5 LE:NOTRE Mundus and LE:NOTRE TWO+ Huidige activiteiten en noodzakelijke input

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "5 LE:NOTRE Mundus and LE:NOTRE TWO+ Huidige activiteiten en noodzakelijke input"

Transcriptie

1

2 Inhoud 1 Geschiedenis van het Project (HOE ontstond het project?) 2 LE:NOTRE De bredere context (WAAROM doen we dit allemaal?) 3 Realisaties (WAT is op vandaag gerealiseerd?) 4 De LE:NOTRE cluster (HOE kan je participeren?) 5 LE:NOTRE Mundus and LE:NOTRE TWO+ Huidige activiteiten en noodzakelijke input 6 LE:NOTRE III and LTE: Evolutie op lange termijn Toekomstige ontwikkelingen (WAT brengt de toekomst?)

3 1 Geschiedenis van het Project is een project van ECLAS De hoofddoelstellingen lli van ECLAS bestaan erin de kennis in landschapsarchitectuur in heel Europa te bevorderen en te ontwikkelen door contacten te versterken en de dialoog te verruimen tussen de leden van de Europese academische landschapsgemeenschap pg pdoor De uitwisseling van informatie, ervaring en ideeën te vereenvoudigen Discussie te bevorderen en samenwerking aan te moedigen Een forum te voorzien om ervaringen te delen en samenwerking in onderwijs en leren te steunen Interactie en gezamenlijke onderzoeksprojecten te stimuleren Zonder het LE:NOTRE Project zouden de doelstellingen van ECLAS in de praktijk zeer moeilijk haalbaar zijn geweest.

4 1 Geschiedenis van het Project ECLAS - de European Council of Landscape Architecture Schools werd opgericht in 1991 als de European Conference of Landscape Architecture Schools. In 2000 besloot ECLAS tijdens de Conferentie in Dubrovnik na te gaan of fondsen van de Europese Unie konden bekomen worden om een Thematisch Netwerk Project in Landschapsarchitectuur te financieren. Zonder het LE:NOTRE Project zouden de doelstellingen van ECLAS in de praktijk zeer moeilijk haalbaar zijn geweest.

5 1 Geschiedenis van het Project Volgens de Europese Unie: Thematische Netwerken zijn één van de belangrijkste vernieuwingen in het Socrates-Erasmus programma. Ze werden ontwikkeld om op een toekomstgerichte, strategisch doordachte manier om te gaan met de wetenschappelijke, educatieve en institutionele vraagstukken binnen het werkveld van het hoger onderwijs. In het algemeen is een Thematisch Netwerk een samenwerking tussen departementen van hoger onderwijsinstellingen en andere partners. 1 Het Lifelong Learning Programme (LLP) is de opvolger van Socrates. Voorbeelden van andere Thematische Netwerken gefinancierd door de Europese Unie: 1 EUROPET European Pediatrics Thematic Network EUSW European Platform for Worldwide Social Work EUPEN European Physics Education Network HENRE Higher Education Network for Radiography HERODOT Network for Geography in Higher Education ENHSA European Network of Heads of Schools of Architecture

6 1 Geschiedenis van het Project Het LE:NOTRE Thematisch Netwerk in Landschapsarchitectuur ging van start in oktober 2002 LE:NOTRE staat voor Landscape Education: New Opportunities for Teaching and Research in Europe De naam van dit project betuigt tevens eer aan de bekende Franse Tuinarchitect André Le Nôtre.

7 1 Geschiedenis van het Project Op vandaag maken wereldwijd zowat 135 universiteiten deel uit van LE:NOTRE TWO+ and LE:NOTRE Mundus?

8 1 Geschiedenis van het Project Financiering werd verstrekt door het EU SOCRATES and Life Long Learning Programma. Dit moet worden gekoppeld aan bijdragen door leden van het netwerk. LE:NOTRE partner universiteiten dragen bij aan het project door te betalen voor de tijd die personeelsleden en contactpersonen besteden aan het project. Financiering sinds 2002

9 1 Geschiedenis van het Project Hoe werd het geld besteed? LE:NOTREjaarlijks subsidieaandeel Uitrusting Conferentie Algemene Kosten Andere Kosten Toeleveranciers Personeelskost Verplaatsingskosten 0,4% 1,6% 3,4% 4,2% 20,4% omvat de kosten voor de website en de externe adviescommissie 44,7% 25,4%

10 2 LE:NOTRE De bredere context Het BELANG van LE:NOTRE als EU-GEFINANCIERD PROJECT Intern treedt LE:NOTRE op als Een platform voor samenwerking, overleg, samenbrengen van informatie, ontwikkeling van samenwerkingsinitiatieven in onderwijs en onderzoek Extern is LE:NOTRE belangrijk om Landschapsarchitectuur een duidelijke Europese identiteit en stem te geven in de Europese beleidsvorming Landschapsarchitectuur als een sterke en actieve partner te positioneren in relatie met aanverwante disciplines Een wettelijk kader te creëren voor uitwisseling met praktijkgerichte belangengroepen

11 2 LE:NOTRE De bredere context UITDAGINGEN Landschapsarchitectuur vertoont enkele structurele zwakheden in gans Europa: Het is een relatief jonge discipline en in de meeste landen zijn de departementen van universiteiten en hogescholen vrij klein Landscapsarchitectuurprogramma s bevinden zich zowel in kunstacademies en technische hogescholen, landbouwhogescholen als tuinbouwscholen, en bestaan zowel in professionele als in academische opleidingen De academische wereld weet niet waar landschapsarchitectuur gesitueerd moet worden

12 2 LE:NOTRE De bredere context ANTWOORDEN Een deel van de doelstelling is om een kritische massa te creëren op Europese schaal. ECLAS, in het bijzonder door het LE:NOTRE Project, maakt het mogelijk om een meerwaarde te creëren op Europees niveau zoals geen enkele individuele universiteit of hogeschool dat zou kunnen. LE:NOTRE heeft reeds heel wat successen geboekt. Deze worden verder in deze presentatie uiteengezet.

13 2 LE:NOTRE De bredere context TRENDS en ONTWIKKELINGEN Europese Landschapsconventie (ELC) Vernieuwde interesse in het landschap van verschillende disciplines betekent dat er een groeiende concurrentie ontstaat van buiten het vakgebied van de landschapsarchitectuur. De Europese Landschapsconventie, bedacht en ontworpen zonder enige input van landschapsarchitecten, getuigt hiervan. Dankzij LE:NOTRE en ECLAS participeert onze discipline ten volle in de uitvoering van de ELC.

14 2 LE:NOTRE De bredere context TRENDS en ONTWIKKELINGEN LE:NOTRE ALS EEN CLUSTER Een recent algemeen aanvaarde strategie om regionale concurrentiekracht te verhogen bestaat erin om clusters te ontwikkelen die kunnen worden omschreven als: geografische concentraties van gerelateerde bedrijven en instellingen binnen een specifiek werkveld. (Prof. Michael Porter, Harvard Business School) De geografische concentratie van specifieke kennis en ervaring en de informele kennisuitwisseling verschaft de hele cluster en de regio waarbinnen deze zich bevindt een concurrentievoordeel het geheel wordt groter dan de som van de onderdelen.

15 2 LE:NOTRE De bredere context TRENDS en ONTWIKKELINGEN LE:NOTRE ALS CLUSTER Is geografische nabijheid vandaag echter noodzakelijk voor een succesvolle cluster in het bijzonder in de kennisindustrie? Sinds Porters definitie is er een revolutie aan de gang die resulteert in The Death of Distance (titel van een boek van de economiste Frances Cairncross) Het internet heeft alles veranderd en alle regels gaande van detailhandel tot hoger onderwijs worden tenietgedaan en herschreven.

