College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 23 april 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 23 april 2014"

Transcriptie

1 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 23 april 2014 Aanwezig: De heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter; mevrouw Christel Geerts, de heer Peter Buysrogge, mevrouw Sofie Heyrman, mevrouw Annemie Charlier, de heer Gaspard Van Peteghem, mevrouw Marijke Henne, de heer Wout De Meester en de heer Carl Hanssens, schepenen; met de heer Johan Verhulst, stadssecretaris; met de heer Ronan Rotthier, adjunct-stadssecretaris. De heer Freddy Willockx is als voorzitter van de gemeenteraad aanwezig bij de behandeling van punt nr. 1. Afwezig: de heer Mike Nachtegael, schepen. De burgemeester-voorzitter opent de vergadering om 9.40 uur. Het college keurt de notulen goed van de zitting van 4 april 2014, waarna wordt beraadslaagd over: 1. Politieke organen: gemeenteraad: gemeenteraadszitting 25 april 2014: kennisneming aanvullende agenda Het college neemt kennis van de aanvullende agenda voor de gemeenteraadszitting van vrijdag 25 april 2014, als bijlage gevoegd bij de notulen van deze zitting. 2. Fiscale aangelegenheden: belasting op de tijdelijke privatisering van het openbaar domein: toelating aan Koninklijke Maatschappij Het Wase Neerhof vzw voor stand met neerhofdieren en uitdelen flyers Het college verleent kosteloos toelating aan Koninklijke Maatschappij Het Wase Neerhof vzw, Kattestraat 19, 9170 Sint-Gillis-Waas, om op donderdag 14 augustus 2014 een stand met enkele neerhofdieren op te stellen op de donderdagse markt en flyers uit te delen om reclame te maken voor de neerhofdierenexpo. Eventueel weggegooide flyers moeten door de aanvrager worden opgeruimd. 4. Fiscale aangelegenheden: belasting op de tijdelijke privatisering van het openbaar domein: toelating aan Koninklijke Socialistische Harmonie De Toekomst voor gebruik Grote Markt Het college verleent kosteloos toelating aan de Koninklijke Socialistische Harmonie De Toekomst, p.a. Baron Dhanisstraat 5, 9100 Sint-Niklaas, voor het gebruik van de Grote Markt op maandag 19 mei 2014 van 19 tot 21 uur voor het organiseren van een repetitie voor de taptoe ter gelegenheid van het 150-jarig CBS 23 april

2 bestaan van het Rode Kruis, afdeling Hamme, die op zaterdag 24 mei 2014 plaatsvindt in Moerzeke. Het advies van de politie moet worden nageleefd. 5. Fiscale aangelegenheden: belasting op de tijdelijke privatisering van het openbaar domein voor het maken en verspreiden van commerciële reclame: toelating aan Cedex and Higher Underground vzw voor maken van reclame voor evenement 'Republic' Het college verleent kosteloos toelating aan Cedex and Higher Underground vzw, Schommelstraat 76, 9000 Gent, om op vrijdag 25 april 2014 op het Sint-Nicolaasplein reclame te maken voor het evenement 'Republic' dat op zaterdag 26 april 2014 wordt georganiseerd in De Casino. Er mag gebruik worden gemaakt van een geluidsinstallatie op voorwaarde dat de geldende geluidsnormen niet worden overschreden. Bij de opstelling van de stand moet het advies van de politie strikt worden nageleefd. 6. Overige algemene financiering: stadsbudget: dienstjaar 2013: vaststelling definitieve vastleggingen en rechten en goedkeuring facturen Het college stelt de definitieve vastleggingen en de rechten vast en keurt de facturen goed vanaf woensdag voor het voorgaand college tot en met dinsdag voor het huidig college. Het betreft: - definitieve vastleggingen: van nr tot en met nr ; - facturen: van nr tot en met nr ; - vastgestelde rechten: van nr tot en met nr Overige algemene financiering: stadsbudget: dienstjaar 2014: vaststelling definitieve vastleggingen Het college stelt de lijsten van de definitieve vastleggingen vast vanaf vrijdag voor het voorgaand college tot en met donderdag voor het huidig college, als bijlage gevoegd bij de notulen van deze zitting. 8. Overige algemene financiering: politiebegroting: dienstjaren 2013 en 2014: vaststelling definitieve vastleggingen en rechten en goedkeuring facturen Het college stelt de definitieve vastleggingen en de rechten vast en keurt de facturen goed vanaf woensdag voor het voorgaand college tot en met dinsdag voor het huidig college. Het betreft: - definitieve vastleggingen: van nr. 343 tot en met nr. 348 van het dienstjaar 2014; - facturen: - - vastgestelde rechten: van nr tot en met nr van het dienstjaar 2013; CBS 23 april

3 9. Opvoedingsondersteuning: Huis van het Kind: herinrichten ontmoetingsruimte: toewijzing Ter uitvoering van: - de Europese richtlijn betreffende de nieuwe wettelijke betalingstermijnen voor lokale besturen (richtlijn 2011/7/EU); - de wet van 15 juni 2006 betreffende overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, in het bijzonder artikel 26 en de bijbehorende koninklijke besluiten en alle latere aanvullingen geldig op datum van bekendmaking; - de wet Rechtsbescherming van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten van werken, leveringen en diensten; - de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005, beslist het college, gelet op de ingediende offertes en rekening houdend met de gestelde voorwaarden en het gunstig visum van de financieel beheerder, het herinrichten van de ontmoetingsruimte in het Huis van het Kind toe te wijzen aan de firma Joenes Creatieve Houtoplossingen, Jottrandlaan 47, 1210 Sint-Joost- Ten-Node, voor een maximaal bedrag van ,45 EUR ,55 EUR (21 % btw) = EUR. De opdracht omvat het uitwerken van een definitief concept in nauw overleg met de betrokken dienst en het leveren en plaatsen van de materialen tegen uiterlijk 1 november Het totale investeringsbedrag van EUR zal zowel in uitgave als ontvangst (100 % subsidieerbaar door het Impulsfonds voor het Migrantenbeleid 2013) worden voorzien in de eerstkomende budgetwijziging. 10. Groene ruimte: leveren sportveldgraszaden voor de groendienst: toewijzing In overeenstemming met: - de Europese richtlijn betreffende de nieuwe wettelijke betalingstermijnen voor lokale besturen (richtlijn 2011/7/EU); - de wet van 15 juni 2006 betreffende overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de bijbehorende koninklijke besluiten van 20 december 2010, 15 juli 2011, 16 juli 2011 en 14 januari 2013 en alle latere aanvullingen geldig op datum van bekendmaking; - de wet Rechtsbescherming van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten van werken, leveringen en diensten; - de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005, beslist het college, gelet op de ingediende offertes en rekening houdend met de gestelde voorwaarden en het gunstig visum van de financieel beheerder, het leveren van kg graszaden voor het inzaaien van grasvelden en sportterreinen voor de groendienst (sportveldmengsel van de Engelse rassenlijst bestaande uit 75 % Esquire (Engels raaigras) en 25 % Evora (veldbeemdgras), verpakt in zakken van 15 kg) toe te wijzen aan Innoseeds bv, Dijkwelsestraat 70, 4421 AJ Kapelle, Nederland, voor een totaal bedrag van EUR + 554,40 EUR (6 % btw) = 9.794,40 EUR (= 2,31 EUR, exclusief btw, per kg). 11. Festivals: huren van 4 plaszuilen tussen 15 juni 2014 en 15 september 2014: toewijzing In overeenstemming met: - de Europese richtlijn betreffende de nieuwe wettelijke betalingstermijnen voor lokale besturen (richtlijn 2011/7/EU); - de wet van 15 juni 2006 betreffende overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, in het bijzonder artikel 26 en de bijbehorende koninklijke besluiten en alle latere aanvullingen geldig op datum van bekendmaking; - de wet Rechtsbescherming van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechts- CBS 23 april

4 middelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten van werken, leveringen en diensten; - de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005, beslist het college, gelet op de ingediende offertes en het gunstig visum van de financieel beheerder, het huren (inclusief leveren en ophalen en 1 lediging/week en de kostprijs van extra ledigingen op afroep) van 4 plaszuilen 'eco plaszuil hoger type (festivaltype)', gedurende de evenementenperiode van 15 juni 2014 tot en met 15 september 2014, toe te wijzen aan de firma Eco Toilet, Ambachtstraat 1, 2390 Malle, voor een geraamd bedrag van EUR + 627,90 EUR (21 % btw) = 3.617,90 EUR. Hierbij worden volgende eenheidsprijzen gehanteerd: - huurprijs per plaszuil: 21 EUR (exclusief btw) per zuil; - verzekering: 0,50 EUR (exclusief btw) per zuil per week; - ledigingen op afroep: 18 EUR (exclusief btw) per zuil per ledigingsbeurt. Aan de firma zal duidelijk worden gemeld dat de extra ledigingen op afroep correct moeten verlopen. Indien er zich hieromtrent problemen zouden voordoen, zal de firma in gebreke worden gesteld en zal de opdracht voor de resterende periode onmiddellijk worden toegewezen aan de firma die de op een na goedkoopste offerte heeft ingediend. Artikel 3 Bij gunstige evaluatie kan de opdracht worden uitgebreid naar de dienstjaren 2015 en Overige algemene diensten: gebouwen: onderhoudscontract nieuwe personenlift Sinbad: toewijzing Ter uitvoering van: - de Europese richtlijn betreffende de nieuwe wettelijke betalingstermijnen voor lokale besturen (richtlijn 2011/7/EU); - de wet van 15 juni 2006 betreffende overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, in het bijzonder artikel 26 en de bijbehorende koninklijke besluiten en alle latere aanvullingen geldig op datum van bekendmaking; - de wet Rechtsbescherming van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten van werken, leveringen en diensten; - de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005, beslist het college, gelet op de ingediende offerte en rekening houdend met het gunstig visum van de financieel beheerder, het afsluiten van een onderhoudscontract voor de nieuwe personenlift in het Sinbad voor de duurtijd van 5 jaar toe te wijzen aan Otis nv, A. Gossetlaan 17, 1702 Dilbeek, voor een totaal bedrag van EUR + 388,50 EUR (21 % btw) = 2.238,50 EUR (btw verlegd). Het onderhoudscontract omvat: - preventief en curatief onderhoud; - 24/24 depannage; - kosten voor herstellingen, werkuren en vervangstukken. 3 maanden voor het verstrijken van de periode zal de overeenkomst worden opgezegd met een aangetekende brief. Daarna valt het onderhoud van de lift in het Sinbad onder de raamovereenkomst voor modernisatie en onderhoud van liften door Kone nv. Artikel 3 Het college neemt er kennis van dat alle verschillende contracten op termijn worden gegroepeerd tot 2 à 3 spelers binnen elke techniek en voor de liften ook bij dezelfde speler per gebouw. Zo is het mogelijk om op termijn, telkens na de doorlooptijd van 5 jaar, het onderhoud van liften over te hevelen naar Kone nv. CBS 23 april

