Marktanalyse FttO. Beschikbaarheid en bruikbaarheid van het FttO aanbod in Nederland CONCEPT. Final. Rapport uitgebracht aan OPTA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Marktanalyse FttO. Beschikbaarheid en bruikbaarheid van het FttO aanbod in Nederland CONCEPT. Final. Rapport uitgebracht aan OPTA"

Transcriptie

1 Marktanalyse FttO Beschikbaarheid en bruikbaarheid van het FttO aanbod in Nederland Rapport uitgebracht aan OPTA In opdracht van: Tele2, Eurofiber, Vodafone, Ziggo, UPC, Easynet en EspritXB Met medewerking van: BT, Verizon Business, COLT door Stratix Consulting in samenwerking met Speer-IT CONCEPT Final 16 November 2011 Hilversum, 16 november 2011

2 Management samenvatting In opdracht van Tele2, Eurofiber, Vodafone, Ziggo, UPC, Easynet en EspritXB is door Stratix Consulting (hierna: Stratix) een empirisch onderzoek uitgevoerd naar de beschikbaarheid van zakelijk glas (FttO) in de markt. Aan dit onderzoek is buiten de genoemde opdrachtgevers ook medewerking verleend door enkele andere alternatieve aanbieders (OLO s) van zakelijk glas: BT, Verizon Business en COLT. Stratix heeft een geografische dekkingsanalyse samen met het GIS-bedrijf Speer-IT uitgevoerd. Daarbij is uitgegaan van de geo-coördinaten van de daadwerkelijke locaties van de bedrijfspanden (Postcode + huisnummer) en geen gebundelde aantallen per Postcode-6 gebied. Daarnaast is een analyse gemaakt van inkoop van zakelijk glas in de periode en zijn er interviews met OLO s uitgevoerd. Onze hoofdbevindingen zijn: 1. Stratix en Speer-IT zijn niet in staat OPTA s bevinding dat de gezamenlijke OLO s een iets grotere geografische dekking [75-80%] hadden dan KPN [70-75%] te reproduceren. Met onze daadwerkelijke bedrijfslocatie-methode komen wij uit op 53% voor de gezamenlijke OLO s en 57% FttO-dekking voor het KPN Aansluitnet. 2. OPTA is coulant voor KPN en streng voor OLO s. KPN s Internode netwerk rekent OPTA niet mee, maar daarentegen wel de interlokale kabelroutes van OLO s als Eurofiber, BT en Tele2. Tegelijk telt OPTA wel alle handholes van Ziggo mee, waar volgens Ziggo maar zo n 30% geschikt is voor klantaansluitingen. 3. OPTA s coulance vermindert KPN s netwerkdekking met 5%-15% en OPTA s strengheid t.o.v. Ziggo verhoogt de gezamenlijke dekking van de OLO s van 48% naar 53%. 4. OPTA hanteert een Postcodegebied centroïde methode, waarmee zij de afstand berekent vanuit het middelpunt van een PC6-gebied naar een kabel of handhole. Ligt dat binnen de afstandsgrens, dan wordt die eigenschap van toepassing verklaard voor alle bedrijven in dat gebied. Die aanpak creëert zichtbare artefacten, zoals dekking door (meerdere) aanbieders in dunbevolkte plattelandsgebieden en grote natuurgebieden. 5. Ook zijn er verrassende uitkomsten met OPTA s werkwijze zoals dalende geografische dekking in 2011 t.o.v in het Ontwerpbesluit FttO, terwijl er geen kabels uit de grond zijn gehaald. 6. OPTA s methode rammelt en lijkt met strengheid voor OLO s en soepelheid voor KPN de uitkomst al in zich te sluiten. Stratix november

3 Er is ook geen trendbreuk gevonden, waarbij OLO s opeens versneld glas uitrolden ten opzichte van KPN in de afgelopen twee jaar. 7. Wij vinden echter wel een trendbreuk in de zomer van 2010 qua inkoopgedrag. Wijzigingen in aanbod en prijsbeleid van KPN zorgen voor een drastische verschuiving van inkoopgedrag. Nu al wordt 70% van de nieuwe zakelijke glasaansluitingen bij KPN ingekocht. KPN zal bij onveranderde regulering in 2 jaar tussen de 60% en 70% marktaandeel verwerven. 8. Er is een wijziging opgetreden in het commerciële verwachtingspatroon. Offertes voor glas moeten nu in enkele dagen als firm quote worden afgegeven. Dit heeft drastische implicaties, omdat pas enkele in glas investerende OLO s qua IT- en bedrijfsprocessen een wholesale-inkoper kunnen ondersteunen, die binnen 2 dagen offertes moet kunnen afgeven. 9. OPTA geeft aan dat de gezamenlijke dekking vergelijkbaar is tussen OLO s en KPN. Echter een equivalente dekking vergt vergaande samenwerking op commercieel, technisch en juridisch vlak (SLA s en contracten) van OLO s, willen zij een alternatief zijn voor zakelijk glas van KPN. Dat staat mogelijk op gespannen voet met de kartelwetgeving. Hilversum, 16 november 2011 Stratix november

4 Inhoud Management samenvatting... 2 Inhoud Inleiding Achtergrond Doel en Aanpak Geografische dekkingsanalyse Methodologie dekkingsanalyse Gegevens van de glasnetwerken Brongegevens voor afzetmarkt Resultaten dekkingsanalyse Gezamenlijke dekking OLO s lager dan dekking KPN Mogelijke oorzaken van verschillen met OPTA analyse Voorinvestering door KPN (bedrijventerreinen) Concurrentiedruk vanuit perspectief van OLO s en KPN OLO dekking en multi-site inkoop Conclusies geografische dekkingsanalyse Analyse van inkoopgedrag door marktpartijen Methodologie inkoop analyse Resultaten inkoop analyse Prognose bij ongewijzigde markttrends Observaties vanuit de markt Bruikbaarheid van alternatief aanbod is beperkt Technische belemmeringen bij koppelen Ethernet platformen Operationele belemmeringen Kosten van systeemintegratie Concurrentiegedrag KPN Marge-uitholling Gebruik postcodecheck-informatie Annonces en herclassificatie Leveringsweigering en virtuele collocatie Conclusies en aanbevelingen Geografische dekkingsanalyse Bruikbaarheid alternatief aanbod Stratix november

5 5.2.1 Trendbreuk OLO inkoop naar KPN is waarschuwingssignaal Markt dwingt firm quote in 2 dagen nu af IT nu cruciaal: equivalente dekking vergt vergaande samenwerking KPN herclassificeert voordat men lijkt te hebben geïnvesteerd Literatuurlijst Annex A SIZO verdeling over bedrijfstakken Annex B Overzicht acties KPN op wholesale glas Annex C Voorbeeldactie KPN Retail glas Annex D Ethernet implementatie-platformen Implementatievormen in de praktijk Eenvoudig te harmoniseren qua interconnectie? Annex E Dekkingskaarten groot (Landscape) Stratix november

6 1 Inleiding In opdracht van Tele2, Eurofiber, Vodafone, Ziggo, UPC, Easynet en EspritXB is door Stratix Consulting (hierna: Stratix) een empirisch onderzoek uitgevoerd naar de beschikbaarheid van zakelijk glas (FttO) in de markt. Aanleiding voor dit onderzoek zijn de bevindingen van OPTA inzake FttO zoals neergelegd in het ontwerp marktanalysebesluit ULL d.d. 23 juni en OPTA s constateringen in de Reguleringsvisie d.d. 23 juni Sinds het moment van opdrachtverstrekking aan Stratix en het opstellen van dit rapport heeft OPTA ook het Ontwerpbesluit ULL FttO op 6 oktober 2011 gepubliceerd. Voor zover relevant is de inhoud van dit ontwerpbesluit door Stratix meegenomen bij het opstellen van dit rapport. Aan dit onderzoek is buiten de genoemde opdrachtgevers ook medewerking verleend door enkele andere alternatieve aanbieders van zakelijk glas: BT, Verizon Business en COLT. 1.1 Achtergrond OPTA concludeert in het Ontwerpbesluit ULL van 23 juni 2011 en in het Ontwerpbesluit ULL FttO van 6 oktober 2011 dat op dit moment niet is vast te stellen dat KPN op de FttO markt (voor MDF- en SDF-access en ODF-access FttH) aanmerkelijke marktmacht (AMM) heeft waardoor hij niet toekomt aan het opleggen van verplichtingen. De alternatieve aanbieders van zakelijk glas (hierna: OLO s) verwachten dat echter OPTA zal concluderen dat KPN op de ULL FttO markt niet over AMM beschikt. OPTA heeft echter aangegeven dat KPN in staat is gebleken om in de afgelopen drie jaar op het glassegment sneller uit te rollen dan haar grootste concurrent op glas, Eurofiber. De verwachting is, volgens OPTA, dat KPN de komende periode het grootste deel van de groei op glas naar zich toe zal trekken. Toch merkt OPTA KPN niet aan als partij met AMM. Redengevend daarvoor lijkt te zijn de constatering van OPTA dat alternatieve aanbieders in staat zijn gebleken om met eigen glasuitrol een significante positie te verwerven. OPTA stelt dat andere aanbieders weliswaar individueel beschikken over een beperkte geografische dekking, maar dat zij gezamenlijk beschikken over een met KPN vergelijkbare geografische dekking op glasvezel 3. Dat betekent volgens OPTA dat in ieder geval in de gebieden waar veel economische activiteiten plaatsvinden naast KPN over het algemeen minimaal één andere aanbieder op glasvezel een aanbod kan doen. De OLO s hebben sterke bedenkingen ten aanzien van het voornemen van OPTA om geen regulering toe te passen op de markt voor ontbundelde toegang (FttO) en 1 Ontwerpbesluit marktanalyse ontbundelde toegang op wholesale niveau, OPTA/AM/2011/201353, 23 juni 2011 ( Ontwerpbesluit ULL ) 2 Reguleringsvisie op de markten voor elektronische communicatie , OPTA/AM/2011/201355, 23 juni 2011, bijlage 3, pagina 2 3 Ontwerpbesluit, randnummer 1533 Stratix november

7 hebben Stratix gevraagd om te onderzoeken of dit voornemen passend is in het licht van de beschikbare empirische gegevens. 1.2 Doel en Aanpak Het doel van het onderzoek is om OPTA te voorzien van nadere gegevens omtrent het functioneren van de FttO-markt en de beschikbaarheid van een alternatief aanbod naast dat van KPN. In het kader van dit onderzoek heeft Stratix nader gekeken naar de geografische dekkingsanalyse van OPTA en is de bruikbaarheid van het alternatieve aanbod in kaart gebracht. Voor het bepalen van de beschikbaarheid van zakelijk glas is door Stratix een geografische dekkingsanalyse uitgevoerd in nauwe samenwerking met Speer IT, een bedrijf met specialisatie in geografische informatiesystemen (GIS). Speer IT heeft de netwerkgegevens van alle relevante OLO marktpartijen (BBned, BT, COLT, Eurofiber, Tele2, Verizon Business, UPC, Ziggo) en KPN verwerkt in hun systeem en op basis hiervan geografisch de dekking bepaald voor elk van de partijen afzonderlijk en de OLO s gezamenlijk. De resultaten van dit onderzoek zijn geanonimiseerd overgedragen aan Stratix voor verdere analyse. Voor het in kaart brengen van de bruikbaarheid van het alternatieve aanbod is de aanpak van Stratix tweeledig. Enerzijds is er door Stratix empirisch onderzoek gedaan naar het inkoopgedrag van marktpartijen. Anderzijds heeft Stratix kwalitatief onderzoek gedaan naar de praktische overwegingen voor marktpartijen bij het inkopen van glasvezelverbindingen. Voor het empirisch onderzoek naar het inkoopgedrag van marktpartijen heeft Stratix als neutrale tussenpersoon wholesale inkoopgegevens verzameld van BT, Easynet, EspritXB, Eurofiber, Tele2/BBned, Verizon Business, Vodafone en Ziggo voor het tijdvak 2008Q1 tot en met 2011Q2 en een deel leverden al data voor 2011Q3 aan. Deze gegevens zijn door Stratix geaggregeerd en geanalyseerd op mogelijke trends of verschuivingen in de markt. Voor kwalitatieve analyse van de overwegingen van marktpartijen bij het inkopen van glasvezelverbindingen heeft Stratix een serie interviews afgenomen met de inkoopverantwoordelijken van BT, Tele2/BBned en Vodafone. Op basis van deze interviews heeft Stratix de belangrijkste factoren geïdentificeerd die spelen bij het inkopen van (wholesale) glasverbindingen en zijn ook de concurrentieverhoudingen op de FttO markt in kaart gebracht. Stratix november

