Europees distributierecht: uitdagingen voor uw onderneming

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Europees distributierecht: uitdagingen voor uw onderneming"

Transcriptie

1 Europees distributierecht: uitdagingen voor uw onderneming Vraagstukken uit de praktijk Filip Tuytschaever 28 maart 2013 Minervastraat ZAVENTEM T +32 (0) F +32 (0) law.be

2 Verticale overeenkomsten Toepassingsgebied groepsvrijstelling Substantiële analyse Onlineverkopen 2

3 Groepsvrijstelling Toepassingsgebied Verticale overeenkomst? Verticale beperkingen? Marktaandeeldrempel? Andere uitsluitingsgronden? Invloed van intellectuele eigendomsrechten Afspraken tussen concurrenten? Andere groepsvrijstelling is van toepassing 3

4 Groepsvrijstelling Substantiële analyse Zwarte lijst (art. 4) Verticale prijsbinding Gebied/klantenbeperkingen Niet-concurrentiebedingen (art. 5) Reminder: van rechtswege nietigheid Onlineverkopen 4

5 Algemeen - Verticale richtsnoeren Belang van de Verticale richtsnoeren Bijv., exclusiviteit, onlineverkopen, verticale prijsbinding NMA + nationale rechtbanken volgen Verticale richtsnoeren vaak blindelings Voorzichtig juridisch advies voor zaken die enkel in de Verticale richtsnoeren worden behandeld (valse soft law) 5

6 Toepassingsgebied - verticale overeenkomsten Een producent van sportschoenen merkt dat er veel parallelhandel in zijn producten bestaat tussen Frankrijk en Spanje. De belangrijkste reden daarvoor is dat de retailprijs van zijn sportschoenen in Frankrijk traditioneel zowat 15% hoger ligt dan in Spanje, wat leidt tot uitvoer vanuit Spanje naar Frankrijk. De producent raadpleegt u en vraagt welke maatregelen hij kan nemen om te verhinderen dat zijn distributeurs in Frankrijk uitvoeren naar Spanje of met welke maatregelen hij die parallelhandel kan beperken. 6

7 Toepassingsgebied - concurrenten Een producent van hekken raadpleegt u in het kader van een distributieovereenkomst die hij wil sluiten met een concurrerende producent, waarbij hij de types hekken waarin hij sterk is aan zijn concurrent wil leveren, met adviesprijzen, en omgekeerd de types hekken waarin hij minder sterk is van zijn concurrent wil betrekken, mits adviesprijzen, om aan zijn klanten te kunnen aanbieden. Wat adviseert u over de mogelijkheid van een dergelijke overeenkomst? 7

8 Toepassingsgebied - concurrenten Overeenkomsten tussen concurrenten? Alleen duale distributie via niet-wederkerige overeenkomst is gedekt door Verordening 330/2010: Geen concurrerende producenten Geen wederkerige distributie Overeenkomst tussen concurrenten m.b.t. adviesprijzen = prijzenkartel 8

9 Hardcorebeperkingen (art. 4) Verticale prijsbinding Territoriale en klantenbeperkingen 9

10 Hardcorebeperkingen territoriale toepassing Een producent verbiedt zijn distributeurs om de producten die hij hen levert te verkopen buiten de EU. Eén van de distributeurs heeft vragen bij de rechtsgeldigheid van dat exportverbod en raadpleegt u. Hoe luidt uw advies? 10

11 Hardcorebeperkingen territoriale toepassing Verticale Richtsnoeren, nr. 47, vn. 5: De lijst van hardcorebeperkingen is van toepassing op verticale overeenkomsten die betrekking hebben op de handel binnen de EU. 11

12 Hardcorebeperkingen territoriale toepassing COMCO (Zwitserland) = effectendoctrine Dec. 2011: Nikon CHF 12.5 miljoen boete O.a. exportverbod naar Zwitserland (ook) in EU distributieovereenkomsten Mei 2012: BMW CHF 156 miljoen boete Verbod om nieuwe BMW en MINI te verkopen aan Zwitserse klanten 12

13 Hardcorebeperkingen territoriale toepassing Een producent van digitale fototoestellen merkt dat een EU distributeur digitale fototoestellen koopt in Hong Kong en deze vervolgens invoert in de EU. De producent wil die praktijk stoppen en vraagt om uw advies. 13

14 Hardcorebeperkingen territoriale toepassing Intellectuele eigendomsrechten: uitputtingsleer Gemeenschapsuitputting Geen wereldwijde uitputting import uit derde landen kan worden verboden cf. arrest Hof van Justitie van 16 juli 1998, Silhouette, C-355/96, Jur. 1998, blz. I

15 Hardcorebeperkingen - verticale prijsbinding Art. 4(a) Verordening 330/2010: Groepsvrijstelling niet van toepassing op verticale overeenkomsten die direct of indirect, tot doel hebben de beperking van de mogelijkheid van de afnemer tot het vaststellen van zijn verkoopprijs, onverlet de mogelijkheid voor de leverancier om een maximumprijs op te leggen of een verkoopprijs aan te raden, mits deze prijzen niet ten gevolge van door een van de partijen uitgeoefende druk of gegeven prikkels hetzelfde effect hebben als een vaste prijs of minimumprijs. 15

16 Hardcorebeperkingen - verticale prijsbinding Beperkingen opgelegd aan distributeur: Vaste prijs VERBODEN Minimumprijs VERBODEN Maximumprijs TOEGELATEN Aanbevolen wederverkoopprijs/richtprijs/aanbevolen consumentenprijs TOEGELATEN 16

17 Hardcorebeperkingen - verticale prijsbinding Partijen komen overeen dat afnemer de producten niet zal verkopen onder de gangbare marktprijzen, die de leverancier zal meedelen aan afnemer. OK of niet? 17

18 Hardcorebeperkingen - verticale prijsbinding Leverancier verleent afnemer een speciale korting, in erkenning van het aanhouden door afnemer van de aanbevolen wederverkoopprijs. OK of niet? 18

19 Hardcorebeperkingen - verticale prijsbinding Leverancier heeft het recht om de levering van product X stop te zetten als blijkt dat de prijszetting de markt voor product X verstoort. OK of niet? 19

20 Hardcorebeperkingen - verticale prijsbinding Leverancier eist van zijn distributeurs dat zij wekelijks hun verkoopprijzen en marges meedelen aan de leverancier. OK of niet? 20

21 Hardcorebeperkingen - verticale prijsbinding Leverancier eist van zijn distributeurs dat zij wekelijks hun verkoopprijzen en marges meedelen aan de leverancier, die ook zelf via een aantal eigen verkooppunten actief is in de markt. OK of niet? 21

22 Hardcorebeperkingen - verticale prijsbinding Cyclo levert fietsen aan de Federale Politie, die er de voorkeur aan geeft die fietsen bij de lokale fietswinkels te kopen. De reden daarvoor is dat ze een goede dienst-na-verkoop willen. FedPol wil echter evenmin dat die dealers om het even wat vragen voor hun dienst-na-verkoop en ze vraagt Cyclo om het nodige te doen met haar lokale dealers. Cyclo vraagt u hoe zij best te werk gaat in haar relatie met haar lokale dealers? 22

23 Toegelaten verticale prijsbinding? Perspublicaties? 23

24 Toegelaten verticale prijsbinding? Arrest van het Hof van Justitie van 3 juli 1985, Binon, 243/83, Jur. 1985, 2015 (vaste prijzen): 46 Zo op het gebied van de distributie van dagbladen en periodieken de vaststelling van de kleinhandelsprijs door de uitgevers het enige middel is om de aan het terugnemen van onverkochte exemplaren verbonden economische lasten draaglijk te maken, en het terugnemen van onverkochte exemplaren de enige methode is om de consument een ruim aanbod van perspublicaties te verzekeren, staat het aan de Commissie om bij haar onderzoek van een overeenkomst op grond van artikel 85, lid 3, daarmee rekening te houden. 24

25 Toegelaten verticale prijsbinding? 47 wanneer in het kader van een selectief distributiestelsel voor perspublicaties, dat de handel tussen Lid-Staten ongunstig beïnvloedt, vaste prijzen worden opgelegd, dat stelsel daardoor onverenigbaar wordt met artikel 85, lid 1, doch dat de Commissie in het kader van een verzoek om ontheffing op grond van artikel 85, lid 3, kan onderzoeken of een dergelijk element van een distributiestelsel in een concreet geval gerechtvaardigd kan zijn. 25

26 Toegelaten verticale prijsbinding? Introductie van een nieuw product? 26

27 Toegelaten verticale prijsbinding? Verticale richtsnoeren, nr. 225: Verticale prijsbinding kan echter niet alleen de mededinging beperken, maar ook, in het bijzonder wanneer zij uitgaat van de leverancier, efficiëntieverbeteringen opleveren, die aan artikel 101, lid 3, zullen worden getoetst. Met name wanneer een producent een nieuw product introduceert, kan verticale prijsbinding tijdens de introductieperiode waarin de vraag groeit, nuttig zijn 27

