BTG. special en 29 mei. Eens Anders. jaargang 17 augustus nederlandse vereniging van bedrijfstelecommunicatie grootgebruikers

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BTG. special. www.btg.org. 28 en 29 mei. Eens Anders. jaargang 17 augustus 2008. nederlandse vereniging van bedrijfstelecommunicatie grootgebruikers"

Transcriptie

1 BTG nederlandse vereniging van bedrijfstelecommunicatie grootgebruikers special jaargang 17 augustus en 29 mei Eens Anders

2

3 Inhoud Redactioneel 5 Parallelsessie Vast Plenair 28 mei OPTA: meer preventie, minder straf, meer markt 6 Remco Bos, afdelingshoofd markten OPTA Ziggo Zakelijk zoekt het in de marge 8 Jan van de Ven, directeur business to business Ziggo Zakelijk Vodafone in vast 10 Guy Laurence, ceovodafone Nederland BT innoveert samen met de buitenwereld 11 Matt Bross, cto BT Group KPN en het nieuwe werken 14 Eelco Blok, bestuurslid KPN Tele2 gaat mee in All-IP, maar volgens zijn eigen tempo 15 Simon Kooyman, manager netwerken Tele2 Nederland Randstad groep bespaart op telefonie door 18 standaardisering en slim inkopen Andor Kemper, manager logistiek en telecom Randstad groep Politiekorpsen werken samen en consolideren telefonie 20 Mark Wiebes, cio Politie Kennemerland 088 bij Atos Origin: een succes 21 Henk Bethlehem, operations manager Information Management Atos Origin Glasvezel, we hebben het allemaal nodig 23 Bart Oskam, algemeen directeur Eurofiber Parallelsessie Mobility Ict-diensten als kraanwater 34 Berend-Jan van Maanen, regiodirecteur Benelux Interoute Dark fiber en WDM: flexibiliteit en gigantische 35 bandbreedte tegen redelijke kosten Ed Zalmstra, directeur MRV Dirkjan Nijland, servicemanager voor netwerk en telefonie Univé Aftappen? Niets geheimzinnigs 37 Rolf Post, area manager CyberTech International Communicatieportal leidt tot tevreden klanten 39 Stephan Nanning, programmamanager KPN Business Portal Unified communications volgens Cisco 40 Ronald Zondervan, product sales specialist Unified Communications bij Cisco Plenair 29 mei Een eigen mobiel netwerk voor Defensie 42 Teus van der Plaat, hoofd research en innovatie DTO UMC Utrecht in korte tijd naar Jan van Alphen, clustermanager multimedia Facilitair Bedrijf UMC Utrecht Koppelen van ip-telefonie in de toekomst 45 Gerard Niersman, managing consultant NiVo Network Architects Unified communications volgens NEC 47 Ad Ketelaars, ceo NEC Philips Unified Solutions Over falende ict-projecten 49 Jacob Verschuur, directeur Ernst & Young ICT Leadership Mobiel breedband wordt commodity 26 Johan de Jonge, head of networks Ericsson Telecommunicatie Satellietcommunicatie voor Defensie 27 Jan van Dijk, senior engineer satcom DTO Van sim-lock naar toestel-block: beheer in eigen hand 29 Ronald Horn, TGG-vertegenwoordiger Mobiele data moet veiliger 30 Radboud-Jan Haarman, consultant Excitor Unified communications en Mobiel 2.0 inéén 31 Marc van der Heijden, voorzitter raad van commissarissen Teleena Evaluatie 52 3

4 Colofon BTG special is het verslag van de BTG Themadagen op 28 en 29 mei 2008 Redactie Vormgeving Druk Oplage Felix Speulman Betuwe Promedia Creation bv, Buren Drukkerij Spijker bv, Buren BTG special is gedrukt in een oplage van en wordt gratis verzonden naar alle deelnemers aan de BTG Themadagen en leden van de vereniging. Daarnaast kunnen ook niet-leden de special ontvangen. Advertentie- Bureau BTG exploitatie (088)

5 Redactioneel Van telecom naar communicatie Inspelen op de eisen van consumenten en veranderende markten, vinden en vasthouden van personeel en unified communications hebben met elkaar te maken. Organisaties die de vertrouwde hiërarchische structuur inruilen voor een menselijke netwerkstructuur kunnen beter inspelen op veranderingen, profiteren van innovaties, en jong personeel geïnteresseerd houden. Het gebruik van bedrijfsnummers loopt geen storm, maar er waren twee lidorganisaties die succesvolle ingebruiknames konden melden. Een andere grootgebruiker heeft een succesvolle proef lopen met een eigen gsm-netwerk. Weer andere leden kwamen hun businesscase delen en zijn door een betere inkoop en standaardisering minder geld kwijt, terwijl hun gebruikers of klanten tevredener zijn. De aanwezigheidscultuur moet plaatsmaken voor resultaatgerichtheid. Applicaties als chat, beeldbellen, screen sharing en videovergaderen, die allemaal op het (ip) netwerk draaien en al dan niet zijn uitbesteed aan dienstverleners, zijn onontbeerlijk in de organisatie van de toekomst. En voor uitwisseling van de data van deze applicaties is veel bandbreedte nodig, of dat nu via koper, glas of de ether gaat. Meerdere sprekers gaven nadrukkelijk aan dat communicatie een vak apart is. Laat de voorlichting bij complexe implementaties niet aan technische mensen over, was hun boodschap. Zorg ervoor dat het technische verhaal wordt vertaald naar relevante info voor de eindgebruiker en eventuele externe gebruikers. Dan groeit het draagvlak sneller, waarmee de kans dat implementaties vlot lopen veel groter wordt. Dit zijn zeer kort samengevat trends die onze economie en onze sector gaan sturen, trends die in de presentaties van de Themadagen 2008 zijn belicht. Of nationale of supranationale toezichthouders over de telecommunicatie van de toekomst nog veel relevants te zeggen hebben, moet diezelfde toekomst uitwijzen. Want vele projecten falen, worden voortijdig afgeblazen of tegen beter weten in doorgezet. Oorzaken liggen veelal in gebrek aan financiële onderbouwing, goede planning en goede interne communicatie. Voor dat laatste heb je geen moderne communicatiemiddelen nodig, maar ze helpen wel. 5

6 PLENAIR 28 MEI OPTA: meer preventie, minder straf, meer markt Omdat OPTA-voorzitter Chris Fonteijn verstek moest laten gaan wegens een internationaal overleg van toezichthouders in Estland nam Remco Bos, afdelingshoofd markten bij de toezichthouder, zijn plaats in. In zijn presentatie stond de manier waarop OPTA toezicht houdt centraal, niet zozeer haar visie op de markten. Allereerst zei de spreker iets over de effecten van marktwerking, die enigszins onder vuur is komen te liggen de afgelopen tijd. Concurrentie heeft een negatieve connotatie, zei hij. Wij denken dat dat ten onrechte is. De liberalisering van de telecommunicatie heeft heel wat opgeleverd, was de strekking van zijn inleidende betoog. Concurrentie werpt vrucht af De spreker noemde allereerst de vorig jaar al naar buiten gebrachte welvaartswinst van 700 miljoen. En hij ging verder met de resultaten voor consumenten die de afgelopen 5 jaar zijn geboekt. Het tarief voor mobiele eindgebruikers is gehalveerd, van mobiel naar vast bellen is 10 procent goedkoper geworden. Breedband is 5 tot 6 maal goedkoper geworden, uitgaande van dezelfde snelheden. Daling van de roamingtarieven leverde alleen al in het laatste kwartaal van 2007 een besparing van 40 miljoen euro op voor eindgebruikers. Concurrentie leidt uiteindelijk tot meer keuzemogelijkheden en innovatie, geloven wij. Ook voor de zakelijke eindgebruiker levert concurrentie wat op, aldus Bos. Wat ons betreft zou het debat veel meer moeten gaan over de wijze waarop je de baten van marktwerking kunt realiseren, dan de vraag of marktwerking wel tot baten leidt. Vervolgens ging de spreker in op het toezicht op de telecommarkt en zijn deelmarkten. De overheid heeft ervoor gekozen infrastructuurconcurrentie en dienstenconcurrentie te reguleren. Hoe valt toezicht door OPTA nog effectiever te maken? Bos gebruikte in navolging van het huidige regeerakkoord twee Engelse termen uit de accountancywereld, die volgens hem de sleutel zijn tot effectief toezicht: high trust en compliance. De toezichthouder wil meer naar preventie toe. Minder inspecties, minder controle. Daarvoor is wederzijds vertrouwen nodig. Dat betekent meer eigen verantwoordelijkheid bij ondernemingen, die er zelf voor zorgen dat ze de wet- en regelgeving naleven. De betekenis van high trust zit hem hierin, dat zodra een partij het vertrouwen van de toezichthoudende partij beschaamt, deze laatste hard, zonodig nog harder kan optreden dan in het verleden, aldus Bos. Anders denken wij dat het niet zal werken. OPTA wil actief bevorderen dat marktpartijen een complianceprogramma opstellen, zodat het veel minder tot uitdelen van boetes en andere straffen hoeft over te gaan. Overigens kunnen compliance-afspraken ertoe leiden dat eventuele boetes lager uitvallen. Maar, zo waarschuwde Bos, als compliance niet meer is dan windowdressing, als het slechts op papier bestaat, dan kunnen we juist hogere boetes opleggen. 6

