Activiteiten Positie in de markt Markt/marktontwikkelingen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Activiteiten Positie in de markt Markt/marktontwikkelingen"

Transcriptie

1 Fore Freedom

2 Fore Freedom Introductie Fore Freedom (hierna Fore) is gespecialiseerd in het aanleggen van hoogwaardige glasvezelnetwerken voor de zakelijke markt (met name bedrijfsterreinen). Fore is nog een jong bedrijf en betreft een samenwerkingsverband tussen I-Conn Infra Connection en Roos+Bijl B.V. Engineers en consultants. Beide bedrijven zijn al meer dan 20 jaar actief op het gebied van het ontwerpen van ondergrondse infrastructuren en de aanleg van daarvan. De kracht van Fore is dat zij niet alle diensten zelf uitvoert (er is geen personeel in dienst) maar daarvoor gespecialiseerde partners inzet. Fore onderscheidt zich in prijs, flexibiliteit en keuzevrijheid met een optimale kwaliteit. Activiteiten I-Conn en Roos+Bijl hebben sinds 2011 de handen ineengeslagen en hebben een uniek concept uitgerold voor het gezamenlijk aanleggen van glasvezelnetwerken die volledig 100% open zijn voor de aanbieders van diensten. Bedrijven betalen hiervoor een vastrecht en kunnen zelf kiezen van welke glasvezeldiensten (denk aan internet, telefonie, televisie, beveiliging) zij gebruik wensen te maken en van welke aanbieder zij deze diensten willen gaan afnemen. De aanbieders van diensten worden na een toelatingsprocedure gratis toegelaten op het netwerk. Fore draagt niet alleen zorg voor de aanleg van een netwerk en de aansluitingen op het netwerk maar ook voor het onderhoud en beheer. Fore beheerst de gehele keten en hiervoor werkt zij samen met gespecialiseerde partners. Zij werkt samen met de volgende partners: Roos+Bijl B.V. (ontwerpen van ondergrondse infrastructuren) I-Conn: de handelsnaam waarin de volgende werkmaatschappij actief is: Oomen Infra B.V. (wegenbouw, technisch ontwerp en advies voor grond-, water- en wegenbouw) Fiber Bizz B.V. (adviesbureau voor glasvezel, procesbegeleiding en aanspreekpunt voor klanten) Bij Eurofiber of Relined wordt de lange afstand glasvezel ingekocht die een verbinding maakt met een datacenter (Sarah, Nikhef, RiX); ook wel de backbone genoemd. Met deze partij wordt een service level agreement (SLA) afgesloten waardoor de bedrijfszekerheid van de verbinding wordt gewaarborgd. Het gehele proces omtrent het aanleggen van een glasvezelnetwerk duurt ongeveer 20 weken. Door het beschikbaar zijn van een webportal worden stakeholders gedurende het gehele proces en daarna optimaal geïnformeerd. Positie in de markt De markt voor de aanleg van glasvezelnetwerken wordt beheerst door enkele grote partijen zoals KPN, Eurofiber, Ziggo, UPC, CBizz. Een aantal van deze partijen zijn alleen actief op de consumentenmarkt. I-Conn en Roos+Bijl hebben de afgelopen jaren in opdracht voor bovengenoemde partijen gewerkt maar hebben besloten dat zij dit samen veel beter en goedkoper kunnen doen en hebben daarom in 2011 Fore Freedom opgericht. De kracht van Fore is het concept van een 100% open netwerk dat zij tegen veel lagere eenmalige aansluitkosten en veel lagere maandelijkse kosten kan aanbieden dan de grote partijen. Dezelfde en soms zelfs betere kwaliteit voor een veel lagere prijs met betere service. Markt/marktontwikkelingen Internet 3.0 is de toekomst van het internet. Glasvezel maakt de volgende grote stap naar internet 3.0 mogelijk. Glasvezel betekent een enorm sprong in capaciteit. Het is nu al mogelijk om alle internet, telefonie en televisie signalen door een enkele glasvezel te versturen. De enige beperkingen liggen momenteel in de capaciteit van de randapparatuur. Voor kopernetwerken komt daarmee het einde in zicht. Voor kopernetwerken is verder opschalen dan 50Mbit/seconde niet haalbaar. Glasvezelnetwerken worden veelal standaard opgebouwd met een koppelvlak van 1 of 2 GBit/s. Dit is de op dat moment maximale haalbare snelheid welke op deze netwerken kunnen worden afgenomen. De vraag naar bandbreedte (in up- en downrichting) neemt nog steeds toe en het jaarlijks verbruik aan data groei enorm. Burgers, bedrijven en overheden stellen hoge eisen aan de snelheid en betrouwbaarheid van vaste internetinfrastructuren en de daarmee samenhangende diensten. Om een snelle en 2

