Hernieuwbare energie Beleid en Ondersteuningsmaatregelen. Easy Fairs, 31 maart 2011 Tine Deheegher, ODE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hernieuwbare energie Beleid en Ondersteuningsmaatregelen. Easy Fairs, 31 maart 2011 Tine Deheegher, ODE"

Transcriptie

1 Hernieuwbare energie Beleid en Ondersteuningsmaatregelen Easy Fairs, 31 maart 2011 Tine Deheegher, ODE

2 1. ODE KOEPELORGANISATIE ODE, Organisatie Duurzame Energie Federatie Koepel technologieplatformen BEL-PV Belsolar Bio-energieplatform VWEA, Vlaamse WindEnergie Associatie WPP, Warmtepompplatform Groenestroomplatform 2

3 1. ODE KOEPELORGANISATIE VWEA Groene stroom platform 3

4 2. Hernieuwbare energie KARAKTERISTIEKEN milieuvriendelijk zeer lage uitstoot van schadelijke stoffen (CO 2, geen fijn stof) eigen energiebronnen minder afhankelijk, betere betalingsbalans, politieke onafhankelijkheid onuitputtelijk decentrale toepassing combinatie met menselijke activiteiten, in/op gebouwen modulair: graduele en flexibele uitbouw van vermogen werkgelegenheid decentraal karakter: meer werk per eenheid arbeidsplaatsen vooral in KMO s (productie, installatie) exportkansen spitstechnologie met zeer grote marktvooruitzichten 4

5 3. Beleid BELGIE EU Richtlijn (Klimaat en energiepakket 23 jan. 2008) doelstellingen voor 2020: vermindering van de broeikasgasemissies met 20 %, zelfs 30 % als ook landen buiten EU vergelijkbare inspanning doen; verhoging van de energie-efficiëntie met 20 %; aandeel van hernieuwbare energie van 20 %; aandeel biobrandstoffen in transportbrandstof: 10 % in Nationale bindende doelstellingen per lidstaat België: 13% aandeel finaal eindgebruik in 2020 Indicatieve tussendoelstellingen Nationale actieplannen doelstelling: sectoraal verdelen (groene stroom, groene warmte en biobrandstoffen) en tussen de gewesten en de federale overheid 5

6 Doelstellingen halen Geen single energie market Nucleair ook ondersteund Versneld afgeschreven 4. Ondersteuningsmaatregelen HE WAAROM? Bijdrage toekomstige ontmanteling Opruiming historisch nucleair afval Onderzoeksreactor Myrrha Aansprakelijkheid tegen gunststarief Nieuwe technologieën en markten hebben ontwikkelingssteun nodig Alleen al omwille van duurzame karakter 6

7 4. Ondersteuningsmaatregelen HE OVERZICHT voor BEDRIJVEN Steun voor geproduceerde groene stroom (Groenestroomcertificaten) Investeringssteun Ecologiepremie/VLIF-steun/ Fiscaal voordeel Verhoogde investeringsaftrek Premie netbeheerder 7

8 4. Ondersteuningsmaatregelen GROENESTROOMCERTIFICATEN Tweeledig systeem Producenten ontvangen per kwh een GSC Leveranciers krijgen quota opgelegd. Zelf groene stroom produceren GSC inkopen bij producenten Boete betalen Producenten verkopen aan leveranciers aan marktwaarde, bepaald door vraag & aanbod Boeteprijs & minimumwaarde aan DNB aan minimumwaarde (of TNB) 8

9 2. Vlaams beleid groene stroom GROENESTROOMCERTIFICATEN Jaar GSC ,80% ,20% % ,5% % ,75% ,90% ,25% % % % % % ,50% % ,50% % ,50% % Quotum groene stroomcertificaten verplicht voor alle leveranciers in Vlaanderen sinds 1/1/2002 stijgend % berekend op leveringen via distributie- en het transmissienet progressieve vrijstelling energie-intensieve industrie totale leveringen (2009): GWh in aanmerking voor GSC-quota: GWh status 2009: GSC (= MWh) ingeleverd doelstelling van 5,25% (inlevering maart 2010) GSC beschikbaar voor 150% van quotum. 9

