Overnachtingsplaatsen Merwedes

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Overnachtingsplaatsen Merwedes"

Transcriptie

1 Overnachtingsplaatsen Merwedes Informeren gemeenteraad Gorinchem 28 mei 2013

2 Inhoud Aanleiding Opgave Wat is een overnachtingsplaats? Zoekgebied Analyse locaties Oplossingen Visualisaties Woelse Waard Ruimtelijke kwaliteit Beoordelingskader Beoogd vervolgproces 2 Overnachtingsplaatsen Merwedes

3 Aanleiding Veiligheid binnenvaart, rust en vaartijden Opheffen ankerplaatsen en verdwijnen gemeentelijke ligplaatsen, schaalvergroting Rond Gorinchem behoefte 25 overnachtingsplaatsen Opdracht minister Infrastructuur en Milieu 3 Overnachtingsplaatsen Merwedes

4 Opgave Zekerstellen 25 overnachtingsplaatsen, waarvan: 3 plaatsen voor 1-kegelschepen 1 plaats voor een 2-kegelschip Bij behoud van 7 bestaande Rijksplaatsen in de vluchthaven/merwedehaven van Gorinchem (waaronder 2 plaatsen voor 1-kegelschepen) resteert een opgave van 18 overnachtingsplaatsen, waarvan: 1 plaats voor een 1-kegelschip 1 plaats voor een 2-kegelschip 4 Overnachtingsplaatsen Merwedes

5 Wat is een overnachtingsplaats? -een veilige ligplaats: beschut tegen wind, stroom, golven en ijsgang -geschikt voor 135 meter schepen -meer dan passages/jaar overnachtingsplaatsen apart van de vaarweg -verblijfsduur max. 1x24uur (evt. 3x24uur) s Gravendeel, Dordtsche Kil -mogelijke voorzieningen: -Bereikbaar voor hulpdiensten -Walstroom en drinkwater -Verlichting en cameratoezicht -Vuilnis inzamelpunt -Parkeerplaats -Beveiliging: bv hekwerk 5 Overnachtingsplaatsen Merwedes

6 Wat is een kegelschip? 1 blauwe kegel: schip dat brandbare stoffen vervoert 2 blauwe kegels: schip dat voor de gezondheid schadelijke stoffen vervoert 6 Overnachtingsplaatsen Merwedes

7 Huidige situatie en zoekgebied. Kmr 966 Kmr 936 Zoekgebied Rijkshaven Ankerplaatsen Gemeentelijke haven 7 Overnachtingsplaatsen Merwedes

8 Verkeerstromen 8 Overnachtingsplaatsen Merwedes

9 Analyse locaties RvdR Avelingen Gemeentehaven Boven-Hardinxveld Gemeentehaven Beatrixhaven Biesboschhaven 9 Overnachtingsplaatsen Merwedes

10 Afwegingskader locaties Thema Doelbereik Criterium Omvang in relatie tot de opgave (aantal schepen) Geschiktheid voor kegelschepen (afstandseisen) Geschiktheid in relatie tot nautische veiligheid en gebruik Belemmeringen Ligging in/nabij Natura 2000-gebieden (Nb-wet) Voorkomen van- en effecten beschermde soorten (Ff-wet) Ligging/natuurwaarden in relatie EHS (prov. verordening) Realiseerbaarheid Realisatie is betaalbaar Realisatie is haalbaar binnen gestelde termijn 10 Overnachtingsplaatsen Merwedes

11 Onderzoek veiligheid kegelligplaatsen B.O. 13 december 2012 Werksessies met o.a. gemeente, Schuttevaer en Veiligheidsregio Locaties Woelse Waard, Vluchthaven, geul RvdR project Uiterwaardvergraving Resultaten: geul ongeschikt is voor overnachtingsplaatsen voor kegelschepen invaart nautisch lastig ruimte voor kegelligplaatsen is beperkt aanwezigen op het bedrijventerrein bij lekkages van toxische stoffen mogelijk blootgesteld aan schadelijke concentraties vluchtroutes zijn beperkt 11 Overnachtingsplaatsen Merwedes

12 Locatieafweging nieuwe haven Locatie Doelbereik Belemmer. Realiseerb. Dordtsche Avelingen/ Avelinger Diep Woelse Waard/ Dalemsche Geul Polder Stededijk Bedrijventerrein Boven-Hardinx Kievitswaard De Kwellingen/ Cloppenwaard Omgeving haven Sleeuwijk Overnachtingsplaatsen Merwedes

13 Oplossingen Bestaande gemeentelijke ligplaatsen aanwijzen als overnachtingsplaats: max. 6 tot 8 Werkendam Hardinxveld-Giessendam Herinrichten Vluchthaven/Merwedehaven Gorinchem: max (waarvan 3-7 nieuwe overnachtingsplaatsen) Aanleg nieuwe overnachtingshaven in Woelse Waard: max. 18 Combineren bouwstenen levert alternatieven 13 Overnachtingsplaatsen Merwedes

14 Visualisaties Woelse Waard 14 Overnachtingsplaatsen Merwedes

15 15 Overnachtingsplaatsen Merwedes

16 SCHEPEN HAAKS 16 Overnachtingsplaatsen Merwedes

17 SCHEPEN PARALLEL 17 Overnachtingsplaatsen Merwedes

18 18 Overnachtingsplaatsen Merwedes

19 19 Overnachtingsplaatsen Merwedes

20 20 Overnachtingsplaatsen Merwedes

21 Ruimtelijke kwaliteit Openheid en weidsheid bewaren Verbeteren recreatieve waarde Historisch en beschermd stadsgezicht Intact laten Dalemse Geul, Dalemse sluis en inundatiegebied Hollandse Waterlinie Zicht vanaf Dalemse sluis naar Merwede behouden Zichtlijnen Loevestein en Woudrichem behouden Natuurlijke gradiënt 21 Overnachtingsplaatsen Merwedes

22 Beoordelingskader alternatieven Effectiviteit Kosten Proces Veiligheid Woon- en leefmilieu Natuur Ruimtelijke kwaliteit Ruimtegebruik Sociale aspecten Duurzaamheid Bodem en water 22 Overnachtingsplaatsen Merwedes

23 Beoogd vervolg Consultatie Startdocument (juni 2013) Alternatievennota incl voorstel voorkeursalternatief (najaar 2013) Consultatie Alternatievennota Voorkeursbeslissing (MIRT 2) door minister Infrastructuur en Milieu Eventueel m.e.r.-procedure en bestemmingsplanwijziging Uitvoering ca Overnachtingsplaatsen Merwedes

24 Vragen 24 Overnachtingsplaatsen Merwedes

25 25 Overnachtingsplaatsen Merwedes

26 26 Overnachtingsplaatsen Merwedes

27 Boven-, Beneden- en Nieuwe Merwede Hoofdtransportas: ca bewegingen per jaar 27 Overnachtingsplaatsen Merwedes

28 Locaties bouwstenen 28 Overnachtingsplaatsen Merwedes

29 Beatrixhaven Werkendam Goede staat Ruimte voor ca. 8 binnenvaartschepen Zuidzijde in gebruik bij bedrijven, bedrijfswoningen aanwezig Goede voorzieningen (autoafzetsteiger) Maximaal 4 overnachtingsplaatsen 29 Overnachtingsplaatsen Merwedes

