Het contract in het archief of op de managementtafel?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het contract in het archief of op de managementtafel?"

Transcriptie

1 STROOM C WORKSHOP C1 Het contract in het archief of op de managementtafel? René van den Hoven, NEVI Jellie Pijpers, Gemeente Rotterdam

2 Het contract als strategisch instrument Onderwerpen die aan bod komen: actualiteit rondom contractmanagement quick-scan; waar staat u zelf en wat doen de best-in-class organisaties? leren van de best-in-class; praktijkvoorbeeld gemeente Rotterdam

3 Trends in contractmanagement toenemende kosten- en waarde focus verzakelijking van de relatie governance toename outsourcing krapte arbeidsmarkt begripsdefinitie integratie sourcing, contractmanagement en procurement proces

4 Rapport ontwikkeling inkoop top 2000 (bron Gartner 2005) zichtbaarheid van inkoop 9 kostenreductie 7 spendanalyses 7- activiteitenbeheersing/planning 5 contractmanagement 4 leveranciersmanagement 3 (interne) klantgerichtheid 2

5 Hoeveel vragen kunt u, volmondig, met ja beantwoorden? 1. de prestaties van onze leveranciers zijn in lijn met de contractafspraken 2. het cm-beleid is afgestemd met de organisatiestrategie, -processen en governancemodel 3. ons leveranciersrelatiemanagement is gedifferentieerd in haar aanpak en diepgang 4. onze stakeholders kennen de voor hen belangrijkste service levels 5. het eigenaarschap van de contracten is bekend binnen onze organisatie 6. het is transparant wanneer contracten aflopen en wie geautoriseerd is om te tekenen 7. het contract biedt voldoende flexibiliteit naar de toekomst 8. risico inventarisatie maakt onderdeel uit van het contractmanagement 9. we hebben zicht op savings en de maverick spend uit de belangrijkste contracten 10. wij meten en sturen leveranciersrelaties ook obv relationele kenmerken

6 CM; Stand van zaken in Nederland 57% van de organisaties heeft een formeel CM-beleid <50% van de contracten worden actief bewaakt toegevoegde waarde van CM is meer helder bij <500 contracten <70% heeft taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden met betrekking tot CM toegewezen risicoanalyse ter voorbereiding van contractvorming wordt beperkt toegepast te leveren prestatie is bij een derde is niet vooraf bekend helft contracten biedt geen flexibiliteit 40 procent van de inhoud van het contract is onbekend bij de verantwoordelijke Bron: Mitopics

7 Wat levert het op? 25% 25-30% <50% 1-2% 25-30% 55% verbetering in tijdige contractvernieuwing betere nakoming van kortingsafspraken onderhandelingstijd winstgevendheid door standaardisatie en transparantie reductie van administratieve kosten toename van spend onder contract Naar: The contract management selection report, Aberdeen Group

8 Ordening van aandachtsgebieden Strategisch (richten) Tactisch (inrichten) Operationeel (verrichten) alignment focus beleid organisatiestructuur informatiemanagement functioneel beheer risicomanagement taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden service level management communicatiestructuur aansturing dienstverlener controle uitvoer troubleshooting wijzigingenbeheer escalatiemanagement presentatie resultaten verbeterplannen

9 Het geheel is meer dan de som der delen

10 Rotterdam organogram Bestuurlijke en ambtelijke organisatie gemeente Rotterdam

11 Spendgegevens Rotterdam Verdeling naar belangrijkste inkoopsegmenten (in miljoenen euro s) fysieke infrastructuur 200 stadsreiniging 40 overig 300 energie 20 HR- 70 inhuur derden 150 ICT+ telecom 70 gebouw en onderhoud 150 sociale infrastructuur 200

12 2005 Nieuwe sturingsfilosofie Rotterdam van diensten naar dienstverlening van zelf doen naar samen doen (Shared Service) van kokers naar ketens van praktijk naar norm Dit leidt onder andere tot oprichting van Shared Service Centra (Facilitair, ICT, HR en Inkoop).

