UITVOERINGSPLAN INTEGRAAL ALCOHOL- EN DRUGSBELEID VOOR JONGEREN IN BEESEL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "UITVOERINGSPLAN INTEGRAAL ALCOHOL- EN DRUGSBELEID VOOR JONGEREN IN BEESEL"

Transcriptie

1 UITVOERINGSPLAN INTEGRAAL ALCOHOL- EN DRUGSBELEID VOOR JONGEREN IN BEESEL Juni 2013

2 Voor u ligt het uitvoeringsplan Het plan is opgesteld door de werkgroep Alcohol- en drugspreventie jeugd gemeente Beesel en is een uitwerking van het integraal alcohol- en drugsbeleid voor jongeren in Beesel In het beleid gaan we uit van een meersporenbenadering waarbij inzet van meerdere pijlers nodig is om het schadelijk alcohol- en drugsgebruik door jongeren te voorkomen/ beperken. In dit uitvoeringsplan geven we per pijler concrete activiteiten weer die we de komende twee jaar in gaan zetten. Bij iedere activiteit worden de te behalen doelstellingen, de te bereiken doelgroepen en de betrokken partners weergegeven. Ook komen de inzet van communicatie- en financiële middelen en monitoring van de activiteiten aan bod. Aan het einde van het document is een tijdsplanning voor alle acties in het uitvoeringsplan opgenomen. Pijler 1 Inrichten van de fysieke omgeving Reclame-uitingen voor alcohol op gemeentelijke reclamedragers tegengaan en andere partijen stimuleren om de uitingen niet te voeren In kaart brengen of en waar reclame-uitingen voor alcohol aanwezig zijn. Afspraken maken met betrokken partijen met als doel de uitingen niet langer te voeren. 1A, 1B, 1C, 1D, 3D Jongeren en jaar Gemeente (verantwoordelijke) en betrokkenen mbt de reclame-uitingen Aantal reclame-uitingen Periode 3 e - 4 e kwartaal 2013 Pijler 2 Regelgeving en handhaving Drankverstrekking in de paracommercie in verplichte verordening reguleren Het is wettelijk verplicht om vóór 1 januari 2014 in een gemeentelijke verordening regels op te nemen tav schenktijden, bijeenkomsten van persoonlijke aard en bijeenkomsten die gericht zijn op personen die niet (rechtstreeks) bij de activiteit van de rechtspersoon zijn betrokken. Hierover gaan we tijdens een themabijeenkomst in juni met de (para)commerciële horeca in 1 De cijfer-lettercombinaties verwijzen naar de doelstellingen (onderaan dit uitvoeringsplan) 2 / 13

3 - - gesprek. 1A, 2A, 3E Jongeren en jaar Periode 2 e - 4 e kwartaal 2013 Gemeente (verantwoordelijke) en paracommerciële horeca Bekendmaking verordening door gemeente - Onderzoek naar en implementatie van extra mogelijkheden regulering drankverstrekking in (paracommerciële) horeca Naast de wettelijke verplichting om regels in de paracommerciële verordening op te nemen, kunnen gemeenten aanvullend alcoholbeleid voor de (para)commerciële horeca ontwikkelen. Het gaat hierbij om verbieden of beperken van verkoop van alcohol, het koppelen van sluitingstijden aan de toegangsleeftijd van het publiek en het tegengaan van stuntprijzen en happy hours. We voeren onderzoek uit naar de inzet van deze mogelijkheden. Gaan met betrokken partijen in gesprek. Dit gebeurt oa in de vorm van de themabijeenkomst. Indien van toepassing volgt implementatie van de instrumenten. Partijen die verantwoord alcoholbeleid voeren, ontvangen een Lekker Friz! certificaat. 1A, 2A, 3E Jongeren en jaar Periode 2 e - 4 e kwartaal 2013 Gemeente (verantwoordelijke) en (paracommerciële) horeca Indien van toepassing bekendmaking extra mogelijkheden verordening door gemeente/ Lekker Friz! certificaat/ posters Valt onder de actie Campagne Lekker Friz!/ inzet campagnemateriaal Onderzoek naar inzet mogelijkheden regulering drankverstrekking in supermarkten en slijterijen Door de gewijzigde DHW krijgt de gemeente mogelijkheden om alcoholverkoop in supermarkten en slijterijen tijdelijk stil te leggen of te beperken. Niet DHW-vergunningplichtige detailhandelaren die alcohol verkopen, zoals supermarkten en snackbars kunnen worden gesanctioneerd als ze in een periode van 12 maanden drie keer de leeftijdsgrenzen overtreden; met andere woorden three strikes out. Daarnaast heeft de gemeente de mogelijkheid exorbitante prijsacties (30% korting of meer) in supermarkten en slijterijen te verbieden. We voeren onderzoek uit naar de inzet van deze mogelijkheden. Indien inzet niet haalbaar blijkt te zijn; met betrokken partijen in 3 / 13

4 gesprek gaan mbt verbetering naleving. Partijen die verantwoord beleid voeren, ontvangen een Lekker Friz! certificaat. 1C, 2D, 3E Jongeren en jaar Gemeente (verantwoordelijke), supermarkten, snackbars en slijterijen Lekker Friz! certificaat/ posters Valt onder de actie Campagne Lekker Friz!/ inzet campagnemateriaal Aantal sancties Periode 2 e - 4 e kwartaal Met het onderwijs afspraken maken om een alcoholvrije schoolomgeving na te streven We brengen het alcoholbeleid van het basisonderwijs in Beesel (bv het schenken van alcohol aan ouders waar kinderen bij zijn) in beeld. Naar aanleiding hiervan worden evt. afspraken gemaakt en acties uitgezet. Op het Broekhin worden alcoholvrije feesten georganiseerd. Mogelijk worden nog aanvullende afspraken gemaakt. Scholen die verantwoord alcoholbeleid voeren, ontvangen een Lekker Friz! certificaat. Periode 3 e - 4 e kwartaal D, 2C, 3C Jongeren jaar en ouders/verzorgers GGD (verantwoordelijke), basisonderwijs, voortgezet onderwijs Lekker Friz! certificaat/ posters Valt onder de actie Campagne Lekker Friz!/ inzet campagnemateriaal Onderzoek naar mogelijkheden toezicht op en handhaving van de wettelijke leeftijdsgrenzen met betrekking tot de verkoop van alcohol Met de wetswijziging is de gemeente verantwoordelijk voor het toezicht op en handhaving van de DHW. We onderzoeken de mogelijkheden om op het naleven van de wettelijke leeftijdsgrenzen met betrekking tot de verkoop van alcohol toe te zien en te handhaven. Deze actie wordt in samenwerking met de gemeente Venlo uitgevoerd. 1A, 1B, 1C, 2D Jongeren en jaar Gemeente (verantwoordelijke), (para)commerciële horeca, supermarkten, slijterijen, evenementen - 4 / 13

5 - - Periode 2 e - 4 e kwartaal 2013 Onderzoek naar inzet toezicht op strafbaarstelling jongeren ten aanzien van alcoholbezit in de openbare ruimte Met de komst van de gewijzigde DHW zijn jongeren onder de 18 2 strafbaar wanneer zij alcohol aanwezig of voor consumptie gereed hebben op voor het publiek toegankelijke plaatsen. We onderzoeken de mogelijkheden om toezicht hierop in te zetten. 1A, 1B, 1C, 1D Jongeren jaar Gemeente (verantwoordelijke) Zie actie communicatieplan opstellen - Aantal geconstateerde overtredingen Periode 2 e - 4 e kwartaal 2013 Inzet Lekker Friz! polsbandjesbeleid Het verstrekken van alcohol aan jongeren onder de 18 jaar is niet toegestaan. Alcoholverstrekkers hebben de verplichting hierop toe te zien. Met goed polsbandjesbeleid kan gemakkelijk onderscheid tussen < 18 en 18 > gemaakt worden. We brengen evenementen met veel jonge bezoekers/ ontheffing art. 35 DHW in kaart. En gaan met organisatoren in gesprek tav verbetering alcohol- en drugsbeleid/ invoering polsbandjesbeleid. Evenementen die verantwoord beleid voeren, ontvangen een Lekker Friz! certificaat. Er wordt een koppeling gemaakt met het evenementenbeleid. 1B, 2D, 3D, 3E Jongeren en jaar Gemeente (verantwoordelijke), VvG, evenementen Folder evenementen, polsbandjes, posters, Lekker Friz! certificaat (tzt evenementenkit) Valt onder de actie Campagne Lekker Friz!/ inzet campagnemateriaal Aantal risicovolle evenementen in de gemeente Beesel (GHOR lijst), inzet van polsbandjes op deze evenementen Periode 4 e kwartaal e kwartaal Lees 16 tot het moment van invoering van de wetswijziging 5 / 13

