OUDERENADVIESRAAD. 30 januari 2014 om 9u in het CC Ghybe, Sint-Annastraat 15 te Poperinge

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OUDERENADVIESRAAD. 30 januari 2014 om 9u in het CC Ghybe, Sint-Annastraat 15 te Poperinge"

Transcriptie

1 OUDERENADVIESRAAD Aanwezigheden Stadsbestuur 30 januari 2014 om 9u in het CC Ghybe, Sint-Annastraat 15 te Poperinge Ben Desmyter, schepen Alexander Tydtgat, welzijnsconsulent, secretaris-verslaggever OCMW Verontschuldigd : Mieke De Backer, OCMW-raadslid Poperinge Dienstencentrum De Bres Verontschuldigd : Luc Dewilde, centrumleider WZC Huize Proventier Afwezig : Dries Crombez, directeur WZC OLV Gasthuis Verontschuldigd : Karolien Nuytten, verantwoordelijke bewonerszorg Afdelingen NEOS Roger Descamps en Jozef Ingelaere OKRA Poperinge : Jan Maerten en Annie Vandoolaege S-Plus Poperinge Verontschuldigd Vlaamse Actieve Senioren Monique Masschelein en Eddie Vintevogel OKRA Abele Julia Ostyn en Cecile Cnaepelynck OKRA Krombeke Joel Vanneste en Marcel Parrein OKRA Proven Frans Deblock en Hilda Depeser OKRA Reningelst Gerard Spenninck en Gerard Marent OKRA Roesbrugge/Haringe Eliane Ryon en Maria Bogaert OKRA Watou Verontschuldigd Popfina Raymond Mulle en André Orbie Help u Zelf Michel Blanckaert Onafhankelijken Rika Decock, Maria Lermytte en Henri Vandenberghe

2 Verslag 1. Goedkeuring vorig verslag Henri Vandenberghe merkt op dat de bemerking rond Fairtrade niet opgenomen was in het verslag/advies. De gemaakte opmerking werd door het Dagelijks Bestuur overwogen, maar niet weerhouden omdat de bepaling in het advies voldoende duidelijk was. Henri Vandenberghe merkt op dat andere leden van de ouderenadviesraad geen kans hebben gehad om deel te nemen aan de workshop naar aanleiding van het advies dat werd opgemaakt. Het voorstel wie zou deelnemen aan de workshop werd ter goedkeuring voorgelegd aan de ouderenadviesraad. Niemand formuleerde een opmerking. Het voorstel was vrij logisch : voorzitter + ondervoorzitter + vertegenwoordiger WOAS. De ouderenadviesraad keurt het verslag goed. 2. Toelichting meerjarenplanning Ben Desmyter, schepen van inspraak, lichtte de meerjarenplanning toe. De presentatie is toegevoegd in bijlage. De ouderenadviesraad stelt een aantal kleine vragen rond specifieke dossiers. De belangrijkste bedenking die wordt gemaakt is het gebrek aan mogelijkheden qua woonst/opvang/zorg voor ouderen. Er zijn te weinig tussenvormen tussen het individueel zelfstandig thuis wonen en het rusthuis. Assistentiewoningen zijn het enige alternatief. Er wordt tevens opgemerkt dat projecten zoals de Zilvertorens enkel bestemd zijn voor de kapitaalkrachtige senioren. Als good practices worden de woonvormen van Zwijnaarde (appartementsblok) en Westouter (hoeve) vermeld. Beide locaties laten een aantal senioren samenwonen. De senioren beschikken over een aantal privé-vertrekken en delen een aantal ruimtes zoals keuken en eetplaats. Tevens beschikt de woning over een ontmoetingsruimte. De ouderenadviesraad is er van overtuigd dat dergelijke woonvormen ook in Poperinge moeten kunnen en is bereid zich te engageren om een advies voor te bereiden om voor te leggen aan het college van burgemeester en schepenen en de OCMW-raad.

3 3. Evaluatie novemberfeest Er werden 333 kaartjes verkocht. Naar schatting waren ongeveer een goede 400 aanwezigen (inclusief hulpverleners). Er werden veel positieve reacties opgevangen. De Mini-Maxi-Band speelde van 14u tot 17u non-stop. De ambiance zat er onmiddellijk in en er werd veel gedanst. Vooreerst werd geen beroep gedaan op de diensten van het KAV voor de bediening. We konden rekenen op een grote groep vrijwilligers van de ouderenafdelingen, waardoor de bediening vlot verliep. Aandachtspunten voor volgende keer : Na de koffie werd de bar zwaar belast : 400 koffietassen/schoteltjes werden tegelijkertijd afgeruimd en iedereen moet op hetzelfde moment bediend worden. De mise-en-place van glazen en flessen moet anders om voor een vlotte bediening te kunnen zorgen. Het aanbod aan drank dient beperkt te worden om een nog vlottere service te kunnen garanderen. Kostprijs van het feest : Inkomgeld Band Drank in 1.097,60 Drank uit - 491,94 Taartjes - 167,16 SABAM - 114,48 RESULTAAT 1.689,02 (opbrengst) Voorstellen van artiest voor 2014: Alain s Keyboard Ensemble Rudi Beauprez Johnny Clarisse Jan Wuyttens De ouderenweek vindt plaats van november. Er wordt opnieuw geopteerd om de week na de ouderenweek het seniorenfeest in te plannen en dit op vraag van de rusthuizen, die al tal van activiteiten inplannen tijdens de ouderenweek. Het seniorenfeest wordt bij voorkeur op donderdagnamiddag voorzien : 27 november 2014.

4 4. Toekomstige activiteiten voor senioren Vrijdag 4 april 2014 : Thomas & Tylaine CC Ghybe (14u) Voormalig Radio2-presentator Thomas Van der Spiegel kreeg enkele jaren geleden de zangmicrobe opnieuw te pakken. Optredens in seniorencentra werden zeer enthousiast onthaald, waardoor de goesting opborrelde om een volwaardige theatershow in elkaar te boksen. Samen met pianiste Tylaine Van den Broeck en lichtontwerper Koen Dillien blikt Thomas in 30+ terug op 35 levensjaren, en staat hij stil bij de muziek die invloedrijk is geweest. Tussendoor anekdotes van geboorte tot op heden, waarin het publiek vaak zichzelf herkent... Deze activiteit wordt zoals gewoonlijk afgesloten met koffie en krentenbrood. Kostprijs : 7 EUR (all-in) Dinsdag 8 juli : Kermisfeest voor senioren - Zaal Maekeblyde (14u) Bal Populair De show ' DE JAREN STILLEKES ' brengt een gevarieerd zang en animatieprogramma voor volwassenen, senioren en andersvaliden. Hun troef ligt vooral in de variatie die zij brengen. Zang gecombineerd met magie en humor, dit alles live gebracht onder muzikale begeleiding van een ervaren pianist. Interactie met het publiek is belangrijk. Ze spelen in een authentiek decor om de jaren stillekes optimaal te herbeleven Kostprijs : 5 EUR Vrijdag 11 juli : Kermiskaarting - zaal Maekeblyde (vrije inschrijving tussen 13u en 13u45, kaarting start om 14u). Verdere afspraken worden gemaakt in de volgende vergadering van de ouderenadviesraad.