3 betrouwbare breedbandverbinding aan te kunnen bieden worden er overal in Nederland glasvezelnetwerken aangelegd. Glasvezel biedt namelijk in vergelijking met andere breedbandtypen de hoogste snelheden. In ruim 40% van de Nederlandse gemeenten ligt al glasvezel, of wordt het op dit moment aangelegd. Het is niet alleen belangrijk dat er meer gebieden worden voorzien van glasvezel; het is ook van groot belang dat dit betaalbaar blijft. Rendement Financiële stabiliteit huidige organisatie Bedragen x VASTE ACTIVA % EIGEN VERMOGEN 49 14% Immaterieel Aandelenkapitaal 18 5% Goodwill Algemene reserves begin van het jaar 31 9% Octrooi/patent Mutatie Onverdeelde winst Materieel % Mutatie Dividend Glasvezelnetwerken % Overig risicodragend kapitaal VLOTTENDE ACTIVA 72 21% VREEMD VERMOGEN LANG 52 15% Debiteuren 44 13% Leningen derden 52 15% Overige vorderingen 28 8% VREEMD VERMOGEN KORT % Vorderingen op groepsmij Totaal aflos. verplichtingen 32 9% Overige vorderingen 28 Handelscrediteuren % RC/directie/aandeelhouders Overig 76 22% LIQUIDE MIDDELEN 46 14% Onderhanden projecten 48 14% RC bank 46 14% Overige schulden 26 8% Overige liquide middelen RC/directie/aandeelhouders 2 1% RC bank ACTIVA (balanstotaal) 340 PASSIVA (balanstotaal) 340 Voornaamste opvallende balanspost betreft de post crediteuren. Per april 2014 is de crediteuren afgenomen tot 18k. Dit is middels een subsidie van de gemeente van EUR 100k gerealiseerd. Deze werd in januari 2013 ontvangen. Uit bovenstaande balans en kernratio s blijkt dat er sprake is van een solide uitgangspositie v.w.b. de huidige financiële stabiliteit van Fore Freedom B.V. Kernratio s 2012 Solvabiliteit 14% Return on Equity 71% Probability of default 0,48% Current Ratio (vl. Act / vl. Passief) 0,49 Debt / Ebitda 1,17 3

4 Investeringsbegroting per project Investeringsbegroting Investeringsbegroting Betreft Bedrag Kosten initiële aanleg voedingstracé Onvoorzien op initiële aanleg voedingstracé Kosten civiel en lassen klantaansluiting Eénmalige bijdrage per klant in klantaansluiting Wervingskosten Fiberbizz voorfase 375 Wervingskosten Fiberbizz per aansluiting Eénmalige bijdrage per klant in voedingstracé Totale investering Deze begroting gebaseerd is op een bestaand project Rendement per project: Uitgangspunt bij deze berekening is 13 contracten per netwerk: Resultatenrekening Betreft Eenheid Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Jaar 5 Aantal aansluitingen Inflatie Vastrecht (netto-bedrag; dwz geen backbone e.d.) 150 p/m Omzet Operationeel beheer (8,6% vh vastrecht) 13 p/m Storingsdienst aannemer (8,6% vh vastrecht) 13 p/m Kostprijs omzet Bruto marge Afschrijvingen 10% Dekking kantoor-, verkoop- en algemene kosten Som der bedrijfslasten Bedrijfsresultaat Rentelasten Bankkosten Resultaat voor belastingen Vennootschapsbelasting 25% Resultaat na belastingen