13 2006 Businesscase SSC Inkoop Conclusies: leveranciers, facturen per jaar grote verschillen tussen diensten in procedures, systemen, bemensing professionaliseren is sleutelbegrip; programma GRIP intensieve samenwerking IB en GW/ABZ doorlooptijd drie tot vier jaar inmiddels sinds oktober 2008 SSC Inkoop in hybride vorm Oracle-inkoopmodules operationeel voor acht diensten

14 Bereikte resultaten in twee jaar zorgvuldige analyse van professionaliteit per dienst volledig gereviseerde set werkprocessen bestuurlijk geaccordeerde Algemene Regeling Inkoop met dwingende concernwerking nieuw Center of Expertise (SSC Inkoop) met ook uitvoerende taken voor leveringen en diensten concernleerlijn + accreditatiesysteem incl. vorming Inkoopgemeenschap formaliseren van unit Inkoopcontrol proceseigenaren per commodity leveranciers- en contractmanagement volgende stap in proces van richten naar verrichten twaalf miljoen besparing

15 Inleiding casus Sociale Zaken en Werkgelegenheid richt zich op alle burgers van Rotterdam doelen: activering en verantwoordelijkheid burgers versterking sociale kwaliteit van de stad betere toekomst burgers Rotterdam Jeugd, Onderwijs en Samenleving richt zich op de talenten van Rotterdam doelen: bestrijding jeugdwerkloosheid gezonde leeromgeving integratie en emancipatie wetswijziging vroeg om samenwerking tussen Sozawe en JOS aanbesteding Taal en Participatie 1. duale trajecten gericht op maatschappelijke participatie 2. duale trajecten richting werk 3. taal voor werkenden 4. onafhankelijke taalleertoets en toets op het arbeidspotentieel

16 Organisatiestrategie volgens Treacy en Wiersema het beste product productleiderschap de beste totale kosten klantenpartnerschap kostenleiderschap de beste totaaloplossing

17 potentiële waarde/bereikt/gerealiseerd Contract LCM in relatie tot totale ontwikkeling LCM binnen Rotterdam stadium 5 vooroplopend stadium 1 erkenning mobilisatie het belang van contracten wordt erkend en is cruciaal voor de bedrijfsvoering contractmanagementprocessen niet eenduidig geen duidelijke (centrale) verantwoordelijkheid geen applicatie waarin contracten worden opgeslagen stadium 2 begrijpend procesverbetering basale procesverbetering (standaardisatie), nog geen implementatie er wordt gestart met het (centraal) opslaan van contracten in een eenvoudige applicatie inzicht in contractenbestand verantwoordelijkheid gespreid in organisatie; contractbeheer is als extra verantwoordelijkheid binnen afdelingen belegd. stadium 3 beheersend procesoptimalisatie contractmanagementprocessen zijn deels geïmplementeerd inkoopcondities/ -voorwaarden worden gestandaardiseerd verantwoordelijkheid is gecentraliseerd volledig geautomatiseerd contractenbestand contractmanagementapplicatie wordt gebruikt om gegevens op te slaan, maar ondersteunt ook alerts en workflow management LCM Sozawe JOS stadium 4 subtopper integrale benadering contractmanagementprocessen zijn volledig geïmplementeerd contractmanagementapplicatie is geïntegreerd met andere (ERP, e-sourcing) applicaties ook SLA s en verkoopcontracten worden opgenomen in de applicatie contractmanagement wordt erkend als key business issue de verantwoordelijkheden betreffende contractmanagement zijn bedrijfsbreed geregeld aanzienlijke kostenreductie en optimalisatie van opbrengsten focus op strategische waarde business contractmanagement is de linking pin tussen e-sourcing en e-procurement leveranciers en klanten hebben toegang tot het contract de prestaties op contracten worden real-time gemeten en gerapporteerd contractmanagementproces is centraal ondergebracht in service center significante reductie van kosten inspanning/investering

18 Vraagstelling drieluik 1. welk type leveranciersrelatie is het meest passend bij de te bereiken doelstelling (ad hoc partner) en waarom? 2. wie wordt contracteigenaar/verantwoording CM? 3. wat is nodig voor succesvol contractmanagement? (top-3) vijf groepen van maximaal acht deelnemers (tot veertig deelnemers) één flip-overvel per vraag!

