PAASHEUVELWEG BE AMSTERDAM TEL(020) FAX(020)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PAASHEUVELWEG 15 1105 BE AMSTERDAM TEL(020)6960019 FAX(020)6965659"

Transcriptie

1 PAASHEUVELWEG BE AMSTERDAM TEL(020) FAX(020) S T I C H T I N G R E C L A M E C O D E 19 J A A R V E R S L A G 97

2 PAASHEUVELWEG BE AMSTERDAM TEL(020) FAX(020) S T I C H T I N G R E C L A M E C O D E 19 J A A R V E R S L A G 97

3 INHOUD Blz. Voorwoord 5 Algemeen Gedeelte 7 - Inleiding - De Nederlandse Reclame Code - Jurisprudentie RCC/CvB - European Advertising Standards Alliance - Klachtenbehandeling - RCC en CvB Beslissingen Reclame Code Commissie 10 Beslissingen College van Beroep 11 Aantal klagers en uitingen 12 Aantal klachten en uitingen per categorie 12 Aantal klachten per categorie klager 12 Aantal klachten en uitingen per medium 13 Aantal klachten en uitingen per product 14 Bestuurssamenstelling 16 Samenstelling Kamers I en II RCC 17 Samenstelling Direct Marketing Kamer RCC 17 Samenstelling Kamer voor Audiovisuele Reclame RCC 18 Samenstelling College van Beroep 18 Bijlage: gegevens uit Jaarverslag secretariaat Mr P.E.C. Ancion-Kors, directeur Mr J.H.M. Bouritius Mr A.E. de Gelder Mr C.C. Jolles J. Lorang-Revius Y.A. Rinsma-Schippers A.J.E. Thijssen-Abel Inhoud 3

4 Voorwoord In 1997 is de Stichting Reclame Code overgegaan op een nieuw computersysteem, waardoor het mogelijk is geworden een database op te bouwen waarin de klachtenregistratie gedetailleerder en beter toegespitst op de praktijk kan plaats vinden. Getracht is om de klachtenregistratie zo inzichtelijk mogelijk te maken zodat deze gemakkelijk geraadpleegd kan worden door belanghebbenden. De laatste jaren komt het steeds vaker voor dat verschillende personen klagen over één en dezelfde reclame-uiting. Dat komt met name voor wanneer in een uiting gebruik is gemaakt van thema s als sex, religie en geweld. Dergelijke uitingen plegen vaak door meer mensen in strijd met de goede smaak en het fatsoen te worden geacht. Dergelijke gegevens zijn nu beschikbaar. Dit alles heeft tot gevolg dat de registratie van de gegevens over 1997 afwijkt van die van voorgaande jaren. Op pagina 20 van het jaarverslag treft u aan de statistische gegevens van de vier voorgaande kalenderjaren. Tot slot: het uitbrengen van dit jaarverslag heeft enige vertraging opgelopen niet uitsluitend vanwege het feit dat het secretariaat omschakelde naar het nieuwe computersysteem, maar ook doordat eind 1997 alle computer-apparatuur werd gestolen. Mr P.E.C. Ancion-Kors Directeur Stichting Reclame Code 5

5 STICHTING RECLAME CODE JAARVERSLAG 1997 INLEIDING De in 1963 opgerichte Stichting Reclame Code heeft tot doel ervoor te waken dat in Nederland op verantwoorde wijze reclame wordt gemaakt. Ter verwezenlijking van dit doel heeft het bestuur van de Stichting Reclame Code regels opgesteld waaraan reclame moet voldoen: de Nederlandse Reclame Code. De controle op de naleving van de Nederlandse Reclame Code wordt uitgeoefend door de Reclame Code Commissie en in hoger beroep door het College van Beroep. De werkwijze van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep is vastgelegd in een reglement. DE NEDERLANDSE RECLAME CODE In december 1997 kwam een nieuw informatieboekje uit betreffende de Nederlandse Reclame Code en de werkwijze van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep. De Nederlandse Reclame Code werd in 1997 uitgebreid met een bijzondere reclame code namelijk: de Code voor Telefonische Informatiediensten. JURISPRUDENTIE RECLAME CODE COMMISSIE/COLLEGE VAN BEROEP. * Uitsprakenboek In het uitsprakenboek 1997 (deel I en II) zijn 399 uitspraken in verkorte vorm opgenomen. Voor deze boeken bestaat belangstelling bij reclamebureaus, advocatenkantoren, universiteiten, hoge scholen en openbare bibliotheken. * CD Rom Het aantal abonnementen op de verkorte uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep in het CD Rom systeem van Kluwer Datalex is van 669 in 1995 en 734 in 1996 tot 789 in 1997 gestegen. EUROPEAN ADVERTISING STANDARDS ALLIANCE. In april 1997 is Mr P.E.C. Ancion-Kors, directeur van de Stichting Reclame Code, benoemd tot voorzitter van de European Advertising Standards Alliance (EASA). In 1997 werd een werkbezoek gebracht aan Bonn en Londen, teneinde meer inzicht te krijgen in het Duitse en Engelse systeem. In verband met de Europese eenwording is het van belang op de hoogte te zijn van de verschillende systemen opdat een soepele samenwerking in geval van klachten betreffende grensoverschrijdende reclame kan plaatsvinden. KLACHTENBEHANDELING Voorzitter Reclame Code Commissie 1997 * Terzijdelegging In 1997 heeft de voorzitter van de Reclame Code Commissie in totaal 151 klachten terzijde gelegd, dat wil zeggen niet in behandeling genomen (NIB) omdat de voorzitter van oordeel is dat de Reclame Code Commissie de klacht niet zal toewijzen. Tegen een dergelijke beslissing hebben 14 klagers beroep ingesteld. Daarvan zijn 2 klagers in het gelijk gesteld en heeft de Reclame Code Commissie alsnog bepaald dat de betreffende reclame-uitingen in strijd waren met de Nederlandse Reclame Code. 6 7

6 * Voorzitterstoewijzing In 1997 heeft de voorzitter van de Reclame Code Commissie tweemaal gebruik gemaakt van zijn bevoegdheid een klacht direct toe te wijzen. In beide gevallen betrof het de Code Verspreiding Ongeadresseerd Reclamedrukwerk (Code VOR). In één geval erkende de verspreider dat hij in strijd met de Code VOR had gehandeld. In het andere geval oordeelde de voorzitter na ontvangst van het verweerschrift dat de Code VOR was overtreden. * Identieke klachten In 1997 heeft de voorzitter van de Reclame Code Commissie op grond van artikel 8 3 van het Reglement 112 klachten van dezelfde aard of strekking, ingediend na een bepaalde datum, niet in behandeling genomen teneinde vertraging van de behandeling te voorkomen. Het betrof 8 reclame-campagnes die kunnen worden aangeduid met: New York pizza, (34) Motta ijsje blinde man (18), Larry Flint (25), Je Zus komt (4) Reuma slaat niemand over (28) en Aviko schizofrene moordenaar (1) alsmede een sweepstake actie van Garant-O-Matic (1) en een 06-nummer voor telefoonsex (1). RECLAME CODE COMMISSIE EN COLLEGE VAN BEROEP 1997 * Vergaderingen Reclame Code Commissie en College van Beroep In 1997 heeft de Reclame Code Commissie 32 maal zitting gehouden. Daarvan waren 7 zittingen van de Direct Marketing Kamer. Kamer I en II kwamen 25 maal bijeen. In deze kamers werden ook klachten betreffende audiovisuele reclame behandeld. Het College van Beroep hield 11 maal zitting. Overzicht Uitspraken Reclame Code Commissie Openbare aanbeveling 19 ( 4%) Beperkt openbaar 1 ( 1%) Aanbeveling 269 (58%) Afwijzing 141 (31%) Niet ontvankelijk 2 ( 1%) Vernietiging NIB 2 ( 1%) Bevestiging NIB 12 ( 2%) Geen uitspraak 12 ( 2%) (procedure afgebroken zonder einduitspraak) Een specificatie van bovenstaande overzicht treft u aan op pagina 10 en 11 * Duur klachtenbehandeling bij Reclame Code Commissie Wanneer een klacht in behandeling wordt genomen duurt het gemiddeld 45 dagen voordat de klacht wordt behandeld in een zitting van de Reclame Code Commissie. Vervolgens duurt het gemiddeld 33 dagen voordat de beslissing gereed is voor verzending aan partijen. De zaken worden steeds complexer, partijen vragen vaker uitstel voor het indienen van verweer dan wel voor het geven van een reactie op hetgeen verweerder naar voren heeft gebracht. De wens om een mondelinge toelichting te geven kan vertragend werken aangezien daartoe slechts voor een beperkt aantal zaken per vergadering de mogelijkheid bestaat. Geconcludeerd kan worden dat het gemiddeld iets langer dan 11 weken duurt voordat uitspraak is gedaan. * Duur klachtenbehandeling bij College van Beroep Vanaf de datum waarop hoger beroep wordt ingesteld tot aan de datum van behandeling door het College liggen gemiddeld 50 dagen. Vanaf de datum van behandeling door het College duurt het gemiddeld 20 dagen voordat de uitspraak in het bezit is van partijen. Geconcludeerd kan worden dat in 1997 de beroepsprocedure gemiddeld 10 weken in beslag nam. 8 9