7 PLENAIR 28 MEI Compliance-handvest Daartoe gaat de toezichthouder samen met marktpartijen compliance-handvesten opstellen, waarin duidelijk staat wat wordt verwacht van de samenwerking. KPN is de eerste partij waarmee OPTA dit doet. In beginsel komt elke marktpartij in aanmerking, vertelde Bos. Wat zit er in zo n handvest? Allereerst zijn er de basisvoorwaarden waar elke partij aan moet voldoen, vervolgens prestatie-indicatoren waar de partij in kwestie aan moet voldoen, de beleidsprincipes die OPTA hanteert, dan zijn er nog werkafspraken over eventuele interpretatieverschillen van wettelijke verplichtingen, en ten slotte nog afspraken over hoe de marktpartij moet handelen wanneer er sprake is van een overtreding. De regels van de telecomwet moeten worden vertaald naar interne processen en regels van de marktpartij, en die regels moeten dan ook worden nageleefd door bestuurders, managers en mensen op de werkvloer. Er moeten structurele maatregelen zijn om overtredingen te minimaliseren de harde kant van compliance en ten slotte moet een onderneming een organisatiecultuur stimuleren waarin naleving van gedragsregels en regelgeving voor zich spreekt. Daar komt dan ook nog bij dat bestuurders en managers eventuele overtredingen aan de orde moeten stellen, en daarbij kan onder meer een klokkenluidersregeling helpen, aldus Bos. Bij het handvest dat OPTA met KPN is overeengekomen, is er een jaarlijkse doorlichting op een aantal overeengekomen prestatie-indicatoren. Er zijn meetbare indicatoren opgesteld (key performance indicators, oftewel kpi s), waarmee de toezichthouder de opzet en werking van een compliance-programma toetst. Ook andere belanghebbenden dan KPN zal OPTA informeren over de effectiviteit van het programma. Ook kwam hij te spreken over interpretatieverschillen. Met KPN is afgesproken dat de onderneming zelf aan de toezichthouder meldt wanneer deze meent dat zij met een mogelijk interpretatieverschil te maken krijgt. Wij denken dat dit essentieel is voor de vertrouwensrelatie, wil het compliance-programma in de praktijk ook gaan werken. Wat nu als al deze afspraken in de praktijk minder waard blijken? KPN kan nog steeds het risico nemen om een dienst of product op de markt te brengen waarvan OPTA meent dat het niet in lijn is met de telecommunicatiewetgeving. Dat is de verantwoordelijkheid van KPN, aldus Bos. OPTA heeft uiteindelijk de bevoegdheid handhavend op te treden als zij dat nodig vindt. Maar bij interpretatieverschillen vinden wij het belangrijk dat er ook andere marktpartijen bij de discussie worden betrokken, zei de spreker. Gebrek aan dynamiek in zakelijke markt Tot slot de overtredingen, althans de werkafspraken die OPTA en KPN daarover hebben gemaakt. Het is heel belangrijk, zei Bos, dat KPN overtredingen direct en op eigen initiatief aan ons meldt, én die overtreding direct en zelfstandig beëindigt. Wij weten nog niet of het in de praktijk ook gaat werken. KPN zal zich nog moeten bewijzen. Als een compliance-programma eenmaal goed werkt, zal daar minder interventie van OPTA tegenoverstaan. Wij denken dat er met een goed complianceprogramma minder overtredingen zullen voorkomen, dat ze eerder zullen worden ontdekt, en sneller worden beëindigd. Dat is voor de effectiviteit van toezicht zeer essentieel. En uiteindelijk doen we dat om de concurrentie te stimuleren, minder risico te hebben op een monopolistische markt. En dat leidt volgens OPTA tot lagere prijzen, meer innovatie, meer keuzevrijheid voor consumenten en de zakelijke eindgebruiker. Op een vraag uit de zaal of OPTA ook echt onderscheid gaat maken tussen de consumentenmarkt en de zakelijke markt en hoe dat er dan zou gaan uitzien, antwoordde Bos dat, hangende een marktanalyse en gegeven het gebrek aan dynamiek in het zakelijke segment, het onderscheid wellicht verder wordt uitgewerkt tot separate markten met verschillende verplichtingen. Gezien het grote marktaandeel van KPN op de zakelijke markt tachtig tot negentig procent gaat OPTA het nog druk krijgen. 7

8 PLENAIR 28 MEI Ziggo Zakelijk zoekt het in de marge Jan van de Ven, directeur business to business Ziggo Zakelijk en verantwoordelijk voor wholesale en carrier-activiteiten, kwam vertellen waar zijn bedrijf voor staat. De samenvoeging Casema en Multikabel resulteert dan wel in het grootste kabelbedrijf binnen de Nederlandse grenzen maar vormt slechts een zeer bescheiden partij op het zakelijke telecomtoneel. Ook de spreker was bescheiden: Als kabelaar mag ik hier geen mooie beloften doen. Van de Ven ging van start met enige cijfers van de drie merken samen: 3,3 miljoen tv-aansluitingen, waaronder een snelgroeiend aantal digitale abonnementen; een kleine 1 miljoen. Digitale telefonie groeit ook sterk, er zijn bijna aansluitingen. Internetaansluitingen groeien minder snel, er zijn er om en nabij de 1,4 miljoen van. De enige manier om dit goed te ondersteunen en onze producten en diensten bij de mensen thuis te brengen is met een goed netwerk. Ook daarvan volgden cijfers: km glasvezel, km kabel en 18 ontvangststations. Daarmee hebben we een sterk en fijn vermaasd glasvezelnetwerk in de grond liggen. Van de Ven zag dit als een sterk verkoopargument in de zakelijke markt. Excellente dienstverlening Zijn bedrijf heeft een aandeel van 45 procent internetaansluitingen en 53 procent digitale telefonieaansluitingen in de consumentenmarkt. Bovendien is de footprint van het nieuwe verzorgingsgebied zodanig dat deze tussen de 65 en 70 procent van de zakelijke markt kan dekken. Maar Van de Ven erkende dat Ziggo s plannen ambitieus zijn gezien de bedrijven waaruit het is ontstaan. Hij vond dat er in Nederland nog heel veel kan verbeteren aan de basisfunctionaliteit van communicatievoorzieningen en stelde de markt een excellente dienstverlening, verbindingen van hoge kwaliteit en een hoge leverbetrouwbaarheid in het vooruitzicht [de problemen in de dienstverlening van Ziggo ontstonden 2 weken later, red.]. 8

9 PLENAIR 28 MEI Vervolgens sprak Van de Ven over de zakelijke markt. Er is een sterk groeiende behoefte aan bandbreedte bij bedrijven, instellingen en overheden, aldus de spreker. De overheid ziet ict als belangrijk element in de innovatiekracht van Nederland, waardoor er regionale glasvezeliniatieven ontstaan, zoals Breednet en Frieslandnet. Wij zijn een van de weinige spelers in de Nederlandse markt die in deze ontwikkelingen meegaan, zei Van de Ven. We denken dat we een goede uitgangspositie hebben, met ons fijn verglaasd netwerk, en we willen een bescheiden rol spelen. Ook noemde de spreker het beperkte dienstenpakket als bijdragend aan een sterke uitgangspositie. Het portfolio van Ziggo Zakelijk omvat toegang tot het glasvezelnetwerk, telefonie in verschillende soorten en maten, internetverbindingen, hosting/ co-hosting en datalinks van verschillende soorten. Ziggo s distributiemodel richting markt wijkt op het eerste gezicht nauwelijks af van dat van andere partijen, aldus de spreker. Maar juist in de combinatie van het portfolio en het distributiemodel zit wat ons betreft de kracht. Want resellers en telecomdealers kunnen hun eigen toegevoegde-waarde-diensten samen met Ziggo aan hun klanten leveren. het voor ict-leveranciers interessant om dezelfde diensten te bieden aan meerdere relaties. Daarin zijn steeds meer corporaties geïnteresseerd, vertelde Van de Ven. Dan de grootzakelijke markt, waar Ziggo nog maar héél klein is. Het bedrijf is onder meer leverancier van Essent en heeft dus ervaring opgedaan in dit segment. Een groot aantal corporates zal gezien Ziggo s portfolio echter niet geïnteresseerd zijn. Daarom zijn wij onze contacten met system integrators aan het intensiveren, vertelde Van de Ven. We kunnen als onderaannemer van deze partijen optreden. Ook op het gebied van wholesale en carriers is zijn bedrijf actief. Het levert telefonie aan Zeelandnet en is bezig glasvezelverbindingen te verkopen aan operators. Beperkt portfolio als voordeel Waarin onderscheidt Van de Ven s bedrijf zich in zijn aanbod voor de verschillende klantengroepen? Het kleinzakelijke segment wordt bediend met een separate helpdesk, het mkb heeft standaard glasvezel van 100 MB ethernet, 10 MB symmetrisch internet inclusief telefonie isdn2 of 30 en gratis beheer. Door het groeiende verzorgingsgebied kan het bedrijf marktplaatsen faciliteren waar verschillende middelgrote gebruikers samen hun diensten afnemen en bijvoorbeeld een centraal serverpark (laten) beheren. Zoals het initiatief Boschnet, dat tot stand is gekomen door samenwerking tussen de gemeente Den Bosch, KPN, Ziggo en een aantal dienstenaanbieders. Hoge netwerkcapaciteit maakt 9

10 PLENAIR 28 MEI Vodafone in vast Guy Laurence, ceo, stond twee jaar geleden ook al op het podium van de themadagen, om zichzelf te introduceren en aan te geven waar Vodafone naartoe wil. Hij gaf toen al aan dat zijn bedrijf flink wat geld zou gaan steken in de netwerken. Dat was ditmaal niet anders, de behoefte aan bandbreedte juist ook mobiel neemt enorm toe. Maar het bedrijf moeten we in de toekomst zeker ook verbinden met vast, gaf de ceo aan. Vodafones voorman ving aan met een vergelijking in de tijd: de gemiddelde verkeerssnelheid in Londen bedroeg een eeuw geleden 18 km per uur. Een eeuw later is deze snelheid nog immer hetzelfde. Congestie zal verergeren, wat we ook denken en wat we er ook van vinden, was Laurences boodschap. We moeten met oplossingen komen voor deze situatie, zei hij. Een enquête door Vodafone gaf aan dat minder dan 50 procent van de werknemers op kantoor aan een vaste werkplek zijn gebonden. Velen hebben een flexplek of zijn buiten de deur.voor hen zijn er oplossingen nodig die hen verbinden met het kantoor, dag in dag uit. Vodafone heeft flink geïnvesteerd in zijn netwerk om hieraan bij te dragen, vertelde Laurence, het heeft al 400 miljoen in verbeteringen van zijn Nederlandse netwerken gestoken. Snelheid en dekking van het umtsnetwerk zijn substantieel, aldus de ceo. Ook dit jaar zullen we investeren in upgrades, hoofdzakelijk in snelheidsverbeteringen, in sommige gebieden voor verbetering van de dekking. Investeren doet het bedrijf natuurlijk ook wereldwijd, want het is een internationale speler. Waar uw werknemers ook roamen, ze worden ondersteund door de beste netwerken. Ook in vaste technologie Geheel in lijn met de internationale strategie om op langere termijn ook in vaste technieken te investeren heeft Vodafone Nederland eind 2006 TNF overgenomen, en sindsdien is dit bedrijf gegroeid met ruim vijftig procent. Nu kan Vodafone grootzakelijke klanten vaste oplossingen bieden. We hebben daarnaast ook zwaar geïnvesteerd in de overheidssector, die nu een van onze grootste klanten is geworden. Met OT2006 haalde het bedrijf bijna alle provincies (11) en ministeries (11 van 13) én alle politiekorpsen binnen. Terug naar de oplossingen voor de mobiele werknemer. Pbx-trunking is mogelijk per juli en wordt uitgerold bij een aantal klanten, Vodafone heeft geïnvesteerd in IP- Centrex en een aantal andere producten voor de vaste markt. Op mobiel gebied zet het bedrijf logischerwijs in op de Blackberry, waarvan later in het jaar enkele exclusieve producten zullen uitkomen. Veel concreter werd het niet, Laurence beloofde dat er Europa-wijd nieuwe diensten op vast en mobiel gebied zullen verschijnen tegen het einde van het jaar en begin Begin dit jaar heeft Vodafone de tarieven voor zijn datadiensten gehalveerd. Dat heeft geleid tot een flinke toename van verkeer en gebruikers die dataoplossingen zijn gaan gebruiken. Ik denk dat als de penetratie van data-apparatuur onder werknemers flink toeneemt, we het terugverdienen op lange termijn, en dat dit beter is dan stapsgewijs de prijzen te verlagen. Daarom hebben we deze ongebruikelijke stap genomen. 10

