Handleiding voor montage en bediening van AS 6190

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handleiding voor montage en bediening van AS 6190"

Transcriptie

1 2 Handleiding voor montage en bediening van AS 6190

2 Technische afmetingen INHOUDSTAFEL Algemene beschrijving van het toestel 36 Technische caracteristieken Installatierichtlijnen Montage van de voeler Opgaven van werkingstoestand Statusbalken Instellingen Schakelaars op de rugzijde van het toestel Controle Indienststelling Inlichtingen ingeval van storingen 48 Permanente spanning op de uitgang Z1-Z2 49 Algemene Beschrijving van het toestel De AS6190 is een oplaadregeling waarbij gebruik gemaakt wordt van de meest moderne microcomputertechnologie. De oplaadregeling AS6190 (centraal station) bepaalt vanuit de instelwaarden (caracteristieke curve, duur van de oplaadperiode, enz.), de buitentemperatuur en de oplaadsignalen een tijds- en temperatuursafhankelijke referentiegrootheid voor maximaal 25 onderstations. Bovendien verschaft de AS6190 een stuurspanningsuitgang (kenmerk 80 % DE) voor de oplading van de accumulatiekachels met thermodynamische oplaadregelaars. Berekening van de karakteristieke curve in functie van de gemiddelde dagtemperatuur Preciese afregeling van de potentiometers door de opgave van de de ingestelde waarde op het scherm Automatische aanpassing van het tijdselement Willekeurige onderbrekingen worden door het tijdselement opgevangen Identificatie van een onjuiste instelling 4 digits LCD-aflezing met bijkomende opgave van de actuele werkingstoestand van het toestel Weergave van voelerbreuk of kortsluiting Optimale instelmogelijkheid van de bijkomende dagoplading 36

3 Traploos instelbaar vervroegd, gespreid en uitgesteld opladingszwaartepunt Programma voor temperatuurinstelling voor uitdrogen van chapes Technische caracteristieken Electrische voeding 230 V/50 Hz Afmetingen 105 x 90 x 50 mm Verpakking Microcomputer-oplaadregeling AS 6190 Handleiding voor montage en bediening Buitenvoeler WF-N-1 Verbruik Pilootwaarde Z1-Z2 Stuurspanning A1 ongeveer 2,5 VA plus sturingsvermogen 5,5 3,0 V spanningsval op 14 V zonder LF of LZ 230V / cyclussignaal 1,5 A kenmerk 80 % Maximale uitgangscapaciteit voor 25 onderstations Toelaatbare omgevingst 0 C tot 50 C Montage op DIN-rail 35 x 7,5 volgens EN Installatierichtlijnen Aansluiting van de AS6190 Klem 1 «L» Klem 2 «N» Klem 3 «LF» Klem 4 «LZ» Klem 7 «LL» Klem «A2+A1» Klemmen «W» Klemmen «VR» Permanent onder netspanning Nulgeleider Netspanning enkel tijdens de nachtelijke oplaadperiode Netspanning enkel tijdens de oplaadperiode overdag. Wanneer er tijdens de bijko mende oplaadperiode geen spanning is kan er ook niet bijgeladen worden. Wanneer er enkel een draad is voorzie dan een overbrugging tussen klemmen 3 en 4. Hierdoor gebeurt de overschakeling intern op automatische wijze zoals een regelaar «F/Z». Oplaadklok/uuraanduiding. Wanneer de electriciteitsleverancier geen «LL» signaal geeft, behoud dan de overbrugging tussen klemmen LL en LF. (opgelet : zelfde fase met klem L). Pulsspanning van 230 V met 80 % inschakelduur in de hoedanigheid van stuursig naal voor de accumulatiekachels Aansluiting van de buitenvoeler WF-N-1. Bij overbrugging van deze contacten gebeurt er een omkering van de oplading van achterwaartse naar voorwaartse sturing zonder invloed op de klok. Na het openen van deze verbinding ontstaat er opnieuw een achterwaartse sturing. Klemmen «Z1+Z2» Stuurstroom (permanente spanning) voor de gegroepeerde apparatuur van de vloerverwarming Z1 = negatief Z2 = positief. De passende spanning vindt U in de tabellen. Wanneer de spanning volgens de tabel geen 0,3 V/u wijzigt, moet de klemlijn «Z1- Z2-Z3» ontkoppeld worden en moeten de controlemaatregelen herhaald worden. Klem «Z3» Omschakelingspunt tussen dag en nachtoplading. Tijdens de nachtperiode vlg regelaar «F/Z» is de spanning aan klem Z3 gemeten aan «Z1» = 0 Volt. Na het omschakelingspunt vlg regelaar «F/Z» bedraagt de spanning op klem Z3, gemeten aan klem «Z1» = ongeveer 8 Volt. 38

4 1.1 Montage van de voeler Afmetingen Buitenvoeler WF-N-1 : Montage aan de noord-oostzijde van een gebouw op ongeveer 2,5 m of 2/3 van de hoogte. De voeler mag maximaal 1 cm bedekt worden met pleisterwerk. Het inplantingspunt moet gekend zijn en bij het toestel liggen. Montage volgens normen VDE 0100 of gelijkwaardig. Waarden van de voeler : + 20 C 2,43 k + 15 C 2,97 k + 10 C 3,65 k + 5 C 4,52 k 0 C 5,64 k 5 C 7,07 k 10 C 8,92 k 15 C 11,38 k 20 C 14,62 k 40

5 Voorstelling van de montage van de voeler Gebruikelijke inplanting van de buitenvoeler in een buitenmuur. 2. Opgaven van de werkingstoestand LL aan geactiveerd ingeval van instelling van het klokmechanisme LF aan geactiveerd ingeval het nacht-dalurentarief loopt (klem LF) LZ aan geactiveerd ingeval het dagtarief loopt (klem LZ) AH aan geactiveerd als de uitdrogingsfunctie in werking is HK ann geactiveerd als de klok intern op klem «L» geschakeld is Z knippert tijdsmechanisme loopt F/Z aan geactiveerd bij klokpositie tussen 0 en «F/Z» LFÜ aan geactiveerd als LF + LZ > 15 uren A1 knippert bij tussenpozen als impulsen op uitgang klemmen A1 en A2 TS aan geactiveerd ingeval bij ingeschakelde dagsprong knippert kortstondig bij lezing nieuwe parameters FFFF geactiveerd bij voelerbreuk of kortsluiting bovenste balkaanduiding instelfout van de verwarmingscurve 3. Instellingen Klok De aangegeven tijd op het scherm houdt de werkingstijd in en niet de juiste tijd. De klok heeft een cyclustijd van 22 uur en dientengevolge een inactieve periode van 2 uur die het mogelijk maakt om correcties uit te voe - ren. Onderbrekingen tot 2 uur in de loop van het dalurentarief voorafgaand aan het zelfcorrectiepunt worden geregistreerd en verbeterd. Ingeval van verlengde onderbrekingen wordt de klok dermate vooruitgezet dat een inactieve periode van 0:1 uur voor het ingaan van de volgende dalurenperiode wordt verzekerd. s Avonds staat de klok na validatie op 0:00 uur en verloopt ze in trappen van 01:00 uur zolang de klem «LL» onder spanning 42

