BROCHURE : DUURZAAM FILMEN VOOR FILMMAKERS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BROCHURE : DUURZAAM FILMEN VOOR FILMMAKERS"

Transcriptie

1 BROCHURE : DUURZAAM FILMEN VOOR FILMMAKERS Deze brochure licht toe hoe ecologisch duurzame films tot stand komen. De brochures ondersteunt filmmakers tijdens de verschillende stappen in de pre-productiefase van hun film. Hier is een belangrijke rol weggelegd voor het productieteam! 1. WAAROM DUURZAAM FILMEN? Kostenbesparing Elke km die niet onnodig werd gereden, elke lamp en toestel dat niet onnodig heeft gebrand en gewerkt of die vervangen kan worden door een meer efficiënt alternatief, staat gelijk aan een aantal liter brandstof, een aantal kwh elektriciteit en dus aan een aantal dat niet moet worden uitgegeven. De filmsector kan net als elke andere sector een bijdrage leveren op het vlak van duurzaamheid, uiteraard binnen de eigen mogelijkheden en rekening houdend met de eigenheid van de sector. Een specifieke aanpak voor de filmindustrie wordt hier beschreven, aangevuld met handige tools en voorbeelden WAT KOMT AAN BOD Waarom zou men duurzaam filmen Wat zijn basis- (hier groene) regels bij duurzaam filmen Hoe ver kan een filmmaker gaan in het CO2 neutraal filmen? Op welke momenten worden beslissingen genomen met betrekking tot duurzaamheid? Hoe communiceren naar cast en crew? Vermindering van de CO2-uitstoot Elke liter brandstof en elke kwh die niet wordt gebruikt maakt een verschil in de uitstoot van CO2 en leidt tot een lagere impact op het milieu. Vermindering van de afvalberg Elke verpakking of aangekocht product wordt vroeg of laat herleid tot afval. Proactief kan men hiermee rekening houden bij de aankopen. Elke product dat geen nut meer heeft in de productie (vb. een attribuut, een kledingstuk, een batterij) kan in de eerste plaats worden hergebruikt of gerecycleerd. Afval wordt gescheiden waardoor de restafvalfractie verkleint. Een gezondere werkplaats voor crew en cast Elke inspanning rond duurzaam filmen heeft een weerslag op het werkklimaat en dus op de cast en crew. Innovatie Nadenken over duurzaamheid stimuleert ontwikkeling, reflectie en creativiteit in het productieproces. En hoe kan men resultaten meten? Het imago en de voorbeeldfunctie van de eigen filmproductie en de filmsector in zijn geheel 1

2 2. GROENE REGELS BIJ DUURZAAM FILMEN Duurzaam begonnen is half gewonnen Het beste moment om een engagement rond duurzaam filmen te lanceren is tijdens de productieplanning en de budgettering. Tijdens de pre-productie worden beslissingen genomen met de grootste impact op de duurzaamheid van de productie. De algemene productie checklist als bijlage kan als leidraad dienen. 6 TOP maatregelen De top 6 van maatregelen wordt samengesteld met maatregelen die zeer eenvoudig zijn om te implementeren en leiden tot een behoorlijke CO2 besparing. Deze maatregelen worden verder in de brochure toegelicht. Communiceer uw ideeën rond duurzaam filmen Leg het productieteam uit waarom duurzaam filmen belangrijk is voor u en voor de filmindustrie, hoe ver u hierin wil en kan gaan, wat u wil bereiken en hoe u dit in grote lijnen wil aanpakken. Vraag expliciet om ondersteuning hierin. Breng het onderwerp ter sprake tijdens het eerste overleg tussen de productie en de individuele crewleden, cast en leveranciers. Vraag input van leveranciers, cast en crew Vertrouw op de expertise en het inzicht van uw team bij het integreren van duurzame productie praktijken in hun dagelijkse workflow. Bespreek hun ideeën, mogelijke opportuniteiten en moeilijkheden. Oplossingen zullen ook meestal van hen komen. Het onderwerp wordt meer gedragen wat meer kans geeft op goede resultaten. 1. Duid een duurzaamheidsassistent aan 2. Volg de principes van duurzaam filmen 3. Voorkom onnodig transport door strategische locatiekeuzes 4. Kies voor een generator op biodiesel (B20) 5. Kies voor energiezuinige voertuigen 6. Kies voor groene stroom in de lokalen van het productiebedrijf en in studio s Deel verantwoordelijkheden rond duurzaam filmen Elk lid van de cast en crew kan op individueel vlak bijdragen. Sommige crewleden zullen in zijn of haar functie meer of minder impact hebben op duurzaamheid. Maak hier afspraken rond! 2

3 3. HOE DUURZAAM KUNT U FILMEN? TOP MAATREGEL 1 >>> CHEF DUURZAAMHEID Overweeg om één of enkele teamleden (vb. de line producer, de assistenten van de line producer) een bijkomende titel van chef duurzaamheid of duurzaamheidsassistent te geven. Deze personen zijn verantwoordelijkheid voor het opvolgen van het duurzaamheid-verhaal tijdens de gehele productie. Mogelijke taken: Opvolgen van de duurzame maatregelen zowel tijdens planning, uitvoering als evaluatie Aanspreekpunt voor vragen van de cast en crew rond duurzaamheid. Bijstaan bij de uitvoering van duurzame acties die meer tijd of aandacht vragen (vb. gerecycleerde afvalophaling op locatie). Sensibiliseren van cast en crew De CO2-uitstoot van een Vlaamse gesubsidieerde film varieert sterk van 53 tot 160 ton CO2. De gemiddelde verdeling toont aan dat transport van personen en goederen verantwoordelijk is voor 47% van de totale uitstoot. Ook het materiaal (decor, kostuums, gebruik van materiaal zoals licht, camera, geluid, ) is een belangrijk bron van CO2. De postproductie (montage, labo, effects, ) nemen 15% voor hun rekening. Overnachtingen kunnen ook oplopen tot 6% van de uitstoot. Het effectieve energieverbruik tijdens de productie zelf en in de productielokalen is redelijk beperkt (3% samen). 1% 6% 3% 9% 15% verdeling van de CO2-uitstoot 1% 1% 26% 38% transport personen Materiaal post-productie transport goederen Hotels Maaltijden elektriciteit afname eigen stroomproductie Verwarming Invullen van de carbon calculator Het besparingspotentieel op vlak van transport is hierdoor enorm groot. Ook de keuze van technisch materiaal vb. door hergebruik van materialen kan leiden tot een dalende uitstoot. 3

4 TOP MAATREGEL 2 >>> PRINCIPES VAN DUURZAAM FILMEN Een productieproces duurzamer maken kan altijd. Hoeveel duurzamer is afhankelijk van de film die moet worden gedraaid. 4. HOE DUURZAAM FILMEN IN DE PRAKTIJK BRENGEN In de pre-productie gaat het productieteam de productie plannen. In deze planning kan meteen ook het aspect duurzaamheid worden meegenomen. De verschillende stappen op een rij: Ecologische duurzaamheid richt zich op afval, water, elektriciteit en brandstof. Drie prioriteiten in deze volgorde: PRE-PRODUCTIE Doelstelling duurzaamheid opmaken Actiepunten (maatregel 1 en 2) Locatiekeuze (maatregel 3) 1) Onnodig verbruik van water of energie of de productie van afval voorkomen Vb. kies locaties strategisch om transport te vermijden, laad vrachtwagens en wagens goed, zodat er zoveel mogelijk materiaal of personen in één rit vervoerd kan worden, zet toestellen uit wanneer mogelijk, vermijd stand-by, vermijd afval 2) Gebruik van hernieuwbare energie of gerecycleerde en gehuurde materialen. Vb. gebruik een biodieselgenerator, koop groene stroom aan, huur materialen en apparaten, hergebruik oplaadbare batterijen, 3) Zet water, energie en materialen efficiënt in Vb. organiseer gescheiden afvalophaling op set, gebruik energie-efficiënte apparaten (camera s, lampen, wagens, ) START PRODUCTIE Specifieke eisen naar sleutelfiguren: location manager, chef decor, chef kostuum, productieteam, Organisatie van transport (maatregel 4) Stroomproductie op de set (maatregel 5) Communiceren met cast en crew rond duurzaam gedrag Bijhouden van gegevens ivm de CO2-uitstoot 4

