Newsletter. Sociale actualiteit van December. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van December. Solutions for Human Resources.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Newsletter. Sociale actualiteit van December. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van December. Solutions for Human Resources."

Transcriptie

1 2013 Solutions for Human Resources. Newsletter PERSOLIS 23 rue de l orne 1435 Mont St Guibert «De Persolis nieuwsbrief wordt verdeeld in samenwerking met GROUP S sociaal secretariaat». 1

2 <<De Persolis nieuwsbrief wordt verdeeld in samenwerking met GROUP S sociaal secretariaat. GROUP S, HRM partner voor zelfstandigen en werkgevers, stelt zijn documentatie ter beschikking van bedrijven die op de hoogte willen blijven van de sociale wetgeving. Meer informatie kan u terugvinden op Door een beroep te doen op de informatie van GROUP S, kan Persolis haar klanten betrouwbare informatie over de sociale wetgeving aanbieden.>> Loonaanpassingen op 1 Januari en index...4 Consumptieprijzen... 4 Gezondheidsindex... 4 Vermindering van de RSZ-bijdragen versterking vanaf...5 RSZ-bijdragevermindering : versterking vanaf Verhoging van het grensbedrag van de structurele vermindering van RSZ-bijdragen... 6 RSZ-bijdragevermindering : versterking vanaf (2) Verhoging van de loongrens in de doelgroepvermindering van de sociale bijdragen «oudere werknemers» Verhoging van de loongrenzen in de doelgroepvermindering Herstructurering van de sociale bijdragen... 7 RSZ-bijdragevermindering : versterking vanaf (3) Verhoging van de werkbonus Verhoging van de sociale Maribel... 8 : bedragen in...8 : bedragen in (2)...9 RSZ-bijdrageverminderingen RSZ-bijdrageverminderingen - (2) voor nieuwe aanvragen Verplichting tot aanmelden van de projecten of programma s voor nieuwe aanvragen (2) Bindend advies van de Programmatorische Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid Bedrijfsvoorheffing : Barema's gepubliceerd Bedrijfsvoorheffing op beroepsinkomsten die hoger zijn dan per maand Bedrijfsvoorheffing op vakantiegeld van gepensioneerden Bedrijfsvoorheffing : Barema's gepubliceerd

3 3. Bezoldigingen van gelegenheidsarbeiders in de horeca Woon-werkverkeer fiscaal voordeel vanaf fiscaal voordeel vanaf afgeschaft Hogere IPA-korting voor KMO-werkgevers Januari - Enkele

4 index Loonaanpassingen op 1 Januari en Loonaanpassingen op 1 Januari en index. versterking vanaf RSZ-bijdragevermindering : versterking vanaf : bedragen in RSZ-bijdrageverminderingen - voor nieuwe aanvragen fiscaal voordeel vanaf afgeschaft Januari - Enkele Het indexcijfer der consumptieprijzen op basis van het jaar 2004 dient als referentie voor de indexaanpassingen van het basisloon, gebruikt voor de berekening van de formule Claeys. Het viermaandelijks gemiddelde van de gezondheidsindex is de referentie-index van de lonen en de sociale prestaties. De conventionele verhogingen staan in vetjes. Voor de maanden waarin indexaanpassingen en conventionele verhogingen samenvallen, dienen deze te worden toegepast in dezelfde volgorde als die weergegeven in het overzicht. Consumptieprijzen Omrekeningscoëfficiënt van basis 2004 naar basis 1996: vermenigvuldigen met 1, Gezondheidsindex Omrekeningscoëfficiënt van basis 2004 naar basis 1996: vermenigvuldigen met 1,

5 Vermindering van de RSZ-bijdragen plan Activa: versterking vanaf Loonaanpassingen op 1 Januari en index. versterking vanaf RSZ-bijdragevermindering : versterking vanaf : bedragen in RSZ-bijdrageverminderingen - voor nieuwe aanvragen fiscaal voordeel vanaf afgeschaft Januari - Enkele Op 1 juli 2013 werd het Activa stelsel versterkt door de invoering van een nieuwe categorie van werkzoekenden die in aanmerking wordt genomen voor het genot van het Activa voordeel. In die categorie moeten de volgende voorwaarden vervuld worden : voor het genot van de vermindering van de sociale bijdragen : o jonger zijn dan 27 jaar; o gedurende minstens 312 dagen ingeschreven zijn als niet werkende werkzoekende in de afgelopen 18 maanden; o niet in het bezit zijn van een diploma/getuigschrift van het hoger middelbaar onderwijs. Voor het genot van de werkuitkering, bovenop de bovenstaande voorwaarden : o Uitkeringsgerechtigde volledige werkloze zijn. Vanaf 1 januari wordt die categorie als volgt veranderd (onder voorbehoud van publicatie van de wetteksten) : Verhoging van de leeftijd : 30 jaar in plaats van 27 jaar; De inschrijvingsduur als werkzoekende : 6 maand in plaats van 12 maand (312 dagen) De onderstaande tabel weerspiegelt de voordelen van deze specifieke werknemerscategorie: Leeftijd van de werknemer (bij de aanwerving) Minder dan 30 jaar Statuut Geen diploma hoger middelbaar onderwijs Periode van inschrijving als niet werkende werkzoekende Bij de aanwerving en gedurende minstens 156 jours (1)in de maand van de aanwerving en de voorafgaande 18 kalendermaanden Vermindering (per kwartaal) euro's per kwartaal gedurende hoogstens 12 kwartalen Werkuitkering (bedrag en duur) Alleen indien uitkeringsgerechtige volledige werkloze 500 EUR/maand gedurende 36 maanden in dien voltijds (en pro rata temporis indien deeltijds) (1) De dagen worden berekend in een zesdagenstelsel. 5

6 RSZ-bijdragevermindering : versterking vanaf Loonaanpassingen op 1 Januari en index. versterking vanaf RSZ-bijdragevermindering : versterking vanaf : bedragen in RSZ-bijdrageverminderingen - voor nieuwe aanvragen fiscaal voordeel vanaf afgeschaft Januari - Enkele Ook in zullen tal van veranderingen worden aangebracht aan de bedragen en de begrenzingen in het kader van de verminderingen van de socialezekerheidsbijdragen. Hieronder een overzicht ervan( onder voorbehoud van publicatie van de wetteksten). 1. Verhoging van het grensbedrag van de structurele vermindering van RSZ-bijdragen De werkgevers van de privésector genieten een structurele vermindering op voorwaarde dat hun werknemers onderworpen zijn aan alle takken van de sociale zekerheid. Het bedrag van die structurele vermindering (R) is opgebouwd uit een vast bedrag (F) en een kwartaalaanvulling(lagelooncomponent wanneer het kwartaalreferteloon kleiner is dan een bepaald loon So (7.225,00 EUR voor de ondernemingen met aangepast werk, 6.150,00 EUR voor de categorie Sociale Maribel 5.900,00 EUR voor de algemene categorie) een aanvulling(hogelooncomponent) wanneer het kwartaalloon(w) groter is dan de het bepaalde loon S1 (vastgesteld op ,80 EUR). Vanaf 1 januari worden de volgende veranderingen aangebracht de grens hoog loon (S1) voorzien in de structurele vermindering stijgt van ,80 naar ,07 voor categorie de grens laag loon (So) daalt van 5.575,93 naar 5.560,49 voor categorie het forfaitair bedrag stijgt van 452,50 naar 462,60 voor categorie 1. De structurele vermindering wordt dus als volgt berekend: Categorie Berekeningsformule Categorie 1 R = 462,60 + 0,1620 (5560,49 - S) + 0,0600 x (W ,07) Categorie 2 (Sociale Maribel) R = 000,00 + 0,2557 (6150,00 - S) + 0,0600 x (W ,80) Categorie 3 (onderneming met aangepast werk) R = 471,00 + 0,1785 (7225,00 - S) + 0, 0600 x (W ,80) 6

7 RSZ-bijdragevermindering : versterking vanaf (2) Loonaanpassingen op 1 Januari en index. versterking vanaf RSZ-bijdragevermindering : versterking vanaf : bedragen in RSZ-bijdrageverminderingen - voor nieuwe aanvragen fiscaal voordeel vanaf afgeschaft Januari - Enkele S1 = ,07 S0 = 5.560,49 2. Verhoging van de loongrens in de doelgroepvermindering van de sociale bijdragen «oudere werknemers» Er is een socialebijdragevermindering voor de oudere werknemers van categorie 1 van de structurele vermindering. Deze vermindering wordt toegekend op voorwaarde dat het kwartaalloon van de werknemer hoogstens de loongrens bereikt voor de hoge lonen in de structurele vermindering. Vanaf 1 januari, wordt deze loongrens opgetrokken tot ,07. Als die toekenningsvoorwaarde vervuld is, dan zullen de bedragen van de vermindering de volgende zijn in functie van de leeftijd van de werknemer: Leeftijd van de werknemer Bedrag van de vermindering 54 jaar op de laatste dag van het kwartaal 400 EUR/kwartaal 58 jaar op de laatste dag van het kwartaal 1000 EUR/kwartaal 62 jaar op de laatste dag van het kwartaal 1500 EUR/kwartaal 65 jaar op de laatste dag van het kwartaal 800 EUR/kwartaal 3. Verhoging van de loongrenzen in de doelgroepvermindering Herstructurering van de sociale bijdragen De vermindering van de patronale bijdragen voor herstructurering wordt alleen toegekend als aan de volgende voorwaarden gelijktijdig voldaan is: de werkgever werft een werknemer aan tijdens de geldigheidsperiode van de verminderingskaart Herstructureringen; het is een nieuwe werkgever (i.e., andere dan de onderneming in herstructurering) het kwartaalreferteloon van de werknemer is niet hoger dan : o de loonbegrenzing S1 (begrenzing hoge lonen), als de werknemer op het ogenblik van indiensttreding minstens 30 jaar oud is o de loonbegrenzing S0 (begrenzing lage lonen werkgevers categorie 1) wanneer de werknemer jonger dan 30 jaar is op het ogenblik van de indiensttreding. Vanaf 1 januari zijn de loonbegrenzingen de volgende: 7

