BELEIDSBRIEF. Toerisme. Beleidsprioriteiten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BELEIDSBRIEF. Toerisme. Beleidsprioriteiten"

Transcriptie

1 Stuk 550 ( ) Nr. 1 Zitting oktober 2005 BELEIDSBRIEF Toerisme Beleidsprioriteiten ingediend door de heer Geert Bourgeois, Vlaams minister van Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media en Toerisme 1142 REG

2 Stuk 550 ( ) Nr. 1 2

3 3 Stuk 550 ( ) Nr. 1! "

4 Stuk 550 ( ) Nr. 1 4 INHOUD Blz. Vooraf Beleidsvisie Motie van het Vlaams Parlement Beleidsverklaring Vlaamse Regering (september 2005) Beleidsaccenten Toerisme Spoor I. Een beleid met dieptewerking in functie van een maximaal toeristisch rendement Een toeristisch actieplan voor onze Vlaamse Kunststeden Nieuwe marketingplannen voor binnen- en buitenland Actief verkennen van nieuwe en verre markten Evenementenbeleid structureren Erfgoed inbedden in het toeristische totaalaanbod Méér Ruimte voor Toerisme en Recreatie Spoor II. Samenwerking met en voor alle toeristische actoren Het nieuwe beleidsdomein BBIST Efficiënte overlegstructuren binnen het toerismeveld Sluiten van samenwerkingsakkoorden met de provincies Toeristische kenniscreatie en -verspreiding Concrete initiatieven van samenwerking Verhoogde aandacht voor Brussel Nieuwe impulsen inzake het eigen toeristische tewerkstellingsbeleid Erkenning van toeristische samenwerkingsverbanden Investeringsbeleid voor productontwikkeling en -innovatie Spoor III. Vlaanderen als kwaliteitsbestemming op de kaart zetten Vernieuwing van het toeristische onthaal Uitvoering toeristisch fietsactieplan Koepeldecreet logies Productdatabank wordt toerismedatabank Evenementenbeleid structureren Opleidingsaanbod gidsen en reisleiders Toeristische vorming Vernieuwing beheersovereenkomst met KMDA vzw Operationalisering derde Kustactieplan Toerisme voor allen -decreet verder uitvoeren Actieplan jeugdverblijfsinfrastructuur Volgehouden aandacht voor toegankelijkheid van het toeristische aanbod... 52

5 5 Stuk 550 ( ) Nr Limburgs toerisme uitbouwen als economische troef Actieplan Groene Gordel Vlaamse Rand Visieontwikkeling over duurzaam toerisme in de praktijk brengen Spoor IV. Regelgeving met ruimte voor efficiënt toeristisch ondernemen Koepeldecreet logies Een nieuw statuut voor de reisbureaus E-gov: bedrijfswebsite en dossierbeheer Nieuw besluit kampeerpremies Een toeristisch handhavingsbeleid Plattelandstoerisme ruimtelijk ontknellen Rondetafel Tewerkstelling in de toeristische sector Ten slotte... 66

6 Stuk 550 ( ) Nr. 1 6 #$!" # $ % $ & $ ' ( ' $" )* $ $( + ) )) $ &)) )) $ $ ' " $ $' $( " " $ '(, ++ ' ' ))$ - $. ) $" $ / $ 0/$$ )) $ ). % " $ '0 %& ' $ )") $ 1) $ 2+ " $" $ ))$" & 3 ) ( ( " ( )" ) ) 89'$ ( + (& ) $ &$ $$ " :) ' $ -. '' ;$) / ( )) ( ) & $4) 9 $ &;'()" *3 ( $ (

7 7 Stuk 550 ( ) Nr. 1 & ' ()*+ /))' ( $ ) ) (&' ) '' ( ), 4$"9) ) /) $ $ "' $ ( $ $' "$ ' ) ') $$ 4 $ $ $ ( ) $ < 09 $( ($ $ ) $, $ $ =" # $' = -. > 3$ ;$),& $ 3 )$ ') &((? ) " $ -. * ) () /) )$ ' " ) $ $ $ ' () $ ) ( '3 )$ ) '-).( /& 0..*1...*&)($" ($ " ') ( (,) $ 3 $ ) '; ) 4$ $( 9( $' & ) " $ )) &) '. "(" / $ ()4 9 $'("

8 Stuk 550 ( ) Nr. 1 8 & /) () 2 2< ( )( $ ) )$0 ) ' )>AA4( (".$-). )09. 4 ;)( 9 )? ) ) ) " " 'B ( ), $ ( ) ) A ) ) ) $ 4 $ ( 9, 'C$ D ' 3C ('" '3 + D & ) ( " """($ ' 5" 6 $ E$ 5

9 9 Stuk 550 ( ) Nr. 1 %& / )$( $!" #0 $ $3 5 ' 6 ) () 1.& ' ( ( )2 2 (7 22. () & 8 & $ ' ) %&%& 2( 6 () /( ) : & $ ()")) )$ '')I )'(( " / ) $ $ ) " ' & )$ $ ) ( ) ) ' $ ) '( $ )) 3" ))( ( ( (( )(" ( $( $(; I+ ) " %&& 9 () ( & )) $$4 ) L9 ) 4 $ " ) L9 ( -)"- 4 + $ 9-.")4 $9/ ) : ( ) )) ( "

10 Stuk 550 ( ) Nr ( ) $ )*G( $" ) ++M) $ $ ) ) "$ $" %&,&. /( ( ' ($ & ) $ ( ( (. $( 4 )) )(L9 $) I )" " $& ' ( $ ) ( ) (' )" %&/& 2 (7 () ),( $ $) ) ) $ ( ) $" ' $'LB )B $$ ' (" )$ '/ " '')I " / ( ($ )N &$( $( )(4" 9

11 11 Stuk 550 ( ) Nr. 1 & ) :?$ $J '% E6'$ 5 ) 4)# 4!" 59B? 593 C, 3 EO$ )$$ )$ ( $ ) ) ($) +") M O( )$ )) ) $ ( $ B()B$(( ( FO '')I ) ( ( $ ) ( $ ( ( ) $" M!O $ )' ) $ ) $ ( ( ) ) ( 5O$ ) ' $ ) M 6 O )N ) $ $" $ ( $ ( ' ($" =O $ A) $) $($)$ " A B($ B ) " M H O ' ) ) $( '

12 Stuk 550 ( ) Nr $ )) $ " ('')I ) M #O $( " $ ( $ M E O ' ( ) $ $ ' $ '$ ) )( $ ( EEO$ )$$ "$ ) ) " $)' 1

13 13 Stuk 550 ( ) Nr. " 6$ 5% )) )) ) & ( )''$ )$ $ ' " $$ $ " )$( (3 ; 0 () ( () ( & - * ) ) + & - * ( * 2 & < 1

14 Stuk 550 ( ) Nr /& (( +" >$ ) )' )) ) )" $(M ( ) ))') $E6 ) )& ) $ $ ' ) )3 E ) $ G )-.$ $$ F > '')I ) $! )) B 5 " 6 >( ) = K( )' )( H >(P ($ )$ # '; )$ E )$ EE ) C" D E K $ EF >( A) +) )$ E5 K ) E6 > $ ) $ & ) )( " )+)) ) / )) ( ( >( )( $( ( 1

15 15 Stuk 550 ( ) Nr. 1 /&%& 2( 6 () & /&%&%& () (. )L 3 " ) >A + $ $ $" $$A $ &' )$ ( '; )(. ) ) $ $( " ($ 4 )9 )(A ) )($&)" )'$') ) $ ( ( ++ $ $++ )++ ( ) ( 4$ L9 '$" ($ : ( $-$. '( ( ) A $ ) + ", )A & '( (.& $ $() ) )4) $L9 -$.)( $ )) ( )) A( " 3 1

16 Stuk 550 ( ) Nr E )(? )) $ " )" )$? " $ ( $ "' $$ (, ) )( )$) & $$$ ) C D( $$ $ ' $ ) $" ),)'( ') )? $ " '))$ ) F ( &() " ; )$ ) ))$ )" & ((( " +( > $ - ). " )(( $ ) $ " G( ( '? $" $ )"? ( ' ( ( + $,)) 6' J) ' ' = 1

17 17 Stuk 550 ( ) Nr. 1 /&%&& & ( $" $ ) &$ : $)$ )', -$.$E##H ( C D) (' )( $ ('')I'') & 3 /))) $ 0 / ) " 0, ( $ 0 A( $E##H 0 (( $ ()) " ( ( 0 ' )' )N ),$ 6', -$.( )) $$3, ) )$ 0 /(( ( 0 /( ' ((( 0 / $ 0, $( )) ) ) 0 G -$. '')I'')$" ) <($ ) ( )$, " $ 6' -$. ( )$)) ) ')N P" ) )) ))?$!( $" 1

18 Stuk 550 ( ) Nr ) $)) ) ( C) D ( $ " A " &, ) " $ " )) ( 4 ( 69 /&%&,& #( 2 5 2' )) $ 4$9( )' $ $'() " $ $ +$ )$$( ( 4 9 )'( 2' $ $ " )$,$ ( $( ) )" ( ( $ " &$ $ ) 3 " ) $ " $')C D4 )JL9 )N $ M " ( $ $ -$. 4$ $ ) ) $ <' )Q "29M " ( $$4$9$ M " (($-)." $ $' $M 1

19 19 Stuk 550 ( ) Nr. 1 " ")) ( " ))( & ( ( $)( -$. (2' 6 > 2'3 " &( (Q") : " (, )$, " $ " $( ' )" $ $$M " ) ) ))'$) ( M " &( -$. 4$9& 2'$ ) $ " )) ( $ $ 4 " $ 9M " E $ ) ) ( + )) ),'( ( ( J+ ( )$' ( $ $) ) )( " ' ( ' ( (J " >J $ 6 ( "G( $J 1