5 >>> DOELSTELLING DUURZAAMHEID Duurzaam filmen start bij aanvang van de productie. De producent of regisseur kiest expliciet voor een duurzame filmproductie. Het initiatief kan ook van de production manager of line producer komen. In een eerste fase wordt bepaald hoe ver men wil gaan en waarop men wil focussen: afval, elektriciteit, brandstof voor transport, catering, sensibilisering van crew en cast, Afhankelijk van de karakteristieken van de film zijn sommige maatregelen meer of minder voor de hand liggend: coproductie met crew uit ander land(sdeel) verhouding studiowerk en draaien op locatie lokale locaties aantal verschillende sets, vrijheid in keuze van crew volgens woonplaats of houding ten opzichte van duurzaamheid, e.a. Indien er in het begin van de productie wordt nagedacht over duurzaamheid, vergt dit geen extra inspanningen of kosten. Bij de keuze van de maatregelen moet de volgorde van de maatregelen worden gerespecteerd. 1) Onnodig verbruik van water of energie of de productie van afval voorkomen 2) Gebruik van hernieuwbare energie of gerecycleerde en gehuurde materialen. 3) Zet water, energie en materialen efficiënt in Tevens kan al worden nagedacht wie de uitvoering van of de verantwoordelijkheid voor de specifieke maatregelen op zich zal nemen. U kunt advies gebruik? TIP: Neem contact op met Mevr. Siebe Dumon, hoofd vorming en onderzoek en vraag om een coaching traject Tel: 02 / Mail: >>> ACTIEPUNTEN Afhankelijk van de doelstelling en de gekozen focus, kunnen actiepunten worden opgesteld. Een overzicht van alle mogelijke maatregelen vindt u terug in de brochure gids voor een groene AV sector in Vlaanderen. Hier vindt u tevens groene leveranciers. Laat u bijstaan door Zero Emission Solutions om duidelijk te krijgen wat mogelijk is, wat en hoe u dit wil bereiken, en hoe u dit best aanpakt. Neem contact op met Mevr. Kim Van den Heuvel tel: 0498 / mail: 5

6 >>> GESPREKKEN MET SLEUTELFIGUREN Een aantal sleutelfiguren binnen de productie hebben een belangrijke impact op de duurzaamheid van de productie. Denk hierbij aan de location manager, de cateringfirma, het productieteam zelf, de chef decor, de chef kostuum, de chef fotografie, Samen met hen kunnen specifieke checklists worden overlopen en kunnen afspraken worden gemaakt rond duurzaam filmen. Hierbij kan achtergrondinformatie worden gebruikt ter toelichting. Als verslag kan een actieplan worden opgesteld op basis van de checklists. Checklists met betrekking tot afval, catering, decor, kostuum, algemene productie worden overlopen met de respectievelijke verantwoordelijken. Na de productie kunnen de actieplannen rond duurzaam filmen samen worden overlopen en geëvalueerd naar een volgende productie toe. TOP MAATREGEL 3 >>> STRATEGISCHE LOCATIEKEUZE De keuze van de filmlocaties heeft een belangrijke impact op het brandstofverbruik voor transport. Het vermijden van kms (zeker door vrachtwagens) door afstanden te beperken, is de beste strategie om CO2-uitstoot te verminderen! Kies set locaties rekening houdend met de afstand tot de woonplaats van cast en crew. Een set voor één dag 25 km verder van het zwaartepunt van de woonplaatsen van de medewerkers (hier berekend voor 8 vrachtwagens en 30 personenwagens) = 865 km-vergoeding (gerekend met 1 /km voor vrachtwagens en 0.31 /km voor personenwagens) = 404 kg CO2 Beperk het aantal verschillende sets en de afstand tussen de verschillende sets zodat transport van vrachtwagens met materiaal kan worden beperkt. Plan de opeenvolging van de sets op een zodanige manier dat de afstanden tussen de sets minimaal zijn. De keuze van staanplaatsen voor vrachtwagens kunnen eveneens een bijdrage leveren. 6

7 Zoek een terrein in de omgeving waar de vrachtwagens kunnen overnachten, eventueel met georganiseerde bewaking >>> AFSPRAKEN MET CAST EN CREW Bij aanvang worden cast en crew gevraagd zich mee in te zetten rond duurzaam gedrag op de set. Vanaf een gemiddelde afstand van 28 km (enkel) tussen de set en de woonplaats (hier berekend voor 8 vrachtwagens) wordt het financieel interessant om een nachtwaker in te huren. Wel moet er dan carpooling worden georganiseerd voor de bestuurders van de vrachtwagens. Tenslotte kunnen ook hotels strategisch worden gekozen: Kies een hotel in functie van de afstand tot sets en de studio s. Houd hierbij rekening met het aantal draaidagen per locatie. Probeer de afstand zo te verkleinen tot wandelof fietsafstand. Tip: google earth is hierbij een handige tool. Vanaf een afstand van 45km (enkel) tussen de set en de woonplaats is het interessant vanuit CO2 oogpunt om te kiezen voor een hotel. Vanuit financieel oogpunt is het vanaf een afstand van 79km (enkel) tussen de set en de woonplaats interessant om te kiezen voor een hotel. (hier berekend met volgende parameters: 50 per persoon per nacht, 0.31 /km). 1. Minimaliseren van afval 2. Sorteren van afval 3. Huren in plaats van kopen 4. Toestellen niet onnodig laten aanstaan 5. Voorkeur geven aan fietsen en openbaar vervoer indien mogelijk 6. Maximaal carpoolen 7. Script/productieboekje niet verliezen: slechts 1 afgedrukt exemplaar per persoon, recto verso met twee pagina s per blad 8. Herbruikbare batterijen gebruiken 9. Niet kwistig omspringen met (wegwerp) materialen 10. Kraantjeswater drinken 11. Deelnemen aan donderdag veggie-dag Deze afspraken kunnen bij de bespreking van het contract worden overlopen, kunnen in het productieboekje worden opgenomen, kunnen bij aanvang van de productie worden gecommuniceerd (vb. per mail), e.a. Herhaling heeft in dit geval vaak een positief effect op het resultaat. Tip: een handige tool hotel laat toe om deze parameters aan te passen en na te gaan vanaf welk punt het interessant wordt om cast of crew te laten overnachten. 7

8 >>> KEUZE VAN LEVERANCIERS TOP MAATREGEL 4 STROOMPRODUCTIE OP DE SET Maak bij het draaien op locatie maximaal gebruik van plaatselijk beschikbare elektriciteitsbronnen en reduceer het gebruik van generatoren. Indien toch een beroep moet worden gedaan op een generator: Kies een generator van de juiste grootte (eerder dan een te groot model om elke toevalligheid te kunnen opvangen). Vraag leveranciers naar hun duurzaamheidsbeleid. Als klant bevindt men zich in een uitgelezen positie om leveranciers te wijzen op duurzame alternatieven. Probeer het eigen beleid te integreren in contracten met leveranciers. Kies waar mogelijk leveranciers in functie van hun bereidheid om mee te denken en werken aan een duurzaam geproduceerde film. Vb. Cateraar die lekker vegetarisch kan koken zodat ook niet-vegetariërs met een goed gevoel van tafel gaan, cateraars met leveranciers met biologische producten Kies generatoren die werken op alternatieve energie, zoals biodiesel. Momenteel zijn er nog geen generatoren op de Belgische verhuurmarkt die draaien op B100 (100% biodiesel). Een heel aantal generatoren draait wel op B20 (20% biodiesel en 80% gewone diesel) tegen een zeer beperkte meerkost. Binnenkort zijn er ook gasgeneratoren beschikbaar die een lagere CO2 uitstoot hebben. Zet de generator aan niet eerder dan een uur voor het draaien van start gaat. Zet hem uit tijdens de lunch of tijdens pauzes van meer dan dertig minuten. Vb. Verhuurbedrijf voor wagens met een ecologisch aanbod (hybride of ecologische wagens categorie A) Vb. Bouwbedrijf met duurzame bouwmaterialen (hout met duurzaamheidslabels, onschadelijke producten, ) U staat onder extreme tijdsdruk? TIP: Begin klein. Focus u op een beperkt aantal domeinen waar het besparingspotentieel en waar een mogelijke impact het grootst is. Deze zijn tevens vaak het meest eenvoudig te realiseren. vb. transport van mensen en goederen 8

