Discussieavond Detailhandels- en horecavisie Boxtel Datum: Woensdag 8 oktober Tijdstip: uur Locatie: Classic Parc Boxtel

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Discussieavond Detailhandels- en horecavisie Boxtel Datum: Woensdag 8 oktober Tijdstip: uur Locatie: Classic Parc Boxtel"

Transcriptie

1 Discussieavond Detailhandels- en horecavisie Boxtel Datum: Woensdag 8 oktober Tijdstip: uur Locatie: Classic Parc Boxtel Inleiding 150 Betrokken ondernemers, bewoners en geïnteresseerden verzamelde zich bij Classic Park in Boxtel. Een aantal ondernemers en bewoners heeft zich stevig verdiept in het beeldvormende document dat al beschikbaar was en kwam dan ook met een flink aantal vragen. Maar een hoop aanwezigen zijn vooral ook nieuwsgierig. Nieuwsgierig naar welke ideeën er leven voor de detailhandel in Boxtel, aan welke oplossingsrichtingen wordt gedacht, en wat dat vervolgens betekent voor de eigen onderneming, of eigen buurt. Geopend! De avond wordt geopend door de voorzitters van de ondernemersverenigingen die samen het initiatief hebben genomen om te komen tot een nieuwe detailhandels- en horecavisie. Ze zijn de aanjagers geweest van dit traject, de gemeente heeft het ondersteund. Volgens hen is er een aantal belangrijke redenen om de huidige visie te vernieuwen: - De oude visie is 5 jaar geleden opgesteld, vlak voor de intrede van de economische crisis. We weten allemaal dat er sinds die tijd een hoop veranderd is. Tijden van groei zijn veranderd in tijden van krimp en nieuwe manieren van winkelen zijn stevig opgekomen. De nieuwe visie moet op de nieuwe tijd inspelen. - Een detailhandels- en horecavisie moet ondernemers, eigenaren van panden en investeerders houvast en richting geven. Binnen die richting kunnen zij zelf initiatief ontplooien. De nieuwe visie kan de ondernemers van Boxtel ook uitdagen om meer de samenwerking op te zoeken. Deze avond is voor de voorzitters een belangrijke avond. Het is een avond waarop ze hopen reacties van ondernemers en bewoners te horen. Zo veel mensen zo veel meningen. Er gaat deze avond niet één oplossing uitkomen voor Boxtel. Wat we wel hopen is dat we alle geluiden, alle ideeën en meningen in beeld krijgen. En dat we, in deze diversiteit van meningen wel met respect naar elkaar kunnen blijven luisteren. Namens het college van B&W heet ook wethouder Eric van den Broek de aanwezigen van harte welkom. Hij is nu al tevreden over de avond, ruim 130 mensen die actief mee willen denken en werken aan een detailhandels- en horecavisie, dat is iets om trots op te zijn. Het laat de grote betrokkenheid van de Boxtelse ondernemers zien. De wethouder benadrukt nog eens dat de gemeente vanavond vooral in de zaal zit om te luisteren. Deze beeldvormende fase is bedoeld om de geluiden van zowel experts als ervaringsdeskundigen, van ondernemers en inwoners heel goed in beeld te krijgen. Alle aanbevelingen uit deze fase zijn waardevol bij het opstellen van de nieuwe visie. Een complexe opgave Het maken van een nieuwe visie voor detailhandel en horeca is geen gemakkelijke opgave. Een kenmerk van complexe opgaven is dat er vaak tientallen verschillende belangen een rol spelen. Er zijn veel partijen betrokken die allemaal op hun eigen manier, vanuit hun eigen achtergrond en ervaring, naar de opgave kijken. Ieder kijkt met z n eigen bril. Dat is hier in Boxtel ook het geval. Een ondernemer uit Oosterhof heeft andere prioriteiten dan een ondernemer uit het centrumgebied of een horeca eigenaar uit Liempde. Een raadslid heeft andere belangen dan een adviesbureau of een bewoner van het centrumgebied. Een winkelier uit de stationsstraat heeft andere ideeën over wat zou moeten gebeuren dan een horeca eigenaar uit het centrum.

2 Deze avond is bedoeld om een inzicht te krijgen in al deze belangen, al deze brillen. Sommige belangen kunnen prima naast elkaar bestaan, maar sommige zullen ook tegenover elkaar staan. Waarover zijn we het eens met elkaar en waar liggen de verschillen? Wat zijn de grote dilemma s waarin gezocht moet worden naar een oplossing? Zo n dilemma los je niet in een avondje op. Dat zal ook deze avond niet gebeuren. Wat wel kan, is de dilemma s en verschillen in beeld brengen, en met begrip voor de verschillen, naar elkaar luisteren. Wat is er al via de Social Media gezegd? Er zijn ongeveer 150 reacties via de diverse social media gepost. We hebben de meest voorkomende woorden eruit gehaald en in een woordenwolk gezet. Dat geeft een eerste indruk van wat men belangrijk vindt. Een kleine check in de zaal laat zien dat bijna niemand van de aanwezigen hier via social media heeft gereageerd. Het zijn extra reacties die we naast de uitkomst van deze avond mee kunnen nemen. De expert aan het woord Op verzoek van de verschillende voorzitters van de ondernemersverenigingen, en gefaciliteerd door de gemeente, is bureau BRO aan de slag gegaan met Boxtel. BRO is een gerenommeerd bureau dat in Nederland en België op vele plekken detailhandels- en horecavisies heeft ontwikkeld. De hoofdvestiging van BRO is in Boxtel. Naast kennis van zaken, hebben ze dus ook een band met Boxtel. Een voordeel. De vraag aan BRO was om een analyse te maken van de huidige situatie. Hoe staat de detailhandel en horeca in Boxtel er voor? Hoe waarderen bewoners van Boxtel de detailhandel en horeca? Welke landelijke trends gelden ook voor Boxtel. En wat betekent dat voor hoe Boxtel aan de slag kan? Het rapport van BRO is na te lezen via de presentatie neemt directeur Felix Wigman van BRO de aanwezigen mee door de cijfers en onderzoeken die gedaan zijn voor Boxtel. Hij laat uit onderzoeken zien wat het koop en bezoekgedrag is in Boxtel en wat de opgaven per winkelgebied zijn. Er zijn daarin verschillende scenario s mogelijk, die zijn in beeld gebracht. Belangrijk is dat BRO naar de hele gemeente heeft gekeken, niet slechts naar een bepaald gebied. Wel is het zo dat de opgave in het centrumgebied het grootst is.