20 Stuk 550 ( ) Nr /&%&/& 2(2,-.$$ )" '')I $ ) '" < $ -. $ - (. $ $$" (($ $ "4 E##H9&)" E###9A A " 4 9 J,'4 9, ) " )($ $$ ")''" ( ) 4 $' " L9 % ) )& ( " ( 4 ') $ L9 ) $ J $3,( P $ " ) ) 4 $( $( L9 '$ $&( $ $ )' )$ ), ' 'I )) ( $ )$ ') + 4 ')9 ) ( )' &$ $J >$B )B ( $ '(" $4 $ $$ 1

21 21 Stuk 550 ( ) Nr. 1 )J" ( ( ( '$ $ )C$ D " $ CJ) >D' 6 ' C D $ & $ ( ' & )) )$1' $ ) ) $ $ )($ ' ' $)$ ( ( '( $ $" $4) )L9 ') $ > $ $ ( B ) $ ) + $ B )( $ $ + $ )""(3C' D,$ '(( $ -"').) 4) 9 ) H & () ) ))) " C' D )" ) " ; "$( $ )) P $ " ( $) 4) " )$($9 'D ' ( ) $ ( ("(" ( ' ' ( ) ) ). 1

22 Stuk 550 ( ) Nr /&%& & () &,) " ) '.4 $ )9$ " ) ( ' $" >$$))) $ $ ) ' $ / ") > )) ' $ $ (?? $ '? " : '$ > ' " ) ) ( > ' ( ( ' ( ' ) ) ((';$" '4$ 'L9 > ( '$ ) 3( ()) ( ( $ )(0 J ) $' ') B$ " ) '')" '$ ', '' $$," '$$))'') ) " )$ $$( '3$ $ 4$ $" 9? ( ;$ $$'$" ) ) 2

23 23 Stuk 550 ( ) Nr. 1 /&%&"& 99 2 ( & (3$ 2" G ) 4E##=9' ) 2) "?') C D ($ ( )$ ) " 4)'$ $ $(L9 ' ) ")' &22" )3$ ''C2 2). &22" )'3 $ $( ($ ) " M )$ ) $ $" ' ) M ) '$ M ' $$ ) B 5( " /G(" $ ( 2G ) $" ) $ $(,$ ) -. $ ) (( ",22" )( 6' ( ' ($ " ) (($$ ( ' $ & 22" ( ( $ )) 4G G 2) G29 ($$ ( +$" 2G( ) '(, ('( )2" > $) " 2G () $" 2

24 Stuk 550 ( ) Nr /&& () (& /&&%& ' 2 6 $ ( -.49' " ( ) 'E 6 EF$ ) < )$ ()" $ ) $ $( $" ++' $ ) ),$ ( $ )$$$ $ ( 4G9J' ) ( 4 $9 '" ), ) $ $ $ $ ') ) $ G( ) )&)'))" ' ) ( $$ ) 3 ( $ " $ $ (( ) $'' )$ 4F.9 ) &$ ) $$ &' ' ( $( ' 6 ') $ (, ( ' " )$ " 2J+4 9'' $ 2

25 25 Stuk 550 ( ) Nr. 1 )$ ( ) )4 9& $ " ( ) )$" $$ )( $( )" $G>( C" D $ ( ) ( $$ $$ ++$$ ), ( ) $ " $ $ $" $( ( $ " ( ) $ ) $($G ( )" ( $$4" ) > 9 ( 4 ) G( 9 /&&& (7 2(2 )? )" )( $ $ )) (" $) ) >9 * (),) E#!'($ ) ') ) &( " 4' #!9 ( 4$>" 92 2, )) $( 2" J+$ ( " )) $( )( & 2 J+ ' $ ) 3EO" ' 2

26 Stuk 550 ( ) Nr ')$ ( )MO"$ ( " ) $ : )+MFO"( (" )M!O" '$) ( ) $" $ ( )?' )' ( " $ ' ' )) ( 5( 2J+" > $ 5$2J+'')P",2J+E! $4 " ( ) )' " 9 ) ) 4 ( (C)D"CD") 9,') )( J+ '3 / ' ) M & ) " " M % ' $ / $M /; > ) $ M ( / ) M % J ; ) ) > (M ) & ( ) ",2J" Q ) (M /, 2 (M ) ) ) (M Q )" ) ( >M A&G)N J R 4JR9 (M & ) ) ' > )&;) 2$ 429( () G ( 2 G)" )) 2 4G29 ) $ $ ( )) G2") ) 4 ) G2"29 " ) > $ G) ) G2 $ ($$ 4= 59 2

27 27 Stuk 550 ( ) Nr. ) G) 4FE 59 & () G) ) $ () &( )')G2) ($(( I < ( $ -$$$ (. ( $ ( ) ( & ) ) $ G2 ( $ $ ' ) )) ()() >9 E#!$))J+4" $ ) ) $ $ 9( ')'( $ 46!9'' ))J+ >($))) " ) ("($ ( ( ) $ )C" )+D > )+ $ 4$"9),' " ))$ $ 2(22? ' " ( ) ) ()) $ ) $ ) A& ) $ ) " $ ' ( $ " $'')( )) ( )>" $? ) )( ) ) 2

28 Stuk 550 ( ) Nr &Q ) 4Q(9$ ' +" )) ) )) /&&,& 2 ( $!" #$ ( " ( ' )' ) )' ( ' ) (( ' $ ). ) 5 ' ( ' ) )4 % " $ $ >" / ( " () ) $ )( & ( ' 3 )( 4 $ )" ) ) ) ( )" ) ' ) ( )" ) ) L9M ))4 $$ - )$.9M 4' $ ( $" $ L9M 4$; I$ " ) L9 & E 6FE)$ 6 " :E ( 'E$ 6( " $ ( = H ( ' ) ( " 2

29 29 Stuk 550 ( ) Nr. 1 /&&/& () (! 22 G 2) ') $ $( );$ ' " ( $ )$ 4 $ ) )9$ 4' ; " ( $)" $ ) 9 ) ))$ M ) ( $ B 3 ":B" $)$, $ $&$ ": ( )4() $ " $ M$ $ ( 6I ( $ )/)$. (-.$ $( ) G 2) ',$ ))$ $ & ( $ & $) ) ))$) &?& J$ &$ ($ " )' ( ) G) )( ) ".& " )( )$ ) $$" )$ $' & )$( J )"') 2

30 Stuk 550 ( ) Nr & 5 & ( 6 ()& )) ( G 2) =. 021 $* =* 5 ( 4A), )9 $ $ ) " $, ((('('& 5) ( $ )" ) $ $? & " ( $ 5 (),$$ ) A Q & & 6$)$ 3 +, " ( ' & $ & ' " $( ) $($ ) $ ( $ $ ' $?G")' & ( SA) S " ),$'' 4 $ E 7 $ 9 2)?G )' ( ( $ " ) ( 4 $" ) )9?G( $" ) & $' )" (?G"$ 2

31 31 Stuk 550 ( ) Nr. 1 /&& & >( $ ' 4!" 59 J") 4JT1 )1 J1) :$1$ 9, ()" ) )J" " ' ")' " >J" $ $ $ ) )) & ( Q J) 4EF)$ 59 ( $" )))? ) Q J) ). $ 2! > 2?2 '$ 5 Q Q &(' )( $" )) $ Q Q $ ( $ " ) ) ( ( $) " $ ( ) ) ) $))&)) ( $ J ) ))$ ( $ 5( ( : (< ')I$ $) FQ >())Q Q ( 6( &$ ( 6 J" 2

32 Stuk 550 ( ) Nr /&&"& ) () 2 &$' )" ) ) '$( $ )$, ) $ $" $ ) ) &)' 3 ' $" ' ) () $ $" ) )), ( ) " < ) ) ), ( -. $$ 3 ') M $ ) M () ( " $ / $ 4))9)$ > ( B UJ 4J9( I >( $ ' ("'$:)'Q ( '( 3

33 33 Stuk 550 ( ) Nr. 1 /&&A& () +,!!$ '' $ ) ( )),( E#!$) G$ #!( '( ( ( ) (( $$ 1 ) $ & $ $ " $? ) $' ( " 4$ 9$" ) ' (( ) I ($ ( " ( &') )'')$ -$.( $$ $ " & )) " :)' '), ) " ) ) $ "''> $( () $ " ( $" ( & $ ( ) ) (. )) " ( GJ>"( ( ) "?$, )N ( ) $ '') ' ) )$ ( G)) (( ' ) )' ) $ ( )) ( 3

34 Stuk 550 ( ) Nr /&&B& (),) 6 E$ '' ( $ )( " $1 )1' ) &$ ) ) ) $ $ ) ( &( ) )( $ ) )1' ) ( ) ( $ ) $)'4(') $ 9( $ )) $ $ ) $ ) ) )' ))( ( ) )' % )4%9 G4G9 $ ' " ))( 3 )' ) ) (C ) D " $ $ $ )' )) & ' ))( ( ( ) $ '' )( $ J ( " )( $" ) ' )1'1' " ) )" ( $ ) ( $ ( ' ) 3 E ) G( $3 ) ( " $$++1' ) ++' +" )( $ ' ) ) 3

35 35 Stuk 550 ( ) Nr. 1 )G( $3 )) 6 E$ '' " ( F 2 ) G( $3 ) ( " $$(' ' ) 1'++' )' ) " ++ ' +" $ $ $" HO(=E#E ) :$ ++ " 7 :$ $! % ) )G( $3 )( " $( ( $ ) " $$ )$++ )++ ' 1' ) 1'++ ' +" < ))( ( ' ) ') 1'() G( /&&C& 2( +,! ) )" ) ) G )') ( ) ".>$$) " 1("; ))) $" )) )$ $ " )( )) $ )) ( '')I$ ) $ & 5 ' $ ) ) 6E6 ).,( )$)) ) )) ), 3