8 RSZ-bijdragevermindering : versterking vanaf (3) Loonaanpassingen op 1 Januari en index. versterking vanaf RSZ-bijdragevermindering : versterking vanaf : bedragen in RSZ-bijdrageverminderingen - voor nieuwe aanvragen fiscaal voordeel vanaf afgeschaft Januari - Enkele beperkt werd tot een bepaald bedrag. Zo ook mag het maandloon sommige begrenzingen niet overschrijden, willen de werknemers de vermindering van de persoonlijke bijdragen kunnen genieten: De loonbegrenzing S1 (begrenzing hoge lonen ) gedeeld door 3, wanneer de werknemer minstens 30 jaar is bij de indiensttreding. De loonbegrenzing S0 (begrenzing lage lonen ) gedeeld door 3, wanneer de werknemer jonger is dan 30 jaar bij de indiensttreding. Vanaf 1 januari zijn de begrenzingen dus de volgende: 4467,02 als de werknemer minstens 30 jaar is bij de indiensttreding; 1853,50 als de werknemer jonger is dan 30 jaar bij de indiensttreding. 4. Verhoging van de werkbonus De werkbonus wordt automatisch geïndexeerd. Het forfaitaire basisbedrag is een percentage van het gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen. Die bonus zal dus worden aangepast bij elke indexaanpassing van de minimumlonen. 5. Verhoging van de sociale Maribel De sociale Maribel gaat van 387,83 naar 395,45 op 1 januari. resultaatsgebonden voordelen : bedragen in Sedert 1 januari 2008 mogen de werkgevers een voordelige bonus toekennen op basis van het bereiken van collectieve doelstellingen. De werkgever bepaalt dus collectieve doelstellingen die moeten bereikt worden door al zijn werknemers samen of door een categorie van werknemers binnen een bepaalde periode (referteperiode genoemd). Worden die doelen bereikt op het einde van de referteperiode, dan krijgen de betrokken werknemers een bonus. De doelstellingen die beoogd worden, mogen geen individuele doelen zijn en het bereiken ervan mag niet vanzelfsprekend zijn bij de invoering van het plan. Bij de invoering moet trouwens een bepaalde procedure gevolgd worden: het plan moet worden ingevoerd bij collectieve arbeidsovereenkomst of bij toetredingsakte. Tot in 2012 was het systeem van niet-recurrente zeer voordelig voor de werknemer aangezien er een vrijstelling was op het vlak van belastingen en sociale bijdragen op voorwaarde ten minste dat de bonus Enkel de werkgever moest een bijdrage van 33% betalen. Sedert 1 januari 2013 moet de werknemer echter een solidariteitsbijdrage van 13,07% op het toegekende bedrag betalen en ook de werkgever blijft nog de bijdrage van 33% verschuldigd. 8

9 Loonaanpassingen op 1 Januari en index. versterking vanaf RSZ-bijdragevermindering : versterking vanaf : bedragen in RSZ-bijdrageverminderingen - voor nieuwe aanvragen fiscaal voordeel vanaf afgeschaft Januari - Enkele resultaatsgebonden voordelen : bedragen in (2) Die bijdragen zijn verschuldigd voor zover de bonus een bepaald grensbedrag niet overschrijdt. Anders zal het bedrag van de overschrijding onderworpen worden aan de heffing van de gewone sociale bijdragen. Voor de fiscus hoeft er ook geen ingehouden te worden zolang het grensbedrag niet wordt overschreden. Het fiscale grensbedrag wordt bekomen na inhouding van de solidariteitsbijdrage van de werknemer. De na te leven bedragen worden elk jaar geïndexeerd. Voor zijn de grensbedragen : EUR inzake sociale bijdragen ; EUR inzake. Anders gezegd, als een werknemer een bonus krijgt van EUR, dan ontvangt hij netto EUR ( ,07%) en betaalt de werkgever een sociale bijdrage van 1.033,23 EUR (33% van EUR). RSZ-bijdrageverminderingen - regionalisering in de loop van In het bestek van de 6de staatshervorming zullen sommige doelgroepverminderingen vanaf het 3de kwartaal worden overgedragen aan de gewesten. De gewesten zullen dus zelf het bedrag mogen bepalen van de een of andere doelgroepvermindering van de sociale bijdragen in functie van de toestand van hun respectieve arbeidsmarkt. De overdracht van bevoegdheden slaat op de volgende socialebijdrageverminderingen: de doelgroepvermindering Oudere werknemers; de doelgroepvermindering Langdurige werklozen (Activa - PTP - SINE) de doelgroepvermindering Jonge werknemers de doelgroepvermindering Herstructurering de doelgroepvermindering Mentors de vermindering Kunstenaars de vermindering Gesubsidieerde contractuelen de vermindering Onthaalmoeder de vermindering Baggervaart in volle zee ; de vermindering Dienstboden/huispersoneel. De andere verminderingen van sociale bijdragen blijven de bevoegdheid van de federale staat. Vooruitlopend op deze regionalisering,zullen sommige van deze zogenoemde specifieke verminderingen omgevormd worden tot doelgroepvermindering. Het betreft de volgende specifieke verminderingen : de vermindering Gesubsidieerde contractuelen wordt de doelgroepvermindering Gesubsidieerde contractuelen; de vermindering Kunstenaars wordt de doelgroepvermindering Kunstenaars; de vermindering Onthaalmoeder wordt de doelgroepvermindering Onthaalmoeder; de vermindering Dienstboden/huispersoneel wordt de doelgroepvermindering Dienstboden. 9

10 RSZ-bijdrageverminderingen - (2) Loonaanpassingen op 1 Januari en index. versterking vanaf RSZ-bijdragevermindering : versterking vanaf : bedragen in RSZ-bijdrageverminderingen - voor nieuwe aanvragen fiscaal voordeel vanaf afgeschaft Januari - Enkele Praktisch gezien, in plaats van geconfronteerd te worden met een gedeeltelijke vrijstelling van de sociale bijdragen voor de specifieke verminderingen, zullen de socialezekerheidsbijdragen normaal worden berekend met toepassing van een doelgroepvermindering die gelijk is aan een forfaitair bedrag. Momenteel gaat het uitsluitend om een structuuraanpassing zonder financiële gevolgen voor de werkgever. Maar vanaf 1 juli zullen de gewesten zelf hun eigen beleid inzake doelgroepverminderingen mogen uitstippelen. In het licht hiervan zal de plaats van tewerkstelling die moet worden meegedeeld aan de RSZ dus zeker haar belang hebben. Vanaf 1 januari zult u dan ook, vooruitlopende op de regionalisering, als werkgever de plaats(en) van tewerkstelling moet vermelden in de Dmfa opdat de doelgroepverminderingen correct kunnen toegepast worden vanaf het 3de kwartaal. nieuwe formaliteiten vanaf voor nieuwe aanvragen 1. Verplichting tot aanmelden van de projecten of programma s Om in aanmerking te komen voor de maatregel moeten de onderzoeks- of ontwikkelingsprojecten of -programma s worden aangemeld bij de Programmatorische Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid. Daarbij moeten volgende gegevens worden opgegeven: 1. de identificatie van de schuldenaar van de ; 2. de beschrijving van het project of programma waarbij wordt aangetoond dat het fundamenteel onderzoek, industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling tot doel heeft; 3. de verwachte aanvangsdatum en de vooropgestelde einddatum van het project of programma. Nieuwe projecten of programma s waarvoor men in aanmerking wil komen voor de vrijstelling moeten dus worden gemeld. Voor de op die datum reeds bestaande projecten of programma s kan dat echter nog uiterlijk tot 31 december gebeuren. De reeds bestaande projecten moeten pas voldoen aan de nieuwe voorwaarden Voor de aanslagjaren waarin de definitie nog niet ingevoerd was, wordt het project of programma getoetst aan de voor dat jaar geldende voorwaarden. Op de website van Belspo vindt u nog een FAQ met betrekking tot deze gedeeltelijke vrijstelling van en een aanmeldingsformulier voor uw projecten of programma s. 10