3 Wat valt er op in de onderzoeken? - Als we naar de food-sector kijken zien we dat Oost en Centrum veel klanten uitwisselen. Er zijn veel klanten die in beide centra komen. Voor de andere wijken geldt dat de winkelcentra meer op zichzelf staan. Dat is ook logisch gezien de ligging. Centrum en Oost liggen relatief dicht bij elkaar. - Het centrum verzorgt, met alle voorzieningen, de hele gemeente. De wijkcentra zijn vooral gericht op de wijk waarin ze liggen. - Wijkcentra hebben en sterke functie in de wijk waarin ze liggen. - Aan een onderzoeksgroep van 430 mensen uit Boxtel zijn diverse vragen gesteld over hoe ze de voorzieningen in Boxtel (centrum) waarderen. Opvallende (en zorgwekkende) uitkomsten zijn de volgende: o Belangrijkste reden om het centrum wel te bezoeken: Gewoonte o Belangrijkste reden om het centrum niet te bezoeken: het beperkte aanbod en het gebrek aan sfeer. - Het laagst scoren: variëteit in assortiment, gezelligheid/sfeer, inrichting van het centrum, bereikbaarheid van winkels per auto. Dat zijn aandachtspunten om serieus aandacht aan te besteden. - Het hoogst scoren: het aantal horeca voorzieningen en de kwaliteit van de horeca, de evenementen in het centrumgebied en de weekmarkt op vrijdag. Deze kwaliteiten moet je gebruiken en versterken om het centrum een impuls te geven. Over het algemeen kan geconstateerd worden dat de wijkwinkelcentra het bovengemiddeld goed doen (vergeleken met gemeentes van een vergelijkbare omvang). Het meeste zorgen moeten we ons maken over het centrumgebied, dat scoort beneden gemiddeld. BRO heeft voor elk winkelcentrumgebied aangegeven wat de opgaven zijn. - Voor Centrum Liempde, Selissen en Vuurijzer geldt dat ze alle drie goed functioneren en op kleine punten versterkt kunnen worden, met behoud van het lokale karakter. - Voor de Kapelweg (voor zover je dat een centrum kunt noemen) geldt dat op termijn de positie heroverwogen kan worden. Het ligt erg geïsoleerd % van het winkelaanbod in Boxtel ligt niet in 1 van de centra maar verspreid. Zowel voor de winkels zelf als voor het verschillende centra zou het clusteren van de verspreide voorzieningen in centra goed kunnen werken. - Voor Oosterhof geldt dat de uitstraling wat gedateerd is en de supermarkten hier graag zouden willen uitbreiden. Een impuls is noodzakelijk. - Aan het winkelgebied in het Centrum van Boxtel moet het meest gebeuren: Er is een versnipperd winkelaanbod, er zijn te weinig bezoekers, er is geen koppeling met de supermarkten, er is veel leegstand. Kortom er is een stevige impuls nodig hier verandering in te brengen. Hoe krijg je meer bezoekers naar het Centrum? Afgelopen jaren zijn diverse pogingen gedaan, maar die hebben niet tot verbetering geleid. Uit landelijk onderzoek blijkt dat bijna 45% van de supermarktbezoekers het bezoek met andere winkels combineert. Liggen winkels in het zicht en binnen een straat van 100 meter dan is het combinatiebezoek zelfs 75%. Een oplossing voor het centrumgebied zou het toevoegen van een goed lopende supermarkt kunnen zijn. Deze trekt de bezoekers die het centrum zo hard nodig heeft. En precies daar ontstaat het dilemma. Een supermarkt toevoegen aan het centrum betekent een concurrentiestrijd tussen Oosterhof en Centrum. Er is op deze afstand eigenlijk geen ruimte voor extra supermarktmeters. Moet je kiezen voor de één of voor de ander? Of zijn combinaties denkbaar?

4 Scenario s Er zijn verschillende scenario s denkbaar: 1. Niks doen, alles laten zoals het is Dit eerste scenario is eigenlijk geen optie, marktpartijen zitten niet stil, supermarkt gaan hoe dan ook in beweging komen. 2. Alleen Winkelcentrum Oosterhof versterken. De wens van het winkelcentrum isom 1800 m2 uit te breiden en te moderniseren. 3. Alleen het centrumgebied versterken. De winkels uit Oosterhof zou je kunnen proberen in te passen in het centrumgebied. Naast het toevoegen van een publiekstrekker zoals een supermarkt moet er in het ccentrum veel meer gebeuren: Een impuls aan openbare ruimte en beleving; Maak gebruik van de kracht van de horeca, verweving van horeca en winkels; Maak meer gebruik van evenementen en activiteiten; Zorg voor een betere bereikbaarheid en duidelijke parkeervoorzieningen; Zichtbaar ondernemerschap, je trekt klanten met beleving. Door de opkomst van internet moet je in je winkel meer bieden dan alleen een product; Gezamenlijke aanpak van de leegstand; BRO benadrukt sterk dat het om een integrale aanpak gaat. Je kan er niet twee uitkiezen en de rest niet doen. Alles is nodig om het Centrum vooruit te brengen, en alles hangt met elkaar samen. 4. Beiden versterken. Vanuit het perspectief van de winkeliers zou je het beide centra moeten versterken. Maar het risico dat beide centra elkaar weg concurreren is heel groot. Eerste ronde reacties uit de zaal: Er is bij veel mensen verbazing over de 45% combinatiebezoek uit het landelijk onderzoek. Zowel uit de dagelijkse praktijk (wat doen mensen zelf) als cijfers van de supermarkten zelf blijkt een ander beeld te ontstaan. Het vermoeden leeft dat het combinatiebezoek vaak zal bestaan uit een bezoek aan aanverwante winkels, denk aan de slager, groentewinkel, bakker of visboer. Maar vooral in de food-sector, en niet in het fun-shoppen. Een onderzoek uit Veldhoven lijkt dat te ondersteunen. Het beeld leeft dat mensen met hun (koelkast) boodschappen het liefst zo snel mogelijk naar huis gaan. Ook het percentage klanten van supermarkten buiten Boxtel roept vragen op (17%). Dit is gebaseerd op pintransacties van de Rabobank. De AH geeft aan dat BONUS kaart gegevens die zij gebruiken een ander beeld laten zien (een lager percentage). Aanwezigen vragen zich af hoe je met het parkeren om moet gaan als je een supermarkt toevoegt aan het Centrum. Er is nu al te weinig parkeerruimte in het centrum. Je moet dus een supermarkt en parkeerruimte toevoegen aan het Centrum. Dat staat haaks op het beleid dat de gemeente tot nu toe gevoerd heeft. Het vraagt dus echt een omslag in het beleid van de gemeente als je dit gaat doen. Bewoners van Oosterhof vragen zich af wat er gedateerd is aan het winkelcentrum hier. Volgens hen is het een prima winkelcentrum dat voorziet in alle behoeften.

5 De vraag is of je niet op een andere manier het fun-aspect in het centrum terug kunt brengen. Het één hangt met het andere samen. Ondernemers komen pas als er meer bezoekers zijn. Grotere ketens gaan naar de grote stad. Er is vrijwel geen andere manier dan een supermarkt om in het Centrum het aantal bezoekers omhoog te krijgen. Ander pijnpunt hierbij zijn de huurprijzen, die volgens de aanwezigen erg hoog liggen. De vraag is of je een integrale visie voor Oosterhof kunt combineren met een integrale visie voor het Centrum. Voor het Centrum liggen er veel elementen die aangepakt moeten worden, een supermarkt is daar maar één van. Dat sluit aan bij scenario 4, een scenario waar ook echt een risico aan zit. Petje op - Petje af Hoe haal je de mening op van 150 mensen tegelijkertijd zonder dat er een grote spraakverwarring ontstaat? We gebruiken Petje op Petje af in combinatie met een aantal stellingen om de meningen te peilen. Daarnaast gaan we met de microfoon de zaal door om reacties van mensen op te halen. Dilemma 1: Voor Boxtel zou het t beste zijn als we: Petje op: Voorzieningen van Oosterhof naar het centrum verplaatsen voor een sterk centrum. Petje af: Het winkelaanbod in Oosterhof behouden en versterken en voor het Centrum naar andere oplossingen zoeken. (Winkels niet naar het Centrum verplaatsen). Een groot deel van de aanwezigen kiest voor het behouden van de voorzieningen in Oosterhof. Aanwezige bewoners van Oost en winkeliers in Oosterhof zien de kwaliteit van dit winkelcentrum en willen het graag behouden en verbeteren. Een deel van de aanwezigen geeft ook aan het nu een te lastige keuze te vinden. De argumenten voor een publiekstrekker naar het Centrum zijn terecht, maar moet dat dan uit Oosterhof komen? Dat lijkt een (te) rigoureuze keuze. Een klein deel van de aanwezigen vindt het in ieder geval de moeite waard om verder te onderzoeken. De vraag wordt gesteld waar de supermarkt (en het parkeren) een plek zou moeten vinden in het Centrum. Het zoekgebied achter de Markt en dan vooral de vijver en boomgaard roepen discussie op. Dit is juist een mooi gebied in het centrum. Is het niet ook een optie om te kijken naar een aantal aaneengesloten leegstaande panden? Kan je iets doen aan Oosterhof, maar minder dan totale verplaatsing, dat toch het Centrum voldoende helpt? Bijvoorbeeld 1 supermarkt verplaatsen en de andere daarmee gelijk uitbreidingsruimte geven? BRO geeft aan dat het een lastige is. Je moet echt uitkijken voor een te grote concurrentiekracht. Dus hoe graag iedereen ook voor de en/en optie zou willen gaan, het is eigenlijk een of/of keuze. Dilemma 2: Voor Boxtel zou het t beste zijn als we: Petje op: Kiezen voor compacte kleine centra (de verspreide winkels zouden dan naar t centrum moeten verhuizen). Petje af: De spreiding houden zoals die nu is. De meeste aanwezigen zetten hun petje op. We zien deze beweging ook wel ontstaan in Boxtel, sinds de Croon passage er is, hoewel daar ook nog heel veel leeg staat. Er is een aantal winkeliers in de zaal die deze beweging ook hebben gemaakt. We moeten het niet

