nu meedoet, betaalt hij het exact hetzelfde. Deze bedragen zijn mogelijk omdat we nú gebruik kunnen maken van de steun van de provincie en het aanbestedingsvoordeel/massa. Als uw buurman later meedoet, betaalt hij het tarief van na-aansluitingen: 4000,= (peil 2014), plus extra graafkosten-boven-op-de-eerste-100m. 10. Daar ik m'n tuin opnieuw ga aanleggen zou ik graag wat technische zaken willen doornemen zoals bv het ingraven van een loze buis, diameter etc. Voor een lege mantelbuis is het type HDPE 10/14 mm gebruikelijk. Zorg wel voor een trektouw, zeker bij lengtes van meer dan 10 meter. De bewoner kan zelf het tracé bepalen van de openbare weg naar de gevel waar de kabel naar binnen moet om bij de meterkast te komen. Gebruikelijk is om de kortste route langs de eigen weg te kiezen.

4 11. Ik heb mij ingeschreven voor glasvezel, maar ik ontvang geen bevestigingsmail. Het niet aankomen van berichten van SallandGlas in uw inbox kan meerdere oorzaken hebben: Het bericht wordt tegengehouden door uw spamfilter Controleer of het bericht terecht is gekomen in de map Spam van uw mailbox. Als dit het geval is, raden wij u aan contact op te nemen met uw serviceprovider of systeembeheerder zodat de richtlijnen voor spamberichten aangepast kunnen worden. Uw adres is incorrect berichten vanuit SallandGlas worden verstuurd naar het adres dat u bij de inschrijving hebt ingevoerd. Het kan voorkomen dat het adres incorrect is, waardoor u het bericht niet ontvangt. Uw mailbox is vol Als uw mailbox vol is, kunt u geen enkele meer ontvangen en worden deze teruggestuurd naar de zender. U kunt het beste contact opnemen met uw serviceprovider of uw systeembeheerder. Andere oorzaken Mocht het bovenstaande niet van toepassing zijn, raden wij u alsnog aan contact op te nemen via Wij kijken dan samen met u naar een oplossing. 12. Wij gaan in 2015 een nieuw huis bouwen. Wat te doen? U kunt zich gewoon inschrijven als deelnemer. De verplichting om een abonnement te nemen gaat in uw situatie pas in zodra het huis daadwerkelijk bewoond wordt. 13. SallandGlas wordt zodra de aanleg begint omgezet naar een coöperatie. Waar kan ik de statuten van die coöperatie vinden? Samen met andere initiatieven in de provincie worden hiervoor de voorbereidingen getroffen, zodat, zodra de 60% deelname dichterbij komt, heel snel tot daadwerkelijke oprichting (en deponering van de statuten) kan worden overgegaan. De concept-statuten kunt hier inzien. Basis in dit traject is dat SallandGlas economisch eigenaar blijft van het netwerk, dat voor de bedrijfsvoering om de kosten laag te houden en de professionaliteit te waarborgen- wordt samengewerkt met andere (ook in oprichting zijnde) coöperaties in de regio. De afspraak is al wel gemaakt dat gekozen wordt voor een coöperatie met uitgesloten aansprakelijkheid, hetgeen wil zeggen dat leden/deelnemers geen financieel risico lopen.

5 Dat risico is al minimaal omdat er pas gegraven wordt bij 60% deelname (dus kostendekkend) en financiële afdekking, maar daarmee ook statutair geborgd. Ook de provincie (zij investeren enkele miljoenen) als bank en gemeente stellen overigens hoge eisen aan de statutaire constructie en bedrijfsvoering. Zodra de statuten definitief zijn vastgesteld, dat zal naar verwachting in eerste kwartaal 2015 zijn, zullen we deze uiteraard publiceren op deze website. Dan zal ook de samenstelling van het bestuur en ledenraad vorm krijgen. Dit stemmen we af met onze vaste achterbangroep met vertegenwoordigers van o.a. de PB-en. Hoe ziet de organisatie er uit? 14. Kan SallandGlas nog gebruik maken van Europese subsidies om daarmee de kosten nog verder terug te brengen? Wij hebben vastgesteld dat er op dit moment géén Europese subsidies zijn waar we gebruik kunnen maken. 15. Kunnen we inzage krijgen in het totale kostenoverzicht van de stichting en de toekomstige coöperatie SallandGlas? Ja, tot op zekere hoogte kan dat. Het kan wél, omdat we een initiatief zijn vanuit de bewoners en dus niets te verbergen hebben. We zeggen erbij tot op zekere hoogte,