11 Loonaanpassingen op 1 Januari en index. versterking vanaf RSZ-bijdragevermindering : versterking vanaf : bedragen in RSZ-bijdrageverminderingen - voor nieuwe aanvragen fiscaal voordeel vanaf afgeschaft Januari - Enkele nieuwe formaliteiten vanaf voor nieuwe aanvragen (2) 2. Bindend advies van de Programmatorische Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid De schuldenaar van de kan, eveneens, aan de Programmatorische Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid vragen of de voorgelegde projecten of programma s binnen het toepassingsgebied vallen. Hierop wordt door de Overheidsdienst een bindend advies verleend. Ook de FOD Financiën kan een bindend advies vragen aan de Programmatorische Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid over de aanvragen betreffende de toepassing van de voorwaarden. Een kopie van dat advies wordt dan verzonden naar de schuldenaar van de. De modaliteiten en procedure van die adviezen moeten nog nader worden bepaald bij Koninklijk Besluit. Het ziet er niet naar uit dat er vóór 1 januari nog een KB zal komen dat die procedure vastlegt. Het vragen van een bindend advies is voorlopig dus nog onmogelijk, bij gebrek aan wettelijke basis. Van zodra dat Koninklijk Besluit wordt gepubliceerd, brengen we u daarvan op de hoogte. Bedrijfsvoorheffing : Barema's gepubliceerd Bedrijfsvoorheffing In het Belgisch Staatsblad van 18 december 2013 verschenen de barema s (bijlage III) van toepassing op de bezoldigingen betaald of toegekend in. Voor het overgrote deel blijven de berekeningsregels ongewijzigd in vergelijking met De bedragen werden wel, zoals ieder jaar, geïndexeerd. U kan de nieuwe barema's hier raadplegen : schalen. Hieronder vindt u enkele belangrijke wijzigingen en opmerkingen met betrekking tot de voor het jaar. 1. Bedrijfsvoorheffing op beroepsinkomsten die hoger zijn dan per maand De op beroepsinkomsten die hoger zijn dan per maand is gelijk aan een forfaitair bedrag dat verhoogd wordt met een % berekend op het gedeelte dat het bedrag van per maand overschrijdt. Dit forfaitair bedrag wordt in een aantal gevallen met een aantal euros verminderd. 2. Bedrijfsvoorheffing op vakantiegeld van gepensioneerden De op vakantiegeld van gepensioneerden wordt vastgesteld volgens schalen die varïeren naargelang het belastbare maandbedrag van het pensioen. De schalen van dit belastbaar maandbedrag wijzigen. 11

12 Bedrijfsvoorheffing : Barema's gepubliceerd Loonaanpassingen op 1 Januari en index. versterking vanaf RSZ-bijdragevermindering : versterking vanaf : bedragen in RSZ-bijdrageverminderingen - voor nieuwe aanvragen fiscaal voordeel vanaf afgeschaft Januari - Enkele 3. Bezoldigingen van gelegenheidsarbeiders in de horeca De belangrijkste wijziging ten opzichte van vorige jaar is dat de op de bezoldigingen van gelegenheidsarbeiders in de horeca voortaan eenvormig (zonder vermindering) vastgesteld wordt op 33,31 %, voor zover de volgende cumulatieve voorwaarden voldaan zijn: 1. Het gaat om bezoldigingen voor prestaties geleverd tijdens maximaal 50 dagen per kalenderjaar die worden betaald of toegekend aan gelegenheidswerknemers die worden tewerkgesteld bij een werkgever die ressorteert onder het paritair comité voor het hotelbedrijf of onder het paritair comité voor de uitzendarbeid indien de gebruiker ressorteert onder het paritair comité voor het hotelbedrijf; 2. De werkgever en de werknemer zijn verbonden door een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur of voor een duidelijk omschreven werk van maximaal 2 opeenvolgende dagen, waarvoor de sociale bijdragen worden berekend op een uur- of dagforfait. Indien de bovenstaande voorwaarden niet voldaan zijn, gelden de gewone barema s voor de bezoldigingen betaald of toegekend aan gelegenheidswerknemers in de horeca. 4. Woon-werkverkeer Het maximaal vrijgestelde bedrag voor de tussenkomst in het woon-werkverkeer voor werknemers die zich met een privévoertuig naar het werk begeven blijft ten opzichte van vorig jaar ongewijzigd. De werkgever mag maandelijks maximaal 31,70 EUR vrijstellen, mits de voorwaarden daartoe voldaan zijn. fiscaal voordeel vanaf nachtarbeid in geval van Bedrijfsvoorheffing, ploegenarbeid, nachtarbeid, premies Sinds 1 juli 2004 geldt er een gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van voor ondernemingen waarin ploegen- en/of nachtarbeid verricht wordt en die een ploegen- en/of nachtpremie betalen. De bedoeling van die maatregel is om de aan zo n arbeidsregeling verbonden bijkomende kosten voor de werkgever te compenseren. Het komt erop neer dat de volledige op alle belastbare bezoldigingen nog wel moet worden ingehouden, maar dat een bepaald gedeelte van dat bedrag niet moet worden gestort in de Schatkist. Het gaat om een percentage van 15,6 % van de ingehouden. Dat voordeel is echter wel beperkt tot de werknemers die, overeenkomstig de arbeidsregeling waarin zij tewerkgesteld zijn, over de betrokken maand waarvoor het voordeel wordt gevraagd, tenminste een derde van hun arbeidstijd in een ploegen- en/of nachtstelsel zijn tewerkgesteld. 12

13 Loonaanpassingen op 1 Januari en index. versterking vanaf RSZ-bijdragevermindering : versterking vanaf : bedragen in RSZ-bijdrageverminderingen - voor nieuwe aanvragen fiscaal voordeel vanaf afgeschaft Januari - Enkele fiscaal voordeel vanaf nachtarbeid in geval van Een programmawet (I) in de maak verhoogt vanaf dat percentage van de ingehouden die niet moet worden doorgestort 17,8 % voor ondernemingen uit de profitsector waar er gewerkt wordt volgens een volcontinu arbeidssysteem. Die wet bepaalt ook wat er moet worden verstaan onder een volcontinu arbeidssysteem. Het gaat om een systeem dat aan onderstaande cumulatieve voorwaarden voldoet: 1. De werknemers verrichten het werk in minstens vier ploegen van minstens 2 werknemers, die: hetzelfde werk doen zowel qua inhoud als qua omvang; die een continue bezetting tijdens de gehele week en het weekend garanderen; en die elkaar opvolgen zonder dat er een onderbreking is tussen de opeenvolgende ploegen en zonder dat de overlapping meer bedraagt dan een vierde van hun dagtaak. 2. De bedrijfstijd in dergelijke ondernemingen, zijnde de tijd dat het bedrijf functioneert, bedraagt minstens 160 uur op weekbasis. Deze vrijstelling is enkel van toepassing voor werknemers die onderworpen zijn aan alle stelsels van de sociale zekerheid en niet tewerkgesteld zijn door: 1. een werkgever uit de non-profitsector waarvoor de vermindering in het kader van de Sociale Maribel geldt; of, 2. een werkgever die valt onder het paritair comité voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen. 13

14 afgeschaft Loonaanpassingen op 1 Januari en index. versterking vanaf RSZ-bijdragevermindering : versterking vanaf : bedragen in RSZ-bijdrageverminderingen - voor nieuwe aanvragen fiscaal voordeel vanaf afgeschaft Januari - Enkele Ingevolge het eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen en de carensdag en begeleidende maatregelen wordt de beperkte belastingvrijstelling op ontslagvergoedingen afgeschaft. Die beperkte vrijstelling was pas van kracht sinds 2012 en gold onder bepaalde voorwaarden voor de vergoedingen die werknemers ontvingen naar aanleiding van een ontslag. Het betrof zowel opzeggingsvergoedingen toegekend in geval van een onmiddellijk ontslag als de ontvangen bezoldigingen tijdens een te presteren opzeggingstermijn. Voor meer informatie over de precieze voorwaarden en modaliteiten van die beperkte belastingvrijstelling verwijzen wij naar ons artikel van 21 november 2011 daaromtrent. De beperkte belastingvrijstelling zal niet langer mogen worden toegepast op vergoedingen die worden betaald naar aanleiding van een ontslag (opzegging of verbreking) dat ten vroegste wordt betekend aan de werknemer. Ondanks de afschaffing van die maatregel, voorziet de wet echter nog twee hypotheses waarin de beperkte belastingvrijstelling wel nog geldt: 1. Indien het ontslag nog vóór 1 januari datum ter kennis van de werknemer werd gebracht, blijft die vermindering nog van toepassing. Op die manier kan ze dus doorwerken tot na 1 januari (vb. wanneer de opzeggingstermijn verderloopt na die datum). Voor die ontslagen geldt nog het vrijgestelde bedrag voor inkomstenjaar 2013, aanslagjaar, namelijk 640 EUR. 2. De beperkte belastingvrijstelling blijft eveneens na 1 januari van toepassing wanneer het ontslag wordt gegeven door de werkgever vanaf 1 januari aan de werknemer die de volgende voorwaarden op cumulatieve wijze vervult: o hij maakt het voorwerp uit van een ontwerp van collectief ontslag dat ten laatste aan de directeur van de subregionale tewerkstellingsdienst werd betekend op 31 december 2013; o hij valt onder het toepassingsgebied van een collectieve arbeidsovereenkomst die de gevolgen van het collectief ontslag omkadert en die ten laatste op 31 december 2013 werd neergelegd op de griffie van de Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. In die hypothese zal wel het basisbedrag van van toepassing zijn. Het betreft een basisbedrag van 850 EUR, dat nog moet worden geïndexeerd met de indexatiecoëfficiënt voor het aanslagjaar Het geïndexeerde bedrag werd helaas nog niet gepubliceerd. Wij brengen u daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte. 14