5 Risico s/mitiganten Debiteurenrisico Het risico dat een debiteur failliet gaat en niet meer aan zijn verplichtingen kan voldoen wordt ondervangen doordat de verhuurder van het pand verantwoordelijk is voor het vastrecht. Geen contractverlening De kans is klein dat een klant zijn contract niet verlengd omdat de gebruiker dan op een ander netwerk moeten overstappen. Dit zou dan moeten worden aangelegd. Graafschade Door graafschade van derden kan storing ontstaan. De glasvezelnetwerken van Fore worden kadastraal geregistreerd en zijn inzichtelijk voor derden die gaan graven. Schade veroorzaakt door derden worden verhaald op de veroorzaker. Hiervoor bestaat een samenwerking met Geko, een gespecialiseerd bedrijf in het verhalen van graafschade. Er wordt gegarandeerd dat binnen 16 weken 90% van de schade is uitgekeerd. Reconstructiekosten Fore is door de Opta geautoriseerd om telecomnetwerken te mogen aanleggen volgens de telecommunicatiewetgeving. Grondeigenaren moeten daarom gedogen dat er een glasvezelnetwerk in hun grond ligt. Zij kunnen echter Fore Freedom verzoeken de kabel te verleggen als zij zelf de grond nodig hebben. Deze kosten zijn voor Fore Freedom. Als I-Conn of Roos+Bijl worden ingeschakeld om dit te doen kunnen de kosten voor Fore Freedom beperkt blijven. Ontwikkelrisico Het ontwikkelrisico wordt gedragen door de ondernemingen I-Conn en Roos+Bijl. Gewenste investering De hoogte van de investering per bedrijventerrein ligt tussen de en Fore Freedom heeft zich ten doel gesteld om met de haar beschikbare capaciteit rond de 10 glasvezelnetwerken per jaar aan te gaan leggen. De business case is zo opgesteld dat pas een netwerk wordt aangelegd als er break-even wordt gedraaid. Gemiddeld zijn er dan 15 gebruikers benodigd. Die sluiten hiervoor een 3-jarig contract af. De terugverdientijd van de investering bedraagt 5 jaar. De technische levensduur bedraagt 40 jaar. De gerealiseerde en onderhanden werken worden thans vanuit het eigen vermogen gefinancierd. Met een capaciteit van glasvezelnetwerken per jaar is er aan werkkapitaal gemiddeld benodigd. Hiervoor heeft Fore extra financiële middelen benodigd. De financiële middelen zullen in eerste instantie worden aangewend door bestaande projecten te financieren om eigen vermogen vrij te maken om nieuwe projecten te kunnen ontwikkelen. Hierdoor loopt de financier geen ontwikkelingsrisico. Omdat een glasvezelnetwerk tot onroerend goed wordt gekwalificeerd is het mogelijk hierop een hypotheek te vestigen. Desgewenst kan op een gerealiseerd glasvezelnetwerk een hypotheek worden gevestigd als aanvullende zekerheid. Gerealiseerde en onderhanden projecten De gerealiseerde projecten bestaan uit: aangesloten glasvezelnetwerken; glasvezelnetwerken die nog niet aangesloten zijn maar waarvan de infrastructuur tegelijk met de aanleg van een camera beveiligingssysteem is mee gelegd. 5