6 staat. (wanneer geen validatie van de klok beschikbaar is moet het begin van de actieve periode samenvallen met het begin van het dalurentarief). Wanneer de regelaar «E3» (zie hieronder) op een waarde tussen 7 en 12 uur staat zal de klok op interne modus werken na 6 uur op klem 1 (permanente spanning) en zonder onderbreking werken tot 22:00 uur. Daarna springt ze terug op 0:00 uur en wordt gewacht op de volgende validatie van de klok (dalurentarief). De cyclus herbegint dan. Wanneer de regelaar «E3» op een lagere waarde dan 7 staat, zal de klok op interne modus werken, voor de regeling «E3» 1 uur, op klem 1 en zal het verloop zoals hiervoor beschreven gebeuren. Voor de afregeling van individuele waarden dient men het deksel van het numeriek paneel te verwijderen. Reductiepunt «E3» Dit houdt in dat de berekende opladingshoeveelheid in de loop van de actuele regelingsperiode met een verschuiving in de tijd wordt opgeladen. (naar het einde toe van de dalurenperiode LF). Wanneer het ingestelde verlagingspunt korter uitvalt dan het dalurentarief, gebeurt de oplading overeenkomstig vroeg en tijdens de resterende oplaadtijd is er nog de mogelijkheid van oplading. Wanneer de regelaar op 0:00 uur staat dan geldt een oplading zonder tijdsverschuiving. Opladingszwaartepunt «LS» Hier dient men een onderscheid te maken tussen oplading zonder verschuiving, de waarde van de verschuiving en de oplading met verschuiving. Oplading zonder verschuiving : (0 %) de oplading gebeurt onmiddellijk na het opstarten van het dalurentarief en eindigt van zodra de berekende oplaad- hoeveelheid bereikt is. Oplading met verschuiving : (vb. 100 %) de oplading gebeurt vanaf een berekend tijdstip in de loop van de dalurenperiode en stopt bij het einde van deze periode. Oplading met verschuiving : (vb. 50 %) ook hier wordt de oplading uitgesteld maar gevoelig strakker in tegenstelling met de 100 % zodat het maximale oplaadpunt zich midden in de dalurenperiode situeert en de oplading hier reeds eindigt. Een eventuele warmteafname kan dan nog gecompenseerd worden tijdens de resterende beschikbare oplaadtijd. Regelaar «F/Z» Deze regelaar bepaalt het omkeringspunt tussen de nacht- en dagoplading. Dit wil zeggen vanaf het opstar ten van het berekende dalurentarief (LF) tot het verlopen van de ingestelde uren. De geregelde waarde mag niet onder de geregelde waarde «E3» dalen, zo niet zou de nachtoplading voortijdig afgebroken worden. Ingeval van oplading zonder verschuiving (E3 = 0) heeft de regelaar geen invloed meer. Regelaar «E4» Gebruiksperiode Deze regelaar is slechts in werking tijdens de dagperiode en zou normaal moeten ingesteld worden op 22 uren. Wanneer de herlading te belangrijk is moet de regelaar op een lagere waarde ingesteld worden, wanneer de herlading onvoldoende is op een hogere waarde instellen. De regelaar wordt nutteloos wanneer de DIP-schakelaar 3 op de rugzijde op stannd «ON» is geplaatst. In dergelijk geval is er een permanente dagoplading in functie van de buitentemperatuur en restwarmte in de accumulator. Regelaar «E1» Wanneer de buitentemperatuur de ingestelde waarde «E1» bereikt, gebeurt er een volledige oplading. Regelaar «E2» Ingeval van lagere buitentemperaturen dan de ingestelde waarde begint de oplading en wordt deze opgevoerd wanneer de temperatuur blijft dalen. Ingeval van hogere buitentemperaturen dan de ingestelde waarde wordt de oplading opgeschort. Wijzigingen aan de regeling zijn op elk moment mogelijk in functie van de structuur van de installatie en individuele warmtebehoeften. Regelaar «TS» Ingeval van buitentemperaturen boven de ingestelde waarde wordt de bijkomende oplading afgeschaft. Toets WF De automaat berekent de gemiddelde waarde van de buitentemperatuur. Deze waarde wordt opgeslagen en kan met de toets WF worden opgeroepen. Na het indrukken van de Reset knop zal de huidige buitentemperatuur. Toets Tz Bij de ingebruikname of na een druk op de toets Reset geeft het tijdmechanisme 0:0 aan en dient met de toets Tz het verstreken aantal uren sinds het laatste startpunt van het daltarief te worden ingesteld. De tijdaanduiding is decimaal. 1:0 = 60 minuten/0:1 = 6 minuten. Het tijdmechanisme alleen buiten de vrijgavetijden instellen. Toets Reset Door deze toets in te drukken, wordt het tijdmechanisme op 0:0 h gezet. Alle ingestelde waarden en de waarde van de buitenvoeler worden opnieuw in het geheugen ingelezen. 44

7 3.1 Schakelaars op de rugzijde van het toestel Schakelaar 1 Wanneer de schakelaar op «ON» staat wordt de oplading tijdens de bijkomende oplaadperiode afgeschaft totdat de buitentemperatuur onder de ingestelde waarde «TS» daalt. Schakelaar 2 Wanneer de schakelaar op «ON» staat wordt de oplading tijdens de dag-oplaadperiode afgeschaft totdat de buitentemperatuur daalt onder de ingestelde waarde «E1». Schakelaar 3 Wanneer de schakelaar op «ON» staat wordt de tijdsverschuiving tijdens de dagoplaadperiode uitgeschakeld. De looptijd van de dagoplading wordt dan bij voorkeur aangewend. Schakelaar 4 Wanneer de schakelaar op «ON» staat wordt de buitentemperatuur direct verwerkt. Dit wil zeggen dat de buitentemperatuur om de 6 minuten wordt opgemeten en verwerkt wordt in electronische gegevens. 4. Controle Vooraleer het toestel op de sokkel gemonteerd wordt dienen volgende metingen te gebeuren : AS Spanning sector tussen L en N = 230 Volt 2. Wanneer werking vrijgave LF spanning tussen L en LL/LZ = 0 Volt 3. Wanneer werking vrijgave FZ spanning tussen L en LL/LZ = 0 Volt 4. De weerstand van de buitenvoeler meten en vergelijken met de tabel 5. Weerstand tussen A1 en A2, bij aansluiting van de accumulatiekachels moet deze hoger zijn dan 240 Ohm Het apparaat op de sokkel monteren en de vijzen van de inbouwdoos vastzetten. De toets «Reset» activeren en volgende waarden opvragen : 1. «WF» indrukken en vergelijken met de buitentemperatuur. LL en LF onder spanning plaatsen. Gelijktijdig de toetsen LS en E1 indrukken er ontstaat een snelle doorloop van de uitvoeringstijd en een gelijktijdige aanpassing van de vertrekwaarden. Na een volledig verloop komt de klok weer op 0:0 te staan. Gelijktijdig de toetsen LS en E2 indrukken het scherm geeft «FC» aan, Pulscadans op A1 is 40 % DE. Toets E2 indrukken : op het scherm verschijnt opnieuw de verlopen tijd. (Wanneer de toets E2 niet werd in werking gesteld, zal de oplaadregelaar na twee uur automatisch overgaan naar een normale functie). Laat de klok lopen door op de toets tz te drukken (in trappen van 0:1 u). Wanneer de buitentemperatuur lager is dan de regeling E2, zullen de oplaadcontacten van de AS 6194 ergens tussen de 0 en 8 uur schakelen. 46