9 >>> HYBRIDE VOERTUIGEN TOP MAATREGEL 5 ORGANISATIE VAN TRANSPORT >>> HUREN VOERTUIGEN Bij de keuze van bedrijfsvoertuigen die worden gehuurd kunnen ecologische criteria eenvoudig worden ingevoegd. Een aantal verhuurbedrijven hebben een ecologisch wagenaanbod: wagens met een lage CO2-uitstoot. Hybride voertuigen zijn zeer efficiënt. De belangrijkste voordelen van hybride voertuigen zijn het aanzienlijk lagere brandstofverbruik en de lage uitstoot van schadelijke gassen zoals CO2. Deze voertuigen zijn meestal maar iets duurder. Een hybride voertuig is een voertuig met twee aandrijfsystemen: een elektrische motor en een conventionele verbrandingsmotor op benzine of diesel. De elektrische motor laadt op wanneer het voertuig wordt geremd en geeft extra power bij versnelling. Afhankelijk van de offerte kunnen de voorwaarden ingevuld worden in deze tool ecologische en hybride wagens voor een specifieke vergelijking. De eventuele meerkost van een hybride wagen wordt terugverdiend door een lager verbruik (l/100 km) Vb. een meerprijs van 150 per maand in huur, wordt gecompenseerd door een lager verbruik (3.6 l / 100 km ipv 5.5 l / 100 km), vanaf km >>> STIMULEREN VAN CARPOOLING Het verschil in CO2-uitstoot tussen een wagen van categorie C (hier 140 g CO2/km) en categorie B (hier 85 g CO2/km) is 275 kg CO2 bij km Carpoolen kan worden gestimuleerd met een carpoolvergoeding. De persoon die meerijdt wordt toch vergoed vb. voor woonwerkverkeer (het volledige bedrag of een lager bedrag te bepalen door de productie) maar wordt gevraagd een te vergoeding geven aan de bestuurder. Op wordt 0.08 /km beschouwd als een billijke vergoeding. >>> INZETTEN VAN FIETSEN EN OPENBAAR VERVOER Vb. van het hotel tot de set, van het station tot de set, e.a. (vb. Bluebike, verschillende stadsfietsprojecten, ) 9

10 5. HOE EN WANNEER COMMUNICEREN ROND DUURZAAM FILMEN Verwachtingen rond duurzaam filmen moeten goed worden gecommuniceerd naar alle betrokkenen: zijnde crew, cast, leveranciers, >>> SENSIBILISEREN Sommige maatregelen zijn meer zichtbaar dan andere. Ook de communicatie hierrond is eenvoudig. Deze maatregelen hebben misschien een kleinere impact op de CO2-uitstoot maar hebben een grote meerwaarde in het sensibiliseringsverhaal. Hoe kan het concept duurzaam filmen het best geïntroduceerd worden bij de cast, crew en leveranciers? >>> EERSTE CONTACT MET CAST/CREW/LEVERANCIERS Om mensen mee te krijg in het verhaal van duurzaam filmen is het belangrijk om vanaf het begin hierover te communiceren als zijnde een feit : we gaan duurzaam filmen. Organiseer donderdag veggie-dag Een vegetarische maaltijd kost gemiddeld 40% minder CO2. Door één maal per week te kiezen voor een vegetarische warme maaltijd, bespaart de filmploeg (50 personen 6 productieweken) 172 kg CO2. Vermeld tijdens een eerste gesprek dat de producent duurzaam wil filmen en dat daarvoor een aantal maatregelen zullen worden genomen met een impact op de productie zelf. Vertel over de doelstelling en de actiepunten. Vraag hoe zij hier tegenover staan, vraag naar hun ervaringen, naar hun leveranciers en onder-aannemingen (vb. catering) Vraag naar mogelijke maatregelen die zij eenvoudig kunnen en willen uitvoeren binnen hun functie. Hoe de aandacht van de cast en crew rond duurzaam filmen behouden tot het einde van de productie? 10

11 Drink kraantjes water >>> EVALUEREN Vb. Door kraantjeswater te drinken, levert de filmploeg een bijdrage aan het milieu. De actieplannen die bij aanvang werden opgemaakt op basis van de checklists worden geëvalueerd na de productie met de betrokken sleutelfiguren. Want wie kraantjeswater drinkt, kiest voor: 1. Afvalvermindering: 21% van ons afval bestaat uit plastic flessen, blik en brik. Wie kraantjeswater drinkt, vermindert de afvalberg. 2. Energiebesparing: de productie en recyclage van verpakkingen vreten niet alleen energie, maar ook water, metaal of andere grondstoffen. 3. Minder wegtransport: van de fabriek naar de winkel, van de winkel naar de klant, van de klant naar het containerpark, van het containerpark naar het recyclagebedrijf,... Flessenwater legt nogal wat kilometers af via de weg. TOP MAATREGEL 6 GROENE STROOM In de eigen lokalen is het eenvoudig om over te schakelen naar groene stroom. Ga naar - van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG). Met de V-test kunnen organisaties nagaan welke leverancier van groene stroom het goedkoopst is voor hun situatie. U kunt ook overwegen om zelf stroom te gaan produceren aan de hand van zonnepanelen. Vermijd wegwerpmaterialen zoals plastic bekers Sorteer afval Communiceer over de resultaten: vb. x personen die carpoolen, fietsen, gebruik maken van openbaar vervoer, Vraag expliciet naar meer ideeën om nog CO2 te besparen 11

12 6. HOE KAN U DE RESULTATEN METEN? De Carboncalculator is een Excel-tool die raadpleegbaar is op de site van het VAF onder het luik ecologie en ontwikkeld werd door Zero Emission Solutions. Deze tool maakt het mogelijk om uw CO2-uitstoot te meten aan de hand van informatie die u ingeeft en normaliter eenvoudig tot beschikking heeft: Vraagt duurzaam filmen veel extra tijd? Nee. Tijdens de planning van een productie moeten er sowieso keuzes worden gemaakt ivm locaties, voertuigen, maaltijden, Er moet rekening gehouden worden met een bijkomend criterium zijnde CO2-uitstoot. Aantal liter brandstof voor transport met bedrijfswagens en spelvoertuigen aantal km die worden uitbetaald aan de cast en crew voor vervoer van goederen en personen in kader van woonwerkverkeer en dienstopdrachten Kosten voor trein, taxi en koeriersdiensten Afstanden afgelegd met het vliegtuig Aantal liter (bio)diesel aangekocht voor de generator Aantal overnachtingen en maaltijden (vegetarische en vlees/vis) Kosten voor materiaal, decor, kostuums, Kosten voor labo en special effects Mandagen voor montage en bruitage Mandagen voor pre-productie Bij een eerste productie moeten de principes van duurzaam filmen wel eigen worden gemaakt. Dit kan aan de hand van een coaching traject (4 keer 2 uur). De opleiding in verband met de carbon calculator duurt 3 uur en wordt tevens aangeraden voor minstens 1 persoon van het productieteam en de boekhouding. Deze informatie wordt omgezet naar een CO2 uitstoot. Deze uitstoot wordt relatief gemaakt ten opzichte van het aantal mandagen en kan zo worden vergeleken met de uitstoot van andere Vlaamse films. 12