16 2 LE:NOTRE De bredere context KANSEN door NETWERKING ondersteund door onze interactieve website Het interactieve project van de website zorgt ervoor dat het netwerk een antwoord kan bieden voor de grondige, structurele verandering veroorzaakt door de Internet Revolutie door: De kracht van denktanks ten volle te benutten Informatieopname en cumulatieve kennisopbouw te bevorderen De discipline mondiger te maken door massale samenwerking Nieuwe kansen te grijpen voor uitwisseling van informatie, kennis en cultuur

17 2 LE:NOTRE De bredere context KANSEN door NETWERKING ondersteund door onze interactieve website De kracht van denktanks ten volle benutten onder de juiste omstandigheden zijn groepen opvallend intelligent, en vaak wijzer dan de verstandigste individuen in de groep. Groepen hebben geen nood aan de dominante rol van extreem intelligente personen om verstandig te zijn. Zelfs indien de meeste mensen in een groep niet uitzonderlijk goed geïnformeerd of rationeel zijn, kunnen deze gezamenlijk toch tot een wijze beslissing komen. Surowiecki, J., 2005, The Wisdom of Crowds Why the Many are Smarter than the Few, Abacus, London

18 2 LE:NOTRE De bredere context KANSEN door NETWERKING ondersteund door onze interactieve website Informatieopname en cumulatieve kennisopbouw bevorderen elke dag biedt het Internet bijzonder waardevolle oefeningen in informatieopname, omdat mensen veel leren uit de verspreide stukjes aan informatie die anderen bezitten. er zijn opmerkelijke oefeningen in de ontwikkeling van kennisopbouw die een verbazende hoeveelheid nieuwe goederen en diensten produceren. We zullen zien dat sommige van de onderliggende methodes baanbrekend en indrukwekkend zijn. Ze zullen heel wat ambitieuzer worden gebruikt dan nu het geval is. Met betrekking tot de informatieopname bevinden we ons in de eerste stadia van een revolutie. Sunstein, C. R., 2006, Infotopia How Many Minds Produce Knowledge, Oxford University Press, Oxford

19 2 LE:NOTRE De bredere context KANSEN door NETWERKING ondersteund door onze interactieve website De discipline mondiger te maken door massale samenwerking Noem ze wapens voor massale samenwerking. Niewe goedkope samenwerkingsinfrastructuren gaande van gratis internettelefonie over open source software tot wereldwijde expertiseplatforms laten duizenden individuen en kleine bedrijven toe om gezamenlijk producten te creëren, markten te bereiken en consumenten tevreden te stellen op een manier die in het verleden enkel was weggelegd voor grote ondernemingen. Dit geeft aanleiding tot nieuwe samenwerkingsmogelijkheden en businessmodellen die de bedrijven die er klaar voor zijn zullen versterken en de andere die zich niet aanpassen zullen vernietigen. Tapscott, D. & A. D. Williams, 2006, Wikinomics How Mass Collaboration Changes Everything, Portfolio, New York

20 2 LE:NOTRE De bredere context KANSEN door NETWERKING ondersteund door onze interactieve website Het grijpen van nieuwe kansen voor uitwisseling van informatie, kennis en cultuur Het lijkt vandaag passé om te spreken over de Internet revolutie. maar dat zou het niet mogen zijn. De verandering teweeggebracht door de informatie het net is verregaand. De verandering is structureel. Een reeks veranderingen in technologieën, in economische organisatie en sociale productiegewoontes heeft in deze omgeving nieuwe kansen gecreëerd voor informatie-, kennis- en cultuuruitwisseling. Benkler, Y., 2006, The Wealth of Networks How Social Production Transforms Markets and Freedom, Yale University Press, New Haven and London

21 3 Realisaties

22 3 Realisaties als een interactief communicatie- and samenwerkingsplatform gp meer dan database items!

23 3 Realisaties Het European Urban Landscape Partnership (EULP) De geplande creatie van een nieuwe langetermijnassociatie voor Europa s stedelijk landschap is één van de hoofdinitiatieven van het LE:NOTRE Thematisch Netwerk bekendmakingsproject waarin het netwerk wordt uitgebreid met gemeentelijke autoriteiten.

24 3 Realisaties Oprichting van het bekroonde JoLA Journal of Landscape Architecture ASLA Award of Excellence 2009

25 3 Realisaties Inbreng in het European Science Foundation-COST Landschapsstudie Initiatief om een Wetenschapsbeleidbriefing voor te bereiden COST is een intergouvernementeel raamwerk voor Europese Samenwerking in Wetenschap en Technologie, dat toelaat nationaal-gefinancierd onderzoek te coördineren op Europees niveau. COST draagt bij aan de ontsnippering van de Europese onderzoeksbudgetten en vormt de schakel tussen Europese en wereldwijde samenwerking in onderzoek. 1 1

26 3 Realisaties Beoordeling van papers op het raakvlak van landschapsarchitectuur uitgevoerd door academici uit 17 aanverwante disciplines Landschapsecologie Sociologie Landbouw en Plattelandsontwikkelingl li Omgevingspsychologie Landschapsarcheologie Architectuurtheorie Economie Historische Geografie Culturele Geografie Kunst Bosbouw Hydrologie & Waterbeheer Sociale Anthropologie Dendrologie Informatie Techniek Urban Design Regionale Planning

27 3 Realisaties Regelmatige uitnodigingen door de Raad van Europa om bij te dragen aan workshops voor de Implementatie van de Europese Landschapsconventie

28 3 Realisaties Voorbereiding voor een Landschapsarchitectuur Scholingsstudie ( Training van Landschapsarchitecten ) voor de Raad van Europa

29 3 Realisaties LE:NOTRE Media Partner van Topos samen met IFLA sinds Maart 2008

30 3 Realisaties ECLAS heeft een waarnemingsfunctie binnen het CDPATEP Comité van de Raad van Europa Het Steering Committee for Cultural Heritage and Landscape (CDPATEP) opgericht in 2008 neemt de taken over van het Steering Committee for Cultural Heritage (CDPAT) en breidt die taken uit. Deze stuurgroep is verantwoordelijk voor het materieel en immaterieel erfgoed door de opvolging van de door de Raad van Europa uitgevaardigde conventies in dit werkveld. Het werk van het comité beoogt: Source: culturele erfgoedwaarden te benadrukken door te bouwen aan een meer humaan Europa voor iedere inwoner, gebaseerd op dialoog; de evolutie van de beschermings- en waarderingsmethodes voor erfgoed te ontwikkelen binnen de geglobaliseerde maatschappij, in het licht van duurzaam omgaan met regionale culturele middelen. 1 1

31 3 Realisaties PhD workshops in combinatie met ECLAS Conferenties

32 3 Realisaties Deelname aan het EU Hoger Onderwijs Beleid via het Tuning Project TUNING van Educatieve Structuren in Europa staat voor het proces van (her)ontwerpen, ontwikkelen, realiseren, evalueren en versterken van de kwaliteit in het hoger onderwijs in Europa door curricula (structuren, programma s) te vergelijken en de huidige onderwijspraktijk te bespreken. 1

33 3 Realisaties Deelname aan het EU Hoger Onderwijs Beleid via het Tuning Project In het kader van het Tuning project werd een methode ontworpen om curricula te begrijpen en deze vergelijkbaar te maken. Vijf hoofdlijnen werden onderscheiden om deze discussie mogelijk te maken: 1. Algemene competenties en vaardigheden 2. Beroepsspecifieke competenties 3. De rol van ECTS als een cumulatief systeem 4. Benaderingen tot leren, onderwijzen en beoordelen 5. De rol van kwaliteitsverbetering in het onderwijsproces.

34 4 De LE:NOTRE cluster Hoe kan je participeren? LE:NOTRE draait niet in eerste instantie rond het kleine project management team in Wenen Alle universiteiten en hogescholen die lid zijn van ECLAS zijn betrokken, met inbegrip van alle personeel en Studenten Locale ontwerpbureau s alsook individuele leden van bureau s Onderzoeksinstellingen Gemeentebesturen NGO s

35 4 De LE:NOTRE cluster Hoe kan je participeren? Help om het aantal geregistreerde leden te verhogen! Berlin, Germany European Academy of Bolzano, Italy Aristotle University of Thessaloniki Universiteiten 190 Personeel 1170 Studenten 700 Ontwerpbureau s 30 Onderzoeksinstellingen 10 Gemeentebesturen 50 NGO s 20

36 4 De LE:NOTRE cluster Hoe kan je participeren? BINNENIN LE-NOTRE.org

37 4 De LE:NOTRE cluster Hoe kan je participeren? BINNENIN LE-NOTRE.org - Login André Le Nôtre is een gebruiker van le-notre.org

38 4 De LE:NOTRE cluster Hoe kan je participeren? BINNENIN LE-NOTRE.org - Directory André s profiel kan men vinden in de Directory sectie van de website. Deze database omvat een serie van onderling-gelinkte informatie die voorziet in een Europese Who is Who informatiebron van universiteiten en andere betrokkenen in landschapsarchitectuuronderwijs en -onderzoek.