6 Inzet Boete of kanskaart Bij overlastgevend gedrag onder invloed van alcohol wordt een jongere, na een proces-verbaal van de politie, verwezen naar Halt in plaats van het automatisch geven van een boete. Hierna volgt een gesprek met de betrokken jongere en ouders. De boete of kanskaart wordt reeds door de politie ingezet. 3A, 3B, 3C, 4A Jongeren 10 18, jaar en ouders/ verzorgers Politie (verantwoordelijke), Halt, VvG - Periode Aantal aanmeldingen Boete of kanskaart Loopt al Pijler 3 Voorlichting en educatie Uitvoering geven aan het schoolpreventieprogramma Gezonde school en Genotmiddelen BO Begin 2013 hebben alle leerlingen van groep 8/ combinatie 7-8 lessen over roken en alcohol gevolgd. Voor de ouders is een informatieavond georganiseerd. Deze actie willen we jaarlijks op het basis onderwijs inzetten. We maken een koppeling (zowel qua inhoud als qua communicatie) met het concept Kerngezond. 3A, 3B, 3C Jongeren jaar en ouders/ verzorgers GGD (verantwoordelijke), basisonderwijs, VvG Zie actie communicatieplan opstellen / pennen, bidons Aantal scholen die DGSG BO uitvoeren in de gemeente Beesel Periode 1 e kwartaal 2014 Uitvoering geven aan het schoolpreventieprogramma Gezonde school en Genotmiddelen VO Het Broekhin besteedt reeds aandacht aan de thema s alcohol, roken en drugs. We maken een inventarisatie van het huidige beleid en de lopende projecten en bekijken of en wat er nog meer nodig is. Een van de opties is aan de algemene ouderavond voor de 1 e jaars leerlingen een PAS (Preventie Alcoholgebruik Scholieren) te koppelen. 6 / 13

7 3A, 3B, 3C Jongeren jaar en ouders/ verzorgers GGD (verantwoordelijke), Broekhin, VvG Zie actie communicatieplan opstellen / pennen, bidons Aantal scholen die DGSG VO uitvoeren in de gemeente Beesel Periode 2 e - 3 e kwartaal 2013 Inzet outreachende preventie VvG De outreachend preventiemedewerker benadert, naar aanleiding van een signaal, jongeren (op straat, op school en bij jongerenontmoetingsplekken). De preventiemedewerker monitort de aard, omvang en trends in het alcohol- en drugsgebruik, doet kortdurende interventies (zoals preventie op maat) en verwijst door, indien nodig. 1B, 1C, 1D, 3A, 4A Jongeren 10 18, jaar en ouders/ verzorgers VvG (verantwoordelijke) - Periode Aantal Preventie-Op-Maat trajecten die gevoerd zijn met jongeren (en eventueel hun ouders) Loopt al Voorlichtingsbijeenkomst/ oudercursus (georganiseerd door het CJG) We organiseren een themabijeenkomst o.a. over alcohol- en drugsgebruik voor ouders van leerlingen van groep 8, de 1 e en 2 e klas. De bijeenkomst wordt door het CJG, GGD samen met het onderwijs georganiseerd. 3B, 3C Ouders/ verzorgers CJG (verantwoordelijke), onderwijs, GGD via CJG/ posters, pennen, Lekker Friz! website Inzet restant budget GGD 2012 ad mbt gezondheidsbevordering Aantal georganiseerde voorlichtingsbijeenkomsten/oudercursussen en het bereik van deze bijeenkomsten Periode 2 e - 3 e kwartaal 2013/ 2 e - 3 e kwartaal / 13

8 Instructie Verantwoord Alcohol schenken (IVA) trainingen inzetten tbv paracommerciële instellingen Barvrijwilligers van verenigingen krijgen kennis over de Drank- en Horecawet en de effecten en risico s van alcohol. Tevens wordt een adequate houding gestimuleerd t.o.v. omgaan met riskant alcoholgebruik en onwelkom aankoopgedrag. Het uiteindelijke doel is het voorkomen van risicovolle of vervelende incidenten en het reduceren van alcoholverkoop aan jongeren. Naast het aanbod van de IVA training gaan we in gesprek met vereniging over hun alcoholbeleid en evt. verbetering daarvan. Verenigingen die verantwoord alcoholbeleid voeren, ontvangen een Lekker Friz! certificaat. 1A, 3D, 3E, 3G Jongeren en jaar Gemeente (verantwoordelijke), VvG, verenigingen Lekker Friz! certificaat / pennen Ca Aantal gegeven IVA trainingen en aantal aanwezige deelnemers Periode Vanaf 3 e kwartaal Campagne Lekker Friz!/ inzet campagnemateriaal Beesel sluit aan bij de regionale campagne Lekker Friz! en maakt gebruik van het logo, de slogans, verschillende communicatiemiddelen en de website 1A, 1B, 1C, 1D, 3A, 3B, 3C, 3D, 3G Jongeren 10 18, jaar en ouders/ verzorgers Allen Lekker Friz! materialen (Lekker Friz! Certificaat, posters, viltjes, evenementenfolder, polsbandjes, pennen, bidons, spandoeken) die acties in dit uitvoeringsplan ondersteunen Herkenbaarheid Lekker Friz! Periode plan opstellen Naast de regionale communicatie stellen we een lokaal communicatieplan op met als doelen: een kickoff moment, aandacht voor acties, draagvlak creëren voor beleid en bekendmaking resultaten, vergroting bewustwording onder alcoholverstrekkers, alcoholverstrekkers informeren over wet en regelgeving, jongeren en ouders informeren over strafbaarstelling jongeren en ophogen minimumleeftijd verstrekking alcohol. 8 / 13

9 D, 3E, 3F, 3G, 3H Jongeren 10 18, jaar en ouders/ verzorgers Gemeente (verantwoordelijke) Lokaal communicatieplan - Periode 3 e 4 e kwartaal 2013 Pijler 4 Signalering, advies en ondersteuning In kaart brengen hangplekken en middelengebruik Een duidelijk beeld realiseren van de jongeren die zich in de openbare ruimte bevinden en alcohol en/of drugs gebruiken. Indien van toepassing signalen inbrengen in jeugdnetwerk. 4A Jongeren 10 18, jaar Jongerenwerk (verantwoordelijke), VvG - - Periode Loopt al Deelname partners ZAT teams - In zorg- en adviesteams werken professionals uit de zorg voor jeugd samen met scholen om bij signalen van problemen met jongeren zo snel mogelijk de juiste hulp in te schakelen. In zowel het basis- als voortgezet onderwijs zijn ZAT s geïmplementeerd. 4A Jongeren 10 18, jaar en ouders/ verzorgers ZAT Basis onderwijs: onderwijs (verantwoordelijke), Bureau Jeugdzorg,GGD, CJG, peuterspeelzaal, kinderopvang ZAT Voortgezet onderwijs: onderwijs (verantwoordelijke), GGD, Bureau Jeugdzorg, Leerplichtambtenaar 9 / 13

