6/18/2012. H2O Breednet Verslag aanvraag SEB subsidie toekenning zaaknummer: Ontwikkelingsmaatschappij Hattemerbroek B.V.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "6/18/2012. H2O Breednet Verslag aanvraag SEB subsidie toekenning zaaknummer: 2010-022022. Ontwikkelingsmaatschappij Hattemerbroek B.V."

Transcriptie

1 6/18/2012 H2O Breednet Verslag aanvraag SEB subsidie toekenning zaaknummer: Ontwikkelingsmaatschappij Hattemerbroek B.V.

2 H2O Breednet Verslag aanvraag SEB subsidie toekenning zaaknummer: Op 24 mei 2010 heeft de provincie Gelderland, onder zaaknummer in het kader van het programma Subsidieverlening Sociaal Economisch Beleid een subsidie verleend aan Ontwikkelingsmaatschappij Hattemerbroek BV. Dit verslag dient ter verantwoording van de aanvraag voor definitieve toekenning. Het verslag bestaat uit 2 delen; a) Een inhoudelijk verslag, waarin wordt ingegaan op de aard en omvang van de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend, alsmede een toelichting op de gerealiseerde doelstellingen en resultaten en op eventuele knelpunten die zich hebben voorgedaan. Daarnaast is opgenomen welke inspanningen op het gebied van promotie en publiciteit hebben plaatsgevonden. b) Een financieel verslag, met de stand van de werkelijk gemaakte en betaalde kosten, ingedeeld en afgezet tegen de posten van de subsidiabele kostenbegroting. De gerealiseerde bijdragen van derden behoren in het financieel verslag opgenomen te worden. Het financieel verslag dient te zijn voorzien van een accountantsverklaring, welke is gebaseerd op het controleprotocol. Deze eerste versie van het verslag is gemaakt om bij de opening van H2O Breednet te kunnen aanbieden aan het bestuur van de Provincie Gelderland. In het verslag zijn onder andere de resultaten van de vraagbundeling in Wezep/Hattem en Heerde opgenomen. De conclusies die naar aanleiding van de resultaten van deze vraagbundeling projecten getrokken kunnen worden, willen de betrokken gemeenten graag rapporteren in het kader van de beleidsontwikkeling op het vlak van stimuleringsbeleid voor de ontwikkelingen in breedbandtechnologie. Dit in het kader van Heel Gelderland digitaal bereikbaar. In deze versie zijn deel b- en de bijlagen niet opgenomen. 1

3 Inhoudelijk verslag realisatie H2O Breednet Dit inhoudelijk verslag is als volgt opgebouwd: 1) Beschrijving van het project H2O Breednet en de daarmee beoogde doelstellingen. 2) Beschrijving van de wijze waarop het project is gerealiseerd. 3) Beschrijving van de vraagbundelingsactiviteiten in Heerde, Hattem en Oldebroek. 4) Conclusies en aanbevelingen naar aanleiding van de resultaten van de vraagbundelingsactiviteiten. Dit in het kader van de beleidsontwikkeling voor stimuleringsbeleid breedbandtechnologie van de Provincie Gelderland. Project H2O Breednet Bedrijvenpark H2O Het plan Bedrijvenpark H2O Bedrijvenpark H2O is een gezamenlijk ontwikkelingsproject van de gemeenten Hattem, Heerde (H2) en Oldebroek (O), die deel uitmaken van de Regio Noord-Veluwe in Gelderland, op de grens met Overijssel. Met het bedrijvenpark komen deze gemeenten tegemoet aan de vraag naar bedrijfskavels van lokaal tot internationaal georiënteerde bedrijven. Het bedrijvenpark komt tot stand in goed overleg met de betrokken partners en uiteraard ook met de lokale ondernemers, vertegenwoordigd door Bedrijvenkring Hattem, Bedrijvencontact Heerde en Bedrijvenkring Oldebroek. In vogelvlucht Bedrijvenpark H2O is een gemengd bedrijvenpark voor uiteenlopende typen bedrijven, waarbij kwaliteit en duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Het bedrijvenpark krijgt een groot aantal zichtlocaties langs de A28 (Amersfoort-Zwolle) en de A50 (Apeldoorn-Kampen). De bebouwing loopt evenwijdig aan de snelwegen en houdt een zekere afstand tot de kern Hattemerbroek. Het bedrijvenpark meet in totaal circa 70 hectare bruto, waarvan ca. 2/3 zich bevindt aan de Oldebroekse kant van de A50 en ca. 1/3 aan de Hattemse kant. Ongeveer 50 hectare wordt uitgegeven aan bedrijven. De overige 20 hectare wordt gebruikt voor wegen, groenvoorzieningen en watervoorzieningen. De maximale kavelgrootte bedraagt in principe m2. In overleg is groter mogelijk. Voor een aantal diensten wordt een gemeenschappelijke beheerorganisatie in het leven geroepen (parkmanagement). Naast de borging van een hoog kwaliteitsniveau kan dit op diverse gebieden leiden tot schaal- en daarmee kostenvoordelen. Projectorganisatie Voor de ontwikkeling van het bedrijvenpark en de verkoop van de kavels hebben de drie betrokken gemeenten de Ontwikkelingsmaatschappij Hattemerbroek BV (kortweg: H2O BV) opgericht. H2O BV is het aanspreekpunt voor alle vragen over het bedrijvenpark. De gemeenten zijn de enige aandeelhouders van H2O BV en hebben ook zitting in de Raad van Commissarissen. De BV heeft een eigen directie en bedrijfsleiding. H2O Breednet Bij een kwalitatief hoogwaardige ontwikkeling van het bedrijventerrein behoort ook de aanleg van een glasvezel infrastructuur. In de loop van 2009 bleek dat providers zoals KPN en Eurofiber geen 2

4 mogelijkheden meer zagen om voor te investeren in de aanleg van de glasvezelinfrastructuur op het nieuwe bedrijventerrein. De belangrijkste reden daarvoor is het ontbreken van een haalbare business case met een terugverdientijd op de investering van maximaal 3 jaar. Dit wordt in het geval van Bedrijvenpark H2O met name veroorzaakt door het feit dat de verkoop van de voorziene kavels zich over meer dan 10 jaar zal spreiden. De cash flow opbouw is dan te traag om op commerciële basis het investeringsproject te kunnen verantwoorden. Daarmee ontstonden er 2 alternatieven: a) Breedband wordt verder niet meegenomen in de ontwikkeling en de beschikbaarheid van glasvezelinfrastructuur wordt overgelaten aan de markt. b) Breedband wordt in het kader van het ontwikkelen van het bedrijvenpark meegenomen. De keuze voor het eerste alternatief zou betekenen dat bedrijven die zich willen vestigen op het nieuwe terrein alleen op individuele basis kunnen worden aangesloten op glasvezelinfrastructuur. Dit betekent dat tegen aanzienlijk hogere eenmalige kosten alleen breedband in een gesloten economisch model beschikbaar is. Dat zou Bedrijvenpark H2O ten opzichte van de bedrijventerreinen in de regio op achterstand zetten. In de meeste omliggende regio s is open breedband beschikbaar. Daarom heeft H2O BV voor het tweede alternatief gekozen om voor te investeren in de breedbandontwikkeling en in eigen regie de glasvezelinfrastructuur aan te laten leggen en in exploitatie te nemen, onder de naam van H2O Breednet. In lijn met de projectorganisatiestructuur is het projectmanagement om dit te kunnen realiseren uitbesteed aan Johan Meijerhof Partner in business solutions. Als eerste is er een marktplan voor Breedband gemaakt om de haalbaarheid vast te stellen. Op basis van de conclusies in het marktplan is een onderhandse aanbesteding gedaan en is het project gerealiseerd. Daarbij is gekozen voor een open netwerkstructuur. Het netwerk is aangesloten op de NDIX in Enschede, waarmee er een digitale marktplaats voor dienstenaanbieders beschikbaar is. De regionale ICT diensten aanbieders hebben bovendien de gelegenheid om hun eigen diensten ook aan te bieden op de digitale marktplaats. Met deze keuze past H2O Breednet binnen de beleidskaders van de open breedband ontwikkeling zoals die door de provincie Gelderland wordt gehanteerd. Benchmark open en gesloten breedband Bij de eerste aansluiting op H2O Breednet is een benchmark uitgevoerd waarbij voor de ondernemer 3 opties zijn geanalyseerd. 1) Handhaven van de bestaande ICT (meeverhuizen) en aansluiten op DSL; 2) Huidige ICT vervangen door cloud computing en aansluiten op H2O Breednet; 3) Idem, maar dan aansluiten op het glasvezelnetwerk van KPN; a. Met het gebruiken van alleen KPN diensten b. Met het via KPN ontsluiten van de digitale marktplaats van de NDIX Uit deze benchmark analyse komen de volgende punten naar voren. Het aansluiten op H2O Breednet is de optie met de laagste TCO o.b.v. 5 jaar (Total Cost of Ownership) op het moment dat de betreffende ondernemer overstapt naar ICT op basis van cloud computing. Als de ondernemer de bestaande apparatuur meeverhuist (server en telefooncentrale), dan is de TCO hoger dan indien de ondernemer het nieuw pand gaat aansluiten op DSL. 3