6 alleen hebben over compactheid, maar ook over kwaliteit. Het trekken van winkels met kwaliteit gaat een impuls leveren. Er wordt opgemerkt dat, met de komst van internet, het grote centrum niet meer nodig is, en die tijd komt ook niet meer terug. We zullen dus wel moeten. Voordelen van compacte centra zijn dat ondernemers makkelijker kunnen samenwerken aan de aantrekkelijkheid van hun centrum. Een compact Centrum lijkt een logische gedachte, maar er komt een tegengeluid van een winkelier buiten het Centrum. Als parkeren voor de deur van belang is voor je winkel (in dit geval een wijnhandel), dan wil je niet in het Centrum zitten! Dilemma 3: Voor het centrumgebied zou het t beste zijn als: Petje op: we inzetten op ruimtelijke kwaliteit en sfeer in het Centrum, en parkeren uit het zicht, buiten het Centrum organiseren. Petje af: parkeren zo dicht mogelijk bij de voorzieningen kan, daar moeten we ruimte (en kwaliteit) voor over hebben. Terecht wordt de vraag gesteld wat dichtbij is, vanuit ondernemers wordt gesteld dat dichtbij maximaal 200 meter is, maar hoe dichterbij hoe beter. Meeste ondernemers geven dan ook aan dat ze parkeren belangrijker vinden dan ruimtelijke kwaliteit. In grotere steden is er de luxe om parkeren buiten het centrum op te lossen, maar daar moeten we onszelf niet mee vergelijken. Iemand geeft aan dat veel fun-shoppen in Boxtel ook op de fiets gebeurt. Stimuleer de fiets in de stad! Parkeren is een luxe probleem. Uit de discussie blijkt dat de combinatie van beide (uit het zicht maar in de buurt) op de meeste stemmen kan rekenen. Volgens BRO moet juist ook naar die oplossing gezocht worden. De vraag wordt nog gesteld wat bezoekers belangrijker vinden: dichtbij parkeren en een beetje betalen of verder weg en gratis? BRO geeft aan dat dit alles te maken heeft met het aanbod dat je in het centrum hebt. Als je kwaliteit te bieden hebt is de consument bereid om te lopen of te betalen. Heb je dat niet, dan blijft een consument weg. Uit de zaal wordt geopperd om parkeren eerst gratis te maken, daarmee bezoekers te trekken en kwaliteit in het Centrum te laten stijgen. Daarna zou je dit weer kunnen aanpassen. Opgemerkt wordt dat er een raadsbesluit ligt voor een autoluwe Markt (dat kwaliteit oplevert), met alternatieve parkeermogelijkheden in de Pastorietuin. Blijf bij deze keuze en pak door. Dit is een goede oplossing. Deze opmerking kan op bijval uit de zaal rekenen. Bewoners van het Centrum roepen op om parkeren niet alleen vanuit ondernemers maar ook vanuit bewoners te bekijken. Dat zijn ook gebruikers van het Centrum.

7 Afsluiting: De avond heeft in een sneltreinvaart heel veel meningen, ideeën en vragen zichtbaar gemaakt. Dat is goed om te zien. We zien ook duidelijk de belangen van de diverse partijen terug. De vraag blijft altijd, wiens belang er zwaarder weegt. Maar iedereen voelt de noodzaak dat er iets moet gebeuren in Boxtel. Met 130 aanwezigen kan niet iedereen aan het woord komen. Voor wie dat nog wil is er op de website van de gemeente een reactieformulier te vinden. Daarnaast wordt er een vervolgavond georganiseerd op. Het doel van de volgende avond is te onderzoeken of we met elkaar tot een aantal gezamenlijke aanbevelingen kunnen komen voor de nieuwe detailhandel- en horecavisie. In overleg met de ondernemersverenigingen is een datum gekozen: donderdag 13 november, van 19:30 uur tot 22:00 uur, locatie Raadzaal, gemeente Boxtel Wil je hierbij zijn? Meld je dan per mail aan bij Anke van Schaaijk, We zijn blij met de grote opkomst. Het is geweldig dat er zo veel mensen betrokken zijn bij Boxtel. Dat maakt het soms ook lastig, zoveel mensen zoveel meningen. Iedereen vliegt het aan vanuit z n eigen gezichtspunt. Maar met al die gezichtspunten kan de analyse van BRO aangescherpt worden. En gelukkig gebeurt er ook al veel in het Centrum. Terwijl we nadenken over de visie wordt er ook al een aantal stappen gezet. Denk bijvoorbeeld aan de plannen voor de herinrichting van de Markt en project STA-P (Stapelen-Sint Petrusbasiliek). Het blijft een complexe opgave, maar als iedereen zo betrokken blijft als deze avond, kunnen we gezamenlijk een succes maken van de detailhandel en horeca in Boxtel.

Notitie van aanbevelingen Aanbevelingen vanuit de Boxtelse gemeenschap ten bate van het opstellen van een nieuwe Horeca- en Detailhandelsvisie voor

Notitie van aanbevelingen Aanbevelingen vanuit de Boxtelse gemeenschap ten bate van het opstellen van een nieuwe Horeca- en Detailhandelsvisie voor Notitie van aanbevelingen Aanbevelingen vanuit de Boxtelse gemeenschap ten bate van het opstellen van een nieuwe Horeca- en Detailhandelsvisie voor Boxtel 1 Inleiding De voorzitters van de ondernemersverenigingen

Nadere informatie

Oosterhout, visie boodschappenstructuur. Presentatie gemeenteraad, 6 december 2016 Aiko Mein

Oosterhout, visie boodschappenstructuur. Presentatie gemeenteraad, 6 december 2016 Aiko Mein Oosterhout, visie boodschappenstructuur Presentatie gemeenteraad, 6 december 2016 Aiko Mein Achtergrond Detailhandel sterk in beweging Opkomst e-commerce Dalende bestedingen Omvallende ketens Leegstand

Nadere informatie

Verslag burgerparticipatie detailhandels- en horecavisie

Verslag burgerparticipatie detailhandels- en horecavisie Verslag burgerparticipatie detailhandels- en horecavisie Inhoud Paragraaf Titel 1 Tijdpad van het traject 2 Verloop van het traject 3 Hoofdlijnen inbreng ondernemers en inwoners 4 Conclusies 5 Bijlagen

Nadere informatie

ANALYSE RESULTATEN ENQUÊTE OVER CENTRUMPLANNEN april 2015

ANALYSE RESULTATEN ENQUÊTE OVER CENTRUMPLANNEN april 2015 ANALYSE RESULTATEN ENQUÊTE OVER CENTRUMPLANNEN april 2015 Inleiding Op 18 december 2014 heeft het college van burgemeester en wethouders conceptvisies over deelaspecten van het centrum aan raads- en burgerleden

Nadere informatie

Scenario s detailhandelsvisie centrum Nederweert. Stefan van Aarle 25 november 2015

Scenario s detailhandelsvisie centrum Nederweert. Stefan van Aarle 25 november 2015 Scenario s detailhandelsvisie centrum Nederweert Stefan van Aarle 25 november 2015 AGENDA 19:30 uur presentatie scenario s 20:30 uur korte pauze 20:45 uur vragenronde 21:15 uur afronding Inleiding Even

Nadere informatie

We zullen het samen moeten doen

We zullen het samen moeten doen Gezamenlijke aanpak stadshart E-Nieuwsbrief Stadshart Lelystad - Uitgave: januari 2015 Het college van Lelystad heeft de gemeenteraad geïnformeerd over de stand van zaken rondom het stadshart. Welke initiatieven

Nadere informatie

Analyses detailhandelsvisie. 10 september 2015 Stefan van Aarle

Analyses detailhandelsvisie. 10 september 2015 Stefan van Aarle Analyses detailhandelsvisie 10 september 2015 Stefan van Aarle BRO Sinds 1962 Programma Ontwerp Ordenen Regionale en lokale Visies: samenwerking tot ontwikkelplan Supermarkten, PDV / GDV, internethandel,

