Adviesrapport Project: Beste dienstverlener 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Adviesrapport Project: Beste dienstverlener 2013"

Transcriptie

1 Adviesrapport Project: Beste dienstverlener 2013 Avans ABC Projectgroep: P1D4 Namen: Frederique Vermeij Mirthe van Gulik Jens van der Struijk Koen Voogd Pascal Schonewille Plaats: s Hertogenbosch Datum: Opdrachtgever: Nannete Vilders, Marketingmanager KPN

2 Inhoudsopgave Voorwoord... 4 Omschrijving projectopdracht... 5 Formulering van de projectopdracht... 5 Aanleiding opdracht... 5 Doelstelling... 5 Probleemstelling... 5 Hoofdvraag... 5 Deelvragen... 6 Projectresultaat... 6 Deelvraag 1 Wat is de geschiedenis van KPN?... 7 Deelvraag 2 Hoe staat KPN er qua dienstverlening voor op de soho-markt? Deelvraag 3 Trends in de telecommarkt Deelvraag 4 Hoe is KPN bijna failliet gegaan? Deelvraag 5 Hoe kwam KPN weer terug in de markt? Deelvraag 7 Wie zijn de zakelijke klanten van KPN? Deelvraag 8 Wat vind de zakelijke klant goed aan de dienstverlening? Deelvraag 9 Wat vind de zakelijke klant slecht aan de dienstverlening? Deelvraag 10 Hoe zou de klant de dienstverlening graag zien? Deelvraag 11 Hoe kan KPN de dienstverlening verbeteren? Deelvraag 12 Hoe brengt KPN op de zakelijke klanten de verbetering van de dienstverlening over? Deelvraag 13 Hoe is de service bij deze zakelijke producten? Deelvraag 14 Welke zakelijke producten heeft KPN voor de soho-markt? Deelvraag 15 Zijn deze zakelijke producten duidelijk weergegeven? Deelvraag 16 Wie zijn de grootste concurrenten van KPN? Deelvraag 17 Welke diensten leveren deze concurrenten? Interne analyse Externe analyse SWOT-analyse KPN Luistert Probleemstelling Concepten Totaalpakket aanbieden Aparte hulpnummers Controle werknemers Online Chat Buddy Overbrengen klanten

3 Hoe ga je de zakelijke klant duidelijk maken dat je dienstverlening verbeterd hebt: Reclame campagne: Benadering bestaande klanten: Benadering van potentiele zakelijke klanten voor KPN Bronnenlijst 55 3

4 Voorwoord KPN levert al 125 jaar diensten op de telecommarkt. Door de jaren heen is er behoorlijk wat veranderd op deze markt. Er zijn diensten bij gekomen, zoals internet, tv en mobile services. Ook is er veel concurrentie bij gekomen die naast KPN dezelfde diensten aanbiedt. Om de voorkeur van de klanten te krijgen is het belangrijk voor een telecombedrijf om zich te onderscheiden van de concurrent. KPN heeft op dit moment de beste service in vergelijking met de rest van deze aanbieders, maar is met de titel als beste dienstverlener op telecomgebied nog niet tevreden. Het wil zich op dienstverlenend gebied nog meer gaan onderscheiden van de andere telecombedrijven. KPN heeft als doel om in 2013 de beste dienstverlener van heel Nederland te zijn; om deze reden heeft het bedrijf ons als studenten van ABC ingeschakeld om voor hen te gaan kijken wat de sterke en zwakke punten in hun dienstverlening zijn. In dit project gaan wij dus onderzoeken wat er beter kan aan de dienstverlening van KPN. Naar aanleiding van het onderzoek zullen wij een nuttig en passend advies uitbrengen. Door middel van ons project hopen wij dat KPN inspiratie krijgt over hoe zij hun dienstverlening kunnen verbeteren en in 2013 hun doel zullen bereiken. 4

5 Omschrijving projectopdracht Formulering van de projectopdracht De opdracht die KPN ons heeft gegeven, is om uit te zoeken hoe het bedrijf de zakelijke markt het best kan aanspreken en hoe het op het gebied van dienstverlening kan verbeteren. De hoofdvraag is: hoe wordt KPN voor de zakelijke markt in 2013 de beste dienstverlener van Nederland? Hierop gaan wij op innovatieve wijze met een antwoord komen. Aanleiding opdracht KPN is niet tevreden met haar dienstverlening op dit moment en weet niet goed hoe dit te veranderen. Ook weet het bedrijf niet goed hoe de doelgroep op een effectieve manier te benaderen is, waardoor het op dit moment moeilijk zal zijn om het gestelde doel te bereiken, namelijk de beste dienstverlener van 2013 worden op zakelijk gebied in Nederland. Wij zijn gevraagd door Nanette Vilders (marketing manager van KPN) om een passend advies te geven om dit probleem op te lossen, dit door middel van goed onderzoek. Relevantie: KPN hoopt door middel van de uitslag van ons onderzoek de zakelijke klantenservice te kunnen verbeteren. Hierdoor zal de dienstverlening sterk vooruitgaan. Door deze vooruitgang krijgt KPN een betere naam in de sector dienstverlening, en meer vertrouwen van de klanten. Op die manier zullen ze meer klanten trekken, wat succesvol zal uitwerken op hun omzet en bekendheid. En dit alles voor het jaar Doelstelling Een goed en waardig advies uitbrengen aan KPN door te onderzoeken wat de doelgroep van KPN belangrijk vindt. Probleemstelling KPN weet niet hoe zij haar doelgroep moet benaderen om de beste dienstverlener van Nederland in 2013 te worden op zakelijk gebied. Hoofdvraag Wat verwacht de doelgroep (zakelijk gericht) aan service van de beste dienstverlener en hoe kan KPN dat het beste overbrengen naar die doelgroep? 5