10 - Periode Loopt al Deskundigheidsbevordering ketenpartners Ketenpartners krijgen meer zicht op alcohol, drugs en verslaving. Wat doen verschillende drugs met iemand? Hoe zien de middelen eruit? Wat is een verslaving eigenlijk? Hoe ga je hier als professional mee om? Alle mogelijke vragen kunnen in een deskundigheidsbevordering aan bod komen, vaak worden deze trainingen op maat gemaakt. 3G, 4A Jongeren 10 18, jaar en ouders/ verzorgers VvG (verantwoordelijke) Pennen Vrijwilligersorganisaties en scholen worden geschoold uit reguliere middelen. Voor andere instellingen gaat de scholing via Adese, het kenniscentrum over verslaving, alcohol en drugs van het VvG. - Periode Loopt al Voorlichting na screeningsonderzoek GGD BO/VO Het periodiek onderzoek wordt zowel in groep 7 van het BO als in klas 2 van het VO uitgevoerd. Naar aanleiding van de ingevulde vragenlijst zijn er 3 opties: 1. Geen bijzonderheden: geen oproep 2. Bijzonderheden: gesprek met de verpleegkundige/ jeugdarts 3. Bij ernstige problemen: doorverwijzen naar VvGI 3A, 3B, 3C, 4A Jongeren jaar en ouders/ verzorgers GGD (verantwoordelijke), VvG - Periode Aantal doorverwezen jongeren Loopt al Inzet actie politie bij signalering drugsgebruik jongeren 10 / 13

11 - - De politie informeert de ouders/ verzorgers van jongeren waarvan drugsgebruik in de openbare ruimte is gesignaleerd. 1C, 4A Jongeren 10 18, jaar en ouders/ verzorgers Politie (verantwoordelijke), gemeente Periode Vanaf 3 e kwartaal / 13

12 Tijdsplanning acties Reclame-uitingen alcohol tegengaan Regulering drankverstrekking paracommercie Regulering verstrekking (paracommerciële) horeca Regulering verstrekking supermarkten en slijterijen Alcoholvrije schoolomgeving Toezicht/ handhaving leeftijdsgrenzen Toezicht strafbaarstelling jongeren Lekker Friz! Polsbandjesbeleid Boete of kanskaart Gezonde school en Genotmiddelen BO Gezonde school en Genotmiddelen VO Outreachende preventie VvG Voorlichtingsbijeenkomst/ oudercursus IVA trainingen Campagne Lekker Friz!/ inzet campagnemateriaal plan opstellen In kaart brengen hangplekken en middelengebruik Deelname partners ZAT Deskundigheidsbevordering ketenpartners Voorlichting na screeningsonderzoek GGD Inzet politie bij signalering drugsgebruik jongeren 2 e kwartaal 13 3 e kwartaal 13 4 e kwartaal 13 1 e kwartaal 14 2 e kwartaal 14 3 e kwartaal 14 4e kwartaal / 13

13 Pijler 1: Inrichten van de fysieke omgeving 1A. Het alcohol- en drugsgebruik door Beeselse jongeren in (para)commerciële horeca neemt af. 1B. Het alcohol- en drugsgebruik door Beeselse jongeren bij evenementen neemt af. 1C. Het alcohol- en drugsgebruik door Beeselse jongeren in de openbare ruimte neemt af. 1D. Het alcohol- en drugsgebruik door Beeselse jongeren in de schoolomgeving neemt af. Pijler 2: Regelgeving en handhaving 2A. Er worden heldere regels ten aanzien van alcoholverstrekking aan jongeren in (para)commerciële horeca-instellingen opgesteld. 2B. In de ontheffing artikel 35 DHW worden (extra) voorschriften ten aanzien van alcoholverstrekking aan jongeren tijdens evenementen opgenomen. 2C. Met het onderwijs worden afspraken gemaakt om een alcoholvrije schoolomgeving na te streven. 2D. Er vindt naleving en handhaving van de wettelijke leeftijdsgrenzen met betrekking tot de verkoop van alcohol plaats. Pijler 3: Voorlichting en educatie 3A. Kennis van de Beeselse jongeren over de schadelijke gevolgen van (overmatig) alcohol- en drugsgebruik neemt toe. 3B. Ouders zijn zich bewust van de schadelijke gevolgen van (overmatig) alcohol- en drugsgebruik door jongeren. 3C. Ouders zijn zich bewust van hun rol ten aanzien van het alcohol- en drugsgebruik van hun kinderen. Ouders stellen grenzen en geven zelf het goede voorbeeld. 3D. Verstrekkers van alcohol ((para)commerciële horeca, detailhandel, organisatoren van evenementen) zijn zich bewust van de schadelijke gevolgen van alcoholgebruik door jongeren. 3 E. Alcoholverstrekkers zijn op de hoogte van wet- en regelgeving en handelen hier naar. 3F. Jongeren en ouders zijn op de hoogte van de verhoging van de leeftijdsgrens naar 18 jaar en de strafbaarstelling. 3G. Netwerkpartners dragen dezelfde boodschap ten aanzien van het alcohol- en drugsgebruik uit. 3H. Draagvlak creëren voor en informeren over het thema alcohol- en drugsmatiging bij bestuurders, betrokken ambtenaren en medewerkers van participerende instellingen. Zij zijn op de hoogte van het alcohol- en drugsbeleid van Beesel. Pijler 4: Signalering, advies en ondersteuning 4A. Goede signalering van (overmatig) alcohol- en drugsgebruik door jongeren en adequate toeleiding naar passende hulp/ ondersteuning. 13 / 13

Actieplan Naar een nuchter Bergen 2012-2015 Gemeente Bergen

Actieplan Naar een nuchter Bergen 2012-2015 Gemeente Bergen Actieplan Naar een nuchter Bergen 2012-2015 Bergen Bergen NH 2 Actieplan Naar een nuchter Bergen 2012-2015 Bergen 1. Inleiding In het beleidsplan Naar een nuchter Bergen 2012 2015 zijn de volgende ambities

Nadere informatie

Integraal alcohol- en drugsbeleid jongeren Horst aan de Maas Februari 2015

Integraal alcohol- en drugsbeleid jongeren Horst aan de Maas Februari 2015 Integraal alcohol- en drugsbeleid jongeren Horst aan de Maas 2015-2018 Februari 2015 *14-0045540* 14-0045540 ESO.00001398WDstrt Integraal alcohol- en drugsbeleid jongeren Horst aan de Maas 2015-2018 1.

Nadere informatie

INTEGRAAL ALCOHOL- EN DRUGSBELEID VOOR JONGEREN IN BEESEL 2013-2016

INTEGRAAL ALCOHOL- EN DRUGSBELEID VOOR JONGEREN IN BEESEL 2013-2016 INTEGRAAL ALCOHOL- EN DRUGSBELEID VOOR JONGEREN IN BEESEL 2013-2016 Juni 2013 Voorwoord Nederlandse jongeren drinken veel, vaak en al op jonge leeftijd. In de gemeente Beesel wonen ongeveer 2.100 jongeren

Nadere informatie

De nieuwe drank en horecawet

De nieuwe drank en horecawet De nieuwe drank en horecawet De Drank- en Horecawet stamt uit 1964. De wet regelt een verantwoorde distributie van alcohol in de samenleving en bevat speciale regels voor alcoholverstrekkers en overheden.

Nadere informatie

Preventieoverzicht alcohol Gezondheidswinst voor Interventie en werkwijze/producten

Preventieoverzicht alcohol Gezondheidswinst voor Interventie en werkwijze/producten < 0 ar Voorlichting over de risico's van Zwangeren Voorkomen van alcoholgebruik bij STAP alcoholgebruik rondom de zwangerschap door middel van de brochure 'Zwanger?...en Alcohol?' en website www.alcoholenzwangerschap.nl

Nadere informatie

Drank- en horecawet. Wijzigingen 2013 en 2014 Tijd voor integraal beleid?