30 Haven Hardinxveld-Giesendam Minder goede staat Ruimte voor ca. 6 binnenvaartschepen Noordzijde in gebruik bij bedrijven Woningen aanwezig Relatief weinig voorzieningen Maximaal 2 overnachtingsplaatsen 30 Overnachtingsplaatsen Merwedes

31 Vluchthaven/Merwedehaven Gorinchem Ruimte voor ca. 7 binnenvaartschepen, waaronder twee schepen met 1 blauwe kegel. Relatief weinig voorzieningen, wel autoafzetplaats Zuidoostzijde in gebruik als jachthaven Noordwestzijde vaste afmeervoorzieningen voor patrouillevaartuigen Maximaal XXX overnachtingsplaatsen 31 Overnachtingsplaatsen Merwedes

32 Woelse Waard Gorinchem Relatief jonge uiterwaard Oudere gronden zijn vrijwel volledig verdwenen Dalemsche geul en sluis Zandwinputten, baggerspecie Onderdeel van EHS, productiegrasland, wintervogelgebied Rietzone met beschermde Spin-dotterbloem langs Dalemsche Geul 32 Overnachtingsplaatsen Merwedes

33 Afweging locaties Dordtsche Avelingen -groot genoeg -strikt beschermde soorten: o.a. bever -grondverwerving is een risico Polder Stededijk -groot genoeg -Natura 2000 areaal wordt aangetast -zwaar verontreinigd materiaal >> hoge kosten Kievitswaard -groot genoeg -ligt ongunstig ten opzichte van de hoofdverkeerstroom -Natura 2000 areaal wordt aangetast 33 Overnachtingsplaatsen Merwedes

34 Afweging locaties (2) Omgeving haven Sleeuwijk -groot genoeg -groot aantal strikt beschermde -grondverwerving is een risico Bedrijventerrein Boven-Hardinxveld -zonder dijkverlegging slechts ruimte voor 2 schepen en met dijkverlegging 4 tot 6 -ongeschikt voor 2-kegelschepen -nautisch lastig -grondverwerving is een risico Kwellingen -relatief klein -ongeschikt voor 2-kegelschepen -dicht bij het splitsingspunt Biesboschhaven Werkendam -erg druk door bedrijvigheid 34 Overnachtingsplaatsen Merwedes

35 Afweging locaties (3) Beatrixhaven Werkendam -nu in gebruik door bedrijven en binnenvaart. Mogelijkheden: bestuurlijk 6 max, ambtelijk 4 Gemeentehaven Hardinxveld-Giesendam -nu in gebruik door bedrijven en binnenvaart. Mogelijkheden: bestuurlijk max 2, ambtelijk 4 Vluchtahven Gorinchem -groot genoeg (max 10 tot 14 schepen) -ongeschikt voor 2 kegelschepen -nautisch ok Woelse Waard -groot genoeg (max 18) -nautisch OK -EHS maar natuurwaarden en soortenrijkdom gering 35 Overnachtingsplaatsen Merwedes

Startdocument overnachtingsplaatsen Merwedes

Startdocument overnachtingsplaatsen Merwedes Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu Startdocument overnachtingsplaatsen Merwedes Overzicht planuitwerking overnachtingsplaatsen Merwedes Datum : 8 mei 2013 Status : Definitief Water.

Nadere informatie

Projectteam Overnachtingshaven Lobith. Uitgangspuntennotitie effectstudies MIRT 3 Overnachtingshaven Lobith. externe veiligheid

Projectteam Overnachtingshaven Lobith. Uitgangspuntennotitie effectstudies MIRT 3 Overnachtingshaven Lobith. externe veiligheid Projectteam Overnachtingshaven Lobith Uitgangspuntennotitie effectstudies MIRT 3 Overnachtingshaven Lobith externe veiligheid INHOUDSOPGAVE blz. 1. KADERS 1 1.1. Wettelijk kader 1 1.2. Beleidskader

Nadere informatie

RWS West Nederland Zuid. Beoordeling Nautische Veiligheid. Variantenstudie. Docnr: RZOM-D-030 Revisie: 1 Datum: LievenseCSO Infra B.V.

RWS West Nederland Zuid. Beoordeling Nautische Veiligheid. Variantenstudie. Docnr: RZOM-D-030 Revisie: 1 Datum: LievenseCSO Infra B.V. RWS West Nederland Zuid Beoordeling Nautische Veiligheid Variantenstudie LievenseCSO Infra B.V. CORRESPONDENTIEADRES Postbus 3199 4800 DD Breda BEZOEKADRES Tramsingel 2 4814 AB Breda Docnr: RZOM-D-030

Nadere informatie

Delta Talent themadag: Oude Maas

Delta Talent themadag: Oude Maas Delta Talent themadag: Oude Maas Marius Teeuw Projectmanager KRW 20-5-2015 Inhoud Inleiding KRW Aanpak KRW projecten KRW project Klein Profijt Belangrijke adviezen 2 20-5-2015 Missie droge voeten voldoende

Nadere informatie

Overnachtingshaven Lobith

Overnachtingshaven Lobith Koninklijke Schuttevaer Vasteland 12e - 3011 BL RotterdamPostbus 23415 3001 KK Rotterdam T +31 10 412 91 36 F +31 10 433 09 18 I www.koninklijkeschuttevaer.nl Overnachtingshaven Lobith Onderwerp: 18 maart

Nadere informatie

Projectteam Overnachtingshaven Lobith. Uitgangspuntennotitie effectstudies MIRT 3 Overnachtingshaven Lobith. stikstofdepositie

Projectteam Overnachtingshaven Lobith. Uitgangspuntennotitie effectstudies MIRT 3 Overnachtingshaven Lobith. stikstofdepositie Projectteam Overnachtingshaven Lobith Uitgangspuntennotitie effectstudies MIRT 3 Overnachtingshaven Lobith stikstofdepositie INHOUDSOPGAVE blz. 1. KADERS 1 1.1. Wettelijk kader 1 1.2. Beleidskader 1

Nadere informatie

Op 20 februari 2015 hebben wij van u het verzoek ontvangen om de haalbaarheid van een containerterminal op Sluiseiland te beoordelen.