6 omdat het niet wijs is om alle financiële cijfers en parameters op straat te gooien zolang er nog gesprekken lopen met financiers, en met bedrijven die betrokken worden bij de aanleg. Om u een beeld te geven van de financiële opzet kunnen we aangeven dat de investeringskosten voor het hele buitengebied van Salland circa 17 miljoen euro bedragen. Daarvoor leggen we (minimaal) 1200 kilometer glasvezel aan. De provincie draagt eenmalig 500 euro per woning bij als subsidie en verstrekt ook een lening met een lage rente. De gemiddelde (!) kosten per aansluiting in Salland bedragen, als 60% meedoet, tussen de 4000 en 4200 euro. Héél grofmazig gerekend kan gesteld worden dat het bedrag van 4000 euro minus de 500 euro subsidie (is dus 3500 euro) de grondslag vormt voor het maandbedrag a 14,75, gedurende max. 20 jaar (12x20x 14,75 = 3540,=) Iedereen die kiest voor de optie om in één keer af te kopen betaalt slechts 2500 euro. Dat bedrag is lager dan bij gespreide betaling, omdat SallandGlas dat bedrag in dat geval niet hoeft te lenen, en daar dus ook geen rente en andere kosten over hoeft te betalen. Let wel op: dit zijn indicaties, en geen exacte bedragen. Zo is in bovenstaande geen rekening gehouden met bijvoorbeeld BTW. Het overzicht is slechts bedoeld om u een indicatie te geven. 16. Wat verdient SallandGlas zelf aan dit initiatief? SallandGlas is een initiatief vanuit enkele Plaatselijke Belangen. Zowel de ambassadeurs als de bestuursleden verdienen daar zelf niets mee. Integendeel: zij stoppen er veel tijd en energie in. Het is dus allemaal vrijwilligerswerk gebaseerd op de overtuiging dat snelinternet superbelangrijk is voor de leefbaarheid van het platteland. Zodra het netwerk wordt aangelegd gaat SallandGlas over in een coöperatie. Dán wordt er een professionele organisatie opgezet, waarbij het bestuur van de coöperatie en de ledenraad toezicht houden op de kosten en de besteding van de baten. 17. Is uw vraag er niet bij? we doen ons best om op deze plek zo veel mogelijk vragen te verzamelen en te publiceren. Het kan natuurlijk zijn dat juist uw vraag nog niet is gesteld. Laat ons dat weten via 18. Ik heb gehoord dat er eerder direct na de aanleg van het glasvezelnetwerk in de kernen nogal wat problemen waren met de providers. Als er maar twee providers op het netwerk van SallandGlas komen, maakt het wel uit welke providers dat zijn.

7 De kwaliteit van de providers verschilt, maar er is zeker aandacht voor. De redactie van de website heeft destijds na aanleg in de kern de klachten geregistreerd, er verder onderzoek naar gedaan en de klachten aangekaart bij de desbetreffende partijen. Hierover is destijds ook op over gepubliceerd. Overigens zijn de providers waarover de vraag gaat inmiddels allebei overgenomen door KPN. Mocht er in de toekomst onenigheid ontstaat tussen klant en provider dan dient de klant er eerst met de provider proberen uit te komen. Als dat niet lukt, is het verstandig het probleem in ieder geval onder de aandacht van SallandGlas te brengen. Men moet hierbij in acht nemen dat SallandGlas een beherende partij is en geen servicepartij met een callcenter en dergelijke. 19. Ik heb nu een slechte draadloze internetverbinding in huis. Is dat met glasvezel beter? Dat hoeft niet perse. De draadloze internetverbinding in huis is onder andere afhankelijk van welke kwaliteit router u heeft gekocht, of gekregen van uw provider. Goede routers hebben een beter bereik met hogere snelheden dan de minder goede. Ook kunt u overwegen een repeater te gebruiken zodat uw signaal weer versterkt verder gaat. Een ander alternatief kan zijn, als u grotere afstanden moet overbruggen of bijvoorbeeld vloeren of wanden met veel ijzer erin verwerkt heeft in uw woning, om een Powerlink adapterset te gebruiken. Het internetsignaal in uw woning loopt dan via het 230 volt netwerk. 20. Zijn er ook nadelen? In het begin van de presentatie heeft u gezegd dat u ze zou benoemen? Ja, voor u is het een nadeel dat u ten opzichte van de bewoners in de kernen iets meer moet betalen. Daarnaast is 60% deelname vereist om van start te kunnen gaan. Providers bieden gemiddeld en standaard ongeveer 60 tv-zenders aan. Dat kan uitgebreid worden met extra pakketten maar het is mogelijk dat uw huidige pakket van Canal Digital voor de schotel nog meer zenders bevat. U kunt dan overwegen om tv te blijven kijken via de schotel en een internet- en telefonieabonnement af te nemen op het glasvezelnetwerk. 21. Als de kosten /opbrengsten tegenvallen in 20 jaar, wordt dit dan verhaald op de coöperatie? Nee, dat kan niet. De totale investering kan bovendien niet duurder worden maar alleen maar goedkoper. De deelnamegrens van minimaal 60% zorgt voor een goede exploitatie. Bovendien, een bank doet niet mee als er risico is! 22. Als er kabelbreuk is, of een andere storing, duurt het dan niet heel lang voordat dat hersteld wordt? Normaliter wordt dat dezelfde of de volgende dag hersteld, tenzij het een heel gecompliceerde storing betreft. Bij zakelijke abonnementen is het meestal binnen een dag hersteld, afhankelijk van het abonnement (en SLA) dat men heeft afgesloten.

