WERK IS DE BESTE ZORG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WERK IS DE BESTE ZORG"

Transcriptie

1 Ontwerp: SPEAX all about identity Drukwerk: Van Deventer, 's-gravenzande Foto's: o.a. Guido de Kleijn JAARVERSLAG 2014 STICHTING PATIJNENBURG WERK IS DE BESTE ZORG

2 23 VOORWOORD 3 Werk zorgt dat je ergens bij hoort, geeft invulling aan je leven, geeft je zelfvertrouwen. Het niet hebben van werk kan mensen letterlijk ziek maken. Werk is namelijk veel meer dan de zekerheid van een inkomen: weten dat je de huur kunt betalen en eten kunt kopen. Werk zorgt dat je ergens bij hoort, geeft invulling aan je leven, geeft je zelfvertrouwen. Je baan geeft een basisveiligheid en betekenis aan je leven. Het ontbreken van deze veiligheid leidt tot veel problemen. Mensen raken in de schulden, raken in een isolement en verliezen hun zelfvertrouwen: Wie zit er nu nog op mij te wachten. Inmiddels zitten in Nederland ruim mensen in de bijstand. In Westland is deze groep de laatste jaren bijna verdubbeld (naar 1100) door het wegvallen van banen. Daarnaast zijn er mensen die door een arbeidsbeperking aangewezen zijn op aangepast werk. Het recht op passend werk is in 1952 opgenomen in de mensenrechten. Dat leidde tot de oprichting van sociale werkvoorzieningen, waaronder Patijnenburg in Binnen de sociale werkvoorzieningen wordt werk op een dusdanige wijze georganiseerd, dat mensen met een beperking maximaal hun steentje kunnen bijdragen. Een goede structuur en voldoende opdrachten vanuit de markt zijn daarbij onontbeerlijk. Ons sociaal werkbedrijf heeft de afgelopen jaren een groot netwerk van ondernemers aan zich weten te binden, waardoor we onze maatschappelijke taak op een financieel gezonde wijze hebben kunnen uitvoeren. In 2015 treedt de participatiewet in werking en dat betekent dat het vangnet sociale werkvoorziening slechts beperkt toegankelijk is voor mensen met een beperking. Jongeren die nu bijvoorbeeld op de Herman Broere school of op de Praktijkschool zitten, zullen zoveel mogelijk direct bij reguliere werkgevers aan het werk moeten. Een mooi streven en in een sociale omgeving als Westland is daar ook best een voedingsbodem voor. Jarenlang werden mensen die aan de kant stonden, opgevangen in het eigen vertrouwde netwerk. Hij kan altijd wel een paar klusjes in de schuur doen. Met die klusjes haalde hij ook nog wat werk uit handen van zijn collega s. Die vanzelfsprekendheid zijn we een beetje kwijt geraakt. De productiedruk ligt hoog, marges werden kleiner dus er is flink gesneden. Toch zien we gelukkig weer een kleine kentering. Steeds meer Westlandse ondernemers worden partner van MVO Westland, een initiatief van Patijnenburg en gemeente Westland om ondernemers te stimuleren een bijdrage te leveren aan de sociale opdracht. Die gezamenlijke inspanning moet er toe leiden dat zo min mogelijk mensen afhankelijk zijn van een uitkering. Zodra een ondernemer de deuren open zet voor MVO Westland ontstaan er de mooiste matches. We zien weer dat banen gecreëerd worden, waardoor iemand ineens wel in het bedrijf past of een kans bieden aan de werkloze die normaal gesproken niet uitgenodigd zou worden voor een gesprek. Maar we moeten ook realistisch zijn. Niet alles kan opgevangen worden binnen bedrijven. Sommige mensen hebben meer structuur en begeleiding nodig dan we van een ondernemer kunnen verwachten. Een ondernemer wil daarnaast ook flexibel kunnen opereren. Daarin kunnen wij als werkbedrijf een oplossing bieden. We hebben jarenlange ervaring werkzaamheden van diverse opdrachtnemers intern te organiseren. Daardoor kunnen wij een mooie werkgever zijn voor een grote groep mensen die anders aan de kant zouden staan. Dat betekent wel dat je dat werk in Westland moet behouden en niet over de grens het werk uitbesteden. Dat scheelt transport, vervuiling, maar nog veel belangrijker: dat scheelt onnodig mensen in de uitkering. Wij kunnen dan immers zorgen dat mensen betaald worden om deze werkzaamheden te verrichten. Ik heb er alle vertrouwen in dat we door een goede samenwerking tussen private en publieke partijen de samenleving weer een beetje mooier kunnen maken. Want als wij er samen voor kunnen zorgen dat mensen die zich nu uitgesloten voelen van de samenleving straks allemaal weer mee kunnen doen, dan hebben we een gezonde samenleving. Daarin kan Patijnenburg en haar re-integratiebedrijf Werkstroom een mooi steentje bijdragen samen met partners uit het veld. We hebben bewezen dat we een goede werkgeversrol kunnen vervullen voor een grote groep mensen. Dat willen we ook binnen de nieuwe wetgeving graag blijven doen. Laten we zorgen dat niemand onnodig aan de kant staat. In dit jaarverslag laten we zien hoe Patijnenburg en Werkstroom invulling geven aan onze mooie visie: Werk is de beste zorg. Ik ben er trots op dat zoveel mensen met liefde een bijdrage hebben geleverd en in hun verhaal laten zien wat werk betekent en wat onze bijdrage daarin is geweest. Ik wens u veel leesplezier! Desiree Curfs Directeur Bestuurder Patijnenburg / Werkstroom

3 4 WOORD 5 Er is het afgelopen jaar heel veel op ons afgekomen door de decentralisaties in de zorg en de taken die vanuit het Rijk naar de gemeentes komen. We houden 2015 als overgangsjaar aan en hebben 2 miljoen euro gereserveerd zodat zoveel mogelijk bij het oude kan blijven en we met elkaar vanuit een integrale blik naar alle veranderingen kunnen kijken en de juiste keuzes kunnen maken. Patijnenburg is een belangrijke partner; zij denken met ons mee over de toekomst van ons SW-bedrijf en het reguliere re-integratiewerk, ook op het vlak van taakverbreding. We krijgen minder budget, dus moeten we slimme verbindingen maken om ervoor te zorgen dat de faciliteiten en de werkwijze van Patijnenburg optimaal gebruikt kunnen worden. In de Participatiewet is afgesproken dat nieuwe instroom in de SW bedrijven stopt en dat er, niet alleen bij reguliere werkgevers, maar ook bij de overheid zelf een groot aantal garantiebanen wordt gecreëerd. Ik ben dan ook blij dat we hier in het Westland een startverklaring hebben ondertekend met de brancheverenigingen zodat we samen invulling kunnen geven aan deze sociale opdracht. We hebben met Werkplein wel de goede faciliteiten, maar we hebben natuurlijk ook werk nodig, dus doen we een oproep aan werkgevers mee te doen met de beweging MVO Westland, ondernemen met je hart. Ik zie Patijnenburg als spin in het web en spil in het totale proces, accountmanagers benaderen actief bedrijven om banen te creëren voor mensen die aan de kant staan of opdrachten binnen te halen voor ons Werkbedrijf. Daarnaast bieden ze passende begeleiding en coaching. Ik ben er trots op hoe ze functioneren. En er zijn al goede resultaten geboekt: zo is er bijvoorbeeld een bedrijf dat zijn hele werkproces zo heeft omgezet dat het uitgevoerd kan worden door mensen hier bij Patijnenburg. En met veel gemotiveerde mensen kunnen we ver komen! Wethouder M. el Mokaddem, Gemeente Westland Met veel gemotiveerde mensen kunnen we ver komen! Doel is om zoveel mogelijk mensen aan het werk te krijgen, want naast de mensen vanuit de SW bedrijven hebben we in het Westland ook nog ruim mensen die we uit de uitkering willen halen. Bovendien zijn er natuurlijk altijd mensen die een beschutte werkplek nodig hebben en ook daar moeten we invulling aan geven.

4 6 INHOUDSOPGAVE 7 Voorwoord... 2 Woord... 4 Inhoudsopgave... 7 Werkbedrijf... 9 Productiebedrijf Dienstverlening Resultaat Werkstroom Aantal vervulde vacatures Relaties Regionale samenwerking Resultaten WSW WWB Personeel Scholing Investors in People (IIP) Gezondheidsmanagement Ziekteverzuim WSW Ziekteverzuim Kader Ziekteverzuim Totaal Arbo Tot slot Sociaal verslag SISA Financieel Jaarverslag Algemeen Bijzondere gebeurtenissen Toekomstparagraaf Financiële informatie Interviews Frank Haagsma, manager Werkbedrijf... 8 Shanon van der Pijl, medewerkster Vrolijk Special Cleaning.. 10 Joany Vrolijk, schoonmaakbedrijf Vrolijk Special Cleaning Joey van der Water, medewerker Groen Edwin Bakker, bedrijfsleider Beheer Leefomgeving Ronald van der Ende, HR Solar zonneboilersysteem Ed van der Lans, medewerker metaal (HR Solar) Trudy van Vliet, werkt voor Patijnenburg bij Esperit Elements. 16 Jan van Geest, Esperit Elements Wilma Bongaards, medewerkster assemblage Remco Broekhuizen, medewerker assemblage Martin de Bruin Gerard Mahieu, manager Werkstroom Joyce Bennema, werkconsulent bij Werkstroom Edwin Zuidgeest, accountmanager Werkstroom / MVO Thea Gouweleeuw (in traject naar werk) Josie Kunseler, manager staf Eric Vermeer, hoofd facilitaire zaken Ron van Es, meewerkend voorman Koos Bouhuizen, Voorzitter OR Arie van der Ende, Vice voorzitter OR... 36

5 8 INTERVIEW WERKBEDRIJF 9 Mijn belangrijkste taak als manager van het Werkbedrijf is werk zoeken, organiseren en geschikt maken voor onze medewerkers, die niet geheel op eigen kracht kunnen opereren op de arbeidsmarkt. Dat betekent onder meer dat we methodes, instrumenten en gereedschappen bedenken om complexe werkzaamheden te vereenvoudigen. Het werkbedrijf heeft in 2014 opnieuw goede financiële resultaten geboekt. Dit resulteert zich in omzetgroei maar vooral in toename van resultaat. In perspectief van deze financiële cijfers zien we een dalende trend in het ziekteverzuim en een positieve uitslag van het medewerkers tevredenheidsonderzoek. Mensen in hun eigen kracht en verantwoording zetten. We zijn daarin als Patijnenburg de laatste jaren gegroeid en professioneler geworden. Met een goede eindcontrole van onze kant op de producten kunnen we kwaliteit leveren en weten we onze klanten tevreden te houden. Dit geldt niet alleen voor de productie binnen onze eigen werkplaats. We zijn ook andere samenwerkingsverbanden aangegaan, waarbij we hetzelfde resultaat nastreven. Omzet werkbedrijf Verschil Productiebedrijf % Omzet werkbedrijf per Fte Fte (gem 2014) Productiebedrijf ,4 Zo is er een schoonmaakbedrijf, waarmee we een meerjarig samenwerkingsverband zijn aangegaan, dat personeel van ons heeft overgenomen en de begeleiding zelf organiseert. Daarnaast hebben wij bij een tuinderij op locatie een stuk productie overgenomen waar ruim 20 mensen werken onder onze verantwoordelijkheid en begeleiding. U leest hierover in dit jaarverslag meer. We zijn werkgever, maar wel een speciale! Frank Haagsma, manager Werkbedrijf Mensen in hun eigen kracht en verantwoording zetten. Beh. Leefomgeving % Groenbedrijf % Facilitair % Totaal % Beh. Leefomgeving ,6 Groenbedrijf ,0 Facilitair ,9