11 PLENAIR 28 MEI Een heel andere manier van datagebruik komt kijken bij de overeenkomst met TomTom. Vodafone levert geanonimiseerde gegevens van mobiele toestellen in voertuigen op alle wegen aan de routeplannerfabrikant. De dichtheid van toestellen en de snelheid waarmee ze bewegen geven betrouwbare gegevens over de verkeersdrukte. Omdat de meeste afnemers van de operator in de Randstad zijn gevestigd, heeft Vodafone besloten het grootste gedeelte van zijn hoofdkantoor te verhuizen van Maastricht naar Amsterdam. Trots toonde Laurence foto s van de bouwput naast het Centraal Station en het kantoor in Sloterdijk. Hiermee zit het bedrijf dicht op de trends van de drukke en concurrerende markt waarvan het niets wil missen. BT innoveert samen met de buitenwereld Matt Bross, cto van BT Group, hield een gloedvol betoog over wat je zou kunnen noemen de organisatie van innovatie. Zijn visie overstijgt die van de gemiddelde bedrijfsvertegenwoordiger met drieletterige afkortingen ruim, wat niet te verbazen is voor een bedrijf dat vijf jaar geleden nog futuroloog Ian Pearson afvaardigde naar Nijkerk. We maken een beweging van gesloten innovatie naar open innovatie. Wat ik vandaag met u wil delen gaat niet over technologie. Ik ben gepassioneerd over innovatie die op menselijke snelheid voortbeweegt, als tegenovergesteld aan de snelheid van de technologie zélf, zo begon de verantwoordelijke voor technologie bij BT zijn presentatie. Bross trok het gelijk in de breedte. Globalisering is de motor achter de belangrijkste veranderingen die we vandaag de dag doormaken, veranderingen in regulering, verwachtingen van klanten, technologie, fusies en overnames, de economie (en onzekerheid daarover) corporate social responsability (CSR) en duurzaamheid, convergentie van sectoren: zoals entertainment, media, vaste en mobiele technologie. Maar misschien is convergentie niet het hele verhaal en is het omgekeerde ook waar, opperde de spreker: of de zaal wilde meewerken aan een convergentietest en voor elke voic applicatie in gebruik een ledemaat wilde opsteken. De boodschap was duidelijk: hoe meer apparaten je in gebruik hebt, hoe meer services eraan hangen. Technologische Big Bang Eigenlijk is er sprake van een technologische Big Bang van technologie, zei Bross: computerkracht en opslagcapaciteit zijn enorm snel toegenomen, netwerkcapaciteit ook. Services en applicaties groeien exponentieel. Gebruikers willen niet meer wachten, ze willen nú profiteren van innovatie. Dus 11

12 PLENAIR 28 MEI bedrijven zoals BT worden uitgedaagd om met oplossingen te komen. Er zijn verschuivingen van macht gaande van corporate naar community, van infrastructuur naar klanten. De macht ligt steeds meer bij de mensen, beargumenteerde de spreker. Zit de kracht van ebay in de netwerken, de systemen, de algoritmen? Of zit deze in de rommel die we er verkopen? Hetzelfde geldt voor Facebook: de kracht zit in de faces, niet in de technologieën die deze webcommunity draaiende houden. Bross sprak van digitale ecosystemen in verschillende gradaties: van gesloten en sterk gecontroleerd door industriële sectoren tot open, organisch en geleid door gemeenschappen. Als wij er als bedrijven toe willen doen in het persoonlijke en professionele leven van onze klanten, dan moeten we ons kunnen aanpassen binnen deze veranderende ecosystemen. De cto gaf aan wat er voor BT in het VK het afgelopen decennium is veranderd: van smalband naar breedband, de omslag van traditionele telco naar ict-aanbieder, van operationele separatie naar Openreach, waarop 400 aanbieders concurreren, van een traditioneel netwerk naar een wereldwijd innovatieplatform... en deze ontwikkelingen hebben de operator aanzienlijke winst opgeleverd. Als de innovatiegeest eenmaal uit de fles is, en je kijkt alleen binnen de grenzen van je organisatie voor innovatieve ideeën, dan kun je uiteindelijk niet meer leveren wat klanten willen en nodig hebben, legde Bross uit. Dus we zijn naar een open innovatiemodel gegaan. Dat klinkt gemakkelijker dan het is. Het is zoiets als meer sporten of meer tijd doorbrengen met je kinderen. Heel gemakkelijke strategieën zolang het bij woorden blijft. Om duurzame shareholder value op lange termijn te genereren is moeilijker dan ooit. Een nieuw product moet door een ecosysteem van open innovatie heen, met klanten, kennisinstellingen, overheden en partners. Een prachtige, innovatieve uitvinding is weinig waard als deze slecht ontworpen is. Als het heel goed ontworpen is maar slecht uitgevoerd geldt hetzelfde. En als je het uitstekend hebt uitgevoerd maar op een slechte manier gebruikt, idem. Operators moeten openstaan voor externe oplossingen BT heeft in het afgelopen jaar wereldwijd 16 biljoen dollar aan contracten binnengehaald voor netwerk- en it-diensten, vertelde Bross. Dat betekent dat in 117 landen de BT-organisaties gelijke tred moeten houden om de waarde van deze contracten tot een succes te maken. En daarvoor is een open ecosysteem nodig, benadrukte de spreker, en dit is operators zeer vreemd. Het gaat erom dat je innovatie ontketent over de grenzen van de payroll van je organisatie. Wist u dat er dagelijks 140 nieuwe applicaties worden toegevoegd aan Facebook? er zijn er al en dat er 1,2 miljoen mensen hun dagelijks brood verdienen met wat ze op ebay verkopen? Dus het huidige ecosysteem verschilt heel sterk van wat we vroeger hadden. Hoe werkt BT met zijn klanten om dit soort innovatie te genereren? Recentelijk heeft het bedrijf zijn poorten opengezet voor een verzameling externe web-based services en deze samengevoegd met eigen services. Natuurlijk moet het bedrijf bij externe diensten of applicaties de dienstenniveaus leveren die klanten gewend zijn. Hetzelfde geldt voor het managen van externe diensten en producten, en voor verschillende commerciële modellen waaronder een product op de markt komt. Voor al deze zaken zijn gerichte investeringen nodig, vertelde Bross. Als je de juiste interne en externe diensten weet te combineren, ze kunt managen en op de markt weet te brengen met een bijbehorende service en onderhoudslaag, dan kan dat een enorme innovatie opleveren en veel winst. Zo heeft BT het mkb in Groot-Brittannië teruggewonnen door relevante diensten te bieden waar kleine en middelgrote ondernemingen wat aan hebben. Maar ook grote ondernemingen maken gebruik van dezelfde oplossingen, zij het op een andere manier verpakt. Bedrijven in welke sector dan ook moeten innovatie dus niet geheel in eigen huis willen houden. Ze moeten mee in de transitie naar open innovatie om op lange termijn duurzame shareholder value te kunnen genereren. Met die boodschap gaf Bross geen verkooppraatje, maar een duidelijke grond voor BT s succes en niet alleen een handreiking aan de concurrentie, maar ook aan andere ondernemingen. 12

13

14 PLENAIR 28 MEI KPN en het nieuwe werken Eelco Blok, bestuurslid bij KPN, hield een presentatie over het nieuwe werken. In zekere zin betrad hij hiermee hetzelfde terrein als de spreker van BT. Zijn organisatie is alleen nog niet zo ver als de grote Britse broer. Blok hield een openhartig pleidooi voor organisaties om af te rekenen met de aanwezigheidscultuur en mensen te gaan beoordelen op output. Verder is het heel belangrijk dat we de jongere generatie binden door deze te laten werken op manieren die hen eigen zijn. Blok vermoedde dat iedereen in de zaal wel vond dat er in zijn organisatie tegenwoordig anders gewerkt wordt, en dat men zelf anders werkt dan een paar jaar geleden en dat dit bij KPN niet anders was. Maar wij vinden dat er nog maar een heel kleine stap gezet is. Want als je kijkt naar hoe de jongere generatie zijn leven indeelt, studeert, met ict omgaat, en je dat vertaalt naar de toekomst, dan is er volgens Blok echt heel veel werk te doen. Trends De gebruiker is niet alleen consument en werknemer, maar ook steeds vaker mede-producent, zei Blok. Hij kan namelijk het ontwerp van bepaalde producten beïnvloeden: neem Nike dat gebruikers uitnodigt hun schoenen op bestelling te laten aanpassen of een autofabrikant die mensen via internet laat meeontwerpen aan een nieuw model. Een andere trend is dat klanten, gebruikers en producenten alle processen willen beheersen in control willen zijn in goed Nederengels. Ook zijn communicatiepatronen fundamenteel aan het veranderen: jonge mensen zijn gewend drie, vier communicatiekanalen tegelijkertijd te gebruiken met een leerboek erbij, aldus de spreker. Werken op afstand is heel gewoon geworden, en niet alleen het overhevelen van taken naar werknemers in bijvoorbeeld India. Ook samenwerking tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers is aan het veranderen. De nieuwe manier van videoconferencing, waarbij het net is of je aan één tafel zit, maakt dat mogelijk. De communicatiemiddelen die er nu zijn, moeten we intensiever gebruiken, zodat we minder vaak onderweg hoeven te zijn. Het management, en dat geldt ook voor mijzelf, moet op een andere manier tegen de mensen die het werk doen aankijken, zei Blok. Onze cultuur wordt gekenmerkt door controle op aanwezigheid, maar waar het om gaat is controle op output. Goed personeel wordt schaars, en goede mensen maken hun eigen keuzes, zei de spreker. KPN zal die mensen op een andere manier moeten benaderen, wil het niet alleen overleven maar ook zijn doelstellingen halen. Daar kunnen we nieuwe media bij gebruiken. Maar we zullen die mensen moeten tonen dat we bereid zijn hen die omgeving te bieden die ze gewend zijn. 14

15 PLENAIR 28 MEI Unified business communication It-afdelingen zullen iets moeten met die nieuwe wereld, zei Blok, inhakend op de boodschap van Matt Bross van BT. Ze moeten niet zomaar gebruik maken van alles dat vrij beschikbaar is, maar toepassingen inbouwen in de it-omgeving van het bedrijf op een beveiligde en betrouwbare manier. Unified business communication, een nieuw buzzword, wordt wel als de heilige graal gepresenteerd, aldus de spreker. Maar het is slechts een concept waarin alle componenten voor netwerktoegang, een goede communicatieomgeving en werkplekken zit. Daarnaast zijn er nog wat diensten die aanbieders bij deze componenten moeten bundelen, services die QoS garanderen, en inkomsten genereren. En zoiets is er eigenlijk al, zei Blok. Zo n concept lijkt makkelijk, maar in de praktijk is het heel moeilijk, vond de KPN-bestuurder. Willen organisaties effectief gebruik maken van alle beschikbare componenten, dan moeten ze omschakelen naar een op output gerichte cultuur, anders zullen ze niet kunnen overschakelen op de nieuwe manier van werken. En als een organisatie ja zegt tegen die omschakeling, moet zij bedenken welke componenten zij wil incorporeren en hoe zij dat dan gaat aanpakken. Als je ziet hoe dat bij ons gaat, zei hij, dan zeggen we heel veel maar nemen we eigenlijk heel kleine stapjes. maar volgens zijn eigen tempo Tele2 gaat mee in All-IP, Simon Kooyman, manager netwerken van Tele2, kwam uitleggen wat KPN s next generation network voor verschil betekent voor een provider die het moet hebben van eenvoudige diensten en lage prijzen. Met de introductie van Ethernet vpn komt er een grote verandering op ons af, zei Kooyman, die vaak vragen van klanten krijgt of Tele2 in de toekomst, als KPN zijn NGN klaar heeft, nog wel kan leveren. De kernactiviteit van operators is, alle innovatieverhalen ten spijt, vooral het heen en weer pompen van A naar B, aldus de spreker. Als toelichting maakte hij eerst onderscheid tussen bedrijven in de telecomsector die zich met achtereenvolgens infrastructuur, netwerk of applicaties bezighouden. Grote carriers als KPN leveren alledrie de services;tele2 vooral 15