39 4 De LE:NOTRE cluster Hoe kan je participeren? BINNENIN LE-NOTRE.org - Directory Hier kan je informatie vinden over universiteiten, betrokken organisaties en personen of je eigen profiel updaten. De databank van Universiteiten bevat informatie over studieprogramma s, opleidingsonderdelen, staf van de universiteit, studenten,... Database van personen Staf van de universiteit Studenten Onderzoekers Ontwerbureau s en Partner Organisaties Onderzoeksinstellingen, NGO s and Gemeentelijke Databanken

40 4 De LE:NOTRE cluster Hoe kan je participeren? BINNENIN LE-NOTRE.org - Directory André s hoorcolleges kan je vinden in Course Units Database sommige ervan worden aangeraden voor Erasmus/Socrates students en hij heeft informatie over zijn universiteit toegevoegd

41 4 De LE:NOTRE cluster Hoe kan je participeren? BINNENIN LE-NOTRE.org - Directory André voegt zijn ontwerpbureau, personeel en projecten toe aan het Netwerk

42 4 De LE:NOTRE cluster Hoe kan je participeren? BINNENIN LE-NOTRE.org - Directory De Resources database vertegenwoordigt een groeiende verzameling van door de gebruiker bewerkbare databanken die zich ontwikkelen tot een gemeenschappelijke bron waar netwerkleden een veelheid aan informatie ter beschikking stellen en delen. Vb. Ontwerpprojecten Hier kan je je documenteren over zowel historische als hedendaagse ontwerpprojecten, en kan je foto s en relevante bibliografische gegevens toevoegen. Encyclopaedia Het is mogelijk om mee te werken aan de Encyclopaedia door het schrijven van artikels over aan landschapsarchitectuur gerelateerde onderwerpen. Web Links De Links database is bedoeld om te voorzien in een selectie van aan te raden and web links over een variatie aan landschapstopics p

43 4 De LE:NOTRE cluster Hoe kan je participeren? BINNENIN LE-NOTRE.org - Directory André doorzoekt de Resources databases, leest interessante Encyclopaedia artikels, voegt Franse vaktermen toe aan de Glossary en gebruikt Foto s en Web Links uit de database.

44 4 De LE:NOTRE cluster Hoe kan je participeren? BINNENIN LE-NOTRE.org - Directory André's studenten stellen hun ontwerpprojecten en proefschriftsamenvatting tti voor op LE-NOTRE.org. Studenten kunnen ook: de LE:NOTRE Resources, gebruiken/ontwikkelen ikk gemakkelijk samenwerken met studenten van andere landen stageplaatsen en Erasmus uitwisselingsinformatie vinden.

45 4 De LE:NOTRE cluster Hoe kan je participeren? BINNENIN LE-NOTRE.org - Places Het is mogelijk de meeste types van datagegevens te georefereren op le-notre.org. Dit laat het systeem toe verschillende informatiebronnen samen te voegen tot relevante stadspagina s, maar ze ook in kaartvorm te tonen. De resultaten kunnen worden gebruikt om een soort landschapsgids te ontwikkelen van de betrokken plaats. Nieuwe stadspagina s kunnen worden gecreëerd op vraag van de gebruiker en bestaande gegevens van de betrokken stad kunnen daaraan worden gekoppeld.

46 4 De LE:NOTRE cluster Hoe kan je participeren? BINNENIN LE-NOTRE.org - Places Na een uitstap naar Bordeaux voegt André een beschrijving van de stad toe aan de Places -sectie en enkele foto s aan de Image Library van LE-NOTRE.org

47 4 De LE:NOTRE cluster Hoe kan je participeren? BINNENIN LE-NOTRE.org Channels Channels voorziet in de mogelijkheid om data van de website te bekijken, te zoeken en te groeperen op thematische basis. De 12 Channels vertegenwoordigen de belangrijkste sub-disciplines of landschapsarchitectuur. Ze bezorgen de gebruiker een manier om gegevens van gelijk welke database te koppelen, en die gegevens zullen dan automatisch worden gegroepeerd en getoond in de relevante Channel pagina. Netwerk leden kunnen inschrijven op Channels die hun onderwijstaken en onderzoeksvelden weergeven, en daarbij collega s met dezelfde opdrachten en interesses uit andere universiteiten en hogescholen leren kennen.

48 4 De LE:NOTRE cluster Hoe kan je participeren? BINNENIN LE-NOTRE.org Inschrijven voor één of meerdere Channels André koos voor 5 out van de 12 Channels die informatie voor hem uitfilteren en hem identificeren als lid van groepen met gemeenschappelijke interesses.

49 4 De LE:NOTRE cluster Hoe kan je participeren? BINNENIN LE-NOTRE.org E-learning Le-notre.org omvat een E-learning platform dat tools biedt voor ontwikkeling discussie gebruik online cursussen and E-learning materiaal.

50 4 De LE:NOTRE cluster Hoe kan je participeren? BINNENIN LE-NOTRE.org E-learning André zoekt collega s uit Polen, Italië en Zweden die de LE:NOTRE Channels gebruiken om samen een E-learning project te ontwikkelen. Hij geeft zijn studenten toegang tot de website zodat ze het E-learning materiaal kunnen gebruiken.

51 4 De LE:NOTRE cluster Hoe kan je participeren? BINNENIN LE-NOTRE.org Als LE:NOTRE contactpersoon voegt André geregeld zijn studenten, collega s, andere ontwerpbureau s, gemeentebesturen en onderzoeksinstellingen toe aan het netwerk Studenten Personeel van Universiteit en Hogeschool Ontwerpbureau s NGO s Gemeentebesturen Onderzoeksinstellingen

52 5 LE:NOTRE Mundus en LE:NOTRE TWO+ Huidige activiteiten LE:NOTRE Mundus In het kader van het LE:NOTRE TWO project dat afliep in September 2009 refereerde LE:NOTRE Mundus naar één van de outputs van het thema: De context binnen het landschapsarchitectuuronderwijs verbreden. LE:NOTRE Mundus was de naam van een nieuw project dat toeliet dat 34 nieuwe partners wereldwijd officieel lid konden worden van LE:NOTRE een uitgebreid Wereldwijd Thematisch Netwerk Werkvelden van LE:NOTRE Mundus Funchal, Madeira - stedelijke landschappen in verandering - bedreigde cultuurlandschappen LE:NOTRE Mundus is officieel beëindigd op 31 December 2009, maar er zal een mogelijkheid bestaan om een aanvraag te doen voor LE:NOTRE Mundus II in 2010 Golija Biosphere Reserve, Serbia

53 5 LE:NOTRE Mundus en LE:NOTRE TWO+ Huidige activiteiten LE:NOTRE TWO+ bestaat uit twee belangrijke hoofdstukken Het eerste is toegespitst op een pro-actief informatie programma, dat de toegevoegde waarde van het project op vandaag uitlegt, maar ook de toekomstige potenties. - binnen het netwerk - voor potentiële nieuwe leden - website ontwikkeling nieuwe publieke ruimte voor de website verdere ontwikkeling van de ruimte voor de leden Het tweede onderzoekt een nieuwe institutionele basis waardoor de bekendheid alsook het voortbestaan van het project worden gegarandeerd Oprichting van een European Institute for Advanced Studies in Landscape Architecture. Met kwaliteitsmanagement als hoofddoelstelling van deze nieuwe organisatie.

54 5 LE:NOTRE Mundus en LE:NOTRE TWO+ Huidige activiteiten LE:NOTRE TWO+ Werkpakketten 1 Interne Bekendmaking ki verspreiding van informatie, bezoeken aan scholen die lid zijn van het netwerk 2 Externe Bekendmaking informatie voor potentiële leden (ontwerpbureau s, gemeentebesturen, collega s van aanverwante disciplines, ) 3 Ontwikkelen van een nieuwe publieke ruimte binnen de website om meer informatie beschikbaar te maken voor een breder publiek 4 Institutionele ontwikkelingen instellen van een aantal nieuwe institutionele afspraken, kwaliteitsmanagement 5 Website-ontwikkeling nieuwe functionaliteiten (Nieuwe pagina s voor Project Groepen, ) 6 Management

55 5 LE:NOTRE Mundus en LE:NOTRE TWO+ Huidige activiteiten LE:NOTRE TWO+ UITDAGINGEN Om meer personeel van de 1150 geregistreerde universiteiten en hogescholen actief te betrekken Shl Scholen aan te moedigen om pro-actief te werken Manieren zoekenom betrokkenheid binnen het project te integreren in de onderwijstaken en andere verantwoordelijkheden van de docenten aan universiteiten en hogescholen Verhogen van de betrokkenheid van studenten op vandaag zijn slechts 700 studenten geregistreerd

56 6 LE:NOTRE III and LTE: Evolutie op lange termijn toekomstige ontwikkelingen Netwerk van academici Europees Instituut tijdelijk project langetermijnsprogramma Versterken en ondersteunen van de Kennis Driehoek Onderwijs Onderzoek Innovatie Oprichting van het European Institute of Advanced Studies in Landscape Architecture ( LE:NOTRE (LE:NOTRE Instituut) Ontwikkelen van een activiteitenprogramma Uitbreiden van de geografische dekking (Noord-Afrika en Centraal-Azië) Bouwen aan web-gebaseerde infrastructuur

57 6 LE:NOTRE III and LTE: Evolutie op lange termijn toekomstige ontwikkelingen Universiteiten en Hogescholen binnen de KENNIS DRIEHOEK Europese universiteiten en hogescholen spelen een hoofdrol binnen de Kennisdriehoek gevormd door onderwijs, onderzoek en innovatie. De kennis driehoek heeft de universiteiten nodig. Ze zitten in een unieke en geprivilegieerde positie binnen het Europees Hoger Onderwijsveld en het Europees Onderzoeksveld. Ze zijn de eerste bron van nieuwe kennisontwikkeling alsook belangrijke leveranciers van toegepaste kennis die onderzoek voor industrie en innovatie ondersteunt. t. door Janez Potočnik, Europees Commissaris voor Wetenschap en Onderzoek op de Conferentie The Knowledge Triangle Shaping the Future of Europe (georganiseerdg onder Zweeds EU Voorzitterschap, Gothenburg, Sept. 1st 2009)

58 6 LE:NOTRE III and LTE: Evolutie op lange termijn toekomstige ontwikkelingen Universiteiten en Hogescholen binnen de KENNIS DRIEHOEK ECLAS and the LE:NOTRE Thematic Network project seek to strengthen the European Knowledge Triangle and the role universities play in it. The objectives in this context are to add value to landscape education at the European level in ways which no individual university could do (e.g. by joining the Tuning Project, launching E-learning projects) and bringing together a large range of Landscape Architecture Schools, professionals, research institutions and other parties while the web site and its tools facilitate modern networking and collaborations.