36 Stuk 550 ( ) Nr ) $ )1' ) '$') " :')I6 7 " $$ $ " :'$$$ & '$ '$ &) ' H57 $ E57 )" ) ) ) ) $4 )" ) ' $ 9 ) >'! " )" ) ) $ 5 )) )' ) % " ( ) ) $ )" ) '' ) )& ( )" ) )$ " )G )$ " $ ) )'3'(( " " ) () $ ' > 5 'E H$ 4!($#F $9 5 $65 < ('$)('(' " 1', ) " ) ' ( ) '! ) $ ) )," )" ) )( 6 (( " & I $ 3

37 37 Stuk 550 ( ) Nr. 1 /&,&.& /&,&%& 2 ) () ), ) $ ) ) ) ( 4$9 $ $3 )' ($ )) L $ " ' ) $, )) $)( ( & $ ) ' 4)')).# 9 ' $ )UK ''( L A 3 )"$ ( (" "( (49 & $ ( C ) D ) '' 3 E4 9'I $ )')): $') )( 4( ' ) L9M ( )')('I M F( ) ( ) ' 4UK ) " " 9 ') 'I (, )- )>.(( ) (&$"$$ );) 3 $ ' & $$ 3$ ($ ', ) $ ( )) " ( $ $ ) $ $ $) $ $P ( & ( ' )) 4 )9 $ 3

38 Stuk 550 ( ) Nr ) $3 " : ' ) ) 4 $ ) ' $ ( ) ' ' ' " )' L9M " )( 3(&( ' ' "A 3 ( ' ) " ))3 $( ' ( 4 '')" $9 " ' 3 ' ' ; 4)'% )" J $ 9 $ );) D4 21 ()1 E2 * 2! ) )N! ' 4 ) 9 ) ( $ )) 3++') ) ' ")+ ") )" ) ) 4) 9 $ ( ' & $( ( ' )) 4 " )9 $, )UK$)'& $$ ( ) UK $'E 5& UK)4E 59U K 4! 59U K ( $()) $? $$? )! ' ), *V F U K '" & ) )$ $ 4( 9$ ( & ) " ( )UK > $ $( ' ) ( ( ) > ( ) 4,>9 3

39 39 Stuk 550 ( ) Nr. 1 $ 5( $ )UK K)' $UK '&$" 4'E " 5UK '!F6H!$ 9> $ )' 4$ 9 >UK ( )"$? 4$ '$" (( J"'(-). - "(.L9 < ( ) UK) ' ) ' )' ( $ ' ) )$ UK ) ), $" ' ' ( / )0/ ") 0 ($ ) ( 0( 1 ) ( 4 ') 1) 90$3 $ ')I 03( ')I$ J 0.)! () 2 (222 Q( )UK($ )" ('& ( P " J? - ".46$ 5> 9 UK'$ ; I,) ) ( & $ J $ ( ( ) $$(,$ ( ) & $$3 () ($" )0, 3 $( ) ') ) )++ $ ) 3

40 Stuk 550 ( ) Nr > $ $ ) J ' + ( $ 4 9$4')) 9,)) ($" 4J $ $4 )$9$ $)) ')" 9)N $ " ( $" ) " ' JN )" 4J>29" ) )$ " )$)(& ( " % )$4- $9 J" $ J? J>2 " ( ') : $) " )( ( $ $ " $ ( ) ) $ J ( )) ( " $ )( )' ' ( " 2! F ( )' " ) > '' 4 6E"6F $ 9 $ & ' $ >%4>'') /" :9 ' ' " $ ) ' /I &)( ( ' ( " ' 6 ( $ ' ( $ & )) ' $ ) )') -$.J) $ ' ( " " ))9 > ) ( ' /$ ()' ) 3

41 41 Stuk 550 ( ) Nr. 1 4' 9( $BW " ",) $ ) ( $ $ ) $(,' ( )'" ' $ $' $ + ' /&,&& 4 () (, )" ) '') ))Q ) ")'$ )$ $ " $ ) ) ' $) ) ) '$ & )" ) ' ' ( '; ) )I )(3 '( ' ( " L/ ) $ )' )')L ' ) ) ",3 ) )( " ' ),)) )( $'I' 4)$('9 " ( ) ) ' ) ( " ' )>$ $' ( ;>$ " ; $(( ) > ( )Q) ) )? ' 3

42 Stuk 550 ( ) Nr /&,&,& =(!B # )' ) ) &$ ' ( " )"$)' ( $ ) '$ ) " " ) )')$?) )4 ( 9 " ) ' '')I) )$4 9 $ ( ( " ) 4,2J" (% J"AJ" ' "JA(AJ $ 9" ( ) & $ " ) 4) E#H! ) E##F) $'E###9 ) - " 4EH F9(" ) >' $((,$ $-$. " )"( ) " )9 ( 3 E, )$ ( &$ ) $$( $ " ;I $) (,() () 4) ) $9" &)') ) $) ()' 4)) 9 F &$': $J ) ( $ ") )$$ 4

43 43 Stuk 550 ( ) Nr. 1?' ) ' (! >() ) ) )( $ $)') ) $)?) ) )" ' $> $ (" $) ( " ( $ )4$)9 5 '')I ) $ " ($) ) )) $ & 4$9) )$ '( " ) )$ $ ' " ) ( $) 6" % > $) ( ( $ $)') $ $ & $ $( " $ ($A $ )' ) ( $ " $(&) $$( ( $ ) $ ' $" ( ( )'($) " (, ) (($" () " ( )!( $$$' $' " ) ) $FE)$ 5( E E' $'$$ (( $ 4

44 Stuk 550 ( ) Nr /&,&/& :2( > )$ " $($ & )$ F $ ( <( " )$) $; ' ( $ 5$ $" & )$) ( ( )'$;&$ = ( ( "$ > 4 $9 ) " ( ) $4( J? 9" $4 ( 9, ) ) ( J? &JN )" 4J>29 ') & ( '')I $ $ ; )) ) (" ' $ 6( & )$ $(( ( J? ( = $ ) ' $ /&,& & 4

45 45 Stuk 550 ( ) Nr. 1 /&,&"&,$ " & ( 5 ( ' ) ) & > ((4&>9( ( &$ )( ($ )( & " 4" ''"$ 9' ) ) )) " ' ) " $$G ) " ( ( " $$ $ )) & ( $ 6 $")) ( ) (; & ' > ( 4>29 ( $$ ( $ )? ) ( ( > " ( '>G; ") 4<>9 )") ) ' $(, ' & > (( ) ) (.?$ ) ( 6 $& > ((4&>9( ' ) & ' ) " ) ( &( $ 6) ( ' " ' ) )L )( " >$ ) )( " $' 4

46 Stuk 550 ( ) Nr /&,&A& () & )) $( ( ) $$$)& ( " ( $') $$ )) $ ' $ ) )) " ( & ( ) ) $ (& )$ ( 5 > ( $( ( 3 )') ) $ " )$ 6 )$ " ) ') /&,&B& 2 ) =0#. $$ A) " ( $", ( $ A" )'$ ) 5 F $ ( 66 " 4( 6 9, ( $ $?) ( ()') ( ) ( $' $ <3 $" ()4 ) $ $)9( ($ $ ) 4

47 47 Stuk 550 ( ) Nr. 1 &$ " )$ 6 ( ) $ ' ) $ " ( ' 4 =F) E)$ E $$$ M (" ) F E#H5$ ''$I & $ E= " ) " ).$? /" )J $'$$ $ '( > )$ ) ( " ($ $():4 /&,&C& =2( A) 4 = 59 ( > (A) )" " ( )) +(A)') )) ( 3 2 *,(A)$) 5 $ $(' )$3 ) ) $A)( : " P 4

48 Stuk 550 ( ) Nr & ($)$ $( $" ) ') ;" )$ F G( ( ' ( /" )$ ' / " A$ + ) ) (A)! ( )N ; )( 5,A)( $ ( B'" $' '))) ( $ ) $" $ ) ((,(A)( G ) 2) A / ( )) " )) $)$ A" )( ) 3 E G ) $ 3 ; " $('$)$$LM & )$A)*4 9 3 ( )' ) " $( ) LM F A( $( 3( " ) $$ $ ( LM! G ( 3$ ( $" ( ' LM 5 A'')I3 ( ) LM 6 G($ ) 3 )" ) L 5 )')) )3 4

49 49 Stuk 550 ( ) Nr. 1 $$ ( )AM ) )) M ) $ >E! 5) ' A " ) 5 A)( ( " ( 4 )" )$ L9 " ) A" ) E5$ ) $ '$! " " ) G 4$ 9 ' ;# )' $ 49 4( " ) $ ';) ) L9 & ; ' $ " )( ; *" $ ) )? ; $ $ '( )B 5 ' 2 G ) =2 6 " )'' " $ " $>J" "A 9 ( $ $ G (,1 A " ( ) A)M $ ( 4$ $ ) )L9> ( ++"" ' " ) 4

50 Stuk 550 ( ) Nr /&,&%& 5 8! ( 2 $ 6 " ) -.( P) ( 4$ $$ ;I9( " ( ))' 6 3 " ( 5$ " $$ )N &$ '! ( "&() ( (. " *$ ;I( R 6 )))4" $9$$ ", ( 6 " ) C D) $)( " -$. $ $ ' ( )( ) (," $( 5'G )6= '& $$" )! FF ) )) $&( G )( " I $ $ $ 4

51 51 Stuk 550 ( ) Nr. 1 /&,&%%& #( *2*2(22 $ $ ( $ 5 : "$$ $'' ) & ) R ( $! 5 R )) " $ ( R ( ' " (, ( %' R ( ' GR( ( $'' ) ( (" $ 3 ) ) $ $I )) $ $ ;I > $ $ & ( ) ) $(( >' $ ) )$ )( )( & "("$ " ($$ $ $ 5 & ( ($ $ $'' )" & $ ') ($( ) " ( )) ( " )) EH $&( )$ ($(( ) >G 3 " $',' ($ ", > ($( " $'4( ) ) $( 9 4