6 Deelvragen 1. Wat is de geschiedenis van KPN? 2. Hoe staat KPN er op dit moment voor qua dienstverlening? 3. Wat zijn de trends in de telecommarkt? 4. Hoe is KPN bijna failliet gegaan? 5. Wat bracht KPN weer terug in de markt? 6. Wat houdt dienstverlening in? 7. Wie zijn de zakelijke klanten van KPN? 8. Wat vindt de zakelijke klant goed aan de dienstverlening? 9. Wat vindt de zakelijke klant slecht aan de dienstverlening? 10. Hoe zou de klant de dienstverlening graag zien? 11. Hoe kan KPN de dienstverlening verbeteren? 12. Hoe brengt KPN op de zakelijke klanten de verbetering van de dienstverlening over? 13. Hoe is de service bij deze zakelijke producten? 14. Welke zakelijke producten heeft KPN? 15. Zijn deze zakelijke producten duidelijk weergegeven? 16. Wie zijn de grootste concurrenten van KPN? 17. Welke diensten leveren deze concurrenten? Projectresultaat Het is onze bedoeling om door middel van een goede samenwerking, veel onderzoek, een innovatieve blik en toekomstgerichte visie ervoor te zorgen dat KPN de beste dienstverlener van 2013 wordt. 6

7 Deelvraag 1 Wat is de geschiedenis van KPN? 1852: Eerste openbare telegraafverbindingen De eerste lijn De geschiedenis van KPN begint in In dat jaar legde de rijksoverheid openbare tele- graafverbindingen aan die ze zelf zou exploiteren. Tot dan toe waren de lijnen in handen van particuliere ondernemingen geweest. De eerste lijn was aangelegd door de Hollandsche IJzeren Spoorweg- Maatschappij tussen Amsterdam en Haarlem. Na 1852 werden alleen nog particuliere lijnen aangelegd en geëxploiteerd op minder belangrijke verbindingen. Motieven De overheid had twee belangrijke motieven voor de aanleg van de Rijkstelegraaf. De telegraaf was belangrijk als instrument voor de ontwikkeling van handel en industrie en voor het binnenlands bestuur. De Rijkstelegraaf vormde een onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken. De tweede reden voor een openbaar telegraafnet was het verbod op aansluiting van particuliere Nederlandse lijnen op het staatsnet van ons buurland Pruisen. Hoge kosten De ontwikkeling van het telegraafnet was zakelijk gezien geen succes. De kosten van de apparatuur en de speciaal opgeleide telegrafisten waren hoog. In 1870 werd een poging gedaan die kosten te drukken. De eerste verenigde post - en telegraafkantoren openden hun deuren. In kleine plaatsen met weinig verkeer gingen de medewerkers van de post ook voor de telegraaf werken. De resultaten van deze combinatie waren echter teleurstellend. Postmedewerkers lieten de telegrammen bijvoorbeeld soms wachten omdat zij bezig waren met het sorteren van de brieven. 7

8 Literatuur Davids, Mila, De weg naar zelfstandigheid: De voorgeschiedenis van de verzelfstandiging van de PTT in Uitgeverij Verloren, Hilversum, Schuilenga et al. (red), Honderd jaar telefoon: Geschiedenis van de openbare telefonie in Nederland Staatsbedrijf der PTT, : Introductie van de telefoon Openbare telefonie Particuliere telefoonbedrijven introduceerden in 1881 de openbare telefonie in Nederland. Door deze lokale netten vanaf 1888 onderling te verbinden, ontstond interlokale telefonie. De gemeenten en het Rijk verkochten concessies die de bedrijven voor bepaalde tijd een monopolie verschaften voor een lokaal net. Groei telegraafverkeer De introductie van de telefoon zorgde vreemd genoeg voor een groei in het telegraafverkeer. Van en naar kleine plaatsen werden telegrammen overgebracht met behulp van een telefoontoestel. Dit was veel goedkoper dan een telegraaftoestel en het scheelde een duur opgeleide vakman voor de bediening. Vanaf dat ogenblik nam het aantal telegraafkantoren met sprongen toe. 8

9 Samengevoegd Inmiddels was de Rijkstelegraaf in 1870 ondergebracht bij het ministerie van Financiën, dat toen al over de post ging. Hierdoor konden de post- en telegraafkantoren worden samengevoegd. Zeven jaar later gingen Post en Rijkstelegraaf deel uitmaken van het nieuwe ministerie van Waterstaat, Handel en Nijverheid. Daaruit blijkt hoe belangrijk beide diensten waren voor de economische ontwikkeling. Posterijen In 1886 smolten de post- en telegraafdienst samen tot een geheel, kortweg de 'Posterijen' genoemd. Ruim een eeuw, tot 1989, bleven de post- en de telecommunicatiedienst nauw verbonden. 1897: Staat stapt in de telefonie Lange wachttijden Steeds meer van de particuliere telefoonnetten raakten verouderd en overvol. Dat kwam vooral omdat de exploitanten investeringen achterwege lieten. Slechte verbindingen en lange wachttijden waren het gevolg. Vanaf 1896 besloten grotere steden als Amsterdam en Rotterdam de lokale telefonie na afloop van de concessieperiode over te nemen. Elders bleef de exploitatie in particuliere handen. 9