Nadere informatie

: Opzet detailhandels- en horecabeleid gemeente Boxtel

: Opzet detailhandels- en horecabeleid gemeente Boxtel Notitie : Opzet detailhandels- en horecabeleid gemeente Boxtel Datum : 6 januari 2014 Opdrachtgever : gemeente Boxtel Ter attentie van Projectnummer : A. van Schaaijk : 204x00523 Opgesteld door : Felix

Nadere informatie

Inhoudelijke reactie op rapport Detailhandels- en horecavisie Boxtel (BRO, 26 september 2014)

Inhoudelijke reactie op rapport Detailhandels- en horecavisie Boxtel (BRO, 26 september 2014) Inhoudelijke reactie op rapport Detailhandels- en horecavisie Boxtel (BRO, 26 september 2014) 10 december 2014 Memo Status: Memo Datum: 10 december 2014 Een product van: Bureau Stedelijke Planning bv Silodam

Nadere informatie

Amsterdam, 2 april 2015. Verslag RMC Werkatelier Retailvisie Leidse Regio, Level Leiden

Amsterdam, 2 april 2015. Verslag RMC Werkatelier Retailvisie Leidse Regio, Level Leiden Amsterdam, 2 april 2015 Verslag RMC Werkatelier Retailvisie Leidse Regio, Level Leiden Op 1 april 2015 vond het werkatelier in de Leidse regio plaats onder begeleiding van Retail Management Center (RMC).

Nadere informatie

Haalbaarheidsstudie AH

Haalbaarheidsstudie AH Januari 2016 Nieuwsbrief Bruisend Dorpshart Heeze Raadsbesluit 9 mei 2016 over haalbaarheid locatie naast het gemeentehuis Haalbaarheidsstudie AH Start Centrumvisie 3 december 2013 Opstellen Centrumvisie

Nadere informatie

Winkelleegstand: dilemma of kans?

Winkelleegstand: dilemma of kans? Winkelleegstand: dilemma of kans? Enkele landelijke trends en ontwikkelingen 1. Schaalvergroting (food) en schaalverkleining (modisch) 2. Branchevervaging 3. Toenemende problematiek PDV clusters 4. Filialisering

Nadere informatie

Intentieverklaring Versterking economisch positie Centrum Alphen aan den Rijn

Intentieverklaring Versterking economisch positie Centrum Alphen aan den Rijn Intentieverklaring Versterking economisch positie Centrum Alphen aan den Rijn Inleiding Het centrum van Alphen aan den Rijn is de ontmoetingsplaats, het culturele- en koopcentrum voor de inwoners van Alphen

Nadere informatie

Nummer raadsnota: Bl Onderwerp: Beschikbaarstelling van krediet voor planontwikkeling winkelcentrum Arkendonk

Nummer raadsnota: Bl Onderwerp: Beschikbaarstelling van krediet voor planontwikkeling winkelcentrum Arkendonk 9emeente Oosterhout *» ť ^ ) NOTA VOOR DE RAAD Datum: 1 november 2016 Nummer raadsnota: Bl.0160544 Onderwerp: Beschikbaarstelling van krediet voor planontwikkeling winkelcentrum Arkendonk Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Samenvatting Eindhoven Regionaal koopstromenonderzoek SRE. Samenwerkingsverband Regio Eindhoven

Samenvatting Eindhoven Regionaal koopstromenonderzoek SRE. Samenwerkingsverband Regio Eindhoven Samenvatting Eindhoven Regionaal koopstromenonderzoek SRE Samenwerkingsverband Regio Eindhoven Samenvatting Eindhoven Regionaal koopstromenonderzoek SRE Samenwerkingsverband Regio Eindhoven Rapportnummer:

Nadere informatie

snel dan voorzien. In de komende jaren zal, afhankelijk van de (woning)marktontwikkeling/

snel dan voorzien. In de komende jaren zal, afhankelijk van de (woning)marktontwikkeling/ 2 Wonen De gemeente telt zo n 36.000 inwoners, waarvan het overgrote deel in de twee kernen Hellendoorn en Nijverdal woont. De woningvoorraad telde in 2013 zo n 14.000 woningen (exclusief recreatiewoningen).

Nadere informatie

Actualisatie Centrumvisie Rhenen

Actualisatie Centrumvisie Rhenen Actualisatie Centrumvisie Rhenen Vanavond: naar een actuele visie Visie 2009, stand 2016 Trends en middelgrote centrumgebieden Marktruimte Actualisatie van de visie In gesprek over het vervolg, hoe realiseren

Nadere informatie

Programma 10 april 2012

Programma 10 april 2012 Programma 10 april 2012 19.30 Welkom, Jos Roewen 19.35 Wat gaan we vanavond doen? toelichting Benjamin Brest 19.45 Wat is uw beeld van Nieuw-Amsterdam-Veenoord? 20.00 Presentatie zwart-witfoto, Benjamin

Nadere informatie

Op zoek naar winkelbeleving. VOGON studiemiddag Rotterdam

Op zoek naar winkelbeleving. VOGON studiemiddag Rotterdam Op zoek naar winkelbeleving VOGON studiemiddag Rotterdam I&O Research 1. Bureau voor marktonderzoek en advies 2. 50, 3, 500, 750.000+ 3. Datacollectie in huis 4. Klantbeleving: Retail (KSO2011) Ambulante

Nadere informatie

Winkelleegstand: dilemma of kans?

Winkelleegstand: dilemma of kans? Winkelleegstand: dilemma of kans? Enkele landelijke trends en ontwikkelingen 1. Schaalvergroting (food) en schaalverkleining (modisch) 2. Branchevervaging 3. Toenemende problematiek PDV clusters 4. Filialisering

Nadere informatie

Visie en Actieplan winkelcentrum Heksenwiel

Visie en Actieplan winkelcentrum Heksenwiel Visie en Actieplan winkelcentrum Heksenwiel 29 april 2014 Bestuur Winkeliersvereniging Heksenwiel DELA/DTZ Wijkraad BeKom SOAB Breda BV i.spape@soab.nl e.kalle@soab.nl Waarom een visie op Heksenwiel Leegstand,

Nadere informatie

W I N K E L e n I N H E T N I E U W E B A N N E C E N T R U M

W I N K E L e n I N H E T N I E U W E B A N N E C E N T R U M W I N K E L e n I N H E T N I E U W E B A N N E C E N T R U M B e z a a n j a c h t p l e i n - A m s t e r d a m N o o r d Het Nieuwe Banne Centrum Centraal gelegen in Amsterdam Noord, aan het Bezaanjachtplein

Nadere informatie

Detailhandelsvisie centrum Nederweert. Stefan van Aarle 15 juli 2015

Detailhandelsvisie centrum Nederweert. Stefan van Aarle 15 juli 2015 Detailhandelsvisie centrum Nederweert Stefan van Aarle 15 juli 2015 Het verschaffen van inzicht op welke haalbare wijze Nederweerteen sterk en bestendig vitaal centrum gericht op de toekomst kan realiseren,

Nadere informatie

WINKELOPENINGSTIJDEN OP ZONDAG IN PURMEREND

WINKELOPENINGSTIJDEN OP ZONDAG IN PURMEREND WINKELOPENINGSTIJDEN OP ZONDAG IN PURMEREND 2013 Winkelopeningstijden op zondag in Purmerend 2013 Onderzoek onder het internetpanel In opdracht van Team Economie Jeroen van der Weerd Uitgevoerd door Team

Nadere informatie

Gewenst aantal koopzondagen

Gewenst aantal koopzondagen KOOPZONDAGEN IN HILVERSUM EEN SP-ONDERZOEK ONDER WINKELIERS Gewenst aantal koopzondagen 50% 6% 32% Minder Evenveel Meer Overig HILVERSUM Naar aanleiding van de aankomende Winkeltijdenverordening Hilversum