15 Hogere IPA-korting voor KMO-werkgevers Loonaanpassingen op 1 Januari en index. versterking vanaf RSZ-bijdragevermindering : versterking vanaf : bedragen in RSZ-bijdrageverminderingen - voor nieuwe aanvragen fiscaal voordeel vanaf afgeschaft Januari - Enkele uitsluiting van de uitzonderlijke opbrengsten. Werkgevers die behoren tot de privésector kunnen in België genieten van de zogeheten IPA-korting. Het komt er op neer dat al die werkgevers een gedeelte van de door hun ingehouden op de bezoldigingen die zij betalen of toekennen aan hun werknemers of bedrijfsleiders niet moeten storten in de Schatkist. Momenteel bedraagt die IPA-korting 1 % van de totale bruto loonmassa (vóór inhouding van de persoonlijke socialezekerheidsbijdragen). Een koninklijk besluit van 15 december 2013 verhoogt dat percentage vanaf naar 1,12 % voor werkgevers die beantwoorden aan de definitie van kleine vennootschappen vermeld in het Wetboek van vennootschappen of natuurlijke personen zijn die mutatis mutandis beantwoorden aan deze criteria. "Kleine vennootschappen" zijn vennootschappen met rechtspersoonlijkheid die voor het laatst (en het voorlaatst) afgesloten boekjaar, niet meer dan één der volgende criteria overschrijden : 1. jaargemiddelde van het personeelsbestand = 50; 2. jaaromzet, exclusief de belasting over de toegevoegde waarde, = ; 3. balanstotaal = euro; tenzij het jaargemiddelde van het personeelsbestand meer dan 100 bedraagt. Voor vennootschappen die met hun bedrijf starten, worden voor de toepassing van de vermelde criteria, deze cijfers bij het begin van het boekjaar te goeder trouw geschat. Heeft het boekjaar een duur van minder of meer dan twaalf maanden, dan wordt het bedrag van de omzet exclusief BTW, vermenigvuldigd met een breuk waarvan de noemer twaalf is en de teller het aantal maanden van het boekjaar, waarbij elke begonnen maand voor een volle maand wordt geteld. Het "gemiddelde aantal werknemers" is het gemiddelde van het per einde van elke maand van het boekjaar in het personeelsregister ingeschreven aantal werknemers uitgedrukt in voltijdse equivalenten. Het aantal werknemers uitgedrukt in voltijdse equivalenten is gelijk aan het arbeidsvolume teruggebracht tot voltijds tewerkgestelde equivalenten, te berekenen voor de deeltijdse werknemers op basis van het conventioneel aantal te presteren uren, gerelateerd ten opzichte van de normale arbeidsduur van een vergelijkbare voltijdse werknemer (referentiewerknemer). Wanneer de opbrengsten die voorspruiten uit het gewoon bedrijf van een vennootschap voor meer dan de helft bestaan uit opbrengsten die niet aan de omschrijving beantwoorden van de post " omzet ", dan moet voor de toepassing van omzet worden verstaan : het totaal van de opbrengsten met Het "balanstotaal" is de totale boekwaarde van de activa zoals ze blijkt uit het balansschema dat wettelijk vastgesteld is. Als de vennootschap met één of meer andere vennootschappen verbonden is, worden de criteria "omzet" en "balanstotaal" berekend op geconsolideerde basis. Wat het criterium "personeelsbestand" betreft, wordt het aantal werknemers opgeteld dat door elk van de betrokken verbonden vennootschappen jaarlijks gemiddeld wordt tewerkgesteld. 15

16 Januari - Enkele Loonaanpassingen op 1 Januari en index. versterking vanaf RSZ-bijdragevermindering : versterking vanaf : bedragen in RSZ-bijdrageverminderingen - voor nieuwe aanvragen fiscaal voordeel vanaf afgeschaft Januari - Enkele 1 Januari : Op 1 januari treden verschillende nieuwe maatregelen in werking. Nieuwjaar is een feestdag! 5 Januari : Heeft u in het trimester dat voorafgaat aan het vorige trimester meer dan 4.000,00 euro aan socialezekerheidsbijdragen betaald? Dan bent u ertoe gehouden voorschotten op de bijdragen van dit kwartaal te betalen. Dit bedrag moet, indien u klant bent van het Sociaal Secretariaat, uiterlijk op 5 januari op de rekening van het Sociaal Secretariaat staan en als u geen klant bent, op de rekening van de RSZ. 15 Januari : Dit is de uiterste datum voor de maandelijkse storting van de en voor de aangifte Januari : De laatste dag om uw BTW-aangifte via het systeem INTERVAT in te dienen en te betalen 31 December 2013 : Ten laatste op deze datum moet de RSZ uw aangifte van het vierde trimester en het saldo van uw socialezekerheidsbijdragen ontvangen hebben. 16

Newsletter. Sociale actualiteit van Augutus. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van Augustus. Solutions for Human Resources.

Newsletter. Sociale actualiteit van Augutus. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van Augustus. Solutions for Human Resources. 2013 Solutions for Human Resources. Newsletter Sociale actualiteit van Augutus PERSOLIS 23 rue de l orne 1435 Mont St Guibert www.persolis.be «De Persolis nieuwsbrief wordt verdeeld in samenwerking met

Nadere informatie

Newsletter. Sociale actualiteit van Juli. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van Juli. Solutions for Human Resources.

Newsletter. Sociale actualiteit van Juli. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van Juli. Solutions for Human Resources. Solutions for Human Resources. Newsletter PERSOLIS 23 rue de l orne 1435 Mont St Guibert www.persolis.be «De Persolis nieuwsbrief wordt verdeeld in samenwerking met GROUP S sociaal secretariaat». 1

Nadere informatie

Newsletter. Sociale actualiteit van Juni. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van Juni. PERSOLIS 23 rue de l orne 1435 Mont St Guibert

Newsletter. Sociale actualiteit van Juni. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van Juni. PERSOLIS 23 rue de l orne 1435 Mont St Guibert 2014 Newsletter PERSOLIS 23 rue de l orne 1435 Mont St Guibert www.persolis.be «De Persolis nieuwsbrief wordt verdeeld in samenwerking met GROUP S sociaal secretariaat». 1

Nadere informatie

Newsletter. Sociale actualiteit van December. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van December. Solutions for Human Resources.

Newsletter. Sociale actualiteit van December. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van December. Solutions for Human Resources. 2012 Solutions for Human Resources. Newsletter PERSOLIS 23 rue de l orne 1435 Mont St Guibert www.persolis.be «De Persolis nieuwsbrief wordt verdeeld in samenwerking met Groep S sociaal secretariaat».

Nadere informatie

Newsletter. Sociale actualiteit van December. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van December

Newsletter. Sociale actualiteit van December. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van December 2014 Newsletter PERSOLIS 23 rue de l orne 1435 Mont St Guibert www.persolis.be «De Persolis nieuwsbrief wordt verdeeld in samenwerking met GROUP S sociaal secretariaat». 1

Nadere informatie

Newsletter. Sociale actualiteit van Januari. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van Januari. Solutions for Human Resources.

Newsletter. Sociale actualiteit van Januari. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van Januari. Solutions for Human Resources. 2013 Solutions for Human Resources. Newsletter PERSOLIS 23 rue de l orne 1435 Mont St Guibert www.persolis.be «De Persolis nieuwsbrief wordt verdeeld in samenwerking met Groep S sociaal secretariaat».

Nadere informatie

Newsletter. Sociale actualiteit van April. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van April. Solutions for Human Resources.

Newsletter. Sociale actualiteit van April. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van April. Solutions for Human Resources. 2011 Solutions for Human Resources. Newsletter PERSOLIS Résidence de la Lyre, 19 1300 Wavre Tel : +32 (0)10 43 98 83 www.persolis.be «De Persolis nieuwsbrief wordt verdeeld in samenwerking met Groep S

Nadere informatie

Newsletter. Sociale actualiteit van Oktober. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van Oktober. Solutions for Human Resources.

Newsletter. Sociale actualiteit van Oktober. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van Oktober. Solutions for Human Resources. 2013 Solutions for Human Resources. Newsletter PERSOLIS 23 rue de l orne 1435 Mont St Guibert www.persolis.be «De Persolis nieuwsbrief wordt verdeeld in samenwerking met GROUP S sociaal secretariaat».

Nadere informatie

Newsletter. Sociale actualiteit van April. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van April. Solutions for Human Resources.

Newsletter. Sociale actualiteit van April. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van April. Solutions for Human Resources. 2013 Solutions for Human Resources. Newsletter PERSOLIS 23 rue de l orne 1435 Mont St Guibert www.persolis.be «De Persolis nieuwsbrief wordt verdeeld in samenwerking met Groep S sociaal secretariaat».

Nadere informatie

Newsletter. Sociale actualiteit van Februari. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van Februari. Solutions for Human Resources.

Newsletter. Sociale actualiteit van Februari. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van Februari. Solutions for Human Resources. 2013 Solutions for Human Resources. Newsletter PERSOLIS 23 rue de l orne 1435 Mont St Guibert www.persolis.be «De Persolis nieuwsbrief wordt verdeeld in samenwerking met Groep S sociaal secretariaat».

Nadere informatie

Newsletter. Sociale actualiteit van Mei. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van Mei. Solutions for Human Resources.

Newsletter. Sociale actualiteit van Mei. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van Mei. Solutions for Human Resources. 2013 Solutions for Human Resources. Newsletter PERSOLIS 23 rue de l orne 1435 Mont St Guibert www.persolis.be «De Persolis nieuwsbrief wordt verdeeld in samenwerking met Groep S sociaal secretariaat».

Nadere informatie

Newsletter. Sociale actualiteit van Februari. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van Februari. Solutions for Human Resources.

Newsletter. Sociale actualiteit van Februari. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van Februari. Solutions for Human Resources. 2012 Solutions for Human Resources. Newsletter PERSOLIS Résidence de la Lyre, 19 1300 Wavre Tel : +32 (0)10 43 98 83 www.persolis.be «De Persolis nieuwsbrief wordt verdeeld in samenwerking met Groep S

Nadere informatie

Newsletter. Sociale actualiteit van April. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van April. Solutions for Human Resources.