59 6 LE:NOTRE III and LTE: Evolutie op lange termijn toekomstige ontwikkelingen DE DRIE HOOFDTHEMA S BINNEN DE KENNIS DRIEHOEK 1 Onderwijs versterken in de Europese Landschapsarchitectuur 2 Onderzoek versterken in de Europese Landschapsarchitectuur 3 Innovatiepraktijk versterken in de Europese Landschapsarchitectuur

60 6 LE:NOTRE III and LTE: Evolutie op lange termijn toekomstige ontwikkelingen 1 Onderwijs versterken in de Europese Landschapsarchitectuur Staf ontwikkeling studio/project-gericht onderwijs praktijkvoorbeelden summer schools voor docentenstaf 1.2 Europese conversie master programma in landschapsarchitectuur haalbaarheidsstudie curriculumontwikkeling, cursusinhoud institutioneel raamwerk 1.3 Europese Landschapsarchitectuur Accreditatiecommissie accreditatie/erkenning van programmaniveau s (in samenwerking met EFLA) bepalen en opvolgen van het onderwijsniveau

61 6 LE:NOTRE III and LTE: Evolutie op lange termijn toekomstige ontwikkelingen 2 Onderzoek versterken in de Europese Landschapsarchitectuur Europese Landschapsontologie samenwerken met de ESF (European Science Foundation) en de door de Raad van Europa bepaalde sub-disciplines samenwerken met de relevante aangrenzende disciplines 2.2 Virtuele Europese BaMa School in Landschapsarchitectuur versterken van de onderzoekscultuur Europees PhD programma 2.3 Europees register van landschapsonderzoek en onderzoeksinstellingen versterken van het Europese Onderzoeksveld

62 6 LE:NOTRE III and LTE: Evolutie op lange termijn toekomstige ontwikkelingen 3 Innovatiepraktijk versterken in de Europese Landschapsarchitectuur Case Studies in stedelijke landschapsplanning and beheer documenteren van best praktijkvoorbeelden als onderdeel van een bewustwordingsstrategie in de context van de Europese Landschapsconventie 3.2 Database van innovatieve ontwerpprojecten een web-gebaseerde referentie database opgemaakt door landschapsbureau s Europese project groepen ( clusters ) praktijkervaring, onderzoek en onderwijs linken, ontwikkelen en documenteren van innovatieve practijk in een aantal vakoverschrijdende gebieden: implementatie van de Europese Landschapsconventie aanpassingen voor klimaatsverandering strategieën voor waterbeheer begrijpen van urbane landschappen reageren op demografische veranderingen verbeteren van het planningsproces/ontwerpmethodes/publieksparticipatie

RICHES Renewal, Innovation and Change: Heritage and European Society

RICHES Renewal, Innovation and Change: Heritage and European Society This project has received funding from the European Union s Seventh Framework Programme for research, technological development and demonstration under grant agreement no 612789 RICHES Renewal, Innovation

Nadere informatie

Make it work! Virtuele mobiliteit in internationale stages integreren: een snelgids

Make it work! Virtuele mobiliteit in internationale stages integreren: een snelgids Make it work! Virtuele mobiliteit in internationale stages integreren: een snelgids Wat? Internationale stages worden steeds belangrijker in de context van de internationalisering van hoger onderwijs en

Nadere informatie

ENTANGLE - Nieuwsbrief

ENTANGLE - Nieuwsbrief INHOUD Projectachtergrond 1 Projectomschrijving 2 Partners 3 Kick ck-off meeting in Brussel 4 Rethinking Education 4 Contactgegevens en LLP 5 ENTANGLE vindt zijn oorsprong in de dagelijkse praktijk binnen

Nadere informatie

HET IENE2 MODEL CURSUS : TRAIN DE TRAINER

HET IENE2 MODEL CURSUS : TRAIN DE TRAINER HET IENE2 MODEL CURSUS : TRAIN DE TRAINER Dit project werd gefinancierd en ondersteund door de Europese Commissie. Deze publicatie geeft de mening weer van de auteur en de Commissie kan niet verantwoordelijk

Nadere informatie

Leer Opdrachten ontwerpen voor Blended Learning

Leer Opdrachten ontwerpen voor Blended Learning Leer Opdrachten ontwerpen voor Blended Learning Helder &Wijzer Mijn opdrachten In een kort, blended programma In het kort Voor wie docenten/trainers die blended opdrachten willen leren ontwerpen en ontwikkelen

Nadere informatie

Groeien door samenwerken

Groeien door samenwerken Samenwijs en verder Hoe kan het onderwijs een bijdrage leveren aan de duurzame maatschappelijke innovatie vanuit het concept Samenwijs? Roeland Hogt (Automotive, RDM CoE, Kenniscentrum RDM, ACE) Ism Ans

Nadere informatie

Informatie over onze vereniging

Informatie over onze vereniging Informatie over onze vereniging Editie 2014 Uitgebreide en actuele informatie op www.cio-platform.nl CIO Platform Nederland, mei 2014 Informatie over onze vereniging - CIO Platform Nederland mei 2014 Inhoudsopgave

Nadere informatie

VIRTUELE MOBILITEIT: EEN ALTERNATIEF VOOR OF EEN AANVULLING OP FYSIEKE MOBILITEIT?

VIRTUELE MOBILITEIT: EEN ALTERNATIEF VOOR OF EEN AANVULLING OP FYSIEKE MOBILITEIT? VIRTUELE MOBILITEIT: EEN ALTERNATIEF VOOR OF EEN AANVULLING OP FYSIEKE MOBILITEIT? Ilse Op de Beeck Leuvens Instituut voor Media en Leren KU Leuven 30 juni 2014 14 e Frans-Nederlandse Ontmoetingsdagen

Nadere informatie

BEST BOSS BELEIDSNOTA Aanbevelingen voor een succesvolle bedrijfsopvolging van KMO s in toerisme

BEST BOSS BELEIDSNOTA Aanbevelingen voor een succesvolle bedrijfsopvolging van KMO s in toerisme Aanbevelingen voor een succesvolle bedrijfsopvolging van KMO s in toerisme www.bestboss-project.eu Grant Agreement No.: 2014-1-DE02-KA200-001608 Dit project werd gefinancierd met de steun van de Europese

Nadere informatie

De Crowdfunding Safari workshop

De Crowdfunding Safari workshop De Crowdfunding Safari workshop Veel organisaties kampen met dalende subsidies, hebben moeite met het ophalen van investeringen of leningen en kunnen doelen daardoor steeds moeilijker halen. Crowdfunding

Nadere informatie

Propositie City/Regio MAEXchange

Propositie City/Regio MAEXchange Maakt de waarde van maatschappelijke initiatieven inzichtelijk en bevordert investeren en participeren daarin Propositie City/Regio MAEXchange Achtergrond City/Regio MAEXchange De MAEXchange is een landelijk

Nadere informatie

Groeien door samenwerken

Groeien door samenwerken Samenwijs en verder Hoe kan het onderwijs een bijdrage leveren aan de duurzame maatschappelijke innovatie vanuit het concept Samenwijs? Roeland Hogt (Automotive, RDM CoE, Kenniscentrum RDM, ACE) Ism Ans

Nadere informatie

Een Vlaams platform voor digitale innovatie in het hoger onderwijs. Zin of onzin? Debatavond 20 april 2016

Een Vlaams platform voor digitale innovatie in het hoger onderwijs. Zin of onzin? Debatavond 20 april 2016 Een Vlaams platform voor digitale innovatie in het hoger onderwijs. Zin of onzin? Debatavond 20 april 2016 1 Voorgeschiedenis: KVAB-Standpunten http://www.kvab.be/standpunten.aspx Standpunt 33: Denkers

Nadere informatie

Masterclass Value of Information. Waarde creëren voor de business

Masterclass Value of Information. Waarde creëren voor de business Masterclass Value of Information Waarde creëren voor de business Informatie en informatietechnologie maken het verschil bij de ontwikkeling van nieuwe business ideeën. Met informatie kunnen nieuwe innovatieve

