Vierde kwartaal en Jaarresultaten 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vierde kwartaal en Jaarresultaten 2014"

Transcriptie

1 Vierde kwartaal en Jaarresultaten 2014 KPN sluit transformatiejaar 2014 af met wederom kwartaal met goede voortgang. Sterke groei van het aantal klanten in Nederland in Kw Goede toename vast-mobiele bundels Consumentenmarkt ( ) en multi play werkplekken Zakelijke Markt ( ) Sterke groei aantal breedbandklanten ( ) en Interactieve TV klanten ( ) >2 miljoen 4G klanten in Nederland Hoog aantal nieuwe mobiele abonnees in Consumenten Mobiel (+57k) en Zakelijke Markt (+17k) Aanhoudende druk op traditionele spraakdiensten en mobiele prijsniveaus in Zakelijke Markt Vereenvoudigingsprogramma voor op schema, besparingsdoelstelling verhoogd naar >EUR 400m in 2016 Sterke verbetering in klanttevredenheid, NPS score in Nederland op hoogste niveau ooit BASE Company heeft een 4G-dekking van >80% in België eind 2014 Kerncijfers Groepsresultaten* Kw Kw Δ j-o-j (in EUR mln) Boekjaar 2014 Boekjaar 2013 Δ j-o-j Omzet ,1% ,6% Omzet (geschoond)** ,0% ,0% EBITDA % ,6% EBITDA (geschoond)** ,0% % EBITDA marge 32,8% 28,2% 37,3% 34,0% EBITDA marge (geschoond) 32,4% 33,4% 32,1% 35,8% Operationele winst (EBIT) > 100% 1, % Resultaat na belasting (voortgezette activiteiten) % % Investeringen % % Vrije kasstroom n.m n.m. * Alle non-ifrs items worden uitgelegd in de safe harbor sectie aan het eind van het Engelstalige financiële kwartaalverslag ** Geschoonde omzet en geschoonde EBITDA zijn de omzet (inclusief overige inkomsten) en EBITDA, geschoond voor herstructureringskosten en eenmalige posten. Stabiliserende financiële resultaten Omzet (geschoond) was in Kw stabiel vergeleken met Kw De groei van het aantal klanten en de positieve impact van een belastingteruggaaf (EUR 44 mln) compenseerden de aanhoudende krimp van de zakelijke markt. Exclusief de belastingteruggaaf, daalde de geschoonde omzet in Kw met 2,1% op jaarbasis. Dit verhoudt zich tot een daling van de geschoonde omzet van -4,9% j-o-j in Kw EBITDA (geschoond) daalde met 3,0% j-o-j in Kw Investeringen in klantgroei en het uitfaseren van de handset lease werden deels gecompenseerd door een belastingteruggaaf (EUR 44 mln). Exclusief het effect van de belastingteruggaaf en de impact van het uitfaseren van handset lease daalde de geschoonde EBITDA met 8,3% j-o-j versus -12% j-o-j in Kw Het netto resultaat in Kw (EUR -37 mln) werd voornamelijk beïnvloed door hogere financiële kosten in verband met de terugkoop van obligaties (EUR 211 mln) De investeringen in Kw4 reflecteerden fasering door het jaar heen. De investeringen in 2014 daalden met 13% door lagere klant gedreven investeringen (incl. uitfaseren van de handset lease) en het Vereenvoudigingsprogramma De vrije kasstroom in Kw4 en in 2014 werd beïnvloed door eenmalige posten. Gecorrigeerd voor deze posten zou de vrije kasstroom over 2014 EUR 405 mln bedragen 1