52 Stuk 550 ( ) Nr /&,&%& )2 () *) ) () Q; (( )$ 3)' " ) )' & ( $ ) ( $$(?)'; ' ) ) ' )'' )$, $ ( ( ( $ )" ) ), ( " ( ) I ''$$ >-' )'' ). 5 )<( '2 P ( 2 )$' ) ' -.)'$'&($ '24((( $ E $ 9( 5 $ ( >$)') ' )" $( ')I )-."$($4((($9 E= " $$ " ) $G(( )$ 4 6 E ) ) $ )/" 9 > 6 ))( $ )) &$ ( ) -."$, $$ ' ) " )$,'2$-.B " $( ) $ ( $ ' "($ " 5

53 53 Stuk 550 ( ) Nr. 1 < ' 6 J' )D( $ " ) ' " $ ( ' /&,&%,& E2 22 (() & )$ '!67 )-. ) " ) ) $ ) E##H F-.$ 4) B) 9H57 $E," )' $57 F6 5H E 5 )" 4:)' ( $9>$ /" ( ) ) & $ '( )' 3 ( )) E##H" EF7 $ F!7? ( " )( $ E5 $ 57 $ $ (( $ $ $ E7 ( 57 )'F#7 ) $( (P ( )$ ((,-$.( H 5 $ ))) $( "") ' C ) D & ) + '$ +')I " ( $ (( $ (, ) $ $( G ) E" 69$ ) E'" $ $ ) ">"G,",) 5

54 Stuk 550 ( ) Nr $)$ $G>"4$ G ) >() ) ) 2 $ 2) " )9(( ( ) ( ( ) & ) ) $ * +*( ) E2 E )( $$ '" (" $')) & " $-%.GC%.% $ ( ' (( ) ) "- '$." $ " +" '$ ( " ')($( $) '" ) 4F 9 =" ', ( 6 : )$) I $ > C '" D$(( ($$ " ( ' ') ( $ " G>4# 9 " ) )"') ( )( )) $ 4'9 & ( $ '$ :, )'( ) )( $ ' &') ( ) " )' 4 9 )') + $ E5 4 6" H9 F,$ (( " ), ) $ / (( 4 ( ")9 )( $ ) 5

55 55 Stuk 550 ( ) Nr. 1! & )) )" $ )? $ ) " 4 / )9(,() $ ) 4 9G" 4' 9 $ $ ($( ) E ( = G>" 5,$ $ ' ( & '" ( $ $? $ $ ), $ " ' $ ( $(( " ))" 'B )., )( / ) $ $ & )"))($ " )"),$ ( /&,&%/& #( F F! >EH 5 " ' & " $ " ) 2& ) " $( ) " ' ) $" >EF 5( $%$ ))" $$ ( $G)'3( )$ $ ) ) 4!!" $ '" 5

56 Stuk 550 ( ) Nr $ ')9 ( : " ) ))( " $+ )$ '')" ( ( " $ " ( G ) 4 9 ( ). )3 E &$( $ ) 4 )9 " $$$ 3A$49?% " & ) $ ) ) & G )% $(F '" 4 $ '),9 & $ '$ ) %" $ $ ( ( " F, ' ( )' $"!,') 4($ 94 ( )) <9 5, ( 1') ) $) ) '4 $3" $ $ " R 2$ ), L9 6 & ) " 2$ 4$ $ " 6" L9 $ $ $ $, $ ( "' ) $ 4U 9(&2 J )L9 ' )$" 2 ( (;$ " ) ( $4$ $ $ )" ) )9 $ 5

57 57 Stuk 550 ( ) Nr. 1,$ (( ) A$K;$ )" L ) ) J* $ $ '+( $" U J " )$ $ )' $" >; 49 ) " ) $ $$(?%& $ &)) $ " ' %' $ ) %($+ $ )$, ) $(% )(')I $ )' B )"')$(( $ ) ) ). > B( $') $ )( $ $ $ " ; )( $ /&,&% & 22. * > )) $ (" $' $ & ' () ) ( $ A )') $ ( " &+)) $ ( ) + )$",) $-." 5

58 Stuk 550 ( ) Nr $ $" ( ( $') " ) $', $ ( ( )( " )) ) )'" ), $ ) ) ) ) ) )(('' > M ( H57 9'$ $ 5 ), ) ( ))& ) $ 5)$" ( $ & ) ( I ( ) X > 3 -)"$. " ) ) $ ))$) ') " ) $( $ ) ))$ '( ( " $ ( $G! $ $ )-& G. ) ( " ) )? $ ( 6'(;$ )P$ ') $ ) ( 5

59 59 Stuk 550 ( ) Nr. 1 /&/& 2 (7 () + & /&/&%& =( ( () " ) ) ) )( " 'A)/ 5 ))" ) )) ( $$" ()?'" $)' ( ($, A)/4$ 59 ) ( 3 E 4 93 " ) ' ' " :M " ) ' $" $ " M "' ( P $3 " (4 :9M " 4) ) E " " (9 FQ $3 "'')I )?GM " ')M & ; $ G2" )) D4FE 594$9 5

60 Stuk 550 ( ) Nr /&/&& !" # $ ($ &(! ( E E#65( ) ( $ $) $ $ $ ) ( $( )"() $ )" $ 5 $ ( $ ( ) &( : ) & ( )") ) 4 ) 9) $$ $,(( -.( " & " $.4 $ " ("9? ) ( )" &$ )) &$ ( 6 ( $I ( +) $$ $ ' " ), $ $ " ) $ ( P > $ $ ( ( $ $ 6I 5

61 61 Stuk 550 ( ) Nr. 1 /&/&,& + * ), $ $ ( " ( ' "$I ) ", $ ;$$" ) ) ;$ ) ( ( & ) 6' 5 ($ '" ($( ) ) ' ): )(" ')I" ( ) $" &($$ $ 6 $ ($$ ')" ) $ $ "" ) $ 6 ( ( ;$ '" ' =" H" ) '" ( /&/&/& 3 2 2,- ).4) F E##F ) ) $9'' " $' " $ )' " )()')E5 E##5( ) > $' $))" ' $4(9 " H E##5 - $., $ $F 7 ( " $( ) ) 4 5

62 Stuk 550 ( ) Nr & $! :Y!#5=H= $ E##5"!( 6 " $ > " $ ) E $( ) $)' )) )G)'/ -% $A".($ ) 3 J' "JAAJQ J$& " ( $ ( ))J+ >) ) $ " ( $ )I (,($ 6( /&/& & () )) & '! $( ) ( ' $ $ $ " )++ $ '')I(, ) ) $ ) $3 E )1) ' : M $ 4" 9: $ '$ $ '' $$ /) )" $ $ $ ) C)D3 " 5 ##%. 5H ( % ' 6

63 63 Stuk 550 ( ) Nr. 1 ( ( MF! )=" (? ' $ ) ($ & )-) ).$ ))' ( )) > (( )$" ($ : $ 4) E#H!9 ) " ) $4) F E##F9 ;( $ $$ " '$ / $: ( " ( ) ' ) '' $ ) / $' : $)$$" :( & $ ) )( ( ( -). $ ) &" ( ' +( ) ( /&/&"& : 2* 4 9$" )% $" $( 4 9 $( $ >$ $ $ E H ) $ )'' E 5 $'! ( $'4!=F 9) ) ') $ )4)" ' (% 59 % $,$" $ )$(' " 6

64 Stuk 550 ( ) Nr $)4 )9 ) &$ (( ')I 4($ )$ ).$ )"2) % )B2%9 ) ) ", -. B (( $ &( $ $ $()4$$ " )L9 ' $ ) 4 ( )'+L9$ $" &( $ $ $$ ( ( $( ) ) ')$ '" ')$( ($$ '))" ) 4 9$/ " $( ) '(' 42K%9 $ ( $ $ " ) '$ ' ;I( ) )', 2> "$ " ($ " A $ ( P P" $ G)$ $( (% & 5 -. $" % 4%>9$"$ ) 'P $ & $( -. $ %>"( C%( D > ))B ( )$ 'B $ )2> ( $" () 6

65 65 Stuk 550 ( ) Nr. 1 )' ) $ " $ $ $'' ) & $ $ " G ( 3 $') $" $ -.4$ $$(")'$($ '9&" ) ' $ $' )' ) ) R $'' ) ( 6)R2> $ ' $ > (' $ " $ " : $ /&/&A& ; () (+ < ) ( ) $ :3 (( $'$ ) )( )( ) ) )"$ )$ 4 )" 49 G)$ / > ( ' $ ) 2' -" ( )).$ J) (( ( )$( $$" 4 (( ( " ( 9 'I )$ 6

66 Stuk 550 ( ) Nr & &$ ' 5" 6(+ " ) $!$) % $),' ( $'(3 A(( ($$ 6

BELEIDSBRIEF. Toerisme. Beleidsprioriteiten

BELEIDSBRIEF. Toerisme. Beleidsprioriteiten Stuk 550 (2005-2006) - Nr. 1 Zitting 2005-2006 25 oktober 2005 BELEIDSBRIEF Toerisme Beleidsprioriteiten 2005-2006 ingediend door de heer Geert Bourgeois, Vlaams minister van Bestuurszaken, Buitenlands

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20; Besluit van de Vlaamse Regering houdende uitvoering van het decreet van 6 maart 2009 betreffende de organisatie en erkenning van toeristische samenwerkingsverbanden DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere

Nadere informatie

Betrokkenen WERKGROEPBETROKKENEN Provinciale toeristische organisaties Kunststeden Toeristische industrie Lokale congresbureaus (MICE)