5 Als de ondernemer aansluit op een economisch gesloten netwerk van de landelijke provider en alleen gebruik maakt van de diensten van die provider, dan is de TCO 10-15% hoger in vergelijking met H2O Breednet. De eenmalige aansluitkosten bedragen in dat geval Als de ondernemer zou besluiten om via de aansluiting van de landelijke provider gebruik te maken van de diensten op de digitale marktplaats van de NDIX, dan kan dat alleen via een koppeling op de NIKHEF in Amsterdam. Aan de bedrijfszijde worden maandelijks 216 aan EVPN (VLAN) kosten in rekening gebracht en aan de NIKHEF-zijde 418,50. De eenmalige kosten van deze aansluiting bedragen dan in totaal Hieruit blijkt de toegevoegde waarde van open breedbandnetwerken en de veel grotere toegankelijkheid van de digitale diensten die via open breedbandnetwerken worden ontsloten. Het aansluiten op de economisch gesloten netwerken van de landelijke providers is voor het MKB bedrijfseconomisch onhaalbaar. Opzet en realisatie H2O Breednet Bij de opzet van H2O Breednet is gekozen voor het zoveel mogelijk outsourcen van de exploitatie en het beheer. Bij de inrichting van de exploitatie van breedband infra structuur onderkennen we 3 niveaus. Bij het outsourcen zijn er 2 belangrijke aandachtspunten: a) Dat het beheer van het actieve netwerk uitbesteed moet worden aan een leverancier die daartoe een vergunning heeft vanuit de Telecommunicatiewet. b) Dat de aanleg en het beheer per niveau (resp. passief en actief) bij voorkeur aan één en dezelfde leverancier worden uitbesteed. Hiermee wordt de anders noodzakelijke overdracht van het netwerk voorkomen. De leverancier die het netwerk gaat beheren is, omdat ze het ook heeft aangelegd, exact op de hoogte van alle technische specificaties. Dat voorkomt problemen en onnodige kosten. Diensten Actief netwerk Passief netwerk Indien de producten en diensten op alle niveaus door één leverancier worden geleverd, dan spreekt men van een (economisch) gesloten netwerk. De leverancier van het netwerk heeft er belang bij dat haar diensten zoveel mogelijk worden afgenomen, ook als andere dienstenleveranciers toegang krijgen tot het netwerk. Men doet dat door VLAN tarieven te hanteren die of door eindgebruikers of door dienstenleveranciers betaald moeten worden. In het laatste geval zal de dienstenleverancier gedwongen zijn de VLAN kosten door te belasten aan de eindgebruikers. Een dergelijke keuze leidt dus tot minder marktwerking, minder keuze en hogere tarieven. Zie eerdere benchmark analyse. Een dergelijke lock in kan tegengegaan worden door voor de verschillende niveaus te kiezen voor een aanbesteding naar gespecialiseerde leveranciers. Bij de aanbesteding van H2O Breednet is dan ook hiervoor gekozen. Het passieve netwerk van H2O Breednet is aangelegd en wordt beheerd door Koning & Hartman uit Veenendaal. Het actieve netwerk is geïnstalleerd en wordt beheerd door de NDIX uit Enschede. Zij leveren ook de digitale marktplaats. De front office activiteiten zijn belegd bij de Walbeekgroep in Heerde. 4

6 Dit is een lokale ICT leverancier van onder andere cloud diensten. Zij biedt haar diensten aan op de NDIX, maar bedrijven op het Bedrijvenpark H2O kunnen ook de diensten van hun huidige leverancier laten ontsluiten op H2O Breednet of kiezen voor een andere ICT dienstverlener die haar diensten aanbiedt op de digitale marktplaats. Vraagbundeling bestaande terreinen Met de ontwikkeling van het Bedrijvenpark H2O hebben de gemeenten onder andere de doelstelling om bestaande terreinen of bedrijfslocaties te saneren. De daar gevestigde ondernemers dienen verleid te worden om zich te vestigen op het nieuwe bedrijvenpark. Dat betekent voor de vraagbundelingsactiviteiten dat niet alle bestaande terreinen zijn meegenomen. Foto: PoP-kast H2O Breednet De vraagbundeling heeft uiteindelijk plaatsgevonden op het terrein Europaweg in Heerde en Amperéstraat/Voskuilerdijk/Rondweg Wezep (gemeente Oldebroek). De mogelijkheden om De Netelhorst in de gemeente Hattem ook te betrekken zijn onderzocht. De business case voor deze netwerkextensie bleek niet haalbaar. De redenen zijn de kleinschaligheid van het terrein, de (graaf)afstand tot de PoP-kast en het feit dat enkele ondernemers noodgedwongen al hadden gekozen voor aansluiting op het economisch gesloten netwerk van een landelijke provider. 5

7 Europaweg Heerde - BBCH In Heerde ligt, aan de Noordzijde het bedrijventerrein Europaweg. Op dit terrein zijn beperkte breedbandvoorzieningen beschikbaar. Bedrijven kunnen aansluiten op DSL en kabelnetwerken, maar de beschikbaarheid van bandbreedte is beperkt. Daarnaast is er de mogelijkheid om aan te sluiten op het economisch gesloten netwerk van één van de landelijke providers. Open breedband glasvezel infrastructuur is niet beschikbaar. Het bedrijventerrein ligt aan de noordzijde van Heerde en wordt ontsloten via de Europaweg. Deze weg wordt medio 2012 gereconstrueerd, onder andere omdat de riolering moet worden vervangen. Verder wordt in de woonwijken in Heerde Fiber to the Home door Reggefiber uitgerold. Om bij de realisatie het open breedbandnetwerk in Heerde synergie te kunnen behalen door gecombineerd aan te leggen met deze 2 projecten, is eind 2011 eerst gestart met het organiseren van de noodzakelijke vraagbundeling in Heerde. Het bedrijventerrein Europaweg in Heerde ligt geografisch te ver bij de H2O netwerk PoP-kast vandaan om het terrein op dezelfde PoP aan te kunnen sluiten. Dat betekent dat er in Heerde een eigen MicroPoP geinstalleerd moet worden met een eigen backbone aansluiting op de NDIX. Die moet gerealiseerd worden vanuit de KPN-centrale aan de Zuid-West zijde van Heerde. Door mee te leggen met FttH-Reggefiber, kunnen de aanlegkosten van de backbone verbinding ca worden gereduceerd ten opzichte van het solitair aanleggen van deze verbinding. Ook het in combi aanleggen van het netwerk op het terrein zelf met de reconstructie van de Europaweg levert een besparing op van ca Om de voorinvestering mogelijk te maken is een 4-tal vooraanstaande ondernemers en de lokale Rabobank benaderd om in het kader van de vraagbundeling ook de haalbaarheid van de oprichting van een breedband coöperatie te onderzoeken. De lokale ondernemers worden lid en bestuurder van de coöperatie. Alle leden van de coöperatie financieren de noodzakelijke voorfinanciering door ledenobligaties vol te storten. Vanuit de maandelijkse (marktconforme) tarieven worden de eigen obligaties weer afgelost. Uiteindelijk ontstaat er een jaarlijks surplus, dat aangewend kan worden om de tarieven voor de leden te verlagen of netwerkuitbreidingen voor te financieren. 6

8 BreedBand Coöperatie Heerde Op het terrein zijn ca. 90 ondernemingen gevestigd. Om in de eerste opzet een haalbare business case te realiseren, zouden minimaal 20 ondernemers lid moeten worden van de BBCH. De vraagbundeling is uitgevoerd met de organisatie van een voorlichtingsbijeenkomst en het ontwikkelen van een voorlichtingswebsite. Om de belangstelling onder de ondernemers te inventariseren is een webenquête georganiseerd. In Heerde hebben is op 1 december 2011 een voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd op het gemeentehuis is Heerde. Daarvoor zijn ongeveer 90 ondernemers uitgenodigd, 10 bedrijven waren vertegenwoordigd. Op de bijeenkomst is de presentatie gegeven die als bijlage A is toegevoegd aan dit verslag. Tijdens de bijeenkomst zijn de volgende punten gepresenteerd en besproken. Het BBCH initiatief is toegelicht. De verschillen tussen het consumenten- en zakelijk netwerk zijn toegelicht. De digitale marktplaats van de NDIX is besproken. De voorwaarden en voordelen van camerabeveilinging zijn gepresenteerd. Voor camerabeveiliging is eveneens een globale businesscase gepresenteerd en de Criminee aanpak van de politie IJsselland toegelicht. De trace s en kosten van de glasvezelnetwerken zijn gepresenteerd en toegelicht. Er is inzage gegeven in de exploitatieprognose van de BBCH UA. De exploitatieprognose is als bijlage B toegevoegd. Bij minimaal 40 aansluitingen (daarna nog langzaam groeiend) en een gemiddelde maandopbrengst van 270 (incl. router) laat de exploitatieprognose een BE-punt in 2020 zien. Op 15 december 2011 heeft een overleg plaatgevonden met 4 lokale ondernemers. Zij verklaarden zich bereid de BBCH als bestuur op te richten op het moment dat de vraagbundeling minimaal 20 leden zou opleveren. Vervolgens is met de Walbeekgroep een informatie website ontwikkeld, waarna er een webenquête is georganiseerd. Link naar de website: De resultaten van de webenquête treft u aan in bijlage F. 7