19 Oplossingsrichting Rand Voorwaarden Randvoorwaardelijke keuzes aan SG voorleggen + Bekend Vaststellen onbekende kaders uitgangspuntennotie ter besluitvorming bij management Kaders Experts IB kaders Strategie Aanbesteding Opzetten van 8 expertise workshops Uitkomstennotitie ter besluitvorming volgens besluitvormings piramide Bestek op basis van strategienotitie

20 Marktconsultatie administratieve processen minimaliseren niet alle risico s bij de opdrachtnemer beleggen serieus werken aan een gelijkwaardige relatie klant centraal, niet het systeem vaste contactpersonen en regulier overleg samenwerken fouten worden gemaakt gezamenlijke oplossingen en imagoverbetering uitgaan van de expertise van de aanbieders openstaan voor innovatieve instrumenten continuïteit bieden - meerjarig contract

21 belang voor eigen organisatie routine hefboom bottleneck - strategisch Kwalificatiemodel volledig intensieve relatie vanuit de inkoper partnership intensieve relatie van beide kanten ad hoc alleen bij noodzaak van beide kanten beperkt alleen bij noodzaak vanuit de inkoper belang voor de leverancier verwaarloosbaar - exploiteerbaar - ontwikkel - kern

22 belang voor eigen organisatie routine hefboom bottleneck - strategisch Kwalificatiemodel volledig control hoog - vertrouwen laag levertijden, kwaliteit van product, vaak overleg, rapportages met als doel: levering zekerstellen ad hoc control hoog - vertrouwen laag prijs, goede administratie en facturatie, aantal klachten, alleen bij noodzaak overleg, automatisering met als doel: zo min mogelijk effort partnership control laag - vertrouwen hoog ontwikkelen van nieuwe producten/ diensten, kostenmanagement, intensieve relatie met als doel: gezamenlijke ontwikkeling beperkt control laag - vertrouwen hoog prijs, automatisering, leverancier sturen op vereenvoudigen proces en goedkoper werken, noodzakelijk voortgangoverleg met als doel: efficiënter werken belang voor de leverancier verwaarloosbaar - exploiteerbaar - ontwikkel - kern

23 Partnership uitgangspunten langdurige en intensieve relatie beide kanten veel energie op goede implementatie control laag - vertrouwen hoog control: wat wettelijk noodzakelijk is resultaat: zoals vastgelegd in productenboek gezamenlijk inzetten op werving ontwikkelen van nieuwe producten kostenmanagement TCO bonusconstructies in plaats van malusconstructies

24 Verantwoordelijk contracteigenaar Gedegen communicatiestructuur operationeel niveau operationeel managementniveau tactisch niveau strategisch niveau Programmaleider uitvoering contract directeur Sozawe! JOS en Sozawe vaste leveranciersmanagers (4-1)

25 Succesfactoren binnen Rotterdam marktconsultatie strategieontwikkeling inclusief leveranciers- en contractmanagement verandermanagement vaste communicatiestructuur - onderscheid implementatie en uitvoer! SLA s

26 Succesvol CLM vraagt om samenwerking op alle niveaus!

27 Bedankt voor uw aandacht!

Shared Services Nieuwe vormen van krachtenbundeling bij gemeenten A.F.A. Korsten L. Schaepkens L.J.M.J. Sonnenschein

Shared Services Nieuwe vormen van krachtenbundeling bij gemeenten A.F.A. Korsten L. Schaepkens L.J.M.J. Sonnenschein VWRD_Inhoud_2edruk 20-10-2004 10:27 Pagina 1 Shared Services Nieuwe vormen van krachtenbundeling bij gemeenten A.F.A. Korsten L. Schaepkens L.J.M.J. Sonnenschein VWRD_Inhoud_2edruk 20-10-2004 10:27 Pagina

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Slim Samenwerken aan ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht

Nadere informatie

2014-2017. rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. e standaard in registers. Het CIBG zet de standaard in regis

2014-2017. rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. e standaard in registers. Het CIBG zet de standaard in regis 2014-2017 Het CIBG zet de standaard in registers. Strategisch Business Plan CIBG Het CIBG zet de standaa rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. G zet de standaard in registers. e standaard

Nadere informatie

U doet vast aan flex

U doet vast aan flex U doet vast aan flex Randvoorwaarden voor succesvolle flexconstructies Inhoudsopgave Samenvatting 1. Opzet onderzoek en onderzoeksmodel 09 1.1 Aanleiding en onderzoeksvraag 09 1.2 Onderzoeksmodel 10 2.