8 23. Blijft SallandGlas eigenaar van het netwerk? Ja, SallandGlas blijft eigenaar, maar besteedt de exploitatie uit aan DCB-Ov. 24. Ik huur van een stichting die wel 60 woningen en boerderijen verhuurt. Hoe moet dat dan? SallandGlas is bereid om met eigenaren die veel woningen verhuren in gesprek te gaan om afspraken te maken. Ons advies is dat u, eventueel samen met andere huurders, contact opneemt met de verhuurder om uw belangstelling kenbaar te maken. Een aantal verhuurders heeft al kenbaar gemaakt positief te staan tegenover het project. 25. Hoe moet dat als je je woning pacht of huurt? En je bijvoorbeeld na tien jaar de woning verlaat? Het betreft een nutsvoorziening die in overleg met de huurbaas moet worden aangelegd. Het lijkt het verstandigst om als huurder met je huurbaas te overleggen dat hij het contract afsluit met SallandGlas en dat hij deze kosten doorberekent in de huur. Dan heb je het direct ook goed geregeld als je gaat verhuizen. 26. Er wordt gesproken over twee verschillende dingen als het over de snelheid van de verbinding gaat, megabyte en megabit. Wat is het juiste begrip? megabit per seconde is de juiste aanduiding. Dit is, in de computerindustrie de gebruikelijke eenheid voor de snelheid van gegevensoverdracht. Het symbool is Mbit/s maar wordt vaak "Mbps" geschreven. Het is de snelheid in miljoenen bits (dus niet bytes) per seconde. 27. Hoe gaan we om met 2 woningen op 1 erf? Twee woningen op één erf tellen wel mee om de benodigde 60% te halen. Op 1 van de 2 aansluitingen kan een aansluiting komen, zonder dat daar een abonnement op hoeft te worden afgesloten met een provider. Dus: 2 x 14,75 en 1 actief abonnement met een provider. 28. Waarom kan het buitengebied niet op het draadloos 4 G netwerk? Het draadloos 4G en het toekomstige 5G (2017) netwerk is bedoeld voor mobile communicatie buitenshuis, in de trein en auto. Daar komt bij dat door de hoge aanlegkosten de beschikbaarheid van 4G en later 5G in het buitengebied beperkt zal blijven. Ook de capaciteit van dit netwerk is hier niet op berekend en vergt hoge investeringen. Door deze hoge investeringen zouden de maandelijkse kosten vele malen hoger zijn dan de investering die u doet in glasvezel. Tevens kent glasvezel een hoge mate van veiligheid en heeft onbeperkte mogelijkheden. Daarnaast hebben draadloze netwerken een verdienmodel dat is gebaseerd op het data-verbruik; een avondje tv-kijken kan daardoor duur uitvallen. Volgend argument is dat niet alle diensten (zoals TV) via 4G/5G worden aangeboden. Tot slot biedt glasvezel duidelijke