5 5. Project Gezond, veilig en bewust wonen Een tijdje terug zijn Rita Doom (directeur sociale zaken OCMW) en Alexander Tydtgat op bezoek geweest in Ardooie voor het project Gezond Wonen. Dit bezoek had als doel wat ideeën op te doen voor een gelijkaardig project in Poperinge. Een woning hebben we ondertussen gevonden, die vrij zal komen in de loop van de maand maart. Het project zouden we laten plaatsvinden in de maand mei. Volgende onderwerpen zouden we eventueel aan bod willen zien komen : - Gezonde woning (CO², roken, huisstofmijt, vocht en schimmel, productgebruik, ventileren en verluchten) - Valpreventie - Brandveiligheid - Premies bij bouwen/verbouwen of woningaanpassing - Goedkope leningen (FRGE) voor werken rond energiereductie - Info rond huren/verhuren - Tips voor energiebesparing Voor de toelichting/begeleiding zou het wenselijk, meer nog ideaal zijn dat de ouderenadviesraad of een aantal van de ouderenverenigingen zich hiertoe engageren en bij deze bijdragen aan de doelstellingen geformuleerd in het memorandum. Zo zeggen we niet hoe het moet, maar voegen we daad bij het woord. Er wordt voorzien in een vorming (vermoedelijk een halve dag en begeleiding ter plaatse). Je beschikt tevens over een korte leidraad en een uitvoerig basiswerk. De mensen die zich hiertoe engageren, zullen beloond worden met een zeer mooie attentie die ten laste wordt genomen van de ouderenadviesraad. Aan de leden van de ouderenadviesraad wordt gevraagd om na te gaan in eigen vereniging wie hiervoor interesse heeft. Een 15-tal vrijwilligers is het streefcijfer. Bij voorkeur stel je je kandidaat tegen half februari en uiterlijk tegen eind februari. Volgende personen hebben zich onmiddellijk opgegeven als kandidaat: Eliane Ryon Eddie Vintevogel Monique Masschelein Hilda Depeser Gerard Spenninck

6 Volgende personen geven zich op als reserve, indien er te weinig kandidaten zijn : Henri Vandenberghe Julia Ostyn 6. Toelage 2014 De toelage 2014 kan opnieuw aangevraagd worden aan het stadsbestuur. Hiertoe worden formulieren ter beschikking gesteld. Hierbij wordt nog kort even vermeld wat er allemaal kan worden aangegeven als activiteit : - Alle ontspannende activiteiten (hobby s, kaarting, petanque, ) - Alle sportieve activiteiten (turnen, dansen, wandelen, fietsen, ) - Alle vormende en/of culturele activiteiten - Alle deelnames aan regionale, bestuurs-, provinciale vergaderingen, waarbij de goede werking van de seniorenvereniging centraal staat. - Alle activiteiten die aandacht schenken aan hulp aan senioren (bijvoorbeeld vrijwillige hulp rusthuis, Nestor, ) Hoe vul je de document nu in : Deel 1 : ZELF georganiseerd activiteiten die niet wekelijks of maandelijks terugkeren vb. dagreis, ledenfeest,... Deel 2 : NIET ZELF georganiseerde activiteiten die niet wekelijks of maandelijks terugkeren vb. Optreden Kursaal Oostende Deel 3 : ZELF georganiseerde activiteiten die wekelijks of maandelijks terugkeren vb. fietsen, dansen die in eigen vereniging wordt georganiseerd. Deel 4 : NIET ZELF georganiseerde activiteiten die wekelijks of maandelijks terugkeren vb. deelname aan maandelijks provinciaal tornooi petanque, verjaardagbezoeken Nestor, wandelingen met rusthuisbewoners Deel 5 : Deelname aan vergaderingen (behalve de ouderenadviesraad). De aanvragen voor de toelage moeten ingediend worden tegen eind februari. Het dagelijks bestuur van de ouderenadviesraad evalueert de aanvragen in de loop van de maand maart. Na evaluatie wordt dit ter goedkeuring voorgelegd aan het CBS, zodanig de uitbetaling te kunnen garanderen in de loop van de maand april.

7 7. Activiteiten van de afdelingen OKRA Reningelst Voordracht Michel Capoen De Vlaams-Waalse verschillen in In historisch perspectief Brielen academie : Verhalen en liederen uit den Grooten Oorlog door Wim en Trui Chielens Brielen academie : Boudewijn, de man die geen koning wilde Worden door Mark De Bie Literair kerstprogramma, voordracht/muziek Jacques Lesage Brielen academie : Hoe werkt ons brein door prof. J.-P. Van Bendegem Vlaamse Actieve Senioren De spiegel, cursiefjes van het leven voordracht Jacques Lesage Kerstfeest, voorafgegaan door voordracht Gerdi Staelens, Heemkring Koekelare over De kasteelmoord van Vladslo Jaarvergadering (activiteiten 2014, viering jubilarissen en Nieuwjaarsreceptie) OKRA Poperinge Herfstfeest met muzikale ontspanning Nieuwjaarsreceptie voor de wijkverantwoordelijken met quiz Nieuwjaarsfeest (Palace) met muzikale ontspanning en viering jarigen en jubilarissen Popfina Jaarlijkse souper met viering van de kampioen biljart en petanque Jaarlijkse algemene vergadering

8 8. Varia Mediawijsheid voor ouderen In samenspraak met de Vlaamse Ouderenraad besliste Vlaams minister Ingrid Lieten om in het najaar 2013 een campagne voor ouderen voor te bereiden, die in februari 2014 van start zou moeten gaan. Uit cijfergegevens van 2012 blijkt dat iets meer dan de helft van de ouderen tussen 65 en 74 jaar nog nooit het internet geraadpleegd heeft, tegenover 3 % van de 25 tot 34 jarigen en 6 % van de 35 tot 44 jarigen. De voornaamste drempels zijn : De perceptie dat het internet niet nuttig is Angst voor het onbekende en om dingen fout te doen Weinig of geen vertrouwen in het internet Fysieke beperkingen en beperkingen in verband met begrijpbaarheid Meer en meer informatie en diensten verlopen via digitale weg, waardoor een aanzienlijk deel van de ouderen de kansen missen die gepaard gaan met deze ontwikkelingen. Deze campagne heeft 2 doelstellingen: De interesse wekken en ouderen overtuigen een eerste stap te zetten op het internet en hen inzicht bieden in wat het internet voor hen kan betekenen. De startende ouderen het online gebeuren verder laten verkennen. M.a.w. de campagne zal de ouderen de weg tonen naar meer informatie en extra begeleiding. Oproep tot samenwerking De campagne wil zoveel mogelijk ouderen bereiken en begeleiding voorzien voor zij die de stap willen zetten en vraagt daarbij de medewerking aan tal van organisaties. Daarnaast biedt de campagne een inspiratiegids aan om als vereniging/raad een actie op touw te zetten. In eerste instantie is het belangrijk dat we de ouderen hierover informeren. Een ideaal kanaal is via de ouderenverenigingen, waarbij we toch een tal senioren kunnen bereiken. Dit kan heel eenvoudig doen door een aanvraagformulier in te vullen met vermelding van het aantal gewenste flyers en dit met jullie maandblad mee te geven aan de leden. Daarnaast wordt er ook een artikel voorzien in de stadskrant en worden op verschillende openbare plaatsen affiches uitgehangen en flyers voorzien. In tweede instantie moeten we even nadenken hoe we een project kunnen uitwerken die daadwerkelijk een groep ouderen laat kennismaken met internet.

9 Hiertoe kunnen we samenwerken met diverse actoren zoals het dienstencentrum, verenigingen, Ik stel voor dat dit wordt voorbereid door het Dagelijks Bestuur of een werkgroep uit de ouderenadviesraad die zich hiertoe geroepen voelen, en dat dit dan wordt teruggekoppeld naar de ouderenadviesraad. De leden van de raad hebben onmiddellijk al een aantal voorstellen als project : Shopping dag Opendeurdag Internetpunt senioren Het Dagelijks Bestuur van de OAR zal hiertoe de aanzet geven. Er wordt tevens opgemerkt dat het niet beschikken over een PC en internetabonnement soms een financiële overweging is. GECORO Tekst aangebracht door Henri Vandenberghe : Als vertegenwoordiger in de GECORO - gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening ben ik geacht tussen te komen in naam van de sportraad, de culturele raad en de ouderen adviesraad (SAR). Het is bijzonder moeilijk om op dat moment ad rem te zijn wat de inbreng van de raden betreft. Daarom als er zaken zijn die kunnen belangrijk zijn voor de ouderen dan wil ik die graag aanbrengen. Hier hebben we inspraak naar rato van ong. 1/10. Het blijft een adviescommissie. In de laatste maanden was het bijzonder druk. Tot nog toe passeerden de RUP's (ruimtelijke uitvoeringsplannen) van Veurnestraat, Krombeke, Toekomststraat (blok tot tegen het Rekhof), Centrum (station, postgebouw en omgeving, Gasthuisstraat (Simoen/Sansen tot aan oudste kliniek)..., ) Volgen zeker nog stuk van Reningelst en Gemeentehuis en Bollaert). Dat is onze vooronderstelling tot we nieuws krijgen en dan is er om praktische redenen bijna geen OAR meer samen te roepen... Het is ter vergadering ook een probleem om van die vergaderingen verslag te geven al zouden we dat willen doen. Je kan altijd punten doorgeven aan Alexander. Het is zeker een pluspunt, wanneer de vergadering dat wenst dat we via twee kanalen op de pedaal drukken. Wat het punt omtrent private organisatie van woonzorg en/of andere vormen betreft moeten goed nadenken. Je kan enkel bestemming van percelen bedingen bv. een voetbalveld als openbare ruimte - een beperking op hoogte gebouwen (voor het uitzicht...). Bouwgronden waar er winkel mag zijn... Het blijft een strijd tussen privé en publiek. Aan wie geven we.. Voor wie kiezen we voor degene die het kunnen betalen of voor voorziening voor de minder kapitaalkrachtigen. Er zou dus moeten kunnen over gepraat worden.

