Bouwen aan de Bouw Friesland. Activiteiten en resultaten 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bouwen aan de Bouw Friesland. Activiteiten en resultaten 2013"

Transcriptie

1 Bouwen aan de Bouw Friesland Een stimuleringsproject voor meer en beter gekwalificeerd personeel in de bouw. Doel: 1. Instroom in de bouwopleidingen stimuleren. 2. Doorstroom naar de hogere opleidingen stimuleren. 3. Voortijdige uitval beperken. 4. Imago bouw verbeteren. Activiteiten en resultaten

2 Activiteiten 2013 Basisscholen, groep Gastlessen en bedrijfsbezoeken - Werkboeken - Film Voortgezet onderwijs Gastlessen, excursies, bedrijfsbezoeken Week van de Bouw Open Dagen VMBO-MBO bouwdocenten Bijeenkomsten kennisoverdracht onderwijs-praktijk Werven Zij-instroom - Bijeenkomst decanen MBO en loopbaanadviseurs - Apart traject: Loopbaan voor bouwers in het onderwijs Ronde Tafelgesprekken Communicatie - MAAK HET MEE! - Flyers - Website Projectmanagement en organisatie 2

3 Resultaten 2013 Basisscholen, groep 7-8. Het aanbod: gastles, bedrijfsbezoek én werkboek. Algemeen wordt het belang onderkend om kinderen al jong met Techniek in aanraking te brengen om hen hier later voor te interesseren. Vanuit Bouwen aan de Bouw onderkennen we dit belang eveneens en bieden daarom alle basisscholen in Friesland (ca. 470) een gastles of bedrijfsbezoek aan voor de kinderen in groep 7-8. Daarnaast kunnen de leerkrachten het vernieuwde werkboek In Holland staat een huis nu vanaf de website downloaden. Tijdens het schooljaar 2012/2013 deden in totaal 118 groepen mee. Daarmee kwamen we weer op het niveau van twee jaar terug. Tijdens het vorige schooljaar (2011/2012) was het aantal aanmeldingen met ca. 25% afgenomen. Navraag leerde dat dit te maken had met het grote aantal initiatieven waarmee de scholen worden benaderd. Daarop is de manier waarop we de scholen met het aanbod van Bouwen aan de Bouw benaderden compleet gerestyled en is de aanschaf van het werkboek kosteloos gemaakt. Met deze nieuwe aanpak is het aantal aanmeldingen weer teruggebracht naar het eerdere niveau. Leeuwarden Vrij-Baan Nieuw dit jaar was ook de samenwerking met het projectbureau van Leeuwarden Vrij-Baan. Scholen in de buurt van dit grote wegenproject konden een gastles hierover krijgen. Het projectbureau zorgde voor de gastdocenten. Daarnaast hebben we gezamenlijk het werkboek Leeuwarden Vrij-Baan ontwikkeld. Ook deze is vanaf de website te downloaden. Wethouder Koster van de gemeente Leeuwarden en Bernard de Vries, voorzitter Bouwen aan de Bouw deden gezamenlijk de aftrap voor de eerst gastles. 3

4 De volgende tabel geeft een overzicht van de resultaten van het schooljaar 2012/2013. Aantal groepen deelgenomen in 2012/ Waarvan Gastles en/of bedrijfsbezoek Bouwen aan de Bouw 95 Gastles Leeuwarden Vrij-Baan 23 Werkboek In Holland staat een huis gedownload 155 Werkboek Leeuwarden Vrij-Baan gedownload 33 Aantal gastdocenten 50 Gastlessen en bedrijfsbezoeken 118 groepen 7-8, ofwel circa leerlingen, hebben een gastles en/of bedrijfsbezoek gehad. Na afloop van de gastles of bedrijfsbezoek kregen alle kinderen een gadget mee plus een flyer voor hun ouders. In de flyer laten we zien dat er in de bouw veel beroepsmogelijkheden zijn op elk niveau. Als voorbereiding op de gastlessen organiseerden we ook dit jaar weer een scholingsbijeenkomst voor de gastdocenten. Niet alleen informeren we hen dan over het lesmateriaal wat vanuit Bouwen aan de Bouw beschikbaar is, maar ook is er ruimschoots gelegenheid voor uitwisseling van tips en ervaringen. 25 gastdocenten deden hier aan mee. De tips hebben we vastgelegd en naar alle gastdocenten g d. Onder de gastdocenten waren dit jaar voor het eerst ook studenten van de BOL4 opleiding Bouw en zowel Friese Poort als Friesland College. De studenten zijn hier vooraf goed op voorbereid. De leerkrachten van de basisscholen waren heel positief over deze gastlessen. Voor 2014 zetten we de samenwerking zeker voort. 4

5 Werkboeken De leerkracht kan de kinderen op de gastles of het bedrijfsbezoek voorbereiden aan de hand van het werkboek In Holland staat een huis dan wel het werkboek Leeuwarden Vrij-Baan. Beide werkboeken zijn een uitgave van Bouwen aan de Bouw. Aan bod komen onderwerpen als ontwerp, inpassen in de omgeving, planning en beroepen. Met ingang van schooljaar zijn de werkboeken te downloaden via Film Als lesmateriaal bij de gastlessen is een korte film gemaakt. Deze laat in stukjes het bouwproces zien: van opdrachtgever tot aan oplevering. Centraal staat de nieuwbouw bij ROC Friese Poort in Drachten. Leerlingen van de Montessorischool in Drachten interviewen de professionals van het architectenbureau, de aannemer en bij de opdrachtgever. 5

6 Voortgezet onderwijs Gastlessen, excursies en bedrijfsbezoeken In het voorjaar 2013 zijn alle VMBO-docenten bouw en decanen in het voortgezet onderwijs aanschreven met het aanbod van gastles, bedrijfsbezoek, meeloopdag e.d. voor leerlingen. Hier is het volgende uit voort gekomen. Datum School Niveau Aantal leerlingen Activiteit 26 feb e.v. Magister Alvinus VMBO GT 100 Rondleiding op kantoor Friso Sneek en speeddaten met professionals mrt OSG Sevenwolden VMBO, Havo en VWO 100 Voorlichting door Johan Keuning van Friso Heerenveen 16 okt OSG Singelland Surhuisterveen VMBO kader 24 Rondleiding Raadhuisplein en speeddaten met professionals 27 nov OSG Singelland Drachten VMBO kader 30 Rondleiding Raadhuisplein Drachten Provinciale Decanendag Eén maal per jaar treffen alle VMBO-decanen in Friesland elkaar. 14 november was dit bij het WTC in Leeuwarden. Vanuit Bouwen aan de Bouw hebben we deze dag eveneens bezocht en vele contacten weer kunnen aanhalen of kunnen leggen. De signalen zijn echter dat er momenteel weinig leerlingen zijn met belangstelling voor een bouwopleiding. 6

7 Week van de Bouw De Week van de Bouw is voor leerlingen 3 e /4 e klas VMBO-theoretisch en Havo 3. In deze week organiseren we, i.s.m. Friesland College, Friese Poort en aannemers, rond drie verschillende bouwprojecten een dagprogramma om hen kennis te laten met de bouw. Elke dag staat een ander bouwproject centraal. Deze begint bij de ROC met een toelichting van de architect op het bouwproject en zijn/haar rol daar in. Vervolgens gaan de leerlingen zelf ontwerpen in 3D. De ochtend wordt afgesloten met informatie over de MBO niveau 4 - en HBO bouwopleiding. Na de lunch wordt het bouwproject bezocht en kunnen de leerlingen o.a. speeddaten met de professionals van de aannemer. Bij de werving van leerlingen steken we expliciet in op geïnteresseerde leerlingen. Per locatie kunnen 20 leerlingen deelnemen. Programma s okt. Studentenwoningen kenniscampus in Leeuwarden met ROC Friesland College en Friso Bouwgroep 15 okt. Raadhuisplein in Drachten i.s.m. ROC Friese Poort en bouwcombinatie Koopmans-Friso 16 okt. Leeuwarden Vrij-Baan i.s.m. Viawijzer, ROC Friese Poort en Rijkswaterstaat. 17 okt. Gashouder in Sneek i.s.m. ROC Friese Poort en Friso Bouwgroep. Het aantal aanmeldingen was duidelijk minder dan het voorgaande jaar, namelijk 29. In 2012 waren dit er nog 50. De bijeenkomst van 15 oktober is daardoor aangepast, de bijeenkomst van 16 oktober geannuleerd. Van alle drie dagen zijn foto s gemaakt en op Facebook gezet. 7