10 Lokale netten Na België en Duitsland nam de Nederlandse staat in 1897 de interlokale verbindingen in beheer. De lokale netten niet, want die vergden hoge investeringen. Dat bleek een spijtige beslissing, want de lokale netten werden vervangen door een totaalnet met lokale uitlopers. Eind 1927 waren alleen de kostbare netten van Amsterdam, Rotterdam en Den Haag nog in beheer bij de gemeenten. Pas in 1940 gingen ook deze netten naar het Rijk. Moderne diensten Post en telegrafie ontwikkelden zich intussen tot moderne communicatiediensten en vervreemdden daardoor steeds meer van het ministerie van Waterstaat, Handel en Nijverheid. In 1893 ontstond de eerste verzelfstandiging: 'Administratie der Posterijen en Telegrafie' (P&T). De bedrijfsleiding wilde meer vrijheid, maar de overheid bleef scherp toezien op P&T. 1915: Post en Telegrafie in Staatsbedrijf Staatsbedrijf In 1915 werd de Administratie der Posterijen en Telegrafie omgezet in een Staatsbedrijf. Hierdoor kregen regering en parlement een beter inzicht in de financiële gang van zaken bij wat in de volksmond nog steeds P&T heette. Het Staatsbedrijf bleef gebonden aan de Rijksoverheid. 10

11 Tarieven omhoog Zo kon de staat in de Eerste Wereldoorlog beslissen dat de post- en telegrafietarieven omhoog moesten. Het Rijk zat om geld verlegen om het hoofd te bieden aan de problemen die de in Europa woedende oorlog voor Nederland veroorzaakte. Het Staatsbedrijf der P&T kreeg te weinig geld voor investeringen, wat zorgde voor klachten over de dienstverlening. Roep om meer vrijheid De oorlogsjaren leidden bij P&T tot bezuinigingsmaatregelen en de roep om meer vrijheid. Het bedrijf wilde bijvoorbeeld geld opzij kunnen leggen om ook in moeilijke tijden de geplande investeringen te kunnen blijven doen. Regering en parlement antwoordden in 1928 met een nieuwe wet, die alleen een naamsverandering bracht: Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en Telefonie (PTT). Invloed van de staat De wet introduceerde ook een Postraad die ervoor moest zorgen dat de belangen van publiek en bedrijfsleven meer aandacht kregen. De praktijk was anders. Tijdens de economische depressie van de jaren dertig financierde de regering opnieuw staatsuitgaven met de winst van de PTT. Ondanks de aanhoudende invloed van de staat kon de PTT door de nieuwe wet wel zijn beleid ongehinderd uitvoeren. Zo zijn de automatisering van het telefoonnet en de bijbehorende investeringen nooit ter discussie gesteld. 11

12 1941: Bedrieglijke vrijheid van het eigen bedrijf Een strakke greep Begin 1941 verleende de Duitse bezetter de PTT rechtspersoonlijkheid. Op papier betekende dit dat de PTT een onafhankelijk bedrijf was met veel financiële vrijheid. In de praktijk was van vrijheid geen sprake. De bezetter hield een strakke greep op het bedrijf. Door de bezetting en de oorlog kwam de PTT nagenoeg tot stilstand. Er was te weinig personeel beschikbaar om de dienstverlening op peil te houden. Bovendien beperkten de Duitsers het functioneren van de verbindingen om te voorkomen dat het verzet er gebruik van kon maken. Weer staatsbedrijf Na de Tweede Wereldoorlog leefde de discussie over de mate van zelfstandigheid van de PTT weer op. Het parlement wilde de 'Duitse rechtspersoonlijkheid' niet handhaven. In 1955 werd de PTT dan ook weer een staatsbedrijf. Door de onafhankelijkheid in de financiële huishouding te beperken, kon de staat de inkomsten van de PTT aanwenden om de schommelingen in de economie op te vangen. Investeringen Aan de andere kant had de overheid alle belang bij een goed functionerend communicatie- apparaat. Het paste in het streven naar een verregaande industrialisatie en een betere verdeling van de Nederlandse bedrijvigheid. De PTT kreeg geld voor investeringen om aan de groeiende vraag te voldoen. Toch bleven de beschikbare fondsen sterk afhankelijk van de behoeften van de overheid. 12

13 Geautomatisserd telefoonnet De PTT moest als staatsbedrijf het loonbeleid van de overheid volgen. Een flexibele aanpassing aan de arbeidsmarkt was dus onmogelijk. Het staatsbedrijf kon zijn goed geschoold personeel moeilijk vasthouden. Tegelijkertijd steeg de vraag naar telefoonaansluitingen. Daarbij richtte de PTT zich vooral op telefooncentrales en - verbindingen en zo ontstond er een wachtlijst. Na Zwitserland was Nederland het tweede land waar het telefoonnet volledig was geautomatiseerd. 1980: Telematicarevolutie en privatiseringsgolf Bezuinigingen Vanaf 1970 was het Staatsbedrijf der PTT verplicht een jaarlijkse bijdrage te leveren aan de schatkist. Rond 1980 was dat zo'n één miljard gulden per jaar. Om daarnaast de nodige investeringen te kunnen doen, moest de PTT bezuinigingen doorvoeren. Deze gingen ten koste van de dienstverlening en leidden tot hogere tarieven. Het laatste kwam de PTT op veel kritiek te staan, ook van het parlement. Telematicarevolutie Twee ontwikkelingen in de jaren tachtig zouden de PTT uiteindelijk de zo lang gewenste volledige zelfstandigheid bezorgen. De 'telematicarevolutie' leidde tot een grensvervaging tussen telecommunicatie en informatica. Telecommunicatiebedrijven moesten hun centrales en verbindingen digitaliseren. Dit vereiste enorme investeringen, waarvoor de eigen middelen van de PTT niet voldoende waren. Om kapitaal op de markt te kunnen lenen, was rechtspersoonlijkheid nodig. 13