Betrokkenen WERKGROEPBETROKKENEN Provinciale toeristische organisaties Kunststeden Toeristische industrie Lokale congresbureaus (MICE) Betrokkenen WERKGROEPBETROKKENEN Provinciale toeristische organisaties 1 VVP 2 Toerisme Provincie Antwerpen 3 Toerisme Limburg 4 Toerisme Oost-Vlaanderen 5 Toerisme Vlaams-Brabant 6 Westtoer Kunststeden

Nadere informatie

BELEIDSBRIEF. Economie, Ondernemen, Wetenschap, Innovatie en Buitenlandse Handel. Beleidsprioriteiten 2008-2009. Onderdeel Wapenhandel ADVIES

BELEIDSBRIEF. Economie, Ondernemen, Wetenschap, Innovatie en Buitenlandse Handel. Beleidsprioriteiten 2008-2009. Onderdeel Wapenhandel ADVIES Stuk 1900 (2008-2009) Nr. 3 Zitting 2008-2009 26 november 2008 BELEIDSBRIEF Economie, Ondernemen, Wetenschap, Innovatie en Buitenlandse Handel Beleidsprioriteiten 2008-2009 Onderdeel Wapenhandel ADVIES

Nadere informatie

BELEIDSBRIEF TOERISME. Beleidsprioriteiten 2006-2007

BELEIDSBRIEF TOERISME. Beleidsprioriteiten 2006-2007 BELEIDSBRIEF TOERISME Beleidsprioriteiten 2006-2007 Ingediend door Geert BOURGEOIS, Vlaams minister van Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media en Toerisme INHOUD Inleiding: Vlaanderen in actie, Toerisme

Nadere informatie

protocol nr. 332.1 068

protocol nr. 332.1 068 Agentschap voor Overheidspersoneel SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST protocol nr. 332.1 068 PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 20 JANUARI 2014 DIE GEVOERD

Nadere informatie

2. Stelt de minister een verschuiving vast van de nationaliteit van de bezoekers? Welke conclusies trekt de ministers uit deze cijfers?

2. Stelt de minister een verschuiving vast van de nationaliteit van de bezoekers? Welke conclusies trekt de ministers uit deze cijfers? VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN GEERT BOURGEOIS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, TOERISME EN VLAAMSE RAND Vraag

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAP DE VLAAMSE REGERING,

VLAAMSE GEMEENSCHAP DE VLAAMSE REGERING, VLAAMSE GEMEENSCHAP ONTWERP VAN DECREET VAN DE ALGEMENE REKENING VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VAN DE UITVOERING VAN DE BEGROTING VAN DE VLAAMSE RECHTSPERSONEN ZONDER RAAD VAN BESTUUR VOOR HET BEGROTINGSJAAR

Nadere informatie

Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij. methode voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling van minderjarigen

Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij. methode voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling van minderjarigen Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij methode voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling van minderjarigen Colofon Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij Uitgave # %& '()*++ )(', - Tekst. ' /0 1#23%' 14

Nadere informatie

SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST. protocol nr. 219.701

SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST. protocol nr. 219.701 SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST protocol nr. 219.701 R PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 23 MEI 2005 DIE GEVOERD WERDEN IN HET SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de voorwaarden waaronder investeringssubsidies kunnen worden toegekend aan toeristische logiezen

Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de voorwaarden waaronder investeringssubsidies kunnen worden toegekend aan toeristische logiezen Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de voorwaarden waaronder investeringssubsidies kunnen worden toegekend aan toeristische logiezen DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 18 juli

Nadere informatie

Adviesverlening vertraagt wetgevingsprocedure! Of toch niet? De advisering door de SERV in de voorbije legislatuur in cijfers

Adviesverlening vertraagt wetgevingsprocedure! Of toch niet? De advisering door de SERV in de voorbije legislatuur in cijfers Brussel, juni 2009 Adviesverlening vertraagt wetgevingsprocedure! Of toch niet? De advisering door de SERV in de voorbije legislatuur in cijfers Het begin van een nieuwe legislatuur is voor veel organisaties

Nadere informatie

KWALITEIT IN GIDSENWERKING

KWALITEIT IN GIDSENWERKING KWALITEIT IN GIDSENWERKING 20 oktober 2016 AGENDA VOORGESCHIEDENIS KWALITEIT IN GIDSENWERKING TOOLKIT GIDSENWERKING WORKSHOPS KWALITEIT IN GIDSENWERKING VOORGESCHIEDENIS CONTROLEREN EN INSPECTEREN - Overheid

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET. houdende tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2006 AMENDEMENTEN

ONTWERP VAN DECREET. houdende tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2006 AMENDEMENTEN Zitting 2006-2007 5 december 2006 houdende tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2006 AMENDEMENTEN Zie: 19 (2006-2007) Nr. 1: Ontwerp van

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET. houdende wijziging van diverse bepalingen inzake financiën en begroting als gevolg van het bestuurlijk beleid

ONTWERP VAN DECREET. houdende wijziging van diverse bepalingen inzake financiën en begroting als gevolg van het bestuurlijk beleid Stuk 825 (2005-2006) Nr. 1 Zitting 2005-2006 28 april 2006 ONTWERP VAN DECREET houdende wijziging van diverse bepalingen inzake financiën en begroting als gevolg van het bestuurlijk beleid 1879 FIN Stuk

Nadere informatie

80126 MONITEUR BELGE 21.12.2009 BELGISCH STAATSBLAD

80126 MONITEUR BELGE 21.12.2009 BELGISCH STAATSBLAD 80126 MONITEUR BELGE 21.12.2009 BELGISCH STAATSBLAD VLAAMSE OVERHEID Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed [C 2009/36133] 26 NOVEMBER 2009. Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel

Nadere informatie

4 lokale PPS-projecten : PPS-projecten van de lokale besturen en van de ervan afhangende rechtspersonen;

4 lokale PPS-projecten : PPS-projecten van de lokale besturen en van de ervan afhangende rechtspersonen; PPS Decreet 18 JULI 2003. - Decreet betreffende Publiek-Private Samenwerking. Publicatie : 19-09-2003 Inwerkingtreding : 29-09-2003 Inhoudstafel HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen. Art. 1-2 HOOFDSTUK II.

Nadere informatie

VR DOC.1027/2

VR DOC.1027/2 VR 2015 0910 DOC.1027/2 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het subsidiëren van operationele groepen inzake het Europees Partnerschap voor Innovatie - netwerk voor de productiviteit en duurzaamheid

Nadere informatie

tot wijziging van verschillende decreten in het kader van de herstructurering van het agentschap Toerisme Vlaanderen

tot wijziging van verschillende decreten in het kader van de herstructurering van het agentschap Toerisme Vlaanderen stuk ingediend op 1093 (2010-2011) Nr. 4 30 juni 2011 (2010-2011) Ontwerp van decreet tot wijziging van verschillende decreten in het kader van de herstructurering van het agentschap Toerisme Vlaanderen

Nadere informatie

VR DOC.1237/2BIS

VR DOC.1237/2BIS VR 2016 1811 DOC.1237/2BIS Voorontwerp van decreet houdende diverse bepalingen in de beleidsvelden cultuur en jeugd DE VLAAMSE REGERING, Op voorstel van de Vlaamse minister van Cultuur, Media, Jeugd en

Nadere informatie

! "#$%%& ' "()' *++,-*++.

! #$%%& ' ()' *++,-*++. $ %&''( ) &*%+, ' ' - %&*,%. ' $ %,'! "#$%%& ' "()' *++,-*++. "(/#&!!"#" &0"!"#$## %!&' $'!"$!(!")&*#+,- %!&&!#.# )&*#/&! #/.0"1!! 2!"#$## 3 /#!,$#$!( '###4& # ## &$##$ #3 /(!"#$## $5!4 # 6!" # 74!84&$#

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur, inzonderheid op artikel 22;

Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur, inzonderheid op artikel 22; Opschrift Besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting van de beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur en hergebruik van overheidsinformatie Datum 19.07.2007 De Vlaamse Regering, Gelet op het

Nadere informatie

BELEIDSBRIEF. Toerisme. Beleidsprioriteiten 2007-2008

BELEIDSBRIEF. Toerisme. Beleidsprioriteiten 2007-2008 Stuk 1397 (2007-2008) Nr. 1 Zitting 2007-2008 29 oktober 2007 BELEIDSBRIEF Toerisme Beleidsprioriteiten 2007-2008 ingediend door de heer Geert Bourgeois, Vlaams minister van Bestuurszaken, Buitenlands

Nadere informatie

Ontwerp van decreet betreffende het georganiseerde vrijwilligerswerk in het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin DE VLAAMSE REGERING,

Ontwerp van decreet betreffende het georganiseerde vrijwilligerswerk in het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin DE VLAAMSE REGERING, Ontwerp van decreet betreffende het georganiseerde vrijwilligerswerk in het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin DE VLAAMSE REGERING, Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid

Nadere informatie

Juli 2007 1 OVERZICHT REGELGEVING GEOGRAFISCH INFORMATIE SYSTEEM VLAANDEREN

Juli 2007 1 OVERZICHT REGELGEVING GEOGRAFISCH INFORMATIE SYSTEEM VLAANDEREN 1 OVERZICHT REGELGEVING GEOGRAFISCH INFORMATIE SYSTEEM VLAANDEREN I. GIS-DECREET Decreet van 17 juli 2000 houdende het Geografisch Informatie Systeem Vlaanderen (B.S., 2 september 2000 1, in werking 12

Nadere informatie

VR 2015 2509 DOC.0987/2BIS

VR 2015 2509 DOC.0987/2BIS VR 2015 2509 DOC.0987/2BIS Besluit van de Vlaamse Regering betreffende steun aan projecten in het kader van het Europees Fonds voor de Regionale Ontwikkeling en het Europees Sociaal Fonds DE VLAAMSE REGERING,