6 10 INTERVIEWS 11 Productiebedrijf Eind 2013 hebben we afscheid moeten nemen van drie grote klanten van het productiebedrijf en 150K omzetverlies. De drie klanten nemen het besluit op basis van kostenbesparing en efficiency door het werk te verplaatsen. Door extra inzet op acquisitie is het omzetverlies in 2014 beperkt gebleven tot 2%. Door toename van het WSW bestand en verschuivingen van personeel in het werkbedrijf heeft het productiebedrijf bijna 20% meer productiepersoneel aan het werk. Zonder toename van de uren stilstand of vulwerk hebben we deze groep geschikt werk kunnen bieden. 1e half jaar 2e half jaar per jaar beschikbaar % uren geen werk t.o.v. beschikbare uren % % % % % % % #DEEL/0! 2% 3% Produc'ebedrijf: aantal uur s'lstand 1% % uren geen werk t.o.v. beschikbare uren Doelstelling is maximaal 2% van aantal beschikbare uren 4% % 3% Dit is geen dagbesteding meer maar echt werk! Ik werk nu bijna een half jaar via Vrolijk Special Cleaning hier bij Patijnenburg. Ik vind het prettig om alles netjes schoon te houden zodat het er goed uitziet. We werken met een ploeg van 4 of 5 mensen, ik ben ingewerkt zodat ik nu zelfstandig mijn taken kan doen. Ik voel me hier veilig. Ik had een Wajong uitkering, maar heb nu een vast contract. Het is wel lekker dat ik nu mijn eigen geld verdien en dat de overheid niet meer voor mij hoeft te betalen. Ik moest wel even wennen, dit is geen dagbesteding meer maar echt werk! Ooit hoop ik bij Pieter van Foreest in de keuken te kunnen werken, maar voorlopig ga ik eerst hier nog wat leren! Shanon van der Pijl, medewerkster schoonmaak via Vrolijk Special Cleaning De lijnen zijn kort, de organisatie is transparant en we werken in goede harmonie samen. Tussen Patijnenburg en Vrolijk Special Cleaning is een bijzondere samenwerking ontstaan. Wij hebben de afgelopen jaren al verschillende pilots gedaan met bv het WerkgeversServicepunt om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt weer kans op werk te bieden. Omdat Patijnenburg nog niet veel ervaring en know-how had op het gebied van schoonmaak, hebben wij vorig jaar een rayonmanager geleverd. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in een nieuw soort overeenkomst. Wij hebben nu namelijk 11 mensen in detachering bij ons werken die op hun beurt weer worden uitgezonden naar kantoren in Den Haag Zuid en het Westland, onder andere bij Patijnenburg zelf. Onze rayonmanager is leidinggevend aan dat team en is door Patijnenburg ondersteund en begeleid op het gebied van Personeel & Organisatie en PR. Hij is de schakel tussen medewerkers en opdrachtgevers. De lijnen zijn kort, de organisatie is transparant en we werken in goede harmonie samen. Ook onze opdrachtgevers zijn tevreden en vinden het belangrijk dat iedereen op deze manier mee kan blijven doen in de samenleving. Met deze samenwerking voldoen we aan het zogenaamde MVO Westland keurmerk. Dat dragen we ook uit naar buiten, niet alleen naar opdrachtgevers maar ook naar con-collega s uit de omgeving. Wie weet wat dat in de toekomst voor Patijnenburg nog oplevert! Joany Vrolijk, schoonmaakbedrijf Vrolijk Special Cleaning

7 12 INTERVIEW WERKBEDRIJF 13 Dienstverlening Zowel het Groenbedrijf als bedrijfsonderdeel Beheer Leefomgeving werken voornamelijk voor de Gemeente Westland. Dit zijn vaste bestekken die zo efficiënt mogelijk worden uitgevoerd. Daarnaast is er een toename aan nieuwe klanten en projecten om de medewerkers zo breed mogelijk in te zetten. Beheer Leefomgeving richt zich onder andere op de markt van recycling. Bijvoorbeeld door het demonteren van elektriciteitsmeters worden waardevolle grondstoffen geselecteerd voor hergebruik. Van het Facilitair bedrijf is de omzet in 2014 verder gestabiliseerd. De dienstverlening die wij bieden in de schoonmaaksector beperkt zich tot dagschoonmaak terwijl de markt vraagt om een breder dienstenpakket. Dit geeft de noodzaak aan om samenwerking te zoeken met een partij die dit wel kan bieden. In 2014 heeft de voorbereiding plaatsgevonden om het schoonmaakpersoneel en de projecten over te dragen aan twee commerciële partijen. Dan krijgen we ook complimenten, dat is mooi. Ik werk nu sinds 5 jaar in het groenonderhoud. Ik heb mijn hoveniersdiploma en ik heb bij Patijnenburg de cursus Beginnend Leidinggevende gevolgd. Samen met een collega stuur ik een groep aan. Onze ploeg is in de wijken Opstal en Kruisbroek aan het werk, met name schoffelen en in de winter hebben we snoei- en zaagwerk. Dat vind ik eigenlijk het leukst, werken met de snoeimachine en de kettingzaag. Het is ons gelukt het onderhoud bij het Westerhonk in Monster te krijgen. Het was daar zo vervuild, dat ik een tijdje moest bijspringen. Dan krijgen we ook complimenten, dat is mooi. En als ik de mensen daar in een rolstoel zie zitten, ben ik blij dat ik gezond ben! Resultaat De stijging in omzet met gelijkblijvende kosten zorgen voor een toename van het resultaat voor het werkbedrijf van 7%. De meeste bedrijfsonderdelen laten een toename zien van de productiviteit uitgedrukt in gewerkte uren. Het netto uurtarief wordt bepaald na aftrek van de operationele bedrijfskosten. Dit tarief is zonder aftrek van overheadkosten van Patijnenburg breed. Er is ook een ander belangrijk resultaat te benoemen. Ook in 2014 heeft het werkbedrijf van Patijnenburg passend werk kunnen bieden aan 275 mensen uit het Westland die afhankelijk zijn van een passende werkplek en goede begeleiding. Dit hebben wij kunnen realiseren door betrokken collega s en vooral vele opdrachtgevers die werkzaamheden uitbesteden aan Patijnenburg. Uitbesteden begint meestal vanuit de bedrijfsmatige overweging maar leidt meestal tot een grote sociale meerwaarde voor de ondernemer. Dat is ondernemen met je hart! Deze opdrachtgevers en collega s maken het bedrijf waar we zo trots op zijn. Via enkele verhalen laten we u graag kennis maken met de mensen achter het werkbedrijf Productiviteit uurtarief bruto uurtarief netto Productiviteit uurtarief bruto uurtarief netto Productie ,04 1, ,30 1,42 Beheer Leefomgeving ,97 7, ,77 6,01 Groen ,31 8, ,57 9,34 Schoonmaak ,41 4, ,82 6,24 Detachering ,18 6, ,47 6,89 Joey van der Water, medewerker Groen Productie: Jaarverslag * productiviteit stichting iets Patijnenburg omlaag * bruto uurtarief omlaag, minder opbrengsten * uurtarief netto iets omlaag, hogere kosten. Totaal resultaat is hoger dan 2013.

8 14 INTERVIEWS 15 Onze samenwerking heeft al een lange geschiedenis en is begonnen met een aantal mensen die vanuit het SW-bedrijf werden gedetacheerd en uiteindelijk bij ons in dienst zijn gekomen. Dat geeft voldoening in je werk. Wij zorgen met onze medewerkers voor het schoonhouden van de buitenruimte. We werken niet alleen voor de gemeente, maar ook voor staatsbosbeheer en woningcorporaties. Zij zijn onderdeel van en doen mee in de samenleving, werk is hierbij heel belangrijk. Ze werken meestal in groepjes en krijgen de verantwoordelijkheid die ze aankunnen. Ook een goede voorbereiding, de juiste planning en eventueel aangepast gereedschap dragen bij aan een gezond werkklimaat. Door de medewerkers mee te nemen naar een eindoplevering bij een opdrachtgever, vergroten we de betrokkenheid en wordt het werk van henzelf. Onze medewerkers vallen buiten op met hun oranje jasjes, maar ook het werk dat ze doen is zichtbaar voor iedereen en ze krijgen dan ook veel complimenten voor het resultaat, niet alleen van burgers maar ook vanuit de politiek. Dat geeft voldoening in je werk. Edwin Bakker, bedrijfsleider Beheer Leefomgeving Wij werken hier in een redelijk hectische omgeving dus dan lukt het niet altijd om medewerkers goed te laten functioneren en gaat dat, met begeleiding, bij Patijnenburg beter. We proberen zoveel mogelijk werk bij Patijnenburg neer te leggen, zoals het maken van profielen en dakhaken. We doen dat in samenspraak en met goede werkomschrijvingen. We maken zoveel mogelijk handvatten en tools om de onderdelen zo makkelijk mogelijk te kunnen monteren. Het afgelopen jaar hebben we gezamenlijk een zaagmachine aangeschaft zodat we meer werk samen kunnen doen. We zoeken naar de beste oplossingen en hebben met elkaar een meerjarige afspraak gemaakt. De kwaliteit is van hoog niveau, de afstand is beperkt dus dat scheelt transportkosten en de onderlinge contacten zijn goed. Ook qua planning levert het over het algemeen geen problemen op. Kortom, het proces loopt goed. Ronald van der Ende, HR Solar zonneboilersysteem Kortom, het proces loopt goed.

9 16 INTERVIEWS INTERVIEW 17 Hier zijn ze blij met me. Ze zien waar mijn capaciteiten liggen en die gebruiken ze!. Je merkt dat mensen die hier werken opbloeien. Ik werkte vroeger in de tuinbouw, maar werd ziek en zat heel lang thuis. Al 5 jaar werk ik nu op de afdeling metaal en doe montagewerk voor HR- Solar. Zij maken zonneboilersystemen voor op het dak. Het is technisch werk, maar alles staat voorgeschreven dus is het goed te doen. Soms is het een beetje chaotisch, moet je opeens aan iets anders beginnen dat ze het liefst vandaag al geleverd hebben. Maar dat kan ik wel aan. We gaan binnenkort een keer kijken bij HRSolar, zodat we kunnen zien wat er met onze producten gebeurt. Het werken bij Patijnenburg was mijn kans, hier zijn ze blij met me. Eigenlijk ben ik door mijn ellende nog in een leuke baan gerold. Ed van der Lans, medewerker metaal (HR Solar) Als tafelhoofd bij Esperit houd ik een oogje in het zeil hoe de productie van de orders loopt. De daghandel moet voor 12 uur klaar zijn, dus dan is het op zijn drukst. We maken de modellen van bloemstukken volgens een voorbeeld maar ik zeg altijd aan mijn tafel: je moet het zo maken, dat je het zelf zou willen kopen! Verder maak ik proefmonsters om nieuwe klanten binnen te halen. Als er problemen zijn, kan ik bij Henk van Ruiven (Patijnenburg) terecht. Zeker in het begin moest ik wennen omdat nog niet alles goed georganiseerd was. Maar er is naar me geluisterd, dingen zijn verbeterd en ik merk dat ik gewaardeerd word. Ik zit hier op mijn plek en kan mijn creativiteit kwijt. Ik ben nu ook uitgekozen om een stagiair te begeleiden, dus ze zien waar mijn capaciteiten liggen en die gebruiken ze! We werkten al meer dan 10 jaar met Haegheflor in Monster maar de kwekerij ging dicht en het werk werd verplaatst naar Den Haag. Toen hebben we besloten het werk hier in s-gravenzande naar ons toe te halen. Na vergelijking met een aantal aanbieders (o.a. uitzendbureaus, onze huidige leverancier en Patijnenburg) hebben we gekozen voor de samenwerking met Patijnenburg. Daar hadden we het beste gevoel bij, zonder dat het qua prijs echt veel scheelde. De taakverdeling is goed: Patijnenburg zorgt voor de bemanning en de begeleiding - er zijn nu ca. 25 mensen aan het werk - en wij zorgen ervoor dat de bestellingen binnenkomen en op tijd de deur uitgaan. 80% van de werkzaamheden is het maken van arrangementen, plantenschalen en bakken. We hebben een pakket van zo n verschillende modellen. Verder kweken we hangplanten en zijn er plannen om hier een winkel te beginnen zodat we alles wat we kweken en maken direct kunnen verkopen. Die winkel zou dan ook weer bemand kunnen worden door mensen vanuit het SW-bedrijf. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen; we deden dat al, maar we gaan het ook naar buiten brengen door de ontwikkeling van een speciaal label in onze producten: social with a smile! Je merkt dat mensen die hier werken opbloeien, hier zie je dat werk de beste zorg is! Jan van Geest, Esperit Elements Trudy van Vliet, werkt voor Patijnenburg bij Esperit Elements