14 Efficiëntie Tegelijk besloten steeds meer westerse regeringen hun staatsbedrijven te privatiseren. De gedachte daarachter was dat de invloed van de staat een beperkende werking had op de efficiëntie en rentabiliteit van deze ondernemingen. Als een staatsbedrijf zich staande moest houden op de markt zou het vanzelf minder bureaucratisch en kostenverspillend worden, zo luidde de redenering. Statuswijziging De regering besloot onder invloed van beide tendensen tot een statuswijziging. Op 1 januari 1989 werd het Staatsbedrijf der PTT omgezet in de Koninklijke PTT Nederland NV, oftewel KPN. Halverwege 1994 introduceerde KPN de aandelen op de effectenbeurs van Amsterdam. Ruim een jaar later op die van New York. De staat bracht haar hoeveelheid aandelen langzaamaan terug. 1998: Afscheid van post Internet en e- mail Terwijl de telegraaf die ooit aan de wieg stond van KPN langzaam van het toneel verdween, groeiden post en telefonie steeds meer uit tot directe concurrenten. De opkomst van internet en e- mail gaven de telefonie een belangrijke rol in de geschreven communicatie. De band tussen de twee belangrijkste werkmaatschappijen van KPN, PTT Post en PTT Telecom, werd steeds losser. 14

15 Liberalisatie In 1998 werden de bedrijven daarom gesplitst en gingen apart verder. PTT Post fuseerde met de Australische onderneming TNT tot TNT Post Groep. PTT Telecom werd Koninklijke KPN NV. Vrijwel tegelijkertijd kwam een einde aan het monopolie van KPN op telecomdiensten in Nederland. De exclusieve concessie van de staat maakte plaats voor de liberalisatie van de telecommunicatiemarkt. De Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA) startte met het toezicht op KPN. Er kwamen andere spelers op de markt die toegang op de vaste en mobiele netwerken van KPN kregen. Mentaliteitsverandering De nieuwe omstandigheden vroegen om een mentaliteitsverandering binnen KPN. De managementstijl veranderde en klantenbinding kreeg prioriteit. Het personeel werd getraind, meer producten van diverse deelmarkten werden ontwikkeld en eigen afzetkanalen werden gecreëerd, zoals Primafoon en Business Center. Internationalisering De liberalisering van de Europese telecommarkten had grote gevolgen voor KPN en de strategie die het bedrijf volgde. In Nederland liep het marktaandeel onvermijdelijk terug. Tegelijk kreeg KPN toegang tot andere markten. Dit leidde tot een revolutionaire internationalisering van de activiteiten van KPN. Zusterorganisaties over de grens werden concurrenten. De grenzen vervaagden. 15

16 2000: De wilde jaren negentig E- hype De opheffing van het monopolie op telefonie had het effect van een dijkdoorbraak; prompt raakte de bedrijfstak in een stroomversnelling. Internet en mobiele telecommunicatie raakten binnen de kortste keren ingeburgerd. En het toch wat saaie en langzame monopolietijdperk sloeg om in zijn tegendeel; het wilde en snelle tijdperk van de hype rond internet, e- business, telecommunicatie en wat dies meer zij. Die periode duurde niet zo lang; van eind jaren negentig tot halverwege het jaar Maar zette wel de wereld op zijn kop. In de ban van internet Iedereen was in de ban van het internet en alle mogelijkheden van dit nieuwe medium. Daarin zat m de gekte niet. Want iedereen zou ook verslingerd raken aan het nieuwe medium. De collectieve gekte zat hem in het feit dat eeuwenoude koopmanswetten overboord werden gegooid. Als je maar met het internet bezig was, had je een gouden handel te pakken, dacht men. Geld speelde geen rol. Fusies en overnames waren aan de orde van de dag. Want ook dat behoorde tot de waan van de dag: om te overleven moest je als bedrijf alles in huis hebben. En dat mocht wat kosten. En dus namen telecombedrijven IT- bedrijven over. Of kochten een entertainmentfabriek als Endemol. De internetzeepbel Zeker is wel dat de combinatie van onwetendheid en onzekerheid de betrokkenen parten speelde. Internet was nieuw. Iedereen kon zien dat dit medium een enorme potentie bezit. Niemand wist hoe het zich zou gaan ontwikkelen en wat je er dus precies mee moest, maar iedereen wilde natuurlijk wél een plekje veroveren op dat wereldwijde web. Totdat de internetzeepbel uit elkaar spatte, de beurs instortte, de aandeelhouders het gelag moesten betalen en de met schulden belaste telecommunicatiebedrijven voor de taak stonden om uit een heel diep dal te kruipen. 16