10 4. Ondersteuningsmaatregelen GROENESTROOMCERTIFICATEN Minimumwaardes DNB (vanaf 01/01/2010) 1 zon: 350 per certificaat, jaarlijks verminderd met 20 euro voor nieuw in gebruik genomen installaties tot en met 2013 en met 40 euro vanaf 2014; 2 waterkracht, getijden- en golfslag, aardwarmte, windenergie op land, vaste of vloeibare biomassa, biomassa-afval en biogas, voor zover deze niet vermeld worden onder 3 : 90 per certificaat; 3 stortgas, biogas uit vergisting van afvalwater(zuiveringsslib) of rwzi(slib) en verbranding van restafval : 60 per certificaat; 4 andere technieken : 60 per certificaat 10

11 4. Ondersteuningsmaatregelen GROENESTROOMCERTIFICATEN Producent heeft 2 vormen bronnen van inkomsten bij groene stroom 1.verkoop GSC Vaste prijs, nl minimumwaarde 2. verkoop Stroom Variabele prijs (is grote verschil met feed-in = 1 vast bedrag voor het totaal van stroom + premie) 11

12 Ecologiepremie 4. Ondersteuningsmaatregelen ECOLOGIEPREMIE Steun aan ondernemingen in Vlaams gewest ecologie-investeringen (milieu/energie) Toekomstige investeringen Technieken die opgenomen zijn in een limitatieve technologieënlijst (LTL). NIET in aanmerking: technologieën die genieten van Groenestroomcertificaten Warmtekrachtcertificaten Rest: WP, BEO, zonneboiler, expansie, 12

13 Verhoogde investeringsaftrek Belastingsvoordeel 4. Ondersteuningsmaatregelen FISCAAL VOORDEEL Vrijstelling van de winst en baten van een onderneming 13,5 % van aanschafwaarde Premie van netbeheerder Duurzaam energiegebruik Premies voor bedrijven en/of particulieren Hoogrendementsglas, isolatie, WP, zonneboiler, /m² of /kw of 13

14 Zonlicht stroom Groot potentieel geen beslag op open ruimte Op daken, gevels, zonnewering 5. Technieken FOTOVOLTAÏSCHE PANELEN 1 kwp = 8 m 2 = ± 850 kwh/kwp.jaar = 100 kwh/m 2 kostprijs: 3250 /kwp Opstelling: Zuidoost tot zuidwest Hellingshoek 20 tot 60 Geen bouwvergunning (tenzij beschermd gebouw/verkaveling) 14

15 5. Technieken FOTOVOLTAÏSCHE PANELEN Stroom: Injectie op het net of zelf verbruiken Groene stroomcertificaten voor PV Per 1000 kwh 1 certificaat Minimumwaarde Duur van garantie Stroom heeft ook waarde < 10 kw: terugdraaiende teller (+/-18 à 20 cent/kwh) > 10 kw: verkoop aan leveranciers (+/- 5 cent) TVT: gemiddeld 7 jaar 15

16 5. Technieken FOTOVOLTAÏSCHE PANELEN 16

17 5. Technieken FOTOVOLTAÏSCHE PANELEN Kenmerken GSC voor PV Sterk degressief! Datum indienstname Minimumsteun per certificaat Duur euro euro euro euro 20 jaar euro euro euro euro euro euro euro 15 jaar euro 17

18 Zonlicht warmte Toepassingsgebied Huishoudens Zwembadverwarming Landbouw kalverhouderij Naverwarming nodig Ondersteuningsmechanismen 5. Technieken ZONNEBOILER Ecologiesteun (10 % op 30% van investering) Premie van netbeheerder (75 /m²; max) Verhoogde investeringsaftrek 18