9 voordelen op het gebied van veiligheid: bij glasvezelnetwerken is de informatie beter af te schermen en is de privacy derhalve beter gewaarborgd. SallandGlas kiest voor glasvezel omdat deze het meest toekomstvast is, de meeste capaciteit biedt en bovendien voldoet aan de eisen op het gebied van veiligheid. 29. Er wordt altijd gezegd dat het een open netwerk is. Waarom zijn er dan bij dit soort initiatieven (ik zie het ook in Winterswijk en bij WttH in Deventer) veel minder providers dan op de netwerk in de dorpen? Er is inderdaad sprake van een open netwerk, maar dat wil niet zeggen dat de providers op elk netwerk MOETEN. Zij maken hun eigen keuze. 30. Ik woon in het buitengebied van Deventer en heb een paar jaar geleden meegedaan en het Wireless to the Home project. Ik heb zelfs de beschikking over een glasvezelaansluiting. Wordt het netwerk van dit project gekoppeld aan het netwerk van SallandGlas? Helaas kunnen we daar nog geen uitsluitsel over geven. Het WttH-netwerk is eigendom van een stichting onder beheer van de gemeente Deventer. SallandGlas heeft aangegeven bereid te zijn tot gesprekken over eventuele samenwerking of samenvoeging, maar het is primair aan de gemeente Deventer en uiteraard afhankelijk van de voorwaarden en de technische specificaties. 31. Ik woon net buiten de gemeentegrens, maar ik wil graag meedoen. Kan dat? Dat kunnen we helaas nog niet met zekerheid zeggen. De doelstelling van SallandGlas is om het buitengebied van de drie gemeenten van glasvezel te voorzien, en we hebben vanaf het begin gesteld dat we de bewoners van Nieuw-Heeten, Okkenbroek en Lierderholthuis die in respectievelijk de gemeente Hellendoorn, Holten-Rijssen en Zwolle wonen, zullen meenemen. Voor een definitief besluit daarover zijn we afhankelijk van de vraag of er in de desbetreffende gemeente glasvezel wordt aangelegd door een collega-initiatief. We hopen dat daar in het vierde kwartaal 2014 duidelijkheid over, maar hebben dat niet zelf in de hand. Overigens: u kunt uw belangstelling al wel vast aanmelden bij uw contactpersoon in het dorp. 32. Waarom betalen mensen in de kernen Wesepe, Lettele en Okkenbroek geen buitengebiedtoeslag? Voor deze mensen geldt dat zij momenteel vaak al een breedbandaansluiting (coax) hebben en daar al de kosten voor betalen. Omdat het de ambitie van SallandGlas is om heel Salland te voorzien van glasvezel en gelijke keuzemogelijkheden te bieden, is besloten deze groep bij de realisatie toch mee te nemen. Belangrijke bijkomende factor is dat, gezien de geringe afstanden in deze dorpen, de kosten ook aanmerkelijk lager zijn in het buitengebied. 33. Als bedrijf heb ik niet genoeg aan de snelheden die voor consumenten wel voldoende zijn. Wordt daar rekening mee gehouden?

10 Bedrijven kunnen kiezen voor een zakelijk (zogenoemd NDIX-) pakket. Daarmee krijgen ze méér capaciteit en een hoger serviceniveau (SLA), maar ook tegen hogere kosten. Op deze site gaan we hier, om de informatie niet complexer te maken dan het al is, niet nader op in. Voor wie hier specifieke belangstelling voor heeft, raden we aan even contact op te nemen. Ook de providers van consumenten kunnen hogere snelheden bieden, maar daar betaal je dan ook meer voor. 34. Hoeveel aanbieders komen er op het netwerk van SallandGlas? SallandGlas vindt het belangrijk dat er zoveel mogelijk keuze is en heeft als doel gesteld dat er zo snel mogelijk minimaal twee providers zijn, die elk meerdere pakketten aanbieden. Ervaring elders in het land leert dat het aantal providers vervolgens verder groeit. SallandGlas streeft naar zoveel mogelijk keuze voor de inwoners. Mocht het zo zijn dat in de startfase slechts één provider diensten wil leveren, dan gaan we wel van start (we willen zo snel mogelijk met de aanleg beginnen!) en zullen bij de provider bepleiten voldoende keuze-opties te presenteren. Intussen blijven we dan streven naar uitbreiding van aantal providers. 35. Waarom kunnen we niet kiezen voor KPN of bijvoorbeeld Caiway? Dat heeft te maken met de keuze van KPN zelf (of andere providers) om wel of niet hun diensten via het netwerk aan te bieden. SallandGlas heeft KPN/Caiway wel benaderd om de diensten aan te bieden, maar zij bieden geen diensten aan als het netwerk niet van henzelf is. Het is dus de keuze van KPN/Caiway. Wat SallandGlas betreft is elke provider welkom. 36. Waarom moet ik meer betalen als ik later instap? De kosten voor de aanleg van een glasvezelnetwerk in het buitengebied van Salland bedragen 4200 per aansluiting (exclusief BTW) bij 60% deelname. Het hoofdleidingnet wordt echter aangelegd voor alle woningen. Het is niet meer dan billijk dat iemand die later meedoet daaraan bijdraagt. Daarnaast zijn de kosten voor later aanleggen veel hoger. Dat moet dan immers per aansluiting gedaan worden. Wie later wil instappen dient deze kosten zelf te dragen. Het minimum van 4000 is om bij te dragen in de kosten van het hoofdleidingnet. Gezien de kosten per aansluiting is dit het minimum. 37. Krijgen verenigingen (net als indertijd in de dorpen gebeurde) ook een bedrag voor de verenigingskas voor elk afgesloten abonnement? Die optie is voorgelegd aan de vertegenwoordigers van de Plaatselijk Belangen en hun advies was: niet doen. Zo n bijdrage verhoogt immers de totale kosten, die weer in rekening moeten worden gebracht bij de deelnemers. Het zou dus een sigaar uit eigen doos zijn. Om die reden is het antwoord: nee, daar is niet voor gekozen. 38. Zijn er mogelijkheden om de kosten te drukken door zelf de geul te graven?