16

17 PLENAIR 28 MEI netwerkdiensten en ook applicaties. Tele2 maakt nu vooral gebruik van de koperen netwerklaag van KPN, legde Kooyman uit. Daarnaast maakt het bedrijf voor grootzakelijke verbindingen natuurlijk gebruik van het eigen glasvezelnet. Tele2 is in 300 wijkcentrales van KPN aanwezig en kan vanuit daar diensten bieden aan bedrijven en woningen. De andere 900 centrales bedienen minder dichtbevolkte gebieden en daar maakt Tele2 op dit moment nog gebruik van de netwerkdiensten van KPN. KPN gaat het aantal wijkcentrales terugbrengen tot 200 en zal de overtollige verkopen. De invoering van All-IP behelst twee zaken, aldus Kooyman. Enerzijds is KPN in zijn netwerk een aantal dingen aan het vereenvoudigen, zodat traditionele dienstverlening allemaal over IP kan, anderzijds komt er een verandering in het aansluitnetwerk, waarbij glasvezel direct naar aansluitkasten wordt doorgetrokken en veel wijkcentrales overbodig worden. Actieve apparatuur, lager in het aansluitnetwerk, zorgt voor de routering. Dit betekent dat er actieve punten moeten worden opgetuigd. Dit is een proces dat jaren in beslag neemt. Als het werkt: afblijven Tele2 vindt eigenlijk dat je moet afblijven van iets dat goed werkt, en dat het straks niet zomaar bij klanten kan aankomen met een nieuwe stekker voor All-IP, vertelde Kooyman. Wat gaan we doen zolang de bestaande verbindingen er nog zijn? Voor aansluitingen van lage en gemiddelde bandbreedte zal Tele2, parallel aan de bestaande infrastructuur, vanaf eigen straatkasten op de bestaande koperen infrastructuur aansluiten (extended tie cable), zodat bestaande dienstverlening ongewijzigd kan worden gecontinueerd.voor aansluitingen van hoge bandbreedten zal het bedrijf glasvezel leggen of inkopen. Waarom gaan we niet direct naar glas? Daarvoor is een heel simpele reden, legde Kooyman uit. Ik wil informatie van A naar B hebben, zo goed en zo voordelig mogelijk. Glas vóóraf investeren, zonder dat de bandbreedtebehoefte er is, is onverstandig, want uiteindelijk moet de rekening wel betaald, en het wordt doorbelast in de tarieven. Tele2 heeft met KPN een overeenkomst gesloten. Op dit moment hebben we on-net een dekking van ongeveer 70 procent, 30 procent kopen we via andere netwerken in. KPN ziet graag dat we inkoppelen op hun netwerk. Dat kan, maar ligt niet voor de hand, want het betekent een enorme migratieslag. Met KPN is afgesproken dat Tele2 op de 200 resterende locaties de bestaande dienstverlening kan voortzetten, daarmee wordt pakweg de helft van de markt bereikt. Wat doen we met de overige 50 procent? Dat kan off-net, door capaciteit in te huren bij derden, via de extended tie cable-optie, of via een overeenkomst met de nieuwe eigenaar van de betreffende wijkcentrale. Waarom kiest Tele2 voor deze oplossing? Glasvezel tot aan de straatkasten trekken, waar KPN mee bezig is, is een dure oplossing voor een partij als Tele2. Wij staan voor price leadership en eenvoudige telecommunicatie, en het moet wel terugverdiend worden. Zolang er bij vele klanten geen behoefte aan extreme bandbreedten bestaat, blijft het bedrijf bij de genoemde oplossingen, aldus Kooyman, die afsloot met een paar relativerende opmerkingen over All-IP. Eigenlijk is het er al, en u doet het al. Kijk maar naar uw lan-omgeving en uw telefonieomgeving. Alleen de aansluitmethode wordt anders, dat wordt Ethernet. We gaan een evolutietraject in waarin dit het belangrijkste verschil gaat uitmaken. 17

18 PLENAIR 28 MEI Randstad groep bespaart op telefonie door standaardisering en slim inkopen Andor Kemper, manager logistiek en telecom van Diemermere Beheer, het facilitair bedrijf van de Randstad groep, kwam zijn mobiele business case met de aanwezigen delen. Hoe een kleine afdeling met ondersteuning van een kleine dienstverlener de grootste uitzendorganisatie in Nederland bedient en onderaan de streep flink bespaart. Bij de Randstad groep werken ongeveer mensen op 700 vestigingen, met twee hoofdkantoren in Diemen. Er zijn ongeveer 5500 mobiele aansluitingen in beheer, waaronder bijna 500 Blackberry s. Er is zeer regelmatig overleg met interne klanten over de vereiste diensten. De Randstad-organisatie is goed doordrongen van kostenbewustzijn, er is geen gedwongen winkelnering. De lat ligt hoog, vertelde Kemper: Standaardproducten zijn voor onze organisatie vaak net even niet goed genoeg. Ook transparantie staat voorop: bij onderhandelingen met leveranciers schuiven ook interne klanten aan. Kortom: We willen behoren tot de top van de facilitaire bedrijven binnen Nederland. Standaardisering versus maatwerk De klanten van Diemermere zelfstandige werkmaatschappijen willen zich eigenlijk alleen richten op hun primaire processen. Ze hebben behoefte aan zekerheid, expertise, optimalisatie van dienstverlening, flexibiliteit en maatwerk, en natuurlijk wensen ze hoge kwaliteit en efficiënt om te gaan met middelen. Kempers afdeling en de andere dienstverlenende onderdelen doen het goed: Er wordt eigenlijk heel erg weinig buiten het facilitair bedrijf ingekocht in onze organisatie, zei de spreker. Maar ik zit regelmatig in een spanningsveld tussen mijn eigen organisatie en de behoeften van onze markt, omdat ik uiteraard naar standaarden wil toewerken, hoge volumes en zo min mogelijk uitzonderingen. Het is echter regelmatig noodzaak toch een maatwerkoplossing te bieden en dat heeft voor mobiele telefonie veel gevolgen. De klanten waren de afgelopen jaren erg tevreden met de mobiele dienstverlening, maar hardwareleveringen, reparaties en inbouw van carkits leverden nog wel eens frustraties op, aldus Kemper. Er waren vaak langere wachttijden dan beloofd, er ontstonden nabestellingen ik heb eens twee, drie weken moeten wachten op standaard Nokia-headsetjes en daarmee kwam de zekerheid van de dienstverlening in gevaar. Daarnaast werden toestellen en sims vaak los van elkaar geleverd, wat leidde tot klachten, want mensen verwachten te kunnen bellen als een toestel arriveert. Vanuit logistiek oogpunt mijn eigen achtergrond binnen de organisatie vond ik dat het beter kon en absoluut beter moest. Ook had Randstad een standaardverzekering voor reparatie of vervanging van defecte mobiele toestellen, maar deze was niet gebaseerd op het aantal claims, terwijl de standaard voor reparatie danwel vervanging was gedefinieerd op vier uur. Kemper wilde dit veranderen en serviceniveaus afspreken met de hardwareleverancier. Ik ben uiteraard eerst met onze providers in overleg gegaan, maar men zag dit toch niet als core business, en de aanpassingen die ik wenste, waren op dat moment niet mogelijk. 18

19 PLENAIR 28 MEI Eisen aan de nieuwe dienstverlening Kemper wilde snellere levering: binnen twee dagen na binnenkomst van een bestelling voor een mobiel toestel moest zijn afdeling kunnen leveren aan de eindgebruiker, die direct moest kunnen bellen. Ook moest het aantal nabestellingen voor toestellen en accessoires geminimaliseerd. De eis aan de leverancier was dat deze het verkopen van hardware als kernactiviteit ziet met een bijpassend niveau van dienstverlening. En ten slotte moest bij een defect toestel een minimaal aantal onderhoudsmomenten komen: de meeste mensen hebben wel een toestel achter de hand om mee te bellen; tijdelijke vervanging bleek overbodig. Kemper wilde een eventbased afspraak maken voor vervanging van toestellen. Streven was naar één type toestel te gaan binnen de organisatie, maar dat lukt maar voor negentig procent: Er is altijd een tien procent vip-users en heavy users. De mogelijkheid om binnen vier uur te leveren werd behouden, maar Kemper wilde dit niet meer als standaard aanhouden. En hij wilde deze mogelijkheid niet alleen voor de tien procent aan de top, maar voor alle gebruikers openhouden: Op elk niveau binnen mijn organisatie zijn mensen die zonder telefoon volledig onthand zijn. Voor vervangende toestellen wilde Kemper zo veel mogelijk hetzelfde toestel bieden als dat op dat moment al geboden werd, vanwege accessoires en carkits. Bestellingen moesten in één keer worden aangeleverd, dus bij eventuele nabestellingen duurt het dan gewoon langer. Bestellingen moesten ook decentraal kunnen worden opgevangen (en centraal afgehandeld). Honderd coördinatoren kunnen namens de werkmaatschappijen op één punt bestellen voor de zevenhonderd vestigingen. Ook aflevering moest decentraal kunnen. Zelfs op een huisadres wil ik mijn producten kunnen afleveren. Tot slot wilde Kemper één leverancier die het aanspreekpunt is voor alle hardware in kwestie, en die meerdere providers op gelijke wijze kan ondersteunen. Heldere managementinformatie is verschrikkelijk belangrijk in dit soort trajecten. Doorbelasting en kostenallocatie moet kunnen worden aangegeven per werkmaatschappij. Daarnaast worden oudere toestellen direct vervangen, vertelde Kemper. Er werden vaak pogingen gedaan relatief oude toestellen nog te repareren, maar uit de logistieke kosten blijkt dat je een toestel beter direct kunt vervangen. Een toestel van twee, drie jaar oud repareren gebeurt niet meer bij Randstad. De uitkomsten Normaal zet Randstad bij grote aanbestedingstrajecten een rfi en rfp uit. Maar in dit geval hebben we daar niet voor gekozen, vertelde Kemper. We hebben eerst een aantal gesprekken met concullega s gehad en met een aantal leveranciers. Zo kon Kemper peilen of zijn eisenpakket realistisch was binnen de markt. Naar aanleiding van de gesprekken bleek dat hij zijn wensen hier en daar moest bijstellen. Het volume van Randstad met 5500 mobiele aansluitingen en een personeelsverloop van 30, 35 procent, levert rond de 120 nieuwe bestellingen plus 40, 45 toestelvervangingen per maand op, waar heel veel aanbieders geen ervaring mee hebben. Met name de vervanging van toestellen binnen 4 uur bleek een enorme uitdaging, want je zal toch decentraal in het land een aantal voorraden voor een aantal typen toestellen moeten aanleggen. Uiteindelijk heeft Randstad gekozen voor TGG online. Deze partij begreep het probleem, begreep wat de uitzendorganisatie wilde en was flexibel genoeg om aan alle eisen van Kemper te voldoen. TGG online heeft ervaring met grote volumes en koopt heel breed via verschillende leveranciers in. Ik heb tot dit moment nog geen backorders gehad. Het gehele traject is binnen drie maanden gerealiseerd. Dat is zeker gezien de omvang een buitengewoon soepele invoering, vond Kemper. De betrouwbaarheid van levering is heel hoog: 90 tot 95 procent van de bestellingen wordt afgehandeld binnen twee werkdagen. Daarnaast regelt TGG de aansluiting bij de mobiele provider. Maar TGG online doet meer: de helpdesk weet de goede diagnose te stellen door zijn technische kennis, vertelde de spreker. Hierdoor wordt meer dan de helft van onnodige reparaties van tevoren uitgesloten. Ondanks de flinke besparing die Randstad heeft behaald op de totale contractkosten, was Kemper nog geen honderd procent tevreden. Aan managementinformatie kan nog wel wat verbeteren. En in de toekomst zal Randstad toestellen meer gaan hergebruiken en afvoer van gebruikte toestellen beter gaan begeleiden in verband met gevoelige gegevens. Ten slotte zocht de telecommanager nog naar een oplossing voor porteringen: het efficiënt verhuizen van nummers naar andere aanbieders is nog steeds een probleem. 19