19 5. Technieken ZONNEBOILER Terugverdientijd van een zonneboiler (huishouden) Zonneboiler voor sanitair warm water Investering Eenheid Bestaande woning met belastingaftrek Nieuwbouw zonder belastingaftrek Meerinvesteringskost incl. BTW euro Subsidie netbeheerder euro Subsidie provincie of gemeente euro Belastingsaftrek 40% op tot. kost euro Netto kost euro Energiebesparing Jaarlijkse energiebesparing kwh Jaarlijkse kostenbesparing euro / jaar Terugverdientijd jaar 6-8 jaar 7 à 11 jaar 19

20 5. Technieken WARMTEPOMP Warmte wordt onttrokken uit : - ondergrond - grondwater - buitenlucht - Verwarmingssysteem 20

21 5. Technieken WARMTEPOMP Toepassing: laagwaardige warmte zoals vloer/wandverwarming Huishoudens: vloerverwarming Grote ruimtes Glastuinbouw, Veehouderij Ondersteuningsmaatregelen Ecologiesteun (5% op 40%) Verhoogde investeringsaftrek Premie netbeheerder 21

22 5. Technieken WARMTEPOMP Veelbelovende, hoog renderende techniek Zeer hoge initiële investeringskost Voorlopig lange terugverdientijd nood aan groene warmte certificaten 22

23 Biomassa als grondstof Hout Pellets GFT, grassen, Biomassa-afval 5. Technieken BIOMASSAVERBRANDING Rendement afhankelijk van kost brandstof Toepassing: Houtnijverheid Land- en tuinbouw Huishoudens 23

24 Voordelen eenvoudige bediening 5. Technieken BIOMASSAVERBRANDING automatische ontsteking, programmeerbaar Grote autonomie Modulerende werking Hoog rendement Lage kostprijs van de brandstof Nadelen Installatie duurder Meer onderhoud Lawaai van ventilator(-en) en schroefmotor Verspreiding van stof Opslagruimte voor brandstof en as voorzien 24

25 5. Technieken BIOMASSAVERBRANDING Onontbeerlijk in halen van doelstellingen 2020 Ondersteuningsmaatregelen Ecologiesteun Verhoogde investeringsaftrek Premie netbeheerder groene warmtecertificaten zijn wenselijk 25

26 Wind stroom Beleidskader 5. Technieken GROTE WINDTURBINES 1. Omzendbrief windenergie (2-de versie, mei 2006) 2. Windplan Vlaanderen 3. Provinciale kaarten 4. Kaart met de luchtverkeersgebieden 5. Vogelatlas 6. Circulaire Bebakening Hindernissen 26

27 5. Technieken GROTE WINDTURBINES Gemiddelde windsnelheid [m/s] op 75 m ashoogte 27

28 5. Technieken GROTE WINDTURBINES Afwegingselementen voor locatiekeuze: De locatiekeuze moet op basis van de verder beschreven afwegingselementen worden gemotiveerd en onderbouwd in een lokalisatienota die bij de aanvraag van de stedenbouwkundige vergunning of milieuvergunning gevoegd moet worden Grondgebruik Wonen Landbouw Bedrijventerreinen Zeehavengebieden Sport en recreatie Landschap Geluidsimpact Slagschaduw - lichtreflecties Veiligheid Natuur MER-plicht Luchtvaart 28

29 Vergunningen Stedenbouwkundige vergunning Milieuvergunning 5. Technieken GROTE WINDTURBINES Opgesteld vermogen onshore Vlaanderen 300 Windenergie in Vlaanderen MW Totaal opgesteld vermogen Nieuw opgesteld vermogen

30 5. Technieken GROTE WINDTURBINES Vollasturen: Onshore h Offshore h Steunmaatregelen GSC GSC <= 216 MW >216 MW Onshore 90 /MWh 90 /MWh 10 jaar Offshore 107 /MWh 90 /MWh 10 jaar Ecologiesteun niet meer Verhoogde investeringsaftrek (13,5 %) 30