BROCHURE : DUURZAAM FILMEN VOOR FILMMAKERS

BROCHURE : DUURZAAM FILMEN VOOR FILMMAKERS BROCHURE : DUURZAAM FILMEN VOOR FILMMAKERS Deze brochure licht toe hoe ecologisch duurzame films tot stand komen. De brochures ondersteunt filmmakers tijdens de verschillende stappen in de pre-productiefase

Nadere informatie

Workshop duurzame energievoorziening op de set

Workshop duurzame energievoorziening op de set Workshop duurzame energievoorziening op de set Overzicht workshop Evert Eriksson- overzicht duurzame energie Wim AH Goossens Installeren van een werfkast Locquet Hybride generator Het Licht- Hybride generatorbus

Nadere informatie

Inspiratielijst voor het verduurzamen van festivals en evenementen in Twente

Inspiratielijst voor het verduurzamen van festivals en evenementen in Twente Inspiratielijst voor het verduurzamen van festivals en evenementen in Twente Onderdeel 1. Gegevens en indicatoren van het evenement Gegevens Evenement Naam: Datum: Korte Omschrijving Bezoekers: Deelnemers:

Nadere informatie

1. Je woont in... persoonlijke voetafdruk. Ruimte. een appartement of een klein huis met 1 à 2 slaapkamers? (+/- 80m²) 2

1. Je woont in... persoonlijke voetafdruk. Ruimte. een appartement of een klein huis met 1 à 2 slaapkamers? (+/- 80m²) 2 1. Je woont in... een appartement of een klein huis met 1 à 2 slaapkamers? (+/- 80m²) 2 een groot appartement of een huis met 3 à 4 slaapkamers? (+/- 120m²) 3 een groot huis met meer dan 4 slaapkamers?

Nadere informatie

Voldoende warm kleden zodat de verwarming een graadje lager kan

Voldoende warm kleden zodat de verwarming een graadje lager kan Voldoende warm kleden zodat de verwarming een graadje lager kan Het is natuurlijk ook niet de bedoeling om kou te lijden in de klas. Een ideale temperatuur voor een klaslokaal is 19 à 20 C. Is het in jullie

Nadere informatie

Reeks A DUURZAAMHEID & PRODUCTIE

Reeks A DUURZAAMHEID & PRODUCTIE Reeks A DUURZAAMHEID & PRODUCTIE DUURZAAM- HEID A1-3 REcoEP Duurzaamheid If you think you are too small to have an impact, try to go to bed with a mosquito in the room A1-4 REcoEP Duurzaamheid Wat is duurzaamheid?

Nadere informatie

CO 2 Reductie doelstellingen

CO 2 Reductie doelstellingen CO 2 Reductie doelstellingen Gebr. Griekspoor BV Innovatief Proactief Duurzaam Betrokken Nieuw-Vennep 09 oktober 2014 Dilia van der Want. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave

Nadere informatie

CO 2 Reductie doelstellingen

CO 2 Reductie doelstellingen CO 2 Reductie doelstellingen Gebr. Griekspoor BV Innovatief Proactief Duurzaam Betrokken Nieuw-Vennep 5 november 2013 Dilia van der Want. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Een pro-actief energiebeleid uitgelicht

Een pro-actief energiebeleid uitgelicht Een pro-actief energiebeleid uitgelicht Kris Baert - 1 e Vlaamse Energiecongres - 20 oktober 2009 slide 1 Inhoud Duurzaamheid Rationeel energiegebruik Groene stroom CO 2 bilan slide 2 DUURZAAM meerwaarde

Nadere informatie

Locatie. checklist Duurzaam evenement. Planning, organisatie en inrichting terrein. Energie en water. Afval

Locatie. checklist Duurzaam evenement. Planning, organisatie en inrichting terrein. Energie en water. Afval Locatie Planning, organisatie en inrichting terrein Bepaal de locatie rekening houdend met aansluitingen voor groene stroom en openbaar vervoer Maak een algemeen afval-, energie- en milieuplan op voor

Nadere informatie

Review CO2 reductiedoelstellingen

Review CO2 reductiedoelstellingen Review CO2 reductiedoelstellingen Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2 3.B.1_2 Review CO 2 reductiedoelstellingen 23-09-2014 1/10 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Voortgang subdoelstellingen 4 2.1.

Nadere informatie

Milieuvriendelijke voertuigtechnologieën

Milieuvriendelijke voertuigtechnologieën Milieuvriendelijke voertuigtechnologieën Studiedag elektrische wagens en laadpalen 31 mei 2012 Overview Mobimix.be? Duurzaam vlootbeheer? Technologie Milieuprestaties Financieel Conclusies + vragen Overview

Nadere informatie

Voortgangsrapportage 5 CO 2 -Prestatieladder

Voortgangsrapportage 5 CO 2 -Prestatieladder CO 2 -Prestatieladder Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. BRANDSTOF... 4 REDUCTIEDOELSTELLING... 4 RESULTATEN... 4 3. ELEKTRICITEIT... 5 4. GROENAFVAL... 6 KETENANALYSE... 6 REDUCTIEDOELSTELLING... 6 HOEVEELHEID

Nadere informatie

Duurzame overheidsopdrachten inbouwen in lokaal beleid. Leen Van der Meeren

Duurzame overheidsopdrachten inbouwen in lokaal beleid. Leen Van der Meeren Duurzame overheidsopdrachten inbouwen in lokaal beleid Leen Van der Meeren Een opdracht voor lokale besturen? Verkleinen ecologische voetafdruk Groene impuls aan de markt Voorbeeldfunctie: leading by example

Nadere informatie

Luminus Groen : 100% Belgische, groene energie

Luminus Groen : 100% Belgische, groene energie Luminus Groen : 100% Belgische, groene energie Een leader in windenergie in België We houden momenteel 53 windmolens draaiende. In 2004 bouwde Luminus haar eerste windmolenpark in Villers-le-Bouillet.

Nadere informatie

BESIX blijft zich inspannen in het verlagen van zijn CO 2 footprint

BESIX blijft zich inspannen in het verlagen van zijn CO 2 footprint BESIX blijft zich inspannen in het verlagen van zijn CO 2 footprint Net als voorgaande jaren heeft BESIX Nederland zijn CO 2 footprint berekend voor de BESIX Nederland boundary 1 en dit conform de eisen

Nadere informatie

Kwantitatieve reductiedoelstelling

Kwantitatieve reductiedoelstelling CO 2 Prestatieladder Kwantitatieve reductiedoelstelling Auteur: Dhr. A.J. van Doornmalen Aspect(en): 3.B.1, 3.B.2, 4.B.1, 1.D.1 Vrijgegeven: Dhr. A.J. van der Heul Datum: 18 april 2014 Inhoudsopgave 1.0

Nadere informatie

Review CO 2 reductiedoelstellingen. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1

Review CO 2 reductiedoelstellingen. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1 Review CO 2 reductiedoelstellingen Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Voortgang subdoelstellingen 4 2.1. Voortgang subdoelstelling energieverbruik 4 2.2. Voortgang

Nadere informatie

Energiemanagement Actieplan 2015 CO 2 -Prestatieladder

Energiemanagement Actieplan 2015 CO 2 -Prestatieladder Bijlage E Energiemanagement Actieplan CO2- Prestatieladder Energiemanagement Actieplan 2015 CO 2 -Prestatieladder Sarens Nederland Pagina 28 van 40 E.1 Inleiding Uit CO2 uitstoot berekeningen over 2013

Nadere informatie

CO2 reductiedoelstellingen niveau 5

CO2 reductiedoelstellingen niveau 5 CO2 reductiedoelstellingen niveau 5 Aannemingsbedrijf van der Meer B.V. Benthuizen 19 november 2014 J. van der Meer. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0

Nadere informatie

CO 2 Voortgangsrapportage 2012. Kwartaal 3 en 4. Akkoord Directie:

CO 2 Voortgangsrapportage 2012. Kwartaal 3 en 4. Akkoord Directie: CO 2 Voortgangsrapportage Kwartaal 3 en 4 Akkoord Directie: 31 december Inhoud voortgangsrapportage, kwartaal 3 en 4 1. Directieverklaring 2. Carbon Footprint a. Scope 1: directe CO 2 emissies b. Scope

Nadere informatie

Opmaak van een strategisch meerjarenplan?