6 Projectnaam Plaats Realisatie Bijzonderheden De Kampen Hedel 2012 Glasvezelnetwerk op industrieterrein. De Geerden Velddriel 2012 Glasvezelnetwerk op bedrijventerrein. Nesselande Rotterdam 2012 Bedrijventerrein in ontwikkeling. Netwerk reeds aangelegd. 1 klant. Vestia Parkstad Rotterdam 2012 Glasvezelnetwerk voor 256 woningen Laan op Zuid. Schiebroek Rotterdam 2013 Glasvezelnetwerk op industrieterrein. Roomburg Leiden 2013 Glasvezelnetwerk op bedrijventerrein. Kampershoek Weert 2013 Glasvezelnetwerk op bedrijventerrein. Kampershoek 2.0 Weert 2013 Glasvezelnetwerk op bedrijventerrein. De Panneweg 1 en 2 Nederweert 2013 Glasvezelnetwerk op bedrijventerrein. Actief eind april Vasteland Rotterdam 2013 Uitbreiding glasvezelnetwerk. Overgenomen van RET. Verkoop voor aansluitingen moet nog starten. City Ring Rotterdam 2013 Glasvezelnetwerk op de city ring van Rotterdam (70 km). Krawinkel Sittard 2013 Glasvezelnetwerk en camerabeveiliging op industrieterrein. Infra mee gelegd met aanleg camerasysteem. Verkoop voor aansluitingen moet nog starten. Beekerhoek Beek 2013 Glasvezelnetwerk op industrieterrein. Infra mee gelegd met aanleg camerasysteem. Verkoop voor aansluitingen moet nog starten. Leuken-Noord Weert 2013 Glasvezelnetwerk en camerabeveiliging op industrieterrein. Infra mee gelegd met aanleg camerasysteem. Verkoop voor aansluitingen moet nog starten. Gardenz Geleen 2013 Glasvezelnetwerk en camerabeveiliging op industrieterrein. Infra mee gelegd met aanleg camerasysteem. Verkoop voor aansluitingen moet nog starten. (Nesselanden nieuwbouw, 30 onder voorbehoud, na realisatie nieuwbouwproject.) Orderportefeuille Op dit moment wordt er met 45 partijen gesproken, of zijn inmiddels offertes uitgebracht, voor de aanleg van glasvezelnetwerken. 6

7 Aandeelhouders, directie en structuur Het management van Fore Freedom bestaat uit: R. Roos D. Bijl E. de Raadt J. van Hoesel In de onderstaande structuur worden de aandelenverhoudingen weergegeven: R. Roos B.V. D. Bijl B.V. I-CONN 50% 50% De Raadt Beheer B.V. Van Hoesel Beheer B.V. Roos & Bijl Holding B.V. 25% 25% 50% Fore Freedom B.V. financiering De Raadt Beheer B.V. en Van Hoesel Beheer B.V. De aandeelhouders E. de Raadt en J. van Hoesel zijn werkzaam in de aannemerijbranche. Het aannemersbedrijf I-conn, gevestigd te Zaltbommel, is gespecialiseerd in leidingbouw, Glasvezel en Boortechnieken. Haar activiteiten bestaan uit de aanleg van ondergrondse infrastructuren zoals brandstofleidingen, persriolering, openbare verlichting en glasvezelnetwerken. Opdrachtgevers zijn onder andere KPN, Ziggo, Reggefiber en gemeenten, het Ministerie van Defensie (DPO) en diverse waterschappen. Daarnaast verzorgt zij het beheer, onderhoud en eventueel exploitatie van bestaande netwerken en installaties en biedt zij juridische begeleiding om vergunningen en andere zakelijke rechten te verkrijgen. Het aannemersbedrijf heeft ongeveer 75 medewerkers in dienst. Roos & Bijl Holding B.V. Roos & Bijl Holding B.V. is de eigenaar van Ingenieursbureau Roos+Bijl B.V.. Dit bedrijf is verantwoordelijk voor het ontwerpen van ondergrondse infrastructuren en is op dit gebied het meest gespecialiseerde bureau in Nederland. Opdrachtgevers zijn energiemaatschappijen, waterleiding bedrijven en overheden (Gasunie, Nam, TenneT). Daarnaast is het bedrijf al ruim 10 jaar actief op het gebied van assetmanagement voor ondergrondse infrastructuur en vormt zij het eerste aanspreekpunt bij eventuele storingen. Belegging Het rendement op deze belegging bedraagt 6%. Looptijd 5 jaar. Omdat een glasvezelnetwerk tot onroerend goed wordt gekwalificeerd is het mogelijk hierop een hypotheek te vestigen. Desgewenst kan op een gerealiseerd glasvezelnetwerk een hypotheek worden gevestigd als aanvullende zekerheid. 7