10 Huwelijksjubilea 2014 Ter beschikking gesteld van de ouderenadviesraad Seniorencongres - 27 maart 2014 om 9u30 (De Klijte Kerk & OC De Fontein) Programma : 1. Oud maar niet out (niet uitgeteld, niet afgeschreven) Prof. Luc Van de Ven (ouderenpsycholoog Leuven) 2. Panelgesprek (oud worden in Heuvelland Wonen en zorg Vrijwilligerswerk Toekomst kerken Plattelandstoerisme Hoppefeesten Reserveer alvast vrijdag 19 september in je agenda, want er is opnieuw een seniorennamiddag voorzien tijdens de hoppefeesten. De Brechtse Hummel Bummel komt langs in de feesttent en zullen zorgen voor de nodige ambiance tussen 14 en 17u. Stand van de rekeningen ZICHTREKENING 1907,77 SPAARREKENING 4732,91 KAS (EVENEMENTEN) 400,00 KAS (ALGEMEEN) 319,25 TOTAAL 7359,93 (toestand op ) Tentoonstelling schilder Dezitter Gasthuiskapel van 7 tot 16 maart 2014 Openingstijden: vrijdag, zaterdag en zondag van u. tot u. en van u. tot u. maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van tot u. Joseph Dezitter werd geboren op 29 november 1883 in Bollezeele. Hij overleed op 17 augustus 1957 in Malo-les-Bains (Malo-Terminus). Hij was artiest, historicus en redenaar en maakte meubels met opvallende decoraties van belforten, reuzen en wapenschilden of met mooie sculpturen van historische scènes zoals de slag bij Texel. Hij was tekenaar en aquarellist en maakte houtgravures waarmee hij zijn boeken verfraaide. In die boeken schreef hij onder andere over monumenten uit z n regio: Nos derniers Moulins (1938), Les Maisons rustiques (1944), Les Chapelles rustiques de Flandre (1949), L Âme flamande à Bergues-Saint-Winoc, L Église de Bourbourg. Sommige van z n boeken zijn nooit uitgegeven, zoals Notes sur l Art à Bergues en Le vieux Bergues (1925).

11 Joseph Dezitter kwam voort uit een dynastie van hooggekwalificeerde ambachtsmannen en amateurkunstenaars. Hij kreeg de prix Verly voor zijn hele oeuvre. Alfred Dezitter Josephs vader was schilder en tekenaar. Zijn werk ging vooral over het in die tijd pas veroverde Algerije. Samen hebben Alfred en Joseph kostbare aantekeningen verzameld over de Vlaamse architectuur. Verder was Joseph tekenleraar aan verschillende scholen in Bergues. Hij was ook gemeenteraadslid. Hij hielp priester Lamps met z n historische opzoekingswerk en was goed bevriend met fotografe Jeanne Devos, voor wie hij een grote inspiratiebron was wat haar stijl betrof. Hij oefende zijn metier van ebenist uit bij de firma Lootens in Rosendaël (Duinkerke). Vanaf 1942 hielp hij gedurende een tiental jaar zijn zoon Jean die een atelier had geopend in Bourbourg. Daarna ging hij wonen in Malo-Terminus, tot aan zijn dood. De stad organiseert de tentoonstelling samen met le Comité Flamand de France. Meer informatie vindt u op VOLGENDE VERGADERING: Donderdag 3 april 2014 om 9u in CC Ghybe

OUDERENADVIESRAAD. 3 april 2014 om 9u in het CC Ghybe, Sint-Annastraat 15 te Poperinge. Verontschuldigd : Mieke De Backer, OCMW-raadslid Poperinge

OUDERENADVIESRAAD. 3 april 2014 om 9u in het CC Ghybe, Sint-Annastraat 15 te Poperinge. Verontschuldigd : Mieke De Backer, OCMW-raadslid Poperinge OUDERENADVIESRAAD 3 april 2014 om 9u in het CC Ghybe, Sint-Annastraat 15 te Poperinge Aanwezigheden Stadsbestuur Pieter Marchand, schepen Alexander Tydtgat, welzijnsconsulent, secretaris-verslaggever Dirk

Nadere informatie

SENIORENRAAD. 19 januari 2016 om 9u in de raadzaal (stadhuis), Grote Markt 1 te Poperinge

SENIORENRAAD. 19 januari 2016 om 9u in de raadzaal (stadhuis), Grote Markt 1 te Poperinge SENIORENRAAD Aanwezigheden Stadsbestuur 19 januari 2016 om 9u in de raadzaal (stadhuis), Grote Markt 1 te Poperinge Pieter Marchand, schepen Alexander Tydtgat, welzijnsconsulent, secretaris-verslaggever

Nadere informatie

OUDERENADVIESRAAD. 4 februari 2016 om 9u in de raadzaal (stadhuis), Grote Markt 1 te Poperinge

OUDERENADVIESRAAD. 4 februari 2016 om 9u in de raadzaal (stadhuis), Grote Markt 1 te Poperinge OUDERENADVIESRAAD Aanwezigheden Stadsbestuur 4 februari 2016 om 9u in de raadzaal (stadhuis), Grote Markt 1 te Poperinge Pieter Marchand, schepen Alexander Tydtgat, welzijnsconsulent, secretaris-verslaggever

Nadere informatie

14 september 2017 om 9u in de raadzaal van het stadhuis. Verontschuldigd: Mieke De Backer, OCMW-raadslid Poperinge

14 september 2017 om 9u in de raadzaal van het stadhuis. Verontschuldigd: Mieke De Backer, OCMW-raadslid Poperinge SENIORENRAAD 14 september 2017 om 9u in de raadzaal van het stadhuis Aanwezigheden Stadsbestuur Alexander Tydtgat, welzijnsconsulent, secretaris-verslaggever Matthias Breyne, cultuurbeleidscoördinator

Nadere informatie

OUDERENADVIESRAAD. 5 februari 2015 om 9u in het CC Ghybe, Sint-Annastraat 15 te Poperinge. Afwezig: Karolien Nuytten, verantwoordelijke bewonerszorg

OUDERENADVIESRAAD. 5 februari 2015 om 9u in het CC Ghybe, Sint-Annastraat 15 te Poperinge. Afwezig: Karolien Nuytten, verantwoordelijke bewonerszorg OUDERENADVIESRAAD Aanwezigheden Stadsbestuur 5 februari 2015 om 9u in het CC Ghybe, Sint-Annastraat 15 te Poperinge Pieter Marchand, schepen Alexander Tydtgat, welzijnsconsulent, secretaris-verslaggever

Nadere informatie

Beste inwoner, Alvast bedankt! Namens het gemeentebestuur, H. Verschave G. Liefooghe

Beste inwoner, Alvast bedankt! Namens het gemeentebestuur, H. Verschave G. Liefooghe Bevraging aan de inwoners van Alveringem Beste inwoner, Het meerjarenplan moet worden opgemaakt voor de periode 2014-2020. In zo n meerjarenplan staat wat het bestuur allemaal zou willen en moeten kunnen

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM

ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM Juli, augustus en 2017 Karel Trekelsstraat 46a- 1800 Houtem Kleurplaat en Binaire puzzel op de laatste bladzijde Dienstencentrum Den Dries De ontmoetingsruimte

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC

ACTIVITEITENKALENDER LDC ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM April, Mei en Juni 2017 Buurtfeest Houtem zaterdag 10 juni in Dienstencentrum den Dries Extra: Kleurplaat en binaire puzzel Karel Trekelsstraat 46a- 1800 Houtem

Nadere informatie

Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018

Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018 Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018 1. DOELSTELLING : ADVIES EN INSPRAAK BIJ HET LOKAAL CULTUURBELEID 1.1. Met het oog op de voorbereiding en de evaluatie van het

Nadere informatie

Aanwezig : Julien Bogaert, Herman De Backer, Rik Sagaert, Ingrid Vyvey, Silvie Vanhoutteghem, Jeroen Terryn en Ann De Bruyckere. 1 Verwelkoming...