Opmaak van een strategisch meerjarenplan? Opmaak van een strategisch meerjarenplan? Hypothetisch voorbeeld opgemaakt door medewerkers van de VVSG - zomer 2013 De VVSG helpt u graag op weg bij de opmaak van de strategische meerjarenplanning. Naast

Nadere informatie

Energie Management Actieplan

Energie Management Actieplan Energie Management Actieplan Aannemingsbedrijf K. Dekker B.V. Opgesteld door: Gecontroleerd door: Vrijgave door: D. Blank H. Groenenberg M.J.M. Stoop Versie: augustus 2014 1 Voorwoord In onze missie staat

Nadere informatie

Energiemanagement Actieplan CO 2 -Prestatieladder

Energiemanagement Actieplan CO 2 -Prestatieladder Bijlage D Energiemanagement Actieplan CO2- Prestatieladder Energiemanagement Actieplan CO 2 -Prestatieladder Sarens Nederland Pagina 26 van 39 D.1 Inleiding In het vorige hoofdstuk is kenbaar gemaakt dat

Nadere informatie

EEN ELEKTRISCHE WAG E N? D E P R O S,

EEN ELEKTRISCHE WAG E N? D E P R O S, EEN ELEKTRISCHE WAG E N? D E P R O S, D E C O N T R A S E N D E P R E M I E S. Elektrische wagens zijn in. De We vertellen u alles wat u moet media hebben er de mond van vol, weten over elektrische wagens.

Nadere informatie

Exemplarité des pouvoirs publics en matière de transport. Voorbeeldgedrag publieke overheden inzake transport. 5 novembre/er 2014

Exemplarité des pouvoirs publics en matière de transport. Voorbeeldgedrag publieke overheden inzake transport. 5 novembre/er 2014 Exemplarité des pouvoirs publics en matière de transport Voorbeeldgedrag publieke overheden inzake transport 5 novembre/er 2014 Bruxelles Environnement Département stationnement et déplacements Leefmilieu

Nadere informatie

Beslissing van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 15 april 2008

Beslissing van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 15 april 2008 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 bus 19 B - 1000 BRUSSEL e-mail : info@vreg.be tel. : +32 2 553 13 53 fax : +32 2 553 13

Nadere informatie

Energie Management Actieplan 2015

Energie Management Actieplan 2015 Energie Management Actieplan 2015 Aannemingsbedrijf K. Dekker B.V. Opgesteld door: Gecontroleerd door: Vrijgave door: D. Blank H. Groenenberg A.A. Kirstein Versie: Juni 2015 Energie management actieplan

Nadere informatie

Duurzaam op kantoor IN PRAKTIJK

Duurzaam op kantoor IN PRAKTIJK Duurzaam op kantoor IN PRAKTIJK Tweekerkenstraat 47 Arbeid & Milieu Tweekerkenstraat 47 Duurzaam op kantoor Energieverbruik Mobiliteit Materialengebruik Tweekerkenstraat 47 Waarom duurzaam op kantoor?

Nadere informatie

1. Evolutie van de CO2-uitstoot

1. Evolutie van de CO2-uitstoot Page 1 of 8 1. Evolutie van de CO2-uitstoot Scope 1 Scope 2 2012 2013 2014 Diesel ( intern verkeer / generator ) 129 213 242 1107 1799 525 Procesgassen 123 3 3 Brandstof eigen wagens 3474 3339 3692 PV-panelen

Nadere informatie

Exemplarité en gestion de la flotte dans le cadre du plan de déplacements d entreprise PART 2. Voorbeeldgedrag vlootbeheer in het bedrijfsvervoerplan

Exemplarité en gestion de la flotte dans le cadre du plan de déplacements d entreprise PART 2. Voorbeeldgedrag vlootbeheer in het bedrijfsvervoerplan Exemplarité en gestion de la flotte dans le cadre du plan de déplacements d entreprise PART 2 Voorbeeldgedrag vlootbeheer in het bedrijfsvervoerplan 1 Een bedrijfsvervoerplan? VERPLICHTING VOOR BEDRIJVEN

Nadere informatie

Samenvatting van de studie uitgevoerd door CO 2 logic in opdracht van de MIVB

Samenvatting van de studie uitgevoerd door CO 2 logic in opdracht van de MIVB Vergelijking van de CO 2 -uitstoot per vervoermiddel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Samenvatting van de studie uitgevoerd door CO 2 logic in opdracht van de MIVB 100% Gerecycleerd papier Januari

Nadere informatie

1.7 Kwartet over de verschillende energiebronnen

1.7 Kwartet over de verschillende energiebronnen 2. 1. Lessuggesties Oriënterende en activiteiten op klasniveau 1.7 Kwartet over de verschillende energiebronnen Dit kwartet is een syntheseactiviteit. De meeste aspecten van energie die aan bod zijn gekomen,

Nadere informatie

Duurzame mobiliteit in de stad Antwerpen

Duurzame mobiliteit in de stad Antwerpen Duurzame mobiliteit in de stad Antwerpen Duurzame mobiliteit in Antwerpen Lokaal Kyotoplan: acties rond energie en mobiliteit Acties duurzame mobiliteit: 1. Acties voor personeel 2. Acties voor burgers

Nadere informatie

CO2-reductieplan. Samen zorgen voor minder CO2. Rapportage M

CO2-reductieplan. Samen zorgen voor minder CO2. Rapportage M CO2-reductieplan Samen zorgen voor minder CO2 Rapportage 2016-6M 1 Inleiding Dit CO₂-reductieplan heeft, net zoals het volledige energiemanagementsysteem, zowel betrekking op de totale bedrijfsvoering

Nadere informatie

Nieuwe CO2 reductiedoelstellingen 2015 n.a.v. review eerste helft 2014

Nieuwe CO2 reductiedoelstellingen 2015 n.a.v. review eerste helft 2014 Nieuwe CO2 reductiedoelstellingen 2015 n.a.v. review eerste helft 2014 Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2 3.B.1_1 CO 2 reductiedoelstellingen 2015 (23-09-2014) 1/12 Inhoudsopgave 1 Inleiding

Nadere informatie

Milieu Management V1.4

Milieu Management V1.4 V1.4 Milieu Management Pagina 1 van 6 V1.4 Inhoudsopgave 1. ALGEMEEN 3 2. INLEIDING 3 3. DOELSTELLING 3 4. BEPALEN PRIORITEITEN 3 5. INKOOP 4 6. MANAGEMENT INFORMATIE 4 7. COMMUNICATIE 5 8. EVALUATIE 6

Nadere informatie

3.B.1 Reductie doelstellingen Van Raaijen Groep BV. Almere, M. van Raaijen. Afdeling KAM. Akkoord directie: Datum: Handtekening:

3.B.1 Reductie doelstellingen Van Raaijen Groep BV. Almere, M. van Raaijen. Afdeling KAM. Akkoord directie: Datum: Handtekening: 3.B.1 Reductie doelstellingen Van Raaijen Groep BV Almere, 22-08-2016 M. van Raaijen. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 1 Inleiding Dit CO2-reductieplan heeft, net zoals het volledige

Nadere informatie

5.B.1 CO2 reductiedoelstellingen niveau 5

5.B.1 CO2 reductiedoelstellingen niveau 5 5.B.1 CO2 reductiedoelstellingen niveau 5 Aannemingsbedrijf van der Meer B.V. Benthuizen 10 november 2016 J. van der Meer. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 1 Inleiding Dit CO2-reductieplan

Nadere informatie

Welkom Elektrische voertuigen 6 juli 2011

Welkom Elektrische voertuigen 6 juli 2011 Welkom Elektrische voertuigen 6 juli 2011 Agenda Project elektrische voertuigen Eandis Impact op netwerk elektriciteit Deelname proeftuin EVA 2 6 juli 2011 Technische gegevens voertuigen ( 1 ) 4 FIAT FIORINO