8 Kuiper 5, Bedrijvenpark Het Hoog, 5253 RJ Nieuwkuijk T +31 (0) E W

DocData N.V. Jaarverslag 2013

DocData N.V. Jaarverslag 2013 DocData N.V. Jaarverslag 2013 Het Jaarverslag 2013 is opgesteld in de Nederlandse taal. De bedragen in duizendtallen zoals opgenomen in de tabellen met een Engelstalige tekst dienen te worden gelezen met

Nadere informatie

Veel gestelde vragen collectieve glasvezelaansluitingen

Veel gestelde vragen collectieve glasvezelaansluitingen Veel gestelde vragen collectieve glasvezelaansluitingen Over CBizz CBizz is een innovatieve internetprovider en erkend telecombedrijf dat een breed pakket van diensten aan de zakelijke markt levert, variërend

Nadere informatie

Substitutie-effecten en mededinging in zakelijke productsegmenten

Substitutie-effecten en mededinging in zakelijke productsegmenten Substitutie-effecten en mededinging in zakelijke productsegmenten In opdracht van: OPTA Project: 2009.140 Publicatienummer: 2009.140-1002 Datum: Utrecht, 6 januari 2010 Auteurs: ir.ing. Reg Brennenraedts

Nadere informatie

Masterplan Zon-PV. Rendabele exploitatie van zonnepanelen

Masterplan Zon-PV. Rendabele exploitatie van zonnepanelen Masterplan Zon-PV Rendabele exploitatie van zonnepanelen 2 1. Inhoud 1. Inhoud 3 8. Particuliere woningeigenaren 49 2. Inleiding 5 8.1 Voorbeeld-business-case 49 3. Investering en exploitatie 9 8.2 Hindernissen

Nadere informatie

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen...

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... AND International Publishers N.V. Jaarverslag 2014 2 Inhoud Profiel, missie en strategie... 5 Kerncijfers... 6 Informatie over het aandeel AND... 7 Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... 8 Voorwoord

Nadere informatie

HANDREIKING. Inzicht in de financiële situatie van woningcorporaties

HANDREIKING. Inzicht in de financiële situatie van woningcorporaties HANDREIKING Inzicht in de financiële situatie van woningcorporaties Colofon In opdracht van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten uitgevoerd door BNG Advies Tekst: Gabriël de Groot, senior adviseur BNG

Nadere informatie

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen...

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... AND International Publishers N.V. Jaarverslag 2012 2 Inhoud Profiel, missie en strategie... 5 Kerncijfers... 6 Informatie over het aandeel AND... 7 Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... 8 Voorwoord

Nadere informatie

breedband gekoppeld Catalogus 2015 Aanbieders & Diensten

breedband gekoppeld Catalogus 2015 Aanbieders & Diensten breedband gekoppeld Catalogus 2015 Aanbieders & www.ndix.net Geachte lezer, Bedrijven en instellingen zijn meer en meer afhankelijk van ICT-faciliteiten. Naast een lage prijs speelt de kwaliteit daarvan

Nadere informatie

Dienstbeschrijving Glasvezel Connect 1 Platform

Dienstbeschrijving Glasvezel Connect 1 Platform CBG Connect B.V. Tel: +31228 56 60 70 Fax: +31228 56 60 79 Verkoop@cbgconnect.nl Dienstbeschrijving Glasvezel Connect 1 Platform Versie: 1 Maand: Juli 2015 Versie: 1.0 Maand: april 2010 Inhoudsopgave 1

Nadere informatie

BEDRIJFSOPVOLGING VOORAF

BEDRIJFSOPVOLGING VOORAF BEDRIJFSOPVOLGING VOORAF Misschien denkt u er als ondernemer helemaal nog niet aan, maar er komt een moment dat u zult stoppen. U wilt misschien uw bedrijf tegen die tijd verkopen aan een derde, of wellicht