8 5. Indienststelling De eerste indienststelling van een vloerverwarming kan gebeuren via de initiële verwarmingscyclus van de vloer (AH) van de oplaadsturing. Gelijktijdig toetsen F/Z en E1 indrukken het vloeruitdrogingsprogramma wordt geactiveerd gedurende 7 dagen en dit trapsgewijs afhankelijk van de regelaars (AS 6194/AS 6195) «E6» op 50 C, «E7» en «E8» op 0 %, door een vaste spanning Z1-Z2 onafhankelijk van LF of LZ. Het scherm geeft «AH» aan en de overeenkomstige dag. (vb. AH-2) Dag Oplaadniveau [%] Temper. [ C] +/ 23 27, , ,5 50 Op het einde van de zevende dag wordt er teruggekeerd naar de huidige curve. Op elk moment kan het proces onderbroken worden met de Reset-toets. Wanneer het oplaadautomatisme geactiveerd is zonder het droogprogramma, moet men de verlopen tijd regelen met de «tz» toets vanaf het laatste berekende aanvangsmoment van het dalurentarief. 6. Inlichtingen ingeval van storingen AS Geen informatie op het scherm : Controleer de voedingsspanning op klem L. Controleer of de verrubberde Reset-toets niet geblokkeerd zit en in contact staat met de printplaat. 2. Weergave FFFF : Dit betekent dat er een voelerbreuk is of een kortsluiting op de sonde. 3. De bovenste statusbalkenrij op het display verschijnt : Er is een foutinstelling van E1 en E2 gebeurd met tijdsoverlapping. 4. Het display geeft een onveranderende waarde aan : Controleer alle toetsen op de rubbermat op een eventuele blokkering op het deksel na te gaan en dus een permanente activering. 5. Wanneer een fout werd opgespoord en verholpen volgens punten 2 en 3 dient daarna de Reset-toets ingedrukt te worden om de klok opnieuw af te regelen. 6. Wanneer de instellingen moeten gewijzigd worden voor een test, is eveneens een activering van de Reset-toets noodzakelijk om de gewijzigde waarden te kunnen aflezen op het controlescherm. 7. Wanneer een verschil wordt vastgesteld met de werkelijke buitentemperatuur bij de inlezing van de buitentemperatuur, dient men er rekening mee te houden dat hier een gemiddelde over een periode van 6 uur werd opgemeten en aangegeven. Met de Reset-toets gebeurt er een lezing van de huidige temperatuur die kan ook kan aangegeven worden. 8. Wanneer het display steeds 22:00 u aangeeft dient men na te gaan indien klem 4 mogelijk een permanente spanning van 230 V heeft. Fout op de tariefklok of de ontvanger van de gecentraliseerde afstandsbediening. 9. Wanneer de balk «LFÜ» verschijnt bedraagt de totale oplaadtijd LF en LZ meer dan 15 uur en is de stuurspanning «Z1-Z2» dermate hoog dat de warmtekringen van de stuurapparatuur noodgedwongen inactief moeten worden. Bij de volgende aanvang van het dalurentarief gebeurt de nieuwe oplading volgens de ingestelde oplaadcurve. 48

9 Permanente spanning op de uitgang Z1-Z2 in functie van de tijd en de buitentemperatuur. De opgegeven waarden zijn enkel geldig wanneer de regelaars E1 = - 15 C, E2 = + 20 C en E3 = 8 u. Afregeling van de klok Buiten- Weerstand- Spanning Spanning temperatuur op 0 u op 8 u [ C] [] [V] [V] ,04 5, ,70 5, ,32 4, ,26 4, ,19 4, ,13 4, ,04 4, ,97 4, ,91 4, ,81 4, ,69 4, ,62 4, ,50 4,08 Afregeling van de klok Buiten- Weerstand- Spanning Spanning temperatuur op 0 u op 8 u [ C] [] [V] [V] ,46 3, ,40 3, ,30 3, ,24 3, ,18 3, ,11 3, ,02 3, ,96 3, ,88 3, ,80 3, ,50 3,00 Kleine afwijkingen van deze waarden worden veroorzaakt door verschillen in de componenten. 50

10 Frensch GmbH Fertigung Vertrieb Industrievertretung Dahlingstrasse Duisburg, Germany Phone + 49 (0) Fax + 49 (0) Dieses Gerät wurde in Übereinstimmung mit den EU-Richtlinien für Niederspannung (73/23/EWG) und der elektromagnetischen Verträglichkeit nach EN 60730, EN und EN Teil 3-2 bis 4-8 entwickelt und gefertigt. Technische Änderungen vorbehalten. Cet appareil a été conçu et réalisé conformément aux directives de la CE «Basse tension» (73/23/CEE) et présente une compatibilité électromagnétique selon EN 60730, EN et EN 61000, partie 3-2 à 4-8. Sous réserve de modifications techniques. Europese richtlijnen voor laagspanning (73/23/EWG) en electro-magnetische tolerantie volgens de normen EN 60730, EN en EN 61000, volumes 3-2 tot 4-8. Technische aanpassingen voorbehouden _DP_500

Handleiding voor montage en bediening van AS 6180

Handleiding voor montage en bediening van AS 6180 Handleiding voor montage en bediening van AS 6180 2 Maßzeichnung/Dimensions/Technische afmetingen 3 Inhoud Algemene Beschrijving van het toestel 33 Technische caracteristieken 33 1. Installatierichtlijnen

Nadere informatie

Handleiding van AS 6194 AS 6195

Handleiding van AS 6194 AS 6195 Handleiding van AS 6194 AS 6195 Abb. AS 6194 16 Algemene beschrijving toestel De AS 6194 / AS 6195 zijn oplaadregelaars (Wooncentrales) die met de modernste technologie zijn uitgerust. De AS 6194 kann

Nadere informatie

Weersafhankelijke regelaar SAM 2200

Weersafhankelijke regelaar SAM 2200 VERWARIGSREGEIG Weersafhankelijke regelaar SA 00 De SA 00 vervangt de SA 003 en de oude modellen SA 83 en SA 83.1 die gebruikt werden voor sturing van mengkranen. O DIP 1 34 Éen enkele regelaar, 6 hydraulische

Nadere informatie

parameters instellen van RSA H Z

parameters instellen van RSA H Z s instellen van RSA H Z 2. Parameters instellen Opmerking: de eindelopen van de motor moeten ingesteld zijn alvorens de s te veranderen. Hoe door de menu's navigeren : hogere te gaan lagere te gaan Eens

Nadere informatie

Weersafhankelijke regelaar SAM 2100

Weersafhankelijke regelaar SAM 2100 VRWRIGSRGIG Weersafhankelijke regelaar S 1 S 1 e S 1 vervangt de S 1,, 4 en 5 evenals de oude modellen S 81, 81.1, 8, 8.1 en 84. Vervangt eveneens S 83 en 83.1 indien deze niet gebruikt werden voor sturing

Nadere informatie

GfS Day Alarm. Algemene omschrijving...p. 2. Montage handleiding en functies...p. 3. Instellingen van magneet contacten...p. 4

GfS Day Alarm. Algemene omschrijving...p. 2. Montage handleiding en functies...p. 3. Instellingen van magneet contacten...p. 4 Art.-Nr.: Art.-Nr.: Montage handleiding Inhoud Algemene omschrijving...p. Montage handleiding en functies...p. Instellingen van magneet contacten...p. Aansluiting met draadloos magneet contact...p. Aansluiting

Nadere informatie

MC 885 HL CMP Hoog/Laag Brander Thermostaat

MC 885 HL CMP Hoog/Laag Brander Thermostaat MC 885 HL CMP Hoog/Laag Brander Thermostaat VDH doc: 9675 Versie: v. Datum: 7729 Software: 9668 MC885HLCMP File: Do9675.wpd Regelbereik: 5/+7 C per, C * Werking De MC 885 HL CMP is een brander thermostaat

Nadere informatie

Weersafhankelijke regelaar SAM 2100

Weersafhankelijke regelaar SAM 2100 Weersafhankelijke regelaar S 1 e S 1 vervangt de S 1,, 4 en 5 evenals de oude modellen S 81, 81.1, 8, 8.1 en 84. Vervangt eveneens S 83 en 83.1 indien deze niet gebruikt werden voor sturing van mengkranen,

Nadere informatie

Positie-aflezing. - LED of LCD-aflezing - met geïntegreerde microprocessor. Walda Impuls b.v. Delta 60 6825 MS Arnhem Tel 026-3638302 Fax 026-3638304

Positie-aflezing. - LED of LCD-aflezing - met geïntegreerde microprocessor. Walda Impuls b.v. Delta 60 6825 MS Arnhem Tel 026-3638302 Fax 026-3638304 SERIE Z-54 Positie-aflezing - LED of LCD-aflezing - met geïntegreerde microprocessor Walda Impuls b.v. Delta 60 6825 MS Arnhem Tel 026-3638302 Fax 026-3638304 ELGO - ELECTRIC GmbH D - 78239 Rielasingen,