8 2 Geografische dekkingsanalyse Op basis van netwerkgegevens van betrokken marktpartijen is door Stratix in samenwerking met Speer IT een geografische dekkingsanalyse uitgevoerd. Hoofddoel van de analyse is om de dekking van de verschillende marktpartijen, in het bijzonder KPN en de gezamenlijke OLO s, in kaart te brengen en te vergelijken. In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op de methodologie van de dekkingsanalyse en worden de gevonden resultaten besproken. 2.1 Methodologie dekkingsanalyse Voor deze dekkingsanalyse is de dekking van een glasnetwerk gedefinieerd als het percentage van de afzetmarkt dat zich binnen een bepaalde (graaf)afstand van het glasnetwerk bevindt. De hierboven genoemde (graaf)afstand is voor de dekkingsanalyse vastgesteld op 250 meter. Dit is binnen de markt een gangbare afstand voor het bepalen van near-net (en on-net) locaties. Zo hanteert KPN deze 250 meter ook als grens voor het bepalen van een overzicht van near-net en on-net adressen, welke wordt gepubliceerd op (het afgeschermde deel van) de website van KPN Wholesale. Het betreffende overzicht geldt als (enige) beschikbare bron van netwerkgegevens voor KPN. Om vergelijkingen te kunnen trekken met de dekking van KPN zal voor de overige marktpartijen de dekking ook berekend moeten worden op basis van de door KPN gehanteerde 250 meter afstand tot het netwerk Gegevens van de glasnetwerken Voor de dekkingsanalyse zijn door alle betrokken partijen die in het bezit zijn van eigen glasvezel infrastructuur netwerkgegevens verschaft voor de dekkingsanalyse. Speer IT, dat de geografische netwerkadministratie verzorgt voor een aantal marktpartijen, heeft gefungeerd als onafhankelijke tussenpersoon voor het verzamelen en verwerken van de netwerkgegevens. Hierbij heeft Speer IT alle ontvangen netwerkinformatie geïmporteerd in Cocon, een zelf-ontwikkeld GISpakket. Cocon is een multi-user applicatie waarmee op een snelle en gebruiksvriendelijke manier, complexe glasvezel netwerkstructuren ingevoerd, gemuteerd, geraadpleegd en geanalyseerd kunnen worden. Cocon is het pakket dat in Nederland door de meeste OLO s gebruikt wordt. Aangezien het uitgangspunt van de dekkingsanalyse is om de (graaf)afstand te bepalen van een bedrijfslocatie tot aan het glasnetwerk, hebben de betrokken partijen naast de netwerkgegevens ook informatie aangeleverd over de wijze waarop zij zelf de (graaf)afstand tot het netwerk bepalen. Deze informatie is door Speer IT gebruikt om de afstandsbepaling voor de dekkingsanalyse uit te voeren. Een overzicht van de aangeleverde informatie per partij is weergegeven in Tabel 1. Stratix november

9 Tabel 1 Overzicht van aangeleverde netwerkgegevens en wijze van afstandsbepaling Operator Aangeleverde netwerkgegevens Wijze van afstandsbepaling Bbned Excel met alle postcodes binnen 250m afstand Gebruik van aangeleverde Excel-sheet BT Cocon netwerkbestand Afstand tot aan het netwerk Aangeleverde netwerktekening en Excel Colt overzicht van gebouwen en handholes Afstand tot aan gebouwen en handholes Eurofiber Cocon netwerkbestand Afstand tot aan het netwerk Tele2 Cocon netwerkbestand Afstand tot aan handholes en MDF locaties UPC Excel met alle postcodes binnen 250m afstand Gebruik van aangeleverde Excel-sheet Verizon Aangeleverde netwerktekening Afstand tot aan het netwerk Ziggo Locaties van alle wijkcentra Afstand tot aan wijkcentra ZiggoHH Locaties wijkcentra en alle Handholes Afstand tot aan wijkcentra en handholes KPN Excel met alle zakelijke adressen binnen 250m afstand (afkomstig van website KPN-wholesale) Gebruik van Excel-sheet Voor de dekkingsanalyse en vergelijkbaarheid met OPTA s eigen resultaat is steeds uitgegaan van de meest vergaande uitleg van netwerkdekking. Voor Ziggo betekent dit dat er wordt uitgegaan van dekking op basis van zowel handholes (ondergrondse lasputten, -kasten en -moffen) als wijkcentra (straatkasten). Hetzelfde principe van meest vergaande uitleg geldt ook voor de partijen die werken met uitlassen (splicing), zoals Eurofiber en BT. Het door OPTA in het Ontwerpbesluit gehanteerde uitgangspunt is dat overal op het netwerk uit een kabel uitgelast kan worden. In de praktijk is dit vaak niet het geval en zal de meest nabije lasmof worden gekozen. Vanwege beheersbaarheid wordt een netstructuur gecreëerd en last een netwerkeigenaar niet overal uit. Voor Ziggo is de dekking op twee verschillende wijzen bepaald. De reden is dat OPTA heeft aangegeven dat zij voor Ziggo de handholes als uitgangspunt heeft genomen, terwijl Ziggo voor de eigen calculatie uitgaat van een aansluiting op het wijkcentrum, omdat het ondergronds plaatsen van een extra handhole tot ruwweg dezelfde extra kosten leidt als doorgraven naar het wijkcentrum en alleen wordt gedaan wanneer er potentieel andere klanten in de buurt zijn. In de praktijk wordt er regelmatig wel aangesloten op handholes, maar hiervoor is niet op alle handholes ruimte beschikbaar en ze worden dus deels nieuw aangelegd bij een binnengehaalde opdracht. Binnen het Ziggo-netwerk zijn 3 soorten ringen. Enkel de handholes in een Wijkcentra-ring kunnen gebruikt worden voor klantaansluitingen. Dat houdt volgens Ziggo in dat ongeveer een derde van hun handholes daadwerkelijk bruikbaar is voor klantaansluitingen. Het rekenen met de afstand tot alle Ziggo-handholes leidt dus tot een overschatting van Ziggo s bereik en het gezamenlijk bereik van de OLO s zal tussen de strenge handholemethode en de coulante wijkcentrales liggen. Wij volgen OPTA s strenge methode van de meest vergaande uitleg van dekking bij OLO-glas, maar kunnen niet exact vaststellen of dit voor KPN ook de meest Stratix november

10 vergaande uitleg is en hoe coulant OPTA ten opzichte van KPN is. Het is aan OPTA om hierover duidelijkheid te verschaffen aan marktpartijen Brongegevens voor afzetmarkt Voor bepaling van de afzetmarkt waarover dekking wordt gerealiseerd is gebruik gemaakt van een bedrijvenbestand waarin de adresgegevens en het aantal medewerkers van alle bedrijfslocaties in Nederland zijn opgenomen. Het bedrijvenbestand is afkomstig van SIZO 4, een marketingbedrijf uit Heerhugowaard, en betreft een verrijking van het KvK bedrijvenbestand. In totaal zijn bedrijfslocaties opgenomen in het bedrijvenbestand. De adresgegevens zijn op basis van gegevens van het Kadaster verrijkt met geografische coördinaten, zodat deze opgenomen konden worden in Cocon. Hierbij gold voor bedrijfslocaties dat het adres niet bekend was bij het Kadaster. Deze bedrijfslocaties zijn hierdoor komen te vervallen voor geografische analyse. In het bedrijvenbestand zijn nog een groot aantal bedrijfslocatie opgenomen welke niet (meer) economisch actief zijn. Dergelijke locaties zijn uit het bedrijvenbestand gefilterd, waarna in totaal bedrijfslocaties resteren voor de geografische analyse, welke naar bedrijfsgrootte zijn gespreid zoals weergegeven in Tabel 2. Tabel 2 Overzicht van aantal bedrijfslocaties per groottecategorie Aantal werknemers Aantal bedrijfslocaties > Totaal Bij het bepalen van het aantal potentiële zakelijke eindgebruikers gaat OPTA evenals KPN uit van bedrijfslocaties met meer dan vijf werknemers 5. Dit is door Stratix/Speer IT ook gehanteerd als de relevante afzetmarkt voor zakelijke glasverbindingen en betreft binnen het SIZO bedrijvenbestand in totaal bedrijfslocaties. Dit is aanzienlijk meer dan de bedrijfslocaties die volgens het door OPTA gebruikte bedrijvenbestand van Cendris in deze categorie valt. Dit is deels te verklaren door het feit dat het SIZO bedrijvenbestand in tegenstelling tot het Cendris bedrijvenbestand ook (semi-)overheidsinstellingen bevat en het Cendris bestand minder actueel is (van 2008/2009) Ontwerpbesluit, voetnoot 684, blz Stratix november

11 In Annex A is de verdeling van het SIZO bestand voor locaties met 5 of meer medewerkers uitgesplitst over de SBI-code bedrijfstakken. Daaruit valt af te leiden dat het bestand (semi-) publieke instellingen omvat van ruim 19 duizend locaties, die mogelijkerwijs niet in een puur bedrijfsbestand voorkomen. 2.2 Resultaten dekkingsanalyse Gezamenlijke dekking OLO s lager dan dekking KPN De belangrijkste resultaten van de dekkingsanalyse zijn weergegeven in Tabel 3. In deze tabel zijn Tabel 3, ter vergelijking ook de resultaten van OPTA s dekkingsanalyse opgenomen op een afstand van 250 meter tot het glasvezelnetwerk zoals beschreven in randnummer 246 en in tabel 5, derde kolom van het Ontwerpbesluit ULL FttO van 6 oktober. Het overzicht bevat zowel resultaten waarbij de Ziggo dekking is bepaald enkel op basis van de wijkcentra, als de resultaten waarbij Ziggo dekking is bepaald op basis van wijkcentra én handholes. Hieruit is duidelijk op te maken dat de wijze waarop de dekking wordt bepaald voor Ziggo streng is, en een significant effect heeft op zowel Ziggo s dekking als de gezamenlijke dekking van de OLO s. Tabel 3 Netwerkdekking (<250m afstand) als percentage van aansluitbare bedrijfslocaties met meer dan 5 medewerkers in geheel Nederland op basis van eigen infrastructuur KPN (ASN, FttO) KPN (ASN + INN, FttO) OPTA analyse ca bedrijven (Cendris) [70-75%] [80-85%] Analyse Speer IT / Stratix bedrijven (SIZO) Ziggo (alleen wkc) ZiggoHH 57% 57% Eurofiber (FttO) [40-45%] [30-35%] [30-35%] Ziggo (FttO) [5-10%] ZiggoHH (FttO) [30-35%] [20-25%] Tele2 (FttO) [30-35%] [15-20%] [15-20%] BT (FttO) [30-35%] [20-25%] [20-25%] Verizon (FttO) [5-10%] [5-10%] UPC (FttO) [5-10%] [5-10%] Colt (FttO) [5-10%] [5-10%] BBNed (FttO) [0-5%] [0-5%] Gezamenlijke dekking OLO aanbieders op FttO [75-80%]* 48%** 53%** * Eurofiber, Ziggo, Colt, Tele2, Verizon, Priority Telecom, Delta, BT, en AT&T. ** Eurofiber, Ziggo, Colt, Tele2, Verizon, UPC, BT, en BBNed. Stratix november