28 Toegelaten verticale prijsbinding? Kortlopende promotieacties? 28

29 Toegelaten verticale prijsbinding? Verticale richtsnoeren, nr. 225: Evenzo kunnen vaste wederverkoopprijzen, in plaats van maximumwederverkoopprijzen, nodig zijn om in een franchisesysteem of een soortgelijk distributiestelsel waarbij een gelijkvormige distributieformule wordt toegepast, een gecoördineerde kortlopende prijsverlagingsactie op te zetten (meestal twee tot zes weken), wat ook in het belang van de consument is. 29

30 Toegelaten verticale prijsbinding? Overheidsdwang? Een leverancier weigert nog te leveren aan een distributeur, omdat die de producten van de leverancier met verlies verkoopt. Quid? 30

31 Toegelaten verticale prijsbinding? België: verbod op verkoop met verlies Arrest van het Hof van Justitie van 7 maart 2013, Euronics t. Kamera Express, C-343/12: 29. Wat de nationale bepaling betreft die in het hoofdgeding aan de orde is, staat vast dat praktijken waarbij goederen met verlies te koop worden aangeboden of verkocht, niet zijn vermeld in bijlage I bij de richtlijn oneerlijke handelspraktijken. Zij kunnen dus niet onder alle omstandigheden worden verboden, maar enkel na een specifieke analyse waaruit blijkt dat zij oneerlijk zijn. 31

32 Toegelaten verticale prijsbinding? 30. Vastgesteld dient te worden dat artikel 101 WMPC een algemeen verbod behelst om goederen met verlies te koop aan te bieden of te verkopen, zonder dat op basis van de feitelijke omstandigheden van elk geval hoeft te worden bepaald of de betrokken handelstransactie oneerlijk is volgens de criteria van de artikelen 5 tot en met 9 van de richtlijn oneerlijke handelspraktijken en zonder dat de bevoegde rechter daarbij een beoordelingsmarge heeft. 31 dat de richtlijn oneerlijke handelspraktijken zich verzet tegen een nationale bepaling die een algemeen verbod behelst om goederen met verlies te koop aan te bieden of te verkopen 32

33 Gebied/klantenbeperkingen Regel onder Verordening 330/2010: Alles is toegelaten wat niet verboden is. Uitzondering onder Verordening 330/2010 = gebied/klantenbeperkingen = dwangbuisaanpak: Alles is verboden wat niet uitdrukkelijk toegelaten is. 33

34 Locatieclausules Art. 4(b) Verordening 330/2010 De vrijstelling is niet van toepassing op verticale overeenkomsten die tot doel hebben: b) de beperking van het gebied waarin of de klanten aan wie een afnemer die partij is bij de overeenkomst, onverminderd een beperking ten aanzien van zijn vestigingsplaats, contractgoederen of -diensten mag verkopen 34

35 Locatieclausules Verticale richtsnoeren, nr. 50: Mogelijk in kader van alle distributieformules Hoofdverkooppunt, bijkomende verkooppunten, opslagplaats, bijkomende opslagplaats Geen wijziging zonder toestemming van verkoper, onafhankelijk van de gekozen distributieformule 35

36 Gebied/klantenbeperkingen Wat met de volgende gebied/klantenbeperkingen in distributieovereenkomsten? Leverancier aanvaardt om niet in concurrentie met zijn distributeurs te verkopen aan bepaalde key accounts in de Benelux. Leverancier beperkt de verkopen van zijn distributeurs naar key accounts in de Benelux. 36

37 Gebied/klantenbeperkingen Art. 4(b) Verordening 330/2010 De vrijstelling is niet van toepassing op verticale overeenkomsten die tot doel hebben: b) de beperking van het gebied waarin of de klanten aan wie een afnemer die partij is bij de overeenkomst, onverminderd een beperking ten aanzien van zijn vestigingsplaats, contractgoederen of -diensten mag verkopen 37

38 Gebied/klantenbeperkingen Het is voor doeleinden van Verordening 330/2010 mogelijk voor een leverancier om: niet te verkopen aan eindconsumenten slechts te verkopen aan bepaalde categorieën klanten (typisch: overheden en andere key accounts) niet online te verkopen 38

39 Gebied/klantenbeperkingen Wat met de volgende gebied/klantenbeperkingen in distributieovereenkomsten? Leverancier verbiedt zijn groothandelaars te verkopen aan eindgebruikers in de Benelux. Leverancier laat zijn groothandelaars alleen toe aan grotere eindgebruikers (key accounts) te verkopen in de Benelux. 39

40 Gebied/klantenbeperkingen Art. 4(b)(ii) Verordening 330/2010: toegelaten klantenbeperking De beperking van de verkoop aan eindgebruikers door een op het groothandelsniveau werkzame afnemer. Verticale Richtsnoeren, nr. 55: Deze uitzondering sluit echter niet een regeling uit waarbij de groothandelaar aan bepaalde eindgebruikers mag verkopen, bijvoorbeeld de grotere eindgebruikers, terwijl de verkoop aan (alle) andere eindgebruikers niet toegestaan is. 40

41 Gebied/klantenbeperkingen Art. 4(b) Verordening 330/2010 De vrijstelling is niet van toepassing op verticale overeenkomsten die tot doel hebben: b) de beperking van het gebied waarin of de klanten aan wie een afnemer die partij is bij de overeenkomst, onverminderd een beperking ten aanzien van zijn vestigingsplaats, contractgoederen of -diensten mag verkopen 41

42 Gebied/klantenbeperkingen Een leverancier van een inputproduct (vitamines) verplicht een producent van voedingssupplementen (die de betrokken vitamines bevatten) om die supplementen alleen te verkopen aan apothekers in de Benelux. De producent van voedingssupplementen wil verkopen in Frankrijk en vraagt om uw advies. 42

43 Gebied/klantenbeperkingen Verticale richtsnoeren, nr. 25(d): Ingevolge de groepsvrijstellingsverordening worden niet alleen de door de leverancier geleverde goederen of diensten maar ook de daaruit voortvloeiende goederen of diensten als contractgoederen of -diensten beschouwd. 43

44 Gebied/klantenbeperkingen Een Zweedse producent van designmeubelen lanceert zijn nieuwe producten voor het eerst in een aantal landen buiten Scandinavië. Hij doet dat via een exclusieve samenwerking met een kledingketen, die daartoe hun verkooppunten herinrichten. De producent legt de kledingketen een vaste prijs op voor de meubelen en legt zijn Scandinavische distributeurs een algemeen verbod op om uit te voeren naar de betrokken landen waar de producent voor het eerst actief wordt. Dat verbod geldt ook voor onlineverkopen. 44

45 Toegelaten absolute gebiedsbescherming Verticale richtsnoeren, nr. 61: Wanneer de distributeur aanzienlijke investeringen moet doen om de nieuwe markt op te zetten en/of te ontwikkelen, vallen beperkingen van de passieve verkoop door andere distributeurs in een dergelijk gebied of aan een dergelijke klantenkring (omdat deze beperkingen noodzakelijk zijn voor de distributeur om deze investeringen terug te verdienen) gedurende de eerste twee jaar waarin de distributeur de contractgoederen of -diensten in dat gebied of aan die klantenkring verkoopt, over het algemeen buiten het toepassingsgebied van artikel 101, lid 1, ook al worden dergelijke hardcore beperkingen over het algemeen geacht onder artikel 101, lid 1, te vallen. 45

46 Gebied/klantenbeperkingen Noteer: toegelaten verticale prijsbinding = alleen toegelaten op basis van art. 101(3) VWEU toegelaten absolute gebiedsbescherming = ook toegelaten op basis van niet-toepasselijkheid van art. 101(1) VWEU 46

47 Exclusieve distributie: definitie Gebiedsbescherming: Cyclo duidt Brussels Bike aan als zijn enige verdeler in Brussel Klantentoewijzing Cyclo duidt Brussels Bike aan als zijn enige verdeler in België voor sportclubs 47

48 Exclusieve distributie: bescherming Wat als? Antwerp Cycle begint te verkopen in Brussel? Antwerp Cycle begint een publiciteitscampagne specifiek gericht op sportclubs? 48

49 Exclusieve distributie: gebiedsbescherming Locatieclausule Antwerp Cycle mag geen winkel beginnen in Brussel Wat met? Vertegenwoordigers publiciteitscampagnes Toepassing van onderscheid tussen actieve en passieve verkoop 49

50 Exclusieve distributie: bescherming Actieve verkopen 3 voorwaarden Aanduiden van 1 distributeur of reserveren voor de leverancier Verbod opleggen aan alle afnemers in de EU Beperking mag niet de verkoop door de klanten van de afnemer belemmeren 50