Drank- en horecawet. Wijzigingen 2013 en 2014 Tijd voor integraal beleid? Drank- en horecawet Wijzigingen 2013 en 2014 Tijd voor integraal beleid? Inhoud presentatie Landelijke doelstellingen Wetswijzigingen Raakvlakken alcoholbeleid Wat is er al geregeld Alcoholverkooppunten

Nadere informatie

De nieuwe DHW. Presentatie NVWA

De nieuwe DHW. Presentatie NVWA De nieuwe DHW Presentatie NVWA 17-10-2012 Programma Belangrijkste wijzigingen DHW Taakverdeling gemeente/politie/nvwa na 1-1-2013 Toezicht DHW - wat komt er bij kijken? Ondersteuning door NVWA/ministeries

Nadere informatie

Interventieoverzicht alcohol Doelgroep Doelstelling Intermediair Organisatie die (nadere informatie over) de interventie aanbiedt

Interventieoverzicht alcohol Doelgroep Doelstelling Intermediair Organisatie die (nadere informatie over) de interventie aanbiedt en overzicht alcohol < 0 jaar Voorlichting over de risico's van alcoholgebruik rondom de zwangerschap door middel van de brochure 'Zwanger?...en Alcohol?' en website www.alcoholenzwangerschap.nl < 0 jaar

Nadere informatie

Bijlage: De nieuwe Drank- en Horecawet

Bijlage: De nieuwe Drank- en Horecawet Bijlage: De nieuwe Drank- en Horecawet De nieuwe Drank en Horecawet: De Drank- en Horecawet stamt uit 1964. De wet regelt een verantwoorde distributie van alcohol in de samenleving en bevat speciale regels

Nadere informatie

Decentralisatie Toezicht

Decentralisatie Toezicht Decentralisatie Toezicht Presentatie NVWA 8-12-2011 De AID, PD en VWA bouwen aan één nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit Programma Wijzigingen DHW Taakverdeling gemeente/politie/nvwa Decentralisatie toezicht

Nadere informatie

Uitvoeringsplan alcoholpreventie en handhaving, gemeente Zwartewaterland 2016

Uitvoeringsplan alcoholpreventie en handhaving, gemeente Zwartewaterland 2016 Uitvoeringsplan alcoholpreventie en handhaving, gemeente Zwartewaterland 2016 1 1. Aanleiding uitvoeringsplan preventie- en handhavingsplan alcohol 2016 1.1. Inleiding Op 15 januari 2015 heeft de raad

Nadere informatie

Ja, namelijk uitgesteld (één week) Veelzijdige stad in het groen. DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten

Ja, namelijk uitgesteld (één week) Veelzijdige stad in het groen. DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten zaak_id bericht_nummer bericht_id Collegevoorstel zaak_zaaknummer VEILIGHEID EN HANDHAVING Reg.nr. B&W d.d. 02-07-2013 Openbaar Programma Ja, namelijk uitgesteld (één week) Veelzijdige stad in het groen

Nadere informatie

MEMO. Aan : Gemeenteraad Afdeling : Van : Het college van B&W Afdeling :

MEMO. Aan : Gemeenteraad Afdeling : Van : Het college van B&W Afdeling : MEMO Aan : Gemeenteraad Afdeling : Van : Het college van B&W Afdeling : Datum : 9 november Onderwerp : Preventie- en Handhaving alcoholgebruik onder jongeren Geachte raad, In deze memo ontvangt u ter kennisname

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief

Raadsinformatiebrief Raadsinformatiebrief Van: J. Ragetlie Aan: de leden van de Gemeenteraad Onderwerp: Uitvoeringsprogramma Alcohol- en Drugsbeleid 2012 Steller: S. van Schijndel Datum: 18 januari 2012 Nr.: RIB-JR-1202 Geachte

Nadere informatie

De gewijzigde Drank- en Horecawet Wat betekent dat bij evenementen?

De gewijzigde Drank- en Horecawet Wat betekent dat bij evenementen? De gewijzigde Drank- en Horecawet Wat betekent dat bij evenementen? Inhoud Presentatie Korte introductie Aanleiding & Historie wetswijziging Wijzigingen DHW Toezicht in de praktijk Rondvraag 25-3-2013

Nadere informatie

Bestuurssamenvatting strategie Verzuip jij je Toekomst?!

Bestuurssamenvatting strategie Verzuip jij je Toekomst?! Bestuurssamenvatting strategie Verzuip jij je Toekomst?! 2013-2015 Algemeen De evaluatie van Verzuip jij je Toekomst?! over de periode 2009-2012 heeft laten zien dat in de afgelopen vier jaar de eerste

Nadere informatie

Alcoholgebruik onder Jongeren in Limburg-Noord

Alcoholgebruik onder Jongeren in Limburg-Noord Alcoholgebruik onder Jonger in Resultat uit de Jongermonitor 2013 Inhoud Achtergrond... 3 Alcoholgebruik Leeftijd... 3 Alcoholgebruik Onderwijstype... 4 Verkrijgbaarheid alcohol... 5 Nationaal Regionaal

Nadere informatie

Deze stukken vormen de basis voor het vaststellen van de regelgeving op gebied van Dranken horeca in onze gemeente.

Deze stukken vormen de basis voor het vaststellen van de regelgeving op gebied van Dranken horeca in onze gemeente. RAADSVOORSTEL *D13.004232* D13.004232 DATUM 2 december 2013 AGENDAPUNT 8 ONDERWERP Vaststellen Drank- en Horecaverordening 2014 ZK13001254 ZAAKNUMMER INLEIDING Sinds 1 januari 2013 is de Drank- en horecawet

Nadere informatie

Nieuwe Drank- en Horeca Wet. Winkeliers/slijterijen. Stadskantoor 28-03-2013

Nieuwe Drank- en Horeca Wet. Winkeliers/slijterijen. Stadskantoor 28-03-2013 Nieuwe Drank- en Horeca Wet Winkeliers/slijterijen Stadskantoor 28-03-2013 1 Programma 19.30 uur welkom door burgemeester Harald Bergmann 19.40 uur toelichting op de nieuwe Drank- en Horecawet 20.00 uur

Nadere informatie

Regiobijeenkomst Raadslid.nu

Regiobijeenkomst Raadslid.nu Regiobijeenkomst Raadslid.nu thema: de nieuwe Drank- en Horecawet @raadslidnu De (nieuwe) Drank- en Horecawet De raad aan zet! www.handhavingdhw.nl Programma Inleiding: De mogelijkheden van de (nieuwe)

Nadere informatie

Gemeente Hillegom. Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Hillegom 2015-2016

Gemeente Hillegom. Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Hillegom 2015-2016 Gemeente Hillegom Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Hillegom 2015-2016 Inleiding Per 1 januari 2013 is de Drank- en Horecawet (DHW) gewijzigd. Door deze wijziging zijn gemeenten de belangrijkste uitvoerders

Nadere informatie

Gevraagd besluit De raad van de gemeente Molenwaard besluit de Drank- en Horecaverordening 2014 Gemeente Molenwaard vast te stellen.

Gevraagd besluit De raad van de gemeente Molenwaard besluit de Drank- en Horecaverordening 2014 Gemeente Molenwaard vast te stellen. Toelichting / voorstel van het college aan de gemeenteraad zaaknummer 72173 Gevraagd besluit De raad van de gemeente Molenwaard besluit de Drank- en Horecaverordening 2014 Gemeente Molenwaard vast te stellen.

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma NHN 2016 en 2017 (inclusief begroting)

Uitvoeringsprogramma NHN 2016 en 2017 (inclusief begroting) Uitvoeringsprogramma NHN 2016 en 2017 (inclusief begroting) In control of Alcohol&Drugs 2016 en 2017 Noord-Holland Noord 1 Programmateam In Control of Alcohol&Drugs Stuurgroepen mei 2016 Inhoud Inleiding...