31 5. Technieken KLEINE WINDTURBINES Omzendbrief 30/4/2009 (Vlaamse regering) Beoordelingskader voor de inplanting van kleine en middelgrote windturbines kleine middelgrote grote ashoogte (m) 15 >15 vermogen (kw) 300 >300 Beoordelingscriteria voor stedenbouwkundige vergunningsaanvraag Kleine: ruimtelijk integratie in de omgeving, geluid, slagschaduw, veiligheid Middelgrote als grote uitgez. clusterprincipe beoordelingskader is richtinggevend: gemeenten kunnen zelf, aanvullen met eigen criteria. 31

32 5. Technieken KLEINE WINDTURBINES Opbrengst zeer sterk afhankelijk van wind Elektrische opbrengst ~ derde macht windsnelheid Windaanbod op lage hoogte moeilijk te voorspellen Productiecijfers fabrikanten nogal optimistisch Vergunningen moeilijk te verkrijgen 32

33 5. Technieken KLEINE WINDTURBINES Investeringskosten tussen en /kw (versus /kw voor grote) Investering incl. plaatsing (Euro) Opbrengst kwh/jaar Investering Euro/ kwh Turby ,69 Tulipo ,06 Fortis ,00 Gemiddelde investering Euro/kWh 3,25 Ter vergelijking: grote windturbine 3MW (80 m mast) ,43 Momenteel moeilijk terug te verdienen ondanks: 90 / MWh aan GSC Verkoop van stroom Verhoogde investeringsaftrek 33

34 5. Technieken KLEINE WINDTURBINES Knelpunten voor kleine windturbines? jonge technologie nog in ontwikkelingsstadium; weinig praktijkervaring: fase van prototype of demonstratie; eerste testen: lage opbrengst, hoge kosten normen (ontwerp, geluid, vermogen, certificering) ontbreken visuele impact vlakbij de bewoners (groot Nimby -effect); Toekomst kleine turbines nog aan begin van leercurve investeringskosten bij serieproductie 40% lager 34

35 HE heeft grote voordelen HE kan voorlopig nog steun gebruiken CONCLUSIES Beleid heeft grote invloed op marktgebeuren Financieel kader Groene warmte Groene stroom Ruimtelijk kader Vergunningen & procedures BE heeft zich geëngageerd tot halen van doelstellingen Voor velen een opportuniteit, win-win 35

36 ODE ODE Koningsstraat 35, 1000 Brussel

Elektriciteit in Nederland

Elektriciteit in Nederland Elektriciteit in Nederland Februari 2015 CBS 2014 Scientific Paper 1 Inhoud 1. Inleiding 3 1.1 Organisatie van elektriciteitsvoorziening 3 1.2 Leeswijzer 4 2. CBS en elektriciteit 4 2.1 Informatieverzameling

Nadere informatie

EDF LUMINUS ZET ELKE DAG WIND OM IN ELEKTRICITEIT

EDF LUMINUS ZET ELKE DAG WIND OM IN ELEKTRICITEIT EDF LUMINUS ZET ELKE DAG WIND OM IN ELEKTRICITEIT 2 De windparken van EDF Luminus WE GEBRUIKEN ALLEMAAL ENERGIE Op de evoluties in het energielandschap anticiperen, voor de beste technologieën kiezen,

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over zonnepanelen. februari 2013

Veelgestelde vragen over zonnepanelen. februari 2013 Veelgestelde vragen over zonnepanelen februari 2013 Veelgestelde vragen over zonnepanelen april 2013 Inleiding Veelgestelde vragen over zonnepanelen Steeds meer mensen wekken zelf groene energie op met

Nadere informatie

Inleiding 2 Zonne-energie De samenstelling van een thermisch zonne-energiesysteem 4 Zonnecollectoren 5 De warmteopslag 6 De naverwarming