11 Nee. Die optie is uiteraard wel onderzocht, maar daar is om meerdere redenen niet voor gekozen. Die redenen zijn: door alles in één keer aan te besteden kan maximaal prijsvoordeel behaald worden, kunnen gegarandeerde kwaliteitseisen vastgelegd worden en kan aanzienlijk bespaard worden op de totale organisatiekosten. Het staat inwoners overigens vrij om, zodra bekend is welke aannemer de graafwerkzaamheden zal uitvoeren, met deze aannemer contact op te nemen en onderling afspraken te maken, mits deze voldoen aan nader vast te stellen kwaliteitseisen. 39. Kan ik een glasvezelkabel laten aanleggen, zonder een abonnement te nemen? Dat kan wel, maar dan betaalt u eenmalig 4000 euro, gelijk aan de mensen die besluiten later aan te leggen. Door geen abonnement te nemen wordt de aansluiting immers niet geactiveerd en vervallen voor SallandGlas belangrijke financieringsmogelijkheden die nodig zijn om aan de betalingsverplichtingen (aflossen bankleningen ) te kunnen voldoen. Die worden op deze wijze gecompenseerd. Extra Uitleg. Als mensen nu wél een aansluiting willen, maar géén provider dan betaalt men inderdaad 4000,=. Dat is ook altijd gezegd. En dat valt ook goed uit te leggen/te verklaren. Daar zijn twee redenen voor. 1. De provincie stelt als harde subsidie-eis dat 60% 'Homes Activated' is, dus... geactiveerd. Geen abonnement is niet geactiveerd, dus geen subsidie. 2. De toeslag is alleen voor de aanleg. Het netwerk moet daarna ook beheerd en onderhouden worden, en de coöperatie moet gerund worden (facturering, onderhoud, storingsdienst etc. De coöperatie krijgt daarvoor per abonnement een maandelijks bedrag ván de provider. Dat is niet alleen in Salland zo, maar zo werkt dat ook in de dorpen: Telfort betaalt áán Reggefiber voor beheer en onderhoud. Voor een gezonde bedrijfsvoering heeft de coöperatie die inkomsten gewoon nodig; dat is vooral ook in het belang van de leden van de coöperatie. Dus kiezen voor wél aansluiting, maar geen abonnement verliest de coöperatie én de provinciale bijdrage én de afdracht van de provider. We kunnen dan wel aansluiten, maar tegen de kostprijs. En die is, zoals voortdurend aangeven, circa 4000 euro. We hebben wel één uitzondering gemaakt. Als er twee woningen op één erf staan (vaak gezinnen, met naast-wonende ouders) dan hoeft slechts één van hen een abonnement te nemen. We hebben met de provincie de afspraak dat dit wordt gedoogd, vooral om deze wijze van wonen in Sallands volksaard past. Binnen ons doelgebied (de drie gemeenten samen) gaat het dan om 600 woningen! Overigens: men hoeft niet direct een abonnement te nemen. Bij lopende verplichtingen hoeft dat pas 'binnen een jaar'. Dat is juist zo opgenomen om tegemoet te komen aan de mensen in die situatie. 40. Hoe zit het als ik ga verhuizen en mijn huis verkoop?