Nadere informatie

Persvoorstelling Medische Technologie Vlaanderen. 29 juni 2015

Persvoorstelling Medische Technologie Vlaanderen. 29 juni 2015 Persvoorstelling Medische Technologie Vlaanderen 29 juni 2015 Wat ging vooraf Europese richtlijn medisch hulpmiddel Een medisch hulpmiddel is elk instrument, toestel of apparaat, elke software of stof

Nadere informatie

Blended Learning met Canvas. De complete e-learning oplossing voor opleidingsinstituten

Blended Learning met Canvas. De complete e-learning oplossing voor opleidingsinstituten Blended Learning met Canvas De complete e-learning oplossing voor opleidingsinstituten Als opleider weet u als geen ander hoe belangrijk het is om kennis snel en succesvol over te dragen. Daarnaast wilt

Nadere informatie

ZA4986. Flash Eurobarometer 260 (Students and Higher Education Reform) Country Specific Questionnaire Belgium (Flemish)

ZA4986. Flash Eurobarometer 260 (Students and Higher Education Reform) Country Specific Questionnaire Belgium (Flemish) ZA4986 Flash Eurobarometer 260 (Students and Higher Education Reform) Country Specific Questionnaire Belgium (Flemish) FLASH 260 STUDENTS AND HIGHER EDUCATION REFORM Uw locaal interviewernummer Naam plaats

Nadere informatie

Onderwijs en Kennisoverdracht

Onderwijs en Kennisoverdracht Onderwijs en Kennisoverdracht Ontwikkelingen in de duurzame landbouw in Suriname Prof. Tiny van Boekel, Decaan voor Onderwijs/Vice-rector, Wageningen University & Research Centre, NL Inhoud lezing Ontwikkelingen

Nadere informatie

Strategisch omgaan met de cloud

Strategisch omgaan met de cloud http://www.flickr.com/photos/mseckington/ Strategisch omgaan met de cloud Floor Jas, Hoofd Advanced Services, SURFnet bv Floor.Jas@SURFnet.nl Issues met cloud Privacy Dataportabiliteit Beveiliging Koppelbaarheid

Nadere informatie

Project APEx Archives Portal Europe network of excellence

Project APEx Archives Portal Europe network of excellence Project APEx Archives Portal Europe network of excellence Digitale Collectie De Grootste Gemene Deler RCE Amersfoort 5 juni 2013 Stand van zaken Archieven APEx basis gegevens APEx volgt het APEnet project

Nadere informatie

Natural Europe - Natuurlijk Europa

Natural Europe - Natuurlijk Europa Natural Europe - Natuurlijk Europa General Information Summary Natuurlijk Europa zet een aantal softwaretools in die het mogelijk maken voor leerkrachten om innovatieve online trajecten te ontwerpen via

Nadere informatie

We zien een datagedreven wereld vol kansen. Toepassingscentrum voor big data oplossingen

We zien een datagedreven wereld vol kansen. Toepassingscentrum voor big data oplossingen We zien een datagedreven wereld vol kansen Toepassingscentrum voor big data oplossingen We zien succesvolle organisaties groeien door big data 50% van de meest succesvolle organisaties Volg ons op twitter:

Nadere informatie

Niewsbrief nr. 3 / November 2014 Januari 2015

Niewsbrief nr. 3 / November 2014 Januari 2015 Niewsbrief nr. 3 / November 2014 Januari 2015 1. Inleiding De laatste maanden is er hard gewerkt aan enkele SEFIRA werkpakketten. Onder de leiding van de universiteit van Urbino werd een theoretisch en

Nadere informatie

Marktrijpe innovaties. Huis van Morgen (HvM) Visie Missie. Toepassingsgericht. Innovaties. Energiebesparing. Participanten.

Marktrijpe innovaties. Huis van Morgen (HvM) Visie Missie. Toepassingsgericht. Innovaties. Energiebesparing. Participanten. Huis van Morgen (HvM) Visie Missie Innovaties Participanten Initiatiefnemers Participeren in innovatie Word participant Voordelen participatie Marktrijpe innovaties Toepassingsgericht Energiebesparing

Nadere informatie

Betreft: Verzoek tot Offerte AmersfoortBreed Cultuureducatie / Website Scholen in de Kunst Datum: 10 oktober 2011

Betreft: Verzoek tot Offerte AmersfoortBreed Cultuureducatie / Website Scholen in de Kunst Datum: 10 oktober 2011 Betreft: Verzoek tot Offerte AmersfoortBreed Cultuureducatie / Website Scholen in de Kunst Datum: 10 oktober 2011 Geachte heer, mevrouw, Gemeente Amersfoort is in 2010 gestart met het project AmersfoortBreed.

Nadere informatie

Nieuwe retail business modellen. Partnervoorstel: ondersteunen en participeren

Nieuwe retail business modellen. Partnervoorstel: ondersteunen en participeren Nieuwe retail business modellen Partnervoorstel: ondersteunen en participeren Achtergrond Retail business modellen voor MKB ondernemers in de mode- en woonbranche Is het noodzakelijk? De combinatie voldoende

Nadere informatie

Serie handleidingen. "LbD4All" ("Leren door Ontwikkeling voor iedereen ") PROJECT & TEAM WORK. Door Kristina Henriksson, Päivi Mantere & Irma Manti

Serie handleidingen. LbD4All (Leren door Ontwikkeling voor iedereen ) PROJECT & TEAM WORK. Door Kristina Henriksson, Päivi Mantere & Irma Manti Serie handleidingen "LbD4All" ("Leren door Ontwikkeling voor iedereen ") PROJECT & TEAM WORK Door Kristina Henriksson, Päivi Mantere & Irma Manti Deze publicatie werd gefinancierd door de Europese Commissie.

Nadere informatie

Overzicht cursussen Informatievaardigheid Universitaire Bibliotheken Leiden Collegejaar 2013-2014

Overzicht cursussen Informatievaardigheid Universitaire Bibliotheken Leiden Collegejaar 2013-2014 Overzicht cursussen Informatievaardigheid Universitaire Bibliotheken Leiden Collegejaar 2013-2014 Deze brochure geeft een overzicht van de cursussen op het gebied van informatievaardigheid die worden aangeboden

Nadere informatie

Onderzoeksopdracht Crossmedialab. Titel Mobile meets Social: de volgende stap voor mobile marketing

Onderzoeksopdracht Crossmedialab. Titel Mobile meets Social: de volgende stap voor mobile marketing Onderzoeksopdracht Crossmedialab Titel Mobile meets Social: de volgende stap voor mobile marketing Probleemomgeving De exponentiële opkomst van smart phones, met als (voorlopige) koploper de iphone van

Nadere informatie

OVERHEID: MERK, IMAGO EN IDENTITEIT 7 MEI 2012 CHRIS VAN ROEY

OVERHEID: MERK, IMAGO EN IDENTITEIT 7 MEI 2012 CHRIS VAN ROEY DE ME KGIDS: DE ESSENTIE VAN HET MERK OVERHEID: MERK, IMAGO EN IDENTITEIT 7 MEI 2012 CHRIS VAN ROEY WAT IS EEN MERK? EEN MERK IS... WAAROM EEN MERK? NOEM EEN STERK MERK NOEM EEN STERK MERK WAARDE AUTOMERKEN

Nadere informatie

Creatief Europa. programma

Creatief Europa. programma Creatief Europa programma Introductie Kaderprogramma voor culturele en creatieve sectoren Budgetvoorstel 1.8 miljard (2014-2020) 37% toename vergeleken met huidige situatie 3 bestaande programma s (Cultuur

Nadere informatie

Business modellen rond Open Educational Resources Wat vertelt ons de internationale praktijk?