Nadere informatie

Bijlage 1. Oproep tot deelname aan de proefomgeving voor experimentele woonvormen als vermeld in artikel 1

Bijlage 1. Oproep tot deelname aan de proefomgeving voor experimentele woonvormen als vermeld in artikel 1 Bijlage 1. Oproep tot deelname aan de proefomgeving voor experimentele woonvormen als vermeld in artikel 1 De Vlaamse Regering lanceert een oproep tot indiening van projectaanvragen voor experimentele

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 20 februari 2009 betreffende de Geografische Data- Infrastructuur Vlaanderen, artikel 22, laatste lid;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 20 februari 2009 betreffende de Geografische Data- Infrastructuur Vlaanderen, artikel 22, laatste lid; Besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009 houdende de uitvoering van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende toerismesubsidies DE VLAAMSE REGERING,

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende toerismesubsidies DE VLAAMSE REGERING, Besluit van de Vlaamse Regering betreffende toerismesubsidies DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 30 juni 2000 houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2000, artikel

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering houdende uitvoering van het decreet van 10 juni 2016 tot regeling van bepaalde aspecten van alternerende opleidingen

Besluit van de Vlaamse Regering houdende uitvoering van het decreet van 10 juni 2016 tot regeling van bepaalde aspecten van alternerende opleidingen Besluit van de Vlaamse Regering houdende uitvoering van het decreet van 10 juni 2016 tot regeling van bepaalde aspecten van alternerende opleidingen DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van

Nadere informatie

Advies. over het ontwerp van kaderdecreet Vlaamse ontwikkelingssamenwerking

Advies. over het ontwerp van kaderdecreet Vlaamse ontwikkelingssamenwerking Brussel, 5 juli 2006 050706_Advies_kaderdecreet_Vlaamse_ontwikkelingssamenwerking Advies over het ontwerp van kaderdecreet Vlaamse ontwikkelingssamenwerking 1. Inleiding Op 24 mei 2006 heeft Vlaams minister

Nadere informatie

DE PROVINCIE ALS COÖRDINATOR FIETSBELEID

DE PROVINCIE ALS COÖRDINATOR FIETSBELEID PROVINCIAAL FIETSBELEID DE PROVINCIE ALS COÖRDINATOR FIETSBELEID De Vlaamse provincies namen de laatste jaren tal van initiatieven inzake fietsbeleid. Ze hebben de ambitie om uit te groeien tot het fietsbestuur

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET VERSLAG. namens de Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media uitgebracht door de heer Carl Decaluwe

ONTWERP VAN DECREET VERSLAG. namens de Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media uitgebracht door de heer Carl Decaluwe Zitting 2006-2007 4 april 2007 ONTWERP VAN DECREET houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 17 november 2006 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en de Duitstalige

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET Stuk 19-B (2001-2002) Nr. 1 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2001-2002 25 april 2002 ONTWERP VAN DECREET houdende eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar

Nadere informatie

protocol nr Over

protocol nr Over Agentschap voor overheidspersoneel SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST protocol nr. 259.841 PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 7 APRIL 2008 DIE GEVOERD WERDEN

Nadere informatie

VR DOC.0771/2BIS

VR DOC.0771/2BIS VR 2016 0807 DOC.0771/2BIS Besluit van de Vlaamse Regering houdende uitvoering van het decreet van 10 juni 2016 tot regeling van bepaalde aspecten van alternerende opleidingen DE VLAAMSE REGERING, Gelet

Nadere informatie

DE BEROEPSINSTANTIE. Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;

DE BEROEPSINSTANTIE. Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; Beroepsinstantie inzake de openbaarheid van bestuur Vlaamse Regering Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid Kanselarij Boudewijnlaan 30 1000 Brussel tel. secretariaat: 02/553.57.03 fax secretariaat:

Nadere informatie

Overheveling bevoegdheden 6 e staatshervorming

Overheveling bevoegdheden 6 e staatshervorming PERSMEDEDELING VAN HET KABINET VAN DE MINISTER- PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID, LANDBOUW EN PLATTELANDSBELEID Maandag 30 juni 2014 Overheveling bevoegdheden

Nadere informatie

PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 19 JANUARI 2009 DIE GEVOERD WERDEN IN HET SECTORCOMITE VIII

PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 19 JANUARI 2009 DIE GEVOERD WERDEN IN HET SECTORCOMITE VIII Agentschap voor overheidspersoneel SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST protocol nr. 269.882 PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 19 JANUARI 2009 DIE GEVOERD WERDEN

Nadere informatie

Tussen de Vlaamse Regering, vertegenwoordigd door de heer Frank Vandenbroucke, Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming,

Tussen de Vlaamse Regering, vertegenwoordigd door de heer Frank Vandenbroucke, Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming, SAMENWERKINGSOVEREENKOMST TUSSEN DE VLAAMSE REGERING, DE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENSTEN EN HET VLAAMS ONDERSTEUNINGSCENTRUM VOOR HET VOLWASSENENONDERWIJS Tussen de Vlaamse Regering, vertegenwoordigd

Nadere informatie

Stuk 1068 (2006-2007) Nr. 1. Zitting 2006-2006. 18 januari 2007 ONTWERP VAN DECREET

Stuk 1068 (2006-2007) Nr. 1. Zitting 2006-2006. 18 januari 2007 ONTWERP VAN DECREET Stuk 1068 (2006-2007) Nr. 1 Zitting 2006-2006 18 januari 2007 ONTWERP VAN DECREET houdende instemming met de overeenkomst inzake zeevervoer tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds,

Nadere informatie

22472 MONITEUR BELGE 11.04.2013 BELGISCH STAATSBLAD

22472 MONITEUR BELGE 11.04.2013 BELGISCH STAATSBLAD 22472 MONITEUR BELGE 11.04.2013 BELGISCH STAATSBLAD Art. 3. Une copie du présent arrêté est transmise au Département des Finances et du Budget, aux délégués des Finances concernés età la Cour des Comptes.

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING

MEMORIE VAN TOELICHTING ONTWERP VAN DECREET TOT WIJZIGING VAN ARTIKEL 8, 10 EN 18 VAN DE WET VAN 25 JUNI 1993 BETREFFENDE DE UITOEFENING EN DE ORGANISATIE VAN AMBULANTE EN KERMISACTIVITEITEN MEMORIE VAN TOELICHTING 1. Samenvatting

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.11 - September 2008-441-

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.11 - September 2008-441- Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.11 - September 2008-441- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN GEERT BOURGEOIS VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, BUITENLANDS BELEID, MEDIA EN TOERISME Vraag

Nadere informatie

Stedenfonds.

Stedenfonds. 1 Stedenfonds Welke lokale besturen komen in aanmerking De 13 centrumsteden en de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC). Het stedenfonds richt zich ook tot de VGC, maar de VGC valt niet onder het toepassingsgebied

Nadere informatie

Al g e m e e n : O p a l o n z e a a n b i ed i n g en, a a n v a a r d i n g en, m ed ed el i n g en en o v er een k o m s t en v o o r o n d er s t a a n d e v er r i c h t i n g en z i j n u i t s l

Nadere informatie

MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, BUITENLANDS BELEID, MEDIA EN TOERISME

MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, BUITENLANDS BELEID, MEDIA EN TOERISME MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, BUITENLANDS BELEID, MEDIA EN TOERISME VLAAMS MINISTER VAN FINANCIEN EN BEGROTING EN RUIMTELIJKE ORDENING NOTA AAN DE VLAAMSE

Nadere informatie

BEROEPSINSTANTIE INZAKE DE OPENBAARHEID VAN BESTUUR

BEROEPSINSTANTIE INZAKE DE OPENBAARHEID VAN BESTUUR BEROEPSINSTANTIE INZAKE DE OPENBAARHEID VAN BESTUUR JAARVERSLAG 2013-20 2014 1) Algemeen 1.1. Krachtens artikel 27 van het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur dient de beroepsinstantie

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 12 juli 2013 betreffende de kwaliteits- en veiligheidsnormen voor woningen;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 12 juli 2013 betreffende de kwaliteits- en veiligheidsnormen voor woningen; Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 juli 2013 betreffende de kwaliteits en veiligheidsnormen voor woningen, wat betreft de procedure en de technische

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 27 september 2016;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 27 september 2016; Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 6 juli 2012 houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid

Nadere informatie

BELEIDSBRIEF. Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Beleidsprioriteiten 2008-2009 MOTIE VAN AANBEVELING

BELEIDSBRIEF. Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Beleidsprioriteiten 2008-2009 MOTIE VAN AANBEVELING Zitting 2008-2009 1 december 2008 BELEIDSBRIEF Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Beleidsprioriteiten 2008-2009 MOTIE VAN AANBEVELING van mevrouw Helga Stevens en de heren Mark Demesmaeker, Jan Peumans,

Nadere informatie

Graag wens ik een actuele stand van zaken te verkrijgen met betrekking tot het aanbod van voorzieningen voor ouderen in woonzorgcentra.