Aanwezig : Julien Bogaert, Herman De Backer, Rik Sagaert, Ingrid Vyvey, Silvie Vanhoutteghem, Jeroen Terryn en Ann De Bruyckere. 1 Verwelkoming... Dagelijks Bestuur W.O.A.S. Verslag Datum vergadering : Betreft : Dagelijks bestuur W.O.A.S. 8 november 2010, Provinciehuis Boeverbos Brugge, 10.00 uur Onze ref.: P10/8/2/14/6 Verslaggever: Ann De Bruyckere

Nadere informatie

SENIORENRAAD. 17 november 2016 om 9u in de raadzaal (stadhuis), Grote Markt 1 te Poperinge. afwezig: Karolien Nuytten, verantwoordelijke bewonerszorg

SENIORENRAAD. 17 november 2016 om 9u in de raadzaal (stadhuis), Grote Markt 1 te Poperinge. afwezig: Karolien Nuytten, verantwoordelijke bewonerszorg SENIORENRAAD Aanwezigheden Stadsbestuur 17 november 2016 om 9u in de raadzaal (stadhuis), Grote Markt 1 te Poperinge Pieter Marchand, schepen Alexander Tydtgat, welzijnsconsulent, secretaris-verslaggever

Nadere informatie

VERSLAG Ouderenadviesraad. Naam en tel. Vereniging Mailadres Aa Ver. Elvire Couchier BG St-Job X. Lauwers Johnny BG St-Job X

VERSLAG Ouderenadviesraad. Naam en tel. Vereniging Mailadres Aa Ver. Elvire Couchier BG St-Job X. Lauwers Johnny BG St-Job X VERSLAG Ouderenadviesraad Datum 19 mei 2014 Uur en duur 09.30u tot 11.00u Plaats LDC Het Sluisken Verslaggever Bart Neefs Datum verslag 21 mei 2014 Aanwezigheidslijst Naam en tel. Vereniging Mailadres

Nadere informatie

SPORTEL- BROCHURE. Sportaanbod voor ouderen

SPORTEL- BROCHURE. Sportaanbod voor ouderen SPORTEL- BROCHURE Sportaanbod voor ouderen 2014-2015 Beste sportelaar Deze sportfolder wordt je aangeboden door de gemeente Brecht en is samengesteld door de Brechtse dienstencentra, de sportdienst en

Nadere informatie

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. VERSLAG SENIORENRAAD 9 september 2014 AANWEZIG: * Voorzitter O. Thys * Schepen van senioren * OCMW voorzitter * Neos J. Vanhees * Senioren Jesseren M. Lousbergh * Avondrood N. Ramakers * OKRA Borgloon

Nadere informatie

SENIORENRAAD. 7 april 2016 om 9u in de raadzaal (stadhuis), Grote Markt 1 te Poperinge

SENIORENRAAD. 7 april 2016 om 9u in de raadzaal (stadhuis), Grote Markt 1 te Poperinge SENIORENRAAD Aanwezigheden Stadsbestuur 7 april 2016 om 9u in de raadzaal (stadhuis), Grote Markt 1 te Poperinge Pieter Marchand, schepen Alexander Tydtgat, welzijnsconsulent, secretaris-verslaggever OCMW

Nadere informatie

Beeld. Jongerenateliers (12-18 jaar) Jeugdatelier (6-12 jaar) Volwassenateliers (+18 jaar) ATELIER-ZONDER-MUREN (6 & 7 jaar) Vrije Kunsten.

Beeld. Jongerenateliers (12-18 jaar) Jeugdatelier (6-12 jaar) Volwassenateliers (+18 jaar) ATELIER-ZONDER-MUREN (6 & 7 jaar) Vrije Kunsten. Beeld Jeugdatelier (6-12 jaar) Poperinge Krombeke CC Bampoele Oud Gemeentehuis Watou CC De Bollaard L3 - L4 L5 - L6 16u30-18u10 16u30-18u10 L3 - L6 10u20-12u00 kantinitiatie L1 - L3 15u15-16u55 L4 - L6

Nadere informatie

VERSLAG Ouderenadviesraad. Aanwezigheidslijst. Naam en tel. Vereniging Mailadres Aa n. x Van Gutschoven Jean NEOS

VERSLAG Ouderenadviesraad. Aanwezigheidslijst. Naam en tel. Vereniging Mailadres Aa n. x Van Gutschoven Jean NEOS VERSLAG Ouderenadviesraad Datum 16 januari 2017 Uur en duur 9.30 uur tot 11 uur Plaats Dienstencentrum Het Sluisken Verslaggever Bart Neefs Datum verslag 20 januari 2017 Aanwezigheidslijst Naam en tel.

Nadere informatie

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. VERSLAG SENIORENRAAD 14 februari 2017 AANWEZIG: * Voorzitter O. Thys * Schepen van senioren K. Mommen * OCMW voorzitter * Neos J. Vanhees, P. Carnotensis * Senioren Jesseren M. Lousbergh * Avondrood *

Nadere informatie

Denk vandaag aan je zorg voor morgen. Vormingstraject over thuiszorg

Denk vandaag aan je zorg voor morgen. Vormingstraject over thuiszorg Denk vandaag aan je zorg voor morgen Vormingstraject over thuiszorg Het Thuiszorgcentrum CM Midden-Vlaanderen organiseert een uitgebreid vormingstraject over thuiszorg. Dat traject geeft je een overzicht

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM. Oktober november - december 2014

ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM. Oktober november - december 2014 OCMW Vilvoorde ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM Oktober november - december 2014 De ontmoetingsruimte is elke dag open vanaf 9.00u. De cafetaria is elke weekdag open van 12.00u tot 17.30u. Je

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. Juli, augustus, september 2017

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. Juli, augustus, september 2017 ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST Juli, augustus, september 2017 LDC Far West, Duchéhof 104 A, 1800 Vilvoorde Kleurplaat en Binaire puzzel op de laatste bladzijde Lokaal dienstencentrum Far-West De ontmoetingsruimte

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING OUDERENADVIESRAAD

VERSLAG VERGADERING OUDERENADVIESRAAD VERSLAG VERGADERING OUDERENADVIESRAAD Datum: 12 september 2012 Plaats: Constant Permeke zaal, 2 de verdiep gemeentehuis Aanwezig: Briers Paul, voorzitter Christelijke Bejaardenbond Bulens Achille, onafhankelijke

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN 7 december 2016 Om uur Dienstencentrum De Braambeier

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN 7 december 2016 Om uur Dienstencentrum De Braambeier Gemeente Zedelgem Ouderenadviesraad OAR AV6 07122016 VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN 7 december 2016 Om 13.30 uur Dienstencentrum De Braambeier AANWEZIG: Stemgerechtigde leden: Crevits Edgard (OKRA Zedelgem

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. Juli-augustus-september 2015. LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. Juli-augustus-september 2015. LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST Juli-augustus-september 2015 LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde Het zomert in het dienstencentrum! Het werkjaar loopt stilletjes aan ten einde, de zomermaanden

Nadere informatie

Januari maart Lokaal dienstencentrum De Maretak Activiteitenkalender

Januari maart Lokaal dienstencentrum De Maretak Activiteitenkalender Lokaal dienstencentrum De Maretak Activiteitenkalender Januari maart 2017 Lokaal dienstencentrum De Maretak Groteweg 27B 9500 GERAARDSBERGEN Tel. 054 43 38 36 dienstencentrum@ocmwgeraardsbergen.be www.ocmwgeraardsbergen.be

Nadere informatie

Activiteiten Kemados.