10 18 INTERVIEWS INTERVIEW WERKSTROOM 19 De sfeer is goed en meningsverschillen praten we uit. Ik werk al bijna 30 jaar bij Patijnenburg, dus ik heb al van alles gedaan. Ik ben allround medewerker. Ik zit nu in de assimilatieverlichting, we zetten voor Agrolux de lampen voor de tuinbouw in elkaar. Dat doen we met 12 man aan de band. De sfeer is goed en meningsverschillen praten we uit. De productie van de lampen loopt niet het hele jaar rond en dat is erg jammer want het is leuk werk. Mensen die hier op de open dag waren hebben kunnen zien dat het best technisch werk is. De meewerkend voorman stuurt de band aan en geeft goede uitleg hoe alles aangesloten moet worden. Ook let hij op de kwaliteit want die is heel belangrijk voor de klant. Je wordt goed begeleid en de sfeer is prima. Ik ben pas op eind september binnengekomen. Ik heb hier eerst bijna jaar stage gelopen vanuit school en mijn diploma praktijkonderwijs gehaald. Ik had een halfjaarcontract maar ik heb nu een vast contract. Het lukte mij net niet om een andere opleiding te gaan doen of in een reguliere baan te werken. Ik doe nu inpakwerk, maar ik zou het liefst de lampen van Agrolux monteren. Ik ben blij dat ik hier werk. Je wordt goed begeleid en de sfeer is prima. Je kunt het ook beter gezellig houden want je moet elke dag met elkaar werken. Toen ik hier net was vond ik het lastig, een sociale werkplaats, maar eigenlijk is het een gewoon bedrijf. Werkstroom is het re-integratiebedrijf van Patijnenburg. We begeleiden mensen met een sw indicatie, Wajongers en mensen met WWB-uitkering naar en op een (passende) betaalde baan. We brengen de mogelijkheden van de kandidaten in kaart en ontwikkelen hun werknemersvaardigheden. Kandidaten die arbeidsfit zijn worden bemiddeld door het werkgeversteam die onder het label MVO Westland een netwerk van werkgevers heeft opgebouwd. Bij onze aanpak hanteren we de volgende uitgangspunten: Eigen verantwoordelijkheid van de kandidaat. Hij/zij blijft verantwoordelijk voor zijn eigen situatie en kan ondersteuning krijgen waar hij/zij dat nodig heeft. De kaders van de uitvoeringsafspraken met de gemeente zijn hierbij leidend. Kortste weg naar werk: De kandidaat heeft vanaf het startmoment zijn focus liggen op het zo snel mogelijk verkrijgen van een betaalde baan. Noodzaak tot het vinden van werk: De kandidaat is zich er van bewust zijn dat hij/zij alles in staat moet stellen om een betaalde baan te vinden. Met de kandidaten worden concrete afspraken gemaakt over de te ondernemen activiteiten. Integrale aanpak is noodzakelijk om kandidaten met een meervoudige problematiek op weg naar werk goed te kunnen ondersteunen. Dit vraagt om samenwerking met de verschillende hulpinstanties. Maatwerk, omdat iedere cliënt uniek is en over eigen specifieke kwaliteiten beschikt en ondersteuningsvraag heeft. MVO Westland stimuleert en activeert ondernemers om hun steentje bij te dragen aan de sociale opdracht zoveel mogelijk mensen mee te laten doen aan de arbeidsmarkt. Zij ondersteunt ondernemers bij het invulling geven van het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. MVO Westland heeft in 2014 voor haar relaties verschillende evenementen en bijeenkomsten georganiseerd. Deze bijeenkomsten waren enerzijds gericht op het informeren van werkgevers over de participatiewet en anderzijds om werkgevers te interesseren voor onze doelgroep met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Met succesverhalen werden werkgevers door werkgevers geïnspireerd om mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt een kans te bieden in hun bedrijf. Accountmanagers MVO adviseren de werkgevers om daadwerkelijk kansen te bieden aan deze doelgroep. De belangrijkste bijeenkomsten Ondernemersontbijt op Valentijnsdag KUBO masterclass participatiewet REXNORD Presentatie nieuwe MVO Partners en good practices MVO Gala Westlands Bedrijfsleven (VNO, LTO en MKB): Inspiratie bijeenkomst good practices Wilma Bongaards, medewerkster assemblage Remco Broekhuizen, medewerker assemblage

11 20 INTERVIEWS 21 Aantal vervulde vacatures In 2014 zijn er 163 vacatures vervuld, waarvan: 59 bij een mvo partner 3 bij een proud partner 92 bij andere werkgevers 9 op basis van SROI Relaties Ik ben weer snel en op een leuke manier aan het werk. Maatwerk leveren voor een goed resultaat. Eind 2014 zijn er 76 MVO partners. In dit jaar hebben 41 nieuwe werkgevers zich aangesloten bij MVO Westland. Negen van deze partners hebben de status van Proud Partner. Regionale samenwerking Gemeenten en UWV hebben hun krachten gebundeld in de regionale werkgeversdienstverlening. MVO Westland, WerkgeversServicepunt Delft uit Delft, RWC uit Rijswijk, het WerkgeversServicepunt Den Haag en het UWV vormen samen het WerkgeversServicepunt (WSP) Haaglanden. Met deze samenwerking kunnen we effectievere werkgeversbenadering realiseren. Ik ben 20 jaar zelfstandig ondernemer geweest met een eigen exportbedrijfje. Door de economische crisis heb ik mijn bedrijf helaas moeten beëindigen. En dan zit je dus alleen thuis met een bijstandsuitkering. Zie daar maar eens mee rond te komen. Ik heb het geluk dat ik bij Joyce (werkconsulente) terecht kwam. Zij heeft haar best gedaan me weer zo snel mogelijk in een werktraject te krijgen èn onder de mensen. Het resultaat mag er zijn. Op mijn leeftijd (59 jaar) werk ik nu als huismeester op verschillende locaties via VDM Holland. Op dit moment nog met behoud van een uitkering maar ik heb het uitzicht op een vaste aanstelling. Ik ben weer snel en op een leuke manier Het is mijn verantwoordelijkheid zoveel mogelijk in het werk te stellen om mensen weer arbeidsfit te krijgen. Daarbij spelen onze werkconsulenten een belangrijke rol. Zij gaan de relatie aan met mensen die al langere tijd uit het arbeidsproces zijn en moeten weten wat er nodig is om ze weer aan de slag te krijgen. Hun professionaliteit en deskundigheid zorgen ervoor dat mensen een stap in het re-integratieproces kunnen maken. Niet door letterlijk voor ze te zorgen, maar door middel van gerichte ondersteuning. Maatwerk leveren voor een goed resultaat. Veel werkgevers laten hun maatschappelijke betrokkenheid al zien door sponsoring of hun deelname aan goede doelen acties. Je merkt gelukkig dat zij ook open staan om voor deze groep werknemers iets te betekenen. We organiseren bijeenkomsten waarin ondernemers aan elkaar hun verhaal vertellen. Dat kan vooroordelen wegnemen, zodat mensen vanuit de bijstand of met een handicap weer een kans krijgen op de arbeidsmarkt. Werkgevers begrijpen gelukkig dat werk voor deze groep belangrijk is en zijn bereid daarin te investeren. Zij ondernemen met hun hart! En daar hebben we ook werkgevers voor nodig. aan het werk. Dat is wel een klein wonder! Martin de Bruin Gerard Mahieu, Manager re-integratie/werkgeversdienstverlening Werkstroom

12 22 INTERVIEW WERKSTROOM 23 Mensen realiseren zich dat ze zelf verantwoordelijk èn aan zet zijn. Sinds het begin van 2014 is de samenwerking tussen de verschillende WSP s geïntensiveerd. Dit komt onder andere tot uiting in: Gezamenlijk optrekken in sectorbenaderingen Eén contactpersoon voor werkgevers Sturing op regionale plaatsingsresultaten Vrijgeven en delen van elkaars vacatures en projecten Organisatie van gezamenlijke bijeenkomsten voor accountmanagers Eenduidig gebruik van registratiesysteem WBS Maandelijkse afstemming en coördinatie van WSP managers op gezamenlijke marktbewerkingsactiviteiten Gezamenlijk optrekken in implementatie van de regionale toolbox, afstemming in de communicatie en opleiding van medewerkers. Begeleid Werken Beginstand Instroom 1 Uitstroom 3 Eindstand Jobcoaching Beginstand Instroom 13 Als werkconsulent begeleid je mensen die al langer uit het arbeidsproces Je ziet mensen vaak met de nodige scepsis binnenkomen en starten aan het Resultaten WSW: Uitstroom 6 zijn. Alles wat belemmerend werkt om weer aan de slag te komen brengen we in beeld. re-integratietraject van 8 weken. En toch maken ze dan een hele omslag. Want ondanks het feit dat ze ook op de productie-afdeling moeten werken, Detacheren Eindstand zijn ze wel weer onder de mensen en hebben ze structuur. We gaan samen een traject in richting werk, heel gestructureerd, met duidelijke acties. Mensen realiseren zich dat ze zelf verantwoordelijk èn aan zet zijn. Dan is wel het prettig als er iemand van ons naast ze loopt. Je bouwt een vertrouwensband op. Mensen voelen zich gehoord en serieus genomen en dat is een mooie basis om vanuit te kunnen werken. Zo maken ze er toch weer iets positiefs van. Dat is wel het mooiste succes. Joyce Bennema, werkconsulent bij Werkstroom Beginstand Instroom 5 Uitstroom 4 Eindstand IRO Beginstand Instroom 7 Uitstroom 9 Eindstand

13 24 INTERVIEW WERKSTROOM naar het traject Plaatsing met Ondersteuning of het LeerWerkTraject. Dit is afhankelijk van de afstand tot de arbeidsmarkt en de ondersteuning die een kandidaat nodig heeft. Resultaten In 2014 zijn er 356 trajecten afgesloten 25 Ik maak me sterk om mensen uit de bijstand weer aan het werk te krijgen. Ons bestand is anno 2014 heel divers; jongeren, ouderen, hoog opgeleid en jonge moeders. En de slogan: als je wilt werken, kun je werken geldt helaas niet altijd meer. Zeker niet als je wat beperkingen hebt. Als accountmanager is het mijn taak acquisitie te doen naar nieuwe werkgevers, maar ook bestaande relaties met werkgevers te onderhouden. En gelukkig leidt dit vaak tot nieuw werk. Zo was ik laatst in het kader van relatiebeheer bij een werkgever en liep ik met een nieuwe vacature de deur uit. Ik kon meteen een aantal kandidaten voorstellen en dat heeft ertoe geleid dat deze door ons is ingevuld. Ik probeer altijd afspraken te maken met bedrijven dat zij hun vacatures eerst bij ons neerleggen. Zij begrijpen dat werk voor onze kandidaten heel belangrijk is. De sociale betrokkenheid is gelukkig groot. We zijn er ten slotte allemaal bij gebaat dat er zo weinig mogelijk mensen aan de kant staan. Edwin Zuidgeest, accountmanager Werkstroom / MVO We zijn er allemaal bij gebaat dat er zo weinig mogelijk mensen aan de kant staan. WWB Re-integratietrajecten voor de gemeente Westland We onderscheiden de verschillende fases: Diagnosefase Starttraject Re-integratiefase Traject Direct naar Werk Traject Plaatsing met Ondersteuning Leerwerktraject Kandidaten krijgen na een voorlichting een diagnosegesprek(ken). In dit gesprek wordt bepaald welke route het best past bij de kandidaat. Hierbij 32 uur of meer. 52% plaatsingen is duurzaam (6 maanden of langer). In 2014 zijn er 166 kandidaten geplaatst op een betaalde baan. Het belastingpercentage is ten is de afstand tot de arbeidsmarkt bepalend. Kandidaten met een korte opzicht van 2013 licht gestegen van 42% naar 47 %. afstand tot de arbeidsmarkt komen op het traject Direct naar Werk. 52% van Het de uitvalpercentage kandidaten is geplaatst wordt met grotendeels een dienstbetrekking veroorzaakt van 32 door uur of medische meer. 52% plaatsingen is duurzaam (6 maanden of langer). problemen die instroom op de arbeidsmarkt structureel of voor de korte Het uitvalpercentage wordt grotendeels veroorzaakt door medische problemen die instroom op de Indien het diagnose aanleiding geeft tot nader onderzoek start de kandidaat met het arbeidsmarkt termijn structureel belemmeren. of voor de korte termijn belemmeren. Starttraject. Kandidaten met voldoende mogelijkheden om toe geleid te worden naar betaald werk stromen door naar het traject Plaatsing met Ondersteuning of het LeerWerkTraject. Dit is afhankelijk van de afstand tot de arbeidsmarkt en de ondersteuning die een kandidaat nodig heeft. Resultaten afgesloten trajecten trajecten 8% Resultaten re- integraqetrajecten 33% 12% 47% Plaatsing Beeindiging uitkering Uitval verwijtbaar gedrag Uitval In 2014 zijn er 166 kandidaten geplaatst op een betaalde baan. Het belasting percentage is ten opzicht van 2013 licht gestegen van 42% naar 47%. 52% van de kandidaten is geplaatst met een dienstbetrekking van