12 Wanneer de resultaten van onze dekkingsanalyse worden vergeleken met de resultaten van de OPTA dekkingsanalyse valt op dat de dekkingspercentages die OPTA heeft gevonden structureel en aanzienlijk hoger uitvallen dan de dekkingspercentages die volgen uit de resultaten van Speer IT/Stratix. Bovendien is de gezamenlijke OLO dekking die Stratix/Speer IT heeft gevonden met 53% lager dan de KPN dekking van 57%. De resultaten van de OPTA analyse laten het omgekeerde zien met respectievelijk een dekking van [75-80%] voor de gezamenlijke OLO s en [70-75%] voor KPN. Hoewel voor beide analyses kan worden geconcludeerd dat de dekking van de gezamenlijke OLO s vergelijkbaar is met de dekking van KPN betreft dit toch een wezenlijk verschil. In het geval dat de gezamenlijke OLO dekking daadwerkelijk lager is dan de dekking van KPN, betekent dit dat zélfs indien alle OLO s toegang hebben tot elkaars netwerk zij nog het bereik van KPN niet kunnen matchen. Dit is ongeacht eventuele problemen en kosten die komen kijken bij een dergelijke verregaande samenwerking, welke worden besproken in de latere hoofdstukken. OPTA lijkt daarnaast met twee maten te meten nu zij KPN coulant behandelt door in Tabel 5 van het ontwerpbesluit ULL FttO van 6 oktober 2011 alleen het aansluitnet mee te tellen, terwijl OLO s streng worden behandeld door hun transmissienetwerk voor de dekking wel volledig mee te rekenen. In Tabel 6 van het ontwerpbesluit ULL FttO van 6 oktober 2011 laat OPTA met ranges zien, dat KPN s dekking met alleen het aansluitnet (ASN) tussen de 5%-15% lager uitvalt dan wanneer het Internode Netwerk (INN) wel wordt meegeteld. NB. In vergelijking met de dekkingsanalyse van OPTA ontbreken Delta/Zeelandnet en AT&T bij het bepalen van de gezamenlijke dekking van OLO s. De invloed van het ontbreken van deze partijen zal echter zeer beperkt zijn aangezien de footprint van deze partijen in Nederland beperkt is. Een specifieke analyse voor Zeeland, het werkgebied van Delta/Zeelandnet wijst uit dat KPN bedrijfslocaties dekt van de slechts bedrijfslocaties met 5 of meer medewerkers die zich in die provincie bevinden. De gezamenlijke OLO s uit ons onderzoek dekken 635 locaties. Dit betekent dat het ontbreken van Delta/Zeelandnet maximaal tot bedrijfslocaties meer kan leiden voor het vaststellen van de gezamenlijke dekking van alle OLO s, wat overeenkomt met ongeveer 2% van de landelijke afzetmarkt van bedrijfslocaties met 5 of meer medewerkers. Dit laat dus de conclusie onverlet dat de OLO s een iets geringere gezamenlijke dekking hebben dan KPN. Vergelijken we deze bevindingen met de analyse die KPN instuurde bij de CBbprocedure tegen het vorige huurlijnenbesluit, dan valt op dat toen de gezamenlijke dekking van de OLO s voor bedrijven met 5 dan wel 10 of meer medewerkers kleiner was dan KPN s dekking (zie Figuur 1). Stratix november

13 Figuur 1 Dekkingsanalyse KPN Frank Fleuren, 4 oktober 2009 in CBb-productie 6 Bij de CBb-procedure over het Herstelbesluit (April 2010) is door KPN onder dezelfde naam en datering een qua inhoud aanzienlijk gewijzigde versie van het rapport van Fleuren ingebracht, gebaseerd op een onder meer een veel groter bestand aan bedrijven (zie Figuur 2). Figuur 2 Dekkingsanalyse KPN Frank Fleuren, 4 oktober 2009 als CBb-productie ingediend bij procedure tegen het Herstelbesluit april In dat rapport wordt door KPN een niet met percentages getoonde claim gebracht dat Eurofiber een met KPN vergelijkbare dekking heeft en dat zelfs zonder Eurofiber de overige OLO s een met KPN vergelijkbare geografische dekking hebben (zie Figuur 3). Figuur 3 Dekkingsanalyse KPN waarbij OLO s met en zonder Eurofiber worden vergeleken 8 6 Analyse van de fijnmazigheid van het glasnetwerk van KPN in vergelijking met dat van de concurrentie, Frank Fleuren, KPN, 4 oktober Versie Analyse van de fijnmazigheid van het glasnetwerk van KPN in vergelijking met dat van de concurrentie, Frank Fleuren, KPN, 4 oktober Versie 1.0; Analyse Netwerkdekking door KPN.pdf Stratix november

14 OPTA lijkt voor haar berekeningen voor het ontwerpbesluit hetzelfde bedrijvenbestand te hebben gebruikt. Dan is het echter verrassend om te constateren dat in Tabel 5 van het ontwerpbesluit ULL FttO van 6 oktober 2011 de geografische dekkingsgraad van enkele grote OLO s sterk omlaag gaat van 2007 tot Wij hebben geen OLO s gezien die de afgelopen jaren op grote schaal kabels en handholes uit de grond verwijderden. Dit voedt het vermoeden dat KPN s en OPTA s aanpak met 6 positie-postcodes, en centroïdes, maar waarbij niet de afstand vanaf de werkelijke bedrijfsadressen wordt bepaald, niet erg nauwkeurig is. Het lijkt er sterk op dat OPTA in navolging van KPN tot een grotere dekking van OLO s is uitgekomen Mogelijke oorzaken van verschillen met OPTA analyse In onze analyse wordt een op het oog redelijk gelijkwaardige dekking gevonden voor KPN met een bereik van bedrijfslocaties, OLO s met bedrijfslocaties en een overlap van KPN en OLO s van bedrijfslocaties. De analyse maakt ook duidelijk dat nog bedrijfslocaties (ongeveer 28%) zich buiten het huidige bereik van alle operators bevinden voor 250 meter graafafstand (het stratenpatroon volgend) bevinden (zie Figuur 4). Figuur 4 Dekking KPN, OLO s en beiden voor bedrijfslocaties <250 m graafafstand 8 Analyse van de fijnmazigheid van het glasnetwerk van KPN in vergelijking met dat van de concurrentie, Frank Fleuren, KPN, 4 oktober Versie 1.0; Analyse Netwerkdekking door KPN.pdf Stratix november

15 OPTA heeft aangegeven bij de presentatie van deze resultaten dat zij in haar analyse de aanpak volgde die is beschreven in het hierboven aangehaalde memo van KPN-medewerker Frank Fleuren. In die analyse beschrijft KPN een methode waarbij men de 6 positie postcodes bepaalt waar de kabels doorheen lopen en dan per 6PPC het centroïde (geografisch zwaartepunt) vaststelt en veronderstelt dat de kabel dan door dat zwaartepunt zal lopen. Vanaf die centroïdes trekt men dan een cirkel eromheen met verschillende straal en stelt men het aantal bedrijfslocaties vast binnen die straal. Naar de indruk van KPN zullen de afwijkingen tussen de werkelijke kabelroute en deze 6PPC centroïdes gering zijn. Wij zijn ervan overtuigd dat een dergelijke stelling op zal gaan voor de vele 6PPCs in woonwijken en op bedrijfsterreinen, waar een 6PPC veelal niet meer dan één (helft van een) straat beslaat. De KPN methode vereist echter wel dat er de beschikking is over postcode6+huisnummer, omdat men alleen dan de adressen van bedrijven kan geo-coderen. De wijze waarop OPTA haar resultaten presenteert in het Ontwerpbesluit, lijkt een andere insteek te hebben, namelijk dat OPTA de bedrijfsgegevens per 6PPC heeft opgevraagd. OPTA kleurt hele dunbevolkte postcodegebieden in. Zoals in de glaskaart die OPTA heeft opgenomen in het Ontwerpbesluit ULL van 23 juni 2011 waar grote natuurgebieden als de Oostvaardersplassen worden aangegeven als zelfs gedekt door 3 glasvezelaanbieders. Dit soort representaties geeft een onjuist beeld. Een lange afstandskabel die het platteland doorkruist is goed zichtbaar met de centroïde benadering. Stratix en Speer-IT hebben daarom een kaart gemaakt waarbij de bedrijfslocaties die KPN dekt, de locaties die OLO s dekken òf die door beiden gedekt worden, worden weergegeven als stippen op de kaart van Nederland (zie Figuur 5 en een grotere versie in Annex E). Daarbij is KPN s groene kleur wat licht qua toon, want in aantallen is hun unieke dekking nog iets groter dan de lichtblauwe OLO s. Op de door ons geproduceerde kaart vallen de bekende stedelijke en industriële locaties rond steden goed op qua gezamenlijke dekking. Ook het feit dat het glasnet van enkele aanbieders zich langs wegen en spoorinfrastructuur bevindt is goed zichtbaar. Stratix november

16 Figuur 5 Dekkingsanalyse van Stratix / Speer-IT toont bedrijvigheidsconcentratie beter Voorinvestering door KPN (bedrijventerreinen) Op basis van een lijst met bedrijfsterreinen en postcodes die binnen O-tarief vallen, welke KPN publiceert op de KPN Wholesale website, kan worden gesteld dat KPN volgens eigen zeggen inmiddels 350 terreinen heeft ontsloten met O-tarief en dat zich daar volgens het SIZO-bestand bedrijfslocaties met 5 of meer medewerkers bevinden. Dat is 10% van de totale Nederlandse markt en 18% van het aantal bedrijven dat KPN nu als near-net classificeert zoals valt te zien in Tabel 4. Tabel 4 Dekking van KPN near-net op bedrijfsterreinen (O-tarief) KPN far net KPN near net KPN near net Totale markt O-Tarief # # % % Ja % 10% Nee % % Elke maand komen daar 10 tot 20 postcode gebieden bij. Zodra KPN zich aanwezig verklaard met O-tarief kunnen andere marktpartijen vanwege KPN s tariefstelling geen justificatie voor hun business case meer maken om daar nog een eigen glasvezelnetwerk aan te leggen. Bij KPN inkopende 3 e marktpartijen (ISPs, ASPs, IT-Partners, verkopende vraagbundelaars en ook de OLO s zelf) bewerken de markt vanaf dat moment namelijk met het lage aansluittarief per aansluiting voor het O- tarief. Stratix november