9 Aanbod BBCH Naast deze maandtarieven golden in het aanbod de volgende eenmalige kosten: 1) Aansluiten van het bedrijfspand per meter. 2) Volstorten van een ledenobligatie (zie hieronder). De BBCH zal met de Rabobank Noord-Oost Veluwe een bancair arrangement ontwikkelen, waarbij de ledenobligatie aan de Rabobank verpand kan worden. Hiervan kunnen ondernemers gebruik maken die beschikken over voldoende solvabiteit en de investering bancair willen financieren. De minimale eigen inleg is dan 25% van de obligatiewaarde. Voor de ondernemers op het bedrijventerrein was de linker obligatie tabel van toepassing. Voor 5 instellingen en bedrijven buiten het bedrijventerrein en de winkeliers in het centrum (camerabeveiliging) was een individuele obligatie berekend. Het resultaat van de webenquête en alle individuele gesprekken die vanuit de Walbeekgroep met potentiële BBCH leden is gevoerd, is dat van de ruim 90 potentiële leden, maar enkelen (3) daadwerkelijk overwogen om lid te worden van de coöperatie. 21 bedrijven hebben aangegeven serieus geïnteresseerd te zijn, maar alleen als de kosten substantieel lager zijn dan in bovengenoemd aanbod. Van de locaties buiten het terrein worden de 3 onderwijslocaties nu aangesloten op het FttH netwerk van Reggefiber. Dalli De Klok, het Gezondheidscentrum en de winkeliers met cameratoezicht hebben besloten tot nadere initiatieven verder zelf geen actie te ondernemen en handhaven de huidige DSL-aansluitingen. Netwerkextensies Wezep Ook in Wezep is een vraagbundeling georganiseerd. Als aanvang hebben is op het gemeentehuis in Oldebroek een voorlichtingsbijeenkomst voor de lokale ondernemers georganiseerd. De uitnodiging en de daar gehouden presentatie treft u als respectievelijk bijlage D en E aan. Ook voor deze vraagbundeling is een informatiesite ontwikkeld. Deze is te bekijken via de volgende link: Voor deze vraagbundeling zijn in totaal 86 ondernemers benaderd op de terreinen Amperéstraat, Rondweg, Voskuilerdijk en De Netelhorst (Hattem). 8

10 De resultaten van de webenquête treft u aan in bijlage G. Aanbod H2O Breednet Het tarieven aanbod voor de netwerkextensies op H2O Breednet bestaat uit 3 delen: 1) éénmalige aansluitkosten (gelijk aan de kosten voor bedrijven op het nieuwe terrein). 2) De maandtarieven (idem). 3) De extra eenmalige aansluitkosten van de extensies, die de betreffende ondernemers gezamenlijk moeten betalen omdat H2O BV deze niet voorfinanciert. In alle gevallen bleek uit de inventarisatie via de webenquête dat de minimale deelname van 25% van de ondernemers absoluut onhaalhaar was. Conclusies en aanbevelingen Vanuit de vraagbundelingen in Heerde en Wezep/Hattem gelden de volgende conclusies en aanbevelingen. Conclusies 1) Het instap moment voor bedrijven om aan te sluiten op glasvezel is het moment waarop men overstapt op cloud computing. Dat betekent dat de huidige on-site server afgeschreven moet zijn, even als de traditionele telefooncentrale. Op het moment dat de server of telefooncentrale vervangen moet worden, zullen in de toekomst bedrijven steeds vaker kiezen voor cloud computing. De service levels liggen hoger (meer professionele dienstverlening en flexibiliteit en betere beveiliging) en de TCO ligt lager. 2) Een tweede reden voor MKB bedrijven om voor een glasvezelaansluiting te kiezen, is dat deze infrastructuur het samenwerken tussen locaties en met andere bedrijven vereenvoudigd. Ook in die zin voegt breedbandtechnologie waarde toe aan het MKB. 3) Voor bedrijven die nog niet kiezen voor cloud computing, resulteert het aansluiten van de traditionele ICT op glasvezel in een hogere TCO. Die wordt voor het grootste deel veroorzaakt door de hoge éénmalige aansluitkosten. De TCO van de maandelijkse exploitatiekosten is ook hoger, maar zeer beperkt, op voorwaarde dat de bestaande ISDN en DSL infrastructuur volledig kan worden uitgefaseerd door de migratie naar glasvezel. 4) De breedband netwerken van de landelijke providers zijn voor MKB, zeker in de gebieden met een lagere dichtheid qua aansluitingen, economisch ontoegankelijk. 5) De breedband netwerken van de landelijke providers hebben een customer lock in ten aanzien van de eigen diensten. Het aansluiten en afnemen van diensten van een open digitale marktplaats (zoals die van de NDIX) is economisch onhaalhaar door de VLAN tarieven die de providers in rekening brengen. 6) De resultaten van de vraagbundelingen in Heerde en Wezep/Hattem tonen aan dat de eenmalige investering voor de aansluitkosten voor het lokale MKB een niet te nemen barriére is. Beide vraagbundelingen zijn daarom met een negatief resultaat afgesloten. 9

11 Aanbevelingen a) Breedbandtechnologie en breedbandinfrastructuur zorgen voor een meer professionele en flexibele ICT dienstverlening aan het MKB tegen een lagere TCO. Daarnaast kunnen MKB bedrijven makkelijker samenwerken. Het stimuleren van breedbandtechnologie draagt daarmee bij aan het economisch versterken van de positie van de MKB sector. b) Gezien de huidige economische situatie en de druk op financieringen, kunnen de meeste MKB bedrijven het zich niet veroorloven zelf in breedbandinfrastructuur voor te investeren. Dan ontstaat een kip-ei situatie omdat men bij het ontbreken van een toegankelijke glasvezelinfrastructuur niet zal overstappen op cloud computing. En op het moment dat een overstap naar cloud computing niet aan de orde is, zal men ook niet voorinvesteren in een glasvezelaansluiting. Het provinciale stimuleringsbeleid zou er op gericht moeten zijn deze wederzijds afhankelijke situatie, die innovatie remt, te doorbreken. c) Het MKB heeft over het algemeen voldoende interesse in breedbandtechnologie en infrastructuur, maar deze zijn in de huidige omstandigheden uitermate moeilijk toegankelijk. De provinciale overheid kan de toegang tot breedbandtechnologie door het MKB verbeteren door met een revolving fund de voorfinanciering van het aansluiten op glasvezelinfrastructuur te faciliteren. d) Voor de toegankelijkheid van breedbandtechnologie door het MKB zijn open breedband netwerken (zoals NDIX) van cruciaal belang. e) Deze komen alleen lokaal tot stand als dit gesteund wordt door locale initiatieven. Daarvoor dient een collectieve samenwerking tussen de belanghebbende ondernemers te worden georganiseerd. Een (breedband) coöperatie is daarvoor een bij uitstek geschikte rechtsvorm. Binnen de coöperatie hebben leden invloed en het netwerk is met een coöperatie collectief eigendom van de leden. Dat betekent dat leden beperkt, maar toch meer dan anders, bereid zijn voor te investeren, mits er passende financiële arrangementen beschikbaar zijn. Indien een breedbandcoöperatie voor de voorfinanciering van het netwerk gebruik kan maken van middelen uit een revolving fund tegen een interest percentage gelijk aan gemeente bankieren, dan wordt de business case beter. Daarmee behoeft bovendien niet voorzien te worden in de gehele financiering. Want met een deelfinanciering en een garantstelling zal de coöperatie ook in staat zijn een deel van de financiering te verkrijgen vanuit de private markt. Immers de business case voor het stichten van een glasvezelnetwerk is zeker positief, mist een terugverdientijd van jaar acceptabel is voor de financier. 10

BOSZ - NET SPOORLANDEN ZENDIJK PRESENTATIE NETWERK EN DIENSTEN VOOR ONDERNEMERS EN ICT-LEVERANCIERS

BOSZ - NET SPOORLANDEN ZENDIJK PRESENTATIE NETWERK EN DIENSTEN VOOR ONDERNEMERS EN ICT-LEVERANCIERS BOSZ - NET SPOORLANDEN ZENDIJK PRESENTATIE NETWERK EN DIENSTEN VOOR ONDERNEMERS EN ICT-LEVERANCIERS PROGRAMMA VANAVOND 15 okt 2014 Informatie avond BOSZ-net 19h30 20h15 20h45 21h00 22h00 Inloop met koffie