2 CEO, Eelco Blok 2014 was voor KPN een jaar van transformatie waarin we goede strategische voortgang hebben geboekt. Na de verkoop van E-Plus hebben we onze positie in Nederland verder versterkt door het resterende belang in de glasvezel joint-venture Reggefiber te kopen. Dankzij de investeringen die we hebben gedaan in onze klanten, producten en netwerken, groeien de klantenaantallen en is de klanttevredenheid in Nederland niet eerder zo hoog geweest. De Raad van Bestuur is nu compleet, inclusief twee nieuwe benoemingen. We blijven voortbouwen op onze solide fundamenten door een sterke klantfocus, verhoging van de netwerkcapaciteit en het verder uitvoeren van het Vereenvoudigingsprogramma. We hebben in 2014 een aantal belangrijke stappen genomen om de schuldpositie en andere financiële verplichtingen te verlagen, waardoor onze financiële flexibiliteit aanzienlijk is verhoogd. Het aantrekkelijke 20,5% belang in Telefónica Deutschland zorgt voor additionele flexibiliteit en inkomsten door mogelijke dividendbetalingen. Mede dankzij het uitstekende operationele momentum hebben we in 2014 stabiliserende financiële resultaten door de kwartalen heen gezien. Ook door de besparingen als gevolg van het Vereenvoudigingsprogramma verwachten we dat de geschoonde EBITDA aan het einde van het jaar zal zijn gestabiliseerd en dat de vrije kasstroom in 2015 zal groeien. Op deze basis vertrouwen wij erop ons dividend per aandeel te kunnen laten groeien. Vooruitzichten en uitkering aan aandeelhouders 2015 Geschoonde EBITDA gestabiliseerd tegen eind 2015 Investeringen < EUR 1,4 mrd Groeiende vrije kasstroom (excl. TEFD dividend) 1 Additionele kasstroom via mogelijk dividend uit 20,5% belang in Telefónica Deutschland De vrije kasstroom werd in 2014 beïnvloed door een aantal grote eenmalige posten die voornamelijk gericht waren op het verlagen van toekomstige verplichtingen. Gecorrigeerd voor deze posten (in totaal EUR 574 mln) zou de vrije kasstroom in 2014 EUR 405 miljoen bedragen, wat het niveau vormt voor het vooruitzicht van een groeiende vrije kasstroom in De actieve belastinglatentie gerelateerd aan de verkoop van E-Plus leidt tot lagere belasting betalingen in Nederland in de komende jaren. Op de korte termijn zal de vrije kasstroom ondersteund worden door lagere rentebetalingen, deels tenietgedaan door een hogere verwachte betaling gerelateerd aan arbeidsplaatsreducties in Op de middellange termijn ziet KPN potentieel in het verder vergroten van de kasstroom door verbetering van de financiële resultaten, verdere kostenbesparingen gerelateerd aan het Vereenvoudigingsprogramma en mogelijkheden om de balans verder te optimaliseren gegeven de relatief hoge bruto schuld- en netto kaspositie van KPN. Na de verkoop van E-Plus heeft KPN de dividendbetalingen hervat met een interim dividend over 2014 van EUR 0,02 per aandeel, voor een totaal van EUR 85 mln, dat op 13 oktober 2014 is uitbetaald. KPN is voornemens over 2014 een totaal dividend te betalen van EUR 0,07 per aandeel. KPN verwacht het finale dividend van EUR 0,05 per aandeel in april uit te keren. KPN verwacht een totaaldividend van EUR 0,08 per aandeel uit te keren over Het is de verwachting dat het dividend per aandeel in 2016 verder zal groeien. 1 Vrije kasstroom, voor de vooruitzichten, wordt gedefinieerd als kasstroom uit operationele activiteiten, plus opbrengsten uit de verkoop van vastgoed, minus kapitaalinvesteringen en exclusief potentieel dividend van Telefónica Deutschland. De eenmalige pensioenbetaling, betalingen gerelateerd aan het verkorten van betalingstermijnen leveranciers en andere grote eenmalige posten zijn uitgesloten van de vrije kasstroom over 2014 om het niveau voor het vooruitzicht van 2015 te definiëren. 2 Onder voorbehoud van AVA goedkeuring. 2