Nadere informatie

Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit. De 0-meting

Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit. De 0-meting Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit De 0-meting Toezicht zorg- en meldplicht continuïteit De 0-meting Colofon Definitief Copyright Agentschap Telecom 2013 Pagina 2 van 67 Samenvatting Missie Agentschap

Nadere informatie

www.pwc.nl Marktstudie financiële functie Goed voorbereid op de toekomst

www.pwc.nl Marktstudie financiële functie Goed voorbereid op de toekomst www.pwc.nl Marktstudie financiële functie Goed voorbereid op de toekomst Maart 2014 2 Marktstudie financiële functie PwC Inhoud Introductie 6 Samenvatting 8 Financiële functie als business partner 9 Inzicht

Nadere informatie

Imtech Document Center. Imtech ICT. Van sales opportunity tot projectuitvoering

Imtech Document Center. Imtech ICT. Van sales opportunity tot projectuitvoering Imtech ICT Van sales opportunity tot projectuitvoering Imtech Document Center Imtech ICT Integrated Solutions Hogeweg 41 NL-5301 LJ Zaltbommel T +31 418 57 07 50, www.imtech.nl/is info.is@imtech.nl Inhoud

Nadere informatie

Schuldhulpverlening in de keten. Lessen uit de praktijk voor het opzetten van effectieve samenwerkingsverbanden

Schuldhulpverlening in de keten. Lessen uit de praktijk voor het opzetten van effectieve samenwerkingsverbanden Schuldhulpverlening in de keten Lessen uit de praktijk voor het opzetten van effectieve samenwerkingsverbanden Opdrachtgever Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Auteurs Policy Productions Cécelle

Nadere informatie

Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers

Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers ZELFSTURENDE TEAMS IN DE THUISZORG Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers Inhoudsopgave Voorwoord 2 Inleiding

Nadere informatie

Van collegialiteit tot partnerschap. Kwaliteit en doelmatigheid van interbestuurlijke Shared Service Centers

Van collegialiteit tot partnerschap. Kwaliteit en doelmatigheid van interbestuurlijke Shared Service Centers Van collegialiteit tot partnerschap Kwaliteit en doelmatigheid van interbestuurlijke Shared Service Centers J.M. (Stan) van de Laar juni 2006 Van collegialiteit tot partnerschap Kwaliteit en doelmatigheid

Nadere informatie

VOORBEELD INFORMATIE- BEVEILIGINGSBELEID GEMEENTEN

VOORBEELD INFORMATIE- BEVEILIGINGSBELEID GEMEENTEN VOORBEELD INFORMATIE- BEVEILIGINGSBELEID GEMEENTEN Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) Datum Colofon Naam document Voorbeeld

Nadere informatie

ligheid EI v tie A m R fo IN p HA EEn handreiking voor bestuurders En topmanagers binnen de overheid sc ER v

ligheid EI v tie A m R fo IN p HA EEn handreiking voor bestuurders En topmanagers binnen de overheid sc ER v HANDREIKING goed opdrachtgeverschap informatieveiligheid inhoudsopgave Voorwoord 3 Achtergrond en doel van de handreiking 5 1 2 3 4 + samenvatting 9 basisvragen - strategiefase 13 basisvragen - voorbereidingen

Nadere informatie

Regie op outsourcing. Grip op uitbestedingsrelaties. prof. drs. J. Arno Oosterhaven (red.)

Regie op outsourcing. Grip op uitbestedingsrelaties. prof. drs. J. Arno Oosterhaven (red.) Regie op outsourcing Grip op uitbestedingsrelaties prof. drs. J. Arno Oosterhaven (red.) Regie op Outsourcing Grip op uitbestedingsrelaties Bij Uitgeverij TIEM is in oktober het boek Regie op outsoucing.

Nadere informatie

foutmelding in beeld onderzoek naar ICT-projecten in Rotterdam Rekenkamer Rotterdam

foutmelding in beeld onderzoek naar ICT-projecten in Rotterdam Rekenkamer Rotterdam foutmelding in beeld onderzoek naar ICT-projecten in Rotterdam Rekenkamer Rotterdam Voorwoord Grootschalige ICT projecten in een complexe politiek bestuurlijke omgeving zijn vaak een geheide garantie

Nadere informatie

Whitepaper Het klantcontactmodel. De weg naar onderscheidend klantcontact

Whitepaper Het klantcontactmodel. De weg naar onderscheidend klantcontact Whitepaper Het klantcontactmodel 1 Inleiding Hoe belangrijk is klantcontact voor uw organisatie? Hebt u uw klantcontactproces dik voor elkaar of hebt u het gevoel dat het beter kan? Hoe doen andere organisaties

Nadere informatie

Financiën en de 3 decentralisaties

Financiën en de 3 decentralisaties Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Handreiking Financiën en de 3 decentralisaties bouwstenen voor uw financiële aanpak Handreiking Financiën en de 3 decentralisaties bouwstenen voor