7 Beslissingen Beslissingen Reclame Code Commissie College van Beroep Openbare aanbeveling 19 (4%) Algemeen 4 Geen beroep ingesteld 2 Openbare aanbeveling door CvB onderhands aanbevolen 2 Direct Marketing 15 Geen beroep 10 Bevestiging uitspraak RCC door CvB 2 Openbare aanbeveling door CvB onderhands aanbevolen 2 Uitspraak RCC deels bevestigd, deels vernietigd 1 Beperkt openbaar 1 (1%) Direct Marketing 1 Geen beroep 1 Aanbeveling 269 (58%) Algemeen/Audiovisueel 5 Geen beroep 4 Vernietiging uitspraak RCC 1 Algemeen/Direct Marketing 3 Geen beroep 3 Algemeen 156 Geen beroep 152 Bevestiging uitspraak RCC 4 Audiovisueel 28 Geen beroep 26 Vernietiging uitspraak RCC 2 Direct Marketing 77 Geen beroep 73 Bevestiging uitspraak RCC 2 Vernietiging uitspraak RCC 2 Afwijzing 141 (31%) Algemeen/Audiovisueel 1 Geen beroep 1 Algemeen/Direct Marketing 1 Bevestiging uitspraak RCC 1 Algemeen 105 Geen beroep 99 Bevestiging uitspraak RCC 4 Niet ontvankelijk verklaard 1 Vernietiging uitspraak RCC 1 Audiovisueel 22 Geen beroep 21 Bevestiging uitspraak RCC 1 Direct Marketing 12 Geen beroep 11 Vernietiging uitspraak RCC 1 Niet ontvankelijk 2 (1%) verklaard Algemeen 1 Geen beroep 1 Direct Marketing 1 Geen beroep 1 Vernietiging NIB 2 (1%) Algemeen 2 Geen beroep 1 Bevestiging uitspraak RCC 1 Beslissingen Beslissingen Reclame Code Commissie College van Beroep Bevestiging NIB 12 (2%) Algemeen/Direct Marketing 1 Geen beroep 1 Algemeen 5 Geen beroep 4 Bevestiging uitspraak RCC 1 Audiovisueel 6 Geen beroep 4 Bevestiging uitspraak RCC 2 GEEN UITSPRAAK 12 (2%) Uitspraken College van Beroep Bevestiging uitspraak RCC 18 58% Niet ontvankelijk verklaard 1 3% Openbare aanbeveling door CVB onderhands aanbevolen 4 13% Uitspraak RCC deels bevestigd, deels vernietigd 1 3% Vernietiging uitspraak 7 23% TOTAAL AANTAL BEHANDELDE BEROEPSCHRIFTEN % Samenvatting klachtenbehandeling In 1997 werden in totaal 742 beslissingen genomen en wel door: De voorzitter RCC 265 De Reclame Code Commissie 446 Het College van Beroep

8 Overzicht klachten (692 m.b.t. 519 uitingen) in 1997 binnengekomen en geregistreerd naar klager, klacht, product en medium Aantal Klagers en Uitingen Status Aantal klagers Aantal uitingen Behandeld 501 1% % Nog in behandeling 7 1% 5 1% Ingetrokken 72 11% 67 13% Procedurele reden % 8 1% (art. 8 3 Reglement) Totaal: % 527* 100% * Van 527 zijn 8 uitingen (zie procedurele redenen) in de totaaltelling dubbel geteld. Er is sprake van in totaal 519 verschillende uitingen. Aantal Klachten en Uitingen per Categorie Aantal Klachten Aantal Uitingen Algemeen/Audio 11 2% 10 2% Algemeen/D.M. 6 1% 4 1% Algemeen % % Audiovisueel % 67 13% Direct Marketing % % Totaal % % Aantal Klachten per Categorie Klager Bedrijven 32 4% Branche-organisatie 25 4% Consument % Consumenten Organisatie 3 1% Diversen 12 2% Totaal % Aantal Klachten en Uitingen per Medium Medium Aantal Aantal Uitingen Buitenreclame Abri s 37 5% 5 1% Billboards 3 1% 3 1% Totaal : 40 6% 8 2% Dag-, nieuws- en huis-aan-huis bladen Landelijke dagbladen % 93 17% Nieuws- en huis-aan-huis bladen 66 9% 61 11% Regionale dagbladen 37 5% 36 6% Totaal: % % Overige Affiches 56 7% 9 2% Buitenreclame sigaretten 13 2% 13 2% Busreclame 3 1% 3 1% Diversen 23 3% 23 3% Enveloppe 8 1% 7 1% Folders % % Gouden Gids 1 1% 1 1% Internet 2 1% 2 1% Telefoon 1 1% 1 1% Verpakkingen 20 2% 18 3% Totaal: % % Radio en TV Radio (landelijk ) 30 4% 25 5% Regionale/lokale commerciële 4 1% 3 1% Televisie (landelijk) 77 10% 47 8% Totaal: % 75 14% Tijdschriften Maandbladen 27 4% 25 4% Vakbladen 10 1% 10 2% Weekbladen 16 2% 15 3% Totaal: 53 7% 50 9% Totaal Aantal Klachten % Aantal Uitingen 545* 100% * 26 uitingen verschenen in verschillende media. In totaal is er sprake van 519 verschillende reclame-uitingen

9 Aantal Klachten en Uitingen per Product Categorie Aantal Aantal Uitingen Vorm: Geweld 12 2% 7 1% Nodeloos kwetsend 80 11% 25 5% Religie 42 6% 6 1% Sex 7 1% 6 1% Vrouwonvriendelijk 43 6% 4 1% Totaal: % 48 9% Inhoudelijk: 06-(sexlijn) 16 2% 15 3% Alcohol 6 1% 5 1% Auto s 30 4% 30 5% Beleggingen/investeringen 11 1% 11 2% Bestrijdingsmiddelen 6 1% 3 1% Boeken 6 1% 6 1% Cassettes, cd, video s 8 1% 6 1% Computers 8 1% 5 1% Consumptie-artikelen 35 4% 33 6% Cursussen 9 1% 7 1% Diversen 28 4% 27 5% Electrische apparaten 16 2% 16 3% Fietsen 2 1% 2 1% Foto/film 5 1% 3 1% Geadresseerde reclame 11 2% 11 2% Geneesmiddelen/cosmetica 37 5% 34 6% Gereedschap 4 1% 4 1% Huishoudelijke artikelen 17 2% 15 3% Kinderen 2 1% 2 1% Kleding 7 1% 7 1% Leningen/financieringen 15 2% 15 3% Loterij 3 1% 3 1% Milieu 35 5% 32 6% Onroerend goed 4 1% 4 1% Personeelsadvertenties 3 1% 3 1% Prijzenfestivals 15 2% 13 2% Radio s, t.v., hifi-apparatuur 1 1% 1 1% Reizen 28 4% 27 5% Relatiebemiddeling 2 1% 2 1% Sieraden 2 1% 2 1% Speelgoed 1 1% 1 1% Sticker VOR 45 6% 44 8% Tabak 20 2% 20 3% Vervolg aantal Klachten en Uitingen per Product Telefoon 31 4% 26 5% Verzekeringen 19 2% 16 3% Woninginrichting 20 2% 20 3% Totaal: % % Totaal aantal Klachten: % Uitingen: % 14 15