8 Open Dagen Open dagen VMBO-MBO Voor de Open Dagen hebben alle opleidingen Bouw de flyer Meelopen in de bouw toegestuurd gekregen om aan geïnteresseerde leerlingen mee te geven. Hier zijn gaan aanmeldingen voor een Meeloopdag uit naar voren gekomen. Daarnaast hebben we een beknopt overzicht gemaakt van de verwachtingen voor de arbeidsmarkt op basis van cijfers van Fundeon. Deze is eveneens meegestuurd. Uit deze cijfers blijkt dat de kans op werk na afloop van de opleiding in de bouw (naar functie) in Friesland redelijk tot goed is. Friese Poort Sneek heeft het overzicht op posterformaat afgedrukt en opgehangen. Het overzicht staat tevens op onze website. Landelijke Dag van de Bouw Alle docenten VMBO-MBO-HBO Bouw en decanen VMBO-Havo-VWO zijn expliciet gewezen p de landelijk Dag van de Bouw en de bouwprojecten die in dit kader in Friesland bezocht konden worden. We hebben hen gevraagd dit aan geïnteresseerde leerlingen door te geven. 8

9 VMBO-MBO Bouwdocenten VMBO en MBO docenten Bouw spelen een zeer belangrijke rol bij het aantrekken van leerlingen voor de bouwopleiding. Maar dat niet alleen. Ook in het enthousiast houden van de leerlingen voor het vak en het beperken van de uitval bij de overstap van VMBO naar MBO zijn docenten cruciaal. Elkaar informeren, van elkaar leren en contact houden met de praktijk zijn middelen om hier inhoud aan te geven. In dit kader zijn een drietal bijeenkomsten voor vakdocenten VMBO en MBO georganiseerd. VMBO 21 mrt Bij CSG Liudger in Drachten. Aldert Jonker, docent Techniek Augustinuscollege is hierbij uitgenodigd. De heer Jonker is erg succesvol in het interesseren van leerlingen voor Techniek. Hoe doet hij dat? N.a.v. deze bijeenkomst is er een klein werkgroepje gevormd. Deze bekijkt hoe de aanpak bij de collega s in Friesland kan worden geïntroduceerd. Aantal deelnemers: sep Werkgroep op bezoek bij Augustinuscollege in Groningen. Zeer inspirerend. De aanpak en ervaringen van het Augustinuscollege zijn verwerkt in een document. Deze is 21 november met VMBO-bouwdocenten besproken. Doel: docenten enthousiast maken en handvat bieden om aanpak cq onderdelen hieruit in hun eigen onderwijs toe te passen. 9

10 VMBO-MBO 7 nov Op bezoek bij de gemeente Sudwest Fryslân Thema: de nieuwe omgevingsvergunning. Alle aspecten zijn doorlopen en voorzien van voorbeelden uit de praktijk. Jan Tadema en Willem Alberda, namen de deelnemers mee op een bijzondere tocht langs fusies, vergunningen en welstandcommissie. Aantal deelnemers: 16. VMBO 21 nov Bij CSG Bornego met o.a. o Terugkoppeling bezoek Augustinuscollege en toelichting op aanpak/document o wat zijn nieuwe exameneisen en hoe kunnen de 12 uren vrije ruimte in het 4 e jaar worden besteed. Binnen het Augustinuscollege gaan leerlingen in het 4 e jaar 3-4 uur per week naar MBO. Aantal deelnemers: 14. Werven zij-instroom Bijeenkomst decanen MBO en loopbaanadviseurs Op 16 mei hebben we een bijeenkomst georganiseerd voor decanen en loopbaanadviseurs van Friese Poort, Friesland College en UWV bij Bouwbedrijf Lont in St. Annaparochie. Doel: informeren over functies, arbeidsmarkt en nieuwe ontwikkelingen in de bouw én gelegenheid krijgen vooroordelen weg te nemen. Achterliggend doel: bij een beter en positief beeld van de bouw verwijzen de adviseurs studenten/werkzoekenden, die zich oriënteren op een (nieuwe) opleiding, eerder door naar een opleiding in de bouw. Vijf decanen/(loopbaan)adviseurs waren aanwezig. Hierbij waren alle drie partijen (Friese Poort, Friesland College en UWV) vertegenwoordigd. De middag is bijzonder positief verlopen. 10

11 Apart traject: Onderzoek Loopbaan voor bouwers in het onderwijs Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Bouwend Nederland afdeling Friesland. Aanleiding is de vergrijzing van het docentencorps. De vraag was in hoeverre dit gegeven bouwers de mogelijkheid biedt om in het onderwijs aan de slag te gaan. Met name voor werkzoekende bouwers zou dit een perspectief kunnen zijn. Tegelijkertijd krijgt het onderwijs een impuls doordat vakmensen hun vakkennis en praktijkervaring inbrengen Stap 1 is uitgevoerd. Dat wil zeggen: a. Ronde Tafel gesprekken gevoerd met docenten MBO en bedrijven over de toekomstige werknemer in de bouw en hoe we het imago van de bouw kunnen versterken. b. Met directies/managers VMBO, MBO en HBO gesproken om een beeld te krijgen in hoeverre scholen behoefte hebben aan instroom van bouwers als docent in het onderwijs, hier mogelijkheden voor zien, onder welke voorwaarden en hier op in willen zetten. De input van de Ronde Tafel gesprekken is hier in mee genomen. Uit de gesprekken blijkt dat de directies positief staan tegenover het idee om werkzoekende bouwers in het onderwijs in te zetten. Tegelijkertijd wordt ook aangegeven dat zij geen budget hebben om deze personen te bekostigen. Naar aanleiding van deze gesprekken heeft het Lindecollege contact met ons opgenomen of we al een pool van deze werkzoekende bouwers hadden. De situatie deed zich namelijk voor dat de bouwdocent waarschijnlijk voor langere tijd niet kan werken. In samenwerking met het UWV zijn twee bouwers met behoud van uitkering voor drie maanden aan de slag gegaan. In maart 2014 worden de ervaringen geëvalueerd. Afhankelijk van de resultaten en mogelijkheden UWV wordt gekeken of en hoe de pilot kan worden uitgebreid. 11

12 Ronde Tafelgesprekken Een Ronde Tafelgesprek is een kleinschalige bijeenkomst met diverse partijen rondom een specifiek thema. Doel: nieuwe ideeën boven tafel krijgen waarmee die we vanuit Bouwen [Geef een citaat uit het document of de samenvatting van een interessant punt op. Het tekstvak kan overal in het document worden neergezet. Ga naar het tabblad Hulpmiddelen voor tekenen als u de opmaak van het tekstvak voor het blikvangercitaat wilt wijzigen.] aan de Bouw kunnen/moeten oppakken om de bouw positief onder de aandacht krijgen (imago) en de instroom in de bouwopleidingen stimuleren. In totaal zijn drie Ronde Tafelgeschrekken gehouden met vertegenwoordigers uit het bouwonderwijs en bouwbedrijfsleven. Aanleiding voor de Ronde Tafelgesprekken is het feit dat de sector de afgelopen jaren sterk is veranderd. Was er eerder krapte op de arbeidsmarkt, nu is er te weinig werk om personeel vast te kunnen houden. Berichtgeving hierover stelt de bouw in een negatief daglicht. Steeds minder jongeren kiezen hierdoor voor een opleiding in de bouw. Daarnaast zijn benodigde vaardigheden in de loop der jaren veranderd. Op basis van de uitkomsten van de gesprekken op 8 mei, 5 juni en 18 september is een nieuw plan van aanpak opgesteld. De stuurgroep Bouwen aan de Bouw wil hier vol op inzetten en heeft daarbij de ondersteuning van SBF en afdeling Friesland gevraagd. Het plan van aanpak is te downloaden vanaf Plan van aanpak Bouwen aan de Bouw Friesland Activiteiten 1. Basisscholen Gastlessen, bedrijfsbezoeken, werkboek voortzetten 2. Voortgezet onderwijs Onderzoek naar motivatie voor keuze bouwopleiding (nieuw) Gastlessen, bedrijfsbezoeken, excursie, praktijkopdrachten, etc. voortzetten Week van de Bouw voortzetten Bijeenkomsten docenten Bouw VMBO-MBO voortzetten. Opstellen projectplan en betrekken partijen voor realisatie (nieuw): o leerwerkplekken o docentenstages o bouwbedrijven structureel betrekken in het onderwijs 3. Bedrijven en onderwijs Ronde Tafelgesprekken voortzetten in 2015 en PR en Communicatie Beeld geven van de bouw in 2020 (nieuw) Opstellen (digitale) tribune voor aansprekende bouwprojecten (nieuw) Bijhouden website, facebook, etc. voortzetten 5. Projectmanagement en organisatie 12