5 13. Begraafplaatsen: verlenen graf- en columbariumconcessies: lijst maart 2014 Het college wijst een graf- en columbariumconcessie toe aan de personen die voorkomen op de lijst van maart 2014, als bijlage gevoegd bij de notulen van deze zitting. 14. Integratie van personen met vreemde herkomst: project 'leesrugzak': indienen projectaanvraag voor professionele begeleiding en aankoop materialen Het college beslist het project 'leesrugzak' in te dienen bij het fonds van bpost voor alfabetisering, beheerd door de Koning Boudewijnstichting, voor een bedrag van EUR, voor professionele begeleiding en de aankoop van materialen. 15. Sociale bijstand: betaalbaarstelling stedelijke mantelzorgpremie voor thuisverzorging van gehuwde en samenwonende partners en inwonende ouderen: 3de lijst 2014 Het college beslist aan de 65 personen vermeld op de 3de lijst 2014 de stedelijke mantelzorgpremie voor thuisverzorging van gehuwde en samenwonende partners uit te keren, voor een totaal bedrag van EUR. Het college beslist aan de 11 personen vermeld op de 3de lijst 2014 de stedelijke mantelzorgpremie voor thuisverzorging van inwonende ouderen uit te keren, voor een totaal bedrag van EUR. 16. Kinderopvang: dienst opvanggezinnen: kennisneming wijziging startvoorwaarden kandidaat-kindbegeleiders gezinsopvang Het college neemt er kennis van dat kandidaat-kindbegeleiders gezinsopvang voor de aanvraag van hun vergunning de module 'kennismaken met de gezinsopvang' moeten volgen. Het inschrijvingsgeld en de verplaatsingskosten van de kandidaten blijven ten laste van de dienst voor onthaalouders. 17. Overige culturele instellingen: projectvereniging Archeologische Dienst Waasland: betaalbaarstelling contributie 2014 Het college stelt de factuur nr. CON 14/03 van 1 april 2014, voor een bedrag van EUR ,44 EUR (21 % btw) = ,44 EUR, betaalbaar aan de projectvereniging Archeologische Dienst Waasland, Regentiestraat 63, 9100 Sint-Niklaas, als contributie Monumentenzorg: bescherming domein Groenhof als monument: sluiten openbaar onderzoek Het college neemt er kennis van dat een openbaar onderzoek naar de bescherming als monument van het domein Groenhof, Belseledorp 133, 9111 Belsele, plaatsvond van 21 maart 2014 tot en met 19 april 2014 CBS 23 april

6 en dat geen bezwaarschriften werden ingediend. 19. Monumentenzorg: bescherming domein Groenhof als monument: advies Het college neemt kennis van de voorlopige bescherming als monument van het domein Groenhof, Belseledorp 133, 9111 Belsele, zoals afgebakend in het ministerieel besluit van 27 februari 2014, en verleent gunstig advies op het beschermingsvoorstel. Het college vraagt volgende aanpassing te doen in het inhoudelijk dossier bij de bescherming: - een deel van de site is opgenomen in het bpa Molenwijk 4de wijziging van 20 januari 2004, namelijk: - perceel 491 c in een strook voor beschermd of te behouden waardevol erfgoed; - perceel 492 K in een strook voor natuurreservaat; - de bepalingen van het bpa zijn in overeenstemming met de bescherming als monument. 20. Cultuurcentrum: deelneming aan wedstrijd 'Een Thuis voor een Beeld' Het college neemt kennis van de wedstrijd 'Een Thuis voor een Beeld', die dit jaar voor de 20ste maal wordt georganiseerd door de provincie in samenwerking met Radio 2 Oost-Vlaanderen. In 2014 is de inzet het beeld 'Lauwer-Rouw-Krans' van het kunstenaarsduo Niko Van Stichel en Lut Vandebos. Het college beslist deel te nemen in 2014 en geeft opdracht aan de dienst cultuur het inschrijvingsformulier in te dienen. De voorgesteld locatie is de parkbegraafplaats Heimolen, site 'Gedenkbos'. 21. Musea: programma heropening Salons, openingsweekend en 6de Museumnacht Het college beslist het programma van de heropening van de Salons, het openingsweekend en de 6de Museumnacht vast te stellen als volgt: - Muziek in het Museum op zaterdag 17 mei 2014 in het SteM ( uur) en in het Mercatormuseum ( uur): een coproductie met de stedelijke academie voor muziek, woord en dans. De leerlingen van de academie leggen hun examens af in de musea. Het college gaat akkoord met: - gratis toegang voor de bezoekers in het SteM ( uur) en in het Mercatormuseum ( uur); - de inzet van 2 suppoosten per locatie buiten de gewone openingsuren: in het SteM (9-14 uur en uur) en in het Mercatormuseum ( uur); - heropening Salons op zaterdag 17 mei 2014 (11-1 uur): - officiële opening: - 11 uur: plechtige heropening van de Salons met tijdelijke tentoonstelling op de gelijkvloerse verdieping en totaal vernieuwde museale presentatie op de eerste verdieping; - aansluitend wordt aan de genodigden een gratis receptie aangeboden door het stadsbestuur (witte, rode wijn en fruitsap geleverd via de dienst logistiek); - namiddagprogramma: - 12 uur: 'Tartines sur l herbe' - kunstige picknick in de tuin van de Salons. Aan het publiek wordt het volgende te koop aangeboden: - witte en rode wijn, cava (geleverd door de dienst logistiek op basis van het raamcontract met Het Wijnhuis, Heidebaan 57, 9100 Sint-Niklaas); - bier en frisdrank (geleverd door Waasland Drinks, Prinses Josephine Charlottelaan 12, 9100 Sint-Niklaas, op basis van het raamcontract afgesloten via de dienst logistiek); - belegde broodjes (geleverd door patisserie Jan Reed, Houtbriel 10, 9100 Sint-Niklaas, museumsponsor van rondleidingen). CBS 23 april

7 De catering van dranken gaat door tot 1 uur. Museummedewerkers bemannen de bar; uur: pop-up theesalon met taart: - in de vroegere eetkamer kan het publiek taart, koffie en thee kopen en verbruiken; - taart, koffie en thee worden geleverd door patisserie Jan Reed, Houtbriel 10, 9100 Sint- Niklaas, en Delicatessen Van Poeck, Stationsstraat 38, 9100 Sint-Niklaas (museumsponsors van rondleidingen); - start om 14, 18 en uur: een gids neemt 25 personen een uur mee op rondleiding doorheen het merkwaardige gebouw en het vernieuwde museum. De rondleidingen worden verzorgd door het eigen museumpersoneel; uur: kinderateliers, schilderen in de museumtuin. De ateliers worden verzorgd door de educatieve medewerkers van de musea; - het museum sluit even tussen 18 en 19 uur; - avondprogramma: 6de Museumnacht in de roaring twenties-stijl. Het avondprogramma vindt volledig plaats in de binnenruimte van het museum om burenhinder te vermijden. Omwille van personeelsbesparingen, veiligheid en beheersbaarheid wordt voorgesteld het evenement op slechts 1 site te organiseren, namelijk de heringerichte Salons: - 19 uur: deuren open; - het college stelt de toegangsprijs vast op 5 EUR (inclusief 1 drankbon); - programma van 19-1 uur: Cinema lady, accordeonist, muziek compilatie: de beste dj met muziek uit (charleston, swing, lindy hop...) en electroswing hits. Dansinitiatie charleston: dansdemo s charleston, Burlesque Fan Dance, The Retronettes impro met dj; - het avondprogramma is een productie van Radio Modern met wie de musea de eerste 2 succesvolle edities van de Nacht van de Musea hebben georganiseerd; - het programma wordt geboekt bij Radar - New Horizons bvba, Coupure Rechts 70 bus 101, 9000 Gent. De uitkoopsom bedraagt EUR EUR (21 % btw) = EUR; - aan de stadsschouwburg wordt een PA-set geluidsversterking, microfoons, podiumlicht en de inzet van een technieker gevraagd; - catering artiesten: 't Centerken bvba, Stationsstraat 131, 9100 Sint-Niklaas, zorgt voor warme maaltijden en broodjes voor artiesten - raming: 250 EUR; - veiligheid zaterdag 17 mei 2014: security wordt voorzien door de firma Pas Security, Derbystraat 19, 9160 Lokeren. 2 veiligheidsagenten houden toezicht van 19 tot 2 uur. De raming hiervoor bedraagt 650 EUR (inclusief btw); - musea en Dag van het Park op zondag 18 mei 2014: - programma Salons: - start om 11, 14 en uur: een gids neemt 25 personen een uur mee op rondleiding doorheen het merkwaardige gebouw en het vernieuwde museum. De rondleidingen worden verzorgd door het eigen museumpersoneel; uur: pop-up theesalon met taart: - herneming van het concept van zaterdagnamiddag; - muzikale omkadering met antieke grammofoons; - toegang tot de tuin via de musea en de Regentiestraat in het kader van de Dag van het Park; - SteM en Mercatormuseum: - het openingsweekend is een grote promotieactiviteit voor de musea gekoppeld aan de Dag van het Park; - het college gaat ermee akkoord om op zondag 18 mei 2014 gratis toegang te verlenen aan de bezoekers van de Salons, het Mercatormuseum en het SteM op de gewone openingsuren van 11 tot 17 uur; - enkel in de Salons wordt extra personeel ingezet voor het pop-up theesalon, de bewaking bij de tuiningang van het museum en de muzikale omkadering. Ook de rondleidingen worden door eigen personeelsleden verzorgd. 22. Jeugd: jeugdruimte: inrichting ontmoetingscentrum Troelant: investeringen buiten het aanbestedingsdossier: goedkeuring Het college keurt de investeringen voor de binneninrichting van het ontmoetingscentrum Troelant goed CBS 23 april

8 voor een bedrag van ,60 EUR (inclusief btw) en geeft opdracht aan de diensten openbare werken en logistiek hiervoor de nodige administratieve stappen te zetten en deze aangelegenheid voor te leggen aan de gemeenteraad van 23 mei 2014 voor het vaststellen van de wijze van gunning, de raming en de voorwaarden. Het college gaat akkoord met volgende aspecten voor de inrichting van het ontmoetingscentrum Troelant: - het jeugdhuis JOC Troelant zal instaan voor de aankoop van een beamer voor de vergaderzaal en een mobiele steiger/ladder; - er worden tafels en stoelen uit het buurthuis Sinaai gebruikt voor de inrichting van de vergaderzaal; - er wordt een mobiel podium gerecupereerd van de dienst feestelijkheden. Artikel 3 Het college geeft opdracht aan de dienst openbare werken om een klinkerverharding voor en naast het gebouw aan te leggen tegen het openingsweekend van september Artikel 4 Het college gaat akkoord met de aankoop en plaatsing van een fietsenstalling met ongeveer 60 plaatsen naast het ontmoetingscentrum Troelant en geeft opdracht aan de dienst logistiek deze aangelegenheid voor te leggen aan de gemeenteraad van 23 mei 2014 voor het vaststellen van de wijze van gunning, de raming en de voorwaarden. 23. Jeugd: jeugdruimte: kennisneming openingsmoment speelspot Kazernestraat Het college neemt kennis van het openingsmoment van de speelspot aan de Kazernestraat op zaterdagmiddag 3 mei 2014 om 14 uur. Aan de aanwezigen zal een drankje worden aangeboden met medewerking van de bodekamer. 24. Internationale relaties: Dag van Europa: goedkeuring programma en kostenraming Het college keurt het programma en de bijbehorende kostenraming van de activiteiten in het kader van de Dag van Europa goed (tentoonstelling van 1 tot en met 8 mei 2014, lezing op donderdagavond 8 mei 2014 en lunchgesprek met mevrouw Nelly Maes op vrijdag 9 mei 2014). 25. Fiscale aangelegenheden: belasting op de tijdelijke privatisering van het openbaar domein, afdeling 'tijdelijke opstellingen': toelating aan buurtcomité Gladiolenstraat voor buurtfeest Het college verleent toelating aan het buurtcomité Gladiolenstraat, p.a. Gladiolenstraat 30, 9100 Sint- Niklaas, om op zaterdag 31 mei 2014 een buurtfeest te organiseren in een tent in de Gladiolenstraat van nr. 12 tot nr. 34 te Sint-Niklaas, op voorwaarde dat de adviezen, geformuleerd door de politie en de dienst publieke veiligheid en noodplanning worden nageleefd. In toepassing van artikel 4 3.D van het belastingreglement is het gebruik van het openbaar domein gratis. CBS 23 april