Nadere informatie

Tekst lezen en vragen stellen

Tekst lezen en vragen stellen Tekst lezen en vragen stellen 1. Om een tekst goed te begrijpen is het erg belangrijk om een tekst actief te lezen. In de uitleg lees je hoe je dat moet doen. Als je actief leest, dan: - controleer je

Nadere informatie

Sector- en keteninitiatieven 2014-2015 CO 2 -prestatie

Sector- en keteninitiatieven 2014-2015 CO 2 -prestatie Sector- en keteninitiatieven 2014-2015 CO 2 -prestatie Cable Partners B.V. Venneveld 34 4705 RR ROOSENDAAL tel. 0031 165 523 000 fax 0031 165 520 033 www.cablepartners.nl Opgesteld d.d.: Mei 2014 Revisie:

Nadere informatie

Openbare verlichting in Avelgem

Openbare verlichting in Avelgem Openbare verlichting in Avelgem Lut Deseyn Schepen van Milieu Lut.deseyn@avelgem.be 1. Inleiding 2. Duiding 2. Het project 3. Kosten en Besparing 5. Opvolging en evaluatie 6. Conclusie 7. Vragen Agenda

Nadere informatie

CO2-reductieplan 2015

CO2-reductieplan 2015 CO2-reductieplan 2015 Samen zorgen voor minder CO2 Rapportage 2015 1 Inleiding Dit CO₂-reductieplan heeft, net zoals het volledige energiemanagementsysteem, zowel betrekking op de totale bedrijfsvoering

Nadere informatie

Halfjaarlijks Evaluatierapport 2013

Halfjaarlijks Evaluatierapport 2013 Halfjaarlijks Evaluatierapport 2013 1 1. Calculatie CO2 Emissies eerste semester 2013 1.1. SCOPE 1 EMISSIES OF DIRECTE EMISSIES Scope 1 emissies of directe emissies zijn de emissies door AEG Belgium. Hieronder

Nadere informatie

Sector- en keteninitiatieven 2014-2016 CO 2 -prestatie

Sector- en keteninitiatieven 2014-2016 CO 2 -prestatie Sector- en keteninitiatieven 2014-2016 CO 2 -prestatie Cable Partners B.V. Venneveld 34 4705 RR ROOSENDAAL tel. 0031 165 523 000 fax 0031 165 520 033 www.cablepartners.nl Opgesteld d.d.: Mei 2015 Revisie:

Nadere informatie

V.o.f. transportbedrijf G.L. De Haan

V.o.f. transportbedrijf G.L. De Haan Datum: april 2015 versie 3 Pagina 1 van 6 3.B.2_2 Energie meetplan 2013-2017 V.o.f. transportbedrijf G.L. De Haan te Nijkerk Datum: april 2015 versie 3 Pagina 2 van 6 Inhoud 1 Inleiding energie meetplan

Nadere informatie

Brugge. 3 juni 2015. Kris Van Dijck Burgemeester Dessel

Brugge. 3 juni 2015. Kris Van Dijck Burgemeester Dessel Brugge 3 juni 2015 Kris Van Dijck Burgemeester Dessel 9.500 inwoners 27 km² Landelijk maar Nucleaire industrie Opslag nucleair afval Witzand winning Sportgemeente Dessel en Witgoor Sport BMX Sportpark

Nadere informatie

Arthur Verhaegenstraat 20 9000 Gent www.enprove.be. Opleidingsaanbod

Arthur Verhaegenstraat 20 9000 Gent www.enprove.be. Opleidingsaanbod 1. Basisopleiding energie: begrippen, kader en energie becijferen 2. Energiebeheer en boekhouding 3. Energiemanagement: ISO 50001 op maat van uw bedrijf 4. Hoe slim is uw CO2-strategie? 5. Koelsystemen

Nadere informatie

CO2-footprint Bosman Watermanagement B.V.

CO2-footprint Bosman Watermanagement B.V. CO2-footprint Bosman Watermanagement B.V. Uit de CO2 inventarisatie over 214 en eerste/tweede kwartaal 215 zijn de volgende resultaten bekend. De onderbouwing van de berekening is opgenomen. Voor 214 zijn

Nadere informatie

Energie Management Rapportage 2016

Energie Management Rapportage 2016 Energie Management Rapportage 2016 Inhoud: Energie beleidsverklaring Reductiedoelstellingen Uitstoot door vervoer Uitstoot door werken Uitstoot door kantoor Energiebeleidsverklaring A. Jansen B. V. streeft

Nadere informatie

CO 2 reductiedoelstellingen 2016

CO 2 reductiedoelstellingen 2016 Civil at Hart b.v. Koperslager 7 2631 RK Nootdorp T (015) 251 20 10 E info@civilathart.nl I www.civilathart.nl KvK Haaglanden 272.87.214 BTW nr. : NL 8187.43.906.B01 CO 2 reductiedoelstellingen 2016 Conform

Nadere informatie

Footprint eerste helft 2014:

Footprint eerste helft 2014: September 2014 Vanaf vorig jaar november is Pilkes door TÜV gecertificeerd voor niveau 3 van de CO 2-Prestatieladder. Met deze nieuwsbrief houden wij u graag op de hoogte van de vorderingen. Pilkes heeft

Nadere informatie

Over duurzaamheid en transitie in de kunsten. Steven Vromman, Greentrack Gent

Over duurzaamheid en transitie in de kunsten. Steven Vromman, Greentrack Gent Over duurzaamheid en transitie in de kunsten Steven Vromman, Greentrack Gent ontstaan - Werkgroep ecopodia (2008) - Project jonge sla (2010-2012) - Voortrekkers in Gent - Vooruit, BAM, Vieze Gasten, Timelab

Nadere informatie

Voortgang CO 2 emissie reductie H2-2012

Voortgang CO 2 emissie reductie H2-2012 Voortgang CO 2 emissie reductie H2-2012 ICT staat voor groen! 2012 ICT - Alle rechten voorbehouden - WWW.ICT.NL pagina 1 Historie Versie Datum Auteur Omschrijving 0.1 13-8-2012 F. Wuts Initiële versie

Nadere informatie

Energiezorgplan Van Dorp installaties bv 2011 2015. Versie 3.0 (Summary)

Energiezorgplan Van Dorp installaties bv 2011 2015. Versie 3.0 (Summary) Energiezorgplan Van Dorp installaties bv 2011 2015 Versie 3.0 (Summary) Auteurs: Van Dorp Dienstencentrum Datum: Update: Augustus 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Energiebeleid... 3 2.1 Continue

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2015

Milieubarometerrapport 2015 Milieubarometerrapport 2015 Boom+Verweij Milieubarometer - 2015 Boom+Verweij Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik en afvalproductie naar grafieken en tabellen die de

Nadere informatie

Hoog tijd dat we het milieu verlichten.

Hoog tijd dat we het milieu verlichten. Hoog tijd dat we het milieu verlichten. 2 Inleiding Er is maar één origineel AURA THE ORIGINAL LONG LIFE LIGHT 3 We laten het licht over uw toekomst schijnen. Zodra het op het milieu en het optimale gebruik

Nadere informatie

Het doel is de scope 1 en 2 emissie uit de CO2-footprint zoveel mogelijk te reduceren. Daarvoor zijn de volgende doelstellingen opgesteld:

Het doel is de scope 1 en 2 emissie uit de CO2-footprint zoveel mogelijk te reduceren. Daarvoor zijn de volgende doelstellingen opgesteld: Oktober Extern Vanaf januari is Pilkes gecertificeerd voor niveau 5 van de CO2-Prestatieladder. Dit is het hoogste niveau op de ladder. Inmiddels is er een nieuwe versie van de norm, de CO2-Prestatieladder

Nadere informatie

Graag informeren wij u over de behaalde resultaten in 2014 inzake de CO 2 -prestatieladder.