Business modellen rond Open Educational Resources Wat vertelt ons de internationale praktijk? Business modellen rond Open Educational Resources Wat vertelt ons de internationale praktijk? Ben Jansen en Robert Schuwer M.m.v. Anne Helsdingen Seminar Surf Academy 25 november 2011 I keep six honest

Nadere informatie

studenten die gekozen hebben voor een studie aan deze Universiteit.

studenten die gekozen hebben voor een studie aan deze Universiteit. Dames en heren, Graag heet ik u van harte welkom bij de opening van het Academisch Jaar 2013/2014. Met uw aanwezigheid vandaag geeft u nog eens blijk van uw bijzondere verbondenheid aan deze Universiteit,

Nadere informatie

Disseminatie: artikels schrijven, presenteren en publiceren. Katrien Struyven

Disseminatie: artikels schrijven, presenteren en publiceren. Katrien Struyven Disseminatie: artikels schrijven, presenteren en publiceren Katrien Struyven Ervaringen Wie heeft pogingen ondernomen of reeds een artikel geschreven? Hoe heb je dit ervaren? Wie heeft er reeds deelgenomen

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 33, lid 1c, van de Wet op het voortgezet onderwijs;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 33, lid 1c, van de Wet op het voortgezet onderwijs; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 32957 30 september 2015 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 21 september 2015, nr. HO&S/805204,

Nadere informatie

HUDSON TALENT MANAGEMENT PARTNER BIJ HET SELECTEREN, MOTIVEREN EN ONTWIKKELEN VAN MENSEN

HUDSON TALENT MANAGEMENT PARTNER BIJ HET SELECTEREN, MOTIVEREN EN ONTWIKKELEN VAN MENSEN HUDSON TALENT MANAGEMENT PARTNER BIJ HET SELECTEREN, MOTIVEREN EN ONTWIKKELEN VAN MENSEN MENSEN ZIJN HET HART VAN UW SUCCES BEDRIJVEN DIE DE BESTE MENSEN AAN ZICH WETEN TE BINDEN, PRESTEREN BETER. MAAR

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 33, lid 1c, van de Wet op het voortgezet onderwijs;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 33, lid 1c, van de Wet op het voortgezet onderwijs; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 24411 1 mei 2017 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 11 april 2017, nr. HO&S/805204, houdende

Nadere informatie

Verstevigen van je positie als MD adviseur

Verstevigen van je positie als MD adviseur Verstevigen van je positie als MD adviseur Workshop voor de NFMD 21 november 2013 Monique van der Meer en Jessica Godijn Agenda 9.00 9.15 Opening NFMD door Myrte Ferwerda 9.15 9.45 Veranderingen en gevolgen

Nadere informatie

INHOLLAND Internationalisation - IPD

INHOLLAND Internationalisation - IPD 2 Organisatie Structuur Dept. of International Cooperation International Affairs International Project Department 3 International Project Department Tjerk Busstra Tom Kentson Edith Petersen Yvonne van

Nadere informatie

Uitdagingen voor jongeren en EU beleid

Uitdagingen voor jongeren en EU beleid Uitdagingen voor jongeren en EU beleid Floor van Houdt Plv afdelingsleider voor Europese Commissie Date: in 12 pts Europa 2020 Strategie voor slimme, duurzame en inclusieve groei Aandacht voor jongeren

Nadere informatie

R E N É H E R R E M A N S - C R E D E N T I A L S. Merkrelaties fundament van duurzame business

R E N É H E R R E M A N S - C R E D E N T I A L S. Merkrelaties fundament van duurzame business R E N É H E R R E M A N S - C R E D E N T I A L S Merkrelaties fundament van duurzame business Merkrelaties: Brandstof voor moderne organisaties Niet de individuen maar hun relaties maken het verschil

Nadere informatie

Dutch Interview Protocols Vraagstellingen voor interviews

Dutch Interview Protocols Vraagstellingen voor interviews Dutch Interview Protocols Vraagstellingen voor interviews PLATO - Centre for Research and Development in Education and Lifelong Learning Leiden University Content Vraagstellingen voor case studies m.b.t.

Nadere informatie

TENCompetence: infrastructuur

TENCompetence: infrastructuur TENCompetence: infrastructuur voor de competentieontwikkeling van individu, team en organisatie in Europa. Presentatie Dr. Marlies Bitter-Rijpkema, Open Universiteit Nederland. Horeca Branche Instituut,

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder Doel van de functiefamilie Het beleidsthema vanuit theoretische en praktische deskundigheid implementeren en uitbouwen teneinde toepassingen omtrent het thema te initiëren, te stimuleren en te bewaken

Nadere informatie

Netwerk voor het verbeteren van niet-formele wetenschapseducatie in Europa. Education and Culture Lifelong learning programme COMENIUS

Netwerk voor het verbeteren van niet-formele wetenschapseducatie in Europa. Education and Culture Lifelong learning programme COMENIUS Netwerk voor het verbeteren van niet-formele wetenschapseducatie in Europa Education and Culture Lifelong learning programme COMENIUS Waarom wetenschapseducatie? Eén van de belangrijkste taken van Europa

Nadere informatie

Masterclass IT Savvy. Impact van trends

Masterclass IT Savvy. Impact van trends Masterclass IT Savvy Impact van trends Regelmatig komen onderzoeksbureaus zoals Gartner en McKinsey met rapporten waarin nieuwe trends worden aangekondigd. Belangrijke vraag, en niet eenvoudig te beantwoorden,

Nadere informatie

Een tien voor transparantie. Workshop een tien voor transparantie 26 mei 2010 Fred Jonker Wageningen University

Een tien voor transparantie. Workshop een tien voor transparantie 26 mei 2010 Fred Jonker Wageningen University Een tien voor transparantie Workshop een tien voor transparantie 26 mei 2010 Fred Jonker Wageningen University Overzicht presentatie/programma Inleiding ECTS Users Guide Learning outcomes Grading table

Nadere informatie

Worldwide Alumni Network

Worldwide Alumni Network Worldwide Alumni Network Good practices internationale onderwijs instellingen ISS, UNESCO-IHE, IHS, ITC INTERNATIONAL INSTITUTE FOR GEO-INFORMATION SCIENCE AND EARTH OBSERVATION Deze sessie: Inleiding

Nadere informatie

Nederlandse Gedragswetenschappen Grote Kruistraat 2/1, 9712 TS Groningen. 1. Inleiding

Nederlandse Gedragswetenschappen Grote Kruistraat 2/1, 9712 TS Groningen. 1. Inleiding 1. Inleiding De geschiedenis van de Nederlandse psychologie, pedagogiek en onderwijskunde verdween uit de curricula van Nederlandse universiteiten en waardevol historisch materiaal gerelateerd aan deze

Nadere informatie

Virtuele Mobiliteit. Droom of realiteit? Katrin Bijnens (EuroPACE ivzw/ K.U.Leuven - AVNet)

Virtuele Mobiliteit. Droom of realiteit? Katrin Bijnens (EuroPACE ivzw/ K.U.Leuven - AVNet) Virtuele Mobiliteit Droom of realiteit? Katrin Bijnens (EuroPACE ivzw/ K.U.Leuven - AVNet) EuroPACE Europees netwerk van onderwijs-instellingen Missie: bevordering genetwerkt e-leren Interesses: Onderwijs-innovatie

Nadere informatie

BENELUX RESEARCH PROJECT.

BENELUX RESEARCH PROJECT. BENELUX RESEARCH PROJECT INTRODUCTIE Ben jij een enthousiaste en ambitieuze student aan de RSM, ESE of een andere faculteit *? Ben jij op zoek naar een elective of extracurriculaire activiteit, en wil

Nadere informatie

StepStone in cijfers Augustus 2014

StepStone in cijfers Augustus 2014 StepStone in cijfers Augustus 2014 StepStone feiten & cijfers Enkele cijfers Bezochte pagina s 961,662 Aantal bezoeken 342,486 Unieke bezoekers 236,063 Aantal vacatures 957 Afgelopen maand in een notendop

Nadere informatie

Azure in de praktijk o.a. case van Heineken en Talpa

Azure in de praktijk o.a. case van Heineken en Talpa consulting - sourcing - solutions Azure in de praktijk o.a. case van Heineken en Talpa Marcel van Rijn Marco van Veen 9 januari 2014 Marcel van Rijn Mede oprichter Connect2Crowd Meer dan 15 jaar corporate

Nadere informatie

uitgroeien tot een Vlaamse, Europese en internationale topregio met economische creativiteit als concept voor meer welvaart en welzijn in de regio.

uitgroeien tot een Vlaamse, Europese en internationale topregio met economische creativiteit als concept voor meer welvaart en welzijn in de regio. Flanders Smart Hub 1. Waarom dit project? 2. Wie maakt deel uit van dit project? 3. Vanwaar komt de naam? 4. Het vertrekpunt van het project 5. Actiedomeinen 6. Wat zijn onze doelstellingen? 7. Logistiek

Nadere informatie

De Corporate University als strategisch instrument Symposium DNB Toezichtacademie Amsterdam, 3 juni 2013

De Corporate University als strategisch instrument Symposium DNB Toezichtacademie Amsterdam, 3 juni 2013 De Corporate University als strategisch instrument Symposium DNB Toezichtacademie Amsterdam, 3 juni 2013 Dr. Martijn Rademakers Corporate universities Het aantal organisaties met een corporate university

Nadere informatie

Aanvraagformulier Nieuwe opleiding macrodoelmatigheidstoets beleidsregel 2014

Aanvraagformulier Nieuwe opleiding macrodoelmatigheidstoets beleidsregel 2014 S AMENVATTI NG Ok t ober2015 Aanvraagformulier Nieuwe opleiding macrodoelmatigheidstoets beleidsregel 2014 Basisgegevens Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): X Nieuwe opleiding Nieuw Ad programma

Nadere informatie

Hoe ziet de toekomst van ICT-beleid eruit in het onderwijs aan leerlingen met beperkingen?