9 26. Fiscale aangelegenheden: belasting op de tijdelijke privatisering van het openbaar domein, afdeling 'tijdelijke opstellingen': toelating aan comité Meesterstraat voor buurtfeest Het college verleent toelating aan het comité Meesterstraat, p.a. Meesterstraat 35, 9100 Nieuwkerken, om op zondag 15 juni 2014 aan de Sint-Antoniuskapel in Wallenhof een buurtfeest te organiseren, op voorwaarde dat de adviezen, geformuleerd door de politie, de dienst publieke veiligheid en noodplanning en de groendienst, worden nageleefd. In toepassing van artikel 4 3.D van het belastingreglement is het gebruik van het openbaar domein gratis. Het college beslist toelating te verlenen voor het inrichten van een occasionele drankgelegenheid zonder sterkedrank. 27. Fiscale aangelegenheden: belasting op de tijdelijke privatisering van het openbaar domein, afdeling 'tijdelijke opstellingen': toelating aan ABVV voor 1 meiviering Het college verleent toelating aan het ABVV, Vermorgenstraat 9, 9100 Sint-Niklaas, om op donderdag 1 mei 2014 de 1 meiviering te organiseren op het terrein van het ABVV aan voormeld adres, op voorwaarde dat de adviezen, geformuleerd door de politie en de dienst publieke veiligheid en noodplanning worden nageleefd. In toepassing van artikel 4 3.D van het belastingreglement is het gebruik van het openbaar domein gratis. Het college verleent toelating voor het inrichten van een occasionele drankgelegenheid zonder sterkedrank op donderdag 1 mei 2014 tijdens de 1 meiviering. 28. Fiscale aangelegenheden: belasting op de tijdelijke privatisering van het openbaar domein, afdeling 'tijdelijke opstellingen': toelating aan comité Koekeloerefeesten voor Koekeloerefeesten Het college verleent toelating aan het comité Koekeloerefeesten, p.a. Pijkedreef 3, 9111 Belsele, om op zaterdag 21 en zondag 22 juni 2014 op het terrein van Ons Heem vzw en de kerkfabriek (in een tent) aan Watermolenstraat 22 de Koekeloerefeesten te organiseren, op voorwaarde dat de adviezen, geformuleerd door de dienst publieke veiligheid en noodplanning, worden nageleefd. Het college beslist toelating te verlenen voor het inrichten van een occasionele drankgelegenheid zonder sterkedrank. 29. Fiscale aangelegenheden: belasting op de tijdelijke privatisering van het openbaar domein, afdeling 'tijdelijke opstellingen': toelating aan buurtcomité Buren nodigen uit voor barbecue Het college verleent toelating aan het buurtcomité Buren nodigen uit, p.a. Eigenlostraat 26, 9100 Sint- Niklaas, om op zondag 27 juli 2014 aan voormeld adres een barbecue te organiseren, op voorwaarde dat de adviezen, geformuleerd door de politie en de dienst publieke veiligheid en noodplanning, worden nageleefd. CBS 23 april

10 Het college beslist toelating te verlenen voor het inrichten van een occasionele drankgelegenheid zonder sterkedrank. 30. Fiscale aangelegenheden: belasting op de tijdelijke privatisering van het openbaar domein, afdeling 'tijdelijke opstellingen': toelating aan buurtcomité Knaptandstraat voor Knaptandfeesten Het college verleent toelating aan het buurtcomité Knaptandstraat, p.a. Knaptandstraat 126, 9100 Sint- Niklaas, om op zaterdag 2 en zondag 3 augustus 2014 de Knaptandfeesten te organiseren voor de bewoners in de straat, op voorwaarde dat de adviezen, geformuleerd door de politie en de dienst publieke veiligheid en noodplanning worden nageleefd. In toepassing van artikel 4 3.D van het belastingreglement is het gebruik van het openbaar domein gratis. Het college beslist toelating te verlenen om sterkedranken te verkopen. Deze toelating wordt evenwel beperkt tot het verkopen van sterkedrank met een maximaal alcoholgehalte van 21 % volume, op voorwaarde dat de organisator van deze occasionele drankgelegenheid een moraliteitsattest (formulier 240i) voor het schenken van sterkedrank kan voorleggen. 31. Feesten en plechtigheden: wijkwerking feesten: toekenning subsidie buurtgerichte actie aan buurtcomité Gladiolenstraat voor buurtfeest Ter uitvoering van het reglement op de wijkwerking beslist het college een subsidie buurtgerichte actie van 100 EUR toe te kennen aan het buurtcomité Gladiolenstraat, p.a. Gladiolenstraat 30, 9100 Sint- Niklaas, voor een buurtfeest op zaterdag 31 mei Feesten en plechtigheden: wijkwerking feesten: toekenning subsidie buurtgerichte actie aan comité Meesterstraat voor buurtfeest Ter uitvoering van het reglement op de wijkwerking beslist het college een subsidie buurtgerichte actie van 100 EUR toe te kennen aan het comité Meesterstraat, p.a. Meesterstraat 35, 9100 Nieuwkerken, voor het buurtfeest op zondag 15 juni Feesten en plechtigheden: wijkwerking feesten: toekenning subsidie buurtgerichte actie aan comité Kazernestraat voor barbecue Ter uitvoering van het reglement op de wijkwerking beslist het college een subsidie buurtgerichte actie van 100 EUR toe te kennen aan het comité Kazernestraat, p.a. Kazernestraat 32 bus 2, 9100 Sint-Niklaas, voor de barbecue op zaterdag 30 augustus CBS 23 april

11 34. Feesten en plechtigheden: wijkwerking feesten: toekenning subsidie buurtgerichte actie aan wijkcomité Leebrug voor ontbijt met bubbels Ter uitvoering van het reglement op de wijkwerking beslist het college een subsidie buurtgerichte actie van 100 EUR toe te kennen aan het wijkcomité Leebrug, p.a. Leebrugstraat 22 b, 9112 Sinaai, voor het ontbijt met bubbels op donderdag 1 mei Feesten en plechtigheden: wijkwerking feesten: toekenning subsidie buurtgerichte actie aan buurtcomité De Cauwerstraat voor brouwerijbezoek Ter uitvoering van het reglement op de wijkwerking beslist het college een subsidie buurtgerichte actie van 100 EUR toe te kennen aan het buurtcomité De Cauwerstraat, p.a. De Cauwerstraat 42, 9100 Sint- Niklaas, voor het brouwerijbezoek op zaterdag 24 mei Feesten en plechtigheden: wijkwerking feesten: toekenning subsidie buurtgerichte actie aan comité Koekeloerefeesten voor Koekeloerefeesten Ter uitvoering van het reglement op de wijkwerking beslist het college een subsidie buurtgerichte actie van 200 EUR toe te kennen aan het comité Koekeloerefeesten, p.a. Pijkedreef 3, 9111 Belsele, voor de Koekeloerefeesten op zaterdag 21 en zondag 22 juni Feesten en plechtigheden: wijkwerking feesten: toekenning subsidie buurtgerichte actie aan buurtcomité Knaptandstraat voor Knaptandfeesten Ter uitvoering van het reglement op de wijkwerking beslist het college een subsidie buurtgerichte actie van 200 EUR toe te kennen aan het buurtcomité Knaptandstraat, p.a. Knaptandstraat 126, 9100 Sint- Niklaas, voor de Knaptandfeesten (buurtfeest op zaterdag 2 augustus 2014 en rommelmarkt en braderij op zondag 3 augustus 2014). 38. Feesten en plechtigheden: wijkwerking feesten: toekenning subsidie buurtgerichte actie aan straatcomité Keizerstraat voor de activiteit 'Paashaas 2014' Ter uitvoering van het reglement op de wijkwerking beslist het college een subsidie buurtgerichte actie van 100 EUR toe te kennen aan het straatcomité Keizerstraat, p.a. Keizerstraat 47, 9112 Sinaai, voor de activiteit 'Paashaas 2014' op zaterdag 19 april Feesten en plechtigheden: wijkwerking feesten: toekenning subsidie buurtgerichte actie aan buurtcomité Buren nodigen uit voor barbecue Ter uitvoering van het reglement op de wijkwerking beslist het college een subsidie buurtgerichte actie van 100 EUR toe te kennen aan het buurtcomité Buren nodigen uit, p.a. Eigenlostraat 26, 9100 Sint- Niklaas, voor de barbecue op zondag 27 juli CBS 23 april

12 40. Feesten en plechtigheden: wijkwerking feesten: niet toekennen subsidie buurtgerichte actie aan Gezinsbond vzw voor paashappening met straatschilderen Ter uitvoering van het reglement op de wijkwerking beslist het college geen subsidie buurtgerichte actie toe te kennen aan de Gezinsbond vzw, p.a. Theophiel Ellegierslaan 13, 9100 Nieuwkerken, voor de paashappening met straatschilderen op zaterdag 19 april 2014, omdat deze activiteit niet echt buurtgericht is. 41. Overige vermindering van milieuverontreiniging: milieuvergunningen: erkenningen als muziekactiviteit: verlenen erkenning na advies aan Turks Cultureel Centrum vzw voor evenement '50 jaar migratie' Het college beslist toelating te verlenen aan Turks Cultureel Centrum vzw, Hazewindstraat 47, 9100 Sint- Niklaas, voor de organisatie van het evenement '50 jaar migratie' op zaterdag 17 en zondag 18 mei 2014 in openlucht aan de Hazewindstraat te Sint-Niklaas. Volgende beperkende maatregelen en voorwaarden moeten worden nageleefd in toepassing van artikel 6.7.3, 3 van Vlarem II: - tussen 12 en 22 uur: - moet het geluidsniveau uitgedrukt als glijdend LAeq,15 min worden beperkt tot 95 db(a). Als het maximale geluidsniveau, gemeten als LAmax,slow 102 db(a) niet wordt overschreden, wordt geacht hieraan te zijn voldaan. Bij het meten van het geluidsniveau wordt zowel het geluid van muziek als het omgevingsgeluid in rekening gebracht; - de bepalingen vermeld in artikel van Vlarem II zijn niet van toepassing; - het geluidsniveau geldt ter hoogte van de meetplaats, vermeld in artikel 1 van bijlage bis van Vlarem II; - op initiatief en op kosten van de exploitant wordt ofwel LAeq,15min, ofwel LAmax,slow continu gemeten door middel van meetapparatuur die voldoet aan de vereisten, vermeld in artikel 2 van bijlage bis; - het geluidsniveau is tijdens de muziekactiviteit continu zichtbaar voor en wordt continu bewaakt door de exploitant of door een door hem aangestelde persoon; - de verplichting tot het meten van het geluidsniveau geldt niet als door de exploitant een geluidsbegrenzer wordt gebruikt die zo is afgesteld dat de norm, vermeld in het eerste lid, wordt gerespecteerd. De geluidsbegrenzer moet voldoen aan de vereisten, vermeld in artikel 2 van bijlage bis van Vlarem II; - voor 12 uur en na 22 uur: - het geluidsniveau uitgedrukt als glijdend LAeq,15min moet worden beperkt tot 85dB(A) en het LAmax,slow moet worden beperkt tot 92 db(a); - de muziekactiviteiten moeten zo ingericht zijn dat de LAmax,slow gemeten in de buurt (Vlarem II artikel ): - niet hoger is dan 5 db(a) boven de LA95,5min, indien deze lager is dan 30 db(a); - niet hoger is dan 35 db(a) indien de LA95,5min ligt tussen 30 en 35 db(a); - niet hoger is dan de LA95,5min indien die hoger is dan 35 db(a); - bijkomende maatregelen: - de verantwoordelijke organisator moet bij de muziekactiviteit onafgebroken aanwezig zijn zodat eventueel contact kan worden opgenomen door de politie; - de verantwoordelijke voor de geluidsinstallatie en de dj s moeten voor de aanvang van de muziekactiviteit door de organisator in kennis worden gesteld van de geldende geluidsnormering; - indien dit nodig blijkt, kan de geluidsnorm tijdens de muziekactiviteit op initiatief van de toezichthoudende ambtenaar of politie worden bijgestuurd. De organisator en de verantwoordelijke voor de geluidsinstallatie moeten hierbij de volle medewerking verlenen; - alle omwonenden binnen een straal van 100 m rond de inrichting moeten minimum 5 werkdagen op voorhand van de geplande activiteiten op de hoogte worden gebracht; CBS 23 april