51 Exclusieve distributie: bescherming Actieve verkopen 1 e voorwaarde Aanduiden van 1 distributeur 51

52 Exclusieve distributie: bescherming Actieve verkopen 1 e voorwaarde = Brussels Bike is enige distributeur Brussels Bike is enige distributeur, maar Cyclo mag er meer aanduiden Brussels Bike en Antwerp Cycle zijn de enige twee distributeur in Brussel 52

53 Exclusieve distributie: bescherming Actieve verkopen 1 e voorwaarde = Voorbehouden voor Cyclo zelf Ofwel reeds eigen winkels Ofwel afwachten om distributeurs aan te duiden 53

54 Exclusieve distributie: bescherming Actieve verkopen 2 e voorwaarde Verbod van actieve verkopen moet worden opgelegd aan iedere distributeur in de EU Verordening 330/2010, maar in Verticale richtsnoeren, nr

55 Exclusieve distributie: bescherming Verticale richtsnoeren, nr. 51 en de exclusieve distributeur beschermd wordt tegen actieve verkoop in zin gebied of aan zijn klantenkring door alle andere afnemers van de leverancier in de Unie, ongeacht de verkopen van de leverancier. 55

56 Exclusieve distributie: bescherming = naar exclusief gebied van distributeur naar gebied voorbehouden voor leverancier = distributeur moet worden beschermd tegen alle andere distributeurs distributeur moet niet worden beschermd tegen verkopen van de leverancier (directe verkopen van de leverancier staan de exclusiviteit van de distributeur niet in de weg) 56

57 Exclusieve distributie: bescherming Actieve verkopen 2 e voorwaarde Cyclo duidt Brussels Bike aan als exclusieve verdeler in Brussel Cyclo heeft 25 niet-exclusieve fietswinkels in Frankrijk zonder verbod op actieve verkoop in Brussel 57

58 Exclusieve distributie: bescherming Actieve verkopen 2 e voorwaarde Cyclo duidt Brussels Bike aan als exclusieve verdeler in Brussel Cyclo heeft 24 niet-exclusieve fietswinkels in Frankrijk met verbod op actieve verkoop in Brussel en 1 zonder verbod op actieve verkoop in Spanje. 58

59 Exclusieve distributie: bescherming Actieve verkopen 3 e voorwaarde Geen beperking van de verkoop door de klanten van de afnemer Geen cascade van verbod van actieve verkoop op de klanten van een distributeur 59

60 Exclusieve distributie: bescherming Actieve verkopen 3 e voorwaarde Antwerp Cycle met verbod op actieve verkoop Antwerp Cycle verkoopt aan Intersport in Antwerpen Intersport start actieve verkoop in Brussel 60

61 Exclusieve distributie: bescherming Actieve verkopen 3 e voorwaarde = onbevredigend, wegens mogelijkheid tot gebruik van stroman om het verbod op actieve verkoop te ontlopen 61

62 Selectieve distributie Cyclo wil een selectief distributiesysteem starten. Cyclo vereist een showroom met een ruimte van niet minder dan 50m² voor Cyclo fietsen. Sommige geïnteresseerde dealers willen toetreden, maar met een showroom met een kleinere oppervlakte voor Cyclo fietsen. Kan Cyclo die geïnteresseerden toelaten? 62

63 Selectieve distributie Definitie art. 1(1)(e) Verordening 330/2010 "selectief distributiestelsel" betekent een distributiestelsel waarbij de leverancier zich ertoe verbindt, de contractgoederen of -diensten, direct of indirect, slechts aan distributeurs te verkopen die op grond van vastgestelde criteria zijn geselecteerd, en waarbij deze distributeurs zich ertoe verbinden, deze goederen of diensten niet aan niet-erkende distributeurs te verkopen binnen het grondgebied waarop de leverancier heeft besloten dat systeem toe te passen. 63

64 Selectieve distributie Definitie art. 1(1)(e) Verordening 330/2010 "selectief distributiestelsel" betekent een distributiestelsel waarbij de leverancier zich ertoe verbindt, de contractgoederen of -diensten, direct of indirect, slechts aan distributeurs te verkopen die op grond van vastgestelde criteria zijn geselecteerd, en waarbij deze distributeurs zich ertoe verbinden, deze goederen of diensten niet aan niet-erkende distributeurs te verkopen binnen het grondgebied waarop de leverancier heeft besloten dat systeem toe te passen. Combinatie van selectieve en niet-selectieve (bijvoorbeeld exclusieve) distributie in verschillende EU lidstaten 64

65 Selectieve distributie - combinatie Selectieve distributeur naar gebied exclusieve distributeur Beperking van actieve verkopen mogelijk (3 voorwaarden) Aan de distributeurs die deel uitmaken van een selectief distributiestelsel mogen geen beperkingen worden opgelegd met betrekking tot de keuze van de gebruikers aan wie zij mogen verkopen, noch met betrekking tot de namens die gebruikers als koper handelende agenten, behalve om een exclusief distributiestelsel dat elders wordt toegepast, te beschermen (Verticale richtsnoeren, nr. 56) 65

66 Selectieve distributie - combinatie Exclusieve distributeur naar gebieden waarin de producent werkt met selectieve distributeurs Quid? 66

67 Niet-concurrentiebeding tijdens de overeenkomst Partijen sluiten een distributieovereenkomst van onbepaalde duur waarbij de distributeur zich ertoe verbindt alleen hifiapparatuur van de leverancier te verkopen. Partijen sluiten een distributieovereenkomst van onbepaalde duur waarbij de distributeur zich ertoe verbindt in de eerste vijf jaar alleen hifiapparatuur van de leverancier te verkopen, en daarna om 80% van zijn behoeften aan de hifiapparatuur van de leverancier te kopen. 67

68 Niet-concurrentiebeding tijdens de overeenkomst Partijen sluiten een distributieovereenkomst van onbepaalde duur waarbij de distributeur zich ertoe verbindt alleen de hifiapparatuur van de leverancier te verkopen gedurende een periode van zeven jaar, zijnde de periode van afschrijving van de investering gedaan door de leverancier in het kader van de distributierelatie. Partijen sluiten een distributieovereenkomst van onbepaalde duur waarbij de leverancier zich ertoe verbindt alleen te leveren aan de distributeur, en dat voor de volle duur van de overeenkomst. 68

69 Niet-concurrentiebeding tijdens de overeenkomst Exclusieve samenwerking gedurende afschrijvingstermijn van relatie specifieke investeringen Verticale richtsnoeren, nr. 107(d) en 146. Exclusiviteit aanvaard door leverancier Art. 1(1)(d) Verordening 330/2010: nietconcurrentiebeding" betekent elke directe of indirecte verplichting van de afnemer om 69

70 Niet-concurrentiebeding tijdens de overeenkomst Franchise Verticale richtsnoeren, nr. 190(b): een niet-concurrentiebeding, opgelegd met betrekking tot de door de franchisenemer gekochte goederen of diensten, valt buiten het toepassingsgebied van artikel 101, lid 1, wanneer dit beding noodzakelijk is om de gemeenschappelijke identiteit en reputatie van het franchisenet in stand te houden. In dergelijke gevallen is ook de duur van het niet-concurrentiebeding uit het oogpunt van artikel 101, lid 1, irrelevant, zolang hij niet de looptijd van de franchiseovereenkomst zelf overschrijdt. 70

71 Niet-concurrentiebeding tijdens de overeenkomst Cyclo wil selectieve distributieovereenkomsten sluiten voor een periode van 5 jaar en vereisen dat zijn dealers minstens 75% van hun behoeften van fietsen rechtstreeks bij Cyclo kopen. Cyclo raadpleegt u of zij dit kan voorzien. 71

72 Niet-concurrentiebeding tijdens de overeenkomst De selectieve distributieovereenkomsten van Cyclo, die gesloten zijn voor een duur van vijf jaar, bevatten een verbod voor de dealers om concurrerende merken te verkopen in de showroom. Voor het overige beperkt Cyclo niet de verkoop van concurrerende merken, ook niet via het internet. Is dat mogelijk? 72

73 Niet-concurrentiebeding tijdens de overeenkomst De selectieve distributieovereenkomsten van Cyclo, die gesloten zijn voor een duur van vijf jaar, bevatten een verbod voor de dealers om de fietsen van twee opkomende hippe concurrenten te verkopen showroom. Voor het overige beperkt Cyclo niet de verkoop van concurrerende merken. Is dat mogelijk? 73

74 Niet-concurrentiebeding na de overeenkomst Alleen indien: betrekking op goederen of diensten die met de contractgoederen of -diensten concurreren beperkt tot de lokaliteiten en terreinen waar de afnemer gedurende de contractperiode werkzaam was onmisbaar om door de leverancier aan de afnemer overgedragen knowhow te beschermen geldt niet langer dan één jaar na het einde van de overeenkomst 74