20 PLENAIR 28 MEI Politiekorpsen werken samen en consolideren telefonie Mark Wiebes, cio van de Politie Kennemerland en nieuw bij BTG, was gekomen om zijn ervaringen met telecom bij de politieorganisatie te delen. Hij kleedde zijn presentatie in met de nodige humor. Gekleed in uniform incognito als ict er vertelde hij dat hij elementen uit presentaties van zijn voorgangers tegen het licht zou houden, en krediet wilde verdienen door kritische dingen over de politie te zeggen. Wiebes stak gelijk van wal. Hij had het meeste geleerd van de presentatie van OPTA. Alle goede dingen die ons overkomen benoemen, en vervolgens doen of OPTA dat georganiseerd heeft. En volgens mij moeten wij daar als politie iets van leren. Weet u dat het in Nederland objectief veiliger is dan ooit? De politie wordt nog wel eens negatief afgeschilderd als 26 korpsen die niet samenwerken en op it-gebied hun eigen oplossingen hebben. Dat is misschien ook wel een beetje zo, beaamde Wiebes. Hij kwam met een metafoor: Een politiekorps is eigenlijk een kat die op een boerderij de muizen- en rattenpopulatie in toom houdt. En de spreker haalde het Engelse gezegde it s like herding cats aan: die verschillende katten kun je onmogelijk van bovenaf aansturen, althans niet met dwang. Daarom zou je organisaties net als katten moeten verleiden tot samenwerking. 26 korpsen bundelen krachten De politie wilde besparen op telefonie en de krachten samenvoegen om bij aanbieders een betere onderhandelingspositie te hebben. Bij de politie werken bijna mensen, er zijn vele mobiele en vaste contracten, en de telefonie was per korps geregeld. Bij een aan- tal korpsen ging het contract aflopen, waarop besloten is de krachten te bundelen. En toen hebben we gezegd: Wie doet er mee? En uiteindelijk hebben we ze allemaal aan boord gepraat. De korpsen zagen in dat samenwerken voordelen bood op functioneel gebied, bedrijfseconomisch gebied, op het gebied van ontwikkeling en hun onderhandelingspositie bij toeleveranciers. Deze aanpak is beduidend anders dan de klassieke manier waarop bij de politie traditioneel zaken van bovenaf worden geregeld. Wij hebben het omgedraaid, er moet een bonus inzitten voor iedereen die deelneemt, en we moeten ervoor zorgen dat de functioneel beheerders hun bazen overtuigen dat het handig is gezamenlijk een contract te tekenen. De bonus konden de deelnemers gelijk verzilveren door de besparingen die werden bereikt met gezamenlijke inkoop bij één mobiele provider. Omdat alle politiediensten eigen contracten hadden met afzonderlijke aanbieders konden ze de bespaarde middelen direct elders aanwenden. Er is bewust niet gekozen dit voordeel centraal te verrekenen, omdat dan de voordelen vaak wegvloeien naar voor afzonderlijke partijen minder interessante doelen als ze al verdeeld worden, aldus de spreker. 20

100% flexibiliteit in communicatie

100% flexibiliteit in communicatie 100% flexibiliteit in communicatie Ongelimiteerde expertise en capaciteit in één projectorganisatie met vier gerenommeerde partners Group of companies Group of companies 100% flexibiliteit in communicatie

Nadere informatie

regulering zakelijke netwerkdiensten

regulering zakelijke netwerkdiensten Marktontwikkelingen en regulering zakelijke netwerkdiensten Gerard Boogert 12 juni 2013 Grolsche Veste Enschede Relatiedag NDIX Presentatie overzicht Autoriteit Consument & Markt algemene introductie Telecom

Nadere informatie

INTRODUCTIE ICoTec ICT SERVICES

INTRODUCTIE ICoTec ICT SERVICES INTRODUCTIE ICoTec ICT SERVICES Introductie Wij zijn een full service ICT bedrijf dat zich gespecialiseerd heeft op vele vlakken binnen de ICT-branche. Door veel te investeren in de kennis van onze IT-specialisten

Nadere informatie

IP Services. De grenzeloze mogelijkheden van een All IP -netwerk

IP Services. De grenzeloze mogelijkheden van een All IP -netwerk IP Services De grenzeloze mogelijkheden van een All IP -netwerk Voor wie opgroeit in deze tijd is het de grootste vanzelfsprekendheid. Je zet de computer aan en je kunt mailen, chatten, elkaar spreken

Nadere informatie

Uw totale telecompartner

Uw totale telecompartner Zorgeloos communiceren Eén aanspreekpunt Jarenlange ervaring Uw totale telecompartner Totale telecom oplossingen 100% bereikbaar Teleservice is er trots op u een compleet portfolio op het gebied van telecom

Nadere informatie

Nieuw Portfolio UPC Business - SoHo

Nieuw Portfolio UPC Business - SoHo Nieuw Portfolio UPC Business - SoHo Per 4 september 2013 Slimme pakketten, lage prijzen Flexibiliteit en transparantie Meer ondernemers op het Digital Network van UPC Training helpt vooral wanneer mensen

Nadere informatie

De zakelijke telefonie-oplossing uit de cloud. The next-generation telephone system.

De zakelijke telefonie-oplossing uit de cloud. The next-generation telephone system. De zakelijke telefonie-oplossing uit de cloud. The next-generation telephone system. Over NFON De NFON cloud wordt gebouwd door NFON AG, een toonaangevende aanbieder van cloud telefoniediensten in München,

Nadere informatie

Overstappen op VoIP i.c.m. Online Dashboard.

Overstappen op VoIP i.c.m. Online Dashboard. Overstappen op VoIP i.c.m. Online Dashboard. Online Dashboard is de nieuwe dienst van WeTalk Telecom gebaseerd op hosted PBX IP telefonie. Overstappen op VoIP is voor veel organisaties al snel lonend.

Nadere informatie

Zonder connectiviteit ligt alles stil

Zonder connectiviteit ligt alles stil Zonder connectiviteit ligt alles stil Zonder transport staat alles stil. Dit geldt ook binnen de ICT- en telecomsector. Zonder connectiviteit geen toegang tot internet en social media; zijn apps en cloud

Nadere informatie

Zakelijke telecom abonnementen op maat Zie www.yestelecom.nl. Dé Business Provider

Zakelijke telecom abonnementen op maat Zie www.yestelecom.nl. Dé Business Provider Zakelijke telecom abonnementen op maat Zie www.yestelecom.nl Dé Business Provider Yes Telecom Your Business Provider. Heeft u ervaring met telecomproviders waar u als nummertje behandeld wordt? Lange wachttijden,

Nadere informatie

Vast Mobiel Integratie (FMC)

Vast Mobiel Integratie (FMC) Kernactiviteiten Support & Beheer Telecommunicatie IT Vertical Systemen VoIP Mobility Unified Communications Applicatieontwikkeling Hosted Solutions Managed Solutions Connectivity WWW.MERICT.NL Whitepaper

Nadere informatie

Mobiel comfort voor de prijs van vast

Mobiel comfort voor de prijs van vast Mobiel comfort voor de prijs van vast Full MVNO op VDF, Eigen mobiele Infra, Naast Wholesale MVNE ook eigen pgsm propositie, Missie om haar partners te enabelen met mobiele functionaliteit die we vandaag

Nadere informatie

Besparingsvoorbeelden voor MKB met glasvezel. Rekenvoorbeeld 1

Besparingsvoorbeelden voor MKB met glasvezel. Rekenvoorbeeld 1 Besparingsvoorbeelden voor MKB met glasvezel Rekenvoorbeeld 1 Ieder bedrijf beschikt tegenwoordig over een e-mail server. E-mail op smart Phones en tablets wordt steeds populairder en belangrijker maar

Nadere informatie

Telecommonitor Q2 2016

Telecommonitor Q2 2016 Telecommonitor Q2 2016 Openbare rapportage Kwartaalrapportage van ACM met de marktcijfers van de telecomsector. De Telecommonitor laat de ontwikkelingen zien op het gebied van mobiele diensten, vaste telefonie,

Nadere informatie

Missie en visie. BTG/TGG verbindt organisaties in hun gezamenlijke belangen in het domein van ICT en telecommunicatie

Missie en visie. BTG/TGG verbindt organisaties in hun gezamenlijke belangen in het domein van ICT en telecommunicatie BTG 2016 Missie en visie BTG/TGG verbindt organisaties in hun gezamenlijke belangen in het domein van ICT en telecommunicatie BTG/TGG organiseert hiertoe: Structurele lobby tussen overheid, leveranciers

Nadere informatie

Naast kwaliteit, kijken we ook altijd naar kosten. Arjan Dogterom Head of IT. Vast Mobiel VastMobiel

Naast kwaliteit, kijken we ook altijd naar kosten. Arjan Dogterom Head of IT. Vast Mobiel VastMobiel Naast kwaliteit, kijken we ook altijd naar kosten Arjan Dogterom Head of IT Partner Logistics is altijd bereikbaar en bespaart op telefoonkosten met Intercity Zakelijk Partner Logistics is een bedrijf

Nadere informatie

Shared telefonie platform voor de Rijksoverheid

Shared telefonie platform voor de Rijksoverheid Shared telefonie platform voor de Rijksoverheid Aanleiding en noodzaak voor het STR platform Veel oude centrales bij verschillende klanten in gebruik en daardoor - versplintering van de kennis en daarmee

Nadere informatie

Verras uw business-collega s met een IT-sixpack

Verras uw business-collega s met een IT-sixpack Hybride-cloudaanpak Verras uw business-collega s met een IT-sixpack De CIO staat steeds meer onder druk: enerzijds vragen uw businesscollega s een s nellere en meer flexibele dienstverlening, anderzijds

Nadere informatie

ICT-uitbestedingsdiensten en Software as a Service:

ICT-uitbestedingsdiensten en Software as a Service: ICT-uitbestedingsdiensten en Software as a Service: Betrouwbaardere ICT, minder zorgen! Maak kennis met Multrix Wilt u op maat gesneden ICT-diensten die volledig aan de wensen en behoeften van uw organisatie

Nadere informatie

Fiberforus. Inleiding

Fiberforus. Inleiding Fiberforus Fiberforus staat voor de bouw van 100% customer owned netwerken, welke niet verkocht kunnen worden aan derden, zowel op de passieve als ook de actieve laag, waardoor de eindgebruikers volledige

Nadere informatie

Beheer van IP telefonie diensten 12 december 2008

Beheer van IP telefonie diensten 12 december 2008 Beheer van IP telefonie diensten 12 december 2008 NiVo network architects Peter Hartman Even voorstellen NiVo network architects Sinds 1991 actief op het gebied van ICT Architectuur, Consultancy en Management

Nadere informatie

Leveringsrapport: Beschrijving van diensten, service en restricties.