13 - voorafgaand aan de geplande muziekactiviteit moet eveneens een kopie van deze schriftelijke mededeling aan de milieudienst worden bezorgd. 42. Overige vermindering van milieuverontreiniging: milieuvergunningen: erkenningen als muziekactiviteit: verlenen erkenning na advies aan buurtcomité Knaptandstraat voor Knaptandfeesten Het college beslist toelating te verlenen aan het buurtcomité Knaptandstraat, p.a. Knaptandstraat 126, 9100 Sint-Niklaas, voor de organisatie van de Knaptandfeesten op zaterdag 2 augustus 2014 in de Knaptandstraat. Volgende beperkende maatregelen en voorwaarden moeten worden nageleefd in toepassing van artikel 6.7.3, 3 van Vlarem II: - tussen 21 en 3 uur: - moet het geluidsniveau uitgedrukt als glijdend LAeq,15 min worden beperkt tot 95 db(a). Als het maximale geluidsniveau, gemeten als LAmax,slow 102 db(a) niet wordt overschreden, wordt geacht hieraan te zijn voldaan. Bij het meten van het geluidsniveau wordt zowel het geluid van muziek als het omgevingsgeluid in rekening gebracht; - de bepalingen vermeld in artikel van Vlarem II zijn niet van toepassing; - het geluidsniveau geldt ter hoogte van de meetplaats, vermeld in artikel 1 van bijlage bis van Vlarem II; - op initiatief en op kosten van de exploitant wordt ofwel LAeq,15min, ofwel LAmax,slow continu gemeten door middel van meetapparatuur die voldoet aan de vereisten, vermeld in artikel 2 van bijlage bis; - het geluidsniveau is tijdens de muziekactiviteit continu zichtbaar voor en wordt continu bewaakt door de exploitant of door een door hem aangestelde persoon; - de verplichting tot het meten van het geluidsniveau geldt niet als door de exploitant een geluidsbegrenzer gebruikt wordt die zo is afgesteld dat de norm, vermeld in het eerste lid, wordt gerespecteerd. De geluidsbegrenzer moet voldoen aan de vereisten, vermeld in artikel 2 van bijlage bis van Vlarem II; - voor 21 uur en na 3 uur: - het geluidsniveau uitgedrukt als glijdend LAeq,15min moet worden beperkt tot 85dB(A) en het LAmax,slow moet worden beperkt tot 92 db(a); - de muziekactiviteiten moeten zo ingericht zijn dat de LAmax,slow gemeten in de buurt (Vlarem II artikel ): - niet hoger is dan 5 db(a) boven de LA95,5min, indien deze lager is dan 30 db(a); - niet hoger is dan 35 db(a) indien de LA95,5min ligt tussen 30 en 35 db(a); - niet hoger is dan de LA95,5min indien die hoger is dan 35 db(a); - bijkomende maatregelen: - de verantwoordelijke organisator moet bij de muziekactiviteit onafgebroken aanwezig zijn zodat eventueel contact kan worden opgenomen door de politie; - de verantwoordelijke voor de geluidsinstallatie en de dj s moeten voor de aanvang van de muziekactiviteit door de organisator in kennis worden gesteld van de geldende geluidsnormering; - indien dit nodig blijkt, kan de geluidsnorm tijdens de muziekactiviteit op initiatief van de toezichthoudende ambtenaar of politie worden bijgestuurd. De organisator en de verantwoordelijke voor de geluidsinstallatie moeten hierbij de volle medewerking verlenen; - alle omwonenden binnen een straal van 100 m rond de inrichting moeten minimum 5 werkdagen op voorhand van de geplande activiteiten op de hoogte worden gebracht; - voorafgaand aan de geplande muziekactiviteit moet eveneens een kopie van deze schriftelijke mededeling aan de milieudienst worden bezorgd. CBS 23 april

14 44. Overige vermindering van milieuverontreiniging: milieuvergunningen: erkenningen als muziekactiviteit: verlenen erkenning na advies aan JOC Troelant voor 'Schuimfuif' Het college beslist toelating te verlenen aan JOC Troelant, Wijnveld 12, 9112 Sinaai, voor de organisatie van de 'Schuimfuif' op zaterdag 28 juni 2014 in JOC Troelant aan voormeld adres. Volgende beperkende maatregelen en voorwaarden moeten worden nageleefd in toepassing van artikel 6.7.3, 3 van Vlarem II: - tussen 21 en 3 uur: - moet het geluidsniveau uitgedrukt als glijdend LAeq,15 min worden beperkt tot 95 db(a). Als het maximale geluidsniveau, gemeten als LAmax,slow 102 db(a) niet wordt overschreden, wordt geacht hieraan te zijn voldaan. Bij het meten van het geluidsniveau wordt zowel het geluid van muziek als het omgevingsgeluid in rekening gebracht; - de bepalingen vermeld in artikel van Vlarem II zijn niet van toepassing; - het geluidsniveau geldt ter hoogte van de meetplaats, vermeld in artikel 1 van bijlage bis van Vlarem II; - op initiatief en op kosten van de exploitant wordt ofwel LAeq,15min, ofwel LAmax,slow continu gemeten door middel van meetapparatuur die voldoet aan de vereisten, vermeld in artikel 2 van bijlage bis; - het geluidsniveau is tijdens de muziekactiviteit continu zichtbaar voor en wordt continu bewaakt door de exploitant of door een door hem aangestelde persoon; - de verplichting tot het meten van het geluidsniveau geldt niet als door de exploitant een geluidsbegrenzer wordt gebruikt die zo is afgesteld dat de norm, vermeld in het eerste lid, wordt gerespecteerd. De geluidsbegrenzer moet voldoen aan de vereisten, vermeld in artikel 2 van bijlage bis van Vlarem II; - voor 21 uur en na 3 uur: - het geluidsniveau uitgedrukt als glijdend LAeq,15min moet worden beperkt tot 85dB(A) en het LAmax,slow moet worden beperkt tot 92 db(a); - de muziekactiviteiten moeten zo ingericht zijn dat de LAmax,slow gemeten in de buurt (Vlarem II artikel ): - niet hoger is dan 5 db(a) boven de LA95,5min, indien deze lager is dan 30 db(a); - niet hoger is dan 35 db(a) indien de LA95,5min ligt tussen 30 en 35 db(a); - niet hoger is dan de LA95,5min indien die hoger is dan 35 db(a); - bijkomende maatregelen: - de verantwoordelijke organisator moet bij de muziekactiviteit onafgebroken aanwezig zijn zodat eventueel contact kan worden opgenomen door de politie; - de verantwoordelijke voor de geluidsinstallatie en de dj s moeten voor de aanvang van de muziekactiviteit door de organisator in kennis worden gesteld van de geldende geluidsnormering; - indien dit nodig blijkt, kan de geluidsnorm tijdens de muziekactiviteit op initiatief van de toezichthoudende ambtenaar of politie worden bijgestuurd. De organisator en de verantwoordelijke voor de geluidsinstallatie moeten hierbij de volle medewerking verlenen; - alle omwonenden binnen een straal van 100 m rond de inrichting moeten minimum 5 werkdagen op voorhand van de geplande activiteiten op de hoogte worden gebracht; - voorafgaand aan de geplande muziekactiviteit moet eveneens een kopie van deze schriftelijke mededeling aan de milieudienst worden bezorgd. 45. Sport: sportbeleid: erkenning van vereniging De Deinzers als sportvereniging Het college beslist de vereniging De Deinzers te erkennen als sportvereniging. Ter uitvoering van het stedelijk reglement voor erkenning van sportverenigingen wordt aan de betrokken vereniging het lidmaatschap van de sportraad aangeboden. CBS 23 april

15 46. Sport: sportbeleid: ondersteuning infrastructurele aanpassingen accommodatie voetbalclub WB-Sinaai Girls: principe Voetbalclub WB-Sinaai Girls wenst enkele werken uit te voeren aan de terreinen gelegen op de clubsite aan het Wijnveld en vraagt hiervoor de steun van het stadsbestuur. Het college beslist: - in verband met de werken voor uitbreiding van het klein oefenveldje: - geen logistieke ondersteuning te bieden, - voor te stellen een aanvraag in te dienen voor subsidiëring als sportinfrastructuurproject; - in verband met de extra renovatiewerken aan het hoofdterrein: - de basiskost voor de renovatie van dit terrein, geraamd op EUR, in rekening te nemen in het kader van de nog uit te besteden globale renovatieopdracht van de voetbalterreinen en de meerkost voor de extra renovatiewerken door de aannemer rechtstreeks aan WB-Sinaai Girls te laten factureren, - niet in te gaan op de vraag voor een beregeningsmachine en aansluiting op het waternet. 47. Sport: sportbeleid: terugbetaling deel Vlaamse beleidssubsidie 2012 Het college beslist het door Bloso teruggevorderde deel van de beleidssubsidie 2012 in het kader van het Sport voor Allen-decreet, namelijk een bedrag van ,23 EUR, te storten op de rekening van Bloso, Arenberggebouw 5, 1000 Brussel, met vermelding 'terugvordering SVA Sint-Niklaas'. 48. Sport: sportpromotie: drukken programmafolders zomersportkampen: principe Het college beslist het drukken van programmafolders voor de zomersportkampen extern te laten uitvoeren, voor een geraamd bedrag van EUR (inclusief btw). 49. Toerisme - onthaal en promotie: 25 jaar Sint-Nicolaasgenootschap Vlaanderen: medewerking aan wandelzoektocht Het college gaat akkoord met het drukwerk van de deelnameformulieren van de wandelzoektocht naar aanleiding van 25 jaar Sint-Nicolaasgenootschap Vlaanderen (interne realisatie bij dienst reprografie op minimaal 500 exemplaren), de verdeling van deze formulieren via de stedelijke dienst toerisme tussen 5 juni 2014 en 5 december 2014 en het ter beschikking stellen van een prijzenpot bestaande uit relatiegeschenken van de stad, zoals gebruikelijk bij overige zoektochten met medewerking van de dienst toerisme. 50. Toerisme - onthaal en promotie: deelneming aan reisbeurs OKRA West-Vlaanderen Het college gaat akkoord met de deelneming van de dienst toerisme aan de reisbeurs van OKRA West- Vlaanderen op donderdag 11 december 2014 van 10 tot 17 uur in het evenementencentrum 'Fabriekspand' te Roeselare en betaalt hiervoor 302,50 EUR (inclusief btw) aan OKRA vzw-regio Brugge, Oude Burg 23, 8000 Brugge. CBS 23 april