Nadere informatie

Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten. Het ZAken ZAk boekje

Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten. Het ZAken ZAk boekje Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten Het ZAken ZAk boekje De accountant in uw achterzak Wat moet er eigenlijk allemaal in een ondernemingsplan staan? Waarom zou ik voor een bv-vorm kiezen? Moet

Nadere informatie

Crowdfunding - Naar een duurzame sector

Crowdfunding - Naar een duurzame sector Crowdfunding - Naar een duurzame sector Onderzoek naar (toezicht op) de crowdfundingsector December 2014 Inhoudsopgave Managementsamenvatting... 3 Methodiek en leeswijzer... 5 Verantwoording onderzoek...

Nadere informatie

Nieuwe gebiedsontwikkeling onder de loep. Groeibriljanten in Nederland Eindrapport. ORG-ID Jack Jansen Robert de Graaff.

Nieuwe gebiedsontwikkeling onder de loep. Groeibriljanten in Nederland Eindrapport. ORG-ID Jack Jansen Robert de Graaff. Nieuwe gebiedsontwikkeling onder de loep Groeibriljanten in Nederland Eindrapport ORG-ID Jack Jansen Robert de Graaff 1 maart 2014 inhoudsopgave 2 1. inleiding 3 1.1 aanleiding 3 1.2 doelstelling 3 1.3

Nadere informatie

* % = + - / Zo rekenen we aan maatschappelijk vastgoed. HANDREIKING voor het ... vaststellen van de huurprijs. van maatschappelijk vastgoed

* % = + - / Zo rekenen we aan maatschappelijk vastgoed. HANDREIKING voor het ... vaststellen van de huurprijs. van maatschappelijk vastgoed * % = + - / Zo rekenen we aan maatschappelijk vastgoed... HANDREIKING voor het Deze Handreiking is opgesteld door de commissie Zo rekenen we aan maatschappelijk vastgoed op initiatief van de Kopgroep Maatschappelijke

Nadere informatie

White paper: introductie van Cloud Computing

White paper: introductie van Cloud Computing White paper: introductie van Cloud Computing Introductie Cloud computing De explosieve groei van cloud oplossingen en diensten in de afgelopen periode is een situatie die vergelijkbaar is met de meeste

Nadere informatie

Leasing en factoring: kansrijke. financieringsinstrumenten. Onderzoek naar de beleving en ervaringen van ondernemers in het MKB

Leasing en factoring: kansrijke. financieringsinstrumenten. Onderzoek naar de beleving en ervaringen van ondernemers in het MKB Leasing en factoring: kansrijke financieringsinstrumenten Onderzoek naar de beleving en ervaringen van ondernemers in het MKB Tommy Span MSc. Johan Snoei MSc. Lia Smit Zoetermeer, 21 januari 2013 ISBN:

Nadere informatie

Cloud Computing voor het MKB: eigen server of Cloud server?

Cloud Computing voor het MKB: eigen server of Cloud server? Whitepaper Cloud Computing voor het MKB: eigen server of Cloud server? Wanneer een kantoorserver moet worden vervangen, staat het management daarbij voor de keuze om op de traditionele manier te blijven

Nadere informatie

Rapportage Oostzaan. Versie 2.0, definitief 12 januari 2009. Ir. Philip van Leeuwen Drs. Jeroen Scholten Mr. Josje van Hees

Rapportage Oostzaan. Versie 2.0, definitief 12 januari 2009. Ir. Philip van Leeuwen Drs. Jeroen Scholten Mr. Josje van Hees Rapportage Oostzaan Versie 2.0, definitief 12 januari 2009 Auteurs: Ir. Philip van Leeuwen Drs. Jeroen Scholten Mr. Josje van Hees 2009 Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement bv. Dit rapport is

Nadere informatie

Onderzoek naar de mate van in control zijn van verbonden partijen en subsidierelaties van de Gemeente Enschede

Onderzoek naar de mate van in control zijn van verbonden partijen en subsidierelaties van de Gemeente Enschede Onderzoek naar de mate van in control zijn van verbonden partijen en subsidierelaties van de Gemeente Enschede Nederlands Adviesbureau Risicomanagement Enschede, Augustus 213 NAR Advies BV T: 88 43 Postbus

Nadere informatie

Ondernemingsvermogen, privévermogen en alimentatie bij echtscheiding een (on)samenhangend geheel?