75 Niet-concurrentiebeding na de overeenkomst Agentuur (Verticale Richtsnoeren, nr. 19): na het einde van de overeenkomst geldende niet-concurrentiebedingen, die de concurrentie tussen merken betreffen, kunnen in strijd zijn met artikel 101, lid 1 Dergelijke bepalingen kunnen onder de groepsvrijstellingsverordening vallen, met name wanneer aan de voorwaarden in artikel 5 van die verordening wordt voldaan. Sowieso beperkt tot een periode van één jaar? 75

76 Niet-concurrentiebeding na de overeenkomst Consultant Gedurende een periode van drie jaar na afloop of beëindiging van de Overeenkomst zal de Consultant de Diensten niet aanbieden aan een Concurrent. 76

77 Van rechtswege nietig Indien in strijd met art. 101(1) VWEU en geen (groeps- of individuele) vrijstelling op grond van art. 101(3) VWEU sanctie van art. 101(2) VWEU: de overeenkomst is van rechtswege nietig. 77

78 Van rechtswege nietig Arrest Hof EU 14 december 1983, zaak 319/82, Kerpen & Kerpen: Nietigheid van art. 101(2) VWEU enkel voor die contractuele bepalingen die onverenigbaar zijn. Gevolgen voor alle andere onderdelen van de overeenkomst en voor eventuele op basis van de overeenkomst geplaatste bestellingen en verrichte leveringen alsmede voor de daaruit voortvloeiende betalingsverplichtingen, worden niet door het Gemeenschapsrecht beheerst. Deze gevolgen dienen door de nationale rechter naar nationaal recht te worden beoordeeld. 78

79 Van rechtswege nietig Brussel, 28 juni 1995, Aral België NV/Esso NV en Esso Benelux NV de nietigheid van een beding, bij gebrek aan een uitdrukkelijk bedongen regeling tussen partijen, brengt slechts de nietigheid mee van het geheel van de overeenkomst waarvan het deel uitmaakt wanneer zij samen één onverbreekbaar geheel vormen, gelet op de wil van de partijen en/of de structuur van de overeenkomst. Cass., 28 juni 2012, Bauer Kompressoren t. Dubraco 79

80 Onlineverkopen Een leverancier laat zijn distributeurs enkel en alleen maar toe online te verkopen nadat hij de website van de distributeurs voorafgaand heeft goedgekeurd. De leverancier verbiedt de distributeurs zijn naam te gebruiken in de domeinnaam van de website. Quid? 80

81 Onlineverkopen Kwaliteitsnormen voor internetsite zijn mogelijk (verticale richtsnoeren, nr. 54): Niettemin kan de leverancier in het kader van de groepsvrijstelling kwaliteitsnormen opleggen voor het gebruik van een internetsite voor het doorverkopen van zijn goederen, zoals een leverancier dat ook kan voor een winkel, catalogusverkoop of reclame en promotie in het algemeen Naam (merknaam) = voorkomen van oorsprongverwarring 81

82 Onlineverkopen Een leverancier laat zijn erkende wederverkopers enkel en alleen maar toe online te verkopen als zij niet meer dan een bepaalde hoeveelheid contractproducten aan één en dezelfde klant verkopen. Quid? 82

83 Onlineverkopen In selectieve distributie = toegelaten Niet meer dan een bepaalde hoeveelheid contractproducten aan een individuele eindgebruiker verkopen (om verkoop aan niet-erkende wederverkopers te vermijden): Deze eis zou voor de onlineverkoop eventueel strenger kunnen zijn indien producten voor niet-erkende wederverkopers gemakkelijker via het internet verkrijgbaar zijn (verticale richtsnoeren, nr. 56). 83

84 Onlineverkopen Wat met verbod van onlineverkopen om redenen van de veiligheid van de klant? 84

85 Onlineverkopen Cosmetica en lichaamsverzorgingsproducten Receptvrije geneesmiddelen Contactlenzen Versus Openbaar verbod op de verkoop van gevaarlijke stoffen geldt ook voor onlineverkopen (Verticale richtsnoeren, nr. 60) 85

86 Onlineverkopen Wat met kettingzagen? Wat met andere ervaringsproducten (bijv., dure hifiapparatuur), zeker gelet op de cooling-off periode? 86

87 Onlineverkopen Onderscheid tussen: Verbod op internetverkopen Verplichting tot testen in fysieke winkel Verplichting tot afhaling in fysieke winkel Online gebruikersinformatie 87

88 Onlineverkopen Een leverancier laat zijn distributeurs toe per kwartaal een bepaalde omzet te verkopen via internet. Van zodra dat percentage is bereikt, levert de producent enkel nog voor verkoop in de fysieke winkelruimtes van de distributeur. 88

89 Onlineverkopen Dit is de vraag naar hoe een leverancier zijn fysieke winkels kan beschermen tegen excessieve internetverkopen? 89

90 Onlineverkopen Verbod van pure players /zuivere etailers Verplichting voor distributeur om ten minste een bepaalde absolute hoeveelheid producten (in waarde of in volume uitgedrukt) offline te verkopen (geen sham shops ) (verticale richtsnoeren, nr. 52) 90

91 Onlineverkopen Kan een leverancier zijn offline winkels beschermen door een andere prijs aan te rekenen voor goederen die hij levert voor online dan wel voor offline verkoop (gelet op de verschillende kostenstructuur van beide)? 91

92 Onlineverkopen Dubbele prijszetting = verboden bescherming offline winkels: Over het algemeen vormt een contractbepaling die meebrengt dat een distributeur voor producten die online worden doorverkocht een hogere prijs moet betalen dan voor producten die offline worden doorverkocht, een hardcore beperking (verticale richtsnoeren, nr. 64). 92

93 Onlineverkopen Dubbele prijszetting = ten overstaan van dezelfde distributeur, niet ten overstaan van verschillende distributeurs. 93

94 Minervastraat ZAVENTEM T +32 (0) F +32 (0) law.be

Europees distributierecht: Uitdagingen voor uw onderneming

Europees distributierecht: Uitdagingen voor uw onderneming Europees distributierecht: Uitdagingen voor uw onderneming Herlinde Burez Welk distributiestelsel voor mijn onderneming? 28 maart 2013 Minervastraat 5 1930 ZAVENTEM T +32 (0)2 275 00 75 F +32 (0)2 275

Nadere informatie

Distributieovereenkomsten in het mededingingsrecht. Frank

Distributieovereenkomsten in het mededingingsrecht. Frank Distributieovereenkomsten in het mededingingsrecht Frank VII INHOUDSTAFEL De Bibliotheek Handelsrecht Voorwoord bij de Reeks Mededinging, Marktpraktijken en Intellectuele Rechten DEEL I. INLEIDING Afdeling

Nadere informatie

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN 23.4.2010 Publicatieblad van de Europese Unie L 102/1 II (Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN VERORDENING (EU) Nr. 330/2010 VAN DE COMMISSIE van 20 april 2010 betreffende de toepassing van artikel

Nadere informatie

e-commerce en mededinging Congresmiddag Fashion & IE 12 februari 2015 Martijn van de Hel

e-commerce en mededinging Congresmiddag Fashion & IE 12 februari 2015 Martijn van de Hel e-commerce en mededinging Congresmiddag Fashion & IE 12 februari 2015 Martijn van de Hel Agenda 1. Introductie mededingingsrecht 2. Verbod op concurrentiebeperkende afspraken (kartelverbod) a. Horizontale

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling My Lawyer Info Monard D Hulst www.monard-dhulst.be Onderwerp Mag ik mijn producten vrij verkopen via het internet? Datum 11 maart 2011 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan

Nadere informatie

Knipperlichten. EU Mededingingsrecht. Filip Tuytschaever 20 februari 2013

Knipperlichten. EU Mededingingsrecht. Filip Tuytschaever 20 februari 2013 2013 Knipperlichten EU Mededingingsrecht Filip Tuytschaever 20 februari 2013 Minervastraat 5 1930 ZAVENTEM T +32 (0)2 275 00 75 F +32 (0)2 275 00 70 www.contrast -law.be Overzicht I. Basisbegrippen II.

Nadere informatie

relevante markt waar de contractproducten of -diensten worden gekocht of verkocht.

relevante markt waar de contractproducten of -diensten worden gekocht of verkocht. 266 DEEL II DISTRIBUTIEOVEREENKOMSTEN BINNEN VERORDENING 330/2010 relevante markt waar de contractproducten of -diensten worden gekocht of verkocht. 792. De Verticale Richtsnoeren (punt 19) suggereren

Nadere informatie

Mededingingsrecht bij licentiecontracten: a devil in disguise or a girl s next best FRAND? Joost Fanoy BK seminar 3 oktober 2013

Mededingingsrecht bij licentiecontracten: a devil in disguise or a girl s next best FRAND? Joost Fanoy BK seminar 3 oktober 2013 Mededingingsrecht bij licentiecontracten: a devil in disguise or a girl s next best FRAND? Joost Fanoy BK seminar 3 oktober 2013 Programma Inleiding mededingingsrecht Groepsvrijstellingverordening Technologieoverdracht

Nadere informatie

Prijszetting: interactie marktpraktijken en mededinging. 10 Maart 2016

Prijszetting: interactie marktpraktijken en mededinging. 10 Maart 2016 Prijszetting: interactie marktpraktijken en mededinging 10 Maart 2016 Agenda Overzicht enkele bepalingen marktpraktijken Analyse mogelijke relatie mededinging Overzicht 0. Algemeen 1. Prijsaanduiding 2.