16 51. Toerisme - onthaal en promotie: Dag van het Park: financiering gidsbeurten Het college gaat akkoord met de financiering van gidsbeurten naar aanleiding van de Dag van het Park op zondag 18 mei 2014, voor een bedrag van 370 EUR, uit de kredieten voor toerisme. 52. Toerisme - onthaal en promotie: niet deelnemen aan Navy Days Zeebrugge in 2014 Het college beslist dat de stedelijke dienst toerisme niet zal deelnemen aan de Navy Days te Zeebrugge op zaterdag 5 en zondag 6 juli Toerisme - infrastructuur: De Witte Molen: onthulling infopaneel en bewegwijzering Het college gaat akkoord met de officiële onthulling van het infopaneel aan en bewegwijzering naar De Witte Molen op zondag 11 mei 2014 om 10 uur. Aan de aanwezigen wordt een drankje aangeboden in taverne De Witte Molen, Gladiolenstraat 2, 9100 Sint-Niklaas. De gelegenheidstoespraak wordt gehouden door schepen Annemie Charlier. De onthulling van het infopaneel zal gebeuren door de burgemeester. 54. Overige activiteiten inzake toerisme: heruitgave stripalbum Het B-gevaar Voor de realisatie van de opmaak en het drukwerk van de heruitgave van het stripalbum 'Het B-Gevaar' van exemplaren wordt de bestelling geplaatst door Accsi vzw bij WPG Uitgevers België nv voor een bedrag van EUR ,20 EUR (21 % btw) = ,20 EUR. Voor de realisatie van de aangepaste kaft van de heruitgave van het stripalbum 'Het B-Gevaar' wordt de bestelling geplaatst door Accsi vzw voor een bedrag van 350 EUR (vrij van btw). Artikel 3 De financiering gebeurt voor EUR uit de middelen voorzien onder actienummer (realisatie heruitgave 'Het B-Gevaar') en voor EUR uit de middelen voorzien onder actienummer (voorgestelde compensaties voor plaatsen van publicaties, advertenties en realisatie promotiemateriaal). Deze middelen worden overgemaakt aan Accsi vzw voor de financiering van dit project. Het restbedrag van 1.397,20 EUR wordt rechtstreeks gefinancierd uit middelen van Accsi vzw. Artikel 4 De inkomsten uit de verkoop van het boek worden doorgestort aan Accsi vzw tot het bedrag van 1.397,20 EUR is bereikt. De inkomsten uit verkoop boven dit bedrag worden ingeboekt op actienummer (innen ontvangsten prestaties dienst toerisme, verkoop van goederen). Artikel 5 Het college beslist de klantenprijs vast te stellen op 22,50 EUR en de verkoopprijs aan de boekhandels vast te stellen op 14,05 EUR, zodat de winstmarge voor de boekhandels ongeveer 40 % bedraagt. Artikel 6 Het college neemt er kennis van dat de heruitgave een bestaande versie met steunkleuren betreft (uitgave 1951) en geen nieuwe versie met inkleuring van elke afzonderlijke striptekening. CBS 23 april

17 55. Toerisme - sectorondersteuning: betaalbaarstelling lidmaatschap Toerisme Waasland vzw Het college beslist de factuur voor het lidmaatschap 2014 van de stad Sint-Niklaas, voor een bedrag van EUR, betaalbaar te stellen aan Toerisme Waasland vzw, Grote Markt 45, 9100 Sint-Niklaas. 60. Gebiedsontwikkeling: onroerende rechten: persoonlijke rechten: overdracht bestaand uitvoeringsprotocol Na-Tourcriterium In zitting van 25 april 2014 zal aan de gemeenteraad worden voorgesteld Golazo Sports nv als nieuwe uitvoerder van de bestaande samenwerkingsovereenkomst van 1 februari 2012 voor de organisatie van het Na-Tourcriterium te aanvaarden met inachtneming van het voorbehoud aangaande de sponsorreserves. Met het door Vistamedia cvba (voorheen JM Company cvba) gedane voorstel van overdracht (bericht aangaande de overdracht door Vistamedia cvba aan Golazo Sports nv) van de samenwerkingsovereenkomst van 1 februari 2012 kan aldus niet akkoord worden gegaan. Het college beslist onder voorbehoud van bovenstaande beslissing van de gemeenteraad akkoord te gaan dat Golazo Sports nv het Na-Tourcriterium organiseert volgens de in het uitvoeringsprotocol van 1 februari 2012 gestelde praktische modaliteiten. Het college aanvaardt hierbij de preciseringen zoals opgenomen in de brief van 18 april 2014 van Golazo Sports nv. 61. Gebiedsontwikkeling: onroerende rechten: persoonlijke rechten: organisatie Na-Tourcriterium: in rechte staan In zitting van 25 april 2014 zal aan de gemeenteraad worden voorgesteld Golazo Sports nv als nieuwe uitvoerder van het Na-Tourcriterium te aanvaarden met inachtneming van het voorbehoud aangaande de sponsorreserves. Met het oog op de recuperatie van de sponsorreserves werden JM Company cvba en Vistamedia cvba formeel in gebreke gesteld. Aangezien hierop tot op heden geen reactie werd ontvangen, beslist het college in rechte te staan. 62. Gebiedsontwikkeling: onroerende rechten: persoonlijke rechten: zomercafé in tuin van de Salons: verlenging concessie Het college beslist de concessieovereenkomst voor het uitbaten van een zomercafé in de tuin van de Salons te verlengen voor een volgend zomerseizoen, onder dezelfde voorwaarden, op voorwaarde dat de concessievergoeding, de waarborg en de vergoeding voor de energiekosten, voor editie 2014, op voorhand worden betaald tegen uiterlijk 15 juni De uitbating gaat in vanaf vrijdag 27 juni 2014 tot en met zondag 3 augustus Op de prijslijst moeten het sluitingsuur en het uur dat er moet worden gestopt met het schenken van drank, zoals bepaald in artikel 5 van de concessieovereenkomst, duidelijk worden vermeld. Er moet ook rekening worden gehouden met het vonnis van de kortgedingrechter te Dendermonde van 20 juni 2012 waarin een verbod wordt opgelegd om vanuit de tuin van de Salons elektronische versterkte muziek te produceren met als gevolg dat er in de tuin van de aanpalenden ten gevolge van deze elektronisch versterkte muziek een geluidsniveau groter of gelijk aan 60 db(a) zou zijn. Er wordt toelating gegeven voor het afnemen van elektriciteit en water via de Salons voor de uitbating van het zomercafé. Voor het verbruik zal een forfaitaire vergoeding worden aangerekend, gebaseerd op het verbruik van De vergoeding wordt vastgesteld op EUR. CBS 23 april

18 63. Gebiedsontwikkeling: onroerende rechten: domeinconcessie: cafetaria sporthal De Witte Molen: kennisneming gunningsverslag en toewijzing Het college neemt kennis van het gunningsverslag van de concessie voor de uitbating van de cafetaria van sporthal De Witte Molen, Azalealaan 29, 9100 Sint-Niklaas, en beslist de opdracht te gunnen aan Brouwerij De Hoop cva, Neerstraat 83, 9220 Hamme (ondernemingsnummer ). Aan de dienst patrimonium wordt opdracht gegeven met de concessionaris de concessieovereenkomst af te sluiten. 64. Communicatievoorzieningen: toelating aan Telenet nv voor vervangen defecte kabel aan Tereken Het college beslist toelating te verlenen aan Telenet nv voor het uitvoeren van werken aan Tereken, zoals vermeld in de bijlage gevoegd bij de notulen van deze zitting. Er moet worden voldaan aan de algemene voorwaarden vastgesteld in zitting van 28 oktober 2013 en de opgelegde bijkomende voorwaarden. 66. Overige milieubescherming: projectoproep middelbare scholen voor indienen duurzaam project Het college gaat akkoord met de projectoproep naar de middelbare scholen voor het schooljaar voor het indienen van een duurzaam project. 67. Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos: opmaak bermbeheerplan: toewijzing en aankopen bijkomende trekkingsrechten Het college beslist de opmaak van het bermbeheerplan toe te wijzen aan de provincie Oost-Vlaanderen, dienst leefmilieu, Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent, voor een bedrag van EUR. Het college beslist in het kader van het milieucontract in bijkomende trekkingsrechten aan te kopen van de provincie Oost-Vlaanderen ter waarde van EUR. In 2016 worden 3 bijkomende trekkingsrechten aangekocht ter waarde van EUR. Het totale bedrag van EUR zal worden gebruikt voor de financiering van het bermbeheerplan. 68. Overige elementen van openbare orde en veiligheid: tijdelijke politieverordening op het verkeer naar aanleiding van de verplaatste donderdagse markt op 1 en op 8 mei 2014 Het college beslist een tijdelijke politieverordening op het verkeer uit te vaardigen op donderdag 1 en donderdag 8 mei 2014 naar aanleiding van de verplaatste donderdagse markt, als bijlage gevoegd bij de notulen van deze zitting. CBS 23 april

19 Overtredingen van deze politieverordening zullen worden bestraft met politiestraffen voor zover door wetten, besluiten en politieverordeningen geen zwaardere straffen zijn voorzien. Artikel 3 Een afschrift van deze beraadslaging zal worden overgemaakt aan de voorzitter van de politierechtbank en de griffier van de rechtbank van eerste aanleg. 69. Ruimtelijke planning: vergunningen: stedenbouw: eigen machtigingen: verlenen vergunning aan Deprez Invest nv (2) Het college verleent op basis van het verslag van de gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar een stedenbouwkundige vergunning, als bijlage gevoegd bij de notulen van deze zitting, aan: - Deprez Invest nv, Strijbroek 10, 2860 Sint-Katelijne-Waver, voor het verbouwen en uitbreiden van een woning met praktijk, Belseledorp 58 te Belsele, sectie C nr. 613 k (2014/52); - Deprez Invest nv, Strijbroek 10, 2860 Sint-Katelijne-Waver, voor het bouwen van een poortgebouw, Belseledorp 58 te Belsele, sectie C nr. 613 k (2014/53). 70. Ruimtelijke planning: vergunningen: stedenbouw: machtigingen bpa/rup/verkaveling: verlenen vergunning aan Microtherm nv Het college verleent op basis van het verslag van de gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar een stedenbouwkundige vergunning, als bijlage gevoegd bij de notulen van deze zitting, aan Microtherm nv, Industriepark-Noord 1, 9100 Sint-Niklaas, voor het aanleggen van een verharding, voornoemd adres, sectie C nr. 771 r (2014/54). 71. Ruimtelijke planning: vergunningen: stedenbouw: bpa/rup/verkaveling: verlenen afwijking in toepassing van artikel aan Liebimmo bvba Het college verleent op basis van het verslag van de gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar een stedenbouwkundige vergunning, als bijlage gevoegd bij de notulen van deze zitting, aan: - Liebimmo bvba, Koningin Astridlaan 35, 9100 Sint-Niklaas, voor het aanleggen van parkeerplaatsen (regularisatie) en het verbouwen van de voorgevel, voornoemd adres, sectie D nr m² en y (2014/22). 72. Ruimtelijke planning: vergunningen: stedenbouw: bpa/rup/verkaveling: weerleggen bezwaar en verlenen afwijking in toepassing van artikel aan DDC-Concept bvba Het college beslist het ingediende bezwaar te weerleggen en verleent op basis van het verslag van de gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar een stedenbouwkundige vergunning, als bijlage gevoegd bij de notulen van deze zitting, aan DDC-Concept bvba, Marktstraat 35, 9111 Belsele, voor het bouwen van 3 woningen na het slopen van de bestaande bebouwing, Vleeshouwersstraat 29 te Sinaai, sectie A nr p (2014/61). CBS 23 april