Op 20 februari 2015 hebben wij van u het verzoek ontvangen om de haalbaarheid van een containerterminal op Sluiseiland te beoordelen. Afdeling Expertise B. Wachelder T 088-5450473 bwachelder@odmh.nl Gemeente Gouda t.a.v. de heer D. Wissel Postbus 1086 2800 BB Gouda Postbus 45 2800 AA Gouda T 088 545 00 00 www.odmh.nl Besluitdatum Verzenddatum

Nadere informatie

Onderzoek externe veiligheid

Onderzoek externe veiligheid Onderzoek externe veiligheid Overnachtings Lobith Gegevens opdrachtgever: Provincie Gelderland Postbus 9090 6800 GX Arnhem Contactpersoon CSO: De heer F.L.H. Vanweert Projectcode: 13M3011 Rapportnummer:

Nadere informatie

overnachtingsplaatsen voor de binnenvaart in de EHS bij Bergambacht.

overnachtingsplaatsen voor de binnenvaart in de EHS bij Bergambacht. Gedeputeerde Staten Contact mr. drs. M. Molenwijk T 070-441 74 11 m.molenwijk@pzh.nl Postadres Provinciehuis Postbus 90602 2509 LP Den Haag T 070-441 66 11 www.zuid-holland.nl Burgemeester en Wethouders

Nadere informatie

Project Uitvoering Wachtplaatsenbeleid binnenvaart

Project Uitvoering Wachtplaatsenbeleid binnenvaart Project Uitvoering Wachtplaatsenbeleid binnenvaart Betty de Keizer, Nautische Sector/ afdeling Beleid 7 oktober 2009, Amsterdam Haven Amsterdam is een bedrijf van de gemeente Amsterdam Inhoud presentatie

Nadere informatie

Actiegroep Voor Midden Noord

Actiegroep Voor Midden Noord Uitbreiding Sluis Eefde, Noord of Midden-Noord Actiegroep Voor Midden Noord Vernietiging Noord Actiegp Voor Midden Noord Huidige situatie Bezwaar tegen de realisatie van Noord - Meer overlast; licht, geluid,

Nadere informatie

MIRT - planuitwerking overnachtingsplaatsen

MIRT - planuitwerking overnachtingsplaatsen Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu MIRT - planuitwerking overnachtingsplaatsen Beneden-Lek Milieueffectrapport - Samenvatting Datum : juli 2014 Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat

Nadere informatie

Binnenvaart en het vervoer van gevaarlijke stoffen. Vivian van der Kuil 3 december 2014

Binnenvaart en het vervoer van gevaarlijke stoffen. Vivian van der Kuil 3 december 2014 Binnenvaart en het vervoer van gevaarlijke stoffen Vivian van der Kuil 3 december 2014 2 Huidige regelgeving Wet Vervoer Gevaarlijke Stoffen Besluit Gevaarlijke Stoffen Aanwijzing Gevaarlijke stoffen 3

Nadere informatie

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 21 juni 2013 20112327-05 L. Gelissen

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 21 juni 2013 20112327-05 L. Gelissen Notitie 20112327-05 MER Beneden-Lek (Bergambacht) Externe veiligheid Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 21 juni 2013 20112327-05 L. Gelissen 1 Inleiding In opdracht van Consortium 2.0 1 is een

Nadere informatie

ONTWERP - OMGEVINGSVERGUNNING

ONTWERP - OMGEVINGSVERGUNNING ONTWERP - OMGEVINGSVERGUNNING ONTWERPBESLUIT STROOMLIJN Op 19 december 2014 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het vellen/rooien van houtgewas activiteit aanleggen werken/werkzaamheden

Nadere informatie

De planologie van zonne-energie

De planologie van zonne-energie De planologie van zonne-energie Ruimtelijk beleidskader Zon Noord-Holland OBC Castricum 12 december 2016 Matthijs van Oosterhout, Provincie Noord-Holland Duurzaamheidsbeleid provincie De provincie kom

Nadere informatie

Raadsvergadering Uitbreiding Overnachtingsplaatsen Vluchthaven Gorinchem

Raadsvergadering Uitbreiding Overnachtingsplaatsen Vluchthaven Gorinchem Raadsvergadering Uitbreiding Overnachtingsplaatsen Vluchthaven Gorinchem Dinsdagavond 3 februari 2015 vond de Raadsbijeenkomst plaats waar het voorstel van Rijkswaterstaat betreffende de voorgenomen uitbereiding

Nadere informatie

Meer doelbereik met minder geld

Meer doelbereik met minder geld Meer doelbereik met minder geld Hoe meet je dat? 28-10-2014, Vincent Linderhof Aanleiding Bron: Waterschap 2012 nr. 10, p. 22 23 Combineren: waarom? Synergievoordelen: goedkoper doelen realiseren Wegnemen

Nadere informatie

Kenmerken en kwaliteiten landschap

Kenmerken en kwaliteiten landschap h o o f d s t u k 1 Kenmerken en kwaliteiten landschap Oude Rijnzone (N11) De Oude Rijnzone maakt deel uit van het Hollandse veenweidegebied en wordt gekenmerkt door de Oude Rijn met rijke lintbebouwing

Nadere informatie

Regiovoorstel Ruimtelijke Inpassing A15/A12

Regiovoorstel Ruimtelijke Inpassing A15/A12 Regiovoorstel Ruimtelijke Inpassing A15/A12 Inforaad, 1 oktober 2015 Regiovoorstel inpassing A15/A12 zorg doortrekking A15: - impact op leefomgeving regio heeft aandacht gevraagd voor inpassing - opdracht

Nadere informatie

Telling schepen vluchthaven Gorinchem 9 januari 2015

Telling schepen vluchthaven Gorinchem 9 januari 2015 Verslag van de voorlopige AIS scheepstelling Vluchthaven Gorinchem Samenvatting Bij deze tussentijdse rapportage is nog geen conclusie toegevoegd, daarom is er ook geen samenvatting. 1 Introductie De AIS

Nadere informatie

GEMEENTE GRAVE. Ontwerp Beeldkwaliteitsplan Ligplaats woonboot Nieuwe Haven Grave

GEMEENTE GRAVE. Ontwerp Beeldkwaliteitsplan Ligplaats woonboot Nieuwe Haven Grave GEMEENTE GRAVE Ontwerp Beeldkwaliteitsplan Ligplaats woonboot Nieuwe Haven Grave 27 oktober 2015 Pagina 2 Pagina 3 Inhoudsopgave Inleiding 4 Aanleiding Doel Status Plangebied 5 Ligging plangebied Locatiekenmerken

Nadere informatie

Ruimtelijke spelregels voor zon op de grond in Noord-Holland

Ruimtelijke spelregels voor zon op de grond in Noord-Holland Ruimtelijke spelregels voor zon op de grond in Noord-Holland Conferentie Zonnecentrales 10 Maart 2016 Bart Witteman, Provincie Noord-Holland Zonnecentrales en de provincie De provincie kom je op twee manieren

Nadere informatie

Culemborg aan de Lek

Culemborg aan de Lek Ruimte voor de Rivier Culemborg aan de Lek informatieavond 27 oktober 2008 David Heikens Royal Haskoning Ruimte voor de Rivier Culemborg Inhoud 1. Hoogwaterveiligheid PKB Ruimte voor de Rivier 2. Het alternatief:

Nadere informatie

College van B&W van de gemeente Gorinchem Openbare besluitenlijst 21 mei 2013

College van B&W van de gemeente Gorinchem Openbare besluitenlijst 21 mei 2013 College van B&W van de gemeente Gorinchem Openbare besluitenlijst 21 mei 2013 1. Voortgang studie ''Overnachtingsplaatsen Merwedes, gebied Gorinchem - Werkendam'' 1. Kennisnemen van het startdocument ''overnachtingshavens