3 Het 20,5% belang in Telefónica Deutschland wordt gezien als een financiële investering. KPN verwacht te kunnen profiteren van dividendbetalingen door Telefónica Deutschland en additionele financiële flexibiliteit. KPN blijft gecommitteerd aan een investment grade kredietprofiel en verwacht kasoverschotten in te zetten voor operationele en financiële flexibiliteit, (kleine) binnenlandse overnames en/of uitkeringen aan aandeelhouders. Strategische voortgang KPN boekte in 2014 goede strategische voortgang. Het aantal klanten binnen de belangrijkste diensten van Consumentenmarkt en Zakelijke Markt in Nederland steeg, gedreven door de hoge investeringen in netwerken, producten en klanten van de afgelopen jaren. In Consumentenmarkt wist KPN zijn leidende positie te versterken door sterke groei van het aantal breedbandklanten en een stabiliserende omzet uit mobiele diensten. De krimp van de totale zakelijke markt hield aan, omdat klanten hun productportfolio blijven rationaliseren en optimaliseren. Om effectief te blijven opereren in een uitdagende markt, heeft KPN in december een herstructurering aangekondigd van Zakelijke Markt om de klantfocus en klanttevredenheid te versterken. KPN zal in 2015 en daarna blijven voortbouwen op zijn sterke fundamenten door een sterke klantfocus via onderscheidende diensten, de verhoogde capaciteit van KPN s toonaangevende netwerken, en de uitvoering van het Vereenvoudigingsprogramma. Sterke klantfocus via onderscheidende diensten KPN heeft in Nederland een unieke positie om te profiteren van de exponentiele groei in de vraag van klanten naar data dankzij zijn onderscheidende diensten, ondersteund door KPN s hoogwaardige netwerken en infrastructuur. KPN kondigde in januari 2015 aan een vernieuwde interactieve TV Online app te introduceren waarmee consumenten altijd en overal tv kunnen kijken op smartphone of tablet, ook buitenshuis. Tegelijkertijd lanceerde KPN ook nieuwe mobiele abonnementen met grotere databundels die zorgeloos datagebruik mogelijk maken. KPN is in de Zakelijke Markt goed gepositioneerd om nieuwe omzet te genereren door in te spelen op de groei van de Nederlandse cloudmarkt. Best-in-class netwerken KPN bleef investeren in zijn toonaangevende vaste en mobiele netwerken. KPN was eind Kw de eerste mobiele operator die landelijke 4G dekking wist te realiseren en KPN wist voor te blijven lopen op de concurrentie wat betreft netwerkkwaliteit. KPN zal zich in 2015 en daarna blijven richten op het verhogen van de capaciteit van het mobiele netwerk door het inzetten van 1800MHz en het stapelen van frequenties middels carrier aggregation. De upgrades van het kopernetwerk en de verdere uitrol van glasvezel resulteerden in 50% dekking van Nederlandse huishoudens met toegang tot snelheden van 100Mbps eind KPN verwacht dat de dekking van 100Mbps eind 2016 verhoogd zal zijn tot ongeveer 85%, gedreven door de combinatie van glasvezel tot aan de straatkast (VDSL FttC), de verdere uitrol van glasvezel en de upgrades van koper met technieken zoals vectoring. Vereenvoudigingprogramma voor op schema, doelstellingen verhoogd KPN heeft in 2014 goede voortgang geboekt met het Vereenvoudigingsprogramma en realiseerde besparingen van ongeveer EUR 140 mln j-o-j. KPN loopt daarmee voor op schema. KPN realiseerde een aanzienlijke vermindering van het aantal proposities in Consumentenmarkt en Zakelijke Markt. Hierdoor kunnen gedateerde-diensten uit gefaseerd worden en kan KPN de hardware in technische gebouwen met ongeveer 45% reduceren. Het Vereenvoudigingsprogramma resulteerde in een vermindering van het aantal arbeidsplaatsen met ongeveer 700. Vereenvoudiging van de organisatie, producten en diensten heeft ook geleid tot verhoging van de klanttevredenheid. Dit blijkt uit NPS scores die nog niet eerder zo hoog waren als in het afgelopen jaar. 3