Inleiding 2 Zonne-energie De samenstelling van een thermisch zonne-energiesysteem 4 Zonnecollectoren 5 De warmteopslag 6 De naverwarming Warmte uit zonlicht INHOUD 1 Inleiding... 1 2 Zonne-energie... 2 2.1 De zon als energiebron...2 2.2 Toepassingen van zonne-energie...3 2.3 Toepassingen van actieve thermische zonne-energie...3 3 De samenstelling

Nadere informatie

Energietrends 2014. Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland

Energietrends 2014. Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland Energietrends 2014 Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland INHOUD 3 4 6 26 42 58 70 88 Woord vooraf Inleiding 1 Consumenten 2 Bedrijven 3 Handelaren 4 Netbeheerders 5 Producenten

Nadere informatie

Elektriciteit uit zonlicht - zonnepanelen -

Elektriciteit uit zonlicht - zonnepanelen - Elektriciteit uit zonlicht - zonnepanelen - VEA 1 Inleiding 3 2 Zonne-energie : toepassingen 4 2.1 De zon als energiebron 4 2.2 Toepassingen 4 3 Toepassingen van fotovoltaïsche zonne-energie 6 3.1 Soorten

Nadere informatie

Programmaplan Energie werkt!

Programmaplan Energie werkt! Programmaplan Energie werkt! WARMTE Status : Concept Datum : Donderdag 26 maart 2015 Opgesteld door : Team ROM gemeente Almere E-mail : wmkwekkeboom@almere.nl Mobiel : 06 52783719 INHOUD 2 SAMENVATTING

Nadere informatie

Energiewinning uit weginfrastructuur

Energiewinning uit weginfrastructuur Energiewinning uit weginfrastructuur Inventarisatie in opdracht van Wegen naar de Toekomst (Innovatieprogramma Rijkswaterstaat) E.P. Weijers G.J. de Groot ECN-E--07-057 Verantwoording Dit werk is uitgevoerd

Nadere informatie

Inhoud. SDE+ in 2015

Inhoud. SDE+ in 2015 Nieuw in de SDE+ 20 6 1. Voor welke installaties is er SDE+ subsidie in 20? 7 1. Voor welke installaties is er SDE+ subsidie in 20? 17 1. Voor welke installaties is er SDE+ subsidie in 20? 25 2. Kenmerken

Nadere informatie

710003 juni 2013 MILIEU-EFFECTRAPPORT WINDPARK DEN TOL

710003 juni 2013 MILIEU-EFFECTRAPPORT WINDPARK DEN TOL 710003 juni 2013 MILIEU-EFFECTRAPPORT WINDPARK DEN TOL Opdrachtgever Windpark Den Tol B.V. 3 Duurzame oplossingen in energie, klimaat en milieu Postbus 579 7550 AN Hengelo Telefoon (074) 248 99 40 Documenttitel

Nadere informatie

Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland

Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland 0 1 2 4 26 42 58 70 86 Inhoud Voorwoord Inleiding 1 Consumenten 2 Bedrijven 3 Handelaren 4 Netbeheerders 5 Producenten Bijlagen Woord vooraf

Nadere informatie

Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland

Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland 0 1 2 4 26 42 58 70 86 Inhoud Voorwoord Inleiding 1 Consumenten 2 Bedrijven 3 Handelaren 4 Netbeheerders 5 Producenten Bijlagen Woord vooraf

Nadere informatie

Masterplan Zon-PV. Rendabele exploitatie van zonnepanelen

Masterplan Zon-PV. Rendabele exploitatie van zonnepanelen Masterplan Zon-PV Rendabele exploitatie van zonnepanelen 2 1. Inhoud 1. Inhoud 3 8. Particuliere woningeigenaren 49 2. Inleiding 5 8.1 Voorbeeld-business-case 49 3. Investering en exploitatie 9 8.2 Hindernissen

Nadere informatie

Watt? En nu verder. Tussenevaluatie Energiebeleid Provincie Overijssel HOOFDRAPPORT 1. team Beleidsinformatie team Concerncontrol.