20 73. Ruimtelijke planning: vergunningen: stedenbouw: eigen machtiging: deels weerleggen/deels bijtreden van bezwaren en verlenen vergunning aan Cosimo bvba Het college beslist de ingediende bezwaren deels te weerleggen en deels bij te treden en verleent op basis van het verslag van de gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar een stedenbouwkundige vergunning, als bijlage gevoegd bij de notulen van deze zitting, aan Cosimo bvba, Kartuizersweg 1, 2550 Kontich, voor het bouwen van 5 meergezinswoningen (134 appartementen), 18 eengezinswoningen en de aanleg van de wegenis en een park aan Landbouwersstraat/Wegvoeringsstraat/Leon Vermeirestraat te Sint-Niklaas, sectie A nrs. 807 d4, 812 g6, 814 a², 815 w4 en 816 a6 (2013/806). 74. Ruimtelijke planning: vergunningen: stedenbouw: deels weerleggen/deels bijtreden van bezwaren en (gedeeltelijk) verlenen vergunning aan Nieuwe Borg Vastgoed nv Het college beslist de ingediende bezwaren deels te weerleggen en deels bij te treden en verleent op basis van het verslag van de gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar een stedenbouwkundige vergunning (gedeeltelijk), als bijlage gevoegd bij de notulen van deze zitting, aan Nieuwe Borg Vastgoed nv, Frankrijklei 33 bus 20, 2000 Antwerpen, voor het bouwen van 210 woongelegenheden en de aanleg van het openbaar domein aan Antwerpse Steenweg/Lamstraat/Lindenstraat te Sint-Niklaas, sectie D nrs k, 1442 k², p², 1466 n, r², z², 1467 d4, f³ en k4 (2013/794). 75. Ruimtelijke planning: vergunningen: stedenbouw: milieuvergunningsaanvraag van Kuwait Petroleum (Belgium) nv: advies gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar Het college verleent op basis van het verslag van de gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar een gunstig advies, als bijlage gevoegd bij de notulen van deze zitting, in verband met de stedenbouwkundige aspecten in het kader van een milieuvergunningsaanvraag van Kuwait Petroleum (Belgium) nv voor het verder exploiteren en veranderen door uitbreiding van een tankstation gelegen aan Heidebaan 140, 9100 Sint-Niklaas, 6de afdeling, sectie B, nr g². 76. Overige algemene diensten: gebouwen: verbouwen stadswerkplaatsen: stabiliteitsstudie kantoorblok: toewijzing Het college gaat akkoord met de opmaak van een stabiliteitsstudie voor het kantoorblok in het kader van de verbouwingswerken van de stadswerkplaatsen en beslist deze opdracht toe te wijzen aan SBE nv, Slachthuisstraat 71, 9100 Sint-Niklaas, voor een bedrag van 5.275, 60 EUR (inclusief btw). 77. Overige algemene diensten: gebouwen: Archeologische Dienst Waasland: vervangen 3 ramen: definitieve oplevering Door Verberckmoes Gino bvba, Cadzandstraat 8, 9112 Sinaai, werden 3 ramen in het gebouw van de Archeologische Dienst Waasland, Regentiestraat 63, 9100 Sint-Niklaas, vervangen. Het college beslist het proces-verbaal van vaststelling, opgemaakt door de technische dienst, goed te keuren en de werken definitief te aanvaarden. Het restant van de borgsom, namelijk 105 EUR, die werd gestort door Belfius Bank nv, Pachecolaan 44, 1000 Brussel, mag worden vrijgegeven aan de aannemer. CBS 23 april

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 2 januari 2013

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 2 januari 2013 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 2 januari 2013 Aanwezig: De heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter; mevrouw

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 28 april 2014

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 28 april 2014 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 28 april 2014 Aanwezig: De heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter; mevrouw

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 2 maart 2015

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 2 maart 2015 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 2 maart 2015 Aanwezig: de heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter; mevrouw

Nadere informatie

ZITTING VAN 22 JULI 2013

ZITTING VAN 22 JULI 2013 ZITTING VAN 22 JULI 2013 AANWEZIG : Jozef Browaeys, burgemeester-voorzitter; Robert De Meuleneire, Janna Bauters en Hendrik Blommaert; schepenen. Guy Glorieux, schepen - voorzitter OCMW. Sabine Roobroeck,

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 29 juli 2013

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 29 juli 2013 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 29 juli 2013 Aanwezig: De heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter; mevrouw

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 23 september 2014

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 23 september 2014 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 23 september 2014 Aanwezig: De heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter

Nadere informatie

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad donderdag 18 december 2014. Mevrouw Mijnheer

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad donderdag 18 december 2014. Mevrouw Mijnheer Ilse Van den Branden secretariaat 03 778 30 75 ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be Aan de leden van de gemeenteraad 04-12-2014 uw kenmerk ons kenmerk bijlagen - SEC/-/0100/01/ bondige toelichting agenda

Nadere informatie

1. Politieaangelegenheden: politiezone: begroting 2016 en prognose begroting 2015: vaststelling.

1. Politieaangelegenheden: politiezone: begroting 2016 en prognose begroting 2015: vaststelling. Ilse Van den Branden secretariaat 03 778 30 75 ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be Aan de leden van de gemeenteraad 27-11-2015 uw kenmerk ons kenmerk bijlagen - SEC/-/0100/01/ bondige toelichting agenda

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 4 april 2014

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 4 april 2014 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 4 april 2014 Aanwezig: De heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter; mevrouw

Nadere informatie

Wij hebben de eer u mee te delen dat de agenda voor de gemeenteraadszitting van vrijdag 19 december 2014 wordt aangevuld en gewijzigd als volgt:

Wij hebben de eer u mee te delen dat de agenda voor de gemeenteraadszitting van vrijdag 19 december 2014 wordt aangevuld en gewijzigd als volgt: Ilse Van den Branden secretariaat 03 778 30 75 ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be Aan de leden van de gemeenteraad 10-12-2014 uw kenmerk ons kenmerk bijlagen - SEC/-/0100/01/ bondige toelichting aanvullende

Nadere informatie

Wij hebben de eer u mee te delen dat de agenda voor de gemeenteraadszitting van vrijdag 30 januari 2015 wordt aangevuld als volgt:

Wij hebben de eer u mee te delen dat de agenda voor de gemeenteraadszitting van vrijdag 30 januari 2015 wordt aangevuld als volgt: Ilse Van den Branden secretariaat 03 778 30 75 ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be Aan de leden van de gemeenteraad 22-01-2015 uw kenmerk ons kenmerk bijlagen - SEC/-/0100/01/ bondige toelichting aanvullende

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 8 juli 2013

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 8 juli 2013 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 8 juli 2013 Aanwezig: De heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter; mevrouw

Nadere informatie

Wij hebben de eer u mee te delen dat de agenda voor de gemeenteraadszitting van vrijdag 26 juni 2015 wordt aangevuld en gewijzigd als volgt:

Wij hebben de eer u mee te delen dat de agenda voor de gemeenteraadszitting van vrijdag 26 juni 2015 wordt aangevuld en gewijzigd als volgt: Ilse Van den Branden secretariaat 03 778 30 75 ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be Aan de leden van de gemeenteraad 18-06-2015 uw kenmerk ons kenmerk bijlagen - SEC/-/0100/01/ bondige toelichting aanvullende

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 15 april 2013

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 15 april 2013 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 15 april 2013 Aanwezig: De heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter; mevrouw

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Zitting van 21 december 2016 Agenda. Mevrouw Mijnheer

GEMEENTERAAD. Zitting van 21 december 2016 Agenda. Mevrouw Mijnheer GEMEENTERAAD Zitting van Agenda Mevrouw Mijnheer Overeenkomstig artikelen 19 en 20 van het gemeentedecreet nodigen wij u uit tot het bijwonen van de vergadering van de gemeenteraad op woensdag om 18:00

Nadere informatie

Provincie Antwerpen STAD LIER Arr. Mechelen

Provincie Antwerpen STAD LIER Arr. Mechelen Provincie Antwerpen STAD LIER Arr. Mechelen UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN Afdeling: Uit in Lier Pagina: 1 Zitting dd. 19 06 2017 Aantal leden: 8 Dagorde nr.:

Nadere informatie

BEKENDMAKING COLLEGEBESLUIT Ingevolge artikel 186 van het gemeentedecreet

BEKENDMAKING COLLEGEBESLUIT Ingevolge artikel 186 van het gemeentedecreet BEKENDMAKING COLLEGEBESLUIT Ingevolge artikel 186 van het gemeentedecreet VERLENEN VAN TOELATING VOOR DE ORGANISATIE VAN EN GOEDKEUREN VAN EEN TIJDELIJK AANVULLEND POLITIEREGLEMENT N.A.V. DE SPECULOOSFEESTEN

Nadere informatie

Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, inzonderheid de artikelen 119,133 en 135; Gelet op het Gemeentedecreet, inzonderheid de artikelen 2, 42 3, 186 en 187;

Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, inzonderheid de artikelen 119,133 en 135; Gelet op het Gemeentedecreet, inzonderheid de artikelen 2, 42 3, 186 en 187; Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, inzonderheid de artikelen 119,133 en 135; Gelet op het Gemeentedecreet, inzonderheid de artikelen 2, 42 3, 186 en 187; Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 17

Nadere informatie

Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Waasmunster, 14 januari 2014. Aan de Leden van de Gemeenteraad Geacht raadslid, Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal

Nadere informatie

MELDINGSFORMULIER EVENEMENTEN in te dienen bij de gemeente minimum 2 maanden voor evenement

MELDINGSFORMULIER EVENEMENTEN in te dienen bij de gemeente minimum 2 maanden voor evenement EVENTNR. 2015/...... MELDINGSFORMULIER EVENEMENTEN in te dienen bij de gemeente minimum 2 maanden voor evenement Wie een evenement of fuif wil organiseren, moet dit minstens 2 maanden vooraf melden aan

Nadere informatie

EVENEMENTENFICHE STAD NIEUWPOORT

EVENEMENTENFICHE STAD NIEUWPOORT Kopie aan: stempel dienst: ORIGINEEL NAAR DIENST VEILIGHEID EN PREVENTIE cultuur toerisme sport- /jeugddienst milieu zaalwachter onthaal aankoopdienst brandweer politie EVENEMENTENFICHE STAD NIEUWPOORT

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 16 december 2013

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 16 december 2013 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 16 december 2013 Aanwezig: De heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter;

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen Notulen 12 juli 2011

College van burgemeester en schepenen Notulen 12 juli 2011 College van burgemeester en schepenen Notulen 12 juli 2011 Aanwezig: mevrouw Christel Geerts, burgemeester-voorzitter; mevrouw Lieve Van Daele, de heren Gaspard Van Peteghem, Ben Van Eynde, Wouter Van

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 8 april 2013

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 8 april 2013 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 8 april 2013 Aanwezig: De heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter; mevrouw

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 22 juli 2013

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 22 juli 2013 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 22 juli 2013 Aanwezig: De heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter; de heer

Nadere informatie

Afwezig: de heer Lieven Dehandschutter, burgemeester, en de heer Peter Buysrogge, schepen.

Afwezig: de heer Lieven Dehandschutter, burgemeester, en de heer Peter Buysrogge, schepen. College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 5 augustus 2013 Aanwezig: Mevrouw Christel Geerts, burgemeester-voorzitter wd.; mevrouw

Nadere informatie

De heer Freddy Willockx is als voorzitter van de gemeenteraad aanwezig bij de behandeling van punt nr. 1.

De heer Freddy Willockx is als voorzitter van de gemeenteraad aanwezig bij de behandeling van punt nr. 1. College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 10 maart 2014 Aanwezig: De heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter; mevrouw

Nadere informatie

Aanvraag projectsubsidies inzake samenleven in diversiteit

Aanvraag projectsubsidies inzake samenleven in diversiteit Aanvraag projectsubsidies inzake samenleven in diversiteit DIS/APISID/09-04-2013 Dienst Internationale Samenwerking/Integratie Gemeenteplein 2, 8790 WAREGEM T 056 62 13 87 F 056 60 66 96 integratie@waregem.be

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen

Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen, feesten en fuiven in de gemeente Holsbeek De organisator van een openbaar

Nadere informatie

Geluidsnormen in de horeca

Geluidsnormen in de horeca Geluidsnormen in de horeca Een gids voor Leuvense Horeca-uitbaters De nieuwe geluidsnormen voor muziekactiviteiten * toepassing van de Wet Schauvlieghe (01-01-2013) Bent u uitbater van een horeca-zaak

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 12 augustus 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 12 augustus 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 12 augustus 2016 Besluit B-punt GOEDGEKEURD Gemeenschappelijke Aankoopcentrale Samenstelling de heer Bart De Wever,

Nadere informatie

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad vrijdag 27 februari 2015. Mevrouw Mijnheer

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad vrijdag 27 februari 2015. Mevrouw Mijnheer Ilse Van den Branden secretariaat 03 778 30 75 ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be Aan de leden van de gemeenteraad 12-02-2015 uw kenmerk ons kenmerk bijlagen - SEC/-/0100/01/ bondige toelichting agenda