14 26 INTERVIEW 27 Ik heb altijd als administratief medewerker gewerkt. Maar in deze fase van mijn leven, ik ben 56 jaar, lukt het helaas niet op eigen kracht werk te vinden. Ik zit nu in het reïntegratietraject van 12 weken, dat betekent dat ik ook fabriekswerk moet doen. Ik was daar in het begin niet gelukkig maar het geeft me wel structuur. Onderdeel van het traject is ook een sollicitatiecursus en alle begeleiding die daarbij hoort. Gelukkig zijn de consulenten hierin heel actief. Ze hebben me bijvoorbeeld geholpen met het maken van een filmpje waarin ik me moest presenteren bij een werkgever. De resultaten zijn er zeker; gedurende het traject verdwijnen er mensen omdat ze een baan gevonden hebben. Dat geldt helaas nog niet voor mij maar ik ben positief. Want een werkgever krijgt met mij een volwassen en volwaardige kracht, gepokt en gemazeld in mijn vakgebied. Thea Gouweleeuw (in traject naar werk) Een werkgever krijgt met mij een volwassen en volwaardige kracht.

15 28 INTERVIEW PERSONEEL 29 Spreek mensen aan op hun eigen verantwoordelijkheid. In onze visie staat dat werk nodig is als voorziening voor je inkomen en dat is natuurlijk zo want als dat ontbreekt heeft dat direct effect op je leven; bovendien zorgt werk er voor dat je ergens bij hoort, je kunt ontwikkelen, mensen ontmoet en plezier hebt. En of het nu gaat om SW medewerkers of de medewerkers van de afdeling financiën, we moeten als MT onze visie duidelijk hebben en communiceren aan welke doelen we werken en wat dat betekent voor iedere medewerker. Bovenaan staat dat je wordt gewaardeerd om wat je doet. En dat we oog hebben voor wat iemand goed doet, goed kan. Daar is vooral de focus op, insteken op iets dat iemand al goed kan; we willen ieders kwaliteit uitbouwen en competenties verder ontwikkelen. Ja, we doen dat anders dan vroeger, we moeten toch meer marktconform gaan werken, dat betekent ook een wat strakkere en planmatige organisatie waarmee we mensen ook meenemen in het kostenaspect, niet om ze onder druk te zetten, maar om ze meer inzicht te geven en uit te dagen. We gebruiken de werkplek ook steeds meer als een plek waar je je tevens kunt ontwikkelen door te wisselen van werkplek of werksoort. Hiervoor hebben we zelf een cursus ontwikkeld die wordt gegeven door een van onze eigen consulenten. Spreek mensen aan op hun eigen verantwoordelijkheid want daarmee neem je ze ook serieus! In 2014 is ingezet op het borgen van de ondersteuning en begeleiding van personeel, zowel SW als kader, in lijn met hetgeen daarvoor in de jaren 2012 en 2013 is uitgezet. Dit betekent dat de focus lag op het borgen van de coaching/begeleidingsmethodiek Individuele Vraaggerichte Benadering (IVB) functionerings- en beoordelingssystematiek leren op de werkplek investors in people c.q. : In t Spoor 5S op de werkplek mobiliteit in werk en werkplek In het Medewerkers Tevredenheids OnderZoek (MTO), dat jaarlijks wordt gehouden, hebben alle medewerkers omtrent bovenstaande hun mening en ideeën kunnen geven. De gemiddelde eindcijfers van het MTO: SW medewerkers Werkbedrijf: 7,5; SW medewerkers Detachering: 7,8; kadermedewerkers: 7,9. De verbeterpunten zijn opgepakt door betreffende afdelingen/personen in de organisatie. In 2014 is de herstructurering van de Stafafdeling afgerond; medewerkers hebben (waar nodig) een herziene functiebeschrijving ontvangen. E.e.a. heeft geresulteerd in afstemming en samenwerking tussen staffuncties en heeft geleid tot financiële besparingen. 2 kadermedewerkers hebben in 2014 de organisatie verlaten; de functie van een van deze medewerkers is niet opnieuw ingevuld vanwege herschikking van taken. Scholing Scholing voor SW medewerkers vindt met name plaats op de werkplek. Aan de hand van de jaarlijkse Beoordeling en het Ontwikkelplan worden afspraken opgesteld tussen medewerker en leidinggevende op welke wijze en over welke onderdelen ontwikkeling plaatsvindt; de medewerker zelf heeft hierin een actieve rol. Voor kaderpersoneel is zowel individuele als groepsgewijze scholing ingezet, eveneens gerelateerd aan de doelstellingen van het team en de organisatie. Investors in People (iip) / In t Spoor Nadat in mei 2013 het IiP certificaat is behaald voor kaderpersoneel is in 2014 ingezet op IiP voor de gehele organisatie, dus met grote betrokkenheid van het SW personeel. Volgens de IiP standaard dienen alle medewerkers bekend te zijn met de organisatiedoelen en kunnen medewerkers hun eigen werkzaamheden daaraan relateren. IiP focust op betrokkenheid van medewerkers, communicatie en ontwikkeling. Josie Kunseler, manager staf

16 ,4% 1,8% 1,4% 30 PERSONEEL INTERVIEW 31 Om iip voor SW medewerkers inzichtelijk te maken en hen uit te nodigen om hierin actief te participeren is iip vertaald naar In t Spoor. De letters In t Spoor staan voor: Initiatief Netheid en orde Trots Samenwerking Plezier Ontwikkeling Ondernemend Resultaat Aan de hand van deze thema s worden SW medewerkers uitgenodigd om mee te denken en initiatieven te ontplooien; dit vindt plaats in werkgroepjes, afdelingsoverleg, evaluaties en planning. Het is de bedoeling om in het najaar van 2015 de iip audit te laten uitvoeren en iip gecertificeerd te zijn. Gezondheidsmanagement Patijnenburg voert een actief en pro actief beleid met betrekking tot ziekteverzuim en psycho sociale begeleiding. Hierin zijn leidinggevenden en medewerkers zelf als eerste aan zet om, in geval van uitval, te bepalen wat er wél mogelijk is en in welke mate. Uitgangspunt hierbij is dat elke medewerker zich ervan bewust is dat hij/zij een belangrijke bijdrage levert aan de resultaten van Patijnenburg. Indien nodig, wordt ondersteuning geboden door bedrijfsarts, bedrijfsmaatschappelijk werkende of HR consulent. Het is de bedoeling om in het najaar van 2015 de IiP audit te laten uitvoeren en IiP gecertificeerd te zijn. Gezondheidsmanagement Alle betrokkenen werken hierin samen in het Sociaal Medisch team Patijnenburg voert een actief en pro actief beleid met betrekking tot ziekteverzuim en psycho sociale begeleiding. (SMT). Middels Arbodienst Zorg van de Zaak wordt een bedrijfsarts Hierin ingezet zijn voor leidinggevenden gemiddeld en 6 medewerkers uur per week. zelf als Tevens eerste wordt aan zet een om, in bedrijfsmaatschappelijk er wél mogelijk werkende is en in welke ingezet mate. voor Uitgangspunt gemiddeld hierbij 6 uur is dat per elke week. medewerker Middels zich ervan geval van uitval, te bepalen wat bewust is dat hij/zij een belangrijke bijdrage levert aan de resultaten van Patijnenburg. Indien Zorg van nodig, de wordt Zaak ondersteuning is Patijnenburg geboden aangesloten door bedrijfsarts, bij de bedrijfsmaatschappelijk branchevergelijking werkende of HR met consulent. betrekking tot ziekteverzuimgegevens. Bedrijfsongevallen: Er hebben zich 8 (lichte) bedrijfsongevallen voorgedaan waarbij in 1 situatie Alle betrokkenen werken hierin samen in het Sociaal Medisch team (SMT). Middels Arbodienst Zorg van de Zaak wordt een bedrijfsarts ingezet voor gemiddeld 6 uur per week. Tevens controle wordt noodzakelijk een bedrijfsmaatschappelijk was in het ziekenhuis. werkende ingezet voor gemiddeld 6 uur per week. Middels Zorg van de Zaak is Patijnenburg aangesloten bij de branchevergelijking met betrekking tot ziekteverzuimgegevens. Bedrijfsongevallen: Er hebben zich 8 (lichte) bedrijfsongevallen voorgedaan waarbij in 1 situatie controle Ziekteverzuim noodzakelijk WSW was in het ziekenhuis. Ziekteverzuim WSW ,9% ,5% ,0% 10,9% 9,5% 10,0% Verzuimpercentage Meldingsfrequenbe Tja, als hoofd facilitaire zaken, geef ik natuurlijk vooral geld uit om de boel hier draaiend te houden. Gelukkig kan ik als orderbegeleider door slimme in- en verkoop wel wat winst maken, ook al is dat niet onze primaire doelstelling. Maar belangrijk is natuurlijk wel dat we een goede en financieel gezonde organisatie blijven. Opdrachtgevers weten ons gelukkig te vinden; niet alleen door de lage tarieven, maar vooral omdat we leverbetrouwbaar zijn, slagen we er in steeds werk te krijgen. We kunnen voldoen aan de verwachtingen van de klant, we bouwen aan een goede relatie waarop we kunnen voortborduren. We proberen mensen actief te ontwikkelen. Daarom onderhouden de productieleiders in de werkplaats nu ook rechtstreeks de contacten met de klanten. Zij kennen namelijk de capaciteiten en kunnen inschatten wat de mogelijkheden qua levertijden zijn. Het is belangrijk dat je dan ook de verantwoordelijkheid voor het nakomen van de afspraken bij hen neerlegt. Ik prijs me gelukkig met een directie die proactief inspeelt op de veranderingen die op ons afkomen. Een goed voorbeeld daarvan is het nieuwe beleidsplan, hoe ziet onze toekomst eruit. Hieraan kunnen mensen zich spiegelen, zo neem je mensen mee in de ontwikkelingen! Eric Vermeer, hoofd facilitaire zaken We proberen mensen actief te ontwikkelen. Ziekteverzuim Kader