Activiteiten Kemados. Activiteiten Kemados. Zaterdag 23 januari: Jaarlijkse feestbanket + 90 jaar bestaat kemados Onze jaarlijkse viering ter ere van priester zaliger De L Elpée. We nodigen u daarvoor op zaterdag 23 januari

Nadere informatie

Goed gevoel activiteit

Goed gevoel activiteit OCMW Vilvoorde ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM januari februari maart 2015 Vergeven en vergeten de last van vorig jaar, geen voornemen is beter dan vrede met elkaar We wensen alle bewoners een

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING ADVIESRAAD VOOR CULTUUR (ARC)

ALGEMENE VERGADERING ADVIESRAAD VOOR CULTUUR (ARC) ALGEMENE VERGADERING ADVIESRAAD VOOR CULTUUR (ARC) Datum: donderdag 19 november 2015 om 20u Plaats: halfronde zaal stadskantoor Aanwezig/verontschuldigd/Afwezig: zie aanwezigheidslijst Frida Verslaggever:

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen

Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen, feesten en fuiven in de gemeente Holsbeek De organisator van een openbaar

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM

ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM Oktober,, 2017 Karel Trekelsstraat 46a- 1800 Houtem Centrumleider LDC Den Dries De ontmoetingsruimte is elke weekdag open van 8.00u tot 17.00u behalve woensdag

Nadere informatie

Aanvraagformulier tot stedelijke ondersteuning voor culturele initiatieven en activiteiten

Aanvraagformulier tot stedelijke ondersteuning voor culturele initiatieven en activiteiten Cel cultuurcoördinatie Dries Peeters Cultuurbeleidscoördinator Elisabethlaan 103 3200 Aarschot 016 63 02 80 dries.peeters@aarschot.be DP/CBC Voorbehouden aan de administratie 76230/332-02 Schepencollegebeslissing

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM

ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM April, mei, juni 2016 Karel Trekelsstraat 46-1800 Houtem Centrumleider Houtem Buurtbewoners, Ik ben Lore Tilley en vanaf februari heb ik de taak van Els overgenomen

Nadere informatie

Algemene Vergadering 29/03/2017

Algemene Vergadering 29/03/2017 Algemene Vergadering 29/03/2017 Agenda 1. Verwelkoming Presentatie Meerhout 2. Toelichting erfgoedcel k.erf: Nacht van het Kempens Erfgoed 3. Goedkeuring verslag vorige vergadering 4. Kasverslag 2016,

Nadere informatie

Notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van donderdag 18 augustus 2016

Notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van donderdag 18 augustus 2016 Notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van donderdag 18 augustus 2016 Aanwezig: de heer M. Aytar, voorzitter; de heer L. Vanoppen, ondervoorzitter; mevr. M. Ceyssens, de heer L. Derwae, mevrouw

Nadere informatie

PROGRAMMA ACTIVITEITEN JULI 2012

PROGRAMMA ACTIVITEITEN JULI 2012 PROGRAMMA ACTIVITEITEN JULI 2012 Maandag 2 juli Dinsdag 3 juli Woensdag 4 juli Donderdag 5 juli Vrijdag 6 juli Maandag 9 juli Dinsdag 10 juli Woensdag 11 juli Donderdag 12 juli Vrijdag 13 juli Maandag

Nadere informatie

L O K A A L DIENSTENCENTRUM

L O K A A L DIENSTENCENTRUM KAARTCLUB DE VRIJE MANILLERS RESTERENDE DATA 2013: Dinsdag 21 mei Dinsdag 18 juni Dinsdag 16 juli Dinsdag 20 augustus Dinsdag 17 september Dinsdag 15 oktober Dinsdag 5 november Maandag 18 november (klaaskoekenkaarting)

Nadere informatie

aanbod in Essen

aanbod in Essen www.essen.be/sport 2017 aanbod in Essen Inhoud 02 03 04 06 10 11 14 Welkom Wat is sportelen? Sportelactiviteiten vanuit gemeentebestuur Omnisport Tai chi Yoga Sporten met oma en opa Sportelactiviteiten

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM

ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM Oktober,, december 2016 Karel Trekelsstraat 46a- 1800 Houtem Centrumleider LDC Den Dries Buurtbewoners, Ik nodig iedereen in de buurt uit om eens langs te komen

Nadere informatie

STATUTEN CULTUURRAAD

STATUTEN CULTUURRAAD STATUTEN CULTUURRAAD 1. DOELSTELLING Art.1 Het Decreet op het lokaal en geïntegreerd Cultuurbeleid van 12 juli 2001 bepaalt dat de organisatie van advies en inspraak voor het cultuurbeleid een bevoegdheid

Nadere informatie

goede doelengeld 213.99

goede doelengeld 213.99 goede doelengeld 213.99 e-mail: beatrixschool@vpcoermelo.nl Website: www.beatrixschoolermelo.nl Nieuwsbrief 4 december schooljaar 2015-2016 AGENDA Woensdag 2 december Sinterklaas en zijn Pieten bezoeken

Nadere informatie

OCMW Vilvoorde Activiteitenkalender LDC Far-West April-mei-juni 2015

OCMW Vilvoorde Activiteitenkalender LDC Far-West April-mei-juni 2015 OCMW Vilvoorde Activiteitenkalender LDC Far-West April-mei-juni 2015 Openingsuren De ontmoetingsruimte is elke weekdag open van 13.00u tot 17.00u. Gesloten op zaterdag, zondag en feestdagen Gezondheidsconsult

Nadere informatie

Bestuursvergadering Gemeentelijke Gezinsraad Beveren 3 september 2015 VERSLAG

Bestuursvergadering Gemeentelijke Gezinsraad Beveren 3 september 2015 VERSLAG Bestuursvergadering Gemeentelijke Gezinsraad Beveren 3 september 2015 VERSLAG Aanwezige bestuursleden: Pieter Van Bastelaere (voorzitter), Bart Van Dosselaer, Sylvain De Boey, Machteld Van Raemdonck, Marleen

Nadere informatie

beeld van lagere naar middelbare graad

beeld van lagere naar middelbare graad beeld van lagere naar middelbare graad Niet alleen trek je volgend schooljaar naar de secundaire school voor jullie gewone studies, ook in Beeld begin je aan de Middelbare Graad of jongerenateliers. Dat

Nadere informatie

De Wilg. Programmaboekje Activiteiten. Lokaal Dienstencentrum. De Wilg

De Wilg. Programmaboekje Activiteiten. Lokaal Dienstencentrum. De Wilg Lokaal Dienstencentrum De Wilg J A A R G A N G 1, N R. 4 J U L I A U G U S T U S 2 0 1 6 Programmaboekje Activiteiten De Wilg Witvrouwenveldstraat 1 2550 Kontich 03 450 82 82 OF 03 450 82 80 (onthaal)

Nadere informatie

Kwaliteitsplanning 2014

Kwaliteitsplanning 2014 Kwaliteitsplanning 2014 Lokaal dienstencentrum De Stille Meers OCMW Middelkerke Sluisvaartstraat 17 8430 Middelkerke Voorzitter: Dirk Gilliaert Secretaris: Pierre Ryckewaert 1 Inhoudstafel 1. Evaluatie

Nadere informatie

Stressfactor. Stressfactor. Stressfactor. Stressfactor. Stressfactor. Stressfactor. Stressfactor. Stressfactor. Stressfactor.