Nadere informatie

Fiberforus. Inleiding

Fiberforus. Inleiding Fiberforus Fiberforus staat voor de bouw van 100% customer owned netwerken, welke niet verkocht kunnen worden aan derden, zowel op de passieve als ook de actieve laag, waardoor de eindgebruikers volledige

Nadere informatie

30 september 2013. Pilot Glasvezel Buitengebied

30 september 2013. Pilot Glasvezel Buitengebied 30 september 2013 Pilot Glasvezel Buitengebied Inhoud 1. Uitgangssituatie 2. Plangebied en Realisatiemodel 3. Financieringsmodel 4. Gevraagde inzet provinciale middelen 5. Beheer en exploitatie netwerk

Nadere informatie

COÖPERATIEF ORGANISEREN GLASVEZELAANLEG DE MULTISTAKEHOLDER BREEDBANDCOÖPERATIE REALISATIE GEMEENTELIJKE GLASVEZELNETWERKEN OP COÖPERATIEVE BASIS

COÖPERATIEF ORGANISEREN GLASVEZELAANLEG DE MULTISTAKEHOLDER BREEDBANDCOÖPERATIE REALISATIE GEMEENTELIJKE GLASVEZELNETWERKEN OP COÖPERATIEVE BASIS COÖPERATIEF ORGANISEREN GLASVEZELAANLEG DE MULTISTAKEHOLDER BREEDBANDCOÖPERATIE REALISATIE GEMEENTELIJKE GLASVEZELNETWERKEN OP COÖPERATIEVE BASIS JOHAN MEIJERHOF Coöperatief organiseren in het publiek-private

Nadere informatie

Welkom op de informatiebijeenkomst. glasvezel op bedrijvenpark Haansberg. Maandag 23 november 2015

Welkom op de informatiebijeenkomst. glasvezel op bedrijvenpark Haansberg. Maandag 23 november 2015 Welkom op de informatiebijeenkomst glasvezel op bedrijvenpark Haansberg Maandag 23 november 2015 Agenda Welkomstwoord Bert Wagemakers Introductie Wethouder Rolph Dols Aanleiding Bert Wagemakers Glasvezelnetwerk

Nadere informatie

Met glasvezel klaar voor de toekomst. Bedrijvenpark Oostambacht te Nootdorp Ruud Vriend en Ronald de Jongh, 3Bplus, 27 januari 2011

Met glasvezel klaar voor de toekomst. Bedrijvenpark Oostambacht te Nootdorp Ruud Vriend en Ronald de Jongh, 3Bplus, 27 januari 2011 Met glasvezel klaar voor de toekomst Bedrijvenpark Oostambacht te Nootdorp Ruud Vriend en Ronald de Jongh, 3Bplus, 27 januari 2011 Agenda Introductie 3Bplus Glasvezel waarom? Aanpak verglazing Glasvezel

Nadere informatie

Doel van deze brief: Verstrekken lening aan 4 initiatieven aanleg breedbandinfrastructuur

Doel van deze brief: Verstrekken lening aan 4 initiatieven aanleg breedbandinfrastructuur STATENBRIEF Onderwerp: Projectvoorstellen Digitale bereikbaarheid Doel van deze brief: Verstrekken lening aan 4 initiatieven aanleg breedbandinfrastructuur Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt

Nadere informatie

Glasvezel Ommen-Hardenberg Nieuwsbrief januari 2014

Glasvezel Ommen-Hardenberg Nieuwsbrief januari 2014 Glasvezel Ommen-Hardenberg Nieuwsbrief januari 2014 Afgelopen jaar bent u geïnformeerd over de mogelijkheden voor aanleg van glasvezel in de buitengebieden van de gemeenten Ommen en Hardenberg. In de tweede

Nadere informatie

Marktconsultatie Aansluitgebied De Wolden

Marktconsultatie Aansluitgebied De Wolden Marktconsultatie Aansluitgebied De Stichting Breedbandplatform Drenthe p/a De Drentse Zaak Beilerstraat 24 9401 PL Assen platform@verbinddrenthe.nl 1 Inleiding 3 2 Het beoogde aansluitgebied 4 2.1 Huidige

Nadere informatie

Breedbandloket. www. Breedbandfryslan.frl

Breedbandloket. www. Breedbandfryslan.frl Informatie 2015: snel breedband internet Voortgang snel internet breedband Breedbandloket www. Breedbandfryslan.frl Coöperatieve Vereniging U.A. Fryslân Ring Opgericht in 2006 met steun van de provincie

Nadere informatie

Marktconsultatie aansluitgebied gemeente Aa en Hunze

Marktconsultatie aansluitgebied gemeente Aa en Hunze Marktconsultatie aansluitgebied gemeente Aa en Hunze 1 november 2016 Stichting Breedbandplatform Drenthe p/a Brink 8 9401 HS Assen platform@verbinddrenthe.nl 1 1 Inleiding 3 2 Het beoogde aansluitgebied

Nadere informatie

Een introductie van een totaalconcept voor aanleg en exploitatie van customer owned glasvezelnetwerken

Een introductie van een totaalconcept voor aanleg en exploitatie van customer owned glasvezelnetwerken Een introductie van een totaalconcept voor aanleg en exploitatie van customer owned glasvezelnetwerken INTRODUCTIE Wat is fiberforus Fiberforus is een vereniging die een totaalconcept voor customer owned

Nadere informatie

Breedband buitengebied Veere. ir. ing. Reg Brennenreadts MBA ir. Menno Driesse 26 september 2015

Breedband buitengebied Veere. ir. ing. Reg Brennenreadts MBA ir. Menno Driesse 26 september 2015 Breedband buitengebied Veere ir. ing. Reg Brennenreadts MBA ir. Menno Driesse 26 september 2015 1 I. Achtergrond 2 Achtergrond Probleem: Niet overal in Veere is snel internet. Vraag: Hoe kunnen we dit

Nadere informatie

Snel internet in buitengebied Noord Veluwe

Snel internet in buitengebied Noord Veluwe Glasvezel voor het buitengebied van de Noord Veluwe View this email in your browser Snel internet in buitengebied Noord Veluwe De stichting Breedband Noord Veluwe heeft als doel het realiseren van een

Nadere informatie

Breedband in Gelderland

Breedband in Gelderland Breedband in Gelderland Symposium breedband innovatie NGS Euregio 6 maart 2014 Martijn Bruil, projectleider breedband Provincie Gelderland Aanleiding Coalitie-akkoord: verdere uitrol breedband en inzet

Nadere informatie

Breedband op bedrijventerreinen. Openheid van zaken. Workshop Breedband op bedrijventerreinen, 5 april 2013

Breedband op bedrijventerreinen. Openheid van zaken. Workshop Breedband op bedrijventerreinen, 5 april 2013 Breedband op bedrijventerreinen Openheid van zaken Workshop Breedband op bedrijventerreinen, 5 april 2013 Doel van NDIX Non-Profit organisatie sinds 2001, met als doelen: Verbetering van vestigingsklimaat:

Nadere informatie

Breedband in Overijssel

Breedband in Overijssel Breedband in Overijssel Aanleiding project (I) Breedband van strategisch belang voor provincie Vraag naar bandbreedte neemt exponentieel toe (30-40% / jaar). Randvoorwaarde voor aantrekkelijk vestigingsklimaat

Nadere informatie

nummer 23 van 2005 Vaststelling Beleidsregels bij het Kader voor projectontwikkeling kijk

nummer 23 van 2005 Vaststelling Beleidsregels bij het Kader voor projectontwikkeling kijk nummer 23 van 2005 Vaststelling Beleidsregels bij het Kader voor projectontwikkeling ICT in Drenthe: een economische kijk Besluit van gedeputeerde staten van Drenthe van 22 februari 2005, kenmerk 5.3/2005001126,

Nadere informatie

Raadsvoorstel Gemeente Coevorden

Raadsvoorstel Gemeente Coevorden Raadsvoorstel Gemeente Coevorden Raadsvergadering : 14 februari 2006 Agendapunt : 7b Rv.nr. : 315 Portefeuillehouder : Burgemeester B.J. Bouwmeester Onderwerp : Beschikbaarstelling krediet voor het aanleggen

Nadere informatie

Welkom op de informatiebijeenkomst

Welkom op de informatiebijeenkomst Welkom op de informatiebijeenkomst eigen glasvezel op de bedrijventerreinen Elzenburg en De Geer Donderdag 18 februari 2016 Dome-X Agenda Kort woord van welkom Simoon Fransen Aanleiding Ties van Esch Samenwerking

Nadere informatie

Leveringsrapport: Beschrijving van diensten, service en restricties.