17 Dit zet de deur open voor infrastructuur-concurrentie in de vorm van annonceconcurrentie. Het is onduidelijk of op elk bedrijfsterrein ook glasvezel(buis) wordt geïnstalleerd vlot nadat de herclassificatie tot O-tariefgebied heeft plaatsgevonden. Voor adressen waar het O-tarief geldt heeft niet noodzakelijkerwijs al een daadwerkelijke voorinvestering door KPN plaatsgevonden. Als we veronderstellen dat KPN het O-tarief hanteert voor bedrijfsterreinen waar zij werkelijk voorinvesteringen maakt, dan nog volgt uit onze analyse in Tabel 4 dat er maar voor een fractie van de adresseerbare FttO-markt sprake is van voorinvesteringen door KPN. Tabel 4 maakt wel duidelijk dat KPN nog in 9 van de 10 gevallen voor een bedrijf met 5 of meer medewerkers geen O-tarief afgeeft en er dus zeker voor FttO naar die bedrijfslocatie substantieel klantspecifiek graafwerk vanaf haar glasvezelnetwerk moet worden uitgevoerd. Het aansluitmodel van KPN en de daarbij vereiste klantspecifieke investeringen in graafwerk voor deze 90% van de markt zijn vergelijkbaar met de OLO s. Ondanks deze vergelijkbaarheid qua investeringslast geeft KPN zeer lage éénmalige aansluittarieven (soms zelfs helemaal geen) en maandelijkse tarieven af en zet het bedrijf daarnaast scherpe actietarieven neer. Een overzicht van die acties is opgenomen in Annex B en Annex C Concurrentiedruk vanuit perspectief van OLO s en KPN KPN is de enige nabije aanbieder voor ca. 39 duizend locaties (34% van haar bereik van 116 duizend), terwijl de OLO s met ca aansluitingen voor 19% van hun bereik van 108 duizend de enige partij in nabijheid zijn. Een vergelijk van Figuur 6 en Figuur 7 maakt duidelijk dat OLO s KPN als (belangrijkste) aanwezige concurrent hebben op 71% van hun bereik. Figuur 6 KPN ervaart geen concurrentiedruk op 34% van haar aansluitingen Stratix november

18 Figuur 7 De zwaardere concurrentiedruk die OLO s ervaren komt in hoofdzaak van KPN De twee figuren schetsen een betere indruk van de daadwerkelijk ervaren concurrentiedruk dan een vergelijking van alleen het bereik van KPN vs de gezamenlijke OLO s OLO dekking en multi-site inkoop Een belangrijk kenmerk van de zakelijke markt voor FttO is de noodzaak om bedrijven op meerdere locaties te kunnen bedienen. Deze klanten zorgen ervoor dat een OLO die KPN wil vermijden als leverancier al snel genoodzaakt is om bij meerdere OLO s in te kopen en de daarvoor vereiste systeemintegratie te doen. 9 Daar komt bij dat een aanzienlijk aantal multi site afnemers een voorkeur heeft om alle lijnen bij één partij af te nemen. 10 Figuur 8 laat echter zien dat een multi-site contract aanbieden zonder KPN al snel inkoop vereist bij meerdere partijen, omdat de kans groot is dat de aansluitingen in die ruim locaties niet door één aanbieder (kunnen) worden bediend. Voor bijna de helft van de door OLO s gedekte locaties is er niet meer dan één OLO aanwezig. 9 OPTA zelf komt ook tot deze conclusie in het Ontwerpbesluit ULL van 23 juni 2011, randnrs 1312, 1563, 1572, 1605, 1612, 1628 en 1630 en in het Ontwerpbesluit ULL FttO van 6 oktober 2011, randnrs 1213, 1222, 1262, 1263, 1268, 1278 en Ontwerpbesluit ULL van 23 juni 2011, randnummer Stratix november

19 Figuur 8 Verdeling van aantal OLO's over gezamenlijke dekking van OLO's: Op veel locaties is er maar één OLO binnen bereik In Tabel 5 is die groep met één unieke OLO nader uitgesplitst. Als we dat op een andere manier analyseren, dan geeft de rechter tabel aan welk deel van het gezamenlijk bereik van de bedrijfslocaties een OLO tenminste opgeeft, door slechts met één of enkele OLO s samen te werken. Tabel 5 Spreiding van aanbieders op locaties waar slechts één OLO binnen bereik is en de gevolgen voor het afzetpotentieel Naam aanbieder Bedrijfslocaties met één OLO in nabijheid (totaal locaties) Aantal partijen waarmee wordt samengewerkt Aantal bedrijfslocaties dat 'verloren' gaat (afgerond op 500) Ziggo [40-45%] Eurofiber [30-35%] BT [10-15%] UPC [0-5%] Tele2 [0-5%] Colt [0-5%] BBNed [0-5%] Verizon [0-5%] 8 0 Veronderstel dat een OLO niet bij KPN wil gaan inkopen, maar met andere OLO s wil samenwerken om KPN zoveel mogelijk te matchen qua bereik. Tegelijk wil men niet bij alle OLO s inkopen, vanwege de dan snel oplopende kosten. Als een OLO dan ervoor kiest om met niet meer dan twee grote marktpartijen samen te werken, dan is het totaalbereik afgerond ten hoogste ( duizend minus ). Als men met drie grote partijen gaat samenwerken verhoogt men het bereik nog steeds tot niet meer dan ca. 100 duizend aansluitingen. Er is sprake Stratix november

20 van snel afnemende meeropbrengsten om met nog meer OLO s zaken te gaan doen, want de OLO s overlappen qua netwerk, dus een OLO krijgt er met nog meer zakenpartners hoogstens nog een bereik van een paar duizend bij. Daarvoor nog in extra medewerkers, processen en IT investeren is niet snel lonend te krijgen. In de praktijk gelden de bovenste aantallen met het noodzakelijke aantal partners voor OLO s met een groot eigen glasvezelnetwerkbereik. De kleinere OLO s, of degenen zonder glasvezelnet zullen met nog één OLO meer zaken moeten doen, om buiten het eigen net en zonder KPN ook een groot bereik te verkrijgen Conclusies geografische dekkingsanalyse De gezamenlijke dekking van OLO s ligt beneden het bereik van KPN. Dit is in lijn met eerdere bevindingen in 2009 uit het eerder aangehaalde en door OPTA gebruikte memo van Frank Fleuren van KPN, maar in tegenspraak met OPTA s huidige conclusies. Feitelijk komt dit erop neer dat zelfs indien alle OLO s op grote schaal zouden samenwerken zij het bereik van KPN nog niet kunnen matchen. Zowel KPN als OLO s hebben een minder groot bereik dan OPTA uit haar analyse afleidt en met ranges aangeeft. Wij hanteren daarbij de meest vergaande uitleg voor OLO s: elke handhole is aan te merken als geschikt om glas aan te sluiten; bij een aantal OLO s is zelfs elke kabel te zien als in principe overal uit te lassen. Zelfs in dat geval ervaren OLO s beduidend meer concurrentie op hun aansluitbare locaties dan KPN. Bovendien dienen OLO s die KPN willen vermijden tenminste bij 3 andere OLO s in te kopen om zich niet verder op een substantiële achterstand (bereik 95 duizend versus 116 duizend voor KPN) te zetten. OLO s komen KPN niet voorbij en alleen onderling zaken doen betekent dat men voor ca. 39 duizend zakelijke bedrijfslocaties met 5 of meer medewerkers, waar KPN zich in de nabijheid bevindt, al op voorhand geen of een beduidend duurder, want meer graafwerk vereisend, aanbod moet doen. Het is daardoor niet verstandig voor een OLO om KPN Wholesale al te vermijden bij het inkopen van FttO vanwege het bereik van KPN. Bij attractieve wholesaleprijzen van KPN wordt het inkopen bij andere OLO s zeer snel veel minder aantrekkelijk. In het volgende hoofdstuk gaan wij daarom nader in op het inkoopgedrag van OLO s in de afgelopen jaren. Stratix november

21 3 Analyse van inkoopgedrag door marktpartijen 3.1 Methodologie inkoop analyse Om het inkoopgedrag van marktpartijen te analyseren heeft Stratix als neutrale tussenpersoon wholesale inkoopgegevens van OLO s verzameld voor het tijdvak 2008Q1 tot en met 2011Q3. De partijen die hiervoor gegevens hebben aangeleverd zijn BT, Easynet, EspritXB, Tele2/BBned, Verizon Business, Vodafone en Ziggo (deels). Stratix heeft aan betrokken partijen gevraagd om bij de opgave van daadwerkelijk geleverde aansluitingen voor retaildiensten per afzonderlijke aansluiting de leverancier te vermelden en de leverdatum. Bij deze analyse zijn ingekochte WEAS aansluitingen voor eigen infrastructuur (bijv. het aansluiten van basisstations) buiten beschouwing gelaten. De analyse richt zich op externe levering ten behoeve van diensten aan eindgebruikers als weergegeven in het lichtblauw gearceerde gebied in Tabel 6. Tabel 6 Opdeling markt voor wholesale inkoop van zakelijke glasaansluitingen Infrastructuurleverancier Interne levering Externe levering KPN OLO Voor eigen infra van KPN Voor eindgebruikers Voor eindgebruikers Voor eigen infra van OLO Voor eigen infra van OLO Voor eindgebruikers Voor eindgebruikers Voor eigen infra van KPN Volgens de deelnemende OLO s koopt KPN zelf geen aansluitingen ten behoeve van het leveren van zakelijk glas bij hen in. Inkoop van een glasvezelpaar bij Reggefiber tth (ODF Access FttH) voor levering van een zakelijke glasaansluiting in een door Reggefiber gedekt gebied is niet als onderdeel van de zakelijke markt voor ODF Access FttO aangemerkt. De inkoopgegevens zijn verstrekt door deelnemende OLO s aan dit onderzoek. Inkoop door niet-olo s bij KPN zijn dus niet meegenomen. Volgens OLO s is bijv. Rout-IT de tweede marktpartij in Nederland qua inkoop van WEAS-over-glas. Een deel van deze IT-bedrijven, ASPs, ISPs en kanaalpartners van KPN zijn al stevige concurrenten voor OLO s en hun gedrag beïnvloedt de retail marktprijzen die kunnen worden gevraagd en vermindert inkoopmacht. De beschreven methodiek van dataverzameling is een aanvulling op de gegevens die OPTA verzamelt in het kader van de structurele marktmonitor. De wholesale inkoopgegevens die zijn opgenomen in de structurele marktmonitor betreffen de Stratix november

22 totale installed base van wholesale ingekochte verbindingen en zijn niet gespecificeerd naar leverancier en leverdatum. OPTA verzamelt dus de stock in foto s van de markt, terwijl Stratix de flow heeft geanalyseerd en vervolgens gecumuleerd. 3.2 Resultaten inkoop analyse De door Stratix onderzochte inkoopgegevens betroffen in totaal glasverbindingen welke door de eerder genoemde marktpartijen wholesale zijn ingekocht in het tijdvak 2008Q1-2011Q3 t.b.v. retaildiensten. In Figuur 9 zijn de resultaten van de wholesale inkoop analyse grafisch weergegeven. Uit deze resultaten blijkt dat er in het tweede kwartaal van 2010 een omslag heeft plaatsgevonden. Vanaf dit moment is een scherpe stijging zichtbaar van het aantal aansluitingen dat bij KPN wordt ingekocht ten opzichte van het aantal dat bij OLO s met eigen infrastructuur wordt afgenomen. Deze trendbreuk valt samen met grootschalige prijsverlagingen en acties van KPN op het wholesale glasvezel portfolio. KPN verhoogde eerder haar tarieven, tot het CBb in april 2010 het Huurlijnenbesluit vernietigde. Zie voor een overzicht van kortingsacties van KPN wholesale sindsdien ook Annex B. KPN tarief KPN tarief Figuur 9 Wholesale door OLO s ingekochte Ethernet aansluitingen voor retail Ethernetdiensten over glas Stratix november