Nadere informatie

Concept Ruimtelijk Perspectief Windenergie op Land

Concept Ruimtelijk Perspectief Windenergie op Land Concept Ruimtelijk Perspectief Windenergie op Land 3 februari 2010 Inhoudsopgave 1. Aanleiding, doel en aanpak 2. Waar wél; concentratiegebieden 3. Waar niét: vrijwaringsgebieden i 4. Overig Nederland

Nadere informatie

VISIE WOUDRICHEMSE WATERKANT

VISIE WOUDRICHEMSE WATERKANT VISIE WOUDRICHEMSE WATERKANT A 25 AUGUSTUS 2015 Deel A Visie Woudrichemse Waterkant (ontwerp) INHOUDSOPGAVE 1. Introductie 4. 2. Ontwikkelkoersen 6. 3. De Visie 7. 3.1. Groesplaat 8. 3.2. Vestingvoet

Nadere informatie

Milieueffectrapportage

Milieueffectrapportage Milieueffectrapportage Lichteren in Averijhaven MER Rijkswaterstaat Noord-Holland juli 2012 Milieueffectrapportage Lichteren in Averijhaven MER dossier : BA1469-101-100 registratienummer : LW-AF20121545

Nadere informatie

(Ontwerp-)Tracébesluit. Inhoud. Voorkeursvariant Ontwerptracébesluit Doelstelling Milieueffecten Vervolgstappen

(Ontwerp-)Tracébesluit. Inhoud. Voorkeursvariant Ontwerptracébesluit Doelstelling Milieueffecten Vervolgstappen (Ontwerp-)Tracébesluit Inhoud Voorkeursvariant Ontwerptracébesluit Doelstelling Milieueffecten Vervolgstappen Voorkeursvariant Voorkeursvariant Ontwerpkeuze (I) Oriëntatie sluis Breedte buitenhaven Havenmondverbreding

Nadere informatie

Natuurcompensatieplan aanleg gasontvangststation nabij Halfweg (gemeente Haarlemmerliede & Spaarnwoude)

Natuurcompensatieplan aanleg gasontvangststation nabij Halfweg (gemeente Haarlemmerliede & Spaarnwoude) 1 Natuurcompensatieplan aanleg gasontvangststation nabij Halfweg (gemeente Haarlemmerliede & Spaarnwoude) Opdrachtgever Stedin, Rotterdam Referentie Heijden, E. van der 2015. Natuurcompensatieplan aanleg

Nadere informatie

MIRT - planuitwerking overnachtingsplaatsen Beneden-Lek

MIRT - planuitwerking overnachtingsplaatsen Beneden-Lek MIRT - planuitwerking overnachtingsplaatsen Beneden-Lek Aanvulling en correcties Milieueffectrapport Datum : januari 2015 Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat Dit is een uitgave van Rijkswaterstaat Kijk

Nadere informatie

Hoogwatergeul Varik Heesselt

Hoogwatergeul Varik Heesselt MIRT2-Verkenning Hoogwatergeul Varik Heesselt Bepaling bandbreedte Klankbordgroep d.d. 5 februari 2014 Wat ga ik u vertellen Wat is onze opdracht en aanpak? Waar moet u aan denken bij een hoogwatergeul?

Nadere informatie

Rivierverruimende maatregelen Merwedes Overkoepelend rapport. Documentcode: 15M2042.RAP006

Rivierverruimende maatregelen Merwedes Overkoepelend rapport. Documentcode: 15M2042.RAP006 Rivierverruimende maatregelen Merwedes Overkoepelend rapport Documentcode: 15M2042.RAP006 Nader onderzoek Werkendam Overkoepelend rapport Documentcode: 15M2042.RAP006 Opdrachtgever Provincie Noord-Brabant

Nadere informatie

windenergie beter te vertegenwoordigen in de structuurvisie dan nu het geval is.

windenergie beter te vertegenwoordigen in de structuurvisie dan nu het geval is. ... Datum: Pagina: 1 van 15 INHOUDSOPGAVE...... 1 Inleiding 3 2 Uitgangspunten 4 2.1 Afstand tot woningen 4 2.2 Ontwerp Ruimtelijk Plan van de Structuurvisie Hoeksche Waard 4 2.3 Nota

Nadere informatie

Milieurapport ophoging Duin Oostvoornse Meer. Presentatie gemeente Westvoorne, 18 mei 2015

Milieurapport ophoging Duin Oostvoornse Meer. Presentatie gemeente Westvoorne, 18 mei 2015 Milieurapport ophoging Duin Oostvoornse Meer Presentatie gemeente Westvoorne, 18 mei 2015 Agenda toelichting milieurapport Context Doel onderzoek (scope) Bevindingen per thema Kansen en nadere onderzoeken

Nadere informatie

Nieuwe Westelijke Oeververbinding (NWO)

Nieuwe Westelijke Oeververbinding (NWO) Nieuwe Westelijke Oeververbinding (NWO) Participatie Stefan van der Voorn 22-12-2011 Inhoudsopgave presentatie Het proces aanleg Sneller en Beter De Verkenning Ruit Rotterdam De Nieuwe Westelijke Oeververbinding

Nadere informatie

Volop verbindingen tussen water en ruimte MIRT-Onderzoek Alblasserwaard-Vijfheerenlanden

Volop verbindingen tussen water en ruimte MIRT-Onderzoek Alblasserwaard-Vijfheerenlanden Volop verbindingen tussen water en ruimte MIRT-Onderzoek Alblasserwaard-Vijfheerenlanden 26 oktober 2016 Aanleiding van het onderzoek Actualisering oude normen (1953-1960): nieuwe normering 2017 Deltaprogramma:

Nadere informatie

Bewonersavond Windenergie Korendijk. John Ebbelaar (Tauw) Bob Schulte (Ecofys)

Bewonersavond Windenergie Korendijk. John Ebbelaar (Tauw) Bob Schulte (Ecofys) Bewonersavond Windenergie Korendijk John Ebbelaar (Tauw) Bob Schulte (Ecofys) 2 Programma Opening Gesprek met de wethouder Inleiding Toelichting op de avond en het onderzoek Eerste verkenning quickscan

Nadere informatie

Ladder voor duurzame verstedelijking

Ladder voor duurzame verstedelijking Ladder voor duurzame verstedelijking Klik om de modelstijlen te bewerken Tweede niveau Derde niveau Vierde niveau Vijfde niveau Ladder voor duurzame verstedelijking 1. Waar komt het vandaan? 2. Wat is

Nadere informatie

Aanvullende informatie Nota van Uitgangspunten bestemmingsplan Buitengebied

Aanvullende informatie Nota van Uitgangspunten bestemmingsplan Buitengebied Memo AAN VAN Raadsleden M. Bonouvrié ONDERWERP Aanvullende informatie Nota van Uitgangspunten bestemmingsplan Buitengebied DATUM 11 september 2012 REGISTRATIENUMMER 1101280/4283 Geachte raadsleden, Naar