17 Les geleerd De belangrijkste les is echter dat er veel beter naar de klant geluisterd moet worden. In de jaren van de hype was de sector vooral met zichzelf bezig en er werd meer gefantaseerd over de klant (en over het geld dat die zou willen uitgeven) dan dat er met hem werd gesproken. Het is echter die klant en niemand anders die je kan vertellen wat je moet doen of laten : De jaren van herstel Nieuwe CEO In de hypejaren liet KPN zich ook niet onbetuigd. Resultaat: halverwege 2001 had het bedrijf een molensteen om zijn hals in de vorm van een schuld van ongeveer 23 miljard. Bovendien zat KPN verstrikt in een netwerk van deelnames en samenwerkingsverbanden. Een weinig rooskleurige situatie. Doemdenkers voorzagen het faillissement van KPN. Het was in die omstandigheden dat Ad Scheepbouwer gepolst werd voor de functie van CEO. De vraag was of hij van KPN weer een normale en gezonde onderneming zou kunnen maken, die zijn eigen koers kan bepalen. Rust en geld Eén ding stond voor hem als een paal boven water: hier is rust nodig. En dus geld. Daarom heeft hij eerst een ronde gemaakt langs de banken en financiële instellingen. Scheepbouwer kreeg niet met één groot probleem te maken, maar met een enorme kluwen van grotere en kleinere. Zijn uitgangspunt: je kunt niet alles in één keer oplossen. Je moet dus prioriteiten stellen. Timing is essentieel. 17

18 Plan de campagne Scheepbouwers 'plan de campagne' zag er als volgt uit: Om te beginnen moest KPN zijn lot weer in eigen hand zien te krijgen. Dankzij het overbruggingskrediet kon het bedrijf ademhalen, maar het kon nog steeds niet bewegen. Want KPN was verstrengeld in een netwerk van internationale partners: Bell South, DoCoMo, Qwest, Hutchison en nog een serie anderen. Die zaten als een inktvis om het bedrijf heen. Daarom startte KPN met de ontbinding van die allianties. Doel: los komen van Bell South en E- Plus integreren in de KPN- familie. Vervolgens moest de cash flow en marge omhoog, hiervoor was een reorganisatie nodig. Business units hadden te veel mensen in dienst. Het werd tijd om de in gang gezette reorganisatieprocessen af te ronden. Het vertrouwen groeide Hierna was de weg vrij voor een nieuwe aandelenemissie, waarmee de schuldenlast werd verlicht en het vertrouwen in KPN groeide. Toen de schijn van gedwongen verkoop was weggenomen, kon de verkoop van niet kernactiviteiten in alle rust worden voortgezet. De totale opbrengst bedraagt tot op heden circa 4,5 miljard euro. Ook dat geld is gebruikt om de schulden van KPN te verlagen. Resultaat: begin 2001 had het bedrijf een schuld van ruim 23 miljard, vandaag (anno 2005) is dat minder dan 8 miljard. Vanaf dat moment richt KPN zich op zijn belangrijkste opgave; de verbetering van service zodat de wereld van de klant eenvoudiger en comfortabeler wordt. 2006: Nederland belt 125 jaar In 1881, 5 jaar na de uitvinding van de telefoon, kreeg Nederland zijn eerste openbare telefoonnet. In Amsterdam werden 49 abonnees aangesloten op dit net. Dat betekent dat de telefonie in Nederland in jaar bestond. 18

19 Waarom vieren we 125 jaar bellen? KPN heeft met zijn lange historie als telecombedrijf de grootste bijdrage geleverd aan 125 jaar bellen in Nederland. Het bedrijf is uitgegroeid van telecombedrijf tot multimedia- onderneming die ook de komende jaren een grote rol zal spelen. De nieuwe merkstrategie draagt dat uit: KPN sluit je aan met de zekerheid van vandaag op de wereld van morgen. 2007: Op weg naar Glas Glasvezel is de basis van het toekomstvaste netwerk dat KPN in Nederland uitrolt. Zo brengt KPN nieuwe mogelijkheden in communicatie binnen bereik. Klanten kunnen hierdoor sneller en makkelijker gebruik maken van allerlei nieuwe diensten, waaronder ultrasnel internet of interactieve TV. Het netwerk van KPN is een open netwerk. Dit betekent dat andere aanbieders hun diensten via het nieuwe glasvezelnet kunnen aanbieden. Stap voor stap Enschede is de eerste gemeente die op grote schaal gebruik gaat maken van glasvezel. KPN start dit initiatief begin 2007 samen met de gemeente Enschede en de woningcorporaties. Enkele gezinnen van KPN ers testen tussen februari en april televisiekijken, internetten en telefoneren via een internetverbinding van 25 Mb. In oktober kan een deel van Enschede- Zuid zich bij KPN aanmelden voor een aansluiting op Glasnet Enschede en een dienstenpakket van de deelnemende serviceproviders.i n 2008 en 2009 wordt de rest van de gemeente op glasvezel aangesloten. Enschede wordt dan de eerste glasstad van Nederland. 19

20 Initiatieven in het land Door het hele land zijn er initiatieven op het gebied van glasvezel. Zo maken tuinders op Agriport in de Wieringermeer er sinds eind 2007 gebruik van. In Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel schrijven de provincies aanbestedingen uit voor de aanleg van glasringen. KPN weet de meeste van die aanbestedingen te winnen. Momenteel lopen er veel contacten met gemeenten, bedrijven en bedrijfsterrein- beheerders om Zakelijk Glas (Fiber to the Office) proactiefuit te rollen. In de prijzen KPN wint in september 2007 de internationale GTB(Global Telecoms Business) Innovation Award vanwege de innovatiekracht van het nieuwe glasvezelnetwerk. KPN geldt hiermee als meest vooruitstrevend in het transformeren van een end- to- end network wereldwijd : 'Terug naar groei' In 2008 kondigt KPN een nieuwe fase in de strategie aan: 'Terug naar groei'. Daarmee anticipeert het bedrijf op de uitdagingen die in de ICT- en telecommarkt in het verschiet liggen. Het is de ambitie van KPN om tussen de beste Europese telecommunicatiebedrijven zijn toppositie te handhaven. 20