23 Een cumulatief overzicht van deze wholesale inkoopgegevens door OLO s geeft het beeld uit Figuur 10. Een vergelijkbare grafiek zou OPTA zelf kunnen samenstellen uit de aan haar gerapporteerde kwartaaltotalen, door de wholesale geleverde glasaansluitingen van OLO s op te tellen en die te vergelijken met de door KPN aan OPTA geleverde WEAS-aantallen voor retail Ethernetdiensten over glas. Figuur 10 Cumulatief marktaandeel door OLO s ingekochte Ethernet-aansluitingen De verlegging van de orderstroom naar KPN is duidelijk zichtbaar in Figuur 9, maar lastiger te bepalen uit Figuur 10. Figuur 9 lijkt ons echter meer relevant voor een prospectieve analyse, vooral wanneer WEAS-inkoop bij KPN zonder (tarief)regulering door OLO s een structureel karakter krijgt. 3.3 Prognose bij ongewijzigde markttrends In Figuur 11 wordt een prognose gepresenteerd van de cumulatieve wholesale inkoop door OLO s op basis van het doortrekken van de inkooptrends. Deze prognose is gebaseerd op een lineaire trend extrapolatie van de absolute inkoopaantallen vanaf het tweede kwartaal van Het eerste kwartaal 2009 is namelijk in absolute aantallen een sterke anomalie geweest, vanwege de kredietcrisis-investeringsstop. Het kwartaal erna herstelde de vraag echter alweer tot het niveau van voor de kredietcrisis. Dat betekent een groei van het totaal aantal ingekochte aansluitingen van 264 in het 2 e kwartaal van 2011 naar 417 aansluitingen in het 2 e kwartaal van De OLO s hadden hun gezamenlijke wholesale verkooppiek in het 2 e en 3 e kwartaal van 2010 (resp. 112 en 111 aansluitingen). Sindsdien daalde de inkoop bij hen tot 75 in het 2 e kwartaal van Het doorzetten van die dalende trend per kwartaal Stratix november

24 impliceert dat uiteindelijk in het 2 e kwartaal van 2013 het aantal bij OLO s ingekochte aansluitingen tot slechts een enkele aantallen is teruggevallen. Volgens deze prognose zal KPN de groei in dit segment absorberen en de OLO s marginaliseren. Over twee jaar is dan ca. 71% van de door OLO s ingekochte glasaansluitingen door KPN geleverd. Wanneer OLO s de inkoop bij de anderen zouden handhaven op 75 aansluitingen per kwartaal, loopt KPN s aandeel nog op tot 65%. Terugkeer tot niveaus van voorjaar 2010 zal KPN s cumulatieve aandeel over 2 jaar onder de 60% houden. Figuur 11 Prognose van door OLO s ingekochte Ethernet-aansluitingen (cumulatief) In de hierboven gemaakte prognose voor Wholesale inkoop is het OLO perspectief geschetst en ontbreken nog de wholesale inkopen van de niet-olo s, zoals ISPs, ASPs, IT-bedrijven (uitbestedingen), IT-partners en marktplaatsen (o.a. NDIX), voorzover die bedrijven zelf de door hen ingekochte verbindingen van klantlocaties naar hun netwerken/datacentra aan de eindgebruikers factureren. Dat zijn ons inziens juridisch gezien wholesale-inkoopcontracten, die onder deze categorie in de marktanalyse behoren te vallen. Wij gaan er tenslotte vanuit dat zakelijke glasaansluitingen, waarbij KPN een directe factuurrelatie verkrijgt met de eindgebruiker en bijv. haar IT-partner, verkoopkanaal of adviserende vraagbundelaar een commissie betaalt (ca. 10%- 15% van de contractomzet is heden ten dage courant), tot de retailmarkt behoort. Stratix november

regulering zakelijke netwerkdiensten

regulering zakelijke netwerkdiensten Marktontwikkelingen en regulering zakelijke netwerkdiensten Gerard Boogert 12 juni 2013 Grolsche Veste Enschede Relatiedag NDIX Presentatie overzicht Autoriteit Consument & Markt algemene introductie Telecom

Nadere informatie

Telecommonitor Q2 2016

Telecommonitor Q2 2016 Telecommonitor Q2 2016 Openbare rapportage Kwartaalrapportage van ACM met de marktcijfers van de telecomsector. De Telecommonitor laat de ontwikkelingen zien op het gebied van mobiele diensten, vaste telefonie,

Nadere informatie

ZIENSWIJZE UPC NEDERLAND B.V. & UPC NEDERLAND BUSINESS B.V. D.D. 25 OKTOBER 2012 INZAKE

ZIENSWIJZE UPC NEDERLAND B.V. & UPC NEDERLAND BUSINESS B.V. D.D. 25 OKTOBER 2012 INZAKE ZIENSWIJZE UPC NEDERLAND B.V. & UPC NEDERLAND BUSINESS B.V. D.D. 25 OKTOBER 2012 INZAKE ONTWERPBESLUIT MARKTANALYSE ONTBUNDELDE TOEGANG TOT ZAKELIJKE GLASVEZELNETWERKEN (ODF-ACCESS (FttO)) (OPTA/AM/2012/202344)

Nadere informatie

Telecommonitor Q Openbare rapportage

Telecommonitor Q Openbare rapportage Telecommonitor Q3 2015 Openbare rapportage 1 Telecommonitor Openbare rapportage De Autoriteit Consument & Markt (ACM) publiceert elk kwartaal de marktcijfers van de telecomsector. De Telecommonitor laat

Nadere informatie

Marktanalyse FttO. Zienswijze BCPA. m.b.t. het. ontwerpbesluit voor nationale consultatie ACM/DTVP/2016/201942_OV. 19 mei 2016

Marktanalyse FttO. Zienswijze BCPA. m.b.t. het. ontwerpbesluit voor nationale consultatie ACM/DTVP/2016/201942_OV. 19 mei 2016 Marktanalyse FttO Zienswijze BCPA m.b.t. het ontwerpbesluit voor nationale consultatie ACM/DTVP/2016/201942_OV 19 mei 2016 BCPA (Business Communication Providers Alliance) is een samenwerkingsverband tussen

Nadere informatie

Telecommonitor Q1 2016

Telecommonitor Q1 2016 Telecommonitor Q1 2016 Openbare rapportage Kwartaalrapportage van ACM met de marktcijfers van de telecomsector. De Telecommonitor laat de ontwikkelingen zien op het gebied van mobiele diensten, vaste telefonie,

Nadere informatie

Telecommonitor Q1 2015. Openbare rapportage

Telecommonitor Q1 2015. Openbare rapportage Telecommonitor Q1 2015 Openbare rapportage 1 Telecommonitor Openbare rapportage De Autoriteit Consument & Markt (ACM) publiceert elk kwartaal de marktcijfers van de telecomsector. De Telecommonitor laat

Nadere informatie

Zienswijze BCPA 1. ontwerpbesluit. Marktanalyse Ontbundelde toegang tot zakelijke glasvezelnetwerken

Zienswijze BCPA 1. ontwerpbesluit. Marktanalyse Ontbundelde toegang tot zakelijke glasvezelnetwerken Zienswijze BCPA 1 ontwerpbesluit Marktanalyse Ontbundelde toegang tot zakelijke glasvezelnetwerken BCPA maakt graag gebruik van de gelegenheid om een zienswijze in te dienen met betrekking tot het ontwerpbesluit

Nadere informatie

ODF Access versus Dark Fiber. FttH stertopologie versus FttO ringtopologie

ODF Access versus Dark Fiber. FttH stertopologie versus FttO ringtopologie ODF Access versus Dark Fiber FttH stertopologie versus FttO ringtopologie BBned heeft met instemming kennis genomen van een reeks publieke uitingen van OPTA waarin herhaaldelijk gesteld wordt dat OPTA

Nadere informatie

Fiberforus. Inleiding

Fiberforus. Inleiding Fiberforus Fiberforus staat voor de bouw van 100% customer owned netwerken, welke niet verkocht kunnen worden aan derden, zowel op de passieve als ook de actieve laag, waardoor de eindgebruikers volledige

Nadere informatie

Digitaal standaard / DigiStream 2048 en (City) Premium Access. Tarieven vanaf januari 2015

Digitaal standaard / DigiStream 2048 en (City) Premium Access. Tarieven vanaf januari 2015 Digitaal standaard / DigiStream 2048 en (City) Premium Access Tarieven vanaf januari 2015 Inhoud Inleiding 3 Digitaal standaard / DigiStream 2048 4 Tariefstructuur 5 Tarieven 7 (City) Premium Access 8

Nadere informatie

Cocon. Speer IT. Speer IT. Alles wat u wilt weten over uw glasvezelnetwerk. Cocon in het kort: glass fiber registration systems

Cocon. Speer IT. Speer IT. Alles wat u wilt weten over uw glasvezelnetwerk. Cocon in het kort: glass fiber registration systems Cocon in het kort: speciaal ontwikkeld voor glasvezel, helder overzicht netwerk, snel iedere gewenste informatie, automatische routering en budgettering, werken in heden en toekomst, projectmatig werken,

Nadere informatie

Aansluiting en FTU concept 2016

Aansluiting en FTU concept 2016 Aansluiting en FTU concept 2016 pagina 2 van 11 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Aanleiding 3 3 Achtergrond 4 4 Introductie Aansluiting en FTU concept 2016 4 4.1 Ontwikkelingen aan de Aansluitingen na 1 april 2016

Nadere informatie

1.000 Jaarlijks netwerken Investeringen (immateriële en materiële activa) - Vaste

1.000 Jaarlijks netwerken Investeringen (immateriële en materiële activa) - Vaste Telecommonitor Dit document beschrijft de vragenlijst van de Telecommonitor zoals in gebruik op 5 augustus 2015. De ACM selecteert de partijen die worden opgenomen in de uitvraag. Indien nodig geacht,

Nadere informatie

Marktonderzoek Uurtarieven Externe inhuur binnen het IT domein

Marktonderzoek Uurtarieven Externe inhuur binnen het IT domein Marktonderzoek Uurtarieven Externe inhuur binnen het IT domein 31 oktober 2013 2 Inhoud 1. Introductie & Onderzoeksopzet 3 2. Conclusies 6 3. Resultaten Uurtarieven 10 4. Resultaten Algemene Vragen 16

Nadere informatie

8 Consultatie ontwerpbesluit toegang en gespreksopbouw op openbare mobiele telefoonnetwerken

8 Consultatie ontwerpbesluit toegang en gespreksopbouw op openbare mobiele telefoonnetwerken 8 Consultatie ontwerpbesluit toegang en gespreksopbouw op openbare mobiele telefoonnetwerken 1. Het college heeft op 17 maart 2005 het ontwerpbesluit inzake de markt voor toegang en gespreksopbouw op openbare

Nadere informatie

Panas Striensestraat 67 5241 AW Rosmalen 073 523 23 30 info@panas.nl www.panas.nl

Panas Striensestraat 67 5241 AW Rosmalen 073 523 23 30 info@panas.nl www.panas.nl Inhoudsopgave 1. Internet op Maat... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 (x)dsl- verbindingen... 3 1.2.1 ADSL... 3 1.2.2 VDSL... 4 1.2.3 SDSL... 4 1.3 Ethernet- Acces op basis van koper... 4 1.4 Glasvezel (Fiber

Nadere informatie

NETWERKOPLOSSINGEN. IP Private Network. IPSEC Virtual Private Network. Metro Ethernet Connect

NETWERKOPLOSSINGEN. IP Private Network. IPSEC Virtual Private Network. Metro Ethernet Connect NETWERKOPLOSSINGEN IPSEC Virtual Private Network IP Private Network Metro Ethernet Connect Signet Netwerkoplossingen OP MAAT GEMAAKTE OPLOSSINGEN VOOR KLEINE, GROTE OF COMPLEXE NETWERKEN Wanneer u op zoek

Nadere informatie

Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie

Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie 6 December 2002 Advies van het BIPT inzake het marktonderzoek in de context van de SMP bepaling op de markt van de huurlijnen. BIPT - Astrotoren

Nadere informatie

WAARDERINGSKAMER NOTITIE. Betreft: Marktanalyse, taxeren en kwaliteitscontrole van WOZ-taxaties van woningen bij weinig marktinformatie