Leveringsrapport: Beschrijving van diensten, service en restricties. Leveringsrapport: Beschrijving van diensten, service en restricties. Coöperatieve vereniging Glasnet Kaatsheuvel U.A. 23 juni 2015, Versie 2.2 Coöperatieve vereniging Glasnet Kaatsheuvel U.A Inhoud Bladzijde

Nadere informatie

Welkom op deze Startbijeenkomst

Welkom op deze Startbijeenkomst Welkom op deze Startbijeenkomst Agenda Ontwikkelingen Status Business case Toelichting op organisatiemodel Waar staat de gemeente? Hoe nu verder? Ondertekening eerste Samenwerkingsovereenkomsten! Afsluiting

Nadere informatie

Glasvezel in de gemeente Bernheze? Inhoud van de avond. Exploitatie netwerken. Werkbijeenkomst raad 27 januari 2014

Glasvezel in de gemeente Bernheze? Inhoud van de avond. Exploitatie netwerken. Werkbijeenkomst raad 27 januari 2014 Glasvezel in de gemeente Bernheze? Werkbijeenkomst raad 27 januari 2014 Inhoud van de avond Twee partijen: Stichting Glasvezel Bernheze, roepnaam Breedband Bernheze Gemeente Bernheze Doelstelling Proces

Nadere informatie

Breedband Provincie Drenthe

Breedband Provincie Drenthe Hoogwaardig breedband op het Drentse platteland Samen maken we het mogelijk! Breedband Provincie Drenthe Jan Hut 06-53235426 Even voorstellen Jan Hut 59 jaar; Woont in Visvliet 25 jaar bij PTT Telecommunicatie;

Nadere informatie

regulering zakelijke netwerkdiensten

regulering zakelijke netwerkdiensten Marktontwikkelingen en regulering zakelijke netwerkdiensten Gerard Boogert 12 juni 2013 Grolsche Veste Enschede Relatiedag NDIX Presentatie overzicht Autoriteit Consument & Markt algemene introductie Telecom

Nadere informatie

Supersnel glasvezelnetwerk voor Aalburg binnen handbereik

Supersnel glasvezelnetwerk voor Aalburg binnen handbereik Supersnel glasvezelnetwerk voor Aalburg binnen handbereik Supersnel glasvezelnetwerk voor Aalburg binnen handbereik Glasvezel: voor hele gemeenschap, ook in buitengebieden en bedrijventerreinen Open structuur:

Nadere informatie

Presentatie Breedband Dorpsbelangen De Friese Meren/De Fryske Marren 27 oktober 2014 Huub van Ettekoven

Presentatie Breedband Dorpsbelangen De Friese Meren/De Fryske Marren 27 oktober 2014 Huub van Ettekoven Presentatie Breedband Dorpsbelangen De Friese Meren/De Fryske Marren 27 oktober 2014 Huub van Ettekoven Om maar meteen met de deur. De huidige Bandbreedte & Beschikbaarheid internet is voldoende. De Bevolking

Nadere informatie

Glasvezel. Aanbod: Aansluiting diensten op het netwerk van Fore Freedom

Glasvezel. Aanbod: Aansluiting diensten op het netwerk van Fore Freedom Glasvezel. Glas helder! Aanbod: Aansluiting diensten op het netwerk van Fore Freedom De Glasvezelkoning is een onderdeel van IP-ONE B.V. Bellen, internetten en online diensten. Internet, VoIP telefonie,

Nadere informatie

Aankondiging openglasvezel DE BERK, ECHT Project nr.: 028. FORE Freedom B.V. Nijverheidsweg 35 3161 GJ Rhoon T: 010-800 10 60

Aankondiging openglasvezel DE BERK, ECHT Project nr.: 028. FORE Freedom B.V. Nijverheidsweg 35 3161 GJ Rhoon T: 010-800 10 60 Aankondiging openglasvezel DE BERK, ECHT Project nr.: 028 Nijverheidsweg 35 3161 GJ Rhoon T: 010-800 10 60 info@forefreedom.nl www.forefreedom.nl KvK 24.34.79.36 ING Bank 53.70.966 BTW NL8121.55.737.B.01

Nadere informatie

Aankondiging open glasvezel LOUTERBLOEMEN Project nr.: 179 v2. FORE Freedom B.V. Nijverheidsweg 35 3161 GJ Rhoon T: 010-800 10 60

Aankondiging open glasvezel LOUTERBLOEMEN Project nr.: 179 v2. FORE Freedom B.V. Nijverheidsweg 35 3161 GJ Rhoon T: 010-800 10 60 Aankondiging open glasvezel LOUTERBLOEMEN Project nr.: 179 v2 Nijverheidsweg 35 3161 GJ Rhoon T: 010-800 10 60 info@forefreedom.nl www.forefreedom.nl KvK 24.34.79.36 ING Bank 53.70.966 BTW NL8121.55.737.B.01

Nadere informatie

Ben van de Wijgert b.vandewijgert@parkned.nl

Ben van de Wijgert b.vandewijgert@parkned.nl Onderwerpen ParkNed Veranderingen Omzet & verwachtingen Innovaties & acties Vragen ParkNed Missie De missie van ParkNed BV is om alle bedrijven, organisaties en instellingen in Waalwijk de mogelijkheid

Nadere informatie

Nieuwkoop. Zienswijze notitie Breedband. Geacht college,

Nieuwkoop. Zienswijze notitie Breedband. Geacht college, Nieuwkoop Zienswijze notitie Breedband Geacht college, Op 5 december 2014 ontvingen wij van u een brief over breedband Nieuwkoop. Hierin vraagt u ons, onze visie op breedband internet kenbaar te maken

Nadere informatie

Glasvezel. Glas helder! Aanbod: Industrieterrein Waaier. Vraagbundeling glasvezel, sluitingsdatum 1 april 2014

Glasvezel. Glas helder! Aanbod: Industrieterrein Waaier. Vraagbundeling glasvezel, sluitingsdatum 1 april 2014 Vraagbundeling glasvezel, sluitingsdatum 1 april 2014 Glasvezel. Glas helder! Aanbod: Industrieterrein Waaier De Glasvezelkoning is een onderdeel van IP-ONE B.V. Bellen, internetten en online diensten.

Nadere informatie

Gemeente Westerveld 16 april 2014. Evert Blansjaar. Kwartiermaker provincie Drenthe

Gemeente Westerveld 16 april 2014. Evert Blansjaar. Kwartiermaker provincie Drenthe Gemeente Westerveld 16 april 2014 Evert Blansjaar Kwartiermaker provincie Drenthe Achtergrond Onze samenleving wordt steeds afhankelijker van hoogwaardige en toekomstvaste breedbandinfrastructuren. Geen

Nadere informatie

Doel van deze brief: Verstrekken lening aan 7 initiatieven aanleg breedbandinfrastructuur

Doel van deze brief: Verstrekken lening aan 7 initiatieven aanleg breedbandinfrastructuur STATENBRIEF Onderwerp: Projectvoorstellen Digitale bereikbaarheid 2013 ronde 2 Doel van deze brief: Verstrekken lening aan 7 initiatieven aanleg breedbandinfrastructuur Het college van Gedeputeerde Staten

Nadere informatie

Glasvezel voor iedereen?

Glasvezel voor iedereen? Glasvezel voor iedereen? Breedband heeft toch iedereen? Alleen adsl is beschikbaar, men belooft 8 mb/s maar wij ontvangen maar 0.35 mb/s. Opschalen naar een hoger abonnement had geen zin i.v.m. de afstand

Nadere informatie

Glasvezel. Aanbod: Roomburg Leiden

Glasvezel. Aanbod: Roomburg Leiden 01000005 Glasvezel. Glas helder! Aanbod: Roomburg Leiden De Glasvezelkoning is een onderdeel van IP-ONE B.V. Bellen, internetten en online diensten. Internet, VoIP telefonie, camerabeveiliging, pinnen

Nadere informatie

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Gedeputeerde Staten Statennotitie HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Statennotitie Digitale Bereikbaarheid HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Samenvatting:

Nadere informatie

17-7-2014. Waarom glasvezel? Agenda. Waarom wordt dat een probleem?

17-7-2014. Waarom glasvezel? Agenda. Waarom wordt dat een probleem? Agenda Opening avond voorzitter Presentatie: Waarom Glasvezel Pauze (uitdelen vragenformulier en folder) Discussie en vragen Nawoord voorzitter Einde Waarom glasvezel? Waarom is aanleg van glasvezel nodig?