Nadere informatie

Selectieve distributie: mogelijkheden en onmogelijkheden

Selectieve distributie: mogelijkheden en onmogelijkheden Selectieve distributie: mogelijkheden en onmogelijkheden Mr. S.P.T. Lap* een contract te sluiten. Ik sluit af met een korte conclusie. 46 1. Inleiding Selectieve distributiestelsels; voorheen werden ze

Nadere informatie

NGB Bijeenkomst Verticale samenwerking

NGB Bijeenkomst Verticale samenwerking NGB Bijeenkomst Verticale samenwerking Annemieke van der Beek Martijn van Bemmel Dinsdag 8 december 2015 Programma Inleiding mededingingsrecht Verticale samenwerking: Agentuur Exclusieve distributie Selectieve

Nadere informatie

HET VERNIEUWD REGIME VOOR VERTICALE OVEREENKOMSTEN IN HET MEDEDINGINSRECHT

HET VERNIEUWD REGIME VOOR VERTICALE OVEREENKOMSTEN IN HET MEDEDINGINSRECHT HET VERNIEUWD REGIME VOOR VERTICALE OVEREENKOMSTEN IN HET MEDEDINGINSRECHT 1. Op 1 juni 2010 trad een vernieuwd mededingingsrechtelijk regime voor bepaalde categorieën van verticale overeenkomsten in werking.

Nadere informatie

L 129/52 Publicatieblad van de Europese Unie

L 129/52 Publicatieblad van de Europese Unie L 129/52 Publicatieblad van de Europese Unie 28.5.2010 VERORDENING (EU) Nr. 461/2010 VAN DE COMMISSIE van 27 mei 2010 betreffende de toepassing van artikel 101, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking

Nadere informatie

Beleid inzake verticale overeenkomsten

Beleid inzake verticale overeenkomsten Mededingingswet Beleid inzake verticale overeenkomsten Nederlandse Mededingingsautoriteit Mededingingswet Beleid inzake verticale overeenkomsten De Mededingingswet stelt regels ten aanzien van: kartels;

Nadere informatie

Ontwerp. VERORDENING (EU) nr. /.. VAN DE COMMISSIE

Ontwerp. VERORDENING (EU) nr. /.. VAN DE COMMISSIE NL NL NL EUROPESE COMMISSIE Brussel, xxx C(20..) yyy definitief Ontwerp VERORDENING (EU) nr. /.. VAN DE COMMISSIE van [ ] betreffende de toepassing van artikel 101, lid 3, van het Verdrag betreffende de

Nadere informatie

Signalen internetverkoop

Signalen internetverkoop Signalen internetverkoop Juni 2009 Nederlandse Mededingingsautoriteit Postbus 16326 2500 BH Den Haag Samenvatting De NMa heeft op 26 februari 2008 een publieke oproep gedaan om mogelijke mededingingsrechtelijke

Nadere informatie

Flexibele verkoop. Jurgen van Asten Simone Fijneman. 4 april 2012. K r o o n + P a r t n e r s A d v o c a t e n

Flexibele verkoop. Jurgen van Asten Simone Fijneman. 4 april 2012. K r o o n + P a r t n e r s A d v o c a t e n Flexibele verkoop Jurgen van Asten Simone Fijneman 4 april 2012 Kroon + Partners Advocaten Uw specialist in arbeids- en ondernemingsrecht Opstellen van commerciële contracten Beoordelen overeenkomsten

Nadere informatie

Franchise en mededingingsrecht: een bijzondere verhouding

Franchise en mededingingsrecht: een bijzondere verhouding Franchise en mededingingsrecht: een bijzondere verhouding Mr. M.J. van Joolingen en mr. D.T.A. Noordeloos* 2. Wat is franchise? 1. Inleiding Franchiseketens zijn uit het hedendaagse (straat)beeld niet

Nadere informatie

De nieuwe groepsvrijstelling verticale overeenkomsten: de contractspraktijk op de schop?

De nieuwe groepsvrijstelling verticale overeenkomsten: de contractspraktijk op de schop? De nieuwe groepsvrijstelling verticale overeenkomsten: de contractspraktijk op de schop? Mr. M.J. van Joolingen en mr. D.T.A. Noordeloos* Ondernemingen zetten hun producten vaak af via een netwerk van

Nadere informatie

Verticale overeenkomsten en het mededingingsrecht, via zes boeien op weg naar de veilige haven van de Groepsvrijstelling

Verticale overeenkomsten en het mededingingsrecht, via zes boeien op weg naar de veilige haven van de Groepsvrijstelling UIT DE PRAKTIJK Mr. drs. M.W.J. Jongmans* en mr. D.T.A. Noordeloos** Verticale overeenkomsten en het mededingingsrecht, via zes boeien op weg naar de veilige haven van de Groepsvrijstelling 1. INLEIDING

Nadere informatie

(Mededelingen) EUROPESE COMMISSIE. Richtsnoeren inzake verticale beperkingen. (Voor de EER relevante tekst) (2010/C 130/01) INHOUD I.

(Mededelingen) EUROPESE COMMISSIE. Richtsnoeren inzake verticale beperkingen. (Voor de EER relevante tekst) (2010/C 130/01) INHOUD I. 19.5.2010 Publicatieblad van de Europese Unie C 130/1 II (Mededelingen) MEDEDELINGEN VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE EUROPESE COMMISSIE Richtsnoeren inzake verticale beperkingen

Nadere informatie

Internetverkoop onder het mededingingsrecht

Internetverkoop onder het mededingingsrecht Internetverkoop onder het mededingingsrecht Mr. M.A. de Jong* 16 Internetverkoop is de afgelopen jaren onderwerp van discussie geweest in het mededingingsrecht. Verschillende geschillen over producenten

Nadere informatie

Het beoogd toekomstig mededingingsrechtelijk kader voor de motorvoertuigensector

Het beoogd toekomstig mededingingsrechtelijk kader voor de motorvoertuigensector Mededinging Het beoogd toekomstig mededingingsrechtelijk kader voor de motorvoertuigensector Mr. M. Kuijper* De Europese Commissie (hierna: Commissie) heeft onlangs een mededeling gepubliceerd over het

Nadere informatie

Verkoop via internet: grenzen vervagen

Verkoop via internet: grenzen vervagen Verkoop via internet: grenzen vervagen Mr. M.J. van Joolingen en mr. D.T.A. Noordeloos De afgelopen jaren is de verkoop van producten via internet sterk gestegen. Internetwinkels schieten als paddenstoelen

Nadere informatie

HOE OMGAAN MET E-COMMERCE?

HOE OMGAAN MET E-COMMERCE? HOE OMGAAN MET E-COMMERCE? CONTRAST SEMINAR 28 maart 2013 JAN BOCKEN OVERVIEW Inleiding en context: enkele cijfers Theoretisch kader Algemeen verbod op internetverkoop Voorwaarden verbonden aan internetverkoop

Nadere informatie

Prijszetting in de relatie leveranciers - afnemers

Prijszetting in de relatie leveranciers - afnemers Prijszetting in de relatie leveranciers - afnemers Praktische kijk Frank Wijckmans 10 maart 2016 Minervastraat 5, 1930 Zaventem, T +32 (0)2 275 00 75, F +32 (0)2 275 00 70, www.contrast-law.be Basisonderscheid

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 12 mei 2010 (17.05) (OR. en) 9776/10 RC 1

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 12 mei 2010 (17.05) (OR. en) 9776/10 RC 1 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 12 mei 2010 (17.05) (OR. en) 9776/10 RC 1 INGEKOMEN DOCUMENT van: de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretaris-generaal van de Europese Commissie ingekomen:

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Olivier Vaes Onderwerp Niet- concurrentie bij franchise- en andere distributieovereenkomsten Datum mei 2004 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen

Nadere informatie

MEDEDINGINGSRECHT SPREKER MR. T. RAATS, ADVOCAAT BARENTSKRANS N.V. 9 SEPTEMBER :00 11:15 UUR

MEDEDINGINGSRECHT SPREKER MR. T. RAATS, ADVOCAAT BARENTSKRANS N.V. 9 SEPTEMBER :00 11:15 UUR MEDEDINGINGSRECHT SPREKER MR. T. RAATS, ADVOCAAT BARENTSKRANS N.V. 9 SEPTEMBER 2015 09:00 11:15 UUR WWW.AVDRWEBINARS.NL Inhoudsopgave Mr. T. Raats VERORDENING (EU) Nr. 330/2010 VAN DE COMMISSIE van 20