4 KPN zal zich in 2015 en daarna richten op het verder vereenvoudigen van processen en het rationaliseren van netwerken en IT. Naar aanleiding van de goede voorgang in 2014, heeft KPN de besparingsdoelstelling verhoogd van meer dan EUR 300 mln naar meer dan EUR 400 mln in 2016 ten opzichte van het kostenniveau in De in december aangekondigde additionele maatregelen voor de Zakelijke Markt met onder meer de reductie van 580 arbeidsplaatsen, hebben ertoe geleid dat het totaal aantal arbeidsplaatsen met zal dalen in de periode van eind 2013 tot eind BASE Company focus op groei mobiele data en vermindering van uitgaven BASE Company bleef in België succesvol met zijn Challenger strategie, gericht op mobiele abonnementen en datagroei, ondersteund door een hoge netwerkkwaliteit gecombineerd met aantrekkelijke geprijsde proposities en de beste dienstverlening. Dataverbruik is in België relatief laag en de verwachte groei daarvan is een aantrekkelijke kans voor BASE Company, aangezien het beschikt over aantrekkelijk geprijsde proposities en een mobiel netwerk van hoge kwaliteit, met eind een 4G-dekking van meer dan 80%. BASE Company zal zich in 2015 en daarna richten op datagroei en vermindering van de uitgaven om de EBITDA marge te verbeteren richting de middellange termijn doelstelling van 25-30%. Investeringen zullen omlaag gaan gezien de hoge investeringen in het netwerk die in 2013 en 2014 zijn gedaan. Hoofdpunten vierde kwartaal Consumenten Thuis KPN is in het vierde kwartaal doorgegaan met investeren in de groei van het aantal breedband en interactieve televisie abonnees. Een aantal commerciële initiatieven uit het derde kwartaal, waaronder nieuwe breedband proposities, gecombineerd met de upgrades van het kopernetwerk hebben gezorgd voor sterke operationele trends bij Consumenten Thuis. Het aantal breedbandklanten groeide in het vierde kwartaal met en er kwamen nieuwe interactieve televisie abonnees bij. Het aantal triple play klanten steeg wederom. Inmiddels heeft 50% van de breedbandklanten een triple play pakket, vergeleken met 44% in het vierde kwartaal van Het aantal klanten dat een combinatie van vaste en mobiele diensten afneemt, steeg sterk met in het vierde kwartaal naar Aan het eind van het vierde kwartaal had 17% van de breedbandklanten een combinatie van vaste en mobiele diensten. De sterke groei van deze vastemobiele bundels, gecombineerd met netwerkupgrades en kwaliteitsverbeteringen, heeft bijgedragen aan de groei van het aantal klanten en de stijging van de klantloyaliteit. Consumenten Mobiel KPN is in de mobiele markt goed gepositioneerd met een landelijk dekkend 4G netwerk, unieke vastmobiele bundels en een toonaangevend familiepakket. Dit heeft ook in het vierde kwartaal van 2014 geleid tot een stijgende klantloyaliteit en een sterke groei van het aantal nieuwe mobiele klanten. In het kwartaal kwamen er nieuwe mobiele abonnees bij. Groei in vast-mobiele bundels en 4G zorgden hier met name voor. Ook de klantloyaliteit steeg in het kwartaal bij alle merken, door focus op retentie van bestaande klanten, vast-mobiele bundels en een verbetering van de klanttevredenheid. Het aantal consumenten klanten met 4G is opnieuw sterk gegroeid naar , ten opzichte van het eind van het derde kwartaal toen consumenten 4G hadden. Zakelijke Markt Ook in het vierde kwartaal waren de uitdagende marktomstandigheden van invloed op de financiële prestaties van het segment Zakelijke Markt. Er was opnieuw sprake van een krimpende zakelijke markt omdat klanten hun productportfolio blijven rationaliseren en optimaliseren. De daling van de traditionele diensten met hoge marge zette ook in het vierde kwartaal door, terwijl de vraag naar nieuwe diensten als Cloud en M2M stijgt. Zoals aangekondigd in december 2014 herstructureert KPN het onderdeel Zakelijke Markt, om te kunnen blijven voldoen aan de veranderende vraag van klanten. 4

5 Met de strategische initiatieven en investeringen in nieuwe diensten wordt al resultaat geboekt. Zakelijke Markt zag in het vierde kwartaal verdere groei van gebundelde diensten en 4G. Aan het eind van het vierde kwartaal hadden zakelijke klanten 4G van KPN, vergeleken met aan het eind van het derde kwartaal van Het aantal multi play werkplekken steeg in het vierde kwartaal met naar België In het vierde kwartaal bleven de prijsniveaus in de Belgische mobiele markt relatief stabiel. Desondanks bleef de markt competitief met een sterke focus van de concurrentie op handset aanbiedingen. Dit had zijn weerslag op het aantal nieuwe abonnees van BASE Company dat met steeg in het vierde kwartaal. Aan het eind van het vierde kwartaal had BASE Company een 4G dekking van meer dan 80% van de Belgische bevolking. Dit is een samenvatting en verkorte versie van het Engelse persbericht dat leidend is. Het Engelstalige persbericht is beschikbaar op 5