Nadere informatie

Vereniging Parkmanagement Bedrijventerreinen Emmen Ondernemen met elkaar

Vereniging Parkmanagement Bedrijventerreinen Emmen Ondernemen met elkaar Vereniging Parkmanagement Bedrijventerreinen Emmen Ondernemen met elkaar Emmen, 13 november 2009 Han Wiendels Thema s Van 100 naar 250 leden Van publieke naar private bekostiging Contributie: x3,5 Ledenaantal:

Nadere informatie

Marktconsultatie Aansluitgebied Peizermade en Peizerwolde

Marktconsultatie Aansluitgebied Peizermade en Peizerwolde Aansluitgebied Author Contact Table of contents 1 Inleiding 3 2 Het beoogde aansluitgebied 3 2.1 Huidige beschikbaarheid 4 2.2 De vraagbundeling 4 2.3

Nadere informatie

November 2014. FAQ: Breedband, eigenschappen en aanleg

November 2014. FAQ: Breedband, eigenschappen en aanleg November 2014 FAQ: Breedband, eigenschappen en aanleg ALGEMENE VRAGEN Wat is breedband? Breedband is de verzamelnaam voor snelle infrastructuur die het mogelijk maakt aan te sluiten op het internet (wereldwijde

Nadere informatie

Bijeenkomst glasvezel gemeente Steenwijkerland 5 maart 2015

Bijeenkomst glasvezel gemeente Steenwijkerland 5 maart 2015 Bijeenkomst glasvezel gemeente Steenwijkerland 5 maart 2015 Breedband in het buitengebied 1. Opening Wethouder Wim Brus Gemeente Steenwijkerland 2. De praktijk Anne Glasbergen Plaatselijk Belang Brekkenpolder-Tacozijl

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Tytsjerksteradiel 21 april 2015

Informatiebijeenkomst Tytsjerksteradiel 21 april 2015 Informatiebijeenkomst Tytsjerksteradiel 21 april 2015 Informatiebijeenkomst Tytsjerksteradiel 21 april 2015 Agenda 1. Opening en introductie 2. Waar gaat het om? Snel internet is er toch voor iedereen?

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Contourennota Sociaal Beleid. - met bijlage. - met bijlage. - met bijlage. Uitgangspunten Inburgeringbeleid. - met bijlage.

INHOUDSOPGAVE. Contourennota Sociaal Beleid. - met bijlage. - met bijlage. - met bijlage. Uitgangspunten Inburgeringbeleid. - met bijlage. INHOUDSOPGAVE In dit bandje zijn de verslagen opgenomen van de deelsessies die zijn gehouden op het Opinieplein (de politieke markt) van donderdag 13 april 2006. Deelsessie 1: Contourennota Sociaal Beleid.

Nadere informatie

De Fryslân Ring: resultaten en werkwijze. ir.ing. Reg Brennenraedts ir.ing. Jurgen Verweijen Mei 2010

De Fryslân Ring: resultaten en werkwijze. ir.ing. Reg Brennenraedts ir.ing. Jurgen Verweijen Mei 2010 De Fryslân Ring: resultaten en werkwijze ir.ing. Reg Brennenraedts ir.ing. Jurgen Verweijen Mei 2010 Achtergrond Doel: œ Korte resultaatmeting van de Fryslân Ring Onderwerpen: œ Input(zoals publieke en

Nadere informatie

Glasvezel, vraag en antwoord.

Glasvezel, vraag en antwoord. Glasvezel, vraag en antwoord. Hieronder vind u de meest gestelde vragen over ons glasvezel project. 1. Wat is glasvezel en hoe werkt het? 2. Wat is een glasvezel netwerk? 3. Wat is breedband? 4. Waarom

Nadere informatie

Dienstbeschrijving Glasvezel Basisaansluiting. van de. Coöperatie Bedrijvenpark Valkenswaard U.A.

Dienstbeschrijving Glasvezel Basisaansluiting. van de. Coöperatie Bedrijvenpark Valkenswaard U.A. Dienstbeschrijving Glasvezel Basisaansluiting van de Coöperatie Bedrijvenpark Valkenswaard U.A. Versie 0.3 juli 2015 Inhoud 1. INTRODUCTIE... 3 2. DEFINITIES... 3 3. DIENST BESCHRIJVING... 4 4 SCOPE VAN

Nadere informatie

The missing link: Zelf samen doen!!

The missing link: Zelf samen doen!! Nederland beter breedbandland The missing link: Zelf samen doen!! Amersfoort 4 november 2011 Henk Doorenspleet Rabobank International Large Corporates Telecom, Media & Internet Group 1 Agenda Nederland

Nadere informatie

Bijeenkomst glasvezel Oosterwolde Agenda

Bijeenkomst glasvezel Oosterwolde Agenda 16 februari 2015 Bijeenkomst glasvezel Oosterwolde Agenda 1. Opening en introductie 2. Snel internet is toch voor iedereen? 3. Hoe start je een project? 4. De situatie in gemeente Ooststellingwerf 5. Wat

Nadere informatie

ZIENSWIJZE UPC NEDERLAND B.V. & UPC NEDERLAND BUSINESS B.V. D.D. 25 OKTOBER 2012 INZAKE

ZIENSWIJZE UPC NEDERLAND B.V. & UPC NEDERLAND BUSINESS B.V. D.D. 25 OKTOBER 2012 INZAKE ZIENSWIJZE UPC NEDERLAND B.V. & UPC NEDERLAND BUSINESS B.V. D.D. 25 OKTOBER 2012 INZAKE ONTWERPBESLUIT MARKTANALYSE ONTBUNDELDE TOEGANG TOT ZAKELIJKE GLASVEZELNETWERKEN (ODF-ACCESS (FttO)) (OPTA/AM/2012/202344)

Nadere informatie

NDIX Relatiedag 2015 Dennis Snijder & Dylan van Dijk

NDIX Relatiedag 2015 Dennis Snijder & Dylan van Dijk NDIX Relatiedag 2015 Dennis Snijder & Dylan van Dijk Wat is NDIX? Sinds 2001, met als doelen: Verbetering van vestigingsklimaat Maximale beschikbaarheid van betaalbare bandbreedte en ICT-diensten Bevorderen

Nadere informatie

Uitdagingen bij Verglazen Nederland Rotterdam 25 maart 2015

Uitdagingen bij Verglazen Nederland Rotterdam 25 maart 2015 Reggefiber Laatste Ontwikkelingen Breedband Buitengebieden Het Nieuwe Aanleggen Veiligheid Innovatie Uitdagingen bij Verglazen Nederland Rotterdam 25 maart 2015 Frank ten Berge 1 Reggefiber is marktleider.

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst glasvezel Stille Wille. 8 april 2016, Bewonersraad Stille Wille

Informatiebijeenkomst glasvezel Stille Wille. 8 april 2016, Bewonersraad Stille Wille Informatiebijeenkomst glasvezel Stille Wille 8 april 2016, Bewonersraad Stille Wille Welkom en voorstellen werkgroep en adviseur Peter Derksen, voorzitter Bewonersraad Agenda Welkom en doel Waarom werkgroep?

Nadere informatie

6e nieuwsbrief juli 2016 Breedband Noord Veluwe

6e nieuwsbrief juli 2016 Breedband Noord Veluwe Glasvezel voor het buitengebied van de Noord Veluwe View this email in your browser 6e nieuwsbrief juli 2016 Breedband Noord Veluwe De Stichting Breedband Noord Veluwe is al geruime tijd op zoek naar mogelijkheden

Nadere informatie

Presentatie. Doelstellingen Mogelijkheden Open netwerk Providers Voortgang Verantwoordelijkheid Advies Zorg op afstand Aannemer

Presentatie. Doelstellingen Mogelijkheden Open netwerk Providers Voortgang Verantwoordelijkheid Advies Zorg op afstand Aannemer Presentatie Doelstellingen Mogelijkheden Open netwerk Providers Voortgang Verantwoordelijkheid Advies Zorg op afstand Aannemer Kabeltelevisie Waalre (KTW) Missie KTW: Het bevorderen van de communicatie

Nadere informatie

Breedband Land van Cuijk

Breedband Land van Cuijk Breedband Land van Cuijk Een open netwerk voor iedereen Presentatie raadscommissie Strategische visie Land van Cuijk Een toekomstvast en open breedbandnetwerk tot in de haarvaten van de gemeenten. Voor

Nadere informatie

Informatieavond Glasvezel 1 mei 2014 GLASVEZEL IN DE 4 DOARPEN EN HIDAARD

Informatieavond Glasvezel 1 mei 2014 GLASVEZEL IN DE 4 DOARPEN EN HIDAARD Informatieavond Glasvezel 1 mei 2014 GLASVEZEL IN DE 4 DOARPEN EN HIDAARD Werkgroep glasvezel Werkgroep ingesteld door dorpsbelang De Fjouwer Doarpen en dorpsbelang Hidaard Sjoukje Bijlsma (Hidaard) Joram

Nadere informatie

Ter opiniërende bespreking raadscommissie Bestuur en Strategie

Ter opiniërende bespreking raadscommissie Bestuur en Strategie Ter opiniërende bespreking raadscommissie Bestuur en Strategie Registratiekenmerk: 632030 Commissievergadering: Agendapunt: Onderwerp: Portefeuillehouder: 8 september 2014 9 Glasvezel Bernheze de heer

Nadere informatie

Snel internet in buitengebied

Snel internet in buitengebied Snel internet in buitengebied 9 November 2015 26 oktober 2015 Kader Witte gebieden (gebieden zonder NGA) Dit zijn gebieden die binnen nu en 3 jaar downloadsnelheden van minder dan 30 Mbit/s houden (dus

Nadere informatie

hoogwaardige IaaS Cloudoplossingen

hoogwaardige IaaS Cloudoplossingen hoogwaardige IaaS Cloudoplossingen Exclusieve partnership Cloudleverancier NaviSite is als onderdeel van mediaconglomeraat Time Warner Cable één van de grootste wereldwijde providers van enterprise class

Nadere informatie

De meerwaarde van glasvezel

De meerwaarde van glasvezel Veel scholen overwegen om hun huidige toegangsinfrastructuur tot internet te vernieuwen richting een duurzame oplossing. Bijvoorbeeld omdat men niet tevreden is met de prestaties van hun netwerkvoorziening

Nadere informatie

SLA Glasnet Veghel B.V. Datum: juli 2012 Versie: 2012.1 Document: SLA Glasnet Veghel B.V.