Newsletter. Sociale actualiteit van April. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van April. Solutions for Human Resources. 2012 Solutions for Human Resources. Newsletter PERSOLIS Résidence de la Lyre, 19 1300 Wavre Tel : +32 (0)10 43 98 83 www.persolis.be «De Persolis nieuwsbrief wordt verdeeld in samenwerking met Groep S

Nadere informatie

Newsletter. Sociale actualiteit van December. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van December

Newsletter. Sociale actualiteit van December. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van December 2015 Newsletter PERSOLIS SA Avenue des faisans 11 6110 Montigny-le-Tilleul www.persolis.be «De Persolis nieuwsbrief wordt verdeeld in samenwerking met GROUP S sociaal secretariaat». 1

Nadere informatie

2010 PERSOLIS «De Persolis nieuwsbrief wordt verdeeld in samenwerking met Groep S sociaal secretariaat».

2010 PERSOLIS «De Persolis nieuwsbrief wordt verdeeld in samenwerking met Groep S sociaal secretariaat». 2010 SAP solutions for Human Resources. Newsletter PERSOLIS Résidence de la Lyre, 19 1300 Wavre Tel : +32 (0)10 43 98 83 www.persolis.be «De Persolis nieuwsbrief wordt verdeeld in samenwerking met Groep

Nadere informatie

Newsletter. Sociale actualiteit van September Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van September. Solutions for Human Resources.

Newsletter. Sociale actualiteit van September Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van September. Solutions for Human Resources. 2011 Solutions for Human Resources. Newsletter 2011 PERSOLIS Résidence de la Lyre, 19 1300 Wavre Tel : +32 (0)10 43 98 83 www.persolis.be «De Persolis nieuwsbrief wordt verdeeld in samenwerking met Groep

Nadere informatie

Newsletter. Sociale actualiteit van Juni. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van Juni. Solutions for Human Resources.

Newsletter. Sociale actualiteit van Juni. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van Juni. Solutions for Human Resources. 2013 Solutions for Human Resources. Newsletter PERSOLIS 23 rue de l orne 1435 Mont St Guibert www.persolis.be «De Persolis nieuwsbrief wordt verdeeld in samenwerking met GROUP S sociaal secretariaat».

Nadere informatie

Newsletter. Sociale actualiteit van Augustus. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van Augustus. Solutions for Human Resources.

Newsletter. Sociale actualiteit van Augustus. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van Augustus. Solutions for Human Resources. 2012 Solutions for Human Resources. Newsletter PERSOLIS Résidence de la Lyre, 19 1300 Wavre Tel : +32 (0)10 43 98 83 www.persolis.be «De Persolis nieuwsbrief wordt verdeeld in samenwerking met Groep S

Nadere informatie

Newsletter. Sociale actualiteit van Juli. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van Juli. Solutions for Human Resources.

Newsletter. Sociale actualiteit van Juli. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van Juli. Solutions for Human Resources. 2012 Solutions for Human Resources. Newsletter PERSOLIS Résidence de la Lyre, 19 1300 Wavre Tel : +32 (0)10 43 98 83 www.persolis.be «De Persolis nieuwsbrief wordt verdeeld in samenwerking met Groep S

Nadere informatie

Newsletter. Sociale actualiteit van Oktober Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van Oktober. Solutions for Human Resources.

Newsletter. Sociale actualiteit van Oktober Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van Oktober. Solutions for Human Resources. 2011 Solutions for Human Resources. Newsletter 2011 PERSOLIS Résidence de la Lyre, 19 1300 Wavre Tel : +32 (0)10 43 98 83 www.persolis.be «De Persolis nieuwsbrief wordt verdeeld in samenwerking met Groep

Nadere informatie

Newsletter. Sociale actualiteit van Maart. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van Maart. Solutions for Human Resources.

Newsletter. Sociale actualiteit van Maart. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van Maart. Solutions for Human Resources. 2013 Solutions for Human Resources. Newsletter PERSOLIS 23 rue de l orne 1435 Mont St Guibert www.persolis.be «De Persolis nieuwsbrief wordt verdeeld in samenwerking met Groep S sociaal secretariaat».

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF DECEMBER 2014

NIEUWSBRIEF DECEMBER 2014 NIEUWSBRIEF DECEMBER 2014 STUDENTENARBEID Beste klant, Wanneer u studenten dimona gemeld heeft in 2014 voor een heel jaar (periode tewerkstelling 1 januari 2014-31 december 2014) met bijhorende studentenovereenkomst,

Nadere informatie

Technische fiche looncorrectie (IPA) Art , WIB 92

Technische fiche looncorrectie (IPA) Art , WIB 92 Technische fiche looncorrectie (IPA) Art. 275 7, WIB 92 Wettelijke basis I WIB 92 Art. 275 7, WIB 92 - Wet van 17.05.2007 (art. 28 en 29) (BS 19.06.2007) - Wet van 27.03.2009 (art. 18 en 19) (BS 07.04.2009)

Nadere informatie

Newsletter. Sociale actualiteit van Oktober. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van Oktober

Newsletter. Sociale actualiteit van Oktober. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van Oktober 2015 Newsletter PERSOLIS 23 rue de l orne 1435 Mont St Guibert www.persolis.be «De Persolis nieuwsbrief wordt verdeeld in samenwerking met GROUP S sociaal secretariaat». 1

Nadere informatie

Technische fiche ploegen- en nachtarbeid Art , WIB 92

Technische fiche ploegen- en nachtarbeid Art , WIB 92 I WIB 92 Technische fiche ploegen- en nachtarbeid Art. 275 5, WIB 92 Art. 275 5, WIB 92 - Wet van 23.12.2005 (art. 108 en 113) (BS 30.12.2005) - Wet van 27.03.2009 (art. 17 en 19) (BS 07.04.2009) o vanaf

Nadere informatie

FISCALE LASTENVERLAGINGEN: VRIJSTELLING DOORSTORTING BEDRIJFSVOORHEFFING

FISCALE LASTENVERLAGINGEN: VRIJSTELLING DOORSTORTING BEDRIJFSVOORHEFFING FISCALE LASTENVERLAGINGEN: VRIJSTELLING DOORSTORTING BEDRIJFSVOORHEFFING In bepaalde gevallen en mits naleving van een aantal specifieke voorwaarden kan de werkgever vrijgesteld worden van doorstorting

Nadere informatie

Newsletter. Sociale actualiteit van Oktober. SAP solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van Oktober. SAP solutions for Human Resources.

Newsletter. Sociale actualiteit van Oktober. SAP solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van Oktober. SAP solutions for Human Resources. 2010 SAP solutions for Human Resources. Newsletter PERSOLIS Résidence de la Lyre, 19 1300 Wavre Tel : +32 (0)10 43 98 83 www.persolis.be «De Persolis nieuwsbrief wordt verdeeld in samenwerking met Groep

Nadere informatie

Newsletter. Sociale actualiteit van September. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van September. Solutions for Human Resources.

Newsletter. Sociale actualiteit van September. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van September. Solutions for Human Resources. 2013 Solutions for Human Resources. Newsletter PERSOLIS 23 rue de l orne 1435 Mont St Guibert www.persolis.be «De Persolis nieuwsbrief wordt verdeeld in samenwerking met GROUP S sociaal secretariaat».

Nadere informatie

FAQ VRIJSTELLING VAN DOORSTORTING VAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING - STARTENDE ONDENREMINGEN

FAQ VRIJSTELLING VAN DOORSTORTING VAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING - STARTENDE ONDENREMINGEN Page 1 of 10 Home > FAQ - Vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing - Startende ondernemingen FAQ VRIJSTELLING VAN DOORSTORTING VAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING - STARTENDE ONDENREMINGEN Opgelet:

Nadere informatie

Newsletter. Sociale actualiteit van November 2011. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van November. Solutions for Human Resources.

Newsletter. Sociale actualiteit van November 2011. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van November. Solutions for Human Resources. 2011 Solutions for Human Resources. Newsletter 2011 PERSOLIS Résidence de la Lyre, 19 1300 Wavre Tel : +32 (0)10 43 98 83 www.persolis.be «De Persolis nieuwsbrief wordt verdeeld in samenwerking met Groep

Nadere informatie

Bedrijfsvoorheffing. vanaf 1 januari 2019

Bedrijfsvoorheffing. vanaf 1 januari 2019 Bedrijfsvoorheffing vanaf 1 januari 2019 V.U.: Mario Coppens, Koning Albertlaan 95, 9000 Gent. 2019 Bedrijfsvoorheffing vanaf 1 januari 2019 De schalen van de bedrijfsvoorheffing worden voor de inkomsten

Nadere informatie

Newsletter. Sociale actualiteit van Juli. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van Juli. Solutions for Human Resources.

Newsletter. Sociale actualiteit van Juli. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van Juli. Solutions for Human Resources. 2011 Solutions for Human Resources. Newsletter PERSOLIS Résidence de la Lyre, 19 1300 Wavre Tel : +32 (0)10 43 98 83 www.persolis.be «De Persolis nieuwsbrief wordt verdeeld in samenwerking met Groep S

Nadere informatie

Newsletter. Sociale actualiteit van December Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van December. Solutions for Human Resources.