Nadere informatie

STEDELIJK REGLEMENT VOOR HET VERLENEN VAN SUBSIDIE VOOR HET RESTAUREREN VAN GEBOUWEN MET ERFGOEDWAARDE

STEDELIJK REGLEMENT VOOR HET VERLENEN VAN SUBSIDIE VOOR HET RESTAUREREN VAN GEBOUWEN MET ERFGOEDWAARDE stad brugge dienst ruimtelijke ordening STEDELIJK REGLEMENT VOOR HET VERLENEN VAN SUBSIDIE VOOR HET RESTAUREREN VAN GEBOUWEN MET ERFGOEDWAARDE Herziening Vastgesteld door de Gemeenteraad in zitting van

Nadere informatie

reglement voor de subsidiëring van aankoop, bouw of verbouwingen aan jeugdwerkinfrastructuur

reglement voor de subsidiëring van aankoop, bouw of verbouwingen aan jeugdwerkinfrastructuur Ste tedelijk reglement voor de subsidiëring van aankoop, bouw of verbouwingen aan jeugdwerkinfrastructuur Art. 1: Binnen de perken van de jaarlijks goedgekeurde kredieten in de stadsbegroting en overeenkomstig

Nadere informatie

Aanvraagformulier projectsubsidie integratie

Aanvraagformulier projectsubsidie integratie Aanvraagformulier projectsubsidie integratie In te vullen door de aanvragers 1. Vul hieronder enkele gegevens van je organisatie in: IBAN: B E - - 2. Vul hieronder enkele gegevens van de verantwoordelijke

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 19 mei 2014

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 19 mei 2014 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 19 mei 2014 Aanwezig: De heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter; mevrouw

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 14 januari 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00013 Onderwerp: Samenwerkingsovereenkomst met betrekking tot de verlichting van het gebouw Kunstencentrum

Nadere informatie

Wegwijs in de nieuwe geluidsnormen voor muziekactiviteiten in Gent

Wegwijs in de nieuwe geluidsnormen voor muziekactiviteiten in Gent Vanaf 1 januari 2013 Wegwijs in de nieuwe geluidsnormen voor muziekactiviteiten in Gent Bent u uitbater van een café of organisator van een evenement? Deze brochure leidt u door de nieuwe wetgeving. Op

Nadere informatie

MONUMENTENZORG TYPE 1 : STRAATGEVELS

MONUMENTENZORG TYPE 1 : STRAATGEVELS Stadsbestuur Sint-Niklaas Dienst cultuur MONUMENTENZORG Aanvraag tot het bekomen van een stedelijke subsidie voor onderhoudswerken aan waardevolle, niet-beschermde gebouwen (aan te vragen voor aanvang

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 30 maart 2016 om uur.

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 30 maart 2016 om uur. Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 30 maart 2016 om 19.00 uur. Aanwezig: Ver Berne Erik, voorzitter Dexters Nancy, ondervoorzitter Ciarlo Diego, Deckers Daan, Er Cevdet,

Nadere informatie

INFORMATIE lenen en verzekeren 2013

INFORMATIE lenen en verzekeren 2013 INFORMATIE lenen en verzekeren 2013 Premies lenen en verzekeren Vooraf U vindt in deze brochure informatie rond lenen en verzekeren. Onze woonwinkelaars maken u graag wegwijs in deze brochure en zoeken

Nadere informatie

Subsidiereglement ter ondersteuning van erkende culturele verenigingen voor hun jaarwerking

Subsidiereglement ter ondersteuning van erkende culturele verenigingen voor hun jaarwerking GEMEENTERAAD: 26-06-2015 BEKENDMAKING: 01-07-2015 Subsidiereglement ter ondersteuning van erkende culturele verenigingen voor hun jaarwerking Artikel 1. Doel Met deze subsidie wil de stad Sint-Niklaas

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 14 januari 2015

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 14 januari 2015 Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 14 januari 2015 Aanwezig: MM. Jacobs Lydie, voorzitter, Croisiaux Katrien, Feyen Magda, Goormans Beatrijs, Kerkhofs Hilda, Neyens

Nadere informatie

Meldingsformulier fuiven & feesten

Meldingsformulier fuiven & feesten Meldingsformulier fuiven & feesten Datum van melding: : Naam van de organisatie : Wijze van melding: : website / persoonlijk / e-mail PERSOONSGEGEVENS MELDER & PLAATSVERVANGER (EINDVERANTWOORDELIJKEN)

Nadere informatie

Reglement financiële autonomie sportverenigingen

Reglement financiële autonomie sportverenigingen Reglement financiële autonomie sportverenigingen artikel 1: Binnen de perken van het daartoe op de begroting voorziene krediet, kan de gemeenteraad subsidies toekennen voor de bouw, de renovatie of het

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/1272 15-09-2011

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/1272 15-09-2011 dienst secretariaat contactpersoon: Magda Van Reeth, administratief medewerker e-mail: magda.vanreeth@sint-niklaas.be tel. 03 760 90 30, fax 03 766 08 82 Aan de leden van de gemeenteraad uw bericht van

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit OPSCHRIFT. Vergadering van 15 juni Besluit nummer: 2017_GR_00651

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit OPSCHRIFT. Vergadering van 15 juni Besluit nummer: 2017_GR_00651 GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 15 juni 2017 Besluit nummer: 2017_GR_00651 Onderwerp: Overheidsopdracht van werken - Uitvoeren van wegen-en rioleringswerken in de Mariakerksesteenweg,

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 10 juni 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 10 juni 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college burgemeester en schepenen Zitting 10 juni 2016 Besluit A-punt INGETROKKEN Gemeenschappelijke Aankoopcentrale Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

Aanvraag voor het gebruik van het openbaar domein van de Stad Gent

Aanvraag voor het gebruik van het openbaar domein van de Stad Gent Datum ontvangst: (vak voorbehouden voor de dienst) Aanvraag voor het gebruik van het openbaar domein van de Stad Gent Hoe bezorgt u dit formulier? Deze aanvraag dient u te sturen naar: Dienst Evenementen,

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Zitting van 26 augustus 2016 Besluit

GEMEENTERAAD. Zitting van 26 augustus 2016 Besluit GEMEENTERAAD Zitting van 26 augustus 2016 Besluit Samenstelling: Aanwezig: de heer Freddy Willockx, raadslid-voorzitter (sp.a); de heer Lieven Dehandschutter, burgemeester (N-VA); mevrouw Christel Geerts,

Nadere informatie

Subsidiereglement ten behoeve van het plaatselijk sociaal-cultureel werk Art. 1: Algemeen: Binnen de perken van het budget zoals opgenomen in de

Subsidiereglement ten behoeve van het plaatselijk sociaal-cultureel werk Art. 1: Algemeen: Binnen de perken van het budget zoals opgenomen in de Subsidiereglement ten behoeve van het plaatselijk sociaal-cultureel werk Art. 1: Algemeen: Binnen de perken van het budget zoals opgenomen in de toelichting bij het budget -zoals goedgekeurd door de gemeenteraad-

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen van 28 november 2012

College van burgemeester en schepenen van 28 november 2012 College van burgemeester en schepenen van 28 november 2012 001 Milieu. Niet-ingedeelde muziekactiviteit. Reünieparty jeugdhuis Phoenix op 30 november 2012. Toelating. 002 Overheidsopdrachten. Kleine werken

Nadere informatie

Stad Antwerpen District Wilrijk Districtscollege

Stad Antwerpen District Wilrijk Districtscollege Stad Antwerpen District Wilrijk beraadslaging/proces verbaal Kopie Samenstelling: de heer Thierry Vanderkindere, voorzitter; de heren Gilbert Van Nuffel, Johan Peeters, mevrouw Christiana Matthijssens,

Nadere informatie

verhuurreglement infrastructuur voorstel GR 28 april 2015

verhuurreglement infrastructuur voorstel GR 28 april 2015 ALGEMENE VOORWAARDEN 1. Het stadsbestuur van Izegem geeft aan de verschillende diensten de opdracht om de beschikbare infrastructuur te verhuren en het volgens de voorwaarden opgenomen in dit reglement,

Nadere informatie

ZITTING VAN 29 SEPTEMBER 2015.

ZITTING VAN 29 SEPTEMBER 2015. ZITTING VAN 29 SEPTEMBER 2015. Aanwezig: BUYS Rosette, voorzitter DE MUL Bettie, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, LAUWERS Karen, VERSCHUEREN Joris, VEREST Paul, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN MULDERS Dirk,

Nadere informatie

OCMW-raad van 29 januari 2015

OCMW-raad van 29 januari 2015 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be Bondige toelichting voor het publiek

Nadere informatie

gemeenteraad Besluit De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid: Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 43, 2, 11.

gemeenteraad Besluit De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid: Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 43, 2, 11. gemeenteraad Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 27 juni 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00519 Onderwerp: Overheidsopdracht van werken - Administratief Centrum Zuid, Woodrow Wilsonplein 1, Gent - Renovatie

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 29 april 2013

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 29 april 2013 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 29 april 2013 Aanwezig: De heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter; mevrouw

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen Notulen 11 september 2013

College van burgemeester en schepenen Notulen 11 september 2013 College van burgemeester en schepenen Notulen 11 september 2013 Aanwezig: De heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter; mevrouw Christel Geerts, de heer Peter Buysrogge, mevrouw Sofie Heyrman,

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 26 augustus 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 26 augustus 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 26 augustus 2016 Besluit A-punt GOEDGEKEURD Gemeenschappelijke Aankoopcentrale Samenstelling de heer Bart De Wever,

Nadere informatie

Gemeentebestuur De Haan

Gemeentebestuur De Haan Gemeentebestuur De Haan SEC/AD Gemeenteraad dd. 14.11.213 OVERZICHTSLIJST In uitvoering van art. 252 van het gemeentedecreet, houdende o.a. regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het bestuurlijk toezicht

Nadere informatie

TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 21/09/2009

TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 21/09/2009 TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 21/09/2009 1. Goedkeuring van de notulen van de zitting van 27/07/2009 2. Verkeer en mobiliteit. Gemeentelijke verkeerscommissie. Opsplitsing van deze adviesraad in inspraakorgaan

Nadere informatie

EVALUATIEFORMULIER ONDERSTEUNING JEUGDMUZIEKFESTIVALS

EVALUATIEFORMULIER ONDERSTEUNING JEUGDMUZIEKFESTIVALS EVALUATIEFORMULIER ONDERSTEUNING JEUGDMUZIEKFESTIVALS Uiterlijk 80 kalenderdagen na het jeugdmuziekfestival dit document volledig ingevuld (incl. bijlagen) terugbezorgen aan Dienst Jeugd (Jeugdcentrum

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 JANUARI 2016

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 JANUARI 2016 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 JANUARI 2016 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 0.1. Aanvullend punt bij hoogdringendheid 1. Verslag vorige zitting - openbaar

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 16 juni 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00612 Onderwerp: Overheidsopdracht van werken - Uitvoeren van wegen- en rioleringswerken in de Braemstraat te

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 12 augustus 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 12 augustus 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 12 augustus 2016 Besluit B-punt GOEDGEKEURD Stadsbeheer Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester de heer Koen

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 JUNI 2016 NOTULEN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 JUNI 2016 NOTULEN RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 JUNI 2016 NOTULEN Aanwezig: BUYS Rosette, OCMW-voorzitter, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, VERSCHUEREN Joris, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN MULDERS Dirk,

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 13 oktober 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00915 Onderwerp: Overheidsopdracht van werken - Uitvoeren van wegen- en rioleringswerken in de Groenestaakstraat,

Nadere informatie

gemeenteraad Besluit De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid: Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 43, 2, 11.

gemeenteraad Besluit De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid: Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 43, 2, 11. gemeenteraad Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 23 mei 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00462 Onderwerp: Overheidsopdracht van diensten - Maaltijden voor diverse onderwijsinstellingen van de Stad Gent - SLS/2016/014/2901

Nadere informatie

Gebruikersreglement De Kronkel

Gebruikersreglement De Kronkel Gebruikersreglement De Kronkel ARTIKEL 1: De aanvraag tot het gebruik van de polyvalente zaal De Kronkel en de beachvolleyterreinen De Kronkel moet worden ingediend bij het College van Burgemeester en

Nadere informatie

OCMW-raad van 28 januari 2016

OCMW-raad van 28 januari 2016 1 Dienst: secretariaat Contactpersoon: Bieke Gevaert Tel. 03 778 60 19 Email: bieke.gevaert@sint-niklaas.be Bondige toelichting voor het publiek bij de punten van de openbare zitting OPENBARE ZITTING Notulen

Nadere informatie

Retributiereglement vergadercentrum Den Bell

Retributiereglement vergadercentrum Den Bell Retributiereglement vergadercentrum Den Bell Artikel 1 Geldigheid Met ingang vanaf 1 januari 2014 en voor een termijn eindigend op 31 december 2019 wordt een retributie gevestigd voor de terbeschikkingstelling

Nadere informatie

REGLEMENT TER ONDERSTEUNING VAN MUZIEKEVENEMENTEN VOOR JONGEREN

REGLEMENT TER ONDERSTEUNING VAN MUZIEKEVENEMENTEN VOOR JONGEREN jeugddienst R E G L E M E N T Gemeenteraad van 30 mei 2013 REGLEMENT TER ONDERSTEUNING VAN MUZIEKEVENEMENTEN VOOR JONGEREN DEEL 1: ONDERSTEUNING VAN CONCERTEN EN FESTIVALS Art. 1: Wat Dit reglement voorziet

Nadere informatie

ZITTING VAN 23 MEI 2011.