Nadere informatie

RFI 1000 / RFI 1000-2. Magnetische sleutellezer INSTRUCTIEHANDLEIDING 01.09.96

RFI 1000 / RFI 1000-2. Magnetische sleutellezer INSTRUCTIEHANDLEIDING 01.09.96 RFI 1000 / RFI 1000-2 Magnetische sleutellezer INSTRUCTIEHANDLEIDING 01.09.96 Instructiehandleiding RFI 1000 / RFI 1000-2 Eerst de handleiding lezen alvorens het systeem in werking te stellen Het systeem

Nadere informatie

Oplaadregelaars voor elektrische accumulatieverwarming

Oplaadregelaars voor elektrische accumulatieverwarming Oplaadregelaars voor elektrische accumulatieverwarming Centrale eenheid 1803 De centrale eenheid 1803, verbonden met één of meerdere oplaadregelaars, vormt een universele bediening voor het regelen van

Nadere informatie

Temperatuurafhankelijk geschakelde plugin thermostaat

Temperatuurafhankelijk geschakelde plugin thermostaat Temperatuurregeling van aangesloten toestellen BESCHRIJVING VAN DE BEDIENINGSELEMENTEN ingebouwde temperatuurvoeler Temperatuurafhankelijk geschakelde plugin thermostaat Toepassingsvoorbeelden: Elektrische

Nadere informatie

ELIOS DIN GEBRUIKSAANWIJZING

ELIOS DIN GEBRUIKSAANWIJZING Digitale differentieelregelaar voor installaties met thermische zonnepanelen ELIOS DIN GEBRUIKSAANWIJZING Inhoudsopgave Geleverde voelers 2 Montage 2 Elektrische aansluiting 2 Toepasbare hydraulische schema's

Nadere informatie

VALIO XP KLOKTHERMOSTAAT

VALIO XP KLOKTHERMOSTAAT De VALIO XP opbouw klokthermostaat is ontwikkeld om elektrische- en conventionele verwarmingsinstallaties te kunnen schakelen aan de hand van de ingestelde temperatuur en tijd. Mogelijkheden en voordelen

Nadere informatie

De 4 aandrijvingen zijn in groep met een schakelaar lokaal te bedienen. Meerdere schakelaars en sturingen kunnen parallel aangesloten worden.

De 4 aandrijvingen zijn in groep met een schakelaar lokaal te bedienen. Meerdere schakelaars en sturingen kunnen parallel aangesloten worden. Motorsturing CD 1 X 4 P GEBRUIKS- AANWIJZING 1. Beschrijving NV SYSA GH 03-08-344 N/1 De motorsturing CD 1 X 4 P laat de individuele aansturing toe van 4 X 230 VAC motoren. Vermits de motoren lokaal en

Nadere informatie

Air Trade Centre NV, Hoogstraat 180, 1930 Zaventem, België www.fujitsu-airco.be

Air Trade Centre NV, Hoogstraat 180, 1930 Zaventem, België www.fujitsu-airco.be Module voor redundantie/omschakelen GEBRUIKS- EN MONTAGEAANWIJZINGEN UTD-USM 208 Air Trade Centre NV, Hoogstraat 180, 1930 Zaventem, België www.fujitsu-airco.be Inhoud 1. Inleiding en veiligheidsvoorschriften...

Nadere informatie

HANDLEIDING VASCO TIMER MODULE TIMER MODULE

HANDLEIDING VASCO TIMER MODULE TIMER MODULE HANDLEIDING VASCO TIMER MODULE TIMER MODULE INHOUDSTABEL 1. INLEIDING 01 2. VEILIGHEID 01 3. WERKING 01 4. OBOUW 02 ALGEMEEN 02 MAATTEKENING 02 MONTAGE 02 ELEKTRISCH SCHEMA 04 4.1 AANSLUITING D300E II

Nadere informatie

De ET31F (die alleen de vloertemperatuur meet) kan in een andere ruimte geplaatst worden.

De ET31F (die alleen de vloertemperatuur meet) kan in een andere ruimte geplaatst worden. De EasyTemp thermostaat ET31A/AF/F Deze handleiding geldt voor de onderstaande types: Op de doos Model ET31A, ET31AF en ET31F Model ET31A. Thermostaat regelt de ruimte temperatuur. (Niet geschikt voor

Nadere informatie

HANDLEIDING QUICKHEAT-FLOOR THERMOSTAAT

HANDLEIDING QUICKHEAT-FLOOR THERMOSTAAT HANDLEIDING QUICKHEAT-FLOOR THERMOSTAAT Technische gegevens: Spanning: 230-240VAC + aarde Frequentie: 50-60Hz Weerstandsbelasting: 16A (3600W-230VAC) Inductieve belasting: 1A IP Waarde: IP21 Aanpassing:

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing DSC785 Dry/Store Controller

Gebruiksaanwijzing DSC785 Dry/Store Controller Gebruiksaanwijzing DSC785 Dry/Store Controller VDH doc. 941060 Versie: V1.2 Datum: 01-09-99 (vanaf software versie V1.04) * Werkingsbeschrijving. De DSC785 Dry/Store Controller is een speciale regelaar

Nadere informatie

RF-OPTIMA R2 THERMOSTAAT

RF-OPTIMA R2 THERMOSTAAT De RF-OPTIMA R2 opbouw draadloze thermostaat is ontwikkeld om elektrische- en conventionele verwarmingsinstallaties te kunnen schakelen aan de hand van de ingestelde temperatuur en tijd. Mogelijkheden

Nadere informatie

INSTAT + 3F Thermostaat voor elektrische vloerverwarming

INSTAT + 3F Thermostaat voor elektrische vloerverwarming Bestnr. 61 12 78 INSTAT + 3F Thermostaat voor elektrische vloerverwarming Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand,

Nadere informatie

Ontvanger met GSM-transmissie GSM 700

Ontvanger met GSM-transmissie GSM 700 HANDLEIDING Ontvanger met GSM-transmissie GSM 700 www.tempolec.be 01. INTRODUCTIE Ontvanger met : - een GSM-transmissie - een uitgang (contact NO / NF spanningsvrij). Mogelijke functie van de uitgang :

Nadere informatie

Olympia EKM 2100. (vertaling Zonnepanelen123 als service voor gebruikers)

Olympia EKM 2100. (vertaling Zonnepanelen123 als service voor gebruikers) (vertaling Zonnepanelen123 als service voor gebruikers) Vooraf: De Olympia EKM2100 is oorspronkelijk bedoeld als meetinstrument voor het meten van het verbruik van energie van uw apparaten. De EKM2100

Nadere informatie

Bedieningshandleiding VAG5000-Basic

Bedieningshandleiding VAG5000-Basic Bedieningshandleiding VAG5000-Basic Weersafhankelijke ketelregelaar Gebruiker Inhoudsopgave VAG5000: comfortabel geregeld 4 Uitlezing display bij gesloten venster 4 3 Uitleg bediening bij gesloten venster

Nadere informatie

TC 60/8. Handleiding

TC 60/8. Handleiding TC 60/8 ovenbesturing Handleiding Ve-Ka Ovenbouw b.v. Industrieweg 7 6621 BD Dreumel, Nederland Telefoon (0487) 57 17 03 Fax (0487) 57 17 03 info@ve-ka.nl www.ve-ka.nl 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Algemeen Met behulp

Nadere informatie

Intelligente Zonne-energie Regelaar Solar30

Intelligente Zonne-energie Regelaar Solar30 Intelligente Zonne-energie Regelaar Solar30 Gebruikershandleiding Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u dit product gaat gebruiken. SOLAR30 12V/24V AUTO WORK 1 Productintroductie Deze regelaar

Nadere informatie

Bestnr. 198322 Micro + 198335 Micro 2+ suevia Digitale schakelklok Data Micro +/2+