Watt? En nu verder. Tussenevaluatie Energiebeleid Provincie Overijssel HOOFDRAPPORT 1. team Beleidsinformatie team Concerncontrol. Watt? En nu verder Tussenevaluatie Energiebeleid Provincie HOOFDRAPPORT 1 team Beleidsinformatie team Concerncontrol Juni 2013 1 De tussenevaluatie Energiebeleid provincie is gebaseerd op een kwantitatief

Nadere informatie

Op weg naar minimum energie woningen met EPC 0: 2012-09

Op weg naar minimum energie woningen met EPC 0: 2012-09 Op weg naar minimum energie woningen met EPC 0: 2012-09 Foto voorblad CO2-neutrale vrijstaande praktijkwoning te Almere december 2010 Architect: Han van Zwieten BNA te Amersfoort Het Columbuskwartier in

Nadere informatie

Succesvolle PV-exploitaties via de Regeling Verlaagd Tarief. Handboek voor energie-initiatieven

Succesvolle PV-exploitaties via de Regeling Verlaagd Tarief. Handboek voor energie-initiatieven Succesvolle PV-exploitaties via de Regeling Verlaagd Tarief Handboek voor energie-initiatieven Voorwoord In Groningen ontstaan steeds meer initiatieven van bewonersgroepen op het gebied van energiebesparing

Nadere informatie

Technologische beschrijving en screening van het ander thermisch aanbod

Technologische beschrijving en screening van het ander thermisch aanbod Technologische beschrijving en screening van het ander thermisch aanbod Auteur(s): Salenbien Robbe, Koen Allaerts, Johan Desmedt Datum: 22/10/2012 Deze studie werd uitgevoerd in het kader van het IWT-VIS

Nadere informatie

Energieagenda vraagt om nieuw bodembeleid

Energieagenda vraagt om nieuw bodembeleid Energieagenda vraagt om nieuw bodembeleid Duurzame glastuinbouw met Warmte/Koude Opslag, WKK en Zeer Lage Temperatuur Verwarming Dit rapport werd in opdracht van InnovatieNetwerk en Stichting Innovatie

Nadere informatie

Energie en klimaat in de Agrosectoren

Energie en klimaat in de Agrosectoren Energie en klimaat in de Agrosectoren Energie- en klimaatmonitor Agrosectoren 212 1 Auteurs Albert Moerkerken (RVO.nl, projectleider) Timo Gerlagh (RVO.nl) Gryt de Jong (RVO.nl) David Verhoog (LEI-WUR).

Nadere informatie

Biomassa als grondstof of als brandstof. Praktijkvoorbeelden van ongewenste concurrentie om Nederlandse biomassastromen

Biomassa als grondstof of als brandstof. Praktijkvoorbeelden van ongewenste concurrentie om Nederlandse biomassastromen Biomassa als grondstof of als brandstof Praktijkvoorbeelden van ongewenste concurrentie om Nederlandse biomassastromen Colofon Biomassa als grondstof of als brandstof - praktijkvoorbeelden van ongewenste

Nadere informatie

MER VAN HET VOORONTWERP VAN LUCHT-KLIMAAT-ENERGIEPLAN. Milieueffectenrapport van het voorontwerp van Lucht-Klimaat-Energieplan

MER VAN HET VOORONTWERP VAN LUCHT-KLIMAAT-ENERGIEPLAN. Milieueffectenrapport van het voorontwerp van Lucht-Klimaat-Energieplan MER VAN HET VOORONTWERP VAN LUCHT-KLIMAAT-ENERGIEPLAN Milieueffectenrapport van het voorontwerp van Lucht-Klimaat-Energieplan MAART 2015 INHOUDSOPGAVE ILLUSTRATIETABEL... 4 ACRONIEMEN... 7 1 INLEIDING...

Nadere informatie

Zuid-Holland op St(r)oom!