Persbericht. SNS REAAL 2013 resultaten

Persbericht. SNS REAAL 2013 resultaten Persbericht Utrecht, februari 04 SNS REAAL 0 resultaten Kernactiviteiten SNS REAAL rapporteren nettowinst exclusief incidentele posten van 86 miljoen; Inclusief incidentele posten nettoverlies van 44 miljoen

Nadere informatie

2007 Jaarverslag Bozoek see www.enjoyheinekenresponsibly.com

2007 Jaarverslag Bozoek see www.enjoyheinekenresponsibly.com 2007 Jaarverslag Inhoud 01 Profiel 02 Kerncijfers 04 Mijlpalen 2007 Verslag van de Raad van Bestuur 06 Bericht van de voorzitter 10 Vooruitzichten 2008 12 Executive Committee 14 Operationele ontwikkelingen

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG VAN HET 4E KWARTAAL EN HET JAAR 2014

FINANCIEEL VERSLAG VAN HET 4E KWARTAAL EN HET JAAR 2014 FINANCIEEL VERSLAG VAN HET 4E KWARTAAL EN HET JAAR 2014 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE 26/02/2015 7:00 CET TOELICHTING VOORAF De bedrijfsactiviteiten van Eco Services in de Verenigde Staten werden op 1 december

Nadere informatie

ING Groep Jaarverslag 2009. Back to Basics

ING Groep Jaarverslag 2009. Back to Basics ING Groep Jaarverslag 2009 Back to Basics 1.1 Ons profiel In dit verslag 1.1 Ons profiel Kerncijfers 3 ING in het kort 4 Bericht van de voorzitter 6 Het aandeel ING 8 1.2 Verslag van de Raad van Bestuur

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Rabobank Groep

Jaarverslag 2014. Rabobank Groep Jaarverslag 2014 Rabobank Groep Bericht van de voorzitter Het jaar 2014 vormt in veel opzichten een positief keerpunt voor de Rabobank. Na een bewogen 2013 hebben we in dit jaar belangrijke stappen genomen

Nadere informatie

RESULTATEN DELHAIZE GROEP 2014

RESULTATEN DELHAIZE GROEP 2014 Financieel overzicht RESULTATEN DELHAIZE GROEP Financieel verslag vierde kwartaal en boekjaar Gereglementeerde informatie 5 maart 2015 7u00 CET» Vergelijkbare omzetgroei van 4,4% in de V.S. en -3,5% in

Nadere informatie

H ein Jaaroverzicht 2012 eken N.V. Jaaroverzicht 2012

H ein Jaaroverzicht 2012 eken N.V. Jaaroverzicht 2012 Jaaroverzicht 2012 Inhoud Overzicht 01 Een kort overzicht Verslag van de Raad van Bestuur 04 Bericht van de Voorzitter 07 Vooruitzichten voor 2013 08 Executive Committee 10 Operationele ontwikkelingen

Nadere informatie

H ein eken N .V. Jaaroverzicht 2011

H ein eken N .V. Jaaroverzicht 2011 Jaaroverzicht 2011 Welkom bij HEINEKEN HEINEKEN is een van s werelds toonaangevende bierbrouwers, met merken die verkrijgbaar zijn in 178 landen over de hele wereld We zijn een trotse, onafhankelijke,

Nadere informatie

DocData N.V. Jaarverslag 2013

DocData N.V. Jaarverslag 2013 DocData N.V. Jaarverslag 2013 Het Jaarverslag 2013 is opgesteld in de Nederlandse taal. De bedragen in duizendtallen zoals opgenomen in de tabellen met een Engelstalige tekst dienen te worden gelezen met

Nadere informatie

Jaaroverzicht 2012 Resultaten op financieel, maatschappelijk en milieugebied. Accelerate! Vooruitgang en perspectief

Jaaroverzicht 2012 Resultaten op financieel, maatschappelijk en milieugebied. Accelerate! Vooruitgang en perspectief Jaaroverzicht Resultaten op financieel, maatschappelijk en milieugebied Accelerate! Vooruitgang en perspectief Dit Jaaroverzicht is een beknopte weergave van de jaarresultaten van Koninklijke Philips Electronics

Nadere informatie

Sociale innovatie: nu nog beter! Erasmus Concurrentie en Innovatie Monitor 2009-2010

Sociale innovatie: nu nog beter! Erasmus Concurrentie en Innovatie Monitor 2009-2010 Sociale innovatie: nu nog beter! Erasmus Concurrentie en Innovatie Monitor 2009-2010 December 2010 INSCOPE - Research for Innovation Rotterdam School of Management Erasmus University Rotterdam Postbus

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Rabobank Groep

Jaarverslag 2013. Rabobank Groep Jaarverslag 2013 Rabobank Groep Inhoudsopgave Bericht van de voorzitter 2 Kerngegevens 6 Financiële ontwikkelingen 8 Strategie 19 Coöperatie en governance 23 Duurzaamheid 28 Brede dienstverlening in Nederland

Nadere informatie

Stabiliteitsprogramma Nederland. CONCEPT april 2012

Stabiliteitsprogramma Nederland. CONCEPT april 2012 Stabiliteitsprogramma Nederland CONCEPT april 2012 Consistentie met het Nationaal Hervormingsprogramma In het kader van de stroomlijning van het Europese semesterproces worden het Nationaal Hervormingsprogramma

Nadere informatie

Aegon s Review 2014. Waarde creëren, waarde delen

Aegon s Review 2014. Waarde creëren, waarde delen Aegon s Review 2014 Waarde creëren, waarde delen Maart 2015 Mensen zelf bewuste keuzes laten maken Aegon wil mensen helpen om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun financiële toekomst. Dat is bepalend

Nadere informatie

Jaarcijfers 2014 AND International Publishers NV

Jaarcijfers 2014 AND International Publishers NV Persbericht Jaarcijfers 2014 AND International Publishers NV AND realiseert positief en sterk resultaat over 2014 in miljoenen euro s (behalve bedragen per aandeel) 2014 2013 Opbrengsten 4,8 4,3 Bedrijfsresultaat

Nadere informatie

Vier in balans monitor 2013. De laatste stand van zaken van ict en onderwijs

Vier in balans monitor 2013. De laatste stand van zaken van ict en onderwijs Vier in balans monitor 2013 De laatste stand van zaken van ict en onderwijs 1 2 Inhoudsopgave Voorwoord 1 Onderwijs en ict 1.1 Uitdagingen voor excellent onderwijs 1.2 Ict: nieuwe mogelijkheden met hoge

Nadere informatie

Whitepaper Vast-mobiel integratie

Whitepaper Vast-mobiel integratie Whitepaper Vast-mobiel integratie Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Vast versus mobiel... 3 2 Wat is vast-mobiel integratie?... 4 2.1 Anywhere... 4 2.2 Mobiele apps... 5 2.3 Forced on PBX... 5 2.4 Private

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. 2014 Aalberts Industries N.V. Alle rechten voorbehouden.

Jaarverslag 2013. 2014 Aalberts Industries N.V. Alle rechten voorbehouden. Jaarverslag 2013 Kernpunten 2013 Sterk tweede halfjaar; netto-omzet +3% (autonoom >4%) en EBITA >10% Netto-omzet EUR 2.040 miljoen; autonome omzetgroei 1,2% Bedrijfsresultaat (EBITA) +3% naar EUR 225 miljoen;

Nadere informatie

De inkomensverdeling tussen sectoren 10. Auteur Frank Notten

De inkomensverdeling tussen sectoren 10. Auteur Frank Notten De inkomensverdeling tussen sectoren 1. Auteur Frank Notten Het nationaal inkomen wordt verdiend door de verschillende sectoren binnen de Nederlandse economie. Het aandeel van bedrijven binnen het beschikbaar

Nadere informatie

Koninklijke Ten Cate nv. Jaarverslag 2012 PROTECTING PEOPLE

Koninklijke Ten Cate nv. Jaarverslag 2012 PROTECTING PEOPLE Koninklijke Ten Cate nv Jaarverslag 2012 PROTECTING PEOPLE Commercieel overzicht Per 1 januari 2013 De sectoren van TenCate zijn onderverdeeld in marktgroepen. Elke marktgroep is een clustering van dochterondernemingen