12 Als u uw huis verkoopt, dan verkoopt u deze inclusief de glasvezelverbinding, met alle rechten en plichten. Dit dient u dus te betrekken bij de onderhandeling bij de verkoop. 41. In de overeenkomst de toeslag geïnd wordt (en in depot gestort) zodra de aannemer de opdracht krijgt om het netwerk aan te leggen. Maar hoelang duurt het dan nog dat ik word aangesloten? De benodigde tijd om het netwerk aan te leggen ligt rond de 6 à 9 maanden. Dat is mede afhankelijk van de onderhandelingen met de aannemer, waarbij wij streven naar de meest gunstige combinatie van prijs en doorlooptijd. Anders gezegd: zodra begonnen wordt met graven beschikt iedereen uiterlijk na 6 a 9 maanden over een actieve aansluiting. De kosten voor het abonnement gaan uiteraard pas in op het moment dat de aansluiting actief is. 42. In de overeenkomst wordt gevraagd of ik lid wil worden van de cooperatie, Wat wil dat zeggen? In wezen is dat een vraag die we u nu eenmaal voor moeten leggen. Door uw inschrijving heb u immers een recht om lid te worden, maar wij kunnen u niet automatisch lid maken'. Dat mag wettelijk niet. U kúnt daar immers om principiële redenen van willen afzien U tekent dus alleen voor het gegeven dat u gebruik maakt van het recht, verder niet. Het voordeel van een lidmaatschap is dat u 'medeeigenaar' wordt van het netwerk, en als lid meepraat over bijvoorbeeld de bestemming van de toekomstige baten. U loopt overigens geen aansprakelijkheidsrisico: SallandGlas wordt een coöperatie met uitgesloten aansprakelijkheid. In de concept-statuten is ook vastgelegd dat er geen contributieverplichtingen zijn. 43. Als ik overstap op glasvezel, wat verandert er dan binnenshuis voor wat betreft de aansluitingen? Het antwoord op die vraag is lastig te geven, omdat het sterk afhankelijk is van uw persoonlijke situatie. Om u toch enig idee te geven hebben we een overzicht gemaaktvan mogelijke situaties. Deze kunt u <<hier>> downloaden. Zodra de aanleg van het netwerk nadert zullen zullen we daar nog specifieker op ingaan. 44. Is er ruimte voor zelfwerkzaamheid? Het antwoord: deze optie is in het voortraject zeer zeker overwogen en is afgelopen zomer tot twee keer toe zeer expliciet tijdens de achterbanbijeenkomsten, waar diverse mensen van de PB-en ook bij waren. Na rijp beraad is daar niet voor gekozen, vanwege het simpele feit dat het niet goedkoper blijkt. Door alle graafwerkzaamheden (1200 km) in één project aan te besteden is een kwantumvoordeel te behalen, die niet of nauwelijks te verdienen valt door zelf te gaan graven. Bovendien zou de optie van zelfgraven leiden tot aanmerkelijke organisatiekosten (wie wel, wie niet), planningsperikelen en vervolgens zou het punt van de aansprakelijkheid (en toezicht op kwaliteit) om de

13 hoek komen kijken. Wél is de optie opengehouden dat individuele deelnemers contact opneemt met de aannemer (die de aanbesteding wint) om hier perceelgebonden afspraken over te maken. Wij gaan in de contractbesprekingen echter uit van de eindverantwoordelijkheid die bij de aannemer ligt. We willen geen twijfels over de kwaliteit, en daar zelfs geen discussie over. Om al deze redenen heeft de achterbangroep unaniem geadviseerd dat niet te doen 45. Verruiming inschrijftermijn: Als bestuur hebben we in december (in afstemming met de achterban) gewikt en gewogen wat de beste eindtijd zou zijn. Een deel van de achterban stelde 1 februari (!!) voor, maar enkelen gaven aan begin februari pas een informatieavond te kúnnen houden en stelden 1 maart voor. Daarop is vervolgens conform besloten. De providers hebben hun actiepakketten ook afgestemd en zijn de meeste PB-en ook in actie gekomen (zie info-avonden vanaf 13 januari op De Elshof). Nú uitstellen zal slechts tot reactie hebben, dat mensen nóg langer blijven wachten. We achten het verder mogelijk dat de recente publicaties over Hellendoorn en Gelderland ook wel wat geholpen heeft het punt 'op de agenda' te krijgen. Wellicht kunnen de PB-en daar ook bij aanhaken? 46. Kan er meer zichtbare reclame worden gemaakt? Jazeker. De komende week worden verspreid over de drie gemeenten 50 spandoeken geplaatst (mits de vergunningen tijdig worden verleend), er wordt huisaan-huis een folder verspreid, er komen nog posters voor de buurthuizen en/of supermarkten... Graag maken we van deze gelegenheid gebruik om de PBbestuurders op te roepen om te helpen bij de plaatsing van de spandoeken, het ophangen van posters in buurthuizen, et cetera. Binnen het bestuur van SallandGlas is Jan van Sandwijk (bij eenieder genoegzaam bekend) degene die de activiteiten in Olst- Wijhe verder coördineert. Je kunt contact met hem opnemen. Is uw vraag er niet bij? We doen ons best om op deze plek zo veel mogelijk vragen te verzamelen en te publiceren. Het kan natuurlijk zijn dat juist uw vraag nog niet is gesteld. Laat ons dat weten via of kijk op Of stel uw vraag via PB Elshof, Algemene slotopmerking: Dit overzicht van vragen en antwoorden moet gezien worden als een vorm van ondersteuning aan de deelnemers die met deze vragen zitten. De antwoorden zijn zo correct mogelijk geformuleerd. Er kunnen echter geen rechten aan worden ontleend. In geval van twijfel adviseren we u contact op te nemen met SallandGlas

Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders. Rapportage

Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders. Rapportage Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders Rapportage Amsterdam, september 2012 Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders Rapportage Amsterdam, september 2012 Woonbond Kennis- en Adviescentrum Nieuwe Achtergracht

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Wat elke ondernemer minimaal MOET weten over investeren en winst omdat niemand zijn geld door het toilet spoelt of in de vuilnisbak gooit. Toch?

Wat elke ondernemer minimaal MOET weten over investeren en winst omdat niemand zijn geld door het toilet spoelt of in de vuilnisbak gooit. Toch? Wat elke ondernemer minimaal MOET weten over investeren en winst omdat niemand zijn geld door het toilet spoelt of in de vuilnisbak gooit. Toch? Snap binnen 2 uur de belangrijkste financiële begrippen:

Nadere informatie

Substitutie-effecten en mededinging in zakelijke productsegmenten

Substitutie-effecten en mededinging in zakelijke productsegmenten Substitutie-effecten en mededinging in zakelijke productsegmenten In opdracht van: OPTA Project: 2009.140 Publicatienummer: 2009.140-1002 Datum: Utrecht, 6 januari 2010 Auteurs: ir.ing. Reg Brennenraedts

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf September 2014 Jongeren & geld De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen Anna van der Schors Minou van der Werf SAMENVATTING EN CONCLUSIE... 5 De financiële situatie en de beleving

Nadere informatie

Houten/Rotterdam 18 december 2012

Houten/Rotterdam 18 december 2012 Houten/Rotterdam 18 december 2012 KansPlus en Platform VG Rijnmond bieden U hierbij een handreiking aan voor collectieve belangenbehartigers, die in hun gemeente de belangen willen behartigen van mensen

Nadere informatie

Overheid heeft Antwoord. Goed gevonden. Trefzekere overheidsinformatie op internet

Overheid heeft Antwoord. Goed gevonden. Trefzekere overheidsinformatie op internet Overheid heeft Antwoord Goed gevonden Trefzekere overheidsinformatie op internet Inhoud Recht op snel en goed antwoord l Wat is ICTU? l Wat is Overheid heeft Antwoord? l Samenwerking met andere programma

Nadere informatie

Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig.

Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig. Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig. Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je

Nadere informatie

Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op land. Een handreiking voor bewoners, lokale ondernemers, gemeenten en investeerders

Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op land. Een handreiking voor bewoners, lokale ondernemers, gemeenten en investeerders Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op land Een handreiking voor bewoners, lokale ondernemers, gemeenten en investeerders Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op

Nadere informatie

Onder de pannen? Rapportage van de Meldactie wonen onder mensen met een beperking, chronische ziekte of psychische aandoening.

Onder de pannen? Rapportage van de Meldactie wonen onder mensen met een beperking, chronische ziekte of psychische aandoening. Onder de pannen? Rapportage van de Meldactie wonen onder mensen met een, chronische ziekte of psychische aandoening Februari 2014 in samenwerking met: PG werkt samen Dit is een uitgave Ieder(in) voorheen

Nadere informatie

Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving

Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving 1 I Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving 2 I Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving Geachte lezer, Naar aanleiding van

Nadere informatie

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Later pensioen, wat nu Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Inhoudsopgave Samenvatting... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Doel en relevantie...