SLA Glasnet Veghel B.V. Datum: juli 2012 Versie: 2012.1 Document: SLA Glasnet Veghel B.V. SLA Glasnet Veghel B.V. Datum: juli 2012 Versie: 2012.1 Document: SLA Glasnet Veghel B.V. Inhoud 1. Dienstbeschrijving 3 1.1 Glasvezel van Glasnet Veghel B.V. 3 1.1.1. Netwerk 3 1.1.2. Facturering 3 1.2

Nadere informatie

supersnel breedband v o o r a l u w b e w o n e r s e n b e d r i j v e n

supersnel breedband v o o r a l u w b e w o n e r s e n b e d r i j v e n supersnel breedband v o o r a l u w b e w o n e r s e n b e d r i j v e n m e n u k a a r t Inhoudsopgave 1. Supersnel breedband voor al uw bewoners en bedrijven 2. Eigenschappen van supersnel breedband

Nadere informatie

Aanleg breedband in de witte gebieden in Overijssel (INITIATIEFVOORSTEL artikel 63 Reglement van Orde Provinciale Staten)

Aanleg breedband in de witte gebieden in Overijssel (INITIATIEFVOORSTEL artikel 63 Reglement van Orde Provinciale Staten) j v\(mo^xü,o^o[ 7,Z'-\ PS/2014/43 Aanleg breedband in de witte gebieden in Overijssel (INITIATIEFVOORSTEL artikel 63 Reglement van Orde Provinciale Staten) Datum GS-kenmerk Inlichtingen bij 15 januari

Nadere informatie

Raadsvergadering : 8 december 2015 agendapunt : Commissie : Bestuur en Ruimte

Raadsvergadering : 8 december 2015 agendapunt : Commissie : Bestuur en Ruimte Zaaknummer : 129650 Raadsvergadering : 8 december 2015 agendapunt : Commissie : Bestuur en Ruimte Onderwerp : Aanleg glasvezel Berkelland Collegevergadering : 10 november 2015 agendapunt : 30. Portefeuillehouder

Nadere informatie

Dienstbeschrijving Glasvezel Basisaansluiting. Glasvezel Eindhoven BV

Dienstbeschrijving Glasvezel Basisaansluiting. Glasvezel Eindhoven BV Dienstbeschrijving Glasvezel Basisaansluiting Glasvezel Eindhoven BV www.glasvezeleindhoven.nl Versie 0.7 Inhoud 1. INTRODUCTIE... 3 2. DEFINITIES... 4 3. DIENST BESCHRIJVING... 5 4 SCOPE VAN DE DIENST...

Nadere informatie

Convenant Vestigingscriteria Bedrijventerreinen Noord-Veluwe

Convenant Vestigingscriteria Bedrijventerreinen Noord-Veluwe Convenant Vestigingscriteria Bedrijventerreinen Noord-Veluwe Partijen, 1. De gemeenten die lid zijn van het Sociaal-Economisch Overleg Noord-Veluwe (Hattem, Heerde, Oldebroek, Elburg, Nunspeet, Harderwijk,

Nadere informatie

Welkom. Informatie avond over Breedband in het hele Land van Cuijk. # Voor alle kernen, bedrijventerreinen en buitengebieden

Welkom. Informatie avond over Breedband in het hele Land van Cuijk. # Voor alle kernen, bedrijventerreinen en buitengebieden Welkom Informatie avond over Breedband in het hele Land van Cuijk Met de hele familie tegelijk online Aanleiding Strategische visie Een toekomstvast en open breedbandnetwerk tot in de haarvaten van de

Nadere informatie

Gemeente Oosterhout. Kantorenlocatie Beneluxweg- Zuid

Gemeente Oosterhout. Kantorenlocatie Beneluxweg- Zuid Gemeente Oosterhout Kantorenlocatie Beneluxweg- Zuid Netto oppervlakte: ca. 1.4 hectare Aantal bedrijven: 1 bedrijf Bereikbaarheid (wegen, spoor, water, openbaar vervoer): A27 en openbaar vervoer Type

Nadere informatie

Analyse glasvezel in de buurtschappen

Analyse glasvezel in de buurtschappen Analyse glasvezel in de buurtschappen De enquête is verstuurd naar + 2.500 adressen. Hiervan zijn 1.125 enquêtes teruggekomen. Deze enquêtes zijn door bedrijven en particulieren. Bij het verwerken kwam

Nadere informatie

EEN RAZENDSNELLE GLASVEZELVERBINDING

EEN RAZENDSNELLE GLASVEZELVERBINDING EEN RAZENDSNELLE GLASVEZELVERBINDING BEDRIJVENTERREIN CORPUS DEN HOORN-ZUID LUNCHBIJEENKOMST 23 JANUARI Zie achterzijde EEN LAAGDREMPELIG EN BETROUWBAAR GLASVEZELNETWERK Toen in 2003 de gemeente Groningen

Nadere informatie

Impact Cloud computing

Impact Cloud computing Impact Cloud computing op de Nederlandse zakelijke markt De impact van Cloud Computing op de Nederlandse zakelijke markt De economische omstandigheden zijn uitdagend. Nederland is en bedrijven informatietechnologie

Nadere informatie

Glasvezel. Glas helder!

Glasvezel. Glas helder! Glasvezel. Glas helder! Aanbod: Industrieterrein Meer en Duin te Lisse De Glasvezelkoning is een onderdeel van IP-ONE B.V. Bellen, internetten en online diensten. Internet, VoIP telefonie, camerabeveiliging,

Nadere informatie

Checklist voorbeelden van kostenbesparing, mogelijkheden om te besparen op uw telecommunicatiekosten

Checklist voorbeelden van kostenbesparing, mogelijkheden om te besparen op uw telecommunicatiekosten Pagina 1 van 7 Contractbeheer, goede inkoop en optimaal gebruik maken van de technische mogelijkheden kan aanzienlijke besparingen opleveren! Uw communicatie kosten bestaan niet alleen uit uw tweemaandelijkse

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Aan de slag met breedband! Belang van goede verbindingen in beeld: voorbeelden. In dit nummer

NIEUWSBRIEF. Aan de slag met breedband! Belang van goede verbindingen in beeld: voorbeelden. In dit nummer NIEUWSBRIEF 1 juli 2 01 4 nummer 1 Stichting, Hogepad 12, 8181 TT Heerde www.breedbandnv.nl (binnenkort), info@breedbandnv.nl, In dit nummer Aan de slag met breedband! 1 Aan de slag met breedband! In alle

Nadere informatie

Informatie Avond Glasnet Heusden Woensdag 19 september 2012 WELKOM!

Informatie Avond Glasnet Heusden Woensdag 19 september 2012 WELKOM! Informatie Avond Glasnet Heusden Woensdag 19 september 2012 WELKOM! van, voor en door ondernemers Jochem Regtuit, IPfiber Agenda 20:00-20:10 Ontvangst 20:15-20:45 Toelichting Glasnet Heusden 20:45-21:00

Nadere informatie

Herziene Raads in jormatiebrief

Herziene Raads in jormatiebrief gemeente Eindhoven Raadsnummer o8.rz48o.ooz Inboeknummer ozbstoz4og Dossiernummer Sop.Sor z6 februari zoo8 Herziene Raads in jormatiebrief Betreft glasvezel in Eindhoven. 1 Inleiding Aanleiding van deze

Nadere informatie

GLASVEZELKRANT. Kies nog dit jaar voor glasvezel. 8 december extra inloopavond glasvezel! ZEVENAAR DECEMBER 2016

GLASVEZELKRANT. Kies nog dit jaar voor glasvezel. 8 december extra inloopavond glasvezel! ZEVENAAR DECEMBER 2016 Kies nog dit jaar voor glasvezel Henk Dekker, voorzitter van Lindus, de ondernemersvereniging van de Liemers 8 december extra inloopavond glasvezel! ZEVENAAR DECEMBER 2016 Een speciale uitgave over zakelijk

Nadere informatie

All in IT! Voor een betrouwbaar netwerk, zodat u altijd bereikbaar bent! HIP-telefonie, mobiel bellen en internetdiensten

All in IT! Voor een betrouwbaar netwerk, zodat u altijd bereikbaar bent! HIP-telefonie, mobiel bellen en internetdiensten All in IT! Voor een betrouwbaar netwerk, zodat u altijd bereikbaar bent! Voordelen Hoe werkt het? HIP-telefonie, mobiel bellen en internetdiensten 1 HIP telefonie communiceren via de Cloud Met HIP belt