Nadere informatie

ALV KVNW 3 CASUS uit de juridische praktijk. 24 maart 2016

ALV KVNW 3 CASUS uit de juridische praktijk. 24 maart 2016 ALV KVNW 3 CASUS uit de juridische praktijk 24 maart 2016 In 1996 opgericht, anno 2016: 15 advocaten; Adviseert en staat ondernemers bij in procedures; Distributie- en agentuurrecht zijn o.a. pijlers van

Nadere informatie

VERKLARENDE BROCHURE

VERKLARENDE BROCHURE DISTRIBUTIE EN KLANTENSERVICE VAN MOTORVOERTUIGEN IN DE EUROPESE UNIE VERORDENING (EG) NR. 1400/2002 VAN DE COMMISSIE van 31 juli 2002 1 BETREFFENDE DE TOEPASSING VAN ARTIKEL 81, LID 3, VAN HET VERDRAG

Nadere informatie

C 138/16 Publicatieblad van de Europese Unie 28.5.2010

C 138/16 Publicatieblad van de Europese Unie 28.5.2010 C 138/16 Publicatieblad van de Europese Unie 28.5.2010 Bekendmaking van de Commissie Aanvullende richtsnoeren betreffende verticale beperkingen in overeenkomsten voor de verkoop en herstelling van motorvoertuigen

Nadere informatie

Wie geniet bescherming van zijn handelsnaam?

Wie geniet bescherming van zijn handelsnaam? Bescherm uw handels -, vennootschaps - en merknaam Naambekendheid is voor de handelaar van onschatbare waarde. Consumenten, klanten en leveranciers kopen producten van een bepaald merk of drijven handel

Nadere informatie

Vragen over de verkoop van nieuwe motorvoertuigen

Vragen over de verkoop van nieuwe motorvoertuigen Vaak gestelde vragen Tijdens de in artikel 10 van Verordening nr. 1400/2002 vastgestelde overgangsperiode 1 heeft de Commissie een aantal vragen ontvangen over de toepassing van de verordening. Vragen

Nadere informatie

ONTWERPVERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE. van XXX

ONTWERPVERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE. van XXX EUROPESE COMMISSIE Brussel, XXX C(2013) 921 draft ONTWERPVERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE van XXX betreffende de toepassing van artikel 101, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de

Nadere informatie

Date de réception : 07/02/2012

Date de réception : 07/02/2012 Date de réception : 07/02/2012 Vertaling C-9/12-1 Zaak C-9/12 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 6 januari 2012 Verwijzende rechter: Rechtbank van koophandel te Verviers (België)

Nadere informatie

De voor- en nadelen van distributie, franchise en agentuur

De voor- en nadelen van distributie, franchise en agentuur De voor- en nadelen van distributie, franchise en agentuur John van Schendel Advocaat Kristina Adam Advocaat 11 oktober 2016 2 Stellingen Van een agent kan ik sneller afscheid nemen dan van een distributeur.

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 25/04/2013

Datum van inontvangstneming : 25/04/2013 Datum van inontvangstneming : 25/04/2013 Vertaling C-142/13-1 Zaak C-142/13 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 20 maart 2013 Verwijzende rechter: Audiencia Provincial de Barcelona

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V.,

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY 1. Definities/begripsbepalingen Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., Klant: Elk natuurlijk of rechtspersoon aan wie Agile Marketing Agency een

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. WOORD VOORAF... v. TEN GELEIDE... vii DEEL 1. HET BEGRIP FRANCHISING...1

INHOUDSOPGAVE. WOORD VOORAF... v. TEN GELEIDE... vii DEEL 1. HET BEGRIP FRANCHISING...1 INHOUDSOPGAVE WOORD VOORAF... v TEN GELEIDE... vii DEEL 1. HET BEGRIP FRANCHISING...1 HOOFDSTUK 1. INLEIDING...3 Afdeling 1. Historiek...3 Afdeling 2. De economisch-commerciële invalshoek...4 1. Inleiding...4

Nadere informatie

Prijszetting door ondernemingen met een machtspositie

Prijszetting door ondernemingen met een machtspositie Prijszetting door ondernemingen met een machtspositie Sarah Jaques 10 maart 2016 Minervastraat 5, 1930 Zaventem, T +32 (0)2 275 00 75, F +32 (0)2 275 00 70, www.contrast-law.be Prijszetting door ondernemingen

Nadere informatie

Auto 24 SARL tegen Jaguar Land Rover France SAS (Auto24/JLR)

Auto 24 SARL tegen Jaguar Land Rover France SAS (Auto24/JLR) Auto 24 SARL tegen Jaguar Land Rover France SAS (Auto24/JLR) Mr. M. Knapen* 224 HvJ EU 14 juni 2012, zaak C-158/11, Auto24/JLR, n.n.g, prejudiciële vragen. In dit arrest geeft het Hof van Justitie antwoord

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling The Bright Side Newsletter n 23 Bright Advocaten www.b-right.be Onderwerp Verbod op verkoop met verlies in strijd met het Europees recht Datum 22 april 2013 Copyright and disclaimer De inhoud

Nadere informatie

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument SEC(2009) 1053 definitief

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument SEC(2009) 1053 definitief RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 5 augustus 2009 (10.09) (OR. en) 12571/09 ADD 1 RC 12 E T 165 E V 518 I GEKOME DOCUME T van: de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden online verkoop Silhouettewinkel.com

Algemene Voorwaarden online verkoop Silhouettewinkel.com Algemene Voorwaarden online verkoop Silhouettewinkel.com De klant dient steeds de algemene voorwaarden voor internetverkoop te lezen alvorens een internetbestelling te plaatsen. Bij iedere bestelling wordt

Nadere informatie

FAQ Solden en Sperperiode Wet betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming (WMPC)

FAQ Solden en Sperperiode Wet betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming (WMPC) FAQ Solden en Sperperiode Wet betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming (WMPC) 1. Wanneer starten de solden onder de WMPC? De bestaande soldenperiodes werden onder de nieuwe wet niet gewijzigd.

Nadere informatie

2. In het arrest van 20 september 2001 heeft het Hof uitspraak gedaan over twee prejudiciële vragen die respectievelijk betrekking hadden op:

2. In het arrest van 20 september 2001 heeft het Hof uitspraak gedaan over twee prejudiciële vragen die respectievelijk betrekking hadden op: Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 11 juni 2002 (26.06) (OR. fr) PUBLIC 9893/02 Interinstitutioneel dossier: 2001/0111 (COD) LIMITE 211 MI 108 JAI 133 SOC 309 CODEC 752 BIJDRAGE VAN DE IDISCHE

Nadere informatie

NL 1 NL INHOUDSOPGAVE

NL 1 NL INHOUDSOPGAVE NL NL NL INHOUDSOPGAVE ONTWERP-MEDEDELING VAN DE COMMISSIE Aanvullende richtsnoeren betreffende verticale beperkingen in overeenkomsten voor de verkoop en reparatie van motorvoertuigen en voor de distributie

Nadere informatie

Het Kartelverbod. De regels uit de Landsverordening inzake concurrentie over het kartelverbod uitgelegd

Het Kartelverbod. De regels uit de Landsverordening inzake concurrentie over het kartelverbod uitgelegd Het Kartelverbod De regels uit de Landsverordening inzake concurrentie over het kartelverbod uitgelegd Waar gaat deze brochure over? In deze brochure kunt u lezen over het kartelverbod dat per 1 september

Nadere informatie

73. Mededingingsrechtelijke aspecten van online verkoopbeperkingen selectieve distributiestelsels

73. Mededingingsrechtelijke aspecten van online verkoopbeperkingen selectieve distributiestelsels 73. Mededingingsrechtelijke aspecten van online verkoopbeperkingen in exclusieve en selectieve distributiestelsels MR. R. ELKERBOUT LL.M. Het zal de lezers niet zijn ontgaan; er heeft de laatste jaren

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST SAMENWERKINGSOVEREENKOMST Gesloten tussen: Knooppunt vzw, Met maatschappelijke zetel te 2140 Borgerhout, Te Boelaerlei 37, KBO 0818.484.416 Hier rechtsgeldig vertegenwoordigd door [naam], [functie] Hierna:

Nadere informatie

FAQ over de solden en de sperperiode

FAQ over de solden en de sperperiode FAQ over de solden en de sperperiode Boek VI Marktpraktijken en consumentenbescherming van het Wetboek van economisch recht (Boek VI WER) 1. Wanneer beginnen de solden?... 2 2. Welke sectoren kunnen deelnemen