21 Crisis Als in 2008 de kredietcrisis de hele wereld over gaat, weet KPN de negatieve effecten ervan te beperken, mede door kostenbesparende maatregelen en efficiencyverbeteringen. Voor de consumentenmarkt vallen de gevolgen mee; de zakelijke markt ondervindt meer last. Maatschappelijk verantwoord ondernemen KPN levert een bijdrage aan het oplossen van grote maatschappelijke problemen. Dat geldt voor klimaatverandering, de balans tussen werk en privéleven, het mobiliteitsvraagstuk en het probleem van vereenzaming. In een wereld van Internet en mobiele telefoons lukt het niet iedereen om in contact te blijven. KPN initieert en ondersteunt daarom verschillende projecten om mensen te helpen met elkaar in contact te komen : Marktpositie versterken Om in te spelen op de continue veranderingen en trends in de telecom- en ICT- sector introduceerde de nieuwe KPN- topman Eelco Blok in mei 2011 een nieuwe strategie. Veranderen, vereenvoudigen en groeien zijn daarbij de uitgangspunten. Alles is gericht op de verbetering van kwaliteit, service en techniek, om zo de beste dienstverlener te worden en de marktpositie in Nederland te versterken. Internationaal is de focus gericht op verdere groei in omzet en winstgevendheid. 21

22 Deelvraag 2 Hoe staat KPN er qua dienstverlening voor op de soho- markt? KPN is op de soho- markt op dit moment in vergelijking met zijn concurrenten op de telecommarkt nog steeds de beste, wanneer men kijkt naar de verleende service. Deze wordt gemeten aan de hand van een aantal onderzoeken die uitgevoerd worden vanuit KPN zelf, waarin klanten benaderd worden over wat zij van de service vinden. Deze zijn te vergelijken met de NPS van de concurrenten. Zo krijg je een duidelijk beeld van hoe een bedrijf er op dit moment voor staat. Wat is NPS? De Netto Promotor Score (NPS) is een methode om de tevredenheid van klanten te meten en te verhogen. Door op verschillende niveaus en binnen diverse bedrijfsonderdelen de vraag te stellen of klanten KPN bij anderen zouden aanbevelen, komen we te weten hoe klanten over KPN denken en wat kan worden verbeterd. Het doel van deze analyse is: loyale klanten. Dat zijn klanten die langer bij KPN blijven en meer producten en diensten afnemen. Ervaringen van andere bedrijven laten zien dat een goede NPS garant staat voor duurzame groei. Hoe werkt NPS precies? Klanten wordt gevraagd aan te geven in hoeverre zij KPN zouden aanbevelen bij anderen. Promotors geven een 9 of 10, passief tevredenen een 7 of 8 en criticasters een cijfer lager dan 7. Door het percentage criticasters van het percentage promotors af te trekken ontstaat een NPS. De illustratie hierboven geeft de meest recente meting die gedaan is weer, deze heeft plaats gevonden in het tweede kwartaal van Hierin is duidelijk te zien dat op de soho- markt overal een daling zit in de service die de klant van KPN zou verwachten in vergelijking met service die op dit moment door KPN geboden wordt. Wel is het zo dat KPN op drie van de vijf gebieden nog de beste is in vergelijking met andere concurrenten. Er is echter alleen een stijging te zien in alles dat met vaste telefonie te maken heeft. Dus dit zijn wel aandachtspunten, aangezien KPN eind 2011 al deze vlakjes in het groen zou willen hebben. Wanneer zo n daling zich voort blijft zetten bereikt KPN zijn doelstelling voor eind 2011 niet. Daardoor loopt het ook nog eens het risico de positie binnen de telecommarkt kwijt te raken als beste dienstverlener binnen dat segment en staan alle vakjes eind dit jaar op rood, als KPN hier niet drastisch in gaat verbeteren. 22

23 Hoe staat KPN er eind 2010 voor en wat wil het bedrijf bereiken? Zoals uit bovenstaande illustratie duidelijk naar voren komt is er nog niet een sector binnen de producten van KPN op de soho- markt waar er meer klanten tevreden over KPN zijn dan ontevreden, want alle scores staan in de min. Dit geeft aan dat de tevredenheid van klant binnen de soho- markt niet heel erg hoog is. En dus dat er drastische aanpassingen binnen KPN gemaakt moeten worden om de doelstelling van eind 2011 te gaan behalen. 23

24 Deelvraag 3 Trends in de telecommarkt 1. Mobiliteit van bedrijfstoepassingen. De introductie van snellere en compactere apparatuur, de opkomst van 4G- netwerken en de groeiende vraag naar toepassingen voor mobiele werknemers, zal de vraag naar bedrijfstoepassingen hiervoor gaan aanpassen. Thin clients, waarbij toepassingen in de cloud worden ondergebracht en worden aangeboden, zullen populair worden. Verwachte andere belangrijke ontwikkelingen op dit gebied, zijn krachtiger apparatuur, de opkomst van applicatiebibliotheken en grote gemeenschappen van mobiele ontwikkelaars. 2. Killerapplicatie video. Telepresence- en highdefinitionvideohardware voor desktops en webgebaseerde video zullen de norm gaan worden en voor alle werknemers een belangrijk hulpmiddel gaan worden. 3. Machine- to- Machine (M2M)- technologie. Deze technologie is flink aan het groeien. In 2014 zullen meer dan acht miljard apparaten zonder menselijke tussenkomst met elkaar communiceren. 4. Unified communications en collaboration. Deze toepassingen zullen met cloud- gebaseerde abonnementsmodellen gaan doorbreken. Deze diensten zullen ervoor gaan zorgen dat vooral bedrijven uit het midden- en kleinbedrijf efficiënter zullen gaan opereren. Grotere bedrijven zullen steeds meer adviesdiensten op dit gebied gaan gebruiken om hun investeringen in deze communicatietechnologie efficiënter te kunnen benutten. 5. ipv6. Het verdwijnen van IPv4 en de opkomst van ipv6. Nu, december 2010, resteert volgens de ARIN nog maar 5,5 procent van alle IPv6- adressen, dus bedrijven zijn dan ook gewaarschuwd om hun netwerken gereed te maken voor de komst van IPv6 of al daartoe over te schakelen. 24