Leveringsrapport: Beschrijving van diensten, service en restricties. Leveringsrapport: Beschrijving van diensten, service en restricties. Coöperatieve vereniging Glasnet Kaatsheuvel U.A. 23 juni 2015, Versie 2.2 Coöperatieve vereniging Glasnet Kaatsheuvel U.A Inhoud Bladzijde

Nadere informatie

Cloudscan We nemen de tijd om uw organisatie goed in kaart te brengen en de Cloud op uw organisatie aan te passen.

Cloudscan We nemen de tijd om uw organisatie goed in kaart te brengen en de Cloud op uw organisatie aan te passen. Veel ondernemers vragen zich af wat de Cloud nu precies is en wat het voor hun onderneming kan betekenen. CAB holland geeft u duidelijkheid. Cloud kan een antwoord zijn op drie IT vraagstukken: 1. U wilt

Nadere informatie

#kpnjaarcijfers2011. Eelco Blok CEO KPN Eric Hageman CFO KPN a.i.

#kpnjaarcijfers2011. Eelco Blok CEO KPN Eric Hageman CFO KPN a.i. #kpnjaarcijfers2011 Eelco Blok CEO KPN Eric Hageman CFO KPN a.i. #hoofdpunten Turbulent 2011 Financiële doelen grotendeels gehaald Strategie neergezet voor komende jaren Internationaal gaat heel goed Nederland

Nadere informatie

20 mei 2008. Management van IT 1. Management van IT. Wat is dat eigenlijk? IT organisaties: overeenkomsten en verschillen

20 mei 2008. Management van IT 1. Management van IT. Wat is dat eigenlijk? IT organisaties: overeenkomsten en verschillen Management van IT Han Verniers PrincipalConsultant Han.Verniers@Logica.com Logica 2008. All rights reserved Programma Management van IT Wat is dat eigenlijk? IT organisaties: overeenkomsten en verschillen

Nadere informatie

WHITEPAPER IS HOSTED VOIP EEN OPLOSSING VOOR UW ORGANISATIE? TRITEL EIGENDOM Whitepaper: Is Hosted VoIP een oplossing voor uw organisatie?

WHITEPAPER IS HOSTED VOIP EEN OPLOSSING VOOR UW ORGANISATIE? TRITEL EIGENDOM Whitepaper: Is Hosted VoIP een oplossing voor uw organisatie? WHITEPAPER IS HOSTED VOIP EEN OPLOSSING VOOR UW ORGANISATIE? Inleiding Hosted VoIP oplossingen zijn de laatste jaren behoorlijk in opkomst. Hosted VoIP biedt bedrijven namelijk een bijoznder professioneel

Nadere informatie

Met glasvezel klaar voor de toekomst. Bedrijvenpark Oostambacht te Nootdorp Ruud Vriend en Ronald de Jongh, 3Bplus, 27 januari 2011

Met glasvezel klaar voor de toekomst. Bedrijvenpark Oostambacht te Nootdorp Ruud Vriend en Ronald de Jongh, 3Bplus, 27 januari 2011 Met glasvezel klaar voor de toekomst Bedrijvenpark Oostambacht te Nootdorp Ruud Vriend en Ronald de Jongh, 3Bplus, 27 januari 2011 Agenda Introductie 3Bplus Glasvezel waarom? Aanpak verglazing Glasvezel

Nadere informatie

innovaphone case study

innovaphone case study innovaphone case study ARCNL en AMOLF kiezen met het oog op geplande uitbreidingen flexibele IP telefonie en UC oplossing van innovaphone ARCNL en AMOLF: Eind 2014 nam het Advanced Research Center for

Nadere informatie

Beschrijving 4G voor Business Partners

Beschrijving 4G voor Business Partners Beschrijving 4G voor Business Partners September 2013 Inhoud 1. 4G; Wat is het?... 3 2. Waarom 4G van Yes Telecom... 3 3. Wat kunt u met 4G?... 3 4. Wat heeft u nodig om gebruik te kunnen maken van 4G?...

Nadere informatie

Oprichtingsdatum 01-01-1992. Landelijk actief. 30 specialisten. Telecomprovider sinds 2011 (inkoop van diensten tegen lage prijzen).

Oprichtingsdatum 01-01-1992. Landelijk actief. 30 specialisten. Telecomprovider sinds 2011 (inkoop van diensten tegen lage prijzen). Oprichtingsdatum 01-01-1992. Landelijk actief. 30 specialisten. Telecomprovider sinds 2011 (inkoop van diensten tegen lage prijzen). Groothandel met eindklanten (geen tussenkanaal). Diensten worden ingepakt

Nadere informatie

Case study: Service en sales gaan samen voor beter klantcontact

Case study: Service en sales gaan samen voor beter klantcontact Case study: Service en sales gaan samen voor beter klantcontact Sales als basis voor klantcontact stimuleert klanttevredenheid Meer dan 900 medewerkers van Transcom Nederland verzorgen dagelijks facilitaire

Nadere informatie

Bedrijfssystemen vervangen door Slim Software Nabouwen

Bedrijfssystemen vervangen door Slim Software Nabouwen Bedrijfssystemen vervangen door Slim Software Nabouwen Codeless White Paper Roland Worms, Directeur Wouter van der Ven, Lead Software Architect Inhoudsopgave 1. Introductie 2. Het IT dilemma. Als standaard

Nadere informatie

Impact Cloud computing

Impact Cloud computing Impact Cloud computing op de Nederlandse zakelijke markt De impact van Cloud Computing op de Nederlandse zakelijke markt De economische omstandigheden zijn uitdagend. Nederland is en bedrijven informatietechnologie

Nadere informatie

Waarom telefonie via je ICT-partner?

Waarom telefonie via je ICT-partner? Waarom telefonie via je ICT-partner? De toekomst is begonnen. Iedereen - je concurrent ook - maakt telefonie onderdeel van de totale ICT-infrastructuur. Daarmee ontstaan eindeloze mogelijkheden om de kracht

Nadere informatie

TELECOM UTILITIES & MEDIA SOFTWARE SOLUTIONS. Geïntegreerde Operations Support oplossingen

TELECOM UTILITIES & MEDIA SOFTWARE SOLUTIONS. Geïntegreerde Operations Support oplossingen TELECOM UTILITIES & MEDIA SOFTWARE SOLUTIONS Geïntegreerde Operations Support oplossingen Geïntegreerde Operations Support voor Telecom, Utilities & Media Als branchespecialist ondersteunt Atos Origin

Nadere informatie

All in IT! Voor een betrouwbaar netwerk, zodat u altijd bereikbaar bent! HIP-telefonie, mobiel bellen en internetdiensten

All in IT! Voor een betrouwbaar netwerk, zodat u altijd bereikbaar bent! HIP-telefonie, mobiel bellen en internetdiensten All in IT! Voor een betrouwbaar netwerk, zodat u altijd bereikbaar bent! Voordelen Hoe werkt het? HIP-telefonie, mobiel bellen en internetdiensten 1 HIP telefonie communiceren via de Cloud Met HIP belt

Nadere informatie

Be here, be there, be everywhere Maak meer mogelijk met videosamenwerking

Be here, be there, be everywhere Maak meer mogelijk met videosamenwerking Be here, be there, be everywhere Maak meer mogelijk met videosamenwerking VideoSamenwerking Met het oog op zakelijk succes Videosamenwerking (collaboration) is een snelle en effectieve oplossing voor face

Nadere informatie

EEN NIEUWE INTERNET VERBINDING? IN DE CLOUD WERKEN? OVER OP VOIP? BENK GROEP HELPT U GRAAG VERDER

EEN NIEUWE INTERNET VERBINDING? IN DE CLOUD WERKEN? OVER OP VOIP? BENK GROEP HELPT U GRAAG VERDER KLAAR VOOR MORGEN EEN NIEUWE INTERNET VERBINDING? IN DE CLOUD WERKEN? OVER OP VOIP? BENK GROEP HELPT U GRAAG VERDER OVER BENK GROEP Wilt u over op glasvezel, bellen via VoIP, het netwerkbeheer uitbesteden

Nadere informatie

Telephony2Connect. Altijd bereikbaar

Telephony2Connect. Altijd bereikbaar Telephony2Connect Altijd bereikbaar IndustriesConnect is uniek voor uw branche. Eén totaalconcept voor alle IT & Communicatie diensten. IndustriesConnect biedt u diensten en oplossingen van een gecertificeerd,

Nadere informatie

Innovatieve integratie van IT en Telecom

Innovatieve integratie van IT en Telecom Slimmer communiceren Vodafone december 2010 Innovatieve integratie van IT en Telecom Slimmer communiceren INNOVATIE I Vast-mobiel integratie Steeds meer bedrijven willen hun mobiele en vaste telefonie

Nadere informatie

Curriculum Vitae Arno van Klaveren. Persoonlijke gegevens. Profiel. Karakter

Curriculum Vitae Arno van Klaveren. Persoonlijke gegevens. Profiel. Karakter Curriculum Vitae Arno van Klaveren Persoonlijke gegevens naam: Arno van Klaveren adres: De Vriesstraat 3 woonplaats: 2613CA Delft geboortedatum: 27-09-1963 nationaliteit: Nederlands email: info@arnovanklaveren.nl

Nadere informatie

Glasvezel. Glas helder! Aanbod: Industrieterrein Waaier. Vraagbundeling glasvezel, sluitingsdatum 1 april 2014

Glasvezel. Glas helder! Aanbod: Industrieterrein Waaier. Vraagbundeling glasvezel, sluitingsdatum 1 april 2014 Vraagbundeling glasvezel, sluitingsdatum 1 april 2014 Glasvezel. Glas helder! Aanbod: Industrieterrein Waaier De Glasvezelkoning is een onderdeel van IP-ONE B.V. Bellen, internetten en online diensten.