13 Communicatie MAAK HET MEE! Vormgeving wordt steeds belangrijker om bij leerlingen, decanen en leerkrachten in beeld te komen en te blijven. De communicatie-uitingen van Bouwen aan de Bouw zijn daarom in een professionele huisstijl gegoten die in alle uitingen wordt doorgevoerd. Alle activiteiten worden nu gepresenteerd onder de slogan MAAK HET MEE! Flyers Voor elke actie is, onder de slogan MAAK HET MEE!, een eigen flyer zoals voor de meeloopdagen voor jongeren, de gastlessen en bedrijfsbezoeken voor de basisscholen en mogelijkheden van excursies, gastlessen en praktijkopdrachten voor groepen leerlingen. Deze flyers worden waar nodig en van toepassing ingezet. In de flyers wordt naar de website verwezen. Website De website is in 2012 vernieuwd. Hiermee richten we ons primair op jongeren. Onder de slogan MAAK HET MEE! nodigen we hen uit kennis te maken met de bouw. Ook staat er relevante informatie voor hen op. Via Facebook kunnen jongeren zien wie meedoen aan bouw activiteiten die Bouwen aan de Bouw heeft georganiseerd. Maar ook anderen kunnen foto s aanleveren, bijvoorbeeld studenten Bouwkunde n.a.v. een schoolopdracht of buitenlandse excursie. Aan de hand van de agenda kan iedereen zien wanneer en waar welke activiteit plaats vindt. Aanmelden voor een activiteit, (mede)georganiseerd door Bouwen aan de Bouw, kan eveneens via de website. Jongeren zijn de primaire doelgroep, maar daarnaast heeft de website ook informatie voor leerkrachten van basisscholen, decanen en docenten Bouw. Deze is te vinden onder de button Bouwen aan de Bouw. 13

14 Projectmanagement en organisatie Projectmanagement Algemeen Informeren interne- en externe partijen over de aanpak van Bouwen aan de Bouw en de stand van zaken, zowel inhoudelijk als financieel. Afstemming met andere initiatieven zoals Technet, Techtour en Vakcollege. Interview met Leeuwarder Courant over de bouw en arbeidsmarkt. i.s.m. 5 docenten VMBO-Bouw en de voorzitter van Jong Bouwend Nederland. Presentatie Bouwen aan de Bouw bij Bouwend Nederland Zoetermeer. Bewaken uitvoering, kosten en financiering. Informele bijeenkomst op het hoofdbureau van de politie in Leeuwarden 7 februari waren we te gast op het hoofdbureau van de politie in Leeuwarden. Aannemers, docenten en andere geïnteresseerden waren door Bouwen aan de Bouw hiervoor uitgenodigd. De Politie is een dynamische organisatie. Zij staat midden in de maatschappij en moet mee bewegen. We kennen de Politie allemaal, maar hoe werkt zij eigenlijk en vanuit welke visie? En daarbij: wat kan de bouw hieruit leren? Mevr. Sylvia te Wierik, districtschef Fryslân, liet ons de binnenkant van de Politie zien. De bijeenkomst werd met een buffet afgesloten. Aantal deelnemers: ca

15 Organisatie De stuurgroep de heer B.N. de Vries namens SBF, Bouwmensen fnz en Bouwend Nederland Friesland. de heer O.A. Koopmans, namens Bouwmensen fnz. de heer J. Lont, namens Jong Bouwend Nederland. de heer C. Jelsma, namens SBF. Begeleidingsgroep De leden van de stuurgroep worden geadviseerd door de heren C. Udinga, Bouwend Nederland regio Noord, en H. Huis in t Veld, Bouwmensen fnz. Uitvoering en projectmanagement De Groot, samenwerking bedrijven-onderwijs Heerenveenseweg 34, Wolvega T E. 15

Bouwen aan de Bouw Friesland. Activiteiten en resultaten 2014

Bouwen aan de Bouw Friesland. Activiteiten en resultaten 2014 Bouwen aan de Bouw Friesland Een stimuleringsproject voor meer en beter gekwalificeerd personeel in de bouw. Doel: 1. Instroom in de bouwopleidingen stimuleren. 2. Doorstroom naar de hogere opleidingen

Nadere informatie

Bouwen aan de Bouw Friesland. Activiteiten en resultaten 2015

Bouwen aan de Bouw Friesland. Activiteiten en resultaten 2015 Bouwen aan de Bouw Friesland Een stimuleringsproject voor meer en beter gekwalificeerd personeel in de bouw. Doel: 1. Instroom in de bouwopleidingen stimuleren. 2. Doorstroom naar de hogere opleidingen

Nadere informatie

BOUWEN AAN DE BOUW FRIESLAND 2014-2016 Een stimuleringsproject voor meer en beter gekwalificeerd personeel in de bouw.

BOUWEN AAN DE BOUW FRIESLAND 2014-2016 Een stimuleringsproject voor meer en beter gekwalificeerd personeel in de bouw. BOUWEN AAN DE BOUW FRIESLAND 2014-2016 Een stimuleringsproject voor meer en beter gekwalificeerd personeel in de bouw. : 1. Instroom in de bouw stimuleren 2. Doorstroom naar hogere opleidingen stimuleren

Nadere informatie

Bouwen aan de Bouw Friesland. Activiteiten en resultaten 2016

Bouwen aan de Bouw Friesland. Activiteiten en resultaten 2016 Bouwen aan de Bouw Friesland Een stimuleringsproject voor meer en beter gekwalificeerd personeel in de bouw. Doel: 1. Instroom in de bouwopleidingen stimuleren. 2. Doorstroom naar de hogere opleidingen

Nadere informatie

Z O R G C A F É VRIJDAG 19 MAART 2010 IN FRIESLAND UITNODIGING. werkt voor zorg en welzijn

Z O R G C A F É VRIJDAG 19 MAART 2010 IN FRIESLAND UITNODIGING. werkt voor zorg en welzijn Z O R G C A F É UITNODIGING Hierbij nodigen wij u van harte uit voor het bijwonen van een zorgcafé op vrijdag 19 maart. In de bijlage is per zorgcafé informatie opgenomen. De negen zorgcafés zijn s morgens

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KEUZE VAN LEERLINGEN! VMBO-BASIS/KADER VOOR DE RICHTING BWI/BOUW!

ONDERZOEK NAAR KEUZE VAN LEERLINGEN! VMBO-BASIS/KADER VOOR DE RICHTING BWI/BOUW! ONDERZOEK NAAR KEUZE VAN LEERLINGEN VMBO-BASIS/KADER VOOR DE RICHTING BWI/BOUW 2 november 2015 Inleiding De instroom in de bouwopleidingen is de afgelopen jaren sterk afgenomen. De moeilijke tijden waarmee

Nadere informatie

Projectplan Verleiden tot het kiezen voor groen VMBO

Projectplan Verleiden tot het kiezen voor groen VMBO Projectplan Verleiden tot het kiezen voor groen VMBO Inleiding Arbeidsmarktonderzoek, in de hoveniers- en groenvoorzieningsbranche, laat zien dat er op korte en middellange termijn een groeiende vraag

Nadere informatie

Woerdens Techniek Talent

Woerdens Techniek Talent Woerdens Techniek Talent Werkgroep Promotie en werving Concept Activiteitenplan 2013/2014 versie 3.0, Woerden, 23-08- 2013 Aanleiding Het Woerdens Techniek Talent is een initiatief van onderwijsinstellingen,

Nadere informatie

ONDERWIJS PRODUCTPORTFOLIO GRONINGEN EN DRENTHE WWW.NDCMEDIAGROEP.NL

ONDERWIJS PRODUCTPORTFOLIO GRONINGEN EN DRENTHE WWW.NDCMEDIAGROEP.NL ONDERWIJS PRODUCTPORTFOLIO GRONINGEN EN DRENTHE WWW.NDCMEDIAGROEP.NL 1 PROFILERING 2 PROFILERING Kerntaak van scholen is het geven van goed onderwijs. Om zich te onderscheiden van andere scholen en te

Nadere informatie

Meer jonge mensen in de techniek. Daarbij ondersteunen we uw school of bedrijf!