Bestnr. 198322 Micro + 198335 Micro 2+ suevia Digitale schakelklok Data Micro +/2+ Bestnr. 198322 Micro + 198335 Micro 2+ suevia Digitale schakelklok Data Micro +/2+ Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische

Nadere informatie

v.10/2010 3. Thermische beveiliging. Alle electrische batterijen zijn voorzien van een dubbele thermische beveiliging :

v.10/2010 3. Thermische beveiliging. Alle electrische batterijen zijn voorzien van een dubbele thermische beveiliging : 1. Beschrijving In al onze kasten kunnen wij volledig voorbekabelde electrische verwarmings-batterijen voorzien en geregeld om een constante toevoor T zorgen. Het geheel is op glijders gemonteerd dus gemakkelijk

Nadere informatie

Power Monitor Pro. Bestnr.: 10 32 50. Omwille van het milieu 100% recyclingpapier

Power Monitor Pro. Bestnr.: 10 32 50. Omwille van het milieu 100% recyclingpapier G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 10 32 50 Power Monitor Pro Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding EXCLUSIV COMPACT THERMOSTAAT Dit product heeft de volgende eigenschappen: 1) Regeling van de verwarming 2) Eenvoudig te programmeren 3) Twee programma's: programma ingesteld af fabriek

Nadere informatie

ELVA Security 03 886 66 56 www.elva.be

ELVA Security 03 886 66 56 www.elva.be Gebruikershandleiding INIM Smartline brandmeldcentrale. 1. Front brandmeldcentrale 1 2. Bediening: A Sleutel Niveau 1 Niveau 2 Toetsen B C 4 scroll toetsen Stop sirene D Reset E F Evacuatie Onderzoek deze

Nadere informatie

Henks Reparatie Werkplaats - Van IJsendijkstraat 152-1442LC - Purmerend - www.hksservices.nl. Bedienings display

Henks Reparatie Werkplaats - Van IJsendijkstraat 152-1442LC - Purmerend - www.hksservices.nl. Bedienings display Bedienings display T4 koelkast storing zoeken Dit artikel omschrijft het fout zoeken en om de juiste diagnose te stellen als de koelkast problemen geeft. Het betreft de volgende modellen. Compressor type

Nadere informatie

HANDLEIDING CIFERO XT CODEKLAVIER

HANDLEIDING CIFERO XT CODEKLAVIER HANDLEIDING CIFERO XT CODEKLAVIER April 2014 TECHNISCHE GEGEVENS Aansluitspanning 12 tot 24V AC/DC ±20% Stroomverbruik in rust o bij gelijkspanning 20mA DC o bij wisselspanning 80mA AC Maximaal stroomverbruik

Nadere informatie

Elektronische kamerthermostaat

Elektronische kamerthermostaat Elektronische kamerthermostaat Gefeliciteerd! U bent in het bezit van de EasyStat, een nieuwe, door Honeywell ontwikkelde kamerthermostaat. Eenvoud en duidelijkheid staan voorop bij deze kamerthermostaat.

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing TTA 8000 -50/+150 C (1) VDH doc. 000472 Versie: V1.1 Datum: 23-01-2001

Gebruiksaanwijzing TTA 8000 -50/+150 C (1) VDH doc. 000472 Versie: V1.1 Datum: 23-01-2001 Gebruiksaanwijzing TTA 8000-50/+150 (1) VDH doc. 000472 Versie: V1.1 Datum: 23-01-2001 Software: TTA8000L_V1.01 File: Do000472 TTA 8000-50_+150'c v11 NL.wp8 * Werkingsbeschrijving. De TTA 8000 is een 8-voudige

Nadere informatie

INSTALLATIE INSTRUCTIES Alleen geschikt als permanente installatie, onderdelen genoemd in de handleiding kunnen niet buiten gemonteerd worden.

INSTALLATIE INSTRUCTIES Alleen geschikt als permanente installatie, onderdelen genoemd in de handleiding kunnen niet buiten gemonteerd worden. NETVOEDINGEN AC-1200 1200.190813 1201EL, 1202EL, 1203EXL, 1205EXL ALGEMENE INFORMATIE Deze netvoedingen zijn alleen bedoeld voor installatie door gekwalificeerde installateurs. Er zijn geen door de gebruiker

Nadere informatie

Programmeerbare elektronische tijdschakelklok

Programmeerbare elektronische tijdschakelklok G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 62 24 60 Programmeerbare elektronische tijdschakelklok Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets

Nadere informatie

Verkorte Gebruiker Handleiding

Verkorte Gebruiker Handleiding Verkorte Gebruiker Handleiding Inhoud Algemeen... 3 Het keypad... 3 Functietoetsen... 4 Cijfertoetsen... 4 Navigatietoetsen... 4 LCD scherm... 4 Signalisatie LED s... 6 Noodtoetsen... 6 De verschillende

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING

GEBRUIKERSHANDLEIDING GEBRUIKERSHANDLEIDING VLEUGELHEKOPENER De Hekopenerspecialist Byzantium gebouw Stadhouderskade 20 B 1054 ES Amsterdam Telefoon: 020-489.9459 Telefax: 020-612.2581 Technische dienst: 06-46.075.244 info@hekopener.nl

Nadere informatie

Draadloze zoneregelaar HCE80. Handleiding bij het inleren

Draadloze zoneregelaar HCE80. Handleiding bij het inleren Inleer handleiding Draadloze zoneregelaar HCE80 Handleiding bij het inleren Wat doen we eerst? 1. Het aansluiten van de motoren MT4-230-NC op de HCE80!!!! 2. Op 1 zone kunnen maximaal 3 motoren MT4-230-NC

Nadere informatie

Elektrische verwarmingssystemen

Elektrische verwarmingssystemen De Easy Timer klokthermostaat ET 32 F De Easy Timer klokthermostaat is voorzien van een groot display, waar de actuele vloertemperatuur af te lezen is. Achter de klepjes zitten 11 knopjes verscholen. Deze

Nadere informatie

PARTYQ GEBRUIKERSHANDLEIDING 1.0 VOOR FIRMWARE 1.0

PARTYQ GEBRUIKERSHANDLEIDING 1.0 VOOR FIRMWARE 1.0 PARTYQ GEBRUIKERSHANDLEIDING 1.0 VOOR FIRMWARE 1.0 Nederlandse vertaling door: noskos (BBQ-NL.com) voor probbqshop.nl 1. Kenmerken van de PartyQ! 3 2. Installatie en Bediening! 3 3. Temperatuurvoeler!

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding Installatiehandleiding INLEIDING INLEIDING De buitenvoeler meet de buitentemperatuur en stuurt deze temperatuur door naar het verwarmingssysteem. De temperatuur voor het verwarmingssyteem wordt bepaald

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-300 TUIN STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-300 TUIN STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-300 TUIN STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR D C B A * * Afbeelding van de YCT-102 (niet altijd inbegrepen, check de specificaties op de verpakking) A: Indicator (spannings- en

Nadere informatie

HEATCONTROL OPBOUW KLOKTHERMOSTAAT

HEATCONTROL OPBOUW KLOKTHERMOSTAAT De HeatControl opbouw programmeerbare klokthermostaat is ontwikkeld om elektrische- en conventionele verwarmingsinstallaties te kunnen schakelen aan de hand van de ingestelde temperatuur en tijd. Mogelijkheden

Nadere informatie

Jaloezie- en rolluikbesturingssysteem Jaloeziebesturingsknop, Jaloeziebesturingsknop met sensordetectie

Jaloezie- en rolluikbesturingssysteem Jaloeziebesturingsknop, Jaloeziebesturingsknop met sensordetectie Jaloeziebesturingsknop Best.nr. : 2328.. Jaloeziebesturingsknop met sensordetectie Best.nr. : 0820.. Bedieningshandleiding 1 Veiligheidsinstructies De inbouw en montage van elektrische apparaten mag alleen