Nadere informatie

Uitwerking van een ontwerp van nationaal plan voor de uitrol van een netwerk voor snel en ultrasnel

Uitwerking van een ontwerp van nationaal plan voor de uitrol van een netwerk voor snel en ultrasnel Uitwerking van een ontwerp van nationaal plan voor de uitrol van een netwerk voor snel en ultrasnel internet Fase 3: stappenplan voor een nationaal SBB-project In opdracht van de FOD Economie, K.M.O.,

Nadere informatie

Jaarverslag 2007 Sustainable design & engineering

Jaarverslag 2007 Sustainable design & engineering Jaarverslag 2007 Sustainable design & engineering Identiteit Grontmij, opgericht in 1915, is een multidisciplinair advies- en ingenieursbureau met 8.000 professionals. M i s s i e Grontmij wil de beste

Nadere informatie

Economische Ontwikkelingen en Vooruitzichten. december 2013 / nr. 6

Economische Ontwikkelingen en Vooruitzichten. december 2013 / nr. 6 Economische Ontwikkelingen en Vooruitzichten december 2013 / nr. 6 De Nederlandsche Bank Economische Ontwikkelingen en Vooruitzichten december 2013, nr. 6 2013 De Nederlandsche Bank NV Oplage: 1800 Afsluitdatum:

Nadere informatie

Substitutie-effecten en mededinging in zakelijke productsegmenten

Substitutie-effecten en mededinging in zakelijke productsegmenten Substitutie-effecten en mededinging in zakelijke productsegmenten In opdracht van: OPTA Project: 2009.140 Publicatienummer: 2009.140-1002 Datum: Utrecht, 6 januari 2010 Auteurs: ir.ing. Reg Brennenraedts

Nadere informatie

MKB NAAR EEN STERKER MKB

MKB NAAR EEN STERKER MKB MKB 2025 NAAR EEN STERKER MKB Colofon Auteur Katinka Jongkind ING Economisch Bureau katinka.jongkind@ing.nl Redactieraad Liesbeth Berns ING Marketing Zakelijk liesbeth.berns@ing.nl Marcel Peek ING Economisch

Nadere informatie

www.pwc.nl Marktstudie financiële functie Goed voorbereid op de toekomst

www.pwc.nl Marktstudie financiële functie Goed voorbereid op de toekomst www.pwc.nl Marktstudie financiële functie Goed voorbereid op de toekomst Maart 2014 2 Marktstudie financiële functie PwC Inhoud Introductie 6 Samenvatting 8 Financiële functie als business partner 9 Inzicht

Nadere informatie

2012 Aalberts Industries N.V. Alle rechten voorbehouden.

2012 Aalberts Industries N.V. Alle rechten voorbehouden. JAARVERSLAG 2011 Kernpunten 2011 Netto-omzet +15% naar EUR 1.937 miljoen Autonome omzetgroei +8,6% (tegen constante wisselkoersen) Bedrijfsresultaat (EBITA) +16% naar EUR 208,9 miljoen Nettoresultaat voor

Nadere informatie

Bureau-DNA als basis voor de toekomst

Bureau-DNA als basis voor de toekomst Bureau-DNA als basis voor de toekomst Een competentiematrix voor architectenbureaus TiasNimbas Executive Master of Real Estate Masterthesis Haarlem mei 2013 Auteur ing. J.M. van Tienhoven Begeleiders dr.

Nadere informatie

Ondernemingen en industrie SBA-Factsheet 2014

Ondernemingen en industrie SBA-Factsheet 2014 NL Ondernemingen en industrie SBA-Factsheet 2014 BELGIË Kort samengevat In 2013 zag de Belgische economie een verder herstel van de economische crisis van 2008 en nu heeft ze het reële bbp-niveau van vóór

Nadere informatie

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen...

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... AND International Publishers N.V. Jaarverslag 2014 2 Inhoud Profiel, missie en strategie... 5 Kerncijfers... 6 Informatie over het aandeel AND... 7 Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... 8 Voorwoord

Nadere informatie