Newsletter. Sociale actualiteit van December Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van December. Solutions for Human Resources. 2011 Solutions for Human Resources. Newsletter 2011 PERSOLIS Résidence de la Lyre, 19 1300 Wavre Tel : +32 (0)10 43 98 83 www.persolis.be «De Persolis nieuwsbrief wordt verdeeld in samenwerking met Groep

Nadere informatie

Newsletter. Sociale actualiteit van Mei. Solutions for Human Resources. Solutions for Human Resources.

Newsletter. Sociale actualiteit van Mei. Solutions for Human Resources. Solutions for Human Resources. 2011 Solutions for Human Resources. Newsletter PERSOLIS Résidence de la Lyre, 19 1300 Wavre Tel : +32 (0)10 43 98 83 www.persolis.be «De Persolis nieuwsbrief wordt verdeeld in samenwerking met Groep S

Nadere informatie

Bedrijfsvoorheffing. vanaf 1 januari Vrije visie, eigen stem

Bedrijfsvoorheffing. vanaf 1 januari Vrije visie, eigen stem Bedrijfsvoorheffing vanaf 1 januari 2016 Vrije visie, eigen stem V.U.: Mario Coppens, Koning Albertlaan 95, 9000 Gent. 2016/01 Bedrijfsvoorheffing vanaf 1 januari 2016 De schalen van de bedrijfsvoorheffing

Nadere informatie

Bedrijfsvoorheffing. vanaf 1 januari Vrije visie, eigen stem

Bedrijfsvoorheffing. vanaf 1 januari Vrije visie, eigen stem Bedrijfsvoorheffing vanaf 1 januari 2017 Vrije visie, eigen stem V.U.: Mario Coppens, Koning Albertlaan 95, 9000 Gent. 2017/01 Bedrijfsvoorheffing vanaf 1 januari 2017 De schalen van de bedrijfsvoorheffing

Nadere informatie

Technische fiche startende ondernemingen Art , WIB 92

Technische fiche startende ondernemingen Art , WIB 92 Wettelijke basis I WIB 92 Technische fiche startende ondernemingen Art. 275 10, WIB 92 Art. 275 10, WIB 92 - programmawet van 10.08.2015 (art. 58 en 59) (BS 18.08.2015 Ed. 2) - programmawet (I) van 26.12.2015

Nadere informatie

Taxshift: gevolgen voor uw onderneming?

Taxshift: gevolgen voor uw onderneming? Taxshift: gevolgen voor uw onderneming? Eind 2015 heeft de federale regering een aantal sociale en fiscale maatregelen genomen in het kader van de taxshift. Zo werd op 30 december 2015 de wet houdende

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF JANUARI 2010

NIEUWSBRIEF JANUARI 2010 NIEUWSBRIEF JANUARI 2010 DE ANTI-CRISISMAATREGELEN VOOR DE BEDIENDEN WORDEN VERLENGD De anti-crisismaatregelen, die eerst maar liepen tot 31 december 2009, zijn zoals verwacht verlengd met zes maanden

Nadere informatie

Focus op de Tax shift en de vermindering van de werkgeversbijdragen

Focus op de Tax shift en de vermindering van de werkgeversbijdragen Vorstlaan 280-1160 Brussel - België T +32 2 761 46 00 F +32 2 761 47 00 info@claeysengels.be Advocaten Datum: Mei 2016 Onderwerp: Focus op de Tax shift en de vermindering van de werkgeversbijdragen Tot

Nadere informatie

Nieuwe ontslagregels 2012

Nieuwe ontslagregels 2012 Nieuwe ontslagregels 2012 De IPA wet 2011-2012 voorziet in een eerste stap naar de harmonisering tussen arbeiders en bedienden. Hiervoor worden de ontslagregels vanaf 1 januari 2012 voor beide statuten

Nadere informatie

Accounting & Gevalstudies. Patrick Huybrechts

Accounting & Gevalstudies. Patrick Huybrechts Accounting & Gevalstudies Patrick Huybrechts 1 Accounting & Gevalstudies Patrick Huybrechts Accountant Belastingconsulent FideAcc Accountants www.fideacc.be 2 3 Het is onmogelijk op een correcte manier

Nadere informatie

Newsletter. Sociale actualiteit van Januari. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van Januari. Solutions for Human Resources.

Newsletter. Sociale actualiteit van Januari. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van Januari. Solutions for Human Resources. 2012 Solutions for Human Resources. Newsletter PERSOLIS Résidence de la Lyre, 19 1300 Wavre Tel : +32 (0)10 43 98 83 www.persolis.be «De Persolis nieuwsbrief wordt verdeeld in samenwerking met Groep S

Nadere informatie

2070000 Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid

2070000 Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid 2070000 Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid Opeenvolgende arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juli 2007 (84.936)... 2 Minimumwedde

Nadere informatie

Newsletter. Sociale actualiteit van Mei. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van Mei. Solutions for Human Resources.

Newsletter. Sociale actualiteit van Mei. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van Mei. Solutions for Human Resources. 2012 Solutions for Human Resources. Newsletter PERSOLIS Résidence de la Lyre, 19 1300 Wavre Tel : +32 (0)10 43 98 83 www.persolis.be «De Persolis nieuwsbrief wordt verdeeld in samenwerking met Groep S

Nadere informatie

VRIJSTELLING DOORSTORTING BEDRIJFSVOORHEFFING EN VERMINDERING VAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING BIJ OVERWERK

VRIJSTELLING DOORSTORTING BEDRIJFSVOORHEFFING EN VERMINDERING VAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING BIJ OVERWERK VRIJSTELLING DOORSTORTING BEDRIJFSVOORHEFFING EN VERMINDERING VAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING BIJ OVERWERK Voor werknemers die overuren presteren die recht geven op een overurentoeslag, kan de werkgever sinds

Nadere informatie

Nr. 197 3 september 2015

Nr. 197 3 september 2015 Nr. 197 3 september 2015 Belgisch Staatsblad Programmawet voorziet nieuwe sociale en fiscale maatregelen In het Belgisch Staatsblad van 18 augustus 2015 verscheen de lang verwachte Programmawet met daarin

Nadere informatie

Newsletter. Sociale actualiteit van Januari. SAP solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van Januari. SAP solutions for Human Resources.

Newsletter. Sociale actualiteit van Januari. SAP solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van Januari. SAP solutions for Human Resources. 2011 SAP solutions for Human Resources. Newsletter PERSOLIS Résidence de la Lyre, 19 1300 Wavre Tel : +32 (0)10 43 98 83 www.persolis.be «De Persolis nieuwsbrief wordt verdeeld in samenwerking met Groep

Nadere informatie

Newsletter. Sociale actualiteit van Februari. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van Februari

Newsletter. Sociale actualiteit van Februari. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van Februari 2015 Newsletter PERSOLIS SA Avenue des faisans 11 6110 Montigny-le-Tilleul www.persolis.be «De Persolis nieuwsbrief wordt verdeeld in samenwerking met GROUP S sociaal secretariaat». 1

Nadere informatie

Inhoud. Werkgelegenheidsmaatregelen lokale besturen. Financiële voordelen en simulaties. Doelgroepverminderingen Activa Sine Startbanen

Inhoud. Werkgelegenheidsmaatregelen lokale besturen. Financiële voordelen en simulaties. Doelgroepverminderingen Activa Sine Startbanen Werkgelegenheidsmaatregelen lokale besturen Financiële voordelen en simulaties VVSG 29 september 2011 Inhoud Doelgroepverminderingen Activa Sine Startbanen De Vlaamse Ondersteuningspremie 2 1 Doelgroepvermindering

Nadere informatie

Out Sim. Handleiding te lezen voor gebruik

Out Sim. Handleiding te lezen voor gebruik Out Sim Handleiding te lezen voor gebruik Om tot een eenvormig statuut voor arbeiders en bedienden te komen, moeten er vanaf 1 januari 2014 nieuwe regels worden toegepast ingeval van beëindiging van een

Nadere informatie

I. BEREKENING VAN HET GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND A. Alle personeelsleden. Gemiddeld personeelsbestand in 2010 ... A1 =... B1 251 ... A2 =... B2...

I. BEREKENING VAN HET GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND A. Alle personeelsleden. Gemiddeld personeelsbestand in 2010 ... A1 =... B1 251 ... A2 =... B2... Identiteit:.. Repertoriumnummer:.. Ondernemingsnr. of nationaal nr.:. TABEL voor de berekening van de vrijstelling voor bijkomend personeel (artikel 67ter van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992)

Nadere informatie

September 2015 Definitieve versie

September 2015 Definitieve versie I N F O September 2015 Definitieve versie 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 1 2. Loonaanpassingen... 2 2.1. Conventionele verhogingen vanaf 1 september 2015... 2 2.1.1. Arbeiders... 2 2.1.2. Bedienden...