Nadere informatie

Handhavingsmodel Drank- en Horecawet

Handhavingsmodel Drank- en Horecawet Handhavingsmodel Drank- en Horecawet Inleiding Dit handhavingsmodel is opgesteld naar aanleiding van de nieuwe Drank- en Horecawet (DHW). Deze maakt de burgemeester verantwoordelijk voor het toezicht op

Nadere informatie

Actieplan. Integraal alcohol- en drugsbeleid voor jongeren in de gemeenten Leudal, Nederweert en Weert

Actieplan. Integraal alcohol- en drugsbeleid voor jongeren in de gemeenten Leudal, Nederweert en Weert Actieplan Integraal alcohol- en drugsbeleid voor jongeren in de gemeenten Leudal, Nederweert en Weert 2011-2012 Inleiding In het beleidsplan Integraal alcohol- en drugsbeleid voor jongeren in de gemeenten

Nadere informatie

Speciale Halt-afdoening

Speciale Halt-afdoening Speciale Halt-afdoening Thema middag Helder op straat (HOS) 26 januari 2012 Liesbeth vanden Boeynants Directeur Halt ZWN Halt Zuid-West Nederland o Werkgebied 39 gemeenten; 2 politieregio s o 21 medewerkers;

Nadere informatie

Preventie- en handhavingsplan Drank- en Horecawet 2014-2018

Preventie- en handhavingsplan Drank- en Horecawet 2014-2018 Preventie- en handhavingsplan Drank- en Horecawet 2014-2018 Gemeente Hellendoorn Besloten door de burgemeester op: 27 mei 2014 Vastgesteld door de gemeenteraad: Preventie en toezichtsplan Drank- en Horecawet

Nadere informatie

Preventie- en handhavingplan alcohol

Preventie- en handhavingplan alcohol Preventie- en handhavingplan alcohol Achtergrond Sinds 2014 zijn gemeenten de belangrijkste uitvoerders van de Drank- en Horecawet geworden. Zowel op juridisch, handhaving en educatief vlak is de gemeente

Nadere informatie

*500843* Raadscommissie Bestuur. Onderwerp Kenmerk Datum Gewijzigde Drank- en Horecawet 13G200077/ 15 januari Geachte commissie Bestuur,

*500843* Raadscommissie Bestuur. Onderwerp Kenmerk Datum Gewijzigde Drank- en Horecawet 13G200077/ 15 januari Geachte commissie Bestuur, *500843* Raadscommissie Bestuur Wijkservice, Beleid en Advies Postbus 18 7550 AA Hengelo Onderwerp Kenmerk Datum Gewijzigde Drank- en Horecawet 13G200077/ 15 januari 2013 500843 Geachte commissie Bestuur,

Nadere informatie

Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2018

Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2018 Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2018 september 2014 gemeente roerdalen 2014-2018 1 Hoofstuk 1 Inleiding 1.1 Aanleiding De Nederlandse jongeren drinken veel, vaak en op jonge leeftijd. Daarnaast

Nadere informatie

APV: Model APV VNG (laatst gewijzigd: ) Contactpersoon: Patrick Swinkels, DHW: Drank- en Horecawet, geldend per

APV: Model APV VNG (laatst gewijzigd: ) Contactpersoon: Patrick Swinkels, DHW: Drank- en Horecawet, geldend per : Model VNG (laatst gewijzigd: 11-07-2012) Contactpersoon: Patrick Swinkels, 06-51205612 : Drank- en Horecawet, geldend per 1-1-2013 3 Bedrijf exploiteert zonder (rechtsgeldige) vergunning 3 Bedrijf exploiteert

Nadere informatie

ADVIES Platform Jeugd en alcohol inzake de nieuwe Drank en Horecawet Mogelijkheden voor gemeenten inzake jeugd & alcohol

ADVIES Platform Jeugd en alcohol inzake de nieuwe Drank en Horecawet Mogelijkheden voor gemeenten inzake jeugd & alcohol ADVIES Platform Jeugd en alcohol inzake de nieuwe Drank en Horecawet Mogelijkheden voor gemeenten inzake jeugd & alcohol Inleiding Momenteel ligt het wetsvoorstel voor wijziging van de huidige Drank- en

Nadere informatie

Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2015

Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2015 www.utrecht.nl Volksgezondheid Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2015 10 februari 2014 Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Wettelijk en beleidsmatig

Nadere informatie

Hoofdlijnennotitie Nieuwe Drank en Horecawet

Hoofdlijnennotitie Nieuwe Drank en Horecawet Hoofdlijnennotitie Nieuwe Drank en Horecawet 1. Inleiding Op 1 januari 2013 treedt de wetswijziging van de Drank- en Horecawet in werking. De doelstelling van de wetswijziging is: - het alcoholgebruik

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING

PROGRAMMABEGROTING PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 Programma 1 : Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs 1A Lokale gezondheidszorg Inleiding Op grond van de Wet publieke gezondheid (Wpg) heeft de gemeente de taak door middel van

Nadere informatie

Ontmoedigen als mentaliteit Alcohol & Drugsnota 2014 2017

Ontmoedigen als mentaliteit Alcohol & Drugsnota 2014 2017 Ontmoedigen als mentaliteit Alcohol & Drugsnota 2014 2017 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 1.1 Aanleiding 2 1.2 Doelstelling 3 1.3 Totstandkoming van het beleid 4 1.4 Aandachtspunten uit de evaluatie 5 2 De

Nadere informatie

Nieuwe Drank- en Horeca Wet. Horeca ondernemers. De Spot

Nieuwe Drank- en Horeca Wet. Horeca ondernemers. De Spot Nieuwe Drank- en Horeca Wet Horeca ondernemers De Spot 26-03-2013 Programma 19.30 uur welkom door burgemeester Harald Bergmann 19.40 uur toelichting op de nieuwe Drank- en Horecawet 20.00 uur vragen over

Nadere informatie

Afdelingsmanager Sjaak van Meijel

Afdelingsmanager Sjaak van Meijel Adviesnota aan B en W Onderwerp Startnotitie nieuwe Drank- en Horecawet Datum 15 januari 2013 Naam steller Henry Gruijters Kenmerk DHW Afdelingsmanager Sjaak van Meijel Afdeling Integrale veiligheid Coördinator

Nadere informatie

Preventie- en Handhavingsplan Drank- en Horecawet Rijssen-Holten

Preventie- en Handhavingsplan Drank- en Horecawet Rijssen-Holten Preventie- en Handhavingsplan 2014-2018 Drank- en Horecawet Rijssen-Holten Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding en achtergrond... 3 1.2 Recente ontwikkelingen... 3 2. Doelen...

Nadere informatie

Drank- en Horecawet. Arnout Hagens. Teamleider Alcohol- en tabaksbeleid. directie VGP

Drank- en Horecawet. Arnout Hagens. Teamleider Alcohol- en tabaksbeleid. directie VGP Drank- en Horecawet Arnout Hagens Teamleider Alcohol- en tabaksbeleid directie VGP Inhoud Lokaal toezicht Strafbaarstelling Lokale verordeningen Leeftijdsgrenzen Nieuwe bevoegdheden Lokaal toezicht Per

Nadere informatie

Regelgeving & Handhaving alcoholbeleid. December 2013

Regelgeving & Handhaving alcoholbeleid. December 2013 Regelgeving & Handhaving alcoholbeleid December 2013 Inhoud 1 Inleiding 3 2 De veranderingen en de mogelijkheden 4 3 Het beleid 5 Bijlage 1 Concept Algemene Plaatselijke Verordening, DHW 7 Bijlage 2 Toezicht

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING 2015-2018

PROGRAMMABEGROTING 2015-2018 PROGRAMMABEGROTING 2015-2018 Programma 1 : Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs 1A Lokale gezondheidszorg Inleiding Op grond van de Wet publieke gezondheid (Wpg) heeft de gemeente de taak door middel van

Nadere informatie

Monitor Evaluatie Drank- en Horecawet 2016

Monitor Evaluatie Drank- en Horecawet 2016 Bureau Horeca Bijzondere Wetten Monitor Evaluatie Drank- en Horecawet 2016 resultaten & conclusies I www.bhbw.nl T 030-230 23 12 E info@bhbw.nl 0 Bureau Horeca Bijzondere Wetten Inhoudsopgave 1. Samenvatting

Nadere informatie

Bestuursreglement alcohol in de sportkantine van rksv VOLKEL

Bestuursreglement alcohol in de sportkantine van rksv VOLKEL Bestuursreglement alcohol in de sportkantine van rksv VOLKEL Vastgesteld in de ledenvergadering van 17 december 2001 Enigszins aangepast en geaccordeerd tijdens de bestuursvergadering van 4 maart 2013

Nadere informatie

Inhoud. Alcoholpreventie Jeugd 2012-2015. Gemeente Dalfsen

Inhoud. Alcoholpreventie Jeugd 2012-2015. Gemeente Dalfsen Inhoud Alcoholpreventie Jeugd Gemeente Dalfsen 1 Alcoholpreventie Jeugd 1. Inleiding Het alcoholgebruik onder de jongeren is de laatste jaren een landelijk probleem waar steeds meer aandacht voor is, zowel