10 Conclusies: Het merendeel van de klachten die binnen komen bij de Reclame Code Commissie is afkomstig van consumenten (89%) Dat door meer mensen een klacht werd ingediend tegen één uiting deed zich met name voor met betrekking tot buitenreclame, affiches, landelijke dagbladen en televisie. Religie, sex en geweld waren in die gevallen vaak aanleiding tot het indienen van een klacht. Overzicht klachtenbehandeling voorzitter Reclame Code Commissie, Reclame Code Commissie en College van Beroep in beslissingen werden genomen door de voorzitter van de Reclame Code Commissie, de Reclame Code Commissie en het College van Beroep. Beslissingen voorzitter RCC 265 Beslissingen Reclame Code Commissie 446 Beslissingen College van Beroep zaken werden in 1997 onder de aandacht gebracht van de Reclame Code Commissie, daarvan zijn 692 geregistreerd naar klager, klacht, product en medium (zie tabellen ) 137 niet in behandeling genomen (NIB) door voorzitter van Reclame Code Commissie (zie pag 7) In 245 zaken werd gecorrespondeerd zonder dat dit tot het in behandeling nemen van een klacht leidde. 155 algemene informatie, vragen over de werkzaamheden van de Reclame Code Commissie en College van Beroep. 14 doorverwijzing naar een andere instantie. 49 nadere informatie Code VOR. 27 bedrijven zetten hun klacht niet door in verband met de verplichting tot betaling van klachtengeld. Het bestuur van de Stichting Reclame Code was in 1997 als volgt samengesteld. Mr L. van Vollenhoven, voorzitter M.J.A. Parker Brady, penningmeester, namens Genootschap voor Reclame D.M. Westendorp, secretaris, namens Consumentenbond Mr J.W.D. Gast,, namens Nederlands Uitgeversverbond (dagbladen) R.E. Morees,, namens Stichting Ether Reclame Mr M. Pannevis,, namens BVA/Associatie Nederlandse Adverteerders Mr G.J. Ribbink,, namens VEA Vereniging van Communicatie Adviesbureaus Drs C.R. Rog,, namens Nederlandse Associatie voor Direct Marketing, Distance Selling en Sales Promotion R.F.J.H. van Rooij,, namens Nederlands Uitgeversverbond (tijdschriften) tot 1 december 1997 D. Molman,, vanaf 1 december 1997 J.F. Sas,, namens Nederlandse Nieuwsblad Pers Mr B. Snijder,, namens Stichting Regionale Omroep Overleg en Samenwerking / Vereniging van Organisatie van Lokale Omroepen in Nederland G.E.H. Tutein Nolthenius,, namens RMB Nederland B.V. Samenstelling Kamers I en II van de Reclame Code Commissie voorzitters : Mr W.J. ten Brink - van Imhoff Mr D.H. Beukenhorst Mr J.P. Fokker Mr N.J. van der Lee Mr J.A.J. Peeters Mr J.H.M. Bouritius secretarissen : Mr A.E. de Gelder plv. secretaris : Mr P.E.C. Ancion-Kors Aangewezen door het Nederlands Uitgeversverbond (dagbladpers en tijdschriftengroepen): leden : J. Karsemeijer, s-gravenhage H.C. Straat, Uitgeversmaatschappij De Limburger B.V., Maastricht plv. leden : J.P. Eillebrecht, Wegener Uitgeverij Midden Nederland B.V., Houten Mr F.W. Obertop, N.U.V., Amsterdam Aangewezen door de BVA/Associatie Nederlandse Adverteerders: leden : Dr. J.H.J. Aders, Rabobank Nederland, Eindhoven E. Bolk, Randstad Dienstengroep Nederland B.V., Amsterdam A.D. Figee W.L.Th.A. van der Mee, The Greenery International B.V., s-hertogenbosch W. Huinder, Albert Heijn Communicatie, Zaandam Aangewezen door de VEA Vereniging van Communicatie-Adviesbureaus: leden : J.P. van Doorn, Benjamens Van Doorn-Euro RSCG, Amstelveen J. Rademaker, Grey Communications Group, Amsterdam E.A. Rinnooy Kan, Schweitzer, Blaisse, Rinnooy Kan & Company, Amsterdam M. Schaap, Noordervliet & Winninghof/Leo Burnett B.V., Amsterdam R. Walvisch, Saatchi & Saatchi Advertising B.V., Amsterdam Aangewezen door de Consumentenbond: leden : Mr A.C. van den Boogaard Mr E.E. Aberson plv. leden : Mr T.J. Recter Mr A.J.C. Zwinkels Samenstelling Direct Marketing Kamer van de Reclame Code Commissie voorzitter : (zie voorzitters RCC Kamers I en II) plv. voorzitter : Mr J.J.C. Kabel secretaris : Mr J.H.M Bouritius plv. secretaris : Mr P.E.C. Ancion-Kors Aangewezen door de Nederlandse Associatie voor Direct Marketing, Distance Selling en Sales Promotion: : Mr S.L.R. van Nuijs, Adjura, België plv. : vacature 16 17

11 Aangewezen door de BVA/Associatie Nederlandse Adverteerders: : Mr H.G.J.E. Plagge, N.V. Koninklijke Bijenkorf Beheer KBB, Amsterdam plv. : Drs. R.C. Leijns, ABN/Amro Bank N.V., Amsterdam Aangewezen door de VEA Vereniging van Communicatie-Adviesbureaus: : J.W. Brüggenwirth, Brüggenwirth, Maas & Boswinkel, Amsterdam plv. : mevrouw R.A.K. Vogt, Benjamens Van Doorn - Euro RSCG, Amstelveen Aangewezen door de Consumentenbond: : Mr J.T. Peters plv. : Mr A.J.C. Zwinkels Samenstelling Kamer voor Audiovisuele Reclame van de Reclame Code Commissie voorzitter : (zie voorzitters RCC Kamers I en II) secretaris : Mr J.H.M. Bouritius plv. secretaris : Mr P.E.C. Ancion-Kors Aangewezen door de radio/televisiereclame-exploitanten: : Mr A.W. Hins, Universiteit van Amsterdam Aangewezen door de BVA/Associatie Nederlandse Adverteerders: leden : Drs. R. Verhaar, Postbank N.V. Amsterdam Aangewezen door de VEA Vereniging van Communicatie-Adviesbureaus: leden : J.P. van Doorn, Benjamens Van Doorn-Euro RSCG, Amstelveen J. Rademaker, Grey Communications Group, Amsterdam E.A. Rinnooy Kan, Schweitzer, Blaisse, Rinnooy Kan & Company, Amsterdam M. Schaap, Noordervliet & Winninghof/Leo Burnett B.V., Amsterdam R. Walvisch, Saatchi & Saatchi Advertising B.V., Amsterdam Aangewezen door de Consumentenbond: : Mr M.M. Wolff, Adviesbureau Bennis BPR, Den Haag plv. : Mr T.J. Recter Samenstelling College van Beroep voorzitters : Mr W.A.M. van Schendel Mr J.M. Vrakking secretaris : Mr C.C. Jolles plv. secretaris : Mr L. van Eijk Aangewezen door het Nederlands Uitgeversverbond (dagbladpers en tijdschriftengroepen): leden : Drs. P. van der Chijs, Verenigde Noordhollandse Dagbladen B.V., Alkmaar vacature Aangewezen door de BVA/Associatie Nederlandse Adverteerders: : Mr W.R. van Alphen de Veer, Stichting Batterijen, Zoetermeer plv. : Mr A.E. Gelderman, Scriverius Management B.V., Borculo Aangewezen door de VEA Vereniging van Communicatie-Adviesbureaus: leden : P.G. Tramontin, Result B.V., Amstelveen Mr J.R.A. Schouten Aangewezen door de Consumentenbond: leden : Mr C.A.A.M. Barge-Coebergh Prof. Mr G.M.F. Snijders Samenstelling Direct Marketing Kamer van het College van Beroep voorzitters : Mr W.A.M. van Schendel Mr J.M. Vrakking secretaris : Mr C.C. Jolles plv. secretaris : Mr L. van Eijk Aangewezen door de Nederlandse Associatie voor Direct Marketing, Distance Selling en Sales Promotion: : R. Woelinga, IDMK, Haarlem plv. : vacature Aangewezen door de BVA/Associatie Nederlandse Adverteerders: : Mr F.T.M. Smulders, Wehkamp B.V., Zwolle Aangewezen door de VEA Vereniging van Communicatie-Adviesbureaus : : C. Saeys, Wunderman Cato Johnson, Amsterdam plv. : P. Vijn, Wunderman Cato Johnson, Amsterdam Aangewezen door de Consumentenbond: leden : Mr C.A.A.M. Barge-Coebergh Prof. Mr G.M.F. Snijders Samenstelling Kamer voor Audiovisuele Reclame van het College van Beroep voorzitters : Mr W.A.M. van Schendel Mr J.M. Vrakking secretaris : Mr C.C. Jolles plv. secretaris : Mr L. van Eijk Aangewezen door de radio/televisiereclame-exploitanten : vacature Aangewezen door de BVA/Associatie Nederlandse Adverteerders: : Mr W.R. van Alphen de Veer, Stichting Batterijen, Zoetermeer plv. : Mr A.E. Gelderman, Scriverius Management B.V., Borculo Aangewezen door de VEA Vereniging van Communicatie-Adviesbureaus: leden : P.G. Tramontin, Result B.V., Amstelveen Mr J.R.A. Schouten Aangewezen door de Consumentenbond: leden : Mr C.A.A.M. Barge-Coebergh Prof. Mr G.M.F. Snijders 18 19