Zuid-Holland op St(r)oom! Onderzoeksagenda Ruimte en Energie Zuid-Holland op St(r)oom! Ruimte voor de energietransitie Oktober 2013 inhoudsopgave > Zuid-Holland op St(r)oom! Inhoud Samenvatting 4 Verwarrende tijden 6 1. Introductie

Nadere informatie

Nederland krijgt nieuwe energie

Nederland krijgt nieuwe energie Nederland krijgt nieuwe energie voor welvaart en welzijn in de 21 e eeuw Een partijoverstijgend voorstel voor een Deltaplan Nieuwe Energie CDA Duurzaamheidsberaad D66 Platform Duurzame Ontwikkeling PvdA

Nadere informatie

Milieueffectenrapport (MER) van de positieve referentiekaart

Milieueffectenrapport (MER) van de positieve referentiekaart Milieueffectenrapport (MER) van de positieve referentiekaart dat het geactualiseerd referentiekader schetst met betrekking tot grote windturbineparken in het Waals gewest Juni 2013 Overheidsopdracht voor

Nadere informatie

Wel de lusten, niet de lasten. Energiediensten voor corporaties, beleggers en gebouwbeheerders

Wel de lusten, niet de lasten. Energiediensten voor corporaties, beleggers en gebouwbeheerders Wel de lusten, niet de lasten Energiediensten voor corporaties, beleggers en gebouwbeheerders Energiediensten voor corporaties, beleggers en gebouwbeheerders Op de energiemarkt gebeurt de laatste jaren

Nadere informatie

16% Hernieuwbare energie in 2020 - Wanneer aanbesteden?

16% Hernieuwbare energie in 2020 - Wanneer aanbesteden? 16% Hernieuwbare energie in 2020 - Wanneer aanbesteden? M. Hekkenberg S.M. Lensink Januari 2013 ECN-E--13-006 Verantwoording Dit rapport is geschreven in opdracht van Stichting Natuur en Milieu en de vereniging

Nadere informatie

Coöperatief ondernemen met windenergie. Waarom Vlaanderen nood heeft aan een winddecreet.

Coöperatief ondernemen met windenergie. Waarom Vlaanderen nood heeft aan een winddecreet. Coöperatief ondernemen met windenergie. Waarom Vlaanderen nood heeft aan een winddecreet. Tom Willems ENERGIEBELEID Dit artikel is geschreven in naam van REScoop.be, de federatie van verenigingen en coöperaties

Nadere informatie

Water als bron van duurzame energie. Inspiratieatlas van mogelijkheden

Water als bron van duurzame energie. Inspiratieatlas van mogelijkheden Water als bron van duurzame energie Inspiratieatlas van mogelijkheden Deltares augustus 2008 2 Water als bron van duurzame energie Inhoud Inhoud 3 Voorwoord 5 Opgewekt uit water 7 1. Beschrijving van technieken

Nadere informatie

Energie-eiland, de haalbaarheid van drie verschillende opties van energieopslag voor Nederland

Energie-eiland, de haalbaarheid van drie verschillende opties van energieopslag voor Nederland Energie-eiland, de haalbaarheid van drie verschillende opties van energieopslag voor Nederland W.W. de Boer (KEMA) F.J. Verheij (KEMA) N. Moldovan (KEMA) W. van der Veen (KEMA) F. Groeman (KEMA) M. Schrijner

Nadere informatie

Groen beleggen. Groen sparen en beleggen Goed voor u, goed voor natuur en milieu. >> Als het gaat om milieu en leefomgeving

Groen beleggen. Groen sparen en beleggen Goed voor u, goed voor natuur en milieu. >> Als het gaat om milieu en leefomgeving Groen beleggen Groen sparen en beleggen Goed voor u, goed voor natuur en milieu >> Als het gaat om milieu en leefomgeving Goed voor u, Goed voor natuur en milieu Een goed rendement én een belastingvoordeel.

Nadere informatie