Nadere informatie

Raadsvoorstel 25 juni 2015 AB15.00400 RV2015-046

Raadsvoorstel 25 juni 2015 AB15.00400 RV2015-046 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 25 juni 2015 AB15.00400 RV2015-046 Gemeente Bussum Ter beschikking stellen krediet en budget t.b.v. transformatie Grondwal De Nieuwe Vaart

Nadere informatie

Projectteam Overnachtingshaven Lobith. Integrale uitgangspuntennotitie MIRT 3 Overnachtingshaven Lobith

Projectteam Overnachtingshaven Lobith. Integrale uitgangspuntennotitie MIRT 3 Overnachtingshaven Lobith Projectteam Overnachtingshaven Lobith Integrale uitgangspuntennotitie MIRT 3 Overnachtingshaven Lobith INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING EN DOEL 1 2. PROJECT OVERNACHTINGSHAVEN LOBITH 3 2.1. Probleembeschrijving

Nadere informatie

Wethouder Dansen stelt voor hierover in de klankbordgroep 3D nader te spreken.

Wethouder Dansen stelt voor hierover in de klankbordgroep 3D nader te spreken. Verslag raadsbijeenkomst 8 december 2015 Aanwezigen Voorzitter: de heer G. Veldhuijzen Raadsgriffier: de heer H. Sepers Fracties: PvdA-SP-VVD-Stadsbelang-ChristenUnie/SGP-GroenLinks-D66-CDA- Gorcum Actief

Nadere informatie

Na het BEGE-weekend door Noord-Holland

Na het BEGE-weekend door Noord-Holland Na het BEGE-weekend door Noord-Holland Jan Veuger - Navigo Als je na afloop van het BEGE-weekend Noord-Holland vanaf het water verder wilt verkennen, zijn hier een paar suggesties. Als je vanaf Amsterdam,

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst

Informatiebijeenkomst Informatiebijeenkomst WiFi op ligplaatsen Erwin Stringer/Gert- Jan v/d Bilt 22 Januari 2013 Agenda Inleiding Toelichting IDVV programma Wifi op ligplaatsen Achtergrond & doelstelling De techniek Het Business

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing uitbreiding kegelligplaatsen in Amsterdam Rijnkanaal nabij Heemstederbrug (plofsluis)

Ruimtelijke onderbouwing uitbreiding kegelligplaatsen in Amsterdam Rijnkanaal nabij Heemstederbrug (plofsluis) Versie Definitief 17 maart 2014 1 (11) Ruimtelijke onderbouwing uitbreiding kegelligplaatsen in Amsterdam Rijnkanaal nabij Heemstederbrug (plofsluis) Auteur Rijkswaterstaat Midden Nederland I Inhoudsopgave.

Nadere informatie

5.4 Visie Deelgebied Noordoost 2 (Cuijk-Heusden)

5.4 Visie Deelgebied Noordoost 2 (Cuijk-Heusden) 5.4 Visie Deelgebied Noordoost 2 (Cuijk-Heusden) Het gelaagd landschap van meanders en kanalen Op de hoogtekaart (fig. 5.4.1 ) is het omgekeerd landschap van hooggelegen meanders en uiterwaarden ten opzichte

Nadere informatie

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) Corridor Amsterdam - Alkmaar

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) Corridor Amsterdam - Alkmaar Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) Corridor Amsterdam - Alkmaar Gemeenteraad Castricum 25 juni 2014 Robert de Jong (IenM) Inhoud presentatie Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) Maatregelen

Nadere informatie

GEMEENTE BUREN. Ruimtelijke onderbouwing Hendriklaan 15 16, Beusichem

GEMEENTE BUREN. Ruimtelijke onderbouwing Hendriklaan 15 16, Beusichem GEMEENTE BUREN Ruimtelijke onderbouwing Hendriklaan 15 16, Beusichem Projectnr. 061-076 / 27 januari 2016 INHOUD BLZ 1 INLEIDING... 3 1.1 Aanleiding en doelstelling... 3 1.2 Plangebied... 4 1.3 Geldend

Nadere informatie

FAQ Fietspad Helmond-Eindhoven: Nr. Categorie Vraag Antwoord

FAQ Fietspad Helmond-Eindhoven: Nr. Categorie Vraag Antwoord FAQ Fietspad Helmond-Eindhoven: Nr. Categorie Vraag Antwoord De fiets is voor velen het ideale vervoermiddel op kortere afstanden. Op dit moment is er geen directe, snelle en kwalitatief hoogwaardige fietsverbinding

Nadere informatie

Klaar voor de toekomst!

Klaar voor de toekomst! Klaar voor de toekomst! Den Haag Rotterdam Dordrecht Moerdijk Zierikzee Voorwoord Breda Middelburg Vlissingen Goes Bergen op Zoom Roosendaal De politiek heeft na een uitgebreide verkenning besloten om

Nadere informatie

visie Woudrichemse Waterkant

visie Woudrichemse Waterkant visie Woudrichemse Waterkant A 19 APriL 2016 Deel A Visie Woudrichemse Waterkant Inhoudsopgave 1. Introductie 4. 2. Ontwikkelkoersen 6. 3. De Visie 7. 3.1. Groesplaat 8. 3.2. Vestingvoet west 10. 3.3.

Nadere informatie

Sluis Kornwerderzand op maat voor de toekomst. Een impuls voor de Nederlandse economie

Sluis Kornwerderzand op maat voor de toekomst. Een impuls voor de Nederlandse economie Sluis Kornwerderzand op maat voor de toekomst Een impuls voor de Nederlandse economie Sluis Kornwerderzand De sluis bij Kornwerderzand op de Afsluitdijk heeft beperkte afmetingen. Hierdoor kunnen sommige

Nadere informatie

Deelrapport Luchtkwaliteit Aanvulling

Deelrapport Luchtkwaliteit Aanvulling Deelrapport Luchtkwaliteit Aanvulling Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie Postbus 299-4600 AG Bergen op Zoom + 31 (0)164 212 800 nieuwesluisterneuzen@vnsc.eu www.nieuwesluisterneuzen.eu Rapport Vlaams

Nadere informatie

BESLUIT van GEDEPUTEERDE STATEN van FRYSLÂN van 28 augustus 2012, kenmerk 1018054, afdeling Nautische Zaken, betreffende

BESLUIT van GEDEPUTEERDE STATEN van FRYSLÂN van 28 augustus 2012, kenmerk 1018054, afdeling Nautische Zaken, betreffende Uitgegeven: 31 augustus 2012 2012, nr. 31 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLÂN BESLUIT van GEDEPUTEERDE STATEN van FRYSLÂN van 28 augustus 2012, kenmerk 1018054, afdeling Nautische Zaken, betreffende 1. de aanwijzing

Nadere informatie

Strategische Agenda. Concept strategische agenda Regio Midden-Holland Vast te stellen in: AB Regio Midden-Holland 6 juli 2016