12 Bijlage: gegevens uit Jaarverslag Afgehandelde klachten. afgehandelde klachten incl. rest vorig jaar niet in behandeling (13,4%) 2222 (78%) 260 (29%) procedureel* afgezien van verdere 80 (15%) 114 (15,8%) 70 (2%) 81 (9%) behandeling resp. ingetrokken door klager afwijzingen 193 (38%) 173 (24,0%) 186 (5%) 155 (18%) waarvan DM waarvan audiovisueel onderhandse aanbevelingen 203 (40%) 289 (40,3%) 298 (10%) 328 (37%) waarvan DM waarvan audiovisueel openbare aanbeveling 31 (6%) 25 (3,6%) 49 (1%) 26 (3%) waarvan DM en audiovisueel vrijblijvend advies (1%) 8 (1%) STER weigering gegrond STER weigering ongegrond (0,1%) STER weigering ged. gegrond tussenbeslissing 2 (1%) 7 (0,9%) 3 (1%) 9 (1%) bevestiging NIB (1,8%) 10 (1%) 9 (1%) vernietiging NIB (1%) - - grensoverschrijdend (0,1%) (1%) * in 1994 voor het eerst opgenomen De in behandeling genomen klachten werden ingediend door: consumentenorganisaties 2 (1%) 6 (1%) 3 (1%) 2 (1%) consumenten 477 (87%) 656 (89%) 493 (87%) 535 (87%) ondernemingen 27 (5%) 34 (4,6%) 41 (7%) 43 (7%) branche-organisaties 37 (6%) 40 (5,4%) 31 (5%) 31 (5%) de Code Commissie 1 (1%) ambtshalve Totaal

PAASHEUVELWEG 15 1105 BE AMSTERDAM TEL(020)6960019 FAX(020)6965659

PAASHEUVELWEG 15 1105 BE AMSTERDAM TEL(020)6960019 FAX(020)6965659 S M O S S M O S S M O S S M O S M S M O S T I H T I G M O PSHUVWG 15 1105 B MSTM T(020)6960019 FX(020)6965659 20 02 J V S G secretariaat Mr P... ncion-kors, directeur Mr J.H.M. Bouritius Mr.. de Gelder

Nadere informatie

PAASHEUVELWEG 15 1105 BE AMSTERDAM TEL(020)6960019 FAX(020)6965659

PAASHEUVELWEG 15 1105 BE AMSTERDAM TEL(020)6960019 FAX(020)6965659 T I H T I G PHUVWG 15 1105 B T T(020)6960019 FX(020)6965659 19 98 J V G T I H T I G PHUVWG 15 1105 B T T(020)6960019 FX(020)6965659 19 98 J V G IHU Blz. Voorwoord 5 lgemeen Gedeelte 7 - Inleiding - Jurispudentie

Nadere informatie

De leden handelen onafhankelijk van de in artikel 2 genoemde organisaties.

De leden handelen onafhankelijk van de in artikel 2 genoemde organisaties. Augustus 2010 Reglement betreffende de Reclame Code Commissie en het College van Beroep, welke colleges zijn ingesteld ingevolge artikel 2 van de Statuten van de Stichting Reclame Code ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

JAARVERSLAG VOOR VERANTWOORDE RECLAME

JAARVERSLAG VOOR VERANTWOORDE RECLAME JAARVERSLAG 09 VOOR VERANTWOORDE RECLAME JAARVERSLAG 09 VOOR VERANTWOORDE RECLAME Inhoudsopgave 03 inhoudsopgave Voorwoord 04 Een nieuw jasje 07 Waarom de Stichting Reclame Code? 09 Samenvatting: aantal

Nadere informatie

Procedures RCC/CvB. Daniël Haije Voorjaarsbijeenkomst VvRr Utrecht, 8 april 2013

Procedures RCC/CvB. Daniël Haije Voorjaarsbijeenkomst VvRr Utrecht, 8 april 2013 Procedures RCC/CvB Daniël Haije Plan van behandeling I. Aard van de procedure bij RCC en CVB. II. De levensloop van een klacht. III. Verslag studiecommissie. I. Aard van de procedure Aard van de procedure

Nadere informatie

PAASHEUVELWEG BE AMSTERDAM TEL(020) FAX(020)

PAASHEUVELWEG BE AMSTERDAM TEL(020) FAX(020) O O O O O T I H T I G O PHUVWG 15 1105 B T T(020)6960019 FX(020)6965659 19 99 J V G O O O O O T I H T I G O PHUVWG 15 1105 B T T(020)6960019 FX(020)6965659 19 99 J V G secretariaat r P... ncion-kors, directeur

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2010 VOOR VERANTWOORDE RECLAME. voor verantwoorde reclame

JAARVERSLAG 2010 VOOR VERANTWOORDE RECLAME. voor verantwoorde reclame JAARVERSLAG 2010 VOOR VERANTWOORDE RECLAME voor verantwoorde reclame INHOUDSOPGAVE Voorwoord 03 Financieel overzicht 05 Horrorsint, wie kent hem niet? 07 Waarom de Stichting Reclame Code? 09 Aantal klachten

Nadere informatie

HOF VAN DISCIPLINE. Griffie

HOF VAN DISCIPLINE. Griffie Jaarverslag van de griffier van het Hof van Discipline over het jaar 2008 --------------------------------------------------------------------------------------------- Griffie De griffie van het hof werd

Nadere informatie

Samenwerkingsprotocol

Samenwerkingsprotocol Samenwerkingsprotocol Consumentenautoriteit Stichting Reclame Code 1 Samenwerkingsprotocol tussen de Consumentenautoriteit en de Stichting Reclame Code Partijen: 1. De Staatssecretaris van Economische

Nadere informatie

STICHTING RECLAME CODE

STICHTING RECLAME CODE #verantwoordereclame STICHTING RECLAME CODE ZELFREGULERING BIJZONDERE RECLAME CODES TRAINING COPY ADVIES EN MONITORING KLACHTENBEHANDELING INTERNATIONAAL NEDERLANDSE RECLAME CODE EN DE RECLAME CODE COMMISSIE

Nadere informatie

lid 1 De leden handelen onafhankelijk van de in artikel 2 genoemde organisaties.

lid 1 De leden handelen onafhankelijk van de in artikel 2 genoemde organisaties. 7 juni 2016 Reglement betreffende de Reclame Code Commissie en het College van Beroep, welke colleges zijn ingesteld ingevolge artikel 2 van de Statuten van de Stichting Reclame Code ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 TAAK EN SAMENSTELLING

Hoofdstuk 1 TAAK EN SAMENSTELLING Maart 2012 Reglement betreffende de Reclame Code Commissie en het College van Beroep, welke colleges zijn ingesteld ingevolge artikel 2 van de Statuten van de Stichting Reclame Code ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

JEP Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame

JEP Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame JEP Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame Bart Du Laing Secretaris Voorstelling van de JEP De JEP is het zelfdisciplinair controle-orgaan van de reclamesector in België.(www.jep.be). Opgericht in

Nadere informatie

Samenwerkingsprotocol. Consumentenautoriteit Stichting Reclame Code

Samenwerkingsprotocol. Consumentenautoriteit Stichting Reclame Code Samenwerkingsprotocol Consumentenautoriteit Stichting Reclame Code 1 Samenwerkingsprotocol tussen de Consumentenautoriteit en de Stichting Reclame Code Partijen: 1. De Staatssecretaris van Economische

Nadere informatie

Klachtenregelement Pagina 1 van 6. Klachtenreglement

Klachtenregelement Pagina 1 van 6. Klachtenreglement Klachtenregelement Pagina 1 van 6 Klachtenreglement Inhoudsopgave: Klacht Klager Klachtenprocedure Klachtenbehandeling door directie Klachtenbehandeling door klachtencommissie Beslissing klachtencommissie