WAARDERINGSKAMER NOTITIE. Betreft: Marktanalyse, taxeren en kwaliteitscontrole van WOZ-taxaties van woningen bij weinig marktinformatie WAARDERINGSKAMER NOTITIE Betreft: Marktanalyse, taxeren en kwaliteitscontrole van WOZ-taxaties van woningen bij weinig marktinformatie Datum: Versie 25 mei 2009 Bijlage(n): 1. Inleiding De kredietcrisis

Nadere informatie

Zienswijze UPC Nederland B.V. en UPC Nederland Business B.V. inzake OPTA ontwerp besluit marktanalyse vaste telefonie

Zienswijze UPC Nederland B.V. en UPC Nederland Business B.V. inzake OPTA ontwerp besluit marktanalyse vaste telefonie ZIENSWIJZE UPC NEDERLAND B.V. EN UPC NEDERLAND BUSINESS B.V. D.D. 8 SEPTEMBER 2011 INZAKE ONTWERP BESLUIT MARKTANALYSE VASTE TELEFONIE (OPTA/AM/2011/201499) VAN DE ONAFHANKELIJKE POST EN TELECOMMUNICATIE

Nadere informatie

Bijdrage Online hoorzitting WBT, ULL

Bijdrage Online hoorzitting WBT, ULL Bijdrage Online hoorzitting WBT, ULL Bernard Uyttendaele Managing Director 2 september 2008 Inleiding ULL en WBT besluiten gaan voort in goede richting en zetten belangrijke stappen OPTA kiest juist uitgangspunt

Nadere informatie

Rapportage Marktverkenning Klimaatbeheersing Mei 2015

Rapportage Marktverkenning Klimaatbeheersing Mei 2015 Rapportage Marktverkenning Klimaatbeheersing Mei 205 Inhoudsopgave Managementsamenvatting 3 Inleiding 4. Achtergrondkenmerken bedrijven 5. Organisatorische kenmerken 5.2 Activiteiten 7.3 Omzet 9 2. Marktomvang-

Nadere informatie

SLA Glasnet Veghel B.V. Datum: juli 2012 Versie: 2012.1 Document: SLA Glasnet Veghel B.V.

SLA Glasnet Veghel B.V. Datum: juli 2012 Versie: 2012.1 Document: SLA Glasnet Veghel B.V. SLA Glasnet Veghel B.V. Datum: juli 2012 Versie: 2012.1 Document: SLA Glasnet Veghel B.V. Inhoud 1. Dienstbeschrijving 3 1.1 Glasvezel van Glasnet Veghel B.V. 3 1.1.1. Netwerk 3 1.1.2. Facturering 3 1.2

Nadere informatie

Kostenefficiënt, flexibel en ultrabetrouwbaar bedrijfsvestigingen met elkaar verbinden

Kostenefficiënt, flexibel en ultrabetrouwbaar bedrijfsvestigingen met elkaar verbinden IP-VPN van Telenet Kostenefficiënt, flexibel en ultrabetrouwbaar bedrijfsvestigingen met elkaar verbinden De veelzijdigste VPN-oplossing om uw vestigingen te verbinden U wilt dat de verschillende vestigingen

Nadere informatie

De provincie Overijssel telt 25 gemeenten, waarvan Zwolle de hoofdstad is. Hieronder is de Provincie schematisch weergegeven:

De provincie Overijssel telt 25 gemeenten, waarvan Zwolle de hoofdstad is. Hieronder is de Provincie schematisch weergegeven: Uitgangssituatie In dit hoofdstuk bespreken we de huidige breedbandsituatie in de provincie Overijssel. Het vorige hoofdstuk heeft laten zien wat het potentieel van breedband is, in dit hoofdstuk komt

Nadere informatie

Dienstbeschrijving SB Vast-Mobiel Versie: 1.0 Datum: 06-12-2013

Dienstbeschrijving SB Vast-Mobiel Versie: 1.0 Datum: 06-12-2013 Dienstbeschrijving SB Vast-Mobiel Versie: 1.0 Datum: 06-12-2013 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Introductie... 3 1.2 Positionering dienst... 3 1.3 Varianten... 3 2. Overzicht dienst... 5 2.1 High Level overzicht

Nadere informatie

Leveringsrapport: Beschrijving van diensten, service en restricties.

Leveringsrapport: Beschrijving van diensten, service en restricties. Leveringsrapport: Beschrijving van diensten, service en restricties. Coöperatieve vereniging Glasnet Kaatsheuvel U.A. 23 juni 2015, Versie 2.2 Coöperatieve vereniging Glasnet Kaatsheuvel U.A Inhoud Bladzijde

Nadere informatie

Dienstbeschrijving CanConnect Mobile Connect Inhoud

Dienstbeschrijving CanConnect Mobile Connect Inhoud Dienstbeschrijving CanConnect Mobile Connect Inhoud... 1 1. Inleiding... 3 1.1 Introductie... 3 1.2 Positionering dienst... 3 1.3 Varianten... 4 2. Overzicht dienst... 5 2.1 High Level overzicht dienst...

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 3705 14 februari 2013 Beleidsregels artikel 5 Besluit Interoperabiliteit, Onafhankelijke Post en Telecommunicatieautoriteit

Nadere informatie

Reactie op het Ontwerpbesluit Marktanalyse FttO

Reactie op het Ontwerpbesluit Marktanalyse FttO Vodafone Reactie op het Ontwerpbesluit Marktanalyse FttO ACM/DTVP/2016/201942_OV OPENBARE VERSIE 20 mei 2016 Vodafone Libertel B.V. gevestigd te Maastricht, KvK 14052.264 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3

Nadere informatie

Annex Model Locatieovereenkomst [Gemeente] bij OVEREENKOMST INZAKE GEBRUIK VAN PASSIEVE GLASVEZEL-AANSLUITNETWERKEN ( ODF TOEGANG )

Annex Model Locatieovereenkomst [Gemeente] bij OVEREENKOMST INZAKE GEBRUIK VAN PASSIEVE GLASVEZEL-AANSLUITNETWERKEN ( ODF TOEGANG ) Annex Model Locatieovereenkomst [Gemeente] bij OVEREENKOMST INZAKE GEBRUIK VAN PASSIEVE GLASVEZEL-AANSLUITNETWERKEN ( ODF TOEGANG ) Tussen Reggefiber Operator B.V. en [OPERATOR] betreffende aansluitgebied

Nadere informatie

Telecommonitor Q4 2014. Openbare rapportage

Telecommonitor Q4 2014. Openbare rapportage Telecommonitor Q4 2014 Openbare rapportage 1 Telecommonitor Openbare rapportage De Autoriteit Consument & Markt (ACM) publiceert elk kwartaal de marktcijfers van de telecomsector. De Telecommonitor laat

Nadere informatie

BluefieldFinance Samenvatting Quickscan Administratieve Processen Light Version

BluefieldFinance Samenvatting Quickscan Administratieve Processen Light Version BluefieldFinance Samenvatting Quickscan Administratieve Processen Light Version Introductie Quickscan De financiële organisatie moet, net zo als alle andere ondersteunende diensten, volledig gericht zijn

Nadere informatie

Breedband: Breedband-internet retailaansluitingen kabel + DSL

Breedband: Breedband-internet retailaansluitingen kabel + DSL Breedband: Breedband-internet retailaansluitingen kabel + DSL 7. 6. aantal aansluitingen x 1. 5. 4. 3. 2. 1. 31-3-27 3-6-27 3-9-27 31-12-27 31-3-28 3-6-28 3-9-28 31-12-28 Verandering 8Q4/7Q4 Totaal aantal

Nadere informatie

Rapportage onderzoek BtoB adressen vergelijker

Rapportage onderzoek BtoB adressen vergelijker Rapportage onderzoek BtoB adressen vergelijker Mystery shopping- onderzoek Periode augustus/september 2013 Dé specialist in klantonderzoek DocumenFnformaFe Auteur Type document Datum Versie Document eigenaar

Nadere informatie

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6 Inhoud Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 3 Relatie tussen ICT en 3 Outsourcen ICT: Wat? 3 Cloud Services 3 Service Level Agreement 3 Software

Nadere informatie

Dienstbeschrijving HIP (x)dsl Connect 1 Platform

Dienstbeschrijving HIP (x)dsl Connect 1 Platform CBG Connect B.V. Tel: +31228 56 60 70 Fax: +31228 56 60 79 Verkoop@cbgconnect.nl Dienstbeschrijving HIP (x)dsl Connect 1 Platform Versie: 1 Maand: Juli 2015 Versie: 1.0 Maand: april 2010 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Network Access-varianten en A- en B-netscheiding Versie 14.4 / juli 2014 Aanvulling op de dienstbeschrijving Ethernet VPN

Network Access-varianten en A- en B-netscheiding Versie 14.4 / juli 2014 Aanvulling op de dienstbeschrijving Ethernet VPN Network Access-varianten en A- en B-netscheiding Versie 14.4 / juli 2014 Aanvulling op de dienstbeschrijving Ethernet VPN Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Overzicht van Network Access-varianten... 4 2.1

Nadere informatie

Marktconsultatie Aansluitgebied De Wolden

Marktconsultatie Aansluitgebied De Wolden Marktconsultatie Aansluitgebied De Stichting Breedbandplatform Drenthe p/a De Drentse Zaak Beilerstraat 24 9401 PL Assen platform@verbinddrenthe.nl 1 Inleiding 3 2 Het beoogde aansluitgebied 4 2.1 Huidige

Nadere informatie

Kenmerk ontheffing in de Bijstands Uitkeringen Statistiek 2009 Versie 2

Kenmerk ontheffing in de Bijstands Uitkeringen Statistiek 2009 Versie 2 Centraal Bureau voor de Statistiek Divisie sociale en regionale statistieken (SRS) Sector statistische analyse voorburg (SAV) Postbus 24500 2490 HA Den Haag Kenmerk ontheffing in de Bijstands Uitkeringen

Nadere informatie

Pagina 1/348. Marktanalyse ontbundelde toegang ONTWERPBESLUIT VOOR NATIONALE CONSULTATIE. Den Haag, 31 oktober 2014.

Pagina 1/348. Marktanalyse ontbundelde toegang ONTWERPBESLUIT VOOR NATIONALE CONSULTATIE. Den Haag, 31 oktober 2014. Marktanalyse ontbundelde toegang ONTWERPBESLUIT VOOR NATIONALE CONSULTATIE Pagina 1/348 Muzenstraat 41 2511 WB Den Haag Postbus 16326 2500 BH Den Haag T 070 722 20 00 F 070 722 23 55 info @acm.nl www.acm.nl

Nadere informatie

Notitie: Business case de plaatsing van de Bloemendaalse servers. Concept: 25 april 2012 Bedrijfsbureau : Jan van de Straat Corsanummer:

Notitie: Business case de plaatsing van de Bloemendaalse servers. Concept: 25 april 2012 Bedrijfsbureau : Jan van de Straat Corsanummer: Notitie: Business case de plaatsing van de Bloemendaalse servers. Concept: 25 april 2012 Bedrijfsbureau : Jan van de Straat Corsanummer: 2012059072 Achtergronden: De achterliggende gedachte van deze notitie

Nadere informatie

1 Dienstbeschrijving dataverbindingen

1 Dienstbeschrijving dataverbindingen 1 Dienstbeschrijving dataverbindingen Lancom heeft als doelstelling om een one stop shop te zijn voor het MKB en MKB+, dit betekent dat onze dienstverlening niet stopt bij de Firwall of de router. Van

Nadere informatie

Even voorstellen: Historie

Even voorstellen: Historie Postbus 33 5160 AA Sprang-Capelle T 0416 280 880 F 0416 273 322 E info@vanscholladvies.nl I www.vanscholladvies.nl BTW-nr NL8057.27.826.B.01 K.v.K. Tilburg nr. 18047302 Rabobank 33.42.24.578 Even voorstellen:

Nadere informatie

Opvallend in deze figuur is het grote aantal bedrijven met een vergunning voor exact 340 stuks melkvee (200 melkkoeien en 140 stuks jongvee).