Graag wens ik een actuele stand van zaken te verkrijgen met betrekking tot het aanbod van voorzieningen voor ouderen in woonzorgcentra. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 519 van ELS ROBEYNS datum: 11 mei 2016 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Woonzorgcentra Limburg - Bijkomende bedden Aangezien de provincie

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 21 december 1988 houdende oprichting van de Vlaamse Landmaatschappij;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 21 december 1988 houdende oprichting van de Vlaamse Landmaatschappij; Vlaamse Regering Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van artikel 13 van het decreet van xx xxxxxxxxxxxx 2015 houdende diverse maatregelen inzake de ontbinding van het publiekrechtelijk vormgegeven

Nadere informatie

Jeugd in het lokaal meerjarenplan

Jeugd in het lokaal meerjarenplan Jeugd in het lokaal meerjarenplan 2014-2019 De Vlaamse beleidsprioriteiten voor het lokaal Jeugdbeleid Regelgevend kader Decreet van 6 juli 2012 houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal

Nadere informatie

Natuurrichtplan voor de VEN-gebieden, speciale beschermingszone, groen-, park-, bos- en buffergebieden in de Heuvelrugbenedenstrooms

Natuurrichtplan voor de VEN-gebieden, speciale beschermingszone, groen-, park-, bos- en buffergebieden in de Heuvelrugbenedenstrooms Natuurrichtplan voor de VEN-gebieden, speciale beschermingszone, groen-, park-, bos- en buffergebieden in de Heuvelrugbenedenstrooms chtergronddocument ! "#$! #$ &' "# ()( ' *+,*-.//0./0.&0*+23.245./06

Nadere informatie

Vraag nr. 14 van 28 augustus 2014 van MARINO KEULEN. Provincie Limburg - Projecten met overheidssteun

Vraag nr. 14 van 28 augustus 2014 van MARINO KEULEN. Provincie Limburg - Projecten met overheidssteun VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Vraag nr. 14 van 28 augustus 2014 van MARINO KEULEN Provincie Limburg - Projecten met overheidssteun

Nadere informatie

uw gemeente, een toegankelijke gemeente

uw gemeente, een toegankelijke gemeente uw gemeente, een toegankelijke gemeente Structureel samenwerken met experten inzake toegankelijkheid. 10/12/2015 Brussel AGENTSCHAP TOEGANKELIJK VLAANDEREN 1 INHOUD 1 Het Agentschap Toegankelijk Vlaanderen

Nadere informatie

protocol nr. 280.930 Over

protocol nr. 280.930 Over Agentschap voor Overheidspersoneel SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST protocol nr. 280.930 PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 30 NOVEMBER 2009 DIE GEVOERD

Nadere informatie

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit De gemeenteraad Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 21 maart 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00187 Onderwerp: Samenwerkingsovereenkomst 'Co-creatie van een lokaal traject rond duaal leren' - periode

Nadere informatie

pagina 1 van 6 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de geografische indeling van watersystemen en de organisatie van het integraal waterbeleid in uitvoering van Titel I van het decreet van 18 juli

Nadere informatie

Advies. Provinciedecreet. meer. en het. worden. 24 april Pagina 1

Advies. Provinciedecreet. meer. en het. worden. 24 april Pagina 1 Advies Algemene Raad i.s.m. Sectorraad Kunsten enn Erfgoed Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk 24 april 2013 Voorontwerp van decreet tot wijziging van diverse bepalingen van het decreett v.z.w.. de Rand

Nadere informatie

ALGEMEEN. Toeristisch Logiesdecreet

ALGEMEEN. Toeristisch Logiesdecreet FEDERATIE TOERISTISCH VASTGOED, HUURVAKANTIEWONINGEN & TWEEDE VERBLIJVEN VZW Kortrijksesteenweg 1005, 9000 Gent www.cibweb.be ALGEMEEN Toeristisch Logiesdecreet 1 SITUERING Tot voor 1 januari 2010 was

Nadere informatie

Dr. Koenraad De Ceuninck Centrum voor lokale politiek Universiteit Gent

Dr. Koenraad De Ceuninck Centrum voor lokale politiek Universiteit Gent Dr. Koenraad De Ceuninck Centrum voor lokale politiek Universiteit Gent Interne staatshervorming Wat? Context? Doel? Regioscreening Wat? Doel? Evaluatie interne staatshervorming Uitgevoerd in opdracht

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-469- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN GEERT BOURGEOIS VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, BUITENLANDS BELEID, MEDIA EN TOERISME Vraag nr. 70

Nadere informatie

Beleids- en beheerscyclus: Papieren waarheid of daadkrachtig bestuur. Pilootbesturen getuigen over hun ervaringen met BBC

Beleids- en beheerscyclus: Papieren waarheid of daadkrachtig bestuur. Pilootbesturen getuigen over hun ervaringen met BBC Beleids- en beheerscyclus: Papieren waarheid of daadkrachtig bestuur Pilootbesturen getuigen over hun ervaringen met BBC Brussel, 24 november 2011 Programma Ellen Ruelens: Staan de beleidsrapporten i.f.v.

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN BELGISCH STAATSBLAD 26.05.2008 MONITEUR BELGE 26811 GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 68032 MONITEUR BELGE 16.10.2009 BELGISCH STAATSBLAD GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE

Nadere informatie

Vlaamse overheid. SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VïUMS GEWEST. protocol nr. 235.750

Vlaamse overheid. SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VïUMS GEWEST. protocol nr. 235.750 Vlaamse overheid Agentschap voor overheidspersoneel SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VïUMS GEWEST protocol nr. 235.750 PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 12 JUNI 2006

Nadere informatie

$% "& "'#( $ "# + $ %& -"2 +. ' %( 3.

$% & '#( $ # + $ %& -2 +. ' %( 3. ! " " #!"#$ $% "& "'#( $ )% "&#*'#(+ +,"##-, $./"# 01#' $ "# + $ %& -"2 +. ' %( 3. $"*. )#'# 0 +%*' 0 Beheersovereenkomst AFM 2007 2010 2 )" *.4 "2#-, 0-"2'#-,*"## # '*#'# "2 +, - % 5 6 $- # 7 $ 8"# ).

Nadere informatie

Toeristische promotie vakantiewoningen: Vlaamse overheid presteert ondermaats

Toeristische promotie vakantiewoningen: Vlaamse overheid presteert ondermaats Toeristische promotie vakantiewoningen: Vlaamse overheid presteert ondermaats 27 juni 2013 2013-0443 Rapport 2013-3 Brussel, 27 juni 2013 De heer Jan Peumans Voorzitter Vlaams Parlement 1011 Brussel VERZOEK

Nadere informatie

1. Hoeveel van de projecten die werden goedgekeurd werden inmiddels uitgevoerd?

1. Hoeveel van de projecten die werden goedgekeurd werden inmiddels uitgevoerd? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 67 van JORIS POSCHET datum: 23 oktober 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Bovenlokale sportinfrastructuur - Evaluatie Het wegwerken

Nadere informatie

Wij hebben de eer U ten behoeve van de Vlaamse Regering ingesloten de resolutie betreffende het realiseren van een decreet Maatwerken, over te zenden.

Wij hebben de eer U ten behoeve van de Vlaamse Regering ingesloten de resolutie betreffende het realiseren van een decreet Maatwerken, over te zenden. 1757 Brussel, 10 juli 2008 Mijnheer de minister-president, Wij hebben de eer U ten behoeve van de Vlaamse Regering ingesloten de resolutie betreffende het realiseren van een decreet Maatwerken, over te

Nadere informatie

! "##$!"%%&!'()*+!!""#$%&'()*+)*$),$-$.*'//+,$,''#$0++#$&),.*$!

! ##$!%%&!'()*+!!#$%&'()*+)*$),$-$.*'//+,$,''#$0++#$&),.*$! "##"%%&'()*+ ""#%&'()*+)*),-.*'//+,,''#0++#&),.* "##"%%&'()*+,--&'#.(+%(+()/*+#00%))##&"%%&'()*+ 10%+%&,%2&#2#),%&%3 "##"%%&'()*+,--&'#.(+%(+()/*+#00%))##&"%%&'()*+ 123456789:;

Nadere informatie

2 '%" 3( 1%$! 2 %/!" 2 2 -.-" 22 4) / 5 %/. 5 -.-" 6 %/.% 6 -!7"8 6 ). 9 -.-" : -!

2 '% 3( 1%$! 2 %/! 2 2 -.- 22 4) / 5 %/. 5 -.- 6 %/.% 6 -!78 6 ). 9 -.- : -! #$ &' ())*''*+,'+'+*''-.'+ 01 ' 2 ' 1 3( 1$ 01. 2 2 2 -.- 22 4) 0-5. 5 -.- 6. 6-78 6 ). 9-9 -.- : *# : - # $ & '()$ * +(, -.0 1 2.3 454 46 +)( +75, +75, # '8)6 & ')(5 * ')(5 - ')(5 1 ')(5 ' ''4 ' 5'' 97

Nadere informatie

De kracht van (internationaal) samenwerken. Individually, we are one drop. Together, we are an ocean. Ryunosuke Satoro

De kracht van (internationaal) samenwerken. Individually, we are one drop. Together, we are an ocean. Ryunosuke Satoro De kracht van (internationaal) samenwerken Individually, we are one drop. Together, we are an ocean. Ryunosuke Satoro Voorstelling Westtoer - Westtoer = autonoom provinciebedrijf voor Toerisme en Recreatie

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid, artikel 4.1.4, 2, vierde lid;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid, artikel 4.1.4, 2, vierde lid; Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van nadere regels voor de gehele of gedeeltelijke vrijstelling van de specifieke inhaalbeweging, vermeld in artikel 4.1.4, 2, derde lid, van het decreet

Nadere informatie

houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2012

houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2012 stuk ingediend op 1326 (2011-2012) Nr. 7 1 december 2011 (2011-2012) Ontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2012 Amendementen Stukken in het dossier: 1326 (2011-2012)

Nadere informatie

op het voorstel van resolutie

op het voorstel van resolutie ingediend op 415 (2014-2015) Nr. 2 8 oktober 2015 (2015-2016) Amendementen op het voorstel van resolutie van Jan Hofkens, Sonja Claes, Emmily Talpe, Andries Gryffroy, Robrecht Bothuyne en Miranda Van Eetvelde

Nadere informatie

Handelingen. Commissievergadering. Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme

Handelingen. Commissievergadering. Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme vergadering C231 BIN16 zittingsjaar 2012-2013 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme van 11 juni 2013 2 Commissievergadering