Nadere informatie

RAAD VOOR HET VERBRUIK

RAAD VOOR HET VERBRUIK RvV 489 RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES over een ontwerp van Koninklijk Besluit tot opheffing van het Koninklijk Besluit van 18 juli 1972 betreffende de aanduiding van de prijs van juwelen, uurwerken, goud-

Nadere informatie

Groepsvrijstelling technologieoverdracht

Groepsvrijstelling technologieoverdracht Groepsvrijstelling technologieoverdracht Yves Van Couter Advocaat-vennoot Loyens & Loeff Crash course mededingingrecht 3 juni 2010 1 Agenda 1) Situering Definities Afbakening 2) Technologieoverdracht en

Nadere informatie

FRANCHISE & E-COMMERCE KANSEN VOOR FRANCHISEGEVER & FRANCHISENEMERS

FRANCHISE & E-COMMERCE KANSEN VOOR FRANCHISEGEVER & FRANCHISENEMERS FRANCHISE & E-COMMERCE KANSEN VOOR FRANCHISEGEVER & FRANCHISENEMERS Exploderende groei E-commerce E-commerce is niet meer weg te denken uit onze economie. Al decennia lang is deze vorm van handelen via

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 28/12/2015

Datum van inontvangstneming : 28/12/2015 Datum van inontvangstneming : 28/12/2015 Vertaling C-618/15-1 Zaak C-618/15 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 23 november 2015 Verwijzende rechter: Cour de cassation (Frankrijk)

Nadere informatie

Toelichtingen bij enkele begrippen uit de wet marktpraktijken. Bescherming van de consument bv: onrechtmatige bedingen, prijsaanduiding

Toelichtingen bij enkele begrippen uit de wet marktpraktijken. Bescherming van de consument bv: onrechtmatige bedingen, prijsaanduiding Consumentenrecht Toelichtingen bij enkele begrippen uit de wet marktpraktijken Doelstelling van de wet Bescherming van de consument bv: onrechtmatige bedingen, prijsaanduiding Bescherming van de eerlijke

Nadere informatie

BESLUIT. 2. Bij besluit van 28 mei 2002 is de aanvraag om ontheffing van het verbod van artikel 6, eerste lid, Mededingingswet afgewezen.

BESLUIT. 2. Bij besluit van 28 mei 2002 is de aanvraag om ontheffing van het verbod van artikel 6, eerste lid, Mededingingswet afgewezen. Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit tot ongegrondverklaring van het tegen zijn besluit van 28 mei 2002, kenmerk 2036/84,

Nadere informatie

Een nieuw beleid ten aanzien van verticalen

Een nieuw beleid ten aanzien van verticalen Mededinging I Besluiten EU Een nieuw beleid ten aanzien van verticalen Mr. I.W. VerLoren van Themaat Op 22 december jl. heeft de Commissie de groepsvrijstellingsverordening voor verticale overeenkomsten

Nadere informatie

Reglement van de Actie "Verwen uw dieren!"

Reglement van de Actie Verwen uw dieren! Reglement van de Actie "Verwen uw dieren!" 1. Definities 1.1. Tom&Co: de organisator van de Actie is de naamloze vennootschap Aniserco nv, ingeschreven in de Kruispuntenbank Ondernemingen onder het nummer

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1996 1997 24 707 Nieuwe regels omtrent de economische mededinging (Mededingingswet) Nr. 46 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter

Nadere informatie

Voorbeeld gedragscode mededingingsrecht

Voorbeeld gedragscode mededingingsrecht Voorbeeld gedragscode mededingingsrecht Een schending van het mededingingsrecht kan ernstige gevolgen hebben, zoals boetes die kunnen oplopen tot 10% van de wereldwijde jaaromzet, individuele sancties

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 04/03/2013

Datum van inontvangstneming : 04/03/2013 Datum van inontvangstneming : 04/03/2013 Vertaling C-49/13 1 Zaak C-49/13 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 29 januari 2013 Verwijzende instantie: Úřad průmyslového vlastnictví

Nadere informatie

Staatssteun nr. N 14/2002 - België Belgische federale steunregeling ten behoeve van hernieuwbare energiebronnen

Staatssteun nr. N 14/2002 - België Belgische federale steunregeling ten behoeve van hernieuwbare energiebronnen EUROPESE COMMISSIE Brussel, 02.08.2002 C(2002)2904 fin. Betreft: Staatssteun nr. N 14/2002 - België Belgische federale steunregeling ten behoeve van hernieuwbare energiebronnen Excellentie, Bij schrijven

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 372 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet ter uitvoering van richtlijn nr. 2003/54/EG, (PbEG L 176), verordening nr. 1228/2003

Nadere informatie

Algemene gebruiksvoorwaarden en voorwaarden voor de online verkoop

Algemene gebruiksvoorwaarden en voorwaarden voor de online verkoop Verantwoordelijke organisatie Algemene gebruiksvoorwaarden en voorwaarden voor de online verkoop De openbare internetveiling van voorwerpen wordt georganiseerd door de Belgische Staat, Federale Overheidsdienst

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL LANDBOUW EN PLATTELANDSONTWIKKELING. INTERPRETATIENOTA Nr. 2015-01

EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL LANDBOUW EN PLATTELANDSONTWIKKELING. INTERPRETATIENOTA Nr. 2015-01 EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL LANDBOUW EN PLATTELANDSONTWIKKELING Directoraat I. Landbouwwetgeving en procedures I.1. Landbouwwetgeving; vereenvoudiging Datum van verspreiding 8.7.2015 INTERPRETATIENOTA

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN FEDICT DIENSTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN FEDICT DIENSTEN ALGEMENE VOORWAARDEN FEDICT DIENSTEN Doel van het document: De algemene voorwaarden voor Fedict diensten bevatten de standaardvoorwaarden voor het gebruik van alle Fedict diensten. Ze worden aangevuld

Nadere informatie

Toezicht ACM op verticale afspraken

Toezicht ACM op verticale afspraken Toezicht ACM op verticale afspraken Vanuit welke visie houdt ACM toezicht op afspraken tussen ondernemers en hun leverancier of afnemer (verticale afspraken)? Visiekaart Welke vragen kan ik als ondernemer

Nadere informatie

MEDEDINGINGSBELEID RECHTSGRONDSLAG DOELSTELLINGEN

MEDEDINGINGSBELEID RECHTSGRONDSLAG DOELSTELLINGEN MEDEDINGINGSBELEID Het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) bevat in de artikelen 101 tot en met 109 regels voor de mededinging op de interne markt. Deze bepalen dat concurrentiebeperkende

Nadere informatie

C.O.B.A. 4 COMMISSIE VOOR ONRECHTMATIGE BEDINGEN

C.O.B.A. 4 COMMISSIE VOOR ONRECHTMATIGE BEDINGEN C.O.B.A. 4 COMMISSIE VOOR ONRECHTMATIGE BEDINGEN Aanbeveling betreffende strafbedingen Brussel, 21 oktober 1997 1 Gelet op de artikelen 35, par. 3, lid 2, en 36 van de wet van 14 juli 1991 betreffende

Nadere informatie

Monti Regeling VOORWOORD TOELICHTING MONTI-REGELING

Monti Regeling VOORWOORD TOELICHTING MONTI-REGELING Monti Regeling Verordening (EG) Nr. 1400/2002 31 juli 2001 betreffende de toepassing van artikel 81, lid 3, van het Verdrag op groepen verticale overeenkomsten en onderling afgestemde feitelijke gedragingen

Nadere informatie

Dit Verdrag is van toepassing, welke ook de rechter of de autoriteit is die kennis dient te nemen van het geschil.

Dit Verdrag is van toepassing, welke ook de rechter of de autoriteit is die kennis dient te nemen van het geschil. Verdrag inzake de wet welke van toepassing is op de aansprakelijkheid wegens produkten De Staten die dit Verdrag hebben ondertekend, Geleid door de wens gemeenschappelijke bepalingen vast te stellen betreffende

Nadere informatie

Afdeling IV. Bepalingen met betrekking tot de verkopen aan consumenten] Vorige versie(s)

Afdeling IV. Bepalingen met betrekking tot de verkopen aan consumenten] Vorige versie(s) Afdeling IV. Bepalingen met betrekking tot de verkopen aan consumenten] Vorige versie(s) Afdeling IV (art. 1649bis tot 1649octies) ingevoegd bij art. 3 W. 1 september 2004 (B.S., 21 september 2004), met

Nadere informatie

Date de réception : 02/02/2012

Date de réception : 02/02/2012 Date de réception : 02/02/2012 Resumé C-661/11-1 Zaak C-661/11 Resumé van het verzoek om een prejudiciële beslissing overeenkomstig artikel 104, lid 1, van het Reglement voor de procesvoering van het Hof

Nadere informatie

Autoprijzen: ondanks prijsconvergentie blijft kopen in buitenland vaak nog interessant

Autoprijzen: ondanks prijsconvergentie blijft kopen in buitenland vaak nog interessant IP/04/285 Brussel, 2 maart 2004 Autoprijzen: ondanks prijsconvergentie blijft kopen in buitenland vaak nog interessant Het jongste verslag over autoprijzen toont aan dat op alle markten de prijsconvergentie

Nadere informatie

Richtlijn 85/577/EEG van de Raad van 20 december 1985 betreffende de bescherming van de consument bij buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten

Richtlijn 85/577/EEG van de Raad van 20 december 1985 betreffende de bescherming van de consument bij buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten Richtlijn 85/577/EEG van de Raad van 20 december 1985 betreffende de bescherming van de consument bij buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten Publicatieblad Nr. L 372 van 31/12/1985 blz. 0031-0033

Nadere informatie

Steunmaatregel N 118/2004 -België (Vlaanderen) Subsidies voor haalbaarheidsstudies met betrekking tot bouw- en milieuprojecten buiten de EU.