Meer jonge mensen in de techniek. Daarbij ondersteunen we uw school of bedrijf! Meer jonge mensen in de techniek Daarbij ondersteunen we uw school of bedrijf! Over TechniekTalent.nu TechniekTalent.nu is een samenwerkingsverband van acht technische sectoren met één doel: meer instroom

Nadere informatie

1. Programmaonderdeel: Dierenwelzijn in het Voortgezet Onderwijs

1. Programmaonderdeel: Dierenwelzijn in het Voortgezet Onderwijs Uitvoeringsplan 1. Programmaonderdeel: Dierenwelzijn in het Voortgezet Onderwijs Programma: Welzijn van dieren 2. Samenvatting programmaonderdeel: Dierenwelzijn krijgt vanuit de maatschappij steeds meer

Nadere informatie

Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo

Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo Stimuleringsproject LOB in het mbo Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo Samenwerken aan LOB Jongeren beter toerusten voor het maken van passende keuzes in de eigen loopbaan door bewust

Nadere informatie

SAMENWERKINGSARRANGEMENT LANDSDEEL NOORD PLATFORM BÈTA TECHNIEK 2014-2016

SAMENWERKINGSARRANGEMENT LANDSDEEL NOORD PLATFORM BÈTA TECHNIEK 2014-2016 SAMENWERKINGSARRANGEMENT LANDSDEEL NOORD & PLATFORM BÈTA TECHNIEK 2014-2016 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

SOB Westland. Pilot WNME-Technologie. SOB Westland. Mei 2014, versie 2.2 (korte versie)

SOB Westland. Pilot WNME-Technologie. SOB Westland. Mei 2014, versie 2.2 (korte versie) SOB Westland Pilot 2014 WNME-Technologie SOB Westland Mei 2014, versie 2.2 (korte versie) WNME-Technologie Samenvatting SOB Westland (SOBW) is vanaf 2008 betrokken en actief met het organiseren van activiteiten

Nadere informatie

Je maakt t op het Vakcollege Noordoostpolder

Je maakt t op het Vakcollege Noordoostpolder Je maakt t op het Vakcollege Noordoostpolder Schooljaar 16/17 Onderwijs voor jongeren met gouden handen die aan een gouden toekomst willen werken. Dat is het Vakcollege Noordoostpolder. Leerlingen die

Nadere informatie

Op 12 maart is er een informatieavond over de profiel- en vakkenpakketkeuze.

Op 12 maart is er een informatieavond over de profiel- en vakkenpakketkeuze. MAVO 2 Profielkeuze Klas 2 is een belangrijk jaar wat betreft de oriëntatie op de verschillende profielen. Op maandag 9 april moeten de leerlingen hun definitieve profiel- en vakkenpakket keuze maken.

Nadere informatie

Een evaluatieonderzoek naar vmbo Carrousel TL Groningen en Drenthe SCHOOLJAAR : LEERLINGRESULTATEN DOCENTRESULTATEN BEDRIJFSRESULTATEN

Een evaluatieonderzoek naar vmbo Carrousel TL Groningen en Drenthe SCHOOLJAAR : LEERLINGRESULTATEN DOCENTRESULTATEN BEDRIJFSRESULTATEN Een evaluatieonderzoek naar vmbo Carrousel TL Groningen en Drenthe SCHOOLJAAR 2014 2015: LEERLINGRESULTATEN DOCENTRESULTATEN BEDRIJFSRESULTATEN PROJECTBUREAU CARROUSEL GRONINGEN EN DRENTHE MEI 2015 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Denken (Diploma. En nu????)

Denken (Diploma. En nu????) Denken (Diploma. En nu????) Delen (Met ouders,vrienden,decaan) Doen (Aan de slag en zet m op!!) Voorwoord Beste 4 e klasser, Dit schooljaar ga je examen doen. Als alles meezit ga je onze school verlaten

Nadere informatie

Overzicht uitwisselingen schooljaar

Overzicht uitwisselingen schooljaar Overzicht uitwisselingen schooljaar 2010-2011 In schooljaar 2010-2011 zijn er 39 uitwisselingen geweest. Iedere uitwisseling heeft een verbeteradvies voor het praktijkleren opgeleverd. 1/2/3 Docent vmbo

Nadere informatie

Platform voor vmbo scholen. Bouwen Wonen Interieur

Platform voor vmbo scholen. Bouwen Wonen Interieur Platform voor vmbo scholen Bouwen Wonen Interieur Inhoudsopgave Wie zijn wij? 4 Professionalisering en Advies 6 Deskundigheidsbevordering 7 Netwerkbijeenkomsten, landelijk en regionaal 7 Lidmaatschap Platform

Nadere informatie

KRAAMTALENT KNELPUNTEN BEDRIJVEN DOELSTELLINGEN PROJECTPLAN KNELPUNTEN ROC'S GRONINGEN FRIESLAND DRENTHE

KRAAMTALENT KNELPUNTEN BEDRIJVEN DOELSTELLINGEN PROJECTPLAN KNELPUNTEN ROC'S GRONINGEN FRIESLAND DRENTHE KRAAMTALENT GRONINGEN FRIESLAND DRENTHE donderdag 7 juni 2012 - dia 2 KNELPUNTEN BEDRIJVEN ONDERTEKENING CONVENANT 27-01-2010 Verouderd personeelsbestand Afname animo bij jongeren voor de Kraamzorg Door

Nadere informatie

Je maakt het op het Vakcollege Noordoostpolder Schooljaar 15/16

Je maakt het op het Vakcollege Noordoostpolder Schooljaar 15/16 Je maakt het op het Vakcollege Noordoostpolder Schooljaar 15/16 Onderwijs voor jongeren met gouden handen die aan een gouden toekomst willen werken. Dat is het Vakcollege Noordoostpolder. Leerlingen die

Nadere informatie

Resultaten Propedeuse Stenden, NHL en VHL van leerlingen Friese vo-scholen

Resultaten Propedeuse Stenden, NHL en VHL van leerlingen Friese vo-scholen Resultaten Propedeuse Stenden, NHL en VHL van leerlingen Friese vo-scholen Propedeuse 2011-2012 Een product van de projectgroep terugkoppeling studieresultaten van het Aansluitingsnetwerk VO-HO Fryslân.

Nadere informatie

Jet-Net Infobulletin. In dit nummer. Philips gastlessen in Europees Ingenious -project. jaargang 8 nummer 2 december 2011

Jet-Net Infobulletin. In dit nummer. Philips gastlessen in Europees Ingenious -project. jaargang 8 nummer 2 december 2011 Jet-Net Infobulletin jaargang 8 nummer 2 december 2011 Nieuwsbrief voor iedereen die betrokken is bij de activiteiten van Philips Jet-Net. De inspanning van iedereen die zich voor Jet-Net inzet, werkt

Nadere informatie

Terugblik op deel twee van het Huizer Erfgoed pilotproject januari juni 2015.

Terugblik op deel twee van het Huizer Erfgoed pilotproject januari juni 2015. Terugblik op deel twee van het Huizer Erfgoed pilotproject januari juni 2015. Doel van het project In 2015 is het tweede deel van het pilotproject door de coördinator erfgoed van de bibliotheek voortgezet.