Nadere informatie

Uitkomsten denk mee over de toekomst van Leidsenhage

Uitkomsten denk mee over de toekomst van Leidsenhage Uitkomsten denk mee over de toekomst van Leidsenhage Koningin Wilhelminalaan 2 Leidschendam Postbus 905 2270 AX Voorburg Telefoon 14 070 Fax (070) 320 13 02 www.leidschendam-voorburg.nl info@leidschendam-voorburg.nl

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel: Winkelcentra

Onderzoek Inwonerspanel: Winkelcentra 1 (21) Onderzoek Inwonerspanel: Auteur Tineke Brouwers Inleiding De afgelopen jaren is er veel veranderd in het Nederlands winkellandschap. Nieuwe ontwikkelingen volgen elkaar snel op. Er zijn veranderingen

Nadere informatie

Bestemmingsplan Supermarkt Gouden Leeuw Venray en omgevingsvergunning. Eindrapport zienswijzen

Bestemmingsplan Supermarkt Gouden Leeuw Venray en omgevingsvergunning. Eindrapport zienswijzen 17 september 2014 Bestemmingsplan Supermarkt Gouden Leeuw Venray en omgevingsvergunning Eindrapport zienswijzen Gemeente Venray Postbus 500 5800 AM Venray Inhoud 1 Inleiding 6 2 Zienswijzen bestemmingsplan

Nadere informatie

» In gesprek op de weekmarkt. Gebiedsvisie Centraal Capelle Ontwikkelingen Stadshart

» In gesprek op de weekmarkt. Gebiedsvisie Centraal Capelle Ontwikkelingen Stadshart » In gesprek op de weekmarkt Gebiedsvisie Centraal Capelle Ontwikkelingen Stadshart Gebiedsvisie Centraal Capelle Op donderdag 18 juni 2015 presenteerden de wethouders Stedelijke Ontwikkeling en Economische

Nadere informatie

Quickscan beoordeling verplaatsing bibliotheek Oss

Quickscan beoordeling verplaatsing bibliotheek Oss datum: 21-9-2015 projectnummer: 1638.0915 Quickscan beoordeling verplaatsing bibliotheek Oss AANLEIDING De wereld van de bibliotheken is in korte tijd sterk aan het veranderen. Technologische ontwikkelen

Nadere informatie

CENTRUMVISIE NOORDWIJKERHOUT. Uitkomsten vragenlijst burgerpanel

CENTRUMVISIE NOORDWIJKERHOUT. Uitkomsten vragenlijst burgerpanel CENTRUMVISIE NOORDWIJKERHOUT Uitkomsten vragenlijst burgerpanel Periode: 18 januari tot 2 februari 2016 Aantal respondenten: 458 van 656 (70%) Inleiding De gemeente Noordwijkerhout werkt aan een versterking

Nadere informatie

DESKUNDIGENOPINIE NIJMEGEN

DESKUNDIGENOPINIE NIJMEGEN DESKUNDIGENOPINIE NIJMEGEN De deskundigenopinie vormt al sinds 2001 een vast programmaonderdeel van het bezoek aan een gaststad. Tijdens een rondwandeling beoordelen de bezoekers de binnenstad op een aantal

Nadere informatie

STRAATENQUÊTE MASTERPLAN LIJNBAANHOVEN

STRAATENQUÊTE MASTERPLAN LIJNBAANHOVEN STRAATENQUÊTE MASTERPLAN LIJNBAANHOVEN Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) In opdracht van ds+v Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) Auteur: Project: 07-2610 Prijs: Adres: Goudsesingel 78,

Nadere informatie

ONDERNEMERS EN INTERNETPANEL OVER DE WINKELOPENINGSTIJDEN IN PURMEREND

ONDERNEMERS EN INTERNETPANEL OVER DE WINKELOPENINGSTIJDEN IN PURMEREND ONDERNEMERS EN INTERNETPANEL OVER DE WINKELOPENINGSTIJDEN IN PURMEREND Ondernemers en internetpanel over de winkelopeningstijden in Purmerend In opdracht van: Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Patty Laan

Nadere informatie

Waar winkelen de inwoners van de gemeente Ede? Een onderzoek op basis van 304 winkelmomenten

Waar winkelen de inwoners van de gemeente Ede? Een onderzoek op basis van 304 winkelmomenten Waar winkelen de inwoners van de gemeente? Een onderzoek op basis van 304 winkelmomenten In opdracht van de SGP Door Studentenpool Bestuurlijke Bedrijfskunde Academie Mens & Organisatie Christelijke Hogeschool

Nadere informatie

97% 24% 27% 0% 25% 50% 75% 100%

97% 24% 27% 0% 25% 50% 75% 100% 11 WINKELEN EN WINKELCENTRA In dit hoofdstuk wordt gekeken naar het koopgedrag van de Leidenaar, zowel voor dagelijkse als voor niet-dagelijkse boodschappen. Daarbij wordt tevens aandacht besteed aan het

Nadere informatie

WINSCHOTER WERELDBAZAR PAPIERBAAN 80

WINSCHOTER WERELDBAZAR PAPIERBAAN 80 Geen bedreiging voor koopcentrum Winschoten Nieuw bloed voor de Winschoter bloedsomloop WINSCHOTER WERELDBAZAR PAPIERBAAN 80 WINSCHOTER WERELDBAZAR Overdekte markt 550 units inpandig van 30, 40 en 50m2

Nadere informatie

Parkeertarieven binnensteden Parkeertarieven en attractiewaarde binnensteden redelijk in evenwicht

Parkeertarieven binnensteden Parkeertarieven en attractiewaarde binnensteden redelijk in evenwicht Parkeertarieven binnensteden Parkeertarieven en attractiewaarde binnensteden redelijk in evenwicht Stijgende parkeertarieven maken binnensteden minder aantrekkelijk voor consumenten en ondernemers, stelde

Nadere informatie

MEER HEB JE NIET NODIG

MEER HEB JE NIET NODIG MEER HEB JE NIET NODIG Doemere MEER HEB JE NIET NODIG Grootste in de regio Prima toegankelijk Uniek winkelaanbod Actief promotiebeleid Drukbezochte evenementen Betrokken ondernemers Woondome Buitenmere

Nadere informatie

Enquête Revitalisering Bedrijventerrein Overvecht. Rapportage. Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Utrecht

Enquête Revitalisering Bedrijventerrein Overvecht. Rapportage. Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Utrecht Enquête Revitalisering Bedrijventerrein Overvecht Rapportage Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Utrecht Uitgevoerd door: ETIN Adviseurs s-hertogenbosch, mei 2009 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 1.1 Populatie

Nadere informatie

Koopstromen geven een onthutsend beeld van de toekomst Winkels verdwijnen uit kleine en middelgrote kernen

Koopstromen geven een onthutsend beeld van de toekomst Winkels verdwijnen uit kleine en middelgrote kernen Koopstromen geven een onthutsend beeld van de toekomst Winkels verdwijnen uit kleine en middelgrote kernen Op 24 september werden de koopstromen 2015 van Oost- Nederland gepresenteerd door het onderzoeksbureau

Nadere informatie

Vitaliteitsbenchmark. Centrumgebieden. Zutphen. De economische vitaliteit van de 100 grootste centrumgebieden. 1 juli 2015.

Vitaliteitsbenchmark. Centrumgebieden. Zutphen. De economische vitaliteit van de 100 grootste centrumgebieden. 1 juli 2015. Vitaliteitsbenchmark Centrumgebieden Zutphen De economische vitaliteit van de 100 grootste centrumgebieden 1 juli 2015 Tim van Huffelen 2 Inhoud Aanleiding en doel De benchmark De resultaten voor Zutphen

Nadere informatie

onderwerp Aanvraag initiatievenbudget herontwikkeling winkelcentrum Lorentzplein Badhoevedorp

onderwerp Aanvraag initiatievenbudget herontwikkeling winkelcentrum Lorentzplein Badhoevedorp gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W onderwerp Aanvraag initiatievenbudget herontwikkeling winkelcentrum Lorentzplein Badhoevedorp Portefeuilehouder A. Elzakalai, J.J. Nobel, C.J. Loggen Collegevergadering

Nadere informatie

Burgerpanel Zeewolde. Inleiding. Centrum Zeewolde. Resultaten peiling 1: Detailhandel / winkelcentrum Zeewolde. Januari 2012

Burgerpanel Zeewolde. Inleiding. Centrum Zeewolde. Resultaten peiling 1: Detailhandel / winkelcentrum Zeewolde. Januari 2012 Burgerpanel Zeewolde Resultaten peiling 1: Detailhandel / winkelcentrum Zeewolde Januari 2012 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 1 e peiling met het nieuwe burgerpanel van Zeewolde.