Nadere informatie

14 Wet werk en zekerheid

14 Wet werk en zekerheid 14 Aan de orde is de voortzetting van de behandeling van: - het wetsvoorstel Wijziging van verschillende wetten in verband met de hervorming van het ontslagrecht, wijziging van de rechtspositie van flexwerkers

Nadere informatie

Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief. Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas

Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief. Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas 24 augustus 2012 Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones

Nadere informatie

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden Deze brochure bevat praktische tips en een overzicht van rechten en plichten tijdens ziekte. Juni

Nadere informatie

Succesvolle PV-exploitaties via de Regeling Verlaagd Tarief. Handboek voor energie-initiatieven

Succesvolle PV-exploitaties via de Regeling Verlaagd Tarief. Handboek voor energie-initiatieven Succesvolle PV-exploitaties via de Regeling Verlaagd Tarief Handboek voor energie-initiatieven Voorwoord In Groningen ontstaan steeds meer initiatieven van bewonersgroepen op het gebied van energiebesparing

Nadere informatie

Eerste Hulp Bij Kopen op Internet Rechtswinkel de Clinic clinic.nl

Eerste Hulp Bij Kopen op Internet Rechtswinkel de Clinic clinic.nl + van De Clinic is in licentie gegeven volgens een Creative Commons Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Daarmee staan we je toe om dit werk te kopiëren, distribueren, vertonen, en op te voeren, en

Nadere informatie

uw eerste koopwoning

uw eerste koopwoning uw eerste koopwoning Waar krijgt u mee te maken? We waren al begonnen met zoeken naar een huis. En toen merkten we wat we allemaal moesten regelen. Er komt heel wat kijken bij een nieuwe woning. Vooral

Nadere informatie

Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten. Het ZAken ZAk boekje

Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten. Het ZAken ZAk boekje Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten Het ZAken ZAk boekje De accountant in uw achterzak Wat moet er eigenlijk allemaal in een ondernemingsplan staan? Waarom zou ik voor een bv-vorm kiezen? Moet

Nadere informatie

De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb. Internetversie

De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb. Internetversie De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb Internetversie De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb Internetversie 2006 NOvAA Niets uit

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen

Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen NVM TOELICHTING OP DE NVM-KOOPAKTE VOOR DE CONSUMENT *) *) Behorende bij model koopakte voor een appartementsrecht (model

Nadere informatie

Hoe en waarom van een or

Hoe en waarom van een or Hoe en waarom van een or Inhoud Voorwoord...........................................................3 Wat is een or?.........................................................4 Positie van de ondernemingsraad..............................................4

Nadere informatie

Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo

Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo Opdrachtgever: Vo-raad Utrecht, oktober 2014 Oberon Dr. Joke Kruiter & dr. Marleen

Nadere informatie

Terug naar de basis. Handreiking. Marijke Booijink

Terug naar de basis. Handreiking. Marijke Booijink Marijke Booijink Terug naar de basis Mogelijkheden voor het verbeteren van de communicatie tussen leerkrachten en allochtone ouders in het primair onderwijs Handreiking Handreiking Terug naar de basis

Nadere informatie

De consument en zijn beleggingsverzekering. Waarom sommige bezitters in actie komen en andere niet

De consument en zijn beleggingsverzekering. Waarom sommige bezitters in actie komen en andere niet De consument en zijn beleggingsverzekering Waarom sommige bezitters in actie komen en andere niet 2 / De consument en zijn beleggingsverzekering De consument en zijn beleggingsverzekering Waarom sommige

Nadere informatie

Schendingen van de beslagvrije voet door gerechtsdeurwaarders

Schendingen van de beslagvrije voet door gerechtsdeurwaarders Met voeten getreden Schendingen van de beslagvrije voet door gerechtsdeurwaarders 2 november 2013 2013/150 De burger heeft er recht op behoorlijk behandeld te worden door de overheid. En laten we duidelijk

Nadere informatie

De MR en zijn achterban Wat, en Hoe?

De MR en zijn achterban Wat, en Hoe? De MR en zijn achterban Wat, en Hoe? Januari 2011 7.0035 MK Inhoud Voorwoord Wie zijn de achterban? WAT heeft de MR met zijn achterban? HOE bereikt de MR zijn achterban? Communicatiemiddelen Relevante

Nadere informatie

Komt een kind bij de buurvrouw

Komt een kind bij de buurvrouw Komt een kind bij de buurvrouw Onderzoek naar de knelpunten en oplossingen in de keten van pleegzorgvergoeding bij netwerkpleegzorg 23 februari 2010 2010/030 Komt een kind bij de buurvrouw Onderzoek naar

Nadere informatie