Strategische Agenda. Concept strategische agenda Regio Midden-Holland Vast te stellen in: AB Regio Midden-Holland 6 juli 2016 Strategische Agenda Concept strategische agenda Regio Midden-Holland Vast te stellen in: AB Regio Midden-Holland 6 juli 2016 Versie 14 juni 2016 Kernboodschap Vitaal, duurzaam en innovatief Versterken

Nadere informatie

Informatieavond Dijkversterking Neer. 8 maart 2017

Informatieavond Dijkversterking Neer. 8 maart 2017 Informatieavond Dijkversterking Neer 8 maart 2017 Programma Inleiding door Rein Dupont, bestuurder WL Terugblik proces en toelichting ontwerp dijktraject Neer, Guido Toirkens WL Inspraakprocedure en vervolg,

Nadere informatie

Nieuwbouw Schaapskooi, Zuilichem

Nieuwbouw Schaapskooi, Zuilichem Nieuwbouw Schaapskooi, Zuilichem Opdrachtgever: de heer Van Veen projectnummer: 292.12.00.00.00 Onderwerp: Landschappelijke inpassing Schaapskooi Opmerking: Zuilichem Datum: 17-10-2012 Initiatief De heer

Nadere informatie

Overleg Klankbordgroep Windenergie Korendijk. Reinder Siebinga

Overleg Klankbordgroep Windenergie Korendijk. Reinder Siebinga Overleg Klankbordgroep Windenergie Korendijk Reinder Siebinga 1 Agenda Korte toelichting Voorstelrondje Introductie gemeente (wethouder) Informatie onderzoek Inhoud Proces Planning Input vanuit Klankbordgroep

Nadere informatie

VERSLAG HaskoningDHV Nederland B.V. : Ontwerpatelier Windenergielocaties Regio FoodValley Datum vergadering : 29 mei 2013

VERSLAG HaskoningDHV Nederland B.V. : Ontwerpatelier Windenergielocaties Regio FoodValley Datum vergadering : 29 mei 2013 VERSLAG HaskoningDHV Nederland B.V. Vergadering : Ontwerpatelier Windenergielocaties Regio FoodValley Datum vergadering : 29 mei 2013 Plaats : Harderwijk Opdrachtgever : Provincie Gelderland Project :

Nadere informatie

OOSTWAARDPAD. mooi in alle seizoenen!

OOSTWAARDPAD. mooi in alle seizoenen! OOSTWAARDPAD mooi in alle seizoenen! n de Oostwaard van de Biesbosch is een grotendeels onverhard wandelpad uitgezet, langs boerenakkers en dwars door karakteristieke grienden. Boeren hebben enthousiast

Nadere informatie

Impulsen voor de haven in Boven-Hardinxveld.

Impulsen voor de haven in Boven-Hardinxveld. Impulsen voor de haven in Boven-Hardinxveld. Gemeente Hardinxveld-Giessendam Januari 2014 Zaak: HG 7038 GemHG/Intern/14561 1 INHOUDSOPGAVE Pagina: 0. Inleiding 3 1. Voorgeschiedenis 4 1.1 Toekomstvisie

Nadere informatie

Landschappelijk schetsontwerp

Landschappelijk schetsontwerp Inpassing haven en ijsbaan, www.b4o.nl Landschapsarchitectuur Stedenbouw Recreatieontwikkeling Inpassing haven en ijsbaan Datum: 13 december 2010 1 Inhoudsopgave pag. 2 1. Inleiding pag. 3 2. Situering

Nadere informatie

Risicoanalyse van het transport van gevaarlijke stoffen over de Oude Maas. Voor de ontwikkeling van "De Elementen" in Spijkenisse

Risicoanalyse van het transport van gevaarlijke stoffen over de Oude Maas. Voor de ontwikkeling van De Elementen in Spijkenisse Risicoanalyse van het transport van gevaarlijke stoffen over de Oude Maas Voor de ontwikkeling van "De Elementen" in Spijkenisse Risicoanalyse van het transport van gevaarlijke stoffen over de Oude Maas

Nadere informatie

Nr Casenr Haspel 121. Ruimtelijke onderbouwing. gemeente Ermelo Haspel 121

Nr Casenr Haspel 121. Ruimtelijke onderbouwing. gemeente Ermelo Haspel 121 Nr. 14040153 Casenr. 2014-07033 Haspel 121 Ruimtelijke onderbouwing pagina 2 van 5 Inleiding Initiatiefnemer wil op het perceel Haspel 121 paarden mennen. Dat past niet binnen de huidige bestemming, daarom

Nadere informatie

Analyse ruimtelijke mogelijkheden

Analyse ruimtelijke mogelijkheden Analyse ruimtelijke mogelijkheden Voor de plaatsing van 135,5 MW in zuidelijk deel van zoekgebied Provincie Drenthe Opdrachtgever Analyse ruimtelijke mogelijkheden Voor de plaatsing van 135,5 MW in zuidelijk

Nadere informatie

COMPENSATIEMAATREGELEN UITBREIDING BEDRIJVENTERREIN KOLKSLUIS TE T ZAND

COMPENSATIEMAATREGELEN UITBREIDING BEDRIJVENTERREIN KOLKSLUIS TE T ZAND COMPENSATIEMAATREGELEN UITBREIDING BEDRIJVENTERREIN KOLKSLUIS TE T ZAND 1. INLEIDING Aanleiding De gemeente Schagen is voornemens om het bedrijventerrein Kolksluis langs de Koning Willem II-weg in t Zand

Nadere informatie

MEMO advies bouw nieuwe stal Doespolderkade 1-2 in molenbiotoop De Grosmolen, Hoogmade

MEMO advies bouw nieuwe stal Doespolderkade 1-2 in molenbiotoop De Grosmolen, Hoogmade Buro SRO bv t Goylaan 11 3525 AA Utrecht BTW nummer: NL8187.16.071.B01 KvK nummer: 30232281 Rabobank rekeningnummer: NL44.RABO.0142.1540.24 MEMO advies bouw nieuwe stal Doespolderkade 1-2 in molenbiotoop

Nadere informatie

Dijkversterking Wolferen Sprok. Dijkteruglegging Oosterhout 23 maart 2017

Dijkversterking Wolferen Sprok. Dijkteruglegging Oosterhout 23 maart 2017 Dijkversterking Wolferen Sprok Dijkteruglegging Oosterhout 23 maart 2017 Programma 19.15 19.30 Inloop 19.30 Welkom Bram de Fockert Waterschap Rivierenland 19.35 20.00 Uitleg samenhang rivierverruiming

Nadere informatie

Sluis Kornwerderzand op maat voor de toekomst. Een impuls voor de Nederlandse economie

Sluis Kornwerderzand op maat voor de toekomst. Een impuls voor de Nederlandse economie Sluis Kornwerderzand op maat voor de toekomst Een impuls voor de Nederlandse economie Sluis Kornwerderzand De sluis bij Kornwerderzand op de Afsluitdijk dateert van 1928 heeft beperkte afmetingen. Hierdoor

Nadere informatie

(on) mogelijkheden van de brandweer

(on) mogelijkheden van de brandweer (on) mogelijkheden van de brandweer Ing. H. Killaars, Adviseur Risicobeheersing 1 Taken conform de Wet op de veiligheidsregio s Artikel 25 1. De door het bestuur van de veiligheidsregio ingestelde brandweer

Nadere informatie

PvdA-SP-VVD-Stadsbelang-ChristenUnie/SGP-GroenLinks-D66-CDA- Gorcum Actief mevrouw E.L. Dansen, de heren A.P. Faro, J. Freije en A.J.