Graag informeren wij u over de behaalde resultaten in 2014 inzake de CO 2 -prestatieladder. MDB B.V. 5 Memo Onderwerp CO 2 prestatieladder nieuwsbrief MDB en SSC Graag informeren wij u over de behaalde resultaten in 2014 inzake de CO 2 prestatieladder. Scope 1, directe CO 2emissies door aardgas,

Nadere informatie

Deel 1 Bedrijfsbeleid en organisatie Versie:1 Status: definitief Hoofdstuk F MVO en CO2 prestatieladder Pagina 1 van 5 Datum: 30 januari 2015

Deel 1 Bedrijfsbeleid en organisatie Versie:1 Status: definitief Hoofdstuk F MVO en CO2 prestatieladder Pagina 1 van 5 Datum: 30 januari 2015 Hoofdstuk F MVO en prestatieladder Pagina 1 van 5 Datum: 30 januari 2015 F.2. Energie auditverslag Aan de hand van identificatie van relevante s is vastgesteld wat bij ESC op dit moment de is en welke

Nadere informatie

kwh 28,2 ton CO2 15,0 personenwagen in km km 0,22 kg CO2 / km 28,3 ton CO2 15,1 Subtotaal 56,5 ton CO2 30,1

kwh 28,2 ton CO2 15,0 personenwagen in km km 0,22 kg CO2 / km 28,3 ton CO2 15,1 Subtotaal 56,5 ton CO2 30,1 CO₂-Prestatieladder Hoogstraten Wegenbouw is sinds 2014 gecertificeerd op niveau 3 voor de CO₂ - Prestatieladder. Er is een plan van aanpak geschreven conform de norm ISO 14064-1. Hieruit is over 2013

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2013

Milieubarometerrapport 2013 Milieubarometerrapport Verheij Integrale groenzorg Milieubarometer - Verheij Integrale groenzorg Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik en afvalproductie naar grafieken

Nadere informatie

CO 2 en energiereductiedoelstellingen

CO 2 en energiereductiedoelstellingen CO 2 en energiereductiedoelstellingen t/m 2012 N.G. Geelkerken Site Manager International Paint (Nederland) bv Januari 2011 Inhoud 1 Introductie 3 2 Co2-reductie scope 4 2.1. Wagenpark 4 3 Co2-reductie

Nadere informatie

Schotpoort Traffic Center. Overzicht CO2-Footprint 2015

Schotpoort Traffic Center. Overzicht CO2-Footprint 2015 Schotpoort Traffic Center Overzicht CO2-Footprint 2015 Titel: CO2-Footprint 2015 Versie: 1.0 Datum: 1 juli 2016 Organisatie: Schotpoort Traffic Center BV Opdrachtgever: Schotpoort Transport Groep BV Opgesteld

Nadere informatie

Mevrouw de voorzitter, Geachte leden van het Bureau, Dames en heren,

Mevrouw de voorzitter, Geachte leden van het Bureau, Dames en heren, Vrijdag 10 september 2010 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Comité van de Regio s Resource Efficient Europa Mevrouw de voorzitter, Geachte leden van het Bureau,

Nadere informatie

01-2014 Brochure ALD ELECTRIC PART OF ALD NEWMOBILITY

01-2014 Brochure ALD ELECTRIC PART OF ALD NEWMOBILITY 01-2014 Brochure ALD ELECTRIC PART OF ALD NEWMOBILITY 1 Brochure ALD electric INLEIDING Ons ALD electric aanbod is bijzonder volledig, met zowel oplaadbare hybrides (plug-in), elektrische auto s met verlengde

Nadere informatie

hergebruiken milieu-impact papier

hergebruiken milieu-impact papier Groene evenementen De meeste Europese steden organiseren en hosten grootschalige evenementen. Honderden tot duizenden bezoekers stromen samen en genereren een aanzienlijke sociale en milieu-impact. De

Nadere informatie

VT-HYBRIDE DE EERSTE HYBRIDE LICHTMAST TER WERELD

VT-HYBRIDE DE EERSTE HYBRIDE LICHTMAST TER WERELD VT-HYBRIDE DE EERSTE HYBRIDE LICHTMAST TER WERELD VT-HYBRIDE REVOLUTIONAIR De eerste hybride lichtmast Overal toepasbaar en milieuvriendelijk Towerlight is al jarenlang zeer actief in het verminderen van

Nadere informatie

Rapportage VHG MVO Wijzer

Rapportage VHG MVO Wijzer Rapportage VHG MVO Wijzer Van Dijk Groenvoorzieningen BV juni 202 Gegenereerd op 26-0-202 - pagina van voor Van Dijk Groenvoorzieningen BV Rapportage VHG MVO Wijzer Van Dijk Groenvoorzieningen BV Maatschappelijk

Nadere informatie

Carbon Footprint Rapportage 2014

Carbon Footprint Rapportage 2014 Carbon Footprint Rapportage 2014 Versiedatum: 19 februari 2015 4.B.2&5.B.1+2 Rapportage Carbon Footprint 2014 1 van 11 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Scope 1... 4 2.1 Gasverbruik... 5 2.2 Zakelijk verkeer in

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2013

Milieubarometerrapport 2013 Milieubarometerrapport 2013 Wissels Groep Milieubarometer - 2013 Wissels Groep Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik en afvalproductie naar grafieken en tabellen die

Nadere informatie

Wijzer worden van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Wijzer worden van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen De Meeuw Nederland Industrieweg 8 Postbus 18 5688 ZG Oirschot T +31 (0)499 57 20 24 F +31 (0)499 57 46 05 info@demeeuw.com www.demeeuw.com De Meeuw en MVO Wijzer worden van Maatschappelijk Verantwoord

Nadere informatie

3.B.1 CO 2 Reductie doelstellingen

3.B.1 CO 2 Reductie doelstellingen 3.B.1 CO 2 Reductie doelstellingen J.M. de Wit Groenvoorziening BV Hazerswoude-Rijndijk 28 mei 2016 Marco Hoogenboom. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 1 Inleiding Dit CO2-reductieplan

Nadere informatie

ENERGIE MEETPLAN

ENERGIE MEETPLAN ENERGIE MEETPLAN 2014-2017 syndus group 3-8-2016 3.B.2_2 Energie meetplan 2014-2017 2.0 Pagina 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Doelstelling... 4 2. Planning meetmomenten... 5 2.1. Meetmomenten vestigingen

Nadere informatie

Energie Management Rapportage 2016

Energie Management Rapportage 2016 Energie Management Rapportage 2016 Inhoud: Energie beleidsverklaring Reductiemogelijkheden Uitstoot door vervoer Uitstoot door werken Uitstoot door kantoor Reductie doelstellingen 2016 Energiebeleidsverklaring

Nadere informatie

Hollandridderkerk Groep

Hollandridderkerk Groep 2.A.3 Energie audit 2013 ten behoeve van de CO2-Prestatieladder Hollandridderkerk Groep Documentnummer Versienummer Datum Status EA2013 13.02 11 april 2013 Gereed Opgesteld door: M. Waarts KAM-coördinator

Nadere informatie

Energie Beoordeling Co2 reductie

Energie Beoordeling Co2 reductie Energie Beoordeling Co2 reductie Opgesteld door: Cheryl de Vette VGMK coördinator 2.A.3 Energie Beoordeling 2016 Van Beek Infra Groep B.V. Conform Co2 Prestatieladder 3.0 Datum: 13-5-2016 Inhoud 1. Inleiding...

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2012

Milieubarometerrapport 2012 Milieubarometerrapport 2012 Gebroeders Van der Plas Milieubarometerrapport - Gebroeders Van der Plas - 2012 Milieubarometer - 2012 Gebroeders Van der Plas Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals

Nadere informatie

Energiezorgplan 2011-2015 Van Dorp CO 2 Prestatieladder. Versie 4.0

Energiezorgplan 2011-2015 Van Dorp CO 2 Prestatieladder. Versie 4.0 Energiezorgplan 2011-2015 Van Dorp CO 2 Prestatieladder Versie 4.0 Auteurs: Van Dorp Dienstencentrum Datum: Update: oktober 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Energiebeleid... 3 2.1 Continue verbetering...