ZITTING VAN 23 MEI 2011. ZITTING VAN 23 MEI 2011. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN TROOST Tom, VAN DEN BERGHE Nelly, ROTTIERS Eddy, DE WOLF Rita, VAN MULDERS Dirk, STASSIJNS

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 21 december 2015 om uur.

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 21 december 2015 om uur. Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 21 december 2015 om 20.00 uur. Aanwezig: Ver Berne Erik, voorzitter Dexters Nancy, ondervoorzitter Ciarlo Diego, Deckers Daan, Er

Nadere informatie

Stad Antwerpen District Hoboken Districtscollege

Stad Antwerpen District Hoboken Districtscollege Stad Antwerpen District Hoboken beraadslaging/proces verbaal Kopie Samenstelling: de heer Johan Felix, voorzitter; de heren Brahim Razzok, Kristof Waterschoot, mevrouwen Anne- Marie Langmans, Yeliz Citak,

Nadere informatie

Wij hebben de eer u uit te nodigen op de ambtelijke zitting van de gemeenteraad op 17 februari 2009 om 19.00 uur in het stadhuis.

Wij hebben de eer u uit te nodigen op de ambtelijke zitting van de gemeenteraad op 17 februari 2009 om 19.00 uur in het stadhuis. BADSTAD Blankenberge, 9 februari 2009 98370 BLANKENBERGE Geachte mevrouw, Geachte heer, Wij hebben de eer u uit te nodigen op de ambtelijke zitting van de gemeenteraad op 17 februari 2009 om 19.00 uur

Nadere informatie

Reglement voor het huren van lokalen in stedelijke cultuurcentra, ontmoetingscentra en bibliotheken

Reglement voor het huren van lokalen in stedelijke cultuurcentra, ontmoetingscentra en bibliotheken Reglement voor het huren van lokalen in stedelijke cultuurcentra, ontmoetingscentra en bibliotheken Dit is het reglement voor het huren van lokalen in stedelijke cultuurcentra, ontmoetingscentra en bibliotheken.

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 30 januari 2015

college van burgemeester en schepenen Zitting van 30 januari 2015 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 30 januari 2015 Besluit GOEDGEKEURD B-punten personeelsmanagement Samenstelling De heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT RESTAURATIEPROJECTEN IN DE MIJNSTREEK

SUBSIDIEREGLEMENT RESTAURATIEPROJECTEN IN DE MIJNSTREEK SUBSIDIEREGLEMENT RESTAURATIEPROJECTEN IN DE MIJNSTREEK Versie juli 2016 Erfgoedcel Mijn-Erfgoed E. Coppéelaan 87 3600 Genk T 089 811 411 info@mijnerfgoed.be 2 SUBSIDIEREGLEMENT RESTAURATIEPROJECTEN IN

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 6 januari 2014

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 6 januari 2014 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 6 januari 2014 Aanwezig: De heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter; mevrouw

Nadere informatie

EVENEMENTENFICHE DE PANNE

EVENEMENTENFICHE DE PANNE EVENEMENTENFICHE DE PANNE Opgelet: deze fiche dient minimum 2 maanden voor de activiteit terug bezorgd te worden aan de afdeling Technische Zaken - dienst Verhuur Zalen en Materiaal. Goedkeuring is pas

Nadere informatie

OCMW-raad van 24 oktober 2013

OCMW-raad van 24 oktober 2013 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be Bondige toelichting voor het publiek

Nadere informatie

Aanvraagformulier Evenementen KAMPENHOUT versie 04 februari 2014

Aanvraagformulier Evenementen KAMPENHOUT versie 04 februari 2014 Aanvraagformulier Evenementen KAMPENHOUT versie 04 februari 2014 Gelieve dit document grondig in te vullen waar nodig en 2 maanden voor het evenement te bezorgen aan secretariaat van de gemeente (zie onderaan),

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT HET NOTULENREGISTER VAN HET SCHEPENCOLLEGE IN ZITTING VAN : 21 AUGUSTUS 2017

UITTREKSEL UIT HET NOTULENREGISTER VAN HET SCHEPENCOLLEGE IN ZITTING VAN : 21 AUGUSTUS 2017 UITTREKSEL UIT HET NOTULENREGISTER VAN HET SCHEPENCOLLEGE IN ZITTING VAN : 21 AUGUSTUS 2017 Tegenwoordig de Dames en de Heren: J. Creemers, Burgemeester, M. Giebens, D. Verlaak, G. Haeldermans, R. Didden,

Nadere informatie

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE VLAAMS BRABANT ---- OCMW LUBBEEK ---- DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 17 september 2012, 20.30 u AANWEZIG: Voorzitter : Jan VAN BRUSSELT Leden : Maria Elisabeth DEPRET, Ingrid

Nadere informatie

EVENEMENTENFICHE KOKSIJDE

EVENEMENTENFICHE KOKSIJDE EVENEMENTENFICHE KOKSIJDE Dien tijdig uw aanvraag in! Minimum 2 maanden op voorhand! Let op. Goedkeuring is pas definitief na akkoord van het schepencollege (voor de gemeentelijke zalen). Naam evenement

Nadere informatie

ZITTING VAN 16 AUGUSTUS 2012.

ZITTING VAN 16 AUGUSTUS 2012. NOTULEN VAN DE RAAD ZITTING VAN 16 AUGUSTUS 2012. Aanwezig : De heer Ivan De Clerck, voorzitter. De heer Dirk Tytgat, de heer Chris Conserriere, mevrouw Rika Buyse, de heer Ronny Vanden Broecke, mevrouw

Nadere informatie

Goedkeuren reglement betreffende de ambulante activiteiten op het openbaar terrein

Goedkeuren reglement betreffende de ambulante activiteiten op het openbaar terrein Goedkeuren reglement betreffende de ambulante activiteiten op het openbaar terrein De gemeenteraad, Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2008, meer bepaald artikel 42; Gelet op de wet van 25 juni 1993

Nadere informatie

Volgende commissiezittingen zullen plaatshebben in de gemeenteraadzaal:

Volgende commissiezittingen zullen plaatshebben in de gemeenteraadzaal: Ilse Van den Branden secretariaat 03 778 30 75 ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be Aan de leden van de gemeenteraad 16-01-2015 uw kenmerk ons kenmerk bijlagen - SEC/-/0100/01/ bondige toelichting agenda

Nadere informatie

Politiereglement Evenementen

Politiereglement Evenementen Politiereglement Evenementen Gelet op de artikelen 19, 26 en 27 van de Grondwet; Gelet op de artikelen 112, 117 t.e.m. 119ter en 133 t.e.m. 135 van de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op het Milieuvergunningsdecreet

Nadere informatie

Aanvraagformulier tot stedelijke ondersteuning voor culturele initiatieven en activiteiten

Aanvraagformulier tot stedelijke ondersteuning voor culturele initiatieven en activiteiten Cel cultuurcoördinatie Dries Peeters Cultuurbeleidscoördinator Elisabethlaan 103 3200 Aarschot 016 63 02 80 dries.peeters@aarschot.be DP/CBC Voorbehouden aan de administratie 76230/332-02 Schepencollegebeslissing

Nadere informatie

Retributiereglement zalen Sint-Felixpakhuis

Retributiereglement zalen Sint-Felixpakhuis Retributiereglement zalen Sint-Felixpakhuis Artikel 1 Geldigheid Met ingang vanaf 1 januari 2014 en voor een termijn eindigend op 31 december 2019 wordt een retributie gevestigd voor de terbeschikkingstelling

Nadere informatie

Aanvraagformulier Artiest zoekt Feestneus voor straat- en buurtfeesten

Aanvraagformulier Artiest zoekt Feestneus voor straat- en buurtfeesten Aanvraagformulier Artiest zoekt Feestneus voor straat- en buurtfeesten In te vullen door Artiest zoekt Feestneus Volgnummer dossier Ingediend op Ontvankelijk verklaard? Ja Neen + reden: Dossier goedgekeurd?

Nadere informatie

BETOELAGING STRAAT- en BUURTFEESTEN 17/12/2013

BETOELAGING STRAAT- en BUURTFEESTEN 17/12/2013 BETOELAGING STRAAT- en BUURTFEESTEN 17/12/2013 Artikel 1: kader Voor zover de kredieten voorzien zijn in het budget op actie 'straatfeesten (1.3 organiseren en/of ondersteunen van laagdrempelige ontmoetingsactiviteiten)

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN gemeente Vleteren

AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN gemeente Vleteren AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN gemeente Vleteren Aandacht: De aanvraag moet ten laatste 30 dagen op voorhand ingediend worden Naam evenement: Datum: 1. Organisator van de activiteit Naam van de organisatie

Nadere informatie

subsidiereglement houdende de toekenning van toelagen aan de leden van de Noord-Zuidraad

subsidiereglement houdende de toekenning van toelagen aan de leden van de Noord-Zuidraad subsidiereglement houdende de toekenning van toelagen aan de leden van de Noord-Zuidraad I. ALGEMENE BEPALINGEN Art. 1 De belangrijkste doelstelling van het Noord-Zuidbeleid van de Stad Brugge is de vorming

Nadere informatie

Datum / Data van het evenement:... Naam van het evenement:...

Datum / Data van het evenement:... Naam van het evenement:... cultuurcentrum de kimpel Eikenlaan 25-3740 Bilzen tel. 089/ 519 531 mail: evenementen@bilzen.be web: www.bilzen.be Openingsuren evenementenloket: maandag, dinsdag en donderdag van 14.00 uur tot 17.00 uur,

Nadere informatie

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43E/LOG/overname laurieren/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43E/LOG/overname laurieren/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS Stadsbestuur Sint-Niklaas Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas Dienst logistiek Tel. 03 778 35 51 veerle.weyers@sint-niklaas.be BESCHRIJVEND DOCUMENT 2014-43E/LOG/overname laurieren/vw-ms overname van laurieren

Nadere informatie

Subsidiereglement aanleg kunstgrasvoetbalveld goedgekeurd door de gemeenteraad op 22 februari 2016

Subsidiereglement aanleg kunstgrasvoetbalveld goedgekeurd door de gemeenteraad op 22 februari 2016 Subsidiereglement aanleg kunstgrasvoetbalveld goedgekeurd door de gemeenteraad op 22 februari 2016 Dit subsidiereglement wil de voetbalclubs van Westerlo ondersteunen bij de aanleg van een kunstgrasvoetbalveld

Nadere informatie