Opvallend in deze figuur is het grote aantal bedrijven met een vergunning voor exact 340 stuks melkvee (200 melkkoeien en 140 stuks jongvee). Ontwikkeling melkveebedrijven in Utrecht, Gelderland en Brabant Analyse van mogelijke groei van melkveebedrijven op basis van gegevens van CBS en provincies Het CBS inventariseert jaarlijks de feitelijk

Nadere informatie

Dienstbeschrijving. Copyright The Voip Company 2011 Pagina 1 van 8

Dienstbeschrijving. Copyright The Voip Company 2011 Pagina 1 van 8 FttH Dienstbeschrijving Copyright The Voip Company 2011 Pagina 1 van 8 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Definities... 3 2. Dienstbeschrijving... 4 2.1. Overzicht van de FttH diensten... 4 2.2. Looptijd

Nadere informatie

Dun & Bradstreet Onderzoek naar betalingstermijnen bij bedrijven onderling

Dun & Bradstreet Onderzoek naar betalingstermijnen bij bedrijven onderling Dun & Bradstreet Onderzoek naar betalingstermijnen bij bedrijven onderling Analyse voor: Ministerie van Economische Zaken 24 augustus 2015 Dun & Bradstreet Inhoud Dun & Bradstreet Onderzoek naar betalingstermijnen

Nadere informatie

NETWORKCONCEPTS NETWORKCONCEPTS EVC

NETWORKCONCEPTS NETWORKCONCEPTS EVC NETWORKCONCEPTS Networkconcepts is een zelfstandige onderneming die ruim 9 jaar actief is in het leveren en onderhouden van professionele LAN en WAN netwerken. Networkconcepts biedt als Ethernet Service

Nadere informatie

OPTA T.a.v. het college van OPTA Postbus 90420 2509 LK DEN HAAG. Per Amsterdam, 22 juli 2010

OPTA T.a.v. het college van OPTA Postbus 90420 2509 LK DEN HAAG. Per   Amsterdam, 22 juli 2010 OPTA T.a.v. het college van OPTA Postbus 90420 2509 LK DEN HAAG Per e-mail: WPC@opta.nl Amsterdam, 22 juli 2010 Betreft: Zienswijze ontwerpbesluit WPC-2b; uw kenmerk: OPTA/AM/2010/201664 Geacht college,

Nadere informatie

1 Inleiding. 2 Methode en selectie

1 Inleiding. 2 Methode en selectie 1 Inleiding In de CPB Policy Brief over de positie van de middeninkomens op de woningmarkt (CPB, 2016) spelen subsidies in de verschillende segmenten van de woningmarkt een belangrijke rol als verklaring

Nadere informatie

Annex Tarieven. bij OVEREENKOMST INZAKE GEBRUIK VAN PASSIEVE GLASVEZEL-AANSLUITNETWERKEN ( ODF TOEGANG )

Annex Tarieven. bij OVEREENKOMST INZAKE GEBRUIK VAN PASSIEVE GLASVEZEL-AANSLUITNETWERKEN ( ODF TOEGANG ) Annex Tarieven bij OVEREENKOMST INZAKE GEBRUIK VAN PASSIEVE GLASVEZEL-AANSLUITNETWERKEN ( ODF TOEGANG ) [CONTRACTAANDUIDING] Annex Tarieven bij ODF overeenkomst v2.0 Paraaf Pagina 1 van 6 Introductie Deze

Nadere informatie

Bijlage 1 Toelichting kwantitatieve analyse ACM van de loterijmarkt

Bijlage 1 Toelichting kwantitatieve analyse ACM van de loterijmarkt Bijlage 1 Toelichting kwantitatieve analyse ACM van de loterijmarkt 1 Aanpak analyse van de loterijmarkt 1. In het kader van de voorgenomen fusie tussen SENS (o.a. Staatsloterij en Miljoenenspel) en SNS

Nadere informatie

Breedband buitengebied Veere. ir. ing. Reg Brennenreadts MBA ir. Menno Driesse 26 september 2015

Breedband buitengebied Veere. ir. ing. Reg Brennenreadts MBA ir. Menno Driesse 26 september 2015 Breedband buitengebied Veere ir. ing. Reg Brennenreadts MBA ir. Menno Driesse 26 september 2015 1 I. Achtergrond 2 Achtergrond Probleem: Niet overal in Veere is snel internet. Vraag: Hoe kunnen we dit

Nadere informatie

30 september 2013. Pilot Glasvezel Buitengebied

30 september 2013. Pilot Glasvezel Buitengebied 30 september 2013 Pilot Glasvezel Buitengebied Inhoud 1. Uitgangssituatie 2. Plangebied en Realisatiemodel 3. Financieringsmodel 4. Gevraagde inzet provinciale middelen 5. Beheer en exploitatie netwerk

Nadere informatie

Dienstbeschrijving Glasvezel

Dienstbeschrijving Glasvezel Dienstbeschrijving Glasvezel RoutIT Datum: December 2016 Versielog RoutIT Inleiding 21-4-2016 Kenmerken van Fiber 14-10-2013 Snelheden, VLAN s, Router 1-4-2016 Projectactiviteiten aansluiting glasvezelnetwerk

Nadere informatie

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement Artikel 1: Definities In de Service Level Agreement worden de definities uit artikel 1 van de Algemene Voorwaarden voor de levering van BV aan zakelijke gebruikers gehanteerd, daarnaast

Nadere informatie

Dienstbeschrijving IP One Mobile Connect

Dienstbeschrijving IP One Mobile Connect Dienstbeschrijving IP One Mobile Connect Auteur: Marketing Datum: 01-09-2014 Versie: 2.0 Aantal bladen: 10 Nummer: 1027 2 P a g i n a Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Positionering dienst... 3 1.2 Varianten...

Nadere informatie

Invloed van IT uitbesteding op bedrijfsvoering & IT aansluiting

Invloed van IT uitbesteding op bedrijfsvoering & IT aansluiting xvii Invloed van IT uitbesteding op bedrijfsvoering & IT aansluiting Samenvatting IT uitbesteding doet er niet toe vanuit het perspectief aansluiting tussen bedrijfsvoering en IT Dit proefschrift is het

Nadere informatie

November 2014. FAQ: Breedband, eigenschappen en aanleg

November 2014. FAQ: Breedband, eigenschappen en aanleg November 2014 FAQ: Breedband, eigenschappen en aanleg ALGEMENE VRAGEN Wat is breedband? Breedband is de verzamelnaam voor snelle infrastructuur die het mogelijk maakt aan te sluiten op het internet (wereldwijde

Nadere informatie

Monitor HH(T) 4 e kwartaalmeting

Monitor HH(T) 4 e kwartaalmeting Monitor HH(T) 4 e kwartaalmeting Marlijn Abbink-Cornelissen Marcel Haverkamp Janneke Wilschut 5 April 2016 1 Samenvatting Samenvatting Dit is het vijfde rapport van de monitor HH(T). Deze monitor inventariseert

Nadere informatie

Transparantie in Transporttarieven. Informatie brochure 2014. Transparantie en inzicht in uw wegtransport tarieven. Dat bieden wij u!

Transparantie in Transporttarieven. Informatie brochure 2014. Transparantie en inzicht in uw wegtransport tarieven. Dat bieden wij u! Transparantie in Transporttarieven Informatie brochure 2014 Transparantie en inzicht in uw wegtransport tarieven. Dat bieden wij u! 2014 Transport Tender 1 Nederland telt ruim 10.000 vervoersbedrijven.

Nadere informatie

Aankondiging open glasvezel LOUTERBLOEMEN Project nr.: 179 v2. FORE Freedom B.V. Nijverheidsweg 35 3161 GJ Rhoon T: 010-800 10 60

Aankondiging open glasvezel LOUTERBLOEMEN Project nr.: 179 v2. FORE Freedom B.V. Nijverheidsweg 35 3161 GJ Rhoon T: 010-800 10 60 Aankondiging open glasvezel LOUTERBLOEMEN Project nr.: 179 v2 Nijverheidsweg 35 3161 GJ Rhoon T: 010-800 10 60 info@forefreedom.nl www.forefreedom.nl KvK 24.34.79.36 ING Bank 53.70.966 BTW NL8121.55.737.B.01

Nadere informatie

Dienstbeschrijving Business Fiber

Dienstbeschrijving Business Fiber Dienstbeschrijving Business Fiber 20140107 JS 1.0 20140219 JS 1.1 20140320 JS 1.2 20140819 JS 1.3 I N G B N L 2 A p a g i n a 1 v a n 11 Inhoudsopgave...2 Inleiding...3 Technische dienst beschrijving...3

Nadere informatie

vertrouwelijk xxxxxx] eenmalig in het model op te nemen.

vertrouwelijk xxxxxx] eenmalig in het model op te nemen. Datum Onderwerp ODF FttO Herberekening Uw brief van 3 juni 2013 Autoriteit Consument & Markt Directie Telecom, Vervoer en Post Ir. M.G.M. Meijers Postbus 16326 2500 BH Den Haag Geachte heer Meijers, In

Nadere informatie

Contractmanagement in Nederland anno 2011

Contractmanagement in Nederland anno 2011 Contractmanagement in Nederland anno 2011 Samenvatting Mitopics Theo Bosselaers NEVI René van den Hoven Februari 2012 1 Periodiek onderzoekt Mitopics de professionaliteit waarmee Nederlandse organisaties

Nadere informatie

Compare to Compete onderzoekt: Benchmarken door brancheorganisaties

Compare to Compete onderzoekt: Benchmarken door brancheorganisaties Compare to Compete onderzoekt: Benchmarken door brancheorganisaties Onderzoek van Compare to Compete: Hoe brancheorganisaties aankijken tegen benchmarken Wat is benchmarken of benchmarking? Benchmarking

Nadere informatie

IMPRESSIE ICT BENCHMARK GEMEENTEN 2011

IMPRESSIE ICT BENCHMARK GEMEENTEN 2011 IMPRESSIE ICT BENCHMARK GEMEENTEN 2011 Sparrenheuvel, 3708 JE Zeist (030) 2 270 500 offertebureau@mxi.nl www.mxi.nl Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Zevende ronde ICT Benchmark Gemeenten 2011 3 1.2 Waarom

Nadere informatie

All in IT! Voor een betrouwbaar netwerk, zodat u altijd bereikbaar bent! HIP-telefonie, mobiel bellen en internetdiensten

All in IT! Voor een betrouwbaar netwerk, zodat u altijd bereikbaar bent! HIP-telefonie, mobiel bellen en internetdiensten All in IT! Voor een betrouwbaar netwerk, zodat u altijd bereikbaar bent! Voordelen Hoe werkt het? HIP-telefonie, mobiel bellen en internetdiensten 1 HIP telefonie communiceren via de Cloud Met HIP belt

Nadere informatie

Analyse van de inkoopfunctie

Analyse van de inkoopfunctie Ir. ing. D. Mostert, DME Advies Inkoopgebonden kosten zijn vaak een aanzienlijk deel van de totale kosten, hierdoor vormt de inkoopfunctie een belangrijke potentiële winstbron. Niet alleen door de invloed

Nadere informatie

Ben van de Wijgert b.vandewijgert@parkned.nl

Ben van de Wijgert b.vandewijgert@parkned.nl Onderwerpen ParkNed Veranderingen Omzet & verwachtingen Innovaties & acties Vragen ParkNed Missie De missie van ParkNed BV is om alle bedrijven, organisaties en instellingen in Waalwijk de mogelijkheid