17 32 INTERVIEW Ik ben nog niet zo lang in dienst, maar wat mij als eerste opviel bij de rondleiding in de werkplaats, was dat het eigenlijk functioneert als een normaal bedrijf. Het is wat minder beschermend en sturend dan ik had verwacht. Dat zou natuurlijk moeten kloppen met de visie van het bedrijf. Iedereen is zich bewust van onze bestaansvoorwaarde, we moeten een goed product afleveren! Als meewerkend voorman focus ik me daar natuurlijk op. Werknemers hebben en kennen hun rechten en plichten en ik zorg er voor dat de omstandigheden voldoende zijn om het werk ook goed te kunnen verrichten. De machinale bewerkingen verrasten mij, misschien niet direct high-tech maar wel meer dan ik verwacht had. En natuurlijk hebben we soms ook met elkaar een wat minder aantrekkelijke klus, maar dat geldt voor elke werknemer waar dan ook. Als je het vooruitzicht hebt dat er daarna dan weer een leuke order komt, wordt het allemaal wat minder zwaar! Ron van Es, meewerkend voorman We moeten een goed product afleveren! wat 10 er wél mogelijk is en in welke mate. Uitgangspunt hierbij is dat elke medewerker zich ervan bewust is dat hij/zij een belangrijke bijdrage levert aan de resultaten van Patijnenburg. 8 Indien nodig, wordt ondersteuning geboden door bedrijfsarts, bedrijfsmaatschappelijk werkende of 6 Verzuimpercentage HR PERSONEEL consulent. Alle 4 betrokkenen werken hierin samen in het Meldingsfrequenbe Sociaal Medisch team (SMT). Middels Arbodienst Zorg van de Zaak wordt een bedrijfsarts ingezet voor gemiddeld 6 uur per week. Tevens 2 wordt een bedrijfsmaatschappelijk werkende ingezet voor gemiddeld 6 uur per week. Middels 0 Zorg van de Zaak is Patijnenburg aangesloten bij de branchevergelijking met betrekking tot ziekteverzuimgegevens Bedrijfsongevallen: Ziekteverzuim Er Kader hebben zich 8 (lichte) bedrijfsongevallen voorgedaan waarbij in 1 situatie Arbo controle noodzakelijk was in het ziekenhuis. Ziekteverzuim Kader Ziekteverzuim WSW 2014 De Arbo commissie heeft in x overleg gevoerd. Daarnaast is ,4% 1,8% 1,4% door de werkgroep machineveiligheid extra overleg (deels met externe) ,9% 9,5% 10,0% ingezet. Het Plan van Aanpak m.b.t. machineveiligheid is in uitvoering 6 genomen. Medewerkers in het primaire proces hebben een cursus 12 5 gevolgd omtrent ergonomisch werken en het bieden van instructie en 10 4 ondersteuning omtrent ergonomie voor de SW medewerkers. 8 Verzuimpercentage 3 In Productie en Dienstverlening zijn waar noodzakelijk verbeteringen, 6 Verzuimpercentage Meldingsfrequenbe 2 aanpassingen, wijzigingen ingezet om veilig en prettig werken te realiseren. SW medewerkers zijn nadrukkelijk betrokken in veilig en prettig 4 Meldingsfrequenbe 1 2 werken door hun inbreng en activiteit in afdelingsoverleg en inzet op de werkvloer. Ziekteverzuim Kader Totaal 2012 Ziekteverzuim 2013 Totaal ,4% ,8% ,4% ,2% 10,2% 8,5% 8,5% 8,9% 8,9% Verzuimpercentage Verzuimpercentage Meldingsfrequenbe Meldingsfrequenbe Tot slot Zoals is beschreven in bovenstaande onderdelen is, in lijn met de visie van Patijnenburg, door de stafafdeling ingezet op borging van HR instrumenten die ertoe leiden dat een continue ontwikkeling plaatsvindt en dat alle medewerkers plezier en voldoening vinden in hun werk. Wij zijn ervan overtuigd dat Patijnenburg hierdoor beter in staat is om haar doelstellingen te behalen; de interviews van diverse medewerkers hieromtrent zijn mooie voorbeelden die deze overtuiging onderstrepen! 33 Jaarverslag Arbo stichting Patijnenburg 2014 De Arbo commissie heeft in x overleg gevoerd. Daarnaast is door de werkgroep machineveiligheid extra overleg (deels met externe) ingezet. Het Plan van Aanpak m.b.t. machineveiligheid is in uitvoering genomen. Medewerkers in het primaire proces hebben een cursus gevolgd omtrent ergonomisch werken en

18 SOCIAAL VERSLAG Wachtlijstbeheer SiSA In 2014 is aan 32 personen van de WSW wachtlijst een dienstverband geboden. Hierbij is de prioritering conform de wachtlijstverordening van gemeente Westland uitgevoerd. Dit betekent dat de groep jongeren/ schoolverlaters als eerste in aanmerking kwam voor een WSW aanstelling. Op 31 december 2014 stonden er 30 personen op de wachtlijst. Deze kandidaten zijn door Gemeente Westland aangemerkt als geprioriteerde doelgroep, hetgeen betekent dat zij voorrang genieten bij de aanstelling in de zgn. garantiebaan. Verantwoording WSW 2014 / SISA indicatoren Realisatie SW medewerkers Patijnenburg en inwoner Westland. Realisatie SW medewerkers wonend in Westland (excl. aok openbare lichamen) Realisatie SW medewerkers wonend in Westland (aok bij openbare lichamen) Realisatie SW medewerkers Patijnenburg en inwoner buitengemeenten (zelfstandig uitvoerende gemeenten) Realisatie SW medewerkers Patijnenburg en inwoner buitengemeenten (géén zelfstandig uitvoerende gemeenten) Plaatsingsresultaten In 2014 is aan 32 personen van de wachtlijst een WSW dienstverband aangeboden. Taakstelling / realisatie SE's Taakstelling SZW 313,65 Gemeente Westland 2,27 Totaal 315,92 Realisatie Westlanders 313,65 Het totaal aantal geïndiceerde inwoners van uw gemeente dat een dienstbetrekking dan wel een arbeidsovereenkomst heeft of op de wachtlijst staat en beschikbaar is om een dienstbetrekking als bedoeld in artikel 2, eerste lid, of artikel 7 van de wet te aanvaarden. Totale realisatie in 2014 uitgedrukt in arbeidsjaren. Het aantal gerealiseerde arbeidsjaren in begeleid werken van geïndiceerde inwoners per gemeente in ,50 3,00 18,00 3,00 290,83 313,60 2,33 9,87 1,48 16,99 16,99 0,00 1,00 0,71

19 36 INTERVIEW OR PATIJNENBURG 37 Een werkgever met oog voor het bedrijf maar waarbij de betrokkenheid met de medewerkers ook groot is! Voor Arie en Koos van de ondernemingsraad is 1 ding duidelijk: als we Desiree hier niet hadden gehad als directeur/bestuurder dan had het er hier vast heel anders uitgezien en was het voor Patijnenburg misschien wel een aflopende zaak geweest. Mede door haar inzet bij de politiek, gemeente en de ondernemers zijn we hier nog bij Patijnenburg aan het werk en kunnen we ons inkomen hier verdienen! Samen met Desiree houden we als OR het belang van de organisatie samen met het belang van de werknemer goed in het oog. We kunnen altijd bij haar aankloppen en ze verwacht van ons ook een kritische blik. Zo zijn we het afgelopen jaar bezig geweest met het beoordelingssysteem. De methode die we hiervoor gebruikten, functioneerde niet meer en samen met de afdeling P&O hebben we veel verbeteringen doorgevoerd. Arie heeft hiervoor veel werk verricht en onderzoeken gedaan. Uiteindelijk is het Medewerkers Tevredenheids Onderzoek hiervan weer een afgeleide, een onderzoek dat vervolgens iedere twee jaar wordt gehouden. Ook zijn we nauw betrokken geweest bij de re-organisatie in de productie en hebben we dat samen in goede banen weten te leiden. Kortom, een werkgever met oog voor het bedrijf maar waarbij de betrokkenheid met de medewerkers ook groot is! Koos Bouhuizen, Voorzitter OR Arie van der Ende, Vice voorzitter OR

Programma. Wat is de Participatiewet? Hoe kunnen wij u helpen?

Programma. Wat is de Participatiewet? Hoe kunnen wij u helpen? Programma Wat is de Participatiewet? Hoe kunnen wij u helpen? De Participatiewet Op 1 januari 2015 is de Participatiewet van kracht Van werkgevers wordt nu verwacht om werkzoekenden met een arbeidsbeperking

Nadere informatie

Samenvatting van de antwoorden n.a.v. schriftelijke vragen over de Contourenbrief Participatiewet in de Vaste Kamercommissie SZW, dd.

Samenvatting van de antwoorden n.a.v. schriftelijke vragen over de Contourenbrief Participatiewet in de Vaste Kamercommissie SZW, dd. Samenvatting van de antwoorden n.a.v. schriftelijke vragen over de Contourenbrief Participatiewet in de Vaste Kamercommissie SZW, dd. 30-1- 2013 Uitgangspunten Iedereen die in een uitkering zit en die

Nadere informatie

2014 In cijfers SOCIALE WERKVOORZIENING

2014 In cijfers SOCIALE WERKVOORZIENING 2014 In cijfers AANVULLING JAAROVERZICHT 2014 (ON)BEPERKT HOUDBAAR Ondanks de onzekerheden is Ergon koersvast en presteert immens. Een topjaar was 2014, zowel sociaal als financieel; 2336 sw-medewerkers

Nadere informatie

Deelplan Participatiewet Beleidsplan sociaal domein 2015-2018

Deelplan Participatiewet Beleidsplan sociaal domein 2015-2018 Deelplan Participatiewet Beleidsplan sociaal domein 2015-2018 Gemeente Noordoostpolder 19 augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. groep... 4 3. en en uitgangspunten... 5 3.1.

Nadere informatie

Van sociale werkvoorziening naar werkbemiddelingsbedrijf

Van sociale werkvoorziening naar werkbemiddelingsbedrijf Van sociale werkvoorziening naar werkbemiddelingsbedrijf Visie POC Noord Nederland Visie op de participatiewet en gevolgen sociaal akkoord van de gezamenlijke ondernemingsraden van de SW- bedrijven van

Nadere informatie

Sociale werkbedrijven de toekomst

Sociale werkbedrijven de toekomst & Sociale werkbedrijven de toekomst Sociale werkbedrijven 2.0 De Participatiewet vraagt om een nieuwe manier van werken. Er zijn nieuwe doelen vastgelegd en overal ontstaan nieuwe samenwerkingsverbanden.

Nadere informatie

Informatie over stand van zaken vorming Regionaal Werkbedrijf Zuidoost-Brabant. 3 februari 2015

Informatie over stand van zaken vorming Regionaal Werkbedrijf Zuidoost-Brabant. 3 februari 2015 Informatie over stand van zaken vorming Regionaal Werkbedrijf Zuidoost-Brabant 3 februari 2015 Inhoud presentatie Aanleiding Participatiewet Sociaal Akkoord en Regionale Werkbedrijven Uitgangspunten RWB

Nadere informatie

De Participatiewet. Raad op Zaterdag Den Haag, 21 september 2013. Edith van Ruijven

De Participatiewet. Raad op Zaterdag Den Haag, 21 september 2013. Edith van Ruijven De Participatiewet Raad op Zaterdag Den Haag, 21 september 2013 Edith van Ruijven De participatiewet Naar een inclusieve arbeidsmarkt jobcoach No risk polis Compensatie lagere productiviteit (loonkostensubsidie)

Nadere informatie

Gemeente Den Haag. De voorzitter van de Commissie Samenleving. Geachte voorzitter,

Gemeente Den Haag. De voorzitter van de Commissie Samenleving. Geachte voorzitter, Wethouder van Sociale zaken, Werkgelegenheid, Wijkaanpak en Sport, Rabin S. Baldewsingh Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag De voorzitter van de Commissie Samenleving Uw brief

Nadere informatie

STUUR HOUDEN. Voldoende snelheid in het schip houden, zodat het naar het roer luistert. STUUR HOUDEN 1

STUUR HOUDEN. Voldoende snelheid in het schip houden, zodat het naar het roer luistert. STUUR HOUDEN 1 STUUR HOUDEN Voldoende snelheid in het schip houden, zodat het naar het roer luistert. STUUR HOUDEN 1 Financiën Brede doelgroep Creatieve oplossingen Expertisecentrum 2 STUUR HOUDEN STUUR HOUDEN Voldoende

Nadere informatie

De 7 belangrijkste vragen:

De 7 belangrijkste vragen: De Participatiewet en Wsw ers: Mensen die bij een Sociale Werkvoorziening werken hebben te maken met de Participatiewet. Misschien heeft u vragen over de wet. Hier kunt u de antwoorden vinden op vragen

Nadere informatie

Een nieuwe taak voor gemeenten

Een nieuwe taak voor gemeenten Een nieuwe taak voor gemeenten Vanaf 1 januari 2015 treedt de Participatiewet in werking. Het doel van de wet is om meer mensen, ook mensen met een arbeidsbeperking, aan de slag te krijgen. De gemeente

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel PvdA-GroenLinks

Initiatiefvoorstel PvdA-GroenLinks Initiatiefvoorstel PvdA-GroenLinks Onderwerp: social return en inbesteden Datum commissie: 6 juni 2013 Datum raad: Nummer: Documentnummer: Steller: Eric Dammingh Fractie: PvdA-GroenLinks Samenvatting Meedoen

Nadere informatie

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, 2011 1

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, 2011 1 Werk, inkomen & sociale zekerheid www.departicipatieformule.nl, 2011 1 Inhoudsopgave Wet Wajong (sinds 2010)... 3 Wet Werk en Bijstand (WWB)... 5 Wet investeren in jongeren (Wij)... 6 Wet Sociale Werkvoorziening

Nadere informatie

Wegwijzer WSW. Informatie voor begeleiders van de Gemiva-SVG Groep over werk en inkomen van hun cliënten.