Nadere informatie

Vragen en antwoorden glasvezel in Olterterp, It Sùd, Selmien- West en Kortehemmen

Vragen en antwoorden glasvezel in Olterterp, It Sùd, Selmien- West en Kortehemmen 1 Vragen en antwoorden glasvezel in Olterterp, It Sùd, Selmien- West en Kortehemmen 1. Aanleg 1.1 Komt de kabel ook door privé terrein te liggen? Vooralsnog gaan we ervan uit dat de kabel grotendeels in

Nadere informatie

Informatie avond - Breedband

Informatie avond - Breedband Informatie avond - Breedband AGENDA - Welkom - Project Reuzenbreedband - Presentatie Breedband - Vraag en antwoord Project Reuzenbreedband Dorpsverenigingen van Schoonoord en van De Kiel Gestart met Project

Nadere informatie

Innovatief Aanleggen

Innovatief Aanleggen Innovatief Aanleggen 1 18 Glasvezel: Het netwerk van de toekomst 2 18 Over Reggefiber Opgericht in 2005 Bouwt en exploiteert glasvezelnetwerken in Nederland (FttH) Sinds 19 december 2008 joint venture

Nadere informatie

IaaS als basis voor maatwerkoplossingen

IaaS als basis voor maatwerkoplossingen 1 IaaS als basis voor maatwerkoplossingen De specialisten van Fundaments: uw logische partner INHOUD Vooraf Terugblik Cloud De rol van de IaaS Provider IaaS maatwerkoplossingen in het onderwijs Conclusie

Nadere informatie

De Koppeling Houten. Zichtlocatie te midden van de Houtense voorzieningen. Kantoorvestiging in de gemeente Houten

De Koppeling Houten. Zichtlocatie te midden van de Houtense voorzieningen. Kantoorvestiging in de gemeente Houten De Koppeling Houten Zichtlocatie te midden van de Houtense voorzieningen Kantoorvestiging in de gemeente Houten Kwaliteiten de Koppeling Centrale ligging in Houten Zichtlocatie langs belangrijkste weg

Nadere informatie

Besparingsvoorbeelden voor MKB met glasvezel. Rekenvoorbeeld 1

Besparingsvoorbeelden voor MKB met glasvezel. Rekenvoorbeeld 1 Besparingsvoorbeelden voor MKB met glasvezel Rekenvoorbeeld 1 Ieder bedrijf beschikt tegenwoordig over een e-mail server. E-mail op smart Phones en tablets wordt steeds populairder en belangrijker maar

Nadere informatie

Praktijkcase de ervaringen van Koenen en Co met de transitie naar de cloud. Koenen en Co en Valid

Praktijkcase de ervaringen van Koenen en Co met de transitie naar de cloud. Koenen en Co en Valid Praktijkcase de ervaringen van Koenen en Co met de transitie naar de cloud Koenen en Co en Valid Koenen en Co is de vooruitstrevende totaaladviseur voor zakelijk Zuid- Nederland. Met vestigingen in Maastricht

Nadere informatie

Gemeente Sluis Provincie Zeeland RECRON ZLTO. 19 november 2014. Rapport SnelBiS: Hoe Snel Breedband in Sluis te realiseren?

Gemeente Sluis Provincie Zeeland RECRON ZLTO. 19 november 2014. Rapport SnelBiS: Hoe Snel Breedband in Sluis te realiseren? Gemeente Sluis Provincie Zeeland RECRON ZLTO 19 november 2014 Rapport SnelBiS: Hoe Snel Breedband in Sluis te realiseren? Voor wie? Overzicht bedrijven en huishoudens doelgroep Lichtblauwe symbolen: Bedrijven

Nadere informatie

Ondernemen op bedrijventerrein Lagekant

Ondernemen op bedrijventerrein Lagekant Ondernemen op bedrijventerrein Lagekant Almere biedt ondernemers met ambitie in het centrum van Nederland alle ruimte zich te vestigen, te pionieren en te groeien. Ondernemen in Almere betekent ondernemen

Nadere informatie

Glasvezel in Heeze Leende Past dat model ook in uw gemeente?

Glasvezel in Heeze Leende Past dat model ook in uw gemeente? Een snel en vrij toegankelijk breedbandnetwerk Glasvezel in Heeze Leende Past dat model ook in uw gemeente? 1 Vergelijk even Heeze Leende Ca. 7.000 aansluitingen 6.000 in de kernen 950 op bedrijventerreinen

Nadere informatie

rj) provinsje fryslân provincie fryslân b Provinciale Staten van Fryslân Postbus 20120 8900 HM Leeuwarden Leeuwarden, 26 februari 2013 Verzonden, 27

rj) provinsje fryslân provincie fryslân b Provinciale Staten van Fryslân Postbus 20120 8900 HM Leeuwarden Leeuwarden, 26 februari 2013 Verzonden, 27 Provinciale Staten van Fryslân Postbus 20120 8900 HM Leeuwarden provinsje fryslân provincie fryslân b postbus 20120 8900 hm leeuwarden tweebaksmarkt 52 telefoon: (058) 292 59 25 telefax: (058) 292 51 25

Nadere informatie

Aansluiten! 5 april 2013. Wat willen bewoners? Hoe kunnen actieve burgers ondersteund worden?

Aansluiten! 5 april 2013. Wat willen bewoners? Hoe kunnen actieve burgers ondersteund worden? Aansluiten! 5 april 2013 Wat willen bewoners? Hoe kunnen actieve burgers ondersteund worden? Wie zijn wij Initiatiefgroep Glasvezel Buitengebied Putten -Totaal 9 personen, inclusief ambtenaar gemeente

Nadere informatie

Dienstbeschrijving Glasvezel Basisaansluiting. BBT Glasvezel

Dienstbeschrijving Glasvezel Basisaansluiting. BBT Glasvezel Dienstbeschrijving Glasvezel Basisaansluiting BBT Glasvezel www.secomhouse.nl Januari 2009 Versie 0.2 1 1. Introductie BBT Glasvezel biedt een breedbandige toegang over glasvezel aan voor de (tele) communicatiebehoeften

Nadere informatie

Aan de leden van Provinciale Staten. Nr.: 2003-20.133/47/A.20, EZ Groningen, 20 november 2003

Aan de leden van Provinciale Staten. Nr.: 2003-20.133/47/A.20, EZ Groningen, 20 november 2003 Aan de leden van Provinciale Staten Nr.: 2003-20.133/47/A.20, EZ Groningen, 20 november 2003 Behandeld door : Schouwstra, P. Telefoonnummer : (050) 3164080 Antwoord op : Bijlage : Onderwerp : digitale

Nadere informatie

SNEL INTERNET BUITENGEBIED PROVINCIE UTRECHT

SNEL INTERNET BUITENGEBIED PROVINCIE UTRECHT INTENTIEVERKLARING SNEL INTERNET BUITENGEBIED PROVINCIE UTRECHT DOELSTELLING: De Provincie Utrecht, Gebiedsraad O-gen, Gebiedscommissie Utrecht-West en de Utrechtse gemeenten willen snel internet (breedband)

Nadere informatie

IaaS als basis voor maatwerkoplossingen

IaaS als basis voor maatwerkoplossingen 1 IaaS als basis voor maatwerkoplossingen De specialisten van Fundaments: uw logische partner INHOUD Vooraf Terugblik Cloud De rol van de IaaS Provider IaaS maatwerkoplossingen in het onderwijs Conclusie

Nadere informatie

1 Dienstbeschrijving dataverbindingen

1 Dienstbeschrijving dataverbindingen 1 Dienstbeschrijving dataverbindingen Lancom heeft als doelstelling om een one stop shop te zijn voor het MKB en MKB+, dit betekent dat onze dienstverlening niet stopt bij de Firwall of de router. Van

Nadere informatie

2.3 Programma 3: De werkende gemeente

2.3 Programma 3: De werkende gemeente 2.3 Programma 3: De werkende gemeente Wat willen we bereiken? Algemeen Als gemeente kiezen we voor een strategische focus op werken en leren. Door het versterken van de economische ontwikkeling in onze

Nadere informatie

Glasvezel voor Leidse* bedrijven ( FttB ) uitkomsten van de prequalificatie

Glasvezel voor Leidse* bedrijven ( FttB ) uitkomsten van de prequalificatie Glasvezel voor Leidse* bedrijven ( FttB ) uitkomsten van de prequalificatie Koen Mioulet Marketing4B2B : + GP, Zoeterwoude KM; 7 okt '08 Glasvezel Leiden 1 Achtergrond Brede ervaring in zakelijke markten

Nadere informatie

alles is bereikbaar PILOT BUITENGEBIED GEMEENTE SLUIS

alles is bereikbaar PILOT BUITENGEBIED GEMEENTE SLUIS alles is bereikbaar PILOT BUITENGEBIED GEMEENTE SLUIS Greenet 1. Voorstellen Partners 2. Pilot Sluis, achtergrond 3. Inhoud Pilot: a) Aanbod b) Hoe werkt het? c) Wat betekent aanleg voor u? 4. Uitdagingen

Nadere informatie