Stressfactor. Stressfactor. Stressfactor. Stressfactor. Stressfactor. Stressfactor. Stressfactor. Stressfactor. Stressfactor. STAPPENPLAN LEES DE FESTIVALGIDS Zo weet je wat het project inhoudt en wat je te wachten staat. www.stressfactor.be/organisator/2016 OVERTUIG JE MEDELEERLINGEN Jij bent vast niet de enige die een festival

Nadere informatie

OUD GENTBRUGGE EN GENTBRUGGE

OUD GENTBRUGGE EN GENTBRUGGE OUD GENTBRUGGE EN GENTBRUGGE Beste bewoner Wijk van de Maand is de nieuwe naam van de ontmoetingen tussen het college van burgemeester en schepenen en de bewoners van de 25 Gentse wijken. Niet langer één

Nadere informatie

Verslag vergadering ouderraad dinsdag 25 april 2017

Verslag vergadering ouderraad dinsdag 25 april 2017 Verslag vergadering ouderraad dinsdag 25 april 2017 Kernbestuur ouderraad Naam Anja Smet Annelies De Beuf Cindy Verdoorent Edwige Cardoen Geert Vanhove Ines Van Buynder Karin De Lamper Kristof Van der

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. April, mei, juni 2017

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. April, mei, juni 2017 ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST April, mei, juni 2017 LDC Far West, Duchéhof 104 A, 1800 Vilvoorde Kleurplaat en Binaire puzzel op de laatste bladzijde Lokaal dienstencentrum Far-West De ontmoetingsruimte

Nadere informatie

Verslag AV Ouderenraad woensdag 12 november 2014

Verslag AV Ouderenraad woensdag 12 november 2014 Verslag AV Ouderenraad woensdag 12 november 2014 Aanwezig Verenigingen: CD&V senioren (Rik Verlinde, Franssens Willy) De Jongeren van Vroeger LBG Oostkamp (Christiane De Grande, Uyttenhove Jacqueline)

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING COMMISSIE 4 van dinsdag 20 juni 2017 om 19:30 uur

VERSLAG VERGADERING COMMISSIE 4 van dinsdag 20 juni 2017 om 19:30 uur VERSLAG VERGADERING COMMISSIE 4 van dinsdag 20 juni 2017 om 19:30 uur Aanwezig: Gevers Dimitri - voorzitter Van de Poel Katrien, Driesen Josiane, Van Otten Jan, De Wilde Tine, Van Lommel Reccino, Versmissen

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIES SOCIO-CULTURELE VERENIGINGEN werkjaar 1 januari december 2017 IDENTIFICATIEGEGEVENS

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIES SOCIO-CULTURELE VERENIGINGEN werkjaar 1 januari december 2017 IDENTIFICATIEGEGEVENS AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIES SOCIO-CULTURELE VERENIGINGEN 2018 werkjaar 1 januari 2017 31 december 2017 Enkel erkende Zingemse socio-culturele of seniorenverenigingen. Uiterste deadline het indienen van

Nadere informatie

Bestuursvergadering Gemeentelijke Gezinsraad Beveren. 2 februari 2015 VERSLAG

Bestuursvergadering Gemeentelijke Gezinsraad Beveren. 2 februari 2015 VERSLAG Bestuursvergadering Gemeentelijke Gezinsraad Beveren 2 februari 2015 VERSLAG Aanwezige bestuursleden: Van Bastelaere Pieter (voorzitter), De Meulemeester Ingeborg (schepen), De Block Neel (secretaris),van

Nadere informatie

INHOUD. p. 13 Programma Opendeurdagen Wibier p Programma DOEmeeWEEK p. 16 Quiz

INHOUD. p. 13 Programma Opendeurdagen Wibier p Programma DOEmeeWEEK p. 16 Quiz INHOUD p. 2 Voorwoord p. 2-3 The Big Five van kerstzingen tot sneukeltoer p. 4-5 Tijdslijn ldc Wibier van september 2008 tot september 2013 p. 6-10 Interview met Martin Van Laere, Jean-Marie Van Herreweghe,

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor culturele projectsubsidies

Aanvraagformulier voor culturele projectsubsidies Aanvraagformulier voor culturele projectsubsidies 1. Gegevens aanvrager(s) Naam van aanvrager (vereniging of individu) :... Naam contactpersoon (enkel in te vullen indien de aanvrager een vereniging is)

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING OUDERENADVIESRAAD

VERSLAG VERGADERING OUDERENADVIESRAAD VERSLAG VERGADERING OUDERENADVIESRAAD Datum: 25 juni 2014 Plaats: Constant Permeke zaal, 2 de verdiep gemeentehuis Naam en voornaam Functie / vereniging Aanwezig Verontschuldigd Bauwens Edmond Afgevaardigde

Nadere informatie

Verslag adviesraad andersvaliden dd. 6 februari 2014

Verslag adviesraad andersvaliden dd. 6 februari 2014 Verslag adviesraad andersvaliden dd. 6 februari 2014 Aanwezig: Stemgerechtigde leden Marnix Decloedt, Christine Janssens, Annie Aelter, André Deroo, Annelies Crul, Albert Winne Waarnemende leden Martine

Nadere informatie

Woonzorg Activiteitenoverzicht November 2015

Woonzorg Activiteitenoverzicht November 2015 Woonzorg Activiteitenoverzicht November 2015 Hallo, Hier het nieuwe activiteitenoverzicht van november. U bent enkel ingeschreven voor een activiteit als u betaald hebt. Hieronder vindt u waar en hoe u

Nadere informatie

April juni 2016. Het lokaal dienstencentrum De Maretak Activiteitenkalender

April juni 2016. Het lokaal dienstencentrum De Maretak Activiteitenkalender Het lokaal dienstencentrum De Maretak Activiteitenkalender April juni 2016 Lokaal dienstencentrum De Maretak Groteweg 27B 9500 GERAARDSBERGEN Tel. 054 43 38 36 dienstencentrum@ocmwgeraardsbergen.be www.ocmwgeraardsbergen.be

Nadere informatie

Ouderraad De Zeppelin

Ouderraad De Zeppelin VZW KB EN BLOH DIESTSESTEENWEG 11, 3540 HERK-DE-STAD Ouderraad De Zeppelin Verslag van de vergadering van 8-09-2011 Aanwezig: Jerome, Bart, Geert, Ingrid, Wendy, Anneleen, Yves, Dirk, Han, Joris, Petra

Nadere informatie

Bewonersplatform Reningelst Verslag open bewonersvergadering Dinsdag 26 september om 20h, OC Rookop

Bewonersplatform Reningelst Verslag open bewonersvergadering Dinsdag 26 september om 20h, OC Rookop Bewonersplatform Reningelst Verslag open bewonersvergadering Dinsdag 26 september om 20h, OC Rookop Aanwezig: Geert Rouseré, Jan Kestelyn, Maria Lermytte, Glen Boeyaert, Luc Van Hollebeke, Eric Coopman,

Nadere informatie

Festiviteitenkalender Oktober

Festiviteitenkalender Oktober Festiviteitenkalender Oktober ROZENKRANSMAAND 1 en 2 Oktober: FAMILIEFEEST!!!! 03/10/16 Opruimen familiefeest. 05/10/16 Deze namiddag is het bingo in de cafetaria vanaf 14u30. 07/10/16 Om 15u00 worden

Nadere informatie

Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat

Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat Oostkamp, 10 maart 2016 Beste bewoner De heraanleg van de Meuleman- en Voldersstraat staat al lang op het programma. Echter tot op vandaag

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM

ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM OCMW Vilvoorde ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM april mei juni 2015 Maandelijks gezondheidsconsult Een verpleegkundige is elke laatste donderdag van de maand van 11 uur tot 12 uur in het dienstencentrum

Nadere informatie

DORPSRAAD SCHUIFERSKAPELLE 1 Contactadres: Carrette Klaas Kronkelbeekstraat, Schuiferskapelle - 0473 83 62 26 - e-mail: klaas.carrette@belgacom.