Nadere informatie

Montage- en gebruiksaanwijzing

Montage- en gebruiksaanwijzing Montage en gebruiksaanwijzing Cooper Safety BV Postbus 3397 4800 DJ Breda Nederland Tel. +31 (0)76 750 53 00 Fax +31 (0)76 587 14 22 www.coopersafety.nl Pagina 1 1. Algemene opmerkingen 1.1 Korte beschrijving

Nadere informatie

MC 785D-6p in- en opbouw

MC 785D-6p in- en opbouw MC 785D6p in en opbouw Gebruiksaanwijzing Omschrijving : MC 785D6P Thermostaat Doc.nr.: 97076 Soort: HANDLEIDING Aantal bladen: 2 Versie: V.3 Bestand: Do97076 MC785D6P v3 NL.wpd Software: MC785D6P Versie:

Nadere informatie

Elfamatic µc Technische handleiding en gebruiksaanwijzing van de oplaadregeling voor accumulatoren AEG OP EXCLUSIEF NACHTTARIEF

Elfamatic µc Technische handleiding en gebruiksaanwijzing van de oplaadregeling voor accumulatoren AEG OP EXCLUSIEF NACHTTARIEF Elfamatic µc 3000 Technische handleiding en gebruiksaanwijzing van de oplaadregeling voor accumulatoren AEG OP EXCLUSIEF NACHTTARIEF OF VOOR ECO-KACHELS Uitgaven : 09 /2005 / DBa-Vdsc AEG Home Comfort

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING HD-9022. Microprocessor Volledig vrij instelbare controller

GEBRUIKSAANWIJZING HD-9022. Microprocessor Volledig vrij instelbare controller GEBRUIKSAANWIJZING HD-9022 Microprocessor Volledig vrij instelbare controller HD9022 MICROPROCESSOR CONFIGURATIE CONTROLLER De microprocessor gestuurde controller HD9022 is een aflees- en regelunit met

Nadere informatie

T6590B1000 FANCOIL REGELAAR KENMERKEN TOEPASSINGEN PRODUCT GEGEVENS

T6590B1000 FANCOIL REGELAAR KENMERKEN TOEPASSINGEN PRODUCT GEGEVENS T6590B1000 FANCOIL REGELAAR PRODUCT GEGEVENS KENMERKEN TOEPASSINGEN De T6590B1000 ruimteregelaar is ontworpen om de regelafsluiters, ventilator en extra elektrische in fancoil systemen te regelen. Een

Nadere informatie

11. Specificaties. 12. Garantiebepaling. 1.Inleiding. 2. Installatie. - 2 penlight alkaline type "AA" levensduur batterijen - 1 à 2 jaar

11. Specificaties. 12. Garantiebepaling. 1.Inleiding. 2. Installatie. - 2 penlight alkaline type AA levensduur batterijen - 1 à 2 jaar 11. Specificaties. 12 batterijen - 2 penlight alkaline type "AA" levensduur batterijen - 1 à 2 jaar schakelspanning - 24 volt A schakelstroom - max. 3 ampere schakelvertraging - ongeveer 10 seconden meetbereik

Nadere informatie

GEBRUIKSHANDLEIDING versie 1.1 AWMR-230 MINI INBOUW SCHAKELAAR

GEBRUIKSHANDLEIDING versie 1.1 AWMR-230 MINI INBOUW SCHAKELAAR GEBRUIKSHANDLEIDING versie 1.1 AWMR-230 MINI INBOUW SCHAKELAAR D A C * B * Afbeelding van de AYCT-102 (niet inbegrepen) A: Zoekmodus-knop B: Aansluiting wandschakelaar C: Aansluiting verlichting D: Indicator

Nadere informatie

Cody Light HF 1/1 1/2

Cody Light HF 1/1 1/2 NL De montage, aansluitingen en het onderhoud mogen alleen door geschoolde vakmannen worden uitgevoerd. De eindverwerker van dit produkt dient erop toe te zien dat de EMV-voorschriften worden nageleefd.

Nadere informatie

Ruimtetemperatuur voelers MODBUS, SHT-A1-MB(-LCD) Ruimte MODBUS. Omschrijving

Ruimtetemperatuur voelers MODBUS, SHT-A1-MB(-LCD) Ruimte MODBUS. Omschrijving Ruimtetemperatuur voelers MODBUS, SHT-A1-MB(-LCD) Meting van de ruimte T en relatieve vochtigheid (rh) Voedingsspanning : AC/DC 24 Volt Bus interface : MODBUS RTU (RS45) Uitgangssignaal T : proportioneel

Nadere informatie

! " # $% &'! " # $% &' '() * +,

!  # $% &'!  # $% &' '() * +, ! " # $% &'!" # $%&''()*+, 1. Inleiding -,. *$/$ ** $)%$% 0%,$.)%) % +)%( ( ),1 ))% ).$*$$ *0$2,1 ))$$$0))% 3+45 &6 )$%$)$$%)$)./$2)$%$)$)$% 7,$2)$,)$2 %$)$2.1 $%)**$,.)$.$)/$2)$$2)0) 1.A Voordelen van

Nadere informatie

ROGER Belgium SCHUIFHEK OPENER R30 TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN AFMETINGEN R30 MODELLEN R30/ R30/ R30/ R30/1209

ROGER Belgium SCHUIFHEK OPENER R30 TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN AFMETINGEN R30 MODELLEN R30/ R30/ R30/ R30/1209 ROGER TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN R30 MODELLEN R30/403-404 R30/803-804 R30/1203-1204 R30/1209 Voedingsspanning Nominaal vermogen Duwkracht Openingstijd X90 Thermische veiligheid Werkingstemperatuur Gewicht

Nadere informatie

De Flex Counter kan voor verschillende doeleinden in de landbouw gebruikt worden en kan het volgende op meten

De Flex Counter kan voor verschillende doeleinden in de landbouw gebruikt worden en kan het volgende op meten FLEX COUNTE 1.Functie overzicht De Flex Counter kan voor verschillende doeleinden in de landbouw gebruikt worden en kan het volgende op meten F.1 snelheidsmeter F.2 hectaren teller F.3 aantal teller F.4

Nadere informatie

Deze pompschakelaar kunnen wij U aanbieden voor 79 gemonteerd en wel. Zie onderstaande beschrijving van deze unieke pompschakelaar

Deze pompschakelaar kunnen wij U aanbieden voor 79 gemonteerd en wel. Zie onderstaande beschrijving van deze unieke pompschakelaar Ingeschreven KVK-maastricht nr.14084548 onder Installatietechniek DWC Schoutens BTW-nr.156857182B01 E mail : its@brunssum.net Web : www.installatietechniekdwcschoutens.nl Deze pompschakelaar kunnen wij

Nadere informatie

Instellen van de dag en de tijd. De dag en de uurtijd worden met behulp van de knopen DAY, HOUR en MIN ingesteld.