Wegwijzer WSW. Informatie voor begeleiders van de Gemiva-SVG Groep over werk en inkomen van hun cliënten. WAJONG PARTICIPATIEWET WSW Wegwijzer Informatie voor begeleiders van de Gemiva-SVG Groep over werk en inkomen van hun cliënten. De Gemiva-SVG Groep ondersteunt mensen die door een beperking of chronische

Nadere informatie

: agendapunt : Onderwerp : Vergadering Algemeen Bestuur Hameland

: agendapunt : Onderwerp : Vergadering Algemeen Bestuur Hameland Zaaknummer : Afd.hfd. Collegevergaderin g : agendapunt : Onderwerp : Vergadering Algemeen Bestuur Hameland Portefeuillehouder : J.B. Boer Meer informatie bij : Eric Gussekloo tel: : 0545-250 576 Openbaar

Nadere informatie

Visie en uitgangspunten (1)

Visie en uitgangspunten (1) Visie en uitgangspunten (1) Iedereen moet kunnen meedoen als volwaardig burger en bijdragen aan de samenleving. Participatiewet streeft naar een inclusieve arbeidsmarkt, voor jong en oud, en voor mensen

Nadere informatie

uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 15.3003742 2 4 juni 2015

uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 15.3003742 2 4 juni 2015 Gemeenteraad Heerenveen HEERENVEEN uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 15.3003742 2 4 juni 2015 Onderwerp: Jaarrekening 2014 en 1e kwartaalrapportage 2015 Caparis NV Geachte raad, Jaarrekening

Nadere informatie

Gemeente Den Haag. Stand van zaken Regionaal Werkbedrijf arbeidsmarktregio Haaglanden. Geachte voorzitter,

Gemeente Den Haag. Stand van zaken Regionaal Werkbedrijf arbeidsmarktregio Haaglanden. Geachte voorzitter, Wethouder van Sociale zaken, Werkgelegenheid, Wijkaanpak en Sport, Rabin S. Baldewsingh Gemeente Den Haag De voorzitter van Commissie Samenleving BSW/2015.1 RIS 280270 0703532087 19 januari 2015 Stand

Nadere informatie

Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 30 oktober 2014 Onderwerp: Re-integratieverordening. Aan de raad. Participatiewet

Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 30 oktober 2014 Onderwerp: Re-integratieverordening. Aan de raad. Participatiewet Pagina 1 van 6 Versie Nr.1 Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 30 oktober 2014 Onderwerp: Re-integratieverordening Aan de raad. Participatiewet Beslispunten *Z00288A120 E* 1. Vast te stellen de Re-integratieverordening

Nadere informatie

Overheid & quotum Beknopte toelichting op resultaten ervaringsonderzoek onder werkgevers

Overheid & quotum Beknopte toelichting op resultaten ervaringsonderzoek onder werkgevers Overheid & quotum Beknopte toelichting op resultaten ervaringsonderzoek onder werkgevers 1 november 2017 Overzicht belangrijkste conclusies en aandachtspunten Samenvattend antwoord op hoofdvraag 1: ervaren

Nadere informatie

Participatiewet. Wetgeving

Participatiewet. Wetgeving Participatiewet Gemeenteraad 9 december 2014 Wetgeving Wet maatregelen WWB Wet hervorming kindregelingen Invoeringswet Participatiewet december 14 Participatiewet 2 1 Inhoud presentatie Huidige situatie

Nadere informatie

DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER

DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER UTRECHT MIDDEN DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER Doel van de Participatiewet De Participatiewet vervangt de bijstandswet, de Wet sociale werkvoorziening en een deel van de Wajong. Het doel van de

Nadere informatie

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, versie 2 2013 1

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, versie 2 2013 1 Werk, inkomen & sociale zekerheid versie 2013 www.departicipatieformule.nl, versie 2 2013 1 Inleiding... 3 Participatiewet, geplande invoerdatum 1 januari 2014... 4 Wet Wajong (sinds 2010)... 6 Wet Werk

Nadere informatie

Raadsinformatieavond. dinsdag 22 april 2014. Transitieplan UW

Raadsinformatieavond. dinsdag 22 april 2014. Transitieplan UW Raadsinformatieavond dinsdag 22 april 2014 Transitieplan UW Missie - waartoe zijn wij op aarde - UW helpt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt met raad en daad bij het verkrijgen van passend werk,

Nadere informatie

Factsheet. Participatiewet. Informatie voor de werkgever, juli 2014

Factsheet. Participatiewet. Informatie voor de werkgever, juli 2014 Factsheet Participatiewet Informatie voor de werkgever, juli 2014 In deze factsheet voor de UMC s over de Participatiewet wordt op een rij gezet waar deze wetgeving over gaat, over wie het gaat en wat

Nadere informatie

Nieuwsbrief Werken is meedoen

Nieuwsbrief Werken is meedoen Nieuwsbrief Werken is meedoen BEDOELD VOOR DE ONDERNEMERS IN VOORSCHOTEN, LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN WASSENAAR Iedereen doet mee! We ondersteunen werkgevers Zoveel mogelijk mensen aan het werk, want werken

Nadere informatie

Het ambassadeursnetwerk werkgevers in actie voor mensen met een arbeidsbeperking

Het ambassadeursnetwerk werkgevers in actie voor mensen met een arbeidsbeperking Het ambassadeursnetwerk werkgevers in actie voor mensen met een arbeidsbeperking Doel van deze bijeenkomst Participatiewet en banenafspraak Ambassadeursnetwerk Delen van ervaringen en adviezen Netwerken

Nadere informatie

De werkschijf van 5. Hoe werkt IBN? 190 mm. 240 mm. IBN Postbus 660 5400 AR Uden T 0413 33 44 55 F 0413 33 44 50. E info@ibn.nl I www.ibn.

De werkschijf van 5. Hoe werkt IBN? 190 mm. 240 mm. IBN Postbus 660 5400 AR Uden T 0413 33 44 55 F 0413 33 44 50. E info@ibn.nl I www.ibn. 240 mm 190 mm De werkschijf van 5 IBN Postbus 660 5400 AR Uden T 0413 33 44 55 F 0413 33 44 50 Hoe werkt IBN? E info@ibn.nl I www.ibn.nl oktober 2012 190 mm 200 mm Hoe werkt IBN? De werkschijf van 5: De

Nadere informatie

Felua groep heeft als missie mensen met een afstand tot werk te begeleiden naar zo regulier mogelijk werk.

Felua groep heeft als missie mensen met een afstand tot werk te begeleiden naar zo regulier mogelijk werk. Felua groep heeft als missie mensen met een afstand tot werk te begeleiden naar zo regulier mogelijk werk. Om bij onze doelgroepmedewerkers de focus op uitstroom te krijgen, is het van belang dat we vanuit

Nadere informatie

Verordeningen Participatiewet

Verordeningen Participatiewet Verordeningen Participatiewet Persbericht van 11 mei jl. 935 extra banen in de arbeidsmarktregio Groningen en Noord-Drenthe In de arbeidsmarktregio Groningen en Noord-Drenthe is afgesproken dat er tot

Nadere informatie

Inzicht in maatschappelijke winst

Inzicht in maatschappelijke winst Inzicht in maatschappelijke winst Een onderzoek naar de maatschappelijke impact van Werkse! en Patijnenburg Voorjaar 2017 De Participatiewet is op 1 januari 2015 ingegaan, met als doel dat iedereen die

Nadere informatie

Participatiewet. Hoe kunt u werk bieden aan werkzoekenden met een arbeidsbeperking?

Participatiewet. Hoe kunt u werk bieden aan werkzoekenden met een arbeidsbeperking? Participatiewet Hoe kunt u werk bieden aan werkzoekenden met een arbeidsbeperking? Wat kan het WSP voor u betekenen? Werving & selectie Branche- en Subsidies & regelingen Werkgevers Scan doelgroepen arbeidsjuridischadvies

Nadere informatie

Unieke Achterhoekers aan het werk? Doet u ook mee? Hans Bakker & Evert Jan Hamer Namens Werkbedrijf Achterhoek 10 december 2015

Unieke Achterhoekers aan het werk? Doet u ook mee? Hans Bakker & Evert Jan Hamer Namens Werkbedrijf Achterhoek 10 december 2015 Unieke Achterhoekers aan het werk? Doet u ook mee? Hans Bakker & Evert Jan Hamer Namens Werkbedrijf Achterhoek 10 december 2015 Uw mening? Zijn alle werkzaamheden geschikt voor de doelgroep? NEEN! Zijn

Nadere informatie

Aan de leden van de gemeenteraad,

Aan de leden van de gemeenteraad, Aan de leden van de gemeenteraad, Afspraakbanen In het Sociaal Akkoord dat tussen Rijk en sociale partners is afgesloten, is afgesproken dat werkgevers de komende tien jaar 125.000 extra banen realiseren

Nadere informatie

PARTICIPATIE: ÓÓK IN OOST-GRONINGEN!

PARTICIPATIE: ÓÓK IN OOST-GRONINGEN! PARTICIPATIE: ÓÓK IN OOST-GRONINGEN! DOELEN VAN PARTICIPATIEWET ALLEEN TE HALEN ALS RIJK, PROVINCIE, GEMEENTEN, ONDERWIJS EN SOCIALE PARTNERS GEZAMENLIJK AAN DE SLAG GAAN! DE PARTICIPATIEWET IN OOST-GRONINGEN:

Nadere informatie

De belangrijkste resultaten op thema 1: Activiteiten en resultaten voor SW medewerkers of medewerkers uit de Participatiewet

De belangrijkste resultaten op thema 1: Activiteiten en resultaten voor SW medewerkers of medewerkers uit de Participatiewet Format eindrapportage In februari levert Cedris de eindrapportage van de sectorplannen op aan SZW. Middels deze laatste evaluatieronde inventariseren we op arbeidsmarktregioniveau welke resultaten zijn

Nadere informatie

Best Practice Gemeente Westland. Tekst Aida Jaber Januari 2016

Best Practice Gemeente Westland. Tekst Aida Jaber Januari 2016 Best Practice Gemeente Westland Tekst Aida Jaber Januari 2016 Gemeente Westland laat bestandsanalyse van 650 zittende uitkeringsgerechtigden maken Westland brengt met Dariuz Works Wegwijzer arbeidspotentieel

Nadere informatie

IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP

IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN biedt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt meer kansen door het optimaal benutten van talenten,

Nadere informatie

NovaWork. Aan de slag op de arbeidsmarkt in zes stappen Werkgevers en opdrachtgevers. Iedereen doet mee!