Aegon s Review 2014. Waarde creëren, waarde delen

Aegon s Review 2014. Waarde creëren, waarde delen Aegon s Review 2014 Waarde creëren, waarde delen Maart 2015 Mensen zelf bewuste keuzes laten maken Aegon wil mensen helpen om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun financiële toekomst. Dat is bepalend

Nadere informatie

Focus op onderscheidend vermogen

Focus op onderscheidend vermogen December 2014 Sectorstudie Transport en Logistiek Gezonde groei onder uitdagende omstandigheden Focus op onderscheidend vermogen Colofon Auteurs Ir. M.R.J. Kindt S.J. van der Meulen Redactie mr. M.C. Bode

Nadere informatie

Substitutie-effecten en mededinging in zakelijke productsegmenten

Substitutie-effecten en mededinging in zakelijke productsegmenten Substitutie-effecten en mededinging in zakelijke productsegmenten In opdracht van: OPTA Project: 2009.140 Publicatienummer: 2009.140-1002 Datum: Utrecht, 6 januari 2010 Auteurs: ir.ing. Reg Brennenraedts

Nadere informatie

Voorbeeld Marketingplan! 1. Inleiding

Voorbeeld Marketingplan! 1. Inleiding Voorbeeld Marketingplan! 1. Inleiding Mensen zijn gemakkelijk verveeld, mensen willen bezig gehouden worden. Entertainment wordt daarom steeds belangrijker. Vizzavi is een dienstverlener die entertainment

Nadere informatie

Anders met minder in de Wmo

Anders met minder in de Wmo Anders met minder in de Wmo Zelforganiserend vermogen als kracht voor verandering en continuïteit Ilse Avontuur Ferry Knaack Olaf van Kolck Heleen Rijnkels Alwin Schortinghuis p1 BMC Anders met minder

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Alex Goldblum en Bart Oskam, Managing directors Eurofiber 4

INHOUDSOPGAVE. Alex Goldblum en Bart Oskam, Managing directors Eurofiber 4 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE VOORWOORD Alex Goldblum en Bart Oskam, Managing directors Eurofiber 4 HOOFDSTUK 2 - HET BEDRIJF 10 Interview Alkema & Heijne, Directeur Eurofiber België en Network architect

Nadere informatie

Whitepaper Vast-mobiel integratie

Whitepaper Vast-mobiel integratie Whitepaper Vast-mobiel integratie Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Vast versus mobiel... 3 2 Wat is vast-mobiel integratie?... 4 2.1 Anywhere... 4 2.2 Mobiele apps... 5 2.3 Forced on PBX... 5 2.4 Private

Nadere informatie

Van het oude werken De dingen Die voorbijgaan HET NIEUWE WERKEN BIJ HET RIJK. Drs. Marloes Pomp Dr. Anthon Klapwijk Gerbrand Haverkamp Anita Smit Msc

Van het oude werken De dingen Die voorbijgaan HET NIEUWE WERKEN BIJ HET RIJK. Drs. Marloes Pomp Dr. Anthon Klapwijk Gerbrand Haverkamp Anita Smit Msc Van het oude werken De dingen Die voorbijgaan HET NIEUWE WERKEN BIJ HET RIJK Drs. Marloes Pomp Dr. Anthon Klapwijk Gerbrand Haverkamp Anita Smit Msc Hoofdstuk 1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2 De Hub 24 Hoofdstuk

Nadere informatie

eerst de burger van eerste overheid naar Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen

eerst de burger van eerste overheid naar Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen van eerste overheid naar eerst de burger Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen Jaarbericht 2013 Denktank Vereniging van Nederlandse Gemeenten van eerste overheid naar eerst

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

Tijd Om Harde Noten Te Kraken. De Benodigde Veranderingen in de Muziekindustrie; in een Juridische Context. Begeleidster: dr. T. van der Linden-Smith

Tijd Om Harde Noten Te Kraken. De Benodigde Veranderingen in de Muziekindustrie; in een Juridische Context. Begeleidster: dr. T. van der Linden-Smith Tijd Om Harde Noten Te Kraken De Benodigde Veranderingen in de Muziekindustrie; in een Juridische Context Begeleidster: dr. T. van der Linden-Smith Toïne Haverkamp 3418332 22-6-2012 Inhoudsopgave Introductie

Nadere informatie

Europa en de financiële markten

Europa en de financiële markten Europa in de praktijk Europa en de financiële markten De financiële en economische crisis en de rol van Europa Hoe Europa te weinig doet om een nieuwe crisis te voorkomen SOMO, Ander Europa 1 Colofon Deze

Nadere informatie

44 november 2009. compact. Slimmer bouwen, minder kosten. De kansen van ketensamenwerking toegelicht