Nadere informatie

Bijlage 1: keuzemenu preventie- en handhavingsplan alcohol

Bijlage 1: keuzemenu preventie- en handhavingsplan alcohol Bijlage 1: keuzemenu preventie- en handhavingsplan De keuze voor preventie- en handhavingsactiviteiten hangen idealiter samen met het risicoprofiel. De activiteiten die De Ronde Venen gaat inzetten om

Nadere informatie

Preventie en handhavingsplan alcohol 2014

Preventie en handhavingsplan alcohol 2014 Preventie en handhavingsplan alcohol 2014 Datum: 12 mei 2014 Directie Openbare Orde en Veiligheid en GGD Amsterdam Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Alcoholbeleid in Amsterdam 4 3. Doelstellingen Preventie-

Nadere informatie

Handhavingprotocol Drank- en Horecawet gemeente Dongeradeel. December 2014

Handhavingprotocol Drank- en Horecawet gemeente Dongeradeel. December 2014 Handhavingprotocol Drank- en Horecawet gemeente Dongeradeel December 2014 1 Inhoud 1. Inleiding 2 2. Relatie met het Preventie- en Handhavingplan it ken net 3 3. Uitgangspunten bij handhaving 3 4. Omschrijving

Nadere informatie

OBOKT. goh a. Activiteitenplan - bijlage bij Preventie- & Handhavingsplan - Gemeente Delft 2014. I. p jler: fysieke ert sociale omgeving

OBOKT. goh a. Activiteitenplan - bijlage bij Preventie- & Handhavingsplan - Gemeente Delft 2014. I. p jler: fysieke ert sociale omgeving OBOKT. goh a I. p jler: fysieke ert sociale omgeving Onderwerp/resultaat Actie Doelgroep Locatie Uitvoerder Periode Kosten Gezonde school Bij complexe vragen ta.v. middelengebruik in klassen of van individuele

Nadere informatie

Bestuursreglement. Alcohol in sportkantines. van de v.v. Wieldrecht.

Bestuursreglement. Alcohol in sportkantines. van de v.v. Wieldrecht. Bestuursreglement Alcohol in sportkantines van de v.v. Wieldrecht. Preambule In overweging nemende dat: - sportverenigingen op basis van artikel 9 van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een

Nadere informatie

Presentatie DHW voor studenten. Dinsdag 12 mei 2015

Presentatie DHW voor studenten. Dinsdag 12 mei 2015 Presentatie DHW voor studenten Dinsdag 12 mei 2015 Vergunningen (paracommercie) 1. DHW-Vergunning voor schenken alcohol op grond van de Drank- en Horecawet. Schenkt uw vereniging alcohol in eigen beheer?

Nadere informatie

A Algemene toelichting

A Algemene toelichting A Algemene toelichting 1. Wijziging van de Drank- en Horecawet De Drank- en Horecawet ordent de distributie van alcoholhoudende drank. De wet bestaat sinds 1964. Kern van de wet is dat alcoholgebruik kan

Nadere informatie

Preventie- en handhavingsplan. Drank en Horecawet. Gemeente Rozendaal

Preventie- en handhavingsplan. Drank en Horecawet. Gemeente Rozendaal Preventie- en handhavingsplan Drank en Horecawet Gemeente Rozendaal 2014-2018 1 Preventie en handhavingsplan Drank en Horeca Gemeente Rozendaal Inleiding In 2013 is de nieuwe Drank- en Horecawet (in het

Nadere informatie

De nieuwe Drank- en Horecawet

De nieuwe Drank- en Horecawet De nieuwe Drank- en Horecawet Iedereen welkom heten, voorstelrondje. 1. De nieuwe Drank- en Horecawet Hoe gaat het in Borne worden? 2. Aanleiding nieuwe DHW Jeugd drinkt teveel Landelijk: wijziging DHW

Nadere informatie

Raadscommissievoorstel

Raadscommissievoorstel Raadscommissievoorstel Status: Voorbereidend besluitvormend Agendapunt: 4 Onderwerp: Vaststellen verordening Drank- en horecawet Datum: 19 november 2013 Portefeuillehouder: Decosnummer: 135 Informant:

Nadere informatie

s.v. Veensche Boys BESTUURSREGLEMENT ALCOHOL IN SPORTKANTINES s.v. Veensche Boys Westerveenstraat 42 3864 EN Nijkerkerveen

s.v. Veensche Boys BESTUURSREGLEMENT ALCOHOL IN SPORTKANTINES s.v. Veensche Boys Westerveenstraat 42 3864 EN Nijkerkerveen s.v. Veensche Boys Westerveenstraat 42-3864 EN Nijkerkerveen Postadres: Postbus 181-3860 AD Nijkerk T 033-257 12 57 - veenscheboys@gmail.com Kvk Harderwijk 400940623 - Rabobank 3478.32.563 BESTUURSREGLEMENT

Nadere informatie

Sanctietabel behorend bij Alcohol- en Horecasanctiebeleid Sint-Michielsgestel

Sanctietabel behorend bij Alcohol- en Horecasanctiebeleid Sint-Michielsgestel Sanctietabel behorend bij Alcohol- en Horecasanctiebeleid Sint-Michielsgestel : Algemene Plaatselijke Verordening Sint-Michielsgestel 2014 : Drank- en Horecawet, geldend per 1-1-2014 Regelgeving Artikel

Nadere informatie

Rook-, Alcohol- en Drugsbeleid het Bouwens

Rook-, Alcohol- en Drugsbeleid het Bouwens Rook-, Alcohol- en Drugsbeleid het Bouwens Vastgesteld in de MR-vergadering van 8 juni 2015. 1 Inleiding Per 1 januari 2014 is wettelijk vastgelegd dat geen alcohol verkocht mag worden aan jongeren jonger

Nadere informatie

Bestuursreglement alcoholgebruik TC Rodhe

Bestuursreglement alcoholgebruik TC Rodhe Bestuursreglement alcoholgebruik TC Rodhe Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen a. Alcoholhoudende drank Zwak-alcoholhoudende drank: bier, wijn en gedistilleerd met minder dan 15%

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT TOS BERGEIJK 'ALCOHOL IN TENNISPAVILJOEN'

BESTUURSREGLEMENT TOS BERGEIJK 'ALCOHOL IN TENNISPAVILJOEN' BESTUURSREGLEMENT TOS BERGEIJK 'ALCOHOL IN TENNISPAVILJOEN' Preambule In overweging nemende dat: TOS Bergeijk op basis van de gemaakte afspraken bij de afgifte van de vergunning voor horeca-activiteiten

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 26 november 2013;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 26 november 2013; Gemeente Appingedam Raadsbesluit De raad der gemeente Appingedam; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 26 november 2013; gelet op artikel 4 eerste tot en met derde lid

Nadere informatie

Bestuursreglement Alcohol

Bestuursreglement Alcohol Bestuursreglement Alcohol 11 november 2011 versie 1.2 Bart van Bokhoven (Bestuurslid Facilitair) Hockeyvereniging H.O.D., Valkenswaard, info@hod-online.nl, www.hod-online.nl Lid van de K.N.H.B. Opgericht

Nadere informatie

Burgemeester. De voorzitter van de Commissie Bestuur. Zeer geachte mevrouw Michels-Spee,

Burgemeester. De voorzitter van de Commissie Bestuur. Zeer geachte mevrouw Michels-Spee, Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag De voorzitter van de Commissie Bestuur Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk BSD/2012.1409 RIS 255782 Doorkiesnummer 070-353 2937 E-mailadres

Nadere informatie

Preventie- en Handhavingsplan Alcohol 2014-2017

Preventie- en Handhavingsplan Alcohol 2014-2017 Preventie- en Handhavingsplan Alcohol 2014-2017 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1.1 Waarom is de link tussen preventie en handhaving zo belangrijk? 1.2 Maatregelen gericht op het beperken van de beschikbaarheid