Nadere informatie

Expertmeeting voor vmbo-scholen

Expertmeeting voor vmbo-scholen Expertmeeting voor vmbo-scholen 12 februari 2009 VHTO Landelijk expertisebureau meisjes vrouwen en bèta techniek www.vhto.nl Lia Bleijenberg Cocky Booy Programma 10.00 10.15 uur Welkom en kennismaking

Nadere informatie

Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo

Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo Stimuleringsproject LOB in het mbo Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo Visie ontwikkelen in regionale inspiratiebijeenkomsten Wat verstaan we eigenlijk onder loopbaanoriëntatie en -begeleiding

Nadere informatie

CONVENANT. Leerlingbouwplaatsen Rijnstreek. Alphen aan den Rijn, Jacobswoude, Nieuwkoop, Rijnwoude. 1 april 2008 1 april 2011. Gemeente Nieuwkoop

CONVENANT. Leerlingbouwplaatsen Rijnstreek. Alphen aan den Rijn, Jacobswoude, Nieuwkoop, Rijnwoude. 1 april 2008 1 april 2011. Gemeente Nieuwkoop CONVENANT Leerlingbouwplaatsen Rijnstreek Gemeente Jacobswoude 1 april 2008 1 april 2011 Alphen aan den Rijn, Jacobswoude, Nieuwkoop, Rijnwoude Gemeente Nieuwkoop Convenant leerlingenbouwplaatsen Investeren

Nadere informatie

Toptechniek en Techniekpact. Een duurzame route

Toptechniek en Techniekpact. Een duurzame route Toptechniek en Techniekpact Een duurzame route Toptechniek en Techniekpact Een duurzame route In, door en uitstroom in de Techniek Techniekpact 3 Actielijnen: Kiezen voor techniek Leren in de techniek

Nadere informatie

Jet-Net Infobulletin. In dit nummer. Doorstart Platform Bèta Techniek. jaargang 8 nummer 1 mei 2011

Jet-Net Infobulletin. In dit nummer. Doorstart Platform Bèta Techniek. jaargang 8 nummer 1 mei 2011 Jet-Net Infobulletin jaargang 8 nummer 1 mei 2011 Nieuwsbrief voor iedereen die betrokken is bij de activiteiten van Philips Jet-Net. Het Philips Jet-Net Infobulletin heeft een nieuwe opzet, met meer ruimte

Nadere informatie

JONGEREN VAN NU? VAKMENSEN VAN DE TOEKOMST! INVESTEER MEE

JONGEREN VAN NU? VAKMENSEN VAN DE TOEKOMST! INVESTEER MEE JONGEREN VAN NU? VAKMENSEN VAN DE TOEKOMST! INVESTEER MEE INVESTEER MEE IN VAKMENSEN VAN DE TOEKOMST Goed opgeleid technisch personeel is nu al schaars en die behoefte wordt in de toekomst alleen maar

Nadere informatie

DIPLOMA GEHAALD? WAT DAN??!!...

DIPLOMA GEHAALD? WAT DAN??!!... DIPLOMA GEHAALD? WAT DAN??!!... Voorwoord Beste 4 e klasser, Dit schooljaar ga je examen doen. Als alles meezit ga je onze school verlaten met een diploma. Zet m op, want voor je het weet is het schooljaar

Nadere informatie

Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo

Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo Stimuleringsproject LOB in het mbo Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo Draaiboeken voor drie activiteiten op het snijvlak vmbo-mbo Nieuwsgierig hoe u samenwerking tussen vmbo en mbo

Nadere informatie

FIGURES, FACTS & TRENDS

FIGURES, FACTS & TRENDS FIGURES, FACTS & TRENDS Scholingstrajecten voor immigranten, groep gemotiveerde, vaak hoog opgeleide statushouders INSTROOM VANUIT MEERDERE PERSPECTIEVEN Reguliere instroom vanuit VMBO naar BOL-opleidingen

Nadere informatie

Enquête stichting Parentes Zoetermeer

Enquête stichting Parentes Zoetermeer Enquête stichting Parentes Zoetermeer In de afgelopen weken hebt u de mogelijkheid gehad om d.m.v. onze enquête uw stem te laten horen over diverse punten die spelen binnen onze stichting Parentes. In

Nadere informatie

Cultuureducatie in Amsterdam. Ada Nieuwendijk. SCHOLINGSAANBOD 2014-2015 Onderwijs

Cultuureducatie in Amsterdam. Ada Nieuwendijk. SCHOLINGSAANBOD 2014-2015 Onderwijs Cultuureducatie in Amsterdam. Ada Nieuwendijk SCHOLINGSAANBOD 2014-2015 Onderwijs Inleiding De MoccaAcademie biedt iedereen die werkzaam is in cultuureducatie in Amsterdam de mogelijkheden om zich verder

Nadere informatie

Stapeling binnen Melanchthon

Stapeling binnen Melanchthon Stapeling binnen Melanchthon Na je examen doorstromen naar een ander niveau in het voortgezet onderwijs Marieke van den Vlekkert Maatje, MSc. Versie 3 februari 2013 Besproken in AD (18/12), MMT (18/12),

Nadere informatie

Jaarplan 2017 Arbeidsmarkt & Onderwijs MBO HBO SIGRA

Jaarplan 2017 Arbeidsmarkt & Onderwijs MBO HBO SIGRA Jaarplan 2017 Arbeidsmarkt & Onderwijs HBO SIGRA MBO Inleiding TEXEL DEN-HELDER NOORD-HOLLAND NOORD HOORN ALKMAAR ZAANSTREEK-WATERLAND AMSTERDAM AMSTERDAM, DIEMEN EN AMSTELVEEN Voor u ligt het Jaarplan

Nadere informatie

Nieuws van de decanen

Nieuws van de decanen In dit nummer: Oriënteren op het mbo: er gebeurt veel! Toelatingsrecht mbo 16 november: de beroepeninformatieavond 7 en 8 december: de leerlingbezoekdagen Open Dagen, Meeloopdagen TOP Beroepenfestival

Nadere informatie

Taal verbindt mensen Wij verbinden mensen met taal Want Taal doet meer dan schrijven, spreken en lezen Het is de sleutel naar een nieuwe toekomst!

Taal verbindt mensen Wij verbinden mensen met taal Want Taal doet meer dan schrijven, spreken en lezen Het is de sleutel naar een nieuwe toekomst! Taal verbindt mensen Wij verbinden mensen met taal Want Taal doet meer dan schrijven, spreken en lezen Het is de sleutel naar een nieuwe toekomst! Taal doet meer In Utrecht wonen meer dan 15.000 volwassenen

Nadere informatie

ACTIEF SOLLICITEREN JOBCOACH TRAJECT

ACTIEF SOLLICITEREN JOBCOACH TRAJECT ACTIEF SOLLICITEREN JOBCOACH TRAJECT DOEL Aangemelde en toekomstige BBL studenten die geen werkplek hebben kunnen 1 à 2 onderwijsperioden na aanmelden starten aan de opleiding doordat ze (met hulp van

Nadere informatie

REGIONAAL AMBITIEDOCUMENT Kop van Noord-Holland

REGIONAAL AMBITIEDOCUMENT Kop van Noord-Holland 521 REGIONAAL AMBITIEDOCUMENT Kop van Noord-Holland Frame: Algemene regionale opgaven veranderende functies platteland Projectnaam: Vrijkomende agrarische bebouwing en kwaliteitsimpuls vergroting agrarische

Nadere informatie

Bogerman Koudum. Informatieavond klas 4 30 september 2015

Bogerman Koudum. Informatieavond klas 4 30 september 2015 Bogerman Koudum Informatieavond klas 4 30 september 2015 Programma van vanavond: Ontvangst, welkom en algemene info En. MBO Team Projectleider: Jeanine IJtsma Teamlid: Hedwich Sietzema 10 NOVEMBER BEROEPENFEEST

Nadere informatie

WELKOM. op de OUDERAVOND van KLAS 4 THEORETISCHE LEERWEG / MAVO CS VINCENT VAN GOGH

WELKOM. op de OUDERAVOND van KLAS 4 THEORETISCHE LEERWEG / MAVO CS VINCENT VAN GOGH WELKOM op de OUDERAVOND van KLAS 4 THEORETISCHE LEERWEG / MAVO CS VINCENT VAN GOGH LOB in VMBO 4 loopbaan oriëntatie en begeleiding Theoretische Leerweg en Mavo 25 september 2017 I. Barmentloo - de Boer,

Nadere informatie

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Onderwerp inzet intensiveringsmiddelen 'leren' 2017 Steller R.H.L. Pos De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Telefoon (050) 367 63 92 Bijlage(n) Ons kenmerk 6262777 Datum Uw brief