PvdA-SP-VVD-Stadsbelang-ChristenUnie/SGP-GroenLinks-D66-CDA- Gorcum Actief mevrouw E.L. Dansen, de heren A.P. Faro, J. Freije en A.J. Verslag raadsbijeenkomst 3 februari 2015 Aanwezigen Voorzitter: Plv. Raadsgriffier: Fracties: Wethouders: Ambtelijk: Afwezig m.k.: Notulen: de heer A. Barske mevrouw E. van Bekhoven PvdA-SP-VVD-Stadsbelang-ChristenUnie/SGP-GroenLinks-D66-CDA-

Nadere informatie

Bestemmingsplan Buitengebied Ankeveen, wijziging Stichtse Kade 47a en c, Ankeveen Toelichting

Bestemmingsplan Buitengebied Ankeveen, wijziging Stichtse Kade 47a en c, Ankeveen Toelichting Bestemmingsplan Buitengebied Ankeveen, wijziging Stichtse Kade 47a en c, Ankeveen Toelichting Pos Service Holland BV 19 februari 2013 Ontwerp A COMPANY OF HASKONING NEDERLAND B.V. PLANNING & TRANSPORT

Nadere informatie

gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011;

gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011; Besluit van gedeputeerde staten van Noord-Holland, van 30 juni 2015, nr. 633316/633323 tot vaststelling van de Uitvoeringsregeling subsidie Water als Economische Drager, watertoerisme en waterrecreatie,

Nadere informatie

ZANDPAD XN SLEEUWIJK K.K.

ZANDPAD XN SLEEUWIJK K.K. ZANDPAD 5 4254 N SLEEUWIJK 498.000 K.K. LIGGING EN INDELING ZANDPAD 5, 4254 N SLEEUWIJK Sfeervolle vrijstaande woning met dubbele garage op een perceel van maar liefst 1.730 m²! Deze vrijstaande woning

Nadere informatie

Beleidsnotitie. Kleine Windturbines in de Gemeente Oude IJsselstreek

Beleidsnotitie. Kleine Windturbines in de Gemeente Oude IJsselstreek Beleidsnotitie Kleine Windturbines in de Gemeente Oude IJsselstreek Aanleiding De afgelopen periode is de interesse voor kleine windturbines in Nederland toegenomen. Verwacht wordt dat de komende jaren

Nadere informatie

memo INLEIDING GEBIEDSBESCHERMING ZAND/ZON/ c.c.: datum: 22 augustus 2013 Achterweg 48, Lisse

memo INLEIDING GEBIEDSBESCHERMING ZAND/ZON/ c.c.: datum: 22 augustus 2013 Achterweg 48, Lisse memo aan: van: OG ZAND/ZON/130372 c.c.: datum: 22 augustus 2013 betreft: Achterweg 48, Lisse INLEIDING Bij alle ruimtelijke ingrepen moet rekening gehouden worden met de aanwezige natuurwaarden in en om

Nadere informatie

2 3 FEB, 2075. Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu

2 3 FEB, 2075. Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu RWS ONGECLASSIFICEERD beschikking Nummer Onderwerp 2 3 FEB, 2075 Maatwerkvoorschrift op grond van artikel 2.1, vierde lid van het Besluit lozen buiten

Nadere informatie

Bestemmingsplan Kern Roosteren. Teksten t.b.v. verantwoording groepsrisico

Bestemmingsplan Kern Roosteren. Teksten t.b.v. verantwoording groepsrisico Adviseurs externe veiligheid en risicoanalisten Adviesgroep AVIV BV Langestraat 11 7511 HA Enschede Bestemmingsplan Kern Roosteren Teksten t.b.v. verantwoording groepsrisico Project : 122179 Datum : 16

Nadere informatie

Inventaris van kaarten in bewaring gegeven door de provinciale archiefinspecteur van de provincie Zuid- Holland

Inventaris van kaarten in bewaring gegeven door de provinciale archiefinspecteur van de provincie Zuid- Holland Nummer archiefinventaris: 4.BEZH Inventaris van kaarten in bewaring gegeven door de provinciale archiefinspecteur van de provincie Zuid- Holland Auteur: R.M. Haubourdin Nationaal Archief, Den Haag 1957

Nadere informatie

Diverse kavels. Groenstrook Zeemanskade Parallel gelegen aan de N482 te Sliedrecht

Diverse kavels. Groenstrook Zeemanskade Parallel gelegen aan de N482 te Sliedrecht blad 2 Inhoud 1. Algemene informatie... 3 1.1. Algemene omschrijving... 3 1.2. Adresgegevens... 3 1.3. Kadastrale gegevens... 3 1.4. Kenmerken... 3 1.5. Ligging... 4 1.6. Loopbrug... 4 1.7. Ontsluiting...

Nadere informatie

Volop verbindingen tussen water en ruimte. Samenvatting onderzoek waterveiligheid Alblasserwaard-Vijfheerenlanden

Volop verbindingen tussen water en ruimte. Samenvatting onderzoek waterveiligheid Alblasserwaard-Vijfheerenlanden Volop verbindingen tussen water en ruimte Samenvatting onderzoek waterveiligheid Alblasserwaard-Vijfheerenlanden 1 2 De Alblasserwaard-Vijfheerenlanden (A5H) is een prachtig en veelzijdig gebied. Maar

Nadere informatie

Inventarisatie van locaties voor grootschalige zonne-energiesystemen

Inventarisatie van locaties voor grootschalige zonne-energiesystemen Inventarisatie van locaties voor grootschalige zonne-energiesystemen Gemeente Utrecht Maart 2016 1. Inleiding 1.1 Zonne-energie voor Utrecht In het coalitieakkoord is de ambitie opgenomen dat er in 2020

Nadere informatie

Voorkeursvariant Windpark Industrieterrein Moerdijk. Raadsinformatieavond 10 maart 2016

Voorkeursvariant Windpark Industrieterrein Moerdijk. Raadsinformatieavond 10 maart 2016 Voorkeursvariant Windpark Industrieterrein Moerdijk Raadsinformatieavond 10 maart 2016 Programma Opening wethouder Jaap Kamp Aanleiding en procedure Roger Raat - Reitsma Toelichting milieueffecten en voorkeursvariant

Nadere informatie

Uitbreiding Kolksluis t Zand. Ruimtelijke analyse alternatieven

Uitbreiding Kolksluis t Zand. Ruimtelijke analyse alternatieven Uitbreiding Kolksluis t Zand Ruimtelijke analyse alternatieven Uitgangspunten Algemeen Visie: werken/wonen zo veel mogelijk gescheiden Uitbreiding op basis van behoefte uit t Zand zelf. Hinder beperken

Nadere informatie

Routeboek functieverandering Bijlage bij structuurvisie Functieverandering NL.IMRO.0233.SVfunctiever-0401 Gemeente Ermelo (12063787)

Routeboek functieverandering Bijlage bij structuurvisie Functieverandering NL.IMRO.0233.SVfunctiever-0401 Gemeente Ermelo (12063787) Routeboek functieverandering Bijlage bij structuurvisie Functieverandering NL.IMRO.0233.SVfunctiever-0401 Gemeente Ermelo (12063787) Inleiding In dit routeboek wordt een beschrijving gegeven van de stappen

Nadere informatie

Life Cycle. Management. . als aandachtsgebied binnen Asset Management. Jaap Bakker Senior Adviseur Asset Management Rijkswaterstaat.