NovaWork. Aan de slag op de arbeidsmarkt in zes stappen Werkgevers en opdrachtgevers. Iedereen doet mee! NovaWork Aan de slag op de arbeidsmarkt in zes stappen Werkgevers en opdrachtgevers Iedereen doet mee! NovaWork helpt mensen met een forse afstand tot de arbeidsmarkt op de zoektocht naar zinvol en passend

Nadere informatie

Verbinding beschut werk en dagbesteding

Verbinding beschut werk en dagbesteding Verbinding beschut werk en dagbesteding Inhoud van de presentatie 1. De 3 decentralisaties 2. Uitgangspunten Participatiewet en Wmo 2015 3. Conclusies analyse samenhang beschut werk en arbeidsmatige dagbesteding

Nadere informatie

Oktober 2013. Participatiewet; kansen in samenwerking

Oktober 2013. Participatiewet; kansen in samenwerking Oktober 2013 Participatiewet; kansen in samenwerking In 1952 gaat de Gemeentelijke Sociale Werkvoorzieningsregeling (1950) gelden voor het opzetten van speciale werkplaatsen voor gehandicapten. Gehandicapten

Nadere informatie

Werkfit Maken! WSP DH & MvW. Jeroen van den Berg Nicole van Heijster Reina Heyting-Postma

Werkfit Maken! WSP DH & MvW. Jeroen van den Berg Nicole van Heijster Reina Heyting-Postma Werkfit Maken! WSP DH & MvW Jeroen van den Berg Nicole van Heijster Reina Heyting-Postma Introductie Kennismaking WSP Den Haag Middin (voor Werk) Totstandkoming samenwerking WSP & Middin Doelgroep Werkfit

Nadere informatie

Overzicht instrumenten re-integratie

Overzicht instrumenten re-integratie Overzicht instrumenten re-integratie Werken met behoud van uitkering Zowel UWV als gemeenten bieden werkgevers mogelijkheden om een periode kosteloos te bekijken of de werknemer het werk aankan. Dit heet

Nadere informatie

JAARBERICHT 2015 AMPLIAR STAAT!!

JAARBERICHT 2015 AMPLIAR STAAT!! JAARBERICHT 2015 AMPLIAR STAAT!! In 2015 heeft Ampliar ruim 900 mensen uitgezonden of gedetacheerd voor korte of langere tijd Het vorige jaarbericht 2014 heette Welkom Ampliar. Inmiddels heeft de transformatie

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Regionaal Werkbedrijf Flevoland

Samenwerkingsovereenkomst Regionaal Werkbedrijf Flevoland Samenwerkingsovereenkomst Regionaal Werkbedrijf Flevoland De gemeente Almere, vertegenwoordigd door mevrouw F.T. de Jonge De gemeente Dronten, vertegenwoordigd door de heer P.C.J. Bleeker De gemeente Lelystad,

Nadere informatie

2013 In cijfers SOCIALE WERKVOORZIENING

2013 In cijfers SOCIALE WERKVOORZIENING 2013 In cijfers Als aanvulling op het Jaaroverzicht 2013. SOCIALE WERKVOORZIENING Ook in 2013 is op de sociale parameters goed gepresteerd. Het aantal medewerkers met een sw-dienstverband is in 2013 tot

Nadere informatie

Doel bijeenkomst. Informeren over de stand van zaken. Beeld schetsen van de beoogde aanpak UWV. Ophalen vragen, opmerkingen, tips en zorgen

Doel bijeenkomst. Informeren over de stand van zaken. Beeld schetsen van de beoogde aanpak UWV. Ophalen vragen, opmerkingen, tips en zorgen Doel bijeenkomst Informeren over de stand van zaken Beeld schetsen van de beoogde aanpak UWV Ophalen vragen, opmerkingen, tips en zorgen INFORMATIEBIJEENKOMST PARTICIPATIEWET 2 Inleiding Kenmerken van

Nadere informatie

- omvang bezuinigingen - financiële risico s - invulling bezuiniging 64,8 mln op re-integratie en 4 mln SW.

- omvang bezuinigingen - financiële risico s - invulling bezuiniging 64,8 mln op re-integratie en 4 mln SW. RIS266546 Procesdossier Participatiewet Een nieuwe taak voor gemeenten Vanaf 1 januari 2015 treedt de Participatiewet in werking. Het doel van de wet is om meer mensen, ook mensen met een arbeidsbeperking,

Nadere informatie

Meer kansen, meer banen. SW-bedrijven als banenmakelaar

Meer kansen, meer banen. SW-bedrijven als banenmakelaar Meer kansen, meer banen Inleiding Mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben terecht de volle aandacht van de politiek. Vrijwel alle verkiezingsprogramma s besteden er aandacht aan. Het gaat

Nadere informatie

Transitieplan. 12 september 2013

Transitieplan. 12 september 2013 Transitieplan 12 september 2013 Situatie Oost-Groningen Hoog aantal Wsw-ers (3,5 x landelijk gemiddelde) Hoog aantal Wajongeren (2 x landelijk gemiddelde) Arbeidsparticipatie is laag (61% ten opzichte

Nadere informatie

Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Artemis Coaching

Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Artemis Coaching Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van Artemis Coaching Juni 2008 1 Bedrijfsnaam: Artemis Coaching Inleiding Voor u ligt het rapport van het tevredenheidsonderzoek van Blik

Nadere informatie

De Banenafspraak. lessons learned in de praktijk

De Banenafspraak. lessons learned in de praktijk De Banenafspraak Sinds 2015 werkt het bedrijfsleven actief aan de Banenafspraak, waarbij invulling wordt gegeven aan 100.000 extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking in 2026. Het bedrijfsleven

Nadere informatie

Social Return achtergrondinformatie

Social Return achtergrondinformatie Bijlage I Social Return achtergrondinformatie Bestek aanbesteding Multifunctionals pagina 1 van 6 Algemene informatie Social Return De gemeente Amsterdam heeft als doelstelling dat een investering door

Nadere informatie

Werkzoekenden in Westfriesland. Ik ben WerkSaam in Westfriesland. www.werksaamwf.nl

Werkzoekenden in Westfriesland. Ik ben WerkSaam in Westfriesland. www.werksaamwf.nl Werkzoekenden in Westfriesland Ik ben WerkSaam in Westfriesland WerkSaam Westfriesland Wij zijn WerkSaam in Westfriesland WerkSaam Westfriesland is dé arbeidsbemiddelaar van Westfriesland. Wij begeleiden

Nadere informatie

WERKPLAATSNIEUWS. voor ondernemers en belangenorganisaties, nr. 3 mei 2014

WERKPLAATSNIEUWS. voor ondernemers en belangenorganisaties, nr. 3 mei 2014 WERKPLAATSNIEUWS voor ondernemers en belangenorganisaties, nr. 3 mei 2014 t Is bijna zomer, de hoogste tijd voor de tweede nieuwsbrief van 2014 over de Wijkse Werkplaats. Er zijn wat ontwikkelingen gaande,

Nadere informatie

Beschut werk in Aanleiding

Beschut werk in Aanleiding Beschut werk in 2015 1. Aanleiding Op 1 januari jl. is de Participatiewet in werking getreden. Een nieuwe voorziening onder deze wet is beschut werk nieuwe stijl 1. Gemeenten zijn onder deze wet verplicht

Nadere informatie

Overheidsbemoeienis versus maatschappelijk verantwoord ondernemen. Wat betekent deze wet voor u als werkgever?

Overheidsbemoeienis versus maatschappelijk verantwoord ondernemen. Wat betekent deze wet voor u als werkgever? De Participatiewet Overheidsbemoeienis versus maatschappelijk verantwoord ondernemen Wat betekent deze wet voor u als werkgever? De Participatiewet het juridische plaatje Met ingang van 1 januari 2015

Nadere informatie

Visie Participatiewet

Visie Participatiewet Visie Participatiewet Zoveel mogelijk burgers doen mee en voorzien in hun eigen inkomen Regio Alkmaar 06-11-2013 Kern Participatiewet Opgebouwd uit WWB, WSW en WAJONG Geen nieuwe instroom in WSW Gemeente

Nadere informatie

Op zoek naar een leuke baan? WSD-Groep helpt je op weg!

Op zoek naar een leuke baan? WSD-Groep helpt je op weg! Op zoek naar een leuke baan? WSD-Groep helpt je op weg! leuk en zinvol werk passend bij wat jij kunt gezelligheid met collega s je eigen salaris verdienen Jo Arts, assistent-kok: Van thuis zitten word

Nadere informatie

De Participatiewet. In een politiek krachtenveld. 25 september Twitter mee! hashtag: #VGNparticipatie

De Participatiewet. In een politiek krachtenveld. 25 september Twitter mee! hashtag: #VGNparticipatie De Participatiewet In een politiek krachtenveld 25 september 2013 Twitter mee! hashtag: #VGNparticipatie Wajongers in de zorg Doel en Inspiratie Programma 13:00 13.15 13:15 13.45 13:45 14:15 Opening Hoofdlijn

Nadere informatie

Beschut Werk in de praktijk. presentatie 30 maart 2016 Jan-Jaap de Haan (Cedris)

Beschut Werk in de praktijk. presentatie 30 maart 2016 Jan-Jaap de Haan (Cedris) Beschut Werk in de praktijk presentatie 30 maart 2016 Jan-Jaap de Haan (Cedris) Voor wie doen we het eigenlijk? Voor wie doen we het? WWB: Wajong: WSW: 400.000 (waarvan ca 50% langer dan 3 jaar) 250.000

Nadere informatie

Aan het werk, Met werk. Utrecht, 13 maart 2013

Aan het werk, Met werk. Utrecht, 13 maart 2013 Aan het werk, Met werk Utrecht, 13 maart 2013 De par'cipa'ewet De bundeling én kor/ng van re- integra/ebudge4en als gevolg van de par/cipa/ewet hee: duidelijk implica/es voor gemeenten, zowel financieel

Nadere informatie

Participatiewet en Quotumheffing White Paper

Participatiewet en Quotumheffing White Paper Participatiewet en Quotumheffing White Paper 6 oktober 2015 Participatiewet Wat is de Participatiewet? Heeft uw onderneming meer dan 25 werknemers, dan moet u aan de slag met de Participatiewet. Deze wet

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

Voorstel aan de gemeenteraad van Oostzaan

Voorstel aan de gemeenteraad van Oostzaan Onderwerp: Regelingen regionaal Participatiewet Oostzaan Invullen door Raadsgriffie RV-nummer: 14/84 Beleidsveld: Werk en inkomen Datum: 26 november 2014 Portefeuillehouder: M. Olij Contactpersoon: Corina

Nadere informatie

Voor u als ondernemer. Sterk in Werk maatschappelijk en flexibel ondernemen

Voor u als ondernemer. Sterk in Werk maatschappelijk en flexibel ondernemen Voor u als ondernemer Sterk in Werk maatschappelijk en flexibel ondernemen Steeds meer bedrijven laten hun maatschappelijke betrokkenheid zien. Bijvoorbeeld door werkzaamheden uit te besteden bij een organisatie

Nadere informatie

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders Nummer: Datum vergadering: 10-09-2013 Onderwerp: Verlenging tijdelijke dienstverbanden SW NoordWestGroep Conceptbesluit: Samenvatting: NoordWestGroep toestemming

Nadere informatie

Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. InterLuceo

Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. InterLuceo Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van InterLuceo Juni 2008 1 Bedrijfsnaam: InterLuceo Inleiding Voor u ligt de definitieve rapportage van het tevredenheidsonderzoek van

Nadere informatie

Wie ben ik? Turgut Hefti Arbeidsdeskundige en jurist UWV, Achmea DossierMeester

Wie ben ik? Turgut Hefti Arbeidsdeskundige en jurist UWV, Achmea DossierMeester De Participatiewet Wie ben ik? Turgut Hefti Arbeidsdeskundige en jurist UWV, Achmea DossierMeester Wat komt aan bod? Ontwikkelingen Participatiewet Rol arbeidsdeskundige Ontwikkelingen Van verzorgingsstaat

Nadere informatie

1 van 5. Registratienummer: Bijlage(n) 2 Onderwerp. Beleidsplan Participatiewet. Middenbeemster, 30 september 2014. Aan de raad

1 van 5. Registratienummer: Bijlage(n) 2 Onderwerp. Beleidsplan Participatiewet. Middenbeemster, 30 september 2014. Aan de raad VERG AD ERING GEM EENT ER AAD 20 14 VOORST EL Registratienummer: 1150476 Bijlage(n) 2 Onderwerp Beleidsplan Participatiewet Aan de raad Middenbeemster, 30 september 2014 Inleiding en probleemstelling Gemeenten

Nadere informatie

Percuris Re-integratie & Jobcoaching. Gewoon doen werkt!

Percuris Re-integratie & Jobcoaching. Gewoon doen werkt! Percuris Re-integratie & Jobcoaching Gewoon doen werkt! Wij handelen daadkrachtig en resultaatgericht Percuris is een deskundige partner voor re-integratie, jobcoaching en outplacement. Organisaties, bedrijven

Nadere informatie

BELEIDSKADERNOTITIE PARTICIPATIEWET HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE

BELEIDSKADERNOTITIE PARTICIPATIEWET HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE BOB 14/006 Aan de raad, BELEIDSKADERNOTITIE PARTICIPATIEWET HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE Voorgeschiedenis / aanleiding Op 20 februari 2014 is door de Tweede Kamer het wetsvoorstel Participatiewet aangenomen.

Nadere informatie

Beleidsplan Participatiewet. Berkelland 2 0 1 5-2 0 1 8

Beleidsplan Participatiewet. Berkelland 2 0 1 5-2 0 1 8 Beleidsplan Participatiewet Berkelland 1 2 0 1 5-2 0 1 8 Meer doen met minder geld 2 Dienstverlening van binnen naar buiten 1. Eigen kracht (sociaal netwerk) 2. Algemene voorzieningen 3. Maatwerkvoorzieningen

Nadere informatie

Inclusieve arbeidsmarkt -> regie over loopbaan

Inclusieve arbeidsmarkt -> regie over loopbaan Inclusieve arbeidsmarkt -> regie over loopbaan -> loopbaan in de regio Willem Jelle Berg Nijmegen, 14 november 2014 1. Sociaal Akkoord Vandaag 2. Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt 3. Gevolgen voor het

Nadere informatie

Stichting Jong Actief Trajecten

Stichting Jong Actief Trajecten Participatieladder Jong Actief Trede 6: Betaald werk Re-integratie Trede 5: Betaald werk met ondersteuning Re-integratie Trede 4: Onbetaald werk Sociale Activering / Dagbesteding Trede 3: Deelname georganiseerde

Nadere informatie

Participatiewet vanaf 2015 Wat betekent dit voor u?

Participatiewet vanaf 2015 Wat betekent dit voor u? Participatiewet vanaf 2015 Wat betekent dit voor u? Participatiewet vanaf 2015 Wat betekent dit voor u? Vanaf 2015 is er veel veranderd rondom werk en inkomen. Zo is de Participatiewet ingevoerd, zijn

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad van de gemeente Medemblik. Analyse tekort inkomensdeel Inleiding

Aan de gemeenteraad van de gemeente Medemblik. Analyse tekort inkomensdeel Inleiding Zaaknummer: Z-16-70160 Documentnr.: PI-16-95484 Aan de gemeenteraad van de gemeente Medemblik Analyse tekort inkomensdeel 2016 Inleiding Via dit document informeren wij u over het verwachte tekort voor

Nadere informatie

De Zijl Bedrijven Van sociale werkvoorziening tot Brug naar Werk. Jan-Jaap de Haan Wethouder Leiden

De Zijl Bedrijven Van sociale werkvoorziening tot Brug naar Werk. Jan-Jaap de Haan Wethouder Leiden De Zijl Bedrijven Van sociale werkvoorziening tot Brug naar Werk Jan-Jaap de Haan Wethouder Leiden november 2012 1 Bouwen op de kracht van burgers Principes VNG (1) 1. Ondersteuning op maat door integrale

Nadere informatie

Jack Kerkhofs Onderwijsgroep Buitengewoon / TECA

Jack Kerkhofs Onderwijsgroep Buitengewoon / TECA Jack Kerkhofs Onderwijsgroep Buitengewoon / TECA MEEDOEN WERKT! Participatiewet / informatie Project participatiewet Lecso en LWvP: MEEDOEN WERKT! Producten en materialen die ontwikkeld zijn Participatiewet

Nadere informatie

MEMO. Aan: Pho Sociale Agenda Datum: 29 augustus 2011 Van: Paul Duijvensz. Onderwerp:Pilot Wajong De Zijl Bedrijven

MEMO. Aan: Pho Sociale Agenda Datum: 29 augustus 2011 Van: Paul Duijvensz. Onderwerp:Pilot Wajong De Zijl Bedrijven In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen, Voorschoten

Nadere informatie

Vragen en antwoorden Informatiebijeenkomst Felua-groep

Vragen en antwoorden Informatiebijeenkomst Felua-groep Vragen en antwoorden Informatiebijeenkomst Felua-groep Deze vraag- en antwoordlijst is opgesteld naar aanleiding van de informatiebijeenkomsten die in februari 2014 bij Felua-groep zijn gehouden. De vragen

Nadere informatie

Uitvoeringsregels Social Return bij opdrachtverlening. Provincie Noord-Brabant

Uitvoeringsregels Social Return bij opdrachtverlening. Provincie Noord-Brabant Uitvoeringsregels Social Return bij opdrachtverlening Provincie Noord-Brabant Versie: 2.2 Status: Definitief Inleiding Provinciale Staten van Noord-Brabant hebben te kennen gegeven dat de Provincie Noord-Brabant

Nadere informatie

SOCIAAL ONDERNEMER SCHAP

SOCIAAL ONDERNEMER SCHAP Ontwerp: Drukwerk: SOCIAAL ONDERNEMER SCHAP JAARVERSLAG 2013 STICHTING PATIJNENBURG 3 VOORWOORD 2 3 Het jaar 2013, een bijzonder jaar, omdat precies 60 jaar geleden de Westlandse sociale werkvoorziening

Nadere informatie

Participatiewet. 9 september 2014. raadscommissie EM - 1 -

Participatiewet. 9 september 2014. raadscommissie EM - 1 - Participatiewet raadscommissie EM 9 september 2014-1 - Inhoud achtergrond wijzigingen sociale zekerheid hoofdlijnen Participatiewet 1 januari 2015 financiering Rijk wetswijzigingen WWB 1 januari 2015 voorbereidingen

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Groningen Een van de 35 van Nederland

Arbeidsmarkt Groningen Een van de 35 van Nederland Arbeidsmarkt Groningen Een van de 35 van Nederland https://www.youtube.com/watch?v=k1cwrsjoquq Werk in Zicht is een samenwerkingsverband tussen 27 gemeenten (23 Groninger en 4 Drentse gemeenten), UWV en

Nadere informatie

Oplegnotitie Werkbedrijf

Oplegnotitie Werkbedrijf Oplegnotitie Werkbedrijf 1. Onderwerp Marktbewerkingsplan Werkbedrijf Holland Rijnland 2016 2. Regionaal belang De samenwerkende partijen in het Werkbedrijf Holland Rijnland streven naar een inclusieve

Nadere informatie

Werken naar vermogen. Maart 2012

Werken naar vermogen. Maart 2012 Werken naar vermogen Maart 2012 1 Inhoud presentatie Hoofdlijnen nieuwe systeem Loondispensatie Stand van zaken WWNV Planning wetsvoorstel Planning lagere regelgeving 2 Nieuwe systeem Wet werken naar vermogen

Nadere informatie

ons uitgangspunt is wat medewerkers wel kunnen en niet wat cliënten niet kunnen Divosa 15/5/2014

ons uitgangspunt is wat medewerkers wel kunnen en niet wat cliënten niet kunnen Divosa 15/5/2014 ons uitgangspunt is wat medewerkers wel kunnen en niet wat cliënten niet kunnen Divosa 15/5/2014 Aanleiding DinkellandWerkt! Werkwijze Praktijk Toekomst Afsluiting Indeling presentatie Aanleiding December

Nadere informatie

Participatiewet. Veranderingen voor de Oosterschelderegio. 2 juni 2014 Door: Jaap Schipper.

Participatiewet. Veranderingen voor de Oosterschelderegio. 2 juni 2014 Door: Jaap Schipper. Participatiewet Veranderingen voor de Oosterschelderegio 2 juni 2014 Door: Jaap Schipper www.goes.nl Inhoud Huidige situatie Wwb, Wsw en Wajong Veranderingen Participatiewet Wet maatregelen Wwb Regionale

Nadere informatie

Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Renga B.V.

Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Renga B.V. Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van Renga B.V. Juni 2008 1 Bedrijfsnaam: Renga B.V. Inleiding Voor u ligt het rapport van het tevredenheidsonderzoek van Blik op Werk

Nadere informatie

Mobiliteit in Logistiek Een inclusieve oplossing voor de Achterhoek

Mobiliteit in Logistiek Een inclusieve oplossing voor de Achterhoek Mobiliteit in Logistiek Een inclusieve oplossing voor de Achterhoek www.chainworks.nl Inleiding Rond 2010 werd door verschillende partijen geconstateerd dat Nederland haar leidende positie op het gebied

Nadere informatie

MEEDOEN WERKT! PRESENTATIE participatiewet. in opdracht van Min. SZW

MEEDOEN WERKT! PRESENTATIE participatiewet. in opdracht van Min. SZW MEEDOEN WERKT! PRESENTATIE participatiewet in opdracht van Min. SZW van centraal naar decentraal er zijn 3 grote decentralisaties gaande [ het zijn 3 landelijke regelingen die nu via de gemeenten geregeld

Nadere informatie

Jaap Peelen. Business Manager Tender support. In de praktijk aanbestedingen winnen met SROI

Jaap Peelen. Business Manager Tender support. In de praktijk aanbestedingen winnen met SROI Jaap Peelen Business Manager Tender support In de praktijk aanbestedingen winnen met SROI Track record 64 tenders in bouw- en infrasector (EMVI en BVP) 71% werd als beste beoordeeld door de opdrachtgever

Nadere informatie

Toelichting Participatiewet Raadsbijeenkomst

Toelichting Participatiewet Raadsbijeenkomst Toelichting Participatiewet Raadsbijeenkomst 25-08- Inleiding Met de invoering van de Participatiewet op 1 januari 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor alle burgers met arbeidsvermogen die ondersteuning

Nadere informatie

Participatiewet Nieuwe opgaven Uitgangspunten Financiële keuzes

Participatiewet Nieuwe opgaven Uitgangspunten Financiële keuzes Participatiewet Nieuwe opgaven Uitgangspunten Financiële keuzes Commissievergadering Sociaal Domein 30 september2014 1 Nieuwe opgaven voor Delft 1. Ondersteuning bieden aan (jonge) mensen met een arbeidsbeperking.

Nadere informatie

BESCHUT WERK NIEUW AGENDA. De ontwikkeling van de sociale werkvoorziening en het oude beschut werk

BESCHUT WERK NIEUW AGENDA. De ontwikkeling van de sociale werkvoorziening en het oude beschut werk BESCHUT WERK NIEUW PRESENTATIE AAN DE GEMEENTERAAD AGENDA Doel = informatie over beschut werk nieuw en visievorming Agenda, 2 stappen: 1.De ontwikkeling van de sociale werkvoorziening en het oude beschut

Nadere informatie

BIJLAGE 7 Nadere toelichting en begrippenlijst Social Return

BIJLAGE 7 Nadere toelichting en begrippenlijst Social Return BIJLAGE 7 Nadere toelichting en begrippenlijst Social Return 1. Verklaring gebruikte termen Social Return Arrangement Een arrangement is een samenwerkingsverband op maat, met specifieke afspraken binnen

Nadere informatie

Communicatie kader. Bijlage bij communicatiestrategie juni 2015

Communicatie kader. Bijlage bij communicatiestrategie juni 2015 Communicatie kader Bijlage bij communicatiestrategie juni 2015 Aanleiding Werkgevers, werknemers en gemeenten spraken af uiterlijk in 2026 125.000 extra banen te realiseren en dat er voor de realisatie

Nadere informatie

Wat houdt de Participatiewet in?

Wat houdt de Participatiewet in? Participatiewet Wat houdt de Participatiewet in? Op 1 juli 2014 aangenomen door de Eerste Kamer; Op 1 januari 2015 gaat de Participatiewet van kracht, één regeling Doel: zoveel mogelijk mensen met een

Nadere informatie