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Toptechniek in Bedrijf Noordoost-Brabant

Samenwerkingsovereenkomst Toptechniek in Bedrijf Noordoost-Brabant Samenwerkingsovereenkomst Toptechniek in Bedrijf Noordoost-Brabant Samenwerkingsovereenkomst tussen ROC Koning Willem I College, ROC De Leijgraaf, Baanderherencollege, Bossche Vakschool, Cambium College,

Nadere informatie

Start 10 nieuwe Vakcolleges in schooljaar 2014/2015. Een energiek en vooruitstrevend schooljaar gewenst! Vernieuwde leermiddelen thema 1 online

Start 10 nieuwe Vakcolleges in schooljaar 2014/2015. Een energiek en vooruitstrevend schooljaar gewenst! Vernieuwde leermiddelen thema 1 online Een energiek en vooruitstrevend schooljaar gewenst! Mede namens alle medewerkers van Vakcollege Groep wens ik u een energiek en vooruitstrevend nieuw schooljaar. Een jaar met veel nieuwe uitdagingen, bijvoorbeeld

Nadere informatie

Kennissessie: Gierende hormonen en educatie; hoe redden jongeren zich in het verkeer?

Kennissessie: Gierende hormonen en educatie; hoe redden jongeren zich in het verkeer? Kennissessie: Gierende hormonen en educatie; hoe redden jongeren zich in het verkeer? In deze kennissessie vertelden Lisette de Wildt van DTV en Kim Ruijs van XTNT over hun verkeerseducatie projecten om

Nadere informatie

KUNST- EN CULTUUREDUCATIE VOOR HET ONDERWIJS IN OOSTSTELLINGWERF

KUNST- EN CULTUUREDUCATIE VOOR HET ONDERWIJS IN OOSTSTELLINGWERF Uitgewerkt door: Thijs Oud kunst- en cultuurcoördinator Kunst & COO Langezwaag, juni 2011 KUNST- EN CULTUUREDUCATIE VOOR HET ONDERWIJS IN OOSTSTELLINGWERF De opdracht voor Kunst & COO INHOUDSOPGAVE 1.

Nadere informatie

LOB in klas. Klas 3GT. Informatie over Loopbaan Oriëntatie en -Begeleiding. Gemengde / Theoretische - Leerweg. het decanaat

LOB in klas. Klas 3GT. Informatie over Loopbaan Oriëntatie en -Begeleiding. Gemengde / Theoretische - Leerweg. het decanaat LOB in klas 3 Informatie over Loopbaan Oriëntatie en -Begeleiding Klas 3GT Gemengde / Theoretische - Leerweg het decanaat 1 lob klas 3GT ORS Lek en Linge vestiging Lingeborgh 2015 2016 Aan de ouders en

Nadere informatie

School Ex rapportage. Oktober 2010

School Ex rapportage. Oktober 2010 School Ex rapportage Oktober 2010 Inleiding School Ex is een onderdeel van het actieplan jeugdwerkloosheid. Het doel is tweeledig. Enerzijds MBO-jongeren stimuleren om langer door te leren en anderzijds

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Deltapoort

Uitvoeringsprogramma Deltapoort Stuurgroep DP/LT 10 juli 2014 Bijlage 6.2 Bestuurlijke trekker: A. Kamsteeg Ambtelijke trekker: Myra Zeldenrust Uitvoeringsprogramma Deltapoort Aansluiting Onderwijs Arbeidsmarkt Conceptversie Myra Zeldenrust

Nadere informatie

Introductie. Evaluatie VN Panel. Vesrie: 12 juni 2016

Introductie. Evaluatie VN Panel. Vesrie: 12 juni 2016 Evaluatie VN Panel Vesrie: 12 juni 2016 Introductie Tynaarlo is de eerste gemeente in Nederland met een VN Panel. Dit panel vloeit voort uit het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking

Nadere informatie

Werkboek. In 7 stappen aan de slag met maatschappelijke stage. Maatschappelijke stage in en rond de kerk. In 7 stappen

Werkboek. In 7 stappen aan de slag met maatschappelijke stage. Maatschappelijke stage in en rond de kerk. In 7 stappen kerk en stage Maatschappelijke stage in en rond de kerk In 7 stappen Werkboek In 7 stappen aan de slag met maatschappelijke stage Inhoudsopgave In zeven stappen aan de slag met maatschappelijke stage 4

Nadere informatie

Ouderbetrokkenheid in het voortgezet onderwijs

Ouderbetrokkenheid in het voortgezet onderwijs Ouderbetrokkenheid in het voortgezet onderwijs Een goede relatie tussen ouders en school komt het leerresultaat ten goede en dat is wat we allemaal willen! Convenant Impuls Kwaliteitsverbetering Onderwijs

Nadere informatie

Resultaten Propedeuse Stenden, NHL en VHL van leerlingen Friese vo-scholen

Resultaten Propedeuse Stenden, NHL en VHL van leerlingen Friese vo-scholen Resultaten Propedeuse Stenden, NHL en VHL van leerlingen Friese vo-scholen Propedeuse 2010-2011 Een product van de projectgroep terugkoppeling studieresultaten van het Aansluitingsnetwerk VO-HO Fryslân.

Nadere informatie

Resultaten Propedeuse Stenden, NHL en VHL van leerlingen Friese vo-scholen

Resultaten Propedeuse Stenden, NHL en VHL van leerlingen Friese vo-scholen Resultaten Propedeuse Stenden, NHL en VHL van leerlingen Friese vo-scholen Propedeuse 2011-2012 Een product van de projectgroep terugkoppeling studieresultaten van het Aansluitingsnetwerk VO-HO Fryslân.

Nadere informatie

Glazen Huis peiling Leids JongerenPanel. Colofon. Serie Statistiek 2011 / 08

Glazen Huis peiling Leids JongerenPanel. Colofon. Serie Statistiek 2011 / 08 Glazen Huis 2011 peiling Leids JongerenPanel Colofon Serie Statistiek 2011 / 08 Gemeente Leiden Afdeling Strategie en Onderzoek, BOA Postbus 9100, 2300 PC Leiden E-mail: boa@leiden.nl Website: www.leiden.nl/jongerenpanel

Nadere informatie

Onderstaand treft u de resultaten aan van de vragenlijst over ondernemend onderwijs.

Onderstaand treft u de resultaten aan van de vragenlijst over ondernemend onderwijs. De behoefte aan het delen van kennis en ervaring is groot! Samenwerking door kennis te delen en ervaringen uit te wisselen is essentieel om de verdere implementatie van ondernemend onderwijs efficiënt

Nadere informatie

arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo tips voor werving van docenten uit de beroepspraktijk

arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo tips voor werving van docenten uit de beroepspraktijk arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo tips voor werving van docenten uit de beroepspraktijk Zestor is opgericht door sociale partners in het hbo: Het is toegestaan om (delen van) de informatie uit deze

Nadere informatie

SAMEN STA JE STERK S U P P O R T F R Y S L Â N B E L E I D S P L A N 2 0 1 5-2 0 1 7

SAMEN STA JE STERK S U P P O R T F R Y S L Â N B E L E I D S P L A N 2 0 1 5-2 0 1 7 SAMEN STA JE STERK SUPPORT FRYSLÂN BELEIDSPLAN 2015-2017 INLEIDING Maatjesproject Support Fryslân startte in 2001 als onderdeel van Solidair Fryslân. Per 1 januari 2014 is Support Fryslân een zelfstandige

Nadere informatie

Het HAVO-examen. School examen. Centraal examen. Eind cijfer +

Het HAVO-examen. School examen. Centraal examen. Eind cijfer + Havo bovenbouw Havo 4 en 5 is één geheel. Alle behaalde resultaten zijn onderdeel van het schoolexamen. Goede cijfers zijn belangrijk. Eindcijfer havo 4 = startcijfer havo 5. Het HAVO-examen School examen

Nadere informatie

Rapportage Tevredenheidsonderzoek onder Decanen van toeleverende scholen

Rapportage Tevredenheidsonderzoek onder Decanen van toeleverende scholen Rapportage Tevredenheidsonderzoek onder Decanen van toeleverende scholen ROC Friese Poort April 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Resultaten 4 Algemeen 4 Aansluiting 5 Intake 6 Begeleiding 7 Contact

Nadere informatie

Aanbevelingen en Actieprogramma. Naar versterking van het VMBO; Bedrijfsleven over VMBO beroepsgericht

Aanbevelingen en Actieprogramma. Naar versterking van het VMBO; Bedrijfsleven over VMBO beroepsgericht Aanbevelingen en Actieprogramma Naar versterking van het VMBO; Bedrijfsleven over VMBO beroepsgericht 2 Aanbevelingen ter verbetering van (de aantrekkelijkheid van) het VMBO naar aanleiding van het VMBO

Nadere informatie

Wat? Hoe? Doelstelling:

Wat? Hoe? Doelstelling: Jaarplan OTP 2014 Wat? Hoe? Doelstelling: Events/activiteiten: 2x Jouw bedrijf, mijn school, onze leerling organiseren ChecktheBizz voor havo/vwo-3 leerlingen Duurzame relatie opbouwen onderwijs en ondernemers

Nadere informatie

Bijlage 1. Concept convenant leerlingbouwplaatsen.