Instellen van de dag en de tijd. De dag en de uurtijd worden met behulp van de knopen DAY, HOUR en MIN ingesteld. Heatnet Vloerverwarming Thomas à Kempisstraat 32 7009 KT Doetinchem T: 0314-37 82 99 E: info@heatnet.nl AUBE KLOKTHERMOSTAAT LVS Vloerverwarming Pater Schiphorststraat 50 1827 NN Alkmaar T: 072-5400560

Nadere informatie

HANDLEIDING - LEVEL INDICATOR M A N U A L

HANDLEIDING - LEVEL INDICATOR M A N U A L HANDLEIDING - LEVEL INDICATOR M A N U A L Ondanks de grootst mogelijke zorgvuldigheid die Tasseron Electronics B.V. aan haar producten en de bijbehorende handleidingen besteedt, kunnen er onvolkomenheden

Nadere informatie

Montage- en gebruikshandleiding

Montage- en gebruikshandleiding Montage- en gebruikshandleiding Filterbesturing 230V met zonneregelaar Art. nr.: 310.000.0530 Functie De filterbesturing PC-30 maakt een tijdgestuurd in- en uitschakelen van een 230V wisselstroom-filterpomp

Nadere informatie

Inhoud van de handleiding

Inhoud van de handleiding BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Inhoud van de handleiding 3 U hebt de beschikking over twee boekjes die u helpen zich vertrouwd te maken met uw Bang & Olufsen-product. De Het bedie- referentiehandboeningshandleiding

Nadere informatie

1. Gebruiksaanwijzing 2

1. Gebruiksaanwijzing 2 1. Gebruiksaanwijzing 2 1.0 Voorwoord De gebruiksaanwijzing zorgvuldig lezen, zodat u alle funkties optimaal gebruiken kunt. De schakelklok kan als dag- of weekklok ingezet worden. Die Schaltuhr kann als

Nadere informatie

Bedieningshandleiding. Vloerverwarmingsthermostaat

Bedieningshandleiding. Vloerverwarmingsthermostaat Bedieningshandleiding 1. Toepassingsgebied Voor het reguleren van de temperatuur van elektrische vloerverwarmingsinstallaties. 2. Functie De vloerthermostaat bestaat uit twee delen: Controleunit voor het

Nadere informatie

HANDLEIDING VLEUGELHEKOPENER

HANDLEIDING VLEUGELHEKOPENER HANDLEIDING VLEUGELHEKOPENER BEHEERMAATSCHAPPIJ CO VAN HOOF B.V. IMPORT EXPORT DE HEKAUTOMAATSPECIALIST NEDERLAND BELGIË Valkenswaardseweg 46A Heikant 15 5595 XB LEENDE 3930 Achel tel. 0031 40 2233890

Nadere informatie

Installatievoorschrift CV-regelaar VAG 4000

Installatievoorschrift CV-regelaar VAG 4000 Installatievoorschrift CV-regelaar VAG 4000 Itho bv Adm. de Ruyterstraat 2 3115 HB Schiedam Postbus 21 3100 AA Schiedam T (010) 427 85 00 F (010) 427 89 99 E info@itho.nl I www.itho.nl P544LI4010/0208/MDM

Nadere informatie

Manuel d installation Installatie handleiding SD201 03/08

Manuel d installation Installatie handleiding SD201 03/08 Manuel d installation Installatie handleiding SD201 03/08 Inhoudstafel 1 Opmerkingen met betrekking tot de documentatie 15 2 CE-markering 15 3 Keuze van de opstellingsplaats 15 4 Veiligheidsvoorschriften

Nadere informatie

HANDLEIDING SAUNABESTURING A2 TECHNISCHE GEGEVENS

HANDLEIDING SAUNABESTURING A2 TECHNISCHE GEGEVENS HANDLEIDING SAUNABESTURING A TECHNISCHE GEGEVENS Spanning : 00 Volt, N ~ Frequentie : 0 Hz Schakelvermogen : 9 kw over fasen van max. kw per fase Verwarmingsduur : 6 of uur Temperatuur : 0 C afhankelijk

Nadere informatie

CDR4 - Colis AD256. isense PRO. Installatiegebruikersen. service handleiding. Draadloze interactieve kamerthermostaat A-REMBENL

CDR4 - Colis AD256. isense PRO. Installatiegebruikersen. service handleiding. Draadloze interactieve kamerthermostaat A-REMBENL isense PRO NL Draadloze interactieve kamerthermostaat CDR4 - Colis AD256 C002331-A Installatiegebruikersen service handleiding 300020545-001-A-REMBENL Inhoud 1 Beschrijving...2 1.1 Beschrijving van de

Nadere informatie

Stappenplan installeren UMR Vario

Stappenplan installeren UMR Vario Stappenplan installeren UMR Vario stap invullen sl tabbel op blz... 1 begin met het invullen van de tabel in de handleiding. dit geeft een duidelijk overzicht voor de volgende stappen. alle bekabeling

Nadere informatie

HANDLEIDING CONVECTOR VPSI

HANDLEIDING CONVECTOR VPSI 1 Dendermondesteenweg 268 B - 9070 Destelbergen tel.: 09 / 228 32 31 fax: 09 / 228 63 51 www.thermelec.be HANDLEIDING CONVECTOR VPSI 2 Gelieve deze handleiding grondig door te lezen alvorens het apparaat

Nadere informatie

Elektronische draadloze ruimtethermostaat D9380 RF-T

Elektronische draadloze ruimtethermostaat D9380 RF-T Elektronische draadloze ruimtethermostaat D9380 RF-T 1 INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Bediening en display 3 Bediening 3 Display 4 Handleiding voor gebruik 4 Gebruiksfuncties 5 Functie COMFORT 5 Functie ECO

Nadere informatie

Low Noise Kit UTY-LNKIT

Low Noise Kit UTY-LNKIT Low Noise Kit UTY-LNKIT Veiligheidsvoorschriften! -De installatie van deze uitrusting mag enkel worden uitgevoerd door gekwalificeerd en ervaren personeel! -Alvorens met de installatie te beginnen moet

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding GE Security NetworX TM Series NX-216 Zone uitbreidingsmodule Installatiehandleiding g imagination at work NX-216 Installatiehandleiding Pag 2 17/06/05 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 3 ALGEMENE BESCHRIJVING...

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing ALFA-45 Bedien-unit Koel / Ontdooi thermostaat met ventilator sturing.

Gebruiksaanwijzing ALFA-45 Bedien-unit Koel / Ontdooi thermostaat met ventilator sturing. Gebruiksaanwijzing ALFA-45 Bedien-unit Koel / Ontdooi thermostaat met ventilator sturing. VDH doc. 9 Versie: v1. Datum: 1-4- Software: ALFA 45 Doc: DO9.WP8 Bereik: -5/+5 C, uitlezing per 1 C * Installatie.

Nadere informatie

Elektronische jaloezieinbouwschakelaar

Elektronische jaloezieinbouwschakelaar Bestnr. 62 00 09 Elektronische jaloezieinbouwschakelaar Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of

Nadere informatie

Binnenontvanger verlichting RTS - opbouw. Installatiehandleiding

Binnenontvanger verlichting RTS - opbouw. Installatiehandleiding Binnenontvanger verlichting RTS - opbouw Installatiehandleiding - 2 - Binnenontvanger verlichting RTS - opbouw Inhoudsopgave Pagina Samenstelling 4 Veiligheid 5 Montage 5 Benodigd gereedschap 5 Aanbevolen

Nadere informatie

Systeem-schakelversterkers REG 1 kanaals Art.Nr. 0850 00. Systeem-schakelversterkers REG 2 kanaals Art.Nr. 0851 00

Systeem-schakelversterkers REG 1 kanaals Art.Nr. 0850 00. Systeem-schakelversterkers REG 2 kanaals Art.Nr. 0851 00 1 kanaals Art.Nr. 0850 00 2 kanaals Art.Nr. 0851 00 Functioneringsprincipe De systeemschakelunit REG 1 kanaals en de systeemschakelunit REG 2 kanaals zijn nieuwe komponenten voor het observersysteem. De

Nadere informatie

Digitale inbouwschakelklok

Digitale inbouwschakelklok G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 61 07 20 Digitale inbouwschakelklok Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

MGC OpenTherm regelaar

MGC OpenTherm regelaar MOS NL-780-2 MGC 061100 MGC OpenTherm regelaar Montage- en gebruikshandleiding Gebruikte symbolen In dit document worden de volgende symbolen gebruikt: Gevaar voor elektrische spanning! Let op! Gebruikte

Nadere informatie

Bedieningshandleiding DALI Power Potentiometer

Bedieningshandleiding DALI Power Potentiometer Lichtmanagement Bedieningshandleiding DALI Power Potentiometer 1. Veiligheidsinstructies Inbouw en montage van elektrische apparaten mogen uitsluitend geschieden door een landelijk erkend installatiebedrijf..