DORPSRAAD SCHUIFERSKAPELLE 1 Contactadres: Carrette Klaas Kronkelbeekstraat, Schuiferskapelle - 0473 83 62 26 - e-mail: klaas.carrette@belgacom. DORPSRAAD SCHUIFERSKAPELLE 1 Agenda Dorpsraad 27 april 2015 20u Vergaderzaal 3 Club 77 - Schuiferskapelle Aanwezig: Klaas Carrette, Geert Verbeure (KWK), Vera Breackevelt (OKRA), Jobbe Verdoodt (KSA),

Nadere informatie

VERSLAG Ouderenadviesraad. Naam en tel. Vereniging Mailadres Aa n Couchier Elvire BG St-Job x

VERSLAG Ouderenadviesraad. Naam en tel. Vereniging Mailadres Aa n Couchier Elvire BG St-Job x VERSLAG Ouderenadviesraad Datum 19 januari 2015 Uur en duur 9.30 uur tot 11.30 uur Plaats Dienstencentrum Het Sluisken Verslaggever Liesbeth Van Menel Datum verslag 20 januari 2015 Aanwezigheidslijst Naam

Nadere informatie

SCHRIFTELIJKE VRAGENLIJST BEVRAGING VOORZITTERS LOKALE OUDERENADVIESRADEN

SCHRIFTELIJKE VRAGENLIJST BEVRAGING VOORZITTERS LOKALE OUDERENADVIESRADEN SCHRIFTELIJKE VRAGENLIJST BEVRAGING VOORZITTERS LOKALE OUDERENADVIESRADEN Januari 2010 Els Messelis & Gaby Jennes GEMEENTE:........................... PROVINCIE:........................... Inleiding en

Nadere informatie

Christelijke basisschool De Melkfabriek 5, 1221 CE Hilversum 035-6859913 www.avonturijnhilversum.nl E-mail: avonturijn@proceon.nl

Christelijke basisschool De Melkfabriek 5, 1221 CE Hilversum 035-6859913 www.avonturijnhilversum.nl E-mail: avonturijn@proceon.nl Christelijke basisschool De Melkfabriek 5, 1221 CE Hilversum 035-6859913 www.avonturijnhilversum.nl E-mail: avonturijn@proceon.nl Beste ouders, 30 oktober 2015. Een eerste week na de herfstvakantie, waarbij

Nadere informatie

Activiteitenkalender LDC Pallieter

Activiteitenkalender LDC Pallieter OCMW Vilvoorde Activiteitenkalender LDC Pallieter Oktober november - december Openingsuren De ontmoetingsruimte is elke dag open vanaf 9.00u. De cafetaria is elke weekdag open van 12.00u tot 17.30u. Dienstverlening

Nadere informatie

VERSLAG Ouderenadviesraad. Aanwezigheidslijst. Naam en tel. Vereniging Mailadres Aan Ver Afw. BG St-Job X.

VERSLAG Ouderenadviesraad. Aanwezigheidslijst. Naam en tel. Vereniging Mailadres Aan Ver Afw. BG St-Job X. VERSLAG Ouderenadviesraad Datum 20 januari 2014 Uur en duur 09.30u tot 11.00u Plaats LDC Het Sluisken Verslaggever Bart Neefs Datum verslag 22 januari 2014 Aanwezigheidslijst Naam en tel. Vereniging Mailadres

Nadere informatie

SENIORENRAAD. 8 september 2016 om 9u in de raadzaal (stadhuis), Grote Markt 1 te Poperinge. Verontschuldigd: Mieke De Backer, OCMW-raadslid Poperinge

SENIORENRAAD. 8 september 2016 om 9u in de raadzaal (stadhuis), Grote Markt 1 te Poperinge. Verontschuldigd: Mieke De Backer, OCMW-raadslid Poperinge SENIORENRAAD Aanwezigheden Stadsbestuur 8 september 2016 om 9u in de raadzaal (stadhuis), Grote Markt 1 te Poperinge Pieter Marchand, schepen Alexander Tydtgat, welzijnsconsulent, secretaris-verslaggever

Nadere informatie

Aanvraag projectsubsidies inzake samenleven in diversiteit

Aanvraag projectsubsidies inzake samenleven in diversiteit Aanvraag projectsubsidies inzake samenleven in diversiteit DIS/APISID/09-04-2013 Dienst Internationale Samenwerking/Integratie Gemeenteplein 2, 8790 WAREGEM T 056 62 13 87 F 056 60 66 96 integratie@waregem.be

Nadere informatie

Verslag vergadering. Agendapunt Maart u30 Hof van Woinke

Verslag vergadering. Agendapunt Maart u30 Hof van Woinke Verslag vergadering 24 Maart 2012 19u30 Hof van Woinke Voorzitter Luc De Wilder Aanwezig Secretaris Patrick Vansantvoort Aanwezig Penningmeester Philippe Meeus Aanwezig Bestuursleden aanwezig F. Cornand

Nadere informatie

NIEUWS. Nieuwsbrief september 2015 43

NIEUWS. Nieuwsbrief september 2015 43 Erfgoedcel Mijn-Erfgoed E.Coppéelaan 87 3600 Genk Nieuwsbrief september 2015 43 NIEUWS Nieuwe website Sinds deze maand staat onze nieuwe website online. Je vind er onder andere informatie over onze werking,

Nadere informatie

ZIN IN EEN ACTIVITEIT IN UW BUURT?

ZIN IN EEN ACTIVITEIT IN UW BUURT? ZIN IN EEN ACTIVITEIT IN UW BUURT? dienst co dienst informatie en feestelijkheden Zin in een activiteit in uw buurt? Wil je met je straat of buurt een activiteit organiseren? Dat kan! Het gemeentebestuur

Nadere informatie

Nieuws St. Gregoriusschool

Nieuws St. Gregoriusschool Blauwhuis, 18 december 2015 05 Nieuws St. Gregoriusschool Inhoud Agenda Nieuw MR-lid Sinterklaasfeest en Kerstmarkt Voorlichtingsavond Voortgezet Onderwijs Schoonmaakavond Voorleesontbijt CITO-toetsen

Nadere informatie

Bewonersplatform Reningelst Verslag open bewonersvergadering Dinsdag 11 december om 20h, OC Rookop

Bewonersplatform Reningelst Verslag open bewonersvergadering Dinsdag 11 december om 20h, OC Rookop Bewonersplatform Reningelst Verslag open bewonersvergadering Dinsdag 11 december om 20h, OC Rookop Aanwezig: Christophe Clauw, Geert Rouseré, Jan Kestelyn, Maria Lermytte, Glen Boeyaert, Luc Van Hollebeke,

Nadere informatie

De voorzitter en secretaris van het Lokaal Overleg

De voorzitter en secretaris van het Lokaal Overleg 1 De voorzitter en secretaris van het Lokaal Overleg Een goede voorzitter voor het Lokaal Overleg Kinderopvang vinden is belangrijk en niet altijd vanzelfsprekend. Ook over zijn opdracht en taken en welke

Nadere informatie

PROVINCIAAL FORUM 14 oktober 2014

PROVINCIAAL FORUM 14 oktober 2014 Latemse SeniorenAdviesRaad (LSAR) PROVINCIAAL FORUM 14 oktober 2014 Spreken is communiceren is zilver, goud. 1. Situering van de gemeente Sint-Martens-Latem = fusie van Sint-Martens-Latem & Deurle is

Nadere informatie

September zaterdag 16/09/17 15u30 Wijtschate WZC St Medard - gebedsviering Luc

September zaterdag 16/09/17 15u30 Wijtschate WZC St Medard - gebedsviering Luc September 2017 dag datum uur kerk info lector misdienaar koster Preek/Voorganger Organist zaterdag 2/09/17 15u30 Wijtschate WZC St Medard - gebedsviering Luc 19u Loker Matthias - Roeland Jarno - Assunta

Nadere informatie

U bent van harte welkom!