Nadere informatie

3. Tot lid van de commissie zijn niet benoembaar personen die een binding hebben met enig deel van de reisbranche.

3. Tot lid van de commissie zijn niet benoembaar personen die een binding hebben met enig deel van de reisbranche. Secretariaat van de commissie van beroep Artikel 1 1. De Stichting Garantiefonds Specialistische Touroperators - verder SGST te noemen - heeft ingesteld een commissie van beroep, hierna de commissie te

Nadere informatie

PAASHEUVELWEG BE AMSTERDAM TEL(020) FAX(020) SRC jaarverslag :06 Pagina 1

PAASHEUVELWEG BE AMSTERDAM TEL(020) FAX(020) SRC jaarverslag :06 Pagina 1 T I H T I G PHUVWG 15 1105 B T T(020)6960019 FX(020)6965659 20 00 J V G 34641 jaarverslag 2000 12-09-2001 16:06 Pagina 1 T I H T I G PHUVWG 15 1105 B T T(020)6960019 FX(020)6965659 20 00 J V G 34641 jaarverslag

Nadere informatie

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR Nummer : 743 Paraaf: Onderwerp : Klachtenregeling en Reglement van orde klachtencommissie Besluit : Het College van Bestuur besluit tot vaststelling van de Klachtenregeling

Nadere informatie

een bij een Aangesloten Instelling geregistreerde mediator; de door een Aangesloten Instelling vastgestelde gedragsregels;

een bij een Aangesloten Instelling geregistreerde mediator; de door een Aangesloten Instelling vastgestelde gedragsregels; 10 november 2009 REGLEMENT STICHTING TUCHTRECHTSPRAAK MEDIATORS Artikel 1 Definities In dit reglement wordt verstaan onder: Stichting: Aangesloten Instelling: Mediator: Gedragsregels: Klachtenregeling:

Nadere informatie

Reglement Klachtencommissie Huidpatiënten Nederland

Reglement Klachtencommissie Huidpatiënten Nederland Reglement Klachtencommissie Huidpatiënten Nederland Huidpatiënten Nederland doet haar uiterste best om haar leden zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch is het mogelijk dat er zaken fout gaan of niet

Nadere informatie

De klachtencommissie van Laris heeft op 28 november 2011advies uitgebracht, klacht over de huurprijs ongegrond is verklaard.

De klachtencommissie van Laris heeft op 28 november 2011advies uitgebracht, klacht over de huurprijs ongegrond is verklaard. Bij brief van 16 augustus 2011 verzoekt de klachtencommissie om een reactie op haar op 5 juli 2011 ingediende klacht. De directeur van Laris reageert hierop bij brief van 17 augustus 2011, waarin hij laat

Nadere informatie

Klachtenregeling Vereniging Spierziekten Nederland (VSN)

Klachtenregeling Vereniging Spierziekten Nederland (VSN) Klachtenregeling Vereniging Spierziekten Nederland (VSN) De VSN doet haar uiterste best om haar leden zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch is het mogelijk dat er zaken fout gaan of niet zoals afgesproken.

Nadere informatie

Orde in reclameland. De invloed van de Reclame Code Commissie. Door Anne van Ekeren, Loesanne vd Graaf en Ingrid Olsthoorn

Orde in reclameland. De invloed van de Reclame Code Commissie. Door Anne van Ekeren, Loesanne vd Graaf en Ingrid Olsthoorn Orde in reclameland De invloed van de Reclame Code Commissie Door Anne van Ekeren, Loesanne vd Graaf en Ingrid Olsthoorn Ziet of leest u wel eens een harde of irritante reclame? We zappen of bladeren dan

Nadere informatie

U I T S P R A A K

U I T S P R A A K U I T S P R A A K 1 5 1 6 3 van het College van beroep van de Universiteit Leiden inzake het beroep van [naam], appellant tegen de Examencommissie van de opleiding Bestuurskunde, verweerder 1. Ontstaan

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 van de Commissie AedesCode

Jaarverslag 2015 van de Commissie AedesCode arverslag 2015 van de Commissie AedesCode 1. Inleiding De Commissie AedesCode toetst op verzoek van belanghebbenden het gedrag van leden van Aedes aan de AedesCode. De van toetsingsverzoeken en en door

Nadere informatie

Klachtenregeling ongewenst gedrag voor de decentrale overheid 2011

Klachtenregeling ongewenst gedrag voor de decentrale overheid 2011 Bijlage: Klachtenregeling ongewenst gedrag voor de decentrale overheid 2011 Artikel 1 Begripsomschrijving Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: a. bevoegd gezag: het orgaan dat in

Nadere informatie

KLACHTENREGISTRATIEFORMULIER STICHTING EYKENBURG

KLACHTENREGISTRATIEFORMULIER STICHTING EYKENBURG KLACHTENREGISTRATIEFORMULIER STICHTING EYKENBURG 1. KLACHT 1. Welk bedrijfsonderdeel van Zorg en Welzijn Huize Eykenburg Stichting Eykenburg betreft Zorg en Welzijn Het Zamen de klacht? Facilitair Bedrijf

Nadere informatie

Erkenningseisen organisaties klachtencommissies

Erkenningseisen organisaties klachtencommissies Erkenningseisen organisaties klachtencommissies Code: ERKKC Versienummer: 1 Geldig per 17 december 2015 Secretariaat SEMH: Postbus 526 2400 AM Alphen aan den Rijn tel: 0172 414 814 fax: 020 524 8118 www.semh.info

Nadere informatie

Uitspraak Commissie AedesCode d.d. 9 mei 2016

Uitspraak Commissie AedesCode d.d. 9 mei 2016 Uitspraak Commissie AedesCode d.d. 9 mei 2016 inzake De heer M. Schrijver, wonende te Rotterdam klager tegen Woonstad Rotterdam, gevestigd te Rotterdam verweerder Partijen worden hierna aangeduid als klager

Nadere informatie

Reglement bezwaar en beroep Ingangsdatum en versie: 26 september 2013

Reglement bezwaar en beroep Ingangsdatum en versie: 26 september 2013 Reglement bezwaar en beroep Ingangsdatum en versie: 26 september 2013 Dit reglement, volledig genaamd Reglement Bezwaar- en Beroepsprocedures Kwaliteitsregister Tandartsen is onderhevig aan de statuten

Nadere informatie

Artikel 2. lid 1. De Commissie heeft tot taak te beoordelen of artikel 19 van de Nederlandse Reclame Code (hierna: NRC) is overtreden.

Artikel 2. lid 1. De Commissie heeft tot taak te beoordelen of artikel 19 van de Nederlandse Reclame Code (hierna: NRC) is overtreden. Reglement betreffende de voorzitter van de Financiële Kamer van de Reclame Code Commissie (Voorzitter) en de Financiële Kamer van de Reclame Code Commissie (Commissie) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Reglement bezwaar en beroep

Reglement bezwaar en beroep Reglement bezwaar en beroep Ingangsdatum en versie: 17 juni 2013, versie 1 Dit reglement fungeert als het in de statuten aangehaalde Reglement Bezwaar- en Beroepsprocedures Register Preventieassistenten.

Nadere informatie

Klachtenreglement Veilig Thuis, definitief, februari 2016 Pagina 2

Klachtenreglement Veilig Thuis, definitief, februari 2016 Pagina 2 KLACHTENREGELING Veilig Thuis Haaglanden is een voorlopig samenwerkingsverband tussen Wende (Steunpunt Huiselijke Geweld) en stojah (Advies- en meldpunt Kindermishandeling). Beoogd is dat beide organisaties

Nadere informatie

Reglement bezwaarprocedure SVWN

Reglement bezwaarprocedure SVWN Reglement bezwaarprocedure SVWN Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland Versie 1.0, vastgesteld 15 december 2015 1/10 Inhoud Begripsbepalingen... 3 De bezwaarcommissie... 3 Procedure... 4 Voorbereiden

Nadere informatie

Evaluatieverslag 2008. Evaluatie van de toepassing door de JEP van het Convenant inzake gedrag en reclame met betrekking tot alcoholhoudende dranken

Evaluatieverslag 2008. Evaluatie van de toepassing door de JEP van het Convenant inzake gedrag en reclame met betrekking tot alcoholhoudende dranken Evaluatieverslag 2008 Evaluatie van de toepassing door de JEP van het Convenant inzake gedrag en reclame met betrekking tot alcoholhoudende dranken Ter herinnering : Op 12 mei 2005, hebben de Raad voor

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2016 KLACHTENCOMMISSIE FYSIOTHERAPIE

JAARVERSLAG 2016 KLACHTENCOMMISSIE FYSIOTHERAPIE JAARVERSLAG 2016 KLACHTENCOMMISSIE FYSIOTHERAPIE Jaarverslag 2016 Klachtencommissie Fysiotherapie Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Mutaties en samenstelling klachtencommissie 4 3. Zittingen 4 4. Werkwijze

Nadere informatie

TUCHTRAAD FINANCIËLE DIENSTVERLENING (ASSURANTIËN) HUISHOUDELIJK REGLEMENT. 1. In dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder:

TUCHTRAAD FINANCIËLE DIENSTVERLENING (ASSURANTIËN) HUISHOUDELIJK REGLEMENT. 1. In dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder: TUCHTRAAD FINANCIËLE DIENSTVERLENING (ASSURANTIËN) HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1. Begripsbepalingen 1. In dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder: - reglement: het Reglement Tuchtraad Financiële

Nadere informatie

Jaarverslag klachten 2014 Gemeente Middelburg

Jaarverslag klachten 2014 Gemeente Middelburg Jaarverslag klachten 2014 Gemeente Middelburg Middelburg, 12 februari 2015 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. De klachtenprocedure 3. Het verslag in cijfers 3.1 Aantal klachten in 2014 3.2 Wijze van afdoening

Nadere informatie

Artikel 2 1. De leden van de commissie worden benoemd door de raad van toezicht op voordracht van het bestuur.