Life Cycle. Management. . als aandachtsgebied binnen Asset Management. Jaap Bakker Senior Adviseur Asset Management Rijkswaterstaat. Realisatie Verkenning Planuitwerking Life Cycle Prestaties Life Cycle Risico s Life Cycle Kosten Life Cycle Management. als aandachtsgebied binnen Asset Management Beheer, onderhoud, exploitatie Jaap Bakker

Nadere informatie

5 -minuten versie voor Provinciale Staten

5 -minuten versie voor Provinciale Staten 5 -minuten versie voor Provinciale Staten Directie DRM Afdeling Ruimte, Wonen en Bodem Registratienummer PZH-2016-550412223 () Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim 10 mei 2016 Nee

Nadere informatie

Verkenning N65 Vught - Haaren. Raadsinformatieavond Vught. 10 maart 2016

Verkenning N65 Vught - Haaren. Raadsinformatieavond Vught. 10 maart 2016 Verkenning N65 Vught - Haaren Raadsinformatieavond Vught 10 maart 2016 Opbouw presentatie Aanleiding: motie gemeenteraad Stuurgroep 17-12 Toelichting ontwerpen en effecten voorlopig bestuurlijk Voorkeursalternatief

Nadere informatie

Resultaten second opinion

Resultaten second opinion Resultaten second opinion Behoud bomen Wolwevershaven Informatieavond 5 oktober 2015 De kastanjebomen aan de Wolwevershaven Hét visite kaartje van Dordrecht. Vraag? Kunnen de kastanjebomen gehandhaafd

Nadere informatie

Deelnotitie 4.6 Landschappelijke inpassing en voorlopige grenzen zoekgebied

Deelnotitie 4.6 Landschappelijke inpassing en voorlopige grenzen zoekgebied Deelnotitie 4.6 Landschappelijke inpassing en voorlopige grenzen zoekgebied 1 inleiding Windturbines dragen bij aan een schoner milieu en hebben een moderne, hightech uitstraling. Windturbines hebben grote

Nadere informatie

Rijkswaterstaat Dienst Verkeerskunde Bureau Dokumentatie Postbus 1031 3000 BA Rotterdam D 0338

Rijkswaterstaat Dienst Verkeerskunde Bureau Dokumentatie Postbus 1031 3000 BA Rotterdam D 0338 S. js.io Rijkswaterstaat Dienst Verkeerskunde Bureau Dokumentatie Postbus 1031 3000 BA Rotterdam D 0338 Ri jkswater s t aat, Dienst Verkeerskunde, Hoofdafdeling Scheepvaart. Dordrecht, 2 juni 1975. NOTITIE

Nadere informatie

SPELREGELS EHS. Een gezamenlijke uitwerking van rijk en provincies. Ministeries van LNV en VROM en de provincies

SPELREGELS EHS. Een gezamenlijke uitwerking van rijk en provincies. Ministeries van LNV en VROM en de provincies SPELREGELS EHS Spelregels voor ruimtelijke ontwikkelingen in de EHS Een gezamenlijke uitwerking van rijk en provincies Ministeries van LNV en VROM en de provincies 2 De Ecologische Hoofdstructuur, ook

Nadere informatie

Nota inspraak en vooroverleg Bestemmingsplan Mattemburgh 2016

Nota inspraak en vooroverleg Bestemmingsplan Mattemburgh 2016 Nota inspraak en vooroverleg Bestemmingsplan Mattemburgh 2016 Collegebesluit: xx juni 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3 2. Lijst van ingekomen reacties pag. 4 3. Beantwoording ingekomen reacties pag.

Nadere informatie

Hierbij bied ik u de antwoorden aan op de vragen die door Kamerlid dhr. Smaling van de SP zijn gesteld op 4 februari 2014.

Hierbij bied ik u de antwoorden aan op de vragen die door Kamerlid dhr. Smaling van de SP zijn gesteld op 4 februari 2014. De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag Uw kenmerk 2014Z01908 Datum 19 februari 2014 Onderwerp

Nadere informatie

NOTITIE Ruimte voor Advies

NOTITIE Ruimte voor Advies NOTITIE Ruimte voor Advies Betreft Resultaten aanvullend ff-onderzoek Balij-Bieslandse bos Adres: Andringastrjitte 27 8495 JZ Aldeboarn Contact: tel Datum 28-09- web mail 0566-632073 06-40559568 www.ruimtevooradvies.nl

Nadere informatie

De nieuwe havenverordeningen. hoorn.nl

De nieuwe havenverordeningen. hoorn.nl De nieuwe havenverordeningen hoorn.nl Programma van de avond 20.00-20.05 Opening door mevr. E. Haasbroek 20.05-20.15 Inleiding door Wethouder Tap 20.15-20.40 Presentatie over de nieuwe havenverordeningen

Nadere informatie

Windenergie met beleid. Brief aan de raadsleden. Pl atform DUURZAME E N ERGIE W e st Br ab ant - 1 -

Windenergie met beleid. Brief aan de raadsleden. Pl atform DUURZAME E N ERGIE W e st Br ab ant - 1 - Windenergie met beleid Brief aan de raadsleden - 1 - 8 juli, 2009 Geachte raadsleden, De behandeling van het agendapunten windenergie zoals recent heeft plaatsgevonden in de commissievergadering Fysieke

Nadere informatie

Gelet op het bepaalde in de artikel 7.9 van de Verordening voor de fysieke leefomgeving Flevoland 2012,

Gelet op het bepaalde in de artikel 7.9 van de Verordening voor de fysieke leefomgeving Flevoland 2012, 2013/01 Nummer ^443472 Nadere regels ligplaatsen en afmeervoorzieningen Gedeputeerde Staten van Flevoland maken gelet op het bepaalde in artikel 3:42 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat zij in

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing. Plattelandswoning Eilandseweg 18 a, Nederhorst den Berg

Ruimtelijke onderbouwing. Plattelandswoning Eilandseweg 18 a, Nederhorst den Berg Ruimtelijke onderbouwing Plattelandswoning Eilandseweg 18 a, Nederhorst den Berg In opdracht van G.C. Nagel december 2013 Ruimtelijke onderbouwing Plattelandswoning Eilandseweg 18 a Nederhorst den Berg

Nadere informatie