44 november 2009. compact. Slimmer bouwen, minder kosten. De kansen van ketensamenwerking toegelicht 44 november 2009 compact Slimmer bouwen, minder kosten De kansen van ketensamenwerking toegelicht Slimmer bouwen, minder kosten De kansen van ketensamenwerking toegelicht 44 november 2009 compact Inhoud

Nadere informatie

Onderzoek naar Consumentenkrediet in Nederland

Onderzoek naar Consumentenkrediet in Nederland rapport Onderzoek naar Consumentenkrediet in Nederland Uitgevoerd door Tilburg University bij gelegenheid van het 85-jarig bestaan van de Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland Onderzoek

Nadere informatie

1-1-2 onder de loep ALS ELKE SECONDE TELT. Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012

1-1-2 onder de loep ALS ELKE SECONDE TELT. Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012 1-1-2 onder de loep Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012 ALS ELKE SECONDE TELT 1-1-2 onder de loep Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het

Nadere informatie

ING Klantenraad. behoeften. Zwolle. Zwolle. wensen. wensen. verbeteren hypotheken. oud luisteren. September 2013. Programma.

ING Klantenraad. behoeften. Zwolle. Zwolle. wensen. wensen. verbeteren hypotheken. oud luisteren. September 2013. Programma. wensen wensen beleggen beleggen geld geld Zwolle Zwolle Amsterdam Amsterdam vragen mening vragen mening Den Bosch financiële sector Den Bosch financiële sector Op 17, 24 en 26 september hebben de eerste

Nadere informatie

Elektronische publieke dienstverlening in de toekomst

Elektronische publieke dienstverlening in de toekomst Elektronische publieke dienstverlening in de toekomst opinies over de strategische doelstellingen en perspectieven achter elektronische overheidsdienstverlening Scientific Report Series Enschede, Januari

Nadere informatie

Wendbaar in een duurzame economie

Wendbaar in een duurzame economie Wendbaar in een duurzame economie Een externe analyse van het economisch domein ten behoeve van de verkenning hoger economisch onderwijs (heo) Verkenningscommissie hoger economisch onderwijs, november

Nadere informatie

MKB NAAR EEN STERKER MKB

MKB NAAR EEN STERKER MKB MKB 2025 NAAR EEN STERKER MKB Colofon Auteur Katinka Jongkind ING Economisch Bureau katinka.jongkind@ing.nl Redactieraad Liesbeth Berns ING Marketing Zakelijk liesbeth.berns@ing.nl Marcel Peek ING Economisch

Nadere informatie

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg?

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk,

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Kansrijk! De groeiagenda voor ondernemerschap in het mkb

Kansrijk! De groeiagenda voor ondernemerschap in het mkb Kansrijk! De groeiagenda voor ondernemerschap in het mkb Colofon Colofon Kansrijk! De groeiagenda voor ondernemerschap in het mkb is een uitgave van MKB-Nederland en VNO-NCW Postbus 93002 2509 AA Den Haag

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Rabobank Groep

Jaarverslag 2014. Rabobank Groep Jaarverslag 2014 Rabobank Groep Bericht van de voorzitter Het jaar 2014 vormt in veel opzichten een positief keerpunt voor de Rabobank. Na een bewogen 2013 hebben we in dit jaar belangrijke stappen genomen

Nadere informatie

Jaargang 3, nr.9 / 2012 En verder

Jaargang 3, nr.9 / 2012 En verder he t va kbl a d ov er cloud compu t ing w w w.cloudworks.nu Jaargang 3, nr.9 / 2012 En verder Cloud Benchmark Retail: iedere seconde telt BSA: Europa heeft consistent cloud computing-beleid nodig Patriot

Nadere informatie

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Auteur: Eva Geesing 2 Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg?

Nadere informatie

Maak werk van geschiedenis

Maak werk van geschiedenis Maak werk van geschiedenis Oriëntatiegids voor historici op de arbeidsmarkt Marc Kruyswijk en Arjan Verweij eindredactie: Febe van der Wardt stichting Historisch Platform oorspronkelijke uitgave: 1998

Nadere informatie

NEDERLAND OPENT CARLIEN ROODINK. nederlandopentdata.nl

NEDERLAND OPENT CARLIEN ROODINK. nederlandopentdata.nl NEDERLAND OPENT CARLIEN ROODINK nederlandopentdata.nl NEDERLAND OPENT Samenstelling en tekst: Carlien Roodink Eindredactie: Josje Spinhoven Grafische verzorging: Waag Society Online publicatie: Media Republic

Nadere informatie

Embargo tot woensdag 20 mei. 13:30 uur. Dutch Wealth Report 2015

Embargo tot woensdag 20 mei. 13:30 uur. Dutch Wealth Report 2015 Dutch Wealth Report 2015 Zonder vermogen geen groei Voor de derde keer bieden wij u het rapport Vermogend Nederland aan. Dit rapport biedt inzicht in de wereld van de vermogende Nederlander, samen gesteld

Nadere informatie

Open Data NCG KNAW. Open data: van ideaal tot realiteit. Marèse Peters (interviews) Bastiaan van Loenen en Yvonne Verdonk (redactie)

Open Data NCG KNAW. Open data: van ideaal tot realiteit. Marèse Peters (interviews) Bastiaan van Loenen en Yvonne Verdonk (redactie) Open data: van ideaal tot realiteit Marèse Peters (interviews) Bastiaan van Loenen en Yvonne Verdonk (redactie) NCG KNAW Nederlandse Commissie voor Geodesie Netherlands Geodetic Commission 55 Open Data

Nadere informatie