Nadere informatie

Shared Service Centers binnen de overheid Meer met minder. Master Thesis

Shared Service Centers binnen de overheid Meer met minder. Master Thesis Master Thesis Mark Poen Utrecht, augustus 2005 Studentnummer: 527908 Universiteit van Tilburg Versiebeheer Versie Datum Opmerking 0.1 23 mei 2005 Eerste opzet scriptie 0.11 16 juni 2005 Verdere invulling

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

Sturing en bekostiging van de tweedelijn

Sturing en bekostiging van de tweedelijn Handreiking Sturing en bekostiging van de tweedelijn Knoppen voor inrichten, prikkelen en beheersen Handreiking Sturing en bekostiging van de tweedelijn Knoppen voor inrichten, prikkelen en beheersen 1

Nadere informatie

Sourcing-regie wordt kernactiviteit

Sourcing-regie wordt kernactiviteit Sourcing Governance Framework White paper Sourcing-regie wordt kernactiviteit Het bestaansrecht van de interne IT-organisatie Regie in de ICT-keten Een aantal jaren geleden maakten de eerste organisaties

Nadere informatie

Evaluatie Zorginstituut Nederland

Evaluatie Zorginstituut Nederland Evaluatie Zorginstituut Nederland Eindrapport Amsterdam, oktober 2014 Inhoud Managementsamenvatting 3 1 Inleiding 5 2 Onderzoeksopzet 6 2.1 Doelstelling evaluatie en onderzoeksvragen 6 2.2 Onderzoeksmethodologie

Nadere informatie

Nieuw denken over de werkplek Digital Workspace: schaalbaar, gedifferentieerd en veilig

Nieuw denken over de werkplek Digital Workspace: schaalbaar, gedifferentieerd en veilig Nieuw denken over de werkplek Digital Workspace: schaalbaar, gedifferentieerd en veilig Whitepaper Inhoudsopgave Met digital workspace meer wendbaarheid Definitie 3 belangrijke thema s ICT en HR: samen

Nadere informatie

Business Intelligence (BI) ontwikkel. een intelligente enterprise. Your business technologists. Powering progress

Business Intelligence (BI) ontwikkel. een intelligente enterprise. Your business technologists. Powering progress Business Intelligence (BI) ontwikkel een intelligente enterprise Your business technologists. Powering progress Ontwikkel een intelligente enterprise Informatie wordt gegenereerd door elke activiteit,

Nadere informatie

Dromen zijn doelen met deadlines. Spoorboekje transitie jeugdzorg

Dromen zijn doelen met deadlines. Spoorboekje transitie jeugdzorg Dromen zijn doelen met deadlines Spoorboekje transitie jeugdzorg Inleiding Het kabinet heeft besloten dat er een nieuw stelsel moet komen voor jeugdigen en gezinnen onder verantwoordelijkheid van gemeenten.

Nadere informatie

Samenvatting ITIL Service Management

Samenvatting ITIL Service Management Samenvatting ITIL Service Management Anton Rusbach V1.3 23 mei 2006 Inhoudsopgave Inleiding 3 ITIL Procesinrichting 5 Servicedesk 9 Configuratie Management 11 Incident management 14 Problem management

Nadere informatie

Zes verbeterpunten om van een geïntegreerd contract te komen tot een geïntegreerd eigenaarschap

Zes verbeterpunten om van een geïntegreerd contract te komen tot een geïntegreerd eigenaarschap Leerervaringen ISE Zes verbeterpunten om van een geïntegreerd contract te komen tot een geïntegreerd eigenaarschap INLEIDING De International School Eindhoven (ISE) kreeg haar nieuwe huisvesting dankzij

Nadere informatie

ITIL, meerwaarde in de praktijk?

ITIL, meerwaarde in de praktijk? VLAAMSE INGENIEURS KAMER KATHOLIEKE HOGESCHOOL KEMPEN ITIL, meerwaarde in de praktijk? Editie 10 - jaargang 2002-2003 Barry Nauta Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 IT beheer 5 2.1 Ontwikkeling in de IT......................

Nadere informatie

IT Management Group. Samenvatting ITIL Processen (ITILF)

IT Management Group. Samenvatting ITIL Processen (ITILF) IT Management Group Samenvatting ITIL Processen (ITILF) ITIL is a Registered Trade Mark of the Office of Government Commerce in the United Kingdom and other countries. ITIL Trainingen bij de IT Management

Nadere informatie