Artikel 2 1. De leden van de commissie worden benoemd door de raad van toezicht op voordracht van het bestuur. Commissie van beroep Artikel 1 De stichtingen Stichting Garantiefonds Reisgelden en Stichting Calamiteitenfonds Reizen - verder respectievelijk SGR en het Calamiteitenfonds te noemen - hebben gezamenlijk

Nadere informatie

Klachtenregeling Stichting Weerklank Nederland

Klachtenregeling Stichting Weerklank Nederland Klachtenregeling Stichting Weerklank Nederland De Stichting Weerklank doet haar uiterste best om haar leden zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch is het mogelijk dat er zaken fout gaan of niet zoals

Nadere informatie

Jaarverslag Klachtencommissie POA

Jaarverslag Klachtencommissie POA KCP 16 / 009 Ambtelijk secretariaat: Eerste Ringdijkstraat 5 1097 BC Amsterdam (06) 142 649 72 info@klachtencommissiepoa.nl Aangesloten instellingen: Blijf Groep HVO-Querido Oudezijds 100 Leger des Heils

Nadere informatie

Code Verspreiding Ongeadresseerd Reclamedrukwerk (VOR)

Code Verspreiding Ongeadresseerd Reclamedrukwerk (VOR) Code Verspreiding Ongeadresseerd Reclamedrukwerk (VOR) Definities en Algemene Bepaling 1.1. In deze Code wordt verstaan onder: Reclame: iedere openbare aanprijzing van goederen, diensten of denkbeelden

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van gemeenschappelijke regeling Werkplein Hart van West-Brabant. Nr. 111 19 juni 2015 Klachtenregeling Gemeenschappelijke Regeling Intergemeentelijke

Nadere informatie

Klachtenreglement ActiefTalent

Klachtenreglement ActiefTalent Klachtenreglement ActiefTalent Algemene bepalingen Artikel 1 Definities a. ActiefTalent: Stichting ActiefTalent; b. Awb: de Algemene wet bestuursrecht; c. Klacht: een bij de Klachtencommissie ingediend

Nadere informatie

Regeling ter behandeling van individuele klachten binnen de Faculteit der van de Universiteit Maastricht

Regeling ter behandeling van individuele klachten binnen de Faculteit der van de Universiteit Maastricht Maastricht, 16 juni 2011 JZ 10.062 Regeling ter behandeling van individuele klachten binnen de Faculteit der van de Universiteit Maastricht Paragraaf 1 Reikwijdte van de regeling Artikel 1 Deze regeling

Nadere informatie

Begripsomschrijving. Samenstelling en taak GESCHILLENREGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE BEROEPSCODE VOOR ERKEND HYPOTHEEKADVISEURS

Begripsomschrijving. Samenstelling en taak GESCHILLENREGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE BEROEPSCODE VOOR ERKEND HYPOTHEEKADVISEURS GESCHILLENREGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE BEROEPSCODE VOOR ERKEND HYPOTHEEKADVISEURS Begripsomschrijving Artikel 1 Beroepscode Commissie Consument Erkend Hypotheekadviseur Geschillencommissie Hypothecaire

Nadere informatie

U I T S P R A A K

U I T S P R A A K U I T S P R A A K 0 9-1 2 6 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van mevrouw XXX te Den Haag, appellante tegen het bestuur van de Faculteit der Sociale

Nadere informatie

U I T S P R A A K

U I T S P R A A K U I T S P R A A K 1 0 0 5 8 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van XXX, appellante tegen het Bestuur van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, verweerder

Nadere informatie

U I T S P R A A K

U I T S P R A A K U I T S P R A A K 1 0 0 4 8 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van XXX, appellante tegen het bestuur van de Faculteit der Geesteswetenschappen, verweerder

Nadere informatie

UITTREKSEL uit het Huishoudelijk Reglement van de Stichting ROTA 8 mei 2014

UITTREKSEL uit het Huishoudelijk Reglement van de Stichting ROTA 8 mei 2014 UITTREKSEL uit het Huishoudelijk Reglement van de Stichting ROTA 8 mei 2014 Hoofdstuk 2 Vaststelling van het Reglement omtrent de behandeling van klachten door het Bestuur (Het Klachtenreglement Reclamewezen)

Nadere informatie

Zaaknummer : 2013/129

Zaaknummer : 2013/129 Zaaknummer : 2013/129 Rechter(s) : mr. Olivier Datum uitspraak : 13 november 2013 Partijen : Appellante tegen CBE Hogeschool van Amsterdam Trefwoorden : Bindend negatief studieadvies, finale geschillenbeslechting,

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging Psychomotorische kindertherapie. KLACHTENREGLEMENT Herziene versie januari 2007

Nederlandse Vereniging Psychomotorische kindertherapie. KLACHTENREGLEMENT Herziene versie januari 2007 Nederlandse Vereniging Psychomotorische kindertherapie KLACHTENREGLEMENT Herziene versie januari 2007 Algemeen Het klachtenreglement van de N.V.P.M.K.T. beschrijft de opvang, bemiddeling en behandeling

Nadere informatie

KLACHTENREGLEMENT VAN KRAAMZORG PUCK & CO. Klachtenreglement. Kraamzorg Puck & Co. (KPC) De zorgleverende organisatie

KLACHTENREGLEMENT VAN KRAAMZORG PUCK & CO. Klachtenreglement. Kraamzorg Puck & Co. (KPC) De zorgleverende organisatie KLACHTENREGLEMENT VAN KRAAMZORG PUCK & CO. Klachtenreglement Hoofdstuk 1 Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Definities Kraamzorg Puck & Co. (KPC) De zorgleverende organisatie Directie

Nadere informatie

Klachtenprocedure. 1. Definities

Klachtenprocedure. 1. Definities Klachtenprocedure Bent u ondanks onze inspanningen om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, niet tevreden over E&R Opleidingen, dan kunt u een klacht indienen. Wij zullen er alles aan doen om uw klacht

Nadere informatie

2.2 Reikwijdte: dit reglement heeft betrekking op de Stichting School s cool Nijmegen.

2.2 Reikwijdte: dit reglement heeft betrekking op de Stichting School s cool Nijmegen. Klachtenreglement Artikel 1 Algemene Begripsbepaling. 1.1 Klacht: een probleem of ongenoegen dat een persoon of een instantie heeft met de organisatie, het bestuur, een medewerker of een vrijwilliger,

Nadere informatie

Partos Nalevingsprocedure oktober 2012

Partos Nalevingsprocedure oktober 2012 Partos Gedragscode Nalevingsprocedure oktober 2012 2 Toelichting Het doel van de Gedragscode is het weergeven van die waarden volgens welke de lidorganisaties van Partos willen handelen. Via deze nalevingsprocedure

Nadere informatie

Uitspraak Commissie AedesCode d.d. 11 november 2009

Uitspraak Commissie AedesCode d.d. 11 november 2009 in de zaak van, wonende te Heiloo tegen Stichting Kennemer Wonen, gevestigd te Alkmaar Partijen worden hierna aangeduid als en KW. Verloop van de procedure heeft op 12 september 2009 bij de Commissie AedesCode

Nadere informatie

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE POST per 1 april 2016

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE POST per 1 april 2016 REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE POST per 1 april 2016 Begripsomschrijving Artikel 1. In dit reglement wordt verstaan onder: stichting : de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken; commissie