Nadere informatie

Op alle gegevens hier vermeld zijn de nieuwe omrekenfactoren van versie 2.1 van de CO 2 -prestatieladder van toepassing.

Op alle gegevens hier vermeld zijn de nieuwe omrekenfactoren van versie 2.1 van de CO 2 -prestatieladder van toepassing. Verbruik m3 MDB B.V. Memo Onderwerp CO 2 -prestatieladder Graag informeren wij u over de behaalde resultaten in het eerste halfjaar van 2012(S1). Op alle gegevens hier vermeld zijn de nieuwe omrekenfactoren

Nadere informatie

DE OPMAAK VAN EEN SEAP VOOR DE GEMEENTE KLUISBERGEN KLIMAATTEAM 1 12.10.2015

DE OPMAAK VAN EEN SEAP VOOR DE GEMEENTE KLUISBERGEN KLIMAATTEAM 1 12.10.2015 DE OPMAAK VAN EEN SEAP VOOR DE GEMEENTE KLUISBERGEN KLIMAATTEAM 1 12.10.2015 Agenda Welkom door de Schepen Lode Dekimpe Inleiding SEAP door Kim Rienckens (provincie Oost-Vlaanderen) Nulmeting en uitdagingen

Nadere informatie

38,6. CO 2 (ton/jr) 2014

38,6. CO 2 (ton/jr) 2014 Carbon footprint Op basis van de diverse soorten CO 2 -emissies is de totale CO 2 -emissie van Den Ouden Groep berekend. 9,8 38,6 51,6 Diesel personenwagens Diesel combo's en busjes Hybride personen wagens

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE INLEIDING

INHOUDSOPGAVE INLEIDING INHOUDSOPGAVE INLEIDING Waarom Green Film Making CO2 Calculator CO2 CALCULATOR Verhoudingen Indicatoren SCOPES CO2 Emissie Scope 1,2 en 3 Betrouwbaarheid INZICHTEN Benchmark Industrie Inspiratie Colofon

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2015

Milieubarometerrapport 2015 Milieubarometerrapport 2015 4A Milieuwinst Milieubarometer - 2015 4A Milieuwinst Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik en afvalproductie naar grafieken en tabellen die

Nadere informatie

CO 2 Prestatieladder. Energie auditverslag. Aspect(en): 2.A.3, 1.B.2, 2.B.2, 2.B.3

CO 2 Prestatieladder. Energie auditverslag. Aspect(en): 2.A.3, 1.B.2, 2.B.2, 2.B.3 CO 2 Prestatieladder Energie auditverslag Auteur: Dhr. A.J. van Doornmalen Aspect(en): 2.A.3, 1.B.2, 2.B.2, 2.B.3 Vrijgegeven: Dhr. A.J. van der Heul Datum: 11 juni 2014 Inhoudsopgave 1.0 Energie auditverslag...3

Nadere informatie

Duurzame dienstmobiliteit. Geert Biesemans directeur voertuigencentrum

Duurzame dienstmobiliteit. Geert Biesemans directeur voertuigencentrum Duurzame dienstmobiliteit Geert Biesemans directeur voertuigencentrum Nood aan verduurzaming externe factoren opwarming van de aarde stijgende prijs en eindigheid brandstoffen binnen koolstofeconomie fiscaliteit

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2012

Milieubarometerrapport 2012 Milieubarometerrapport 2012 Oudshoorn Holding BV Milieubarometer - 2012 Oudshoorn Holding BV Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik en afvalproductie naar grafieken en

Nadere informatie

Werfkast als alternatief

Werfkast als alternatief Werfkast als alternatief Duurzame energievoorziening op de set Waarom een alternatief - Analyse: hoeveel stroom hebben we echt nodig? Technische aspecten set, dag/nacht, logistiek,. - Dag per dag analyse

Nadere informatie

FORMULIER ACTIEPLAN VLOOTBEHEER

FORMULIER ACTIEPLAN VLOOTBEHEER FORMULIER ACTIEPLAN VLOOTBEHEER 1. CONTEXT Handleiding bij het invullen van het formulier Het Besluit Voorbeeldgedrag 1 van 15/05/2014 heeft een extra verplichte maatregel toegevoegd in het bedrijfsvervoerplan

Nadere informatie

Halfjaarlijks evaluatierapport 2015

Halfjaarlijks evaluatierapport 2015 Halfjaarlijks evaluatierapport 2015 1 1. Calculatie CO2 Emissies eerste semester 2015 Voor de berekening van de CO2 uitstoot van AEG Belgium werd gebruik gemaakt van de conversiefactoren zoals vermeld

Nadere informatie

3.B.1 Energiereductieprogramma 2014 ten behoeve van de CO2 -Prestatieladder. Hollandridderkerk Groep

3.B.1 Energiereductieprogramma 2014 ten behoeve van de CO2 -Prestatieladder. Hollandridderkerk Groep 3.B.1 Energiereductieprogramma 2014 ten behoeve van de CO2 -Prestatieladder Hollandridderkerk Groep Documentnummer Versienummer Datum Status EnRP2014 14.02 24 april 2014 Gereed Opgesteld door: M. Waarts

Nadere informatie

Voortgangsrapportage

Voortgangsrapportage Voortgangsrapportage 2016-1 UItstoot [ton CO2] CO 2 -Prestatieladder 2016-1 Inventarisatie 2016-1 200 180 186 160 140 149 144 138 148 120 100 80 60 40 20 0 2014-1 2014-2 2015-1 2015-2 2016-1 UItstoot [ton

Nadere informatie

De groene kant van de zwarte motor. maas coffee. your green selection.

De groene kant van de zwarte motor. maas coffee. your green selection. De groene kant van de zwarte motor. maas coffee. your green selection. Uw footprint met MAAS International Duurzame koffie Introductie Het onderwerp duurzaamheid is zo breed dat velen door de bomen het

Nadere informatie

CO2-reductieplan 2015

CO2-reductieplan 2015 CO2-reductieplan 2015 Samen zorgen voor minder CO2 Tussentijdse rapportage januari juni 2015 1 Inleiding Dit CO₂-reductieplan heeft, net zoals het volledige energiemanagementsysteem, zowel betrekking op

Nadere informatie

Energie beoordelingsverslag 2015 20 januari 2016 (definitief)

Energie beoordelingsverslag 2015 20 januari 2016 (definitief) Energie beoordelingsverslag 2015 20 januari 2016 (definitief) Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 2.1 Activiteiten 4 2.2 Bedrijfsonderdelen 4 2.3 Factoren die het energieverbruik beïnvloeden 4 3.

Nadere informatie

Energie management actieplan

Energie management actieplan Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 A.N. van Impelen en Zonen Werkhoven B.V. Auteur(s): Dhr. A.E.N. van Impelen,

Nadere informatie

VLAAMSE OVERHEID. Leefmilieu, Natuur en Energie

VLAAMSE OVERHEID. Leefmilieu, Natuur en Energie VLAAMSE OVERHEID Leefmilieu, Natuur en Energie [C 2007/35895] 1 JUNI 2007. Ministerieel besluit inzake de rapportering van de elektriciteitsdistributienetbeheerders betreffende de uitvoering van hun REG-actieplannen

Nadere informatie

1. Evolutie van de CO2-uitstoot

1. Evolutie van de CO2-uitstoot Page 1 of 7 1. Evolutie van de CO2-uitstoot Scope 1 Scope 2 2012 2013 2014H1 Diesel ( intern verkeer / generator ) 129 213 136 1107 1799 410 Procesgassen 123 3 1 Brandstof eigen wagens 3474 3339 1846 PV-panelen

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2014

Milieubarometerrapport 2014 Milieubarometerrapport 2014 Van Doorn Dakspecialist Zuid-West B.V. Milieubarometer - 2014 Van Doorn Dakspecialist Zuid-West B.V. Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik

Nadere informatie