Nadere informatie

De Uitdagingen van Mobiele Apparaten Managen

De Uitdagingen van Mobiele Apparaten Managen Kaseya Onderzoek De Uitdagingen van Mobiele Apparaten Managen 2011 www.kaseya.nl Over dit rapport In dit rapport worden de resultaten gepresenteerd van een onderzoek dat door Kaseya is geïnitieerd en uitgevoerd

Nadere informatie

Rostar CAS: online personeelsplanningssoftware voor dienstenchequekantoren. software consultancy training

Rostar CAS: online personeelsplanningssoftware voor dienstenchequekantoren. software consultancy training Rostar CAS: online personeelsplanningssoftware voor dienstenchequekantoren software consultancy training De markt heeft nood aan een flexibele en complete planningsoplossing. De invoering van de dienstencheques

Nadere informatie

MKB ICT-onderzoek 2009

MKB ICT-onderzoek 2009 ICT: noodzakelijk kwaad of concurrentievoordeel? Voor 32% van het MKB vormt ICT een bijrol binnen de business, terwijl voor het overig deel ICT een sleutelfunctie heeft binnen de bedrijfsvoering: als de

Nadere informatie

Cocon. Speer IT. Speer IT. Alles wat u wilt weten over uw glasvezelnetwerk. Cocon in het kort: glass fiber registration systems

Cocon. Speer IT. Speer IT. Alles wat u wilt weten over uw glasvezelnetwerk. Cocon in het kort: glass fiber registration systems Cocon in het kort: speciaal ontwikkeld voor glasvezel, helder overzicht netwerk, snel iedere gewenste informatie, automatische routering en budgettering, werken in heden en toekomst, projectmatig werken,

Nadere informatie

Alternatieven voor inbellen.org?

Alternatieven voor inbellen.org? NETchange en Relisound verzorgen samen ca. 20% van alle aangesloten kerken op het Kerkdienstgemist platform. We hebben besloten in deze situatie samen op te trekken om u beter van dienst te zijn. Wij verschaffen

Nadere informatie

De Peering 'boodschappenlijst' Ing Jan C. Hoogenboom 9 maart 2005 voor UvA/SNB/OS3

De Peering 'boodschappenlijst' Ing Jan C. Hoogenboom 9 maart 2005 voor UvA/SNB/OS3 Ing Jan C. Hoogenboom 9 maart 2005 voor UvA/SNB/OS3 Boodschappenlijst Datacenter Internet Exchange(s) Carrier(s) BGP4 router en kennis AS nummer en IP adressen Peering onderhandelen Nederlandse Transit

Nadere informatie

Trends in de Campusinfrastuctuur. In samenwerking met Stratix

Trends in de Campusinfrastuctuur. In samenwerking met Stratix Trends in de Campusinfrastuctuur In samenwerking met Stratix Agenda Workshop Trends in Campusinfrastructuur 30-4-2015 Agenda Introductie: SURFnet Automated Networks IaaS en SaaS Wireless Privacy en Security

Nadere informatie

Resultaten van het onderzoek onder het Rotterdamse MKB naar de gemeentelijke aanbestedingen door het CDA Rotterdam

Resultaten van het onderzoek onder het Rotterdamse MKB naar de gemeentelijke aanbestedingen door het CDA Rotterdam Resultaten van het onderzoek onder het Rotterdamse MKB naar de gemeentelijke aanbestedingen door het CDA Rotterdam CDA Fractie Rotterdam Aangeboden door raadslid Turan Yazir 29 juni 2016 Inhoudsopgave

Nadere informatie

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D Auteur : P. van der Meer, Ritense B.V. Datum : 17 juli 2008 Versie : 1.3 2008 Ritense B.V. INHOUD 1 VERSIEBEHEER...1 2 PROJECT

Nadere informatie

Besparingsvoorbeelden voor MKB met glasvezel. Rekenvoorbeeld 1

Besparingsvoorbeelden voor MKB met glasvezel. Rekenvoorbeeld 1 Besparingsvoorbeelden voor MKB met glasvezel Rekenvoorbeeld 1 Ieder bedrijf beschikt tegenwoordig over een e-mail server. E-mail op smart Phones en tablets wordt steeds populairder en belangrijker maar

Nadere informatie

Proeftuinplan: Meten is weten!

Proeftuinplan: Meten is weten! Proeftuinplan: Meten is weten! Toetsen: hoog, laag, vooraf, achteraf? Werkt het nu wel? Middels een wetenschappelijk onderzoek willen we onderzoeken wat de effecten zijn van het verhogen cq. verlagen van

Nadere informatie

September De lagen gescheiden

September De lagen gescheiden De lagen gescheiden Als het gaat over glasvezel, gaat het al snel over laag 1, laag 2 en laag 3. Wat zijn dat voor lagen? Dit document geeft een stuk achtergrond. De markt is volop in beweging en er zijn

Nadere informatie

Met glasvezel klaar voor de toekomst. Bedrijvenpark Oostambacht te Nootdorp Ruud Vriend en Ronald de Jongh, 3Bplus, 27 januari 2011

Met glasvezel klaar voor de toekomst. Bedrijvenpark Oostambacht te Nootdorp Ruud Vriend en Ronald de Jongh, 3Bplus, 27 januari 2011 Met glasvezel klaar voor de toekomst Bedrijvenpark Oostambacht te Nootdorp Ruud Vriend en Ronald de Jongh, 3Bplus, 27 januari 2011 Agenda Introductie 3Bplus Glasvezel waarom? Aanpak verglazing Glasvezel

Nadere informatie

Annex Tarieven. bij OVEREENKOMST INZAKE GEBRUIK VAN PASSIEVE GLASVEZEL-AANSLUITNETWERKEN ( ODF TOEGANG )

Annex Tarieven. bij OVEREENKOMST INZAKE GEBRUIK VAN PASSIEVE GLASVEZEL-AANSLUITNETWERKEN ( ODF TOEGANG ) Annex Tarieven bij OVEREENKOMST INZAKE GEBRUIK VAN PASSIEVE GLASVEZEL-AANSLUITNETWERKEN ( ODF TOEGANG ) [CONTRACTAANDUIDING] Annex Tarieven bij ODF overeenkomst v2.2.9 Paraaf Pagina 1 van 9 Introductie

Nadere informatie

Zonder connectiviteit ligt alles stil

Zonder connectiviteit ligt alles stil Zonder connectiviteit ligt alles stil Zonder transport staat alles stil. Dit geldt ook binnen de ICT- en telecomsector. Zonder connectiviteit geen toegang tot internet en social media; zijn apps en cloud

Nadere informatie

Tarievenonderzoek energie

Tarievenonderzoek energie 2013 Tarievenonderzoek energie Vereniging de Vastelastenbond Onderzoek naar het verschil in tarieven voor onbepaalde tijd (slaperstarieven) in de energiemarkt Vereniging de Vastelastenbond 21-5-2013 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Het transparanter en overzichtelijker maken van de markt van mobiele data oplossingen

Het transparanter en overzichtelijker maken van de markt van mobiele data oplossingen Het transparanter en overzichtelijker maken van de markt van mobiele data oplossingen Het transparanter en overzichtelijker maken van de markt van mobiele data oplossingen WishUmobile Wijnhaven 17 3011

Nadere informatie

Managementinformatie Onderhoudsbedrijven

Managementinformatie Onderhoudsbedrijven Managementinformatie Onderhoudsbedrijven Bas Terlingen en Guus van Schöll Themamiddag Kovon, 26-10-2005 1 Niveaus van managementinformatie Inzomen op detail informatie Gegevens verzamelen PM Strategisch

Nadere informatie

Monitor Financiële Sector:

Monitor Financiële Sector: Nederlandse Mededingingsautoriteit Monitor Financiële Sector: Notitie bij Sectorstudie Vastgoedfinanciering, SEO Economisch Onderzoek oktober 2011 Nederlandse Mededingingsautoriteit Postbus 16326 2500

Nadere informatie

Nieuw Portfolio UPC Business - SoHo

Nieuw Portfolio UPC Business - SoHo Nieuw Portfolio UPC Business - SoHo Per 4 september 2013 Slimme pakketten, lage prijzen Flexibiliteit en transparantie Meer ondernemers op het Digital Network van UPC Training helpt vooral wanneer mensen

Nadere informatie

Strategisch Vendor Management

Strategisch Vendor Management Strategisch Vendor Management Visie op Strategisch Vendor Management en wat betekent het voor uw organisatie? Door: YouzQ B.V. Introductie Het aansturen van meerdere leveranciers door 1 partij verdeeld

Nadere informatie

NETWORKCONNECT Dienstbeschrijving en SLA. versie 2.0

NETWORKCONNECT Dienstbeschrijving en SLA. versie 2.0 NETWORKCONNECT Dienstbeschrijving en SLA versie 2.0 Gilze, maart 2014 Definities Algemene Voorwaarden Beschikbaarheid Customer Support Dienst Kantooruren Opdrachtgever Klantapparatuur Maximale Hersteltijd

Nadere informatie

Kenmerk ontheffing in de Bijstands Uitkeringen Statistiek

Kenmerk ontheffing in de Bijstands Uitkeringen Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Divisie sociale en regionale statistieken (SRS) Sector statistische analyse voorburg (SAV) Postbus 24500 2490 HA Den Haag Kenmerk ontheffing in de Bijstands Uitkeringen

Nadere informatie

De IP-VPN-oplossing van Telenet

De IP-VPN-oplossing van Telenet De IP-VPN-oplossing van Telenet Kostenefficiënter, flexibeler en ultra-betrouwbaar Nieuw Sluit nu ook uw vestigingen via coax aan! 1 Telenet IP-VPN De veelzijdigste VPN-oplossing voor uw bedrijfsnetwerk

Nadere informatie

Toelichting op vraagstuk businessmodel Idensys en SEO rapport voor consultatiebijeenkomst 22 en 23 september 2015

Toelichting op vraagstuk businessmodel Idensys en SEO rapport voor consultatiebijeenkomst 22 en 23 september 2015 Programma Idensys Contactpersoon Huub Janssen Aantal pagina's 5 Toelichting op vraagstuk businessmodel Idensys en SEO rapport voor consultatiebijeenkomst 22 en 23 september 2015 Naar aanleiding van het

Nadere informatie

Energieprijsvergelijkers

Energieprijsvergelijkers Energieprijsvergelijkers Vervolgonderzoek naar de kwaliteit van vergelijkingssites voor elektriciteit en gas Den Haag, augustus 2005 Projectteam: drs. B.W. Postema drs. L.J. Groenhuijse drs. L.M. van den

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1995 1996 24 095 Frequentiebeleid Nr. 6 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal s-gravenhage,

Nadere informatie

Belang Telecom Achterstanden

Belang Telecom Achterstanden Ons kenmerk 7 1 van 10 Opgesteld door Bregit Sibma Daniël Okma definitief Belang Telecom Achterstanden Belang Telecom Achterstanden voor Inschatting Betalingsrisico s 2 van 10 Inhoud Management Samenvatting

Nadere informatie

2. Bij brieven van 12 februari en 5 maart 2008 heeft Boekenvoordeel de gevraagde informatie verstrekt.

2. Bij brieven van 12 februari en 5 maart 2008 heeft Boekenvoordeel de gevraagde informatie verstrekt. Sanctievoornemen Kenmerk: BVB-001748-jko Betreft: actie kerst 2007 Sanctievoornemen van het Commissariaat voor de Media betreffende overtreding van artikel 6, eerste lid, eerste volzin en artikel 6, tweede

Nadere informatie