Bijlage 1. Concept convenant leerlingbouwplaatsen. Bijlage 1 Concept convenant leerlingbouwplaatsen. Opmerkingen: 1. Tekst voorwaarden leerlingbouwplaats (bijlagen 1 en 3 convenant) wordt nog kortgesloten met Fundeon. 2. Definitieve tekst geschiktheidtoets

Nadere informatie

1-7-2016. Presentatie door: Herriët Weegenaar en Timo Jansen. Onderwerpen: Centrum voor duurzaam renoveren Wereld voor Techniek Stifo

1-7-2016. Presentatie door: Herriët Weegenaar en Timo Jansen. Onderwerpen: Centrum voor duurzaam renoveren Wereld voor Techniek Stifo Presentatie door: Herriët Weegenaar en Timo Jansen Onderwerpen: Centrum voor duurzaam renoveren Wereld voor Techniek Stifo 1 Centrum voor duurzaam renoveren Waarom: Centrum voor Duurzaam Renoveren: Europees:

Nadere informatie

Protocol. Overstap po-vo

Protocol. Overstap po-vo Protocol Overstap po-vo Totstandkoming van het basisschooladvies Stap 1. Afname Entreetoets Wanneer Groep 7 April/Mei Toelichting De Entreetoets wordt afgenomen. Deze toets geeft ons naast de reguliere

Nadere informatie

Tiener College

Tiener College Tiener College 2012-2013 Leren met kracht en passie Klaar voor de start Vanaf schooljaar 2012-2013 kun je kiezen voor het Tiener College in Gorinchem. We bieden een programmalijn voor leerlingen van 10-14

Nadere informatie

WELKOM OP DE OUDERAVOND KLAS 4 BEROEPSGERICHTE LEERWEG CS VINCENT VAN GOGH

WELKOM OP DE OUDERAVOND KLAS 4 BEROEPSGERICHTE LEERWEG CS VINCENT VAN GOGH WELKOM OP DE OUDERAVOND KLAS 4 BEROEPSGERICHTE LEERWEG CS VINCENT VAN GOGH LOB in VMBO 4 loopbaan oriëntatie en begeleiding Basis- en Kaderberoepsgerichte Leerweg 26 september 2017 I. Barmentloo - de Boer,

Nadere informatie

Inhoud. 1. Wat verstaan we onder een leerlingenraad. 2. Waarom een leerlingenraad? 3. Opzet en organisatie van een leerlingenraad

Inhoud. 1. Wat verstaan we onder een leerlingenraad. 2. Waarom een leerlingenraad? 3. Opzet en organisatie van een leerlingenraad Inhoud 1. Wat verstaan we onder een leerlingenraad 2. Waarom een leerlingenraad? 3. Opzet en organisatie van een leerlingenraad a. samenenstelling van de raad/verkiezingen b. Wat kan zoal op de agenda

Nadere informatie

Welkom ouders van t Zonnewiel

Welkom ouders van t Zonnewiel Welkom ouders van t Zonnewiel Presentatie over: De overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs en de scholen van Het Baken in Almere Onderwijsdoorstroomschema LWOO, wat is dat? LWOO op Stad

Nadere informatie

Wat? Hoe? Doelstelling:

Wat? Hoe? Doelstelling: Jaarplan OTP 2014 Wat? Hoe? Doelstelling: Events/activiteiten: 2x Jouw bedrijf, mijn school, onze leerling organiseren ChecktheBizz voor havo/vwo-3 leerlingen Duurzame relatie opbouwen onderwijs en ondernemers

Nadere informatie

adoptieplan werkt voor zorg en welzijn werken in de zorg... daar word je beter van het adoptieplan is onderdeel van: een project van:

adoptieplan werkt voor zorg en welzijn werken in de zorg... daar word je beter van het adoptieplan is onderdeel van: een project van: adoptieplan het adoptieplan is onderdeel van: werken in de zorg... daar word je beter van een project van: werkt voor zorg en welzijn INLEIDING Project Jongeren interesseren voor de zorg Voor u ligt het

Nadere informatie

Conferentie hier-havo 28 september Jelle Nauta. Wat betekenen de veranderingen voor opleidingen in de sectoren Groen en DAS? Ronde tafelgesprek

Conferentie hier-havo 28 september Jelle Nauta. Wat betekenen de veranderingen voor opleidingen in de sectoren Groen en DAS? Ronde tafelgesprek Conferentie hier-havo 28 september 2016 Wat betekenen de veranderingen voor opleidingen in de sectoren Groen en DAS? Ronde tafelgesprek Jelle Nauta NLT, scheikunde en biologie Eerste lichting havo nieuwe

Nadere informatie

Annelies Hak decaan HAVO

Annelies Hak decaan HAVO Voorlichting HAVO klas 5 schooljaar 2014-2015 Annelies Hak decaan HAVO hak@hetlyceumvos.nl Studie is geen last minute vakantie Wat kan ik na de HAVO doen? Studeren HBO, MBO Werken Uitstel van studie eventueel

Nadere informatie

ED 5-14. Graafschap College JURIDISCHE DIENSTVERLENING. Opleidingen. Juridische dienstverlening

ED 5-14. Graafschap College JURIDISCHE DIENSTVERLENING. Opleidingen. Juridische dienstverlening JURIDISCHE DIENSTVERLENING ED 5-14 Graafschap College Opleidingen Juridische dienstverlening 2014-2015 Jouw advies helpt mensen verder Ben je hulpvaardig en kun je goed met mensen omgaan? Lijkt het je

Nadere informatie

VAN KORTSLUITING NAAR CONTACT BETA CHALLENGE PROGRAMMA EEN LEERROUTE MAVO-MBO-HBO

VAN KORTSLUITING NAAR CONTACT BETA CHALLENGE PROGRAMMA EEN LEERROUTE MAVO-MBO-HBO VAN KORTSLUITING NAAR CONTACT BETA CHALLENGE PROGRAMMA EEN LEERROUTE MAVO-MBO-HBO April 2014 Kenschets 1963 Ons onderwijsbestel 1963 (opmaat voor Mammoetwet ) Van Mammoet 1968 Industriële vormgeving: lineair

Nadere informatie

Aanbod Kunst- en Cultuureducatie voor de basisscholen in De Lier

Aanbod Kunst- en Cultuureducatie voor de basisscholen in De Lier Aanbod Kunst- en Cultuureducatie voor de basisscholen in De Lier Dario Fo, ondernemers in de kunst Poeldijk, 13 december 2012 Inleiding Op de vraag van de gezamenlijke basisscholen uit De Lier voor een

Nadere informatie

Projectplan Kraamzorg. Jonge talenten werven en behouden voor de Kraamzorg in Groningen, Friesland en Drenthe

Projectplan Kraamzorg. Jonge talenten werven en behouden voor de Kraamzorg in Groningen, Friesland en Drenthe Projectplan Kraamzorg Jonge talenten werven en behouden voor de Kraamzorg in Groningen, Friesland en Drenthe INLEIDING In dit projectplan wordt een aanpak voorgesteld om te komen tot een nauwere samenwerking

Nadere informatie

Jaargang 2016 Nummer 5

Jaargang 2016 Nummer 5 Jaargang 2016 Nummer 5 De ontwikkelingen voor de nieuwbouw gaan hard. Als bouwcommissie van de school hebben we al verschillende gesprekken gehad met de bouwmanager, architect en andere partijen. Zo zijn

Nadere informatie

Suggesties om de aansluiting van groep 8 naar het voortgezet onderwijs te verbeteren

Suggesties om de aansluiting van groep 8 naar het voortgezet onderwijs te verbeteren Van PO naar VO Suggesties om de aansluiting van groep 8 naar het voortgezet onderwijs te verbeteren SUGGESTIE 1: Informatie van een brugklasleerling Brugklasleerlingen infomeren leerlingen uit groep 8

Nadere informatie

WELKE KENNIS EN VAARDIGHEDEN MOETEN! TOEKOMSTIG WERKNEMERS IN DE BOUW HEBBEN?! Een onderzoek onder de leden van! Bouwend Nederland afdeling Friesland!