Nadere informatie

Het Slimme Connecteren In de praktijk bij Service Centrum Flevolandse Bibliotheken

Het Slimme Connecteren In de praktijk bij Service Centrum Flevolandse Bibliotheken Het Slimme Connecteren In de praktijk bij Service Centrum Flevolandse Bibliotheken Optimale ondersteuning voor Flevolandse bibliotheken De rol van de Nederlandse bibliotheken verandert. Enerzijds is een

Nadere informatie

De objectieve zakenpartner in telecommunicatie SPLIETHOFF VAST-MOBIEL INTEGRATIE

De objectieve zakenpartner in telecommunicatie SPLIETHOFF VAST-MOBIEL INTEGRATIE SPLIETHOFF VAST-MOBIEL INTEGRATIE Voor specifieke vragen kunnen we altijd bij de medewerkers van BTC Teleconsult terecht. De onafhankelijke positie die BTC inneemt past uitstekend bij de behoefte en grootte

Nadere informatie

dutch building better//telecom & technology

dutch building better//telecom & technology building better//telecom & technology UPC Nederland Business Continuity Plan UITDAGINGEN Ontwikkel een Business Continuity Plan Hou rekening met ISO standaarden, eisen Agentschap Telecom en beleid van

Nadere informatie

De kracht van een sociale organisatie

De kracht van een sociale organisatie De kracht van een sociale organisatie De toegevoegde waarde van zakelijke sociale oplossingen Maarten Verstraeten. www.netvlies.nl Prinsenkade 7 T 076 530 25 25 E mverstraeten@netvlies.nl 4811 VB Breda

Nadere informatie

November 2014. FAQ: Breedband, eigenschappen en aanleg

November 2014. FAQ: Breedband, eigenschappen en aanleg November 2014 FAQ: Breedband, eigenschappen en aanleg ALGEMENE VRAGEN Wat is breedband? Breedband is de verzamelnaam voor snelle infrastructuur die het mogelijk maakt aan te sluiten op het internet (wereldwijde

Nadere informatie

TELESPECTRUM SLIMME ZAKELIJKE TELEFONIE

TELESPECTRUM SLIMME ZAKELIJKE TELEFONIE TELESPECTRUM SLIMME ZAKELIJKE TELEFONIE ZAKELIJKE TELEFONIE SLIMME HET SUCCES VAN SLIMME ZAKELIJKE TELEFONIE Communicatie was, is en blijft de slagader van een onderneming. Het hebben van stabiele en betrouwbare

Nadere informatie

Met ISDN2, heeft u twee telefoonlijnen die geschikt zijn voor spraak, data, fax en beeld.

Met ISDN2, heeft u twee telefoonlijnen die geschikt zijn voor spraak, data, fax en beeld. Wat is ISDN2? Met ISDN2, heeft u twee telefoonlijnen die geschikt zijn voor spraak, data, fax en beeld. U kunt uw ISDN2 eenvoudig uitbreiden. Heeft u tot vijf ISDN2-lijnen nodig kies dan voor ISDN2 meervoudig.

Nadere informatie

Telecommonitor Q1 2015. Openbare rapportage

Telecommonitor Q1 2015. Openbare rapportage Telecommonitor Q1 2015 Openbare rapportage 1 Telecommonitor Openbare rapportage De Autoriteit Consument & Markt (ACM) publiceert elk kwartaal de marktcijfers van de telecomsector. De Telecommonitor laat

Nadere informatie

Dienstbeschrijving Mobiel bellen en Internet. Een dienst van KPN ÉÉN

Dienstbeschrijving Mobiel bellen en Internet. Een dienst van KPN ÉÉN Dienstbeschrijving Mobiel bellen en Internet Een dienst van KPN ÉÉN Versie : 1.0 Datum : 12 april 2016 Inhoud 1 Dit is Mobiel bellen en Internet 3 2 Specificaties en bijzonderheden 4 Bijlage A: Specificaties

Nadere informatie

Lever jij al telefonie aan je klanten?

Lever jij al telefonie aan je klanten? Bruno legt uit WAAROM JIJ HEEL SNEL TELCO-EXPERT WIL WORDEN Lever jij al telefonie aan je klanten? Zo niet, dan wordt het hoog tijd dat je dat gaat doen. Daar zijn alle redenen toe die zich vertalen in

Nadere informatie

Telecommonitor Q Openbare rapportage

Telecommonitor Q Openbare rapportage Telecommonitor Q3 2015 Openbare rapportage 1 Telecommonitor Openbare rapportage De Autoriteit Consument & Markt (ACM) publiceert elk kwartaal de marktcijfers van de telecomsector. De Telecommonitor laat

Nadere informatie

SAMENWERKEN TO THE MAX. Derk-Jan Hilberding Lead UC Cloud & Managed Services bij Axians

SAMENWERKEN TO THE MAX. Derk-Jan Hilberding Lead UC Cloud & Managed Services bij Axians SAMENWERKEN TO THE MAX Derk-Jan Hilberding Lead UC Cloud & Managed Services bij Axians 1 GARTNER UC TRENDS 2016 DELIVERY MODEL INTEGRATIE BEREIKBAARHEID FUNCTIONEEL UC is commodity Broken promise S4B Gevaren

Nadere informatie

Application Hosting : Intelligent Hosting

Application Hosting : Intelligent Hosting Application Hosting : Intelligent Hosting Januari 2012 [Kies de datum] Inleiding WideXS is een Nederlandse aanbieder van internetoplossingen en met ruim 15 jaar ervaring een begrip in de markt. In deze

Nadere informatie

Het inhuurproces en uw inkoopdoelstellingen. 17 punten van aandacht bij uitbesteding.

Het inhuurproces en uw inkoopdoelstellingen. 17 punten van aandacht bij uitbesteding. Het inhuurproces en uw inkoopdoelstellingen. 17 punten van aandacht bij uitbesteding. De trend waarbij werk in meerdere flexibele vormen wordt aangeboden en vormgegeven, zet zich voort. Er vindt een duidelijke

Nadere informatie

Kostenefficiënt, flexibel en ultrabetrouwbaar bedrijfsvestigingen met elkaar verbinden

Kostenefficiënt, flexibel en ultrabetrouwbaar bedrijfsvestigingen met elkaar verbinden IP-VPN van Telenet Kostenefficiënt, flexibel en ultrabetrouwbaar bedrijfsvestigingen met elkaar verbinden De veelzijdigste VPN-oplossing om uw vestigingen te verbinden U wilt dat de verschillende vestigingen

Nadere informatie

Ruim 25 jaar service gerichte telecomoplossingen. Vast Mobiel VastMobiel

Ruim 25 jaar service gerichte telecomoplossingen. Vast Mobiel VastMobiel Ruim 25 jaar service gerichte telecomoplossingen Intercity Zakelijk levert persoonlijke service met een vast aanspreekpunt Monique, customer care: Ik help graag klanten met vragen over producten en diensten

Nadere informatie

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent Management Development is een effectieve manier om managementpotentieel optimaal te benutten en te ontwikkelen in een stimulerende en lerende omgeving. De manager van vandaag moet immers adequaat kunnen

Nadere informatie

De ICT manager & Unified communications

De ICT manager & Unified communications De ICT manager & Unified communications NiVo network architects Erik Vollers Commercial break Gerard Niersman & Erik Vollers NiVo network architects Wij opereren sinds 1991 als architecten in driehoeksverhouding

Nadere informatie

Glasvezel. Aanbod: Aansluiting diensten op het netwerk van Fore Freedom

Glasvezel. Aanbod: Aansluiting diensten op het netwerk van Fore Freedom Glasvezel. Glas helder! Aanbod: Aansluiting diensten op het netwerk van Fore Freedom De Glasvezelkoning is een onderdeel van IP-ONE B.V. Bellen, internetten en online diensten. Internet, VoIP telefonie,

Nadere informatie

1 Dienstbeschrijving dataverbindingen

1 Dienstbeschrijving dataverbindingen 1 Dienstbeschrijving dataverbindingen Lancom heeft als doelstelling om een one stop shop te zijn voor het MKB en MKB+, dit betekent dat onze dienstverlening niet stopt bij de Firwall of de router. Van

Nadere informatie

Glasvezel. Glas helder!

Glasvezel. Glas helder! Glasvezel. Glas helder! Aanbod: Industrieterrein Meer en Duin te Lisse De Glasvezelkoning is een onderdeel van IP-ONE B.V. Bellen, internetten en online diensten. Internet, VoIP telefonie, camerabeveiliging,

Nadere informatie

Glasvezel. Aanbod: Roomburg Leiden

Glasvezel. Aanbod: Roomburg Leiden 01000005 Glasvezel. Glas helder! Aanbod: Roomburg Leiden De Glasvezelkoning is een onderdeel van IP-ONE B.V. Bellen, internetten en online diensten. Internet, VoIP telefonie, camerabeveiliging, pinnen

Nadere informatie

Sim as a Service. Veilig en betrouwbaar beheer op afstand van systemen via M2M datacommunicatie

Sim as a Service. Veilig en betrouwbaar beheer op afstand van systemen via M2M datacommunicatie Sim as a Service Veilig en betrouwbaar beheer op afstand van systemen via M2M datacommunicatie RAM Mobile Data Sim as a Service Veilig en betrouwbaar beheer op afstand van systemen via M2M datacommunicatie

Nadere informatie

Scholten Awater B.V. Pastoor van Laakstraat 92, 6663 CC Lent. Postbus 483, 6500 AL Nijmegen T: +31 (0)24 357 98 88 F: +31 (0)24 357 98 78

Scholten Awater B.V. Pastoor van Laakstraat 92, 6663 CC Lent. Postbus 483, 6500 AL Nijmegen T: +31 (0)24 357 98 88 F: +31 (0)24 357 98 78 30196-08/05 Scholten Awater / Reclamebureau DplusM BV Scholten Awater B.V. Pastoor van Laakstraat 92, 6663 CC Lent Postbus 483, 6500 AL Nijmegen T: +31 (0)24 357 98 88 F: +31 (0)24 357 98 78 E: info@sa.nl

Nadere informatie

Sterk in innovatie Kennis op hoog niveau Maximale ondersteuning

Sterk in innovatie Kennis op hoog niveau Maximale ondersteuning Sterk in innovatie Kennis op hoog niveau Maximale ondersteuning Baanbreke X2com X2com levert professionele telecom diensten aan bedrijven en instellingen. Dat doen we via een sterk netwerk van meer dan

Nadere informatie

VoIP2Connect. Zorgeloos, flexibel en kostenbesparend

VoIP2Connect. Zorgeloos, flexibel en kostenbesparend VoIP2Connect Zorgeloos, flexibel en kostenbesparend ParkingsConnect is een uniek concept voor parkeergarages. Eén totaalconcept voor alle IT & Communicatie diensten binnen uw parkeergarage. ParkingsConnect

Nadere informatie

NETWERKOPLOSSINGEN. IP Private Network. IPSEC Virtual Private Network. Metro Ethernet Connect

NETWERKOPLOSSINGEN. IP Private Network. IPSEC Virtual Private Network. Metro Ethernet Connect NETWERKOPLOSSINGEN IPSEC Virtual Private Network IP Private Network Metro Ethernet Connect Signet Netwerkoplossingen OP MAAT GEMAAKTE OPLOSSINGEN VOOR KLEINE, GROTE OF COMPLEXE NETWERKEN Wanneer u op zoek

Nadere informatie

Ontwikkeling netwerken: waar gaan we naartoe?