Nadere informatie

KLACHTENREGLEMENT (februari 2008) ALGEMEEN

KLACHTENREGLEMENT (februari 2008) ALGEMEEN KLACHTENREGLEMENT (februari 2008) ALGEMEEN Artikel 1 Definities 1. Klacht: Meningsgeschil buiten rechte, tussen een organisatie in het bezit van een door StAr verstrekte kwaliteitsverklaring enerzijds

Nadere informatie

COMMISSIE VAN BEROEP VOOR TOETSING UITSPRAAK

COMMISSIE VAN BEROEP VOOR TOETSING UITSPRAAK COMMISSIE VAN BEROEP VOOR TOETSING Kenmerk: Inzake: UITSPRAAK Het beroepschrift van (belanghebbende) contra De Toetsingscommissie van sportbond) De Commissie van Beroep voor Toetsing, hierna te noemen

Nadere informatie

U I T S P R A A K

U I T S P R A A K U I T S P R A A K 1 4 2 0 3 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van [naam], appellante tegen het Bestuur van de Faculteit der Sociale Wetenschappen,

Nadere informatie

Klachten Procedure en Reglement

Klachten Procedure en Reglement Klachten De directie van Coaching Plaza heeft een klachtenprocedure in het leven geroepen en heeft daarvoor het volgende reglement vastgesteld. Tevens heeft de directie de hierin genoemde klachtencommissie

Nadere informatie

Waardebepaling tegen de zin van een van de twee opdrachtgevers gemeld.

Waardebepaling tegen de zin van een van de twee opdrachtgevers gemeld. Waardebepaling tegen de zin van een van de twee opdrachtgevers gemeld. Klaagster en haar partner gaan uit elkaar. In dat kader moet de gezamenlijke woning worden verkocht. Als na geruime tijd geen verkoop

Nadere informatie

KLACHTENREGELING. Stichting Jeugdbescherming Gelderland Januari 2015

KLACHTENREGELING. Stichting Jeugdbescherming Gelderland Januari 2015 KLACHTENREGELING Stichting Jeugdbescherming Gelderland Januari 2015 Puck van de Veer Hans Lomans Januari 2015 1.0 definitief 30-12-2014 RvB 01-01-2016 VOORWOORD Cliënten hebben recht een zorgvuldige behandeling

Nadere informatie

REGLEMENT KLACHTRECHT VAN DE NGVH (versie juni 2012) als bedoeld in artikel 24 van de statuten van de NGVH.

REGLEMENT KLACHTRECHT VAN DE NGVH (versie juni 2012) als bedoeld in artikel 24 van de statuten van de NGVH. REGLEMENT KLACHTRECHT VAN DE NGVH (versie juni 2012) als bedoeld in artikel 24 van de statuten van de NGVH. DEFINITIES. Artikel 1. 1. Instelling: de in Nederland gevestigde vereniging genaamd: NGVH. 2.

Nadere informatie

Cutis Marmorata Telangiectatica Congenita & Overige Vasculaire Malformaties KLACHTENREGELING

Cutis Marmorata Telangiectatica Congenita & Overige Vasculaire Malformaties KLACHTENREGELING Inleiding CMTC-OVM doet haar uiterste best om klanten zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch is het mogelijk dat er zaken fout gaan of niet zoals afgesproken. In deze klachtenprocedure is vastgelegd

Nadere informatie

Monitoring rapportage Reclame gericht op kinderen 2013

Monitoring rapportage Reclame gericht op kinderen 2013 Monitoring rapportage Reclame gericht op kinderen 2013 1 Inhoud Inleiding 3 Wie heeft het onderzoek uitgevoerd 4 Methode 5 Onderzochte periode 7 Wat is onderzocht 8 Televisie 9 Bioscopen 12 Websites 13

Nadere informatie

U I T S P R A A K

U I T S P R A A K U I T S P R A A K 1 5 1 5 9 van het College van beroep van de Universiteit Leiden inzake het beroep van [naam], appellante tegen het Bestuur van de Faculteit der Geesteswetenschappen, verweerder 1. Ontstaan

Nadere informatie

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep van:

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep van: Raad vanstate 201113051/1/V3. Datum uitspraak: 30 december 2011 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep

Nadere informatie

Uitspraak Commissie AedesCode d.d. 18 juni 2012

Uitspraak Commissie AedesCode d.d. 18 juni 2012 Uitspraak Commissie AedesCode d.d. 18 juni 2012 in de zaak van, wonende te Brunssum tegen Stichting Weller, gevestigd te Heerlen Partijen worden hierna aangeduid als en Weller. Verloop van de procedure

Nadere informatie

MEDIA-INSTELLINGEN EN VERANTWOORDE RECLAME

MEDIA-INSTELLINGEN EN VERANTWOORDE RECLAME MEDIA-INSTELLINGEN EN VERANTWOORDE RECLAME De aansluitingsplicht op basis van de Mediawet 02 UITLEG Over de aansluitingsplicht op basis van de Mediawet, de werkzaamheden van de Stichting Reclame Code en

Nadere informatie

Jaarverslag klachtbehandeling gemeente Hillegom 2013

Jaarverslag klachtbehandeling gemeente Hillegom 2013 Jaarverslag klachtbehandeling gemeente Hillegom 2013 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Overzicht ingediende klachten... 3 3. Formeel behandelde klachten... 4 4. Klachten ingediend bij de Nationale ombudsman...

Nadere informatie

Klachtenregeling Stichting Bureau Jeugdzorg Flevoland

Klachtenregeling Stichting Bureau Jeugdzorg Flevoland Klachtenregeling Stichting Bureau Jeugdzorg Flevoland Overwegende dat van instellingszijde gestreefd wordt naar zo goed mogelijke hulpverlening aan cliënten dat zich niettemin situaties kunnen voordoen

Nadere informatie

KLACHTENREGELING. Onafhankelijke Klachtencommissie Gelderland/Utrecht. Oktober 2016 VOORWOORD

KLACHTENREGELING. Onafhankelijke Klachtencommissie Gelderland/Utrecht. Oktober 2016 VOORWOORD KLACHTENREGELING Onafhankelijke Klachtencommissie Gelderland/Utrecht Oktober 2016 VOORWOORD De Onafhankelijke Klachtencommissie Gelderland/Utrecht is opgericht door Zorgbelang Gelderland/Utrecht op verzoek

Nadere informatie

JaarverSlag. Stichting reclame code. voor verantwoorde reclame

JaarverSlag. Stichting reclame code. voor verantwoorde reclame JaarverSlag Stichting reclame code voor verantwoorde reclame 20 12 Jaarverslag Stichting reclame code voor verantwoorde reclame 4 jaarverslag 2012 inhoudsopgave inhouds opgave 5 06 6 07 7 8 12 10 Stichting

Nadere informatie

Klachtenreglement klachtencommissie Zorg voor Intermetzo

Klachtenreglement klachtencommissie Zorg voor Intermetzo Soort document Doel Doelgroep Reglement Het klachtenreglement beschrijft de werkwijze van de klachtencommissie. Leden van de klachtencommissie Zorg, ambtelijk secretaris, klager, klachtenfunctionaris en

Nadere informatie

De heer M.E. W., wonende te A, hierna te noemen: klager tegen De besloten vennootschap M MAKELAARDIJ B.V., gevestigd te B, NVM-lid,

De heer M.E. W., wonende te A, hierna te noemen: klager tegen De besloten vennootschap M MAKELAARDIJ B.V., gevestigd te B, NVM-lid, Beweerdelijk onvoldoende belangenbehartiging. Ontmoedigingsbeleid. Verkoper is van mening dat zijn makelaar, die tevens zijn buurvrouw is, een ontmoedigingsbeleid heeft gevoerd bij de verkoop van zijn

Nadere informatie

Klachtenreglement Human Concern

Klachtenreglement Human Concern Klachtenreglement Human Concern 1. Klachtenreglement 1. Begripsbepaling - Klacht een uiting van onvrede met de geboden zorg en/of de organisatie daarvan alsook het ontbreken van zorg of een naar voren

Nadere informatie

JEP. Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame. Priscilla Moens Adjunct Secretaris JEP AdLit

JEP. Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame. Priscilla Moens Adjunct Secretaris JEP AdLit JEP Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame Priscilla Moens Adjunct Secretaris JEP 1 Voorstelling van de JEP De JEP is het zelfdisciplinair controle-orgaan van de reclamesector in België Opgericht