U bent van harte welkom! Seizoen 2017-2018 U bent van harte welkom! In dit boekje vindt u alle activiteiten die georganiseerd worden in de Hanzeborg voor het seizoen September 2017 September 2018. Het kan zijn dat er wijzigingen

Nadere informatie

LITURGISCHE VIERINGEN

LITURGISCHE VIERINGEN Week 02 dd 08-01-2014 Federatie Sint-Kruis LITURGISCHE VIERINGEN UIT DE LITURGISCHE KALENDER Zondag 12 januari: Doopsel van de Heer: Jezus doop in de Jordaan: Dit is mijn welbeminde Zoon, luistert naar

Nadere informatie

AFSPRAKENNOTA VRIJWILLIGERSWERK

AFSPRAKENNOTA VRIJWILLIGERSWERK AFSPRAKENNOTA VRIJWILLIGERSWERK (Wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers; B.S. 29.08.2005; decreet van 3 april 2009 betreffende het georganiseerde vrijwilligerswerk in het beleidsdomein

Nadere informatie

Wijkraad Duiven-West bestaat 10 jaar! Wijkfeest zaterdag 9 september D I G I T A L E J A A R G A N G 3 NR. 7 JUNI 2 E K W A R T A A L

Wijkraad Duiven-West bestaat 10 jaar! Wijkfeest zaterdag 9 september D I G I T A L E J A A R G A N G 3 NR. 7 JUNI 2 E K W A R T A A L D I G I T A L E J A A R G A N G 3 NR. 7 JUNI 2 E K W A R T A A L 2 0 1 7 Wijkraad Duiven-West bestaat 10 jaar! Op 25 mei 2007 is de Wijkraad Duiven-West opgericht. Dit betekent dat de wijkraad 10 jaar

Nadere informatie

Bestuursvergadering Gemeentelijke Gezinsraad Beveren. 4 december 2014 VERSLAG

Bestuursvergadering Gemeentelijke Gezinsraad Beveren. 4 december 2014 VERSLAG Bestuursvergadering Gemeentelijke Gezinsraad Beveren 4 december 2014 VERSLAG Aanwezige bestuursleden: Van Bastelaere Pieter (voorzitter), De Meulemeester Ingeborg (schepen), De Block Neel (secretaris),

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. Juli, augustus, september LDC Far West, Duchéhof 104 A, 1800 Vilvoorde

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. Juli, augustus, september LDC Far West, Duchéhof 104 A, 1800 Vilvoorde ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST Juli, augustus, september 2016 LDC Far West, Duchéhof 104 A, 1800 Vilvoorde Lokaal dienstencentrum Far-West Buurtbewoners, Ik nodig iedereen in de buurt uit om eens langs

Nadere informatie

1 e samenkomst Oudercomité - 21 september 2017 leraarslokaal: 19:30 22:15u

1 e samenkomst Oudercomité - 21 september 2017 leraarslokaal: 19:30 22:15u 1 e samenkomst Oudercomité - 21 september 2017 leraarslokaal: 19:30 22:15u Aanwezig: Hilde, Sofie, Evelien, An M, An DK, Sara, Kim, Leen V., Vanessa, Koen. Verontschuldigd: Evelien J., Sonje B., Tom, Anja,

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. Januari-februari-maart 2016. LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. Januari-februari-maart 2016. LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST Januari-februari-maart 2016 LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde Valentijn in het dienstencentrum ddienenstencentrum Sinterklaas, kerstfeest, nieuwjaar,. het ligt

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE CULTUURRAAD AANVRAAGFORMULIER VOOR SUBSIDIERING WERKJAAR 2015

GEMEENTELIJKE CULTUURRAAD AANVRAAGFORMULIER VOOR SUBSIDIERING WERKJAAR 2015 De aanvraagformulieren moeten het Administratief Centrum uiterlijk op vrijdag 24 oktober 2014 bereiken. Graag bezorgen aan: College van burgemeester en schepenen, Veld 1 te 9970 Kaprijke of via toerisme@kaprijke.be

Nadere informatie

Nooit te oud om het te doen 10 TIPS OM EEN VRIJWILLIGERSBEURS OP TE ZETTEN

Nooit te oud om het te doen 10 TIPS OM EEN VRIJWILLIGERSBEURS OP TE ZETTEN Nooit te oud om het te doen 10 TIPS OM EEN VRIJWILLIGERSBEURS OP TE ZETTEN 2 Nooit te oud om het te doen 10 TIPS OM EEN VRIJWILLIGERSBEURS OP TE ZETTEN Het is zover. U wilt een vrijwilligersbeurs opzetten.

Nadere informatie

Artikel 1. Voor de toepassing van dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder het begrip:

Artikel 1. Voor de toepassing van dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder het begrip: Adviescommissie kunsten Huishoudelijk Reglement I. Algemene bepalingen Begrippen Artikel 1. Voor de toepassing van dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder het begrip: Kunstendecreet: het decreet

Nadere informatie

Verslag vergadering OR 25 februari 2016

Verslag vergadering OR 25 februari 2016 Aanwezig : Annelies K, Irmine V, Hanne DC, Nicky, Hannelore S, An P, Karen, Marjan, Tim G, Valerie, Leen DR,Toon, Kristoff, Carole, Tine B Leerkrachten : Kim DR Directie : Didier, Suzy Verontschuldigd:

Nadere informatie

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit De gemeenteraad Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 20 maart 2017 Besluit nummer: 2017_GR_00152 Onderwerp: Samenwerkingsovereenkomst tussen de cultuur-toeristische partners van de Oost-Vlaamse Leiestreek

Nadere informatie

Verslag vergadering Ouderraad Krinkelrups: 09/10/2012 om 20u

Verslag vergadering Ouderraad Krinkelrups: 09/10/2012 om 20u Verslag vergadering Ouderraad Krinkelrups: 09/10/2012 om 20u DE OUDERRAAD VAN DE Aanwezig: Kristin Van Molle, Anne Van Nieuwenhoven, Claudia Van Der Linden, Peter Severins, Jenifer Aerts, Jessica Iyase,

Nadere informatie

Sport - instuif. 19, 20, 21 en 22 oktober

Sport - instuif. 19, 20, 21 en 22 oktober Prinses Julianaplein 1 3211 XX GEERVLIET Tel:0181-661330 Sport - instuif 19, 20, 21 en 22 oktober In de herfstvakantie stelt het bestuur van de SGKa, De Haveling weer beschikbaar om de jeugd onder leiding

Nadere informatie

Aanvraag basistoelage Noord-Zuidorganisatie

Aanvraag basistoelage Noord-Zuidorganisatie Aanvraag basistoelage Noord-Zuidorganisatie DIS/ABNZ/22-01-2014 Internationale samenwerking Gemeenteplein 2, 8790 WAREGEM T 056 62 13 87 F 056 60 66 96 Internationalesamenwerking@waregem.be www.waregem.be

Nadere informatie

maart april 2015 Parel info

maart april 2015 Parel info maart april 2015 Parel info Terugblik op de voorbije activiteiten Het leven zoals het is De stem van het geheugen Verwenuur Optreden Tom Breiclub Bewonersnieuws We namen afscheid van Hoefkens Clara ( 29/12/2014

Nadere informatie

Infosessie Erfgoeddag 2017 Brugge. Maandag 19 september 2016

Infosessie Erfgoeddag 2017 Brugge. Maandag 19 september 2016 Infosessie Erfgoeddag 2017 Brugge Maandag 19 september 2016 Programma infosessie 15.00 uur: Welkomstwoord door Ruud Priem, hoofdconservator Hospitaalmuseum 15.05 uur: Korte toelichting Erfgoeddag Vlaanderen

Nadere informatie

MAANDAG 3 OKTOBER fin de saison met feestcomité: pannenkoeken eten. DINSDAG 4 OKTOBER schoenenverkoop firma LATO

MAANDAG 3 OKTOBER fin de saison met feestcomité: pannenkoeken eten. DINSDAG 4 OKTOBER schoenenverkoop firma LATO Komende evenementen DINSDAG 4 OKTOBER schoenenverkoop firma LATO WOENSDAG19 OKTOBER optreden Marianne WOENSDAG 9 NOVEMBER optreden Zannekin Veurne DINSDAG 15 NOVEMBER seniorenfeest MAANDAG 3 OKTOBER fin

Nadere informatie

Activiteitenkalender LDC Kassei juli-augustus-september 2014

Activiteitenkalender LDC Kassei juli-augustus-september 2014 Activiteitenkalender LDC Kassei juli-augustus-september 2014 Het zomert in het dienstencentrum! Het werkjaar loopt stilletjes aan ten einde, de zomermaanden staan voor de deur, dus eventjes tijd voor een

Nadere informatie