Ontwikkeling netwerken: waar gaan we naartoe? Ontwikkeling netwerken: waar gaan we naartoe? Arjen van Dalsum Key Business Partner Manager arjen.vandalsum@kpn.com 06-53161614 Leusden, 3 november 2011 Agenda Introductie Visie strategie KPN Ontwikkelingen

Nadere informatie

Cloud Communicatie Hosted Voice powered by Detron Telecom Solutions

Cloud Communicatie Hosted Voice powered by Detron Telecom Solutions Cloud communicatie EDITIE NR. 1 Cloud Communicatie Hosted Voice powered by Detron Telecom Solutions Zeker, zorgeloos en optimaal bereikbaar Investeren in een nieuwe telefooncentrale of telefonie afnemen

Nadere informatie

Application Services. Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten

Application Services. Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten Application Services Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten Application Services van KPN Afdelingen smelten samen, markten verschuiven, klanten willen

Nadere informatie

BTG geeft update over gedeelde MNC-dienst

BTG geeft update over gedeelde MNC-dienst STRATEGY UPDATE Kostenbesparingen mogelijk bij overstappen tussen mobiele operators BTG geeft update over gedeelde MNC-dienst 14 www.ict-update.nl ICT UPDATE BTG, de branchevereniging Telecommunicatie

Nadere informatie

Het telefonieplatform van deze tijd. Telefonie en IT komen steeds meer samen

Het telefonieplatform van deze tijd. Telefonie en IT komen steeds meer samen Het telefonieplatform van deze tijd Telefonie en IT komen steeds meer samen 2002 02 13 Stabiele groei 14 miljoen Omzet 2012 115+ professionals Ambitie: de beste Partnership Innovatief Onderwijs Zorg Goede

Nadere informatie

Telephony2Connect. Altijd bereikbaar

Telephony2Connect. Altijd bereikbaar Telephony2Connect Altijd bereikbaar SchoolsConnect is een totaalconcept voor onderwijsinstellingen. Gemakkelijk internet en telefonie is altijd fijn op een school. Ook de veiligheid van eigendommen van

Nadere informatie

Business case Klant. Op basis van VoIP vanuit het DataCenter. Bodis HS Stef Boerhout s.boerhout@bodishs.nl. Revisie

Business case Klant. Op basis van VoIP vanuit het DataCenter. Bodis HS Stef Boerhout s.boerhout@bodishs.nl. Revisie Business case Op basis van VoIP vanuit het DataCenter Bodis HS Stef Boerhout s.boerhout@bodishs.nl Revisie Versie Datum Opmerking Auteur Status 01 2/25/2013 Business Case G.Dam V1.0 Inleiding 1 Dit document

Nadere informatie

De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole

De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole Sociale media hebben individuen meer macht gegeven. De wereldwijde beschikbaarheid van gratis online netwerken, zoals Facebook,

Nadere informatie

Partneren met een Cloud broker

Partneren met een Cloud broker Partneren met een Cloud broker Vijf redenen om als reseller te partneren met een Cloud broker Introductie Cloud broker, een term die je tegenwoordig vaak voorbij hoort komen. Maar wat is dat nu precies?

Nadere informatie

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6 Inhoud Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 3 Relatie tussen ICT en 3 Outsourcen ICT: Wat? 3 Cloud Services 3 Service Level Agreement 3 Software

Nadere informatie

Mitel MKB Bereikbaarheidsconcept

Mitel MKB Bereikbaarheidsconcept Mitel MKB Bereikbaarheidsconcept Betere bereikbaarheid, lagere kosten Goed en voordelig persoonlijk bereikbaar door: één persoonlijk nummer, voor uw vaste, mobiele en thuiswerktoestel slimme doorschakelingen,

Nadere informatie

Sterk in innovatie Kennis op hoog niveau Maximale ondersteuning

Sterk in innovatie Kennis op hoog niveau Maximale ondersteuning Sterk in innovatie Kennis op hoog niveau Maximale ondersteuning Baanbreke X2com X2com levert professionele telecom diensten aan bedrijven en instellingen. De organisatie is in 2008 in Nederland opgericht.

Nadere informatie

Veel gestelde vragen. 1. Wat heb ik nodig om met Optibel te kunnen bellen?

Veel gestelde vragen. 1. Wat heb ik nodig om met Optibel te kunnen bellen? Veel gestelde vragen 1. Wat heb ik nodig om met Optibel te kunnen bellen? 2. Wat kan ik besparen met Optibel? 3. Ik heb aanbiedingen gezien die gratis bellen beloven. Kan dat ook? 4. Hoe zit het met de

Nadere informatie

Innovatie Kwaliteit Ontzorging Duurzaam ondernemen

Innovatie Kwaliteit Ontzorging Duurzaam ondernemen Innovatie Kwaliteit Ontzorging Duurzaam ondernemen Kernactiviteiten Shared Service Center Telecommunicatie IT Vertical Systemen VoIP Mobility Unified Communications Applicatieontwikkeling Hosted Solutions

Nadere informatie

Strategic Decisions Monitor Maart 2014 Betaald versus gratis servicenummers

Strategic Decisions Monitor Maart 2014 Betaald versus gratis servicenummers Strategic Decisions Monitor Maart 2014 Betaald versus gratis servicenummers In samenwerking met KIRC 2014 Niets uit deze publicatie mag geheel of gedeeltelijk op enigerlei schriftelijke, elektronische

Nadere informatie

Canon s visie op digitale transformatie van organisaties. you can

Canon s visie op digitale transformatie van organisaties. you can Canon s visie op digitale transformatie van organisaties you can Digitale transformatie van organisaties Als we kijken naar de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van communicatie in de afgelopen

Nadere informatie

EEN RAZENDSNELLE GLASVEZELVERBINDING

EEN RAZENDSNELLE GLASVEZELVERBINDING EEN RAZENDSNELLE GLASVEZELVERBINDING BEDRIJVENTERREIN CORPUS DEN HOORN-ZUID LUNCHBIJEENKOMST 23 JANUARI Zie achterzijde EEN LAAGDREMPELIG EN BETROUWBAAR GLASVEZELNETWERK Toen in 2003 de gemeente Groningen

Nadere informatie

Real Business! Yes Telecom, zakelijk de beste keuze. Dé Business Provider

Real Business! Yes Telecom, zakelijk de beste keuze. Dé Business Provider Real Business! Yes Telecom, zakelijk de beste keuze Dé Business Provider Yes Business Bundels Welkom bij Yes Telecom, dé mobiele provider voor de zakelijke markt! Yes Telecom begrijpt dat u als zakelijke

Nadere informatie

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. BISL Business Information Services Library Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2

Nadere informatie

Checklist voorbeelden van kostenbesparing, mogelijkheden om te besparen op uw telecommunicatiekosten

Checklist voorbeelden van kostenbesparing, mogelijkheden om te besparen op uw telecommunicatiekosten Pagina 1 van 7 Contractbeheer, goede inkoop en optimaal gebruik maken van de technische mogelijkheden kan aanzienlijke besparingen opleveren! Uw communicatie kosten bestaan niet alleen uit uw tweemaandelijkse

Nadere informatie

Gesprek voeren met degene in de vestiging die verantwoordelijk is voor ICT zaken.

Gesprek voeren met degene in de vestiging die verantwoordelijk is voor ICT zaken. ICT Monitor 2014 Introductie: Gesprek voeren met degene in de vestiging die verantwoordelijk is voor ICT zaken. Goede morgen/middag, U spreekt met van 24Interactive Smart Services. We zijn momenteel bezig

Nadere informatie

De toekomst van consultancy

De toekomst van consultancy De toekomst van consultancy Course Assignment Management Consulting 5 oktober 2013 Teska Koch 2518936 Teska.koch@hotmail.com Word count: 1.510 Een kijkje in de glazen bol: Wat is de toekomst van consultancy?

Nadere informatie

Whitepaper Integratie Videoconferentie. Integreer bestaande UC oplossingen met Skype for Business

Whitepaper Integratie Videoconferentie. Integreer bestaande UC oplossingen met Skype for Business Whitepaper Integratie Videoconferentie Integreer bestaande UC oplossingen met Skype for Business Talk & Vision 2015 Inhoudsopgave 1. Introductie 3 2. Skype for Business/Lync 4 Hoe doen we dat? 4 3. Gebruiksvriendelijke

Nadere informatie

Dienstbeschrijving SB Vast-Mobiel Hosted Versie: 1.0 Datum: 06-12-2013

Dienstbeschrijving SB Vast-Mobiel Hosted Versie: 1.0 Datum: 06-12-2013 Dienstbeschrijving SB Vast-Mobiel Hosted Versie: 1.0 Datum: 06-12-2013 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Introductie... 3 1.2 Positionering dienst SB Vast-Mobiel Hosted... 3 1.3 Positionering dienst SB Vast-Mobiel

Nadere informatie

Telecommonitor Q1 2016

Telecommonitor Q1 2016 Telecommonitor Q1 2016 Openbare rapportage Kwartaalrapportage van ACM met de marktcijfers van de telecomsector. De Telecommonitor laat de ontwikkelingen zien op het gebied van mobiele diensten, vaste telefonie,

Nadere informatie

Vodafone Skype for Business

Vodafone Skype for Business Vodafone Skype for Business Whitepaper Skype for Business Vodafone Power to you Whitepaper Skype for Business 1 Slimmer samenwerken met Skype for Business Mensen en organisaties communiceren anders dan

Nadere informatie

KPN ÉÉN Op weg naar ICT zonder zorgen

KPN ÉÉN Op weg naar ICT zonder zorgen KPN ÉÉN Op weg naar ICT zonder zorgen Op weg naar ICT zonder zorgen Onze maatschappij verandert razendsnel onder invloed van technologische ontwikkelingen. De scheiding tussen de fysieke en virtuele wereld

Nadere informatie

Canon s visie op digitale transformatie van organisaties. you can

Canon s visie op digitale transformatie van organisaties. you can Canon s visie op digitale transformatie van organisaties you can Digitale transformatie van organisaties Als we kijken naar de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van communicatie in de afgelopen

Nadere informatie

ASIS 2015 Convergence. Hans van Griethuijsen Sellox B.V.

ASIS 2015 Convergence. Hans van Griethuijsen Sellox B.V. ASIS 2015 Convergence Hans van Griethuijsen Sellox B.V. Introductie Drs Hans van Griethuijsen, directeur bij Sellox BV. carrière in de ontwikkeling van toegangscontrole systemen en technieken. Mechatronische

Nadere informatie

Architectuur, Organisatie en Business Cases

Architectuur, Organisatie en Business Cases Architectuur, Organisatie en Business Cases Ervaringen uit de praktijk Jan de Baat CMG Trade, Transport & Industry B.V. Inleiding In de Dynamiek track van LAC 2000 is de problematiek omtrent de alignment

Nadere informatie

Werkwijze Belkostenadvies. De beste keuzes. Het beste vergelijk. Wat doet Belkosten Advies?

Werkwijze Belkostenadvies. De beste keuzes. Het beste vergelijk. Wat doet Belkosten Advies? Werkwijze Beladvies Wij zijn een onafhankelijk adviesbureau op het gebied van telecommunicatie en streven de volgende belangen na voor onze klanten: het inzichtelijk krijgen van uw huidige telecommunicatie

Nadere informatie