Nadere informatie

Mededeling van het college aan de gemeenteraad (2011-42)

Mededeling van het college aan de gemeenteraad (2011-42) Onderwerp: Uitkomsten koopstromenonderzoek (consumentenonderzoek) binnenstad Portefeuillehouder: Steven Kroon Datum: 18 april 2011 Aanleiding voor de mededeling Doetinchem heeft de ambitie haar bovenregionale

Nadere informatie

De afdeling DAD/HBD. Even voorstellen. Olaf Busch, ruimtelijk economisch adviseur

De afdeling DAD/HBD. Even voorstellen.  Olaf Busch, ruimtelijk economisch adviseur De afdeling DAD/HBD Even voorstellen 1 www.hbd.nl Werkveld Adviseren en begeleiden van ondernemers- verenigingen bij ruimtelijke processen 9 adviseurs met eigen adviesrayon 2 www.hbd.nl Werkveld Herinrichting

Nadere informatie

Het Rendement van Schoon Deel sessie 1 Retail & stations omgeving

Het Rendement van Schoon Deel sessie 1 Retail & stations omgeving Vraag Belangrijk Legenda Leestip Met de klok mee Start op 1 uur Van het midden uit naar buiten Per tak van boven naar beneden Deze PDF staat uit meerdere pagina's Welkom Hoop bekende gezichten Leuk mix

Nadere informatie

Vervoer naar retail: gaan we uit van argumenten of emotie? Hans Voerknecht (KpVV)

Vervoer naar retail: gaan we uit van argumenten of emotie? Hans Voerknecht (KpVV) 1 Vervoer naar retail: gaan we uit van argumenten of emotie? Hans Voerknecht (KpVV) 1 2 1 Start van de discussie Winkeliers denken, dat hun omzet afhangt van autobereikbaarheid en gratis/goedkoop parkeren

Nadere informatie

Kennis nemen van de stand van zaken van de herontwikkeling van het project Scapino / De Nieuwe Brink.

Kennis nemen van de stand van zaken van de herontwikkeling van het project Scapino / De Nieuwe Brink. Aan de leden van de commissie Vergadering d.d. Casenummer Notitienummer Commissienotitie Ruimte 20 juni 2012 AB12.00587 CN2012.023 Gemeente Bussum Kennis nemen van de stand van zaken van de herontwikkeling

Nadere informatie

Verslag discussieavond zondagopenstelling 16 oktober 2013, Parklocatie De Jaargetijden

Verslag discussieavond zondagopenstelling 16 oktober 2013, Parklocatie De Jaargetijden Verslag discussieavond zondagopenstelling 16 oktober 2013, Parklocatie De Jaargetijden Genodigden: alle winkeliers, marktbond, MKB Twente, horeca, raadsleden, pers. Deel 1 Het eerste deel van de avond

Nadere informatie

Centrumperspectief. Concept. De hoofdlijnen - concept Juli 2016

Centrumperspectief. Concept. De hoofdlijnen - concept Juli 2016 Centrumperspectief Concept De hoofdlijnen - concept Juli 2016 Programma 19.00 19.30 Inloop 19.30 19.35 Welkomstwoord 19.35 20.05 Concept centrumperspectief 20.05 20.20 Ruimte voor verdieping / vragen 20.20

Nadere informatie

Van centrummanagement naar winkelmanagement

Van centrummanagement naar winkelmanagement Gemeente LIEDEKERKE Toelichting op 9 juni 2011 Waarom is dit onderzoek nodig? Gemeentelijk handelsapparaat zit in een negatieve tendens. Het gemeentebestuur wenst op basis van het RUP Kerngebied delen

Nadere informatie

VERSLAG STARTBIJEENKOMST VISIE KANAALSTRAAT/DAMSTRAAT

VERSLAG STARTBIJEENKOMST VISIE KANAALSTRAAT/DAMSTRAAT VERSLAG STARTBIJEENKOMST VISIE KANAALSTRAAT/DAMSTRAAT Wat: Datum: Waar: Resultaten van de startbijeenkomst Visie Kanaalstraat/Damstraat Dinsdag 13 september 19:30 22:00 uur Stadskantoor Utrecht, zesde

Nadere informatie

Winkelopenstelling op zondag Resultaten en conclusies

Winkelopenstelling op zondag Resultaten en conclusies Onderzoek Winkelopenstelling op zondag Resultaten en conclusies Uitgevoerd door CDA-fractie Huizen Juni 2012 2 Inhoudsopgave Conclusies 5 Vergelijking winkelcentrum Oude Dorp en Oostermeent 6 Winkelcentrum

Nadere informatie

Stadsagenda Vlaardingen

Stadsagenda Vlaardingen Stadsagenda Vlaardingen In Vlaardingen is het prettig wonen Percentage dat het (zeer) eens is met de volgende stellingen: 51% stad voor jonge gezinnen Wat voor stad is Vlaardingen? groene stad 80% 60%

Nadere informatie

HERINRICHTING RIJNSTRAAT

HERINRICHTING RIJNSTRAAT HERINRICHTING RIJNSTRAAT Informatieavond 29 maart 2015 20.00 Inloop 20.10 Welkom door Ronald Löhr 20.15 In gesprek met wethouders Haring en De Weger 20.30 Rijnstraat tot nu toe en hoe nu verder? door Jeroen

Nadere informatie

Detailhandelsvisie. Goeree-Overflakkee

Detailhandelsvisie. Goeree-Overflakkee Detailhandelsvisie Goeree-Overflakkee 2 trends en ontwikkelingen in de detailhandel (algemeen)! Economische stagnatie! Omzetverschuivingen van offline naar online winkels (internet winkelen)! Overcapaciteit

Nadere informatie

Scholen die fuseren, moeten wel bij elkaar passen

Scholen die fuseren, moeten wel bij elkaar passen Scholen die fuseren, moeten wel bij elkaar passen Vierde gesprek over de toekomst van de basisscholen in de gemeente Wijchen, 25 februari in de kern Wijchen Het aantal basisschoolleerlingen in de gemeente

Nadere informatie

Hoofdstuk 8 Binnenstad van Leiden

Hoofdstuk 8 Binnenstad van Leiden Hoofdstuk 8 Binnenstad van Leiden Samenvatting De binnenstad van Leiden krijgt een voldoende (7,1) van de Leidenaren. Wanneer wordt gevraagd naar de ontwikkeling van de afgelopen twee jaar, dan geven meer

Nadere informatie

Veghel, het voorbeeld voor binnensteden van de toekomst?

Veghel, het voorbeeld voor binnensteden van de toekomst? Veghel, het voorbeeld voor binnensteden van de toekomst? Trots maakte wethouder Jan Goijaards van Veghel de resultaten bekend van de renovatie van het winkelgebied van Veghel: 22 nieuwe winkels erbij in

Nadere informatie

Ambitie: Winkelstad PLUS + muziek. Forse investering noodzakelijk! Centrum op de schop!

Ambitie: Winkelstad PLUS + muziek. Forse investering noodzakelijk! Centrum op de schop! Ambitie: Winkelstad PLUS + muziek Goor als winkelhart van de Hof van Twente aangevuld met muzikale elementen: Beeld bepalende elementen (muziekkoepel etc.); Muzikale evenementen (zie Bigband festival);

Nadere informatie

Kwalitatief onderzoek Centrumplan Rijen de rode draad. 21 november 2014

Kwalitatief onderzoek Centrumplan Rijen de rode draad. 21 november 2014 Kwalitatief onderzoek Centrumplan Rijen de rode draad 21 november 2014 Inhoudsopgave Doel onderzoek Deelnemers Sentiment Ideeën Supermarkt Verkeersituatie Tijdelijke inrichting Klankbordgroep Tips projectontwikkelaar

Nadere informatie

Rapportage resultaat enquête "Brouwerijplein-dorpsstraat, hoe verder?"