Nadere informatie

Bedieningshandleiding FC10 FC10-02 A FC10-04 A FC10-08 A FC10-12 A. Fire & Security Products. Siemens Building Technologies

Bedieningshandleiding FC10 FC10-02 A FC10-04 A FC10-08 A FC10-12 A. Fire & Security Products. Siemens Building Technologies Bedieningshandleiding FC0 FC0-0 A FC0-04 A FC0-08 A FC0- A Technische wijzigingen en leveringsmogelijkheden voorbehouden Copyright by B.V. Alle rechten voorbehouden. Wijzigingen voorbehouden. Niets deze

Nadere informatie

Bedieningshandleiding. ExaControl E7R S

Bedieningshandleiding. ExaControl E7R S Bedieningshandleiding ExaControl E7R S UW APPARAAT GEBRUIKEN UW APPARAAT GEBRUIKEN 1 Het apparaat wordt geleverd met: Snelstartgids voor de gebruiker, Snelstartgids voor de installateur, Garantieverklaring

Nadere informatie

Espace bedrade regeling (230 volt)

Espace bedrade regeling (230 volt) Espace bedrade regeling (230 volt) Installatiehandleiding klokthermostaat. Espace klokthermostaat De fraai vormgegeven thermostaat is eenvoudig te bedienen met slechts vier toetsen en is standaard reeds

Nadere informatie

VERKORTE GEBRUIKSAANWIJZING TMC 212. Toro Modulaire Controller REGENAUTOMAAT

VERKORTE GEBRUIKSAANWIJZING TMC 212. Toro Modulaire Controller REGENAUTOMAAT VERKORTE GEBRUIKSAANWIJZING TMC 212 Toro Modulaire Controller REGENAUTOMAAT INHOUD Pagina Instellen van tijd en datum. 2. Bekijken of wijzigen beregeningsschema. 3. Bekijken of wijzigen programma starttijden.

Nadere informatie

Elektrische verwarming

Elektrische verwarming Elektrische verwarming Bedieningshandleiding Digitale programmeerbare regelaar DPC DPC 16 A Type 17-8811-46332300 DPC 16 A/8 A Type 17-8811-46342300 ** ** Bedieningshandleiding BARTEC DPC Type: 17-8811-46332300

Nadere informatie

HENKELMAN BV. Adres Veemarktkade 8 / D 9 5222 AE s-hertogenbosch Nederland. Postadres Postbus 2117 5202 AE s-hertogenbosch Nederland

HENKELMAN BV. Adres Veemarktkade 8 / D 9 5222 AE s-hertogenbosch Nederland. Postadres Postbus 2117 5202 AE s-hertogenbosch Nederland HANDLEIDING VOOR DE DEALER DIGITAAL BEDIENINGSPANEEL JUMBO-SERIE 0,6 0,4 VACUUM 0,8-1 0 0,2 SEAL HENKELMAN BV Adres Veemarktkade 8 / D 9 5222 AE s-hertogenbosch Nederland Postadres Postbus 2117 5202 AE

Nadere informatie

Inbouwontvanger RTS voor verlichting

Inbouwontvanger RTS voor verlichting Inbouwontvanger RTS voor verlichting Installatiehandleiding Artikelnummer 1811251 Inbouwontvanger RTS voor verlichting Voor het aansturen van verlichting. Met de Lighting in-wall receiver RTS kunt u de

Nadere informatie

Honeywell. Gebruiksaanwijzing DFRC. RF Afstandsbediening Sfeerhaard

Honeywell. Gebruiksaanwijzing DFRC. RF Afstandsbediening Sfeerhaard Honeywell Gebruiksaanwijzing DFRC RF Afstandsbediening Sfeerhaard SCHERM EN TOETSEN Uitleesvenster Toets Verhoog Toets Verlaag Toets Stop/Stand-by Toets Menu Scherm Handbediening. Klokprogramma actief.

Nadere informatie

Programma Eco stand 8-SYMBOOL DISPLAY

Programma Eco stand 8-SYMBOOL DISPLAY BEDIENINGS INSTRUCTIES 8-SYMBOOL AFSTANDBEDIENING Kinder slot Tijd Signaal indicator Thermostatische stand Batterij Countdown F or C Programma Eco stand Temperatuur Dubbele brander 8-SYMBOOL DISPLAY INSTELLING

Nadere informatie

BEP 600-DCM V2.3 COUNTOUR MATRIX DC MONITOR

BEP 600-DCM V2.3 COUNTOUR MATRIX DC MONITOR BEP 600-DCM V2.3 COUNTOUR MATRIX DC MONITOR INSTALLATIE EN GEBRUIKSAANWIJZING LEES DE GEHELE GEBRUIKSAANWIJZING VOORDAT U GAAT INSTALLEREN INDEX KENMERKEN 3 AFMETINGEN 3 GEÏNSTALLEERD MET DRIE VOLTAGEMETERS

Nadere informatie

INSTALLATIE, INGEBRUIKNAME, GEBRUIK, ONDERHOUD.

INSTALLATIE, INGEBRUIKNAME, GEBRUIK, ONDERHOUD. WATERONTHARDERS INSTALLATIE, INGEBRUIKNAME, GEBRUIK, ONDERHOUD. AS 105 AS 145 AS 175 AS 205 Geachte klant, Hartelijk dank voor het vertrouwen in de AmySoft waterontharder. Met AmySoft heeft u gekozen voor

Nadere informatie

De Melker Desinfectie besturingsysteem

De Melker Desinfectie besturingsysteem De Melker Desinfectie besturingsysteem Inhoudsopgave: Pagina Beschrijving 3 Specificatie 3 Montage 3 In gebruikname 3 Werking 4 Alarmcontact 4 Contact Pulse besturingskast 4 Contact mechanisch ventiel

Nadere informatie

1. Installatie van de e-thermostaat 3. 2. Installatie van de hub 8

1. Installatie van de e-thermostaat 3. 2. Installatie van de hub 8 v.120110 1. Installatie van de e-thermostaat 3 2. Installatie van de hub 8 3. De webportal en smart phone app 10 Webportal...10 Smart phone App...10 4. Problemen oplossen - E-thermostaat 11 Het display

Nadere informatie

SP2PRO School ISYLED Visie Installateur handleiding

SP2PRO School ISYLED Visie Installateur handleiding SP2PRO School ISYLED Visie Installateur handleiding All rights, including rights created by patent grant or registration of a utility model or design, are reserved. Technical modifications possible. Technical

Nadere informatie

Montage- en Inbedrijfname instrukties Infratronic Comfort DS

Montage- en Inbedrijfname instrukties Infratronic Comfort DS Montage- en Inbedrijfname instrukties Infratronic Comfort DS Groepen Regeling Uitvoering Schema-Nr.: 1 Comfort DS 1 Donkerstraler B-6823 2 Comfort DS 2 Donkerstraler B-6824 1 Comfort DS 1 Infraroodstraler

Nadere informatie

QAW70. Ruimte-apparaat. Siemens Building Technologies HVAC Products. voor verwarmingsregelaars VILLAGYR RVP102 en SIGMAGYR RVL4

QAW70. Ruimte-apparaat. Siemens Building Technologies HVAC Products. voor verwarmingsregelaars VILLAGYR RVP102 en SIGMAGYR RVL4 1 37 Ruimte-apparaat voor verwarmingsregelaars VILLAGYR RVP102 en SIGMAGYR RVL4 Digitaal. multifunctioneel ruimte-apparaat voor de eenvoudige bediening van verwarmingsregelaars vanuit de verblijfsruimte.

Nadere informatie

DISPLAY WM44-P (11/2009)

DISPLAY WM44-P (11/2009) HANDLEIDING UITLEZING MET SETPUNTEN DISPLAY WM44-P (11/2009) indic bvba, Molenberglei 21, B-2627 Schelle, tel +32(0)3 451 93 93 - fax +32(0)3 887 30 61 www.indiconline.com 1 Inhoud 1 Inhoud... 2 2 CE certificaat...

Nadere informatie