WELKE KENNIS EN VAARDIGHEDEN MOETEN! TOEKOMSTIG WERKNEMERS IN DE BOUW HEBBEN?! Een onderzoek onder de leden van! Bouwend Nederland afdeling Friesland! WELKE KENNIS EN VAARDIGHEDEN MOETEN! TOEKOMSTIG WERKNEMERS IN DE BOUW HEBBEN?! Een onderzoek onder de leden van! Bouwend Nederland afdeling Friesland!!!!!!! 10 maart 2016!!!!!! Inleiding 1 Het VMBO- en

Nadere informatie

Presentatie over: De overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs en de scholen van Het Baken in Almere

Presentatie over: De overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs en de scholen van Het Baken in Almere Presentatie over: De overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs en de scholen van Het Baken in Almere Het aanmeldingstraject Vanaf oktober gesprekken leerkracht groep 8 met ouders over

Nadere informatie

Met deze nieuwsbrief willen wij u op de hoogte brengen van de activiteiten voor het schooljaar Vriendelijke groet,

Met deze nieuwsbrief willen wij u op de hoogte brengen van de activiteiten voor het schooljaar Vriendelijke groet, Het Bètasteunpunt van de Hanzehogeschool is in 2009 opgezet om o.a. hulp te bieden aan leerlingen uit het voortgezet onderwijs die bezig zijn met hun profielwerkstuk. Ondertussen doet het Bètasteunpunt

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mentorenproject jongeren 2008-2011 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille M. Divendal Auteur Mevr. J. van der Meer Telefoon 5115091 E-mail: jmeer@haarlem.nl STZ/JOS Reg.nr. 136463 Bijlagen A +

Nadere informatie

Kick off 29 mei Leyden Academy

Kick off 29 mei Leyden Academy Kick off 29 mei Leyden Academy 1 loskomen met chi Kung 2 luisteren en kijken naar inspirerende filmpjes Wat hebben we gedaan? 3 verkennen van de knelpunten 4 - beeldvorming ouderen, - onderwijs ouderenzorg

Nadere informatie

Alles over dierverzorging leer je in Barneveld

Alles over dierverzorging leer je in Barneveld Alles over dierverzorging leer je in Barneveld Welkom bij Veehouderij melkvee pluimvee varkens Presentatie downloaden op www.opendagbarneveld.nl Alles over dierverzorging leer je in Barneveld Groenhorst

Nadere informatie

Samenwerkingsverbanden RSG Wolfsbos Locatie Groene Driehoek (vmbo, havo, atheneum)

Samenwerkingsverbanden RSG Wolfsbos Locatie Groene Driehoek (vmbo, havo, atheneum) Samenwerkingsverbanden RSG Wolfsbos Locatie Groene Driehoek (vmbo, havo, atheneum) Partnerschap Betatechniek en ICT, samenwerkingsverband met de Hanzehogeschool Groningen (sinds november 2010) Deze samenwerking

Nadere informatie

Samenvatting effecten en resultaten Masterplan CGO Zuid-Holland

Samenvatting effecten en resultaten Masterplan CGO Zuid-Holland BIJLAGE: Samenvatting effecten en resultaten Masterplan CGO Zuid-Holland Pagina 1: Effecten bij leerlingen Effecten bedrijven - onderwijs Toelichting: De percentages onder het kopje Nul zijn de uitersten

Nadere informatie

LOB Loopbaan Oriëntatie & Begeleiding

LOB Loopbaan Oriëntatie & Begeleiding 1 LOB Loopbaan Oriëntatie & Begeleiding Namens de mentoren mijn naam: Bas Kuiper Onderwerp vanavond: 2 LOB programma waar zijn we? keuzekaart Havo Muurhuizen door dhr. v/der Belt MBO nog niet genoeg /

Nadere informatie

Districtsactiviteitenplan 2014 district Zuid-Holland

Districtsactiviteitenplan 2014 district Zuid-Holland Districtsactiviteitenplan 2014 district Zuid-Holland Basisprincipe DAP 2014 Bij het Districtsactiviteitenplan 2014, hierna DAP 2014, zijn de volgende aspecten van belang: Centrale thema s 2014 Kansen grijpen

Nadere informatie

Mochten er problemen zijn, neem dan altijd contact op met de docent die jou begeleidt bij het maken van je profielwerkstuk.

Mochten er problemen zijn, neem dan altijd contact op met de docent die jou begeleidt bij het maken van je profielwerkstuk. VOORWOORD Voor je ligt de handleiding voor het maken van jouw profielwerkstuk. Zoals je weet is het maken van een profielwerkstuk één van de onderdelen van het schoolexamen in de vierde klas vmbo-tgl.

Nadere informatie

Ambulante Onderwijskundige Begeleiding voor leerlingen en studenten met een visuele beperking

Ambulante Onderwijskundige Begeleiding voor leerlingen en studenten met een visuele beperking Ambulante Onderwijskundige Begeleiding voor leerlingen en studenten met een visuele beperking Gewoon naar school, mét begeleiding Wat ziet mijn leerling en wat niet? Zijn er aanpassingen nodig in de klas?

Nadere informatie

Annelies Hak decaan HAVO

Annelies Hak decaan HAVO Voorlichting HAVO klas 5 schooljaar 2015-2016 Annelies Hak decaan HAVO hak@hetlyceumvos.nl Studie is geen last minute vakantie Wat kan ik na de HAVO doen? Studeren HBO, MBO Werken Uitstel van studie eventueel

Nadere informatie

Preventieproject De Overstap 2015 April 2015

Preventieproject De Overstap 2015 April 2015 Preventieproject De Overstap 2015 April 2015 Gemeente Den Haag Dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn Afdeling Leerlingzaken Postbus 12 652 2500 DP Den Haag Bezoekadres: Spui 70, Den Haag Projectcoördinatoren

Nadere informatie

Zomerschool ROC van Twente

Zomerschool ROC van Twente 2014 Zomerschool ROC van Twente College voor Educatie ROC van Twente 27-3-2014 INHOUD aanleiding... 2 opzet zomercursussen... 3 programma zomercursussen... 4 financieel... 5 Pagina 1 AANLEIDING Het ROC

Nadere informatie

Opleidingsinitiatief. Elektrotechniek Mechatronica Werktuigbouw Fijnmechanisch

Opleidingsinitiatief. Elektrotechniek Mechatronica Werktuigbouw Fijnmechanisch Opleidingsinitiatief Elektrotechniek Mechatronica Werktuigbouw Fijnmechanisch Aanleiding Demografische ontwikkelingen Leeftijdsklasse 1950 2008 Tot 20 jaar 37% 24% 20-40 jaar 29% 26% 40-65 jaar 25% 35%

Nadere informatie

Aanvraagformulier Maatschappelijke Stage schooljaar 2007 2008. Regeling aanvullende bekostiging maatschappelijke stage in het voortgezet onderwijs

Aanvraagformulier Maatschappelijke Stage schooljaar 2007 2008. Regeling aanvullende bekostiging maatschappelijke stage in het voortgezet onderwijs Aanvraagformulier Maatschappelijke Stage schooljaar 2007 2008 Regeling aanvullende bekostiging maatschappelijke stage in het voortgezet onderwijs Dit aanvraagformulier bestaan uit 4 onderdelen a t/m d.

Nadere informatie