Nadere informatie

raadsnummer De raad stemt in met de voorgestelde regulering van de (para)commerciële horeca. Dit betreft:

raadsnummer De raad stemt in met de voorgestelde regulering van de (para)commerciële horeca. Dit betreft: Aan de raad van de gemeente gouda Voorstel aan de gemeenteraad directie Directie MO en afdelingen (h000) afdeling telefoon 8389 Veiligheid en wijken (h200) steller H.E. van Dijk- de Waal onderwerp Regelgeving

Nadere informatie

Jongeren en alcohol. Gemeente s-hertogenbosch

Jongeren en alcohol. Gemeente s-hertogenbosch Jongeren en alcohol Gemeente s-hertogenbosch Onderzoek & Statistiek Oktober 2013 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 1.1 Achtergrond... 5 1.2 Jongerenpanel alcohol... 5 1.3 Leeswijzer... 5 2. Alcoholgebruik

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2013/47

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2013/47 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 6-6-2013 Nummer voorstel: 2013/47 Voor raadsvergadering d.d.: 18-06-2013 Agendapunt: 20 Onderwerp:

Nadere informatie

Underwerp Beantwoording vragen CDA-fractie m.b.t. preventie- en handhavingsplan Drank- en Horecawet

Underwerp Beantwoording vragen CDA-fractie m.b.t. preventie- en handhavingsplan Drank- en Horecawet Riedsútstel Lijst Ingekomen : 8 december 2015 Stukken (LIS) Agindapunt : Status : Informerend/Informatiestuk Program : Programma 7 - Veiligheid Portefúljehâlder : G. Gerbrandy Amtner : H. Veenstra Taheakke

Nadere informatie

Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 12 november 2013 Corr. nr.:

Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 12 november 2013 Corr. nr.: Preadvies Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 12 november 2013 Corr. nr.: 2013.17242 Onderwerp : Voorstel inzake wijziging Algemene Plaatselijke Verordening Loon op Zand door nieuwe

Nadere informatie

Preventie- en handhavingsplan alcohol gemeente Gilze en Rijen

Preventie- en handhavingsplan alcohol gemeente Gilze en Rijen Preventie- en handhavingsplan alcohol gemeente Gilze en Rijen Hoofdstuk 1: Aanleiding en leeswijzer De aanleiding: de nieuwe Drank- en Horecawet Op 1 januari 2013 is de nieuwe Drank- en Horecawet (verder:

Nadere informatie

Think before you drink

Think before you drink Think before you drink Nota alcoholmatiging Maassluis Vastgesteld in de gemeenteraad van 17 december 2013 Conform besloten B en W d.d. 26 november 2013 1 Inhoud Hoofdstuk 1 Inleiding... 3 2. Algemeen...

Nadere informatie

Alcoholpreventie in de gemeente Loppersum. Overzicht van de activiteiten in 2014

Alcoholpreventie in de gemeente Loppersum. Overzicht van de activiteiten in 2014 Alcoholpreventie in de gemeente Loppersum Overzicht van de activiteiten in 2014 1 Inleiding Al enige jaren wordt een overzicht gemaakt van de mogelijkheden om het gebruik van alcohol bij de jeugd te verminderen.

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Onderwerp: Implementatie gewijzigde landelijke Drank- en Horeca Wet vaststellen uitbreiding Algemene Plaatselijke Verordening.

RAADSVOORSTEL Onderwerp: Implementatie gewijzigde landelijke Drank- en Horeca Wet vaststellen uitbreiding Algemene Plaatselijke Verordening. RAADSVOORSTEL 12.0130 Rv. nr.:12.0130 B en W-besluit d.d.:20-11-2012 B en W-besluit nr.:12.1116 Naam programma: Veiligheid. Onderwerp: Implementatie gewijzigde landelijke Drank- en Horeca Wet vaststellen

Nadere informatie

Toelichtende notitie wijzing APV

Toelichtende notitie wijzing APV Toelichtende notitie wijzing APV Bijlage bij collegevoorstel 2013/4214 Datum: 29 oktober 2013 1 1. Inleiding. In de Drank- en Horecawet wordt het schenken van alcohol gereguleerd. Op 1 januari 2013 is

Nadere informatie

UITVOERINGSPLAN ALCOHOL & DRUGS 2011-2013 GEMEENTE WATERLAND

UITVOERINGSPLAN ALCOHOL & DRUGS 2011-2013 GEMEENTE WATERLAND UITVOERINGSPLAN ALCOHOL & DRUGS 2011-2013 GEMEENTE WATERLAND Zorg & Welzijn Januari 2011 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Uitgangspunten uitvoeringsplan 4 2.1. Startnotitie 4 2.2. Uitkomsten in gesprek

Nadere informatie

Actieplan verslavingspreventiebeleid. Gemeente Valkenswaard

Actieplan verslavingspreventiebeleid. Gemeente Valkenswaard Actieplan verslavingspreventiebeleid Gemeente Valkenswaard 2014-2015 - 2 - Inhoudsopgave Inleiding p. 4 Het plan p. 5 Het actieprogramma p. 6 1. Ouder/kind avond p. 6 2. Voorlichting vierde klas p. 7 3.

Nadere informatie

GEMEENTE Raadsvoorstel Nummer:

GEMEENTE Raadsvoorstel Nummer: Leusden GEMEENTE Raadsvoorstel Nummer: 212692 Datum : 17 september 2013 Hoort bij collegeadviesnr. 212690 Datum raadsvergadering 14 november 2013 Portefeuillehouder A. Vermeulen Onderwerp Wijziging APV

Nadere informatie

Aan de raad. No. 11. Wissenkerke, 4 november 2013

Aan de raad. No. 11. Wissenkerke, 4 november 2013 Raadsvergadering d.d. 19 december 2013 Aan de raad Voorstraat 31, 4491 EV Wissenkerke Postbus 3, 4490 AA Wissenkerke Tel 14 0113 Fax (0113) 377300 No. 11. Wissenkerke, 4 november 2013 Onderwerp: Algemene

Nadere informatie

Kenmerk : 14.0003569 *14.0003569* Agendapunt nr. : 2014-BD-072 Raadsvergadering d.d. : 15 december 2014 Vaals, 27 oktober 2014

Kenmerk : 14.0003569 *14.0003569* Agendapunt nr. : 2014-BD-072 Raadsvergadering d.d. : 15 december 2014 Vaals, 27 oktober 2014 Kenmerk : 14.0003569 *14.0003569* Agendapunt nr. : 2014-BD-072 Raadsvergadering d.d. : 15 december 2014 Vaals, 27 oktober 2014 Aan de Raad der gemeente Vaals Onderwerp Preventie- en Handhavingsplan Jeugd,

Nadere informatie

Preventie- en Handhavingsplan voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet 2014-2018. gemeente Haren

Preventie- en Handhavingsplan voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet 2014-2018. gemeente Haren Preventie- en Handhavingsplan voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet 2014-2018 gemeente Haren Voorwoord Voor u ligt het preventie- en handhavingsplan voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet

Nadere informatie

1. Inleiding... 3. Looptijd... 3 Integrale benadering is een cruciaal kenmerk van effectief alcoholbeleid... 3 Doelgroep... 4

1. Inleiding... 3. Looptijd... 3 Integrale benadering is een cruciaal kenmerk van effectief alcoholbeleid... 3 Doelgroep... 4 Inhoud 1. Inleiding... 3 Looptijd... 3 Integrale benadering is een cruciaal kenmerk van effectief alcoholbeleid... 3 Doelgroep... 4 2. Huidige situatie in de gemeente Heerde... 6 Alcoholgebruik... 6 Veiligheid...