Hoe ziet de toekomst van ICT-beleid eruit in het onderwijs aan leerlingen met beperkingen? Informatie en Communicatie Technologie (ICT) in het onderwijs aan leerlingen met beperkingen Visies op de toekomst van Beleid, Praktijk en Onderzoek & Ontwikkeling In september 2002 heeft een internationale

Nadere informatie

courses and programms experience others Formal vs informal learning Objective 2013-2016: Eneco Groep medewerkers dragen actief bij aan de onze duurzame strategie doordat ze hier via een intern digitaal

Nadere informatie

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s In een globaliserende economie moeten regio s en ondernemingen internationaal concurreren. Internationalisatie draagt bij tot de economische

Nadere informatie

Gimv Health & Care fonds Investeren in de gezondheids- en zorgsector van de toekomst. Brussel, 27 februari 2013

Gimv Health & Care fonds Investeren in de gezondheids- en zorgsector van de toekomst. Brussel, 27 februari 2013 Gimv Health & Care fonds Investeren in de gezondheids- en zorgsector van de toekomst Brussel, 27 februari 2013 Inhoud 1. Health & Care fonds zorgt voor kritische massa en multiplicatoreffect (Urbain Vandeurzen)

Nadere informatie

Trends in onderwijs. Interview met Coen Free

Trends in onderwijs. Interview met Coen Free Trends in onderwijs Interview met Coen Free Welke trends doen er toe? Trends in het onderwijs: welke zijn van belang en welke niet? Waar kan uw onderwijsinstelling haar voordeel mee doen en welke kun je

Nadere informatie

FOOTBALL BUSINESS FUNDAMENTALS

FOOTBALL BUSINESS FUNDAMENTALS ONLINE 2015-16 CURSUS FOOTBALL BUSINESS FUNDAMENTALS MAAK VAN JE PASSIE VOOR VOETBAL JE BEROEP De cursus is een goede introductie in het voetbalmanagement, want het helpt je om verschillende situaties

Nadere informatie

DUTCH DATACENTER ASSOCIATION

DUTCH DATACENTER ASSOCIATION DUTCH DATACENTER ASSOCIATION Onze missie: De DDA verbindt de marktleidende datacenters in Nederland met als missie het versterken van de economische groei en het profileren van datacenters in de samenleving.

Nadere informatie

EQF en leeruitkomsten

EQF en leeruitkomsten EQF en leeruitkomsten Een Introductie door André Huigens 06-12-2012 My school was: Bishop Luffa School http://www.bishopluffa.org.uk/ My grades were: Information and Communication Technology (ICT) - A

Nadere informatie

Nederland zakt vier plaatsen op Human Capital Index: vaardigheden en kennis van oudere leeftijdscategorieën blijven onbenut.

Nederland zakt vier plaatsen op Human Capital Index: vaardigheden en kennis van oudere leeftijdscategorieën blijven onbenut. ONDERZOEKSRAPPORT Nederland zakt vier plaatsen op Human Capital Index: vaardigheden en kennis van oudere leeftijdscategorieën blijven onbenut. Introductie In het Human Capital 2015 report dat het World

Nadere informatie

ICT in Digi-Taal Presentatie titel

ICT in Digi-Taal Presentatie titel ICT in Digi-Taal Presentatie titel de rol van human centered ICT Ingrid Mulder Lector Human Centered ICT Hogeschool Rotterdam Rotterdam, 00 januari 2007 Engels en Digi-Taal in het basisonderwijs Rotterdam,

Nadere informatie

Enhancing Responsible Research and Innovation through Curricula in Higher Education

Enhancing Responsible Research and Innovation through Curricula in Higher Education Enhancing Responsible Research and Innovation through Curricula in Higher Education Valentina Tassone and Hansje Eppink Education and Competence Studies, Wageningen University Doelstelling Work package

Nadere informatie

De toekomst zit vol mogelijkheden

De toekomst zit vol mogelijkheden greenlight g g for g girls De toekomst zit vol mogelijkheden Je bent er waarschijnlijk al van op de hoogte: meisjes hebben de neiging hun interesse te verliezen in wetenschap en wiskunde wanneer ze in

Nadere informatie

Curriculumherziening. Bacheloropleiding Informatiekunde. Eindtermen. Informatiekunde. Het eerste jaar. Bacheloropleiding 4/27/2010

Curriculumherziening. Bacheloropleiding Informatiekunde. Eindtermen. Informatiekunde. Het eerste jaar. Bacheloropleiding 4/27/2010 Bacheloropleiding Curriculum 2010-2011 Curriculumherziening Departement ß-faculteit Universiteit Utrecht onderwijs visitatie zelfevaluatie masteropleidingen bachelor informatiekunde vakgebied docenten

Nadere informatie

World Food Center uit de startblokken!

World Food Center uit de startblokken! World Food Center uit de startblokken! De plannen voor de realisatie van het World Food Center (WFC) zijn in een ver gevorderd stadium. Het WFC wordt een iconisch experience center waar de Nederlandse

Nadere informatie

Diensteninnovatie: wat is dat?

Diensteninnovatie: wat is dat? Over de AWT De Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid (AWT) adviseert regering en parlement over beleid voor wetenschap, technologie en innovatie De AWT adviseert gevraagd en ongevraagd.

Nadere informatie

Stimuleren van ondernemingszin en ondernemingsrealiteit bij HoGent studenten uit de niet-economische opleidingsrichtingen

Stimuleren van ondernemingszin en ondernemingsrealiteit bij HoGent studenten uit de niet-economische opleidingsrichtingen Stimuleren van ondernemingszin en ondernemingsrealiteit bij HoGent studenten uit de niet-economische opleidingsrichtingen Onderwijsvisie HoGent 25-11-2014 3 Europese 2020 strategie. 4 Europese 2020 strategie.

Nadere informatie

ACADEMY VOORJAAR HOLLAND ACADEMY KALENDER VOORJAAR 2015 INNOVATIVE. Nieuw in 2015:

ACADEMY VOORJAAR HOLLAND ACADEMY KALENDER VOORJAAR 2015 INNOVATIVE. Nieuw in 2015: ACADEMY KALENDER VOORJAAR 2015 HOLLAND INNOVATIVE ACADEMY VOORJAAR 2015 Nieuw in 2015: Master Black Belt Six Sigma One Day Workshop TRIZ Alumnidag Reliability ACADEMY VOORJAAR 2015 is toonaangevend wanneer

Nadere informatie

Factsheet((NL)( Intranet,(Extranet,(Social(&(more

Factsheet((NL)( Intranet,(Extranet,(Social(&(more Multi Enterprise Social Network Platform 10 redenen om mee te doen Factsheet((NL)( Intranet,(Extranet,(Social(&(more Intranet, Extranet, Social Organiseer mensen en informatie op natuurlijke wijze TransportLAB

Nadere informatie

INNOVATION BY MAKING LEARNING BY DOING

INNOVATION BY MAKING LEARNING BY DOING INNOVATION BY MAKING LEARNING BY DOING 1 INNOVATION BY MAKING, LEARNING BY DOING Bij alles wat we doen, hanteren we deze twee principes. Innovation happens by making. The only way to learn innovation is

Nadere informatie

Titel Location based services (LBS) voor retailers in het stadshart van Utrecht

Titel Location based services (LBS) voor retailers in het stadshart van Utrecht Onderzoeksopdracht Crossmedialab Titel Location based services (LBS) voor retailers in het stadshart van Utrecht Probleemomgeving Online winkelen groeit in Nederland enorm; tegelijkertijd is er een verschuiving

Nadere informatie

Begrijp je doelgroep en connect Search en Social voor de opbmale klant beleving

Begrijp je doelgroep en connect Search en Social voor de opbmale klant beleving Begrijp je doelgroep en connect Search en Social voor de opbmale klant beleving Speaking Publishing Consulting Training European Search Personality 2015 www.stateofdigital.com - www.basvandenbeld.com -

Nadere informatie

WELKOM. Welkom. Missie

WELKOM. Welkom. Missie WELKOM Welkom Missie Het Vlaams centrum voor kwaliteitszorg heeft als doel het economisch weefsel in Vlaanderen te versterken door kaderleden te sensibiliseren en bekwamen in innovatieve managementconcepten

Nadere informatie

zorgen voor kwaliteit altijd, overal en door iedereen

zorgen voor kwaliteit altijd, overal en door iedereen onze hogeschool is een op kwaliteit georiënteerde instelling voor hoger onderwijs, onderzoek en dienstverlening zorgen voor kwaliteit altijd, overal en door iedereen reflecteren PDCA-cirkel motor van verandering

Nadere informatie

KRACHTENBUNDELING VOOR 2009 Corporate Identity BM-Support.org STICHTING BUSINESS MANAGEMENT SUPPORT STICHTING BUSINESS MANAGEMENT SUPPORT