Ondernemingsvermogen, privévermogen en alimentatie bij echtscheiding een (on)samenhangend geheel? Ir. I. Massart RV 1 Ondernemingsvermogen, privévermogen en alimentatie bij echtscheiding een (on)samenhangend geheel? 12 Inleiding Wanneer een echtpaar in gemeenschap van goederen is getrouwd, lijkt boedelverdeling

Nadere informatie

Programmaplan Energie werkt!

Programmaplan Energie werkt! Programmaplan Energie werkt! WARMTE Status : Concept Datum : Donderdag 26 maart 2015 Opgesteld door : Team ROM gemeente Almere E-mail : wmkwekkeboom@almere.nl Mobiel : 06 52783719 INHOUD 2 SAMENVATTING

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Slim Samenwerken aan ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht

Nadere informatie

Succesvolle PV-exploitaties via de Regeling Verlaagd Tarief. Handboek voor energie-initiatieven

Succesvolle PV-exploitaties via de Regeling Verlaagd Tarief. Handboek voor energie-initiatieven Succesvolle PV-exploitaties via de Regeling Verlaagd Tarief Handboek voor energie-initiatieven Voorwoord In Groningen ontstaan steeds meer initiatieven van bewonersgroepen op het gebied van energiebesparing

Nadere informatie

Jaarcijfers 2014 AND International Publishers NV

Jaarcijfers 2014 AND International Publishers NV Persbericht Jaarcijfers 2014 AND International Publishers NV AND realiseert positief en sterk resultaat over 2014 in miljoenen euro s (behalve bedragen per aandeel) 2014 2013 Opbrengsten 4,8 4,3 Bedrijfsresultaat

Nadere informatie

2014-2017. rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. e standaard in registers. Het CIBG zet de standaard in regis

2014-2017. rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. e standaard in registers. Het CIBG zet de standaard in regis 2014-2017 Het CIBG zet de standaard in registers. Strategisch Business Plan CIBG Het CIBG zet de standaa rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. G zet de standaard in registers. e standaard

Nadere informatie

Jaarrekening 2008. Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD

Jaarrekening 2008. Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD Jaarrekening 2008 Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN INHOUDSOPGAVE 1. Accountantsverslag Voorbeeldjaarrekening BV T.a.v. de directie Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN Jaarrekening 2008 Pagina

Nadere informatie

Graafschade voorkomen aan kabels en leidingen

Graafschade voorkomen aan kabels en leidingen Bouwprocesmanagement Graafschade voorkomen aan kabels en leidingen Richtlijn zorgvuldig graafproces P u b l i c a t i e 2 5 0 CROW is het nationale kennisplatform voor infra structuur, verkeer, vervoer

Nadere informatie

Wel de lusten, niet de lasten. Energiediensten voor corporaties, beleggers en gebouwbeheerders

Wel de lusten, niet de lasten. Energiediensten voor corporaties, beleggers en gebouwbeheerders Wel de lusten, niet de lasten Energiediensten voor corporaties, beleggers en gebouwbeheerders Energiediensten voor corporaties, beleggers en gebouwbeheerders Op de energiemarkt gebeurt de laatste jaren

Nadere informatie

Bedrijfseconomie Theorie en Praktijk (HBO Editie)

Bedrijfseconomie Theorie en Praktijk (HBO Editie) Bedrijfseconomie Theorie en Praktijk (HBO Editie) Bronvermelding Titel: Bedrijfseconomie Theorie en Praktijk (HBO Editie) Auteur(s): R. Liethof ISBN: 9789035242579 Uitgever: Convoy Uitgevers BV Titel Bedrijfseconomie

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie