Geschreven voor en door melanoompatiënten. Een melanoom Hoe krijgt u de beste zorg?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Geschreven voor en door melanoompatiënten. Een melanoom Hoe krijgt u de beste zorg?"

Transcriptie

1 Geschreven voor en door melanoompatiënten Een melanoom Hoe krijgt u de beste zorg?

2 Geschreven voor en door melanoompatiënten Een melanoom Hoe krijgt u de beste zorg? Inleiding pag. 5 Diagnose melanoom pag. 7 De behandeling pag. 9 Behandeling melanoom stadium I en II pag. 10 Behandeling melanoom stadium III en IV pag. 12 Nazorg pag. 15 Palliatieve zorg pag. 17 Bijlage 1: Stadia melanomen pag. 18 Een melanoom: Hoe krijgt u de beste zorg? 3

3 Inleiding Wanneer u een melanoom heeft, breekt er voor u een hectische en onzekere tijd aan. U komt met diverse zorgverleners in aanraking en moet veel beslissingen nemen. Stichting Melanoom wil u graag helpen door u wegwijs te maken in de melanoomzorg. Wij kunnen geen beslissingen voor u nemen, maar wij kunnen u wel ondersteunen bij het maken van keuzes. In deze folder staat beschreven wat u als patiënt van de melanoomzorg mag verwachten. Deze informatie helpt u om zelf de regie over uw zorgproces te nemen en/of te houden. Stichting Melanoom beschrijft in deze folder wat u als patiënt van de melanoomzorg mag verwachten. Hierdoor bent u beter voorbereid om uw eigen zorgtraject te begrijpen en te regisseren. Wilt u Stichting Melanoom steunen? Word dan donateur. Ga naar voor meer informatie. Een melanoom: Hoe krijgt u de beste zorg? 2014 Uitgave : Stichting Melanoom Vormgeving : Matt Art Concept & Design Druk : Drukkerij Out Neem de regie In de zorg staat u als patiënt centraal. U bent een volwaardige gesprekspartner voor de arts en beslist mee over uw behandeling. Voor zo n actieve rol is het nodig dat u zich goed voorbereidt op de gesprekken met uw arts. Als u dit moeilijk vindt of bang bent dat u belangrijke dingen vergeet te vragen, schrijf uw gesprekspunten en vragen dan op een briefje. Neem bij voorkeur iemand mee naar de gesprekken. Die persoon kan u steunen, meeluisteren en verhelderende vragen stellen. Vraag eventueel toestemming om het gesprek op te nemen met uw mobiele telefoon. Zorg dat u na afloop van het gesprek weet aan wie u nog eventuele nieuwe vragen kan stellen. Vraag hoe u deze persoon kunt bereiken ( of telefoonnummer). Als er afspraken zijn gemaakt, laat deze dan op papier zetten zodat u ze thuis kunt nalezen. Uw behandelaar moet u steeds goed informeren, zodat u weloverwogen keuzes kunt maken over onderzoeken en behandelingen. De huisarts, oncologieverpleegkundige en eventueel Stichting Melanoom kunnen u ondersteunen bij het maken van een keuze. 4 Een melanoom: Hoe krijgt u de beste zorg? Een melanoom: Hoe krijgt u de beste zorg? 5

4 Diagnose melanoom Psychosociale hulp Het gesprek over de diagnose moet bij voorkeur plaatsvinden binnen twee weken na de verwijdering van het melanoom door de dermatoloog. De onderzoeken en behandelingen vergen veel van u, maar ook van uw naasten (uw partner, uw kinderen). Binnen zes weken na afloop van het behandeltraject of tijdens het eerste follow up bezoek na drie maanden dient uw behandelend arts na te gaan of er behoefte bestaat aan psychosociale hulp, bijvoorbeeld door gebruik te maken van de zogenaamde lastmeter. Indien nodig kan de arts doorverwijzen. Er zijn diverse organisaties en deskundigen die gespecialiseerd zijn in het verlenen van psychosociale hulp bij kanker. Zij kunnen u en/of uw familie helpen om met uw ziekte om te gaan en met de spanningen die daarmee gepaard kunnen gaan. Voor meer informatie kunt u terecht bij uw behandelend arts of kijkt u op Als bij u de diagnose melanoom is gesteld, dan mag u de volgende informatie verwachten: Wat is de dikte van het melanoom? Dit wordt de Breslow-dikte (mm) genoemd. In welk stadium bevindt het melanoom zich? Voor uitleg van de stadia, zie bijlage 1. Bij stadium I en II melanoom: - Op welke termijn vindt de tweede chirurgische verwijdering (re-excisie) plaats? - Welk aanvullend onderzoek is eventueel nodig? - Wat is uw prognose (overlevingskansen)? - Waaruit bestaat het nabehandeltraject of de controle? - Wat zijn de gevolgen voor u? Bij stadium III en IV melanoom: - Welke behandelingen zijn mogelijk? - Welke resultaten mogen daarvan verwacht worden? - Wat zijn de mogelijke complicaties en bijwerkingen van de behandelingen? - Wat is uw prognose? - Wat zijn de gevolgen voor u? Is een operatie van de poortwacht(schildwacht)klier gewenst? Wat zijn de voor- en nadelen? (zie verderop) Vraag de arts om deze informatie inclusief uitleg voor u op papier te zetten. Het ziekenhuis kan u informatiemateriaal over melanoom en de algemene folder van Stichting Melanoom geven. 6 Een melanoom: Hoe krijgt u de beste zorg? Een melanoom: Hoe krijgt u de beste zorg? 7

5 De behandeling Erfelijke aanleg Bij ongeveer 10% van de melanomen zijn er aanwijzingen voor een erfelijke aanleg: FAMMM-syndroom (Familial Atypical Multiple Mole Melanoma). Als er bij u een verdenking bestaat op een familiaire of erfelijke vorm dan kunt u in overleg met uw dermatoloog een afspraak maken voor een gesprek bij een klinisch genetisch centrum om de erfelijkheid te laten onderzoeken. Hier wordt aan gedacht als er in een familie drie of meer personen melanoom hebben of als er melanomen op jonge leeftijd (jonger dan 40 jaar) voorkomen. Is bij u sprake van erfelijke aanleg, dan is het belangrijk dat u en uw naaste familieleden zich regelmatig laten controleren door een dermatoloog. In principe behandelt uw arts u volgens de Richtlijn Melanoom van de huid ( Als zorgverleners afwijken van deze richtlijn: bespreken zij dat met collega s; leggen zij u uit waarom ze dat doen; noteren zij het afwijkende beleid en de reden daarvoor in het zorgdossier. Second opinion Twijfelt u welke behandeling voor u het beste is, vraag dan een second opinion (= oordeel en advies van een andere arts) aan. Uw behandelend arts en/of huisarts kan u adviseren naar welke specialist of welk ziekenhuis u het beste kunt gaan. Andere zorgverleners Het kan zijn dat er andere personen aanwezig zijn tijdens uw behandelingen en/ of afspraken, bijvoorbeeld een andere arts of een co-assistent. Daarover moet men u informeren. U mag bezwaar maken tegen hun aanwezigheid. 8 Een melanoom: Hoe krijgt u de beste zorg? Een melanoom: Hoe krijgt u de beste zorg? 9

6 Behandeling melanoom stadium I en II Nadat het melanoom door de dermatoloog verwijderd is, is er nog een tweede chirurgische verwijdering (re-excisie) nodig. Dit om er zeker van te zijn dat er rondom het melanoom geen tumorcellen meer achterblijven. De grootte van het stuk huid dat nog moet worden weggehaald, wordt bepaald door de Breslow-dikte. In de Richtlijn Melanoom staat beschreven hoeveel er nog rondom de eerste wond moet worden weggehaald: Breslow t/m 2 mm: 1 cm Breslow > 2mm: 2 cm Poortwachtklieronderzoek en lymfeklierdissectie De poort- of schildwachtklier is de eerste regionale lymfeklier waarin kankercellen terecht kunnen komen bij een uitzaaiing. Door de schildwachtklier op te sporen en te onderzoeken kunnen zeer kleine uitzaaiingen in de lymfeklieren ontdekt worden. Als er geen melanoomcellen in deze klier worden gevonden, kunt u er zekerder zijn van een goede afloop, al beïnvloedt deze procedure uw vooruitzichten niet duidelijk. De re-excisie dient binnen vier weken plaats te vinden. Probeer meteen een afspraak te maken zodat u zo kort mogelijk hoeft te wachten. Als de afspraak niet meteen gemaakt kan worden, zorg dan dat u weet wie u moet bellen. Bevind uw melanoom zich in stadium 1B of hoger, dan zal de chirurg u uitleg geven over het poortwachtklieronderzoek (ook wel de schildwachtklierprocedure of sentinel node procedure genoemd). Het poort- of schildwachtklieronderzoek is een operatieve ingreep, die wordt gecombineerd met de zg. re-excisie. De chirurg verwijdert de schildwachtklier. Vervolgens onderzoekt de patholoog de klier. Als de patholoog uitzaaiingen vindt, dan kan de volgende stap zijn dat de chirurg alle lymfeeklieren in de directe omgeving van de poort- of schildwachtklier verwijdert. Dat heet een lymfeklierdissectie. U mag de volgende informatie verwachten: Wat houdt het onderzoek in? Wat is het nut en de noodzaak? Wat houdt een eventuele aanvullende lymfeklierverwijdering of lymfeklierdissectie in? Wat zijn de voor- en nadelen? Wat kunnen de lichamelijke gevolgen zijn? Laat u uitgebreid voorlichten over het nut en de gevolgen van een lymfeklierdissectie. Het nut van de procedure en het overlevingsvoordeel zijn nog niet (overtuigend) wetenschappelijk aangetoond. 10 Een melanoom: Hoe krijgt u de beste zorg? Een melanoom: Hoe krijgt u de beste zorg? 11

7 Behandeling melanoom stadium III en IV De behandelend arts overlegt over de mogelijkheden voor behandeling in het MDO (Multi Disciplinair Overleg) met andere specialisten. Uw arts bespreekt met u de resultaten van dit overleg. Daarna kiest u welke behandeling u wilt laten doen en hoort u in welk ziekenhuis dit het beste kan gebeuren. Een operatiedatum wordt indien mogelijk - in overleg met u vastgesteld. Probeer ook hier een afspraak mee naar huis te nemen. Als deze niet meteen gemaakt kan worden, zorg dan dat u weet wie u moet bellen. Stadium III De hoofdbehandeling bij stadium III bestaat vaak maar niet altijd - uit een operatie. Hierbij verwijdert de oncologisch chirurg de lokale melanoomuitzaaiingen en mogelijk alle lymfeklieren die tumorcellen bevatten. De oncologisch chirurg is in dit stadium de hoofdbehandelaar. De hoofdbehandelaar Een hoofdbehandelaar is de arts, die eindverantwoordelijk is voor de behandeling en begeleiding van de patiënt die aan zijn of haar zorg is toevertrouwd. Behalve voor het leveren van het eigen aandeel in de zorg, is hij of zij ook verantwoordelijk voor de coördinatie van die zorg. Deze hoeft niet altijd uw aanspreekpunt te zijn. Uw aanspreekpunt kan een medewerker van de hoofdbehandelaar zijn (zoals een verpleegkundig assistent, arts in opleiding, e.d.). U kan ook een tijdelijke andere hoofdbehandelaar hebben (bijvoorbeeld als u wordt geopereerd of tijdelijk wordt overgeplaatst naar een andere verpleegafdeling als gevolg van een behandeling). Zodra deze, door de hoofdbehandelaar ingeroepen behandeling met goed gevolg is afgerond, dan keert u weer terug bij uw oorspronkelijke hoofdbehandelaar. Stadium IV In stadium IV dient u minimaal één keer te worden verwezen naar een van de veertien melanoomcentra, waar uitgebreide ervaring is met de behandeling van patiënten met een uitgezaaid melanoom (zie kader). Omdat melanoom zich zo grillig gedraagt, bestaan er voor uitgezaaid melanoom stadium IV geen standaard behandelprotocollen. Wat de beste behandeling is, hangt af van verschillende factoren zoals de locatie van de tumor(en), de locatie van de uitzaaiingen, de genetische kenmerken van de tumor (BRAF mutatie) en de conditie van de patiënt. Voor elke melanoompatiënt is dus maatwerk nodig. U wordt behandeld in één van de veertien melanoomcentra in Nederland. De oncoloog (oncologisch internist) is de hoofdbehandelaar. De behandeling kan onder andere bestaan uit een operatie, bestraling, en medicijnen: een behandeling met cytostatica (celdodende middelen), een behandeling met middelen die gericht zijn op genetische eigenschappen van de uitzaaiingen en/of een behandeling met middelen die het afweersysteem stimuleren. Soms kunt u ook (vrijwillig) meedoen aan een onderzoek naar nieuwe behandelmethoden, zogenaamde trials. Deze vindt u terug op Melanoomcentra Er zijn veertien melanoomcentra in Nederland. Deze zijn gespecialiseerd in melanoomzorg en hebben veel ervaring met het behandelen van uitgezaaid melanoom. Hiertoe behoren alle universitaire ziekenhuizen (behalve het AMC), het Antoni van Leeuwenhoek in Amsterdam, het Medisch Centrum Leeuwarden in Leeuwarden, het Medisch Spectrum Twente in Enschede, het Isala ziekenhuis in Zwolle, het Maxima Medisch Centrum in Veldhoven, het Atrium Medisch Centrum in Heerlen en het Amphia Ziekenhuis in Breda. 12 Een melanoom: Hoe krijgt u de beste zorg? Een melanoom: Hoe krijgt u de beste zorg? 13

8 Nazorg (Vaste) contactpersoon Bij het behandelteam hoort vaak een oncologieverpleegkundige, verpleegkundig specialist en/of nurse practitioner. Deze persoon is gespecialiseerd in het begeleiden van oncologiepatiënten en kan veel vragen beantwoorden. In sommige ziekenhuizen is zo n gespecialiseerde verpleegkundige ook de vaste contactpersoon voor patiënten. Ook de dermatoloog kan contactpersoon zijn. Meestal hoort u vanzelf wie u kunt benaderen. Vraag hoe deze persoon per mail of telefonisch te bereiken is. Na afloop van de behandeling stelt de behandelend arts samen met u een nazorgplan op. Dit nazorgplan moet de volgende onderwerpen omvatten: een instructie voor zelfonderzoek van huid en lymfeeklieren (u moet direct terug gaan als u iets gevonden denkt te hebben); hoe vaak u nog op controle komt en wie de controle zal verrichten; eventueel gemaakte afspraken over psychosociale hulp voor het verwerken van wat u overkomen is of voor terugkeer naar uw dagelijks leven; de afspraken over herstel. Zie voor meer informatie de folder Uitgezaaid melanoom, wat nu? Deze folder is gratis verkrijgbaar bij de Stichting Melanoom. Zorg dat u deze afspraken meekrijgt op papier en vraag om de folder Instructie zelfonderzoek. Deze folder is gratis verkrijgbaar bij de Stichting Melanoom. Weet wie u kunt benaderen (namen en telefoonnummers) als u vragen hebt of ongerust bent. 14 Een melanoom: Hoe krijgt u de beste zorg? Een melanoom: Hoe krijgt u de beste zorg? 15

9 Palliatieve zorg Houd uw huid en lymfeeklieren ook na de behandeling in de gaten Palliatieve zorg richt zich op het verlichten van klachten op lichamelijk, geestelijk, sociaal en existentieel gebied. Doel is een zo hoog mogelijk kwaliteit van leven tijdens en na de behandeling. Als u een vlekje heeft dat er verdacht uitziet (donkerder wordt, van vorm verandert, groeit, jeukt en/of bloedt), maak dan direct een afspraak met uw huis- of huidarts. Met de gratis app Huidmonitor ( van Stichting Melanoom kunt u plekjes op uw huid in de tijd volgen. Er zit namelijk een zogenaamde volg- en herinnerfunctie op. Houd uw lymfeeklieren in de gaten in verband met de mogelijkheid van regionale uitzaaiingen. Hoe u dat doet, staat in de folder Instructie zelfonderzoek. Deze folder is gratis verkrijgbaar bij de Stichting Melanoom. Palliatieve zorg moet al vroeg in het zorgproces worden aangeboden, bij voorkeur na vaststelling van inwendige uitzaaiingen. Ook als er voor u geen behandelmogelijkheden meer zijn, mag u van uw behandelend arts verwachten dat deze zich bij uw zorgproces betrokken blijft voelen en actief meedenkt over palliatieve zorg. Deze zorg is primair in handen van de huisarts. Is bij u een erfelijk aanleg voor melanoom vastgesteld, vraag dan ook uw familieleden extra alert te zijn op ontstaan van nieuwe moedervlekken en veranderingen van bestaande moedervlekken. 16 Een melanoom: Hoe krijgt u de beste zorg? Een melanoom: Hoe krijgt u de beste zorg? 17

10 Stadia melanomen Bijlage 1 Stadium IA Stadium IB Stadium IIA Stadium IIB Stadium IIC Stadium IIIA GROOTTE + ZWEERVORMING (T) LYMFEEKLIEREN (N) UITZAAIINGEN (M) melanoom 1 mm zonder zweervorming melanoom 1 mm met zweervorming; melanoom > mm zonder zweervorming melanoom > mm met zweervorming; melanoom > mm zonder zweervorming melanoom > mm met zweervorming; melanoom > 4 mm zonder zweervorming melanoom > 4 mm met zweervorming Melanoom, ongeacht dikte en zweervorming niet aangedaan/vergroot niet aangedaan/vergroot niet aangedaan/vergroot niet aangedaan/vergroot Stadium IIIB Id 1-3 microuitzaaiingen 1-3 macrouitzaaiingen Stadium IIIC Id 4 of meer aangedane klieren niet aangedaan/vergroot 1-3 microuitzaaiingen Stadium IV Id uitzaaiing in andere organen 18 Een melanoom: Hoe krijgt u de beste zorg?

11 Deze folder is geschreven door Stichting Melanoom, met medewerking van prof. J.B.A.G. Haanen (internist NKI-Avl), prof. dr. W. Bergman (dermatoloog LUMC) en dr. J.J. Bonenkamp (chirurg Radboud UMC). Stichting Melanoom Postbus LV BREDA Website: Lotgenotencontact: of Forum:

Melanoom. Dermatologie. Inhoudsopgave. 1. Inleiding

Melanoom. Dermatologie. Inhoudsopgave. 1. Inleiding Dermatologie Melanoom Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Algemene informatie over melanoom 3. Het stellen van de diagnose 4. Behandeling 5. Nazorg 6. Meer informatie 1. Inleiding U heeft te horen gekregen dat

Nadere informatie

Uitgezaaid melanoom Wat nu?

Uitgezaaid melanoom Wat nu? Uitgezaaid melanoom Wat nu? Uitgezaaid melanoom, wat nu? Stadium III melanoom U hebt een melanoom in het stadium III of stadium IV. Wat kunt u verwachten? Waar moet u op letten? Welke behandelingen zijn

Nadere informatie

Uitgezaaid melanoom, wat nu?

Uitgezaaid melanoom, wat nu? Uitgezaaid melanoom, wat nu? U hebt een melanoom in het stadium III of stadium IV. Wat kunt u verwachten? Waar moet u op letten? Welke behandelingen zijn mogelijk? Deze folder geeft u informatie zodat

Nadere informatie

Inleiding Wat is een melanoom? Hoe vaak komt het voor? Hoe ontstaat een melanoom?

Inleiding Wat is een melanoom? Hoe vaak komt het voor? Hoe ontstaat een melanoom? MELANOOM 1179 Inleiding De dermatoloog heeft bij u een melanoom geconstateerd. Deze folder geeft u informatie over een melanoom en de behandelmogelijkheden. Daarnaast krijgt u meer informatie over zelfonderzoek

Nadere informatie

Belangrijkste punten van deze folder:

Belangrijkste punten van deze folder: Longkanker: wat nu? HMC (Haaglanden Medisch Centrum) en het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) werken intensief samen binnen het Universitair Kankercentrum Leiden - Den Haag (UKC). De belangrijkste

Nadere informatie

DERMATOLOGIE/CHIRURGIE

DERMATOLOGIE/CHIRURGIE Zorgpad: Melanoom Algemene informatie U bent door uw huisarts verwezen naar de dermatoloog op verdenking van huidkanker (melanoom). Indien u al onder behandeling bent bij de chirurg, komt u bij de chirurg

Nadere informatie

Factsheet Indicatoren Melanoom (DMTR) 2017 Beschrijving Indicatoren

Factsheet Indicatoren Melanoom (DMTR) 2017 Beschrijving Indicatoren Factsheet en Melanoom (DMTR) 2017 Beschrijving en Registratie gestart: Medio 2013 Naar aanleiding van eerder gemaakte afspraken vindt de behandeling van patiënten met een laag stadium melanoom (stadium

Nadere informatie

Melanoom. Poli Dermatologie Poli Chirurgie

Melanoom. Poli Dermatologie Poli Chirurgie 00 Melanoom Poli Dermatologie Poli Chirurgie Melanoom Melanoom betekent letterlijk: zwart gezwel. Een melanoom is een vorm van huidkanker die ontstaat vanuit pigmentcellen, die melanocyten worden genoemd.

Nadere informatie

Hoe krijgt u een melanoom?

Hoe krijgt u een melanoom? Melanoom Wat is een melanoom? Een melanoom is een vorm van huidkanker die ontstaat uit pigmentcellen (melanocyten). Pigmentcellen komen vooral voor in de huid. In groepjes bij elkaar vormen zij een moedervlek.

Nadere informatie

Behandelingen bij longkanker. inclusief klinische studie immuuntherapie

Behandelingen bij longkanker. inclusief klinische studie immuuntherapie Behandelingen bij longkanker inclusief klinische studie immuuntherapie 1 Longkanker Longkanker is niet één ziekte: er bestaan meerdere vormen van longkanker. In deze brochure bespreken we de twee meest

Nadere informatie

Melanoom. Wat is een melanoom? Hoe krijgt u een melanoom? Welke klachten geeft een melanoom en hoe ziet een melanoom eruit?

Melanoom. Wat is een melanoom? Hoe krijgt u een melanoom? Welke klachten geeft een melanoom en hoe ziet een melanoom eruit? Melanoom Huidkanker, kwaadaardige moedervlek Wat is een melanoom? Een melanoom is een vorm van huidkanker die ontstaat uit pigmentcellen (melanocyten). pigmentcellen komen vooral voor in de huid. In groepjes

Nadere informatie

Patiënteninformatie. Melanoom

Patiënteninformatie. Melanoom Patiënteninformatie Melanoom Melanoom Inleiding In deze folder kunt u lezen wat een melanoom is, hoe een melanoom ontstaat en welke behandelingen mogelijk zijn. De folder is bedoeld als aanvulling op de

Nadere informatie

Schildwachtklierbiopsie bij melanoom

Schildwachtklierbiopsie bij melanoom Schildwachtklierbiopsie bij melanoom Máxima Oncologisch Centrum U heeft met uw specialist besproken dat u binnenkort een schildwachtklierbiopsie ondergaat in verband met een melanoom. Deze ingreep is van

Nadere informatie

Melanoom. Re-excisie en verwijderen schildwachtklier. gemini-ziekenhuis.nl

Melanoom. Re-excisie en verwijderen schildwachtklier. gemini-ziekenhuis.nl Melanoom Re-excisie en verwijderen schildwachtklier gemini-ziekenhuis.nl Inhoudsopgave Onderzoek bij een melanoom dikker dan één millimeter 3 Wat is een schildwachtklier-procedure? 3 Voorbereiding op de

Nadere informatie

Net de diagnose gekregen

Net de diagnose gekregen Net de diagnose gekregen Vragen die u kunt stellen Hieronder vindt u een lijst met vragen die in verschillende stadia van het onderzoek, de behandeling en de verzorging van patiënten van pas komen. Deze

Nadere informatie

Persoonlijk Informatie Dossier. Melanoom

Persoonlijk Informatie Dossier. Melanoom Persoonlijk Informatie Dossier Melanoom Docnr. 23078 MCL oktober 2015 Inleiding U heeft gehoord dat u een kwaadaardige moedervlek (melanoom) heeft en hiervoor behandeld gaat worden. U heeft al veel informatie

Nadere informatie

Factsheet Indicatoren Melanoom (DMTR) DMTR 2015 [2015.4.ZIN besluit verwerkt; 05-11- 2015]

Factsheet Indicatoren Melanoom (DMTR) DMTR 2015 [2015.4.ZIN besluit verwerkt; 05-11- 2015] Factsheet Indicatoren Melanoom (DMTR) DMTR [.4.ZIN besluit verwerkt; 0511] Beschrijving Indicatoren Registratie gestart: Medio 2013 Naar aanleiding van eerder gemaakte afspraken vindt de behandeling van

Nadere informatie

Patiënteninformatie. Melanoom Huidkanker, kwaadaardige moedervlek

Patiënteninformatie. Melanoom Huidkanker, kwaadaardige moedervlek Patiënteninformatie Melanoom Huidkanker, kwaadaardige moedervlek 2 Inhoud Inhoud... 3 Inleiding... 5 Wat is een melanoom?... 5 Hoe krijgt u een melanoom?... 5 Welke klachten geeft een melanoom en hoe ziet

Nadere informatie

Indicatoren die moeten worden aangeleverd aan Zorginstituut Nederland. Indicator nummer Indicatornaam

Indicatoren die moeten worden aangeleverd aan Zorginstituut Nederland. Indicator nummer Indicatornaam Zorginstituut Nederland Kwaliteitsinstituut Eekholt 4 1112 XH Diemen Postbus 320 1110 AH Diemen www.zorginstituutnederland.nl T +31 (0)20 797 89 20 Transparantiekalender@zinl.nl Oplegger indicatorenset

Nadere informatie

Behandeling van een melanoom. Huidziekten

Behandeling van een melanoom. Huidziekten Behandeling van een melanoom Huidziekten Het melanoom Melanoom betekent letterlijk: zwart gezwel. Deze vorm van kanker ontstaat uit de pigmentcellen (melanocyten). Pigmentcellen komen vooral voor in de

Nadere informatie

Wat u moet weten over het melanoom

Wat u moet weten over het melanoom Dermatologie/Chirurgie Patiënteninformatie Wat u moet weten over het melanoom U ontvangt deze informatie, omdat u meer wilt weten over het melanoom. Hierin leest u onder andere wat deze vorm van huidkanker

Nadere informatie

9.1 Chemotherapie na een operatie bij borstkanker

9.1 Chemotherapie na een operatie bij borstkanker 9.1 Chemotherapie na een operatie bij borstkanker Uw behandelend chirurg heeft in overleg met u en de internist-oncoloog (internist gespecialiseerd in de behandeling van kanker), besloten om na uw operatie

Nadere informatie

Oncologie. Longkanker, wat nu?

Oncologie. Longkanker, wat nu? Oncologie Longkanker, wat nu? Belangrijkste punten van deze folder: Het Groene Hart Ziekenhuis en Medisch Centrum Haaglanden (MCH)-Bronovo werken nauw samen op het gebied van longkanker. Dat doen we door

Nadere informatie

Melanoom. Dermatologie. 5958p DER.083/0512

Melanoom. Dermatologie. 5958p DER.083/0512 Melanoom Dermatologie Inleiding Bij u is (mogelijk) sprake van een melanoom. De dermatoloog heeft dit met u besproken. In deze folder leest u meer over het ontstaan, de onderzoeken en de behandeling van

Nadere informatie

Samenwerking binnen het UKC Gespecialiseerde behandelteams

Samenwerking binnen het UKC Gespecialiseerde behandelteams Onze zorg voor u Voor het verlenen van optimale zorg aan patiënten met kanker, werkt HMC (Haaglanden Medisch Centrum) samen met het Leids Universitair Medische Centrum (LUMC) binnen het Universitair Kanker

Nadere informatie

Zorgpad MEN1 syndroom. Informatie voor patiënten

Zorgpad MEN1 syndroom. Informatie voor patiënten Zorgpad MEN1 syndroom Informatie voor patiënten Dit Zorgpad MEN1 syndroom, informatie voor patiënten, is tot stand gekomen met medewerking van: Belangengroep M.E.N. drs. C.R.C. Pieterman, M. Aarts bestuur

Nadere informatie

Ondersteunende zorg voor mensen met kanker

Ondersteunende zorg voor mensen met kanker Ondersteunende zorg voor mensen met kanker Máxima Oncologisch Centrum (MOC) Inleiding Als u van uw behandelend arts te horen krijgt dat u kanker heeft, krijgen u en uw naasten veel informatie en emoties

Nadere informatie

8.1 Intra Operatieve Radiotherapie (IORT) bij borstkanker

8.1 Intra Operatieve Radiotherapie (IORT) bij borstkanker 8.1 Intra Operatieve Radiotherapie (IORT) bij borstkanker Van uw arts heeft u te horen gekregen dat u in aanmerking komt voor Intra Operatieve Radiotherapie (IORT). In dit hoofdstuk leggen we u in het

Nadere informatie

Wat is een melanoom. Wat zijn pigmentcellen. Wie krijgt een melanoom

Wat is een melanoom. Wat zijn pigmentcellen. Wie krijgt een melanoom Melanoom Wat is een melanoom In de huid bevinden zich talrijke pigmentcellen (melanocyten). Wanneer deze pigmentcellen ongeremd gaan groeien en daardoor een agressief groeiende tumor ontstaat, spreekt

Nadere informatie

Plastische Chirurgie. Patiënteninformatie. Plaveiselcelcarcinoom. Slingeland Ziekenhuis

Plastische Chirurgie. Patiënteninformatie. Plaveiselcelcarcinoom. Slingeland Ziekenhuis Plastische Chirurgie Plaveiselcelcarcinoom i Patiënteninformatie Slingeland Ziekenhuis Algemeen In deze folder leest u wat een plaveiselcelcarcinoom inhoudt en welke behandelingen er bij Plastische Chirurgie

Nadere informatie

Inleiding In deze folder leest u meer over de diagnose maagkanker, de onderzoeken en de behandelmogelijkheden.

Inleiding In deze folder leest u meer over de diagnose maagkanker, de onderzoeken en de behandelmogelijkheden. MAAGKANKER 17852 Inleiding In deze folder leest u meer over de diagnose maagkanker, de onderzoeken en de behandelmogelijkheden. Maagkanker is een kwaadaardige tumor in de maag, het wordt ook wel maagcarcinoom

Nadere informatie

Welke vragen stel ik mijn dokter?

Welke vragen stel ik mijn dokter? Welke vragen stel ik mijn dokter? INLEIDING Goede algemene voorlichting over het onderzoek en de behandeling van borstkanker is enorm belangrijk. Goede voorlichting over het eigen ziektebeeld is nog belangrijker,

Nadere informatie

Het nazorgtraject. Borstcentrum Máxima locatie Eindhoven

Het nazorgtraject. Borstcentrum Máxima locatie Eindhoven Het nazorgtraject Borstcentrum Máxima locatie Eindhoven In de afgelopen periode bent u behandeld voor borstkanker. Nu uw behandeltraject is afgesloten begint het nazorgtraject. Hieronder vindt u informatie

Nadere informatie

Darmkanker, fase van controle

Darmkanker, fase van controle Supplement informatiewijzer oncologie Darmkanker, fase van controle Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Controle na de operatie 3. Controle bij de stomaverpleegkundige 4. Controle bij de internist-oncoloog /

Nadere informatie

Informatie over de schildwachtklier. Afdeling Chirurgie

Informatie over de schildwachtklier. Afdeling Chirurgie Informatie over de schildwachtklier Afdeling Chirurgie Inleiding Deze folder geeft u informatie over de procedure bij het verwijderen van een schildwachtklier. Het is goed u te realiseren dat voor u persoonlijk

Nadere informatie

Borstkanker. Borstcentrum Máxima is gevestigd op locatie Eindhoven

Borstkanker. Borstcentrum Máxima is gevestigd op locatie Eindhoven Borstkanker Borstcentrum Máxima is gevestigd op locatie Eindhoven Borstkanker is de meest voorkomende vorm van kanker bij vrouwen. Vóór het dertigste jaar is borstkanker zeldzaam, maar met het stijgen

Nadere informatie

zorgpad kanker aan het spijsverteringskanaal

zorgpad kanker aan het spijsverteringskanaal zorgpad kanker aan het spijsverteringskanaal U bent onder behandeling bij het Oncologisch centrum Amsterdam in het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG), het Sint Lucas Andreas ziekenhuis (SLAZ) of het BovenIJ

Nadere informatie

Deel 1. Uw bezoek aan de polikliniek

Deel 1. Uw bezoek aan de polikliniek . Uw bezoek aan de polikliniek Inhoud Inleiding 1 Behandelteam 1 Vragen en onzekerheid 1 Onderwerpen die ter sprake (kunnen) komen 2 Patiënteninformatie vll 081/0911 Inleiding Om de diagnose kanker met

Nadere informatie

informatie over uw zorgpad borstkanker

informatie over uw zorgpad borstkanker informatie over uw zorgpad borstkanker Oncologisch Centrum Amsterdam Oncologisch Centrum Amsterdam is het grootste oncologisch samenwerkingsverband van Amsterdam, een initiatief van BovenIJ ziekenhuis,

Nadere informatie

De schildwachtklierprocedure

De schildwachtklierprocedure Afdeling: Onderwerp: Chirurgie De schildwachtklierprocedure 1 De schildwachtklierprocedure Inleiding In uw borst is een kwaadaardige tumor ontdekt. Om die reden wordt u binnenkort geopereerd. Bij een operatie

Nadere informatie

Intra-operatieve radiotherapie Eenmalige bestraling bij borstkanker

Intra-operatieve radiotherapie Eenmalige bestraling bij borstkanker Intra-operatieve radiotherapie Eenmalige bestraling bij borstkanker HMC (Haaglanden Medisch Centrum) en het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) werken intensief samen binnen het Universitair Kankercentrum

Nadere informatie

9.1 Chemotherapie voorafgaand aan de operatie bij borstkanker

9.1 Chemotherapie voorafgaand aan de operatie bij borstkanker 9.1 Chemotherapie voorafgaand aan de operatie bij borstkanker Uw behandelend chirurg heeft na overleg met de internist-oncoloog (internist gespecialiseerd in de behandeling van kanker) en in overleg met

Nadere informatie

Patiënten Informatie Map (PIM)

Patiënten Informatie Map (PIM) Patiënten Informatie Map (PIM) Uitgezaaid Melanoom Deze Patiënten Informatie Map is eigendom van: Naam: De vinder van deze map wordt dringend verzocht contact op te nemen met de polikliniek chirurgie van

Nadere informatie

Borstkanker. Borstcentrum Máxima locatie Eindhoven

Borstkanker. Borstcentrum Máxima locatie Eindhoven Borstkanker Borstcentrum Máxima locatie Eindhoven Borstkanker is de meest voorkomende vorm van kanker bij vrouwen. Vóór het dertigste jaar is borstkanker zeldzaam, maar met het stijgen van de leeftijd

Nadere informatie

Radiotherapie Medische Oncologie Chemoradiotherapie gevolgd door chirurgie bij slokdarmkanker

Radiotherapie Medische Oncologie Chemoradiotherapie gevolgd door chirurgie bij slokdarmkanker Radiotherapie Medische Oncologie Chemoradiotherapie gevolgd door chirurgie bij slokdarmkanker Uitwendige bestraling van slokdarmkanker in combinatie met chemotherapie, voorafgaand aan een operatie van

Nadere informatie

Schildwachtklieronderzoek

Schildwachtklieronderzoek Chirurgie Schildwachtklieronderzoek www.catharinaziekenhuis.nl Inhoud Het onderzoek... 4 Bijwerkingen... 6 De uitslag... 6 Aanvullende behandelingen... 6 Vragen... 7 Contactgegevens... 7 Patiëntenvoorlichting:

Nadere informatie

Kwaadaardige Huidafwijking

Kwaadaardige Huidafwijking Chirurgie Kwaadaardige Huidafwijking operatieve behandeling Inleiding U heeft met uw behandelend specialist afgesproken dat u een behandeling krijgt voor een kwaadaardige huidafwijking. Uw arts heeft u

Nadere informatie

Melanoom Schildwachtklier. Poli Dermatologie Poli Chirurgie

Melanoom Schildwachtklier. Poli Dermatologie Poli Chirurgie 00 Melanoom Schildwachtklier Poli Dermatologie Poli Chirurgie Deze folder geeft u informatie over het opsporen en het verwijderen van een schilwachtklier. Deze procedure wordt ook wel de sentinel node

Nadere informatie

Als je weet dat je niet meer beter wordt. Palliatieve zorg

Als je weet dat je niet meer beter wordt. Palliatieve zorg 00 Als je weet dat je niet meer beter wordt Palliatieve zorg Het is moeilijk voor u en uw naasten om te horen dat u niet meer beter wordt. Er is geen genezing meer mogelijk voor uw ziekte. Maar er is nog

Nadere informatie

Instructie voor zelfonderzoek na verwijdering van een melanoom

Instructie voor zelfonderzoek na verwijdering van een melanoom Instructie voor zelfonderzoek na verwijdering van een melanoom 1091 Inleiding U bent bij ons onder behandeling in verband met een melanoom. Deze folder gaat over zelfonderzoek na het verwijderen van een

Nadere informatie

Melanoom. Plastische Chirurgie

Melanoom. Plastische Chirurgie 1/5 Plastische Chirurgie Melanoom Wat is een melanoom? Een melanoom van de huid is een vorm van huidkanker die uitgaat van de pigmentcellen (melanocyten), die overal in de huid voorkomen. In vergelijking

Nadere informatie

borstbesparende operatie

borstbesparende operatie patiënteninformatie borstbesparende operatie U wordt opgenomen in het ziekenhuis voor een borstbesparende operatie in verband met borstkanker. Hieronder leest u meer informatie over de operatie. Dit is

Nadere informatie

1. Inleiding 2. Oorzaak aandoening/aanleiding behandeling

1. Inleiding 2. Oorzaak aandoening/aanleiding behandeling Melanoom 1. Inleiding Binnenkort ondergaat u een operatie aan een melanoom in het ETZ TweeSteden op locatie Tilburg of ETZ Waalwijk. In deze folder leest u informatie over de operatie en krijgt u een aantal

Nadere informatie

Patiënteninformatie. Verwijdering schildwachtklier bij een melanoom. ildwachtklier bij een melanoom

Patiënteninformatie. Verwijdering schildwachtklier bij een melanoom. ildwachtklier bij een melanoom Patiënteninformatie Patiënteninformatie Verwijdering schildwachtklier bij een melanoom Verwijdering schildwachtklier ildwachtklier bij een melanoom 1 Verwijdering schildwachtklier bij een melanoom Polikliniek

Nadere informatie

Borstsparende behandeling

Borstsparende behandeling Patiënteninformatie Borstsparende behandeling Borstsparende behandeling 899960 Borstsparende behandeling.indd 1 1 12-07-16 14:31 Borstsparende behandeling Martini Borstcentrum, route 1.7 Telefoon: (050)

Nadere informatie

Polikliniek familiaire tumoren. voor patiënten met familiaire belasting voor borst- en / of eierstokkanker

Polikliniek familiaire tumoren. voor patiënten met familiaire belasting voor borst- en / of eierstokkanker Polikliniek familiaire tumoren voor patiënten met familiaire belasting voor borst- en / of eierstokkanker Inleiding U bent doorverwezen naar de polikliniek familiaire tumoren van het UMC Utrecht, Cancer

Nadere informatie

Schildwachtklier- onderzoek bij borst- kanker

Schildwachtklier- onderzoek bij borst- kanker F Schildwachtklieronderzoek bij borstkanker December 2015 Inleiding Bij u is borstkanker vastgesteld of dit wordt vermoed. Binnenkort wordt u opgenomen voor operatieve behandeling. De chirurg heeft u voorgesteld

Nadere informatie

Het verwijderen van de borst

Het verwijderen van de borst Patiënteninformatie Het verwijderen van de borst Het verwijderen van de borst 899953 Verwijderen van borst.indd 1 1 17-02-17 14:27 Het verwijderen van de borst Martini Borstcentrum, route 1.7 Telefoon:

Nadere informatie

Inleiding Darmkanker Gespecialiseerd behandelteam Samen Zorgpad darmkanker Fase 4: Aanvullende onderzoeken 9

Inleiding Darmkanker Gespecialiseerd behandelteam Samen Zorgpad darmkanker Fase 4: Aanvullende onderzoeken 9 Darmkanker wat nu? Inhoud Inleiding 3 1. Darmkanker 3 2. Gespecialiseerd behandelteam Samen+ 6 3. Zorgpad darmkanker 8 4. Fase 4: Aanvullende onderzoeken 9 5. Fase 5: Behandelplan 10 6. Fase 6: Behandelingen

Nadere informatie

Schildwachtklieronderzoek. borstkanker

Schildwachtklieronderzoek. borstkanker Schildwachtklieronderzoek bij borstkanker Oktober 2014 Inleiding Bij u is borstkanker vastgesteld of dit wordt vermoed. Binnenkort wordt u opgenomen voor operatieve behandeling. De chirurg heeft u voorgesteld

Nadere informatie

Kanker in het hoofd-halsgebied

Kanker in het hoofd-halsgebied Kanker in het hoofd-halsgebied Afdeling Mond-, Kaak-, Aangezichtschirurgie Deze patiënteninformatie map is eigendom van: Naam: Adres: Postcode: Plaats: Telefoon: 09-2015-6212 Geachte... U heeft een bezoek

Nadere informatie

Patiënteninformatiedossier (PID) MAMMACARE. onderdeel BORSTKANKER

Patiënteninformatiedossier (PID) MAMMACARE. onderdeel BORSTKANKER Patiënteninformatiedossier (PID) MAMMACARE onderdeel BORSTKANKER Inhoud Wat is borstkanker?... 3 Vormen van kanker... 4 DCIS... 4 Ductaal carcinoom... 4 Lobulair carcinoom... 4 Erfelijke en familiare belasting...

Nadere informatie

Oncologie. Patiënteninformatie. Omgaan met kanker. Bij wie kunt u terecht? Slingeland Ziekenhuis

Oncologie. Patiënteninformatie. Omgaan met kanker. Bij wie kunt u terecht? Slingeland Ziekenhuis Oncologie Omgaan met kanker i Patiënteninformatie Bij wie kunt u terecht? Slingeland Ziekenhuis Algemeen Het hebben van kanker kan grote gevolgen hebben voor uw leven en dat van uw naasten. Lichamelijk

Nadere informatie

Behandeling Kanker aan een spijsverteringsorgaan (anus, darm, lever, alvleesklier, maag en slokdarm)

Behandeling Kanker aan een spijsverteringsorgaan (anus, darm, lever, alvleesklier, maag en slokdarm) Behandeling Kanker aan een spijsverteringsorgaan (anus, darm, lever, alvleesklier, maag en slokdarm) Polikliniek Oncologie Telefoon 020 510 8880 Route 06 Oncologisch Centrum Amsterdam Oncologisch Centrum

Nadere informatie

Behandelwijzer Borstkanker

Behandelwijzer Borstkanker Behandelwijzer Borstkanker - Behandelteam - Algemene informatie borstkanker - Informatie over het behandeltraject Inleiding U heeft zojuist gehoord dat u een afwijking aan de borst heeft en welke behandeling

Nadere informatie

The Symphony triple A study

The Symphony triple A study Patiënten informatie en toestemmingsverklaring The Symphony triple A study USING SYMPHONY AS AN ADJUNCT TO HISTOPATHOLOGIC PARAMETERS WHEN THE DOCTOR IS AMBIVALENT ABOUT THE ADMINISTRATION AND TYPE OF

Nadere informatie

POLIKLINIEK COLONCARE DIKKE DARMKANKER

POLIKLINIEK COLONCARE DIKKE DARMKANKER POLIKLINIEK COLONCARE DIKKE DARMKANKER 17511 Inleiding Als bij het darmonderzoek een afwijking verdacht voor darmkanker bij u wordt geconstateerd, wordt u doorverwezen naar de polikliniek Coloncare. De

Nadere informatie

Het verwijderen van lymfeklieren in de oksel

Het verwijderen van lymfeklieren in de oksel Patiënteninformatie Het verwijderen van lymfeklieren in de oksel Het verwijderen van lymfeklieren in de oksel 899985 Lymfeklieren in de oksel.indd 1 1 17-02-17 15:50 Het verwijderen van de lymfeklieren

Nadere informatie

Kwaadaardige huidafwijkingen

Kwaadaardige huidafwijkingen Afdeling: Onderwerp: Chirurgie Inleiding Deze folder geeft u een globaal overzicht over de meest frequent voorkomende kwaadaardige huidafwijkingen. Het is goed u te realiseren dat voor u persoonlijk de

Nadere informatie

Kanker in het hoofd-halsgebied

Kanker in het hoofd-halsgebied Kanker in het hoofd-halsgebied Afdeling Keel- Neus- en Oorheelkunde Deze patiënteninformatie map is eigendom van: Naam: Adres: Postcode: Plaats: Telefoon: 10-2015-6094 Geachte... U heeft een bezoek gebracht

Nadere informatie

Chirurgie Kwaadaardige huidafwijkingen

Chirurgie Kwaadaardige huidafwijkingen Chirurgie Kwaadaardige huidafwijkingen Geneesmiddelengebruik Wanneer u met bloedverdunnende middelen wordt behandeld bespreek dit met uw behandelend arts. Uw arts vertelt u dan precies hoe u de medicatie

Nadere informatie

Dermatologie Plastische Chirurgie. Patiënteninformatie. Huidkankercentrum. Slingeland Ziekenhuis

Dermatologie Plastische Chirurgie. Patiënteninformatie. Huidkankercentrum. Slingeland Ziekenhuis Dermatologie Plastische Chirurgie Huidkankercentrum i Patiënteninformatie Slingeland Ziekenhuis Algemeen Het Huidkankercentrum is er voor patiënten met (een voorstadium van) huidkanker of verdenking op

Nadere informatie

Oncologie. Patiënteninformatie. Omgaan met kanker. Bij wie kunt u terecht? Slingeland Ziekenhuis

Oncologie. Patiënteninformatie. Omgaan met kanker. Bij wie kunt u terecht? Slingeland Ziekenhuis Oncologie Omgaan met kanker i Patiënteninformatie Bij wie kunt u terecht? Slingeland Ziekenhuis Algemeen Het hebben van kanker kan grote gevolgen hebben voor uw leven en dat van uw naasten. Lichamelijk

Nadere informatie

Onderzoek en operatie van de schildwachtklier bij borstkanker

Onderzoek en operatie van de schildwachtklier bij borstkanker Onderzoek en operatie van de schildwachtklier bij borstkanker Uw chirurg heeft met u besproken dat vóór de verwijdering van de borstkanker eerst de schildwachtklier wordt onderzocht. Deze folder geeft

Nadere informatie

Borstkanker, wat nu?

Borstkanker, wat nu? Borstkanker, wat nu? Oktober 2014 Inleiding U bent verwezen naar de mammapolikliniek voor borstonderzoek. Uit de onderzoeken die zijn uitgevoerd, blijkt dat er bij u sprake is van een kwaadaardige afwijking

Nadere informatie

Inleiding. Wat is longkanker?

Inleiding. Wat is longkanker? Inleiding U wordt onderzocht omdat u mogelijk longkanker hebt. Of er is longkanker bij u vastgesteld. Dit is voor u een onzekere tijd, waarin er veel op u afkomt. U krijgt in korte tijd veel informatie

Nadere informatie

Borstkanker, wat nu?

Borstkanker, wat nu? Borstkanker, wat nu? Mei 2015 Inleiding U bent verwezen naar de mammapolikliniek voor borstonderzoek. Uit de onderzoeken die zijn uitgevoerd, blijkt dat er bij u sprake is van een kwaadaardige afwijking

Nadere informatie

Patiënteninformatie. Borstamputatie. Informatie over een borstamputatie (ook wel ablatio of mastectomie genoemd)

Patiënteninformatie. Borstamputatie. Informatie over een borstamputatie (ook wel ablatio of mastectomie genoemd) Patiënteninformatie Borstamputatie Informatie over een borstamputatie (ook wel ablatio of mastectomie genoemd) Borstamputatie Informatie over een borstamputatie (ook wel ablatio of mastectomie genoemd)

Nadere informatie

Second Opinion. Wat is een second opinion? Waarover kunt u een second opinion vragen? Over de diagnose. Vóór de behandeling

Second Opinion. Wat is een second opinion? Waarover kunt u een second opinion vragen? Over de diagnose. Vóór de behandeling Second Opinion Second opinion betekent tweede mening. Een andere deskundige geeft zijn mening over uw diagnose of behandeling. Dit is een stap die u wellicht niet zomaar neemt. Toch kan het veel mensen

Nadere informatie

Instructie voor zelfonderzoek na verwijdering van een melanoom

Instructie voor zelfonderzoek na verwijdering van een melanoom Instructie voor zelfonderzoek na verwijdering van een melanoom Uitgave - 2012 Inleiding Deze brochure is bedoeld voor mensen bij wie een melanoom is verwijderd en gaat over zelfonderzoek van de huid en

Nadere informatie

Patiënteninformatie. Palliatieve zorg. Palliatieve zorg 1

Patiënteninformatie. Palliatieve zorg. Palliatieve zorg 1 Patiënteninformatie Palliatieve zorg Palliatieve zorg 1 Palliatieve zorg Palliatief team Martini Ziekenhuis Telefoon: (050) 524 5610 E-mail: palliatiefteam@mzh.nl Inleiding Palliatieve zorg is de zorg

Nadere informatie

Praktische informatie

Praktische informatie Praktische informatie Patiënten Informatie Map Kanker in/bij de alvleesklier Deze map is eigendom van: Patiëntensticker Uw behandelend arts is: Bij bijzonderheden waarschuwen (contactpersoon): Naam:...

Nadere informatie

Borstsparende operatie en schildwachtklierprocedure

Borstsparende operatie en schildwachtklierprocedure Borstsparende operatie en schildwachtklierprocedure In overleg met uw behandelend arts heeft u besloten om een borstsparende operatie te ondergaan ter behandeling van een tumor in uw borst. Het doel van

Nadere informatie

Operatie voor borstkanker

Operatie voor borstkanker Operatie voor borstkanker 1 Wanneer u deze folder ontvangt heeft u zojuist een gesprek met de chirurg/ verpleegkundig specialist /Physician Assistant gehad. Uit onderzoeken is gebleken dat u borstkanker

Nadere informatie

Chirurgie / mammacare

Chirurgie / mammacare Afdeling: Onderwerp: Chirurgie / mammacare Algemeen U heeft van de chirurg en/ of nurse practitioner een schokkend bericht gekregen: u heeft borstkanker. Er komt veel op u af en er zullen ongetwijfeld

Nadere informatie

Recht op informatie. Hoofdbehandelaar. Toestemming voor een behandeling of onderzoek

Recht op informatie. Hoofdbehandelaar. Toestemming voor een behandeling of onderzoek Rechten en plichten Weet u wat uw rechten zijn? Als patiënt heeft u bijvoorbeeld recht op informatie over behandelingen en onderzoeken. Ook heeft u recht op inzage in uw dossier. In de Wet op de Geneeskundige

Nadere informatie

Instructie voor zelfonderzoek

Instructie voor zelfonderzoek Patiënteninformatie Instructie voor zelfonderzoek na verwijdering van een melanoom Inhoudsopgave Pagina Algemeen 4 Terugkeer van het oorspronkelijke melanoom 5 Uitzaaiing 5 Wat kunt u zelf doen om terugkeer

Nadere informatie

Verdenking dikke darmkanker Behandeltraject

Verdenking dikke darmkanker Behandeltraject Verdenking dikke darmkanker Behandeltraject Máxima Oncologisch Centrum Máxima Oncologisch Centrum Er is bij u een darmonderzoek verricht waarbij een afwijking is gevonden en waarbij gedacht wordt aan darmkanker.

Nadere informatie

Melanoom Okselklierdissectie. Poli Dermatologie Poli Chirurgie

Melanoom Okselklierdissectie. Poli Dermatologie Poli Chirurgie 00 Melanoom Okselklierdissectie Poli Dermatologie Poli Chirurgie In deze folder vindt u uitleg over een okselklierdissectie na behandeling voor een melanoom. Bij deze ingreep worden de lymfeklieren uit

Nadere informatie

PEMBROLIZUMAB: VRAGEN EN ANTWOORDEN

PEMBROLIZUMAB: VRAGEN EN ANTWOORDEN PEMBROLIZUMAB: VRAGEN EN ANTWOORDEN Na nivolumab is er nu een tweede immunotherapie voor longkanker beschikbaar: pembrolizumab (merknaam: Keytruda ). Na de registratie van het medicijn heeft het een aantal

Nadere informatie

Eenmalige bestraling bij borstkanker

Eenmalige bestraling bij borstkanker Deze folder geeft u informatie over Eenmalige bestraling bij borstkanker patiënteninformatie Intra-Operatieve Radiotherapie Inleiding Deze folder gaat over eenmalige inwendige bestraling tijdens een borstsparende

Nadere informatie

Prostaatkanker: verwijdering van de lymfeklieren in het bekken

Prostaatkanker: verwijdering van de lymfeklieren in het bekken Prostaatkanker: verwijdering van de lymfeklieren in het bekken In overleg met uw behandelend uroloog heeft u besloten de lymfeklieren uit het bekken te laten verwijderen (pelviene lymfeklierdissectie).

Nadere informatie

Behandelwijzer Borstkanker

Behandelwijzer Borstkanker Behandelwijzer Borstkanker - Behandelteam - Algemene informatie borstkanker - Informatie over het behandeltraject Inleiding U heeft zojuist gehoord dat u een afwijking aan de borst heeft en welke behandeling

Nadere informatie

OPERATIEVE BEHANDELING VAN BORSTKANKER MOGELIJKHEDEN OP EEN RIJ

OPERATIEVE BEHANDELING VAN BORSTKANKER MOGELIJKHEDEN OP EEN RIJ OPERATIEVE BEHANDELING VAN BORSTKANKER MOGELIJKHEDEN OP EEN RIJ 854 Inhoudsopgave Inleiding 3 Mammacareverpleegkundigen 3 Voorbereiding op de behandeling 3 Behandeling 3 Wat houdt een borstsparende operatie

Nadere informatie

Beentumoren (=bottumoren)

Beentumoren (=bottumoren) Beentumoren (=bottumoren) Inleiding Gezwellen in beenderen worden beentumoren genoemd. Er zijn verschillende typen beentumoren te onderscheiden. Zo zijn er vormen waarbij de tumor of het gezwel direct

Nadere informatie

Kwaadaardige huidafwijkingen

Kwaadaardige huidafwijkingen Kwaadaardige huidafwijkingen Uw behandelend arts heeft u voor een mogelijk kwaadaardige huidafwijking naar de poli heelkunde van het CWZ verwezen. Deze folder geeft u informatie over wat de chirurg in

Nadere informatie

REPOSIT (Melanoom) / melanoom

REPOSIT (Melanoom) / melanoom REPOSIT (Melanoom) / melanoom Onderzoek voor patiënten met een uitgezaaid melanoom die behandeld worden met het combinatiemiddel vemurafenib en cobimetinib. Onderzocht wordt of met behulp van beeldvorming

Nadere informatie