Nadere informatie

2. In verband met de jeugdverblijfcentra heb ik de volgende vragen voor de minister.

2. In verband met de jeugdverblijfcentra heb ik de volgende vragen voor de minister. VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN GEERT BOURGEOIS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, TOERISME EN VLAAMSE RAND Vraag

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET. houdende het Geografisch Informatie Systeem Vlaanderen TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET. houdende het Geografisch Informatie Systeem Vlaanderen TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING Stuk 303 (1999-2000) Nr. 3 VLAAMS PARLEMENT Zitting 1999-2000 5 juli 2000 ONTWERP VAN DECREET houdende het Geografisch Informatie Systeem Vlaanderen TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING Zie :

Nadere informatie

Beleidsbrief. Toerisme. Beleidsprioriteiten

Beleidsbrief. Toerisme. Beleidsprioriteiten Stuk 1918 (2008-2009) Nr. 1 Zitting 2008-2009 29 oktober 2008 Beleidsbrief Toerisme Beleidsprioriteiten 2008-2009 ingediend door de heer Kris Peeters, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams

Nadere informatie

! " #!$ % #&'( ) * %% + ( % , & -" .(#/. ( #0 % .##1 .#( " ( 2. " , " 561 7 89 6!1 %4 5(#7 %" 5: -3 )2 * 89!) *, 8#&; - /#!*& ; 0 2 8 # - : -% 2 : -

!  #!$ % #&'( ) * %% + ( % , & - .(#/. ( #0 % .##1 .#(  ( 2.  ,  561 7 89 6!1 %4 5(#7 % 5: -3 )2 * 89!) *, 8#&; - /#!*& ; 0 2 8 # - : -% 2 : - ! " #!$ % #&'( ) * %% + ( %, & -".(#/. ( #0 %.##1.#( " ( 2. ", " 34 561 7 89 6!1 %4 5(#7 %" 5: -3 )2 * 89!) *, 8#&; - /#!*& ; 0 2 8 # - : -% 2 : - '#. 8#1 ( -" Nyenrode Business Universiteit % Voorwoord

Nadere informatie

Europees Forum voor Sociaal Toerisme. Sociaal Toerisme: Welke toekomst in Europa?

Europees Forum voor Sociaal Toerisme. Sociaal Toerisme: Welke toekomst in Europa? Europees Forum voor Sociaal Toerisme Sociaal Toerisme: Welke toekomst in Europa? Floreal Blankenberge, 1-3 oktober 2013 Voorlopig programma Dinsdag 1 oktober 08u30: Opening secretariaat van het Forum 09u00

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN RESOLUTIE. van mevrouw Ria Van Den Heuvel en de heren Jan Roegiers, Carlo Daelman en Koen Helsen

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN RESOLUTIE. van mevrouw Ria Van Den Heuvel en de heren Jan Roegiers, Carlo Daelman en Koen Helsen Stuk 2223 (2003-2004) Nr. 1 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2003-2004 5 maart 2004 VOORSTEL VAN RESOLUTIE van mevrouw Ria Van Den Heuvel en de heren Jan Roegiers, Carlo Daelman en Koen Helsen betreffende een

Nadere informatie

Kaderconventie van de Raad van Europa over de bijdrage van cultureel erfgoed aan de samenleving, opgemaakt in Faro op 27 oktober 2005

Kaderconventie van de Raad van Europa over de bijdrage van cultureel erfgoed aan de samenleving, opgemaakt in Faro op 27 oktober 2005 Sectorraad Kunsten en Erfgoed Kaderconventie van de Raad van Europa over de bijdrage van cultureel erfgoed aan de samenleving, opgemaakt in Faro op 27 oktober 2005 Advies 2010/2 (SARiV) Advies 243-05 (SARC)

Nadere informatie

Lijst van entiteiten en financiële systemen die in staat zijn e-facturen te ontvangen via het Mercuriusplatform

Lijst van entiteiten en financiële systemen die in staat zijn e-facturen te ontvangen via het Mercuriusplatform Lijst van entiteiten en financiële systemen die in staat zijn e-facturen te ontvangen via het Mercuriusplatform versie 20160623 Entiteit Financieel systeem KBO-nummer / GLN-nummer Startdatum elektronisch

Nadere informatie

masterplan toerisme: waar staan we nu?

masterplan toerisme: waar staan we nu? masterplan toerisme en recreatie Meetjesland 00 missie en visie doelstellingen 7 actiepunten masterplan toerisme: waar staan we nu? uitvoering en resultaten Erik Hennes regiocoördinator Meetjesland doelstellingen

Nadere informatie

Het principe van de sociale voorkeur

Het principe van de sociale voorkeur Vragen naar: Sébastien Pereau E-mail: Sebastien.Pereau@mi-is.be Tel : 02 508 86 81 Fax : 02 508 86 72 http://socialeconomy.fgov.be Ons kenmerk Datum laatste wijziging ESE/30/2 donderdag 24 mei 2007 Betreft:

Nadere informatie

Informatiemoment Grote lijnen van een nieuw CULTUREEL- ERFGOEDDECREET TOELICHTING KVS 30.05.2016

Informatiemoment Grote lijnen van een nieuw CULTUREEL- ERFGOEDDECREET TOELICHTING KVS 30.05.2016 Informatiemoment Grote lijnen van een nieuw CULTUREEL- ERFGOEDDECREET TOELICHTING KVS 30.05.2016 WELKOM en PROGRAMMA Karen Jacobs Conceptnota Duurzame CE-werking 2015-2016 participatief traject ter voorbereiding

Nadere informatie

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e 4 o k t o b e r 2 0 0 6 P r o j e c t n r. 2 9 5 7. 7 2 B o

Nadere informatie

Op zaterdag 21 mei organiseerde Plazzo een Trefdag Zelfzorg rond het thema vernieuwen en verjongen van je vereniging.

Op zaterdag 21 mei organiseerde Plazzo een Trefdag Zelfzorg rond het thema vernieuwen en verjongen van je vereniging. PLAZZO VANDAAG Platform Zelfzorg Oost-Vlaanderen (Plazzo) is een samenwerkingsverband dat werkt rond zelfzorg en gebruikersparticipatie in Oost-Vlaanderen. Plazzo versterkt zelfzorggroepen, valoriseert

Nadere informatie

Handleiding Lokale Statistieken Pagina 1

Handleiding Lokale Statistieken Pagina 1 Beste bezoeker, De site Lokale Statistieken biedt u de mogelijkheid om cijfers op te zoeken op het niveau van gemeentes, steden, provincies en het Vlaamse Gewest. Deze handleiding leidt u, stap voor stap,

Nadere informatie

A M B T S H A L V E A A N P A S S I N G E N 166 P R O C E D U R E 1 Z I E N S W I J Z E N 2

A M B T S H A L V E A A N P A S S I N G E N 166 P R O C E D U R E 1 Z I E N S W I J Z E N 2 P R O C E D U R E 1 Z I E N S W I J Z E N 2 A M B T S H A L V E A A N P A S S I N G E N 166 I !" " #$% $#%&$ '()#$% #*#+ &##$,$ #*-(#(.*(%($#/ $# /#&$'$)# $%%#*#$#% ##0 *# # $ *#$#% /#&$'%&%# **$1+&,##1*$

Nadere informatie

Vlaamse overheid -37'

Vlaamse overheid -37' Vlaamse overheid -37' 4 Agentschap voor overheidspersoneel SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST protocol nr. 237.762 PROTOCOL HOUDENDE DE COIYCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 24 JULI

Nadere informatie

Evaluatie einde WAZ. Doel en vraagstelling. Conclusie

Evaluatie einde WAZ. Doel en vraagstelling. Conclusie Opdrachtgever SZW Evaluatie einde WAZ Doel en vraagstelling Opdrachtnemer APE / P. de Jong, L. von Meyfeldt, A. Tsiachristas. Op 1 augustus 2004 is de Wet einde toegang verzekering WAZ in werking getreden.

Nadere informatie

!" # $ % & '(( ) ) ) ( & ( *

! # $ % & '(( ) ) ) ( & ( * !" # $%& '(( (&(* +&%, " -*.& /+"12"// -*.& 3&4 &5! # $%& # -,7 &778", * -* 3-9 "7""7,": & : &,, 8*; < : 7:,, & : -9, & 7 *-9":,:7 =,, 7, : -9 -, &,,,,& " : " ", 7,& &" &:, ",8& ;:7, >"? @% 2&,A&B&,#$$C*

Nadere informatie

5 ( ) Nr. 3 1 april 2014 ( ) stuk ingediend op. Vlaamse Regering. Samenstelling. verzendcode: PAR

5 ( ) Nr. 3 1 april 2014 ( ) stuk ingediend op. Vlaamse Regering. Samenstelling. verzendcode: PAR stuk ingediend op 5 (2013-2014) Nr. 3 1 april 2014 (2013-2014) Vlaamse Regering Samenstelling verzendcode: PAR 2 Stuk 5 (2013-2014) Nr. 3 V l a a m s Pa r l e m e n t 1011 B r u s s e l 0 2 / 5 5 2. 11.

Nadere informatie

De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de

De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de OCMW s met regels voor de financiële aspecten van de

Nadere informatie

IV.4 PA/E/S IBO MB Dit is een gecoördineerde versie. De datum van de laatste versie is steeds de datum van het laatste wijzigingsbesluit

IV.4 PA/E/S IBO MB Dit is een gecoördineerde versie. De datum van de laatste versie is steeds de datum van het laatste wijzigingsbesluit Ministerieel besluit van 12 juni 2001 houdende vaststelling van de procedure tot het verlenen, het verlengen, het weigeren of het intrekken van een principieel akkoord, een erkenning en subsidiëring van

Nadere informatie