Nadere informatie

[ ] PROGRAMMAWET GEPUBLICEERD IN HET BELGISCH STAATSBLAD

[ ] PROGRAMMAWET GEPUBLICEERD IN HET BELGISCH STAATSBLAD [2015-01-16] PROGRAMMAWET GEPUBLICEERD IN HET BELGISCH STAATSBLAD In het Belgisch Staatsblad van 29 december 2014 werd de Programmawet van 19 december 2014 gepubliceerd. Hieronder zullen we de voor u meest

Nadere informatie

Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid

Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid 2070000 Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid Opeenvolgende arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juli 2007 (84.936)... 2 Minimumwedde

Nadere informatie

I N F O Augustus 2016

I N F O Augustus 2016 I N F O Augustus 2016 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 1 2. Loonaanpassingen... 2 2.1. Conventionele verhogingen vanaf 1 augustus 2016... 2 2.1.1. Arbeiders... 2 2.1.2. Bedienden... 2 2.1.3. Arbeiders

Nadere informatie

I N F O Augustus 2015

I N F O Augustus 2015 I N F O Augustus 2015 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 1 2. Loonaanpassingen... 2 2.1. Conventionele verhogingen vanaf 1 augustus 2015... 2 2.1.1. Arbeiders... 2 2.1.2. Bedienden... 2 2.1.3. Arbeiders

Nadere informatie

1. Inhoudsopgave Loonaanpassingen Indexaties en conventionele verhogingen vanaf 1 maart

1. Inhoudsopgave Loonaanpassingen Indexaties en conventionele verhogingen vanaf 1 maart I N F O Maart 2010 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 1 2. Loonaanpassingen... 2 2.1. Indexaties en conventionele verhogingen vanaf 1 maart 2010... 2 2.1.1. Arbeiders... 2 2.1.2. Arbeiders en bedienden...

Nadere informatie

1. Inhoudsopgave... 1 2. Loonaanpassingen... 2. 2.1. Conventionele verhogingen vanaf 1 juni 2015... 2

1. Inhoudsopgave... 1 2. Loonaanpassingen... 2. 2.1. Conventionele verhogingen vanaf 1 juni 2015... 2 I N F O Juni 2015 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 1 2. Loonaanpassingen... 2 2.1. Conventionele verhogingen vanaf 1 juni 2015... 2 2.1.1. Arbeiders... 2 2.1.2. Bedienden... 3 2.1.3. Arbeiders en bedienden...

Nadere informatie

De geharmoniseerde bijdrageverminderingen

De geharmoniseerde bijdrageverminderingen De geharmoniseerde bijdrageverminderingen Het nieuwe systeem in een notendop INLEIDING Vanaf het eerste kwartaal van 24 is een nieuw systeem van bijdrageverminderingen in werking getreden 1. Het vereenvoudigt

Nadere informatie

RSZ-verminderingen. 1 Geregionaliseerde bijdrageverminderingen

RSZ-verminderingen. 1 Geregionaliseerde bijdrageverminderingen RSZ-verminderingen In het kader van de zesde Staatshervorming werden sedert 1 juli 2014 een aantal federale bevoegdheden geregionaliseerd. De specifieke doelgroepverminderingen worden overgedragen naar

Nadere informatie

I N F O November 2015

I N F O November 2015 I N F O November 2015 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 1 2. Loonaanpassingen... 2 2.1. Conventionele verhogingen vanaf 1 november 2015... 2 2.1.1. Arbeiders... 2 2.1.2. Bedienden... 2 2.1.3. Arbeiders

Nadere informatie

Het loonbonusplan in de horeca

Het loonbonusplan in de horeca Het loonbonusplan in de horeca Wist je dat een werkgever aan zijn medewerkers een bonus kan toekennen die gekoppeld is aan bepaalde resultaten in de (horeca)onderneming? Met deze folder willen we je laten

Nadere informatie

Newsletter. Sociale actualiteit van December. SAP solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van December. SAP solutions for Human Resources.

Newsletter. Sociale actualiteit van December. SAP solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van December. SAP solutions for Human Resources. 2010 SAP solutions for Human Resources. Newsletter PERSOLIS Résidence de la Lyre, 19 1300 Wavre Tel : +32 (0)10 43 98 83 www.persolis.be «De Persolis nieuwsbrief wordt verdeeld in samenwerking met Groep

Nadere informatie

1. Inhoudsopgave Loonaanpassingen Conventionele verhogingen vanaf 1 mei

1. Inhoudsopgave Loonaanpassingen Conventionele verhogingen vanaf 1 mei I N F O Mei 2018 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 1 2. Loonaanpassingen... 2 2.1. Conventionele verhogingen vanaf 1 mei 2018... 2 2.1.1. Arbeiders... 2 2.1.2. Bedienden... 2 2.1.3. Arbeiders en bedienden...

Nadere informatie

Nieuw bedrag forfaitaire kilometervergoeding vanaf 1 juli 2015 definitief vastgelegd

Nieuw bedrag forfaitaire kilometervergoeding vanaf 1 juli 2015 definitief vastgelegd Nr. 195 16 juli 2015 Belgisch Staatsblad Nieuw bedrag forfaitaire kilometervergoeding vanaf 1 juli 2015 definitief vastgelegd Zoals u weet hanteert de overheid een forfaitaire kilometervergoeding voor

Nadere informatie

I N F O November 2016

I N F O November 2016 I N F O November 2016 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 1 2. Loonaanpassingen... 2 2.1. Conventionele verhogingen vanaf 1 november 2016... 2 2.1.1. Arbeiders... 2 2.1.2. Arbeiders en bedienden... 2

Nadere informatie

1. Inhoudsopgave... 1 2. Loonaanpassingen... 2. 2.1. Indexaties en conventionele verhogingen vanaf 1 mei 2014... 2

1. Inhoudsopgave... 1 2. Loonaanpassingen... 2. 2.1. Indexaties en conventionele verhogingen vanaf 1 mei 2014... 2 I N F O Mei 2014 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 1 2. Loonaanpassingen... 2 2.1. Indexaties en conventionele verhogingen vanaf 1 mei 2014... 2 2.1.1. Arbeiders... 2 2.1.2. Bedienden... 2 2.1.3. Arbeiders

Nadere informatie

1. Inhoudsopgave Loonaanpassingen Conventionele verhogingen vanaf 1 mei

1. Inhoudsopgave Loonaanpassingen Conventionele verhogingen vanaf 1 mei I N F O Mei 2017 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 1 2. Loonaanpassingen... 2 2.1. Conventionele verhogingen vanaf 1 mei 2017... 2 2.1.1. Arbeiders... 2 2.1.2. Bedienden... 2 2.1.3. Arbeiders en bedienden...

Nadere informatie

(B.S. 20.05.2009) Uittreksel m.b.t. de doelgroepvermindering mentors :

(B.S. 20.05.2009) Uittreksel m.b.t. de doelgroepvermindering mentors : Koninklijk besluit van 16 mei 2003 tot uitvoering van het Hoofdstuk 7 van Titel IV van de programmawet van 24 december 2002 (I), betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake

Nadere informatie

Technische fiche wetenschappelijk onderzoek Art , WIB 92

Technische fiche wetenschappelijk onderzoek Art , WIB 92 Wettelijke basis I WIB 92 Technische fiche wetenschappelijk onderzoek Art. 275 3, WIB 92 Art. 275 3, WIB 92 - Wet van 23.12.2005 (BS 30.12.2005 Ed. 2) o art. 106: invoeging in het WIB 92 vanaf 01.01.2006

Nadere informatie

Wijziging definitie kleine en microvennootschappen: invloed op de vrijstelling van doorstorting voor startende ondernemingen en IPA-korting

Wijziging definitie kleine en microvennootschappen: invloed op de vrijstelling van doorstorting voor startende ondernemingen en IPA-korting Wijziging definitie kleine en microvennootschappen: invloed op de vrijstelling van doorstorting voor startende ondernemingen en IPA-korting Mr. Bart Robyns Legal Consultant bart.robyns@groups.be Bepaalde

Nadere informatie

(B.S ) Uittreksel m.b.t. de doelgroepverminderingen : a) de algemene bepalingen die betrekking hebben op alle bijdrageverminderingen

(B.S ) Uittreksel m.b.t. de doelgroepverminderingen : a) de algemene bepalingen die betrekking hebben op alle bijdrageverminderingen Programmawet (I) van 24 december 2002 Titel IV. Werk - Hoofdstuk 7. Harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van sociale zekerheidsbijdragen (B.S. 31.12.2002) Uittreksel

Nadere informatie

De gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor overwerk

De gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor overwerk 3 HOOFDSTUK I De gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor overwerk AFDELING 1 Inleiding Doelstelling Achtergrond Sinds 1 juli 2005 geldt een fiscale lastenverlaging voor

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 55 VAN 13 JULI 1993 TOT INSTELLING VAN EEN REGELING VAN AANVULLENDE VERGOEDING

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 55 VAN 13 JULI 1993 TOT INSTELLING VAN EEN REGELING VAN AANVULLENDE VERGOEDING COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 55 VAN 13 JULI 1993 TOT INSTELLING VAN EEN REGELING VAN AANVULLENDE VERGOEDING VOOR SOMMIGE OUDERE WERKNEMERS, IN GEVAL VAN HAL- VERING VAN DE ARBEIDSPRESTATIES, GEWIJZIGD

Nadere informatie

JURIDISCHE ACTUA Studentenarbeid 2017 INHOUD. Het sluiten van een studentenovereenkomst. Fiscale aspecten van studentenarbeid

JURIDISCHE ACTUA Studentenarbeid 2017 INHOUD. Het sluiten van een studentenovereenkomst. Fiscale aspecten van studentenarbeid JURIDISCHE ACTUA Studentenarbeid 2017 INHOUD ALGEMENE INFO Het sluiten van een studentenovereenkomst Sociale zekerheid Fiscale aspecten van studentenarbeid Sociale uitkeringen voor een student 1 Studentenovereenkomst

Nadere informatie

I N F O Augustus 2018

I N F O Augustus 2018 I N F O Augustus 2018 Inhoudsopgave 1. Loonaanpassingen... 2 1.1. Conventionele verhogingen vanaf 1 augustus 2018... 2 1.1.1. Arbeiders... 2 1.1.2. Bedienden... 2 1.1.3. Arbeiders en bedienden... 3 1.2.