Rapportage resultaat enquête Brouwerijplein-dorpsstraat, hoe verder? Rapportage resultaat enquête "Brouwerijplein-dorpsstraat, hoe verder?" Samenstellers: Aangeboden aan: Projectgroep Dorpsstraat van de Dorpsraad Chaam Inwoners van Chaam NV De Eekelaar Politieke partijen

Nadere informatie

Sturen op zichtbare resultaten met het Actieprogramma Versterking binnenstad Winschoten

Sturen op zichtbare resultaten met het Actieprogramma Versterking binnenstad Winschoten Sturen op zichtbare resultaten met het Actieprogramma Versterking binnenstad Winschoten 16 april 2015 2012 Overview Actieprogramma Nov.: Provincie agendeert Actieprogramma LEW 2013 Mrt.: start ontwikkeling

Nadere informatie

Aanleiding voor het onderzoek

Aanleiding voor het onderzoek Aanleiding voor het onderzoek Gemeente Heerlen, juni 2013, alle zondagen koopzondag; wekelijkse koopzondag Centrum gestart m.i.v. september 2013 Heroverweging wekelijkse koopzondag in 2015 Breed gedragen

Nadere informatie

Burgerpanel Tilburg. Resultaten peiling weekmarkten Tilburg

Burgerpanel Tilburg. Resultaten peiling weekmarkten Tilburg Burgerpanel Tilburg Resultaten peiling weekmarkten Tilburg mei 2014 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de peiling over weekmarkten in Tilburg. met het burgerpanel van Tilburg. De gemeente

Nadere informatie

Zijdelwaard Uithoorn. Winkelen Wonen Verblijven

Zijdelwaard Uithoorn. Winkelen Wonen Verblijven Zijdelwaard Uithoorn Winkelen Wonen Verblijven Uithoorn is een aantrekkelijke, landelijke woongemeente. Direct gelegen aan de Amstel en onderdeel van het Groene Hart, maar toch ook op een steenworpafstand

Nadere informatie

Kopen op zondag in Hengelo niet heilig. Een kort onderzoek naar de wenselijkheid van uitbreiding van de winkeltijden onder MKB winkeliers in Hengelo

Kopen op zondag in Hengelo niet heilig. Een kort onderzoek naar de wenselijkheid van uitbreiding van de winkeltijden onder MKB winkeliers in Hengelo Kopen op zondag in Hengelo niet heilig Een kort onderzoek naar de wenselijkheid van uitbreiding van de winkeltijden onder MKB winkeliers in Hengelo SP afdeling Hengelo december 2010 1 Voorwoord Openingstijden

Nadere informatie

Alle uitkomsten van deze bijeenkomst zijn verwerkt in de startnotitie op de website

Alle uitkomsten van deze bijeenkomst zijn verwerkt in de startnotitie op de website introductie De voorzitter van de avond Inge Nieuwenhuizen, wethouder Economie van de gemeente Voorschoten, heet iedereen welkom in de raadszaal van Leiderdorp. Er is een brede vertegenwoordiging van raadsleden

Nadere informatie

Z/16/031709/60986 *Z00984D687E* Evaluatie Enquête Koopzondagen in de gemeente Leiderdorp

Z/16/031709/60986 *Z00984D687E* Evaluatie Enquête Koopzondagen in de gemeente Leiderdorp Z/16/3179/6986 *Z984D687E* Evaluatie Enquête Koopzondagen in de gemeente Leiderdorp 4 juli 16 Inhoudsopgave 1. Inleiding en aanleiding 2. Onderzoeksvragen en opzet 3. Uitkomsten enquêtes 4. Conclusie 1.Inleiding

Nadere informatie

22-10-2015. Parkeren in binnensteden. Weg met die kip of ei discussie! Jeroen Roelands Jroelands@goudappel.nl. www.goudappel.nl

22-10-2015. Parkeren in binnensteden. Weg met die kip of ei discussie! Jeroen Roelands Jroelands@goudappel.nl. www.goudappel.nl Parkeren in binnensteden Weg met die kip of ei discussie! Jeroen Roelands Jroelands@goudappel.nl www.goudappel.nl 1 Goudappel Coffeng Parkeren & Locatieontwikkeling Projectontwikkelaars, retailers, luchthavens,

Nadere informatie

Rapportage enquête Leidse winkeliers over openstelling op zondag

Rapportage enquête Leidse winkeliers over openstelling op zondag Rapportage enquête Leidse winkeliers over openstelling op zondag Strategie en Onderzoek, september 2013 Inleiding Begin september 2013 is onder Leidse winkeliers een enquête gehouden over de openstelling

Nadere informatie

Actieplan binnenstad Maassluis

Actieplan binnenstad Maassluis Actieplan binnenstad Maassluis 1 Inleiding De dynamiek in de detailhandel is bijzonder groot en kent vele trends en ontwikkelingen. Een aantal trends is al jaren zichtbaar, zoals schaalvergroting. Andere

Nadere informatie

Seminar de toekomst van stadsdeelen wijkcentra

Seminar de toekomst van stadsdeelen wijkcentra Seminar de toekomst van stadsdeelen wijkcentra Pieter van der Heijde, algemeen directeur Bureau Stedelijke Planning 19 mei 2016 Programma 14:00 14:30 Opening en inleiding op het thema door dagvoorzitter

Nadere informatie

Onderwerp: Regionaal en lokaal Koopstromenonderzoek 2016 in het kader van het proces Regionaal Programma Werklocaties (RPW)

Onderwerp: Regionaal en lokaal Koopstromenonderzoek 2016 in het kader van het proces Regionaal Programma Werklocaties (RPW) gemeente Overbetuwe 0 INFORMATIEMEMO RAAD Kenmerk: 16INF00162 Datum advies: 21 november 2016 Onderwerp: Regionaal en lokaal Koopstromenonderzoek 2016 in het kader van het proces Regionaal Programma Werklocaties

Nadere informatie

Agenda. 1 Wie is Peter Nieland 2 Wie is Locatus 3 De feiten en de fabels in de Retail 4 De bloemisten!!!!

Agenda. 1 Wie is Peter Nieland 2 Wie is Locatus 3 De feiten en de fabels in de Retail 4 De bloemisten!!!! Agenda 1 Wie is Peter Nieland 2 Wie is Locatus 3 De feiten en de fabels in de Retail 4 De bloemisten!!!! Peter Nieland 1 Blogger 2 Winkelman 3 Vader 4 Echtgenoot 5 Mountainbiker 6 Voorzitter 7 Penningmeester

Nadere informatie

Onderzoek wijkwinkelcentra

Onderzoek wijkwinkelcentra Onderzoek wijkwinkelcentra Gemeente Amersfoort, Onderzoek & Statistiek Ben van de Burgwal februari 2017 Niet elke Amersfoorter doet zijn dagelijkse boodschappen in het wijkwinkelcentrum dat het dichtste

Nadere informatie

Want doen we nu echt zoveel samen?

Want doen we nu echt zoveel samen? Dames en heren, Welkom in het DOEK en welkom in 2014. Dit welkom spreek ik uit namens de organisatoren van deze Ommer Nieuwjaarsreceptie; de Ondernemersvereniging Ommen, de Handelsvereniging Ommen, Koninklijke

Nadere informatie

Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede- fase 2

Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede- fase 2 Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede- fase 2 1. Inleiding In het collegeakkoord voor de periode 2014-2018 is als één van de doelstellingen geformuleerd: Het college zet zich in voor een florerende

Nadere informatie

Peter Nieland (PN) Blogger. Kadastermens. Echtgenoot. Directeur. Westfries. Mountainbiker. Vader van Nick. PN = Positief Nieuws.

Peter Nieland (PN) Blogger. Kadastermens. Echtgenoot. Directeur. Westfries. Mountainbiker. Vader van Nick. PN = Positief Nieuws. Peter Nieland (PN) Echtgenoot Blogger Directeur Kadastermens Mountainbiker Westfries Vader van Nick PN = Positief Nieuws Kaartenman Voorzitter Bar-End Shopper (kijker) Winkelman En wie bent u? Naam. Gemeente.