Nadere informatie

Preventie- en handhavingsplan alcohol. Gemeente Sint-Michielsgestel 2014-2015

Preventie- en handhavingsplan alcohol. Gemeente Sint-Michielsgestel 2014-2015 Preventie- en handhavingsplan alcohol Gemeente Sint-Michielsgestel 2014-2015 1 Inhoudsopgave 1. Preventie- en handhavingsplan alcohol 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Link tussen preventie en handhaving 4 2. Alcoholgebruik

Nadere informatie

Toelichting Drank- en Horecaverordening gemeente Wormerland

Toelichting Drank- en Horecaverordening gemeente Wormerland Toelichting Drank- en Horecaverordening gemeente Wormerland Inleiding Artikel 4 lid 1 van de Drank- en Horecawet verplicht de gemeente om voor 1 januari 2014 een verordening op te stellen ter voorkoming

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT ALCOHOL IN DE SKF KANTINE

BESTUURSREGLEMENT ALCOHOL IN DE SKF KANTINE BESTUURSREGLEMENT ALCOHOL IN DE SKF KANTINE Preambule In overweging nemende dat: sportverenigingen op basis van artikel 9 van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement Alcohol

Nadere informatie

PREVENTIE- EN HANDHAVINGSPLAN ALCOHOL GEMEENTE HAAREN 2015-2017

PREVENTIE- EN HANDHAVINGSPLAN ALCOHOL GEMEENTE HAAREN 2015-2017 PREVENTIE- EN HANDHAVINGSPLAN ALCOHOL GEMEENTE HAAREN 2015-2017 1 1. PREVENTIE- EN HANDHAVINGSPLAN ALCOHOL GEMEENTE HAAREN 1.1. INLEIDING In de gewijzigde Drank- en Horecawet (DHW) van 1 januari 2014 is

Nadere informatie

Reglement alcohol en de tuinvereniging

Reglement alcohol en de tuinvereniging Reglement alcohol en de tuinvereniging Naam rechtspersoon: Gevestigd te: Tot het vaststellen van dit reglement is volgens de statuten van de vereniging de algemene vergadering bevoegd. Dit reglement is

Nadere informatie

Nieuwe Drank- en Horecawet per 1 januari 2013 9 juli 2012 INGEKOMEN .1 2 JUL 2012 GEMEENTEMJMEGEN \ >^ class.nr.: igifgedaan:

Nieuwe Drank- en Horecawet per 1 januari 2013 9 juli 2012 INGEKOMEN .1 2 JUL 2012 GEMEENTEMJMEGEN \ >^ class.nr.: igifgedaan: onderwerp datum afdeling ons kenmerk Nieuwe Drank- en Horecawet per 1 januari 2013 9 juli 2012 GGD/GB&E/1070/12/BK/IVIP/ns loot Gemeenten Nijmegen T.a.v. de Griffie (Bl\^ 50) Postbus 9105 6500 HG NIJIVIEGEN

Nadere informatie

Agenda informatieavond Drank en Horecawet, 13 juni 2013, 20.00 uur. -Burgemeester. -Ellen Zegers / Mark goossens. -Start interactief gedeelte

Agenda informatieavond Drank en Horecawet, 13 juni 2013, 20.00 uur. -Burgemeester. -Ellen Zegers / Mark goossens. -Start interactief gedeelte Agenda informatieavond Drank en Horecawet, 13 juni 2013, 20.00 uur -Burgemeester -Ellen Zegers / Mark goossens -Start interactief gedeelte -Korte pauze -Discussie modelverordening n.a.v. uitkomst interactief

Nadere informatie

Project X: omgaan met middelengebruik op evenementen

Project X: omgaan met middelengebruik op evenementen Improving Mental Health by Sharing Knowledge Project X: omgaan met middelengebruik op evenementen Ninette van Hasselt Trimbos-instituut Rob Bovens Hogeschool Windesheim, Trimbos-instituut 2 1 Persoon omgeving

Nadere informatie

Jaarplan 2014 Uitwerking actieprogramma Nuchter Verstand Rijn en Venen

Jaarplan 2014 Uitwerking actieprogramma Nuchter Verstand Rijn en Venen Jaarplan 2014 Uitwerking actieprogramma Nuchter Verstand Rijn en Venen Voorwoord Voor u ligt het jaarplan 2014, een uitwerking van het actieprogramma Nuchter Verstand Rijn en Venen. Eind 2011 is het actieprogramma

Nadere informatie

Voor de helderheid Actieplan voorkomen en bestrijden alcohol-/drugsgebruik

Voor de helderheid Actieplan voorkomen en bestrijden alcohol-/drugsgebruik Voor de helderheid Actieplan voorkomen en bestrijden alcohol-/drugsgebruik 2016-2019 gemeente Ridderkerk INLEIDING Het preventie- en handhavingsplan alcohol In dit actieplan wordt ingegaan op de activiteiten

Nadere informatie

Zwak-alcoholhoudende drank: bier, wijn en gedistilleerd met minder dan 15% alcohol.

Zwak-alcoholhoudende drank: bier, wijn en gedistilleerd met minder dan 15% alcohol. Barreglement PREAMBULE In overweging nemende dat: sportverenigingen op basis van artikel 9 van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement Alcohol in sportkantines ; in dit verband

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT Mixed Hockey Club Roden ALCOHOL IN SPORTKANTINES

BESTUURSREGLEMENT Mixed Hockey Club Roden ALCOHOL IN SPORTKANTINES BESTUURSREGLEMENT Mixed Hockey Club Roden ALCOHOL IN SPORTKANTINES Preambule In overweging nemende dat: sportverenigingen op basis van artikel 9 van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een

Nadere informatie

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders, nummer ,

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders, nummer , RAADSVOORSTEL Agendapunt : 6 Aan de gemeenteraad. Datum : 14 november 2013 Onderwerp Vaststellen Algemene Plaatselijke Verordening case 13.003112 raadsvoorstel 13.024643 programma/paragraaf verlenen vergunningen

Nadere informatie

Zicht op toezicht van de Drank- en Horecawet

Zicht op toezicht van de Drank- en Horecawet Zicht op toezicht van de Drank- en Horecawet Deel 1 : De geschiedenis van het toezicht op de Drankwetgeving Inhoudsopgave - Voorwoord toen ik bij het Staatstoezicht kwam - Waar gaat drankwetgeving over

Nadere informatie

Informatiedocument. wijziging Drank en Horecawet. Woensdag 11 april 2012 Brabantse werkgroep ndhw

Informatiedocument. wijziging Drank en Horecawet. Woensdag 11 april 2012 Brabantse werkgroep ndhw Informatiedocument wijziging Drank en Horecawet Woensdag 11 april 2012 Brabantse werkgroep ndhw Consequenties wijziging Drank- en Horecawet; inhoud en proces De wijziging van de Drank- en Horecawet staat

Nadere informatie

Preventie- en Handhavingsplan Drank- en Horecawet Bergen, 10 mei

Preventie- en Handhavingsplan Drank- en Horecawet Bergen, 10 mei Preventie- en Handhavingsplan Drank- en Horecawet 2014-2018 Bergen, 10 mei 2014 99-3 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Doel van het plan... 3 1.3 Opbouw van het plan... 3 2. Huidige

Nadere informatie

Verslag bijeenkomst alcoholgebruik jongeren thema aandacht voor alcoholmatiging in het Hardenbergse onderwijs 19 januari 2010

Verslag bijeenkomst alcoholgebruik jongeren thema aandacht voor alcoholmatiging in het Hardenbergse onderwijs 19 januari 2010 Verslag bijeenkomst alcoholgebruik jongeren thema aandacht voor alcoholmatiging in het Hardenbergse onderwijs 19 januari 2010 Aanwezig: Nicole Buné, Mark Gortemaker, Dirk Hoek, Rolanda Dijkman, Ineke Odink,

Nadere informatie

Reglement alcoholgebruik sportkantine WFHC Hoorn

Reglement alcoholgebruik sportkantine WFHC Hoorn Reglement alcoholgebruik sportkantine WFHC Hoorn Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen a) Alcoholhoudende dranken: Zwak alcoholhoudende drank: bier, wijn en gedistilleerd met minder

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Drank- en Horecawet

Informatiebijeenkomst Drank- en Horecawet Informatiebijeenkomst Drank- en Horecawet Programma 19:00 Welkomstwoord 19:05 De nieuwe Drank- en Horecawet 19:35 Presentatie over alcoholmatiging 20:00 Wijzigingen Alcoholverstrekking in de APV 21:00

Nadere informatie