Steunmaatregel N 118/2004 -België (Vlaanderen) Subsidies voor haalbaarheidsstudies met betrekking tot bouw- en milieuprojecten buiten de EU. Europese Commissie Brussel, 30.06.2004 C (2004)2042 fin Betreft: Steunmaatregel N 118/2004 -België (Vlaanderen) Subsidies voor haalbaarheidsstudies met betrekking tot bouw- en milieuprojecten buiten de

Nadere informatie

Rolnummers 5197, 5198 en 5199. Arrest nr. 192/2011 van 15 december 2011 A R R E S T

Rolnummers 5197, 5198 en 5199. Arrest nr. 192/2011 van 15 december 2011 A R R E S T Rolnummers 5197, 5198 en 5199 Arrest nr. 192/2011 van 15 december 2011 A R R E S T In zake : de prejudiciële vragen over de artikelen 2, 1 en 2, en 3, 2, van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken

Nadere informatie

Mededinging in de zorg. Mr. N. van den Burg 6 oktober 2011

Mededinging in de zorg. Mr. N. van den Burg 6 oktober 2011 Mededinging in de zorg Mr. N. van den Burg 6 oktober 2011 Onderwerpen 1.juridisch kader 2.kartelverbod 3.misbruik van machtspositie / aanmerkelijke marktmacht 4.concentratietoezicht 5.voorbeelden uit de

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door NL Pensioen,

Nadere informatie

PRIJSVRAAG REGLEMENT "Prijsvraag `La Collection Le Club AccorHotels België en Nederland

PRIJSVRAAG REGLEMENT Prijsvraag `La Collection Le Club AccorHotels België en Nederland ALGEMEEN PRIJSVRAAG REGLEMENT "Prijsvraag `La Collection Le Club AccorHotels België en Nederland 1. Deze prijsvraag wordt georganiseerd door: ACCOR HOTELS BELGIË NV / SA Leonardo Da Vincilaan 25 B-1831

Nadere informatie

Europese Erecode Inzake Franchising

Europese Erecode Inzake Franchising Europese Erecode Inzake Franchising 1. Definitie van franchising Franchising is een systeem voor de afzet van goederen en/of diensten en/of de toepassing van technologie, gebaseerd op een hechte en voortdurende

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Versie juli 2016 Packaging Point B.V. is een dienstverlenend bedrijf dat via de website www.packagingpoint.nl. Verkopers en Kopers de mogelijkheid biedt met elkaar in contact te komen.

Nadere informatie

2.Aankopen, beschikbaarheid, productinformatie en minimum leeftijd

2.Aankopen, beschikbaarheid, productinformatie en minimum leeftijd Algemene verkoopsvoorwaarden Webshop 1.Algemeen 1.1. Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke andersluidende overeenkomst, worden alle overeenkomsten, offerten, aanbiedingen, bestellingen, en alle daaruit

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN (FAQ) OVER DE TOEPASSING VAN DE EU-ANTITRUSTREGELS IN DE MOTORVOERTUIGENSECTOR

VEELGESTELDE VRAGEN (FAQ) OVER DE TOEPASSING VAN DE EU-ANTITRUSTREGELS IN DE MOTORVOERTUIGENSECTOR EUROPESE COMMISSIE VEELGESTELDE VRAGEN (FAQ) OVER DE TOEPASSING VAN DE EU-ANTITRUSTREGELS IN DE MOTORVOERTUIGENSECTOR 27 augustus 2012 In 2010 heeft de Commissie een nieuwe groepsvrijstellingsverordening

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 22 093 Mededingingsbeleid Nr. 16 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal s-gravenhage,

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 30/09/2014

Datum van inontvangstneming : 30/09/2014 Datum van inontvangstneming : 30/09/2014 Samenvatting C-408/14-1 Zaak C-408/14 Samenvatting van het verzoek om een prejudiciële beslissing overeenkomstig artikel 98, lid 1, van het Reglement voor de procesvoering

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 23 september 2014 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 23 september 2014 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 23 september 2014 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2014/0021 (E) 12052/14 JUSTCIV 206 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: BESLUIT VAN DE RAAD betreffende

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ENERGIEMONITORINGSABONNEMENT VAN DELTA INFRA B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN ENERGIEMONITORINGSABONNEMENT VAN DELTA INFRA B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN ENERGIEMONITORINGSABONNEMENT VAN DELTA INFRA B.V. Artikel 1 Begripsomschrijving Aansluiting: Algemene Voorwaarden: DELTA: Commodities of Commodity: Klant: Eindgebruiker: Gebruiksgegevens:

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 19/06/2015

Datum van inontvangstneming : 19/06/2015 Datum van inontvangstneming : 19/06/2015 Vertaling C-222/15-1 Zaak C-222/15 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 15 mei 2015 Verwijzende rechter: Pécsi Törvényszék (Hongarije) Datum

Nadere informatie

Arbitragecommissie. Advies over de verbintenissen aangegaan tijdens de bedenktijd van een maand

Arbitragecommissie. Advies over de verbintenissen aangegaan tijdens de bedenktijd van een maand Advies nr. 2012/11 van 18 oktober 2012 Arbitragecommissie Wet van 19 december 2005 betreffende de precontractuele informatie bij commerciële samenwerkingsovereenkomsten. Advies over de verbintenissen aangegaan

Nadere informatie

HOOFDSTUK I: Specifieke bepalingen aangaande verkoop op afstand via webshop Eco Toilet.be

HOOFDSTUK I: Specifieke bepalingen aangaande verkoop op afstand via webshop Eco Toilet.be HOOFDSTUK I: Specifieke bepalingen aangaande verkoop op afstand via webshop Eco Toilet.be Artikel 1 De bepalingen van dit hoofdstuk zijn enkel van toepassing op de contractuele relatie tussen NV Eco Toilet

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 17.6.2003 COM(2003) 348 definitief 2003/0127 (CNS) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD waarbij de lidstaten worden gemachtigd in het belang van de Europese

Nadere informatie

Vertaling C-125/14-1. Zaak C-125/14. Verzoek om een prejudiciële beslissing. Fővárosi Törvényszék (Hongarije)

Vertaling C-125/14-1. Zaak C-125/14. Verzoek om een prejudiciële beslissing. Fővárosi Törvényszék (Hongarije) Vertaling C-125/14-1 Zaak C-125/14 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 18 maart 2014 Verwijzende rechter: Fővárosi Törvényszék (Hongarije) Datum van de verwijzingsbeslissing: 10

Nadere informatie

1. ALGEMEEN. 2. OVEREENKOMST.

1. ALGEMEEN. 2. OVEREENKOMST. ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN SCHRIJVER ASSURANTIE MANAGEMENT OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. I. Algemeen. Art. 1 Toepassingsgebied. Art. 2 Definities. Art. 3 Website. Art. 4 Sluiten van de overeenkomst

ALGEMENE VOORWAARDEN. I. Algemeen. Art. 1 Toepassingsgebied. Art. 2 Definities. Art. 3 Website. Art. 4 Sluiten van de overeenkomst ALGEMENE VOORWAARDEN I. Algemeen Art. 1 Toepassingsgebied Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarin Brochus producten verkoopt of op een andere wijze een leveringsverplichting

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING FINANCIEEL ADVIESBUREAU KARIN BLOTT OP HET TERREIN VAN HYPOTHEKEN / VERZEKERINGEN / OVERIG FINANCIEEL ADVIES. 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

BESLUIT. Zaaknummer 413: Leidse Stripshop - PS Games I. INLEIDING

BESLUIT. Zaaknummer 413: Leidse Stripshop - PS Games I. INLEIDING BESLUIT Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit tot afwijzing van een verzoek tot het nemen van een besluit als bedoeld in artikel 56, eerste lid, van de Mededingingswet.

Nadere informatie