Nadere informatie

DE CRISISPREMIE VOOR ONTSLAGEN ARBEIDERS

DE CRISISPREMIE VOOR ONTSLAGEN ARBEIDERS DE CRISISPREMIE VOOR ONTSLAGEN ARBEIDERS Sinds het begin van 2010 kan het ontslag van een arbeider tot betaling van een crisispremie aanleiding geven, die voor de onderneming tot een bijkomende kost kan

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF NOVEMBER 2015

NIEUWSBRIEF NOVEMBER 2015 NIEUWSBRIEF NOVEMBER 2015 TAX SHIFT: GEVOLGEN VOOR UW ONDERNEMING Op 10 oktober 2015 bereikte de Federale Regering een akkoord over de concrete maatregelen in het kader van de veelbesproken tax shift.

Nadere informatie

Newsletter. Sociale actualiteit van Maart. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van Maart. Solutions for Human Resources.

Newsletter. Sociale actualiteit van Maart. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van Maart. Solutions for Human Resources. 2011 Solutions for Human Resources. Newsletter PERSOLIS Résidence de la Lyre, 19 1300 Wavre Tel : +32 (0)10 43 98 83 www.persolis.be «De Persolis nieuwsbrief wordt verdeeld in samenwerking met Groep S

Nadere informatie

1. Fiscaal aantrekkelijke overschrijdingen

1. Fiscaal aantrekkelijke overschrijdingen FISCAAL VOORDEEL VOOR DE OVERUREN EN DE SECTORALE BIJKOMENDE UREN (KB 213) Overuren en sectorale bijkomende uren (KB 213) genieten een gunstig fiscaal regime. Dit specifiek fiscaal regime bestaat erin

Nadere informatie

Geldigheidsdatum: 01/02/2016 Laatste aanpassing: 24/01/2017. Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid Nationaal

Geldigheidsdatum: 01/02/2016 Laatste aanpassing: 24/01/2017. Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid Nationaal Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid 1160001 Nationaal Eindejaarspremie... 1 Vakantiegeld 4 e vakantieweek... 1 Aanvullend pensioen... 4 Ploegenpremies... 5 Arbeid op zon en feestdag... 5 Overuren...

Nadere informatie

Programmawet (1) van 24 december 2002 (B.S ) TITEL IV. - Werkgelegenheid

Programmawet (1) van 24 december 2002 (B.S ) TITEL IV. - Werkgelegenheid Programmawet (1) van 24 december 2002 (B.S. 31.12.2002) Gewijzigd bij: (1) programmawet van 8 april 2003 (B.S. 17.04.2003) (2) programmawet van 22 december 2003 (B.S. 31.12.2003) (3) programmawet van 9

Nadere informatie

Extra s. Arbeiders en bedienden van de hotelnijverheid (Horeca) paritair comité 302. Rechtsbronnen. Het begrip extra

Extra s. Arbeiders en bedienden van de hotelnijverheid (Horeca) paritair comité 302. Rechtsbronnen. Het begrip extra Arbeiders en bedienden van de hotelnijverheid (Horeca) paritair comité 302 bijwerking: september 2013 - doc.nr. 204 Extra s Opgelet! Vanaf 1 oktober 2013 zullen belangrijke nieuwigheden van kracht worden

Nadere informatie

Geldigheidsdatum: 01/01/2011 Laatste aanpassing: 02/05/2016. Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid Nationaal

Geldigheidsdatum: 01/01/2011 Laatste aanpassing: 02/05/2016. Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid Nationaal Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid 1160001 Nationaal Eindejaarspremie... 1 Vakantiegeld 4 e vakantieweek... 1 Aanvullend pensioen... 3 Ploegenpremies... 4 Arbeid op zon en feestdag... 4 Overuren...

Nadere informatie

[2010-03-12] CRISISPREMIE VOOR ONTSLAGEN ARBEIDERS KAN TOT EEN BIJKOMENDE KOST VAN 1.666 EUR LEIDEN

[2010-03-12] CRISISPREMIE VOOR ONTSLAGEN ARBEIDERS KAN TOT EEN BIJKOMENDE KOST VAN 1.666 EUR LEIDEN [2010-03-12] CRISISPREMIE VOOR ONTSLAGEN ARBEIDERS KAN TOT EEN BIJKOMENDE KOST VAN 1.666 EUR LEIDEN Indien u tussen 1 januari 2010 en 30 juni 2010 een arbeider ontslaat, kan dit tot een bijkomende kost

Nadere informatie

Studentenarbeid: waarmee moet u rekening houden?

Studentenarbeid: waarmee moet u rekening houden? Studentenarbeid: waarmee moet u rekening houden? Ms. Leen Biesemans Legal Consultant leen.biesemans@groups.be De zomermaanden, waarin veel van uw werknemers verlof opnemen, kunnen voor u de ideale gelegenheid

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF JANUARI 2015

NIEUWSBRIEF JANUARI 2015 NIEUWSBRIEF JANUARI 2015 INDEXATIE VAN GRENSBEDRAGEN TOEGELATEN ARBEID BIJ PENSIOEN Wie een rust- of overlevingspensioen geniet, mag nog steeds een beroepsactiviteit als werknemer, ambtenaar of zelfstandige

Nadere informatie

Integratie van de Sociale Maribel in de DmfA(PPL) vanaf 2018/4

Integratie van de Sociale Maribel in de DmfA(PPL) vanaf 2018/4 Integratie van de Sociale Maribel in de DmfA(PPL) vanaf 2018/4 1. WIE is betrokken? De werkgevers die subsidies ontvangen voor bijkomende tewerkstelling in het kader van de Sociale Maribel. 1 2. WAT verandert

Nadere informatie

Infoblad - werknemers

Infoblad - werknemers Infoblad - werknemers Mag u een overlevingspensioen cumuleren met uitkeringen? Waarover gaat dit infoblad? In dit infoblad wordt uitgelegd onder welke voorwaarden u een overlevingpensioen kunt cumuleren

Nadere informatie

Onze Minister van Tewerkstelling en Arbeid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Onze Minister van Tewerkstelling en Arbeid is belast met de uitvoering van dit besluit. KONINKLIJK BESLUIT van 24 JUNI 1998 waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 februari 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen,

Nadere informatie

HOOFDSTUK I. Toepassingsgebied

HOOFDSTUK I. Toepassingsgebied Paritair Comité voor de voedingsnijverheid 1180003 Bakkerijen (grote en kleine) / kleine banketbakkerijen, eventueel met consumptiesalon / kleine (ambachtelijke) roomijsfabrikant / kleine (ambachtelijke)

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 55 VAN 13 JULI 1993 TOT INSTELLING VAN EEN REGELING VAN AANVULLENDE VERGOEDING

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 55 VAN 13 JULI 1993 TOT INSTELLING VAN EEN REGELING VAN AANVULLENDE VERGOEDING COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 55 VAN 13 JULI 1993 TOT INSTELLING VAN EEN REGELING VAN AANVULLENDE VERGOEDING VOOR SOMMIGE OUDERE WERKNEMERS, IN GEVAL VAN HAL- VERING VAN DE ARBEIDSPRESTATIES, GEWIJZIGD

Nadere informatie

Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten

Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten Jozef II-straat 47 B-1000 BRUSSEL Tel. (02) 239 12 11 Aan mevrouw Aan de heer Gouverneur Burgemeester Voorzitter

Nadere informatie

1250200 Zagerijen en aanverwante nijverheden

1250200 Zagerijen en aanverwante nijverheden Paritair Comité voor de houtnijverheid 1250200 Zagerijen en aanverwante nijverheden Anciënniteitspremie... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2009(94.284)... 2 Ploegenarbeid... 3 Collectieve

Nadere informatie

Huidige regels gelegenheidsarbeid horeca

Huidige regels gelegenheidsarbeid horeca Huidige regels gelegenheidsarbeid horeca Definitie Extra's zijn werknemers die met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur of voor een bepaald werk in dienst worden genomen, voor een maximumduur van

Nadere informatie

Uittreksel m.b.t. de doelgroepvermindering mentors :

Uittreksel m.b.t. de doelgroepvermindering mentors : Programmawet (I) van 24 december 2002 Titel IV. Werk - Hoofdstuk 7. Harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van sociale zekerheidsbijdragen (B.S. 31.12.2002) Uittreksel

Nadere informatie

Paritair Subcomité voor de socioculturele sector van de Vlaamse Gemeenschap Integratiecentra

Paritair Subcomité voor de socioculturele sector van de Vlaamse Gemeenschap Integratiecentra Paritair Subcomité voor de socioculturele sector van de Vlaamse Gemeenschap 3290104 Integratiecentra Overwerk... 1 Nachtarbeid... 2 Arbeid op zon en feestdagen... 3 Eindejaarspremie... 4 Vervoerskosten...

Nadere informatie

I. BEREKENING VAN HET GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND A. Alle personeelsleden. Gemiddeld personeelsbestand in 2001 ... A1 =... B1 251 ... A2 =... B2...

I. BEREKENING VAN HET GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND A. Alle personeelsleden. Gemiddeld personeelsbestand in 2001 ... A1 =... B1 251 ... A2 =... B2... Identiteit :.. Repertoriumnummer :.. Nationaal nummer : TABEL voor de berekening van de vrijstelling voor bijkomend personeel (art. van de Programmawet van 0.. tot bevordering van het zelfstandig ondernemerschap,

Nadere informatie