KRACHTENBUNDELING VOOR 2009 Corporate Identity BM-Support.org STICHTING BUSINESS MANAGEMENT SUPPORT STICHTING BUSINESS MANAGEMENT SUPPORT STICHTING BUSINESS MANAGEMENT SUPPORT STICHTING BUSINESS MANAGEMENT SUPPORT OPEN BUSINESS INNOVATIE KRACHTENBUNDELING VOOR SUCCES OPEN BUSINESS INNOVATIE KRACHTENBUNDELING VOOR 2009 Corporate Identity

Nadere informatie

Internationalisaring vraagt om MEER FLAMENCO FORUM

Internationalisaring vraagt om MEER FLAMENCO FORUM Internationalisaring vraagt om MEER FLAMENCO FORUM Jeanine Gregersen Samenvatting Context : werkdefinities en twee stellingen Focus op interculturele competentie Implicaties voor instellingen Moot court

Nadere informatie

De kracht van een sociale organisatie

De kracht van een sociale organisatie De kracht van een sociale organisatie De toegevoegde waarde van zakelijke sociale oplossingen Maarten Verstraeten. www.netvlies.nl Prinsenkade 7 T 076 530 25 25 E mverstraeten@netvlies.nl 4811 VB Breda

Nadere informatie

Mobiliteit. Onderwijs Normen

Mobiliteit. Onderwijs Normen Kwaliteit Erkenning Mobiliteit Onderwijs Normen Werkgelegenheid Kwalificaties en opleidingsprogramma s gericht op de arbeidsmarkt ontwikkelen Het VSPORT + Project Het VSPORT + Project heeft als hoofddoel

Nadere informatie

Bedrijfsleven en Universiteit Best Practices: T-Labs & LTN

Bedrijfsleven en Universiteit Best Practices: T-Labs & LTN Bedrijfsleven en Universiteit Best Practices: T-Labs & LTN Deutsche Telekom Laboratories: T- Labs One of the largest university-industry research centers London Technology Network LTN helps a company define

Nadere informatie

Kenniscentrum Risicomanagement

Kenniscentrum Risicomanagement Deskundigheid op het gebied van veiligheid High Tech Human Touch Samenwerking Het is de ambitie van het om opdrachtgevers, zoals bedrijven, overheden, nationale en internationale organisaties, te ondersteunen

Nadere informatie

Opleiding Master of Science in het sociaal werk en sociaal beleid. Faculteit Sociale Wetenschappen

Opleiding Master of Science in het sociaal werk en sociaal beleid. Faculteit Sociale Wetenschappen Opleiding Master of Science in het sociaal werk en sociaal beleid Faculteit Sociale Wetenschappen Inhoud en achtergrond Kernpunten opleiding 1. Verbreding en verdieping van uw kennis 2. Internationaal

Nadere informatie

VRIJWILLIGERS- COMPETENTIE DATABANK

VRIJWILLIGERS- COMPETENTIE DATABANK I n t e r c o m m u n a l e L e i e d a l 1 VRIJWILLIGERS- COMPETENTIE DATABANK OVER HET Afstemmen van vraag en aanbod Woonzorg op mensenmaat Kortrijk 7 mei 2015 Wouter Degadt INLEIDING Het belang van

Nadere informatie

Portfoliomanagement. Management in Motion 7 maart 2016

Portfoliomanagement. Management in Motion 7 maart 2016 Portfoliomanagement Management in Motion 7 maart 2016 PMO Institute Julianalaan 55 3761 DC Soest I: www.pmoinstitute.com I: www.thinkingportfolio.nl E: info@pmoinstitute.com Tjalling Klaucke E: tj.klaucke@pmoinstitute.com

Nadere informatie

Het bevorderen van een integrale en duurzame stedelijke en regionale ontwikkeling: beleid en instrumenten

Het bevorderen van een integrale en duurzame stedelijke en regionale ontwikkeling: beleid en instrumenten Het bevorderen van een integrale en duurzame stedelijke en regionale ontwikkeling: beleid en instrumenten Koos van Dijken Platform31 6-2014 - Rotterdam, 17- Inleiding Beleidsontwikkeling Het Reference

Nadere informatie

Profiel. Opleidingsmanager HBO-Rechten. 10 mei Opdrachtgever Hogeschool van Amsterdam Faculteit Maatschappij en Recht

Profiel. Opleidingsmanager HBO-Rechten. 10 mei Opdrachtgever Hogeschool van Amsterdam Faculteit Maatschappij en Recht Profiel Opleidingsmanager HBO-Rechten 10 mei 2017 Opdrachtgever Hogeschool van Amsterdam Faculteit Maatschappij en Recht Voor meer informatie over de functie Jeannette van der Vorm, adviseur Leeuwendaal

Nadere informatie

Verkenning Next DLO VU. Overzicht Alternatieve Systemen

Verkenning Next DLO VU. Overzicht Alternatieve Systemen Verkenning Next DLO VU Overzicht Alternatieve Systemen Onderwijscentrum VU Amsterdam 8 oktober 2009 2009 Vrije Universiteit, Amsterdam Overzicht Alternatieve Systemen 2 Auteur Opdrachtgever Status Versie

Nadere informatie

HAALBAARHEIDSONDERZOEK NAAR EEN EUROPESE SECTORRAAD ARBEIDSMARKT EN KWALIFICATIES IN DE SPORT EN BEWEEGSECTOR

HAALBAARHEIDSONDERZOEK NAAR EEN EUROPESE SECTORRAAD ARBEIDSMARKT EN KWALIFICATIES IN DE SPORT EN BEWEEGSECTOR HAALBAARHEIDSONDERZOEK NAAR EEN EUROPESE SECTORRAAD ARBEIDSMARKT EN KWALIFICATIES IN DE SPORT EN BEWEEGSECTOR essc-sport project www.eose.org 1 De uitdagingen van de Sport- en Beweeg sector De Sport en

Nadere informatie

GERONTOLOOG WORDEN MASTER OF SCIENCE

GERONTOLOOG WORDEN MASTER OF SCIENCE GERONTOLOOG WORDEN MASTER OF SCIENCE Behaal een academisch diploma. Ontwikkel uw loopbaan als gerontoloog U bent nu net afgestudeerde bachelor of enige tijd werkzaam als zorgverstrekker in een ziekenhuis,

Nadere informatie

Enterprise Architectuur. een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente?

Enterprise Architectuur. een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente? Enterprise Architectuur een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente? Wie zijn we? > Frederik Baert Director Professional Services ICT @frederikbaert feb@ferranti.be Werkt aan een Master

Nadere informatie

Visie op Valorisatie. van onderzoeken naar ondernemen. InnoTep, Radboud Universiteit Nijmegen, 30 september 2011. Maarten van Gils

Visie op Valorisatie. van onderzoeken naar ondernemen. InnoTep, Radboud Universiteit Nijmegen, 30 september 2011. Maarten van Gils Visie op Valorisatie van onderzoeken naar ondernemen InnoTep, Radboud Universiteit Nijmegen, 30 september 2011 Maarten van Gils Agenda Persoonlijke introductie Het onderzoeken bij MICORD De overgang in

Nadere informatie

SPORT MANAGEMENT FUNDAMENTALS

SPORT MANAGEMENT FUNDAMENTALS ONLINE 2015-16 CURSUS SPORT MANAGEMENT FUNDAMENTALS MAAK VAN JE PASSIE VOOR SPORT JE BEROEP HARVEY VAN STEIN Basketbalspeler BC Apollo Alumnus Sport Management Fundamentals Mijn doel is om mijn basketbal

Nadere informatie

MEER INZICHT IN PORTALEN. Frank Snels www.utwente.nl/im - informatiearchitectuur 29 oktober 2014

MEER INZICHT IN PORTALEN. Frank Snels www.utwente.nl/im - informatiearchitectuur 29 oktober 2014 MEER INZICHT IN PORTALEN Frank Snels www.utwente.nl/im - informatiearchitectuur 29 oktober 2014 AGENDA Aanleiding De wereld van portalen Doelgroep portalen hoger onderwijs Portal ontwikkelingen Tot slot

Nadere informatie

Geachte leden van de Vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Geachte leden van de Vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Aan de leden van de Vaste Commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag 9 april 2015, Amsterdam Geachte leden van de Vaste commissie voor

Nadere informatie

Profileren met open en online onderwijs

Profileren met open en online onderwijs Profileren met open en online onderwijs Keuze MOOC platform - op weg naar succes Ulrike Wild, WageningenUR If we will speak of MOOCs over 5 years, we don't know. But there will be a legacy and lasting

Nadere informatie

Internationale kansen voor het MKB: HBO slaat een brug. Louise van Weerden Enschede, 12 Juni 2013

Internationale kansen voor het MKB: HBO slaat een brug. Louise van Weerden Enschede, 12 Juni 2013 Internationale kansen voor het MKB: HBO slaat een brug Louise van Weerden Enschede, 12 Juni 2013 Achtergrond Communicatiewetenschap, Universiteit Groningen, Concordia University Montreal Onderzoek intercultureel

Nadere informatie