Nadere informatie

Quickscan beoordeling inpassing discountsupermarkt Mook

Quickscan beoordeling inpassing discountsupermarkt Mook Quickscan beoordeling inpassing discountsupermarkt Mook datum: 1-12-2015 projectnummer: 1639.0915 Aanleiding Vorig jaar heeft de ontwikkelcombinatie Progres Real Estate B.V. en JAVO Vastgoed een plan gepresenteerd

Nadere informatie

Nationale P-test: resultaten op een rij

Nationale P-test: resultaten op een rij Nationale P-test: resultaten op een rij In dit document vindt u de resultaten van de P-test die P1 onder ongeveer 500 respondenten hield. Inhoudsopgave Algemene gegevens...2 Frequenties...4 Dag van de

Nadere informatie

Uitkomsten Toekomstmarkt Leidsenhage

Uitkomsten Toekomstmarkt Leidsenhage Uitkomsten Toekomstmarkt Leidsenhage 7 februari 2009, Leidsenhage Koningin Wilhelminalaan 2 Leidschendam Postbus 905 2270 AX Voorburg Telefoon 14 070 Fax (070) 320 13 02 www.leidschendam-voorburg.nl info@leidschendam-voorburg.nl

Nadere informatie

Schiedam, 5 november Aan: het college en de gemeenteraad van Schiedam. Geachte collega's, geacht college,

Schiedam, 5 november Aan: het college en de gemeenteraad van Schiedam. Geachte collega's, geacht college, GROEN: Schiedam, 5 november 2008 Aan: het college en de gemeenteraad van Schiedam Geachte collega's, geacht college, In het voorjaar 2008 hebben GroenLinks en D66 een passantenonderzoek uitgevoerd in het

Nadere informatie

MARKTONDERZOEK 2015 Wat is de ideale marktlocatie in Nijverdal?

MARKTONDERZOEK 2015 Wat is de ideale marktlocatie in Nijverdal? MARKTONDERZOEK 2015 Wat is de ideale marktlocatie in Nijverdal? Aanleiding: Directe aanleiding voor het marktonderzoek is dat door her bestraten van het marktplein de markt tijdelijk is verplaatst naar

Nadere informatie

Wel of geen betaald parkeren op koopzondagen in 2014?

Wel of geen betaald parkeren op koopzondagen in 2014? M E M O Aan : leden van commissie SOB Van : wethouder Krieger Tel. nr : Datum : 5 december 2013 Onderwerp : parkeren op koopzondagen Bijlagen : - c.c. : Huidige situatie Tot nu toe is er alleen betaald

Nadere informatie

Fontein Park. Sfeer Extra horeca. Bibliotheek naar Stadshart Lange Nering Oost extra woningen. Intimiteit Extra winkels.

Fontein Park. Sfeer Extra horeca. Bibliotheek naar Stadshart Lange Nering Oost extra woningen. Intimiteit Extra winkels. SENARIO 3 OMPAT ENTRUM In dit scenario is er sprake van een compact centrum tussen Poldertoren en Kettingplein. De Deel blijft voor een groot deel open voor parkeren en evenementen, maar krijgt er extra

Nadere informatie

werkatelier II Losser, Aloysius locatie 18 mei 2015

werkatelier II Losser, Aloysius locatie 18 mei 2015 werkatelier II Losser, Aloysius locatie 18 mei 2015 programma 19.00 Welkom 19.10 Terugkoppeling input bijeenkomst 28 april 2015 20.00 Interview wethouders 20:45 Vervolgproces 21.00 Afsluiting input bijeenkomst

Nadere informatie

De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting

De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting Vooraf Hoe ziet onze leefomgeving er over 15 jaar uit? Of eigenlijk: hoe ervaren we die dan? Als inwoner, ondernemer, bezoeker of toerist. De tijd

Nadere informatie

Meerjarenbeleidplan Stichting Centrummanagement Hoogeveen 2015-2019

Meerjarenbeleidplan Stichting Centrummanagement Hoogeveen 2015-2019 Meerjarenbeleidplan Stichting Centrummanagement Hoogeveen 2015-2019 1. Vraag- en probleemstelling Het huidige meerjarenbeleidplan van de stichting loopt van 2011 tot en met 2014. Sinds een aantal jaren

Nadere informatie

Samenwerken aan een robuuste retailstructuur in. Oost Groningen

Samenwerken aan een robuuste retailstructuur in. Oost Groningen Kennisnetwerk centrumontwikkeling In Krimp- en anticipeergebieden Initiatiefnemer: André de Groot (Winschoten) Kerngroep: André de Groot (Winschoten) Dorine Sibbes (prov. Groningen) Esther van Neerbos

Nadere informatie

Visie herinrichting centrum Asten van de Werkgroep Verkeer Centrummanagement Asten.

Visie herinrichting centrum Asten van de Werkgroep Verkeer Centrummanagement Asten. Visie herinrichting centrum Asten van de Werkgroep Verkeer Centrummanagement Asten. Inleiding. Het creëren van een huiskamer is een belangrijke referentiegedachte: aldus is opgetekend in de Centrumvisie

Nadere informatie

Bijlage 2: afwegingskader locatiekeuze supermarkt

Bijlage 2: afwegingskader locatiekeuze supermarkt Bijlage 2: afwegingskader locatiekeuze supermarkt In deze bijlage is het afwegingskader opgenomen voor de locatiekeuze van de supermarkt in Geertruidenberg. De locaties Venestraat en Schonckplein zijn

Nadere informatie

Er is gemonitord op twee aspecten: Passantentellingen, uitgevoerd door Citytraffic; Telling van het aantal geopende winkels, uitgevoerd door de WBA.

Er is gemonitord op twee aspecten: Passantentellingen, uitgevoerd door Citytraffic; Telling van het aantal geopende winkels, uitgevoerd door de WBA. Back-office Economie en Arbeidsmarkt Memorandum Aan : Raad Van : Victor Kloos Datum : 17 september 2014 Onderwerp : Monitor koopzondagen Afschrift aan : Bij de raadsbehandeling van het besluit tot deregulering

Nadere informatie

Mening van Rotterdammers over straatartiesten in de eigen stad

Mening van Rotterdammers over straatartiesten in de eigen stad rotterdam.nl/onderzoek Mening van Rotterdammers over straatartiesten in de eigen stad Onderzoek en Business Intelligence Straatartiesten Mening van Rotterdammers over straatartiesten in de eigen stad

Nadere informatie

De zonnige toekomst van winkels, winkelgebieden en winkelcentra

De zonnige toekomst van winkels, winkelgebieden en winkelcentra 1/20 De zonnige toekomst van winkels, winkelgebieden en winkelcentra Winnaars Verliezers Hoe wordt een winkelcentrum een winnaar? Case-study Zonder parkeren geen winkelomzet drs. Hans P. van Tellingen

Nadere informatie

LATEN WE SAMEN ZORGEN DAT ONS CENTRUM NOG MEER GAAT KLOPPEN!

LATEN WE SAMEN ZORGEN DAT ONS CENTRUM NOG MEER GAAT KLOPPEN! EEN KLOPPEND HART LATEN WE SAMEN ZORGEN DAT ONS CENTRUM NOG MEER GAAT KLOPPEN! ONS CENTRUM in beeld en cijfers WIST U DAT. wij ruim 50.000 m2 detailhandel hebben in ons centrum (vergelijk centrum Helmond,

Nadere informatie

Webcare in de praktijk: OVER-gemeenten Door: Ramses de Vries

Webcare in de praktijk: OVER-gemeenten Door: Ramses de Vries Webcare in de praktijk: OVER-gemeenten Door: Ramses de Vries OVER-gemeenten, de samengevoegde serviceorganisatie van de gemeenten Wormerland en Oostzaan, is begin 2012 gestart met een webcareteam in het

Nadere informatie

Gemeente Beverwijk. Wethouder Tim De Rudder

Gemeente Beverwijk. Wethouder Tim De Rudder Gemeente Beverwijk Wethouder Tim De Rudder https://www.youtube.com/watch?v=hdoxyqpivas 2 Rabobank Utrechtse Waarden Jappie van der Heide (manager MKB) Rabobank-IJmond 4 Rabobank Utrechtse Waarden Alleen

Nadere informatie