Nadere informatie

Klachtenreglement Gezondheidscentrum Goverwelle. Datum november 2014

Klachtenreglement Gezondheidscentrum Goverwelle. Datum november 2014 Klachtenreglement Gezondheidscentrum Goverwelle Datum november 2014 Colofon Datum november 2014 Namens Directie Inhoudsopgave 1. Algemeen 1 2. De klachtenprocedure in het kort 2 3. Klachtenreglement 3

Nadere informatie

Jaarverslag 2002 van de commissie voor de bezwaar- en beroepschriften Gemeente Littenseradiel

Jaarverslag 2002 van de commissie voor de bezwaar- en beroepschriften Gemeente Littenseradiel Jaarverslag 2002 van de commissie voor de bezwaar- en beroepschriften Gemeente Littenseradiel 1 Inhoudsopgave: Hoofdstuk 1 paragraaf 1.1 paragraaf 1.2 Jaarverslag 2002 van de Commissie voor de bezwaar-

Nadere informatie

nr.14.0008063 Klachtenregeling Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek (AMHK Gooi en Vechtstreek)

nr.14.0008063 Klachtenregeling Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek (AMHK Gooi en Vechtstreek) nr.14.0008063 Klachtenregeling Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek (AMHK Gooi en Vechtstreek) Artikel 1 Wettelijke grondslag Deze klachtenregeling heeft betrekking op de behandeling van klachten in overeenstemming

Nadere informatie

CR 09/2280 DE CENTRALE RAAD VAN TOEZICHT VAN DE NEDERLANDSE VERENIGING VAN MAKELAARS O.G. EN VASTGOEDDESKUNDIGEN NVM.

CR 09/2280 DE CENTRALE RAAD VAN TOEZICHT VAN DE NEDERLANDSE VERENIGING VAN MAKELAARS O.G. EN VASTGOEDDESKUNDIGEN NVM. CR 09/2280 DE CENTRALE RAAD VAN TOEZICHT VAN DE NEDERLANDSE VERENIGING VAN MAKELAARS O.G. EN VASTGOEDDESKUNDIGEN NVM. Informatie aan niet-opdrachtgever. Verleggen van bemiddelingskosten naar de andere

Nadere informatie

U I T S P R A A K

U I T S P R A A K U I T S P R A A K 1 2 1 2 2 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van XXX, appellante tegen het Bestuur van de Faculteit Sociale Wetenschappen, verweerder

Nadere informatie

Klacht De klacht heeft betrekking op het niet honoreren van een (bindende) voordracht, uitgebracht

Klacht De klacht heeft betrekking op het niet honoreren van een (bindende) voordracht, uitgebracht in de zaak van Huurdersvereniging Op het Zuiden te Roermond tegen Stichting Wonen Zuid te Roermond. Partijen worden hierna aangeduid als Op het Zuiden en Wonen Zuid. Verloop van de procedure Op het Zuiden

Nadere informatie

- het op 4 juni 2014 ingekomen klaagschrift van [klager] ( klager ), inclusief 5 producties;

- het op 4 juni 2014 ingekomen klaagschrift van [klager] ( klager ), inclusief 5 producties; RAAD VAN TUCHT VERENIGING VAN REGISTERCONTROLLERS Datum uitspraak: 4 november 2014 Zaaknummer: RvT VRC 2014-02 de heer [klager], wonende te [woonplaats 1] gemachtigde: de heer mr. R.M. Braat K L A G E

Nadere informatie

Klachtenreglement Qwyl coaching

Klachtenreglement Qwyl coaching Klachtenreglement Qwyl coaching Qwyl coaching Geusseltweg 41 d 6225 XS Maastricht Inhoudsopgave 1 Begripsbepalingen 3 1.1 Klacht 3 1.2 Klager 3 1.3 Betrokkene 3 1.4 Klachtencommissie 3 2 Het instellen

Nadere informatie

JAARVERSLAG KLACHTEN GEMEENTE HOF VAN TWENTE

JAARVERSLAG KLACHTEN GEMEENTE HOF VAN TWENTE JAARVERSLAG KLACHTEN 2014 GEMEENTE HOF VAN TWENTE Inhoud 1. Inleiding. 3 2. Wat zijn klachten?... 3 2.1 Gedragingen 3 2.2 Geen klachten 3 3. Klachtenprocedure.. 3 3.1 Intern en extern klachtrecht 3 3.2

Nadere informatie

Klachtenreglement Gemeentelijke Kredietbank

Klachtenreglement Gemeentelijke Kredietbank Klachtenreglement Gemeentelijke Kredietbank INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 AANHEF... 3 HOOFDSTUK 1. INLEIDENDE BEPALINGEN... 4 ARTIKEL 1 BEGRIPSBEPALINGEN... 4 ARTIKEL 2 TOEPASSELIJKHEID... 4 HOOFDSTUK

Nadere informatie

Klachtreglement Organisatie voor Vitaliteit, Activering en Loopbaan (OVAL)

Klachtreglement Organisatie voor Vitaliteit, Activering en Loopbaan (OVAL) Klachtreglement Organisatie voor Vitaliteit, Activering en Loopbaan (OVAL) Definities Artikel 1 In dit Reglement wordt verstaan onder: a. Commissie: Geschillencommissie OVAL b. OVAL: Organisatie voor Vitaliteit,

Nadere informatie

U I T S P R A A K en

U I T S P R A A K en U I T S P R A A K 0 9-0 3 3 en 0 9-0 4 1 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake de beroepen van de heer XXX te Breda, appellant tegen de Centrale Examencommissie Geneeskunde,

Nadere informatie

Protocol. Klachtencommissie. Autimaat B.V.

Protocol. Klachtencommissie. Autimaat B.V. Protocol Klachtencommissie Autimaat B.V. Doetinchem December 2011 Protocol van de klachtencommissie van Autimaat B.V. Inhoudsopgave Toepassingsgebied 3 Begripsbepaling 3 Doelstelling van de klachtenregeling

Nadere informatie

Jaarverslag klachtbehandeling 2016 Rechtbank Midden Nederland. Vastgesteld: 25 januari 2017

Jaarverslag klachtbehandeling 2016 Rechtbank Midden Nederland. Vastgesteld: 25 januari 2017 Jaarverslag klachtbehandeling 2016 Rechtbank Midden Nederland Vastgesteld: 25 januari 2017 Inhoud Jaarverslag klachtbehandeling 2016 Rechtbank Midden Nederland... 1 1. Inleiding... 3 2. Klachtonderwerpen...

Nadere informatie

Bijlage E2: Reglement Commissie van Bezwaar en Beroep

Bijlage E2: Reglement Commissie van Bezwaar en Beroep Bijlage E2: Reglement Commissie van Bezwaar en Beroep Datum: juni 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen... 3 2. Reikwijdte/bevoegdheid commissie... 3 3. Samenstelling... 3 4. Secretariaat... 4 5. Instellen van

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 en Landelijke Klachtencommissie voor het Algemeen Bijzonder Onderwijs

Jaarverslag 2011 en Landelijke Klachtencommissie voor het Algemeen Bijzonder Onderwijs Jaarverslag 2011 en 2012 Landelijke Klachtencommissie voor het Algemeen Bijzonder Onderwijs Landelijke Klachtencommissie Algemeen Bijzonder Onderwijs Postbus 95572 2509 CN Den Haag T 070 331 52 44 F 070

Nadere informatie

Beweerdelijke instructies bij verkoop niet opgevolgd. Declaratie zonder overleg bij notaris ingediend? Nodeloze kosten veroorzaakt?

Beweerdelijke instructies bij verkoop niet opgevolgd. Declaratie zonder overleg bij notaris ingediend? Nodeloze kosten veroorzaakt? Beweerdelijke instructies bij verkoop niet opgevolgd. Declaratie zonder overleg bij notaris ingediend? Nodeloze kosten veroorzaakt? Klager krijgt van de bank, die bij de rechter verlof had gevraagd om

Nadere informatie

U I T S P R A A K

U I T S P R A A K U I T S P R A A K 1 3-0 3 0 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van XXX, appellante tegen het Bestuur van de Faculteit der Geesteswetenschappen, verweerder

Nadere informatie

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken:

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken: Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 88 d.d. 11 april 2011 (prof. mr. M.M. Mendel, voorzitter, mr. E.M. Dil-Stork en prof. mr. M.L. Hendrikse, leden, mr. F.E. Uijleman, secretaris)

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2012:BY6930

ECLI:NL:RBAMS:2012:BY6930 ECLI:NL:RBAMS:2012:BY6930 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 30-11-2012 Datum publicatie 20-12-2012 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie AWB 12-1613 WWB Bestuursrecht

Nadere informatie